POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ"

Transkriptio

1 POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI, ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN SEKÄ TALOUSHALLINNON KOULUTUSOHJELMAT. Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa

2 SISÄLLYSLUETTELO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT... 4 Näytön periaatteet... 4 Arviointi... 5 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET OPINTOKOKONAISUUDET... 6 Tutkinnon yhteiset ammatilliset opinnot 40 ov... 6 Liiketalous ja hallinto 40 ov... 6 Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma 40 ov... 6 Taloushallinnon koulutusohjelma 40 ov... 6 Valinnaiset opinnot 10 ov... 6 LIIKETALOUS JA HALLINTO... 7 LOMAKE I... 7 LOMAKE II... 8 LOMAKE III... 9 Näytön kuvaus Asiakaspalvelu Liiketoimintasuunnitelman laadinta Näyttöympäristö Näytön arviointi ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA LOMAKE I LOMAKE II LOMAKE III LOMAKE III Asiakasmarkkinointi, 20 ov Näytön kuvaus Näyttöympäristö Näytön arviointi Markkinointiviestintä, 10 ov Näytön kuvaus Näyttöympäristö Näytön arviointi Arviointikriteerit Markkinoinnin suunnittelu, 10 ov Näytön kuvaus Näyttöympäristö Näytön arviointi Arviointikriteerit TALOUSHALLINNON KOULUTUSOHJELMA LOMAKE I LOMAKE II... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.

3 LOMAKE III LOMAKE III Yrityksen talouden suunnittelu ja seuranta, 15 ov Taloudellisen tiedon tuottaminen, 25 ov Ammattiosaamisen syventäminen käytännön työtehtävissä

4 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT Ammattiosaamisen näytöistä on säädetty laissa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta 601/2005 ja valtioneuvoston asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta 603/2005. Ammattiosaamisen näytössä opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden mukaisen, työelämän edellyttämän ammattitaidon. Ammattiosaamisen näytöt on suunniteltu ja toteutetaan yhdessä työelämän edustajien kanssa. Näytöt järjestetään mahdollisuuksien mukaan työssäoppimisen yhteydessä. Näyttöjä voidaan toteuttaa myös muilla työpaikoilla tai oppilaitoksen tiloissa. Näyttöjärjestelmän tavoitteena on yhdessä työelämän kanssa parantaa ammatillisen koulutuksen laatua. Näytöt yhtenäistävät ja kehittävät opiskelijan arviointia opetussuunnitelmien perusteiden, koulutuksenjärjestäjäkohtaisten opetussuunnitelmien, opetusjärjestelyjen sekä tuki- ja ohjaustoimien osalta. Tämä näyttömateriaali on laadittu siten, että se soveltuu koulutusmateriaaliksi myös kaikille näyttöjen toteuttamiseen osallistuvien ryhmien edustajille. Tärkeimpinä ryhminä ovat opiskelijat ja työelämän edustajat. Aineistoa voidaan käyttää opiskelijoiden näyttöihin perehdyttämisessä. Perehdytys alkaa heti opintojen alussa ja tarkentuu ennen näyttöä tapahtuvassa henkilökohtaisen näyttösuunnitelman laatimisen yhteydessä. Opintokokonaisuus 3 Opintokokonaisuus 2 Opintokokonaisuus 1 Näytön kuvaus Näyttötehtävät Näyttöympäristön kuvaus Näytön arviointi Yleisohje Käytetään yhdessä opintokokonaisuuskohtaisten aineistojen kanssa Kuva 1: Aineiston rakenne Näytön periaatteet Liiketalouden perustutkinnossa ammattiosaamisen näytöt muodostuvat työssäoppimisen ja opiskelun yhteydessä toteutuvista näytöistä. Ne ovat työskentelyn aikana tehtyjä tavanomaisia työtehtäviä, joita opiskelija on ensin harjaantunut tekemään. Siltä osin kuin tavanomaiset työssäoppimispaikan työtehtävät eivät käsitä liiketalouden perustutkinnon keskeisen osaamisen työtehtäviä, näytöt toteutetaan oppilaitoksessa ensisijaisesti liiketoimintasuunnitelmaan liittyvinä osioina tai arvioidaan muutoin. Mikäli opis-

5 kelija näyttää tavanomaista laajemmin osaamistaan työssäoppimisen yhteydessä, oppilaitosnäyttöä/muuta arviointia ei tältä osin sovelleta. Tällöin opiskelija toteuttaa vastaavanlaisia asioita ja harjaantuu itsearviointiin. Jokaisessa opintokokonaisuudessa on yksi tai useampia näyttöjä. Työssäoppimisen yhteydessä opiskelija voi näyttää kokonaan tai osittain useampiakin opintokokonaisuuksia. Työssäoppimiseen liittyvä näyttö on luonteeltaan jatkuvaa. Ennen näyttöä opiskelija tekee vastaavia työtehtäviä. Opiskelija perehdytetään näyttöihin ja niiden periaatteisiin avoimen vuorovaikutuksen syntymiseksi näytön arviointikeskustelussa. Näytöt ovat oppimistilanteita, joissa edelleen harjaannutaan siihen ammatilliseen osaamiseen, jota ollaan opiskelemassa. Näyttöjen avulla seurataan opiskelijan edistymistä ja ammatillista kasvua. Arviointi Arvioinnin kohteet ammattiosaamisen näytöissä ovat - työprosessin hallinta - työtehtävän hallinta (työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta) - työn perustana olevan tiedon hallinta - työturvallisuuden hallinta - kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen oppimistaidot ongelmanratkaisutaidot vuorovaikutus- ja viestintätaidot yhteistyötaidot eettiset ja esteettiset taidot. - yhteiset painotukset kansainvälisyyteen kestävän kehityksen edistämiseen teknologian ja tietotekniikan hyödyntämiseen yrittäjyyteen laadukkaaseen ja asiakaslähtöiseen toimintaan kuluttajaosaamiseen työsuojelusta ja terveydestä huolehtimiseen.

6 Liiketalouden perustutkinnon ammatilliset opintokokonaisuudet Tutkinnon yhteiset ammatilliset opinnot 40 ov Liiketalous ja hallinto 40 ov Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma 40 ov 2. Asiakasmarkkinointi 20 ov 3. Markkinointiviestintä 10 ov 4. Markkinoinnin suunnittelu 10 ov Taloushallinnon koulutusohjelma 40 ov 8. Taloudellisen tiedon tuottaminen 25 ov 9. Yrityksen talouden suunnittelu ja seuranta 15 ov Valinnaiset opinnot 10 ov 10. Ammattiosaamisen syventäminen käytännön työtehtävissä

7 LIIKETALOUS JA HALLINTO LOMAKE I Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen ajoittuminen opintovuosille - Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtaisen suunnitelman perusmalli 3 vuoden opintoajalle - opiskelija- ja työpaikkakohtaisesti suunnitelma saattaa muuttua - HOPS voi muuttaa opintojen kestoa ja näyttöjen ajoittumista (esim. yo-pohja, aikaisempi ammatillinen tutkinto, ammattilukio, työvaltainen opiskelu) Ammattiosaamisen näytöt / Liiketalouden perustutkinto 1. opiskeluvuosi 2. opiskeluvuosi 3. opiskeluvuosi jaksot jaksot jaksot I II III IV V I II III IV V I II III IV V TOP-jakso 4-8 ov TOP-jakso 8 ov TOP-jakso 8-12 ov Näytöt 1 ja 2 Näytöt 3 ja 4 Asiakaspalvelu Koulutusohjelman eriytyvät opinnot Liiketoimintasuunnitelman Ammatilliset valinnaiset opinnot laadinta (oppilaitoksessa)

8 LOMAKE II Ammattiosaamisen näytöt; Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAKOHTAINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ammatilliset Ammattiosaamisen näytöt Arvioijat opintokokonaisuudet Näytöt oppilaitoksessa Näytöt työpaikalla Liiketalous ja hallinto 40 ov Keskeiset sisällöt: Opintokokonaisuuteen liittyy kaksi näyttöä: 1. Asiakaspalvelu ja markkinointi Oppilaitoksessa näyttöjä arvioivat Työpaikalla näyttöjä arvioivat opiskelija ja työelämän Liiketoimintasuunnitelman (näyttö 1). opiskelija (itsearvi- edustaja sekä teko asiakaspalvelutilanteeseen valointi) ja opettaja se- mahdollisuuksien mu- Asiakaspalvelu ja mistautuminen kä mahdollisuuksien kaan opettaja(t), mutta markkinointi asiakaspalvelutilanteessa toimiminen mukaan työelämän arviointipäätöksen tekee Taloushallinnon edustaja. ammatillisten opintojen tehtävien hoito asiakaspalvelutilanteen päättäminen Arviointikeskustelu opettajakelpoisuuden Toimistopalvelut 2. Liiketoimintasuunnitelman laadinta omaava opettaja.. (näyttö 2). Arviointikeskustelu yritystoiminnan perustamisen suunnittelu ja raportointi Näyttöihin sisältyy taloushallinnon tehtävien hoitamista ja toimistopalvelujen tukitehtäviä Näyttö 1 toteutetaan pääsääntöisesti työpaikalla tai harjoitusyrityksessä ja näyttö 2 oppilaitoksessa tai harjoitusyrityksessä.

9 LOMAKE III Ammattiosaamisen näytöt Opintokokonaisuuden arviointi- ja toteutustapa (mahdollinen jaksotus) OPINTOKOKONAISUUS Opiskelijan osaamisen arviointi Opintokokonaisuuden toteutus Ajoitus Opintokokonaisuuden arvosanan määräy- (mahdollinen jaksotus) Liiketalous ja hallinto 40 ov tymisen perusteet Tavoitteet ja sisällöt Arviointikriteerit Ammattiosaamisen näyttö (suunnitelma) Muu arviointi Jakson nimi ja laajuus (ov) Toteutustapa Asiakaspalvelun näytöllä arvi- Itsearviointi Yrittäjyys ja liiketoi- Oppilaitoksessa, 40 ov:n opintoko- Keskeinen osaaminen oidaan esimerkiksi seuraavia Harjoitustyöt minta 8 ov työpaikalla ja/tai konaisuus ajoittuu asioita huomioiden alan kes- Ryhmätyöt Asiakaspalvelu ja harjoitusyrityk- 1. ja 2. vuodella Liiketoimintasuunnitelman keinen osaaminen: Kokeet markkinointi 8 ov sessä. teko Työssäoppiminen Toimistopalvelut 8 ov Työssäoppiminen Asiakaspalvelu ja markki- asiakaspalvelutilanteeseen Taloushallinnon jakautuu 1. ja 2. nointi valmistautuminen tehtävien hoito 8 ov vuoden ajalle. Taloushallinnon tehtävien tuotteiden vastaanotto, Työssäoppiminen 8 ov hoito tarkistus, hyllytys ja hin- Asiakaspalvelun Toimistopalvelut noittelu näyttö toteutetaan mainoskampanjoihin tu- 2. vuoden top- tustuminen jaksolla ja/tai 2. siisteys ja työturvallisuu- vuoden aikana har- desta huolehtiminen joitusyrityksessä. työpaikan palvelutarjontaan tutustuminen asiakkaan palveleminen asiakaspalvelutilanteen päättäminen Näyttö toteutetaan työpaikalla ja/tai harjoitusyrityksessä.

10 Liiketoimintasuunnitelman laatimisen näytöllä arvioidaan seuraavia asioita: liikeidean toimivuuden arviointi toimintaympäristö-, resurssi ja kilpailutilanneselvityksen laatiminen rahoitussuunnitelman laatiminen yritysmuodon valinta perustellusti Liiketoimintasuunnitelman näyttö 2. vuoden aikana oppilaitoksessa tai harjoitusyrityksessä. Näyttö toteutetaan oppilaitoksessa ja/tai harjoitusyrityksessä. Arviointiin osallistuvat opiskelija, opettaja ja/tai työelämän edustaja. Arvioinnin toteuttamisessa on muistettava opiskelijan itsearviointi ja arviointikeskustelu. Arviointikriteerit määräytyvät kansallisten näyttöaineistojen ja Päätetään opintokokonaisuuden arvosanan määräytymisen perusteet ammattiosaamisen näytön ja

11 opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. muun arvioinnin pohjalta.

12 12 Näytön kuvaus Liiketalouden ja hallinnon näyttöön sisältyvät asiakaspalvelun ja liiketoimintasuunnitelman laadinnan näytöt. Taloushallinnon tehtävien sekä tukiprosessien, esimerkiksi toimistopalvelujen, osaamisen osoittamista sisältyy edellä mainittuihin näyttöihin. Liiketoimintasuunnitelman laatimisella näytetään kyky suunnitella yritystoiminnan perustamista omalla asiantuntijuusalueellaan. TOIMINTA-AJATUS Liikeidea ja sen arviointi Asiakaspalveluprosessi ml. logistiikkaprosessi Talousprosessi: budjetti ja laskelmat Tukiprosessit mm. toimistopalvelut Liiketoimintasuunnitelman laatiminen (asiakirjoineen) Asiakaspalvelu Asiakaspalveluun valmistautuminen Kun opiskelija valmistautuu myyntitilanteeseen tai asiakaspalveluun kauppaliikkeessä, hän huolehtii, että yrityksen tarjonnassa olevia tuotteita ja palveluja on saatavilla. Hän esimerkiksi vastaanottaa tuotteita ja hyllyttää niitä sekä tutustuu liikkeen tuotteisiin tai palveluihin. Opiskelija hinnoittelee tavaroita tai palveluja annettujen ohjeiden mukaisesti. Opiskelija perehtyy meneillään oleviin kampanjoihin ja mainontaan. Muussa ympäristössä (esim. toimistossa) opiskelija valmistautuu asiakkaan palvelemiseen tutustumalla tietolähteisiin ja asiakkaan aineistoihin sekä työpaikan organisaatioon ja palvelutarjontaan. Opiskelija huolehtii työympäristönsä siisteydestä ja järjestyksestä omalta osaltaan sekä työturvallisuudesta. Asiakaspalvelutilanteessa toimiminen Myynti- tai palvelutilanteessa opiskelija palvelee asiakasta. Opiskelija vastaanottaa asiakkaan, selvittää tämän tarpeet ja esittelee tuotteita tai palveluja. Hän esittelee tarvittaessa erilaisia maksujärjestelyjä sekä opastaa asiakasta ja myy tuotteen tai tuottaa palvelun. Asiakaspalvelutilanteen päättäminen Kauppaa tai palvelutilannetta päätettäessä kauppaliikkeessä opiskelija vastaanottaa maksun. Hän ottaa huomioon asiakasryhmän mahdolliset erityissopimukset ja alennukset ja esittelee kaupan ehdot, esi-

13 13 merkiksi maksujärjestelyt. Hän soveltaa tavaroita ja palveluita koskevia määräyksiä ja suosituksia ja esittelee ne tarvittaessa asiakkaalle. Muussa ympäristössä opiskelija luovuttaa toimeksiannon mukaisen palvelun asiakirjoineen sekä saamansa palautteen mukaisesti joko korjaa tuottamansa palvelun vastaamaan sovittua toimeksiantoa ja/tai arkistoi asiakirjat. Liiketoimintasuunnitelman laadinta Opiskelija valitsee pienen yrityksen tai esimerkiksi osaston, tuoteryhmän, palvelun tai tuotteesta nousevan liikeidean. Hän voi myös kehittää oman liikeidean. Liikeideassa opiskelija voi mallintaa olemassa olevaa yritystä, esimerkiksi työssäoppimispaikkaa, harjoitusyritystä tai vastaavaa. Opiskelija arvioi liikeidean toimivuutta ja sille asetettuja tavoitteita, tekee toimintaympäristö-, resurssi- ja kilpailutilanneselvityksen. Hän suunnittelee voimavarojen, kuten rahoituksen, henkilöstön, toimitilojen jne. käytön. Opiskelija ottaa huomioon henkilöstömenot kokonaisuudessaan tuotteen kannattavuuslaskentaa varten. Hän hinnoittelee tuotteet tai palvelun, tekee rahoitussuunnitelman, kassa- ja tulosbudjetin sekä ennakoivan taseen. Opiskelija valitsee tarkoituksenmukaisen yritysmuodon, jolloin hän ottaa huomioon muun muassa verotuksen, vastuut ja viranomaisten vaatimukset. Opiskelija laatii liiketoimintasuunnitelman. Näyttöympäristö Näyttöympäristönä voi olla mikä tahansa organisaatio, jossa on mahdollista tehdä liiketalouden ja hallinnon perustehtäviä: myydä, palvella asiakkaita, hoitaa taloushallinnon tehtäviä ja tehdä toimistotöitä. Näyttöympäristönä voi olla esimerkiksi myymälä, toimisto, varasto, kirjasto, virasto tai harjoitusyritys, jossa on mahdollista palvella sisäisiä tai ulkoisia asiakkaita, toimia tuotteen tai palvelun logistiikkaprosessissa sekä käyttää toimistotekniikkaa ja työvälineohjelmia sekä tuottaa ja arkistoida asiakirjoja. Lisäksi ympäristö voi tukea liiketoimintasuunnitelman laatimista siten, että opiskelija voi mallintaa työssäoppimispaikkansa liiketoimintaa tai kehittää oman ideansa pohjalta liiketoimintasuunnitelman. Liiketoimintasuunnitelman näyttöympäristönä on pääsääntöisesti oppilaitos tai harjoitusyritys. Näyttöympäristölle asetettavat vaatimukset vaihtelevat opiskelijan itselleen asettamien osaamistavoitteiden mukaisesti.

14 14 Näytön arviointi Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta Asiakaspalvelu Asiakaspalveluun valmistautuminen Arviointikriteerit TYYDYTTÄVÄ (T1) HYVÄ (H3) KIITETTÄVÄ (K5) Opiskelija Opiskelija Opiskelija hinnoittelee yrityksen tavarat ohjeiden mukaisesti. hinnoittelee yrityksen tavarat katetavoitteiden mukaisesti. laskee yrityksen tuotteille arvonlisäverollisen hinnan yrityksen katetavoitteiden mukaisesti. Palvelutilanteessa toimiminen työskentelee tutuissa kauppaliikkeen tai työyhteisön myynti- tai asiakaspalvelutehtävissä. palvelee asiakasta erilaisissa myynti- ja palvelutilanteissa. palvelee asiakasta erilaisissa myynti- tai palvelutilanteissa menestyksellisesti. vastaanottaa asiakkaan, selvittää, mitä asiakas tarvitsee, esittelee ja opastaa asiakasta, myy tuotteen tai tarjoaa palvelun. vastaanottaa asiakkaan, selvittää, mitä asiakas tarvitsee, esittelee ja opastaa asiakasta, myy tuotteen tai tarjoaa palvelun. vastaanottaa asiakkaan, selvittää, mitä asiakas tarvitsee, esittelee ja opastaa, myy tuotteen tai tarjoaa palvelun. sopii kaupan ehdoista, esimerkiksi maksujärjestelyistä. sopii kaupan ehdoista, esimerkiksi maksujärjestelyistä. sopii kaupan ehdoista, esimerkiksi maksujärjestelyistä. Asiakaspalvelutilanteen päättäminen huolehtii mahdollisista toimituksista ja palvelun tai kaupan jälkitoimenpiteistä. huolehtii mahdollisista toimituksista ja palvelun tai kaupan jälkitoimenpiteistä. huolehtii mahdollisista toimituksista ja palvelun tai kaupan jälkitoimenpiteistä. hakee apua reklamaatiotilanteessa. toimii reklamaatiotilanteessa yrityksen käytänteiden mukaisesti. toimii reklamaatiotilanteessa yrityksen käytänteiden mukaisesti.

15 15 Liiketoimintasuunnitelman laadinta Taloushallinnon tehtävät avustaa laskutuksessa, laskujen käsittelyssä ja reskontrassa. laskuttaa ja käsittelee laskuja, hoitaa reskontraa. hoitaa kotimaan laskutusta ja reskontraa. avustaa palkanlaskennassa, kuten kuukausipalkoissa, pidätyksissä ja tilityksissä (esimerkiksi syöttää tietoja ja postittaa palkkatositteita). toimii palkanlaskennan perustehtävissä, esimerkiksi laskee kokonaispalkat, ennakonpidätykset, matkakorvaukset ja päivärahat. laskee palkat palkanlaskentaohjelmaa käyttäen sekä hoitaa usein esiintyvät laskenta- ja tilitystehtävät. avustaa tulos- ja kassabudjetin sekä budjettivertailun laatimisessa, esimerkiksi hankkii tietoa ohjeen mukaan. laatii tulos- ja kassabudjetin sekä suorittaa budjettivertailuja. laatii tulos- ja kassabudjetin sekä suorittaa budjettivertailuja. selvittää rahan lähteet ja rahan käytön. kirjaa tositteista yrityksen toistuvat liiketapahtumat. käsittelee kuukausittain toistuvat tositteet tietotekniikkaa hyväksikäyttäen, tekee poistot ja laskee varaston muutoksen. käsittelee kuukausittain toistuvat tositteet tietotekniikkaa hyväksikäyttäen, laatii tilinpäätöksen poistot ja ottaa huomioon varastonmuutoksen. Tukiprosessi: toimistotehtävissä toimiminen tuottaa ohjeiden mukaisesti lähetyskelpoisia ja standardinmukaisia yleisimpiä asiakirjoja äidinkielellä. tuottaa ja muokkaa standardinmukaisia asiakirjoja äidinkielellään. tuottaa ja muokkaa selkeitä, standardin mukaisia asiakirjoja sekä käyttää työssään sekä suullisesti että kirjallisesti hyvää äidinkieltä. arkistoi ja säilyttää tietoja ohjeiden mukaisesti. muokkaa, välittää sekä tallentaa ja arkistoi tietoa. muokkaa, välittää sekä tallentaa ja arkistoi tietoa. Liiketoimintasuunnitelman laadinta asiakirjoineen toimii yritystoiminnan kannalta keskeisten viranomaisten kanssa, esimerkiksi hankkii lomaktoimii yritystoiminnan kannalta keskeisten viranomaisten kanssa, esimerkiksi hankkii lomaktoimii yritystoiminnan kannalta keskeisten viranomaisten kanssa, esimerkiksi hankkii lomak-

16 16 keita kaupparekisteristä tai veroviranomaiselta. keita ja täyttää niitä kaupparekisteriä ja veroviranomaista varten. käyttää olemassa olevan pienen yrityksen tai esimerkiksi osaston, tuotteen, palvelun, tuoteryhmän tai harjoitusyrityksen taustalla olevaa liikeideaa osallistuessaan liiketoimintasuunnitelman laatimiseen. keita ja täyttää niitä kaupparekisteriä ja veroviranomaista sekä muita lakisääteisiä velvoitteita varten. laatii pienen yrityksen tai esimerkiksi osaston, tuotteen tai palvelun, tuoteryhmän, harjoitusyrityksen tai oman idean pohjalta liiketoimintasuunnitelman. Työtehtävän hallinta Työvälineiden ja menetelmien hallinta käyttää työpaikkansa tavanomaisia työvälineitä, kuten tietokonetta ja ohjelmistoja (tietokoneen A-ajokorttia vastaavalla tavalla), sekä tavanomaista toimistotekniikkaa, esimerkiksi puhelinta, kassakonetta, faksia ja laskinta. käyttää työpaikkansa työvälineitä, kuten tietokonetta ja ohjelmistoja (tietokoneen A- ajokorttia vastaavalla tavalla), sekä työpaikan laitteita ja koneita. käyttää itsenäisesti työpaikkansa työvälineitä, kuten tietokonetta ja ohjelmistoja, sekä työpaikan laitteita ja koneita. käyttää ohjeiden mukaan yrityksen standardeja tuottaessaan tavallisimpia asiakirjoja. käyttää työpaikkansa standardeja tuottaessaan ja muokatessaan asiakirjoja. käyttää työpaikkansa standardeja tuottaessaan ja muokatessaan asiakirjoja.

17 17 käyttää prosentti- ja korkolaskuja työssään esimerkiksi alennuksia laskiessaan tai hinnoitellessaan. käyttää prosentti- ja korkolaskuja työssään esimerkiksi alennuksia laskiessaan tai hinnoitellessaan. käyttää keskeisiä yrityksessä tarvittavia laskumenetelmiä siten, että osaa laskea esimerkiksi kauppaliikkeen tavaralle arvonlisäverollisen hinnan katetavoitteiden mukaisesti, palkkojen laskennassa, alennusten myöntämisessä ja liiketoimintasuunnitelman laskelmissa. Työturvallisuus käyttää palkanlaskentaohjelmaa. Työturvallisuusohjeiden noudattaminen noudattaa alansa työturvallisuusohjeita esimerkiksi asiakaspalvelutilanteissa ja toimiessaan työyhteisön jäsenenä. tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja suojautuu niiltä. tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja suojautuu niiltä. noudattaa työturvallisuusohjeita esimerkiksi asiakaspalvelutilanteissa kehittää työyhteisönsä työturvallisuutta kehittämällä omia työkäytäntöjään ja työympäristöään. huolehtii omasta, työtovereiden ja asiakkaiden turvallisuudesta eri tilanteissa. huolehtii omasta, työtovereiden ja asiakkaiden turvallisuudesta eri tilanteissa. opastaa muita toimimaan turvallisesti toimiessaan työyhteisönsä jäsenenä työyhteisön tavoitteiden mukaisesti. noudattaa tietoturvaohjeita ja muita oikeudellisia määräyksiä. noudattaa tietoturvaohjeita ja muita oikeudellisia määräyksiä.

18 18 Työn perustana olevan tiedon hallinta Asiakaspalvelu soveltaa keskeistä tuotteita, palveluita ja sopimuksia koskevaa lainsäädäntöä. soveltaa keskeistä tuotteita, palveluita ja sopimuksia koskevaa lainsäädäntöä ja arvonlisäveroihin liittyviä keskeisiä säädöksiä. soveltaa keskeistä tuotteita, palveluita ja sopimuksia koskevaa lainsäädäntöä ja arvonlisäveroihin liittyviä keskeisiä säädöksiä. toimii työpaikkansa logistiikkaprosessissa siten, että tavarat, palvelut ja asiakirjat ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. yhdistää oman toimintansa yrityksen logistiikkaprosessiin ja toimii siten, että tavarat, palvelut, rahat ja asiakirjat ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. seuraa talouden, kansantalouden ja toimialan kehitystä myyntiä ennakoidessaan. seuraa talouden, kansantalouden ja toimialan kehitystä myyntiä ennakoidessaan. selvittää yrityksen markkinoinnin tavoitteita, toimenpiteitä, asiakasryhmiä, tuotteita ja palveluita palvellakseen asiakkaita menestyksellisesti. ottaa huomioon yrityksen markkinoinnin tavoitteita, toimenpiteitä, asiakasryhmiä, tuotteita ja palveluita palvellakseen asiakkaita menestyksellisesti. soveltaa yrityksen velkasuhteisiin ja saatavien perintään liittyviä yleisiä periaatteita myydessään tuotteita ja palveluita.

19 19 Taloushallinnon tehtävät käyttää kahdenkertaisen kirjanpidon kirjaussääntöjä pienen yrityksen toistuvien liiketapahtumien kirjaamiseen. käyttää kahdenkertaisen kirjanpidon kirjaussääntöjä pienen yrityksen toistuvien liiketapahtumien kirjaamiseen ja kirjaa myös varaston muutoksen ja poistot. tekee kahdenkertaisen kirjanpidon periaatteiden mukaisesti pienen yrityksen kirjanpidon, jossa ottaa huomioon varaston muutoksen ja poistot, sekä laatii tilinpäätöksen. soveltaa palkanlaskennan tilitystehtäviin liittyviä keskeisiä normeja ja säännöksiä, kuten tilitysten aikatauluja. soveltaa usein esiintyviin laskenta- ja tilitystehtäviin liittyviä keskeisiä normeja ja säännöksiä, kuten palkanmaksuun ja tilityksiin liittyviä aikatauluja. noudattaa yrityksen periaatteita saatavien perinnässä. soveltaa velkasuhteisiin liittyviä periaatteita rahoitusta suunnitellessaan. soveltaa verojen laskennan periaatteita niin, että hän voi arvioida yrityksen verotettavan tulon vaikutuksen omistajan verojen määrään eri yritysmuodoissa liiketoimintasuunnitelmaa laatiessaan. seuraa talouden, kansantalouden ja toimialan kehitystä oman yritystoiminnan menestymisen kannalta esimerkiksi ennakoidessaan myyntiä liiketoimintasuunnitelmaa laadittaessa.

20 20 Tukiprosessi: toimistopalvelut käyttää asiakirjastandardimalleja ohjatusti tuottaessaan tavallisimpia asiakirjoja. hallitsee asiakirjastandardit ja soveltaa niitä tuottaessaan ja muokatessaan asiakirjoja. hallitsee asiakirjastandardit ja soveltaa niitä tuottaessaan ja muokatessaan selkeitä asiakirjoja hyvällä äidinkielellä. soveltaa tietoturvan periaatteita esimerkiksi huolehtimalla varmuuskopioinnista ja virustorjunnasta. soveltaa tietoturvan periaatteita esimerkiksi huolehtimalla varmuuskopioinnista ja virustorjunnasta. toimii tietoturvan periaatteiden mukaisesti ja huolehtii esimerkiksi varmuuskopioinnista ja virustorjunnasta. noudattaa ja soveltaa muita asiakirjoihin liittyviä oikeudellisia määräyksiä, kuten taloushallinnon tositteiden säilytysaikoihin liittyviä määräyksiä sekä rekistereitä koskevia tietosuojamääräyksiä. noudattaa ja soveltaa muita asiakirjoihin liittyviä oikeudellisia määräyksiä, kuten taloushallinnon tositteiden säilytysaikoihin liittyviä määräyksiä sekä rekistereitä koskevia tietosuojamääräyksiä. Liiketoimintasuunnitelman laadinta kuvailee kansantalouden yhteydet yrityksen toimintaan (esimerkiksi kilpailuun ja kysyntään liittyen). toimii työsuhdetta koskevia normeja noudattaen. kuvailee liiketoiminnan ja liiketoimintaprosessit. toimii työsuhdetta koskevia normeja noudattaen ja tuntee työsuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvoitteet. kuvailee liikeidean ja yrityksen prosessit sekä perustelee yritysmuodon valinnan liiketoimintasuunnitelmassa. Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen Oppimistaidot arvioi työnsä onnistumista. arvioi itseään ja työnsä onnistumista. kehittää omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan.

21 21 Ongelmanratkaisutaidot seuraa sijoittumisalansa kilpailutilannetta sekä EU-maiden, Suomen lähialueiden ja muiden yhteistyömaiden yhteiskunnallista ja varsinkin taloudellista kehitystä käyttääkseen tietoa liiketoimintasuunnitelman testaamisessa. seuraa sijoittumisalansa kilpailutilannetta sekä EU-maiden, Suomen lähialueiden tai muiden yhteistyömaiden yhteiskunnallista ja varsinkin taloudellista kehitystä ja ottaa ne huomioon työssään esimerkiksi liikeidean toimivuutta testatessaan. valitsee pienelle yritykselle sopivan yritysmuodon. kytkee talousasioiden suunnittelun ja seurannan yrityksen toimintaprosessiin esimerkiksi liiketoimintasuunnitelmaa laatiessaan. Vuorovaikutus- ja viestintätaidot työskentelee tutuissa vuorovaikutusvaikutustilanteissa esimerkiksi asiakaspalvelussa. toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa suullisesti, kirjallisesti ja sähköisesti esimerkiksi asiakkaiden, viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa. Yhteistyötaidot toimii työyhteisön jäsenenä. toimii työyhteisön jäsenenä. kehittää omaa työtään ja työyhteisöään työyhteisön jäsenten kanssa.

22 22 Eettiset ja esteettiset taidot toimii vastuuntuntoisesti ja noudattaa työssään ammattietiikkaa, kuten asiakkaita koskevaa vaitiolovelvollisuutta, tietosuojaa ja kuluttajansuojasäädöksiä. toimii vastuuntuntoisesti ja noudattaa työssään ammattietiikkaa, kuten asiakkaita koskevaa vaitiolovelvollisuutta, tietosuojaa ja kuluttajansuojasäädöksiä. Yhteiset painotukset huolehtii työympäristönsä viihtyisyydestä. huolehtii työympäristönsä viihtyisyydestä. Kansainvälisyys selviytyy tutuista asiakaspalvelutilanteista äidinkielensä lisäksi toisella kotimaisella ja yhdellä vieraalla kielellä. käyttää yrityksen eri toimintoihin liittyvää perussanastoa toisella kotimaisella ja yhdellä vieraalla kielellä esimerkiksi myydessään ja esitellessään tuotteita tai käsitellessään asiakirjoja tai esitellessään yritystään ja työtään. Kestävä kehitys selvittää tuotteiden ominaisuuksia ja ympäristövaikutuksia ja soveltaa tietoja myynti- ja asiakaspalvelutilanteissa. selvittää tuotteiden ominaisuuksia ja ympäristövaikutuksia ja soveltaa tietoja myynti- ja asiakaspalvelutilanteissa. Teknologian ja tietotekniikan hyödyntäminen käyttää tietokoneohjelmistoja työssään. hyödyntää tietokoneohjelmistoja työssään itsenäisesti. hyödyntää toimistotekniikkaa ja työvälineohjelmia työssään itsenäisesti. Yrittäjyys toimii työssään ohjeiden mukaisesti. toimii yrityksen tavoitteiden mukaisesti, vastuuntuntoisesti ja omaaloitteisesti. toimii taloudellisesti, yrittäjämäisesti, omaaloitteisesti ja vastuuntuntoisesti.

23 23 Laadukas ja asiakaslähtöinen toiminta toimii organisaation tai yrityksen toimintaperiaatteiden mukaisesti. palvelee yrityksen ulkoisia ja sisäisiä asiakkaita heidän yksilölliset tarpeensa huomioon ottaen. hoitaa erilaisia asiakaspalvelutehtäviä menestyksellisesti ja palvelee yrityksen ulkoisia ja sisäisiä asiakkaita heidän yksilölliset tarpeensa huomioon ottaen. Kuluttajaosaaminen soveltaa myyntitilanteissa keskeisiä tuotteita, palveluita ja sopimuksia koskevaa lainsäädäntöä. soveltaa myyntitilanteissa keskeisiä tuotteita ja palveluita koskevaa lainsäädäntöä. soveltaa tavaroita ja palveluita koskevia määräyksiä, esimerkiksi kuluttajansuojalakia. toimii työssään ja kuluttajana työllisyyttä ja kansantaloutta edistävästi. Työsuojelusta ja terveydestä huolehtiminen huolehtii työympäristönsä ergonomiasta. huolehtii työympäristönsä ergonomiasta sekä edistää työkykyään esimerkiksi näyttöpäätetyöskentelyssä.

24 24 ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA 40 ov

25 LOMAKE I Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen ajoittuminen opintovuosille 25 - Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtaisen suunnitelman perusmalli 3 vuoden opintoajalle - opiskelija- ja työpaikkakohtaisesti suunnitelma saattaa muuttua - HOPS voi muuttaa opintojen kestoa ja näyttöjen ajoittumista (esim. yo-pohja, aikaisempi ammatillinen tutkinto, ammattilukio, työvaltainen opiskelu) Ammattiosaamisen näytöt / Liiketalouden perustutkinto 120 ov Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma 40 ov asiakasmarkkinointi ja markkinointiviestintä markkinoinnin suunnittelu 1. opiskeluvuosi 2. opiskeluvuosi 3. opiskeluvuosi jaksot jaksot jaksot I II III IV V I II III IV V I II III IV V TOP-jakso 4-8 ov TOP-jakso 8 ov TOP-jakso 8-12 ov Näytöt 1 ja 2 Näytöt 3 ja 4 Asiakaspalvelu, Koulutusohjelman eriytyvät opinnot Liiketoimintasuunnitelman Ammatilliset valinnaiset opinnot laadinta (oppilaitoksessa)

26 26 LOMAKE II Ammattiosaamisen näytöt; Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAKOHTAINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ammatilliset Ammattiosaamisen näytöt Arvioijat opintokokonaisuudet Näytöt oppilaitoksessa Näytöt työpaikalla Opintokokonaisuuteen liittyy Asiakasmarkkinointi 20 ov kaksi näyttöä: Oppilaitoksessa Työpaikalla näyttöjä arvioivat 3. Asiakasmarkkinointi ja markkinointiviestintä näyttöjä arvioivat opiskelija ja Markkinointiviestintä 10 ov opiskelija ja opettaja työelämän edustaja se- asiakasryhmien muodostamineen sekä mahdollisuuksikä mahdollisuuksien Markkinoinnin suunnittelu mukaan työelä- mukaan opettaja, mutta 10 ov kilpailukeinojen soveltaminen män edustaja. arviointipäätöksen tekee markkinointiviestinnän suunnittelu, Arviointikeskustelu ammatillisten opintojen toteuttaminen ja ra- opettajakelpoisuuden portointi omaava opettaja. 4. Markkinoinnin suunnittelu tiedon hankinta Arviointikeskustelu markkinoinnin suunnittelu budjetointiin osallistuminen Näytöt toteutetaan työpaikalla, harjoitusyrityksessä ja/tai oppilaitoksessa. Yhteensä 2 kpl näyttöjä TUTKINNON (ja koulutusohjelman) NIMI Opisto

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 5 1. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO... 5 1.1 LIIKETALOUDEN JA KAUPAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 5 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN...

Lisätiedot

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas Merkonomit Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Sisällys HYVÄ TIETÄÄ TYÖSSÄOPPIMISJAKSOSTA... 1 TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT... 1

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Forssan ammatti-instituutti Liiketalous ja kauppa Suunnitelma 3.8.2009 1 Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Tutkinnon tavoitteet Liiketalouden perustutkinnon,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 1 Johdanto 1 1.1 Opetussuunnitelma yleisesti

Lisätiedot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 1 Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Tutkinnon osan nimi ja sen laajuus (osp) Pakollinen tutkinnon osa Asiakaspalvelu (30 osp)

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA RAAHEN PORVARI- JA KAUPPAKOULU 1.8.2012 YLEISTÄ... 3 1. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON,

Lisätiedot

Porvoon kauppaoppilaitos. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009

Porvoon kauppaoppilaitos. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009 Porvoon kauppaoppilaitos Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009 Ammatilliset tutkinnon osat Ammattitaidon hankkiminen ja ammattiosaamisen näyttö Määräys 34/011/2009 SISÄLTÖ 1.YLEISTÄ...

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET JA TUTKINNON

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu 1 / 85 SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Rehtorin hyväksymä liiketalouden perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2010 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO...1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö

Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö Merkonomi OPS 2015-2016 SISÄLLYS 1 TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 1 2 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA 15.6.2015 Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA Ammatilliset tutkinnon osat Ammattitaidon hankkiminen ja ammattiosaamisen näyttö

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI OPS 2011-2012 Käytön tuki Ohjelmistotuotanto Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Huittinen Risto Rytin katu 70, PL 14 32701 HUITTINEN Tel +358 3 5212

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Ammatiisen perustutkinnon perusteet LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Määräys 20/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:26 Opetushaitus Määräykset ja ohjeet 2013:26 ISBN 978-952-13-5494-6 (nid.)

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP 1 (179) SISÄLLYS 1. AMMATTIALAN KUVAUS... 3 2. TUTKINNON RAKENNE... 9 2.1 Tutkinnon yleinen rakenne... 9 2.2 Tutkinnon rakenne Salon seudun

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA 2006 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUSHALLINNON KOULUTUSOHJELMA 120 ov

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO HIUSALAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien hiusalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA 2006 TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma 120 ov hyväksytty kyha

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto

Liiketalouden perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinto 2015 Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala, merkonomi Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala, merkonomi Hyväksytty 13.8.2015

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PAINOVIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien painoviestinnän perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot