Jäsenkysely ja HENRYn toiminnan kehittämissuunnat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jäsenkysely ja HENRYn toiminnan kehittämissuunnat"

Transkriptio

1 H e n k i l ö s t ö j o h d o n r y h m ä H E N R Y r y Jäsenkysely ja HENRYn toiminnan kehittämissuunnat HENRY teetti uusitun jäsentyytyväisyystutkimuksensa viime vuoden lopulla, ja uusi hallitus jatkaa jäsenkyselyn antaman informaation analysointia seuraavassa kokouksessaan yhteistyössä HENRYn toimiston kanssa. Tarkoituksena on tarkastella HENRYn avaintehtävien toteutumista erilaisten jäsenistölle suunnattujen palvelujen kautta ja analysoida eri palvelujen koettua tärkeyttä ja toimivuutta. Jäsenkyselyyn vastasi yhteensä 759 HENRYn jäsentä eli kiitokset kaikille vastanneille intressistä kehittää yhteistä yhdistystä entistäkin paremmin jäsenistön tarpeita palvelevaksi. Kokonaisuutena ottaen jäsenistö oli varsin tyytyväistä järjestön toimintaan - vähintään hyvän arvosanan antoi 90%:a vastanneista. Myös HENRYn jäsenmäärän tasainen kasvu (jo 2547 henkilöjäsentä ja 97 kannatusjäsentä joulukuussa 2008) ja hyvä jäsenpysyvyys antavat kuvan siitä, että henkilöstöosaamisen ohittamattomalle kohtaamispaikalle (HENRYn visio) on jatkossakin olemassa konkreettinen tarve. Toiminnan vahvuusalueita, jotka myös motivoivat HENRYn toimintaan osallistumiseen, nousi tutkimuksessa esiin useita - kärkisijoilla palvelut kuten järjestetyt tilaisuudet (seminaarit, workshopit ja tietoiskut), HENRY Foorumi, HENRYn nettisivut, tiedotustoiminta mukaan lukien jäsentiedote ja Työn Tuuli aikakauskirja, sekä verkostoitumisfoorumin tarjoaminen. Toisaalta myös kehittämistoiveita nostettiin toivotunkin mukaisesti runsaasti esiin. Hallituksen keskusteluissa on nostettu esiin myös eri palvelujen resurssisidonnaisuuden huomiointi palvelujen määrän ollessa jo melkoisen mittava. Toimiston henkilöstömäärän ollessa hyvin rajallinen, on eri palvelujen antama lisäarvo mietittävä suhteessa niiden tuottamisen työkustannuksiin. Jäsenmäärän kasvun myötä on pohdittu myös mahdollisuuksia jäsenistön segmentointiin erilaisten tarpeiden pohjalta, jotta eri kohderyhmille voitaisiin tarjota mahdollisimman hyvin heidän tarpeitaan vastaavia palveluja. Kiinnostavimmiksi toiminnan sisältöpainotuksiksi HENRYn toiminnassa lähivuosina koettiin teemat kuten henkilöstöstrategia, henkilöstön kehittämisen menetelmät, osaamisen johtaminen, HR:n mittaaminen, palkitseminen sekä kansainvälinen HR. Näiden painotustoiveiden näkyminen HENRYn toiminnassa vaatii jatkopohdintaa. Myös tulevaisuusorientoituneisuutta toivottiin painottamalla järjestön roolia alan kehityksestä tiedottajana, ajankohtaisista tapahtumista informoijana sekä jäsenistön ammatillisen osaamisen kehittäjänä. Syyskokouksessa hyväksyttiin jo aiemmin myös toimintasuunnitelma 2009, joka jo osaltaan linjasi useita kehittämiskohteita kuten esimerkiksi Uudista ja Uudistu tapahtumaan panostamisen sekä Riittävän hyvät henkilöstökäytännöt -portaalin ja Henkilöstöjohtamisen Benchmarkingtuotteen kehittämisen yhä paremmin jäsenistön tarpeita palveleviksi. Aktiviteettejä ja toimintaa siten riittää ja toivottavasti koko jäsenistö osaltaan aktiivisuudellaan tukee HEN- RYn kehittämistä jatkossakin. Vesa Suutari professori, Vaasan yliopisto HENRYn hallituksen jäsen Tä s s ä n u m e r o s s a : Pääkirjoitus...1 HENRYn jäsenetuudet Kolumni: Jokainen johtaa omalla tyylillään mutta miten?...3 Uudista ja Uudistu 2009 vanha ja uusi täydentävät toisiaan...4 HR-ammattilaisen palveluhakemisto auttaa...4 Henkilöstöjohtamisen Benchmarking - vertailu 2009 käynnistyy...5 HENRY tilaisuudet, tietoiskut ja yrityskäynnit...6 Muut tilaisuudet...9 Ajankohtaista HR-alalla -markkinapaikka...9 Aluejaokset...10 Kansainvälisiä konferensseja ja kokoontumisia...11 EAPM:n kirjoituskilpailu European HR Award Väitöksiä, tutkimuksia ja selvityksiä...13 Uutta kirjallisuutta...18 Uusia jäsenetuja...19 Mukava tietää...19 Uudet jäsenet...20 Tapahtumakalenteri...20 HENRY tiedottaa...21 HENRYn toimiston yhteystiedot...21 HENRY RY:N Jäsentiedote/helmiKUu

2 HENRYn jäsenetuudet 2009 Tammikuun jäsentiedotteessa esiteltiin HENRYn toimintaa ja tarjolla olevia jäsenpalveluja, osallistumis- ja verkostoitumismahdollisuuksia. HENRY on myös neuvotellut jäsenilleen erikoishintoja ja alennuksia mm. koulutuksesta, alan ammattikirjallisuudesta sekä majoituksesta. Yksityiskohdat allamainituista vuosi- ym. yhteistyösopimuksista ja toimintaohjeet alennuksen saamiseksi löydät kotisivuiltamme jäsen-extranetistä: tai seuraamalla jäsentiedotteen ilmoituksia. GAUDEAMUS Gaudeamus myöntää julkaisuistaan henryläislle alennusta. Gaudeamuksen kirjavalikoimaan voi tutustua verkossa missä voi myös tilata uutuusluettelon ja asiakaskirjeen. HELSINGIN SEUDUN KAUPPAKAMARI HENRYn jäsenet saavat alennusta Kauppakamarin kirjoista, kansioista ja ajantasatuotteista. Henryläisllä on myös mahdollisuus osallistua kaikkiin Helsingin Seudun Kauppakamarin koulutustilaisuuksiin jäsenetuhintaan. Kaikkien kauppakamarin koulutusyksiköiden tarjonnan löydät osoitteesta: Kauppakamarin Koulutus Lakimiesliiton Koulutus Lakimiesliiton Koulutus siirtyi Helsingin seudun kauppakamarille Kuntakamarin Koulutus Kuntakamarin Koulutus on Helsingin seudun kauppakamarin syksyllä 2008 perustettu uusi koulutusyksikkö. Kirjat ja kansiot Kauppakamarin kirjakaupasta löydät Palkkakansio-tuoteperheeseen ja Käytännönläheisesti -kirjasarjan. MAGENTUM OY Magentum tarjoaa henryläisille jäsenedun kirjoistaan. Voit tutustua kirjoihin osoitteessa tai PS-KUSTANNUS OY Kustantaja on valinnut erityisesti HENRYn jäseniä ajatellen ammattikirjallisuutta, josta saa alennusta. TALENTUM Jäsenet saavat Talentumin kustantamien ammattikirjojen sekä Esimiehen käsikirja-palvelun normaalihinnoista. TAMMIPRO Oy TammiPro myöntää alennuksen Tammen PRO-sarjan kirjoista, jotka löytyvät osoitteessa TYÖTERVEYSLAITOS Työterveyslaitoksen uudessa Julkaisuluettelossa esitellään Työterveyslaitoksen monipuolista tuotantoa tuoteperheittäin, uudistuva TTT-lehti sekä koulutustuotteita. Työterveyslaitos antaa henryläisille alennusta julkaisuistaan. Julkaisuluettelo löytyy osoitteesta: WSOYPRO HENRYn jäsen saa WSOYPro:n kustantamista ammattikirjoista erikoishinnan. JOHTAMISTAIDON OPISTO JTO Jäsen voi saada alennusta kaikista Aavaranta-sarjassa julkaistuista johtamis- ym. kirjoista. KIRJAPAJA OY Jäsenetuna Kirjapaja myöntää alennusta työhyvinvointia käsittelevän Kide-sarjan kirjoista sekä HENRYn jäsentiedotteessa esitellyistä muista kustantajan julkaisuista. 2 HENRY RY:N Jäsentiedote/helmiIKUu 2009

3 Kolumni Jokainen johtaa omalla tyylillään mutta miten? Ole aito johtajana, tunne itsesi, lienee yleisin leadershipohje tällä hetkellä. Miten tämän ohjeen saa toteen? Yhden lähestymistavan tarjosi amerikkalainen Ginger Lapid-Bogda, kun hän valmensi eri puolilta maailmaa Sveitsiin Boston Business Schoolin seminaariin kokoontuneita konsultteja ja coacheja. PhD Ginger Lapid-Bogda on toiminut konsulttina ja valmentajana yli 30 vuotta. Hänen asiakkaansa löytyvät Yhdysvaltain 500 suurimman yrityksen joukosta ja hän on kansainvälisesti tunnettu uranuurtaja enneagrammin tutkimuksessa ja soveltamisessa. Teemana intensiivisessä viikon mittaisessa seminaarissa oli erinomaisen globaalin ja lokaalin johtajuuden kehittäminen. Lähtökohtana olivat erilaiset johtamistyylit, jotka kumpuavat henkilön omasta elämänstrategiasta, ja niiden tietoinen kehittäminen. Viitekehyksen tarkastelulle antoi enneagrammi-malli. Enneagrammi-malli perustuu yhdeksään elämänstrategiaan, yhdeksään tapaan pyrkiä elämään mahdollisimman hyvää elämää. Malli on perustaltaan vanha, mutta sen nykyaikainen käyttö pohjautuu länsimaiseen psykologiaan. Siinä on paljon vihjeitä mm. Carl Jungin ajattelusta. Hyvän johtajan osaamisalueista Ginger Lapid-Bogda nostaa esiin seuraavat: tuloksellisuus johtamisen perusohjaimena itsensä johtaminen strateginen ajattelu ja toiminta vuorovaikutustaidot huipputiimin (asiantuntijatähtien) johtaminen optimaalinen (= tilanteen kannalta paras mahdollinen) päätöksenteko muutoksen johtaminen jatkuva kehittyminen johtajana. Kokemukset enneagrammi-mallin hyödyntämisestä johtamisen kehittämisessä ovat erittäin myönteisiä. Se on lisännyt johtajien todellista itsetuntemusta ja sen myötä kasvattanut myös heidän havaintokykyään siinä, miten muutkin ihmiset ovat omansalaisia, yksilöitä. Valmennuksen avulla johtamistyötä tekevät saavat myös konkreettisia keinoja tuloksekkaaseen johtamiseen. Parhaimmillaan mallia on sovellettu koko organisaatiokulttuurin uudistamiseen. Lapid-Bogdan konsultointistrategia osoittautui myös rakenteellisesti mielenkiintoiseksi ja erilaisiin johtamispulmiin sovellettavaksi. Eikä pahitteeksi liene se, että Lapid-Bogdan asiakaspalautteiden mukaan se tekee mitä lupaa: vahvistaa menestyvää johtamista. Lapid-Bogdan lähestymistavalla saimme kättä pidempää myös kulttuuristereotypioiden käsittelyyn. Näemmekin mallin soveltamisen erityisen antoisaksi kansainvälisessä ympäristössä. Opiskelu kansainvälisten kollegoiden kanssa toi ymmärryksen siitä, että malli toimii myös kulttuureita lähentävästi. Oli terveellistä havaita, että kulttuurikliseet ovat usein pikemminkin ihmisten eikä kansakuntien erilaisuutta. Kristiina Harju Kehitysvalmentaja, executive coach Fakta & Fiktio Oy Jokainen ihminen on tietysti yksilönä paljon muutakin kuin jonkin elämänstrategian toteuttaja, mutta elämänstrategia on keskeinen toiminnanohjain siinä, mihin asioihin henkilö kiinnittää huomionsa, miten hän tekee valintoja ja miten hän pyrkii vaikuttamaan ympäristöönsä, esimerkiksi miten hän johtaa. Kati Järvinen Intercultural career and leadership coach Mindwind Ltd HENRY RY:N Jäsentiedote/helmiKUu

4 Uudista ja Uudistu 2009 vanha ja uusi täydentävät toisiaan UUDISTA JA UUDISTU 2009 Katse tulevaisuuteen HENRYn vuoden 2009 teema Huomisen johtaminen on myös vuoden päätapahtuman Uudista ja Uudistu messujen teema. Henkilöstöammattilaiset ja palveluntarjoajat kerääntyvät jälleen perinteiseen tapaan Wanhan Sataman katon alle Toisaalta jo velvoittavan nimen takia tapahtuman on hyvä taas hieman uudistua, ja tänä vuonna se tapahtuu sekä logon että tapahtuman näyttelyrakentamisen osalta. Tapahtuman uusi logo viestii näkyvämmin ammattitapahtuman jo entisestään tunnettua nimeä, vahvaa brändiä ja samalla johtavan kotimaisen HRammattitapahtuman kansainvälistymistä. Uuden messulogon näet tässä jäsenkirjeessä. Räätälöity palvelu uudelle asiakasryhmälle Konsulttikulmaus Syksyn jäsentyytyväisyyskyselyssä moni yksinään toimiva konsultti toivoi mahdollisuutta osallistua Uudista ja Uudistu tapahtumaan omaa näyttelyosastoa pienemmällä panostuksella, ja siihen pyyntöön HENRY yrittää nyt vastata. Wanhan Sataman C-saliin on suunniteltu reilun 30 neliön kokoinen Konsulttikulmaus. Jos olet kiinnostunut paikasta Konsulttikulmauksessa, ota yhteyttä tai p. (09) Palaamme tarkemmin messuaiheeseen kevään jäsentiedotteissa. Näyttelyosastomarkkinointi on jo vauhdilla käynnissä. HR-ammattilaisen palveluhakemisto auttaa Kun mietit yhteistyökumppania tai palveluntarjoajaa, oletko muistanut käydä HR-alan ammattilaisen palveluhakemistossa HENRYn nettisivulla? Tiesitkö että sieltä löytyy nopeasti vaikkapa henkilöstön hyvinvointipalveluja tai henkilöstön koulutusta tuottavia yrityksiä? Palveluhakemiston useat valikot helpottavat oikean tahon etsinnässä. Löydät palvelutarjoajia mm. rekrytointi-, testaus-, urasuunnittelu-, koulutus- ja kehityspalvelut -otsikkojen alta. Hakemistossa ovat edustettuina myös palkitseminen, henkilöstön hyvinvointi, kokous ja matkapalvelut, arvioinnit ja konsultointipalvelut. Hakemistoon pääset suoraan HENRYn pääsivulta 4 HENRY RY:N Jäsentiedote/helmiIKUu 2009

5 Onhan organisaationne jo ilmoittautunut? Henkilöstöjohtamisen Benchmarking -vertailu 2009 käynnistyy Syksyllä toteutetussa jäsentyytyväisyyskyselyssä tiedusteltiin, mistä sisältöaiheista jäsenet haluavat erityisesti lisää tietoa lähivuosina. Neljänneksi tärkeämmäksi aiheeksi nousi HR:n mittaaminen. Viime vuonna HENRYyn hankittiin Henkilöstöjohtamisen Benchmarking -vertailu vastaamaan juuri tähän haasteeseen. Nyt on aika siirtyä sanoista tekoihin. Syvällisintä tietoa saat osallistumalla Henkilöstöjohtamisen Benchmarking -vertailuun! Vertailu on erinomainen henkilöstöjohdon työkalu. Sen tulokset auttavat suunnittelemaan, mihin kehittämistoimintaa tulisi suunnata ja antavat osallistujaorganisaatioille mahdollisuuden haastavien tavoitteiden asettamiseen, jatkuvaan oppimiseen ja läpimurtoparannuksiin. Siitä saa mm. numeerista vertailutietoa, mikä helpottaa keskustelua yritysjohdon kanssa. Organisaatio saa myös muiden yritysten soveltamia parhaita käytäntöjä käyttöönsä. Vertailu on tarkoitettu johto ja esimiehet - johtaminen henkilöstöjohto - ohjaus, seuranta ja kehittäminen henkilöstö - sisäinen markkinointi ulkoiset sidosryhmät - informaatio (esim. työnantajakuva) Nyt on aika ilmoittautua! Viimeiseen ilmoittautumispäivään on vielä aikaa, mutta ensimmäiset osallistujien valmennustilaisuudet järjestetään jo ihan lähiaikoina. HR:n mittaamista koskevasta suuresta mielenkiinnosta johtuen HENRYn tästä aiheesta järjestämä aamukahvitilaisuus täyttyi nopeasti. Mittaaminen edellytys strategiselle henkilöstöjohtamiselle järjestetään pikauusintana klo Pääpostitalolla. Tule kuulemaan Henkilöstöjohtamisen Benchmarking -vertailuun jo osallistuneiden kokemuksia sekä lisää mittaamisaiheesta. Ks. ilmoittautuminen tämän jäsentiedotteen kohdassa: HENRYtilaisuudet, tietoiskut ja yritysvierailut. Lisätietoja vertailusta saat myös HENRY toimistolta: Kirsi Ristimäki, p. (09) , tai Mervi Martikainen, p. (09) , HENRY RY:N Jäsentiedote/helmiKUu

6 HENRY -tilaisuudet, tietoiskut ja yrityskäynnit MITTAAMINEN EDELLYTYS STRATEGISELLE HENKILÖSTÖJOHTAMISELLE Aika: klo Paikka: Postitalon Iso Neuvottelutila/Postimestari, Mannerheiminaukio 1 B Järjestäjä: HENRY ry PIKAUUSINTA! Tulokahvi Miten tasoittaa tietä kohti strategista HR:ää Henkilöstöjohtaminen osana yrityksen strategiatyötä Mittaaminen ja HR-ihmisten uskottavuus ja status Kokemuksia ja kommentteja konsultti Risto Suominen, HR Practices ja projektijohtaja Hellevi Sinisalo Tiedätkö, tukeeko HR yrityksesi liiketoimintaa? Mittaamisella tuloksiin Case Mehiläinen henkilöstöpäällikkö Ulla Nurmenniemi, Mehiläinen Oy Henkilöstöanalyysit liikkeenjohdon päätöksenteossa Konsultti Juha Eskelinen, Melkior Oy Loppukeskustelu Ilmoittautumiset tapahtumakalenterin kautta tai sähköpostitse osoitteeseen mennessä. TELIASONERAN OSAAJAKESKUS VUODEN HENKILÖSTÖTEKOKILPAILUN VOITTAJA ESITTÄYTYY HENRYLÄISILLE Suuren kiinnostuksen vuoksi tilaisuus on siirretty suurempaan tilaan, ja käyntiosoite TeliaSoneralla on samalla muuttunut: Aika: klo Paikka: TeliaSonera, Teollisuuskatu 11 D, Vallila, Helsinki Huom. osoite muuttunut!!! Järjestäjä: HENRY ry Vuoden henkilöstöteko palkinnon voittaja TeliaSoneran Osaajakeskus auttaa uudelleen sijoittumisessa. Osaajakeskus tarjoaa työntekijöille muutosvalmennusta, koulutusta ja harjoittelupaikkoja sekä turvaa mahdollisuuden hakea töitä normaalia irtisanomisaikaa pidemmän ajan puitteissa. Tule kuulemaan kun TeliaSoneran Vice President Juha Pentti ja Director Monika Snellman kertovat lisää voittajahankkeesta. Tilaisuuteen mahtuu 85 henkeä ja se on maksuton. Ilmoittautumiset mennessä osoitteella: tai tapahtumakalenterin kautta. KOKEMUKSEN JA INNOVAATION DIALOGI ERI-IKÄISTEN ODOTUKSIA TYÖLLE Aika: klo Paikka: Kulttuurikeskus Sofia, Kallvikintie 28, Helsinki Järjestäjät: Kulttuurikeskus Sofia, HSE Executive Education Oy (HSEEE) ja HENRY ry Eri-ikäisten työntekijöiden odotukset työtä kohtaan ovat erilaiset. Sanotaan, että uudet sukupolvet asettavat tiukempia vaatimuksia mm. työajan joustavuuden, yrityksen toiminnan eettisyyden, ympäristövaikutusten suhteen kuin aiemmat sukupolvet. Toisaalta myös muut ikäryhmät odottavat enemmän joustavuutta työehtoihin ja työn tekemisen tapaan? Nuoret ovat taitavampia hyödyntämään teknologian tarjoamia mahdollisuuksia, mutta mikä on kokemuksen kautta saadun ymmärryksen vaikutus kykyyn arvioida tietoa syvällisesti ja muodostaa kokonaiskuva asioista ja niiden suhteesta toisiinsa? Mitä syntyy kun kaikki tämä saadaan toimimaan yhdessä? Seminaaripäivän ohjaajana toimii hallintotieteiden tohtori Klaus af Ursin, joka on toiminut kaksi vuosikymmentä liikkeenjohdon konsulttina ja työyhteisöjen kehittäjänä. Alustajana toimii yhteysjohtaja Päivi Salminen-Kultanen, T-Media Oy, joka on tutkinut eri-ikäisten työelämäasenteita. Helsingin ortodoksisen hiippakunnan metropoliitta Ambrosius johtaa Kulttuurikeskus Sofiaa, joka järjestää kulttuuriin ja henkiseen hyvinvointiin ja kasvuun liittyviä tilaisuuksia. 6 HENRY RY:N Jäsentiedote/helmiIKUu 2009

7 Seminaarin ohjelma: 9.00 Tulokahvi 9.15 Avaussanat ja tervetuloa Metropoliitta Ambrosius 9.25 Johdatus päivän keskusteluun Klaus af Ursin 9.40 Eri-ikäisten työelämäasenteet Päivi Salminen-Kultanen Nuoren osaajan puheenvuoro Yhteisestä keskustelusta nostetaan teemoja, joihin syvennytään iltapäivän ryhmätyöskentelyssä Klaus af Ursin Lounas Ryhmätyöskentely Tien rakentaminen yhteiseen ymmärrykseen Kokemusten jakaminen ja ratkaisujen löytäminen odotusten ja mahdollisuuksien yhteensovittamisessa Klaus af Ursin Ryhmien keskustelujen purku ja päivän yhteenveto Seminaaripäivä päättyy Osallistujamäärä: mukaan mahtuu osallistujaa. Ilmoittautumiset mennessä Kulttuurikeskus Sofia, p tai Osallistumismaksu: ALV, joka sisältää kahvit ja ruokailut. Perumismaksu 50 % hinnasta ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen ja 100 % jos osallistuja jättää saapumatta. Lisätietoja ohjelmasta: HENRYstä/Leena Malin, p. (09) Katso myös ilmoitus Ajankohtaista HR-alalla -markkinapaikan kalenterissa osoitteessa HENRY RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS KLO Kokouskutsu, esityslista, ohjelma ja kokouksen paikkatieto toimitetaan maaliskuun jäsentiedotteen liitteenä. Ilmoittautumiset mennessä sähköpostilla tai tapahtumakalenterin kautta. COACHINGIN MONET KASVOT TILAISUUDET PIKAUUSINTANA Coaching-tilaisuudet ovat herättäneet suurta kiinnostusta ja jonottajia molempiin tilaisuuksiin on ollut useita kymmeniä. HENRY ry järjestää yhdessä Suomen Coaching Yhdistyksen (SCY) kanssa uusintana joulu- ja tammikuussa toteutetut kaksi coaching ia käsittelevää tilaisuutta Mitä Coaching on? ja Organisaation näkökulma coaching iin , joiden tavoitteena on coaching-tuntemuksen ja osaamisen kehittäminen. Ilmoittaudu molempiin tilaisuuksiin erikseen. Coaching käsitteenä on tänä päivänä monen huulilla. Coaching valmennusmuotona on kysyttyä tavaraa. Coachingin yksiselitteinen määrittely on vaikeaa, koska siinä on niin monia muuttujia. Yhteisesti voidaan kaiketi sanoa, että parhaimmillaan coaching on toimintaa, joka opettaa yksilöä oppimaan ja luomaan uusista oivalluksista käytännön toimintaa. Mutta kysymykset Miksi? Kenelle? Mitä? Miten? Kuka? Milloin? antavat coaching in monet kasvot ja toteutustavat. COACHINGIN MONET KASVOT MITÄ COACHING ON? Aika: klo Paikka: Lakka neuvottelutila, Pääpostitalo, Mannerheiminaukio 1 B, Helsinki Järjestäjät: Suomen Coaching-Yhdistys ry ja HENRY ry PIKAUUSINTA! Kahvia on tarjolla klo Sisällön pääkohdat: Miten coaching määritellään tilaisuuden pohjana olevissa kirjoissa? Onko niiden perusteella coachingista löydettävissä yhteinen ydin? Coachauksessa käytettäviin toimintatapoihin pohjautuvat coachingin orientaatiot ja menetelmät, joista tarkemmin ratkaisukeskeinen coaching. Coachingin tyypit tai lähestymistavat, jotka perustuvat todellisuudenkuvan ja oppimistulosten tarkasteluun. Tavoitteiden asettamisen merkitys coachingissa. Performance coachingin -periaatteita ja tekniikoita, joista tarkemmin käytännön sovelluksena GROW -malliin pohjautuva coaching. Appreciative coaching: ulkopuolisen ammatti-coach in käyttöön tarkoitetun coaching-prosessi ja sen keskeiset perusteet. Yhteenvetokeskustelu coachingin hyödyntämisen mahdollisuuksista ja haasteista. Tilaisuuden pohjana oleva coaching-kirjallisuus: Esitykset pohjautuvat seuraaviin coachingia käsitteleviin kirjoihin, joista tehdyt referaatit ovat luettavissa Coachingpedia wikissä osoitteessa Brocbank, A., Facilitating reflective learning through mentoring and coaching, 2006 Lea Lillkåll HENRY RY:N Jäsentiedote/helmiKUu

8 de Haan, E. Coaching with colleagues. An action guide for one-to-one learning, 2005 (2004) Kari Lahti Orem, S.L., Binkert, J. and Clancy, A.L., Appreciative Coaching. A positive process for change Marika Tammeaid Wilson, C., Best practice in performance coaching. A handbook for leaders, coaches, HR professionals and organizations, 2007 Pirjo Puhakka Tilaisuuden moderaattoreina toimivat: Lea Lillkåll ja Kari Lahti Suomen Coaching-Yhdistyksestä. Kirjallisuusreferaatit ovat luettavissa osoitteessa: Mukaan mahtuu 38 henkeä. Ilmoittautumiset mennessä osoitteella: tai tapahtumakalenterin kautta. Tilaisuus on maksuton. MITEN SYNTYY HYVINVOIVA TYÖYHTEISÖ? Aika: klo Paikka: Kulttuurikeskus Sofia, Kallvikintie 28, Helsinki Järjestäjät: Kulttuurikeskus Sofia, HSE Executive Education Oy (HSEEE) ja HENRY ry Julkisuudessa puhutaan paljon työpaikkakiusaamisen yleistymisestä. Onko kyse ilmiön todellisesta kasvusta vai siitä, että olemme kiireen paineessa herkistyneet tulkitsemaan asioita helpommin kiusaamisena? Työpaikan hyvän hengen rakentamiseksi voimme jokainen kantaa kortemme kekoon. Päivän aikana haetaan dialogin kautta ratkaisuja erilaisten tilanteiden rakentavaan käsittelyyn. Seminaari on maksullinen. Lisätietoa hinnasta, ohjelmasta ja ilmoittautumisesta seuraavassa jäsentiedotteessa. COACHINGIN MONET KASVOT ORGANISAATION NÄKÖKULMA COACHING IIN Aika: klo Paikka: Iso neuvottelutila/postimestari, Pääpostitalo, Mannerheiminaukio 1 B, Helsinki Järjestäjät: Suomen Coaching Yhdistys ja HENRY ry PIKAUUSINTA! Iltapäiväkahvia on tarjolla klo lähtien. Tämä toinen Coaching-kirjallisuutta avaava tilaisuus käsittelee coachingin monia kasvoja organisaation näkökulmasta. Tarkoituksena on keskustella coachingin mahdollisuuksista toimia yksittäisiä kehittämishankkeita ja coaching-prosesseja laajemmin toimintaa ohjaavana johtamisen ja vuorovaikutuksen välineenä. Tilaisuudessa käsitellään mm. seuraavia aiheita: coaching-kulttuuri: mitä se vaatii, mitä sillä saavuttaa; yhteys strategiseen johtamiseen HR näkökulma coachingiin: parhaat käytännöt, erilaiset roolit, coach-poolin kerääminen sekä coaching check list onnistumisten tukena coachattavien kokemuksia coachingin toimivuudesta kehittämisen muotona esimiestyöskentely, tunneäly sekä kiittävä ja korjaava palaute tilaisuuden Coaching-kirjallisuus ja alustajat: Clutterbuck, D. and Megginson, D., Making coaching work. Creating a coaching culture, Ilkka Ruuska Leimon, A., Moscovici, F. and McMahon, G., Essential business coaching Minna Rasila Valeria, A.M. and Lee, R.J., Executive coaching. Aguide for the HR professional, Eija Mäkirintala Wall, B., Coaching for emotional exellence, Raija Salomaa Tilaisuuden moderaattoreina toimivat: Lea Lillkåll ja Kari Lahti Suomen Coaching-Yhdistyksestä. Kirjallisuusreferaatit ovat luettavissa osoitteessa:www.coachingpedia.wikispaces.com. Mukaan mahtuu 45 henkeä. Ilmoittautumiset mennessä osoitteella: tai tapahtumakalenterin kautta. Tilaisuus on maksuton. HENKILÖSTÖJOHTAMISEN FOORUMI HENKILÖSTÖJOHTAMINEN - MUUTOSTA VAI AJATONTA KESTÄVYYTTÄ? Aika: Paikka: JTO Campus, Aavaranta, Kirkkonummi Järjestäjät: Johtamistaidon Opisto JTO ja HENRY ry Ennennäkemätön muutoksen nopeus on yllättänyt elinkeinoelämän ja työmarkkinat. Vuosi sitten keskeinen huoli oli, mis- 8 HENRY RY:N Jäsentiedote/helmiIKUu 2009

9 tä saamme huomisen osaajat. Nyt henkilöstöjohtoa näyttää työllistävän eniten vähennykset, irtisanomiset ja lomautukset. Onko strateginen henkilöstöjohtaminen kuhunkin suhdanteeseen välitöntä reagoimista ja nopeaa muutosta, vai voisiko henkilöstöjohtaminen kuitenkin olla se elementti organisaatioiden johtamisessa, joka ennen kaikkea edistää jatkuvuutta ja kestävyyttä? Pitäisikö kuitenkin edelleen uskoa hyvään huomiseen ja kasvuun? Henkilöstöjohtamisen Foorumissa tarkastellaan henkilöstöjohtamisen näkökulmia ja roolia yllätyksellisinä aikoina. Merkitse aika kalenteriisi jo nyt, ohjelma valmistuu helmikuussa. Tilaisuus on maksullinen. HENKILÖSTÖPÄIVÄT LAIVASEMINAARI Monipuolinen läpileikkaus ajankohtaisiin HR-teemoihin Aika: Paikka: Tallink Silja, M/S Silja Symphony Järjestäjä: Helsingin Seudun Kauppakamari Henkilöstöpäivien ohjelma valmistuu alkuvuodesta. Lisätietoja saat seuraamalla koulutuskalenterin päivittymistä ja seuraavista jäsentiedotteista. Muut tilaisuudet Muut tilaisuudet -ilmoittelukanava muutti HENRYn nettisivuille ja vaihtoi samalla nimensä. Markkinapaikalle pääset HENRYn pääsivulta. Ajankohtaista HR-alalla - markkinapaikka Käy HENRYn nettisivuilla tutustumassa ajankohtaiseen henkilöstöalan tapahtumatarjontaan. Pääsivun linkistä pääset selaamaan henkilöstöjohtamiseen, valmennukseen ja koulutukseen liittyviä lyhytkestoisia seminaareja, tapahtumia ja tilaisuuksia. Palvelu korvaa jäsentiedotteen Muut tapahtumat -otsikon alla aiemmin julkaistut tapahtumailmoitukset ja kutsut. Ilmoittajille tarkemmat pelisäännöt, hinnat ja ilmoitusvarauslomakkeet ovat osoitteessa > Ajankohtaista HR-alalla -linkistä. Täydennyskoulutusta Työnohjaajille - nykyisille ja tuleville Työnohjaajakoulutus yhteisenä oppimisprosessina, 80 op, Helsinki Kouluttajat Jan-Christer Wahlbeck ja Jussi Onnismaa. Kysy vapaita paikkoja, Ratkaisukeskeinen työnohjaajakoulutus, 80 op, Tiedustelut: p Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus, 80 op, syksy 2011 Tiedustelut: p Työnohjaajien täydennyskoulutus: Kehittävä konsepti työnohjauksessa, 30 op, Tiedustelut: Organisaation kehittäjille ja kehittyjille Ammatillinen kehittyminen työssä ja työyhteisössä -valmennusohjelma, 3 op, 1.4., 20.4., 12.5., ja 9.6. tai Tiedustelut: p Valmentajille ja kouluttajille Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen / ADHD -valmentaja Tiedustelut: Koulutussuunnittelu, 5 op, ja Tiedustelut: p Katso tarkempia tietoja ja ilmoittaudu Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia HENRY RY:N Jäsentiedote/helmiKUu

10 Aluejaokset Tampereen aluejaos Tervehdys keskustorilta! Tapaamisten paikka kevään ajan on Juvenes Attila, Yliopistonkatu 38 (1. kerros), ja aloitamme klo 8.15 (-10) jatkamme aiheella; Henkilöstöintegraatio liiketoimintakaupassa -miten huomioida ihmiset. Aiheesta meille kertoo Insinööritoimisto Comatec Oy:n henkilöstöpäällikkö Minna Valonen pohdimme ajankohtaista haastetta: HR:n osaaminen työntekijän lomautus- ja irtisanomistilanteessa -työpaikan menetys kriisinä, oman jaksamisen tukeminen, ammatillisuuden säilyttäminen ja keskusteluvalmiudet. Airi Hietakangas psykologi Tampereen työterveydestä ja Juha Mattila yhteiskunnallisen työn pastori Tampereen evankelisluterilaisista seurakunnista herättelevät meitä aiheeseen Raskaan kevään jälkeen ajattelin, että on aika kokeilla jotain muuta. Niinpä sovin, että menemme GoGo Parkiin tiistaina klo niska/selkä-venyttelytunnille. Tämän jälkeen nautimme kahvit hyvinvointitietoiskun kera klo (Kevyet joustavat jumppavaatteet, juomapullo ja hikipyyhe mukaan.) GoGo Liikuntakeskus sponsoroi tapaamisen Tapaamisiin, Hippu Hippu Pintilä, henkilöstöpäällikkö Kustannus Oy Aamulehti PL 327, Tampere, (Itäinenkatu 11) P , GSM Hämeen aluejaos Maaliskuu Hämeen HENRYn seuraava aamutapaaminen on keskiviikkona klo Hämeenlinnan Seudun Osuuspankin kabinetissa. Aamun aiheena on Soveltuvuuden arviointi osana rekrytointiprosessia, aiheesta meille kertoo lisää PD Personnel Development Oy Ltd:n konsulttijohtaja Seija Blom. Ilmoittautumiset maaliskuun tapaamiseen Piia Salmijärvelle mennessä Huhtikuu Torstai klo 9-10:30 vakuutusyhtiö Pohjantähden koulutustila (Keinusaarentie 2, sisäänkäynti sisäpihan puolelta ovesta nro 1). Aamutilaisuuden puheenvuoron meille tulee pitämään Asianajotoimisto Bützow Oy:n osakas ja asianajaja Kaija Kess. Aiheena ovat henkilöstöalan ihmisille ajankohtaiset lakiasiat mm. työoikeuden näkökulmasta. Ilmoittautumiset Piia Salmijärvelle mennessä Lämpimästi tervetuloa uudet ja vanhat Hämeen henryläiset! Terveisin, Piia Salmijärvi Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keinusaarentie 2 / PL 164, Hämeenlinna P. (03) / Fax. (03) Turun aluejaos Yhteistoimintalaki käytännössä Aika: klo 9 n. klo 11 Paikka: Turun Aikuiskoulutuskeskus lain luonne ja soveltaminen yhteistoiminnan organisointi ja toteuttaminen yhteistoiminta-asiat Osallistujien kokemukset ja keskustelua aiheesta Aiheeseen johdattelee OTK Vesa Hällfors Directio Oy:stä, jolla on satojen tilaisuuksien kokemus työsuhdeasioiden valmennuksista eri organisaatioissa. Elegantit kokous- ja koulutustilat laadukkailla oheisohjelmilla Tampereen keskustassa Tutustu: 10 HENRY RY:N Jäsentiedote/helmiIKUu 2009

Mistä hyvä työelämä on tehty?

Mistä hyvä työelämä on tehty? Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Mistä hyvä työelämä on tehty? Suomessa pyritään Euroopan parhaaseen työelämään vuoteen 2020 mennessä. HENRY ry:n HR Barometrissa v. 2013 nousivat henkilöstöjohtamisen haasteiksi

Lisätiedot

Henryn kevätkokous 28.3.2007. Uudista & Uudistu 2007. Vuoden henkilöstöteko -kilpailu 2007. HENRY-tilaisuudet ja -tietoiskut

Henryn kevätkokous 28.3.2007. Uudista & Uudistu 2007. Vuoden henkilöstöteko -kilpailu 2007. HENRY-tilaisuudet ja -tietoiskut Henryn kevätkokous 28.3.2007 HENRYn kevätkokous pidetään keskiviikkona 28.3.2007 klo 17 Postitalossa kokoustilassa K2, Mannerheiminaukio 1 B, Helsinki. Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset kevätkokousasiat.

Lisätiedot

Polarisoituva työelämä

Polarisoituva työelämä Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Polarisoituva työelämä Keskuskauppakamarin Risto E. J. Penttilä nosti viime toukokuussa järjestetyssä HR Foorumissa esiin tärkeän kysymyksen. Aihe palasi mieleeni, kun seurasin

Lisätiedot

Palavasilmäiset työntekijät haussa

Palavasilmäiset työntekijät haussa Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Palavasilmäiset työntekijät haussa Tulevaisuuden yritysmaailman voittajia ovat ne, joilla on palavasilmäisimmät työntekijät. Muun muassa tämän lausahduksen kuulin Millenium-teknologiaseminaarissa

Lisätiedot

Kaukaa katsoen näkee selvemmin.

Kaukaa katsoen näkee selvemmin. Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Kaukaa katsoen näkee paremmin: HENRYn brändistä Osallistuin huhtikuussa ensi kertaa virolaisen sisaryhdistyksemme PA- REn henkilöstöjohtamisen konferenssiin Tartossa. Oli

Lisätiedot

Kun hiljattain sain kysymyksen voiko

Kun hiljattain sain kysymyksen voiko Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry JOHTAMINEN - LEADERSHIP Voiko hyvä johtaminen olla kilpailuetu Kun hiljattain sain kysymyksen voiko hyvä johtaminen olla kilpailuetu, oli helppo vastata: KYLLÄ. Tutkimukset

Lisätiedot

HENRY Foorumi 2014 4.11.2014 Royal at Crowne Plaza, Helsinki. Ihmisten kanssa huipulle! 2/2014. Professor Julian Birkinshaw, London Business School

HENRY Foorumi 2014 4.11.2014 Royal at Crowne Plaza, Helsinki. Ihmisten kanssa huipulle! 2/2014. Professor Julian Birkinshaw, London Business School Henry Ihmisten kanssa huipulle! Jäsentiedote 2/2014 Professor Julian Birkinshaw, London Business School Hallituksen puheenjohtaja Anne Berner, Vallila Interior Kehitysjohtaja Sami Honkonen, Reaktor HENRY

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja matkailupalveluiden

Hotelli-, ravintola- ja matkailupalveluiden Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Omaa työtä, täyttä elämää Hotelli-, ravintola- ja matkailupalveluiden kysyntä on lähtenyt hetkellisen taantuman jälkeen selkeään nousuun. Kasvun odotetaan jatkuvan vahvana.

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Elokuu 2007 TALENT MANAGEMENT Filosofi - valmentaja Esa Saarinen: Syväinhimillisyys on uusiutuvuuden ja supertuottavuuden

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2008 TALENT MANAGEMENT Miksi kaikki ei voi sujua kuin tanssi? - Tommy Tabermann SIVU 11 Rekrytointi osana talent

Lisätiedot

Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi. Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa. Epävarmuus hallintaan projektiliiketoiminnassa

Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi. Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa. Epävarmuus hallintaan projektiliiketoiminnassa 2/2011 TASAPAINO 6 Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi 12 Hengailu voi pelastaa projektin 18 Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa 28 Ota laatuäly käyttöön 46 Epävarmuus hallintaan

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNISKA HÖGSKOLAN HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNISCHE UNIVERSITÄT HELSINKI UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE D HELSINKI

ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNISKA HÖGSKOLAN HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNISCHE UNIVERSITÄT HELSINKI UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE D HELSINKI Leenamaija Otala & Johanna Vainionmäki (toim.) Helsinki University of Technology Laboratory of Work Psychology and Leadership Teaching Material 2006/01 Espoo 2006 ESIMERKKEJÄ OSAAMISEN JOHTAMISESTA SUOMALAISILLA

Lisätiedot

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN Copyright Business Arena Oy ja Serus Media Oy/ Personal Book Käsikirjoitus: Mikko Markkanen, Toni Pienonen ja muut businessarenalaiset. Tilaaja: Business

Lisätiedot

Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä

Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä Tiina-Liisa Räsänen Sari Vuorisalo Kehittämishankeraportti Marraskuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU KUVAILULEHTI

Lisätiedot

The meta programme now created is the best of the ones known so far and its rules are grounded and tested (van Aken, 2004).

The meta programme now created is the best of the ones known so far and its rules are grounded and tested (van Aken, 2004). ABSTRACT There has been a growing interest in the meaning of emotions in working life and as a part of leadership in recent years. On the whole, a human being has been a research subject since the late

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ

JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ Sanomalehtiyliopisto kevät 2010 JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ 1 JULKAISU No 32 Avoin yliopisto 2 JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ 3 Sanomalehtiyliopisto kevät 2010 4 Julkaisija

Lisätiedot

Managing networked business models Essays in the software industry

Managing networked business models Essays in the software industry Managing networked business models Essays in the software industry KTM Mika Westerlundin markkinoinnin ai neeseen kuuluva väitöskirja Managing net worked business models Essays in the soft ware industry

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus

Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus By: Pinja Halme PINJA.HALME@ECON.JYU.FI Abstract The purpose of this paper is to examine different age groups and age management in organizations.

Lisätiedot

Tietojärjestelmä osaamisen johtamisessa

Tietojärjestelmä osaamisen johtamisessa VTT TIEDOTTEITA 2585 Paul Buhanist, Laura Hakala, Erkki Haramo, Katri Kallio, Kristiina Kantola, Tuukka Kostamo & Heli Talja Tietojärjestelmä osaamisen johtamisessa Visiot ja käytäntö VTT TIEDOTTEITA

Lisätiedot

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö Johanna Mononen Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Johdon työnohjaajat ry I nro 1/2013

Johdon työnohjaajat ry I nro 1/2013 Johdon työnohjaajat ry I nro 1/2013 Maailma muuttuu - niin myös johtajuus s. 5 Etätyö, johtaminen ja työnohjaus s. 10 Johtajuuden ja työyhteisöjen uusi liitto s. 13 Hinta 9,00 euroa J t j k Päätoimittajalta

Lisätiedot

Ikäjohtaminen ravintola-alalla seniorit voimavarana? Mika Heino

Ikäjohtaminen ravintola-alalla seniorit voimavarana? Mika Heino Ikäjohtaminen ravintola-alalla seniorit voimavarana? Mika Heino Opinnäytetyö Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma 2009 Tekijät Mika Heino Opinnäytetyön nimi Ikäjohtaminen ravintola-alalla

Lisätiedot

2/2010 SEURAAVA SIIRTO. HYÖTYJEN varmistus. STRATEGINEN johtaminen TUOTEKEHITYSPROJEKTIT PROJEKTITOIMISTO

2/2010 SEURAAVA SIIRTO. HYÖTYJEN varmistus. STRATEGINEN johtaminen TUOTEKEHITYSPROJEKTIT PROJEKTITOIMISTO 2/2010 SEURAAVA SIIRTO 6 HYÖTYJEN varmistus 10 STRATEGINEN johtaminen 12 PROJEKTITOIMISTO 34 TUOTEKEHITYSPROJEKTIT Paras muutoksen kumppani Varmista onnistunut muutoksen läpivienti. Kysy lisää. www.talentpartners.fi

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Lotta Aaltonen KIRKKOHERROJEN OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN CASE: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

Lotta Aaltonen KIRKKOHERROJEN OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN CASE: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteet ja tuotantotalous Strateginen johtaminen Lotta Aaltonen KIRKKOHERROJEN OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN CASE: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Työn ohjaaja/tarkastaja:

Lisätiedot