OPS Perusaste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2013-2014. OPS Perusaste"

Transkriptio

1 OPS Perusaste Rovaniemen aikuislukio Perusasteopetus

2 1 OPS PERUSASTEEN OPETUSSUUNNITELMA Maahanmuuttajataustaisille tarkoitettu iltaperuskoulu SISÄLTÖ MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN PERUSASTEEN OPINNOT ROVANIEMEN AIKUISLUKIOSSA 2 YLEISTÄ OPISKELUSTA 2 KURSSITARJONTA MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE 2 Valmistava opetus 2 Perusasteen tuntijako 3 KURSSIEN SUORITUSOHJEET JA YLEISTÄ ARVIOINNISTA 4 INTEGROINTI ja AIHEKOKONAISUUDET 4 KURSSIKUVAUKSET 4 Suomi- 2 5 Valmistava opetus 5 Perusasteopetus 7 Englanti 11 Valmistava opetus 12 Perusasteopetus 12 Matematiikka 13 Valmistava opetus ja perusasteopetus 13 Suomen historia 18 Yhteiskuntaoppi 20 Maantieto 21 Biologia 22 Fysiikka/Kemia 23 Elämänkatsomustieto 25 ATK 26 Opinto-ohjaus 28

3 2 Liitteet : Kielitaitotasokuvaukset, esimerkki jaksosuunnitelmasta, jaksojärjestys ja kurssitarjotin PERUSASTEEN OPINNOT ROVANIEMEN AIKUISLUKIOSSA Rovaniemen aikuislukio tarjoaa perusasteen opetusta ja siihen valmistavaa opetusta aikuisille, jotka eivät ole oppivelvollisia. Opiskelu on pääsääntöisesti tutkintotavoitteista. Perusasteen opetus palvelee lähinnä yli 17-vuotiaita maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita, jotka tarvitsevat tutkintotavoitteista perusasteen opetusta. Valmistava opetus on tarkoitettu yli 17-vuotialle, joilla on suomen kielen alkeistaidot, mutta joiden kielitaito ei vielä riitä varsinaisiin perusasteen opintoihin. Valmistavan opetuksen jälkeen voi pyrkiä perusasteen opintoihin ja tulla valituksi, mikäli edellytykset kielitaidon suhteen riittävät. Myös englannin kielen ja matematiikan alkeiden kursseja järjestetään valmistaville ryhmille. Tiedot testataan ennen perusasteelle siirtymistä. Perusasteen suorittamisen jälkeen ja niiden aikanakin on mahdollista ottaa kursseja aikuislukiosta, mutta aineenopettajan suositus tarvitaan. Rovaniemen aikuislukion opetussuunnitelmat perustuvat Opetushallituksen Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen perusteisiin Maahanmuuttajataustaisille tarkoitetussa opetuksessa on otettu huomioon valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet 2009 sekä aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opetussuunnitelman perusteet Suomi toisena kielenä opetuksessa on huomioitu Opetushallituksen aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen opetussuunnitelman perusteet Tällöin opinnot vastaavat myös kotoutumiskoulutuksen kriteereitä ja täyttävät ns. omaehtoisen opiskelun vaatimukset. Perusasteelle siirryttäessä toivotaan kotoutumiskoulutuksen päättyneen. Yleistä opiskelusta Perusasteen varsinainen opiskelija on pääsääntöisesti yli 17-vuotias. Opiskelu on maksutonta. Koulumatkoja varten voi saada alennusta pyytämällä opiskelutodistuksen koulusihteeriltä. Opiskelun pitää olla säännöllistä, ja todistuksen voi saada vasta ensimmäisen jakson jälkeen. Opiskelijat saavat koululta lainaksi oppikirjat. Kirjojen palauttamisen laiminlyönti tai kirjojen tärvely johtaa sanktioihin. Peruskoulun päättötodistukseen vaaditaan, että opiskelija on käynyt kaikkien oppiaineiden pakolliset kurssit ja suorittanut yhteensä vähintään 44 kurssia. Kurssijako on sivulla 3. Perusasteen todistus antaa oikeuden hakeutua ammattiopintoihin tai lukioon. KURSSITARJONTA MAAHANMUUTTAJILLE Valmistava opetus Valmistava opetus kestää 1-2 vuotta opiskelijan lähtötasosta ja edistymisestä riippuen. Valmistavaan opetukseen pääsee testin kautta. Testin perusteella opiskelijat jaetaan tasoryhmiin

4 3 (2 tasoryhmää). Testi järjestetään aina toukokuun puolivälissä, tarvittaessa myös elokuun lopussa ja tammikuun alkupuolella. Valmistavan opetuksen laajuus on aloittavalla ryhmällä n. 280 tuntia, ylemmällä ryhmällä n. 420 tuntia. Opetustuntien lisäksi oman työn osuus kaksinkertaistaa tuntimäärän. Tuntimääriin sisältyy paitsi suomi toisena kielenä opetusta myös englannin (2 kurssia) ja matematiikan (1 kurssi) alkeistason opetusta. Perusasteen tuntijako Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (2004), 7 Muille kuin oppivelvollisille annettavan perusopetuksen tuntijako Rovaniemen aikuislukion sovellus Kesto 2 vuotta, yhteensä vähintään 44 kurssia (1 kurssi on 28 lähiopetustuntia á 40 min) 1. vuosi 2. vuosi Yhteensä s2 (suomi toisena kielenä) (5 aihekokonaisuutta ja kirjallisuus 1 kurssi) englanti matematiikka et (elämänkatsomustieto) 1 1 historia yhteiskuntaoppi 1 1 ge (maantieto) 1 1 bi (biologia) 1 1 fy/ke (fysiikka/kemia) 1 1 ATK 1 1 Opinto-ohjaus 1 Vapaaehtoisia kursseja vuosittaisen tarjonnan mukaan (taide) 1-2 yht. 44 pakollista kurssia

5 4 kielitaitonäyte sisältyy peruskoulun päättötodistukseen Lukuvuoden opetusjaksot (Liite) KURSSIEN SUORITUSOHJEET JA YLEISTÄ ARVIOINNISTA Kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Siitä voidaan poiketa aineenopettajan ja ryhmänohjaajan luvalla. Kurssi arvioidaan sen päätyttyä. Kunkin oppiaineen pakolliset kurssit arvioidaan numeroin Hyväksyttyjä kurssisuorituksia ovat arvosanat Suoritusmerkintää (S) voidaan käyttää valmistavan opetuksen englannin ja matematiikan sekä perusasteen valinnaisten kurssien arvioinnissa. Arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kuvata, miten hyvin opiskelija on saavuttanut asetetut tavoitteet. Aineen oppimäärän loppuarvosana määräytyy pääasiassa kurssien arvosanojen keskiarvon perusteella. Opettaja voi kuitenkin loppuarviossaan painottaa viimeisten kurssien suorituksia. INTEGROINTI JA AIHEKOKONAISUUDET Varsinkin suomi toisena kielenä -kursseilla pyritään ennakoimaan tulevien muiden aineiden kurssien aihepiirejä ja sanastoa. Jakson alkaessa ryhmänohjaajat laativat yhdessä aineenopettajien kanssa jaksolla opetettavien kurssien sisältökuvaukset. Nämä jaetaan myös kaikille opiskelijoille. Jokainen oman aineensa opettaja on myös suomen kielen opettaja, samoin suomen kieltä opettavat ottavat tunneillaan esille tulevien reaaliaineiden kurssien sanastoa ja oppisisältöjä. Näin opiskelija saa opiskeluunsa työkaluja ja valmiudet opiskella kutakin ainetta kasvavat. Opettajat kiinnittävät huomioita myös tehtävänannon ymmärtämiseen, opiskelutekniikkaan, kuten muistiinpanotekniikkaan, käsitekarttojen laatimiseen, tekstien syventävään lukemiseen ja vastausten tuottamiseen. Aihekokonaisuuksiin liittyviä kursseja tai oppitunteja pyritään järjestämään mahdollisimman usein. Aihekokonaisuudet: aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys, kestävä kehitys ja hyvinvointi, kulttuuriidentiteetti ja monikulttuurisuus, viestintä- ja mediataidot KURSSIKUVAUKSET Suomi toisena kielenä (s2) Valmistava opetus 1/P1A Tavoite: Valmistavaa opetukseen pääsee alkutestin perusteella. Näin jokainen pääsee aloittamaan opiskelunsa osaamistaan vastaavalla tasolla. Opintoihin tulevalla pitää olla hyvä alkeiskielitaito (A1.1. A1.2). Suomen kielen opetuksen tehtävä on auttaa opiskelijaa tiedostamaan oman osaamisensa sekä auttaa opiskelijaa saavuttamaan perusopetuksessa tarvittava suomen kielen taito. Tavoitteena on myös saavuttaa sellaiset tiedot ja taidot, että opiskelija selviää jokapäiväisissä

6 5 viestintätilanteissa, että hän osaa arvioida omaa osaamistaan ja oppimistarpeitaan sekä tulee tietoiseksi suomalaisen kulttuurin ominaispiirteistä. Valmistava 1/P1A Moduuli 1: Rakenteet: - äänteet, aakkoset, tavutus, vokaaliharmonia, astevaihtelu - persoonapronominit, olla-verbi, verbityypit ja niiden taivutus - positiivinen ja negatiivinen muoto - yksikkö ja monikko - sanaston kehittäminen Aihealueita: - perustiedot, nimi, osoite, puhelinnumero, sukupuoli, ikä, syntymäpaikka ja -aika, kansallisuus - esittäytyminen, tervehdykset, kuulumiset, itsestä kertominen - kauppa-asiointi - kellonajat, sää - perhe, asuminen, ruoat - ulkonäkö, vaatteet, värit - ajankohtaisia uutisaiheita Tehtävätyyppejä: - kuullun ymmärtämistehtäviä (selkouutisia) - pieniä tekstin ymmärtämistehtäviä - tekstin tuottamistehtäviä/saneluja Moduuli 2: Rakenteet: - omistusrakenne, nominityyppejä - -ko/-kö -kysymys - partitiivi, genetiivi - pitää/tykätä verbit - sisä- ja paikallissijat - sanaston kehittäminen - 1. jakson kielioppiasioiden kertaus Aihealueita: - mielipiteiden ja tunteiden ilmaiseminen

7 6 - asiointi eri toimipisteissä, ammatti ja työ - terveydenhoito, kulkuvälineet, harrastukset Tehtävätyyppejä: - kuullun ymmärtämistehtäviä (selkouutisia) - tekstin ymmärtämistehtäviä - tekstin tuottamistehtäviä/saneluja Valmistava opetus Valmistava 2 / P1B Kurssin lähtökohtana on, että oppilaat ovat oppineet suomen kielen perusrakenteet, osaavat lukea, lyhyesti kertoa ja kirjoittaa erilaisista aiheista sekä ymmärtävät arkipäivään liittyvää suomenkielistä puhetta (kielitaidon taso A1). Kurssin loppuvaiheessa on pyrittävä saamaan oppilaiden kielitaito tasoon A2. Kurssin painopisteenä on käytännön kielenkäyttö (kirjoittaminen erilaisista aiheista sekä luetun ymmärtäminen). Tavoitteena on edistää suomen kielen ja viestintätaitoja niin, että opiskelija voisi jatkaa opintoja ja selviytyy arkielämästä itsenäisesti yhteiskunnassa sekä ehkäistä opiskelijan syrjäytymistä. Sitä varten annetaan perustietoa Suomesta ja suomalaisesta yhteiskunnasta (historian ja yhteiskunnan lyhyitä jaksoja) sekä opetetaan opiskelutapoja. Opetuksessa kiinnitetään huomiota itsenäiseen opiskeluun ja yksilölliseen ohjaukseen. Kurssin sisältö: Kertaus/ rakenteet - verbit /preesens/ positiivinen ja kielteinen muoto - ko/kö - kysymykset - kysymyssanat - verbit pitää ja tykätä - partitiiviverbit / verbirektio - sisä- ja ulkopaikallissijat - partitiivi - genetiivin käyttö postpositioiden kanssa Uudet kieliopilliset rakenteet - monikon partitiivi - pronominien taivutus - imperfektin kielteinen ja positiivinen muoto - sti adverbit - sivulauseet ja lausetyypit

8 7 Aihealueet - perhe ja minä - juhlat, muut tapahtumat - sää ja vuodenajat - päivänkulku - loma ja matkustaminen - Suomi, Rovaniemi, Lappi - kotimaa - arkipäivätilanteet (huoltomies, kauppa ja ostokset, TE-toimisto, työn hakeminen ja työhaastattelu ja ym.) - harrastukset - koti (talo, asunto) - kuvat (kertominen ja kirjoittaminen kuvista) - ammatit Tehtävätyypit - kuullun ymmärtämistehtävät (selkouutiset ja muut kuuntelutehtävät netistä) - tekstin ymmärtämistehtävät - tekstin tuottamistehtävät ja sanelut - keskustelut aiheesta pareittain tai ryhmässä - puheen tuottamistehtävät, kertominen valitusta aiheesta - haastattelut - opintovierailut, vierailevat luennoitsijat - tutustumiskäynnit ja retket - ryhmätilanteet Perusasteopetus Oppiaineesta Suomen kielen perusopetuksen oppimäärä on tarkoitettu sellaisille maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille, joiden suomen kielen taito ei ole oman äidinkielen tasolla millään kielen osa-alueella. Perusopetukseen pääsyn edellytyksenä on, että opiskelija on saavuttanut tietyn tavoitetason joko Rovaniemen aikuislukion valmistavassa suomen kielen opetuksessa tai jossain muussa oppilaitoksessa. Tavoitteet S2-opetuksen tarkoituksena on kehittää tasapuolisesti kaikilla kielitaidon osa-alueilla opiskelijan suomen kielen taitoa ja tietoisuutta suomalaisesta kulttuurista. Tavoitteena on myös, että opiskelija pystyy opiskelemaan täysipainoisesti kaikkia perusasteopetukseen kuuluvia oppiaineita

9 8 ja että hänen on mahdollista jatkaa opintojaan perusasteen käymisen jälkeen. Tämä edellyttää sitä, että kaikkien aineiden opettajat toimivat myös suomen kielen opettajina. Kaikkien opettajien tehtävänä on myös kehittää opiskelijan tietoisuutta yleissivistävistä ja ajankohtaisista asioista mm. nykymedian avulla. Tavoitteissa ja oppiaineiden sisällöissä pyritään ottamaan huomioon opiskelijan kokonaistilanne, kuten ikä, koulu- ja kokemustausta sekä kielitaito. Tämä vaatii usein opetukselta eriyttämistä. Sanaston kasvattaminen ja kielen rakenteiden harjoitteleminen kietoutuvat kielitaidon osaalueiden kehittämiseen ja kulttuuritietouden lisäämiseen. Opetuksessa korostetaan viestinnällisyyttä. Tekstien syvälliseen ymmärtämiseen ja tuottamiseen panostetaan, varsinkin peruskoulun päättävälle ryhmälle. Myös kirjallisuuden opetukseen kiinnitetään huomiota kaikilla kursseilla. Opetusmenetelmät ja työtavat valitaan niin, että opiskelija saa mahdollisuuden omaksua oppimisstrategioita, joita hän pystyy aktiivisesti hyödyntämään koulussa ja koulun ulkopuolella. Näin hän pystyy käsittelemään myös kohtaamaansa kielellistä ja kulttuurista ainesta. Oppikirjan käyttö ei ole välttämättä tarpeen opetus suunnitellaan systemaattisesti eteneväksi jatkumoksi, jossa otetaan huomioon kohderyhmien yksilölliset tarpeet. Päättöarvosanan määräytyminen Päättöarvosana määräytyy kurssien keskiarvon perusteella. Arvioinnissa otetaan kuitenkin huomioon opiskelijan aktiivisuus opetukseen osallistumisessa sekä yleinen mielenkiinto oppiainetta kohtaan. Opettaja voi painottaa viimeisten kurssien arvosanoja päättöarvosanaa antaessaan. Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 Arviot kielten taitotasoasteikon mukaan (Liitteessä 1 taitotasokuvaukset) Kuullun ymmärtäminen B1.1. Puhuminen B1.1. Luetun ymmärtäminen B1.1. Kirjoittaminen B1.1. MODUULI 1 (Kurssit 011,012,013,014) Rakenteet: - valmistavien kurssien aihepiirien kertaus - sivulauseet - konditionaali - -minen -substantiivi - imperatiivi - verbien rektioita - eri sanatyyppejä

10 9 Aihealueita: - terveys, hyvinvointi, vapaa-aika - luonto ja lähiympäristö - juhlat, tavat. mukana kirjallisuuden kuvauksia juhlista ja tavoista - ryhmässä toimiminen, koulun toiminta Tehtävätyyppejä: - kuullun ymmärtämisen tehtäviä (selkouutiset) - tekstin ymmärtämisen tehtäviä (lyhyiden ohjeiden ja sääntöjen ymmärtäminen) - tekstin lukuharjoitukset - tekstin tuottaminen (sanelu, pienen viestin tuottaminen) - sanaston kehittäminen erilaisten kommunikatiivisten harjoitusten avulla MODUULI 2 (kurssit 021,022,023,024) Rakenteet: -passiivi -objekti -ajanilmaukset -edellisten kurssien kertausta Aihealueita: - yksilönä yhteiskunnassa -lisää suomalaisesta tapakulttuurista -ajankohtaiset uutiset (media) -ihmisen elinkaari (lapsuus, nuoruus, keski-ikä, vanhuus), kirjallisuuden kuvauksia aihepiiristä Tehtävätyyppejä: -kuullun ymmärtämisen tehtäviä -tekstin ymmärtämistehtäviä -tekstin tuottamistehtäviä -omakohtainen kertominen tapahtumista ja elämästä MODUULI 3 (kurssit 031,032) Rakenteet: -perfekti ja pluskvamperfekti -monikon partitiivi ja genetiivi -adjektiivien vertailu

11 10 Aihealueita: -elämäntarinat, myös kirjallisuuteen pohjautuen -koulumaailma -asiointi -tietotekniikkaan ja viestintään liittyvää sanastoa Tehtävätyyppejä: -kuullun ymmärtämistehtäviä (selkokieli) -tekstin ymmärtämistehtäviä -tekstin tuottamistehtäviä MODUULI 4 (kurssit 041,042, 043,044, 045) Rakenteet: -adjektiivien ja adverbien vertailu -järjestysluvut -nominityyppien kertaus -edellisten kurssien kieliopin kertausta Aihealueita: - Suomeen ja Pohjoismaihin liittyvää maantieteellistä sanastoa - ammatti- ja työnhakusanastoa, työhaastattelu -jatko-opiskeluihin liittyvää sanastoa -asiointifraaseja -erilaiset ongelmatilanteet -ihmisen biologiaan liittyvää sanastoa, Suomen historiaan liittyvää sanastoa Tehtävätyyppejä: - kuullun ymmärtämisharjoitukset -tekstin ymmärtämistehtävät -tekstin tuottaminen, haastattelu, opintovierailut, vierailevat luennoitsijat Moduuli 5 (kurssit 051, 052, 053, 054, 055) Rakenteet: -partisiippimuotoja -aikamuotojen kertaus -kertausta Aihealueita:

12 11 -ajankohtaisia aiheita (mm. tulevaisuus ja opiskelut) Tehtävätyyppejä: - kuullun ymmärtämistehtäviä - tekstin ymmärtämisen tehtäviä (myös lehtitekstejä ja kirjallisuutta) -tekstin tuottaminen -mahdollinen opintoretki ja siitä raportointi Kirjallisuuskurssi: Opiskelija tutustuu helppolukuiseen suomalaiseen kirjallisuuteen. Hän oppii tuntemaan kirjallisuuden päälajit ja rekisterit. Hän oppii ilmaisemaan mielipiteitään ja laajentaa sanavarastoaan tutustumalla eri sanontoihin ja kielen moninaisuuteen. ENGLANTI Oppiaineen kuvaus Englannin opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa mahdollisuuden kehittää englantia puhuvan yhteisön kulttuuria koskevaa tietoisuutta, ymmärtämystä ja arvostusta. Opiskelijoille tarjoutuu jokaisella kurssilla tilaisuuksia kuunnella, lukea, puhua ja kirjoittaa erilaisia tarkoituksia varten, vaikka painotukset vaihtelevat kursseittain. Opetuksessa keskitytään keskeiseen sanastoon sekä lauseenmuodostuksen ja viestinnän kannalta keskeiseen kielioppiin. Tavoitteet Oppiaineen tavoitteena on, että opiskelija - pystyy kirjoittamaan suppeita viestejä ja luettelomaisia kuvauksia hyvin tutuista aiheista - tuntee englanninkielistä kulttuuria ja ymmärtää sitä omaa kulttuuritaustaansa vasten - osaa viestiä ja toimia englanninkielisessä kulttuurissa hyväksyttävällä tavalla tavanomaisissa arkipäivän tilanteissa - tiedostaa arvojen kulttuurisidonnaisuuden - käyttää erilaisia kielen opiskelulle tyypillisiä työtapoja ja strategioita ja osaa arvioida työskentelyään ja kielitaitoaan suhteessa tavoitteisiin sekä osaa tarvittaessa muuttaa työskentelytapojaan sekä - ymmärtää pääajatukset ja keskeisiä yksityiskohtia myös laajempaa yleistietoa sisältävästä kuullusta tai luetusta, selvästi jäsennetystä tekstistä - selviytyy myös hiukan vaativammista epävirallisista keskustelutilanteista sekä pystyy kertomaan suullisesti ja kirjallisesti arkisista asioista, jotka sisältävät myös jonkin verran yksityiskohtia - tiedostaa joitakin keskeisiä eroja englannin eri varianteista.

13 12 KURSSIKUVAUKSET Valmistava opetus e01 Tutustuminen kieleen, ääntämistä, numeroita, peruslauseen muodostus, yksinkertaiset henkilötiedot (nimi, ikä, asuinpaikka..), olla-verbin taivutusta, substantiivi. e02 Jatketaan kieleen tutustumista. Verbitaivutusta, substantiivin ja adjektiivin käyttöä, perussanastoa. Perusasteopetus e1: Englannin kieleen tutustuminen, itseä koskevien perustietojen kertominen. Kurssisisällöt: ääntämismerkit, numerot 0-100, a/an, yksikkö, monikko, värejä, verbin taivutus preesensissä väitelause, olla-verbi. e2: Perhe ja sukulaisuus, erilaiset palvelutilanteet. Kurssisisällöt: do/does apuverbit, kysymyssanoja, kysymysten muodostaminen preesensissä, perhe- ja sukulaisuus, omistusmuotoja, prepositioita, the-artikkeli. e3: Harrastukset, arkipäivä. Kurssisisällöt: sanajärjestyksestä, raha, numeroita. e4: Asuminen, erilaisia elinympäristöjä. Kurssisisällöt: kello, prepositioita, there is /there are, be going to, me/you/him- objektimuodot, imperfekti: -ed. e5: Asiointia ja palveluiden käyttöä (tien neuvominen, ravintolassa), ruoka. Kurssisisällöt: imperfekti: did ja olla-verbi, of-rakenne. e6:

14 13 Työ, loma. Kurssisisällöt: aikamuotoja, adjektiivien vertailu, futuuri, adverbit. e7: Terveys, hyvinvointi, matkustaminen. Kurssisisällöt: Konditionaali, perfekti, mielipiteen ilmaiseminen, itsenäiset omistusmuodot. e8: eri kulttuureja, ulkonäön kuvailua, aikamuotoja, - ing- muodosta. e9: Suullinen viestintä, sanaston laajennus. Kurssisisällöt: esityksiä, apuverbejä, pronomineja, pluskvamperfekti. e10: Kirjallinen viestintä, sanaston laajennus. Kurssisisällöt: passiivi, relatiivipronomineja, epäsäännöllinen monikko. MATEMATIIKKA Valmistava opetus ja perusasteopetus Valmistavan opetuksen sisältö: yksilöllistä opastusta ja lisäharjoittelua opiskelijan tarpeiden mukaan. Oppimateriaali: monisteita ym. Valmistavasta matematiikan opetuksesta voi saada vapautuksen, jos tasokokeen tulos on kiitettävä. Arviointi: suoritusmerkintä osallistumisaktiivisuuden perusteella. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 Matematiikan opetuksella kehitetään aikuisopiskelijan kykyä havaita ja ymmärtää matematiikan merkitys maailmassa, tehdä perusteltuja päätelmiä ja harjoittaa matematiikkaa nykyisten ja tulevien elämäntilanteidensa tarpeita vastaavasti rakentavasti ajattelevana ja asioista välittävänä kansalaisena. Perusopetus Perusopetuksessa matematiikan opetuksen tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia matemaattisen käsitteiden, ajattelutapojen sekä yleisimmin käytettyjen ratkaisumenetelmien oppimiseen. Opetuksen tulee kehittää aikuisopiskelijan luovaa ja täsmällistä ajattelutapaa ja sen tulee ohjata

15 14 aikuisopiskelijaa oivaltamaan asioita ja asiayhteyksiä sekä etsimään ratkaisuja ongelmiin. Lisäksi opetuksen tulee ohjata tavoitteelliseen toimintaan ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Matematiikan opetuksen on edettävä systemaattisesti, ja sen tulee luoda kestävä pohja matematiikan käsitteiden ja rakenteiden omaksumiselle. Konkreettisuus toimii tärkeänä apuvälineenä yhdistettäessä aikuisopiskelijan kokemuksia ja ajattelujärjestelmiä matematiikan abstraktiin järjestelmään. Arkipäivän tilanteissa eteen tulevia ongelmia, joita on mahdollista ratkoa matemaattisen ajattelun tai toiminnan avulla, tulee hyödyntää tehokkaasti. Tieto- ja viestintätekniikkaa tulee käyttää aikuisopiskelijan oppimisprosessin tukemisessa. Opetuksen tavoitteet Matematiikan opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija oppii ymmärtämään matemaattisten käsitteiden ja sääntöjen merkityksen sekä oppii näkemään matematiikan ja reaalimaailman välisiä yhteyksiä loogista ja luovaa ajattelua soveltamaan erilaisia ajatteluprosesseja ja menetelmiä tiedon hankintaan ilmaisemaan ajatuksensa yksiselitteisesti ja perustelemaan toimintaansa ja päätelmiään esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen perusteella näkemään säännönmukaisuuksia loogista ajattelua vaativia toimintoja, kuten vertailua, järjestämistä, mittaamista, rakentamista, mallintamista, sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä sekä niiden esittämistä käyttämään luokittelua ja järjestämistä työkaluna sekä ajattelua tukevia piirroksia ja välineitä kombinatoristen ongelmien ratkaisemista eri menetelmillä tuntemaan matematiikan historiaa keskittyneeseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä toimimaan ryhmässä. KURSSIKUVAUKSET ma1 Luvut ja laskutoimitukset I (pakollinen kurssi) Sisältö: luonnolliset luvut, kokonaisluvut, rationaaliluvut vastaluku, itseisarvo, käänteisluku peruslaskutoimitusten varmentaminen aikalaskut, aikaväli, alkuluku, luvun jakaminen alkutekijöihin, lukujen jaollisuussääntöjä murtolukujen supistaminen ja laventaminen ja desimaaliluvun esittäminen murtolukuna kertominen ja jakaminen desimaaliluvuilla ja murtoluvuilla Oppimateriaali: esimerkiksi Latva ym.: KOLMIO, Matematiikan tietokirja ja Matematiikan harjoituskirja (Tammi). Arviointi: Loppukoe. ma2 Luvut ja laskutoimitukset II (pakollinen kurssi) Sisältö: potenssi, eksponenttina kokonaisluku juuren käsite ja laskutoimituksia neliöjuurella, reaaliluvut lausekkeiden sieventäminen prosenttilasku pyöristäminen ja arviointi sekä laskimen käyttö.

16 15 Oppimateriaali: esimerkiksi Latva ym.: KOLMIO, Matematiikan tietokirja ja Matematiikan harjoituskirja (Tammi). Arviointi: Loppukoe. ma3 Lausekkeet ja yhtälöt (pakollinen kurssi) Sisältö: polynomin käsite, polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolasku potenssilauseke ja sen sieventäminen muuttujan käsite, lausekkeen arvon laskeminen yhtälö, epäyhtälö, määrittelyjoukko, ratkaisujoukko ensimmäisen asteen yhtälön ratkaiseminen Oppimateriaali: esimerkiksi Latva ym.: KOLMIO, Matematiikan tietokirja ja Matematiikan harjoituskirja (Tammi). Arviointi: Loppukoe. ma4 Yhtälöt ja lukujonot (pakollinen kurssi) Sisältö: suhde ja verrannollisuus sekä verranto vaillinainen toisen asteen yhtälö yhtälöparin käsitteeseen tutustuminen lukujonojen tutkimista ja muodostamista Oppimateriaali: esimerkiksi Latva ym.: KOLMIO, Matematiikan tietokirja ja Matematiikan harjoituskirja (Tammi). Arviointi: Loppukoe. ma5 Funktiot (pakollinen kurssi) Sisältö: funktion käsite lukuparin esittäminen koordinaatistossa, yksinkertaisten funktioiden tulkitseminen ja niiden kuvaajien piirtäminen koordinaatistoon, funktion kuvaajan tutkimista, lineaarinen funktio suoraan ja kääntäen verrannollisuus, yhtälöpari ratkaiseminen graafisesti Oppimateriaali: esimerkiksi Latva ym.: KOLMIO, Matematiikan tietokirja ja Matematiikan harjoituskirja (Tammi). Arviointi: Loppukoe. ma6 Geometria (pakollinen kurssi) Sisältö: kulmien välisiä yhteyksiä, tasokuvioiden nimeäminen ja luokittelu, monikulmioihin liittyviä käsitteitä, ympyrä ja siihen liittyviä käsitteitä, tasokuvioiden piirin ja pinta-alan laskeminen, geometrista konstruointia yhdenmuotoisuus ja yhtenevyys trigonometriaa ja suorakulmaisen kolmion ratkaiseminen kappaleiden nimeäminen ja luokittelu kappaleen tilavuuden ja pinta-alan laskeminen

17 16 Oppimateriaali: esimerkiksi Latva ym.: KOLMIO, Matematiikan tietokirja ja Matematiikan harjoituskirja (Tammi). Arviointi: Loppukoe. ma7 Geometria ja trigonometria (pakollinen kurssi) Sisältö: Oppimateriaali: esimerkiksi Latva ym.: KOLMIO, Matematiikan tietokirja ja Matematiikan harjoituskirja (Tammi). Arviointi: Loppukoe. Tilastot, todennäköisyys ja yhtälöpari (pakollinen kurssi) Sisältö: keskiarvon, tyyppiarvon ja mediaanin määrittäminen diagrammien tulkinta tietojen kerääminen, muuntaminen ja esittäminen käyttökelpoisessa muodossa todennäköisyyden käsite, klassinen ja tilastollinen todennäköisyys kombinatoriikkaa yhtälöparin ratkaiseminen algebrallisesti Oppimateriaali: esimerkiksi Latva ym.: KOLMIO, Matematiikan tietokirja ja Matematiikan harjoituskirja (Tammi). Arviointi: Loppukoe. Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8: Ajattelun ja työskentelyn taidot Opiskelija huomaa eri tapauksien yhtäläisyydet ja säännönmukaisuudet osaa käyttää puheessaan loogisia elementtejä kuten ja, tai, jos niin, ei, on olemassa, ei ole olemassa osaa päätellä yksinkertaisten väitelauseiden totuusarvon osaa muuntaa yksinkertaisen tekstimuodossa olevan ongelman matemaattiseen esitysmuotoon ja tehdä suunnitelman ongelman ratkaisemiseksi, ratkaista sen ja tarkistaa tuloksen oikeellisuuden osaa myös käyttää luokittelua matemaattisten ongelmien ratkaisuissa osaa esittää järjestelmällisesti mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot taulukkoa taikka puu-, polku- tai muuta diagrammia käyttäen. Luvut ja laskutoimitukset Opiskelija osaa arvioida mahdollista tulosta sekä laatia suunnitelman laskun ratkaisemisesta, ja hänellä on luotettava peruslaskutaito

18 17 korottaa luvun potenssiin, jonka eksponenttina on luonnollinen luku ja pystyy jakamaan luvun alkutekijöihinsä ratkaista tehtäviä, joissa tarvitaan neliöjuurta käyttää prosenttilaskua ja muita laskutoimituksia arkielämässä eteen tulevien ongelmien ratkaisussa. Algebra Opiskelija osaa ratkaista ensimmäisen asteen yhtälön sieventää algebrallisia lausekkeita ja kertoa polynomin vakiolla potenssien laskutoimitukset muodostaa yksinkertaisesta arkielämään liittyvästä ongelmasta yhtälön ja ratkaista sen algebrallisesti tai päättelemällä käyttää yhtälöparia yksinkertaisten ongelmien ratkaisemiseen arvioida tuloksen järkevyyttä sekä tarkastaa ratkaisunsa eri vaiheet. Funktiot Opiskelija osaa määrittää pisteen koordinaatit koordinaatistosta laatia taulukon lukupareista annetun säännön mukaan ratkaista lineaarisen funktion nollakohdan jatkaa lukujonoa annetun säännön mukaan ja pystyy kertomaan sanallisesti yleisen säännön annetun lukujonon muodostumisesta tietää suoran yhtälön kulmakertoimen ja vakion merkityksen sekä osaa määrittää kahden suoran leikkauspisteen piirtämällä. Geometria Opiskelija osaa tunnistaa eri geometriset muodot ja tuntee niiden ominaisuudet soveltaa oppimiansa piirin, pinta-alan ja tilavuuden laskutapoja käyttää harppia ja viivoitinta yksinkertaisten geometristen konstruktioiden tekemiseen löytää yhdenmuotoisia ja yhteneviä sekä symmetrisiä kuvioita ja pystyy soveltamaan tätä taitoa kolmioiden ja nelikulmioiden ominaisuuksien tutkimisessa soveltaa kahden kulman välisiä yhteyksiä yksinkertaisissa tilanteissa käyttää Pythagoraan lausetta ja trigonometriaa suorakulmaisen kolmion osien ratkaisemiseen suorittaa mittauksia ja niihin liittyviä laskelmia arkielämässä sekä osaa muuntaa tavanomaisimpia mittayksiköitä.

19 18 Tilastot ja todennäköisyys Opiskelija osaa lukea erilaisia taulukoita ja diagrammeja sekä osaa määrittää annetusta aineistosta frekvenssit, keskiarvon, mediaanin ja tyyppiarvon määrittää mahdollisten tapausten lukumäärän ja osaa järjestää yksinkertaisen empiirisen tutkimuksen todennäköisyydestä sekä ymmärtää Pythagoraan lause trigonometriaa ja suorakulmaisen kolmion ratkaiseminen kappaleiden nimeäminen ja luokittelu kappaleen tilavuuden ja pinta-alan laskeminen 8. Todennäköisyys ja tilastot (ma8) Keskeiset sisällöt todennäköisyyden käsite frekvenssi ja suhteellinen frekvenssi keskiarvon, tyyppiarvon ja mediaanin määrittäminen hajonnan käsite diagrammien tulkinta tietojen kerääminen, muuntaminen ja esittäminen käyttökelpoisessa muodossa SUOMEN HISTORIA Historian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija oppisi tuntemaan Suomen historian päälinjat ja keskeisimmät historialliset tapahtumat, niiden taustat ja seuraukset. Opiskelijan tulee ymmärtää nykyhetki historiallisen kehityksen tuloksena ja tulevaisuuden lähtökohtana sekä osata hankkia menneisyyttä koskevaa tietoa ja arvioida sitä kriittisesti. Hänen tulee myös ymmärtää menneisyyden monitulkinnallisuutta ja suhteellisuutta. Lisäksi hänen tulee ymmärtää suomalaisen kulttuurin erilaisia ilmenemismuotoja sekä saada aineksia ihmisoikeuksia ja demokratiaa arvostavan maailmankuvan luomiseen. Kurssi 1 Kurssin aikana käsitellään Suomen historian keskeisiä tapahtumia ennen vuotta 1809 sekä suomalaista kulttuuriperintöä. Tarkoituksena on antaa oppilaille kuva suomalaisen yhteiskunnan ja suomalaisuuden synnystä. Keskeiset sisällöt: Esihistoria - esihistoria ja tulkinnat suomalaisten alkuperästä

20 19 - asutus, elinkeinot, uskonnot ja uskomukset Suomen liittyminen länsieurooppalaiseen kulttuuriyhteisöön keskiajalla - Suomi idän ja lännen välimaassa - sääty-yhteiskunnan synty - asutus, elinkeinot sekä uskonnolliset ja poliittiset muutokset Uusi aika - uskonpuhdistus ja keskusvallan voimistuminen Suurvaltakausi - suurvaltakauden vaikutukset Suomessa - talous, väestö ja koulutus Vapauden ja hyödyn aika - kulttuurinen ja taloudellinen kehitys - kustavilaiset uudistukset - kansallisen tietoisuuden ensi askeleet Kurssin arviointi Kurssin arviointi tapahtuu kirjallisten näyttöjen (esim. kokeet, kotiesseet ja ryhmätyö) ja suullisen näytön pohjalta. Kurssi 2 Kurssin tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä tapahtumia ja muutosprosesseja 1800 luvulta nykyaikaan. Muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan sekä taloudelliset ja kulttuuriset muutokset. Keskeiset sisällöt Autonomia - Suomen liittäminen Venäjään - autonomian synty - elinkeinovapaus ja Suomen teollistuminen - kansalaisyhteiskunnan synty - sortokaudet Suomen itsenäistymisprosessi - Suomen itsenäistyminen - sisällissota

Matematiikka vuosiluokat 7 9

Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikan opetuksen ydintehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuus hankkia sellaiset matemaattiset taidot, jotka antavat valmiuksia selviytyä jokapäiväisissä toiminnoissa

Lisätiedot

KESKEISET SISÄLLÖT Keskeiset sisällöt voivat vaihdella eri vuositasoilla opetusjärjestelyjen mukaan.

KESKEISET SISÄLLÖT Keskeiset sisällöt voivat vaihdella eri vuositasoilla opetusjärjestelyjen mukaan. VUOSILUOKAT 6 9 Vuosiluokkien 6 9 matematiikan opetuksen ydintehtävänä on syventää matemaattisten käsitteiden ymmärtämistä ja tarjota riittävät perusvalmiudet. Perusvalmiuksiin kuuluvat arkipäivän matemaattisten

Lisätiedot

kymmenjärjestelmä-käsitteen varmentaminen, tutustuminen 60-järjestelmään kellonaikojen avulla

kymmenjärjestelmä-käsitteen varmentaminen, tutustuminen 60-järjestelmään kellonaikojen avulla 7.6.1 MATEMATIIKKA VUOSILUOKAT 3 5 Vuosiluokkien 3 5 matematiikan opetuksen ydintehtävinä ovat matemaattisen ajattelun kehittäminen, matemaattisten ajattelumallien oppimisen pohjustaminen, lukukäsitteen

Lisätiedot

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: 9.8. MATEMATIIKKA Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT MATEMATIIKKA

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT MATEMATIIKKA OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN MATEMATIIKKA 2013 2014 MATEMATIIKKA Matematiikan opetuksen tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia matemaattisen ajattelun kehittämiseen ja matemaattisten käsitteiden sekä

Lisätiedot

MAS- linjan matematiikan kurssit

MAS- linjan matematiikan kurssit Muutokset Vantaankosken koulun Matemaattis-luonnontieteellisen linjan (MAS) opetussuunnitelmaan lukuvuonna 2012 2013 aloittavista 7. luokista alkaen Kurssisisällöt ja -ajoitus ovat muuttuneet matematiikan

Lisätiedot

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle hyvä (8)

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle hyvä (8) Tavoitteet Jokaisella oppilaalla on peruskoulun aikana mahdollisuus hankkia matemaattiset perustiedot ja -taidot, jotka antavat valmiuden luovaan matemaattiseen ajatteluun ja taitojen soveltamiseen eri

Lisätiedot

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA RANSKAN KIELI B2 Opetuksen tavoitteena on totuttaa oppilas viestimään ranskan kielellä suppeasti konkreettisissa arkipäivän tilanteissa erityisesti suullisesti. Opetuksessa korostetaan oikeiden ääntämistottumusten

Lisätiedot

6. luokka 7. luokka. 6. luokka 7. luokka

6. luokka 7. luokka. 6. luokka 7. luokka VUOSILUOKAT 6-9 Vuosiluokkien 6 9 matematiikan opetuksen ydintehtävänä on matematiikan osaamisen vahvistaminen ja riittävien perusvalmiuksien tarjoaminen. Perusvalmiuksiin kuuluvat arkipäivän matemaattisten

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI PERUSOPETUKSESSA

YHTEISKUNTAOPPI PERUSOPETUKSESSA YHTEISKUNTAOPPI PERUSOPETUKSESSA Katsaus 16.12 2009 OPH Tom Gullberg, akademilektor i historiens och samhällslärans didaktik (Åbo Akademi i Vasa) 16.12.2009 Åbo Akademi - Strandgatan 2-65101 Vasa 1 Yhteiskuntaoppi

Lisätiedot

7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE

7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE 7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE 283 Ranskan kielen opetus tutustuttaa oppilaan ranskan kieleen ja ranskankieliseen kulttuuriin. Opetus painottuu jokapäiväisen elämän yksinkertaisiin kielenkäyttötilanteisiin

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria 9.2.2. Toinen kotimainen kieli: ruotsi B1 Ruotsin kielen opetuksessa oppilas saa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön ruotsinkielisten kanssa. Opetuksen tavoitteena on kannustaa ja rohkaista oppilasta

Lisätiedot

LUOKKA 1 LUOKKA 2 lukumäärä, lukusana ja numerosymboli. yhteydet luonnollisilla luvuilla luonnollisilla luvuilla

LUOKKA 1 LUOKKA 2 lukumäärä, lukusana ja numerosymboli. yhteydet luonnollisilla luvuilla luonnollisilla luvuilla 7.2.3. MATEMATIIKKA 88 TAVOITTEET: : oppii keskittymään, kuuntelemaan ja kommunikoimaan sekä kehittämään ajattelemistaan; ymmärtää lukukäsitteen ja oppii siihen soveltuvia peruslaskutaitoja; oppii perustelemaan

Lisätiedot

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI 2013 2014 TOINEN KOTIMAINEN KIELI B-KIELI Ruotsi B-kielenä Tavoitteet Kieli Oppilas osaa kommunikoida ruotsiksi tavallisissa

Lisätiedot

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

9.2. Ruotsi B1 kielenä

9.2. Ruotsi B1 kielenä 9.2. Ruotsi B1 kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 =

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9

Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9 Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9 Opetuksen tehtävänä on, että oppilaan kielitaito harjaantuu ja laajenee sosiaalisiin tilanteisiin sekä harrastuksien, palveluiden ja julkisen elämän alueelle. Kirjoitetun

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

5.10 KEMIA OPETUKSEN TAVOITTEET

5.10 KEMIA OPETUKSEN TAVOITTEET 5.10 KEMIA Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta

Lisätiedot

1 lk Tavoitteet. 2 lk Tavoitteet

1 lk Tavoitteet. 2 lk Tavoitteet MATEMATIIKKA Matematiikan opetuksen tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia matemaattisen ajattelun kehittämiseen ja matemaattisten käsitteiden sekä yleisimmin käytettyjen ratkaisumenetelmien oppimiseen.

Lisätiedot

7.6 Matematiikka. ympäristöään ja pohtii havaintojensa välisiä suhteita. Monet käytännön ongelmat ratkaistaan matemaattisesti.

7.6 Matematiikka. ympäristöään ja pohtii havaintojensa välisiä suhteita. Monet käytännön ongelmat ratkaistaan matemaattisesti. 7.6 Matematiikka M atematiikan opetuksen tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia matemaattisen ajattelun kehittämiseen ja matemaattisten käsitteiden sekä yleisimmin käytettyjen ratkaisumenetelmien oppimiseen.

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti:

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: 5.4 Toinen kotimainen kieli 5.4.1 Ruotsi Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Matematiikka. 1. luokka 2. luokka. Tavoitteet Oppilas

Matematiikka. 1. luokka 2. luokka. Tavoitteet Oppilas Matematiikka Matematiikan opetuksen tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia matemaattisen ajattelun kehittämiseen ja matemaattisten käsitteiden sekä yleisimmin käytettyjen ratkaisumenetelmien oppimiseen.

Lisätiedot

5.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet

5.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet 5.10 Kemia Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta

Lisätiedot

MATEMATIIKKA VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. liittyvät sisältöalueet

MATEMATIIKKA VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. liittyvät sisältöalueet MATEMATIIKKA VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen Merkitys, arvot ja asenteet T1 vahvistaa oppilaan motivaatiota, myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta

Lisätiedot

Kemia. Kemia Tutkii luontoa, sen rakenteita. Tutkii ainetta, sen koostumusta. sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi.

Kemia. Kemia Tutkii luontoa, sen rakenteita. Tutkii ainetta, sen koostumusta. sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi. Tutkii luontoa, sen rakenteita ja ilmiöitä. Tutkii ainetta, sen koostumusta ja ominaisuuksia sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi. 1. oppiaineena ja tieteen alana 2. n opetuksen tavoitteet,

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

Merkitys, arvot ja asenteet 7 Ei vaikuta arvosanan

Merkitys, arvot ja asenteet 7 Ei vaikuta arvosanan Oppiaineen nimi: MATEMATIIKKA 7-9 Vuosiluokat Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen Arvioinnin kohteet oppiaineessa Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen Merkitys, arvot ja asenteet 7 Ei

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere MATEMATIIKKA Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kehittää loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Luoda pohja matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden

Lisätiedot

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK Esi- ja peruskouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta perusopetuslain (628/1998) mukaisesti. Sitä voidaan

Lisätiedot

PERUSKOULUN KURSSIT ENGLANTI. EN 0: Englanti - valinnainen. Ks. oppikirjaluettelo.

PERUSKOULUN KURSSIT ENGLANTI. EN 0: Englanti - valinnainen. Ks. oppikirjaluettelo. ENGLANTI EN 0: Englanti - valinnainen Perehdyttää englannin kielen alkeisiin jokapäiväisissä käyttötilanteissa. UNIT 1-4 englanti maailmankielenä, perheestä kertominen, tervehtiminen, ruoka-aineita, kahvilassa

Lisätiedot

Uudistuva aikuisten perusopetus

Uudistuva aikuisten perusopetus Uudistuva aikuisten perusopetus 29.8.2017 Leena Nissilä Teijo Koljonen Opetushallitus Turvapaikanhakijatilanteesta ja muusta maahanmuutosta johtuvat toimet OKM:n hallinnonalalla OKM: Ohjausryhmän ja valmisteluryhmän

Lisätiedot

Oppilas oppii Luvut ja laskutoimitukset Geometria Mittaaminen ja taulukot ymmärtämään lukukäsitteen ja oppii käyttämään

Oppilas oppii Luvut ja laskutoimitukset Geometria Mittaaminen ja taulukot ymmärtämään lukukäsitteen ja oppii käyttämään 6.3.4 Matematiikka Matematiikan opetuksen tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia matemaattisen ajattelun kehittämiseen ja matemaattisten käsitteiden sekä yleisimmin käytettyjen ratkaisumenetelmien oppimiseen.

Lisätiedot

7.3.2. SAKSA VALINNAISAINE (A2)

7.3.2. SAKSA VALINNAISAINE (A2) 7.3.2. SAKSA VALINNAISAINE (A2) 272 LUOKKA 5 Aihepiirit ja sanasto perhe ja sukulaiset koti, asuminen koulu, koulutavaroita kehon osat värit, adjektiiveja numerot 0-100 harrastuksia ruoka aikasanoja kysymyssanoja

Lisätiedot

Oppilas vahvistaa opittuja taitojaan, kiinnostuu oppimaan uutta ja saa tukea myönteisen minäkuvan kasvuun matematiikan oppijana.

Oppilas vahvistaa opittuja taitojaan, kiinnostuu oppimaan uutta ja saa tukea myönteisen minäkuvan kasvuun matematiikan oppijana. Tavoitteet S L 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk Merkitys, arvot ja asenteet T1 pitää yllä oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä tukea myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta L1, L3, L5

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

7.3.4. VENÄJÄ VALINNAISAINE

7.3.4. VENÄJÄ VALINNAISAINE 7.3.4. VENÄJÄ VALINNAISAINE 289 YLEINEN TEHTÄVÄ Venäjän kielen opetus tukee koulun yleistä kasvatustehtävää. Venäjän kielen opiskelussa painotetaan suullisen kielitaidon ja viestintävalmiuksien kehittämistä

Lisätiedot

S5-S9 L1, L2, L4, L5, L6, L7 havaintojensa pohjalta kannustaa oppilasta esittämään ratkaisujaan ja päätelmiään muille

S5-S9 L1, L2, L4, L5, L6, L7 havaintojensa pohjalta kannustaa oppilasta esittämään ratkaisujaan ja päätelmiään muille MATEMATIIKKA Oppiaineen tehtävä Matematiikan opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaan loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Opetus luo pohjan matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet KEMIA 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Merkitys, arvot ja asenteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan

Lisätiedot

Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä

Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä MATEMATIIKKA JOENSUUN SEUDUN OPETUSSUUNNITELMASSA Merkitys, arvot ja asenteet Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen

Lisätiedot

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu / yläkoulu. Englanti. KURSSIT 1 ja 2. Kurssit 1-8 suoritetaan mahdollisuuksien mukaan numerojärjestyksessä

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu / yläkoulu. Englanti. KURSSIT 1 ja 2. Kurssit 1-8 suoritetaan mahdollisuuksien mukaan numerojärjestyksessä Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu / yläkoulu Englanti Kurssit 1-8 suoritetaan mahdollisuuksien mukaan numerojärjestyksessä KURSSIT 1 ja 2 TAVOITTEET ymmärtämään selkeää yleiskielistä puhetta ja tekstiä,

Lisätiedot

Matematiikka. Aineen kuvaus

Matematiikka. Aineen kuvaus Matematiikka Aineen kuvaus Matematiikkaa lähestytään peruskäsitteistä: määrä, muoto ja jatkuva muutos. Matematiikka sovelluksineen palvelee lähes kaikkia eri oppiaineita ja eri elämän- alueita. Matematiikan

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen ja opetuksen toteuttaminen... 3 2. OPETUKSEN SISÄLLÖT... 2.1 Suomen kieli

Lisätiedot

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa 5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa Itsenäinen suoritus Kurssia SAB9 ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssien suoritusjärjestys Numerojärjestys Syventävät kurssit 1. Vapaa-aika

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun kemian opetuksen pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kemian opetuksen

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI. Mervi Kemppainen Oulun normaalikoulu Linnanmaa 0-6

YHTEISKUNTAOPPI. Mervi Kemppainen Oulun normaalikoulu Linnanmaa 0-6 YHTEISKUNTAOPPI Mervi Kemppainen Oulun normaalikoulu Linnanmaa 0-6 OPPIAINEEN TEHTÄVÄ on tukea oppilaan kasvua aktiiviseksi, vastuuntuntoiseksi ja yritteliääksi toimijaksi ohjata oppilasta toimimaan erilaisuutta

Lisätiedot

KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA. Tavoitteet

KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA. Tavoitteet KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA Tavoitteet MODUULI 1 (A1.3+) Tavoitteena on, että oppija saavuttaa vahvan taitotason A1.3 kaikilla kielen osaalueilla ja joillakin mahdollisesti tason A2.1: A1.3: Ymmärtää joitakin

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. Oppiaineen tehtävä

MATEMATIIKKA. Oppiaineen tehtävä 1 MATEMATIIKKA Oppiaineen tehtävä Matematiikan opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaan loogista, täsmällistä ja luovaa ajattelua. Opetus luo pohjan matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden ymmärtämiselle

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

Oppilas oppii Luvut ja laskutoimitukset Geometria Mittaaminen ja taulukot ymmärtämään lukukäsitteen ja oppii käyttämään

Oppilas oppii Luvut ja laskutoimitukset Geometria Mittaaminen ja taulukot ymmärtämään lukukäsitteen ja oppii käyttämään 101 7.3.4 Matematiikka Matematiikan opetuksen tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia matemaattisen ajattelun kehittämiseen ja matemaattisten käsitteiden sekä yleisimmin käytettyjen ratkaisumenetelmien oppimiseen.

Lisätiedot

Kemia. Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo

Kemia. Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo Kemia Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta Hannes Vieth Helsingin normaalilyseo OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kemian opetus tukee oppilaan luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä. auttaa ymmärtämään

Lisätiedot

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen MATEMATIIKKA Oppimäärän vaihtaminen Opiskelijan siirtyessä matematiikan pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin

Lisätiedot

MATEMATIIKKA VUOSILUOKAT 1-2 (päivitetty )

MATEMATIIKKA VUOSILUOKAT 1-2 (päivitetty ) MATEMATIIKKA VUOSILUOKAT 1-2 (päivitetty 16.12.2015) Merkitys, arvot ja asenteet T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

9.6. Saksa A-kielenä. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Vuosiluokat 7-9. 7. lk (AK1, AK2, AK3, AK4, AK5, AK6) 2 tuntia TAVOITTEET

9.6. Saksa A-kielenä. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Vuosiluokat 7-9. 7. lk (AK1, AK2, AK3, AK4, AK5, AK6) 2 tuntia TAVOITTEET 9.6. Saksa A-kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

hyvä osaaminen

hyvä osaaminen MERKITYS, ARVOT JA ASENTEET FYSIIKKA T2 Oppilas tunnistaa omaa fysiikan osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti. T3 Oppilas ymmärtää fysiikkaan (sähköön

Lisätiedot

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN MATEMATIIKAN OPETUSSUUNNITELMA TAVOITTEET 1. LUOKALLE

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN MATEMATIIKAN OPETUSSUUNNITELMA TAVOITTEET 1. LUOKALLE HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN MATEMATIIKAN OPETUSSUUNNITELMA TAVOITTEET 1. LUOKALLE kykenee keskittymään matematiikan opiskeluun kykenee kertomaan suullisesti matemaattisesta ajattelustaan

Lisätiedot

Yhteiskuntaoppi OPPIAINEEN KUVAUS

Yhteiskuntaoppi OPPIAINEEN KUVAUS Yhteiskuntaoppi OPPIAINEEN KUVAUS Yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta kasvamaan yhteiskunnan aktiiviseksi ja vastuulliseksi toimijaksi. Yhteiskuntaopin opetus antaa perustiedot yhteiskunnan

Lisätiedot

7.12 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

7.12 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 7.12 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen kokonaisuus, jonka lähtökohtiin kuuluu filosofiaa sekä yhteiskunta- ja kulttuuritieteitä. Elämänkatsomustiedon opetuksessa

Lisätiedot

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

9.11 a Fysiikka. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Fysiikka

9.11 a Fysiikka. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Fysiikka 9.11 a Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat.

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat. Ympäristöoppi 4.lk Arvioinnin tuki Arvioitavat tavoitteet 5 6-7 6=osa toteutuu 7=kaikki toteutuu T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan

Lisätiedot

3. Lausekkeet ja yhtälöt (ma3) Keskeiset sisällöt polynomin käsite, polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolasku

3. Lausekkeet ja yhtälöt (ma3) Keskeiset sisällöt polynomin käsite, polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolasku 5.6 Matematiikka Perusopetus Opetuksen tavoitteet Matematiikan opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija oppii ymmärtämään matemaattisten käsitteiden ja sääntöjen merkityksen sekä oppii näkemään

Lisätiedot

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan:

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan: Luokat 3-6 A2-espanja AIHEKOKONAISUUDET luokilla 4-6 Ihmisenä kasvaminen korostuu omien asioitten hoitamisessa, ryhmässä toimimisessa ja opiskelutaitojen hankkimisessa. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

Lisätiedot

Ilmaisun monet muodot

Ilmaisun monet muodot Työkirja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin (ops 2014) Ilmaisun monet muodot Toiminnan lähtökohtana ovat lasten aistimukset, havainnot ja kokemukset. Lapsia kannustetaan kertomaan ideoistaan, työskentelystään

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

Maahanmuuttajataustaiset nuoret Eiran aikuislukion peruskoulussa. Yhdessä koulutustakuuseen 27.10.2015 Uudenmaan liitto

Maahanmuuttajataustaiset nuoret Eiran aikuislukion peruskoulussa. Yhdessä koulutustakuuseen 27.10.2015 Uudenmaan liitto Maahanmuuttajataustaiset nuoret Eiran aikuislukion peruskoulussa Yhdessä koulutustakuuseen 27.10.2015 Uudenmaan liitto Peruskoulu osana Eiran aikuislukiota Peruskoulu toimii yleissivistävässä ympäristössä.

Lisätiedot

Näiden aihekokonaisuuksien opetussuunnitelmat ovat luvussa 8.

Näiden aihekokonaisuuksien opetussuunnitelmat ovat luvussa 8. 9. 11. b Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

5.12 Elämänkatsomustieto

5.12 Elämänkatsomustieto 5.12 Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen. Filosofian ohella se hyödyntää niin ihmis-, yhteiskunta- kuin kulttuuritieteitäkin. Elämänkatsomustiedon opetuksessa

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Horisontti

Horisontti Horisontti 19.11.2015 Vuosiluokkaistaminen. Mitä tehdään ennen sitä? Oppimiskäsitys Eriyttäminen ja oppimisen tuki Oppiaine Laaja-alainen osaaminen Oppimisen arvioinnin periaatteet Oppimisympäristöt Tärkeää

Lisätiedot

Kotoutumiskoulutus Moduuli 2b

Kotoutumiskoulutus Moduuli 2b Kotoutumiskoulutus Moduuli 2b Kielitaitotasot A1.3 Ymmärtää yksinkertaisia lausumia Osaa kertoa lyhyesti itsestään ja lähipiiristään. Ymmärtää tuttuja sanoja ja lyhyitä viestejä. Kirjoittaa sanoja, fraaseja

Lisätiedot

FyKe 7 9 Kemia ja OPS 2016

FyKe 7 9 Kemia ja OPS 2016 Kuvat: vas. Fotolia, muut Sanoma Pro Oy FyKe 7 9 Kemia ja OPS 2016 Kemian opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä. Kemian opetus auttaa ymmärtämään

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Saksa B3 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja

Lisätiedot

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset Saksa B2 1. Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin

Lisätiedot

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO. Tavoitteen numero. Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy 1. liittyvät sisältöalueet

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO. Tavoitteen numero. Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy 1. liittyvät sisältöalueet ELÄMÄNKATSOMUSTIETO Oppiaineen tehtävä Elämänkatsomustiedon opetuksen ydintehtävänä on edistää oppilaiden kykyä etsiä hyvää elämää. Elämänkatsomustiedossa ihmiset ymmärretään kulttuuriaan uusintavina ja

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN

MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 4 osp Pakollinen tutkinnon osa osaa tehdä peruslaskutoimitukset, toteuttaa mittayksiköiden muunnokset ja soveltaa talousmatematiikkaa

Lisätiedot

Uudistuva aikuisten perusopetus

Uudistuva aikuisten perusopetus Uudistuva aikuisten perusopetus 15.5.2017 Leena Nissilä Teijo Koljonen Opetushallitus Turvapaikanhakijatilanteesta ja muusta maahanmuutosta johtuvat toimet OKM:n hallinnonalalla OKM: Ohjausryhmän ja valmisteluryhmän

Lisätiedot

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat Tiina Tähkä, Opetushallitus

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat Tiina Tähkä, Opetushallitus Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat 18.4.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: Englanti A - kieli Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

7 Matematiikka. 3. luokka

7 Matematiikka. 3. luokka 7 Matematiikka Matematiikka on tapa hahmottaa ja jäsentää ympäröivää maailmaa. Lapsi löytää ja omaksuu leikin, toiminnan sekä keskustelujen avulla matemaattisia käsitteitä, termejä, symboleja ja periaatteita.

Lisätiedot

Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto

Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 17.5.2017 Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto Uudistusprosessin aikataulu Eduskunta hyväksyi 29.12.2016 perusopetuslain

Lisätiedot

hyvä osaaminen. osaamisensa tunnistamista kuvaamaan omaa osaamistaan

hyvä osaaminen. osaamisensa tunnistamista kuvaamaan omaa osaamistaan MERKITYS, ARVOT JA ASENTEET FYSIIKKA 8 T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas harjoittelee kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää lämpöilmiöiden tuntemisen

Lisätiedot

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa 1. 6. luokilla Sisällysluettelo Suomen kielen ja kirjallisuuden arviointi lukuvuositodistuksessa... 1 Ruotsin arviointi lukuvuositodistuksessa... 2 Englannin arviointi

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Tiina Tähkä tiina.tahka@oph.fi MAOL Pori 6.10.2012 1 Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Lisätiedot

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/ Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön 25.9.2015: https://oph.etapahtuma.fi/ Ryhmätyö, vuosiluokkakokonaisuus 7-9 Kieli englanti Oppimäärä: A1/A2/B1/B2/ÄKO(ympyröi) Laaja-alainen osaaminen Tavoitteet

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot