Jäsenkysely ja HENRYn toiminnan kehittämissuunnat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jäsenkysely ja HENRYn toiminnan kehittämissuunnat"

Transkriptio

1 H e n k i l ö s t ö j o h d o n r y h m ä H E N R Y r y Jäsenkysely ja HENRYn toiminnan kehittämissuunnat HENRY teetti uusitun jäsentyytyväisyystutkimuksensa viime vuoden lopulla, ja uusi hallitus jatkaa jäsenkyselyn antaman informaation analysointia seuraavassa kokouksessaan yhteistyössä HENRYn toimiston kanssa. Tarkoituksena on tarkastella HENRYn avaintehtävien toteutumista erilaisten jäsenistölle suunnattujen palvelujen kautta ja analysoida eri palvelujen koettua tärkeyttä ja toimivuutta. Jäsenkyselyyn vastasi yhteensä 759 HENRYn jäsentä eli kiitokset kaikille vastanneille intressistä kehittää yhteistä yhdistystä entistäkin paremmin jäsenistön tarpeita palvelevaksi. Kokonaisuutena ottaen jäsenistö oli varsin tyytyväistä järjestön toimintaan - vähintään hyvän arvosanan antoi 90%:a vastanneista. Myös HENRYn jäsenmäärän tasainen kasvu (jo 2547 henkilöjäsentä ja 97 kannatusjäsentä joulukuussa 2008) ja hyvä jäsenpysyvyys antavat kuvan siitä, että henkilöstöosaamisen ohittamattomalle kohtaamispaikalle (HENRYn visio) on jatkossakin olemassa konkreettinen tarve. Toiminnan vahvuusalueita, jotka myös motivoivat HENRYn toimintaan osallistumiseen, nousi tutkimuksessa esiin useita - kärkisijoilla palvelut kuten järjestetyt tilaisuudet (seminaarit, workshopit ja tietoiskut), HENRY Foorumi, HENRYn nettisivut, tiedotustoiminta mukaan lukien jäsentiedote ja Työn Tuuli aikakauskirja, sekä verkostoitumisfoorumin tarjoaminen. Toisaalta myös kehittämistoiveita nostettiin toivotunkin mukaisesti runsaasti esiin. Hallituksen keskusteluissa on nostettu esiin myös eri palvelujen resurssisidonnaisuuden huomiointi palvelujen määrän ollessa jo melkoisen mittava. Toimiston henkilöstömäärän ollessa hyvin rajallinen, on eri palvelujen antama lisäarvo mietittävä suhteessa niiden tuottamisen työkustannuksiin. Jäsenmäärän kasvun myötä on pohdittu myös mahdollisuuksia jäsenistön segmentointiin erilaisten tarpeiden pohjalta, jotta eri kohderyhmille voitaisiin tarjota mahdollisimman hyvin heidän tarpeitaan vastaavia palveluja. Kiinnostavimmiksi toiminnan sisältöpainotuksiksi HENRYn toiminnassa lähivuosina koettiin teemat kuten henkilöstöstrategia, henkilöstön kehittämisen menetelmät, osaamisen johtaminen, HR:n mittaaminen, palkitseminen sekä kansainvälinen HR. Näiden painotustoiveiden näkyminen HENRYn toiminnassa vaatii jatkopohdintaa. Myös tulevaisuusorientoituneisuutta toivottiin painottamalla järjestön roolia alan kehityksestä tiedottajana, ajankohtaisista tapahtumista informoijana sekä jäsenistön ammatillisen osaamisen kehittäjänä. Syyskokouksessa hyväksyttiin jo aiemmin myös toimintasuunnitelma 2009, joka jo osaltaan linjasi useita kehittämiskohteita kuten esimerkiksi Uudista ja Uudistu tapahtumaan panostamisen sekä Riittävän hyvät henkilöstökäytännöt -portaalin ja Henkilöstöjohtamisen Benchmarkingtuotteen kehittämisen yhä paremmin jäsenistön tarpeita palveleviksi. Aktiviteettejä ja toimintaa siten riittää ja toivottavasti koko jäsenistö osaltaan aktiivisuudellaan tukee HEN- RYn kehittämistä jatkossakin. Vesa Suutari professori, Vaasan yliopisto HENRYn hallituksen jäsen Tä s s ä n u m e r o s s a : Pääkirjoitus...1 HENRYn jäsenetuudet Kolumni: Jokainen johtaa omalla tyylillään mutta miten?...3 Uudista ja Uudistu 2009 vanha ja uusi täydentävät toisiaan...4 HR-ammattilaisen palveluhakemisto auttaa...4 Henkilöstöjohtamisen Benchmarking - vertailu 2009 käynnistyy...5 HENRY tilaisuudet, tietoiskut ja yrityskäynnit...6 Muut tilaisuudet...9 Ajankohtaista HR-alalla -markkinapaikka...9 Aluejaokset...10 Kansainvälisiä konferensseja ja kokoontumisia...11 EAPM:n kirjoituskilpailu European HR Award Väitöksiä, tutkimuksia ja selvityksiä...13 Uutta kirjallisuutta...18 Uusia jäsenetuja...19 Mukava tietää...19 Uudet jäsenet...20 Tapahtumakalenteri...20 HENRY tiedottaa...21 HENRYn toimiston yhteystiedot...21 HENRY RY:N Jäsentiedote/helmiKUu

2 HENRYn jäsenetuudet 2009 Tammikuun jäsentiedotteessa esiteltiin HENRYn toimintaa ja tarjolla olevia jäsenpalveluja, osallistumis- ja verkostoitumismahdollisuuksia. HENRY on myös neuvotellut jäsenilleen erikoishintoja ja alennuksia mm. koulutuksesta, alan ammattikirjallisuudesta sekä majoituksesta. Yksityiskohdat allamainituista vuosi- ym. yhteistyösopimuksista ja toimintaohjeet alennuksen saamiseksi löydät kotisivuiltamme jäsen-extranetistä: tai seuraamalla jäsentiedotteen ilmoituksia. GAUDEAMUS Gaudeamus myöntää julkaisuistaan henryläislle alennusta. Gaudeamuksen kirjavalikoimaan voi tutustua verkossa missä voi myös tilata uutuusluettelon ja asiakaskirjeen. HELSINGIN SEUDUN KAUPPAKAMARI HENRYn jäsenet saavat alennusta Kauppakamarin kirjoista, kansioista ja ajantasatuotteista. Henryläisllä on myös mahdollisuus osallistua kaikkiin Helsingin Seudun Kauppakamarin koulutustilaisuuksiin jäsenetuhintaan. Kaikkien kauppakamarin koulutusyksiköiden tarjonnan löydät osoitteesta: Kauppakamarin Koulutus Lakimiesliiton Koulutus Lakimiesliiton Koulutus siirtyi Helsingin seudun kauppakamarille Kuntakamarin Koulutus Kuntakamarin Koulutus on Helsingin seudun kauppakamarin syksyllä 2008 perustettu uusi koulutusyksikkö. Kirjat ja kansiot Kauppakamarin kirjakaupasta löydät Palkkakansio-tuoteperheeseen ja Käytännönläheisesti -kirjasarjan. MAGENTUM OY Magentum tarjoaa henryläisille jäsenedun kirjoistaan. Voit tutustua kirjoihin osoitteessa tai PS-KUSTANNUS OY Kustantaja on valinnut erityisesti HENRYn jäseniä ajatellen ammattikirjallisuutta, josta saa alennusta. TALENTUM Jäsenet saavat Talentumin kustantamien ammattikirjojen sekä Esimiehen käsikirja-palvelun normaalihinnoista. TAMMIPRO Oy TammiPro myöntää alennuksen Tammen PRO-sarjan kirjoista, jotka löytyvät osoitteessa TYÖTERVEYSLAITOS Työterveyslaitoksen uudessa Julkaisuluettelossa esitellään Työterveyslaitoksen monipuolista tuotantoa tuoteperheittäin, uudistuva TTT-lehti sekä koulutustuotteita. Työterveyslaitos antaa henryläisille alennusta julkaisuistaan. Julkaisuluettelo löytyy osoitteesta: WSOYPRO HENRYn jäsen saa WSOYPro:n kustantamista ammattikirjoista erikoishinnan. JOHTAMISTAIDON OPISTO JTO Jäsen voi saada alennusta kaikista Aavaranta-sarjassa julkaistuista johtamis- ym. kirjoista. KIRJAPAJA OY Jäsenetuna Kirjapaja myöntää alennusta työhyvinvointia käsittelevän Kide-sarjan kirjoista sekä HENRYn jäsentiedotteessa esitellyistä muista kustantajan julkaisuista. 2 HENRY RY:N Jäsentiedote/helmiIKUu 2009

3 Kolumni Jokainen johtaa omalla tyylillään mutta miten? Ole aito johtajana, tunne itsesi, lienee yleisin leadershipohje tällä hetkellä. Miten tämän ohjeen saa toteen? Yhden lähestymistavan tarjosi amerikkalainen Ginger Lapid-Bogda, kun hän valmensi eri puolilta maailmaa Sveitsiin Boston Business Schoolin seminaariin kokoontuneita konsultteja ja coacheja. PhD Ginger Lapid-Bogda on toiminut konsulttina ja valmentajana yli 30 vuotta. Hänen asiakkaansa löytyvät Yhdysvaltain 500 suurimman yrityksen joukosta ja hän on kansainvälisesti tunnettu uranuurtaja enneagrammin tutkimuksessa ja soveltamisessa. Teemana intensiivisessä viikon mittaisessa seminaarissa oli erinomaisen globaalin ja lokaalin johtajuuden kehittäminen. Lähtökohtana olivat erilaiset johtamistyylit, jotka kumpuavat henkilön omasta elämänstrategiasta, ja niiden tietoinen kehittäminen. Viitekehyksen tarkastelulle antoi enneagrammi-malli. Enneagrammi-malli perustuu yhdeksään elämänstrategiaan, yhdeksään tapaan pyrkiä elämään mahdollisimman hyvää elämää. Malli on perustaltaan vanha, mutta sen nykyaikainen käyttö pohjautuu länsimaiseen psykologiaan. Siinä on paljon vihjeitä mm. Carl Jungin ajattelusta. Hyvän johtajan osaamisalueista Ginger Lapid-Bogda nostaa esiin seuraavat: tuloksellisuus johtamisen perusohjaimena itsensä johtaminen strateginen ajattelu ja toiminta vuorovaikutustaidot huipputiimin (asiantuntijatähtien) johtaminen optimaalinen (= tilanteen kannalta paras mahdollinen) päätöksenteko muutoksen johtaminen jatkuva kehittyminen johtajana. Kokemukset enneagrammi-mallin hyödyntämisestä johtamisen kehittämisessä ovat erittäin myönteisiä. Se on lisännyt johtajien todellista itsetuntemusta ja sen myötä kasvattanut myös heidän havaintokykyään siinä, miten muutkin ihmiset ovat omansalaisia, yksilöitä. Valmennuksen avulla johtamistyötä tekevät saavat myös konkreettisia keinoja tuloksekkaaseen johtamiseen. Parhaimmillaan mallia on sovellettu koko organisaatiokulttuurin uudistamiseen. Lapid-Bogdan konsultointistrategia osoittautui myös rakenteellisesti mielenkiintoiseksi ja erilaisiin johtamispulmiin sovellettavaksi. Eikä pahitteeksi liene se, että Lapid-Bogdan asiakaspalautteiden mukaan se tekee mitä lupaa: vahvistaa menestyvää johtamista. Lapid-Bogdan lähestymistavalla saimme kättä pidempää myös kulttuuristereotypioiden käsittelyyn. Näemmekin mallin soveltamisen erityisen antoisaksi kansainvälisessä ympäristössä. Opiskelu kansainvälisten kollegoiden kanssa toi ymmärryksen siitä, että malli toimii myös kulttuureita lähentävästi. Oli terveellistä havaita, että kulttuurikliseet ovat usein pikemminkin ihmisten eikä kansakuntien erilaisuutta. Kristiina Harju Kehitysvalmentaja, executive coach Fakta & Fiktio Oy Jokainen ihminen on tietysti yksilönä paljon muutakin kuin jonkin elämänstrategian toteuttaja, mutta elämänstrategia on keskeinen toiminnanohjain siinä, mihin asioihin henkilö kiinnittää huomionsa, miten hän tekee valintoja ja miten hän pyrkii vaikuttamaan ympäristöönsä, esimerkiksi miten hän johtaa. Kati Järvinen Intercultural career and leadership coach Mindwind Ltd HENRY RY:N Jäsentiedote/helmiKUu

4 Uudista ja Uudistu 2009 vanha ja uusi täydentävät toisiaan UUDISTA JA UUDISTU 2009 Katse tulevaisuuteen HENRYn vuoden 2009 teema Huomisen johtaminen on myös vuoden päätapahtuman Uudista ja Uudistu messujen teema. Henkilöstöammattilaiset ja palveluntarjoajat kerääntyvät jälleen perinteiseen tapaan Wanhan Sataman katon alle Toisaalta jo velvoittavan nimen takia tapahtuman on hyvä taas hieman uudistua, ja tänä vuonna se tapahtuu sekä logon että tapahtuman näyttelyrakentamisen osalta. Tapahtuman uusi logo viestii näkyvämmin ammattitapahtuman jo entisestään tunnettua nimeä, vahvaa brändiä ja samalla johtavan kotimaisen HRammattitapahtuman kansainvälistymistä. Uuden messulogon näet tässä jäsenkirjeessä. Räätälöity palvelu uudelle asiakasryhmälle Konsulttikulmaus Syksyn jäsentyytyväisyyskyselyssä moni yksinään toimiva konsultti toivoi mahdollisuutta osallistua Uudista ja Uudistu tapahtumaan omaa näyttelyosastoa pienemmällä panostuksella, ja siihen pyyntöön HENRY yrittää nyt vastata. Wanhan Sataman C-saliin on suunniteltu reilun 30 neliön kokoinen Konsulttikulmaus. Jos olet kiinnostunut paikasta Konsulttikulmauksessa, ota yhteyttä tai p. (09) Palaamme tarkemmin messuaiheeseen kevään jäsentiedotteissa. Näyttelyosastomarkkinointi on jo vauhdilla käynnissä. HR-ammattilaisen palveluhakemisto auttaa Kun mietit yhteistyökumppania tai palveluntarjoajaa, oletko muistanut käydä HR-alan ammattilaisen palveluhakemistossa HENRYn nettisivulla? Tiesitkö että sieltä löytyy nopeasti vaikkapa henkilöstön hyvinvointipalveluja tai henkilöstön koulutusta tuottavia yrityksiä? Palveluhakemiston useat valikot helpottavat oikean tahon etsinnässä. Löydät palvelutarjoajia mm. rekrytointi-, testaus-, urasuunnittelu-, koulutus- ja kehityspalvelut -otsikkojen alta. Hakemistossa ovat edustettuina myös palkitseminen, henkilöstön hyvinvointi, kokous ja matkapalvelut, arvioinnit ja konsultointipalvelut. Hakemistoon pääset suoraan HENRYn pääsivulta 4 HENRY RY:N Jäsentiedote/helmiIKUu 2009

5 Onhan organisaationne jo ilmoittautunut? Henkilöstöjohtamisen Benchmarking -vertailu 2009 käynnistyy Syksyllä toteutetussa jäsentyytyväisyyskyselyssä tiedusteltiin, mistä sisältöaiheista jäsenet haluavat erityisesti lisää tietoa lähivuosina. Neljänneksi tärkeämmäksi aiheeksi nousi HR:n mittaaminen. Viime vuonna HENRYyn hankittiin Henkilöstöjohtamisen Benchmarking -vertailu vastaamaan juuri tähän haasteeseen. Nyt on aika siirtyä sanoista tekoihin. Syvällisintä tietoa saat osallistumalla Henkilöstöjohtamisen Benchmarking -vertailuun! Vertailu on erinomainen henkilöstöjohdon työkalu. Sen tulokset auttavat suunnittelemaan, mihin kehittämistoimintaa tulisi suunnata ja antavat osallistujaorganisaatioille mahdollisuuden haastavien tavoitteiden asettamiseen, jatkuvaan oppimiseen ja läpimurtoparannuksiin. Siitä saa mm. numeerista vertailutietoa, mikä helpottaa keskustelua yritysjohdon kanssa. Organisaatio saa myös muiden yritysten soveltamia parhaita käytäntöjä käyttöönsä. Vertailu on tarkoitettu johto ja esimiehet - johtaminen henkilöstöjohto - ohjaus, seuranta ja kehittäminen henkilöstö - sisäinen markkinointi ulkoiset sidosryhmät - informaatio (esim. työnantajakuva) Nyt on aika ilmoittautua! Viimeiseen ilmoittautumispäivään on vielä aikaa, mutta ensimmäiset osallistujien valmennustilaisuudet järjestetään jo ihan lähiaikoina. HR:n mittaamista koskevasta suuresta mielenkiinnosta johtuen HENRYn tästä aiheesta järjestämä aamukahvitilaisuus täyttyi nopeasti. Mittaaminen edellytys strategiselle henkilöstöjohtamiselle järjestetään pikauusintana klo Pääpostitalolla. Tule kuulemaan Henkilöstöjohtamisen Benchmarking -vertailuun jo osallistuneiden kokemuksia sekä lisää mittaamisaiheesta. Ks. ilmoittautuminen tämän jäsentiedotteen kohdassa: HENRYtilaisuudet, tietoiskut ja yritysvierailut. Lisätietoja vertailusta saat myös HENRY toimistolta: Kirsi Ristimäki, p. (09) , tai Mervi Martikainen, p. (09) , HENRY RY:N Jäsentiedote/helmiKUu

6 HENRY -tilaisuudet, tietoiskut ja yrityskäynnit MITTAAMINEN EDELLYTYS STRATEGISELLE HENKILÖSTÖJOHTAMISELLE Aika: klo Paikka: Postitalon Iso Neuvottelutila/Postimestari, Mannerheiminaukio 1 B Järjestäjä: HENRY ry PIKAUUSINTA! Tulokahvi Miten tasoittaa tietä kohti strategista HR:ää Henkilöstöjohtaminen osana yrityksen strategiatyötä Mittaaminen ja HR-ihmisten uskottavuus ja status Kokemuksia ja kommentteja konsultti Risto Suominen, HR Practices ja projektijohtaja Hellevi Sinisalo Tiedätkö, tukeeko HR yrityksesi liiketoimintaa? Mittaamisella tuloksiin Case Mehiläinen henkilöstöpäällikkö Ulla Nurmenniemi, Mehiläinen Oy Henkilöstöanalyysit liikkeenjohdon päätöksenteossa Konsultti Juha Eskelinen, Melkior Oy Loppukeskustelu Ilmoittautumiset tapahtumakalenterin kautta tai sähköpostitse osoitteeseen mennessä. TELIASONERAN OSAAJAKESKUS VUODEN HENKILÖSTÖTEKOKILPAILUN VOITTAJA ESITTÄYTYY HENRYLÄISILLE Suuren kiinnostuksen vuoksi tilaisuus on siirretty suurempaan tilaan, ja käyntiosoite TeliaSoneralla on samalla muuttunut: Aika: klo Paikka: TeliaSonera, Teollisuuskatu 11 D, Vallila, Helsinki Huom. osoite muuttunut!!! Järjestäjä: HENRY ry Vuoden henkilöstöteko palkinnon voittaja TeliaSoneran Osaajakeskus auttaa uudelleen sijoittumisessa. Osaajakeskus tarjoaa työntekijöille muutosvalmennusta, koulutusta ja harjoittelupaikkoja sekä turvaa mahdollisuuden hakea töitä normaalia irtisanomisaikaa pidemmän ajan puitteissa. Tule kuulemaan kun TeliaSoneran Vice President Juha Pentti ja Director Monika Snellman kertovat lisää voittajahankkeesta. Tilaisuuteen mahtuu 85 henkeä ja se on maksuton. Ilmoittautumiset mennessä osoitteella: tai tapahtumakalenterin kautta. KOKEMUKSEN JA INNOVAATION DIALOGI ERI-IKÄISTEN ODOTUKSIA TYÖLLE Aika: klo Paikka: Kulttuurikeskus Sofia, Kallvikintie 28, Helsinki Järjestäjät: Kulttuurikeskus Sofia, HSE Executive Education Oy (HSEEE) ja HENRY ry Eri-ikäisten työntekijöiden odotukset työtä kohtaan ovat erilaiset. Sanotaan, että uudet sukupolvet asettavat tiukempia vaatimuksia mm. työajan joustavuuden, yrityksen toiminnan eettisyyden, ympäristövaikutusten suhteen kuin aiemmat sukupolvet. Toisaalta myös muut ikäryhmät odottavat enemmän joustavuutta työehtoihin ja työn tekemisen tapaan? Nuoret ovat taitavampia hyödyntämään teknologian tarjoamia mahdollisuuksia, mutta mikä on kokemuksen kautta saadun ymmärryksen vaikutus kykyyn arvioida tietoa syvällisesti ja muodostaa kokonaiskuva asioista ja niiden suhteesta toisiinsa? Mitä syntyy kun kaikki tämä saadaan toimimaan yhdessä? Seminaaripäivän ohjaajana toimii hallintotieteiden tohtori Klaus af Ursin, joka on toiminut kaksi vuosikymmentä liikkeenjohdon konsulttina ja työyhteisöjen kehittäjänä. Alustajana toimii yhteysjohtaja Päivi Salminen-Kultanen, T-Media Oy, joka on tutkinut eri-ikäisten työelämäasenteita. Helsingin ortodoksisen hiippakunnan metropoliitta Ambrosius johtaa Kulttuurikeskus Sofiaa, joka järjestää kulttuuriin ja henkiseen hyvinvointiin ja kasvuun liittyviä tilaisuuksia. 6 HENRY RY:N Jäsentiedote/helmiIKUu 2009

7 Seminaarin ohjelma: 9.00 Tulokahvi 9.15 Avaussanat ja tervetuloa Metropoliitta Ambrosius 9.25 Johdatus päivän keskusteluun Klaus af Ursin 9.40 Eri-ikäisten työelämäasenteet Päivi Salminen-Kultanen Nuoren osaajan puheenvuoro Yhteisestä keskustelusta nostetaan teemoja, joihin syvennytään iltapäivän ryhmätyöskentelyssä Klaus af Ursin Lounas Ryhmätyöskentely Tien rakentaminen yhteiseen ymmärrykseen Kokemusten jakaminen ja ratkaisujen löytäminen odotusten ja mahdollisuuksien yhteensovittamisessa Klaus af Ursin Ryhmien keskustelujen purku ja päivän yhteenveto Seminaaripäivä päättyy Osallistujamäärä: mukaan mahtuu osallistujaa. Ilmoittautumiset mennessä Kulttuurikeskus Sofia, p tai Osallistumismaksu: ALV, joka sisältää kahvit ja ruokailut. Perumismaksu 50 % hinnasta ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen ja 100 % jos osallistuja jättää saapumatta. Lisätietoja ohjelmasta: HENRYstä/Leena Malin, p. (09) Katso myös ilmoitus Ajankohtaista HR-alalla -markkinapaikan kalenterissa osoitteessa HENRY RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS KLO Kokouskutsu, esityslista, ohjelma ja kokouksen paikkatieto toimitetaan maaliskuun jäsentiedotteen liitteenä. Ilmoittautumiset mennessä sähköpostilla tai tapahtumakalenterin kautta. COACHINGIN MONET KASVOT TILAISUUDET PIKAUUSINTANA Coaching-tilaisuudet ovat herättäneet suurta kiinnostusta ja jonottajia molempiin tilaisuuksiin on ollut useita kymmeniä. HENRY ry järjestää yhdessä Suomen Coaching Yhdistyksen (SCY) kanssa uusintana joulu- ja tammikuussa toteutetut kaksi coaching ia käsittelevää tilaisuutta Mitä Coaching on? ja Organisaation näkökulma coaching iin , joiden tavoitteena on coaching-tuntemuksen ja osaamisen kehittäminen. Ilmoittaudu molempiin tilaisuuksiin erikseen. Coaching käsitteenä on tänä päivänä monen huulilla. Coaching valmennusmuotona on kysyttyä tavaraa. Coachingin yksiselitteinen määrittely on vaikeaa, koska siinä on niin monia muuttujia. Yhteisesti voidaan kaiketi sanoa, että parhaimmillaan coaching on toimintaa, joka opettaa yksilöä oppimaan ja luomaan uusista oivalluksista käytännön toimintaa. Mutta kysymykset Miksi? Kenelle? Mitä? Miten? Kuka? Milloin? antavat coaching in monet kasvot ja toteutustavat. COACHINGIN MONET KASVOT MITÄ COACHING ON? Aika: klo Paikka: Lakka neuvottelutila, Pääpostitalo, Mannerheiminaukio 1 B, Helsinki Järjestäjät: Suomen Coaching-Yhdistys ry ja HENRY ry PIKAUUSINTA! Kahvia on tarjolla klo Sisällön pääkohdat: Miten coaching määritellään tilaisuuden pohjana olevissa kirjoissa? Onko niiden perusteella coachingista löydettävissä yhteinen ydin? Coachauksessa käytettäviin toimintatapoihin pohjautuvat coachingin orientaatiot ja menetelmät, joista tarkemmin ratkaisukeskeinen coaching. Coachingin tyypit tai lähestymistavat, jotka perustuvat todellisuudenkuvan ja oppimistulosten tarkasteluun. Tavoitteiden asettamisen merkitys coachingissa. Performance coachingin -periaatteita ja tekniikoita, joista tarkemmin käytännön sovelluksena GROW -malliin pohjautuva coaching. Appreciative coaching: ulkopuolisen ammatti-coach in käyttöön tarkoitetun coaching-prosessi ja sen keskeiset perusteet. Yhteenvetokeskustelu coachingin hyödyntämisen mahdollisuuksista ja haasteista. Tilaisuuden pohjana oleva coaching-kirjallisuus: Esitykset pohjautuvat seuraaviin coachingia käsitteleviin kirjoihin, joista tehdyt referaatit ovat luettavissa Coachingpedia wikissä osoitteessa Brocbank, A., Facilitating reflective learning through mentoring and coaching, 2006 Lea Lillkåll HENRY RY:N Jäsentiedote/helmiKUu

8 de Haan, E. Coaching with colleagues. An action guide for one-to-one learning, 2005 (2004) Kari Lahti Orem, S.L., Binkert, J. and Clancy, A.L., Appreciative Coaching. A positive process for change Marika Tammeaid Wilson, C., Best practice in performance coaching. A handbook for leaders, coaches, HR professionals and organizations, 2007 Pirjo Puhakka Tilaisuuden moderaattoreina toimivat: Lea Lillkåll ja Kari Lahti Suomen Coaching-Yhdistyksestä. Kirjallisuusreferaatit ovat luettavissa osoitteessa: Mukaan mahtuu 38 henkeä. Ilmoittautumiset mennessä osoitteella: tai tapahtumakalenterin kautta. Tilaisuus on maksuton. MITEN SYNTYY HYVINVOIVA TYÖYHTEISÖ? Aika: klo Paikka: Kulttuurikeskus Sofia, Kallvikintie 28, Helsinki Järjestäjät: Kulttuurikeskus Sofia, HSE Executive Education Oy (HSEEE) ja HENRY ry Julkisuudessa puhutaan paljon työpaikkakiusaamisen yleistymisestä. Onko kyse ilmiön todellisesta kasvusta vai siitä, että olemme kiireen paineessa herkistyneet tulkitsemaan asioita helpommin kiusaamisena? Työpaikan hyvän hengen rakentamiseksi voimme jokainen kantaa kortemme kekoon. Päivän aikana haetaan dialogin kautta ratkaisuja erilaisten tilanteiden rakentavaan käsittelyyn. Seminaari on maksullinen. Lisätietoa hinnasta, ohjelmasta ja ilmoittautumisesta seuraavassa jäsentiedotteessa. COACHINGIN MONET KASVOT ORGANISAATION NÄKÖKULMA COACHING IIN Aika: klo Paikka: Iso neuvottelutila/postimestari, Pääpostitalo, Mannerheiminaukio 1 B, Helsinki Järjestäjät: Suomen Coaching Yhdistys ja HENRY ry PIKAUUSINTA! Iltapäiväkahvia on tarjolla klo lähtien. Tämä toinen Coaching-kirjallisuutta avaava tilaisuus käsittelee coachingin monia kasvoja organisaation näkökulmasta. Tarkoituksena on keskustella coachingin mahdollisuuksista toimia yksittäisiä kehittämishankkeita ja coaching-prosesseja laajemmin toimintaa ohjaavana johtamisen ja vuorovaikutuksen välineenä. Tilaisuudessa käsitellään mm. seuraavia aiheita: coaching-kulttuuri: mitä se vaatii, mitä sillä saavuttaa; yhteys strategiseen johtamiseen HR näkökulma coachingiin: parhaat käytännöt, erilaiset roolit, coach-poolin kerääminen sekä coaching check list onnistumisten tukena coachattavien kokemuksia coachingin toimivuudesta kehittämisen muotona esimiestyöskentely, tunneäly sekä kiittävä ja korjaava palaute tilaisuuden Coaching-kirjallisuus ja alustajat: Clutterbuck, D. and Megginson, D., Making coaching work. Creating a coaching culture, Ilkka Ruuska Leimon, A., Moscovici, F. and McMahon, G., Essential business coaching Minna Rasila Valeria, A.M. and Lee, R.J., Executive coaching. Aguide for the HR professional, Eija Mäkirintala Wall, B., Coaching for emotional exellence, Raija Salomaa Tilaisuuden moderaattoreina toimivat: Lea Lillkåll ja Kari Lahti Suomen Coaching-Yhdistyksestä. Kirjallisuusreferaatit ovat luettavissa osoitteessa:www.coachingpedia.wikispaces.com. Mukaan mahtuu 45 henkeä. Ilmoittautumiset mennessä osoitteella: tai tapahtumakalenterin kautta. Tilaisuus on maksuton. HENKILÖSTÖJOHTAMISEN FOORUMI HENKILÖSTÖJOHTAMINEN - MUUTOSTA VAI AJATONTA KESTÄVYYTTÄ? Aika: Paikka: JTO Campus, Aavaranta, Kirkkonummi Järjestäjät: Johtamistaidon Opisto JTO ja HENRY ry Ennennäkemätön muutoksen nopeus on yllättänyt elinkeinoelämän ja työmarkkinat. Vuosi sitten keskeinen huoli oli, mis- 8 HENRY RY:N Jäsentiedote/helmiIKUu 2009

9 tä saamme huomisen osaajat. Nyt henkilöstöjohtoa näyttää työllistävän eniten vähennykset, irtisanomiset ja lomautukset. Onko strateginen henkilöstöjohtaminen kuhunkin suhdanteeseen välitöntä reagoimista ja nopeaa muutosta, vai voisiko henkilöstöjohtaminen kuitenkin olla se elementti organisaatioiden johtamisessa, joka ennen kaikkea edistää jatkuvuutta ja kestävyyttä? Pitäisikö kuitenkin edelleen uskoa hyvään huomiseen ja kasvuun? Henkilöstöjohtamisen Foorumissa tarkastellaan henkilöstöjohtamisen näkökulmia ja roolia yllätyksellisinä aikoina. Merkitse aika kalenteriisi jo nyt, ohjelma valmistuu helmikuussa. Tilaisuus on maksullinen. HENKILÖSTÖPÄIVÄT LAIVASEMINAARI Monipuolinen läpileikkaus ajankohtaisiin HR-teemoihin Aika: Paikka: Tallink Silja, M/S Silja Symphony Järjestäjä: Helsingin Seudun Kauppakamari Henkilöstöpäivien ohjelma valmistuu alkuvuodesta. Lisätietoja saat seuraamalla koulutuskalenterin päivittymistä ja seuraavista jäsentiedotteista. Muut tilaisuudet Muut tilaisuudet -ilmoittelukanava muutti HENRYn nettisivuille ja vaihtoi samalla nimensä. Markkinapaikalle pääset HENRYn pääsivulta. Ajankohtaista HR-alalla - markkinapaikka Käy HENRYn nettisivuilla tutustumassa ajankohtaiseen henkilöstöalan tapahtumatarjontaan. Pääsivun linkistä pääset selaamaan henkilöstöjohtamiseen, valmennukseen ja koulutukseen liittyviä lyhytkestoisia seminaareja, tapahtumia ja tilaisuuksia. Palvelu korvaa jäsentiedotteen Muut tapahtumat -otsikon alla aiemmin julkaistut tapahtumailmoitukset ja kutsut. Ilmoittajille tarkemmat pelisäännöt, hinnat ja ilmoitusvarauslomakkeet ovat osoitteessa > Ajankohtaista HR-alalla -linkistä. Täydennyskoulutusta Työnohjaajille - nykyisille ja tuleville Työnohjaajakoulutus yhteisenä oppimisprosessina, 80 op, Helsinki Kouluttajat Jan-Christer Wahlbeck ja Jussi Onnismaa. Kysy vapaita paikkoja, Ratkaisukeskeinen työnohjaajakoulutus, 80 op, Tiedustelut: p Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus, 80 op, syksy 2011 Tiedustelut: p Työnohjaajien täydennyskoulutus: Kehittävä konsepti työnohjauksessa, 30 op, Tiedustelut: Organisaation kehittäjille ja kehittyjille Ammatillinen kehittyminen työssä ja työyhteisössä -valmennusohjelma, 3 op, 1.4., 20.4., 12.5., ja 9.6. tai Tiedustelut: p Valmentajille ja kouluttajille Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen / ADHD -valmentaja Tiedustelut: Koulutussuunnittelu, 5 op, ja Tiedustelut: p Katso tarkempia tietoja ja ilmoittaudu Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia HENRY RY:N Jäsentiedote/helmiKUu

10 Aluejaokset Tampereen aluejaos Tervehdys keskustorilta! Tapaamisten paikka kevään ajan on Juvenes Attila, Yliopistonkatu 38 (1. kerros), ja aloitamme klo 8.15 (-10) jatkamme aiheella; Henkilöstöintegraatio liiketoimintakaupassa -miten huomioida ihmiset. Aiheesta meille kertoo Insinööritoimisto Comatec Oy:n henkilöstöpäällikkö Minna Valonen pohdimme ajankohtaista haastetta: HR:n osaaminen työntekijän lomautus- ja irtisanomistilanteessa -työpaikan menetys kriisinä, oman jaksamisen tukeminen, ammatillisuuden säilyttäminen ja keskusteluvalmiudet. Airi Hietakangas psykologi Tampereen työterveydestä ja Juha Mattila yhteiskunnallisen työn pastori Tampereen evankelisluterilaisista seurakunnista herättelevät meitä aiheeseen Raskaan kevään jälkeen ajattelin, että on aika kokeilla jotain muuta. Niinpä sovin, että menemme GoGo Parkiin tiistaina klo niska/selkä-venyttelytunnille. Tämän jälkeen nautimme kahvit hyvinvointitietoiskun kera klo (Kevyet joustavat jumppavaatteet, juomapullo ja hikipyyhe mukaan.) GoGo Liikuntakeskus sponsoroi tapaamisen Tapaamisiin, Hippu Hippu Pintilä, henkilöstöpäällikkö Kustannus Oy Aamulehti PL 327, Tampere, (Itäinenkatu 11) P , GSM Hämeen aluejaos Maaliskuu Hämeen HENRYn seuraava aamutapaaminen on keskiviikkona klo Hämeenlinnan Seudun Osuuspankin kabinetissa. Aamun aiheena on Soveltuvuuden arviointi osana rekrytointiprosessia, aiheesta meille kertoo lisää PD Personnel Development Oy Ltd:n konsulttijohtaja Seija Blom. Ilmoittautumiset maaliskuun tapaamiseen Piia Salmijärvelle mennessä Huhtikuu Torstai klo 9-10:30 vakuutusyhtiö Pohjantähden koulutustila (Keinusaarentie 2, sisäänkäynti sisäpihan puolelta ovesta nro 1). Aamutilaisuuden puheenvuoron meille tulee pitämään Asianajotoimisto Bützow Oy:n osakas ja asianajaja Kaija Kess. Aiheena ovat henkilöstöalan ihmisille ajankohtaiset lakiasiat mm. työoikeuden näkökulmasta. Ilmoittautumiset Piia Salmijärvelle mennessä Lämpimästi tervetuloa uudet ja vanhat Hämeen henryläiset! Terveisin, Piia Salmijärvi Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keinusaarentie 2 / PL 164, Hämeenlinna P. (03) / Fax. (03) Turun aluejaos Yhteistoimintalaki käytännössä Aika: klo 9 n. klo 11 Paikka: Turun Aikuiskoulutuskeskus lain luonne ja soveltaminen yhteistoiminnan organisointi ja toteuttaminen yhteistoiminta-asiat Osallistujien kokemukset ja keskustelua aiheesta Aiheeseen johdattelee OTK Vesa Hällfors Directio Oy:stä, jolla on satojen tilaisuuksien kokemus työsuhdeasioiden valmennuksista eri organisaatioissa. Elegantit kokous- ja koulutustilat laadukkailla oheisohjelmilla Tampereen keskustassa Tutustu: 10 HENRY RY:N Jäsentiedote/helmiIKUu 2009

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

VALMENTAVA JOHTAMINEN

VALMENTAVA JOHTAMINEN KUTSU ESAVI/103/05.12.01/2017 Etelä-Suomi 11.5.2017 Opetus ja kulttuuritoimi -vastuualue Jakelussa mainituille Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään valmennukseen torstaina 21.9.2017

Lisätiedot

VALMENTAVA JOHTAMINEN

VALMENTAVA JOHTAMINEN KUTSU ESAVI/10961/2016 Etelä-Suomi 8.12.2016 Opetus ja kulttuuritoimi -vastuualue Jakelussa mainituille Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään valmennukseen torstaina 9.3.2017 klo 8.45

Lisätiedot

KOULUN JOHTORYHMÄPÄIVÄT VALMENNUSSEMINAARI

KOULUN JOHTORYHMÄPÄIVÄT VALMENNUSSEMINAARI KUTSU PU 66B Etelä-Suomi 9.1.2012 Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Opetustoimen palvelut Jakelussa mainituille KOULUN JOHTORYHMÄPÄIVÄT VALMENNUSSEMINAARI Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö KUTSU ESAVI/5963/2016 Etelä-Suomi 21.6.2016 Opetus- ja kulttuuritoimi - vastuualue Jakelussa mainituille Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään

Lisätiedot

KOULUN JOHTORYHMÄPÄIVÄT VALMENNUSSEMINAARI

KOULUN JOHTORYHMÄPÄIVÄT VALMENNUSSEMINAARI KUTSU ESAVI/3008/2014 Etelä-Suomi 19.3.2014 Opetus- ja kulttuuritoimi - vastuualue Jakelussa mainituille KOULUN JOHTORYHMÄPÄIVÄT VALMENNUSSEMINAARI Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään

Lisätiedot

Omistajuuden ja johtamisen yhteys

Omistajuuden ja johtamisen yhteys Omistajuuden ja johtamisen yhteys Mikko Haapanen Hallituksen pj, Boardman Oy Suunta 2011 seminaari 3.11.2011. Kymenlaakson kauppakamari, RUK Hamina Omistajien asialla - johdon tukena BOARDMAN- PARTNERIT

Lisätiedot

YHDESSÄ OPPIMISEN TAIDOT JA RYHMÄDYNAMIIKKA

YHDESSÄ OPPIMISEN TAIDOT JA RYHMÄDYNAMIIKKA KUTSU ESAVI/5965/2016 Etelä-Suomi 21.6.2016 Opetus- ja kulttuuritoimi - vastuualue Jakelussa mainituille Miten ohjaan yksilön ja ryhmän taitoja tukemaan uuden opetussuunnitelman mukaista oppimista? Tervetuloa

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

KOULUN JOHTORYHMÄPÄIVÄT VALMENNUSSEMINAARI

KOULUN JOHTORYHMÄPÄIVÄT VALMENNUSSEMINAARI KUTSU PU 2318B Etelä-Suomi 22.11.2013 Hyvinvointi ja peruspalvelut -yksikkö Opetus ja kasvatus -tulosryhmä Jakelussa mainituille KOULUN JOHTORYHMÄPÄIVÄT VALMENNUSSEMINAARI Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

KOULUN JA OPPILAITOKSEN PEDAGOGINEN JOHTAMINEN

KOULUN JA OPPILAITOKSEN PEDAGOGINEN JOHTAMINEN KUTSU PU879 B Etelä-Suomi 6.5.2013 Hyvinvointi ja peruspalvelut -yksikkö Opetus ja kasvatus -tulosryhmä Jakelussa mainituille Tervetuloa Etelä-Suomen lääninhallituksen järjestämään koulutukseen 1.10. 2.10.2013

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

UUSI OPETUSSUUNNITELMA OPPIVA YHTEISÖ miten teemme sen?

UUSI OPETUSSUUNNITELMA OPPIVA YHTEISÖ miten teemme sen? KUTSU ESAVI/4699/2015 Etelä-Suomi 28.5.2015 Opetus- ja kulttuuritoimi - vastuualue Jakelussa mainituille Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään valmennukseen 15. 16.9. ja 29.10.2105

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Sivistystoimen johdon foorumi 11.3.2014 Tampere Anneli Rautiainen Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Lisätiedot

Vuorovaikutuksen oppiminen luo uusiutumista. Työuupumus on näköalattomuuden oireyhtymä

Vuorovaikutuksen oppiminen luo uusiutumista. Työuupumus on näköalattomuuden oireyhtymä Vuorovaikutuksen oppiminen luo uusiutumista Työuupumus on näköalattomuuden oireyhtymä TIE EHTYMÄTTÖMIIN IHMISSUHTEISIIN Reflekta pähkinänkuoressa Reflekta Oy on työhyvinvoinnin kehittämiseen ja kestävään

Lisätiedot

Henkilöstötuottavuusmiten se rakennetaan? Webinaari

Henkilöstötuottavuusmiten se rakennetaan? Webinaari Henkilöstötuottavuusmiten se rakennetaan? Webinaari 21.6.2016 Äänessä tänään Kati Järvinen Johtava konsultti - Hyvinvointi ja tuottavuus Kokenut henkilöstön ja johtamisen kehittäjä Työtään rakastava ammattivalmentaja

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin koulutukset 2017

Työhyvinvoinnin koulutukset 2017 Työhyvinvoinnin koulutukset 2017 Osallistu Elon työhyvinvointiaiheisiin koulutuksiin. Voit osallistua yksittäisille kursseille tai suorittaa työhyvinvoinnin superosaajan opintokokonaisuuden. Kaikki koulutukset

Lisätiedot

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Voidaanko brändeillä vaikuttaa? Maaliskuu 2006 Professori Helsingin yliopisto Psykologian laitos gote.nyman@helsinki.fi Mistä tiedämme.? Miten voimme toimia.? Kenelle

Lisätiedot

Asiantuntija johtajana vai johtava asiantuntija? - roolin määrittely ja palkitseminen

Asiantuntija johtajana vai johtava asiantuntija? - roolin määrittely ja palkitseminen Asiantuntija johtajana vai johtava asiantuntija? - roolin määrittely ja palkitseminen Henry Uudista ja uudistu messut 28.9.2011 Saara Tarumo, toimitusjohtaja 1 Taustaksi ALEXANDER PAY MANAGEMENT Palkitsemisen

Lisätiedot

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? To be or Wellbe 11.2.2010 Oulu Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM Nuoret työntekijät muuttavat työelämää: MEGATRENDIT

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhteiseen johtajuuteen Esimerkkinä Hämeenlinnan päiväkodin johtajuuden muutos Marja-Liisa Akselin, Palvelujohtaja Lasten ja nuorten palvelut

Yhteiseen johtajuuteen Esimerkkinä Hämeenlinnan päiväkodin johtajuuden muutos Marja-Liisa Akselin, Palvelujohtaja Lasten ja nuorten palvelut Yhteiseen johtajuuteen Esimerkkinä Hämeenlinnan päiväkodin johtajuuden muutos Marja-Liisa Akselin, Palvelujohtaja Lasten ja nuorten palvelut 16.4.2015 VARHAISKASVATUKSEN STRATEGISET VALINNAT 2011-2015

Lisätiedot

Keskity oleelliseen tuottavuuden kehityksessä. Leadership-tapahtuma

Keskity oleelliseen tuottavuuden kehityksessä. Leadership-tapahtuma Keskity oleelliseen tuottavuuden kehityksessä Leadership-tapahtuma 2.2.2012 Minä olen tehokkaimmillani ja tuottavimmillani kun Olen asiantuntevassa työryhmässä, jossa kukin tietää roolinsa ja sparraa toisiaan

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Rovaniemi Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö, Opetushallitus

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Rovaniemi Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö, Opetushallitus For learning and competence Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma Rovaniemi 30.9.2013 Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö, Opetushallitus 21. vuosituhannen taidot haastavat

Lisätiedot

Kuuntele organisaatiosi ääntä! Herkkyys on johtamisen apuväline

Kuuntele organisaatiosi ääntä! Herkkyys on johtamisen apuväline Kuuntele organisaatiosi ääntä! Herkkyys on johtamisen apuväline TIE EHTYMÄTTÖMIIN IHMISSUHTEISIIN Reflekta pähkinänkuoressa Reflekta Oy on työhyvinvoinnin kehittämiseen ja kestävään kehitykseen erikoistunut

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET JA OPPILASHUOLTOLAKI Yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin, osallisuuden ja työrauhan tukena miten toteutetaan käytännössä?

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET JA OPPILASHUOLTOLAKI Yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin, osallisuuden ja työrauhan tukena miten toteutetaan käytännössä? KUTSU ESAVI/7295/2014 Etelä-Suomi 13.8.2014 Opetus- ja kulttuuritoimi - vastuualue Jakelussa mainituille Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään valmennukseen 29. 30.9. 2014 klo 9.00

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010 MPS Executive Search Johtajuustutkimus Marraskuu 2010 Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö AddValue Internetkyselynä 1....2010. Tutkimuksen kohderyhmänä oli suomalaista yritysjohtoa

Lisätiedot

Lean käytännössä Vaiheistettu Lean kehittämisen matka

Lean käytännössä Vaiheistettu Lean kehittämisen matka Lean käytännössä Vaiheistettu Lean kehittämisen matka JTO LEAN LEARNING CENTER OY Vuoden 2016 kevään valmennukset: - 26.-27. tammikuuta - 7.-8. maaliskuuta - 11.-12. toukokuuta Ilmoittautuminen peter.kanerva@lean-jto.fi

Lisätiedot

TIIMINVETÄJÄN JA TUTOR-VALMENTAJAN TAIDOT

TIIMINVETÄJÄN JA TUTOR-VALMENTAJAN TAIDOT KUTSU ESAVI/1/05.12.01/2018 Etelä-Suomi 5.1.2018 Opetus- ja kulttuuritoimi - vastuualue Jakelussa mainituille Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään valmennusseminaariin 5. 6.2.2018

Lisätiedot

toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen

toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen Jyväskylä 12.3.2008 Keskustelua vapaaehtoistoiminnasta ja yleishyödyllisyydestä YTT Juha Heikkala Yhdistyksen / järjestön toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen STRATEGINEN SUUNNITTELU Strategia:

Lisätiedot

Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017

Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017 Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017 kohtaa lapsen Välittää lapsista aidosti ja on töissä heitä varten Suhtautuu lapsiin ja heidän tunteisiinsa ja tarpeisiinsa empaattisesti On

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET JA OPPILASHUOLTOLAKI Yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin, osallisuuden ja työrauhan tukena miten toteutetaan käytännössä?

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET JA OPPILASHUOLTOLAKI Yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin, osallisuuden ja työrauhan tukena miten toteutetaan käytännössä? KUTSU ESAVI/7752/2014 Etelä-Suomi 29.8.2014 Opetus- ja kulttuuritoimi - vastuualue Jakelussa mainituille Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään valmennukseen 7.-8.10. ja 11.11.2104 klo

Lisätiedot

Paras työpaikka tulevaisuuden osaajalle

Paras työpaikka tulevaisuuden osaajalle Paras työpaikka tulevaisuuden osaajalle HENRY Foorumi 4.11.2008 Päivi Lind 1 Suomen parhaat työpaikat 2003 Tapiola-ryhmä 9.sija suurten organisaatioiden sarjassa. Euroopan sadan parhaan työpaikan joukossa.

Lisätiedot

Hiljaisen tietämyksen johtaminen

Hiljaisen tietämyksen johtaminen Hiljaisen tietämyksen johtaminen Uudista ja uudistu 2009 Hiljainen tietämys on osa osaamista Hiljainen ja näkyvä tieto Hiljainen tieto Tiedämme enemmän kuin kykenemme ilmaisemaan *) kokemusperäistä, alitajuista

Lisätiedot

JOUSTAVUUS JA LUOTTAMUS -MITTAUS

JOUSTAVUUS JA LUOTTAMUS -MITTAUS JOUSTAVUUS JA LUOTTAMUS -MITTAUS Joustavuus ja luottamus -mittaristo selvittää, miten yrityksenne esimiestoiminta koetaan. 1 Tutkimusten mukaan organisaatiot kokevat suurimpina haasteina esimiestaitojen

Lisätiedot

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Suomalaista sotea rakentamassa Lapin sairaanhoitopiiri Rovaniemi KTT, dos. Mikko Luoma 19.5.2016 Kuka? Mikko

Lisätiedot

Coaching organisaation osaamisen kehittämisen kokonaisuudessa Kehittämispäällikkö Hilma Aminoff Vantaan kaupunki henkilöstökeskus

Coaching organisaation osaamisen kehittämisen kokonaisuudessa Kehittämispäällikkö Hilma Aminoff Vantaan kaupunki henkilöstökeskus Coaching organisaation osaamisen kehittämisen kokonaisuudessa 15.15.-16.15 Kehittämispäällikkö Hilma Aminoff Vantaan kaupunki henkilöstökeskus Osaamisen kehittämisen malli Vantaalla Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Työhyvinvointi johtaa tuloksiin

Työhyvinvointi johtaa tuloksiin Riitta Hyppänen Työhyvinvointi johtaa tuloksiin Parhaat käytännöt kymmenen vuoden ajalta Talentum Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Kustantaja: Talentum

Lisätiedot

Pedagoginen johtaminen. Pro gradu tutkielma Marko Rutanen

Pedagoginen johtaminen. Pro gradu tutkielma Marko Rutanen Pedagoginen johtaminen Pro gradu tutkielma Marko Rutanen Kipinöitä organisaatio muutos: pienestä ja matalasta, suureen ja hierarkkiseen globaali näkökulma: kilpailutekijänä osaaminen ja sen kehittäminen

Lisätiedot

HR! TÄMÄN PÄIVÄN 5 PARASTA KÄYTÄNTÖÄ, SEKÄ 3 KÄYTÄNTÖÄ, JOITA TE EHDOTTOMASTI TULETTE KÄYTTÄMÄÄN TULEVANA VIITENÄ VUOTENA 19 ELOKUU, 2015

HR! TÄMÄN PÄIVÄN 5 PARASTA KÄYTÄNTÖÄ, SEKÄ 3 KÄYTÄNTÖÄ, JOITA TE EHDOTTOMASTI TULETTE KÄYTTÄMÄÄN TULEVANA VIITENÄ VUOTENA 19 ELOKUU, 2015 HR! ü TÄMÄN PÄIVÄN 5 PARASTA KÄYTÄNTÖÄ, ü SEKÄ 3 KÄYTÄNTÖÄ, JOITA TE EHDOTTOMASTI TULETTE KÄYTTÄMÄÄN TULEVANA VIITENÄ VUOTENA 19 ELOKUU, 2015 HUMAN PERFORMANCE EQUATION 3 THE HUMAN PERFORMANCE EQUATION

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Vaikeat tilanteet esimiestyössä

Vaikeat tilanteet esimiestyössä Vaikeat tilanteet esimiestyössä Workshop esimiehille ja tiiminvetäjille 1.-3.10.2014 Suomen Yhteisöakatemia Oy Saarijärventie 5 B 14, Taitoniekantie 8 D 35 40200 Jyväskylä 40740 Jyväskylä www.sya.fi www.sya.fi

Lisätiedot

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen Uudista ja Uudistu 28.9.2011 Sirpa Ontronen ja Jori Silfverberg MARTELA OYJ SISÄLTÖ Mittaamalla oikea suunta johtamiseen

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Miksi koulu on olemassa?

Miksi koulu on olemassa? Miksi koulu on olemassa? Oppilaan hyvinvointi Oppilaan hyvinvointi Oppimisen ilo Uskallus ottaa vastaan tehtäviä Halu ponnistella Usko omiin mahdollisuuksiin Suomalaisen koulutuspolitiikan vahvuuksia

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 9/2013

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 9/2013 NAPPIPARISTON 31.31 KUUKAUSIKIRJE 9/2013 Nappiparisto on ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämisen ja monipuolistamisen valtakunnallinen koordinointihanke vuosille 2011-2012, ja Nappipariston

Lisätiedot

ParTy. Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely. Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen

ParTy. Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely. Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen ParTy Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen Parempi työyhteisö ilmapiirikysely Työyhteisön tilaa voi arvioida ja kehittää rakentavasti

Lisätiedot

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013 FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013 FSA:n vuosikokous 2.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄLINJAT Vuoden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy: Jäsenlähtöisen toiminnan aktivoimiseen* FSA:n toiminnasta

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

Yleissivistävä koulutus uudistuu

Yleissivistävä koulutus uudistuu Yleissivistävä koulutus uudistuu Johtaja Jorma Kauppinen Opetushallitus Opetusalan johtamisen foorumi / Lukion uudistamisen johtaminen Helsinki 5.6.2013 Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö

Lisätiedot

Katse työyhteisöviestintään mikä tekee työyhteisöstä hyvinvoivan, luovan ja tuottavan ELISA JUHOLIN

Katse työyhteisöviestintään mikä tekee työyhteisöstä hyvinvoivan, luovan ja tuottavan ELISA JUHOLIN Katse työyhteisöviestintään mikä tekee työyhteisöstä hyvinvoivan, luovan ja tuottavan 3.10.2016 ELISA JUHOLIN elisa.juholin@helsinki.fi Lähtökohtia työyhteisöviestinnälle Kansantalouden suhteellinen etu

Lisätiedot

Lean Management käytännössä - Arjen kehittäminen ytimessä - tuottavuuden kehittämistilaisuus

Lean Management käytännössä - Arjen kehittäminen ytimessä - tuottavuuden kehittämistilaisuus Lean Management käytännössä - Arjen kehittäminen ytimessä - tuottavuuden kehittämistilaisuus JTO LEAN LEARNING CENTER OY 6.11.2015 klo 11.00 16.00 Finlandia Hotel Airport Oulu Vihiluoto 10, Kempele JTO

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Askel-hanke 09.04.2014 Business-ajattelu ja asiakkaan liiketoimintahaasteiden ymmärtäminen Ilkka Wäck, Faros Group. Huhtikuu.

Askel-hanke 09.04.2014 Business-ajattelu ja asiakkaan liiketoimintahaasteiden ymmärtäminen Ilkka Wäck, Faros Group. Huhtikuu. Askel-hanke 09.04.2014 Business-ajattelu ja asiakkaan liiketoimintahaasteiden ymmärtäminen Ilkka Wäck, Faros Group Huhtikuu Toukokuu Miten ymmärrän asiakkaan liiketoimintahaasteen Miten ratkaisen asiakkaan

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. avulla

Työn kaari kuntoon. avulla Työn kaari kuntoon Kevan Kaari-palveluiden Kevan Kaari-palveluiden avulla Miksi Kaari-palvelut? Haluamme tukea jäsenyhteisöjä ja julkisen sektorin työntekijöitä työssä jatkamisessa: työhyvinvointitoiminnan

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

VAASA Tervetuloa mukaan!

VAASA Tervetuloa mukaan! T A L V I T Y H Y T - S E M I N A A R I T U R VA L L I S U U T TA - T E R V E Y T TÄ - T YÖ K Y K YÄ VAASA 8.-9.2.2017 Valtakunnallinen julkishallinnon työhyvinvointiseminaari Talvityhyt järjestetään nyt

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖ- SOVITTELIJAVALMENNUS

TYÖYHTEISÖ- SOVITTELIJAVALMENNUS TYÖYHTEISÖ- SOVITTELIJAVALMENNUS VALMENNUKSEN TAVOITE Tavoitteena on valmentaa työyhteoisöjen konfliktien sovittelijoita, jotka ovat erikoistuneet erityisesti ryhmässä tapahtuvaan sovitteluun. Valmennuksessa

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 Strategisten verkostojen johtaminen ja organisaatioiden uudistuminen Helena Kuusisto-Ek Metropolia Ammattikorkeakoulu 1 Teemat: - Johtamisen haasteet muuttuvat

Lisätiedot

FUTUREX Future Experts

FUTUREX Future Experts FUTUREX Future Experts 2010-2013 Työnantajahaastattelujen satoa miksi laajoja osaamiskokonaisuuksia tarvitaan, millaista osaamista tarvitaan? Sirke Pekkilä, Sibelius-Akatemia, Taideyliopisto Miksi laajoja

Lisätiedot

METSÄNHOITOYHDISTYSTEN TOIMINNANJOHTAJIEN JA JOHTORYHMIEN JÄSENTEN KOULUTUS Strategia toimimaan. Yhteistyössä:

METSÄNHOITOYHDISTYSTEN TOIMINNANJOHTAJIEN JA JOHTORYHMIEN JÄSENTEN KOULUTUS Strategia toimimaan. Yhteistyössä: METSÄNHOITOYHDISTYSTEN TOIMINNANJOHTAJIEN JA JOHTORYHMIEN JÄSENTEN KOULUTUS Strategia toimimaan Yhteistyössä: Mhy-johto johtamishaasteiden äärellä Metsänhoitoyhdistykset elävät suurta muutoksen aikaa.

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerityö

Hyvän ohjauksen kriteerityö Hyvän ohjauksen kriteerityö Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät 29.4.2014 Opetusneuvos Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö 21. vuosituhannen oppimisen taidot

Lisätiedot

Tietojohtaminen ja tekemisen haasteet. Esitys Kirjastonjohtajien neuvottelupäivillä 2.10.2009 Pirjo Kainu

Tietojohtaminen ja tekemisen haasteet. Esitys Kirjastonjohtajien neuvottelupäivillä 2.10.2009 Pirjo Kainu Tietojohtaminen ja tekemisen haasteet Esitys Kirjastonjohtajien neuvottelupäivillä 2.10.2009 Pirjo Kainu Tietoasiantuntijat ry On tiedon tuottajien, tiedon välittäjien ja uuden tiedon luojien yhdistys.

Lisätiedot

Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista

Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista Jyväskylän kaupunki Henkilöstöhallinto Sisältö: 1. Henkilöstötyön keskeiset sisällöt 2. Miksi työyhteisön pelisäännöt? 3. Työhyvinvoinnin määritelmä

Lisätiedot

Certified Foresight Professional

Certified Foresight Professional Certified Foresight Professional Kenelle? Strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- tai muissa vastaavissa edelläkävijä- ja kehittämistehtävissä työskentelevät. Sopii myös johdolle, päälliköille

Lisätiedot

ICF Finland. International Coaching Week 19.-23.5.2014. Ammattimaisen coachingin näkyvyyden, tunnettuuden ja vaikuttavuuden lisääminen

ICF Finland. International Coaching Week 19.-23.5.2014. Ammattimaisen coachingin näkyvyyden, tunnettuuden ja vaikuttavuuden lisääminen ICF Finland International Coaching Week 19.-23.5.2014 Ammattimaisen coachingin näkyvyyden, tunnettuuden ja vaikuttavuuden lisääminen Esityksen sisältö International Coaching week Mitä coaching on? Mitä

Lisätiedot

Palkitseminen osaamisen johtamisen tukena

Palkitseminen osaamisen johtamisen tukena Palkitseminen osaamisen johtamisen tukena Elina Moisio 11.12.2003 KOPA-projekti Kohti osaamisen palkitsemista Käynnistyi syksyllä 2002 Mukana Niilo Hakonen, Elina Moisio ja Aino Salimäki Palkitsemisjärjestelmän

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Arvot ja eettinen johtaminen

Arvot ja eettinen johtaminen Arvot ja eettinen johtaminen Erika Heiskanen +358 40 7466798 erika.heiskanen@juuriharja.fi Juuriharja Consulting Group Oy Eettinen strategia Eettinen johtaminen Eettinen kulttuuri Valmennamme kestävään

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Valmentajan kehittyminen ja työhyvinvointi. PSYYKKISEN VALMENNUKSEN SEMINAARI Virpiniemi 7.11.2013 Terhi Mets Urheilupsykologi (PsL) Mindgame Oy

Valmentajan kehittyminen ja työhyvinvointi. PSYYKKISEN VALMENNUKSEN SEMINAARI Virpiniemi 7.11.2013 Terhi Mets Urheilupsykologi (PsL) Mindgame Oy Valmentajan kehittyminen ja työhyvinvointi PSYYKKISEN VALMENNUKSEN SEMINAARI Virpiniemi 7.11.2013 Terhi Mets Urheilupsykologi (PsL) Mindgame Oy Mindgame Oy:n asiantuntijat Terhi Mets urheilupsykologi (PsL),

Lisätiedot

Pedagoginen mentorointi (4 op)

Pedagoginen mentorointi (4 op) Pedagoginen mentorointi (4 op) 2012 Esittelyt ja alkutunnelmia Kuka olen, mistä ja millaisesta opistosta tulen ja mitä siellä teen työkseni? Tuntemukset tällä hetkellä/odotukset tälle koulutukselle? Miten

Lisätiedot

Maarit Pedak

Maarit Pedak Osallistava sisäinen viestintä Lahden kaupungissa Kuntamarkkinat 15.9.2011 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maarit Pedak KTM ja VTM, tutkija maarit.pedak@helsinki.fi 9/19/2011 1 OSVI: Osallistava

Lisätiedot

Työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologikoulutus

Työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologikoulutus Työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologikoulutus Risto Puutio (lehtori/jy) Anna-Liisa Elo (professori/uta) Erikoispsykologi on oman sovellusalansa käytäntöjen kehittäjä, joka hyödyntää alansa tieteellistä

Lisätiedot

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Pedagoginen johtaminen ja opetuksen kehittäminen Salpauksessa - kaikki yhdessä tehtäviensä mukaisesti Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Koulutusjohtajat Hankkeiden rahoitus Hannu

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

Esimies, tarvitsen sinua. Terveisin, Y-sukupolvi. Tohtorikoulutettava Susanna Kultalahti (KTM) Vaasan yliopisto, johtamisen laitos Minä ja Tiede 2014

Esimies, tarvitsen sinua. Terveisin, Y-sukupolvi. Tohtorikoulutettava Susanna Kultalahti (KTM) Vaasan yliopisto, johtamisen laitos Minä ja Tiede 2014 Esimies, tarvitsen sinua. Terveisin, Y-sukupolvi Tohtorikoulutettava Susanna Kultalahti (KTM) Vaasan yliopisto, johtamisen laitos Minä ja Tiede 2014 Mikä on sukupolvi? Eri asia kuin ikä Yhteiset muistot

Lisätiedot

Opettaja pedagogisena johtajana

Opettaja pedagogisena johtajana Eeva Hujala Tampereen yliopisto Opettaja pedagogisena johtajana Potkua pedagogiikkaan Turussa 29.4.2014 Wanha wirsi Pohjanmaalta Asioiden paljous usein näköalat peittää anna silloin rohkeus syrjään kaikki

Lisätiedot

MITEN JOHDAN OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ? Riitta Karusaari Ammatillisen koulutuksen laatuseminaari OPH

MITEN JOHDAN OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ? Riitta Karusaari Ammatillisen koulutuksen laatuseminaari OPH MITEN JOHDAN OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ? Riitta Karusaari Ammatillisen koulutuksen laatuseminaari OPH 1-2.9.2016 MITEN JOHDAN OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ? Sisältö Näkökulmia osaamisen kehittämisen tarpeisiin ja

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus 4.10.2013 Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Anneli Rautiainen

Lisätiedot

TTK kouluttaa. www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut

TTK kouluttaa. www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut TTK kouluttaa www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut Päivi Rauramo 2010 Ristiriidoista ratkaisuihin Koulutuksessa perehdytään ristiriitojen syntyyn ja ihmisten erilaisuuteen, ristiriitatilanteissa

Lisätiedot

ITSENSÄ JOHTAMINEN KOTIHOIDON ESIMIEHEN TYÖSSÄ

ITSENSÄ JOHTAMINEN KOTIHOIDON ESIMIEHEN TYÖSSÄ ITSENSÄ JOHTAMINEN KOTIHOIDON ESIMIEHEN TYÖSSÄ Jonna Luhtaniemi Taija Rämä 2017 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 OPINNÄYTETYÖN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT... 3 3 OPINNÄYTETYÖN TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET... 4 4 LOPUKSI...

Lisätiedot

Naisten urat - kokemuksia naisten kompetenssien kehittämisestä KTT Minna Hiillos 4.2.2014

Naisten urat - kokemuksia naisten kompetenssien kehittämisestä KTT Minna Hiillos 4.2.2014 Naisten urat - kokemuksia naisten kompetenssien kehittämisestä KTT Minna Hiillos 4.2.2014 February 11, 2014 Aalto University Executive Education 1 Taustaa: kompetenssien kehittämisestä Kolme henkilökohtaista

Lisätiedot

Työelämän ilmiöt ja työkyvyn tukeminen Johanna Ahonen 1.9.2015

Työelämän ilmiöt ja työkyvyn tukeminen Johanna Ahonen 1.9.2015 Työelämän ilmiöt ja työkyvyn tukeminen Johanna Ahonen Työkykyjohtaminen Ilmiöitä Tiedolla johtaminen 2 Ilmiöitä ja huolia yritysten arjessa Kannattavuus, tehokkuus, kasvu "Liikevaihto jää alle budjetin

Lisätiedot

ESIMIESVALMENNUS ENTISTÄ TIETOISEMPAAN JOHTAJUUTEEN!

ESIMIESVALMENNUS ENTISTÄ TIETOISEMPAAN JOHTAJUUTEEN! ESIMIESVALMENNUS ENTISTÄ TIETOISEMPAAN JOHTAJUUTEEN! Johtajuus on työyhteisön erilaisin ja yksinäisin rooli, mutta tärkein voimavara! HYVÄ JOHTAJA JA ESIMIES! Tarvitsetko ajan ja paikan, missä voit tutkia

Lisätiedot

Miten me teemme arjesta antoisampaa?

Miten me teemme arjesta antoisampaa? Miten me teemme arjesta antoisampaa? Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi Jyväskylä 25.-26.3.2015 Rinnakkaissessio 26.3.2015 Hanna Rousku / varhaiskasvatuksen esimies, Masku kasv.. kandidaatti (KM-opiskelija),

Lisätiedot

Työyhteisötaitojen mittaaminen ja kehittäminen

Työyhteisötaitojen mittaaminen ja kehittäminen Työyhteisötaitojen mittaaminen ja kehittäminen Uudista & Uudistu messut 2011 Leena Kinnunen, johdon konsultti 1 Promenade Research Oy Asiantuntevin tutkimuskumppani Promenade auttaa yritysjohtoa ymmärtämään

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään

Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään Enemmän kuin irrallinen 360 -arviointi Agenssi360 HRM on ainutlaatuinen yhdistelmä johtamisen tavoitetilan määrittelyä, 360 -arviointia ja kasvokkaista

Lisätiedot

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä TKI-toiminnan kirjastopalvelut Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä Sisältö 1. Esityksen taustaa 2. Tietoasiantuntijat hankkeissa 3. Ammatilliset käytäntöyhteisöt vs Innovatiiviset

Lisätiedot