VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS"

Transkriptio

1 VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 166. SUORITUSTILAISUUS LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS Kouvolassa toimiva osakeyhtiö maahantuo ja myy elektroniikkaa. Yrityksen omistus jakaantuu kolmelle henkilölle. Leila Timonen omistaa 50 % yrityksestä ja toimii toimitusjohtajana ja markkinointisuunnittelijana. Tuija Salminen omistaa 35 % ja hänellä on Leilan ohella johtava asema. Tuija kuuluu YEL-vakuutettavien piiriin ja hoitaa yrityksen myyntiä kiertämällä tarjoamassa tuotteita eri puolella Suomea. Leilan mies Teppo omistaa loput 15 % yrityksestä. Tepon tehtävänä on hoitaa pieniä elektroniikka-asennustöitä. Lisäksi yrityksellä on palkattua työvoimaa. (Työtapaturmakirja sivu 29-32) a) Millä tavoin eri henkilöt vakuutetaan tapaturmavakuutuslain mukaisesti ja miten heidän maksut muodostuvat? Täytä oheinen taulukko. Jos henkilö on mielestäsi vapaaehtoisesti vakuutettava, laske yrittäjien tapaturmavakuutuksen maksu. Henkilöt Palkka/y eltyötulo, Pakollinen Vapaaehtoinen Ammatt i-luokka Vastuuluokka Maksu, Leila ,27 Tuija Teppo Varastomiehet b) Mihin palkkasummaan yrityksen työntekijäin ryhmähenkivakuutusmaksu perustuu ja paljonko se on? (Työtapaturmakirja sivu 212) c) Yritys saa ison tilauksen ja päättää käyttää paikallista urheiluseuraa talkooapuna varastolla. Urheiluseuran jäsenet lahjoittavat talkootyöstä saamansa palkkiot urheiluseuralle. Miten urheiluseuran vakuuttaminen tapaturmien varalle tapahtuu? (Työtapaturmakirja sivu 27) 6 pistettä 2. Kerro lyhyesti itsenäisen maatilatalouden harjoittajan ja hänen työntekijöidensä turvasta tapaturmien varalta. Miten vakuutusturva hoidetaan ja onko ko. ryhmää ylipäänsä pakko vakuuttaa? (Työtapaturmakirja sivut 34-36) Maatalousyrittäjä: Maatalousyrittäjän aviopuoliso, joka osallistuu työhön: Maatalousyrittäjän työntekijät: 3. a) Työnantaja on ottanut työtapaturmavakuutuksen ja ilmoittaa palkkailmoituksessaan, että vuoden aikana on ollut töissä vain yksi työntekijä ja työpäiviä hänelle on kertynyt ainoastaan viisi. Työnantaja pyytää palauttamaan tapaturmavakuutusmaksun, koska pientyönantajat ovat vapautettuja vakuuttamisvelvoitteesta. Mitä vastaat, perustele vastauksesi. (Työtapaturmakirja sivu 43) b) Mainitse vähintään kaksi tilannetta, jolloin henkilölle on otettava tapaturmavakuutuslain (57 1mom) mukainen turva, vaikka ko. henkilöllä ei ole varsinaista työsuhdetta vaan kyseessä on työhön rinnastettava toiminta. (Työtapaturmakirja sivut )

2 c) Millaisin perustein tapaturmavakuutusmaksuun voi saada perinteisesti alennusta? (Työtapaturmakirja sivu 199) 4. On olemassa erilaisia opiskelumuotoja, esimerkiksi työvoimapoliittinen koulutus, ammattikorkeakouluopiskelu ja oppisopimuskoulutus. Selvitä, mikä taho hoitaa pakollisen tapaturmavakuutuksen kolmessa edellä mainitussa tilanteessa ja pohdi karkealla tasolla vakuuttamiskustannusten eroja vakuutuksenottajan kannalta. (Työtapaturmakirja sivut ja 27) 5. a) Selitä lyhyesti palkkailmoituksen työansio-käsite ja kerro, mihin se perustuu. (Työtapaturmakirja sivu 180) b) Ota kantaa kuuluvatko seuraavat työntekijöiden palkkaerät työnantajan palkkailmoituksessa ilmoitettavaan työansio-käsitteeseen (Työtapaturmakirja sivu 180) Lomaltapaluuraha ja lomaraha Työnantajan tarjoama maksuton terveydenhoito Korkoetu, jonka työntekijä saa työnantajan myöntämästä lainasta Tulospalkkio Kyllä Ei 6. Toimit vakuutusmyyjänä ja asiakkaasi kysyy sinulta seuraavia kysymyksiä, mitä vastaat. Perustele myös vastauksesi. "Aloitin juuri itsenäisenä ammatinharjoittajana, olenko tehnyt väärin, kun itselläni ei ole vielä missään yhtiössä tapaturmavakuutusta?" (Työtapaturmakirja sivu 28) "Ostimme kolmen kaverin kanssa yhdessä osakeyhtiön. Omistamme yhtiön tasasuhteessa ja nyt pohdimme, mitä hyötyä meidän olisi ottaa yrittäjän tapaturmavakuutus?" (Työtapaturmakirja sivu 30) "Nykyinen taloustilanne tuli meille yllätyksenä ja joudumme hakeutumaan lähiviikkoina konkurssiin, voinko tästä syystä päättää työtapaturmavakuutuksen tähän päivään?" (Työtapaturmakirja sivu 185) 7. Maksetaanko seuraavissa tapauksissa ansionmenetyskorvausta ja miten se määräytyy? Perustele vastauksesi. a) Tapaturman sattuessa työntekijä on määräaikaisessa työsuhteessa ja se päättyisi kahden viikon kuluttua työtapaturmasta, mutta työkyvyttömyys jatkuu viisi viikkoa. Onko asiakkaalla oikeus päivärahaan näiltä viideltä viikolta ja miten se määräytyy? (Työtapaturmakirja sivut 74-75) b) Työntekijä on työtapaturman vuoksi työkyvytön kolme viikkoa, mutta tulee työhön takaisin yhden viikon kuluttua. Maksaako tapaturmavakuutusyhtiö ansionmenetyskorvausta tässä tilanteessa ja miltä ajalta? (Työtapaturmakirja sivut 74-75) c) B-kohdan työntekijälle sattuu uusi tapaturma työssä kahden päivän kuluttua työhön paluusta. Korvaako tapaturmavakuutusyhtiö tämän tapaturman työtapaturmana? (Työtapaturmakirja sivu 49)

3 8. a) Mitä tarkoitetaan työtapaturmakorvausten ensisijaisuudella? (Työtapaturmakirja sivu 142) b) Työtapaturmissa on tilanteita, joissa vakuutustapahtuma täyttää kahden vakuutusjärjestelmän tunnusmerkit. Kerro yksi esimerkki, minkä muun korvausjärjestelmän kanssa voi syntyä tällainen kahden järjestelmän tilanne ja miten korvaukset pääpiirteittäin määräytyvät siinä tapauksessa. (Työtapaturmakirja sivut ) 9. Työntekijä vahingoittui työpaikallaan työtapaturmassa ja tapaturman sattumiseen vaikutti se, että hän oli poistanut koneesta suojalaitteen. a) Vaikuttaako ja millä tavoin suojalaitteen poisto työtapaturmakorvaukseen? b) Entä mitä vaikuttaisi se, että työntekijä oli vahingoittuessaan humalassa? (Työtapaturmakirja sivut ) 10. Minkälaisia esinevahinkoja korvataan tapaturmavakuutuslain nojalla? (Työtapaturmakirja sivut ) 11. Kerro, miten määräytyy tapaturmavakuutuslain mukainen päiväraha seuraavissa tilanteissa. Esimerkkien työkyvyttömyysaika johtuu työtapaturmasta ja alkaa tapaturmaa seuraavasta päivästä. a) Minna on työkyvytön kahden viikon ajan ja työnantaja maksaa tältä ajalta sairausajan palkkaa 798 euroa. b) Minna on työkyvytön kolmen viikon ajan ja työnantaja maksaa sairausajan palkkaa kahdelta ensimmäiseltä viikolta yhteensä 798 euroa. c) Minna on työkyvytön viisi viikkoa ja työnantaja maksaa sairausajan palkkaa koko ajalta yhteensä euroa eli 470 euroa viikolta. (Työtapaturmakirja sivut ja 81) 12. Kerro, mikä on vakuutustodistus ja miten sitä käytetään korvausasiassa. (Työtapaturmakirja sivut ) 13. Villelle sattui työtapaturma lokakuussa 2012 ja hän sai marraskuussa 2013 päätöksen haittarahasta tapaturmavakuutusyhtiöltä. Hän oli tyytymätön päätökseen, koska hoitava lääkäri oli lausunnossaan arvioinut haittaluokan suuremmaksi kuin mitä vakuutusyhtiö päätöksessään katsoi. Lisäksi Ville arvioi, että hänen vammansa tila saattaa vuosien kuluessa pahentua. a) Mitä vastaat Villelle, kun hän vaatii selvitystä siihen, miten haittaluokka määräytyy? Perustele vastauksesi. (Työtapaturmakirja sivut ) b) Hän haluaa myös tietää, otetaanko se huomioon, jos vamma myöhemmin pahenee? Perustele vastauksesi. (Työtapaturmakirja sivu 123)

4 VAKUUTUSTUTKINTO 165. SUORITUSTILAISUUS LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS Maijan Mylly Oy on leipomoyritys, jonka omistavat seuraavat henkilöt: Maija Vehnänen, omistus 25 %, toimitusjohtaja, työskentelee toimistossa, avoliitossa Ville Hiivalan kanssa Ville Hiivala, omistus 45 %, leipuri Jaakko Jauho, omistus 30 %, talousjohtaja, työskentelee toimistossa ja hoitaa myös kuljetuksia pakettiautolla Kaikki osakkaat ovat YEL-vakuutettuja. Heille ei makseta varsinaista palkkaa. Leipomossa työskentelee viisi vakituista leipomotyöntekijää. Myös Maijan ja Villen 15-vuotias poika Joona Hiivala on leipomossa töissä kesälomallaan ja toimii polkupyörälähettinä eli pullakuskina. a) Laske tapaturmavakuutusmaksut alla olevaan taulukkoon. Jos henkilö on mielestäsi vapaaehtoisesti vakuutettava, laske yrittäjien tapaturmavakuutuksen maksu. Myös työntekijäin ryhmähenkivakuutus otetaan tapaturmavakuutuksen liitteeksi. Laske työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen maksu niiden osalta, joista maksu kuuluu periä. Käytä vuoden 2013 taulustotariffia. Palkka/YELtyötulo Pak. Vap.eht. Amm. luokka Vastuuluokka Maksu, Trhv-maksu, Maija Vehnänen ,50 Ville Hiivala ,50 Jaakko Jauho ,50 Joona Hiivala ,10 Leipurit b) Maijan Mylly Oy käyttää siivoustöissä Siisti Oy-nimistä siivousliikettä, jolle maksaa työstä laskun mukaan. Lisäksi yritys palkkaa sesonkiaikoina leipomon puolelle virolaisia työntekijöitä. Miten neuvot asiakasta näiden työntekijöiden vakuuttamisasiassa? 6 pistettä (5+1) 2. Merkitse alla olevaan taulukkoon, ovatko väittämät oikein vai väärin (rasti ruutuun) Työnantajan vakuuttamisvelvollisuus syntyy, jos palkkaa työntekijän yhteensä 10 päiväksi kalenterivuoden aikana. Vakuuttamisvelvollinen työnantaja, joka ei ole ottanut vakuutusta, joutuu maksamaan työntekijän tapaturmakorvauksesta enintään euroa. Tapaturmavakuutuslain mukaiset vapaaehtoiset vakuutukset ovat yritykselle verotuksessa vähennyskelpoisia. Yksityisen henkilön ottamasta metsurin tapaturmavakuutusmaksusta saa verotuksessa kotitalousvähennyksen. Vakuutusmaksun perusmaksu koostuu korvausmenosta, hoitokuluosuudesta ja lakisääteisistä lisistä. Vakuutusmaksun perustevalitus osoitetaan tapaturma-asiain muutoksenhakulautakunnalle. Vapaa-ajan vakuutus tulee ottaa samasta yhtiöstä kuin työtapaturmavakuutus. Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen korvaussummaan suuruuteen ei vaikuta kuolintapa. oikein väärin 0,5 p per kohta =

5 3. Kuvaile vakuutuksen hoitorytmiä saakka, kun vakuutus alkaa jatkuvana. Mikä on ensimmäinen maksukausi, entä sen jälkeen Ensimmäisen vakuutusmaksukauden tarkistusprosessi, aikataulu Minkälaisista muutoksista vakuutuksenottajan tulee ilmoittaa (Työtapaturmakirja s. 182) 4. a) Tapaturmavakuutuslaitosten liitolla (TVL) on monia tehtäviä, joista yksi on asuin- ja oleskelupaikan vakuutuslaitoksen tehtävät. Kerro, mitä tämä käytännössä tarkoittaa. b) TVL:n tehtäviin kuuluu myös TOT-tutkinta. Kerro mitä tämä tarkoittaa ja minkälaisissa tilanteissa sitä tehdään ja minkä vuoksi. c) Miten työturvallisuusmaksun perintä käytännössä toteutetaan, eli mikä on rahojen kiertokulku? (Työtapaturmakirja s. 224, 245, 242) 5. Kerro, millä edellytyksillä ulkomainen vakuutusyhtiö voi harjoittaa toimintaa Suomessa. (Työtapaturmakirja s. 22, 237) 6. a) Missä tilanteissa toisella vakuutusyhtiöllä on oikeus saada yrityksen vahinko- ja palkkasummatiedot viimeksi kuluneilta vuosilta? b) Vakuutusyhtiöllä on oltava laskuperusteet. Millaiset laskuperusteiden tulee olla tapaturmavakuutuslain mukaan? Mainitse ainakin kaksi kohtaa. (Työtapaturmakirja s ) 7. Korvataanko seuraavat tilanteet lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta? Perustele vastauksesi. a) Suomalainen tuotantojohtaja on seminaarimatkalla Saksassa ja lyö polvensa auditorion penkkiin seminaariesitystä kuunnellessaan. (Työtapaturmakirja s. 48) b) Sosionomiksi opiskeleva henkilö ajaa kolarin matkalla teorialuennolle. (Työtapaturmakirja s. 66) c) Työvoimapoliittisessa aikuiskoulutuksessa oleva henkilö kaatuu matkalla koulutuspaikkaan. (Työtapaturmakirja s. 67) d) Työntekijä syö omia eväitä työpaikan keittiössä. Yhtäkkiä tuolin jalka hajoaa ja työntekijä lyö päänsä lattiaan. (Työtapaturmakirja s. 51) 8. Vastaa seuraaviin ammattitauteja koskeviin kysymyksiin. a) Mitä ammattitautilain mukaan tarkoitetaan ammattitaudilla? (Työtapaturmakirja s. 61) b) Miten ammattitaudin ilmenemisaika määräytyy? (Työtapaturmakirja s. 63) c) Miten määräytyy korvausvelvollinen vakuutuslaitos? (Työtapaturmakirja s. 63) 9. Miten määritetään ansionmenetyskorvauksen pohjana oleva vuosityöansio seuraavissa tilanteissa: a) Päätyössään 40 tuntia viikossa työskentelevä palveluneuvoja loukkaantuu aerobicohjaajan sivutyössä. Lisäksi hänellä on oma yritys, FeelFab Oy. (Työtapaturmakirja s. 84 ja 89) b) Lukiolainen loukkaantuu kesätyössään puutarhamyymälässä. (Työtapaturmakirja s. 88)

6 c) 44-vuotiaan myyjän kuukausipalkka on euroa. Lomaraha on 800 euroa vuodessa. Lisäksi hänellä on puhelinetu 20 euroa kuukaudessa sekä ateriaetu 80 euroa kuukaudessa. Hänellä ei ole lisiä eikä muita työsuhteita. Työsuhde on vakituinen. (Työtapaturmakirja s. 85) d) 18-vuotias lukion jälkeistä välivuotta viettävä nuori loukkaantuu kioskimyyjän tilapäisessä työsuhteessa. (Työtapaturmakirja s. 89) 10. Rakennusmiehenä toimiva Matti tippui töissä tikapuilta ja mursi nilkkansa. Matti oli ensin työkyvytön Sen jälkeen hän kokeili työntekoa, mutta joutui jäämään nilkkavamman vuoksi uudestaan pois työstä Matille tehtiin toimenpide , josta aiheutui paha infektio ja hermovamma. Työkyvyttömyys venyi saakka, minkä jälkeen työnteko onnistui. Nyt on kuitenkin jo tiedossa, että Matille tehdään korjausleikkaus , josta aiheutuu ainakin neljän viikon työkyvyttömyys. Työnantaja ei maksa sairausajan palkkaa työkyvyttömyysajoilta. Matti tiedustelee sinulta, maksaako vakuutusyhtiö korvausta ansionmenetyksestä työkyvyttömyysajoilta ja miten tuo korvaus määräytyy. Anna Matille perusteltu vastauksesi. (Työtapaturmakirja s , 90) 11. Työtapaturmassa menehtyneen työntekijän leski soittaa sinulle ja kertoo olevansa huolissaan lastensa toimeentulosta. Onko lapsilla oikeus saada perhe-eläkettä? Jos on, kenellä ja millä edellytyksillä? (Työtapaturmakirja s. 136) 12. Työtapaturmassa loukkaantunut Jens ottaa sinuun yhteyttä ja pyytää neuvoja. Hän on riitautunut työnantajansa kanssa eikä työnantaja suostu täyttämään tapaturmailmoitusta. Tapaturmastakin on jo yli vuosi. Voiko Jens vielä saada korvausta tapaturmasta? Mitä tehdään, kun työnantajalta ei saada ilmoitusta? (Työtapaturmakirja ) VAKUUTUSTUTKINTO 164. SUORITUSTILAISUUS LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS a) Moottoripyöriä maahantuovan Motopyörä Oy:n osakkeet omistaa aviopari Hanna ja Tapani Sihvonen. Tapanin osuus osakepääomasta on 75 %, ja vaimo Hanna omistaa 20 %, Hanna työskentelee yrityksen toimistossa. Tapani on yrityksen toimitusjohtaja ja hän hoitaa moottoripyörien kuljetukset kuorma-autolla. Lisäksi Tapanin ja Hannan vielä kotona asuva 15-vuotias poika Joni tekee säännöllisesti viikonloppuisin työtä autellen atk- ja varastotöissä. Merkitse taulukkoon, kuka on pakollisesti tai vapaaehtoisesti vakuutettava työnlaatukohtaisine tietoineen ja laske vakuutusmaksut euroina lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella tai yrittäjän tapaturmavakuutuksella vakuutettavista. Vakuutus otetaan jatkuvana vakuutuksena. Käytä TVL:n lukien voimassaolevaa ammattiluokitusta ja vuoden 2013 taulustotariffia. Henkilöt Pakollinen Vapaaehtoinen Ammattiluokka Vastuuluokka Ansiotulot Vakuutusmaksu ( )/v. ( ) Hanna Sihvonen Tapani Sihvonen Joni Sihvonen Varastotyöntekijät Myyjät

7 b) Tapanin isä, entinen toimitusjohtaja Antero Sihvonen toimii hallituksen jäsenenä ja omistaa 5 % osakkeista, hänellä ei ole johtavaa asemaa yrityksessä eikä hän osallistu päätöksentekoon vaikka pientä palkkaa nostaakin. Kuuluuko hän lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin. Perustele vastauksesi? 6 pistettä (Työtapaturmakirja s ) 2. a) Yksityisellä elinkeinonharjoittajalla herra K:lla on toiminimellä yritys. Herra K työskentelee samaan aikaan myös toisen työnantajan palveluksessa. Hän kääntyy vakuutusasioissaan puoleesi ja on sitä mieltä, että ei ole velvollinen ottamaan lakisääteistä tapaturmavakuutusta itselleen eikä avopuolisolleenkaan, joka työskentelee herra K:n yrityksessä palkallisena. Ota kantaa väitteisiin ja perustele mahdolliset vakuutussuosituksesi. (Työtapaturmakirja s ) 2 b). Mitä tarkoitetaan vakuutuksen uudistamisella lakisääteisen tapaturmavakuuttamisen kohdalla? Mitä käytäntöjä ja periaatteita tähän liittyy? (Työtapaturmakirja s ) 3. Selitä seuraavat lakisääteiseen tapaturmavakuuttamiseen liittyvät käsitteet ja termit. a) tasoitusmaksu (Työtapaturmakirja s. 182) b erikoismaksujärjestelmät (Työtapaturmakirja s. 190) c) lähetetty työntekijä (Työtapaturmakirja s ) d) pysyvä korvaus (Työtapaturmakirja s. 192) 4. Työansioiden määrittäminen vakuutusmaksun laskemiseksi on hankalaa eräiden henkilöiden, kuten esimerkiksi vakuutukseen kuuluvien osakkaiden osalta. Mitä palkkasumman laskentaperusteita osakkaille sovelletaan osakeyhtiömuotoisen yrityksen kohdalla? (Työtapaturmakirja s ) 5. Luettele, mistä osista työtapaturmavakuutusmaksun perusmaksuosa ja lakisääteisten lisien maksuosa koostuvat? Entä mikä on työturvallisuusmaksu, miten se peritään ja mihin siitä saatavat varat kohdistetaan? (Työtapaturmakirja s ) 6. Työturvallisuus, työsuojelu ja työtapaturmavakuutus liittyvät olennaisesti yhteen. Mitä perusteltuja syitä on työnantajalla panostaa työturvallisuustyöhön ja työsuojeluun liittyvien säännösten noudattamiseen? (Työtapaturmakirja s ) 7. Miten määräytyy työntekijän ansiomenetyskorvauksen pohjana oleva vuosityöansio seuraavissa tilanteissa: () a) Peruskoululainen loukkaantuu koulun lukuvuoden aikana sivutyössä (Työtapaturmakirja s. 88) b) Työtapaturma sattuu vakituisessa työsuhteessa, jossa työntekijälle maksetaan kuukausipalkkaa. Tämän lisäksi hänellä on ravinto- ja autoetu. Hänellä on myös oma yritys, josta hän saa sivutuloja. (Työtapaturmakirja s ) c) Sähköasentaja loukkaantuu työmatkalla ja hänen valmistumisestaan ammattiin on kulunut kymmenen kuukautta. (Työtapaturmakirja s. 85) 8. Tapaturma-asiain korvauslautakunta on perustettu vuonna 1948 ja lautakunnan tehtävänä on edelleen korvaustoiminnan yhdenmukaistaminen ja kehittäminen. Tietyissä asioissa vakuutuslaitoksen on ennen päätöksen antamista pyydettävä lautakunnan lausunto. Kerro kolme esimerkkiä tällaisesta tilanteesta.

8 () (Työtapaturmakirja s. 167) 9. Teemu loukkaantui vakavasti työtapaturmassa ja hän tarvitsee vammansa jälkeen pysyvästi siivousapua. Kerro, korvataanko ja millä edellytyksillä ja miten siivousavusta aiheutuneet kustannukset hänelle? () (Työtapaturmakirja s. 111) 10. Taksinkuljettaja ajoi työvuorollaan toisen auton perään, jonka seurauksena hän sai aivotärähdyksen sekä niskan venähdyksen. Hän oli tämän työtapaturman seurauksena työkyvytön kolme viikkoa. Työnantaja maksoi kahdelta viikolta sairausajan palkan. Kolarissa rikkoontui myös taksinkuljettajan silmälasit ja kännykkä. () a) Miten ansiomenetyskorvaus määräytyy? (Työtapaturmakirja s ) b) Korvataanko silmälasit ja kännykkä? Perustele vastauksesi. (Työtapaturmakirja s ) 11. Korvataanko seuraavat tapaukset lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta? Perustele vastauksesi. () a) Työntekijä vei ala-astetta käyvän lapsensa kouluun töihin mennessään ja liukastui koulun pihalla. (Työtapaturmakirja s. 53) b) Kotonaan etätöitä tekevä puhelinmyyjä kompastui kotinsa keittiössä lounastunnilla. (Työtapaturmakirja s. 49) c) Rakennusmies palasi työhönsä kesken sydänleikkauksen jälkeisen sairausloman ja tippui rakennustelineeltä. (Työtapaturmakirja s. 49) d) Varastotyöntekijä tulee pyörällä töihin, jonka jälkeen hän käy suihkussa työnantajan tiloissa. Työntekijä liukastuu suihkussa pudottamaansa saippuaan. (Työtapaturmakirja s ) 12. Mitä ammattitautilain mukaan tarkoitetaan ammattitaudilla? Mainitse esimerkkeinä kaksi erilaista ammattitautia. () (Työtapaturmakirja s. 61) 13. Leenalle sattui työtapaturma huhtikuussa 2011 ja hän sai toukokuussa 2012 päätöksen haittarahasta tapaturmavakuutusyhtiöltä. Leena arvioi, että hänen vammansa tila saattaa vuosien kuluessa pahentua. Leena haluaa nyt tietää, miten hän ja vakuutusyhtiö toimivat, jos vamma myöhemmin pahenee? Perustele vastauksesi. () (Työtapaturmakirja s )

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 VAKUUTUSTUTKINTO 172. SUORITUSTILAISUUS Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 1. a) 35-vuotias henkilö pohtii oman yrityksen perustamista, hän on päätynyt yhtiömuodossa joko avoimeen yhtiöön tai kommandiittiyhtiöön.

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUS Vakuutustutkinto, 161. suoritustilaisuus Lakisääteinen tapaturmavakuutus, toukokuu 2012 1. a) Kommandiittiyhtiö Hoivapalvelut Ky:n vastuunalainen

Lisätiedot

VTS:n 175. suoritustilaisuus, Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus tenttikysymykset

VTS:n 175. suoritustilaisuus, Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus tenttikysymykset VTS:n 175. suoritustilaisuus, Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus tenttikysymykset 18.-19.1.2017 1. Vuosityöansio. Työtapaturma sattuu 3.5.2016. Vahingoittunut on ollut vahinkohetkellä työnantajan palveluksessa

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie TAIPALSAARI. Tarjouksen numero S VAKUUTUSTARJOUS

Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie TAIPALSAARI. Tarjouksen numero S VAKUUTUSTARJOUS 16.1.2015 Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI Tarjouksen numero S0353-20150114-122307451 VAKUUTUSTARJOUS Kiitos tarjouspyynnöstänne. Tarjoamme yrityksellenne vakuutusturvaa seuraavasti:

Lisätiedot

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2008 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 20.2.2008 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(5) OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS Vuoden 2007

Lisätiedot

SOSIAALITURVAN KOE 172 + Mallivastaukset ( p.)

SOSIAALITURVAN KOE 172 + Mallivastaukset ( p.) SOSIAALITURVAN KOE 172 + Mallivastaukset ( p.) Kysymyksiä sosiaaliturvan eri osa-alueilta 5p Ovatko seuraavat väittämät oikein vai väärin? oikein väärin a) Erityisäitiysrahaa maksetaan lapsen ulkomailta

Lisätiedot

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle if.fi Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi lääkäripalveluyrityksen riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2005 Bulevardi 28 PL 275 00121 Helsinki 29.6.2005 Puh. (09) 680 401 Fax (09) 604 714 Merja Salonen 1(1) TYÖTAPATURMA- JA LIIKENNEVAHINKOPOTILAIDEN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016

TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016 Fennian tiivistelmä TVL:n tiedotteesta 7.5.2015 TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016 Vuoden 2016 alusta tulee voimaan työtapaturma- ja ammattitautilaki (säädöskokoelmanumero 459/2015, lyhenne

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE 1/5 VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi apteekkien riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa yritykselle. Suositus käsittää

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen

Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen Korvausperiaatteet Osa suomalaista sosiaaliturvaa Perustuu tapaturmavakuutuslakiin (työntekijällä oikeus Korvaukseen / työnantajalla vakuuttamisvelvollisuus)

Lisätiedot

INDEKSIKOROTUSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSET 1.1.2005 ALKAEN. 1. Lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa käytettävät indeksit

INDEKSIKOROTUSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSET 1.1.2005 ALKAEN. 1. Lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa käytettävät indeksit TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 1/2005 Bulevardi 28 PL 275 00121 HELSINKI 5.1.2005 puh. (09) 680 401 fax (09) 604 714 1(13) INDEKSIKOROTUSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSET 1.1.2005 ALKAEN 1. Lakisääteisessä

Lisätiedot

1.1. Opiskelija/koululainen loukkaantuu opiskeluun liittyvässä työharjoittelussa eikä käy töissä opiskeluaikana eli ns. opiskelutapaturmat

1.1. Opiskelija/koululainen loukkaantuu opiskeluun liittyvässä työharjoittelussa eikä käy töissä opiskeluaikana eli ns. opiskelutapaturmat TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 3/2006 Bulevardi 28 PL 275 00121 Helsinki 24.4.2006 Puh. (09) 680 401 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(6) OPISKELIJAN TYÖKYVYN ALENTUMAN MÄÄRITTÄMINEN Tapaturma-asiain

Lisätiedot

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00 Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset if.fi 010 19 15 00 vakuutussuositus ohjelmistoyrittäjät ry:n jäsenille Oheista taulukkoa voidaan käyttää apuna vakuutusratkaisua suunniteltaessa. Siinä olevat turvalaajuudet

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄIN RYHMÄHENKIVAKUUTUS EHDOT 2017

TYÖNTEKIJÄIN RYHMÄHENKIVAKUUTUS EHDOT 2017 TYÖNTEKIJÄIN RYHMÄHENKIVAKUUTUS EHDOT 2017 Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille. Vakuutuksenottamisvelvollisuus koskee kaikkia niitä työnantajia,

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 3/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(4) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 18.5.

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 3/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(4) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 18.5. TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 3/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(4) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 18.5.2015 Kiertokirjettä korjattu 16.6.2015 esimerkkilaskelmissa

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy 29.10.2016 OP Vakuutus Liiton kautta sovitut ryhmäsopimukset: Ryhmätapaturmavakuutus Hälytysosastot Nuoriso-osastot Muut osastot

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen vakuutukset

Aloittavan yrityksen vakuutukset Aloittavan yrityksen vakuutukset Fennia Matti-Pekka Lehtinen 20.08.2014 Sisältö Millaisiin riskeihin yritystoiminnassa on varauduttava Mitä ovat aloittavan yrittäjän vakuutukset Lakisääteiset eli pakolliset

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 7/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(3) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 21.12.

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 7/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(3) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 21.12. TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 7/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(3) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 21.12.2015 TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016 UUDET

Lisätiedot

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset 12.4.2012 Työntekijöitä koskevat Lakisääteinen tapaturmavakuutus Työntekijäin ryhmähenkivakuutus Työttömyysvakuutus Seurakuntalaisia koskevat Vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus

Lisätiedot

Vapaaehtoisen ulkomaantyön vakuutuksen vakuutusehdot

Vapaaehtoisen ulkomaantyön vakuutuksen vakuutusehdot Tapaturmavakuutuslain 57 :n 4 momentin mukaisen Vapaaehtoisen ulkomaantyön vakuutuksen vakuutusehdot (vapaaehtoinen ulkomaantyön vakuutus) Ehdot voimassa 1.1.2012 alkaen Käsitteet, jotka tekstissä on alleviivattu,

Lisätiedot

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Parasta TURVAA HEVOSELLESI Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF HEVOSVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Vakuutuksen sisältö............................................

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAKORVAUSTIETOJEN LUOVUTUS TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄLLE

TYÖTAPATURMAKORVAUSTIETOJEN LUOVUTUS TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄLLE Kirsi Salo 12.12.2013 1(6) Arvoisa jäsenlaitos TYÖTAPATURMAKORVAUSTIETOJEN LUOVUTUS TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄLLE 1. YLEISTÄ Tapaturmavakuutuslaitosten liiton kiertokirjeessä 18/2005 on kerrottu työtapaturmakorvaustietojen

Lisätiedot

PALKKATILASTOJA KOSKEVIEN TIETOJEN HANKKIMINEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK:STA

PALKKATILASTOJA KOSKEVIEN TIETOJEN HANKKIMINEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK:STA TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 6/2014 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(5) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 17.9.2014 PALKKATILASTOJA KOSKEVIEN TIETOJEN HANKKIMINEN ELINKEINOELÄMÄN

Lisätiedot

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2769-5

Lisätiedot

TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTIASIAT

TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTIASIAT JAANA NORIO-TIMONEN (TOIM.) TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTIASIAT KKO:N OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ 1998 2010 TALENTUM Helsinki 2011 Julkaisija ja kustantaja Talentum Media Oy ISBN: 978-952-14-1587-6 Kansi ja taiton

Lisätiedot

VTS 172 KOEKYSYMYKSET JA MALLIVASTAUKSET TYÖELÄKEVAKUUTUS

VTS 172 KOEKYSYMYKSET JA MALLIVASTAUKSET TYÖELÄKEVAKUUTUS VTS 172 KOEKYSYMYKSET JA MALLIVASTAUKSET TYÖELÄKEVAKUUTUS Kysymys 1: Lailasta on alkanut pitkän työuran jälkeen tuntua siltä, että voisi hiljalleen keventää työtaakkaansa. Lailan vakiintunut kokoaikatyön

Lisätiedot

Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva

Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva Lainamäärät erityisesti asuntoluottojen määrät ovat vuosi vuodelta kasvaneet ja laina-ajat pidentyneet. Moni lainanottaja mitoittaa luottonsa melko tarkkaan

Lisätiedot

Selvitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kannattavuudesta , tilastot

Selvitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kannattavuudesta , tilastot kannattavuudesta 26 215, tilastot 2.1.217 1 (9) Sisällysluettelo Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tilastot 1 Vakuutusmaksutulo 1 Luottotappiot 2 Korvaukset 3 Liikekulut 5 Vastuuvelka 5 Ammattitaudit

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 16.9.2015 Kirjoita nimesi vain erilliselle kansilehdelle, EI vastaussivuille.

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2011 TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 1/2012 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 0404 504 211 1.2.2012 Faksi 0404 504 246 Merja Salonen 1(1) TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA

Lisätiedot

OHJEITA TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAIN MUKAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRITTÄMISEEN (25.1.2016)

OHJEITA TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAIN MUKAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRITTÄMISEEN (25.1.2016) Tapaturma-asiain korvauslautakunnan yleisohje 25.1.2016 19.4.2016 korjattu laskentataulukon esimerkkitapauksen työttömyyspäivät ja luontoisetujen summakohdan laskentakaava OHJEITA TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAIN

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: TYÖELÄKEVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: TYÖELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: TYÖELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 169. SUORITUSTILAISUUS TYÖELÄKEVAKUUTUS 13.1.2015 Arvostelu: Kaikki kymmenen tehtävää arvostellaan pistemäärällä 0-4. Lyhyet olennaiseen

Lisätiedot

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Vakuutuslääketieteen tehtävä Korvausoikeudesta päätettäessä asettaa yksittäinen hakija sairauden osalta

Lisätiedot

Ensisijaisen etuuden eläkkeestä vähentämisen tarkistaminen edellyttää määrän muutosta yli:

Ensisijaisen etuuden eläkkeestä vähentämisen tarkistaminen edellyttää määrän muutosta yli: VAKUUTUSTUTKINTO/FINVA SOSIAALITURVAN KOE 174 1) Maahanmuuttajan erityistuki 3 p. Kenellä voi olla oikeus maahanmuuttajan erityistukeen ja millä edellytyksin? Vastaus:Toimeentuloturva s. 291 2) Sosiaalivakuutus

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lakisääteinen tapaturmavakuutus Lakisääteinen tapaturmavakuutus Tuote-esite voimassa 1.1.2013 alkaen TYÖTAPATURMAT AMMATTITAUDIT 1 Lakisääteinen tapaturmavakuutus Lakisääteinen tapaturmavakuutus Sisältö Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lisätiedot

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä helmikuuta

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

vakuutus Tapaturma- ja ammattitautilaki uudistuu vuodenvaihteessa 2/2015 Johtaja Heli Backman, STM: tapaturmailmoitusliite!

vakuutus Tapaturma- ja ammattitautilaki uudistuu vuodenvaihteessa 2/2015 Johtaja Heli Backman, STM: tapaturmailmoitusliite! Tapaturma 2/2015 vakuutus TVL:n hallituksen pj. Kimmo Kilpinen: Lakiuudistus tuli tarpeeseen Johtaja Heli Backman, STM: Tapaturma- ja ammattitautilaki uudistuu vuodenvaihteessa TyTAL TAPATURMAvakuutus

Lisätiedot

Yrittäjän eläkevakuutus YEL 2017

Yrittäjän eläkevakuutus YEL 2017 Yrittäjän eläkevakuutus YEL 2017 Jukka Äyrä Myyntipäällikkö LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa 22.2.2017 Presentation name Author 1 2. VAKUUTTAMISVELVOLLISUUS JA SEN SOVELTAMINEN 22.2.2017 Presentation name Author

Lisätiedot

Yrittäjän Henkilöturva

Yrittäjän Henkilöturva Yrittäjän Henkilöturva -vakuutus Tuote-esite voimassa 1.10. 2014 alkaen Yrittäjän Henkilöturva -vakuutus Sisältö Yrittäjän Henkilöturva -vakuutus 3 Näistä syistä kannattaa valita Yrittäjän Henkilöturva

Lisätiedot

Lisäeläkesäännön muuttaminen

Lisäeläkesäännön muuttaminen 1 (7) Lisäeläkesäännön muuttaminen Lisäeläkesäännön 1 1 momentti, 3 1 ja 2 momentti sekä uusi 5 momentti, 4, 5 4 momentti, 9 ja 10. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1. Nykytila Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen

Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen Vuosilomaa koskeva hakemus on tehtävä maatalousyrityksittäin kirjallisesti paikallisyksikön määräämän

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle työtapaturma- ja ammattitautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki.

Lisätiedot

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan.

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan. Asiakastunnus 57250970 1 Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA Vakuutuksenottaja Anttolainen Tuomo (100883-231S) Vakuutuskausi Vakuutusmaksu Sopimusehdot 08.06.2016-07.06.2017. Sopimus on jatkuva.

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET

LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET 1.1.2016 KORVAUKSEN MAKSAMINEN JA TAULUKON KÄYTTÖ KORVATTAVA VAHINKO Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneen liikennevahingon

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille.

Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille. Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen vakuutusehdot Ehdot voimassa 1.1.2013 alkaen. Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille. Vakuutuksenottamisvelvollisuus

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN

KIERTOKIRJE 5/ sivu 1 VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA LUKIEN 17.3.2016 sivu 1 Petri Verronen, Olli Rauhamaa, Mari Vasarainen VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA 1.4.2016 LUKIEN Vuosilomalaki muuttuu 1.4.2016 lukien. Muutokset koskevat vuosiloman ansaintaa tiettyjen perhevapaiden

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999 Työskentelin syventäviin tai ammattiaineisiin liittyvässä kesätyössä Olin opintoja sivuavassa kesätyössä / ns. "haalariharjoittelussa" 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1., n=350 2. n=485 3., n=497 4.,

Lisätiedot

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 26.11.2015 Mika Mänttäri

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 26.11.2015 Mika Mänttäri SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 26.11.2015 Mika Mänttäri VALTIONEUVOSTON ASETUS TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAIN MU- KAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRITTÄMISESTÄ 1. Yleistä 1.1 Asetuksenantovaltuus

Lisätiedot

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 11 Muista töihin mennessäsi 13 Muista työsuhteen päättyessä

Lisätiedot

Jos loukkaannut tapaturmaisesti tai sairastut palveluaikanasi. Valtion korvaamat sotilastapaturmat

Jos loukkaannut tapaturmaisesti tai sairastut palveluaikanasi. Valtion korvaamat sotilastapaturmat Jos loukkaannut tapaturmaisesti tai sairastut palveluaikanasi Valtion korvaamat sotilastapaturmat Hyvä asevelvollinen Sinulla on oikeus korvaukseen valtion varoista, jos loukkaannut palveluaikanasi tapaturmaisesti

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa)

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa) 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan omavastuuajan

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen Henkilökohtainen apu Pirjo Poikonen Henkilökohtaisen avun tarkoitus Vammaispalvelulain 8 c» Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella:

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille Voimassa 1.1.2016 alkaen 2016 Fennialla on tyytyväisimmät yritysasiakkaat liity sinäkin joukkoon! Fennia-konserni on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina 2006 2008 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2006 2007 2008

40. Eläkkeet. Vuosina 2006 2008 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2006 2007 2008 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 238 PALKAN TAKAISINPERINNÄN KOHTUULLISTAMISTA KOSKEVA VAATIMUS Terke 2010-1542 Esityslistan asia TJA/20 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus 25.8.2016 Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Yleistä hoito-oikeuksista Suomessa 2. Työskentely EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja hoitooikeus

Lisätiedot

Työtapaturma ja ammattitautivakuutus VAKUUTUSKÄSIKIRJA 2016

Työtapaturma ja ammattitautivakuutus VAKUUTUSKÄSIKIRJA 2016 Työtapaturma ja ammattitautivakuutus VAKUUTUSKÄSIKIRJA 2016 4.12.2015 2 (105) 4.12.2015 3 (105) SISÄLLYS LUKIJALLE... 7 TYÖTAPATURMA JA AMMATTITAUTIVAKUUTUKSEN PÄÄPIIRTEET... 9 1. TYÖNANTAJAN VAKUUTTAMISVELVOLLISUUS...

Lisätiedot

Jäsenkirje T7/2007 Liite 2. Vuonna 2008 toteutetaan keskitetysti sovitut palkantarkistukset ja yleiskorotus.

Jäsenkirje T7/2007 Liite 2. Vuonna 2008 toteutetaan keskitetysti sovitut palkantarkistukset ja yleiskorotus. ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJAN SOVELTAMISOHJEET Palkantarkistukset ja järjestelyerät Vuosi 2007 Yleiskorotus 1.10.2007 lukien Lokakuun alusta korotetaan työntekijän henkilökohtaista peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa

Lisätiedot

Seksityö ja maahanmuutto Suomessa. Elani Nassif

Seksityö ja maahanmuutto Suomessa. Elani Nassif Seksityö ja maahanmuutto Suomessa Elani Nassif Tutkimuksen tavoite Ymmärtää miksi ja miten seksityöntekijät ja erityisesti maahanmuuttajat /ulkomaalaiset seksityöntekijät jäävät systeemin ulkopuolelle

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

Tässä kiertokirjeessä kerrotaan Täky-lakimuutosten vaikutuksista lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoittavien vakuutuslaitosten toimintaan.

Tässä kiertokirjeessä kerrotaan Täky-lakimuutosten vaikutuksista lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoittavien vakuutuslaitosten toimintaan. TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 8/2004 Bulevardi 28 PL 275 00121 HELSINKI puh. (09) 680 401 fax (09) 604 714 22.12.2004 1(22) MAKSU- JA MENETTELYTAPAMUUTOKSET SAIRAANHOIDON KORVAUKSISSA

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallintopäivä

Talous- ja palkkahallintopäivä Talous- ja palkkahallintopäivä 2016 TyEL-ajankohtaista TyEL-tunnusluvut vuodelle 2017 Tilapäinen työnantaja 25,1 % Sopimustyönantaja 25,1 % Palkkasumma alle tai ei vakinaisia työntekijöitä 8 334 / 6 kk

Lisätiedot

Kysymyskohtainen enimmäispistemäärä on mainittu kunkin kysymyksen kohdalla. Tentin enimmäispistemäärä on 50 pistettä.

Kysymyskohtainen enimmäispistemäärä on mainittu kunkin kysymyksen kohdalla. Tentin enimmäispistemäärä on 50 pistettä. Henkilönumero VAKUUTUSMEKLARITUTKINTO 15.2.2010 YLEINEN OSA Kirjoita jokainen vastaus eri paperille. Merkitse jokaiseen vastauspaperiin ilmoittautuessasi saamasi henkilönumero, älä nimeäsi. Jos jätät vastaamatta

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS pp.1.2016

VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS pp.1.2016 APAAEHTINEN HENKILÖAKUUTUS pp.1.2016 1. Työkyvyttömyysvakuutukset. ertaa keskenään ohimenevän työkyvyttömyyden ja pysyvän työkyvyttömyyden varalta otettavia vakuutuksia. Kerro vertailussa erot vakuutusten

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa)

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa) 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 1. Yhtiön toimialana ovat informaatioteknologiapalvelut ja niihin liittyvät tehtävät.

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 1. Yhtiön toimialana ovat informaatioteknologiapalvelut ja niihin liittyvät tehtävät. 9.5.2012 Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 1. Tieto Oyj 2. 10,3 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 1. Yhtiön toimialana ovat informaatioteknologiapalvelut

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

HE 237/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan urheilijoiden tapaturma-

HE 237/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan urheilijoiden tapaturma- HE 237/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan urheilijoiden tapaturma-

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 5b: Henkilöstömenot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 5b: Henkilöstömenot KIRJANPITO 22C00100 Luento 5b: Henkilöstömenot KULULAJIKOHTAINEN KAAVA (KPA 1:1 ) LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Henkilöriskivakuutukset

Henkilöriskivakuutukset Henkilöriskivakuutukset Hyvää tuuria voi toivoa, mutta ei tilata. Turvaa tulevaisuutesi tänään ja nauti elämästä nyt Elämässä parasta on sen yllätyksellisyys. Kun olet varautunut huonoihin päiviin, voit

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö 1 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

TARKENNUKSIA PERHE-ELÄKKEESTÄ ANNETTUIHIN OHJEISIIN

TARKENNUKSIA PERHE-ELÄKKEESTÄ ANNETTUIHIN OHJEISIIN TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 5/2004 Bulevardi 28 PL 275 00121 Helsinki 10.5.2004 Puh. (09) 680 401 Fax (09) 604 714 1(9) Merja Salonen TARKENNUKSIA PERHE-ELÄKKEESTÄ ANNETTUIHIN OHJEISIIN

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 )

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 ) 25.2.2015 1 (5) Fennian hallituksen ehdotus 20.4.2015 yhtiökokoukselle koskien yhtiöjärjestyksen muuttamista: Muutosehdotuksien pääasiallinen sisältö on: 1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa

Lisätiedot

MEDIASEMINAARI. Vapaaehtoinen henkilövakuuttaminen Vakuutuspäällikkö Riitta-Liisa Salonen

MEDIASEMINAARI. Vapaaehtoinen henkilövakuuttaminen Vakuutuspäällikkö Riitta-Liisa Salonen MEDIASEMINAARI Vapaaehtoinen henkilövakuuttaminen Vakuutuspäällikkö Riitta-Liisa Salonen 1 Mihin tarvitaan vapaaehtoista henkilöturvaa? Sosiaaliturvahan kattaa. Tapaturma 2 Joka päivä sattuu jopa 2000

Lisätiedot

Y L E I S O H J E SAIRAUSKASSA LAIVAN JÄSENILLE

Y L E I S O H J E SAIRAUSKASSA LAIVAN JÄSENILLE Y L E I S O H J E SAIRAUSKASSA LAIVAN JÄSENILLE 1.1.2016 YHTEYSTIEDOT Postiosoite: Käyntiosoite: Sairauskassa Laiva Meyer Turku Oy, Turun telakka (P32) PL 666 Telakkakatu 1 20101 TURKU 20240 TURKU Palvelemme:

Lisätiedot

Novum Oy Y-tunnus Pakkahuoneenkatu 12 B, 2.krs. puh Oulu

Novum Oy Y-tunnus Pakkahuoneenkatu 12 B, 2.krs. puh Oulu Sivu 1 / 8 Tarjousvertailu Julkisyhteisö: Sipoon kunta OSATARJOUS 1 Fennia, Protector, Folksam ja Pohjantähti eivät jättäneet tarjousta. LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS tarjouspyyntöjen tilastovuodet 2010

Lisätiedot

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus?

Lisätiedot