OPS Perusaste

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2013-2014. OPS Perusaste"

Transkriptio

1 OPS Perusaste Rovaniemen aikuislukio Perusasteopetus

2 1 OPS PERUSASTEEN OPETUSSUUNNITELMA Maahanmuuttajataustaisille tarkoitettu iltaperuskoulu SISÄLTÖ MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN PERUSASTEEN OPINNOT ROVANIEMEN AIKUISLUKIOSSA 2 YLEISTÄ OPISKELUSTA 2 KURSSITARJONTA MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE 2 Valmistava opetus 2 Perusasteen tuntijako 3 KURSSIEN SUORITUSOHJEET JA YLEISTÄ ARVIOINNISTA 4 INTEGROINTI ja AIHEKOKONAISUUDET 4 KURSSIKUVAUKSET 4 Suomi- 2 5 Valmistava opetus 5 Perusasteopetus 7 Englanti 11 Valmistava opetus 12 Perusasteopetus 12 Matematiikka 13 Valmistava opetus ja perusasteopetus 13 Suomen historia 18 Yhteiskuntaoppi 20 Maantieto 21 Biologia 22 Fysiikka/Kemia 23 Elämänkatsomustieto 25 ATK 26 Opinto-ohjaus 28

3 2 Liitteet : Kielitaitotasokuvaukset, esimerkki jaksosuunnitelmasta, jaksojärjestys ja kurssitarjotin PERUSASTEEN OPINNOT ROVANIEMEN AIKUISLUKIOSSA Rovaniemen aikuislukio tarjoaa perusasteen opetusta ja siihen valmistavaa opetusta aikuisille, jotka eivät ole oppivelvollisia. Opiskelu on pääsääntöisesti tutkintotavoitteista. Perusasteen opetus palvelee lähinnä yli 17-vuotiaita maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita, jotka tarvitsevat tutkintotavoitteista perusasteen opetusta. Valmistava opetus on tarkoitettu yli 17-vuotialle, joilla on suomen kielen alkeistaidot, mutta joiden kielitaito ei vielä riitä varsinaisiin perusasteen opintoihin. Valmistavan opetuksen jälkeen voi pyrkiä perusasteen opintoihin ja tulla valituksi, mikäli edellytykset kielitaidon suhteen riittävät. Myös englannin kielen ja matematiikan alkeiden kursseja järjestetään valmistaville ryhmille. Tiedot testataan ennen perusasteelle siirtymistä. Perusasteen suorittamisen jälkeen ja niiden aikanakin on mahdollista ottaa kursseja aikuislukiosta, mutta aineenopettajan suositus tarvitaan. Rovaniemen aikuislukion opetussuunnitelmat perustuvat Opetushallituksen Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen perusteisiin Maahanmuuttajataustaisille tarkoitetussa opetuksessa on otettu huomioon valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet 2009 sekä aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opetussuunnitelman perusteet Suomi toisena kielenä opetuksessa on huomioitu Opetushallituksen aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen opetussuunnitelman perusteet Tällöin opinnot vastaavat myös kotoutumiskoulutuksen kriteereitä ja täyttävät ns. omaehtoisen opiskelun vaatimukset. Perusasteelle siirryttäessä toivotaan kotoutumiskoulutuksen päättyneen. Yleistä opiskelusta Perusasteen varsinainen opiskelija on pääsääntöisesti yli 17-vuotias. Opiskelu on maksutonta. Koulumatkoja varten voi saada alennusta pyytämällä opiskelutodistuksen koulusihteeriltä. Opiskelun pitää olla säännöllistä, ja todistuksen voi saada vasta ensimmäisen jakson jälkeen. Opiskelijat saavat koululta lainaksi oppikirjat. Kirjojen palauttamisen laiminlyönti tai kirjojen tärvely johtaa sanktioihin. Peruskoulun päättötodistukseen vaaditaan, että opiskelija on käynyt kaikkien oppiaineiden pakolliset kurssit ja suorittanut yhteensä vähintään 44 kurssia. Kurssijako on sivulla 3. Perusasteen todistus antaa oikeuden hakeutua ammattiopintoihin tai lukioon. KURSSITARJONTA MAAHANMUUTTAJILLE Valmistava opetus Valmistava opetus kestää 1-2 vuotta opiskelijan lähtötasosta ja edistymisestä riippuen. Valmistavaan opetukseen pääsee testin kautta. Testin perusteella opiskelijat jaetaan tasoryhmiin

4 3 (2 tasoryhmää). Testi järjestetään aina toukokuun puolivälissä, tarvittaessa myös elokuun lopussa ja tammikuun alkupuolella. Valmistavan opetuksen laajuus on aloittavalla ryhmällä n. 280 tuntia, ylemmällä ryhmällä n. 420 tuntia. Opetustuntien lisäksi oman työn osuus kaksinkertaistaa tuntimäärän. Tuntimääriin sisältyy paitsi suomi toisena kielenä opetusta myös englannin (2 kurssia) ja matematiikan (1 kurssi) alkeistason opetusta. Perusasteen tuntijako Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (2004), 7 Muille kuin oppivelvollisille annettavan perusopetuksen tuntijako Rovaniemen aikuislukion sovellus Kesto 2 vuotta, yhteensä vähintään 44 kurssia (1 kurssi on 28 lähiopetustuntia á 40 min) 1. vuosi 2. vuosi Yhteensä s2 (suomi toisena kielenä) (5 aihekokonaisuutta ja kirjallisuus 1 kurssi) englanti matematiikka et (elämänkatsomustieto) 1 1 historia yhteiskuntaoppi 1 1 ge (maantieto) 1 1 bi (biologia) 1 1 fy/ke (fysiikka/kemia) 1 1 ATK 1 1 Opinto-ohjaus 1 Vapaaehtoisia kursseja vuosittaisen tarjonnan mukaan (taide) 1-2 yht. 44 pakollista kurssia

5 4 kielitaitonäyte sisältyy peruskoulun päättötodistukseen Lukuvuoden opetusjaksot (Liite) KURSSIEN SUORITUSOHJEET JA YLEISTÄ ARVIOINNISTA Kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Siitä voidaan poiketa aineenopettajan ja ryhmänohjaajan luvalla. Kurssi arvioidaan sen päätyttyä. Kunkin oppiaineen pakolliset kurssit arvioidaan numeroin Hyväksyttyjä kurssisuorituksia ovat arvosanat Suoritusmerkintää (S) voidaan käyttää valmistavan opetuksen englannin ja matematiikan sekä perusasteen valinnaisten kurssien arvioinnissa. Arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kuvata, miten hyvin opiskelija on saavuttanut asetetut tavoitteet. Aineen oppimäärän loppuarvosana määräytyy pääasiassa kurssien arvosanojen keskiarvon perusteella. Opettaja voi kuitenkin loppuarviossaan painottaa viimeisten kurssien suorituksia. INTEGROINTI JA AIHEKOKONAISUUDET Varsinkin suomi toisena kielenä -kursseilla pyritään ennakoimaan tulevien muiden aineiden kurssien aihepiirejä ja sanastoa. Jakson alkaessa ryhmänohjaajat laativat yhdessä aineenopettajien kanssa jaksolla opetettavien kurssien sisältökuvaukset. Nämä jaetaan myös kaikille opiskelijoille. Jokainen oman aineensa opettaja on myös suomen kielen opettaja, samoin suomen kieltä opettavat ottavat tunneillaan esille tulevien reaaliaineiden kurssien sanastoa ja oppisisältöjä. Näin opiskelija saa opiskeluunsa työkaluja ja valmiudet opiskella kutakin ainetta kasvavat. Opettajat kiinnittävät huomioita myös tehtävänannon ymmärtämiseen, opiskelutekniikkaan, kuten muistiinpanotekniikkaan, käsitekarttojen laatimiseen, tekstien syventävään lukemiseen ja vastausten tuottamiseen. Aihekokonaisuuksiin liittyviä kursseja tai oppitunteja pyritään järjestämään mahdollisimman usein. Aihekokonaisuudet: aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys, kestävä kehitys ja hyvinvointi, kulttuuriidentiteetti ja monikulttuurisuus, viestintä- ja mediataidot KURSSIKUVAUKSET Suomi toisena kielenä (s2) Valmistava opetus 1/P1A Tavoite: Valmistavaa opetukseen pääsee alkutestin perusteella. Näin jokainen pääsee aloittamaan opiskelunsa osaamistaan vastaavalla tasolla. Opintoihin tulevalla pitää olla hyvä alkeiskielitaito (A1.1. A1.2). Suomen kielen opetuksen tehtävä on auttaa opiskelijaa tiedostamaan oman osaamisensa sekä auttaa opiskelijaa saavuttamaan perusopetuksessa tarvittava suomen kielen taito. Tavoitteena on myös saavuttaa sellaiset tiedot ja taidot, että opiskelija selviää jokapäiväisissä

6 5 viestintätilanteissa, että hän osaa arvioida omaa osaamistaan ja oppimistarpeitaan sekä tulee tietoiseksi suomalaisen kulttuurin ominaispiirteistä. Valmistava 1/P1A Moduuli 1: Rakenteet: - äänteet, aakkoset, tavutus, vokaaliharmonia, astevaihtelu - persoonapronominit, olla-verbi, verbityypit ja niiden taivutus - positiivinen ja negatiivinen muoto - yksikkö ja monikko - sanaston kehittäminen Aihealueita: - perustiedot, nimi, osoite, puhelinnumero, sukupuoli, ikä, syntymäpaikka ja -aika, kansallisuus - esittäytyminen, tervehdykset, kuulumiset, itsestä kertominen - kauppa-asiointi - kellonajat, sää - perhe, asuminen, ruoat - ulkonäkö, vaatteet, värit - ajankohtaisia uutisaiheita Tehtävätyyppejä: - kuullun ymmärtämistehtäviä (selkouutisia) - pieniä tekstin ymmärtämistehtäviä - tekstin tuottamistehtäviä/saneluja Moduuli 2: Rakenteet: - omistusrakenne, nominityyppejä - -ko/-kö -kysymys - partitiivi, genetiivi - pitää/tykätä verbit - sisä- ja paikallissijat - sanaston kehittäminen - 1. jakson kielioppiasioiden kertaus Aihealueita: - mielipiteiden ja tunteiden ilmaiseminen

7 6 - asiointi eri toimipisteissä, ammatti ja työ - terveydenhoito, kulkuvälineet, harrastukset Tehtävätyyppejä: - kuullun ymmärtämistehtäviä (selkouutisia) - tekstin ymmärtämistehtäviä - tekstin tuottamistehtäviä/saneluja Valmistava opetus Valmistava 2 / P1B Kurssin lähtökohtana on, että oppilaat ovat oppineet suomen kielen perusrakenteet, osaavat lukea, lyhyesti kertoa ja kirjoittaa erilaisista aiheista sekä ymmärtävät arkipäivään liittyvää suomenkielistä puhetta (kielitaidon taso A1). Kurssin loppuvaiheessa on pyrittävä saamaan oppilaiden kielitaito tasoon A2. Kurssin painopisteenä on käytännön kielenkäyttö (kirjoittaminen erilaisista aiheista sekä luetun ymmärtäminen). Tavoitteena on edistää suomen kielen ja viestintätaitoja niin, että opiskelija voisi jatkaa opintoja ja selviytyy arkielämästä itsenäisesti yhteiskunnassa sekä ehkäistä opiskelijan syrjäytymistä. Sitä varten annetaan perustietoa Suomesta ja suomalaisesta yhteiskunnasta (historian ja yhteiskunnan lyhyitä jaksoja) sekä opetetaan opiskelutapoja. Opetuksessa kiinnitetään huomiota itsenäiseen opiskeluun ja yksilölliseen ohjaukseen. Kurssin sisältö: Kertaus/ rakenteet - verbit /preesens/ positiivinen ja kielteinen muoto - ko/kö - kysymykset - kysymyssanat - verbit pitää ja tykätä - partitiiviverbit / verbirektio - sisä- ja ulkopaikallissijat - partitiivi - genetiivin käyttö postpositioiden kanssa Uudet kieliopilliset rakenteet - monikon partitiivi - pronominien taivutus - imperfektin kielteinen ja positiivinen muoto - sti adverbit - sivulauseet ja lausetyypit

8 7 Aihealueet - perhe ja minä - juhlat, muut tapahtumat - sää ja vuodenajat - päivänkulku - loma ja matkustaminen - Suomi, Rovaniemi, Lappi - kotimaa - arkipäivätilanteet (huoltomies, kauppa ja ostokset, TE-toimisto, työn hakeminen ja työhaastattelu ja ym.) - harrastukset - koti (talo, asunto) - kuvat (kertominen ja kirjoittaminen kuvista) - ammatit Tehtävätyypit - kuullun ymmärtämistehtävät (selkouutiset ja muut kuuntelutehtävät netistä) - tekstin ymmärtämistehtävät - tekstin tuottamistehtävät ja sanelut - keskustelut aiheesta pareittain tai ryhmässä - puheen tuottamistehtävät, kertominen valitusta aiheesta - haastattelut - opintovierailut, vierailevat luennoitsijat - tutustumiskäynnit ja retket - ryhmätilanteet Perusasteopetus Oppiaineesta Suomen kielen perusopetuksen oppimäärä on tarkoitettu sellaisille maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille, joiden suomen kielen taito ei ole oman äidinkielen tasolla millään kielen osa-alueella. Perusopetukseen pääsyn edellytyksenä on, että opiskelija on saavuttanut tietyn tavoitetason joko Rovaniemen aikuislukion valmistavassa suomen kielen opetuksessa tai jossain muussa oppilaitoksessa. Tavoitteet S2-opetuksen tarkoituksena on kehittää tasapuolisesti kaikilla kielitaidon osa-alueilla opiskelijan suomen kielen taitoa ja tietoisuutta suomalaisesta kulttuurista. Tavoitteena on myös, että opiskelija pystyy opiskelemaan täysipainoisesti kaikkia perusasteopetukseen kuuluvia oppiaineita

9 8 ja että hänen on mahdollista jatkaa opintojaan perusasteen käymisen jälkeen. Tämä edellyttää sitä, että kaikkien aineiden opettajat toimivat myös suomen kielen opettajina. Kaikkien opettajien tehtävänä on myös kehittää opiskelijan tietoisuutta yleissivistävistä ja ajankohtaisista asioista mm. nykymedian avulla. Tavoitteissa ja oppiaineiden sisällöissä pyritään ottamaan huomioon opiskelijan kokonaistilanne, kuten ikä, koulu- ja kokemustausta sekä kielitaito. Tämä vaatii usein opetukselta eriyttämistä. Sanaston kasvattaminen ja kielen rakenteiden harjoitteleminen kietoutuvat kielitaidon osaalueiden kehittämiseen ja kulttuuritietouden lisäämiseen. Opetuksessa korostetaan viestinnällisyyttä. Tekstien syvälliseen ymmärtämiseen ja tuottamiseen panostetaan, varsinkin peruskoulun päättävälle ryhmälle. Myös kirjallisuuden opetukseen kiinnitetään huomiota kaikilla kursseilla. Opetusmenetelmät ja työtavat valitaan niin, että opiskelija saa mahdollisuuden omaksua oppimisstrategioita, joita hän pystyy aktiivisesti hyödyntämään koulussa ja koulun ulkopuolella. Näin hän pystyy käsittelemään myös kohtaamaansa kielellistä ja kulttuurista ainesta. Oppikirjan käyttö ei ole välttämättä tarpeen opetus suunnitellaan systemaattisesti eteneväksi jatkumoksi, jossa otetaan huomioon kohderyhmien yksilölliset tarpeet. Päättöarvosanan määräytyminen Päättöarvosana määräytyy kurssien keskiarvon perusteella. Arvioinnissa otetaan kuitenkin huomioon opiskelijan aktiivisuus opetukseen osallistumisessa sekä yleinen mielenkiinto oppiainetta kohtaan. Opettaja voi painottaa viimeisten kurssien arvosanoja päättöarvosanaa antaessaan. Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 Arviot kielten taitotasoasteikon mukaan (Liitteessä 1 taitotasokuvaukset) Kuullun ymmärtäminen B1.1. Puhuminen B1.1. Luetun ymmärtäminen B1.1. Kirjoittaminen B1.1. MODUULI 1 (Kurssit 011,012,013,014) Rakenteet: - valmistavien kurssien aihepiirien kertaus - sivulauseet - konditionaali - -minen -substantiivi - imperatiivi - verbien rektioita - eri sanatyyppejä

10 9 Aihealueita: - terveys, hyvinvointi, vapaa-aika - luonto ja lähiympäristö - juhlat, tavat. mukana kirjallisuuden kuvauksia juhlista ja tavoista - ryhmässä toimiminen, koulun toiminta Tehtävätyyppejä: - kuullun ymmärtämisen tehtäviä (selkouutiset) - tekstin ymmärtämisen tehtäviä (lyhyiden ohjeiden ja sääntöjen ymmärtäminen) - tekstin lukuharjoitukset - tekstin tuottaminen (sanelu, pienen viestin tuottaminen) - sanaston kehittäminen erilaisten kommunikatiivisten harjoitusten avulla MODUULI 2 (kurssit 021,022,023,024) Rakenteet: -passiivi -objekti -ajanilmaukset -edellisten kurssien kertausta Aihealueita: - yksilönä yhteiskunnassa -lisää suomalaisesta tapakulttuurista -ajankohtaiset uutiset (media) -ihmisen elinkaari (lapsuus, nuoruus, keski-ikä, vanhuus), kirjallisuuden kuvauksia aihepiiristä Tehtävätyyppejä: -kuullun ymmärtämisen tehtäviä -tekstin ymmärtämistehtäviä -tekstin tuottamistehtäviä -omakohtainen kertominen tapahtumista ja elämästä MODUULI 3 (kurssit 031,032) Rakenteet: -perfekti ja pluskvamperfekti -monikon partitiivi ja genetiivi -adjektiivien vertailu

11 10 Aihealueita: -elämäntarinat, myös kirjallisuuteen pohjautuen -koulumaailma -asiointi -tietotekniikkaan ja viestintään liittyvää sanastoa Tehtävätyyppejä: -kuullun ymmärtämistehtäviä (selkokieli) -tekstin ymmärtämistehtäviä -tekstin tuottamistehtäviä MODUULI 4 (kurssit 041,042, 043,044, 045) Rakenteet: -adjektiivien ja adverbien vertailu -järjestysluvut -nominityyppien kertaus -edellisten kurssien kieliopin kertausta Aihealueita: - Suomeen ja Pohjoismaihin liittyvää maantieteellistä sanastoa - ammatti- ja työnhakusanastoa, työhaastattelu -jatko-opiskeluihin liittyvää sanastoa -asiointifraaseja -erilaiset ongelmatilanteet -ihmisen biologiaan liittyvää sanastoa, Suomen historiaan liittyvää sanastoa Tehtävätyyppejä: - kuullun ymmärtämisharjoitukset -tekstin ymmärtämistehtävät -tekstin tuottaminen, haastattelu, opintovierailut, vierailevat luennoitsijat Moduuli 5 (kurssit 051, 052, 053, 054, 055) Rakenteet: -partisiippimuotoja -aikamuotojen kertaus -kertausta Aihealueita:

12 11 -ajankohtaisia aiheita (mm. tulevaisuus ja opiskelut) Tehtävätyyppejä: - kuullun ymmärtämistehtäviä - tekstin ymmärtämisen tehtäviä (myös lehtitekstejä ja kirjallisuutta) -tekstin tuottaminen -mahdollinen opintoretki ja siitä raportointi Kirjallisuuskurssi: Opiskelija tutustuu helppolukuiseen suomalaiseen kirjallisuuteen. Hän oppii tuntemaan kirjallisuuden päälajit ja rekisterit. Hän oppii ilmaisemaan mielipiteitään ja laajentaa sanavarastoaan tutustumalla eri sanontoihin ja kielen moninaisuuteen. ENGLANTI Oppiaineen kuvaus Englannin opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa mahdollisuuden kehittää englantia puhuvan yhteisön kulttuuria koskevaa tietoisuutta, ymmärtämystä ja arvostusta. Opiskelijoille tarjoutuu jokaisella kurssilla tilaisuuksia kuunnella, lukea, puhua ja kirjoittaa erilaisia tarkoituksia varten, vaikka painotukset vaihtelevat kursseittain. Opetuksessa keskitytään keskeiseen sanastoon sekä lauseenmuodostuksen ja viestinnän kannalta keskeiseen kielioppiin. Tavoitteet Oppiaineen tavoitteena on, että opiskelija - pystyy kirjoittamaan suppeita viestejä ja luettelomaisia kuvauksia hyvin tutuista aiheista - tuntee englanninkielistä kulttuuria ja ymmärtää sitä omaa kulttuuritaustaansa vasten - osaa viestiä ja toimia englanninkielisessä kulttuurissa hyväksyttävällä tavalla tavanomaisissa arkipäivän tilanteissa - tiedostaa arvojen kulttuurisidonnaisuuden - käyttää erilaisia kielen opiskelulle tyypillisiä työtapoja ja strategioita ja osaa arvioida työskentelyään ja kielitaitoaan suhteessa tavoitteisiin sekä osaa tarvittaessa muuttaa työskentelytapojaan sekä - ymmärtää pääajatukset ja keskeisiä yksityiskohtia myös laajempaa yleistietoa sisältävästä kuullusta tai luetusta, selvästi jäsennetystä tekstistä - selviytyy myös hiukan vaativammista epävirallisista keskustelutilanteista sekä pystyy kertomaan suullisesti ja kirjallisesti arkisista asioista, jotka sisältävät myös jonkin verran yksityiskohtia - tiedostaa joitakin keskeisiä eroja englannin eri varianteista.

13 12 KURSSIKUVAUKSET Valmistava opetus e01 Tutustuminen kieleen, ääntämistä, numeroita, peruslauseen muodostus, yksinkertaiset henkilötiedot (nimi, ikä, asuinpaikka..), olla-verbin taivutusta, substantiivi. e02 Jatketaan kieleen tutustumista. Verbitaivutusta, substantiivin ja adjektiivin käyttöä, perussanastoa. Perusasteopetus e1: Englannin kieleen tutustuminen, itseä koskevien perustietojen kertominen. Kurssisisällöt: ääntämismerkit, numerot 0-100, a/an, yksikkö, monikko, värejä, verbin taivutus preesensissä väitelause, olla-verbi. e2: Perhe ja sukulaisuus, erilaiset palvelutilanteet. Kurssisisällöt: do/does apuverbit, kysymyssanoja, kysymysten muodostaminen preesensissä, perhe- ja sukulaisuus, omistusmuotoja, prepositioita, the-artikkeli. e3: Harrastukset, arkipäivä. Kurssisisällöt: sanajärjestyksestä, raha, numeroita. e4: Asuminen, erilaisia elinympäristöjä. Kurssisisällöt: kello, prepositioita, there is /there are, be going to, me/you/him- objektimuodot, imperfekti: -ed. e5: Asiointia ja palveluiden käyttöä (tien neuvominen, ravintolassa), ruoka. Kurssisisällöt: imperfekti: did ja olla-verbi, of-rakenne. e6:

14 13 Työ, loma. Kurssisisällöt: aikamuotoja, adjektiivien vertailu, futuuri, adverbit. e7: Terveys, hyvinvointi, matkustaminen. Kurssisisällöt: Konditionaali, perfekti, mielipiteen ilmaiseminen, itsenäiset omistusmuodot. e8: eri kulttuureja, ulkonäön kuvailua, aikamuotoja, - ing- muodosta. e9: Suullinen viestintä, sanaston laajennus. Kurssisisällöt: esityksiä, apuverbejä, pronomineja, pluskvamperfekti. e10: Kirjallinen viestintä, sanaston laajennus. Kurssisisällöt: passiivi, relatiivipronomineja, epäsäännöllinen monikko. MATEMATIIKKA Valmistava opetus ja perusasteopetus Valmistavan opetuksen sisältö: yksilöllistä opastusta ja lisäharjoittelua opiskelijan tarpeiden mukaan. Oppimateriaali: monisteita ym. Valmistavasta matematiikan opetuksesta voi saada vapautuksen, jos tasokokeen tulos on kiitettävä. Arviointi: suoritusmerkintä osallistumisaktiivisuuden perusteella. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 Matematiikan opetuksella kehitetään aikuisopiskelijan kykyä havaita ja ymmärtää matematiikan merkitys maailmassa, tehdä perusteltuja päätelmiä ja harjoittaa matematiikkaa nykyisten ja tulevien elämäntilanteidensa tarpeita vastaavasti rakentavasti ajattelevana ja asioista välittävänä kansalaisena. Perusopetus Perusopetuksessa matematiikan opetuksen tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia matemaattisen käsitteiden, ajattelutapojen sekä yleisimmin käytettyjen ratkaisumenetelmien oppimiseen. Opetuksen tulee kehittää aikuisopiskelijan luovaa ja täsmällistä ajattelutapaa ja sen tulee ohjata

15 14 aikuisopiskelijaa oivaltamaan asioita ja asiayhteyksiä sekä etsimään ratkaisuja ongelmiin. Lisäksi opetuksen tulee ohjata tavoitteelliseen toimintaan ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Matematiikan opetuksen on edettävä systemaattisesti, ja sen tulee luoda kestävä pohja matematiikan käsitteiden ja rakenteiden omaksumiselle. Konkreettisuus toimii tärkeänä apuvälineenä yhdistettäessä aikuisopiskelijan kokemuksia ja ajattelujärjestelmiä matematiikan abstraktiin järjestelmään. Arkipäivän tilanteissa eteen tulevia ongelmia, joita on mahdollista ratkoa matemaattisen ajattelun tai toiminnan avulla, tulee hyödyntää tehokkaasti. Tieto- ja viestintätekniikkaa tulee käyttää aikuisopiskelijan oppimisprosessin tukemisessa. Opetuksen tavoitteet Matematiikan opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija oppii ymmärtämään matemaattisten käsitteiden ja sääntöjen merkityksen sekä oppii näkemään matematiikan ja reaalimaailman välisiä yhteyksiä loogista ja luovaa ajattelua soveltamaan erilaisia ajatteluprosesseja ja menetelmiä tiedon hankintaan ilmaisemaan ajatuksensa yksiselitteisesti ja perustelemaan toimintaansa ja päätelmiään esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen perusteella näkemään säännönmukaisuuksia loogista ajattelua vaativia toimintoja, kuten vertailua, järjestämistä, mittaamista, rakentamista, mallintamista, sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä sekä niiden esittämistä käyttämään luokittelua ja järjestämistä työkaluna sekä ajattelua tukevia piirroksia ja välineitä kombinatoristen ongelmien ratkaisemista eri menetelmillä tuntemaan matematiikan historiaa keskittyneeseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä toimimaan ryhmässä. KURSSIKUVAUKSET ma1 Luvut ja laskutoimitukset I (pakollinen kurssi) Sisältö: luonnolliset luvut, kokonaisluvut, rationaaliluvut vastaluku, itseisarvo, käänteisluku peruslaskutoimitusten varmentaminen aikalaskut, aikaväli, alkuluku, luvun jakaminen alkutekijöihin, lukujen jaollisuussääntöjä murtolukujen supistaminen ja laventaminen ja desimaaliluvun esittäminen murtolukuna kertominen ja jakaminen desimaaliluvuilla ja murtoluvuilla Oppimateriaali: esimerkiksi Latva ym.: KOLMIO, Matematiikan tietokirja ja Matematiikan harjoituskirja (Tammi). Arviointi: Loppukoe. ma2 Luvut ja laskutoimitukset II (pakollinen kurssi) Sisältö: potenssi, eksponenttina kokonaisluku juuren käsite ja laskutoimituksia neliöjuurella, reaaliluvut lausekkeiden sieventäminen prosenttilasku pyöristäminen ja arviointi sekä laskimen käyttö.

16 15 Oppimateriaali: esimerkiksi Latva ym.: KOLMIO, Matematiikan tietokirja ja Matematiikan harjoituskirja (Tammi). Arviointi: Loppukoe. ma3 Lausekkeet ja yhtälöt (pakollinen kurssi) Sisältö: polynomin käsite, polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolasku potenssilauseke ja sen sieventäminen muuttujan käsite, lausekkeen arvon laskeminen yhtälö, epäyhtälö, määrittelyjoukko, ratkaisujoukko ensimmäisen asteen yhtälön ratkaiseminen Oppimateriaali: esimerkiksi Latva ym.: KOLMIO, Matematiikan tietokirja ja Matematiikan harjoituskirja (Tammi). Arviointi: Loppukoe. ma4 Yhtälöt ja lukujonot (pakollinen kurssi) Sisältö: suhde ja verrannollisuus sekä verranto vaillinainen toisen asteen yhtälö yhtälöparin käsitteeseen tutustuminen lukujonojen tutkimista ja muodostamista Oppimateriaali: esimerkiksi Latva ym.: KOLMIO, Matematiikan tietokirja ja Matematiikan harjoituskirja (Tammi). Arviointi: Loppukoe. ma5 Funktiot (pakollinen kurssi) Sisältö: funktion käsite lukuparin esittäminen koordinaatistossa, yksinkertaisten funktioiden tulkitseminen ja niiden kuvaajien piirtäminen koordinaatistoon, funktion kuvaajan tutkimista, lineaarinen funktio suoraan ja kääntäen verrannollisuus, yhtälöpari ratkaiseminen graafisesti Oppimateriaali: esimerkiksi Latva ym.: KOLMIO, Matematiikan tietokirja ja Matematiikan harjoituskirja (Tammi). Arviointi: Loppukoe. ma6 Geometria (pakollinen kurssi) Sisältö: kulmien välisiä yhteyksiä, tasokuvioiden nimeäminen ja luokittelu, monikulmioihin liittyviä käsitteitä, ympyrä ja siihen liittyviä käsitteitä, tasokuvioiden piirin ja pinta-alan laskeminen, geometrista konstruointia yhdenmuotoisuus ja yhtenevyys trigonometriaa ja suorakulmaisen kolmion ratkaiseminen kappaleiden nimeäminen ja luokittelu kappaleen tilavuuden ja pinta-alan laskeminen

17 16 Oppimateriaali: esimerkiksi Latva ym.: KOLMIO, Matematiikan tietokirja ja Matematiikan harjoituskirja (Tammi). Arviointi: Loppukoe. ma7 Geometria ja trigonometria (pakollinen kurssi) Sisältö: Oppimateriaali: esimerkiksi Latva ym.: KOLMIO, Matematiikan tietokirja ja Matematiikan harjoituskirja (Tammi). Arviointi: Loppukoe. Tilastot, todennäköisyys ja yhtälöpari (pakollinen kurssi) Sisältö: keskiarvon, tyyppiarvon ja mediaanin määrittäminen diagrammien tulkinta tietojen kerääminen, muuntaminen ja esittäminen käyttökelpoisessa muodossa todennäköisyyden käsite, klassinen ja tilastollinen todennäköisyys kombinatoriikkaa yhtälöparin ratkaiseminen algebrallisesti Oppimateriaali: esimerkiksi Latva ym.: KOLMIO, Matematiikan tietokirja ja Matematiikan harjoituskirja (Tammi). Arviointi: Loppukoe. Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8: Ajattelun ja työskentelyn taidot Opiskelija huomaa eri tapauksien yhtäläisyydet ja säännönmukaisuudet osaa käyttää puheessaan loogisia elementtejä kuten ja, tai, jos niin, ei, on olemassa, ei ole olemassa osaa päätellä yksinkertaisten väitelauseiden totuusarvon osaa muuntaa yksinkertaisen tekstimuodossa olevan ongelman matemaattiseen esitysmuotoon ja tehdä suunnitelman ongelman ratkaisemiseksi, ratkaista sen ja tarkistaa tuloksen oikeellisuuden osaa myös käyttää luokittelua matemaattisten ongelmien ratkaisuissa osaa esittää järjestelmällisesti mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot taulukkoa taikka puu-, polku- tai muuta diagrammia käyttäen. Luvut ja laskutoimitukset Opiskelija osaa arvioida mahdollista tulosta sekä laatia suunnitelman laskun ratkaisemisesta, ja hänellä on luotettava peruslaskutaito

18 17 korottaa luvun potenssiin, jonka eksponenttina on luonnollinen luku ja pystyy jakamaan luvun alkutekijöihinsä ratkaista tehtäviä, joissa tarvitaan neliöjuurta käyttää prosenttilaskua ja muita laskutoimituksia arkielämässä eteen tulevien ongelmien ratkaisussa. Algebra Opiskelija osaa ratkaista ensimmäisen asteen yhtälön sieventää algebrallisia lausekkeita ja kertoa polynomin vakiolla potenssien laskutoimitukset muodostaa yksinkertaisesta arkielämään liittyvästä ongelmasta yhtälön ja ratkaista sen algebrallisesti tai päättelemällä käyttää yhtälöparia yksinkertaisten ongelmien ratkaisemiseen arvioida tuloksen järkevyyttä sekä tarkastaa ratkaisunsa eri vaiheet. Funktiot Opiskelija osaa määrittää pisteen koordinaatit koordinaatistosta laatia taulukon lukupareista annetun säännön mukaan ratkaista lineaarisen funktion nollakohdan jatkaa lukujonoa annetun säännön mukaan ja pystyy kertomaan sanallisesti yleisen säännön annetun lukujonon muodostumisesta tietää suoran yhtälön kulmakertoimen ja vakion merkityksen sekä osaa määrittää kahden suoran leikkauspisteen piirtämällä. Geometria Opiskelija osaa tunnistaa eri geometriset muodot ja tuntee niiden ominaisuudet soveltaa oppimiansa piirin, pinta-alan ja tilavuuden laskutapoja käyttää harppia ja viivoitinta yksinkertaisten geometristen konstruktioiden tekemiseen löytää yhdenmuotoisia ja yhteneviä sekä symmetrisiä kuvioita ja pystyy soveltamaan tätä taitoa kolmioiden ja nelikulmioiden ominaisuuksien tutkimisessa soveltaa kahden kulman välisiä yhteyksiä yksinkertaisissa tilanteissa käyttää Pythagoraan lausetta ja trigonometriaa suorakulmaisen kolmion osien ratkaisemiseen suorittaa mittauksia ja niihin liittyviä laskelmia arkielämässä sekä osaa muuntaa tavanomaisimpia mittayksiköitä.

19 18 Tilastot ja todennäköisyys Opiskelija osaa lukea erilaisia taulukoita ja diagrammeja sekä osaa määrittää annetusta aineistosta frekvenssit, keskiarvon, mediaanin ja tyyppiarvon määrittää mahdollisten tapausten lukumäärän ja osaa järjestää yksinkertaisen empiirisen tutkimuksen todennäköisyydestä sekä ymmärtää Pythagoraan lause trigonometriaa ja suorakulmaisen kolmion ratkaiseminen kappaleiden nimeäminen ja luokittelu kappaleen tilavuuden ja pinta-alan laskeminen 8. Todennäköisyys ja tilastot (ma8) Keskeiset sisällöt todennäköisyyden käsite frekvenssi ja suhteellinen frekvenssi keskiarvon, tyyppiarvon ja mediaanin määrittäminen hajonnan käsite diagrammien tulkinta tietojen kerääminen, muuntaminen ja esittäminen käyttökelpoisessa muodossa SUOMEN HISTORIA Historian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija oppisi tuntemaan Suomen historian päälinjat ja keskeisimmät historialliset tapahtumat, niiden taustat ja seuraukset. Opiskelijan tulee ymmärtää nykyhetki historiallisen kehityksen tuloksena ja tulevaisuuden lähtökohtana sekä osata hankkia menneisyyttä koskevaa tietoa ja arvioida sitä kriittisesti. Hänen tulee myös ymmärtää menneisyyden monitulkinnallisuutta ja suhteellisuutta. Lisäksi hänen tulee ymmärtää suomalaisen kulttuurin erilaisia ilmenemismuotoja sekä saada aineksia ihmisoikeuksia ja demokratiaa arvostavan maailmankuvan luomiseen. Kurssi 1 Kurssin aikana käsitellään Suomen historian keskeisiä tapahtumia ennen vuotta 1809 sekä suomalaista kulttuuriperintöä. Tarkoituksena on antaa oppilaille kuva suomalaisen yhteiskunnan ja suomalaisuuden synnystä. Keskeiset sisällöt: Esihistoria - esihistoria ja tulkinnat suomalaisten alkuperästä

20 19 - asutus, elinkeinot, uskonnot ja uskomukset Suomen liittyminen länsieurooppalaiseen kulttuuriyhteisöön keskiajalla - Suomi idän ja lännen välimaassa - sääty-yhteiskunnan synty - asutus, elinkeinot sekä uskonnolliset ja poliittiset muutokset Uusi aika - uskonpuhdistus ja keskusvallan voimistuminen Suurvaltakausi - suurvaltakauden vaikutukset Suomessa - talous, väestö ja koulutus Vapauden ja hyödyn aika - kulttuurinen ja taloudellinen kehitys - kustavilaiset uudistukset - kansallisen tietoisuuden ensi askeleet Kurssin arviointi Kurssin arviointi tapahtuu kirjallisten näyttöjen (esim. kokeet, kotiesseet ja ryhmätyö) ja suullisen näytön pohjalta. Kurssi 2 Kurssin tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä tapahtumia ja muutosprosesseja 1800 luvulta nykyaikaan. Muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan sekä taloudelliset ja kulttuuriset muutokset. Keskeiset sisällöt Autonomia - Suomen liittäminen Venäjään - autonomian synty - elinkeinovapaus ja Suomen teollistuminen - kansalaisyhteiskunnan synty - sortokaudet Suomen itsenäistymisprosessi - Suomen itsenäistyminen - sisällissota

AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2012

AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2012 Etunimi Sukunimi AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2012 Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle Määräykset ja ohjeet

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2014 2015 2 Sisällys 1. LUKUVUOSI 2014 2015...5 1.1 Jaksotus...5 1.2 Lomat...5 1.4 Juhlat ja tapahtumat...6 2. OPETTAJAT...7 2.1 Ryhmänohjaajat...7 2.2 Opettajien

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 Sisällysluettelo Opintojen rakenne... 2 Opintosuunnitelman laadinta... 2 Kurssin arviointi... 2 Uusintakuulustelut... 2 Etenemiseste... 3 Poissaolot... 3 Oppiaineen

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO TORNION YHTEISLYSEON LUKIO - OPETUSSUUNNITELMA 2007 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2007 Päivitetty 1.2.2008 SISÄLLYS 1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 1.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 1 2 ARVOPERUSTA

Lisätiedot

Lempäälän Lukion Kurssiesite

Lempäälän Lukion Kurssiesite Lempäälän Lukion Kurssiesite 2014-2015 Ainevalinnat Kurssivalinnat tehdään maaliskuun aikana suoraan Wilman kurssitarjottimeen (2014-15) samalla tavalla kuin tämän vuoden valinnat. Tarjotinta muokataan

Lisätiedot

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA...

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... SISÄLTÖ 1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 3 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ...

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE 2009 1 SISÄLLYS 1 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 3 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Perusopetuksen mukaiset opetuksen tavoitteet...4 2.2 Perusopetuksen arvopohja..5

Lisätiedot

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Rehtorin hyväksymä ammattitaitoa täydentävien pakollisten ja valinnaisten tutkinnon osien opetussuunnitelma, joka sisältää Arviointitoimikunnan

Lisätiedot

SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005

SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005 SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005 Viim. päivitetty 5.5.2009 Lukion opettajakunta 18.5.2005 Lukion oppilaskunta Lukion johtokunta Sivistyslautakunnan hyväksymä 2 I. YLEINEN OSA 1. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2008 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 3 RUOTSI 4 ENGLANTI 4 RANSKA B2 5 RANSKA B3 6 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 MATEMATIIKKA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ

Lisätiedot

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 12.5.2005 (Luyljo 11) ja 29.6.2005 (Sivla 48) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 74 ja 75) Muutettu 10.2.2008 (Sivla 18) Muutettu 3.12.2009 (Sivla 117)

Lisätiedot

7. 11 Uskonto KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT

7. 11 Uskonto KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT 7. 11 Uskonto KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

TEUVAN LUKIO OPINTO-OPAS. kahden tutkinnon suorittaminen

TEUVAN LUKIO OPINTO-OPAS. kahden tutkinnon suorittaminen 222222 TEUVAN LUKIO Te OPINTO-OPAS 2 0 1 kahden tutkinnon suorittaminen 4 5 y h t e y s t i e d o t Teuvan lukion Kivislahti Veijo 040 120 1522 veijo.kivislahti@teuva.fi vs.rehtori Teuvan lukion Kivistö

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen Helsingin Uusi yhteiskoulu lukion opetussuunnitelma 1.8.2005 alkaen Päivitetty 6.2.2012 Sisällysluettelo 1. LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 1.1. Arvot... 4 1.2. Tehtävä ja tavoitteet... 4 1.3. Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2012 Sisällys 1 luku Opetussuunnitelma... 3 1. 1 Opetussuunnitelman laatiminen... 3 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA OPETUSHALLITUS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Opetussuunnitelma............................. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 1 Tyrnävän kunnan tuksen opetussuunnitelma LUONNOS ehdotus 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 2 Sisältö 1. Johdanto... 8 Muutokset... 8 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA 2006 TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma 120 ov hyväksytty kyha

Lisätiedot

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 1 ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 Sisältö YHTEYSTIEDOT... 3 TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ LUKUVUONNA 2015-2016... 3 LUKIO-OPINTOJEN SUORITTAMINEN... 4 Lukiokurssit ja opinnoissa eteneminen... 4 Kursseille ilmoittautuminen...

Lisätiedot

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielinen jaosto, 07.03.2012 Koulutuspäällikön hyväksymä muutos kappale 5.4, 14.10.2014, 104 Sisällysluettelo sivu 1 Loviisan kaupungin

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA 2006 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUSHALLINNON KOULUTUSOHJELMA 120 ov

Lisätiedot

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 YLEINEN OSA päivitetty 2013 2 Sisällys 1. OPETUSSUUNNITELMA OPETUKSEN PERUSTANA... 6 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 6 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö...

Lisätiedot

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Vuosi yrittäjänä ja 24h -leiri

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Vuosi yrittäjänä ja 24h -leiri NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa NY Vuosi yrittäjänä ja 24h -leiri NY Yrittäjyyskasvatuksen polku NY Start Up NY Next Steps NY 24h-leiri Enterprise without Borders NY 12h-leiri NY Vuosi yrittäjänä NY 6h-leiri

Lisätiedot