Jäsenmatkalla Viipurissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jäsenmatkalla Viipurissa 7 8.8.2010"

Transkriptio

1 1 M Jäsenmatkalla Viipurissa MATKAKERTOMUS s. 4 5 Moskovan metsäpaloista kantautuva savu leijuu Viipurin yllä. Tiivistelmä puheenjohtajan Aamulehdessä julkaisemasta artikkelista. Järki ohjaamaan maahanmuuttoa Maahanmuuttokeskustelu on käynyt alkuvuoden 2010 todella vilkkaana. Mielipiteitä on esitetty laidasta laitaan. Poliitikot toistelevat olevan tärkeää että keskustelua käydään, mutta merkittävät poliittiset toimenpiteet antavat odottaa itseään. Valmisteilla oleva uusi ulkomaalaislaki on lähinnä näpertelyä siihen nähden, mitä toimia todella tarvittaisiin. Eloisan maahanmuuttokeskustelun suurin puute on ollut kyvyttömyys erotella maahanmuuttoa eri muotoihinsa. Maahanmuuttajista puhutaan kokonaisuutena, vaikka he ovat tulleet maahan täysin erilaisilla perusteilla, ja eri tulokasryhmien vaikutukset yhteiskuntaamme poikkeavat suuresti. Tärkein maahanmuuton jakolinja on työperäisen ja niin sanotun humanitaarisen maahanmuuton kesken. Työperäisessä maahanmuutossa edellytetään hyödyn vastaanottavan yhteiskunnan ja maahanmuuttajan välillä olevan molemminpuolista; vastaanottaja tarvitsee työntekijää ja tulokas töitä. Humanitaarisessa maahanmuutossa puolestaan vastaanottavan yhteiskunnan tarpeilla ei lähtökohtaisesti ole merkitystä, vaan humanitaarinen maahanmuutto taloudellisine rasitteineen esitetään kansainvälisenä velvollisuutena. Humanitaarinen maahanmuutto on monimutkainen ilmiö ja oikeastaan jo käsitteenä harhaanjohtava. Vaikuttaa ilmeiseltä, että varsinkin turvapaikkajärjestelmää käytetään usein materiaalisen hyvinvoinnin tavoitteluun. Tämä on käynyt ilmi turvapaikanhakijoiden haastatteluissa, ja heidän hakeutumisestaan niihin maihin joissa tarjolla on eniten sosiaalietuuksia, samoin kuin Suomeen EU:n sisältä tulleista ilmeisen perusteettomista turvapaikanhakijoista. Turvapaikkojen hakemisen on myös huomattu olevan usein organisoitua, eli sitä järjestetään lähtömaissa maksua vastaan. Onkin hyvin ymmärrettävää, että valtaosa maahanmuuton kritiikistä kohdistuu juuri humanitaariseen maahanmuuttoon. Suomella ei järkiperäisessä mieles- Jatkuu sivulla 6

2 2 Pääkirjoitus Ahkeroidaan asiamme puolesta Kesä kääntyy syksyä kohti ja Suomalaisuuden Liiton toiminta on lähtenyt jälleen liikkeelle entistäkin vilkkaampana. Heti elokuun alussa kävimme joukolla Viipurissa, jossa yhä elää voimakas muisto kauniista suomalaisesta kaupungista. Matkakertomus kuvien kanssa löytyy tämän lehden sivuilta. Iloisen matkailun jälkeen on kuitenkin aika aloittaa syksyn työt. Tosin aivan laiskanpulskeina emme makailleet kesälläkään. Kielipoliittinen keskustelu on jatkunut taukoamatta ja Suomalaisuuden Liitto on osallistunut siihen niin lehdissä kuin televisiossa. Helsingin sanomat muun muassa julkaisi kesän ajan kirjoitussarjaa suomenruotsalaisesta kulttuurista, johon myös Suomalaisuuden Liitto kirjoitti kaksi kirjoitusta, jotka löytyvät tästä lehdestä. Kielipolitiikan ajankohtaisuudesta huolimatta emme saa unohtaa monia muitakaan tärkeitä kysymyksiä, joita meidän on pidettävä esillä. Saan puheenjohtajana jatkuvasti sähköpostia niin jäseniltämme kuin muilta kansalaisilta, joilla on hyviä ja tärkeitä ajatuksia asioista, joita Suomalaisuuden Liiton tulisi edistää tai joista varoittaa. Minulle on esitetty muun muassa hyvä suunnitelma pakkoruotsia käsittelevän seminaarin järjestämisestä. Samoin on ehdotettu keskustelutilaisuuksien järjestämistä tulevien eduskuntavaalien ehdokkaille. Edelleen on tuotu esiin muun muassa tarve Kalevalatalon rakennushankkeen henkiinherättämisestä, Viipurin pamauksen muistamisesta, ja suomalaisen historiankirjoituksen uudistamisesta. Kaikki esitetyt ajatukset ovat olleet perusteltuja, mutta harmilliseksi ongelmaksi nousee tällä hetkellä Suomalaisuuden Liiton käytettävissä olevan työvoiman vähyys: meillä on vain yksi palkattu työntekijä. Hänen ponnistelunsa pitävät juuri ja juuri toimiston kasassa ja yhdistyksemme paperityön ajan tasalla. Valtiolta emme saa tukea kuin itsenäisyyspäivän lipunnoston järjestämiseen. Edes puheenjohtaja ei voi työskennellä Liiton asioissa kuin leipätyönsä ohessa. Tekijöiden puute jarruttaa Suomalaisuuden Liiton toimintaa ja parhaidenkin ideoiden toteuttamista. Pitkällä aikavälillä meidän on välttämättä kyettävä lisäämään tekevien käsien määrää niin vapaaehtoisvoimin kuin palkattuna henkilöstönä. Meidän on pyrittävä monipuoliseksi suomalaisen kulttuurin edistäjäksi ja vaalijaksi, joka paitsi osallistuu rohkeasti kansalaiskeskusteluun, kykenee myös toteuttamaan konkreettisia hankkeita yhteistyössä muiden samanhenkisten järjestöjen kanssa. Tähän tarvitaan paitsi varoja, niin myös aktiivisia jäseniä. Sinua. Puheenjohtaja Sameli Suora Kuinka suuri Suomi? Kesällä on taas puhuttu Suomen alueista ja siitä, kuinka pohjoista maa-aluettamme asutetaan. Kun väki pakkautuu etelään kiihtyvällä tahdilla on kysytty, pitääkö pienempiä kuntia enää pitää asuttuna vai tulisiko maa keskittää lähinnä Tampereen eteläpuolelle. Perinteenä on ollut, että isänmaan tulisi tarjota suunnilleen samat peruspalvelut niin kemijärveläiselle, kajaanilaiselle, kurikkalaiselle kuin kauniaislaisellekin. Typistettyä isänmaata näkyy kauppaavan etenkin professoriväki kunnioitetussa Aalto-yliopistossa. Asian ajajina ovat toimineet professorit Paul Lillrank ja Esko Niemi. Heidän kritiikkinsä koskee etenkin rahanjakoa. Kuntien valtionosuuksien kautta etelän vauraat ihmiset joutuvat maksamaan vaikkapa köyhempien savukoskelaisten palveluista. Erikoista on, että tuotantoalan professorit eivät näytä ymmärtävän oman maansa tuotantoketjua. Metson, UPM- Kymmenen ja Ruukin kovapalkkaisia herroja ei olisi maksamassa veroja Helsingissä, ellei yrityksillä olisi ensin tehtaita ympäri Suomea. Pelkällä raporttien rustaamisella ei edes innovaatio-suomi menesty. Helsinki ei myöskään muunnu kovin helposti pelloiksi. Harva viitsisi herätä Töölössä navettaan tuottamaan ruokaa suomalaisille. Ensiksi pitäisi rakentaa vieläpä ne navetat. Pelkistetyimmillään keskitysfantasiat tuovat mieleen Josef Stalinin jättikolhoosit, ehkäpä kiinalaisella kapitalismilla höystettynä ja modernisoituna. Stalin oli kieltämättä tappavan tehokas, kuten Kiinakin. Silti professoreiden ajatuksissa kyse ei voi olla enää tuotannon tehostamisvaatimuksista. Kuntatalouden menoista pienet pitäjät vievät olemattoman osan. Suuret kulut syntyvät pääkaupunkiseudulla, jonka rakenteissa olisi tosiaan remontoitavaa. Ehkä aluepolitiikan alasajossa on kyse suomalaisten identiteetin uudelleen muovaamisesta tai ainakin pyrkimyksestä siihen. Emme kelpaa enää tavallisina suomalaisina, vaan meistä pitää rakentaa jotakin muuta, kuten Stalin pyrki tekemään venäläisistä Homo Sovieticuksia, neuvostoihmisiä. Osa eliitistämme ahmii amerikkalaisen kaupunkitutkijan Richard Floridan ajatuksia. Florida vannoo keskitettyjen, monikulttuuristen, tietotyöllä elävien ja seksuaalisesti vapaamielisten metropolien nimeen. Tähän isänmaa-ihanteeseen eivät kuulu korpi-suomen pienet maalaiskunnat. Ne ovat siitä yhtä kaukana kuin Pelkosenniemi Floridasta. Uutta ihmistä eivät luonnehdi puukirkot, kunnantalot eivätkä kyläkaupat, vaan Helsingin heteroystävälliset homobaarit ja innovointi pelkästä innovoinnin riemusta. Mitä haittaa keskittämisestä sitten olisi? Aluepolitiikkaa ajoi sodanjälkeisessä Suomessa ennen muuta kommunistien pelko. Eriarvoistumisen ja köyhyyden kasautumisen pelättiin johtavan yhteiskunnallisiin levottomuuksiin. Onko meillä enää pelkoa kapinoinnista, jos valtio vetäytyisi suuresta osasta maasta? Onneksi olemme laiskoja rähinöimään. Armeija ja poliisi saisivat luultavasti olla rauhassa varsinkin, kun ottaa huomioon syrjäseutujen ikääntyneen väestön. Muutamia murheita historiallisten maakuntien järjestelmällisestä alasajosta varmasti seuraisi. Verojen maksu ei olisi ensimmäisenä mielessä, jos palvelut puuttuisivat ja valtio veisi kodin. Juurettomuus ajaisi alakuloon, josta olisi omat, suomalaisittain hyvinkin tunnetut sosiaaliset seurauksensa. Alueiden ylläpitämistä on perusteltu usein maanpuolustuksellisilla syillä. Sotilaallisilla tyhjiöillä on taipumus täyttyä vierailla asevoimilla niin mahdottomalta ajatukselta kuin se nyt tuntuukin. Pahin ajatus olisi se, että kansalainen ei haluaisi enää puolustaa sellaista maata, joka ei arvosta hänen omaa kotiseutuaan, sen historiaa ja siellä asuvia tuttuja ihmisiä. Monille isänmaan ensimmäiset kuvat muodostuvat verkkokalvoille ensisijaisesti omasta kotiseudusta. Ne pysyvät siellä loppuun asti. Tunne isänmaasta ei ole vähäpätöisin syy, miksi Suomi tarvitsee yhä kaikkia neljää ilmansuuntaansa, länttä, itää, etelää ja pohjoista.

3 3 Helsingin sanomat julkaisi kesällä juttusarjan suomenruotsalaisuuden historiasta ja nykytilasta. Suomalaisuuden Liitto osallistui juttusarjaan kahden artikkelin voimin, jotka julkaistaan tässä uudelleen jäsentemme nähtäväksi. Erkki Pihkala Suomenruotsalaisten vauraus ei ole sattumaa Suomenruotsalaisia pidetään yleensä suomenkielisiä varakkaampina, ja tilastot osoittavat käsityksen oikeaksi. Ilmiöllä on selvät alueelliset ja historialliset sekä nykyään osin talouspoliittisetkin syynsä. Ruotsinkieliset ottivat aikoinaan haltuunsa rannikon ilmastoltaan ja silloisilta kulkuyhteyksiltään parhaat alueet ja sittemmin myös sisämaan kartanot. Suomen teollistuessa taloudellinen kasvu on ollut suotuisinta ruotsinkielisten asuttamissa maakunnissa. Tämä näkyy kansantalouden aluetilinpidossa. Jos koko maan bruttokansantuotteen (bkt) kasvua asukasta kohti vuonna 2007 merkitään sadalla, lukema oli Uudellamaalla 136, Itä-Uudellamaalla 106, Varsinais-Suomessa 97, Pohjanmaalla 94 ja Ahvenanmaalla 122. Kun otetaan huomioon väestöryhmien sijoittuminen seutukunnittain, ruotsinkielisten keskimääräiseksi indeksiksi saadaan 110. Arvio nojaa oletukseen, että ruotsin- ja suomenkielisten tulotasot ovat ruotsinkielisten asuttamissa seutukunnissa yhtä suuret. Todellisuudessa ruotsinkielisten tulotaso seutukuntiensa kantaasukkaina lienee kuitenkin korkeampi kuin suomenkielisten tulokkaiden. Indeksin osoittama noin kymmenen prosentin ero lienee siis minimi. Kainuun ja Savon köyhimmissä seutukunnissa indeksi on noin puolet ruotsinkielisten seutukuntien indeksistä ja Kyrönmaan indeksi puolet Vaasan luvusta. Suomen alkaessa teollistua maata hallittiin, koulutusta tarjottiin ja liike-elämää johdettiin yksinomaan ruotsiksi. Osaamista ja kansainvälisiä vaikutteita tuovat ulkomaalaiset maahanmuuttajat sulautuivat 1930-luvulle asti enimmäkseen ruotsinkielisiin. Suomen kielestä tuli muodollisesti täysin tasa-arvoinen ruotsin kanssa vuonna Vuoden 1906 eduskuntauudistus mursi ruotsinkielisten säätyvallan, mutta kunnallinen äänioikeus pysyi varallisuuteen sidottuna vuoteen Helsingin yliopisto suomalaistettiin vuonna Kauppakorkeakoulujen opiskelijoista oli vielä vuonna 1970 ruotsinkielisiä 27 prosenttia, koska ruotsinkielisten omistamat yritykset tarvitsivat osaajia konttoreihinsa. Suomenkieliset kelpasivat työmiehiksi. Korkeisiin virka-asemiin ja liike-elämän johtopaikkoihin kuuluu hyvät palkkaedut, ja varallisuutta kertyi ruotsinkielisiin perheisiin ja sukuihin muun muassa asuntovarallisuutena. Ruotsinkielisten palkkaerot suomenkielisiin nähden ovat kuitenkin ajan mittaan tasoittuneet luvun jälkipuoliskolla alkaneen niin sanotun kielitaistelun aikana ruotsinkielinen vähemmistö onnistui hyvällä menestyksellä suojelemaan omaa kieleen nojaavaa erityisasemaansa. Kielitaistelun tuloksena maa jakautui käytännössä vielä 1960-luvulla kahden suurpankin, Pohjoismaiden Yhdyspankin ja Kansallis-Osake-Pankin, yritysryhmittymiin. Ruotsinkielinen ja suomenkielinen pääoma olivat aikalaisille selviä käsitteitä. Vasta vuoden 1990-luvun suurlamassa vanha raha menetti asemiaan liike-elämässä ja leimallisesti ruotsin- ja suomenkieliset yritykset hävisivät sulautumisten tuloksena. Omistussuhteet ovat muuttuneet monikansallisiksi ja globaaleiksi. Liiketaloudellisessa Aikakauskirjassa (3/1999) julkaistun tutkimuksen mukaan suomenkielisistä 9,1 prosenttia ja ruotsinkielisistä 14,0 prosenttia omisti vuoden 1997 alussa pörssiosakkeita. Osakesijoitusten arvo asukasta kohti oli ruotsinkielisillä keskimäärin ja suomenkielisillä 6400 markkaa. Asukaskohtainen osakevarallisuus oli Ahvenanmaalla keskimäärin 33900, Uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla markkaa. Kun suomenkielisen osakkeenomistajan salkun keskikoko oli markkaa, ruotsinkielisellä se oli markkaa. Maan osakevarallisuudesta ruotsinkieliset omistivat tuolloin 23,1 prosenttia. Toisen tutkimuksen (Liiketaloudellinen Aikakauskirja 4/2002) mukaan ruotsinkielisten osuus verotuksessa vuonna 2001 ilmoitetusta omaisuudesta oli 8,8 prosenttia, mikä merkitsi markan omaisuutta henkeä kohti, kun vastaava luku suomenkielisillä oli Suomenkielisillä metsien ja peltojen merkitys varallisuudelle oli iso, sillä he toimivat tyypillisesti maa- ja metsätalouden harjoittajina. Ruotsinkielisen Pohjanmaan kasvihuoneet ja veneenrakennus sekä turkistarhaus ovat oivia osoituksia alueelle leimallisesta yritteliäisyydestä. Kasvihuoneet tosin nauttivat viljelytukia ja veneenpito on verotonta toisin kuin kesäasuntojen tai auton omistus. Turkistarhaus ei tukiaisia tarvitse ehkä kalarehun subventointia lukuun ottamatta, ja epäeettisestä maineestaan huolimatta se on onnistunut säilyttämään asemansa Suomessa. Rkp ei ole turhaan ollut pysyvä hallituspuolue luvulla alkoholin salakuljetus loi vaurautta saaristoon, mikä näkyy yhä saariston rakennuskannassa. Sittemmin alkoholin ja muun tavaran verottomalla myynnillä on avokätisesti tuettu laivayhtiöitä ja varustamotoimintaa Alkon kustannuksella. Ruotsinkielisten vanhaa varallisuutta on viime vuosikymmeninä siirtynyt säätiöihin, joiden omaisuustulot ja - usein ruotsin kielen aseman edistämiseksi jaetut - apurahat ovat verottomia. Ruotsinkielisten hyvä taloudellinen menneisyys koituu näinkin heidän elintasonsa hyväksi myös tulevaisuudessa. Kieliriita yltyi pahimmillaan rotuhygieniaksi Suomessa on jo Venäjän vallan ajalta saakka käyty poliittista taistelua suomen ja ruotsin kielen asemasta sekä kieliryhmien eduista ja oikeuksista. Viime vuosina äänekkäin kiista on koskenut niin sanottua pakkoruotsia eli kaikkien suomenkielisten oppilaiden velvollisuutta opiskella ruotsia peruskoulussa. Rkp onnistui aikoinaan ujuttamaan pakkoruotsin vuoden 1968 peruskoulu-uudistukseen uhkaamalla muuten jättäytyä pois Mauno Koiviston johtamasta hallituksesta, johon puolue välttämättä tarvittiin mukaan. Päätös oli vastoin asiaa pohtineiden asiantuntijoiden ja eduskunnan sivistysvaliokunnan kantaa, mutta toisaalta se sai merkittävää tukea opetusministeri Johannes Virolaiselta. Historiallisesti katsoen tämä nykypäivään yltävä ja yhä jatkuva riidanaihe on vain yksi monista kieliryhmien välejä rasittaneista kysymyksistä, eikä suinkaan katkerin. Kun osa ruotsia puhuvasta eliitistä 1800-luvun puolivälissä heräsi suomalaisuuteen ja ryhtyi ajamaan suomenkielisen enemmistön asiaa, toinen osa eliittiä käpertyi kaikin keinoin puolustamaan ryhmäetujaan. Kyseessä ei siis ollut niinkään kieliryhmien taistelu, sillä niin suomalaisuuden kuin ruotsalaisuudenkin kannattajat olivat alkuun ruotsinkielisiä. Kyseessä oli paremminkin poliittinen taistelu kansallisen edun ja ryhmäedun välillä. Kieliriitoja ei nykyäänkään voida pitää puhtaasti kieliryhmien välisinä. Varsinkaan monia suomenkielisiä kielikiistat eri muodoissaan eivät kiinnosta lainkaan. Ruotsinkielisten edunvalvonta taas on keskittynyt muutamalle järjestölle, joita sitten osa ruotsia puhuvista kannattaa. Eniten yhteiskuntamme harmoniaa on historiassa haavoitettu silloin, kun militantti edunvalvonta on pyrkinyt leipomaan poliittisesta kieliriidasta suoranaista etnistä konfliktia. Tämä kehitys alkoi 1800-luvulla, kun svekomaanien parissa kehitettiin teoria erillisestä ruotsalaisesta kansallisuusryhmästä Suomessa. Keskeinen henkilö näiden ajatusten levittämisessä oli Axel Olof Freudenthal ( ), kiihkeä svekomaani, joka yhdisti ajattelussaan surutta kielen, kansan ja rodun. Hänen oppiensa mukaan ruotsinkieliset olivat eri rotua - ja lähes joka suhteessa erinomaisempia - kuin suomea puhuvat. Suomea puhuvilla ei Freudenthalin mukaan ollut kykyä kulttuurin luomiseen tai ylläpitämiseen, vaan nämä olivat jo rotunsa vuoksi tuomittuja älyn hitauteen. Kaikki sivistys oli ruotsia puhuvan rodun varassa. Itsenäisyyteen ei suomea puhuvalla kansalla ollut minkäänlaisia edellytyksiä. Freudenthal ei ollut ajatuksineen yksin. Vähitellen Suomessa levisi germaanis-ruotsalainen kansallisuusteoria, joka sai monet houkuteltua uskomaan kuuluvansa suomea puhuvia ylempään, itäruotsalaiseen rotuun. Freudenthal oli keskeinen taustavaikuttaja myös, kun Ruotsalainen kansanpuolue perustettiin vuonna Keväällä 1919 perustettu Svenska Finlands folkting eli suomenruotsalaiset kansankäräjät lähti sekin alun perin ohjelmassaan siitä, että Suomessa asui kaksi erillistä kansaa, suomea puhuva ja ruotsia puhuva. Kansankäräjät vaati vuonna 1920 ruotsinkielisille kulttuurista ja hallinnollista autonomiaa omine lääneineen, Ahvenanmaan tapaan. Vuonna 1921 perustettu suomenruotsalainen kansanterveysjärjestö Folkhälsankin oli ja 1930-luvulla hyvin huolissaan rotuhygieniasta. Folkhälsan kokosi eugeniikan oppien mukaista tutkimustietoa kansalaisten rotuominaisuuksista ja pyrki edistämään nimenomaan ruotsinkielisten lisääntymistä. Kaikkein räikeimmin ajatus kahdesta eri kansasta kävi ilmi jatkosodan jälkeen, kun Karjalan evakot torjuttiin monista ruotsinkielisistä kunnista. Tämä viimeistään osoitti, että oman edun valvonta ylitti solidaarisuuden toista kieltä puhuvia maanmiehiä kohtaan. Nykypäivän riitely pakkoruotsista on näihin äänenpainoihin verrattuna hillittyä, mutta vanhoista ajoista on silti välittynyt kaikuja nykypäiväänkin. On esimerkiksi hyvin erikoista, ettei Rkp Suomen äänekkäimmin rasismia vastustavana puolueena ole vieläkään irtisanoutunut Freudenthalista. Päinvastoin puolue jakaa suurimpana kunnianosoituksenaan Freudenthal-mitaleja, jollaisen esimerkiksi Paavo Lipponen sai ottaa vastaan ajettuaan läpi vuonna 2004 voimaan tulleen kielilain. Sinänsä on suuri tragedia, että kieliryhmien väliset, usein yliampuvatkin riidat ovat niin pitkään kylväneet katkeruutta ja vahingoittaneet kansallista yhtenäisyyttämme. Nykypäivänä meidän tulisi parhaamme mukaan hälventää tällaista vastakkainasettelua. Se onnistuu, kun välttää oman ryhmäedun ajamista toisen ryhmän kustannuksella. Jokohan tämä olisi se vuosisata, jona olemme valmiit jättämään taakse kansamme jaottelun suomensuomalaisiin ja suomenruotsalaisiin ja kukin meistä voisi olla vain suomalainen tai finne omalla kielellään?

4 4 Matkakertomus Jäsenmatka Viipuriin Teksti: Saila Savinen Kuvat: Jussi Niinistö Kaikkiaan 18 Suomalaisuuden Liiton jäsentä lähti 7. elokuuta, varhain lauantaiaamuna Vihdin Liikenteen linja-autolla kohti Viipuria, joka oli ennen talvisotaa Suomen kansainvälisin ja toiseksi suurin kaupunki. Kartano ja puisto-alue tunnettiin 1700-luvulla nimellä Lill-Ladngård. Vuonna 1750 kartanoa alettiin kutsua nimellä Charlottendahl Charlotte von Stupishinin mukaan suvun muuttaessa kartanoon. Tänä aikana puisto sai maisemapuutarhan tyylisen ulkonäön. Nykyisen ulkomuotonsa kartano sai vuonna 1788 paroni Ludwig Heinrich von Nicolayn toimesta ja tuolloin puisto sai nimekseen Monrepos. Suku omisti kartanon aina vuoteen 1942 asti. Neuvostoaikana puisto oli nimeltään Park Kalinina. Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen puisto sai takaisin vanhan nimensä Monrepos. Kulttuurihistoriallisesti arvokas luvuilla kerätty kartanon kirjasto kuuluu suurimmaksi osaksi Kansallisarkiston kokoelmiin. Kuten tunnettua, Viipuri oli ennen sotaa vilkas kauppakaupunki ja huomattava kulttuurikaupunki jo keskiajalta lähtien, ja nähtävää riittää yhä vaikka kaupunki onkin vieraan vallan alla päässyt rapistumaan. Kaupungin kuuluisin nähtävyys, Viipurin linna rakennettiin jo vuonna Kaupunkioikeudet Viipuri sai 1400-luvun alussa. Matkalla kävimme sotahistoriallisesti merkittävissä paikoissa ja tutustuimme Viipurin katukuvaan ja rakennuskantaan. Yövyimme Uno Ullbergin piirtämässä arkkitehtuurisesti kiinnostavassa hotelli Viipurissa. Aamupalan jälkeen teimme kävelykierroksen jatkaen nähtävyyksien katselua ja tehden ostoksia. Monrepos puiston portti. Matka oli onnistunut, ruoka hyvää ja oppaamme, sotahistoroitsija Eeva Tammi, Suomen Sotahistoriallisen Seuran hallituksen jäsen, oli aivan uskomaton tietopankki.

5 5 Viipurin 700-vuotisjuhliin vuonna 1993 entisöitiin Viipurin linnan perustajan Torkkeli Knuutinpojan patsas, joka sijoitettiin alkuperäiselle paikalleen kaupunginmuseon eteen. Rakennus on ollut myös raatihuoneena, nykyisin se on asumiskäytössä. Linnoituksen kaupunginosassa sijaitseva vanha tuomiokirkon kellotorni ns. vahtitorni on 1400-luvulta (yläosa 1700-luvulta). Itse tuomiokirkko on Viipurin vanhin olemassa oleva kirkollinen rakennus. Tosin kirkosta on talvisodan jäljiltä pystyssä vain kiviseinät. Tuomiokirkko vihittiin käyttöön Kirkon holvien rakennusvuodeksi on merkitty Kirkko on päätetty kunnostaa kulttuuriperintökohteeksi ja sen alta etsitään Mikael Agricolan hautaa. Hankkeen vetäjänä on Mikael Agricola seura. Linna rakennettiin 1293 ruotsalaisten Karjalaan tekemän kolmannen ristiretken aikana. Viipurin kirjaston tarina sai alkunsa 1923, jolloin kauppaneuvos Juho Lallukan lesken, Maria Lallukan testamentti julkaistiin. Testamentissa hän määräsi puolet jälkeensä jättämästä omaisuudesta käytettäväksi kirjaston rakentamiseen Viipuriin. Kesäkuussa 1927 Viipurin kaupunginhallitus julkisti suunnittelukilpailun, jonka nouseva arkkitehti Alvar Aalto ( ) voitti. Kirjasto luovutettiin tilaajalle Neuvostoaikana rakennus rapistui pahoin luvun puolivälissä sitä on restauroitu kansainvälisin voimin ja Viipurin kirjaston ystävät ry:n johdolla. Tästä huolimatta rakennus on julkisivultaan varsin huonossa kunnossa.

6 6 Jatkoa etusivulta Järki ohjaamaan maahanmuuttoa sä ole ollut maahanmuuttopolitiikka oikeastaan lainkaan. Usein kuultu lausahdus Suomi tarvitsee maahanmuuttoa on tyhjä, ellei tarkenneta mihin Suomi maahanmuuttoa tarvitsee ja sitten valikoida sellaisia maahanmuuttajia, jotka kykenevät tarpeeseen vastaamaan. Ajatus siitä, että Suomi tarvitsee maahanmuuttoa mutta hyötynäkökohtia ei saa maahanmuutossa ottaa huomioon, on ristiriitainen. Olisi aika ottaa maahanmuutossa käyttöön yhtenäinen, järkiperusteinen valintajärjestelmä, joka on jokaiselle Suomeen haluavalle tasapuolinen ja kaikille oikeudenmukainen siis myös vastaanottajalle. Valintamenettely arvioisi jokaista siirtolaista yksilönä hänen omien tekojensa ja ansioittensa mukaan. Järjestelmä ei saa palkita tarinankerronnasta, vaan sen on perustuttava tosiasioihin ja dokumentteihin. Nykyään 80% turvapaikanhakijoista tulee Suomeen ilman asianmukaisia papereita. Uuden järjestelmän tulisi ottaa huomioon maahanmuuttajan mahdollisuudet menestyä työmarkkinoilla. Keskeiset valintakriteerit olisivat mm. koulutus, kielitaito, ikä, työmarkkinoiden tarpeet ja tietenkin mahdollinen valmiin työpaikan olemassaolo. Nykyään maahanmuuttajien työllisyysaste on selvästi kantaväestöä alhaisempi, kun asian tietenkin pitäisi olla päinvastoin, jotta maahanmuutto olisi yhteiskunnallemme eduksi. Meillä on nykyään kaksi ikään kuin päällekkäistä humanitaarisen maahanmuuton järjestelmää, pakolaisjärjestelmä ja turvapaikkajärjestelmä. Uuden maahanmuuton valintajärjestelmän rahoitus saataisiin purkamalla turvapaikkajärjestelmää, jonka kustannukset ovat valtavat ja hyväksikäyttö helppoa. Humanitaarisen maahanmuuton suhteen voitaisiin keskittyä pakolaisjärjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen. Kaikkein kiireellisintä olisi perheenyhdistämisoikeuden kohtuullistaminen, sillä jokaista humanitaarista maahanmuuttajaa kohden seuraa perässä keskimäärin noin neljä ihmistä perheenyhdistämisten kautta. Toisin sanoen humanitaarinen maahanmuutto on todellisuudessa moninkertaista pakolaiskiintiöön ja myönteisiin turvapaikkapäätöksiin nähden. Kansainvälisen vastuun kantaminen on tietenkin tärkeää, mutta sitä voi tehdä monella tapaa. Valtiotasolla vastuuta kannetaan antamalla lainoja, kehitysapua, kriisiapua ja osallistumalla rauhanturvaoperaatioihin. Yksilötasolla jokainen voi esimerkiksi lahjoittaa rahaa keräyksiin, antaa mikrolainoja kehitysmaiden yrittäjille, tai ottaa ulkomaisia kummilapsia tuettavakseen. Jolleivät poliitikot muuten uskalla käydä lainsäädäntötyöhön, voitaisiin eduskuntavaalien yhteydessä järjestää neuvoa-antava kansanäänestys maahanmuuttopolitiikasta. Muutokseen olisi ryhdyttävä rohkeasti, sillä hyvää tarkoittavan järjestelmämme lopputuotokset ovat kaikin puolin huonot: syrjäytyvät humanitaariset maahanmuuttajat, ja toisaalta itsensä riistetyksi kokeva kantaväestö. Kaikki osapuolet ovat lopulta järjestelmässä uhreja. Kirsi Virtanen Kirjoittaja on Yle Radio 1:n toimittaja ja alla oleva kirjoitus perustuu hänen keskustelua herättäneeseen pakinaansa. Kannattaako pakkoruotsi? Meille suomenkielisille se, mitä tapahtuu maamme ruotsinkielisen väestön keskuudessa, on suuri arvoitus ja koko lailla hämärän peitossa. Siellä ne polskivat ja kaakattavat keskenään ikiomassa ankkalammessaan. Hysteerisyys, nurkkakuntaisuus, omaan napaan tuijottaminen ja suomenkielisten väheksyminen - siinäpä ovat suurin piirtein ne asiat, jotka tiedämme maamme ruotsinkielisistä. No, tiedämme sentään, että ruotsin kielen ansiosta meillä on tässä maassa kulttuuria ja hienostusta. Ilman ruotsia olisimme kuulemma vieläkin juntimpaa kansaa, koska vain ruotsin kieli on muka perusta aivan kaikelle, mikä liittyy sivistykseen. Tätä meille suomenkielisille on hoettu iät ja ajat. Maailmassa mahtaa kuitenkin olla miljoonia sivistyneitä ihmisiä, jotka eivät puhu ruotsia. Miksi ihmeessä suomenkielisten sivistys muka paranisi pelkästään sillä, että he osaavat ruotsia? Entä jos ranskalainen muuttaa Suomeen, kariseeko hänen sivistyksensä, koska hän ei osaa ruotsia? Ruotsin kieli närästää Monet suomenkieliset suhtautuvat kielteisesti ruotsin kieleen, ja se vasta on maamme ruotsinkielisen väestön mielestä rasismia pahimmillaan. Siitä he jaksavat marmattaa, kuinka heitä syrjitään, kun suomenkielinen väestö ei halua opetella heidän kieltään, vaikka laki niin sanoo. Ja jos joku pyytää heitä puhumaan suomea, silloin on aina kätevää viskata laki urputtajien naamaan; kyllä meille pitää puhua ruotsia ihan kaikkialla, koska laki sanoo niin. Suomenkielisiä ottaa pattiin koko ruotsin kieli. Ei siksi, että he erityisesti inhoaisivat ruotsinkielisiä, vaan siksi, että ruotsin kieli on pakollinen oppiaine, jolla ei ole järjellistä syytä olla pakollinen. Nyt jokainen svedupetteri älähtää, että ruotsiin heillä on lain mukaan oikeus kaikkialla, joten äläpäs nipota, meillä on laki turvanamme. Lakeja muutetaan kuitenkin jatkuvasti, joten hyvin voidaan myös muuttaa lakia, joka antaa ruotsille nykyisen etuoikeutetun aseman. Suuri osa koululaisista pitää ruotsin pakko-opetusta tyhmänä ja samoin ajattelevat lasten vanhemmatkin. Niinpä lapsi vuodesta toiseen kantaa kotiin todistuksia, joissa ruotsin arvosana on nelonen tai vitonen. Tietenkin se laskee keskiarvoa, mutta jos lapsi menestyy historiassa, biologiassa, matematiikassa, äidinkielessä, fysiikassa, kemiassa, englannissa tai missä hyvänsä muussa aineessa kuin ruotsi, niin se riittää. Näin ajattelevat niin lapset kuin vanhemmatkin. Ruotsinkieliset lapset eivät ole sen parempia, sillä he eivät opi koulussa suomen kieltä. Se ei huoleta lapsia eikä lasten vanhempia, koska suomi on junttien kieli eikä sitä ole mikään pakko osata. Edelleen Suomessa asuu paljon ruotsinkielisiä, joiden suomentaito on olematon. Ruotsinkieliset väittävät, että kyse on vain muutamasta vanhuksesta, kaikki muut puhuvat sujuvasti suomea. Kuka hyvänsä voi mennä päiväksi Teerijärvelle, Kruunupyyhyn, Maalahteen tai Luotoon. Hetkessä on löytynyt kymmenittäin nuoriakin ihmisiä, jotka eivät todellakaan osaa suomea. Usein tulee tilanteita, että ruotsinkielisten mielestä kaksikielisyys toimii vain yhdensuuntaisesti heiltä meille päin. Skämms ni inte? Minusta suomenruotsalaisten pitäisi hävetä, että heidän keskuudessaan on porukkaa, joka viis veisaa kaikesta siitä, mikä liittyy suomeen ja suomalaisuuteen. Eivät he edes koe olevansa suomalaisia, vaan pikemminkin ruotsalaisia, jotka jostain kohtalon oikusta joutuvat asumaan Suomessa. Minusta vaikuttaa siltä, että viisi prosenttia suomalaisista käyttää lakia kyykyttääkseen 95 % suomalaisista. Eihän se voi olla oikein! Ruotsinkielinen vähemmistömme on mestari lain taakse piiloutumisessa. Lagen säger att vi har rätt! Nyt yhä suurempi osa suomenkielisistä alkaa olla sitä mieltä, että tuo laki on syrjivä. Meillä on oikeus ruotsin kieleemme. No niin on, mutta eikös teillä olisi samalla myös velvollisuus puhua suomea? Eihän voi olla niin, että yhdellä ryhmällä on vain oikeuksia, muttei lainkaan velvollisuuksia. Meillä suomenkielisillä on oikeus puhua suomea, mutta meillä on kuulemma myös velvollisuus puhua ruotsia. Ruotsinkielisellä väestöllä taas on oikeus puhua ruotsia ja siinä kaikki. Ruotsinkielinen väestö on äärimmäisen herkkänahkaista, suorastaan hyökkäävää. Vertasin eräässä pakinassani maamme ruotsinkielisiä Viron venäjänkieliseen väestöön. Virolaiset ystävät sanoivat, että Virossa vaikka kuinka paljon perheitä, joissa puhutaan vain venäjää eikä viron kielen oppimisesta välitetä tuon taivaallista. Tilanne virossa on siis suurin piirtein täsmälleen sama kuin maamme ruotsinkielisen väestön tilanne. Venäläiset Virossa ja suomenruotsalaiset Suomessa Suomessa ja Virossa asuu ihmisiä, joilla on oikeus puhua omaa kieltään ja he tulkitsevat sen niin, että heillä vähemmistönä on oikeus vaatia kaikkia maan muita ihmisiä puhumaan heidän kieltään, mutta heillä on rikkomaton oikeus puhua tuota vain ja ainoastaan omaa kieltään; Virossa venäjää ja Suomessa ruotsia. Voitte tuskin Kirsi Virtanen uskoa minkälaisia haukkuja pakinasta sateli maamme ruotsinkielisiltä itseään niin sivistyneinä pitävät mollasivat minua kuin pahimmat satamajätkät. Olen pohtinut tätä kielikeskustelua tuon viime vuoden pyörityksen jälkeen. Miksi suomenruotsalaiset ovat niin suvaitsemattomia? Miksi heistä ei saa sanoa poikkipuolista sanaa ilman, että ollaan huutamassa kiihottamista kansanryhmää vastaan? Miksi he lähtevät lynkkauslinjalle heti, kun heistä puhutaan muuhun kuin imartelevaan sävyyn? Taustalla on tietenkin pelko oman kielen etuoikeutetun aseman ja samalla koko väestöryhmän aseman menettämisestä. Olisiko heille valjennut, että heillä on yhä vaikeampaa perustella oman kielensä erityisasemaa? Niin siinä on väistämättä käymässä. Suomenruotsalaisuus elää kyllä tulevaisuudessakin Suomessa, mutta lakkaa olemasta niin vahvasti heidän tukenaan, koska valtaväestö ei enää tule sitä sietämään. Ruotsinkielisten tulinen lobbaus oman kielen asemasta näkyy jo. He ovat saa-

7 7 neet tunnettuja suomalaisia puhumaan ruotsinkielen puolesta jopa presidentti Martti Ahtisaaren ja entisen pääministerin Paavo Lipposen. Kielen orjat sorron yöstä nouskaa Ruotsin kielen hyödyllisyyttä argumentoidaan oudolla tavalla. Ruotsi on kuulemma kieli, joka on hyvä oppia koska sen osaaminen helpottaa muiden kielten oppimista. Jaahas. Katsotaanpas. Olen vuosien mittaan ihmetellyt, että suomalaiset edelleen puhuvat usein tankeroenglantia, jopa nuoret. Jos ruotsi helpottaa germaanisten kielten puhumista, eikös tuon mukaan meidän kuuluisi puhua englantia vähintäänkin yhtä hyvin kuin syntyperäinen britti? Miksi ruotsia ei pakkosyötetä muissa maissa - vaikkapa Ranskassa helpottamaan muiden kielten oppimista? Kuitenkin sallimme, että lapsemme pannaan oppimaan pakkoruotsia. Se on aika julmaa. Jotakin kertoo puuttuvasta motivaatiosta, että 85 % suomenkielisistä aloittaa ruotsin pänttäämisen mahdollisimman myöhään eli 7. luokalla. Pakollisuus ei ole hyvä asia psykologisesti ajatellen varsinkaan kun pakollisuus tässä tapauksessa johtaa huomattavaan tasa-arvonongelmaan. Suomenkielisten on pakko opetella ruotsia, koska 5% maamme väestöstä niin sanoo ja-a, håll käften nu jag vet at det är lagen som säger så men ni står ju bakom, det är ni som gömmer er bakom den där lagen! Suomen kielen pakko taas johtuu siitä, että maamme väestöstä 91 % puhuu sitä äidinkielenään. Missä on tasa-arvo? Ei ole tasa-arvoa, että pieni vähemmistö voi pakottaa pääväestön tanssimaan pillinsä mukaan. Euroopan Komission kielten opetusta käsittelevä raportti Key data on Teaching Languages at School in Europe 2005, on todennut Suomen kielenopetuksen johtuvan poliittisista ja historiallisista syistä, ei siis itse kielen tarpeesta. Siis poliittisista ja historiallisista syistä ei tarpeesta! Voisiko enää selkeämmin sanoa! Opetusministeri Henna Virkkunen vilautteli äsken, että koulujen tuntimäärää pitäisi lisätä. Siitä nousi aikamoinen mekkala, kun kaikki totesivat, että koululaisilla on jo riittävästi, ellei liikaakin oppitunteja. Mutta jospa ensin poistettaisiin pari pakollista ainetta ja niiden tilalle tuotaisiin jotakin muuta? Silloin tuntimäärä pysyisi samana, mutta sisällön taso voisi parantua. Poistetaan siis pakkoruotsi ja samalla pakkouskonto. Kummatkaan eivät enää puolusta paikkaansa modernin koulun oppiaineina. Tilalle voidaan ottaa Virkkusen esittämiä taito- ja taideaineita. Mutta ennen kuin pakkoruotsi saadaan poistettua, lakia on muutettava ja opetushallituksen on muutettava suhtautumistaan. Tohmajärven kunta yritti olla edelläkävijä vuonna Kunta haki kokeilulupaa opettaa venäjää B-kielenä vaihtoehtona pakkoruotsille. Hakemuksessa tätä perusteltiin sillä että Itä-Suomessa on suurempi hyöty venäjänkielen taidosta. Ajatus sai laajaa tukea alueen yrittäjiltä ja naapurikunnilta sekä Pohjois-Karjalan liitolta. Opetusministeriö kuitenkin hylkäsi hakemuksen, koska kummankin kotimaisen kielen osaaminen on tärkeää koko Suomessa. Kuinkahan usein Tohmajärvellä tulee nyt käytettyä sitä ruotsinkieltä? Jos vaikka on töissä vaatekaupassa tai kenkäkaupassa tai missä hyvänsä missä ihmiset liikkuvat? Rasistikortti heilahtaa Pakkoruotsia vastustavat leimataan herkästi maamme ruotsinkielisen väestön keskuudessa rasisteiksi. Suomenruotsalaiset suhtautuvat siihen henkilökysymyksenä; jos vastustat pakkoruotsia niin se tarkoittaa, että vihaat suomenruotsalaisia. Aivan niin yksinkertaista tämä ei kuitenkaan ole. Lapsethan tätä kielipoliittista taakkaa joutuvat kantamaan taistellessaan typerän pakkokielihomman kanssa. Aikuiset tappelevat keskenään ja lapsille jää kärsijän rooli. Suomenkieliset lapset taistelevat, itkevät ja hikoilevat ruotsin kielen kanssa ruotsinkieliset lapset suomen kanssa. Sillä ei lapsen kannalta ole väliä, tuleeko ahdistava pakko ruotsista vai suomesta, lapsi tunnistaa vain pakon, pahan mielen ja epäonnistumisen pelon. Tämä kaikki johtuu kielipolitiikasta. Olemme sitoneet tähän kielikysymykseen valtavasti energiaa, koska molemmat kielet ovat erityisasemassa ja suojelussa. Kun lapset opiskelevat ruotsia tai suomea, he tietävät, että kyseessä on koko loppuelämä. Jos et opi juuri tätä kieltä, se tarkoittaa että pilaat mahdollisuutesi päästä elämässäsi eteenpäin. Sinulla ei ole yhtä paljon valinnanvaraa, sinulla on vähemmän mahdollisuuksia, vähemmän tilaisuuksia menestyä, vähemmän edellytyksiä löytää hyvä työ. Tuollaisia paineita lapsemme joutuvat kantamaan sen takia, että massaamme on järjettömän typerä kielipolitiikka. Miksi ihmeessä kaikista Suomen kansalaisista pitää tehdä kaksikielisiä ja väkisin? Suomesta puhutaan kaksikielisenä maana, ja se pitää paikkansa. Hallinto ja valtio ja muut instanssit ovat kaksikielisiä, mutta ihmiset eivät taatusti ole. Kaikille lienee selvää, että yhden asian opetteleminen on aina pois toisesta? Kouluissa on määrällinen määrä oppitunteja, joten jos niistä osa pakotetaan ruotsin kielen opiskeluun, se on joltakin muulta kieleltä tai aineelta pois. Suomenkieliselle lapselle ruotsi on vieras kieli siinä missä suahilikin ja ruotsinkieliselle lapselle suomi on vieras kieli. Miten ihmeessä olemme päätyneet tällaiseen pattitilanteeseen? Onko meillä minkäänlaisia mahdollisuuksia päästä tästä tilanteesta pois? Jotakin on pakko keksiä, koska eniten tästä kärsivät ne kouluissa pänttäävät lapset. Pakkoruotsi on typerää, en voi olla muuta mieltä. Ruotsin kielen tarpeellisuus on varsin häilyvä. Ruotsissa ja muualla pohjoismaissa selviää loistavasti englanninkielellä. Mutta entä jos vastaan tulee tilanne, että olisi ollut hyvä jos olisi osannut ruotsia? Elämässä tulee jatkuvasti tilanteita, joissa huomaa, että olisi kaivannut jotakin tiettyä taitoa. Ruotsin pakko-opettamista ei siis voi perustella silläkään, että joskus aivan taatusti tulee vastaan tilanne, jolloin tarvitsisit ruotsia. Ruotsin kieltä korostetaan silläkin, että sitä puhuu 10 miljoonaa ruotsalaista ja suomea vain 5 miljoonaa. Maailman mittakaavassa molemmat kielet ovat minimaalisia miksi siis pakottaa jo valmiiksi minimaalisen kielitaidon omaava ihminen oppimiaan toinen, yhtä minimaalinen kielitaito? Järki hoi! Sitten on tämä yhteinen historia, johon nojataan aina, kun halutaan puolustaa ruotsin kieltä. Mutta eikös se, että meillä on yhteinen historia Ruotsin kanssa tarkoita, että Ruotsilla on myös yhteinen historia meidän kanssamme? Nyt pitää siis alkaa vaatia pakkosuomea Ruotsin kouluihin yhteisen historian nimissä. Se, että jotakin on joskus tehty tai jotakin on joskus tapahtunut, on keino manipuloida ihmisiä luulemaan, että asia olisi automaattisesti hyvä. Kieli ja identiteetti Kieli on osa identiteettiä ja suomalaisten identiteetti on pohjoismaalainen, eli skandinaavinen. Olet varmaan kuullut tuon argumentin miljoona kertaa. Tuota, mikä skandinaavinen identiteetti? Jos ruotsin kieli olisi suomalaisten identiteettiin kuuluva tärkeä osa, silloinhan olisi itsestään selvää, että puhuisimme ruotsia, eikä pakkoruotsikeskustelua olisi edes syntynyt. Mutta suomalaisen identiteettiin kuuluu äidinkieli eli suomi ei pakkoidentiteetti eli pakkoruotsi. Tuota identiteettiväitettä vastaan puhuu myös se, että harva suomalainen on tarvinnut ruotsinkieltä koulun jälkeen. Ja kuinka tärkeä osa identiteettiä kieli oikein on myöhemmin opittu kieli siis? Minä puhun myös englantia, enkä todellakaan tunne, että minulla olisi brittiläinen tai amerikkalainen identiteetti. Suomi on pohjoismaa ja meidän kielemme on suomi ja se riittää siihen, että voimme sanoa olevamme pohjoismaalaisia. Islantikin on pohjoismaa ja siellä ainoa virallinen kieli on islanti. Mitä muuta asiaa perustellaan sillä, että se on ollut osa historiaamme jo pitkään? Mitä muuta perustellaan sillä, että se on osa kulttuuria, osa identiteettiämme? Mitä muuta asiaa perustellaan sillä, että sen ymmärtäminen helpottaa muiden, samankaltaisten asioiden ymmärtämistä? No, uskontoa ja sen asemaa Suomessa. Pakkoruotsi ei siis olekaan mikään kieli, vaan se on uskonto. Edellisestä Suomen Mieli -lehdestä oli jäänyt uuden kunniajäsenemme, kauppaneuvos Kari Hautasen kuva pois, joten se julkaistaan nyt jälkikäteen tässä. SUOMALAISUUDEN LIITOSTA KAIKKIEN ITSENÄISTEN VALTIOIDEN PÖYTÄ- JA SALKOLIPUT SEKÄ MAAKUNTAVIIRIT AURORANKATU 7 A 1, HELSINKI Puhelin: Sähköposti: Kotisivut: TILAA OMASI!

8 8 Euroopan unionin jäsenmaat ja maiden viralliset kielet Maa Alankomaat Belgia Italia Luxemburg Ranska Saksa Irlanti Iso-Britannia Tanska Kreikka Espanja Postugali Itävalta Ruotsi Suomi Kypros Latvia Liettua Malta Puola Slovakia Slovenia Tsekin tasavalta Unkari Viro Viralliset kielet hollanti hollanti, ranska, saksa italia luxemburg, saksa, ranska ranska saksa iiri, englanti englanti tanska kreikka espanja portugali saksa ruotsi suomi, ruotsi kreikka, turkki latvia liettua malta, englanti puola slovakki sloveeni tsekki unkari viro Suomalaisuuden Liitossa oli 843 jäsentä Jäsenille tiedoksi: Suomalaisuuden Liiton kotisivu-uudistus on loppusuorallaan. Uusiin sivuihin voi käydä tutustumassa tutussa osoitteessa jossa myös voi liittyä Liiton jäseneksi. Mainosta sivujamme myös tuttavillesi sekä jaa linkkiä facebookissa ja keskustelupalstoilla. Haluan liittyä Suomalaisuuden Liiton jäseneksi. Hyväksyn liiton tavoitteet ja toimintaperiaatteet. Sukunimi: Lähiosoite: Postinumero ja -toimipaikka: Koulutus: Ammatti/Arvo: Puhelin: Etunimi: Syntymävuosi: Sähköposti: Haluan vastaanottaa sähköpostitse Sähkökannel-tiedotetta: (rasti = haluan; tyhjä tai viiva = ei halukas) Olen valmis vapaaehtoiseen talkootyöhön liiton hyväksi: (rasti = halukas; tyhjä tai viiva = ei halukas). Toivomuksia hallitukselle: Paikka ja aika: JÄSENHAKEMUS Suomalaisuuden Liiton hallitukselle (tarvittaessa jatka kääntöpuolelle ) Allekirjoitus: Jäsenmaksu on 20 euroa. Työttömältä, samassa taloudessa asuvalta jäseneltä tai alle 26-vuotiaalta 10 euroa. Palautus postitse tai sähköpostilla liiton toimistoon: Suomalaisuuden Liitto ry Aurorankatu 7 A 1, HELSINKI Puhelin (09) Mistä sait tiedon Suomalaisuuden Liitosta? Numero 2/2010 SYKSY Numero vuosikerta Toimitus: Aurorankatu 7 A Helsinki puhelin (09) Päätoimittaja: Toimitussihteeri: Saila Savinen Julkaisija: Suomalaisuuden Liitto ry ISN Taitto: TR-Latomo Oy Paino: Satakunnan Painotuote Oy, 2010 Sähköposti: kolumbus.fi Internet/kotisivut: Tilaushinnat: 7 /vuosikerta ilmestyy neljä kertaa vuodessa tai kolmesti yhden numeron ollessa kaksoisnumero. Irtonumero 2. Suomalaisuuden Liiton perustivat kaikki suomenkieliset puolueet Johannes Linnankosken aloitteesta. Liiton jäsenyys on avoin jokaiselle suomalaiselle, joka hyväksyy liiton tarkoituksen. Lisätietoja numerosta (09)

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Suomenkielisten näkökulma kielipolitiikkaan Ilmari Rostila Suomen Perusta Raportin kirjoittaja Sisältö Professori, YTT Ilmari Rostila on toiminut hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Erasmuksen suosio kasvaa

Erasmuksen suosio kasvaa 1 2003 EU-Suomi 2010 kurkistus kristallipalloon Perhelääkäri hoitaa potilaan vaivat monessa maassa Lakupiippu maistuu yhä Eija-Riitta Korholalle Jaakko Iloniemi ei kaipaa EU:lle presidenttiä Suomi oli

Lisätiedot

Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen. Leena Huss

Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen. Leena Huss Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen Leena Huss Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen Leena Huss Leena Huss / Hugo Valentin-centrum Valokuvat, kansi ja taitto: Kai Kangassalo

Lisätiedot

Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin

Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin muu kuin venäläinen. Venäläisten maahanmuuttajien kokemuksia kotoutumisesta Joensuun seudulla Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 KESTÄVÄ KEHITYS. JULKAISU No 34. Avoin yliopisto

Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 KESTÄVÄ KEHITYS. JULKAISU No 34. Avoin yliopisto Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 KESTÄVÄ KEHITYS 1 JULKAISU No 34 Avoin yliopisto 2 KESTÄVÄ KEHITYS 3 Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 4 Julkaisija Vaasan yliopisto, Levón-instituutti, Avoin yliopisto, PL

Lisätiedot

KALEVI SORSA -SÄÄTIÖ. Antti Kaihovaara (toim.)

KALEVI SORSA -SÄÄTIÖ. Antti Kaihovaara (toim.) KALEVI SORSA -SÄÄTIÖ Antti Kaihovaara (toim.) ANTTI KAIHOVAARA (TOIM.) JAKOLINJOJEN SUOMI Antti Kaihovaara (toim.) Jakolinjojen Suomi Kalevi Sorsa -säätiö Kalevi Sorsa -säätiö ja kirjoittaja 2015 Kansi,

Lisätiedot

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille Euroopan unioni Eurooppa. Tietolehti nuorille Tämä tietolehti ja siihen liittyvä opettajan opas ovat saatavilla internetissä osoitteessa http://europa.eu/teachers corner/index_fi.htm https://bookshop.europa.eu/fi/home/

Lisätiedot

Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä?

Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? 1 2 Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? ***** Voimakkaampi kuin maailman kaikkien armeijoiden voima on idea, jonka aika on tullut. Victor Hugo Omistettu

Lisätiedot

Maahanmuutto palvelemaan kansallista etua

Maahanmuutto palvelemaan kansallista etua www.suomenuutiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! PERUS- SUOMALAINEN 18. vuosikerta Poliittinen lehti Irtonumero 3,- Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja Mikä ajaa nuoren rikoksen tielle?

Lisätiedot

Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma

Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma Kuurojen Liitto ry Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 1 Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma Kuurojen Liitto ry Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Lisätiedot

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja MINUA AHDISTAA - Maahanmuuttajien ja viittomakielisten lasten vanhempien ja opettajien ajatuksia ja kokemuksia oman kulttuurin ja kielen turvaamisesta Marko Vuoriheimo Kasvatustieteen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

VÄHEMMISTÖT SUOMEN KANSALLISET. Kulttuurien ja. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto

VÄHEMMISTÖT SUOMEN KANSALLISET. Kulttuurien ja. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto SUOMEN KANSALLISET VÄHEMMISTÖT Kulttuurien ja kielten rikkaut ta Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto Minority Rights Group Finland Minority Rights Group

Lisätiedot

MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI?

MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? Empowered lives. Resilient nations. TIETOA MAAILMAN KEHITYKSESTÄ 2 MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? 3 SISÄLLYS Esipuhe...

Lisätiedot

En ole rasisti, mutta...

En ole rasisti, mutta... En ole rasisti, mutta... Suvi Keskinen, Anna Rastas & Salla Tuori (toim.) En ole rasisti, mutta Maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta ja kritiikistä Vastapaino & Nuorisotutkimusverkosto Tampere 2009 Vastapaino

Lisätiedot

Ve n äjä: u h k a va i m a h d o lli s u u s?

Ve n äjä: u h k a va i m a h d o lli s u u s? Ve n äjä: u h k a va i m a h d o lli s u u s? Avo i nta k e s k u ste lua S u o m e n Venäjä-suhteesta. Toimittaneet Arto Luukkanen ja Simo Grönroos 1 Sisällysluettelo Esipuhe................................................

Lisätiedot

Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta

Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta 1. 2009 Vapaaehtoistoiminta ja yhteiskunnan tehtävät Palvelutalo ja yhteisöllisyys Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Kanttia kaupunkiaisille 7 Vapun

Lisätiedot

LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN. nuorisofoorumi 2011

LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN. nuorisofoorumi 2011 LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN nuorisofoorumi 2011 NÄKÖKULMIA NUORTEN TALOUSOSAAMISEEN Tykkää taloudesta! Linkki nuorten talousosaamiseen Nuorisofoorumi 2011 Kari Väisänen Valtteri Aine Tomi Alakoski

Lisätiedot

Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä

Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä Kepan Raporttisarja / Kehitysyhteistyön palvelukeskus, 91 ISSN 1236-4797 ISBN (nid.) 978-952-200-076-7 ISBN (pdf) 978-952-200-077-4

Lisätiedot

"Kukaan ei halua elää semmoista elämää, jossa omaa ääntä ei kuulu"

Kukaan ei halua elää semmoista elämää, jossa omaa ääntä ei kuulu Minna Suihkonen "Kukaan ei halua elää semmoista elämää, jossa omaa ääntä ei kuulu" Haastattelututkimus etnisten vähemmistöjen omasta mediasta ja vähemmistötaustaisten toimittajien pääsystä valtamediaan

Lisätiedot

VAIHTOEHTO. Kansa EU:n perustuslakia vastaa EU :LLE. Terveisiä Tanskasta ja Islannista. Epädemokraattinen laki epädemokraattiset

VAIHTOEHTO. Kansa EU:n perustuslakia vastaa EU :LLE. Terveisiä Tanskasta ja Islannista. Epädemokraattinen laki epädemokraattiset EU :LLE VAIHTOEHTO 4/2006 Kansa EU:n perustuslakia vastaa Eduskunnassa järjestettiin itsenäisyyspäivän aattona arvoton näytelmä. Eduskunta päätti äänin 125 39 hyväksyä EU:n perustuslain, jonka Ranska ja

Lisätiedot

KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN Suomen kielen ja kulttuurin vaikuttajat maailmalla

KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN Suomen kielen ja kulttuurin vaikuttajat maailmalla KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN Suomen kielen ja kulttuurin vaikuttajat maailmalla Karjalanpaistista kaksoiskonsonanttiin KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN 1 4 Kansainvälisen liikkuvuuden

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Kyyhkynen 4 / 2002 1

Kyyhkynen 4 / 2002 1 Kyyhkynen 4 / 2002 1 pääkirjoitus Kun kaari lähestyy loppuaan Ensimmäiset kristityt elivät yhteiskunnassa, jonka arvot olivat kaukana kristillisestä arvomaailmasta. Rooman valtakunnassa polyteismi, julkihomous

Lisätiedot

Vihreä Tampere. Annikin Runofestivaali 6.6.2009 EUROVAALIT 7.6.2009 ENNAKKOÄÄNESTYS 27.5. - 2.6. Tampereen Vihreiden kausijulkaisu kevät/2009

Vihreä Tampere. Annikin Runofestivaali 6.6.2009 EUROVAALIT 7.6.2009 ENNAKKOÄÄNESTYS 27.5. - 2.6. Tampereen Vihreiden kausijulkaisu kevät/2009 Vihreä Tampere Tampereen Vihreiden kausijulkaisu kevät/2009 EUROVAALIT 7.6.2009 ENNAKKOÄÄNESTYS 27.5. - 2.6. MAAPALLOHULIGAANIT KURIIN! s. 2 "PÄIVITTÄISMEDIA TYHMIS- TÄÄ" s. 3 HASSIN ja VALJAKAN EKOTALO

Lisätiedot

Miten Suomi ratkaisee maailman viheliäisimpiä ongelmia Consider it solved Maabrändiraportti 25.11.10.

Miten Suomi ratkaisee maailman viheliäisimpiä ongelmia Consider it solved Maabrändiraportti 25.11.10. TEHTÄVÄ SUOMELLE! Miten Suomi ratkaisee maailman viheliäisimpiä ongelmia Consider it solved Maabrändiraportti 25.11.10. 3 Tehtävä Suomelle Miten Suomi osoittaa vahvuutensa ratkaisemalla maailman viheliäisimpiä

Lisätiedot

Vapa Media -julkaisu

Vapa Media -julkaisu MISTÄ ON KYSE? Hiljainen signaali -trendiraportti käsittelee digitaalista murrosta ja sen moninaisia seurauksia yritysten, kuluttajien ja median arkeen. Kolme kertaa vuodessa ilmestyvä trendiraportti koostuu

Lisätiedot

Monikulttuurisuus on hyvä asia! Poika 9.lk

Monikulttuurisuus on hyvä asia! Poika 9.lk Erilaisuus on massateinien vastakohta. Ne uskaltavat sanoa mielipiteensä kuuluvasti ja ottavat kantaa asioihin. Erilaisuus voi näkyä myös pukeutumisessa ja vaikka musiikissa. Tyttö 9.lk Monikulttuurisuus

Lisätiedot

Rauta. Elämme edelleen vientiteollisuudesta VALMETIN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO PERUSTETTU 1940 2 / 28.2.2015

Rauta. Elämme edelleen vientiteollisuudesta VALMETIN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO PERUSTETTU 1940 2 / 28.2.2015 Rauta KOURA 7 4 VALMETIN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO PERUSTETTU 1940 2 / 28.2.2015 Elämme edelleen vientiteollisuudesta 2 RAUTAKOURA 74 OMISSA NIMISSÄ RAUTAKOURA 74 Julkaisija Valmetin metallityöväen

Lisätiedot

paluu? Luokkayhteiskunnan sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi Soveltamisohjeita ei saa pimittää

paluu? Luokkayhteiskunnan sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi Soveltamisohjeita ei saa pimittää sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 11 2011 irtonumero 7,50 e Soveltamisohjeita ei saa pimittää Luottamushenkilö Matti Pääkkönen, Kuhmo Diakoniatyö viimeisenä auttajana Uhkaavan

Lisätiedot