Rajat ylittävän luotonhallinnan ja saatavien perinnän käsikirja. Pk-yritysten tukena rajat ylittävässä saatavien perinnässä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rajat ylittävän luotonhallinnan ja saatavien perinnän käsikirja. Pk-yritysten tukena rajat ylittävässä saatavien perinnässä"

Transkriptio

1 Rajat ylittävän luotonhallinnan ja saatavien perinnän käsikirja Pk-yritysten tukena rajat ylittävässä saatavien perinnässä

2 Euroopan komissio tai kukaan sen puolesta toimiva henkilö ei ole vastuussa siitä, miten tässä julkaisussa olevia tietoja käytetään, eikä mahdollisista virheistä, joita julkaisussa voi esiintyä huolellisesta valmistelusta ja tarkastamisesta huolimatta. Tämä julkaisu ei välttämättä edusta Euroopan unionin näkemystä tai kantaa. Lisätietoa Euroopan unionista on saatavilla Internetissä (http://europa.eu). Luxemburg: Euroopan unionin julkaisutoimisto, 2013 ISBN doi: /82956 Euroopan unioni, 2013 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Kannen kuva: Euroopan komissio Printed in Belgium

3 RAJAT YLITTÄVÄN LUOTONHALLINNAN JA SAATAVIEN PERINNÄN KÄSIKIRJA 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 A. Rajat ylittävä saatavien perintä EU:ssa...3 B. Tyypillinen mikroyritys...4 TARJOUS...7 A. Sopimusta edeltävät asiat...8 B. Tarjouksen valmistelu...10 LASKUTUS...30 A. Tyypillinen lasku...30 B. Laskun osat...32 SISÄINEN HALLINTA TEHOKAS MAKSUNSEURANTA...36 A. Matin ja Maijan tekninen osaaminen...36 B. Työnkulun hallinta...38 C. Ohjelmistovaatimukset...41 D. Päivittäinen kirjanpito...41 E. Uusi kustannusrakenne...42 SAATAVIEN PERINNÄN VAIHTOEHDOT...43 A. Henkilökohtainen osallistuminen...43 B. Kolmansien osapuolten käyttö tuomioistuimen ulkopuolinen saatavien perintä...49 C. Tuomioistuimen suorittama perinnän täytäntöönpano...52 LIITE LISÄTIETOVIITTEET...59

4

5 RAJAT YLITTÄVÄN LUOTONHALLINNAN JA SAATAVIEN PERINNÄN KÄSIKIRJA 3 JOHDANTO A. RAJAT YLITTÄVÄ SAATAVIEN PERINTÄ EU:SSA Väkiluvun ollessa yli 500 miljoonaa (1) Euroopan unioni on yksi maailman suurimmista markkinoista. Erityisesti pienillä ja keskisuurilla yrityksillä (pk-yrityksillä) on hyvät mahdollisuudet tarjota tuotteitaan ja palveluitaan paitsi yrityksen kotimaassa myös muissa 28 EU-jäsenvaltiossa. Monet, erityisesti pienet yritykset kuitenkin jarruttelevat rajat ylittävää liiketoimintaa. Syitä on monia. Yksi yrittäjien suurimmista huolenaiheista on epävarmuus siitä, maksaako toisessa EU-maassa oleva asiakas laskunsa ajallaan sekä se, miten maksun laiminlyöntitapauksissa on toimittava. Tämän ohjeen tarkoituksena on tukea pk-yrityksiä rajat ylittävässä saatavien perinnässä kahdella eri tavalla: kuvailemalla toimenpiteitä, joihin yrittäjä voi ryhtyä hintatarjouksen tekovaiheesta aina eurooppalaisten menettelyjen aloittamiseen luottotappioiden ehkäisemiseksi ja välttämiseksi; kuvailemalla toimenpiteitä, joita yrittäjällä on käytettävissään luottotappiotilanteessa. 1 Lähde Eurostat:

6 4 Käytännössä kaikki Euroopan yritykset ovat pk-yrityksiä (2), ja 90 % niistä on mikroyrityksiä. Mikroyrityksessä on tyypillisesti alle 10 työntekijää, ja sen omistajat tai johtajat, usein myös perheenjäsenet, ovat aktiivisesti mukana kaikilla yrityksen toiminta-alueilla. Nämä mikroyritykset tarjoavat 53 % kaikista Euroopan unionin työpaikoista. Onnistuneen rajat ylittävän saatavien perinnän eri näkökohdat esitellään kuvitteellisen, mutta tyypillisen mikroyrityksen esimerkin kautta. B. TYYPILLINEN MIKROYRITYS Yritys on EU-jäsenvaltiossa A sijaitseva mikroyritys. Sitä johtavat nuoret yrittäjät Matti ja Maija, jotka perustivat yhteisen yrityksensä ja palkkasivat siihen viisi muuta työntekijää vasta äskettäin. Kyseessä on postimyynti- ja verkkoyritys, joka erikoistuu tyttöjen ja poikien vaatetukseen sekä lapsille tarkoitettuihin puuleluihin. Yrityksen päätoimipaikka, jonka yhteydestä löytyy myös pienikokoinen myyntipiste, sijaitsee lähellä EU-jäsenvaltion B rajaa. Suurin osa Matin ja Maijan asiakaskunnasta koostuu maan A yksityisasiakkaista, vaikkakin muista EU-jäsenvaltioista tulevien asiakkaiden osuus on jatkuvassa kasvussa. Kumpikin heistä vastaanottaa suuria tilauksia jälleenmyyjiltä ja yksityisiltä instituutioilta; viime aikoina kasvavissa määrin EU-jäsenvaltioista B, C ja D. Tulevaisuudessa Matti ja Maija haluavat vastata tarjouspyyntöihin niin kotimaassaan kuin muissakin EU-jäsenvaltioissa. Nämä nuoret yrittäjät kartuttavat jatkuvasti rajat ylittäviä liikesuhteitaan, minkä vuoksi he haluavat määrittää liiketoimintansa yleiset ehdot, maksuehdot, laskutuksen ja maksunseurannan järjestelmällisesti ennakoidakseen ja välttääkseen luottotappiot. 2 Lähde SME Performance Review:

7 RAJAT YLITTÄVÄN LUOTONHALLINNAN JA SAATAVIEN PERINNÄN KÄSIKIRJA 5 HUOMAA > EU:N LAAJUINEN JULKISTEN SOPIMUSTEN VAHVISTAMINEN Missä tahansa EU-maassa sijaitsevat yritykset voivat rajoituksetta vastata julkisen sektorin tarjouspyyntöihin muissa EU-maissa. Koko EU-alueen viranomaiset käyttävät yhdenmukaistettuja ja selkeitä menettelyjä alihankkijoidensa valinnassa. Tämän lisäksi eurooppalaisia pk-yrityksiä tukeva Small Business Act -aloite edistää toimenpiteitä, jotka helpottavat pienten yritysten mahdollisuuksia kilpailla julkisen sektorin sopimuksista samoilla ehdoilla kuin merkittävämmätkin kilpailijat. (katso täältä eurooppalaiset käytännesäännöt, jotka helpottavat pk-yritysten pääsyä julkisiin hankintoihin: index_en.htm#smes) EU-direktiivejä sovelletaan tietyn arvon ylittävissä julkisen sektorin kiinteistöhankintaja tavara- ja palveluhankintoja koskevissa sopimuksissa. Direktiivejä sovelletaan tapauksissa, joissa sopimuksen kokonaisarvo ylittää seuraavat kynnysarvot: Julkisen sektorin kiinteistöhankintasopimukset, joiden arvo on yli viisi miljoonaa euroa. Valtionhallinnon julkisen sektorin tavara- ja palveluhankintoja koskevat sopimukset, joiden arvo ylittää tai hajautetun tason viranomaissopimuksissa, tai veden, sähkön, kuljetuksen ja postipalveluiden toimitussopimuksissa. Kaikki tietyt kynnysarvot ylittävät tarjouspyynnöt julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Niitä voi tarkastella ilmaiseksi TED-tietokannassa (Tender Electronically Daily). TED päivitetään viisi kertaa viikossa noin 1500 julkisella hankintailmoituksella, jotka ovat tulleet Euroopan unionista, Euroopan talousalueelta ja muista maista. Web-linkki: e-certis on maksuton verkossa toimiva yrityksille ja julkisille hankintaviranomaisille tarkoitettu tietojärjestelmä, joka auttaa sopimuksentekomenettelyissä usein vaadittujen erilaisten sertifikaattien ja todistusten tunnistamisessa. Web-linkki:

8 6 Matin ja Maijan uusin tilaisus on EU-jäsenvaltiosta B, läheltä maan A rajaa sijaitsevalta yksityiseltä peruskoululta saapunut tiedustelu. Koulu aikoo uudistaa ruokalaansa ja pyytää Matilta ja Maijalta hintatarjousta seuraavista tuotteista: 50 lastenpöytää (mänty) hintaan 100 EUR netto; 200 lastentuolia (mänty) hintaan 40 EUR netto; 50 Harry Potter -kuosilla varustettua pöytäliinaa (vaha) hintaan 35 EUR netto. Matille ja Maijalle tilaus on suhteellisen suuri, ja mahdollisen maksuviivästyksen mukanaan tuomat vaikutukset voisivat olla yritykselle haitallisia. Yritys tuskin kaatuisi, mutta mikroyrityksen toimittajasuhteet voisivat kärsiä muiden sitoumusten johdosta, joita tämä mikroyritys aiheuttaisi itselleen tilauksen hyväksyessään. Tämän vuoksi Matti ja Maija laativat kaikki tarvittavat edellytykset sisältävän ehdotuksen, joka keskittyy erityisesti maksun laiminlyönnin välttämiseen ja riittävään suojaan sellaista tilannetta vastaan. Tällaisen ehdotuksen tulee palvelun laajuuden, hinnan, suoritusaikataulun ja maksun määräajan lisäksi ehdottomasti sisältää myös asianmukaisesti laaditut liiketoiminnan yleiset ehdot sekä maksuehdot. Lisäksi Matti ja Maija haluaisivat ottaa selvää yksityisen peruskoulun maksukyvystä.

9 RAJAT YLITTÄVÄN LUOTONHALLINNAN JA SAATAVIEN PERINNÄN KÄSIKIRJA 7 TARJOUS Matti ja Maija aikovat tehdä tarjouksen toisessa EU-jäsenvaltiossa sijaitsevalle mahdolliselle asiakkaalle. Koska tilaus on heidän mikroyritykselleen suhteellisen suuri, Matin ja Maijan tulee ottaa huomioon joitakin seikkoja tarjousta valmistellessaan. Kyse on lähinnä varotoimista, jotka voivat jo näin aikaisessa vaiheessa auttaa pienentämään mahdollisen maksun laiminlyönnin riskiä. Useimmiten sopimus rakentuu mikroyrityksen tekemän tarjouksen sekä asiakkaan ja alihankkijan hyväksynnän ja allekirjoituksen varaan. Matin ja Maijan on siksi tärkeää tietää tarkasti, mitä kaikkiin tai useimpiin sopimuksiin sovellettavia liiketoiminnan ehtoja ja maksuehtoja tarjoukseen tulee sisällyttää. HUOMAA > LIIKETOIMINNAN YLEISET EHDOT JA MAKSUEHDOT Liiketoiminnan yleiset ehdot ja maksuehdot ovat erittäin tärkeitä ja ne tulee sisällyttää jokaiseen tarjoukseen, sopimukseen, tilaukseen ja muihin liiketoimintaa koskeviin asiakirjoihin. Liiketoiminnan yleiset ehdot ja maksuehdot tulee lisäksi vahvistaa asiakkaan allekirjoituksella. Liiketoiminnan yleisten ehtojen ja maksuehtojen kattavuus ja oikeudellinen pätevyys sekä ristiriitaisuuksien olemattomuus tulee tarkastuttaa asiantuntijalla.

10 8 A. SOPIMUSTA EDELTÄVÄT ASIAT I. Potentiaalisten asiakkaiden luottotietojen tarkastus Tilauksen koon perusteella Matti ja Maija voivat tarkastuttaa asiakkaan luottotiedot. Näin he voivat tarkastaa peruskoulun luottoluokituksen ja sen kautta koulun maksukyvyn. Luottokelpoisuus osoittaa potentiaalisen asiakkaan maksukykyä ja sen voi tarkastaa kahdella eri tavalla: Yrittäjä suorittaa tarkastukset itse käyttämällä niin kutsuttuja luoton tuloskortteja luottopisteytyksessä. Yrittäjä ulkoistaa luottokelpoisuustarkastukset (esim. ulkopuoliselle palveluntarjoajalle). Luottotietojen tarkastus voidaan suorittaa niin kaupallisille asiakkaille (yritykset/b2bluokka) kuin kuluttajillekin (B2C-luokka). Luottolaitokset tarjoavat tietoa tietyn yrityksen toiminimestä, oikeudellisesta asemasta, oikeudellisesta rakenteesta, taloudellisista yksityiskohdista ja taloudellisesta tuloksesta. Luottotietoyritykset tarjoavat apua myönnettävän luoton määrään liittyen (luotto-ostot yms.). Henkilökohtaisiin tietoihin lukeutuu yleensä nimi, osoite, muut tiedot, kuten syntymäaika, työnantajan nimi sekä maksutiedot ja niiden negatiiviset piirteet. Myös tässä tapauksessa luottolaitokset pisteyttävät potentiaaliset asiakkaat. II. Sovellettavan lain ja toimivaltaisen tuomiovallan määritys riitatilanteessa Sopimuspuolten välisessä riitatilanteessa on erittäin tärkeää tietää, mitä lakia sopimukseen sovelletaan ja mikä tuomioistuin on tilanteessa toimivaltainen. 1. Sopimusvelvoitteita koskeva laki Kahden osapuolen välistä sopimusta koskeva laki on peräisin sopimusvelvoitteisiin sovellettavan lain (Rooma I -asetus) 17. kesäkuuta 2008 asetetusta asetuksesta 593/2008.

11 RAJAT YLITTÄVÄN LUOTONHALLINNAN JA SAATAVIEN PERINNÄN KÄSIKIRJA 9 Sopimukseen sovellettavan lain käsittely on ehdottoman tärkeää sopimuksen tulkinnan ja sopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttämisen kannalta (artikla 12). Asetukseen sisältyy vapaan lainvalinnan periaate (mm. artiklassa 3 mainitaan, että sopimuspuolet voivat vapaasti sopia laista, jota tiettyyn sopimusvelvoitteeseen sovelletaan). Osapuolten valitseman lain puuttuessa irtaimistoa, palveluita, franchise-yrittäjyyttä ja myyntisopimuksia koskeviin myyntisopimuksiin sovellettava laki määritetään luonteenomaisen suorituksen tarjoavan osapuolen asuinpaikan mukaan (yhteisöoikeus) (artikla 4; esimerkki: myyntisopimuksessa tämä olisi myyjän asuinpaikka). Sama pätee siirtosopimuksiin (artikla 5) ja vakuutussopimuksiin (artikla 7). Kuluttajien kanssa solmitut sopimukset ovat yleensä sen jäsenvaltion lain alaisia, jossa kuluttajan (yksityisen asiakkaan) tavanomainen asuinpaikka sijaitsee (artikla 6). Yksittäiset työsopimukset ovat sen maan lain alaisia, jossa työntekijä tavallisesti suorittaa työnsä. Tavanomainen asuinpaikka/työpaikka on yleensä sama paikka, jossa yksityishenkilö asuu, vaikkakin muita ohjesääntöjä voidaan soveltaa poikkeustapauksissa. Yksittäiset (poikkeukselliset) asetukset löytyvät suoraan asetuksesta (3). (Useisiin) eri oikeusjärjestelmiin tutustumisen tarpeellisuuden välttämiseksi liiketoiminnan yleisten ehtojen tulisi sisältää lainvalintalauseke, joka mahdollistaa kyseisen osapuolen oman kansallisen lainsäädännön valinnan (4). 2. Toimivaltainen tuomiovalta Vastaus siihen, mikä tuomioistuin on toimivaltainen siviili- ja kaupaoikeudellisissa asioissa löytyy 22. joulukuuta 2000 annetusta asetuksesta 44/2001 koskien toimivaltaa ja siviili- ja kaupallisten tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa (Bryssel I -asetus). Tämän asetuksen mukaisesti asianomaisen tuomiovallan oikeuslaitos on yleensä sen jäsenvaltion oikeuslaitos, jossa vastaajan asuinpaikka sijaitsee (artikla 2 4). Tilanteessa, jossa pk-yritys toimeenpanee rajat ylittävän perinnän oikeuslaitoksen kautta, toimivaltainen oikeuslaitos on ennen kaikkea asiakkaan asuinpaikan oikeuslaitos. Vaihtoehtoisesti, tietyissä tilanteissa kanteen nostaminen toista osapuolta vastaan myös toisen jäsenvaltion tuomioistuimessa on mahdollista. Tämä on mahdollista tilanteissa, joissa esiintyy Bryssel I -asetuksen alaisena erityinen (artikla 5 7) tai yksinomainen toimivalta (artikla 22) tai vakuutusasioita koskeva toimivalta (artikla 8 14), 3 Lisätietoa: matters/jl0006_en.htm 4 Katso myös kohta B. / II. / 1. / g. alta.

12 10 kuluttajasopimuksia (artikla 15 17) ja/tai yksityisiä työsopimuksia (artikla 18 21). Asetus sisältää lisäksi mahdollisuuden oikeuspaikkasopimukseen (artiklat 23 24) (5). Sen varmistamiseksi, että kanteet voidaan esittää vain omaan kansalliseen tuomioistuimeen ja siten (jos sovittu) valitun sovellettavan lain mukaisesti kanteet voidaan ratkaista vain oman kansallisen lainsäädännön alaisina, liiketoiminnan yleisiin ehtoihin on suositeltavaa liittää oikeuspaikkaa koskeva lauseke (6). Lisätietojen saamiseksi suositellaan tarkastettavaksi Euroopan siviilioikeudellinen atlas (7), josta löytyy tärkeää tietoa oikeudellisesta yhteistyöstä yksityisoikeudellisissa asioissa sekä toimivaltaisen oikeuslaitoksen valinnasta, ja tiettyjä täytettävissä ja jopa käännettävissä olevia verkkolomakkeita. B. TARJOUKSEN VALMISTELU Matin ja Maijan on laadittava yksittäinen, saapunutta tiedustelua vastaava rahoitus- ja palvelutarjous, jonka tulee lisäksi sisältää heidän mikroyrityksensä liiketoiminnan yleiset ehdot ja maksuehdot, ja joka tulee laatia yleiseen sopimus-, hintatarjous- ja tilauskäyttöön sekä muihin kaupallisiin asiakirjoihin sopivaksi. I. Yksittäinen tarjous Matin ja Maijan on varmistettava, että kaikki seuraavista näkökohdista otetaan huomioon jokaisessa yksittäisessä heidän laatimassaan ehdotuksessa. 1. Sopimuspuolten määrittely Toinen osapuoli ovat myyjät Matti ja Maija ja toinen peruskoulu ja sen laillinen edustaja. 5 Lisätietoa: judicial_cooperation_ in_civil_matters/l33054_en.htm 6 Katso myös kohta B. / II. /1. / h. alta. 7

13 RAJAT YLITTÄVÄN LUOTONHALLINNAN JA SAATAVIEN PERINNÄN KÄSIKIRJA 11 Tarkan määritelmän tulisi sisältää seuraavat tiedot: koko nimi; osoite; ammatti tarvittaessa, yksityinen toiminimi ja yrityksen omistajan etu- ja sukunimet; yrityksen ollessa kyseessä jälkimmäisen koko nimi, päätoimipaikka, kaupparekisterinumero ja laillisen edustajan tiedot. 2. Tavaroiden ja palveluiden määrittely Tavaroiden tyyppiä koskevien riitojen välttämiseksi Matin ja Maijan tulee kuvailla tavaroita mahdollisimman tarkasti. Sen tehdäkseen he voivat tarpeen mukaan viitata luetteloon tai näytteeseen. Sama pätee palvelutarjouksiin ja -sopimuksiin; niiden tulee sisältää tarkka kuvaus tarjottavista palveluista sekä aikataulu, jonka puitteissa työ suoritetaan. 3. Hinta Jokaisessa yksittäisessä tarjouksessa, kuten kaikissa heidän liiketoimissaan, Matin ja Maijan on määritettävä realistinen hinta, joka varmistaa realistisen ja riittävän katetuoton. Hintaa asettaessaan Matilla ja Maijalla on tavallisesti käytettävissään seuraavat vaihtoehdot: määrätty kiinteä kauppahinta; tai viittaus hinnastoon. Tässä tapauksessa Matti ja Maija voivat, aiemmasta hintalaskelmasta riippumatta, sisällyttää tarjoukseensa erilaisia hinta-asetuksia. a. Alennus Alennukset voivat suurista tilauksista puhuttaessa tehdä ehdotuksista houkuttelevampia potentiaalisten asiakkaiden silmissä. Esimerkkitapauksessa nuoret yrittäjät päättävät antaa peruskoululle tilauksen laajuuteen perustuvan 3 % alennuksen nettohinnasta.

14 12 b. Diskontto Kannustaakseen asiakkaita nopeaan maksuun Matti ja Maija voivat myöntää myös diskonton. Tässä tapauksessa asiakas saisi alennuksen alun perin laskutetusta hinnasta, mikäli maksu vastaanotettaisiin Matin ja Maijan vapaasti määrittämän määräajan puitteissa. HUOMAA > EU:N LAAJUINEN HINNOITTELU EU:ssa on useita standardoituja kuluttajan oikeuksia, jotka Matin ja Maijan tulee ottaa huomioon seuraavissa hinnoitteluun liittyvissä asioissa: Kun EU-kansalaiset (mahdolliset asiakkaat) ostavat tavaroita tai palveluita mistä päin EU:ta tahansa, heiltä ei voida veloittaa korkeampaa hintaa kuin maan omiltakaan kansalaisilta, paitsi siinä tapauksessa, että hintaero on perusteltu. Matin ja Maijan tulee sen vuoksi varmistaa, että he tarjoavat palveluitaan ulkomaisille asiakkailleen samaan hintaan, jonka he veloittavat kotimaisilta asiakkailtaan. Tietyt hintaerot ovat kuitenkin perusteltuja, kuten esimerkkitapauksen korkeampien toimituskulujen veloittaminen ulkomaille myytäessä. c. Arvonlisävero Väärinkäsitysten ja riitojen välttämiseksi Matin ja Maijan tulee mainita tarjouksessaan myös se, sisältääkö tarjouksessa annettu hinta arvonlisäveron. Sovellettavat lait määrittävät, lisätäänkö tavaroihin ja palveluihin arvonlisävero, ja kuinka suuri se on. Epäselvissä tilanteissa Matin ja Maijan tulee hakea apua veroneuvonnasta (8). d. Valuutat Matti ja Maija ovat päättäneet myydä tuotteitaan kotimaansa valuutalla kaikissa tapauksissa, myös verkkokaupassa. Mikäli yritys päättää myydä tavaroita tai palveluita yhdellä tai useammalla muulla EU:ssa käytettävällä valuutalla, tulee heidän määrittää kotimaan ja ulkomaan valuuttojen vaihtokurssi määriteltynä määräaikana. 8 Lisätietoa löytyy seuraavasta linkistä: paying-taxes/index_en.htm

15 RAJAT YLITTÄVÄN LUOTONHALLINNAN JA SAATAVIEN PERINNÄN KÄSIKIRJA 13 Esimerkiksi: 100,00 = 745,92 DDK 4. helmikuuta Suorituksen ajanjakso Matin ja Maijan tulee määrittää suoritukselle tietty ajanjakso tai ajankohta. Suorituksen ajanjakso vaihtelee sen mukaan, onko kyseessä tarjottava palvelu vai tavaroiden kaupasta tai tarjoamisesta kumpuava palvelu. Palvelusopimus on kyseessä silloin, kun asiakas tekee yrityksen kanssa palvelua koskevan sopimuksen, jonka vastine on maksu, esim. aina silloin, kun toimitus- tai rakennustilauksia tai myöntämismenettelyjä ei esiinny, mutta sopimuksen kohde on palveluiden tarjoaminen. Toimitussopimus on kyseessä silloin, kun asiakas tekee yrityksen kanssa toimitusta koskevan sopimuksen, jonka vastine on maksu, esim. aina silloin, kun asiakas ostaa, vuokraa tai liisaa palvelun tai seuraavien tietojen mukaisesti: toimitussopimukset ovat tavaroiden hankintaa koskevia sopimuksia, jotka liittyvät erityisesti ostoon, erinä tapahtuvaan ostoon, vuokraukseen tai liisaukseen, joihin liittyy tai ei liity ostamisen mahdollisuutta. Sekasopimukset (esim. sekä tavaroita että palveluita koskevat sopimukset) mielletään toimitussopimuksiksi aina, kun tavaroiden toimituksen osuus kokonaisarvosta on suurempi. Toimituksen ajanjakso tai ajankohta on se aikasektori tai ajankohta, jonka aikana tai jolloin toimitus tapahtui tai toimituksen tulee tapahtua. Palvelun suoritus ja ajanjakso alkavat sovitun aktiviteetin käynnistyessä ja loppuvat yleensä sovitun palvelun valmistuessa. Tässä suhteessa palvelun suorituksen laajuus ja ajanjakso tulee tarkasti määrittää ja sopia palvelun vastaanottajan kanssa solmituissa sopimuksissa tai tarjouksessa, ja koordinoida kattavasti potentiaalisten alihankkijoiden ja asiakkaan välillä. Tarjontakapasiteetti tarkoittaa kykyä toimittaa tuotteet määritetyssä ajassa, esim. 48 tunnissa, ja sovituissa puitteissa. Toimitusvarmuus tarkoittaa kykyä noudattaa prosessin alkuvaiheessa määritettyä määräaikaa.

16 14 5. Hintatarjousten voimassaoloajat Jos asiakkaalle lähetetään hintatarjous sopimuksen muodossa, tulee sen sisältää maininta ajanjaksosta, jonka aikana hintatarjous on velvoittava tarjouksen tehnyttä yritystä kohtaan. Tämä on tärkeää, sillä monet oikeusjärjestelmät katsovat hintatarjouksen olevan voimassa siihen saakka, kunnes se nimenomaisesti kumotaan. 6. Erityispiirteet ja soveltamisala Suoritus tulee määrittää mahdollisimman perusteellisesti ja yksiselitteisesti väärinkäsitysten välttämiseksi, ja hinnat tulee olla tunnistettavissa tai laskettavissa ilman laajaa esityötä, erillisiä keskusteluja tai erillistä sopimusta. Oikean hintalaskelman helpottamiseksi kaikki siihen mahdollisesti vaikuttavat tekijät tulee ilmoittaa ja mainita hintatarjouksen tai sopimuksen asiakirjoissa. Sopimuspuolten pitäisi yksityiskohtaisen kuvauksen perusteella kyetä selvittämään, mitkä työt jäävät sovitun suorituksen ulkopuolelle. 7. Allekirjoitukset On erittäin tärkeää varmistaa, että molemmat osapuolet allekirjoittavat lopullisen sopimuksen ja että allekirjoituksen paikka ja aika kirjataan. Mikäli sopimus koostuu useammasta sivusta, on suositeltavaa, että sopimuspuolet merkitsevät nimikirjaimensa jokaiselle sivulle. 8. Tarjouksen (ja sen jälkeisen sopimuksen) muoto Jos päinvastaista lain vaatimusta (tai oikeuskäytäntöä) ei löydy, asia, josta Matin ja Maijan tulee ottaa selvää kustannuksista huolimatta periaatteessa mitään vaatimusta sopimuksen tekemisestä kirjallisena ei ole. Todisteiden säilymisen varmistamiseksi Matin ja Maijan tulisi kuitenkin aina laatia sopimuksensa kirjallisina. Näin sopimuksen tarkkaa sisältöä koskevat riidat voidaan usein välttää jo alussa. Jos riitatilanne kuitenkin syntyy, kirjallinen sopimus on erittäin tärkeä todiste asiakirjan tarkkaa sisältöä ja sopimuksen laajuutta käsiteltäessä. Vaihtoehtona kirjalliselle sopimukselle sopimuksen solmimistilanteessa voi olla paikalla todistajia (esim. osallistuvia työntekijöitä) tai tilanne voidaan nauhoittaa. Tällaisiin todisteisiin sisältyy kuitenkin aina tietty riski. Yleisesti oikeaksi todistettujen asiakirjojen todistusarvoa pidetään auktoritatiivisempana kuin faksien tai sähköpostien. Erityisesti puhelintilauksissa kirjallisen vahvistuksen vaatiminen on tärkeää.

17 RAJAT YLITTÄVÄN LUOTONHALLINNAN JA SAATAVIEN PERINNÄN KÄSIKIRJA 15 II. Liiketoiminnan yleiset ehdot Kansainvälisten sopimusten erityispiirteet Yleisellä tasolla Matti ja Maija voivat turvautua mallisopimuksiin tai viitata yleisiin liiketoiminnan ehtoihin, joita käytetään kaikissa sopimuksissa. Sitä ennen nämä mallisopimukset tai -ehdot tulee kuitenkin mukauttaa Matin ja Maijan täsmällisiin vaatimuksiin sopiviksi. Yksityiskohtaiset sopimusehdot osoittavat selkeät perusvaatimukset, joista voi olla selvää hyötyä sopimuksen suorituksen yhteydessä ilmenevien ongelmien ratkaisemisessa tai mahdollisissa riitatilanteissa. Oikeusjärjestelmästä riippuen tietyt sopimusrakenteet tai oikeudelliset ratkaisut eivät kuitenkaan aina ole mahdollisia. Seuraavaa esimerkkiä tulisikin tämän vuoksi käyttää vain käsitteellisesti eri lainkohtavaihtoehtojen tähdentämiseen. Tarkemman ja yksityiskohtaisemman sopimusrakenteen luomiseen Matin ja Maijan tulee hakea oikeudellista neuvontaa. Sallitut sopimusrakenteet voivat vaihdella jopa yhden ja saman oikeusjärjestelmän sisällä. Tämä koskee erityisesti liiketoiminnan yleisiä ehtoja yksityisissä sopimuksissa. Pääasiallisesti tietyt määräykset eivät ole sallittuja kuluttajia koskevissa tilanteissa (B2C), mutta ne voidaan käytännöllisesti katsoen sopia koskemaan yrityksiä (B2B). Matin ja Maijan tulee tämän vuoksi ottaa selvää asiaankuuluvien kansallisten oikeusjärjestelmien vaatimuksista. 1. Yleiset määräykset a. Johdanto-osa Johdanto-osassa vahvistetaan se, mitä sopimuspuolet tarkoittivat eri sopimusmääräyksillä. Riitatilanteessa johdanto-osasta voi olla apua sopimusmääräyksen oikean tarkoituksen tulkitsemisessa. Mitä monimutkaisempi määräyksen aihe on, sitä tärkeämpää johdanto-osan olemassaolo on sen kertaamiseksi, mitä kumpikin osapuoli alussa katsoi olevan liiketoiminnan perusteena. b. Määritelmät Erityisesti tapaoikeudessa sopimuksen runkoon lisätään usein etuliite, jossa luetteloidaan sopimuksessa käytetyt määritelmät (joista osa voi olla hyvinkin laajoja). Tällaisista määritelmistä voi olla apua sopimuksen tulkitsemisessa. Määritelmäluettelon tarpeellinen pituus riippuu sovellettavasta oikeusjärjestelmästä.

18 16 c. Sopimuksen tekeminen, aloitus ja irtisanominen Vanhentumisaikojen, takuuaikojen yms. säädösten määrittelemiseksi on osoitettava sopimuksen solmimisen ajankohta. Myös sellaisen päivämäärän asettaminen on mahdollista, jolloin oikeusvaikutus (ja sen myötä myös sopimusvelvoitteet) tulee voimaan. Tämä päivämäärä voi riippua myös tiettyjen seikkojen olemassaolosta. Erityisesti palveluiden tarjonnassa sopimuksen tulee sisältää sopimuksen irtisanomista koskeva määräys (tietty päivämäärä, ajanjakso, jonka sopimuksen tulee olla voimassa, irtisanomisilmoituksen antaminen tietyssä muodossa ja tietyn irtisanomisajan puitteissa tai käytännöstä poikkeava irtisanominen). d. Kirjallinen lauseke Kirjallisen lausekkeen mukaisesti sopimusta koskevat lisäykset tai muutokset voidaan tehdä vain kirjallisina. Kirjallinen lauseke takaa, että sopimusehdot kirjataan kirjalliseen sopimusasiakirjaan ja varmistaa näin kirjallisen sopimuksen todistuskyvyn. Suulliset lisäsopimukset voivat johtaa sopimuksen varsinaisen sisällön epäselvyyteen. e. Määräysten itsenäisyys Vaikka sopimus olisi laadittu hyvin huolellisesti, jotkin sen sisältämistä määräyksistä voivat osoittautua pätemättömiksi tai mahdottomiksi toteuttaa. Tällaisissa tilanteissa määräysten itsenäisyys -lauseke on tärkeä. Lausekkeen avulla estetään yhtä pätemätöntä lauseketta mitätöimästä koko sopimusta. f. Kielen valinta EU:ssa on tällä hetkellä 24 virallista työkieltä. Koska Matti ja Maija, kuten myös suurin osa heidän asiakkaistaan, puhuvat englantia, he laativat tarjouksensa/sopimuksensa yleensä englannin kielellä. Vaihtoehtoisesti tarjouksen/sopimuksen voisi käännättää myös niiden maiden kielille, joista suurin osa heidän asiakkaistaan on kotoisin, mutta tähän sisältyy aina käännösvirheiden riski. g. Sovellettavan lain valinta Minkä maan lakia sopimukseen sovelletaan (9)? 9 Katso myös kohta A. / II. /1. yllä.

19 RAJAT YLITTÄVÄN LUOTONHALLINNAN JA SAATAVIEN PERINNÄN KÄSIKIRJA 17 Tähän kysymykseen vastataan Rooma I -asetuksessa (10). Sopimukseen on suositeltavaa liittää sovellettavaa lakia koskeva lauseke epävarmuuden välttämiseksi siitä, mitä lakia riitatilanteissa sovelletaan. Myös Matti ja Maija voivat näin varmistaa, että sovellettava laki on heidän kotimaansa laki. h. Oikeuspaikkasopimus Sopimusvelvoitteisiin liittyvissä kansainvälisissä riitatilanteissa tai oikeudellista apua kansainväliseen saatavien perintään haettaessa seuraava kysymys nousee usein esille: millä oikeuslaitoksella on tuomiovalta riitatilanteessa? EU:n sisällä tämän määrittää Bryssel I -asetus (11). Bryssel I -asetuksen tuomiovaltaa koskevat määräykset pätevät kuitenkin vain, jos sopimuspuolet eivät ole tehneet keskenään oikeuspaikkasopimusta. Oikeuspaikkasopimus tarjoaa useita etuja: Matti ja Maija voivat valita oikeuslaitoksen, johon heillä itsellään on helppo pääsy; riitoja ehkäisevässä tarkoituksessa oikeuslaitos voidaan valita niin, että se on toiselle sopimuspuolelle vain vaikeasti tavoitettavissa; oikeuslaitokseksi voidaan valita sellainen oikeuslaitos, joka on perehtynyt sopimukseen sovellettavaan kansalliseen lainsäädäntöön (yleensä sen maan oikeuslaitos, jonka lakia sopimukseen sovelletaan). On hyvä pitää mielessä, että joissakin, esimerkiksi kuluttajien kanssa solmituissa sopimuksissa, oikeuspaikasta sopimista rajoitetaan Bryssel I -asetuksella. i. Välimiesoikeutta koskevat sopimukset Kansallisten oikeuslaitosten tuomiovalta voidaan poissulkea välimiesoikeutta koskevalla lausekkeella, ja mahdollisia riitatilanteita varten voidaan kansallisten oikeuslaitosten sijaan nimetä yksi (tai useampi) välimies. 10 Katso kohta A. / II. / 1. yllä. 11 Katso myös kohta A. / II./ 2 yllä.

20 18 2. Riskin, takuiden, vastuun ja vahingonkorvausten omaksumista koskevat määräykset Seuraavat lausekkeet voivat olla erityisen tärkeitä rajat ylittävässä saatavien perinnässä: a. Riskin siirto -lausekkeet Tavaroiden toimituksessa riskin siirto on tärkeää. Tuottoriski (tai tarjonnan riski) ja hintariski (tai korvausriski) on hyvä erottaa toisistaan. Tuottoriskissä kyse on siitä, kenen kannettaviksi ostokohteen menetyksen, vaurioitumisen tai tuhoutumisen riskit tai haitat jäävät. Myyjinä Matti ja Maija ovat velvollisia toimittamaan ostokohteen. Täytyykö heidän tällaisessa tapauksessa jatkaa luvatun suorituksen tarjoamista, vai menettääkö ostaja oikeutensa sovittuun suoritukseen? Hintariski sen sijaan liittyy siihen, täytyykö ostajan ostokohteen vaurioista, menetyksestä tai tuhoutumisesta huolimatta maksaa ostohinta. On luonnollisesti Matin ja Maijan edun mukaista siirtää hinta- ja tuottoriski mahdollisimman aikaisin (esim. luovutuksessa [ensimmäiselle] kuljetusyhtiölle, eikä vasta sitten, kun ostaja on vastaanottanut tavarat) ja sopia, että suorituspaikka on heidän yrityksensä rekisteröity kotipaikka, jolloin (määritettynä raukeamista seuraavana ajanjaksona, jona riskinsiirto samalla tapahtuu) ostaja on velvollinen noutamaan tavarat. b. Virhevastuuta ja heikentyneen suorituskyvyn vastuuta koskevat määräykset aa. Yleistä Yleisesti, ajanjakson ja vastuun laajuuden vaihdellessa oikeusjärjestelmästä riippuen, myyjä on aina vastuussa ostokohteen puutteista. Myös palveluiden tarjontaa jne. koskevat samantyyppiset vastuuriskit. Tässä suhteessa Matin ja Maijan tulisi sopimuksen pohjalta yrittää rajoittaa tai poistaa omaa vastuutansa materiaalivikatilanteissa ja takuita koskevissa velvoitteissa. Se, kuinka laajasti omaa vastuutaan voi rajoittaa, riippuu asiaankuuluvasta oikeusjärjestelmästä, sopimuspuolen oikeudellisesta asemasta (yritys vai kuluttaja) ja sopimuksen muotoilun tyylistä (liiketoiminnan yleiset ehdot vai yksityinen sopimus).

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165399-2011:text:fi:html FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S 101-165399 HANKINTAILMOITUS Urakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1)

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. TARJOUS, kiinteistö Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 27.2.2015 B8-0210/2015 EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN KAPPALETAVARAKUORMA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä kappaletavarakuorma-autosta. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0040 (NLE) 6396/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: COEST 48 UD 33 WTO 40 NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 200, 08/08/2000 s. 0035-0038

Virallinen lehti nro L 200, 08/08/2000 s. 0035-0038 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/35/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2000, kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta Virallinen lehti nro L 200, 08/08/2000 s. 0035-0038

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli

INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli Johdanto Ottaen huomioon, että direktiivin 2007/2/EY (INSPIRE) 17 artiklan 8 kohdan mukaan jäsenvaltioiden tai niiden julkisten viranomaisten on mahdollistettava yhteisön

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen. vuosi 2015

EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen. vuosi 2015 EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen vuosi 2015 Muistio käytetyistä menetelmistä Bristol-Myers Squibb Julkaisupäivä 31. toukokuuta 2016 Sisällys Johdanto...

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 6.11.2014 JOIN(2014) 37 final 2014/0323 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS Syyrian tilanteen johdosta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 4. lokakuuta 2001 PE 298.408/16-22 KOMPROMISSITARKISTUKSET 16-22 Mietintöluonnos (PE 298.408) Stefano Zappalà Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS yhteisestä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO POSELY/387/2016 22.3.2016 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi.

Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi. Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/31689321.aspx Ulkoinen hankinta

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Yleisradio Oy, henkilöstöravintola, Vaasan toimintakeskus.

Yleisradio Oy, henkilöstöravintola, Vaasan toimintakeskus. Yleisradio Oy, henkilöstöravintola, Vaasan toimintakeskus. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/47853949.aspx Ulkoinen hankinta ID 399502-2014 Hankinnan tyyppi Hankintailmoitus Asiakirjan

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.2015 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto

Lisätiedot

Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset

Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset Dnro 954/302/2010 25.11.2013 Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset Nämä vaatimukset perustuvat komission rekisteriasetukseen 1. Kuhunkin toimenpidepyyntöön liittyvät vaatimukset

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

Huolehdi, että sopimuksessa on. Sopijapuolet (myös y-tunnus!) Sopimuksen kohde Päiväys Kaikkien sopijapuolten allekirjoitukset

Huolehdi, että sopimuksessa on. Sopijapuolet (myös y-tunnus!) Sopimuksen kohde Päiväys Kaikkien sopijapuolten allekirjoitukset Sopimus Huolehdi, että sopimuksessa on Sopijapuolet (myös y-tunnus!) Sopimuksen kohde Päiväys Kaikkien sopijapuolten allekirjoitukset Yleistä kansainvälisistä sopimuksista Riskien ja kustannusten hallinnan

Lisätiedot

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

1 www.enterpay.fi/laskuyritykselle SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON LASKU YRITYKSELLE?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN...

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 28.5.2014 L 159/41 ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 574/2014, annettu 21 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta liitteessä III

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista (2/2015)

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista (2/2015) Tarjouspyyntö 1 (7) Hankintailmoitus 12.10.2015 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista (2/2015) 1. Hankinnan kohde Lapin ELY-keskus

Lisätiedot

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32367-2011:text:fi:html FI-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2011/S 20-032367 HANKINTAILMOITUS

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS 1/5 FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Helsingin kaupungin rakennusvirasto, HKR-Rakennuttaja,

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti

Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti Tarjoukset tai osallistumishakemukset 14.4.2016 klo 14.00 mennessä osoitteeseen: I kohta: Hankintaviranomainen Hankintalaji Palvelut I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA Torstai 9.6.2016 Eduskunnan verojaosto kello 10 Eduskunnan talousvaliokunta kello 12 Marja Hanski/TEM Direktiiviehdotus tiettyjen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

HILMA: KORJAUSILMOITUS: Vuosien 2015-2016 arkkitehtisuunnittelutehtävien tuntityö...

HILMA: KORJAUSILMOITUS: Vuosien 2015-2016 arkkitehtisuunnittelutehtävien tuntityö... Sivu 1/6 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Hankintailmoitus: Espoon kaupunki, Tilakeskus -liikelaitos / talonsuunnittelun palveluyksikkö : KORJAUSILMOITUS: Vuosien 2015-2016

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx LUOVUTUSSOPIMUS Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta ja Saimaan Kuitu Oy *** xx.6.2016 2 (7) 1 OSAPUOLET 1.1 Taipalsaaren kunta Y-tunnus: 0163320-5 Osoite: Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI 1.2. Savitaipaleen

Lisätiedot

luottokelpoisuuden arvioinnista

luottokelpoisuuden arvioinnista EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EPV:n ohjeet luottokelpoisuuden arvioinnista 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4 3 jakso Täytäntöönpano

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SIIRRETTÄVIEN PILARINOSTIMIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne neljästä siirrettävästä pilarinostimista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2015 COM(2015) 186 final 2015/0097 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 291 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen (ETS 196) lisäpöytäkirjan

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot