Rajat ylittävän luotonhallinnan ja saatavien perinnän käsikirja. Pk-yritysten tukena rajat ylittävässä saatavien perinnässä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rajat ylittävän luotonhallinnan ja saatavien perinnän käsikirja. Pk-yritysten tukena rajat ylittävässä saatavien perinnässä"

Transkriptio

1 Rajat ylittävän luotonhallinnan ja saatavien perinnän käsikirja Pk-yritysten tukena rajat ylittävässä saatavien perinnässä

2 Euroopan komissio tai kukaan sen puolesta toimiva henkilö ei ole vastuussa siitä, miten tässä julkaisussa olevia tietoja käytetään, eikä mahdollisista virheistä, joita julkaisussa voi esiintyä huolellisesta valmistelusta ja tarkastamisesta huolimatta. Tämä julkaisu ei välttämättä edusta Euroopan unionin näkemystä tai kantaa. Lisätietoa Euroopan unionista on saatavilla Internetissä (http://europa.eu). Luxemburg: Euroopan unionin julkaisutoimisto, 2013 ISBN doi: /82956 Euroopan unioni, 2013 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Kannen kuva: Euroopan komissio Printed in Belgium

3 RAJAT YLITTÄVÄN LUOTONHALLINNAN JA SAATAVIEN PERINNÄN KÄSIKIRJA 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 A. Rajat ylittävä saatavien perintä EU:ssa...3 B. Tyypillinen mikroyritys...4 TARJOUS...7 A. Sopimusta edeltävät asiat...8 B. Tarjouksen valmistelu...10 LASKUTUS...30 A. Tyypillinen lasku...30 B. Laskun osat...32 SISÄINEN HALLINTA TEHOKAS MAKSUNSEURANTA...36 A. Matin ja Maijan tekninen osaaminen...36 B. Työnkulun hallinta...38 C. Ohjelmistovaatimukset...41 D. Päivittäinen kirjanpito...41 E. Uusi kustannusrakenne...42 SAATAVIEN PERINNÄN VAIHTOEHDOT...43 A. Henkilökohtainen osallistuminen...43 B. Kolmansien osapuolten käyttö tuomioistuimen ulkopuolinen saatavien perintä...49 C. Tuomioistuimen suorittama perinnän täytäntöönpano...52 LIITE LISÄTIETOVIITTEET...59

4

5 RAJAT YLITTÄVÄN LUOTONHALLINNAN JA SAATAVIEN PERINNÄN KÄSIKIRJA 3 JOHDANTO A. RAJAT YLITTÄVÄ SAATAVIEN PERINTÄ EU:SSA Väkiluvun ollessa yli 500 miljoonaa (1) Euroopan unioni on yksi maailman suurimmista markkinoista. Erityisesti pienillä ja keskisuurilla yrityksillä (pk-yrityksillä) on hyvät mahdollisuudet tarjota tuotteitaan ja palveluitaan paitsi yrityksen kotimaassa myös muissa 28 EU-jäsenvaltiossa. Monet, erityisesti pienet yritykset kuitenkin jarruttelevat rajat ylittävää liiketoimintaa. Syitä on monia. Yksi yrittäjien suurimmista huolenaiheista on epävarmuus siitä, maksaako toisessa EU-maassa oleva asiakas laskunsa ajallaan sekä se, miten maksun laiminlyöntitapauksissa on toimittava. Tämän ohjeen tarkoituksena on tukea pk-yrityksiä rajat ylittävässä saatavien perinnässä kahdella eri tavalla: kuvailemalla toimenpiteitä, joihin yrittäjä voi ryhtyä hintatarjouksen tekovaiheesta aina eurooppalaisten menettelyjen aloittamiseen luottotappioiden ehkäisemiseksi ja välttämiseksi; kuvailemalla toimenpiteitä, joita yrittäjällä on käytettävissään luottotappiotilanteessa. 1 Lähde Eurostat:

6 4 Käytännössä kaikki Euroopan yritykset ovat pk-yrityksiä (2), ja 90 % niistä on mikroyrityksiä. Mikroyrityksessä on tyypillisesti alle 10 työntekijää, ja sen omistajat tai johtajat, usein myös perheenjäsenet, ovat aktiivisesti mukana kaikilla yrityksen toiminta-alueilla. Nämä mikroyritykset tarjoavat 53 % kaikista Euroopan unionin työpaikoista. Onnistuneen rajat ylittävän saatavien perinnän eri näkökohdat esitellään kuvitteellisen, mutta tyypillisen mikroyrityksen esimerkin kautta. B. TYYPILLINEN MIKROYRITYS Yritys on EU-jäsenvaltiossa A sijaitseva mikroyritys. Sitä johtavat nuoret yrittäjät Matti ja Maija, jotka perustivat yhteisen yrityksensä ja palkkasivat siihen viisi muuta työntekijää vasta äskettäin. Kyseessä on postimyynti- ja verkkoyritys, joka erikoistuu tyttöjen ja poikien vaatetukseen sekä lapsille tarkoitettuihin puuleluihin. Yrityksen päätoimipaikka, jonka yhteydestä löytyy myös pienikokoinen myyntipiste, sijaitsee lähellä EU-jäsenvaltion B rajaa. Suurin osa Matin ja Maijan asiakaskunnasta koostuu maan A yksityisasiakkaista, vaikkakin muista EU-jäsenvaltioista tulevien asiakkaiden osuus on jatkuvassa kasvussa. Kumpikin heistä vastaanottaa suuria tilauksia jälleenmyyjiltä ja yksityisiltä instituutioilta; viime aikoina kasvavissa määrin EU-jäsenvaltioista B, C ja D. Tulevaisuudessa Matti ja Maija haluavat vastata tarjouspyyntöihin niin kotimaassaan kuin muissakin EU-jäsenvaltioissa. Nämä nuoret yrittäjät kartuttavat jatkuvasti rajat ylittäviä liikesuhteitaan, minkä vuoksi he haluavat määrittää liiketoimintansa yleiset ehdot, maksuehdot, laskutuksen ja maksunseurannan järjestelmällisesti ennakoidakseen ja välttääkseen luottotappiot. 2 Lähde SME Performance Review:

7 RAJAT YLITTÄVÄN LUOTONHALLINNAN JA SAATAVIEN PERINNÄN KÄSIKIRJA 5 HUOMAA > EU:N LAAJUINEN JULKISTEN SOPIMUSTEN VAHVISTAMINEN Missä tahansa EU-maassa sijaitsevat yritykset voivat rajoituksetta vastata julkisen sektorin tarjouspyyntöihin muissa EU-maissa. Koko EU-alueen viranomaiset käyttävät yhdenmukaistettuja ja selkeitä menettelyjä alihankkijoidensa valinnassa. Tämän lisäksi eurooppalaisia pk-yrityksiä tukeva Small Business Act -aloite edistää toimenpiteitä, jotka helpottavat pienten yritysten mahdollisuuksia kilpailla julkisen sektorin sopimuksista samoilla ehdoilla kuin merkittävämmätkin kilpailijat. (katso täältä eurooppalaiset käytännesäännöt, jotka helpottavat pk-yritysten pääsyä julkisiin hankintoihin: index_en.htm#smes) EU-direktiivejä sovelletaan tietyn arvon ylittävissä julkisen sektorin kiinteistöhankintaja tavara- ja palveluhankintoja koskevissa sopimuksissa. Direktiivejä sovelletaan tapauksissa, joissa sopimuksen kokonaisarvo ylittää seuraavat kynnysarvot: Julkisen sektorin kiinteistöhankintasopimukset, joiden arvo on yli viisi miljoonaa euroa. Valtionhallinnon julkisen sektorin tavara- ja palveluhankintoja koskevat sopimukset, joiden arvo ylittää tai hajautetun tason viranomaissopimuksissa, tai veden, sähkön, kuljetuksen ja postipalveluiden toimitussopimuksissa. Kaikki tietyt kynnysarvot ylittävät tarjouspyynnöt julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Niitä voi tarkastella ilmaiseksi TED-tietokannassa (Tender Electronically Daily). TED päivitetään viisi kertaa viikossa noin 1500 julkisella hankintailmoituksella, jotka ovat tulleet Euroopan unionista, Euroopan talousalueelta ja muista maista. Web-linkki: e-certis on maksuton verkossa toimiva yrityksille ja julkisille hankintaviranomaisille tarkoitettu tietojärjestelmä, joka auttaa sopimuksentekomenettelyissä usein vaadittujen erilaisten sertifikaattien ja todistusten tunnistamisessa. Web-linkki:

8 6 Matin ja Maijan uusin tilaisus on EU-jäsenvaltiosta B, läheltä maan A rajaa sijaitsevalta yksityiseltä peruskoululta saapunut tiedustelu. Koulu aikoo uudistaa ruokalaansa ja pyytää Matilta ja Maijalta hintatarjousta seuraavista tuotteista: 50 lastenpöytää (mänty) hintaan 100 EUR netto; 200 lastentuolia (mänty) hintaan 40 EUR netto; 50 Harry Potter -kuosilla varustettua pöytäliinaa (vaha) hintaan 35 EUR netto. Matille ja Maijalle tilaus on suhteellisen suuri, ja mahdollisen maksuviivästyksen mukanaan tuomat vaikutukset voisivat olla yritykselle haitallisia. Yritys tuskin kaatuisi, mutta mikroyrityksen toimittajasuhteet voisivat kärsiä muiden sitoumusten johdosta, joita tämä mikroyritys aiheuttaisi itselleen tilauksen hyväksyessään. Tämän vuoksi Matti ja Maija laativat kaikki tarvittavat edellytykset sisältävän ehdotuksen, joka keskittyy erityisesti maksun laiminlyönnin välttämiseen ja riittävään suojaan sellaista tilannetta vastaan. Tällaisen ehdotuksen tulee palvelun laajuuden, hinnan, suoritusaikataulun ja maksun määräajan lisäksi ehdottomasti sisältää myös asianmukaisesti laaditut liiketoiminnan yleiset ehdot sekä maksuehdot. Lisäksi Matti ja Maija haluaisivat ottaa selvää yksityisen peruskoulun maksukyvystä.

9 RAJAT YLITTÄVÄN LUOTONHALLINNAN JA SAATAVIEN PERINNÄN KÄSIKIRJA 7 TARJOUS Matti ja Maija aikovat tehdä tarjouksen toisessa EU-jäsenvaltiossa sijaitsevalle mahdolliselle asiakkaalle. Koska tilaus on heidän mikroyritykselleen suhteellisen suuri, Matin ja Maijan tulee ottaa huomioon joitakin seikkoja tarjousta valmistellessaan. Kyse on lähinnä varotoimista, jotka voivat jo näin aikaisessa vaiheessa auttaa pienentämään mahdollisen maksun laiminlyönnin riskiä. Useimmiten sopimus rakentuu mikroyrityksen tekemän tarjouksen sekä asiakkaan ja alihankkijan hyväksynnän ja allekirjoituksen varaan. Matin ja Maijan on siksi tärkeää tietää tarkasti, mitä kaikkiin tai useimpiin sopimuksiin sovellettavia liiketoiminnan ehtoja ja maksuehtoja tarjoukseen tulee sisällyttää. HUOMAA > LIIKETOIMINNAN YLEISET EHDOT JA MAKSUEHDOT Liiketoiminnan yleiset ehdot ja maksuehdot ovat erittäin tärkeitä ja ne tulee sisällyttää jokaiseen tarjoukseen, sopimukseen, tilaukseen ja muihin liiketoimintaa koskeviin asiakirjoihin. Liiketoiminnan yleiset ehdot ja maksuehdot tulee lisäksi vahvistaa asiakkaan allekirjoituksella. Liiketoiminnan yleisten ehtojen ja maksuehtojen kattavuus ja oikeudellinen pätevyys sekä ristiriitaisuuksien olemattomuus tulee tarkastuttaa asiantuntijalla.

10 8 A. SOPIMUSTA EDELTÄVÄT ASIAT I. Potentiaalisten asiakkaiden luottotietojen tarkastus Tilauksen koon perusteella Matti ja Maija voivat tarkastuttaa asiakkaan luottotiedot. Näin he voivat tarkastaa peruskoulun luottoluokituksen ja sen kautta koulun maksukyvyn. Luottokelpoisuus osoittaa potentiaalisen asiakkaan maksukykyä ja sen voi tarkastaa kahdella eri tavalla: Yrittäjä suorittaa tarkastukset itse käyttämällä niin kutsuttuja luoton tuloskortteja luottopisteytyksessä. Yrittäjä ulkoistaa luottokelpoisuustarkastukset (esim. ulkopuoliselle palveluntarjoajalle). Luottotietojen tarkastus voidaan suorittaa niin kaupallisille asiakkaille (yritykset/b2bluokka) kuin kuluttajillekin (B2C-luokka). Luottolaitokset tarjoavat tietoa tietyn yrityksen toiminimestä, oikeudellisesta asemasta, oikeudellisesta rakenteesta, taloudellisista yksityiskohdista ja taloudellisesta tuloksesta. Luottotietoyritykset tarjoavat apua myönnettävän luoton määrään liittyen (luotto-ostot yms.). Henkilökohtaisiin tietoihin lukeutuu yleensä nimi, osoite, muut tiedot, kuten syntymäaika, työnantajan nimi sekä maksutiedot ja niiden negatiiviset piirteet. Myös tässä tapauksessa luottolaitokset pisteyttävät potentiaaliset asiakkaat. II. Sovellettavan lain ja toimivaltaisen tuomiovallan määritys riitatilanteessa Sopimuspuolten välisessä riitatilanteessa on erittäin tärkeää tietää, mitä lakia sopimukseen sovelletaan ja mikä tuomioistuin on tilanteessa toimivaltainen. 1. Sopimusvelvoitteita koskeva laki Kahden osapuolen välistä sopimusta koskeva laki on peräisin sopimusvelvoitteisiin sovellettavan lain (Rooma I -asetus) 17. kesäkuuta 2008 asetetusta asetuksesta 593/2008.

11 RAJAT YLITTÄVÄN LUOTONHALLINNAN JA SAATAVIEN PERINNÄN KÄSIKIRJA 9 Sopimukseen sovellettavan lain käsittely on ehdottoman tärkeää sopimuksen tulkinnan ja sopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttämisen kannalta (artikla 12). Asetukseen sisältyy vapaan lainvalinnan periaate (mm. artiklassa 3 mainitaan, että sopimuspuolet voivat vapaasti sopia laista, jota tiettyyn sopimusvelvoitteeseen sovelletaan). Osapuolten valitseman lain puuttuessa irtaimistoa, palveluita, franchise-yrittäjyyttä ja myyntisopimuksia koskeviin myyntisopimuksiin sovellettava laki määritetään luonteenomaisen suorituksen tarjoavan osapuolen asuinpaikan mukaan (yhteisöoikeus) (artikla 4; esimerkki: myyntisopimuksessa tämä olisi myyjän asuinpaikka). Sama pätee siirtosopimuksiin (artikla 5) ja vakuutussopimuksiin (artikla 7). Kuluttajien kanssa solmitut sopimukset ovat yleensä sen jäsenvaltion lain alaisia, jossa kuluttajan (yksityisen asiakkaan) tavanomainen asuinpaikka sijaitsee (artikla 6). Yksittäiset työsopimukset ovat sen maan lain alaisia, jossa työntekijä tavallisesti suorittaa työnsä. Tavanomainen asuinpaikka/työpaikka on yleensä sama paikka, jossa yksityishenkilö asuu, vaikkakin muita ohjesääntöjä voidaan soveltaa poikkeustapauksissa. Yksittäiset (poikkeukselliset) asetukset löytyvät suoraan asetuksesta (3). (Useisiin) eri oikeusjärjestelmiin tutustumisen tarpeellisuuden välttämiseksi liiketoiminnan yleisten ehtojen tulisi sisältää lainvalintalauseke, joka mahdollistaa kyseisen osapuolen oman kansallisen lainsäädännön valinnan (4). 2. Toimivaltainen tuomiovalta Vastaus siihen, mikä tuomioistuin on toimivaltainen siviili- ja kaupaoikeudellisissa asioissa löytyy 22. joulukuuta 2000 annetusta asetuksesta 44/2001 koskien toimivaltaa ja siviili- ja kaupallisten tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa (Bryssel I -asetus). Tämän asetuksen mukaisesti asianomaisen tuomiovallan oikeuslaitos on yleensä sen jäsenvaltion oikeuslaitos, jossa vastaajan asuinpaikka sijaitsee (artikla 2 4). Tilanteessa, jossa pk-yritys toimeenpanee rajat ylittävän perinnän oikeuslaitoksen kautta, toimivaltainen oikeuslaitos on ennen kaikkea asiakkaan asuinpaikan oikeuslaitos. Vaihtoehtoisesti, tietyissä tilanteissa kanteen nostaminen toista osapuolta vastaan myös toisen jäsenvaltion tuomioistuimessa on mahdollista. Tämä on mahdollista tilanteissa, joissa esiintyy Bryssel I -asetuksen alaisena erityinen (artikla 5 7) tai yksinomainen toimivalta (artikla 22) tai vakuutusasioita koskeva toimivalta (artikla 8 14), 3 Lisätietoa: matters/jl0006_en.htm 4 Katso myös kohta B. / II. / 1. / g. alta.

12 10 kuluttajasopimuksia (artikla 15 17) ja/tai yksityisiä työsopimuksia (artikla 18 21). Asetus sisältää lisäksi mahdollisuuden oikeuspaikkasopimukseen (artiklat 23 24) (5). Sen varmistamiseksi, että kanteet voidaan esittää vain omaan kansalliseen tuomioistuimeen ja siten (jos sovittu) valitun sovellettavan lain mukaisesti kanteet voidaan ratkaista vain oman kansallisen lainsäädännön alaisina, liiketoiminnan yleisiin ehtoihin on suositeltavaa liittää oikeuspaikkaa koskeva lauseke (6). Lisätietojen saamiseksi suositellaan tarkastettavaksi Euroopan siviilioikeudellinen atlas (7), josta löytyy tärkeää tietoa oikeudellisesta yhteistyöstä yksityisoikeudellisissa asioissa sekä toimivaltaisen oikeuslaitoksen valinnasta, ja tiettyjä täytettävissä ja jopa käännettävissä olevia verkkolomakkeita. B. TARJOUKSEN VALMISTELU Matin ja Maijan on laadittava yksittäinen, saapunutta tiedustelua vastaava rahoitus- ja palvelutarjous, jonka tulee lisäksi sisältää heidän mikroyrityksensä liiketoiminnan yleiset ehdot ja maksuehdot, ja joka tulee laatia yleiseen sopimus-, hintatarjous- ja tilauskäyttöön sekä muihin kaupallisiin asiakirjoihin sopivaksi. I. Yksittäinen tarjous Matin ja Maijan on varmistettava, että kaikki seuraavista näkökohdista otetaan huomioon jokaisessa yksittäisessä heidän laatimassaan ehdotuksessa. 1. Sopimuspuolten määrittely Toinen osapuoli ovat myyjät Matti ja Maija ja toinen peruskoulu ja sen laillinen edustaja. 5 Lisätietoa: judicial_cooperation_ in_civil_matters/l33054_en.htm 6 Katso myös kohta B. / II. /1. / h. alta. 7

13 RAJAT YLITTÄVÄN LUOTONHALLINNAN JA SAATAVIEN PERINNÄN KÄSIKIRJA 11 Tarkan määritelmän tulisi sisältää seuraavat tiedot: koko nimi; osoite; ammatti tarvittaessa, yksityinen toiminimi ja yrityksen omistajan etu- ja sukunimet; yrityksen ollessa kyseessä jälkimmäisen koko nimi, päätoimipaikka, kaupparekisterinumero ja laillisen edustajan tiedot. 2. Tavaroiden ja palveluiden määrittely Tavaroiden tyyppiä koskevien riitojen välttämiseksi Matin ja Maijan tulee kuvailla tavaroita mahdollisimman tarkasti. Sen tehdäkseen he voivat tarpeen mukaan viitata luetteloon tai näytteeseen. Sama pätee palvelutarjouksiin ja -sopimuksiin; niiden tulee sisältää tarkka kuvaus tarjottavista palveluista sekä aikataulu, jonka puitteissa työ suoritetaan. 3. Hinta Jokaisessa yksittäisessä tarjouksessa, kuten kaikissa heidän liiketoimissaan, Matin ja Maijan on määritettävä realistinen hinta, joka varmistaa realistisen ja riittävän katetuoton. Hintaa asettaessaan Matilla ja Maijalla on tavallisesti käytettävissään seuraavat vaihtoehdot: määrätty kiinteä kauppahinta; tai viittaus hinnastoon. Tässä tapauksessa Matti ja Maija voivat, aiemmasta hintalaskelmasta riippumatta, sisällyttää tarjoukseensa erilaisia hinta-asetuksia. a. Alennus Alennukset voivat suurista tilauksista puhuttaessa tehdä ehdotuksista houkuttelevampia potentiaalisten asiakkaiden silmissä. Esimerkkitapauksessa nuoret yrittäjät päättävät antaa peruskoululle tilauksen laajuuteen perustuvan 3 % alennuksen nettohinnasta.

14 12 b. Diskontto Kannustaakseen asiakkaita nopeaan maksuun Matti ja Maija voivat myöntää myös diskonton. Tässä tapauksessa asiakas saisi alennuksen alun perin laskutetusta hinnasta, mikäli maksu vastaanotettaisiin Matin ja Maijan vapaasti määrittämän määräajan puitteissa. HUOMAA > EU:N LAAJUINEN HINNOITTELU EU:ssa on useita standardoituja kuluttajan oikeuksia, jotka Matin ja Maijan tulee ottaa huomioon seuraavissa hinnoitteluun liittyvissä asioissa: Kun EU-kansalaiset (mahdolliset asiakkaat) ostavat tavaroita tai palveluita mistä päin EU:ta tahansa, heiltä ei voida veloittaa korkeampaa hintaa kuin maan omiltakaan kansalaisilta, paitsi siinä tapauksessa, että hintaero on perusteltu. Matin ja Maijan tulee sen vuoksi varmistaa, että he tarjoavat palveluitaan ulkomaisille asiakkailleen samaan hintaan, jonka he veloittavat kotimaisilta asiakkailtaan. Tietyt hintaerot ovat kuitenkin perusteltuja, kuten esimerkkitapauksen korkeampien toimituskulujen veloittaminen ulkomaille myytäessä. c. Arvonlisävero Väärinkäsitysten ja riitojen välttämiseksi Matin ja Maijan tulee mainita tarjouksessaan myös se, sisältääkö tarjouksessa annettu hinta arvonlisäveron. Sovellettavat lait määrittävät, lisätäänkö tavaroihin ja palveluihin arvonlisävero, ja kuinka suuri se on. Epäselvissä tilanteissa Matin ja Maijan tulee hakea apua veroneuvonnasta (8). d. Valuutat Matti ja Maija ovat päättäneet myydä tuotteitaan kotimaansa valuutalla kaikissa tapauksissa, myös verkkokaupassa. Mikäli yritys päättää myydä tavaroita tai palveluita yhdellä tai useammalla muulla EU:ssa käytettävällä valuutalla, tulee heidän määrittää kotimaan ja ulkomaan valuuttojen vaihtokurssi määriteltynä määräaikana. 8 Lisätietoa löytyy seuraavasta linkistä: paying-taxes/index_en.htm

15 RAJAT YLITTÄVÄN LUOTONHALLINNAN JA SAATAVIEN PERINNÄN KÄSIKIRJA 13 Esimerkiksi: 100,00 = 745,92 DDK 4. helmikuuta Suorituksen ajanjakso Matin ja Maijan tulee määrittää suoritukselle tietty ajanjakso tai ajankohta. Suorituksen ajanjakso vaihtelee sen mukaan, onko kyseessä tarjottava palvelu vai tavaroiden kaupasta tai tarjoamisesta kumpuava palvelu. Palvelusopimus on kyseessä silloin, kun asiakas tekee yrityksen kanssa palvelua koskevan sopimuksen, jonka vastine on maksu, esim. aina silloin, kun toimitus- tai rakennustilauksia tai myöntämismenettelyjä ei esiinny, mutta sopimuksen kohde on palveluiden tarjoaminen. Toimitussopimus on kyseessä silloin, kun asiakas tekee yrityksen kanssa toimitusta koskevan sopimuksen, jonka vastine on maksu, esim. aina silloin, kun asiakas ostaa, vuokraa tai liisaa palvelun tai seuraavien tietojen mukaisesti: toimitussopimukset ovat tavaroiden hankintaa koskevia sopimuksia, jotka liittyvät erityisesti ostoon, erinä tapahtuvaan ostoon, vuokraukseen tai liisaukseen, joihin liittyy tai ei liity ostamisen mahdollisuutta. Sekasopimukset (esim. sekä tavaroita että palveluita koskevat sopimukset) mielletään toimitussopimuksiksi aina, kun tavaroiden toimituksen osuus kokonaisarvosta on suurempi. Toimituksen ajanjakso tai ajankohta on se aikasektori tai ajankohta, jonka aikana tai jolloin toimitus tapahtui tai toimituksen tulee tapahtua. Palvelun suoritus ja ajanjakso alkavat sovitun aktiviteetin käynnistyessä ja loppuvat yleensä sovitun palvelun valmistuessa. Tässä suhteessa palvelun suorituksen laajuus ja ajanjakso tulee tarkasti määrittää ja sopia palvelun vastaanottajan kanssa solmituissa sopimuksissa tai tarjouksessa, ja koordinoida kattavasti potentiaalisten alihankkijoiden ja asiakkaan välillä. Tarjontakapasiteetti tarkoittaa kykyä toimittaa tuotteet määritetyssä ajassa, esim. 48 tunnissa, ja sovituissa puitteissa. Toimitusvarmuus tarkoittaa kykyä noudattaa prosessin alkuvaiheessa määritettyä määräaikaa.

16 14 5. Hintatarjousten voimassaoloajat Jos asiakkaalle lähetetään hintatarjous sopimuksen muodossa, tulee sen sisältää maininta ajanjaksosta, jonka aikana hintatarjous on velvoittava tarjouksen tehnyttä yritystä kohtaan. Tämä on tärkeää, sillä monet oikeusjärjestelmät katsovat hintatarjouksen olevan voimassa siihen saakka, kunnes se nimenomaisesti kumotaan. 6. Erityispiirteet ja soveltamisala Suoritus tulee määrittää mahdollisimman perusteellisesti ja yksiselitteisesti väärinkäsitysten välttämiseksi, ja hinnat tulee olla tunnistettavissa tai laskettavissa ilman laajaa esityötä, erillisiä keskusteluja tai erillistä sopimusta. Oikean hintalaskelman helpottamiseksi kaikki siihen mahdollisesti vaikuttavat tekijät tulee ilmoittaa ja mainita hintatarjouksen tai sopimuksen asiakirjoissa. Sopimuspuolten pitäisi yksityiskohtaisen kuvauksen perusteella kyetä selvittämään, mitkä työt jäävät sovitun suorituksen ulkopuolelle. 7. Allekirjoitukset On erittäin tärkeää varmistaa, että molemmat osapuolet allekirjoittavat lopullisen sopimuksen ja että allekirjoituksen paikka ja aika kirjataan. Mikäli sopimus koostuu useammasta sivusta, on suositeltavaa, että sopimuspuolet merkitsevät nimikirjaimensa jokaiselle sivulle. 8. Tarjouksen (ja sen jälkeisen sopimuksen) muoto Jos päinvastaista lain vaatimusta (tai oikeuskäytäntöä) ei löydy, asia, josta Matin ja Maijan tulee ottaa selvää kustannuksista huolimatta periaatteessa mitään vaatimusta sopimuksen tekemisestä kirjallisena ei ole. Todisteiden säilymisen varmistamiseksi Matin ja Maijan tulisi kuitenkin aina laatia sopimuksensa kirjallisina. Näin sopimuksen tarkkaa sisältöä koskevat riidat voidaan usein välttää jo alussa. Jos riitatilanne kuitenkin syntyy, kirjallinen sopimus on erittäin tärkeä todiste asiakirjan tarkkaa sisältöä ja sopimuksen laajuutta käsiteltäessä. Vaihtoehtona kirjalliselle sopimukselle sopimuksen solmimistilanteessa voi olla paikalla todistajia (esim. osallistuvia työntekijöitä) tai tilanne voidaan nauhoittaa. Tällaisiin todisteisiin sisältyy kuitenkin aina tietty riski. Yleisesti oikeaksi todistettujen asiakirjojen todistusarvoa pidetään auktoritatiivisempana kuin faksien tai sähköpostien. Erityisesti puhelintilauksissa kirjallisen vahvistuksen vaatiminen on tärkeää.

17 RAJAT YLITTÄVÄN LUOTONHALLINNAN JA SAATAVIEN PERINNÄN KÄSIKIRJA 15 II. Liiketoiminnan yleiset ehdot Kansainvälisten sopimusten erityispiirteet Yleisellä tasolla Matti ja Maija voivat turvautua mallisopimuksiin tai viitata yleisiin liiketoiminnan ehtoihin, joita käytetään kaikissa sopimuksissa. Sitä ennen nämä mallisopimukset tai -ehdot tulee kuitenkin mukauttaa Matin ja Maijan täsmällisiin vaatimuksiin sopiviksi. Yksityiskohtaiset sopimusehdot osoittavat selkeät perusvaatimukset, joista voi olla selvää hyötyä sopimuksen suorituksen yhteydessä ilmenevien ongelmien ratkaisemisessa tai mahdollisissa riitatilanteissa. Oikeusjärjestelmästä riippuen tietyt sopimusrakenteet tai oikeudelliset ratkaisut eivät kuitenkaan aina ole mahdollisia. Seuraavaa esimerkkiä tulisikin tämän vuoksi käyttää vain käsitteellisesti eri lainkohtavaihtoehtojen tähdentämiseen. Tarkemman ja yksityiskohtaisemman sopimusrakenteen luomiseen Matin ja Maijan tulee hakea oikeudellista neuvontaa. Sallitut sopimusrakenteet voivat vaihdella jopa yhden ja saman oikeusjärjestelmän sisällä. Tämä koskee erityisesti liiketoiminnan yleisiä ehtoja yksityisissä sopimuksissa. Pääasiallisesti tietyt määräykset eivät ole sallittuja kuluttajia koskevissa tilanteissa (B2C), mutta ne voidaan käytännöllisesti katsoen sopia koskemaan yrityksiä (B2B). Matin ja Maijan tulee tämän vuoksi ottaa selvää asiaankuuluvien kansallisten oikeusjärjestelmien vaatimuksista. 1. Yleiset määräykset a. Johdanto-osa Johdanto-osassa vahvistetaan se, mitä sopimuspuolet tarkoittivat eri sopimusmääräyksillä. Riitatilanteessa johdanto-osasta voi olla apua sopimusmääräyksen oikean tarkoituksen tulkitsemisessa. Mitä monimutkaisempi määräyksen aihe on, sitä tärkeämpää johdanto-osan olemassaolo on sen kertaamiseksi, mitä kumpikin osapuoli alussa katsoi olevan liiketoiminnan perusteena. b. Määritelmät Erityisesti tapaoikeudessa sopimuksen runkoon lisätään usein etuliite, jossa luetteloidaan sopimuksessa käytetyt määritelmät (joista osa voi olla hyvinkin laajoja). Tällaisista määritelmistä voi olla apua sopimuksen tulkitsemisessa. Määritelmäluettelon tarpeellinen pituus riippuu sovellettavasta oikeusjärjestelmästä.

18 16 c. Sopimuksen tekeminen, aloitus ja irtisanominen Vanhentumisaikojen, takuuaikojen yms. säädösten määrittelemiseksi on osoitettava sopimuksen solmimisen ajankohta. Myös sellaisen päivämäärän asettaminen on mahdollista, jolloin oikeusvaikutus (ja sen myötä myös sopimusvelvoitteet) tulee voimaan. Tämä päivämäärä voi riippua myös tiettyjen seikkojen olemassaolosta. Erityisesti palveluiden tarjonnassa sopimuksen tulee sisältää sopimuksen irtisanomista koskeva määräys (tietty päivämäärä, ajanjakso, jonka sopimuksen tulee olla voimassa, irtisanomisilmoituksen antaminen tietyssä muodossa ja tietyn irtisanomisajan puitteissa tai käytännöstä poikkeava irtisanominen). d. Kirjallinen lauseke Kirjallisen lausekkeen mukaisesti sopimusta koskevat lisäykset tai muutokset voidaan tehdä vain kirjallisina. Kirjallinen lauseke takaa, että sopimusehdot kirjataan kirjalliseen sopimusasiakirjaan ja varmistaa näin kirjallisen sopimuksen todistuskyvyn. Suulliset lisäsopimukset voivat johtaa sopimuksen varsinaisen sisällön epäselvyyteen. e. Määräysten itsenäisyys Vaikka sopimus olisi laadittu hyvin huolellisesti, jotkin sen sisältämistä määräyksistä voivat osoittautua pätemättömiksi tai mahdottomiksi toteuttaa. Tällaisissa tilanteissa määräysten itsenäisyys -lauseke on tärkeä. Lausekkeen avulla estetään yhtä pätemätöntä lauseketta mitätöimästä koko sopimusta. f. Kielen valinta EU:ssa on tällä hetkellä 24 virallista työkieltä. Koska Matti ja Maija, kuten myös suurin osa heidän asiakkaistaan, puhuvat englantia, he laativat tarjouksensa/sopimuksensa yleensä englannin kielellä. Vaihtoehtoisesti tarjouksen/sopimuksen voisi käännättää myös niiden maiden kielille, joista suurin osa heidän asiakkaistaan on kotoisin, mutta tähän sisältyy aina käännösvirheiden riski. g. Sovellettavan lain valinta Minkä maan lakia sopimukseen sovelletaan (9)? 9 Katso myös kohta A. / II. /1. yllä.

19 RAJAT YLITTÄVÄN LUOTONHALLINNAN JA SAATAVIEN PERINNÄN KÄSIKIRJA 17 Tähän kysymykseen vastataan Rooma I -asetuksessa (10). Sopimukseen on suositeltavaa liittää sovellettavaa lakia koskeva lauseke epävarmuuden välttämiseksi siitä, mitä lakia riitatilanteissa sovelletaan. Myös Matti ja Maija voivat näin varmistaa, että sovellettava laki on heidän kotimaansa laki. h. Oikeuspaikkasopimus Sopimusvelvoitteisiin liittyvissä kansainvälisissä riitatilanteissa tai oikeudellista apua kansainväliseen saatavien perintään haettaessa seuraava kysymys nousee usein esille: millä oikeuslaitoksella on tuomiovalta riitatilanteessa? EU:n sisällä tämän määrittää Bryssel I -asetus (11). Bryssel I -asetuksen tuomiovaltaa koskevat määräykset pätevät kuitenkin vain, jos sopimuspuolet eivät ole tehneet keskenään oikeuspaikkasopimusta. Oikeuspaikkasopimus tarjoaa useita etuja: Matti ja Maija voivat valita oikeuslaitoksen, johon heillä itsellään on helppo pääsy; riitoja ehkäisevässä tarkoituksessa oikeuslaitos voidaan valita niin, että se on toiselle sopimuspuolelle vain vaikeasti tavoitettavissa; oikeuslaitokseksi voidaan valita sellainen oikeuslaitos, joka on perehtynyt sopimukseen sovellettavaan kansalliseen lainsäädäntöön (yleensä sen maan oikeuslaitos, jonka lakia sopimukseen sovelletaan). On hyvä pitää mielessä, että joissakin, esimerkiksi kuluttajien kanssa solmituissa sopimuksissa, oikeuspaikasta sopimista rajoitetaan Bryssel I -asetuksella. i. Välimiesoikeutta koskevat sopimukset Kansallisten oikeuslaitosten tuomiovalta voidaan poissulkea välimiesoikeutta koskevalla lausekkeella, ja mahdollisia riitatilanteita varten voidaan kansallisten oikeuslaitosten sijaan nimetä yksi (tai useampi) välimies. 10 Katso kohta A. / II. / 1. yllä. 11 Katso myös kohta A. / II./ 2 yllä.

20 18 2. Riskin, takuiden, vastuun ja vahingonkorvausten omaksumista koskevat määräykset Seuraavat lausekkeet voivat olla erityisen tärkeitä rajat ylittävässä saatavien perinnässä: a. Riskin siirto -lausekkeet Tavaroiden toimituksessa riskin siirto on tärkeää. Tuottoriski (tai tarjonnan riski) ja hintariski (tai korvausriski) on hyvä erottaa toisistaan. Tuottoriskissä kyse on siitä, kenen kannettaviksi ostokohteen menetyksen, vaurioitumisen tai tuhoutumisen riskit tai haitat jäävät. Myyjinä Matti ja Maija ovat velvollisia toimittamaan ostokohteen. Täytyykö heidän tällaisessa tapauksessa jatkaa luvatun suorituksen tarjoamista, vai menettääkö ostaja oikeutensa sovittuun suoritukseen? Hintariski sen sijaan liittyy siihen, täytyykö ostajan ostokohteen vaurioista, menetyksestä tai tuhoutumisesta huolimatta maksaa ostohinta. On luonnollisesti Matin ja Maijan edun mukaista siirtää hinta- ja tuottoriski mahdollisimman aikaisin (esim. luovutuksessa [ensimmäiselle] kuljetusyhtiölle, eikä vasta sitten, kun ostaja on vastaanottanut tavarat) ja sopia, että suorituspaikka on heidän yrityksensä rekisteröity kotipaikka, jolloin (määritettynä raukeamista seuraavana ajanjaksona, jona riskinsiirto samalla tapahtuu) ostaja on velvollinen noutamaan tavarat. b. Virhevastuuta ja heikentyneen suorituskyvyn vastuuta koskevat määräykset aa. Yleistä Yleisesti, ajanjakson ja vastuun laajuuden vaihdellessa oikeusjärjestelmästä riippuen, myyjä on aina vastuussa ostokohteen puutteista. Myös palveluiden tarjontaa jne. koskevat samantyyppiset vastuuriskit. Tässä suhteessa Matin ja Maijan tulisi sopimuksen pohjalta yrittää rajoittaa tai poistaa omaa vastuutansa materiaalivikatilanteissa ja takuita koskevissa velvoitteissa. Se, kuinka laajasti omaa vastuutaan voi rajoittaa, riippuu asiaankuuluvasta oikeusjärjestelmästä, sopimuspuolen oikeudellisesta asemasta (yritys vai kuluttaja) ja sopimuksen muotoilun tyylistä (liiketoiminnan yleiset ehdot vai yksityinen sopimus).

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I) L 177/6 FI Euroopan unionin virallinen lehti 4.7.2008 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 178, 17/07/2000 s. 0001-0016

Virallinen lehti nro L 178, 17/07/2000 s. 0001-0016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista

Lisätiedot

14263/99 HKE/sb,aj,sh FI DG C I

14263/99 HKE/sb,aj,sh FI DG C I Council Logo EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 8. helmikuuta 2000 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 98/0325 (COD) 14263/99 LIMITE ECO 419 CONSOM 80 CODEC 826 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan

Lisätiedot

Selittävät huomautukset

Selittävät huomautukset EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Julkaistu 3. huhtikuuta 2014 Selittävät huomautukset Vuonna 2015 voimaan tulevat EU:n arvonlisäverotusta

Lisätiedot

KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY

KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY 1 Voimaantulopäivä: 1.12.2002 SÄHKÖISEN KULUTTAJAKAUPAN KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 1.

Lisätiedot

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 sivu 1 (6) YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 1. TAUSTA JA TARKOITUS Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7 ( Paytrail ) tarjoaa Maksupalvelulain 30.4.2010/290 1 kohtien 2, 5 ja 6 mukaisia maksupalveluita

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ

29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ 29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ 5035/01/FI/lopullinen WP 56 Valmisteluasiakirja EU:n tietosuojalainsäädännön kansainvälisestä soveltamisesta EU:n ulkopuolisten www-sivustojen suorittamaan henkilötietojen

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA 1 (15) LAUSUNTO Nina Väänänen 11.6.2013 Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 3/2013-2.5.2013 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA Finanssivalvonta on pyytänyt

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26. tammikuuta 2001 KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN

Lisätiedot

Joukkorahoitus Esiselvitys

Joukkorahoitus Esiselvitys Joukkorahoitus Esiselvitys Investment Management Finland Oy Selvitys vastaa tilannetta marraskuu 2012. Oikeudet muutoksiin pidätetään. TÄMÄ ESISELVITYS ON LAADITTU VASTAAMAAN TILANNETTA MARRASKUUSSA 2012,

Lisätiedot

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille 2 ISBN ISBN 978-952-227-699-5 (verkkojulkaisu) Taitto: Edita Publishing Oy Kuvat: Shutterstock (s.4 joyfull/shutterstock.com) Lukijalle Euroopan unionin sisämarkkinat

Lisätiedot

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Virallinen lehti nro L 095, 21/04/1993 s. 0029-0034 Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 12

Lisätiedot

LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT

LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT Muutettu: marraskuu 2014 Johdanto A. Lyoness Europe AG, joka on rekisteröity St. Gallenin kantonin kaupparekisteriin yhtiörekisterinumerolla CH 170.3.026.427-4 ja jonka

Lisätiedot

Finland Version 6.0. Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA

Finland Version 6.0. Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA Finland Version 6.0 Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA 1.1. Nämä sopimusehdot soveltuvat kaikkien tuotteiden (sisältäen, mutta ei rajoittuen laitteistot ja/tai ohjelmistot)(

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia. Lakiin tehtäisiin laskutusta koskevan Euroopan unionin direktiivin edellyttämät

Lisätiedot

5 Tietotekniikkaoikeus

5 Tietotekniikkaoikeus 77 5 Tietotekniikkaoikeus Olli Pitkänen, Arto Lindfors, Sami Pauni, Sari Kela ja Teemu Soininen 5.1 Oikeudet tietokoneohjelmistoihin 1 Laadittaessa ohjelmistoja koskevia sopimuksia tai vaikkapa arvioitaessa

Lisätiedot

VIHREÄ KIRJA. Yhdentyneet eurooppalaiset markkinat kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

VIHREÄ KIRJA. Yhdentyneet eurooppalaiset markkinat kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.1.2012 KOM(2011) 941 lopullinen VIHREÄ KIRJA Yhdentyneet eurooppalaiset markkinat kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 1. JOHDANTO

Lisätiedot

SOPIMUS V.4.0 SOPIJAPUOLINA: European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgium ALV BE 0864 240 405

SOPIMUS V.4.0 SOPIJAPUOLINA: European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgium ALV BE 0864 240 405 SOPIMUS SOPIJAPUOLINA: Yhteisö European Registry for Internet Domains vzw / asbl Osoite Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgium ALV BE 0864 240 405 Edustaja Marc Van Wesemael Jäljempänä EURid

Lisätiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Blue Finance Oy Y-Tunnus 2431091-9 Osoite PL 40 20101 Turku Puhelinnumero

Lisätiedot

ACN:n yleiset toimintaehdot ACNP&P-FI-2.0. Voimassa 1. maaliskuuta 2015 alkaen Sivu 1

ACN:n yleiset toimintaehdot ACNP&P-FI-2.0. Voimassa 1. maaliskuuta 2015 alkaen Sivu 1 ACN:n yleiset toimintaehdot Sivu 1 Sisällysluettelo JOHDANTO... 5 ARTIKLA I MÄÄRITELMÄT... 6 ARTIKLA II LIIKETOIMINNAN ALOITTAMINEN JA YLLÄPITO... 8 II.1. Suhteesi ACN:ään... 8 II.2. Itsenäiseksi edustajaksi

Lisätiedot

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Kuluttajaoikeuden linjauksia HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Linjauksen ja valvonnan lähtökohtia... 2 Perintälain soveltaminen ja lain pakottavuus... 2 Mikä on kuluttajasaatava?... 3 Velallisella

Lisätiedot

Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0

Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0 Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0 Juha Heinonen Helsinki 2005 Sisällysluettelo Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen... 3 Mitä itse asiassa kilpailutetaan, kun kilpailutetaan vakuutussopimuksia?...

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Käyttöehdot Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Disney Interactive tarjoaa käyttäjiensä käyttöön sivustonsa, ohjelmistonsa, sovelluksensa, sisältönsä, tuotteensa ja palvelunsa ( Disney-palvelut ), joiden tuotemerkki

Lisätiedot