Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/ (18)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18)"

Transkriptio

1 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/ (18) Aika: klo 9.40 Paikka: Hotelli Cumulus/Engel-kabinetti Hämeenpuisto 47 Tampere 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Pirjo Alijärven eronpyyntö maakuntahallituksen jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen maakuntahallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Kanta-Hämeen edunvalvonta Brysselissä Bothnian Green Logistic Corridor hankkeen käynnistäminen ja projektitalousarvion hyväksyminen Hämeen vetovoima ja matkailun yhteismarkkinointi -hankkeen maksatuspäätöstä koskeva oikaisuvaatimus Vuoden 2012 Häme päivä Hämeen liiton järjestämä maakunnan seminaaripäivä Maakuntavaltuuston kokouksessa hyväksytty ponsi hankkeiden maksatusten resurssoinnista Eron myöntäminen kesäyliopiston koulutussisihteeri Elina Rantalalle ja toimen julistaminen haettavaksi Maakuntajohtajan tulostavoitekeskustelu Etelä Suomen yhteistoiminta alueen johtoryhmän kokous Kesäyliopiston johtokunnan pöytäkirja Tarkastuslautakunnan pöytäkirja Maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Ilmoitusasiat Etelä-Karjalan liiton aloite Liikenteen investointirahasto perustamisesta Suomeen Pirkanmaan liiton ja Hämeen liiton maakuntahallitusten yhteisneuvottelu Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 19

2 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/ (18) Kokousaika klo Kokouspaikka Hotelli Cumulus/Engel-kabinetti Hämeenpuisto 47, Tampere Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Koskinen Johannes Pajuoja Heikki vpj Laaksonen Katriina x Kulmala Jarmo jäsen Alijärvi Pirjo Lehtinen Marja-Leena x Arovuori Kyösti Yrjö-Koskinen Hannele Auvinen Maija x Hirvenoja Liisa Järvinen Eino x Hacklin Tiina Nurmi Eeva x Mikkola Ansa Oinonen Ritva x Martikainen Reijo Puotila Matti x Pänkäläinen Erkki Silván Timo x Nurmo Harri Silvennoinen Esa x Selin Sanna Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Saviniemi Timo x Honka Juhani, esittelijä x I vpj Joenpalo Ilkka Hemilä Kaisa, sihteeri x II vpj Leppälahti Markku Lipsanen Matti x Pusa Heikki x Ylipaavalniemi Jouko x Allekirjoitukset Katriina Laaksonen Puheenjohtaja Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenlinna Kaisa Hemilä Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Marja-Leena Lehtinen Timo Silván Hämeen liiton virastossa klo Todistaa Hallintojohtaja Kaisa Hemilä

3 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/ (18) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on postitettu ja lähetetty sähköpostilla maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Marja-Leena Lehtinen (Ritva Oinonen) ja Katriina Laaksonen (Timo Silván). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja-Leena Lehtinen ja Timo Silván. 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Maakuntajohtaja ilmoitti, että listakäsittelyn lopuksi tulee kaksi ylimääräistä asiaa. Hyväksyttiin esitys.

4 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/ (18) 4 Pirjo Alijärven eronpyyntö maakuntahallituksen jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen maakuntahallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Maakuntahallituksen jäsen Pirjo Alijärvi (sd) pyytää päivätyssä kirjeessä eroa maakuntahallituksen jäsenyydestä lähtien henkilökohtaisista syistä johtuen. Hämeen liiton perussopimuksen 12 :n mukaan maakuntavaltuusto valitsee maakuntahallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet maakuntavaltuuston toimikaudeksi. Kuntalain 39 :n mukaan luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu, ja sen jälkeenkin siihen saakka, kunnes toimeen on valittu toinen. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. Maakuntavaltuusto kokoontuu seuraavan kerran , jossa Pirjo Alijärven eronpyyntö on mahdollista päättää. Asian on valmistellut hallintojohtaja Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto myöntää Pirjo Alijärvelle hänen pyytämänsä eron maakuntahallituksen jäsenyydestä, valitsee uuden maakuntahallituksen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

5 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/ (18) 5 Kanta-Hämeen edunvalvonta Brysselissä Maakuntien liitot ovat edustautuneet Brysselissä EU-toimistoin, joita ylläpidetään erilaisten yhteistyöjärjestelyjen avulla. EU-toimistot toimivat maakuntien edunvalvojina Brysselissä, tiedottavat maakunnille Eurooppa-asioista, hankkivat verkostojensa avulla kumppaneita maakuntien toimijoille ja avustavat rahoituksen hakemisessa. Kanta-Hämeen edunvalvontaa Brysselissä hoiti vuosina Päijät-Hämeen, Itä-Uudenmaan ja Hämeen liittojen ylläpitämä Etelä-Suomen EU-toimisto. Itä- Uudenmaan liiton yhdistyessä Uudenmaan liittoon toimiston ylläpitäjäpohja muuttui ja Hämeen maakuntahallitus päätti kokouksessaan irtisanoa Etelä-Suomen EU-toimiston sopimukset päättyväksi Maakuntahallituksen päätöksen mukaisesti Kanta-Hämeen tulevaa edunvalvontaa Brysselissä on valmisteltu siten, että päävaihtoehdot ovat yhteistyö Helsingin/Uudenmaan liiton EU-toimiston tai Kuntaliiton EU-toimiston kanssa. Kummankin vaihtoehdon tarjoamat palvelut ja noin euron vuosikustannukset ovat hyvin samankaltaiset ja Kanta-Hämeen nykyisiin tarpeisiin sopivat. Helsingin/Uudenmaan EU-toimiston etuna on mahdollisuus vahvistaa Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen yhteistyötä käytännön toimenpiteillä. Lisäksi Kymenlaakson liitto on kesällä 2011 solminut vastaavan yhteistyösopimuksen Uudenmaan liiton kanssa ja kokemukset ovat erittäin myönteiset. Kuntaliiton toimiston yhteyteen ei ole ryhmittynyt maakunnan liittoja, alustavista suunnitelmista huolimatta. Uudenmaan liitto on yksi Helsinki EU Officen kolmesta ylläpitäjätahosta. Esityslistan ohessa erillisenä liitteenä 4/12 on Uudenmaan liiton (ylläpitäjä) ja Kymenlaakson liiton (yhteistyökumppani) sopimus yhteiskumppanuudesta, jonka pohjalta Hämeen liitto on neuvotellut omaa sopimustaan Uudenmaan liiton kanssa. Hämeen liiton rahoitusosuus vuonna 2012 olisi prosentin osuudella Uudenmaan liiton kustannuksista, jos sopimus tehdään Kymenlaakson liiton tapaan. Asian on valmistellut kehittämisjohtaja Matti Lipsanen, puh Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus päättää, että edunvalvonta Brysselissä toteutetaan tulevaisuudessa yhteistyössä Helsingin/Uudenmaan EU-toimiston kanssa ja oikeuttaa maakuntajohtajan allekirjoittamaan tarvittavat sopimukset. Maakuntajohtaja muutti päätösesityksensä seuraavaksi: Maakuntahallitus päättää, että edunvalvonta Brysselissä toteutetaan tulevaisuudessa yhteistyössä Helsingin/Uudenmaan EU-toimiston kanssa ja edellyttää, että Uudenmaan liittoon perustetaan oma ohjausryhmä, johon tulee Hämeen liiton edustaja, ja joka valmistelee vuosittain toimintasuunnitelman ja talousarvion, laatii toimintakertomuksen jne. Maakuntahallitus oikeuttaa maakuntajohtajan allekirjoittamaan tarvittavat sopimukset irtisanomisaikoineen. Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti muutetun päätösesityksen.

6 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/ (18) 6 Bothnian Green Logistic Corridor hankkeen käynnistäminen ja projektitalousarvion hyväksyminen Bothnian Green Logistic Corridor (BGLC) -hankkeessa kehitetään pohjoisen Euroopan rautatieyhteyksiä Keski-Eurooppaan, Venäjälle ja Atlantille. Hanke tuo yhteen kaupunkeja, maakuntia, ministeriöitä, yliopistoja, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioita sekä liikennepalvelujen tuottajia ja käyttäjiä Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Saksasta ja Puolasta. Hankkeen vetäjä on Västerbottenin alue Ruotsista. Suomesta hankkeeseen osallistuvat pääradan vaikutuspiirissä olevat maakunnat. Hämeen liitto on mukana hankkeessa yhdessä Uudenmaan liiton kanssa, erityisesti pääradan kehittämiseen tähtäävissä hankekokonaisuuksissa. Hämeen liitto ja Uudenmaan liitto osallistuvat myös Rail Baltica hankkeeseen, joka yhdessä Bothnian Corridor hankkeen kanssa kattaa koko Pohjois-Euroopan pohjois-eteläsuuntaisen raideliikennekäytävän. Saavutettavuus ja kansainvälistyminen ovat Häme 2035 maakuntasuunnitelman painopisteitä. Bothnian Green Logistic Corridor hanke toteutetaan EU:n Itämeren alueen ohjelman rahoituksella. Hankkeen kokonaisbudjetti on euroa, josta EU-rahoituksen osuus on euroa. Hanketoimet käynnistyvät käytännössä vuoden 2012 alussa ja hanke on suunniteltu päättymään 2014 maaliskuussa. Hankkeen suomalainen pääkumppani on Pirkanmaan liitto. Suomen maakuntien kumppanuus hankkeessa on järjestetty suuralueittain. Hämeen liiton toimet ja budjetti toteutuvat yhteistyössä Uudenmaan liiton kanssa. Hämeen liiton kokonaisbudjetti hankkeessa on euroa, josta EU-rahoituksen osuus on euroa ja valtion myöntämän vastinrahoituksen euroa. Hämeen liiton kolmelle vuodelle jakautuva omarahoitusosuus on euroa, joka katetaan tutkimus- ja kehittämisrahastosta. Bothnian Green Logistic Corridor hankkeen projektitalousarvio vuodelle 2012 ja taloussuunnitelma vuosille on liitteenä 1/12. Projektitalousarvion loppusumma vuodelle 2012 on Asian on valmistellut kehittämisjohtaja Matti Lipsanen, puh Mkj: Maakuntahallitus - merkitsee tiedoksi Bothnian Green Logistic Corridor hankkeen hyväksymisen ja toteuttamisajan hyväksyy hankkeen talouden raamit sisältäen suuruisen Hämeen liiton omarahoitusosuuden, joka rahoitetaan tutkimus- ja kehittämisrahastosta - hyväksyy hankkeen projektitalousarvion vuodelle 2012 yhteensä (liite 1/12). - päättää, että menot hyväksyy kehittämisjohtaja Matti Lipsanen, ja mikäli hän on esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja - nimeää suunnittelujohtaja Heikki Pusan ja kehittämisjohtaja Matti Lipsasen hankkeen projekti- ja työryhmiin, oikeuttaa heidät osallistumaan ryhmien kokouksiin sekä käyttämään työaikaansa hankkeen tehtäviin hanketalousarvion puitteissa.

7 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/ (18) 7 Hämeen vetovoima ja matkailun yhteismarkkinointi -hankkeen maksatuspäätöstä koskeva oikaisuvaatimus Hämeen vetovoima ja matkailun yhteismarkkinointi -hankkeessa (hankenumero 09017) tuensaajana oleva Hämeen Matkailu Oy on jättänyt Hämeen liitolle oikaisuvaatimuksen maksatuspäätöksestä , 70. Maksatuspäätös koskee maksatushakemuksella 2/ esitettyjä kustannuksia. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan tositteiden ; ; ; ; ; ; ; ; ja hylättyjen kustannusten tukikelpoisuuden käsittelyä uudelleen ja kustannusten hyväksymistä tukikelpoisiksi. Tuensaaja vaatii oikaisua em. tositteissa esitettyjen kustannusten, yhteensä ,69, tukikelpoisuuspäätökseen. Tositekohtainen käsittely erillisellä liitteellä 1/12. Oikaisuvaatimuksessa esitettyjen tositteiden tukikelpoisuuskäsittelyn jälkeen hankkeelle hyväksyttäviksi kustannuksiksi todetaan yhteensä 1 296,50 (tositteet ja ). Näihin kustannuksiin maksetaan Maakunnan kehittämisrahaa voimassa olevan rahoituspäätöksen mukaisesti 27 % eli 350,05. Rahoituksen jakautuminen: Maakunnan kehittämisraha (27 %) 350,05 Kuntarahoitus (43 %) 557,50 Yksityinen rahoitus (30 ) 388,95 Yhteensä 1 296,50 Asian on valmistellut tarkastaja Katja Koskelin, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää oikaista maksatuspäätöstä siten, että Hämeen vetovoima ja matkailun yhteismarkkinointi-hankkeen tukikelpoisiksi kustannuksiksi hyväksytään oikaisuvaatimuksen perusteella 1 296,50 ja hankkeelle maksetaan Maakunnan kehittämisrahaa 350,05 (2102) Muilta osin oikaisuvaatimus hylätään. Tositekohtaiset perustelut ovat erillisessä liitteessä 1/12.

8 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/ (18) 8 Vuoden 2012 Häme päivä Hämeen liitto on vuosittain nimennyt yhden maakunnan tapahtumista kyseisen vuoden maakunnan nimikkotapahtumaksi, Häme-päiväksi. Häme-päivää on vietetty vuodesta 1999 alkaen. Maakuntahallituksen nimeämä kulttuurityöryhmä käsitteli vuoden 2012 Häme-päivän hakuun laittamista kokouksessaan ja maakuntahallitus päätti , että toimisto valmistelee yhdessä kulttuurityöryhmän kanssa vuoden 2012 Häme-päivä tapahtuman hakua liitolle vuodeksi 2012 hyväksytyn budjetin puitteissa ja siten, että Häme-päivä tapahtuman haku tuodaan asiana maakuntahallituksen kokouksen käsiteltäväksi. Maakuntavaltuusto hyväksyi liiton vuoden 2012 budjetin kokouksessaan Hyväksyttyyn budjettiin sisältyy euron määrärahavaraus vuoden 2012 Häme-päivän tukemiseen. Maakuntahallitus käsitteli Häme-päivän haettavaksi julistamista (201 ), evästi kulttuurityöryhmää sen järjestelyistä ja palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. Maakuntahallituksen keskuudestaan nimeämä kulttuurityöryhmä linjasi vuoden 2012 Häme päivän toteuttamisvaihtoehtoja. Kulttuurityöryhmä totesi, että Hämepäivä tulisi muuttaa siten, että yhdelle maakunnan tapahtumista myönnetään Hämepäivä status ja euron suuruinen tapahtumatuki. Sen lisäksi maakunnassa pitäisi järjestää maakunnan päättäjiä ja valtakunnallisia vaikuttajia yhteen kokoava tapahtuma, jonka järjestelyistä vastaisi Hämeen liitto. Hallituksen asettama kulttuurityöryhmä esittää maakuntahallitukselle Häme-päivän uudistamista seuraavasti: Hämeen liitto nimeää edelleen vuosittain yhden Kanta-Hämeen maakunnan tapahtumista Häme-päiväksi. Sille myönnetään tapahtumatukea Kyse on aiempaa enemmän tapahtumatuesta, jonka käyttämisen ehtoja lievennetään aiemmasta. Hämepäiväksi nimettävän tapahtuman toivotaan täyttävän seuraavat ehdot: tapahtuma on maakunnallisesti tai muutoin maakunnan kannalta merkittävä ja aiheeltaan hämäläinen tapahtumalle on eduksi matkailullinen vetovoimaisuus tapahtuman järjestäjältä toivotaan löytyvän pitkäjänteistä kehittämismotivaatiota ja - näkemystä suurella yleisöllä on mahdollisuus kohtuullisin kustannuksin osallistua siihen tapahtuman markkinoinnissa ja viestinnässä tulee näkyä, että kyseessä on ko, vuoden Häme-päivä tapahtuma. Valitun tapahtuman järjestäjän kanssa neuvotellaan yhteistyöstä Hämeen liiton kanssa ja Hämeen liiton edustajien sekä liiton kutsumien vieraiden toivotaan voivan halutessaan osallistua tapahtumaan järjestäjän kanssa sovittavalla tavalla. Asian on valmistellut yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää kulttuurityöryhmän esitykseen perustuen, että - vuoden 2012 Häme-päivä julistetaan haettavaksi

9 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/ (18) - hakuaika päättyy klo 15:00 - Häme päivän toteuttajalle myönnetään euron toteuttamistuki. Käsittely: Keskustelun perusteella maakuntajohtaja muutti päätösesityksen viimeisen kohdan seuraavaksi: - Häme päivän toteuttajalle myönnetään euron toteuttamistuki. Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen ja kokouksessa tehdyn muutosesityksen.

10 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/ (18) 9 Hämeen liiton järjestämä maakunnan seminaaripäivä Maakuntahallitus käsitteli Häme-päivän haettavaksi julistamista (201 ), evästi kulttuurityöryhmää sen järjestelyistä ja palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. Maakuntahallituksen keskuudestaan nimeämä kulttuurityöryhmä linjasi vuoden 2012 Häme päivän toteuttamisvaihtoehtoja. Kulttuurityöryhmä totesi, että Häme-päivä tulisi muuttaa siten, että yhdelle maakunnan tapahtumista myönnetään Häme-päivä status ja euron suuruinen tapahtumatuki. Sen lisäksi maakunnassa pitäisi järjestää maakunnan päättäjiä ja valtakunnallisia vaikuttajia yhteen kokoava tapahtuma, jonka järjestelyistä vastaisi Hämeen liitto. Tapahtumalla pitäisi pyrkiä vaikuttamaan päätöksentekoon maakuntaa hyödyttävällä tavalla ja sen tulisi tarjota keskustelufoorumi eri alojen asiantuntijoille ja päättäjille. Kulttuurityöryhmä totesi, että Hämeen liiton oma tapahtuma tulisi järjestää yhden päivän mittaisena seminaarina, johon sisältyy ajankohtaisiin teemoihin keskittyvä seminaariosuus ja jossa maakunnan päättäjillä, kehittäjillä ja valtakunnallisilla vaikuttajilla on mahdollisuus mielipiteiden ja näkemysten vaihtoon. Tapahtuma tulisi olla vuotuinen ja se tulisi pitää samaan aikaan vuodesta. Kulttuurityöryhmä totesi, että sopivia ajankohtia seminaarin pitämiselle ovat Nuutinpäivä, Ystävänpäivä tai Kevätpäivän tasaus. Tapahtumapaikaksi sopii esim. Verkatehdas tai vastaava tila, jolla on tarjota sekä suuri seminaaritila että tilat eri toimintojen esittelypisteitä varten sekä ruokailutilat. Tapahtuma voi olla maksullinen ja liitto voi käyttää siihen tapahtumatukeen varattua euron määrärahaa, josta käytettäisiin yhdelle maakunnan tapahtumista myönnettävänä tukena. Asian on valmistellut yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää kulttuurityöryhmän esitykseen perustuen, että - Hämeen liitto järjestää vuonna 2012 seminaarin eri alojen asiantuntijoille ja päättäjille - antaa virastolle tehtäväksi valmistella seminaaria (ajankohta, pitopaikka, sisällön raamit jne.). Todettiin, että edellä 8 :ssä korotettiin Häme-päivän toteuttamistuki euroon.

11 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/ (18) 10 Maakuntavaltuuston kokouksessa hyväksytty ponsi hankkeiden maksatusten resurssoinnista Maakuntavaltuusto hyväksyi syyskokouksessaan Hämeen liiton vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä Mia Antinin esittämän seuraavan ponnen: Maakuntahallitus selvittää onko liitossa hankkeiden maksatustoiminta resurssoitu ja organisoitu oikein. Perusteluna Antin ilmoitti maksatushakemusten maksatusten viivästyneen yli puolella vuodella. Maakuntahallitus käsitteli pontta ja totesi, että, että Hämeen liitossa maksatushakemusten käsittelyyn varatut resurssit ovat riittävät. Maksatushakemusten käsittelyn nopeuttamien on tarpeellista, mutta ei resursseja lisäämällä. Lisäksi maakuntahallitus velvoitti maakuntajohtajan tekemään hallitukselle helmikuun 2012 kokoukseen esityksen siitä, kuinka maksatustarkastus organisoidaan uudelleen tehokkaaksi ja taloudelliseksi. Esityksessä on kuvattava tarkastusprosessi ja laatukriteerit sekä otettava huomioon mm. tarkastettavien hankkeiden väheneminen, tähänastisesta tarkastustoiminnasta saatu palaute ja tarkastustoiminnan yhteistyö ja ulkoistamisen mahdollisuudet esim. Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen yhteinen tarkastus. Maakuntahallitus totesi, että tarkastustoiminta tulee olla organisoitu uudelleen viimeistään mennessä. Maksatushakemusten tarkastustoiminnan organisointi oli esillä Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen kokouksessa ja asiaa on käsitelty liiton johtoryhmässä. Esityslistan ohessa erillisenä liitteenä 5/12 on Hämeen liiton maksatusprosessi kuvaus, johon sisältyy mm. eri vaihtoehtoja siitä, kuinka Hämeen liiton maksatustoiminto tulisi jatkossa hoitaa. Asian on valmistellut yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi, puh Käsittely: Mkj: Esitys Hämeen liiton rahoittamien hankkeiden (EAKR ja MKR) maksatushakemusten tarkastustoiminnan kokonaisuuden organisoinnista tuodaan maakuntahallituksen kokoukseen. Kokouksessa jaettiin seuraava maakuntajohtajan päätösesitys: Hämeen liiton rahoittamien EAKR ja MKR osarahoitteisten hankkeiden maksatushakemusten tarkastus ja päätösvalmistelu siirretään Uudenmaan liitolle alkaen Uudenmaan liiton ja Hämeen liiton kesken laadittavan ostopalvelusopimuksen mukaisesti. Kokonaisuus sisältää myös takaisinperintöjen valmistelun ja oikaisuvaatimusten käsittelyn sekä EU-osarahoitteisten hankkeiden paikanpäällä tehtävät tarkastukset. Päätökset tehdään edelleen Hämeen liitossa, kuten myös välittävältä viranomaiselta edellytettävät seurannat ja raportoinnit. Uudenmaan liito on tehnyt Hämeen liitolle kirjallisen tarjouksen em. tehtävien hoitamisesta (liite 3/12). Maakuntahallitus saattaa asian tiedoksi maakuntavaltuustolle. Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti kokouksessa tehdyn päätösesityksen liitteineen (liite 3/12).

12 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/ (18) 11 Eron myöntäminen kesäyliopiston koulutussisihteeri Elina Rantalalle ja toimen julistaminen haettavaksi Hämeen kesäyliopiston koulutussisihteeri Elina Rantala on kirjeellään ilmoittanut irtisanoutuvansa koulutussihteerin työsuhteesta Irtisanomisaika on yksi kuukausi. Koulutussisihteerin tehtäväkuvaus: Kurssi- ja taloushallinto sekä koulutuksien käytännön järjestelyt, tieto- ja viestintätekniset palvelut, taloushallinnon valmistelutehtäviä kuten laskujen tarkistus ja tiliöinti, kouluttajien palkkahallinto, talousseuranta, tilinpäätösvalmistelut, hallinnollisten dokumenttien tuottamista, sisäiset laskentatehtävät, kurssien suunnitteluun osallistuminen, opettajien rekrytointia sekä rehtorin sihteerinä toimiminen. Kesäyliopiston rehtorin sijainen Mika Nirvi esittää, että tehtäväkuvauksen perusteella koulutussihteerin nimike muutettaisiin osastosihteeriksi, joka kuvaisi paremmin suurinta osaa työtehtävistä. Näin jo hakuilmoituksesta saisi oikeamman käsityksen tehtävästä. Nimikemuutoksella ei ole vaikutusta tehtäväkohtaiseen palkkaan. Osastosihteerin (koulutussisihteerin) tehtävään valittavalta edellytetään seuraavaa pätevyyttä: tehtävään soveltuva liiketalouden ja hallinnon alan ammattikorkeakoulututkinto tai vähintään vastaava opistotason tutkinto. Valinnassa arvostetaan taloushallinnon ja koulutustoiminnan tuntemusta ja tietotekniikan monipuolista hallintaa. Tehtävän hoitaminen vaatii hyvää yhteistyö- ja organisointikykyä sekä aktiivista, omaaloitteista otetta työhön sekä tarkkuutta. Hyvän kirjallisen ja suullisen suomen kielen taito ja englannin kielen taito ovat eduksi tehtävän hoidossa. Osastosihteerin (koulutussihteerin) tehtäväkohtainen palkka on 2174,55 /kk, minkä lisäksi tulevat kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaiset palkkaedut. Asian on valmistellut vs. rehtori Mika Nirvi, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää myöntää Elina Rantalalle eron kesäyliopiston koulutussihteerin tehtävästä alkaen, muuttaa kesäyliopiston koulutussihteerin nimikkeen osastosihteeriksi laittaa kesäyliopiston osastosihteerin tehtävän julkiseen hakuun asiakohdassa esitetyin pätevyysvaatimuksin. Palkkauksessa noudatetaan kunnallista virka- ja työehtosopimusta ja palkasta päätetään tehtävää täytettäessä.

13 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/ (18) 12 Maakuntajohtajan tulostavoitekeskustelu Maakuntajohtajan johtajasopimuksen mukainen tulostavoite/kehityskeskustelu käytiin Keskusteluun osallistuivat maakuntahallituksen poliittisten ryhmien puheenjohtajat Johannes Koskinen, Katriina Laaksonen, Eeva Nurmi ja Ritva Oinonen. Tulostavoitekeskustelun asialista oli jäsennetty seuraavasti: Ote maakuntajohtajan johtajasopimuksesta Ajankohta: Tulostavoite ja kehityskeskustelut Hämeen liitossa Aineisto, jota käytettiin keskustelun tukena Keskustelun dokumentointi Maakuntahallituksen informointi keskustelusta Keskustelun kulku - Taustoittava johdantokeskustelu - Maakuntajohtajan toiminnan (2011) arviointi - Maakuntajohtajan esitys vuoden 2012 tulostavoitteiksi ja niistä sopiminen (keskustelun pääasia) - Maakuntajohtajan kehitysohjelma - Maakuntajohtajan luottamus ja sivutoimet - Maakuntajohtajan palkka- ja muut työsuhteen ehdot - Maakuntajohtajan jaksaminen - Muut asiat Keskustelussa ei tullut esille mitään uutta ja yllättävää. Vuoden 2012 tulostavoite esitykset hyväksyttiin keskustelun jälkeen. Uuden maakuntajohtajan ( alkaen) hakuprosessin alustava aikataulu hyväksyttiin. Maakuntajohtajan tulostavoitekeskustelussa jakama laadittu ilmoitus Juhani Hongan luottamustoimista on liitteenä 2/2012. Asian on valmistellut maakuntajohtaja Juhani Honka, puh Lisätietoja keskusteluun osallistuneilta. Mkj: Maakuntahallitus 1) käy asiasta mahdollisesti tarvittavan ja tarkentavan keskustelun 2) merkitsee tiedoksi maakuntajohtajan tulostavoitekeskustelun ) merkitsee tiedoksi maakuntajohtaja Juhani Hongan ilmoituksen luottamustoimistaan (liite 2/12).

14 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/ (18) 13 Etelä Suomen yhteistoiminta alueen johtoryhmän kokous Kanta-Häme on kuulunut lakisääteiseen yhteistoiminta alueeseen Uudenmaan ja Päijät-Hämeen kanssa alkaen. Vuonna 2010 yhteistoiminta alueen puheenjohtajamaakunta oli Kanta-Häme, vuonna 2011 Päijät-Häme ja nyt vuonna 2012 Uusimaa. Yhteistoiminta alueen toimintaa koskevat merkittävät päätökset tekee kunkin maakunnan maakuntahallitukset yhtäpitävin päätöksin. Yhteistoiminta alueen toimintaa johtaa johtoryhmä, johon kuuluvat kunkin maakunnanvaltuuston ja hallituksen puheenjohtajat sekä maakuntajohtaja ja asioita valmistelevat virkamiehet. Tarpeen mukaan kutsutaan koolle laajennettu johtoryhmä, johon kuuluvat valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajistot, maakuntajohtajat ja valmistelevat virkamiehet. Yhteistoiminta alueen laajennettu johtoryhmä kokoontui työseminaariin Helsinkiin (to ilta, pe aamu). Esityslistalla oli seuraavat asiat: 1. Liittojen ajankohtaiset asiat 2. Aluepolitiikka; EU:n rakennerahastot Maakunnan liittojen yhteistyön tiivistäminen. Alustus toimitusjohtaja Juha Juntunen Success Point (konsulttityön esittely) 4. Maakuntasuunnitelmaa edeltävä tulevaisuustyö Tulevaisuusmallista päättäminen ja alustava päätös resurssoinnista 5. Iltapohdinnat pienryhmissä 6. Skenaariotyö Uudenmaan ELY - Hämeen ELY 7. Yhteistoiminta alueen työohjelma (runkoehdotus) 8. Maakuntauudistus/Johannes Koskinen 9. Työseminaarin päätös Hämeen liittoa edustivat työseminaarissa Johannes Koskinen, Katriina Laaksonen, Timo Saviniemi, Ilkka Joenpalo, Markku Leppälahti, Juhani Honka, Matti Lipsanen, Heikki Pusa ja Jouko Ylipaavalniemi. Työseminaariin osallistuneet selostavat seminaarin antia maakuntahallituksen kokouksessa Sitä käsiteltäneen jo pidettävässä maakuntahallituksen työseminaarissa. Asian on valmistellut maakuntajohtaja Juhani Honka, puh Mkj: Maakuntahallitus 1) käy asiasta tarvittavan täydentävän keskustelun ja 2) merkitsee tiedokseen raportin yhteistoiminta alueen johtoryhmän työseminaarista

15 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/ (18) 14 Kesäyliopiston johtokunnan pöytäkirja Hämeen kesäyliopiston johtokunnan kokouksen 5/ ( :t 50 62) pöytäkirja on nähtävillä kokouksessa ja liiton virastolla tutustumista varten. Kuntalain 51/86 :n mukaan hallitus tai hallituksen puheenjohtaja voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty hallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Asian on valmistellut hallintojohtaja Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää, ettei Hämeen kesäyliopiston johtokunnan kokouksen 5/ ottokelpoisia päätöksiä oteta maakuntahallituksen käsiteltäväksi. 15 Tarkastuslautakunnan pöytäkirja Tarkastuslautakunnan pöytäkirja on erillisenä liitteenä 2/10 (arkistoidaan erikseen). Tarkastuslautakunta on päättänyt, että pöytäkirja toimitetaan kaikille tarkastuslautakunnan jäsenille sähköpostitse. Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan aina seuraavan kokouksen alussa. Seuraava tarkastuslautakunta on , jossa tarkistetaan pidetyn kokouksen pöytäkirja. Asian on valmistellut hallintojohtaja Kaisa Hemilä, puh Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan pöytäkirjan Maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot ajalta ja ovat otsakkeina esityslistan ohessa erillisenä liitteenä nro 3/12. Varsinaiset päätökset em. ajalta ovat nähtävillä virastolla ja kokouksessa. Mkj: Maakuntahallitus päättää, että maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluetteloita ajalta ja Ilmoitusasiat 1. Opetusministeriö on (dnro 65/221/2011) tehnyt päätöksen opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteistöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle Päätöksellä Hämeen liitolle/kesäyliopistolle on myönnetty valtion rahoitusta (lisäys 6,1 % vuodesta 2011), mikä maksetaan kuu-

16 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/ (18) kausittain tasasuuruisina erinä. (KH) 2. Kuntien eläkevakuutuksen yleiskirje 5/2011 KuEL-maksut: työnantajan keskimääräinen maksu pysyy ennallaan vuonna Palkkaperusteinen maksu työntekijöiden KuEL-ansioista on 16,35 % (nousua 0,25 %-yksikköä). Varhaiseläkemenoperusteista maksua (Varhe) peritään noin 1,03 % palkkasummasta sellaisilta pientyönantajilta, joilla KuEL-ansiot jäävät alle 1,9365 milj.euroa v Hämeen liitolta Kuntien eläkevakuutus laskuttaa varhaiseläkemenoperusteista ennakkomaksua n ja eläkemenoperusteista ennakkomaksua n vuonna (KH) 3. Kuntien eläkevakuutuksen virkakirje 2/2011 Kuntien eläkevakuutuksen valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto. (KH) 4. Kuntien eläkevakuutuksen virkakirje 3/2011 Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto. Valtuuskunta on hyväksynyt lisäeläkesäännön muutoksen, jotka koskevat taloudellista tukea. Taloudellisen tuen muutokset alkaen ovat pääpiirteissään seuraavat: 1) tuen summia on korotettu yhdellä prosentilla, 2) opiskelijoita koskeva sääntely on poistettu ja edunsaajiksi määritelty edunjättäjän alle 22-vuotiaat lapset, 3) muutoksia sovelletaan tapauksiin, joissa edunjättäjä on kuollut tai sen jälkeen. Hämeen liitto on järjestänyt ryhmähenkivakuutusta vastaavan edun, taloudellisen tuen Kuntien eläkevakuutuksen kautta. (KH) 5. Maakuntahallitus valitsi Hämeen kesäyliopiston rehtorin sijaiseksi YTM Mika Nirvin. Mika Nirvi on toimittanut työnantajalle terveystarkastustodistuksen, missä lääkäri pitää tutkittua terveydentilansa puolesta sopivana rehtorin tehtävään. (KH) 6. Suomen Kuntaliiton palvelumaksulasku vuodelle Laskun liitteenä on taulukko Suomen Kuntaliiton maakuntien liitoilta perittävistä palvelumaksuista vuonna 2012, joita kannetaan yhteensä Palvelumaksuja tarkistetaan vuosittain samassa suhteessa kuin Suomen Kuntaliiton jäsenkuntien jäsenmaksujen kokonaissumma on muuttunut. Kuntaliiton jäsenkuntien v jäsenmaksujen kokonaissummaa ja maakuntien liittojen palvelumaksujen kokonaissummaa on korotettu viime vuodesta 1,4%. (KH) 7. Suomen Kuntaliiton yleiskirje 28/80/2011 hallituksille Suomen Kuntaliiton kunniaja ansiomerkkien myyntihintojen tarkistaminen. (KH) 8. Suomen Kylätoiminta ry:n (SYTY) kirje , jossa esitellään yhdistyksen toimintaa ja toivotetaan tervetulleeksi jäseneksi. (KH) 9. Kunnallinen työmarkkinalaitos on toimittanut kunnanhallituksille seuraavat yleiskirjeet: Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (25/2011) Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (28/2011) Vuoden 2011 ammattiyhdistyskoulutukseen sovitut muutokset sekä vuoden 2012 hyväksytty ammattiyhdistyskoulutus (24/2011) Työsuojeluvaltuutetun toimintaedellytyksiin liittyvät sopimusmuutokset (32/2011) Matkakustannusten korvaukset lukien (35/2011) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen palkkausluvussa

17 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/ (18) tapahtuneita muutoksia (37/2011) (KH) 10. Työ- ja elinkeinoministeriön päätös (TEM 038:00/2011) Itämeren ohjelman seurantakomitean suomalaisen jäsenen vaihtaminen. TEM on nimittänyt Matti Lipsasen Hämeen liitosta Euroopan alueellinen yhteistyö tavoitteen Itämeren ohjelman seurantakomiteaan ohjelmakaudelle , jonka toimikausi jatkuu, kunnes Euroopan yhteisöjen komissio on hyväksynyt toimenpideohjelman täytäntöönpanoa koskevan loppukertomuksen. Matti Lipsanen valittiin Keski-Suomen liitosta eläkkeelle jääneen Martti Ahokkaan tilalle. (KH) Em. asiakirjat ovat nähtävinä virastolla ja kokouksessa. Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi edellä asiakohdassa esitetyt ilmoitusasiat. 18 Etelä-Karjalan liiton aloite Liikenteen investointirahaston perustaminen Suomeen Maakuntahallituksen kokouksessa jaettiin Etelä-Karjalan liiton aloite Liikenteen investointirahaston perustaminen Suomeen, joka on liitteenä 4/12. Etelä-Karjalan liiton aloitteessa esitetään, että liikenteen investointirahaston perustamismahdollisuudet selvitetään eduskunnalle annettavan liikennepoliittisen selonteon yhteydessä. Maakuntajohtaja esittää, että maakuntahallitus päättää ottaa tämän asian ylimääräisenä käsiteltäväksi yhtyy liikenteen investointirahaston perustamista koskevaan Etelä-Karjalan liiton aloitteeseen (liite 4/12) toteaa, että tarvitaan rahoitusjärjestelmän uudelleen järjestämistä. Uusien, vaihtoehtoisten rahoitusmallien ja toteutusmuotojen kehittäminen loisi mahdollisuuksia lieventää niukkenevien rahoitusresurssien vaikutuksia. Isojen hankkeiden eteenpäin vienti rakentamisaikaisella budjettirahoituksella on osoittautunut ongelmalliseksi. Ratkaisuna tulisi tutkia Valtion Infra Oy:n perustamista, jonka kautta olisi mahdollista jaksottaa hankkeiden valtion rahoitusta pidemmälle aikavälille. 19 Pirkanmaan liiton ja Hämeen liiton maakuntahallitusten yhteisneuvottelu Hämeen liiton ja Pirkanmaan liiton maakuntahallitukset pitivät yhteisneuvottelun Pirkanmaan liitossa klo maakuntien yhteistyöstä. Virkamiehet esittelivät nykyisiä yhteistyökohteita ja keskustelussa nostettiin esille mahdollisia uusia yhteistyöasioita. Käsittely: Hämeen liiton maakuntahallituksen kokouksessa keskusteltiin Pirkanmaan ja Hämeen maakuntahallitusten yhteisneuvottelun pohjalta seuraavista keskeisistä yhteistyöasioista: väylät ja erityisesti HHT-akseli maankäyttöasiat (maakuntien rajapinnassa) Vanajavesi sosiaali- ja terveydenhuollon asiat (mm. erikoissairaanhoidon erityisvastuualueet,

18 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/ (18) TAYS) koulutuspolitiikka (Tampereen yliopisto ja alueen ammattikorkeakoulut) Lisäksi tuotiin esille tarve kartoittaa yhteistyömahdollisuuksia myös seuraavissa asioissa: elinkeinopolitiikka edunvalvonta matkailu Kokouksessa maakuntajohtaja esitti, että maakuntahallitus päättää ottaa tämän asian ylimääräisenä käsiteltäväksi virkamiehet/työsuhteiset ryhtyvät valmistelemaan Pirkanmaan ja Hämeen liittojen keskeisiä yhteistyöasioita virkamiesvalmistelun pohjalta maakuntahallituksen puheenjohtajisto valmistelee liittojen maakuntahallitusten yhteisessä seminaarissa käsiteltävät yhteistyöasiat siten, että maakuntahallitusten yhteisseminaari voidaan pitää ennen kesää 2012.

Hämeen liitto Esityslista 1/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista 1/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista 1/2012 1 (18) Aika: 6.2.2012 klo 9.40 Paikka: Hotelli Cumulus/Engel-kabinetti Hämeenpuisto 47 Tampere 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 1/ (8)

Hämeen liitto Esityslista 1/ (8) 1 (8) Aika: 24.1.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 3 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/ (9)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/ (9) 1 (9) Aika: 24.1.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 3 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja

SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja PÖYTÄKIRJA 1/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 23.03.2016 klo 15.00 16.45 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja Jyrälä Arja

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009 Kokousaika 4.2.2009 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

Hämeen liitto Pöytäkirja 4/ (9)

Hämeen liitto Pöytäkirja 4/ (9) Hämeen liitto Pöytäkirja 4/2012 1 (9) Aika: 7.5.2012 klo 9.30 12.05 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 59 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 8/ (16)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 8/ (16) 1 (16) Aika: 18.10.2010 klo 10.00 15.00 Paikka: Lasikulma / Saunaosasto / Kokoustilat Kasarmikatu 23, 4 krs Hämeenlinna 141 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/7.3.2012 Kokousaika 7.3.2012 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 5.11.2013 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen, poistui 16.45 Markku Fabritius, jäsen Jari Tuukkanen, jäsen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6 Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika: tiistai 17.2.2015 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Läsnä Loimalahden leirikeskuksen kerhohuone Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Paula Paavola Jaana Rusko-Laitinen

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 Kirkkoneuvosto 19.7.2010 76 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 KOKOUSAIKA maanantai 19. päivänä heinäkuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

Riitta Pulli Anja Farin Juhani Tähtivaara Paikka ja pvm Tervo

Riitta Pulli Anja Farin Juhani Tähtivaara Paikka ja pvm Tervo 1 (8) KOKOUSAIKA 16.12.2016 klo 9.00-12.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJAN ALLE-

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (5) AIKA keskiviikko klo 17.00-18.30 PAIKKA Aseman Pysäkki, kokoontumistila, Hannikaisenkatu 29 Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat YPÄJÄN KUNTA Rakennuslautakunta ASIALUETTELO 1 / 2016 KOKOUSAIKA 3.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 16. päivä marraskuuta 2016 klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), Oulu.

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 1/2017 Aika: Torstai 2.3.2017 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), 90570 Oulu.

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017 KOKOUSKUTSU Pvm Nro 2.1.2017 1 / 2017 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.1.2017 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS...2 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maanantai 14.2.2011 klo 13.00 14.37 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat. Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Maasalo Merja

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat. Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Maasalo Merja Yhtymähallitus 9.3.2016 21 Kokousaika 9.3.2016 klo 17.00 18.45 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Autio Markku Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero

Lisätiedot

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 Aika 24.8.2016 klo 15:00 17:30 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 61 62 63 64 65 66 Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2016

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. KOKOUSAIKA Maanantaina kello

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. KOKOUSAIKA Maanantaina kello Viranomainen Kokouspäivä 23 ASIALISTA KOKOUSAIKA Maanantaina 24.05.2010 kello 16.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 16 25 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA PÖYTÄKIRJA 7 Hallitus

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA PÖYTÄKIRJA 7 Hallitus Kokoustiedot Aika: torstai 10.11.2016 klo 18.00 19.08. Paikka: Lehtimäentie 1 D, Espoon keskus Saapuvilla olleet jäsenet: Pirjo Kemppi-Virtanen, puheenjohtaja jäsen Espoo Kaisa Alaviiri, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 9 /2015 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 9 /2015 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 9 /2015 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 84 liite 1 Torstai 3.12.2015 klo 09.00 11.00 Pyhännän kunnantalo, valtuustosali, Pyhäntä Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2016

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2013 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2013 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2013 1 Vammaisneuvosto 08.01.2013 Aika 08.01.2013 klo 14:30-16:00 Paikka Merililjakoti Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

33 Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2014

33 Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2014 Puumala Pöytäkirja 8/2015 1 (8) Aika 02.09.2015, klo 14:00-15:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastus 31 Talousarvio

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (5) AIKA 14.05.2014 klo 17.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 07.12.2011 35 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 07.12.2011 klo 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 30 37 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 22. päivä kesäkuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Torstai 28.01.2016 klo 18.00 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 14.5.2014 klo 18-19.20 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 33 Kokouksen avaaminen 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 20.2.2017 klo 17.30 18.18 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Liite 4 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs)

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 26.3.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) 9 Kuntayhtymän

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 16.11.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Ahlfors Sirpa

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017 AIKA keskiviikkona 25.1.2017 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Arvola Lassi Auranen Harri Hutko Sinikka Kallio Reino Kanervo

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.55 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalon 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula Paavola

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 59 Kasvatus- ja opetuslautakunta 10.05.2016 AIKA 10.5.2016 klo 18:15 18:59 PAIKKA Ahtialan päiväkoti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 1 liite Torstai 28.1.2016 klo 14.00 15.30 Siikalatvan kunnantalo, valtuustosali, Pulkkila Ajankohtaiskatsaus Oulun Eteläisen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 02.04.2013 AIKA 2.4.2013 klo 14.00 PAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Torstai klo 08.00-15.00 Kokouspaikka: Enontekiön kunnan virastotalo Saapuvilla.olleet jäsenet: Varsinainen jäsen Pentti Mäkitalo pj. Ulla-Maija Syväjärvi vpj. Alpo Peltovuoma vara

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 20.04.2015 klo 13:03-15:27 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 38 EDELLISEN

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 8/2016 Aika Ke klo 18.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Keskiviikkona Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 8/2016 ASIA LIITE 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 24.8.2016 klo 18 18.55 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.10.2012 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.10.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello KOKOUSAIKA Tiistai 14.12.20010 kello 18.00-19.47 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Irja Alho Liisa Hiltunen Väinö Hintikka Matti Honkavaara Tuomo Kuokkanen Pekka

Lisätiedot

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen

Lisätiedot