RiskienHallinta. jätä riskit asiantuntijalle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RiskienHallinta. jätä riskit asiantuntijalle"

Transkriptio

1 ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Lassi Väisänen Teesit riskienhallinnan parhaista käytännöistä Erka Koivunen Vladimir jäi kiinni, miten käy muiden? 2012 suurimmat riskit Allianz kartoitti riskit globaalisti No. 2/ maaliskuu 2012 RiskienHallinta 3 vinkkiä turvalliseen liiketoimintaan jätä riskit asiantuntijalle kuva: gustafssonin arkisto Veikka Gustafsson: Halusin tietää, millaiset sijoituskohteet sopivat parhaiten juuri minulle ja kaipasin sille myös perusteluja.

2 2 ilmoitusliite TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKoisJULKAISU haasteita Lassi Väisäsen teesit riskienhallinnan parhaista käytännöistä summaavat alan keskeiset haasteet. Järkeviä päätöksiä ja ennakointia Yksinkertaista ja ymmärrettävää 1 Nykyaikainen riskienhallinta ei ole salatiedettä vaan siinä tarkastellaan asioita ja ilmiöitä eri näkökulmista, erilaisin kriteerein. Tavoitteena on saada aikaan kokonaisvaltainen arvio siitä, mitkä ilmiöt ja kehitystrendit voivat vaikuttaa yrityksen kannalta oleellisiin tavoitteisiin lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Yrityksen kannalta osa riskeistä ja epävarmuuksista liittyy liiketoiminnan ja talouden tavoitteisiin, osa taas liittyy selkeästi vaatimusten mukaisuuteen eli miten yritys täyttää sille muiden tai yrityksen itsensä itselleen asettamat vaatimukset esim. sopimukset, lait, omat politiikat, ohjeet, laatuvaatimukset ja niin edelleen. Vaatimusten mukaisuutta voidaan verrata vaikkapa sotilaalliseen kuriin, jonka tulee säilyä tilanteesta ja hyökkäyssuunnasta riippumatta: käännöksen vasempaan tulee toimia aina samalla tavalla. Toiminnalliset tavoitteet ja strategiat voivat muuttua tilanteen ja hyökkäyssuunnan muuttuessa. Tällöin edellä mainittuihin tavoitteisiin liittyvät riskit ja epävarmuudet vaihtuvat ulkoisten olosuhteiden ja käytettävien resurssien varantojen muuttuessa. Tunne toimintaympäristösi Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset koskettavat 2 pääsääntöisesti riskejä, jotka voidaan liittää erilaisiin esimerkiksi tuloskortissa ja strategiassa. määriteltyihin tavoitteisiin. Heikkojen signaalien tunnistaminen on oleellista tulevaisuuden ongelmien arvioinnissa, jolloin voidaan todeta esimerkiksi jo juhannuksena, mitä päätöksi tulee tehdä, ettei jouluna olla ongelmissa. Tällöin riskienhallinta tällä tavoin toteutettuna tuottaa käyttäjälleen merkittävää lisäarvoa. Riskien hallinnan sokea toteuttaminen, minkä tahansa mallin tai teorian pohjalta ei tuota tulosta. Syntyy enemmän lämpöä kuin valoa. On tunnistettava liiketoiminnan kannalta oleelliset osa-alueet ja niille asetetut vaatimusten mukaisuuden ja toiminnan kannalta oleellisimmat tavoitteet, joissa epäonnistuminen on kohtalokasta. Lassi Väisänen toiminnanjohtaja, Suomen Riskienhallintayhdistys ry Kuva: Väisäsen arkisto Nykyaikainen riskienhallinta ei ole salatiedettä vaan siinä tarkastellaan asioita ja ilmiöitä eri näkökulmista, erilaisin kriteerein. Sitouta johto ja henkilöstö positiivisesti Johdon rooli on tärkeää. Haasteena on usein se, että johto 3 voi nähdä riskienhallinnan erilaisena kokonaisuutena, kuin riskienhallinnan osaajat. Tavoitteena on löytää keinot, miten saadaan johdon ja riskienhallinnan keskustelu koskemaan myös strategisten vaihtoehtojen vertailua ja niihin liittyviä epävarmuuksia. Riskienhallinnan kannalta on oleellista, että organisaatioissa saadaan riskienhallinnalle prosessin omistajan status ja joukkoon saadaan merkittävästi mukaan myös liiketoiminnan suunnittelun ja talouden ammattilaisia, jotka voivat pukea osaa riskienhallintaa vielä enemmän strategisen suunnittelun jne. suuntaan ja muotoon, jota johto osaltaan ymmärtää paremmin. Älä tee itse analyysejä ohjaa, teetä ja valvo Prosessin ohjaaminen tullee 4 olla riskienhallinnan tehtävä, ei analyysien tekeminen. Tarjoa mallit ja työkalut, edesauta niiden käyttöä. Laadi lyhyet selkokieliset ohjeet. Selkokielisyys tulee alkaa jo riskienhallinnan politiikasta tai kuten ISO julkilausumasta. Riskit tulee tarvittaessa määritellä siten, että vastaajat osaavat helposti tarkastelukulmasta riippuen oivaltaa, mitä riskejä tulisi tässä miettiä. Riskien prosessointi on matriisityöskentelyä. Mitä lähempänä ollaan toiminnallisia, strategisia asioita, sitä enemmän asiat liittyvät toisiinsa. suosittelemme sivu 8 Erka Koivunen CERT-FI-yksikön päällikkö Viestintävirasto Jokaisen pidätyksen ja pahisoperaattorin irtikytkemisen jälkeen internetistä on tullut hieman turvallisempi paikka. Tehokas työväline s BIA-analyysillä voidaan selvittää yrityksen toimitusketjussa esiintyvät riippuvuudet ja keskeytysriskit. Vuorikiipeilijän arjessa s Veikka Gustafsson jättää vakuutusten kilpailuttamisen ja osakesijoittamisen asiantuntijoille. Autamme lukijoitamme onnistumaan! riskienhallinta nro 2, maaliskuu 2012 Projektipäällikkö: Tero Kivinen Puhelin: Jaetaan Kauppalehden liitteenä Julkaisija: Suomi Mediaplanet Oy Erottajankatu 7 a, Helsinki Maajohtaja: Heidi Rundt Layout: Jouna Stern Business Development Manager: Heidi Rundt Mediaplanetin liikeidea on luoda yhteistyökumppaneilleen uusia asiakkaita. Konseptimme perustuu korkealaatuiseen toimitukselliseen sisältöön, joka saa lukijamme toimimaan. Riskit maailmalla Vakuutusyhtiö Allianzin vuodenvaihteessa toteuttamassa maailmanlaajuisessa tutkimuksessa todettiin yritysten kolmeksi merkittävimmäksi riskiksi lama, liiketoiminnan keskeytysriskit ja luonnonkatastrofit. Tietotekniikan ja tietoverkkojen riskit todettiin aliarvostetuimmiksi riskeiksi. KUVA: shutterstock

3 AJASSA TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKoisJULKAISU ilmoitusliite 3 MP Sponsorikolumni Anssi Rantamäki Varatoimitusjohtaja Kilosoft Oy Verkkojen kriittisyys kuva: shuttertock Katastrofit, suhdanteet ja keskeytysriskit Liiketoiminnan nopea glo- tarkastuskäyntien ja sovittujen raportointikäytäntäntöjen pohjalta. Toimitusketjujen vakuuttaminen on siinä mielessä muuttunut, että lisäarvo koostuu nykyään perinteisen riskin siirron lisäksi ennen kaikkea asiakkaiden avustamisessa toimitusketjun riskien ja riskienhallintatoimenpiteiden arvoinnissa ja toteuksessa, Allianzin maajohtaja Ilkka Ilmonen sanoo. balisoituminen ja kilpailun kiristyminen viimeisten 20 vuoden aikana on muuttanut yritysten riskikarttaa siten, että monet ennen täysin irralliset riskit ovatkin nykyään kiinteästi kytköksissä toisiinsa. Just-in-time -toimitusvaatimusten yleistyminen, varastoriskien siirtäminen alihankkijoille ja tuotannon siirtäminen halpamaihin ovat muuttaneet tuotantoketjuja ja riskejä. Toimitusketju voi ulottua tuotannosta jakeluun, varastointiin ja palveluihin aina raaka-aineiden tuotannosta loppujakeluun asti. Globaalin hankinnan toimitusketjuriskien merkitys on korostunut entisestään viimeaikaisten katastrofien myötä. Esimerkiksi Japanin maanjäristys aiheutti suuria komponenttien toimitusviiveitä maailmanlaajuisesti varsinkin auto- ja elektroniikkateollisuudelle. Arvioitaessa toimitusketjuriskien kustannushyötyjä täytyy huomioida tuotantoketjun valvonnan ja kontrollin oleellinen pienentyminen, kun osa tuotantoprosessista siirretään kumppaneille. Riski korostuu entisestään silloin kun sopimuskumppaneita on paljon ja ympäri maailmaa. Toimitusketjuriskiä täytyy silloin usein arvioida yksittäisten sopimustoimittajien Faktaa IT-riskit aliarvioitu Perinteisten vakuutettavien omaisuus-, vastuu- ja kuljetusriskien merkitys ei ole vähentynyt, mutta ehkä suurimmat tuotekehityspaineet ovat tietotekniikka- ja tietoverkkoriskien tunnistamisessa ja vakuuttamisessa. Allianzin tutkimus osoittaa, että näiden riskien vaikutuksia ei olla osattu aina arvioida oikein. Pikemminkin niitä on aliarvioitu. Vaikeutena on IT-riskien nopea kehittyminen ja monimutkaistuminen. Tietotekniikkariskien vakuuttaminen laajassa mittakaavassa, esimerkiksi hakkereiden varalta, on varmasti tulevaisuudessa mahdollista, toteaa Ilmonen. Saksalainen Allianz on maailman suurin vakutuusyhtiö. Allianzilla on toimintaa 150 maassa. Vakuutusyhtiö tuottaa tietoa toimitusketjuriskien arvoinnissa ympäri maailmaa. Suomessa toimii Allianzin tytäryritys Euler Hermes, joka tarjoaa luottovakuutuksia ja vuodesta 2010 lähtien Allianz Global Corporate & Specialty (AGC&S), joka keskittyy yritysvakuutuksiin. vesa Lahtinen Allianzin loppuvuonna 2011 toteuttamassa globaalissa asiakaskyselyssä haastateltiin riskienhallinnan ammattilaisia asiakasrajapinnasta underwritereihin. Kyselyssä todettiin keskeisimmiksi riskeiksi järjestyksessä suurimmasta pienimpään: suhdanteet, keskeytysriskit, luonnonkatastrofit, sääntelyyn ja lainsäädäntöön liittyvät riskit, liiketoimintariskit, poliittiset riskit, henkilöstöriskit, ympäristöriskit ja tulipaloriskit. Riskien järjestys nähdään globaalisti melko samanlaisena. Aasian ja Tyynenmeren alue poikkeaa Euroopasta ja Pohjois- Amerikasta tutkimuksessa yhdellä tavalla: poliittiset riskit nousevat viiden keskeisimmän riskin joukkoon. Joitain verkkoyhteyksiä voidaan luokitella kriittisiksi, kun taas toisia kuvaa enemminkin kaupallisuus. Viranomaisten välinen kommunikaatio kriisitilanteessa vaatii täysin toimintavarman verkon. Teollisuuden prosessit ovat automatisoituja ja niiden automaattinen toiminta on yleensä riippuvainen tietoverkosta, mutta toisaalta myös energian jakelun ohjaamiseen tarvitaan toimiva tietoverkko. Tällaisissa tilanteissa verkkoa voidaan siis kutsua kriittiseksi. Monilla toimialoilla tietoverkko on kriittisessä asemassa ja koko toiminta saattaa olla täysin riippuvainen tietoverkon toimivuudesta, sanoo Kilosoft Oy:n varatoimitusjohtaja Anssi Rantamäki. Kriittisten verkkojen valvonta- ja hallintatarpeet poikkeavat näin ollen kaupallisten operaattoriverkkojen valvonnan ja hallinnan tarpeista. Erojen syitä ovat verkkojen valvontaan liittyvät näkökulmaerot: Kaupallisten teleoperaattoriverkkojen näkökulmasta verkkoa pitää valvoa, jotta se tuottaa mahdollisimman paljon rahaa sen kapasiteettiin nähden. Kriittisten verkkojen näkökulmasta valvonnalla taas varmistetaan verkon toimivuus, jotta rahaa ei menetetä. Kriittisten verkkojen tapauksessa rahan menettämisen lisäksi kyse voi olla myös tiedon tai jopa ihmishenkien menettämisestä, Rantamäki lisää. Verkon valvonta on tärkeää. Verkon tilan tunteminen nopeuttaa vikatilanteiden selvittämistä ja muutosten tekeminen verkkoon on tehokkaampaa ja siten myös halvempaa. Ennakoinnin ja valvonnan roolit ovat tärkeitä, koska ne helpottavat ongelmien ratkaisua. Verkon valvonta on ennaltaehkäisyä Niin kaupallisen kuin kriittisen verkon toimimattomuus aiheuttaa ongelmia käyttäjille, mutta myös verkon hallinnoijille. Yrityksen imago voi kärsiä ja voidaan joutua maksamaan korvauksia. Korjaaminen tulee lähes aina kalliimmaksi kuin ennaltaehkäisy, joten verkkoa kannattaa valvoa. Se ei tietenkään suoraan estä vikojen syntymistä tai korjaa niitä, mutta ongelmia voidaan ennakoida ja ratkaista valvonnan ansiosta nopeammin. Jollain pankilla voi vaikka olla verkko-ongelma, jonka syytä voi olla vaikea paikallistaa. Tällöin korjaaminen voi kestää useita päiviä. Jos vian takia esimerkiksi asiakkaiden rahaliikenne ei toimi, asiakkaat saattavat menettää luottamuksensa pankkiin ja siirtyä kilpailevan pankin asiakkaiksi. Kuukausien tai vuosien päästä kukaan ei enää muista, mikä ongelma oli kyseessä tai mistä se johtui, mutta kaikki muistavat, että kyseisellä pankilla oli ongelma, Rantamäki toteaa. Ennakoinnin ja valvonnan roolit ovat tärkeitä, koska ne helpottavat ongelmien ratkaisua. Reagointi vikatilanteissa Verkkoviat johtuvat laitevioista, kaapelivioista ja verkkoon tehtyjen muutosten yhteydessä syntyneistä virheistä kaapeloinneissa tai asetuksissa. Joskus viat voivat johtua myös verkon käyttäjistä ja käyttäjien verkkoon tuomista haittaohjelmista. Verkkovikojen korjauskustannus syntyy suurimmaksi osaksi työstä, joka tehdään vikakohdan löytämiseksi. Tehokkaan valvonnan avulla vikakohta pystytään paikallistamaan nopeasti. Verkkoihin kohdistuvat tietoturvahyökkäykset pystytään havaitsemaan tehokkaasti oikeanlaisella verkkovalvonnalla ja hyökkäysten lähdesolmu voidaan tunnistaa nopeasti, Rantamäki sanoo.

4 4 ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU AJASSA BIA TEHOKAS TYÖVÄLINE KERRO MIELIPITEESI, ME KUUNTELEMME! OSALLISTU KYSELYYN OSOITTEESSA VOITA MERELLINEN KAUPUNKILOMA PUH VINKKI OIKEAT TYÖVÄLINEET RISKIENHALLINTAAN Kysymys: Mitä BIA (Business Impact Analysis) kertoo yritykselle? Vastaus: Analyysilla voidaan selvittää yrityksen toimitusketjussa esiintyvät riippuvuudet ja keskeytysriskit. ANALYYSI ANTAA KOKONAISKUVAN Olennaista on tehdä analyysi konserninäkökulmasta. KUVA: TOMI PARKKONEN Lääketeollisuudessa riskejä hallitaan laaja-alaisesti potilasturvallisuuden takaamiseksi. Muutosten tekeminen rekisteröityihin tuotteisiin on tarkkaan säädeltyä, ja raaka-ainetoimittajan tai valmistuspaikan vaihtaminen voi olla jopa vuoden kestävä hanke, joka vaatii viranomaisten hyväksynnän lisäksi useita tuotekoe-eriä, analysointia ja säilyvyystutkimuksia. BIA:n avulla saimme kokonaiskäsityksen euromääräisistä riskeistä ja prioriteeteista hallintatoimenpiteille. Ymmärsimme erityisesti toimittajapuolen riskiprofiilia paremmin, Orionin toimitusketjun johtaja Virve Laitinen kertoo. Orionilla riskienhallintaprosessit on selkeästi määritelty ja ne ovat osa konsernin johtamisjärjestelmää. Yritys kaipasi kuitenkin konkreettista työkalua operatiivisen riskienhallinnan tueksi, ja tästä syystä Orion päätti lähteä kokeilemaan BIA-analyysia konsulttitoimiston tukemana. Analyysia varten Orionilla koottiin yhteen työryhmä, johon osallistuivat tuotanto- ja ostotoiminnoista sekä tekniikasta ja toimittajapuolesta vastaavat henkilöt. Muutaman kuukauden kestäneeseen prosessiin kuuluivat workshopit, joissa selvitettiin jokaisen osaston riskitasot tiloista ja laitteistoista lähtien. Analyysissa oli mukana asiakkuuksiin liittyviä riskejä, joten tämän vuoksi myös liiketoiminnan edustajia haastateltiin. Samoin tehdas- ja laboratoriokatselmukset olivat tärkeä osa selvitystä. BIA auttoi yritystämme tarkentamaan näkemystä siitä, missä kohdissa kokonaistoimintaverkkoa on mahdollisia kehityskohteita, Laitinen painottaa. Riskien arvottaminen Kuten Aonin Senior Consultant Paavo Laakso asian ilmaisee, BIA määrittelee riskeille niiden hintalapun. Analyysi lähtee liikkeelle aina ensimmäiseksi yrityksen talousluvuista ja keskeisimmistä tuotteista. Orionille toteuttamassamme analyysissa selvitimme, millä tavoin riippuvuudet tavarantoimittajista kytkeytyvät tuotteisiin ja samalla saimme myös selkeän kuvan riippuvuuksista eri osapuolten välillä. Laakson mukaan erityisesti Orionin kaltaisella valmistusteollisuuden yrityksellä on tärkeää olla toimivat varalaitteet tai suunnitelmat, jos valmistusprosessissa tapahtuu äkillinen keskeytys. BIA:lla pyritään löytämään toimintaketjun suurimmat keskeytysriskit, mutta myös kehittämään suunnitelmat siihen, miten toimitaan keskeytystilanteiden realisoituessa. Olennaista on tehdä analyysi konserninäkökulmasta. Suurilla yrityksillä voi olla merkittäviä sisäisiä riippuvaisuuksia. Samoin yksi toimittaja voi palvella samaan aikaan useita eri yksikköjä. Tällaiset riippuvuudet ja niiden merkitys jäävät monesti huomaamatta, mutta BIA:n avulla saamme ne havainnollistettua, Laakso kertoo. NINA KINNUNEN BIA-ANALYYSIMME AVULLA RISKIT SAAVAT HINTALAPUN Riskit kuuluvat yritystoimintaan, mutta niihin voi varautua. Anna konsulttiemme keskittyä riskeihin, jotta yrityksesi voi keskittyä omaan ydinosaamiseensa. Lue www-sivuiltamme lisää riskienhallinnan johtavista ratkaisuista.

5 5 ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU Veikka Gustafsson hallitsee riskien minimoinnin KESKITY YDINOSAAMISEEN Halusin tietää, millaiset sijoituskohteet sopivat parhaiten juuri minulle ja kaipasin sille myös perusteluja, toteaa Veikka Gustafsson. KUVA: SHUTTERSTOCK Kysymys: Miksi Veikka Gustafsson on antanut vakuutustensa ja sijoitustensa kilpailuttamisen puolueettoman asiantuntijan hoidettavaksi? Vastaus: Hän haluaa keskittyä siihen, mitä osaa parhaiten. NÄIN ONNISTUIN Osaan kiipeillä vuorilla, mutta sään ennustamisen jätän muille. Sama pätee vakuutusten kilpailuttamiseen ja osakesijoittamiseen: niiden parissa työskentelee selkeästi minua parempia asiantuntijoita, VeikkaGustafsson naurahtaa. Vuonna 1993 ensimmäisenä suomalaisena Mount Everestin huipulle ilman lisähappea noussut Gustafsson on maamme tunnetuin vuorikiipeilijä. Maailman korkeimpien vuorien valloituksen ohella hän toimii muun muassa henkilöstövalmentajana, kolumnistina ja lehtikustantajana. Monessa mukana oleva mies on harrastanut osakesijoittamista koko aikuisikänsä. Olin pitkään erään suuren pankin private banking asiakas ja luulin, että kaksi kertaa vuodessa tapahtuva kahvin juonti tarkoittaa omaisuuteni hoitamista. Mutta eihän se ole omaisuuden hoitoa, että kerrotaan, mitkä sijoitukseni ovat epäonnistuneet ja samaan hengenvetoon myydään uusia tuotteita tilalle, Veikka tuhahtaa. Meklarin asiantuntijuus ratkaisee Muutama vuosi sitten Gustafsson havahtui ymmärtämään, kuinka suuri merkitys meklarin toiminnalla on hänen osakeomaisuutensa kasvuun ja kehitykseen. Hän siirtyi asiakkaaksi puolueettoman finanssialan asiantuntijayhtiöön, joka vertailee suomalaisia ja kansainvälisiä sijoittamisen, säästämisen, varainhoidon ja vakuuttamisen palveluntarjoajia ja tuotteita asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Yhtiö toimii myös asiakkaan riippumattomana asiantuntijana ja edunvalvojana kaikkiin finanssimarkkinoiden palveluntarjoajiin nähden. Halusin tietää, millaiset sijoituskohteet sopivat parhaiten juuri minulle ja kaipasin sille myös perusteluja. Usein tuntuu, että meille piensijoittajille myydään tuotteita, joita edes myyjä ei tunne, asiakkaasta puhumattakaan. Ja vaikka sijoitukset menisivät kuinka metsään, niin pankkia ei vaihdeta, koska isoisäkin on ollut saman pankin asiakas. Hän ottaa esimerkiksi sijoitusvakuutukset ja kansainväliset rahastot. Markkinoilla toimivien vakuutusyhtiöiden intressi ei ole myydä sijoitusvakuutuksia, jos asiakas ei ymmärrä niitä kysyä. Myös kehittyville markkinoille sijoittaminen kotimaisten rahastojen kautta on liki pitäen turhaa. Jos haluaa sijoittaa Brasiliaan, niin paras asiantuntijuus löytyy varmasti Brasiliasta. Varmuus ennen kaikkea Gustafssonin mukaan vuorilla pätee sääntö, että sitä mitä ei ole varmistettu, ei ole olemassa. Samanlaista varmuutta ja riskienhallintaa hän edellyttää myös osakesijoittamiselta. Tämän talouskriisin aikana sijoitusteni arvo ei ole pudonnut yhtä paljon kuin indeksit, joten voin sanoa, että neuvonantajani ovat onnistuneet hyvin. Kun riskit on minimoitu, varallisuuden kasvulta ei voi välttyä. TARU SCHRODERUS

6 6 ilmoitusliite TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKoisJULKAISU ajassa 2vinkki ennakoi muutokset uutisia lyhyesti kuva: shutterstock Kurssit kannattaa varmistaa ajoissa Useimmiten kurssitappiot syntyvät sen vuoksi, että riskiä ei ole tunnistettu riittävän ajoissa. Jos valuuttakurssiongelma todetaan vasta kun ulkomaan valuutan määräinen lasku lankeaa maksettavaksi tai vientituloa ollaan vaihtamassa euroiksi, ollaan myöhässä vaihtokurssin varmistamisen suhteen, sanoo Janne Sumusalo Danske Marketsista. valuuttariskit helsinki Tärkeintä on ensin selvittää kurssiriskin syntymekanismi ja onko riskiä mahdollista siirtää toisaalle jo ennen kuin se syntyy, opastaa Sumusalo. Tämä on mahdollista hintaklausuuleilla ja muilla sopimusteknisillä menetelmillä tai vastakkaisten valuuttavirtojen kohdentamisella. Sumusalon mukaan yritykset, jotka etsivät optimaalista hetkeä suojautua, ovat säännönmukaisesti suojausasteeltaan alhaisemmalla tasolla verrattuna yrityksiin, joilla suojaus toteutetaan automaattisesti heti riskin syntyhetkellä. Näkemyksen otto kurssien suhteen tulee toteuttaa instrumenttivalinnalla, ei suojausasteella spekuloimalla, Sumusalo sanoo. Valuuttaoptioista rakennetut suojat ovat yleistyneet kautta linjan. Sumusalo kertoo, että yksi tyypillisimmistä tämän kaltaisista suojarakenteista on lisähyötyrakenne, jolla saadaan täysi suoja kurssin huonontumista vastaan. Jos taas kurssi paranee, siitä hyödytään 50%. Tällä tavoin yritys pääsee eroon pääomaa sitovasta riskistä, mutta ei luovu mahdollisuudestaan myyntikatteen parantamiseen. Päävaluuttojen liike maltillista Euron ja dollarin väliset vaihtelut ovat pysyneet maltillisina. Sen sijaan esimerkiksi Ruotsin kruunu on vahvistunut viidenneksen euroon nähden vuoden 2009 alusta. Venäjän ruplan arvo taas on checklist Kuinka suuri osa liiketoiminnasta pohjautuu ulkomaan kauppaan? Onko yrityksen taseessa valuuttamääräisiä eriä? Kuinka suuri vaikutus kurssimuutoksella on käyttökatteeseen? Pystytäänkö yrityksen kassavirtoja ja tulosta ennakoimaan millä valuuttakurssien tasolla tahansa? Tunteeko jokainen osasto toimiensa riskivaikutukset? Missä ajassa tieto valuuttariskiin vaikuttavasta liiketoimesta välittyy riskistä vastaavalle noin 50 prosenttia heikompi kuin 2000-luvun alussa. Ruplan kehitys heijastanee sijoittajien kokemaa suurta epävarmuutta Venäjän poliittista järjestelmää sekä talouspolitiikan sisältöä kohtaan, Teknologiateollisuus ry:n pääekonomisti Jukka Palokangas sanoo. Viimeiset vuodet ovat olleet poikkeuksellisia euroalueen kriisin käänteiden liikuttaessa valuuttakursseja. Tästä syystä markkinamuutokset ovat tuntuneet suurilta, hallitsemattomilta ja vaikeasti ennakoitavilta. Totuus on kuitenkin se, että kurssiliikkeitä on aina ollut mahdoton ennustaa. Jo pelkästään henkilölle / yksikölle? Onko valuuttakurssien muutoksista ollut ongelmia? Vastaako suojaushorisontti yrityksen lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteita? Mikä on suojaamisen tavoite, varmistaa kassavirta, mahdollistaa tuloksen ennustettavuutta vai varmistaa kilpailukyky? Suojausaste on määritelty, mutta onko kurssiin sitoutumisen astetta mietitty? Onko yrityksellä valuuttariskienhallintapolitiikkaa ja koska se on laadittu? Suojataanko riskit heti kun ne syntyvät? Tarvitaanko suojalle joustavuutta sitoutumisen sijaan? kuva: shutterstock Jukka Palokangas Pääekonomisti Teknologiateollisuus ry Kuva: Teknologiateollisuus ry kurssiliikkeiden suunta on aina ollut ennustettavissa vain 50% varmuudella, Sumusalo muistuttaa. Hän lisää, että epävarmoina aikoina suojausasteet on syytä pitää korkealla, mutta kursseihin sitoutumisen aste kannattaa pitää mahdollisimman alhaisena. Euroalueen kriisi on itse asiassa heikentänyt euron arvoa vain maltillisesti, kun verrataan euron arvoa suhteessa muihin päävaluuttoihin vuodesta 1999 tähän päivään, Palokangas sanoo. Palosaari uskoo, että epävarmuus taloudessa jatkuu vielä pitkään. USAssa on nähty viime aikoina merkkejä hieman paremmasta kehityksestä, mutta silti talouden toimeliaisuus on sielläkin edelleen vaatimatonta. Euron kurssikehityksessä suhteessa dollariin ja puntaan ei siten ole odotettavissa ainakaan nopeita käänteitä suuntaan tai toiseen. Sen sijaan Ruotsin kruunun ja Venäjän ruplan vaihtelut voivat olla nopeitakin. Euron kurssikehityksen ratkaisee jatkossa hyvin pitkälti se, miten Kreikan ja lähinnä muun eteläisen Euroopan epävarmuudet kyetään hallitsemaan. Vesa lahtinen Kulta on edelleen hyvä sijoitus Kulta tunnetaan kautta historian hyvänä sijoituskohteena talouden vaikeina aikoina. Jos taloudessa on vaikeat ajat, on kulta erittäin hyvä sijoitus, Meelis Atonen, Viron talousministeri vuosina , kertoo. Nykyään Atonen on mukana kultakaupankäynnissä. Kullan viimeaikaista hinnannousua selittää se, että valtiot ovat investoineet kultaan pitkäjänteisesti valuuttakriisin aikana. Kullan osuus Suomen valuuttavarannosta on noussut noin 23 prosenttiin. Suomen kultavarannot ovat edelleen alhaisella tasolla euroalueen yli 60 prosentin keskiarvoon verrattuna. Esimerkiksi talousveturi Saksan kultavarannot ovat 73 prosenttia valuuttavarannosta. Suurien sijoittajien kiinnostus on näkynyt suoraan kullan hinnassa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana kullan hinta on noussut voimakkaasti. Euroissa katsottuna kullan hinta on noussut keskimäärin noin 15 % vuodessa (dollareissa 19 %). Tämä kullan hinnan nousu heijastaa paperirahan arvon alentumista, Atonen sanoo. Kullan määrä maailmassa on lisääntynyt vuoden 2008 lopusta tähän päivään neljä prosenttia, samaan aikaan kun sen hinta on yli kaksinkertaistunut. Kullan hinta oli korkeimmalla tasollaan syyskuussa 2011, jolloin unssista maksettiin 1900 dollaria. Helmikuuun loppuun 2012 mennessä kullan arvossa on tapahtunut pieni notkahdus 1750 dollariin unssilta. Johdonmukainen positiivinen hinnankehitys on tehnyt kullasta paitsi valuuttariskienhallinnan työkalun, myös houkuttelevan rikastumiskeinon. Sanotaan, että kaikki hyvä loppuu aikanaan, ja mitä suuremmat tuotot, sitä suurempi riski. Missä on kultasijoitusten suurin riski? Kullan suurin riski minun mielestäni on, että hallitukset eivät jossain vaiheessa lupaa enää sijoittaa kultaan. Viisi vuotta sitten alkanut talouskriisi ei kuitenkaan ole vielä ohi. Velkakriisin loppuun asti suosittelen kultaa hyväksi sijoituskohteeksi. Rahan arvo jatkaa laskuaan ja sitä vastaan on suojauduttava, Atonen neuvoo. Vesa lahtinen

7 INSPIRAATIO TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU Parempaa potilasturvallisuutta 3VINKKI TOIMIVA SUUNNITTELU ILMOITUSLIITE 7 Arkkitehtuurisuunnittelulla Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (PHSOTEY) tuottaa erikoissairaanhoito-, sosiaali- ja perusterveydenhuolto- sekä ympäristöterveydenhuoltopalveluita Lahden ja sen ympäristökuntien yli asukkaalle. PHSOTEY varmistaa kilpailukykyään panostamalla hyvään laatuun ja nopeaan palveluiden saantiin sen työntekijän voimin. Petri Pekkala Tietojärjestelmäjohtaja PHSOTEY Kuva: PHSOTEY TURVALLINEN HOITO. PHSOTEY:n tietoturvallisuus koskee niin tietosuojaa kuin käyttöjärjestelmiäkin. KUVAT: HANNU SALOKOSKI Sähköistä terveydenhuoltoa PHSOTEY:n tietoturvallisuuden olennainen osa on potilastietojen yksityisyyden turvaaminen sekä tietojärjestelmien käytettävyyden varmistaminen. Hoito- ja operointiohjeet sekä potilaskertomukset kulkevat sähköisessä muodossa potilaan hoitopisteeltä toiselle. Hoitoprosessiin osallistuvia järjestelmiä ja tietoteknisiä toimintoja on lukuisia ja niiden keskinäinen kommunointi on kyettävä takaamaan. Monijärjestelmäympäristön hallittu kehittäminen vaatii suunnitelmallisuutta ja kokonaisuuden hahmotuskykyä, toteaa PHSOTEY:n tietojärjestelmäjohtaja Petri Pekkala. Varsinkin suuressa organisaatiossa on vaarana, että rinnakkaiset ICT-kehitysprojektit eivät ole keskitetysti johdettuja, jolloin aikaa, resursseja ja rahaa kulutetaan turhaan. PHSOTEY päätti luoda sen operatiivisesta toiminnasta johdetun arkkitehtuurisuunnitelman, joka kuvastaa ICT-ympäristön perusteltua tavoitetilaa. Suunnitelman tuli olla toteutettavissa vaiheittain ja osakokonaisuuksittain, jotta hallittu ja kustannustehokas eteneminen voitiin varmistaa. Oli helppoa lähteä vanhan tutun kumppanin kanssa yhteistyöhön, kertoo Pekkala. Suunnittelutyön vaiheistus Työ aloitettiin esiselvityksellä. Tämä on normaali tapamme toimia, jotta työkokonaisuus voidaan varmuudella hahmottaa ja itse suunnittelutyö voi edetä tehokkaasti sekä rönsyilemättä, palveluntarjoajan Ymonin operatiivinen johtaja, Pasi Yliluoma valottaa. Esiselvitys määritteli raamit itse suunnitteluvaiheelle, joka aloitettiin selvittämällä potilaan hoito- ja palveluprosessi kaikkine variaatioineen. Tästä saatiin tunnistettua kriittiset tietojärjestelmätoiminnallisuudet sekä eri järjestelmien roolit. Näillä pohjatiedoilla voitiin määritellä arkkitehtuuri, joka kuvaa ICT-ympäristön tavoitetilan ja rakenteen sekä toimii PHSOTEY:n sisäisesti hyväksymänä kehitysohjelmana. Määräajoin tai suurempien muutosten yhteydessä arkkitehtuuria päivitetään. Olemme jo toteuttamassa arkkitehtuurin mukaisia osakokonaisuuksia. Kehityshankkeiden edistäminen on nyt keskitettyä ja kaikkien ymmärrettävissä, Yliluoma summaa. MEDIAPLANETIN TOIMITUS Sampo Pankki Oyj, Huippusuoritusten takana on tiimi, jonka jokainen jäsen on oman alansa huippu Team is Money FINANSSIKESKUS Sampo Pankin Finanssikeskuksessa yritystäsi palvelee asiantuntijatiimi, jonka tehtävä on selkeä: auttaa yri tys täsi menestymään. Varautumalla finanssi riskeihin ja hyödyntämällä markkinoiden toimintaa taitavasti yritys voi saavuttaa selkeitä kilpailuetuja. Riskienhallinnan asiantuntijamme auttaa riskien tun nis tamisessa ja auttaa löytämään yrityk sellesi sopivimmat ratkaisut niiden hallintaan. Yrityksesi taloutta ajatellen,

8 8 ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU AMMATILLINEN NÄKÖKULMA Erka Koivunen On käynyt ilmeiseksi, että olemme CERT-FI:ssä hoitaneet vuosikausien ajan oireita samalla, kun kelmit ovat jatkaneet määrätietoisesti ja tahallisesti toimintaansa. KUVA: VIESTINTÄVIRASTO IRASTO CERT-FI-yksikön päällikkö Viestintävirasto NÄKÖKULMIA TIETOTURVAAN Vladimir, mitä minä nyt teen? Yksi internetin taparikollinen on pantu ainakin hetkeksi syrjään. Viime marraskuussa Viron poliisi ja rajavartiolaitos pidättivät Vladimir Tsastsinin ja viisi hänen yhteistyökumppaniaan. FBI:n johtamassa tutkinnassa herroja epäillään niinkin absurdin kuuloisesta tempauksesta kuin miljoonien mainosklikkausten varastamisesta viimeisen viiden vuoden aikana. Arvattavasti pelkillä klikkauksilla ei vielä joudu monikansallisen agenttilauman tähtäimeen. Vladimir onkin vuosien varrella aiheuttanut harmaita hiuksia ympäri maailmaa lukuisilla suomalaistenkin tietoturvaa vaarantavilla tempuilla. Ensimmäisen kerran kuulin hänestä jo vuonna Pitkäjänteistä toimintaa Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n mukaan Tsastsin kumppaneineen laati haittaohjelman, levitti sen miljooniin tietokoneisiin ympäri maailman ja kaappasi käyttäjien tietoliikennettä omiin tarkoituksiinsa. Laiton toiminta oli alkanut vuonna 2007 ja oli ilmeisesti jatkunut pidätyshetkeen asti. Vaikka emme sitä aina tienneet, olemme CERT-FI:ssä olleet siivoamassa Vladimirin sotkuja jo vuodesta 2005 lähtien. Varhain keskiviikkoaamuna joku julkaisi internetissä kolmirivisen viestin, jossa varoitettiin haittaohjelman lataavasta linkistä. Harvinaisen tarttuva haittaohjelma tunkeutui jopa päivitettyyn Windows-tietokoneeseen, niin sanottu nollapäivä siis. Haittaohjelmalinkki viittasi tartolaisen Esthost-nimisen yrityksen omistamaan verkkotunnukseen, jonka oli rekisteröinyt muuan Vladimir Tsastsin aiemmin samana vuonna. Nimet eivät tuolloin soittaneet kelloa. Laitoimme ne kuitenkin korvan taakse. Uuvuttava urakka Seuranneiden parin viikon ajan kansainvälinen tietoturvayhteisö paiski töitä vuorotta selvittääkseen haavoittuvuuden yksityiskohdat ja saadakseen listittyä sieltä täältä esiin nousevia haittaohjelman jakelupalvelimia. Itselläni olisi tosin ollut parempaakin tekemistä: lauantaina odotti loma ja lento Pariisiin uutta vuotta vastaanottamaan. Olin aloittanut työt CERT-FI:ssä vasta puolitoista kuukautta aikaisemmin ja olin jo nyt loman tarpeessa. Menisipä tämä nopeasti ohi, ajattelin. Ei mennyt. Soittelin lomamatkaltani päivystäjällemme ja tiedustelin jutun etenemisestä. Muutaman päivän jälkeen univajeen jo kuuli: kolmella mantereella työskentelevien kollegojemme kanssa yhteistyötä lähes tauotta tehneellä päivystäjällämme oli jo vaikeuksia lausua konsonantteja. Nyttemmin niputan Esthostin samaan rimpsuun kuin Atrivo, Intercage, Rove Digital, Cernel, Internet Path, Carrier Net, Estdomain, McColo, Russian Business Networks, UkrTeleGroup, Inhoster, Hostfresh ja Real Host. Kutsumme niitä pahisoperaattoreiksi, koska niiden tehtävänä näyttäisi olevan vakaan tietoliikenneyhteyden ja laillisen kulissin tarjoaminen tietoverkkorikollisille. Syy oireiden takana On käynyt ilmeiseksi, että olemme CERT-FI:ssä hoitaneet vuosikausien ajan oireita samalla, kun kelmit ovat jatkaneet määrätietoisesti ja tahallisesti toimintaansa. Tämä osoittaa konkreettisella tavalla, että tietoturvaloukkausten ensivasteen tarjoaminen ei yksinään riitä. Rikolliset täytyy myös saada kiinni. Otteet ovatkin kovenemassa myös edustamallamme valkohatturintamalla. Microsoft on ottanut aktiivisen roolin bottiverkkojahdissa kaappaamalla niitä rikollisilta. Muutama vuosi sitten TeliaSonera savusti pahisoperaattorin Latviasta ja nyt FBI pisti kokonaisen kelmikoplan rautoihin. Jokaisen pidätyksen ja pahisoperaattorin irtikytkemisen jälkeen internetistä on tullut hieman turvallisempi paikka. Jokohan tässä helpottaisi niin, että uskaltaisin lähteä taas Pariisiin? osaava luotettava laadukas - Turvallisen tietoverkon takaaja - Vantaa Äyritie 8 D Vantaa +358 (0) Kajaani Tehdaskatu 15 P Kajaani +358 (0) Ymon tietoverkkojen asiantuntija Ymon suunnittelee, toteuttaa ja ylläpitää asiakkaan tietoverkkoa Olemme osaava kumppanisi tietoturvallisten verkkojen suunnitteluun ja niiden toteutukseen. Laiteratkaisumme yhdessä kattavan ylläpidon kanssa tarjoavat räätälöidyn paketin, olipa haasteenasi lokienhallinnan toteutus tai tietoverkon nykyaikaistaminen. Asiakkaat luottavat Ymoniin Asiakastyytyväisyystutkimusten mukaan Ymon on asiakkailleen luotettava, laadukas ja osaava kumppani. Tyytyväisiä asiakkaita mm. A-Katsastus, Kainuun Voima Oy, Veikkaus, Sanoma Data, Renforsin Ranta ja PHSOTEY.

Kuinka IdM-hanke pidetään raiteillaan

Kuinka IdM-hanke pidetään raiteillaan Kuinka IdM-hanke pidetään raiteillaan Projektipäällikön kokemuksia 4.10.2011 IdM-projektitkin pitää suunnitella Kaiken perustana on riittävä ymmärrys projektin sisällöstä, laajuudesta ja vaaditusta osaamisesta

Lisätiedot

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 16.11.2011 Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 Suomalaiset aikovat sijoittaa muita pohjoismaalaisia innokkaammin tulevina kuukausina finanssikriisistä huolimatta, käy ilmi Danske Invest

Lisätiedot

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 2 Ilmarinen lyhyesti HUOLEHDIMME YLI 900 000 SUOMALAISEN ELÄKETURVASTA 529 000 työntekijää TyEL

Lisätiedot

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja Himmeneekö kullan kiilto? Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja Mikä on nykyinen maailmantalouden terveys? Lopulta taivaalta sataa euroja EKP on luvannut

Lisätiedot

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA Petri Kairinen, CEO (twitter: @kairinen) Pörssin Avoimet Ovet 1.9.2015 1.9.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 1.9.2015 Nixu 2015 2 DIGITAALINEN YHTEISKUNTA

Lisätiedot

Mikä on valuuttariski ja mitä sille voi tehdä

Mikä on valuuttariski ja mitä sille voi tehdä Mikä on valuuttariski ja mitä sille voi tehdä 17.4.2015 Antti Toivainen Nordea Markets Mikä on valuuttariski ja mitä sille voi tehdä 1. Valuuttariski on riski joka syntyy siitä, että: yrityksellä on euroalueen

Lisätiedot

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä?

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja . Ranskan edellinen presidentti Nicolas Sarkozy on julistanut eurokriisin voitetuksi jo 2012

Lisätiedot

Viennin rahoitusjärjestelyt /Team Finland - Valuuttasaatavien turvaaminen 14.4.2016

Viennin rahoitusjärjestelyt /Team Finland - Valuuttasaatavien turvaaminen 14.4.2016 Viennin rahoitusjärjestelyt /Team Finland - Valuuttasaatavien turvaaminen 14.4.2016 OP Markets Johdannais- ja valuuttamyynti Jukka Rajavaara 040 526 6342 Jukka.rajavaara@op.fi Markets Agenda 1. Asiakkaiden

Lisätiedot

KASVAVAN KYBERTURVAMARKKINAN PELINTEKIJÄ

KASVAVAN KYBERTURVAMARKKINAN PELINTEKIJÄ KASVAVAN KYBERTURVAMARKKINAN PELINTEKIJÄ Petri Kairinen, CEO (twitter: @kairinen) Lupaavat pörssiyhtiöt tilaisuus 3.3.2015 3.3.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 3.3.2015 Nixu

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden huoneentaulu mitä jokaisen on hyvä muistaa

Tietoturvallisuuden huoneentaulu mitä jokaisen on hyvä muistaa Tietoturvallisuuden huoneentaulu mitä jokaisen on hyvä muistaa 2.10.2017 Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko Petri Puhakainen, valtioneuvoston tietoturvapäällikkö Tietoturvallisuuden

Lisätiedot

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA Petri Kairinen, CEO (twitter: @kairinen) Pörssin Avoimet Ovet 1.9.2015 1.9.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 1.9.2015 Nixu 2015 2 DIGITAALINEN YHTEISKUNTA

Lisätiedot

YRITYKSEN RISKIENHALLINTA

YRITYKSEN RISKIENHALLINTA YRITYKSEN RISKIENHALLINTA Marko Juvonen Mikko Koskensyrjä Leena Kuhanen Virva Ojala Anne Pentti Paavo Porvari Tero Talala Kansi: Indicio Oy Taitto: Eija Högman tmi Kopiointiehdot Tämä teos on oppikirja.

Lisätiedot

Mitä kotitalouden pitää tietää taloudesta? Pasi Sorjonen 12.9.2012 18.3.2013 Markets

Mitä kotitalouden pitää tietää taloudesta? Pasi Sorjonen 12.9.2012 18.3.2013 Markets Mitä kotitalouden pitää tietää taloudesta? Pasi Sorjonen 1.9.1 18.3.13 Markets OSAA TÄMÄ PÄÄSET PITKÄLLE Budjettirajoite oma talous on tasapainossa, nyt ja yli ajan Korkomatematiikka haltuun lainat, sijoitukset,

Lisätiedot

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA Heikki Roikonen, talousjohtaja Arvopaperin Rahapäivä, Helsinki, 17.9.2015 17.9.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 17.9.2015 Nixu 2015 2 DIGITAALINEN

Lisätiedot

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management 2008 IBM Corporation IBM Cognos: suorituskyvyn johtamisen asiantuntija IBM osti

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

3.4.2014 Tehokas sijoittaminen TERVETULOA! Hannu Huuskonen, perustajayrittäjä

3.4.2014 Tehokas sijoittaminen TERVETULOA! Hannu Huuskonen, perustajayrittäjä 3.4.2014 Tehokas sijoittaminen TERVETULOA! Hannu Huuskonen, perustajayrittäjä Sijoittamisen rakenteellinen murros rantautumassa myös Suomeen Sijoitustoimialan kehitystä Suomessa helppo ennustaa: innovaatiot

Lisätiedot

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle Antti Jääskeläinen Matti Vuori Mitä on nopeus? 11.11.2014 2 Jatkuva nopeus Läpäisyaste, throughput Saadaan valmiiksi tasaiseen, nopeaan tahtiin uusia tuotteita

Lisätiedot

Hajauttamisen perusteet

Hajauttamisen perusteet Hajauttamisen perusteet Sisältö 1. Miksi hajauttaa sijoituksia? 2. Ajallinen hajauttaminen 3. Hajautus omaisuusluokissa 4. Toimialakohtainen hajauttaminen 5. Hajauttaminen yhtiön koon mukaan 6. Maantieteellinen

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Vakuutussijoittaminen pähkinänkuoressa

Vakuutussijoittaminen pähkinänkuoressa Vakuutussijoittaminen pähkinänkuoressa Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Merja Junnonen Tarjolla olevat tuotteet Eläkevakuutukset/säästö- ja sijoitusvakuutukset Sijoitussidonnaiset/laskuperustekorkoiset Yksilölliset

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Mikko Rotonen on IT-kehitysjohtaja HUS Tietohallinossa ja APOTTI-hankkeen IT-osuuden projektipäällikkö.

Mikko Rotonen on IT-kehitysjohtaja HUS Tietohallinossa ja APOTTI-hankkeen IT-osuuden projektipäällikkö. Mikko Rotonen on IT-kehitysjohtaja HUS Tietohallinossa ja APOTTI-hankkeen IT-osuuden projektipäällikkö. Selviytymistä vai suorituskykyä seminaari 3.9.2012 Sivu 1 Apotti hankekokonaisuuden tavoitteena on

Lisätiedot

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved.

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved. ISO/DIS 14001:2014 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen sekä Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Organisaation toimintaympäristö 4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön

Lisätiedot

Venäjän osakemarkkinoiden näkymät vuodelle 2012

Venäjän osakemarkkinoiden näkymät vuodelle 2012 Venäjän osakemarkkinoiden näkymät vuodelle 2012 Petri Pöllänen salkunhoitaja Sijoitus Invest 16.11.2011 UB konserni Perustettu vuonna 1986 Kotimainen, pankkiryhmistä riippumaton avainhenkilöiden omistama

Lisätiedot

7.12.2010. Asiakastyytyväisyys pankki- ja vakuutusalalla 2010

7.12.2010. Asiakastyytyväisyys pankki- ja vakuutusalalla 2010 7.12.2010 Asiakastyytyväisyys pankki- ja vakuutusalalla 2010 1 ASIAKASTYYTYVÄISYYS PANKKI- JA VAKUUTUSALALLA 2010 Sisällys JOHDANTO... 3 PANKKIALA - YKSITYISASIAKKAAT... 4 Asiakastyytyväisyys... 4 Asiakasuskollisuus...

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Yrityskaupan rahoitus Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Rahoituksen lähtökohdat Yrityksen rahoitusmuodot ovat oma pääoma, vieras pääoma ja tulorahoitus. Aloittavalla yrittäjällä on pääasiassa

Lisätiedot

Käyttäjätietojen hallintaratkaisujen arkkitehtuurin tehostaminen. Juha Kervinen Lead Architect, Trusteq Oy

Käyttäjätietojen hallintaratkaisujen arkkitehtuurin tehostaminen. Juha Kervinen Lead Architect, Trusteq Oy Käyttäjätietojen hallintaratkaisujen arkkitehtuurin tehostaminen Juha Kervinen Lead Architect, rusteq Oy Aiheet Lopputulos paranee työvaiheiden tehostamisella arkastelemme yrityksen käyttäjätietojen hallintaa

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Mietitkö uuden koneen hankkimista? Seuraavat 60 sekuntia voivat säästää Sinulta pitkän pennin

Mietitkö uuden koneen hankkimista? Seuraavat 60 sekuntia voivat säästää Sinulta pitkän pennin Mietitkö uuden koneen hankkimista? Seuraavat 60 sekuntia voivat säästää Sinulta pitkän pennin Alusta alkaen oikein Viisaat päätökset, hyvät tulokset Alusta alkaen järkevästi ja huolellisesti harkittu työstökoneinvestointi

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

Sampo Pankki Private Banking. Pankki, joka voi tarjota Teille mahdollisuuksia, joita ette edes tiennyt olevan olemassa.

Sampo Pankki Private Banking. Pankki, joka voi tarjota Teille mahdollisuuksia, joita ette edes tiennyt olevan olemassa. Sampo Pankki Private Banking Pankki, joka voi tarjota Teille mahdollisuuksia, joita ette edes tiennyt olevan olemassa. Yhteyshenkilönne Tiina Forsgrén - Senior Private Banker - Varainhoidon kokemusta vuodesta

Lisätiedot

Fyysinen sijoituskulta -tehokas kriisisijoitus. Tavex-konserni, kultapuolen johtaja

Fyysinen sijoituskulta -tehokas kriisisijoitus. Tavex-konserni, kultapuolen johtaja Fyysinen sijoituskulta -tehokas kriisisijoitus Meelis Atonen Tavex-konserni, kultapuolen johtaja Maailman talouskriisi on alkanut luottokriisistä kukaan ei pääse siitä. Pankit loivat rahaa tyhjästä -näin

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

Kansainvälinen rahatalous Matti Estola. Termiinikurssit ja swapit valuuttariskien hallinnassa

Kansainvälinen rahatalous Matti Estola. Termiinikurssit ja swapit valuuttariskien hallinnassa Kansainvälinen rahatalous Matti Estola ermiinikurssit ja swapit valuuttariskien hallinnassa 1. Valuuttariskien suojauskeinot Rahoitusalan yritykset tekevät asiakkailleen valuuttojen välisiä termiinisopimuksia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Heinä - syyskuu 2009 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 24,5 % 15,9 (21,1) miljoonaan euroon Jatkuvien

Lisätiedot

Tietojärjestelmien hankinta ja ICT-projektit

Tietojärjestelmien hankinta ja ICT-projektit Tietojärjestelmien hankinta ja ICT-projektit Lauri Tapola Kevät 2017 Miksi aihe on tärkeä? IT projekteista onnistuu: 34 % kustannusarvion ja aikataulun mukaisina 51 % ylittää arviot (80 % aikatauluylityksiä)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96. Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 1. 96 Valtuustokysymys kyberturvallisuuden järjestämisestä ja uhkiin varautumisesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96. Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 1. 96 Valtuustokysymys kyberturvallisuuden järjestämisestä ja uhkiin varautumisesta Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 1 1909/07.01.00/2015 Kaupunginhallitus 189 25.5.2015 96 Valtuustokysymys kyberturvallisuuden järjestämisestä ja uhkiin varautumisesta Valmistelijat / lisätiedot: Juha Kalander,

Lisätiedot

Totuus IdM-projekteista

Totuus IdM-projekteista Totuus IdM-projekteista Kyselytutkimuksen tulosten julkistustilaisuus 4.10.2011 Hannu Kasanen, Secproof Identiteetinhallinnan huono maine IAM, nuo kolme suurta kirjainta, tarkoittavat käyttäjätietojen-

Lisätiedot

DESIGN THINKINGILLÄ MENESTYSTARINA: TAPIOLA PRIVATE. 24.5.2011 Tommi Elomaa Yksikönjohtaja Yksityistalousasiakkaat

DESIGN THINKINGILLÄ MENESTYSTARINA: TAPIOLA PRIVATE. 24.5.2011 Tommi Elomaa Yksikönjohtaja Yksityistalousasiakkaat DESIGN THINKINGILLÄ MENESTYSTARINA: TAPIOLA PRIVATE 24.5.2011 Tommi Elomaa Yksikönjohtaja Yksityistalousasiakkaat Design thinkingin pääaskeleet: Määritä Tutki Ideoi Tee Prototyyppi Kehitä Lanseeraa Opi

Lisätiedot

Verkostojen tehokas tiedonhallinta

Verkostojen tehokas tiedonhallinta Tieto Corporation Verkostojen tehokas tiedonhallinta Value Networks 3.9.2014 Risto Raunio Head of Lean System Tieto, Manufacturing risto.raunio@tieto.com Sisältö Mihin verkostoitumisella pyritään Verkoston

Lisätiedot

Teollinen Internet. Tatu Lund

Teollinen Internet. Tatu Lund Teollinen Internet Tatu Lund Suomalaisen yritystoiminnan kannattavuus ja tuottavuus ovat kriisissä. Nokia vetoinen ICT klusteri oli tuottavuudeltaan Suomen kärjessä ja sen romahdus näkyy selvästi tilastoissa.

Lisätiedot

Mitä sijoittajan on hyvä tietää joukkorahoituksesta?

Mitä sijoittajan on hyvä tietää joukkorahoituksesta? Mitä sijoittajan on hyvä tietää joukkorahoituksesta? Esa Pitkänen Studia monetaria 7.10.2014 Joukkorahoitus on laaja käsite Toimintamalli, jolla kerätään varoja yleensä pienempiä summia laajalta joukolta

Lisätiedot

Kuinka pääomasijoittaja toimii? Millaiset yritykset voivat olla pääomasijoituksen kohteena?

Kuinka pääomasijoittaja toimii? Millaiset yritykset voivat olla pääomasijoituksen kohteena? Kuinka pääomasijoittaja toimii? Millaiset yritykset voivat olla pääomasijoituksen kohteena? 6.5.2013 Helsingin Kauppakamarin pääomasijoittamisen infotilaisuus Vaaka Partners on suomalaisten keskisuurten

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Fingridin verkkoskenaariot x 4. Kantaverkkopäivä 2.9.2013 Jussi Jyrinsalo Johtaja

Fingridin verkkoskenaariot x 4. Kantaverkkopäivä 2.9.2013 Jussi Jyrinsalo Johtaja Fingridin verkkoskenaariot x 4 Kantaverkkopäivä 2.9.2013 Jussi Jyrinsalo Johtaja 2 Sisällysluettelo Kantaverkon kymmenvuotinen kehittämissuunnitelma Esimerkki siitä, miksi suunnitelma on vain suunnitelma:

Lisätiedot

Toimittajan johtaminen projektissa. Esko Hannula Annikki Parviainen 22.11.2012

Toimittajan johtaminen projektissa. Esko Hannula Annikki Parviainen 22.11.2012 Toimittajan johtaminen projektissa Esko Hannula Annikki Parviainen 22.11.2012 Olemme laadunvarmistuksen edelläkävijä Suomen johtava ICTlaadunvarmistuksen palveluyritys Riippumaton ja puolueeton asiakkaan

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATION KILPAILUTTAMINEN. Kristian Stenmark Hepacon Oy

RAKENNUSAUTOMAATION KILPAILUTTAMINEN. Kristian Stenmark Hepacon Oy RAKENNUSAUTOMAATION KILPAILUTTAMINEN Kristian Stenmark Hepacon Oy kristian.stenmark@hepacon.fi 050 5909571 TALOTEKNIIKAN KOKO ELINKAAREN ASIANTUNTIJAT www.hepacon.fi YRITYS Perustettu 1978 Toimialat LVIASK

Lisätiedot

ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI

ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL LUONTEVA YHDISTYMINEN Suomalaisen terveydenhuollon alalla nimi Miratel tarkoittaa samaa kuin laadukkaat viestintätuotteet, -ratkaisut

Lisätiedot

LIITE 5. Vaaratapahtumajoukon tarkastelua ohjaavat kysymykset

LIITE 5. Vaaratapahtumajoukon tarkastelua ohjaavat kysymykset 67 (75). Vaaratapahtumajoukon tarkastelua ohjaavat kysymykset A. Kysymykset ilmoittavan yksikön (osaston) tasolla tapahtuvaan tarkasteluun YKSIKÖN VAARATAPAHTUMAT Mitä ilmoitetut vaaratapahtumat meille

Lisätiedot

Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista ja heikkouksista.

Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista ja heikkouksista. Päivän ohjelma. 7:30 Aamiainen 8:30 Hyvän aamun aloitus. Mieli ja keho auki. 8:40 Tervetuloa! 8:45 Johtoryhmätyöskentelyä. Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista

Lisätiedot

Parempi suunnitelma varoillesi

Parempi suunnitelma varoillesi Parempi suunnitelma varoillesi xx.xx.2014 Presentation name / Author 16.9.2014 2 Tapaamisessa tänään 1. Esittäytyminen 2. Oma tilanteesi 3. Omat tavoitteesi 4. Ratkaisumme sinun tarpeisiisi 5. Päätökset

Lisätiedot

Matalan korkotason vaikutus vakuutustoimintaan yhtiön näkökulma

Matalan korkotason vaikutus vakuutustoimintaan yhtiön näkökulma Matalan korkotason vaikutus vakuutustoimintaan yhtiön näkökulma Markkinoista 20.3.2014 2 Eonia 20.3.2014 3 Regulaatio muokkaa markkinoita 20.3.2014 4 Tehokkaat markkinat fantasiaa? Täydellisen tehokkaita

Lisätiedot

Arvoa tuottava IPR-salkku ei synny sattumalta

Arvoa tuottava IPR-salkku ei synny sattumalta Arvoa tuottava IPR-salkku ei synny sattumalta IPR-lakimies Ari-Pekka Launne Helsinki 3.6.2015 Oikeuksien varmistaminen Tuotekehitys Markkinoilletulo Brändi TUOTE ja sen SUOJAUS Kartoitus Seuranta Palaute

Lisätiedot

TOTUUS TALOUDESTASI TERHI MAJASALMI

TOTUUS TALOUDESTASI TERHI MAJASALMI TOTUUS TALOUDESTASI TERHI MAJASALMI TALENTUM HELSINKI 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Terhi Majasalmi ISBN: 978-952-14-1884-6 ISBN:978-952-14-1883-9 Ulkoasu: Lapine Oy Paino: BALTO print 2012

Lisätiedot

STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA

STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA Pysyykö yrityksesi muutoksessa mukana? Maailma ja yrityksen toimintaympäristö sen mukana muuttuvat vauhdilla. Mikä vielä viime vuonna tuntui itsestään selvältä, saattaa

Lisätiedot

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI?

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? Aalto University Executive Education Teemu Malmi Professori, AUSB WORKSHOP Alustus: Budjetti ohjaa, kaikki hyvin? Keskustelu pöydissä Yhteenveto Alustus: Miten varmistan,

Lisätiedot

Talousjohtajabarometri II/2010

Talousjohtajabarometri II/2010 Talousjohtajabarometri II/2010 28.9.2010 Copyright, Gutta Oy Sisällysluettelo 1. Barometrin tausta 2. Barometrin yhteenveto 3. Barometrikatsaus aihealueittain Barometrin taustatiedot Talousjohtajabarometri

Lisätiedot

Osakekaupankäynti 1, peruskurssi

Osakekaupankäynti 1, peruskurssi Osakekaupankäynti 1, peruskurssi Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa käydään läpi mm. mikä osake on, miten pörssi toimii ja miten osakesäästämisen voi aloittaa. Lisäksi tutustutaan Nordnetin työkaluihin.

Lisätiedot

Yhtiön yleisesittely

Yhtiön yleisesittely Yhtiön yleisesittely Muokkaa alaotsikon perustyyliä Asko Savolainen napsautt. Vergo Oy Tässä dokumentaatiossa esitettyjä tietoja ei saa hyödyntää, jäljentää tai muuten saattaa Vergo Oy l kolmansien osapuolten

Lisätiedot

Oletko Bull, Bear vai Chicken?

Oletko Bull, Bear vai Chicken? www.handelsbanken.fi/bullbear Handelsbankenin bull & Bear -sertifikaatit Oletko Bull, Bear vai Chicken? Bull Valmiina hyökkäykseen sarvet ojossa uskoen markkinan nousuun. Mikäli olet oikeassa, saat nousun

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät

Teknologiateollisuuden talousnäkymät Teknologiateollisuuden talousnäkymät 30.3.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 31.3.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus Suomen suurin elinkeino 51 % Suomen koko viennistä. Alan yritykset investoivat

Lisätiedot

Tietoturva- ja tietosuojariskien hallinta tietojärjestelmäkilpailutuksessa

Tietoturva- ja tietosuojariskien hallinta tietojärjestelmäkilpailutuksessa Tietoturva- ja tietosuojariskien hallinta tietojärjestelmäkilpailutuksessa 13.05.2015 Terveydenhuollon ATK-päivät Tampere-talo Yleistä Riskienhallintaan löytyy viitekehyksiä/standardeja kuten ISO 31000

Lisätiedot

työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu

työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu LIIKKEENJOHDON SUURIN HAASTE Modernin yrityksen on muutoksen kyydissä pysyäkseen suunniteltava tehokas strategia ja seurattava sitä. Siinä piilee kuitenkin

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

Palvelumme. Versa Start. Versa Premium. Versa Julkissektori

Palvelumme. Versa Start. Versa Premium. Versa Julkissektori Aika kasvaa yhdessä Versa Finland Missiomme on yksinkertainen: Autamme asiakkaitamme säästämään ulkoisissa kustannuksissa vaivattomasti, ammattitaitoisesti ja luottamuksella. Yrityspäättäjät tietävät että

Lisätiedot

Tuotekehitys palveluna

Tuotekehitys palveluna Kumppani joka tukee menestystäsi Tuotekehitys palveluna Tekniikka 2010, Jyväskylä Ville Volanen Koko tuotekehitysprojekti samasta paikasta Protoshop tarjoaa tuotekehitystä yhdistettynä tuotteen kaupallistamiseen,

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

Digitalisaation vaikutukset ja mahdollisuudet energia-alan palveluille. Juho Seppälä Digia Oyj

Digitalisaation vaikutukset ja mahdollisuudet energia-alan palveluille. Juho Seppälä Digia Oyj Digitalisaation vaikutukset ja mahdollisuudet energia-alan palveluille Juho Seppälä Digia Oyj 19.5.2017 AGENDA Digitalisaation vaikutukset ja mahdollisuudet energia-alan palveluille 1. Digia pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Palvelukonsepti suurasiakkaille

Palvelukonsepti suurasiakkaille Palvelukonsepti suurasiakkaille Merplast Oy on vuonna 2005 perustettu työpaikkojen työturvallisuuteen ja siihen liittyvään konsultointiin keskittyvä yhtiö. Asiakkaitamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

tammi syyskuu Liiketoimintakatsaus

tammi syyskuu Liiketoimintakatsaus 2017 Q3 tammi syyskuu Liiketoimintakatsaus DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2017 Detection Technology Q3: Lääketieteen sovellukset kasvuajurina Heinä-syyskuu 2017 lyhyesti

Lisätiedot

Mihin varautua, kun sairaala varautuu kyberuhkiin? Perttu Halonen Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivät,

Mihin varautua, kun sairaala varautuu kyberuhkiin? Perttu Halonen Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivät, Mihin varautua, kun sairaala varautuu kyberuhkiin? Perttu Halonen Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivät, 24.5.2017 Sisällys Keskeisimpiä kyberuhkia Liian paljon huomiota kiinnitetään... Liian vähän

Lisätiedot

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä Hanna-Riina Vuontisjärvi Projektipäällikkö/ Palvelumuotoilija Lapin yliopisto, Taiteiden Tiedekunta hanna-riina.vuontisjarvi@ulapland.fi Mitä palvelumuotoilija

Lisätiedot

Selkärankaa Sijoittamiseen! 14.9.2010 Finlandia-talo

Selkärankaa Sijoittamiseen! 14.9.2010 Finlandia-talo Selkärankaa Sijoittamiseen! 14.9.2010 Finlandia-talo Selkärankaa Sijoittamiseen! Valistunut Sijoittaja koulutusta vuodesta 2008 www.valistunutsijoittaja.com Petre Pomell Tmi Petre Pomell petrepomell@24.fi

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain.

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain. Tavoita ja vaikuta Oletko koskaan ollut epätietoinen siitä, mitä tuotteita tai palveluita yritys, jonka sivuilla vierailet, oikeasti tarjoaa? Jos olet, niin on todennäköisesti asiakkaasikin. Hän voi olla

Lisätiedot

Sähköverkkotoiminnan keskustelupäivä

Sähköverkkotoiminnan keskustelupäivä Sähköverkkotoiminnan keskustelupäivä 18.11.2013 Savon Voima 20.11.2013 1 Sähkömarkkinalain muutoksesta Toimitusvarmuuskriteerit tiukkenevat, tiedotusvelvollisuus kiristyy, kuluttajan suojaa parannetaan,

Lisätiedot

Johdon ennusteinformaation vaikutus yrityksen markkina-arvoon

Johdon ennusteinformaation vaikutus yrityksen markkina-arvoon Johdon ennusteinformaation vaikutus yrityksen markkina-arvoon - Analyytikon näkökulma Mikko Ervasti Analyytikko (Teknologia, Media & Telekommunikaatiolaitteet) Evli Pankki Oyj Puh: +358 9 4766 9314 Email:

Lisätiedot

Miten edistää resilienssiä? Karolina Olin Potilasturvallisuuspäällikkö VSSHP

Miten edistää resilienssiä? Karolina Olin Potilasturvallisuuspäällikkö VSSHP Miten edistää resilienssiä? Karolina Olin Potilasturvallisuuspäällikkö VSSHP Mitä on resilienssi? Ei suoraa, yksiselitteistä määritelmää Tausta psykologiassa Viittaa dynaamiseen prosessiin Resilienssi

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia,

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia, YRITYKSEN Srateal Oy, Niilo Kurikka niilo.kurikka@strateal.com PELIKENTTÄ, TILANNE, TAVOITTEET JA KEHITTÄMINEN PELIKENTTÄ: Yritysten menestyminen on haasteellisempaa kansainvälistymisen ja entistä nopeampien

Lisätiedot

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys Tiimivalmennus 6h Tiimienergian pikaviritys Hienoa kuinka hyvin valmennus pysyi kasassa ja sai kaikki mukaan. Kukaan ei ollut passiivisena tässä koulutuksessa. TeliaSonera Oyj 1 / 9 Miksi investoisit tiimityöhön?

Lisätiedot

BUDJETOINTI- JA RAPORTOINTIPROSESSIEN KEHITTÄMISEN KAUTTA TEHOKKUUTTA TALOUSOHJAUKSEEN

BUDJETOINTI- JA RAPORTOINTIPROSESSIEN KEHITTÄMISEN KAUTTA TEHOKKUUTTA TALOUSOHJAUKSEEN BUDJETOINTI- JA RAPORTOINTIPROSESSIEN KEHITTÄMISEN KAUTTA TEHOKKUUTTA TALOUSOHJAUKSEEN HELENA SAURAMO GROUP BUSINESS CONTROLLER, DELTA MOTOR GROUP OY 19.4.2012 Sisältö Mikä on Delta? Järjestelmän ja prosessien

Lisätiedot

Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla. Johannes Ankelo Arvopaperi Aamuseminaari

Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla. Johannes Ankelo Arvopaperi Aamuseminaari Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla Commerzbank AG Saksan toiseksi suurin pankki Euroopan johtavia strukturoitujen tuotteiden liikkeellelaskijoita Yli 50 erilaista tuotetyyppiä listattuna Saksan

Lisätiedot

Korkeakoulututkinnon jälkeinen osaamisen kehittäminen - Quo vadis? 6.9.2012 Helsinki. Annika Ranta ja Terhikki Rimmanen

Korkeakoulututkinnon jälkeinen osaamisen kehittäminen - Quo vadis? 6.9.2012 Helsinki. Annika Ranta ja Terhikki Rimmanen Korkeakoulututkinnon jälkeinen osaamisen kehittäminen - Quo vadis? 6.9.2012 Helsinki Annika Ranta ja Terhikki Rimmanen OSALLISUUS UTELIAISUUS INNOSTUS KORKEAKOULUELÄMÄN JÄLKEINEN OSAAMINEN QUO VADIS :

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Cocomms lyhyesti Vahvuuksiamme ovat yritys-, talous-, terveys- ja lääke-

Lisätiedot

Kuntamaisemasta apua omaan päätöksentekoomme. Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen 25.5.2010 Kuntamaisema Seminaari

Kuntamaisemasta apua omaan päätöksentekoomme. Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen 25.5.2010 Kuntamaisema Seminaari Kuntamaisemasta apua omaan päätöksentekoomme Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen 25.5.2010 Kuntamaisema Seminaari Raisio Asukkaita reilu 24 000 Yrityksiä yli 1400 Sosiaali- ja terveyspalvelut isäntäkuntamallilla

Lisätiedot

KYBERTURVAPALVELUT. VTT auttaa turvaamaan toiminnan jatkuvuuden ja suojautumaan kyberuhilta. VTT Kyberturvapalvelut

KYBERTURVAPALVELUT. VTT auttaa turvaamaan toiminnan jatkuvuuden ja suojautumaan kyberuhilta. VTT Kyberturvapalvelut KYBERTURVAPALVELUT VTT auttaa turvaamaan toiminnan jatkuvuuden ja suojautumaan kyberuhilta Kyberhyökkäykset ovat yleistyneet huolestuttavalla vauhdilla. Liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen edellyttää

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Oletko sinä seuraava cimcorpilainen?

Oletko sinä seuraava cimcorpilainen? Oletko sinä seuraava cimcorpilainen? Cimcorpin kanssa voit kasvaa, oppia ja valloittaa maailmaa kasvuyrityksen mukana. Mukavien työkavereiden ja yhteishengen ansioista työtä tehdään isolla sydämellä ja

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

Kuluttajat mukaan verkkolaskujen vastaanottajiksi

Kuluttajat mukaan verkkolaskujen vastaanottajiksi A Basware Presentation Kuluttajat mukaan verkkolaskujen vastaanottajiksi Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Baswaren verkkolaskupalvelut Kuluttajat mukaan verkkolaskujen

Lisätiedot

Liiketoiminnan ICT-riippuvuus kasvaa hallitaanko riskit?

Liiketoiminnan ICT-riippuvuus kasvaa hallitaanko riskit? Liiketoiminnan ICT-riippuvuus kasvaa hallitaanko riskit? Mika Ollikainen, Tutkimusjohtaja j Keskeisiä tuloksia 10.5.2010 2 Tutkimuksen sisältö Tutkimuksen kannalta keskeiset kysymykset jaettiin viiteen

Lisätiedot

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito 3.9.2016 Sisältö Metsä sijoituskohteena: hyvät puolet ja riskit Eri sijoitusvaihtoehdot ja niiden pääpiirteet

Lisätiedot