Rajat ylittävän luotonhallinnan ja saatavien perinnän käsikirja. Pk-yritysten tukena rajat ylittävässä saatavien perinnässä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rajat ylittävän luotonhallinnan ja saatavien perinnän käsikirja. Pk-yritysten tukena rajat ylittävässä saatavien perinnässä"

Transkriptio

1 Rajat ylittävän luotonhallinnan ja saatavien perinnän käsikirja Pk-yritysten tukena rajat ylittävässä saatavien perinnässä

2 Euroopan komissio tai kukaan sen puolesta toimiva henkilö ei ole vastuussa siitä, miten tässä julkaisussa olevia tietoja käytetään, eikä mahdollisista virheistä, joita julkaisussa voi esiintyä huolellisesta valmistelusta ja tarkastamisesta huolimatta. Tämä julkaisu ei välttämättä edusta Euroopan unionin näkemystä tai kantaa. Lisätietoa Euroopan unionista on saatavilla Internetissä (http://europa.eu). Luxemburg: Euroopan unionin julkaisutoimisto, 2013 ISBN doi: /82956 Euroopan unioni, 2013 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Kannen kuva: Euroopan komissio Printed in Belgium

3 RAJAT YLITTÄVÄN LUOTONHALLINNAN JA SAATAVIEN PERINNÄN KÄSIKIRJA 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 A. Rajat ylittävä saatavien perintä EU:ssa...3 B. Tyypillinen mikroyritys...4 TARJOUS...7 A. Sopimusta edeltävät asiat...8 B. Tarjouksen valmistelu...10 LASKUTUS...30 A. Tyypillinen lasku...30 B. Laskun osat...32 SISÄINEN HALLINTA TEHOKAS MAKSUNSEURANTA...36 A. Matin ja Maijan tekninen osaaminen...36 B. Työnkulun hallinta...38 C. Ohjelmistovaatimukset...41 D. Päivittäinen kirjanpito...41 E. Uusi kustannusrakenne...42 SAATAVIEN PERINNÄN VAIHTOEHDOT...43 A. Henkilökohtainen osallistuminen...43 B. Kolmansien osapuolten käyttö tuomioistuimen ulkopuolinen saatavien perintä...49 C. Tuomioistuimen suorittama perinnän täytäntöönpano...52 LIITE LISÄTIETOVIITTEET...59

4

5 RAJAT YLITTÄVÄN LUOTONHALLINNAN JA SAATAVIEN PERINNÄN KÄSIKIRJA 3 JOHDANTO A. RAJAT YLITTÄVÄ SAATAVIEN PERINTÄ EU:SSA Väkiluvun ollessa yli 500 miljoonaa (1) Euroopan unioni on yksi maailman suurimmista markkinoista. Erityisesti pienillä ja keskisuurilla yrityksillä (pk-yrityksillä) on hyvät mahdollisuudet tarjota tuotteitaan ja palveluitaan paitsi yrityksen kotimaassa myös muissa 28 EU-jäsenvaltiossa. Monet, erityisesti pienet yritykset kuitenkin jarruttelevat rajat ylittävää liiketoimintaa. Syitä on monia. Yksi yrittäjien suurimmista huolenaiheista on epävarmuus siitä, maksaako toisessa EU-maassa oleva asiakas laskunsa ajallaan sekä se, miten maksun laiminlyöntitapauksissa on toimittava. Tämän ohjeen tarkoituksena on tukea pk-yrityksiä rajat ylittävässä saatavien perinnässä kahdella eri tavalla: kuvailemalla toimenpiteitä, joihin yrittäjä voi ryhtyä hintatarjouksen tekovaiheesta aina eurooppalaisten menettelyjen aloittamiseen luottotappioiden ehkäisemiseksi ja välttämiseksi; kuvailemalla toimenpiteitä, joita yrittäjällä on käytettävissään luottotappiotilanteessa. 1 Lähde Eurostat:

6 4 Käytännössä kaikki Euroopan yritykset ovat pk-yrityksiä (2), ja 90 % niistä on mikroyrityksiä. Mikroyrityksessä on tyypillisesti alle 10 työntekijää, ja sen omistajat tai johtajat, usein myös perheenjäsenet, ovat aktiivisesti mukana kaikilla yrityksen toiminta-alueilla. Nämä mikroyritykset tarjoavat 53 % kaikista Euroopan unionin työpaikoista. Onnistuneen rajat ylittävän saatavien perinnän eri näkökohdat esitellään kuvitteellisen, mutta tyypillisen mikroyrityksen esimerkin kautta. B. TYYPILLINEN MIKROYRITYS Yritys on EU-jäsenvaltiossa A sijaitseva mikroyritys. Sitä johtavat nuoret yrittäjät Matti ja Maija, jotka perustivat yhteisen yrityksensä ja palkkasivat siihen viisi muuta työntekijää vasta äskettäin. Kyseessä on postimyynti- ja verkkoyritys, joka erikoistuu tyttöjen ja poikien vaatetukseen sekä lapsille tarkoitettuihin puuleluihin. Yrityksen päätoimipaikka, jonka yhteydestä löytyy myös pienikokoinen myyntipiste, sijaitsee lähellä EU-jäsenvaltion B rajaa. Suurin osa Matin ja Maijan asiakaskunnasta koostuu maan A yksityisasiakkaista, vaikkakin muista EU-jäsenvaltioista tulevien asiakkaiden osuus on jatkuvassa kasvussa. Kumpikin heistä vastaanottaa suuria tilauksia jälleenmyyjiltä ja yksityisiltä instituutioilta; viime aikoina kasvavissa määrin EU-jäsenvaltioista B, C ja D. Tulevaisuudessa Matti ja Maija haluavat vastata tarjouspyyntöihin niin kotimaassaan kuin muissakin EU-jäsenvaltioissa. Nämä nuoret yrittäjät kartuttavat jatkuvasti rajat ylittäviä liikesuhteitaan, minkä vuoksi he haluavat määrittää liiketoimintansa yleiset ehdot, maksuehdot, laskutuksen ja maksunseurannan järjestelmällisesti ennakoidakseen ja välttääkseen luottotappiot. 2 Lähde SME Performance Review:

7 RAJAT YLITTÄVÄN LUOTONHALLINNAN JA SAATAVIEN PERINNÄN KÄSIKIRJA 5 HUOMAA > EU:N LAAJUINEN JULKISTEN SOPIMUSTEN VAHVISTAMINEN Missä tahansa EU-maassa sijaitsevat yritykset voivat rajoituksetta vastata julkisen sektorin tarjouspyyntöihin muissa EU-maissa. Koko EU-alueen viranomaiset käyttävät yhdenmukaistettuja ja selkeitä menettelyjä alihankkijoidensa valinnassa. Tämän lisäksi eurooppalaisia pk-yrityksiä tukeva Small Business Act -aloite edistää toimenpiteitä, jotka helpottavat pienten yritysten mahdollisuuksia kilpailla julkisen sektorin sopimuksista samoilla ehdoilla kuin merkittävämmätkin kilpailijat. (katso täältä eurooppalaiset käytännesäännöt, jotka helpottavat pk-yritysten pääsyä julkisiin hankintoihin: index_en.htm#smes) EU-direktiivejä sovelletaan tietyn arvon ylittävissä julkisen sektorin kiinteistöhankintaja tavara- ja palveluhankintoja koskevissa sopimuksissa. Direktiivejä sovelletaan tapauksissa, joissa sopimuksen kokonaisarvo ylittää seuraavat kynnysarvot: Julkisen sektorin kiinteistöhankintasopimukset, joiden arvo on yli viisi miljoonaa euroa. Valtionhallinnon julkisen sektorin tavara- ja palveluhankintoja koskevat sopimukset, joiden arvo ylittää tai hajautetun tason viranomaissopimuksissa, tai veden, sähkön, kuljetuksen ja postipalveluiden toimitussopimuksissa. Kaikki tietyt kynnysarvot ylittävät tarjouspyynnöt julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Niitä voi tarkastella ilmaiseksi TED-tietokannassa (Tender Electronically Daily). TED päivitetään viisi kertaa viikossa noin 1500 julkisella hankintailmoituksella, jotka ovat tulleet Euroopan unionista, Euroopan talousalueelta ja muista maista. Web-linkki: e-certis on maksuton verkossa toimiva yrityksille ja julkisille hankintaviranomaisille tarkoitettu tietojärjestelmä, joka auttaa sopimuksentekomenettelyissä usein vaadittujen erilaisten sertifikaattien ja todistusten tunnistamisessa. Web-linkki:

8 6 Matin ja Maijan uusin tilaisus on EU-jäsenvaltiosta B, läheltä maan A rajaa sijaitsevalta yksityiseltä peruskoululta saapunut tiedustelu. Koulu aikoo uudistaa ruokalaansa ja pyytää Matilta ja Maijalta hintatarjousta seuraavista tuotteista: 50 lastenpöytää (mänty) hintaan 100 EUR netto; 200 lastentuolia (mänty) hintaan 40 EUR netto; 50 Harry Potter -kuosilla varustettua pöytäliinaa (vaha) hintaan 35 EUR netto. Matille ja Maijalle tilaus on suhteellisen suuri, ja mahdollisen maksuviivästyksen mukanaan tuomat vaikutukset voisivat olla yritykselle haitallisia. Yritys tuskin kaatuisi, mutta mikroyrityksen toimittajasuhteet voisivat kärsiä muiden sitoumusten johdosta, joita tämä mikroyritys aiheuttaisi itselleen tilauksen hyväksyessään. Tämän vuoksi Matti ja Maija laativat kaikki tarvittavat edellytykset sisältävän ehdotuksen, joka keskittyy erityisesti maksun laiminlyönnin välttämiseen ja riittävään suojaan sellaista tilannetta vastaan. Tällaisen ehdotuksen tulee palvelun laajuuden, hinnan, suoritusaikataulun ja maksun määräajan lisäksi ehdottomasti sisältää myös asianmukaisesti laaditut liiketoiminnan yleiset ehdot sekä maksuehdot. Lisäksi Matti ja Maija haluaisivat ottaa selvää yksityisen peruskoulun maksukyvystä.

9 RAJAT YLITTÄVÄN LUOTONHALLINNAN JA SAATAVIEN PERINNÄN KÄSIKIRJA 7 TARJOUS Matti ja Maija aikovat tehdä tarjouksen toisessa EU-jäsenvaltiossa sijaitsevalle mahdolliselle asiakkaalle. Koska tilaus on heidän mikroyritykselleen suhteellisen suuri, Matin ja Maijan tulee ottaa huomioon joitakin seikkoja tarjousta valmistellessaan. Kyse on lähinnä varotoimista, jotka voivat jo näin aikaisessa vaiheessa auttaa pienentämään mahdollisen maksun laiminlyönnin riskiä. Useimmiten sopimus rakentuu mikroyrityksen tekemän tarjouksen sekä asiakkaan ja alihankkijan hyväksynnän ja allekirjoituksen varaan. Matin ja Maijan on siksi tärkeää tietää tarkasti, mitä kaikkiin tai useimpiin sopimuksiin sovellettavia liiketoiminnan ehtoja ja maksuehtoja tarjoukseen tulee sisällyttää. HUOMAA > LIIKETOIMINNAN YLEISET EHDOT JA MAKSUEHDOT Liiketoiminnan yleiset ehdot ja maksuehdot ovat erittäin tärkeitä ja ne tulee sisällyttää jokaiseen tarjoukseen, sopimukseen, tilaukseen ja muihin liiketoimintaa koskeviin asiakirjoihin. Liiketoiminnan yleiset ehdot ja maksuehdot tulee lisäksi vahvistaa asiakkaan allekirjoituksella. Liiketoiminnan yleisten ehtojen ja maksuehtojen kattavuus ja oikeudellinen pätevyys sekä ristiriitaisuuksien olemattomuus tulee tarkastuttaa asiantuntijalla.

10 8 A. SOPIMUSTA EDELTÄVÄT ASIAT I. Potentiaalisten asiakkaiden luottotietojen tarkastus Tilauksen koon perusteella Matti ja Maija voivat tarkastuttaa asiakkaan luottotiedot. Näin he voivat tarkastaa peruskoulun luottoluokituksen ja sen kautta koulun maksukyvyn. Luottokelpoisuus osoittaa potentiaalisen asiakkaan maksukykyä ja sen voi tarkastaa kahdella eri tavalla: Yrittäjä suorittaa tarkastukset itse käyttämällä niin kutsuttuja luoton tuloskortteja luottopisteytyksessä. Yrittäjä ulkoistaa luottokelpoisuustarkastukset (esim. ulkopuoliselle palveluntarjoajalle). Luottotietojen tarkastus voidaan suorittaa niin kaupallisille asiakkaille (yritykset/b2bluokka) kuin kuluttajillekin (B2C-luokka). Luottolaitokset tarjoavat tietoa tietyn yrityksen toiminimestä, oikeudellisesta asemasta, oikeudellisesta rakenteesta, taloudellisista yksityiskohdista ja taloudellisesta tuloksesta. Luottotietoyritykset tarjoavat apua myönnettävän luoton määrään liittyen (luotto-ostot yms.). Henkilökohtaisiin tietoihin lukeutuu yleensä nimi, osoite, muut tiedot, kuten syntymäaika, työnantajan nimi sekä maksutiedot ja niiden negatiiviset piirteet. Myös tässä tapauksessa luottolaitokset pisteyttävät potentiaaliset asiakkaat. II. Sovellettavan lain ja toimivaltaisen tuomiovallan määritys riitatilanteessa Sopimuspuolten välisessä riitatilanteessa on erittäin tärkeää tietää, mitä lakia sopimukseen sovelletaan ja mikä tuomioistuin on tilanteessa toimivaltainen. 1. Sopimusvelvoitteita koskeva laki Kahden osapuolen välistä sopimusta koskeva laki on peräisin sopimusvelvoitteisiin sovellettavan lain (Rooma I -asetus) 17. kesäkuuta 2008 asetetusta asetuksesta 593/2008.

11 RAJAT YLITTÄVÄN LUOTONHALLINNAN JA SAATAVIEN PERINNÄN KÄSIKIRJA 9 Sopimukseen sovellettavan lain käsittely on ehdottoman tärkeää sopimuksen tulkinnan ja sopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttämisen kannalta (artikla 12). Asetukseen sisältyy vapaan lainvalinnan periaate (mm. artiklassa 3 mainitaan, että sopimuspuolet voivat vapaasti sopia laista, jota tiettyyn sopimusvelvoitteeseen sovelletaan). Osapuolten valitseman lain puuttuessa irtaimistoa, palveluita, franchise-yrittäjyyttä ja myyntisopimuksia koskeviin myyntisopimuksiin sovellettava laki määritetään luonteenomaisen suorituksen tarjoavan osapuolen asuinpaikan mukaan (yhteisöoikeus) (artikla 4; esimerkki: myyntisopimuksessa tämä olisi myyjän asuinpaikka). Sama pätee siirtosopimuksiin (artikla 5) ja vakuutussopimuksiin (artikla 7). Kuluttajien kanssa solmitut sopimukset ovat yleensä sen jäsenvaltion lain alaisia, jossa kuluttajan (yksityisen asiakkaan) tavanomainen asuinpaikka sijaitsee (artikla 6). Yksittäiset työsopimukset ovat sen maan lain alaisia, jossa työntekijä tavallisesti suorittaa työnsä. Tavanomainen asuinpaikka/työpaikka on yleensä sama paikka, jossa yksityishenkilö asuu, vaikkakin muita ohjesääntöjä voidaan soveltaa poikkeustapauksissa. Yksittäiset (poikkeukselliset) asetukset löytyvät suoraan asetuksesta (3). (Useisiin) eri oikeusjärjestelmiin tutustumisen tarpeellisuuden välttämiseksi liiketoiminnan yleisten ehtojen tulisi sisältää lainvalintalauseke, joka mahdollistaa kyseisen osapuolen oman kansallisen lainsäädännön valinnan (4). 2. Toimivaltainen tuomiovalta Vastaus siihen, mikä tuomioistuin on toimivaltainen siviili- ja kaupaoikeudellisissa asioissa löytyy 22. joulukuuta 2000 annetusta asetuksesta 44/2001 koskien toimivaltaa ja siviili- ja kaupallisten tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa (Bryssel I -asetus). Tämän asetuksen mukaisesti asianomaisen tuomiovallan oikeuslaitos on yleensä sen jäsenvaltion oikeuslaitos, jossa vastaajan asuinpaikka sijaitsee (artikla 2 4). Tilanteessa, jossa pk-yritys toimeenpanee rajat ylittävän perinnän oikeuslaitoksen kautta, toimivaltainen oikeuslaitos on ennen kaikkea asiakkaan asuinpaikan oikeuslaitos. Vaihtoehtoisesti, tietyissä tilanteissa kanteen nostaminen toista osapuolta vastaan myös toisen jäsenvaltion tuomioistuimessa on mahdollista. Tämä on mahdollista tilanteissa, joissa esiintyy Bryssel I -asetuksen alaisena erityinen (artikla 5 7) tai yksinomainen toimivalta (artikla 22) tai vakuutusasioita koskeva toimivalta (artikla 8 14), 3 Lisätietoa: matters/jl0006_en.htm 4 Katso myös kohta B. / II. / 1. / g. alta.

12 10 kuluttajasopimuksia (artikla 15 17) ja/tai yksityisiä työsopimuksia (artikla 18 21). Asetus sisältää lisäksi mahdollisuuden oikeuspaikkasopimukseen (artiklat 23 24) (5). Sen varmistamiseksi, että kanteet voidaan esittää vain omaan kansalliseen tuomioistuimeen ja siten (jos sovittu) valitun sovellettavan lain mukaisesti kanteet voidaan ratkaista vain oman kansallisen lainsäädännön alaisina, liiketoiminnan yleisiin ehtoihin on suositeltavaa liittää oikeuspaikkaa koskeva lauseke (6). Lisätietojen saamiseksi suositellaan tarkastettavaksi Euroopan siviilioikeudellinen atlas (7), josta löytyy tärkeää tietoa oikeudellisesta yhteistyöstä yksityisoikeudellisissa asioissa sekä toimivaltaisen oikeuslaitoksen valinnasta, ja tiettyjä täytettävissä ja jopa käännettävissä olevia verkkolomakkeita. B. TARJOUKSEN VALMISTELU Matin ja Maijan on laadittava yksittäinen, saapunutta tiedustelua vastaava rahoitus- ja palvelutarjous, jonka tulee lisäksi sisältää heidän mikroyrityksensä liiketoiminnan yleiset ehdot ja maksuehdot, ja joka tulee laatia yleiseen sopimus-, hintatarjous- ja tilauskäyttöön sekä muihin kaupallisiin asiakirjoihin sopivaksi. I. Yksittäinen tarjous Matin ja Maijan on varmistettava, että kaikki seuraavista näkökohdista otetaan huomioon jokaisessa yksittäisessä heidän laatimassaan ehdotuksessa. 1. Sopimuspuolten määrittely Toinen osapuoli ovat myyjät Matti ja Maija ja toinen peruskoulu ja sen laillinen edustaja. 5 Lisätietoa: judicial_cooperation_ in_civil_matters/l33054_en.htm 6 Katso myös kohta B. / II. /1. / h. alta. 7

13 RAJAT YLITTÄVÄN LUOTONHALLINNAN JA SAATAVIEN PERINNÄN KÄSIKIRJA 11 Tarkan määritelmän tulisi sisältää seuraavat tiedot: koko nimi; osoite; ammatti tarvittaessa, yksityinen toiminimi ja yrityksen omistajan etu- ja sukunimet; yrityksen ollessa kyseessä jälkimmäisen koko nimi, päätoimipaikka, kaupparekisterinumero ja laillisen edustajan tiedot. 2. Tavaroiden ja palveluiden määrittely Tavaroiden tyyppiä koskevien riitojen välttämiseksi Matin ja Maijan tulee kuvailla tavaroita mahdollisimman tarkasti. Sen tehdäkseen he voivat tarpeen mukaan viitata luetteloon tai näytteeseen. Sama pätee palvelutarjouksiin ja -sopimuksiin; niiden tulee sisältää tarkka kuvaus tarjottavista palveluista sekä aikataulu, jonka puitteissa työ suoritetaan. 3. Hinta Jokaisessa yksittäisessä tarjouksessa, kuten kaikissa heidän liiketoimissaan, Matin ja Maijan on määritettävä realistinen hinta, joka varmistaa realistisen ja riittävän katetuoton. Hintaa asettaessaan Matilla ja Maijalla on tavallisesti käytettävissään seuraavat vaihtoehdot: määrätty kiinteä kauppahinta; tai viittaus hinnastoon. Tässä tapauksessa Matti ja Maija voivat, aiemmasta hintalaskelmasta riippumatta, sisällyttää tarjoukseensa erilaisia hinta-asetuksia. a. Alennus Alennukset voivat suurista tilauksista puhuttaessa tehdä ehdotuksista houkuttelevampia potentiaalisten asiakkaiden silmissä. Esimerkkitapauksessa nuoret yrittäjät päättävät antaa peruskoululle tilauksen laajuuteen perustuvan 3 % alennuksen nettohinnasta.

14 12 b. Diskontto Kannustaakseen asiakkaita nopeaan maksuun Matti ja Maija voivat myöntää myös diskonton. Tässä tapauksessa asiakas saisi alennuksen alun perin laskutetusta hinnasta, mikäli maksu vastaanotettaisiin Matin ja Maijan vapaasti määrittämän määräajan puitteissa. HUOMAA > EU:N LAAJUINEN HINNOITTELU EU:ssa on useita standardoituja kuluttajan oikeuksia, jotka Matin ja Maijan tulee ottaa huomioon seuraavissa hinnoitteluun liittyvissä asioissa: Kun EU-kansalaiset (mahdolliset asiakkaat) ostavat tavaroita tai palveluita mistä päin EU:ta tahansa, heiltä ei voida veloittaa korkeampaa hintaa kuin maan omiltakaan kansalaisilta, paitsi siinä tapauksessa, että hintaero on perusteltu. Matin ja Maijan tulee sen vuoksi varmistaa, että he tarjoavat palveluitaan ulkomaisille asiakkailleen samaan hintaan, jonka he veloittavat kotimaisilta asiakkailtaan. Tietyt hintaerot ovat kuitenkin perusteltuja, kuten esimerkkitapauksen korkeampien toimituskulujen veloittaminen ulkomaille myytäessä. c. Arvonlisävero Väärinkäsitysten ja riitojen välttämiseksi Matin ja Maijan tulee mainita tarjouksessaan myös se, sisältääkö tarjouksessa annettu hinta arvonlisäveron. Sovellettavat lait määrittävät, lisätäänkö tavaroihin ja palveluihin arvonlisävero, ja kuinka suuri se on. Epäselvissä tilanteissa Matin ja Maijan tulee hakea apua veroneuvonnasta (8). d. Valuutat Matti ja Maija ovat päättäneet myydä tuotteitaan kotimaansa valuutalla kaikissa tapauksissa, myös verkkokaupassa. Mikäli yritys päättää myydä tavaroita tai palveluita yhdellä tai useammalla muulla EU:ssa käytettävällä valuutalla, tulee heidän määrittää kotimaan ja ulkomaan valuuttojen vaihtokurssi määriteltynä määräaikana. 8 Lisätietoa löytyy seuraavasta linkistä: paying-taxes/index_en.htm

15 RAJAT YLITTÄVÄN LUOTONHALLINNAN JA SAATAVIEN PERINNÄN KÄSIKIRJA 13 Esimerkiksi: 100,00 = 745,92 DDK 4. helmikuuta Suorituksen ajanjakso Matin ja Maijan tulee määrittää suoritukselle tietty ajanjakso tai ajankohta. Suorituksen ajanjakso vaihtelee sen mukaan, onko kyseessä tarjottava palvelu vai tavaroiden kaupasta tai tarjoamisesta kumpuava palvelu. Palvelusopimus on kyseessä silloin, kun asiakas tekee yrityksen kanssa palvelua koskevan sopimuksen, jonka vastine on maksu, esim. aina silloin, kun toimitus- tai rakennustilauksia tai myöntämismenettelyjä ei esiinny, mutta sopimuksen kohde on palveluiden tarjoaminen. Toimitussopimus on kyseessä silloin, kun asiakas tekee yrityksen kanssa toimitusta koskevan sopimuksen, jonka vastine on maksu, esim. aina silloin, kun asiakas ostaa, vuokraa tai liisaa palvelun tai seuraavien tietojen mukaisesti: toimitussopimukset ovat tavaroiden hankintaa koskevia sopimuksia, jotka liittyvät erityisesti ostoon, erinä tapahtuvaan ostoon, vuokraukseen tai liisaukseen, joihin liittyy tai ei liity ostamisen mahdollisuutta. Sekasopimukset (esim. sekä tavaroita että palveluita koskevat sopimukset) mielletään toimitussopimuksiksi aina, kun tavaroiden toimituksen osuus kokonaisarvosta on suurempi. Toimituksen ajanjakso tai ajankohta on se aikasektori tai ajankohta, jonka aikana tai jolloin toimitus tapahtui tai toimituksen tulee tapahtua. Palvelun suoritus ja ajanjakso alkavat sovitun aktiviteetin käynnistyessä ja loppuvat yleensä sovitun palvelun valmistuessa. Tässä suhteessa palvelun suorituksen laajuus ja ajanjakso tulee tarkasti määrittää ja sopia palvelun vastaanottajan kanssa solmituissa sopimuksissa tai tarjouksessa, ja koordinoida kattavasti potentiaalisten alihankkijoiden ja asiakkaan välillä. Tarjontakapasiteetti tarkoittaa kykyä toimittaa tuotteet määritetyssä ajassa, esim. 48 tunnissa, ja sovituissa puitteissa. Toimitusvarmuus tarkoittaa kykyä noudattaa prosessin alkuvaiheessa määritettyä määräaikaa.

16 14 5. Hintatarjousten voimassaoloajat Jos asiakkaalle lähetetään hintatarjous sopimuksen muodossa, tulee sen sisältää maininta ajanjaksosta, jonka aikana hintatarjous on velvoittava tarjouksen tehnyttä yritystä kohtaan. Tämä on tärkeää, sillä monet oikeusjärjestelmät katsovat hintatarjouksen olevan voimassa siihen saakka, kunnes se nimenomaisesti kumotaan. 6. Erityispiirteet ja soveltamisala Suoritus tulee määrittää mahdollisimman perusteellisesti ja yksiselitteisesti väärinkäsitysten välttämiseksi, ja hinnat tulee olla tunnistettavissa tai laskettavissa ilman laajaa esityötä, erillisiä keskusteluja tai erillistä sopimusta. Oikean hintalaskelman helpottamiseksi kaikki siihen mahdollisesti vaikuttavat tekijät tulee ilmoittaa ja mainita hintatarjouksen tai sopimuksen asiakirjoissa. Sopimuspuolten pitäisi yksityiskohtaisen kuvauksen perusteella kyetä selvittämään, mitkä työt jäävät sovitun suorituksen ulkopuolelle. 7. Allekirjoitukset On erittäin tärkeää varmistaa, että molemmat osapuolet allekirjoittavat lopullisen sopimuksen ja että allekirjoituksen paikka ja aika kirjataan. Mikäli sopimus koostuu useammasta sivusta, on suositeltavaa, että sopimuspuolet merkitsevät nimikirjaimensa jokaiselle sivulle. 8. Tarjouksen (ja sen jälkeisen sopimuksen) muoto Jos päinvastaista lain vaatimusta (tai oikeuskäytäntöä) ei löydy, asia, josta Matin ja Maijan tulee ottaa selvää kustannuksista huolimatta periaatteessa mitään vaatimusta sopimuksen tekemisestä kirjallisena ei ole. Todisteiden säilymisen varmistamiseksi Matin ja Maijan tulisi kuitenkin aina laatia sopimuksensa kirjallisina. Näin sopimuksen tarkkaa sisältöä koskevat riidat voidaan usein välttää jo alussa. Jos riitatilanne kuitenkin syntyy, kirjallinen sopimus on erittäin tärkeä todiste asiakirjan tarkkaa sisältöä ja sopimuksen laajuutta käsiteltäessä. Vaihtoehtona kirjalliselle sopimukselle sopimuksen solmimistilanteessa voi olla paikalla todistajia (esim. osallistuvia työntekijöitä) tai tilanne voidaan nauhoittaa. Tällaisiin todisteisiin sisältyy kuitenkin aina tietty riski. Yleisesti oikeaksi todistettujen asiakirjojen todistusarvoa pidetään auktoritatiivisempana kuin faksien tai sähköpostien. Erityisesti puhelintilauksissa kirjallisen vahvistuksen vaatiminen on tärkeää.

17 RAJAT YLITTÄVÄN LUOTONHALLINNAN JA SAATAVIEN PERINNÄN KÄSIKIRJA 15 II. Liiketoiminnan yleiset ehdot Kansainvälisten sopimusten erityispiirteet Yleisellä tasolla Matti ja Maija voivat turvautua mallisopimuksiin tai viitata yleisiin liiketoiminnan ehtoihin, joita käytetään kaikissa sopimuksissa. Sitä ennen nämä mallisopimukset tai -ehdot tulee kuitenkin mukauttaa Matin ja Maijan täsmällisiin vaatimuksiin sopiviksi. Yksityiskohtaiset sopimusehdot osoittavat selkeät perusvaatimukset, joista voi olla selvää hyötyä sopimuksen suorituksen yhteydessä ilmenevien ongelmien ratkaisemisessa tai mahdollisissa riitatilanteissa. Oikeusjärjestelmästä riippuen tietyt sopimusrakenteet tai oikeudelliset ratkaisut eivät kuitenkaan aina ole mahdollisia. Seuraavaa esimerkkiä tulisikin tämän vuoksi käyttää vain käsitteellisesti eri lainkohtavaihtoehtojen tähdentämiseen. Tarkemman ja yksityiskohtaisemman sopimusrakenteen luomiseen Matin ja Maijan tulee hakea oikeudellista neuvontaa. Sallitut sopimusrakenteet voivat vaihdella jopa yhden ja saman oikeusjärjestelmän sisällä. Tämä koskee erityisesti liiketoiminnan yleisiä ehtoja yksityisissä sopimuksissa. Pääasiallisesti tietyt määräykset eivät ole sallittuja kuluttajia koskevissa tilanteissa (B2C), mutta ne voidaan käytännöllisesti katsoen sopia koskemaan yrityksiä (B2B). Matin ja Maijan tulee tämän vuoksi ottaa selvää asiaankuuluvien kansallisten oikeusjärjestelmien vaatimuksista. 1. Yleiset määräykset a. Johdanto-osa Johdanto-osassa vahvistetaan se, mitä sopimuspuolet tarkoittivat eri sopimusmääräyksillä. Riitatilanteessa johdanto-osasta voi olla apua sopimusmääräyksen oikean tarkoituksen tulkitsemisessa. Mitä monimutkaisempi määräyksen aihe on, sitä tärkeämpää johdanto-osan olemassaolo on sen kertaamiseksi, mitä kumpikin osapuoli alussa katsoi olevan liiketoiminnan perusteena. b. Määritelmät Erityisesti tapaoikeudessa sopimuksen runkoon lisätään usein etuliite, jossa luetteloidaan sopimuksessa käytetyt määritelmät (joista osa voi olla hyvinkin laajoja). Tällaisista määritelmistä voi olla apua sopimuksen tulkitsemisessa. Määritelmäluettelon tarpeellinen pituus riippuu sovellettavasta oikeusjärjestelmästä.

18 16 c. Sopimuksen tekeminen, aloitus ja irtisanominen Vanhentumisaikojen, takuuaikojen yms. säädösten määrittelemiseksi on osoitettava sopimuksen solmimisen ajankohta. Myös sellaisen päivämäärän asettaminen on mahdollista, jolloin oikeusvaikutus (ja sen myötä myös sopimusvelvoitteet) tulee voimaan. Tämä päivämäärä voi riippua myös tiettyjen seikkojen olemassaolosta. Erityisesti palveluiden tarjonnassa sopimuksen tulee sisältää sopimuksen irtisanomista koskeva määräys (tietty päivämäärä, ajanjakso, jonka sopimuksen tulee olla voimassa, irtisanomisilmoituksen antaminen tietyssä muodossa ja tietyn irtisanomisajan puitteissa tai käytännöstä poikkeava irtisanominen). d. Kirjallinen lauseke Kirjallisen lausekkeen mukaisesti sopimusta koskevat lisäykset tai muutokset voidaan tehdä vain kirjallisina. Kirjallinen lauseke takaa, että sopimusehdot kirjataan kirjalliseen sopimusasiakirjaan ja varmistaa näin kirjallisen sopimuksen todistuskyvyn. Suulliset lisäsopimukset voivat johtaa sopimuksen varsinaisen sisällön epäselvyyteen. e. Määräysten itsenäisyys Vaikka sopimus olisi laadittu hyvin huolellisesti, jotkin sen sisältämistä määräyksistä voivat osoittautua pätemättömiksi tai mahdottomiksi toteuttaa. Tällaisissa tilanteissa määräysten itsenäisyys -lauseke on tärkeä. Lausekkeen avulla estetään yhtä pätemätöntä lauseketta mitätöimästä koko sopimusta. f. Kielen valinta EU:ssa on tällä hetkellä 24 virallista työkieltä. Koska Matti ja Maija, kuten myös suurin osa heidän asiakkaistaan, puhuvat englantia, he laativat tarjouksensa/sopimuksensa yleensä englannin kielellä. Vaihtoehtoisesti tarjouksen/sopimuksen voisi käännättää myös niiden maiden kielille, joista suurin osa heidän asiakkaistaan on kotoisin, mutta tähän sisältyy aina käännösvirheiden riski. g. Sovellettavan lain valinta Minkä maan lakia sopimukseen sovelletaan (9)? 9 Katso myös kohta A. / II. /1. yllä.

19 RAJAT YLITTÄVÄN LUOTONHALLINNAN JA SAATAVIEN PERINNÄN KÄSIKIRJA 17 Tähän kysymykseen vastataan Rooma I -asetuksessa (10). Sopimukseen on suositeltavaa liittää sovellettavaa lakia koskeva lauseke epävarmuuden välttämiseksi siitä, mitä lakia riitatilanteissa sovelletaan. Myös Matti ja Maija voivat näin varmistaa, että sovellettava laki on heidän kotimaansa laki. h. Oikeuspaikkasopimus Sopimusvelvoitteisiin liittyvissä kansainvälisissä riitatilanteissa tai oikeudellista apua kansainväliseen saatavien perintään haettaessa seuraava kysymys nousee usein esille: millä oikeuslaitoksella on tuomiovalta riitatilanteessa? EU:n sisällä tämän määrittää Bryssel I -asetus (11). Bryssel I -asetuksen tuomiovaltaa koskevat määräykset pätevät kuitenkin vain, jos sopimuspuolet eivät ole tehneet keskenään oikeuspaikkasopimusta. Oikeuspaikkasopimus tarjoaa useita etuja: Matti ja Maija voivat valita oikeuslaitoksen, johon heillä itsellään on helppo pääsy; riitoja ehkäisevässä tarkoituksessa oikeuslaitos voidaan valita niin, että se on toiselle sopimuspuolelle vain vaikeasti tavoitettavissa; oikeuslaitokseksi voidaan valita sellainen oikeuslaitos, joka on perehtynyt sopimukseen sovellettavaan kansalliseen lainsäädäntöön (yleensä sen maan oikeuslaitos, jonka lakia sopimukseen sovelletaan). On hyvä pitää mielessä, että joissakin, esimerkiksi kuluttajien kanssa solmituissa sopimuksissa, oikeuspaikasta sopimista rajoitetaan Bryssel I -asetuksella. i. Välimiesoikeutta koskevat sopimukset Kansallisten oikeuslaitosten tuomiovalta voidaan poissulkea välimiesoikeutta koskevalla lausekkeella, ja mahdollisia riitatilanteita varten voidaan kansallisten oikeuslaitosten sijaan nimetä yksi (tai useampi) välimies. 10 Katso kohta A. / II. / 1. yllä. 11 Katso myös kohta A. / II./ 2 yllä.

20 18 2. Riskin, takuiden, vastuun ja vahingonkorvausten omaksumista koskevat määräykset Seuraavat lausekkeet voivat olla erityisen tärkeitä rajat ylittävässä saatavien perinnässä: a. Riskin siirto -lausekkeet Tavaroiden toimituksessa riskin siirto on tärkeää. Tuottoriski (tai tarjonnan riski) ja hintariski (tai korvausriski) on hyvä erottaa toisistaan. Tuottoriskissä kyse on siitä, kenen kannettaviksi ostokohteen menetyksen, vaurioitumisen tai tuhoutumisen riskit tai haitat jäävät. Myyjinä Matti ja Maija ovat velvollisia toimittamaan ostokohteen. Täytyykö heidän tällaisessa tapauksessa jatkaa luvatun suorituksen tarjoamista, vai menettääkö ostaja oikeutensa sovittuun suoritukseen? Hintariski sen sijaan liittyy siihen, täytyykö ostajan ostokohteen vaurioista, menetyksestä tai tuhoutumisesta huolimatta maksaa ostohinta. On luonnollisesti Matin ja Maijan edun mukaista siirtää hinta- ja tuottoriski mahdollisimman aikaisin (esim. luovutuksessa [ensimmäiselle] kuljetusyhtiölle, eikä vasta sitten, kun ostaja on vastaanottanut tavarat) ja sopia, että suorituspaikka on heidän yrityksensä rekisteröity kotipaikka, jolloin (määritettynä raukeamista seuraavana ajanjaksona, jona riskinsiirto samalla tapahtuu) ostaja on velvollinen noutamaan tavarat. b. Virhevastuuta ja heikentyneen suorituskyvyn vastuuta koskevat määräykset aa. Yleistä Yleisesti, ajanjakson ja vastuun laajuuden vaihdellessa oikeusjärjestelmästä riippuen, myyjä on aina vastuussa ostokohteen puutteista. Myös palveluiden tarjontaa jne. koskevat samantyyppiset vastuuriskit. Tässä suhteessa Matin ja Maijan tulisi sopimuksen pohjalta yrittää rajoittaa tai poistaa omaa vastuutansa materiaalivikatilanteissa ja takuita koskevissa velvoitteissa. Se, kuinka laajasti omaa vastuutaan voi rajoittaa, riippuu asiaankuuluvasta oikeusjärjestelmästä, sopimuspuolen oikeudellisesta asemasta (yritys vai kuluttaja) ja sopimuksen muotoilun tyylistä (liiketoiminnan yleiset ehdot vai yksityinen sopimus).

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.8.2015 COM(2015) 407 final 2015/0181 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Ukrainan liittymiseen

Lisätiedot

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Jyväskylän yliopisto Pl 35 40014 Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt *

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt * P7_TA(2010)0092 Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. toukokuuta 2010 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA. Molemmat Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet

SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA. Molemmat Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet LIITE 7: Sopimusluonnos 0(5) SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Toimittaja:

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2018 (OR. en) 9694/01 DCL 1 CATS 20 COPEN 25 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: Päivämäärä: 7. kesäkuuta 2001 Muuttunut jakelu: Julkinen Asia:

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) Hanke: asiakirjojen julkisuuteen sovellettava jäsenvaltioiden lainsäädäntö

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) Hanke: asiakirjojen julkisuuteen sovellettava jäsenvaltioiden lainsäädäntö Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) 13558/16 INF 185 API 107 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Hanke: asiakirjojen julkisuuteen

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 12.1.2012 2011/0204(COD) TARKISTUKSET 28-38 Lausuntoluonnos Elena Băsescu (PE475.906v01-00) eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 2007/0094(COD) 18.3.2008 LAUSUNTOLUONNOS maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus-

Lisätiedot

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015 Etämyynnin määritelmiä (KSL 6:7) Etämyyntisopimus: etämyyntiä varten luodussa myynti- tai palveluntarjontajärjestelmässä

Lisätiedot

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165399-2011:text:fi:html FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S 101-165399 HANKINTAILMOITUS Urakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1)

Lisätiedot

N:o 789. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

N:o 789. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot 2640 N:o 789 Liite 1 Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Luotonvälittäjä [Nimi] [Nimi] * Luotonantajalle valinnainen

Lisätiedot

Nivalan kaupunki TARJOUSPYYNTÖ 2012 Nivalan kaupunginkirjasto TARJOUSPYYNTÖ

Nivalan kaupunki TARJOUSPYYNTÖ 2012 Nivalan kaupunginkirjasto TARJOUSPYYNTÖ KIRJASTOAUTON ALUSTAN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Nivalan kaupunki pyytää tarjoustanne kirjastoauton alustasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan n käyttöön (www.nivala.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. TARJOUS, kiinteistö Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi 2012 F-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTA-ALUKSEN PERUSKORJAUS JA MODERNISOINTI Tarjouspyynnön sisältö Satakunnan

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S 235-413695. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S 235-413695. Hankintailmoitus. Palvelut 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:413695-2014:text:fi:html Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S 235-413695 Hankintailmoitus

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

IT2015 EKT-ehtojen käyttö

IT2015 EKT-ehtojen käyttö -ehtojen käyttö Erityisehtoja ohjelmistojen toimituksista ketterillä menetelmillä Näiden ohjeiden tavoitteena on helpottaa sopimista ketterien menetelmien käytöstä IT-alalla ja nostaa esiin keskeisiä sopimusta

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0253 (COD) 10507/15 EF 134 ECON 575 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Euroopan

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN KAPPALETAVARAKUORMA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä kappaletavarakuorma-autosta. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0040 (NLE) 6396/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: COEST 48 UD 33 WTO 40 NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin,

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193. Hankintailmoitus erityisalat. Rakennusurakat

FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193. Hankintailmoitus erityisalat. Rakennusurakat 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:74193-2012:text:fi:html FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193 Hankintailmoitus erityisalat Rakennusurakat

Lisätiedot

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus Liite Sopimusteksti SUOMEN TASAVALLAN JA RUOTSIN KUNINGASKUNNAN VÄLINEN SOPIMUS TIETTYIHIN JÄTEVIRTOIHIN KUULUVIEN JÄTTEIDEN SIIRROISTA MAIDEN RA- JA-ALUEILLA 1 Artikla Sopimuksen tarkoitus Tämän sopimuksen

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 27.2.2015 B8-0210/2015 EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 200, 08/08/2000 s. 0035-0038

Virallinen lehti nro L 200, 08/08/2000 s. 0035-0038 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/35/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2000, kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta Virallinen lehti nro L 200, 08/08/2000 s. 0035-0038

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

Ohjeet. keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA FI

Ohjeet. keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA FI Ohjeet keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA70-151-298 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 4 3 Tarkoitus...

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) 1 (5) 1. SOPIJAOSAPUOLET OSTAJA: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS Yhteystiedot: OSTAJAN YHTEYSHENKILÖ: Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) (Yhteystiedot, jos poikkeavat

Lisätiedot

7.5.2013. Asiakasnumeron haltija on vastuussa tilauksesta ja vastaa laskun maksamisesta toimitusehtojen mukaisesti Oriolalle.

7.5.2013. Asiakasnumeron haltija on vastuussa tilauksesta ja vastaa laskun maksamisesta toimitusehtojen mukaisesti Oriolalle. Henkilökunta asiakasnumerohakemus Sivu 1/5 Hyvä vastaanottaja Oheisella lomakkeella voitte hakea henkilökunta asiakasnumeroa sekä muuttaa asiakastietojanne. Asiakasnumeron saaminen edellyttää, että asiakas

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.11.2009 KOM(2009)194 lopullinen/2 2009/0060 (COD) CORRIGENDUM Annule et remplace le document COM(2009)194 final du 21.04.2009 Concerne la version originale FR et

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2017 (OR. en) 5896/17 AGRILEG 26 VETER 10 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 1. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D049061/02 Asia:

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY 2(5) SOPIMUKSEN TARKOITUS Fortum Power and Heat Oy (Kuormanhaltija), y-tunnus: 0109160-2 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2 / FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2 / FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2 / 2017-2020 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY 2 (6) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS Fortum Power and Heat Oy (Kuormanhaltija), Y-tunnus: 0109160-2 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

Sopimusehdot hankintaprosessissa ja sopimuksen synty. Varatuomari Leena Hoppu-Mäenpää Kuntaliitto / lakiyksikkö

Sopimusehdot hankintaprosessissa ja sopimuksen synty. Varatuomari Leena Hoppu-Mäenpää Kuntaliitto / lakiyksikkö Sopimusehdot hankintaprosessissa ja sopimuksen synty Varatuomari Leena Hoppu-Mäenpää Kuntaliitto / lakiyksikkö Julkinen hankinta Hankinnan suunnittelu ja toteutus Kilpailutus valmistelu Sopimuskausi, esim.

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.6.2011 KOM(2011) 360 lopullinen 2011/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS euron käytön jatkamista Saint-Barthélemyn saarella sen jälkeen, kun sen asema Euroopan unioniin nähden

Lisätiedot

Viron tasavallan hallitus ja Suomen tasavallan hallitus, jäljempänä osapuolet, jotka

Viron tasavallan hallitus ja Suomen tasavallan hallitus, jäljempänä osapuolet, jotka SOPIMUS VIRON TASAVALLAN HALLITUKSEN JA SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ YHTEISTYÖSTÄ ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISEMISEN, NIIHIN VARAUTUMISEN JA PELASTUSTOIMINNAN ALALLA Viron tasavallan hallitus ja Suomen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.10.2017 COM(2017) 574 final 2017/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisellä assosiaatiosopimuksella

Lisätiedot

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS yhteisestä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. toukokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. toukokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. toukokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0148 (COD) 9565/16 ADD 1 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 26. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus

Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus 2027/02.08.00.00.00/2016 Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus Solita Oy Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki Åkerlundinkatu 11, 33100 Tampere Torikatu 18, 90100 Oulu 1060155-5 31.10.2016 2 (6) 1 SOPIMUSOSAPUOLET

Lisätiedot

Konsolidoitu TEKSTI CONSLEG: 2001O /10/2001. tuotettu CONSLEG-järjestelmällä. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto.

Konsolidoitu TEKSTI CONSLEG: 2001O /10/2001. tuotettu CONSLEG-järjestelmällä. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto. FI Konsolidoitu TEKSTI tuotettu CONSLEG-järjestelmällä Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistossa CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Sivumäärä: 6 < Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0296 (CNS) 5931/16 SC 16 ECON 75 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

1 Sopijapuolet. Juuan rengasvesiosuuskunta. 2 Kaupan kohde

1 Sopijapuolet. Juuan rengasvesiosuuskunta. 2 Kaupan kohde KAUPPAKIRJA LUONNOS 1 Sopijapuolet Myyjä: Ostaja: Juuan kunta Juuan rengasvesiosuuskunta 2 Kaupan kohde Kaupan kohteena on liiketoiminta (vesihuoltotoiminnan liikearvo) ja siihen liittyvä liitteen 1 kartassa

Lisätiedot

3. Näissä ohjeissa määritetään yksityiskohtaisesti, mitä tietoja EKP edellyttää ilmoituksen sisältävän.

3. Näissä ohjeissa määritetään yksityiskohtaisesti, mitä tietoja EKP edellyttää ilmoituksen sisältävän. DANIÈLE NOUY Valvontaelimen puheenjohtaja ECB-PUBLIC Merkittävien laitosten johdolle Frankfurt am Mainissa 28.7.2017 Ohjeet järjestävän laitoksen tai alullepanevan laitoksen toteuttamaan liiketoimeen liittyvää

Lisätiedot

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA (Euroopan kemikaaliviraston hallintoneuvoston päätös) TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Suomenkielinen versio on epävirallinen konsolidoitu versio Euroopan kemikaaliviraston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2016 COM(2016) 649 final 2016/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 21. marraskuuta 2017 (OR. en) 2017/0060 (COD) PE-CONS 52/17 TRANS 415 DELACT 189 CODEC 1608 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

Suomi-Outokumpu: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2013/S 215-374188. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Outokumpu: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2013/S 215-374188. Hankintailmoitus. Palvelut 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:374188-2013:text:fi:html Suomi-Outokumpu: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2013/S 215-374188 Hankintailmoitus

Lisätiedot

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Medbit Oy 1 SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT-12-2014 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Raision sosiaali- ja terveyskeskus Y- tunnus: 0204428-5 Osoite: PL 100, 20201 RAISIO Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

Gastroskoopin ja kolonoskoopin hankinta. 2. Hankinnan kohde 1/

Gastroskoopin ja kolonoskoopin hankinta. 2. Hankinnan kohde 1/ 04.11.2016 1/9 84328 Gastroskoopin ja kolonoskoopin hankinta 1. : Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Gastroskoopin ja kolonoskoopin hankinta Hankinnan tunniste-

Lisätiedot

Hankintadirektiivi uudistuu - Uudistus hankkijan näkökulmasta. 1.4.2014 Liisa Lehtomäki. Hansel Oy. Copyright Hansel Oy

Hankintadirektiivi uudistuu - Uudistus hankkijan näkökulmasta. 1.4.2014 Liisa Lehtomäki. Hansel Oy. Copyright Hansel Oy Hankintadirektiivi uudistuu - Uudistus hankkijan näkökulmasta Hansel Oy 1 Ympäristömerkin käyttäminen Direktiiviteksti Artiklassa 43 Merkit Ympäristö, reilu kauppa, luomu. Miten voi käyttää ympäristömerkkiä

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. TARJOUS, kiinteistö Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen:

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen: TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: 2. Toimeksisaaja Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy (y-tunnus 1053452-4) Aleksis Kiven katu 11 C, 33100 Tampere Puh. 010 346

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Espoon kaupunki : Työkoneiden ja laitteiden huolto- ja korjauspalvelut

Hankintailmoitus: Espoon kaupunki : Työkoneiden ja laitteiden huolto- ja korjauspalvelut Page 1 of 5 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Hankintailmoitus: Espoon kaupunki : Työkoneiden ja laitteiden huolto- ja korjauspalvelut 10:06 Tarjoukset 7.5.2012 klo 12.00 mennessä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot