Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/ (18)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18)"

Transkriptio

1 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/ (18) Aika: klo 9.40 Paikka: Hotelli Cumulus/Engel-kabinetti Hämeenpuisto 47 Tampere 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Pirjo Alijärven eronpyyntö maakuntahallituksen jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen maakuntahallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Kanta-Hämeen edunvalvonta Brysselissä Bothnian Green Logistic Corridor hankkeen käynnistäminen ja projektitalousarvion hyväksyminen Hämeen vetovoima ja matkailun yhteismarkkinointi -hankkeen maksatuspäätöstä koskeva oikaisuvaatimus Vuoden 2012 Häme päivä Hämeen liiton järjestämä maakunnan seminaaripäivä Maakuntavaltuuston kokouksessa hyväksytty ponsi hankkeiden maksatusten resurssoinnista Eron myöntäminen kesäyliopiston koulutussisihteeri Elina Rantalalle ja toimen julistaminen haettavaksi Maakuntajohtajan tulostavoitekeskustelu Etelä Suomen yhteistoiminta alueen johtoryhmän kokous Kesäyliopiston johtokunnan pöytäkirja Tarkastuslautakunnan pöytäkirja Maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Ilmoitusasiat Etelä-Karjalan liiton aloite Liikenteen investointirahasto perustamisesta Suomeen Pirkanmaan liiton ja Hämeen liiton maakuntahallitusten yhteisneuvottelu Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 19

2 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/ (18) Kokousaika klo Kokouspaikka Hotelli Cumulus/Engel-kabinetti Hämeenpuisto 47, Tampere Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Koskinen Johannes Pajuoja Heikki vpj Laaksonen Katriina x Kulmala Jarmo jäsen Alijärvi Pirjo Lehtinen Marja-Leena x Arovuori Kyösti Yrjö-Koskinen Hannele Auvinen Maija x Hirvenoja Liisa Järvinen Eino x Hacklin Tiina Nurmi Eeva x Mikkola Ansa Oinonen Ritva x Martikainen Reijo Puotila Matti x Pänkäläinen Erkki Silván Timo x Nurmo Harri Silvennoinen Esa x Selin Sanna Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Saviniemi Timo x Honka Juhani, esittelijä x I vpj Joenpalo Ilkka Hemilä Kaisa, sihteeri x II vpj Leppälahti Markku Lipsanen Matti x Pusa Heikki x Ylipaavalniemi Jouko x Allekirjoitukset Katriina Laaksonen Puheenjohtaja Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenlinna Kaisa Hemilä Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Marja-Leena Lehtinen Timo Silván Hämeen liiton virastossa klo Todistaa Hallintojohtaja Kaisa Hemilä

3 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/ (18) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on postitettu ja lähetetty sähköpostilla maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Marja-Leena Lehtinen (Ritva Oinonen) ja Katriina Laaksonen (Timo Silván). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja-Leena Lehtinen ja Timo Silván. 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Maakuntajohtaja ilmoitti, että listakäsittelyn lopuksi tulee kaksi ylimääräistä asiaa. Hyväksyttiin esitys.

4 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/ (18) 4 Pirjo Alijärven eronpyyntö maakuntahallituksen jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen maakuntahallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Maakuntahallituksen jäsen Pirjo Alijärvi (sd) pyytää päivätyssä kirjeessä eroa maakuntahallituksen jäsenyydestä lähtien henkilökohtaisista syistä johtuen. Hämeen liiton perussopimuksen 12 :n mukaan maakuntavaltuusto valitsee maakuntahallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet maakuntavaltuuston toimikaudeksi. Kuntalain 39 :n mukaan luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu, ja sen jälkeenkin siihen saakka, kunnes toimeen on valittu toinen. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. Maakuntavaltuusto kokoontuu seuraavan kerran , jossa Pirjo Alijärven eronpyyntö on mahdollista päättää. Asian on valmistellut hallintojohtaja Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto myöntää Pirjo Alijärvelle hänen pyytämänsä eron maakuntahallituksen jäsenyydestä, valitsee uuden maakuntahallituksen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

5 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/ (18) 5 Kanta-Hämeen edunvalvonta Brysselissä Maakuntien liitot ovat edustautuneet Brysselissä EU-toimistoin, joita ylläpidetään erilaisten yhteistyöjärjestelyjen avulla. EU-toimistot toimivat maakuntien edunvalvojina Brysselissä, tiedottavat maakunnille Eurooppa-asioista, hankkivat verkostojensa avulla kumppaneita maakuntien toimijoille ja avustavat rahoituksen hakemisessa. Kanta-Hämeen edunvalvontaa Brysselissä hoiti vuosina Päijät-Hämeen, Itä-Uudenmaan ja Hämeen liittojen ylläpitämä Etelä-Suomen EU-toimisto. Itä- Uudenmaan liiton yhdistyessä Uudenmaan liittoon toimiston ylläpitäjäpohja muuttui ja Hämeen maakuntahallitus päätti kokouksessaan irtisanoa Etelä-Suomen EU-toimiston sopimukset päättyväksi Maakuntahallituksen päätöksen mukaisesti Kanta-Hämeen tulevaa edunvalvontaa Brysselissä on valmisteltu siten, että päävaihtoehdot ovat yhteistyö Helsingin/Uudenmaan liiton EU-toimiston tai Kuntaliiton EU-toimiston kanssa. Kummankin vaihtoehdon tarjoamat palvelut ja noin euron vuosikustannukset ovat hyvin samankaltaiset ja Kanta-Hämeen nykyisiin tarpeisiin sopivat. Helsingin/Uudenmaan EU-toimiston etuna on mahdollisuus vahvistaa Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen yhteistyötä käytännön toimenpiteillä. Lisäksi Kymenlaakson liitto on kesällä 2011 solminut vastaavan yhteistyösopimuksen Uudenmaan liiton kanssa ja kokemukset ovat erittäin myönteiset. Kuntaliiton toimiston yhteyteen ei ole ryhmittynyt maakunnan liittoja, alustavista suunnitelmista huolimatta. Uudenmaan liitto on yksi Helsinki EU Officen kolmesta ylläpitäjätahosta. Esityslistan ohessa erillisenä liitteenä 4/12 on Uudenmaan liiton (ylläpitäjä) ja Kymenlaakson liiton (yhteistyökumppani) sopimus yhteiskumppanuudesta, jonka pohjalta Hämeen liitto on neuvotellut omaa sopimustaan Uudenmaan liiton kanssa. Hämeen liiton rahoitusosuus vuonna 2012 olisi prosentin osuudella Uudenmaan liiton kustannuksista, jos sopimus tehdään Kymenlaakson liiton tapaan. Asian on valmistellut kehittämisjohtaja Matti Lipsanen, puh Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus päättää, että edunvalvonta Brysselissä toteutetaan tulevaisuudessa yhteistyössä Helsingin/Uudenmaan EU-toimiston kanssa ja oikeuttaa maakuntajohtajan allekirjoittamaan tarvittavat sopimukset. Maakuntajohtaja muutti päätösesityksensä seuraavaksi: Maakuntahallitus päättää, että edunvalvonta Brysselissä toteutetaan tulevaisuudessa yhteistyössä Helsingin/Uudenmaan EU-toimiston kanssa ja edellyttää, että Uudenmaan liittoon perustetaan oma ohjausryhmä, johon tulee Hämeen liiton edustaja, ja joka valmistelee vuosittain toimintasuunnitelman ja talousarvion, laatii toimintakertomuksen jne. Maakuntahallitus oikeuttaa maakuntajohtajan allekirjoittamaan tarvittavat sopimukset irtisanomisaikoineen. Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti muutetun päätösesityksen.

6 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/ (18) 6 Bothnian Green Logistic Corridor hankkeen käynnistäminen ja projektitalousarvion hyväksyminen Bothnian Green Logistic Corridor (BGLC) -hankkeessa kehitetään pohjoisen Euroopan rautatieyhteyksiä Keski-Eurooppaan, Venäjälle ja Atlantille. Hanke tuo yhteen kaupunkeja, maakuntia, ministeriöitä, yliopistoja, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioita sekä liikennepalvelujen tuottajia ja käyttäjiä Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Saksasta ja Puolasta. Hankkeen vetäjä on Västerbottenin alue Ruotsista. Suomesta hankkeeseen osallistuvat pääradan vaikutuspiirissä olevat maakunnat. Hämeen liitto on mukana hankkeessa yhdessä Uudenmaan liiton kanssa, erityisesti pääradan kehittämiseen tähtäävissä hankekokonaisuuksissa. Hämeen liitto ja Uudenmaan liitto osallistuvat myös Rail Baltica hankkeeseen, joka yhdessä Bothnian Corridor hankkeen kanssa kattaa koko Pohjois-Euroopan pohjois-eteläsuuntaisen raideliikennekäytävän. Saavutettavuus ja kansainvälistyminen ovat Häme 2035 maakuntasuunnitelman painopisteitä. Bothnian Green Logistic Corridor hanke toteutetaan EU:n Itämeren alueen ohjelman rahoituksella. Hankkeen kokonaisbudjetti on euroa, josta EU-rahoituksen osuus on euroa. Hanketoimet käynnistyvät käytännössä vuoden 2012 alussa ja hanke on suunniteltu päättymään 2014 maaliskuussa. Hankkeen suomalainen pääkumppani on Pirkanmaan liitto. Suomen maakuntien kumppanuus hankkeessa on järjestetty suuralueittain. Hämeen liiton toimet ja budjetti toteutuvat yhteistyössä Uudenmaan liiton kanssa. Hämeen liiton kokonaisbudjetti hankkeessa on euroa, josta EU-rahoituksen osuus on euroa ja valtion myöntämän vastinrahoituksen euroa. Hämeen liiton kolmelle vuodelle jakautuva omarahoitusosuus on euroa, joka katetaan tutkimus- ja kehittämisrahastosta. Bothnian Green Logistic Corridor hankkeen projektitalousarvio vuodelle 2012 ja taloussuunnitelma vuosille on liitteenä 1/12. Projektitalousarvion loppusumma vuodelle 2012 on Asian on valmistellut kehittämisjohtaja Matti Lipsanen, puh Mkj: Maakuntahallitus - merkitsee tiedoksi Bothnian Green Logistic Corridor hankkeen hyväksymisen ja toteuttamisajan hyväksyy hankkeen talouden raamit sisältäen suuruisen Hämeen liiton omarahoitusosuuden, joka rahoitetaan tutkimus- ja kehittämisrahastosta - hyväksyy hankkeen projektitalousarvion vuodelle 2012 yhteensä (liite 1/12). - päättää, että menot hyväksyy kehittämisjohtaja Matti Lipsanen, ja mikäli hän on esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja - nimeää suunnittelujohtaja Heikki Pusan ja kehittämisjohtaja Matti Lipsasen hankkeen projekti- ja työryhmiin, oikeuttaa heidät osallistumaan ryhmien kokouksiin sekä käyttämään työaikaansa hankkeen tehtäviin hanketalousarvion puitteissa.

7 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/ (18) 7 Hämeen vetovoima ja matkailun yhteismarkkinointi -hankkeen maksatuspäätöstä koskeva oikaisuvaatimus Hämeen vetovoima ja matkailun yhteismarkkinointi -hankkeessa (hankenumero 09017) tuensaajana oleva Hämeen Matkailu Oy on jättänyt Hämeen liitolle oikaisuvaatimuksen maksatuspäätöksestä , 70. Maksatuspäätös koskee maksatushakemuksella 2/ esitettyjä kustannuksia. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan tositteiden ; ; ; ; ; ; ; ; ja hylättyjen kustannusten tukikelpoisuuden käsittelyä uudelleen ja kustannusten hyväksymistä tukikelpoisiksi. Tuensaaja vaatii oikaisua em. tositteissa esitettyjen kustannusten, yhteensä ,69, tukikelpoisuuspäätökseen. Tositekohtainen käsittely erillisellä liitteellä 1/12. Oikaisuvaatimuksessa esitettyjen tositteiden tukikelpoisuuskäsittelyn jälkeen hankkeelle hyväksyttäviksi kustannuksiksi todetaan yhteensä 1 296,50 (tositteet ja ). Näihin kustannuksiin maksetaan Maakunnan kehittämisrahaa voimassa olevan rahoituspäätöksen mukaisesti 27 % eli 350,05. Rahoituksen jakautuminen: Maakunnan kehittämisraha (27 %) 350,05 Kuntarahoitus (43 %) 557,50 Yksityinen rahoitus (30 ) 388,95 Yhteensä 1 296,50 Asian on valmistellut tarkastaja Katja Koskelin, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää oikaista maksatuspäätöstä siten, että Hämeen vetovoima ja matkailun yhteismarkkinointi-hankkeen tukikelpoisiksi kustannuksiksi hyväksytään oikaisuvaatimuksen perusteella 1 296,50 ja hankkeelle maksetaan Maakunnan kehittämisrahaa 350,05 (2102) Muilta osin oikaisuvaatimus hylätään. Tositekohtaiset perustelut ovat erillisessä liitteessä 1/12.

8 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/ (18) 8 Vuoden 2012 Häme päivä Hämeen liitto on vuosittain nimennyt yhden maakunnan tapahtumista kyseisen vuoden maakunnan nimikkotapahtumaksi, Häme-päiväksi. Häme-päivää on vietetty vuodesta 1999 alkaen. Maakuntahallituksen nimeämä kulttuurityöryhmä käsitteli vuoden 2012 Häme-päivän hakuun laittamista kokouksessaan ja maakuntahallitus päätti , että toimisto valmistelee yhdessä kulttuurityöryhmän kanssa vuoden 2012 Häme-päivä tapahtuman hakua liitolle vuodeksi 2012 hyväksytyn budjetin puitteissa ja siten, että Häme-päivä tapahtuman haku tuodaan asiana maakuntahallituksen kokouksen käsiteltäväksi. Maakuntavaltuusto hyväksyi liiton vuoden 2012 budjetin kokouksessaan Hyväksyttyyn budjettiin sisältyy euron määrärahavaraus vuoden 2012 Häme-päivän tukemiseen. Maakuntahallitus käsitteli Häme-päivän haettavaksi julistamista (201 ), evästi kulttuurityöryhmää sen järjestelyistä ja palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. Maakuntahallituksen keskuudestaan nimeämä kulttuurityöryhmä linjasi vuoden 2012 Häme päivän toteuttamisvaihtoehtoja. Kulttuurityöryhmä totesi, että Hämepäivä tulisi muuttaa siten, että yhdelle maakunnan tapahtumista myönnetään Hämepäivä status ja euron suuruinen tapahtumatuki. Sen lisäksi maakunnassa pitäisi järjestää maakunnan päättäjiä ja valtakunnallisia vaikuttajia yhteen kokoava tapahtuma, jonka järjestelyistä vastaisi Hämeen liitto. Hallituksen asettama kulttuurityöryhmä esittää maakuntahallitukselle Häme-päivän uudistamista seuraavasti: Hämeen liitto nimeää edelleen vuosittain yhden Kanta-Hämeen maakunnan tapahtumista Häme-päiväksi. Sille myönnetään tapahtumatukea Kyse on aiempaa enemmän tapahtumatuesta, jonka käyttämisen ehtoja lievennetään aiemmasta. Hämepäiväksi nimettävän tapahtuman toivotaan täyttävän seuraavat ehdot: tapahtuma on maakunnallisesti tai muutoin maakunnan kannalta merkittävä ja aiheeltaan hämäläinen tapahtumalle on eduksi matkailullinen vetovoimaisuus tapahtuman järjestäjältä toivotaan löytyvän pitkäjänteistä kehittämismotivaatiota ja - näkemystä suurella yleisöllä on mahdollisuus kohtuullisin kustannuksin osallistua siihen tapahtuman markkinoinnissa ja viestinnässä tulee näkyä, että kyseessä on ko, vuoden Häme-päivä tapahtuma. Valitun tapahtuman järjestäjän kanssa neuvotellaan yhteistyöstä Hämeen liiton kanssa ja Hämeen liiton edustajien sekä liiton kutsumien vieraiden toivotaan voivan halutessaan osallistua tapahtumaan järjestäjän kanssa sovittavalla tavalla. Asian on valmistellut yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää kulttuurityöryhmän esitykseen perustuen, että - vuoden 2012 Häme-päivä julistetaan haettavaksi

9 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/ (18) - hakuaika päättyy klo 15:00 - Häme päivän toteuttajalle myönnetään euron toteuttamistuki. Käsittely: Keskustelun perusteella maakuntajohtaja muutti päätösesityksen viimeisen kohdan seuraavaksi: - Häme päivän toteuttajalle myönnetään euron toteuttamistuki. Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen ja kokouksessa tehdyn muutosesityksen.

10 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/ (18) 9 Hämeen liiton järjestämä maakunnan seminaaripäivä Maakuntahallitus käsitteli Häme-päivän haettavaksi julistamista (201 ), evästi kulttuurityöryhmää sen järjestelyistä ja palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. Maakuntahallituksen keskuudestaan nimeämä kulttuurityöryhmä linjasi vuoden 2012 Häme päivän toteuttamisvaihtoehtoja. Kulttuurityöryhmä totesi, että Häme-päivä tulisi muuttaa siten, että yhdelle maakunnan tapahtumista myönnetään Häme-päivä status ja euron suuruinen tapahtumatuki. Sen lisäksi maakunnassa pitäisi järjestää maakunnan päättäjiä ja valtakunnallisia vaikuttajia yhteen kokoava tapahtuma, jonka järjestelyistä vastaisi Hämeen liitto. Tapahtumalla pitäisi pyrkiä vaikuttamaan päätöksentekoon maakuntaa hyödyttävällä tavalla ja sen tulisi tarjota keskustelufoorumi eri alojen asiantuntijoille ja päättäjille. Kulttuurityöryhmä totesi, että Hämeen liiton oma tapahtuma tulisi järjestää yhden päivän mittaisena seminaarina, johon sisältyy ajankohtaisiin teemoihin keskittyvä seminaariosuus ja jossa maakunnan päättäjillä, kehittäjillä ja valtakunnallisilla vaikuttajilla on mahdollisuus mielipiteiden ja näkemysten vaihtoon. Tapahtuma tulisi olla vuotuinen ja se tulisi pitää samaan aikaan vuodesta. Kulttuurityöryhmä totesi, että sopivia ajankohtia seminaarin pitämiselle ovat Nuutinpäivä, Ystävänpäivä tai Kevätpäivän tasaus. Tapahtumapaikaksi sopii esim. Verkatehdas tai vastaava tila, jolla on tarjota sekä suuri seminaaritila että tilat eri toimintojen esittelypisteitä varten sekä ruokailutilat. Tapahtuma voi olla maksullinen ja liitto voi käyttää siihen tapahtumatukeen varattua euron määrärahaa, josta käytettäisiin yhdelle maakunnan tapahtumista myönnettävänä tukena. Asian on valmistellut yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää kulttuurityöryhmän esitykseen perustuen, että - Hämeen liitto järjestää vuonna 2012 seminaarin eri alojen asiantuntijoille ja päättäjille - antaa virastolle tehtäväksi valmistella seminaaria (ajankohta, pitopaikka, sisällön raamit jne.). Todettiin, että edellä 8 :ssä korotettiin Häme-päivän toteuttamistuki euroon.

11 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/ (18) 10 Maakuntavaltuuston kokouksessa hyväksytty ponsi hankkeiden maksatusten resurssoinnista Maakuntavaltuusto hyväksyi syyskokouksessaan Hämeen liiton vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä Mia Antinin esittämän seuraavan ponnen: Maakuntahallitus selvittää onko liitossa hankkeiden maksatustoiminta resurssoitu ja organisoitu oikein. Perusteluna Antin ilmoitti maksatushakemusten maksatusten viivästyneen yli puolella vuodella. Maakuntahallitus käsitteli pontta ja totesi, että, että Hämeen liitossa maksatushakemusten käsittelyyn varatut resurssit ovat riittävät. Maksatushakemusten käsittelyn nopeuttamien on tarpeellista, mutta ei resursseja lisäämällä. Lisäksi maakuntahallitus velvoitti maakuntajohtajan tekemään hallitukselle helmikuun 2012 kokoukseen esityksen siitä, kuinka maksatustarkastus organisoidaan uudelleen tehokkaaksi ja taloudelliseksi. Esityksessä on kuvattava tarkastusprosessi ja laatukriteerit sekä otettava huomioon mm. tarkastettavien hankkeiden väheneminen, tähänastisesta tarkastustoiminnasta saatu palaute ja tarkastustoiminnan yhteistyö ja ulkoistamisen mahdollisuudet esim. Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen yhteinen tarkastus. Maakuntahallitus totesi, että tarkastustoiminta tulee olla organisoitu uudelleen viimeistään mennessä. Maksatushakemusten tarkastustoiminnan organisointi oli esillä Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen kokouksessa ja asiaa on käsitelty liiton johtoryhmässä. Esityslistan ohessa erillisenä liitteenä 5/12 on Hämeen liiton maksatusprosessi kuvaus, johon sisältyy mm. eri vaihtoehtoja siitä, kuinka Hämeen liiton maksatustoiminto tulisi jatkossa hoitaa. Asian on valmistellut yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi, puh Käsittely: Mkj: Esitys Hämeen liiton rahoittamien hankkeiden (EAKR ja MKR) maksatushakemusten tarkastustoiminnan kokonaisuuden organisoinnista tuodaan maakuntahallituksen kokoukseen. Kokouksessa jaettiin seuraava maakuntajohtajan päätösesitys: Hämeen liiton rahoittamien EAKR ja MKR osarahoitteisten hankkeiden maksatushakemusten tarkastus ja päätösvalmistelu siirretään Uudenmaan liitolle alkaen Uudenmaan liiton ja Hämeen liiton kesken laadittavan ostopalvelusopimuksen mukaisesti. Kokonaisuus sisältää myös takaisinperintöjen valmistelun ja oikaisuvaatimusten käsittelyn sekä EU-osarahoitteisten hankkeiden paikanpäällä tehtävät tarkastukset. Päätökset tehdään edelleen Hämeen liitossa, kuten myös välittävältä viranomaiselta edellytettävät seurannat ja raportoinnit. Uudenmaan liito on tehnyt Hämeen liitolle kirjallisen tarjouksen em. tehtävien hoitamisesta (liite 3/12). Maakuntahallitus saattaa asian tiedoksi maakuntavaltuustolle. Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti kokouksessa tehdyn päätösesityksen liitteineen (liite 3/12).

12 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/ (18) 11 Eron myöntäminen kesäyliopiston koulutussisihteeri Elina Rantalalle ja toimen julistaminen haettavaksi Hämeen kesäyliopiston koulutussisihteeri Elina Rantala on kirjeellään ilmoittanut irtisanoutuvansa koulutussihteerin työsuhteesta Irtisanomisaika on yksi kuukausi. Koulutussisihteerin tehtäväkuvaus: Kurssi- ja taloushallinto sekä koulutuksien käytännön järjestelyt, tieto- ja viestintätekniset palvelut, taloushallinnon valmistelutehtäviä kuten laskujen tarkistus ja tiliöinti, kouluttajien palkkahallinto, talousseuranta, tilinpäätösvalmistelut, hallinnollisten dokumenttien tuottamista, sisäiset laskentatehtävät, kurssien suunnitteluun osallistuminen, opettajien rekrytointia sekä rehtorin sihteerinä toimiminen. Kesäyliopiston rehtorin sijainen Mika Nirvi esittää, että tehtäväkuvauksen perusteella koulutussihteerin nimike muutettaisiin osastosihteeriksi, joka kuvaisi paremmin suurinta osaa työtehtävistä. Näin jo hakuilmoituksesta saisi oikeamman käsityksen tehtävästä. Nimikemuutoksella ei ole vaikutusta tehtäväkohtaiseen palkkaan. Osastosihteerin (koulutussisihteerin) tehtävään valittavalta edellytetään seuraavaa pätevyyttä: tehtävään soveltuva liiketalouden ja hallinnon alan ammattikorkeakoulututkinto tai vähintään vastaava opistotason tutkinto. Valinnassa arvostetaan taloushallinnon ja koulutustoiminnan tuntemusta ja tietotekniikan monipuolista hallintaa. Tehtävän hoitaminen vaatii hyvää yhteistyö- ja organisointikykyä sekä aktiivista, omaaloitteista otetta työhön sekä tarkkuutta. Hyvän kirjallisen ja suullisen suomen kielen taito ja englannin kielen taito ovat eduksi tehtävän hoidossa. Osastosihteerin (koulutussihteerin) tehtäväkohtainen palkka on 2174,55 /kk, minkä lisäksi tulevat kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaiset palkkaedut. Asian on valmistellut vs. rehtori Mika Nirvi, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää myöntää Elina Rantalalle eron kesäyliopiston koulutussihteerin tehtävästä alkaen, muuttaa kesäyliopiston koulutussihteerin nimikkeen osastosihteeriksi laittaa kesäyliopiston osastosihteerin tehtävän julkiseen hakuun asiakohdassa esitetyin pätevyysvaatimuksin. Palkkauksessa noudatetaan kunnallista virka- ja työehtosopimusta ja palkasta päätetään tehtävää täytettäessä.

13 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/ (18) 12 Maakuntajohtajan tulostavoitekeskustelu Maakuntajohtajan johtajasopimuksen mukainen tulostavoite/kehityskeskustelu käytiin Keskusteluun osallistuivat maakuntahallituksen poliittisten ryhmien puheenjohtajat Johannes Koskinen, Katriina Laaksonen, Eeva Nurmi ja Ritva Oinonen. Tulostavoitekeskustelun asialista oli jäsennetty seuraavasti: Ote maakuntajohtajan johtajasopimuksesta Ajankohta: Tulostavoite ja kehityskeskustelut Hämeen liitossa Aineisto, jota käytettiin keskustelun tukena Keskustelun dokumentointi Maakuntahallituksen informointi keskustelusta Keskustelun kulku - Taustoittava johdantokeskustelu - Maakuntajohtajan toiminnan (2011) arviointi - Maakuntajohtajan esitys vuoden 2012 tulostavoitteiksi ja niistä sopiminen (keskustelun pääasia) - Maakuntajohtajan kehitysohjelma - Maakuntajohtajan luottamus ja sivutoimet - Maakuntajohtajan palkka- ja muut työsuhteen ehdot - Maakuntajohtajan jaksaminen - Muut asiat Keskustelussa ei tullut esille mitään uutta ja yllättävää. Vuoden 2012 tulostavoite esitykset hyväksyttiin keskustelun jälkeen. Uuden maakuntajohtajan ( alkaen) hakuprosessin alustava aikataulu hyväksyttiin. Maakuntajohtajan tulostavoitekeskustelussa jakama laadittu ilmoitus Juhani Hongan luottamustoimista on liitteenä 2/2012. Asian on valmistellut maakuntajohtaja Juhani Honka, puh Lisätietoja keskusteluun osallistuneilta. Mkj: Maakuntahallitus 1) käy asiasta mahdollisesti tarvittavan ja tarkentavan keskustelun 2) merkitsee tiedoksi maakuntajohtajan tulostavoitekeskustelun ) merkitsee tiedoksi maakuntajohtaja Juhani Hongan ilmoituksen luottamustoimistaan (liite 2/12).

14 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/ (18) 13 Etelä Suomen yhteistoiminta alueen johtoryhmän kokous Kanta-Häme on kuulunut lakisääteiseen yhteistoiminta alueeseen Uudenmaan ja Päijät-Hämeen kanssa alkaen. Vuonna 2010 yhteistoiminta alueen puheenjohtajamaakunta oli Kanta-Häme, vuonna 2011 Päijät-Häme ja nyt vuonna 2012 Uusimaa. Yhteistoiminta alueen toimintaa koskevat merkittävät päätökset tekee kunkin maakunnan maakuntahallitukset yhtäpitävin päätöksin. Yhteistoiminta alueen toimintaa johtaa johtoryhmä, johon kuuluvat kunkin maakunnanvaltuuston ja hallituksen puheenjohtajat sekä maakuntajohtaja ja asioita valmistelevat virkamiehet. Tarpeen mukaan kutsutaan koolle laajennettu johtoryhmä, johon kuuluvat valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajistot, maakuntajohtajat ja valmistelevat virkamiehet. Yhteistoiminta alueen laajennettu johtoryhmä kokoontui työseminaariin Helsinkiin (to ilta, pe aamu). Esityslistalla oli seuraavat asiat: 1. Liittojen ajankohtaiset asiat 2. Aluepolitiikka; EU:n rakennerahastot Maakunnan liittojen yhteistyön tiivistäminen. Alustus toimitusjohtaja Juha Juntunen Success Point (konsulttityön esittely) 4. Maakuntasuunnitelmaa edeltävä tulevaisuustyö Tulevaisuusmallista päättäminen ja alustava päätös resurssoinnista 5. Iltapohdinnat pienryhmissä 6. Skenaariotyö Uudenmaan ELY - Hämeen ELY 7. Yhteistoiminta alueen työohjelma (runkoehdotus) 8. Maakuntauudistus/Johannes Koskinen 9. Työseminaarin päätös Hämeen liittoa edustivat työseminaarissa Johannes Koskinen, Katriina Laaksonen, Timo Saviniemi, Ilkka Joenpalo, Markku Leppälahti, Juhani Honka, Matti Lipsanen, Heikki Pusa ja Jouko Ylipaavalniemi. Työseminaariin osallistuneet selostavat seminaarin antia maakuntahallituksen kokouksessa Sitä käsiteltäneen jo pidettävässä maakuntahallituksen työseminaarissa. Asian on valmistellut maakuntajohtaja Juhani Honka, puh Mkj: Maakuntahallitus 1) käy asiasta tarvittavan täydentävän keskustelun ja 2) merkitsee tiedokseen raportin yhteistoiminta alueen johtoryhmän työseminaarista

15 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/ (18) 14 Kesäyliopiston johtokunnan pöytäkirja Hämeen kesäyliopiston johtokunnan kokouksen 5/ ( :t 50 62) pöytäkirja on nähtävillä kokouksessa ja liiton virastolla tutustumista varten. Kuntalain 51/86 :n mukaan hallitus tai hallituksen puheenjohtaja voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty hallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Asian on valmistellut hallintojohtaja Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää, ettei Hämeen kesäyliopiston johtokunnan kokouksen 5/ ottokelpoisia päätöksiä oteta maakuntahallituksen käsiteltäväksi. 15 Tarkastuslautakunnan pöytäkirja Tarkastuslautakunnan pöytäkirja on erillisenä liitteenä 2/10 (arkistoidaan erikseen). Tarkastuslautakunta on päättänyt, että pöytäkirja toimitetaan kaikille tarkastuslautakunnan jäsenille sähköpostitse. Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan aina seuraavan kokouksen alussa. Seuraava tarkastuslautakunta on , jossa tarkistetaan pidetyn kokouksen pöytäkirja. Asian on valmistellut hallintojohtaja Kaisa Hemilä, puh Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan pöytäkirjan Maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot ajalta ja ovat otsakkeina esityslistan ohessa erillisenä liitteenä nro 3/12. Varsinaiset päätökset em. ajalta ovat nähtävillä virastolla ja kokouksessa. Mkj: Maakuntahallitus päättää, että maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluetteloita ajalta ja Ilmoitusasiat 1. Opetusministeriö on (dnro 65/221/2011) tehnyt päätöksen opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteistöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle Päätöksellä Hämeen liitolle/kesäyliopistolle on myönnetty valtion rahoitusta (lisäys 6,1 % vuodesta 2011), mikä maksetaan kuu-

16 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/ (18) kausittain tasasuuruisina erinä. (KH) 2. Kuntien eläkevakuutuksen yleiskirje 5/2011 KuEL-maksut: työnantajan keskimääräinen maksu pysyy ennallaan vuonna Palkkaperusteinen maksu työntekijöiden KuEL-ansioista on 16,35 % (nousua 0,25 %-yksikköä). Varhaiseläkemenoperusteista maksua (Varhe) peritään noin 1,03 % palkkasummasta sellaisilta pientyönantajilta, joilla KuEL-ansiot jäävät alle 1,9365 milj.euroa v Hämeen liitolta Kuntien eläkevakuutus laskuttaa varhaiseläkemenoperusteista ennakkomaksua n ja eläkemenoperusteista ennakkomaksua n vuonna (KH) 3. Kuntien eläkevakuutuksen virkakirje 2/2011 Kuntien eläkevakuutuksen valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto. (KH) 4. Kuntien eläkevakuutuksen virkakirje 3/2011 Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto. Valtuuskunta on hyväksynyt lisäeläkesäännön muutoksen, jotka koskevat taloudellista tukea. Taloudellisen tuen muutokset alkaen ovat pääpiirteissään seuraavat: 1) tuen summia on korotettu yhdellä prosentilla, 2) opiskelijoita koskeva sääntely on poistettu ja edunsaajiksi määritelty edunjättäjän alle 22-vuotiaat lapset, 3) muutoksia sovelletaan tapauksiin, joissa edunjättäjä on kuollut tai sen jälkeen. Hämeen liitto on järjestänyt ryhmähenkivakuutusta vastaavan edun, taloudellisen tuen Kuntien eläkevakuutuksen kautta. (KH) 5. Maakuntahallitus valitsi Hämeen kesäyliopiston rehtorin sijaiseksi YTM Mika Nirvin. Mika Nirvi on toimittanut työnantajalle terveystarkastustodistuksen, missä lääkäri pitää tutkittua terveydentilansa puolesta sopivana rehtorin tehtävään. (KH) 6. Suomen Kuntaliiton palvelumaksulasku vuodelle Laskun liitteenä on taulukko Suomen Kuntaliiton maakuntien liitoilta perittävistä palvelumaksuista vuonna 2012, joita kannetaan yhteensä Palvelumaksuja tarkistetaan vuosittain samassa suhteessa kuin Suomen Kuntaliiton jäsenkuntien jäsenmaksujen kokonaissumma on muuttunut. Kuntaliiton jäsenkuntien v jäsenmaksujen kokonaissummaa ja maakuntien liittojen palvelumaksujen kokonaissummaa on korotettu viime vuodesta 1,4%. (KH) 7. Suomen Kuntaliiton yleiskirje 28/80/2011 hallituksille Suomen Kuntaliiton kunniaja ansiomerkkien myyntihintojen tarkistaminen. (KH) 8. Suomen Kylätoiminta ry:n (SYTY) kirje , jossa esitellään yhdistyksen toimintaa ja toivotetaan tervetulleeksi jäseneksi. (KH) 9. Kunnallinen työmarkkinalaitos on toimittanut kunnanhallituksille seuraavat yleiskirjeet: Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (25/2011) Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (28/2011) Vuoden 2011 ammattiyhdistyskoulutukseen sovitut muutokset sekä vuoden 2012 hyväksytty ammattiyhdistyskoulutus (24/2011) Työsuojeluvaltuutetun toimintaedellytyksiin liittyvät sopimusmuutokset (32/2011) Matkakustannusten korvaukset lukien (35/2011) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen palkkausluvussa

17 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/ (18) tapahtuneita muutoksia (37/2011) (KH) 10. Työ- ja elinkeinoministeriön päätös (TEM 038:00/2011) Itämeren ohjelman seurantakomitean suomalaisen jäsenen vaihtaminen. TEM on nimittänyt Matti Lipsasen Hämeen liitosta Euroopan alueellinen yhteistyö tavoitteen Itämeren ohjelman seurantakomiteaan ohjelmakaudelle , jonka toimikausi jatkuu, kunnes Euroopan yhteisöjen komissio on hyväksynyt toimenpideohjelman täytäntöönpanoa koskevan loppukertomuksen. Matti Lipsanen valittiin Keski-Suomen liitosta eläkkeelle jääneen Martti Ahokkaan tilalle. (KH) Em. asiakirjat ovat nähtävinä virastolla ja kokouksessa. Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi edellä asiakohdassa esitetyt ilmoitusasiat. 18 Etelä-Karjalan liiton aloite Liikenteen investointirahaston perustaminen Suomeen Maakuntahallituksen kokouksessa jaettiin Etelä-Karjalan liiton aloite Liikenteen investointirahaston perustaminen Suomeen, joka on liitteenä 4/12. Etelä-Karjalan liiton aloitteessa esitetään, että liikenteen investointirahaston perustamismahdollisuudet selvitetään eduskunnalle annettavan liikennepoliittisen selonteon yhteydessä. Maakuntajohtaja esittää, että maakuntahallitus päättää ottaa tämän asian ylimääräisenä käsiteltäväksi yhtyy liikenteen investointirahaston perustamista koskevaan Etelä-Karjalan liiton aloitteeseen (liite 4/12) toteaa, että tarvitaan rahoitusjärjestelmän uudelleen järjestämistä. Uusien, vaihtoehtoisten rahoitusmallien ja toteutusmuotojen kehittäminen loisi mahdollisuuksia lieventää niukkenevien rahoitusresurssien vaikutuksia. Isojen hankkeiden eteenpäin vienti rakentamisaikaisella budjettirahoituksella on osoittautunut ongelmalliseksi. Ratkaisuna tulisi tutkia Valtion Infra Oy:n perustamista, jonka kautta olisi mahdollista jaksottaa hankkeiden valtion rahoitusta pidemmälle aikavälille. 19 Pirkanmaan liiton ja Hämeen liiton maakuntahallitusten yhteisneuvottelu Hämeen liiton ja Pirkanmaan liiton maakuntahallitukset pitivät yhteisneuvottelun Pirkanmaan liitossa klo maakuntien yhteistyöstä. Virkamiehet esittelivät nykyisiä yhteistyökohteita ja keskustelussa nostettiin esille mahdollisia uusia yhteistyöasioita. Käsittely: Hämeen liiton maakuntahallituksen kokouksessa keskusteltiin Pirkanmaan ja Hämeen maakuntahallitusten yhteisneuvottelun pohjalta seuraavista keskeisistä yhteistyöasioista: väylät ja erityisesti HHT-akseli maankäyttöasiat (maakuntien rajapinnassa) Vanajavesi sosiaali- ja terveydenhuollon asiat (mm. erikoissairaanhoidon erityisvastuualueet,

18 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/ (18) TAYS) koulutuspolitiikka (Tampereen yliopisto ja alueen ammattikorkeakoulut) Lisäksi tuotiin esille tarve kartoittaa yhteistyömahdollisuuksia myös seuraavissa asioissa: elinkeinopolitiikka edunvalvonta matkailu Kokouksessa maakuntajohtaja esitti, että maakuntahallitus päättää ottaa tämän asian ylimääräisenä käsiteltäväksi virkamiehet/työsuhteiset ryhtyvät valmistelemaan Pirkanmaan ja Hämeen liittojen keskeisiä yhteistyöasioita virkamiesvalmistelun pohjalta maakuntahallituksen puheenjohtajisto valmistelee liittojen maakuntahallitusten yhteisessä seminaarissa käsiteltävät yhteistyöasiat siten, että maakuntahallitusten yhteisseminaari voidaan pitää ennen kesää 2012.

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25) 1 (25) Aika: 5.5.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 76 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Kokoustiedot... 1 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 129 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 130 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus 18.6.2008

Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus 18.6.2008 MAAKUNTAHALLITUS 10.10.2008 LIITTYY ASIAAN 22 Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus 18.6.2008 EAKR 3. PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 3.1. Päijät-Hämeen liiton päätehtävät 3.1.1. Päijät-Hämeen liiton päätehtävien

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 15.3.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 131 132 133 134 135

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 12.1.2015

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 12.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 PUHEENJOHTAJA JULKIPANO- TODISTUS

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Maakuntahallitus 11.05.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 11.05.2015 klo 08:30-08:57 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 28.2.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 50 51 52 53 54 55

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015

Hämeen liiton julkaisu 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Hämeen liiton julkaisu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot