Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille"

Transkriptio

1

2 2 3 Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille suuryrityksille. Yhtiön kapasiteettia ja osaamista kasvatetaan tarkasti harkituin yritysostoin, kehittämällä konsernin yksiköitä investoimalla voimakkaasti laitteisiin, tuottavuuteen ja henkilökuntaan.

3 Sisältö Vuosikertomus Takoma lyhyesti 4 Arvot ja strategia 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Kehitysjohtajan katsaus 10 Liiketoiminta-alueet Takoma Subcon 12 Takoma Hydraulics 16 Hallinnointikäytäntö 20 Hallitus 23 Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Tietoja sijoittajille 27 Osakkeet ja osakkeenomistajat 28 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 30 Tunnuslukujen laskentakaavat 31 Konsernitilinpäätös (IFRS) Konsernin tuloslaskelma 32 Konsernin tase 33 Konsernin rahavirtalaskelma 34 Laskelma oman pääoman muutoksista 35 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Emoyhtiön tilinpäätös (FAS) Emoyhtiön tuloslaskelma 62 Emoyhtiön tase 63 Emoyhtiön rahavirtalaskelma 64 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot 65 Hallituksen esitys yhtiökokoukselle 72 Tilintarkastuskertomus 73 Takoma Oyj vuosikertomus 2008

4 4 5 Konsernin avainluvut Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 737 Tilikauden voitto, tuhatta euroa Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,1 90,3 Oman pääoman tuotto, % 4,3 111,1 Omavaraisuusaste, % 77,4 98,7 Tulos / osake, euroa 0,052 0,903 Oma pääoma / osake, euroa 1,32 1,24 Osinko / osake, euroa 0,04 *) 0,06 Osakkeenomistajia Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 13,8 23,9 Taseen loppusumma, milj. euroa 26,8 16,3 Tilauskanta, milj. euroa 12,2 Henkilöstö tilikauden lopussa 86 * Hallituksen esitys yhtiökokoukselle Takoma lyhyesti Takoma Oyj on suomalainen pörssinoteerattu konepajaryhmä. Yhtiö listautui pörssiin syksyllä Takoman resurssit ja pörssilistaus luovat mahdollisuuden rakentaa uudenlaisen, vahvaan suomalaiseen osaamiseen perustuvan teknologiakonsernin. Takoman toiminta jakautuu kahdelle liiketoiminta-alueelle. Hydrauliikkatoimiala perustuu Tampereen Laatukoneistus Oy:n osaamiseen ja alihankintatoimialan tukijalkana on vaativien kappaleiden koneistukseen erikoistunut Hervannan Koneistus Oy. Kolmantena toimialana tulee jatkossa strategian mukaan olemaan omien teknologiatuotteiden valmistaminen. Kolme toimialaa tasapainottavat suhdannevaihtelua sekä paikallista markkinariskiä ja tuovat merkittäviä toiminnallisia hyötyjä. Hervannan Koneistus Oy:n liikevaihto oli päättyneellä tilikaudella noin 12,4 miljoonaa euroa ja Tampereen Laatukoneistus Oy:n liikevaihto noin 6,0 miljoonaa euroa. Konsernissa työskentelee noin 100 henkeä. Alihankinnan lisäksi Takoma vie itse osaamistaan kansainvälisille markkinoille. Esimerkiksi Tampereen Laatukoneistus Oy:n liikevaihdosta noin 70 prosenttia on suoraa vientiä. Suurin yksittäinen vientimaa on Kiina. Konsernin näkymät tulevalle tilikaudelle ovat maailmantalouden yleisestä tilanteesta huolimatta positiiviset pääasiakkaiden hyvien tilauskantojen ansiosta. Takoma Oyj:llä on halu kasvaa tulevaisuudessa sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta. Toimintaa kehitetään hakien olemassa olevien yksiköiden synergiaetuja sekä kasvattamalla konsernia uusilla strategiaan sopivilla yksiköillä.

5 Takoma lyhyesti liikevoitto kvartaaleittain Q2 Q3 Q4 liikevaihto maa-alueittain euroa euroa euroa liikevaihto kvartaaleittain segmenteittäin Q Q Q Q Q Suomi Muu Eurooppa Aasia Muut maat 97 yhteensä Takoma Hydraulics Takoma Subcon Takoma Oyj vuosikertomus 2008

6 6 7 Arvot ja tavoitteet Asiakas on ykkönen Lähdemme asiakkaan tarpeista. Tuotteemme ja palvelumme tulee täyttää asiakkaan laadulliset ja ajalliset tarpeet ja toimintamme on oltava kilpailukykyistä. Ihmistä arvostaen Kohtelemme asiakkaitamme, toimittajiamme ja työtovereitamme rehellisesti, oikeudenmukaisesti ja ihmistä kunnioittaen. Olemme nopeita, tehokkaita ja kehittyviä yrittäjiä Rakenteemme perustuu perinteiseen yrittäjyyteen ja toimintamme myös sisäiseen yrittäjyyteen otamme vastuuta, olemme tehokkaita, kehitymme ja kehitämme jatkuvasti. Lähivuosien päätavoitteet Korkea asiakastyytyväisyys ja -uskollisuus Henkilöstön jatkuva kehittyminen ja hyvä sekä turvallinen työympäristö Voimakas kasvu Kannattavuus Takoman pitkän tähtäimen tavoitteet Liikevaihto yli 100 miljoonaa euroa Yli 10 prosentin liikevoitto Yli 40 prosentin omavaraisuusaste Yli 20 prosentin vuosittainen sijoitetun pääoman tuotto Strategia Takoma Oyj on suomalainen, pörssinoteerattu yrittäjävetoiseen liiketoimintamalliin perustuva konepajaryhmä. Takoman strategisena tavoitteena on olla luotettava, laadukas ja nopea teknologiateollisuuden toimittaja sekä haluttu työpaikka. Takoma keskittyy kolmelle alueelle: hydrauliikkaan, alihankintaan ja omien teknologiatuotteiden valmistamiseen. Takomassa uskotaan suomalaisen konepajateollisuuden tulevaisuuteen unohtamatta kansainvälisen toiminnan tuomia mahdollisuuksia. Takoma tavoittelee voimakasta sekä orgaanista että yritysostoin toteutuvaa kasvua.

7 Arvot, tavoitteet ja strategia Takoma Oyj vuosikertomus 2008

8 8 9 Takoma on vahvistunut Takoma Oyj perustettiin virallisesti , jolloin uusi yhtiö listattiin pörssiin. Samalla Tampereen Laatukoneistus Oy ja Hervannan Koneistus Oy hankittiin konserniin. Siitä alkoi Takoman rakentaminen. Heti listautumisen jälkeen alkoi työ julkiselle osakeyhtiölle asetettujen vaatimusten täyttämiseksi. Marraskuussa aloitti talousjohtaja Tarja Rantala, huhtikuussa aloitti laskentapäällikkö Raija Kauranen ja elokuussa kehitysjohtaja Antti Martikainen. Avainpaikoilla olevilta henkilöiltä löytyy valtavasti kokemusta alalta ja etenkin kansainvälisestä toiminnasta, mikä luo perustaa yhtiön laajentumiselle. Tarkoituksemme on pitää emoyhtiön hallinto kevyenä ja hyödyntää yhteistyökumppaneiden erikoisosaamista muilla osa-alueilla. Näiden kumppaneiden hankinta on onnistunut hyvin. Konsernin hallinnon järjestäminen pörssisääntöjen vaatimalla tavalla oli selkeästi ensimmäinen uudessa pörssiyhtiössä kuntoon laitettava asia. Se saatiin maaliinsa onnistuneesti jo alkupuolella kulunutta tilikautta. Toisena pörssin vaatimuksena julkiselle yhtiölle on vapaan vaihdannan piirissä olevien osakkeiden riittävä lukumäärä. Takoman suurin osakkeenomistaja Panostaja Oyj toteutti ylimääräisessä yhtiökokouksessaan päättämänsä pääomanpalautuksen Takoma Oyj:n osakkeina ja rahana kesäkuussa Sen seurauksena emoyhtiö Panostajan omistus Takomassa laski 65,2 %:iin osakkeista ja äänistä. Pörssin viimeinenkin ehto tuli näin täytettyä ja yhtiö pääsi pois tarkkailulistalta. Vaikka kulunut tilikausi on sujunut kutakuinkin suunnitellusti, yritysostoja olemme toteuttaneet 1 2 vähemmän kuin alunperin kuvittelimme. Metalliteollisuuden usean vuoden jatkunut erinomainen suhdannetilanne vaikutti kuitenkin niin, että luopuvien yrittäjien hintatoiveet ovat olleet varsin korkeita. Yleisen suhdannekäänteen tultua nyt tosiasiaksi, uskon että myös yrityskauppojen hinnoittelussa palataan aiempaa realistisemmille tasoille ja tämä on hyvä mahdollisuus Takomalle. Olemme rakentaneet huolellisesti konseptiamme, johon jokaisen yritysoston tulee sopia. Emme voi hätiköidä, vaan yritysten valmiudet, osaaminen ja kumppanit kartoitetaan huolellisesti. Ostettavaksi tarjottujen yritysten määrä alkoi kasvaa kevään 2008 jälkeen selvästi. Potentiaalia ja tarvetta sukupolvenvaihdoksiin Suomessa on runsaasti ja uudet yritysostot ovat vain ajan kysymys. Maailman taloustilanne vaikuttaa luonnollisesti suomalaiseenkin konepajateollisuuteen. Itse näen heikentyneessä tilanteessa myös paljon mahdollisuuksia. Osaajien rekrytoiminen on ollut alalla pitkään vaikeaa, mutta viime kesän jälkeen olemme onnistuneet löytämään huippuammattilaisia. Myös investoinneissa suhdannekäänne on näkynyt. Koneiden ja laitteiden hinnat ovat laskeneet huomattavasti syksyn kuluessa ja tätä olemme jo käyttäneet hyväksemme. Yhtiön jatkuva kehittäminen varmistaa sen, että olemme valmiita ja kilpailukykyisiä kaikissa suhdannetilanteissa. Talous ei kokonaan pysähdy laskukaudellakaan. Epävarmoina aikoina asiakkaat hakevat vakaita kumppaneita, jotka pystyvät varmasti hoitamaan velvoitteensa. Takoma on sellainen kumppani. Takoman asiakassegmenteistä laiva- ja offshoreteollisuus sekä energiantuotanto eivät ole erityisen suhdanneherkkiä teollisuudenaloja. Yhdenkin laivan rakentamisessa puhutaan yleensä useista vuosista ja esimerkiksi vuoden 2009 osalta muutoksia ei aikaisempiin suunnitelmiin ole tullut. Energiainvestoinnit ovat yhteiskunnan toimivuudelle välttämättömiä ja lisäksi pitkäkestoisia projekteja. Siksi katsomme luottavaisina uuteen tilikauteen. Takoman toimintatapaan ei kuulu omistamiensa yritysten myynti, vaan haluamme yritysostoin ja orgaanisen kasvun kautta laajentua kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajakonserniksi. Suomalaisten konepajojen ongelma viime vuosina on ollut se, että resursseja palvella rajusti kasvaneita päämiehiä kotimaassa tai ulkomailla ei ole ollut riitävästi. Isojen ja kansainvälisten yhtiöiden palvelemiseen tarvitaan leveämpiä hartioita ja niitä me nyt olemme kasvattamassa. Kimmo Korhonen Toimitusjohtaja Takoma Oyj

9 Toimitusjohtajan katsaus Olemme rakentaneet huolellisesti Takoman konseptia ja jokaisen yritysoston täytyy sopia tähän konseptiin. Takoma Oyj vuosikertomus 2008

10 10 11 Potentiaalia valjastamassa Takoma Oyj:n strategisena tavoitteena on kasvaa valitsemillaan toimialoilla nopeasti ja hallitusti. Yritysostoin tapahtuvan laajentumisen hallitsemiseksi tarvitaan testattuja konsepteja, eräänlaisia työkalupakkeja, joita hyödynnetään ostettavien yritysten kehittämisessä ja sisäänajossa. Näiden konseptien kehittämisessä olemme jo päässeet hyvään alkuun. Monessa pk-yrityksessä valmistus osataan hyvin ja koneisiin on investoitu, mutta liikkeenjohdollinen osaaminen saattaa olla kehityksen pullonkaula. Meidän ei välttämättä tarvitse puuttua siihen, kuinka sorvari sorvaa. Sen sijaan uskomme, että meillä on paljon annettavaa liiketoiminnan johtamisen, toiminnanohjauksen ja laadunhallinnan osa-alueilla. Konsepteilla kaivetaan yritysten koko potentiaali käyttöön nopeasti ja tehokkaasti. Konsernin yrityksiä kehitetään mallilla, johon kuuluu viisi tasoa: standardisoidut tietojärjestelmät ja infrastruktuuri, valmistuksen tehostaminen, toimituskyvyn parantaminen, liiketoimintamallien kehittäminen sekä tehokas talouden ohjaus. Tietojärjestelmien ja infrastruktuurin standardisoinnin tavoitteena on toimintavarma ja tietoturvallinen kokonaisuus, joka tarjoaa käyttöön tietotekniikkaa järkevästi ja kustannustehokkaasti. Pienikin yksikkö voi parantaa kustannustehokkuuttaan käyttämällä modernia tietotekniikkaa järkevillä kustannuksilla. Valmistuksen tehostaminen puolestaan liittyy lattiatason toiminnan ja prosessien kehittämiseen. Keinoina ovat mm. perusrationalisointitekniikat, työn tuottavuuden ongelmien visualisointitekniikat ja kehitysprojektien hallinta. Tavoitteena on, että töiden johtamisen painopiste siirtyy tuotannon järjestelystä tehokkaan standardisoidun valmistusjärjestelmän ylläpitoon ja jatkuvaan parantamiseen. Parantaessamme toimituskykyä kehitämme samanaikaisesti tuotteita, tuotantoa, materiaalihallintoa ja toiminnanohjausta. Analysoimme tuotteiden kysyntää ja kysynnän käyttäytymistä sekä tarkastelemme kriittisesti niin omaa kuin toimittajiemme toimintaa. Kehitysprojektin tuloksena on vakaa tuotantojärjestelmä, jonka ohjattavuus on hyvä. Sen myötä voimme määrittää luotettavasti toimitusajat ja pitää ne ilman varastojen kasvattamista. Voimakkaasti kasvuhakuisena yrityksenä Takoma keskittyy kehittämään myös liiketoimintamalleja. Liiketoimintamalleissa yhdistetään asiakkaiden tarpeet ja heille tarjottavat ratkaisut kannattavaksi, pitkäjänteiseksi liiketoiminnaksi. Keskeistä on määrittää eri asiakassegmenteille ja markkinoille tarjottavat tuotteet ja palvelut sekä kristallisoida asiakaslupaukset. Haemme vastauksen siihen, miten tuotteiden valmistusketju ja jakelu on toteutettava. Teemme tuotteidemme elinkaarianalyysin ja linjaamme hinnoittelua ja markkinointia. Kun tuloksenteon kannalta tärkeimmät liiketoimintamallit on valittu, voidaan niistä johtaa tarvittavat operatiiviset kyvykkyydet. Osaaminen, operatiiviset prosessit ja organisaatio, toimintasuunnittelun ja -ohjauksen menetelmät, tietotekniset ratkaisut, valmistusteknologia sekä tiedon-, laadun- ja kannattavuuden hallinta ovat asioita, joita kehittämällä kasvu syntyy. Uskon, että hallitsemme hyvin liiketoiminnan kehittämisen. Tuotteiden, myynnin, markkinoinnin ja tuotantojärjestelmien kuntoon saaminen on vaativa prosessi. Kun siinä onnistumme, nousemme aivan uudelle liiketoiminnan tasolle. Siihen me Takomassa pyrimme. Antti Martikainen Kehitysjohtaja Takoma Oyj

11 Kehitysjohtajan katsaus Antti Martikainen aloitti nyt jo lähes 30 vuotta kestäneen konepajauransa Tampereella Valmetin siirtokonetehtaalta. 80-luvulla hän siirtyi Lokomolle, joka nykyään on osa Metso-konsernia. Kahden vuosikymmenen aikana hän oli mukana useissa tuotannon kehityshankkeissa, ERP- ja PDM-projekteissa sekä globaalin hankintatoimen kehittämisessä joko projektin vetäjänä tai asiantuntijana. Viimeisimmäksi hän toimi tuotetehtaan vetäjänä. Metso Mineralsissa Martikainen veti mm. laajaa massaräätälöintiprojektia ja kiersi samoissa asioissa maailmalla sisäisenä konsulttina. Takoma Oyj:n kehitysjohtajana Martikainen aloitti elokuussa Parantaessamme toimituskykyä kehitämme samanaikaisesti tuotteita, tuotantoa, materiaalihallintoa ja toiminnanohjausta. Takoma Oyj vuosikertomus 2008

12 12 13 Koneistuksen huippuyksikkö Hervannan Koneistus on vaativien valettujen kappaleiden koneistukseen erikoistunut alihankintakonepaja. Vuonna 1971 perustetun tamperelaisyrityksen ydinosaamista on avarrettavien ja jyrsittävien kappaleiden valmistus. Hervannan Koneistus valmistaa ja toimittaa kilpailukykyisiä tuotteita, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeisiin. Yritys valmistaa kappaleita alojensa maailmanlaajuisille, johtaville toimijoille muun muassa laiva- ja voimalaitosmoottoreihin, liikkuviin työkoneisiin ja voimansiirtoon. Hervannan Koneistus työllistää noin 46 alan ammattilaista. Yrityksen liikevaihto oli päättyneellä tilikaudella 12,4 miljoonaa euroa. TAKOMA SUBCON 2008 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 987 Investoinnit, tuhatta euroa Tilauskanta, milj. euroa 4,4 Henkilöstö keskimäärin 46 Osaaminen kohentaa kilpailukykyä Kilpailu konepajateollisuudessa on kovaa ja siihen vastatakseen myös Hervannan Koneistuksen täytyy kehittää toimintaansa jatkuvasti. Olemme investoineet aktiivisesti tuotannon työkaluihin ja koneisiin koko 2000-luvun ja tuorein laitehankinta, CNC-työstökeskus, otetaan käyttöön alkuvuodesta Investoinnit jatkuvat varmasti tulevinakin vuosina, sillä konsernilla on kovat tavoitteet ja niiden saavuttaminen edellyttää ajan tasalla olevaa konekantaa. Uusien koneiden tulo vaatii merkittäviä panostuksia henkilökunnan kouluttamiseen. Kannustamme työntekijöitämme laajentamaan osaamistaan, sillä monitaitoiset työntekijät helpottavat työnantajan mahdollisuuksia organisoida tuotantoa asiakkaiden tarpeiden mukaan. Olemme myös pyrkineet ottamaan henkilökunnan toiveet ja ehdotukset huomioon työtapojen ja prosessien kehittämisessä. He ovat oman työnsä asiantuntijoita ja heillä on yritykselle arvokasta tietoa, jota haluamme hyödyntää tuotannon kehittämisessä. Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä ja työympäristöönsä lisää työntekijöiden sitoutumista ja motivaatiota. Yrityksen menestymisen kannalta jokainen työntekijä on tärkeä. Uskallan sanoa, että työolojen kehittäminen on kantanut jo hedelmää paitsi yrityksen sisällä, myös sen ulkopuolella. Esimerkiksi rekrytoinneissamme viime kevään ja kesän aikana oli selvästi huomattavissa, että kiinnostus yhtiötä kohtaan on kasvanut. Onnistuimme löytämään tarpeellisen määrän käsipareja tuotantoomme varsin nopeasti. Hervannan Koneistuksen vahvuuksia ovat joustavuus, korkea teknologia ja huippuosaaminen. Siksi olemme vahvoilla myös talouden laskusuhdanteessa. Ennusteiden perusteella ensi vuodesta näyttäisi olevan tulossa meidän kannaltamme hyvä ja jatkuvan kehitystyön myötä kilpailukykymme vain paranee. Toimitusvarmuus ja tuotteiden korkea laatu takaavat meille tilauksia myös tulevaisuudessa. Vesa Nordfors Tuotantojohtaja Hervannan Koneistus Oy

13 Takoma Subcon Vesa Nordfors on koulutukseltaan tuotantotalousinsinööri ja on työskennellyt koko työuransa metallialalla. Hän on toiminut mm. autoteollisuudessa, metsänostureiden valmistuksessa sekä konepajateollisuudessa yksikön vetäjänä. Nordfors aloitti Hervannan koneistuksen tuotantojohtajana kesäkuussa Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä ja työympäristöönsä lisää työntekijöiden sitoutumista ja motivaatiota. Takoma Oyj vuosikertomus 2008

14 14 15 Positiiviset näkymät Hervannan Koneistuksen kilpailuetuja ovat vankka kokemus, asiantunteva henkilökunta ja pitkälle automatisoitu toiminta. Konepajan käytössä on esimerkiksi laaja, raskaiden kappaleiden FM-järjestelmä. Toimintaa kehitetään jatkuvasti, jotta pystytään vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksiin. Hervannan Koneistus Oy:n pitkäaikaisten asiakkaiden tulevaisuudennäkymät ovat hyvät ja tilauskannat vahvat. Tämä luo yhtiön kehitykselle hyvän pohjan. Ihmiset tekevät tuloksen Pääluottamusmies Jussi Jurmu, omien sanojensa mukaan ikuinen metallimies, on viihtynyt metallialalla reilut 30 vuotta. Hervannan Koneistuksen palveluksessa hän on ollut yhteensä kymmenen vuotta. Jussilla on vankka käsitys siitä, mitä työntekijältä nykyaikaisessa konepajassa vaaditaan. Pitää olla aito halu oppia uutta ja pysyä kehityksen kelkassa, kun uusia koneita ja tekniikoita kehitetään jatkuvasti. Uusia asioita ei saa pelätä. Meillä on töissä paljon hyvää porukkaa, joilla on kapasiteettia kehittyä, Jurmu linjaa. Jurmu työskenteli viisi vuotta muualla, mutta palasi Hervannan Koneistukseen kolme vuotta sitten. Takoman mukaantulo ei hänen mielestään ole ainakaan huonontanut asioita työntekijöiden kannalta jo ennestään hyvässä työpaikassa. Eihän tässä paikassa kovasti voi vikaa olla, kun minäkin takaisin tulin, toteaa Jurmu. Oikeita asioita Jurmu on vahvasti sitä mieltä, että tämän päivän yrityskulttuuriin ei kuulu käskeminen. Työntekijöiden motivaation pitää kummuta muualta kuin pakosta ja tässä yrityksen johto on avainasemassa. Vaikka koneet kehittyvät ja niiden määrä lisääntyy, ei tuotteita pystytä valmistamaan ilman osaavia tekijöitä. Talouden turbulenssi ei kokenutta miestä pelota, mutta 90-luvun laman aikana miltei alaa vaihtanut Jurmu myöntää, että jossakin takaraivossa asia pyörii. Jos asiakaskunnassamme joku joutuisikin vaikeuksiin, niin uskomme löytävämme kyllä uusia korvaavia kumppaneita, sillä meillä on vahva osaaminen ja viimeistä teknologiaa edustava konekanta. Täällä on tekemisen meininki. Hyvä kello on kuulunut ulospäinkin, sillä hakijoita on löytynyt vapaisiin paikkoihin hyvin. Jotakin olemme siis tehneet oikein.

15 Takoma Subcon Täällä on tekemisen meininki ja hyvä kello on kuulunut ulospäinkin, sillä hakijoita on löytynyt vapaisiin paikkoihin hyvin. Takoma Oyj vuosikertomus 2008

16 16 17 TL HYDRAULICS Hydraulisylinterien ekspertti Vuonna 1969 perustettu Tampereen Laatukoneistus on vaativien, laadukkaiden ja suurten laivaja offshoreteollisuuden hydrauliikkasylienterien valmistaja. Lisäksi yhtiö toimittaa räätälöityjä sylinteriratkaisuja liikkuviin työkoneisiin ja prosessiteollisuuden laitteisiin. Yhtiön suoran viennin osuus on noin 70 prosenttia. Merkittävimmät vientimaat ovat Kiina, Norja ja Saksa. Tampereen Laatukoneistus työllistää 42 ammattilaista. TAKOMA hydraulics 2008 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 477 Investoinnit, tuhatta euroa Tilauskanta, milj. euroa 7,8 Henkilöstö keskimäärin 42 Vastuuta jakamassa Tampereen Laatukoneistuksen kulunut tilikausi toi mukanaan paljon muutoksia. Takoman mukaantulon ja toimitusjohtajan vaihtumisen myötä olemme muuttaneet organisaatiotamme ja uusi kokonaisvaltainen kehityskonsepti on parhaillaan työn alla. Vanhan omistajan lähdettyä hallinnossamme on työskennellyt vähemmän ihmisiä, mutta jakamalla tehtäviä uudelleen, olemme onnistuneet paikkaamaan vähennykset. Lisäksi ensimmäisen kerran meillä on nyt omat vastuuhenkilönsä esimerkiksi hankinnalle ja tuotannolle. Viime vuosi oli jatkoa jo vuodesta 2005 alkaneelle korkeasuhdanteelle. Kapasiteettirajoitteemme ja siitä aiheutuneet toimitusongelmat aiheuttivat kuluneella tilikaudella paljon lisätyötä ja selvittelyjä asiakkaiden kanssa. Omat haasteensa tuottivat myös raaka-aineiden saatavuus ja hinta. Olemme investoineet uusiin koneisiin ja laitteisiin ja niin aiomme tehdä jatkossakin. Osaavien työntekijöiden saatavuus on ollut kova haaste, mutta olemme kuitenkin onnistuneet rekrytoimaan tarpeellisen määrän hyviä työntekijöitä. Jatkossa talouden laskusuhdanne helpottanee työvoimatilannetta. Seuraava tilikausi on tilauksien puolesta osaltamme jo varsin pitkälle lukkoon lyöty. Suurimman asiakasryhmämme laivanrakennuksen osalta vuosi 2010 on vielä hämärän peitossa. Takoman kautta saamme kuitenkin voimaa ja uskottavuutta sekä synergiaetuja, jotka auttavat meitä niin myynnin, materiaaliostojen kuin tuotannonkin puolella. Veli Lemmetty Toimitusjohtaja Tampereen Laatukoneistus Oy

17 Takoma Hydraulics Veli Lemmetty on toiminut Tampereen Laatukoneistuksen palveluksessa jo noin 30 vuotta. Yhtiön myyntijohtaja nimitettiin myös toimitusjohtajaksi vuoden 2008 alussa. Takoman kautta saamme voimaa, uskottavuutta sekä synergiaetuja. Takoma Oyj vuosikertomus 2008

18 18 19 TL HYDRAULICS Räätälöidyt tuotteet Tampereen Laatukoneistus Oy:n vahvuuksia ovat erikoistuminen suuriin, erittäin vaativiin käyttötarkoituksiin suunniteltuihin sylintereihin, räätälöidyt tuotteet sekä omissa käsissä oleva valmistusprosessi. Yrityksen liikevaihto on kasvussa erityisesti laivanrakennusteollisuuden hyvän menekin ansiosta. Kehityksen uskotaan jatkuvan myös tulevalla tilikaudella. Uteliaisuudesta koneistukseen Toistakymmentä vuotta sorvin ääressä työskennellyt Jaana Kaunisto siirtyi Tampereen Laatukoneistuksen palvelukseen tekstiilialalta keväällä Neljän lapsen äiti ja yhden lapsen isoäiti päätyi 90-luvun laman jälkimainingeissa kaksivuotiselle koneistajakurssille pelkästä uteliaisuudesta. Se olikin ihan mielenkiintoista ja kun alun pienet pelot hellittivät, sitä huomasi osaavansakin jotakin. Vaikka en minä vieläkään ole ihan varma, mitä minä isona teen. Nostureista ja muista apuvälineistä huolimatta tämä työ on fyysisesti aika raskasta, Kaunisto sanoo. Toivelistalla uuden oppiminen Kaunisto haki Tampereen Laatukoneistukseen, koska yritys oli silloin ainoa, joka haki työntekijöitä omalla nimellään ilman vuokrayritystä välikätenä. Työ Lielahdessa on maistunut, vaikka joskus vaihtelu tekisikin terää. Teen pääasiassa samoja kappaleita hieman eri kokoisina. Välillä olisi mukava vaihtaa tuotetta tai miksei konettakin. Ehkä Takoman laajentuessa tulee lisää mahdollisuuksia erilaisten työtehtävien kokeilemiseen. Kaunisto on huomannut omistajanvaihdoksen vaikutuksen ainakin siinä, että tarpeellisia työkaluja uusitaan ripeämpään tahtiin. Uusien koneiden myötä kokenutkin sorvari oppii uutta. Oma motivaatio pysyy paremmin yllä, kun ei rutinoidu liikaa. Ja onhan se myös yrityksen etu, että työntekijät hallitsevat useampia koneita.

19 Takoma Hydraulics Omistajanvaihdoksen vaikutuksen huomaa ainakin siinä, että tarpeellisia työkaluja uusitaan ripeämpään tahtiin. Takoma Oyj vuosikertomus 2008

20 20 21 Takoma Oyj:n hallinnointikäytäntö Sovellettavat säännökset Takoma Oyj:n hallinnoinnissa noudatetaan Suomen lainsäädäntöä, erityisesti osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalakia ja kirjanpitolakia, NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöjä sekä yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiö noudattaa hallinnoinnissa lisäksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n, Keskuskauppakamarin sekä Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n vahvistamaa voimaan tullutta suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (Corporate Governance -suositus) jäljempänä luetelluin poikkeuksin. Hallinnointikäytäntö on julkaistu yhtiön kotisivuilla. Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous on Takoma Oyj:n ylin päättävä elin. Varsinaisen yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus, joka tekee esitykset kokouksessa käsiteltävistä asioista. Varsinainen yhtiökokous on yhtiöjärjestyksen mukaan pidettävä vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai mikäli osakkeenomistaja tai omistajat, joilla on vähintään 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, tai yhtiön tilintarkastaja sitä vaativat. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen kokousta julkaisemalla kokouskutsu yhtiökokouksen määräämässä vähintään yhdessä valtakunnallisen levikin omaavassa sanomalehdessä. Kokouskutsu sekä hallituksen esitykset yhtiökokoukselle julkaistaan lisäksi pörssitiedotteena ja yhtiön kotisivuilla. Yhtiön toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla oleva henkilö osallistuvat yhtiökokoukseen, ellei heidän poissaololleen ole painavia syitä. Yhtiökokouksessa päätettäviä asioita ovat muun muassa tilinpäätöksen vahvistaminen, voitonjako ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valitseminen ja heidän palkkionsa määrääminen. Hallitus Takoma Oyj:n hallitus huolehtii konsernin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä ohjaa ja valvoo konsernin toimintaa. Hallituksen jäsenet valitsee varsinainen yhtiökokous. Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Yhtiöjärjestyksessä ei ole erityistä hallituksen jäseniä koskevaa asettamisjärjestystä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen tehtävät Hallitus on laatinut toimintaansa varten kirjallisen työjärjestyksen ja vuosisuunnitelman. Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työtapojaan. Hallituksessa käsiteltäviin ja päätettäviin tehtäviin kuuluvat erityisesti toimitusjohtajan valinta, konsernin strategia ja tavoitteet, vuotuiset budjetit ja toimintasuunnitelmat sekä niiden toteutumisen valvonta, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä osavuosikatsausten käsitteleminen ja hyväksyminen, osinkopolitiikan määrittäminen ja ehdotuksen tekeminen yhtiökokoukselle vuosittain maksettavasta osingon määrästä, yrityskaupat ja muut merkittävät investoinnit, konsernin raportoinnin, riskienhallinnan ja johtamisjärjestelmien toiminnan varmistaminen. Hallituksella ei ole erillisiä valiokuntia. Hallituksen kokoonpano tilikaudella 2007/2008 Takoma Oyj:n pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen viisi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Juha Sarsama, Kimmo Korhonen, Harri Nikunen, Juhani Vesterinen ja Veli Ollila. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Juha Sarsaman. Riippumattomuusarviointi Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden ja todennut, että tällä hetkellä yhtiöllä on kaksi merkittävistä osakkeenomistajista riippumatonta hallituksen jäsentä: Harri Nikunen ja

21 Hallinnointikäytäntö Juhani Vesterinen. Corporate Governance suosituksista poiketen tämän hetkisen viisihenkisen hallituksen jäsenten enemmistö ei kuitenkaan ole yhtiöstä riippumattomia. Yhtiön hallituksen mukaan hallituksen kokoonpanon tulee heijastaa selvästi yhtiön omistusrakennetta ja tavoitteena on suurimpien osakkeenomistajien kattava ja jatkuva edustus hallituksessa. Kokoukset tilikaudella 2007/2008 Tilikaudella 2007/2008 hallituksella oli yhteensä 17 kokousta, joista 8 oli puhelinkokousta. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistuminen kokouksiin oli 100 %. Hallituksen palkkiot tilikaudella 2007/2008 Vuoden 2007 varsinaisen yhtiökokouksen päättämä hallituksen jäsenen palkkio on euroa kuukaudessa. Yhtiöön tai sen kanssa samassa konsernissa olevaan yhtiöön työ- tai palvelusuhteessa olevalle hallituksen jäsenelle ei kuitenkaan makseta palkkiota. Edellä mainitun lisäksi hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja päivärahaan ja matkakustannusten korvaukseen. Toimitusjohtaja Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää tämän palvelussuhteen ehdoista, jotka määritellään toimitusjohtajasopimuksessa. Toimitusjohtajan tehtävä on johtaa yhtiön operatiivista hallintoa ja konsernin liiketoimintaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Emoyhtiön toimitusjohtaja toimii konsernin liiketoimintayhtiöiden hallitusten puheenjohtajana. Takoma Oyj:n toimitusjohtajan tehtävässä aloitti Kimmo Korhonen. Toimitusjohtaja Kimmo Korhosen palkka ja muut etuudet tilikaudella 2007/2008 olivat euroa. Toimitusjohtajan kanssa ei ole sopimusta eläkkeellesiirtymisiästä. Yhtiössä ei ole käytössä osakejohdannaisia kannustinjärjestelmiä. Toimitusjohtajasopimuksen mukainen irtisanomisaika on 6 kuukautta ja eroraha vastaa 12 kuukauden palkkaa. Johtoryhmä Konsernin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa toiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa sekä valmistelee emoyhtiön hallituksessa käsiteltäviä asioita. Se muun muassa valmistelee konsernin strategista suunnittelua ja budjetointia, valvoo suunnitelmien toteutumista ja raportointia sekä valmistelee yrityskauppoja ja muita merkittäviä investointeja. Konsernin johtoryhmä muodostettiin ja siihen kuuluvat toimitusjohtaja, konsernin talousjohtaja ja konsernin kehitysjohtaja. Liiketoiminnan organisointi Takoma-konsernin liiketoiminta on jaettu liiketoiminta-alueisiin. Liiketoiminta-alueiden johtajat raportoivat Takoma Oyj:n toimitusjohtajalle. Kunkin liiketoiminta-alueen hallitukseen kuuluu Takoma Oyj:n toimitusjohtajan lisäksi Takoma Oyj:n hallituksen erikseen määrittelemät henkilöt. Liiketoimintaalueiden raportointi ja valvonta perustuvat vuosittain tehtäviin budjetteihin ja liiketoimintasuunnitelmiin sekä kuukausittain tehtävään sisäiseen tulos- ja taseraportointiin. Myynti/toimitusraportit laaditaan soveltuvin osin päivittäin, viikoittain tai kuukausittain. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Vastuu yhtiön valvonnan järjestämisestä kuuluu yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Hallitus valvoo ja arvioi konsernin riskienhallinta- ja valvontaprosessien riittävyyttä, tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta. Toimitusjohtaja huolehtii koko konsernin kirjanpidon luotettavuudesta ja valvontamekanismien järjestämisestä. Yhtiön taloudellista kehitystä ja asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan kuukausittain yhtiön sisäisen raportointijärjestelmän avulla. Toteumatietojen lisäksi raportoidaan vähintään vuosineljänneksittäin konsernin taloudellista tilaa koskevat ennusteet kuluvalle vuodelle. Konsernilla ei ole erillistä omaa sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Konsernin tilintarkastaja arvioi osana toiminnan laillisuusvalvontaa myös yhtiön sisäisen valvontajärjestelmän toimivuutta. Yhtiön liiketoimintaan sisältyvät riskit on jaettu seuraaviin eri osa-alueisiin: yritysostot liiketoiminta-alueisiin liittyvät liiketoimintariskit avainhenkilöihin liittyvät riskit vakuutettavat riskit rahoitusriskit oikeudelliset, verotukselliset ja säännökselliset riskit. Riskienhallinnan tavoitteena on turvata edellytykset liiketoiminnan tavoitteiden ja strategian toteuttamiselle ja toiminnan jatkumiselle. Konsernin talousjohtaja vastaa yhdessä liiketoimintayhtiöiden johdon kanssa rahoitusriskien tunnistamisesta ja tekee tarvittavat toimenpiteet riskeiltä suojautumiseen. Takoma Oyj vuosikertomus 2008

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 1 (5) DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 Hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 2 (5) Hallituksen

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 112011 3 (6) 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Merkittiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjäijestyksen mukaisesti

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN 1 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN Hallitus ehdottaa 11.4.2017 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 vahvistettavan taseen

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2) PÖRSSITIEDOTE 9.4.2003 klo 13.00 1 (2) :N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 1,25 euroa osinkoa vuodelta 2002. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien osakkeiden luovuttamiseen

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,

Lisätiedot

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen United Bankers Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 2.3.2016 kello 15:15 Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Aika Keskiviikko 23. maaliskuuta 2016 klo 15.00 Paikka Vanha Ylioppilastalo, musiikkisali,

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2013 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2013 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Keskiviikko 31.3.2010 klo 13.00-13.30 Paikka Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi Läsnä Paikalla olivat pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta osallistujaluettelosta

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 12.4.2017 Copyright Bittium Corporation Bittium Corporation, Tutkijantie 8, FI-90590 Oulu, FINLAND, +358 40 344 2000, +358 8 343 032 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 24.4.2014 klo 13.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen KUTSU SRV YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 23.3.2017 kello 16.00 alkaen SRV Yhtiöt Oyj:n toimitalossa

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 24.3.2015 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina klo 11.00 alkaen yhtiön auditoriossa, Hyvinkäällä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta.

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1/2011 Aika: 7.4.2011 klo 16.30 Paikka: Pörssitalo, Fabianinkatu 14, Helsinki Läsnä: Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1 Kokouksen

Lisätiedot

ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30

ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30 ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU Atria Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 29.4.2009 kello 13.00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen ASPOCOMP GROUP OYJ, Yhtiökokouskutsu, 26.2.2015 klo 9.45 KUTSU ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Aspocomp Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään

Lisätiedot

8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen

8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään tiistaina 12.4.2016 klo 11.00 yhtiön asiakaspalvelukeskuksen auditoriossa osoitteessa Ponssentie

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013

Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013 Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 7.2.2014 Oriola-KD tammi-joulukuu 2013 Ruotsissa kannattavuus vahvistui molemmissa liiketoiminnoissa Venäjän tukkukaupan liiketappio heikensi

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo 13.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2011 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen Pörssitiedote 13.4.2016 klo 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 9.5.2016 klo 15.00 osoitteessa Scandic Marski, kokoustila Carl,

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Incap Oyj Pörssitiedote 11.3.2016 klo 8.00 YHTIÖKOKOUSKUTSU Incap Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 6.4.2016 klo 15 BANKin Wall Street -kokoustiloissa

Lisätiedot

ASPON YHTIÖKOKOUSKUTSU

ASPON YHTIÖKOKOUSKUTSU Etusivu Ajankohtaista Aspo-konsernin tiedotteet Pörssitiedotteet ASPON YHTIÖKOKOUSKUTSU ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.3.2009 klo 8.30 Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SOPRANO OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Soprano Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 8.5.2013 kello 14 alkaen yhtiön toimitiloissa Helsingissä

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 26.3.2013 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2013 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 )

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 ) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.4.2000 klo 9.00 1 ( 2 ) OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 0,90 euroa osinkoa vuodelta 1999. Nykyiset hallituksen jäsenet valittiin uudelleen hallitukseen.

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 1 / 5 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Aika Torstaina 7.4.2016 klo 15.30 Paikka Kattilahalli, Suvilahti, Sörnäisten rantatie 22, 00540 Helsinki Taaleri Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen

Lisätiedot

2 3 Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille suuryrityksille. Yhtiön kapasiteettia ja osaamista kasvatetaan

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/2013 VACON OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, Vaasa

PÖYTÄKIRJA 1/2013 VACON OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, Vaasa VACON OYJ:N Aika Tiistai klo 15.00 16.25 Paikka Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, 65200 Vaasa Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,17 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU. 6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

YHTIÖKOKOUSKUTSU. 6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Comptel Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 6.4.2016 kello 16.30 Messukeskuksen kokoustilassa 208, osoitteessa Messuaukio 1, 00520

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1 (6) PÖYTÄKIRJA INCAP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2016 Aika: klo 15-16.20 Paikka: Läsnä: BANKin kokoustilat, Unioninkatu 20, 00130 Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa

Lisätiedot

SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A. No. 1/2010. Sievissä 8. päivänä huhtikuuta 2010 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010

SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A. No. 1/2010. Sievissä 8. päivänä huhtikuuta 2010 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010 SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A No. 1/2010 Sievissä 8. päivänä huhtikuuta 2010 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010 Aika: 8.4.2010 alkaen klo. 14:00 Paikka: Yhtiön pääkonttori, Sievi

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (3)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (3) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.4.2005 klo 13.00 1 (3) OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 0,65 euroa osinkoa vuodelta 2004. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien A-osakkeiden

Lisätiedot

ZEELAND FAMILY OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2016

ZEELAND FAMILY OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2016 ZEELAND FAMILY OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2016 KUTSU ZEELAND FAMILY OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEEN 7.4.2016 Zeeland Family Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 31.3.2016 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden voitto

Lisätiedot

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsaus

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsaus 1 (5) ETTEPLAN OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Etteplan Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 26. maaliskuuta 2014 kello 13:00 alkaen Yhtiön toimitiloissa Vantaalla,

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Liite 6 Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE Oyj:n hallitus (hallitus) on 5.12.2007 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden (KONE-konserni) avainhenkilöille sekä

Lisätiedot

1 (3) 1 (3) Optio-oikeuksien antaminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamiseksi. Ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat:

1 (3) 1 (3) Optio-oikeuksien antaminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamiseksi. Ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat: 1 (3) 1 (3) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilivuodelta 2008 ja myönsi vastuuvapauden

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.2.2010 klo 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU Martela Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 16.3.2010 klo 15.00 Martelatalossa, Takkatie

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen AFFECTO OYJ -- PÖRSSITIEDOTE -- 13.2.2014 klo 12.30 Kutsu Affecto Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Affecto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 10.4.2014

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen Atria Oyj Yhtiökokouskutsu Atria Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 28.4.2016 kello 13:00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie 13, Helsinki,

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN 1/5 YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Enfo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2016 kello 13.00 alkaen yhtiön toimitiloissa

Lisätiedot

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 2007-03-22 1 (6) TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 Aika Paikka Läsnä 22.3.2007, klo 17.00 alkaen TietoEnator Oyj, Kutojantie 6-8, Espoo Läsnä oli henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamina

Lisätiedot

KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 1 (5) KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN YIT Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 15. päivänä maaliskuuta 2016 alkaen klo 10.00 Finlandia-talon

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 21.4.2015 klo 11.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Siili Solutions Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 25.2.2016 kello 10.05 Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun 6. päivänä 2017 kello 15.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie

Lisätiedot

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5)

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5) INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.08.2000 klo 14.10 1 (5) INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2000 Incap-konsernin liikevaihdon kasvu jatkui voimakkaana ja oli 29 prosenttia. Elektroniikan sopimusvalmistuksen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja 1/2016 Varsinainen yhtiökokous

Kokouspöytäkirja 1/2016 Varsinainen yhtiökokous Kokouspöytäkirja 1/2016 Varsinainen yhtiökokous Pöyry Oyj PL 4 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus 1009321-2 Puh. +358 10 3311 Faksi +358 10 33 21816 E-mail: group@poyry.com

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 SIEVI CAPITAL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 0190457-0 No. 1/2014 SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 AIKA: 8.4.2014 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon

Lisätiedot

KUTSU FARON PHARMACEUTICALS OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU FARON PHARMACEUTICALS OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU FARON PHARMACEUTICALS OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Faron Pharmaceuticals Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 26. toukokuuta 2016 kello 10 alkaen BioCity-rakennuksen

Lisätiedot

HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010

HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010 HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 23.4.2010 klo 11.00 13.10 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Kongressisiiven A-sali, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen YHTIÖKOKOUSKUTSU Valmet Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 22. päivänä maaliskuuta 2016 klo 13.00 alkaen Messukeskuksen salissa 101, osoitteessa Messuaukio

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA JA SIHTEERIN KUTSUMINEN

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA JA SIHTEERIN KUTSUMINEN Tectia Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU Tectia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan täten varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28. maaliskuuta 2012 klo 10.00 alkaen osoitteessa: Töysänkatu 1, Helsinki,

Lisätiedot