FIM OyJ. Vuosikertomus Tämän kirjan omistaa: e

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FIM OyJ. Vuosikertomus 2010. Tämän kirjan omistaa: e"

Transkriptio

1

2

3 FIM OyJ Vuosikertomus 2010 Tämän kirjan omistaa: e Made in Fimland 2011

4 FIM Sijoitusoppi 2010 fig.1. Sijoittajan ammattitaito mitataan euroissa. 2

5 FIM Sijoitusoppi 2010 TÄMÄN sijoitusoppikirjan sisällysluettelo e 4. Toimitusjohtajan katsaus; Hyvää tuottoa talouden tuulissa e 6. Kasvun vuosi 2010 e 8. Hyvää pankkipalvelua ja houkuttelevia korkoja e 10. Oikea kurssi pääomamarkkinoilla kannatti e 12. Tunnustetusti tasokasta varainhoitoa e 14. Vuosi oli suotuisa sijoitusobligaatioille e 16. Alansa paras tuntee vastuunsa e 18. Tilinpäätös ja toimintakertomus 3

6 FIM Sijoitusoppi 2010 fig.2. Mikäs se toimitusjohtajaa noin hymyilyttää? Olisiko syy kenties tavallista tyytyväisemmät asiakkaat ja työntekijät? 4

7 FIM Sijoitusoppi 2010 HYVÄÄ TUOTTOA TALOUDEN TUULISSA Turbulenssia ja tummia pilviä taloustaivaalla Vuosi 2010 alkoi valoisissa tunnelmissa. Näytti siltä, että maailmanlaajuisen finanssikriisin nostattama hyökyaalto ei nousisikaan niin korkeaksi kuin pahimmissa ennusteissa oli uumoiltu. Kunnes Kreikan talouskriisi nosti jälleen tummia pilviä talouselämän taivaalle. Vaikka perusoptimismi palasikin notkahduksen jälkeen pääomamarkkinoille, osoitti vuosi 2010 viimeistään sen, kuinka monitahoinen ja vaikeasti ennustettava mekanismi maailmantalous on. FIM onnistui haastavassa tilanteessa hyvin, ja koko vuoden tulos parani selvästi maailmantalouden turbulenssista huolimatta. Maailmantalous uuden kynnyksellä Vuosi 2010 näytti, että niin maailmantaloudessa kuin kotitalouksissa eletään uuden kynnyksellä. Kehittyvien maiden ennakoitua nopeampi talouskasvu voi tarkoittaa, että globaalin talouden valtasuhteet ovat muutostilassa. Vaurastumisen suuret muutosliikkeet ja varallisuuden uusjako ovat vasta alkamassa. On mielenkiintoista ja palkitsevaa olla mukana seuraamassa tätä muutosta. Se pitää sisällään suuria mahdollisuuksia, mutta myös riskejä. Mitä muutos merkitsee Yksityistalouksille? Yksityistalouksissa suuri muutos tarkoittanee, ettemme voi enää laskea entiseen tapaan yhteiskunnan taloudellisen huolenpidon varaan. Elintasomme on tulevaisuudessa entistä enemmän omissa käsissämme. Erilaisten säästämisja sijoitusmuotojen merkitys kasvaa. Varmuudella tämä tarkoittaa, että meistä jokaisen on sijoittajina esitettävä itsellemme kaksi kysymystä: kuinka suuren sijoitusriskin olen valmis ottamaan ja kuinka suuressa määrin olen itse halukas hoitamaan sijoituksiani. Kaikki lähtee luottamuksesta Me FIMiläiset omistamme itse yrityksemme asiakkaidemme kuunteleminen on meille elinehto. Vuoden 2010 lopulla toteutimme yhdessä Taloustutkimuksen kanssa Suuren Sijoittajatutkimuksen, jonka tulokset ilahduttivat. Meitä pidettiin kaikilla tutkituilla osa-alueilla kilpailijoitamme parempina. Erityisesti kiitettiin asiakaspalveluamme ja yhteyshenkilöitämme. Lupaavia näkymiä vuodelle 2011 Haluamme olla asiakkaidemme luotettava kumppani myös sijoitusvuonna Tavoitteena on edelleen kehittää palvelujamme, jotta asiakkaamme voivat valita elämäntilanteeseensa ja tavoitteisiinsa sopivia sijoituspalveluja tai -tuotteita. Toivomme miellyttäviä lukuhetkiä vuoden 2010 vuosikertomuksemme parissa. Uskomme tämän Sijoitusopin osoittavan, että FIMin aktiivinen ja kantaaottava ote tuottaa satoa myös kuluvana vuonna. Johannes Schulman, toimitusjohtaja 5

8 FIM Sijoitusoppi 2010 KASVUN VUOSI 2010 Tulos kasvoi kohisten FIMin palautuminen vuoden 2008 lopulla takaisin kotimaiseen henkilöstöomistukseen aloitti nousukauden, joka jatkuu vahvana edelleen. FIMin liiketoiminnan tulos ja kannattavuus kohenivat vuonna 2010 jälleen selvästi edellisvuoteen nähden alkuvuoden ajoittain haastavasta taloustilanteesta huolimatta. Vuoden 2010 liiketulos oli 10,8 miljoonaa euroa, kasvua vuoteen 2009 oli peräti 67 %. Liiketoiminnan tuotot nousivat 44,6 miljoonaan euroon ja hallinnoitavien varojen määrä 2,7 miljardiin euroon. Markkinaosuus kasvoi sekä sijoitusrahastotoiminnassa että arvopaperivälitystoiminnassa. Tuloskasvulle antoivat vauhtia osakemarkkinoiden vahva kehitys, hallinnoitavien varojen määrän kasvu, pääomamarkkinatoiminnan vakaa kehitys ja kustannusten hallinta. FIMin vakavaraisuusasema on erittäin vahva. Konsernin vakavaraisuussuhdeluku kohosi 24,4 %:iin. Aktiivisuus ja kantaaottavuus kannattivat jälleen FIMin valitsema aktiivinen ja kantaaottava ote sijoittamiseen näkyi asiakkaille hyvinä tuottoina. FIM Sijoitusrahastojen osuudenomistajien keskituotto kaikkien kulujen jälkeen oli 21 %. FIMin osaaminen sai myös kansainvälistä tunnustusta. Reuters-konsernin vertailuissa Lipper palkitsi FIM Varainhoito 30 ja FIM Varainhoito 70 Sijoitusrahastot parhaina omissa luokissaan. FIMin pääomamarkkinatoiminta ylitti tavoitteensa NASDAQ OMX Helsingin Pörssin osakevaihdon maltilliseksi jääneestä kasvusta huolimatta. Vähittäispankkitoiminnassa asiakasmäärä, talletuskanta ja luottokanta kohosivat selvästi. Myös vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden liiketoiminta kehittyi positiivisesti. Sijoittajat ottivat suotuisasti vastaan mahdollisuuden sijoittaa pääomaturvatusti FIMin rahastoihin. fig.3. Avainluvut 1 12/ /2009 Muutos Liiketoiminnan nettotuotot (miljoonaa euroa) 44,6 37,8 +18 % Liiketulos (miljoonaa euroa) 10,8 6,5 +67 % Liiketulosprosentti 24 % 17 % Oma pääoma (miljoonaa euroa) 50,6 49,8 +2 % Oman pääoman tuotto (ROE) 15,6 % 9,0 % Vakavaraisuussuhdeluku 24,4 % 20,7 % 6

9 FIM Sijoitusoppi 2010 fig.4. FIM kulkee kasvukäyrien yläpuolella. 7

10 fig.5. Säästösuorituksia FIM Pitkään voi vähentää verotuksessa vuosittain mukavan summan. Sillä saattaa saada jo varsin istuvan mittapuvun. 8

11 FIM Sijoitusoppi 2010 HYVÄÄ PANKKIPALVELUA JA HOUKUTTELEVIA KORKOJA Alhainen korkotaso heijastui pankkitoimintaan Vuotta 2010 leimasi ennätysalhainen korkotaso, minkä vuoksi talletuskorot ovat pysyneet pitkään maltillisina. Markkinoiden epävarmuus heijastui myös pankkitoimintaan. FIMin vähittäispankin talletuskanta koki vuoden mittaan vaihteluita asiakkaiden liikutellessa varojaan korkeamman riskin sijoituskohteiden, kuten osakemarkkinoiden, ja turvallisten talletusten välillä. Tyytyväisiä asiakkaita ja panostusta palveluun Tilikauden lopulla toteutettu, kaikille FIM-konsernin asiakkaille avoin, Suuri Sijoittajatutkimus antoi arvokasta ja kannustavaa tietoa myös vähittäispankkitoiminnasta. Tutkimus kertoi asiakkaiden olevan tyytyväisiä vähittäispankin palveluun, tuotevalikoimaan ja korkoihin, jotka koettiin kilpailukykyisiksi vallitsevaan korkotasoon nähden. Ne houkuttelivat myös uusia asiakkaita asiakasmäärien kasvu jatkui koko vuoden vahvana. Järjestelmien kehittämistä ja prosessien automatisointia jatkettiin määrätietoisesti. Niiden avulla aikaansaatu kustannustehokkuus mahdollistaa houkuttelevien korkojen sekä joustavien tuotteiden ja palveluiden tarjoamisen asiakkaillemme. FIM Pitkä tuli taloon FIMin monipuoliset säästämis- ja sijoitusvaihtoehdot kasvoivat vuonna 2010 uudella tuotteella: sidottuun eläkesäästämiseen eli pitkäaikaissäästämiseen tarkoitetulla FIM Pitkällä. FIM Pitkä on saanut asiakkailtamme erityistä kiitosta helppokäyttöisyytensä ja joustavuutensa ansiosta. FIM Pitkä edustaakin todennäköisesti markkinoiden joustavinta tapaa hallita ja muokata PS-säästöjä. Asiakkaamme voivat säästöaikana vapaasti muuttaa säästöjensä painotusta eri sijoituskohteisiin kätevästi verkkopalvelumme kautta. Valoisia näkymiä vuodelle 2011 Euroalueen maiden velkakriisin jälkivaikutukset tuntunevat markkinoilla vielä vuonna Alhaisen korkotason odotetaan jatkuvan ja talletuskorkojen pysyvän edelleen verrattain matalina. Mutta uskomme myös vahvasti, että tunnelin päässä on näkyvissä valoa. Siksi FIM tulee jatkamaan valitsemallaan ja hyväksi toteamallaan linjalla luotamme sen pitävän FIMin riippumattomien korkovertailujen kärkipaikoilla myös kuluvana vuonna. e Jonain päivänä sinulla on aikaa. Entä rahaa? FIM Pitkä antaa käyttöösi FIMin vahvan osaamisen sekä valikoiman sijoitusvaihtoehtoja rahastoista talletuksiin. FIM Pitkä on tietenkin maksuton kuluja ovat ainoastaan sijoituskohteiden hinnastojen mukaiset palkkiot. 9

12 FIM Sijoitusoppi 2010 OIKEA KURSSI PÄÄOMA- MARKKINOILLA KANNATTI Aallonpohjasta uuteen nousuun Hyvissä merkeissä päättyneen sijoitusvuoden 2010 ensimmäistä puolikasta leimasivat synkät tunnelmat. Kreikan velkakriisi sai markkinat heilahtelemaan aiheuttaen asiakkaiden parissa epävarmuutta ja vähentäen kaupankäyntihalukkuutta. Ensimmäisen vuosipuoliskon hienoisesta aallonpohjasta noustiin kuitenkin loppuvuotta kohden komeasti. Vuoden 2010 merkkipaaluja Menneellä tilikaudella saatiin nauttia myös myönteisestä kehityksestä. Vuonna 2010 korjattiin keväällä 2009 tehtyjen oikeansuuntaisten linjanvetojen satoa. Tuolloin arvopaperivälityksessä päätettiin satsata kantaaottavaan, analyysivetoiseen strategiaan. Näiden toimenpiteiden tulokset alkoivat näkyä vuoden 2010 loppua kohden. Myötätuulessa vuoteen 2011 Euroalueen valtioiden velkaongelmat heijastunevat niin pääomamarkkinatoimintaan kuin muihinkin sijoituspalveluihin vielä vuoden 2011 puolella. Odotettavissa on kuitenkin myös myötätuulta. Me FIMiläiset suuntaamme tulevaisuuteen erittäin positiivisin odotuksin ja uusin satsauksin. Yksi niistä on Smart Order Routing, joka mahdollistaa kaupankäynnin voimakkaasti kasvaneilla vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla. Alkuvuoden aikana lanseerataan myös selainpohjainen kaupankäyntipalvelu FIM Direct Online, jonka avulla voi käydä kauppaa muun muassa OMX Nordic -pörssissä (Helsinki, Tukholma, Kööpenhamina) suoraan FIMin verkkopalvelun kautta. Menneen vuoden huippuhetkiin kuului myös FIM Small Cap -palvelun lanseeraus. Pienemmille listatuille yhtiöille analyysi- ja markkinatakauspalvelua tarjoava FIM Small Cap herätti paljon kiinnostusta ja otettiin myönteisesti vastaan. e OLETKO PINTAAN PYRKIVÄ PÖRSSIHAI? FIM Direct Pro on ammattilaisten ja aktiivisten sijoittajien kattavin työkalupakki: huippunopea kaupankäyntiyhteys, teknisen analyysin välineet sekä reaaliaikaiset uutispalvelut meiltä ja maailmalta. 10

13 fig.6. Ammattilaisten ja aktiivisten sijoittajien kannattaa suosia elastaania sisältäviä kauluspaitoja. Ne kestävät hyvin raisujakin tuuletuksia.

14 FIM Sijoitusoppi 2010 fig.7. Uran, kodin ja zumban ristipaineessa sijoituspäätökset kannattaa ulkoistaa niille, jotka homman osaavat. 12

15 FIM Sijoitusoppi 2010 TUNNUSTETUSTI TASOKASTA VARAINHOITOA varainhoidolla on takanaan tuottoisa vuosi Varainhoidon vuosi 2010 tarjosi monta syytä tyytyväisyyteen. FIMin yksilöllinen varainhoito onnistui sijoitustoiminnassaan hyvin. FIMin rahastoasiakkaiden kaikkien kulujen jälkeinen keskituotto oli 21 %, mikä ylittää maailman osakeindeksin tuoton vaikka luvussa on huomioitu myös korkorahastoihin tehdyt sijoitukset. Ilahduttavaa oli myös varainhoitorahastojen läpimurto niiden hallinnoitavat varat nousivat 9 milj. eurosta 115 milj. euroon. FIMin osuus Suomeen rekisteröidystä rahastopääomasta kasvoi entisestään 3,3 %:iin. Palkittua osaamista ja näkemystä FIMin varainhoitorahastoille FIM Varainhoito 30 ja FIM Varainhoito 70 myönnetyt arvostetut Lipper-palkinnot kertovat selvää kieltään FIMin ammattitaidosta. Myös korkotiimi onnistui allokaationäkemyksessään, eikä sijoittanut euroalueen kriisimaihin eli ns. Piigs-maihin (Portugali, Irlanti, Italia, Kreikka ja Espanja). Näin vältyttiin vuoden 2010 osake- ja korkomarkkinoiden syvimmältä sudenkuopalta. Uusia tuulia ja tuotteita Vuoden 2010 aikana aloitettiin uusia hankkeita, kuten konsultatiivisten varainhoitopalveluiden tarjoaminen. Mikko Mursulan nimitys varainhoitoliiketoiminnan vetäjäksi vahvisti entisestään FIMin kykyä tarjota asiakkailleen korkeatasoista varainhoitoa. FIM panosti instituutioiden varainhoitoon ja vahvisti institutionaalisia sijoittajia palvelevaa organisaatiotaan nimittämällä Jouko Kantolan instituutiotiimin johtajaksi. Vesa Engdahl puolestaan nimettiin varainhoidon sijoitusjohtajaksi vastuualueenaan FIMin markkina- ja allokaationäkemys. Nimitysten ja sijoitusprosessin terävöittämisen ansiosta FIM pystyy vastaamaan paremmin esim. mandaattiasiakkaiden tarpeisiin. FIMin asiakkaat ovat hyötyneet merkittävästi kehittyvien markkinoiden noususta kymmenisen vuotta sitten FIMin lanseeraama kehittyville markkinoille sijoittaminen on lyönyt itsensä läpi suomalaisten sijoittajien parissa. Nykyisin kehittyvien markkinoiden rahastojen osuus on jo yli 35 % Suomeen rekisteröityjen osakerahastojen pääomasta, kun se vielä kaksi vuotta sitten oli alle 19 %. Vuosi 2011 lupaa hyvää Vuoteen 2011 suunnataan myönteisin odotuksin. Osakemarkkinoiden näkymät ovat lupaavat. Varainhoito kiinnostaa yhä useampia, sillä vastuu elintason säilyttämisestä myös aktiivisen työuran jälkeen on siirtymässä entistä vankemmin jokaisen omiin käsiin. Suunnitteilla olevat verolainsäädännön muutokset lisäävät rahastomuotoisen osakesäästämisen kiinnostavuutta. FIMin kattava tuotepaletti ja tunnustettu osaaminen tarjoaa tässä tilanteessa monipuolisia mahdollisuuksia tulevaisuuden turvaamiseen. e varainhoitoa kaikille Me FIMiläiset haluamme murtaa myytin, jonka mukaan varainhoito on eliitin etuoikeus. Kaikkia asiakkaitamme palvelee yksi Suomen kokeneimmista ja suurimmista sijoitustiimeistä salkun koosta riippumatta. 13

16 FIM Sijoitusoppi 2010 VUOSI OLI SUOTUISA SIJOITUSOBLIGAATIOILLE FIM Tähtirahastot nousivat sijoitustaivaalle Sijoitusobligaatiot kiinnostivat vuonna Tarjosimme asiakkaille 10 sijoitusobligaatiota, joista kuusi oli yleisölainoja ja neljä rajatulle sijoittajajoukolle tarjottuja erillislainoja. Erityisesti FIMin omiin sijoitusrahastoihin perustuvat obligaatiot, kuten FIM Tähtirahastot ja FIM Kehittyvät Tähdet, otettiin erinomaisesti vastaan. Molemmissa FIMin aktiivinen salkunhoito yhdistyy innovatiivisella tavalla pääomaturvattuun tuotteeseen. Ensimmäisen FIM Tähtirahastot obligaation ympärille rakennettu maanlaajuinen kiertue ulottui kaikkiin niihin kaupunkeihin, joissa FIMillä on paikalliskonttori. Kiertue koostui asiakastilaisuuksista, joissa oli mahdollista tutustua lähemmin FIMin aktiiviseen sijoitustapaan ja keskustella varainhoidon salkunhoitajien kanssa. Tilaisuudet keräsivät paljon kiinnostuneita, ja FIM Tähtirahastoja merkittiin ahkerasti. Voi syyllä sanoa, että FIM Tähtirahastot (FIM Fenno, FIM Mondo ja FIM Russia) ovat nimensä mukaan nousseet sijoitustaivaalle! Aktiivinen ote takasi tuottopotentiaalin haastavassa tilanteessa Alalle tulleet uudet toimijat todistivat kilpailun kiristyneen edelleen vuonna Vaihtelevat markkinaolosuhteet erityisesti alhainen korkotaso ja suhteellisen korkea volatiliteetti asettivat nekin toiminnalle omat haasteensa. FIMin vastaus haastavaan tilanteeseen oli yhdistää ns. aktiivisen rahastoallokaation periaate FIMin aktiivisesti hoidettuihin rahastoihin ja sijoitusobligaatioiden tarjoamaan pääomaturvaan. Näin kykenimme luomaan tuotteen, joka tarjosi sijoittajillemme erinomaisen tuottopotentiaalin rajatulla riskillä. Uusi vuosi alkoi suotuisten tähtien alla Vuoden 2011 alku näyttää sijoitusobligaatioiden kannalta lupaavalta. Useat markkinat ovat jo nousseet lähelle finanssikriisin edeltämiä huippuja. Odotamme näin ollen yhä useamman sijoittajan pohtivan salkkunsa kasvattamista myös pääomaturvatuilla sijoitusratkaisuilla. Alkuvuonna jatkunut alhainen korkotaso antaa aihetta odottaa korkojen nousevan, mikä sekin pakottaa sijoittajia etsimään vaihtoehtoja perinteisille korkosijoituksille. Olemmekin heti alkuvuodesta tehneet lujasti töitä pystyäksemme tarjoamaan asiakkaillemme tänäkin vuonna uusia, tuottopotentiaaliltaan lupaavia sijoitustuotteita, kuten mielenkiintoisia, uuden sukupolven kehittyville markkinoille perustuvia pääomaturvattuja obligaatioita. e TURVAA JA PARempaa tuottoa Sijoitusobligaatiot ovat joukkovelkakirjoiksi rakennettuja sijoitustuotteita. Niillä haetaan suoraa osakesijoittamista turvallisempaa tapaa sijoittaa, mutta samalla tavanomaisia korkotuotteita parempaa tuottoa. FIM on rakentanut vuodesta 2003 yli sata sijoitusobligaatiota, joihin on sijoitettu yli miljardi euroa. 14

17 FIM Sijoitusoppi 2010 fig.8. Nykypäivän moderni sijoittaja osaa varautua myös yllättäviin tilanteisiin. 15

18 fig.9. FIMissä tiedetään, että maailmaa kannattaa aina parantaa. 16

19 FIM Sijoitusoppi 2010 ALANSA PARAS TUNTEE VASTUUNSA Vastuullisuus on sitoutumista yhteisiin periaatteisiin FIM haluaa olla paitsi alansa paras, myös yhteiskuntavastuunsa tunteva toimija. Siksi FIM on sitoutunut vastuullisen sijoittamisen ja yritystoiminnan periaatteisiin. Vastuulliseen yritystoimintaan kuuluu myös asiakkaiden kuunteleminen. Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja palveluitamme asiakkailta saamamme palautteen valossa. FIM on vastuullista yritystoimintaa ja sijoittamista edistävien yhdistysten FINSIF:n (Finland s Sustainable Investment Forum) ja FiBS:in (Finnish Business & Society) jäsen. Molempien verkostojen tarkoituksena on jakaa tietoa sekä edistää kestävää ja vastuullista yritystoimintaa Suomessa. Kohti vihreämpää toimistoa Alkuvuodesta 2010 FIM sai valmiiksi käytännönläheisen ohjelman, jossa kuluneen vuoden aikana on mm. laadittu ohjeet toimintatavoista, joilla voidaan säästää sähköä ja paperia, lajitella jätteet tarkoituksenmukaisella tavalla sekä ottaa ympäristönäkökulma huomioon toimiston hankinnoissa. Kesäkuussa 2010 WWF tarkasti FIMin Helsingin toimiston toiminnan ja myönsi FIMille oikeuden käyttää Green Office -merkkiä. Vastuullisia sijoituspäätöksiä Allekirjoittamamme YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (Principles for Responsible Investment, UNPRI) ohjaavat FIMin sijoitustoimintaa. Edellytämme, että sijoituskohteemme täyttävät joukon kansainvälisesti hyväksyttyjä normeja suhteessa työntekijöihin, ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja hallintotapaan riippumatta kussakin maassa vallitsevasta lainsäädännöstä. FIMin rahastot eivät sijoita tupakka-, pornografia- ja tietyillä aseteknologiatoimialoilla toimiviin yhtiöihin. Aktiivinen yhteydenpito sijoituskohteisiin edistää vastuullista toimijuutta. FIMin rahastonhoitajilla ja analyytikoilla on vuosittain yli yhtiötapaamista, joissa käydään läpi myös vastuullisuusteemoja. Vuoden 2011 alusta toimintatapaamme tulee täydentämään ulkopuolisen toimijan tekemä kaikkien rahastosalkkujen vastuullisuusarviointi kahdesti vuodessa. Hyvinvoiva henkilöstö tekee hyvää tulosta Vastuullisuus tarkoittaa myös huolenpitoa henkilöstöstä. Vuonna 2010 panostettiin erityisesti työhyvinvointiin ja henkilökohtaisiin kehittymismahdollisuuksiin. Ammatillisen koulutuksen lisäksi henkilökunnalle on tarjottu mm. APV-tutkintoon johtavaa valmennusta sekä kieli-, IT- ja projektikoulutusta. FIM menestyi Great Place To Work -instituutin vuoden 2011 tutkimuksessa Suomen parhaista työpaikoista, ja oli jälleen toimialansa paras työpaikka Suomessa. Tutkimuksen mukaan 91 % henkilökunnasta pitää FIMiä kokonaisuudessaan todella hyvänä työpaikkana. e ANNA HYVÄN KIERTÄÄ Panostamme vuosittain hankkeisiin, jotka tuottavat yhteistä hyvää. Olemme pääyhteistyökumppanina Anna hyvän kiertää -hankkeessa, joka rohkaisee nuoria liikkumaan omilla ehdoillaan ja omista lähtökohdistaan. Tuimme myös yhdeksää suomalaista yliopistoa ja korkeakoulua. 17

20 fig.10. Parempaa luettavaa kuin Karamazovin veljekset konsanaan, toteaa tilintarkastaja. 18

21 FIM OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010 e e e e e e e e e e e e 22 Hallituksen toimintakertomus 30 Konsernin tase (IFRS) 31 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 32 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma (IFRS) 33 Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS) 34 Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet (IFRS) 41 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot (IFRS) 68 Emoyhtiön tase (FAS) 69 Emoyhtiön tuloslaskelma (FAS) 70 Emoyhtiön rahavirtalaskelma (FAS) 71 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 78 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset 19

22 FIM OYJ:N HALLITUKSEN JÄSENET 2010 fig.11. Hallituksen puheenjohtaja Timo T. Laitinen fig.12. Johannes Schulman fig.13. Niklas Geust fig.14. Vesa Honkanen 20

23 fig.15. Markku Kaloniemi fig.16. Lasse Kurkilahti fig.17. Esa Rautalinko fig.18. Jussi Sokka 21

24 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Toimintaympäristö vuonna 2010 Vuosi 2010 oli kokonaisuudessaan jälleen vahva pörssivuosi. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla arvopaperimarkkinat hakivat suuntaa mm. euro alueen velka- ja budjettivajeongelmien sekä USA:n talouden hitaan toipumisen takia. Toisella vuosipuoliskolla osakekurssit kääntyivät jälleen voimakkaaseen nousuun, kun luottamus maailmantalouden elpymiseen vahvistui. Yhtiöiden tulokset paranivat selvästi edellisvuodesta, ja luottamusindikaattorit vahvistuivat edelleen. Vuosi 2010 päättyi alkuvuotta myönteisemmissä tunnelmissa, vaikka USA:n ja Euroopan talousongelmat huolestuttivat yhä. Maailman kehittyneitä osakemarkkinoita kuvaava MSCI World (Developed World) -indeksi nousi heikosta alkuvuodesta huolimatta euromääräisesti ja osinkokorjattuna 20 % vuonna Yhdysvaltojen teollisuusosakkeita kuvaava Dow Jones Industrial Average -indeksi nousi euro määräisesti 19 % ja OMX Helsinki Cap -indeksi 30 %. Samaan aikaan kehittyvien markkinoiden indeksi (MSCI EM) ylsi vuoden aikana 27 %:n kasvuun. Euroopan keskuspankki jatkoi elvyttävää rahapolitiikkaansa pitäen ohjauskoron ennallaan alhaisella yhden prosentin tasolla. Vaikka euribor korot nousivat hieman, ne pysyivät edelleen historiallisen alhaisilla tasoilla. Päähuomio kohdistui vuonna 2010 euroalueen velkakriisiin. Sekä Kreikka että Irlanti joutuivat turvautumaan vuoden aikana EU:n ja kansainvälisen valuutta rahaston (IMF) tarjoamaan tukipakettiin. Heikossa asemassa olevien EU-maiden valtion lainojen korkoerot kasvoivat huomattavasti suhteessa Saksan lainoihin. Suomen rahastomarkkinoilla vuosi 2010 oli osuudenomistajien arvonkehityksen osalta vahva, mutta osuudenomistajien tekemien netto virtojen osalta heikko. Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu rahastopääoma kasvoi 61,3 miljardiin euroon ( ) eli 13 % (54,3 miljardia euroa ). Koko vuoden nettomerkinnät jäivät kuitenkin 0,0 miljardiin euroon (4,2 miljardia euroa 2009). Kehittyvien markkinoiden osakerahastojen suosio kasvoi vuoden 2010 aikana. Nettovirta osakeja yhdistelmärahastoihin oli 1,2 miljardia euroa (3,9 miljardia euroa 2009), josta yli miljardi euroa suuntautui kehittyvien markkinoiden osakerahastoihin. Myös maailmanlaajuiset osake- ja yhdistelmärahastot kiinnostivat merkittävästi, kun taas länsimaiden yksittäisiin päämarkkinaalueisiin, Eurooppa, USA ja Japani, keskittyvistä osakerahastoista vedettiin sijoituksia pois. Korkorahastoista lunastettiin nettomääräisesti yhteensä 0,7 miljardia euroa (nettovirta 0,4 miljardia euroa 2009). Sijoituksia lähti eniten valtion obligaatio- ja lyhyen koron rahastoista. Korkeariskisemmät yrityslainarahastot ja kehittyvien markkinoiden obligaatiorahastot saivat sen sijaan sijoittajilta merkittävästi uutta rahaa. Vuosi 2010 oli NASDAQ OMX Helsingin Pörs sissä euromääräisellä vaihdolla mitattuna edelleen hiljainen. Osakevaihto kasvoi kuitenkin 6 % edellisvuodesta ja oli 138,7 miljardia euroa (130,7 miljardia euroa 2009). Keskimääräinen päivävaihto oli 0,55 miljardia euroa (0,52 miljardia euroa 2009). Osakekauppoja tehtiin päivässä keskimäärin kappaletta, eli noin 18 % enemmän kuin edellisvuonna (51 644), mutta osakemääräinen vaihto laski 10 %. Osakemääräistä vaihtoa vähensi mm. kaupankäynnin osittainen siirtyminen nk. vaihtoehtoisiin markkinapaikkoihin ja automatisoidun kaupankäynnin lisääntyminen. Liiketoiminnat FIM-konsernin liiketoiminta jakaantuu neljään pääalueeseen: varainhoitoon, pääomamarkkinoihin, vähittäispankkitoimintaan ja vaihtoehtoisiin sijoitustuotteisiin. Varainhoito Hallinnoitavien varojen määrä FIMissä kohosi vuonna 2010 hyvässä markkinatilanteessa 2,7 miljardiin euroon ( ) eli 9 % (2,5 miljardia euroa ). FIMin markkinaosuus Suomeen rekisteröidystä rahastopääomasta kohosi 3,3 %:iin edellisvuoden 3,2 %:sta. FIM säilytti 24

25 asemansa hoidettavalla varallisuudella mitattuna neljänneksi suurimpana osakerahastojen hoitajana Suomessa. FIMin rahastot saivat tunnustusta myös kotimaan markkinoiden ulkopuolella. Thomson Reutersin omistama Lipper jakoi maaliskuun lopulla palkintoja parhaille Pohjoismaissa jakelussa oleville rahastoille. FIM Varainhoito 70 ja FIM Varainhoito 30 -rahastot olivat kategorioidensa parhaita sijoitusrahastoja, ja jatkoivat näin FIM Sijoitusrahastojen aiempina vuosina saavuttamien palkintojen sarjaa. Palkinnot ovat osoitus koko FIMin salkunhoitotiimin onnistumisesta, sillä varainhoitorahastot sijoittavat allokaationäkemyksen mukaisesti maailmanlaajuisesti lähinnä FIMin hoitamiin osake- ja korkorahastoihin. FIMin rahastojen sijoitustoiminta onnistui vahvalla markkinalla hyvin. Maailman osake indeksi, MSCI World (Developed World + Emerging Markets), tuotti osingot huomioiden euromääräisesti 20,8 % vuoden aikana. FIM Sijoitusrahastojen, mukaan lukien korkorahastot, osuudenomistajien kaikkien kulujen jälkeinen keskituotto oli runsaat 21 %. Parhaimmat tuotot osuudenomistajat saivat kehittyvien markkinoiden osakerahastoista, erityisesti Venäjälle sijoittavista rahastoista. FIM on varainhoitotoiminnan 17 toimintavuodesta 12:na pystynyt kulujen jälkeen tuottamaan kantaaottavalla sijoituspolitiikalla osuudenomistajille lisäarvoa verrattuna passiiviseen indeksisijoittamiseen. Koko toimintaaikanamme maailman osakeindeksi on tuottanut euromääräisesti 5 % p.a., FIM Sijoitusrahastojen vertailuindeksit vajaat 11 % p.a. ja FIM Sijoitusrahastot kulujen jälkeen yli 18 % p.a. FIMin yksilöllinen varainhoito onnistui sijoitustoiminnassaan hyvin. Yksilöllinen varainhoito vastasi myös vuonna 2010 aktiivisilla ja kantaaottavilla allokaatiopäätöksillä markkinatilanteen muutoksiin ja onnistui tuottamaan asiakkaille sekä hyvää absoluuttista että riskikorjattua tuottoa. Korkeamman riskin salkut toivat absoluuttisesti parhaimmat tuotot. Vertailuindekseihin nähden kuitenkin alhaisemman riskin salkunhoito onnistui parhaiten. Vuoden 2010 aikana aloitettiin konsultatiivisen varainhoitopalvelun tarjoaminen. FIMin menestyksekästä varainhoitorahastojen valikoimaa laajennettiin FIM Varainhoito 100 Sijoitusrahastolla, joka on suunnattu sekä institutionaalisille että yksityissijoittajille. FIM jatkoi investointia performance attribution -järjestelmään salkunhoidon laadun parantamiseksi entisestään. Myös Ruotsin liiketoiminnan kehittämistä jatkettiin, ja FIM odottaa Ruotsin markkina-alueen merkityksen konsernin liiketoiminnalle kasvavan edelleen. Pääomamarkkinat Vuotta 2010 varjosti Euroopan velkakriisistä johtuva epävarmuus markkinoilla. Haasteellisessa markkinaympäristössä FIMin asiakaskeskeinen ja kantaaottava toimintatapa otettiin hyvin vastaan. FIMin pääomamarkkinatoiminta (välitys, online-kaupankäynti ja säilytystoiminta) onnistui ylittämään tärkeimmät kasvutavoitteensa valitun kohderyhmän osalta. FIMin arvopaperivälitystoiminnan markkinaosuus NASDAQ OMX Helsingin pörssissä kasvoi vuonna Markkinaosuus kauppojen arvolla mitattuna oli 4,0 %, kun se vuonna 2009 oli 3,7 %. Kauppojen määrällä mitattuna vaihto-osuus oli 3,4 %, kun se vuotta aiemmin oli 3,2 %. Vuoden 2010 aikana FIMin arvopaperivälityksessä keskityttiin kehittämään valittua toimintatapaa. Pienyhtiöiden analyysiin panostettiin, ja vuoden lopulla päätettiin konsernin asiakaskeskeisen strategian mukaisesti supistaa kaupankäyntiä omaan lukuun. Toiminnasta vapautuneet resurssit kohdistettiin asiakasrajapinnan palveluun. Vuoden aikana aloitettiin myös valmistelut uusien asiakasryhmien palvelemiseksi. 25

26 FIM Direct -onlinekaupankäynnin asiakaslukumäärä ja kaupankäyntivolyymit kasvoivat vuoden 2010 aikana. FIM toi kaupankäynnin kohteeksi CFD (Contract for Difference) -tuotteet, joiden avulla FIMin asiakkaat voivat sijoittaa mm. valuutta- ja hyödykemarkkinoille. Kaupankäynnin kohteena olevien tuotteiden ja markkinoiden määrää tullaan edelleen lisäämään vuoden 2011 aikana. Vuoden 2010 aikana FIM käynnisti hankkeen, jonka tavoitteena on tarjota asiakkaille mahdollisuus toteuttaa välitystoimeksiantoja myös FIMin verkkopalvelun kautta. Vähittäispankki FIMin vähittäispankin asiakasmäärän kasvu jatkui vahvana koko vuoden Vähittäispankin talletuskanta oli katsauskauden päättyessä 230 miljoonaa euroa (195), eli kasvoi 18 % vuotta aiemmasta. Pankin luottokanta kasvoi vastaavana ajanjaksona 66 miljoonaan euroon eli 35 %. Pankin myöntämien lainojen suhde talletuksiin oli katsauskauden lopussa 29 %. FIM on ollut jatkuvasti kärkisijoilla riippumattomissa talletustuotteiden korkovertailuissa. FIMin pankkitoiminnan treasury-tuotot jäivät odotetusti edellisvuotta alemmalle tasolle. Vuonna 2010 huolet euroalueen velkakriisistä nostivat heikossa asemassa olevien EU-maiden velkakirjojen tuottovaatimuksia ennätyskorkealle. Vaikka FIM Pankilla ei ole suoria sijoituksia kriisi valtioiden velkapapereihin, vaikutti markkinoiden yleinen epävarmuus treasuryn sijoitussalkun markkina-arvostuksiin vuoden aikana. FIM Pankin vakavaraisuus- ja likviditeettiasema säilyi koko vuoden erittäin vahvana. FIM laajensi syksyn alussa palveluitaan myös sidotulla pitkäaikaissäästämisellä. FIM Pitkän avulla sijoittaja voi hallita joustavasti PS-tilille sijoitettuja varoja ja sijoittaa verotuksessa vähennyskelpoiset säästövarat kulloinkin valitsemiinsa kohteisiin. Vaihtoehtoiset sijoitustuotteet Vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden liiketoiminta kehittyi positiivisesti vuonna FIM toi markkinoille 10 eri sijoitustuotetta yhteistyössä kuuden eri liikkeeseenlaskijan kanssa. Erityisen hyvin sijoittajat ottivat vastaan pääomaturvatun mahdollisuuden sijoittaa FIMin rahastoihin. FIM toteutti vuoden aikana yhteensä seitsemän osittain tai kokonaan pääomaturvattua sijoitusobligaatiota, joiden tuotto perustuu FIM Sijoitusrahastojen menestykseen. Hallinnoitavat varat ja markkinaosuudet (miljoonaa euroa, lukuun ottamatta markkinaosuuksia) 1 12/ /2009 Muutos Hallinnoitavat varat (kauden päättyessä) % Rahastopääoma (kauden päättyessä) % Osakerahastojen pääoma (kauden päättyessä) % Markkinaosuus, rahastopääoma (kauden päättyessä) 3,3 % 3,2 % Markkinaosuus, osakerahastot (kauden päättyessä) 5,4 % 6,0 % Nettomerkinnät, rahastot Nettomerkinnät, osakerahastot Markkinaosuus, eurovolyymi (NASDAQ OMX Helsinki) 4,0 % 3,7 % Markkinaosuus, kauppojen lukumäärä (NASDAQ OMX Helsinki) 3,4 % 3,2 % Talletuskanta (kauden päättyessä) % Luottokanta (kauden päättyessä) % 26

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä 31.12.2005 238 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 29 700 Asiakkaita 3,9

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006 Tammi-maaliskuu 2006 31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä 31.3.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja tammi kesäkuulta oli 121,4 miljoonaa euroa (162,0).

Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja tammi kesäkuulta oli 121,4 miljoonaa euroa (162,0). 1 SAMPO PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 9.8.2007 SAMPO PANKKI -KONSERNI TAMMI KESÄKUUSSA 2007 Konsernirakenteen muutokset Danske Bank A/S osti 1.2.2007 Sampo Pankin koko osakekannan. Tässä

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus

Teleste Oyj Osavuosikatsaus Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 36,1 % ja oli 58,3 miljoonaa euroa Liiketulos lähes kaksinkertaistui edelliseen

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä 31.12.2004 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä 30.6.2003 242 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 000 Asiakkaita yli 3,0

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 1 (8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Liikevaihto 26,5 Me (26,3 Me vertailukaudella 2011), kasvua 0,7% Liikevoitto 4,3 Me

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 2, 6.8.2014 TÄYDENNYS 2, 6.8.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 3/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Kansainvälisen toiminnan ja viennin liikevaihto oli 26,41 miljoonaa euroa (25,92), joka on 48,5 % liikevaihdosta (49 %).

Kansainvälisen toiminnan ja viennin liikevaihto oli 26,41 miljoonaa euroa (25,92), joka on 48,5 % liikevaihdosta (49 %). NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.10.2011 Klo 9.45 1(8) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2011 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 54,42 miljoonaa euroa (53,12 miljoonaa

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

Myynti kpl 2007/2008

Myynti kpl 2007/2008 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2007 31.5.2008 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilikauden

Lisätiedot