VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS"

Transkriptio

1 VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 166. SUORITUSTILAISUUS LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS Kouvolassa toimiva osakeyhtiö maahantuo ja myy elektroniikkaa. Yrityksen omistus jakaantuu kolmelle henkilölle. Leila Timonen omistaa 50 % yrityksestä ja toimii toimitusjohtajana ja markkinointisuunnittelijana. Tuija Salminen omistaa 35 % ja hänellä on Leilan ohella johtava asema. Tuija kuuluu YEL-vakuutettavien piiriin ja hoitaa yrityksen myyntiä kiertämällä tarjoamassa tuotteita eri puolella Suomea. Leilan mies Teppo omistaa loput 15 % yrityksestä. Tepon tehtävänä on hoitaa pieniä elektroniikka-asennustöitä. Lisäksi yrityksellä on palkattua työvoimaa. (Työtapaturmakirja sivu 29-32) a) Millä tavoin eri henkilöt vakuutetaan tapaturmavakuutuslain mukaisesti ja miten heidän maksut muodostuvat? Täytä oheinen taulukko. Jos henkilö on mielestäsi vapaaehtoisesti vakuutettava, laske yrittäjien tapaturmavakuutuksen maksu. Henkilöt Palkka/y eltyötulo, Pakollinen Vapaaehtoinen Ammatt i-luokka Vastuuluokka Maksu, Leila ,27 Tuija Teppo Varastomiehet b) Mihin palkkasummaan yrityksen työntekijäin ryhmähenkivakuutusmaksu perustuu ja paljonko se on? (Työtapaturmakirja sivu 212) c) Yritys saa ison tilauksen ja päättää käyttää paikallista urheiluseuraa talkooapuna varastolla. Urheiluseuran jäsenet lahjoittavat talkootyöstä saamansa palkkiot urheiluseuralle. Miten urheiluseuran vakuuttaminen tapaturmien varalle tapahtuu? (Työtapaturmakirja sivu 27) 6 pistettä 2. Kerro lyhyesti itsenäisen maatilatalouden harjoittajan ja hänen työntekijöidensä turvasta tapaturmien varalta. Miten vakuutusturva hoidetaan ja onko ko. ryhmää ylipäänsä pakko vakuuttaa? (Työtapaturmakirja sivut 34-36) Maatalousyrittäjä: Maatalousyrittäjän aviopuoliso, joka osallistuu työhön: Maatalousyrittäjän työntekijät: 3. a) Työnantaja on ottanut työtapaturmavakuutuksen ja ilmoittaa palkkailmoituksessaan, että vuoden aikana on ollut töissä vain yksi työntekijä ja työpäiviä hänelle on kertynyt ainoastaan viisi. Työnantaja pyytää palauttamaan tapaturmavakuutusmaksun, koska pientyönantajat ovat vapautettuja vakuuttamisvelvoitteesta. Mitä vastaat, perustele vastauksesi. (Työtapaturmakirja sivu 43) b) Mainitse vähintään kaksi tilannetta, jolloin henkilölle on otettava tapaturmavakuutuslain (57 1mom) mukainen turva, vaikka ko. henkilöllä ei ole varsinaista työsuhdetta vaan kyseessä on työhön rinnastettava toiminta. (Työtapaturmakirja sivut )

2 c) Millaisin perustein tapaturmavakuutusmaksuun voi saada perinteisesti alennusta? (Työtapaturmakirja sivu 199) 4. On olemassa erilaisia opiskelumuotoja, esimerkiksi työvoimapoliittinen koulutus, ammattikorkeakouluopiskelu ja oppisopimuskoulutus. Selvitä, mikä taho hoitaa pakollisen tapaturmavakuutuksen kolmessa edellä mainitussa tilanteessa ja pohdi karkealla tasolla vakuuttamiskustannusten eroja vakuutuksenottajan kannalta. (Työtapaturmakirja sivut ja 27) 5. a) Selitä lyhyesti palkkailmoituksen työansio-käsite ja kerro, mihin se perustuu. (Työtapaturmakirja sivu 180) b) Ota kantaa kuuluvatko seuraavat työntekijöiden palkkaerät työnantajan palkkailmoituksessa ilmoitettavaan työansio-käsitteeseen (Työtapaturmakirja sivu 180) Lomaltapaluuraha ja lomaraha Työnantajan tarjoama maksuton terveydenhoito Korkoetu, jonka työntekijä saa työnantajan myöntämästä lainasta Tulospalkkio Kyllä Ei 6. Toimit vakuutusmyyjänä ja asiakkaasi kysyy sinulta seuraavia kysymyksiä, mitä vastaat. Perustele myös vastauksesi. "Aloitin juuri itsenäisenä ammatinharjoittajana, olenko tehnyt väärin, kun itselläni ei ole vielä missään yhtiössä tapaturmavakuutusta?" (Työtapaturmakirja sivu 28) "Ostimme kolmen kaverin kanssa yhdessä osakeyhtiön. Omistamme yhtiön tasasuhteessa ja nyt pohdimme, mitä hyötyä meidän olisi ottaa yrittäjän tapaturmavakuutus?" (Työtapaturmakirja sivu 30) "Nykyinen taloustilanne tuli meille yllätyksenä ja joudumme hakeutumaan lähiviikkoina konkurssiin, voinko tästä syystä päättää työtapaturmavakuutuksen tähän päivään?" (Työtapaturmakirja sivu 185) 7. Maksetaanko seuraavissa tapauksissa ansionmenetyskorvausta ja miten se määräytyy? Perustele vastauksesi. a) Tapaturman sattuessa työntekijä on määräaikaisessa työsuhteessa ja se päättyisi kahden viikon kuluttua työtapaturmasta, mutta työkyvyttömyys jatkuu viisi viikkoa. Onko asiakkaalla oikeus päivärahaan näiltä viideltä viikolta ja miten se määräytyy? (Työtapaturmakirja sivut 74-75) b) Työntekijä on työtapaturman vuoksi työkyvytön kolme viikkoa, mutta tulee työhön takaisin yhden viikon kuluttua. Maksaako tapaturmavakuutusyhtiö ansionmenetyskorvausta tässä tilanteessa ja miltä ajalta? (Työtapaturmakirja sivut 74-75) c) B-kohdan työntekijälle sattuu uusi tapaturma työssä kahden päivän kuluttua työhön paluusta. Korvaako tapaturmavakuutusyhtiö tämän tapaturman työtapaturmana? (Työtapaturmakirja sivu 49)

3 8. a) Mitä tarkoitetaan työtapaturmakorvausten ensisijaisuudella? (Työtapaturmakirja sivu 142) b) Työtapaturmissa on tilanteita, joissa vakuutustapahtuma täyttää kahden vakuutusjärjestelmän tunnusmerkit. Kerro yksi esimerkki, minkä muun korvausjärjestelmän kanssa voi syntyä tällainen kahden järjestelmän tilanne ja miten korvaukset pääpiirteittäin määräytyvät siinä tapauksessa. (Työtapaturmakirja sivut ) 9. Työntekijä vahingoittui työpaikallaan työtapaturmassa ja tapaturman sattumiseen vaikutti se, että hän oli poistanut koneesta suojalaitteen. a) Vaikuttaako ja millä tavoin suojalaitteen poisto työtapaturmakorvaukseen? b) Entä mitä vaikuttaisi se, että työntekijä oli vahingoittuessaan humalassa? (Työtapaturmakirja sivut ) 10. Minkälaisia esinevahinkoja korvataan tapaturmavakuutuslain nojalla? (Työtapaturmakirja sivut ) 11. Kerro, miten määräytyy tapaturmavakuutuslain mukainen päiväraha seuraavissa tilanteissa. Esimerkkien työkyvyttömyysaika johtuu työtapaturmasta ja alkaa tapaturmaa seuraavasta päivästä. a) Minna on työkyvytön kahden viikon ajan ja työnantaja maksaa tältä ajalta sairausajan palkkaa 798 euroa. b) Minna on työkyvytön kolmen viikon ajan ja työnantaja maksaa sairausajan palkkaa kahdelta ensimmäiseltä viikolta yhteensä 798 euroa. c) Minna on työkyvytön viisi viikkoa ja työnantaja maksaa sairausajan palkkaa koko ajalta yhteensä euroa eli 470 euroa viikolta. (Työtapaturmakirja sivut ja 81) 12. Kerro, mikä on vakuutustodistus ja miten sitä käytetään korvausasiassa. (Työtapaturmakirja sivut ) 13. Villelle sattui työtapaturma lokakuussa 2012 ja hän sai marraskuussa 2013 päätöksen haittarahasta tapaturmavakuutusyhtiöltä. Hän oli tyytymätön päätökseen, koska hoitava lääkäri oli lausunnossaan arvioinut haittaluokan suuremmaksi kuin mitä vakuutusyhtiö päätöksessään katsoi. Lisäksi Ville arvioi, että hänen vammansa tila saattaa vuosien kuluessa pahentua. a) Mitä vastaat Villelle, kun hän vaatii selvitystä siihen, miten haittaluokka määräytyy? Perustele vastauksesi. (Työtapaturmakirja sivut ) b) Hän haluaa myös tietää, otetaanko se huomioon, jos vamma myöhemmin pahenee? Perustele vastauksesi. (Työtapaturmakirja sivu 123)

4 VAKUUTUSTUTKINTO 165. SUORITUSTILAISUUS LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS Maijan Mylly Oy on leipomoyritys, jonka omistavat seuraavat henkilöt: Maija Vehnänen, omistus 25 %, toimitusjohtaja, työskentelee toimistossa, avoliitossa Ville Hiivalan kanssa Ville Hiivala, omistus 45 %, leipuri Jaakko Jauho, omistus 30 %, talousjohtaja, työskentelee toimistossa ja hoitaa myös kuljetuksia pakettiautolla Kaikki osakkaat ovat YEL-vakuutettuja. Heille ei makseta varsinaista palkkaa. Leipomossa työskentelee viisi vakituista leipomotyöntekijää. Myös Maijan ja Villen 15-vuotias poika Joona Hiivala on leipomossa töissä kesälomallaan ja toimii polkupyörälähettinä eli pullakuskina. a) Laske tapaturmavakuutusmaksut alla olevaan taulukkoon. Jos henkilö on mielestäsi vapaaehtoisesti vakuutettava, laske yrittäjien tapaturmavakuutuksen maksu. Myös työntekijäin ryhmähenkivakuutus otetaan tapaturmavakuutuksen liitteeksi. Laske työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen maksu niiden osalta, joista maksu kuuluu periä. Käytä vuoden 2013 taulustotariffia. Palkka/YELtyötulo Pak. Vap.eht. Amm. luokka Vastuuluokka Maksu, Trhv-maksu, Maija Vehnänen ,50 Ville Hiivala ,50 Jaakko Jauho ,50 Joona Hiivala ,10 Leipurit b) Maijan Mylly Oy käyttää siivoustöissä Siisti Oy-nimistä siivousliikettä, jolle maksaa työstä laskun mukaan. Lisäksi yritys palkkaa sesonkiaikoina leipomon puolelle virolaisia työntekijöitä. Miten neuvot asiakasta näiden työntekijöiden vakuuttamisasiassa? 6 pistettä (5+1) 2. Merkitse alla olevaan taulukkoon, ovatko väittämät oikein vai väärin (rasti ruutuun) Työnantajan vakuuttamisvelvollisuus syntyy, jos palkkaa työntekijän yhteensä 10 päiväksi kalenterivuoden aikana. Vakuuttamisvelvollinen työnantaja, joka ei ole ottanut vakuutusta, joutuu maksamaan työntekijän tapaturmakorvauksesta enintään euroa. Tapaturmavakuutuslain mukaiset vapaaehtoiset vakuutukset ovat yritykselle verotuksessa vähennyskelpoisia. Yksityisen henkilön ottamasta metsurin tapaturmavakuutusmaksusta saa verotuksessa kotitalousvähennyksen. Vakuutusmaksun perusmaksu koostuu korvausmenosta, hoitokuluosuudesta ja lakisääteisistä lisistä. Vakuutusmaksun perustevalitus osoitetaan tapaturma-asiain muutoksenhakulautakunnalle. Vapaa-ajan vakuutus tulee ottaa samasta yhtiöstä kuin työtapaturmavakuutus. Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen korvaussummaan suuruuteen ei vaikuta kuolintapa. oikein väärin 0,5 p per kohta =

5 3. Kuvaile vakuutuksen hoitorytmiä saakka, kun vakuutus alkaa jatkuvana. Mikä on ensimmäinen maksukausi, entä sen jälkeen Ensimmäisen vakuutusmaksukauden tarkistusprosessi, aikataulu Minkälaisista muutoksista vakuutuksenottajan tulee ilmoittaa (Työtapaturmakirja s. 182) 4. a) Tapaturmavakuutuslaitosten liitolla (TVL) on monia tehtäviä, joista yksi on asuin- ja oleskelupaikan vakuutuslaitoksen tehtävät. Kerro, mitä tämä käytännössä tarkoittaa. b) TVL:n tehtäviin kuuluu myös TOT-tutkinta. Kerro mitä tämä tarkoittaa ja minkälaisissa tilanteissa sitä tehdään ja minkä vuoksi. c) Miten työturvallisuusmaksun perintä käytännössä toteutetaan, eli mikä on rahojen kiertokulku? (Työtapaturmakirja s. 224, 245, 242) 5. Kerro, millä edellytyksillä ulkomainen vakuutusyhtiö voi harjoittaa toimintaa Suomessa. (Työtapaturmakirja s. 22, 237) 6. a) Missä tilanteissa toisella vakuutusyhtiöllä on oikeus saada yrityksen vahinko- ja palkkasummatiedot viimeksi kuluneilta vuosilta? b) Vakuutusyhtiöllä on oltava laskuperusteet. Millaiset laskuperusteiden tulee olla tapaturmavakuutuslain mukaan? Mainitse ainakin kaksi kohtaa. (Työtapaturmakirja s ) 7. Korvataanko seuraavat tilanteet lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta? Perustele vastauksesi. a) Suomalainen tuotantojohtaja on seminaarimatkalla Saksassa ja lyö polvensa auditorion penkkiin seminaariesitystä kuunnellessaan. (Työtapaturmakirja s. 48) b) Sosionomiksi opiskeleva henkilö ajaa kolarin matkalla teorialuennolle. (Työtapaturmakirja s. 66) c) Työvoimapoliittisessa aikuiskoulutuksessa oleva henkilö kaatuu matkalla koulutuspaikkaan. (Työtapaturmakirja s. 67) d) Työntekijä syö omia eväitä työpaikan keittiössä. Yhtäkkiä tuolin jalka hajoaa ja työntekijä lyö päänsä lattiaan. (Työtapaturmakirja s. 51) 8. Vastaa seuraaviin ammattitauteja koskeviin kysymyksiin. a) Mitä ammattitautilain mukaan tarkoitetaan ammattitaudilla? (Työtapaturmakirja s. 61) b) Miten ammattitaudin ilmenemisaika määräytyy? (Työtapaturmakirja s. 63) c) Miten määräytyy korvausvelvollinen vakuutuslaitos? (Työtapaturmakirja s. 63) 9. Miten määritetään ansionmenetyskorvauksen pohjana oleva vuosityöansio seuraavissa tilanteissa: a) Päätyössään 40 tuntia viikossa työskentelevä palveluneuvoja loukkaantuu aerobicohjaajan sivutyössä. Lisäksi hänellä on oma yritys, FeelFab Oy. (Työtapaturmakirja s. 84 ja 89) b) Lukiolainen loukkaantuu kesätyössään puutarhamyymälässä. (Työtapaturmakirja s. 88)

6 c) 44-vuotiaan myyjän kuukausipalkka on euroa. Lomaraha on 800 euroa vuodessa. Lisäksi hänellä on puhelinetu 20 euroa kuukaudessa sekä ateriaetu 80 euroa kuukaudessa. Hänellä ei ole lisiä eikä muita työsuhteita. Työsuhde on vakituinen. (Työtapaturmakirja s. 85) d) 18-vuotias lukion jälkeistä välivuotta viettävä nuori loukkaantuu kioskimyyjän tilapäisessä työsuhteessa. (Työtapaturmakirja s. 89) 10. Rakennusmiehenä toimiva Matti tippui töissä tikapuilta ja mursi nilkkansa. Matti oli ensin työkyvytön Sen jälkeen hän kokeili työntekoa, mutta joutui jäämään nilkkavamman vuoksi uudestaan pois työstä Matille tehtiin toimenpide , josta aiheutui paha infektio ja hermovamma. Työkyvyttömyys venyi saakka, minkä jälkeen työnteko onnistui. Nyt on kuitenkin jo tiedossa, että Matille tehdään korjausleikkaus , josta aiheutuu ainakin neljän viikon työkyvyttömyys. Työnantaja ei maksa sairausajan palkkaa työkyvyttömyysajoilta. Matti tiedustelee sinulta, maksaako vakuutusyhtiö korvausta ansionmenetyksestä työkyvyttömyysajoilta ja miten tuo korvaus määräytyy. Anna Matille perusteltu vastauksesi. (Työtapaturmakirja s , 90) 11. Työtapaturmassa menehtyneen työntekijän leski soittaa sinulle ja kertoo olevansa huolissaan lastensa toimeentulosta. Onko lapsilla oikeus saada perhe-eläkettä? Jos on, kenellä ja millä edellytyksillä? (Työtapaturmakirja s. 136) 12. Työtapaturmassa loukkaantunut Jens ottaa sinuun yhteyttä ja pyytää neuvoja. Hän on riitautunut työnantajansa kanssa eikä työnantaja suostu täyttämään tapaturmailmoitusta. Tapaturmastakin on jo yli vuosi. Voiko Jens vielä saada korvausta tapaturmasta? Mitä tehdään, kun työnantajalta ei saada ilmoitusta? (Työtapaturmakirja ) VAKUUTUSTUTKINTO 164. SUORITUSTILAISUUS LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS a) Moottoripyöriä maahantuovan Motopyörä Oy:n osakkeet omistaa aviopari Hanna ja Tapani Sihvonen. Tapanin osuus osakepääomasta on 75 %, ja vaimo Hanna omistaa 20 %, Hanna työskentelee yrityksen toimistossa. Tapani on yrityksen toimitusjohtaja ja hän hoitaa moottoripyörien kuljetukset kuorma-autolla. Lisäksi Tapanin ja Hannan vielä kotona asuva 15-vuotias poika Joni tekee säännöllisesti viikonloppuisin työtä autellen atk- ja varastotöissä. Merkitse taulukkoon, kuka on pakollisesti tai vapaaehtoisesti vakuutettava työnlaatukohtaisine tietoineen ja laske vakuutusmaksut euroina lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella tai yrittäjän tapaturmavakuutuksella vakuutettavista. Vakuutus otetaan jatkuvana vakuutuksena. Käytä TVL:n lukien voimassaolevaa ammattiluokitusta ja vuoden 2013 taulustotariffia. Henkilöt Pakollinen Vapaaehtoinen Ammattiluokka Vastuuluokka Ansiotulot Vakuutusmaksu ( )/v. ( ) Hanna Sihvonen Tapani Sihvonen Joni Sihvonen Varastotyöntekijät Myyjät

7 b) Tapanin isä, entinen toimitusjohtaja Antero Sihvonen toimii hallituksen jäsenenä ja omistaa 5 % osakkeista, hänellä ei ole johtavaa asemaa yrityksessä eikä hän osallistu päätöksentekoon vaikka pientä palkkaa nostaakin. Kuuluuko hän lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin. Perustele vastauksesi? 6 pistettä (Työtapaturmakirja s ) 2. a) Yksityisellä elinkeinonharjoittajalla herra K:lla on toiminimellä yritys. Herra K työskentelee samaan aikaan myös toisen työnantajan palveluksessa. Hän kääntyy vakuutusasioissaan puoleesi ja on sitä mieltä, että ei ole velvollinen ottamaan lakisääteistä tapaturmavakuutusta itselleen eikä avopuolisolleenkaan, joka työskentelee herra K:n yrityksessä palkallisena. Ota kantaa väitteisiin ja perustele mahdolliset vakuutussuosituksesi. (Työtapaturmakirja s ) 2 b). Mitä tarkoitetaan vakuutuksen uudistamisella lakisääteisen tapaturmavakuuttamisen kohdalla? Mitä käytäntöjä ja periaatteita tähän liittyy? (Työtapaturmakirja s ) 3. Selitä seuraavat lakisääteiseen tapaturmavakuuttamiseen liittyvät käsitteet ja termit. a) tasoitusmaksu (Työtapaturmakirja s. 182) b erikoismaksujärjestelmät (Työtapaturmakirja s. 190) c) lähetetty työntekijä (Työtapaturmakirja s ) d) pysyvä korvaus (Työtapaturmakirja s. 192) 4. Työansioiden määrittäminen vakuutusmaksun laskemiseksi on hankalaa eräiden henkilöiden, kuten esimerkiksi vakuutukseen kuuluvien osakkaiden osalta. Mitä palkkasumman laskentaperusteita osakkaille sovelletaan osakeyhtiömuotoisen yrityksen kohdalla? (Työtapaturmakirja s ) 5. Luettele, mistä osista työtapaturmavakuutusmaksun perusmaksuosa ja lakisääteisten lisien maksuosa koostuvat? Entä mikä on työturvallisuusmaksu, miten se peritään ja mihin siitä saatavat varat kohdistetaan? (Työtapaturmakirja s ) 6. Työturvallisuus, työsuojelu ja työtapaturmavakuutus liittyvät olennaisesti yhteen. Mitä perusteltuja syitä on työnantajalla panostaa työturvallisuustyöhön ja työsuojeluun liittyvien säännösten noudattamiseen? (Työtapaturmakirja s ) 7. Miten määräytyy työntekijän ansiomenetyskorvauksen pohjana oleva vuosityöansio seuraavissa tilanteissa: () a) Peruskoululainen loukkaantuu koulun lukuvuoden aikana sivutyössä (Työtapaturmakirja s. 88) b) Työtapaturma sattuu vakituisessa työsuhteessa, jossa työntekijälle maksetaan kuukausipalkkaa. Tämän lisäksi hänellä on ravinto- ja autoetu. Hänellä on myös oma yritys, josta hän saa sivutuloja. (Työtapaturmakirja s ) c) Sähköasentaja loukkaantuu työmatkalla ja hänen valmistumisestaan ammattiin on kulunut kymmenen kuukautta. (Työtapaturmakirja s. 85) 8. Tapaturma-asiain korvauslautakunta on perustettu vuonna 1948 ja lautakunnan tehtävänä on edelleen korvaustoiminnan yhdenmukaistaminen ja kehittäminen. Tietyissä asioissa vakuutuslaitoksen on ennen päätöksen antamista pyydettävä lautakunnan lausunto. Kerro kolme esimerkkiä tällaisesta tilanteesta.

8 () (Työtapaturmakirja s. 167) 9. Teemu loukkaantui vakavasti työtapaturmassa ja hän tarvitsee vammansa jälkeen pysyvästi siivousapua. Kerro, korvataanko ja millä edellytyksillä ja miten siivousavusta aiheutuneet kustannukset hänelle? () (Työtapaturmakirja s. 111) 10. Taksinkuljettaja ajoi työvuorollaan toisen auton perään, jonka seurauksena hän sai aivotärähdyksen sekä niskan venähdyksen. Hän oli tämän työtapaturman seurauksena työkyvytön kolme viikkoa. Työnantaja maksoi kahdelta viikolta sairausajan palkan. Kolarissa rikkoontui myös taksinkuljettajan silmälasit ja kännykkä. () a) Miten ansiomenetyskorvaus määräytyy? (Työtapaturmakirja s ) b) Korvataanko silmälasit ja kännykkä? Perustele vastauksesi. (Työtapaturmakirja s ) 11. Korvataanko seuraavat tapaukset lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta? Perustele vastauksesi. () a) Työntekijä vei ala-astetta käyvän lapsensa kouluun töihin mennessään ja liukastui koulun pihalla. (Työtapaturmakirja s. 53) b) Kotonaan etätöitä tekevä puhelinmyyjä kompastui kotinsa keittiössä lounastunnilla. (Työtapaturmakirja s. 49) c) Rakennusmies palasi työhönsä kesken sydänleikkauksen jälkeisen sairausloman ja tippui rakennustelineeltä. (Työtapaturmakirja s. 49) d) Varastotyöntekijä tulee pyörällä töihin, jonka jälkeen hän käy suihkussa työnantajan tiloissa. Työntekijä liukastuu suihkussa pudottamaansa saippuaan. (Työtapaturmakirja s ) 12. Mitä ammattitautilain mukaan tarkoitetaan ammattitaudilla? Mainitse esimerkkeinä kaksi erilaista ammattitautia. () (Työtapaturmakirja s. 61) 13. Leenalle sattui työtapaturma huhtikuussa 2011 ja hän sai toukokuussa 2012 päätöksen haittarahasta tapaturmavakuutusyhtiöltä. Leena arvioi, että hänen vammansa tila saattaa vuosien kuluessa pahentua. Leena haluaa nyt tietää, miten hän ja vakuutusyhtiö toimivat, jos vamma myöhemmin pahenee? Perustele vastauksesi. () (Työtapaturmakirja s )

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA 2 SISÄLLYSLUETTELO: Yleistä 3 Mikä on työtapaturma 4 Mikä on ammattitauti 5 Toimenpiteet työtapaturman sattuessa 5 Tapaturmailmoitus 7 Tapaturma- ja ammattitautikorvaukset

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas Opas

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: TYÖELÄKEVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: TYÖELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: TYÖELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 161. suoritustilaisuus TYÖELÄKEVAKUUTUKSEN KOE 14.5.2012 Arvostelu: Kaikki kymmenen tehtävää arvostellaan pistemäärällä 0-4. Lyhyet

Lisätiedot

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14 TYÖNANTAJAN TYEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 TYÖNTEKIJÄN ELÄKETURVAN VAKUUTTAMINEN... 6 Vakuutuksen tekeminen... 6 Milloin työntekijä vakuutetaan?... 6 Eläkkeensaajan ansiotyö...

Lisätiedot

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015 YRITTÄJÄN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Milloin olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen?... 3 Yhtiömuoto ja omistusosuus vaikuttavat vakuuttamisvelvollisuuteen... 3 Perheenjäsenen vakuuttaminen... 4 Miten

Lisätiedot

Perus- ja vertailutietoa henkivakuutuksesta

Perus- ja vertailutietoa henkivakuutuksesta Perus- ja vertailutietoa henkivakuutuksesta Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista Hanna Salo 18.11.2013 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE 2 Perus-

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti

Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti on osaamissertifikaatti, jonka sisältää keskeisiä asioita suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä suomalaisesta työlainsäädännöstä. Työelämäsertifikaatin tavoitteena

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

TALONRAKENTAJAN JA REMONTOIJAN VAKUUTUKSET ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 18.11.2011

TALONRAKENTAJAN JA REMONTOIJAN VAKUUTUKSET ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 18.11.2011 VAKUUTUS- JA RAHOITUSNEUVONTA Porkkalankatu 1 00180 HELSINKI Puh. (09) 6850 120 Telekopio (09) 6850 1220 www.fine.fi TALONRAKENTAJAN JA REMONTOIJAN VAKUUTUKSET ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus-

Lisätiedot

Kattava t rva RAKENTAJALLE. Vakuutusopas Rakentajan vakuutukset, voimassa 1.1.2015 alkaen

Kattava t rva RAKENTAJALLE. Vakuutusopas Rakentajan vakuutukset, voimassa 1.1.2015 alkaen Kattava t rva RAKENTAJALLE Vakuutusopas Rakentajan vakuutukset, voimassa 1.1.2015 alkaen RAKENTAJAN VAKUUTUKSET Sisällys Rakennatko itse?... 3 Teettekö työtä talkoilla?... 3 Palkkaatko työvoimaa?..........................................

Lisätiedot

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet YT10 Yrityksen käynnistämistoimet 2015 2 (20) Sisältö 1. Yleistä...3 2. Yrittäjän vakuutukset...4 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus...4 2.2 Yrittäjän muut vakuutukset...5 3. Yrityksen vakuutukset...6

Lisätiedot

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET businessoulu.com 2015 2 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut

Lisätiedot

TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2015

TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2015 TYÖNANTAJAN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yksityisen alan työntekijät eläke vakuutetaan TyEL-vakuutuksella... 3 Luottamustehtävän eläkevakuuttaminen... 3 Ulkomaantyön eläkevakuuttaminen... 3 Kuka on sopimustyönantaja

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen 120 vuotta POHJANTÄHDEN HENKI Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen Sisällysluettelo POHJANTÄHDEN HENKI - TURVAA TÄRKEIMMILLESI 3 Vakuutussopimus 3 Sopimuksen tekeminen 3 Terveydentilan vaikutus vakuutuksen

Lisätiedot

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet YT10 Yrityksen käynnistämistoimet 2015 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut vakuutukset 5 3. YRITYKSEN

Lisätiedot

Ajattelemme... TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS

Ajattelemme... TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS Ajattelemme... TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS Ajattelemme tätä päivää ja tästä eteenpäin. Panostamme henkilökohtaiseepalveluun, jotta saisit aina vähän enemmän kuin osasit odottaa. 2 TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS

Lisätiedot

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Apurahatietoa tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Elina Katainen Elina Katainen, Tieteentekijöiden liitto Taitto: Tuomo Tamminen/Päälause Paino: Unigrafia Oy, Helsinki 2013 ISBN 978-952-67153-6-0

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015 YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015 Sisältää liittymislomakkeen Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT-KASSAN JÄSENMAKSU JA PÄIVÄRAHAN SUURUUS VUONNA 2015 JÄSENMAKSU: 2,7 % 5 800 /v ylittävästä

Lisätiedot

Perus- ja vertailutietoa lainaturvavakuutuksista

Perus- ja vertailutietoa lainaturvavakuutuksista Perus- ja vertailutietoa lainaturvavakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista Leena Snellman 2013 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE 1

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 2 (50) II PALKKAUS 3 Vähimmäispalkka 1 mom. Täysin

Lisätiedot

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva MILLOIN TYÖELÄKKEEN SAA? MITEN ELÄKE MUODOSTUU? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

Hei, Toivomme, että tästä oppaasta on hyötyä, antaa vastauksia kysymyksiin ja näin ollen edesauttaa sinua itsenäistymisessä.

Hei, Toivomme, että tästä oppaasta on hyötyä, antaa vastauksia kysymyksiin ja näin ollen edesauttaa sinua itsenäistymisessä. Itsenäistyvän opas Hei, edessäsi avautuu itsenäistyvän opas. Tämän oppaan tarkoituksena on tarjota tietoa itsenäistymisestä ja omilleen asettumisesta selkeytetysti nuorten kielellä. Oppaan sisältö on koottu

Lisätiedot

Itsenäis opas ty vän

Itsenäis opas ty vän Itsenäistyvän opas Toimitus: Heidi Åkerblom, projektikoordinaattori, Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämishanke (2011-13), Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Jeesi Anniina Lehtoranta,

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU. Liiketalous/ taloushallinto. Susanna Polat AMMATINHARJOITTAJAN TALOUSHALLINTO

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU. Liiketalous/ taloushallinto. Susanna Polat AMMATINHARJOITTAJAN TALOUSHALLINTO KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous/ taloushallinto Susanna Polat AMMATINHARJOITTAJAN TALOUSHALLINTO Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous POLAT, SUSANNA Opinnäytetyö

Lisätiedot

10 LOUKKUA JOTKA SINUN NAISENA KANNATTAA VÄLTTÄÄ

10 LOUKKUA JOTKA SINUN NAISENA KANNATTAA VÄLTTÄÄ Finska Suomi HALLITSE ELÄKETTÄSI 10 LOUKKUA JOTKA SINUN NAISENA KANNATTAA VÄLTTÄÄ Annika Creutzer Esipuhe Annika Creutzer 2013 Ineko AB, Tukholma 2013 ISBN 978-91-637-3014-6 elämä on täynnä loukkuja. Niitä

Lisätiedot

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n T E K - S A F A m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n Arkkitehtiopiskelijan arkea Kaisa oli opiskeluaikana töissä enonsa arkkitehtitoimistossa. Palkasta sovittiin suullisesti, kun Kaisa siitä parin työpäivän

Lisätiedot

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset... 4 1.1. Mikä työeläkeote on?... 4 1.2. Kuka saa työeläkeotteen?... 4 1.3. Miksi en ole saanut työeläkeotetta?...

Lisätiedot

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille Hyvää työtä Työelämäopas nuorille 1 Sisällys Hyvää työtä työelämäopas nuorille 3 1. Sinä ja valinnat 4 2. Työnhaku 10 3. Ensimmäinen työpaikka 18 4. Ohjeita ongelmatilanteisiin 28 ISBN 978-952-5628-69-2

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 5

Sisällysluettelo. Johdanto... 5 Sisällysluettelo Johdanto... 5 1 Viitekehys... 7 1.1 Sivuseikan merkitys... 7 1.2 Elokuva on riskibusiness... 7 1.3 Vastuu verosta... 8 1.4 Veromaailma pähkinänkuoressa... 11 2 Ennakkoperintä-ennakonpidätys

Lisätiedot