HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 26.3.2014"

Transkriptio

1 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen kuntatalouden kehitys Kaupungin talous Kaupungin henkilöstö Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Ympäristötekijät Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä ja arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja -menot Hämeenlinnakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Tilikauden tuloksen käsittely Talouden tasapainottamistoimenpiteet TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tavoitteiden toteutuminen Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen Käyttötalousosan toteutuminen TILAAJA LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN LAUTAKUNTA IKÄIHMISTEN LAUTAKUNTA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA YHTEINEN JÄTELAUTAKUNTA KONSERNIPALVELUT PALVELUTUOTANTO PALVELUTUOTANNON HALLINTO VARHAISKASVATUSPALVELUT OPETUSPALVELUT LASTEN JA NUORTEN KASVUA TUKEVAT PALVELUT KULTTUURI- JA KIRJASTOPALVELUT TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄVÄT PALVELUT IKÄIHMISTEN HOITO JA HOIVA KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS

2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen Kaupunki ja taseyksiköt (pl. Liikelaitokset) Liikelaitokset Kaupunki ja taseyksiköt (ml. Liikelaitokset) Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Kaupunki ja taseyksiköt (pl. Liikelaitokset) Liikelaitokset Kaupunki ja taseyksiköt (ml. Liikelaitokset) Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Ulkoinen tuloslaskelma (ml. Liikelaitokset) Ulkoinen tuloslaskelma Tuloslaskelma (ml. Liikelaitokset) Tuloslaskelma (sisäiset erät mukana) Rahoituslaskelma (ml. Liikelaitokset) Tase Konsernilaskelmat Konsernituloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET HÄMEENLINNAN TERVEYSPALVELUT -LIIKELAITOS Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot LINNAN TILAPALVELUT -LIIKELAITOS Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot LINNAN LOMITUSPALVELUT -LIIKELAITOS Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot LINNANINFRA-LIIKELAITOS Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot TASEYKSIKÖT ELINKEINORAHASTO Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS KUNNAN TALOUTEEN LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA ALLEKIRJOITUKSET TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Liite 1: Luottamushenkilöt Liite 2: Strategisten yhtiöiden konserniraporttilomakkeet Liite 3 Talouden tehostamisen ja sopeuttamisen toimenpideohjelma

3 3 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Vuosi 2013 on ollut monien odotusten vuosi. Suomen kunnissa on odotettu valtakunnallisia linjauksia, lakiehdotuksia kuntarakenteesta, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä sekä uudesta valtionosuusjärjestelmästä. Kunnilla on ollut kädet täynnä töitä erilaisten selvitysten tekemisessä normaalitoiminnan lisäksi. Alkanut uusi valtuustokausi on osaltaan aikaansaanut odotuksia toiminnan ja talouden suhteen. Hämeenlinnan strategia uudistettiin ja sitä toteuttavien toimeenpano-ohjelmien työstäminen aloitettiin. Hämeenlinna on ollut ja on edelleen kehittyvä kaupunki, jossa uudistuvat palvelut pyritään tuottamaan mahdollisimman asiakaslähtöisesti ja vaikuttavasti. Hämeenlinnan sopimusohjaukseen tukeutuva toimintamalli kehittyi monin tavoin vuonna Lasten ja nuorten palvelujen uusi organisaatio rakennettiin alueellisuutta ja palveluprosesseja korostaen. Ikäihmisten palvelujen käynnistynyt rakennemuutos pitkäaikaishoivan laitospainotteisuudesta kotihoitoa mahdollistavaan palveluun eteni suunnitelman mukaisesti. Terveyspalveluita kehitettiin kanavamallin avulla, sähköisten palvelujen ja omahoidon palvelujen kirjoa pyrittiin laajentamaan. Elämänlaatupalvelujen vastuualueella kehitettiin kulttuuripalveluja kohti Sibeliuksen 150-vuotisjuhlavuotta. Uuden monitoimihallin rakentaminen parantaa liikuntapalveluja. Palvelujen tuottavuutta kehitettiin edelleen ja säästöjä pyrittiin saamaan aikaan jokaisella vastuualueella. Kaupunginhallituksen konsernijaoston toiminta käynnistettiin ja seutuyhteistyön kehittäminen aloitettiin loppuvuodesta Elinvoimaisuuden kehittämiseksi käynnistettiin HHT-hanke ja aloitettiin uuden elinkeinokonsernin kehittämistyö. Korkeakoulukeskuksen kehittämistyö on myös ollut erittäin tärkeää tuki osaamisen ja yritysten kilpailukyvyn kehittymiselle. Kaupungin väestönkasvu jäi jonkin verran tavoitteestaan. Hämeenlinnassa työllisyys on säilynyt valtakunnallisesti hyvällä tasolla. Työttömyysasteemme jäi edelleen alle maan keskiarvon. Hämeenlinnan kaupunki laajeni ja muuttunut kaupunkikuva onkin merkki jatkuneesta kehityksestä. Uusi asuinalue Siiriin rakentui. Engelinrannan kaavoitusta edistettiin kumppanuuskaavoituskilpailulla ja kaupunkirakennemallityöllä. Moottoritien kate valmistui ja liikenne alueella normalisoitui. Kauppakeskuksen ja asuntojen rakentaminen edistyi aikataulussaan. Kaavoitus eteni elinkeinoalue Moreenissa sekä asuinalueilla Rengon Rannanmaalla ja Iittalassa sekä kantakaupungissa useissa kohteissa. Sibeliuspuisto uudistettiin ja kaupunkipuiston alueella tehtiin uutta suunnittelua sekä jatkettiin perusparannustyötä. Taloushaasteet eivät helpottuneet vuonna Säästötoimista huolimatta vertailukelpoinen toimintakatteen (nettomeno) kasvu oli 3,6 % edelliseen vuoteen verrattuna eli tavoitetta korkeampi. Verotulojen ja valtionosuuden kasvu oli ennakoitua suurempi ja myyntivoittojakin saatiin, joten kokonaisuutena vuosi 2013 oli ylijäämäinen 7,5 miljoonaa euroa. Edellisen kerran ylijäämäinen tilinpäätös tehtiin vuodelta Talouden sopeuttamisohjelma jatkuu ja tavoitteena on saada alijäämät katettua viimeistään vuonna Tästä eteenpäin tarvitsemme vahvaan kaupunkistrategiaan pohjautuvaa kehittämistä ja palvelujen edelleen uudistamista. Hämeenlinnan kaupunki tarvitsee myös tulevina vuosina vahvaa yhteisöllistä toimintakulttuuria elinvoimaisuuden ylläpitämiseksi HHT-kasvukäytävällä. On tärkeää, että yhteinen työ jatkuu kehittyäksemme hyvästä parhaaksi kantahämäläiseksi kaupungiksi. Talouden tasapainottaminen on edelleen haasteenamme ja erilaisia tuloihin ja menoihin vaikuttavia toimenpiteitä tarvitaan edelleenkin. Tahdon kiittää kaupungin henkilökuntaa ja luottamushenkilöitä sekä kuntalaisia ja sidosryhmiä merkittävästä työpanoksesta toimintavuotena Kaupunkimme kehittäminen jatkuu. Kaupunginjohtaja Timo Kenakkala

4 4 YLEISTIETOA HÄMEENLINNASTA Perustamisvuosi: 1639 Maapinta-ala: 1786 km 2 Vesipinta-ala: 246 km 2 Yhteensä: 2032 km 2 Kunnallisveroprosentti: 19,50 Väkiluvun kehitys Työttömyysprosentti: Aluehallintovirasto: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Hovioikeus: Kihlakunta: Verovirasto: Sairaanhoitopiiri: Maakunta: Maakuntaliitto: Maanmittaustoimisto: Etelä-Suomen aluehallintovirasto Hämeen ELY-keskus (Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri, Ympäristö ja luonnonvarat) Uudenmaan ELY-keskus (Liikenne ja infrastruktuuri) Turun hovioikeuspiiri Hämeenlinnan kihlakunta Sisä-Suomen verovirasto Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Kanta-Häme Hämeen liitto Etelä-Suomen maanmittaustoimisto Väkiluku vuoden lopussa oli asukasta.

5 1.1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 5 Hämeenlinnan kaupungin ylin päättävä toimielin on kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Kaupunginvaltuustoon kuuluu 59 valtuutettua. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana on vuonna 2013 toiminut Sari Rautio (KOK), ensimmäisenä varapuheenjohtajana Teija Arvidsson (Krist), toisena varapuheenjohtajana Johannes Koskinen (SDP.) ja kolmantena varapuheenjohtajana Kirsi Ojansuu-Kaunisto (Vihr.). Kaupunginhallitus vastaa kaupungin johtamisesta ja kehittämisestä kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta, taloudenhoidosta, kaupungin omaisuudesta ja omistajapolitiikasta, kaupunkikonsernista, toiminnoista, palveluista ja palvelutuotannosta, elinkeinopolitiikasta, maankäytöstä sekä niiden strategisesta suunnittelusta ja kehittämisestä. Kaupunginhallitukseen kuuluu 11 jäsentä. Kaupunginhallituksen puheenjohtajana on vuonna 2013 toiminut Iisakki Kiemunki (SDP), ensimmäisenä varapuheenjohtajana Lulu Ranne (PerusS) ja toisena varapuheenjohtajana Tapio Vekka (KOK). Kaupunginhallituksen alaisena toimi konsernijaosto. Vuonna 2013 toimi kymmenen lautakuntaa: keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, lasten ja nuorten lautakunta, elämänlaatulautakunta, terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta, ikäihmisten lautakunta, yhdyskuntalautakunta, ympäristö- ja rakennuslautakunta, jätelautakunta sekä maakunnallinen pelastuslautakunta. Omistajaohjauksen vastuualue perustettiin konsernipalveluihin. Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että tilivelvollisia viranhaltijoita ovat kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja, henkilöstöjohtaja, kehitysjohtaja, talous- ja hallintojohtaja, tilaajajohtajat, tilaajapäälliköt, palvelutuotantojohtaja, palvelujohtajat, pelastusjohtaja ja liikelaitosten toimitusjohtajat. Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, lautakuntien ja johtokuntien kokoonpanot sekä kaupungin edustajat kuntayhtymissä on esitetty liitteessä 1. Hämeenlinnan kaupungin organisaatio on kuvattuna seuraavaan kaavioon.

6 Yleinen kuntatalouden kehitys Vuodelle 2013 kaikki ennustajatahot ennakoivat Suomelle varovaista talouskasvua. Syksyä kohti kasvuennusteet supistuivat. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote kasvun sijaan supistui 1,4 %. Investointien alamäki oli 2012 lopun tilanteeseen nähden peräti 8,9 %. Myös yksityinen kulutus laski 1,8 %. Suomen talouden kehitys oli pääosin muita EU-maita vaisumpaa. Luottamus Suomen talouteen säilyi kansainvälisesti kuitenkin hyvänä ja Suomi säilytti luottoluokituksensa parhaassa mahdollisessa luokassa. Etelä-Euroopan talouskriisin pahimmat vaikutukset vaimenivat vuoden kuluessa ja lainojen korkotaso säilyi hyvin matalana pienentäen edelleen korkokustannuksia. Kuntien talousnäkymät olivat kaksijakoiset. Vuoden 2013 lopputulos oli kunnille selvästi positiivisempi kuin edellisenä vuonna. Tehostamistoimien ja menoleikkausten lisäksi myös verotuksen aikataulu- ja maksurakennemuutokset paransivat tilinpäätöksiä. Pitemmällä aikavälillä tarkasteltuna kuntien näkymät kuitenkin säilyivät synkkinä. Talouden heikko kehitys heijastuu verotuloihin ja työttömyyden kautta avustus- ja palvelutarpeisiin. Valtionosuusleikkaukset siirtävät kustannusvastuuta edelleen kunnille samalla, kun väestö ikääntyy. Sekavana jatkuneet kuntarakennesuunnittelu sekä sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus eivät tarjoa helpotusta tilanteeseen. Kuntatalouden pitemmän aikavälin kehitykselle on kuvaavaa, että vuodelle 2013 päätti verojaan korottaa 119 kuntaa ja vuodelle 2014 veroja nosti jo peräti 156 kuntaa. Kun tarkastellaan vain vuotta 2013, siihen sisältyi monia myönteisiä tekijöitä. Kuntaliiton keräämien ennakkotietojen mukaan kuntien yhteenlaskettu tulos oli noin 300 milj. euroa positiivinen. Tulos parani edellisestä vuodesta noin 600 milj. euroa. Vuosikate oli negatiivinen 36 kunnalla, kun 2012 vastaava luku oli yli kaksinkertainen. Kuntien verotulot kasvoivat 6,8 % edellisvuodesta. Viime vuoden tulosta vahvisti kuntien toimintojen tehostaminen, josta ainakin 400 milj. euroa toteutui KT Kuntatyönantajien selvityksen mukaan henkilöstömenosäästöinä. Lisäksi tulosta kohensivat verotuksen kertaerät 400 milj. euroa sekä tulo- ja kiinteistöveroprosenttien korotukset noin 170 milj. euroa. Tulokseen heikentävästi vaikuttaneita tekijöitä olivat puolestaan valtionosuusleikkaukset sekä kuntien tehtävien kasvu ja palveluiden kysynnän lisäys. Vuoden 2013 ennakkotietoja tarkasteltaessa on huomioitava, että vuosi 2012 oli kuntatalouden heikoin sitten vuoden Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli 2,7 miljardia euroa, jossa oli kasvua noin 900 milj. euroa edellisvuodesta. Kuntien osalta tulorahoitus ei kuitenkaan ollut riittävä, sillä vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja. Investoinneista rahoitettiin vuosikatteella kunnissa ja kuntayhtymissä vain alle 60 prosenttia. Yhteenlaskettu vuosikate riitti poistoihin vain seitsemässä Manner-Suomen maakunnassa. Muissa yhdessätoista maakunnassa vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja. Kanta-Hämeessä oli korkein vuosikate suhteessa poistoihin, 131 prosenttia, pienin vuosikate suhteessa poistoihin oli Päijät-Hämeessä, 48 prosenttia. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta oli arviolta 15,6 miljardia euroa vuoden 2013 lopussa. Kasvua edellisvuodesta oli noin 13 %. Manner-Suomen kunnissa keskimääräinen lainakanta oli euroa asukasta kohti Kaupungin talous Talouden kehitys ja tilinpäätöstilanne Kaupunginvaltuusto hyväksyi Hämeenlinnan tilausbudjetin vuodelle Budjetti laadittiin tasapainoon (ylijäämä noin 0,6 milj. euroa). Veroprosentit säilyivät vuoden 2012 tasolla (kunnallisvero 19,50 %, yleinen kiinteistövero 1,05 %, vakituinen asunto 0,45 % ja vapaa-ajan asunto 1,00 %). Hämeenlinnan seudun kuntaliitoksesta saatiin valtiolta viimeinen tukierä 4,2 milj. euroa. Vuosi 2013 oli taloudeltaan hyvin kaksijakoinen eli toimintakustannusten kasvu jatkui budjettia suurempana, mutta tulosta paransivat huomattavasti useat vuodelle 2013 sattuvat kertaluonteiset erät. Edellisen vuoden alijäämäisyys söi budjetin kasvuvaraa ja jo vuoden alussa ennustettiin, että toiminnan nettomenot (toimintakate) tulee ylittymään. Vaikka ylitysuhkien parissa työskenneltiin pitkin vuotta, ylitysennuste vain kasvoi loppuvuotta kohti. Tilinpäätöksessä toimintakate ylitti budjetin noin 3,1 milj. euroa. Ylitys olisi ollut peräti 5,7 milj. euroa, ellei kaupunki olisi saanut satunnaisia, budjetoimattomia omaisuuden myyntivoittoja lähes 2,6 milj. euroa.

7 7 Samalla kun toimintakustannusten kasvu ylitti edellisvuosien tapaan budjettitason, muut kustannustekijät käänsivät tilinpäätöstilanteen positiiviseksi. Näitä tekijöitä ei tiedetty ennakoida budjettiin ja osa ilmeni vasta aivan loppuvuodesta Tiivistyksenä suurimmat tilinpäätöstä parantavat tekijät: - 2,6 milj. euron omaisuuden myyntivoitot, - verotuloja kertyi noin 3,7 milj. euroa budjetoitua enemmän johtuen pääosin valtion loppuvuonna tekemästä maksuaikataulun ja maksuperusteiden muutoksesta, - valtionosuuksia saatiin lähes 2,4 milj. euroa yli budjetin, - rahoitustuotot olivat noin 2,3 milj. euroa kuluja suuremmat, - poistoja kirjattiin lähes 1,7 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Nämä kertaluonteiset erät, yhteensä 12,7 milj. euroa, kattoivat nettotoimintakustannusten 5,7 milj. euron ylittymisen ja nostivat tilinpäätöksen ylijäämän noin 6,9 milj. euroa budjetoitua paremmaksi eli 7,5 milj. euroon. Käyttötalous Lautakunnilla, palvelutuotannolla, liikelaitoksilla ja konsernipalveluilla oli käytettävänään nettomäärärahaa (toimintakate) 324,6 milj. euroa. Tilinpäätöksessä toimintakate on noin 327,7 milj. euroa eli 3,1 milj. euroa yli myönnetyn määrärahan. Toimintakatteessa eli käyttötalouden nettokuluissa on kasvua 2012 tilinpäätökseen (318,7 milj. euroa lukiokustannukset vähennettyinä) 2,8 %. Kasvuprosenttia pienentävät 2013 myyntivoitot (2,6 milj. euroa). Jos molempien vuosien luvuista jätetään myyntivoitot pois, todellinen kasvuprosentti 2012 ja 2013 toimintakatteiden välillä on 3,6 %. Käyttötalouden budjettipoikkeamia ja valtuuston myöntämiä ylitysoikeuksia käsitellään jäljempänä tarkemmin kohdassa Poikkeamat tilinpäätösvuoden tilausbudjettiin. Verotulot ja valtionosuudet sekä rahoitustuotot ja -kulut Verotuloja kertyi lopulta selvästi budjettiarviota (250,6 milj. euroa) enemmän eli 254,3 milj. euroa. Tilanne muuttui loppuvuonna, kun valtio tarkisti verojen maksuaikataulua ja -perusteita. Seuraavassa on eri veroerien kehitys kolmelta vuodelta (koko maan kasvuprosentit ovat joulukuun tilitysten mukaisia): Muutos 1000 Muutos % Koko maa % Tulovero ,0 7,1 3,8 6,7 Yhteisövero ,4 10,2-27,4 8,2 Kiinteistövero ,4 5,9 5,9 7,4 Verot yht ,3 7,1 1,4 6,8 Valtionosuusarvio oli 90,1 milj. euroa. Todellinen kertymä nousi valtionosuusleikkauksista huolimatta selvästi paremmaksi, 92,5 milj. euroon. Vuonna 2012 valtionosuutta saatiin 97,2 milj. euroa. Valtionosuuseriä ei voida suoraan vertailla, koska 2012 valtionosuutta saatiin myös lukiokoulutukseen. Karkeahkosti voidaan laskea, että lukioiden valtionosuusvaikutus oli noin 8,5 milj. euroa. Vertailukelpoinen 2012 luku on näin ollen noin 88,7 milj. euroa. Tähän nähden kasvua tuli 3,8 milj. euroa eli 4,3 %. Koko maan valtionosuustulojen kasvu oli 2,7 %. Tilausbudjetissa oli rahoitustuottoja yhteensä 16,2 milj. euroa ja rahoituskuluja 15,7 milj. euroa. Todelliset tuotot olivat noin 15,1 milj. euroa ja kulut 12,3 milj. euroa. Näin ollen tuotot olivat 2,7 milj. euroa kuluja suuremmat (budjettitavoite oli + 0,4 milj. euroa). Sijoitusten tilanne Energialaitoksen myynnistä vuonna 2000 saatu kauppahinta on sijoitettu kaupunginvaltuuston tarkistamien sijoitustoiminnan periaatteiden mukaisesti. Kauppahintana saatiin 84,9 milj. euroa. Sijoitettu pääoma oli 77,4 milj. euroa. Sijoitusten markkina-arvo oli 84,6 milj. euroa. Salkunhoitajien varojen tuotto vuonna 2013 oli 6,0 %. Vuosien aikana on sijoitusten tuottoja käytetty jo 44,2 milj. euroa käyttömenojen katteeksi. Vuonna 2013 kassaan nostettiin 3,4 milj. euroa.

8 Pääomasijoitus Markkina-arvo %-osuus sijoitetusta arvosta Arvonmuutos Arvonmuutos % % Omaisuudenhoitoyhtiöt Osakesijoitukset Korkosijoitukset Omaisuudenhoitoyhtiöt yht , ,7 Vak uutusyhtiöt Osakesijoitukset Korkosijoitukset Vak uutusyhtiöt yhteensä , ,3 Kuntarahoitus Oyj , ,0 Sijoituk set yhteensä Osakesijoitukset ,4 Sijoitukset yhteensä Korkosijoitukset ,6 Vuosikate, poistot ja tilikauden lopputulos , ,4 Budjetin vuosikatetavoite oli 16,5 milj. euroa eli hieman budjetoituja poistoja (16,1 milj. euroa) suurempi. Todellinen vuosikate oli lähes 21,8 milj. euroa, joka on lähes 5,3 milj. euroa budjettia parempi. Poistojen määrä oli 14,4 milj. euroa eli lähes 1,7 milj. euroa arvioitua vähemmän. Investointiaikataulujen vuoksi osa poistoista siirtyi tuonnemmaksi. Vuosikate kattoi poistot 151-prosenttisesti. Budjetin mukaan tilikauden ylijäämätavoite oli vajaat 0,6 milj. euroa. Edellä mainituista syistä johtuen lopputulos oli huomattavasti parempi päätyen lähes 7,5 milj. euron ylijäämään. Vuoden 2012 lopussa kertyneitä alijäämiä oli taseessa yhteensä 20,8 milj. euroa. Vuoden 2013 ylijäämä pienentää taseeseen kertyneen alijäämän noin 13,3 milj. euroon. Investoinnit Tarkempi selvitys investoinneista on kohdassa Investointien toteutuminen. Seuraavaan taulukkoon on koottu investointien kokonaisuus, jossa myös liikelaitokset ovat mukana TP 2012 TB 2013 TB muutokset Toteuma 01-12/2013 Aineelliset hyödykkeet Maa-vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Osakkeet ja osuudet Investoinnit yhteensä Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien luovutustulot NETTOINVESTOINNIT Talonrakennusinvestointien toteutuksesta osa siirtyi vuodelle Maa-alueiden hankinta ja vastaavat luovutustulot olivat budjetoitua vähäisempiä. Nettoinvestoinnit (23,7 milj. euroa) olivat noin 3,5 milj. euroa määrärahaa pienemmät.

9 9 Lainakannan muutokset Budjetissa varauduttiin pitkäaikaisten lainojen 9,5 milj. euron nettolisäykseen. Vuoden aikana lainanottovaltuus nostettiin noin 10,9 milj. euroon. Vuoden vaihteessa todellinen nettolisäys oli 8,0 milj. euroa lähinnä investointien siirtymisestä johtuen. Lyhytaikaisia lainoja oli 5,3 milj. euroa edellistä vuodenvaihdetta enemmän. Lainakanta oli noin 194,9 milj. euroa, joka on /asukas. Koko maan keskimääräinen lainakanta oli ennakkotietojen mukaan /asukas. Konsernitilillä oli konserniyhtiöiden ja -yhteisöjen varoja vuoden vaihteessa 24,9 milj. euroa ja se on mukana em. lainakannassa. Lainakannan kasvu oli edellisvuoteen (181,6 milj. euroa) verrattuna 7,3 % (koko maan lainakanta kasvoi ennakkotietojen mukaan 13 %). Poikkeamat tilinpäätösvuoden tilausbudjettiin Toimintatuottojen ja -kulujen poikkeamat budjetista ulkoisen tuloslaskelman tasolla Toimintamäärärahojen riittävyydestä koko kaupungin tasolla saa oikeamman kuvan tarkastelemalla ulkoisia tuloja ja menoja. Tällöin kaupungin sisäinen maksuliikenne ei kasvata laskennallisesti tulo- ja menoeriä. Tilausbudjetin toimintatuottojen arvio oli edellisvuosien tapaan varovainen, sillä 80,1 milj. euron budjettiluku ylittyi 6,7 milj. euroa kasvaen kaikkiaan 86,8 milj. euroon. Tuottoja kertyi budjettia enemmän kaikissa tulolajeissa. Myyntituotoissa poikkeama oli noin + 2,0 milj. euroa, tuissa ja avustuksissa noin + 1,2 milj. euroa ja muissa toimintatuotoissa noin 3,4 milj. euroa (tästä omaisuuden budjetoimattomat myyntivoitot selittävät 2,6 milj. euroa). Valmistus omaan käyttöön oli lähes 7,1 milj. euroa ja ylitti budjettisumman 0,6 milj. euroa. Toimintakulujen ulkoinen budjettisumma oli 411,1 milj. euroa. Toteutuma nousi 421,6 milj. euroon ylittäen budjetin 10,5 milj. euroa. Henkilöstökuluista jäi säästöä 3,4 milj. euroa, mutta palvelujen ulkoinen osto ylittyi 5,7 milj. euroa. Avustusten varaus ylittyi 2,8 milj. euroa ja muut menoerät yhteensä 5,4 milj. euroa (tähän tosin sisältyy budjetissa kohdistamatta jäänyt -3,1 milj. euron erä). Toimintakatteen (käyttötalouden neton) budjettisumma oli 324,5 milj. euroa. Toteutunut toimintakate oli 327,7 milj. euroa ja se ylitti budjettiluvun 3,2 milj. euroa. Muiden tulo- ja menoerien poikkeamat on selvitetty edellisessä osiossa Talouden kehitys ja tilinpäätöstilanne. Tilaajaosan, tuottajaosan ja liikelaitosten poikkeamat budjetista sekä tilaajalautakuntien ylitysoikeudet Ensimmäinen taulukko käsittelee tilaajaosaa ja siihen kuuluvien lautakuntien ja konsernipalvelujen määrärahojen riittävyyttä, valtuuston myöntämiä ylitys- ja alitusoikeuksia sekä niiden riittävyyttä tilinpäätöstilanteeseen nähden. Lautakuntien ja konsernipalvelujen kokonaistoimintatuotot ja -toimintakulut ovat valtuustoon nähden sitovia. Kaupunginvaltuusto myönsi tilaajalautakunnille menojen ylitysoikeuksia yhteensä euroa ja tuloerien alitusoikeuksia euroa nettovaikutuksen ollessa euroa. Lasten ja nuorten lautakunta sai valtuustolta toimintakuluihinsa euron ylitysoikeuden. Ylitys muodostui kuitenkin selvästi suuremmaksi ja ylitti myönnetyn ylitysoikeudenkin noin eurolla. Lautakunta sai toimintatuottoja noin euroa budjetoitua enemmän, joten nettotasolla erotusta jäi noin euroa. Lasten ja nuorten lautakunnan määrärahojen ylitys nettona oli yhteensä noin euroa, josta lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen osuus oli noin euroa, päivähoidon osuus noin euroa, opetuksen osuus noin euroa ja lasten ja nuorten kasvua tukevien palvelujen osuus lähes euroa. Elämänlaatulautakunnan kustannukset pysyivät budjetin mukaisina. Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnalle myönnettiin toimintakulujen ylitysoikeutta euroa. Lisäksi tulokertymäarviota korotettiin euroa. Toimintakulut kuitenkin ylittyivät noin euroa, joten ylitys oli noin euroa suurempi kuin ylitysoikeus. Tulot kasvoivat noin euroa budjettia suuremmiksi, joten nettotasolla erotusta jäi euroa. Lautakunnan määrärahojen nettoylitys oli kaikkiaan noin euroa. Varattu määräraha oli riittämättömin vammaispalveluissa, joissa se ylittyi lähes euroa. Kustannusten toteumataso oli sama jo Terveyspalvelujen osto ylitti varauksen noin euroa. Ikäihmisten lautakunnan toimintatuotot alittivat budjetin noin euroa. Koska menomäärärahaa jäi käyttämättä noin euroa, lautakunnan toimintakate oli budjetin mukainen. Yhdyskuntalautakunta sai valtuustolta euron alitusoikeuden tuloihinsa ja euron alitusoikeuden valmistukselle omaan käyttöön. Tilinpäätöksen mukaan tuottoja kuitenkin kertyi noin euroa ja valmistusta omaan käyttöön noin euroa budjettia enemmän. Menomäärärahaansa yhdyskuntalautakunta sai euron ylitysoikeuden. Toteutunut menojen todellinen ylitys muodostui kuitenkin huomattavasti suuremmaksi, noin euroksi. Jos tilinpäätöksen ja myönnetyt ylitys- ja alitusluvat suhteuttaa nettotasolla yhteen, nettoylitystä jäi noin euroa. Ympäristö- ja rakennuslautakunta sai tuloihinsa euron alitusoikeuden ja menoihinsa euron ylitysoikeuden. Tilinpäätöksessä tulot alittivat budjetin noin euroa ja menomäärärahaa säästyi lähes euroa, joten lautakunnan talous oli tasapainossa.

10 10 Toisin kuin muilla tilaajalautakunnilla, yhteisen jätelautakunnan nettomääräraha eli toimintakate on sitova. Tilinpäätös oli nettona budjetin mukainen. Konsernipalvelujen tuottoja yli budjetin kasvattivat omaisuuden myyntivoitot. Varattu menomääräraha oli riittävä. Toisessa taulukossa on kaupungin tuottajaosa ilman liikelaitoksia. Tuottajaosassa on toimintakate on sitova. Oman palvelutuotannon osalta toimintakate ylittyi noin euroa. Hämeenlinnan käytännön mukaisesti palvelutuotanto ei suoraan hae ylitysoikeuksia, vaan kaikki lisätarpeet kiertävät tilaajalautakuntien kautta. Tilaajalautakunnat olivat kyllä lisänneet ostojaan ja hakeneet niille ylitysoikeuden, mutta toteutetut lisäostot eivät riittäneet tasapainottamaan palvelutuotannon taloutta. Varhaiskasvatuspalvelujen nettokustannukset ylittivät budjetoidun noin euroa, lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut samoin noin euroa ja terveyttä ja toimintakykyä edistävät palvelut noin euroa. Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen osalta kuntien maksuosuus on sitova. Tilinpäätöksessä kuntien maksuosuus oli euroa ja alittaa sitovan budjettiluvun ( euroa) noin euroa. Myös toimintakate ja tilikauden tulos ovat budjettia paremmat. Kolmannessa taulukossa ovat liikelaitosten tulokset. Kaikilla liikelaitoksilla tilikauden tulos ja peruspääoman korko ovat sitovia. Hämeenlinnan Terveyspalvelut -liikelaitoksen tilikauden tulos on euroa parempi kuin budjettiluku. Myös toimintakate on euroa budjettitavoitetta parempi. Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen tilikauden tulos on hiukan budjettia parempi eli euroa. Tilapalveluilla myös liikelaitokselle annettava avustus on sitova. Avustuksen määrä budjetissa ja tilinpäätöksessä oli euroa. Linnan Lomituspalvelut -liikelaitoksen tilikauden tulos oli euroa budjettitavoitetta parempi ja LinnanInfra-liikelaitoksella se oli euroa parempi. Näin ollen kaikkien liikelaitosten tulos oli sitovuussäännösten mukainen ja hieman budjettitavoitetta parempi.

11 11 TILAAJAOSA 1000 T ilinpä ä tös 2012 T B T ilinpä ä tös muutokse t 2013 Erotus T P - T B Ylitysoike us Ero ylitysoike ute e n T ILAAJAOSA YH T EEN SÄ Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate La ste n ja nuorte n la uta kunta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Elä mä nla a tula uta kunta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate T e rve yde n ja toiminta kyvyn e distä mise n la uta kunta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Ikä ihmiste n la uta kunta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Yhdyskunta la uta kunta Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Ympä ristö- ja ra ke nnusla uta kunta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Yhte ine n jä te la uta kunta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Konse rnipa lve lut ja ta se yksiköt Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

12 12 TUOTTAJAOSA 1000 Tilinpäätös 2012 T B muutokse t T ilinpä ä tös 2013 PALVELUT UOT ANT O ILMAN PELAST U SLAIT OST A JA LIIKELAIT OKSIA (Sisältää palvelutuotannon yhteisen hallinnon) Erotus T P - T B Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Pa lve lutuota nnon yhte ine n ha llinto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Va rha iska sva tuspa lve lut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Ope tuspa lve lut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate La ste n ja nuorte n ka svua tuke va t pa lve lut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kulttuuri- ja kirja stopa lve lut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate T e rve yttä ja toiminta kykyä e distä vä t pa lve lut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Ikä ihmiste npa lve lut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Ka nta -H ä me e n pe la stusla itos (Ei sisä lly pa lve lutuota nnon summiin) Toimintatuotot siitä kuntien maksuosuus Toimintakulut Toimintakate

13 13 LIIKELAITOKSET 1000 Tilinpäätös 2012 LIIKELAIT OKSET YHT EENSÄ T B muutokse t T ilinpä ä tös 2013 Erotus T P - T B Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos H ÄMEENLINNAN T ERVEYSPALVELU T -LIIKELAIT OS Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos LINNAN T ILAPALVELUT LIIKELAIT OS Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos LINNAN LOMIT USPALVELUT -LIIKELAIT OS Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Tilikauden tulos LINNANIN FRA-LIIKELAIT OS Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilinpäätöksen vaikutus vuoden 2014 tilausbudjettiin ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Vuoden 2014 tilausbudjetti laadittiin pitkän aikavälin tasapainotusohjelman mukaisesti niin, että tulot ja menot ovat tasapainossa. Tilinpäätöksen 2013 ylijäämä, noin 7,5 milj. euroa, pienentää aikaisemmin kertyneitä alijäämiä. Ylijäämäisyydestään huolimatta tilinpäätösvuoden käyttömenojen kasvu pienentää 2014 budjetin kasvuvaraa. Tilinpäätöksen ylijäämäisyys johtui sellaisista kertaeristä, verojen aikataulu- ja rakennemuutoksista yms., jotka eivät helpota enää vuoden 2014 taloutta. Käyttötalouden neton eli toimintakatteen tasolla tilinpäätös oli 3,1 milj. euroa yli budjetin. Ilman omaisuuden budjetoimattomia myyntivoittoja ylitys olisi ollut 5,7 milj. euroa. Toimintakatteen eli nettokäyttömenojen osalta vuoden 2014 budjetin kasvuvara 2013 budjettiin nähden oli 5,7 %. Kasvutarpeen suuruuteen vaikutti olennaisesti 4,2 milj. euron kuntaliitostuen loppuminen vuoteen Ilman kuntaliitostukea budjettien välinen kasvuvara oli 4,3 %. Kun 2014 budjetin nettokäyttömenojen kasvuvaraa vertaa 2013 todelliseen tilinpäätökseen, kasvuvara supistuu ilman kuntaliitostukea 3,3 prosenttiin. Kun vähennetään vielä 2013 saatujen 2,6 milj. euron budjetoimattomien omaisuuden myyntivoittojen vaikutus, todellinen kasvuvara tipahtaa 2,6 prosenttiin.

14 14 Vuoden 2014 budjetin todellisesta kasvuvarasta, noin 8,5 milj. eurosta, merkittävä osa, noin 41 %, menee Kanta- Hämeen sairaanhoitopiirin talouden tasapainottamiseen. Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu on 4,9 % 2013 tilinpäätökseen nähden. Tämä edellyttää muiden toimintojen osalta tiukkaa kustannusten hallintaa ja tehostamistoimenpiteitä. Vuoden 2014 osalta valtionosuuksien maksatus on budjetin mukaista. Myöskään verotulot eivät näytä tuovan 2013 kaltaista helpotusta taloustilanteeseen. Niinpä onkin tärkeää, että talouden tehostamisen ja sopeuttamisen toimenpideohjelman mukaisissa hankkeissa onnistutaan suunnitelmien mukaisesti. Tasapainotusohjelma tarkistetaan syksyllä 2014 vuoden 2015 tilausbudjetin laatimisen yhteydessä Kaupungin henkilöstö Kesällä 2013 kaupunginvaltuusto päätti Hämeenlinnan kaupunkistrategiasta, jonka henkilöstöstrategisena päämääränä on Hyvinvoiva, osaava ja kehityshaluinen henkilöstö. Päämäärään pyritään arvostavalla ja kannustavalla henkilöstöjohtamisella, halutun ja kiinnostavan työnantajaimagon kehittämisellä, henkilöstön osaamisen ja aloitteellisuuden kehittämisellä ja korostamalla toiminnassamme yhteisvastuuta ja työn tuloksellisuutta. Tavoitteiden toteuttamiseen pyrittiin vuodelle 2013 asetettujen tavoitteiden toteuttamisella. Vuoden 2013 henkilöstöpoliittisia tavoitteita olivat: - Tuloksellisuussopimuksen mukaiset tavoitteet on asetettu kaikille palvelu- ja vastuualueille - henkilöstön aseman tukeminen muutoksissa - henkilöstön työhyvinvointia edistetään työhyvinvointiohjelman mukaisesti - kaupunki on houkutteleva työnantaja - henkilöstön osaamisen kehittäminen aktiivista Lisäksi kaupungin talouden tasapainottamiseksi kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talouden tasapainottamisohjelman vuoteen 2018 saakka. Tätä täydentämään työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen välillä solmittiin tuloksellisuutta koskeva henkilöstösopimus vuosille Sopimuksen tavoitteena on ollut nostaa työn tuottavuutta, saada aikaan kustannussäästöjä sekä työn vaikuttavuutta. Sopimuksen voimassaoloaikana kaupunki ei ole lomauta henkilöstöään. Kuntaliitokseen liittyvä palvelussuhdeturva on ollut voimassa vuoden 2013 loppuun. Tuloksellisuussopimuksen mukaisesti palvelurakenneuudistuksia on jatkettu. Muutosten tuloksena kaupungin henkilöstömäärä on tavoitteen mukaisesti edelleen laskenut 2,7 %:illa vuodesta vuoden 2013 lopussa henkilöstön kokonaismäärä oli 3534 henkilöä. Määräaikaisen henkilöstön määrää on vähennetty myös tavoitteen mukaisesti. Vuoden 2013 määräaikaisissa palvelussuhteissa työskenteli 12,7 %. Lisäksi työllistettyjä oli 1,3 %. henkilöstöstä. Henkilöstökustannukset ovat toteutuneet vuonna ,4 M budjetoitua alemmalla tasolla, joskin vuokratyövoiman hankintaa käytettiin 2,3 M budjetoitua enemmän. Tuloksellisuussopimuksen mukaisesti toteutettuja ja valmisteltuja palvelurakennemuutoksia vuosina 2013 olivat seuraavat muutokset : - Yhdyskuntapalvelujen viranomaistehtävien siirtyminen tilaajaorganisaatioon lukien. Muutos koski seitsemää henkilöä. - vuoden 2013 alusta toteutettiin Ikäihmisten palvelualueen johtamisjärjestelmän uudistaminen, joka koski 14 palveluesimiestä sekä organisaatiorakenteen muutoksen myötä palvelualueen koko henkilöstöä - Kauriala-Myllymäen alueen ikäihmisten kotipalveluiden ja Virpolan asumispalveluyksikön toimintojen osaulkoistamiseen liittyvät henkilöstöjärjestelyt toteutuivat mennessä. Muutos koski 38 henkilöä. - Kanta-Voutilan vanhainkotiyksikön lakkauttaminen ja henkilöstön siirtyminen Keinusaaren hyvinvointiyksikköön. Muutos koski 46 henkilöä. Muutos toteutui mennessä. - Vuorentaan asumispalveluyksikön lakkauttaminen vuoden 2013 alussa. Muutos koski neljää henkilöä. - Sullitun ryhmäkodin lakkauttaminen vuoden 2013 alkuun mennessä. Muutos koski neljää henkilöä. - lukiokoulutuksen siirtyminen Koulutuskuntayhtymä Tavastian liikelaitokseksi alkaen. Muutos koski 98 opettajaa ja muuhun henkilöstöön kuuluvaa.

15 15 - LinnanInfra - liikelaitos aloitti Muutos on koskenut koko palvelualueen henkilöstöä eli noin 138 henkilöä.. - Hämeenlinnan Terveyspalvelut - liikelaitoksen Kanavamallin ja siihen liittyvän organisaatio- ja johtamismalli on otettu käyttöön Toimintamallin toimivuuden varmentaminen ja johtamisjärjestelmän vakiinnuttaminen on jatkunut vuoden 2013 ajan. Muutos on koskenut koko Hämeenlinnan Terveyspalvelut - liikelaitoksen henkilöstöä eli eri vaiheissa noin 430 henkilöä. - lasten ja nuorten palvelualueiden yhdistämistä ja organisaatioiden uudistamista on valmisteltu ProMu- hankkeessa yhdessä henkilöstön kanssa. Uusi Lasten ja nuorten palvelualueen organisaatiomalli on muodostettu ja organisaation johtamisjärjestelmästä on tehty päätökset. Vuoden 2013 mittaan on toteutettu laajat koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut sekä loppuvuodesta tehty tarvittavat virka- ja vakanssijärjestelyt. Uusi organisaatio aloitti toimintansa Muutos on koskenut 1550 henkilöä lukien Linnan Lomituspalvelut -liikelaitoksen yhtä lomittajaa koskeva henkilöstö siirto Salon kaupungin kanssa. Palvelurakennemuutokset on toteutettu hyvässä yhteistyössä työnantajan ja henkilöstön sekä henkilöstöjärjestöjen kanssa noudattaen yhteistoiminnallista muutosjohtamisen Hämeenlinna-mallia. Tavoitteena on ollut samanaikaisesti kehittää työhyvinvointia ja työelämän laatua. Henkilöstön työkyvyttömyyden vähentämistä on tavoiteltu kehittämällä mm. työhyvinvointijohtamisen prosesseja. Sairastavuus onkin vähentynyt merkittävästi eli 11,6 % vuodesta Vuonna 2012 sairauspoissaoloja päiviä oli 14,4 kalenteripäivää vakinaista henkilöä kohden. Vuonna 2013 vastaava luku oli 13,1 kalenteripäivää. Sairauspoissaolojen vähentymisellä on merkittävä taloudellinen merkitys. Kustannushyöty oli noin 1,8 M. Henkilöstön työhyvinvointia selvitettiin vuonna 2013 Kevan tuella suoritetulla työhyvinvointikartoituksella. Kartoituksen mukaisesti 79 % vastaajista piti työyhteisönsä ilmapiiriä hyvänä. Keskiarvoksi saatiin 3,9 kun se edellisessä kyselyssä vuonna 2010 oli tasolla 3,8. Kyselyn yhteydessä toteutettiin myös sosiaalisen pääoman kartoitus, jonka tulos oli tasolla 3,7. Vuoden 2014 alkupuolella toteutetun kartoituksen tulos on 3,8. Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että huolimatta merkittävistä palvelujen rakennemuutoksista Hämeenlinnassa on onnistuttu kehittämään tuloksellisuutta. Näiden tavoitteiden toteutuminen ei kuitenkaan ole vähentänyt koettua työelämän laatua vaan hienoisesti tulokset ovat parantuneet. Merkittävää on ollut työhyvinvoinnin kehittyminen sairauspoissaolojen merkittävänä eli 11,6 %:n vähentymisenä. Henkilöstöpalvelut on laatinut henkilöstöraportin vuodelta Kaupunkistrategian henkilöstöpolitiikkaa koskeva toiminnalliset tavoitteet vuonna 2013 toteutuivat seuraavasti: Kaupunkistrateginen tavoite Hyvinvoiva, osaava ja kehityshaluinen henkilöstö Henkilöstöstrategiset tavoitteet Tuloksellisuussopimuksen mukaiset tavoitteet on asetettu kaikille palveluja vastuualueille Henkilöstön aseman tukeminen muutoksissa Tavoitteen toteutuminen Palvelurakennemuutoksia oli vuonna , jotka koskivat yli 2000 henkilöä. Henkilöstömäärä väheni 2,7 %. Henkilöstökustannukset alittuivat 3,4 M. Vuokratyövoimakustannukset ylittivät 2,3 M. Sairauspoissaolot vähenivät 11,6 % (tavoite 5 %), jonka laskennallinen kustannusvaikutus oli -1,8 M. Varhaiseläkkeistä aiheutuvat kustannukset toteutuivat edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. Hämeenlinnan muutosjohtamis- ja yhteistoimintamallia on toteutettu kaikissa muutoshankkeissa. Henkilöstön työhyvinvointia edistetään työhyvinvointiohjelman mukaisesti Työhyvinvointikartoituksen tuloksena 79 % vastanneista kokee työilmapiirin oleva tasolla 3,9 ja sosiaalisen pääoman tasolla 3,7. Työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmat on laadittu kaikilla suurimmilla palvelualueilla.

16 Kaupunkistrateginen tavoite Henkilöstöstrategiset tavoitteet Kaupunki on houkutteleva työnantaja 16 Tavoitteen toteutuminen Hakemuksia avointa työpaikkaa kohden on ollut 16,7 (tavoite 5). Henkilöstön osaamisen kehittäminen on aktiivista Osaamisen kartoitusjärjestelmän käyttöä ei ole pystytty laajentamaan. Koulutuspäivien määrä on ollut 8666 päivää, vuonna päivää. Vuosina 2012 ja 2013 koulutukseen käytettiin 0,8 M Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Arvio merkittävistä riskeistä sisältyy jäljempänä olevaan kappaleeseen 1.2 Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä Ympäristötekijät Rakennushankkeisiin liittyviä pilaantuneiden maiden selvityksiä tehtiin mm. tapahtumapuiston, Engelinrannan, Vanajanranta II:n ja Keinusaari II:n osalta. Tuuloksen Teuron entisen sahan alueen pilaantuneen maan kunnostus tehtiin valtion jätehuoltotyönä, jonka rahoituksesta vastasivat Hämeen ELY-keskus sekä Hämeenlinnan kaupunki. Tuuloksen vesistöjen tilan parantamiseen liittyvä hanke jatkui. Hankkeessa valmisteltiin ja saatiin lupa aluehallintovirastolta Suolijärven Pohjoistenlahden kunnostamiseen sekä tehtiin vesikasvien niittoja. Osana Tuuloksen vesistöjen kunnostushanketta selvitettiin Leheen, Suolijärven Pohjoistenlahden, Takasen, Teuronjärven ja Valkjärven tilaa. Lisäksi tutkittiin kesän 2013 aikana kaikkiaan 17 järven tai lammen tila Hämeenlinnassa ja Hattulassa. Pannujärven Veitsijärvenojan alueella tehtiin vesistöselvitystä. Hämeenlinnan ilmanlaatua seurattiin yhdellä kaupunkialueelle sijoitetulla mittausasemalla. Mitattavia ilman epäpuhtauksia olivat typen oksidit, hiilimonoksidi ja ns. hengitettävät eli halkaisijaltaan alle 10 µm:n hiukkaset. Vuonna 2013 ei Hämeenlinnassa ylittynyt yksikään valtioneuvoston ulkoilman epäpuhtauksille asettamista ohje-, raja-, kynnys- tai tavoitearvoista. Kolmevuotinen Kymppi - Ympäristöystävällisiä työkaluja kunnan palvelutuotantoon -hanke päättyi vuoden 2013 lopussa. Vuoden 2013 aikana valmisteltiin Kestävä elämäntapa -ohjelma. Kestävä elämäntapa -ohjelman tavoitteena on koota yhteen Hämeenlinnan kestävän kehityksen keihäänkärjet: energiapihi Hämeenlinna, toimiva ekoarki, kestävästi kuluttava Hämeenlinna ja kestävän liikkumisen edistäminen. Lisäksi ohjelmassa tarkastellaan kestävän kehityksen ekologista, taloudellista ja sosiaalista hämeenlinnalaisnäkökulmaa. Asiakirja täydentää kaupunkistrategiaa ja edistää ympäristösitoumusten toteuttamista. Hämeenlinnan kaupunki osallistui Vanajavesikeskuksen rahoitukseen ja toimintaan. Hämeen liiton suojissa toimiva keskus tähtää alueen järvien ja jokien kuntoon saamiseen ja koko Hämeenlinnan seudun vetovoimaisuuden lisäämiseen.

17 Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä ja arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Toimintakertomuksessa on selvitettävä, miten sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskienhallinta on järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää taloussuunnittelukaudella. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kaupungin ja konsernin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Sisäisen valvonnan tulisi toteutua kaupungin ja konsernin johtamis-, suunnittelu- ja ohjauskäytännöissä. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus. Ne toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa varojen käytössä ja jotka toimivat viranomaisina, vastaavat käytännössä sisäisen valvonnan toteuttamisesta. Sisäinen tarkastus arvioi työohjelman mukaisesti sisäisen valvonnan toimivuutta ja riittävyyttä ja tilintarkastaja sisäisen valvonnan järjestämisen asianmukaisuutta. Selonteon lainsäädännöllinen perusta on siinä, että tilintarkastajan on tarkastuskertomuksessaan annettava lausunto sisäisen valvonnan järjestämisen asianmukaisuudesta. Kuntalain muutosten tavoitteena on vahvistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asemaa vuoden 2014 alusta lukien (KV ). Selonteon perusta ja tiivistelmä kannanotoista Asian valmistelu vastuutettiin eri tehtävä- ja palvelualueille siten, että tilaajajohtajat, palvelutuotantojohtaja sekä liikelaitosten toimitusjohtajat ja konsernivalvonnasta vastaavat valmistelevat selonteon. Selonteko perustuu em. henkilöiden valmistelemista aineistoista muodostettuun tiivistelmään merkittävimmistä havainnoista, olennaisimmista poikkeamista, riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Sen laadinta perustuu soveltuvin osin kansainväliseen sisäisen valvonnan viitekehikkoon COSO:oon. Selonteon laadinnan yhdenmukaistamiseksi toimeksiantoon sisältyivät alla mainitut sisäisen valvonnan keskeisimmät kohdealueet. 1) Kuvaus siitä, miten konsernipalvelujen, tilaajan ja palvelutuottajan, liikelaitoksen sisäinen valvonta ja riskienhallinta on käytännössä järjestetty - perustuu sisäisen valvonnan ja hyvän johtamis- ja hallintotavan toimintaohjeeseen, riskienhallinta-asiakirjaan ja asiaan liittyviin johtosääntöihin - sisäistä valvontaa toteutetaan ensisijaisesti palvelusopimusneuvotteluissa ja sopimusten seurantakokouksissa - talous- ja ennusteraportointi sekä johdon raportointijärjestelmä on tarkoitettu keskeisiksi johdon työkaluksi sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa - ilmenneisiin talouden riskeihin reagoitiin laatimalla talouden tehostamisen ja sopeuttamisen toimenpideohjelma (KV ) ja tuloksellisuuden kehittämistä koskeva henkilöstösopimus (KH ) - sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa valvontavastuussa olevien toimielinten ja viranhaltijoiden normaalia, jokapäiväistä työtä 2) Millaisia merkittäviä puutteita / haasteita on havaittu sisäisen valvonnan osa-alueilla (kohdat 4-8) kuluneella tilikaudella päätösten valmistelussa ei aina ole tehty riittäviä laskelmia ja analyysejä vaikutuksista ja kustannusmuutoksista: merkittävissä ratkaisuissa tulisi ottaa käyttöön vaikutusten ennakkoarviointi - kaupungin sisäisissä tilaajan ja tuottajan välisissä sopimuskäytännöissä on edelleen kehittämistarpeita - infran rakentamisen ja ylläpidon kustannusseurantaa on syytä kehittää edelleen mm. yhteistyössä LinnanInfraliikelaitoksen kanssa - maanrakennustyömaiden valvonta on perustunut riittämättömiin resursseihin; asian merkitys korostuu jatkossa uuden lainsäädännön myötä (verotusseuranta) - vuoden lopulla tuli ilmi lähinnä talouteen liittyvä väärinkäytösepäily. Asia saatettiin poliisin tutkittavaksi; tapauksen johdosta toimintaprosesseja täsmennetään ja sisäistä valvontaa tehostetaan - edellisvuosien tapaan vuoden 2013 budjetti laadittiin taloudellisten reunaehtojen ja toiminnan ristiriidassa, mikä johti mm. vammaispalveluissa ja työttömyyden aiheuttamissa kustannuksissa alibudjetointiin

18 3) Miten sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa on tarkoitus kehittää vuonna 2014 ja taloussuunnittelukaudella riskienhallinnan näkökulmasta kaupungin ja konsernin maksuvalmiudesta huolehtiminen on tärkeä asia. Vuonna 2012 käyttöön otettua maksuvalmiuden seuranta- ja ennustamismenetelmää kehitetään edelleen - strategisten yhtiöiden omistajaohjausta, seurantaa ja valvontaa tehostettiin perustamalla 2013 omistajaohjausyksikkö ja kaupunginhallituksen konsernijaosto. Toimintaa kehitetään edelleen ja mm. konsernirakennetta jäntevöitetään - sähköinen arkistointimuodostussuunnitelma ja sopimusten sähköinen hallinta tulevat parantamaan sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa, kun asiakirjat ja sopimukset ovat paremmin hallittavissa ja seurattavissa - kunnallisteknisessä suunnittelussa ja kaavoituksessa ollaan tekemässä suunnitteluvarantoa, joka turvaa saumatonta rakentamis- ja tonttituotantoa myös poikkeustilanteissa (kiireelliset hankkeet, kaavavalitukset, infran yllättävät rikkoutumiset yms.) - tehtävä- ja vastuualueiden päivitys 4) Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen - toimintakatteen kasvua ei saatu rajoitettua budjetin mukaiseksi kaupunginhallituksen ja muun johdon ohjeistuksesta huolimatta - talouden prosesseille on tunnusomaista, että valmistelutyöt keskittyvät lyhyehköille ajanjaksoille ja eri vuosien prosessit (tilinpäätösvalmistelu, talouden seuranta, johtaminen ja raportointi sekä budjettivalmistelu) menevät myös päällekkäin. Tämä tuo erityistä haastetta riittävälle ja huolelliselle valmistelulle, määräaikojen noudattamiselle ja kokousaikatauluille - säädöksiä, päätöksiä ja ohjeita on paljon, joten riskinä on erityisesti uusien asioiden osalta puutteellinen informaatio, perehdyttäminen ja täytäntöönpano - esimiesten tulee noudattaa henkilöstöhallinnollisia ohjeita, virka- ja työehtosopimuksia ja työlainsäädäntöä - kunkin yksikön tulee toimia voimassa olevien lakien, säännösten, määräysten ja hyvän hallintotavan mukaisesti 5) Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus - vuonna 2013 raportoitiin 2012 tilinpäätökseen tavoitteiden toteutumisesta ja toiminnan tuloksellisuudesta. Vieläkin useat asetetut tavoitteet olivat vaikeasti mitattavissa tai ne oli ilmaistu siten, ettei toteutumisen astetta voitu arvioida. Arviointikertomuksessa niihin kiinnitettiin huomiota ja raportointia jouduttiin jälkikäteen laajahkosti täydentämään. Vuoden 2014 tavoitteita asetettaessa näitä epäkohtia pyrittiin korjaamaan - talouden tehostamisen ja sopeuttamisen toimenpideohjelman tuloksista raportoitiin kolmannesvuosiraporttien yhteydessä. Vuoden aikana kävi ilmeiseksi, että toimenpideohjelman tavoitteet vuosille eivät tule riittämään menojen kasvun hillitsemiseen. Niinpä vuodenvaihteessa käynnistettiin valmistelu uusista, tehokkaammista hankkeista - tuloksellisuuden arvioinnin keinoja on pyritty parantamaan tuotteistamisen avulla. Tuotekustannusten hyödyntäminen toiminnan arvioinnissa, ohjaamisessa ja johtamisessa on kuitenkin jäänyt edelleen varsin vaatimattomaksi tuotekustannusten laskennan aiheuttamaan työmäärään nähden - varojen käytön valvonnassa ei tapahtunut vuoden aikana merkittävämpiä muutoksia. Loppuvuonna ilmitullut, rikostutkinnassa oleva, epäilty varojen kavallustapaus antaa kuitenkin aihetta tarkentaa ja vahvistaa menettelytapoja niin, että vastaavat tapaukset voidaan jatkossa ehkäistä - osaa sisäisten kustannusten oikeellisuudesta ei voi tarkistaa, koska niiden sisälle ei pääse riittävällä tarkkuudella (mm. sisäiset atk-kustannukset ja konsernin vyörytyserät) - muilta osin viitataan tilinpäätöksessä kuvattujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisselvityksiin 6) Riskienhallinnan järjestäminen - perustuu riskienhallintapolitiikka-asiakirjaan sekä sisäisen valvonnan ja hyvän johtamis- ja hallintotavan toimintaohjeeseen - riskikartoitukset ja niiden perusteella tehtävät toimenpiteet - olennaista riskienhallinnan järjestämisessä on resurssoinnin seurannan selkeä vastuutus ja aikataulutus - sairaanhoitopiirin alijäämää kertyi lisää 2013, mikä on merkittävä ongelma ja riski myös kaupungin taloudelle - kaupungin vahinkoriskit henkilöstön, asiakkaiden ja omaisuuden osalta on asianmukaisesti vakuutettu muiden ns. ei vakuutettavissa olevien riskien (strategiset, taloudelliset ja toiminnalliset) ennakointi ja arviointivelvoite sekä merkitys korostuvat kuntalain muutosten johdosta - KV hyväksyi käyttöön otettavaksi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ( 5). Uusia säännöksiä on noudatettava vuoden 2014 alusta 18

19 19 7) Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta - kiinteistöomaisuuden keskittäminen Linnan Tilapalvelut -liikelaitokseen sekä Linnan Kiinteistökehitys Oy:öön ja Hämeenlinnan Asunnot Oy:öön on selkeyttänyt ja tehostanut omaisuuden hallintaa. Järjestelyjen myötä on onnistuttu jalostamaan ja realisoimaan tarpeettomaksi käyneitä kiinteistöjä. Linnan Tilapalvelut -liikelaitos myi 2013 aikana 15 kohdetta. Niiden yhteenlaskettu kauppahinta oli 1,3 milj., josta kertyi myyntivoittoa 0,8 milj. - kiinteistöjen kosteus-, home- ja ilmanlaatuongelmat olivat, kuten edellisvuosinakin, vahvasti esillä myös Toimintoja jouduttiin tämän vuoksi siirtämään muihin tiloihin. Sisäilmaongelmien selvittelyt ovat työllistäneet uuden kiinteistökehityspäällikön kokoaikaisesti. Useampia tutkimuksia ja saneeraussuunnitelmia oli myös vireillä. Tulevaisuuden haasteet sekä resurssitarpeet toimitilojen saneerauksissa, uudelleen järjestelyissä ja ylläpidossa tulevat olemaan hyvin mittavat - Tekme Oy:n kiinteistönhoidon ja siivouksen kilpailuttaminen jatkui muutamalla kohteella. Koko kaupunkia koskeva palvelu- ja hankintaohjelma tulee linjaamaan kilpailutuksen periaatteet - Linnan Tilapalvelujen ulkopuolisia palveluhankintoja ohjataan sopimusohjauksella - Infra-omaisuuden hoitoon on teetetty katujen ja ja väylien kuntoluokitus; sen avulla voidaan suunnata tulevien vuosien kunnostus- ja korjaustoimet siten, että korjausvelka pienenee suunnitellusti 8) Sopimustoiminta ja sopimusten hallinta - kaupungin sisäisten, tilaajan ja tuottajan välisten palvelusopimusten seuranta- ja muutoskäytäntöjä täydennettiin ja päivitettiin sopimusohjauksen kannalta erikoissairaanhoidon kustannusten hallinta on edelleen säilynyt vaikeana haasteena. Vaikka erikoissairaanhoitoon panostettiin selvästi muita toimintoja enemmän ( ,7 %), sairaanhoitopiirin alijäämä jatkoi yhä kasvuaan. Hämeenlinnan osuus alijäämästä on kasvamassa 2012 vajaasta 7,8 milj. eurosta 2013 noin 12,2 milj. euroon eli noin 4,4 milj. euroa - sähköisen sopimushallinnan ulottamista kaikkiin kaupungin toimintoihin jatkettiin edelleen 2013, työ on vielä kesken. Konsernipalvelujen osalta työ saatiin valmiiksi jo hankintoihin luotu sähköinen tilausjärjestelmä mahdollistaa ostojen paremman seurannan ja kohdistumisen sopimusten mukaisiin hankintapaikkoihin. Kustannuksiin nähden järjestelmästä ei ole kuitenkaan saatu riittävästi hyötyä. Volyymi on edelleen alhainen ja hankintoja suoritetaan yhä sopimusten ulkopuolisista ostopaikoista - valvonnan ja riskien hallinnan näkökulmasta uusi kotikuntalaki toi yhä lisääntyvän työalueen, kun on huolehdittava siitä, että muiden kuntien vastuulle kuuluvat kustannukset lasketaan ja peritään asianmukaisesti - sopimukset siivouksesta ja käyttäjäpalveluista Tekme Oy:n kanssa on tehty, mutta sopimusten mukaisessa toiminnassa on havaittu puutteita (ikäihmisten hoito ja hoiva) 9) Arvio merkittävimmistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista tekijöistä - kaupungin palvelutarpeista ja -velvoitteista sekä tarvittavista investoinneista aiheutuvat kustannukset ovat kasvaneet nopeammin kuin kaupungin saamat vero-, valtionosuus- ym. tulot. Tämä on johtanut velkamäärän kasvuun ja alijäämäkehitykseen, joka on ulottunut myös erikoissairaanhoitoa järjestävään kuntayhtymään. Vuoden 2013 satunnaiset myyntivoitot ja verojen maksatuksen aikataulu- ym. muutokset helpottavat kaupungin tilannetta yhden vuoden osalta, mutta eivät vaikuta kehityssuuntaan. Myös tuleva valtionosuuden rakennemuutos supistaa Hämeenlinnan saamaa valtionosuutta. Tilanne vaatii jatkossa yhä tehokkaampia palvelurakenne-, tuottavuus- ja säästöratkaisuja - kaupungilla oli takausvastuita 183,0 M ( ,1 M ). Takauksia myönnettäessä edut ja riskit arvioidaan tapauskohtaisesti. Kokonaan ei voida välttyä siltä, että takauksen saajan lainanmaksukyky voi syystä tai toisesta muuttua ja aiheuttaa kaupungille takausvastuun - saastuneiden maiden puhdistustarve muodostaa epävarmuustekijän ja riskin, johon on vaikea varautua ja tarpeet vaihtelevat vuosittain suuresti. Keskustan reuna-alueilla piilee useampia maaperän saasteriskejä. Jos alueita otetaan rakentamiskäyttöön, on varauduttava puhdistamiseen - ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus on pysyvä vaikeus eräillä tehtäväaloilla, vaikka vuonna 2013 tässä on koettu myös onnistumisia - talouden tiukkuus tuo ristiriitaa palvelutarpeiden ja resurssien välille ja lisää joissakin tehtävissä henkilöstön kuormitusta. Tätä taustaa vasten on merkittävää, että Hämeenlinnassa on onnistuttu aktiivisilla työhyvinvointitoimenpiteillä pitämään sairauspoissaolot maltillisella tasolla - Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen selonteossa todetaan mm., että pääomavuokria on voitu kaupungin yleisen tiukan taloustilanteen vuoksi nostaa vain laskennallisesti, jolloin tilapalvelu ei saa käyttöönsä peruskorjauksiin tarvittavaa määrärahaa vuokrien kautta, vaan se palautuu omistajalle. Peruskorjaukset rahoitetaan kaupungin investointibudjetin kautta. Peruskorjauksiin vuosittain varattu investointimääräraha ei mahdollista kiinteistöjen kunnon säilymistä. Korjausvelka kasvaa vuosittain n. 3 miljoonaa euroa

20 20 - kiinteistöomaisuuden vuotuiseen peruskorjaukseen ja kunnossapitoon varatut määrärahat ovat pienet suhteessa kulutuksen ja ikääntymisen tuomiin tarpeisiin ja käyttöriskeihin, joita mm. yllättävät putkistovauriot ja lisääntyneet sisäilmaongelmat kuvastavat. Merkittävästi lisääntyneet sisäilmaongelmaepäilyt edellyttävät kalliita ja laajoja eritysasiantuntijoiden selvityksiä sekä joissain tapauksissa voimakkaiden oireiden vuoksi väistötiloihin siirtymisen nopeallakin taloudellisesti ennakoimattomalla aikataululla - talouden epävarmuustekijöitä lisää myytävien ja kehitettävien kohteiden myyntiaikojen venyminen markkinatilanteen huononemisen vuoksi, kaavamuutosprosessien viemä aika, kohteiden huono kunto ja alkuperäisen käyttötarkoituksen mukaiset vaikeasti muuteltavat pohja- ja rakenneratkaisut - Tilapalvelujen ikääntyvä väestö: hiljaisen tietotaidon siirtäminen, henkilöstön vähentämistavoitteet, tuottavuustavoitteet mm. myyntien tehostaminen, tilakustannusten pienentäminen, erilaiset kiinteistökehitysprojektit, energiasäästön ja kestävän kehityksen tavoiteprojektit sekä lisääntyneet sisäilmaongelmat ovat tuoneet esiin jo osittain toteutuneetkin riskin henkilöstön jaksamisesta ja oikeasta mitoituksesta suhteessa tehtävien vastuisiin ja liikelaitoksen tulosodotuksiin Keskeiset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämistoimenpiteet ja suunnitellut jatkotoimenpiteet Sisäisen valvonnan selontekojen todettiin perustuvan sisäisen valvonnan ja hyvän johtamis- ja hallintotavan toimintaohjeeseen, riskienhallinta- ja konserniohjeeseen sekä irtaimen omaisuuden hallintaohjeeseen. Em. säännöksissä on määritelty sisäisen valvonnan tehtävät, vastuut ja toimintaperiaatteet. Selonteoissa tunnistettiin lukuisia kehittämiskohteita. Kohteina mainittiin mm. vastuiden ja tehtävien täsmentäminen sisäisen valvonnan osalta, toimenpiteiden määrittely palveluyksiköissä riskien minimoimiseksi sekä vaikuttavuuden ja asiakaspalautejärjestelmän kehittäminen. Kiinteistöhuoltoon liittyvät hankaluudet tehtävien hoidossa, vastuunjaoissa ja tiedonkulussa, kun toimijoita on kolme (Tekme Oy, tilapalvelut ja kiinteistössä oleva palveluntuottaja). Kehittämishankkeiden keskeisimmäksi riskiksi on tunnistettu hankkeiden hyötyjen realisointi normaalitoiminnassa. Kehittämistoimenpiteinä mainittiin tietoturva-asiakirjojen päivitysten jatkaminen (linjaukset ja ohjeet) sekä tietoriskien systemaattinen arviointi. Riskikartoitusta jatketaan painopisteenä henkilötietoja sisältävät järjestelmät. Muita sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiskohteita kuluvalle taloussuunnittelukaudelle ovat tilaajatuottaja -toimintatavan täsmennykset, arviointi- ja ennakkomenetelmien kehittäminen tietotuotantoa parantamalla ja laatimalla selkeät valvontasuunnitelmat palvelujen tuotantoon. Muut yksiköiden esittämät kehittämistoimet toimitetaan organisaation vastuuhenkilöille huomioon otettavaksi ja toimenpiteitä varten. Sisäisen tarkastuksen järjestäminen Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi-, varmistus- ja asiantuntijatoimintaa, joka tuottaa lisäarvoa organisaatiolle ja päätöksenteolle. Sisäinen tarkastus tukee organisaatiota tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation riskienhallinta-, valvonta- ja hallintoprosessien toimivuuden arviointiin ja kehittämiseen. Toiminnan perustana on kaupunginhallituksen hyväksymä Hämeenlinnan kaupungin sisäisen tarkastuksen toimintaohje. Toimintaohjeessa on määritelty sisäisen tarkastuksen asema, tehtävät, valtuudet ja vastuu. Sisäinen tarkastus toimii kaupunginjohtajan alaisuudessa. Kuluneelle tilikaudelle laadittiin sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma, jonka kaupunginjohtaja hyväksyi. Sisäisen tarkastuksen toimet kohdistuivat vahvistetun tarkastussuunnitelman mukaisille alueille. Keskeisimpinä kohteina olivat kopiokone- ja monitoimilaitteiden hankinnat ja vuokraukset, konserniraportoinnin kehittäminen ja yhdenmukaistaminen, ilmitulleen taloudellisen väärinkäytösepäilyn selvittäminen, sisäisen valvonnan toimien tehostamisen ja seuranta- ja valvontamenetelmien luonti.

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 1 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.1.2 Kaupungin hallinto

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 Hämeenlinnan kaupunginhallitus 25.3.2013

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 Hämeenlinnan kaupunginhallitus 25.3.2013 1 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 Hämeenlinnan kaupunginhallitus 25.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA RUOVEDEN KUNTA Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA VUODELTA 2014 1. PERUSTIETOA KUNNASTA... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 2 3. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Kansikuva: Kasurilan asuinalueesta Yaran kaivoksiin Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2014 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011 Kouvolan kaupungin Tilinpäätös 2011 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 1.1.2 Kouvolan kaupungin hallinto...

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen...

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen... KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 7 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 7 1.1.2 Kaupungin hallinto... 9

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2014 VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Rutakon raitin kehittämissuunnitelmat käynnistettiin vuonna 2014. Khall 30.3.2015 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Tilinpäätös 2009 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Kaupunginjohtajan katsaus Uuden Kouvolan ensimmäinen toimintavuosi on takana. Kolme kaupunkia, kolme maalaiskuntaa ja kolme kuntayhtymää

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

SISÄLLYS. Tilinpäätös 2013

SISÄLLYS. Tilinpäätös 2013 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 4 1.3 Luottamushenkilöorganisaatio...

Lisätiedot

I TOIMINTAKERTOMUS... 3

I TOIMINTAKERTOMUS... 3 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 2.4.2012 147 Turun kaupungin tilinpäätös 2011 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. tilinpäätös

Kouvolan kaupungin. tilinpäätös Kouvolan kaupungin tilinpäätös 2010 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia/laskenta Kaupunginjohtajan katsaus KOUVOLAN VUODEN 2010 TULOS ON ENNAKOITUA PAREMPI Talouden kehitysnäkymät

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2014

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2014 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2014 Tilinpäätös 2014 Kansikuva: Kissanäyttely Kunnonpaikan esikoulussa Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2015 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 Olennaiset

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2013

Äänekosken kaupungin tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2013 Äänekosken kaupungin tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 1 JOHDANTO... 6 1.1 Tilinpäätössäännökset... 6 1.2 Tilinpäätöskokonaisuus... 6 2 Toimintakertomus... 7 2.1 Olennaiset

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 1 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Kunnanhallitus Valtuuston hyväksymä 28.3.2011 6.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1.

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 21.3.2011 2 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2010 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 2 PERUSTIETOA KUNNASTA JA TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET 3 3 OLENNAISET

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot