SISÄLLYSLUETTELO. tilinpäätös SCANFIL VUOSIKERTOMUS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. tilinpäätös SCANFIL VUOSIKERTOMUS 2013"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2013

2 SISÄLLYSLUETTELO 3 Tietoja osakkeenomistajille 4 Scanfi l lyhyesti 5 Avainluvut Toimitusjohtajan katsaus 7 Liiketoiminta 8 Tehtaat 9 Henkilöstö 10 Hallitus ja johtoryhmä 12 Tiedotteet tilinpäätös 14 Hallituksen toimintakertomus Konsernin tuloslaskelma, IFRS 18 Konsernitase, IFRS 19 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS 20 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS 21 Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet, IFRS 26 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot, IFRS 46 Konsernin tunnusluvut 47 Tunnuslukujen laskentakaavat 48 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 49 Emoyhtiön tase, FAS 50 Emoyhtiön rahavirtalaskelma, FAS 51 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot, FAS 55 Osakkeet ja osakkeenomistajat 57 Hallituksen voitonjakoehdotus 58 Tilintarkastuskertomus 59 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

3 TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE yhtiökokous Scanfil Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 8. päivänä huhtikuuta 2014 alkaen klo yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Yritystie 6, Sievi. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaisesti julkaistussa yhtiökokouskutsussa mainitut asiat, jotka on esitetty lisäksi yhtiön yhtiökokousta koskevassa pörssitiedotteessa ja yhtiön internet-osoitteessa www. scanfil.com. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään on merkitty Scanfil Oyj:n osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajien on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään klo mennessä joko kirjallisesti osoitteeseen Scanfil Oyj, Yritystie 6, Sievi, puhelimitse numeroon (08) tai sähköpostitse Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautu- misajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Osingonmaksu Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että päättyneeltä tilikaudelta maksetaan vapaasta omasta pääomasta osinkoa 0,05 euroa osaketta kohden, yhteensä ,95 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on ja osingon maksupäivä Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. taloudellinen informaatio Scanfil Oyj julkaisee vuonna 2014 seuraavat taloudelliset katsaukset: - Tilinpäätöstiedote Vuosikertomus viikko 12/ Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta Taloudelliset katsaukset ilmestyvät suomeksi ja englanniksi. Ne julkaistaan yhtiön kotisivuilla osoitteessa Julkaisuja voi lisäksi tilata osoitteesta Scanfil Oyj, Yritystie 6, Sievi sekä puhelimitse (08) Osakasrekisteri Osakkeenomistajia pyydetään ilmoittamaan nimen- ja osoitteenmuutokset sille pankille, pankkiiriliikkeelle tai Euroclear Finland Oy:lle, joka kunkin osakkaan valitsemana tilinhoitajayhteisönä hallinnoi osakkeenomistajan arvo-osuustiliä. 3

4 SCANFIL LYHYESTI Scanfi l Oyj on kansainvälinen ammattielektroniikan ja tietoliikennejärjestelmien sopimusvalmistaja teet. Tyypillisiä ammattielektroniikan lopputuotteita ovat esimerkiksi automaatiojärjestelmien moduulit, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, analysaattorit, peli-, passikuva- ja pesukoneautomaatit sekä erilaiset säähavaintolaitteet. Varsinaisten tuotteiden valmistuksen lisäksi Scanfi l tarjoaa asiakkaalle palvelukokonaisuuden ja toimitusketjun hallinnan tuotteen koko elinkaaren ajalle. Scanfi l Oyj on pörssilistattu (NASDAQ OMX, Helsinki, SCL1V) kansainvälinen tietoliikenne- ja elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja. Yhtiöllä on lähes 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistuksesta. Sen asiakkaita ovat kansainvälisesti toimivat ammattielektroniikan ja tietoliikennejärjestelmien valmistajat. Yhtiön tärkeimpiä tietoliikennetuotteita ovat mm. matkaviestin- ja tietoliikenneverkon laitejärjestelmät, niiden integrointi sekä niihin liittyvien moduulien kokoonpano ja testaus. Ammattielektroniikan tuotteita ovat mm. valmiiksi kokoonpannut ja lopputestatut laitteet, elektroniikkamoduulit, emolevyt sekä ladotut piirilevyt ja kaapelivalmis- globaali valmistus Scanfi l Oyj:n pääkonttori sijaitsee Suomessa Sievissä. Tuotantoa yhtiöllä on Suomessa, Kiinassa, Unkarissa ja Virossa. Vuonna 2013 Scanfi lin liikevaihto oli 188,5 milj. euroa, ja sen palveluksessa oli vuoden 2013 lopussa yhteensä 1667 henkilöä joista Suomen ulkopuolella noin 85 %. Kokonaisvaltainen elinkaaren hallinta Huolto-, After-sales varaosaja korjauspalvelut services Distribution Jakelu ja and outbound logistiikka logistics Osallistuminen Osallistuminen asiakkaan tuotekehitykseen asiakkaan Globaali Global manufacturing valmistus 5 INTEGROINTI 2 Toimittajaverkoston määrittely Sourcing 4 3 Purchasing Hankintatoimi and inbound ja logistiikka logistics New product Tuotannollistaminen introduction and ja prototyyppivalmistus prototyping 4

5 AVAINLUVUT Konserni Liikevaihto Liikevoitto ja liikevoittoprosentti Sijoitetun pääoman tuotto milj.euroa 250 milj.euroa % 12 % ,3 4,5 6, Omavaraisuusaste Nettovelka Tulos per osake % 80 milj. euroa 2 euroa 0, ,12 0,09 0,06 0, , Liikevaihto alueellisten toimintasegmenttien mukaan Henkilöstö alueittain 58% 42% Eurooppa Aasia Eurooppa Aasia 5

6 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Henkilöstön merkitys korostuu Vuosi 2013 oli Scanfilille hyvä, vaikka monilla markkina-alueilla yleinen kysyntätilanne säilyi haastavana. Globaalit megatrendit vauhdittivat monien ammattielektroniikka-asiakkaidemme menestymistä ja siten myös Scanfilin liiketoiminnan myönteistä kehitystä. Näitä megatrendejä ovat mm. ilmasto- ja ympäristönmuutokset ja niiden hallinta, energiatehokkuus, uusiutuvan energian hyödyntäminen, automaation ja älykkäiden sovellusten lisääntyminen sekä toisaalta kaupungistuminen ja vahva talouskasvu Aasiassa. Sekä Scanfilin liikevaihto että kannattavuus paranivat vuonna Yhtiön liikevaihto oli 188,5 milj. euroa (180,9 milj. euroa vuonna 2012) ja liikevoitto 11,8 (8,1) milj. euroa. Pystyimme siis kasvamaan kannattavasti, mikä antaa meille hyvän lähtökohdan kehittää toimintaamme ja vastata sidosryhmiemme tarpeisiin. Liikevaihdostamme noin 58 % syntyi Euroopassa ja 42 % Kiinassa. Ammattielektroniikkatuotteiden kysyntä kasvoi vuodesta 2012, ja niiden suhteellinen osuus Scanfilin liikevaihdosta oli noin 82 %. Tietoliikennetuotteiden kysyntä väheni edelleen vuodesta Osaavat ihmiset avainasemassa Sopimusvalmistuksessa on yleistä, että tuotantokoneet ja -linjat ovat pitkälle standardoituja. Prosessit ja erityisesti ihmiset ovat jokaisella sopimusvalmistajalla omaleimaisia ja jopa ainutlaatuisia. Motivoituneella henkilöstöllä onkin erittäin oleellinen rooli, kun erottaudutaan kilpailussa positiivisesti. Vuonna 2013 uudistimme henkilöstötutkimuksemme, mikä antaa meille entistä paremmat valmiudet henkilöstön kehittämiseen, työnteon hidasteiden ja esteiden poistamiseen ja työtyytyväisyyden parantamiseen. Tyytyväinen ja osaava henkilöstö on avainasemassa asiakastyytyväisyyden ja pitkäaikaisten asiakkuuksien kehittymisessä. Yhteensä meitä Scanfililäisiä on noin 1700 ihmistä. Lähes puolet työskentelee Kiinassa, Virossa noin 30 %, Unkarissa noin 10 % sekä Suomessa noin 14 %. Hyvä pohja tulevaisuuteen Visiomme on tulla asiakkaidemme halutuimmaksi sopimusvalmistuskumppaniksi. Autamme asiakkaitamme menestymään tarjoamalla luotettavasti ja jatkuvasti juuri heille sopivia, tehokkaita tapoja toimitusketjun hallintaan ja tuotteiden valmistamiseen. Kykymme tarjota monipuolista osaamista vaativaa valmistuspalvelua ja tuotantomme korkea vertikaalinen integrointiaste näkyvät asiakkaillemme entistä selvemmin paitsi kilpailukykyisenä hinnoitteluna myös nopeutena ja joustavuutena. Tavoittelemme kannattavaa kasvua. Tähän hyvän pohjan antavat nykyiset pitkäaikaiset asiakkuutemme ja toimemme uusasiakashankinnassa. Olemme vahvistaneet myyntiämme ja asiakaspalveluamme ja tavoittelemme uusia asiakkuuksia erityisesti Keski-Euroopassa ja Kiinassa. Haluan kiittää Scanfilin henkilöstöä, asiakkaita, toimittajia ja muita yhteistyökumppaneita sekä omistajia luottamuksesta ja hyvästä yhteistyöstä vuonna Petteri Jokitalo toimitusjohtaja Scanfil Oyj ja Scanfil EMS Oy 6

7 LIIKETOIMINTA STRATEGIA missio Scanfi l auttaa asiakkaitaan menestymään tarjoamalla luotettavan ja tehokkaan valmistuspalvelun sekä toimitusketjun toteutuksen. VisiO Olemme asiakkaidemme ensisijainen valinta valmistuskumppaniksi. STRATEGISET VAHVUUDET Toimimme lähellä asiakkaitamme Nopeus, joustavuus ja luotettavuus kokonaisvaltaisen toimitusketjun hallinnan ja vertikaalisesti integroidun valmistuksen avulla Vakavaraisuus Scanfi lin palvelukonsepti on laaja: pystymme toteuttamaan asiakkaan tuotteen koko toimitusketjun. Palvelumme ulottuvat aina asiakkaan tuotesuunnittelun tukemisesta ja protovalmistuksesta materiaalien ja osto-osien hankintaan, tuotteen valmistukseen, testaukseen ja logistisiin ratkaisuihin. Valmistuksemme ytimenä on vertikaalisesti integroitu tuotanto. Se tarkoittaa, että tuotteen valmistusketjussa suuri osa jalostuksesta keskitetään yhteen valmistuspaikkaan. Esimerkiksi Viron tehtaalla pystymme valmistamaan integroituja tuotteita, joihin valmistamme Virossa ohutlevymekaniikkaosat, elektroniikan kuten ladotut piiri- ja emolevyt, erilaiset kaapelivalmisteet sekä virtakiskot. Näin pystymme tarjoamaan asiakkaillemme parhaan mahdollisen kokonaisuuden: kilpailukykyiset hinnat, nopeat toimitukset sekä joustavan ja luotettavan palvelun. Scanfi lin asiakaskunta muodostuu sekä ammattielektroniikan että tietoliikennetekniikan kansainvälisistä valmistajista, joista monet ovat oman alansa merkittäviä toimijoita. Asiakkaitamme ovat esimerkiksi ABB, Alcatel-Lucent, Cassidian, Ericsson, Kone, Metso, NSN, RAY, Teleste, The Switch, Vacon ja Vaisala. Scanfi lin liiketoiminnalle on keskeistä pitkäaikainen ja syvä yhteistyö suurten avainasiakkaiden kanssa. Liiketoiminnan pääpaino on tällä hetkellä ammattielektroniikassa, joka muodostaa noin 82 % konsernin liikevaihdosta. Sopimusvalmistajana Scanfilin toiminnan kehittäminen seuraa asiakastarpeiden muutoksia. Yhtiön tavoitteena on laajentaa asiakaskuntaa erityisesti Keski-Euroopassa ja Kiinassa. Viime vuonna kysyntä kasvoi eniten Viro tehtaalla, jossa investointiin sekä mekaniikka- että elektroniikkatuotantoon. Viron tehtaan henkilöstö kasvoi lähes 15 % vuoden aikana. Scanfilin vertikaalisesti integroitunut tuotantojärjestelmä Toimittaja verkosto Scanfil palvelut Valmis tuote SUUNNITTELU ELEKTRONIIKKA KAAPELIVALMISTEET MEKANIIKKA INTEGROINTI TESTAUS 7

8 T E H TA AT Suzhou, Kiina Sievi, Suomi Pärnu, Viro Budapest, Unkari Hangzhou, Kiina Sievi, Suomi Suzhou, Kiina - ohutlevymekaniikka - integrointi - henkilöstö lattiapinta-ala m2 - elektroniikka - kaapelivalmisteet - integrointi - henkilöstö Lattiapinta-ala: m2 Pärnu, Viro Hangzhou, Kiina - ohutlevymekaniikka - elektroniikka - kaapelivalmisteet - kupari-/alumiini virtakiskot, tinaus - integrointi - henkilöstö Lattiapinta-ala: m2 - ohutlevymekaniikka - integrointi - henkilöstö Lattiapinta-ala: m2 Budapest, Unkari - ohutlevymekaniikka - integrointi - henkilöstö Lattiapinta-ala: m2 8 SC A N F I L VU OS I K E RTOM U S

9 HENKILÖSTÖ Motivoitunut ja osaava henkilöstö ratkaisee Sopimusvalmistuksessa asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen vaatii henkilöstöltä paljon. Standardisuoritus ei useinkaan riitä, vaan asiakkaat odottavat valmistuspartneriltaan jatkuvaa toiminnan kehittämistä, proaktiivisuutta ja viimeistenkin kivien kääntämistä. Henkilöstö keskimäärin Henkilöstö keskimäärin henkilöä henkilöä Henkilöstön osaaminen ja motivaatio ratkaisee pitkälle sen onnistuuko sopimusvalmistaja täyttämään - tai ylittämään - asiakkaan odotukset. Näin ollen on luonnollista, että Scanfi lin henkilöstöhallinnolta vaaditaan paljon ja että henkilöstön ja työtyytyväisyyden kehittäminen on siinä etusijalla. Scanfilin palveluksessa on lähes 1700 eri alojen ammattilaista kahdessa maanosassa ja neljässä maassa. Suomen ulkopuolella henkilöstöstä on yli 85 %. operatiivisten tavoitteiden saavuttamista ja toisaalta henkilökohtaista kasvua ja työhyvinvointia. Yksikkö- ja tehdaskohtaisten vuosittaisten koulutussuunnitelmien toteuttamisessa käytetään sekä yhtiön sisäisiä asiantuntijoita että ulkoisia yhteistyökumppaneita. Sisäisesti järjestettävät koulutukset liittyvät tyypillisesti tuotantoprosessien kehittämiseen mm. Lean- ja Six Sigma -periaatteiden avulla. Ulkoisia kouluttajia käytetään mm. esimies- ja johtamiskoulutuksessa. Kiinassa yhtiöllä on aktiivisessa käytössä multimediapohjainen verkko-opiskelualusta, jossa on kursseja Henkilöstö vahvasti mukaan kehittämiseen Scanfi l järjesti syksyllä 2013 Henkilöstö työyhteisökyselyn koko konsernin henkilöstölle. Henkilöstö keskimäärin den parantamiseen (5S) ja ESD-suo- keskimäärin esimerkiksi perehdytykseen, tuottavuu- henkilöä Kyselyn tavoitteena oli saada henkilöä 2500 henkilöstön mielipiteitä siitä, mitkä asiat 2500 yhtiös- Osaamisen kehittämisen lisäksi yhtiö jaukseen liittyen sä ovat hyvin, mitä voidaan parantaa 2027 ja on kehittänyt motivoivia palkkaus- ja tulospalkkiojärjestelmiä, joiden avulla vah mitkä ovat mahdollisia tehokkaan 1500 työnteon esteitä. Jokaisella scanfi lilaisella 1500 kaivistetaan 1669 vuosittaisten 1673 kehitysalueiden ja kissa yksiköissä oli mahdollisuus 1000ilmaista määritettyjen strategisten tavoitteiden 1000 mielipiteensä ja ottaa kantaa mm. työnteon helppouteen, yhtiön johtamiseen, 500 toteutumista. 500 kehittämiseen, avoimuuteen ja 0yhteis- työhön. Henkilöstö lukuina Vuoden lopussa konsernin palveluksessa oli (1 653 vuonna 2012) Henkilöstö osallistui aktiivisesti tutkimukseen: jopa 83 % vastasi kyselyyn. henkeä, joista (1 415) työskenteli Tutkimuksen tulokset esiteltiin ja käsiteltiin koko henkilöstön kanssa Henkilöstö mm. maittain men ulkopuolisen henkilöstön osuus oli Suomen ulkopuolisissa yksiköissä. Suo- Henkilöstö maittain tehdas- ja toimintokohtaissa tiimeissä. vuoden lopussa 86 (86) prosenttia. Kiinassa työskentelevän 241 Suomi henkilöstön osuus Käytyjen tiimikeskustelujen perusteella 241 Suomi määritettiin toimenpiteet havaittuihin oli 46 prosenttia. Konsernin keskimääräinen henkilömäärä vuonna 2013 oli 491 Viro kehitysalueisiin. Toimenpiteiden vaikutuksia arvioidaan vuoden 2014 syksyllä (1 669) henkeä. 491 Viro 171 Unkari uudelleen järjestettävän kyselyn avulla. Scanfi l-konsernin 171 Unkari henkilöstömäärä maittain oli: 764 Suomi Kiina241, Viro 491, Unkari Koulutus tukee tavoitteita 171 ja Kiina 764. Kiina Yht Henkilöstön ja osaamisen kehittäminen Yht tukee osaltaan yhtiön strategisten ja vuotta Henkilöstö maittain Henkilöstö maittain % 100% Suomi Suomi Keski-ikä maittain Keski-ikä maittain 241 Suomi 241 Suomi 491 Viro 491 Viro 171 Unkari 171 Unkari 764 Kiina 764 Kiina Yht Yht vuotta Suomi Viro Unkari Kiina Suomi Viro Unkari Kiina miehet naiset yht. miehet naiset yht. Sukupuolijakauma maittain Sukupuolijakauma maittain Viro Unkari Kiina Viro Unkari Kiina naiset % miehet % naiset % miehet % 9

10 HALLITUS JA JOHTORYHMÄ Scanfi l Oyj Hallitus Harri Takanen hallituksen puheenjohtaja diplomi-insinööri syntynyt 1968 Hallituksen jäsen 2013 lähtien Sievi Capital Oyj:n toimitusjohtaja lähien Sievi Capital Oyj:n toimitusjohtajana sekä Scanfi l Oyj:n ja Scanfi l EMS Oy:n toimitusjohtajana Hallituksen puheenjohtaja: Jussi Capital Oyj Omistaa Scanfi l Oyj:n osaketta ( ) Jorma J. Takanen kemian insinööri syntynyt vuonna 1946 Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2012 lähtien Sievi Capital Oyj:n perustaja ja toimitusjohtaja sekä ja konsernijohtaja Hallituksen puheenjohtaja: Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö Hallituksen jäsen: iloq Oy, IonPhasE Oy, Apetit Oyj Hallintoneuvoston jäsen: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Omistaa Scanfi l Oyj:n osaketta ( ). Riitta Kotilainen sähkövoimatekniikan insinööri syntynyt vuonna 1958 Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2013 lähtien. E. Kotilainen Oy:n ja Varikot Oy:n toimitusjohtaja Hallituksen jäsen: Sievin kunta Hallintoneuvoston jäsen: POP Sievin Osuuspankki Omistaa Scanfi l Oyj:n osaketta ( ) Tuomo Lähdesmäki diplomi-insinööri, MBA (INSEAD). syntynyt vuonna 1957 Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2012, Boardman Oy:n perustajajäsen ja partneri vuodesta 2002, Elcoteq Oyj:n toimitusjohtaja vuosina , Leiras Oy:n toimitusjohtaja vuosina Hallituksen puheenjohtaja: Aspocomp Group Oyj, Terästorni Oy, Turun yliopistosäätiö, West Welding Oy, Viafi n Oy, Renewa Oy, Liedon Vanhalinna säätiö, Tuomo Lähdesmäki Oy, Ovenia Oy, Nesco Invest Oy Hallituksen jäsen: Meconet Oy, Metsä Tissue Oyj, Yliopiston Apteekki, Vaaka Partners Oy. Omistaa Scanfi l Oyj:n osaketta ( ) Jarkko Takanen tuotantotalousinsinööri ja laskentatoimen merkonomi syntynyt vuonna 1967 Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2012 Jussi Capital Oy:n toimitusjohtaja, Sievi Capital konsernin palveluksessa eri johtotehtävissä. Belgiassa toimineen tytäryhtiön toimitusjohtajana Hallituksen jäsen: Sievi Capital Oyj, Efore Oyj Hallituksen varajäsen: Jussi Real Estate Oy Omistaa Scanfi l Oyj:n osaketta ( ). 10

11 HALLITUS JA JOHTORYHMÄ Scanfi l EMS Oy Johtoryhmä Petteri Jokitalo CEO Scanfi l Oyj ja Scanfi l EMS Oy diplomi-insinööri syntynyt vuonna 1963 Yhtiön palvelukseen , Meka Pro Oy:n toimitusjohtajana , Scanfi l Oyj:n palveluksessa myynnin - ja toiminnankehittämisen johtotehtävissä ja Nokia Networksin palveluksessa kansainvälisissä tehtävissä vuosina Omistaa Scanfi l Oyj:n osaketta ( ). Tomi Takanen Director, Materials and Logistics tuotantotalouden insinööri. syntynyt vuonna 1972 Yhtiön palveluksessa vuodesta 1997 lähtien, toiminut nykyisessä tehtävässä lähtien, Hangzhoun tytäryhtiön toimitusjohtaja vuosina , avainasiakaspäällikkö vuosina , Sievin elektroniikkatehtaalla tuotantopäällikkö ja tehdaspäällikkö vuosina , projektitehtäviä Sievin mekaniikkatehtaalla Omistaa 113 Scanfi l Oyj:n osaketta ( ). Markku Kosunen Director, Operations tekniikan ylioppilas syntynyt vuonna 1967 Yhtiön palvelukseen , Mecanova Oy:n tuotanto- ja kehitysjohtaja vuosina , Flextronicsin ja Ojalayhtymän Suomen mekaniikkatehtaiden johtotehtävissä vuosina Marjo Nurkkala Director, Finance kauppatieteiden maisteri syntynyt vuonna 1959 Yhtiön talousjohtaja vuodesta 2000 lähtien, talouspäällikkö vuosina , Oy M-Filter Ab:n talouspäällikkö vuosina , Osuuskauppa Jokiseudun konttoripäällikkö vuosina Omistaa Scanfi l Oyj:n osaketta ( ) Timo Sonninen Director, Global Customers koneautomaatioinsinööri syntynyt vuonna 1966 Yhtiön palveluksessa vuodesta 2013 lähtien. Aikaisemmin hän on toiminut Efore Oyj:n Suzhoun tehtaanjohtajana Sitä ennen hän on toiminut Incap Oyj:n palveluksessa mm. valmistuspalvelujen johtajana, elektroniikkavalmistuksen liiketoimintajohtajana ja Vuokatin tehtaan johtajana. Omistaa Scanfi l Oyj:n osaketta ( ). Reijo Pöllä Director, Investment Projects tietoliikennetekniikan insinööri syntynyt vuonna 1951 Yhtiön palveluksessa vuodesta 1977 lähtien, investoinneista vastaava johtaja lähtien. Sitä ennen hän on toiminut mm. yhtiön kotimaan toiminnoista vastaava johtaja , Sievin elektroniikkatehtaan ja Äänekosken tehtaan johtajana Omistaa Scanfi l Oyj:n osaketta ( ). 11

12 TIEDOTTEET Scanfil oyj:n taloudellinen informaatio ja yhtiökokous vuonna Scanfil-konsernin osavuosikatsaus Scanfil oyj:n hallituksen päätös optio-ohjelmasta Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 :n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta Scanfil oyj muuttaa vuoden 2013 näkymää Scanfil-konsernin osavuosikatsaus Scanfil-konsernin osavuosikatsaus Scanfil oyj:n varsinainen yhtiökokous Scanfil oyj:n vuosikertomus, tilinpäätös sekä selvitys hallinto- ja ohjaus- järjestelmästä julkaistu Yhtiökokouskutsu Petteri jokitalo nimitetty scanfil oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi Tilinpäätöstiedote

13 13

14 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Liikevaihto ja tulos Scanfi l-konserni on kansainvälinen tietoliikennetekniikan ja ammattielektroniikan sopimusvalmistaja. Scanfi lillä on yli 36 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Yhtiö on järjestelmätoimittaja joka tarjoaa tuotteitaan ja palveluitaan kansainvälisesti toimiville tietoliikennejärjestelmien ja ammattielektroniikan valmistajille. Tyypillisiä tuotteita ovat matkaviestinja tietoliikenneverkon laitejärjestelmät, automaatiojärjestelmät, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, sähköntuotannon ja siirron laitteet ja järjestelmät, analysaattorit, peliautomaatit sekä erilaiset säähavaintolaitteet. Yhtiöllä on tuotantoa Kiinassa, Unkarissa, Virossa ja Suomessa. Konsernirakenne Scanfi l-konsernin muodostavat emoyhtiö Scanfi l Oyj ja sopimusvalmistusliiketoimintaa harjoittava alakonserni Scanfi l EMS Oy. Scanfi l EMS Oy:n tytäryhtiöitä ovat Kiinassa toimivat Scanfi l (Suzhou) Co., Ltd. ja Scanfi l (Hangzhou) Co., Ltd., Unkarissa toimivat tuotantoyhtiö Scanfi l Kft. (Budapest) ja kiinteistöyhtiö Rozália Invest Kft. (Budapest) sekä Virossa toimiva Scanfi l Oü (Pärnu). Konsernin omistusosuus kaikissa tytäryhtiöissä on 100 %. Scanfi l EMS -konserniin kuluu myös osakkuusyhtiö Greenpoint Oy (omistusosuus 40 %). Vuosi 2013 Scanfi lin liiketoiminnan kehitys oli positiivista vuoden 2013 aikana. Syyskuussa konserni paransi arvioitaan koko vuoden liikevoiton kehityksestä. Annetun arvion mukaisesti konsernin liikevoitto kasvoi selvästi 11,8 milj. euroon (8,1) ja liikevaihto kasvoi hieman edellisestä vuodesta ollen 188,5 milj. euroa (180,9). Monet Scanfi lin ammattielektroniikka-asiakkaista kasvattivat liikevaihtoaan vuonna 2013 joka näkyi Scanfi lin kysynnän kasvuna. Joidenkin avainasiakkaiden kanssa yhteistyö laajeni käsittämään pidemmälle integroituja tuotteita. Vuoden aikana aloitettiin myös yhteistyö muutaman lupaavan uuden asiakkaan kanssa. Yhtiö jatkoi myyntiponnisteluja ammattielektroniikka-asiakaskunnan laajentamiseksi erityisesti Kiinassa ja Keski-Euroopassa. Myynti ammattielektroniikka-asiakkaille kasvoi vuonna 2013 noin 15 % viime vuoteen verrattuna ja oli 82 % liikevaihdosta (74 %). Myynti tietoliikenneasiakkaille jatkoi laskuaan ja oli 18 (26) % liikevaihdosta Konsernin liikevaihto tammi-joulukuussa oli 188,5 (180,9) milj. euroa. Liikevaihto jakaantui alueellisten toimintasegmenttien mukaan seuraavasti: Eurooppa 58 (59) % ja Aasia 42 (41)%. Konsernin liikevoitto tammi-joulukuussa oli 11,8 (8,1) milj. euroa, joka on 6,3 (4,5) % liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää 0,3 milj. euron arvonalentumiskirjauksen myyntisaamisista osakkuusyhtiöltä. Vuonna 2012 liikevoitto sisälsi kertaluontoisia eriä yhteensä +0,5 milj. euroa. Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 12,2 (7,6) milj. euroa, 6,5 (4,2) % liikevaihdosta. Scanfi l EMS Oy:n osakkuusyhtiö Greenpoint Oy:n toiminta ei ole kehittynyt suunnitellusti ja Scanfi l arvioi, että osakkuusyhtiön tämän hetkiset mahdollisuudet selviytyä velvoitteistaan ovat heikot. Tästä syystä Scanfi l on kirjannut osakkuusyhtiöön liittyvien kaikkien omaisuuserien arvonalentumisen, joiden tulosvaikutus ennen veroja on yhteensä -1,2 milj. euroa. Scanfi l EMS Oy:n omistusosuus osakkuusyhtiö Greenpoint Oy:stä on 40 %. Katsauskauden tulos oli 8,2 (5,7) milj. euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,14 (0,10) euroa ja sijoitetun pääoman tuotto 11,4 (8,1) %. Rahoitusasema ja investoinnit Konsernin rahoitusasema on hyvä. Konsernitaseen loppusumma oli 125,6 (130,0) milj. euroa. Vierasta pääomaa oli 45,1 (55,0) milj. euroa, josta korotonta vierasta pääomaa 26,8 (26,6) milj. euroa ja korollista 18,3 (28,4) milj. euroa. Omavaraisuusaste oli 64,1 (57,7) ja nettovelkaantumisaste -12,2 (-2,4) %. Oma pääoma/osake oli 1,39 (1,30) euroa. Likvidit rahavarat olivat 28,2 (20,5) milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirta tilikaudella oli 13,2 (11,2) milj. euroa positiivinen. Käyttöpääoman muutos kaudella oli 0,6 (0,4) milj. euroa. Nettokäyttöpääomaan sitoutui yhteensä 35,6 milj. euroa. Investointien rahavirta oli +5,8 (-16,9) milj. euroa ja rahoituksen rahavirta -11,2 (-8,9) milj. euroa. Investointien rahavirta sisältää 9,8 milj. euroa sijoituksiksi luokitellun maturiteetiltaan yli kolmen kuukauden talletuksen erääntymisen. Rahoituksen rahavirta sisältää osingonmaksun ja lainanlyhennyksen. Valuuttakurssien vaihtelulla ei ole ollut merkittävää vaikutusta operatiivisen toiminnan tulokseen liiketoiminnan rakenteesta johtuen. Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen tammi-joulukuussa olivat 4,0 (7,2) milj. euroa, joka on 2,1 (4,0) % liikevaihdosta. Investoinneista suurimman osan muodostavat kone- ja laitehankinnat. Yhtiö investoi mm. elektroniikkatuotantoon Virossa ja Suzhoussa sekä mekaniikkatuotantoon Unkarissa. Investoinnit uuteen toiminnanohjausjärjestelmään olivat 0,4 (0,6) milj. euroa. Uusi toiminnanohjausjärjestelmä otettiin vuoden aikana 14

15 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 käyttöön Suomessa ja Unkarissa. Tavoitteena on että uusi järjestelmä on käytössä koko konsernissa vuoden 2014 loppuun mennessä. Poistot olivat 4,4 (4,5) milj. euroa. Hallituksen valtuudet Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla sekä päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen esitysten mukaan. Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuuksia eikä valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskemiseen. Optio-ohjelmat Scanfil Oyj:n yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden eräille avainhenkilöille. Optio-oikeuksien määrä voi olla yhteensä enintään kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään yhtiön uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta. Scanfil Oyj:n hallitus päätti yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella optio-oikeuden antamisesta jakautuen Scanfil Oyj:n toimitusjohtajalle ja neljälle tytäryhtiö Scanfil EMS Oy:n avainhenkilölle. Omat osakkeet Yhtiö ei omista omia osakkeita. Henkilöstö Tilikauden päättyessä konsernin palveluksessa oli (1 653) henkeä, joista (1 415) työskenteli ulkomailla. Kiinassa työskentelevän henkilöstön osuus oli vuoden lopussa 46 (47) %. Kaikkiaan ulkomaisissa tytäryhtiöissä työskentelevän henkilöstön osuus konsernin koko henkilöstöstä oli 86 (86) %. Konsernin keskimääräinen henkilömäärä tilikauden aikana oli (1 669) henkeä. Henkilöstö maittain : Suomi 241, Viro 491, Unkari 171, Kiina 764. Osakevaihto ja kurssikehitys Vuoden korkein kaupantekokurssi oli 1,47 euroa, alhaisin 0,82 euroa ja päätöskurssi 1,35 euroa. Vuoden vaihto oli kappaletta, mikä vastaa 5,0 % koko osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo oli 77,9 milj. euroa. Hallitus ja toimitusjohtaja Varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin: Jorma J. Takanen, Riitta Kotilainen, Jarkko Takanen, Tuomo Lähdesmäki ja Harri Takanen. Järjestäytymiskokouksessaan uusi hallitus valitsi puheenjohtajakseen Harri Takasen. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut DI Harri Takanen (1968) ja lähtien DI Petteri Jokitalo (1963). Lähiajan liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät Scanfil Oyj:n hallitus vastaa siitä, että konsernin riskienhallinta ja sisäinen valvonta ja tarkastus on asianmukaisesti järjestetty. Riskienhallinta perustuu hallituksen hyväksymään riskienhallintapolitiikkaan, jonka tavoitteena on riskien kokonaisvaltainen ja ennakoiva hallinta. Riskien arviointi on osa vuosittaista strategia- ja liiketoimintasuunnitteluprosessia. Riskienhallinnalle ei ole omaa erillistä organisaatiota vaan riskienhallinta on rakennettu osaksi liiketoimintaprosesseja ja johtamisjärjestelmää. Riskienhallinnan tavoitteena on havainnoida ja analysoida tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti yrityksen tavoitteiden saavuttamiseen sekä ryhtyä toimenpiteisiin riskien minimoimiseksi tai poistamiseksi kokonaan. Operatiiviset yksiköt raportoivat liiketoiminnan riskeistä johtamis- ja raportointijärjestelmän mukaisesti. Maailmantalouden heikentyminen ja kansainvälinen investointihyödykkeiden kysynnän supistuminen voisivat vaikuttaa negatiivisesti Scanfilin asiakkaiden liiketoiminnan kehittymiseen ja heikentää kysyntää sopimusvalmistusmarkkinoilla. Tällä olisi negatiivinen vaikutus Scanfilin myynnin ja kannattavuuden kehitykseen. Scanfil-konsernin rahoitusriskien hallinta on kuvattu konsernitilinpäätöksen liitetietojen kohdassa 31. Yhtiön riskejä ja riskien hallintaa on laajemmin kuvattu yhtiön www-sivuilla Corporate Governance osiossa ja selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä osoitteessa Tutkimus ja tuotekehitys Yhtiön liiketoiminnan luonteesta johtuen tuotekehitys tapahtuu pääsääntöisesti yhdessä asiakkaiden kanssa eikä yhtiön oma tuotekehitys muodosta merkittävää osaa yhtiön kulurakenteessa. Laatu ja ympäristö Konsernin kaikki yksiköt noudattavat ISO 9001-standardin mukaista sertifioitua laatujärjestelmää ja ISO standardin mukaista sertifioitua ympäristöjärjestelmää. Scanfil pyrkii valmistajana olemaan mukana tuotteen suunnittelutyössä jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Siten voi- 15

16 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Hallituksen esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle Scanfi l Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään yhtiön pääkonttorissa Sievissä. Osinko vuodelta 2013 Yhtiön tavoitteena on maksaa osinkoa säännöllisesti vuosittaisesta tuloksesta n. 1/3. Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat ,34 euroa. daan varmistaa tuotannon kustannustehokkuus, sekä tuotteiden parhaiten paras mahdollinen laatu koko tuotteen elinkaaren aikana. Yhtiö pyrkii jatkuvasti tehostamaan tuotantoprosessejaan ja raaka-aineiden hyödyntämistä. Tavoitteena on löytää energiatehokkaimmat ratkaisut niin tuotantotilojen valaistus- ja energiaratkaisuissa kuin isommissa kone- ja infrastruktuurihankinnoissakin. Scanfi l arvio säännöllisesti ympäristönäkökohtia, kartoittaen samalla mahdollisia parannuskohteita. Yhtiö huomioi asiakkaiden ympäristövaatimukset sekä kantaa vastuunsa tiedostaen kaiken toimintansa vaikutukset ympäristöön. Ilmoitukset omistusosuuden muutoksista Scanfi l Oyj sai seuraavat arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 :n mukaiset ilmoitukset: Jorma J. Takasen omistusosuus on tehdyn sukupolvenvaihdokseen liittyvän lahjoituksen johdosta alittanut prosenttia Scanfi l Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä. Jorma J. Takanen omistaa suoraan kpl ja välillisesti (Riitta ja Jorma J. Takasen säätiön omistusosuus) Scanfi l Oyj:n osaketta. Tämä vastaa 13,39 prosenttia Scanfi l Oyj:n osakkeiden kappaleen kokonaismäärästä ja äänimäärästä. Jarkko Takasen omistusosuus on Jorma J. Takasen tekemän sukupolvenvaihdokseen liittyvän lahjoituksen johdosta ylittänyt prosenttia Scanfi l Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä. Jarkko Takanen omistaa kpl Scanfi l Oyj:n osaketta. Tämä vastaa 14,29 prosenttia Scanfi l Oyj:n osakkeiden kappaleen kokonaismäärästä ja äänimäärästä. Harri Takasen omistusosuus on Jorma J. Takasen tekemän sukupolvenvaihdokseen liittyvän lahjoituksen johdosta ylittänyt prosenttia Scanfi l Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä. Harri Takanen omistaa kpl Scanfi l Oyj:n osaketta. Tämä vastaa 16,94 prosenttia Scanfi l Oyj:n osakkeiden kappaleen kokonaismäärästä ja äänimäärästä. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että päättyneeltä tilikaudelta maksetaan vapaasta omasta pääomasta osinkoa 0,05 euroa/osake eli yhteensä ,95 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä. Tulevaisuuden näkymät Scanfi l arvioi vuoden 2014 liikevaihdon kasvavan 4 10 % ja liikevoiton olevan tasoa 10,0 14,0 milj. euroa. Scanfi lin liikevaihto vuonna 2013 oli 188,5 milj. euroa ja liikevoitto 11,8 milj. euroa. Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä annetaan toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena ja se julkaistaan yhdessä tilinpäätöksen kanssa. 16

17 KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS Konsernin tuloslaskelma, IFRS 1000 EUR Liitetieto Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön 4 30 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot Rahoituskulut Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Voitto ennen veroja Tuloverot Tilikauden voitto Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 10 0,14 0,10 Konsernin laaja tuloslaskelma Tilikauden voitto Muut laajan tuloksen erät Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi Muuntoerot Johdannaissopimus Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen Tilikauden laaja tulos yhteensä

18 KONSERNITASE, IFRS Konsernitase, IFRS 1000 EUR Liitetieto VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Osuudet osakkuusyrityksissä Myytävissä olevat sijoitukset Saamiset Laskennalliset verosaamiset Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä Myyntisaamiset ja muut saamiset Ennakkomaksut Muut rahoitusvarat Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 28 Rahavarat Varat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma Muuntoerot Muut rahastot Sijoitetun vapaan opon:n rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat Varaukset Rahoitusvelat Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat Lyhytaikaiset rahoitusvelat Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä

19 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, IFRS KonserniN RAHAVIRTALASKELMA, IFRS 1000 EUR Liitetieto Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden voitto Oikaisut tilikauden voittoon Käyttöpääoman muutokset Maksetut korot ja muut rahoituskulut Saadut korot Maksetut verot Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirrat Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti Investoinnit muihin sijoituksiin Muiden sijoitusten luovutustulot Varainsiirtoveron palautus 54 Lainasaamisten takaisinmaksut 34 Myönnetyt lainat 0-34 Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirrat Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Jakautuminen Valuuttakurssien muutosten vaikutus Rahavarat

20 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, IFRS Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Sijoitetun Osake- vapaan opon Muut Muunto- Kertyneet 1000 EUR pääoma rahasto rahastot erot voittovarat Yhteensä Oma pääoma Laaja tulos Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät (verovaikutuksella oikaistuna) Muuntoerot Johdannaissopimukset Tilikauden laaja tulos yhteensä Rahastosiirrot Optiojärjestely -6-6 Osingonjako Oma pääoma Oma pääoma Osittaisjakautumisessa saadut erät Laaja tulos Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät (verovaikutuksella oikaistuna) Muuntoerot Johdannaissopimukset Tilikauden laaja tulos yhteensä Rahastosiirrot Oma pääoma

SCANFIL OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 25.2.2014 KLO 9.45 SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2013

SCANFIL OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 25.2.2014 KLO 9.45 SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2013 SCANFIL OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 25.2.2014 KLO 9.45 SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2013 Tammi-joulukuu - Liikevaihto 188,5 (2012: 180,9) jossa kasvua 4,2 % - Liikevoitto 11,8

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. tilinpäätös SCANFIL VUOSIKERTOMUS 2013

SISÄLLYSLUETTELO. tilinpäätös SCANFIL VUOSIKERTOMUS 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLLYSLUETTELO 3 Tietoja osakkeenomistajille 4 Scanfi l lyhyesti 5 Avainluvut 2013 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Liiketoiminta 8 Tehtaat 9 Henkilöstö 10 Hallitus ja johtoryhmä 12 Tiedotteet

Lisätiedot

25.4.2013 KLO 9.30. Scanfilin talous on vahva ja mahdollistaa yhtiön kehittämisen asiakastarpeiden mukaisesti.

25.4.2013 KLO 9.30. Scanfilin talous on vahva ja mahdollistaa yhtiön kehittämisen asiakastarpeiden mukaisesti. 25.4.2013 KLO 9.30 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 Tammi maaliskuu - Liikevaihto 44,0 (Q1 2012: 42,6), kasvua 3,3 % - Liikevoitto 2,0 (Q1 2012: 1,4), 4,6 % liikevaihdosta (Q1 2012: 3,4

Lisätiedot

Scanfil arvioi aiemmin, että sen vuoden 2014 liikevaihto kasvaa 4-10 prosenttia ja että liikevoitto tulee olemaan 10,0 14,0 miljoonaa euroa.

Scanfil arvioi aiemmin, että sen vuoden 2014 liikevaihto kasvaa 4-10 prosenttia ja että liikevoitto tulee olemaan 10,0 14,0 miljoonaa euroa. 30.4.2014 KLO 11.00 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2014 Tammi maaliskuu - Liikevaihto 47,6 (Q1 2013: 44,0), kasvua 8,0 % - Liikevoitto 2,5 (Q1 2013: 2,0), 5,3 % liikevaihdosta (Q1 2013: 4,6

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2007 KLO 8.30 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2007

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2007 KLO 8.30 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2007 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2007 KLO 8.30 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2007 Tammi -syyskuu - Vuoden 2007 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 170,2 milj. euroa (190,0 vastaavalla

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2010. Toimitusjohtaja Harri Takanen

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2010. Toimitusjohtaja Harri Takanen VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2010 Toimitusjohtaja Harri Takanen Vuosi 2009 Scanfil Oyj Scanfil EMS Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 30.9.2009 päätti 65 milj. euron pääoman palautuksesta emoyhtiö Scanfil Oyj:lle.

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 5.8.2014 KLO 9.00 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 Huhti kesäkuu - Liikevaihto 60,6 (Q2 2013: 48,7), kasvua 24,4 % - Liikevoitto 5,2 (3,1), 8,6 % liikevaihdosta (6,3 %) - Voitto katsauskaudella

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 2.5. klo 9.30 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3. Tammi maaliskuu - Liikevaihto 42,6 - Liikevoitto 1,4, 3,4 % liikevaihdosta - Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 1,0, 2,3 % liikevaihdosta

Lisätiedot

V U O S I K E R TO M U S 2 0 1 4

V U O S I K E R TO M U S 2 0 1 4 VUOSIKERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 4 Tietoja osakkeenomistajille 5 Scanfil lyhyesti 6 Avainluvut 2014 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Asiakkaat 10 Liiketoiminta 12 Tehtaat 14

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

V U O S I K E R TO M U S 2 0 1 4

V U O S I K E R TO M U S 2 0 1 4 VUOSIKERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 4 Tietoja osakkeenomistajille 5 Scanfil lyhyesti 6 Avainluvut 2014 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Asiakkaat 10 Liiketoiminta 12 Tehtaat 14

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS)

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) 24.06.2010 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS:STÄ SUOMALAISIIN TILINPÄÄTÖSPERIAATTEISIIN

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Scanfilin liikevaihto laski odotetusti ensimmäisellä neljänneksellä vuoden takaiseen verrattuna ja oli 45,9 milj.euroa, laskua 3,5 %.

Scanfilin liikevaihto laski odotetusti ensimmäisellä neljänneksellä vuoden takaiseen verrattuna ja oli 45,9 milj.euroa, laskua 3,5 %. 29.4.2015 KLO 9.45 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Tammi maaliskuu - Liikevaihto 45,9 (Q1 2014: 47,6), laskua 3,5 % - Liikevoitto 2,7 (Q1 2014: 2,5), 5,8 % liikevaihdosta (Q1 2014: 5,3

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ 27.4.2015 klo 14.30 SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUSTA 2014 - SSK:n liikevaihto oli 179 TEUR. - Voitto

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 7.8.2012 KLO 8.15 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Tammi kesäkuu - Liikevaihto 91,9 - Liikevoitto 4,6, 5,0 % liikevaihdosta - Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 4,1, 4,5 % liikevaihdosta

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 Elecsterillä vahva neljännes Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,1 MEUR (1-9/2011: 34,8 MEUR)

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

Konsernitilinpäätös. Konsernin tuloslaskelma

Konsernitilinpäätös. Konsernin tuloslaskelma 32 KONSERNITILINPÄÄTös FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Konsernitilinpäätös Konsernin tuloslaskelma Liikevaihto 5 6 161 6 296 Muut tuotot 11 91 108 Materiaalit ja palvelut 12 2 566 2 846 Henkilöstökulut 14 529

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.07.2004 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2004

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.07.2004 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2004 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.07.2004 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2004 Scanfil-konsernin kasvu jatkui ja kannattavuus säilyi hyvin tyydyttävällä tasolla. Liikevaihto tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

Laatimisperusta. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet. Tytäryritykset

Laatimisperusta. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet. Tytäryritykset Laatimisperusta Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti, ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2012 voimassa

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 4.11. OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.7. - 30.9. 1.7. - 30.9. 1.1. - 30.9. 1.1. - 30.9.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Osavuosikatsausjulkistus (1.11.2006 31.7.2007) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 6.9.2007

Osavuosikatsausjulkistus (1.11.2006 31.7.2007) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 6.9.2007 Osavuosikatsausjulkistus (1.11.2006 31.7.2007) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 6.9.2007 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 3. neljänneksellä Osavuosikatsaus Q3/2007

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2012

SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2012 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 25.2.2013 KLO 10.20 SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2012 Tammi-joulukuu - Liikevaihto 180,9 (1-12 2011: 210,8) jossa laskua 14 % - Liikevoitto 8,1 (9,1),

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2006 24,1 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.04.2003 KLO 9.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.03.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.04.2003 KLO 9.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.03.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.04.2003 KLO 9.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.03.2003 Liikevaihto katsauskaudella 47,6 (62,6) milj. euroa jossa muutosta 24,0%. Liikevoitto oli 4,0 (5,7) milj. euroa,

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.8.2008 klo 8:30 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 101 TEUR (121 TEUR).

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2005 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2005 71,9 Meur, kun se oli

Lisätiedot

SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.4.2010 klo 13.00 SRV:N TILINKAUDEN 2009 VERTAILUVUT UUDEN IFRS -TULKINNAN MUKAAN

SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.4.2010 klo 13.00 SRV:N TILINKAUDEN 2009 VERTAILUVUT UUDEN IFRS -TULKINNAN MUKAAN 1((14) SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.4.2010 klo 13.00 SRV:N TILINKAUDEN 2009 VERTAILUVUT UUDEN -TULKINNAN MUKAAN SRV-konserni soveltaa raportoinnissaan 1.1.2010 alkaen IFRIC 15 Kiinteistöjen rakentamissopimukset

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 30.08.2013 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 88 TEUR (73 TEUR). Voitto

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN PÖRSSITIEDOTE 31.8.2007 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 121 TEUR (209 TEUR). Voitto ennen

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 8.4.2014 Harri Takanen Sievi Capital Oyj:n sijoitusstrategia ja tavoitteet Pääomasijoitukset Sievi Capital Oyj sijoittaa varansa kasvupotentiaalia

Lisätiedot

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin 11/2005 31.10.2005 Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.10.2005 JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISIIN

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 29.10.2014 Toimintaympäristö 7-9/2014 Kysyntätilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuosineljännekseen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Tuloksen lasku johtuu SSK Kauppakiinteistöt Oy:stä saatujen tuottojen pois jäämisestä. Kyseinen yhtiö myytiin 18.8.2006.

Tuloksen lasku johtuu SSK Kauppakiinteistöt Oy:stä saatujen tuottojen pois jäämisestä. Kyseinen yhtiö myytiin 18.8.2006. SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN PÖRSSITIEDOTE KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2007 SSK-konsernin tulos tilikaudella 2007 muodostui edellisvuotta pienemmäksi. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Keskeiset asiat 1-6/2011 Suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu jatkui. Liikevaihto jatkoi kasvuaan. Liikevoitto oli vertailukauden tasolla

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2003 Tammi syyskuu Liikevaihto tammi-syyskuussa oli 191,8 (170,8) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 12,3

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet

PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet Seuraavat tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot ( pro forma -tiedot,

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 18.4.2013 Harri Takanen Harri Takanen on toiminut Sievi Capital Oyj:n toimitusjohtajana 1.4.2013 alkaen. Aikaisemmin hän on toiminut Scanfil Oyj:n

Lisätiedot

Viking Line Abp Pörssitiedote 14.11.2006 klo 12.00 1(9)

Viking Line Abp Pörssitiedote 14.11.2006 klo 12.00 1(9) Viking Line Abp Pörssitiedote 14.11.2006 klo 12.00 1(9) IFRS-RAPORTOINTIIN SIIRTYMINEN Viking Line konserni siirtyy suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (Finnish Accounting Standards, FAS) kansainväliseen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Seuraavassa taulukossa on esitetty IFRS:n käyttöönoton aiheuttamat muutokset konsernin tunnuslukuihin. Milj. euroa IFRS FAS Muutos 2004 2004

Seuraavassa taulukossa on esitetty IFRS:n käyttöönoton aiheuttamat muutokset konsernin tunnuslukuihin. Milj. euroa IFRS FAS Muutos 2004 2004 1 (15) Fingrid Oyj:n IFRS-tilinpäätöksen vertailutiedot 2004 Yleistä Fingrid Oyj ottaa taloudellisessa raportoinnissaan käyttöön kansainväliset tilinpäätösstandardit (IFRS). Aiempi raportointi on ollut

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007

Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007 Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007 VAAHTO GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS ajalta 1.9.2006-28.2.2007 Pulp & Paper Machinery Kovassa kilpailussa Pulp & Paper Machinery ryhmän katsauskauden myynti onnistui

Lisätiedot

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Osavuosikatsaus 06.11.2009 klo 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009 - Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa

Lisätiedot

TJ Group Oyj Pörssitiedote 26.4.2007 TJ GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 (IFRS)

TJ Group Oyj Pörssitiedote 26.4.2007 TJ GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 (IFRS) 1 TJ Group Oyj Pörssitiedote 26.4.2007 TJ GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 (IFRS) - Liikevaihto 0,82 milj. euroa (1,12 milj. euroa) - Liiketulos -0,12 milj. euroa (-0,31 milj. euroa) - Tulos

Lisätiedot

ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.04.2006 KLO 10.00 1(9) ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 15 %, LIIKEVOITTO OLI 1,5 MILJ. EUROA

ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.04.2006 KLO 10.00 1(9) ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 15 %, LIIKEVOITTO OLI 1,5 MILJ. EUROA ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.04.2006 KLO 10.00 1(9) OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2006 ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 15 %, LIIKEVOITTO OLI 1,5 MILJ. EUROA - Konsernin liikevaihto 22,4 milj.euroa (19,4) -

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot