RAIJA KOURI. Kurkistus Sallila Energian alkuvaiheisiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAIJA KOURI. Kurkistus Sallila Energian alkuvaiheisiin"

Transkriptio

1 RAIJA KOURI Kurkistus Sallila Energian alkuvaiheisiin

2 50 vuotta taistelun teillä Sallilan alkutaivalta voi luonnehtia taisteluiden tieksi. Sähköä ei Suomessa mainittu maatalouden voimanlähteeksi vielä vuonna 1914, jolloin Alastaron isännät lähikuntien miesten tukemana päättivät perustaa sähkötehtaan. Koko hanke oli vähällä mennä mistiin, kun Koskenkylän koskista ei päästy sopuun ja jahkailuun kyllästynyt sähkötoimikunta sai Tyrvään Sähkölaitokselta tarjouksen, jossa luvattiin vetää pääjohto Alastarolle ja sieltä edelleen Loimaalle. Tarjous hyväksyttiin, mutta sähkön korkea hinta epäilytti. Asia sai kokonaan uuden käänteen, kun Vampulan Sallilan ja Tamareen koskivoima tuli ostettavaksi. Ensimmäinen maailmansota oli syttynyt, kun sähköyhtiön perustava kokous kutsuttiin koolle 22. syyskuuta Osanottajia oli Alastarolta, Loimaalta, Metsämaalta ja Vampulasta. Edustajat ja heidän osakemääränsä on kirjattu: Eino Kivekäs 73 osaketta, Ivan Kuffschinoff 3 osaketta, Hannes Simula 2 osaketta, Erland Alaheikkilä 2 osaketta, Konstantin Nikolai Yli-Nissilä 1 osake, Juho Eskola 1 osake, Kojonjoen Osuusmeijeri (Juho Eskolan kautta) 10 osaketta, Heikki Jaakkola 1 osake, Eemil Kärki 2 osaketta, Frans Vuolle 2 osaketta, K. S. Jaspa 1 osake, Kaarlo Lyly 2 osaketta, Erland Sakkinen 2 osaketta, Oskari Kairus 1 osake, Paavo Rautala 1 osake, Kalle Kivimaa 2 osaketta ja Oskari Heikkilä 2 osaketta. Yhteensä oli edustettuna 108 osaketta, joista Kivekkään 73, Kojonjoen Osuusmeijerin 10 ja muiden yhteensä 25 osaketta. Koko osakepääoma oli täysin merkitty ja siitä viidesosa maksettu, ja niin perustettiin Sallilan Sähkölaitos Osakeyhtiö yksimielisesti. Ensimmäinen maailmansota oli syttynyt, kun sähköyhtiön perustava kokous kutsuttiin koolle 22. syyskuuta 1914.

3 Kivitalo kohoaa komeana Alastaron kylänraitin oikealla puolella. Johtokuntaan valittiin agromomi Eino Kivekäs, tilalliset Oskari Anshelm Sjöstedt-Jussila, Erland Alaheikkilä, Hannes Simula ja Fabian Topi-Hulmi sekä varalle tilalliset Kalle Kivimaa, Ivan Kuffschinoff ja Oskar Lundén. Puheenjohtajaksi valittiin Eino Kivekäs, joka toimi myös sihteerinä. Varapuheenjohtajaksi valittiin Erland Alaheikkilä, rahastonhoitajaksi Hannes Simula, joka samalla oli yhtiön toimitusjohtaja. Johtokunta päätti heti panna toimeen koskien punnituksen sekä perinpohjaisen tutkimuksen lisävaltuuksien saamiseksi koskiin. Puheenjohtaja otti vesihallituksen piirikonttorissa Tampereella selvää asianomaiselta insinööriltä kustannuksista ja muista asiaan liittyvistä seikoista. Päätettiin, että sähköntuottamisen ja -jakelun lisäksi yhtiön toimenkuvaan kuuluu asennustyö ja tarvikkeiden myynti. Osakemaksujen perimisessä oli vaikeuksia ja johtokunnalla oli puuhaa ja hankalaa selvitettävää, ennen kuin sopimukset kaikkien koskiosuuksien omistajien kanssa oli tehty. Maailmansodan jatkuttua pari vuotta Suomi julistautui itsenäiseksi ja puhkesi sisällissota, joka keskeytti yhtiön etenemisen. Sodan päätyttyä johtokunta esitti jopa koko yhtiön purkamista, koska sähkölaitoshanketta kohtaan ei ollut tarpeeksi harrastusta. Tämä herätti väen. Sähkötehtaan perustaminen vaati asiaan perehtymistä. Valokuvassa istuvat koko hankkeen voimamies Eino Kivekäs ja Fabian Topi-Hulmi Loimaan Karsatista Imatrankosken rantakivikossa kuohuja ihailemassa ja sähkön valmistuksen saloihin tutustumassa.

4 Taistelujen taival kuitenkin jatkui, 30-luvun alussa Suomi sukelsi syvään lamaan. Hintoja tutkittiin, ne kohosivat jatkuvasti. Rakennustoimet alkoivat Rahapulan ja yleisen epävakauden vuoksi yhtiö päätti hoitaa rakentamisen itse. Tämä ratkaisu koitui kalliiksi. Rakennusvirheet aiheuttivat sen, että jo parin vuoden päästä oli alettava laajamittaiset korjaustyöt. Rahat olivat lopussa, tariffeista riideltiin kiivaasti. Sama asiantila vallitsi muuallakin, Suomen pienet sähkölaitokset olivat tuolloin suurissa vaikeuksissa. Kun korkokanta aleni ja lainoja järjesteltiin uudestaan, Sallila pääsi vakaan kasvun tielle 1920-luvun loppupuolella. Sähkön käyttäjien määrä kasvoi, ja lisävoimaa päätettiin ostaa Äetsän vesivoima-asemalta. Tyrvään Sähkölaitos luovutti korvauksetta linjansa tähän käyttöön Huittisten Loimankylään saakka, mistä eteenpäin Sallilan piti rakentaa yhdyslinja. Vaurastumisesta todistaa myös Alastaron Vahvalaan vuonna 1929 valmistunut toimitalo, ns. kivitalo, jonka komeutta yleisesti ihmeteltiin ja paheksuttiin. Mutta talo osoittautui käyttökelpoiseksi, se oli aikaansa edellä ja palveli vielä pitkälti yhtiön toiminnan moninkertaistuttua. Taistelujen taival kuitenkin jatkui, 30-luvun alussa Suomi sukelsi syvään lamaan, levottomuus ja huoli huomi- Asentajat ahersivat, vanhoja linjoja korjattiin ja uusia rakennettiin.

5 Sallilan voimalaitos vanhassa asussaan. sesta levisi koko yhteiskuntaan, myös Sallilan osakkeenomistajiin. Syyte toimitusjohtajaa vastaan oli kipinä, joka sytytti roihun. Tarkastuksissa rikkeitä ei havaittu, mutta asia oli riistäytynyt käsistä eikä mielialoja saatu rauhoittumaan. Tilanne johti koko johtokunnan irtisanoutumiseen; myös Eino Kivekkään ansiokas puheenjohtajuus päättyi tähän. Kun pula valtakunnallisesti alkoi hellittää, Sallilan talous koheni. Vaikean ajan jälkiseurauksia olivat kuitenkin maksamattomat sähkölaskut, joita ei karhuamallakaan saatu perityksi. Melkoinen määrä tilisaatavia oli pakko poistaa. Sähkön myynnissä harjoitettiin joustavaa hinnoittelua, mikä aiheutti paljon vaivalloisia neuvotteluja. Vuosikymmenen lopulla Sallilan tilanne parani, kun sähkön hinta kohosi. Osakkeen omistajille yhtiö ei mikään kultakaivos ollut, sijoitetulle pääomalle saatiin vaatimaton 2 prosentin korko. Lokakuun 9. päivänä 1939 pidetyssä johtokunnan kokouksessa oli käsitelty 25 tärkeää asiaa, korjausten lisäksi yhtiössä suunniteltiin mittavia uudistuksia. Mutta jälleen maailmanpolitiikka puuttui maamme historian kulkuun: toinen maailmansota syttyi, suunnitelmat piti jättää, suurin osa yhtiön miehistä sai kutsun ylimääräisiin kertausharjoituksiin. Sota-aikana Sallilan toiminta jatkui keskeytyksittä, sähköä riitti myös jälleenmyyjille Ypäjälle, Humppilaan, Punkalaitumen Jalasjoelle sekä Loimaalle Lylyn sahalle. Johtokunta teki kuitenkin isänmaallisuuttaan suuren virheratkaisun, kun se katsoi, että on maamme etujen vastaista tuhlausta ottaa virtaa Kolsingin linjasta, kun sitä on Loimijoen alueelta edelleen tarpeeksi saatavissa. Loimaan kauppalan teollisuusmiehet ajattelivat toisin, vuonna 1944 valmistui Loimaan Voimantuonti Oy ja Sallila oli menettänyt tämän teollistuvan alueen sähkönkulutuksen. Rauhanehdot olivat ankarat. Puolimiljoonainen siirtoväki piti asuttaa, rakentaa luvattuja koteja sotainvalideille ja rintamamiehille, huolehtia leskistä ja orvoista, kohentaa rappeutuneet viljelykset ja rakennukset, ke-

6 hittää uutta teollisuutta sotakorvausten täyttämiseksi. Kaikesta oli pulaa. Hinnat nousivat, palkat riistäytyivät käsistä, inflaatio riehui. Valtio säänteli sähkön hintaa. Materiaalipula haittasi. Pylvästöitä ei kaikin vuosin pystytty tekemään. Voimalaitoksen korjaukseen tarvittavat varaosat eivät ottaneet tullakseen. Yleinen tuskastuminen johti taas mielialojen kiihtymiseen ja toimitusjohtajan toimien arvosteluun. Osuuskunta jakautui kahtia, kannattajiin ja vastustajiin, jotka voittivat. Johdonmukainen seuraus oli toimitusjohtajan lähtö. Apulaisjohtaja Pentti Paatero hoiti toimitusjohtajan tehtäviä Paavo Vatkan tuloon asti vuonna Sallila osti tuolloin lisävirtaa Porin Voima Oy:ltä, Rutava Oy:ltä ja Loimaan Voimantuonti Oy:ltä. Vuonna 1949 Punkalaitumen Jalasjoen Sähköosuuskunnan verkko oli siirtynyt Sallilan omistukseen. Vuolteen voimalaitoksen rakentamishanke oli edennyt perin hitaasti ja vaikeasti lukuisien koskioikeuskiistojen vuoksi. Välillä koko asia oli unohdettu. Vihdoin vuonna 1950 oli viimeinen oikeudenkäynti saatu päätökseen, ja uusi toimitusjohtaja sai alkaa rakentaa voimalaitosta, joka valmistui vuonna Elettiin niukan rahan aikaa, mutta Sallila oli hyvässä nousukiidossa. Kaikki yksityiset linjat siirtyivät vähitellen Sallilan haltuun, kun ne oli ensin kunnostettu. Piiriteknikkojärjestelmä otettiin käyttöön. Suuren harppauksen yhtiö otti vuonna , jolloin se osti W. Rosenlew & Co Oy Porin Voiman omistamat sähköverkot Alastarolta, Huittisista ja Punkalaitumelta. Tämä merkitsi Sallilan asiakkaiden ja tariffiyksiköiden nousua kerralla lähes kaksinkertaiseksi. Linjojen kunnostaminen alkoi. Suuria muuntopiirejä jaettiin pie- nemmiksi, muuntamoita rakennettiin, johtimia vahvistettiin ja lisättiin laitteita varmistukseksi. Suurjännitelinjaa rakennettiin lisää, huolehdittiin pylväiden kyllästämisestä, mittarien tarkistusta tehostettiin, suoritettiin sisäjohtoasennuksia. Rakennuksia tuli osin kauppojen mukana, niitä ostettiin, myytiin ja vaihdettiin sekä rakennettiin. Toimitalo, korjaamo, varasto sekä kolme asuintaloa kohosivat Loimijoen rantaan Koko suomalainen yhteiskunta eli toivorikasta rakennusvaihetta, myös Sallilan Sähkölaitos. Hallintoneuvoston perustamisella 1962 oli kirkastettu Sallilan suuria periaatteellisia linjoja: Hallintoneuvoston paikat jaettiin kunnittain käyttäjien määrällä jyvitettyinä. Omistajuudesta irrotettu hallinto edustaa näin sähkönkuluttajia. Vuolteen voimalaitos vihdoinkin toteutuneena monen vuosikymmenen viivästysten jälkeen.

7 Keväiset siivoustalkoot kuuluvat olennaisena osana Sallilan vuodenkiertoon. Sähkönkäyttö kasvaa - 50-vuotiaasta 100-vuotiaaksi Kasvun ja muutoksen vuodet S odan jälkeen voimakas vesivoimarakentaminen oli taannut Suomen sähköntuotannon. Nokia Oy oli vakiintunut Sallilan sähköntoimittajaksi. Vuolteen voimalaitos oli valmistunut. Aluelaajennus oli tuonut mukanaan linjojen uusimiset, sähköverkko oli kunnostettu. Alastaron pääkonttorin uudet toimitilat, työtilat, korjaamo-, varasto- ja asuinrakennukset, Huittisten piirin uusi toimitalo oli rakennettu. Oli aika ajatella myös virkistystä: yhtiö hankki Tyrvään Houhajärven kylästä maa-alueen rakentaakseen lomakylän työntekijöilleen, sinne nousi Lomasallila. Työntekijöitä Sallilassa oli tuohon aikaan seitsemisenkymmentä. Matkaa taitettiin polkupyörillä ja linjaautolla, tavarat kulkivat hevoskyydillä. Pylväät nostettiin ihmisvoimin kahden miehen porukalla, yleensä olkapäällä ja hangolla nostaen. Vain eväitä syödessä tuli vilu. Vaikka oli meneillään maaseudun suuri rakennemuutos ja väki väheni, sähkönkäyttö Sallilan alueella kasvoi. Sähköinen vallankumous toi uusia laitteita kotitalouksiin. Sähkölämmitykseen Sallilassa panostettiin voimakkaasti ja kehitettiin ns. yösähköjärjestelmä, jonka avulla öiseen aikaan varattiin lämpöä edulliseen hintaan. Öljyn hinta on suuresti heilunut. Sähkö on ollut varma lämmitysvaihtoehto, joka on antanut Sallilan väelle melkoisen määrän töitä vuosikymmeniksi, lisäksi se on oleellisesti vaikuttanut sähkön myyntiin, kasvuvauhti kun parhaina vuosina ylti 15 prosenttiin.

8 VATKA JA VARASTON MAAILMA Sallilan varasto oli tärkeä: kaikki tarvikkeet haettiin sieltä ja pantiin pikkutarkasti muistiin. Toimitusjohtaja Paavo Vatka oli ylin kortiston vartija, joka kamppaili alituiseen nousevien hintojen kirjaamisessa. Varaston kautta kulki myös rekrytointi. Siellä uudet työntekijät tutustuivat sähkön maailmaan, oppivat laitteiden ja tavaroiden nimet, tapasivat vanhoja konkareita ja saivat opastusta. Varastosta sitten siirtyivät muihin työtehtäviin aina taipumustensa ja kiinnostuksensa mukaan. Vatka oli oman aikansa voimahahmo, luotettava patruuna, jonka arvovaltaa kukaan ei kyseenalaistanut. Työntekijä toteaa: Ne olivat kovia miehiä, nämä sodan jälkeen tulleet toimitusjohtajat. Ne olivat ihan eri maailmasta. Tyhjästä ruvettiin rakentamaan, puutteesta tehtiin runsautta, siinä täytyi olla kova. Vatka oli edelläkävijä, edistyksellinen uudistaja ja rakentaja. Hänellä oli uusia ajatuksia varsin radikaalejakin. Hänen ympärillään kävi aina keskustelu. Jatkuva rakentaminen nieli rahaa. Sähkönkäyttö kasvoi, mutta rahoitusvajaus todettiin vuosittain suureksi. Vaikeudet jatkuivat pitkään. Raha oli tiukassa, vekselit pyörivät. Salli- la vastaanotti Ypäjän sähkölaitoksen vuonna 1974, ja sitä seurasivat suuret seitsemän miljoonan investoinnit. Kun rahaa ei ollut, täytyi kaikki hoitaa velaksi. Pitkäaikaista lainaa ei pankista saanut. Sallila oli jatkuvasti monta miljoonaa markkaa velkaa sähköntoimittajalle, Nokialle. Vasta 1980-luvulla tilanne vähitellen korjaantui. Vikojen hoidossa päivystys oli tärkeä. Työajan ulkopuolella vikapäivystyksiä hoitivat esimiehet, joiden kotiin puhelut ohjautuivat. Alkuaikoina häiriöitä sattui runsaasti, ja miesten kokoon saamisessa oli ongelmansa, kun puhelimia ei ollut. Mutta aina porukka kokoon saatiin ja lähdettiin vikoja korjaamaan. Asentajapäivystystä ei tuolloin ollut, se tehtiin vasta 1980-luvun lopussa. Laskutus kehittyi ajan mittaan sähkölamppu-, huoneluku-, peltohehtaarien määrä- tariffista sulakepohjaiseen. Sähkölaskut lähetettiin pitkään neljä kertaa vuodessa eri pitäjiin ja kyliin, niissä listojen kera pankkeihin tai kauppoihin maksettavaksi. Mittarinluku oli taitolaji. Mittarinlukupiireissä oli kirjat, niissä talot tarkassa järjestyksessä, samassa kuin kortit sähkölaitoksen konttorissa. Neljä lukukertaa vuodessa, kahvinjuonti lähes joka talossa, samalla Neuvottelutuokio toimitusjohtaja Vatkan huoneessa. Selin Mauri Törmä.

9 sai kuulla asiakkaan ilot ja surut, terveiset Sallilan suuntaan, välillä kiroamisetkin. Siirtyminen ennakkolaskutukseen muutti mittarinluvun 1974 yhteen kertaan vuodessa. Seuraavaksi tuli itseluenta, ja sähkölaitoksen tarkastaja kiersi parin vuoden välein katsomassa lukemat ja varmistamassa, että kaikki oli kunnossa loppuun mennessä lähes kaikille asiakkaille oli asennettu etäluettava mittari. Asentajien koulutus sujui menetelmällä työ tekijäänsä opettaa. Varastosta siirryttiin vikareissuille ja eteenpäin linjatöihin, missä oppi saatiin kantapään kautta. Historiikissa miehet kertovat koskettavasti kokemuksistaan niin linjatöissä kuin asennus-, huolto- ja korjaustöissäkin, työn Tapaaminen tiellä, Pentti Paatero ja F. Välitalo syksyllä 1972

10 iloista ja suruista. Kertomukset vaaran paikoista ja läheltä piti -tilanteista muodostavat oman tärkeän ammattikuntaa yhteen sitovan perinteen lajin. HYVINVOINTIVALTIO RAKENTUU Työlainsäädäntö kuitenkin kehittyi ja alkoi muuttaa Sallilan käytänteitä: tulivat ammattiliitto, luottamusmiehet, työsuojelu, työterveys, koulutus. Muutos sujui sopuisasti, rakennettiin yhdessä hyvinvointivaltiota. Sallilan pystyttäessä Ypäjän linjoja saatiin työmaalle ensimmäistä kertaa kone, kaivuri kaivoi pylväskuopan ja nosti pylvään. Samaan aikaan 1970-luvun puolivälissä koitti yhtiössä siirty- Mauri Törmä, uusi toimitusjohtaja, talon omaa väkeä, kuvassa laskentapäällikkö Kalervo Honkasen kanssa

11 minen automaation aikaan, tilattiin kaukokäyttö-, verkkokäsky- ja radiopuhelinlaitteet. Työnjohtajilla oli jo autot käytössään, kulku työmailla ja tavaran siirto helpottui, kun joka piiriin saatiin työautot vuonna Sallilan Sähkölaitoksen toimitusjohtajaksi Vatkan jäätyä eläkkeelle tuli Mauri Törmä, joka jo muutaman vuoden oli palvellut talossa hyvässä opissa. Elettiin rauhallista aikaa, työhyvinvointiin panostettiin, verkkoon investoitiin ja toteutettiin suuri Sallilan voi- malaitoksen korjaus vuonna 1986; siinä koko voimalaitos rakennettiin käytännössä uudestaan. NURKANVALTAUKSIA JA SÄHKÖSOTAA 1980-luvun lopulla rahamaailma muuttui, rajoitukset poistettiin, niukkuuden ajasta siirryttiin rahan tarjonnan ja myymisen maailmaan, riskinottoon. Yrityksiä perustettiin ja hankintoja rahoitettiin lainavaroin, pörssikurssit kohosivat kuin raketit. Alkoivat yritysten nurkan- valtaukset. Sallilan naapurista, Vesikosken Sähkölaitoksesta, käytiin kauppaa. Sen osakkeita hankkivat sekä Lounais-Suomen Sähkö että Sallila. Vanhana omistajana Sallila käytti lunastusoikeutta Lounais-Suomen Sähkön ostamiin osakkeisiin, ja vuoden 1988 alussa se omisti jo 90 % Vesikosken osakkeista. Vesikosken Sähkön mukana Asentajien koulutus sujui menetelmällä työ tekijäänsä opettaa. Varastosta siirryttiin vikareissuille ja eteenpäin linjatöihin, missä oppi saatiin kantapään kautta.

12 Ei juuri jälkiä jää... Maakaapeliaurauksessa Pentti Kantonen (selin), Risto Kyllästinen (kuvassa takana) ja Jarmo Koivisto, kaivurissa Kari Sihvonen myös Loimaan Voimantuonti siirtyi Sallilan omistukseen. Osto merkitsi Sallilalle 43 miljoonan hintaa, mutta se kannatti. Mauri Törmän mukaan toinen vaihtoehto olisi merkinnyt myös Sallilan Sähkölaitoksen valtaamista, sen osakkeitten osto kun oli jo meneillään. Pitkäaikainen yhteistyökumppani, Nokia, pysäytti osakkeiden oston, se otti haltuunsa Lounais-Suomen Sähkön hankkimat Sallilan osakkeet, jotka myöhemmin ovat siirtyneet Fortumille. Keinottelu kostautui Suomessa 1990-luvun alussa. Sallilan toimintaa lama ei vaikeuttanut, teollisuuden osuus sen myynnistä oli vähäinen. Samanaikaisesti hiottiin uutta yhteistoiminnan muotoa, liittoutumista, yhteistyötä ja työnjakoa, jolla saavutettaisiin suuren sähkölaitoksen edut, mutta säilytettäisiin pienuudesta joh- tuvat myönteiset ominaisuudet asiakkaiden eduksi. Nelivoiman jälkeen muodostettiin Satapirkan Sähkö. Siihen rakennettiin suojaus valtaajia vastaan ostamalla puolet silloisten osakasyhtiöitten osakkeista. Satapirkkaan liittyi Sallilan lisäksi kahdeksan Satakunnan ja Pirkanmaan alueella toimivaa sähkölaitosta. Nämä yhtiöt säilyivät vammoitta vuoden 1994 ns. sähkösodassa. Kaappaussuojan lisäksi Satapirkka huolehti mm. sähkönhankinnasta sähköpörssin kautta, käyttö- ja vikapäivystyksestä. Peruskuvio on edelleen sama, mukana on myös muita yhteistyökumppaneita. MUUTOSTEN MAAILMA Viidenkymmenen viimeisen vuoden aikana on tapahtunut muutos toisensa jälkeen. Tekniikan ja tieteen saavutukset ovat muuttaneet maailmaamme. Suomen liittyminen EU:hun on tuonut mukanaan uudet haasteet ja vaatimukset. Sähkön oston vapauttaminen, sähkön myynnin ja siirron erottaminen EU-Suomessa johtivat yhtiöittämiseen: Sallila Energia sai tytäryhtiöt Sallila Sähkönsiirron ja Sallila Sähköasennuksen. Uusiutuva energia ja verkon käyttövarmuus kuuluvat tämän hetken sanastoon. Kasvu ei ole pysähtynyt: Sallila on hankkinut omistukseensa Forssan Energia Oy:n yhdessä Valkeakosken Energian kanssa. Monet kamppailut käyneen Mauri Törmän jäätyä eläkkeelle toimitusjohtajaksi on valittu Janne Vettervik. Sallila on aika ajoin purjehtinut melkoisessa myrskyssä. Historiikki osaltaan kertonee vankasta Sallilahengestä, joka on taannut ja edelleen takaa pinnalla pysymisen ja eteenpäin menon.

Keravan Energia 1964 2014

Keravan Energia 1964 2014 Keravan Energia 1964 2014 Tarinoita 50 vuoden taipaleelta KEVÄTINFO 2014 TIEDOTUSLIITE KESKIAUKEAMALLA 1 8 Sähkölaitoksen johtajana 30 vuotta Kuinka sähkö tuli Keravalle Kalervo Nieminen: Biovoimalaitos

Lisätiedot

Valoa ja ilmaa Keraplast 40 vuotta

Valoa ja ilmaa Keraplast 40 vuotta Valoa ja ilmaa Keraplast 40 vuotta Kustantaja KERAPLAST OY 2011 Toimituskunta Tapio Nieminen, pj. Eila Nieminen, kuvitus ja taitto Anelma Nieminen, toimitussihteeri Ina Ruokolainen, toimittaja Elina Tanhua,

Lisätiedot

Kyläkassoista Ilomantsin pankiksi

Kyläkassoista Ilomantsin pankiksi Kyläkassoista Ilomantsin pankiksi 100 vuotta osuuspankkitoimintaa Ilomantsissa Keimo Sillanpää Tommi Ålander Kyläkassoista Ilomantsin pankiksi 100 vuotta osuuspankkitoimintaa Ilomantsissa Keimo Sillanpää

Lisätiedot

Autosalpa 50-vuotta, ole hyvä.

Autosalpa 50-vuotta, ole hyvä. Autosalpa 50-vuotta, ole hyvä. Tarina puoli vuosisadan takaa. ESIPUHE Tervetuloa aikamatkalle Autosalpa Oy:n viiteenkymmeneen vuoteen 1957-2007. Aikamatka on kirjoitettu tarkoituksellisesti tarinan muotoon,

Lisätiedot

Jyrki Haikonen Pentti Oslamo Jyrki Vesikansa. Apurahalla Konstantinopoliin Petsamoon Brysseliin

Jyrki Haikonen Pentti Oslamo Jyrki Vesikansa. Apurahalla Konstantinopoliin Petsamoon Brysseliin Jyrki Haikonen Pentti Oslamo Jyrki Vesikansa Apurahalla Konstantinopoliin Petsamoon Brysseliin 1 Jyrki Haikonen Pentti Oslamo Jyrki Vesikansa Apurahalla Konstantinopoliin Petsamoon Brysseliin 3 Copyright

Lisätiedot

-luku. Liiketoiminnan linjanvedot: erikoisteknologian kärkeen

-luku. Liiketoiminnan linjanvedot: erikoisteknologian kärkeen 1970 -luku Liiketoiminnan linjanvedot: erikoisteknologian kärkeen Telestellä elettiin mullistavia aikoja heti vuoden 1970 alussa. Olavi Ahonen myi osakkeensa suurpankkien muodostamalle kehitysyhtiö Sponsor

Lisätiedot

TEKNIIKKAA JA TARINOITA RUNEBERGINKADULLA

TEKNIIKKAA JA TARINOITA RUNEBERGINKADULLA TEKNIIKKAA JA TARINOITA RUNEBERGINKADULLA Töölön puhelinkeskusrakennus 1915 2008 M E R J A K I H L A R I M O N O N E N TEKNIIKKAA JA TARINOITA RUNEBERGINKADULLA Töölön puhelinkeskusrakennus 1915 2008

Lisätiedot

Rakentamisen ja investointien vuosi. Vuosikatsaus

Rakentamisen ja investointien vuosi. Vuosikatsaus Vuosikatsaus 211 Rakentamisen ja investointien vuosi Lue vuosikertomus mobiiliversiona Oulun Energia -konserni www.oulunenergia.fi Oulun Energia Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Yhteistä vettä. Tapio S. Katko. Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä 1967-2007. Tapio Katko Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä

Yhteistä vettä. Tapio S. Katko. Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä 1967-2007. Tapio Katko Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Tapio S. Katko Tapio Katko Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Layout Jukka Nissinen www.fbioy.com Yhteistä vettä Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä 1967-2007 Gummerus 2007 Sisällys JUKKA NISSINEN

Lisätiedot

ELOPELLOLTA EUKONKANTOON, KASKISAVUILTA KESKITTÄMISETUIHIN

ELOPELLOLTA EUKONKANTOON, KASKISAVUILTA KESKITTÄMISETUIHIN keskittämisetuihin Keimo Sillanpää Tommi Ålander Elopellolta eukonkantoon, Kaskisavuilta Sonkajärven Osuuspankki 1908-2008 ELOPELLOLTA EUKONKANTOON, KASKISAVUILTA KESKITTÄMISETUIHIN Sonkajärven Osuuspankki

Lisätiedot

OMAKOTIVIESTI. Keskusjärjestön tiedotuslehti. Keskusjärjestön tiedotuslehti. Keskusjärjestön jäsenlehti LOKAKUU. Vastaava toimittaja Pauli Vänninmaja

OMAKOTIVIESTI. Keskusjärjestön tiedotuslehti. Keskusjärjestön tiedotuslehti. Keskusjärjestön jäsenlehti LOKAKUU. Vastaava toimittaja Pauli Vänninmaja OMAKOTIVIESTI Tampereen Tampereen Omakotiyhdistysten 2-3/2009 Keskusjärjestön tiedotuslehti Omakotiyhdistysten MAALISKUU Keskusjärjestön tiedotuslehti Keskusjärjestön jäsenlehti LOKAKUU Vastaava toimittaja

Lisätiedot

Armas Kananen 100 V. Riistaveden hyväksi

Armas Kananen 100 V. Riistaveden hyväksi Armas Kananen 100 V. Riistaveden hyväksi Riistaveden Osuuspankki 1908 2007 100 V. Riistaveden hyväksi Riistaveden Osuuspankki 1908 2007 100 V. Riistaveden hyväksi Riistaveden Osuuspankki 1908 2007 Armas

Lisätiedot

Paananen: Minä kävin Kuusistoa auttamassa kerran kuussa, kaikki atk listat järjestykseen, aineisto aika järjestykseen kerran kuussa ja varsinaisen

Paananen: Minä kävin Kuusistoa auttamassa kerran kuussa, kaikki atk listat järjestykseen, aineisto aika järjestykseen kerran kuussa ja varsinaisen Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000 Pos25.3.9 Todistaja Matti Paananen (NTC:n entinen kirjanpitäjä & Lääninveroviraston ALV tarkastaja) Teksti sisältää "muutaman varsinaisen

Lisätiedot

SEPPO TAMMINEN JEMINA SOHLSTÉN-NEDERSTRÖM KAMPINKADUN ISÄNTÄ

SEPPO TAMMINEN JEMINA SOHLSTÉN-NEDERSTRÖM KAMPINKADUN ISÄNTÄ SEPPO TAMMINEN JEMINA SOHLSTÉN-NEDERSTRÖM KAMPINKADUN ISÄNTÄ HÄMÄLÄISTEN YLIOPPILASSÄÄTIÖ 1962 2012 KAMPINKADUN ISÄNTÄ 1 2 SEPPO TAMMINEN JEMINA SOHLSTÉN-NEDERSTRÖM KAMPINKADUN ISÄNTÄ HÄMÄLÄISTEN YLIOPPILASSÄÄTIÖ

Lisätiedot

ISÄNNÖITSIJÄTOIMISTO AIMO ASTALA OY 40 VUOTTA. Tahdomme Osaamme Teemme. Seppo Käkelä

ISÄNNÖITSIJÄTOIMISTO AIMO ASTALA OY 40 VUOTTA. Tahdomme Osaamme Teemme. Seppo Käkelä 40 VUOTTA ISÄNNÖITSIJÄTOIMISTO AIMO ASTALA OY 40 VUOTTA Tahdomme Osaamme Teemme Seppo Käkelä Julkaisija ja kustantaja: Isännöitsijätoimisto Aimo Astala Oy r Seppo Käkelä ja Isännöitsijätoimisto Aimo Astala

Lisätiedot

Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * Myyntituottojen jakautuminen 1 000 * Liikevoiton jakautuminen 1 000 * 2005 2006 2007 2008 2009 Sähkökauppa

Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * Myyntituottojen jakautuminen 1 000 * Liikevoiton jakautuminen 1 000 * 2005 2006 2007 2008 2009 Sähkökauppa vuosikatsaus 2009 Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * 200 000 60 000 150 000 100 000 50 000 40 000 30 000 50 000 20 000 10 000 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 Myyntituottojen jakautuminen

Lisätiedot

Megawatin muita edellä

Megawatin muita edellä Megawatin muita edellä ESPOON SÄHKÖ VUOSIKERTOMUS 2001 01:00 05:00 08:00 09:00 11:00 13:00 16:00 17:00 19:00 23:00 Sisällysluettelo TULEVAISUUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Espoon Sähkön

Lisätiedot

PUKINMÄEN VPK 90 VUOTTA PALOKUNTATOIMINTAA PUKINMÄELLÄ 1912-2002

PUKINMÄEN VPK 90 VUOTTA PALOKUNTATOIMINTAA PUKINMÄELLÄ 1912-2002 PUKINMÄEN VPK 90 VUOTTA PALOKUNTATOIMINTAA PUKINMÄELLÄ 1912-2002 PALOKUNNAN JOHDON TERVEHDYS On kulunut 15 vuotta siitä, kun edellisen kerran juhlistimme syntymäpäiviämme. Aikaa on kulunut, ja toiminta

Lisätiedot

Eläkelainat tulevat takaisin

Eläkelainat tulevat takaisin 2/2005 Eläkelainat tulevat takaisin Garantia Uutiset 2/2005 Julkaisija Vakuutusosakeyhtiö Garantia Salomonkatu 17 A 00100 Helsinki puh. 020 7479 800 fax 020 7479 801 www.garantia.fi Päätoimittaja Mikael

Lisätiedot

Keskusjärjestön tiedotuslehti. Keskusjärjestön tiedotuslehti. Vastaava toimittaja Pauli Vänninmaja

Keskusjärjestön tiedotuslehti. Keskusjärjestön tiedotuslehti. Vastaava toimittaja Pauli Vänninmaja Tampereen Tampereen Omakotiyhdistysten Tampereen Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön tiedotuslehti Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön tiedotuslehti tiedotuslehti jäsenlehti Vastaava toimittaja Pauli Vänninmaja

Lisätiedot

190 vuotta Säästöpankkihistoriaa

190 vuotta Säästöpankkihistoriaa 190 vuotta Säästöpankkihistoriaa Lähteenä on käytetty Antti Kuusterän kirjaa Aate ja raha, Säästöpankit suomalaisessa yhteiskunnassa 1822 1994. Näkökulmat ja tulkinnat ovat kirjan mukaiset. Lainaukset

Lisätiedot

Verkkoversio, osa 2 2. lisätty painos 2012, julkaistaan verkossa. Kannen kuva : Rudolf Koivu. Alkuperäinen teos julkaistiin painettuna v.

Verkkoversio, osa 2 2. lisätty painos 2012, julkaistaan verkossa. Kannen kuva : Rudolf Koivu. Alkuperäinen teos julkaistiin painettuna v. Verkkoversio, osa 2 2. lisätty painos 2012, julkaistaan verkossa. Kannen kuva : Rudolf Koivu. Alkuperäinen teos julkaistiin painettuna v. 1997 NIKINMÄEN HISTORIIKKI SISÄLLYSLUETTELO Osa 1 1. Historiikin

Lisätiedot

1 Perustamisvaihe ja puulämmityskausi... 2. 1.1 Kaukolämpöhankkeen taustat... 2. 1.2 Yleisen kokouksen koolle kutsuminen... 2. 1.3 Alkuvaikeuksia...

1 Perustamisvaihe ja puulämmityskausi... 2. 1.1 Kaukolämpöhankkeen taustat... 2. 1.2 Yleisen kokouksen koolle kutsuminen... 2. 1.3 Alkuvaikeuksia... HISTORIIKKI 1961 1 Sisällysluettelo 1 Perustamisvaihe ja puulämmityskausi... 2 1.1 Kaukolämpöhankkeen taustat... 2 1.2 Yleisen kokouksen koolle kutsuminen... 2 1.3 Alkuvaikeuksia... 3 1.4 Yhtiön perustaminen...

Lisätiedot

Tässä lehdessä mm. Tässä lehdessä mm.

Tässä lehdessä mm. Tässä lehdessä mm. Y S Numero 2 keskiviikko 31.8.2011 Tässä lehdessä mm. MARTTI MÖLSÄN ISO JYTKY Sivu 10 HALLITUSOHJELMA YRITTÄJÄN SILMIN Sivu 25 ATTE KEINONEN ÄITINSÄ JALANJÄLJILLÄ Sivu 8 Tässä lehdessä mm. SUOMEN YSTÄVÄLLISINTÄ

Lisätiedot

SISÄLTÖ. s.8. s.14. s.24. s.32 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ YKSIKKÖKOHTAISET KERTOMUKSET

SISÄLTÖ. s.8. s.14. s.24. s.32 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ YKSIKKÖKOHTAISET KERTOMUKSET VUOSIKERTOMUS 2013 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. s.8 SISÄLTÖ Imatran Seudun Sähkö lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ Vastuu ihmisistä ja ympäristöstä 8

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ENERGIAYHTEISTYÖ

TURUN SEUDUN ENERGIAYHTEISTYÖ TURUN SEUDUN ENERGIAYHTEISTYÖ Kirjoitan tämän tekstin viimeisenä työpäivänäni TSK:n toimitusjohtajana. Tästä syystä aluksia palaan alkuun eli valintaani ja sen jälkeen yritän muistella omasta mielestäni

Lisätiedot

KOTISEUTUJULKAISU 2007

KOTISEUTUJULKAISU 2007 6 KOTISEUTUJULKAISU 2007 Lehden julkaisija: WIRMO -SEURA ry Sisällysluettelo 2007 Arvoisa lukija, Marja Virpi...1 Mynämäen Kirja- ja Paperikauppa Oy:n 100 v. historiikki, Antti Laiho...3 Puhelin 100 vuotta

Lisätiedot

2/2011 ValoViesti. Sähkölasku uudistuu s. 5 Hyvä työ kantaa kauas s. 8 Tavat olivat ennen toiset s. 16 Hintailmoitus s. 22

2/2011 ValoViesti. Sähkölasku uudistuu s. 5 Hyvä työ kantaa kauas s. 8 Tavat olivat ennen toiset s. 16 Hintailmoitus s. 22 2/2011 ValoViesti PARIKKALAN VALO OY:N ASIAKASLEHTI Sähkölasku uudistuu s. 5 Hyvä työ kantaa kauas s. 8 Tavat olivat ennen toiset s. 16 Hintailmoitus s. 22 YHTEYSTIEDOT Keskustoimipaikka Parikkalantie

Lisätiedot

Danfoss Lämpö. 1/2012 Asiakas ja sidosryhmälehti

Danfoss Lämpö. 1/2012 Asiakas ja sidosryhmälehti MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Lämpö Yritykset luovat ohjauskeinoja vähäpäästöisempään tulevaisuuteen Automaattiset linjansäätöventtiilit tekevät tuloaan Suomeen Sähkölämmitys on myös tulevaisuuden

Lisätiedot

Vr-konsernia uhkaa pirstominen ja viipalointi

Vr-konsernia uhkaa pirstominen ja viipalointi 2/2008 Vr-konsernia uhkaa pirstominen ja viipalointi Positiivisia ajatuksia Kylmälahti valmis Pilkit ja kaukalopallot paremmuusjärjestyksessä Pääkirjoitus Helsingissä 15. päivänä toukokuuta 2008 VR-KONSERNIA

Lisätiedot