Säästöpankkiryhmän markkinakatsaus helmikuussa 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Säästöpankkiryhmän markkinakatsaus helmikuussa 2013"

Transkriptio

1 Säästöpankkiryhmän markkinakatsaus helmikuussa 2013 Poimintoja katsauksesta Euroalue on taantumassa. Talous supistuu alkuvuoden 2013 aikana, vuoden kolmas neljännes on lähellä nollaa ja neljännellä alkaa toipuminen. Euron vahvistuminen voi kuitenkin uhata elpymistä. Euroalue, USA ja Japani pyrkivät heikentämään valuuttojaan matalien korkojen ja elvyttävän rahapolitiikan keinoin. Euron pitäisikin heiketä eikä vahvistua. EKP:n haluttomuus ostaa valtionlainoja kuitenkin hidastaa tätä kehitystä. Valuuttasota ei ole poissuljettu vaihtoehto. Euron vahvistuminen ja EKP:n kiristymisen merkkejä osoittava rahapolitiikka laskevat euroalueen inflaation alkuvuonna alle 2 prosentin, mutta loppuvuodesta se nousee yli nykyisen 2,2 prosentin. Liikkeellä oleva löysä raha kiihdyttää inflaatiota lisää 2014, ja 2015 se voi nousta jo yli 4 prosentin. Ainoa tapa nujertaa lähivuosien inflaatio on nostaa korkoja heti, mutta euroalueen ja Japanin heikot taloudet eivät kestäisi sitä. Korkojen nopea nousu ja valuutan vahvistuminen tappaisivat orastavan kasvun ja syöksisivät maat lamaan. Vaihtoehdoksi jää vanha inflaatio-devalvaatio-politiikka. Suomen taloustilanne on epävarma. Keväällä käydään taas paljon yt-neuvotteluja. Työttömyys käy ehkä jopa 9 prosentissa ennen kuin vienti alkaa nostaa taloutta ja tilanne syksyllä helpottaa. Pääkaupunkiseudun asukas voi helposti muuttaa kunnasta toiseen, mikä pakottaa kunnat kilpailemaan asukkaista. Uusi jättikunta poistaisi kuntien kilpailun, mikä ei voi olla asukkaiden etu. Liuskekaasu ja -öljy nostavat USA:n energiaomavaraiseksi vuoden 2020 jälkeen ja muuttavat maailmanpolitiikan ja -talouden tasapainoa. Fossiilisten polttoaineiden käyttö lisääntyy. Eurooppa jää yksin käyttämään uusiutuvaa energiaa ja taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan. Maailmantalouden näkymät 2013 Yhdysvalloissa odotetaan talouskasvun kiihtymistä. Yhdysvaltain talous on kasvanut tasaista yli kahden prosentin vauhtia vuodesta Inflaatio on toistaiseksi pysynyt maltillisena ja yksityisen kulutuksen kasvu tasaisena. Hirmumyrsky Sandy sekä liittovaltion menoleikkausohjelman (fiscal cliff) aiheuttama varovaisuus tekivät talouskasvuun pienen kuopan loppuvuodesta, mutta tämä ei juuri muuta vuoden 2013 kasvukuvaa. Kasvun painopiste on nyt siirtymässä kotimarkkinoille rakennussektorin ja energiateollisten investointien elpyessä. Se näkyy työllisyyden paranemisena ja talouskasvun kiihtymisenä. USA:n tulevaisuuden autot kulkevat maakaasulla. Yhdysvaltain liuskekaasulöydöt ovat painaneet maan energiakustannuksia alaspäin ja oma liuskeöljyn tuotanto kasvaa edelleen. Löydöt luovat uuden energiateollisen rakentamisen aaltoa, joka voi lisätä jopa miljoona uutta teollista työpaikkaa maan talouteen ja nostaa maan energiaomavaraiseksi vuoden 2020 jälkeen. USA kilpailee jo nyt maailman suurimman maakaasuntuottajan asemasta Venäjän ja Qatarin kanssa. Liuskeöljy nostaa USA:ta kohti öljyomavaraisuutta, mikä voi muuttaa maan ulkopolitiikkaa huomattavasti jo lähivuosina. Energian tuonnin laskiessa ja viennin noustessa talouden vajeongelma pienenee, jolloin riippuvuus Aasian ja muiden ylijäämämaiden finanssisijoituksista vähenee. Kiina: lupaus paremmasta. Maailmantalouden toinen kasvumoottori löytyy jälleen Kiinasta. Maan talouskasvu nopeutui hieman vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä. Sekä vienti että kotimarkkinat elpyivät.

2 Kiinan uskotaan muuttavan talouspolitiikkaansa kotimaista kysyntää ja kulutusvetoista taloutta suosivaksi. Vientiriippuvuudesta pyritään eroon ja talouskasvua pyritään tasoittamaan. Kiinalla on ollut hienoisia tuottavuusongelmia, mutta suunta näyttää kääntyvän USA:n kysynnän ja kotimaisen kuluttajakysynnän kasvaessa. Teollisuuden tulevaisuudenusko näyttää palanneen. Euroalueella pahin ehkä ohi vasta syksyllä. Uskomme Länsi-Euroopan saavan osansa maailmantalouden kasvusta ja varsinkin pohjoisen vientimaiden kääntävän talouden suunnan ylöspäin ensi syksynä. Toipuminen on kuitenkin varsin kituliasta ja työllisyys paranee vasta loppuvuodesta. Etelä- Euroopan talouksia on saneerattu kovalla kädellä jo kahden vuoden ajan, joten rajuin supistumisvaihe hellittää siellä ainakin hetkeksi, toteaa Säästöpankkiryhmän markkinastrategi Miska Kuhalampi. Arvioimme euroalueen kasvun 2013 jäävän viime vuoden tasolle eli nollaan tai vähän alle. Alkuvuoden aikana talous supistuu, kolmas neljännes on lähellä nollaa ja neljännellä alkaa toipuminen. Euron vahvistuminen voi kuitenkin viedä elpymisen edellytykset, jos nykytrendi jatkuu. Tällöin käänne viivästyy ja talous kutistuu koko vuoden. Lopputulos olisi kasvun kääntyminen miinusmerkkiseksi (noin -1 %). Raaka-aineet: fossiilisten polttoaineiden tuotanto lisääntyy huomattavasti Raakaöljyn hinta on kaksi vuotta pysynyt suhteellisen vakaana. Öljyntuottajamaiden järjestö OPEC on koonnut rivinsä, ja toisaalta arabimaiden kaaos on estänyt tuotannon nopean kasvattamisen. USA:n energiaomavaraisuuden nousu voi alentaa energian hintoja, vaikka maailmantalous jatkaisi elpymistään. Maan nousu huomattavaksi energian viejäksi lähivuosikymmeninä vähentää kaikkien länsimaiden strategista riippuvuutta Venäjästä ja Lähi-idästä. Samalla Lähi-idän riippuvuus Aasian kysynnästä kasvaa. Liuskekaasuteknologia levinnee myös esimerkiksi Kiinaan, Argentiinaan, Puolaan, Ukrainaan ja Australiaan, mikä lisää kilpailua ja laskee hintoja kartellien murtuessa. Teollisten raaka-aineiden jatkuva hinnannousu 1990-luvulta alkaen on johtunut pääosin Kiinan nopeasta teollistumisesta. Maan kysyntärakenne on kuitenkin muuttumassa kohti kulutusyhteiskuntaa, mikä tekee raaka-aineiden kysynnästä maltillisempaa. Teollisia raaka-ainehintoja nostaa kuitenkin maailmantalouden syklinen elpyminen, jonka vauhti kiihtyy vuoden edetessä, Kuhalampi sanoo. Löysä raha kasvattaa inflaatiopaineita, mutta länsitaloudet eivät kestä koronnostoja Lähivuosina rahan määrä kasvaa länsimaissa voimakkaasti jo tehtyjen päätösten vuoksi. USA sallinee inflaation nousun varmistaakseen talouskasvun. USA:n, Britannian ja Japanin keskuspankkien määrätietoinen pyrkimys liikkeessä olevan rahan määrän kasvattamiseksi (ja oman valuutan ulkoisen arvon laskemiseksi) nostaa hintoja talouskasvun käynnistyessä ja rahan lähtiessä liikkeelle. USA:n keskuspankki ilmoitti tammikuussa jatkavansa 85 miljardin dollarin kuukausitason elvytystä. Liittovaltion lainanottovaltuuksia on jatkettu toukokuun puoliväliin asti. Japanin uusi hallitus vaatii keskuspankkia nostamaan inflaatiotavoitteensa yhdestä prosentista kahteen. Japanin keskuspankki onkin ilmoittanut, että vuonna 2014 keskuspankki ostaa valtion velkakirjoja niin paljon, että tavoite täyttyy. Osa löysästä rahasta kanavoituu rahoitusinstrumentteihin (kuten velkakirjoihin) pitäen niiden korkoja alhaalla. Osa rahasta suunnistaa käyttöarvonsa säilyttäviin reaalikohteisiin, kuten kiinteistöihin ja raakaaineisiin. Osa varoista menee osakemarkkinoille. Kehitys johtaa mataliin korkoihin, korkeisiin omaisuus- ja raaka-ainehintoihin sekä yleisen hintatason nousupaineisiin, toisin sanoen inflaation kiihtymiseen.

3 Inflaatio ja valuuttojen heikkeneminen voisivat hiljalleen korjata länsimaiden kilpailukykyongelmaa ja ostovoiman eroa suhteessa kehittyviin markkinoihin, mikä auttaisi niitä myös selviämään veloistaan. "Inflaatiopaineet ovat vielä pienet, mutta maailmantalouden odotettu käänne saa rahan kiertämään yhä nopeammin. Ennakoimme inflaation edelleen kiihtyvän maailmantaloudessa vuoden 2014 aikana. Se on rahapoliittisen elvytyksen luonnollinen seuraus. Vuodesta 2015 voi tulla jo hyvinkin kovan inflaation vuosi, jos ohjauskorkoja ei ennakoivasti nosteta ja liikkeellä olevan rahan määrää pienennetä, Kuhalampi kuvaa. Kaikki kolme länsialuetta euroalue, USA ja Japani pyrkivät heikentämään valuuttojaan matalien korkojen ja elvyttävän rahapolitiikan keinoin. Euro on edelleen huomattavan vahva suhteessa dollariin, vaikka taloudellinen tilanne euroalueella on heikompi. Euron pitäisikin heiketä suhteessa muihin valuuttoihin. EKP:n haluttomuus ostaa valtionlainoja Japanin ja USA:n tapaan kuitenkin hidastaa tätä kehitystä. Euro näyttää heikkenemisen sijaan vahvistuvan, mikä on saanut meidät arvioimaan inflaatiotilannetta aiempaa varovaisemmin. Lisäksi Euroopan keskuspankin (EKP) tase alkoi yllättäen supistua joulun alla, mikä on merkki rahapolitiikan kiristymisestä. Ennustamme näin ollen euroalueen inflaation laskevan alkuvuonna alle kahden prosentin, mutta kesän jälkeen inflaatio alkaa jälleen kiihtyä ja ylittää nykyisen 2,2 prosentin kasvuvauhdin, Kuhalampi ennakoi. Toinen vaihtoehto on, että länsimaat heräävät suitsimaan inflaatiota. Jos inflaatio aiotaan pysäyttää, korkoja pitäisi nyt nopeasti nostaa löysän rahan purkautuessa markkinoille. USA saattaa kestää korkojen hienoisen nousun. Euroalueen ja Japanin taloudet sen sijaan eivät sitä kestä. Ne ovat jo nyt kilpailukyvyttömiä kovan valtionvelan, talouden ylisääntelyn, kutistuneen yksityisen sektorin sekä korkeiden energiahintojen takia. Korkotason nopea nousu sekä valuutan vahvistuminen tappaisivat orastavan kasvun ja syöksisivät länsimaat lamaan. Myös riski valtiokonkursseista palaisi nopeasti huolenaiheeksi. Euroalueen talousnäkymät: alkuvuosi on heikko ja rakenteelliset ongelmat jatkuvat Euroalueen maat painivat itse aiheutettujen ongelmien kourissa. Talouskasvun pysähtyminen vei mahdollisuuden jatkaa velanottoon perustuvaa julkisen sektorin paisuttamista. Poliittinen yksimielisyys tuntuukin löytyvän vain erilaisten verojen korottamisesta. Alati laajeneva yritystoiminnan sääntely vaikeuttaa yritysten perustamista ja tekee yritystoiminnasta yhä tehottomampaa. Euroopan komission tekemässä selvityksessä on arvioitu, että yritystoiminnan eiliiketoimintaan liittyvän sääntelyn osuus on 3,5 prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta, vaikka komissio jo tammikuussa 2007 aloitti toimintaohjelman vähentääkseen sääntelyn hallinnollista taakkaa yrityksille. Tie ulos jumiutuneesta tilanteesta on pitkä ja kivinen. Useimmissa Länsi-Euroopan maissa on kasvatettava yksityisen sektorin osuutta, lisättävä tehdyn työn määrää, parannettava kilpailukykyä ja tuottavuutta sekä lyhennettävä velkoja. Vain Ruotsi tuntuu tässä onnistuvan: maan julkisen sektorin osuus on saatu putoamaan 20 vuodessa yli 67 prosentista nykyiseen 49:ään samalla kun julkista velkaa on vähennetty. Tämä tarkoittaa sitä, että eläkelupauksia pitää perua, sosiaaliturvaa leikata ja työikäistä väestöä hankkia ulkomailta oman työikäisen väestön vähetessä. Tukiaiset ja tulonsiirrot joudutaan arvioimaan uudestaan. Työnteosta pienellä palkalla on tehtävä joutenoloa houkuttelevampaa, jos halutaan uusia työpaikkoja edes palvelualoille. Jos uudistumishalua ei löydy, uhkana on Japanin tyyppinen ikuinen taantuma. Valtioita ei haluta konkurssiin ja uudistustahti on liian verkkainen, joten mikä avuksi? EU-päättäjien ratkaisu näyttää olevan Suomen markka-ajan politiikka eli inflaatio-devalvaatio-linja, Kuhalampi harmittelee.

4 Myös EU:n energiapolitiikka on epäonnistunut. Kaasu- ja hiilivarannot auttavat kilpailijoita, kuten Kiinaa ja USA:ta, laskemaan energian hintaa ja viemään teollisia työpaikkoja. Esimerkiksi kaasu maksaa Saksassa kolme kertaa enemmän kuin USA:ssa. Samaan aikaan EU torjuu ilmastonmuutosta yksinään nojaamalla kalliiseen uusiutuvan energian visioonsa. Uuden teknologian ansiosta fossiiliset polttoaineet pysyvät kuitenkin kilpailukykyisempinä vielä kymmeniä vuosia. Jos halutaan, että raskasta teollisuutta voi säilyä myös Keski-Euroopassa, ydinvoima ja liuskekaasuvarannot on otettava uudelleen tarkasteluun. Suomen lähiajan näkymät: työttömyys yhdeksään prosenttiin ennen syksyn elpymistoiveita Suomen taloustilanne on epävarma. Työllisyyskehitys viime syksynä oli odotuksia vähemmän huono, mutta uusia kasvualoja on turismin lisäksi vaikea nähdä. Puhdas ja turvallinen Suomi kiinnostaa yllättäen matkailijoita, ja turismi Venäjältä sekä Baltiasta on kasvanut voimakkaasti. Myös suorat lentoyhteydet Aasiasta auttavat. Uhkana on Suomen ajautuminen Etelä-Euroopan ongelmavaltioiden seuraan. Myös Suomessa valtio velkaantuu, kilpailukyky heikkenee, väestö ikääntyy ja julkinen sektori sekä eläkevastuiden hoito rasittavat yhä enemmän yksityisen sektorin kannattavuutta. Poliittisten päättäjien huomio on väärissä asioissa: pohditaan valtion laajentumista yritystoimintaan, kun pitäisi keskittää kaikki tarmo julkisen sektorin toiminnan tehostamiseen. Yksityisen sektorin hallinnollinen kuormitus on saatava takaisin kasvua tukevalle ja kestävälle tasolle. Rakenteelliset uudistukset työurien pidentäminen, kuntareformi ja terveydenhuollon reformi ovat kaikki juuttuneet eduskuntaan, eikä uskallusta muutosten läpivientiin näytä löytyvän. Suomen IT-klusteri kutistuu nopeasti Nokian ajaessa toimintojaan alas. Olisiko nyt hyvä aika käynnistää suuria, julkista sektoria tehostavia e-palveluhankkeita, joilla kansalaisten palveluja parannettaisiin? Suomen yksityisen sektorin hallinnollinen rasitus on arvioitu EU:n keskiarvoa pienemmäksi (1,5 2 %, VATT 2008), mutta tekemistä olisi ainakin verotuksessa, työnantajavelvollisuuksissa ja ympäristöluvissa. Kevään 2013 aikana nähdään huomattava määrä yt-ilmoituksia syksyn 2012 tapaan. Veronkorotukset leikkaavat kotimaista kulutusta ja vähentävät toimeliaisuutta. Varainsiirtoveron korotus ja mahdollinen asuntolainakatto vievät puhtia rakennusalalta ja heikentävät tilannetta entisestään. Vientivetoisesta noususta on kuitenkin toiveita vuoden jälkipuoliskolla. Uskomme työttömyyden jatkavan nousuaan kesään asti ja käyvän mahdollisesti jopa yhdeksässä prosentissa ennen kuin tilanne syksyllä helpottaa, Kuhalampi arvioi. Pääkaupunkiseudun yhdistäminen yhdeksi kunnaksi ei ole asukkaiden etu Pääkaupunkiseudulla vallitsee terve, kansalaisia hyödyttävä kuntakilpailu, jossa asukkaat tekevät erilaisia elämäntapavalintoja. Nykymalli pakottaa kunnat miettimään elinoloja asukkaan, ei pelkästään kuntapäättäjien näkökulmasta. Jos asukkaan haluamaa asumismuotoa tai palvelutasoa ei ole tarjolla, hän voi helposti muuttaa alueen kaupungista toiseen. Kunnallisveropohja nojaa tähän periaatteeseen: parhaiten palveleva kunta saa parhaat veronmaksajat. Häviäjäkunta joko muuttaa tapojaan tai ajautuu vaikeuksiin veropohjan huvetessa. Vapaa kilpailu hyödyttää kansalaisia ja jaloillaan äänestäminen pakottaa julkista sektoria kuuntelemaan kansalaisia paljon kuntavaaleja ja nettiparlamentteja tehokkaammin. Tämä varmasti ärsyttää kuntapäättäjiä, mutta kuntakilpailua ei silti ole syytä lopettaa. Ei ole vaikea arvata, että uusi pääkaupunkiseudun jättikuntakokonaisuus rakennettaisiin raskaimman ja tehottomimman hallintomallin mukaan. Maassa on varmasti monia liian pieniä kuntia, mutta Helsinki, Espoo

5 ja Vantaa eivät kuulu tähän joukkoon. Julkisten palvelutarjoajien välisen terveen kilpailun loppuminen ei voi olla kansalaistenkaan etu, Kuhalampi huomauttaa. Sp-Rahastoyhtiön sijoitussuositukset: hetken neutraalipaino osakkeissa Lähiajan mahdollisuudet ja uhat ovat tasapainossa. Eurooppalaisten pankkien ongelmat ovat hermostuttaneet markkinoita ja pysäyttäneet hetkellisesti osakemarkkinoiden nousun. USA todennäköisesti supistaa leikkauspakettiaan ennen helmikuun loppua, mutta ratkaisut jäänevät jälleen viime hetkiin. Näiden tapahtumien aiheuttama mahdollinen korjausliike kevään aikana voi olla tilaisuus lisätä osakeomistuksia. Osakesijoitukset. Vuosi 2012 oli hyvä osakesijoitusvuosi, mutta nousu tapahtui huomattavan pienillä ostomäärillä. Tammikuun 2013 merkinnät osakerahastoihin olivat jo lähes yhtä suuret kuin 2012 yhteensä. Ennustamme sijoittajien palaavan osakemarkkinoille. Alkuvuonna vahvistuvat lähinnä USA:n ja Euroopan sijoitusmarkkinat, mutta vuoden edetessä rahaa riittää eksoottisempiinkin maihin. Talouden elpyminen voi osoittaa ainakin Aasiassa ja USA:ssa toimivien yhtiöiden tulosennusteet liian vaatimattomiksi. Yritykset ovat vakavaraisia, mikä saattaa nostaa investointihalukkuutta loppuvuodesta ja nostaa talouskasvua. Riskeinä näemme eurokriisin palaamisen sekä mahdolliset valuuttakurssimuutoksista johtuvat kauppariidat vastatoimineen. Myös korkotason liian nopea nousu voi pysäyttää talouskasvun ja palauttaa epävarmuuden osakemarkkinoille, Kuhalampi pohtii. Korkosijoitukset. Useimmat viitekorot ovat kääntyneet nousuun joulun jälkeen ja raha tuntuu virtaavan pois jvk-lainoista osakemarkkinoille. Markkinat voivat alkaa hinnoitella maailmantalouden nousukautta ja kiihtyvää inflaatiota vuoden edetessä. Jos Saksan valtionlainojen korko nousee vuoden aikana rauhallisesti noin prosentin, Euroopan talouskehitys kestää sen. Huomattavasti nopeampi nousu sen sijaan kylväisi uusien kasvuhäiriöiden siemeniä euroalueelle. Vuonna 2012 pelko ajoi ihmisiä enemmän kuin tuottovaade, mikä muodosti korkomarkkinoille hienoisen kuplan. Tänä vuonna tilanne korjaantuu: kaikki korot nousevat lähemmäs inflaation ja luottoriskin edellyttämiä normaalitasoja. Pitkien korkopapereiden nykyarvo voi laskea vuoden aikana. Painotukset ja suositukset. Sp-Rahastoyhtiön salkunhoitajat arvioivat, että inflaatio ei vielä 2013 ole ongelma euroalueen taantuman keskellä. Rakentaminen on ollut vähäistä finanssikriisin jälkeen ja kiinteistöjen reaalihinnat ovat hieman laskeneet. Näin ollen kiinteistöjen sekä muun reaalivarallisuuden houkuttelevuus sijoituskohteena lienee kasvussa. Lähivuosina sijoittajat hakevat inflaatiosuojaa rahoilleen. Korkopuolella painotamme vuoden talletusaikaa, koska lyhimmät korot ovat liian matalia ja pidemmistä koroista ei saa riittävää korkoa suhteessa inflaatioon. Korkosijoituksista normaalin luottoluokituksen yrityslainoihin saa vielä riittävän tuoton, Kuhalampi toteaa. Lisätiedot: Säästöpankkiryhmän markkinastrategi, CFA Miska Kuhalampi, puh , Liite: Lehdistötilaisuuden ppt-esitys (pdf-muodossa)

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Oulu 13.9.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Kansainvälinen kauppa kasvaa hitaammin kuin maailman bkt Öljymarkkinat

Lisätiedot

Makrokatsaus. Elokuu 2016

Makrokatsaus. Elokuu 2016 Makrokatsaus Elokuu 2016 Osakkeet nousussa elokuussa Osakemarkkinat ovat palautuneet entiselle tasolleen Brexit-päätöksen jälkeen. Elokuussa pörssin tuotto oli vaisua tai positiivisella puolella useimmilla

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Rakenneuudistuksissa ja kustannuskilpailukyvyssä tavoitteet korkealle 3 PÄÄKIRJOITUS Rakenneuudistuksissa ja kustannuskilpailukyvyssä tavoitteet

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

Maailman taloustilanne ja Lapin matkailu

Maailman taloustilanne ja Lapin matkailu Maailman taloustilanne ja Lapin matkailu 30.9.2009 Maailmantalous on elpymässä Entisten tuotantomäärien saavuttaminen vie aikaa Velkaelvytys ajaa monen maan julkisen sektorin rahoituskriisiin MAAILMANTALOUS

Lisätiedot

Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä

Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä Euroopan komissio - lehdistötiedote Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä Bryssel, 05 toukokuu 2015 Euroopan unionin talouskasvu hyötyy tänä vuonna suotuisista talouden

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Markkinoilla turbulenssia indeksi 2010=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat

Lisätiedot

Suomen talouden näkymät

Suomen talouden näkymät Suomen talouden näkymät Kirjakauppaliiton Toimialapäivä Heurekassa 24.5.2016 Evli Pankki Oyj Varainhoidon markkinastrategi Hildebrandt Tomas Suomen talouden näkymät Maailmantalouden näkymät Suomen talouden

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Stagflaatio venäläinen kirosana Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Putin ei välitä talouden alamäestä Ukrainan kriisi ajaa Venäjän talouden ahtaalle, mutta se ei Putinin menoa hidasta Venäjän talous on painumassa

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE 13.10.1999

TALOUSENNUSTE 13.10.1999 TALOUSENNUSTE 13.10.1999 Lisätietoja: Ennustepäällikkö Eero Lehto puh. (09) 2535 7350 e-mail: Eero.Lehto@labour.fi Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville 1½

Lisätiedot

Talouskasvun edellytykset

Talouskasvun edellytykset Pentti Hakkarainen Suomen Pankki Talouskasvun edellytykset Martti Ahtisaari Instituutin talousfoorumi 16.5.2016 16.5.2016 Julkinen 1 Talouden supistuminen päättynyt, mutta kasvun versot hentoja Bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät

Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät Birgitta Berg-Andersson 5.11.2009 MAAILMANTALOUS ON ELPYMÄSSÄ Maailmantalous on hitaasti toipumassa

Lisätiedot

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät Suomen Pankki Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät MuoviSki 1 Pörssikurssit laskeneet 160 Euroalue Yhdysvallat Japani Kiina Indeksi, 1.1.2008 = 100 140 120 100 80 60 40 20 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit

Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit 26.1.2016 Maailmantalouden kasvu verkkaista ja painottuu kulutukseen ja palveluihin 2 3 Korot eivät nouse paljoa Yhdysvalloissakaan 6 5 4 3

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 15.9.2016 Mikko Spolander Talousnäkymät Keskeiset taloutta kuvaavat indikaattorit lähivuosina ja keskipitkällä aikavälillä 2013 2014 2015 2016 e 2017 e 2018 e 2019 e

Lisätiedot

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016 Makrokatsaus Maaliskuu 2016 Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi

Lisätiedot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Suomen Pankki Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Säästöpankki Optia 1 Esityksen teemat Kansainvälien talouden kehitys epäyhtenäistä Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015 Suomen Pankki Talouden näkymistä Budjettiriihi 1 Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä 2 Kiinan pörssiromahdus heilutellut maailman pörssejä 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 MSCI

Lisätiedot

Globaaleja kasvukipuja

Globaaleja kasvukipuja Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Globaaleja kasvukipuja Euro & talous 1/2016 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 22.3.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Maailmantalouden

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys

1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys 1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys 1.1 Kansainvälinen talous Suomen metsäteollisuuden kasvunäkymät ovat tänäkin vuonna pysyneet heikkoina. Vuoden 2000 loppupuolella Yhdysvalloista alkanut suhdanteiden

Lisätiedot

Suhdanne 2/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 2/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 2/2016 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 27.09.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Ison-Britannian

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015 Markkinakatsaus Marraskuu 2015 Talouskehitys EK:n suhdannebarometrin mukaan Suomessa teollisuuden tilauksiin odotetaan hienoista piristymistä loppuvuonna Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015 Markkinakatsaus Toukokuu 2015 Talouskehitys IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan kuluvana vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,8 prosenttia IMF:n mukaan euroalueen talous on piristymässä vähitellen,

Lisätiedot

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I 26.10.2010 Hanna Freystätter, VTL Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen Pankki 1 Inflaatio = Yleisen hintatason nousu. Deflaatio

Lisätiedot

Makrokatsaus. Joulukuu 2016

Makrokatsaus. Joulukuu 2016 Makrokatsaus Joulukuu 2016 Hyvä kuukausi osakemarkkinoilla Joulukuu oli hyvä kuukausi useimmilla osakemarkkinoilla, ja monet laajat eurooppalaiset osakeindeksit nousivat 7 8 prosenttia. Myös Yhdysvalloissa

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016 Markkinakatsaus Toukokuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja, IMF laski ennusteensa maailmantalouden vuoden 2016 ja 2017 kasvulle Euroalueen ensimmäisen neljänneksen BKT:n

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016 Taloudellinen katsaus Tiivistelmä, kevät 2016 Sisällysluettelo Lukijalle......................................... 3 Tiivistelmä........................................ 4 Kotimaa.........................................

Lisätiedot

3d) Yes, they could: net exports are negative when imports exceed exports. Answer: 2182.

3d) Yes, they could: net exports are negative when imports exceed exports. Answer: 2182. . Se talous, jonka kerroin on suurempi, reagoi voimakkaammin eksogeenisiin kysynnän muutoksiin. Investointien, julkisen kysynnän tai nettoviennin muutokset aiheuttavat sitä suuremman muutoksen tasapainotulossa,

Lisätiedot

Lähde: Reuters. Lähde: Venäjän keskuspankki

Lähde: Reuters. Lähde: Venäjän keskuspankki BOFIT - BLOGI Venäjän keskuspankki ilmoitti jo vuonna 2010 virallisesti vähentävänsä asteittain ruplan kurssin ohjausta, ja vuonna 2012 keskuspankki ilmoitti, että täyden kellutuksen edellyttämät valmistelut

Lisätiedot

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Johtava ekonomisti Penna Urrila KYSYMYS: Odotan talousvuodesta 2014 vuoteen 2013 verrattuna: A) Parempaa B) Yhtä hyvää C) Huonompaa 160

Lisätiedot

Talouden mahdollisuudet 2009

Talouden mahdollisuudet 2009 Talouden mahdollisuudet 2009 Seppo Honkapohja Suomen Pankki Talous 2009 seminaari 23.10.2008 1 Esityksen rakenne Rahoitusmarkkinoiden häiriötilat Suomen ja muiden pohjoismaiden rahoituskriisi 1990-luvulla

Lisätiedot

Globaalit näkymät vuonna 2008

Globaalit näkymät vuonna 2008 Globaalit näkymät vuonna 2008 TALOUS 2008 -seminaari Finlandia-talo 25.10.2007 Pentti Hakkarainen Johtokunnan jäsen Suomen Pankki SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Globaalit näkymät vuonna

Lisätiedot

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra Maailmantalouden kasvu hiipuu Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Imatra 23.8.2011 2 Markkinalevottomuuden syitä ja seurauksia Länsimaiden heikko suhdannekuva löi

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne 1 2013 Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne Euroalueen velkakriisin syveneminen lisäsi epävarmuutta ja heikensi rahoitusmarkkinoiden toimintaa loppukeväästä 2012 lähtien. Epävarmuus ja rahoitusolojen

Lisätiedot

Taittuuko lama Suomessa ja maailmalla?

Taittuuko lama Suomessa ja maailmalla? Taittuuko lama Suomessa ja maailmalla? Turku 19.11.2009 Maailmantalous on elpymässä Entisten tuotantomäärien saavuttaminen vie aikaa Velkaelvytys ajaa monen maan julkisen sektorin rahoituskriisiin 1 US

Lisätiedot

Voidaanko fiskaalisella devalvaatiolla tai sisäisellä devalvaatiolla parantaa Suomen talouden kilpailukykyä?

Voidaanko fiskaalisella devalvaatiolla tai sisäisellä devalvaatiolla parantaa Suomen talouden kilpailukykyä? Juha Kilponen Suomen Pankki Voidaanko fiskaalisella devalvaatiolla tai sisäisellä devalvaatiolla parantaa Suomen talouden kilpailukykyä? Helsinki, Economicum 30.11.2015 Mielipiteet ovat kirjoittajan omia

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Elolle vahva alkuvuosi 1.1. 30.6.2015 Sijoitustoiminnan kokonaistuotto oli 4,9 %. Sijoitusten markkina-arvo kasvoi 21 miljardiin euroon.

Lisätiedot

Maailmantalouden vauhti kiihtyy?

Maailmantalouden vauhti kiihtyy? Maailmantalouden vauhti kiihtyy? Metsänomistajan talvipäivä, 30.1.2010 Timo Vesala, Rahoitusmarkkinaekonomisti timo.vesala@tapiola.fi, 09-4532458 3.2.2010 1 Agenda 1. Taloushistoria n.1980 2007 viidessä

Lisätiedot

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009 Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009 Harjoitukset 7 (viikko 13) Tehtävä 1 a) Tapahtuu siirtymä pisteestä A pisteeseen B. Jos TR-käyrä on vaakasuora, niin IS-käyrän siirtyminen oikealle ei

Lisätiedot

Velkakriisi-illuusio. Jussi Ahokas. Oulun sosiaalifoorumissa 10.9. ja Rovaniemellä 15.9.2011

Velkakriisi-illuusio. Jussi Ahokas. Oulun sosiaalifoorumissa 10.9. ja Rovaniemellä 15.9.2011 Velkakriisi-illuusio Jussi Ahokas Oulun sosiaalifoorumissa 10.9. ja Rovaniemellä 15.9.2011 Velkakriisin syövereissä Julkisen sektorin velkaantuminen nopeutunut kaikissa länsimaissa Julkinen velkaantuminen

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Huhtikuu 2016 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne hyvin tyydyttävä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 Euro & talous Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla euroalueen heikoimpien joukkoon Suomen

Lisätiedot

Suhdanne 1/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 1/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 1/2016 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Kiinan äkkijarrutus

Lisätiedot

Kasvua poikkeuksellisten riskien varjossa

Kasvua poikkeuksellisten riskien varjossa Samu Kurri Suomen Pankki Kasvua poikkeuksellisten riskien varjossa Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Euro & talous 4/216 29.9.216 Julkinen 1 Esityksen teemat Muutokset maailmantalouden kasvuennusteessa

Lisätiedot

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti

Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti Millä eväillä valtiontalous ja kilpailukyky saadaan kuntoon? Suomen Perustan pikkujouluseminaari 10.12.2013 Ostrobotnia 1. Suomen

Lisätiedot

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 1 ILMARISEN TALOUSENNUSTE Historian ensimmäinen Julkistus jatkossa keväisin ja syksyisin Erityisesti yritysnäkökulma Keskiössä: 1. Bkt:n

Lisätiedot

Työllisyys ja julkinen talous Martti Hetemäki

Työllisyys ja julkinen talous Martti Hetemäki Työllisyys ja julkinen talous 29.12.2016 Martti Hetemäki Miten paljon työllisyys vaikuttaa julkiseen talouteen? Miten työllisyys liittyy sukupolvien väliseen sopimukseen? Miten työllisyysaste on kehittynyt

Lisätiedot

Makrokatsaus. Syyskuu 2016

Makrokatsaus. Syyskuu 2016 Makrokatsaus Syyskuu 2016 Levottomuutta markkinoilla syyskuussa Osakemarkkinoiden kokonaiskehitys polki syyskuussa jokseenkin paikallaan ajoittaisista levottomista jaksoista huolimatta. Rahoitusmarkkinatoimijat

Lisätiedot

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä OP Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta OP Vuosi 2016 sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä 2 Maailmantalouden kasvu on hidasta

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kotimainen kysyntä supistuu edelleen Mara-alan tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä MaRan tiedotustilaisuus 11.12.2014 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry

Lisätiedot

Eurojärjestelmän rahapolitiikka Tavoite, välineet ja tase

Eurojärjestelmän rahapolitiikka Tavoite, välineet ja tase Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Eurojärjestelmän rahapolitiikka Tavoite, välineet ja tase Elvyttävä kansalaisosinko tilaisuus 6.2.2016 Esitetyt näkemykset ovat omiani.

Lisätiedot

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Pellervon Päivä 2016 Signe Jauhiainen Vuodet vierivät 2008 Finanssikriisi 2009 Taantuma 2010 Toipumisesta velkakriisiin 2011 Euro horjuu 2012 Euroalue taantumassa 2013

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2015 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on tyydyttävä Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.211 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki 13 12 11 1 9 8 7 6 4 3 2 1-1 -2-3 -4 - -6-7 -8-9 -1-11 Maailma: Bkt ja maailmankauppa %, volyymin vuosikasvu

Lisätiedot

Elämmekö kasvavan niukkuuden vai yltäkylläisyyden aikaa? Perheyritysten liitto ry Leena Mörttinen

Elämmekö kasvavan niukkuuden vai yltäkylläisyyden aikaa? Perheyritysten liitto ry Leena Mörttinen Elämmekö kasvavan niukkuuden vai yltäkylläisyyden aikaa? Perheyritysten liitto ry Leena Mörttinen 10.10.2016 Maailmantalouden mannerlaatat törmäilevät Vienti ei vedä ja investointeja ei näy ekonomistit

Lisätiedot

Matkailu- ja ravintola-alan kysynnästä ei ole kotimaisen kasvun ylläpitäjäksi

Matkailu- ja ravintola-alan kysynnästä ei ole kotimaisen kasvun ylläpitäjäksi Matkailu- ja ravintola-alan kysynnästä ei ole kotimaisen kasvun ylläpitäjäksi Jouni Vihmo, ekonomisti MaRan tiedotustilaisuus, Lasipalatsi 26.6.213 Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja Ravintolapalvelut

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Liite 1 Suomen arktinen strategia EU-asioiden alivaltiosihteeri Jukka Salovaara Talousneuvosto 18.1.2011 Miksi Arktinen Strategia Arktisen merkitys kasvaa EU saa vahvemman arktisen ulottuvuuden (laajentuminen)

Lisätiedot

9 SUHDANNEVAIHTELUT. 1 vaihtotase= kauppatase + palvelutase + pääomakorvaukset. (velkojen korot) + tulonsiirrot (esim. kehitysapu)

9 SUHDANNEVAIHTELUT. 1 vaihtotase= kauppatase + palvelutase + pääomakorvaukset. (velkojen korot) + tulonsiirrot (esim. kehitysapu) 9 SUHDANNEVAIHTELUT Kokonaiskysynnän ja kokonaistarjonnan muutokset saavat aikaan vaihteluja kokonaistaloudellisissa muuttujissa: BKT, työllisyys, inflaatio ja vaihtotase 1 (ali- tai ylijäämä) muutoksia

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK 125 120 Bruttokansantuote Vol.indeksi 2005=100, kausitas. Hidas kasvu: - työttömyys -

Lisätiedot

Makrokatsaus. Kesäkuu 2016

Makrokatsaus. Kesäkuu 2016 Makrokatsaus Kesäkuu 2016 Iso-Britannia äänesti ei EU:lle 2 Kesäkuuta leimasivat ensin Ison-Britannian EUkansanäänestyksen odottelu ja sen jälkeen äänestyksen jälkimainingit. Britit äänestivät 23. kesäkuuta

Lisätiedot

Palkansaajan ostovoima ja verotus 2013 ja 2014 MITÄ TULI PÄÄTETTYÄ? ENTÄ SEURAAVAKSI?

Palkansaajan ostovoima ja verotus 2013 ja 2014 MITÄ TULI PÄÄTETTYÄ? ENTÄ SEURAAVAKSI? Palkansaajan ostovoima ja verotus 2013 ja 2014 MITÄ TULI PÄÄTETTYÄ? ENTÄ SEURAAVAKSI? 1 VERO- JA TALOUSLINJAUSTEN NÄKYMISTÄ 1) Mitä tuli päätettyä? palkansaajan ostovoima raamisopimuksen ja hallituksen

Lisätiedot

Kuinka ratkaista eurokriisi?

Kuinka ratkaista eurokriisi? Kuinka ratkaista eurokriisi? Ratkaisuja maailmantalouden kriisiin 10.9. 8.10.2012 Helsingin suomenkielinen työväenopisto 1 Luennon sisältö 1. Miten eurokriisiin ajauduttiin? 2. Miten kriisiä on yritetty

Lisätiedot

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on?

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on? !" # $ Tehtävä 1 %&'(&)*+,)**, -./&,*0. &1 23435 6/&*.10)1 78&99,,: +800, (&)**,9)1 +8)**, 7;1*)+,)**, (&6,,77. )0; '?@0?(; (, ',)00&(, &1 9&/9.,*0, (, 0&)*,,70, +,0,7,*0, -./&,*0..*0,A

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA Lehdistötilaisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo:

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2014 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on korkeintaan tyydyttävä Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Kehysriihi

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Kehysriihi Suomen Pankki Talouden näkymistä Kehysriihi 1 Osakkeiden ja raaka-aineiden hinnat heiluneet alkuvuonna 140 120 100 Osakkeiden hinnat, euroalue* Osakkeiden hinnat, Yhdysvallat** Öljyn hinta*** Indeksi,

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016-2019 13.12.2016 Kansainvälisen talouden kasvu hieman kesäkuussa ennustettua hitaampaa Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu

Lisätiedot

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Gigaluokan muuttujia Kulutus ja päästöt Teknologiamarkkinat

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016 Markkinakatsaus Syyskuu 2016 Talouskehitys Talouden makroluvut vaihtelevia viime kuukauden aikana, kuitenkin enemmän negatiivisia kuin positiivisia yllätyksiä kehittyneiden talouksien osalta Euroopan keskuspankki

Lisätiedot

Ympäristöliiketoiminnan mahdollisuudet suomalaisille toimijoille. Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Kajaani 1.11.2012

Ympäristöliiketoiminnan mahdollisuudet suomalaisille toimijoille. Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Kajaani 1.11.2012 Ympäristöliiketoiminnan mahdollisuudet suomalaisille toimijoille Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Kajaani 1.11.2012 Sisällys Cleantechin strateginen ohjelma Puhtaan energian ohjelma Menestyvän

Lisätiedot

Venäjän kehitys. Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki

Venäjän kehitys. Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki Venäjän kehitys Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki 7.4.2016 Pekka Sutela 1 Talous: Ennustajat ovat yksimielisiä lähivuosista Kansantulon supistuminen jatkuu vielä tänä vuonna Supistuminen vähäisempää

Lisätiedot

Rahapolitiikasta ja talouden näkymistä

Rahapolitiikasta ja talouden näkymistä Suomen Pankki Rahapolitiikasta ja talouden näkymistä Euro ja talous 1 Euroalueen talousnäkymistä ja EKP:n neuvoston rahapoliittisista päätöksistä viime torstaina 2 Euroalueen kasvunäkymät Euroalueen kasvun

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2016

Markkinakatsaus. Elokuu 2016 Markkinakatsaus Elokuu 2016 Talouskehitys Brexit -tulos yllätti finanssimarkkinat, mutta sen aiheuttama volatiliteetti markkinoilla jäi suhteellisen lyhytaikaiseksi IMF laski kuitenkin globaalia kasvuennustettaan

Lisätiedot

OSAAVA SUOMALAINEN PERHEYHTIÖ. Aamukahvit 2012

OSAAVA SUOMALAINEN PERHEYHTIÖ. Aamukahvit 2012 OSAAVA SUOMALAINEN PERHEYHTIÖ Aamukahvit 2012 Talouskehitystä hallitsee finanssikriisi Useat maat ovat jo pitkään rahoittaneet julkista taloutta velalla. Velan määrässä on saavutettu katto. Kreikassa velkakatto

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Talvi 2016 22.12.2016 Talousnäkymät Reaalitalouden ennuste 22.12.2016 Jukka Railavo Talousnäkymät Suomen talous kasvaa, mutta hitaasti. Kotimainen kysyntä on kasvun ajuri, vienti

Lisätiedot

Mikä on muuttunut Venäjällä? Sanna Kurronen Toukokuu 2014

Mikä on muuttunut Venäjällä? Sanna Kurronen Toukokuu 2014 Mikä on muuttunut Venäjällä? Sanna Kurronen Toukokuu 2014 Putin uhoaa, mutta mikä on muuttunut? Mikä on muuttunut? Investointiympäristö on entistä kehnompi Luottolaman uhka on todellinen Putinin suosio

Lisätiedot

Viron talousnäkymat. Märten Ross Eesti Pank 11. maaliskuu 2009

Viron talousnäkymat. Märten Ross Eesti Pank 11. maaliskuu 2009 Viron talousnäkymat Märten Ross Eesti Pank 11. maaliskuu 2009 Haavoittuvuudet: enimmäkseen täysmyytti tai sitten historiaa Kuinka haavoittuva on Viron talous? Olettehan kuulleet vielä viime aikoinakin

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Suomen MTK yhdistysten luottamushenkilöneuvoston koulutus- ja neuvottelupäivät Kylpylähotelli Peurunka

Keski- ja Itä-Suomen MTK yhdistysten luottamushenkilöneuvoston koulutus- ja neuvottelupäivät Kylpylähotelli Peurunka Katsaus maan ja maaseudun tilanteeseen ja tulevaisuuteen Keski- ja Itä-Suomen MTK yhdistysten luottamushenkilöneuvoston koulutus- ja neuvottelupäivät Kylpylähotelli Peurunka 31.1.2014 Lähtökohdat vuodelle

Lisätiedot

Suomen Sahat Sidosryhmäpäivä 09. Markkinakatsaus Helsinki

Suomen Sahat Sidosryhmäpäivä 09. Markkinakatsaus Helsinki Suomen Sahat Sidosryhmäpäivä 09 Markkinakatsaus 24.11.2009 Helsinki Sahateollisuus on metsäteollisuuden selkäranka Järeän puun hankinta käynnistää kaiken keskeisen toiminnan metsissämme Saha- ja vaneriteollisuus

Lisätiedot

Suomen ja Itä-Suomen kasvun mahdollisuudet globaalissa ympäristössä

Suomen ja Itä-Suomen kasvun mahdollisuudet globaalissa ympäristössä Suomen ja Itä-Suomen kasvun mahdollisuudet globaalissa ympäristössä Itä-Suomen huippukokous 30.8.2010 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen 1 Suomen ja Itä-Suomen hyvinvointi Myyntiä muualle;

Lisätiedot

Makrokatsaus. Toukokuu 2016

Makrokatsaus. Toukokuu 2016 Makrokatsaus Toukokuu 2016 Osakkeet nousivat toukokuussa 2 Oslon pörssi kehittyi myönteisesti myös toukokuussa 1,8 prosentin nousulla. Öljyn tynnyrihinta nousi edelleen ja oli kuukauden lopussa noin 50

Lisätiedot

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja Himmeneekö kullan kiilto? Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja Mikä on nykyinen maailmantalouden terveys? Lopulta taivaalta sataa euroja EKP on luvannut

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 9.6.2016 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

LähiTapiola Varainhoito Oy 28.3.2014 1

LähiTapiola Varainhoito Oy 28.3.2014 1 Avain Suomen velkaongelmien ratkaisuun: uskottava kasvustrategia Sijoitusmessut 2014, Tampere-Talo Ekonomisti Timo Vesala, YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden (PRI) allekirjoittaja 28.3.2014

Lisätiedot

Markkinakatsaus. tammikuu 2017

Markkinakatsaus. tammikuu 2017 Markkinakatsaus tammikuu 2017 Talouskehitys IMF:n odotukset Maailman BKT-kasvun suhteen ennallaan (3,4 prosenttia 2017 ja 3,6 prosenttia 2018). Talousennusteisiin liittyy kuitenkin tällä hetkellä tavallista

Lisätiedot

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti Palvelualojen työnantajat PALTA ry Suomi on riippuvainen

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen Erkki Liikanen Suomen Pankki Euro & talous 4/2015 Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015 1 EKP:n neuvosto seuraa taloustilannetta ja on valmis toimimaan 2 Inflaatio hintavakaustavoitetta hitaampaa

Lisätiedot

Makrotaloustiede 31C00200

Makrotaloustiede 31C00200 Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Harjoitus 5 1.4.2016 Arttu Kahelin arttu.kahelin@aalto.fi Tehtävä 1 a) Käytetään kaavaa: B t Y t = 1+r g B t 1 Y t 1 + G t T t Y t, g r = 0,02 B 2 Y 2 = 1 + r g B 1

Lisätiedot

TU-91.1001 KERTAUSTA. Super lyhyt oppimäärä yrityksenteoriaa Talouspolitiikka: raha- ja finanssipolitiikka Vanhoja tenttikysymyksiä

TU-91.1001 KERTAUSTA. Super lyhyt oppimäärä yrityksenteoriaa Talouspolitiikka: raha- ja finanssipolitiikka Vanhoja tenttikysymyksiä TU-91.1001 KERTAUSTA Super lyhyt oppimäärä yrityksenteoriaa Talouspolitiikka: raha- ja finanssipolitiikka Vanhoja tenttikysymyksiä 1 Yrityksen tasapainohinnan ja määrän määräytyminen Yritys maksimoi/minimoi

Lisätiedot

EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Peruslähtökohtia EU:n ehdotuksissa Ehdollisuus - Muun maailman vaikutus

Lisätiedot

Maailmantalouden tasapainottomuudet ja haasteet Eurooppa, Aasia, Amerikka

Maailmantalouden tasapainottomuudet ja haasteet Eurooppa, Aasia, Amerikka Maailmantalouden tasapainottomuudet ja haasteet Eurooppa, Aasia, Amerikka Talousvaliokunnan seminaari 20.4.2005 Pääjohtaja Erkki Liikanen 1 Piirteitä maailmantalouden kehityksestä Globaalinen osakekurssien

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Lokakuu 2016

Markkinakatsaus. Lokakuu 2016 Markkinakatsaus Lokakuu 2016 Talouskehitys IMF nosti euroalueen kasvuennustettaan 1,7 prosenttiin kuluvalle vuodelle, ensi vuoden kasvun kuitenkin ennustetaan hidastuvan 1,5 prosenttiin. Euroalueella Brexit

Lisätiedot

PALJON RINNAKKAISIA JUONIA

PALJON RINNAKKAISIA JUONIA PALJON RINNAKKAISIA JUONIA Talousennustaminen (suhdanne / toimialat) Mitä oikeastaan ennustetaan? Miten ennusteen tekeminen etenee? Miten toimialaennustaminen kytkeytyy suhdanne-ennusteisiin? Seuranta

Lisätiedot