TS-YHTYMÄ vuosikertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TS-YHTYMÄ vuosikertomus"

Transkriptio

1 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1

2 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma Konsernitase Konsernin rahoituslaskelma TS-Yhtymä Oy:n tuloslaskelma TS-Yhtymä Oy:n tase TS-Yhtymä Oy:n rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Tilintarkastuskertomus Hallintoneuvoston lausunto Siltojen Aurajoki. 2 3

3 TS-Yhtymä Avainlukuja Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt Liikevaihto milj Palkkakustannukset milj % liikevaihdosta % 34,1 35,3 32,5 29,4 31,7 Poistot milj Liikevoitto milj % liikevaihdosta % 0,2 1,9 8,5 11,6 9,4 Nettorahoituskulut milj % liikevaihdosta % 0,7-0,7-1,2-0,7-2,2 Investoinnit milj. 18,1 20,6 16,2 4,9 6,3 % liikevaihdosta % 8,5 10,2 8,8 2,7 3,7 Korollinen vieras pääoma milj Omavaraisuusaste % 76,3 72,9 72,8 78,0 76,1 Taseen loppusumma milj Jalostusarvo milj. 98,8 94,9 91,2 88,4 82,2 Henkilöstö yhteensä Liikevaihto / henkilö Yhtiö Perustettu Tuotteet, toiminta Liikevaihto, tai yhtymässä M vuodesta TS-Yhtymä Oy 1905 Konsernin emoyhtiö 25,1 hallintopalvelut ja omaisuuden hoito Turun Sanomat Oy 2013 Sanomalehti, sähköinen viestintä, painopalvelut 51,5 Salon Seudun Sanomat Oy 1988 Sanomalehti, painopalvelut 15,9 Hansaprint Oy 1996 Painotuotteiden valmistus 66,4 Hansaprint AB 1999 Myyntiyhtiö, Ruotsi 0,3 Artukaisten Kiinteistöja Huoltopalvelu Oy 2014 Kiinteistö- ja huoltopalvelut 3,2 Kiinteistö Oy Pieni Roobertinkatu 2002 Kiinteistöosakkeiden hallinta 0,1 Kiinteistö Oy Turun Kauppakortteli 1981 Kiinteistöosakkeiden hallinta 0,1 Kiinteistö Oy Turun Pläkkäri 1991 Kiinteistön hallinta 0,1 Kiinteistö Oy Örninkatu Kiinteistön hallinta 0,0 Lounais-Suomen Tietojakelu Oy 2014 Jakelupalvelut 3,9 Newprint Oy 2009 Arkkipainotoiminta 5,7 Nitro Group Oy 2006 Sähköisten mediaratkaisujen tuotanto 4,0 Polytypos Oy 1977 Lomaketuotanto 3,3 Polytypos AB 1977 Sijoitusyhtiö, Ruotsi 0,0 Priimus Group Oy 2006 Kiinteistöomistus 0,0 Priimus Media Oy 2006 Paikallislehden kustantaminen 3,4 Salon Alueradio Oy 1993 Paikallisradiotoiminta 0,0 Sia Madonas Poligrafists 1994 Painotuotteiden valmistus, Latvia 0,0 TS-Group Hungary KFT 2004 Kiinteistönhallinta, Unkari 0,1 Turun Paikallisradio Oy 1993 Paikallisradiotoiminta 0,5 Turun Tietotarjonta Oy 1980 Kaupunkilehti, kustannustoiminta 1,9 Uudenkaupungin Sanomat Oy 1988 Sanomalehti 1,7 Varsinais-Suomen Tietojakelu Oy 2011 Jakelupalvelut 2,0 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat HALLINTONEUVOSTO HALLITUS TOIMITUSJOHTAJA TILINTARKASTAJAT Virtanen Keijo, puheenjohtaja Kaartoaho Mikael Ketola Sari Laine Juha Lehtisalo Anu Nieminen Rami Vainio Kari Ketonen Mikko, puheenjohtaja Ketonen Heikki Ketonen Helena Ketonen Jaakko Ketonen Jukka Ketonen Pekka Ketonen Timo Kinnunen Niko Kinnunen Nina Ruola Kati Ketonen Heikki PricewaterhouseCoopers Oy (KHT-Yhteisö), Päävastuullinen: Kaarisalo Mika (KHT) 4 5

4 TOIMINTAKERTOMUS Uusi uljas Myllysilta vihittiin käyttöön

5 Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta YLEISTÄ TOIMIALASTA Mediamainontaan käytettiin Suomessa viime vuonna yhteensä 1175,8 miljoonaa euroa, mikä on 2,6 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Muutaman vuoden jatkunut mediamainonnan panostusten lasku näyttää loiventuneen. Mediamainonnan painopiste siirtyi nyt ensimmäisen kerran sähköiselle puolelle, sillä painettujen medioiden osuus mediamainonnasta jäi yhteensä 46,1%:iin. Sanomalehtien asema johtavana mainosmediana säilyi, vaikka osuus mediamainonnasta onkin laskenut 32,5 %:iin (-8,7 %). Mediaryhmistä verkkomediamainonta kasvoi eniten eli +10,8 %. Verkkomainonnan osuus koko mainoskakusta oli jo 22,5 %, mikä on täsmälleen saman verran kuin televisiomainonnan osuus. Graafisen teollisuuden volyymikehitys on ollut vuoden 2014 aikana edelleen laskeva. Sekä yritysten että henkilöstön määrä graafisella alalla ovat jatkaneet laskuaan. Vallitseva Euroopan-laajuinen ylikapasiteetti ja tästä seuraava hintakilpailu vaikeuttavat edelleen tilannetta. Sijoitusmarkkinoilla sekä osake- että korkomarkkinoilta on saatu hyviä tuottoja, kansainväliset osakkeet tuottivat heikomman euron avustamana 19 % ja mm. Yhdysvaltojen osakemarkkina tuotti dollarimääräisestikin lähes 14 %. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA Tilikauden loppupuolella aloitti toimintansa yhdessä viiden muun suomalaisen lehtikustantajan kanssa perustettu Lännen Media Oy, joka laajentaa merkittävästi alueellisten sanomalehtien journalistisesta yhteistyötä. Turun Sanomien jakelu siirtyi 1.10 alkaen TS-Yhtymään kuuluvan Lounais-Suomen Tietojakelu Oy:n hoidettavaksi, minkä seurauksena konsernin henkilömäärä kasvoi merkittävästi. TS-Yhtymä Konsernirakenteen muutokset Konsernin kiinteistöhuolto-, tuotantokoneiden kunnossapito- sekä kuljetus- ja autohuoltotoimintoja hoitavana yhtiönä aloitti Artukaisten kiinteistö- ja huoltopalvelu Oy, joka on TS-Yhtymä Oy:n tytäryhtiö. Keväällä perustettiin Lounais-Suomen Tietojakelu Oy sanomalehtien jakelutoimintaa varten sekä SSS Sijoitus Oy, jota käytettiin apuyhtiönä Salon Seudun Sanomat Oy:n kokonaisjakautumisessa Turun Sanomien jakelu siirtyi Itellalta TS-Yhtymään kuuluvalle Lounais-Suomen Tietojakelu Oy:lle alkaen. Hansaprint Oy:n omistamat Newprint Oy:n osakkeet siirtyivät TS-Yhtymä Oy:lle Tilikauden aikana TS-Yhtymä Oy osti Salon Seudun Sanomat Oy:n vähemmistöomistajien osakkeet itselleen. Salon Seudun Sanomat Oy kokonaisjakautui kolmeksi yhtiöksi: uusi Salon Seudun Sanomat Oy jatkaa sanomalehtien julkaisutoimintaa harjoittavana yhtiönä, Örninkatu 14 kiinteistö siirtyi uuteen Kiinteistöosakeyhtiö Örninkatu 14 Oy:hyn ja yhtiön muu varallisuus olemassa olevaan SSS Sijoitus Oy:hyn. Konsernin liiketoiminta TS-Yhtymän vuoden 2014 liikevaihto oli 170,9 m (183,6). Viestinnän osuus konsernin liikevaihdosta oli 40,9 % (40,0), painopalveluiden 43,6 % (45,0), kiinteistöliiketoiminnan 3,5 % (3,1), palveluiden 4,6 % (4,7) ja sijoitustoiminnan 7,3 % (7,1). Viennin osuus liikevaihdosta oli 6,6 % (9,6) suurimpina alueina muut pohjoismaat ja Venäjä. Konsernin henkilöstö keskimäärin vuonna 2014 oli (1 268) ja henkilöstökulut 54,1 m (54,0). Päättyneen tilikauden investoinnit olivat 6,3 m (4,9). Suunnitelman mukaiset poistot olivat 9,4 m (10,5) ja liikevoitto 16,1 m (21,3). Nettorahoituserät olivat 3,8 m positiiviset (-0,9). Konsernin tilikauden tulos oli 16,0 m (19,3). Emoyhtiö TS-Yhtymä Oy Emoyhtiössä siirryttiin käsittelemään yhtiön laajaa sijoitustoimintaa normaalina liiketoimintana, minkä vuoksi myös vertailuluvut on muutettu. Emoyhtiön oma liiketoiminta koostuu sijoitustoiminnasta, kiinteistöliiketoiminnasta ja palveluiden tuottamisesta konserni- ja muille yhtiöille. Tilikauden aikana erityisesti sijoitustoiminta ja kiinteistöjen vuokraustoiminta kehittyivät suotuisasti. Emoyhtiön liikevaihto oli 25,1 m (43,1). Sijoitustoiminnan osuus liikevaihdosta oli 50,1 % (30,4), kiinteistöliiketoiminnan 39,0 % (20,2), palveluiden 10,6 % (6,1), viestinnän 0,3 % (42,6) ja painopalveluiden 0,0 % (0,7). Liikevoitto oli 2,2 m (8,7). Nettorahoituserät olivat 19,5 m positiiviset (7,0). Rahoituskuluihin sisältyi 4,9 m (1,0) arvonalennuskirjaus pysyvien vastaavien sijoituksista. Yhtiön konserniavustukset nettona olivat 9,6 m (-6,1). Tilikauden tulos oli 28,4 m (9,5). Viestintäryhmän tytäryhtiöt Turun Sanomat Oy Turun Sanomat Oy:llä oli ensimmäinen täysimittainen tilikausi. Yhtiön tilikauden liikevaihto oli 51,5 m (36,4) ja liikevoitto 12,0 m (9,5). Yhtiö antoi konserniavustuksia 12,0 m (9,8). Yhtiön tilikauden tulos oli 0,8 t (0,3 m ). Lehden liikevaihto laski edellisvuodesta sekä ilmoitusmyynnissä että tilausmyynnissä. Turun Sanomien kokonaislevikki on Media Audit Finland Oy:n tekemän levikintarkastuksen mukaan kpl, mistä 95 % on edelleen painettua lehteä. Painetun lehden ja sen digikanavien kokonaistavoittavuus on noin lukijaa. Salon Seudun Sanomat Oy Salon Seudun Sanomat Oy:n liikevaihto oli 15,9 m (17,1). Liikevaihto säilyi edellisvuoden tasolla tilausmyynnissä, mutta laski ilmoitusmyynnissä ja Lehtitehtaan painotuotemyynnissä. Yhtiön kustannukset laskivat merkittävästi toteutetun säästöohjelman myötä. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 1,5 m (1,4) ja liikevoittoa kertyi 959 t (1454). Nettorahoitustuotot olivat 3,1 m (1,5) sisältäen osinkotuloja 3,0 m (1,4). Tulos ennen satunnaisia eriä oli 4,0 m (2,9). Tilikauden voitto oli 3,9 m (0,8). Varsinais-Suomen Tietojakelu Oy Vuonna 2011 toimintansa aloittaneen Varsinais-Suomen Tietojakelu Oy:n toiminta on vakiintunut ja oma jakelu kattaa nyt Salon alueen noin taloutta. Yhtiön tilikauden liikevaihto oli 2,0 m (2,1). Liiketulos oli tappiollinen -49 t (43,3). Satunnaisiin eriin sisältyy saatu konserniavustus 34 t, kun vertailuvuonna yhtiö antoi konserniavustusta 91 t. Yhtiön tilikauden tulos oli 0,3 t (0,6). Lounais-Suomen Tietojakelu Oy Lokakuun alusta toimintansa käynnisti Lounais-Suomen Tietojakelu Oy, joka hoitaa sanomalehtien varhaisjakelua Turun alueella 26 kunnassa jakelun kattaessa taloutta. Yhtiön liikevaihto oli 3,9 m ja liikevoitto 183 t. Yhtiö sai konserniavustusta 287 t ja sen tilikauden tulos oli 0,7 t. Yhtiön jakelutoiminnassa on otettu erityisesti huomioon ympäristönäkökohdat. Pääosa yhtiön käyttämästä autokalustosta onkin hybridiautoja. Turun Tietotarjonta Oy Aamuset-lehteä kustantavan Turun Tietotarjonta Oy:n liikevaihto oli 1,9 m (2,1). Yhtiön liiketulos oli 7,6 t (-70,1). Yhtiö sai konserniavustusta 16 t (0). Yhtiön tilikauden tulos oli 28,9 t (-31,7). Turun Paikallisradio Oy Turun Paikallisradio Oy:n liikevaihto oli 510,1 t (660). Liikevaihdon selvästi laskusta johtuen liiketulos heikkeni edelleen ollen -238 t (-122). Yhtiö sai konserniavustusta 238 t (0). Yhtiön tilikauden tulos oli -0,9 t (-111). Nitro Group Oy Digitaalisen markkinointitoimisto Nitro Group Oy:n vuoden 2014 liikevaihto oli 4,0 m (4,4). Jatkuneista säästötoimenpiteistä ja henkilövähennyksistä huolimatta jäi yhtiön liiketulos selvästi negatiiviseksi ollen -1,6 m (-1,2). Yhtiö sai konserniavustusta 1.415,0 t (1.135), minkä jälkeen yhtiön tilikauden tulos oli -2,1 t (-30,8). Painopalvelut-ryhmän tytäryhtiöt Hansaprint Oy Yhtiön liikevaihto oli 66,4 m (74,0). Liikevaihdon lasku johtui yleisen taloustaantuman vaikutuksesta kysyntään, kireästä hintakilpailusta sekä kapasiteetin vähentämisestä. Toimintavuonna yhtiössä jatkettiin edelleen 8 9

6 TS-Yhtymän liikevaihto toimialoittain Tilikausi 2014 Viestintä 45,5 % Painopalvelut 43,6 % Kiinteistöt 3,5 % Sijoitustoiminta 7,3 % toiminnan tehostamista ja kustannusten sopeuttamista. Näistä toimenpiteistä huolimatta toimintavuosi oli yhtiölle edelleen tappiollinen. Liiketappio oli -3,5 m (-2,9). Rahoitustuottoihin ja kuluihin sisältyy arvonalennuksia 1,5 m (0). Yhtiön tulos oli selvästi tappiollinen -4,4 m (15,5). Polytypos Oy OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN Keväällä 2014 perustettu SSS Sijoitus Oy sulautui emoyhtiöönsä TS-Yhtymä Oy:hyn. Tilikauden päättymisen jälkeen käynnistettiin Priimus Group Oy:n ja Kiinteistöosakeyhtiö Turun Kauppakorttelin sulautuminen TS-Yhtymä Oy:hyn. m TS-Yhtymän tase Vastaavaa Rahoitusomaisuus Vaihto-omaisuus Käyttöomaisuus Polytypos Oy:n vuoden 2014 liikevaihto oli 3,3 m (3,6). Säästötoimenpiteistä huolimatta yhtiön liiketulos jäi edelleen tappiolliseksi ollen -110,8 t (-236,9). Rahoitustuottoihin ja kuluihin sisältyy saatavien arvonalennuskirjauksia 129 t (192). Satunnaisiin eriin sisältyy saatu konserniavustus 800 t (0). Yhtiön tilikauden tulos oli 555,5 t (-456,4). Newprint Oy Newprint Oy:n liikevaihto vuonna 2014 oli 5,7 m (6,1). Liikevaihdon laskusta johtuen myös liikevoitto laski selvästi ollen 13,6 t (419,9). Tilikauden tulos oli 230,3 t (376,3). Kiinteistö- ja huoltoyhtiöt Artukaisten Kiinteistö- ja huoltopalvelu Oy Vuodenvaihteessa liiketoimintansa aloittaneen Artukaisten Kiinteistö- ja huoltopalvelu Oy:n tilikauden liikevaihto oli 3,2 m. Yhtiö sai konserniavustusta 34 t. Yhtiön tilikauden tulos oli -12,7 t. Alkaneen vuoden näkymät Yleiset talousnäkymät ovat edelleen heikot taantuman jatkuessa ja kuluttajien ostovoiman supistuessa. Mainostajat jatkavat budjettileikkauksiaan ja muuttavat käyttämiään mainoskanavia, lisäksi levikkiin kohdistuu myös paineita kuluttajien ostovoiman supistuessa. Painopalvelutoimialan näkymä on keskimäärin heikko. Toimintaympäristön uhkatekijöitä ovat heikot talousnäkymät, kustannusten nousu mm. jakelun ja henkilökustannusten osalta sekä alan volyymin lasku. Maailman talouskasvun odotetaan vahvistuvan ja tätä kautta myös yritysten tulosten paranevan. Öljyn hinta on laskenut merkittävästi, mikä tukee sekä kuluttajia että yrityksiä. Kansainvälinen korkotaso on matala ja erityisesti euroalueen korot ennätyksellisen matalat. Markkinoiden ajoittain voimakkaastakin heilunnasta huolimatta tuottoja haetaan edelleen osakemarkkinoilta, joskin tuotto-odotukset ovat viime vuotta selvästi maltillisemmat. Osakesijoittamista tukee odotukset suurten institutionaalisten sijoittajien pitkän aikavälin allokaation painottumisesta enemmän osakkeisiin ja pois korkosijoituksista. Yritysten taseet ovat tervehtyneet ja käteisvarat ovat korkealla TS-Yhtymän tase m Vastattavaa Lyhytaikainen vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Oma pääoma + varaukset yms. Tunnusluvut liiketoiminnasta sekä taloudellisesta asemasta ja tuloksesta *) konserni emo konserni emo konserni emo Liikevaihto, m 170,9 25,1 183,6 43,1 183,2 71,8 Liikevoitto(-tappio), m 16,1 2,2 21,3 8,7 15,5 14,6 Liikevoitto-% 9,4 8,8 11,6 20,1 8,5 20,3 Omavaraisuusaste % 76,1 77,2 78,0 72,2 72,8 72,7 ilman konsernireserviä *) 2012 luvut eivät täysin vertailukelpoisia sijoitustoimintaa koskevan kirjauskäytännön muutoksen vuoksi 10 11

7 Osakkeet kpl kpl Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen ääni- ja osinko-oikeus ja niitä koskee yhtiöjärjestyksen mukainen lunastuslauseke. Yhtiön hallussa oli 490 omaa osaketta Henkilöstöä koskevat tiedot Konsernin palveluksessa oli vuonna 2014 keskimäärin henkilöä. Vuosittain henkilöstöluvut jakaantuvat konsernin ja emoyhtiön osalta seuraavasti: konserni emo konserni emo konserni emo Yhtymän henkilökustannukset, m konserni emo konserni emo konserni emo 54,1 2,3 54,0 8,8 59,5 20,1 tasolla, mikä puoltaa vakaata kehitystä ja korkeita arvostustasoja. Tutkimus- ja kehitystoiminta Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta on osa yhtymän liiketoimintaa ja siitä aiheutuvat kustannukset vähennetään normaaleina vuosikuluina. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä TS-Yhtymällä ei ole merkittäviä konserniyhtiöiden toimintaan vaikuttavia riskejä edelleen hyvän taloudellisen tilanteen, korkean omavaraisuusasteen, asiakaskunnan rakenteen ja kattavan vakuutusturvan vuoksi. Sanomalehden ilmoitus- ja levikkimyynnin oletetaan kuitenkin edelleen laskevan alkaneena vuonna. Painotoimialan ylikapasiteetista johtuva jatkuva hintaeroosio on merkittävä uhkatekijä yhtiön ja koko painotoimialan näkökulmasta. Jakelukustannusten rajut hinnankorotukset ovat akuutti uhka toimialan volyymikehitykselle. Osakemarkkinoiden voimakkaan heilahtelun odotetaan jatkuvan ja sijoitusten rakennetta tarkastellaan markkinatilanteen mukaan. Ympäristövastuu TS-Yhtymässä panostetaan vastuulliseen ympäristöasioiden hoitoon ja kestävään kehitykseen. Pyrimme aktiivisesti saavuttamaan paremman tason kuin lainsäädäntö ja viranomaismääräykset edellyttävät. Tuotantoprosessit täyttävät kaikki ympäristövaatimukset. Otamme materiaalivalinnoissa huomioon ympäristöseikat ja etsimme uusia vähemmän kuormittavia vaihtoehtoja. Jätteet lajitellaan jo syntypaikoillaan ja kierrätetään uudelleen hyötykäyttöön. Uskomme että ympäristöä säästävä toiminta on myös liiketaloudellisesti kannattavaa. Voittovarojen käyttöesitys Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,83 euroa, josta tilikauden voitto on ,25 euroa. Hallitus esittää, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: Osinkoa jaetaan 40 euroa / osake eli yhteensä ,00 euroa Omaan pääomaan jätetään ,83 euroa Yhteensä ,83 euroa Turussa 24. päivänä maaliskuuta 2015 Mikko Ketonen Heikki Ketonen Jaakko Ketonen Jukka Ketonen hallituksen puheenjohtaja Pekka Ketonen Timo Ketonen Helena Ketonen Niko Kinnunen Nina Kinnunen Kati Ruola Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä. Hallinto ja tilintarkastajat Yhtiökokouksessa valittiin hallituksen jäseniksi Mikko Ketonen (puheenjohtaja), Heikki Ketonen, Helena Ketonen, Jaakko Ketonen, Jukka Ketonen, Pekka Ketonen, Timo Ketonen, Niko Kinnunen, Nina Kinnunen ja Kati Ruola. Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Keijo Virtanen ja jäseniksi Mikael Kaartoaho, Sari Ketola, Juha Laine, Anu Lehtisalo, Rami Nieminen ja Kari Vainio. Tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö päävastuullisena tilintarkastajana Mika Kaarisalo, KHT. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Heikki Ketonen. TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Turussa 24. päivänä maaliskuuta 2015 PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö Mika Kaarisalo KHT 12 13

8 TS-Yhtymä Oy:n tase Vastaavaa m Rahoitusomaisuus Vaihto-omaisuus Käyttöomaisuus m Lyhytaikainen vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Oma pääoma + varaukset Kivinen Aurasilta rakennettiin vuonna 1907 palaneen puusillan tilalle

9 TILINPÄÄTÖS Jo vuonna 1414 tällä paikalla on ollut silta. Nykyinen rautasilta on valmistunut

10 Konsernin Tuloslaskelma Konsernitase 1000 Liitetieto LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) ja vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalennukset Liiketoiminnan muut kulut Osuus osakkuusyritysten tuloksista LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät 8 VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA Liitetieto VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ Tuloverot Vähemmistöosuudet TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

11 Konsernitase Konsernin Rahoituslaskelma 1000 Liitetieto VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 18 Osakepääoma Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Vararahasto Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VÄHEMMISTÖOSUUS PAKOLLISET VARAUKSET RESERVI VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Asiakkailta saadut maksut Maksut tavaroiden/palvelujen toimittajille sekä henkilöstölle Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot liiketoiminnasta Saadut osingot liiketoiminnasta Saadut korot liiketoiminnasta Muut rahoituserät liiketoiminnasta Maksetut verot liiketoiminnasta Liiketoiminnan rahavirta INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Ostetut tytäryhtiöosakkeet 128 Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet -7 Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet -17 Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustulot muista sijoituksista Konsernitili lisäys / vähennys -755 Lainasaamisten takaisinmaksut Lyhytaikaisten sijoitusten lisäys / vähennys Investointien rahavirta RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Omien osakkeiden hankkiminen -254 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -32 Lyhytaikaisten lainojen lisäys / vähennys Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat, avaava tase Rahavarojen muutos Valuuttakurssien muutosten vaikutus Rahavarat tilikauden lopussa

12 TS-Yhtymä Oy Tuloslaskelma TS-Yhtymä Oy Tase 1000 Liitetieto LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) ja vähennys (-) 14 Valmistus omaan käyttöön 1 Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalennukset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA Liitetieto VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ Tilinpäätössiirrot Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) TS-Yhtymä Oy Tase 1000 Liitetieto VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 18 Osakepääoma Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto ( tappio ) Tilikauden voitto ( tappio ) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ PAKOLLISET VARAUKSET VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ

13 TS-Yhtymä Oy Rahoituslaskelma LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Asiakkailta saadut maksut Maksut tavaroiden/palvelujen toimittajille sekä henkilöstölle Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot liiketoiminnasta Saadut osingot liiketoiminnasta Saadut korot liiketoiminnasta Muut rahoituserät liiketoiminnasta Maksetut verot liiketoiminnasta Liiketoiminnan rahavirta INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Ostetut tytäryhtiöosakkeet Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet -443 Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustulot muista sijoituksista Konsernitili lisäys / vähennys Myönnetyt lainat Lainasaamisten takaisinmaksut Lyhytaikaisten sijoitusten lisäys / vähennys Investointien rahavirta RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Omien osakkeiden hankkiminen -254 Lyhytaikaisten lainojen lisäys / vähennys Pitkäaikaisten lainojen nostot Maksetut osingot Saadut ja maksetut konserniavustukset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat, avaava tase Rahavarojen muutos Valuuttakurssien muutosten vaikutus Rahavarat tilikauden lopussa Kiistelty Kirjastosilta vihittiin käyttöön joulukuussa

14 LIITETIEDOT Piispa Tuomaan mukaan nimetty Tuomaansilta otettiin käyttöön vuonna

15 TS-Yhtymä Tilinpäätöksen liitetiedot / TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET TS-Yhtymä -konsernin emoyhtiö on TS-Yhtymä Oy, kotipaikka Turku. TS-Yhtymän konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteessa Länsikaari 15, Turku. TILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki konsernija osakkuusyritykset, kiinteistö- ja asuntoyhtiöitä sekä lepääviä yhtiöitä lukuunottamatta. Tytäryhtiö SSS-Sijoitus Oy on jätetty pois konsernitilinpäätöksestä, konsernisuhde on tarkoitettu väliaikaiseksi ja yhtiö tullaan fuusioimaan TS-Yhtymä Oy:hyn Konsernitilinpäätöksestä pois jätetyt yhtiöt eivät vaikuta oikeiden ja riittävien tietojen antamiseen konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. TILINPÄÄTÖKSEN LASKENTAPERIAATTEET Sisäinen osakeomistus Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiöiden hankintamenon ja hankittua osuutta vastaava oman pääoman ero on esitetty konserniliikearvona tai konsernireservinä. Konserniliikearvon poistoaika on 5 vuotta ja konsernireservin tuloutusaika 5 vuotta. Sisäiset liiketapahtumat ja katteet Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäisten toimitusten realisoitumattomat katteet, sisäiset saamiset ja velat samoin kuin sisäinen voitonjako on eliminoitu. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään. Muuntoerot Ulkomaisten konserniyhtiöiden tuloslaskelmat ja taseet on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän vahvistettuun kurssiin. Tytäryhtiöiden omien pääomien eliminoinnissa syntyneet muuntoerot on kirjattu omaan pääomaan. Osakkuusyritykset Osakkuusyritykset on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä, paitsi Plari Oy:n tuloslaskelma, tase ja liitetiedot, jotka on yhdistelty omistusosuuden mukaisesti. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyhtiöiden tilikauden tuloksesta on esitetty rahoituserissä sekä liiketoiminnan muissa tuotoissa. Rahoitusomaisuus Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus on arvostettu välittömään hankintamenoon tai sitä alhaisempaan todennäköiseen luovutushintaan. Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuusesineiden taloudellisen pitoajan perusteella. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: Aineettomat oikeudet 10 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot 3 25 vuotta Rakennukset vuotta Koneet ja kalusto 3 15 vuotta Muut aineelliset hyödykkeet 10 vuotta Konserniliikearvo 5 vuotta Valuuttamääräiset erät Valuuttamääräiset erät on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän vahvistettuun kurssiin. Eläkemenojen jaksotus Henkilöstön eläketurva yhtiöissä on hoidettu vakuutusyhtiöiden kautta. Laskennalliset verovelat ja saamiset Vahvistettujen tappioiden ja hyllypoistojen laskennalliset verosaamiset on varovaisuuden periaatetta noudattaen esitetty vain konsernin liitetiedoissa. Muut laskennalliset verovelat ja -saamiset merkitään taseeseen konsernitilinpäätöksessä, mutta ei yksittäisten yhtiöiden tilinpäätöksissä. 1 LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN ja MARKKINA-ALOITTAIN Toimialoittainen jakauma Viestintä Painopalvelut Kiinteistöt Palvelut Sijoitustoiminnot Yhteensä Maantieteellinen jakauma Kotimaa Muut Pohjoismaat Muu Länsi-Eurooppa Baltian maat Venäjä Muut maat 3 9 Yhteensä LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Käyttöomaisuuden myyntivoitot Vuokrat Kaukolämmön myynti verollinen Muut Yhteensä MATERIAALIT JA PALVELUT Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana Varaston muutos Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä HENKILÖSTÖN KULUT JA HENKILÖSTÖN KESKIMÄÄRÄINEN LUKUMÄÄRÄ Henkilöstökulut Palkat Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä Johdon palkat ja palkkiot Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja Hallintoneuvoston jäsenet Henkilöstö keskimäärin Toimihenkilöitä Työntekijöitä Yhteensä Yhteisyrityksissä POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot Konserniliikearvon poisto Konsernireservin tuloutus Arvonalennukset pysyvien vastaavien hyödykkeistä Yhteensä

16 / TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT / TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Tilintarkastajan palkkiot PricewaterhouseCoopers Oy Lakisääteinen tilintarkastus Veroneuvonta Lakipalvelut 4 4 Muut palkkiot Yhteensä RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 73 1 Osinkotuotot Saman konsernin yrityksiltä Osakkuusyrityksiltä 75 Muilta Osinkotuotot yhteensä SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot Saadut konserniavustukset Annetut konserniavustukset Yhteensä TILINPÄÄTÖSSIIRROT Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus Tilinpäätössiirrot yhteensä TULOVEROT Tuloverot satunnaisista eristä Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Laskennallisten verojen muutos Yhteensä Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista Saman konsernin yrityksiltä Osakkuusyrityksiltä Muilta Muut korkotulot Saman konsernin yrityksiltä Osakkuusyrityksiltä Muilta Korkotuotot yhteensä Muut rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Osakkuusyrityksiltä Muilta Muut rahoitustuotot yhteensä Rahoitustuotot yhteensä Korkokulut Saman konsernin yrityksiltä Osakkuusyrityksiltä Muilta Korkokulut yhteensä Muut rahoituskulut Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoituspapereista Saman konsernin yrityksille Osakkuusyrityksille -14 Muille Muut rahoituskulut yhteensä Rahoituskulut yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Erään rahoitustuotot ja -kulut sisältyy kurssivoittoja (-tappioita)

17 / TASEEN LIITETIEDOT / TASEEN LIITETIEDOT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET Hankintameno Lisäykset 28 Vähennykset -5 Siirrot erien välillä -445 Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalennukset Vähennysten kertyneet poistot 2 Siirtojen kertyneet poistot 445 Poistot Kertyneet poistot ja arvonalennukset Kirjanpitoarvo LIIKEARVO Hankintameno Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalennukset Siirtojen kertyneet poistot Poistot Kertyneet poistot ja arvonalennukset Kirjanpitoarvo LIIKEARVO Hankintameno Lisäykset 39 Vähennykset -245 Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten kertyneet poistot 245 Siirtojen kertyneet poistot Poistot Kertyneet poistot ja arvonalennukset Kirjanpitoarvo MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT Hankintameno Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalennukset Vähennysten kertyneet poistot Siirtojen kertyneet poistot 266 Poistot Kertyneet poistot ja arvonalennukset Kirjanpitoarvo AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Hankintameno Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten kertyneet poistot Siirtojen kertyneet poistot Poistot Kertyneet poistot ja arvonalennukset Kirjanpitoarvo AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET OMISTETUT Hankintameno Muuntoerot Hankintameno Arvonkorotukset Arvonalennus Arvonkorotus Kirjanpitoarvo MAA- JA VESIALUEET VUOKRAOIKEUDET Hankintameno Siirrot erien välissä Hankintameno Arvonalennus Arvonkorotus Kirjanpitoarvo MAA- JA VESIALUEET RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT Hankintameno Muuntoerot Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Arvonkorotukset Arvonkorotukset Arvonkorotus Kertyneet poistot ja arvonalennukset Muuntoerot 31 Vähennysten kertyneet poistot Siirtojen kertyneet poistot 548 Poisto Kertyneet poistot ja arvonalennukset Kirjanpitoarvo

18 / TASEEN LIITETIEDOT / TASEEN LIITETIEDOT KONEET JA KALUSTO Hankintameno Muuntoerot -2-4 Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalennukset Muuntoerot 1 Vähennysten kertyneet poistot Siirtojen kertyneet poistot Poistot Arvonalennukset Kertyneet poistot ja arvonalennukset Kirjanpitoarvo Koneiden ja laitteiden osuus kirjanpitoarvosta MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET Hankintameno Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä -258 Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalennukset Vähennysten kertyneet poistot 6 Siirtojen kertyneet poistot 258 Poistot Kertyneet poistot ja arvonalennukset Kirjanpitoarvo ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT Hankintameno Lisäykset Siirrot erien välillä Hankintameno Kirjanpitoarvo AINEELLISET HYÖDYKKEET Hankintameno Muuntoerot Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalennukset Muuntoerot 31 Vähennysten kertyneet poistot Siirtojen kertyneet poistot Poistot Kertyneet poistot ja arvonalennukset Kirjanpitoarvo SIJOITUKSET OSAKKEET Hankintameno Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Arvonalennukset Kirjanpitoarvo SAAMISET YHTIÖILTÄ Hankintameno Arvonalennukset Kirjanpitoarvo OSUUDET JA SAAMISET YRITYKSILTÄ OSAKKUUSYHTIÖT Hankintameno Lisäykset 443 Vähennykset -252 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Osakkuusyhtiöt, tilikauden aikana saadut osingot Kirjanpitoarvo SAAMISET OMISTUSYHTEYSYRITYKSILTÄ Hankintameno Vähennykset -204 Arvonalennukset Kirjanpitoarvo OSUUDET JA SAAMISET OMISTUSYHTEYSYRITYKSILTÄ Arvonkorotukset Arvonalennus Arvonkorotukset

19 / TASEEN LIITETIEDOT / TASEEN LIITETIEDOT MUUT OSAKKEET JA OSUUDET Hankintameno Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Arvonalennukset Kirjanpitoarvo PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET Hankintameno Arvonalennukset Kirjanpitoarvo MUUT SAAMISET Hankintameno Lisäykset 25 Siirrot erien välillä Kirjanpitoarvo SIJOITUKSET Hankintameno Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Osakkusyhtiöt, tilikauden aikana saadut osingot Arvonalennukset Sijoitukset VAIHTO-OMAISUUS Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet/tavarat Muu vaihto-omaisuus Ennakkomaksut VAIHTO-OMAISUUTEEN SISÄLTYVÄT ARVOPAPERIT Jälleenhankintahinta Kirjanpitoarvo Erotus PITKÄAIKAISET SAAMISET Saamiset saman konserniin kuuluvilta yrityksiltä Lainasaamiset Muilta Lainasaamiset Muut saamiset Muut saamiset Laskennalliset verosaamiset Konserniyritysten omiin taseisiin sisältyvät yhdistelytoimenpiteet Vahvistetut tappiot Muut jaksotuserot LYHYTAIKAISET SAAMISET Myyntisaamiset Saamiset saman konserniin kuuluvilta yrityksiltä Myyntisaamiset konserniyhtiöiltä 29 0 Lainasaamiset konserniyhtiöiltä Siirtosaamiset konserniyhtiöiltä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Myyntisaamiset 6 11 Muut saamiset Lainasaamiset Lainasaamiset lähipiiriltä Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä SIIRTOSAAMISTEN OLENNAISET ERÄT Palkkaennakot 7 2 Lähdeveronhyvityssaamiset Jaksotetut henkilösivukulut Jaksotetut verot Korot Vuosihyvitykset Muut siirtosaamiset HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN ELÄKESITOUMUKSET Konserniyhtiöissä hallitusten jäsenten ja toimitusjohtajien eläkeikä on konsernissa työskentelevien osalta vuotta 17 RAHOITUSARVOPAPERIT RAHOITUSOMAISUUSARVOPAPERIT Jälleenhankintahinta Kirjanpitoarvo Erotus Laskennallinen verosaaminen Pitkäaikaiset saamiset yhteensä

20 / TASEEN LIITETIEDOT / TASEEN LIITETIEDOT OMA PÄÄOMA Sidottu oma pääoma Osakepääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Vähennykset Ylikurssirahasto Yhtiön osakepääoma jakautuu osakelajeittain seuraavasti A-sarja (1 ääni/osake) kpl t kpl t Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 490 kpl Arvonkorotusrahasto Arvonkorotusrahasto Vararahasto Vararahasto Sidottu oma pääoma yhteensä Vapaa oma pääoma Muut rahastot Muut rahastot Voitto edellisiltä tilikausilta Muuntoero Muu oman pääoman muutos Vähemmistöosuuden muutos -13 Osingonjako Omien osakkeiden lunastus Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto/tappio Voittovarat yhteensä Vapaa oma pääoma yhteensä Oma pääoma yhteensä LASKELMA JAKOKELPOISESTA OMASTA PÄÄOMASTA Muut rahastot Muuntoero Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto Rakennusten arvonkorotuksen ja arvonkorotusrahaston välinen ero Kertyneestä poistoerosta ja vapaaehtoisista varauksista omaan pääomaan merkitty osuus Yhteensä TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Tilinpäätössiirtojen kertymä emoyhtiössä muodostuu kertyneestä poistoerosta. 20 VÄHEMMISTÖOSUUS Vähemmistöosuus kauden alussa Osingonjako Vähemmistön osuus tilikauden tuloksesta 6-66 Vähemmistöosuuden muutos 186 Vähemmistöosuus PAKOLLISET VARAUKSET Työttömyyseläkevaraus RESERVI Hankintameno Lisäykset 24 Vähennykset Hankintameno Konsernireservin tuloutus kauden alussa Konsernireservin tilikauden tuloutus Konsernireservin tuloutus Reservin siirto liikearvoon Kirjanpitoarvo VIERAS PÄÄOMA 23 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Velat muille Pääomalainat Lainat rahoituslaitoksilta Vuokravakuudet Laskennallinen verovelka Laskennalliset verovelat Konserniyritysten omiin taseisiin sisältyvät yhdistelmätoimenpiteet 11 9 Tilinpäätössiirrot Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Laskentakäytännön muutoksesta johtuen tilinpäätöksessä ei enää ole merkitty vähemmistön osuutta kertyneestä poistoerosta omaan pääomaan merkittyä osuutta, vertailutiedot muutettu uuden käytännön mukaiseksi

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2015 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...6 Tilinpäätös...

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Finda - Vuosikertomus 2015

Finda - Vuosikertomus 2015 1/30 2/30 FINDA OY:N HALLITUS Esa Haavisto, puheenjohtaja. Syntynyt 1949. Ekonomi. Hallitusammattilainen. Hallituksen jäsen vuodesta 1999 ja puheenjohtaja vuodesta 2010. Kotipaikka Helsinki. Kari Ollila,

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2009 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Kauppakatu 18 70100 Kuopio Sisällysluettelo: Toimintakertomus 3-4 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Inlook Group Oy T A S E K I R J A

Inlook Group Oy T A S E K I R J A Inlook Group Oy T A S E K I R J A Tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2010-30.9.2011 Inlook Group Oy Sahaajankatu 1 00880 HELSINKI Y-tunnus: 0199102-9 Kotipaikka: Helsinki SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Nimi Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus 30.1.2014 Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma 1 a) Konserniaktiivan käsittely suomalaisessa kirjanpitokäytännössä

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot