OPS Perusaste

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2013-2014. OPS Perusaste"

Transkriptio

1 OPS Perusaste Rovaniemen aikuislukio Perusasteopetus

2 1 OPS PERUSASTEEN OPETUSSUUNNITELMA Maahanmuuttajataustaisille tarkoitettu iltaperuskoulu SISÄLTÖ MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN PERUSASTEEN OPINNOT ROVANIEMEN AIKUISLUKIOSSA 2 YLEISTÄ OPISKELUSTA 2 KURSSITARJONTA MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE 2 Valmistava opetus 2 Perusasteen tuntijako 3 KURSSIEN SUORITUSOHJEET JA YLEISTÄ ARVIOINNISTA 4 INTEGROINTI ja AIHEKOKONAISUUDET 4 KURSSIKUVAUKSET 4 Suomi- 2 5 Valmistava opetus 5 Perusasteopetus 7 Englanti 11 Valmistava opetus 12 Perusasteopetus 12 Matematiikka 13 Valmistava opetus ja perusasteopetus 13 Suomen historia 18 Yhteiskuntaoppi 20 Maantieto 21 Biologia 22 Fysiikka/Kemia 23 Elämänkatsomustieto 25 ATK 26 Opinto-ohjaus 28

3 2 Liitteet : Kielitaitotasokuvaukset, esimerkki jaksosuunnitelmasta, jaksojärjestys ja kurssitarjotin PERUSASTEEN OPINNOT ROVANIEMEN AIKUISLUKIOSSA Rovaniemen aikuislukio tarjoaa perusasteen opetusta ja siihen valmistavaa opetusta aikuisille, jotka eivät ole oppivelvollisia. Opiskelu on pääsääntöisesti tutkintotavoitteista. Perusasteen opetus palvelee lähinnä yli 17-vuotiaita maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita, jotka tarvitsevat tutkintotavoitteista perusasteen opetusta. Valmistava opetus on tarkoitettu yli 17-vuotialle, joilla on suomen kielen alkeistaidot, mutta joiden kielitaito ei vielä riitä varsinaisiin perusasteen opintoihin. Valmistavan opetuksen jälkeen voi pyrkiä perusasteen opintoihin ja tulla valituksi, mikäli edellytykset kielitaidon suhteen riittävät. Myös englannin kielen ja matematiikan alkeiden kursseja järjestetään valmistaville ryhmille. Tiedot testataan ennen perusasteelle siirtymistä. Perusasteen suorittamisen jälkeen ja niiden aikanakin on mahdollista ottaa kursseja aikuislukiosta, mutta aineenopettajan suositus tarvitaan. Rovaniemen aikuislukion opetussuunnitelmat perustuvat Opetushallituksen Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen perusteisiin Maahanmuuttajataustaisille tarkoitetussa opetuksessa on otettu huomioon valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet 2009 sekä aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opetussuunnitelman perusteet Suomi toisena kielenä opetuksessa on huomioitu Opetushallituksen aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen opetussuunnitelman perusteet Tällöin opinnot vastaavat myös kotoutumiskoulutuksen kriteereitä ja täyttävät ns. omaehtoisen opiskelun vaatimukset. Perusasteelle siirryttäessä toivotaan kotoutumiskoulutuksen päättyneen. Yleistä opiskelusta Perusasteen varsinainen opiskelija on pääsääntöisesti yli 17-vuotias. Opiskelu on maksutonta. Koulumatkoja varten voi saada alennusta pyytämällä opiskelutodistuksen koulusihteeriltä. Opiskelun pitää olla säännöllistä, ja todistuksen voi saada vasta ensimmäisen jakson jälkeen. Opiskelijat saavat koululta lainaksi oppikirjat. Kirjojen palauttamisen laiminlyönti tai kirjojen tärvely johtaa sanktioihin. Peruskoulun päättötodistukseen vaaditaan, että opiskelija on käynyt kaikkien oppiaineiden pakolliset kurssit ja suorittanut yhteensä vähintään 44 kurssia. Kurssijako on sivulla 3. Perusasteen todistus antaa oikeuden hakeutua ammattiopintoihin tai lukioon. KURSSITARJONTA MAAHANMUUTTAJILLE Valmistava opetus Valmistava opetus kestää 1-2 vuotta opiskelijan lähtötasosta ja edistymisestä riippuen. Valmistavaan opetukseen pääsee testin kautta. Testin perusteella opiskelijat jaetaan tasoryhmiin

4 3 (2 tasoryhmää). Testi järjestetään aina toukokuun puolivälissä, tarvittaessa myös elokuun lopussa ja tammikuun alkupuolella. Valmistavan opetuksen laajuus on aloittavalla ryhmällä n. 280 tuntia, ylemmällä ryhmällä n. 420 tuntia. Opetustuntien lisäksi oman työn osuus kaksinkertaistaa tuntimäärän. Tuntimääriin sisältyy paitsi suomi toisena kielenä opetusta myös englannin (2 kurssia) ja matematiikan (1 kurssi) alkeistason opetusta. Perusasteen tuntijako Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (2004), 7 Muille kuin oppivelvollisille annettavan perusopetuksen tuntijako Rovaniemen aikuislukion sovellus Kesto 2 vuotta, yhteensä vähintään 44 kurssia (1 kurssi on 28 lähiopetustuntia á 40 min) 1. vuosi 2. vuosi Yhteensä s2 (suomi toisena kielenä) (5 aihekokonaisuutta ja kirjallisuus 1 kurssi) englanti matematiikka et (elämänkatsomustieto) 1 1 historia yhteiskuntaoppi 1 1 ge (maantieto) 1 1 bi (biologia) 1 1 fy/ke (fysiikka/kemia) 1 1 ATK 1 1 Opinto-ohjaus 1 Vapaaehtoisia kursseja vuosittaisen tarjonnan mukaan (taide) 1-2 yht. 44 pakollista kurssia

5 4 kielitaitonäyte sisältyy peruskoulun päättötodistukseen Lukuvuoden opetusjaksot (Liite) KURSSIEN SUORITUSOHJEET JA YLEISTÄ ARVIOINNISTA Kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Siitä voidaan poiketa aineenopettajan ja ryhmänohjaajan luvalla. Kurssi arvioidaan sen päätyttyä. Kunkin oppiaineen pakolliset kurssit arvioidaan numeroin Hyväksyttyjä kurssisuorituksia ovat arvosanat Suoritusmerkintää (S) voidaan käyttää valmistavan opetuksen englannin ja matematiikan sekä perusasteen valinnaisten kurssien arvioinnissa. Arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kuvata, miten hyvin opiskelija on saavuttanut asetetut tavoitteet. Aineen oppimäärän loppuarvosana määräytyy pääasiassa kurssien arvosanojen keskiarvon perusteella. Opettaja voi kuitenkin loppuarviossaan painottaa viimeisten kurssien suorituksia. INTEGROINTI JA AIHEKOKONAISUUDET Varsinkin suomi toisena kielenä -kursseilla pyritään ennakoimaan tulevien muiden aineiden kurssien aihepiirejä ja sanastoa. Jakson alkaessa ryhmänohjaajat laativat yhdessä aineenopettajien kanssa jaksolla opetettavien kurssien sisältökuvaukset. Nämä jaetaan myös kaikille opiskelijoille. Jokainen oman aineensa opettaja on myös suomen kielen opettaja, samoin suomen kieltä opettavat ottavat tunneillaan esille tulevien reaaliaineiden kurssien sanastoa ja oppisisältöjä. Näin opiskelija saa opiskeluunsa työkaluja ja valmiudet opiskella kutakin ainetta kasvavat. Opettajat kiinnittävät huomioita myös tehtävänannon ymmärtämiseen, opiskelutekniikkaan, kuten muistiinpanotekniikkaan, käsitekarttojen laatimiseen, tekstien syventävään lukemiseen ja vastausten tuottamiseen. Aihekokonaisuuksiin liittyviä kursseja tai oppitunteja pyritään järjestämään mahdollisimman usein. Aihekokonaisuudet: aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys, kestävä kehitys ja hyvinvointi, kulttuuriidentiteetti ja monikulttuurisuus, viestintä- ja mediataidot KURSSIKUVAUKSET Suomi toisena kielenä (s2) Valmistava opetus 1/P1A Tavoite: Valmistavaa opetukseen pääsee alkutestin perusteella. Näin jokainen pääsee aloittamaan opiskelunsa osaamistaan vastaavalla tasolla. Opintoihin tulevalla pitää olla hyvä alkeiskielitaito (A1.1. A1.2). Suomen kielen opetuksen tehtävä on auttaa opiskelijaa tiedostamaan oman osaamisensa sekä auttaa opiskelijaa saavuttamaan perusopetuksessa tarvittava suomen kielen taito. Tavoitteena on myös saavuttaa sellaiset tiedot ja taidot, että opiskelija selviää jokapäiväisissä

6 5 viestintätilanteissa, että hän osaa arvioida omaa osaamistaan ja oppimistarpeitaan sekä tulee tietoiseksi suomalaisen kulttuurin ominaispiirteistä. Valmistava 1/P1A Moduuli 1: Rakenteet: - äänteet, aakkoset, tavutus, vokaaliharmonia, astevaihtelu - persoonapronominit, olla-verbi, verbityypit ja niiden taivutus - positiivinen ja negatiivinen muoto - yksikkö ja monikko - sanaston kehittäminen Aihealueita: - perustiedot, nimi, osoite, puhelinnumero, sukupuoli, ikä, syntymäpaikka ja -aika, kansallisuus - esittäytyminen, tervehdykset, kuulumiset, itsestä kertominen - kauppa-asiointi - kellonajat, sää - perhe, asuminen, ruoat - ulkonäkö, vaatteet, värit - ajankohtaisia uutisaiheita Tehtävätyyppejä: - kuullun ymmärtämistehtäviä (selkouutisia) - pieniä tekstin ymmärtämistehtäviä - tekstin tuottamistehtäviä/saneluja Moduuli 2: Rakenteet: - omistusrakenne, nominityyppejä - -ko/-kö -kysymys - partitiivi, genetiivi - pitää/tykätä verbit - sisä- ja paikallissijat - sanaston kehittäminen - 1. jakson kielioppiasioiden kertaus Aihealueita: - mielipiteiden ja tunteiden ilmaiseminen

7 6 - asiointi eri toimipisteissä, ammatti ja työ - terveydenhoito, kulkuvälineet, harrastukset Tehtävätyyppejä: - kuullun ymmärtämistehtäviä (selkouutisia) - tekstin ymmärtämistehtäviä - tekstin tuottamistehtäviä/saneluja Valmistava opetus Valmistava 2 / P1B Kurssin lähtökohtana on, että oppilaat ovat oppineet suomen kielen perusrakenteet, osaavat lukea, lyhyesti kertoa ja kirjoittaa erilaisista aiheista sekä ymmärtävät arkipäivään liittyvää suomenkielistä puhetta (kielitaidon taso A1). Kurssin loppuvaiheessa on pyrittävä saamaan oppilaiden kielitaito tasoon A2. Kurssin painopisteenä on käytännön kielenkäyttö (kirjoittaminen erilaisista aiheista sekä luetun ymmärtäminen). Tavoitteena on edistää suomen kielen ja viestintätaitoja niin, että opiskelija voisi jatkaa opintoja ja selviytyy arkielämästä itsenäisesti yhteiskunnassa sekä ehkäistä opiskelijan syrjäytymistä. Sitä varten annetaan perustietoa Suomesta ja suomalaisesta yhteiskunnasta (historian ja yhteiskunnan lyhyitä jaksoja) sekä opetetaan opiskelutapoja. Opetuksessa kiinnitetään huomiota itsenäiseen opiskeluun ja yksilölliseen ohjaukseen. Kurssin sisältö: Kertaus/ rakenteet - verbit /preesens/ positiivinen ja kielteinen muoto - ko/kö - kysymykset - kysymyssanat - verbit pitää ja tykätä - partitiiviverbit / verbirektio - sisä- ja ulkopaikallissijat - partitiivi - genetiivin käyttö postpositioiden kanssa Uudet kieliopilliset rakenteet - monikon partitiivi - pronominien taivutus - imperfektin kielteinen ja positiivinen muoto - sti adverbit - sivulauseet ja lausetyypit

8 7 Aihealueet - perhe ja minä - juhlat, muut tapahtumat - sää ja vuodenajat - päivänkulku - loma ja matkustaminen - Suomi, Rovaniemi, Lappi - kotimaa - arkipäivätilanteet (huoltomies, kauppa ja ostokset, TE-toimisto, työn hakeminen ja työhaastattelu ja ym.) - harrastukset - koti (talo, asunto) - kuvat (kertominen ja kirjoittaminen kuvista) - ammatit Tehtävätyypit - kuullun ymmärtämistehtävät (selkouutiset ja muut kuuntelutehtävät netistä) - tekstin ymmärtämistehtävät - tekstin tuottamistehtävät ja sanelut - keskustelut aiheesta pareittain tai ryhmässä - puheen tuottamistehtävät, kertominen valitusta aiheesta - haastattelut - opintovierailut, vierailevat luennoitsijat - tutustumiskäynnit ja retket - ryhmätilanteet Perusasteopetus Oppiaineesta Suomen kielen perusopetuksen oppimäärä on tarkoitettu sellaisille maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille, joiden suomen kielen taito ei ole oman äidinkielen tasolla millään kielen osa-alueella. Perusopetukseen pääsyn edellytyksenä on, että opiskelija on saavuttanut tietyn tavoitetason joko Rovaniemen aikuislukion valmistavassa suomen kielen opetuksessa tai jossain muussa oppilaitoksessa. Tavoitteet S2-opetuksen tarkoituksena on kehittää tasapuolisesti kaikilla kielitaidon osa-alueilla opiskelijan suomen kielen taitoa ja tietoisuutta suomalaisesta kulttuurista. Tavoitteena on myös, että opiskelija pystyy opiskelemaan täysipainoisesti kaikkia perusasteopetukseen kuuluvia oppiaineita

9 8 ja että hänen on mahdollista jatkaa opintojaan perusasteen käymisen jälkeen. Tämä edellyttää sitä, että kaikkien aineiden opettajat toimivat myös suomen kielen opettajina. Kaikkien opettajien tehtävänä on myös kehittää opiskelijan tietoisuutta yleissivistävistä ja ajankohtaisista asioista mm. nykymedian avulla. Tavoitteissa ja oppiaineiden sisällöissä pyritään ottamaan huomioon opiskelijan kokonaistilanne, kuten ikä, koulu- ja kokemustausta sekä kielitaito. Tämä vaatii usein opetukselta eriyttämistä. Sanaston kasvattaminen ja kielen rakenteiden harjoitteleminen kietoutuvat kielitaidon osaalueiden kehittämiseen ja kulttuuritietouden lisäämiseen. Opetuksessa korostetaan viestinnällisyyttä. Tekstien syvälliseen ymmärtämiseen ja tuottamiseen panostetaan, varsinkin peruskoulun päättävälle ryhmälle. Myös kirjallisuuden opetukseen kiinnitetään huomiota kaikilla kursseilla. Opetusmenetelmät ja työtavat valitaan niin, että opiskelija saa mahdollisuuden omaksua oppimisstrategioita, joita hän pystyy aktiivisesti hyödyntämään koulussa ja koulun ulkopuolella. Näin hän pystyy käsittelemään myös kohtaamaansa kielellistä ja kulttuurista ainesta. Oppikirjan käyttö ei ole välttämättä tarpeen opetus suunnitellaan systemaattisesti eteneväksi jatkumoksi, jossa otetaan huomioon kohderyhmien yksilölliset tarpeet. Päättöarvosanan määräytyminen Päättöarvosana määräytyy kurssien keskiarvon perusteella. Arvioinnissa otetaan kuitenkin huomioon opiskelijan aktiivisuus opetukseen osallistumisessa sekä yleinen mielenkiinto oppiainetta kohtaan. Opettaja voi painottaa viimeisten kurssien arvosanoja päättöarvosanaa antaessaan. Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 Arviot kielten taitotasoasteikon mukaan (Liitteessä 1 taitotasokuvaukset) Kuullun ymmärtäminen B1.1. Puhuminen B1.1. Luetun ymmärtäminen B1.1. Kirjoittaminen B1.1. MODUULI 1 (Kurssit 011,012,013,014) Rakenteet: - valmistavien kurssien aihepiirien kertaus - sivulauseet - konditionaali - -minen -substantiivi - imperatiivi - verbien rektioita - eri sanatyyppejä

10 9 Aihealueita: - terveys, hyvinvointi, vapaa-aika - luonto ja lähiympäristö - juhlat, tavat. mukana kirjallisuuden kuvauksia juhlista ja tavoista - ryhmässä toimiminen, koulun toiminta Tehtävätyyppejä: - kuullun ymmärtämisen tehtäviä (selkouutiset) - tekstin ymmärtämisen tehtäviä (lyhyiden ohjeiden ja sääntöjen ymmärtäminen) - tekstin lukuharjoitukset - tekstin tuottaminen (sanelu, pienen viestin tuottaminen) - sanaston kehittäminen erilaisten kommunikatiivisten harjoitusten avulla MODUULI 2 (kurssit 021,022,023,024) Rakenteet: -passiivi -objekti -ajanilmaukset -edellisten kurssien kertausta Aihealueita: - yksilönä yhteiskunnassa -lisää suomalaisesta tapakulttuurista -ajankohtaiset uutiset (media) -ihmisen elinkaari (lapsuus, nuoruus, keski-ikä, vanhuus), kirjallisuuden kuvauksia aihepiiristä Tehtävätyyppejä: -kuullun ymmärtämisen tehtäviä -tekstin ymmärtämistehtäviä -tekstin tuottamistehtäviä -omakohtainen kertominen tapahtumista ja elämästä MODUULI 3 (kurssit 031,032) Rakenteet: -perfekti ja pluskvamperfekti -monikon partitiivi ja genetiivi -adjektiivien vertailu

11 10 Aihealueita: -elämäntarinat, myös kirjallisuuteen pohjautuen -koulumaailma -asiointi -tietotekniikkaan ja viestintään liittyvää sanastoa Tehtävätyyppejä: -kuullun ymmärtämistehtäviä (selkokieli) -tekstin ymmärtämistehtäviä -tekstin tuottamistehtäviä MODUULI 4 (kurssit 041,042, 043,044, 045) Rakenteet: -adjektiivien ja adverbien vertailu -järjestysluvut -nominityyppien kertaus -edellisten kurssien kieliopin kertausta Aihealueita: - Suomeen ja Pohjoismaihin liittyvää maantieteellistä sanastoa - ammatti- ja työnhakusanastoa, työhaastattelu -jatko-opiskeluihin liittyvää sanastoa -asiointifraaseja -erilaiset ongelmatilanteet -ihmisen biologiaan liittyvää sanastoa, Suomen historiaan liittyvää sanastoa Tehtävätyyppejä: - kuullun ymmärtämisharjoitukset -tekstin ymmärtämistehtävät -tekstin tuottaminen, haastattelu, opintovierailut, vierailevat luennoitsijat Moduuli 5 (kurssit 051, 052, 053, 054, 055) Rakenteet: -partisiippimuotoja -aikamuotojen kertaus -kertausta Aihealueita:

12 11 -ajankohtaisia aiheita (mm. tulevaisuus ja opiskelut) Tehtävätyyppejä: - kuullun ymmärtämistehtäviä - tekstin ymmärtämisen tehtäviä (myös lehtitekstejä ja kirjallisuutta) -tekstin tuottaminen -mahdollinen opintoretki ja siitä raportointi Kirjallisuuskurssi: Opiskelija tutustuu helppolukuiseen suomalaiseen kirjallisuuteen. Hän oppii tuntemaan kirjallisuuden päälajit ja rekisterit. Hän oppii ilmaisemaan mielipiteitään ja laajentaa sanavarastoaan tutustumalla eri sanontoihin ja kielen moninaisuuteen. ENGLANTI Oppiaineen kuvaus Englannin opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa mahdollisuuden kehittää englantia puhuvan yhteisön kulttuuria koskevaa tietoisuutta, ymmärtämystä ja arvostusta. Opiskelijoille tarjoutuu jokaisella kurssilla tilaisuuksia kuunnella, lukea, puhua ja kirjoittaa erilaisia tarkoituksia varten, vaikka painotukset vaihtelevat kursseittain. Opetuksessa keskitytään keskeiseen sanastoon sekä lauseenmuodostuksen ja viestinnän kannalta keskeiseen kielioppiin. Tavoitteet Oppiaineen tavoitteena on, että opiskelija - pystyy kirjoittamaan suppeita viestejä ja luettelomaisia kuvauksia hyvin tutuista aiheista - tuntee englanninkielistä kulttuuria ja ymmärtää sitä omaa kulttuuritaustaansa vasten - osaa viestiä ja toimia englanninkielisessä kulttuurissa hyväksyttävällä tavalla tavanomaisissa arkipäivän tilanteissa - tiedostaa arvojen kulttuurisidonnaisuuden - käyttää erilaisia kielen opiskelulle tyypillisiä työtapoja ja strategioita ja osaa arvioida työskentelyään ja kielitaitoaan suhteessa tavoitteisiin sekä osaa tarvittaessa muuttaa työskentelytapojaan sekä - ymmärtää pääajatukset ja keskeisiä yksityiskohtia myös laajempaa yleistietoa sisältävästä kuullusta tai luetusta, selvästi jäsennetystä tekstistä - selviytyy myös hiukan vaativammista epävirallisista keskustelutilanteista sekä pystyy kertomaan suullisesti ja kirjallisesti arkisista asioista, jotka sisältävät myös jonkin verran yksityiskohtia - tiedostaa joitakin keskeisiä eroja englannin eri varianteista.

13 12 KURSSIKUVAUKSET Valmistava opetus e01 Tutustuminen kieleen, ääntämistä, numeroita, peruslauseen muodostus, yksinkertaiset henkilötiedot (nimi, ikä, asuinpaikka..), olla-verbin taivutusta, substantiivi. e02 Jatketaan kieleen tutustumista. Verbitaivutusta, substantiivin ja adjektiivin käyttöä, perussanastoa. Perusasteopetus e1: Englannin kieleen tutustuminen, itseä koskevien perustietojen kertominen. Kurssisisällöt: ääntämismerkit, numerot 0-100, a/an, yksikkö, monikko, värejä, verbin taivutus preesensissä väitelause, olla-verbi. e2: Perhe ja sukulaisuus, erilaiset palvelutilanteet. Kurssisisällöt: do/does apuverbit, kysymyssanoja, kysymysten muodostaminen preesensissä, perhe- ja sukulaisuus, omistusmuotoja, prepositioita, the-artikkeli. e3: Harrastukset, arkipäivä. Kurssisisällöt: sanajärjestyksestä, raha, numeroita. e4: Asuminen, erilaisia elinympäristöjä. Kurssisisällöt: kello, prepositioita, there is /there are, be going to, me/you/him- objektimuodot, imperfekti: -ed. e5: Asiointia ja palveluiden käyttöä (tien neuvominen, ravintolassa), ruoka. Kurssisisällöt: imperfekti: did ja olla-verbi, of-rakenne. e6:

14 13 Työ, loma. Kurssisisällöt: aikamuotoja, adjektiivien vertailu, futuuri, adverbit. e7: Terveys, hyvinvointi, matkustaminen. Kurssisisällöt: Konditionaali, perfekti, mielipiteen ilmaiseminen, itsenäiset omistusmuodot. e8: eri kulttuureja, ulkonäön kuvailua, aikamuotoja, - ing- muodosta. e9: Suullinen viestintä, sanaston laajennus. Kurssisisällöt: esityksiä, apuverbejä, pronomineja, pluskvamperfekti. e10: Kirjallinen viestintä, sanaston laajennus. Kurssisisällöt: passiivi, relatiivipronomineja, epäsäännöllinen monikko. MATEMATIIKKA Valmistava opetus ja perusasteopetus Valmistavan opetuksen sisältö: yksilöllistä opastusta ja lisäharjoittelua opiskelijan tarpeiden mukaan. Oppimateriaali: monisteita ym. Valmistavasta matematiikan opetuksesta voi saada vapautuksen, jos tasokokeen tulos on kiitettävä. Arviointi: suoritusmerkintä osallistumisaktiivisuuden perusteella. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 Matematiikan opetuksella kehitetään aikuisopiskelijan kykyä havaita ja ymmärtää matematiikan merkitys maailmassa, tehdä perusteltuja päätelmiä ja harjoittaa matematiikkaa nykyisten ja tulevien elämäntilanteidensa tarpeita vastaavasti rakentavasti ajattelevana ja asioista välittävänä kansalaisena. Perusopetus Perusopetuksessa matematiikan opetuksen tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia matemaattisen käsitteiden, ajattelutapojen sekä yleisimmin käytettyjen ratkaisumenetelmien oppimiseen. Opetuksen tulee kehittää aikuisopiskelijan luovaa ja täsmällistä ajattelutapaa ja sen tulee ohjata

15 14 aikuisopiskelijaa oivaltamaan asioita ja asiayhteyksiä sekä etsimään ratkaisuja ongelmiin. Lisäksi opetuksen tulee ohjata tavoitteelliseen toimintaan ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Matematiikan opetuksen on edettävä systemaattisesti, ja sen tulee luoda kestävä pohja matematiikan käsitteiden ja rakenteiden omaksumiselle. Konkreettisuus toimii tärkeänä apuvälineenä yhdistettäessä aikuisopiskelijan kokemuksia ja ajattelujärjestelmiä matematiikan abstraktiin järjestelmään. Arkipäivän tilanteissa eteen tulevia ongelmia, joita on mahdollista ratkoa matemaattisen ajattelun tai toiminnan avulla, tulee hyödyntää tehokkaasti. Tieto- ja viestintätekniikkaa tulee käyttää aikuisopiskelijan oppimisprosessin tukemisessa. Opetuksen tavoitteet Matematiikan opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija oppii ymmärtämään matemaattisten käsitteiden ja sääntöjen merkityksen sekä oppii näkemään matematiikan ja reaalimaailman välisiä yhteyksiä loogista ja luovaa ajattelua soveltamaan erilaisia ajatteluprosesseja ja menetelmiä tiedon hankintaan ilmaisemaan ajatuksensa yksiselitteisesti ja perustelemaan toimintaansa ja päätelmiään esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen perusteella näkemään säännönmukaisuuksia loogista ajattelua vaativia toimintoja, kuten vertailua, järjestämistä, mittaamista, rakentamista, mallintamista, sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä sekä niiden esittämistä käyttämään luokittelua ja järjestämistä työkaluna sekä ajattelua tukevia piirroksia ja välineitä kombinatoristen ongelmien ratkaisemista eri menetelmillä tuntemaan matematiikan historiaa keskittyneeseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä toimimaan ryhmässä. KURSSIKUVAUKSET ma1 Luvut ja laskutoimitukset I (pakollinen kurssi) Sisältö: luonnolliset luvut, kokonaisluvut, rationaaliluvut vastaluku, itseisarvo, käänteisluku peruslaskutoimitusten varmentaminen aikalaskut, aikaväli, alkuluku, luvun jakaminen alkutekijöihin, lukujen jaollisuussääntöjä murtolukujen supistaminen ja laventaminen ja desimaaliluvun esittäminen murtolukuna kertominen ja jakaminen desimaaliluvuilla ja murtoluvuilla Oppimateriaali: esimerkiksi Latva ym.: KOLMIO, Matematiikan tietokirja ja Matematiikan harjoituskirja (Tammi). Arviointi: Loppukoe. ma2 Luvut ja laskutoimitukset II (pakollinen kurssi) Sisältö: potenssi, eksponenttina kokonaisluku juuren käsite ja laskutoimituksia neliöjuurella, reaaliluvut lausekkeiden sieventäminen prosenttilasku pyöristäminen ja arviointi sekä laskimen käyttö.

16 15 Oppimateriaali: esimerkiksi Latva ym.: KOLMIO, Matematiikan tietokirja ja Matematiikan harjoituskirja (Tammi). Arviointi: Loppukoe. ma3 Lausekkeet ja yhtälöt (pakollinen kurssi) Sisältö: polynomin käsite, polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolasku potenssilauseke ja sen sieventäminen muuttujan käsite, lausekkeen arvon laskeminen yhtälö, epäyhtälö, määrittelyjoukko, ratkaisujoukko ensimmäisen asteen yhtälön ratkaiseminen Oppimateriaali: esimerkiksi Latva ym.: KOLMIO, Matematiikan tietokirja ja Matematiikan harjoituskirja (Tammi). Arviointi: Loppukoe. ma4 Yhtälöt ja lukujonot (pakollinen kurssi) Sisältö: suhde ja verrannollisuus sekä verranto vaillinainen toisen asteen yhtälö yhtälöparin käsitteeseen tutustuminen lukujonojen tutkimista ja muodostamista Oppimateriaali: esimerkiksi Latva ym.: KOLMIO, Matematiikan tietokirja ja Matematiikan harjoituskirja (Tammi). Arviointi: Loppukoe. ma5 Funktiot (pakollinen kurssi) Sisältö: funktion käsite lukuparin esittäminen koordinaatistossa, yksinkertaisten funktioiden tulkitseminen ja niiden kuvaajien piirtäminen koordinaatistoon, funktion kuvaajan tutkimista, lineaarinen funktio suoraan ja kääntäen verrannollisuus, yhtälöpari ratkaiseminen graafisesti Oppimateriaali: esimerkiksi Latva ym.: KOLMIO, Matematiikan tietokirja ja Matematiikan harjoituskirja (Tammi). Arviointi: Loppukoe. ma6 Geometria (pakollinen kurssi) Sisältö: kulmien välisiä yhteyksiä, tasokuvioiden nimeäminen ja luokittelu, monikulmioihin liittyviä käsitteitä, ympyrä ja siihen liittyviä käsitteitä, tasokuvioiden piirin ja pinta-alan laskeminen, geometrista konstruointia yhdenmuotoisuus ja yhtenevyys trigonometriaa ja suorakulmaisen kolmion ratkaiseminen kappaleiden nimeäminen ja luokittelu kappaleen tilavuuden ja pinta-alan laskeminen

17 16 Oppimateriaali: esimerkiksi Latva ym.: KOLMIO, Matematiikan tietokirja ja Matematiikan harjoituskirja (Tammi). Arviointi: Loppukoe. ma7 Geometria ja trigonometria (pakollinen kurssi) Sisältö: Oppimateriaali: esimerkiksi Latva ym.: KOLMIO, Matematiikan tietokirja ja Matematiikan harjoituskirja (Tammi). Arviointi: Loppukoe. Tilastot, todennäköisyys ja yhtälöpari (pakollinen kurssi) Sisältö: keskiarvon, tyyppiarvon ja mediaanin määrittäminen diagrammien tulkinta tietojen kerääminen, muuntaminen ja esittäminen käyttökelpoisessa muodossa todennäköisyyden käsite, klassinen ja tilastollinen todennäköisyys kombinatoriikkaa yhtälöparin ratkaiseminen algebrallisesti Oppimateriaali: esimerkiksi Latva ym.: KOLMIO, Matematiikan tietokirja ja Matematiikan harjoituskirja (Tammi). Arviointi: Loppukoe. Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8: Ajattelun ja työskentelyn taidot Opiskelija huomaa eri tapauksien yhtäläisyydet ja säännönmukaisuudet osaa käyttää puheessaan loogisia elementtejä kuten ja, tai, jos niin, ei, on olemassa, ei ole olemassa osaa päätellä yksinkertaisten väitelauseiden totuusarvon osaa muuntaa yksinkertaisen tekstimuodossa olevan ongelman matemaattiseen esitysmuotoon ja tehdä suunnitelman ongelman ratkaisemiseksi, ratkaista sen ja tarkistaa tuloksen oikeellisuuden osaa myös käyttää luokittelua matemaattisten ongelmien ratkaisuissa osaa esittää järjestelmällisesti mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot taulukkoa taikka puu-, polku- tai muuta diagrammia käyttäen. Luvut ja laskutoimitukset Opiskelija osaa arvioida mahdollista tulosta sekä laatia suunnitelman laskun ratkaisemisesta, ja hänellä on luotettava peruslaskutaito

18 17 korottaa luvun potenssiin, jonka eksponenttina on luonnollinen luku ja pystyy jakamaan luvun alkutekijöihinsä ratkaista tehtäviä, joissa tarvitaan neliöjuurta käyttää prosenttilaskua ja muita laskutoimituksia arkielämässä eteen tulevien ongelmien ratkaisussa. Algebra Opiskelija osaa ratkaista ensimmäisen asteen yhtälön sieventää algebrallisia lausekkeita ja kertoa polynomin vakiolla potenssien laskutoimitukset muodostaa yksinkertaisesta arkielämään liittyvästä ongelmasta yhtälön ja ratkaista sen algebrallisesti tai päättelemällä käyttää yhtälöparia yksinkertaisten ongelmien ratkaisemiseen arvioida tuloksen järkevyyttä sekä tarkastaa ratkaisunsa eri vaiheet. Funktiot Opiskelija osaa määrittää pisteen koordinaatit koordinaatistosta laatia taulukon lukupareista annetun säännön mukaan ratkaista lineaarisen funktion nollakohdan jatkaa lukujonoa annetun säännön mukaan ja pystyy kertomaan sanallisesti yleisen säännön annetun lukujonon muodostumisesta tietää suoran yhtälön kulmakertoimen ja vakion merkityksen sekä osaa määrittää kahden suoran leikkauspisteen piirtämällä. Geometria Opiskelija osaa tunnistaa eri geometriset muodot ja tuntee niiden ominaisuudet soveltaa oppimiansa piirin, pinta-alan ja tilavuuden laskutapoja käyttää harppia ja viivoitinta yksinkertaisten geometristen konstruktioiden tekemiseen löytää yhdenmuotoisia ja yhteneviä sekä symmetrisiä kuvioita ja pystyy soveltamaan tätä taitoa kolmioiden ja nelikulmioiden ominaisuuksien tutkimisessa soveltaa kahden kulman välisiä yhteyksiä yksinkertaisissa tilanteissa käyttää Pythagoraan lausetta ja trigonometriaa suorakulmaisen kolmion osien ratkaisemiseen suorittaa mittauksia ja niihin liittyviä laskelmia arkielämässä sekä osaa muuntaa tavanomaisimpia mittayksiköitä.

19 18 Tilastot ja todennäköisyys Opiskelija osaa lukea erilaisia taulukoita ja diagrammeja sekä osaa määrittää annetusta aineistosta frekvenssit, keskiarvon, mediaanin ja tyyppiarvon määrittää mahdollisten tapausten lukumäärän ja osaa järjestää yksinkertaisen empiirisen tutkimuksen todennäköisyydestä sekä ymmärtää Pythagoraan lause trigonometriaa ja suorakulmaisen kolmion ratkaiseminen kappaleiden nimeäminen ja luokittelu kappaleen tilavuuden ja pinta-alan laskeminen 8. Todennäköisyys ja tilastot (ma8) Keskeiset sisällöt todennäköisyyden käsite frekvenssi ja suhteellinen frekvenssi keskiarvon, tyyppiarvon ja mediaanin määrittäminen hajonnan käsite diagrammien tulkinta tietojen kerääminen, muuntaminen ja esittäminen käyttökelpoisessa muodossa SUOMEN HISTORIA Historian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija oppisi tuntemaan Suomen historian päälinjat ja keskeisimmät historialliset tapahtumat, niiden taustat ja seuraukset. Opiskelijan tulee ymmärtää nykyhetki historiallisen kehityksen tuloksena ja tulevaisuuden lähtökohtana sekä osata hankkia menneisyyttä koskevaa tietoa ja arvioida sitä kriittisesti. Hänen tulee myös ymmärtää menneisyyden monitulkinnallisuutta ja suhteellisuutta. Lisäksi hänen tulee ymmärtää suomalaisen kulttuurin erilaisia ilmenemismuotoja sekä saada aineksia ihmisoikeuksia ja demokratiaa arvostavan maailmankuvan luomiseen. Kurssi 1 Kurssin aikana käsitellään Suomen historian keskeisiä tapahtumia ennen vuotta 1809 sekä suomalaista kulttuuriperintöä. Tarkoituksena on antaa oppilaille kuva suomalaisen yhteiskunnan ja suomalaisuuden synnystä. Keskeiset sisällöt: Esihistoria - esihistoria ja tulkinnat suomalaisten alkuperästä

20 19 - asutus, elinkeinot, uskonnot ja uskomukset Suomen liittyminen länsieurooppalaiseen kulttuuriyhteisöön keskiajalla - Suomi idän ja lännen välimaassa - sääty-yhteiskunnan synty - asutus, elinkeinot sekä uskonnolliset ja poliittiset muutokset Uusi aika - uskonpuhdistus ja keskusvallan voimistuminen Suurvaltakausi - suurvaltakauden vaikutukset Suomessa - talous, väestö ja koulutus Vapauden ja hyödyn aika - kulttuurinen ja taloudellinen kehitys - kustavilaiset uudistukset - kansallisen tietoisuuden ensi askeleet Kurssin arviointi Kurssin arviointi tapahtuu kirjallisten näyttöjen (esim. kokeet, kotiesseet ja ryhmätyö) ja suullisen näytön pohjalta. Kurssi 2 Kurssin tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä tapahtumia ja muutosprosesseja 1800 luvulta nykyaikaan. Muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan sekä taloudelliset ja kulttuuriset muutokset. Keskeiset sisällöt Autonomia - Suomen liittäminen Venäjään - autonomian synty - elinkeinovapaus ja Suomen teollistuminen - kansalaisyhteiskunnan synty - sortokaudet Suomen itsenäistymisprosessi - Suomen itsenäistyminen - sisällissota

Matematiikka vuosiluokat 7 9

Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikan opetuksen ydintehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuus hankkia sellaiset matemaattiset taidot, jotka antavat valmiuksia selviytyä jokapäiväisissä toiminnoissa

Lisätiedot

KESKEISET SISÄLLÖT Keskeiset sisällöt voivat vaihdella eri vuositasoilla opetusjärjestelyjen mukaan.

KESKEISET SISÄLLÖT Keskeiset sisällöt voivat vaihdella eri vuositasoilla opetusjärjestelyjen mukaan. VUOSILUOKAT 6 9 Vuosiluokkien 6 9 matematiikan opetuksen ydintehtävänä on syventää matemaattisten käsitteiden ymmärtämistä ja tarjota riittävät perusvalmiudet. Perusvalmiuksiin kuuluvat arkipäivän matemaattisten

Lisätiedot

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: 9.8. MATEMATIIKKA Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

kymmenjärjestelmä-käsitteen varmentaminen, tutustuminen 60-järjestelmään kellonaikojen avulla

kymmenjärjestelmä-käsitteen varmentaminen, tutustuminen 60-järjestelmään kellonaikojen avulla 7.6.1 MATEMATIIKKA VUOSILUOKAT 3 5 Vuosiluokkien 3 5 matematiikan opetuksen ydintehtävinä ovat matemaattisen ajattelun kehittäminen, matemaattisten ajattelumallien oppimisen pohjustaminen, lukukäsitteen

Lisätiedot

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle hyvä (8)

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle hyvä (8) Tavoitteet Jokaisella oppilaalla on peruskoulun aikana mahdollisuus hankkia matemaattiset perustiedot ja -taidot, jotka antavat valmiuden luovaan matemaattiseen ajatteluun ja taitojen soveltamiseen eri

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI PERUSOPETUKSESSA

YHTEISKUNTAOPPI PERUSOPETUKSESSA YHTEISKUNTAOPPI PERUSOPETUKSESSA Katsaus 16.12 2009 OPH Tom Gullberg, akademilektor i historiens och samhällslärans didaktik (Åbo Akademi i Vasa) 16.12.2009 Åbo Akademi - Strandgatan 2-65101 Vasa 1 Yhteiskuntaoppi

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria 9.2.2. Toinen kotimainen kieli: ruotsi B1 Ruotsin kielen opetuksessa oppilas saa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön ruotsinkielisten kanssa. Opetuksen tavoitteena on kannustaa ja rohkaista oppilasta

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

9.2. Ruotsi B1 kielenä

9.2. Ruotsi B1 kielenä 9.2. Ruotsi B1 kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 =

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK Esi- ja peruskouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta perusopetuslain (628/1998) mukaisesti. Sitä voidaan

Lisätiedot

Kemia. Kemia Tutkii luontoa, sen rakenteita. Tutkii ainetta, sen koostumusta. sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi.

Kemia. Kemia Tutkii luontoa, sen rakenteita. Tutkii ainetta, sen koostumusta. sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi. Tutkii luontoa, sen rakenteita ja ilmiöitä. Tutkii ainetta, sen koostumusta ja ominaisuuksia sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi. 1. oppiaineena ja tieteen alana 2. n opetuksen tavoitteet,

Lisätiedot

Oppilas vahvistaa opittuja taitojaan, kiinnostuu oppimaan uutta ja saa tukea myönteisen minäkuvan kasvuun matematiikan oppijana.

Oppilas vahvistaa opittuja taitojaan, kiinnostuu oppimaan uutta ja saa tukea myönteisen minäkuvan kasvuun matematiikan oppijana. Tavoitteet S L 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk Merkitys, arvot ja asenteet T1 pitää yllä oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä tukea myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta L1, L3, L5

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

7.6 Matematiikka. ympäristöään ja pohtii havaintojensa välisiä suhteita. Monet käytännön ongelmat ratkaistaan matemaattisesti.

7.6 Matematiikka. ympäristöään ja pohtii havaintojensa välisiä suhteita. Monet käytännön ongelmat ratkaistaan matemaattisesti. 7.6 Matematiikka M atematiikan opetuksen tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia matemaattisen ajattelun kehittämiseen ja matemaattisten käsitteiden sekä yleisimmin käytettyjen ratkaisumenetelmien oppimiseen.

Lisätiedot

Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä

Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä MATEMATIIKKA JOENSUUN SEUDUN OPETUSSUUNNITELMASSA Merkitys, arvot ja asenteet Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen

Lisätiedot

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet KEMIA 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Merkitys, arvot ja asenteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

MATEMATIIKKA VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. liittyvät sisältöalueet

MATEMATIIKKA VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. liittyvät sisältöalueet MATEMATIIKKA VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen Merkitys, arvot ja asenteet T1 vahvistaa oppilaan motivaatiota, myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

Merkitys, arvot ja asenteet 7 Ei vaikuta arvosanan

Merkitys, arvot ja asenteet 7 Ei vaikuta arvosanan Oppiaineen nimi: MATEMATIIKKA 7-9 Vuosiluokat Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen Arvioinnin kohteet oppiaineessa Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen Merkitys, arvot ja asenteet 7 Ei

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun kemian opetuksen pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kemian opetuksen

Lisätiedot

S5-S9 L1, L2, L4, L5, L6, L7 havaintojensa pohjalta kannustaa oppilasta esittämään ratkaisujaan ja päätelmiään muille

S5-S9 L1, L2, L4, L5, L6, L7 havaintojensa pohjalta kannustaa oppilasta esittämään ratkaisujaan ja päätelmiään muille MATEMATIIKKA Oppiaineen tehtävä Matematiikan opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaan loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Opetus luo pohjan matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden

Lisätiedot

MATEMATIIKKA VUOSILUOKAT 1-2 (päivitetty )

MATEMATIIKKA VUOSILUOKAT 1-2 (päivitetty ) MATEMATIIKKA VUOSILUOKAT 1-2 (päivitetty 16.12.2015) Merkitys, arvot ja asenteet T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä

Lisätiedot

Kemia. Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo

Kemia. Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo Kemia Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kemian opetus tukee oppilaan luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä. auttaa ymmärtämään

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

PERUSKOULUN KURSSIT ENGLANTI. EN 0: Englanti - valinnainen. Ks. oppikirjaluettelo.

PERUSKOULUN KURSSIT ENGLANTI. EN 0: Englanti - valinnainen. Ks. oppikirjaluettelo. ENGLANTI EN 0: Englanti - valinnainen Perehdyttää englannin kielen alkeisiin jokapäiväisissä käyttötilanteissa. UNIT 1-4 englanti maailmankielenä, perheestä kertominen, tervehtiminen, ruoka-aineita, kahvilassa

Lisätiedot

5.12 Elämänkatsomustieto

5.12 Elämänkatsomustieto 5.12 Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen. Filosofian ohella se hyödyntää niin ihmis-, yhteiskunta- kuin kulttuuritieteitäkin. Elämänkatsomustiedon opetuksessa

Lisätiedot

FyKe 7 9 Kemia ja OPS 2016

FyKe 7 9 Kemia ja OPS 2016 Kuvat: vas. Fotolia, muut Sanoma Pro Oy FyKe 7 9 Kemia ja OPS 2016 Kemian opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä. Kemian opetus auttaa ymmärtämään

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

9.6. Saksa A-kielenä. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Vuosiluokat 7-9. 7. lk (AK1, AK2, AK3, AK4, AK5, AK6) 2 tuntia TAVOITTEET

9.6. Saksa A-kielenä. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Vuosiluokat 7-9. 7. lk (AK1, AK2, AK3, AK4, AK5, AK6) 2 tuntia TAVOITTEET 9.6. Saksa A-kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Näiden aihekokonaisuuksien opetussuunnitelmat ovat luvussa 8.

Näiden aihekokonaisuuksien opetussuunnitelmat ovat luvussa 8. 9. 11. b Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Matematiikka. Aineen kuvaus

Matematiikka. Aineen kuvaus Matematiikka Aineen kuvaus Matematiikkaa lähestytään peruskäsitteistä: määrä, muoto ja jatkuva muutos. Matematiikka sovelluksineen palvelee lähes kaikkia eri oppiaineita ja eri elämän- alueita. Matematiikan

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

9.11 a Fysiikka. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Fysiikka

9.11 a Fysiikka. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Fysiikka 9.11 a Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan:

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan: Luokat 3-6 A2-espanja AIHEKOKONAISUUDET luokilla 4-6 Ihmisenä kasvaminen korostuu omien asioitten hoitamisessa, ryhmässä toimimisessa ja opiskelutaitojen hankkimisessa. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

Lisätiedot

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO. Tavoitteen numero. Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy 1. liittyvät sisältöalueet

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO. Tavoitteen numero. Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy 1. liittyvät sisältöalueet ELÄMÄNKATSOMUSTIETO Oppiaineen tehtävä Elämänkatsomustiedon opetuksen ydintehtävänä on edistää oppilaiden kykyä etsiä hyvää elämää. Elämänkatsomustiedossa ihmiset ymmärretään kulttuuriaan uusintavina ja

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Kotoutumiskoulutus Moduuli 2b

Kotoutumiskoulutus Moduuli 2b Kotoutumiskoulutus Moduuli 2b Kielitaitotasot A1.3 Ymmärtää yksinkertaisia lausumia Osaa kertoa lyhyesti itsestään ja lähipiiristään. Ymmärtää tuttuja sanoja ja lyhyitä viestejä. Kirjoittaa sanoja, fraaseja

Lisätiedot

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Tiina Tähkä tiina.tahka@oph.fi MAOL Pori 6.10.2012 1 Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan

Lisätiedot

Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Maantieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7 9. 7.lk

Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Maantieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7 9. 7.lk Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Maantieto 9.10 b Maantieto Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 matemaattisissa aineissa Opetusneuvos Tiina Tähkä

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 matemaattisissa aineissa Opetusneuvos Tiina Tähkä Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 matemaattisissa aineissa 14.11.2015 Opetusneuvos Tiina Tähkä MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN MATEMATIIKAN OPETUSSUUNNITELMA TAVOITTEET 1. LUOKALLE - kykenee keskittymään matematiikan opiskeluun - kykenee kertomaan suullisesti matemaattisesta ajattelustaan

Lisätiedot

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: Englanti A - kieli Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa Tiina Tähkä, Opetushallitus Matematiikan ja luonnontieteiden uudet opetussuunnitelmat tarkastelussa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

3.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet

3.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet 3.10 Kemia Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta

Lisätiedot

AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA / KEMIA

AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA / KEMIA AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA / KEMIA Oppiaineen tehtävä Kemian opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä. Kemian opetus auttaa ymmärtämään

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

3. Lausekkeet ja yhtälöt (ma3) Keskeiset sisällöt polynomin käsite, polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolasku

3. Lausekkeet ja yhtälöt (ma3) Keskeiset sisällöt polynomin käsite, polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolasku 5.6 Matematiikka Perusopetus Opetuksen tavoitteet Matematiikan opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija oppii ymmärtämään matemaattisten käsitteiden ja sääntöjen merkityksen sekä oppii näkemään

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI VUOSILUOKAT 5-6

YHTEISKUNTAOPPI VUOSILUOKAT 5-6 YHTEISKUNTAOPPI VUOSILUOKAT 5-6 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 5 ja 6 Vuosiluokilla 5 ja 6 yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi, vastuuntuntoisiksi ja yritteliäiksi

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen MAANTIETO Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Sisältöalueet Maantieteellinen tieto ja ymmärrys T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan

Lisätiedot

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat ja osaa luokitella asioita ja ilmiöitä eri tiedonaloihin kuuluviksi.

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat ja osaa luokitella asioita ja ilmiöitä eri tiedonaloihin kuuluviksi. Ympäristöoppi 5-6.lk Arvioinnin tuki Arvioitavat tavoitteet 5 6-7 6=osa toteutuu 7=kaikki toteutuu T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja ympäristöopin opiskeluun sekä auttaa oppilasta

Lisätiedot

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi OPS-kommentointi 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota kommentti koskee?

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Yhteiskuntaoppi vuosiluokat 4-6 ja 9

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Yhteiskuntaoppi vuosiluokat 4-6 ja 9 2016 Yhteiskuntaoppi vuosiluokat 4-6 ja 9 Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Yhteiskuntaoppi vuosiluokat 4-6 Rauman normaalikoulun yhteiskuntaopin opetuksen pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

Seitsemännen vuosiluokan maantiedossa tutustutaan maapallon karttakuvaan, erityisesti Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan.

Seitsemännen vuosiluokan maantiedossa tutustutaan maapallon karttakuvaan, erityisesti Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan. 1 Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Maantieto Maantiedon opetuksessa tutkitaan maapalloa ja sen erilaisia alueita sekä alueellisia ilmiöitä. Opetuksen tulee kehittää oppilaiden maantieteellistä maailmankuvaa

Lisätiedot

BIOLOGIA. Oppiaineen tehtävä

BIOLOGIA. Oppiaineen tehtävä 1 BIOLOGIA Oppiaineen tehtävä Biologian opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta elämää ja sen kehittymistä, kartuttaa oppilaan luonnontuntemusta sekä ekosysteemien toimintaa, ihmisen elintoimintoja sekä

Lisätiedot

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki 5.11.2010 Opetusneuvos Kristiina Ikonen Oppilaan arvioinnin merkitys ja tehtävä opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012. 422/2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012. 422/2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 422/2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Siilinjärven OPS-veso / Marja Rytivaara TAVOITTEENA LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN

Siilinjärven OPS-veso / Marja Rytivaara TAVOITTEENA LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN Siilinjärven OPS-veso / Marja Rytivaara TAVOITTEENA LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN 19.4.2016 Laaja-alainen osaaminen Tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostama kokonaisuus Kykyä käyttää tietoja

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Ops-työpajakoulutus 21.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Fysiikka vuosiluokat 7-9 KUVA PUUTTUU

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Fysiikka vuosiluokat 7-9 KUVA PUUTTUU 2016 Fysiikka vuosiluokat 7-9 KUVA PUUTTUU Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Fysiikka vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun fysiikan opetuksen pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet VIITTOMAKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, ohjaus, eriyttäminen ja tuki sekä oppimisen arviointi koskevat myös

Lisätiedot

Lukio-opintojen säädöstaustaa

Lukio-opintojen säädöstaustaa Lukio-opintojen säädöstaustaa Marjaana Manninen KONSTIT hanke 2009 Lukiodiplomit verkkoon paja Osaamisen ja sivistyksen asialla LUKIOKOULUTUKSEN SÄÄTELYJÄRJESTELMÄ Lukiolaki Yleiset valtakunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014 Juho Helminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Itsestä huolehtiminen

Lisätiedot

Elämänkatsomustieto

Elämänkatsomustieto 9.2.10. Elämänkatsomustieto Koulumme elämänkatsomustiedon opetuksessa korostuu kokonaisnäkemyksellinen opetus. Tavoitteenamme on korjata, vahvistaa ja rakentaa oppilaidemme koululaisuutta, identiteettiä,

Lisätiedot

MATEMATIIKKA/Vuosiluokat 7-9

MATEMATIIKKA/Vuosiluokat 7-9 MATEMATIIKKA/Vuosiluokat 7-9 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7-9 Vuosiluokkien 7 9 matema ikan opetuksen tehtävänä on vahvistaa matemaa sta yleissivistystä. Opetuksessa syvennetään matemaattisten käsitteiden

Lisätiedot

9.2.6. Biologia ja maantieto vuosiluokilla 5 6

9.2.6. Biologia ja maantieto vuosiluokilla 5 6 9.2.6. Biologia ja maantieto vuosiluokilla 5 6 Biologian opetuksen avulla oppilas oppii tuntemaan luonnon moninaisuutta, ihmisen toimintaa, ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta sekä itseään. Oma vastuu itsestä

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen. Oppilas osaa ilmaista itseään ja mielipiteitään tutuissa vuorovaikutustilanteissa.

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen. Oppilas osaa ilmaista itseään ja mielipiteitään tutuissa vuorovaikutustilanteissa. 1 SAAMEN KIELI JA KIRJALLISUUS -OPPIMÄÄRÄ Saamen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Sisältöalueet Vuorovaikutustilanteissa

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

USKONTO. Oppiaineen tehtävä

USKONTO. Oppiaineen tehtävä 1 USKONTO Oppiaineen tehtävä Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Opetus perehdyttää oppilasta opiskeltavaan uskontoon ja sen monimuotoisuuteen,

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

ÍOppiaineen nimi: BIOLOGIA 7-9. Vuosiluokat. Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen. Arvioinnin kohteet oppiaineessa

ÍOppiaineen nimi: BIOLOGIA 7-9. Vuosiluokat. Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen. Arvioinnin kohteet oppiaineessa ÍOppiaineen nimi: BIOLOGIA 7-9 Vuosiluokat Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen Biologinen tieto ja ymmärrys 7 ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemin perusrakennetta ja tunnistamaan

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

MAANTIETO VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

MAANTIETO VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet MAANTIETO VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Maantieteellinen tieto ja ymmärrys T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapallosta T2 ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä

Lisätiedot

Eiran aikuislukion peruskoulun kurssit lukuvuonna 2014-2015

Eiran aikuislukion peruskoulun kurssit lukuvuonna 2014-2015 Eiran aikuislukion peruskoulun kurssit lukuvuonna 2014-2015 SUOMI TOISENA KIELENÄ S2 - TAITOTASOLTA A 1.1 TAITOTASOLLE B 1.2. s2v1 s2v2 s2v3 Tutustuminen ja esittäytyminen Kotimaani Minä ja lähiympäristöni

Lisätiedot