RiskienHallinta. jätä riskit asiantuntijalle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RiskienHallinta. jätä riskit asiantuntijalle"

Transkriptio

1 ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Lassi Väisänen Teesit riskienhallinnan parhaista käytännöistä Erka Koivunen Vladimir jäi kiinni, miten käy muiden? 2012 suurimmat riskit Allianz kartoitti riskit globaalisti No. 2/ maaliskuu 2012 RiskienHallinta 3 vinkkiä turvalliseen liiketoimintaan jätä riskit asiantuntijalle kuva: gustafssonin arkisto Veikka Gustafsson: Halusin tietää, millaiset sijoituskohteet sopivat parhaiten juuri minulle ja kaipasin sille myös perusteluja.

2 2 ilmoitusliite TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKoisJULKAISU haasteita Lassi Väisäsen teesit riskienhallinnan parhaista käytännöistä summaavat alan keskeiset haasteet. Järkeviä päätöksiä ja ennakointia Yksinkertaista ja ymmärrettävää 1 Nykyaikainen riskienhallinta ei ole salatiedettä vaan siinä tarkastellaan asioita ja ilmiöitä eri näkökulmista, erilaisin kriteerein. Tavoitteena on saada aikaan kokonaisvaltainen arvio siitä, mitkä ilmiöt ja kehitystrendit voivat vaikuttaa yrityksen kannalta oleellisiin tavoitteisiin lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Yrityksen kannalta osa riskeistä ja epävarmuuksista liittyy liiketoiminnan ja talouden tavoitteisiin, osa taas liittyy selkeästi vaatimusten mukaisuuteen eli miten yritys täyttää sille muiden tai yrityksen itsensä itselleen asettamat vaatimukset esim. sopimukset, lait, omat politiikat, ohjeet, laatuvaatimukset ja niin edelleen. Vaatimusten mukaisuutta voidaan verrata vaikkapa sotilaalliseen kuriin, jonka tulee säilyä tilanteesta ja hyökkäyssuunnasta riippumatta: käännöksen vasempaan tulee toimia aina samalla tavalla. Toiminnalliset tavoitteet ja strategiat voivat muuttua tilanteen ja hyökkäyssuunnan muuttuessa. Tällöin edellä mainittuihin tavoitteisiin liittyvät riskit ja epävarmuudet vaihtuvat ulkoisten olosuhteiden ja käytettävien resurssien varantojen muuttuessa. Tunne toimintaympäristösi Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset koskettavat 2 pääsääntöisesti riskejä, jotka voidaan liittää erilaisiin esimerkiksi tuloskortissa ja strategiassa. määriteltyihin tavoitteisiin. Heikkojen signaalien tunnistaminen on oleellista tulevaisuuden ongelmien arvioinnissa, jolloin voidaan todeta esimerkiksi jo juhannuksena, mitä päätöksi tulee tehdä, ettei jouluna olla ongelmissa. Tällöin riskienhallinta tällä tavoin toteutettuna tuottaa käyttäjälleen merkittävää lisäarvoa. Riskien hallinnan sokea toteuttaminen, minkä tahansa mallin tai teorian pohjalta ei tuota tulosta. Syntyy enemmän lämpöä kuin valoa. On tunnistettava liiketoiminnan kannalta oleelliset osa-alueet ja niille asetetut vaatimusten mukaisuuden ja toiminnan kannalta oleellisimmat tavoitteet, joissa epäonnistuminen on kohtalokasta. Lassi Väisänen toiminnanjohtaja, Suomen Riskienhallintayhdistys ry Kuva: Väisäsen arkisto Nykyaikainen riskienhallinta ei ole salatiedettä vaan siinä tarkastellaan asioita ja ilmiöitä eri näkökulmista, erilaisin kriteerein. Sitouta johto ja henkilöstö positiivisesti Johdon rooli on tärkeää. Haasteena on usein se, että johto 3 voi nähdä riskienhallinnan erilaisena kokonaisuutena, kuin riskienhallinnan osaajat. Tavoitteena on löytää keinot, miten saadaan johdon ja riskienhallinnan keskustelu koskemaan myös strategisten vaihtoehtojen vertailua ja niihin liittyviä epävarmuuksia. Riskienhallinnan kannalta on oleellista, että organisaatioissa saadaan riskienhallinnalle prosessin omistajan status ja joukkoon saadaan merkittävästi mukaan myös liiketoiminnan suunnittelun ja talouden ammattilaisia, jotka voivat pukea osaa riskienhallintaa vielä enemmän strategisen suunnittelun jne. suuntaan ja muotoon, jota johto osaltaan ymmärtää paremmin. Älä tee itse analyysejä ohjaa, teetä ja valvo Prosessin ohjaaminen tullee 4 olla riskienhallinnan tehtävä, ei analyysien tekeminen. Tarjoa mallit ja työkalut, edesauta niiden käyttöä. Laadi lyhyet selkokieliset ohjeet. Selkokielisyys tulee alkaa jo riskienhallinnan politiikasta tai kuten ISO julkilausumasta. Riskit tulee tarvittaessa määritellä siten, että vastaajat osaavat helposti tarkastelukulmasta riippuen oivaltaa, mitä riskejä tulisi tässä miettiä. Riskien prosessointi on matriisityöskentelyä. Mitä lähempänä ollaan toiminnallisia, strategisia asioita, sitä enemmän asiat liittyvät toisiinsa. suosittelemme sivu 8 Erka Koivunen CERT-FI-yksikön päällikkö Viestintävirasto Jokaisen pidätyksen ja pahisoperaattorin irtikytkemisen jälkeen internetistä on tullut hieman turvallisempi paikka. Tehokas työväline s BIA-analyysillä voidaan selvittää yrityksen toimitusketjussa esiintyvät riippuvuudet ja keskeytysriskit. Vuorikiipeilijän arjessa s Veikka Gustafsson jättää vakuutusten kilpailuttamisen ja osakesijoittamisen asiantuntijoille. Autamme lukijoitamme onnistumaan! riskienhallinta nro 2, maaliskuu 2012 Projektipäällikkö: Tero Kivinen Puhelin: Jaetaan Kauppalehden liitteenä Julkaisija: Suomi Mediaplanet Oy Erottajankatu 7 a, Helsinki Maajohtaja: Heidi Rundt Layout: Jouna Stern Business Development Manager: Heidi Rundt Mediaplanetin liikeidea on luoda yhteistyökumppaneilleen uusia asiakkaita. Konseptimme perustuu korkealaatuiseen toimitukselliseen sisältöön, joka saa lukijamme toimimaan. Riskit maailmalla Vakuutusyhtiö Allianzin vuodenvaihteessa toteuttamassa maailmanlaajuisessa tutkimuksessa todettiin yritysten kolmeksi merkittävimmäksi riskiksi lama, liiketoiminnan keskeytysriskit ja luonnonkatastrofit. Tietotekniikan ja tietoverkkojen riskit todettiin aliarvostetuimmiksi riskeiksi. KUVA: shutterstock

3 AJASSA TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKoisJULKAISU ilmoitusliite 3 MP Sponsorikolumni Anssi Rantamäki Varatoimitusjohtaja Kilosoft Oy Verkkojen kriittisyys kuva: shuttertock Katastrofit, suhdanteet ja keskeytysriskit Liiketoiminnan nopea glo- tarkastuskäyntien ja sovittujen raportointikäytäntäntöjen pohjalta. Toimitusketjujen vakuuttaminen on siinä mielessä muuttunut, että lisäarvo koostuu nykyään perinteisen riskin siirron lisäksi ennen kaikkea asiakkaiden avustamisessa toimitusketjun riskien ja riskienhallintatoimenpiteiden arvoinnissa ja toteuksessa, Allianzin maajohtaja Ilkka Ilmonen sanoo. balisoituminen ja kilpailun kiristyminen viimeisten 20 vuoden aikana on muuttanut yritysten riskikarttaa siten, että monet ennen täysin irralliset riskit ovatkin nykyään kiinteästi kytköksissä toisiinsa. Just-in-time -toimitusvaatimusten yleistyminen, varastoriskien siirtäminen alihankkijoille ja tuotannon siirtäminen halpamaihin ovat muuttaneet tuotantoketjuja ja riskejä. Toimitusketju voi ulottua tuotannosta jakeluun, varastointiin ja palveluihin aina raaka-aineiden tuotannosta loppujakeluun asti. Globaalin hankinnan toimitusketjuriskien merkitys on korostunut entisestään viimeaikaisten katastrofien myötä. Esimerkiksi Japanin maanjäristys aiheutti suuria komponenttien toimitusviiveitä maailmanlaajuisesti varsinkin auto- ja elektroniikkateollisuudelle. Arvioitaessa toimitusketjuriskien kustannushyötyjä täytyy huomioida tuotantoketjun valvonnan ja kontrollin oleellinen pienentyminen, kun osa tuotantoprosessista siirretään kumppaneille. Riski korostuu entisestään silloin kun sopimuskumppaneita on paljon ja ympäri maailmaa. Toimitusketjuriskiä täytyy silloin usein arvioida yksittäisten sopimustoimittajien Faktaa IT-riskit aliarvioitu Perinteisten vakuutettavien omaisuus-, vastuu- ja kuljetusriskien merkitys ei ole vähentynyt, mutta ehkä suurimmat tuotekehityspaineet ovat tietotekniikka- ja tietoverkkoriskien tunnistamisessa ja vakuuttamisessa. Allianzin tutkimus osoittaa, että näiden riskien vaikutuksia ei olla osattu aina arvioida oikein. Pikemminkin niitä on aliarvioitu. Vaikeutena on IT-riskien nopea kehittyminen ja monimutkaistuminen. Tietotekniikkariskien vakuuttaminen laajassa mittakaavassa, esimerkiksi hakkereiden varalta, on varmasti tulevaisuudessa mahdollista, toteaa Ilmonen. Saksalainen Allianz on maailman suurin vakutuusyhtiö. Allianzilla on toimintaa 150 maassa. Vakuutusyhtiö tuottaa tietoa toimitusketjuriskien arvoinnissa ympäri maailmaa. Suomessa toimii Allianzin tytäryritys Euler Hermes, joka tarjoaa luottovakuutuksia ja vuodesta 2010 lähtien Allianz Global Corporate & Specialty (AGC&S), joka keskittyy yritysvakuutuksiin. vesa Lahtinen Allianzin loppuvuonna 2011 toteuttamassa globaalissa asiakaskyselyssä haastateltiin riskienhallinnan ammattilaisia asiakasrajapinnasta underwritereihin. Kyselyssä todettiin keskeisimmiksi riskeiksi järjestyksessä suurimmasta pienimpään: suhdanteet, keskeytysriskit, luonnonkatastrofit, sääntelyyn ja lainsäädäntöön liittyvät riskit, liiketoimintariskit, poliittiset riskit, henkilöstöriskit, ympäristöriskit ja tulipaloriskit. Riskien järjestys nähdään globaalisti melko samanlaisena. Aasian ja Tyynenmeren alue poikkeaa Euroopasta ja Pohjois- Amerikasta tutkimuksessa yhdellä tavalla: poliittiset riskit nousevat viiden keskeisimmän riskin joukkoon. Joitain verkkoyhteyksiä voidaan luokitella kriittisiksi, kun taas toisia kuvaa enemminkin kaupallisuus. Viranomaisten välinen kommunikaatio kriisitilanteessa vaatii täysin toimintavarman verkon. Teollisuuden prosessit ovat automatisoituja ja niiden automaattinen toiminta on yleensä riippuvainen tietoverkosta, mutta toisaalta myös energian jakelun ohjaamiseen tarvitaan toimiva tietoverkko. Tällaisissa tilanteissa verkkoa voidaan siis kutsua kriittiseksi. Monilla toimialoilla tietoverkko on kriittisessä asemassa ja koko toiminta saattaa olla täysin riippuvainen tietoverkon toimivuudesta, sanoo Kilosoft Oy:n varatoimitusjohtaja Anssi Rantamäki. Kriittisten verkkojen valvonta- ja hallintatarpeet poikkeavat näin ollen kaupallisten operaattoriverkkojen valvonnan ja hallinnan tarpeista. Erojen syitä ovat verkkojen valvontaan liittyvät näkökulmaerot: Kaupallisten teleoperaattoriverkkojen näkökulmasta verkkoa pitää valvoa, jotta se tuottaa mahdollisimman paljon rahaa sen kapasiteettiin nähden. Kriittisten verkkojen näkökulmasta valvonnalla taas varmistetaan verkon toimivuus, jotta rahaa ei menetetä. Kriittisten verkkojen tapauksessa rahan menettämisen lisäksi kyse voi olla myös tiedon tai jopa ihmishenkien menettämisestä, Rantamäki lisää. Verkon valvonta on tärkeää. Verkon tilan tunteminen nopeuttaa vikatilanteiden selvittämistä ja muutosten tekeminen verkkoon on tehokkaampaa ja siten myös halvempaa. Ennakoinnin ja valvonnan roolit ovat tärkeitä, koska ne helpottavat ongelmien ratkaisua. Verkon valvonta on ennaltaehkäisyä Niin kaupallisen kuin kriittisen verkon toimimattomuus aiheuttaa ongelmia käyttäjille, mutta myös verkon hallinnoijille. Yrityksen imago voi kärsiä ja voidaan joutua maksamaan korvauksia. Korjaaminen tulee lähes aina kalliimmaksi kuin ennaltaehkäisy, joten verkkoa kannattaa valvoa. Se ei tietenkään suoraan estä vikojen syntymistä tai korjaa niitä, mutta ongelmia voidaan ennakoida ja ratkaista valvonnan ansiosta nopeammin. Jollain pankilla voi vaikka olla verkko-ongelma, jonka syytä voi olla vaikea paikallistaa. Tällöin korjaaminen voi kestää useita päiviä. Jos vian takia esimerkiksi asiakkaiden rahaliikenne ei toimi, asiakkaat saattavat menettää luottamuksensa pankkiin ja siirtyä kilpailevan pankin asiakkaiksi. Kuukausien tai vuosien päästä kukaan ei enää muista, mikä ongelma oli kyseessä tai mistä se johtui, mutta kaikki muistavat, että kyseisellä pankilla oli ongelma, Rantamäki toteaa. Ennakoinnin ja valvonnan roolit ovat tärkeitä, koska ne helpottavat ongelmien ratkaisua. Reagointi vikatilanteissa Verkkoviat johtuvat laitevioista, kaapelivioista ja verkkoon tehtyjen muutosten yhteydessä syntyneistä virheistä kaapeloinneissa tai asetuksissa. Joskus viat voivat johtua myös verkon käyttäjistä ja käyttäjien verkkoon tuomista haittaohjelmista. Verkkovikojen korjauskustannus syntyy suurimmaksi osaksi työstä, joka tehdään vikakohdan löytämiseksi. Tehokkaan valvonnan avulla vikakohta pystytään paikallistamaan nopeasti. Verkkoihin kohdistuvat tietoturvahyökkäykset pystytään havaitsemaan tehokkaasti oikeanlaisella verkkovalvonnalla ja hyökkäysten lähdesolmu voidaan tunnistaa nopeasti, Rantamäki sanoo.

4 4 ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU AJASSA BIA TEHOKAS TYÖVÄLINE KERRO MIELIPITEESI, ME KUUNTELEMME! OSALLISTU KYSELYYN OSOITTEESSA VOITA MERELLINEN KAUPUNKILOMA PUH VINKKI OIKEAT TYÖVÄLINEET RISKIENHALLINTAAN Kysymys: Mitä BIA (Business Impact Analysis) kertoo yritykselle? Vastaus: Analyysilla voidaan selvittää yrityksen toimitusketjussa esiintyvät riippuvuudet ja keskeytysriskit. ANALYYSI ANTAA KOKONAISKUVAN Olennaista on tehdä analyysi konserninäkökulmasta. KUVA: TOMI PARKKONEN Lääketeollisuudessa riskejä hallitaan laaja-alaisesti potilasturvallisuuden takaamiseksi. Muutosten tekeminen rekisteröityihin tuotteisiin on tarkkaan säädeltyä, ja raaka-ainetoimittajan tai valmistuspaikan vaihtaminen voi olla jopa vuoden kestävä hanke, joka vaatii viranomaisten hyväksynnän lisäksi useita tuotekoe-eriä, analysointia ja säilyvyystutkimuksia. BIA:n avulla saimme kokonaiskäsityksen euromääräisistä riskeistä ja prioriteeteista hallintatoimenpiteille. Ymmärsimme erityisesti toimittajapuolen riskiprofiilia paremmin, Orionin toimitusketjun johtaja Virve Laitinen kertoo. Orionilla riskienhallintaprosessit on selkeästi määritelty ja ne ovat osa konsernin johtamisjärjestelmää. Yritys kaipasi kuitenkin konkreettista työkalua operatiivisen riskienhallinnan tueksi, ja tästä syystä Orion päätti lähteä kokeilemaan BIA-analyysia konsulttitoimiston tukemana. Analyysia varten Orionilla koottiin yhteen työryhmä, johon osallistuivat tuotanto- ja ostotoiminnoista sekä tekniikasta ja toimittajapuolesta vastaavat henkilöt. Muutaman kuukauden kestäneeseen prosessiin kuuluivat workshopit, joissa selvitettiin jokaisen osaston riskitasot tiloista ja laitteistoista lähtien. Analyysissa oli mukana asiakkuuksiin liittyviä riskejä, joten tämän vuoksi myös liiketoiminnan edustajia haastateltiin. Samoin tehdas- ja laboratoriokatselmukset olivat tärkeä osa selvitystä. BIA auttoi yritystämme tarkentamaan näkemystä siitä, missä kohdissa kokonaistoimintaverkkoa on mahdollisia kehityskohteita, Laitinen painottaa. Riskien arvottaminen Kuten Aonin Senior Consultant Paavo Laakso asian ilmaisee, BIA määrittelee riskeille niiden hintalapun. Analyysi lähtee liikkeelle aina ensimmäiseksi yrityksen talousluvuista ja keskeisimmistä tuotteista. Orionille toteuttamassamme analyysissa selvitimme, millä tavoin riippuvuudet tavarantoimittajista kytkeytyvät tuotteisiin ja samalla saimme myös selkeän kuvan riippuvuuksista eri osapuolten välillä. Laakson mukaan erityisesti Orionin kaltaisella valmistusteollisuuden yrityksellä on tärkeää olla toimivat varalaitteet tai suunnitelmat, jos valmistusprosessissa tapahtuu äkillinen keskeytys. BIA:lla pyritään löytämään toimintaketjun suurimmat keskeytysriskit, mutta myös kehittämään suunnitelmat siihen, miten toimitaan keskeytystilanteiden realisoituessa. Olennaista on tehdä analyysi konserninäkökulmasta. Suurilla yrityksillä voi olla merkittäviä sisäisiä riippuvaisuuksia. Samoin yksi toimittaja voi palvella samaan aikaan useita eri yksikköjä. Tällaiset riippuvuudet ja niiden merkitys jäävät monesti huomaamatta, mutta BIA:n avulla saamme ne havainnollistettua, Laakso kertoo. NINA KINNUNEN BIA-ANALYYSIMME AVULLA RISKIT SAAVAT HINTALAPUN Riskit kuuluvat yritystoimintaan, mutta niihin voi varautua. Anna konsulttiemme keskittyä riskeihin, jotta yrityksesi voi keskittyä omaan ydinosaamiseensa. Lue www-sivuiltamme lisää riskienhallinnan johtavista ratkaisuista.

5 5 ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU Veikka Gustafsson hallitsee riskien minimoinnin KESKITY YDINOSAAMISEEN Halusin tietää, millaiset sijoituskohteet sopivat parhaiten juuri minulle ja kaipasin sille myös perusteluja, toteaa Veikka Gustafsson. KUVA: SHUTTERSTOCK Kysymys: Miksi Veikka Gustafsson on antanut vakuutustensa ja sijoitustensa kilpailuttamisen puolueettoman asiantuntijan hoidettavaksi? Vastaus: Hän haluaa keskittyä siihen, mitä osaa parhaiten. NÄIN ONNISTUIN Osaan kiipeillä vuorilla, mutta sään ennustamisen jätän muille. Sama pätee vakuutusten kilpailuttamiseen ja osakesijoittamiseen: niiden parissa työskentelee selkeästi minua parempia asiantuntijoita, VeikkaGustafsson naurahtaa. Vuonna 1993 ensimmäisenä suomalaisena Mount Everestin huipulle ilman lisähappea noussut Gustafsson on maamme tunnetuin vuorikiipeilijä. Maailman korkeimpien vuorien valloituksen ohella hän toimii muun muassa henkilöstövalmentajana, kolumnistina ja lehtikustantajana. Monessa mukana oleva mies on harrastanut osakesijoittamista koko aikuisikänsä. Olin pitkään erään suuren pankin private banking asiakas ja luulin, että kaksi kertaa vuodessa tapahtuva kahvin juonti tarkoittaa omaisuuteni hoitamista. Mutta eihän se ole omaisuuden hoitoa, että kerrotaan, mitkä sijoitukseni ovat epäonnistuneet ja samaan hengenvetoon myydään uusia tuotteita tilalle, Veikka tuhahtaa. Meklarin asiantuntijuus ratkaisee Muutama vuosi sitten Gustafsson havahtui ymmärtämään, kuinka suuri merkitys meklarin toiminnalla on hänen osakeomaisuutensa kasvuun ja kehitykseen. Hän siirtyi asiakkaaksi puolueettoman finanssialan asiantuntijayhtiöön, joka vertailee suomalaisia ja kansainvälisiä sijoittamisen, säästämisen, varainhoidon ja vakuuttamisen palveluntarjoajia ja tuotteita asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Yhtiö toimii myös asiakkaan riippumattomana asiantuntijana ja edunvalvojana kaikkiin finanssimarkkinoiden palveluntarjoajiin nähden. Halusin tietää, millaiset sijoituskohteet sopivat parhaiten juuri minulle ja kaipasin sille myös perusteluja. Usein tuntuu, että meille piensijoittajille myydään tuotteita, joita edes myyjä ei tunne, asiakkaasta puhumattakaan. Ja vaikka sijoitukset menisivät kuinka metsään, niin pankkia ei vaihdeta, koska isoisäkin on ollut saman pankin asiakas. Hän ottaa esimerkiksi sijoitusvakuutukset ja kansainväliset rahastot. Markkinoilla toimivien vakuutusyhtiöiden intressi ei ole myydä sijoitusvakuutuksia, jos asiakas ei ymmärrä niitä kysyä. Myös kehittyville markkinoille sijoittaminen kotimaisten rahastojen kautta on liki pitäen turhaa. Jos haluaa sijoittaa Brasiliaan, niin paras asiantuntijuus löytyy varmasti Brasiliasta. Varmuus ennen kaikkea Gustafssonin mukaan vuorilla pätee sääntö, että sitä mitä ei ole varmistettu, ei ole olemassa. Samanlaista varmuutta ja riskienhallintaa hän edellyttää myös osakesijoittamiselta. Tämän talouskriisin aikana sijoitusteni arvo ei ole pudonnut yhtä paljon kuin indeksit, joten voin sanoa, että neuvonantajani ovat onnistuneet hyvin. Kun riskit on minimoitu, varallisuuden kasvulta ei voi välttyä. TARU SCHRODERUS

6 6 ilmoitusliite TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKoisJULKAISU ajassa 2vinkki ennakoi muutokset uutisia lyhyesti kuva: shutterstock Kurssit kannattaa varmistaa ajoissa Useimmiten kurssitappiot syntyvät sen vuoksi, että riskiä ei ole tunnistettu riittävän ajoissa. Jos valuuttakurssiongelma todetaan vasta kun ulkomaan valuutan määräinen lasku lankeaa maksettavaksi tai vientituloa ollaan vaihtamassa euroiksi, ollaan myöhässä vaihtokurssin varmistamisen suhteen, sanoo Janne Sumusalo Danske Marketsista. valuuttariskit helsinki Tärkeintä on ensin selvittää kurssiriskin syntymekanismi ja onko riskiä mahdollista siirtää toisaalle jo ennen kuin se syntyy, opastaa Sumusalo. Tämä on mahdollista hintaklausuuleilla ja muilla sopimusteknisillä menetelmillä tai vastakkaisten valuuttavirtojen kohdentamisella. Sumusalon mukaan yritykset, jotka etsivät optimaalista hetkeä suojautua, ovat säännönmukaisesti suojausasteeltaan alhaisemmalla tasolla verrattuna yrityksiin, joilla suojaus toteutetaan automaattisesti heti riskin syntyhetkellä. Näkemyksen otto kurssien suhteen tulee toteuttaa instrumenttivalinnalla, ei suojausasteella spekuloimalla, Sumusalo sanoo. Valuuttaoptioista rakennetut suojat ovat yleistyneet kautta linjan. Sumusalo kertoo, että yksi tyypillisimmistä tämän kaltaisista suojarakenteista on lisähyötyrakenne, jolla saadaan täysi suoja kurssin huonontumista vastaan. Jos taas kurssi paranee, siitä hyödytään 50%. Tällä tavoin yritys pääsee eroon pääomaa sitovasta riskistä, mutta ei luovu mahdollisuudestaan myyntikatteen parantamiseen. Päävaluuttojen liike maltillista Euron ja dollarin väliset vaihtelut ovat pysyneet maltillisina. Sen sijaan esimerkiksi Ruotsin kruunu on vahvistunut viidenneksen euroon nähden vuoden 2009 alusta. Venäjän ruplan arvo taas on checklist Kuinka suuri osa liiketoiminnasta pohjautuu ulkomaan kauppaan? Onko yrityksen taseessa valuuttamääräisiä eriä? Kuinka suuri vaikutus kurssimuutoksella on käyttökatteeseen? Pystytäänkö yrityksen kassavirtoja ja tulosta ennakoimaan millä valuuttakurssien tasolla tahansa? Tunteeko jokainen osasto toimiensa riskivaikutukset? Missä ajassa tieto valuuttariskiin vaikuttavasta liiketoimesta välittyy riskistä vastaavalle noin 50 prosenttia heikompi kuin 2000-luvun alussa. Ruplan kehitys heijastanee sijoittajien kokemaa suurta epävarmuutta Venäjän poliittista järjestelmää sekä talouspolitiikan sisältöä kohtaan, Teknologiateollisuus ry:n pääekonomisti Jukka Palokangas sanoo. Viimeiset vuodet ovat olleet poikkeuksellisia euroalueen kriisin käänteiden liikuttaessa valuuttakursseja. Tästä syystä markkinamuutokset ovat tuntuneet suurilta, hallitsemattomilta ja vaikeasti ennakoitavilta. Totuus on kuitenkin se, että kurssiliikkeitä on aina ollut mahdoton ennustaa. Jo pelkästään henkilölle / yksikölle? Onko valuuttakurssien muutoksista ollut ongelmia? Vastaako suojaushorisontti yrityksen lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteita? Mikä on suojaamisen tavoite, varmistaa kassavirta, mahdollistaa tuloksen ennustettavuutta vai varmistaa kilpailukyky? Suojausaste on määritelty, mutta onko kurssiin sitoutumisen astetta mietitty? Onko yrityksellä valuuttariskienhallintapolitiikkaa ja koska se on laadittu? Suojataanko riskit heti kun ne syntyvät? Tarvitaanko suojalle joustavuutta sitoutumisen sijaan? kuva: shutterstock Jukka Palokangas Pääekonomisti Teknologiateollisuus ry Kuva: Teknologiateollisuus ry kurssiliikkeiden suunta on aina ollut ennustettavissa vain 50% varmuudella, Sumusalo muistuttaa. Hän lisää, että epävarmoina aikoina suojausasteet on syytä pitää korkealla, mutta kursseihin sitoutumisen aste kannattaa pitää mahdollisimman alhaisena. Euroalueen kriisi on itse asiassa heikentänyt euron arvoa vain maltillisesti, kun verrataan euron arvoa suhteessa muihin päävaluuttoihin vuodesta 1999 tähän päivään, Palokangas sanoo. Palosaari uskoo, että epävarmuus taloudessa jatkuu vielä pitkään. USAssa on nähty viime aikoina merkkejä hieman paremmasta kehityksestä, mutta silti talouden toimeliaisuus on sielläkin edelleen vaatimatonta. Euron kurssikehityksessä suhteessa dollariin ja puntaan ei siten ole odotettavissa ainakaan nopeita käänteitä suuntaan tai toiseen. Sen sijaan Ruotsin kruunun ja Venäjän ruplan vaihtelut voivat olla nopeitakin. Euron kurssikehityksen ratkaisee jatkossa hyvin pitkälti se, miten Kreikan ja lähinnä muun eteläisen Euroopan epävarmuudet kyetään hallitsemaan. Vesa lahtinen Kulta on edelleen hyvä sijoitus Kulta tunnetaan kautta historian hyvänä sijoituskohteena talouden vaikeina aikoina. Jos taloudessa on vaikeat ajat, on kulta erittäin hyvä sijoitus, Meelis Atonen, Viron talousministeri vuosina , kertoo. Nykyään Atonen on mukana kultakaupankäynnissä. Kullan viimeaikaista hinnannousua selittää se, että valtiot ovat investoineet kultaan pitkäjänteisesti valuuttakriisin aikana. Kullan osuus Suomen valuuttavarannosta on noussut noin 23 prosenttiin. Suomen kultavarannot ovat edelleen alhaisella tasolla euroalueen yli 60 prosentin keskiarvoon verrattuna. Esimerkiksi talousveturi Saksan kultavarannot ovat 73 prosenttia valuuttavarannosta. Suurien sijoittajien kiinnostus on näkynyt suoraan kullan hinnassa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana kullan hinta on noussut voimakkaasti. Euroissa katsottuna kullan hinta on noussut keskimäärin noin 15 % vuodessa (dollareissa 19 %). Tämä kullan hinnan nousu heijastaa paperirahan arvon alentumista, Atonen sanoo. Kullan määrä maailmassa on lisääntynyt vuoden 2008 lopusta tähän päivään neljä prosenttia, samaan aikaan kun sen hinta on yli kaksinkertaistunut. Kullan hinta oli korkeimmalla tasollaan syyskuussa 2011, jolloin unssista maksettiin 1900 dollaria. Helmikuuun loppuun 2012 mennessä kullan arvossa on tapahtunut pieni notkahdus 1750 dollariin unssilta. Johdonmukainen positiivinen hinnankehitys on tehnyt kullasta paitsi valuuttariskienhallinnan työkalun, myös houkuttelevan rikastumiskeinon. Sanotaan, että kaikki hyvä loppuu aikanaan, ja mitä suuremmat tuotot, sitä suurempi riski. Missä on kultasijoitusten suurin riski? Kullan suurin riski minun mielestäni on, että hallitukset eivät jossain vaiheessa lupaa enää sijoittaa kultaan. Viisi vuotta sitten alkanut talouskriisi ei kuitenkaan ole vielä ohi. Velkakriisin loppuun asti suosittelen kultaa hyväksi sijoituskohteeksi. Rahan arvo jatkaa laskuaan ja sitä vastaan on suojauduttava, Atonen neuvoo. Vesa lahtinen

7 INSPIRAATIO TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU Parempaa potilasturvallisuutta 3VINKKI TOIMIVA SUUNNITTELU ILMOITUSLIITE 7 Arkkitehtuurisuunnittelulla Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (PHSOTEY) tuottaa erikoissairaanhoito-, sosiaali- ja perusterveydenhuolto- sekä ympäristöterveydenhuoltopalveluita Lahden ja sen ympäristökuntien yli asukkaalle. PHSOTEY varmistaa kilpailukykyään panostamalla hyvään laatuun ja nopeaan palveluiden saantiin sen työntekijän voimin. Petri Pekkala Tietojärjestelmäjohtaja PHSOTEY Kuva: PHSOTEY TURVALLINEN HOITO. PHSOTEY:n tietoturvallisuus koskee niin tietosuojaa kuin käyttöjärjestelmiäkin. KUVAT: HANNU SALOKOSKI Sähköistä terveydenhuoltoa PHSOTEY:n tietoturvallisuuden olennainen osa on potilastietojen yksityisyyden turvaaminen sekä tietojärjestelmien käytettävyyden varmistaminen. Hoito- ja operointiohjeet sekä potilaskertomukset kulkevat sähköisessä muodossa potilaan hoitopisteeltä toiselle. Hoitoprosessiin osallistuvia järjestelmiä ja tietoteknisiä toimintoja on lukuisia ja niiden keskinäinen kommunointi on kyettävä takaamaan. Monijärjestelmäympäristön hallittu kehittäminen vaatii suunnitelmallisuutta ja kokonaisuuden hahmotuskykyä, toteaa PHSOTEY:n tietojärjestelmäjohtaja Petri Pekkala. Varsinkin suuressa organisaatiossa on vaarana, että rinnakkaiset ICT-kehitysprojektit eivät ole keskitetysti johdettuja, jolloin aikaa, resursseja ja rahaa kulutetaan turhaan. PHSOTEY päätti luoda sen operatiivisesta toiminnasta johdetun arkkitehtuurisuunnitelman, joka kuvastaa ICT-ympäristön perusteltua tavoitetilaa. Suunnitelman tuli olla toteutettavissa vaiheittain ja osakokonaisuuksittain, jotta hallittu ja kustannustehokas eteneminen voitiin varmistaa. Oli helppoa lähteä vanhan tutun kumppanin kanssa yhteistyöhön, kertoo Pekkala. Suunnittelutyön vaiheistus Työ aloitettiin esiselvityksellä. Tämä on normaali tapamme toimia, jotta työkokonaisuus voidaan varmuudella hahmottaa ja itse suunnittelutyö voi edetä tehokkaasti sekä rönsyilemättä, palveluntarjoajan Ymonin operatiivinen johtaja, Pasi Yliluoma valottaa. Esiselvitys määritteli raamit itse suunnitteluvaiheelle, joka aloitettiin selvittämällä potilaan hoito- ja palveluprosessi kaikkine variaatioineen. Tästä saatiin tunnistettua kriittiset tietojärjestelmätoiminnallisuudet sekä eri järjestelmien roolit. Näillä pohjatiedoilla voitiin määritellä arkkitehtuuri, joka kuvaa ICT-ympäristön tavoitetilan ja rakenteen sekä toimii PHSOTEY:n sisäisesti hyväksymänä kehitysohjelmana. Määräajoin tai suurempien muutosten yhteydessä arkkitehtuuria päivitetään. Olemme jo toteuttamassa arkkitehtuurin mukaisia osakokonaisuuksia. Kehityshankkeiden edistäminen on nyt keskitettyä ja kaikkien ymmärrettävissä, Yliluoma summaa. MEDIAPLANETIN TOIMITUS Sampo Pankki Oyj, Huippusuoritusten takana on tiimi, jonka jokainen jäsen on oman alansa huippu Team is Money FINANSSIKESKUS Sampo Pankin Finanssikeskuksessa yritystäsi palvelee asiantuntijatiimi, jonka tehtävä on selkeä: auttaa yri tys täsi menestymään. Varautumalla finanssi riskeihin ja hyödyntämällä markkinoiden toimintaa taitavasti yritys voi saavuttaa selkeitä kilpailuetuja. Riskienhallinnan asiantuntijamme auttaa riskien tun nis tamisessa ja auttaa löytämään yrityk sellesi sopivimmat ratkaisut niiden hallintaan. Yrityksesi taloutta ajatellen,

8 8 ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU AMMATILLINEN NÄKÖKULMA Erka Koivunen On käynyt ilmeiseksi, että olemme CERT-FI:ssä hoitaneet vuosikausien ajan oireita samalla, kun kelmit ovat jatkaneet määrätietoisesti ja tahallisesti toimintaansa. KUVA: VIESTINTÄVIRASTO IRASTO CERT-FI-yksikön päällikkö Viestintävirasto NÄKÖKULMIA TIETOTURVAAN Vladimir, mitä minä nyt teen? Yksi internetin taparikollinen on pantu ainakin hetkeksi syrjään. Viime marraskuussa Viron poliisi ja rajavartiolaitos pidättivät Vladimir Tsastsinin ja viisi hänen yhteistyökumppaniaan. FBI:n johtamassa tutkinnassa herroja epäillään niinkin absurdin kuuloisesta tempauksesta kuin miljoonien mainosklikkausten varastamisesta viimeisen viiden vuoden aikana. Arvattavasti pelkillä klikkauksilla ei vielä joudu monikansallisen agenttilauman tähtäimeen. Vladimir onkin vuosien varrella aiheuttanut harmaita hiuksia ympäri maailmaa lukuisilla suomalaistenkin tietoturvaa vaarantavilla tempuilla. Ensimmäisen kerran kuulin hänestä jo vuonna Pitkäjänteistä toimintaa Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n mukaan Tsastsin kumppaneineen laati haittaohjelman, levitti sen miljooniin tietokoneisiin ympäri maailman ja kaappasi käyttäjien tietoliikennettä omiin tarkoituksiinsa. Laiton toiminta oli alkanut vuonna 2007 ja oli ilmeisesti jatkunut pidätyshetkeen asti. Vaikka emme sitä aina tienneet, olemme CERT-FI:ssä olleet siivoamassa Vladimirin sotkuja jo vuodesta 2005 lähtien. Varhain keskiviikkoaamuna joku julkaisi internetissä kolmirivisen viestin, jossa varoitettiin haittaohjelman lataavasta linkistä. Harvinaisen tarttuva haittaohjelma tunkeutui jopa päivitettyyn Windows-tietokoneeseen, niin sanottu nollapäivä siis. Haittaohjelmalinkki viittasi tartolaisen Esthost-nimisen yrityksen omistamaan verkkotunnukseen, jonka oli rekisteröinyt muuan Vladimir Tsastsin aiemmin samana vuonna. Nimet eivät tuolloin soittaneet kelloa. Laitoimme ne kuitenkin korvan taakse. Uuvuttava urakka Seuranneiden parin viikon ajan kansainvälinen tietoturvayhteisö paiski töitä vuorotta selvittääkseen haavoittuvuuden yksityiskohdat ja saadakseen listittyä sieltä täältä esiin nousevia haittaohjelman jakelupalvelimia. Itselläni olisi tosin ollut parempaakin tekemistä: lauantaina odotti loma ja lento Pariisiin uutta vuotta vastaanottamaan. Olin aloittanut työt CERT-FI:ssä vasta puolitoista kuukautta aikaisemmin ja olin jo nyt loman tarpeessa. Menisipä tämä nopeasti ohi, ajattelin. Ei mennyt. Soittelin lomamatkaltani päivystäjällemme ja tiedustelin jutun etenemisestä. Muutaman päivän jälkeen univajeen jo kuuli: kolmella mantereella työskentelevien kollegojemme kanssa yhteistyötä lähes tauotta tehneellä päivystäjällämme oli jo vaikeuksia lausua konsonantteja. Nyttemmin niputan Esthostin samaan rimpsuun kuin Atrivo, Intercage, Rove Digital, Cernel, Internet Path, Carrier Net, Estdomain, McColo, Russian Business Networks, UkrTeleGroup, Inhoster, Hostfresh ja Real Host. Kutsumme niitä pahisoperaattoreiksi, koska niiden tehtävänä näyttäisi olevan vakaan tietoliikenneyhteyden ja laillisen kulissin tarjoaminen tietoverkkorikollisille. Syy oireiden takana On käynyt ilmeiseksi, että olemme CERT-FI:ssä hoitaneet vuosikausien ajan oireita samalla, kun kelmit ovat jatkaneet määrätietoisesti ja tahallisesti toimintaansa. Tämä osoittaa konkreettisella tavalla, että tietoturvaloukkausten ensivasteen tarjoaminen ei yksinään riitä. Rikolliset täytyy myös saada kiinni. Otteet ovatkin kovenemassa myös edustamallamme valkohatturintamalla. Microsoft on ottanut aktiivisen roolin bottiverkkojahdissa kaappaamalla niitä rikollisilta. Muutama vuosi sitten TeliaSonera savusti pahisoperaattorin Latviasta ja nyt FBI pisti kokonaisen kelmikoplan rautoihin. Jokaisen pidätyksen ja pahisoperaattorin irtikytkemisen jälkeen internetistä on tullut hieman turvallisempi paikka. Jokohan tässä helpottaisi niin, että uskaltaisin lähteä taas Pariisiin? osaava luotettava laadukas - Turvallisen tietoverkon takaaja - Vantaa Äyritie 8 D Vantaa +358 (0) Kajaani Tehdaskatu 15 P Kajaani +358 (0) Ymon tietoverkkojen asiantuntija Ymon suunnittelee, toteuttaa ja ylläpitää asiakkaan tietoverkkoa Olemme osaava kumppanisi tietoturvallisten verkkojen suunnitteluun ja niiden toteutukseen. Laiteratkaisumme yhdessä kattavan ylläpidon kanssa tarjoavat räätälöidyn paketin, olipa haasteenasi lokienhallinnan toteutus tai tietoverkon nykyaikaistaminen. Asiakkaat luottavat Ymoniin Asiakastyytyväisyystutkimusten mukaan Ymon on asiakkailleen luotettava, laadukas ja osaava kumppani. Tyytyväisiä asiakkaita mm. A-Katsastus, Kainuun Voima Oy, Veikkaus, Sanoma Data, Renforsin Ranta ja PHSOTEY.

Viennin rahoitusjärjestelyt /Team Finland - Valuuttasaatavien turvaaminen 14.4.2016

Viennin rahoitusjärjestelyt /Team Finland - Valuuttasaatavien turvaaminen 14.4.2016 Viennin rahoitusjärjestelyt /Team Finland - Valuuttasaatavien turvaaminen 14.4.2016 OP Markets Johdannais- ja valuuttamyynti Jukka Rajavaara 040 526 6342 Jukka.rajavaara@op.fi Markets Agenda 1. Asiakkaiden

Lisätiedot

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA Petri Kairinen, CEO (twitter: @kairinen) Pörssin Avoimet Ovet 1.9.2015 1.9.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 1.9.2015 Nixu 2015 2 DIGITAALINEN YHTEISKUNTA

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä?

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja . Ranskan edellinen presidentti Nicolas Sarkozy on julistanut eurokriisin voitetuksi jo 2012

Lisätiedot

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja Himmeneekö kullan kiilto? Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja Mikä on nykyinen maailmantalouden terveys? Lopulta taivaalta sataa euroja EKP on luvannut

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

Venäjän osakemarkkinoiden näkymät vuodelle 2012

Venäjän osakemarkkinoiden näkymät vuodelle 2012 Venäjän osakemarkkinoiden näkymät vuodelle 2012 Petri Pöllänen salkunhoitaja Sijoitus Invest 16.11.2011 UB konserni Perustettu vuonna 1986 Kotimainen, pankkiryhmistä riippumaton avainhenkilöiden omistama

Lisätiedot

Toimittajan johtaminen projektissa. Esko Hannula Annikki Parviainen 22.11.2012

Toimittajan johtaminen projektissa. Esko Hannula Annikki Parviainen 22.11.2012 Toimittajan johtaminen projektissa Esko Hannula Annikki Parviainen 22.11.2012 Olemme laadunvarmistuksen edelläkävijä Suomen johtava ICTlaadunvarmistuksen palveluyritys Riippumaton ja puolueeton asiakkaan

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito 3.9.2016 Sisältö Metsä sijoituskohteena: hyvät puolet ja riskit Eri sijoitusvaihtoehdot ja niiden pääpiirteet

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA Sosiaalinen media on tärkeä ja keskeinen väline ihmisten ja organisaatioiden välisessä kanssa

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

TOTUUS TALOUDESTASI TERHI MAJASALMI

TOTUUS TALOUDESTASI TERHI MAJASALMI TOTUUS TALOUDESTASI TERHI MAJASALMI TALENTUM HELSINKI 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Terhi Majasalmi ISBN: 978-952-14-1884-6 ISBN:978-952-14-1883-9 Ulkoasu: Lapine Oy Paino: BALTO print 2012

Lisätiedot

Suorin reitti Virtu-palveluihin

Suorin reitti Virtu-palveluihin Suorin reitti Virtu-palveluihin Haka- ja Virtu-seminaari 9.2.2011 Hannu Kasanen, Secproof Finland Secproof Finland Noin 15 hengen konsultointi- ja asiantuntijapalveluita tarjoava yritys Perustettu vuonna

Lisätiedot

Hajauttamisen perusteet

Hajauttamisen perusteet Hajauttamisen perusteet Tervetuloa webinaariin! Tavoitteena on, että opit hajauttamisen perusteet. On kuitenkin hyvä muistaa, että on olemassa muitakin huomioonotettavia yksityiskohtia, joita valistuneen

Lisätiedot

TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA

TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA Kuopion Salaatti Oy valmistaa maistuvia tuotteita vain parhaista raaka-aineista Kuopion Salaatti Oy on valmiiden kolmioleipien, patonkien ja salaattien sekä palvelutiskituotteiden

Lisätiedot

Yrittämisen riskit. Sähköurakoitsijapäivät 18.-20.4.2012, Hyvinkää Kari Björklöv, Fennia

Yrittämisen riskit. Sähköurakoitsijapäivät 18.-20.4.2012, Hyvinkää Kari Björklöv, Fennia Yrittämisen riskit Sähköurakoitsijapäivät 18.-20.4.2012, Hyvinkää Kari Björklöv, Fennia Vältetty riski parempi kuin korvattu riski! - raha ei korvaa kaikkea esim. ihmishenkeä Maine on yrityksen arvokkain

Lisätiedot

Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi

Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi M I K Ä O N TÄ R K E Ä Ä, KUN TO I M I N N A N M U U TO S V I E DÄ Ä N L Ä P I J O H TA M I S E N J A H E N K I LÖ S TÖ N O S A A M I S E N N Ä KÖ KU L M A

Lisätiedot

Kultaan sijoittamisen pääperiaatteet

Kultaan sijoittamisen pääperiaatteet Kultaan sijoittamisen pääperiaatteet Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja . Ranskan edellinen presidentti Nicolas Sarkozy on julistanut eurokriisin voitetuksi jo 2012 Sarkozyn mielestä

Lisätiedot

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Tomi-Pekka Juha, Sector Manager, GS1 Finland Oy 08.10.2015 Sisältö GS1 Finland GS1 ja verkkokauppa GS1 järjestelmä

Lisätiedot

Asiakaspalvelu- ja myyntisuoritusten arviointi

Asiakaspalvelu- ja myyntisuoritusten arviointi ASIAKASPALVELUSUORITUSTEN ANALYSOINTI Asiakaspalvelu- ja myyntisuoritusten arviointi Seuraavan, alla olevan helpon työkalun avulla voit itse nopeasti arvioida myynnissä ja asiakaspalvelussa työskentelevien

Lisätiedot

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin Pörssinoteerattu rahasto eli ETF (Exchange-Traded Fund) on rahasto, jolla voidaan käydä kauppaa pörssissä. ETF:ien avulla yksityissijoittajalla on mahdollisuus sijoittaa

Lisätiedot

Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla Nestori Syynimaa Sovelto Oyj

Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla Nestori Syynimaa Sovelto Oyj Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla 28.10.2016 Nestori Syynimaa Sovelto Oyj 1 Puhujasta Seniori-konsultti Nestori Syynimaa SAFe, Scrum, Lean IT, ITIL, kokonaisarkkitehtuuri,.. PhD

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Suomalaista sotea rakentamassa Lapin sairaanhoitopiiri Rovaniemi KTT, dos. Mikko Luoma 19.5.2016 Kuka? Mikko

Lisätiedot

Valtion velanhallinnasta

Valtion velanhallinnasta Valtiokonttori 1 (6) Valtion velanhallinnasta Aika klo 10.00 Paikka Eduskunta, Verojaosto 1 Yleistä Valtiokonttori vastaa valtion velanhallintaan liittyvistä käytännön toimista. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Älä tee näin x 10... Fisher nyt... Helsingin kovimmat kasvajat... Osinkoaristokraatteja New Yorkista... Kasvu ja Gordonin kaava... Burton G.

Älä tee näin x 10... Fisher nyt... Helsingin kovimmat kasvajat... Osinkoaristokraatteja New Yorkista... Kasvu ja Gordonin kaava... Burton G. Sisältö Esipuhe... Alkusanat... Benjamin Graham Osta halvalla!... Omaperäisyydellä tuottoihin... Sijoittaminen vastaan spekulaatio... Defensiivinen sijoittaja... Tarmokas sijoittaja... Suhteellisen epäsuositut

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI 2015 1 SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS Sisällysluettelo 1 YHTEENVETO... 2 2 JOHDANTO... 2 2.1 Tutkimuksen tavoite... 2 2.2 Tutkimuksen toteutus... 2 3 KUVAUS SUOMEN SIJOITUSRAHASTOMARKKINOISTA...

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI

TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI TALENTUM HELSINKI 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Juha-Pekka Kallunki Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi ja taitto: Lapine Oy ISBN 978-952-14-2195-2

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Ku K lt u aan sijoit lt t aan sijoit a t misen a t perus o t tuu t d t e Meelis At A onen t Tavex OY

Ku K lt u aan sijoit lt t aan sijoit a t misen a t perus o t tuu t d t e Meelis At A onen t Tavex OY Kultaan sijoittamisen perustotuudet t t Meelis Atonen Meelis Atonen Tavex OY Miksi sijoittaa kultaan? Käytä erilaisia instrumentteja sijoitusriskien hajauttamiseen Kulta auttaa säilyttämään rahan arvon

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN www.gotowebinar.com TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN Webinaari 31.1.2017 Corporate Spirit Oy, Annukka Väisänen ja Esko Piekkari ENGAGING PEOPLE FOR SUCCESS MIKSI TÄMÄ TEEMA? Perinteisesti organisaatioissa

Lisätiedot

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006 Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 Arvopaperien omistaminen 2006 ( suomalaisista talouksista) (kohderyhmä 18-69 vuotiaat yks.hlöt) (n=1002) Omistaa arvopapereita

Lisätiedot

Toimitusketjun riskienhallinta konsernissa

Toimitusketjun riskienhallinta konsernissa Oy Lappeenrannan teknillinen yliopisto..0 Toimitusketjun riskienhallinta konsernissa Tapani Toppi, Espoo www.marsh.fi Mistä mielenkiintoa toimitusketjun riskienhallintaan? Hyvät syyt työn tekemiseen Sopiva

Lisätiedot

Ohjausryhmän six-pack

Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän rooli ja vastuu projektien seurannassa? Mitä ohjausryhmän tulisi tehdä ja mitä sen ei tulisi tehdä? Ohjausryhmän merkitys projektin onnistumiseen? Projektipäivät 2016

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon suunta 2011 kyselytutkimuksen tulokset. Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto 1.4.2011

Perusterveydenhuollon suunta 2011 kyselytutkimuksen tulokset. Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto 1.4.2011 Perusterveydenhuollon suunta 0 kyselytutkimuksen tulokset Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto..0 Johdanto Perusterveysbarometri 0 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto ovat toteuttaneet

Lisätiedot

Osakkeen arvonmääritys. Onnistunut sijoituspäätös

Osakkeen arvonmääritys. Onnistunut sijoituspäätös Osakkeen arvonmääritys Onnistunut sijoituspäätös Teos pohjautuu osittain aiemmin useana painoksena nimillä Yrityksen arvonmääritys ja Uusi yrityksen arvonmääritys ilmestyneeseen teokseen. Copyright 2012

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Verkkoratkaisujen tarjoaminen pk-yrityksille muistuttaa hieman

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

Johtamisen kehitysloikka

Johtamisen kehitysloikka Johtamisen kehitysloikka Mikä? VIA Leadership in Action -kehitysohjelma keskittyy oman vastuualueen kehittämiseen operatiivisesta ja strategisesta näkökulmasta. Ihmisten johtamisen haasteisiin vastaaminen

Lisätiedot

Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista?

Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista? Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista? Jakob Donner-Amnell Metsäalan tulevaisuusfoorumi Globalisaatiokehityksen tempoilevuus suuri Yritykset ja julkinen valta panostavat

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003 Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 23 Liiketoiminnan fokus 23 Kannattavuus Taseen ja maksuvalmiuden vahvistaminen Kohdennetut yritysostot (lähipalvelut, markkina-asema, teknologia tietotaito) Global Network

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta Olli E. Juvonen Talentum Helsinki 2009 Talentum Media Oy ja Olli E. Juvonen ISBN 978-952-14-1446-6 Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi

Lisätiedot

Oriola KD Oyj Tammi kesäkuu 2011. Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 4.8.2011

Oriola KD Oyj Tammi kesäkuu 2011. Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 4.8.2011 Oriola KD Oyj Tammi kesäkuu 2011 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 4.8.2011 Avainlukuja tammi kesäkuu 2011 1 6/11 1 6/10 Muutos % Q2/11 Q2/10 Muutos % Liikevaihto, Me 1066 903 18 % 536 487 10 % Liiketulos,

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUT TARJOUS

ASIANTUNTIJAPALVELUT TARJOUS ASIANTUNTIJAPALVELUT Meillä on monipuolinen kokemus eri toimialojen riskienhallinnan ja turvallisuustoiminnan kehittämisprojekteista. Uskomme, että vain toimintaa jatkuvasti kehittämällä voi parantaa riskienhallintaa

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Hyvä laatu Laboratorion menestystekijät Laboratorion hyvä laatu perustuu asiakkaiden tarpeiden

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Rahoituksen näkökulmaa

Rahoituksen näkökulmaa Rahoituksen näkökulmaa Sukupolvenvaihdos investointi tulevaisuuteen Kuopio, Puijon Maja Arto Piipponen, 13.10.2016 Mihin pankki kiinnittää huomiota investointeja rahoitettaessa? Kannattavuus Vakavaraisuus

Lisätiedot

ADMINETIN ASIAKASTUKI. Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin

ADMINETIN ASIAKASTUKI. Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin ADMINETIN ASIAKASTUKI Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin SISÄLTÖ ASIAKASTUEN ESITTELY 2 TUKIPYYNTÖJEN JÄTTÄMINEN 3 SOITTAMINEN TUKINUMEROON 4 KOLMANSIIN OSAPUOLIIN LIITTYVÄT ASIAT 5 KEHITYSEHDOTUKSET

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Tietoturvapolitiikka

Espoon kaupunki Tietoturvapolitiikka Tietoturvapolitiikan käsittely: Tarkastettu Tietoturvaryhmä 07.01.2016 27.01.2016 Hyväksytty Kaupunginhallitus pp.kk.2016 Tietoturvapolitiikan muutokset: Päiväys / Tekijä Kohta Muutoksen kuvaus 28.01.2016

Lisätiedot

NÄIN SUOMI SÄÄSTÄÄ 2016

NÄIN SUOMI SÄÄSTÄÄ 2016 NÄIN SUOMI SÄÄSTÄÄ 2016 Säästöpankin vuotuinen tutkimus suomalaisten säästämisestä ja sijoittamisesta. Tutkimustulokset julkaistavissa kansainvälisenä Säästäväisyyspäivänä 31.10.2016 klo 9.30 HYVÄÄ KANSAINVÄLISTÄ

Lisätiedot

Markkinakatsaus: - riittävän hyvä

Markkinakatsaus: - riittävän hyvä Markkinakatsaus: - riittävän hyvä Juha Kettinen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2016 Viimeinen vuosi nousujohteista kautta linjan Source: ThomsonReuters 2 Osakkeet yhä 2015 huippujen alapuolella Lähde:ThomsonReuters/Nordea

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Digia lyhyesti 81 M 5,9 M. Pörssiyhtiö NASDAQ Helsinki

Digia lyhyesti 81 M 5,9 M. Pörssiyhtiö NASDAQ Helsinki Ihmiset strategiamuutoksen ytimessä Kohti uudenlaista digiarkea Johtajuuden merkitys uusien asioiden tekemisessä Huippuasiantuntijoiden rooli muutoksessa J.Juppo, 1.11.2016 Digia lyhyesti Kasvava digitaalisiin

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: SUUNTA Laajasalon tiimi (Itäinen perhekeskus, Helsinki) pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI 1) Asiakassuunnitelman

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015 Suomen Pankki Talouden näkymistä Budjettiriihi 1 Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä 2 Kiinan pörssiromahdus heilutellut maailman pörssejä 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 MSCI

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 Johdanto STT Viestintäpalvelut Oy ja ProCom ry tutkivat viestinnän mittaamisen

Lisätiedot

Kaikki irti mahdollisuuksista on kamalan työlästä olla tekemättä mitään. 23.9.2015 Petri Puroaho

Kaikki irti mahdollisuuksista on kamalan työlästä olla tekemättä mitään. 23.9.2015 Petri Puroaho Kaikki irti mahdollisuuksista on kamalan työlästä olla tekemättä mitään 23.9.2015 Petri Puroaho Vates-säätiö, projekti ja välityömarkkinat Vates-säätiö toimii (1993 - ) vammaisten, pitkäaikaissairaiden

Lisätiedot

Joukkorahoitus kokonaan valvonnan ulkopuolella?

Joukkorahoitus kokonaan valvonnan ulkopuolella? Joukkorahoitus kokonaan valvonnan ulkopuolella? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama Joukkorahoitus on laaja käsite Toimintamalli, jolla kerätään varoja yleensä pienempiä summia laajalta joukolta rahoittajia

Lisätiedot

AMO prosessin osallistuneiden näkemys ihanneprosessista

AMO prosessin osallistuneiden näkemys ihanneprosessista AMO prosessin osallistuneiden näkemys ihanneprosessista Ninni Saarinen, Annika Kangas & Heli Saarikoski Oulu 13.-14.3. Metsävarojen käytön laitos, Metsäntutkimuslaitos Q menetelmä Menetelmän idea on tutkia

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Sote-uudistus Kuntien yhtiömuotoisen sote-toiminnan vaikutukset

Sote-uudistus Kuntien yhtiömuotoisen sote-toiminnan vaikutukset Sote-uudistus Kuntien yhtiömuotoisen sote-toiminnan vaikutukset Etunimi Sukunimi Yhtiöittämisestä Yhtiöittämisen tehokkuusvaikutuksia arvioitaessa erotettava toistaan: a) mikä vaikutus taloudelliseen suorituskykyyn

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet eq-konsernin palkitsemisperiaatteet Sisällys eq-konsernin palkitsemisperiaatteet... 3 1. Palkitsemista ohjaavat periaatteet ja tavoitteet... 3 2. Päätöksentekojärjestys... 3 3. Palkitsemisessa noudatettavat

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala -konsernin tilinpäätöstiedote 2011 Hyvä liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä 2011 ja tilauskanta vuoden 2011 lopussa. Koko vuoden 2011 liikevaihto

Lisätiedot

Poliittinen riski Suomessa. Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset

Poliittinen riski Suomessa. Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset Poliittinen riski Suomessa Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset 16.10.2014 Taustaa tutkimuksesta Aula Research Oy toteutti syys-lokakuussa kyselytutkimuksen poliittisesta riskistä Suomessa Tutkimus

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

Sentimentti. Hämeen osakesäästäjien kevätkokous Jarno Lönnqvist

Sentimentti. Hämeen osakesäästäjien kevätkokous Jarno Lönnqvist Sentimentti Hämeen osakesäästäjien kevätkokous Jarno Lönnqvist 14.4.2011 Kaikki tässä esityksessä sekä myös puheessani olevat viittaukset tulevaisuuteen ovat vain lausujan omia mielipiteitä. Viittaukset

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden materiaalin kokonaan työn perustana olevan tiedon pois lukien toimialueen

Lisätiedot

Inflaatio ratkaisee. Viikkokatsaus. Suvi Kosonen

Inflaatio ratkaisee. Viikkokatsaus. Suvi Kosonen Inflaatio ratkaisee Viikkokatsaus Suvi Kosonen 24.2.2014 Euroalueelta inflaatio, jenkkidata heikkoa Tulevaa: Euroalueen inflaatio, rahan määrä ja talouselämän luottamus USA:sta asuntomarkkinadataa, luottamuslukuja,

Lisätiedot

käsikassara? Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Sähkömarkkinapäivä

käsikassara? Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Sähkömarkkinapäivä Kantaverkkoyhtiöstä energiapolitiikan käsikassara? Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Sähkömarkkinapäivä 21.4.2009 2 Kantaverkkoyhtiön tehtävät Voimansiirtojärjestelmän kehittäminen Luotettava

Lisätiedot

Valuuttapalvelut Venäjän-kaupan tukena. Matti Honkanen 6.3.2014

Valuuttapalvelut Venäjän-kaupan tukena. Matti Honkanen 6.3.2014 Valuuttapalvelut Venäjän-kaupan tukena Matti Honkanen 6.3.2014 Valuuttapalvelut Venäjä-kaupan tukena Mitä ruplalle kuuluu? Kilpailuetua oikealla valuutan valinnalla Tunne ja hallitse valuuttariskisi 2

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015. Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015. Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015 Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISTÄ VUONNA 2015 Hyvä sijoitustuotto Hyvä vakavaraisuus Kustannustehokas toiminta Hyvitykset ennätystasolla TyEL-vakuutettujen

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelujen tuottaminen Pekka Järvinen STM Keskeiset asiat Lakisääteinen julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto toteutetaan jatkossakin kunnallisena toimintana

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

Jussi Eerikäinen, 2014

Jussi Eerikäinen, 2014 Ennakointi on kuin shakin peluuta. Pelaajan on ennakoitava vastustajan tulevia siirtoja ja tehtävä valintoja, jotka saattavat muuttua jo seuraavien siirtojen aikana. Tavoitteena, visiona, on vastustajan

Lisätiedot