5.1.3 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Virrat KAUPALLISEN MEDIAVIESTINNÄN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5.1.3 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Virrat KAUPALLISEN MEDIAVIESTINNÄN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO"

Transkriptio

1 5.1.3 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Virrat KAUPALLISEN MEDIAVIESTINNÄN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO Tavoitteena on kouluttaa viestintäalan ammattilaisia, joilla on monipuolinen taiteellinen, viestinnällinen ja kaupallinen osaaminen uusiin sähköisen viestinnän kehittymisen mukanaan tuomiin ammatteihin. Ammattikorkeakoulun yhteisten opintojen, koulutusohjelman yhteisten kaupallisten ja viestinnällisten perus- ja ammattiopintojen, painopistealueittain valittavien ammatillisten suuntautumisopintojen sekä harjoittelun ja opinnäytetyön kautta opiskelijoille kehittyy vankka ammattitaito kaupallisen mediaviestinnän eri osa-alueilta. Opiskelijat perehtyvät ammattitason TV-studion, tietokoneiden ja musiikkivälineiden toimintaan sekä hallitsevat yleisesti käytössä olevat tuotanto-ohjelmistot ja formaatit. Kaupallinen koulutus yhdistettynä mediaviestintään antaa opiskelijoille valmiudet myös oman yrityksen perustamiseen. Kaupallista osaamistaan opiskelijat voivat hyödyntää markkinoidessaan tuotteita ja palveluja yrityksille ja yhteisöille. Opiskelijat tekevät yhteistyötä kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla toimivien alan yritysten kanssa ja soveltavat käytäntöön oppimiaan asioita alihankintatöitä tehdessään tai toimeksiantoja toteuttaessaan. Yrityshautomotoimintaa on tarkoitus hyödyntää opetuksessa. Erikoisosaamista opetukseen tuo yhteistyö media-alan yritysten kanssa. Opiskelijoille pyritään lisäksi järjestämään mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan ja harjoittelustaan ulkomailla. Osallistumista kansainvälisiin projekteihin pyritään lisäämään jatkuvasti. Kaupallisen mediaviestinnän suuntautumisvaihtoehdon painopistealueet ovat: tietokoneavusteinen mainosgrafiikka, tietokoneavusteinen kaupallinen musiikki sekä videoja TV-tuotanto. Näiden tarkemmat sisällöt ovat seuraavat: Tietokoneavusteinen mainosgrafiikka Tavoitteena on, että printti- ja multimediagrafiikan painopistealueelta valmistunut opiskelija pystyy siirtymään suoraan graafiselle alalle työhön, joko digitaaliselle verkkotai off-line -grafiikan tai painotuotegrafiikan alalle. Hän hallitsee grafiikan klassisen teorian lisäksi uusimmat tietokonesovellukset, piirtämisen, kuvankäsittelyn, sivuntaiton ja jossain määrin myös ohjelmoinnin ja 3Dajattelun. Opiskelijalle kehittyy vankka kaupallinen osaaminen, hän hallitsee kohderyhmäajattelun, markkinoinnin, taloushallinnon ja yritystoiminnan. Tietokoneavusteinen kaupallinen musiikki Tietokoneavusteisen kaupallisen musiikin koulutuksessa opiskelija kehittää sävelilmaisun taitojaan. Hän perehtyy median ja multimedian dramaturgiaan, tietokoneiden tarjoamiin mahdollisuuksiin ja rajoituksiin. Hän hallitsee sävellystyössä kohderyhmäajattelun, laatuvaatimukset ja digitaalisen/analogisen äänen tekniikat. Hän perehtyy myös musiikin tuotannollisiin seikkoihin. Opiskelijalle syntyy taito käsitellä monipuolisia ja monimutkaisia sekä analogisia että digitaalisia huippuammattilaisten laitteita ja softapohjaisia MIDI/-audiolaitteistoja. Hänelle kehittyy vankka kaupallinen osaaminen, ja hän hallitsee kohderyhmäajattelun, markkinoinnin, taloushallinnon ja yritystoiminnan. Hän osallistuu äänen asiantuntijana multimedian tuotantoryhmiin. Video- ja TV-tuotanto Video- ja TV-tuotannon koulutuksessa opiskelijat kehittyvät elävän kuvan ja äänellisen viestinnän ammattilaisiksi sekä erityyppisten kaupallisten ohjelmien henkisen luomisen että laitekokonaisuuksien hallitsemisen kan- 66

2 nalta. Opiskelijoille kehittyy vankka kaupallinen osaaminen, jota he hyödyntävät esimerkiksi yrityksille myytävillä töissä ja teoksissa. Opiskelijat tuntevat broadcast-tasoiset laitteemme ja osaavat työskennellä sekä lineaarisilla että nonlinear-laitteistoilla. He muodostavat tuotantoryhmiä ja vaihtelevat tehtäviä näiden sisällä. Opiskelijat tulevat tutuiksi kaikkein uusimpien telematiikkatrendien kanssa. KAUPALLISEN MEDIAVIESTINNÄN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON AMMATTIOPIN- NOT, 40 ov Tietokoneavusteinen mainosgrafiikka, 40 ov H450/1 Kuvaamataito, sommittelu, valokuvaus, kuvankäsittely- ja grafiikkaohjelmat 1, 7 ov H450/2 Kuvankäsittely- ja grafiikkaohjelmat 2, + taitto-ohjelmat, 2ov H451 Multimediaprojektin suunnittelu, 3 ov H452 Multimediaohjelmointi 1, 3 ov H453/1 Tietokantojen käytön perusteet, 2ov H453/2 Tietokantaohjelmointi, 3 ov H454 Ääni ja elävä kuva multimediassa, 3 ov H455/1 Graafinen mainonta 1, verkko- ja painotuote, H455/2 Graafinen mainonta 2, verkko- ja painotuote, 3 ov H456 Animaatio 3D ja 2D, 4 ov H457/1 Printtimedian graafinen suunnittelu, 3 ov H457/2 Multimedian graafinen suunnittelu, 3 ov Tietokoneavusteinen kaupallinen musiikki, 40 ov H550 Midi ja tietokoneet, 4 ov H551 Digitaalinen ääni ja tietokoneet, 4 ov H552/1 Studiotekniikan alkeet, H552/2 Studiotekniikan peruskurssi, 3 ov H552/3 Studiotekniikan jatkokurssi, 3 ov H553/1 Kevyen musiikin hautomo, H553/2 Kevyen musiikin hautomo, H553/3 Kevyen musiikin hautomo, H554 Äänitystekniikka ja äänilähteet, H555/1 Musiikkielämän liiketoiminnot, H555/2 Musiikkielämän liiketoiminnot, H556 Ääni ja kuva, 4 ov H557/1 Äänen tuotannon formaatit, H557/2 Äänimaisemat ja äänen tuotannon formaatit, 6 ov Video- ja TV-tuotanto, 40 ov Suuntautumisvaihtoehdon pakolliset opintojaksot Dramaturgia, 6 ov H750/1 Dramaturgia I, H750/2 Dramaturgia II, 2ov H750/3 Dramaturgia III, Kameratuotanto, 7 ov H751/1 Kameratuotanto I, 3 ov H751/2 Kameratuotanto II, 67

3 H751/3 Kameratuotanto III, 3 ov Editointituotanto, 9 ov H752/1 Editointituotanto I, 4 ov H752/2 Editointituotanto II, H752/3 Editointituotanto III, 3 ov Markkinointiviestintä, 3 ov H753/1 Markkinointiviestintä I, 1 ov H753/2 Markkinointiviestintä I, 1 ov H752/3 Markkinointiviestintä II, 1 ov Vaihtoehtoiset opintojaksot H754 TV-ohjelmakurssi, H755 Lyhytelokuva, 3 ov H756 Mainoselokuva, H757 Tilaustyöt, H758 Monikameratyö, H759 Dokumenttiprojekti, H760 Tuottaminen, TALOUSHALLINNON SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO Tavoitteena on tuottaa taloushallinnon osaajia vaativiin yrityksen sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen tehtäviin sekä itsenäisiksi yrittäjiksi. Valmistuneet hallitsevat yrityskokonaisuuden, osaavat tehokkaasti hyödyntää tietotekniikkaa sekä kotimaisia ja kansainvälisiä lähteitä ja ovat valmiita kehittämään osaamistaan ja tehtäviään. He kykenevät toimimaan tilintarkastajina ja muissa vaativissa valvontatehtävissä. Tutkinnon suorittaneet tuntevat yritysten riskit ja osaavat ratkaista pk-yritysten rahoitusasiat ja rahoitusjuridiset kysymykset sekä taloushallinnon verotus-, sopimus- ja yhtiöoikeudelliset ongelmat. Erityisesti tutkinnon suorittaneet hallitsevat taloushallinnon analyysi-, neuvonta- ja tutkimusprojekteja ja kykenevät käyttämään taloushallinnon informaatiota yrityksen toimintojen ohjaajana. Erityisenä osaamisalueena on laskenta-, verotus- ja tutkimuspalvelut. Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoille pyritään järjestämään mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan ja/tai harjoittelustaan kansainvälisessä toimintaympäristössä. 68

4 TALOUSHALLINNON SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON AMMATTIOPINNOT, 40 ov Pakolliset opintojaksot, 25 ov BDH240 Kirjanpidon jatkokurssi, 4 ov, kuvaus s. 47 BDH241 Taloushallinto toimintojen ohjaajana, 4 ov, kuvaus s. 47 BDH242 Palkkahallinto,, kuvaus s. 47 BDH243 Taloushallinnon matematiikka, 3 ov, kuvaus s. 47 BDH244 Yrityksen verosuunnittelu, 3 ov, kuvaus s. 47 BDH245 Arvonlisäveron merkitys yrityksessä,, kuvaus s. 48 BDH246 Tilinpäätösanalyysi,, kuvaus s. 48 H227 Laskenta-, verotus- ja tutkimuspalvelut, 5 ov Vaihtoehtoiset opintojaksot Virrat, 15 ov H228 Henkilöstöhallinto, 1 ov H229 Rahoitus ja sijoitustoiminta, H230 Rahoitus- ja perintäjuridiikka, H231 Riskinhallinta, H232 Tilintarkastus, H233 Tietotekninen laskentatoimi, H234 Taloushallinnon mikroharjoitukset, 1 ov H235 Redovisning i företag, H236 Accounting and Financial English, 1 ov MARKKINOINNIN JA KANSAINVÄLISTEN LIIKETOIMINTOJEN SUUNTAUTUMISVAIH- TOEHTO Tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita sekä kotimaisiin että kansainvälisiin markkinointija liiketoimintatehtäviin. Koulutuksessa perehdytään kotimaisten ja kansainvälisten yritysten ja yhteisöjen markkinointiin, asiakaspalveluun sekä markkinoinnin tutkimusja suunnitteluprosessiin hankkien, analysoiden ja käyttäen eri lähteistä saatavaa informaatiota kilpailukeinoratkaisujen ja muiden markkinointipäätösten tekemiseen. Tutkinnon suorittaneilla on valmiudet hallita markkinoinnin kokonaisuus osineen. Tutkinnon suorittaneet muodostavat kokonaiskäsityksen yrityksen kansainvälistymisen edellytyksistä, tietolähteistä ja kansainvälisistä toimintavaihtoehdoista. He osaavat toimia erilaisissa asiakas- ja liiketoimintaympäristöissä vahvan kielitaidon ja kulttuurituntemuksen avulla. Osa koulutuksesta toteutetaan vieraskielisenä ja harjoittelusta osa pyritään järjestämään ulkomaisena harjoitteluna. Opiskelijoille pyritään järjestämään mahdollisuus suorittaa osa suuntautumisvaihtoehdon opinnoista kansainvälisessä toimintaympäristössä ja mahdollisuuksia osallistua kansainvälisiin projekteihin yhdessä työelämän kanssa kehitetään jatkuvasti. Erityispainopistealueina ovat puunjalostus- ja kiviteollisuuden tuotteiden, jalostettujen erikoistuotteiden sekä vapaa-ajan viettämiseen, rentoutumiseen ja virkistäytymiseen liittyvien tuotteiden ja palvelusten kotimaan ja kansainvälinen markkinointi. 69

5 MARKKINOINNIN JA KANSAINVÄLISTEN LIIKETOIMINTOJEN SUUNTAUTUMISVAIH- TOEHDON AMMATTIOPINNOT, 40 ov, osa opiskelusta tapahtuu englannin kielellä Pakolliset opintojaksot, 25 ov BDH318/1 Markkinointiviestintä, 3 ov, kuvaus s. 39 BDH318/2 Markkinointiviestintä, 1 ov, kuvaus s. 39 BDH319/1 Kansainvälinen markkinointi/international Marketing,, kuvaus s. 39 BDH319/2 Kansainvälinen markkinointi/international Marketing,, kuvaus s. 39 BDH320/1 Kansainväliset liiketoiminnot/ International Business Studies,, kuvaus s. 39 BDH320/2 Kansainväliset liiketoiminnot/international Business Studies,, kuvaus s. 39 BDH321 Ulkomaankaupan menettelyt ja asiakirjat,, kuvaus s. 40 BDH322 Markkinoinnin johtaminen, 3 ov, kuvaus s. 40 BDH323 Markkinointitutkimus, 3ov, kuvaus s. 41 H324 International Business Cultures, 3 ov H325 Puunjalostusteollisuuden sekä muiden erikoistuotteiden ja palvelusten kotimaan ja kansainvälinen markkinointi, Vaihtoehtoiset opintojaksot, 15 ov H326 Markkinoinnin ja liiketoimintojen suunnittelu, toteutus ja johtaminen, H327 Markkinointiaineiston laatiminen tietotekniikkaohjelmia hyödyntäen, H328 E-Business, Internet, IT and Marketing, H329 Markkinointioikeus, 1 ov H330 Marketing of products and services related to leisure, recreation and relaxation, 1 ov H331 Markkinointiprojekti, 1 ov Kielet, joista suositellaan otettavaksi väh. 6 ov H332 Effektiv marknadsföring, H333 English for Marketing and International Operations, H334 English for oral presentations, negotiations and meetings, H335 Geschäftsdeutsch, H336 Geschäftskommunikation - schreiben und telefonieren, 1 ov H337 Liike-elämän ranska, 3 ov 70

6 KAUPALLISEN MEDIAVIESTINNÄN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON AM- MATTIOPINNOT TIETOKONEAVUSTEINEN MAINOSGRA- FIIKKA KUVA JA TIETOKONEET 11 ov H450/1 KUVAAMATAITO, SOMMITTELU, VALOKUVAUS, KUVANKÄSITTELY- JA GRAFIIKKAOHJELMAT 1, 7 ov JA H450/2 KUVANKÄSITTELY- JA GRAFIIK- KAOHJELMAT 2, + TAITTO- OHJELMAT Opiskelija osaa käyttää yleisimpiä tietokonegrafiikassa käytettäviä piirros- ja kuvankäsittelytyökaluja. Opiskelija ymmärtää kuvanpakkausalgoritmit ja eri tallennusjärjestelmät. Opiskelija osaa käyttää kuvankäsittely- ja taitto-ohjelmia. Opiskelija saa perustiedot kuvaamataiteen historiasta, hallitsee väriopin, muodon, ilmapiirin ja perspektiivin luomisen taidot sekä sähköisin että perinteisin välinein. Opiskelija osaa tehdä layoutin ja hallitsee tekstin graafisen teoksen visuaalisena elementtinä sekä painotuotteissa että multimediassa. - katsaus kuvaamataiteen historiaan - värin ja muodon teoria - piirustus, maalaus, sommittelu paperille - vektorigrafiikka vs. rasterikuva, - tärkeimmät työkalut: Freehand, Photoshop, Pagemaker, InDesign. - tutustuminen 3D-ohjelmiin. - tekstin asettelu, erilaiset kirjasinlajit, tekstin väritys, 3-ulotteiset kirjasimet, teksti ja perspektiivi, taustat, teksti ja grafiikka, painettu vs. sähköinen teksti Lähiopiskelu ja itsenäinen työskentely, harjoitustyöt. Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, harjoitusten hyväksyttävä suorittaminen ja perehtyminen jaettavaan kirjalliseen materiaaliin Tietotekniikan perusopinnot (käyttöliittymä Windows 95 tai uudempi) H451 MULTIMEDIAPROJEKTIN SUUN- NITTELU 3 ov Opiskelija perehtyy multimedian historiaan, nykytilaan ja kotimaisiin ja kansainvälisiin tulevaisuuden näkymiin. Hän osaa arvioida eri tiedotusvälineiden tehtävät ja muodot sekä arvioi multimedian mukanaan tuoman lisäarvon viestinnässä ts. multimedian järkevä käyttö. Opiskelija perehtyy multimedian käsikirjoituksessa huomioitaviin asioihin sekä multimediateoksen rakenteen suunnitteluun ja siihen vaikuttaviin seikkoihin. Opiskelija osallistuu multimediaprojektin suunnitteluun osana suunnittelutyöryhmää. Opiskelija osaa toimia multimediatuotantoryhmän jäsenenä. - katsaus lineaarisiin medioihin ja niiden suhteeseen uuteen mediaan. - eri medioiden rakenteelliset poikkeamat ja niiden aiheuttamat muutokset tekoprosessissa. - multimediakäsikirjoittamisen eteneminen synopsiksesta storyboardiin, tuotantokäsikirjoitus ja asiakirjoitus - multimediakäsikirjoituksen rakennemallit ja mediaelementtien valitseminen ja käyttö. - multimedian suunnittelun yleiset lainalaisuudet - eri käyttökohteet ja niiden vaikutus suunnitteluun, kohderyhmäanalyysit, projektinhallinta, verkkomultimedia, pelit, entertainment, opetusprojektit, edutainment, business-to-business -multimedia - markkinointi - multimediatyöryhmän kokoonpano, työryhmän jäsenten asemat ja tehtävät, työryhmädynamiikka - markkinointi. SP- ja PR-toiminnot markkinoinnin osana. Lähiopiskelu, etätyöskentely ja Case-study. Opintojakson suoritus: 71

7 Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen (luennot) ja perehtyminen jaettavaan kirjalliseen materiaaliin. Harjoitustyöt, tentit. H452 MULTIMEDIAOHJELMOINTI 3 ov Opiskelija ymmärtää multimediaohjelmoinnin perusteet, kuinka ohjelmoidaan multimediatuote yhdistäen ääni-, video-, grafiikka-, animaatio-,teksti- ja 3Delementtejä käsikirjoituksen edellyttämiksi teoksiksi. Hän osaa ottaa huomioon eri medioiden asettamat reunaehdot graafiselle ilmaisulle. - tutustuminen keskeisiin ohjelmointityökaluihin sekä verkko- että CD-ROMlevitykseen tarkoitettujen tuotteiden valmistamiseen: Macromedia Director, Java, HTML, Flash, verkkolaajennukset jne. Lähi- ja etäopiskelu, käytännön harjoitukset, alan kirjallisuutta ja ammattilehdet Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja harjoituksiin Tietotekniikan perusopinnot, multimedian perusteet, multimedian käsikirjoitus TIETOKANNAT 5 ov H453/1 TIETOKANTOJEN KÄYTÖN PE- RUSTEET, JA H453/2 TIETOKANTAOHJELMOINTI, 3 ov Opiskelija tiedostaa tietokannat, tuntee niiden tarkoituksen, osaa luoda tietokannan. Perehtyminen pieniin ja laajoihin tietokantoihin ja niiden käyttöön. Tietokantojen rakenteiden analysoiminen Tietokannan suunnitteleminen Microsoft Access ohjelmiston avulla Tietokannan hyväksikäyttäminen multimediatyössä Lähi- ja etäopiskelu, käytännön harjoitukset, alan kirjallisuutta ja ammattilehdet. Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja harjoituksiin. Tietotekniikan perusopinnot, multimedian perusteet. H454 ÄÄNI JA ELÄVÄ KUVA MULTIME- DIASSA 3 ov Opiskelija ymmärtää elävän kuvan ja äänen tarjoamia mahdollisuuksia multimediassa. - yleiset elävän kuvan ominaisuudet, milloin elävää kuvaa kannattaa käyttää - video median kerronnallisena elementtinä. Multimediavideon erityispiirteet, videon käsikirjoittaminen ja toteutus, videon digitointi ja editointi - ääniopin perusteet - ääni multimedian kerronnallisena elementtinä - äänitykset - multimediaäänen tekniset edellytykset - midi vs. audio - äänen digitoiminen ja muokkaaminen Lähiopiskelu ja käytännön harjoitustyöt sekä kirjallisuus. Osittain yhteistyössä video- ja tv-tuotannon sekä kaupallisen musiikin kanssa. Multimedian perusteet, multimedian käsikirjoitus, multimedian suunnittelu, (alkuosa) sekä multimediagrafiikan erityispiirteet. Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja harjoituksiin sekä perehtyminen jaettavaan kirjalliseen materiaaliin. 72

8 GRAAFINEN MAINONTA 5 ov H455/1 GRAAFINEN MAINONTA 1, VERKKO- JA PAINOTUOTE, SEKÄ H455/2 GRAAFINEN MAINONTA 2, VERKKO- JA PAINOTUOTE, 3 ov Opiskelija hallitsee mainonnan grafiikan erityispiirteet ja osaa käyttää grafiikkaa mainonnan välineenä. - graafisen mainonnan perusteet - typografia - mainokset, esitteet, lehtigrafiikka - käyttökohteet - muodon, värin, koon, toiston ja suhteen symboliikka ja psykologia Lähiopiskelu ja itsenäinen työskentely, harjoitustyöt ja ekskursiot Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, harjoitusten hyväksyttävä suorittaminen ja perehtyminen jaettavaan kirjalliseen materiaaliin ja osallistuminen tehtäviin ekskursioihin H456 ANIMAATIO 3D JA 2D 4 ov Opiskelija tutustuu 3D- ja 2D-animaation perusteisiin. Hän ymmärtää animaation roolin video- ja multimedian elementtinä ja havainnoi erilaiset animaation tuottamiseen käytettävät menetelmät. Hän osaa itse tuottaa 3D-animaatioita. Hän osaa myös käyttää 3D-mallintamista printtimedian tarpeisiin. Erilaiset animaation tekemiseen kehitetyt toimintatavat. Digitaalisen animaation tekeminen. 2D- ja 3D-animaatio. Animaatioohjelmat (3DsMax ja Lightwave). Animaation käyttäminen mediaelementtinä ja painotuotegrafiikan elävoittäjänä. Kontaktiopetus ja harjoitukset, kirjallinen materiaali ja case studies. Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, harjoitusten hyväksyttävä suorittaminen ja perehtyminen jaettavaan kirjalliseen materiaaliin Tietotekniikan kaikki keskeiset opintojaksot, Grafiikan ja sommittelun opinnot. GRAAFINEN SUUNNITTELU 6 ov H457/2 MULTIMEDIAN GRAAFINEN SUUNNITTELU, 3 ov JA H457/1 PRINTTIMEDIAN GRAAFINEN SUUNNITTELU, 3 ov Opiskelija ymmärtää graafisen ilmeen merkityksen printti- ja multimediajulkaisuissa. Hän osaa käyttää ja sommitella harkiten visuaalisia elementtejä printti- ja multimediassa. - erilaiset painotaloympäristöt - eri työskentelyformaatit - printtimediassa, on-line multimediassa ja off-line multimediassa ilmenevät kuvallisen ilmaisun rajoitukset ja lainalaisuudet - asettelut - teksti printtimediassa ja multimediassa Lähiopiskelu ja käytännön harjoitustyöt sekä kirjallisuus Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja harjoituksiin sekä perehtyminen jaettavaan kirjalliseen materiaaliin Tietojenkäsittely, kuvaamataito, valokuvaus, kuvankäsittelyn ja vektorigrafiikan perusteet. TIETOKONEAVUSTEINEN KAUPALLINEN MUSIIKKI H550 MIDI JA TIETOKONEET 4 ov Opiskelija perehtyy musiikin teknologiaan ja saa valmiudet seurata tietokoneiden ja oh- 73

9 jelmistojen kehitystä. Hän tuntee eri järjestelmät ja osaa valita hänelle sopivat työskentely-ympäristöt ja -menetelmät. - MIDI-kielen perusteet - MIDI-järjestelmät - Sekvensserin käyttö - Työtavat - MIDI ja digitaalinen audio Lähiopiskelu, harjoitustyöt, kirjallinen materiaali. Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, harjoitustöiden menestyksellinen suorittaminen sekä perehtyminen jaettavaan kirjalliseen materiaaliin Tietotekniikan perusopinnot H551 DIGITAALINEN ÄÄNI JA TIETOKO- NEET 4 ov Opiskelija perehtyy musiikin teknologiaan ja tuntee digitaalisen äänen vaatimat laiteedellytykset. Hän tunnistaa myös digitaalisessa äänen tallennuksessa ja muokkaamisessa ilmenevät erilaisuudet verrattuna analogisiin järjestelmiin. Hän oppii itsenäisesti työskentelemään digitaalisessa maailmassa hyödyntäen myös opintojakson MIDI ja tietokoneet sisällön. - digitaalisen äänen taltioinnin, siirron ja käsittelemisen perusteet - digitaalinen ääni/analoginen ääni - digitaaliset audiojärjestelmät, ohjelmistot - työtavat - MIDI/audio Lähiopiskelu, harjoitustyöt, kirjallinen materiaali. Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, harjoitustöiden menestyksellinen suorittaminen sekä perehtyminen jaettavaan kirjalliseen materiaaliin Tietotekniikan perusopinnot, MIDI ja tietokoneet STUDIOTEKNIIKKA 8 ov H552/1 STUDIOTEKNIIKAN ALKEET Opiskelija osaa toimia oppilaitoksen äänitysstudioissa sekä ymmärtää sovitut käytännöt ja omaa studiolaitteiden peruskäyttötaidon. - studiolaitteet ja niiden toiminta - vallitsevat käytännöt - mikrofonitekniikan alkeet - miksaamisen perusteet Lähi- ja etäopiskelu, harjoitustyö, kirjallinen materiaali. Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen lähi- ja etäopetukseen, harjoitustehtävän palauttaminen, perehtyminen jaettavaan kirjalliseen materiaaliin H552/2 STUDIOTEKNIIKAN PERUS- KURSSI 3 ov Opiskelija omaa käytännölliset ja teoreettiset valmiudet toimia nykyaikaisessa äänitysstudiossa ja hallitsee koko tuotantoprosessin äänitystilanteen esivalmistelusta valmiin tuotteen miksaukseen ja masterointiin. - Studiolaitteet, niiden toiminta ja käyttö - Moniraitatyöskentely, mikrofonitekniikka, äänitystilanteiden järjestelyt, miksaaminen ja efektointi, masterointi Lähi- ja etäopiskelu, harjoitustyö, kirjallinen materiaali. Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen lähi- ja etäopetukseen, harjoitustehtävän palauttaminen, perehtyminen jaettavaan kirjalliseen materiaaliin 74

10 Studiotekniikan alkeet H552/3 STUDIOTEKNIIKAN JATKO- KURSSI 3 ov Opiskelija syventää studiotekniikan alkeet - ja studiotekniikan perusteet kursseilla oppimaansa. Kurssin pääpaino on äänitys- ja miksausvälineiden eri osa-alueiden tarkemmassa käsittelyssä alan ammattilaisten johdolla. - kitaroiden äänitys ja miksaus - rumpujen äänitys ja miksaus - vokaaliäänitykset ja miksaus - erikoisempien instrumenttien äänitys ja miksaus - masterointi Lähi- ja etäopiskelu, harjoitustyöt, kirjallinen materiaali. Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen lähi- ja etäopetukseen, harjoitustehtävien palauttaminen, perehtyminen jaettavaan kirjalliseen materiaaliin Studiotekniikan alkeet, studiotekniikan peruskurssi, äänitystekniikka ja äänilähteet KEVYEN MUSIIKIN HAUTOMO 6 ov H553/1 KEVYEN MUSIIKIN HAUTOMO 2 ov Kurssi toimii jatkuvana opiskelijan musiikin tekemisen tukiohjelmana. Tavoitteet ovat lähinnä kunkin opiskelijan henkilökohtaisia musiikin jatkuvan parantamisen tavoitteita. Kurssiin kuuluu musiikin teorian alkeiden harjaannuttaminen - Ohjattu työskentely laitteilla. - Musiikin teoriaa: - nuottikirjoituksen perusteet - tavallisimmat tahtilajit ja niihin sisältyvät rytmiset ilmiöt - tasajakoinen ja kolmijakoinen esitystapa - duuri- ja mollisävelet - intervallit Lähiopiskelu, harjoitustyöt, palaute. Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, harjoitustöiden menestyksellinen suorittaminen sekä palautteen sisäistäminen H553/2 KEVYEN MUSIIKIN HAUTOMO, Kurssi toimii jatkuvana opiskelijan musiikin tekemisen tukiohjelmana. Tavoitteet ovat lähinnä kunkin opiskelijan henkilökohtaisia musiikin jatkuvan parantamisen tavoitteita. Musiikin teoriaa harjaannutetaan edelleen. - Ohjattu työskentely laitteilla. - Musiikin teoriaa: - pentatoniset asteikot ja bluesasteikko - moodit - kolmi- ja nelisoinnut - yksinkertainen äänenkuljetus - tavanomaiset muotorakenteet (pop/jazz) - transponointi Lähiopiskelu, harjoitustyöt, palaute. Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, harjoitustöiden menestyksellinen suorittaminen sekä palautteen sisäistäminen H553/3 KEVYEN MUSIIKIN HAUTOMO, Kurssilla hiotaan edelleen kunkin opiskelijan kappaleita paremmiksi. Perehdytään henkilökohtaisiin tyyliseikkoihin ja niiden esille tuomiseen sovittamalla kappaleita. - Ohjattu työskentely laitteilla. - Kappaleiden sovittaminen 75

11 Lähiopiskelu, harjoitustyöt, palaute. Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, harjoitustöiden menestyksellinen suorittaminen sekä palautteen sisäistäminen H554 ÄÄNITYSTEKNIIKKA JA ÄÄNILÄH- TEET Opiskelija osaa arvioida äänitettävän kohteen oikein suhteessa ympäristöönsä. Opiskelija osaa valita oikean taltiointivälineen kutakin äänilähdettä kohden ja myös ymmärtää tilan ja sijoittamisen merkityksen. Opiskelija osaa myös ottaa huomioon liveäänityksessä ilmenevät rajoitteet ja ongelmat. - Mikrofonit - Ympäristöt - Akustiset soittimet - Taltiointiformaatit - Akustiikka Lähiopiskelu, harjoitustyöt, kirjallinen materiaali. Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, harjoitustöiden hyväksyttävä suorittaminen ja perehtyminen jaettavaan kirjalliseen materiaaliin. Studiotekniikan alkeet MUSIIKKIELÄMÄN LIIKETOIMINNOT 4 ov H555/1 MUSIIKKIELÄMÄN LIIKETOIMIN- NOT Opiskelija osaa toimia musiikkialan kotimaisessa ja kansainvälisessä liike-elämässä menestyksellisellä tavalla. Opiskelija tiedostaa tekijänoikeudelliset näkökohdat sekä kansalliselta että kansainväliseltä kannalta Musiikkielämän liiketoimintojen periaatteet, eri yritysmuodot, tuloutusrakenne, markkinarakenne, tekijänoikeusjuridiikka, tekijänoikeuksien valvominen, kansainvälinen tekijänoikeuskäytäntö, kotimaiset järjestöt, tekijänoikeudet uudessa mediassa Lähi- ja etäopiskelu, kirjallinen materiaali. Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen lähi- ja etäopetukseen, perehtyminen jaettavaan kirjalliseen materiaaliin H555/2 MUSIIKKIELÄMÄN LIIKETOIMIN- NOT Opiskelija hallitsee kustannustoimintaan liittyvät asiat. - levy-yhtiöt, ohjelmatoimistot, budjetointi, tuloutusrakenne, kustannuslaskenta, markkinointi Lähi- ja etäopiskelu, kirjallinen materiaali. Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen lähi- ja etäopetukseen, perehtyminen jaettavaan kirjalliseen materiaaliin H556 ÄÄNI JA KUVA 4 ov Opiskelija tutustuu analogiseen ja digitaaliseen elävään kuvaan. Hän saa tiedot eri järjestelmistä. Hän oppii lineaarisen ja eilineaarisen editoinnin eroavaisuudet ja työtavat. Hän osallistuu non-linear -videon tekemiseen työryhmässä. Opiskelijalle annetaan perustiedot elokuvaäänestä ja myös multimedia lainalaisuuksista. - Erilaiset TV- ja videojärjestelmät, - Multimedia - Elokuva, - Työtavat, - Lineaarisen ja non-lineaarisen editoinnin perusteet, - Dramaturgia 76

12 Lähiopiskelu, harjoitustyöt, kirjallinen materiaali. Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, harjoitustöiden hyväksyttävä suorittaminen ja perehtyminen jaettavaan kirjalliseen materiaaliin. Tietotekniikka-opinnot, MIDI ja tietokoneet, Digitaalinen ääni ja tietokoneet ÄÄNIMAISEMAT JA ÄÄNEN TUOTAN- NON FORMAATIT 8 ov H557/1 ÄÄNEN TUOTANNON FORMAA- TIT Opiskelija tutustuu erilaisiin äänentoistotapoihin. - PA-laitteet - Livemiksauksen perusteet - stereo/mono - kaiuttimet Lähi- ja etäopiskelu, kirjallinen materiaali. Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen lähi- ja etäopetukseen, perehtyminen jaettavaan kirjalliseen materiaaliin H557/2 ÄÄNIMAISEMAT JA ÄÄNEN TUO- TANNON FORMAATIT 6 ov Opiskelija perehtyy syvällisemmin erilaisiin äänentoistotapoihin, sekä ulkotiloissa että erilaisissa sisätiloissa. Opiskelija hallitsee myös kuvan ja äänen yhteisen miksaamisen eri formaatteihin - PA-laitteet - Livemiksauksen perusteet - stereo/mono - kaiuttimet - kuvan ja äänen yhdistäminen erilaisissa olosuhteissa - tilat ja akustiikka - surround-ääni - sähkötekniset asiat - siirto- ja tallennusformaatit - johdot, liittimet, maadoitus Lähi- ja etäopiskelu, kirjallinen materiaali, tutustuminen erilaisiin akustisiin ympäristöihin paikan päällä. Käytännön työ. Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, harjoitustöiden menestyksellinen suorittaminen, perehtyminen jaettavaan kirjalliseen materiaaliin. H557/1, H552 VIDEO- JA TV-TUOTANTO DRAMATURGIA 6 ov H750/1 DRAMATURGIA I Opiskelija saa perustiedot käsikirjoittamisen tekniikasta. Hän ymmärtää ohjelman rakenteen ja muodon. Hänelle selviää elokuvan lait ja paljastuu dramaturgian salaisuudet. Hän pystyy analysoimaan näkemäänsä. - käsikirjoittamisen perusteet - draama ja eeppinen kerronta - ohjelmien rakenne ja muoto - kuvakäsikirjoitus Lähiopiskelu, harjoitustyöt, omat projektit, workshopit. Opintojen suoritus: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. Harjoitukset, analyysit, esseet ja tentit. Omien käsikirjoitusten työstäminen. H 750/2 DRAMATURGIA II Opiskelijan taidot käsikirjoitusprosessissa kehittyvät. Hän oppii kehittelemään aiheiden rakennetta ja muotoa. Hän oppii elokuvan lait ja hänelle paljastuu dramaturgian 77

13 salaisuudet. Opiskelija taitaa kuvakerronnan. Hän pystyy analysoimaan näkemäänsä. Hän tiedostaa ryhmädynamiikan merkityksen. - käsikirjoitusprosessi - ohjelmien rakenne ja muoto - kuvakäsikirjoitus - ideasta tuotantoon - ryhmätyö - tv-ohjelma-, mainos- ja elokuva-analyysi - kuvakerronta Lähiopiskelu, harjoitustyöt, omat projektit, workshopit. Opintojen suoritus: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. Harjoitukset, analyysit, esseet ja tentit. Omien käsikirjoitusten työstäminen. Dramaturgia I H750/3 DRAMATURGIA III Opiskelijan taidot käsikirjoitusprosessissa kehittyvät edelleen. Hän oppii jatkokehittelemään aiheiden rakennetta ja muotoa. Hän ymmärtää elokuvan lait ja dramaturgian salaisuudet. Opiskelija taitaa kuvakerronnan, sekä leikkauksen merkityksen siinä. Hän pystyy analysoimaan näkemäänsä. - käsikirjoitusprosessi - ohjelmien rakenne ja muoto - kuvakäsikirjoitus - ideasta tuotantoon - tv-ohjelma-, mainos- ja elokuva-analyysi - editoinnin merkitys kerronnassa Lähiopiskelu, harjoitustyöt, omat projektit, workshopit. Opintojen suoritus: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. Harjoitukset, analyysit, esseet ja tentit. Omien käsikirjoitusten työstäminen. Dramaturgia II KAMERATUOTANTO 7 ov H751/1KAMERATUOTANTO I 3 ov Opiskelija saa perustiedot videotekniikasta, kytkennöistä, laitteiden käytöstä ja hallinnasta. Hän tutustuu niin analogisiin kuin digitaalisiin formaatteihin. Hänelle selviää valaistuksen perusteet ja näiden hyödyntäminen video-, tv- ja elokuvatuotannossa. Perusteet: - analoginen ja digitaalinen - televisiojärjestelmät - kameran toiminta ja käyttö - sähköopin perusteet - valaisintyypit ja niiden tekniikka - valaisun suunnittelu ja toteutus - valaisun merkitys ohjelmatuotannossa - värioppi Lähiopiskelu, harjoitustyöt ja omat tuotannot. Opintojaksoon suoritus: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja harjoitustöihin. Tentit. Omien tuotantojen toteutus, jotka pohjautuvat pääasiassa opiskelijoiden omiin ideoihin ja käsikirjoituksiin. H751/2 KAMERATUOTANTO II Opiskelijan tiedot ja taidot videotekniikasta, kytkennöistä, laitteiden käytöstä ja hallinnasta kehittyvät. Hänelle tulevat tutuksi analogiset ja digitaaliset formaatit. Hän oppii hyödyntämään valaisu- ja lavastustekniikkaa video-, tv- ja elokuvatuotannossa. - analoginen sekä - digitaalinen videotekniikka - kameran toiminta ja käyttö - sähköoppi - valaisun suunnittelu ja toteutus - valaisun merkitys ohjelmatuotannossa - lavastuksen ja puvustuksen merkitys 78

OPETUSSUUNNITELMAT 2007-08

OPETUSSUUNNITELMAT 2007-08 OPETUSSUUNNITELMAT 2007-08 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI, 210 OP PAKOLLISET PERUSOPINNOT 60 op Op.jaksokoodi Opintokokonaisuudet op 1.vuosi 2.vuosi JBA1010 Johdatus

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 +

LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 + LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 + 21.10.2008/ilta Tradenomi 210 op Tuloksellisen oppimisen ja ammatillisen kasvun prosessi 1. vuosi 2. vuosi 3. ja 4. vuosi suunnittelijaksi ja käynnistäjäksi 58 op analysoijaksi

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Opetus toteutetaan vuonna 2016 Riihimäellä yhteistyössä Riihimäen kansalaisopiston kanssa. Ajankohta Kevät 2016 - Syksy 2016 Opiskelijan tulee omata riittävät

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin laitos Erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 ERIKOISTUMISOPINNOT LUKUVUONNA 2006-2007 Lukuvuonna 2006-2007 Musiikin laitoksella

Lisätiedot

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011 1(7) TU-91 STRATEGINEN JOHTAMINEN Korvattava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava TU-91.100C Avoin koodi strategian ja kansainvälisen

Lisätiedot

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ SISÄLTÖ Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet uusien tietoteknisten menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

9,(67,17bÃ-$Ã.89$7$,'($/$1Ã$00$77,.25.($.28/8 787.,172Ã$57(120,Ã$0. .b6,ã-$ã7$,'(7(2//,6886$/$1ã$00$77,.25.($.28/8 787.,172Ã.89$7$,7(,/,-$Ã$0.

9,(67,17bÃ-$Ã.89$7$,'($/$1Ã$00$77,.25.($.28/8 787.,172Ã$57(120,Ã$0. .b6,ã-$ã7$,'(7(2//,6886$/$1ã$00$77,.25.($.28/8 787.,172Ã.89$7$,7(,/,-$Ã$0. 9,(67,17bÃ-$Ã.89$7$,'($/$1Ã$00$77,.25.($.28/8 787.,172Ã$57(120,Ã$0..b6,Ã-$Ã7$,'(7(2//,6886$/$1Ã$00$77,.25.($.28/8 787.,172Ã.89$7$,7(,/,-$Ã$0. 2SLQQl\WHW\ +DUMRLWWHOX ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY

Lisätiedot

Opinnäytetyö, 10 ov. Harjoittelu, 20 ov. Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov. Ammattiopinnot, 80 ov. Perusopinnot, 40 ov

Opinnäytetyö, 10 ov. Harjoittelu, 20 ov. Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov. Ammattiopinnot, 80 ov. Perusopinnot, 40 ov Opinnäytetyö, 10 ov Harjoittelu, 20 ov Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Ammattiopinnot, 80 ov Perusopinnot, 40 ov .89$7$,7((1Ã.RXOXWXVRKMHOPD KOODI 3(58623,1127ÃNDLNLOOHÃ\KWHLVHWÃÃRY +32Ã6XXQQLWWHOXÃMD.ROPHÃNRNRQDLVXXWWDÃVHXUDDYLVWD

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Liiketalouden ala Tutkinto-ohjelma Liiketalous, päiväopiskelu Liiketalous, monimuoto European Business Administration International Business and Logistics

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Liiketoiminta kehittyy kehity sinäkin. Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Tieturi Oy / Arja Sipola HTC Santa Maria, Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki, Finland www.tieturi.fi (09) 431 551

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on 3,5 vuotta. Aikuiskoulutuksena suoritettava

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Koulutusohjelman tavoitteet Opiskelija kasvaa opintojensa aikana ruokatuotannon osaajaksi, jolla on vastuullinen ja yrittäjähenkinen asenne työhönsä.

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Tilintarkastustyön ja taloushallinnon erikoistumisopinnot 30 op

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Tilintarkastustyön ja taloushallinnon erikoistumisopinnot 30 op OPINTO-OPAS 2009 2010 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous Tilintarkastustyön ja taloushallinnon erikoistumisopinnot 30 op 2 (6) TILINTARKASTUSTYÖN JA TALOUSHALLINNON ERIKOISTUMISOPINNOT 30 op Opintojen

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op OPINTO-OPAS 2009 2010 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op 2 (5) Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta - erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan päivällä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys

Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan päivällä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ja matkailun ala Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan llä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys susanna.linko@lamk.fi Opintojaksojen

Lisätiedot

Logistiikan koulutusohjelma

Logistiikan koulutusohjelma Logistiikan koulutusohjelma Logistics Tutkinto: tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: insinööri (AMK) Opintojen laajuus ja kesto: 160 ov, 4 vuotta Koulutusohjelmajohtaja: yliopettaja Reijo

Lisätiedot

Savonia: ECB4000 Karelia: XYZ UEF:

Savonia: ECB4000 Karelia: XYZ UEF: 1 / 6 OPINTOJAKSOKUVAUS - FIN * Tähdellä merkityt tiedot ovat pakollisia Uusista opintojaksoista täytetään koodia lukuunottamatta kaikki taulukoiden kohdat, olemassa olevista opintojaksoista ainoastaan

Lisätiedot

SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op

SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op OPPIMINEN JA OPPIMISYMPÄRISTÖT, 5op tuntee ammattikorkeakoulun opiskeluympäristönä omaa ammattikorkeakouluopintojen

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2008-2009 Opintoneuvoja Teemu Meronen 29.10.2008 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2009-2010 Opintoneuvoja Teemu Meronen 10.9.2009 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

Bachelor level exams by subject in Otaniemi

Bachelor level exams by subject in Otaniemi Bachelor level exams by subject in Otaniemi 2015-2016 (VT1 means that the place of the exam will be announced later) YOU FIND INFORMATION ABOUT THE PLACE OF THE EXAM IN OTAKAARI 1 U-WING LOBBY (M DOOR)

Lisätiedot

Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op)

Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op) RAKENNE Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op) KÄSITYÖN DIDAKTIIKAN PERUSOSA Teknisen työn osuus 3 op TEKNISEN TYÖN DIDAKTIIKAN SIVUAINEKOKONAISUUS 25 op 1. Teknisen työn materiaalit, työkalut,

Lisätiedot

LIIKETALOUS, AVOIN AMK/PÄIVÄOPINNOT 12.6.2013 OPINTOTARJONTA LV 2013 2014

LIIKETALOUS, AVOIN AMK/PÄIVÄOPINNOT 12.6.2013 OPINTOTARJONTA LV 2013 2014 LIIKETALOUS, AVOIN AMK/PÄIVÄOPINNOT 12.6.2013 OPINTOTARJONTA LV 2013 2014 Opintojaksot jakautuvat syys- ja kevätlukukausille. Käytä opintojakso- ja toteutuskoodeja ilmoittautuessasi opintojaksoille. Perusopinnot

Lisätiedot

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op 1/ 9 MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op Vieraanvaraisuus 3 op Markkinointi ja tuotekehitys 4 op Englanti 2 op Turvallisuus 1 op Matkailun teoriaopintojaksot toteuttaa Lapin AMK/ MTI (Viirinkankaantie

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Viestinnän koulutusohjelma Valokuvaus Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas 2006-2007 VIESTINNÄN KOULUTUSOHJELMA

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2011-2012 Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala. Tilintarkastus ja taloushallinto Erikoistumisopinnot 30 op

OPINTO-OPAS 2010 2011. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala. Tilintarkastus ja taloushallinto Erikoistumisopinnot 30 op OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Tilintarkastus ja taloushallinto Erikoistumisopinnot 0 op TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON ERIKOISTUMISOPINNOT 0 op Opintojen tavoitteena

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tietotekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Tietotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneet insinöörit sijoittuvat suunnittelu-, ohjelmointi-, esimies-,

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

KOMPETENSSIT Itsearviointi. Liiketalouden koulutus

KOMPETENSSIT Itsearviointi. Liiketalouden koulutus Koulutus Opiskelija Opettajatuutori Liiketalouden koulutus OPPIMISEN TAIDOT Osaan arvioida ja kehittää osaamistani ja oppimistapojani. Osaan hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti ja tehdä

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Amk-opinnot Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Bachelor level exams by date in Otaniemi

Bachelor level exams by date in Otaniemi Bachelor level exams by date in Otaniemi 2015-2016 (VT1 means that the place of the exam will be announced later) YOU FIND INFORMATION ABOUT THE PLACE OF THE EXAM IN OTAKAARI 1 U-WING LOBBY (M DOOR) Day

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1)

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) : Opiskelija kehittää monitieteellistä ja kriittistä ajattelua tutustuu tiedemaailman käytäntöihin harjaantuu lukemaan ja arvioimaan tieteellisiä tutkimuksia

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen avaintaidot: - Oppiminen ja ongelmanratkaisu - Ammattietiikka - Kestävä kehitys. Harjoitustöiden ja Itsearvioinnin yhteydessä.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot: - Oppiminen ja ongelmanratkaisu - Ammattietiikka - Kestävä kehitys. Harjoitustöiden ja Itsearvioinnin yhteydessä. ELÄMÄNHALLINTA, 2 ov 1. Elämänhallintaan liittyvien kysymysten käsitteleminen ja elämään liittyvistä asioista selviytyminen 2. Elinikäisen oppimisen avaintaidot - Ammattietiikka - Kestävä kehitys Arvioinnin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

OPPILASTYÖ MISKA LEHTO

OPPILASTYÖ MISKA LEHTO VALOKUVAUS SARJAKUVA ANIMAATIO OPPILASTYÖ MISKA LEHTO Mikä on Muurlan Opisto? Muurlan Opisto on perinteikäs, mutta vahvasti tässä ajassa toimiva kansanopisto, joka sijaitsee Salon Muurlassa. Meille on

Lisätiedot

ELINTARVIKE MARKKINOINNIN PERUSTEET YET-004

ELINTARVIKE MARKKINOINNIN PERUSTEET YET-004 ELINTARVIKE MARKKINOINNIN PERUSTEET YET-004 Jari Salo, KTT Professori (Markkinointi) Dosentti (Digitaalinen markkinointi) Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Apulaispäätoimittaja Internet Research Taloustieteen

Lisätiedot

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op 1/ MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op Vieraanvaraisuus 3 op Markkinointi ja tuotekehitys 4 op Englanti 2 op Turvallisuus 1 op Matkailun teoriaopintojaksot toteuttaa Lapin AMK/ MTI (Viirinkankaantie

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Lahden Ammattikorkeakoulu 2015-2016 23.12.2015 Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Tunnus Nimi 1 v 2 v Op yht MIYMUM15-1000 YDINOSAAMINEN 50 MIYMUM15-1001 SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Ylivieskan ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

Java- RekryKoulutus. Module Descriptions

Java- RekryKoulutus. Module Descriptions Java- RekryKoulutus Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja

Lisätiedot

TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2010

TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2010 1 TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2010 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty TU-22 TEOLLISUUSTALOUS

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty TU-22 TEOLLISUUSTALOUS Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011 TU-22 TEOLLISUUSTALOUS Korvattava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava 1 TU-0.1100 Johdatus tieteenfilosofiaan 3op TU-0.3100

Lisätiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu AMK-OPINNOT Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Paul Ife Horne. Flickr. CC BY-NC 2.0. 16.3.2015 Tanja Välisalo Tänään Digitaalinen tarinankerronta menetelmänä Kurssin suoritus Digitaalisen tarinan rakentaminen Digitaalinen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (5) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, aikuiset

Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, aikuiset Koulutusohjelma pähkinänkuoressa Koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinen kasvu Lukukausiteemat Opetussuunnitelma Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Finanssi- ja talousasiantuntijan ko Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelmaan hyväksytään vuosittain 40 opiskelijaa. Koulutuksesta valmistutaan tradenomiksi. Tradenomin tutkintoon

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat ja vertaisarviointi opetuksen laadun takeina. Jarkko Toikkanen Tampereen yliopisto

Vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat ja vertaisarviointi opetuksen laadun takeina. Jarkko Toikkanen Tampereen yliopisto Vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat ja vertaisarviointi opetuksen laadun takeina Jarkko Toikkanen Tampereen yliopisto Vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat muu kuin luento- tai pienryhmämuotoiseen,

Lisätiedot

DIGITAALINEN MARKKINOINTI ELINTARVIKEALALLA EKM-102

DIGITAALINEN MARKKINOINTI ELINTARVIKEALALLA EKM-102 DIGITAALINEN MARKKINOINTI ELINTARVIKEALALLA EKM-102 Jari Salo, KTT Professori (Markkinointi) Dosentti (Digitaalinen markkinointi) Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Apulaispäätoimittaja Internet Research

Lisätiedot

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET Jyväskylän kommentit Kevätseminaari 15-16.5.2017 Mikä yliopistomme koulutuksessa on kuvauksen mukaista? Sosiaalityön ops 2017-2020 hyväksytty huhtikuussa

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514 Haku Käsityön taiteen syventäviin opintoihin Sivu 1 / 9 Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514 Opetus perustuu Opetushallituksen visuaalisten taiteiden

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

IIZT4020 Projektitoiminta

IIZT4020 Projektitoiminta IIZT4020 Projektitoiminta Jouni Huotari S2010 http://student.labranet.jamk.fi/~huojo/opetus/iizt4020/ Tutustumiskierros Kuka minä olen miksi minä opetan projektitoimintaa Keitä te olette mitä te haluatte

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2015 joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala. Johtamisen erikoistumisopinnot 30 op Matkalla menestykseen

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala. Johtamisen erikoistumisopinnot 30 op Matkalla menestykseen OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Johtamisen erikoistumisopinnot 30 op Matkalla menestykseen JOHTAMISEN ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Opintojen tavoitteena on selkeyttää ja

Lisätiedot

Studiotyöskentely ja äänentoisto Musiikkiteknologille pakollinen tutkinnon osa

Studiotyöskentely ja äänentoisto Musiikkiteknologille pakollinen tutkinnon osa 1 Studiotyöskentely ja äänentoisto Musiikkiteknologille pakollinen tutkinnon osa Ammattitaitovaatimukset käyttää musiikin tietotekniikan ja studiotekniikan sovelluksia sekä studiotyöhön ja äänentoistoon

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämä tieto- ja viestintätekniikan oppikirja on päivitetty versio vuonna 2007 julkaisemastani Tieto- ja viestintätekniikka -oppikirjasta. Päivityksessä kirjan sisällöt on ajantasaistettu ja samalla

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on 3,5 vuotta. Suoritettava tutkinto

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Tradenomi (AMK), liiketalous

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Tradenomi (AMK), liiketalous OPETUSSUUNNITELMA Tradenomi (AMK), liiketalous Liiketalouden koulutus antaa sinulle vankan ja laaja-alaisen pohjan ymmärtää liiketoimintaa kokonaisuutena. Opit lisäksi hahmottamaan eri tekijöiden vaikutuksia

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA ETIIKKA, 2 ov 1. Eettisten kysymysten pohdinta 2. Arvo- ja normiristiriitojen käsittely työssä 3. Elinikäisen oppimisen avaintaidot - Ammattietiikka Arvioinnin kohteiden 1 ja 2 osaaminen osoitetaan aktiivisella

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 1 Tutkinnon rakenne Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 1 ammatilliset tutkinnon osat 90 ov 1.v Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi Tekijä: Pirkko Jokinen Osaamisen arviointi Arviointi kohdistuu Osaamisen eli pätevyyden arviointiin = tutkinnon edellyttämät oppimistulokset (learning outcomes) Arvioidaan tiedot, taidot ja asenteet Opintojakson

Lisätiedot

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Sisäinen - ja asiakasviestintä (5 ov) Opintojakson sisältö Sisäinen - ja asiakasviestintä ammattitaitovaatimus Mitä opiskelija osaa suoritettuaan tämän jakson

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Syksy 2017 Tanja Välisalo tinyurl.com/hytk-tvt2017 Sisältö 1. Mitä teknologiataitoja tarvitsen?

Lisätiedot

Tassu Takala pääaineinfo 2.3.2009

Tassu Takala pääaineinfo 2.3.2009 Tassu Takala pääaineinfo 2.3.2009 1 Kaksi näkökulmaa mediaan Tekniikka eri medialajeja ja koosteita käsittelevät algoritmit uudet teknologiat Sisältö mediatuotteiden käsittely valmiilla välineillä tuotantoprosessin

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

Asiakastieto vai asiakkaan tieto? Asiakastiedon uhat ja mahdollisuudet

Asiakastieto vai asiakkaan tieto? Asiakastiedon uhat ja mahdollisuudet Asiakastieto vai asiakkaan tieto? Asiakastiedon uhat ja mahdollisuudet Hannu Saarijärvi KTT, markkinoinnin professori (ma) Johtamiskorkeakoulu Tampereen yliopisto Email: hannu.saarijarvi@uta.fi Palvelujen

Lisätiedot

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta.

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta. Tietojenkäsittelytiede Tutkintovaatimukset Perustutkinnot LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (VÄHINTÄÄN 120 OV) 1. Tietojenkäsittelytieteen cum laude approbatur -oppimäärä (vähintään 55 ov) ja kypsyysnäyte

Lisätiedot

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Paul Ife Horne. Flickr. CC BY-NC 2.0. http://tinyurl.com/digitarina 3.2.2014 Tanja Välisalo Tänään Digitaalinen tarinankerronta menetelmänä Kurssin suoritus Digitaalisen

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa KÄYTÄNNÖN OSAAJIA Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa HYVÄT TYYPIT PALVELUKSESSASI Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, tekee työelämälähtöistä tutkimus-

Lisätiedot

Kirjaston integrointi opetukseen

Kirjaston integrointi opetukseen Kirjaston integrointi opetukseen Arjen kokemuksia Ammattioppilaitoskirjastojen 3. yhteistyöseminaari Taina Peltonen, PIRAMK 12.6.2009 1 12.6.2009 2 PIRAMK, Ikaalinen & Ikaalisten kauppaoppilaitos Samassa

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot