Jäsenkysely ja HENRYn toiminnan kehittämissuunnat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jäsenkysely ja HENRYn toiminnan kehittämissuunnat"

Transkriptio

1 H e n k i l ö s t ö j o h d o n r y h m ä H E N R Y r y Jäsenkysely ja HENRYn toiminnan kehittämissuunnat HENRY teetti uusitun jäsentyytyväisyystutkimuksensa viime vuoden lopulla, ja uusi hallitus jatkaa jäsenkyselyn antaman informaation analysointia seuraavassa kokouksessaan yhteistyössä HENRYn toimiston kanssa. Tarkoituksena on tarkastella HENRYn avaintehtävien toteutumista erilaisten jäsenistölle suunnattujen palvelujen kautta ja analysoida eri palvelujen koettua tärkeyttä ja toimivuutta. Jäsenkyselyyn vastasi yhteensä 759 HENRYn jäsentä eli kiitokset kaikille vastanneille intressistä kehittää yhteistä yhdistystä entistäkin paremmin jäsenistön tarpeita palvelevaksi. Kokonaisuutena ottaen jäsenistö oli varsin tyytyväistä järjestön toimintaan - vähintään hyvän arvosanan antoi 90%:a vastanneista. Myös HENRYn jäsenmäärän tasainen kasvu (jo 2547 henkilöjäsentä ja 97 kannatusjäsentä joulukuussa 2008) ja hyvä jäsenpysyvyys antavat kuvan siitä, että henkilöstöosaamisen ohittamattomalle kohtaamispaikalle (HENRYn visio) on jatkossakin olemassa konkreettinen tarve. Toiminnan vahvuusalueita, jotka myös motivoivat HENRYn toimintaan osallistumiseen, nousi tutkimuksessa esiin useita - kärkisijoilla palvelut kuten järjestetyt tilaisuudet (seminaarit, workshopit ja tietoiskut), HENRY Foorumi, HENRYn nettisivut, tiedotustoiminta mukaan lukien jäsentiedote ja Työn Tuuli aikakauskirja, sekä verkostoitumisfoorumin tarjoaminen. Toisaalta myös kehittämistoiveita nostettiin toivotunkin mukaisesti runsaasti esiin. Hallituksen keskusteluissa on nostettu esiin myös eri palvelujen resurssisidonnaisuuden huomiointi palvelujen määrän ollessa jo melkoisen mittava. Toimiston henkilöstömäärän ollessa hyvin rajallinen, on eri palvelujen antama lisäarvo mietittävä suhteessa niiden tuottamisen työkustannuksiin. Jäsenmäärän kasvun myötä on pohdittu myös mahdollisuuksia jäsenistön segmentointiin erilaisten tarpeiden pohjalta, jotta eri kohderyhmille voitaisiin tarjota mahdollisimman hyvin heidän tarpeitaan vastaavia palveluja. Kiinnostavimmiksi toiminnan sisältöpainotuksiksi HENRYn toiminnassa lähivuosina koettiin teemat kuten henkilöstöstrategia, henkilöstön kehittämisen menetelmät, osaamisen johtaminen, HR:n mittaaminen, palkitseminen sekä kansainvälinen HR. Näiden painotustoiveiden näkyminen HENRYn toiminnassa vaatii jatkopohdintaa. Myös tulevaisuusorientoituneisuutta toivottiin painottamalla järjestön roolia alan kehityksestä tiedottajana, ajankohtaisista tapahtumista informoijana sekä jäsenistön ammatillisen osaamisen kehittäjänä. Syyskokouksessa hyväksyttiin jo aiemmin myös toimintasuunnitelma 2009, joka jo osaltaan linjasi useita kehittämiskohteita kuten esimerkiksi Uudista ja Uudistu tapahtumaan panostamisen sekä Riittävän hyvät henkilöstökäytännöt -portaalin ja Henkilöstöjohtamisen Benchmarkingtuotteen kehittämisen yhä paremmin jäsenistön tarpeita palveleviksi. Aktiviteettejä ja toimintaa siten riittää ja toivottavasti koko jäsenistö osaltaan aktiivisuudellaan tukee HEN- RYn kehittämistä jatkossakin. Vesa Suutari professori, Vaasan yliopisto HENRYn hallituksen jäsen Tä s s ä n u m e r o s s a : Pääkirjoitus...1 HENRYn jäsenetuudet Kolumni: Jokainen johtaa omalla tyylillään mutta miten?...3 Uudista ja Uudistu 2009 vanha ja uusi täydentävät toisiaan...4 HR-ammattilaisen palveluhakemisto auttaa...4 Henkilöstöjohtamisen Benchmarking - vertailu 2009 käynnistyy...5 HENRY tilaisuudet, tietoiskut ja yrityskäynnit...6 Muut tilaisuudet...9 Ajankohtaista HR-alalla -markkinapaikka...9 Aluejaokset...10 Kansainvälisiä konferensseja ja kokoontumisia...11 EAPM:n kirjoituskilpailu European HR Award Väitöksiä, tutkimuksia ja selvityksiä...13 Uutta kirjallisuutta...18 Uusia jäsenetuja...19 Mukava tietää...19 Uudet jäsenet...20 Tapahtumakalenteri...20 HENRY tiedottaa...21 HENRYn toimiston yhteystiedot...21 HENRY RY:N Jäsentiedote/helmiKUu

2 HENRYn jäsenetuudet 2009 Tammikuun jäsentiedotteessa esiteltiin HENRYn toimintaa ja tarjolla olevia jäsenpalveluja, osallistumis- ja verkostoitumismahdollisuuksia. HENRY on myös neuvotellut jäsenilleen erikoishintoja ja alennuksia mm. koulutuksesta, alan ammattikirjallisuudesta sekä majoituksesta. Yksityiskohdat allamainituista vuosi- ym. yhteistyösopimuksista ja toimintaohjeet alennuksen saamiseksi löydät kotisivuiltamme jäsen-extranetistä: tai seuraamalla jäsentiedotteen ilmoituksia. GAUDEAMUS Gaudeamus myöntää julkaisuistaan henryläislle alennusta. Gaudeamuksen kirjavalikoimaan voi tutustua verkossa missä voi myös tilata uutuusluettelon ja asiakaskirjeen. HELSINGIN SEUDUN KAUPPAKAMARI HENRYn jäsenet saavat alennusta Kauppakamarin kirjoista, kansioista ja ajantasatuotteista. Henryläisllä on myös mahdollisuus osallistua kaikkiin Helsingin Seudun Kauppakamarin koulutustilaisuuksiin jäsenetuhintaan. Kaikkien kauppakamarin koulutusyksiköiden tarjonnan löydät osoitteesta: Kauppakamarin Koulutus Lakimiesliiton Koulutus Lakimiesliiton Koulutus siirtyi Helsingin seudun kauppakamarille Kuntakamarin Koulutus Kuntakamarin Koulutus on Helsingin seudun kauppakamarin syksyllä 2008 perustettu uusi koulutusyksikkö. Kirjat ja kansiot Kauppakamarin kirjakaupasta löydät Palkkakansio-tuoteperheeseen ja Käytännönläheisesti -kirjasarjan. MAGENTUM OY Magentum tarjoaa henryläisille jäsenedun kirjoistaan. Voit tutustua kirjoihin osoitteessa tai PS-KUSTANNUS OY Kustantaja on valinnut erityisesti HENRYn jäseniä ajatellen ammattikirjallisuutta, josta saa alennusta. TALENTUM Jäsenet saavat Talentumin kustantamien ammattikirjojen sekä Esimiehen käsikirja-palvelun normaalihinnoista. TAMMIPRO Oy TammiPro myöntää alennuksen Tammen PRO-sarjan kirjoista, jotka löytyvät osoitteessa TYÖTERVEYSLAITOS Työterveyslaitoksen uudessa Julkaisuluettelossa esitellään Työterveyslaitoksen monipuolista tuotantoa tuoteperheittäin, uudistuva TTT-lehti sekä koulutustuotteita. Työterveyslaitos antaa henryläisille alennusta julkaisuistaan. Julkaisuluettelo löytyy osoitteesta: WSOYPRO HENRYn jäsen saa WSOYPro:n kustantamista ammattikirjoista erikoishinnan. JOHTAMISTAIDON OPISTO JTO Jäsen voi saada alennusta kaikista Aavaranta-sarjassa julkaistuista johtamis- ym. kirjoista. KIRJAPAJA OY Jäsenetuna Kirjapaja myöntää alennusta työhyvinvointia käsittelevän Kide-sarjan kirjoista sekä HENRYn jäsentiedotteessa esitellyistä muista kustantajan julkaisuista. 2 HENRY RY:N Jäsentiedote/helmiIKUu 2009

3 Kolumni Jokainen johtaa omalla tyylillään mutta miten? Ole aito johtajana, tunne itsesi, lienee yleisin leadershipohje tällä hetkellä. Miten tämän ohjeen saa toteen? Yhden lähestymistavan tarjosi amerikkalainen Ginger Lapid-Bogda, kun hän valmensi eri puolilta maailmaa Sveitsiin Boston Business Schoolin seminaariin kokoontuneita konsultteja ja coacheja. PhD Ginger Lapid-Bogda on toiminut konsulttina ja valmentajana yli 30 vuotta. Hänen asiakkaansa löytyvät Yhdysvaltain 500 suurimman yrityksen joukosta ja hän on kansainvälisesti tunnettu uranuurtaja enneagrammin tutkimuksessa ja soveltamisessa. Teemana intensiivisessä viikon mittaisessa seminaarissa oli erinomaisen globaalin ja lokaalin johtajuuden kehittäminen. Lähtökohtana olivat erilaiset johtamistyylit, jotka kumpuavat henkilön omasta elämänstrategiasta, ja niiden tietoinen kehittäminen. Viitekehyksen tarkastelulle antoi enneagrammi-malli. Enneagrammi-malli perustuu yhdeksään elämänstrategiaan, yhdeksään tapaan pyrkiä elämään mahdollisimman hyvää elämää. Malli on perustaltaan vanha, mutta sen nykyaikainen käyttö pohjautuu länsimaiseen psykologiaan. Siinä on paljon vihjeitä mm. Carl Jungin ajattelusta. Hyvän johtajan osaamisalueista Ginger Lapid-Bogda nostaa esiin seuraavat: tuloksellisuus johtamisen perusohjaimena itsensä johtaminen strateginen ajattelu ja toiminta vuorovaikutustaidot huipputiimin (asiantuntijatähtien) johtaminen optimaalinen (= tilanteen kannalta paras mahdollinen) päätöksenteko muutoksen johtaminen jatkuva kehittyminen johtajana. Kokemukset enneagrammi-mallin hyödyntämisestä johtamisen kehittämisessä ovat erittäin myönteisiä. Se on lisännyt johtajien todellista itsetuntemusta ja sen myötä kasvattanut myös heidän havaintokykyään siinä, miten muutkin ihmiset ovat omansalaisia, yksilöitä. Valmennuksen avulla johtamistyötä tekevät saavat myös konkreettisia keinoja tuloksekkaaseen johtamiseen. Parhaimmillaan mallia on sovellettu koko organisaatiokulttuurin uudistamiseen. Lapid-Bogdan konsultointistrategia osoittautui myös rakenteellisesti mielenkiintoiseksi ja erilaisiin johtamispulmiin sovellettavaksi. Eikä pahitteeksi liene se, että Lapid-Bogdan asiakaspalautteiden mukaan se tekee mitä lupaa: vahvistaa menestyvää johtamista. Lapid-Bogdan lähestymistavalla saimme kättä pidempää myös kulttuuristereotypioiden käsittelyyn. Näemmekin mallin soveltamisen erityisen antoisaksi kansainvälisessä ympäristössä. Opiskelu kansainvälisten kollegoiden kanssa toi ymmärryksen siitä, että malli toimii myös kulttuureita lähentävästi. Oli terveellistä havaita, että kulttuurikliseet ovat usein pikemminkin ihmisten eikä kansakuntien erilaisuutta. Kristiina Harju Kehitysvalmentaja, executive coach Fakta & Fiktio Oy Jokainen ihminen on tietysti yksilönä paljon muutakin kuin jonkin elämänstrategian toteuttaja, mutta elämänstrategia on keskeinen toiminnanohjain siinä, mihin asioihin henkilö kiinnittää huomionsa, miten hän tekee valintoja ja miten hän pyrkii vaikuttamaan ympäristöönsä, esimerkiksi miten hän johtaa. Kati Järvinen Intercultural career and leadership coach Mindwind Ltd HENRY RY:N Jäsentiedote/helmiKUu

4 Uudista ja Uudistu 2009 vanha ja uusi täydentävät toisiaan UUDISTA JA UUDISTU 2009 Katse tulevaisuuteen HENRYn vuoden 2009 teema Huomisen johtaminen on myös vuoden päätapahtuman Uudista ja Uudistu messujen teema. Henkilöstöammattilaiset ja palveluntarjoajat kerääntyvät jälleen perinteiseen tapaan Wanhan Sataman katon alle Toisaalta jo velvoittavan nimen takia tapahtuman on hyvä taas hieman uudistua, ja tänä vuonna se tapahtuu sekä logon että tapahtuman näyttelyrakentamisen osalta. Tapahtuman uusi logo viestii näkyvämmin ammattitapahtuman jo entisestään tunnettua nimeä, vahvaa brändiä ja samalla johtavan kotimaisen HRammattitapahtuman kansainvälistymistä. Uuden messulogon näet tässä jäsenkirjeessä. Räätälöity palvelu uudelle asiakasryhmälle Konsulttikulmaus Syksyn jäsentyytyväisyyskyselyssä moni yksinään toimiva konsultti toivoi mahdollisuutta osallistua Uudista ja Uudistu tapahtumaan omaa näyttelyosastoa pienemmällä panostuksella, ja siihen pyyntöön HENRY yrittää nyt vastata. Wanhan Sataman C-saliin on suunniteltu reilun 30 neliön kokoinen Konsulttikulmaus. Jos olet kiinnostunut paikasta Konsulttikulmauksessa, ota yhteyttä tai p. (09) Palaamme tarkemmin messuaiheeseen kevään jäsentiedotteissa. Näyttelyosastomarkkinointi on jo vauhdilla käynnissä. HR-ammattilaisen palveluhakemisto auttaa Kun mietit yhteistyökumppania tai palveluntarjoajaa, oletko muistanut käydä HR-alan ammattilaisen palveluhakemistossa HENRYn nettisivulla? Tiesitkö että sieltä löytyy nopeasti vaikkapa henkilöstön hyvinvointipalveluja tai henkilöstön koulutusta tuottavia yrityksiä? Palveluhakemiston useat valikot helpottavat oikean tahon etsinnässä. Löydät palvelutarjoajia mm. rekrytointi-, testaus-, urasuunnittelu-, koulutus- ja kehityspalvelut -otsikkojen alta. Hakemistossa ovat edustettuina myös palkitseminen, henkilöstön hyvinvointi, kokous ja matkapalvelut, arvioinnit ja konsultointipalvelut. Hakemistoon pääset suoraan HENRYn pääsivulta 4 HENRY RY:N Jäsentiedote/helmiIKUu 2009

5 Onhan organisaationne jo ilmoittautunut? Henkilöstöjohtamisen Benchmarking -vertailu 2009 käynnistyy Syksyllä toteutetussa jäsentyytyväisyyskyselyssä tiedusteltiin, mistä sisältöaiheista jäsenet haluavat erityisesti lisää tietoa lähivuosina. Neljänneksi tärkeämmäksi aiheeksi nousi HR:n mittaaminen. Viime vuonna HENRYyn hankittiin Henkilöstöjohtamisen Benchmarking -vertailu vastaamaan juuri tähän haasteeseen. Nyt on aika siirtyä sanoista tekoihin. Syvällisintä tietoa saat osallistumalla Henkilöstöjohtamisen Benchmarking -vertailuun! Vertailu on erinomainen henkilöstöjohdon työkalu. Sen tulokset auttavat suunnittelemaan, mihin kehittämistoimintaa tulisi suunnata ja antavat osallistujaorganisaatioille mahdollisuuden haastavien tavoitteiden asettamiseen, jatkuvaan oppimiseen ja läpimurtoparannuksiin. Siitä saa mm. numeerista vertailutietoa, mikä helpottaa keskustelua yritysjohdon kanssa. Organisaatio saa myös muiden yritysten soveltamia parhaita käytäntöjä käyttöönsä. Vertailu on tarkoitettu johto ja esimiehet - johtaminen henkilöstöjohto - ohjaus, seuranta ja kehittäminen henkilöstö - sisäinen markkinointi ulkoiset sidosryhmät - informaatio (esim. työnantajakuva) Nyt on aika ilmoittautua! Viimeiseen ilmoittautumispäivään on vielä aikaa, mutta ensimmäiset osallistujien valmennustilaisuudet järjestetään jo ihan lähiaikoina. HR:n mittaamista koskevasta suuresta mielenkiinnosta johtuen HENRYn tästä aiheesta järjestämä aamukahvitilaisuus täyttyi nopeasti. Mittaaminen edellytys strategiselle henkilöstöjohtamiselle järjestetään pikauusintana klo Pääpostitalolla. Tule kuulemaan Henkilöstöjohtamisen Benchmarking -vertailuun jo osallistuneiden kokemuksia sekä lisää mittaamisaiheesta. Ks. ilmoittautuminen tämän jäsentiedotteen kohdassa: HENRYtilaisuudet, tietoiskut ja yritysvierailut. Lisätietoja vertailusta saat myös HENRY toimistolta: Kirsi Ristimäki, p. (09) , tai Mervi Martikainen, p. (09) , HENRY RY:N Jäsentiedote/helmiKUu

6 HENRY -tilaisuudet, tietoiskut ja yrityskäynnit MITTAAMINEN EDELLYTYS STRATEGISELLE HENKILÖSTÖJOHTAMISELLE Aika: klo Paikka: Postitalon Iso Neuvottelutila/Postimestari, Mannerheiminaukio 1 B Järjestäjä: HENRY ry PIKAUUSINTA! Tulokahvi Miten tasoittaa tietä kohti strategista HR:ää Henkilöstöjohtaminen osana yrityksen strategiatyötä Mittaaminen ja HR-ihmisten uskottavuus ja status Kokemuksia ja kommentteja konsultti Risto Suominen, HR Practices ja projektijohtaja Hellevi Sinisalo Tiedätkö, tukeeko HR yrityksesi liiketoimintaa? Mittaamisella tuloksiin Case Mehiläinen henkilöstöpäällikkö Ulla Nurmenniemi, Mehiläinen Oy Henkilöstöanalyysit liikkeenjohdon päätöksenteossa Konsultti Juha Eskelinen, Melkior Oy Loppukeskustelu Ilmoittautumiset tapahtumakalenterin kautta tai sähköpostitse osoitteeseen mennessä. TELIASONERAN OSAAJAKESKUS VUODEN HENKILÖSTÖTEKOKILPAILUN VOITTAJA ESITTÄYTYY HENRYLÄISILLE Suuren kiinnostuksen vuoksi tilaisuus on siirretty suurempaan tilaan, ja käyntiosoite TeliaSoneralla on samalla muuttunut: Aika: klo Paikka: TeliaSonera, Teollisuuskatu 11 D, Vallila, Helsinki Huom. osoite muuttunut!!! Järjestäjä: HENRY ry Vuoden henkilöstöteko palkinnon voittaja TeliaSoneran Osaajakeskus auttaa uudelleen sijoittumisessa. Osaajakeskus tarjoaa työntekijöille muutosvalmennusta, koulutusta ja harjoittelupaikkoja sekä turvaa mahdollisuuden hakea töitä normaalia irtisanomisaikaa pidemmän ajan puitteissa. Tule kuulemaan kun TeliaSoneran Vice President Juha Pentti ja Director Monika Snellman kertovat lisää voittajahankkeesta. Tilaisuuteen mahtuu 85 henkeä ja se on maksuton. Ilmoittautumiset mennessä osoitteella: tai tapahtumakalenterin kautta. KOKEMUKSEN JA INNOVAATION DIALOGI ERI-IKÄISTEN ODOTUKSIA TYÖLLE Aika: klo Paikka: Kulttuurikeskus Sofia, Kallvikintie 28, Helsinki Järjestäjät: Kulttuurikeskus Sofia, HSE Executive Education Oy (HSEEE) ja HENRY ry Eri-ikäisten työntekijöiden odotukset työtä kohtaan ovat erilaiset. Sanotaan, että uudet sukupolvet asettavat tiukempia vaatimuksia mm. työajan joustavuuden, yrityksen toiminnan eettisyyden, ympäristövaikutusten suhteen kuin aiemmat sukupolvet. Toisaalta myös muut ikäryhmät odottavat enemmän joustavuutta työehtoihin ja työn tekemisen tapaan? Nuoret ovat taitavampia hyödyntämään teknologian tarjoamia mahdollisuuksia, mutta mikä on kokemuksen kautta saadun ymmärryksen vaikutus kykyyn arvioida tietoa syvällisesti ja muodostaa kokonaiskuva asioista ja niiden suhteesta toisiinsa? Mitä syntyy kun kaikki tämä saadaan toimimaan yhdessä? Seminaaripäivän ohjaajana toimii hallintotieteiden tohtori Klaus af Ursin, joka on toiminut kaksi vuosikymmentä liikkeenjohdon konsulttina ja työyhteisöjen kehittäjänä. Alustajana toimii yhteysjohtaja Päivi Salminen-Kultanen, T-Media Oy, joka on tutkinut eri-ikäisten työelämäasenteita. Helsingin ortodoksisen hiippakunnan metropoliitta Ambrosius johtaa Kulttuurikeskus Sofiaa, joka järjestää kulttuuriin ja henkiseen hyvinvointiin ja kasvuun liittyviä tilaisuuksia. 6 HENRY RY:N Jäsentiedote/helmiIKUu 2009

7 Seminaarin ohjelma: 9.00 Tulokahvi 9.15 Avaussanat ja tervetuloa Metropoliitta Ambrosius 9.25 Johdatus päivän keskusteluun Klaus af Ursin 9.40 Eri-ikäisten työelämäasenteet Päivi Salminen-Kultanen Nuoren osaajan puheenvuoro Yhteisestä keskustelusta nostetaan teemoja, joihin syvennytään iltapäivän ryhmätyöskentelyssä Klaus af Ursin Lounas Ryhmätyöskentely Tien rakentaminen yhteiseen ymmärrykseen Kokemusten jakaminen ja ratkaisujen löytäminen odotusten ja mahdollisuuksien yhteensovittamisessa Klaus af Ursin Ryhmien keskustelujen purku ja päivän yhteenveto Seminaaripäivä päättyy Osallistujamäärä: mukaan mahtuu osallistujaa. Ilmoittautumiset mennessä Kulttuurikeskus Sofia, p tai Osallistumismaksu: ALV, joka sisältää kahvit ja ruokailut. Perumismaksu 50 % hinnasta ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen ja 100 % jos osallistuja jättää saapumatta. Lisätietoja ohjelmasta: HENRYstä/Leena Malin, p. (09) Katso myös ilmoitus Ajankohtaista HR-alalla -markkinapaikan kalenterissa osoitteessa HENRY RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS KLO Kokouskutsu, esityslista, ohjelma ja kokouksen paikkatieto toimitetaan maaliskuun jäsentiedotteen liitteenä. Ilmoittautumiset mennessä sähköpostilla tai tapahtumakalenterin kautta. COACHINGIN MONET KASVOT TILAISUUDET PIKAUUSINTANA Coaching-tilaisuudet ovat herättäneet suurta kiinnostusta ja jonottajia molempiin tilaisuuksiin on ollut useita kymmeniä. HENRY ry järjestää yhdessä Suomen Coaching Yhdistyksen (SCY) kanssa uusintana joulu- ja tammikuussa toteutetut kaksi coaching ia käsittelevää tilaisuutta Mitä Coaching on? ja Organisaation näkökulma coaching iin , joiden tavoitteena on coaching-tuntemuksen ja osaamisen kehittäminen. Ilmoittaudu molempiin tilaisuuksiin erikseen. Coaching käsitteenä on tänä päivänä monen huulilla. Coaching valmennusmuotona on kysyttyä tavaraa. Coachingin yksiselitteinen määrittely on vaikeaa, koska siinä on niin monia muuttujia. Yhteisesti voidaan kaiketi sanoa, että parhaimmillaan coaching on toimintaa, joka opettaa yksilöä oppimaan ja luomaan uusista oivalluksista käytännön toimintaa. Mutta kysymykset Miksi? Kenelle? Mitä? Miten? Kuka? Milloin? antavat coaching in monet kasvot ja toteutustavat. COACHINGIN MONET KASVOT MITÄ COACHING ON? Aika: klo Paikka: Lakka neuvottelutila, Pääpostitalo, Mannerheiminaukio 1 B, Helsinki Järjestäjät: Suomen Coaching-Yhdistys ry ja HENRY ry PIKAUUSINTA! Kahvia on tarjolla klo Sisällön pääkohdat: Miten coaching määritellään tilaisuuden pohjana olevissa kirjoissa? Onko niiden perusteella coachingista löydettävissä yhteinen ydin? Coachauksessa käytettäviin toimintatapoihin pohjautuvat coachingin orientaatiot ja menetelmät, joista tarkemmin ratkaisukeskeinen coaching. Coachingin tyypit tai lähestymistavat, jotka perustuvat todellisuudenkuvan ja oppimistulosten tarkasteluun. Tavoitteiden asettamisen merkitys coachingissa. Performance coachingin -periaatteita ja tekniikoita, joista tarkemmin käytännön sovelluksena GROW -malliin pohjautuva coaching. Appreciative coaching: ulkopuolisen ammatti-coach in käyttöön tarkoitetun coaching-prosessi ja sen keskeiset perusteet. Yhteenvetokeskustelu coachingin hyödyntämisen mahdollisuuksista ja haasteista. Tilaisuuden pohjana oleva coaching-kirjallisuus: Esitykset pohjautuvat seuraaviin coachingia käsitteleviin kirjoihin, joista tehdyt referaatit ovat luettavissa Coachingpedia wikissä osoitteessa Brocbank, A., Facilitating reflective learning through mentoring and coaching, 2006 Lea Lillkåll HENRY RY:N Jäsentiedote/helmiKUu

8 de Haan, E. Coaching with colleagues. An action guide for one-to-one learning, 2005 (2004) Kari Lahti Orem, S.L., Binkert, J. and Clancy, A.L., Appreciative Coaching. A positive process for change Marika Tammeaid Wilson, C., Best practice in performance coaching. A handbook for leaders, coaches, HR professionals and organizations, 2007 Pirjo Puhakka Tilaisuuden moderaattoreina toimivat: Lea Lillkåll ja Kari Lahti Suomen Coaching-Yhdistyksestä. Kirjallisuusreferaatit ovat luettavissa osoitteessa: Mukaan mahtuu 38 henkeä. Ilmoittautumiset mennessä osoitteella: tai tapahtumakalenterin kautta. Tilaisuus on maksuton. MITEN SYNTYY HYVINVOIVA TYÖYHTEISÖ? Aika: klo Paikka: Kulttuurikeskus Sofia, Kallvikintie 28, Helsinki Järjestäjät: Kulttuurikeskus Sofia, HSE Executive Education Oy (HSEEE) ja HENRY ry Julkisuudessa puhutaan paljon työpaikkakiusaamisen yleistymisestä. Onko kyse ilmiön todellisesta kasvusta vai siitä, että olemme kiireen paineessa herkistyneet tulkitsemaan asioita helpommin kiusaamisena? Työpaikan hyvän hengen rakentamiseksi voimme jokainen kantaa kortemme kekoon. Päivän aikana haetaan dialogin kautta ratkaisuja erilaisten tilanteiden rakentavaan käsittelyyn. Seminaari on maksullinen. Lisätietoa hinnasta, ohjelmasta ja ilmoittautumisesta seuraavassa jäsentiedotteessa. COACHINGIN MONET KASVOT ORGANISAATION NÄKÖKULMA COACHING IIN Aika: klo Paikka: Iso neuvottelutila/postimestari, Pääpostitalo, Mannerheiminaukio 1 B, Helsinki Järjestäjät: Suomen Coaching Yhdistys ja HENRY ry PIKAUUSINTA! Iltapäiväkahvia on tarjolla klo lähtien. Tämä toinen Coaching-kirjallisuutta avaava tilaisuus käsittelee coachingin monia kasvoja organisaation näkökulmasta. Tarkoituksena on keskustella coachingin mahdollisuuksista toimia yksittäisiä kehittämishankkeita ja coaching-prosesseja laajemmin toimintaa ohjaavana johtamisen ja vuorovaikutuksen välineenä. Tilaisuudessa käsitellään mm. seuraavia aiheita: coaching-kulttuuri: mitä se vaatii, mitä sillä saavuttaa; yhteys strategiseen johtamiseen HR näkökulma coachingiin: parhaat käytännöt, erilaiset roolit, coach-poolin kerääminen sekä coaching check list onnistumisten tukena coachattavien kokemuksia coachingin toimivuudesta kehittämisen muotona esimiestyöskentely, tunneäly sekä kiittävä ja korjaava palaute tilaisuuden Coaching-kirjallisuus ja alustajat: Clutterbuck, D. and Megginson, D., Making coaching work. Creating a coaching culture, Ilkka Ruuska Leimon, A., Moscovici, F. and McMahon, G., Essential business coaching Minna Rasila Valeria, A.M. and Lee, R.J., Executive coaching. Aguide for the HR professional, Eija Mäkirintala Wall, B., Coaching for emotional exellence, Raija Salomaa Tilaisuuden moderaattoreina toimivat: Lea Lillkåll ja Kari Lahti Suomen Coaching-Yhdistyksestä. Kirjallisuusreferaatit ovat luettavissa osoitteessa:www.coachingpedia.wikispaces.com. Mukaan mahtuu 45 henkeä. Ilmoittautumiset mennessä osoitteella: tai tapahtumakalenterin kautta. Tilaisuus on maksuton. HENKILÖSTÖJOHTAMISEN FOORUMI HENKILÖSTÖJOHTAMINEN - MUUTOSTA VAI AJATONTA KESTÄVYYTTÄ? Aika: Paikka: JTO Campus, Aavaranta, Kirkkonummi Järjestäjät: Johtamistaidon Opisto JTO ja HENRY ry Ennennäkemätön muutoksen nopeus on yllättänyt elinkeinoelämän ja työmarkkinat. Vuosi sitten keskeinen huoli oli, mis- 8 HENRY RY:N Jäsentiedote/helmiIKUu 2009

9 tä saamme huomisen osaajat. Nyt henkilöstöjohtoa näyttää työllistävän eniten vähennykset, irtisanomiset ja lomautukset. Onko strateginen henkilöstöjohtaminen kuhunkin suhdanteeseen välitöntä reagoimista ja nopeaa muutosta, vai voisiko henkilöstöjohtaminen kuitenkin olla se elementti organisaatioiden johtamisessa, joka ennen kaikkea edistää jatkuvuutta ja kestävyyttä? Pitäisikö kuitenkin edelleen uskoa hyvään huomiseen ja kasvuun? Henkilöstöjohtamisen Foorumissa tarkastellaan henkilöstöjohtamisen näkökulmia ja roolia yllätyksellisinä aikoina. Merkitse aika kalenteriisi jo nyt, ohjelma valmistuu helmikuussa. Tilaisuus on maksullinen. HENKILÖSTÖPÄIVÄT LAIVASEMINAARI Monipuolinen läpileikkaus ajankohtaisiin HR-teemoihin Aika: Paikka: Tallink Silja, M/S Silja Symphony Järjestäjä: Helsingin Seudun Kauppakamari Henkilöstöpäivien ohjelma valmistuu alkuvuodesta. Lisätietoja saat seuraamalla koulutuskalenterin päivittymistä ja seuraavista jäsentiedotteista. Muut tilaisuudet Muut tilaisuudet -ilmoittelukanava muutti HENRYn nettisivuille ja vaihtoi samalla nimensä. Markkinapaikalle pääset HENRYn pääsivulta. Ajankohtaista HR-alalla - markkinapaikka Käy HENRYn nettisivuilla tutustumassa ajankohtaiseen henkilöstöalan tapahtumatarjontaan. Pääsivun linkistä pääset selaamaan henkilöstöjohtamiseen, valmennukseen ja koulutukseen liittyviä lyhytkestoisia seminaareja, tapahtumia ja tilaisuuksia. Palvelu korvaa jäsentiedotteen Muut tapahtumat -otsikon alla aiemmin julkaistut tapahtumailmoitukset ja kutsut. Ilmoittajille tarkemmat pelisäännöt, hinnat ja ilmoitusvarauslomakkeet ovat osoitteessa > Ajankohtaista HR-alalla -linkistä. Täydennyskoulutusta Työnohjaajille - nykyisille ja tuleville Työnohjaajakoulutus yhteisenä oppimisprosessina, 80 op, Helsinki Kouluttajat Jan-Christer Wahlbeck ja Jussi Onnismaa. Kysy vapaita paikkoja, Ratkaisukeskeinen työnohjaajakoulutus, 80 op, Tiedustelut: p Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus, 80 op, syksy 2011 Tiedustelut: p Työnohjaajien täydennyskoulutus: Kehittävä konsepti työnohjauksessa, 30 op, Tiedustelut: Organisaation kehittäjille ja kehittyjille Ammatillinen kehittyminen työssä ja työyhteisössä -valmennusohjelma, 3 op, 1.4., 20.4., 12.5., ja 9.6. tai Tiedustelut: p Valmentajille ja kouluttajille Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen / ADHD -valmentaja Tiedustelut: Koulutussuunnittelu, 5 op, ja Tiedustelut: p Katso tarkempia tietoja ja ilmoittaudu Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia HENRY RY:N Jäsentiedote/helmiKUu

10 Aluejaokset Tampereen aluejaos Tervehdys keskustorilta! Tapaamisten paikka kevään ajan on Juvenes Attila, Yliopistonkatu 38 (1. kerros), ja aloitamme klo 8.15 (-10) jatkamme aiheella; Henkilöstöintegraatio liiketoimintakaupassa -miten huomioida ihmiset. Aiheesta meille kertoo Insinööritoimisto Comatec Oy:n henkilöstöpäällikkö Minna Valonen pohdimme ajankohtaista haastetta: HR:n osaaminen työntekijän lomautus- ja irtisanomistilanteessa -työpaikan menetys kriisinä, oman jaksamisen tukeminen, ammatillisuuden säilyttäminen ja keskusteluvalmiudet. Airi Hietakangas psykologi Tampereen työterveydestä ja Juha Mattila yhteiskunnallisen työn pastori Tampereen evankelisluterilaisista seurakunnista herättelevät meitä aiheeseen Raskaan kevään jälkeen ajattelin, että on aika kokeilla jotain muuta. Niinpä sovin, että menemme GoGo Parkiin tiistaina klo niska/selkä-venyttelytunnille. Tämän jälkeen nautimme kahvit hyvinvointitietoiskun kera klo (Kevyet joustavat jumppavaatteet, juomapullo ja hikipyyhe mukaan.) GoGo Liikuntakeskus sponsoroi tapaamisen Tapaamisiin, Hippu Hippu Pintilä, henkilöstöpäällikkö Kustannus Oy Aamulehti PL 327, Tampere, (Itäinenkatu 11) P , GSM Hämeen aluejaos Maaliskuu Hämeen HENRYn seuraava aamutapaaminen on keskiviikkona klo Hämeenlinnan Seudun Osuuspankin kabinetissa. Aamun aiheena on Soveltuvuuden arviointi osana rekrytointiprosessia, aiheesta meille kertoo lisää PD Personnel Development Oy Ltd:n konsulttijohtaja Seija Blom. Ilmoittautumiset maaliskuun tapaamiseen Piia Salmijärvelle mennessä Huhtikuu Torstai klo 9-10:30 vakuutusyhtiö Pohjantähden koulutustila (Keinusaarentie 2, sisäänkäynti sisäpihan puolelta ovesta nro 1). Aamutilaisuuden puheenvuoron meille tulee pitämään Asianajotoimisto Bützow Oy:n osakas ja asianajaja Kaija Kess. Aiheena ovat henkilöstöalan ihmisille ajankohtaiset lakiasiat mm. työoikeuden näkökulmasta. Ilmoittautumiset Piia Salmijärvelle mennessä Lämpimästi tervetuloa uudet ja vanhat Hämeen henryläiset! Terveisin, Piia Salmijärvi Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keinusaarentie 2 / PL 164, Hämeenlinna P. (03) / Fax. (03) Turun aluejaos Yhteistoimintalaki käytännössä Aika: klo 9 n. klo 11 Paikka: Turun Aikuiskoulutuskeskus lain luonne ja soveltaminen yhteistoiminnan organisointi ja toteuttaminen yhteistoiminta-asiat Osallistujien kokemukset ja keskustelua aiheesta Aiheeseen johdattelee OTK Vesa Hällfors Directio Oy:stä, jolla on satojen tilaisuuksien kokemus työsuhdeasioiden valmennuksista eri organisaatioissa. Elegantit kokous- ja koulutustilat laadukkailla oheisohjelmilla Tampereen keskustassa Tutustu: 10 HENRY RY:N Jäsentiedote/helmiIKUu 2009

YHDESSÄ OPPIMISEN TAIDOT JA RYHMÄDYNAMIIKKA

YHDESSÄ OPPIMISEN TAIDOT JA RYHMÄDYNAMIIKKA KUTSU ESAVI/5965/2016 Etelä-Suomi 21.6.2016 Opetus- ja kulttuuritoimi - vastuualue Jakelussa mainituille Miten ohjaan yksilön ja ryhmän taitoja tukemaan uuden opetussuunnitelman mukaista oppimista? Tervetuloa

Lisätiedot

VALMENTAVA JOHTAMINEN

VALMENTAVA JOHTAMINEN KUTSU ESAVI/10961/2016 Etelä-Suomi 8.12.2016 Opetus ja kulttuuritoimi -vastuualue Jakelussa mainituille Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään valmennukseen torstaina 9.3.2017 klo 8.45

Lisätiedot

KOULUN JOHTORYHMÄPÄIVÄT VALMENNUSSEMINAARI

KOULUN JOHTORYHMÄPÄIVÄT VALMENNUSSEMINAARI KUTSU PU 2318B Etelä-Suomi 22.11.2013 Hyvinvointi ja peruspalvelut -yksikkö Opetus ja kasvatus -tulosryhmä Jakelussa mainituille KOULUN JOHTORYHMÄPÄIVÄT VALMENNUSSEMINAARI Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

KOULUN JA OPPILAITOKSEN PEDAGOGINEN JOHTAMINEN

KOULUN JA OPPILAITOKSEN PEDAGOGINEN JOHTAMINEN KUTSU PU879 B Etelä-Suomi 6.5.2013 Hyvinvointi ja peruspalvelut -yksikkö Opetus ja kasvatus -tulosryhmä Jakelussa mainituille Tervetuloa Etelä-Suomen lääninhallituksen järjestämään koulutukseen 1.10. 2.10.2013

Lisätiedot

Henkilöstötuottavuusmiten se rakennetaan? Webinaari

Henkilöstötuottavuusmiten se rakennetaan? Webinaari Henkilöstötuottavuusmiten se rakennetaan? Webinaari 21.6.2016 Äänessä tänään Kati Järvinen Johtava konsultti - Hyvinvointi ja tuottavuus Kokenut henkilöstön ja johtamisen kehittäjä Työtään rakastava ammattivalmentaja

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Sivistystoimen johdon foorumi 11.3.2014 Tampere Anneli Rautiainen Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Rovaniemi Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö, Opetushallitus

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Rovaniemi Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö, Opetushallitus For learning and competence Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma Rovaniemi 30.9.2013 Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö, Opetushallitus 21. vuosituhannen taidot haastavat

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

FUTUREX Future Experts

FUTUREX Future Experts FUTUREX Future Experts 2010-2013 Työnantajahaastattelujen satoa miksi laajoja osaamiskokonaisuuksia tarvitaan, millaista osaamista tarvitaan? Sirke Pekkilä, Sibelius-Akatemia, Taideyliopisto Miksi laajoja

Lisätiedot

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Suomalaista sotea rakentamassa Lapin sairaanhoitopiiri Rovaniemi KTT, dos. Mikko Luoma 19.5.2016 Kuka? Mikko

Lisätiedot

Työhyvinvointi johtaa tuloksiin

Työhyvinvointi johtaa tuloksiin Riitta Hyppänen Työhyvinvointi johtaa tuloksiin Parhaat käytännöt kymmenen vuoden ajalta Talentum Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Kustantaja: Talentum

Lisätiedot

Maarit Pedak

Maarit Pedak Osallistava sisäinen viestintä Lahden kaupungissa Kuntamarkkinat 15.9.2011 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maarit Pedak KTM ja VTM, tutkija maarit.pedak@helsinki.fi 9/19/2011 1 OSVI: Osallistava

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 1 JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 Long-range planning does not deal with the future decisions, but with

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. avulla

Työn kaari kuntoon. avulla Työn kaari kuntoon Kevan Kaari-palveluiden Kevan Kaari-palveluiden avulla Miksi Kaari-palvelut? Haluamme tukea jäsenyhteisöjä ja julkisen sektorin työntekijöitä työssä jatkamisessa: työhyvinvointitoiminnan

Lisätiedot

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä TKI-toiminnan kirjastopalvelut Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä Sisältö 1. Esityksen taustaa 2. Tietoasiantuntijat hankkeissa 3. Ammatilliset käytäntöyhteisöt vs Innovatiiviset

Lisätiedot

Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö

Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö Informaatiotutkimuksen yhdistyksen seminaari 13.11.2015 Hanna Lahtinen Sisältö 1. Taustaa 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

Pedagoginen johtaminen

Pedagoginen johtaminen Pedagoginen johtaminen Pedagogisten johtajien koulutus 30.10.2006 Pedagoginen johtaminen Opetustoiminnan tukeminen Yhteisöllisyyden muodostumisen tukeminen Tavoite I Tavoite II Oppimisen edistäminen Laadukas

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Miksi koulu on olemassa?

Miksi koulu on olemassa? Miksi koulu on olemassa? Oppilaan hyvinvointi Oppilaan hyvinvointi Oppimisen ilo Uskallus ottaa vastaan tehtäviä Halu ponnistella Usko omiin mahdollisuuksiin Suomalaisen koulutuspolitiikan vahvuuksia

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA.

ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA. ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA. Aloituspalaveri x.8.xxxx Käydään läpi opettajille muokatut tehtävä- ja tulostoimenkuvat. Keskustelu työelämälähtöisistä oppimisympäristöistä

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Arvot ja eettinen johtaminen

Arvot ja eettinen johtaminen Arvot ja eettinen johtaminen Erika Heiskanen +358 40 7466798 erika.heiskanen@juuriharja.fi Juuriharja Consulting Group Oy Eettinen strategia Eettinen johtaminen Eettinen kulttuuri Valmennamme kestävään

Lisätiedot

VAASA Tervetuloa mukaan!

VAASA Tervetuloa mukaan! T A L V I T Y H Y T - S E M I N A A R I T U R VA L L I S U U T TA - T E R V E Y T TÄ - T YÖ K Y K YÄ VAASA 8.-9.2.2017 Valtakunnallinen julkishallinnon työhyvinvointiseminaari Talvityhyt järjestetään nyt

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain 8.3.2016, Meet Your Community 2.0 @Saha Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

S-RYHMÄN DIGIVIESTIJÄN

S-RYHMÄN DIGIVIESTIJÄN S-RYHMÄN DIGIVIESTIJÄN valmennusohjelma 2017 Valmennusohjelma rakentuu kahdeksasta ajankohtaisesta sosiaalisen median teemasta. Ota some haltuun helposti yhdessä muiden s-ryhmäläisten kanssa! S-RYHMÄN

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät 6.6.2013 Merja Narvo-Akkola Suomi OPH, Hallitus Kunta Sivistys- ja opetustoimi Koulu Rehtori ja opettajat Opetussuunnitelma-uudistus Johtamisen laatukriteerit

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus 4.10.2013 Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Anneli Rautiainen

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN www.gotowebinar.com TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN Webinaari 31.1.2017 Corporate Spirit Oy, Annukka Väisänen ja Esko Piekkari ENGAGING PEOPLE FOR SUCCESS MIKSI TÄMÄ TEEMA? Perinteisesti organisaatioissa

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke 1.9.2006-31.10.2007 Savonia yrityspalvelut Kasvua ja tehokkuutta verkostoitumalla - ratkaisuja pk-yritysten haasteisiin -seminaari 30.5.2007 Liiketalous, Iisalmi

Lisätiedot

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1 Esimiesopas varhaiseen tukeen Elon työhyvinvointipalvelut 1 Tavoitteena tukea työssäjaksamista Tahtotila Henkilöstön työssä jaksaminen ja jatkaminen on avainasia! Luodaan meidän tapa toimia pelisäännöt

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä!

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä! S-TALENT V A L M E N N U S K O K O N A I S U U S, J O K A P U R E U T U U S - R Y H M Ä N S T R A T E G I A N T O I M E E N P A N O A T U K E V I I N T E E M O I H I N K U N K I N A I H E A L U E E N P

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Emännäntie 3-5 G 90 p. 045-1241080 www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMAN TÄYDENNYS VUODELLE 2015 1. Toimintasuunnitelman täydennyksen perustelut 2. Verkostoituminen

Lisätiedot

Suomen Arviointiyhdistys (SAYFES) esittäytyy. Johanna Nurmi

Suomen Arviointiyhdistys (SAYFES) esittäytyy. Johanna Nurmi Suomen Arviointiyhdistys (SAYFES) esittäytyy Johanna Nurmi 1. Visio SAYFES on kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustettu arviointiosaamisen edistäjä 2. Missio ja päämäärä Missio SAYFES edistää vuorovaikutteisesti

Lisätiedot

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv )

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Karl-Magnus Spiik Ky Tiimityöskentely / sivu 1 TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Asiakas: Ryhmä: Uusi päiväkoti Koko henkilöstö Tämän kolmiosaisen valmennuksen päätavoitteena on tiimityöskentelyn kehittäminen.

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

ESIMIESVALMENNUS ENTISTÄ TIETOISEMPAAN JOHTAJUUTEEN!

ESIMIESVALMENNUS ENTISTÄ TIETOISEMPAAN JOHTAJUUTEEN! ESIMIESVALMENNUS ENTISTÄ TIETOISEMPAAN JOHTAJUUTEEN! Johtajuus on työyhteisön erilaisin ja yksinäisin rooli, mutta tärkein voimavara! HYVÄ JOHTAJA JA ESIMIES! Tarvitsetko ajan ja paikan, missä voit tutkia

Lisätiedot

62. Työterveyspäivät - Tositarkoituksella työstä

62. Työterveyspäivät - Tositarkoituksella työstä 8.6.2016 62. Työterveyspäivät - Tositarkoituksella työstä Ajankohta 13.9.2016-14.9.2016 Aika 9:00-16:00 Kesto 2 päivää Paikka Tampere Ilmoittautumisaika 7.9.2016 mennessä Miksi osallistua Tavoite Tavoitteena

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Henkinen johtaminen Pomon päivä

Henkinen johtaminen Pomon päivä 13.10.16 Henkinen johtaminen Pomon päivä 12.10.2016 Elina Juntunen, TT, YTK elina.juntunen@helsinki.fi Spirtus (lat.), henki, hengitys. elämää ylläpitävä voima, elinvoima. 1 13.10.16 Työelämän spirit Merkityksellisyys

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

Työntekijäidentiteetti joustavassa kansainvälisessä organisaatiossa. KTT Jaana T. Kuusipalo

Työntekijäidentiteetti joustavassa kansainvälisessä organisaatiossa. KTT Jaana T. Kuusipalo Työntekijäidentiteetti joustavassa kansainvälisessä organisaatiossa KTT Jaana T. Kuusipalo Työelämän muutos: Joustava organisaatio Joustava (postbyrokraattinen) organisaatio esitetään usein byrokratian

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan toimialamalli tiedolla johtamisen avuksi

Sosiaali- ja terveysalan toimialamalli tiedolla johtamisen avuksi KOKONAISARKKITEHTUURI HYVINVOINTIPALVELUISSA - SEMINAARI 4.12.2012, KUOPIO Sosiaali- ja terveysalan toimialamalli tiedolla johtamisen avuksi Jaana Sinipuro, Senior Advisor, SAS Nordic CoE for Healthcare

Lisätiedot

Wikittelyä ja viestintää. Case Eläketurvakeskus. Tietopäivät 3.6.2009. Sannamari Ollikkala verkkopalvelusuunnittelija, Eläketurvakeskus

Wikittelyä ja viestintää. Case Eläketurvakeskus. Tietopäivät 3.6.2009. Sannamari Ollikkala verkkopalvelusuunnittelija, Eläketurvakeskus Wikittelyä ja viestintää Intranet tietojohtamisen välineenä Case Eläketurvakeskus Tietopäivät 3.6.2009 Sannamari Ollikkala verkkopalvelusuunnittelija, Eläketurvakeskus Eläketurvakeskus Eläketurvakeskus

Lisätiedot

Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara

Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara http://www.hanken.fi/staff/vaara Strategisen johtamisen ongelmia» Toiminnallistamisen ( implementointi, jalkauttaminen ) vaikeudet»

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena

ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA kevät 2013 Hyvä lukija Olemme koonneet tähän vihkoseen kevään 2013 toimintaa. Kevään aikana mm. hankkeen

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

Verkko-opetus arvon yhteistuotannon ympäristönä Ari-Matti Auvinen

Verkko-opetus arvon yhteistuotannon ympäristönä Ari-Matti Auvinen Verkko-opetus arvon yhteistuotannon ympäristönä Ari-Matti Auvinen Aalto-yliopisto, HEMA-instituutti ama.auvinen@aalto.fi http://www.hema.aalto.fi Mistä arvontuotannossa on kysymys? arvontuotannon tutkimus

Lisätiedot

VALMENNUSOHJELMAN / INTERVENTION KUVAUS

VALMENNUSOHJELMAN / INTERVENTION KUVAUS Myötätunto itseä kohtaan - ohjelman tutkiminen ja kehittäminen suomalaisen työelämän tarpeisiin TSR hankenumero 115274 MYÖTÄTUNNON MULLISTAVA VOIMA HELSINGIN YLIOPISTON TUTKIMUSHANKE VALMENNUSOHJELMAN

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat;

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat; 17.8.2011 Jäsenkirje 2/2011 Hyvää loppu kesää! Vuosikokous pidettiin Helsingissä 11.3.2011. Puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin Pekka Honkanen ja kansainvälisenä sihteerinä toimivaksi

Lisätiedot

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance Markus Leinonen M.Sc. (Econ.), CIA, CISA Senior Manager, Internal Controls Cargotec Oyj 1984 1986 1992 1995 1997 1997 2002 2002 2008

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Pedagoginen mentorointi (4 op)

Pedagoginen mentorointi (4 op) Pedagoginen mentorointi (4 op) 11.4.2012 Ohjelma 10.00 10.30 Päivän avaus ja katsaus edelliseen kertaan 10.30 12.00 Aivoriihityöskentelyä / Learning Cafe 12.00 13.00 Lounas 13.00 15.00 Aivoriihityöskentelyä

Lisätiedot

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä Tämä kirjanen yksilökeskeisen ajattelun työvälineistä tarjoaa lukijalle tilaisuuden tukea ihmisiä tavoilla, joilla on heille todellista merkitystä. Opas tarjoaa

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen kehittäminen. Siimapuiston päiväkoti

Varhaiskasvatuksen kehittäminen. Siimapuiston päiväkoti Varhaiskasvatuksen kehittäminen Siimapuiston päiväkoti Nykytila VK:n kehittämisestä yksikön näkökulmasta Valtakunnallisesti koordinoimaton kehittäminen Kunnilla omat / omiin mittareihin perustuva Yksiköillä

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 17.9.2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen 1. Orientoituminen ja suunnittelu: millainen tehtävä

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Yhteisopettajuudella yhteisöllisempää pedagogiikkaa. Leena Liusvaara aluerehtori

Yhteisopettajuudella yhteisöllisempää pedagogiikkaa. Leena Liusvaara aluerehtori Yhteisopettajuudella yhteisöllisempää pedagogiikkaa Leena Liusvaara aluerehtori Keskustan koulu Salossa 375 oppilasta 34 opettajaa, 10 avustajaa 23 por, joista 8 pienryhmiä Valmistavan opetuksen ryhmä

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja PHKKn visio 2017 Olemme oppimisen ja kestävän uudistamisen kansainvälinen

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Pysy ajantasalla Varmista oikea suunta

Pysy ajantasalla Varmista oikea suunta Pysy ajantasalla Varmista oikea suunta Jäsentiedote nro. 11 / 2011 20.10.2011 Tiedotteen sisältö: IPMA Level D sertifiointitilaisuus Oulussa 21.11.2011 Projektituska videot Teematilaisuus: Projektien sidosryhmäjohtaminen,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Henkilöstöjohtaminen. Academic Life ohjausryhmän kokous Jyväskylän yliopisto Anna-Maija Lämsä

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Henkilöstöjohtaminen. Academic Life ohjausryhmän kokous Jyväskylän yliopisto Anna-Maija Lämsä Henkilöstöjohtaminen Academic Life ohjausryhmän kokous Jyväskylän yliopisto 2.5.2016 Anna-Maija Lämsä Sisältö Mitä henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan? Millainen on henkilöstöjohtamisen ja tuloksellisuuden

Lisätiedot

Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun!

Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun! Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun! Taustaa: Laadukas koulutus mahdollistaa sivistykseen perustuvan yhteiskuntarakenteen toimivuuden sekä kansantaloudellisen kasvun ja kilpailukyvyn nostamisen. Koko

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä?

Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä? Mihin tutkimuksen käyttöönotto törmää hoitotyössä? Heljä Lundgrén-Laine, kehittämisylihoitaja VSSHP, post doc, Turun yliopisto, hoitotiede helja.lundgren-laine@tyks.fi +358 50 562 4374 Miksi se törmää

Lisätiedot