5.1.3 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Virrat KAUPALLISEN MEDIAVIESTINNÄN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5.1.3 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Virrat KAUPALLISEN MEDIAVIESTINNÄN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO"

Transkriptio

1 5.1.3 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Virrat KAUPALLISEN MEDIAVIESTINNÄN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO Tavoitteena on kouluttaa viestintäalan ammattilaisia, joilla on monipuolinen taiteellinen, viestinnällinen ja kaupallinen osaaminen uusiin sähköisen viestinnän kehittymisen mukanaan tuomiin ammatteihin. Ammattikorkeakoulun yhteisten opintojen, koulutusohjelman yhteisten kaupallisten ja viestinnällisten perus- ja ammattiopintojen, painopistealueittain valittavien ammatillisten suuntautumisopintojen sekä harjoittelun ja opinnäytetyön kautta opiskelijoille kehittyy vankka ammattitaito kaupallisen mediaviestinnän eri osa-alueilta. Opiskelijat perehtyvät ammattitason TV-studion, tietokoneiden ja musiikkivälineiden toimintaan sekä hallitsevat yleisesti käytössä olevat tuotanto-ohjelmistot ja formaatit. Kaupallinen koulutus yhdistettynä mediaviestintään antaa opiskelijoille valmiudet myös oman yrityksen perustamiseen. Kaupallista osaamistaan opiskelijat voivat hyödyntää markkinoidessaan tuotteita ja palveluja yrityksille ja yhteisöille. Opiskelijat tekevät yhteistyötä kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla toimivien alan yritysten kanssa ja soveltavat käytäntöön oppimiaan asioita alihankintatöitä tehdessään tai toimeksiantoja toteuttaessaan. Yrityshautomotoimintaa on tarkoitus hyödyntää opetuksessa. Erikoisosaamista opetukseen tuo yhteistyö media-alan yritysten kanssa. Opiskelijoille pyritään lisäksi järjestämään mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan ja harjoittelustaan ulkomailla. Osallistumista kansainvälisiin projekteihin pyritään lisäämään jatkuvasti. Kaupallisen mediaviestinnän suuntautumisvaihtoehdon painopistealueet ovat: tietokoneavusteinen mainosgrafiikka, tietokoneavusteinen kaupallinen musiikki sekä videoja TV-tuotanto. Näiden tarkemmat sisällöt ovat seuraavat: Tietokoneavusteinen mainosgrafiikka Tavoitteena on, että printti- ja multimediagrafiikan painopistealueelta valmistunut opiskelija pystyy siirtymään suoraan graafiselle alalle työhön, joko digitaaliselle verkkotai off-line -grafiikan tai painotuotegrafiikan alalle. Hän hallitsee grafiikan klassisen teorian lisäksi uusimmat tietokonesovellukset, piirtämisen, kuvankäsittelyn, sivuntaiton ja jossain määrin myös ohjelmoinnin ja 3Dajattelun. Opiskelijalle kehittyy vankka kaupallinen osaaminen, hän hallitsee kohderyhmäajattelun, markkinoinnin, taloushallinnon ja yritystoiminnan. Tietokoneavusteinen kaupallinen musiikki Tietokoneavusteisen kaupallisen musiikin koulutuksessa opiskelija kehittää sävelilmaisun taitojaan. Hän perehtyy median ja multimedian dramaturgiaan, tietokoneiden tarjoamiin mahdollisuuksiin ja rajoituksiin. Hän hallitsee sävellystyössä kohderyhmäajattelun, laatuvaatimukset ja digitaalisen/analogisen äänen tekniikat. Hän perehtyy myös musiikin tuotannollisiin seikkoihin. Opiskelijalle syntyy taito käsitellä monipuolisia ja monimutkaisia sekä analogisia että digitaalisia huippuammattilaisten laitteita ja softapohjaisia MIDI/-audiolaitteistoja. Hänelle kehittyy vankka kaupallinen osaaminen, ja hän hallitsee kohderyhmäajattelun, markkinoinnin, taloushallinnon ja yritystoiminnan. Hän osallistuu äänen asiantuntijana multimedian tuotantoryhmiin. Video- ja TV-tuotanto Video- ja TV-tuotannon koulutuksessa opiskelijat kehittyvät elävän kuvan ja äänellisen viestinnän ammattilaisiksi sekä erityyppisten kaupallisten ohjelmien henkisen luomisen että laitekokonaisuuksien hallitsemisen kan- 66

2 nalta. Opiskelijoille kehittyy vankka kaupallinen osaaminen, jota he hyödyntävät esimerkiksi yrityksille myytävillä töissä ja teoksissa. Opiskelijat tuntevat broadcast-tasoiset laitteemme ja osaavat työskennellä sekä lineaarisilla että nonlinear-laitteistoilla. He muodostavat tuotantoryhmiä ja vaihtelevat tehtäviä näiden sisällä. Opiskelijat tulevat tutuiksi kaikkein uusimpien telematiikkatrendien kanssa. KAUPALLISEN MEDIAVIESTINNÄN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON AMMATTIOPIN- NOT, 40 ov Tietokoneavusteinen mainosgrafiikka, 40 ov H450/1 Kuvaamataito, sommittelu, valokuvaus, kuvankäsittely- ja grafiikkaohjelmat 1, 7 ov H450/2 Kuvankäsittely- ja grafiikkaohjelmat 2, + taitto-ohjelmat, 2ov H451 Multimediaprojektin suunnittelu, 3 ov H452 Multimediaohjelmointi 1, 3 ov H453/1 Tietokantojen käytön perusteet, 2ov H453/2 Tietokantaohjelmointi, 3 ov H454 Ääni ja elävä kuva multimediassa, 3 ov H455/1 Graafinen mainonta 1, verkko- ja painotuote, H455/2 Graafinen mainonta 2, verkko- ja painotuote, 3 ov H456 Animaatio 3D ja 2D, 4 ov H457/1 Printtimedian graafinen suunnittelu, 3 ov H457/2 Multimedian graafinen suunnittelu, 3 ov Tietokoneavusteinen kaupallinen musiikki, 40 ov H550 Midi ja tietokoneet, 4 ov H551 Digitaalinen ääni ja tietokoneet, 4 ov H552/1 Studiotekniikan alkeet, H552/2 Studiotekniikan peruskurssi, 3 ov H552/3 Studiotekniikan jatkokurssi, 3 ov H553/1 Kevyen musiikin hautomo, H553/2 Kevyen musiikin hautomo, H553/3 Kevyen musiikin hautomo, H554 Äänitystekniikka ja äänilähteet, H555/1 Musiikkielämän liiketoiminnot, H555/2 Musiikkielämän liiketoiminnot, H556 Ääni ja kuva, 4 ov H557/1 Äänen tuotannon formaatit, H557/2 Äänimaisemat ja äänen tuotannon formaatit, 6 ov Video- ja TV-tuotanto, 40 ov Suuntautumisvaihtoehdon pakolliset opintojaksot Dramaturgia, 6 ov H750/1 Dramaturgia I, H750/2 Dramaturgia II, 2ov H750/3 Dramaturgia III, Kameratuotanto, 7 ov H751/1 Kameratuotanto I, 3 ov H751/2 Kameratuotanto II, 67

3 H751/3 Kameratuotanto III, 3 ov Editointituotanto, 9 ov H752/1 Editointituotanto I, 4 ov H752/2 Editointituotanto II, H752/3 Editointituotanto III, 3 ov Markkinointiviestintä, 3 ov H753/1 Markkinointiviestintä I, 1 ov H753/2 Markkinointiviestintä I, 1 ov H752/3 Markkinointiviestintä II, 1 ov Vaihtoehtoiset opintojaksot H754 TV-ohjelmakurssi, H755 Lyhytelokuva, 3 ov H756 Mainoselokuva, H757 Tilaustyöt, H758 Monikameratyö, H759 Dokumenttiprojekti, H760 Tuottaminen, TALOUSHALLINNON SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO Tavoitteena on tuottaa taloushallinnon osaajia vaativiin yrityksen sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen tehtäviin sekä itsenäisiksi yrittäjiksi. Valmistuneet hallitsevat yrityskokonaisuuden, osaavat tehokkaasti hyödyntää tietotekniikkaa sekä kotimaisia ja kansainvälisiä lähteitä ja ovat valmiita kehittämään osaamistaan ja tehtäviään. He kykenevät toimimaan tilintarkastajina ja muissa vaativissa valvontatehtävissä. Tutkinnon suorittaneet tuntevat yritysten riskit ja osaavat ratkaista pk-yritysten rahoitusasiat ja rahoitusjuridiset kysymykset sekä taloushallinnon verotus-, sopimus- ja yhtiöoikeudelliset ongelmat. Erityisesti tutkinnon suorittaneet hallitsevat taloushallinnon analyysi-, neuvonta- ja tutkimusprojekteja ja kykenevät käyttämään taloushallinnon informaatiota yrityksen toimintojen ohjaajana. Erityisenä osaamisalueena on laskenta-, verotus- ja tutkimuspalvelut. Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoille pyritään järjestämään mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan ja/tai harjoittelustaan kansainvälisessä toimintaympäristössä. 68

4 TALOUSHALLINNON SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON AMMATTIOPINNOT, 40 ov Pakolliset opintojaksot, 25 ov BDH240 Kirjanpidon jatkokurssi, 4 ov, kuvaus s. 47 BDH241 Taloushallinto toimintojen ohjaajana, 4 ov, kuvaus s. 47 BDH242 Palkkahallinto,, kuvaus s. 47 BDH243 Taloushallinnon matematiikka, 3 ov, kuvaus s. 47 BDH244 Yrityksen verosuunnittelu, 3 ov, kuvaus s. 47 BDH245 Arvonlisäveron merkitys yrityksessä,, kuvaus s. 48 BDH246 Tilinpäätösanalyysi,, kuvaus s. 48 H227 Laskenta-, verotus- ja tutkimuspalvelut, 5 ov Vaihtoehtoiset opintojaksot Virrat, 15 ov H228 Henkilöstöhallinto, 1 ov H229 Rahoitus ja sijoitustoiminta, H230 Rahoitus- ja perintäjuridiikka, H231 Riskinhallinta, H232 Tilintarkastus, H233 Tietotekninen laskentatoimi, H234 Taloushallinnon mikroharjoitukset, 1 ov H235 Redovisning i företag, H236 Accounting and Financial English, 1 ov MARKKINOINNIN JA KANSAINVÄLISTEN LIIKETOIMINTOJEN SUUNTAUTUMISVAIH- TOEHTO Tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita sekä kotimaisiin että kansainvälisiin markkinointija liiketoimintatehtäviin. Koulutuksessa perehdytään kotimaisten ja kansainvälisten yritysten ja yhteisöjen markkinointiin, asiakaspalveluun sekä markkinoinnin tutkimusja suunnitteluprosessiin hankkien, analysoiden ja käyttäen eri lähteistä saatavaa informaatiota kilpailukeinoratkaisujen ja muiden markkinointipäätösten tekemiseen. Tutkinnon suorittaneilla on valmiudet hallita markkinoinnin kokonaisuus osineen. Tutkinnon suorittaneet muodostavat kokonaiskäsityksen yrityksen kansainvälistymisen edellytyksistä, tietolähteistä ja kansainvälisistä toimintavaihtoehdoista. He osaavat toimia erilaisissa asiakas- ja liiketoimintaympäristöissä vahvan kielitaidon ja kulttuurituntemuksen avulla. Osa koulutuksesta toteutetaan vieraskielisenä ja harjoittelusta osa pyritään järjestämään ulkomaisena harjoitteluna. Opiskelijoille pyritään järjestämään mahdollisuus suorittaa osa suuntautumisvaihtoehdon opinnoista kansainvälisessä toimintaympäristössä ja mahdollisuuksia osallistua kansainvälisiin projekteihin yhdessä työelämän kanssa kehitetään jatkuvasti. Erityispainopistealueina ovat puunjalostus- ja kiviteollisuuden tuotteiden, jalostettujen erikoistuotteiden sekä vapaa-ajan viettämiseen, rentoutumiseen ja virkistäytymiseen liittyvien tuotteiden ja palvelusten kotimaan ja kansainvälinen markkinointi. 69

5 MARKKINOINNIN JA KANSAINVÄLISTEN LIIKETOIMINTOJEN SUUNTAUTUMISVAIH- TOEHDON AMMATTIOPINNOT, 40 ov, osa opiskelusta tapahtuu englannin kielellä Pakolliset opintojaksot, 25 ov BDH318/1 Markkinointiviestintä, 3 ov, kuvaus s. 39 BDH318/2 Markkinointiviestintä, 1 ov, kuvaus s. 39 BDH319/1 Kansainvälinen markkinointi/international Marketing,, kuvaus s. 39 BDH319/2 Kansainvälinen markkinointi/international Marketing,, kuvaus s. 39 BDH320/1 Kansainväliset liiketoiminnot/ International Business Studies,, kuvaus s. 39 BDH320/2 Kansainväliset liiketoiminnot/international Business Studies,, kuvaus s. 39 BDH321 Ulkomaankaupan menettelyt ja asiakirjat,, kuvaus s. 40 BDH322 Markkinoinnin johtaminen, 3 ov, kuvaus s. 40 BDH323 Markkinointitutkimus, 3ov, kuvaus s. 41 H324 International Business Cultures, 3 ov H325 Puunjalostusteollisuuden sekä muiden erikoistuotteiden ja palvelusten kotimaan ja kansainvälinen markkinointi, Vaihtoehtoiset opintojaksot, 15 ov H326 Markkinoinnin ja liiketoimintojen suunnittelu, toteutus ja johtaminen, H327 Markkinointiaineiston laatiminen tietotekniikkaohjelmia hyödyntäen, H328 E-Business, Internet, IT and Marketing, H329 Markkinointioikeus, 1 ov H330 Marketing of products and services related to leisure, recreation and relaxation, 1 ov H331 Markkinointiprojekti, 1 ov Kielet, joista suositellaan otettavaksi väh. 6 ov H332 Effektiv marknadsföring, H333 English for Marketing and International Operations, H334 English for oral presentations, negotiations and meetings, H335 Geschäftsdeutsch, H336 Geschäftskommunikation - schreiben und telefonieren, 1 ov H337 Liike-elämän ranska, 3 ov 70

6 KAUPALLISEN MEDIAVIESTINNÄN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON AM- MATTIOPINNOT TIETOKONEAVUSTEINEN MAINOSGRA- FIIKKA KUVA JA TIETOKONEET 11 ov H450/1 KUVAAMATAITO, SOMMITTELU, VALOKUVAUS, KUVANKÄSITTELY- JA GRAFIIKKAOHJELMAT 1, 7 ov JA H450/2 KUVANKÄSITTELY- JA GRAFIIK- KAOHJELMAT 2, + TAITTO- OHJELMAT Opiskelija osaa käyttää yleisimpiä tietokonegrafiikassa käytettäviä piirros- ja kuvankäsittelytyökaluja. Opiskelija ymmärtää kuvanpakkausalgoritmit ja eri tallennusjärjestelmät. Opiskelija osaa käyttää kuvankäsittely- ja taitto-ohjelmia. Opiskelija saa perustiedot kuvaamataiteen historiasta, hallitsee väriopin, muodon, ilmapiirin ja perspektiivin luomisen taidot sekä sähköisin että perinteisin välinein. Opiskelija osaa tehdä layoutin ja hallitsee tekstin graafisen teoksen visuaalisena elementtinä sekä painotuotteissa että multimediassa. - katsaus kuvaamataiteen historiaan - värin ja muodon teoria - piirustus, maalaus, sommittelu paperille - vektorigrafiikka vs. rasterikuva, - tärkeimmät työkalut: Freehand, Photoshop, Pagemaker, InDesign. - tutustuminen 3D-ohjelmiin. - tekstin asettelu, erilaiset kirjasinlajit, tekstin väritys, 3-ulotteiset kirjasimet, teksti ja perspektiivi, taustat, teksti ja grafiikka, painettu vs. sähköinen teksti Lähiopiskelu ja itsenäinen työskentely, harjoitustyöt. Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, harjoitusten hyväksyttävä suorittaminen ja perehtyminen jaettavaan kirjalliseen materiaaliin Tietotekniikan perusopinnot (käyttöliittymä Windows 95 tai uudempi) H451 MULTIMEDIAPROJEKTIN SUUN- NITTELU 3 ov Opiskelija perehtyy multimedian historiaan, nykytilaan ja kotimaisiin ja kansainvälisiin tulevaisuuden näkymiin. Hän osaa arvioida eri tiedotusvälineiden tehtävät ja muodot sekä arvioi multimedian mukanaan tuoman lisäarvon viestinnässä ts. multimedian järkevä käyttö. Opiskelija perehtyy multimedian käsikirjoituksessa huomioitaviin asioihin sekä multimediateoksen rakenteen suunnitteluun ja siihen vaikuttaviin seikkoihin. Opiskelija osallistuu multimediaprojektin suunnitteluun osana suunnittelutyöryhmää. Opiskelija osaa toimia multimediatuotantoryhmän jäsenenä. - katsaus lineaarisiin medioihin ja niiden suhteeseen uuteen mediaan. - eri medioiden rakenteelliset poikkeamat ja niiden aiheuttamat muutokset tekoprosessissa. - multimediakäsikirjoittamisen eteneminen synopsiksesta storyboardiin, tuotantokäsikirjoitus ja asiakirjoitus - multimediakäsikirjoituksen rakennemallit ja mediaelementtien valitseminen ja käyttö. - multimedian suunnittelun yleiset lainalaisuudet - eri käyttökohteet ja niiden vaikutus suunnitteluun, kohderyhmäanalyysit, projektinhallinta, verkkomultimedia, pelit, entertainment, opetusprojektit, edutainment, business-to-business -multimedia - markkinointi - multimediatyöryhmän kokoonpano, työryhmän jäsenten asemat ja tehtävät, työryhmädynamiikka - markkinointi. SP- ja PR-toiminnot markkinoinnin osana. Lähiopiskelu, etätyöskentely ja Case-study. Opintojakson suoritus: 71

7 Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen (luennot) ja perehtyminen jaettavaan kirjalliseen materiaaliin. Harjoitustyöt, tentit. H452 MULTIMEDIAOHJELMOINTI 3 ov Opiskelija ymmärtää multimediaohjelmoinnin perusteet, kuinka ohjelmoidaan multimediatuote yhdistäen ääni-, video-, grafiikka-, animaatio-,teksti- ja 3Delementtejä käsikirjoituksen edellyttämiksi teoksiksi. Hän osaa ottaa huomioon eri medioiden asettamat reunaehdot graafiselle ilmaisulle. - tutustuminen keskeisiin ohjelmointityökaluihin sekä verkko- että CD-ROMlevitykseen tarkoitettujen tuotteiden valmistamiseen: Macromedia Director, Java, HTML, Flash, verkkolaajennukset jne. Lähi- ja etäopiskelu, käytännön harjoitukset, alan kirjallisuutta ja ammattilehdet Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja harjoituksiin Tietotekniikan perusopinnot, multimedian perusteet, multimedian käsikirjoitus TIETOKANNAT 5 ov H453/1 TIETOKANTOJEN KÄYTÖN PE- RUSTEET, JA H453/2 TIETOKANTAOHJELMOINTI, 3 ov Opiskelija tiedostaa tietokannat, tuntee niiden tarkoituksen, osaa luoda tietokannan. Perehtyminen pieniin ja laajoihin tietokantoihin ja niiden käyttöön. Tietokantojen rakenteiden analysoiminen Tietokannan suunnitteleminen Microsoft Access ohjelmiston avulla Tietokannan hyväksikäyttäminen multimediatyössä Lähi- ja etäopiskelu, käytännön harjoitukset, alan kirjallisuutta ja ammattilehdet. Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja harjoituksiin. Tietotekniikan perusopinnot, multimedian perusteet. H454 ÄÄNI JA ELÄVÄ KUVA MULTIME- DIASSA 3 ov Opiskelija ymmärtää elävän kuvan ja äänen tarjoamia mahdollisuuksia multimediassa. - yleiset elävän kuvan ominaisuudet, milloin elävää kuvaa kannattaa käyttää - video median kerronnallisena elementtinä. Multimediavideon erityispiirteet, videon käsikirjoittaminen ja toteutus, videon digitointi ja editointi - ääniopin perusteet - ääni multimedian kerronnallisena elementtinä - äänitykset - multimediaäänen tekniset edellytykset - midi vs. audio - äänen digitoiminen ja muokkaaminen Lähiopiskelu ja käytännön harjoitustyöt sekä kirjallisuus. Osittain yhteistyössä video- ja tv-tuotannon sekä kaupallisen musiikin kanssa. Multimedian perusteet, multimedian käsikirjoitus, multimedian suunnittelu, (alkuosa) sekä multimediagrafiikan erityispiirteet. Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja harjoituksiin sekä perehtyminen jaettavaan kirjalliseen materiaaliin. 72

8 GRAAFINEN MAINONTA 5 ov H455/1 GRAAFINEN MAINONTA 1, VERKKO- JA PAINOTUOTE, SEKÄ H455/2 GRAAFINEN MAINONTA 2, VERKKO- JA PAINOTUOTE, 3 ov Opiskelija hallitsee mainonnan grafiikan erityispiirteet ja osaa käyttää grafiikkaa mainonnan välineenä. - graafisen mainonnan perusteet - typografia - mainokset, esitteet, lehtigrafiikka - käyttökohteet - muodon, värin, koon, toiston ja suhteen symboliikka ja psykologia Lähiopiskelu ja itsenäinen työskentely, harjoitustyöt ja ekskursiot Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, harjoitusten hyväksyttävä suorittaminen ja perehtyminen jaettavaan kirjalliseen materiaaliin ja osallistuminen tehtäviin ekskursioihin H456 ANIMAATIO 3D JA 2D 4 ov Opiskelija tutustuu 3D- ja 2D-animaation perusteisiin. Hän ymmärtää animaation roolin video- ja multimedian elementtinä ja havainnoi erilaiset animaation tuottamiseen käytettävät menetelmät. Hän osaa itse tuottaa 3D-animaatioita. Hän osaa myös käyttää 3D-mallintamista printtimedian tarpeisiin. Erilaiset animaation tekemiseen kehitetyt toimintatavat. Digitaalisen animaation tekeminen. 2D- ja 3D-animaatio. Animaatioohjelmat (3DsMax ja Lightwave). Animaation käyttäminen mediaelementtinä ja painotuotegrafiikan elävoittäjänä. Kontaktiopetus ja harjoitukset, kirjallinen materiaali ja case studies. Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, harjoitusten hyväksyttävä suorittaminen ja perehtyminen jaettavaan kirjalliseen materiaaliin Tietotekniikan kaikki keskeiset opintojaksot, Grafiikan ja sommittelun opinnot. GRAAFINEN SUUNNITTELU 6 ov H457/2 MULTIMEDIAN GRAAFINEN SUUNNITTELU, 3 ov JA H457/1 PRINTTIMEDIAN GRAAFINEN SUUNNITTELU, 3 ov Opiskelija ymmärtää graafisen ilmeen merkityksen printti- ja multimediajulkaisuissa. Hän osaa käyttää ja sommitella harkiten visuaalisia elementtejä printti- ja multimediassa. - erilaiset painotaloympäristöt - eri työskentelyformaatit - printtimediassa, on-line multimediassa ja off-line multimediassa ilmenevät kuvallisen ilmaisun rajoitukset ja lainalaisuudet - asettelut - teksti printtimediassa ja multimediassa Lähiopiskelu ja käytännön harjoitustyöt sekä kirjallisuus Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja harjoituksiin sekä perehtyminen jaettavaan kirjalliseen materiaaliin Tietojenkäsittely, kuvaamataito, valokuvaus, kuvankäsittelyn ja vektorigrafiikan perusteet. TIETOKONEAVUSTEINEN KAUPALLINEN MUSIIKKI H550 MIDI JA TIETOKONEET 4 ov Opiskelija perehtyy musiikin teknologiaan ja saa valmiudet seurata tietokoneiden ja oh- 73

9 jelmistojen kehitystä. Hän tuntee eri järjestelmät ja osaa valita hänelle sopivat työskentely-ympäristöt ja -menetelmät. - MIDI-kielen perusteet - MIDI-järjestelmät - Sekvensserin käyttö - Työtavat - MIDI ja digitaalinen audio Lähiopiskelu, harjoitustyöt, kirjallinen materiaali. Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, harjoitustöiden menestyksellinen suorittaminen sekä perehtyminen jaettavaan kirjalliseen materiaaliin Tietotekniikan perusopinnot H551 DIGITAALINEN ÄÄNI JA TIETOKO- NEET 4 ov Opiskelija perehtyy musiikin teknologiaan ja tuntee digitaalisen äänen vaatimat laiteedellytykset. Hän tunnistaa myös digitaalisessa äänen tallennuksessa ja muokkaamisessa ilmenevät erilaisuudet verrattuna analogisiin järjestelmiin. Hän oppii itsenäisesti työskentelemään digitaalisessa maailmassa hyödyntäen myös opintojakson MIDI ja tietokoneet sisällön. - digitaalisen äänen taltioinnin, siirron ja käsittelemisen perusteet - digitaalinen ääni/analoginen ääni - digitaaliset audiojärjestelmät, ohjelmistot - työtavat - MIDI/audio Lähiopiskelu, harjoitustyöt, kirjallinen materiaali. Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, harjoitustöiden menestyksellinen suorittaminen sekä perehtyminen jaettavaan kirjalliseen materiaaliin Tietotekniikan perusopinnot, MIDI ja tietokoneet STUDIOTEKNIIKKA 8 ov H552/1 STUDIOTEKNIIKAN ALKEET Opiskelija osaa toimia oppilaitoksen äänitysstudioissa sekä ymmärtää sovitut käytännöt ja omaa studiolaitteiden peruskäyttötaidon. - studiolaitteet ja niiden toiminta - vallitsevat käytännöt - mikrofonitekniikan alkeet - miksaamisen perusteet Lähi- ja etäopiskelu, harjoitustyö, kirjallinen materiaali. Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen lähi- ja etäopetukseen, harjoitustehtävän palauttaminen, perehtyminen jaettavaan kirjalliseen materiaaliin H552/2 STUDIOTEKNIIKAN PERUS- KURSSI 3 ov Opiskelija omaa käytännölliset ja teoreettiset valmiudet toimia nykyaikaisessa äänitysstudiossa ja hallitsee koko tuotantoprosessin äänitystilanteen esivalmistelusta valmiin tuotteen miksaukseen ja masterointiin. - Studiolaitteet, niiden toiminta ja käyttö - Moniraitatyöskentely, mikrofonitekniikka, äänitystilanteiden järjestelyt, miksaaminen ja efektointi, masterointi Lähi- ja etäopiskelu, harjoitustyö, kirjallinen materiaali. Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen lähi- ja etäopetukseen, harjoitustehtävän palauttaminen, perehtyminen jaettavaan kirjalliseen materiaaliin 74

10 Studiotekniikan alkeet H552/3 STUDIOTEKNIIKAN JATKO- KURSSI 3 ov Opiskelija syventää studiotekniikan alkeet - ja studiotekniikan perusteet kursseilla oppimaansa. Kurssin pääpaino on äänitys- ja miksausvälineiden eri osa-alueiden tarkemmassa käsittelyssä alan ammattilaisten johdolla. - kitaroiden äänitys ja miksaus - rumpujen äänitys ja miksaus - vokaaliäänitykset ja miksaus - erikoisempien instrumenttien äänitys ja miksaus - masterointi Lähi- ja etäopiskelu, harjoitustyöt, kirjallinen materiaali. Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen lähi- ja etäopetukseen, harjoitustehtävien palauttaminen, perehtyminen jaettavaan kirjalliseen materiaaliin Studiotekniikan alkeet, studiotekniikan peruskurssi, äänitystekniikka ja äänilähteet KEVYEN MUSIIKIN HAUTOMO 6 ov H553/1 KEVYEN MUSIIKIN HAUTOMO 2 ov Kurssi toimii jatkuvana opiskelijan musiikin tekemisen tukiohjelmana. Tavoitteet ovat lähinnä kunkin opiskelijan henkilökohtaisia musiikin jatkuvan parantamisen tavoitteita. Kurssiin kuuluu musiikin teorian alkeiden harjaannuttaminen - Ohjattu työskentely laitteilla. - Musiikin teoriaa: - nuottikirjoituksen perusteet - tavallisimmat tahtilajit ja niihin sisältyvät rytmiset ilmiöt - tasajakoinen ja kolmijakoinen esitystapa - duuri- ja mollisävelet - intervallit Lähiopiskelu, harjoitustyöt, palaute. Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, harjoitustöiden menestyksellinen suorittaminen sekä palautteen sisäistäminen H553/2 KEVYEN MUSIIKIN HAUTOMO, Kurssi toimii jatkuvana opiskelijan musiikin tekemisen tukiohjelmana. Tavoitteet ovat lähinnä kunkin opiskelijan henkilökohtaisia musiikin jatkuvan parantamisen tavoitteita. Musiikin teoriaa harjaannutetaan edelleen. - Ohjattu työskentely laitteilla. - Musiikin teoriaa: - pentatoniset asteikot ja bluesasteikko - moodit - kolmi- ja nelisoinnut - yksinkertainen äänenkuljetus - tavanomaiset muotorakenteet (pop/jazz) - transponointi Lähiopiskelu, harjoitustyöt, palaute. Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, harjoitustöiden menestyksellinen suorittaminen sekä palautteen sisäistäminen H553/3 KEVYEN MUSIIKIN HAUTOMO, Kurssilla hiotaan edelleen kunkin opiskelijan kappaleita paremmiksi. Perehdytään henkilökohtaisiin tyyliseikkoihin ja niiden esille tuomiseen sovittamalla kappaleita. - Ohjattu työskentely laitteilla. - Kappaleiden sovittaminen 75

11 Lähiopiskelu, harjoitustyöt, palaute. Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, harjoitustöiden menestyksellinen suorittaminen sekä palautteen sisäistäminen H554 ÄÄNITYSTEKNIIKKA JA ÄÄNILÄH- TEET Opiskelija osaa arvioida äänitettävän kohteen oikein suhteessa ympäristöönsä. Opiskelija osaa valita oikean taltiointivälineen kutakin äänilähdettä kohden ja myös ymmärtää tilan ja sijoittamisen merkityksen. Opiskelija osaa myös ottaa huomioon liveäänityksessä ilmenevät rajoitteet ja ongelmat. - Mikrofonit - Ympäristöt - Akustiset soittimet - Taltiointiformaatit - Akustiikka Lähiopiskelu, harjoitustyöt, kirjallinen materiaali. Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, harjoitustöiden hyväksyttävä suorittaminen ja perehtyminen jaettavaan kirjalliseen materiaaliin. Studiotekniikan alkeet MUSIIKKIELÄMÄN LIIKETOIMINNOT 4 ov H555/1 MUSIIKKIELÄMÄN LIIKETOIMIN- NOT Opiskelija osaa toimia musiikkialan kotimaisessa ja kansainvälisessä liike-elämässä menestyksellisellä tavalla. Opiskelija tiedostaa tekijänoikeudelliset näkökohdat sekä kansalliselta että kansainväliseltä kannalta Musiikkielämän liiketoimintojen periaatteet, eri yritysmuodot, tuloutusrakenne, markkinarakenne, tekijänoikeusjuridiikka, tekijänoikeuksien valvominen, kansainvälinen tekijänoikeuskäytäntö, kotimaiset järjestöt, tekijänoikeudet uudessa mediassa Lähi- ja etäopiskelu, kirjallinen materiaali. Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen lähi- ja etäopetukseen, perehtyminen jaettavaan kirjalliseen materiaaliin H555/2 MUSIIKKIELÄMÄN LIIKETOIMIN- NOT Opiskelija hallitsee kustannustoimintaan liittyvät asiat. - levy-yhtiöt, ohjelmatoimistot, budjetointi, tuloutusrakenne, kustannuslaskenta, markkinointi Lähi- ja etäopiskelu, kirjallinen materiaali. Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen lähi- ja etäopetukseen, perehtyminen jaettavaan kirjalliseen materiaaliin H556 ÄÄNI JA KUVA 4 ov Opiskelija tutustuu analogiseen ja digitaaliseen elävään kuvaan. Hän saa tiedot eri järjestelmistä. Hän oppii lineaarisen ja eilineaarisen editoinnin eroavaisuudet ja työtavat. Hän osallistuu non-linear -videon tekemiseen työryhmässä. Opiskelijalle annetaan perustiedot elokuvaäänestä ja myös multimedia lainalaisuuksista. - Erilaiset TV- ja videojärjestelmät, - Multimedia - Elokuva, - Työtavat, - Lineaarisen ja non-lineaarisen editoinnin perusteet, - Dramaturgia 76

12 Lähiopiskelu, harjoitustyöt, kirjallinen materiaali. Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, harjoitustöiden hyväksyttävä suorittaminen ja perehtyminen jaettavaan kirjalliseen materiaaliin. Tietotekniikka-opinnot, MIDI ja tietokoneet, Digitaalinen ääni ja tietokoneet ÄÄNIMAISEMAT JA ÄÄNEN TUOTAN- NON FORMAATIT 8 ov H557/1 ÄÄNEN TUOTANNON FORMAA- TIT Opiskelija tutustuu erilaisiin äänentoistotapoihin. - PA-laitteet - Livemiksauksen perusteet - stereo/mono - kaiuttimet Lähi- ja etäopiskelu, kirjallinen materiaali. Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen lähi- ja etäopetukseen, perehtyminen jaettavaan kirjalliseen materiaaliin H557/2 ÄÄNIMAISEMAT JA ÄÄNEN TUO- TANNON FORMAATIT 6 ov Opiskelija perehtyy syvällisemmin erilaisiin äänentoistotapoihin, sekä ulkotiloissa että erilaisissa sisätiloissa. Opiskelija hallitsee myös kuvan ja äänen yhteisen miksaamisen eri formaatteihin - PA-laitteet - Livemiksauksen perusteet - stereo/mono - kaiuttimet - kuvan ja äänen yhdistäminen erilaisissa olosuhteissa - tilat ja akustiikka - surround-ääni - sähkötekniset asiat - siirto- ja tallennusformaatit - johdot, liittimet, maadoitus Lähi- ja etäopiskelu, kirjallinen materiaali, tutustuminen erilaisiin akustisiin ympäristöihin paikan päällä. Käytännön työ. Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, harjoitustöiden menestyksellinen suorittaminen, perehtyminen jaettavaan kirjalliseen materiaaliin. H557/1, H552 VIDEO- JA TV-TUOTANTO DRAMATURGIA 6 ov H750/1 DRAMATURGIA I Opiskelija saa perustiedot käsikirjoittamisen tekniikasta. Hän ymmärtää ohjelman rakenteen ja muodon. Hänelle selviää elokuvan lait ja paljastuu dramaturgian salaisuudet. Hän pystyy analysoimaan näkemäänsä. - käsikirjoittamisen perusteet - draama ja eeppinen kerronta - ohjelmien rakenne ja muoto - kuvakäsikirjoitus Lähiopiskelu, harjoitustyöt, omat projektit, workshopit. Opintojen suoritus: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. Harjoitukset, analyysit, esseet ja tentit. Omien käsikirjoitusten työstäminen. H 750/2 DRAMATURGIA II Opiskelijan taidot käsikirjoitusprosessissa kehittyvät. Hän oppii kehittelemään aiheiden rakennetta ja muotoa. Hän oppii elokuvan lait ja hänelle paljastuu dramaturgian 77

13 salaisuudet. Opiskelija taitaa kuvakerronnan. Hän pystyy analysoimaan näkemäänsä. Hän tiedostaa ryhmädynamiikan merkityksen. - käsikirjoitusprosessi - ohjelmien rakenne ja muoto - kuvakäsikirjoitus - ideasta tuotantoon - ryhmätyö - tv-ohjelma-, mainos- ja elokuva-analyysi - kuvakerronta Lähiopiskelu, harjoitustyöt, omat projektit, workshopit. Opintojen suoritus: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. Harjoitukset, analyysit, esseet ja tentit. Omien käsikirjoitusten työstäminen. Dramaturgia I H750/3 DRAMATURGIA III Opiskelijan taidot käsikirjoitusprosessissa kehittyvät edelleen. Hän oppii jatkokehittelemään aiheiden rakennetta ja muotoa. Hän ymmärtää elokuvan lait ja dramaturgian salaisuudet. Opiskelija taitaa kuvakerronnan, sekä leikkauksen merkityksen siinä. Hän pystyy analysoimaan näkemäänsä. - käsikirjoitusprosessi - ohjelmien rakenne ja muoto - kuvakäsikirjoitus - ideasta tuotantoon - tv-ohjelma-, mainos- ja elokuva-analyysi - editoinnin merkitys kerronnassa Lähiopiskelu, harjoitustyöt, omat projektit, workshopit. Opintojen suoritus: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. Harjoitukset, analyysit, esseet ja tentit. Omien käsikirjoitusten työstäminen. Dramaturgia II KAMERATUOTANTO 7 ov H751/1KAMERATUOTANTO I 3 ov Opiskelija saa perustiedot videotekniikasta, kytkennöistä, laitteiden käytöstä ja hallinnasta. Hän tutustuu niin analogisiin kuin digitaalisiin formaatteihin. Hänelle selviää valaistuksen perusteet ja näiden hyödyntäminen video-, tv- ja elokuvatuotannossa. Perusteet: - analoginen ja digitaalinen - televisiojärjestelmät - kameran toiminta ja käyttö - sähköopin perusteet - valaisintyypit ja niiden tekniikka - valaisun suunnittelu ja toteutus - valaisun merkitys ohjelmatuotannossa - värioppi Lähiopiskelu, harjoitustyöt ja omat tuotannot. Opintojaksoon suoritus: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja harjoitustöihin. Tentit. Omien tuotantojen toteutus, jotka pohjautuvat pääasiassa opiskelijoiden omiin ideoihin ja käsikirjoituksiin. H751/2 KAMERATUOTANTO II Opiskelijan tiedot ja taidot videotekniikasta, kytkennöistä, laitteiden käytöstä ja hallinnasta kehittyvät. Hänelle tulevat tutuksi analogiset ja digitaaliset formaatit. Hän oppii hyödyntämään valaisu- ja lavastustekniikkaa video-, tv- ja elokuvatuotannossa. - analoginen sekä - digitaalinen videotekniikka - kameran toiminta ja käyttö - sähköoppi - valaisun suunnittelu ja toteutus - valaisun merkitys ohjelmatuotannossa - lavastuksen ja puvustuksen merkitys 78

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Opetus toteutetaan vuonna 2016 Riihimäellä yhteistyössä Riihimäen kansalaisopiston kanssa. Ajankohta Kevät 2016 - Syksy 2016 Opiskelijan tulee omata riittävät

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Lahden Ammattikorkeakoulu 2015-2016 23.12.2015 Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Tunnus Nimi 1 v 2 v Op yht MIYMUM15-1000 YDINOSAAMINEN 50 MIYMUM15-1001 SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan päivällä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys

Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan päivällä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ja matkailun ala Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan llä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys susanna.linko@lamk.fi Opintojaksojen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2009-2010 Opintoneuvoja Teemu Meronen 10.9.2009 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op 1/ MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op Vieraanvaraisuus 3 op Markkinointi ja tuotekehitys 4 op Englanti 2 op Turvallisuus 1 op Matkailun teoriaopintojaksot toteuttaa Lapin AMK/ MTI (Viirinkankaantie

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Viestinnän koulutusohjelma Valokuvaus Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas 2006-2007 VIESTINNÄN KOULUTUSOHJELMA

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (5) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu AMK-OPINNOT Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat ja vertaisarviointi opetuksen laadun takeina. Jarkko Toikkanen Tampereen yliopisto

Vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat ja vertaisarviointi opetuksen laadun takeina. Jarkko Toikkanen Tampereen yliopisto Vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat ja vertaisarviointi opetuksen laadun takeina Jarkko Toikkanen Tampereen yliopisto Vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat muu kuin luento- tai pienryhmämuotoiseen,

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Finanssi- ja talousasiantuntijan ko Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelmaan hyväksytään vuosittain 40 opiskelijaa. Koulutuksesta valmistutaan tradenomiksi. Tradenomin tutkintoon

Lisätiedot

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Paul Ife Horne. Flickr. CC BY-NC 2.0. 16.3.2015 Tanja Välisalo Tänään Digitaalinen tarinankerronta menetelmänä Kurssin suoritus Digitaalisen tarinan rakentaminen Digitaalinen

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 1 Tutkinnon rakenne Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 1 ammatilliset tutkinnon osat 90 ov 1.v Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Paul Ife Horne. Flickr. CC BY-NC 2.0. http://tinyurl.com/digitarina 3.2.2014 Tanja Välisalo Tänään Digitaalinen tarinankerronta menetelmänä Kurssin suoritus Digitaalisen

Lisätiedot

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPO-päivä 10.11.2016 Eeva-Leena Forma opetuksen kehittämispäällikkö Opiskelijalähtöinen Korkeakoululähtöinen työn opinnollistaminen Työpaikkalähtöinen OPISKELIJALÄHTÖINEN

Lisätiedot

Studiotyöskentely ja äänentoisto Musiikkiteknologille pakollinen tutkinnon osa

Studiotyöskentely ja äänentoisto Musiikkiteknologille pakollinen tutkinnon osa 1 Studiotyöskentely ja äänentoisto Musiikkiteknologille pakollinen tutkinnon osa Ammattitaitovaatimukset käyttää musiikin tietotekniikan ja studiotekniikan sovelluksia sekä studiotyöhön ja äänentoistoon

Lisätiedot

Verkkokoulutus ja uuden oppimiskulttuurin luominen. TieVie-kouluttajakoulutus Helsinki Pirjo Ståhle

Verkkokoulutus ja uuden oppimiskulttuurin luominen. TieVie-kouluttajakoulutus Helsinki Pirjo Ståhle Verkkokoulutus ja uuden oppimiskulttuurin luominen TieVie-kouluttajakoulutus Helsinki 8.11.2002 Pirjo Ståhle Organisaation tieto- ja toimintaympäristöt Suhteet avoin tiedonvaihto mekaaninen orgaaninen

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2010

TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2010 1 TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2010 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 2010, MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA TUTKINTOKOHTAINEN OSA PAIKALLISESTI TARJOTTAVAT TUTKINNON OSAT / täydennys Hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Irma Garam, CIMO Kv kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Jun- 12 Selvitys: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU

TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU Haettavana on ammatillisen koulutuksen tuntiopettajan määräaikaisia ja toistaiseksi voimassa olevia tehtäviä alkaen elokuusta 2016. Kelpoisuusehdot määräytyvät

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset alkaen.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset alkaen. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset. Kauppatieteiden kandidaatin tutkintorakenne muuttuu 1.8.2016. Opiskelija voi siirtyä suorittamaan KTK-tutkinnon etussuunnitelmien

Lisätiedot

3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp)

3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp) 1 YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN ARVIOINTI 3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp) tiedot opintopolku.fi eperusteet -palvelussa 3.1.1. Äidinkieli Amisäikkä näyttö 1: oman alan teksti asiakirjamallilla

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai 13.10. 2015 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016 Edellinen

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma Lukuvuoden opetus Alajärvellä, kevät 2014

Liiketalouden koulutusohjelma Lukuvuoden opetus Alajärvellä, kevät 2014 Avoin ammattikorkeakouluopetus tarjoaa kaikille joustavan mahdollisuuden suorittaa AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen opintojaksoja koululutustaustasta ja iästä riippumatta. Avoin AMK -opiskelu soveltuu

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai 25.10. 2016 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op 1/ 5 LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op Ideasta yrittäjyyteen 2,5 op Liiketoimintaprosessit 2,5 op Liiketalouden opintojaksot toteuttaa Lapin AMK ( Rovaniemi) 2/ 5 Opintojakson nimi ja laajuus Opetuskieli

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä LET.OULU.FI Niina Impiö 14.4.2010 Väitöskirjatutkimuksen tavoite Ymmärtää opettajayhteisöjen yhteisöllistä työskentely- ja toimintakulttuuria. Tutkia

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

tulkitsee musiikillisen muokkaa musiikkia esittämistä

tulkitsee musiikillisen muokkaa musiikkia esittämistä ARVIOINNIN KOHDE 1. Työprosessin Musiikkiohjelmiston harjoittelu Musiikillisen ilmaisun yleisimpien tulkintatapojen tulkitseminen Musiikin muokkaaminen esitystä varten Itsearviointi ARVIOINNIN KOHDE 2.

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Yleistä kanditutkielmista

Yleistä kanditutkielmista Aineenopettajankoulutuksen opinnäytteet Leena Hiltunen 21.1.2009 Yleistä kanditutkielmista Tyypillisesti teoreettisia kirjallisuusanalyysejä, joissa luodaan taustaa ja viitekehystä tietylle aiheelle Pääsääntöisesti

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN CASE-KURSSI A370A0400. Nuorempi tutkija, KTM Heidi Tuominen Puh. 040 572 1563 Email. heidi.j.tuominen@lut.fi

LIIKETOIMINNAN CASE-KURSSI A370A0400. Nuorempi tutkija, KTM Heidi Tuominen Puh. 040 572 1563 Email. heidi.j.tuominen@lut.fi LIIKETOIMINNAN CASE-KURSSI A370A0400 Nuorempi tutkija, KTM Heidi Tuominen Puh. 040 572 1563 Email. heidi.j.tuominen@lut.fi Kurssitietoa KTK3, 3. 4. periodi, 6 op 1. Infoluento 2. Ryhmien muodostaminen

Lisätiedot

Studiotekniikan perusteita. Tampereen musiikkiakatemia Studiotekniikka 1 Klas Granqvist

Studiotekniikan perusteita. Tampereen musiikkiakatemia Studiotekniikka 1 Klas Granqvist Studiotekniikan perusteita Tampereen musiikkiakatemia Studiotekniikka 1 Klas Granqvist Kurssin tavoitteet Hallita studion äänityöaseman käyttö moniraitaäänityksessä Ymmärtää mikrofonien ominaisuudet, toimintaperiaatteet

Lisätiedot

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUSOHJELMA

LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUSOHJELMA LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUSOHJELMA Koulutusjohtaja Koulutusohjelmavastaava Opintosihteerit Eija Heikkinen Katri Takala Anna-Maija Rahikkala Marja Haapavaara Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmasta

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU?

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Graafinen suunnittelu pähkinänkuoressa: Graafinen suunnittelu on universaalia. Se on kaikkialla ympärillämme, sisällä ja ulkona. Se selittää, koristelee,

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op OPINTO OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE 16 OP Valmentavan koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Pedaopas 2016-2017 KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op 1/ 5 LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op Ideasta yrittäjyyteen 2,5 op Liiketoimintaprosessit 2,5 op Liiketalouden opintojaksot toteuttaa (Jokiväylä 11 Rovaniemi) 2/ 5 Opintojakson nimi ja laajuus Opetuskieli

Lisätiedot

KT4 Projektiopinnot, 5 op (418013P)

KT4 Projektiopinnot, 5 op (418013P) KT4 Projektiopinnot, 5 op (418013P) 20.11.2007 26.2.2008 Eläytymismenetelmä (role-playing) J. Eskola, J. Suoranta R. Rajala, P. Hakkarainen - sosiaalitieteet, kasvatustieteet, tulevaisuudentutkimus Kehystarina

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat ja osaaminen

Opetussuunnitelmat ja osaaminen Opetussuunnitelmat ja osaaminen Riitta Pyykkö Pedagogiset messut ajankohtaista opetuksen kehittämisestä Turku 22.5.2012 Mitä sanoo asetus? Yliopiston tehtävänä on jatkuvasti arvioida ja kehittää tutkintoja,

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Kurssijärjestelyt. ME-C2300 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Mari Hirvi Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos

Kurssijärjestelyt. ME-C2300 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Mari Hirvi Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos Kurssijärjestelyt ME-C2300 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Mari Hirvi Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos (Alkuperäiset luentokalvot: Markku Laine) 8. syyskuuta 2015 Luennon sisältö Kurssin

Lisätiedot

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014 Juho Helminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Itsestä huolehtiminen

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Toiminnan tehokkuuden mittaaminen ja arviointi yhteiskunnallisten yritysten kontekstissa

Toiminnan tehokkuuden mittaaminen ja arviointi yhteiskunnallisten yritysten kontekstissa Toiminnan tehokkuuden mittaaminen ja arviointi yhteiskunnallisten yritysten kontekstissa 17.11.2011 FinSERN1 Hannele Mäkelä Laskentatoimen tohtoriopiskelija Tampereen yliopisto hannele.makela@uta.fi Accounting

Lisätiedot