Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Hellstén Jorma. Korvensyrjä Päivi Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka Wikström Jaana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Hellstén Jorma. Korvensyrjä Päivi Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka Wikström Jaana"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 9/ SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Helin Marjatta Hellstén Jorma Jokela Tapani Kanervavuori Mirjo Laakso Seija Kalervo Korvensyrjä vara Korvensyrjä Päivi Langh-Lagerlöf Laura Lukander Harri Ruohonen Maija Tuomarila Sinikka Wikström Jaana Antti Ijäs sihteeri Poissa Kalervo Korvensyrjä, Ari Suominen, 102 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden, veisattiin virsi KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 104 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA Seurakuntaneuvoston pöytäkirjan tarkistaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkistajaa, ellei sitä tarkisteta heti kokouksessa.

2 PÖYTÄKIRJA 9/ Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkistajaa. Pöytäkirjantarkistajiksi valitaan Laura Langh-Lagerlöf ja Harri Lukander. 105 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN lista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. 106 PIIKKIÖN SEURAKUNNAN LAUSUNTO TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUKSEN KÄYTÖTALOUS-, TU- LOSLASKELMA JA RAHOITUSOSASTA Seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne on huonontunut jatkuvasti viimeisten vuosien aikana, oleellisesti viimeisimpänä toteutumavuonna 2012: Talousarviossa tulos oli yli 4,6 miljoonaa alijäämäinen. Tuottavia rahastosijoituksia myytiin 5,5, miljoonalla, uutta lainaa otettiin 1,4 miljoonaa ja kassavarat vähenivät yli 4 miljoonalla eurolla. Tilanteeseen reagoitiin kuluvana vuonna 2013 uudella talousarviolla, jossa toimintakuluihin tehtiin yli 2,6 miljoonan vähennykset ja investointisuunnitelmaan noin euron vähennykset. Kassavarojen ennakoidaan vähenevän kuluvana vuonna edelleen 1,6 miljoonalla. Kirkkoneuvosto asetti taloustilanteen tasapainottamistoimenpiteitä valmistelemaan rakennetoimikunnan, jonka väliraporttiin Piikkiön seurakunta on antanut oman lausuntonaan (6/2013) seuraavaa: 1. STRATEGIA TULEE TEHDÄ YHDESSÄ Rakennetyöryhmä toteaa, että koko yhtymän yhteinen, ajantasainen strategia on välttämätön ja ilmoittaa tekevänsä pohjaehdotuksen yhtymän strategiaksi. - Seurakunta toteaa, että varsinaisen strategiatyöskentelyn tarkoitus on paitsi luoda yhteisiä suuntaviivoja seurakuntayhtymälle myös sitouttaa yhtymän yksikköjen ja seurakuntien työntekijät siihen. Taloudellisten paineiden johdosta perustettu rakennetyöryhmä ei yksin ole oikea paikka strategian luomiseen, varsinainen strategiatyö on tehtävä yhdessä. Prosessissa on syytä käyttää kokoamisapuna ulkopuolista konsulttia.

3 PÖYTÄKIRJA 9/ DIAKONIA- JA NUORISOTYÖTÄ EI PIDÄ SIIRTÄÄ YHTYMÄ- HALLINNON ALAISUUTEEN Rakennetyöryhmä toteaa, että siirrossa voitaisiin erityisryhmiä huomioida nykyistä paremmin. - Seurakunta toteaa, että yhtymätoimintoihin on järkevää koota toimintoja, jotka vaativat erityisosaamista, niiden koordinoinnista ja koulutusohjannasta. Tämä ei edellytä perustoimintojen siirtämistä yhtymän toteutettaviksi, vaan yhtymätasolla keskittymistä juuri erityistehtäväalueisiin. Osaamisen on syytä olla vahva myös perustyöntekijätasolla. Harvoihin erityistehtäviin voidaan tulevaisuudessa todennäköisesti vähenevästä perustyöntekijäjoukosta irrottaa erikseen työntekijöitä. Sen sijaan koulutusta, osaamisen tasoa sekä yhteistyöverkostoja on syytä pitää ajan tasalla. Nuorisotyötä ja diakoniatyötä on syytä tehdä paikallisseurakunnassa. Siellä on paras paikallistuntemus. 3. SEURAKUNTIA EI PIDÄ SUURENTAA Rakennetoimikunta toteaa, että liian laajaa ja kankeaa hallintorakennetta tulisi välttää. Siksi olisi selvitettävä seurakuntien määrän rajoittamista. - Seurakunta toteaa, että Kirkolliskokous on hyväksynyt istunnossaan keväällä 2013 Seurakuntarakenteiden kehittämisen päälinjat kirkkohallituksen esityksen mukaan haluaa turvata seurakuntatyön edellytykset kaikissa olosuhteissa. Teologiset perustelut lähtevät siitä, että luterilainen seurakunta on ensisijaisesti yhteisö, ei palveluntuottaja, vaikka kehitys kohti suurempia seurakuntia uhkaa vahvistaa käsitystä kirkosta työntekijäkeskeisenä palveluntuottajana. Seurakunnassa yhteisöllisyys on se voimavara, jonka pohjalle tulevaisuuden muutospaineissa voidaan rakentaa. Seurakuntien määrän vähentämisen sijasta on syytä kehittää nykyistä huomattavasti tavoitteellisempaan, laajempaa ja koordinoidumpaa yhteistyötä seurakuntien kesken. Toimivan seurakunnan toiminnallinen ihannekoko on pienempi kuin yhtymän suurimpien seurakuntien koko tällä hetkellä. 4. HALLINTOA EI PIDÄ LIIKAA KESKITTÄÄ Rakennetyöryhmän on tarkoitus jatkaa miettimällä mahdollisuuksia hallinnon keventämiseen delegointimahdollisuuksia lisäämällä. - Seurakunta toteaa, että ajatus on hyvä. Päätöksenteko on syytä saada sinne, missä seurakunnan työn todellisuus ja sen kokonaisvaltaiset vaikutukset hahmotetaan toimintaympäristössään, myös paikallisesti hyvin.

4 PÖYTÄKIRJA 9/ VEROPROSENTTIA PITÄÄ NOSTAA Seurakunta toteaa, että taloudelliseen tilanteeseen liittyen seurakunnat joutuvat vähentämään, jopa lopettamaan osan perustyöstään, ellei yhtymän taloutta saada tasapainoon. Menossa olevien säästötoimenpiteiden lisäksi seurakunta ehdottaa kirkollisveroprosentin nostoa 1,2 prosenttiin. 6. RAKENNEPROSESSISSA KUULLAAN SEURAKUNTIA Seurakunta edellyttää, että seurakunnat ovat mukana, kun konkreettisia esityksiä rakenneasioista aletaan todella tehdä. Työstämisen pohjaksi tarvitaan taloudellista ja toiminnallista vertailutietoa. Kirkkoherrainkokous on yhtynyt Piikkiön seurakunnan lausuntoon todeten veroprosentista, että sen nostamista tulisi harkita. Rakennetyöryhmän mukaan talouden tasapainoon saattaminen vuoteen 2016 mennessä 2,5 miljoonan rakenteellisesta vajeesta edellyttää noin euron vuosittaisia säätöjä eli noin 2-3 % säästöjä joka vuosi. Talouden tiukkeneminen edelleen on tosiasia. Seurakuntien talouden tilanne on nyt rakenteellisesti kriittinen. Käytännössä virkoja on jätetty täyttämättä, jäädytetty ja täyttämättömänä ollessa lopetettu. Lomautuksia ja irtisanomisia ei ole voitu käyttää. Seurakuntien kokonaismääräraha rakentuu valtaosaltaan palkoista. Seurakuntatoiminnan tuloja ei ole ollut eikä ole todennäköisesti jatkossakaan mahdollista huomattavilla prosenttiosuuksilla kasvattaa. Kiinteistöjen tuotot ovat pienet. Maan alhaisinta kirkollisveroprosenttia ei ole haluttu nostaa. Käyttömäärärahat ovat kutistumassa tai jo kutistuneet käytännössä seurakuntien toiminnan kannalta epärealistisen pieniksi, pahimmillaan kokonaan pois. Piikkiön seurakunnan osalta nenä on tiukan budjettikurin ja pienen työntekijämäärän avulla saatu pysymään tähän asti taloudellisesti pinnalla. Talousarvion ohjeitten mukaisia tasapainoisia budjetteja ei voida seurakunnissa yleisesti ottaen enää tällä hetkellä tehdä. Osalla seurakunnista on säästötoimenpiteiden johdosta tarkoituksellisena puskurina vielä jäljellä rahanjakomallin mukaista säästynyttä rahaa, kaikki eivät ole säästäneet/ voineet säästää. Vuoden 2014 talousarviolla olisi taattava seurakuntien perustoiminnot, joiden hoitaminen on toiminta- ja palkkamäärärahojen rajusti vähennyttyä estymässä. Seurakuntien perustoimintoja ja toiminnallista päätäntävaltaa ei voida kirkkolain eikä voimassaolevan kirkkolain ja yhtymän perussäännön mukaan siirtää seurakuntayhtymälle. Yhtymän tehtävänä on hoitaa seurakuntien taloutta.

5 PÖYTÄKIRJA 9/ Talous on nyt rakenteellisessa epätasapainossa. Hengellisen työntekijöitä kaikista seurakuntayhtymän työntekijöistä on suhteessa hupeneva määrä. Talouden tasapainottamisen suunnittelu on vasta käytännössä aloitettu. Käytännön toimenpiteitä yhtymän talousrakenteen muuttamiseksi, talouden tasapainotilaan pääsemiseksi ja lakisääteisen seurakunnallisen työn jatkumisen turvaamiseksi rakenteellisesti pysyvällä tavalla ei pystytä nykyisellä talousarvioehdotuksella tekemään. Piikkiön seurakunnan lausunto talousarvioehdotuksen käyttötalous-, tuloslaskelma- ja rahoitusosasta: 1) STRATEGIA Seurakuntayhtymän strategiaan on syytä kirjata, että hengellinen työ on priorisoitava. Jos jostain toiminnallisesti tingitään, tinkimisen on tapahduttava tukitoiminnoista. 2) TALOUSARVION LAATIMISJÄRJESTYS Hengellisen työn mahdollistava taloudenpito on ensisijaista. Siksi seurakunnallisen toiminnan budjetoinnin pitää tapahtua ennen muuta ja yhdessä yhtymän yhteisen talouden pidon kanssa. Tekninen muutos: Nykyisessä laadintaohjeessa puhutaan seurakuntien kohdalla ylimääräisestä määrärahasta. Ilmaisu on korjattava muotoon: seurakuntien seuraavalle kaudelle säästämää määräraha. 3) OIKEUDENMUKAINEN SÄÄSTÄMINEN Talous-arvioesitykseen sisältyy kiinteistöjen myynnistä saatava euron käyttövaraus. Sen tarkoitus on toimia hätävarapankkina käytännössä tulevana vuonna toimintakulunsa ylittämään joutuville seurakunnille. Määrärahan jaossa on noudatettava voimassa olevaa määrärahojen jakomallia: rahaa on jaettava oikeudenmukaisesti kaikille seurakunnille. Käyttövarauksen käyttämisen on merkittävä näitä varoja käyttäville seurakunnille annettavaa velkaa, joka realisoituu seuraavien vuosien talousarvioissa vähennyksinä. Talouden tasapainottamiseksi ja seurakuntien toimintamäärärahojen määrän normalisoimiseksi pitää yhtymässä rakentaa useamman vuoden säästösuunnitelma. Säästösuunnitelmassa on huomioitava seurakunnallisen toiminnan yhteisöllinen perustehtävä. Hengellisen toiminnalle on taattava väestöpohjaan nähden paikkakuntakohtaisesti tavoitettavat palvelut, henkilökunta ja toiminnan jatkuvuus.

6 PÖYTÄKIRJA 9/ ) YHTEISTEN TOIMINTAMUOTOJEN TALOUS SUHTEESSA SEURAKUNTIEN TALOUTEEN ON TEHTÄVÄ NÄKYVÄKSI Jotta yhtymän toimintaa ja seurakuntien taloutta voidaan kehittää, on myös pystyttävä arvioimaan tulevia yhteisen toiminnan painopisteitä, työvoiman alueellista käyttöä (yhteistoiminta-alueet?) sekä kunkin toiminnon kokonaiskuluja verrattuna muihin yhtymän toimintoihin. Rakennetyöryhmässä pitää etsiä keinoja yhtymän keskushallinnon ja yhteisten toimintojen keventämiseksi.muutoin ei voida tehdä taloutta korjaavia päätöksiä. Talousarvioon pitää nyt ja jatkossa liittää havainnollinen esitys yhtymän eri yksikköjen kokonaiskulujen ja tulojen rakenteesta ja keskinäisestä jakautumisesta ja kehittymisestä. 5) HAUTAUS JA KIINTEISTÖTOIMEN LASKENNALLINEN ERO- TAMINEN Kiinteistötoimi ja hautaustoimi on taloudessa ja laskennassa erotettava omiksi yksiköikseen. Jatkossa on selvitettävä yleisin paikkakuntakohtaisin vertailuin, minkälaisilla määrärahaosuuksilla kumpikin pääluokka tulevaisuudessa saadaan toimimaan. Hautatoimen osalta on erikseen havainnollistettava valtion osuuksiin vaikuttavat laskennalliset kuluosuudet. 6) AVUSTUKSET KIRKOLLISIIN TARKOITUKSIIN Kun seurakuntien ja seurakunnallisen toiminnan ydintoiminnot ovat vaarassa, pitää supistaa ulos maksettavien avustusten määrää kokonaan uudelta pohjalta. Yhteisten toimintojen avustamisesta on jatkossa tehtävä uusi kokonaisarvio, yhteiset periaatelinjaukset ja 3- vuotissuunnitelma, jossa tasovähennystarve toteutuu. Piikkiön seurakunta esittää 15 % taso-alennusta v yhteistoimintayhteisöjen avustuksiin (39900). Alennus tehtäköön vuoden 2013 muutetun talousarvion tasosta. Vaikeassa taloudellisessa tilanteessa ei ole mielekästä rahoittaa lahjoitus- ja tukimäärärahoin seurakuntien ulkopuolisia toimintoja. 7) TALOUSARVIOEHDOTUKSEN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT HAVAINNOLLISIKSI Huomio: Lukujen ja säästöprosenttien vertailu on oltava talousarvion lukijalle mahdollisimman helppoa ja havainnollista. Edellisen vuoden vertailuluvun on syytä näkyä myös yleisesityksessä (sivut 7-15) ehdotettavien määrärahasummien rinnalla.

7 PÖYTÄKIRJA 9/ Esityksen mukaan Ei muutoksenhakuoikeutta. Tiedoksi Kirjaamo (Karoliina Räty): Yhteinen kirkkoneuvosto, rakennetyöryhmä, Hallintovirasto (Hannu Kallio), Kiinteistötoimisto (Seppo Kosola), Hautaustoimi (Markku Mannerkorpi), Taloustoimisto (Irma Hokka), Yhteiset työmuodot (Hannu Hurme). 107 LAUSUNTO YHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN INVES- TOINTIOSAAN PIIKKIÖN KIRKON URUT Piikkiön kirkon urkujen tilanteen selvitystyö tehdään kiinteistötoimiston ja seurakunnan sekä yhdessä perustaman ja valitseman työryhmän (Hannu Kallio, Seppo Kosola, Merja Hermonen, Harri Lukander, Tiina Ilonen, Markku Hietaharju, Ville Urponen) toimesta kuluvan talvikauden aikana, minkä jälkeen urkuasiaan palataan. Piikkiön seurakunta esittää urkuhankkeen sijoittamista investointisuunnitelmaan vuoden 2015 kohdalle. Piikkiön seurakunta on itse päättänyt osallistua varainhankintaan. Sitä varten on toimintasuunnitelma. PAKASTAVA KYLMIÖ PIIKKIÖN RUUMISHUONEELLE Piikkiön seurakunnassa ruumishuoneen kylmiöistä mikään ei ole pakastava. Vastaan on tullut tilanteita, jolloin vainajaa ei eri syistä ole voitu säilyttää riittävää aikaa Piikkiön ruumishuoneella ennen hautausta. Riski selkeälle haittatilanteelle on ollut mahdollinen ja olemassa. Piikkiön seurakunta esittää pakastavan kylmiön asentamista Piikkiön ruumishuoneelle. Kysymys on muutaman tuhannen euron investoinnista. PIIKKIÖN PAPPILAN ULKOMAALAUS Korjaushankelistalla on Piikkiön pappilan ulkomaalaus. Piikkiön seurakunnassa toimii seurakuntaneuvoston asettamana seurakunnan ja yhtymän yhteinen pappilatyöryhmä yhteistyössä Piikkiö-Seuran, Tuorlan maaseutuoppilaitoksen, Ammattiopisto Livian, Maa- ja elintarviketutkimuskeskuksen ja Arboretum Yltöisten sekä Kaarinan luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa. Pappilatyöryhmän alueen kartoitusten pohjalta Piikkiön seurakuntaneuvosto on kokouksessaan ehdottanut mm. seuraavaa: Piikkiön historiallisen pappilan ympäristöä hoidetaan perinteisessä hengessä tavoitellen 1800-luvun pappilamiljöön henkeä. Tätä varten tehdään seuraavat toimenpiteet :

8 PÖYTÄKIRJA 9/ ) Kasvustoltaan villiintyneet puutarhan ja pihan kasvit ja alueet raivataan ja niitten pohjamaa vaihdetaan puhtaaseen multaan. Tässä yhteydessä alue valokuvataan ja hyväkuntoisia vanhoja kasveja säilytetään uudelleen istutettaviksi niille sopiville alueille. 2) Piha- ja puutarha-alueesta laaditaan puutarhasuunnitelma, jonka perusteella voidaan laatia istutus- ja hoitosuunnitelma jatkoa varten. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueen kulttuurihistoriallinen arvo. Piikkiön seurakunta toivoo pappilan ja sen ympäristön hoidossa otettavan huomioon jatkossakin tämä päätös. Pappilan ulkomaalauksessa pitää etsiä ja toteuttaa 1800-luvun lopun tai 1900-luvun alun tyylistä lopputulosta. Näin edetään sekä yhtymän ammattilaisten että paikallisten toimijoiden esitysten mukaan. Esityksen mukaan Ei muutoksenhakuoikeutta. Tiedoksi Kirjaamo (Karoliina Räty): Yhteinen kirkkoneuvosto, rakennetyöryhmä, Hallintovirasto (Hannu Kallio), Kiinteistötoimisto (Seppo Kosola/ Minna Männikkö/ Heidi Grannas), Hautaustoimi (Markku Mannerkorpi), Taloustoimisto (Irma Hokka), Yhteiset työmuodot (Hannu Hurme). 108 TIEDOKSIANTOASIAT - Mia Piiparisen työsuhde Piikkiön seurakunnassa päättyi hänen omasta pyynnöstään Tiedoksiantoasiat merkittiin tiedoksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. 109 ILMOITUSASIAT A Turun arkkihiippakunnan kirjeet B Kirkkohallituksen Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet:

9 PÖYTÄKIRJA 9/ C Pöytäkirjat ja lyhennysotteet yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista D Muut ilmoitusasiat Kohtien A-D pöytäkirjaotteet ovat nähtävänä kokouksessa. Ei ollut ilmoitusasioita Ei muutoksenhakuoikeutta. 110 MUUTOKSEN HAKU Liitetään tarkastettuun pöytäkirjaan. 111 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kirkkoherra päätti kokouksen klo Merja Hermonen puheenjohtaja Antti Ijäs sihteeri Pöytäkirjantarkistajat Laura Langh-Lagerlöf Harri Lukander.

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Hellstén Jorma. Kanervavuori Mirjo. Korvensyrjä Päivi. Wikström Jaana

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Hellstén Jorma. Kanervavuori Mirjo. Korvensyrjä Päivi. Wikström Jaana PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Helin Marjatta Hellstén Jorma Jokela Tapani Kanervavuori Mirjo Johansson

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.11.2006 klo 18.00 19.45 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 11.2.2010 klo 18.00 19.25 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 23.4.2009 klo 18.00 19.40 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Läsnäolon yhteisö. Kirkkohallituksen asettaman Seurakuntarakennetyöryhmän väliraportti. tammikuu 2007

Läsnäolon yhteisö. Kirkkohallituksen asettaman Seurakuntarakennetyöryhmän väliraportti. tammikuu 2007 Läsnäolon yhteisö Kirkkohallituksen asettaman Seurakuntarakennetyöryhmän väliraportti tammikuu 2007 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon keskushallinto Sarja C 2007:1 Miksi on puhuttava seurakuntien rakenteista

Lisätiedot

*** Toimistopäällikön esittely 1 Keskusrahaston vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman linjaukset

*** Toimistopäällikön esittely 1 Keskusrahaston vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman linjaukset Kirkollishallituksen istunto 14.10.2014 Pöytäkirja Aika: 14.10.2014 klo 13.00-17.30 Paikka: Kirkollishallituksen kokoustilat, Karjalankatu 1, Kuopio Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.3.2012 131 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 171 193 Aika torstai 29.3.2012 klo 14.00 14.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 50 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Andersson,

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015)

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 1 / 40 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) Sisällysluettelo ESIPUHE...2 1

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN TALOUS MUUTTUMASSA 1 2. SASTAMALAN STRATEGIA 4 3. SASTAMALAN

Lisätiedot

KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016

KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 KV 3/2013 43 Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 29.10.2013 Kirkkovaltuusto 12.11.2013 2 PORNAISTEN SEURAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO KIRKKOHERRAN KATSAUS. 3 1

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 19.9.2013 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI KIRKKOHALLITUS HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon sekä niiden tietojärjestelmien kehittäminen 2010-luvulle Kohtaamme alinomaa monia mahdollisuuksia, jotka ovat taitavasti

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 18.11.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 224 KOKOUKSEN AVAUS... 317 225 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot