5.1.3 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Virrat KAUPALLISEN MEDIAVIESTINNÄN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5.1.3 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Virrat KAUPALLISEN MEDIAVIESTINNÄN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO"

Transkriptio

1 5.1.3 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Virrat KAUPALLISEN MEDIAVIESTINNÄN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO Tavoitteena on kouluttaa viestintäalan ammattilaisia, joilla on monipuolinen taiteellinen, viestinnällinen ja kaupallinen osaaminen uusiin sähköisen viestinnän kehittymisen mukanaan tuomiin ammatteihin. Ammattikorkeakoulun yhteisten opintojen, koulutusohjelman yhteisten kaupallisten ja viestinnällisten perus- ja ammattiopintojen, painopistealueittain valittavien ammatillisten suuntautumisopintojen sekä harjoittelun ja opinnäytetyön kautta opiskelijoille kehittyy vankka ammattitaito kaupallisen mediaviestinnän eri osa-alueilta. Opiskelijat perehtyvät ammattitason TV-studion, tietokoneiden ja musiikkivälineiden toimintaan sekä hallitsevat yleisesti käytössä olevat tuotanto-ohjelmistot ja formaatit. Kaupallinen koulutus yhdistettynä mediaviestintään antaa opiskelijoille valmiudet myös oman yrityksen perustamiseen. Kaupallista osaamistaan opiskelijat voivat hyödyntää markkinoidessaan tuotteita ja palveluja yrityksille ja yhteisöille. Opiskelijat tekevät yhteistyötä kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla toimivien alan yritysten kanssa ja soveltavat käytäntöön oppimiaan asioita alihankintatöitä tehdessään tai toimeksiantoja toteuttaessaan. Yrityshautomotoimintaa on tarkoitus hyödyntää opetuksessa. Erikoisosaamista opetukseen tuo yhteistyö media-alan yritysten kanssa. Opiskelijoille pyritään lisäksi järjestämään mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan ja harjoittelustaan ulkomailla. Osallistumista kansainvälisiin projekteihin pyritään lisäämään jatkuvasti. Kaupallisen mediaviestinnän suuntautumisvaihtoehdon painopistealueet ovat: tietokoneavusteinen mainosgrafiikka, tietokoneavusteinen kaupallinen musiikki sekä videoja TV-tuotanto. Näiden tarkemmat sisällöt ovat seuraavat: Tietokoneavusteinen mainosgrafiikka Tavoitteena on, että printti- ja multimediagrafiikan painopistealueelta valmistunut opiskelija pystyy siirtymään suoraan graafiselle alalle työhön, joko digitaaliselle verkkotai off-line -grafiikan tai painotuotegrafiikan alalle. Hän hallitsee grafiikan klassisen teorian lisäksi uusimmat tietokonesovellukset, piirtämisen, kuvankäsittelyn, sivuntaiton ja jossain määrin myös ohjelmoinnin ja 3Dajattelun. Opiskelijalle kehittyy vankka kaupallinen osaaminen, hän hallitsee kohderyhmäajattelun, markkinoinnin, taloushallinnon ja yritystoiminnan. Tietokoneavusteinen kaupallinen musiikki Tietokoneavusteisen kaupallisen musiikin koulutuksessa opiskelija kehittää sävelilmaisun taitojaan. Hän perehtyy median ja multimedian dramaturgiaan, tietokoneiden tarjoamiin mahdollisuuksiin ja rajoituksiin. Hän hallitsee sävellystyössä kohderyhmäajattelun, laatuvaatimukset ja digitaalisen/analogisen äänen tekniikat. Hän perehtyy myös musiikin tuotannollisiin seikkoihin. Opiskelijalle syntyy taito käsitellä monipuolisia ja monimutkaisia sekä analogisia että digitaalisia huippuammattilaisten laitteita ja softapohjaisia MIDI/-audiolaitteistoja. Hänelle kehittyy vankka kaupallinen osaaminen, ja hän hallitsee kohderyhmäajattelun, markkinoinnin, taloushallinnon ja yritystoiminnan. Hän osallistuu äänen asiantuntijana multimedian tuotantoryhmiin. Video- ja TV-tuotanto Video- ja TV-tuotannon koulutuksessa opiskelijat kehittyvät elävän kuvan ja äänellisen viestinnän ammattilaisiksi sekä erityyppisten kaupallisten ohjelmien henkisen luomisen että laitekokonaisuuksien hallitsemisen kan- 66

2 nalta. Opiskelijoille kehittyy vankka kaupallinen osaaminen, jota he hyödyntävät esimerkiksi yrityksille myytävillä töissä ja teoksissa. Opiskelijat tuntevat broadcast-tasoiset laitteemme ja osaavat työskennellä sekä lineaarisilla että nonlinear-laitteistoilla. He muodostavat tuotantoryhmiä ja vaihtelevat tehtäviä näiden sisällä. Opiskelijat tulevat tutuiksi kaikkein uusimpien telematiikkatrendien kanssa. KAUPALLISEN MEDIAVIESTINNÄN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON AMMATTIOPIN- NOT, 40 ov Tietokoneavusteinen mainosgrafiikka, 40 ov H450/1 Kuvaamataito, sommittelu, valokuvaus, kuvankäsittely- ja grafiikkaohjelmat 1, 7 ov H450/2 Kuvankäsittely- ja grafiikkaohjelmat 2, + taitto-ohjelmat, 2ov H451 Multimediaprojektin suunnittelu, 3 ov H452 Multimediaohjelmointi 1, 3 ov H453/1 Tietokantojen käytön perusteet, 2ov H453/2 Tietokantaohjelmointi, 3 ov H454 Ääni ja elävä kuva multimediassa, 3 ov H455/1 Graafinen mainonta 1, verkko- ja painotuote, H455/2 Graafinen mainonta 2, verkko- ja painotuote, 3 ov H456 Animaatio 3D ja 2D, 4 ov H457/1 Printtimedian graafinen suunnittelu, 3 ov H457/2 Multimedian graafinen suunnittelu, 3 ov Tietokoneavusteinen kaupallinen musiikki, 40 ov H550 Midi ja tietokoneet, 4 ov H551 Digitaalinen ääni ja tietokoneet, 4 ov H552/1 Studiotekniikan alkeet, H552/2 Studiotekniikan peruskurssi, 3 ov H552/3 Studiotekniikan jatkokurssi, 3 ov H553/1 Kevyen musiikin hautomo, H553/2 Kevyen musiikin hautomo, H553/3 Kevyen musiikin hautomo, H554 Äänitystekniikka ja äänilähteet, H555/1 Musiikkielämän liiketoiminnot, H555/2 Musiikkielämän liiketoiminnot, H556 Ääni ja kuva, 4 ov H557/1 Äänen tuotannon formaatit, H557/2 Äänimaisemat ja äänen tuotannon formaatit, 6 ov Video- ja TV-tuotanto, 40 ov Suuntautumisvaihtoehdon pakolliset opintojaksot Dramaturgia, 6 ov H750/1 Dramaturgia I, H750/2 Dramaturgia II, 2ov H750/3 Dramaturgia III, Kameratuotanto, 7 ov H751/1 Kameratuotanto I, 3 ov H751/2 Kameratuotanto II, 67

3 H751/3 Kameratuotanto III, 3 ov Editointituotanto, 9 ov H752/1 Editointituotanto I, 4 ov H752/2 Editointituotanto II, H752/3 Editointituotanto III, 3 ov Markkinointiviestintä, 3 ov H753/1 Markkinointiviestintä I, 1 ov H753/2 Markkinointiviestintä I, 1 ov H752/3 Markkinointiviestintä II, 1 ov Vaihtoehtoiset opintojaksot H754 TV-ohjelmakurssi, H755 Lyhytelokuva, 3 ov H756 Mainoselokuva, H757 Tilaustyöt, H758 Monikameratyö, H759 Dokumenttiprojekti, H760 Tuottaminen, TALOUSHALLINNON SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO Tavoitteena on tuottaa taloushallinnon osaajia vaativiin yrityksen sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen tehtäviin sekä itsenäisiksi yrittäjiksi. Valmistuneet hallitsevat yrityskokonaisuuden, osaavat tehokkaasti hyödyntää tietotekniikkaa sekä kotimaisia ja kansainvälisiä lähteitä ja ovat valmiita kehittämään osaamistaan ja tehtäviään. He kykenevät toimimaan tilintarkastajina ja muissa vaativissa valvontatehtävissä. Tutkinnon suorittaneet tuntevat yritysten riskit ja osaavat ratkaista pk-yritysten rahoitusasiat ja rahoitusjuridiset kysymykset sekä taloushallinnon verotus-, sopimus- ja yhtiöoikeudelliset ongelmat. Erityisesti tutkinnon suorittaneet hallitsevat taloushallinnon analyysi-, neuvonta- ja tutkimusprojekteja ja kykenevät käyttämään taloushallinnon informaatiota yrityksen toimintojen ohjaajana. Erityisenä osaamisalueena on laskenta-, verotus- ja tutkimuspalvelut. Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoille pyritään järjestämään mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan ja/tai harjoittelustaan kansainvälisessä toimintaympäristössä. 68

4 TALOUSHALLINNON SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON AMMATTIOPINNOT, 40 ov Pakolliset opintojaksot, 25 ov BDH240 Kirjanpidon jatkokurssi, 4 ov, kuvaus s. 47 BDH241 Taloushallinto toimintojen ohjaajana, 4 ov, kuvaus s. 47 BDH242 Palkkahallinto,, kuvaus s. 47 BDH243 Taloushallinnon matematiikka, 3 ov, kuvaus s. 47 BDH244 Yrityksen verosuunnittelu, 3 ov, kuvaus s. 47 BDH245 Arvonlisäveron merkitys yrityksessä,, kuvaus s. 48 BDH246 Tilinpäätösanalyysi,, kuvaus s. 48 H227 Laskenta-, verotus- ja tutkimuspalvelut, 5 ov Vaihtoehtoiset opintojaksot Virrat, 15 ov H228 Henkilöstöhallinto, 1 ov H229 Rahoitus ja sijoitustoiminta, H230 Rahoitus- ja perintäjuridiikka, H231 Riskinhallinta, H232 Tilintarkastus, H233 Tietotekninen laskentatoimi, H234 Taloushallinnon mikroharjoitukset, 1 ov H235 Redovisning i företag, H236 Accounting and Financial English, 1 ov MARKKINOINNIN JA KANSAINVÄLISTEN LIIKETOIMINTOJEN SUUNTAUTUMISVAIH- TOEHTO Tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita sekä kotimaisiin että kansainvälisiin markkinointija liiketoimintatehtäviin. Koulutuksessa perehdytään kotimaisten ja kansainvälisten yritysten ja yhteisöjen markkinointiin, asiakaspalveluun sekä markkinoinnin tutkimusja suunnitteluprosessiin hankkien, analysoiden ja käyttäen eri lähteistä saatavaa informaatiota kilpailukeinoratkaisujen ja muiden markkinointipäätösten tekemiseen. Tutkinnon suorittaneilla on valmiudet hallita markkinoinnin kokonaisuus osineen. Tutkinnon suorittaneet muodostavat kokonaiskäsityksen yrityksen kansainvälistymisen edellytyksistä, tietolähteistä ja kansainvälisistä toimintavaihtoehdoista. He osaavat toimia erilaisissa asiakas- ja liiketoimintaympäristöissä vahvan kielitaidon ja kulttuurituntemuksen avulla. Osa koulutuksesta toteutetaan vieraskielisenä ja harjoittelusta osa pyritään järjestämään ulkomaisena harjoitteluna. Opiskelijoille pyritään järjestämään mahdollisuus suorittaa osa suuntautumisvaihtoehdon opinnoista kansainvälisessä toimintaympäristössä ja mahdollisuuksia osallistua kansainvälisiin projekteihin yhdessä työelämän kanssa kehitetään jatkuvasti. Erityispainopistealueina ovat puunjalostus- ja kiviteollisuuden tuotteiden, jalostettujen erikoistuotteiden sekä vapaa-ajan viettämiseen, rentoutumiseen ja virkistäytymiseen liittyvien tuotteiden ja palvelusten kotimaan ja kansainvälinen markkinointi. 69

5 MARKKINOINNIN JA KANSAINVÄLISTEN LIIKETOIMINTOJEN SUUNTAUTUMISVAIH- TOEHDON AMMATTIOPINNOT, 40 ov, osa opiskelusta tapahtuu englannin kielellä Pakolliset opintojaksot, 25 ov BDH318/1 Markkinointiviestintä, 3 ov, kuvaus s. 39 BDH318/2 Markkinointiviestintä, 1 ov, kuvaus s. 39 BDH319/1 Kansainvälinen markkinointi/international Marketing,, kuvaus s. 39 BDH319/2 Kansainvälinen markkinointi/international Marketing,, kuvaus s. 39 BDH320/1 Kansainväliset liiketoiminnot/ International Business Studies,, kuvaus s. 39 BDH320/2 Kansainväliset liiketoiminnot/international Business Studies,, kuvaus s. 39 BDH321 Ulkomaankaupan menettelyt ja asiakirjat,, kuvaus s. 40 BDH322 Markkinoinnin johtaminen, 3 ov, kuvaus s. 40 BDH323 Markkinointitutkimus, 3ov, kuvaus s. 41 H324 International Business Cultures, 3 ov H325 Puunjalostusteollisuuden sekä muiden erikoistuotteiden ja palvelusten kotimaan ja kansainvälinen markkinointi, Vaihtoehtoiset opintojaksot, 15 ov H326 Markkinoinnin ja liiketoimintojen suunnittelu, toteutus ja johtaminen, H327 Markkinointiaineiston laatiminen tietotekniikkaohjelmia hyödyntäen, H328 E-Business, Internet, IT and Marketing, H329 Markkinointioikeus, 1 ov H330 Marketing of products and services related to leisure, recreation and relaxation, 1 ov H331 Markkinointiprojekti, 1 ov Kielet, joista suositellaan otettavaksi väh. 6 ov H332 Effektiv marknadsföring, H333 English for Marketing and International Operations, H334 English for oral presentations, negotiations and meetings, H335 Geschäftsdeutsch, H336 Geschäftskommunikation - schreiben und telefonieren, 1 ov H337 Liike-elämän ranska, 3 ov 70

6 KAUPALLISEN MEDIAVIESTINNÄN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON AM- MATTIOPINNOT TIETOKONEAVUSTEINEN MAINOSGRA- FIIKKA KUVA JA TIETOKONEET 11 ov H450/1 KUVAAMATAITO, SOMMITTELU, VALOKUVAUS, KUVANKÄSITTELY- JA GRAFIIKKAOHJELMAT 1, 7 ov JA H450/2 KUVANKÄSITTELY- JA GRAFIIK- KAOHJELMAT 2, + TAITTO- OHJELMAT Opiskelija osaa käyttää yleisimpiä tietokonegrafiikassa käytettäviä piirros- ja kuvankäsittelytyökaluja. Opiskelija ymmärtää kuvanpakkausalgoritmit ja eri tallennusjärjestelmät. Opiskelija osaa käyttää kuvankäsittely- ja taitto-ohjelmia. Opiskelija saa perustiedot kuvaamataiteen historiasta, hallitsee väriopin, muodon, ilmapiirin ja perspektiivin luomisen taidot sekä sähköisin että perinteisin välinein. Opiskelija osaa tehdä layoutin ja hallitsee tekstin graafisen teoksen visuaalisena elementtinä sekä painotuotteissa että multimediassa. - katsaus kuvaamataiteen historiaan - värin ja muodon teoria - piirustus, maalaus, sommittelu paperille - vektorigrafiikka vs. rasterikuva, - tärkeimmät työkalut: Freehand, Photoshop, Pagemaker, InDesign. - tutustuminen 3D-ohjelmiin. - tekstin asettelu, erilaiset kirjasinlajit, tekstin väritys, 3-ulotteiset kirjasimet, teksti ja perspektiivi, taustat, teksti ja grafiikka, painettu vs. sähköinen teksti Lähiopiskelu ja itsenäinen työskentely, harjoitustyöt. Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, harjoitusten hyväksyttävä suorittaminen ja perehtyminen jaettavaan kirjalliseen materiaaliin Tietotekniikan perusopinnot (käyttöliittymä Windows 95 tai uudempi) H451 MULTIMEDIAPROJEKTIN SUUN- NITTELU 3 ov Opiskelija perehtyy multimedian historiaan, nykytilaan ja kotimaisiin ja kansainvälisiin tulevaisuuden näkymiin. Hän osaa arvioida eri tiedotusvälineiden tehtävät ja muodot sekä arvioi multimedian mukanaan tuoman lisäarvon viestinnässä ts. multimedian järkevä käyttö. Opiskelija perehtyy multimedian käsikirjoituksessa huomioitaviin asioihin sekä multimediateoksen rakenteen suunnitteluun ja siihen vaikuttaviin seikkoihin. Opiskelija osallistuu multimediaprojektin suunnitteluun osana suunnittelutyöryhmää. Opiskelija osaa toimia multimediatuotantoryhmän jäsenenä. - katsaus lineaarisiin medioihin ja niiden suhteeseen uuteen mediaan. - eri medioiden rakenteelliset poikkeamat ja niiden aiheuttamat muutokset tekoprosessissa. - multimediakäsikirjoittamisen eteneminen synopsiksesta storyboardiin, tuotantokäsikirjoitus ja asiakirjoitus - multimediakäsikirjoituksen rakennemallit ja mediaelementtien valitseminen ja käyttö. - multimedian suunnittelun yleiset lainalaisuudet - eri käyttökohteet ja niiden vaikutus suunnitteluun, kohderyhmäanalyysit, projektinhallinta, verkkomultimedia, pelit, entertainment, opetusprojektit, edutainment, business-to-business -multimedia - markkinointi - multimediatyöryhmän kokoonpano, työryhmän jäsenten asemat ja tehtävät, työryhmädynamiikka - markkinointi. SP- ja PR-toiminnot markkinoinnin osana. Lähiopiskelu, etätyöskentely ja Case-study. Opintojakson suoritus: 71

7 Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen (luennot) ja perehtyminen jaettavaan kirjalliseen materiaaliin. Harjoitustyöt, tentit. H452 MULTIMEDIAOHJELMOINTI 3 ov Opiskelija ymmärtää multimediaohjelmoinnin perusteet, kuinka ohjelmoidaan multimediatuote yhdistäen ääni-, video-, grafiikka-, animaatio-,teksti- ja 3Delementtejä käsikirjoituksen edellyttämiksi teoksiksi. Hän osaa ottaa huomioon eri medioiden asettamat reunaehdot graafiselle ilmaisulle. - tutustuminen keskeisiin ohjelmointityökaluihin sekä verkko- että CD-ROMlevitykseen tarkoitettujen tuotteiden valmistamiseen: Macromedia Director, Java, HTML, Flash, verkkolaajennukset jne. Lähi- ja etäopiskelu, käytännön harjoitukset, alan kirjallisuutta ja ammattilehdet Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja harjoituksiin Tietotekniikan perusopinnot, multimedian perusteet, multimedian käsikirjoitus TIETOKANNAT 5 ov H453/1 TIETOKANTOJEN KÄYTÖN PE- RUSTEET, JA H453/2 TIETOKANTAOHJELMOINTI, 3 ov Opiskelija tiedostaa tietokannat, tuntee niiden tarkoituksen, osaa luoda tietokannan. Perehtyminen pieniin ja laajoihin tietokantoihin ja niiden käyttöön. Tietokantojen rakenteiden analysoiminen Tietokannan suunnitteleminen Microsoft Access ohjelmiston avulla Tietokannan hyväksikäyttäminen multimediatyössä Lähi- ja etäopiskelu, käytännön harjoitukset, alan kirjallisuutta ja ammattilehdet. Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja harjoituksiin. Tietotekniikan perusopinnot, multimedian perusteet. H454 ÄÄNI JA ELÄVÄ KUVA MULTIME- DIASSA 3 ov Opiskelija ymmärtää elävän kuvan ja äänen tarjoamia mahdollisuuksia multimediassa. - yleiset elävän kuvan ominaisuudet, milloin elävää kuvaa kannattaa käyttää - video median kerronnallisena elementtinä. Multimediavideon erityispiirteet, videon käsikirjoittaminen ja toteutus, videon digitointi ja editointi - ääniopin perusteet - ääni multimedian kerronnallisena elementtinä - äänitykset - multimediaäänen tekniset edellytykset - midi vs. audio - äänen digitoiminen ja muokkaaminen Lähiopiskelu ja käytännön harjoitustyöt sekä kirjallisuus. Osittain yhteistyössä video- ja tv-tuotannon sekä kaupallisen musiikin kanssa. Multimedian perusteet, multimedian käsikirjoitus, multimedian suunnittelu, (alkuosa) sekä multimediagrafiikan erityispiirteet. Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja harjoituksiin sekä perehtyminen jaettavaan kirjalliseen materiaaliin. 72

8 GRAAFINEN MAINONTA 5 ov H455/1 GRAAFINEN MAINONTA 1, VERKKO- JA PAINOTUOTE, SEKÄ H455/2 GRAAFINEN MAINONTA 2, VERKKO- JA PAINOTUOTE, 3 ov Opiskelija hallitsee mainonnan grafiikan erityispiirteet ja osaa käyttää grafiikkaa mainonnan välineenä. - graafisen mainonnan perusteet - typografia - mainokset, esitteet, lehtigrafiikka - käyttökohteet - muodon, värin, koon, toiston ja suhteen symboliikka ja psykologia Lähiopiskelu ja itsenäinen työskentely, harjoitustyöt ja ekskursiot Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, harjoitusten hyväksyttävä suorittaminen ja perehtyminen jaettavaan kirjalliseen materiaaliin ja osallistuminen tehtäviin ekskursioihin H456 ANIMAATIO 3D JA 2D 4 ov Opiskelija tutustuu 3D- ja 2D-animaation perusteisiin. Hän ymmärtää animaation roolin video- ja multimedian elementtinä ja havainnoi erilaiset animaation tuottamiseen käytettävät menetelmät. Hän osaa itse tuottaa 3D-animaatioita. Hän osaa myös käyttää 3D-mallintamista printtimedian tarpeisiin. Erilaiset animaation tekemiseen kehitetyt toimintatavat. Digitaalisen animaation tekeminen. 2D- ja 3D-animaatio. Animaatioohjelmat (3DsMax ja Lightwave). Animaation käyttäminen mediaelementtinä ja painotuotegrafiikan elävoittäjänä. Kontaktiopetus ja harjoitukset, kirjallinen materiaali ja case studies. Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, harjoitusten hyväksyttävä suorittaminen ja perehtyminen jaettavaan kirjalliseen materiaaliin Tietotekniikan kaikki keskeiset opintojaksot, Grafiikan ja sommittelun opinnot. GRAAFINEN SUUNNITTELU 6 ov H457/2 MULTIMEDIAN GRAAFINEN SUUNNITTELU, 3 ov JA H457/1 PRINTTIMEDIAN GRAAFINEN SUUNNITTELU, 3 ov Opiskelija ymmärtää graafisen ilmeen merkityksen printti- ja multimediajulkaisuissa. Hän osaa käyttää ja sommitella harkiten visuaalisia elementtejä printti- ja multimediassa. - erilaiset painotaloympäristöt - eri työskentelyformaatit - printtimediassa, on-line multimediassa ja off-line multimediassa ilmenevät kuvallisen ilmaisun rajoitukset ja lainalaisuudet - asettelut - teksti printtimediassa ja multimediassa Lähiopiskelu ja käytännön harjoitustyöt sekä kirjallisuus Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja harjoituksiin sekä perehtyminen jaettavaan kirjalliseen materiaaliin Tietojenkäsittely, kuvaamataito, valokuvaus, kuvankäsittelyn ja vektorigrafiikan perusteet. TIETOKONEAVUSTEINEN KAUPALLINEN MUSIIKKI H550 MIDI JA TIETOKONEET 4 ov Opiskelija perehtyy musiikin teknologiaan ja saa valmiudet seurata tietokoneiden ja oh- 73

9 jelmistojen kehitystä. Hän tuntee eri järjestelmät ja osaa valita hänelle sopivat työskentely-ympäristöt ja -menetelmät. - MIDI-kielen perusteet - MIDI-järjestelmät - Sekvensserin käyttö - Työtavat - MIDI ja digitaalinen audio Lähiopiskelu, harjoitustyöt, kirjallinen materiaali. Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, harjoitustöiden menestyksellinen suorittaminen sekä perehtyminen jaettavaan kirjalliseen materiaaliin Tietotekniikan perusopinnot H551 DIGITAALINEN ÄÄNI JA TIETOKO- NEET 4 ov Opiskelija perehtyy musiikin teknologiaan ja tuntee digitaalisen äänen vaatimat laiteedellytykset. Hän tunnistaa myös digitaalisessa äänen tallennuksessa ja muokkaamisessa ilmenevät erilaisuudet verrattuna analogisiin järjestelmiin. Hän oppii itsenäisesti työskentelemään digitaalisessa maailmassa hyödyntäen myös opintojakson MIDI ja tietokoneet sisällön. - digitaalisen äänen taltioinnin, siirron ja käsittelemisen perusteet - digitaalinen ääni/analoginen ääni - digitaaliset audiojärjestelmät, ohjelmistot - työtavat - MIDI/audio Lähiopiskelu, harjoitustyöt, kirjallinen materiaali. Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, harjoitustöiden menestyksellinen suorittaminen sekä perehtyminen jaettavaan kirjalliseen materiaaliin Tietotekniikan perusopinnot, MIDI ja tietokoneet STUDIOTEKNIIKKA 8 ov H552/1 STUDIOTEKNIIKAN ALKEET Opiskelija osaa toimia oppilaitoksen äänitysstudioissa sekä ymmärtää sovitut käytännöt ja omaa studiolaitteiden peruskäyttötaidon. - studiolaitteet ja niiden toiminta - vallitsevat käytännöt - mikrofonitekniikan alkeet - miksaamisen perusteet Lähi- ja etäopiskelu, harjoitustyö, kirjallinen materiaali. Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen lähi- ja etäopetukseen, harjoitustehtävän palauttaminen, perehtyminen jaettavaan kirjalliseen materiaaliin H552/2 STUDIOTEKNIIKAN PERUS- KURSSI 3 ov Opiskelija omaa käytännölliset ja teoreettiset valmiudet toimia nykyaikaisessa äänitysstudiossa ja hallitsee koko tuotantoprosessin äänitystilanteen esivalmistelusta valmiin tuotteen miksaukseen ja masterointiin. - Studiolaitteet, niiden toiminta ja käyttö - Moniraitatyöskentely, mikrofonitekniikka, äänitystilanteiden järjestelyt, miksaaminen ja efektointi, masterointi Lähi- ja etäopiskelu, harjoitustyö, kirjallinen materiaali. Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen lähi- ja etäopetukseen, harjoitustehtävän palauttaminen, perehtyminen jaettavaan kirjalliseen materiaaliin 74

10 Studiotekniikan alkeet H552/3 STUDIOTEKNIIKAN JATKO- KURSSI 3 ov Opiskelija syventää studiotekniikan alkeet - ja studiotekniikan perusteet kursseilla oppimaansa. Kurssin pääpaino on äänitys- ja miksausvälineiden eri osa-alueiden tarkemmassa käsittelyssä alan ammattilaisten johdolla. - kitaroiden äänitys ja miksaus - rumpujen äänitys ja miksaus - vokaaliäänitykset ja miksaus - erikoisempien instrumenttien äänitys ja miksaus - masterointi Lähi- ja etäopiskelu, harjoitustyöt, kirjallinen materiaali. Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen lähi- ja etäopetukseen, harjoitustehtävien palauttaminen, perehtyminen jaettavaan kirjalliseen materiaaliin Studiotekniikan alkeet, studiotekniikan peruskurssi, äänitystekniikka ja äänilähteet KEVYEN MUSIIKIN HAUTOMO 6 ov H553/1 KEVYEN MUSIIKIN HAUTOMO 2 ov Kurssi toimii jatkuvana opiskelijan musiikin tekemisen tukiohjelmana. Tavoitteet ovat lähinnä kunkin opiskelijan henkilökohtaisia musiikin jatkuvan parantamisen tavoitteita. Kurssiin kuuluu musiikin teorian alkeiden harjaannuttaminen - Ohjattu työskentely laitteilla. - Musiikin teoriaa: - nuottikirjoituksen perusteet - tavallisimmat tahtilajit ja niihin sisältyvät rytmiset ilmiöt - tasajakoinen ja kolmijakoinen esitystapa - duuri- ja mollisävelet - intervallit Lähiopiskelu, harjoitustyöt, palaute. Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, harjoitustöiden menestyksellinen suorittaminen sekä palautteen sisäistäminen H553/2 KEVYEN MUSIIKIN HAUTOMO, Kurssi toimii jatkuvana opiskelijan musiikin tekemisen tukiohjelmana. Tavoitteet ovat lähinnä kunkin opiskelijan henkilökohtaisia musiikin jatkuvan parantamisen tavoitteita. Musiikin teoriaa harjaannutetaan edelleen. - Ohjattu työskentely laitteilla. - Musiikin teoriaa: - pentatoniset asteikot ja bluesasteikko - moodit - kolmi- ja nelisoinnut - yksinkertainen äänenkuljetus - tavanomaiset muotorakenteet (pop/jazz) - transponointi Lähiopiskelu, harjoitustyöt, palaute. Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, harjoitustöiden menestyksellinen suorittaminen sekä palautteen sisäistäminen H553/3 KEVYEN MUSIIKIN HAUTOMO, Kurssilla hiotaan edelleen kunkin opiskelijan kappaleita paremmiksi. Perehdytään henkilökohtaisiin tyyliseikkoihin ja niiden esille tuomiseen sovittamalla kappaleita. - Ohjattu työskentely laitteilla. - Kappaleiden sovittaminen 75

11 Lähiopiskelu, harjoitustyöt, palaute. Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, harjoitustöiden menestyksellinen suorittaminen sekä palautteen sisäistäminen H554 ÄÄNITYSTEKNIIKKA JA ÄÄNILÄH- TEET Opiskelija osaa arvioida äänitettävän kohteen oikein suhteessa ympäristöönsä. Opiskelija osaa valita oikean taltiointivälineen kutakin äänilähdettä kohden ja myös ymmärtää tilan ja sijoittamisen merkityksen. Opiskelija osaa myös ottaa huomioon liveäänityksessä ilmenevät rajoitteet ja ongelmat. - Mikrofonit - Ympäristöt - Akustiset soittimet - Taltiointiformaatit - Akustiikka Lähiopiskelu, harjoitustyöt, kirjallinen materiaali. Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, harjoitustöiden hyväksyttävä suorittaminen ja perehtyminen jaettavaan kirjalliseen materiaaliin. Studiotekniikan alkeet MUSIIKKIELÄMÄN LIIKETOIMINNOT 4 ov H555/1 MUSIIKKIELÄMÄN LIIKETOIMIN- NOT Opiskelija osaa toimia musiikkialan kotimaisessa ja kansainvälisessä liike-elämässä menestyksellisellä tavalla. Opiskelija tiedostaa tekijänoikeudelliset näkökohdat sekä kansalliselta että kansainväliseltä kannalta Musiikkielämän liiketoimintojen periaatteet, eri yritysmuodot, tuloutusrakenne, markkinarakenne, tekijänoikeusjuridiikka, tekijänoikeuksien valvominen, kansainvälinen tekijänoikeuskäytäntö, kotimaiset järjestöt, tekijänoikeudet uudessa mediassa Lähi- ja etäopiskelu, kirjallinen materiaali. Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen lähi- ja etäopetukseen, perehtyminen jaettavaan kirjalliseen materiaaliin H555/2 MUSIIKKIELÄMÄN LIIKETOIMIN- NOT Opiskelija hallitsee kustannustoimintaan liittyvät asiat. - levy-yhtiöt, ohjelmatoimistot, budjetointi, tuloutusrakenne, kustannuslaskenta, markkinointi Lähi- ja etäopiskelu, kirjallinen materiaali. Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen lähi- ja etäopetukseen, perehtyminen jaettavaan kirjalliseen materiaaliin H556 ÄÄNI JA KUVA 4 ov Opiskelija tutustuu analogiseen ja digitaaliseen elävään kuvaan. Hän saa tiedot eri järjestelmistä. Hän oppii lineaarisen ja eilineaarisen editoinnin eroavaisuudet ja työtavat. Hän osallistuu non-linear -videon tekemiseen työryhmässä. Opiskelijalle annetaan perustiedot elokuvaäänestä ja myös multimedia lainalaisuuksista. - Erilaiset TV- ja videojärjestelmät, - Multimedia - Elokuva, - Työtavat, - Lineaarisen ja non-lineaarisen editoinnin perusteet, - Dramaturgia 76

12 Lähiopiskelu, harjoitustyöt, kirjallinen materiaali. Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, harjoitustöiden hyväksyttävä suorittaminen ja perehtyminen jaettavaan kirjalliseen materiaaliin. Tietotekniikka-opinnot, MIDI ja tietokoneet, Digitaalinen ääni ja tietokoneet ÄÄNIMAISEMAT JA ÄÄNEN TUOTAN- NON FORMAATIT 8 ov H557/1 ÄÄNEN TUOTANNON FORMAA- TIT Opiskelija tutustuu erilaisiin äänentoistotapoihin. - PA-laitteet - Livemiksauksen perusteet - stereo/mono - kaiuttimet Lähi- ja etäopiskelu, kirjallinen materiaali. Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen lähi- ja etäopetukseen, perehtyminen jaettavaan kirjalliseen materiaaliin H557/2 ÄÄNIMAISEMAT JA ÄÄNEN TUO- TANNON FORMAATIT 6 ov Opiskelija perehtyy syvällisemmin erilaisiin äänentoistotapoihin, sekä ulkotiloissa että erilaisissa sisätiloissa. Opiskelija hallitsee myös kuvan ja äänen yhteisen miksaamisen eri formaatteihin - PA-laitteet - Livemiksauksen perusteet - stereo/mono - kaiuttimet - kuvan ja äänen yhdistäminen erilaisissa olosuhteissa - tilat ja akustiikka - surround-ääni - sähkötekniset asiat - siirto- ja tallennusformaatit - johdot, liittimet, maadoitus Lähi- ja etäopiskelu, kirjallinen materiaali, tutustuminen erilaisiin akustisiin ympäristöihin paikan päällä. Käytännön työ. Opintojakson suoritus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, harjoitustöiden menestyksellinen suorittaminen, perehtyminen jaettavaan kirjalliseen materiaaliin. H557/1, H552 VIDEO- JA TV-TUOTANTO DRAMATURGIA 6 ov H750/1 DRAMATURGIA I Opiskelija saa perustiedot käsikirjoittamisen tekniikasta. Hän ymmärtää ohjelman rakenteen ja muodon. Hänelle selviää elokuvan lait ja paljastuu dramaturgian salaisuudet. Hän pystyy analysoimaan näkemäänsä. - käsikirjoittamisen perusteet - draama ja eeppinen kerronta - ohjelmien rakenne ja muoto - kuvakäsikirjoitus Lähiopiskelu, harjoitustyöt, omat projektit, workshopit. Opintojen suoritus: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. Harjoitukset, analyysit, esseet ja tentit. Omien käsikirjoitusten työstäminen. H 750/2 DRAMATURGIA II Opiskelijan taidot käsikirjoitusprosessissa kehittyvät. Hän oppii kehittelemään aiheiden rakennetta ja muotoa. Hän oppii elokuvan lait ja hänelle paljastuu dramaturgian 77

13 salaisuudet. Opiskelija taitaa kuvakerronnan. Hän pystyy analysoimaan näkemäänsä. Hän tiedostaa ryhmädynamiikan merkityksen. - käsikirjoitusprosessi - ohjelmien rakenne ja muoto - kuvakäsikirjoitus - ideasta tuotantoon - ryhmätyö - tv-ohjelma-, mainos- ja elokuva-analyysi - kuvakerronta Lähiopiskelu, harjoitustyöt, omat projektit, workshopit. Opintojen suoritus: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. Harjoitukset, analyysit, esseet ja tentit. Omien käsikirjoitusten työstäminen. Dramaturgia I H750/3 DRAMATURGIA III Opiskelijan taidot käsikirjoitusprosessissa kehittyvät edelleen. Hän oppii jatkokehittelemään aiheiden rakennetta ja muotoa. Hän ymmärtää elokuvan lait ja dramaturgian salaisuudet. Opiskelija taitaa kuvakerronnan, sekä leikkauksen merkityksen siinä. Hän pystyy analysoimaan näkemäänsä. - käsikirjoitusprosessi - ohjelmien rakenne ja muoto - kuvakäsikirjoitus - ideasta tuotantoon - tv-ohjelma-, mainos- ja elokuva-analyysi - editoinnin merkitys kerronnassa Lähiopiskelu, harjoitustyöt, omat projektit, workshopit. Opintojen suoritus: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. Harjoitukset, analyysit, esseet ja tentit. Omien käsikirjoitusten työstäminen. Dramaturgia II KAMERATUOTANTO 7 ov H751/1KAMERATUOTANTO I 3 ov Opiskelija saa perustiedot videotekniikasta, kytkennöistä, laitteiden käytöstä ja hallinnasta. Hän tutustuu niin analogisiin kuin digitaalisiin formaatteihin. Hänelle selviää valaistuksen perusteet ja näiden hyödyntäminen video-, tv- ja elokuvatuotannossa. Perusteet: - analoginen ja digitaalinen - televisiojärjestelmät - kameran toiminta ja käyttö - sähköopin perusteet - valaisintyypit ja niiden tekniikka - valaisun suunnittelu ja toteutus - valaisun merkitys ohjelmatuotannossa - värioppi Lähiopiskelu, harjoitustyöt ja omat tuotannot. Opintojaksoon suoritus: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja harjoitustöihin. Tentit. Omien tuotantojen toteutus, jotka pohjautuvat pääasiassa opiskelijoiden omiin ideoihin ja käsikirjoituksiin. H751/2 KAMERATUOTANTO II Opiskelijan tiedot ja taidot videotekniikasta, kytkennöistä, laitteiden käytöstä ja hallinnasta kehittyvät. Hänelle tulevat tutuksi analogiset ja digitaaliset formaatit. Hän oppii hyödyntämään valaisu- ja lavastustekniikkaa video-, tv- ja elokuvatuotannossa. - analoginen sekä - digitaalinen videotekniikka - kameran toiminta ja käyttö - sähköoppi - valaisun suunnittelu ja toteutus - valaisun merkitys ohjelmatuotannossa - lavastuksen ja puvustuksen merkitys 78

Viestinnän koulutusohjelma

Viestinnän koulutusohjelma 5.7 VIESTINNÄN KOULUTUSOHJELMA IRAMK/Virrat Viestinnän koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet toimia oman osaamisalueensa asiantuntijoina työelämässä. Osaamisalueita ovat muiden

Lisätiedot

HARJOITTELU 20 ov. PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov Ammatilliset perusopinnot 46 ov OPINNÄYTETYÖ.

HARJOITTELU 20 ov. PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov Ammatilliset perusopinnot 46 ov OPINNÄYTETYÖ. 5 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN KOULUTUSOHJELMAT JA SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 5.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Opintojen rakenne PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 5.2 TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoite Koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet yritysten ja yhteisöjen tietojenkäsittelyn asiantuntija- ja esimiestehtäviin

Lisätiedot

Matkailun koulutusohjelma

Matkailun koulutusohjelma 5.3 MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK/Ikaalinen Opintojen rakenne matkailun koulutusohjelmassa PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov Matkailun koulutusohjelman ammatilliset

Lisätiedot

SUORITETTAVA TUTKINTO. Muotoilija (AMK) sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET

SUORITETTAVA TUTKINTO. Muotoilija (AMK) sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Muotoilun koulutusohjelma SUORITETTAVA TUTKINTO Muotoilija (AMK) sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Aikuiskoulutussovellukset - Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelman ammatilliset perusopinnot

Liiketalouden koulutusohjelman ammatilliset perusopinnot 5 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN KOULUTUSOHJELMAT JA SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 5.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoite Koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa liiketalouden osaajia,

Lisätiedot

Media-alan koulutus 14S Mediasisällön suunnittelu

Media-alan koulutus 14S Mediasisällön suunnittelu Lahden Ammattikorkeakoulu Media-alan koulutus 14S Mediasisällön suunnittelu Media-alan koulutus toteutetaan mielenkiintoisessa toimintaympäristössä, jossa luovalla yhteisöllä ja yhteisöllisyydellä on suuri

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Matkailun ala Matkailun koulutusohjelma 210 op Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma 210 op Nuoret & Aikuiset 1 1. Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman

Lisätiedot

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP)

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) OPINTO-OPAS 2009-2010 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Opintojakso on johdatus englanninkieliseen liikeviestintään. Kurssilla opiskelija

Opintojakso on johdatus englanninkieliseen liikeviestintään. Kurssilla opiskelija Englanti 2 Tunnus: ENG1LP016 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 3., 4. lukukausi Kieli: englanti / suomi Opintojakson taso: perusopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki, monimuoto opintojaksokuvaukset 2012-2013

Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki, monimuoto opintojaksokuvaukset 2012-2013 Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki, monimuoto opintojaksokuvaukset 2012-2013 Englannin kielioppi ja rakenteet Englannin tasokoe English 1 English 2 ICT architectures ICT-hankinnat ICT-johtaminen ja -strategia

Lisätiedot

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3. TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3. TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3 Opintojaksoluettelo Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma (HETI09) op Perusopinnot 60 Pakolliset perusopinnot 60 ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3 TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3 ICT1TA002 Työasemat ja

Lisätiedot

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) ALUSTAVA OPINTO-OPAS 2007-2008

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) ALUSTAVA OPINTO-OPAS 2007-2008 YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) ALUSTAVA OPINTO-OPAS 2007-2008 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo

HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo HAAGA-HELIA Myyntityön koulutusohjelma 2012-2013 Opintojaksoluettelo Kaikki myyntityön koulutusohjelman opinnot on lueteltu alla olevassa taulukossa. Opintojaksojen tunnukset on linkitetty opintojaksojen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Agrologi (AMK) Bachelor of Natural Resources elma9 2009-2013. Raportti 7.10.

OPETUSSUUNNITELMA. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Agrologi (AMK) Bachelor of Natural Resources elma9 2009-2013. Raportti 7.10. OPETUSSUUNNITELMA Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Agrologi (AMK) Bachelor of Natural Resources elma9 2009-2013 Raportti 7.10.2003 17.8.2009 1 1. MAASEUTUELINKEINOJEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTTAMA TUTKINTO

Lisätiedot

Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys OK BUSLH 21

Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys OK BUSLH 21 Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki (HELI) Opintojaksokuvaukset 2013 2014 Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki (LH) Tunnus Opintopisteet Perusopinnot 60 Yrityksen toimintaympäristö OK ENVLH 9 Juridiikan

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tutkinto ja tutkintonimike Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tutkintonimike tradenomi Valmiuksia asiantuntijuuteen Opinnot tarjoavat käytännön

Lisätiedot

1. Graafinen suunnittelu... 3 1.1 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 44 OP... 9 1.1.1 Ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot 14 op... 9 1.1.1.

1. Graafinen suunnittelu... 3 1.1 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 44 OP... 9 1.1.1 Ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot 14 op... 9 1.1.1. 1. Graafinen suunnittelu......................................................................................... 1.1 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 44 OP.............................................................

Lisätiedot

Liiketalouden koulutus

Liiketalouden koulutus Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 15.9.2014 0 Sisällysluettelo LIIKETALOUDEN ALAN KOULUTUSOHJELMA... 12 Ydinosaaminen 150 op... 16 Perusopinnot 75 op... 16 Yritysportfolio...

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset 2007-2010 Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma, kandidaattiopinnot

Tutkintovaatimukset 2007-2010 Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma, kandidaattiopinnot Tutkintovaatimukset 2007-2010 Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma, kandidaattiopinnot 1 Koulutustavoitteet Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelman tavoitteena on tukea opiskelijaa kasvamaan taiteilijana,

Lisätiedot

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA 8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Lukiopohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1 2 3 4 teensä 1 2 3 4 teensä KOKONAISLAAJUUS

Lisätiedot

Yrityksen kannattavuuden ja rahoituksen perusteet

Yrityksen kannattavuuden ja rahoituksen perusteet Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma Opintojaksokuvaukset 2010 2011 Voit etsiä haluamasi merkkijonon Ctrl+F -toiminnolla. ----------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

1. Vaihtoehtoiset ammattiopinnot... 2 1.1 Designing services and products 10 ECTS... 5 1.2 Johtamisen välineet 10 op... 5 1.2.1 JOHTAMISEN STRATEGIAT

1. Vaihtoehtoiset ammattiopinnot... 2 1.1 Designing services and products 10 ECTS... 5 1.2 Johtamisen välineet 10 op... 5 1.2.1 JOHTAMISEN STRATEGIAT 1. Vaihtoehtoiset ammattiopinnot.................................................................................. 2 1.1 Designing services and products 10 ECTS....................................................................

Lisätiedot

Media-alan koulutus 14S Graafinen suunnittelu

Media-alan koulutus 14S Graafinen suunnittelu Lahden Ammattikorkeakoulu Media-alan koulutus 14S Graafinen suunnittelu Media-alan koulutus toteutetaan mielenkiintoisessa toimintaympäristössä, jossa luovalla yhteisöllä ja yhteisöllisyydellä on suuri

Lisätiedot

POMOn opintojaksokuvaukset 2004 2005

POMOn opintojaksokuvaukset 2004 2005 a POMOn opintojaksokuvaukset 2004 2005 Englanti, perusopintojakso...1 Matkatoimisto ja liikennepalvelut...2 Majoitus, ravintola ja kokouspalvelut...3 Kotimaanmatkailu, incoming ja ohjelmapalvelut...4 Business

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 210 opintopistettä Opintojen kestoaika 2011-2014 Hyväksytty 26.1.2011 2 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulun hallituksen 15.10.2010

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008 opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 OPINTO-OPAS 2008 Syksyllä 2008 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Opinnäytetyö, projektiopinnot ja alan kehittymisen seuraaminen syventävät opiskelijan asiantuntijuutta.

Opinnäytetyö, projektiopinnot ja alan kehittymisen seuraaminen syventävät opiskelijan asiantuntijuutta. Matkailun koulutusohjelma SUORITETTAVA TUTKINTO Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto Restonomi (AMK), Opiskeluaika 3,5 vuotta TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Opinnot valmentavat matkailualan

Lisätiedot

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) ALUSTAVA OPINTO-OPAS 2005-2006

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) ALUSTAVA OPINTO-OPAS 2005-2006 YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) ALUSTAVA OPINTO-OPAS 2005-2006 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala

OPINTO-OPAS 2012-2013 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala OPINTO-OPAS 2012-2013 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Vaihtoehtoiset ammattiopinnot VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT Year 1 2 3 4 04MAR301 Designing Services and Products ECTS 04JOV112 Johtamisen

Lisätiedot