Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille"

Transkriptio

1

2 2 3 Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille suuryrityksille. Yhtiön kapasiteettia ja osaamista kasvatetaan tarkasti harkituin yritysostoin, kehittämällä konsernin yksiköitä investoimalla voimakkaasti laitteisiin, tuottavuuteen ja henkilökuntaan.

3 Sisältö Vuosikertomus Takoma lyhyesti 4 Arvot ja strategia 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Kehitysjohtajan katsaus 10 Liiketoiminta-alueet Takoma Subcon 12 Takoma Hydraulics 16 Hallinnointikäytäntö 20 Hallitus 23 Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Tietoja sijoittajille 27 Osakkeet ja osakkeenomistajat 28 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 30 Tunnuslukujen laskentakaavat 31 Konsernitilinpäätös (IFRS) Konsernin tuloslaskelma 32 Konsernin tase 33 Konsernin rahavirtalaskelma 34 Laskelma oman pääoman muutoksista 35 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Emoyhtiön tilinpäätös (FAS) Emoyhtiön tuloslaskelma 62 Emoyhtiön tase 63 Emoyhtiön rahavirtalaskelma 64 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot 65 Hallituksen esitys yhtiökokoukselle 72 Tilintarkastuskertomus 73 Takoma Oyj vuosikertomus 2008

4 4 5 Konsernin avainluvut Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 737 Tilikauden voitto, tuhatta euroa Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,1 90,3 Oman pääoman tuotto, % 4,3 111,1 Omavaraisuusaste, % 77,4 98,7 Tulos / osake, euroa 0,052 0,903 Oma pääoma / osake, euroa 1,32 1,24 Osinko / osake, euroa 0,04 *) 0,06 Osakkeenomistajia Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 13,8 23,9 Taseen loppusumma, milj. euroa 26,8 16,3 Tilauskanta, milj. euroa 12,2 Henkilöstö tilikauden lopussa 86 * Hallituksen esitys yhtiökokoukselle Takoma lyhyesti Takoma Oyj on suomalainen pörssinoteerattu konepajaryhmä. Yhtiö listautui pörssiin syksyllä Takoman resurssit ja pörssilistaus luovat mahdollisuuden rakentaa uudenlaisen, vahvaan suomalaiseen osaamiseen perustuvan teknologiakonsernin. Takoman toiminta jakautuu kahdelle liiketoiminta-alueelle. Hydrauliikkatoimiala perustuu Tampereen Laatukoneistus Oy:n osaamiseen ja alihankintatoimialan tukijalkana on vaativien kappaleiden koneistukseen erikoistunut Hervannan Koneistus Oy. Kolmantena toimialana tulee jatkossa strategian mukaan olemaan omien teknologiatuotteiden valmistaminen. Kolme toimialaa tasapainottavat suhdannevaihtelua sekä paikallista markkinariskiä ja tuovat merkittäviä toiminnallisia hyötyjä. Hervannan Koneistus Oy:n liikevaihto oli päättyneellä tilikaudella noin 12,4 miljoonaa euroa ja Tampereen Laatukoneistus Oy:n liikevaihto noin 6,0 miljoonaa euroa. Konsernissa työskentelee noin 100 henkeä. Alihankinnan lisäksi Takoma vie itse osaamistaan kansainvälisille markkinoille. Esimerkiksi Tampereen Laatukoneistus Oy:n liikevaihdosta noin 70 prosenttia on suoraa vientiä. Suurin yksittäinen vientimaa on Kiina. Konsernin näkymät tulevalle tilikaudelle ovat maailmantalouden yleisestä tilanteesta huolimatta positiiviset pääasiakkaiden hyvien tilauskantojen ansiosta. Takoma Oyj:llä on halu kasvaa tulevaisuudessa sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta. Toimintaa kehitetään hakien olemassa olevien yksiköiden synergiaetuja sekä kasvattamalla konsernia uusilla strategiaan sopivilla yksiköillä.

5 Takoma lyhyesti liikevoitto kvartaaleittain Q2 Q3 Q4 liikevaihto maa-alueittain euroa euroa euroa liikevaihto kvartaaleittain segmenteittäin Q Q Q Q Q Suomi Muu Eurooppa Aasia Muut maat 97 yhteensä Takoma Hydraulics Takoma Subcon Takoma Oyj vuosikertomus 2008

6 6 7 Arvot ja tavoitteet Asiakas on ykkönen Lähdemme asiakkaan tarpeista. Tuotteemme ja palvelumme tulee täyttää asiakkaan laadulliset ja ajalliset tarpeet ja toimintamme on oltava kilpailukykyistä. Ihmistä arvostaen Kohtelemme asiakkaitamme, toimittajiamme ja työtovereitamme rehellisesti, oikeudenmukaisesti ja ihmistä kunnioittaen. Olemme nopeita, tehokkaita ja kehittyviä yrittäjiä Rakenteemme perustuu perinteiseen yrittäjyyteen ja toimintamme myös sisäiseen yrittäjyyteen otamme vastuuta, olemme tehokkaita, kehitymme ja kehitämme jatkuvasti. Lähivuosien päätavoitteet Korkea asiakastyytyväisyys ja -uskollisuus Henkilöstön jatkuva kehittyminen ja hyvä sekä turvallinen työympäristö Voimakas kasvu Kannattavuus Takoman pitkän tähtäimen tavoitteet Liikevaihto yli 100 miljoonaa euroa Yli 10 prosentin liikevoitto Yli 40 prosentin omavaraisuusaste Yli 20 prosentin vuosittainen sijoitetun pääoman tuotto Strategia Takoma Oyj on suomalainen, pörssinoteerattu yrittäjävetoiseen liiketoimintamalliin perustuva konepajaryhmä. Takoman strategisena tavoitteena on olla luotettava, laadukas ja nopea teknologiateollisuuden toimittaja sekä haluttu työpaikka. Takoma keskittyy kolmelle alueelle: hydrauliikkaan, alihankintaan ja omien teknologiatuotteiden valmistamiseen. Takomassa uskotaan suomalaisen konepajateollisuuden tulevaisuuteen unohtamatta kansainvälisen toiminnan tuomia mahdollisuuksia. Takoma tavoittelee voimakasta sekä orgaanista että yritysostoin toteutuvaa kasvua.

7 Arvot, tavoitteet ja strategia Takoma Oyj vuosikertomus 2008

8 8 9 Takoma on vahvistunut Takoma Oyj perustettiin virallisesti , jolloin uusi yhtiö listattiin pörssiin. Samalla Tampereen Laatukoneistus Oy ja Hervannan Koneistus Oy hankittiin konserniin. Siitä alkoi Takoman rakentaminen. Heti listautumisen jälkeen alkoi työ julkiselle osakeyhtiölle asetettujen vaatimusten täyttämiseksi. Marraskuussa aloitti talousjohtaja Tarja Rantala, huhtikuussa aloitti laskentapäällikkö Raija Kauranen ja elokuussa kehitysjohtaja Antti Martikainen. Avainpaikoilla olevilta henkilöiltä löytyy valtavasti kokemusta alalta ja etenkin kansainvälisestä toiminnasta, mikä luo perustaa yhtiön laajentumiselle. Tarkoituksemme on pitää emoyhtiön hallinto kevyenä ja hyödyntää yhteistyökumppaneiden erikoisosaamista muilla osa-alueilla. Näiden kumppaneiden hankinta on onnistunut hyvin. Konsernin hallinnon järjestäminen pörssisääntöjen vaatimalla tavalla oli selkeästi ensimmäinen uudessa pörssiyhtiössä kuntoon laitettava asia. Se saatiin maaliinsa onnistuneesti jo alkupuolella kulunutta tilikautta. Toisena pörssin vaatimuksena julkiselle yhtiölle on vapaan vaihdannan piirissä olevien osakkeiden riittävä lukumäärä. Takoman suurin osakkeenomistaja Panostaja Oyj toteutti ylimääräisessä yhtiökokouksessaan päättämänsä pääomanpalautuksen Takoma Oyj:n osakkeina ja rahana kesäkuussa Sen seurauksena emoyhtiö Panostajan omistus Takomassa laski 65,2 %:iin osakkeista ja äänistä. Pörssin viimeinenkin ehto tuli näin täytettyä ja yhtiö pääsi pois tarkkailulistalta. Vaikka kulunut tilikausi on sujunut kutakuinkin suunnitellusti, yritysostoja olemme toteuttaneet 1 2 vähemmän kuin alunperin kuvittelimme. Metalliteollisuuden usean vuoden jatkunut erinomainen suhdannetilanne vaikutti kuitenkin niin, että luopuvien yrittäjien hintatoiveet ovat olleet varsin korkeita. Yleisen suhdannekäänteen tultua nyt tosiasiaksi, uskon että myös yrityskauppojen hinnoittelussa palataan aiempaa realistisemmille tasoille ja tämä on hyvä mahdollisuus Takomalle. Olemme rakentaneet huolellisesti konseptiamme, johon jokaisen yritysoston tulee sopia. Emme voi hätiköidä, vaan yritysten valmiudet, osaaminen ja kumppanit kartoitetaan huolellisesti. Ostettavaksi tarjottujen yritysten määrä alkoi kasvaa kevään 2008 jälkeen selvästi. Potentiaalia ja tarvetta sukupolvenvaihdoksiin Suomessa on runsaasti ja uudet yritysostot ovat vain ajan kysymys. Maailman taloustilanne vaikuttaa luonnollisesti suomalaiseenkin konepajateollisuuteen. Itse näen heikentyneessä tilanteessa myös paljon mahdollisuuksia. Osaajien rekrytoiminen on ollut alalla pitkään vaikeaa, mutta viime kesän jälkeen olemme onnistuneet löytämään huippuammattilaisia. Myös investoinneissa suhdannekäänne on näkynyt. Koneiden ja laitteiden hinnat ovat laskeneet huomattavasti syksyn kuluessa ja tätä olemme jo käyttäneet hyväksemme. Yhtiön jatkuva kehittäminen varmistaa sen, että olemme valmiita ja kilpailukykyisiä kaikissa suhdannetilanteissa. Talous ei kokonaan pysähdy laskukaudellakaan. Epävarmoina aikoina asiakkaat hakevat vakaita kumppaneita, jotka pystyvät varmasti hoitamaan velvoitteensa. Takoma on sellainen kumppani. Takoman asiakassegmenteistä laiva- ja offshoreteollisuus sekä energiantuotanto eivät ole erityisen suhdanneherkkiä teollisuudenaloja. Yhdenkin laivan rakentamisessa puhutaan yleensä useista vuosista ja esimerkiksi vuoden 2009 osalta muutoksia ei aikaisempiin suunnitelmiin ole tullut. Energiainvestoinnit ovat yhteiskunnan toimivuudelle välttämättömiä ja lisäksi pitkäkestoisia projekteja. Siksi katsomme luottavaisina uuteen tilikauteen. Takoman toimintatapaan ei kuulu omistamiensa yritysten myynti, vaan haluamme yritysostoin ja orgaanisen kasvun kautta laajentua kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajakonserniksi. Suomalaisten konepajojen ongelma viime vuosina on ollut se, että resursseja palvella rajusti kasvaneita päämiehiä kotimaassa tai ulkomailla ei ole ollut riitävästi. Isojen ja kansainvälisten yhtiöiden palvelemiseen tarvitaan leveämpiä hartioita ja niitä me nyt olemme kasvattamassa. Kimmo Korhonen Toimitusjohtaja Takoma Oyj

9 Toimitusjohtajan katsaus Olemme rakentaneet huolellisesti Takoman konseptia ja jokaisen yritysoston täytyy sopia tähän konseptiin. Takoma Oyj vuosikertomus 2008

10 10 11 Potentiaalia valjastamassa Takoma Oyj:n strategisena tavoitteena on kasvaa valitsemillaan toimialoilla nopeasti ja hallitusti. Yritysostoin tapahtuvan laajentumisen hallitsemiseksi tarvitaan testattuja konsepteja, eräänlaisia työkalupakkeja, joita hyödynnetään ostettavien yritysten kehittämisessä ja sisäänajossa. Näiden konseptien kehittämisessä olemme jo päässeet hyvään alkuun. Monessa pk-yrityksessä valmistus osataan hyvin ja koneisiin on investoitu, mutta liikkeenjohdollinen osaaminen saattaa olla kehityksen pullonkaula. Meidän ei välttämättä tarvitse puuttua siihen, kuinka sorvari sorvaa. Sen sijaan uskomme, että meillä on paljon annettavaa liiketoiminnan johtamisen, toiminnanohjauksen ja laadunhallinnan osa-alueilla. Konsepteilla kaivetaan yritysten koko potentiaali käyttöön nopeasti ja tehokkaasti. Konsernin yrityksiä kehitetään mallilla, johon kuuluu viisi tasoa: standardisoidut tietojärjestelmät ja infrastruktuuri, valmistuksen tehostaminen, toimituskyvyn parantaminen, liiketoimintamallien kehittäminen sekä tehokas talouden ohjaus. Tietojärjestelmien ja infrastruktuurin standardisoinnin tavoitteena on toimintavarma ja tietoturvallinen kokonaisuus, joka tarjoaa käyttöön tietotekniikkaa järkevästi ja kustannustehokkaasti. Pienikin yksikkö voi parantaa kustannustehokkuuttaan käyttämällä modernia tietotekniikkaa järkevillä kustannuksilla. Valmistuksen tehostaminen puolestaan liittyy lattiatason toiminnan ja prosessien kehittämiseen. Keinoina ovat mm. perusrationalisointitekniikat, työn tuottavuuden ongelmien visualisointitekniikat ja kehitysprojektien hallinta. Tavoitteena on, että töiden johtamisen painopiste siirtyy tuotannon järjestelystä tehokkaan standardisoidun valmistusjärjestelmän ylläpitoon ja jatkuvaan parantamiseen. Parantaessamme toimituskykyä kehitämme samanaikaisesti tuotteita, tuotantoa, materiaalihallintoa ja toiminnanohjausta. Analysoimme tuotteiden kysyntää ja kysynnän käyttäytymistä sekä tarkastelemme kriittisesti niin omaa kuin toimittajiemme toimintaa. Kehitysprojektin tuloksena on vakaa tuotantojärjestelmä, jonka ohjattavuus on hyvä. Sen myötä voimme määrittää luotettavasti toimitusajat ja pitää ne ilman varastojen kasvattamista. Voimakkaasti kasvuhakuisena yrityksenä Takoma keskittyy kehittämään myös liiketoimintamalleja. Liiketoimintamalleissa yhdistetään asiakkaiden tarpeet ja heille tarjottavat ratkaisut kannattavaksi, pitkäjänteiseksi liiketoiminnaksi. Keskeistä on määrittää eri asiakassegmenteille ja markkinoille tarjottavat tuotteet ja palvelut sekä kristallisoida asiakaslupaukset. Haemme vastauksen siihen, miten tuotteiden valmistusketju ja jakelu on toteutettava. Teemme tuotteidemme elinkaarianalyysin ja linjaamme hinnoittelua ja markkinointia. Kun tuloksenteon kannalta tärkeimmät liiketoimintamallit on valittu, voidaan niistä johtaa tarvittavat operatiiviset kyvykkyydet. Osaaminen, operatiiviset prosessit ja organisaatio, toimintasuunnittelun ja -ohjauksen menetelmät, tietotekniset ratkaisut, valmistusteknologia sekä tiedon-, laadun- ja kannattavuuden hallinta ovat asioita, joita kehittämällä kasvu syntyy. Uskon, että hallitsemme hyvin liiketoiminnan kehittämisen. Tuotteiden, myynnin, markkinoinnin ja tuotantojärjestelmien kuntoon saaminen on vaativa prosessi. Kun siinä onnistumme, nousemme aivan uudelle liiketoiminnan tasolle. Siihen me Takomassa pyrimme. Antti Martikainen Kehitysjohtaja Takoma Oyj

11 Kehitysjohtajan katsaus Antti Martikainen aloitti nyt jo lähes 30 vuotta kestäneen konepajauransa Tampereella Valmetin siirtokonetehtaalta. 80-luvulla hän siirtyi Lokomolle, joka nykyään on osa Metso-konsernia. Kahden vuosikymmenen aikana hän oli mukana useissa tuotannon kehityshankkeissa, ERP- ja PDM-projekteissa sekä globaalin hankintatoimen kehittämisessä joko projektin vetäjänä tai asiantuntijana. Viimeisimmäksi hän toimi tuotetehtaan vetäjänä. Metso Mineralsissa Martikainen veti mm. laajaa massaräätälöintiprojektia ja kiersi samoissa asioissa maailmalla sisäisenä konsulttina. Takoma Oyj:n kehitysjohtajana Martikainen aloitti elokuussa Parantaessamme toimituskykyä kehitämme samanaikaisesti tuotteita, tuotantoa, materiaalihallintoa ja toiminnanohjausta. Takoma Oyj vuosikertomus 2008

12 12 13 Koneistuksen huippuyksikkö Hervannan Koneistus on vaativien valettujen kappaleiden koneistukseen erikoistunut alihankintakonepaja. Vuonna 1971 perustetun tamperelaisyrityksen ydinosaamista on avarrettavien ja jyrsittävien kappaleiden valmistus. Hervannan Koneistus valmistaa ja toimittaa kilpailukykyisiä tuotteita, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeisiin. Yritys valmistaa kappaleita alojensa maailmanlaajuisille, johtaville toimijoille muun muassa laiva- ja voimalaitosmoottoreihin, liikkuviin työkoneisiin ja voimansiirtoon. Hervannan Koneistus työllistää noin 46 alan ammattilaista. Yrityksen liikevaihto oli päättyneellä tilikaudella 12,4 miljoonaa euroa. TAKOMA SUBCON 2008 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 987 Investoinnit, tuhatta euroa Tilauskanta, milj. euroa 4,4 Henkilöstö keskimäärin 46 Osaaminen kohentaa kilpailukykyä Kilpailu konepajateollisuudessa on kovaa ja siihen vastatakseen myös Hervannan Koneistuksen täytyy kehittää toimintaansa jatkuvasti. Olemme investoineet aktiivisesti tuotannon työkaluihin ja koneisiin koko 2000-luvun ja tuorein laitehankinta, CNC-työstökeskus, otetaan käyttöön alkuvuodesta Investoinnit jatkuvat varmasti tulevinakin vuosina, sillä konsernilla on kovat tavoitteet ja niiden saavuttaminen edellyttää ajan tasalla olevaa konekantaa. Uusien koneiden tulo vaatii merkittäviä panostuksia henkilökunnan kouluttamiseen. Kannustamme työntekijöitämme laajentamaan osaamistaan, sillä monitaitoiset työntekijät helpottavat työnantajan mahdollisuuksia organisoida tuotantoa asiakkaiden tarpeiden mukaan. Olemme myös pyrkineet ottamaan henkilökunnan toiveet ja ehdotukset huomioon työtapojen ja prosessien kehittämisessä. He ovat oman työnsä asiantuntijoita ja heillä on yritykselle arvokasta tietoa, jota haluamme hyödyntää tuotannon kehittämisessä. Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä ja työympäristöönsä lisää työntekijöiden sitoutumista ja motivaatiota. Yrityksen menestymisen kannalta jokainen työntekijä on tärkeä. Uskallan sanoa, että työolojen kehittäminen on kantanut jo hedelmää paitsi yrityksen sisällä, myös sen ulkopuolella. Esimerkiksi rekrytoinneissamme viime kevään ja kesän aikana oli selvästi huomattavissa, että kiinnostus yhtiötä kohtaan on kasvanut. Onnistuimme löytämään tarpeellisen määrän käsipareja tuotantoomme varsin nopeasti. Hervannan Koneistuksen vahvuuksia ovat joustavuus, korkea teknologia ja huippuosaaminen. Siksi olemme vahvoilla myös talouden laskusuhdanteessa. Ennusteiden perusteella ensi vuodesta näyttäisi olevan tulossa meidän kannaltamme hyvä ja jatkuvan kehitystyön myötä kilpailukykymme vain paranee. Toimitusvarmuus ja tuotteiden korkea laatu takaavat meille tilauksia myös tulevaisuudessa. Vesa Nordfors Tuotantojohtaja Hervannan Koneistus Oy

13 Takoma Subcon Vesa Nordfors on koulutukseltaan tuotantotalousinsinööri ja on työskennellyt koko työuransa metallialalla. Hän on toiminut mm. autoteollisuudessa, metsänostureiden valmistuksessa sekä konepajateollisuudessa yksikön vetäjänä. Nordfors aloitti Hervannan koneistuksen tuotantojohtajana kesäkuussa Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä ja työympäristöönsä lisää työntekijöiden sitoutumista ja motivaatiota. Takoma Oyj vuosikertomus 2008

14 14 15 Positiiviset näkymät Hervannan Koneistuksen kilpailuetuja ovat vankka kokemus, asiantunteva henkilökunta ja pitkälle automatisoitu toiminta. Konepajan käytössä on esimerkiksi laaja, raskaiden kappaleiden FM-järjestelmä. Toimintaa kehitetään jatkuvasti, jotta pystytään vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksiin. Hervannan Koneistus Oy:n pitkäaikaisten asiakkaiden tulevaisuudennäkymät ovat hyvät ja tilauskannat vahvat. Tämä luo yhtiön kehitykselle hyvän pohjan. Ihmiset tekevät tuloksen Pääluottamusmies Jussi Jurmu, omien sanojensa mukaan ikuinen metallimies, on viihtynyt metallialalla reilut 30 vuotta. Hervannan Koneistuksen palveluksessa hän on ollut yhteensä kymmenen vuotta. Jussilla on vankka käsitys siitä, mitä työntekijältä nykyaikaisessa konepajassa vaaditaan. Pitää olla aito halu oppia uutta ja pysyä kehityksen kelkassa, kun uusia koneita ja tekniikoita kehitetään jatkuvasti. Uusia asioita ei saa pelätä. Meillä on töissä paljon hyvää porukkaa, joilla on kapasiteettia kehittyä, Jurmu linjaa. Jurmu työskenteli viisi vuotta muualla, mutta palasi Hervannan Koneistukseen kolme vuotta sitten. Takoman mukaantulo ei hänen mielestään ole ainakaan huonontanut asioita työntekijöiden kannalta jo ennestään hyvässä työpaikassa. Eihän tässä paikassa kovasti voi vikaa olla, kun minäkin takaisin tulin, toteaa Jurmu. Oikeita asioita Jurmu on vahvasti sitä mieltä, että tämän päivän yrityskulttuuriin ei kuulu käskeminen. Työntekijöiden motivaation pitää kummuta muualta kuin pakosta ja tässä yrityksen johto on avainasemassa. Vaikka koneet kehittyvät ja niiden määrä lisääntyy, ei tuotteita pystytä valmistamaan ilman osaavia tekijöitä. Talouden turbulenssi ei kokenutta miestä pelota, mutta 90-luvun laman aikana miltei alaa vaihtanut Jurmu myöntää, että jossakin takaraivossa asia pyörii. Jos asiakaskunnassamme joku joutuisikin vaikeuksiin, niin uskomme löytävämme kyllä uusia korvaavia kumppaneita, sillä meillä on vahva osaaminen ja viimeistä teknologiaa edustava konekanta. Täällä on tekemisen meininki. Hyvä kello on kuulunut ulospäinkin, sillä hakijoita on löytynyt vapaisiin paikkoihin hyvin. Jotakin olemme siis tehneet oikein.

15 Takoma Subcon Täällä on tekemisen meininki ja hyvä kello on kuulunut ulospäinkin, sillä hakijoita on löytynyt vapaisiin paikkoihin hyvin. Takoma Oyj vuosikertomus 2008

16 16 17 TL HYDRAULICS Hydraulisylinterien ekspertti Vuonna 1969 perustettu Tampereen Laatukoneistus on vaativien, laadukkaiden ja suurten laivaja offshoreteollisuuden hydrauliikkasylienterien valmistaja. Lisäksi yhtiö toimittaa räätälöityjä sylinteriratkaisuja liikkuviin työkoneisiin ja prosessiteollisuuden laitteisiin. Yhtiön suoran viennin osuus on noin 70 prosenttia. Merkittävimmät vientimaat ovat Kiina, Norja ja Saksa. Tampereen Laatukoneistus työllistää 42 ammattilaista. TAKOMA hydraulics 2008 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 477 Investoinnit, tuhatta euroa Tilauskanta, milj. euroa 7,8 Henkilöstö keskimäärin 42 Vastuuta jakamassa Tampereen Laatukoneistuksen kulunut tilikausi toi mukanaan paljon muutoksia. Takoman mukaantulon ja toimitusjohtajan vaihtumisen myötä olemme muuttaneet organisaatiotamme ja uusi kokonaisvaltainen kehityskonsepti on parhaillaan työn alla. Vanhan omistajan lähdettyä hallinnossamme on työskennellyt vähemmän ihmisiä, mutta jakamalla tehtäviä uudelleen, olemme onnistuneet paikkaamaan vähennykset. Lisäksi ensimmäisen kerran meillä on nyt omat vastuuhenkilönsä esimerkiksi hankinnalle ja tuotannolle. Viime vuosi oli jatkoa jo vuodesta 2005 alkaneelle korkeasuhdanteelle. Kapasiteettirajoitteemme ja siitä aiheutuneet toimitusongelmat aiheuttivat kuluneella tilikaudella paljon lisätyötä ja selvittelyjä asiakkaiden kanssa. Omat haasteensa tuottivat myös raaka-aineiden saatavuus ja hinta. Olemme investoineet uusiin koneisiin ja laitteisiin ja niin aiomme tehdä jatkossakin. Osaavien työntekijöiden saatavuus on ollut kova haaste, mutta olemme kuitenkin onnistuneet rekrytoimaan tarpeellisen määrän hyviä työntekijöitä. Jatkossa talouden laskusuhdanne helpottanee työvoimatilannetta. Seuraava tilikausi on tilauksien puolesta osaltamme jo varsin pitkälle lukkoon lyöty. Suurimman asiakasryhmämme laivanrakennuksen osalta vuosi 2010 on vielä hämärän peitossa. Takoman kautta saamme kuitenkin voimaa ja uskottavuutta sekä synergiaetuja, jotka auttavat meitä niin myynnin, materiaaliostojen kuin tuotannonkin puolella. Veli Lemmetty Toimitusjohtaja Tampereen Laatukoneistus Oy

17 Takoma Hydraulics Veli Lemmetty on toiminut Tampereen Laatukoneistuksen palveluksessa jo noin 30 vuotta. Yhtiön myyntijohtaja nimitettiin myös toimitusjohtajaksi vuoden 2008 alussa. Takoman kautta saamme voimaa, uskottavuutta sekä synergiaetuja. Takoma Oyj vuosikertomus 2008

18 18 19 TL HYDRAULICS Räätälöidyt tuotteet Tampereen Laatukoneistus Oy:n vahvuuksia ovat erikoistuminen suuriin, erittäin vaativiin käyttötarkoituksiin suunniteltuihin sylintereihin, räätälöidyt tuotteet sekä omissa käsissä oleva valmistusprosessi. Yrityksen liikevaihto on kasvussa erityisesti laivanrakennusteollisuuden hyvän menekin ansiosta. Kehityksen uskotaan jatkuvan myös tulevalla tilikaudella. Uteliaisuudesta koneistukseen Toistakymmentä vuotta sorvin ääressä työskennellyt Jaana Kaunisto siirtyi Tampereen Laatukoneistuksen palvelukseen tekstiilialalta keväällä Neljän lapsen äiti ja yhden lapsen isoäiti päätyi 90-luvun laman jälkimainingeissa kaksivuotiselle koneistajakurssille pelkästä uteliaisuudesta. Se olikin ihan mielenkiintoista ja kun alun pienet pelot hellittivät, sitä huomasi osaavansakin jotakin. Vaikka en minä vieläkään ole ihan varma, mitä minä isona teen. Nostureista ja muista apuvälineistä huolimatta tämä työ on fyysisesti aika raskasta, Kaunisto sanoo. Toivelistalla uuden oppiminen Kaunisto haki Tampereen Laatukoneistukseen, koska yritys oli silloin ainoa, joka haki työntekijöitä omalla nimellään ilman vuokrayritystä välikätenä. Työ Lielahdessa on maistunut, vaikka joskus vaihtelu tekisikin terää. Teen pääasiassa samoja kappaleita hieman eri kokoisina. Välillä olisi mukava vaihtaa tuotetta tai miksei konettakin. Ehkä Takoman laajentuessa tulee lisää mahdollisuuksia erilaisten työtehtävien kokeilemiseen. Kaunisto on huomannut omistajanvaihdoksen vaikutuksen ainakin siinä, että tarpeellisia työkaluja uusitaan ripeämpään tahtiin. Uusien koneiden myötä kokenutkin sorvari oppii uutta. Oma motivaatio pysyy paremmin yllä, kun ei rutinoidu liikaa. Ja onhan se myös yrityksen etu, että työntekijät hallitsevat useampia koneita.

19 Takoma Hydraulics Omistajanvaihdoksen vaikutuksen huomaa ainakin siinä, että tarpeellisia työkaluja uusitaan ripeämpään tahtiin. Takoma Oyj vuosikertomus 2008

20 20 21 Takoma Oyj:n hallinnointikäytäntö Sovellettavat säännökset Takoma Oyj:n hallinnoinnissa noudatetaan Suomen lainsäädäntöä, erityisesti osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalakia ja kirjanpitolakia, NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöjä sekä yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiö noudattaa hallinnoinnissa lisäksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n, Keskuskauppakamarin sekä Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n vahvistamaa voimaan tullutta suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (Corporate Governance -suositus) jäljempänä luetelluin poikkeuksin. Hallinnointikäytäntö on julkaistu yhtiön kotisivuilla. Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous on Takoma Oyj:n ylin päättävä elin. Varsinaisen yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus, joka tekee esitykset kokouksessa käsiteltävistä asioista. Varsinainen yhtiökokous on yhtiöjärjestyksen mukaan pidettävä vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai mikäli osakkeenomistaja tai omistajat, joilla on vähintään 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, tai yhtiön tilintarkastaja sitä vaativat. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen kokousta julkaisemalla kokouskutsu yhtiökokouksen määräämässä vähintään yhdessä valtakunnallisen levikin omaavassa sanomalehdessä. Kokouskutsu sekä hallituksen esitykset yhtiökokoukselle julkaistaan lisäksi pörssitiedotteena ja yhtiön kotisivuilla. Yhtiön toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla oleva henkilö osallistuvat yhtiökokoukseen, ellei heidän poissaololleen ole painavia syitä. Yhtiökokouksessa päätettäviä asioita ovat muun muassa tilinpäätöksen vahvistaminen, voitonjako ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valitseminen ja heidän palkkionsa määrääminen. Hallitus Takoma Oyj:n hallitus huolehtii konsernin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä ohjaa ja valvoo konsernin toimintaa. Hallituksen jäsenet valitsee varsinainen yhtiökokous. Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Yhtiöjärjestyksessä ei ole erityistä hallituksen jäseniä koskevaa asettamisjärjestystä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen tehtävät Hallitus on laatinut toimintaansa varten kirjallisen työjärjestyksen ja vuosisuunnitelman. Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työtapojaan. Hallituksessa käsiteltäviin ja päätettäviin tehtäviin kuuluvat erityisesti toimitusjohtajan valinta, konsernin strategia ja tavoitteet, vuotuiset budjetit ja toimintasuunnitelmat sekä niiden toteutumisen valvonta, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä osavuosikatsausten käsitteleminen ja hyväksyminen, osinkopolitiikan määrittäminen ja ehdotuksen tekeminen yhtiökokoukselle vuosittain maksettavasta osingon määrästä, yrityskaupat ja muut merkittävät investoinnit, konsernin raportoinnin, riskienhallinnan ja johtamisjärjestelmien toiminnan varmistaminen. Hallituksella ei ole erillisiä valiokuntia. Hallituksen kokoonpano tilikaudella 2007/2008 Takoma Oyj:n pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen viisi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Juha Sarsama, Kimmo Korhonen, Harri Nikunen, Juhani Vesterinen ja Veli Ollila. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Juha Sarsaman. Riippumattomuusarviointi Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden ja todennut, että tällä hetkellä yhtiöllä on kaksi merkittävistä osakkeenomistajista riippumatonta hallituksen jäsentä: Harri Nikunen ja

21 Hallinnointikäytäntö Juhani Vesterinen. Corporate Governance suosituksista poiketen tämän hetkisen viisihenkisen hallituksen jäsenten enemmistö ei kuitenkaan ole yhtiöstä riippumattomia. Yhtiön hallituksen mukaan hallituksen kokoonpanon tulee heijastaa selvästi yhtiön omistusrakennetta ja tavoitteena on suurimpien osakkeenomistajien kattava ja jatkuva edustus hallituksessa. Kokoukset tilikaudella 2007/2008 Tilikaudella 2007/2008 hallituksella oli yhteensä 17 kokousta, joista 8 oli puhelinkokousta. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistuminen kokouksiin oli 100 %. Hallituksen palkkiot tilikaudella 2007/2008 Vuoden 2007 varsinaisen yhtiökokouksen päättämä hallituksen jäsenen palkkio on euroa kuukaudessa. Yhtiöön tai sen kanssa samassa konsernissa olevaan yhtiöön työ- tai palvelusuhteessa olevalle hallituksen jäsenelle ei kuitenkaan makseta palkkiota. Edellä mainitun lisäksi hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja päivärahaan ja matkakustannusten korvaukseen. Toimitusjohtaja Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää tämän palvelussuhteen ehdoista, jotka määritellään toimitusjohtajasopimuksessa. Toimitusjohtajan tehtävä on johtaa yhtiön operatiivista hallintoa ja konsernin liiketoimintaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Emoyhtiön toimitusjohtaja toimii konsernin liiketoimintayhtiöiden hallitusten puheenjohtajana. Takoma Oyj:n toimitusjohtajan tehtävässä aloitti Kimmo Korhonen. Toimitusjohtaja Kimmo Korhosen palkka ja muut etuudet tilikaudella 2007/2008 olivat euroa. Toimitusjohtajan kanssa ei ole sopimusta eläkkeellesiirtymisiästä. Yhtiössä ei ole käytössä osakejohdannaisia kannustinjärjestelmiä. Toimitusjohtajasopimuksen mukainen irtisanomisaika on 6 kuukautta ja eroraha vastaa 12 kuukauden palkkaa. Johtoryhmä Konsernin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa toiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa sekä valmistelee emoyhtiön hallituksessa käsiteltäviä asioita. Se muun muassa valmistelee konsernin strategista suunnittelua ja budjetointia, valvoo suunnitelmien toteutumista ja raportointia sekä valmistelee yrityskauppoja ja muita merkittäviä investointeja. Konsernin johtoryhmä muodostettiin ja siihen kuuluvat toimitusjohtaja, konsernin talousjohtaja ja konsernin kehitysjohtaja. Liiketoiminnan organisointi Takoma-konsernin liiketoiminta on jaettu liiketoiminta-alueisiin. Liiketoiminta-alueiden johtajat raportoivat Takoma Oyj:n toimitusjohtajalle. Kunkin liiketoiminta-alueen hallitukseen kuuluu Takoma Oyj:n toimitusjohtajan lisäksi Takoma Oyj:n hallituksen erikseen määrittelemät henkilöt. Liiketoimintaalueiden raportointi ja valvonta perustuvat vuosittain tehtäviin budjetteihin ja liiketoimintasuunnitelmiin sekä kuukausittain tehtävään sisäiseen tulos- ja taseraportointiin. Myynti/toimitusraportit laaditaan soveltuvin osin päivittäin, viikoittain tai kuukausittain. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Vastuu yhtiön valvonnan järjestämisestä kuuluu yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Hallitus valvoo ja arvioi konsernin riskienhallinta- ja valvontaprosessien riittävyyttä, tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta. Toimitusjohtaja huolehtii koko konsernin kirjanpidon luotettavuudesta ja valvontamekanismien järjestämisestä. Yhtiön taloudellista kehitystä ja asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan kuukausittain yhtiön sisäisen raportointijärjestelmän avulla. Toteumatietojen lisäksi raportoidaan vähintään vuosineljänneksittäin konsernin taloudellista tilaa koskevat ennusteet kuluvalle vuodelle. Konsernilla ei ole erillistä omaa sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Konsernin tilintarkastaja arvioi osana toiminnan laillisuusvalvontaa myös yhtiön sisäisen valvontajärjestelmän toimivuutta. Yhtiön liiketoimintaan sisältyvät riskit on jaettu seuraaviin eri osa-alueisiin: yritysostot liiketoiminta-alueisiin liittyvät liiketoimintariskit avainhenkilöihin liittyvät riskit vakuutettavat riskit rahoitusriskit oikeudelliset, verotukselliset ja säännökselliset riskit. Riskienhallinnan tavoitteena on turvata edellytykset liiketoiminnan tavoitteiden ja strategian toteuttamiselle ja toiminnan jatkumiselle. Konsernin talousjohtaja vastaa yhdessä liiketoimintayhtiöiden johdon kanssa rahoitusriskien tunnistamisesta ja tekee tarvittavat toimenpiteet riskeiltä suojautumiseen. Takoma Oyj vuosikertomus 2008

Takoma lyhyesti. Avainluvut. Takoma Oyj 2009

Takoma lyhyesti. Avainluvut. Takoma Oyj 2009 Vuosikertomus 2009 Sisällysluettelo Takoma lyhyesti ja avainluvut 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Takoman arvot 3 Takoman työkalupakki 4 Takoma on kehittäjä 5 Takoma Subcon 6 Takoma Hydraulics 8 Selvitys

Lisätiedot

2010 Vuosikertomus 1

2010 Vuosikertomus 1 Vuosikertomus 2010 1 Sisällys: 3 Takoma lyhyesti ja avainluvut 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Takoman arvot ja tavoitteet 6 Strategia ja asiakastoimialat 7 Takoman työkalupakki Takoma Components: 8 Voimansiirtokomponentit

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot

>>Ajantasaista tietoa hallinnointiin liittyvistä asioista löytyy internet-sivustoltamme www.takoma.fi.

>>Ajantasaista tietoa hallinnointiin liittyvistä asioista löytyy internet-sivustoltamme www.takoma.fi. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Olemme laatineet tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti. Tämä selvitys hallinto-

Lisätiedot

Sisällys. Tietoja osakkeenomistajille 3. Vuosikooste 2014 3. Toimitusjohtajan katsaus 4. Selvitys hallinto- ja ohjaus- 5 järjestelmästä

Sisällys. Tietoja osakkeenomistajille 3. Vuosikooste 2014 3. Toimitusjohtajan katsaus 4. Selvitys hallinto- ja ohjaus- 5 järjestelmästä Elecster Oyj Sisällys Tietoja osakkeenomistajille 3 Vuosikooste 2014 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Selvitys hallinto- ja ohjaus- 5 järjestelmästä Elecster Oyj:n hallitus 7 Hallituksen toimintakertomus 9

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1 TILINPÄÄTÖS 2010 kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle Glaston Oyj Abp 1 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (*...11 Konsernin tase...18 Konsernin tuloslaskelma...19

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 04 Se on asennekysymys. 05 Vaconin arvot. 07 Taajuusmuuttaja alentaa energiankulutusta. 08 Toimialan kehittyminen vuonna 2005

Sisällysluettelo. 04 Se on asennekysymys. 05 Vaconin arvot. 07 Taajuusmuuttaja alentaa energiankulutusta. 08 Toimialan kehittyminen vuonna 2005 vuosikertomus 2005 1 2 Vacon on globaali asiakaslähtöinen ja dynaaminen taajuusmuuttajatoimittaja, jolla on määrätietoisen intohimoinen asenne tuotejohtajuuteen ja asiakaspalveluun. Sisällysluettelo 04

Lisätiedot

SSH Communications Security. Vuosikertomus 2006

SSH Communications Security. Vuosikertomus 2006 SSH Communications Security Vuosikertomus 2006 YHTIÖKOKOUS SSH Communications Security Oyj:n yhtiökokous pidetään torstaina 29. maaliskuuta 2007 klo 15.00 alkaen Helsingissä, SSH Communications Security

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2008. Toimitusjohtajan katsaus

VUOSIKATSAUS 2008. Toimitusjohtajan katsaus VUOSIKATSAUS 2008 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös 31.12.2008 Konsernin tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin rahavirtalaskelma Oman pääoman muutoslaskelma Konsernin tilinpäätöksen

Lisätiedot

Rautaruukki Oyj. Vuosikertomus 2010. www.ruukki.com

Rautaruukki Oyj. Vuosikertomus 2010. www.ruukki.com Rautaruukki Oyj Vuosikertomus 2010 www.ruukki.com Ruukki raportoi vuodesta 2010 uudella tavalla. Sijoittaja viestinnän ja raportoinnin pääkanava on www.ruukki.com. Tämän tiiviin painetun vuosikertomuksemme

Lisätiedot

Vuosikertomus 2007-2008

Vuosikertomus 2007-2008 Vuosikertomus 2007-2008 Vaahto Group -konserni Sisältö Tietoja osakkeenomistajille 2 Tilikausi lyhyesti 3 Vaahto Group -konserni 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Pulp & Paper Machinery 8 Process Machinery

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus YIT Oyj Sisältö YIT on rakennusalan edelläkävijä, joka luo kestävää kaupunkiympäristöä rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. YIT:llä on yli

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 14. Hallituksen toimintakertomus 16. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27. Tunnuslukuja vuosineljänneksittäin 74

Toimitusjohtajan katsaus 14. Hallituksen toimintakertomus 16. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27. Tunnuslukuja vuosineljänneksittäin 74 VUOSIKERTOMUS Larox 2008 Laroxin maailma 3 Toimitusjohtajan katsaus 14 Hallituksen toimintakertomus 16 Tilinpäätös Konsernitilinpäätös, IFRS 23 Konsernin tuloslaskelma, IFRS 23 Konsernin tase, IFRS 24

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS

Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS 2012 Vuosikertomus 2012 03 04 06 Siili on... Toimitusjohtajan katsaus Asiakkaidensa luotettu neuvonantaja nokia.com OP-Pohjola TIKE Ahlstrom 10 11 12.16 ICT-markkinat

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200 VUOSIKERTOMUS 2009 Turvatiimi Oyj Esterinportti 2, 00240 Helsinki Puh. 0207 363 200 Osaava ja luotettava kotimainen SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27 Hallituksen

Lisätiedot

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet 2 S I S Ä L L Y S 4-5 Trainers House autamme asiakkaitamme kasvamaan 6-7 Trainers House lyhyesti 8-9 Toimitusjohtajan katsaus 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot 12-15 Palvelut 16-18 SaaS-tuotteet

Lisätiedot

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ VUOSI 2013 LYHYESTI 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 ASIAKASREFERENSSEJÄ 3 TILINPÄÄTÖS 11 HALLINTO JA HALLINTAPERIAATTEET 27 TILINTARKASTUSKERTOMUS 29 HALLITUS 30 JOHTORYHMÄ 32 II

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus YIT Oyj YIT on merkittävä eurooppalainen kiinteistö- ja rakennusalan sekä teollisuuden palveluyritys. Palvelemme asiakkaita 14 maassa, Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa, Venäjällä sekä

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjaus- Financial Statements. järjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjaus- Financial Statements. järjestelmästä Consectetuer Metso johtava et venenatis teollisuuden eget velit. prosesseja Sed augue tehostavien laite- ja palveluratkaisujen orci, toimittaja lacinia eu asiakkailleen tincidunt et kaivos-, eleifend maarakennus-

Lisätiedot

BASWARE OYJ TILINPÄÄTÖS 31.12.2014. Y-tunnus 0592542-4 Osoite PL 97, 02601 Espoo

BASWARE OYJ TILINPÄÄTÖS 31.12.2014. Y-tunnus 0592542-4 Osoite PL 97, 02601 Espoo BASWARE OYJ TILINPÄÄTÖS 31.12.2014 Y-tunnus 0592542-4 Osoite PL 97, 02601 Espoo SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 3 Tilinpäätös 12 Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 12 Konsernitase (IFRS) 13 Konsernin

Lisätiedot

2 0 0 9 VUOSIKERTOMUS

2 0 0 9 VUOSIKERTOMUS 2 0 0 9 VUOSIKERTOMUS Panostaja on suomalainen, vakavarainen, yrittäjyyteen perustuva monialakonserni, joka luo elinvoimaisia yrityksiä ja yrityskokonaisuuksia. Toteutamme sen yritysostoin ja kehitystyöllä.

Lisätiedot

LYHYESTI VUOSI 132,9 122,7 10,5 8,3 12,5 10,3 10,0 111,4 127,3133,4 8,2 10,2 5,3 3,3 0,8 0,37 0,16 0,16 0,16 54,4 57,1 61,4 48,7 49,6 0,26 0,11 0,26

LYHYESTI VUOSI 132,9 122,7 10,5 8,3 12,5 10,3 10,0 111,4 127,3133,4 8,2 10,2 5,3 3,3 0,8 0,37 0,16 0,16 0,16 54,4 57,1 61,4 48,7 49,6 0,26 0,11 0,26 Affecto lyhyesti Affecto rakentaa liiketoiminta-arvoa asiakkailleen tiedolla, teknologialla ja näkemyksellä. Hyödynnämme kaikkea nykyaikaisten organisaatioiden ympärillä olevaa dataa. Palvelumme yltävät

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 18.2.2011 klo 8.30 Oral Hammaslääkärit Oyj Tilinpäätöstiedote LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 - Liikevaihto 39,4 (32,2) milj.

Lisätiedot

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan.

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan. Vuosikertomus 2007 1 2 Solteq 2007 SISÄLTÖ Solteq lyhyesti 5 Liiketoiminnan rakenne 6 Avainluvut 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Solteq 2007 10 teollisuus 14 Kauppa 18 Autokauppa 22 Hallinnointiperiaatteet

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Stonesoft Oyj Vuosikertomus 2012

Sisällysluettelo. Stonesoft Oyj Vuosikertomus 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 Sisällysluettelo 4 Avainluvut 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 12 Johtoryhmä 14 Hallitus 17 Hallituksen toimintakertomus 24 Stonesoft-konserni

Lisätiedot

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS SISÄLTÖ VUOSI 2012 LYHYESTI 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 KULUTTAJILLE, JOTKA KULKEVAT OMIA POLKUJAAN 4 TILINPÄÄTÖS 6 HALLINTO JA HALLINTAPERIAATTEET 23 TILINTARKASTUSKERTOMUS 25 HALLITUS 24 JOHTORYHMÄ

Lisätiedot

Lassila & Tikanoja Hallinnointi ja tilinpäätös 2012

Lassila & Tikanoja Hallinnointi ja tilinpäätös 2012 Lassila & Tikanoja Hallinnointi ja tilinpäätös 2012 Sisältö SISÄLTÖ Operatiivisen toiminnan liikevoiton muodostuminen Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä...2 Hallitus...8 Johtoryhmä...10 Hallituksen

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLTÖ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) 6 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 6 KONSERNITASE 7 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 8 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Lisätiedot

Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa, kehittyviä markkina-alueita ovat Kiina ja Venäjä. We respond faster STRATEGIA

Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa, kehittyviä markkina-alueita ovat Kiina ja Venäjä. We respond faster STRATEGIA VUOSIKERTOMUS 2006 Sisällys Etteplan lyhyesti... 3 Etteplan vuonna 2006... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Toimintaympäristö... 8 Tuotekehitys... 10 Toimitussuunnittelu... 12 Henkilöstö... 14 Tietoa osakkeenomistajille...

Lisätiedot