TS-YHTYMÄ vuosikertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TS-YHTYMÄ vuosikertomus"

Transkriptio

1 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1

2 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma Konsernitase Konsernin rahoituslaskelma TS-Yhtymä Oy:n tuloslaskelma TS-Yhtymä Oy:n tase TS-Yhtymä Oy:n rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Tilintarkastuskertomus Hallintoneuvoston lausunto Siltojen Aurajoki. 2 3

3 TS-Yhtymä Avainlukuja Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt Liikevaihto milj Palkkakustannukset milj % liikevaihdosta % 34,1 35,3 32,5 29,4 31,7 Poistot milj Liikevoitto milj % liikevaihdosta % 0,2 1,9 8,5 11,6 9,4 Nettorahoituskulut milj % liikevaihdosta % 0,7-0,7-1,2-0,7-2,2 Investoinnit milj. 18,1 20,6 16,2 4,9 6,3 % liikevaihdosta % 8,5 10,2 8,8 2,7 3,7 Korollinen vieras pääoma milj Omavaraisuusaste % 76,3 72,9 72,8 78,0 76,1 Taseen loppusumma milj Jalostusarvo milj. 98,8 94,9 91,2 88,4 82,2 Henkilöstö yhteensä Liikevaihto / henkilö Yhtiö Perustettu Tuotteet, toiminta Liikevaihto, tai yhtymässä M vuodesta TS-Yhtymä Oy 1905 Konsernin emoyhtiö 25,1 hallintopalvelut ja omaisuuden hoito Turun Sanomat Oy 2013 Sanomalehti, sähköinen viestintä, painopalvelut 51,5 Salon Seudun Sanomat Oy 1988 Sanomalehti, painopalvelut 15,9 Hansaprint Oy 1996 Painotuotteiden valmistus 66,4 Hansaprint AB 1999 Myyntiyhtiö, Ruotsi 0,3 Artukaisten Kiinteistöja Huoltopalvelu Oy 2014 Kiinteistö- ja huoltopalvelut 3,2 Kiinteistö Oy Pieni Roobertinkatu 2002 Kiinteistöosakkeiden hallinta 0,1 Kiinteistö Oy Turun Kauppakortteli 1981 Kiinteistöosakkeiden hallinta 0,1 Kiinteistö Oy Turun Pläkkäri 1991 Kiinteistön hallinta 0,1 Kiinteistö Oy Örninkatu Kiinteistön hallinta 0,0 Lounais-Suomen Tietojakelu Oy 2014 Jakelupalvelut 3,9 Newprint Oy 2009 Arkkipainotoiminta 5,7 Nitro Group Oy 2006 Sähköisten mediaratkaisujen tuotanto 4,0 Polytypos Oy 1977 Lomaketuotanto 3,3 Polytypos AB 1977 Sijoitusyhtiö, Ruotsi 0,0 Priimus Group Oy 2006 Kiinteistöomistus 0,0 Priimus Media Oy 2006 Paikallislehden kustantaminen 3,4 Salon Alueradio Oy 1993 Paikallisradiotoiminta 0,0 Sia Madonas Poligrafists 1994 Painotuotteiden valmistus, Latvia 0,0 TS-Group Hungary KFT 2004 Kiinteistönhallinta, Unkari 0,1 Turun Paikallisradio Oy 1993 Paikallisradiotoiminta 0,5 Turun Tietotarjonta Oy 1980 Kaupunkilehti, kustannustoiminta 1,9 Uudenkaupungin Sanomat Oy 1988 Sanomalehti 1,7 Varsinais-Suomen Tietojakelu Oy 2011 Jakelupalvelut 2,0 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat HALLINTONEUVOSTO HALLITUS TOIMITUSJOHTAJA TILINTARKASTAJAT Virtanen Keijo, puheenjohtaja Kaartoaho Mikael Ketola Sari Laine Juha Lehtisalo Anu Nieminen Rami Vainio Kari Ketonen Mikko, puheenjohtaja Ketonen Heikki Ketonen Helena Ketonen Jaakko Ketonen Jukka Ketonen Pekka Ketonen Timo Kinnunen Niko Kinnunen Nina Ruola Kati Ketonen Heikki PricewaterhouseCoopers Oy (KHT-Yhteisö), Päävastuullinen: Kaarisalo Mika (KHT) 4 5

4 TOIMINTAKERTOMUS Uusi uljas Myllysilta vihittiin käyttöön

5 Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta YLEISTÄ TOIMIALASTA Mediamainontaan käytettiin Suomessa viime vuonna yhteensä 1175,8 miljoonaa euroa, mikä on 2,6 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Muutaman vuoden jatkunut mediamainonnan panostusten lasku näyttää loiventuneen. Mediamainonnan painopiste siirtyi nyt ensimmäisen kerran sähköiselle puolelle, sillä painettujen medioiden osuus mediamainonnasta jäi yhteensä 46,1%:iin. Sanomalehtien asema johtavana mainosmediana säilyi, vaikka osuus mediamainonnasta onkin laskenut 32,5 %:iin (-8,7 %). Mediaryhmistä verkkomediamainonta kasvoi eniten eli +10,8 %. Verkkomainonnan osuus koko mainoskakusta oli jo 22,5 %, mikä on täsmälleen saman verran kuin televisiomainonnan osuus. Graafisen teollisuuden volyymikehitys on ollut vuoden 2014 aikana edelleen laskeva. Sekä yritysten että henkilöstön määrä graafisella alalla ovat jatkaneet laskuaan. Vallitseva Euroopan-laajuinen ylikapasiteetti ja tästä seuraava hintakilpailu vaikeuttavat edelleen tilannetta. Sijoitusmarkkinoilla sekä osake- että korkomarkkinoilta on saatu hyviä tuottoja, kansainväliset osakkeet tuottivat heikomman euron avustamana 19 % ja mm. Yhdysvaltojen osakemarkkina tuotti dollarimääräisestikin lähes 14 %. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA Tilikauden loppupuolella aloitti toimintansa yhdessä viiden muun suomalaisen lehtikustantajan kanssa perustettu Lännen Media Oy, joka laajentaa merkittävästi alueellisten sanomalehtien journalistisesta yhteistyötä. Turun Sanomien jakelu siirtyi 1.10 alkaen TS-Yhtymään kuuluvan Lounais-Suomen Tietojakelu Oy:n hoidettavaksi, minkä seurauksena konsernin henkilömäärä kasvoi merkittävästi. TS-Yhtymä Konsernirakenteen muutokset Konsernin kiinteistöhuolto-, tuotantokoneiden kunnossapito- sekä kuljetus- ja autohuoltotoimintoja hoitavana yhtiönä aloitti Artukaisten kiinteistö- ja huoltopalvelu Oy, joka on TS-Yhtymä Oy:n tytäryhtiö. Keväällä perustettiin Lounais-Suomen Tietojakelu Oy sanomalehtien jakelutoimintaa varten sekä SSS Sijoitus Oy, jota käytettiin apuyhtiönä Salon Seudun Sanomat Oy:n kokonaisjakautumisessa Turun Sanomien jakelu siirtyi Itellalta TS-Yhtymään kuuluvalle Lounais-Suomen Tietojakelu Oy:lle alkaen. Hansaprint Oy:n omistamat Newprint Oy:n osakkeet siirtyivät TS-Yhtymä Oy:lle Tilikauden aikana TS-Yhtymä Oy osti Salon Seudun Sanomat Oy:n vähemmistöomistajien osakkeet itselleen. Salon Seudun Sanomat Oy kokonaisjakautui kolmeksi yhtiöksi: uusi Salon Seudun Sanomat Oy jatkaa sanomalehtien julkaisutoimintaa harjoittavana yhtiönä, Örninkatu 14 kiinteistö siirtyi uuteen Kiinteistöosakeyhtiö Örninkatu 14 Oy:hyn ja yhtiön muu varallisuus olemassa olevaan SSS Sijoitus Oy:hyn. Konsernin liiketoiminta TS-Yhtymän vuoden 2014 liikevaihto oli 170,9 m (183,6). Viestinnän osuus konsernin liikevaihdosta oli 40,9 % (40,0), painopalveluiden 43,6 % (45,0), kiinteistöliiketoiminnan 3,5 % (3,1), palveluiden 4,6 % (4,7) ja sijoitustoiminnan 7,3 % (7,1). Viennin osuus liikevaihdosta oli 6,6 % (9,6) suurimpina alueina muut pohjoismaat ja Venäjä. Konsernin henkilöstö keskimäärin vuonna 2014 oli (1 268) ja henkilöstökulut 54,1 m (54,0). Päättyneen tilikauden investoinnit olivat 6,3 m (4,9). Suunnitelman mukaiset poistot olivat 9,4 m (10,5) ja liikevoitto 16,1 m (21,3). Nettorahoituserät olivat 3,8 m positiiviset (-0,9). Konsernin tilikauden tulos oli 16,0 m (19,3). Emoyhtiö TS-Yhtymä Oy Emoyhtiössä siirryttiin käsittelemään yhtiön laajaa sijoitustoimintaa normaalina liiketoimintana, minkä vuoksi myös vertailuluvut on muutettu. Emoyhtiön oma liiketoiminta koostuu sijoitustoiminnasta, kiinteistöliiketoiminnasta ja palveluiden tuottamisesta konserni- ja muille yhtiöille. Tilikauden aikana erityisesti sijoitustoiminta ja kiinteistöjen vuokraustoiminta kehittyivät suotuisasti. Emoyhtiön liikevaihto oli 25,1 m (43,1). Sijoitustoiminnan osuus liikevaihdosta oli 50,1 % (30,4), kiinteistöliiketoiminnan 39,0 % (20,2), palveluiden 10,6 % (6,1), viestinnän 0,3 % (42,6) ja painopalveluiden 0,0 % (0,7). Liikevoitto oli 2,2 m (8,7). Nettorahoituserät olivat 19,5 m positiiviset (7,0). Rahoituskuluihin sisältyi 4,9 m (1,0) arvonalennuskirjaus pysyvien vastaavien sijoituksista. Yhtiön konserniavustukset nettona olivat 9,6 m (-6,1). Tilikauden tulos oli 28,4 m (9,5). Viestintäryhmän tytäryhtiöt Turun Sanomat Oy Turun Sanomat Oy:llä oli ensimmäinen täysimittainen tilikausi. Yhtiön tilikauden liikevaihto oli 51,5 m (36,4) ja liikevoitto 12,0 m (9,5). Yhtiö antoi konserniavustuksia 12,0 m (9,8). Yhtiön tilikauden tulos oli 0,8 t (0,3 m ). Lehden liikevaihto laski edellisvuodesta sekä ilmoitusmyynnissä että tilausmyynnissä. Turun Sanomien kokonaislevikki on Media Audit Finland Oy:n tekemän levikintarkastuksen mukaan kpl, mistä 95 % on edelleen painettua lehteä. Painetun lehden ja sen digikanavien kokonaistavoittavuus on noin lukijaa. Salon Seudun Sanomat Oy Salon Seudun Sanomat Oy:n liikevaihto oli 15,9 m (17,1). Liikevaihto säilyi edellisvuoden tasolla tilausmyynnissä, mutta laski ilmoitusmyynnissä ja Lehtitehtaan painotuotemyynnissä. Yhtiön kustannukset laskivat merkittävästi toteutetun säästöohjelman myötä. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 1,5 m (1,4) ja liikevoittoa kertyi 959 t (1454). Nettorahoitustuotot olivat 3,1 m (1,5) sisältäen osinkotuloja 3,0 m (1,4). Tulos ennen satunnaisia eriä oli 4,0 m (2,9). Tilikauden voitto oli 3,9 m (0,8). Varsinais-Suomen Tietojakelu Oy Vuonna 2011 toimintansa aloittaneen Varsinais-Suomen Tietojakelu Oy:n toiminta on vakiintunut ja oma jakelu kattaa nyt Salon alueen noin taloutta. Yhtiön tilikauden liikevaihto oli 2,0 m (2,1). Liiketulos oli tappiollinen -49 t (43,3). Satunnaisiin eriin sisältyy saatu konserniavustus 34 t, kun vertailuvuonna yhtiö antoi konserniavustusta 91 t. Yhtiön tilikauden tulos oli 0,3 t (0,6). Lounais-Suomen Tietojakelu Oy Lokakuun alusta toimintansa käynnisti Lounais-Suomen Tietojakelu Oy, joka hoitaa sanomalehtien varhaisjakelua Turun alueella 26 kunnassa jakelun kattaessa taloutta. Yhtiön liikevaihto oli 3,9 m ja liikevoitto 183 t. Yhtiö sai konserniavustusta 287 t ja sen tilikauden tulos oli 0,7 t. Yhtiön jakelutoiminnassa on otettu erityisesti huomioon ympäristönäkökohdat. Pääosa yhtiön käyttämästä autokalustosta onkin hybridiautoja. Turun Tietotarjonta Oy Aamuset-lehteä kustantavan Turun Tietotarjonta Oy:n liikevaihto oli 1,9 m (2,1). Yhtiön liiketulos oli 7,6 t (-70,1). Yhtiö sai konserniavustusta 16 t (0). Yhtiön tilikauden tulos oli 28,9 t (-31,7). Turun Paikallisradio Oy Turun Paikallisradio Oy:n liikevaihto oli 510,1 t (660). Liikevaihdon selvästi laskusta johtuen liiketulos heikkeni edelleen ollen -238 t (-122). Yhtiö sai konserniavustusta 238 t (0). Yhtiön tilikauden tulos oli -0,9 t (-111). Nitro Group Oy Digitaalisen markkinointitoimisto Nitro Group Oy:n vuoden 2014 liikevaihto oli 4,0 m (4,4). Jatkuneista säästötoimenpiteistä ja henkilövähennyksistä huolimatta jäi yhtiön liiketulos selvästi negatiiviseksi ollen -1,6 m (-1,2). Yhtiö sai konserniavustusta 1.415,0 t (1.135), minkä jälkeen yhtiön tilikauden tulos oli -2,1 t (-30,8). Painopalvelut-ryhmän tytäryhtiöt Hansaprint Oy Yhtiön liikevaihto oli 66,4 m (74,0). Liikevaihdon lasku johtui yleisen taloustaantuman vaikutuksesta kysyntään, kireästä hintakilpailusta sekä kapasiteetin vähentämisestä. Toimintavuonna yhtiössä jatkettiin edelleen 8 9

6 TS-Yhtymän liikevaihto toimialoittain Tilikausi 2014 Viestintä 45,5 % Painopalvelut 43,6 % Kiinteistöt 3,5 % Sijoitustoiminta 7,3 % toiminnan tehostamista ja kustannusten sopeuttamista. Näistä toimenpiteistä huolimatta toimintavuosi oli yhtiölle edelleen tappiollinen. Liiketappio oli -3,5 m (-2,9). Rahoitustuottoihin ja kuluihin sisältyy arvonalennuksia 1,5 m (0). Yhtiön tulos oli selvästi tappiollinen -4,4 m (15,5). Polytypos Oy OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN Keväällä 2014 perustettu SSS Sijoitus Oy sulautui emoyhtiöönsä TS-Yhtymä Oy:hyn. Tilikauden päättymisen jälkeen käynnistettiin Priimus Group Oy:n ja Kiinteistöosakeyhtiö Turun Kauppakorttelin sulautuminen TS-Yhtymä Oy:hyn. m TS-Yhtymän tase Vastaavaa Rahoitusomaisuus Vaihto-omaisuus Käyttöomaisuus Polytypos Oy:n vuoden 2014 liikevaihto oli 3,3 m (3,6). Säästötoimenpiteistä huolimatta yhtiön liiketulos jäi edelleen tappiolliseksi ollen -110,8 t (-236,9). Rahoitustuottoihin ja kuluihin sisältyy saatavien arvonalennuskirjauksia 129 t (192). Satunnaisiin eriin sisältyy saatu konserniavustus 800 t (0). Yhtiön tilikauden tulos oli 555,5 t (-456,4). Newprint Oy Newprint Oy:n liikevaihto vuonna 2014 oli 5,7 m (6,1). Liikevaihdon laskusta johtuen myös liikevoitto laski selvästi ollen 13,6 t (419,9). Tilikauden tulos oli 230,3 t (376,3). Kiinteistö- ja huoltoyhtiöt Artukaisten Kiinteistö- ja huoltopalvelu Oy Vuodenvaihteessa liiketoimintansa aloittaneen Artukaisten Kiinteistö- ja huoltopalvelu Oy:n tilikauden liikevaihto oli 3,2 m. Yhtiö sai konserniavustusta 34 t. Yhtiön tilikauden tulos oli -12,7 t. Alkaneen vuoden näkymät Yleiset talousnäkymät ovat edelleen heikot taantuman jatkuessa ja kuluttajien ostovoiman supistuessa. Mainostajat jatkavat budjettileikkauksiaan ja muuttavat käyttämiään mainoskanavia, lisäksi levikkiin kohdistuu myös paineita kuluttajien ostovoiman supistuessa. Painopalvelutoimialan näkymä on keskimäärin heikko. Toimintaympäristön uhkatekijöitä ovat heikot talousnäkymät, kustannusten nousu mm. jakelun ja henkilökustannusten osalta sekä alan volyymin lasku. Maailman talouskasvun odotetaan vahvistuvan ja tätä kautta myös yritysten tulosten paranevan. Öljyn hinta on laskenut merkittävästi, mikä tukee sekä kuluttajia että yrityksiä. Kansainvälinen korkotaso on matala ja erityisesti euroalueen korot ennätyksellisen matalat. Markkinoiden ajoittain voimakkaastakin heilunnasta huolimatta tuottoja haetaan edelleen osakemarkkinoilta, joskin tuotto-odotukset ovat viime vuotta selvästi maltillisemmat. Osakesijoittamista tukee odotukset suurten institutionaalisten sijoittajien pitkän aikavälin allokaation painottumisesta enemmän osakkeisiin ja pois korkosijoituksista. Yritysten taseet ovat tervehtyneet ja käteisvarat ovat korkealla TS-Yhtymän tase m Vastattavaa Lyhytaikainen vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Oma pääoma + varaukset yms. Tunnusluvut liiketoiminnasta sekä taloudellisesta asemasta ja tuloksesta *) konserni emo konserni emo konserni emo Liikevaihto, m 170,9 25,1 183,6 43,1 183,2 71,8 Liikevoitto(-tappio), m 16,1 2,2 21,3 8,7 15,5 14,6 Liikevoitto-% 9,4 8,8 11,6 20,1 8,5 20,3 Omavaraisuusaste % 76,1 77,2 78,0 72,2 72,8 72,7 ilman konsernireserviä *) 2012 luvut eivät täysin vertailukelpoisia sijoitustoimintaa koskevan kirjauskäytännön muutoksen vuoksi 10 11

7 Osakkeet kpl kpl Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen ääni- ja osinko-oikeus ja niitä koskee yhtiöjärjestyksen mukainen lunastuslauseke. Yhtiön hallussa oli 490 omaa osaketta Henkilöstöä koskevat tiedot Konsernin palveluksessa oli vuonna 2014 keskimäärin henkilöä. Vuosittain henkilöstöluvut jakaantuvat konsernin ja emoyhtiön osalta seuraavasti: konserni emo konserni emo konserni emo Yhtymän henkilökustannukset, m konserni emo konserni emo konserni emo 54,1 2,3 54,0 8,8 59,5 20,1 tasolla, mikä puoltaa vakaata kehitystä ja korkeita arvostustasoja. Tutkimus- ja kehitystoiminta Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta on osa yhtymän liiketoimintaa ja siitä aiheutuvat kustannukset vähennetään normaaleina vuosikuluina. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä TS-Yhtymällä ei ole merkittäviä konserniyhtiöiden toimintaan vaikuttavia riskejä edelleen hyvän taloudellisen tilanteen, korkean omavaraisuusasteen, asiakaskunnan rakenteen ja kattavan vakuutusturvan vuoksi. Sanomalehden ilmoitus- ja levikkimyynnin oletetaan kuitenkin edelleen laskevan alkaneena vuonna. Painotoimialan ylikapasiteetista johtuva jatkuva hintaeroosio on merkittävä uhkatekijä yhtiön ja koko painotoimialan näkökulmasta. Jakelukustannusten rajut hinnankorotukset ovat akuutti uhka toimialan volyymikehitykselle. Osakemarkkinoiden voimakkaan heilahtelun odotetaan jatkuvan ja sijoitusten rakennetta tarkastellaan markkinatilanteen mukaan. Ympäristövastuu TS-Yhtymässä panostetaan vastuulliseen ympäristöasioiden hoitoon ja kestävään kehitykseen. Pyrimme aktiivisesti saavuttamaan paremman tason kuin lainsäädäntö ja viranomaismääräykset edellyttävät. Tuotantoprosessit täyttävät kaikki ympäristövaatimukset. Otamme materiaalivalinnoissa huomioon ympäristöseikat ja etsimme uusia vähemmän kuormittavia vaihtoehtoja. Jätteet lajitellaan jo syntypaikoillaan ja kierrätetään uudelleen hyötykäyttöön. Uskomme että ympäristöä säästävä toiminta on myös liiketaloudellisesti kannattavaa. Voittovarojen käyttöesitys Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,83 euroa, josta tilikauden voitto on ,25 euroa. Hallitus esittää, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: Osinkoa jaetaan 40 euroa / osake eli yhteensä ,00 euroa Omaan pääomaan jätetään ,83 euroa Yhteensä ,83 euroa Turussa 24. päivänä maaliskuuta 2015 Mikko Ketonen Heikki Ketonen Jaakko Ketonen Jukka Ketonen hallituksen puheenjohtaja Pekka Ketonen Timo Ketonen Helena Ketonen Niko Kinnunen Nina Kinnunen Kati Ruola Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä. Hallinto ja tilintarkastajat Yhtiökokouksessa valittiin hallituksen jäseniksi Mikko Ketonen (puheenjohtaja), Heikki Ketonen, Helena Ketonen, Jaakko Ketonen, Jukka Ketonen, Pekka Ketonen, Timo Ketonen, Niko Kinnunen, Nina Kinnunen ja Kati Ruola. Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Keijo Virtanen ja jäseniksi Mikael Kaartoaho, Sari Ketola, Juha Laine, Anu Lehtisalo, Rami Nieminen ja Kari Vainio. Tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö päävastuullisena tilintarkastajana Mika Kaarisalo, KHT. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Heikki Ketonen. TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Turussa 24. päivänä maaliskuuta 2015 PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö Mika Kaarisalo KHT 12 13

8 TS-Yhtymä Oy:n tase Vastaavaa m Rahoitusomaisuus Vaihto-omaisuus Käyttöomaisuus m Lyhytaikainen vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Oma pääoma + varaukset Kivinen Aurasilta rakennettiin vuonna 1907 palaneen puusillan tilalle

9 TILINPÄÄTÖS Jo vuonna 1414 tällä paikalla on ollut silta. Nykyinen rautasilta on valmistunut

10 Konsernin Tuloslaskelma Konsernitase 1000 Liitetieto LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) ja vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalennukset Liiketoiminnan muut kulut Osuus osakkuusyritysten tuloksista LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät 8 VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA Liitetieto VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ Tuloverot Vähemmistöosuudet TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

11 Konsernitase Konsernin Rahoituslaskelma 1000 Liitetieto VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 18 Osakepääoma Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Vararahasto Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VÄHEMMISTÖOSUUS PAKOLLISET VARAUKSET RESERVI VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Asiakkailta saadut maksut Maksut tavaroiden/palvelujen toimittajille sekä henkilöstölle Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot liiketoiminnasta Saadut osingot liiketoiminnasta Saadut korot liiketoiminnasta Muut rahoituserät liiketoiminnasta Maksetut verot liiketoiminnasta Liiketoiminnan rahavirta INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Ostetut tytäryhtiöosakkeet 128 Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet -7 Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet -17 Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustulot muista sijoituksista Konsernitili lisäys / vähennys -755 Lainasaamisten takaisinmaksut Lyhytaikaisten sijoitusten lisäys / vähennys Investointien rahavirta RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Omien osakkeiden hankkiminen -254 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -32 Lyhytaikaisten lainojen lisäys / vähennys Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat, avaava tase Rahavarojen muutos Valuuttakurssien muutosten vaikutus Rahavarat tilikauden lopussa

12 TS-Yhtymä Oy Tuloslaskelma TS-Yhtymä Oy Tase 1000 Liitetieto LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) ja vähennys (-) 14 Valmistus omaan käyttöön 1 Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalennukset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA Liitetieto VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ Tilinpäätössiirrot Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) TS-Yhtymä Oy Tase 1000 Liitetieto VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 18 Osakepääoma Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto ( tappio ) Tilikauden voitto ( tappio ) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ PAKOLLISET VARAUKSET VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ

13 TS-Yhtymä Oy Rahoituslaskelma LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Asiakkailta saadut maksut Maksut tavaroiden/palvelujen toimittajille sekä henkilöstölle Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot liiketoiminnasta Saadut osingot liiketoiminnasta Saadut korot liiketoiminnasta Muut rahoituserät liiketoiminnasta Maksetut verot liiketoiminnasta Liiketoiminnan rahavirta INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Ostetut tytäryhtiöosakkeet Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet -443 Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustulot muista sijoituksista Konsernitili lisäys / vähennys Myönnetyt lainat Lainasaamisten takaisinmaksut Lyhytaikaisten sijoitusten lisäys / vähennys Investointien rahavirta RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Omien osakkeiden hankkiminen -254 Lyhytaikaisten lainojen lisäys / vähennys Pitkäaikaisten lainojen nostot Maksetut osingot Saadut ja maksetut konserniavustukset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat, avaava tase Rahavarojen muutos Valuuttakurssien muutosten vaikutus Rahavarat tilikauden lopussa Kiistelty Kirjastosilta vihittiin käyttöön joulukuussa

14 LIITETIEDOT Piispa Tuomaan mukaan nimetty Tuomaansilta otettiin käyttöön vuonna

15 TS-Yhtymä Tilinpäätöksen liitetiedot / TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET TS-Yhtymä -konsernin emoyhtiö on TS-Yhtymä Oy, kotipaikka Turku. TS-Yhtymän konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteessa Länsikaari 15, Turku. TILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki konsernija osakkuusyritykset, kiinteistö- ja asuntoyhtiöitä sekä lepääviä yhtiöitä lukuunottamatta. Tytäryhtiö SSS-Sijoitus Oy on jätetty pois konsernitilinpäätöksestä, konsernisuhde on tarkoitettu väliaikaiseksi ja yhtiö tullaan fuusioimaan TS-Yhtymä Oy:hyn Konsernitilinpäätöksestä pois jätetyt yhtiöt eivät vaikuta oikeiden ja riittävien tietojen antamiseen konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. TILINPÄÄTÖKSEN LASKENTAPERIAATTEET Sisäinen osakeomistus Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiöiden hankintamenon ja hankittua osuutta vastaava oman pääoman ero on esitetty konserniliikearvona tai konsernireservinä. Konserniliikearvon poistoaika on 5 vuotta ja konsernireservin tuloutusaika 5 vuotta. Sisäiset liiketapahtumat ja katteet Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäisten toimitusten realisoitumattomat katteet, sisäiset saamiset ja velat samoin kuin sisäinen voitonjako on eliminoitu. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään. Muuntoerot Ulkomaisten konserniyhtiöiden tuloslaskelmat ja taseet on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän vahvistettuun kurssiin. Tytäryhtiöiden omien pääomien eliminoinnissa syntyneet muuntoerot on kirjattu omaan pääomaan. Osakkuusyritykset Osakkuusyritykset on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä, paitsi Plari Oy:n tuloslaskelma, tase ja liitetiedot, jotka on yhdistelty omistusosuuden mukaisesti. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyhtiöiden tilikauden tuloksesta on esitetty rahoituserissä sekä liiketoiminnan muissa tuotoissa. Rahoitusomaisuus Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus on arvostettu välittömään hankintamenoon tai sitä alhaisempaan todennäköiseen luovutushintaan. Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuusesineiden taloudellisen pitoajan perusteella. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: Aineettomat oikeudet 10 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot 3 25 vuotta Rakennukset vuotta Koneet ja kalusto 3 15 vuotta Muut aineelliset hyödykkeet 10 vuotta Konserniliikearvo 5 vuotta Valuuttamääräiset erät Valuuttamääräiset erät on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän vahvistettuun kurssiin. Eläkemenojen jaksotus Henkilöstön eläketurva yhtiöissä on hoidettu vakuutusyhtiöiden kautta. Laskennalliset verovelat ja saamiset Vahvistettujen tappioiden ja hyllypoistojen laskennalliset verosaamiset on varovaisuuden periaatetta noudattaen esitetty vain konsernin liitetiedoissa. Muut laskennalliset verovelat ja -saamiset merkitään taseeseen konsernitilinpäätöksessä, mutta ei yksittäisten yhtiöiden tilinpäätöksissä. 1 LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN ja MARKKINA-ALOITTAIN Toimialoittainen jakauma Viestintä Painopalvelut Kiinteistöt Palvelut Sijoitustoiminnot Yhteensä Maantieteellinen jakauma Kotimaa Muut Pohjoismaat Muu Länsi-Eurooppa Baltian maat Venäjä Muut maat 3 9 Yhteensä LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Käyttöomaisuuden myyntivoitot Vuokrat Kaukolämmön myynti verollinen Muut Yhteensä MATERIAALIT JA PALVELUT Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana Varaston muutos Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä HENKILÖSTÖN KULUT JA HENKILÖSTÖN KESKIMÄÄRÄINEN LUKUMÄÄRÄ Henkilöstökulut Palkat Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä Johdon palkat ja palkkiot Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja Hallintoneuvoston jäsenet Henkilöstö keskimäärin Toimihenkilöitä Työntekijöitä Yhteensä Yhteisyrityksissä POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot Konserniliikearvon poisto Konsernireservin tuloutus Arvonalennukset pysyvien vastaavien hyödykkeistä Yhteensä

16 / TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT / TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Tilintarkastajan palkkiot PricewaterhouseCoopers Oy Lakisääteinen tilintarkastus Veroneuvonta Lakipalvelut 4 4 Muut palkkiot Yhteensä RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 73 1 Osinkotuotot Saman konsernin yrityksiltä Osakkuusyrityksiltä 75 Muilta Osinkotuotot yhteensä SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot Saadut konserniavustukset Annetut konserniavustukset Yhteensä TILINPÄÄTÖSSIIRROT Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus Tilinpäätössiirrot yhteensä TULOVEROT Tuloverot satunnaisista eristä Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Laskennallisten verojen muutos Yhteensä Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista Saman konsernin yrityksiltä Osakkuusyrityksiltä Muilta Muut korkotulot Saman konsernin yrityksiltä Osakkuusyrityksiltä Muilta Korkotuotot yhteensä Muut rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Osakkuusyrityksiltä Muilta Muut rahoitustuotot yhteensä Rahoitustuotot yhteensä Korkokulut Saman konsernin yrityksiltä Osakkuusyrityksiltä Muilta Korkokulut yhteensä Muut rahoituskulut Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoituspapereista Saman konsernin yrityksille Osakkuusyrityksille -14 Muille Muut rahoituskulut yhteensä Rahoituskulut yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Erään rahoitustuotot ja -kulut sisältyy kurssivoittoja (-tappioita)

17 / TASEEN LIITETIEDOT / TASEEN LIITETIEDOT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET Hankintameno Lisäykset 28 Vähennykset -5 Siirrot erien välillä -445 Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalennukset Vähennysten kertyneet poistot 2 Siirtojen kertyneet poistot 445 Poistot Kertyneet poistot ja arvonalennukset Kirjanpitoarvo LIIKEARVO Hankintameno Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalennukset Siirtojen kertyneet poistot Poistot Kertyneet poistot ja arvonalennukset Kirjanpitoarvo LIIKEARVO Hankintameno Lisäykset 39 Vähennykset -245 Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten kertyneet poistot 245 Siirtojen kertyneet poistot Poistot Kertyneet poistot ja arvonalennukset Kirjanpitoarvo MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT Hankintameno Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalennukset Vähennysten kertyneet poistot Siirtojen kertyneet poistot 266 Poistot Kertyneet poistot ja arvonalennukset Kirjanpitoarvo AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Hankintameno Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten kertyneet poistot Siirtojen kertyneet poistot Poistot Kertyneet poistot ja arvonalennukset Kirjanpitoarvo AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET OMISTETUT Hankintameno Muuntoerot Hankintameno Arvonkorotukset Arvonalennus Arvonkorotus Kirjanpitoarvo MAA- JA VESIALUEET VUOKRAOIKEUDET Hankintameno Siirrot erien välissä Hankintameno Arvonalennus Arvonkorotus Kirjanpitoarvo MAA- JA VESIALUEET RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT Hankintameno Muuntoerot Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Arvonkorotukset Arvonkorotukset Arvonkorotus Kertyneet poistot ja arvonalennukset Muuntoerot 31 Vähennysten kertyneet poistot Siirtojen kertyneet poistot 548 Poisto Kertyneet poistot ja arvonalennukset Kirjanpitoarvo

18 / TASEEN LIITETIEDOT / TASEEN LIITETIEDOT KONEET JA KALUSTO Hankintameno Muuntoerot -2-4 Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalennukset Muuntoerot 1 Vähennysten kertyneet poistot Siirtojen kertyneet poistot Poistot Arvonalennukset Kertyneet poistot ja arvonalennukset Kirjanpitoarvo Koneiden ja laitteiden osuus kirjanpitoarvosta MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET Hankintameno Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä -258 Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalennukset Vähennysten kertyneet poistot 6 Siirtojen kertyneet poistot 258 Poistot Kertyneet poistot ja arvonalennukset Kirjanpitoarvo ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT Hankintameno Lisäykset Siirrot erien välillä Hankintameno Kirjanpitoarvo AINEELLISET HYÖDYKKEET Hankintameno Muuntoerot Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalennukset Muuntoerot 31 Vähennysten kertyneet poistot Siirtojen kertyneet poistot Poistot Kertyneet poistot ja arvonalennukset Kirjanpitoarvo SIJOITUKSET OSAKKEET Hankintameno Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Arvonalennukset Kirjanpitoarvo SAAMISET YHTIÖILTÄ Hankintameno Arvonalennukset Kirjanpitoarvo OSUUDET JA SAAMISET YRITYKSILTÄ OSAKKUUSYHTIÖT Hankintameno Lisäykset 443 Vähennykset -252 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Osakkuusyhtiöt, tilikauden aikana saadut osingot Kirjanpitoarvo SAAMISET OMISTUSYHTEYSYRITYKSILTÄ Hankintameno Vähennykset -204 Arvonalennukset Kirjanpitoarvo OSUUDET JA SAAMISET OMISTUSYHTEYSYRITYKSILTÄ Arvonkorotukset Arvonalennus Arvonkorotukset

19 / TASEEN LIITETIEDOT / TASEEN LIITETIEDOT MUUT OSAKKEET JA OSUUDET Hankintameno Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Arvonalennukset Kirjanpitoarvo PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET Hankintameno Arvonalennukset Kirjanpitoarvo MUUT SAAMISET Hankintameno Lisäykset 25 Siirrot erien välillä Kirjanpitoarvo SIJOITUKSET Hankintameno Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Osakkusyhtiöt, tilikauden aikana saadut osingot Arvonalennukset Sijoitukset VAIHTO-OMAISUUS Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet/tavarat Muu vaihto-omaisuus Ennakkomaksut VAIHTO-OMAISUUTEEN SISÄLTYVÄT ARVOPAPERIT Jälleenhankintahinta Kirjanpitoarvo Erotus PITKÄAIKAISET SAAMISET Saamiset saman konserniin kuuluvilta yrityksiltä Lainasaamiset Muilta Lainasaamiset Muut saamiset Muut saamiset Laskennalliset verosaamiset Konserniyritysten omiin taseisiin sisältyvät yhdistelytoimenpiteet Vahvistetut tappiot Muut jaksotuserot LYHYTAIKAISET SAAMISET Myyntisaamiset Saamiset saman konserniin kuuluvilta yrityksiltä Myyntisaamiset konserniyhtiöiltä 29 0 Lainasaamiset konserniyhtiöiltä Siirtosaamiset konserniyhtiöiltä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Myyntisaamiset 6 11 Muut saamiset Lainasaamiset Lainasaamiset lähipiiriltä Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä SIIRTOSAAMISTEN OLENNAISET ERÄT Palkkaennakot 7 2 Lähdeveronhyvityssaamiset Jaksotetut henkilösivukulut Jaksotetut verot Korot Vuosihyvitykset Muut siirtosaamiset HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN ELÄKESITOUMUKSET Konserniyhtiöissä hallitusten jäsenten ja toimitusjohtajien eläkeikä on konsernissa työskentelevien osalta vuotta 17 RAHOITUSARVOPAPERIT RAHOITUSOMAISUUSARVOPAPERIT Jälleenhankintahinta Kirjanpitoarvo Erotus Laskennallinen verosaaminen Pitkäaikaiset saamiset yhteensä

20 / TASEEN LIITETIEDOT / TASEEN LIITETIEDOT OMA PÄÄOMA Sidottu oma pääoma Osakepääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Vähennykset Ylikurssirahasto Yhtiön osakepääoma jakautuu osakelajeittain seuraavasti A-sarja (1 ääni/osake) kpl t kpl t Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 490 kpl Arvonkorotusrahasto Arvonkorotusrahasto Vararahasto Vararahasto Sidottu oma pääoma yhteensä Vapaa oma pääoma Muut rahastot Muut rahastot Voitto edellisiltä tilikausilta Muuntoero Muu oman pääoman muutos Vähemmistöosuuden muutos -13 Osingonjako Omien osakkeiden lunastus Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto/tappio Voittovarat yhteensä Vapaa oma pääoma yhteensä Oma pääoma yhteensä LASKELMA JAKOKELPOISESTA OMASTA PÄÄOMASTA Muut rahastot Muuntoero Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto Rakennusten arvonkorotuksen ja arvonkorotusrahaston välinen ero Kertyneestä poistoerosta ja vapaaehtoisista varauksista omaan pääomaan merkitty osuus Yhteensä TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Tilinpäätössiirtojen kertymä emoyhtiössä muodostuu kertyneestä poistoerosta. 20 VÄHEMMISTÖOSUUS Vähemmistöosuus kauden alussa Osingonjako Vähemmistön osuus tilikauden tuloksesta 6-66 Vähemmistöosuuden muutos 186 Vähemmistöosuus PAKOLLISET VARAUKSET Työttömyyseläkevaraus RESERVI Hankintameno Lisäykset 24 Vähennykset Hankintameno Konsernireservin tuloutus kauden alussa Konsernireservin tilikauden tuloutus Konsernireservin tuloutus Reservin siirto liikearvoon Kirjanpitoarvo VIERAS PÄÄOMA 23 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Velat muille Pääomalainat Lainat rahoituslaitoksilta Vuokravakuudet Laskennallinen verovelka Laskennalliset verovelat Konserniyritysten omiin taseisiin sisältyvät yhdistelmätoimenpiteet 11 9 Tilinpäätössiirrot Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Laskentakäytännön muutoksesta johtuen tilinpäätöksessä ei enää ole merkitty vähemmistön osuutta kertyneestä poistoerosta omaan pääomaan merkittyä osuutta, vertailutiedot muutettu uuden käytännön mukaiseksi

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY OY 1 2 4 6 7 8 10 Hallituksen toimintakertomus 14 Tulos, tase ja rahoituslaskelma 20 Liitetiedot 34 35 T I LI NPÄ ÄTÖS Sisällys Olemme suomalainen energia yhtiö, joka haastaa totutut toimintatavat. Etenemme

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25 T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 2 OSUUSKUNNAN KOKOUS Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 31. päivänä toukokuuta 2013 Raahen Kauppaporvarin Raahesalissa os. Kirkkokatu 28, Raahe.

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013 Tilinpäätös Tilinpäätös 2014 2013 Tuloste verkkovuosikertomuksesta www.annualreport.finnfund.fi/2014 Sisältö Tilinpäätös Johtokunnan toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 Ramirent Oyj:llä on Suomessa yli 90 toimipisteen verkosto; Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Venäjällä on yhteensä 28 toimipistettä. Pietari Gdynia Tallinna Pärnu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3 TASEKIRJA 13 TULOSLASKELMA 14 TASE 15 RAHOITUSLASKELMA 16 LIITETIEDOT 17 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS JA

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 YLEISTÄ TVT Asunnot Oy on Turun kaupungin täysin omistama vuokra-asuntoja omistava ja hallinnoiva yhtiö. Yhtiö muodostaa konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöineen.

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 Toimintakertomus 1 LIIKETOIMINTA Hermo Pharma Oy kehittää ja kaupallistaa lääkkeitä keskushermostosairauksiin. 2 LIIKEVAIHTO JA TULOS Vuonna 2013 liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS SISÄLTÖ VUOSI 2012 LYHYESTI 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 KULUTTAJILLE, JOTKA KULKEVAT OMIA POLKUJAAN 4 TILINPÄÄTÖS 6 HALLINTO JA HALLINTAPERIAATTEET 23 TILINTARKASTUSKERTOMUS 25 HALLITUS 24 JOHTORYHMÄ

Lisätiedot

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì NEXIAOY KHT-yhteisö/ CGR-samfund TI LI NTAR KASTUSKERTOM US Oy Kotojärvi Golf Ab:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Oy Kotojärvi Golf Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Tilinpäätös ja toimintakertomus Tilinpäätös ja toimintakertomus HYY Yhtymän vuosi 2013 Toimintakertomus 2 Sisältö Toimintakertomus Tilinpäätös Toiminta tilikaudella 4 Tuloslaskelma 13 Liikevaihto ja tulos 4 Tase 14 Kiinteistöt 4 Majoitus

Lisätiedot

Finnet. FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö.

Finnet. FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö. TOIMINTAKERTOMUS 2011 Finnet FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö. Finnet-liitossa on varsinaisena jäsenenä 27 alueellista operaattoriyhtiötä. Alueelliset jäsenyritykset tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 SISÄLTÖ Tradeka Oy lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Tapahtumia 6 Brändit ja myymälät 7 Hallituksen toimintakertomus 8 Tilinpäätös 10 Yhtiön omistus 25 Hallitus ja tilintarkastajat

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot