Pykälä ry:n opintovaliokunnan kokous 1/05

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pykälä ry:n opintovaliokunnan kokous 1/05"

Transkriptio

1 Pykälä ry:n opintovaliokunnan kokous 1/05 Aika: Tiistai klo Paikka: Oppimiskeskus Alexandria, ryhmätyötila 333 Läsnä: Suvi Knaapila, puheenjohtaja Risto Sandvik, varapuheenjohtaja Anna-Liisa Karhunen, sihteeri Ville Komulainen, 1. opetuksenkehittämisvastaava Tuomas Tittala, 2. opetuksenkehittämisvastaava Satu Huokuna, kirjastovastaava Anna Lumijärvi, kirjastovastaava Annukka Manninen, hallintovastaava Emilia Kaikkonen, hallituksen puheenjohtaja Mina Solonen, hallituksen opintovastaava Anina Liebkind, Studienämndsordförande, Codex Toni Kalliokoski Oskari Rovamo Tuomas Tiittala Janne Erkkilä Esityslista 1. Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avasi valiokunnan kokouksen klo Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen. 3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti. 4. Ilmoitusasiat Puheenjohtaja aikoo hankkia itselleen nuijan valiokunnan kokouksia varten. Oikis-students-sähköpostilistalle lähetetyt meilit forwardoituvat nyt suoraan Pykälän, Codexin ja Justuksen omille sähköpostilistoille, eli valiokunnan ei siis enää tarvitse siirtää niitä eteenpäin. Keskusteltiin Ritva Pernasen liittämisestä listalle. Keskusteltiin yleisesti Yksityisoikeudellisten aineiden korvaavuuksista. Keskusteltiin yleisesti assistentti Saarikosken lähettämistä maileista koskien velvoiteoikeuden luentosarjojen korvaavuutta.

2 5. OVK:n virkatehtävät Virkailijoiden tehtävämäärittelyt tarkistettiin ennen kuin tämän vuoden valiokunta aloitti toimintansa. Nämä tehtäjaot käytiin yksityiskohtaisesti läpi jokaisen virkailijan osalta Puheenjohtaja: valiokunnan toiminnan koordinointi Sihteeri: pöytäkirjojen pito ja tilavaraukset Siirryttiin hetkeksi keskustelemaan hallintoedustajien tapaamisesta: Hallintoedustajien tapaaminen 15.2 paikkana klo Ensisijaisesti tilaisuus on tarkoitettu Pykälän ja Codexin hallintoedustajille, mutta muutkin valiokunnan jäsenet ja codex:in edustajat ovat tervetuolleita tilaisuuteen. Tarkoituksena on hallintoedustajien toiminnan tehostaminen ja heidän motivointi tehtäviinsä. Valiokunta päätti luopua tapahtuman viinitarjoilusta, mutta järjestää kahvi- ja pullatarjoilun, johon on jo saatu Pykälä ry:ltä avustusta. Tilaisuuden luonne tulee olemaan vapaamuotoinen. Lisäksi tarkoituksena on painostaa eri laitosten opiskelijaedustajien osallistumista ovk:n kokouksiin toiminnan ja tiedonkulun tehostamiseksi. Lisäksi keskusteltiin hallintoedustajan tehtävistä: Edustaja tulee jatkossa esittämään raporttinsa tietyssä, esityslistamaisessa ja ennaltamäärätyssä muodossa. Hallintovastaavalle on tarkoitus hankkia myös oma kansio Pykälän toimistolle. Toimikunnissa istuvia ihmisiä yritetään niin ikään jatkossa aktivoida henkilökohtaisilla kutsuilla ovk:n kokoukseen. Pohdittiin myös muita tapoja saada edustajat paremmin mukaan valiokunnan toimintaan. Laitosedustajien toiminnan organisoimista tullaan käsittelemään enemmän seuraavassa kokouksessa. Palattiin keskustelemaan valiokunnan tehtävistä: Opetuksenkehittämisvastaavat: sopivat keskenään, miten jakavat tehtävänsä. Vastaavien tärkeimpänä tehtävä on palautteen kerääminen ja sen saamista ympäri vuoden pitäisi tehostaa. Keskusteltiin myös seuraavista, opetuksenkehittämisvastaavien toimialaan kuuluvista asioista: Tiedekunnan opetuksenkehittämistoimikuntaan nimettävät opiskelijajäsenet: Valiokunnan tehtävänä on ehdottaa halukkaiksi ilmoittautuneista soveltuvimmiksi katsomansa jäsen ja varajäsen, jotka Pykälän hallitus nimittää tehtäviinsä. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa, jolloin asiasta on ilmoitettu pykala-infossa riittävän ajoissa. Iltakoulu: Tilaisuus keskustella etukäteen tiedekuntaneuvoston varsinaisessa kokouksessa käsiteltävistä asioista. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille valiokunnan jäsenille mutta osallistumista suositellaan erityisesti opetuksenkehittämisvastaaville. Seuraava iltakoulu järjestetään 16.2 klo18. Jatkossa tilaisuuden esityslistat on

3 tarkoitus antaa etukäteen tiedoksi opetuksenkehittämisvastaaville, jotta nämä pystyisivät paremmin osallistumaan keskusteluun. Hallituksen opintovastaava Mina Solonen ilmoitti huolehtivansa esityslistat opetuksenkehittämisvastaaville. HYY:n opintovaliokunta ja siinä edustaminen: Päätettiin, että toisen opetuksenkehittämisvastaavan tehtäväksi tulee osallistua kokouksiin ja raportoida niistä. Opiskelijoiden informoiminen tutkinnonuudistuksesta: Valiokunnanmielestä Pykälän olisi järjestettävä tällainen informaatiotilaisuus ja opetuksenkehittämisvastaavat tulevat luonnollisesti osallistumaan tähän. Itse tilaisuus on ajateltu järjestettäväksi huhti-toukokuussa oletettavasti Pykälän tiloissa tai yliopistolla riippuen kustannuksista. Sovittiin Annina Liebkindin kanssa, että tilaisuus järjestetään yhdessä Codexin kanssa. Muut opetusmuodot: Mikäli valiokunnalle tulee ideoita muusta opiskelun kehittämisestä, pyritään niitä ajamaan eteenpäin mahdollisimman paljon. Esim tällaisesta toiminnan kehittämisestä olivat opintopiirit, joiden toteutumiseen Oskari Rovamon mielestä juuri nyt keväällä on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa Kaksikielisestä opiskelusta ja kieltenopiskelun tehostamisesta keskusteltiin yleisesti. Todettiin, että Kielikeskuksen puitteissa kielten opiskeleminen ajoittuen luontevastikoko opiskeluajalle ei ole tällä hetkellä mahdollista. Kirjastovastaavat: Vastaavien toiminta uudistuu huomattavasti, minkä vuoksi virkoja on tänä vuonna kaksi. Suunnitelmissa on tehostaa Pykälän kirjaston kirjojen palauttamista ja lainauksen valvonnan koordinointia. Kirjaston säännöt uusitaan myös. Myöhästymismaksun aiheellisuus ja tarpeellisuus nousi keskustelussa esiin. Aikaisemmin Pykälällä on ollut periaatepäätös, ettei jäseniltä tulisi periä myöhästymismaksua. Kuitenkin on voitu todeta, että laina-ajat pitkittyvät usein. Kirjojen takaisin karhuamista soittelemalla pidetään tehokkaana, sillä lainaajat eivät itse usein tiedosta, että heidän hallussaan saattaisi olla lainakirjoja. Valiokunta jatkoi keskustelua kirjaston tilanteesta seuraavasti: Ville Komulainen esitti, että kirjojen palauttaminen mahdollistettaisiin myös Pykälään, ei vain toimistolle. Tällöin ongelmaksi muodostuisi kuitenkin kirjojen siirtäminen takaisin toimistolle. Ehdotus jätettiin harkintaan. Kirjasto-ohjelmistot ja elektronisen järjestelmän toimivuus yhdistyksen käytössä. Vaihtoehtona kortiston uusiminen toimivaksi ja nopeaksi järjestelmäksi. Ongelmaksi todettiin se, että lainaajan on voitava käyttää järjestelmää itse. Myös lainaajan tietojen merkitsemistä pitää kehittää. Keskusteltiin voisiko toimistosihteeri olla apuna järjestelmän käytössä. Vanhojen tenttivaatimuskirjojen poistaminen. Vanhentuneisiin kirjoihin tulee tehdä asiasta merkintä, eikä vaatimusten muuttuessa niitä poisteta ainakaan heti. Jos tutkintovaatimuksissa vain painos muuttuu, ainakin vanha painos olisi tällöin

4 lainattavissa. Kaikki kirjat on lisäksi listattava. Mahdollisesti tämä lista laitetaan nettisivuille. Kirjanhankintabudjetti saadaan yhdistyksen taloudenhoitajalta mahdollisimman pian. Näin ensi syksyn kirjat voidaan hankkia heti kun seuraavan opinto-oppaan materiaali on saatavilla. Emilia Kaikkonen kertoi opintotoimikunnassa käsitellyistä asioista: Opiskelijakirjastossa on liian vähän tenttikirjoja periodeittain tapahtuvan opetuksen alkaessa eikä tiedekunnalla ole rahaa ostaa lisää. Avoimena kysymyksenä on se, kuinka paljon opiskelijoita voidaan velvoittaa hankkimaan materiaalia itse? Ratkaisuehdotukseksi esitettiin kattavan käsikirjaston luomista Pykälän kirjastolle. Yhdistys on käynyt sponsorointikeskusteluja myös kirjastonsa osalta, mikä saattaa mahdollistaa tämän. Tutkintovaatimuksissa olevista artikkeleista on tarkoitus saada kopiokappaleet toimistolle. Niiden hankkiminen annettiin kirjastovastaaville tehtäväksi. Keskusteltiin myös auttaisiko tenttikirjojen laina-aikojen lyhentäminen ratkaisemaan edellä mainitun ongelman. Varapuheenjohtaja: Tehtäviin kuuluu puheenjohtajan avustaminen ja sähköpostilistojen seuranta. Näitä listoja ovat mm. oikisstudents-lista ja pykälä-ovk-lista. Emilia Kaikkonen huomautti, että hän siirtää uuden varapuheenjohtajan sen käyttäjäksi. Valiokunta keskusteli myös yleisesti eri sähköpostilistoista ja niiden funktioista, jonka saatteeksi Risto Sandvik teki hienon kaavion tussitaululle oikisstudents-listan toiminnasta. Valiokunnan osuus tulee myös uusia Pykälän nettisivuilla siten, että tavoitteena on saada tärkeimmät ajankohtaiset asiat aina näkyville. 6. Tiedekuntaneuvosto Oskari Rovamo kertoi kuulumisia tiedekuntaneuvostosta: Kokouksessa käsiteltiin vakinaisen eurooppaoikeuden professuurin perustamista ja sitä mille laitokselle kyseinen professuuri sijoittuisi. Luultavasti professuuri tullaan siirtämään jollekin muulle laitokselle kuin julkisoikeuden laitokselle, minkä yhteydessä eurooppaoikeuden opetusta tällä hetkellä järjestetään. Valiokunta keskusteli yleisesti minkä laitoksen yhteyteen eurooppaoikeus sopisi parhaiten ja mihin se tultaisiin todennäköisimmin sijoittamaan. Tämä lisäksi tähdennettiin sitä, että opiskelijoiden keskuudessa on toivottu etteivät aineen opinnot keskittyisi tulevaisuudessa eurooppaoikeuden julkisoikeudelliseen puoleen niin vahvasti. Toisena neuvostossa käsiteltynä aiheena oli keväällä järjestettävä tiedekunnnan valintakoe. Uudet, samana vuonna kirjoittaneet ylioppilaat tulevat saamaan pääsykokeessa 3 lähtöpistettä. Tämän lisäksi ylioppilaskirjoituksissa saatua laudaturarvosanaa tullaan painottamaan siten, että yhdestä laudaturista hakija saa 8 lähtöpistettä aikaisempina vuosina myönnetyn pisteen sijaan. Lisäksi suunnitteilla on pisteleikkuri; jos valintakokeesta saadut pisteet menevät tasan hakijoiden välilliä,

5 ratkaisevat hakijan lähtöpisteet. Valiokunta piti kolmen lähtöpisteen tuomaa vaikutusta huomattavan suurena. Lisäksi pohdittiin hakumenettelyn reiluutta ja pistemuutosten mahdollisia muita seuraamuksia. Tutkinnonuudistus tulee myös vaikuttamaan tiedekunnan Vaasassa järjestämään opetukseen ja esimerkiksi opiskeluaika Vaasassa saattaa pidentyä. 7. Toimikunnat Annukka Manninen kertoi olleensa julkaisutoimikunnan ensimmäisessä kokouksessa. Kokouksessa käsiteltyjä teemoja olivat pääsykoekirjojen painatus ja myynti, jotka ilmeisesti annetaan yliopistopainon tehtäviksi tänä keväänä. Pohdittiin, mihin instanssiin painatusasia menee jatkokäsittelyyn toimikunnasta. Pääsykoekirjojen myynti yliopistopainon kautta tulisi näin ollen vaikuttamaan Paragraaffin toimintaan. Toimikuntia koskevia asioita päätettiin käsitellä tarkemmin seuraavassa kokouksessa 8. Laitokset Esityslistan kohta päätettiin käsitellä seuraavassa kokouksessa 9. Tutkintovaatimusesitys (TVE) Esityslistan kohta päätettiin käsitellä tarkemmin seuraavassa kokouksessa. 10. Muut esille tulevat asiat Opettajien kahvitilaisuuden järjestäminen. Päätettiin palata asiaan seuraavassa kokouksessa. 11. Seuraava kokous Tiistaina 1.2. klo 18, paikka ilmoitetaan myöhemmin 12. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen Pöytäkirjan vakuudeksi Suvi Knaapila Puheenjohtaja Anna-Liisa Karhunen Sihteeri

6 This document was created with Win2PDF available at The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

PYKÄLÄ RY. Opintovaliokunnan kokous 1/2013 AIKA: 17.01.2013. Pykälän pieni sali Sörnäisten rantatie 33 B, Helsinki

PYKÄLÄ RY. Opintovaliokunnan kokous 1/2013 AIKA: 17.01.2013. Pykälän pieni sali Sörnäisten rantatie 33 B, Helsinki PYKÄLÄ RY Opintovaliokunnan kokous 1/2013 AIKA: 17.01.2013 PAIKKA: LÄSNÄ: Pykälän pieni sali Sörnäisten rantatie 33 B, Helsinki Niina Karjunen, puheenjohtaja Heini Wiik, varapuheenjohtaja Katariina Vuorela,

Lisätiedot

Paikka: Uusi ylioppilastalo, kokoushuone Flora (Mannerheimintie 5 B, 00100 Helsinki)

Paikka: Uusi ylioppilastalo, kokoushuone Flora (Mannerheimintie 5 B, 00100 Helsinki) MMYL ry Hallituksen kokous 5/2011 Aika: 6.4.2011 klo 18:00. Paikka: Uusi ylioppilastalo, kokoushuone Flora (Mannerheimintie 5 B, 00100 Helsinki) Paikalla: Vertti Virkajärvi (pj), Ville Makkonen, Paavo

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

Hallituksen kokous 1 / 2014 Pöytäkirja

Hallituksen kokous 1 / 2014 Pöytäkirja Hallituksen kokous 1 / 2014 Pöytäkirja Aika: 15.1.2014 kello 17 Paikka: Viikin Monitoimitalon takkahuone Paikalla: Tommi Jalo (pj), Jenni Styrman, Mari Lahti, Terhi Mäkinen, Samica Sadik (poistui 19.50),

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteerin valinta 2013

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteerin valinta 2013 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Raportti 10.5.2013 1 (18) Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteerin valinta 2013 n loppuraportti 1 Taustaa 2 2 Valintatyöryhmän kokoonpano 2 3 Valintatyöryhmän tehtävät

Lisätiedot

Tehoa ja toimintaa hallitustyöskentelyyn

Tehoa ja toimintaa hallitustyöskentelyyn Helsinki 25.10.2014 Matti Forsberg Jan Englund Matleena Seppälä Päivän ohjelma 10.00-10.30 Aamukahvi, esittelyt, päivän ohjelma 10.30-11.15 Yhdistyksen hallituksen tehtävät ja roolit ja sujuva hallitustyöskentely

Lisätiedot

Hallituksen kokous 1/2011

Hallituksen kokous 1/2011 Hallituksen kokous 1/2011 Aika:!! 21.1.2011 klo 18:00 Paikka:! Kokoushuone Lakki (Mechelininkatu 3C, 00100 Helsinki) Läsnä:! Vertti Virkajärvi (puheenjohtaja), Alpo Martikainen (sihteeri), Mikko Nieminen,!!

Lisätiedot

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto YHTIS-projekti Toimittanut Hanna Järvinen Syksy 2004 1 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Projektinhallinnan

Lisätiedot

Maatalous-metsäylioppilaiden Liitto - Agro- forststudenternas Förbund ry Pöytäkirja 6/2011

Maatalous-metsäylioppilaiden Liitto - Agro- forststudenternas Förbund ry Pöytäkirja 6/2011 MMYL ry Hallituksen kokous 6/2011 Aika: 4.5.2011 klo 17:30. Paikka: MMYL ry:n kerhohuone (Latokartanonkaari 7, 1. krs.) Paikalla: Vertti Virkajärvi (pj), Paavo Lyytikäinen, Eeva Puustjärvi, Charlotta Hyttinen,

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry VUOSIKOKOUS Aika 08.02.2003 kello 12:00 Paikka Oulun pääkirjasto, Pakkalansali, Kaarlenväylä 3, Oulu Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Aika ti 20.5.2014 klo 9:30-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Lauri Jännes,

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI. Pöytäkirja - Yhteenveto. Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013

ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI. Pöytäkirja - Yhteenveto. Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013 Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013 Pöytäkirja - Yhteenveto Paikka: Suomi-Seura, Mariankatu 8 Aika: maanantai 15. - tiistai 16.4.2013 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002. AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00

Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002. AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00 Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002 AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00 PAIKKA:Kuntaliitto, 2. Linja 14, kokoushuone B 3.2 LÄSNÄ: Camilla von Bonsdorff, puheenjohtaja

Lisätiedot

PROJEKTIOHJE. Espoon Partiotuki ry

PROJEKTIOHJE. Espoon Partiotuki ry 1 PROJEKTIOHJE Espoon Partiotuki ry Sisältö Sisältö... 2 1. Alkusanat... 4 2. Projektin johtaminen... 4 2.1 Lyhyt muistilista projektin vaiheisiin... 4 2.2 Lyhyt muistilista projektin tärkeimpiin osa-alueisiin...

Lisätiedot

Vice President for Marketing Vice President for Seminars & Conferences. Vice President for Student Trainee Exchange Programme

Vice President for Marketing Vice President for Seminars & Conferences. Vice President for Student Trainee Exchange Programme European Law Students Association - ELSA Turku ry Oikeustieteellinen tiedekunta 20014 Turun yliopisto VUODEN 2015 HALLITUKSEN KOKOUS 2/2015 PÖYTÄKIRJA Päivämäärä ja aika: 12.1.201 klo 14.15 Paikka: SH

Lisätiedot

Hallituksen kokous 3/2005

Hallituksen kokous 3/2005 Hallituksen kokous 3/2005 Paikka: Sunnuntai 16.10.2005, Laukaa, Varjolan tila Aika: klo 11-17 Pöytäkirja Läsnä: 1/05 2/05 3/05 4/05 Kempe Riitta, pj. x x x Markku Kimmo, vpj. - - x Kettumäki Kati, siht.

Lisätiedot

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 sisällys 1. Tervetuloa KY:lle! 4 1.1 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry KY 5 1.2 ky-säätiö 7 1.3 Yleistä

Lisätiedot

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Marjo Nupponen Mirva Paasonen KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Opinnäytetyö Liiketalous Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.12.2008 Tekijä(t) Marjo Nupponen Mirva Paasonen

Lisätiedot

SAK:N SYDÄN-SATAKUNNAN PAIKALLISJÄRJESTÖN TOIMINTAA VUOSILTA 1946 2001

SAK:N SYDÄN-SATAKUNNAN PAIKALLISJÄRJESTÖN TOIMINTAA VUOSILTA 1946 2001 SAK:N SYDÄN-SATAKUNNAN PAIKALLISJÄRJESTÖN TOIMINTAA VUOSILTA 1946 2001 Ihmisiä, tapahtumia ja aiheita kokouspöytäkirjojen kertomana Auvo Lampinen Kirjoittaja ja toimittaja Auvo Lampinen Historiikki on

Lisätiedot

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Kandidaatintutkielma Kasvatustiede Sara Partanen & Petra Ruusunen Maaliskuu 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985

Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985 Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985 Fuksinumero 2011 Kansi: Mantsalaiset vappupiknikillä 2 Sisältö Päätön kirjoitus...4 Jussin tervehdys Hyvät ensimmäisen vuoden maantieteen opiskelijat...5

Lisätiedot