FIM OyJ. Vuosikertomus Tämän kirjan omistaa: e

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FIM OyJ. Vuosikertomus 2010. Tämän kirjan omistaa: e"

Transkriptio

1

2

3 FIM OyJ Vuosikertomus 2010 Tämän kirjan omistaa: e Made in Fimland 2011

4 FIM Sijoitusoppi 2010 fig.1. Sijoittajan ammattitaito mitataan euroissa. 2

5 FIM Sijoitusoppi 2010 TÄMÄN sijoitusoppikirjan sisällysluettelo e 4. Toimitusjohtajan katsaus; Hyvää tuottoa talouden tuulissa e 6. Kasvun vuosi 2010 e 8. Hyvää pankkipalvelua ja houkuttelevia korkoja e 10. Oikea kurssi pääomamarkkinoilla kannatti e 12. Tunnustetusti tasokasta varainhoitoa e 14. Vuosi oli suotuisa sijoitusobligaatioille e 16. Alansa paras tuntee vastuunsa e 18. Tilinpäätös ja toimintakertomus 3

6 FIM Sijoitusoppi 2010 fig.2. Mikäs se toimitusjohtajaa noin hymyilyttää? Olisiko syy kenties tavallista tyytyväisemmät asiakkaat ja työntekijät? 4

7 FIM Sijoitusoppi 2010 HYVÄÄ TUOTTOA TALOUDEN TUULISSA Turbulenssia ja tummia pilviä taloustaivaalla Vuosi 2010 alkoi valoisissa tunnelmissa. Näytti siltä, että maailmanlaajuisen finanssikriisin nostattama hyökyaalto ei nousisikaan niin korkeaksi kuin pahimmissa ennusteissa oli uumoiltu. Kunnes Kreikan talouskriisi nosti jälleen tummia pilviä talouselämän taivaalle. Vaikka perusoptimismi palasikin notkahduksen jälkeen pääomamarkkinoille, osoitti vuosi 2010 viimeistään sen, kuinka monitahoinen ja vaikeasti ennustettava mekanismi maailmantalous on. FIM onnistui haastavassa tilanteessa hyvin, ja koko vuoden tulos parani selvästi maailmantalouden turbulenssista huolimatta. Maailmantalous uuden kynnyksellä Vuosi 2010 näytti, että niin maailmantaloudessa kuin kotitalouksissa eletään uuden kynnyksellä. Kehittyvien maiden ennakoitua nopeampi talouskasvu voi tarkoittaa, että globaalin talouden valtasuhteet ovat muutostilassa. Vaurastumisen suuret muutosliikkeet ja varallisuuden uusjako ovat vasta alkamassa. On mielenkiintoista ja palkitsevaa olla mukana seuraamassa tätä muutosta. Se pitää sisällään suuria mahdollisuuksia, mutta myös riskejä. Mitä muutos merkitsee Yksityistalouksille? Yksityistalouksissa suuri muutos tarkoittanee, ettemme voi enää laskea entiseen tapaan yhteiskunnan taloudellisen huolenpidon varaan. Elintasomme on tulevaisuudessa entistä enemmän omissa käsissämme. Erilaisten säästämisja sijoitusmuotojen merkitys kasvaa. Varmuudella tämä tarkoittaa, että meistä jokaisen on sijoittajina esitettävä itsellemme kaksi kysymystä: kuinka suuren sijoitusriskin olen valmis ottamaan ja kuinka suuressa määrin olen itse halukas hoitamaan sijoituksiani. Kaikki lähtee luottamuksesta Me FIMiläiset omistamme itse yrityksemme asiakkaidemme kuunteleminen on meille elinehto. Vuoden 2010 lopulla toteutimme yhdessä Taloustutkimuksen kanssa Suuren Sijoittajatutkimuksen, jonka tulokset ilahduttivat. Meitä pidettiin kaikilla tutkituilla osa-alueilla kilpailijoitamme parempina. Erityisesti kiitettiin asiakaspalveluamme ja yhteyshenkilöitämme. Lupaavia näkymiä vuodelle 2011 Haluamme olla asiakkaidemme luotettava kumppani myös sijoitusvuonna Tavoitteena on edelleen kehittää palvelujamme, jotta asiakkaamme voivat valita elämäntilanteeseensa ja tavoitteisiinsa sopivia sijoituspalveluja tai -tuotteita. Toivomme miellyttäviä lukuhetkiä vuoden 2010 vuosikertomuksemme parissa. Uskomme tämän Sijoitusopin osoittavan, että FIMin aktiivinen ja kantaaottava ote tuottaa satoa myös kuluvana vuonna. Johannes Schulman, toimitusjohtaja 5

8 FIM Sijoitusoppi 2010 KASVUN VUOSI 2010 Tulos kasvoi kohisten FIMin palautuminen vuoden 2008 lopulla takaisin kotimaiseen henkilöstöomistukseen aloitti nousukauden, joka jatkuu vahvana edelleen. FIMin liiketoiminnan tulos ja kannattavuus kohenivat vuonna 2010 jälleen selvästi edellisvuoteen nähden alkuvuoden ajoittain haastavasta taloustilanteesta huolimatta. Vuoden 2010 liiketulos oli 10,8 miljoonaa euroa, kasvua vuoteen 2009 oli peräti 67 %. Liiketoiminnan tuotot nousivat 44,6 miljoonaan euroon ja hallinnoitavien varojen määrä 2,7 miljardiin euroon. Markkinaosuus kasvoi sekä sijoitusrahastotoiminnassa että arvopaperivälitystoiminnassa. Tuloskasvulle antoivat vauhtia osakemarkkinoiden vahva kehitys, hallinnoitavien varojen määrän kasvu, pääomamarkkinatoiminnan vakaa kehitys ja kustannusten hallinta. FIMin vakavaraisuusasema on erittäin vahva. Konsernin vakavaraisuussuhdeluku kohosi 24,4 %:iin. Aktiivisuus ja kantaaottavuus kannattivat jälleen FIMin valitsema aktiivinen ja kantaaottava ote sijoittamiseen näkyi asiakkaille hyvinä tuottoina. FIM Sijoitusrahastojen osuudenomistajien keskituotto kaikkien kulujen jälkeen oli 21 %. FIMin osaaminen sai myös kansainvälistä tunnustusta. Reuters-konsernin vertailuissa Lipper palkitsi FIM Varainhoito 30 ja FIM Varainhoito 70 Sijoitusrahastot parhaina omissa luokissaan. FIMin pääomamarkkinatoiminta ylitti tavoitteensa NASDAQ OMX Helsingin Pörssin osakevaihdon maltilliseksi jääneestä kasvusta huolimatta. Vähittäispankkitoiminnassa asiakasmäärä, talletuskanta ja luottokanta kohosivat selvästi. Myös vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden liiketoiminta kehittyi positiivisesti. Sijoittajat ottivat suotuisasti vastaan mahdollisuuden sijoittaa pääomaturvatusti FIMin rahastoihin. fig.3. Avainluvut 1 12/ /2009 Muutos Liiketoiminnan nettotuotot (miljoonaa euroa) 44,6 37,8 +18 % Liiketulos (miljoonaa euroa) 10,8 6,5 +67 % Liiketulosprosentti 24 % 17 % Oma pääoma (miljoonaa euroa) 50,6 49,8 +2 % Oman pääoman tuotto (ROE) 15,6 % 9,0 % Vakavaraisuussuhdeluku 24,4 % 20,7 % 6

9 FIM Sijoitusoppi 2010 fig.4. FIM kulkee kasvukäyrien yläpuolella. 7

10 fig.5. Säästösuorituksia FIM Pitkään voi vähentää verotuksessa vuosittain mukavan summan. Sillä saattaa saada jo varsin istuvan mittapuvun. 8

11 FIM Sijoitusoppi 2010 HYVÄÄ PANKKIPALVELUA JA HOUKUTTELEVIA KORKOJA Alhainen korkotaso heijastui pankkitoimintaan Vuotta 2010 leimasi ennätysalhainen korkotaso, minkä vuoksi talletuskorot ovat pysyneet pitkään maltillisina. Markkinoiden epävarmuus heijastui myös pankkitoimintaan. FIMin vähittäispankin talletuskanta koki vuoden mittaan vaihteluita asiakkaiden liikutellessa varojaan korkeamman riskin sijoituskohteiden, kuten osakemarkkinoiden, ja turvallisten talletusten välillä. Tyytyväisiä asiakkaita ja panostusta palveluun Tilikauden lopulla toteutettu, kaikille FIM-konsernin asiakkaille avoin, Suuri Sijoittajatutkimus antoi arvokasta ja kannustavaa tietoa myös vähittäispankkitoiminnasta. Tutkimus kertoi asiakkaiden olevan tyytyväisiä vähittäispankin palveluun, tuotevalikoimaan ja korkoihin, jotka koettiin kilpailukykyisiksi vallitsevaan korkotasoon nähden. Ne houkuttelivat myös uusia asiakkaita asiakasmäärien kasvu jatkui koko vuoden vahvana. Järjestelmien kehittämistä ja prosessien automatisointia jatkettiin määrätietoisesti. Niiden avulla aikaansaatu kustannustehokkuus mahdollistaa houkuttelevien korkojen sekä joustavien tuotteiden ja palveluiden tarjoamisen asiakkaillemme. FIM Pitkä tuli taloon FIMin monipuoliset säästämis- ja sijoitusvaihtoehdot kasvoivat vuonna 2010 uudella tuotteella: sidottuun eläkesäästämiseen eli pitkäaikaissäästämiseen tarkoitetulla FIM Pitkällä. FIM Pitkä on saanut asiakkailtamme erityistä kiitosta helppokäyttöisyytensä ja joustavuutensa ansiosta. FIM Pitkä edustaakin todennäköisesti markkinoiden joustavinta tapaa hallita ja muokata PS-säästöjä. Asiakkaamme voivat säästöaikana vapaasti muuttaa säästöjensä painotusta eri sijoituskohteisiin kätevästi verkkopalvelumme kautta. Valoisia näkymiä vuodelle 2011 Euroalueen maiden velkakriisin jälkivaikutukset tuntunevat markkinoilla vielä vuonna Alhaisen korkotason odotetaan jatkuvan ja talletuskorkojen pysyvän edelleen verrattain matalina. Mutta uskomme myös vahvasti, että tunnelin päässä on näkyvissä valoa. Siksi FIM tulee jatkamaan valitsemallaan ja hyväksi toteamallaan linjalla luotamme sen pitävän FIMin riippumattomien korkovertailujen kärkipaikoilla myös kuluvana vuonna. e Jonain päivänä sinulla on aikaa. Entä rahaa? FIM Pitkä antaa käyttöösi FIMin vahvan osaamisen sekä valikoiman sijoitusvaihtoehtoja rahastoista talletuksiin. FIM Pitkä on tietenkin maksuton kuluja ovat ainoastaan sijoituskohteiden hinnastojen mukaiset palkkiot. 9

12 FIM Sijoitusoppi 2010 OIKEA KURSSI PÄÄOMA- MARKKINOILLA KANNATTI Aallonpohjasta uuteen nousuun Hyvissä merkeissä päättyneen sijoitusvuoden 2010 ensimmäistä puolikasta leimasivat synkät tunnelmat. Kreikan velkakriisi sai markkinat heilahtelemaan aiheuttaen asiakkaiden parissa epävarmuutta ja vähentäen kaupankäyntihalukkuutta. Ensimmäisen vuosipuoliskon hienoisesta aallonpohjasta noustiin kuitenkin loppuvuotta kohden komeasti. Vuoden 2010 merkkipaaluja Menneellä tilikaudella saatiin nauttia myös myönteisestä kehityksestä. Vuonna 2010 korjattiin keväällä 2009 tehtyjen oikeansuuntaisten linjanvetojen satoa. Tuolloin arvopaperivälityksessä päätettiin satsata kantaaottavaan, analyysivetoiseen strategiaan. Näiden toimenpiteiden tulokset alkoivat näkyä vuoden 2010 loppua kohden. Myötätuulessa vuoteen 2011 Euroalueen valtioiden velkaongelmat heijastunevat niin pääomamarkkinatoimintaan kuin muihinkin sijoituspalveluihin vielä vuoden 2011 puolella. Odotettavissa on kuitenkin myös myötätuulta. Me FIMiläiset suuntaamme tulevaisuuteen erittäin positiivisin odotuksin ja uusin satsauksin. Yksi niistä on Smart Order Routing, joka mahdollistaa kaupankäynnin voimakkaasti kasvaneilla vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla. Alkuvuoden aikana lanseerataan myös selainpohjainen kaupankäyntipalvelu FIM Direct Online, jonka avulla voi käydä kauppaa muun muassa OMX Nordic -pörssissä (Helsinki, Tukholma, Kööpenhamina) suoraan FIMin verkkopalvelun kautta. Menneen vuoden huippuhetkiin kuului myös FIM Small Cap -palvelun lanseeraus. Pienemmille listatuille yhtiöille analyysi- ja markkinatakauspalvelua tarjoava FIM Small Cap herätti paljon kiinnostusta ja otettiin myönteisesti vastaan. e OLETKO PINTAAN PYRKIVÄ PÖRSSIHAI? FIM Direct Pro on ammattilaisten ja aktiivisten sijoittajien kattavin työkalupakki: huippunopea kaupankäyntiyhteys, teknisen analyysin välineet sekä reaaliaikaiset uutispalvelut meiltä ja maailmalta. 10

13 fig.6. Ammattilaisten ja aktiivisten sijoittajien kannattaa suosia elastaania sisältäviä kauluspaitoja. Ne kestävät hyvin raisujakin tuuletuksia.

14 FIM Sijoitusoppi 2010 fig.7. Uran, kodin ja zumban ristipaineessa sijoituspäätökset kannattaa ulkoistaa niille, jotka homman osaavat. 12

15 FIM Sijoitusoppi 2010 TUNNUSTETUSTI TASOKASTA VARAINHOITOA varainhoidolla on takanaan tuottoisa vuosi Varainhoidon vuosi 2010 tarjosi monta syytä tyytyväisyyteen. FIMin yksilöllinen varainhoito onnistui sijoitustoiminnassaan hyvin. FIMin rahastoasiakkaiden kaikkien kulujen jälkeinen keskituotto oli 21 %, mikä ylittää maailman osakeindeksin tuoton vaikka luvussa on huomioitu myös korkorahastoihin tehdyt sijoitukset. Ilahduttavaa oli myös varainhoitorahastojen läpimurto niiden hallinnoitavat varat nousivat 9 milj. eurosta 115 milj. euroon. FIMin osuus Suomeen rekisteröidystä rahastopääomasta kasvoi entisestään 3,3 %:iin. Palkittua osaamista ja näkemystä FIMin varainhoitorahastoille FIM Varainhoito 30 ja FIM Varainhoito 70 myönnetyt arvostetut Lipper-palkinnot kertovat selvää kieltään FIMin ammattitaidosta. Myös korkotiimi onnistui allokaationäkemyksessään, eikä sijoittanut euroalueen kriisimaihin eli ns. Piigs-maihin (Portugali, Irlanti, Italia, Kreikka ja Espanja). Näin vältyttiin vuoden 2010 osake- ja korkomarkkinoiden syvimmältä sudenkuopalta. Uusia tuulia ja tuotteita Vuoden 2010 aikana aloitettiin uusia hankkeita, kuten konsultatiivisten varainhoitopalveluiden tarjoaminen. Mikko Mursulan nimitys varainhoitoliiketoiminnan vetäjäksi vahvisti entisestään FIMin kykyä tarjota asiakkailleen korkeatasoista varainhoitoa. FIM panosti instituutioiden varainhoitoon ja vahvisti institutionaalisia sijoittajia palvelevaa organisaatiotaan nimittämällä Jouko Kantolan instituutiotiimin johtajaksi. Vesa Engdahl puolestaan nimettiin varainhoidon sijoitusjohtajaksi vastuualueenaan FIMin markkina- ja allokaationäkemys. Nimitysten ja sijoitusprosessin terävöittämisen ansiosta FIM pystyy vastaamaan paremmin esim. mandaattiasiakkaiden tarpeisiin. FIMin asiakkaat ovat hyötyneet merkittävästi kehittyvien markkinoiden noususta kymmenisen vuotta sitten FIMin lanseeraama kehittyville markkinoille sijoittaminen on lyönyt itsensä läpi suomalaisten sijoittajien parissa. Nykyisin kehittyvien markkinoiden rahastojen osuus on jo yli 35 % Suomeen rekisteröityjen osakerahastojen pääomasta, kun se vielä kaksi vuotta sitten oli alle 19 %. Vuosi 2011 lupaa hyvää Vuoteen 2011 suunnataan myönteisin odotuksin. Osakemarkkinoiden näkymät ovat lupaavat. Varainhoito kiinnostaa yhä useampia, sillä vastuu elintason säilyttämisestä myös aktiivisen työuran jälkeen on siirtymässä entistä vankemmin jokaisen omiin käsiin. Suunnitteilla olevat verolainsäädännön muutokset lisäävät rahastomuotoisen osakesäästämisen kiinnostavuutta. FIMin kattava tuotepaletti ja tunnustettu osaaminen tarjoaa tässä tilanteessa monipuolisia mahdollisuuksia tulevaisuuden turvaamiseen. e varainhoitoa kaikille Me FIMiläiset haluamme murtaa myytin, jonka mukaan varainhoito on eliitin etuoikeus. Kaikkia asiakkaitamme palvelee yksi Suomen kokeneimmista ja suurimmista sijoitustiimeistä salkun koosta riippumatta. 13

16 FIM Sijoitusoppi 2010 VUOSI OLI SUOTUISA SIJOITUSOBLIGAATIOILLE FIM Tähtirahastot nousivat sijoitustaivaalle Sijoitusobligaatiot kiinnostivat vuonna Tarjosimme asiakkaille 10 sijoitusobligaatiota, joista kuusi oli yleisölainoja ja neljä rajatulle sijoittajajoukolle tarjottuja erillislainoja. Erityisesti FIMin omiin sijoitusrahastoihin perustuvat obligaatiot, kuten FIM Tähtirahastot ja FIM Kehittyvät Tähdet, otettiin erinomaisesti vastaan. Molemmissa FIMin aktiivinen salkunhoito yhdistyy innovatiivisella tavalla pääomaturvattuun tuotteeseen. Ensimmäisen FIM Tähtirahastot obligaation ympärille rakennettu maanlaajuinen kiertue ulottui kaikkiin niihin kaupunkeihin, joissa FIMillä on paikalliskonttori. Kiertue koostui asiakastilaisuuksista, joissa oli mahdollista tutustua lähemmin FIMin aktiiviseen sijoitustapaan ja keskustella varainhoidon salkunhoitajien kanssa. Tilaisuudet keräsivät paljon kiinnostuneita, ja FIM Tähtirahastoja merkittiin ahkerasti. Voi syyllä sanoa, että FIM Tähtirahastot (FIM Fenno, FIM Mondo ja FIM Russia) ovat nimensä mukaan nousseet sijoitustaivaalle! Aktiivinen ote takasi tuottopotentiaalin haastavassa tilanteessa Alalle tulleet uudet toimijat todistivat kilpailun kiristyneen edelleen vuonna Vaihtelevat markkinaolosuhteet erityisesti alhainen korkotaso ja suhteellisen korkea volatiliteetti asettivat nekin toiminnalle omat haasteensa. FIMin vastaus haastavaan tilanteeseen oli yhdistää ns. aktiivisen rahastoallokaation periaate FIMin aktiivisesti hoidettuihin rahastoihin ja sijoitusobligaatioiden tarjoamaan pääomaturvaan. Näin kykenimme luomaan tuotteen, joka tarjosi sijoittajillemme erinomaisen tuottopotentiaalin rajatulla riskillä. Uusi vuosi alkoi suotuisten tähtien alla Vuoden 2011 alku näyttää sijoitusobligaatioiden kannalta lupaavalta. Useat markkinat ovat jo nousseet lähelle finanssikriisin edeltämiä huippuja. Odotamme näin ollen yhä useamman sijoittajan pohtivan salkkunsa kasvattamista myös pääomaturvatuilla sijoitusratkaisuilla. Alkuvuonna jatkunut alhainen korkotaso antaa aihetta odottaa korkojen nousevan, mikä sekin pakottaa sijoittajia etsimään vaihtoehtoja perinteisille korkosijoituksille. Olemmekin heti alkuvuodesta tehneet lujasti töitä pystyäksemme tarjoamaan asiakkaillemme tänäkin vuonna uusia, tuottopotentiaaliltaan lupaavia sijoitustuotteita, kuten mielenkiintoisia, uuden sukupolven kehittyville markkinoille perustuvia pääomaturvattuja obligaatioita. e TURVAA JA PARempaa tuottoa Sijoitusobligaatiot ovat joukkovelkakirjoiksi rakennettuja sijoitustuotteita. Niillä haetaan suoraa osakesijoittamista turvallisempaa tapaa sijoittaa, mutta samalla tavanomaisia korkotuotteita parempaa tuottoa. FIM on rakentanut vuodesta 2003 yli sata sijoitusobligaatiota, joihin on sijoitettu yli miljardi euroa. 14

17 FIM Sijoitusoppi 2010 fig.8. Nykypäivän moderni sijoittaja osaa varautua myös yllättäviin tilanteisiin. 15

18 fig.9. FIMissä tiedetään, että maailmaa kannattaa aina parantaa. 16

19 FIM Sijoitusoppi 2010 ALANSA PARAS TUNTEE VASTUUNSA Vastuullisuus on sitoutumista yhteisiin periaatteisiin FIM haluaa olla paitsi alansa paras, myös yhteiskuntavastuunsa tunteva toimija. Siksi FIM on sitoutunut vastuullisen sijoittamisen ja yritystoiminnan periaatteisiin. Vastuulliseen yritystoimintaan kuuluu myös asiakkaiden kuunteleminen. Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja palveluitamme asiakkailta saamamme palautteen valossa. FIM on vastuullista yritystoimintaa ja sijoittamista edistävien yhdistysten FINSIF:n (Finland s Sustainable Investment Forum) ja FiBS:in (Finnish Business & Society) jäsen. Molempien verkostojen tarkoituksena on jakaa tietoa sekä edistää kestävää ja vastuullista yritystoimintaa Suomessa. Kohti vihreämpää toimistoa Alkuvuodesta 2010 FIM sai valmiiksi käytännönläheisen ohjelman, jossa kuluneen vuoden aikana on mm. laadittu ohjeet toimintatavoista, joilla voidaan säästää sähköä ja paperia, lajitella jätteet tarkoituksenmukaisella tavalla sekä ottaa ympäristönäkökulma huomioon toimiston hankinnoissa. Kesäkuussa 2010 WWF tarkasti FIMin Helsingin toimiston toiminnan ja myönsi FIMille oikeuden käyttää Green Office -merkkiä. Vastuullisia sijoituspäätöksiä Allekirjoittamamme YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (Principles for Responsible Investment, UNPRI) ohjaavat FIMin sijoitustoimintaa. Edellytämme, että sijoituskohteemme täyttävät joukon kansainvälisesti hyväksyttyjä normeja suhteessa työntekijöihin, ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja hallintotapaan riippumatta kussakin maassa vallitsevasta lainsäädännöstä. FIMin rahastot eivät sijoita tupakka-, pornografia- ja tietyillä aseteknologiatoimialoilla toimiviin yhtiöihin. Aktiivinen yhteydenpito sijoituskohteisiin edistää vastuullista toimijuutta. FIMin rahastonhoitajilla ja analyytikoilla on vuosittain yli yhtiötapaamista, joissa käydään läpi myös vastuullisuusteemoja. Vuoden 2011 alusta toimintatapaamme tulee täydentämään ulkopuolisen toimijan tekemä kaikkien rahastosalkkujen vastuullisuusarviointi kahdesti vuodessa. Hyvinvoiva henkilöstö tekee hyvää tulosta Vastuullisuus tarkoittaa myös huolenpitoa henkilöstöstä. Vuonna 2010 panostettiin erityisesti työhyvinvointiin ja henkilökohtaisiin kehittymismahdollisuuksiin. Ammatillisen koulutuksen lisäksi henkilökunnalle on tarjottu mm. APV-tutkintoon johtavaa valmennusta sekä kieli-, IT- ja projektikoulutusta. FIM menestyi Great Place To Work -instituutin vuoden 2011 tutkimuksessa Suomen parhaista työpaikoista, ja oli jälleen toimialansa paras työpaikka Suomessa. Tutkimuksen mukaan 91 % henkilökunnasta pitää FIMiä kokonaisuudessaan todella hyvänä työpaikkana. e ANNA HYVÄN KIERTÄÄ Panostamme vuosittain hankkeisiin, jotka tuottavat yhteistä hyvää. Olemme pääyhteistyökumppanina Anna hyvän kiertää -hankkeessa, joka rohkaisee nuoria liikkumaan omilla ehdoillaan ja omista lähtökohdistaan. Tuimme myös yhdeksää suomalaista yliopistoa ja korkeakoulua. 17

20 fig.10. Parempaa luettavaa kuin Karamazovin veljekset konsanaan, toteaa tilintarkastaja. 18

21 FIM OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010 e e e e e e e e e e e e 22 Hallituksen toimintakertomus 30 Konsernin tase (IFRS) 31 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 32 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma (IFRS) 33 Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS) 34 Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet (IFRS) 41 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot (IFRS) 68 Emoyhtiön tase (FAS) 69 Emoyhtiön tuloslaskelma (FAS) 70 Emoyhtiön rahavirtalaskelma (FAS) 71 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 78 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset 19

22 FIM OYJ:N HALLITUKSEN JÄSENET 2010 fig.11. Hallituksen puheenjohtaja Timo T. Laitinen fig.12. Johannes Schulman fig.13. Niklas Geust fig.14. Vesa Honkanen 20

23 fig.15. Markku Kaloniemi fig.16. Lasse Kurkilahti fig.17. Esa Rautalinko fig.18. Jussi Sokka 21

24 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Toimintaympäristö vuonna 2010 Vuosi 2010 oli kokonaisuudessaan jälleen vahva pörssivuosi. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla arvopaperimarkkinat hakivat suuntaa mm. euro alueen velka- ja budjettivajeongelmien sekä USA:n talouden hitaan toipumisen takia. Toisella vuosipuoliskolla osakekurssit kääntyivät jälleen voimakkaaseen nousuun, kun luottamus maailmantalouden elpymiseen vahvistui. Yhtiöiden tulokset paranivat selvästi edellisvuodesta, ja luottamusindikaattorit vahvistuivat edelleen. Vuosi 2010 päättyi alkuvuotta myönteisemmissä tunnelmissa, vaikka USA:n ja Euroopan talousongelmat huolestuttivat yhä. Maailman kehittyneitä osakemarkkinoita kuvaava MSCI World (Developed World) -indeksi nousi heikosta alkuvuodesta huolimatta euromääräisesti ja osinkokorjattuna 20 % vuonna Yhdysvaltojen teollisuusosakkeita kuvaava Dow Jones Industrial Average -indeksi nousi euro määräisesti 19 % ja OMX Helsinki Cap -indeksi 30 %. Samaan aikaan kehittyvien markkinoiden indeksi (MSCI EM) ylsi vuoden aikana 27 %:n kasvuun. Euroopan keskuspankki jatkoi elvyttävää rahapolitiikkaansa pitäen ohjauskoron ennallaan alhaisella yhden prosentin tasolla. Vaikka euribor korot nousivat hieman, ne pysyivät edelleen historiallisen alhaisilla tasoilla. Päähuomio kohdistui vuonna 2010 euroalueen velkakriisiin. Sekä Kreikka että Irlanti joutuivat turvautumaan vuoden aikana EU:n ja kansainvälisen valuutta rahaston (IMF) tarjoamaan tukipakettiin. Heikossa asemassa olevien EU-maiden valtion lainojen korkoerot kasvoivat huomattavasti suhteessa Saksan lainoihin. Suomen rahastomarkkinoilla vuosi 2010 oli osuudenomistajien arvonkehityksen osalta vahva, mutta osuudenomistajien tekemien netto virtojen osalta heikko. Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu rahastopääoma kasvoi 61,3 miljardiin euroon ( ) eli 13 % (54,3 miljardia euroa ). Koko vuoden nettomerkinnät jäivät kuitenkin 0,0 miljardiin euroon (4,2 miljardia euroa 2009). Kehittyvien markkinoiden osakerahastojen suosio kasvoi vuoden 2010 aikana. Nettovirta osakeja yhdistelmärahastoihin oli 1,2 miljardia euroa (3,9 miljardia euroa 2009), josta yli miljardi euroa suuntautui kehittyvien markkinoiden osakerahastoihin. Myös maailmanlaajuiset osake- ja yhdistelmärahastot kiinnostivat merkittävästi, kun taas länsimaiden yksittäisiin päämarkkinaalueisiin, Eurooppa, USA ja Japani, keskittyvistä osakerahastoista vedettiin sijoituksia pois. Korkorahastoista lunastettiin nettomääräisesti yhteensä 0,7 miljardia euroa (nettovirta 0,4 miljardia euroa 2009). Sijoituksia lähti eniten valtion obligaatio- ja lyhyen koron rahastoista. Korkeariskisemmät yrityslainarahastot ja kehittyvien markkinoiden obligaatiorahastot saivat sen sijaan sijoittajilta merkittävästi uutta rahaa. Vuosi 2010 oli NASDAQ OMX Helsingin Pörs sissä euromääräisellä vaihdolla mitattuna edelleen hiljainen. Osakevaihto kasvoi kuitenkin 6 % edellisvuodesta ja oli 138,7 miljardia euroa (130,7 miljardia euroa 2009). Keskimääräinen päivävaihto oli 0,55 miljardia euroa (0,52 miljardia euroa 2009). Osakekauppoja tehtiin päivässä keskimäärin kappaletta, eli noin 18 % enemmän kuin edellisvuonna (51 644), mutta osakemääräinen vaihto laski 10 %. Osakemääräistä vaihtoa vähensi mm. kaupankäynnin osittainen siirtyminen nk. vaihtoehtoisiin markkinapaikkoihin ja automatisoidun kaupankäynnin lisääntyminen. Liiketoiminnat FIM-konsernin liiketoiminta jakaantuu neljään pääalueeseen: varainhoitoon, pääomamarkkinoihin, vähittäispankkitoimintaan ja vaihtoehtoisiin sijoitustuotteisiin. Varainhoito Hallinnoitavien varojen määrä FIMissä kohosi vuonna 2010 hyvässä markkinatilanteessa 2,7 miljardiin euroon ( ) eli 9 % (2,5 miljardia euroa ). FIMin markkinaosuus Suomeen rekisteröidystä rahastopääomasta kohosi 3,3 %:iin edellisvuoden 3,2 %:sta. FIM säilytti 24

25 asemansa hoidettavalla varallisuudella mitattuna neljänneksi suurimpana osakerahastojen hoitajana Suomessa. FIMin rahastot saivat tunnustusta myös kotimaan markkinoiden ulkopuolella. Thomson Reutersin omistama Lipper jakoi maaliskuun lopulla palkintoja parhaille Pohjoismaissa jakelussa oleville rahastoille. FIM Varainhoito 70 ja FIM Varainhoito 30 -rahastot olivat kategorioidensa parhaita sijoitusrahastoja, ja jatkoivat näin FIM Sijoitusrahastojen aiempina vuosina saavuttamien palkintojen sarjaa. Palkinnot ovat osoitus koko FIMin salkunhoitotiimin onnistumisesta, sillä varainhoitorahastot sijoittavat allokaationäkemyksen mukaisesti maailmanlaajuisesti lähinnä FIMin hoitamiin osake- ja korkorahastoihin. FIMin rahastojen sijoitustoiminta onnistui vahvalla markkinalla hyvin. Maailman osake indeksi, MSCI World (Developed World + Emerging Markets), tuotti osingot huomioiden euromääräisesti 20,8 % vuoden aikana. FIM Sijoitusrahastojen, mukaan lukien korkorahastot, osuudenomistajien kaikkien kulujen jälkeinen keskituotto oli runsaat 21 %. Parhaimmat tuotot osuudenomistajat saivat kehittyvien markkinoiden osakerahastoista, erityisesti Venäjälle sijoittavista rahastoista. FIM on varainhoitotoiminnan 17 toimintavuodesta 12:na pystynyt kulujen jälkeen tuottamaan kantaaottavalla sijoituspolitiikalla osuudenomistajille lisäarvoa verrattuna passiiviseen indeksisijoittamiseen. Koko toimintaaikanamme maailman osakeindeksi on tuottanut euromääräisesti 5 % p.a., FIM Sijoitusrahastojen vertailuindeksit vajaat 11 % p.a. ja FIM Sijoitusrahastot kulujen jälkeen yli 18 % p.a. FIMin yksilöllinen varainhoito onnistui sijoitustoiminnassaan hyvin. Yksilöllinen varainhoito vastasi myös vuonna 2010 aktiivisilla ja kantaaottavilla allokaatiopäätöksillä markkinatilanteen muutoksiin ja onnistui tuottamaan asiakkaille sekä hyvää absoluuttista että riskikorjattua tuottoa. Korkeamman riskin salkut toivat absoluuttisesti parhaimmat tuotot. Vertailuindekseihin nähden kuitenkin alhaisemman riskin salkunhoito onnistui parhaiten. Vuoden 2010 aikana aloitettiin konsultatiivisen varainhoitopalvelun tarjoaminen. FIMin menestyksekästä varainhoitorahastojen valikoimaa laajennettiin FIM Varainhoito 100 Sijoitusrahastolla, joka on suunnattu sekä institutionaalisille että yksityissijoittajille. FIM jatkoi investointia performance attribution -järjestelmään salkunhoidon laadun parantamiseksi entisestään. Myös Ruotsin liiketoiminnan kehittämistä jatkettiin, ja FIM odottaa Ruotsin markkina-alueen merkityksen konsernin liiketoiminnalle kasvavan edelleen. Pääomamarkkinat Vuotta 2010 varjosti Euroopan velkakriisistä johtuva epävarmuus markkinoilla. Haasteellisessa markkinaympäristössä FIMin asiakaskeskeinen ja kantaaottava toimintatapa otettiin hyvin vastaan. FIMin pääomamarkkinatoiminta (välitys, online-kaupankäynti ja säilytystoiminta) onnistui ylittämään tärkeimmät kasvutavoitteensa valitun kohderyhmän osalta. FIMin arvopaperivälitystoiminnan markkinaosuus NASDAQ OMX Helsingin pörssissä kasvoi vuonna Markkinaosuus kauppojen arvolla mitattuna oli 4,0 %, kun se vuonna 2009 oli 3,7 %. Kauppojen määrällä mitattuna vaihto-osuus oli 3,4 %, kun se vuotta aiemmin oli 3,2 %. Vuoden 2010 aikana FIMin arvopaperivälityksessä keskityttiin kehittämään valittua toimintatapaa. Pienyhtiöiden analyysiin panostettiin, ja vuoden lopulla päätettiin konsernin asiakaskeskeisen strategian mukaisesti supistaa kaupankäyntiä omaan lukuun. Toiminnasta vapautuneet resurssit kohdistettiin asiakasrajapinnan palveluun. Vuoden aikana aloitettiin myös valmistelut uusien asiakasryhmien palvelemiseksi. 25

26 FIM Direct -onlinekaupankäynnin asiakaslukumäärä ja kaupankäyntivolyymit kasvoivat vuoden 2010 aikana. FIM toi kaupankäynnin kohteeksi CFD (Contract for Difference) -tuotteet, joiden avulla FIMin asiakkaat voivat sijoittaa mm. valuutta- ja hyödykemarkkinoille. Kaupankäynnin kohteena olevien tuotteiden ja markkinoiden määrää tullaan edelleen lisäämään vuoden 2011 aikana. Vuoden 2010 aikana FIM käynnisti hankkeen, jonka tavoitteena on tarjota asiakkaille mahdollisuus toteuttaa välitystoimeksiantoja myös FIMin verkkopalvelun kautta. Vähittäispankki FIMin vähittäispankin asiakasmäärän kasvu jatkui vahvana koko vuoden Vähittäispankin talletuskanta oli katsauskauden päättyessä 230 miljoonaa euroa (195), eli kasvoi 18 % vuotta aiemmasta. Pankin luottokanta kasvoi vastaavana ajanjaksona 66 miljoonaan euroon eli 35 %. Pankin myöntämien lainojen suhde talletuksiin oli katsauskauden lopussa 29 %. FIM on ollut jatkuvasti kärkisijoilla riippumattomissa talletustuotteiden korkovertailuissa. FIMin pankkitoiminnan treasury-tuotot jäivät odotetusti edellisvuotta alemmalle tasolle. Vuonna 2010 huolet euroalueen velkakriisistä nostivat heikossa asemassa olevien EU-maiden velkakirjojen tuottovaatimuksia ennätyskorkealle. Vaikka FIM Pankilla ei ole suoria sijoituksia kriisi valtioiden velkapapereihin, vaikutti markkinoiden yleinen epävarmuus treasuryn sijoitussalkun markkina-arvostuksiin vuoden aikana. FIM Pankin vakavaraisuus- ja likviditeettiasema säilyi koko vuoden erittäin vahvana. FIM laajensi syksyn alussa palveluitaan myös sidotulla pitkäaikaissäästämisellä. FIM Pitkän avulla sijoittaja voi hallita joustavasti PS-tilille sijoitettuja varoja ja sijoittaa verotuksessa vähennyskelpoiset säästövarat kulloinkin valitsemiinsa kohteisiin. Vaihtoehtoiset sijoitustuotteet Vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden liiketoiminta kehittyi positiivisesti vuonna FIM toi markkinoille 10 eri sijoitustuotetta yhteistyössä kuuden eri liikkeeseenlaskijan kanssa. Erityisen hyvin sijoittajat ottivat vastaan pääomaturvatun mahdollisuuden sijoittaa FIMin rahastoihin. FIM toteutti vuoden aikana yhteensä seitsemän osittain tai kokonaan pääomaturvattua sijoitusobligaatiota, joiden tuotto perustuu FIM Sijoitusrahastojen menestykseen. Hallinnoitavat varat ja markkinaosuudet (miljoonaa euroa, lukuun ottamatta markkinaosuuksia) 1 12/ /2009 Muutos Hallinnoitavat varat (kauden päättyessä) % Rahastopääoma (kauden päättyessä) % Osakerahastojen pääoma (kauden päättyessä) % Markkinaosuus, rahastopääoma (kauden päättyessä) 3,3 % 3,2 % Markkinaosuus, osakerahastot (kauden päättyessä) 5,4 % 6,0 % Nettomerkinnät, rahastot Nettomerkinnät, osakerahastot Markkinaosuus, eurovolyymi (NASDAQ OMX Helsinki) 4,0 % 3,7 % Markkinaosuus, kauppojen lukumäärä (NASDAQ OMX Helsinki) 3,4 % 3,2 % Talletuskanta (kauden päättyessä) % Luottokanta (kauden päättyessä) % 26

Vuosikertomus. Evli Pankki Oyj SIJOITTAJAN PANKKI

Vuosikertomus. Evli Pankki Oyj SIJOITTAJAN PANKKI Vuosikertomus 2014 Evli Pankki Oyj SIJOITTAJAN PANKKI 3 Sisältö 4 Evli vuonna 2014 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Hallitus ja johtoryhmä Konsernitilinpäätös 9 Hallituksen toimintakertomus 15 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011

Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011 Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 1 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 5 Konsernitilinpäätös Tuloslaskelma 6 Tase 7 Oman pääoman muutoslaskelma 9 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Olemme suomalainen sijoittamiseen ja varainhoitoon erikoistunut yksityispankki

Olemme suomalainen sijoittamiseen ja varainhoitoon erikoistunut yksityispankki VUOSIKERTOMUS 2013 EVLI PANKKI OYJ Olemme suomalainen sijoittamiseen ja varainhoitoon erikoistunut yksityispankki SIJOITTAJAN PANKKI Sisältö 3 Evli vuonna 2013 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Hallitus ja

Lisätiedot

LYHYESTI VUOSI 132,9 122,7 10,5 8,3 12,5 10,3 10,0 111,4 127,3133,4 8,2 10,2 5,3 3,3 0,8 0,37 0,16 0,16 0,16 54,4 57,1 61,4 48,7 49,6 0,26 0,11 0,26

LYHYESTI VUOSI 132,9 122,7 10,5 8,3 12,5 10,3 10,0 111,4 127,3133,4 8,2 10,2 5,3 3,3 0,8 0,37 0,16 0,16 0,16 54,4 57,1 61,4 48,7 49,6 0,26 0,11 0,26 Affecto lyhyesti Affecto rakentaa liiketoiminta-arvoa asiakkailleen tiedolla, teknologialla ja näkemyksellä. Hyödynnämme kaikkea nykyaikaisten organisaatioiden ympärillä olevaa dataa. Palvelumme yltävät

Lisätiedot

Luvut ja hallinnointi

Luvut ja hallinnointi 2010 Luvut ja hallinnointi CapMan Oyj -konsernin avainluvut ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Osakkeet ja osakkeenomistajat ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa, kehittyviä markkina-alueita ovat Kiina ja Venäjä. We respond faster STRATEGIA

Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa, kehittyviä markkina-alueita ovat Kiina ja Venäjä. We respond faster STRATEGIA VUOSIKERTOMUS 2006 Sisällys Etteplan lyhyesti... 3 Etteplan vuonna 2006... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Toimintaympäristö... 8 Tuotekehitys... 10 Toimitussuunnittelu... 12 Henkilöstö... 14 Tietoa osakkeenomistajille...

Lisätiedot

2010 VUOSIKERTOMUS 2010

2010 VUOSIKERTOMUS 2010 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Vuosi 2010 2 Norvestia lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Katsaus teollisuussijoituksiin 7 Osakepääoma ja omistusrakenne 8 Konsernin substanssiarvo 9 Sijoitukset 31.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3 TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 10 Konsernitase 11 Konsernin rahavirtalaskelma 12 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 1 Vacon Oyj Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 2 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3-8 Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.2009-31.12.2009 2 Solteq Tilinpäätös 2009 Sisältö 4 7 8 9 10 11 12 20 21 22 22 22 23 23 24 24 24 24 25 26 28 30 30 31 32 32 33 34 36 36 37 38 38 39 40 41 43 45 45 46

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTA- KERTOMUS 31.12.2012

DANSKE BANK OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTA- KERTOMUS 31.12.2012 DANSKE BANK OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTA- KERTOMUS 31.12.2012 Sisällys IFRS -TILINPÄÄTÖS Danske Bank Oyj:n toimintakertomus 2012... 3 Konsernin laaja tuloslaskelma... 10 Konsernitase... 11 Konsernin oman

Lisätiedot

Sisällys. Tietoja osakkeenomistajille 3. Vuosikooste 2014 3. Toimitusjohtajan katsaus 4. Selvitys hallinto- ja ohjaus- 5 järjestelmästä

Sisällys. Tietoja osakkeenomistajille 3. Vuosikooste 2014 3. Toimitusjohtajan katsaus 4. Selvitys hallinto- ja ohjaus- 5 järjestelmästä Elecster Oyj Sisällys Tietoja osakkeenomistajille 3 Vuosikooste 2014 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Selvitys hallinto- ja ohjaus- 5 järjestelmästä Elecster Oyj:n hallitus 7 Hallituksen toimintakertomus 9

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2009 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S 2007 V U O S I K E R T O M U S SISÄLTÖ Norvestia lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Osakepääoma ja omistusrakenne 6 Konsernin substanssiarvo 7 Katsaus teollisuussijoituksiin 8 Sijoitukset 31. joulukuuta

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

NOKIAN RENKAAT OYJ TALOUDELLINEN KATSAUS 2007

NOKIAN RENKAAT OYJ TALOUDELLINEN KATSAUS 2007 NOKIAN RENKAAT OYJ TALOUDELLINEN KATSAUS 2007 5 3 4 1 2 86 7 9 0 Nokian Renkaat Oyj/Taloudellinen katsaus 2007 1 TALOUDELLINEN KATSAUS 2007 Sisällysluettelo Tilinpäätös 2007 Nokian Renkaat 1998 2007...

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES TILINPÄÄTÖS 2014

EXEL COMPOSITES TILINPÄÄTÖS 2014 EXEL COMPOSITES TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLTÖ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 6 KONSERNITASE 6 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 7 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 9 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011 1 Vacon Oyj Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011 2 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3-8 Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut

Lisätiedot

United Bankers Oy 31.12.2013 T A S E K I R J A

United Bankers Oy 31.12.2013 T A S E K I R J A 31.12.2013 T A S E K I R J A 01.01.2013 31.12.2013 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 TOIMINTAKERTOMUS United Bankers -konserni Markkinakehitys Vuosi 2013 alkoi pääomamarkkinoilla epävarmoissa merkeissä.

Lisätiedot

Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma 16 Oman pääoman muutokset

Lisätiedot

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 TILINPÄÄTÖS 2010 Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 5 Konsernitase, IFRS 6 Konsernin rahavirtalaskelma,

Lisätiedot

Kuntasektorin. Vuosi 2008 lyhyesti

Kuntasektorin. Vuosi 2008 lyhyesti Vuosikertomus 2008 2 Sisällys Kuntasektorin oma luottolaitos... 5 Vuosi 2008 lyhyesti... 5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Hallituksen puheenjohtajan katsaus... 8 Kuntien takauskeskus... 10 Ennätysmäräistä

Lisätiedot

Soprano TILINPÄÄTÖS 2013

Soprano TILINPÄÄTÖS 2013 Soprano TILINPÄÄTÖS 2013 Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö TASEKIRJA 31.12.2013 (64) 3 SOPRANO OYJ KONSERNI JA EMOYHTIÖ TASEKIRJA 31.12.2013 Sisältö sivu Hallituksen toimintakertomus 4 Soprano Oyj konserni

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLTÖ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) 6 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 6 KONSERNITASE 7 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 8 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Lisätiedot

Huhtamäki 2011. Tilinpäätös ja toimintakertomus. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2011. Tilinpäätös ja toimintakertomus. Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2011 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2011 Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2011 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 2011...1 Tilinpäätös ja toimintakertomus...2 Hallituksen toimintakertomus...2

Lisätiedot

Sisällys. Comptelin vuosi 2013... 1 Avainluvut... 1 Comptel lyhyesti... 2 Comptelin strategia... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 4

Sisällys. Comptelin vuosi 2013... 1 Avainluvut... 1 Comptel lyhyesti... 2 Comptelin strategia... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Vuosikertomus Comptel / Hallituksen toimintakertomus / / Hallinnointi / Tietoja osakkeenomistajille ii Sisällys 1 Comptelin vuosi............ 1 Avainluvut........................... 1 Comptel lyhyesti........................

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2011

Osavuosikatsaus 2011 Osavuosikatsaus 2011 Toimitusjohtajan katsaus Vuoden 2011 aikana rahoitusmarkkinat ovat olleet edelleen poikkeuksellisen hermostuneet ja epätietoisuus markkinakehityksestä on jatkunut. Epäusko valtioiden

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto. Tilauskanta. Liikevaihdon maantieteellinen jakauma 2009. Osinko/osake. T&K-kulujen kehitys. Henkilöstö toiminnoittain 2009

Liikevaihto ja liikevoitto. Tilauskanta. Liikevaihdon maantieteellinen jakauma 2009. Osinko/osake. T&K-kulujen kehitys. Henkilöstö toiminnoittain 2009 Vuosikertomus 1 Comptel toimittaa teleoperaattoreiden liiketoimintaa edistäviä ohjelmistoja. Autamme operaattoreita tarjoamaan innovatiivisia palveluita joustavasti ja veloittamaan niistä tehokkaasti.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös 2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3 TILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Konsernin rahavirtalaskelma 11 Laskelma konsernin

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.-31.12.2007 Uponor Oyj

TASEKIRJA 1.1.-31.12.2007 Uponor Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2007 Uponor Oyj SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin taloudelliset tunnusluvut 8 Osakekohtaiset tunnusluvut 9 Tunnuslukujen laskentakaavat 10 Konsernituloslaskelma

Lisätiedot