FIM OyJ. Vuosikertomus Tämän kirjan omistaa: e

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FIM OyJ. Vuosikertomus 2010. Tämän kirjan omistaa: e"

Transkriptio

1

2

3 FIM OyJ Vuosikertomus 2010 Tämän kirjan omistaa: e Made in Fimland 2011

4 FIM Sijoitusoppi 2010 fig.1. Sijoittajan ammattitaito mitataan euroissa. 2

5 FIM Sijoitusoppi 2010 TÄMÄN sijoitusoppikirjan sisällysluettelo e 4. Toimitusjohtajan katsaus; Hyvää tuottoa talouden tuulissa e 6. Kasvun vuosi 2010 e 8. Hyvää pankkipalvelua ja houkuttelevia korkoja e 10. Oikea kurssi pääomamarkkinoilla kannatti e 12. Tunnustetusti tasokasta varainhoitoa e 14. Vuosi oli suotuisa sijoitusobligaatioille e 16. Alansa paras tuntee vastuunsa e 18. Tilinpäätös ja toimintakertomus 3

6 FIM Sijoitusoppi 2010 fig.2. Mikäs se toimitusjohtajaa noin hymyilyttää? Olisiko syy kenties tavallista tyytyväisemmät asiakkaat ja työntekijät? 4

7 FIM Sijoitusoppi 2010 HYVÄÄ TUOTTOA TALOUDEN TUULISSA Turbulenssia ja tummia pilviä taloustaivaalla Vuosi 2010 alkoi valoisissa tunnelmissa. Näytti siltä, että maailmanlaajuisen finanssikriisin nostattama hyökyaalto ei nousisikaan niin korkeaksi kuin pahimmissa ennusteissa oli uumoiltu. Kunnes Kreikan talouskriisi nosti jälleen tummia pilviä talouselämän taivaalle. Vaikka perusoptimismi palasikin notkahduksen jälkeen pääomamarkkinoille, osoitti vuosi 2010 viimeistään sen, kuinka monitahoinen ja vaikeasti ennustettava mekanismi maailmantalous on. FIM onnistui haastavassa tilanteessa hyvin, ja koko vuoden tulos parani selvästi maailmantalouden turbulenssista huolimatta. Maailmantalous uuden kynnyksellä Vuosi 2010 näytti, että niin maailmantaloudessa kuin kotitalouksissa eletään uuden kynnyksellä. Kehittyvien maiden ennakoitua nopeampi talouskasvu voi tarkoittaa, että globaalin talouden valtasuhteet ovat muutostilassa. Vaurastumisen suuret muutosliikkeet ja varallisuuden uusjako ovat vasta alkamassa. On mielenkiintoista ja palkitsevaa olla mukana seuraamassa tätä muutosta. Se pitää sisällään suuria mahdollisuuksia, mutta myös riskejä. Mitä muutos merkitsee Yksityistalouksille? Yksityistalouksissa suuri muutos tarkoittanee, ettemme voi enää laskea entiseen tapaan yhteiskunnan taloudellisen huolenpidon varaan. Elintasomme on tulevaisuudessa entistä enemmän omissa käsissämme. Erilaisten säästämisja sijoitusmuotojen merkitys kasvaa. Varmuudella tämä tarkoittaa, että meistä jokaisen on sijoittajina esitettävä itsellemme kaksi kysymystä: kuinka suuren sijoitusriskin olen valmis ottamaan ja kuinka suuressa määrin olen itse halukas hoitamaan sijoituksiani. Kaikki lähtee luottamuksesta Me FIMiläiset omistamme itse yrityksemme asiakkaidemme kuunteleminen on meille elinehto. Vuoden 2010 lopulla toteutimme yhdessä Taloustutkimuksen kanssa Suuren Sijoittajatutkimuksen, jonka tulokset ilahduttivat. Meitä pidettiin kaikilla tutkituilla osa-alueilla kilpailijoitamme parempina. Erityisesti kiitettiin asiakaspalveluamme ja yhteyshenkilöitämme. Lupaavia näkymiä vuodelle 2011 Haluamme olla asiakkaidemme luotettava kumppani myös sijoitusvuonna Tavoitteena on edelleen kehittää palvelujamme, jotta asiakkaamme voivat valita elämäntilanteeseensa ja tavoitteisiinsa sopivia sijoituspalveluja tai -tuotteita. Toivomme miellyttäviä lukuhetkiä vuoden 2010 vuosikertomuksemme parissa. Uskomme tämän Sijoitusopin osoittavan, että FIMin aktiivinen ja kantaaottava ote tuottaa satoa myös kuluvana vuonna. Johannes Schulman, toimitusjohtaja 5

8 FIM Sijoitusoppi 2010 KASVUN VUOSI 2010 Tulos kasvoi kohisten FIMin palautuminen vuoden 2008 lopulla takaisin kotimaiseen henkilöstöomistukseen aloitti nousukauden, joka jatkuu vahvana edelleen. FIMin liiketoiminnan tulos ja kannattavuus kohenivat vuonna 2010 jälleen selvästi edellisvuoteen nähden alkuvuoden ajoittain haastavasta taloustilanteesta huolimatta. Vuoden 2010 liiketulos oli 10,8 miljoonaa euroa, kasvua vuoteen 2009 oli peräti 67 %. Liiketoiminnan tuotot nousivat 44,6 miljoonaan euroon ja hallinnoitavien varojen määrä 2,7 miljardiin euroon. Markkinaosuus kasvoi sekä sijoitusrahastotoiminnassa että arvopaperivälitystoiminnassa. Tuloskasvulle antoivat vauhtia osakemarkkinoiden vahva kehitys, hallinnoitavien varojen määrän kasvu, pääomamarkkinatoiminnan vakaa kehitys ja kustannusten hallinta. FIMin vakavaraisuusasema on erittäin vahva. Konsernin vakavaraisuussuhdeluku kohosi 24,4 %:iin. Aktiivisuus ja kantaaottavuus kannattivat jälleen FIMin valitsema aktiivinen ja kantaaottava ote sijoittamiseen näkyi asiakkaille hyvinä tuottoina. FIM Sijoitusrahastojen osuudenomistajien keskituotto kaikkien kulujen jälkeen oli 21 %. FIMin osaaminen sai myös kansainvälistä tunnustusta. Reuters-konsernin vertailuissa Lipper palkitsi FIM Varainhoito 30 ja FIM Varainhoito 70 Sijoitusrahastot parhaina omissa luokissaan. FIMin pääomamarkkinatoiminta ylitti tavoitteensa NASDAQ OMX Helsingin Pörssin osakevaihdon maltilliseksi jääneestä kasvusta huolimatta. Vähittäispankkitoiminnassa asiakasmäärä, talletuskanta ja luottokanta kohosivat selvästi. Myös vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden liiketoiminta kehittyi positiivisesti. Sijoittajat ottivat suotuisasti vastaan mahdollisuuden sijoittaa pääomaturvatusti FIMin rahastoihin. fig.3. Avainluvut 1 12/ /2009 Muutos Liiketoiminnan nettotuotot (miljoonaa euroa) 44,6 37,8 +18 % Liiketulos (miljoonaa euroa) 10,8 6,5 +67 % Liiketulosprosentti 24 % 17 % Oma pääoma (miljoonaa euroa) 50,6 49,8 +2 % Oman pääoman tuotto (ROE) 15,6 % 9,0 % Vakavaraisuussuhdeluku 24,4 % 20,7 % 6

9 FIM Sijoitusoppi 2010 fig.4. FIM kulkee kasvukäyrien yläpuolella. 7

10 fig.5. Säästösuorituksia FIM Pitkään voi vähentää verotuksessa vuosittain mukavan summan. Sillä saattaa saada jo varsin istuvan mittapuvun. 8

11 FIM Sijoitusoppi 2010 HYVÄÄ PANKKIPALVELUA JA HOUKUTTELEVIA KORKOJA Alhainen korkotaso heijastui pankkitoimintaan Vuotta 2010 leimasi ennätysalhainen korkotaso, minkä vuoksi talletuskorot ovat pysyneet pitkään maltillisina. Markkinoiden epävarmuus heijastui myös pankkitoimintaan. FIMin vähittäispankin talletuskanta koki vuoden mittaan vaihteluita asiakkaiden liikutellessa varojaan korkeamman riskin sijoituskohteiden, kuten osakemarkkinoiden, ja turvallisten talletusten välillä. Tyytyväisiä asiakkaita ja panostusta palveluun Tilikauden lopulla toteutettu, kaikille FIM-konsernin asiakkaille avoin, Suuri Sijoittajatutkimus antoi arvokasta ja kannustavaa tietoa myös vähittäispankkitoiminnasta. Tutkimus kertoi asiakkaiden olevan tyytyväisiä vähittäispankin palveluun, tuotevalikoimaan ja korkoihin, jotka koettiin kilpailukykyisiksi vallitsevaan korkotasoon nähden. Ne houkuttelivat myös uusia asiakkaita asiakasmäärien kasvu jatkui koko vuoden vahvana. Järjestelmien kehittämistä ja prosessien automatisointia jatkettiin määrätietoisesti. Niiden avulla aikaansaatu kustannustehokkuus mahdollistaa houkuttelevien korkojen sekä joustavien tuotteiden ja palveluiden tarjoamisen asiakkaillemme. FIM Pitkä tuli taloon FIMin monipuoliset säästämis- ja sijoitusvaihtoehdot kasvoivat vuonna 2010 uudella tuotteella: sidottuun eläkesäästämiseen eli pitkäaikaissäästämiseen tarkoitetulla FIM Pitkällä. FIM Pitkä on saanut asiakkailtamme erityistä kiitosta helppokäyttöisyytensä ja joustavuutensa ansiosta. FIM Pitkä edustaakin todennäköisesti markkinoiden joustavinta tapaa hallita ja muokata PS-säästöjä. Asiakkaamme voivat säästöaikana vapaasti muuttaa säästöjensä painotusta eri sijoituskohteisiin kätevästi verkkopalvelumme kautta. Valoisia näkymiä vuodelle 2011 Euroalueen maiden velkakriisin jälkivaikutukset tuntunevat markkinoilla vielä vuonna Alhaisen korkotason odotetaan jatkuvan ja talletuskorkojen pysyvän edelleen verrattain matalina. Mutta uskomme myös vahvasti, että tunnelin päässä on näkyvissä valoa. Siksi FIM tulee jatkamaan valitsemallaan ja hyväksi toteamallaan linjalla luotamme sen pitävän FIMin riippumattomien korkovertailujen kärkipaikoilla myös kuluvana vuonna. e Jonain päivänä sinulla on aikaa. Entä rahaa? FIM Pitkä antaa käyttöösi FIMin vahvan osaamisen sekä valikoiman sijoitusvaihtoehtoja rahastoista talletuksiin. FIM Pitkä on tietenkin maksuton kuluja ovat ainoastaan sijoituskohteiden hinnastojen mukaiset palkkiot. 9

12 FIM Sijoitusoppi 2010 OIKEA KURSSI PÄÄOMA- MARKKINOILLA KANNATTI Aallonpohjasta uuteen nousuun Hyvissä merkeissä päättyneen sijoitusvuoden 2010 ensimmäistä puolikasta leimasivat synkät tunnelmat. Kreikan velkakriisi sai markkinat heilahtelemaan aiheuttaen asiakkaiden parissa epävarmuutta ja vähentäen kaupankäyntihalukkuutta. Ensimmäisen vuosipuoliskon hienoisesta aallonpohjasta noustiin kuitenkin loppuvuotta kohden komeasti. Vuoden 2010 merkkipaaluja Menneellä tilikaudella saatiin nauttia myös myönteisestä kehityksestä. Vuonna 2010 korjattiin keväällä 2009 tehtyjen oikeansuuntaisten linjanvetojen satoa. Tuolloin arvopaperivälityksessä päätettiin satsata kantaaottavaan, analyysivetoiseen strategiaan. Näiden toimenpiteiden tulokset alkoivat näkyä vuoden 2010 loppua kohden. Myötätuulessa vuoteen 2011 Euroalueen valtioiden velkaongelmat heijastunevat niin pääomamarkkinatoimintaan kuin muihinkin sijoituspalveluihin vielä vuoden 2011 puolella. Odotettavissa on kuitenkin myös myötätuulta. Me FIMiläiset suuntaamme tulevaisuuteen erittäin positiivisin odotuksin ja uusin satsauksin. Yksi niistä on Smart Order Routing, joka mahdollistaa kaupankäynnin voimakkaasti kasvaneilla vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla. Alkuvuoden aikana lanseerataan myös selainpohjainen kaupankäyntipalvelu FIM Direct Online, jonka avulla voi käydä kauppaa muun muassa OMX Nordic -pörssissä (Helsinki, Tukholma, Kööpenhamina) suoraan FIMin verkkopalvelun kautta. Menneen vuoden huippuhetkiin kuului myös FIM Small Cap -palvelun lanseeraus. Pienemmille listatuille yhtiöille analyysi- ja markkinatakauspalvelua tarjoava FIM Small Cap herätti paljon kiinnostusta ja otettiin myönteisesti vastaan. e OLETKO PINTAAN PYRKIVÄ PÖRSSIHAI? FIM Direct Pro on ammattilaisten ja aktiivisten sijoittajien kattavin työkalupakki: huippunopea kaupankäyntiyhteys, teknisen analyysin välineet sekä reaaliaikaiset uutispalvelut meiltä ja maailmalta. 10

13 fig.6. Ammattilaisten ja aktiivisten sijoittajien kannattaa suosia elastaania sisältäviä kauluspaitoja. Ne kestävät hyvin raisujakin tuuletuksia.

14 FIM Sijoitusoppi 2010 fig.7. Uran, kodin ja zumban ristipaineessa sijoituspäätökset kannattaa ulkoistaa niille, jotka homman osaavat. 12

15 FIM Sijoitusoppi 2010 TUNNUSTETUSTI TASOKASTA VARAINHOITOA varainhoidolla on takanaan tuottoisa vuosi Varainhoidon vuosi 2010 tarjosi monta syytä tyytyväisyyteen. FIMin yksilöllinen varainhoito onnistui sijoitustoiminnassaan hyvin. FIMin rahastoasiakkaiden kaikkien kulujen jälkeinen keskituotto oli 21 %, mikä ylittää maailman osakeindeksin tuoton vaikka luvussa on huomioitu myös korkorahastoihin tehdyt sijoitukset. Ilahduttavaa oli myös varainhoitorahastojen läpimurto niiden hallinnoitavat varat nousivat 9 milj. eurosta 115 milj. euroon. FIMin osuus Suomeen rekisteröidystä rahastopääomasta kasvoi entisestään 3,3 %:iin. Palkittua osaamista ja näkemystä FIMin varainhoitorahastoille FIM Varainhoito 30 ja FIM Varainhoito 70 myönnetyt arvostetut Lipper-palkinnot kertovat selvää kieltään FIMin ammattitaidosta. Myös korkotiimi onnistui allokaationäkemyksessään, eikä sijoittanut euroalueen kriisimaihin eli ns. Piigs-maihin (Portugali, Irlanti, Italia, Kreikka ja Espanja). Näin vältyttiin vuoden 2010 osake- ja korkomarkkinoiden syvimmältä sudenkuopalta. Uusia tuulia ja tuotteita Vuoden 2010 aikana aloitettiin uusia hankkeita, kuten konsultatiivisten varainhoitopalveluiden tarjoaminen. Mikko Mursulan nimitys varainhoitoliiketoiminnan vetäjäksi vahvisti entisestään FIMin kykyä tarjota asiakkailleen korkeatasoista varainhoitoa. FIM panosti instituutioiden varainhoitoon ja vahvisti institutionaalisia sijoittajia palvelevaa organisaatiotaan nimittämällä Jouko Kantolan instituutiotiimin johtajaksi. Vesa Engdahl puolestaan nimettiin varainhoidon sijoitusjohtajaksi vastuualueenaan FIMin markkina- ja allokaationäkemys. Nimitysten ja sijoitusprosessin terävöittämisen ansiosta FIM pystyy vastaamaan paremmin esim. mandaattiasiakkaiden tarpeisiin. FIMin asiakkaat ovat hyötyneet merkittävästi kehittyvien markkinoiden noususta kymmenisen vuotta sitten FIMin lanseeraama kehittyville markkinoille sijoittaminen on lyönyt itsensä läpi suomalaisten sijoittajien parissa. Nykyisin kehittyvien markkinoiden rahastojen osuus on jo yli 35 % Suomeen rekisteröityjen osakerahastojen pääomasta, kun se vielä kaksi vuotta sitten oli alle 19 %. Vuosi 2011 lupaa hyvää Vuoteen 2011 suunnataan myönteisin odotuksin. Osakemarkkinoiden näkymät ovat lupaavat. Varainhoito kiinnostaa yhä useampia, sillä vastuu elintason säilyttämisestä myös aktiivisen työuran jälkeen on siirtymässä entistä vankemmin jokaisen omiin käsiin. Suunnitteilla olevat verolainsäädännön muutokset lisäävät rahastomuotoisen osakesäästämisen kiinnostavuutta. FIMin kattava tuotepaletti ja tunnustettu osaaminen tarjoaa tässä tilanteessa monipuolisia mahdollisuuksia tulevaisuuden turvaamiseen. e varainhoitoa kaikille Me FIMiläiset haluamme murtaa myytin, jonka mukaan varainhoito on eliitin etuoikeus. Kaikkia asiakkaitamme palvelee yksi Suomen kokeneimmista ja suurimmista sijoitustiimeistä salkun koosta riippumatta. 13

16 FIM Sijoitusoppi 2010 VUOSI OLI SUOTUISA SIJOITUSOBLIGAATIOILLE FIM Tähtirahastot nousivat sijoitustaivaalle Sijoitusobligaatiot kiinnostivat vuonna Tarjosimme asiakkaille 10 sijoitusobligaatiota, joista kuusi oli yleisölainoja ja neljä rajatulle sijoittajajoukolle tarjottuja erillislainoja. Erityisesti FIMin omiin sijoitusrahastoihin perustuvat obligaatiot, kuten FIM Tähtirahastot ja FIM Kehittyvät Tähdet, otettiin erinomaisesti vastaan. Molemmissa FIMin aktiivinen salkunhoito yhdistyy innovatiivisella tavalla pääomaturvattuun tuotteeseen. Ensimmäisen FIM Tähtirahastot obligaation ympärille rakennettu maanlaajuinen kiertue ulottui kaikkiin niihin kaupunkeihin, joissa FIMillä on paikalliskonttori. Kiertue koostui asiakastilaisuuksista, joissa oli mahdollista tutustua lähemmin FIMin aktiiviseen sijoitustapaan ja keskustella varainhoidon salkunhoitajien kanssa. Tilaisuudet keräsivät paljon kiinnostuneita, ja FIM Tähtirahastoja merkittiin ahkerasti. Voi syyllä sanoa, että FIM Tähtirahastot (FIM Fenno, FIM Mondo ja FIM Russia) ovat nimensä mukaan nousseet sijoitustaivaalle! Aktiivinen ote takasi tuottopotentiaalin haastavassa tilanteessa Alalle tulleet uudet toimijat todistivat kilpailun kiristyneen edelleen vuonna Vaihtelevat markkinaolosuhteet erityisesti alhainen korkotaso ja suhteellisen korkea volatiliteetti asettivat nekin toiminnalle omat haasteensa. FIMin vastaus haastavaan tilanteeseen oli yhdistää ns. aktiivisen rahastoallokaation periaate FIMin aktiivisesti hoidettuihin rahastoihin ja sijoitusobligaatioiden tarjoamaan pääomaturvaan. Näin kykenimme luomaan tuotteen, joka tarjosi sijoittajillemme erinomaisen tuottopotentiaalin rajatulla riskillä. Uusi vuosi alkoi suotuisten tähtien alla Vuoden 2011 alku näyttää sijoitusobligaatioiden kannalta lupaavalta. Useat markkinat ovat jo nousseet lähelle finanssikriisin edeltämiä huippuja. Odotamme näin ollen yhä useamman sijoittajan pohtivan salkkunsa kasvattamista myös pääomaturvatuilla sijoitusratkaisuilla. Alkuvuonna jatkunut alhainen korkotaso antaa aihetta odottaa korkojen nousevan, mikä sekin pakottaa sijoittajia etsimään vaihtoehtoja perinteisille korkosijoituksille. Olemmekin heti alkuvuodesta tehneet lujasti töitä pystyäksemme tarjoamaan asiakkaillemme tänäkin vuonna uusia, tuottopotentiaaliltaan lupaavia sijoitustuotteita, kuten mielenkiintoisia, uuden sukupolven kehittyville markkinoille perustuvia pääomaturvattuja obligaatioita. e TURVAA JA PARempaa tuottoa Sijoitusobligaatiot ovat joukkovelkakirjoiksi rakennettuja sijoitustuotteita. Niillä haetaan suoraa osakesijoittamista turvallisempaa tapaa sijoittaa, mutta samalla tavanomaisia korkotuotteita parempaa tuottoa. FIM on rakentanut vuodesta 2003 yli sata sijoitusobligaatiota, joihin on sijoitettu yli miljardi euroa. 14

17 FIM Sijoitusoppi 2010 fig.8. Nykypäivän moderni sijoittaja osaa varautua myös yllättäviin tilanteisiin. 15

18 fig.9. FIMissä tiedetään, että maailmaa kannattaa aina parantaa. 16

19 FIM Sijoitusoppi 2010 ALANSA PARAS TUNTEE VASTUUNSA Vastuullisuus on sitoutumista yhteisiin periaatteisiin FIM haluaa olla paitsi alansa paras, myös yhteiskuntavastuunsa tunteva toimija. Siksi FIM on sitoutunut vastuullisen sijoittamisen ja yritystoiminnan periaatteisiin. Vastuulliseen yritystoimintaan kuuluu myös asiakkaiden kuunteleminen. Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja palveluitamme asiakkailta saamamme palautteen valossa. FIM on vastuullista yritystoimintaa ja sijoittamista edistävien yhdistysten FINSIF:n (Finland s Sustainable Investment Forum) ja FiBS:in (Finnish Business & Society) jäsen. Molempien verkostojen tarkoituksena on jakaa tietoa sekä edistää kestävää ja vastuullista yritystoimintaa Suomessa. Kohti vihreämpää toimistoa Alkuvuodesta 2010 FIM sai valmiiksi käytännönläheisen ohjelman, jossa kuluneen vuoden aikana on mm. laadittu ohjeet toimintatavoista, joilla voidaan säästää sähköä ja paperia, lajitella jätteet tarkoituksenmukaisella tavalla sekä ottaa ympäristönäkökulma huomioon toimiston hankinnoissa. Kesäkuussa 2010 WWF tarkasti FIMin Helsingin toimiston toiminnan ja myönsi FIMille oikeuden käyttää Green Office -merkkiä. Vastuullisia sijoituspäätöksiä Allekirjoittamamme YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (Principles for Responsible Investment, UNPRI) ohjaavat FIMin sijoitustoimintaa. Edellytämme, että sijoituskohteemme täyttävät joukon kansainvälisesti hyväksyttyjä normeja suhteessa työntekijöihin, ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja hallintotapaan riippumatta kussakin maassa vallitsevasta lainsäädännöstä. FIMin rahastot eivät sijoita tupakka-, pornografia- ja tietyillä aseteknologiatoimialoilla toimiviin yhtiöihin. Aktiivinen yhteydenpito sijoituskohteisiin edistää vastuullista toimijuutta. FIMin rahastonhoitajilla ja analyytikoilla on vuosittain yli yhtiötapaamista, joissa käydään läpi myös vastuullisuusteemoja. Vuoden 2011 alusta toimintatapaamme tulee täydentämään ulkopuolisen toimijan tekemä kaikkien rahastosalkkujen vastuullisuusarviointi kahdesti vuodessa. Hyvinvoiva henkilöstö tekee hyvää tulosta Vastuullisuus tarkoittaa myös huolenpitoa henkilöstöstä. Vuonna 2010 panostettiin erityisesti työhyvinvointiin ja henkilökohtaisiin kehittymismahdollisuuksiin. Ammatillisen koulutuksen lisäksi henkilökunnalle on tarjottu mm. APV-tutkintoon johtavaa valmennusta sekä kieli-, IT- ja projektikoulutusta. FIM menestyi Great Place To Work -instituutin vuoden 2011 tutkimuksessa Suomen parhaista työpaikoista, ja oli jälleen toimialansa paras työpaikka Suomessa. Tutkimuksen mukaan 91 % henkilökunnasta pitää FIMiä kokonaisuudessaan todella hyvänä työpaikkana. e ANNA HYVÄN KIERTÄÄ Panostamme vuosittain hankkeisiin, jotka tuottavat yhteistä hyvää. Olemme pääyhteistyökumppanina Anna hyvän kiertää -hankkeessa, joka rohkaisee nuoria liikkumaan omilla ehdoillaan ja omista lähtökohdistaan. Tuimme myös yhdeksää suomalaista yliopistoa ja korkeakoulua. 17

20 fig.10. Parempaa luettavaa kuin Karamazovin veljekset konsanaan, toteaa tilintarkastaja. 18

21 FIM OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010 e e e e e e e e e e e e 22 Hallituksen toimintakertomus 30 Konsernin tase (IFRS) 31 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 32 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma (IFRS) 33 Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS) 34 Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet (IFRS) 41 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot (IFRS) 68 Emoyhtiön tase (FAS) 69 Emoyhtiön tuloslaskelma (FAS) 70 Emoyhtiön rahavirtalaskelma (FAS) 71 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 78 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset 19

22 FIM OYJ:N HALLITUKSEN JÄSENET 2010 fig.11. Hallituksen puheenjohtaja Timo T. Laitinen fig.12. Johannes Schulman fig.13. Niklas Geust fig.14. Vesa Honkanen 20

23 fig.15. Markku Kaloniemi fig.16. Lasse Kurkilahti fig.17. Esa Rautalinko fig.18. Jussi Sokka 21

24 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Toimintaympäristö vuonna 2010 Vuosi 2010 oli kokonaisuudessaan jälleen vahva pörssivuosi. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla arvopaperimarkkinat hakivat suuntaa mm. euro alueen velka- ja budjettivajeongelmien sekä USA:n talouden hitaan toipumisen takia. Toisella vuosipuoliskolla osakekurssit kääntyivät jälleen voimakkaaseen nousuun, kun luottamus maailmantalouden elpymiseen vahvistui. Yhtiöiden tulokset paranivat selvästi edellisvuodesta, ja luottamusindikaattorit vahvistuivat edelleen. Vuosi 2010 päättyi alkuvuotta myönteisemmissä tunnelmissa, vaikka USA:n ja Euroopan talousongelmat huolestuttivat yhä. Maailman kehittyneitä osakemarkkinoita kuvaava MSCI World (Developed World) -indeksi nousi heikosta alkuvuodesta huolimatta euromääräisesti ja osinkokorjattuna 20 % vuonna Yhdysvaltojen teollisuusosakkeita kuvaava Dow Jones Industrial Average -indeksi nousi euro määräisesti 19 % ja OMX Helsinki Cap -indeksi 30 %. Samaan aikaan kehittyvien markkinoiden indeksi (MSCI EM) ylsi vuoden aikana 27 %:n kasvuun. Euroopan keskuspankki jatkoi elvyttävää rahapolitiikkaansa pitäen ohjauskoron ennallaan alhaisella yhden prosentin tasolla. Vaikka euribor korot nousivat hieman, ne pysyivät edelleen historiallisen alhaisilla tasoilla. Päähuomio kohdistui vuonna 2010 euroalueen velkakriisiin. Sekä Kreikka että Irlanti joutuivat turvautumaan vuoden aikana EU:n ja kansainvälisen valuutta rahaston (IMF) tarjoamaan tukipakettiin. Heikossa asemassa olevien EU-maiden valtion lainojen korkoerot kasvoivat huomattavasti suhteessa Saksan lainoihin. Suomen rahastomarkkinoilla vuosi 2010 oli osuudenomistajien arvonkehityksen osalta vahva, mutta osuudenomistajien tekemien netto virtojen osalta heikko. Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu rahastopääoma kasvoi 61,3 miljardiin euroon ( ) eli 13 % (54,3 miljardia euroa ). Koko vuoden nettomerkinnät jäivät kuitenkin 0,0 miljardiin euroon (4,2 miljardia euroa 2009). Kehittyvien markkinoiden osakerahastojen suosio kasvoi vuoden 2010 aikana. Nettovirta osakeja yhdistelmärahastoihin oli 1,2 miljardia euroa (3,9 miljardia euroa 2009), josta yli miljardi euroa suuntautui kehittyvien markkinoiden osakerahastoihin. Myös maailmanlaajuiset osake- ja yhdistelmärahastot kiinnostivat merkittävästi, kun taas länsimaiden yksittäisiin päämarkkinaalueisiin, Eurooppa, USA ja Japani, keskittyvistä osakerahastoista vedettiin sijoituksia pois. Korkorahastoista lunastettiin nettomääräisesti yhteensä 0,7 miljardia euroa (nettovirta 0,4 miljardia euroa 2009). Sijoituksia lähti eniten valtion obligaatio- ja lyhyen koron rahastoista. Korkeariskisemmät yrityslainarahastot ja kehittyvien markkinoiden obligaatiorahastot saivat sen sijaan sijoittajilta merkittävästi uutta rahaa. Vuosi 2010 oli NASDAQ OMX Helsingin Pörs sissä euromääräisellä vaihdolla mitattuna edelleen hiljainen. Osakevaihto kasvoi kuitenkin 6 % edellisvuodesta ja oli 138,7 miljardia euroa (130,7 miljardia euroa 2009). Keskimääräinen päivävaihto oli 0,55 miljardia euroa (0,52 miljardia euroa 2009). Osakekauppoja tehtiin päivässä keskimäärin kappaletta, eli noin 18 % enemmän kuin edellisvuonna (51 644), mutta osakemääräinen vaihto laski 10 %. Osakemääräistä vaihtoa vähensi mm. kaupankäynnin osittainen siirtyminen nk. vaihtoehtoisiin markkinapaikkoihin ja automatisoidun kaupankäynnin lisääntyminen. Liiketoiminnat FIM-konsernin liiketoiminta jakaantuu neljään pääalueeseen: varainhoitoon, pääomamarkkinoihin, vähittäispankkitoimintaan ja vaihtoehtoisiin sijoitustuotteisiin. Varainhoito Hallinnoitavien varojen määrä FIMissä kohosi vuonna 2010 hyvässä markkinatilanteessa 2,7 miljardiin euroon ( ) eli 9 % (2,5 miljardia euroa ). FIMin markkinaosuus Suomeen rekisteröidystä rahastopääomasta kohosi 3,3 %:iin edellisvuoden 3,2 %:sta. FIM säilytti 24

25 asemansa hoidettavalla varallisuudella mitattuna neljänneksi suurimpana osakerahastojen hoitajana Suomessa. FIMin rahastot saivat tunnustusta myös kotimaan markkinoiden ulkopuolella. Thomson Reutersin omistama Lipper jakoi maaliskuun lopulla palkintoja parhaille Pohjoismaissa jakelussa oleville rahastoille. FIM Varainhoito 70 ja FIM Varainhoito 30 -rahastot olivat kategorioidensa parhaita sijoitusrahastoja, ja jatkoivat näin FIM Sijoitusrahastojen aiempina vuosina saavuttamien palkintojen sarjaa. Palkinnot ovat osoitus koko FIMin salkunhoitotiimin onnistumisesta, sillä varainhoitorahastot sijoittavat allokaationäkemyksen mukaisesti maailmanlaajuisesti lähinnä FIMin hoitamiin osake- ja korkorahastoihin. FIMin rahastojen sijoitustoiminta onnistui vahvalla markkinalla hyvin. Maailman osake indeksi, MSCI World (Developed World + Emerging Markets), tuotti osingot huomioiden euromääräisesti 20,8 % vuoden aikana. FIM Sijoitusrahastojen, mukaan lukien korkorahastot, osuudenomistajien kaikkien kulujen jälkeinen keskituotto oli runsaat 21 %. Parhaimmat tuotot osuudenomistajat saivat kehittyvien markkinoiden osakerahastoista, erityisesti Venäjälle sijoittavista rahastoista. FIM on varainhoitotoiminnan 17 toimintavuodesta 12:na pystynyt kulujen jälkeen tuottamaan kantaaottavalla sijoituspolitiikalla osuudenomistajille lisäarvoa verrattuna passiiviseen indeksisijoittamiseen. Koko toimintaaikanamme maailman osakeindeksi on tuottanut euromääräisesti 5 % p.a., FIM Sijoitusrahastojen vertailuindeksit vajaat 11 % p.a. ja FIM Sijoitusrahastot kulujen jälkeen yli 18 % p.a. FIMin yksilöllinen varainhoito onnistui sijoitustoiminnassaan hyvin. Yksilöllinen varainhoito vastasi myös vuonna 2010 aktiivisilla ja kantaaottavilla allokaatiopäätöksillä markkinatilanteen muutoksiin ja onnistui tuottamaan asiakkaille sekä hyvää absoluuttista että riskikorjattua tuottoa. Korkeamman riskin salkut toivat absoluuttisesti parhaimmat tuotot. Vertailuindekseihin nähden kuitenkin alhaisemman riskin salkunhoito onnistui parhaiten. Vuoden 2010 aikana aloitettiin konsultatiivisen varainhoitopalvelun tarjoaminen. FIMin menestyksekästä varainhoitorahastojen valikoimaa laajennettiin FIM Varainhoito 100 Sijoitusrahastolla, joka on suunnattu sekä institutionaalisille että yksityissijoittajille. FIM jatkoi investointia performance attribution -järjestelmään salkunhoidon laadun parantamiseksi entisestään. Myös Ruotsin liiketoiminnan kehittämistä jatkettiin, ja FIM odottaa Ruotsin markkina-alueen merkityksen konsernin liiketoiminnalle kasvavan edelleen. Pääomamarkkinat Vuotta 2010 varjosti Euroopan velkakriisistä johtuva epävarmuus markkinoilla. Haasteellisessa markkinaympäristössä FIMin asiakaskeskeinen ja kantaaottava toimintatapa otettiin hyvin vastaan. FIMin pääomamarkkinatoiminta (välitys, online-kaupankäynti ja säilytystoiminta) onnistui ylittämään tärkeimmät kasvutavoitteensa valitun kohderyhmän osalta. FIMin arvopaperivälitystoiminnan markkinaosuus NASDAQ OMX Helsingin pörssissä kasvoi vuonna Markkinaosuus kauppojen arvolla mitattuna oli 4,0 %, kun se vuonna 2009 oli 3,7 %. Kauppojen määrällä mitattuna vaihto-osuus oli 3,4 %, kun se vuotta aiemmin oli 3,2 %. Vuoden 2010 aikana FIMin arvopaperivälityksessä keskityttiin kehittämään valittua toimintatapaa. Pienyhtiöiden analyysiin panostettiin, ja vuoden lopulla päätettiin konsernin asiakaskeskeisen strategian mukaisesti supistaa kaupankäyntiä omaan lukuun. Toiminnasta vapautuneet resurssit kohdistettiin asiakasrajapinnan palveluun. Vuoden aikana aloitettiin myös valmistelut uusien asiakasryhmien palvelemiseksi. 25

26 FIM Direct -onlinekaupankäynnin asiakaslukumäärä ja kaupankäyntivolyymit kasvoivat vuoden 2010 aikana. FIM toi kaupankäynnin kohteeksi CFD (Contract for Difference) -tuotteet, joiden avulla FIMin asiakkaat voivat sijoittaa mm. valuutta- ja hyödykemarkkinoille. Kaupankäynnin kohteena olevien tuotteiden ja markkinoiden määrää tullaan edelleen lisäämään vuoden 2011 aikana. Vuoden 2010 aikana FIM käynnisti hankkeen, jonka tavoitteena on tarjota asiakkaille mahdollisuus toteuttaa välitystoimeksiantoja myös FIMin verkkopalvelun kautta. Vähittäispankki FIMin vähittäispankin asiakasmäärän kasvu jatkui vahvana koko vuoden Vähittäispankin talletuskanta oli katsauskauden päättyessä 230 miljoonaa euroa (195), eli kasvoi 18 % vuotta aiemmasta. Pankin luottokanta kasvoi vastaavana ajanjaksona 66 miljoonaan euroon eli 35 %. Pankin myöntämien lainojen suhde talletuksiin oli katsauskauden lopussa 29 %. FIM on ollut jatkuvasti kärkisijoilla riippumattomissa talletustuotteiden korkovertailuissa. FIMin pankkitoiminnan treasury-tuotot jäivät odotetusti edellisvuotta alemmalle tasolle. Vuonna 2010 huolet euroalueen velkakriisistä nostivat heikossa asemassa olevien EU-maiden velkakirjojen tuottovaatimuksia ennätyskorkealle. Vaikka FIM Pankilla ei ole suoria sijoituksia kriisi valtioiden velkapapereihin, vaikutti markkinoiden yleinen epävarmuus treasuryn sijoitussalkun markkina-arvostuksiin vuoden aikana. FIM Pankin vakavaraisuus- ja likviditeettiasema säilyi koko vuoden erittäin vahvana. FIM laajensi syksyn alussa palveluitaan myös sidotulla pitkäaikaissäästämisellä. FIM Pitkän avulla sijoittaja voi hallita joustavasti PS-tilille sijoitettuja varoja ja sijoittaa verotuksessa vähennyskelpoiset säästövarat kulloinkin valitsemiinsa kohteisiin. Vaihtoehtoiset sijoitustuotteet Vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden liiketoiminta kehittyi positiivisesti vuonna FIM toi markkinoille 10 eri sijoitustuotetta yhteistyössä kuuden eri liikkeeseenlaskijan kanssa. Erityisen hyvin sijoittajat ottivat vastaan pääomaturvatun mahdollisuuden sijoittaa FIMin rahastoihin. FIM toteutti vuoden aikana yhteensä seitsemän osittain tai kokonaan pääomaturvattua sijoitusobligaatiota, joiden tuotto perustuu FIM Sijoitusrahastojen menestykseen. Hallinnoitavat varat ja markkinaosuudet (miljoonaa euroa, lukuun ottamatta markkinaosuuksia) 1 12/ /2009 Muutos Hallinnoitavat varat (kauden päättyessä) % Rahastopääoma (kauden päättyessä) % Osakerahastojen pääoma (kauden päättyessä) % Markkinaosuus, rahastopääoma (kauden päättyessä) 3,3 % 3,2 % Markkinaosuus, osakerahastot (kauden päättyessä) 5,4 % 6,0 % Nettomerkinnät, rahastot Nettomerkinnät, osakerahastot Markkinaosuus, eurovolyymi (NASDAQ OMX Helsinki) 4,0 % 3,7 % Markkinaosuus, kauppojen lukumäärä (NASDAQ OMX Helsinki) 3,4 % 3,2 % Talletuskanta (kauden päättyessä) % Luottokanta (kauden päättyessä) % 26

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

FIM OYJ Vuosikertomus 2010

FIM OYJ Vuosikertomus 2010 FIM OYJ Vuosikertomus 2010 Tämän kirjan omistaa: Made in Fimland 2011 FIM Sijoitusoppi 2010 fig.1. Sijoittajan ammattitaito mitataan euroissa. 2 FIM Sijoitusoppi 2010 TÄMÄN SIJOITUSOPPIKIRJAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

FIM-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2013

FIM-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2013 FIM-KONSERNIN TAMMI KESÄKUU 2013 Vuoden 2013 tammi kesäkuun liiketulos oli -0,8 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa tammi kesäkuussa 2012) ja liiketoiminnan nettotuotot 14,6 miljoonaa euroa (16,7). FIM-konsernin

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

FIM-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2012

FIM-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2012 FIM-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2012 Vuoden 2012 liiketulos oli 0,3 miljoonaa euroa (2,2 miljoonaa euroa vuonna 2011) ja liiketoiminnan nettotuotot 31,3 miljoonaa euroa (34,3). Hallinnoitavien varojen

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS 3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LUOTTOLAITOKSEN KONSERNITASE Valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen

Lisätiedot

FIM OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2009

FIM OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2009 FIM OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2009 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tase (IFRS) 12 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 13 Laskelma oman pääoman muutoksista (IFRS) 14 Konsernin

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006 Tammi-maaliskuu 2006 31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Liikevaihto kasvoi 14% edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 42,8 miljoonaa euroa Liiketulos parani 93% ja nousi 2,4

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja tammi kesäkuulta oli 121,4 miljoonaa euroa (162,0).

Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja tammi kesäkuulta oli 121,4 miljoonaa euroa (162,0). 1 SAMPO PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 9.8.2007 SAMPO PANKKI -KONSERNI TAMMI KESÄKUUSSA 2007 Konsernirakenteen muutokset Danske Bank A/S osti 1.2.2007 Sampo Pankin koko osakekannan. Tässä

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

FIM-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2009

FIM-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2009 FIM-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2009 Tilikauden tulos positiivinen johtuen osakemarkkinoiden vahvasta kehityksestä ja FIM Sijoitusrahastojen markkinaosuuden kasvusta loppukevään aikana sekä

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä on 40 529

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä 31.12.2004 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ 27.4.2015 klo 14.30 SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUSTA 2014 - SSK:n liikevaihto oli 179 TEUR. - Voitto

Lisätiedot

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto Front Capital Parkki -sijoitusrahaston säännöt vahvistettiin Finanssivalvonnan toimesta 14.9.2009 ja rahasto aloitti sijoitustoiminnan 26.10.2009. Rahaston tavoitteena on matalalla riskillä sekä alhaisilla

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä 30.6.2003 242 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 000 Asiakkaita yli 3,0

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN PÖRSSITIEDOTE 31.8.2007 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 121 TEUR (209 TEUR). Voitto ennen

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 2, 6.8.2014 TÄYDENNYS 2, 6.8.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 3/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 8.4.2014 Harri Takanen Sievi Capital Oyj:n sijoitusstrategia ja tavoitteet Pääomasijoitukset Sievi Capital Oyj sijoittaa varansa kasvupotentiaalia

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 1 (8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Liikevaihto 26,5 Me (26,3 Me vertailukaudella 2011), kasvua 0,7% Liikevoitto 4,3 Me

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 [tilintarkastamaton] Ennätykset uusiksi Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 30%

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 Elecsterillä vahva neljännes Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,1 MEUR (1-9/2011: 34,8 MEUR)

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 17.5.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 17.5.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 17.5.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sisältö Q1/2011 Taloudelliseen tulokseen liittyvät avainasiat Taloudelliseen asemaan liittyvät avainasiat Tiesittekö? Q1/2011 Keskeiset

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.8.2008 klo 8:30 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 101 TEUR (121 TEUR).

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot