Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/ (18)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18)"

Transkriptio

1 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/ (18) Aika: klo 9.40 Paikka: Hotelli Cumulus/Engel-kabinetti Hämeenpuisto 47 Tampere 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Pirjo Alijärven eronpyyntö maakuntahallituksen jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen maakuntahallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Kanta-Hämeen edunvalvonta Brysselissä Bothnian Green Logistic Corridor hankkeen käynnistäminen ja projektitalousarvion hyväksyminen Hämeen vetovoima ja matkailun yhteismarkkinointi -hankkeen maksatuspäätöstä koskeva oikaisuvaatimus Vuoden 2012 Häme päivä Hämeen liiton järjestämä maakunnan seminaaripäivä Maakuntavaltuuston kokouksessa hyväksytty ponsi hankkeiden maksatusten resurssoinnista Eron myöntäminen kesäyliopiston koulutussisihteeri Elina Rantalalle ja toimen julistaminen haettavaksi Maakuntajohtajan tulostavoitekeskustelu Etelä Suomen yhteistoiminta alueen johtoryhmän kokous Kesäyliopiston johtokunnan pöytäkirja Tarkastuslautakunnan pöytäkirja Maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Ilmoitusasiat Etelä-Karjalan liiton aloite Liikenteen investointirahasto perustamisesta Suomeen Pirkanmaan liiton ja Hämeen liiton maakuntahallitusten yhteisneuvottelu Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 19

2 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/ (18) Kokousaika klo Kokouspaikka Hotelli Cumulus/Engel-kabinetti Hämeenpuisto 47, Tampere Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Koskinen Johannes Pajuoja Heikki vpj Laaksonen Katriina x Kulmala Jarmo jäsen Alijärvi Pirjo Lehtinen Marja-Leena x Arovuori Kyösti Yrjö-Koskinen Hannele Auvinen Maija x Hirvenoja Liisa Järvinen Eino x Hacklin Tiina Nurmi Eeva x Mikkola Ansa Oinonen Ritva x Martikainen Reijo Puotila Matti x Pänkäläinen Erkki Silván Timo x Nurmo Harri Silvennoinen Esa x Selin Sanna Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Saviniemi Timo x Honka Juhani, esittelijä x I vpj Joenpalo Ilkka Hemilä Kaisa, sihteeri x II vpj Leppälahti Markku Lipsanen Matti x Pusa Heikki x Ylipaavalniemi Jouko x Allekirjoitukset Katriina Laaksonen Puheenjohtaja Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenlinna Kaisa Hemilä Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Marja-Leena Lehtinen Timo Silván Hämeen liiton virastossa klo Todistaa Hallintojohtaja Kaisa Hemilä

3 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/ (18) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on postitettu ja lähetetty sähköpostilla maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Marja-Leena Lehtinen (Ritva Oinonen) ja Katriina Laaksonen (Timo Silván). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja-Leena Lehtinen ja Timo Silván. 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Maakuntajohtaja ilmoitti, että listakäsittelyn lopuksi tulee kaksi ylimääräistä asiaa. Hyväksyttiin esitys.

4 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/ (18) 4 Pirjo Alijärven eronpyyntö maakuntahallituksen jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen maakuntahallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Maakuntahallituksen jäsen Pirjo Alijärvi (sd) pyytää päivätyssä kirjeessä eroa maakuntahallituksen jäsenyydestä lähtien henkilökohtaisista syistä johtuen. Hämeen liiton perussopimuksen 12 :n mukaan maakuntavaltuusto valitsee maakuntahallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet maakuntavaltuuston toimikaudeksi. Kuntalain 39 :n mukaan luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu, ja sen jälkeenkin siihen saakka, kunnes toimeen on valittu toinen. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. Maakuntavaltuusto kokoontuu seuraavan kerran , jossa Pirjo Alijärven eronpyyntö on mahdollista päättää. Asian on valmistellut hallintojohtaja Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto myöntää Pirjo Alijärvelle hänen pyytämänsä eron maakuntahallituksen jäsenyydestä, valitsee uuden maakuntahallituksen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

5 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/ (18) 5 Kanta-Hämeen edunvalvonta Brysselissä Maakuntien liitot ovat edustautuneet Brysselissä EU-toimistoin, joita ylläpidetään erilaisten yhteistyöjärjestelyjen avulla. EU-toimistot toimivat maakuntien edunvalvojina Brysselissä, tiedottavat maakunnille Eurooppa-asioista, hankkivat verkostojensa avulla kumppaneita maakuntien toimijoille ja avustavat rahoituksen hakemisessa. Kanta-Hämeen edunvalvontaa Brysselissä hoiti vuosina Päijät-Hämeen, Itä-Uudenmaan ja Hämeen liittojen ylläpitämä Etelä-Suomen EU-toimisto. Itä- Uudenmaan liiton yhdistyessä Uudenmaan liittoon toimiston ylläpitäjäpohja muuttui ja Hämeen maakuntahallitus päätti kokouksessaan irtisanoa Etelä-Suomen EU-toimiston sopimukset päättyväksi Maakuntahallituksen päätöksen mukaisesti Kanta-Hämeen tulevaa edunvalvontaa Brysselissä on valmisteltu siten, että päävaihtoehdot ovat yhteistyö Helsingin/Uudenmaan liiton EU-toimiston tai Kuntaliiton EU-toimiston kanssa. Kummankin vaihtoehdon tarjoamat palvelut ja noin euron vuosikustannukset ovat hyvin samankaltaiset ja Kanta-Hämeen nykyisiin tarpeisiin sopivat. Helsingin/Uudenmaan EU-toimiston etuna on mahdollisuus vahvistaa Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen yhteistyötä käytännön toimenpiteillä. Lisäksi Kymenlaakson liitto on kesällä 2011 solminut vastaavan yhteistyösopimuksen Uudenmaan liiton kanssa ja kokemukset ovat erittäin myönteiset. Kuntaliiton toimiston yhteyteen ei ole ryhmittynyt maakunnan liittoja, alustavista suunnitelmista huolimatta. Uudenmaan liitto on yksi Helsinki EU Officen kolmesta ylläpitäjätahosta. Esityslistan ohessa erillisenä liitteenä 4/12 on Uudenmaan liiton (ylläpitäjä) ja Kymenlaakson liiton (yhteistyökumppani) sopimus yhteiskumppanuudesta, jonka pohjalta Hämeen liitto on neuvotellut omaa sopimustaan Uudenmaan liiton kanssa. Hämeen liiton rahoitusosuus vuonna 2012 olisi prosentin osuudella Uudenmaan liiton kustannuksista, jos sopimus tehdään Kymenlaakson liiton tapaan. Asian on valmistellut kehittämisjohtaja Matti Lipsanen, puh Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus päättää, että edunvalvonta Brysselissä toteutetaan tulevaisuudessa yhteistyössä Helsingin/Uudenmaan EU-toimiston kanssa ja oikeuttaa maakuntajohtajan allekirjoittamaan tarvittavat sopimukset. Maakuntajohtaja muutti päätösesityksensä seuraavaksi: Maakuntahallitus päättää, että edunvalvonta Brysselissä toteutetaan tulevaisuudessa yhteistyössä Helsingin/Uudenmaan EU-toimiston kanssa ja edellyttää, että Uudenmaan liittoon perustetaan oma ohjausryhmä, johon tulee Hämeen liiton edustaja, ja joka valmistelee vuosittain toimintasuunnitelman ja talousarvion, laatii toimintakertomuksen jne. Maakuntahallitus oikeuttaa maakuntajohtajan allekirjoittamaan tarvittavat sopimukset irtisanomisaikoineen. Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti muutetun päätösesityksen.

6 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/ (18) 6 Bothnian Green Logistic Corridor hankkeen käynnistäminen ja projektitalousarvion hyväksyminen Bothnian Green Logistic Corridor (BGLC) -hankkeessa kehitetään pohjoisen Euroopan rautatieyhteyksiä Keski-Eurooppaan, Venäjälle ja Atlantille. Hanke tuo yhteen kaupunkeja, maakuntia, ministeriöitä, yliopistoja, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioita sekä liikennepalvelujen tuottajia ja käyttäjiä Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Saksasta ja Puolasta. Hankkeen vetäjä on Västerbottenin alue Ruotsista. Suomesta hankkeeseen osallistuvat pääradan vaikutuspiirissä olevat maakunnat. Hämeen liitto on mukana hankkeessa yhdessä Uudenmaan liiton kanssa, erityisesti pääradan kehittämiseen tähtäävissä hankekokonaisuuksissa. Hämeen liitto ja Uudenmaan liitto osallistuvat myös Rail Baltica hankkeeseen, joka yhdessä Bothnian Corridor hankkeen kanssa kattaa koko Pohjois-Euroopan pohjois-eteläsuuntaisen raideliikennekäytävän. Saavutettavuus ja kansainvälistyminen ovat Häme 2035 maakuntasuunnitelman painopisteitä. Bothnian Green Logistic Corridor hanke toteutetaan EU:n Itämeren alueen ohjelman rahoituksella. Hankkeen kokonaisbudjetti on euroa, josta EU-rahoituksen osuus on euroa. Hanketoimet käynnistyvät käytännössä vuoden 2012 alussa ja hanke on suunniteltu päättymään 2014 maaliskuussa. Hankkeen suomalainen pääkumppani on Pirkanmaan liitto. Suomen maakuntien kumppanuus hankkeessa on järjestetty suuralueittain. Hämeen liiton toimet ja budjetti toteutuvat yhteistyössä Uudenmaan liiton kanssa. Hämeen liiton kokonaisbudjetti hankkeessa on euroa, josta EU-rahoituksen osuus on euroa ja valtion myöntämän vastinrahoituksen euroa. Hämeen liiton kolmelle vuodelle jakautuva omarahoitusosuus on euroa, joka katetaan tutkimus- ja kehittämisrahastosta. Bothnian Green Logistic Corridor hankkeen projektitalousarvio vuodelle 2012 ja taloussuunnitelma vuosille on liitteenä 1/12. Projektitalousarvion loppusumma vuodelle 2012 on Asian on valmistellut kehittämisjohtaja Matti Lipsanen, puh Mkj: Maakuntahallitus - merkitsee tiedoksi Bothnian Green Logistic Corridor hankkeen hyväksymisen ja toteuttamisajan hyväksyy hankkeen talouden raamit sisältäen suuruisen Hämeen liiton omarahoitusosuuden, joka rahoitetaan tutkimus- ja kehittämisrahastosta - hyväksyy hankkeen projektitalousarvion vuodelle 2012 yhteensä (liite 1/12). - päättää, että menot hyväksyy kehittämisjohtaja Matti Lipsanen, ja mikäli hän on esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja - nimeää suunnittelujohtaja Heikki Pusan ja kehittämisjohtaja Matti Lipsasen hankkeen projekti- ja työryhmiin, oikeuttaa heidät osallistumaan ryhmien kokouksiin sekä käyttämään työaikaansa hankkeen tehtäviin hanketalousarvion puitteissa.

7 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/ (18) 7 Hämeen vetovoima ja matkailun yhteismarkkinointi -hankkeen maksatuspäätöstä koskeva oikaisuvaatimus Hämeen vetovoima ja matkailun yhteismarkkinointi -hankkeessa (hankenumero 09017) tuensaajana oleva Hämeen Matkailu Oy on jättänyt Hämeen liitolle oikaisuvaatimuksen maksatuspäätöksestä , 70. Maksatuspäätös koskee maksatushakemuksella 2/ esitettyjä kustannuksia. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan tositteiden ; ; ; ; ; ; ; ; ja hylättyjen kustannusten tukikelpoisuuden käsittelyä uudelleen ja kustannusten hyväksymistä tukikelpoisiksi. Tuensaaja vaatii oikaisua em. tositteissa esitettyjen kustannusten, yhteensä ,69, tukikelpoisuuspäätökseen. Tositekohtainen käsittely erillisellä liitteellä 1/12. Oikaisuvaatimuksessa esitettyjen tositteiden tukikelpoisuuskäsittelyn jälkeen hankkeelle hyväksyttäviksi kustannuksiksi todetaan yhteensä 1 296,50 (tositteet ja ). Näihin kustannuksiin maksetaan Maakunnan kehittämisrahaa voimassa olevan rahoituspäätöksen mukaisesti 27 % eli 350,05. Rahoituksen jakautuminen: Maakunnan kehittämisraha (27 %) 350,05 Kuntarahoitus (43 %) 557,50 Yksityinen rahoitus (30 ) 388,95 Yhteensä 1 296,50 Asian on valmistellut tarkastaja Katja Koskelin, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää oikaista maksatuspäätöstä siten, että Hämeen vetovoima ja matkailun yhteismarkkinointi-hankkeen tukikelpoisiksi kustannuksiksi hyväksytään oikaisuvaatimuksen perusteella 1 296,50 ja hankkeelle maksetaan Maakunnan kehittämisrahaa 350,05 (2102) Muilta osin oikaisuvaatimus hylätään. Tositekohtaiset perustelut ovat erillisessä liitteessä 1/12.

8 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/ (18) 8 Vuoden 2012 Häme päivä Hämeen liitto on vuosittain nimennyt yhden maakunnan tapahtumista kyseisen vuoden maakunnan nimikkotapahtumaksi, Häme-päiväksi. Häme-päivää on vietetty vuodesta 1999 alkaen. Maakuntahallituksen nimeämä kulttuurityöryhmä käsitteli vuoden 2012 Häme-päivän hakuun laittamista kokouksessaan ja maakuntahallitus päätti , että toimisto valmistelee yhdessä kulttuurityöryhmän kanssa vuoden 2012 Häme-päivä tapahtuman hakua liitolle vuodeksi 2012 hyväksytyn budjetin puitteissa ja siten, että Häme-päivä tapahtuman haku tuodaan asiana maakuntahallituksen kokouksen käsiteltäväksi. Maakuntavaltuusto hyväksyi liiton vuoden 2012 budjetin kokouksessaan Hyväksyttyyn budjettiin sisältyy euron määrärahavaraus vuoden 2012 Häme-päivän tukemiseen. Maakuntahallitus käsitteli Häme-päivän haettavaksi julistamista (201 ), evästi kulttuurityöryhmää sen järjestelyistä ja palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. Maakuntahallituksen keskuudestaan nimeämä kulttuurityöryhmä linjasi vuoden 2012 Häme päivän toteuttamisvaihtoehtoja. Kulttuurityöryhmä totesi, että Hämepäivä tulisi muuttaa siten, että yhdelle maakunnan tapahtumista myönnetään Hämepäivä status ja euron suuruinen tapahtumatuki. Sen lisäksi maakunnassa pitäisi järjestää maakunnan päättäjiä ja valtakunnallisia vaikuttajia yhteen kokoava tapahtuma, jonka järjestelyistä vastaisi Hämeen liitto. Hallituksen asettama kulttuurityöryhmä esittää maakuntahallitukselle Häme-päivän uudistamista seuraavasti: Hämeen liitto nimeää edelleen vuosittain yhden Kanta-Hämeen maakunnan tapahtumista Häme-päiväksi. Sille myönnetään tapahtumatukea Kyse on aiempaa enemmän tapahtumatuesta, jonka käyttämisen ehtoja lievennetään aiemmasta. Hämepäiväksi nimettävän tapahtuman toivotaan täyttävän seuraavat ehdot: tapahtuma on maakunnallisesti tai muutoin maakunnan kannalta merkittävä ja aiheeltaan hämäläinen tapahtumalle on eduksi matkailullinen vetovoimaisuus tapahtuman järjestäjältä toivotaan löytyvän pitkäjänteistä kehittämismotivaatiota ja - näkemystä suurella yleisöllä on mahdollisuus kohtuullisin kustannuksin osallistua siihen tapahtuman markkinoinnissa ja viestinnässä tulee näkyä, että kyseessä on ko, vuoden Häme-päivä tapahtuma. Valitun tapahtuman järjestäjän kanssa neuvotellaan yhteistyöstä Hämeen liiton kanssa ja Hämeen liiton edustajien sekä liiton kutsumien vieraiden toivotaan voivan halutessaan osallistua tapahtumaan järjestäjän kanssa sovittavalla tavalla. Asian on valmistellut yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää kulttuurityöryhmän esitykseen perustuen, että - vuoden 2012 Häme-päivä julistetaan haettavaksi

9 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/ (18) - hakuaika päättyy klo 15:00 - Häme päivän toteuttajalle myönnetään euron toteuttamistuki. Käsittely: Keskustelun perusteella maakuntajohtaja muutti päätösesityksen viimeisen kohdan seuraavaksi: - Häme päivän toteuttajalle myönnetään euron toteuttamistuki. Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen ja kokouksessa tehdyn muutosesityksen.

10 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/ (18) 9 Hämeen liiton järjestämä maakunnan seminaaripäivä Maakuntahallitus käsitteli Häme-päivän haettavaksi julistamista (201 ), evästi kulttuurityöryhmää sen järjestelyistä ja palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. Maakuntahallituksen keskuudestaan nimeämä kulttuurityöryhmä linjasi vuoden 2012 Häme päivän toteuttamisvaihtoehtoja. Kulttuurityöryhmä totesi, että Häme-päivä tulisi muuttaa siten, että yhdelle maakunnan tapahtumista myönnetään Häme-päivä status ja euron suuruinen tapahtumatuki. Sen lisäksi maakunnassa pitäisi järjestää maakunnan päättäjiä ja valtakunnallisia vaikuttajia yhteen kokoava tapahtuma, jonka järjestelyistä vastaisi Hämeen liitto. Tapahtumalla pitäisi pyrkiä vaikuttamaan päätöksentekoon maakuntaa hyödyttävällä tavalla ja sen tulisi tarjota keskustelufoorumi eri alojen asiantuntijoille ja päättäjille. Kulttuurityöryhmä totesi, että Hämeen liiton oma tapahtuma tulisi järjestää yhden päivän mittaisena seminaarina, johon sisältyy ajankohtaisiin teemoihin keskittyvä seminaariosuus ja jossa maakunnan päättäjillä, kehittäjillä ja valtakunnallisilla vaikuttajilla on mahdollisuus mielipiteiden ja näkemysten vaihtoon. Tapahtuma tulisi olla vuotuinen ja se tulisi pitää samaan aikaan vuodesta. Kulttuurityöryhmä totesi, että sopivia ajankohtia seminaarin pitämiselle ovat Nuutinpäivä, Ystävänpäivä tai Kevätpäivän tasaus. Tapahtumapaikaksi sopii esim. Verkatehdas tai vastaava tila, jolla on tarjota sekä suuri seminaaritila että tilat eri toimintojen esittelypisteitä varten sekä ruokailutilat. Tapahtuma voi olla maksullinen ja liitto voi käyttää siihen tapahtumatukeen varattua euron määrärahaa, josta käytettäisiin yhdelle maakunnan tapahtumista myönnettävänä tukena. Asian on valmistellut yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää kulttuurityöryhmän esitykseen perustuen, että - Hämeen liitto järjestää vuonna 2012 seminaarin eri alojen asiantuntijoille ja päättäjille - antaa virastolle tehtäväksi valmistella seminaaria (ajankohta, pitopaikka, sisällön raamit jne.). Todettiin, että edellä 8 :ssä korotettiin Häme-päivän toteuttamistuki euroon.

11 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/ (18) 10 Maakuntavaltuuston kokouksessa hyväksytty ponsi hankkeiden maksatusten resurssoinnista Maakuntavaltuusto hyväksyi syyskokouksessaan Hämeen liiton vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä Mia Antinin esittämän seuraavan ponnen: Maakuntahallitus selvittää onko liitossa hankkeiden maksatustoiminta resurssoitu ja organisoitu oikein. Perusteluna Antin ilmoitti maksatushakemusten maksatusten viivästyneen yli puolella vuodella. Maakuntahallitus käsitteli pontta ja totesi, että, että Hämeen liitossa maksatushakemusten käsittelyyn varatut resurssit ovat riittävät. Maksatushakemusten käsittelyn nopeuttamien on tarpeellista, mutta ei resursseja lisäämällä. Lisäksi maakuntahallitus velvoitti maakuntajohtajan tekemään hallitukselle helmikuun 2012 kokoukseen esityksen siitä, kuinka maksatustarkastus organisoidaan uudelleen tehokkaaksi ja taloudelliseksi. Esityksessä on kuvattava tarkastusprosessi ja laatukriteerit sekä otettava huomioon mm. tarkastettavien hankkeiden väheneminen, tähänastisesta tarkastustoiminnasta saatu palaute ja tarkastustoiminnan yhteistyö ja ulkoistamisen mahdollisuudet esim. Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen yhteinen tarkastus. Maakuntahallitus totesi, että tarkastustoiminta tulee olla organisoitu uudelleen viimeistään mennessä. Maksatushakemusten tarkastustoiminnan organisointi oli esillä Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen kokouksessa ja asiaa on käsitelty liiton johtoryhmässä. Esityslistan ohessa erillisenä liitteenä 5/12 on Hämeen liiton maksatusprosessi kuvaus, johon sisältyy mm. eri vaihtoehtoja siitä, kuinka Hämeen liiton maksatustoiminto tulisi jatkossa hoitaa. Asian on valmistellut yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi, puh Käsittely: Mkj: Esitys Hämeen liiton rahoittamien hankkeiden (EAKR ja MKR) maksatushakemusten tarkastustoiminnan kokonaisuuden organisoinnista tuodaan maakuntahallituksen kokoukseen. Kokouksessa jaettiin seuraava maakuntajohtajan päätösesitys: Hämeen liiton rahoittamien EAKR ja MKR osarahoitteisten hankkeiden maksatushakemusten tarkastus ja päätösvalmistelu siirretään Uudenmaan liitolle alkaen Uudenmaan liiton ja Hämeen liiton kesken laadittavan ostopalvelusopimuksen mukaisesti. Kokonaisuus sisältää myös takaisinperintöjen valmistelun ja oikaisuvaatimusten käsittelyn sekä EU-osarahoitteisten hankkeiden paikanpäällä tehtävät tarkastukset. Päätökset tehdään edelleen Hämeen liitossa, kuten myös välittävältä viranomaiselta edellytettävät seurannat ja raportoinnit. Uudenmaan liito on tehnyt Hämeen liitolle kirjallisen tarjouksen em. tehtävien hoitamisesta (liite 3/12). Maakuntahallitus saattaa asian tiedoksi maakuntavaltuustolle. Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti kokouksessa tehdyn päätösesityksen liitteineen (liite 3/12).

12 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/ (18) 11 Eron myöntäminen kesäyliopiston koulutussisihteeri Elina Rantalalle ja toimen julistaminen haettavaksi Hämeen kesäyliopiston koulutussisihteeri Elina Rantala on kirjeellään ilmoittanut irtisanoutuvansa koulutussihteerin työsuhteesta Irtisanomisaika on yksi kuukausi. Koulutussisihteerin tehtäväkuvaus: Kurssi- ja taloushallinto sekä koulutuksien käytännön järjestelyt, tieto- ja viestintätekniset palvelut, taloushallinnon valmistelutehtäviä kuten laskujen tarkistus ja tiliöinti, kouluttajien palkkahallinto, talousseuranta, tilinpäätösvalmistelut, hallinnollisten dokumenttien tuottamista, sisäiset laskentatehtävät, kurssien suunnitteluun osallistuminen, opettajien rekrytointia sekä rehtorin sihteerinä toimiminen. Kesäyliopiston rehtorin sijainen Mika Nirvi esittää, että tehtäväkuvauksen perusteella koulutussihteerin nimike muutettaisiin osastosihteeriksi, joka kuvaisi paremmin suurinta osaa työtehtävistä. Näin jo hakuilmoituksesta saisi oikeamman käsityksen tehtävästä. Nimikemuutoksella ei ole vaikutusta tehtäväkohtaiseen palkkaan. Osastosihteerin (koulutussisihteerin) tehtävään valittavalta edellytetään seuraavaa pätevyyttä: tehtävään soveltuva liiketalouden ja hallinnon alan ammattikorkeakoulututkinto tai vähintään vastaava opistotason tutkinto. Valinnassa arvostetaan taloushallinnon ja koulutustoiminnan tuntemusta ja tietotekniikan monipuolista hallintaa. Tehtävän hoitaminen vaatii hyvää yhteistyö- ja organisointikykyä sekä aktiivista, omaaloitteista otetta työhön sekä tarkkuutta. Hyvän kirjallisen ja suullisen suomen kielen taito ja englannin kielen taito ovat eduksi tehtävän hoidossa. Osastosihteerin (koulutussihteerin) tehtäväkohtainen palkka on 2174,55 /kk, minkä lisäksi tulevat kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaiset palkkaedut. Asian on valmistellut vs. rehtori Mika Nirvi, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää myöntää Elina Rantalalle eron kesäyliopiston koulutussihteerin tehtävästä alkaen, muuttaa kesäyliopiston koulutussihteerin nimikkeen osastosihteeriksi laittaa kesäyliopiston osastosihteerin tehtävän julkiseen hakuun asiakohdassa esitetyin pätevyysvaatimuksin. Palkkauksessa noudatetaan kunnallista virka- ja työehtosopimusta ja palkasta päätetään tehtävää täytettäessä.

13 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/ (18) 12 Maakuntajohtajan tulostavoitekeskustelu Maakuntajohtajan johtajasopimuksen mukainen tulostavoite/kehityskeskustelu käytiin Keskusteluun osallistuivat maakuntahallituksen poliittisten ryhmien puheenjohtajat Johannes Koskinen, Katriina Laaksonen, Eeva Nurmi ja Ritva Oinonen. Tulostavoitekeskustelun asialista oli jäsennetty seuraavasti: Ote maakuntajohtajan johtajasopimuksesta Ajankohta: Tulostavoite ja kehityskeskustelut Hämeen liitossa Aineisto, jota käytettiin keskustelun tukena Keskustelun dokumentointi Maakuntahallituksen informointi keskustelusta Keskustelun kulku - Taustoittava johdantokeskustelu - Maakuntajohtajan toiminnan (2011) arviointi - Maakuntajohtajan esitys vuoden 2012 tulostavoitteiksi ja niistä sopiminen (keskustelun pääasia) - Maakuntajohtajan kehitysohjelma - Maakuntajohtajan luottamus ja sivutoimet - Maakuntajohtajan palkka- ja muut työsuhteen ehdot - Maakuntajohtajan jaksaminen - Muut asiat Keskustelussa ei tullut esille mitään uutta ja yllättävää. Vuoden 2012 tulostavoite esitykset hyväksyttiin keskustelun jälkeen. Uuden maakuntajohtajan ( alkaen) hakuprosessin alustava aikataulu hyväksyttiin. Maakuntajohtajan tulostavoitekeskustelussa jakama laadittu ilmoitus Juhani Hongan luottamustoimista on liitteenä 2/2012. Asian on valmistellut maakuntajohtaja Juhani Honka, puh Lisätietoja keskusteluun osallistuneilta. Mkj: Maakuntahallitus 1) käy asiasta mahdollisesti tarvittavan ja tarkentavan keskustelun 2) merkitsee tiedoksi maakuntajohtajan tulostavoitekeskustelun ) merkitsee tiedoksi maakuntajohtaja Juhani Hongan ilmoituksen luottamustoimistaan (liite 2/12).

14 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/ (18) 13 Etelä Suomen yhteistoiminta alueen johtoryhmän kokous Kanta-Häme on kuulunut lakisääteiseen yhteistoiminta alueeseen Uudenmaan ja Päijät-Hämeen kanssa alkaen. Vuonna 2010 yhteistoiminta alueen puheenjohtajamaakunta oli Kanta-Häme, vuonna 2011 Päijät-Häme ja nyt vuonna 2012 Uusimaa. Yhteistoiminta alueen toimintaa koskevat merkittävät päätökset tekee kunkin maakunnan maakuntahallitukset yhtäpitävin päätöksin. Yhteistoiminta alueen toimintaa johtaa johtoryhmä, johon kuuluvat kunkin maakunnanvaltuuston ja hallituksen puheenjohtajat sekä maakuntajohtaja ja asioita valmistelevat virkamiehet. Tarpeen mukaan kutsutaan koolle laajennettu johtoryhmä, johon kuuluvat valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajistot, maakuntajohtajat ja valmistelevat virkamiehet. Yhteistoiminta alueen laajennettu johtoryhmä kokoontui työseminaariin Helsinkiin (to ilta, pe aamu). Esityslistalla oli seuraavat asiat: 1. Liittojen ajankohtaiset asiat 2. Aluepolitiikka; EU:n rakennerahastot Maakunnan liittojen yhteistyön tiivistäminen. Alustus toimitusjohtaja Juha Juntunen Success Point (konsulttityön esittely) 4. Maakuntasuunnitelmaa edeltävä tulevaisuustyö Tulevaisuusmallista päättäminen ja alustava päätös resurssoinnista 5. Iltapohdinnat pienryhmissä 6. Skenaariotyö Uudenmaan ELY - Hämeen ELY 7. Yhteistoiminta alueen työohjelma (runkoehdotus) 8. Maakuntauudistus/Johannes Koskinen 9. Työseminaarin päätös Hämeen liittoa edustivat työseminaarissa Johannes Koskinen, Katriina Laaksonen, Timo Saviniemi, Ilkka Joenpalo, Markku Leppälahti, Juhani Honka, Matti Lipsanen, Heikki Pusa ja Jouko Ylipaavalniemi. Työseminaariin osallistuneet selostavat seminaarin antia maakuntahallituksen kokouksessa Sitä käsiteltäneen jo pidettävässä maakuntahallituksen työseminaarissa. Asian on valmistellut maakuntajohtaja Juhani Honka, puh Mkj: Maakuntahallitus 1) käy asiasta tarvittavan täydentävän keskustelun ja 2) merkitsee tiedokseen raportin yhteistoiminta alueen johtoryhmän työseminaarista

15 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/ (18) 14 Kesäyliopiston johtokunnan pöytäkirja Hämeen kesäyliopiston johtokunnan kokouksen 5/ ( :t 50 62) pöytäkirja on nähtävillä kokouksessa ja liiton virastolla tutustumista varten. Kuntalain 51/86 :n mukaan hallitus tai hallituksen puheenjohtaja voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty hallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Asian on valmistellut hallintojohtaja Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää, ettei Hämeen kesäyliopiston johtokunnan kokouksen 5/ ottokelpoisia päätöksiä oteta maakuntahallituksen käsiteltäväksi. 15 Tarkastuslautakunnan pöytäkirja Tarkastuslautakunnan pöytäkirja on erillisenä liitteenä 2/10 (arkistoidaan erikseen). Tarkastuslautakunta on päättänyt, että pöytäkirja toimitetaan kaikille tarkastuslautakunnan jäsenille sähköpostitse. Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan aina seuraavan kokouksen alussa. Seuraava tarkastuslautakunta on , jossa tarkistetaan pidetyn kokouksen pöytäkirja. Asian on valmistellut hallintojohtaja Kaisa Hemilä, puh Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan pöytäkirjan Maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot ajalta ja ovat otsakkeina esityslistan ohessa erillisenä liitteenä nro 3/12. Varsinaiset päätökset em. ajalta ovat nähtävillä virastolla ja kokouksessa. Mkj: Maakuntahallitus päättää, että maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluetteloita ajalta ja Ilmoitusasiat 1. Opetusministeriö on (dnro 65/221/2011) tehnyt päätöksen opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteistöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle Päätöksellä Hämeen liitolle/kesäyliopistolle on myönnetty valtion rahoitusta (lisäys 6,1 % vuodesta 2011), mikä maksetaan kuu-

16 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/ (18) kausittain tasasuuruisina erinä. (KH) 2. Kuntien eläkevakuutuksen yleiskirje 5/2011 KuEL-maksut: työnantajan keskimääräinen maksu pysyy ennallaan vuonna Palkkaperusteinen maksu työntekijöiden KuEL-ansioista on 16,35 % (nousua 0,25 %-yksikköä). Varhaiseläkemenoperusteista maksua (Varhe) peritään noin 1,03 % palkkasummasta sellaisilta pientyönantajilta, joilla KuEL-ansiot jäävät alle 1,9365 milj.euroa v Hämeen liitolta Kuntien eläkevakuutus laskuttaa varhaiseläkemenoperusteista ennakkomaksua n ja eläkemenoperusteista ennakkomaksua n vuonna (KH) 3. Kuntien eläkevakuutuksen virkakirje 2/2011 Kuntien eläkevakuutuksen valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto. (KH) 4. Kuntien eläkevakuutuksen virkakirje 3/2011 Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto. Valtuuskunta on hyväksynyt lisäeläkesäännön muutoksen, jotka koskevat taloudellista tukea. Taloudellisen tuen muutokset alkaen ovat pääpiirteissään seuraavat: 1) tuen summia on korotettu yhdellä prosentilla, 2) opiskelijoita koskeva sääntely on poistettu ja edunsaajiksi määritelty edunjättäjän alle 22-vuotiaat lapset, 3) muutoksia sovelletaan tapauksiin, joissa edunjättäjä on kuollut tai sen jälkeen. Hämeen liitto on järjestänyt ryhmähenkivakuutusta vastaavan edun, taloudellisen tuen Kuntien eläkevakuutuksen kautta. (KH) 5. Maakuntahallitus valitsi Hämeen kesäyliopiston rehtorin sijaiseksi YTM Mika Nirvin. Mika Nirvi on toimittanut työnantajalle terveystarkastustodistuksen, missä lääkäri pitää tutkittua terveydentilansa puolesta sopivana rehtorin tehtävään. (KH) 6. Suomen Kuntaliiton palvelumaksulasku vuodelle Laskun liitteenä on taulukko Suomen Kuntaliiton maakuntien liitoilta perittävistä palvelumaksuista vuonna 2012, joita kannetaan yhteensä Palvelumaksuja tarkistetaan vuosittain samassa suhteessa kuin Suomen Kuntaliiton jäsenkuntien jäsenmaksujen kokonaissumma on muuttunut. Kuntaliiton jäsenkuntien v jäsenmaksujen kokonaissummaa ja maakuntien liittojen palvelumaksujen kokonaissummaa on korotettu viime vuodesta 1,4%. (KH) 7. Suomen Kuntaliiton yleiskirje 28/80/2011 hallituksille Suomen Kuntaliiton kunniaja ansiomerkkien myyntihintojen tarkistaminen. (KH) 8. Suomen Kylätoiminta ry:n (SYTY) kirje , jossa esitellään yhdistyksen toimintaa ja toivotetaan tervetulleeksi jäseneksi. (KH) 9. Kunnallinen työmarkkinalaitos on toimittanut kunnanhallituksille seuraavat yleiskirjeet: Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (25/2011) Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (28/2011) Vuoden 2011 ammattiyhdistyskoulutukseen sovitut muutokset sekä vuoden 2012 hyväksytty ammattiyhdistyskoulutus (24/2011) Työsuojeluvaltuutetun toimintaedellytyksiin liittyvät sopimusmuutokset (32/2011) Matkakustannusten korvaukset lukien (35/2011) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen palkkausluvussa

17 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/ (18) tapahtuneita muutoksia (37/2011) (KH) 10. Työ- ja elinkeinoministeriön päätös (TEM 038:00/2011) Itämeren ohjelman seurantakomitean suomalaisen jäsenen vaihtaminen. TEM on nimittänyt Matti Lipsasen Hämeen liitosta Euroopan alueellinen yhteistyö tavoitteen Itämeren ohjelman seurantakomiteaan ohjelmakaudelle , jonka toimikausi jatkuu, kunnes Euroopan yhteisöjen komissio on hyväksynyt toimenpideohjelman täytäntöönpanoa koskevan loppukertomuksen. Matti Lipsanen valittiin Keski-Suomen liitosta eläkkeelle jääneen Martti Ahokkaan tilalle. (KH) Em. asiakirjat ovat nähtävinä virastolla ja kokouksessa. Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi edellä asiakohdassa esitetyt ilmoitusasiat. 18 Etelä-Karjalan liiton aloite Liikenteen investointirahaston perustaminen Suomeen Maakuntahallituksen kokouksessa jaettiin Etelä-Karjalan liiton aloite Liikenteen investointirahaston perustaminen Suomeen, joka on liitteenä 4/12. Etelä-Karjalan liiton aloitteessa esitetään, että liikenteen investointirahaston perustamismahdollisuudet selvitetään eduskunnalle annettavan liikennepoliittisen selonteon yhteydessä. Maakuntajohtaja esittää, että maakuntahallitus päättää ottaa tämän asian ylimääräisenä käsiteltäväksi yhtyy liikenteen investointirahaston perustamista koskevaan Etelä-Karjalan liiton aloitteeseen (liite 4/12) toteaa, että tarvitaan rahoitusjärjestelmän uudelleen järjestämistä. Uusien, vaihtoehtoisten rahoitusmallien ja toteutusmuotojen kehittäminen loisi mahdollisuuksia lieventää niukkenevien rahoitusresurssien vaikutuksia. Isojen hankkeiden eteenpäin vienti rakentamisaikaisella budjettirahoituksella on osoittautunut ongelmalliseksi. Ratkaisuna tulisi tutkia Valtion Infra Oy:n perustamista, jonka kautta olisi mahdollista jaksottaa hankkeiden valtion rahoitusta pidemmälle aikavälille. 19 Pirkanmaan liiton ja Hämeen liiton maakuntahallitusten yhteisneuvottelu Hämeen liiton ja Pirkanmaan liiton maakuntahallitukset pitivät yhteisneuvottelun Pirkanmaan liitossa klo maakuntien yhteistyöstä. Virkamiehet esittelivät nykyisiä yhteistyökohteita ja keskustelussa nostettiin esille mahdollisia uusia yhteistyöasioita. Käsittely: Hämeen liiton maakuntahallituksen kokouksessa keskusteltiin Pirkanmaan ja Hämeen maakuntahallitusten yhteisneuvottelun pohjalta seuraavista keskeisistä yhteistyöasioista: väylät ja erityisesti HHT-akseli maankäyttöasiat (maakuntien rajapinnassa) Vanajavesi sosiaali- ja terveydenhuollon asiat (mm. erikoissairaanhoidon erityisvastuualueet,

18 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/ (18) TAYS) koulutuspolitiikka (Tampereen yliopisto ja alueen ammattikorkeakoulut) Lisäksi tuotiin esille tarve kartoittaa yhteistyömahdollisuuksia myös seuraavissa asioissa: elinkeinopolitiikka edunvalvonta matkailu Kokouksessa maakuntajohtaja esitti, että maakuntahallitus päättää ottaa tämän asian ylimääräisenä käsiteltäväksi virkamiehet/työsuhteiset ryhtyvät valmistelemaan Pirkanmaan ja Hämeen liittojen keskeisiä yhteistyöasioita virkamiesvalmistelun pohjalta maakuntahallituksen puheenjohtajisto valmistelee liittojen maakuntahallitusten yhteisessä seminaarissa käsiteltävät yhteistyöasiat siten, että maakuntahallitusten yhteisseminaari voidaan pitää ennen kesää 2012.

Hämeen liitto Esityslista 1/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista 1/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista 1/2012 1 (18) Aika: 6.2.2012 klo 9.40 Paikka: Hotelli Cumulus/Engel-kabinetti Hämeenpuisto 47 Tampere 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 1/ (8)

Hämeen liitto Esityslista 1/ (8) 1 (8) Aika: 24.1.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 3 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 9/2009 1 (13)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 9/2009 1 (13) 1 (13) Aika: Pe 30.10.2009 klo 9.00 Paikka: Haikon kartano Porvoo-sali Kongressikeskuksessa Haikkoontie 114 Porvoo 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Lisätiedot

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 4 /

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 4 / MAAKUNTAHALLITUS 4 / 14.-19.3.2007 1 NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA 14.-19.3.2007, puhelinkokous 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...3 51 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA...3 52 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 8/2010 1 (14)

Hämeen liitto Esityslista 8/2010 1 (14) 1 (14) Aika: 18.10.2010 klo 10.00 Paikka: Lasikulma / Saunaosasto / Kokoustilat Kasarmikatu 23, 4 krs Hämeenlinna 141 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/ (9)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/ (9) 1 (9) Aika: 24.1.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 3 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 5/2012 1 (10)

Hämeen liitto Esityslista 5/2012 1 (10) Hämeen liitto Esityslista 5/2012 1 (10) Aika: 28.5.2012 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 67 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 24.01.2017 kello 14:00-16.18 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

Laihia Pöytäkirja 1/ (15) Vapaa-aikalautakunta

Laihia Pöytäkirja 1/ (15) Vapaa-aikalautakunta Laihia Pöytäkirja 1/2017 1 (15) Aika 24.01.2017, klo 18:25-18:45 Paikka Nuorisotoimisto, Rauhalantie 2 Käsitellyt asiat 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 8/ (16)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 8/ (16) 1 (16) Aika: 18.10.2010 klo 10.00 15.00 Paikka: Lasikulma / Saunaosasto / Kokoustilat Kasarmikatu 23, 4 krs Hämeenlinna 141 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Lisätiedot

Hämeen liitto Pöytäkirja 4/ (9)

Hämeen liitto Pöytäkirja 4/ (9) Hämeen liitto Pöytäkirja 4/2012 1 (9) Aika: 7.5.2012 klo 9.30 12.05 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 59 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen Aika: 11.10.2012 klo 21-21.30 Paikka: Seurakuntatalossa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Sokk Margus Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 6/2017 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.08.2017 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Gynther Timo puh.johtaja JÄSENET Manninen Juhani varapuh.johtaja Salenius Leila

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.03.2013 12 ASIALISTA KOKOUSAIKA Tiistaina 26.03.2013 klo 18.00 19.13 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 26.4.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Jukka Panu, jäsen Muut osallistujat:

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta (2017-2020) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 14.00 - Paikka PHKS Karpalo-kabinetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT 59 Kokouksen

Lisätiedot

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Nuorisoneuvoston tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 07.03.2017 kello 14:00-15.50 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 23.1.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.01.2017-27.02.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 7.11.2013 klo 18.00-19.05 Paikka Yläkoulun opettajainhuone Asiat 100 Kokouksen avaaminen 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 6.3.2017 klo 15.00-17.00 Paikka Sähköpostikokous 58 59 60 61 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 12/ Vesilahti 12/

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 12/ Vesilahti 12/ VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: klo 19.00-20.10 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Maria Forsman puheenjohtaja ( 4 asti) Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Seppo Parkkila puheenjohtaja ( 4 alkaen)

Lisätiedot

SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja

SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja PÖYTÄKIRJA 1/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 23.03.2016 klo 15.00 16.45 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja Jyrälä Arja

Lisätiedot

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 20 Vastaavan sairaanhoitajan valinta

Lisätiedot

1 / 5 ESITYSLISTA. Aika: :00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali

1 / 5 ESITYSLISTA. Aika: :00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali 1 / 5 EDUSTAJAINKOKOUS 28.8.2017 ESITYSLISTA KL/467/000204/2017 Aika: 28.8.2017 10:00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali 1 Kokouksen avaus As. nro 1 2 Sihteerin valinta As. nro 2 3 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Esityslista 30.8.2017 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO ESITYSLISTA 2/2017 YHTYMÄVALTUUSTON ESITYSLISTA 2/2017 Aika Keskiviikko 30.8.2017 klo 17.00 Paikka

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Aika: 28.5.2012 klo 9.30-12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 67 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 22.2.2017 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 16 - - Allekirjoitukset

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009 Kokousaika 4.2.2009 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 33 Aika: 2.3.2017 klo 19 20.40 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Da Conceicao Sari Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.9.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 8.9.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Paula Turkkila, Tuomas Timonen, Anna Myllymäki, Tiina Kupila, Vesa Vuopala ja Eeva Hänninen

Paula Turkkila, Tuomas Timonen, Anna Myllymäki, Tiina Kupila, Vesa Vuopala ja Eeva Hänninen PÖYTÄKIRJA 1 (8) 20.9.2017 LINTUVAARAN KOULU Johtokunnan kokous Aika 20.9.2017 klo 18.00 Paikka Läsnä Lintuvaaran koulun opettajanhuone Paula Turkkila, Tuomas Timonen, Anna Myllymäki, Tiina Kupila, Vesa

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 12.12.2016 klo 17.30 18.20 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 8.12.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 11.12.2014-12.01.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/7.3.2012 Kokousaika 7.3.2012 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Siun sote neuvottelukunta Aika 24.10.2017 klo 15:00-16:12 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat :t 6-10 Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.5.2016 klo 9.00 - Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Pöytäkirja Esityslista 1/2017

Pöytäkirja Esityslista 1/2017 1 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2017 Aika: keskiviikko 25.1.2017 klo 18.00 18.20 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat:

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto II/ klo

Seurakuntaneuvosto II/ klo Seurakuntaneuvosto II/2014 26.2.2014 klo 18.00-1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista 20/ (7) Kunnanhallitus

Muonion kunta Esityslista 20/ (7) Kunnanhallitus Muonion kunta Esityslista 20/2017 1 (7) Kunnanhallituksen kokous Aika ma klo 17.30 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja Sakari

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.10.2017 klo 18-20.05 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALIN TOTEAMINEN... 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 4 3 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTAN TOIMITTAMINEN, PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

Kivijärven kunta Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 4/2017. Airi Sorsamäki Aira Hakkarainen jäsen

Kivijärven kunta Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 4/2017. Airi Sorsamäki Aira Hakkarainen jäsen Tarkastuslautakunta 2017-2021 PÖYTÄKIRJA 4/2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika: 11.9.2017 klo 9.00 11.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Läsnä: et Teuvo Rekonen, puheenjohtaja Risto Oinonen, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA /2016 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 112

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA /2016 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 112 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 12.12.2016 Sivu 112 Kokousaika Torstai 15.12.2016 kello 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kovanen

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ / /2017. Kokoushuone Pihlaja, Maakuntatalo, Sepänkatu 1, Kuopio

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ / /2017. Kokoushuone Pihlaja, Maakuntatalo, Sepänkatu 1, Kuopio POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2017 117/00.02.02/2017 Tarkastuslautakunta Aika 6.9.2017 klo 9.00 11.30 Paikka Kokoushuone Pihlaja, Maakuntatalo, Sepänkatu 1, Kuopio Jäsenet ( x ) Ruotsalainen Olavi,

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Työsuojelutoimikunta 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo13:04-14:25 Paikka NordLab yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5b Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/ 1 KOKOUSAIKA klo 9.00 KOKOUSPAIKKA Saksankatu 27, A-rak. kokoushuone 1014 LÄSNÄ Pauli Marttila puheenjohtaja Tuija Näppinen varapuheenjohtaja Christer Friskof jäsen Nina Schulman jäsen POISSA MUUT Tuula

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37 Hyvinvointilautakunta 08.06.2015 AIKA 8.6.2015 klo 18:00 18.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN Pöytäkirja SEURAKUNTA Nro 6/2017

HÄMEENLINNA-VANAJAN Pöytäkirja SEURAKUNTA Nro 6/2017 1 HÄMEENLINNA-VANAJAN Pöytäkirja 3.10.2017 SEURAKUNTA Nro 6/2017 DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA Kokousaika Tiistai 3.10.2017 klo 17.30 19.45 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen jälkeen klo 14-14:30 tutustuttiin Elomaan koulun opetuskeittiöön

Kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen jälkeen klo 14-14:30 tutustuttiin Elomaan koulun opetuskeittiöön Tekninen lautakunta 17.02.2017 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2017 Kokousaika Perjantai 17.02.2017 klo 13:00-13:40 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen jälkeen klo 14-14:30 tutustuttiin

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30) Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) 20.45. Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Harri Henttinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 31/5. 2016

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (9)

PÖYTÄKIRJA 1 (9) PÖYTÄKIRJA 1 (9) 26.9.2017 Tapiolan lukio Johtokunnan kokous Aika 19.09.2017 klo18.00 Paikka Tapiolan lukio, luokka C2. Tiedoksi Johtimo Nina pj. Malkamäki Mika, vpj. Grann Mirva, jäsen Kari Hannu, jäsen

Lisätiedot