POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ"

Transkriptio

1 POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI, ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN SEKÄ TALOUSHALLINNON KOULUTUSOHJELMAT. Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa

2 SISÄLLYSLUETTELO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT... 4 Näytön periaatteet... 4 Arviointi... 5 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET OPINTOKOKONAISUUDET... 6 Tutkinnon yhteiset ammatilliset opinnot 40 ov... 6 Liiketalous ja hallinto 40 ov... 6 Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma 40 ov... 6 Taloushallinnon koulutusohjelma 40 ov... 6 Valinnaiset opinnot 10 ov... 6 LIIKETALOUS JA HALLINTO... 7 LOMAKE I... 7 LOMAKE II... 8 LOMAKE III... 9 Näytön kuvaus Asiakaspalvelu Liiketoimintasuunnitelman laadinta Näyttöympäristö Näytön arviointi ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA LOMAKE I LOMAKE II LOMAKE III LOMAKE III Asiakasmarkkinointi, 20 ov Näytön kuvaus Näyttöympäristö Näytön arviointi Markkinointiviestintä, 10 ov Näytön kuvaus Näyttöympäristö Näytön arviointi Arviointikriteerit Markkinoinnin suunnittelu, 10 ov Näytön kuvaus Näyttöympäristö Näytön arviointi Arviointikriteerit TALOUSHALLINNON KOULUTUSOHJELMA LOMAKE I LOMAKE II... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.

3 LOMAKE III LOMAKE III Yrityksen talouden suunnittelu ja seuranta, 15 ov Taloudellisen tiedon tuottaminen, 25 ov Ammattiosaamisen syventäminen käytännön työtehtävissä

4 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT Ammattiosaamisen näytöistä on säädetty laissa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta 601/2005 ja valtioneuvoston asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta 603/2005. Ammattiosaamisen näytössä opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden mukaisen, työelämän edellyttämän ammattitaidon. Ammattiosaamisen näytöt on suunniteltu ja toteutetaan yhdessä työelämän edustajien kanssa. Näytöt järjestetään mahdollisuuksien mukaan työssäoppimisen yhteydessä. Näyttöjä voidaan toteuttaa myös muilla työpaikoilla tai oppilaitoksen tiloissa. Näyttöjärjestelmän tavoitteena on yhdessä työelämän kanssa parantaa ammatillisen koulutuksen laatua. Näytöt yhtenäistävät ja kehittävät opiskelijan arviointia opetussuunnitelmien perusteiden, koulutuksenjärjestäjäkohtaisten opetussuunnitelmien, opetusjärjestelyjen sekä tuki- ja ohjaustoimien osalta. Tämä näyttömateriaali on laadittu siten, että se soveltuu koulutusmateriaaliksi myös kaikille näyttöjen toteuttamiseen osallistuvien ryhmien edustajille. Tärkeimpinä ryhminä ovat opiskelijat ja työelämän edustajat. Aineistoa voidaan käyttää opiskelijoiden näyttöihin perehdyttämisessä. Perehdytys alkaa heti opintojen alussa ja tarkentuu ennen näyttöä tapahtuvassa henkilökohtaisen näyttösuunnitelman laatimisen yhteydessä. Opintokokonaisuus 3 Opintokokonaisuus 2 Opintokokonaisuus 1 Näytön kuvaus Näyttötehtävät Näyttöympäristön kuvaus Näytön arviointi Yleisohje Käytetään yhdessä opintokokonaisuuskohtaisten aineistojen kanssa Kuva 1: Aineiston rakenne Näytön periaatteet Liiketalouden perustutkinnossa ammattiosaamisen näytöt muodostuvat työssäoppimisen ja opiskelun yhteydessä toteutuvista näytöistä. Ne ovat työskentelyn aikana tehtyjä tavanomaisia työtehtäviä, joita opiskelija on ensin harjaantunut tekemään. Siltä osin kuin tavanomaiset työssäoppimispaikan työtehtävät eivät käsitä liiketalouden perustutkinnon keskeisen osaamisen työtehtäviä, näytöt toteutetaan oppilaitoksessa ensisijaisesti liiketoimintasuunnitelmaan liittyvinä osioina tai arvioidaan muutoin. Mikäli opis-

5 kelija näyttää tavanomaista laajemmin osaamistaan työssäoppimisen yhteydessä, oppilaitosnäyttöä/muuta arviointia ei tältä osin sovelleta. Tällöin opiskelija toteuttaa vastaavanlaisia asioita ja harjaantuu itsearviointiin. Jokaisessa opintokokonaisuudessa on yksi tai useampia näyttöjä. Työssäoppimisen yhteydessä opiskelija voi näyttää kokonaan tai osittain useampiakin opintokokonaisuuksia. Työssäoppimiseen liittyvä näyttö on luonteeltaan jatkuvaa. Ennen näyttöä opiskelija tekee vastaavia työtehtäviä. Opiskelija perehdytetään näyttöihin ja niiden periaatteisiin avoimen vuorovaikutuksen syntymiseksi näytön arviointikeskustelussa. Näytöt ovat oppimistilanteita, joissa edelleen harjaannutaan siihen ammatilliseen osaamiseen, jota ollaan opiskelemassa. Näyttöjen avulla seurataan opiskelijan edistymistä ja ammatillista kasvua. Arviointi Arvioinnin kohteet ammattiosaamisen näytöissä ovat - työprosessin hallinta - työtehtävän hallinta (työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta) - työn perustana olevan tiedon hallinta - työturvallisuuden hallinta - kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen oppimistaidot ongelmanratkaisutaidot vuorovaikutus- ja viestintätaidot yhteistyötaidot eettiset ja esteettiset taidot. - yhteiset painotukset kansainvälisyyteen kestävän kehityksen edistämiseen teknologian ja tietotekniikan hyödyntämiseen yrittäjyyteen laadukkaaseen ja asiakaslähtöiseen toimintaan kuluttajaosaamiseen työsuojelusta ja terveydestä huolehtimiseen.

6 Liiketalouden perustutkinnon ammatilliset opintokokonaisuudet Tutkinnon yhteiset ammatilliset opinnot 40 ov Liiketalous ja hallinto 40 ov Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma 40 ov 2. Asiakasmarkkinointi 20 ov 3. Markkinointiviestintä 10 ov 4. Markkinoinnin suunnittelu 10 ov Taloushallinnon koulutusohjelma 40 ov 8. Taloudellisen tiedon tuottaminen 25 ov 9. Yrityksen talouden suunnittelu ja seuranta 15 ov Valinnaiset opinnot 10 ov 10. Ammattiosaamisen syventäminen käytännön työtehtävissä

7 LIIKETALOUS JA HALLINTO LOMAKE I Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen ajoittuminen opintovuosille - Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtaisen suunnitelman perusmalli 3 vuoden opintoajalle - opiskelija- ja työpaikkakohtaisesti suunnitelma saattaa muuttua - HOPS voi muuttaa opintojen kestoa ja näyttöjen ajoittumista (esim. yo-pohja, aikaisempi ammatillinen tutkinto, ammattilukio, työvaltainen opiskelu) Ammattiosaamisen näytöt / Liiketalouden perustutkinto 1. opiskeluvuosi 2. opiskeluvuosi 3. opiskeluvuosi jaksot jaksot jaksot I II III IV V I II III IV V I II III IV V TOP-jakso 4-8 ov TOP-jakso 8 ov TOP-jakso 8-12 ov Näytöt 1 ja 2 Näytöt 3 ja 4 Asiakaspalvelu Koulutusohjelman eriytyvät opinnot Liiketoimintasuunnitelman Ammatilliset valinnaiset opinnot laadinta (oppilaitoksessa)

8 LOMAKE II Ammattiosaamisen näytöt; Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAKOHTAINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ammatilliset Ammattiosaamisen näytöt Arvioijat opintokokonaisuudet Näytöt oppilaitoksessa Näytöt työpaikalla Liiketalous ja hallinto 40 ov Keskeiset sisällöt: Opintokokonaisuuteen liittyy kaksi näyttöä: 1. Asiakaspalvelu ja markkinointi Oppilaitoksessa näyttöjä arvioivat Työpaikalla näyttöjä arvioivat opiskelija ja työelämän Liiketoimintasuunnitelman (näyttö 1). opiskelija (itsearvi- edustaja sekä teko asiakaspalvelutilanteeseen valointi) ja opettaja se- mahdollisuuksien mu- Asiakaspalvelu ja mistautuminen kä mahdollisuuksien kaan opettaja(t), mutta markkinointi asiakaspalvelutilanteessa toimiminen mukaan työelämän arviointipäätöksen tekee Taloushallinnon edustaja. ammatillisten opintojen tehtävien hoito asiakaspalvelutilanteen päättäminen Arviointikeskustelu opettajakelpoisuuden Toimistopalvelut 2. Liiketoimintasuunnitelman laadinta omaava opettaja.. (näyttö 2). Arviointikeskustelu yritystoiminnan perustamisen suunnittelu ja raportointi Näyttöihin sisältyy taloushallinnon tehtävien hoitamista ja toimistopalvelujen tukitehtäviä Näyttö 1 toteutetaan pääsääntöisesti työpaikalla tai harjoitusyrityksessä ja näyttö 2 oppilaitoksessa tai harjoitusyrityksessä.

9 LOMAKE III Ammattiosaamisen näytöt Opintokokonaisuuden arviointi- ja toteutustapa (mahdollinen jaksotus) OPINTOKOKONAISUUS Opiskelijan osaamisen arviointi Opintokokonaisuuden toteutus Ajoitus Opintokokonaisuuden arvosanan määräy- (mahdollinen jaksotus) Liiketalous ja hallinto 40 ov tymisen perusteet Tavoitteet ja sisällöt Arviointikriteerit Ammattiosaamisen näyttö (suunnitelma) Muu arviointi Jakson nimi ja laajuus (ov) Toteutustapa Asiakaspalvelun näytöllä arvi- Itsearviointi Yrittäjyys ja liiketoi- Oppilaitoksessa, 40 ov:n opintoko- Keskeinen osaaminen oidaan esimerkiksi seuraavia Harjoitustyöt minta 8 ov työpaikalla ja/tai konaisuus ajoittuu asioita huomioiden alan kes- Ryhmätyöt Asiakaspalvelu ja harjoitusyrityk- 1. ja 2. vuodella Liiketoimintasuunnitelman keinen osaaminen: Kokeet markkinointi 8 ov sessä. teko Työssäoppiminen Toimistopalvelut 8 ov Työssäoppiminen Asiakaspalvelu ja markki- asiakaspalvelutilanteeseen Taloushallinnon jakautuu 1. ja 2. nointi valmistautuminen tehtävien hoito 8 ov vuoden ajalle. Taloushallinnon tehtävien tuotteiden vastaanotto, Työssäoppiminen 8 ov hoito tarkistus, hyllytys ja hin- Asiakaspalvelun Toimistopalvelut noittelu näyttö toteutetaan mainoskampanjoihin tu- 2. vuoden top- tustuminen jaksolla ja/tai 2. siisteys ja työturvallisuu- vuoden aikana har- desta huolehtiminen joitusyrityksessä. työpaikan palvelutarjontaan tutustuminen asiakkaan palveleminen asiakaspalvelutilanteen päättäminen Näyttö toteutetaan työpaikalla ja/tai harjoitusyrityksessä.

10 Liiketoimintasuunnitelman laatimisen näytöllä arvioidaan seuraavia asioita: liikeidean toimivuuden arviointi toimintaympäristö-, resurssi ja kilpailutilanneselvityksen laatiminen rahoitussuunnitelman laatiminen yritysmuodon valinta perustellusti Liiketoimintasuunnitelman näyttö 2. vuoden aikana oppilaitoksessa tai harjoitusyrityksessä. Näyttö toteutetaan oppilaitoksessa ja/tai harjoitusyrityksessä. Arviointiin osallistuvat opiskelija, opettaja ja/tai työelämän edustaja. Arvioinnin toteuttamisessa on muistettava opiskelijan itsearviointi ja arviointikeskustelu. Arviointikriteerit määräytyvät kansallisten näyttöaineistojen ja Päätetään opintokokonaisuuden arvosanan määräytymisen perusteet ammattiosaamisen näytön ja

11 opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. muun arvioinnin pohjalta.

12 12 Näytön kuvaus Liiketalouden ja hallinnon näyttöön sisältyvät asiakaspalvelun ja liiketoimintasuunnitelman laadinnan näytöt. Taloushallinnon tehtävien sekä tukiprosessien, esimerkiksi toimistopalvelujen, osaamisen osoittamista sisältyy edellä mainittuihin näyttöihin. Liiketoimintasuunnitelman laatimisella näytetään kyky suunnitella yritystoiminnan perustamista omalla asiantuntijuusalueellaan. TOIMINTA-AJATUS Liikeidea ja sen arviointi Asiakaspalveluprosessi ml. logistiikkaprosessi Talousprosessi: budjetti ja laskelmat Tukiprosessit mm. toimistopalvelut Liiketoimintasuunnitelman laatiminen (asiakirjoineen) Asiakaspalvelu Asiakaspalveluun valmistautuminen Kun opiskelija valmistautuu myyntitilanteeseen tai asiakaspalveluun kauppaliikkeessä, hän huolehtii, että yrityksen tarjonnassa olevia tuotteita ja palveluja on saatavilla. Hän esimerkiksi vastaanottaa tuotteita ja hyllyttää niitä sekä tutustuu liikkeen tuotteisiin tai palveluihin. Opiskelija hinnoittelee tavaroita tai palveluja annettujen ohjeiden mukaisesti. Opiskelija perehtyy meneillään oleviin kampanjoihin ja mainontaan. Muussa ympäristössä (esim. toimistossa) opiskelija valmistautuu asiakkaan palvelemiseen tutustumalla tietolähteisiin ja asiakkaan aineistoihin sekä työpaikan organisaatioon ja palvelutarjontaan. Opiskelija huolehtii työympäristönsä siisteydestä ja järjestyksestä omalta osaltaan sekä työturvallisuudesta. Asiakaspalvelutilanteessa toimiminen Myynti- tai palvelutilanteessa opiskelija palvelee asiakasta. Opiskelija vastaanottaa asiakkaan, selvittää tämän tarpeet ja esittelee tuotteita tai palveluja. Hän esittelee tarvittaessa erilaisia maksujärjestelyjä sekä opastaa asiakasta ja myy tuotteen tai tuottaa palvelun. Asiakaspalvelutilanteen päättäminen Kauppaa tai palvelutilannetta päätettäessä kauppaliikkeessä opiskelija vastaanottaa maksun. Hän ottaa huomioon asiakasryhmän mahdolliset erityissopimukset ja alennukset ja esittelee kaupan ehdot, esi-

13 13 merkiksi maksujärjestelyt. Hän soveltaa tavaroita ja palveluita koskevia määräyksiä ja suosituksia ja esittelee ne tarvittaessa asiakkaalle. Muussa ympäristössä opiskelija luovuttaa toimeksiannon mukaisen palvelun asiakirjoineen sekä saamansa palautteen mukaisesti joko korjaa tuottamansa palvelun vastaamaan sovittua toimeksiantoa ja/tai arkistoi asiakirjat. Liiketoimintasuunnitelman laadinta Opiskelija valitsee pienen yrityksen tai esimerkiksi osaston, tuoteryhmän, palvelun tai tuotteesta nousevan liikeidean. Hän voi myös kehittää oman liikeidean. Liikeideassa opiskelija voi mallintaa olemassa olevaa yritystä, esimerkiksi työssäoppimispaikkaa, harjoitusyritystä tai vastaavaa. Opiskelija arvioi liikeidean toimivuutta ja sille asetettuja tavoitteita, tekee toimintaympäristö-, resurssi- ja kilpailutilanneselvityksen. Hän suunnittelee voimavarojen, kuten rahoituksen, henkilöstön, toimitilojen jne. käytön. Opiskelija ottaa huomioon henkilöstömenot kokonaisuudessaan tuotteen kannattavuuslaskentaa varten. Hän hinnoittelee tuotteet tai palvelun, tekee rahoitussuunnitelman, kassa- ja tulosbudjetin sekä ennakoivan taseen. Opiskelija valitsee tarkoituksenmukaisen yritysmuodon, jolloin hän ottaa huomioon muun muassa verotuksen, vastuut ja viranomaisten vaatimukset. Opiskelija laatii liiketoimintasuunnitelman. Näyttöympäristö Näyttöympäristönä voi olla mikä tahansa organisaatio, jossa on mahdollista tehdä liiketalouden ja hallinnon perustehtäviä: myydä, palvella asiakkaita, hoitaa taloushallinnon tehtäviä ja tehdä toimistotöitä. Näyttöympäristönä voi olla esimerkiksi myymälä, toimisto, varasto, kirjasto, virasto tai harjoitusyritys, jossa on mahdollista palvella sisäisiä tai ulkoisia asiakkaita, toimia tuotteen tai palvelun logistiikkaprosessissa sekä käyttää toimistotekniikkaa ja työvälineohjelmia sekä tuottaa ja arkistoida asiakirjoja. Lisäksi ympäristö voi tukea liiketoimintasuunnitelman laatimista siten, että opiskelija voi mallintaa työssäoppimispaikkansa liiketoimintaa tai kehittää oman ideansa pohjalta liiketoimintasuunnitelman. Liiketoimintasuunnitelman näyttöympäristönä on pääsääntöisesti oppilaitos tai harjoitusyritys. Näyttöympäristölle asetettavat vaatimukset vaihtelevat opiskelijan itselleen asettamien osaamistavoitteiden mukaisesti.

14 14 Näytön arviointi Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta Asiakaspalvelu Asiakaspalveluun valmistautuminen Arviointikriteerit TYYDYTTÄVÄ (T1) HYVÄ (H3) KIITETTÄVÄ (K5) Opiskelija Opiskelija Opiskelija hinnoittelee yrityksen tavarat ohjeiden mukaisesti. hinnoittelee yrityksen tavarat katetavoitteiden mukaisesti. laskee yrityksen tuotteille arvonlisäverollisen hinnan yrityksen katetavoitteiden mukaisesti. Palvelutilanteessa toimiminen työskentelee tutuissa kauppaliikkeen tai työyhteisön myynti- tai asiakaspalvelutehtävissä. palvelee asiakasta erilaisissa myynti- ja palvelutilanteissa. palvelee asiakasta erilaisissa myynti- tai palvelutilanteissa menestyksellisesti. vastaanottaa asiakkaan, selvittää, mitä asiakas tarvitsee, esittelee ja opastaa asiakasta, myy tuotteen tai tarjoaa palvelun. vastaanottaa asiakkaan, selvittää, mitä asiakas tarvitsee, esittelee ja opastaa asiakasta, myy tuotteen tai tarjoaa palvelun. vastaanottaa asiakkaan, selvittää, mitä asiakas tarvitsee, esittelee ja opastaa, myy tuotteen tai tarjoaa palvelun. sopii kaupan ehdoista, esimerkiksi maksujärjestelyistä. sopii kaupan ehdoista, esimerkiksi maksujärjestelyistä. sopii kaupan ehdoista, esimerkiksi maksujärjestelyistä. Asiakaspalvelutilanteen päättäminen huolehtii mahdollisista toimituksista ja palvelun tai kaupan jälkitoimenpiteistä. huolehtii mahdollisista toimituksista ja palvelun tai kaupan jälkitoimenpiteistä. huolehtii mahdollisista toimituksista ja palvelun tai kaupan jälkitoimenpiteistä. hakee apua reklamaatiotilanteessa. toimii reklamaatiotilanteessa yrityksen käytänteiden mukaisesti. toimii reklamaatiotilanteessa yrityksen käytänteiden mukaisesti.

15 15 Liiketoimintasuunnitelman laadinta Taloushallinnon tehtävät avustaa laskutuksessa, laskujen käsittelyssä ja reskontrassa. laskuttaa ja käsittelee laskuja, hoitaa reskontraa. hoitaa kotimaan laskutusta ja reskontraa. avustaa palkanlaskennassa, kuten kuukausipalkoissa, pidätyksissä ja tilityksissä (esimerkiksi syöttää tietoja ja postittaa palkkatositteita). toimii palkanlaskennan perustehtävissä, esimerkiksi laskee kokonaispalkat, ennakonpidätykset, matkakorvaukset ja päivärahat. laskee palkat palkanlaskentaohjelmaa käyttäen sekä hoitaa usein esiintyvät laskenta- ja tilitystehtävät. avustaa tulos- ja kassabudjetin sekä budjettivertailun laatimisessa, esimerkiksi hankkii tietoa ohjeen mukaan. laatii tulos- ja kassabudjetin sekä suorittaa budjettivertailuja. laatii tulos- ja kassabudjetin sekä suorittaa budjettivertailuja. selvittää rahan lähteet ja rahan käytön. kirjaa tositteista yrityksen toistuvat liiketapahtumat. käsittelee kuukausittain toistuvat tositteet tietotekniikkaa hyväksikäyttäen, tekee poistot ja laskee varaston muutoksen. käsittelee kuukausittain toistuvat tositteet tietotekniikkaa hyväksikäyttäen, laatii tilinpäätöksen poistot ja ottaa huomioon varastonmuutoksen. Tukiprosessi: toimistotehtävissä toimiminen tuottaa ohjeiden mukaisesti lähetyskelpoisia ja standardinmukaisia yleisimpiä asiakirjoja äidinkielellä. tuottaa ja muokkaa standardinmukaisia asiakirjoja äidinkielellään. tuottaa ja muokkaa selkeitä, standardin mukaisia asiakirjoja sekä käyttää työssään sekä suullisesti että kirjallisesti hyvää äidinkieltä. arkistoi ja säilyttää tietoja ohjeiden mukaisesti. muokkaa, välittää sekä tallentaa ja arkistoi tietoa. muokkaa, välittää sekä tallentaa ja arkistoi tietoa. Liiketoimintasuunnitelman laadinta asiakirjoineen toimii yritystoiminnan kannalta keskeisten viranomaisten kanssa, esimerkiksi hankkii lomaktoimii yritystoiminnan kannalta keskeisten viranomaisten kanssa, esimerkiksi hankkii lomaktoimii yritystoiminnan kannalta keskeisten viranomaisten kanssa, esimerkiksi hankkii lomak-

16 16 keita kaupparekisteristä tai veroviranomaiselta. keita ja täyttää niitä kaupparekisteriä ja veroviranomaista varten. käyttää olemassa olevan pienen yrityksen tai esimerkiksi osaston, tuotteen, palvelun, tuoteryhmän tai harjoitusyrityksen taustalla olevaa liikeideaa osallistuessaan liiketoimintasuunnitelman laatimiseen. keita ja täyttää niitä kaupparekisteriä ja veroviranomaista sekä muita lakisääteisiä velvoitteita varten. laatii pienen yrityksen tai esimerkiksi osaston, tuotteen tai palvelun, tuoteryhmän, harjoitusyrityksen tai oman idean pohjalta liiketoimintasuunnitelman. Työtehtävän hallinta Työvälineiden ja menetelmien hallinta käyttää työpaikkansa tavanomaisia työvälineitä, kuten tietokonetta ja ohjelmistoja (tietokoneen A-ajokorttia vastaavalla tavalla), sekä tavanomaista toimistotekniikkaa, esimerkiksi puhelinta, kassakonetta, faksia ja laskinta. käyttää työpaikkansa työvälineitä, kuten tietokonetta ja ohjelmistoja (tietokoneen A- ajokorttia vastaavalla tavalla), sekä työpaikan laitteita ja koneita. käyttää itsenäisesti työpaikkansa työvälineitä, kuten tietokonetta ja ohjelmistoja, sekä työpaikan laitteita ja koneita. käyttää ohjeiden mukaan yrityksen standardeja tuottaessaan tavallisimpia asiakirjoja. käyttää työpaikkansa standardeja tuottaessaan ja muokatessaan asiakirjoja. käyttää työpaikkansa standardeja tuottaessaan ja muokatessaan asiakirjoja.

17 17 käyttää prosentti- ja korkolaskuja työssään esimerkiksi alennuksia laskiessaan tai hinnoitellessaan. käyttää prosentti- ja korkolaskuja työssään esimerkiksi alennuksia laskiessaan tai hinnoitellessaan. käyttää keskeisiä yrityksessä tarvittavia laskumenetelmiä siten, että osaa laskea esimerkiksi kauppaliikkeen tavaralle arvonlisäverollisen hinnan katetavoitteiden mukaisesti, palkkojen laskennassa, alennusten myöntämisessä ja liiketoimintasuunnitelman laskelmissa. Työturvallisuus käyttää palkanlaskentaohjelmaa. Työturvallisuusohjeiden noudattaminen noudattaa alansa työturvallisuusohjeita esimerkiksi asiakaspalvelutilanteissa ja toimiessaan työyhteisön jäsenenä. tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja suojautuu niiltä. tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja suojautuu niiltä. noudattaa työturvallisuusohjeita esimerkiksi asiakaspalvelutilanteissa kehittää työyhteisönsä työturvallisuutta kehittämällä omia työkäytäntöjään ja työympäristöään. huolehtii omasta, työtovereiden ja asiakkaiden turvallisuudesta eri tilanteissa. huolehtii omasta, työtovereiden ja asiakkaiden turvallisuudesta eri tilanteissa. opastaa muita toimimaan turvallisesti toimiessaan työyhteisönsä jäsenenä työyhteisön tavoitteiden mukaisesti. noudattaa tietoturvaohjeita ja muita oikeudellisia määräyksiä. noudattaa tietoturvaohjeita ja muita oikeudellisia määräyksiä.

18 18 Työn perustana olevan tiedon hallinta Asiakaspalvelu soveltaa keskeistä tuotteita, palveluita ja sopimuksia koskevaa lainsäädäntöä. soveltaa keskeistä tuotteita, palveluita ja sopimuksia koskevaa lainsäädäntöä ja arvonlisäveroihin liittyviä keskeisiä säädöksiä. soveltaa keskeistä tuotteita, palveluita ja sopimuksia koskevaa lainsäädäntöä ja arvonlisäveroihin liittyviä keskeisiä säädöksiä. toimii työpaikkansa logistiikkaprosessissa siten, että tavarat, palvelut ja asiakirjat ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. yhdistää oman toimintansa yrityksen logistiikkaprosessiin ja toimii siten, että tavarat, palvelut, rahat ja asiakirjat ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. seuraa talouden, kansantalouden ja toimialan kehitystä myyntiä ennakoidessaan. seuraa talouden, kansantalouden ja toimialan kehitystä myyntiä ennakoidessaan. selvittää yrityksen markkinoinnin tavoitteita, toimenpiteitä, asiakasryhmiä, tuotteita ja palveluita palvellakseen asiakkaita menestyksellisesti. ottaa huomioon yrityksen markkinoinnin tavoitteita, toimenpiteitä, asiakasryhmiä, tuotteita ja palveluita palvellakseen asiakkaita menestyksellisesti. soveltaa yrityksen velkasuhteisiin ja saatavien perintään liittyviä yleisiä periaatteita myydessään tuotteita ja palveluita.

19 19 Taloushallinnon tehtävät käyttää kahdenkertaisen kirjanpidon kirjaussääntöjä pienen yrityksen toistuvien liiketapahtumien kirjaamiseen. käyttää kahdenkertaisen kirjanpidon kirjaussääntöjä pienen yrityksen toistuvien liiketapahtumien kirjaamiseen ja kirjaa myös varaston muutoksen ja poistot. tekee kahdenkertaisen kirjanpidon periaatteiden mukaisesti pienen yrityksen kirjanpidon, jossa ottaa huomioon varaston muutoksen ja poistot, sekä laatii tilinpäätöksen. soveltaa palkanlaskennan tilitystehtäviin liittyviä keskeisiä normeja ja säännöksiä, kuten tilitysten aikatauluja. soveltaa usein esiintyviin laskenta- ja tilitystehtäviin liittyviä keskeisiä normeja ja säännöksiä, kuten palkanmaksuun ja tilityksiin liittyviä aikatauluja. noudattaa yrityksen periaatteita saatavien perinnässä. soveltaa velkasuhteisiin liittyviä periaatteita rahoitusta suunnitellessaan. soveltaa verojen laskennan periaatteita niin, että hän voi arvioida yrityksen verotettavan tulon vaikutuksen omistajan verojen määrään eri yritysmuodoissa liiketoimintasuunnitelmaa laatiessaan. seuraa talouden, kansantalouden ja toimialan kehitystä oman yritystoiminnan menestymisen kannalta esimerkiksi ennakoidessaan myyntiä liiketoimintasuunnitelmaa laadittaessa.

20 20 Tukiprosessi: toimistopalvelut käyttää asiakirjastandardimalleja ohjatusti tuottaessaan tavallisimpia asiakirjoja. hallitsee asiakirjastandardit ja soveltaa niitä tuottaessaan ja muokatessaan asiakirjoja. hallitsee asiakirjastandardit ja soveltaa niitä tuottaessaan ja muokatessaan selkeitä asiakirjoja hyvällä äidinkielellä. soveltaa tietoturvan periaatteita esimerkiksi huolehtimalla varmuuskopioinnista ja virustorjunnasta. soveltaa tietoturvan periaatteita esimerkiksi huolehtimalla varmuuskopioinnista ja virustorjunnasta. toimii tietoturvan periaatteiden mukaisesti ja huolehtii esimerkiksi varmuuskopioinnista ja virustorjunnasta. noudattaa ja soveltaa muita asiakirjoihin liittyviä oikeudellisia määräyksiä, kuten taloushallinnon tositteiden säilytysaikoihin liittyviä määräyksiä sekä rekistereitä koskevia tietosuojamääräyksiä. noudattaa ja soveltaa muita asiakirjoihin liittyviä oikeudellisia määräyksiä, kuten taloushallinnon tositteiden säilytysaikoihin liittyviä määräyksiä sekä rekistereitä koskevia tietosuojamääräyksiä. Liiketoimintasuunnitelman laadinta kuvailee kansantalouden yhteydet yrityksen toimintaan (esimerkiksi kilpailuun ja kysyntään liittyen). toimii työsuhdetta koskevia normeja noudattaen. kuvailee liiketoiminnan ja liiketoimintaprosessit. toimii työsuhdetta koskevia normeja noudattaen ja tuntee työsuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvoitteet. kuvailee liikeidean ja yrityksen prosessit sekä perustelee yritysmuodon valinnan liiketoimintasuunnitelmassa. Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen Oppimistaidot arvioi työnsä onnistumista. arvioi itseään ja työnsä onnistumista. kehittää omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan.

21 21 Ongelmanratkaisutaidot seuraa sijoittumisalansa kilpailutilannetta sekä EU-maiden, Suomen lähialueiden ja muiden yhteistyömaiden yhteiskunnallista ja varsinkin taloudellista kehitystä käyttääkseen tietoa liiketoimintasuunnitelman testaamisessa. seuraa sijoittumisalansa kilpailutilannetta sekä EU-maiden, Suomen lähialueiden tai muiden yhteistyömaiden yhteiskunnallista ja varsinkin taloudellista kehitystä ja ottaa ne huomioon työssään esimerkiksi liikeidean toimivuutta testatessaan. valitsee pienelle yritykselle sopivan yritysmuodon. kytkee talousasioiden suunnittelun ja seurannan yrityksen toimintaprosessiin esimerkiksi liiketoimintasuunnitelmaa laatiessaan. Vuorovaikutus- ja viestintätaidot työskentelee tutuissa vuorovaikutusvaikutustilanteissa esimerkiksi asiakaspalvelussa. toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa suullisesti, kirjallisesti ja sähköisesti esimerkiksi asiakkaiden, viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa. Yhteistyötaidot toimii työyhteisön jäsenenä. toimii työyhteisön jäsenenä. kehittää omaa työtään ja työyhteisöään työyhteisön jäsenten kanssa.

22 22 Eettiset ja esteettiset taidot toimii vastuuntuntoisesti ja noudattaa työssään ammattietiikkaa, kuten asiakkaita koskevaa vaitiolovelvollisuutta, tietosuojaa ja kuluttajansuojasäädöksiä. toimii vastuuntuntoisesti ja noudattaa työssään ammattietiikkaa, kuten asiakkaita koskevaa vaitiolovelvollisuutta, tietosuojaa ja kuluttajansuojasäädöksiä. Yhteiset painotukset huolehtii työympäristönsä viihtyisyydestä. huolehtii työympäristönsä viihtyisyydestä. Kansainvälisyys selviytyy tutuista asiakaspalvelutilanteista äidinkielensä lisäksi toisella kotimaisella ja yhdellä vieraalla kielellä. käyttää yrityksen eri toimintoihin liittyvää perussanastoa toisella kotimaisella ja yhdellä vieraalla kielellä esimerkiksi myydessään ja esitellessään tuotteita tai käsitellessään asiakirjoja tai esitellessään yritystään ja työtään. Kestävä kehitys selvittää tuotteiden ominaisuuksia ja ympäristövaikutuksia ja soveltaa tietoja myynti- ja asiakaspalvelutilanteissa. selvittää tuotteiden ominaisuuksia ja ympäristövaikutuksia ja soveltaa tietoja myynti- ja asiakaspalvelutilanteissa. Teknologian ja tietotekniikan hyödyntäminen käyttää tietokoneohjelmistoja työssään. hyödyntää tietokoneohjelmistoja työssään itsenäisesti. hyödyntää toimistotekniikkaa ja työvälineohjelmia työssään itsenäisesti. Yrittäjyys toimii työssään ohjeiden mukaisesti. toimii yrityksen tavoitteiden mukaisesti, vastuuntuntoisesti ja omaaloitteisesti. toimii taloudellisesti, yrittäjämäisesti, omaaloitteisesti ja vastuuntuntoisesti.

23 23 Laadukas ja asiakaslähtöinen toiminta toimii organisaation tai yrityksen toimintaperiaatteiden mukaisesti. palvelee yrityksen ulkoisia ja sisäisiä asiakkaita heidän yksilölliset tarpeensa huomioon ottaen. hoitaa erilaisia asiakaspalvelutehtäviä menestyksellisesti ja palvelee yrityksen ulkoisia ja sisäisiä asiakkaita heidän yksilölliset tarpeensa huomioon ottaen. Kuluttajaosaaminen soveltaa myyntitilanteissa keskeisiä tuotteita, palveluita ja sopimuksia koskevaa lainsäädäntöä. soveltaa myyntitilanteissa keskeisiä tuotteita ja palveluita koskevaa lainsäädäntöä. soveltaa tavaroita ja palveluita koskevia määräyksiä, esimerkiksi kuluttajansuojalakia. toimii työssään ja kuluttajana työllisyyttä ja kansantaloutta edistävästi. Työsuojelusta ja terveydestä huolehtiminen huolehtii työympäristönsä ergonomiasta. huolehtii työympäristönsä ergonomiasta sekä edistää työkykyään esimerkiksi näyttöpäätetyöskentelyssä.

24 24 ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA 40 ov

25 LOMAKE I Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen ajoittuminen opintovuosille 25 - Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtaisen suunnitelman perusmalli 3 vuoden opintoajalle - opiskelija- ja työpaikkakohtaisesti suunnitelma saattaa muuttua - HOPS voi muuttaa opintojen kestoa ja näyttöjen ajoittumista (esim. yo-pohja, aikaisempi ammatillinen tutkinto, ammattilukio, työvaltainen opiskelu) Ammattiosaamisen näytöt / Liiketalouden perustutkinto 120 ov Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma 40 ov asiakasmarkkinointi ja markkinointiviestintä markkinoinnin suunnittelu 1. opiskeluvuosi 2. opiskeluvuosi 3. opiskeluvuosi jaksot jaksot jaksot I II III IV V I II III IV V I II III IV V TOP-jakso 4-8 ov TOP-jakso 8 ov TOP-jakso 8-12 ov Näytöt 1 ja 2 Näytöt 3 ja 4 Asiakaspalvelu, Koulutusohjelman eriytyvät opinnot Liiketoimintasuunnitelman Ammatilliset valinnaiset opinnot laadinta (oppilaitoksessa)

26 26 LOMAKE II Ammattiosaamisen näytöt; Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAKOHTAINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ammatilliset Ammattiosaamisen näytöt Arvioijat opintokokonaisuudet Näytöt oppilaitoksessa Näytöt työpaikalla Opintokokonaisuuteen liittyy Asiakasmarkkinointi 20 ov kaksi näyttöä: Oppilaitoksessa Työpaikalla näyttöjä arvioivat 3. Asiakasmarkkinointi ja markkinointiviestintä näyttöjä arvioivat opiskelija ja Markkinointiviestintä 10 ov opiskelija ja opettaja työelämän edustaja se- asiakasryhmien muodostamineen sekä mahdollisuuksikä mahdollisuuksien Markkinoinnin suunnittelu mukaan työelä- mukaan opettaja, mutta 10 ov kilpailukeinojen soveltaminen män edustaja. arviointipäätöksen tekee markkinointiviestinnän suunnittelu, Arviointikeskustelu ammatillisten opintojen toteuttaminen ja ra- opettajakelpoisuuden portointi omaava opettaja. 4. Markkinoinnin suunnittelu tiedon hankinta Arviointikeskustelu markkinoinnin suunnittelu budjetointiin osallistuminen Näytöt toteutetaan työpaikalla, harjoitusyrityksessä ja/tai oppilaitoksessa. Yhteensä 2 kpl näyttöjä TUTKINNON (ja koulutusohjelman) NIMI Opisto

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien liiketalouden perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

Liiketalouden opiskelijoiden työssäoppiminen

Liiketalouden opiskelijoiden työssäoppiminen Liiketalouden opiskelijoiden työssäoppiminen Savon ammatti- ja aikuisopiston opiskelijat etsivät työssäoppimispaikkoja sekä mahdollisia ilta-viikonloppu- tai kesätöitä. Olemme opastaneet oppilaita hyödyntämään

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

NÄYTÖT: LUONTOMATKAILUN KOULUTUSOHJELMA MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA

NÄYTÖT: LUONTOMATKAILUN KOULUTUSOHJELMA MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA NÄYTÖT: LUONTOMATKAILUN KOULUTUSOHJELMA MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA 1 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT Ammattiosaamisen näytöistä on säädetty laissa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta 601/2005

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palkanlaskenta 30 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan. Hän laskee maksettavan palkan erityistilanteissa

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Hyväksytty Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakaspalvelu, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o huolehtii työympäristöstä o valmistautuu palvelutilanteisiin

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Myynnin tukipalvelut 30 osp

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Myynnin tukipalvelut 30 osp 1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Myynnin tukipalvelut 30 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Myynnin tuki Myynnin viestintä Tavoitteet: Opiskelija palvelee sisäisiä ja

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tuoteneuvonta tutkinnon osa (TUNE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tuoteneuvonta Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Palkanlaskenta tutkinnon osa (PALA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Palkanlaskenta Ammattitaitovaatimukset nnlaskee palkanmaksukaudelta

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito, tutkinnon osa (KVRE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kansainvälisen

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Toimistopalvelut Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PALKANLASKENTA PALA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Palkanlaskenta, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Myynnin tukipalvelut Mikäli jo aikaisemman tutkinnon osan yhteydessä on arvioitu Työprosessin hallinta, Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Toimistopalvelut tutkinnon osa (TOPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi 4.3.3 Toimistopalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö:

4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu osallistuu yrityksen toiminnan suunnitteluun ja toimii ryhmän jäsenenä ottaa vastuun töistään

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov LIITE 1 1 (11) TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso Opiskelija on tunnettava oman alansa perustutkinnon opetussuunnitelma ja kansalliset näyttöaineistot,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu tutkinnon osa (KASU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Toiminnan kannattavuuden suunnittelu

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Myynnin tukipalvelut tutkinnon osa (MYTU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala

Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala Hyväksytty 2.10.2013 Rehtori Sai Niemelä-Pentti Sisällys Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala... 3 Asiakkuuksien hallinta, 25 ov... 3 Lähiesimiehenä toimiminen,

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLINEN TUTKINNON OSA 4.1.1 Matkailualan asiakaspalvelu Ammattitaitovaatimukset w valmistautuu

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMISTOPALVELUT TOPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMISTOPALVELUT TOPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TOIMISTOPALVELUT TOPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Toimistopalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o hoitaa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(12) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kaupan palvelu ja myynti 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu palvelutilanteisiin ja hoitaa tuotevastuualueensa. Hän palvelee asiakasta

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Pankki- ja rahoituspalvelut, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma

asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Opetussuunnitelma 3.0 /30.5.2014 1 (10) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 1 Opintopolku asiakaspalvelun ja myynnin työtehtäviin asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 1 Tutkinnon rakenne Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 1 ammatilliset tutkinnon osat 90 ov 1.v Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kirjanpito tutkinnon osa (KIPI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kirjanpito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kaupan palvelu ja myynti tutkinnon osa (KAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kaupan palvelu ja myynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tuoteneuvonta, 15 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o suunnittelee

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus tutkinnon osa (TIVE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tilinpäätöskirjaukset ja

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KIRJANPITO KIPI 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kirjanpito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o hoitaa kuukausittaista kirjanpitoa o kirjaa tulot, menot

Lisätiedot

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet:

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvottelutilanteita. Opiskelija neuvoo asiakkaita tuotteiden

Lisätiedot

4.2.2 Vastaanoton asiakaspalvelu (20ov) 1 Ammattitaitovaatimukset

4.2.2 Vastaanoton asiakaspalvelu (20ov) 1 Ammattitaitovaatimukset 4.2.2 Vastaanoton asiakaspalvelu (20ov) 1 Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja työskentelee majoitusliikkeessä vastaanoton työtehtävissä yhteistyössä toimipaikan muiden työntekijöiden

Lisätiedot

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet:

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: 1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: Opiskelija hoitaa vastuulleen annetut asiakkuudet. Hän myy tuotteita tai palveluja tai tuottaa organisaationsa

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

Työnjohtokoulutus/kaupan ala

Työnjohtokoulutus/kaupan ala Työnjohtokoulutus/kaupan ala Hyväksytty 17.8.2009 Rehtori Jarmo Paloniemi Hyväksytty 25.1.2011 Rehtori Jarmo Paloniemi Lisäykset täydennykset hyväksytty 17.06.2013 Rehtori Sai Niemelä-Pentti Sisällys Työnjohtokoulutus

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

KAUPAN PALVELU JA MYYNTI. KAPA 30 osp

KAUPAN PALVELU JA MYYNTI. KAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KAUPAN PALVELU JA MYYNTI 30 osp KAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kaupan palvelu ja myynti, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti.

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti. TARKENNETTU OPINTOKUVAUS Tutkinnon osa: 10 ov Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: tuottaminen 6 ov Työssäoppiminen 4 ov Opinto: Työssäoppiminen 4 ov Tavoitteet: Opiskelija osaa kartoittaa sähköisten liiketoiminnan

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PERUSTUTKINTO, TARJOILIJA

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PERUSTUTKINTO, TARJOILIJA HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PERUSTUTKINTO, TARJOILIJA HOTELLI-, RAVINTOLA- JA KOKOUSPALVELUT, 20 OV Työtehtävät ja tilanteet, joiden avulla opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytöt toteutetaan Opintokokonaisuuden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito tutkion osa (VEPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Verkkopalvelujen tuottaminen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan tukipalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Liikuntatapahtuman järjestäminen

Liikuntatapahtuman järjestäminen 1/7 järjestäminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunta- tai kilpailutapahtuman suunnittelu-, järjestely- ja ohjaustehtävissä. Hän

Lisätiedot

Toisen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Toisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Toisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Toimintaympäristöjen (5 ov) Opintojakson sisältö Toimintaympäristöjen 5 ov ammattitaitovaatimus Mitä opiskelija osaa suoritettuaan tämän jakson Opiskelija osaa

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Koul Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kuv Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Asiakkuuksien hoito tutkinnon osa (ASHO) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Asiakkuuksien hoito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Talouspalvelut Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Hyväksytty Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet: Opiskeli arvioi oman osaamisensa tuotteistamista tai markkinoilla olevaa liiketoimintamahdollisuutta.

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 15 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee tuotteen aiheuttamat kustannukset ja hinnoittelee tuotteen. Hän

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kaikille perustutkinnoille yhteiset ammatilliset tutkinnon osat. Hyväksytty 22.9.2015

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kaikille perustutkinnoille yhteiset ammatilliset tutkinnon osat. Hyväksytty 22.9.2015 Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kaikille perustutkinnoille yhteiset ammatilliset tutkinnon osat Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä kaikille perustutkinnoille yhteisten ammatillisten tutkinnon

Lisätiedot

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT 2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Värjäyskäsittelyn suunnitteleminen suunnittelee värjäyskäsittelyn ohjeen mukaan ja ottaa huomioon värjäyksessä tarvittavat

Lisätiedot

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ja organisaationsa

Lisätiedot

MITÄ OSAAMISTA ARVIOIDAAN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖILLÄ

MITÄ OSAAMISTA ARVIOIDAAN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖILLÄ LIITE F LIITE NÄYTTÖSUUNNITELMAAN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN Opintokokonaisuuden nimi ja laajuus: IV asennus ja ohutlevytyöt 8 ov MITÄ OSAAMISTA ARVIOIDAAN AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 3.vuosi

Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 3.vuosi Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 3.vuosi Tilaus- ja teemaruokien valmistus 10 ov Työtehtävät ja -tilanteet, joiden avulla opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytöt toteutetaan Opintokokonaisuuden

Lisätiedot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnist Kaikki perustutkinnot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnist Kaikki perustutkinnot 1 Suunnitelma jen toteuttamisesta ja arvioinnist Kaikki perustutkinnot Tutkinnon osan nimi ja sen laajuus (osp) Valinnaiset tutkinnon osat Huippuosaajana toimiminen (15 osp) Ammatillisen perustutkinnon

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov Liiketalous ja kauppa OPETUSSUUNNITELMA 2006 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov hyväksytty kyha 26.9.2006 83 SISÄLTÖ I OSA OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Tutkinnon osa SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN Tutkinnon osan suorittaja Nimi

Lisätiedot

1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN

1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON MÄÄRÄYKSEN MUUTOS LIITE 1 1(5) 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.2 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi 2013

Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi 2013 Ammatillisen perustutkinnon perusteet - Uudet ja korjatut osat Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi 2013 Lausuntopyyntö 2/421/2013 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2013 Sisältö Liiketalouden perustutkinto,

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkinnon osa: Palvelujen tuottaminen AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto

Liiketalouden perustutkinto Liiketalouden perustutkinto Sisällys 2.1 Pakollinen tutkinnon osa... 3 2.1.1 Asiakaspalvelu, 30 osp... 3 2.2 Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala... 5 2.2.1 Kaupan palvelu ja myynti, 30 osp... 5 2.2.2

Lisätiedot