SISÄLLYSLUETTELO. tilinpäätös SCANFIL VUOSIKERTOMUS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. tilinpäätös SCANFIL VUOSIKERTOMUS 2013"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2013

2 SISÄLLYSLUETTELO 3 Tietoja osakkeenomistajille 4 Scanfi l lyhyesti 5 Avainluvut Toimitusjohtajan katsaus 7 Liiketoiminta 8 Tehtaat 9 Henkilöstö 10 Hallitus ja johtoryhmä 12 Tiedotteet tilinpäätös 14 Hallituksen toimintakertomus Konsernin tuloslaskelma, IFRS 18 Konsernitase, IFRS 19 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS 20 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS 21 Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet, IFRS 26 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot, IFRS 46 Konsernin tunnusluvut 47 Tunnuslukujen laskentakaavat 48 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 49 Emoyhtiön tase, FAS 50 Emoyhtiön rahavirtalaskelma, FAS 51 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot, FAS 55 Osakkeet ja osakkeenomistajat 57 Hallituksen voitonjakoehdotus 58 Tilintarkastuskertomus 59 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

3 TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE yhtiökokous Scanfil Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 8. päivänä huhtikuuta 2014 alkaen klo yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Yritystie 6, Sievi. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaisesti julkaistussa yhtiökokouskutsussa mainitut asiat, jotka on esitetty lisäksi yhtiön yhtiökokousta koskevassa pörssitiedotteessa ja yhtiön internet-osoitteessa www. scanfil.com. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään on merkitty Scanfil Oyj:n osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajien on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään klo mennessä joko kirjallisesti osoitteeseen Scanfil Oyj, Yritystie 6, Sievi, puhelimitse numeroon (08) tai sähköpostitse Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautu- misajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Osingonmaksu Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että päättyneeltä tilikaudelta maksetaan vapaasta omasta pääomasta osinkoa 0,05 euroa osaketta kohden, yhteensä ,95 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on ja osingon maksupäivä Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. taloudellinen informaatio Scanfil Oyj julkaisee vuonna 2014 seuraavat taloudelliset katsaukset: - Tilinpäätöstiedote Vuosikertomus viikko 12/ Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta Taloudelliset katsaukset ilmestyvät suomeksi ja englanniksi. Ne julkaistaan yhtiön kotisivuilla osoitteessa Julkaisuja voi lisäksi tilata osoitteesta Scanfil Oyj, Yritystie 6, Sievi sekä puhelimitse (08) Osakasrekisteri Osakkeenomistajia pyydetään ilmoittamaan nimen- ja osoitteenmuutokset sille pankille, pankkiiriliikkeelle tai Euroclear Finland Oy:lle, joka kunkin osakkaan valitsemana tilinhoitajayhteisönä hallinnoi osakkeenomistajan arvo-osuustiliä. 3

4 SCANFIL LYHYESTI Scanfi l Oyj on kansainvälinen ammattielektroniikan ja tietoliikennejärjestelmien sopimusvalmistaja teet. Tyypillisiä ammattielektroniikan lopputuotteita ovat esimerkiksi automaatiojärjestelmien moduulit, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, analysaattorit, peli-, passikuva- ja pesukoneautomaatit sekä erilaiset säähavaintolaitteet. Varsinaisten tuotteiden valmistuksen lisäksi Scanfi l tarjoaa asiakkaalle palvelukokonaisuuden ja toimitusketjun hallinnan tuotteen koko elinkaaren ajalle. Scanfi l Oyj on pörssilistattu (NASDAQ OMX, Helsinki, SCL1V) kansainvälinen tietoliikenne- ja elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja. Yhtiöllä on lähes 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistuksesta. Sen asiakkaita ovat kansainvälisesti toimivat ammattielektroniikan ja tietoliikennejärjestelmien valmistajat. Yhtiön tärkeimpiä tietoliikennetuotteita ovat mm. matkaviestin- ja tietoliikenneverkon laitejärjestelmät, niiden integrointi sekä niihin liittyvien moduulien kokoonpano ja testaus. Ammattielektroniikan tuotteita ovat mm. valmiiksi kokoonpannut ja lopputestatut laitteet, elektroniikkamoduulit, emolevyt sekä ladotut piirilevyt ja kaapelivalmis- globaali valmistus Scanfi l Oyj:n pääkonttori sijaitsee Suomessa Sievissä. Tuotantoa yhtiöllä on Suomessa, Kiinassa, Unkarissa ja Virossa. Vuonna 2013 Scanfi lin liikevaihto oli 188,5 milj. euroa, ja sen palveluksessa oli vuoden 2013 lopussa yhteensä 1667 henkilöä joista Suomen ulkopuolella noin 85 %. Kokonaisvaltainen elinkaaren hallinta Huolto-, After-sales varaosaja korjauspalvelut services Distribution Jakelu ja and outbound logistiikka logistics Osallistuminen Osallistuminen asiakkaan tuotekehitykseen asiakkaan Globaali Global manufacturing valmistus 5 INTEGROINTI 2 Toimittajaverkoston määrittely Sourcing 4 3 Purchasing Hankintatoimi and inbound ja logistiikka logistics New product Tuotannollistaminen introduction and ja prototyyppivalmistus prototyping 4

5 AVAINLUVUT Konserni Liikevaihto Liikevoitto ja liikevoittoprosentti Sijoitetun pääoman tuotto milj.euroa 250 milj.euroa % 12 % ,3 4,5 6, Omavaraisuusaste Nettovelka Tulos per osake % 80 milj. euroa 2 euroa 0, ,12 0,09 0,06 0, , Liikevaihto alueellisten toimintasegmenttien mukaan Henkilöstö alueittain 58% 42% Eurooppa Aasia Eurooppa Aasia 5

6 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Henkilöstön merkitys korostuu Vuosi 2013 oli Scanfilille hyvä, vaikka monilla markkina-alueilla yleinen kysyntätilanne säilyi haastavana. Globaalit megatrendit vauhdittivat monien ammattielektroniikka-asiakkaidemme menestymistä ja siten myös Scanfilin liiketoiminnan myönteistä kehitystä. Näitä megatrendejä ovat mm. ilmasto- ja ympäristönmuutokset ja niiden hallinta, energiatehokkuus, uusiutuvan energian hyödyntäminen, automaation ja älykkäiden sovellusten lisääntyminen sekä toisaalta kaupungistuminen ja vahva talouskasvu Aasiassa. Sekä Scanfilin liikevaihto että kannattavuus paranivat vuonna Yhtiön liikevaihto oli 188,5 milj. euroa (180,9 milj. euroa vuonna 2012) ja liikevoitto 11,8 (8,1) milj. euroa. Pystyimme siis kasvamaan kannattavasti, mikä antaa meille hyvän lähtökohdan kehittää toimintaamme ja vastata sidosryhmiemme tarpeisiin. Liikevaihdostamme noin 58 % syntyi Euroopassa ja 42 % Kiinassa. Ammattielektroniikkatuotteiden kysyntä kasvoi vuodesta 2012, ja niiden suhteellinen osuus Scanfilin liikevaihdosta oli noin 82 %. Tietoliikennetuotteiden kysyntä väheni edelleen vuodesta Osaavat ihmiset avainasemassa Sopimusvalmistuksessa on yleistä, että tuotantokoneet ja -linjat ovat pitkälle standardoituja. Prosessit ja erityisesti ihmiset ovat jokaisella sopimusvalmistajalla omaleimaisia ja jopa ainutlaatuisia. Motivoituneella henkilöstöllä onkin erittäin oleellinen rooli, kun erottaudutaan kilpailussa positiivisesti. Vuonna 2013 uudistimme henkilöstötutkimuksemme, mikä antaa meille entistä paremmat valmiudet henkilöstön kehittämiseen, työnteon hidasteiden ja esteiden poistamiseen ja työtyytyväisyyden parantamiseen. Tyytyväinen ja osaava henkilöstö on avainasemassa asiakastyytyväisyyden ja pitkäaikaisten asiakkuuksien kehittymisessä. Yhteensä meitä Scanfililäisiä on noin 1700 ihmistä. Lähes puolet työskentelee Kiinassa, Virossa noin 30 %, Unkarissa noin 10 % sekä Suomessa noin 14 %. Hyvä pohja tulevaisuuteen Visiomme on tulla asiakkaidemme halutuimmaksi sopimusvalmistuskumppaniksi. Autamme asiakkaitamme menestymään tarjoamalla luotettavasti ja jatkuvasti juuri heille sopivia, tehokkaita tapoja toimitusketjun hallintaan ja tuotteiden valmistamiseen. Kykymme tarjota monipuolista osaamista vaativaa valmistuspalvelua ja tuotantomme korkea vertikaalinen integrointiaste näkyvät asiakkaillemme entistä selvemmin paitsi kilpailukykyisenä hinnoitteluna myös nopeutena ja joustavuutena. Tavoittelemme kannattavaa kasvua. Tähän hyvän pohjan antavat nykyiset pitkäaikaiset asiakkuutemme ja toimemme uusasiakashankinnassa. Olemme vahvistaneet myyntiämme ja asiakaspalveluamme ja tavoittelemme uusia asiakkuuksia erityisesti Keski-Euroopassa ja Kiinassa. Haluan kiittää Scanfilin henkilöstöä, asiakkaita, toimittajia ja muita yhteistyökumppaneita sekä omistajia luottamuksesta ja hyvästä yhteistyöstä vuonna Petteri Jokitalo toimitusjohtaja Scanfil Oyj ja Scanfil EMS Oy 6

7 LIIKETOIMINTA STRATEGIA missio Scanfi l auttaa asiakkaitaan menestymään tarjoamalla luotettavan ja tehokkaan valmistuspalvelun sekä toimitusketjun toteutuksen. VisiO Olemme asiakkaidemme ensisijainen valinta valmistuskumppaniksi. STRATEGISET VAHVUUDET Toimimme lähellä asiakkaitamme Nopeus, joustavuus ja luotettavuus kokonaisvaltaisen toimitusketjun hallinnan ja vertikaalisesti integroidun valmistuksen avulla Vakavaraisuus Scanfi lin palvelukonsepti on laaja: pystymme toteuttamaan asiakkaan tuotteen koko toimitusketjun. Palvelumme ulottuvat aina asiakkaan tuotesuunnittelun tukemisesta ja protovalmistuksesta materiaalien ja osto-osien hankintaan, tuotteen valmistukseen, testaukseen ja logistisiin ratkaisuihin. Valmistuksemme ytimenä on vertikaalisesti integroitu tuotanto. Se tarkoittaa, että tuotteen valmistusketjussa suuri osa jalostuksesta keskitetään yhteen valmistuspaikkaan. Esimerkiksi Viron tehtaalla pystymme valmistamaan integroituja tuotteita, joihin valmistamme Virossa ohutlevymekaniikkaosat, elektroniikan kuten ladotut piiri- ja emolevyt, erilaiset kaapelivalmisteet sekä virtakiskot. Näin pystymme tarjoamaan asiakkaillemme parhaan mahdollisen kokonaisuuden: kilpailukykyiset hinnat, nopeat toimitukset sekä joustavan ja luotettavan palvelun. Scanfi lin asiakaskunta muodostuu sekä ammattielektroniikan että tietoliikennetekniikan kansainvälisistä valmistajista, joista monet ovat oman alansa merkittäviä toimijoita. Asiakkaitamme ovat esimerkiksi ABB, Alcatel-Lucent, Cassidian, Ericsson, Kone, Metso, NSN, RAY, Teleste, The Switch, Vacon ja Vaisala. Scanfi lin liiketoiminnalle on keskeistä pitkäaikainen ja syvä yhteistyö suurten avainasiakkaiden kanssa. Liiketoiminnan pääpaino on tällä hetkellä ammattielektroniikassa, joka muodostaa noin 82 % konsernin liikevaihdosta. Sopimusvalmistajana Scanfilin toiminnan kehittäminen seuraa asiakastarpeiden muutoksia. Yhtiön tavoitteena on laajentaa asiakaskuntaa erityisesti Keski-Euroopassa ja Kiinassa. Viime vuonna kysyntä kasvoi eniten Viro tehtaalla, jossa investointiin sekä mekaniikka- että elektroniikkatuotantoon. Viron tehtaan henkilöstö kasvoi lähes 15 % vuoden aikana. Scanfilin vertikaalisesti integroitunut tuotantojärjestelmä Toimittaja verkosto Scanfil palvelut Valmis tuote SUUNNITTELU ELEKTRONIIKKA KAAPELIVALMISTEET MEKANIIKKA INTEGROINTI TESTAUS 7

8 T E H TA AT Suzhou, Kiina Sievi, Suomi Pärnu, Viro Budapest, Unkari Hangzhou, Kiina Sievi, Suomi Suzhou, Kiina - ohutlevymekaniikka - integrointi - henkilöstö lattiapinta-ala m2 - elektroniikka - kaapelivalmisteet - integrointi - henkilöstö Lattiapinta-ala: m2 Pärnu, Viro Hangzhou, Kiina - ohutlevymekaniikka - elektroniikka - kaapelivalmisteet - kupari-/alumiini virtakiskot, tinaus - integrointi - henkilöstö Lattiapinta-ala: m2 - ohutlevymekaniikka - integrointi - henkilöstö Lattiapinta-ala: m2 Budapest, Unkari - ohutlevymekaniikka - integrointi - henkilöstö Lattiapinta-ala: m2 8 SC A N F I L VU OS I K E RTOM U S

9 HENKILÖSTÖ Motivoitunut ja osaava henkilöstö ratkaisee Sopimusvalmistuksessa asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen vaatii henkilöstöltä paljon. Standardisuoritus ei useinkaan riitä, vaan asiakkaat odottavat valmistuspartneriltaan jatkuvaa toiminnan kehittämistä, proaktiivisuutta ja viimeistenkin kivien kääntämistä. Henkilöstö keskimäärin Henkilöstö keskimäärin henkilöä henkilöä Henkilöstön osaaminen ja motivaatio ratkaisee pitkälle sen onnistuuko sopimusvalmistaja täyttämään - tai ylittämään - asiakkaan odotukset. Näin ollen on luonnollista, että Scanfi lin henkilöstöhallinnolta vaaditaan paljon ja että henkilöstön ja työtyytyväisyyden kehittäminen on siinä etusijalla. Scanfilin palveluksessa on lähes 1700 eri alojen ammattilaista kahdessa maanosassa ja neljässä maassa. Suomen ulkopuolella henkilöstöstä on yli 85 %. operatiivisten tavoitteiden saavuttamista ja toisaalta henkilökohtaista kasvua ja työhyvinvointia. Yksikkö- ja tehdaskohtaisten vuosittaisten koulutussuunnitelmien toteuttamisessa käytetään sekä yhtiön sisäisiä asiantuntijoita että ulkoisia yhteistyökumppaneita. Sisäisesti järjestettävät koulutukset liittyvät tyypillisesti tuotantoprosessien kehittämiseen mm. Lean- ja Six Sigma -periaatteiden avulla. Ulkoisia kouluttajia käytetään mm. esimies- ja johtamiskoulutuksessa. Kiinassa yhtiöllä on aktiivisessa käytössä multimediapohjainen verkko-opiskelualusta, jossa on kursseja Henkilöstö vahvasti mukaan kehittämiseen Scanfi l järjesti syksyllä 2013 Henkilöstö työyhteisökyselyn koko konsernin henkilöstölle. Henkilöstö keskimäärin den parantamiseen (5S) ja ESD-suo- keskimäärin esimerkiksi perehdytykseen, tuottavuu- henkilöä Kyselyn tavoitteena oli saada henkilöä 2500 henkilöstön mielipiteitä siitä, mitkä asiat 2500 yhtiös- Osaamisen kehittämisen lisäksi yhtiö jaukseen liittyen sä ovat hyvin, mitä voidaan parantaa 2027 ja on kehittänyt motivoivia palkkaus- ja tulospalkkiojärjestelmiä, joiden avulla vah mitkä ovat mahdollisia tehokkaan 1500 työnteon esteitä. Jokaisella scanfi lilaisella 1500 kaivistetaan 1669 vuosittaisten 1673 kehitysalueiden ja kissa yksiköissä oli mahdollisuus 1000ilmaista määritettyjen strategisten tavoitteiden 1000 mielipiteensä ja ottaa kantaa mm. työnteon helppouteen, yhtiön johtamiseen, 500 toteutumista. 500 kehittämiseen, avoimuuteen ja 0yhteis- työhön. Henkilöstö lukuina Vuoden lopussa konsernin palveluksessa oli (1 653 vuonna 2012) Henkilöstö osallistui aktiivisesti tutkimukseen: jopa 83 % vastasi kyselyyn. henkeä, joista (1 415) työskenteli Tutkimuksen tulokset esiteltiin ja käsiteltiin koko henkilöstön kanssa Henkilöstö mm. maittain men ulkopuolisen henkilöstön osuus oli Suomen ulkopuolisissa yksiköissä. Suo- Henkilöstö maittain tehdas- ja toimintokohtaissa tiimeissä. vuoden lopussa 86 (86) prosenttia. Kiinassa työskentelevän 241 Suomi henkilöstön osuus Käytyjen tiimikeskustelujen perusteella 241 Suomi määritettiin toimenpiteet havaittuihin oli 46 prosenttia. Konsernin keskimääräinen henkilömäärä vuonna 2013 oli 491 Viro kehitysalueisiin. Toimenpiteiden vaikutuksia arvioidaan vuoden 2014 syksyllä (1 669) henkeä. 491 Viro 171 Unkari uudelleen järjestettävän kyselyn avulla. Scanfi l-konsernin 171 Unkari henkilöstömäärä maittain oli: 764 Suomi Kiina241, Viro 491, Unkari Koulutus tukee tavoitteita 171 ja Kiina 764. Kiina Yht Henkilöstön ja osaamisen kehittäminen Yht tukee osaltaan yhtiön strategisten ja vuotta Henkilöstö maittain Henkilöstö maittain % 100% Suomi Suomi Keski-ikä maittain Keski-ikä maittain 241 Suomi 241 Suomi 491 Viro 491 Viro 171 Unkari 171 Unkari 764 Kiina 764 Kiina Yht Yht vuotta Suomi Viro Unkari Kiina Suomi Viro Unkari Kiina miehet naiset yht. miehet naiset yht. Sukupuolijakauma maittain Sukupuolijakauma maittain Viro Unkari Kiina Viro Unkari Kiina naiset % miehet % naiset % miehet % 9

10 HALLITUS JA JOHTORYHMÄ Scanfi l Oyj Hallitus Harri Takanen hallituksen puheenjohtaja diplomi-insinööri syntynyt 1968 Hallituksen jäsen 2013 lähtien Sievi Capital Oyj:n toimitusjohtaja lähien Sievi Capital Oyj:n toimitusjohtajana sekä Scanfi l Oyj:n ja Scanfi l EMS Oy:n toimitusjohtajana Hallituksen puheenjohtaja: Jussi Capital Oyj Omistaa Scanfi l Oyj:n osaketta ( ) Jorma J. Takanen kemian insinööri syntynyt vuonna 1946 Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2012 lähtien Sievi Capital Oyj:n perustaja ja toimitusjohtaja sekä ja konsernijohtaja Hallituksen puheenjohtaja: Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö Hallituksen jäsen: iloq Oy, IonPhasE Oy, Apetit Oyj Hallintoneuvoston jäsen: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Omistaa Scanfi l Oyj:n osaketta ( ). Riitta Kotilainen sähkövoimatekniikan insinööri syntynyt vuonna 1958 Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2013 lähtien. E. Kotilainen Oy:n ja Varikot Oy:n toimitusjohtaja Hallituksen jäsen: Sievin kunta Hallintoneuvoston jäsen: POP Sievin Osuuspankki Omistaa Scanfi l Oyj:n osaketta ( ) Tuomo Lähdesmäki diplomi-insinööri, MBA (INSEAD). syntynyt vuonna 1957 Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2012, Boardman Oy:n perustajajäsen ja partneri vuodesta 2002, Elcoteq Oyj:n toimitusjohtaja vuosina , Leiras Oy:n toimitusjohtaja vuosina Hallituksen puheenjohtaja: Aspocomp Group Oyj, Terästorni Oy, Turun yliopistosäätiö, West Welding Oy, Viafi n Oy, Renewa Oy, Liedon Vanhalinna säätiö, Tuomo Lähdesmäki Oy, Ovenia Oy, Nesco Invest Oy Hallituksen jäsen: Meconet Oy, Metsä Tissue Oyj, Yliopiston Apteekki, Vaaka Partners Oy. Omistaa Scanfi l Oyj:n osaketta ( ) Jarkko Takanen tuotantotalousinsinööri ja laskentatoimen merkonomi syntynyt vuonna 1967 Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2012 Jussi Capital Oy:n toimitusjohtaja, Sievi Capital konsernin palveluksessa eri johtotehtävissä. Belgiassa toimineen tytäryhtiön toimitusjohtajana Hallituksen jäsen: Sievi Capital Oyj, Efore Oyj Hallituksen varajäsen: Jussi Real Estate Oy Omistaa Scanfi l Oyj:n osaketta ( ). 10

11 HALLITUS JA JOHTORYHMÄ Scanfi l EMS Oy Johtoryhmä Petteri Jokitalo CEO Scanfi l Oyj ja Scanfi l EMS Oy diplomi-insinööri syntynyt vuonna 1963 Yhtiön palvelukseen , Meka Pro Oy:n toimitusjohtajana , Scanfi l Oyj:n palveluksessa myynnin - ja toiminnankehittämisen johtotehtävissä ja Nokia Networksin palveluksessa kansainvälisissä tehtävissä vuosina Omistaa Scanfi l Oyj:n osaketta ( ). Tomi Takanen Director, Materials and Logistics tuotantotalouden insinööri. syntynyt vuonna 1972 Yhtiön palveluksessa vuodesta 1997 lähtien, toiminut nykyisessä tehtävässä lähtien, Hangzhoun tytäryhtiön toimitusjohtaja vuosina , avainasiakaspäällikkö vuosina , Sievin elektroniikkatehtaalla tuotantopäällikkö ja tehdaspäällikkö vuosina , projektitehtäviä Sievin mekaniikkatehtaalla Omistaa 113 Scanfi l Oyj:n osaketta ( ). Markku Kosunen Director, Operations tekniikan ylioppilas syntynyt vuonna 1967 Yhtiön palvelukseen , Mecanova Oy:n tuotanto- ja kehitysjohtaja vuosina , Flextronicsin ja Ojalayhtymän Suomen mekaniikkatehtaiden johtotehtävissä vuosina Marjo Nurkkala Director, Finance kauppatieteiden maisteri syntynyt vuonna 1959 Yhtiön talousjohtaja vuodesta 2000 lähtien, talouspäällikkö vuosina , Oy M-Filter Ab:n talouspäällikkö vuosina , Osuuskauppa Jokiseudun konttoripäällikkö vuosina Omistaa Scanfi l Oyj:n osaketta ( ) Timo Sonninen Director, Global Customers koneautomaatioinsinööri syntynyt vuonna 1966 Yhtiön palveluksessa vuodesta 2013 lähtien. Aikaisemmin hän on toiminut Efore Oyj:n Suzhoun tehtaanjohtajana Sitä ennen hän on toiminut Incap Oyj:n palveluksessa mm. valmistuspalvelujen johtajana, elektroniikkavalmistuksen liiketoimintajohtajana ja Vuokatin tehtaan johtajana. Omistaa Scanfi l Oyj:n osaketta ( ). Reijo Pöllä Director, Investment Projects tietoliikennetekniikan insinööri syntynyt vuonna 1951 Yhtiön palveluksessa vuodesta 1977 lähtien, investoinneista vastaava johtaja lähtien. Sitä ennen hän on toiminut mm. yhtiön kotimaan toiminnoista vastaava johtaja , Sievin elektroniikkatehtaan ja Äänekosken tehtaan johtajana Omistaa Scanfi l Oyj:n osaketta ( ). 11

12 TIEDOTTEET Scanfil oyj:n taloudellinen informaatio ja yhtiökokous vuonna Scanfil-konsernin osavuosikatsaus Scanfil oyj:n hallituksen päätös optio-ohjelmasta Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 :n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta Scanfil oyj muuttaa vuoden 2013 näkymää Scanfil-konsernin osavuosikatsaus Scanfil-konsernin osavuosikatsaus Scanfil oyj:n varsinainen yhtiökokous Scanfil oyj:n vuosikertomus, tilinpäätös sekä selvitys hallinto- ja ohjaus- järjestelmästä julkaistu Yhtiökokouskutsu Petteri jokitalo nimitetty scanfil oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi Tilinpäätöstiedote

13 13

14 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Liikevaihto ja tulos Scanfi l-konserni on kansainvälinen tietoliikennetekniikan ja ammattielektroniikan sopimusvalmistaja. Scanfi lillä on yli 36 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Yhtiö on järjestelmätoimittaja joka tarjoaa tuotteitaan ja palveluitaan kansainvälisesti toimiville tietoliikennejärjestelmien ja ammattielektroniikan valmistajille. Tyypillisiä tuotteita ovat matkaviestinja tietoliikenneverkon laitejärjestelmät, automaatiojärjestelmät, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, sähköntuotannon ja siirron laitteet ja järjestelmät, analysaattorit, peliautomaatit sekä erilaiset säähavaintolaitteet. Yhtiöllä on tuotantoa Kiinassa, Unkarissa, Virossa ja Suomessa. Konsernirakenne Scanfi l-konsernin muodostavat emoyhtiö Scanfi l Oyj ja sopimusvalmistusliiketoimintaa harjoittava alakonserni Scanfi l EMS Oy. Scanfi l EMS Oy:n tytäryhtiöitä ovat Kiinassa toimivat Scanfi l (Suzhou) Co., Ltd. ja Scanfi l (Hangzhou) Co., Ltd., Unkarissa toimivat tuotantoyhtiö Scanfi l Kft. (Budapest) ja kiinteistöyhtiö Rozália Invest Kft. (Budapest) sekä Virossa toimiva Scanfi l Oü (Pärnu). Konsernin omistusosuus kaikissa tytäryhtiöissä on 100 %. Scanfi l EMS -konserniin kuluu myös osakkuusyhtiö Greenpoint Oy (omistusosuus 40 %). Vuosi 2013 Scanfi lin liiketoiminnan kehitys oli positiivista vuoden 2013 aikana. Syyskuussa konserni paransi arvioitaan koko vuoden liikevoiton kehityksestä. Annetun arvion mukaisesti konsernin liikevoitto kasvoi selvästi 11,8 milj. euroon (8,1) ja liikevaihto kasvoi hieman edellisestä vuodesta ollen 188,5 milj. euroa (180,9). Monet Scanfi lin ammattielektroniikka-asiakkaista kasvattivat liikevaihtoaan vuonna 2013 joka näkyi Scanfi lin kysynnän kasvuna. Joidenkin avainasiakkaiden kanssa yhteistyö laajeni käsittämään pidemmälle integroituja tuotteita. Vuoden aikana aloitettiin myös yhteistyö muutaman lupaavan uuden asiakkaan kanssa. Yhtiö jatkoi myyntiponnisteluja ammattielektroniikka-asiakaskunnan laajentamiseksi erityisesti Kiinassa ja Keski-Euroopassa. Myynti ammattielektroniikka-asiakkaille kasvoi vuonna 2013 noin 15 % viime vuoteen verrattuna ja oli 82 % liikevaihdosta (74 %). Myynti tietoliikenneasiakkaille jatkoi laskuaan ja oli 18 (26) % liikevaihdosta Konsernin liikevaihto tammi-joulukuussa oli 188,5 (180,9) milj. euroa. Liikevaihto jakaantui alueellisten toimintasegmenttien mukaan seuraavasti: Eurooppa 58 (59) % ja Aasia 42 (41)%. Konsernin liikevoitto tammi-joulukuussa oli 11,8 (8,1) milj. euroa, joka on 6,3 (4,5) % liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää 0,3 milj. euron arvonalentumiskirjauksen myyntisaamisista osakkuusyhtiöltä. Vuonna 2012 liikevoitto sisälsi kertaluontoisia eriä yhteensä +0,5 milj. euroa. Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 12,2 (7,6) milj. euroa, 6,5 (4,2) % liikevaihdosta. Scanfi l EMS Oy:n osakkuusyhtiö Greenpoint Oy:n toiminta ei ole kehittynyt suunnitellusti ja Scanfi l arvioi, että osakkuusyhtiön tämän hetkiset mahdollisuudet selviytyä velvoitteistaan ovat heikot. Tästä syystä Scanfi l on kirjannut osakkuusyhtiöön liittyvien kaikkien omaisuuserien arvonalentumisen, joiden tulosvaikutus ennen veroja on yhteensä -1,2 milj. euroa. Scanfi l EMS Oy:n omistusosuus osakkuusyhtiö Greenpoint Oy:stä on 40 %. Katsauskauden tulos oli 8,2 (5,7) milj. euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,14 (0,10) euroa ja sijoitetun pääoman tuotto 11,4 (8,1) %. Rahoitusasema ja investoinnit Konsernin rahoitusasema on hyvä. Konsernitaseen loppusumma oli 125,6 (130,0) milj. euroa. Vierasta pääomaa oli 45,1 (55,0) milj. euroa, josta korotonta vierasta pääomaa 26,8 (26,6) milj. euroa ja korollista 18,3 (28,4) milj. euroa. Omavaraisuusaste oli 64,1 (57,7) ja nettovelkaantumisaste -12,2 (-2,4) %. Oma pääoma/osake oli 1,39 (1,30) euroa. Likvidit rahavarat olivat 28,2 (20,5) milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirta tilikaudella oli 13,2 (11,2) milj. euroa positiivinen. Käyttöpääoman muutos kaudella oli 0,6 (0,4) milj. euroa. Nettokäyttöpääomaan sitoutui yhteensä 35,6 milj. euroa. Investointien rahavirta oli +5,8 (-16,9) milj. euroa ja rahoituksen rahavirta -11,2 (-8,9) milj. euroa. Investointien rahavirta sisältää 9,8 milj. euroa sijoituksiksi luokitellun maturiteetiltaan yli kolmen kuukauden talletuksen erääntymisen. Rahoituksen rahavirta sisältää osingonmaksun ja lainanlyhennyksen. Valuuttakurssien vaihtelulla ei ole ollut merkittävää vaikutusta operatiivisen toiminnan tulokseen liiketoiminnan rakenteesta johtuen. Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen tammi-joulukuussa olivat 4,0 (7,2) milj. euroa, joka on 2,1 (4,0) % liikevaihdosta. Investoinneista suurimman osan muodostavat kone- ja laitehankinnat. Yhtiö investoi mm. elektroniikkatuotantoon Virossa ja Suzhoussa sekä mekaniikkatuotantoon Unkarissa. Investoinnit uuteen toiminnanohjausjärjestelmään olivat 0,4 (0,6) milj. euroa. Uusi toiminnanohjausjärjestelmä otettiin vuoden aikana 14

15 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 käyttöön Suomessa ja Unkarissa. Tavoitteena on että uusi järjestelmä on käytössä koko konsernissa vuoden 2014 loppuun mennessä. Poistot olivat 4,4 (4,5) milj. euroa. Hallituksen valtuudet Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla sekä päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen esitysten mukaan. Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuuksia eikä valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskemiseen. Optio-ohjelmat Scanfil Oyj:n yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden eräille avainhenkilöille. Optio-oikeuksien määrä voi olla yhteensä enintään kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään yhtiön uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta. Scanfil Oyj:n hallitus päätti yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella optio-oikeuden antamisesta jakautuen Scanfil Oyj:n toimitusjohtajalle ja neljälle tytäryhtiö Scanfil EMS Oy:n avainhenkilölle. Omat osakkeet Yhtiö ei omista omia osakkeita. Henkilöstö Tilikauden päättyessä konsernin palveluksessa oli (1 653) henkeä, joista (1 415) työskenteli ulkomailla. Kiinassa työskentelevän henkilöstön osuus oli vuoden lopussa 46 (47) %. Kaikkiaan ulkomaisissa tytäryhtiöissä työskentelevän henkilöstön osuus konsernin koko henkilöstöstä oli 86 (86) %. Konsernin keskimääräinen henkilömäärä tilikauden aikana oli (1 669) henkeä. Henkilöstö maittain : Suomi 241, Viro 491, Unkari 171, Kiina 764. Osakevaihto ja kurssikehitys Vuoden korkein kaupantekokurssi oli 1,47 euroa, alhaisin 0,82 euroa ja päätöskurssi 1,35 euroa. Vuoden vaihto oli kappaletta, mikä vastaa 5,0 % koko osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo oli 77,9 milj. euroa. Hallitus ja toimitusjohtaja Varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin: Jorma J. Takanen, Riitta Kotilainen, Jarkko Takanen, Tuomo Lähdesmäki ja Harri Takanen. Järjestäytymiskokouksessaan uusi hallitus valitsi puheenjohtajakseen Harri Takasen. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut DI Harri Takanen (1968) ja lähtien DI Petteri Jokitalo (1963). Lähiajan liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät Scanfil Oyj:n hallitus vastaa siitä, että konsernin riskienhallinta ja sisäinen valvonta ja tarkastus on asianmukaisesti järjestetty. Riskienhallinta perustuu hallituksen hyväksymään riskienhallintapolitiikkaan, jonka tavoitteena on riskien kokonaisvaltainen ja ennakoiva hallinta. Riskien arviointi on osa vuosittaista strategia- ja liiketoimintasuunnitteluprosessia. Riskienhallinnalle ei ole omaa erillistä organisaatiota vaan riskienhallinta on rakennettu osaksi liiketoimintaprosesseja ja johtamisjärjestelmää. Riskienhallinnan tavoitteena on havainnoida ja analysoida tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti yrityksen tavoitteiden saavuttamiseen sekä ryhtyä toimenpiteisiin riskien minimoimiseksi tai poistamiseksi kokonaan. Operatiiviset yksiköt raportoivat liiketoiminnan riskeistä johtamis- ja raportointijärjestelmän mukaisesti. Maailmantalouden heikentyminen ja kansainvälinen investointihyödykkeiden kysynnän supistuminen voisivat vaikuttaa negatiivisesti Scanfilin asiakkaiden liiketoiminnan kehittymiseen ja heikentää kysyntää sopimusvalmistusmarkkinoilla. Tällä olisi negatiivinen vaikutus Scanfilin myynnin ja kannattavuuden kehitykseen. Scanfil-konsernin rahoitusriskien hallinta on kuvattu konsernitilinpäätöksen liitetietojen kohdassa 31. Yhtiön riskejä ja riskien hallintaa on laajemmin kuvattu yhtiön www-sivuilla Corporate Governance osiossa ja selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä osoitteessa Tutkimus ja tuotekehitys Yhtiön liiketoiminnan luonteesta johtuen tuotekehitys tapahtuu pääsääntöisesti yhdessä asiakkaiden kanssa eikä yhtiön oma tuotekehitys muodosta merkittävää osaa yhtiön kulurakenteessa. Laatu ja ympäristö Konsernin kaikki yksiköt noudattavat ISO 9001-standardin mukaista sertifioitua laatujärjestelmää ja ISO standardin mukaista sertifioitua ympäristöjärjestelmää. Scanfil pyrkii valmistajana olemaan mukana tuotteen suunnittelutyössä jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Siten voi- 15

16 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Hallituksen esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle Scanfi l Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään yhtiön pääkonttorissa Sievissä. Osinko vuodelta 2013 Yhtiön tavoitteena on maksaa osinkoa säännöllisesti vuosittaisesta tuloksesta n. 1/3. Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat ,34 euroa. daan varmistaa tuotannon kustannustehokkuus, sekä tuotteiden parhaiten paras mahdollinen laatu koko tuotteen elinkaaren aikana. Yhtiö pyrkii jatkuvasti tehostamaan tuotantoprosessejaan ja raaka-aineiden hyödyntämistä. Tavoitteena on löytää energiatehokkaimmat ratkaisut niin tuotantotilojen valaistus- ja energiaratkaisuissa kuin isommissa kone- ja infrastruktuurihankinnoissakin. Scanfi l arvio säännöllisesti ympäristönäkökohtia, kartoittaen samalla mahdollisia parannuskohteita. Yhtiö huomioi asiakkaiden ympäristövaatimukset sekä kantaa vastuunsa tiedostaen kaiken toimintansa vaikutukset ympäristöön. Ilmoitukset omistusosuuden muutoksista Scanfi l Oyj sai seuraavat arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 :n mukaiset ilmoitukset: Jorma J. Takasen omistusosuus on tehdyn sukupolvenvaihdokseen liittyvän lahjoituksen johdosta alittanut prosenttia Scanfi l Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä. Jorma J. Takanen omistaa suoraan kpl ja välillisesti (Riitta ja Jorma J. Takasen säätiön omistusosuus) Scanfi l Oyj:n osaketta. Tämä vastaa 13,39 prosenttia Scanfi l Oyj:n osakkeiden kappaleen kokonaismäärästä ja äänimäärästä. Jarkko Takasen omistusosuus on Jorma J. Takasen tekemän sukupolvenvaihdokseen liittyvän lahjoituksen johdosta ylittänyt prosenttia Scanfi l Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä. Jarkko Takanen omistaa kpl Scanfi l Oyj:n osaketta. Tämä vastaa 14,29 prosenttia Scanfi l Oyj:n osakkeiden kappaleen kokonaismäärästä ja äänimäärästä. Harri Takasen omistusosuus on Jorma J. Takasen tekemän sukupolvenvaihdokseen liittyvän lahjoituksen johdosta ylittänyt prosenttia Scanfi l Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä. Harri Takanen omistaa kpl Scanfi l Oyj:n osaketta. Tämä vastaa 16,94 prosenttia Scanfi l Oyj:n osakkeiden kappaleen kokonaismäärästä ja äänimäärästä. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että päättyneeltä tilikaudelta maksetaan vapaasta omasta pääomasta osinkoa 0,05 euroa/osake eli yhteensä ,95 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä. Tulevaisuuden näkymät Scanfi l arvioi vuoden 2014 liikevaihdon kasvavan 4 10 % ja liikevoiton olevan tasoa 10,0 14,0 milj. euroa. Scanfi lin liikevaihto vuonna 2013 oli 188,5 milj. euroa ja liikevoitto 11,8 milj. euroa. Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä annetaan toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena ja se julkaistaan yhdessä tilinpäätöksen kanssa. 16

17 KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS Konsernin tuloslaskelma, IFRS 1000 EUR Liitetieto Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön 4 30 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot Rahoituskulut Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Voitto ennen veroja Tuloverot Tilikauden voitto Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 10 0,14 0,10 Konsernin laaja tuloslaskelma Tilikauden voitto Muut laajan tuloksen erät Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi Muuntoerot Johdannaissopimus Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen Tilikauden laaja tulos yhteensä

18 KONSERNITASE, IFRS Konsernitase, IFRS 1000 EUR Liitetieto VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Osuudet osakkuusyrityksissä Myytävissä olevat sijoitukset Saamiset Laskennalliset verosaamiset Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä Myyntisaamiset ja muut saamiset Ennakkomaksut Muut rahoitusvarat Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 28 Rahavarat Varat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma Muuntoerot Muut rahastot Sijoitetun vapaan opon:n rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat Varaukset Rahoitusvelat Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat Lyhytaikaiset rahoitusvelat Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä

19 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, IFRS KonserniN RAHAVIRTALASKELMA, IFRS 1000 EUR Liitetieto Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden voitto Oikaisut tilikauden voittoon Käyttöpääoman muutokset Maksetut korot ja muut rahoituskulut Saadut korot Maksetut verot Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirrat Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti Investoinnit muihin sijoituksiin Muiden sijoitusten luovutustulot Varainsiirtoveron palautus 54 Lainasaamisten takaisinmaksut 34 Myönnetyt lainat 0-34 Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirrat Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Jakautuminen Valuuttakurssien muutosten vaikutus Rahavarat

20 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, IFRS Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Sijoitetun Osake- vapaan opon Muut Muunto- Kertyneet 1000 EUR pääoma rahasto rahastot erot voittovarat Yhteensä Oma pääoma Laaja tulos Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät (verovaikutuksella oikaistuna) Muuntoerot Johdannaissopimukset Tilikauden laaja tulos yhteensä Rahastosiirrot Optiojärjestely -6-6 Osingonjako Oma pääoma Oma pääoma Osittaisjakautumisessa saadut erät Laaja tulos Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät (verovaikutuksella oikaistuna) Muuntoerot Johdannaissopimukset Tilikauden laaja tulos yhteensä Rahastosiirrot Oma pääoma

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1 VUOSI- KERTOMUS 201 Sievi Capital vuosikertomus 2011 1 1 VUOSIKERTOMUS 2012 SIJOITUSTOIMINNAN KATSAUS TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE Varsinainen yhtiökokous 2013 Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

Edita Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012

Edita Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012 Edita Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012 Edita Oyj PL 110 00043 EDITA Y-tunnus 0912752-6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 8 Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 9 Konsernin

Lisätiedot

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 TILINPÄÄTÖS 2010 Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 5 Konsernitase, IFRS 6 Konsernin rahavirtalaskelma,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS 10 Konsernin laaja tuloslaskelma 11 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 14 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2012 SSH Oyj konserni 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2012 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013 Nordic Morning Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013 Nordic Morning Oyj PL 110 00043 NORDIC MORNING Y-tunnus 0912752-6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 8 Konsernin laaja

Lisätiedot

1 (58) Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö

1 (58) Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö 1 (58) Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö TASEKIRJA 31.12.2012 2 (58) JA EMOYHTIÖ TASEKIRJA 31.12.2012 Sisältö sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Soprano Oyj konserni tilinpäätös (IFRS) 8 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2011 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Varaukset... 57 Eläkejärjestelyt... 57 Ulkomaanrahanmääräiset erät... 57 Verot... 57 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot... 58 Tilinpäätöksen ja

Varaukset... 57 Eläkejärjestelyt... 57 Ulkomaanrahanmääräiset erät... 57 Verot... 57 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot... 58 Tilinpäätöksen ja 2014 Vuosikertomus Sisällys Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille... 4 Taloudelliset julkaisut... 4 Yhtiökokous... 4 Osingonmaksu... 4 Muutokset yhteystiedoissa... 4 Sisäpiirirekisteri... 4 Vuosikooste

Lisätiedot

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 Nordic Morning Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 Nordic Morning Oyj PL 110 00043 NORDIC MORNING Y-tunnus 0912752-6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 9 Konsernin laaja

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.2009-31.12.2009 2 Solteq Tilinpäätös 2009 Sisältö 4 7 8 9 10 11 12 20 21 22 22 22 23 23 24 24 24 24 25 26 28 30 30 31 32 32 33 34 36 36 37 38 38 39 40 41 43 45 45 46

Lisätiedot

COMPTEL VUOSIKERTOMUS 2014. 1 Comptel vuosikertomus 2014

COMPTEL VUOSIKERTOMUS 2014. 1 Comptel vuosikertomus 2014 COMPTEL VUOSIKERTOMUS 2014 1 Comptel vuosikertomus 2014 Copyright Comptel 2015 1 SISÄLLYS 1. COMPTELIN VUOSI 2014... 3 Avainluvut...3 Comptel ja strategiamme...4 Toimitusjohtajan katsaus...6 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

LYHYESTI VUOSI 132,9 122,7 10,5 8,3 12,5 10,3 10,0 111,4 127,3133,4 8,2 10,2 5,3 3,3 0,8 0,37 0,16 0,16 0,16 54,4 57,1 61,4 48,7 49,6 0,26 0,11 0,26

LYHYESTI VUOSI 132,9 122,7 10,5 8,3 12,5 10,3 10,0 111,4 127,3133,4 8,2 10,2 5,3 3,3 0,8 0,37 0,16 0,16 0,16 54,4 57,1 61,4 48,7 49,6 0,26 0,11 0,26 Affecto lyhyesti Affecto rakentaa liiketoiminta-arvoa asiakkailleen tiedolla, teknologialla ja näkemyksellä. Hyödynnämme kaikkea nykyaikaisten organisaatioiden ympärillä olevaa dataa. Palvelumme yltävät

Lisätiedot

Soprano TILINPÄÄTÖS 2013

Soprano TILINPÄÄTÖS 2013 Soprano TILINPÄÄTÖS 2013 Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö TASEKIRJA 31.12.2013 (64) 3 SOPRANO OYJ KONSERNI JA EMOYHTIÖ TASEKIRJA 31.12.2013 Sisältö sivu Hallituksen toimintakertomus 4 Soprano Oyj konserni

Lisätiedot

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 1 Vacon Oyj Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 2 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3-8 Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut

Lisätiedot

Sisällys. Tietoja osakkeenomistajille 3. Vuosikooste 2014 3. Toimitusjohtajan katsaus 4. Selvitys hallinto- ja ohjaus- 5 järjestelmästä

Sisällys. Tietoja osakkeenomistajille 3. Vuosikooste 2014 3. Toimitusjohtajan katsaus 4. Selvitys hallinto- ja ohjaus- 5 järjestelmästä Elecster Oyj Sisällys Tietoja osakkeenomistajille 3 Vuosikooste 2014 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Selvitys hallinto- ja ohjaus- 5 järjestelmästä Elecster Oyj:n hallitus 7 Hallituksen toimintakertomus 9

Lisätiedot

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy Y-tunnus 1952494-7 Näsllinnankatu 48 E Kotipaikka Helsinki 33200 TAMPERE RESTAMAX OV Konsernitifinpäätös 31.12.2012 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Sisältö

Lisätiedot

BASWARE OYJ TILINPÄÄTÖS 31.12.2014. Y-tunnus 0592542-4 Osoite PL 97, 02601 Espoo

BASWARE OYJ TILINPÄÄTÖS 31.12.2014. Y-tunnus 0592542-4 Osoite PL 97, 02601 Espoo BASWARE OYJ TILINPÄÄTÖS 31.12.2014 Y-tunnus 0592542-4 Osoite PL 97, 02601 Espoo SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 3 Tilinpäätös 12 Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 12 Konsernitase (IFRS) 13 Konsernin

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLTÖ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) 6 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 6 KONSERNITASE 7 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 8 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Lisätiedot

Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma 16 Oman pääoman muutokset

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2010 Konsernituloslaskelma 10 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2010 Konsernituloslaskelma 10 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma Tilinpäätös 2010 Sisällys Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2010 3 Konsernituloslaskelma 10 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 14 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2009 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, IFRS YRITYKSEN PERUSTIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, IFRS YRITYKSEN PERUSTIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET YRITYKSEN PERUSTIEDOT Elektroniikkakonserni Efore on tietoliikenne-, teollisuusautomaatio- ja terveydenhuoltosektoreita palveleva kansainvälinen yritys, jonka liiketoiminta muodostuu asiakaskohtaisista

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2014 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2024 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2013-30.6.2014 Sisällys Sivu

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 5.8.2014 KLO 9.00 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 Huhti kesäkuu - Liikevaihto 60,6 (Q2 2013: 48,7), kasvua 24,4 % - Liikevoitto 5,2 (3,1), 8,6 % liikevaihdosta (6,3 %) - Voitto katsauskaudella

Lisätiedot

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011 1 Vacon Oyj Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011 2 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3-8 Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot

Konsernitilinpäätös Emoyhtiön tilinpäätös

Konsernitilinpäätös Emoyhtiön tilinpäätös tilinpäätös 2007 1 2 sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut 9 Tunnuslukujen laskentakaavat 10 Konsernin tuloslaskelma 11 Konsernin tase 12 Konsernin

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot