RiskienHallinta. jätä riskit asiantuntijalle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RiskienHallinta. jätä riskit asiantuntijalle"

Transkriptio

1 ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Lassi Väisänen Teesit riskienhallinnan parhaista käytännöistä Erka Koivunen Vladimir jäi kiinni, miten käy muiden? 2012 suurimmat riskit Allianz kartoitti riskit globaalisti No. 2/ maaliskuu 2012 RiskienHallinta 3 vinkkiä turvalliseen liiketoimintaan jätä riskit asiantuntijalle kuva: gustafssonin arkisto Veikka Gustafsson: Halusin tietää, millaiset sijoituskohteet sopivat parhaiten juuri minulle ja kaipasin sille myös perusteluja.

2 2 ilmoitusliite TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKoisJULKAISU haasteita Lassi Väisäsen teesit riskienhallinnan parhaista käytännöistä summaavat alan keskeiset haasteet. Järkeviä päätöksiä ja ennakointia Yksinkertaista ja ymmärrettävää 1 Nykyaikainen riskienhallinta ei ole salatiedettä vaan siinä tarkastellaan asioita ja ilmiöitä eri näkökulmista, erilaisin kriteerein. Tavoitteena on saada aikaan kokonaisvaltainen arvio siitä, mitkä ilmiöt ja kehitystrendit voivat vaikuttaa yrityksen kannalta oleellisiin tavoitteisiin lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Yrityksen kannalta osa riskeistä ja epävarmuuksista liittyy liiketoiminnan ja talouden tavoitteisiin, osa taas liittyy selkeästi vaatimusten mukaisuuteen eli miten yritys täyttää sille muiden tai yrityksen itsensä itselleen asettamat vaatimukset esim. sopimukset, lait, omat politiikat, ohjeet, laatuvaatimukset ja niin edelleen. Vaatimusten mukaisuutta voidaan verrata vaikkapa sotilaalliseen kuriin, jonka tulee säilyä tilanteesta ja hyökkäyssuunnasta riippumatta: käännöksen vasempaan tulee toimia aina samalla tavalla. Toiminnalliset tavoitteet ja strategiat voivat muuttua tilanteen ja hyökkäyssuunnan muuttuessa. Tällöin edellä mainittuihin tavoitteisiin liittyvät riskit ja epävarmuudet vaihtuvat ulkoisten olosuhteiden ja käytettävien resurssien varantojen muuttuessa. Tunne toimintaympäristösi Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset koskettavat 2 pääsääntöisesti riskejä, jotka voidaan liittää erilaisiin esimerkiksi tuloskortissa ja strategiassa. määriteltyihin tavoitteisiin. Heikkojen signaalien tunnistaminen on oleellista tulevaisuuden ongelmien arvioinnissa, jolloin voidaan todeta esimerkiksi jo juhannuksena, mitä päätöksi tulee tehdä, ettei jouluna olla ongelmissa. Tällöin riskienhallinta tällä tavoin toteutettuna tuottaa käyttäjälleen merkittävää lisäarvoa. Riskien hallinnan sokea toteuttaminen, minkä tahansa mallin tai teorian pohjalta ei tuota tulosta. Syntyy enemmän lämpöä kuin valoa. On tunnistettava liiketoiminnan kannalta oleelliset osa-alueet ja niille asetetut vaatimusten mukaisuuden ja toiminnan kannalta oleellisimmat tavoitteet, joissa epäonnistuminen on kohtalokasta. Lassi Väisänen toiminnanjohtaja, Suomen Riskienhallintayhdistys ry Kuva: Väisäsen arkisto Nykyaikainen riskienhallinta ei ole salatiedettä vaan siinä tarkastellaan asioita ja ilmiöitä eri näkökulmista, erilaisin kriteerein. Sitouta johto ja henkilöstö positiivisesti Johdon rooli on tärkeää. Haasteena on usein se, että johto 3 voi nähdä riskienhallinnan erilaisena kokonaisuutena, kuin riskienhallinnan osaajat. Tavoitteena on löytää keinot, miten saadaan johdon ja riskienhallinnan keskustelu koskemaan myös strategisten vaihtoehtojen vertailua ja niihin liittyviä epävarmuuksia. Riskienhallinnan kannalta on oleellista, että organisaatioissa saadaan riskienhallinnalle prosessin omistajan status ja joukkoon saadaan merkittävästi mukaan myös liiketoiminnan suunnittelun ja talouden ammattilaisia, jotka voivat pukea osaa riskienhallintaa vielä enemmän strategisen suunnittelun jne. suuntaan ja muotoon, jota johto osaltaan ymmärtää paremmin. Älä tee itse analyysejä ohjaa, teetä ja valvo Prosessin ohjaaminen tullee 4 olla riskienhallinnan tehtävä, ei analyysien tekeminen. Tarjoa mallit ja työkalut, edesauta niiden käyttöä. Laadi lyhyet selkokieliset ohjeet. Selkokielisyys tulee alkaa jo riskienhallinnan politiikasta tai kuten ISO julkilausumasta. Riskit tulee tarvittaessa määritellä siten, että vastaajat osaavat helposti tarkastelukulmasta riippuen oivaltaa, mitä riskejä tulisi tässä miettiä. Riskien prosessointi on matriisityöskentelyä. Mitä lähempänä ollaan toiminnallisia, strategisia asioita, sitä enemmän asiat liittyvät toisiinsa. suosittelemme sivu 8 Erka Koivunen CERT-FI-yksikön päällikkö Viestintävirasto Jokaisen pidätyksen ja pahisoperaattorin irtikytkemisen jälkeen internetistä on tullut hieman turvallisempi paikka. Tehokas työväline s BIA-analyysillä voidaan selvittää yrityksen toimitusketjussa esiintyvät riippuvuudet ja keskeytysriskit. Vuorikiipeilijän arjessa s Veikka Gustafsson jättää vakuutusten kilpailuttamisen ja osakesijoittamisen asiantuntijoille. Autamme lukijoitamme onnistumaan! riskienhallinta nro 2, maaliskuu 2012 Projektipäällikkö: Tero Kivinen Puhelin: Jaetaan Kauppalehden liitteenä Julkaisija: Suomi Mediaplanet Oy Erottajankatu 7 a, Helsinki Maajohtaja: Heidi Rundt Layout: Jouna Stern Business Development Manager: Heidi Rundt Mediaplanetin liikeidea on luoda yhteistyökumppaneilleen uusia asiakkaita. Konseptimme perustuu korkealaatuiseen toimitukselliseen sisältöön, joka saa lukijamme toimimaan. Riskit maailmalla Vakuutusyhtiö Allianzin vuodenvaihteessa toteuttamassa maailmanlaajuisessa tutkimuksessa todettiin yritysten kolmeksi merkittävimmäksi riskiksi lama, liiketoiminnan keskeytysriskit ja luonnonkatastrofit. Tietotekniikan ja tietoverkkojen riskit todettiin aliarvostetuimmiksi riskeiksi. KUVA: shutterstock

3 AJASSA TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKoisJULKAISU ilmoitusliite 3 MP Sponsorikolumni Anssi Rantamäki Varatoimitusjohtaja Kilosoft Oy Verkkojen kriittisyys kuva: shuttertock Katastrofit, suhdanteet ja keskeytysriskit Liiketoiminnan nopea glo- tarkastuskäyntien ja sovittujen raportointikäytäntäntöjen pohjalta. Toimitusketjujen vakuuttaminen on siinä mielessä muuttunut, että lisäarvo koostuu nykyään perinteisen riskin siirron lisäksi ennen kaikkea asiakkaiden avustamisessa toimitusketjun riskien ja riskienhallintatoimenpiteiden arvoinnissa ja toteuksessa, Allianzin maajohtaja Ilkka Ilmonen sanoo. balisoituminen ja kilpailun kiristyminen viimeisten 20 vuoden aikana on muuttanut yritysten riskikarttaa siten, että monet ennen täysin irralliset riskit ovatkin nykyään kiinteästi kytköksissä toisiinsa. Just-in-time -toimitusvaatimusten yleistyminen, varastoriskien siirtäminen alihankkijoille ja tuotannon siirtäminen halpamaihin ovat muuttaneet tuotantoketjuja ja riskejä. Toimitusketju voi ulottua tuotannosta jakeluun, varastointiin ja palveluihin aina raaka-aineiden tuotannosta loppujakeluun asti. Globaalin hankinnan toimitusketjuriskien merkitys on korostunut entisestään viimeaikaisten katastrofien myötä. Esimerkiksi Japanin maanjäristys aiheutti suuria komponenttien toimitusviiveitä maailmanlaajuisesti varsinkin auto- ja elektroniikkateollisuudelle. Arvioitaessa toimitusketjuriskien kustannushyötyjä täytyy huomioida tuotantoketjun valvonnan ja kontrollin oleellinen pienentyminen, kun osa tuotantoprosessista siirretään kumppaneille. Riski korostuu entisestään silloin kun sopimuskumppaneita on paljon ja ympäri maailmaa. Toimitusketjuriskiä täytyy silloin usein arvioida yksittäisten sopimustoimittajien Faktaa IT-riskit aliarvioitu Perinteisten vakuutettavien omaisuus-, vastuu- ja kuljetusriskien merkitys ei ole vähentynyt, mutta ehkä suurimmat tuotekehityspaineet ovat tietotekniikka- ja tietoverkkoriskien tunnistamisessa ja vakuuttamisessa. Allianzin tutkimus osoittaa, että näiden riskien vaikutuksia ei olla osattu aina arvioida oikein. Pikemminkin niitä on aliarvioitu. Vaikeutena on IT-riskien nopea kehittyminen ja monimutkaistuminen. Tietotekniikkariskien vakuuttaminen laajassa mittakaavassa, esimerkiksi hakkereiden varalta, on varmasti tulevaisuudessa mahdollista, toteaa Ilmonen. Saksalainen Allianz on maailman suurin vakutuusyhtiö. Allianzilla on toimintaa 150 maassa. Vakuutusyhtiö tuottaa tietoa toimitusketjuriskien arvoinnissa ympäri maailmaa. Suomessa toimii Allianzin tytäryritys Euler Hermes, joka tarjoaa luottovakuutuksia ja vuodesta 2010 lähtien Allianz Global Corporate & Specialty (AGC&S), joka keskittyy yritysvakuutuksiin. vesa Lahtinen Allianzin loppuvuonna 2011 toteuttamassa globaalissa asiakaskyselyssä haastateltiin riskienhallinnan ammattilaisia asiakasrajapinnasta underwritereihin. Kyselyssä todettiin keskeisimmiksi riskeiksi järjestyksessä suurimmasta pienimpään: suhdanteet, keskeytysriskit, luonnonkatastrofit, sääntelyyn ja lainsäädäntöön liittyvät riskit, liiketoimintariskit, poliittiset riskit, henkilöstöriskit, ympäristöriskit ja tulipaloriskit. Riskien järjestys nähdään globaalisti melko samanlaisena. Aasian ja Tyynenmeren alue poikkeaa Euroopasta ja Pohjois- Amerikasta tutkimuksessa yhdellä tavalla: poliittiset riskit nousevat viiden keskeisimmän riskin joukkoon. Joitain verkkoyhteyksiä voidaan luokitella kriittisiksi, kun taas toisia kuvaa enemminkin kaupallisuus. Viranomaisten välinen kommunikaatio kriisitilanteessa vaatii täysin toimintavarman verkon. Teollisuuden prosessit ovat automatisoituja ja niiden automaattinen toiminta on yleensä riippuvainen tietoverkosta, mutta toisaalta myös energian jakelun ohjaamiseen tarvitaan toimiva tietoverkko. Tällaisissa tilanteissa verkkoa voidaan siis kutsua kriittiseksi. Monilla toimialoilla tietoverkko on kriittisessä asemassa ja koko toiminta saattaa olla täysin riippuvainen tietoverkon toimivuudesta, sanoo Kilosoft Oy:n varatoimitusjohtaja Anssi Rantamäki. Kriittisten verkkojen valvonta- ja hallintatarpeet poikkeavat näin ollen kaupallisten operaattoriverkkojen valvonnan ja hallinnan tarpeista. Erojen syitä ovat verkkojen valvontaan liittyvät näkökulmaerot: Kaupallisten teleoperaattoriverkkojen näkökulmasta verkkoa pitää valvoa, jotta se tuottaa mahdollisimman paljon rahaa sen kapasiteettiin nähden. Kriittisten verkkojen näkökulmasta valvonnalla taas varmistetaan verkon toimivuus, jotta rahaa ei menetetä. Kriittisten verkkojen tapauksessa rahan menettämisen lisäksi kyse voi olla myös tiedon tai jopa ihmishenkien menettämisestä, Rantamäki lisää. Verkon valvonta on tärkeää. Verkon tilan tunteminen nopeuttaa vikatilanteiden selvittämistä ja muutosten tekeminen verkkoon on tehokkaampaa ja siten myös halvempaa. Ennakoinnin ja valvonnan roolit ovat tärkeitä, koska ne helpottavat ongelmien ratkaisua. Verkon valvonta on ennaltaehkäisyä Niin kaupallisen kuin kriittisen verkon toimimattomuus aiheuttaa ongelmia käyttäjille, mutta myös verkon hallinnoijille. Yrityksen imago voi kärsiä ja voidaan joutua maksamaan korvauksia. Korjaaminen tulee lähes aina kalliimmaksi kuin ennaltaehkäisy, joten verkkoa kannattaa valvoa. Se ei tietenkään suoraan estä vikojen syntymistä tai korjaa niitä, mutta ongelmia voidaan ennakoida ja ratkaista valvonnan ansiosta nopeammin. Jollain pankilla voi vaikka olla verkko-ongelma, jonka syytä voi olla vaikea paikallistaa. Tällöin korjaaminen voi kestää useita päiviä. Jos vian takia esimerkiksi asiakkaiden rahaliikenne ei toimi, asiakkaat saattavat menettää luottamuksensa pankkiin ja siirtyä kilpailevan pankin asiakkaiksi. Kuukausien tai vuosien päästä kukaan ei enää muista, mikä ongelma oli kyseessä tai mistä se johtui, mutta kaikki muistavat, että kyseisellä pankilla oli ongelma, Rantamäki toteaa. Ennakoinnin ja valvonnan roolit ovat tärkeitä, koska ne helpottavat ongelmien ratkaisua. Reagointi vikatilanteissa Verkkoviat johtuvat laitevioista, kaapelivioista ja verkkoon tehtyjen muutosten yhteydessä syntyneistä virheistä kaapeloinneissa tai asetuksissa. Joskus viat voivat johtua myös verkon käyttäjistä ja käyttäjien verkkoon tuomista haittaohjelmista. Verkkovikojen korjauskustannus syntyy suurimmaksi osaksi työstä, joka tehdään vikakohdan löytämiseksi. Tehokkaan valvonnan avulla vikakohta pystytään paikallistamaan nopeasti. Verkkoihin kohdistuvat tietoturvahyökkäykset pystytään havaitsemaan tehokkaasti oikeanlaisella verkkovalvonnalla ja hyökkäysten lähdesolmu voidaan tunnistaa nopeasti, Rantamäki sanoo.

4 4 ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU AJASSA BIA TEHOKAS TYÖVÄLINE KERRO MIELIPITEESI, ME KUUNTELEMME! OSALLISTU KYSELYYN OSOITTEESSA VOITA MERELLINEN KAUPUNKILOMA PUH VINKKI OIKEAT TYÖVÄLINEET RISKIENHALLINTAAN Kysymys: Mitä BIA (Business Impact Analysis) kertoo yritykselle? Vastaus: Analyysilla voidaan selvittää yrityksen toimitusketjussa esiintyvät riippuvuudet ja keskeytysriskit. ANALYYSI ANTAA KOKONAISKUVAN Olennaista on tehdä analyysi konserninäkökulmasta. KUVA: TOMI PARKKONEN Lääketeollisuudessa riskejä hallitaan laaja-alaisesti potilasturvallisuuden takaamiseksi. Muutosten tekeminen rekisteröityihin tuotteisiin on tarkkaan säädeltyä, ja raaka-ainetoimittajan tai valmistuspaikan vaihtaminen voi olla jopa vuoden kestävä hanke, joka vaatii viranomaisten hyväksynnän lisäksi useita tuotekoe-eriä, analysointia ja säilyvyystutkimuksia. BIA:n avulla saimme kokonaiskäsityksen euromääräisistä riskeistä ja prioriteeteista hallintatoimenpiteille. Ymmärsimme erityisesti toimittajapuolen riskiprofiilia paremmin, Orionin toimitusketjun johtaja Virve Laitinen kertoo. Orionilla riskienhallintaprosessit on selkeästi määritelty ja ne ovat osa konsernin johtamisjärjestelmää. Yritys kaipasi kuitenkin konkreettista työkalua operatiivisen riskienhallinnan tueksi, ja tästä syystä Orion päätti lähteä kokeilemaan BIA-analyysia konsulttitoimiston tukemana. Analyysia varten Orionilla koottiin yhteen työryhmä, johon osallistuivat tuotanto- ja ostotoiminnoista sekä tekniikasta ja toimittajapuolesta vastaavat henkilöt. Muutaman kuukauden kestäneeseen prosessiin kuuluivat workshopit, joissa selvitettiin jokaisen osaston riskitasot tiloista ja laitteistoista lähtien. Analyysissa oli mukana asiakkuuksiin liittyviä riskejä, joten tämän vuoksi myös liiketoiminnan edustajia haastateltiin. Samoin tehdas- ja laboratoriokatselmukset olivat tärkeä osa selvitystä. BIA auttoi yritystämme tarkentamaan näkemystä siitä, missä kohdissa kokonaistoimintaverkkoa on mahdollisia kehityskohteita, Laitinen painottaa. Riskien arvottaminen Kuten Aonin Senior Consultant Paavo Laakso asian ilmaisee, BIA määrittelee riskeille niiden hintalapun. Analyysi lähtee liikkeelle aina ensimmäiseksi yrityksen talousluvuista ja keskeisimmistä tuotteista. Orionille toteuttamassamme analyysissa selvitimme, millä tavoin riippuvuudet tavarantoimittajista kytkeytyvät tuotteisiin ja samalla saimme myös selkeän kuvan riippuvuuksista eri osapuolten välillä. Laakson mukaan erityisesti Orionin kaltaisella valmistusteollisuuden yrityksellä on tärkeää olla toimivat varalaitteet tai suunnitelmat, jos valmistusprosessissa tapahtuu äkillinen keskeytys. BIA:lla pyritään löytämään toimintaketjun suurimmat keskeytysriskit, mutta myös kehittämään suunnitelmat siihen, miten toimitaan keskeytystilanteiden realisoituessa. Olennaista on tehdä analyysi konserninäkökulmasta. Suurilla yrityksillä voi olla merkittäviä sisäisiä riippuvaisuuksia. Samoin yksi toimittaja voi palvella samaan aikaan useita eri yksikköjä. Tällaiset riippuvuudet ja niiden merkitys jäävät monesti huomaamatta, mutta BIA:n avulla saamme ne havainnollistettua, Laakso kertoo. NINA KINNUNEN BIA-ANALYYSIMME AVULLA RISKIT SAAVAT HINTALAPUN Riskit kuuluvat yritystoimintaan, mutta niihin voi varautua. Anna konsulttiemme keskittyä riskeihin, jotta yrityksesi voi keskittyä omaan ydinosaamiseensa. Lue www-sivuiltamme lisää riskienhallinnan johtavista ratkaisuista.

5 5 ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU Veikka Gustafsson hallitsee riskien minimoinnin KESKITY YDINOSAAMISEEN Halusin tietää, millaiset sijoituskohteet sopivat parhaiten juuri minulle ja kaipasin sille myös perusteluja, toteaa Veikka Gustafsson. KUVA: SHUTTERSTOCK Kysymys: Miksi Veikka Gustafsson on antanut vakuutustensa ja sijoitustensa kilpailuttamisen puolueettoman asiantuntijan hoidettavaksi? Vastaus: Hän haluaa keskittyä siihen, mitä osaa parhaiten. NÄIN ONNISTUIN Osaan kiipeillä vuorilla, mutta sään ennustamisen jätän muille. Sama pätee vakuutusten kilpailuttamiseen ja osakesijoittamiseen: niiden parissa työskentelee selkeästi minua parempia asiantuntijoita, VeikkaGustafsson naurahtaa. Vuonna 1993 ensimmäisenä suomalaisena Mount Everestin huipulle ilman lisähappea noussut Gustafsson on maamme tunnetuin vuorikiipeilijä. Maailman korkeimpien vuorien valloituksen ohella hän toimii muun muassa henkilöstövalmentajana, kolumnistina ja lehtikustantajana. Monessa mukana oleva mies on harrastanut osakesijoittamista koko aikuisikänsä. Olin pitkään erään suuren pankin private banking asiakas ja luulin, että kaksi kertaa vuodessa tapahtuva kahvin juonti tarkoittaa omaisuuteni hoitamista. Mutta eihän se ole omaisuuden hoitoa, että kerrotaan, mitkä sijoitukseni ovat epäonnistuneet ja samaan hengenvetoon myydään uusia tuotteita tilalle, Veikka tuhahtaa. Meklarin asiantuntijuus ratkaisee Muutama vuosi sitten Gustafsson havahtui ymmärtämään, kuinka suuri merkitys meklarin toiminnalla on hänen osakeomaisuutensa kasvuun ja kehitykseen. Hän siirtyi asiakkaaksi puolueettoman finanssialan asiantuntijayhtiöön, joka vertailee suomalaisia ja kansainvälisiä sijoittamisen, säästämisen, varainhoidon ja vakuuttamisen palveluntarjoajia ja tuotteita asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Yhtiö toimii myös asiakkaan riippumattomana asiantuntijana ja edunvalvojana kaikkiin finanssimarkkinoiden palveluntarjoajiin nähden. Halusin tietää, millaiset sijoituskohteet sopivat parhaiten juuri minulle ja kaipasin sille myös perusteluja. Usein tuntuu, että meille piensijoittajille myydään tuotteita, joita edes myyjä ei tunne, asiakkaasta puhumattakaan. Ja vaikka sijoitukset menisivät kuinka metsään, niin pankkia ei vaihdeta, koska isoisäkin on ollut saman pankin asiakas. Hän ottaa esimerkiksi sijoitusvakuutukset ja kansainväliset rahastot. Markkinoilla toimivien vakuutusyhtiöiden intressi ei ole myydä sijoitusvakuutuksia, jos asiakas ei ymmärrä niitä kysyä. Myös kehittyville markkinoille sijoittaminen kotimaisten rahastojen kautta on liki pitäen turhaa. Jos haluaa sijoittaa Brasiliaan, niin paras asiantuntijuus löytyy varmasti Brasiliasta. Varmuus ennen kaikkea Gustafssonin mukaan vuorilla pätee sääntö, että sitä mitä ei ole varmistettu, ei ole olemassa. Samanlaista varmuutta ja riskienhallintaa hän edellyttää myös osakesijoittamiselta. Tämän talouskriisin aikana sijoitusteni arvo ei ole pudonnut yhtä paljon kuin indeksit, joten voin sanoa, että neuvonantajani ovat onnistuneet hyvin. Kun riskit on minimoitu, varallisuuden kasvulta ei voi välttyä. TARU SCHRODERUS

6 6 ilmoitusliite TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKoisJULKAISU ajassa 2vinkki ennakoi muutokset uutisia lyhyesti kuva: shutterstock Kurssit kannattaa varmistaa ajoissa Useimmiten kurssitappiot syntyvät sen vuoksi, että riskiä ei ole tunnistettu riittävän ajoissa. Jos valuuttakurssiongelma todetaan vasta kun ulkomaan valuutan määräinen lasku lankeaa maksettavaksi tai vientituloa ollaan vaihtamassa euroiksi, ollaan myöhässä vaihtokurssin varmistamisen suhteen, sanoo Janne Sumusalo Danske Marketsista. valuuttariskit helsinki Tärkeintä on ensin selvittää kurssiriskin syntymekanismi ja onko riskiä mahdollista siirtää toisaalle jo ennen kuin se syntyy, opastaa Sumusalo. Tämä on mahdollista hintaklausuuleilla ja muilla sopimusteknisillä menetelmillä tai vastakkaisten valuuttavirtojen kohdentamisella. Sumusalon mukaan yritykset, jotka etsivät optimaalista hetkeä suojautua, ovat säännönmukaisesti suojausasteeltaan alhaisemmalla tasolla verrattuna yrityksiin, joilla suojaus toteutetaan automaattisesti heti riskin syntyhetkellä. Näkemyksen otto kurssien suhteen tulee toteuttaa instrumenttivalinnalla, ei suojausasteella spekuloimalla, Sumusalo sanoo. Valuuttaoptioista rakennetut suojat ovat yleistyneet kautta linjan. Sumusalo kertoo, että yksi tyypillisimmistä tämän kaltaisista suojarakenteista on lisähyötyrakenne, jolla saadaan täysi suoja kurssin huonontumista vastaan. Jos taas kurssi paranee, siitä hyödytään 50%. Tällä tavoin yritys pääsee eroon pääomaa sitovasta riskistä, mutta ei luovu mahdollisuudestaan myyntikatteen parantamiseen. Päävaluuttojen liike maltillista Euron ja dollarin väliset vaihtelut ovat pysyneet maltillisina. Sen sijaan esimerkiksi Ruotsin kruunu on vahvistunut viidenneksen euroon nähden vuoden 2009 alusta. Venäjän ruplan arvo taas on checklist Kuinka suuri osa liiketoiminnasta pohjautuu ulkomaan kauppaan? Onko yrityksen taseessa valuuttamääräisiä eriä? Kuinka suuri vaikutus kurssimuutoksella on käyttökatteeseen? Pystytäänkö yrityksen kassavirtoja ja tulosta ennakoimaan millä valuuttakurssien tasolla tahansa? Tunteeko jokainen osasto toimiensa riskivaikutukset? Missä ajassa tieto valuuttariskiin vaikuttavasta liiketoimesta välittyy riskistä vastaavalle noin 50 prosenttia heikompi kuin 2000-luvun alussa. Ruplan kehitys heijastanee sijoittajien kokemaa suurta epävarmuutta Venäjän poliittista järjestelmää sekä talouspolitiikan sisältöä kohtaan, Teknologiateollisuus ry:n pääekonomisti Jukka Palokangas sanoo. Viimeiset vuodet ovat olleet poikkeuksellisia euroalueen kriisin käänteiden liikuttaessa valuuttakursseja. Tästä syystä markkinamuutokset ovat tuntuneet suurilta, hallitsemattomilta ja vaikeasti ennakoitavilta. Totuus on kuitenkin se, että kurssiliikkeitä on aina ollut mahdoton ennustaa. Jo pelkästään henkilölle / yksikölle? Onko valuuttakurssien muutoksista ollut ongelmia? Vastaako suojaushorisontti yrityksen lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteita? Mikä on suojaamisen tavoite, varmistaa kassavirta, mahdollistaa tuloksen ennustettavuutta vai varmistaa kilpailukyky? Suojausaste on määritelty, mutta onko kurssiin sitoutumisen astetta mietitty? Onko yrityksellä valuuttariskienhallintapolitiikkaa ja koska se on laadittu? Suojataanko riskit heti kun ne syntyvät? Tarvitaanko suojalle joustavuutta sitoutumisen sijaan? kuva: shutterstock Jukka Palokangas Pääekonomisti Teknologiateollisuus ry Kuva: Teknologiateollisuus ry kurssiliikkeiden suunta on aina ollut ennustettavissa vain 50% varmuudella, Sumusalo muistuttaa. Hän lisää, että epävarmoina aikoina suojausasteet on syytä pitää korkealla, mutta kursseihin sitoutumisen aste kannattaa pitää mahdollisimman alhaisena. Euroalueen kriisi on itse asiassa heikentänyt euron arvoa vain maltillisesti, kun verrataan euron arvoa suhteessa muihin päävaluuttoihin vuodesta 1999 tähän päivään, Palokangas sanoo. Palosaari uskoo, että epävarmuus taloudessa jatkuu vielä pitkään. USAssa on nähty viime aikoina merkkejä hieman paremmasta kehityksestä, mutta silti talouden toimeliaisuus on sielläkin edelleen vaatimatonta. Euron kurssikehityksessä suhteessa dollariin ja puntaan ei siten ole odotettavissa ainakaan nopeita käänteitä suuntaan tai toiseen. Sen sijaan Ruotsin kruunun ja Venäjän ruplan vaihtelut voivat olla nopeitakin. Euron kurssikehityksen ratkaisee jatkossa hyvin pitkälti se, miten Kreikan ja lähinnä muun eteläisen Euroopan epävarmuudet kyetään hallitsemaan. Vesa lahtinen Kulta on edelleen hyvä sijoitus Kulta tunnetaan kautta historian hyvänä sijoituskohteena talouden vaikeina aikoina. Jos taloudessa on vaikeat ajat, on kulta erittäin hyvä sijoitus, Meelis Atonen, Viron talousministeri vuosina , kertoo. Nykyään Atonen on mukana kultakaupankäynnissä. Kullan viimeaikaista hinnannousua selittää se, että valtiot ovat investoineet kultaan pitkäjänteisesti valuuttakriisin aikana. Kullan osuus Suomen valuuttavarannosta on noussut noin 23 prosenttiin. Suomen kultavarannot ovat edelleen alhaisella tasolla euroalueen yli 60 prosentin keskiarvoon verrattuna. Esimerkiksi talousveturi Saksan kultavarannot ovat 73 prosenttia valuuttavarannosta. Suurien sijoittajien kiinnostus on näkynyt suoraan kullan hinnassa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana kullan hinta on noussut voimakkaasti. Euroissa katsottuna kullan hinta on noussut keskimäärin noin 15 % vuodessa (dollareissa 19 %). Tämä kullan hinnan nousu heijastaa paperirahan arvon alentumista, Atonen sanoo. Kullan määrä maailmassa on lisääntynyt vuoden 2008 lopusta tähän päivään neljä prosenttia, samaan aikaan kun sen hinta on yli kaksinkertaistunut. Kullan hinta oli korkeimmalla tasollaan syyskuussa 2011, jolloin unssista maksettiin 1900 dollaria. Helmikuuun loppuun 2012 mennessä kullan arvossa on tapahtunut pieni notkahdus 1750 dollariin unssilta. Johdonmukainen positiivinen hinnankehitys on tehnyt kullasta paitsi valuuttariskienhallinnan työkalun, myös houkuttelevan rikastumiskeinon. Sanotaan, että kaikki hyvä loppuu aikanaan, ja mitä suuremmat tuotot, sitä suurempi riski. Missä on kultasijoitusten suurin riski? Kullan suurin riski minun mielestäni on, että hallitukset eivät jossain vaiheessa lupaa enää sijoittaa kultaan. Viisi vuotta sitten alkanut talouskriisi ei kuitenkaan ole vielä ohi. Velkakriisin loppuun asti suosittelen kultaa hyväksi sijoituskohteeksi. Rahan arvo jatkaa laskuaan ja sitä vastaan on suojauduttava, Atonen neuvoo. Vesa lahtinen

7 INSPIRAATIO TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU Parempaa potilasturvallisuutta 3VINKKI TOIMIVA SUUNNITTELU ILMOITUSLIITE 7 Arkkitehtuurisuunnittelulla Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (PHSOTEY) tuottaa erikoissairaanhoito-, sosiaali- ja perusterveydenhuolto- sekä ympäristöterveydenhuoltopalveluita Lahden ja sen ympäristökuntien yli asukkaalle. PHSOTEY varmistaa kilpailukykyään panostamalla hyvään laatuun ja nopeaan palveluiden saantiin sen työntekijän voimin. Petri Pekkala Tietojärjestelmäjohtaja PHSOTEY Kuva: PHSOTEY TURVALLINEN HOITO. PHSOTEY:n tietoturvallisuus koskee niin tietosuojaa kuin käyttöjärjestelmiäkin. KUVAT: HANNU SALOKOSKI Sähköistä terveydenhuoltoa PHSOTEY:n tietoturvallisuuden olennainen osa on potilastietojen yksityisyyden turvaaminen sekä tietojärjestelmien käytettävyyden varmistaminen. Hoito- ja operointiohjeet sekä potilaskertomukset kulkevat sähköisessä muodossa potilaan hoitopisteeltä toiselle. Hoitoprosessiin osallistuvia järjestelmiä ja tietoteknisiä toimintoja on lukuisia ja niiden keskinäinen kommunointi on kyettävä takaamaan. Monijärjestelmäympäristön hallittu kehittäminen vaatii suunnitelmallisuutta ja kokonaisuuden hahmotuskykyä, toteaa PHSOTEY:n tietojärjestelmäjohtaja Petri Pekkala. Varsinkin suuressa organisaatiossa on vaarana, että rinnakkaiset ICT-kehitysprojektit eivät ole keskitetysti johdettuja, jolloin aikaa, resursseja ja rahaa kulutetaan turhaan. PHSOTEY päätti luoda sen operatiivisesta toiminnasta johdetun arkkitehtuurisuunnitelman, joka kuvastaa ICT-ympäristön perusteltua tavoitetilaa. Suunnitelman tuli olla toteutettavissa vaiheittain ja osakokonaisuuksittain, jotta hallittu ja kustannustehokas eteneminen voitiin varmistaa. Oli helppoa lähteä vanhan tutun kumppanin kanssa yhteistyöhön, kertoo Pekkala. Suunnittelutyön vaiheistus Työ aloitettiin esiselvityksellä. Tämä on normaali tapamme toimia, jotta työkokonaisuus voidaan varmuudella hahmottaa ja itse suunnittelutyö voi edetä tehokkaasti sekä rönsyilemättä, palveluntarjoajan Ymonin operatiivinen johtaja, Pasi Yliluoma valottaa. Esiselvitys määritteli raamit itse suunnitteluvaiheelle, joka aloitettiin selvittämällä potilaan hoito- ja palveluprosessi kaikkine variaatioineen. Tästä saatiin tunnistettua kriittiset tietojärjestelmätoiminnallisuudet sekä eri järjestelmien roolit. Näillä pohjatiedoilla voitiin määritellä arkkitehtuuri, joka kuvaa ICT-ympäristön tavoitetilan ja rakenteen sekä toimii PHSOTEY:n sisäisesti hyväksymänä kehitysohjelmana. Määräajoin tai suurempien muutosten yhteydessä arkkitehtuuria päivitetään. Olemme jo toteuttamassa arkkitehtuurin mukaisia osakokonaisuuksia. Kehityshankkeiden edistäminen on nyt keskitettyä ja kaikkien ymmärrettävissä, Yliluoma summaa. MEDIAPLANETIN TOIMITUS Sampo Pankki Oyj, Huippusuoritusten takana on tiimi, jonka jokainen jäsen on oman alansa huippu Team is Money FINANSSIKESKUS Sampo Pankin Finanssikeskuksessa yritystäsi palvelee asiantuntijatiimi, jonka tehtävä on selkeä: auttaa yri tys täsi menestymään. Varautumalla finanssi riskeihin ja hyödyntämällä markkinoiden toimintaa taitavasti yritys voi saavuttaa selkeitä kilpailuetuja. Riskienhallinnan asiantuntijamme auttaa riskien tun nis tamisessa ja auttaa löytämään yrityk sellesi sopivimmat ratkaisut niiden hallintaan. Yrityksesi taloutta ajatellen,

8 8 ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU AMMATILLINEN NÄKÖKULMA Erka Koivunen On käynyt ilmeiseksi, että olemme CERT-FI:ssä hoitaneet vuosikausien ajan oireita samalla, kun kelmit ovat jatkaneet määrätietoisesti ja tahallisesti toimintaansa. KUVA: VIESTINTÄVIRASTO IRASTO CERT-FI-yksikön päällikkö Viestintävirasto NÄKÖKULMIA TIETOTURVAAN Vladimir, mitä minä nyt teen? Yksi internetin taparikollinen on pantu ainakin hetkeksi syrjään. Viime marraskuussa Viron poliisi ja rajavartiolaitos pidättivät Vladimir Tsastsinin ja viisi hänen yhteistyökumppaniaan. FBI:n johtamassa tutkinnassa herroja epäillään niinkin absurdin kuuloisesta tempauksesta kuin miljoonien mainosklikkausten varastamisesta viimeisen viiden vuoden aikana. Arvattavasti pelkillä klikkauksilla ei vielä joudu monikansallisen agenttilauman tähtäimeen. Vladimir onkin vuosien varrella aiheuttanut harmaita hiuksia ympäri maailmaa lukuisilla suomalaistenkin tietoturvaa vaarantavilla tempuilla. Ensimmäisen kerran kuulin hänestä jo vuonna Pitkäjänteistä toimintaa Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n mukaan Tsastsin kumppaneineen laati haittaohjelman, levitti sen miljooniin tietokoneisiin ympäri maailman ja kaappasi käyttäjien tietoliikennettä omiin tarkoituksiinsa. Laiton toiminta oli alkanut vuonna 2007 ja oli ilmeisesti jatkunut pidätyshetkeen asti. Vaikka emme sitä aina tienneet, olemme CERT-FI:ssä olleet siivoamassa Vladimirin sotkuja jo vuodesta 2005 lähtien. Varhain keskiviikkoaamuna joku julkaisi internetissä kolmirivisen viestin, jossa varoitettiin haittaohjelman lataavasta linkistä. Harvinaisen tarttuva haittaohjelma tunkeutui jopa päivitettyyn Windows-tietokoneeseen, niin sanottu nollapäivä siis. Haittaohjelmalinkki viittasi tartolaisen Esthost-nimisen yrityksen omistamaan verkkotunnukseen, jonka oli rekisteröinyt muuan Vladimir Tsastsin aiemmin samana vuonna. Nimet eivät tuolloin soittaneet kelloa. Laitoimme ne kuitenkin korvan taakse. Uuvuttava urakka Seuranneiden parin viikon ajan kansainvälinen tietoturvayhteisö paiski töitä vuorotta selvittääkseen haavoittuvuuden yksityiskohdat ja saadakseen listittyä sieltä täältä esiin nousevia haittaohjelman jakelupalvelimia. Itselläni olisi tosin ollut parempaakin tekemistä: lauantaina odotti loma ja lento Pariisiin uutta vuotta vastaanottamaan. Olin aloittanut työt CERT-FI:ssä vasta puolitoista kuukautta aikaisemmin ja olin jo nyt loman tarpeessa. Menisipä tämä nopeasti ohi, ajattelin. Ei mennyt. Soittelin lomamatkaltani päivystäjällemme ja tiedustelin jutun etenemisestä. Muutaman päivän jälkeen univajeen jo kuuli: kolmella mantereella työskentelevien kollegojemme kanssa yhteistyötä lähes tauotta tehneellä päivystäjällämme oli jo vaikeuksia lausua konsonantteja. Nyttemmin niputan Esthostin samaan rimpsuun kuin Atrivo, Intercage, Rove Digital, Cernel, Internet Path, Carrier Net, Estdomain, McColo, Russian Business Networks, UkrTeleGroup, Inhoster, Hostfresh ja Real Host. Kutsumme niitä pahisoperaattoreiksi, koska niiden tehtävänä näyttäisi olevan vakaan tietoliikenneyhteyden ja laillisen kulissin tarjoaminen tietoverkkorikollisille. Syy oireiden takana On käynyt ilmeiseksi, että olemme CERT-FI:ssä hoitaneet vuosikausien ajan oireita samalla, kun kelmit ovat jatkaneet määrätietoisesti ja tahallisesti toimintaansa. Tämä osoittaa konkreettisella tavalla, että tietoturvaloukkausten ensivasteen tarjoaminen ei yksinään riitä. Rikolliset täytyy myös saada kiinni. Otteet ovatkin kovenemassa myös edustamallamme valkohatturintamalla. Microsoft on ottanut aktiivisen roolin bottiverkkojahdissa kaappaamalla niitä rikollisilta. Muutama vuosi sitten TeliaSonera savusti pahisoperaattorin Latviasta ja nyt FBI pisti kokonaisen kelmikoplan rautoihin. Jokaisen pidätyksen ja pahisoperaattorin irtikytkemisen jälkeen internetistä on tullut hieman turvallisempi paikka. Jokohan tässä helpottaisi niin, että uskaltaisin lähteä taas Pariisiin? osaava luotettava laadukas - Turvallisen tietoverkon takaaja - Vantaa Äyritie 8 D Vantaa +358 (0) Kajaani Tehdaskatu 15 P Kajaani +358 (0) Ymon tietoverkkojen asiantuntija Ymon suunnittelee, toteuttaa ja ylläpitää asiakkaan tietoverkkoa Olemme osaava kumppanisi tietoturvallisten verkkojen suunnitteluun ja niiden toteutukseen. Laiteratkaisumme yhdessä kattavan ylläpidon kanssa tarjoavat räätälöidyn paketin, olipa haasteenasi lokienhallinnan toteutus tai tietoverkon nykyaikaistaminen. Asiakkaat luottavat Ymoniin Asiakastyytyväisyystutkimusten mukaan Ymon on asiakkailleen luotettava, laadukas ja osaava kumppani. Tyytyväisiä asiakkaita mm. A-Katsastus, Kainuun Voima Oy, Veikkaus, Sanoma Data, Renforsin Ranta ja PHSOTEY.

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Joulukuu 2008 CREDIT management Tunnetko yrityksesi luottoriskit? Luottoriskien hallinta käyttöomaisuuden hallinta rahoitusratkaisut

Lisätiedot

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta.

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta. ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Kustannustehokkuus Suunnitelmallisuus tuo parempia tuloksia Integroitavuus ERP ei ole vain yksi järjestelmä ERP johtamisen

Lisätiedot

CASH AND CREDIT MANAGEMENT 6NEUVOA TOIMINNAN TEHOSTAMISEEN

CASH AND CREDIT MANAGEMENT 6NEUVOA TOIMINNAN TEHOSTAMISEEN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Rahavirtojen läpinäkyvyys Eroon päällekkäisistä järjestelmistä Perintä ja luotonvalvonta Keskity omaan ydinosaamiseesi Kyösti

Lisätiedot

4VINKKIÄ TIEDON ORGANISOINTIIN

4VINKKIÄ TIEDON ORGANISOINTIIN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Parempia päätöksiä Oikean tiedon avulla oikeat ratkaisut Tulevaisuuden trendit Business intelligence ja ECM yhdistyvät? Case

Lisätiedot

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 3 / 2013 Aineettomat oikeudet kerralla kuntoon 12 Remedy: Tuotteet ovat enemmän kuin pelejä 14 Mars kehittyville markkinoille! 20 The Switchin toimitusjohtaja Jukka-Pekka

Lisätiedot

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2006 Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun s. 6 Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista s. 10-14 SP:n Pentti Hakkarainen muistuttaa yritysrahoituksen

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hyvää sijoitusaikaa Käytä notkahdus hyödyksesi Pitkän aikavälin investointi Hyvin hajautetun osakesalkun omistajana voit suhtautua

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään

Lisätiedot

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1 2014 Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Michael Andersson, Helsingin Bussiliikenne: Karttatyökalulla turvallisuutta

Lisätiedot

Storage. s. 16. Tilaa lehti veloituksetta. ja voita riippumatto! Proactin valta vaihtuu: 15 vuotta kapteenina on opettanut paljon 7

Storage. s. 16. Tilaa lehti veloituksetta. ja voita riippumatto! Proactin valta vaihtuu: 15 vuotta kapteenina on opettanut paljon 7 Proact Finlandin asiakaslehti 1/2012 Storage. Proactin valta vaihtuu: 15 vuotta kapteenina on opettanut paljon 7 Kuningas Probox hallitsee nyt Suomessa 8 Pitkät lounaat tekevät paluun! 2 Tilaa lehti veloituksetta

Lisätiedot

PATENTIT & TAVARAMERKIT Maaliskuu 2007

PATENTIT & TAVARAMERKIT Maaliskuu 2007 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE PATENTIT & TAVARAMERKIT Maaliskuu 2007 SUOMEN TUNNETUIMMAT VÄRIT ON PATENTOITU SIVU 14 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. Maine ja tietoturva -yrityksen uudet riskit SIVU 11

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. Maine ja tietoturva -yrityksen uudet riskit SIVU 11 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE YRITYSTURVALLISUUS Toukokuu 2007 YRITYSTURVALLISUUS - OSA YRITYSTOIMINTAA Yritysturvallisuus on yksi yritysten olemassaolon

Lisätiedot

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä Kiinan sijoitusala kasvaa kohisten Eniram trimmaa Yritysjärjestelyjä viriämässä merenkulkua S u o m e n T e o l l i s u u s s i j o i t u s O y : n s i d o s r y h m ä l e h t i 2 / 2 0 0 9 P ä ä k i r

Lisätiedot

EVLI. maailman parantaminen. Anne Badanin liikeideana. Palvelu kulkee mukanasi. sixten korkmanin Eurooppa-näkemys. esittelyssä herra kello 1/2012

EVLI. maailman parantaminen. Anne Badanin liikeideana. Palvelu kulkee mukanasi. sixten korkmanin Eurooppa-näkemys. esittelyssä herra kello 1/2012 EVLI EVLI PANKIN ASIAKASLEHTI 1/2012 MCI Palvelu kulkee mukanasi sixten korkmanin Eurooppa-näkemys esittelyssä herra kello Anne Badanin liikeideana maailman parantaminen 2 EVLI 1/2012 Muu maa mustikka

Lisätiedot

tehokkaasti tulokseen

tehokkaasti tulokseen ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Maaliskuu 2008 tehokkaasti tulokseen - Myynnin ja markkinoinnin keinoin Myyjän taidot ja kehittyminen ERÄÄN CRM -PROJEKTIN

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti cash management Tervetuloa sähköisen asioinnin palvelutaloon

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti cash management Tervetuloa sähköisen asioinnin palvelutaloon ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2008 cash management Tervetuloa sähköisen asioinnin palvelutaloon www.servinet.fi keskity ydinosaamiseesi - Rahan

Lisätiedot

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 1/2010 PROJEKTIALA MUUTOKSESSA 8 SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? 10 MUUTOSTA johdetaan projekteina 29 SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 29 OULUSTA valmistuu projektialan ammattilaisia Tee

Lisätiedot

Pieni varainhoitaja tuo tuottoja - suurelta talolta saat palveluja

Pieni varainhoitaja tuo tuottoja - suurelta talolta saat palveluja VIISAS RAHA 8 Lehti suomalaiselle sijoittajalle 2014 Osakesäästäjien Keskusliitto Hinta 9,50 SIJOITTAJAn taulukot Osakkeet& rahastot s.36 39 YIT:n näkymät: Kauniskangas haluaa katsoa kauas eteenpäin Finanssivalvonnalla

Lisätiedot

VIEW. Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi

VIEW. Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi VIEW KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta 04 Lisää läpinäkyvyyttä, ei sääntelyä 10 Adven Group: Huolellinen valmistelu takasi

Lisätiedot

Ahoniemi, Lea: Kiina liiketoimintaympäristönä 1

Ahoniemi, Lea: Kiina liiketoimintaympäristönä 1 Lea Ahoniemi 2010 Tampereen yliopisto CIRCMI tutkimusryhmä KIINA LIIKETOIMINTA- YMPÄRISTÖNÄ HAASTATTELUTUTKIMUS SUOMALAIS-- JOHTAJIEN KOKEMUKSISTA KIINASSA Ahoniemi, Lea: Kiina liiketoimintaympäristönä

Lisätiedot

EVLI. Maineikas työ SÄILYTTÄÄ ARVONSA. Mervyn King kävi suomessa. Valta vaihtuu talousmarkkinoilla. Läsnäoloa videokokouksessa

EVLI. Maineikas työ SÄILYTTÄÄ ARVONSA. Mervyn King kävi suomessa. Valta vaihtuu talousmarkkinoilla. Läsnäoloa videokokouksessa EVLI EVLI PANKIN ASIAKASLEHTI 2/2010 MCI Mervyn King kävi suomessa Valta vaihtuu talousmarkkinoilla Läsnäoloa videokokouksessa Maineikas työ SÄILYTTÄÄ ARVONSA 24 Bank of England ja sen keulakuva 2 EVLI

Lisätiedot

Viisas Raha VAHVA HINNOITTELIJA EROTTUU JOUKOSTA PAHA PÄIVÄ ON HYVÄ SYY SÄÄSTÄÄ KEHITTYVILLÄ MARKKINOILLA NOUSUVARAA

Viisas Raha VAHVA HINNOITTELIJA EROTTUU JOUKOSTA PAHA PÄIVÄ ON HYVÄ SYY SÄÄSTÄÄ KEHITTYVILLÄ MARKKINOILLA NOUSUVARAA 18 SIJOITUSDEBATTI: PITÄISIKÖ VALTION MYYDÄ PÖRSSIOMISTUKSIAAN? Viisas Raha 9 2010 9,50 PAHA PÄIVÄ ON HYVÄ SYY SÄÄSTÄÄ 6 KEHITTYVILLÄ MARKKINOILLA NOUSUVARAA 15 TARJOLLA TUKEVAA VELKAA JA HUTERAA KASVUA

Lisätiedot

Mitä tuo lohikäärmeen vuosi? Globaalit ja lokaalit yritysjärjestelyt

Mitä tuo lohikäärmeen vuosi? Globaalit ja lokaalit yritysjärjestelyt Deloitten sidosryhmälehti Yritysjärjestelyjen teemanumero Talvi 2012 Mitä tuo lohikäärmeen vuosi? Globaalit ja lokaalit yritysjärjestelyt PKC Group kasvaa maailmalla Auringonnousun markkinat odottavat

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI PALVELUN MERKITYS YRITYSKUVAN LUOJANA Case: Sampo Pankki Oyj Jane Ora Liiketalouden koulutusohjelma syyskuu 2008 Työn ohjaaja: Liisa Heinonen

Lisätiedot

EVLI. Ennakoivaa suunnittelua kauas tulevaisuuteen. Joustavuutta. Tunnista. Sijoitus. yritysrahoitukseen. asiakkaan tarpeet. parempaan huomiseen

EVLI. Ennakoivaa suunnittelua kauas tulevaisuuteen. Joustavuutta. Tunnista. Sijoitus. yritysrahoitukseen. asiakkaan tarpeet. parempaan huomiseen EVLI EVLI PANKIN ASIAKASLEHTI 2/2011 MCI Joustavuutta yritysrahoitukseen Tunnista asiakkaan tarpeet Sijoitus parempaan huomiseen Ennakoivaa suunnittelua kauas tulevaisuuteen 50 ISlanti karua kauneutta

Lisätiedot

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid.

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid. Fingrid Oyj:n lehti 3/2012 KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14 muuttaa Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa Fingrid 26 Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa PÄÄKIRJOITUS FINGRID Fingrid Oyj:n lehti

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

Vuorineuvos Jorma Eloranta rohkaisee uudistamaan voimakkaasti perinteistä konepajateollisuutta. www.prometalli.fi. Mistä tehoa tuotantoon?

Vuorineuvos Jorma Eloranta rohkaisee uudistamaan voimakkaasti perinteistä konepajateollisuutta. www.prometalli.fi. Mistä tehoa tuotantoon? Mistä tehoa tuotantoon? Työturvallisuus ei ole uusi asia konepajoilla CNC piristää piensarjatuotantoa www.prometalli.fi Vuorineuvos Jorma Eloranta rohkaisee uudistamaan voimakkaasti perinteistä konepajateollisuutta

Lisätiedot