TS-YHTYMÄ vuosikertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TS-YHTYMÄ vuosikertomus"

Transkriptio

1 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1

2 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma Konsernitase Konsernin rahoituslaskelma TS-Yhtymä Oy:n tuloslaskelma TS-Yhtymä Oy:n tase TS-Yhtymä Oy:n rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Tilintarkastuskertomus Hallintoneuvoston lausunto Siltojen Aurajoki. 2 3

3 TS-Yhtymä Avainlukuja Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt Liikevaihto milj Palkkakustannukset milj % liikevaihdosta % 34,1 35,3 32,5 29,4 31,7 Poistot milj Liikevoitto milj % liikevaihdosta % 0,2 1,9 8,5 11,6 9,4 Nettorahoituskulut milj % liikevaihdosta % 0,7-0,7-1,2-0,7-2,2 Investoinnit milj. 18,1 20,6 16,2 4,9 6,3 % liikevaihdosta % 8,5 10,2 8,8 2,7 3,7 Korollinen vieras pääoma milj Omavaraisuusaste % 76,3 72,9 72,8 78,0 76,1 Taseen loppusumma milj Jalostusarvo milj. 98,8 94,9 91,2 88,4 82,2 Henkilöstö yhteensä Liikevaihto / henkilö Yhtiö Perustettu Tuotteet, toiminta Liikevaihto, tai yhtymässä M vuodesta TS-Yhtymä Oy 1905 Konsernin emoyhtiö 25,1 hallintopalvelut ja omaisuuden hoito Turun Sanomat Oy 2013 Sanomalehti, sähköinen viestintä, painopalvelut 51,5 Salon Seudun Sanomat Oy 1988 Sanomalehti, painopalvelut 15,9 Hansaprint Oy 1996 Painotuotteiden valmistus 66,4 Hansaprint AB 1999 Myyntiyhtiö, Ruotsi 0,3 Artukaisten Kiinteistöja Huoltopalvelu Oy 2014 Kiinteistö- ja huoltopalvelut 3,2 Kiinteistö Oy Pieni Roobertinkatu 2002 Kiinteistöosakkeiden hallinta 0,1 Kiinteistö Oy Turun Kauppakortteli 1981 Kiinteistöosakkeiden hallinta 0,1 Kiinteistö Oy Turun Pläkkäri 1991 Kiinteistön hallinta 0,1 Kiinteistö Oy Örninkatu Kiinteistön hallinta 0,0 Lounais-Suomen Tietojakelu Oy 2014 Jakelupalvelut 3,9 Newprint Oy 2009 Arkkipainotoiminta 5,7 Nitro Group Oy 2006 Sähköisten mediaratkaisujen tuotanto 4,0 Polytypos Oy 1977 Lomaketuotanto 3,3 Polytypos AB 1977 Sijoitusyhtiö, Ruotsi 0,0 Priimus Group Oy 2006 Kiinteistöomistus 0,0 Priimus Media Oy 2006 Paikallislehden kustantaminen 3,4 Salon Alueradio Oy 1993 Paikallisradiotoiminta 0,0 Sia Madonas Poligrafists 1994 Painotuotteiden valmistus, Latvia 0,0 TS-Group Hungary KFT 2004 Kiinteistönhallinta, Unkari 0,1 Turun Paikallisradio Oy 1993 Paikallisradiotoiminta 0,5 Turun Tietotarjonta Oy 1980 Kaupunkilehti, kustannustoiminta 1,9 Uudenkaupungin Sanomat Oy 1988 Sanomalehti 1,7 Varsinais-Suomen Tietojakelu Oy 2011 Jakelupalvelut 2,0 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat HALLINTONEUVOSTO HALLITUS TOIMITUSJOHTAJA TILINTARKASTAJAT Virtanen Keijo, puheenjohtaja Kaartoaho Mikael Ketola Sari Laine Juha Lehtisalo Anu Nieminen Rami Vainio Kari Ketonen Mikko, puheenjohtaja Ketonen Heikki Ketonen Helena Ketonen Jaakko Ketonen Jukka Ketonen Pekka Ketonen Timo Kinnunen Niko Kinnunen Nina Ruola Kati Ketonen Heikki PricewaterhouseCoopers Oy (KHT-Yhteisö), Päävastuullinen: Kaarisalo Mika (KHT) 4 5

4 TOIMINTAKERTOMUS Uusi uljas Myllysilta vihittiin käyttöön

5 Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta YLEISTÄ TOIMIALASTA Mediamainontaan käytettiin Suomessa viime vuonna yhteensä 1175,8 miljoonaa euroa, mikä on 2,6 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Muutaman vuoden jatkunut mediamainonnan panostusten lasku näyttää loiventuneen. Mediamainonnan painopiste siirtyi nyt ensimmäisen kerran sähköiselle puolelle, sillä painettujen medioiden osuus mediamainonnasta jäi yhteensä 46,1%:iin. Sanomalehtien asema johtavana mainosmediana säilyi, vaikka osuus mediamainonnasta onkin laskenut 32,5 %:iin (-8,7 %). Mediaryhmistä verkkomediamainonta kasvoi eniten eli +10,8 %. Verkkomainonnan osuus koko mainoskakusta oli jo 22,5 %, mikä on täsmälleen saman verran kuin televisiomainonnan osuus. Graafisen teollisuuden volyymikehitys on ollut vuoden 2014 aikana edelleen laskeva. Sekä yritysten että henkilöstön määrä graafisella alalla ovat jatkaneet laskuaan. Vallitseva Euroopan-laajuinen ylikapasiteetti ja tästä seuraava hintakilpailu vaikeuttavat edelleen tilannetta. Sijoitusmarkkinoilla sekä osake- että korkomarkkinoilta on saatu hyviä tuottoja, kansainväliset osakkeet tuottivat heikomman euron avustamana 19 % ja mm. Yhdysvaltojen osakemarkkina tuotti dollarimääräisestikin lähes 14 %. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA Tilikauden loppupuolella aloitti toimintansa yhdessä viiden muun suomalaisen lehtikustantajan kanssa perustettu Lännen Media Oy, joka laajentaa merkittävästi alueellisten sanomalehtien journalistisesta yhteistyötä. Turun Sanomien jakelu siirtyi 1.10 alkaen TS-Yhtymään kuuluvan Lounais-Suomen Tietojakelu Oy:n hoidettavaksi, minkä seurauksena konsernin henkilömäärä kasvoi merkittävästi. TS-Yhtymä Konsernirakenteen muutokset Konsernin kiinteistöhuolto-, tuotantokoneiden kunnossapito- sekä kuljetus- ja autohuoltotoimintoja hoitavana yhtiönä aloitti Artukaisten kiinteistö- ja huoltopalvelu Oy, joka on TS-Yhtymä Oy:n tytäryhtiö. Keväällä perustettiin Lounais-Suomen Tietojakelu Oy sanomalehtien jakelutoimintaa varten sekä SSS Sijoitus Oy, jota käytettiin apuyhtiönä Salon Seudun Sanomat Oy:n kokonaisjakautumisessa Turun Sanomien jakelu siirtyi Itellalta TS-Yhtymään kuuluvalle Lounais-Suomen Tietojakelu Oy:lle alkaen. Hansaprint Oy:n omistamat Newprint Oy:n osakkeet siirtyivät TS-Yhtymä Oy:lle Tilikauden aikana TS-Yhtymä Oy osti Salon Seudun Sanomat Oy:n vähemmistöomistajien osakkeet itselleen. Salon Seudun Sanomat Oy kokonaisjakautui kolmeksi yhtiöksi: uusi Salon Seudun Sanomat Oy jatkaa sanomalehtien julkaisutoimintaa harjoittavana yhtiönä, Örninkatu 14 kiinteistö siirtyi uuteen Kiinteistöosakeyhtiö Örninkatu 14 Oy:hyn ja yhtiön muu varallisuus olemassa olevaan SSS Sijoitus Oy:hyn. Konsernin liiketoiminta TS-Yhtymän vuoden 2014 liikevaihto oli 170,9 m (183,6). Viestinnän osuus konsernin liikevaihdosta oli 40,9 % (40,0), painopalveluiden 43,6 % (45,0), kiinteistöliiketoiminnan 3,5 % (3,1), palveluiden 4,6 % (4,7) ja sijoitustoiminnan 7,3 % (7,1). Viennin osuus liikevaihdosta oli 6,6 % (9,6) suurimpina alueina muut pohjoismaat ja Venäjä. Konsernin henkilöstö keskimäärin vuonna 2014 oli (1 268) ja henkilöstökulut 54,1 m (54,0). Päättyneen tilikauden investoinnit olivat 6,3 m (4,9). Suunnitelman mukaiset poistot olivat 9,4 m (10,5) ja liikevoitto 16,1 m (21,3). Nettorahoituserät olivat 3,8 m positiiviset (-0,9). Konsernin tilikauden tulos oli 16,0 m (19,3). Emoyhtiö TS-Yhtymä Oy Emoyhtiössä siirryttiin käsittelemään yhtiön laajaa sijoitustoimintaa normaalina liiketoimintana, minkä vuoksi myös vertailuluvut on muutettu. Emoyhtiön oma liiketoiminta koostuu sijoitustoiminnasta, kiinteistöliiketoiminnasta ja palveluiden tuottamisesta konserni- ja muille yhtiöille. Tilikauden aikana erityisesti sijoitustoiminta ja kiinteistöjen vuokraustoiminta kehittyivät suotuisasti. Emoyhtiön liikevaihto oli 25,1 m (43,1). Sijoitustoiminnan osuus liikevaihdosta oli 50,1 % (30,4), kiinteistöliiketoiminnan 39,0 % (20,2), palveluiden 10,6 % (6,1), viestinnän 0,3 % (42,6) ja painopalveluiden 0,0 % (0,7). Liikevoitto oli 2,2 m (8,7). Nettorahoituserät olivat 19,5 m positiiviset (7,0). Rahoituskuluihin sisältyi 4,9 m (1,0) arvonalennuskirjaus pysyvien vastaavien sijoituksista. Yhtiön konserniavustukset nettona olivat 9,6 m (-6,1). Tilikauden tulos oli 28,4 m (9,5). Viestintäryhmän tytäryhtiöt Turun Sanomat Oy Turun Sanomat Oy:llä oli ensimmäinen täysimittainen tilikausi. Yhtiön tilikauden liikevaihto oli 51,5 m (36,4) ja liikevoitto 12,0 m (9,5). Yhtiö antoi konserniavustuksia 12,0 m (9,8). Yhtiön tilikauden tulos oli 0,8 t (0,3 m ). Lehden liikevaihto laski edellisvuodesta sekä ilmoitusmyynnissä että tilausmyynnissä. Turun Sanomien kokonaislevikki on Media Audit Finland Oy:n tekemän levikintarkastuksen mukaan kpl, mistä 95 % on edelleen painettua lehteä. Painetun lehden ja sen digikanavien kokonaistavoittavuus on noin lukijaa. Salon Seudun Sanomat Oy Salon Seudun Sanomat Oy:n liikevaihto oli 15,9 m (17,1). Liikevaihto säilyi edellisvuoden tasolla tilausmyynnissä, mutta laski ilmoitusmyynnissä ja Lehtitehtaan painotuotemyynnissä. Yhtiön kustannukset laskivat merkittävästi toteutetun säästöohjelman myötä. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 1,5 m (1,4) ja liikevoittoa kertyi 959 t (1454). Nettorahoitustuotot olivat 3,1 m (1,5) sisältäen osinkotuloja 3,0 m (1,4). Tulos ennen satunnaisia eriä oli 4,0 m (2,9). Tilikauden voitto oli 3,9 m (0,8). Varsinais-Suomen Tietojakelu Oy Vuonna 2011 toimintansa aloittaneen Varsinais-Suomen Tietojakelu Oy:n toiminta on vakiintunut ja oma jakelu kattaa nyt Salon alueen noin taloutta. Yhtiön tilikauden liikevaihto oli 2,0 m (2,1). Liiketulos oli tappiollinen -49 t (43,3). Satunnaisiin eriin sisältyy saatu konserniavustus 34 t, kun vertailuvuonna yhtiö antoi konserniavustusta 91 t. Yhtiön tilikauden tulos oli 0,3 t (0,6). Lounais-Suomen Tietojakelu Oy Lokakuun alusta toimintansa käynnisti Lounais-Suomen Tietojakelu Oy, joka hoitaa sanomalehtien varhaisjakelua Turun alueella 26 kunnassa jakelun kattaessa taloutta. Yhtiön liikevaihto oli 3,9 m ja liikevoitto 183 t. Yhtiö sai konserniavustusta 287 t ja sen tilikauden tulos oli 0,7 t. Yhtiön jakelutoiminnassa on otettu erityisesti huomioon ympäristönäkökohdat. Pääosa yhtiön käyttämästä autokalustosta onkin hybridiautoja. Turun Tietotarjonta Oy Aamuset-lehteä kustantavan Turun Tietotarjonta Oy:n liikevaihto oli 1,9 m (2,1). Yhtiön liiketulos oli 7,6 t (-70,1). Yhtiö sai konserniavustusta 16 t (0). Yhtiön tilikauden tulos oli 28,9 t (-31,7). Turun Paikallisradio Oy Turun Paikallisradio Oy:n liikevaihto oli 510,1 t (660). Liikevaihdon selvästi laskusta johtuen liiketulos heikkeni edelleen ollen -238 t (-122). Yhtiö sai konserniavustusta 238 t (0). Yhtiön tilikauden tulos oli -0,9 t (-111). Nitro Group Oy Digitaalisen markkinointitoimisto Nitro Group Oy:n vuoden 2014 liikevaihto oli 4,0 m (4,4). Jatkuneista säästötoimenpiteistä ja henkilövähennyksistä huolimatta jäi yhtiön liiketulos selvästi negatiiviseksi ollen -1,6 m (-1,2). Yhtiö sai konserniavustusta 1.415,0 t (1.135), minkä jälkeen yhtiön tilikauden tulos oli -2,1 t (-30,8). Painopalvelut-ryhmän tytäryhtiöt Hansaprint Oy Yhtiön liikevaihto oli 66,4 m (74,0). Liikevaihdon lasku johtui yleisen taloustaantuman vaikutuksesta kysyntään, kireästä hintakilpailusta sekä kapasiteetin vähentämisestä. Toimintavuonna yhtiössä jatkettiin edelleen 8 9

6 TS-Yhtymän liikevaihto toimialoittain Tilikausi 2014 Viestintä 45,5 % Painopalvelut 43,6 % Kiinteistöt 3,5 % Sijoitustoiminta 7,3 % toiminnan tehostamista ja kustannusten sopeuttamista. Näistä toimenpiteistä huolimatta toimintavuosi oli yhtiölle edelleen tappiollinen. Liiketappio oli -3,5 m (-2,9). Rahoitustuottoihin ja kuluihin sisältyy arvonalennuksia 1,5 m (0). Yhtiön tulos oli selvästi tappiollinen -4,4 m (15,5). Polytypos Oy OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN Keväällä 2014 perustettu SSS Sijoitus Oy sulautui emoyhtiöönsä TS-Yhtymä Oy:hyn. Tilikauden päättymisen jälkeen käynnistettiin Priimus Group Oy:n ja Kiinteistöosakeyhtiö Turun Kauppakorttelin sulautuminen TS-Yhtymä Oy:hyn. m TS-Yhtymän tase Vastaavaa Rahoitusomaisuus Vaihto-omaisuus Käyttöomaisuus Polytypos Oy:n vuoden 2014 liikevaihto oli 3,3 m (3,6). Säästötoimenpiteistä huolimatta yhtiön liiketulos jäi edelleen tappiolliseksi ollen -110,8 t (-236,9). Rahoitustuottoihin ja kuluihin sisältyy saatavien arvonalennuskirjauksia 129 t (192). Satunnaisiin eriin sisältyy saatu konserniavustus 800 t (0). Yhtiön tilikauden tulos oli 555,5 t (-456,4). Newprint Oy Newprint Oy:n liikevaihto vuonna 2014 oli 5,7 m (6,1). Liikevaihdon laskusta johtuen myös liikevoitto laski selvästi ollen 13,6 t (419,9). Tilikauden tulos oli 230,3 t (376,3). Kiinteistö- ja huoltoyhtiöt Artukaisten Kiinteistö- ja huoltopalvelu Oy Vuodenvaihteessa liiketoimintansa aloittaneen Artukaisten Kiinteistö- ja huoltopalvelu Oy:n tilikauden liikevaihto oli 3,2 m. Yhtiö sai konserniavustusta 34 t. Yhtiön tilikauden tulos oli -12,7 t. Alkaneen vuoden näkymät Yleiset talousnäkymät ovat edelleen heikot taantuman jatkuessa ja kuluttajien ostovoiman supistuessa. Mainostajat jatkavat budjettileikkauksiaan ja muuttavat käyttämiään mainoskanavia, lisäksi levikkiin kohdistuu myös paineita kuluttajien ostovoiman supistuessa. Painopalvelutoimialan näkymä on keskimäärin heikko. Toimintaympäristön uhkatekijöitä ovat heikot talousnäkymät, kustannusten nousu mm. jakelun ja henkilökustannusten osalta sekä alan volyymin lasku. Maailman talouskasvun odotetaan vahvistuvan ja tätä kautta myös yritysten tulosten paranevan. Öljyn hinta on laskenut merkittävästi, mikä tukee sekä kuluttajia että yrityksiä. Kansainvälinen korkotaso on matala ja erityisesti euroalueen korot ennätyksellisen matalat. Markkinoiden ajoittain voimakkaastakin heilunnasta huolimatta tuottoja haetaan edelleen osakemarkkinoilta, joskin tuotto-odotukset ovat viime vuotta selvästi maltillisemmat. Osakesijoittamista tukee odotukset suurten institutionaalisten sijoittajien pitkän aikavälin allokaation painottumisesta enemmän osakkeisiin ja pois korkosijoituksista. Yritysten taseet ovat tervehtyneet ja käteisvarat ovat korkealla TS-Yhtymän tase m Vastattavaa Lyhytaikainen vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Oma pääoma + varaukset yms. Tunnusluvut liiketoiminnasta sekä taloudellisesta asemasta ja tuloksesta *) konserni emo konserni emo konserni emo Liikevaihto, m 170,9 25,1 183,6 43,1 183,2 71,8 Liikevoitto(-tappio), m 16,1 2,2 21,3 8,7 15,5 14,6 Liikevoitto-% 9,4 8,8 11,6 20,1 8,5 20,3 Omavaraisuusaste % 76,1 77,2 78,0 72,2 72,8 72,7 ilman konsernireserviä *) 2012 luvut eivät täysin vertailukelpoisia sijoitustoimintaa koskevan kirjauskäytännön muutoksen vuoksi 10 11

7 Osakkeet kpl kpl Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen ääni- ja osinko-oikeus ja niitä koskee yhtiöjärjestyksen mukainen lunastuslauseke. Yhtiön hallussa oli 490 omaa osaketta Henkilöstöä koskevat tiedot Konsernin palveluksessa oli vuonna 2014 keskimäärin henkilöä. Vuosittain henkilöstöluvut jakaantuvat konsernin ja emoyhtiön osalta seuraavasti: konserni emo konserni emo konserni emo Yhtymän henkilökustannukset, m konserni emo konserni emo konserni emo 54,1 2,3 54,0 8,8 59,5 20,1 tasolla, mikä puoltaa vakaata kehitystä ja korkeita arvostustasoja. Tutkimus- ja kehitystoiminta Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta on osa yhtymän liiketoimintaa ja siitä aiheutuvat kustannukset vähennetään normaaleina vuosikuluina. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä TS-Yhtymällä ei ole merkittäviä konserniyhtiöiden toimintaan vaikuttavia riskejä edelleen hyvän taloudellisen tilanteen, korkean omavaraisuusasteen, asiakaskunnan rakenteen ja kattavan vakuutusturvan vuoksi. Sanomalehden ilmoitus- ja levikkimyynnin oletetaan kuitenkin edelleen laskevan alkaneena vuonna. Painotoimialan ylikapasiteetista johtuva jatkuva hintaeroosio on merkittävä uhkatekijä yhtiön ja koko painotoimialan näkökulmasta. Jakelukustannusten rajut hinnankorotukset ovat akuutti uhka toimialan volyymikehitykselle. Osakemarkkinoiden voimakkaan heilahtelun odotetaan jatkuvan ja sijoitusten rakennetta tarkastellaan markkinatilanteen mukaan. Ympäristövastuu TS-Yhtymässä panostetaan vastuulliseen ympäristöasioiden hoitoon ja kestävään kehitykseen. Pyrimme aktiivisesti saavuttamaan paremman tason kuin lainsäädäntö ja viranomaismääräykset edellyttävät. Tuotantoprosessit täyttävät kaikki ympäristövaatimukset. Otamme materiaalivalinnoissa huomioon ympäristöseikat ja etsimme uusia vähemmän kuormittavia vaihtoehtoja. Jätteet lajitellaan jo syntypaikoillaan ja kierrätetään uudelleen hyötykäyttöön. Uskomme että ympäristöä säästävä toiminta on myös liiketaloudellisesti kannattavaa. Voittovarojen käyttöesitys Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,83 euroa, josta tilikauden voitto on ,25 euroa. Hallitus esittää, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: Osinkoa jaetaan 40 euroa / osake eli yhteensä ,00 euroa Omaan pääomaan jätetään ,83 euroa Yhteensä ,83 euroa Turussa 24. päivänä maaliskuuta 2015 Mikko Ketonen Heikki Ketonen Jaakko Ketonen Jukka Ketonen hallituksen puheenjohtaja Pekka Ketonen Timo Ketonen Helena Ketonen Niko Kinnunen Nina Kinnunen Kati Ruola Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä. Hallinto ja tilintarkastajat Yhtiökokouksessa valittiin hallituksen jäseniksi Mikko Ketonen (puheenjohtaja), Heikki Ketonen, Helena Ketonen, Jaakko Ketonen, Jukka Ketonen, Pekka Ketonen, Timo Ketonen, Niko Kinnunen, Nina Kinnunen ja Kati Ruola. Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Keijo Virtanen ja jäseniksi Mikael Kaartoaho, Sari Ketola, Juha Laine, Anu Lehtisalo, Rami Nieminen ja Kari Vainio. Tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö päävastuullisena tilintarkastajana Mika Kaarisalo, KHT. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Heikki Ketonen. TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Turussa 24. päivänä maaliskuuta 2015 PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö Mika Kaarisalo KHT 12 13

8 TS-Yhtymä Oy:n tase Vastaavaa m Rahoitusomaisuus Vaihto-omaisuus Käyttöomaisuus m Lyhytaikainen vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Oma pääoma + varaukset Kivinen Aurasilta rakennettiin vuonna 1907 palaneen puusillan tilalle

9 TILINPÄÄTÖS Jo vuonna 1414 tällä paikalla on ollut silta. Nykyinen rautasilta on valmistunut

10 Konsernin Tuloslaskelma Konsernitase 1000 Liitetieto LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) ja vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalennukset Liiketoiminnan muut kulut Osuus osakkuusyritysten tuloksista LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät 8 VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA Liitetieto VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ Tuloverot Vähemmistöosuudet TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

11 Konsernitase Konsernin Rahoituslaskelma 1000 Liitetieto VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 18 Osakepääoma Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Vararahasto Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VÄHEMMISTÖOSUUS PAKOLLISET VARAUKSET RESERVI VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Asiakkailta saadut maksut Maksut tavaroiden/palvelujen toimittajille sekä henkilöstölle Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot liiketoiminnasta Saadut osingot liiketoiminnasta Saadut korot liiketoiminnasta Muut rahoituserät liiketoiminnasta Maksetut verot liiketoiminnasta Liiketoiminnan rahavirta INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Ostetut tytäryhtiöosakkeet 128 Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet -7 Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet -17 Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustulot muista sijoituksista Konsernitili lisäys / vähennys -755 Lainasaamisten takaisinmaksut Lyhytaikaisten sijoitusten lisäys / vähennys Investointien rahavirta RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Omien osakkeiden hankkiminen -254 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -32 Lyhytaikaisten lainojen lisäys / vähennys Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat, avaava tase Rahavarojen muutos Valuuttakurssien muutosten vaikutus Rahavarat tilikauden lopussa

12 TS-Yhtymä Oy Tuloslaskelma TS-Yhtymä Oy Tase 1000 Liitetieto LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) ja vähennys (-) 14 Valmistus omaan käyttöön 1 Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalennukset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA Liitetieto VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ Tilinpäätössiirrot Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) TS-Yhtymä Oy Tase 1000 Liitetieto VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 18 Osakepääoma Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto ( tappio ) Tilikauden voitto ( tappio ) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ PAKOLLISET VARAUKSET VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ

13 TS-Yhtymä Oy Rahoituslaskelma LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Asiakkailta saadut maksut Maksut tavaroiden/palvelujen toimittajille sekä henkilöstölle Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot liiketoiminnasta Saadut osingot liiketoiminnasta Saadut korot liiketoiminnasta Muut rahoituserät liiketoiminnasta Maksetut verot liiketoiminnasta Liiketoiminnan rahavirta INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Ostetut tytäryhtiöosakkeet Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet -443 Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustulot muista sijoituksista Konsernitili lisäys / vähennys Myönnetyt lainat Lainasaamisten takaisinmaksut Lyhytaikaisten sijoitusten lisäys / vähennys Investointien rahavirta RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Omien osakkeiden hankkiminen -254 Lyhytaikaisten lainojen lisäys / vähennys Pitkäaikaisten lainojen nostot Maksetut osingot Saadut ja maksetut konserniavustukset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat, avaava tase Rahavarojen muutos Valuuttakurssien muutosten vaikutus Rahavarat tilikauden lopussa Kiistelty Kirjastosilta vihittiin käyttöön joulukuussa

14 LIITETIEDOT Piispa Tuomaan mukaan nimetty Tuomaansilta otettiin käyttöön vuonna

15 TS-Yhtymä Tilinpäätöksen liitetiedot / TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET TS-Yhtymä -konsernin emoyhtiö on TS-Yhtymä Oy, kotipaikka Turku. TS-Yhtymän konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteessa Länsikaari 15, Turku. TILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki konsernija osakkuusyritykset, kiinteistö- ja asuntoyhtiöitä sekä lepääviä yhtiöitä lukuunottamatta. Tytäryhtiö SSS-Sijoitus Oy on jätetty pois konsernitilinpäätöksestä, konsernisuhde on tarkoitettu väliaikaiseksi ja yhtiö tullaan fuusioimaan TS-Yhtymä Oy:hyn Konsernitilinpäätöksestä pois jätetyt yhtiöt eivät vaikuta oikeiden ja riittävien tietojen antamiseen konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. TILINPÄÄTÖKSEN LASKENTAPERIAATTEET Sisäinen osakeomistus Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiöiden hankintamenon ja hankittua osuutta vastaava oman pääoman ero on esitetty konserniliikearvona tai konsernireservinä. Konserniliikearvon poistoaika on 5 vuotta ja konsernireservin tuloutusaika 5 vuotta. Sisäiset liiketapahtumat ja katteet Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäisten toimitusten realisoitumattomat katteet, sisäiset saamiset ja velat samoin kuin sisäinen voitonjako on eliminoitu. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään. Muuntoerot Ulkomaisten konserniyhtiöiden tuloslaskelmat ja taseet on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän vahvistettuun kurssiin. Tytäryhtiöiden omien pääomien eliminoinnissa syntyneet muuntoerot on kirjattu omaan pääomaan. Osakkuusyritykset Osakkuusyritykset on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä, paitsi Plari Oy:n tuloslaskelma, tase ja liitetiedot, jotka on yhdistelty omistusosuuden mukaisesti. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyhtiöiden tilikauden tuloksesta on esitetty rahoituserissä sekä liiketoiminnan muissa tuotoissa. Rahoitusomaisuus Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus on arvostettu välittömään hankintamenoon tai sitä alhaisempaan todennäköiseen luovutushintaan. Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuusesineiden taloudellisen pitoajan perusteella. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: Aineettomat oikeudet 10 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot 3 25 vuotta Rakennukset vuotta Koneet ja kalusto 3 15 vuotta Muut aineelliset hyödykkeet 10 vuotta Konserniliikearvo 5 vuotta Valuuttamääräiset erät Valuuttamääräiset erät on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän vahvistettuun kurssiin. Eläkemenojen jaksotus Henkilöstön eläketurva yhtiöissä on hoidettu vakuutusyhtiöiden kautta. Laskennalliset verovelat ja saamiset Vahvistettujen tappioiden ja hyllypoistojen laskennalliset verosaamiset on varovaisuuden periaatetta noudattaen esitetty vain konsernin liitetiedoissa. Muut laskennalliset verovelat ja -saamiset merkitään taseeseen konsernitilinpäätöksessä, mutta ei yksittäisten yhtiöiden tilinpäätöksissä. 1 LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN ja MARKKINA-ALOITTAIN Toimialoittainen jakauma Viestintä Painopalvelut Kiinteistöt Palvelut Sijoitustoiminnot Yhteensä Maantieteellinen jakauma Kotimaa Muut Pohjoismaat Muu Länsi-Eurooppa Baltian maat Venäjä Muut maat 3 9 Yhteensä LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Käyttöomaisuuden myyntivoitot Vuokrat Kaukolämmön myynti verollinen Muut Yhteensä MATERIAALIT JA PALVELUT Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana Varaston muutos Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä HENKILÖSTÖN KULUT JA HENKILÖSTÖN KESKIMÄÄRÄINEN LUKUMÄÄRÄ Henkilöstökulut Palkat Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä Johdon palkat ja palkkiot Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja Hallintoneuvoston jäsenet Henkilöstö keskimäärin Toimihenkilöitä Työntekijöitä Yhteensä Yhteisyrityksissä POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot Konserniliikearvon poisto Konsernireservin tuloutus Arvonalennukset pysyvien vastaavien hyödykkeistä Yhteensä

16 / TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT / TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Tilintarkastajan palkkiot PricewaterhouseCoopers Oy Lakisääteinen tilintarkastus Veroneuvonta Lakipalvelut 4 4 Muut palkkiot Yhteensä RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 73 1 Osinkotuotot Saman konsernin yrityksiltä Osakkuusyrityksiltä 75 Muilta Osinkotuotot yhteensä SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot Saadut konserniavustukset Annetut konserniavustukset Yhteensä TILINPÄÄTÖSSIIRROT Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus Tilinpäätössiirrot yhteensä TULOVEROT Tuloverot satunnaisista eristä Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Laskennallisten verojen muutos Yhteensä Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista Saman konsernin yrityksiltä Osakkuusyrityksiltä Muilta Muut korkotulot Saman konsernin yrityksiltä Osakkuusyrityksiltä Muilta Korkotuotot yhteensä Muut rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Osakkuusyrityksiltä Muilta Muut rahoitustuotot yhteensä Rahoitustuotot yhteensä Korkokulut Saman konsernin yrityksiltä Osakkuusyrityksiltä Muilta Korkokulut yhteensä Muut rahoituskulut Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoituspapereista Saman konsernin yrityksille Osakkuusyrityksille -14 Muille Muut rahoituskulut yhteensä Rahoituskulut yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Erään rahoitustuotot ja -kulut sisältyy kurssivoittoja (-tappioita)

17 / TASEEN LIITETIEDOT / TASEEN LIITETIEDOT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET Hankintameno Lisäykset 28 Vähennykset -5 Siirrot erien välillä -445 Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalennukset Vähennysten kertyneet poistot 2 Siirtojen kertyneet poistot 445 Poistot Kertyneet poistot ja arvonalennukset Kirjanpitoarvo LIIKEARVO Hankintameno Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalennukset Siirtojen kertyneet poistot Poistot Kertyneet poistot ja arvonalennukset Kirjanpitoarvo LIIKEARVO Hankintameno Lisäykset 39 Vähennykset -245 Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten kertyneet poistot 245 Siirtojen kertyneet poistot Poistot Kertyneet poistot ja arvonalennukset Kirjanpitoarvo MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT Hankintameno Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalennukset Vähennysten kertyneet poistot Siirtojen kertyneet poistot 266 Poistot Kertyneet poistot ja arvonalennukset Kirjanpitoarvo AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Hankintameno Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten kertyneet poistot Siirtojen kertyneet poistot Poistot Kertyneet poistot ja arvonalennukset Kirjanpitoarvo AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET OMISTETUT Hankintameno Muuntoerot Hankintameno Arvonkorotukset Arvonalennus Arvonkorotus Kirjanpitoarvo MAA- JA VESIALUEET VUOKRAOIKEUDET Hankintameno Siirrot erien välissä Hankintameno Arvonalennus Arvonkorotus Kirjanpitoarvo MAA- JA VESIALUEET RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT Hankintameno Muuntoerot Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Arvonkorotukset Arvonkorotukset Arvonkorotus Kertyneet poistot ja arvonalennukset Muuntoerot 31 Vähennysten kertyneet poistot Siirtojen kertyneet poistot 548 Poisto Kertyneet poistot ja arvonalennukset Kirjanpitoarvo

18 / TASEEN LIITETIEDOT / TASEEN LIITETIEDOT KONEET JA KALUSTO Hankintameno Muuntoerot -2-4 Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalennukset Muuntoerot 1 Vähennysten kertyneet poistot Siirtojen kertyneet poistot Poistot Arvonalennukset Kertyneet poistot ja arvonalennukset Kirjanpitoarvo Koneiden ja laitteiden osuus kirjanpitoarvosta MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET Hankintameno Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä -258 Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalennukset Vähennysten kertyneet poistot 6 Siirtojen kertyneet poistot 258 Poistot Kertyneet poistot ja arvonalennukset Kirjanpitoarvo ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT Hankintameno Lisäykset Siirrot erien välillä Hankintameno Kirjanpitoarvo AINEELLISET HYÖDYKKEET Hankintameno Muuntoerot Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalennukset Muuntoerot 31 Vähennysten kertyneet poistot Siirtojen kertyneet poistot Poistot Kertyneet poistot ja arvonalennukset Kirjanpitoarvo SIJOITUKSET OSAKKEET Hankintameno Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Arvonalennukset Kirjanpitoarvo SAAMISET YHTIÖILTÄ Hankintameno Arvonalennukset Kirjanpitoarvo OSUUDET JA SAAMISET YRITYKSILTÄ OSAKKUUSYHTIÖT Hankintameno Lisäykset 443 Vähennykset -252 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Osakkuusyhtiöt, tilikauden aikana saadut osingot Kirjanpitoarvo SAAMISET OMISTUSYHTEYSYRITYKSILTÄ Hankintameno Vähennykset -204 Arvonalennukset Kirjanpitoarvo OSUUDET JA SAAMISET OMISTUSYHTEYSYRITYKSILTÄ Arvonkorotukset Arvonalennus Arvonkorotukset

19 / TASEEN LIITETIEDOT / TASEEN LIITETIEDOT MUUT OSAKKEET JA OSUUDET Hankintameno Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Arvonalennukset Kirjanpitoarvo PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET Hankintameno Arvonalennukset Kirjanpitoarvo MUUT SAAMISET Hankintameno Lisäykset 25 Siirrot erien välillä Kirjanpitoarvo SIJOITUKSET Hankintameno Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Osakkusyhtiöt, tilikauden aikana saadut osingot Arvonalennukset Sijoitukset VAIHTO-OMAISUUS Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet/tavarat Muu vaihto-omaisuus Ennakkomaksut VAIHTO-OMAISUUTEEN SISÄLTYVÄT ARVOPAPERIT Jälleenhankintahinta Kirjanpitoarvo Erotus PITKÄAIKAISET SAAMISET Saamiset saman konserniin kuuluvilta yrityksiltä Lainasaamiset Muilta Lainasaamiset Muut saamiset Muut saamiset Laskennalliset verosaamiset Konserniyritysten omiin taseisiin sisältyvät yhdistelytoimenpiteet Vahvistetut tappiot Muut jaksotuserot LYHYTAIKAISET SAAMISET Myyntisaamiset Saamiset saman konserniin kuuluvilta yrityksiltä Myyntisaamiset konserniyhtiöiltä 29 0 Lainasaamiset konserniyhtiöiltä Siirtosaamiset konserniyhtiöiltä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Myyntisaamiset 6 11 Muut saamiset Lainasaamiset Lainasaamiset lähipiiriltä Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä SIIRTOSAAMISTEN OLENNAISET ERÄT Palkkaennakot 7 2 Lähdeveronhyvityssaamiset Jaksotetut henkilösivukulut Jaksotetut verot Korot Vuosihyvitykset Muut siirtosaamiset HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN ELÄKESITOUMUKSET Konserniyhtiöissä hallitusten jäsenten ja toimitusjohtajien eläkeikä on konsernissa työskentelevien osalta vuotta 17 RAHOITUSARVOPAPERIT RAHOITUSOMAISUUSARVOPAPERIT Jälleenhankintahinta Kirjanpitoarvo Erotus Laskennallinen verosaaminen Pitkäaikaiset saamiset yhteensä

20 / TASEEN LIITETIEDOT / TASEEN LIITETIEDOT OMA PÄÄOMA Sidottu oma pääoma Osakepääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Vähennykset Ylikurssirahasto Yhtiön osakepääoma jakautuu osakelajeittain seuraavasti A-sarja (1 ääni/osake) kpl t kpl t Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 490 kpl Arvonkorotusrahasto Arvonkorotusrahasto Vararahasto Vararahasto Sidottu oma pääoma yhteensä Vapaa oma pääoma Muut rahastot Muut rahastot Voitto edellisiltä tilikausilta Muuntoero Muu oman pääoman muutos Vähemmistöosuuden muutos -13 Osingonjako Omien osakkeiden lunastus Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto/tappio Voittovarat yhteensä Vapaa oma pääoma yhteensä Oma pääoma yhteensä LASKELMA JAKOKELPOISESTA OMASTA PÄÄOMASTA Muut rahastot Muuntoero Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto Rakennusten arvonkorotuksen ja arvonkorotusrahaston välinen ero Kertyneestä poistoerosta ja vapaaehtoisista varauksista omaan pääomaan merkitty osuus Yhteensä TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Tilinpäätössiirtojen kertymä emoyhtiössä muodostuu kertyneestä poistoerosta. 20 VÄHEMMISTÖOSUUS Vähemmistöosuus kauden alussa Osingonjako Vähemmistön osuus tilikauden tuloksesta 6-66 Vähemmistöosuuden muutos 186 Vähemmistöosuus PAKOLLISET VARAUKSET Työttömyyseläkevaraus RESERVI Hankintameno Lisäykset 24 Vähennykset Hankintameno Konsernireservin tuloutus kauden alussa Konsernireservin tilikauden tuloutus Konsernireservin tuloutus Reservin siirto liikearvoon Kirjanpitoarvo VIERAS PÄÄOMA 23 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Velat muille Pääomalainat Lainat rahoituslaitoksilta Vuokravakuudet Laskennallinen verovelka Laskennalliset verovelat Konserniyritysten omiin taseisiin sisältyvät yhdistelmätoimenpiteet 11 9 Tilinpäätössiirrot Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Laskentakäytännön muutoksesta johtuen tilinpäätöksessä ei enää ole merkitty vähemmistön osuutta kertyneestä poistoerosta omaan pääomaan merkittyä osuutta, vertailutiedot muutettu uuden käytännön mukaiseksi

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2015 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...6 Tilinpäätös...

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus XXXXXX 2013 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 XXXXXX SISÄLTÖ Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa.

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa. 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää Alakonsernin emoyhtiö on Yritys S, kotipaikka Paikka. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2014 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS ARVOSTUSPERIAATTEET RAKENNUSPROJEKTIEN TULOUTUS LEASING

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2014 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS ARVOSTUSPERIAATTEET RAKENNUSPROJEKTIEN TULOUTUS LEASING TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2014 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Finda - Vuosikertomus 2015

Finda - Vuosikertomus 2015 1/30 2/30 FINDA OY:N HALLITUS Esa Haavisto, puheenjohtaja. Syntynyt 1949. Ekonomi. Hallitusammattilainen. Hallituksen jäsen vuodesta 1999 ja puheenjohtaja vuodesta 2010. Kotipaikka Helsinki. Kari Ollila,

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus Xxxxxx 2012 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Xxxxxx Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernintilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

ts-y 2011 htymä vuosikertomus

ts-y 2011 htymä vuosikertomus ts-yhtymä 2011 vuosikertomus TS-Yhtymä on viestintäalan yritysryhmä, joka jalostaa ja välittää informaatiota sekä kehittää, valmistaa ja markkinoi graafisia tuotteita ja niihin liittyviä palveluita. Sisältö

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2005 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2005 71,9 Meur, kun se oli

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon Lappeenrannan kaupunki Sosiaali - ja terveyslautakunta 25.4.2014 Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon o.

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TS-Yhtymä on viestintäalan yritysryhmä, joka jalostaa ja välittää informaatiota sekä kehittää, valmistaa ja markkinoi graafisia

TS-Yhtymä on viestintäalan yritysryhmä, joka jalostaa ja välittää informaatiota sekä kehittää, valmistaa ja markkinoi graafisia 2008 ts-yhtymä vuosikertomus TS-Yhtymä on viestintäalan yritysryhmä, joka jalostaa ja välittää informaatiota sekä kehittää, valmistaa ja markkinoi graafisia Sisältö Avainlukuja... 4 Yhtiön organisaatio,

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Inlook Group Oy T A S E K I R J A

Inlook Group Oy T A S E K I R J A Inlook Group Oy T A S E K I R J A Tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2010-30.9.2011 Inlook Group Oy Sahaajankatu 1 00880 HELSINKI Y-tunnus: 0199102-9 Kotipaikka: Helsinki SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 10.2.2015 1 (12) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2014-31.12.2014 FINEXTRA OY 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot