TPS-BU-eristyslasi Vuodesta 1997 yli 2 milj. m 2 ja edelleen paras!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TPS-BU-eristyslasi Vuodesta 1997 yli 2 milj. m 2 ja edelleen paras!"

Transkriptio

1

2 TPS-BU-eristyslasi Vuodesta 1997 yli 2 milj. m 2 ja edelleen paras! Meiltä myös: Teräs-, alumiini ja komposiittilistat Optitherm S1N-selektiivilasi Huurtumaton lasi Me teemme lasiteknologian huippua Seloy ei seuraa kehitystä - Me viemme sitä eteenpäin! Huittinen Puh fi Katso video TPS BU linjasta

3 SISÄLLYS 5 Pääkirjoitus: Laatua vaiko laaduttomuutta? MAURI RIIKONEN 6 Korkeatasoista arkkitehtuuria Töölönlahdelle TUOMO HÄYRYNEN Lasiluoto Oy - vahvuuksina erikoistuminen ja toimitusvarmuus TUOMO HÄYRYNEN 10 Matkapuhelinkuuluvuus ja energiatehokkaat ikkunat TAHVO SUTELA 13 Uudet vaatimukset muuttavat lasialaa TUOMO HÄYRYNEN 14 Helppohoitoisemmat lasipinnat Tero Granqvist 15 GPD Finland tarjosi tasokasta ohjelmaa lasialan osaajille AULIKKI ASP 17 Laskentaohjelman taustalla on vuosien standardointityö AULIKKI ASP TAHVO SUTELA 19 Uusilla standardeilla vastataan ympäristövaikutusarvioinnin haasteisiin Pekka Vuorinen 22 Lasiammattilaiset Italiassa TOMI LAAKSO 22 Lasin Maailma 3/2013 3

4 Pilkington Anti-condensation Glass Huurtumista vastaan Pilkington Anti-condensation Glass on suunniteltu minimoimaan ulkopuolisen huurtumisen syntymistä hyvin eristävissä ikkunarakenteissa. Pilkington Anti-condensation Glass on tehty erikoiskirkkaalle Pilkington Optiwhite lasille joten sen ulkoasu on neutraali ja kirkas. Tuotetta voi käyttää sellaisenaan tai sen voi karkaista, laminoida tai taivuttaa ja käyttää tarpeenmukaisissa yhdistelmissä eristyslasielementeissä. Lisätietoja: Pilkington Lahden Lasitehdas Oy, Puh Turvalasit sateenkaaren väreissä, mielikuvituksellisesti muotoonleikattuina ja upeasti kuvioituna Viihtyisyyttä pitkälle tulevaisuuteen Vehnämyllynkatu 12 Tampere Behaglichkeit bis weit in die Zukunft Co

5 Pääkirjoitus Laatua vaiko laaduttomuutta? Mauri Riikonen, toiminnanjohtaja, Suomen Tasolasiyhdistys ry Usein todetaan, että se on hyvälaatuinen tuote tai työ oli laadukasta. Mutta mihin väittämät oikein perustuvat, kun kaikille tuotteille ja palveluille ei ole yksiselitteistä määrittelyä laadusta? Laadun arviointi on paljolti sidoksissa aikaan, paikkaan ja vieläpä arvioijaankin, mikäli ennalta ei ole sovittu tai ole ollut tiedossa, mitä ominaisuuksia on haluttu tuotteelle tai palvelulle. Juuri tämä ennalta määrittely tai paremminkin määrittelemättömyys aiheuttaa näkemyseroja laadusta. Kun kaupat on tehty kanalinnusta, niin kuluttaja kuvittelee usein saavansa komean riikinkukon, mutta myyjän mielestä sulkasatoinen, jo munintansa lopettanut kanavanhus, täyttää täysin kanalinnun määritelmän. Erilainen näkemys ja sen seurauksena pahimmillaan ilmiriita on usein väistämätön. Myyjä perustelee omaa näkemystään tuotteen kelvollisuudesta ja ostaja sen kelvottomuudesta. Ja kun ei päästä yhteisymmärrykseen, niin haetaan näkemyksille lisävahvistusta erilaisilla lausunnoilla. Aikaa ja energiaa tuhraantuu ja ihmissuhteet kärsivät, vaikkakin sanotaan, että asiat riitelevät - ei ihmiset. Mistä sitten pelastus moiseen ongelmaan? Osapuolten tulisi aina etukäteen yhteisesti hyväksyä tuotteen ominaisuudet, eivätkä ne saisi olla pelkkiä mielikuvia. Sen kanalinnun ominaisuuksistakin tulisi sopia enemmän: linnun sukupuoli ja väri, höyhenien ominaisuudet, elävä tai kuollut vaiko henkitoreissaan oleva linturiepu jne., mutta etukäteen! Rakennusalalla on paljon valmiiksi sovittuja pelisääntöjä toimituksiin, kunhan ne vain tiedostetaan ja muistetaan kaupankäynnissä. Lasialalla on EN-standardit mm. peruslaseille ja peileille, leikatulle, karkaistulle, laminoidulle ja taivutetulle lasille sekä eristyslaseille, joiden mukaan tuote tulee valmistaa. Standardeissa on mainittu tuotteen teknisiä, optisia ja visuaalisia ominaisuuksia. Lisäksi on käytettävissä RT-kortteja RYL -ohjeita yms. Jos sopimuksessa on viitattu joihinkin ohjeisiin, niin toimittaja on sitoutunut täyttämään niiden määrittämät vaatimukset eikä ostajakaan ole oikeutettu vaatimaan sopimuksen yli meneviä ominaisuuksia. Joitakin rakennustuotteen vähimmäissuoritusarvoja, kuten mm. lämmön ja äänen eristävyysarvoja ohjaavat osin myös kansalliset rakentamismääräykset asp?contentid=198063, ja näistähän ei voida tinkiä. Mutta jos asiakkaan kanssa on sovittu paremmasta laadusta (= vaativampia ominaisuuksia) kuin standardit edellyttävät, niin toimitetun tuotteen on myös oltava ominaisuuksiltaan sellainen kuin oli sovittu. Turha on toimittajan silloin enää vedota yleiseen standardi laatuun. Rakennustuotteen laatu tai paremminkin tuotteen ominaisuudet muodostuvat raakaaineista / komponenteista, tuotannon kone- /laitekannasta, rakentamismääräyksistä, standardeista ja osaavasta henkilöstöstä sekä usein myös toteutusajasta. Kaikkien osa-alueiden tulee olla tiedostettuja ja kunnossa, sillä niitä ei voi yleensä kompensoida, jos halutaan laadukas tuote. Jos kohteeseen toimitetaan tai hankitaan sopimattomia ominaisuuksia omaava tuote, joko tietoisesti tai tiedostamatta, niin silloin tuotteen laadulla ja kestävyydellä ei ole enää mitään tekemistä keskenään. Mutta kun on se ainainen kiire - ei ehdi selvittämään ja tekemään asioita, on usein kuultua. Mistä löytyneekin se aika, kun kärhämöidään tuotteen ominaisuuksista -laadusta? Laadun tai laaduttomuuden arvioinnin tulee perustua ennalta sovittujen ominaisuuksien toteutumiseen tai toteutumattomuuteen, ei subjektiivisiin mielikuviin ja olettamuksiin laadusta. JULKAISIJA Suomen Tasolasiyhdistys ry Korpiniityntie Parola Puhelin KUSTANTAJA Talotekniikka-Julkaisut Oy Lönnrotinkatu 4 B, 5 krs Helsinki Puhelin PÄÄTOIMITTAJA Mauri Riikonen Puhelin TOIMITUSSIHTEERI Tuomo Häyrynen Puhelin TILAUKSET JA OSOITTEENMUUTOKSET Eeva Vartiainen Puhelin Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Kestotilaus 35 vuoden jaksolta. ILMOITUKSET Eeva Vartiainen Puhelin TAITTO Forssa Print/Taittopalvelu Puhelin (03) PAINO ISSN-L ISSN Kannen kuva: Tuomo Häyrynen, Alma Median talo. Lasin Maailma 3/2013 5

6 Uusi Alma Median toimitalo kokosi yhteen konsernin aiemmin hajallaan toimineet yksiköt. Korkeatasoista arkkitehtuuria Töölönlahdelle Teksti ja kuvat: Tuomo Häyrynen Kaupunkikuvan vaaliminen sekä toimiva ja muuntojoustava suunnitteluratkaisu olivat keskeiset tavoitteet, kun Töölönlahden rannalle suunniteltiin toimitiloja Alma Median käyttöön. Lopputulos on onnistunut; laajojen julkisivun lasipintojen ansiosta tilat ovat avarat ja viihtyisät tukien tavoitetta modernista ja vuorovaikutteisesta työympäristöstä. Töölönlahden alue on tällä hetkellä yksi Helsingin keskustaalueen tärkeimmistä kehittämiskohteista. Useita toimistorakennuksia on nousemassa rautatien varteen merkittävien julkisten rakennusten kuten Eduskuntatalon, Finlandia-talon ja Musiikkitalon välittömään läheisyyteen. Ensimmäisenä valmistui pääasiassa Alma Medialle vuokrattu rakennus, joka otettiin käyttöön viime joulukuussa. Rakennuksen suunnitteluratkaisusta järjestettiin kesällä 2010 arkkitehtikilpailu, johon kutsuttiin mukaan viisi arkkitehtitoimistoa. Järjestäjinä toimivat hankkeen rakentajana toiminut Lemminkäinen Talo Oy, kiinteistön omistaja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, Alma Media Oyj ja Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto. Tarkoituksena oli löytää kohteelle arkkitehtuuriltaan ja kaupunkikuvalliselta ratkaisultaan korkeatasoinen ja kiinnostava kokonaissuunnitelma. Ratkaisun tuli olla toimiva, muuntojoustava ja teknisesti toteuttamiskelpoinen. Tämän lisäksi suunnitelman oli täytettävä taloudelliset edellytykset ottaen huomioon myös energiataloudelliset ja ekologisesti kestävät ratkaisut. Arkkitehtikilpailun voitti helsinkiläinen JMKK Arkkitehdit Oy. Vaativa kohde, nopea toteutus Suunnitteluvaiheessa yhteistyö eri osapuolten välillä toimi erittäin hyvin ja hanke vietiin läpi nopeassa aikataulussa. Alueen asemakaava sisälsi hyvin yksityiskohtaisia detaljeja, mutta rakennuslupaprosessi sujui kitkattomasti, kertoo kiinteistösijoituspäällikkö Hannu Keinänen Eterasta. Arkkitehtikilpailun juryn perustelujen mukaan kilpailuehdotus oli moderni ja arkkitehtuurin yhteys sijaintipaikkaan ja tehtävään oli hyvä. Julkisivu ratapihan suuntaan oli ehdotuksessa vah- 6 Lasin Maailma 3/2013

7 Suuret lasipinnat tuovat sisätiloihin avaran ja modernin tunnelman. Ratapihan puoleisessa julkisivussa käytettiin erittäin hyvin ääntä eristävää lasia junaliikenteen meluhaittojen ehkäisemiseksi. Eteran Hannu Keinänen on tyytyväinen hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen. Arkkitehti Juha Mäki-Jyllilä toimi pääsuunnittelijana Alma Median toimistohankkeessa. va ja vaikuttava, mutta toisaalta Finlandiataloon ja puistoon päin elävä ja inhimillinen. Sisäosien ratkaisut olivat toimivia ja saivat työympäristöön dynamiikkaa, vaihtelua ja kiinnostavuutta. Rakennus on perusratkaisultaan tyypillinen moderni toimisto. Runkona ovat teräspilarit ja -palkit, välipohjat ovat ontelolaatoista ja julkisivuissa käytetään esirapattuja sandwich-elementtejä sekä runsaasti lasia. Syvärunkoisen rakennuksen avonaisista kerroksista haluttiin avata maisemat käyttämällä isoja lasipintoja. Näin avokonttoreiden keskiosiinkin saadaan riittävästi luonnonvaloa, ja lopputulos on miellyttänyt käyttäjiä, sanoo kohteen pääsuunnittelijana toiminut arkkitehti Juha Mäki-Jyllilä. Monipuolista lasitekniikkaa Alma Median talon lasijulkisivujen suunnittelussa otettiin huolellisesti huomioon muun muassa ulkonäkökysymykset, energiatehokkuus, sisäilmavaatimukset, ääneneristävyys sekä ulkovalon vaikutukset päätetyöskentelyyn. Lasi on haasteellinen materiaali, mutta erilaisia vaihtoehtoja hyviin suunnitteluratkaisuihin riittää. Rakennuksen lasirakenteissa on käytetty paljon auringonsuojausta, mutta ne eivät kuitenkaan ole peilaavia ja läpinäkymättömiä. Laseihin ei haluttu myöskään rautaoksidia, sillä halusimme kirkkaat lasit välttäen monille lasirakenteille tyypillisen vihertävyyden. Rautatien puoleisen julkisivun erikoisuus on puolestaan voimakas ääneneristävyys vilkkaan junaliikenteen melun torjumiseksi, Juha Mäki-Jyllilä kertoo. Alma Median talo onnistui sekä suunnittelultaan että toteutukseltaan hyvin, ja rakennuksen isoista lasipinnoista on saatu myönteistä palautetta. Olemme käyttäneet paljon lasirakenteita myös aiemmissa rakennushankkeissa ja todenneet, että kyseessä on haastava materiaali, mutta ammattitaitoisella suunnittelulla lopputuloksesta tulee onnistunut, Hannu Keinänen arvioi. JKMM Arkkitehdit Oy JKMM Arkkitehdit on vuonna 1998 perustettu arkkitehtitoimisto, joka tarjoaa kaupunki-, rakennus-, peruskorjaus- ja sisustussuunnittelua noin 40 työntekijän voimin. Yhtiö on saavuttanut 34 ensimmäistä palkintoa ja 43 muuta palkintosijaa arkkitehtuurikilpailuissa kotimaassa ja ulkomailla. JK- MM on edelläkävijä tietomallipohjaisessa arkkitehtisuunnittelussa. JKMM:n viimeaikaisia suunnittelukohteita ovat olleet muun muassa Alma Median toimistotalo, Suomen paviljonki Shanghain maailmannäyttelyssä, Seinäjoen kaupunginkirjasto, Pinella-ravintolakokonaisuus Turun Vanhalla Suurtorilla sekä Keski-Suomen keskussairaalan hankesuunnittelu. Alma Median talo Laajuus m² toimistotiloja Omistaja Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Etera Rakentaja Lemminkäinen Talo Oy Pääsuunnittelija JKMM Arkkitehdit Oy, juha Mäki-Jyllilä Julkisivu-urakoint Normek Oy Lasirakenteet Lasiluoto Oy Lasin Maailma 3/2013 7

8 Lasiluoto Oy - vahvuuksina erikoistuminen ja toimitusvarmuus Teksti ja kuvat: Tuomo Häyrynen Lasiluoto Oy on rakennusten julkisivu-, katto- ja struktuurilaseihin sekä laminoituihin turvalaseihin keskittynyt yritys. Panostus omaan eristyslasituotantoon lisää Lasiluodon kilpailukykyä suurten projektien ja haastavien kohteiden luotettavana lasitoimittajana. Lasiluoto Oy:n historia alkaa vuodesta 1939, jolloin perustettiin peili- ja taulumyymälä M.Ahti & kumppanit Turun keskustaan. Tiloissa oli oma lasiverstas, ja perinteinen lasitustoiminta olikin pitkään kasvussa luvun alussa yritys laajensi Lasiluoto Oy:n toimitusjohtaja Kari Lilja. toimintaansa aloittamalla eristyslasituotannon Piikkiössä. Tämän jälkeen yrityksessä nimi ja yrittäjäsukupolvet ovat vaihtuneet. Kysynnän kasvun myötä eristyslasitehdasta on laajennettu useaan otteeseen ja nyt Lasiluoto Oy on luopunut asennustoiminnasta ja keskittyy vaativien projektien lasinvalmistukseen. Yhtiö markkinoi lasia tuotemerkillä Finntermo. Painopistealueitamme ovat eristyslasien lisäksi muun muassa selektiivilasit, laminoidut turvalasit ja sähkölämmitteiset lasit, joiden kysyntä on viime aikoina lisääntynyt. Tyypillisiä kohteitamme ovat toimistot ja julkiset rakennukset, Lasiluoto Oy:n toimitusjohtaja Kari Lilja kertoo. Automaatio toimii Lasiluoto Oy valmistaa tuotteita Piikkiön tehtaalla, jossa on 30 työntekijää. Yhtiö on panostanut voimakkaasti tuotannon auto- Automaattinen eristyslasin tuotantolinja. 8 Lasin Maailma 3/2013

9 Työsuhdeasiainkurssi Kulutustavararyhmä ry järjestää Piikkiön tehtaan lasinleikkuulinja on suunniteltu käsittelemään suurimpiakin kokoja. jäsentoimialoilleen työsuhdeasiain kurssin hotelli Rantasipi Sveitsissä Hyvinkäällä. Kurssilla käydään läpi keskeiset työsuhdetta säätelevät lait sekä TES-määräykset. Kurssi on tarkoitettu yrityksessä työnantajan puolella työsuhdeasioita hoitaville henkilöille (esim. henkilöstöpäälliköt, palkanlaskijat ja esimiehet). Kurssin luennoitsijoina toimivat liittoyhteisömme asiamiehet. Välilistojen taivutusta. matisointiin, mutta toisena tärkeänä tuotteiden laadun takeena on ammattitaitoinen henkilöstö. Eristyslasin tuotantolinjamme pystyy valmistamaan suurimman kokoluokan laseja täysin automaattisesti. Tuotantolinjamme on toiminut luotettavasti ja kokeneet työntekijämme pystyvät myös huolellisesti valvomaan tuotantoprosessia ja lopputuotteiden laatua. Näin reklamaatioiden määrä on jäänyt hyvin vähäiseksi, arvioi Kari Lilja. Näkyvissä hankkeissa mukana Projektiluonteisessa liiketoiminnassa näkyvyys tulevaisuuteen on vain muutamia kuukausia, joten ensi talven suhdanteita Kari Lilja ei halua ennustaa. Sen sijaan hän luottaa Lasiluodon omiin vahvuuksiin ja suhtautuu tulevaan positiivisesti. Tuotteiden hyvä hinta/laatu-suhde, toimitusvarmuus sekä pitkäaikaiset liikesuhteet julkisivu-urakoitsijoihin ja muihin alan toimijoihin ovat vahvuuksiamme. Pidämme aina tiukasti kiinni siitä, mitä on sovittu. Olemme viime aikoina olleet mukana monissa näkyvissä ja mielenkiintoisissa kohteissa kuten Kaisa-talossa ja Alma Median toimistotalossa Töölönlahdella. Saimme myös suuren vientiprojektin Ruotsista, jossa toimitamme energiayhtiö Mälarenergille erittäin haastavan kattolasirakenteen, kertoo Kari Lilja. Kurssimaksu, johon sisältyy opetusmateriaali ja illallinen, on 350 /henkilö. Hotellipaketti (sisältäen majoituksen ja muut ateriat) yhden hengen huoneessa maksaa 201 /henkilö ja kahden hengen huoneessa 176 /henkilö. Päiväpaketti ei-majoittuville on 116 /2 päivää. Hotelli- ja päiväpaketin kurssilaiset maksavat suoraan hotellille. Kurssille otetaan enintään 25 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä kuitenkin siten, että kaikkien Kulutustavararyhmä ry:n jäsenliittojen edustus tulee turvattua. Ilmoittautumiset ja lisätiedot tai Minna Niemi, perjantaihin mennessä. Lasin Maailma 3/2013 9

10 Matkapuhelinkuuluvuus ja energiatehokkaat ikkunat Tahvo Sutela, Lasifakta Oy Muutaman viime vuoden aikana on Suomessa kuultu lisääntyvässä määrin matkaviestimien käyttöongelmista sisätiloissa. Havainnot ovat koskeneet niin korjaus- kuin uudisrakentamista. Syyllisenä ongelmiin on yleisesti totuttu pitämään energiatehokkaita, pinnoitettuja laseja sisältäviä ikkunoita. Ei savua ilman tulta; nykyaikaisten ikkunoiden korkea energiatehokkuus on mahdollistunut ainoastaan käyttämällä niissä lämpösäteilyn läpäisyä tehokkaasti vaimentavia pinnoitettuja laseja. Nämä vaimentavat myös radiosignaalia, mutta lue ainakin artikkelin loppu. Pitkien etäisyyksien ja korkean teknologian Suomessa matkapuhelimien yleistyminen ja käytön kehitys on ollut johtavaa maailmassa. Alalle kehittyi globaaleja toimijoita. Samat, lähinnä infrastruktuuriin perustuvat syyt ovat edelleen voimassa ja matkaviestimien suhteellinen levinneisyys on edelleen maailman kärkitasoa. Tämä koskee toisaalta myös nk. lankapuhelimien käytöstä luopumista. Hyvää, laadukasta ja luotettavaa puhelinviestintää on totuttu pitämään itsestäänselvyytenä. Ehkä vakavin tilanne syntyy, kun pitäisi hälyttää apua, eikä matkapuhelinyhteys toimi. Aikaisemmin lankaliittymiä oli kohtuullisesti tarjoamassa korvaavan ratkaisun. Rakennusteollisuus RT ry yhdessä ympäristöministeriön kanssa käynnisti vuonna 2012 hankkeen, jonka tavoitteena on julkaista suunnitteluopas asuinkerrostalorakentamiseen. Oppaassa tullaan valottamaan niitä seikkoja, jotka pitäisi ottaa huomioon niin uudiskuin korjausrakentamisessa riittävän matkapuhelinkuuluvuuden Tukiasemat pyritään asentamaan korkeille kohdille maaston muotoja tai olemass rakenteita hyödyntäen. Mikäli 900 MHZ GSM/2G-tukiasemat sijaitsevat vapaass liikennetiheys on pienehkö, niiden etäisyys toisistaan on tyypillisesti noin 10 km tukiasemien etäisyydet ovat pienempiä, mutta perusteknologiasta johtuen silti ha pelkän taajuuseron johdosta määräytyisivät (vaadittava tiheys kasvaa periaatteess neliössä). Kaupunkialueilla tukiasematiheys on tyypillisesti paljonkin suurempi j muodostamista esteistä ja suuresta liikennetiheydestä MHz MHz GSM- GSMtukiasemien tukiasemien verkko MHz MHz 3G-tukiasemien 3G-tukiasemien verkko verkko verkko Kuva 2. Tukiasemaverkkojen tiheys, periaate Tukiasemaverkkojen tiheys, periaate Mikäli tukiasema sijaitsee kohtuullisella etäisyydellä suhteessa lähetystehoon ja rakennuksen julkisivuun nähden, ei kuuluvuusongelmia yleensä esiinny edes erit energiatehokkaissa asuinkerrostaloissa. Pitkä etäisyys ja/tai viisto radiosignaalin julkisivuun varmistamiseksi. nähden Hankkeen vaikeuttavat seurantaryhmässä tilannetta oleellisesti. on lisäksi edustettuna suuri joukko merkittävimpiä rakennustuoteyrityksiä, mm. ikkunanvalmistajia, sijoittelu toimialajärjestöjä, rakennetussa ympäristössä mm. Suomen liittyy Tasolasiyhdistys aina maankäytön- ry ja asemak Operaattorit pystyvät harvoin sijoittamaan tukiasemansa RF-kentän peiton kanna Mastojen Ristiriita ja kolme kuluttajan matkapuhelinoperaattoria. vaatiman moitteettoman Tekniset matkapuhelinkuuluvuuden laboratorio- ja kenttämittaukset on sijoitettavaksi tehnyt Tampereen suunnitellun Tekninen radiomaston Yliopisto välillä (TTY). on ilmeinen. Suun- ja asukk läheisyyteen nitteluohje liitteineen on saatavissa sähköisessä muodossa RT:n sivuilta ohjeen sijoittelua valmistuttua erityisesti myöhemmin vanhemmissa syksyllä kaupunkiympäristöissä Toiminn Etenkin arvorakennusten muodostaman kaupunkikuvan säilyttämisen tarve rajoit optimaalista tukiaseman mahdollistama peitto on sitä parempi, mitä korkeammalle antennit vo mitä Liikenne- enemmän ja viestintäministeriö totuttua rakennusten on muodostamaa tahollaan organisoinut silhuettia rikotaan. vastaavan hankkeen. Tässä ovat mukana mm. Viestintävirasto ja operaattorit, kokouksiin osallistuu myös edustajat edellä mainitusta RT:n Rakenteiden vaikutus vaimennukseen Seinät hankkeesta. ja katot Hankkeen yhteenveto valmistuu vielä kuluvana syksynä. Tyhjiössä säteily etenee vaimennuksetta. Kuten todettiin, ilma vaimentaa radiosi Lautaverhoillun, Radiotaajuudet puurunkoisen ja tavanomaisesti mineraalivillaeristetyn rakennu yleensä aiheuta ongelmia rakennusten radiokuuluvuuteen, ei vielä edes tiiliverho Merkittävästi Kyseessä olevat metallisia keskeiset hiloja, radiotaajuudet verkkoja ja tasoja (RF sisältävät = Radio julkisivut, Frequen-esimerkikcy) ovat asettaa 900 MHz jo merkittävän ja 2100 MHz. esteen Nykyisin radiosignaalin ensin moitteettomalle mainittua mata- etenemisell rakenne osittain lampaa siirrytty taajuutta tekemään käytetään yhtenäinen, etupäässä elementtisaumat nk. toisen sukupolven ylittävä viimeistelyrappa 2G/ GSM -tekniikoissa. Vastaavasti korkeampaa käytetään pääosin 3G/UMTS -tekniikoissa. Muitakin taajuuksia käytetään, esimerkiksi 4G käyttää osin matalampia ja osin korkeampia taajuuksia. Tiedonsiirtokapasiteetti ja tukiasemat Suurempi, 2100 MHz taajuus pystyy välittämään enemmän informaatiota, eli sen kapasiteetti on suurempi, mutta vastaavasti väliaineiden aiheuttama vaimennus on voimakkaampaa MHz edellyttää siis tiheämpää tukiasemaverkkoa kuin 900 MHz taajuus. Tukiasemien antenneja rakennuksen katolla Tukiasemat pyritään asentamaan korkeille kohdille maaston muotoja tai olemassa olevia korkeita rakenteita hyödyntäen. Mikäli 900 MHZ GSM/2G-tukiasemat sijaitsevat vapaassa maastossa ja kun 10 Lasin Maailma 3/2013

11 liikennetiheys on pienehkö, niiden etäisyys toisistaan on tyypillisesti noin 10 km MHZ 3G-tukiasemien etäisyydet ovat pienempiä, mutta perusteknologiasta johtuen silti harvemmassa kuin pelkän taajuuseron johdosta määräytyisivät (vaadittava tiheys kasvaa periaatteessa taajuuden neliössä). Kaupunkialueilla tukiasematiheys on tyypillisesti paljonkin suurempi johtuen rakennusten muodostamista esteistä ja suuresta liikennetiheydestä. Mikäli tukiasema sijaitsee kohtuullisella etäisyydellä suhteessa lähetystehoon ja suorassa kulmassa rakennuksen julkisivuun nähden, ei kuuluvuusongelmia yleensä esiinny edes erittäin energiatehokkaissa asuinkerrostaloissa. Pitkä etäisyys ja/tai viisto radiosignaalin tulokulma julkisivuun nähden vaikeuttavat tilannetta oleellisesti. Operaattorit pystyvät harvoin sijoittamaan tukiasemansa RF-kentän peiton kannalta optimaalisesti. Mastojen sijoittelu rakennetussa ympäristössä liittyy aina maankäytön- ja asemakaavasuunnitteluun. Ristiriita kuluttajan vaatiman moitteettoman matkapuhelinkuuluvuuden julkisivun ja RF asukkaan -vaimennusta. kotipiirin Myös peltikatto läheisyyteen vaimentaa sijoitettavaksi signaalia merkittävästi. suunnitellun radiomaston välillä on ilmeinen. Rappauksen runkona käytetään tyypillisesti teräsverkkoa, joka vielä lisää betonisandwich - Kuva 3. Betonilaatan teräsverkko vaimentaa RF-kenttiä. Tässä tapauksessa lopullinen betonirakenteen aiheuttama vaimennus riippuu siitä, käytetäänkö rappauksessa ohutsilmäistä Etenkin arvorakennusten muodostaman kaupunkikuvan säilyttämisen tarve rajoittaa tukiasemien optimaalista sijoittelua erityi- lujitemuovi- vai teräsverkkoa. sesti vanhemmissa kaupunkiympäristöissä. Toiminnallisesti tukiaseman mahdollistama peitto on sitä parempi, mitä korkeammalle Ikkunat antennit voidaan sijoittaa, eli mitä enemmän totuttua rakennusten muodostamaa silhuettia rikotaan. Perinnerakentamisesta tuttu nk. tuplaikkuna oli aikanaan perusominaisuuksiltaan varsin oivallinen. Kesäaikana lasituksen lämmönläpäisykerroin, U-arvo oli noin 6 W/m 2 K, jolloin päivän aikana noussut sisäilman lämpö pääsi yöllä purkautumaan jäähtyneeseen ulkoilmaan. Lämmityskauden alussa ikkunoihin asennettiin tuplat, jolloin valoaukon lämmöneristävyys myös kaksinkertaistui. Ikkunoiden lämmöneristävyyttä parannettiin vielä 1970-luvulla lisäämällä lasien, ja samalla siis eristävien lasien välisten ilmataskujen määrää. Erikoisratkaisuna päädyttiin jo nelilasisiin Rakenteiden ikkunoihin, mutta U-arvo vaikutus jäi edelleen vaatimattomalle vaimennukseen noin 1,4 W/m 2 K -tasolle. Seinät ja katot Tyhjiössä säteily etenee vaimennuksetta. Kuten todettiin, ilma vaimentaa radiosignaalia jo hieman. Lautaverhoillun, puurunkoisen ja tavanomaisesti mineraalivillaeristetyn rakennuksen vaippa ei yleensä aiheuta ongelmia rakennusten radiokuuluvuuteen, ei vielä edes tiiliverhoiltuna. Ratkaiseva parannus tapahtui 1980-luvun alussa lasin pinnoiteteknologioiden kehityksen myötä. Läpinäkyvän jalometallipohjaisen ohutkalvorakenteen avulla saatiin lasipinnan emissiviteetti laskemaan tasosta = 0,84 tasoon = 0,18. Puhuttiin low-e pinnoitteista ja laseista. Suomessa valitettavasti yleistyi varsin vaikeaselkoinen käsite selektiivilasi, nykyisin mieluummin energiansäästölasi. Uusimpien pinnoitteiden emissiviteettien ilmoitetaan olevan jopa = 0,02. Tämä vastaa jo kiillotetun metallisen hopeapinnan arvoa ja on mahdollista saavuttaa läpinäkyvänä ohutkalvona ainoastaan standardien sallimia pyöristyssääntöjä hyödyntäen. Kehityksellä on joka tapauksessa ollut dramaattinen vaikutus ikkunalasitusten energiatehokkuuden kasvuun. Madaltunut emissiviteetti saadaan käytännössä aikaan pinnan sähkönjohtavuutta parantamalla. Kuten aiemmin jo todettiin, sähköä johtavat tasot (ja verkot) vaimentavat radiotaajuuksia. Ikkunalasitus on kuitenkin julkisivun ainoa valoa läpäisevä osa ja pinnoitteiden käyttö niissä on ainoa merkittävä keino U-arvon parantamiseen. Esiin on noussut erilaisia, esimerkiksi pinnoitteen kuviointiin liittyviä, radiosignaalin läpäisyä parantavia oivallisia ideoita. Yhteistä näille kaikille on ollut, että ne heikentävät ikkunan energiatehokkuutta, visuaalista laatua ja ovat kaupallisesti mahdottomia toteuttaa. Merkittävästi metallisia hiloja, verkkoja ja tasoja sisältävät julkisivut, esimerkiksi betonisandwich -rakenne asettaa jo merkittävän esteen radiosignaalin moitteettomalle etenemiselle. Nykyisin on osittain Betonilaatan teräsverkko vaimentaa RF-kenttiä. Tässä tapauksessa lopullinen betonirakenteen aiheuttama vaimennus riippuu siitä, käytetäänkö rappauksessa ohutsilmäistä lujitemuovi- vai teräsverkkoa. siirrytty tekemään yhtenäinen, elementtisaumat ylittävä viimeistelyrappaus työmaalla. Rappauksen runkona käytetään tyypillisesti teräsverkkoa, joka vielä lisää betonisandwich -julkisivun RF -vaimennusta. Myös peltikatto vaimentaa signaalia merkittävästi. Ikkunat Perinnerakentamisesta tuttu nk. tuplaikkuna oli aikanaan perusominaisuuksiltaan varsin oivallinen. Kesäaikana lasituksen lämmönläpäisykerroin, U-arvo oli noin 6 W/m 2 K, jolloin päivän aikana noussut sisäilman lämpö pääsi yöllä purkautumaan jäähtyneeseen ulkoilmaan. Lämmityskauden alussa ikkunoihin asennettiin tuplat, jolloin valoaukon lämmöneristävyys myös kaksinkertaistui. Ikkunoiden lämmöneristävyyttä parannettiin vielä 1970-luvulla lisäämällä lasien, ja samalla siis eristävien lasien välisten ilmataskujen määrää. Erikoisratkaisuna päädyttiin jo nelilasisiin ikkunoihin, mutta U-arvo jäi edelleen vaatimattomalle noin 1,4 W/m 2 K -tasolle. Ratkaiseva parannus tapahtui 1980-luvun alussa lasin pinnoiteteknologioiden kehityksen myötä. Läpinäkyvän jalometallipohjaisen ohutkalvorakenteen avulla saatiin lasipinnan emissiviteetti laskemaan tasosta e = 0,84 tasoon e = 0,18. Puhuttiin low-e pinnoitteista ja laseista. Suomessa valitettavasti yleistyi varsin vaikeaselkoinen käsite selektiivilasi, nykyisin mieluummin energiansäästölasi. Uusimpien pinnoitteiden emissiviteettien ilmoitetaan olevan jopa e = 0,02. Tämä vastaa jo kiillotetun metallisen hopeapinnan arvoa ja on mahdollista saavuttaa läpinäkyvänä ohutkalvona ainoastaan standardien sallimia pyöristyssääntöjä hyödyntäen. Kehityksellä on joka tapauksessa ollut dramaattinen vaikutus ikkunalasitusten energiatehokkuuden kasvuun. Ikkuna 1. Ei pinnoitteita Ikkuna 2. Yksi pinnoite Ikkuna 3. Kaksi pinnoitetta U-arvo 1,7 Wm2K 1,0 Wm2K 0,7 W/m2K RF-vaim. 5 db = pieni 25 db = suuri 35 db = suuri Ikkunan pinnoitteiden vaikutus U-arvoon ja RF -vaimennukseen (suuntaa antava) Madaltunut emissiviteetti saadaan käytännössä aikaan pinnan sähkönjohtavuutta parantamalla. Kuten aiemmin jo todettiin, sähköä johtavat tasot (ja verkot) vaimentavat radiotaajuuksia. Ikkunalasitus on kuitenkin julkisivun ainoa valoa läpäisevä osa ja pinnoitteiden käyttö niissä on ainoa merkittävä keino U-arvon Lasin Maailma 3/

12 Ikkuna 1. Ei pinnoitteita Ikkuna 2. Yksi pinnoite Ikkuna 3. Kaksi pinnoitetta U-arvo 1,7 Wm2K 1,0 Wm2K 0,7 W/m2K RF-vaim. 5 db = pieni 25 db = suuri 35 db = suuri Kuva 4. Ikkunan pinnoitteiden vaikutus U-arvoon ja RF -vaimennukseen (suuntaa antava) TTY:n tutkija Mikko Keskikastari mittaamassa eri operaattoreiden RF-kentän voimakkuuksia sisällä ja ulkona. Nykyisissä erittäin energiatehokkaissa ikkunoissa käytetään jo kahta, joissakin tapauksissa jopa kolmea parantamiseen. pinnoitettua Esiin on lasia. noussut Näiden erilaisia, ikkunoiden esimerkiksi määrä pinnoitteen on kasvussa, voi soveltaa mutta kentällä toistaiseksi tehtäviksi, vaatimaton eivätkä tulokset laboratorio- ja matkapuhelimien kuviointiin liittyviä, kuuluvuusongelmien radiosignaalin läpäisyä parantavia yleisyyteen oivallisia verrattuna. kenttämittausten kanssa ole täysin vertailukelpoisia. ideoita. Yhteistä näille kaikille on ollut, että ne heikentävät ikkunan energiatehokkuutta, visuaalista laatua ja ovat kaupallisesti Mitään täysin yllättäviä, teorioihin sopimattomia tuloksia ei saa- Mittaustuloksia mahdottomia toteuttaa. tu. Paljon metalliverkkoja ja tasoja sisältävät rakennusten vaipat vaimentavat 900 radiosignaalia, MHz ja 2100 mutta MHz erittäin ratkaiseva osuus RT:n projektiin liittyen TTY teki mittaukset juuri aiemmin mainituilla taajuuksilla. Nykyisissä erittäin Kenttämittauksissa energiatehokkaissa määriteltiin ikkunoissa rakennuksen käytetään jo ulkopuolisen on myös tukiaseman ja sisällä sijainnilla mitatun ja RF lähetysteholla. - Kun tukiasema kentänvoimakkuuksien kahta, joissakin tapauksissa ero. jopa Sisämittauksia kolmea pinnoitettua tehtiin lasia. myös Näi-enneden ikkunoiden laseilla määrä on varustettuihin kasvussa, mutta ikkunoihin. toistaiseksi vaatimaton rassa, ei merkittäviä kuuluvuusongelmia yleensä esiinny. sijaitsee vanhojen kohtuullisella ikkunoiden etäisyydellä vaihtoa ja julkisivua uusiin vastaan kohtisuo- pinnoitetuilla matkapuhelimien kuuluvuusongelmien yleisyyteen verrattuna. Käytettävissä ei ole standardoituja, koko ongelman kannalta käyttökelpoisia mittausmenetelmiä. Ikkunan ja sen lasituksen syyllisyydestä Laboratoriomittauksia Mittaustuloksia ei suoraan voi soveltaa kentällä tehtäviksi, eivätkä tulokset laboratorio- ja kenttämittausten kanssa ole täysin vertailukelpoisia. Matkaviestimien toimintahäiriöistä sisätiloissa on yleisemmin raportoitu vasta aivan viime vuosina. Suomessa on energiansääs- RT:n projektiin liittyen TTY teki mittaukset juuri aiemmin mainituilla 900 MHz ja 2100 MHz taajuuksilla. Kenttämittauksissa tölaseja (selektiivi-) käytetty jo 1980-luvun alusta. Vuonna 2003 Kuva määriteltiin 5. TTY:n rakennuksen tutkija Mikko ulkopuolisen Keskikastari ja sisällä mitatun mittaamassa RF -ken-ertänvoimakkuuksien ulkona ero. Sisämittauksia ja sisällä. tehtiin myös ennen vantamisessa, myös suuri osa korjausrakentamisessa käytetyistä ik- niiden operaattoreiden käyttö tuli käytännössä RF-kentän pakolliseksi kaikessa uudisraken- voimakkuuksia hojen ikkunoiden vaihtoa uusiin pinnoitetuilla laseilla varustettuihin ikkunoihin. täysin yllättäviä, teorioihin sopimattomia tuloksia ei laisen saatu. passiivitalokonseptilla Paljon metalliverkkoja rakennetun ja tasoja pientalon ikkunoissa on kunoista on ollut varustettu tällaisilla laseilla. Tyypillisen suoma- Mitään sisältävät rakennusten vaipat vaimentavat radiosignaalia, mutta vähintään erittäin kaksi ratkaiseva pinnoitettua osuus lasia on kussakin. myös Näissä passiivitaloista ei kohtuullisella matkapuhelimien etäisyydellä kuuluvuusongelmia ja ole yleisesti havait- tukiaseman Käytettävissä sijainnilla ei ole standardoituja, lähetysteholla. koko ongelman Kun kannalta tukiasema käyttökelpoisia vastaan mittausmenetelmiä. kohtisuorassa, Laboratoriomittauksia ei merkittäviä kuuluvuusongelmia ei suoraan tu. Muista yleensä maista esiinny. esimerkiksi Norjassa pinnoitetut lasit tulivat sijaitsee julkisivua käytännössä pakollisiksi jo 1980-luvun alusta, Saksassa vastaavasti vuodesta Koko kehittynyt Läntinen Eurooppa oli siirtynyt energiansäästölasien käyttöön 2010 mennessä. Kuitenkaan mistään näistä maista ei ole raportoitu matkapuhelimien käyttöongelmista laajemmin. Voidaan siis hyvällä syyllä päätellä, että matkapuhelinten käyttöön liittyviin ongelmiin on löydettävissä ratkaisut Kuva Esimerkki 6. Esimerkki TTY:n mittaustulosten TTY:n mittaustulosten yhteenvedosta. Uusien yhteenvedosta. ja vanhojen asuinkerrostalojen Uusien ja vanhojen radiosignaaliasuinkerrostalojen ikkunoiden energiatehokkuutta heikentämättä. tasojen vertailua sisätiloissa. Ero on tyypillisesti toistakymmentä desibeliä. radiosignaalitasojen vertailua sisätiloissa. Ero on tyypillisesti toistakymmentä desibeliä. 12 Lasin Maailma 3/2013

13 Uudet vaatimukset muuttavat lasialaa VTT Expert Services Oy:n arviointipäällikkö Liisa Rautiaisen mukaan energiatehokkuusvaatimukset ja CE-merkintä ovat tällä hetkellä merkittävimpiä lasirakentamiseen liittyviä muutosvoimia. Lasirakenteiden ominaisuudet ja laatu ovat parantuneet muun muassa uusien materiaalien ja työmenetelmien ansiosta. Teksti ja kuvat: Tuomo Häyrynen Liisa Rautiainen on yksi kokeneimmista lasialan asiantuntijoista Suomessa. Hän aloitti työuransa 1970-luvun puolivälissä ja vuonna 1976 valmistui diplomityö, joka käsitteli säteilyn vaikutuksia polymeerien pitkäaikaiskestävyyteen. Ensimmäinen työpaikka oli tutkijana VTT:llä rakennustuotteiden parissa, ja tehtävät liittyivät rakennusosissa ja rakentamisessa ilmenneiden ongelmien ratkaisemiseen. Yritykset halusivat tietää, mikä rakenteessa oli vikana, kun ne eivät toimineetkaan suunnitellulla tavalla. Lasien huurtuminen oli yksi tyypillisistä ongelmista. Työssä tarvittiin monipuolista osaamista ja se oli tärkeä vaihe myös oman ammattitaidon kehittymisen kannalta, Rautiainen muistelee. Tutkijan työstä Liisa Rautiainen siirtyi johtamaan VTT:n rakennusfysiikan ryhmää. Ryhmän tehtäviin kuului muun muassa ovien ja ikkunoiden ominaisuuksien ja kestävyyden testaamista. Rautiaisen mukaan lämmöneristävyyttä, sateen- ja ilmanpitävyyttä sekä tuulenpaineen kestävyyttä edellytettiin ovilta ja ikkunoilta jo silloin, mutta vaatimukset ovat nykypäivään mennessä tiukentuneet huomattavasti. Esimerkiksi huonot tiivistykset ja eristysmassojen vanhenemisesta johtuva eristyslasien huurtuminen olivat yleisiä silloin. Tuotteiden laatu markkinoilla vaihteli enemmän kuin nykyisin, Rautiainen kertoo. Eristyslasiosaaminen parantunut EU-jäsenyyden ja sitä seuranneiden lukuisten teknisten standardien myötä rakennusosien ja materiaalien tutkimus ja testaus on lisääntynyt, ja yrityksiltä vaaditaan entistä kehittyneempiä tuotteita ja tuotantomenetelmiä. Organisaatiouudistusten jälkeen VTT:n asiantuntija-, testaus- ja sertifiointipalvelut on VTT Expert Services Oy:n vastuulla ja Liisa Rautiaisen tittelinä arviointipäällikkö. Liisa Rautiainen arvioi uusien tekniikoiden yleistyvän lasirakenteissa. Energiatehokkuuden korostaminen on lisännyt vaatimuksia oville ja ikkunoille. Eristyslasit ovat kehittyneet ominaisuuksiltaan ja valmistusmenetelmiltään eikä merkittäviä ongelmia ole ilmennyt. Käytettävien materiaalien ja automatisoidun tuotannon lisäksi osaaminen on lisääntynyt myös asentamisessa. Rakennustuotedirektiivistä ja -asetuksesta juontuva CE-merkintä on tuomassa uuden kehitysharppauksen lasialalle. Tarkasti dokumentoitu sisäinen laadunvalvonta johtaa siihen, että yritykset itse tuntevat tuotteidensa ominaisuudet paremmin ja markkinoilla on tarjolla entistä tasalaatuisempia tuotteita. Positiivisena asiana on myös se, että pienetkin yritykset saavat mahdollisuuden vientikauppaan, Rautiainen sanoo. Uudet vaatimukset, uutta lasitekniikkaa Tulevaisuudessa häämöttää edelleen tiukentuvat energiatehokkuusvaatimukset ja niin sanotut nollaenergiarakennukset. Millaista kehitystä ja trendejä lasialalla on tulevina vuosina odotettavissa? Lasirakentamisen määrä kasvaa edelleen ja suuret lasipinnat yleistyvät. Energiatehokkuuden kasvavat vaatimukset näkyvät rakennusten designissa ja esimerkiksi ikkunoiden suuntaamisessa. Uudet ratkaisut kuten sähkölämmitteiset lasit ja itsepuhdistuvat lasit yleistyvät. Olisikohan pian aika kypsä myös aerogeelin läpimurrolle? Liisa Rautiainen kysyy. Rautiainen on erityisen iloinen lasirakentamisen osa-alueesta, jossa Suomi on toiminut edelläkävijänä. Parveke- ja terassilasituksessa suomalaiset yrittäjät ovat olleet aktiivisesti kehittämässä uusia ja parempia ratkaisuja markkinoille sekä luoneet edellytykset viedä osaamista myös muualle maailmaan, Rautiainen sanoo. Lasin Maailma 3/

14 Helppohoitoisemmat lasipinnat Tero Granqvist, Maakunnan Lasi Ky Lasiset seinäpinnat, lasiovet sekä ikkunalasit, etenkin pesutiloissa ja uimahalleissa, voivat muuttua käytön seurauksena epäsiisteiksi. Vesiroiskeista jää yleensä pisaranjälkiä, joita on vaikea saada puhdistetuksi. Joskus käy niin, että jo rakentamisvaiheessa lasipinnat pilataan muuraus- ja rappaustöissä syntyvillä kalkki- tms. saostumilla. Yleensäkin siellä, missä vettä käytetään runsaasti, syntyy myös paljon pesuaine-, kalkki- tai klooripitoisia vesiroiskeita, ja lasipintojen puhdistaminen voi olla hankalaa. Sisätilojen korkea lämpötila kuivattaa vesipisarat lasin pintaan nopeasti ja lujasti kiinnittynyt pinttymä voi syntyä nopeastikin. Mm. Clear Shield -tuoteperheen Renovator -tehopesuaineen on todettu tehoavan em. kalkkisaostumiin, metallioksidoivalumiin, kloorin aiheuttamiin vaurioihin, tiivisteistä irtoaviin silikonivalumiin sekä betonisiin vesivalumiin. Lasin pesu tehdään tavalliseen tapaan: sumutetaan pesuainetta lasipinnalle, pestään ne pehmeällä pesimellä, huuhdotaan ja kuivataan lasipinnat. Suojakäsittely vähentää pesun tarvetta Kun lasit on pesty puhtaiksi, kannattaa lasipinta suojakäsitellä tuotteella, joka muodostaa siihen likaa hylkivän pinnan. Suojausvaihe on neliosainen: ensin lasipinta pestään tehopesuaineella puhtaaksi, jonka jälkeen huuhdeltu ja kuiva lasipinta käsitel- Ohessa on esimerkkejä suojaamattomasta ja suojatusta lasista. Ohessa on esimerkkejä suojaamattomasta ja suojatusta lasista. lään yleensä primerilla, joka varmistaa suoja-aineen tarttumisen lasipintaan. Primer -käsittelyn jälkeen lasille levitetään polymeerejä sisältävä Clear Shield -suoja-aine, joka saa reagoida ja kuivaa lasipinnan kanssa tietyn aikaa. Lopuksi lasi pestään puhtaaksi ylijäämäisistä polymeereistä. Suojakäsittelyssä lasin ja suoja-aineen välille muodostuu kemiallinen sidos, joka kestää jopa vuosia. Suoja-aineen tehoa ja pitkäaikaiskestoa voidaan parantaa ylläpitoaineella. Suojauksen jälkeen lasien pesu on vaivattomampaa kuin suojaamattoman lasin, koska lika ei tartu kovin helposti lasiin, pesukertojen tarve vähenee ja hyvän pesutuloksen saa myös kevyillä puhdistusmenetelmillä. Clear Shield -lasisuoja muodostaa lähes näkymättömän pintakalvon, joka tukkii lasin huokoset ja tekee pinnasta liukkaamman, hieman samaan tapaan kuin teflon tekee paistinpannun pinnasta, ja vesi valuu nopeammin pois eikä jätä jälkiä lasipinnalle. Käsitellylle pinnalle ei synny enää helposti pinttymiä ja lasi pysyy kirkkaana. Käsittelyn voi tehdä jo tilojen käyttöönoton yhteydessä, mutta se voidaan tehdä myös kunnostuksena jo käytössä oleville pinnoille. Vaikutus säilyy lasissa useita vuosia (normaaleista pesuista huolimatta) ja käsittely voidaan uusia tarvittaessa. Käsittely soveltuu myös hiekkapuhalletuille laseille, joiden käyttö on yleistynyt eri tiloissa viime vuosina. Ainoana erona käsittelyssä, verrattuna kirkkaan lasipinnan käsittelyyn, on, että kiinnittyvyyttä parantavaa primeria ei tarvita. Hiekkapuhalletun lasin ongelmana ovat usein hiekkapuhalluspinnassa häiritsevästi näkyvät sormenjäljet, joiden ilmenemistä suojakäsittely merkittävästi vähentää. Pinnoitettuihin laseihin kuten mm. Stopsol -auringonsuojalaseihin käsittelyä ei saa tehdä. Tuoteperheeseen kuuluu myös Ritecoat -suoja-aine alumiinija RST -pintojen suojaamiseen ja näin ollen koko julkisivu voidaan saattaa lähes alkuperäisen oloiseksi. Suojaamaton /suojattu lasipinta Suojaamaton /suojattu lasipinta: Vanha Vanha lasijulkisivu on saatu lähes alkuperäiseen oloon. lasijulkisivu on saatu lähes alkuperäiseen oloon. 14 Lasin Maailma 3/2013

15 GPD Finland tarjosi tasokasta ohjelmaa lasialan osaajille Tämän vuoden Glass Performance Days -konferenssi, GPD Finland oli osallistujien mukaan sisällöltään erittäin korkeatasoinen. Osallistujien määrä oli laskenut huippuvuosien osallistujamääristä mahdollisesti maailmantalouden laskusuhdanteen takia. Teksti: Aulikki Asp Kuvat: Tahvo Sutela Vuodesta 1992 lähtien Tampereella kahden vuoden välein järjestetty GPD:n päätapahtuman yhteydessä järjestettiin 20 Workshop -työpajaa, joissa esiteltävinä kohteina olivat mm. Louis Vuitton -säätiön lasipurjeet Pariisin Jardin d Acclimatationissa sekä Freedom Tower - WTC Tower One New Yorkissa. Nämä ja muut yksityiskohdittain esiteltävät kohteet oli valittu erityisesti arkkitehtejä ja rakennesuunnittelijoita silmälläpitäen. Kuuluisien rakennuskohteiden lisäksi GPD:ssä oli tarjolla lasirakentamisen huipputietoa 170 asiantuntijapuheenvuoron ja noin 800 osallistujan kolmipäiväisen vuorovaikutuksen verran. GPD Finlandin avajaiset Tampere-talolla. Rakennustietosäätiön yliasiamies, arkkitehti SAFA Matti Rautiola oli haltioissaan erityisesti workshopista, jossa esittelykohteena oli Louis Vuitton -säätiön rakennus ja siihen liittyvät lasipurjeet. Monet lasiteknologiaa käsittelevät esitykset keräsivät runsaan kuulijajoukon. Tässä Juha Liettyä kertoo Glastonin täysin uudesta lasin karkaisukonseptista. Lasin Maailma 3/

16 Graham Doddin mukaan GPD Finland on välttämätön tapahtuma, jos haluaa olla vakavastiotettava lasialan asiantuntija. Olisi hienoa, jos useammat suomalaiset arkkitehdit ja lasiteollisuuden edustajat olisivat päässeet tähän tilaisuuteen, jossa läpivalaistiin monipuolisesti tämän upean kohteen koko toteutusprojekti. -lasikaiteet Suomen Tasolasiyhdistyksen toiminnanjohtaja Mauri Riikonen oli vaikuttunut esitysten korkeasta tasosta ja maailman suurimman lasialan konferenssin kansainvälisyydestä. Lasin käyttö rakentamisessa on nykyisellään niin monimuotoista ja monimutkaista, että tietoa ja osaamista ei ole koskaan eikä kenelläkään liikaa. Toivoisin näkeväni täällä enemmän jäsenkuntaamme, koska tämä on loistava foorumi saada alan uusinta tietoa, sekä kohdata alan asiantuntijoita ja kollegoita ympäri maailman. Pyöröputki Neliöputki Maailman lasiteollisuuden keskus GPD Finland on eittämätön maailman lasiteollisuuden keskus ja välttämätön tapahtuma, jos haluaa tulla vakavasti otetuksi lasialan tuntevana henkilönä, hehkutti yhdeksään GPD-konferenssiin osallistunut Graham Dodd. Dodd vastaa johtajana globaalin Arup-konsernin suunnittelemien lasirakenteiden materiaalivalinnoista. Dodd kertoi joukon kollegoitaan Arupista osallistuneen konferenssiin vuosien varrella, ja osallistuminen on hyödyntänyt suuresti heidän osaamistaan. Nuottasaarentie 8, Oulu p fax w w w. l a s i l i p p o n e n. f i Lisäisin ohjelmaan vielä vertaisarviointiin perustuvan tieteellisen tason nykyisten tasojen rinnalle. Nykyiset tasot ovat enemmänkin alan ammattilaisten kokemusten ja mielipiteiden vaihtoa, Dodd ehdotti. 16 Lasin Maailma 3/2013

17 Laskentaohjelman taustalla on vuosien standardointityö Suomen Tasolasiyhdistyksen käynnistämä hanke laskentaohjelman rakentamiseksi uuden EN-standardin pohjalle suomalalaisen lasialan käyttöön on käynnistynyt. Toiminnanjohtaja Mauri Riikosen mukaan sille on suuri tarve, koska laskentaohjelma lasirakenteiden lujuuden määrittelemiseksi on puuttunut. John Colvin on ollut pitkään kehittämässä uutta EN-standardia, jonka etenemistä hän nyt kuitenkin epäilee. Teksti: Aulikki Asp ja Tahvo Sutela Kuva: Tahvo Sutela John on arvostettu jäsen useissa eurooppalaisissa CEN- ja kansainvälisissä ISO-lasistandardien valmistelukomiteoissa. Valmistuttuaan Cambridgen yliopistosta hän toimi pitkään Pilkingtonilla, jossa aloitti kehitystyön. Lopputuloksena syntyi mm. Pilkington Planar. Myöhemmin hän veti kansainvälisesti tunnustettua Pilkington Glass Consultants -yksikköä. Vuonna 1998 hän siirtyi tekniseksi johtajaksi Hansen Glassille, ja vuonna 2004 John ryhtyi itsenäiseksi konsultiksi omistamassaan JCGC Limitedissä. Laskentastandardi on jälleen tullut kyselykierrokselle, nyt nimikkeellä pren (myös pren 16613), mutta en tiedä miten se etenee. Joidenkin TC250 (Eurocodes) -jäsenten reaktioista päätellen olen epäileväinen sen suhteen, mikä olisi suuri pettymys 20 vuoden työn jälkeen. Jos siitä ei tule eurooppalaista standardia, jäsenmaiden täytyy valitettavasti kehittää omat standardinsa. The first and only automatic squaring edger in the world, now also for out-of-square processing! Local representative: Lasin Maailma 3/

18 John Colvin on arvostettu jäsen useissa eurooppalaisissa lasialan standardointikomiteoissa. Saksa ja Hollanti ovat jo kehittäneet omat laskentaohjelmansa. Monet maat odottavat EN-laskentametodia, ja jos se ei etene, he joutuvat kehittämään omansa, mahdollisesti käyttäen pren:ää lähtökohtanaan, John toteaa. Lasiteollisuuden suhtautuminen eurooppalaisiin standardeihin, erityisesti CE-merkintään on vaihtelevaa. Toiset ymmärtävät, että tällä tavoin he voivat osoittaa tuotteittensa kelpoisuuden yksikäsitteisesti. Toiset taas pelkästään puhuvat ja pyrkivät ylittämään aidan sen matalimmasta kohdasta pelkästään lomakkeet täyttämällä. Jotkut taas pitävät standardia turhana määräilynä. Vähitellen kuitenkin ensimmäinen ryhmä kasvaa. Oh Dear! A Discussion about Glass Problems John on ollut lasialalla yli 30 vuotta selvittämässä lasinkäyttäjille oikean lasin valintaa ja asennustapaa. Sekä myös sitä mikä on mennyt pieleen, kun lasi ei ole käyttäytynyt odotetulla tavalla. Aachener Chemische Werke GmbH Vuodesta 1958 ACW on markkinoinut lasiteollisuudelle kehittämiään tuotteita ja on tänä päivänä alansa johtava toimittaja Vuodesta 1958 ACW on markkinoinut lasiteollisuudelle kehittämiään maailmanlaajuisesti. tuotteita ja on tänä ACW:n päivänä tuotteet alansa ovat lasi-ja johtava konevalmistajien suosittelemia. Suomessa ACW:n tuotteet Ferox Glas ovat Oy:llä lasi-ja on konevalmistaji- tuotteisiin yk- toimittaja maailmanlaajuisesti. en sinmyyntioikeus. suosittelemia. Suomessa Ferox Glas Oy:llä on tuotteisiin yksinmyyntioikeus. Tuotteillemme löytyvät käyttöturvallisuustiedotteet REACHasetuksen mukaisesti löytyvät käyttöturvallisuustiedotteet ja menevimmät tuotteet ovat asianmukai- REACH- Tuotteillemme asetuksen sesti TUKES:in mukaisesti ylläpitämässä ja menevimmät kemikaalituoterekisterissä! tuotteet ovat asianmukaisesti TUKES:in ylläpitämässä kemikaalituoterekisterissä! Kemikaalimme auttavat sinua parantamaan tuotantoprosessiasi: - Leikkuussa Kemikaalimme auttavat sinua parantamaan tuotantoprosessiasi: - Hionta/poraus/sahaus/kiillotus - Leikkuussa - Hyytelöittämisprosesseissa - Hionta/poraus/sahaus/kiillotus - Lasien erottelussa (väliaineet) - Hyytelöittämisprosesseissa - Huollossa (puhdistusaineet) - Lasien erottelussa (väliaineet) - Huollossa (puhdistusaineet) Tutut tuotteemme: Tutut tuotteemme: ACECUT 5503 haihtuva leikkuuöljy ACECUT 6000 haihtumaton leikkuuöljy ACECOOL 5679 hionta ja poraus coolerit ACECUT 5503 haihtuva leikkuuöljy ACEPOL ceriumoksidi kiillotukseen ACECUT SEPAROL 6000 lasien haihtumaton väliaineet, leikkuuöljy myös autoklaavaukseen ACECOOL ACESOLVE 5679 hionta puhdistusaineet ja poraus coolerit ACEPOL ceriumoksidi ACEDET puhdistusaineet kiillotukseen pesu ja hiontakoneille SEPAROL lasien väliaineet, myös autoklaavaukseen ACESOLVE puhdistusaineet ACEDET puhdistusaineet pesu ja hiontakoneille Lisätiedot ja yhteydenotot: Ferox Glas Oy Siirtolaisentie 1 FIN Pori Puh Lisätiedot Fax ja yhteydenotot: 224 Ferox Glas Oy Siirtolaisentie 1 FIN Pori Puh Fax John on 10 kerrallaan varsinainen GPD-veteraani, ja hän on ollut useita kertoja puhujana tai työpajan vetäjänä. Kesäkuussa hänen GPD-työpajassaan käsiteltiin lasiin liittyviä ongelmia. Osallistujia oli kehotettu ja rohkaistu tuomaan mukanaan esimerkkejä, valokuvia, lasinpaloja tai piirroksia ongelmista, joista he halusivat keskustella. Nautin workshopien vetämisestä. Se antaa mahdollisuuden vaihtaa ajatuksia ja mielipiteitä osallistujien kanssa, ja keskusteluissa voidaan mennä hyvinkin syvälle ongelman ytimeen. Poistun aina tietävämpänä kuin saapuessani paikalle. Työpajani osallistujat ovat lasin asiantuntijoita, ja he ovat aina avoimella mielellä. Monet ovat todella onnellisia kun saavat keskustella syvällisesti ja pitkään omista erityisaiheistaan, John kertoo. Asiakaskuntani edustaa rakentamisen laajaa kenttää, peruslasirakentajista loppukäyttäjiin sekä myös muita konsultteja. Noin 80 % toimeksiannoista on pieniä ja tehtävänäni on neuvoa, mitä lasia käytetään ja kuinka se asennetaan. Noin 20 % toimeksiannoista liittyy lasirakentamisen ongelmiin ja niiden ratkaisemiseen. Tärkeä asiakasryhmä koostuu vakuutusyhtiöistä, joiden intressi on selvittä tapahtuneiden vahinkojen vastuukysymyksiä. ferox_lm3.indd 181 Lasin Maailma 3/ :24:00

19 Uusilla standardeilla vastataan ympäristövaikutusarvioinnin haasteisiin Ekologiseen tai kestävään rakentamiseen liittyvän neutraalin ja uskottavan tiedon saaminen koetaan vähintään haastavaksi. Virhearviointien riski on suuri, kun eri tekijöiden merkittävyyttä ei ilman riittävää tietoa tunnisteta. Yhteisiä sääntöjä tarvitaankin tiedon tuottamiseen ja tarkastelun kohdistamiseksi olennaiseen eli rakennuksen koko elinkaaren kestävyyden arviointiin. Arviointimenetelmien harmonisointia tulevat vaatimaan myös EU-tason aloitteet ja lainsäädäntö. Pekka Vuorinen ympäristö- ja energiajohtaja, Rakennustuoteteollisuus RTT ry Resurssitehokkuus ja materiaalitehokkuus sen olennaisena osana ovat saamassa vakavasti otettavaa jalansijaa eurooppalaisessa ympäristölainsäädäntökehityksessä. Tämän hetken ehkäpä puhutuin EU-tason politiikkatoimenpide on Euroopan komission syksyllä 2012 julkistama resurssitehokkuuden lippulaivahanke. Se sisältää rakentamisen osalta keskeisinä elementteinä energiatehokkuuden parantamisen, materiaalitehokkuuden tehostamisen jätteen synnyn vähentämisen uusiokäytön ja kierrätyksen osalta sekä rakentamisen ratkaisujen pitkäikäisyyden ja kestävyyden varmistamisen. Olivatpa komission tehokkuustavoitteet lopulta mitä tahansa, ne vaativat taakseen läpinäkyvät arviointi- ja laskentamenetelmät. Myös EU:n rakennustuoteasetus sisältää vaatimuksia tuottaa jatkossa laajemmin tietoa rakennustuotteen ympäristövaikutuksista. Asetukseen on lisätty uusi perusvaatimus numero 7, joka käsittelee luonnonvarojen kestävää käyttöä. Vielä selventämätön vaatimus ottaa erityisesti huomioon rakennustuotteiden kestävyyden ja kierrätettävyyden sekä ympäristöystävällisten raaka-aineiden käytön ja teollisuuden sivutuotteiden hyötykäytön. Osaa näiden edistämistä ja arviointia vaatii myös oman jätelakimme EU:n jätedirektiivin pohjalta toteutettu kokonaisuudistus. EN-standardeilla uskottavaan vaikutusarviointiin Läpinäkyvän ympäristötiedon tuottamisen paine kasvaa jatkuvasti. Siinä missä eri maiden nykykäytännöt heijastelevat erilaisia poliittisia painotuksia, Euroopan komission mandaatilla M/350 laaditut kestävän rakentamisen standardit tavoittelevat laskettua tietoa. Eurooppalaisen standardisointijärjestö CEN:n teknisessä komiteassa TC350 Sustainability of construction works on laadittu standardeja niin lähtötietoina tarvittavien rakennustuotteiden ympäristötiedon tuottamiseen kuin rakennustason koko elinkaaren kattavaan arviointiin. Niissä on jo huomioitu kaikkien oleellisten EU-tason säädöshankkeiden ja myös poliittisten linjausten tarpeet eri indikaattorien muodossa. Kestävän rakentamisen eurooppalaisen standardipaketin kehittämistä ja käyttöönottoa tukee hyvin niin komission kuin eri jäsenvaltioiden ja sidosryhmien yhteiset tavoitteet, jotka nyt on kirjattu Lasin Maailma 3/

20 eri sääntöjen muodossa, tavoitteena harmonisoitu lähestyminen kestävän rakentamisen näkökohtien arviointiin. Näistä tärkeimpiä ovat yhteisesti sovittujen, läpinäkyvien ja uskottavien, rakennusten elinkaaripohjaisen ympäristövaikutusarvioinnin pelisääntöjen luominen pohjautuen elinkaariarvioinnin ISO standardisarjaan (LCA = Life cycle assessment) rakennustuotteiden ympäristöselosteita lähtötietona käyttävien laskentasääntöjen kehittäminen rakennustason koko elinkaaren kattavaan ympäristövaikutusarviointiin. Tavoite on merkittävä jo siitäkin syystä, että rakennuksen elinkaari on poikkeuksellisen pitkä ja huomioitavia tekijöitä on useita sekä rakennustuotetasolla että rakennustasolla yhteisesti käytettävien indikaattorien määrittäminen toiminnallisen vastaavuuden kriteerien määrittäminen; ainoastaan toiminnallisesti vastaavia rakennuksia on mahdollista vertailla keskenään. Keskeisimpiä kriteerejä ovat samat tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet sekä käyttöikä Rakennustuoteteollisuus RTT on Suomen standardisointiliitto SFS:n toimialayhteisönä vastuussa em. eurooppalaisesta standardisointityöstä Suomessa. CEN/TC350:n työllä on EU:n jäsenvaltioiden kannalta ollut useita yhteisiä tavoitteita, joista merkittävin on rakennustasolla tehtävän ja rakennuksen koko elinkaaren kattavan ympäristövaikutusarvioinnin periaatteiden ja laskennan harmonisointi. CEN/TC350 laatiman standardipaketin keskeiset ympäristösuorituskyvyn arvioinnin EN-standardit ovat: SFS-EN Sustainability of construction works - Assessment of environmental performance of buildings - Calculation method ; käännöstyö käynnissä nimellä Kestävä rakentaminen. Rakennusten ympäristösuoritustason arviointi. Laskentamenetelmä SFS-EN Sustainability of construction works Environmental product decla-rations Core rules for the product category of construction products ; käännetty suomeksi nimellä Kestävä rakentaminen. Rakennustuotteiden ympäristöselosteet. Laadinnan yleissäännöt SFS-EN ja SFS-EN sisältävät tällä hetkellä 24 indikaattoria ja kattavat kaikki oleelliset näkökohdat, joita eri määräykset ja ohjelmat yleisesti vaativat. Standardisointityössä on kuitenkin pitäydytty sellaisissa indikaattoreissa, joille on voitu määrittää uskottavat ja läpinäkyvät laskentasäännöt. Rakennustuotteiden ympäristöselosteet arvioinnin perustana SFS-EN ja sen antamat säännöt ovat perusta rakennusten ympäristövaikutusten ja laajemmin kestävyyden arviointiin. Lähtötiedot eli rakennustuotteiden ympäristöselosteet syntyvät alkuun markkinavetoisesti, mutta jatkossa myös eri määräysten vaatimusten pohjalta. Esimerkin on antanut Ranska, jonka ympäristöselosteita vaativat määräykset ovat astumassa voimaan. Standardisoituja sääntöjä tulevat noudattamaan myös vapaaehtoiset, mutta jo käytännöiksikin vakiintuneet rakennustason arviointiohjelmat ja luokitusjärjestelmät. On tärkeää, että Suomi osana EU:n sisämarkkinoita on ollut standardisointityössä mukana ja muiden tapaan ottaa EN-standardit nopeasti käyttöön. Tavoite on erittäin tärkeä huomioiden uuden rakennustuoteasetuksen Energiatehokkaita lasiratkaisuja. Yksilöllisesti ja laadukkaasti. Eristyslasit Karkaistut lasit Laminoidut lasit Palonsuojalasit Lasiliiri Oy, Lepistöntie 3, Riihimäki 20 Lasin Maailma 3/2013

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet: vuoteen

Lisätiedot

Kuuluvuusongelmat uudis-ja korjausrakentamisessa

Kuuluvuusongelmat uudis-ja korjausrakentamisessa Kuuluvuusongelmat uudis-ja korjausrakentamisessa Kuuluvuuden heikentymisen syyt Energiatehokkuutta tavoiteltaessa rakennusten lämpöeristäminen on mennyt niin pitkälle, että mobiiliverkon kuuluvuus on talojen

Lisätiedot

Viestintäviraston näkemys sisätilakuuluvuusasioihin. Jukka Pihonen / Taajuusvalvonta / Viestintävirasto

Viestintäviraston näkemys sisätilakuuluvuusasioihin. Jukka Pihonen / Taajuusvalvonta / Viestintävirasto Viestintäviraston näkemys sisätilakuuluvuusasioihin Jukka Pihonen / Taajuusvalvonta / Viestintävirasto Kuuluvuusongelmien tausta Nykyään kiristyneet energiatehokkuusvaatimukset ovat johtaneet siihen, että

Lisätiedot

PARVEKKEIDEN SUOJAAMINEN LIIKENNEMELULTA. Mikko Kylliäinen, suunnittelujohtaja mikko.kylliainen@ains.fi p. 0207 911 394

PARVEKKEIDEN SUOJAAMINEN LIIKENNEMELULTA. Mikko Kylliäinen, suunnittelujohtaja mikko.kylliainen@ains.fi p. 0207 911 394 PARVEKKEIDEN SUOJAAMINEN LIIKENNEMELULTA Mikko Kylliäinen, suunnittelujohtaja mikko.kylliainen@ains.fi p. 0207 911 394 A-Insinöörit lyhyesti Lähes 600 asiantuntijaa 5. Suurin rakennusalan suunnitteluja

Lisätiedot

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 Rakennukset ja ilmastonmuutos Rakennusten osuus kokonaisenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia eli 140 TWh 140

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen. Teppo Lehtinen

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen. Teppo Lehtinen Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen Teppo Lehtinen 27.1.2016 Rakennustuoteasetus CE CE-merkinnän vertailu kansallisiin vaatimuksiin

Lisätiedot

JULKISIVUYHDISTYS R.Y.

JULKISIVUYHDISTYS R.Y. JULKISIVUYHDISTYS R.Y. JULKISIVUJEN KORJAUSOPAS Julkisivujen korjausopas Päätoimittaja: Eero Jukkola Julkaisija: Julkisivuyhdistys r.y. Kustantaja: Suomen Media-Kamari Oy Ulkoasu ja taitto: Riina Takala

Lisätiedot

SISÄILMAEMISSIOT OSANA RAKENNUSTUOTTEIDEN VAARALLISTEN AINEIDEN PÄÄSTÖARVIOINNIN EUROOPPALAISTA HARMONISOINTIA

SISÄILMAEMISSIOT OSANA RAKENNUSTUOTTEIDEN VAARALLISTEN AINEIDEN PÄÄSTÖARVIOINNIN EUROOPPALAISTA HARMONISOINTIA SISÄILMAEMISSIOT OSANA RAKENNUSTUOTTEIDEN VAARALLISTEN AINEIDEN PÄÄSTÖARVIOINNIN EUROOPPALAISTA HARMONISOINTIA Helena Järnström, Erityisasiantuntija VTT Expert Services Oy Pekka Vuorinen, Ympäristö- ja

Lisätiedot

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016 COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017 Prof. RAKENUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEN NYKYINEN AIKATAULU Uudisrakennukset 2016 lähes nollaenergiarakentamista koskevat määräykset tulevat lausunnolle. 2017

Lisätiedot

Suunta-antennin valinta

Suunta-antennin valinta Lähtötiedot Ennen antennin valintaa selvitettävä seuraavat asiat: Tukiaseman sijainti ja etäisyys Millä taajuuskaistalla 4G data liikkuu (800, 1 800, 2 100, 2 600 MHz) Maasto- ja rakennusesteet Antennin

Lisätiedot

Yhteiskäyttöisten matkaviestinjärjestelmien sisäantenniverkkojen toteutusvaatimukset

Yhteiskäyttöisten matkaviestinjärjestelmien sisäantenniverkkojen toteutusvaatimukset 1 28.10.2014 versio 1.0 DNA Oy Elisa Oyj TeliaSonera Finland Oyj Yhteiskäyttöisten matkaviestinjärjestelmien sisäantenniverkkojen toteutusvaatimukset 1 Taustaa Viime vuosina muuttuneet rakennusmääräykset

Lisätiedot

DOMUSCLASSICA. Ikkunat. Rakenne

DOMUSCLASSICA. Ikkunat. Rakenne TEKNISET TIEDOT Ikkunat Domus Classica valikoimaamme kuuluvat puurunkoiset ikkunat valmistetaan yli neljäkymmentä vuotta toimineessa ikkunaverstaassa vanhoja perinteitä kunnioittaen. Ikkunan rakenne on

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennus RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy

Lähes nollaenergiarakennus RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy Lähes nollaenergiarakennus 13.5.2013 RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy 29.5.2013 2 Motivointi lähes nollaenergiarakennuksille (EPBD) Rakennukset

Lisätiedot

RT 38316 tarviketieto 1 TARVIKETIETO lokakuu 2012 voimassa 30.11.2014 asti 1 (6)

RT 38316 tarviketieto 1 TARVIKETIETO lokakuu 2012 voimassa 30.11.2014 asti 1 (6) RT 38316 tarviketieto 1 TARVIKETIETO lokakuu 2012 voimassa 30.11.2014 asti 1 (6) RT 38316 331 Talo 2000 431 Talo 90 X31 julkisivujärjestelmät SfB F3 Hoito- ja huoltokoodi LASITUSJÄRJESTELMÄT AluRoll Oy

Lisätiedot

septima tuotannon uusi elämä

septima tuotannon uusi elämä septima tuotannon uusi elämä 1 2 3 4 5 6 7 Lupaus Septima-palvelutuotteella saamme seitsemässä päivässä aikaan yrityksesi tuotannolle uuden elämän. Uuden tehokkaamman elämän, jossa kustannukset saadaan

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Julkisivuyhdistys 15 vuotta, juhlaseminaari Helsingissä. Prof. Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto

Julkisivuyhdistys 15 vuotta, juhlaseminaari Helsingissä. Prof. Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto Julkisivuyhdistys 15 vuotta, juhlaseminaari 18.11.2010 Helsingissä Ajankohtaista asiaa julkisivurintamalta Prof. Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto 1. Käyttöikä ja kestävyys ovat julkisivun

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ JYKES KIINTEISTÖT OY:N TOIMINTA Merkittävä toimitilojen ja yrityspuistoalueiden kehittämiseen ja omistamiseen keskittynyt toimija Jyväskylän

Lisätiedot

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton

Lisätiedot

Matkaviestinverkkojen sisäantenniverkkojen suunnittelun lähtökohdat

Matkaviestinverkkojen sisäantenniverkkojen suunnittelun lähtökohdat Matkaviestinverkkojen sisäantenniverkkojen suunnittelun lähtökohdat Radiotie Suomi Oy Jouni Pekonen Ficora - työpaja Sisäantenniverkot osana rakennuksen telesuunnittelua Miten varmistamme puhe- ja datapalvelut

Lisätiedot

Ruukki life -paneeli. Markkinoiden ekologisin sandwichpaneeli

Ruukki life -paneeli. Markkinoiden ekologisin sandwichpaneeli 1 2 Ruukki life -paneeli Markkinoiden ekologisin sandwichpaneeli 3 Mikä Ruukki life paneeli on? Esivalmistettu sandwich-paneeli, jossa kahden teräslevyn välissä on eristekerros. Yli 70% mineraalivillan

Lisätiedot

RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS

RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS 466111S Rakennusfysiikka, 5 op. RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS Opettaja: Raimo Hannila Luentomateriaali: Professori Mikko Malaska Oulun yliopisto LÄHDEKIRJALLISUUTTA Suomen rakentamismääräyskokoelma,

Lisätiedot

Ikkunan ja oven tärkeimmät teknilliset ominaisuudet

Ikkunan ja oven tärkeimmät teknilliset ominaisuudet Ikkunan ja oven tärkeimmät teknilliset ominaisuudet 12.2.2015 Jorma S. Tiiri Tuotekehityspäällikkö Domus Yhtiöt Oy LOIMAA CE-merkintä Rakennustuoteasetuksen N:o 305/2011 ja tuotestandardin SFS-EN 14351-1

Lisätiedot

Lasivaippa: Lämpötekninen viihtyvyys ja ulkoisen melun torjunta

Lasivaippa: Lämpötekninen viihtyvyys ja ulkoisen melun torjunta Tehokas työympäristö toimiva toimisto Musiikkitalo 25.4.2012 Lasivaippa: Lämpötekninen viihtyvyys ja ulkoisen melun torjunta Tahvo Sutela Lasifakta Oy Rakennuslasialan teknistä konsultointia Itsenäinen,

Lisätiedot

Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti

Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti II SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Tietomallipohjainen määrä- ja kustannuslaskenta... 2 3.

Lisätiedot

RAKENNUSFYSIIKAN KÄSIKIRJAN TOTEUTUS

RAKENNUSFYSIIKAN KÄSIKIRJAN TOTEUTUS RAKENNUSFYSIIKAN KÄSIKIRJAN TOTEUTUS 12.12.2011 Tutk.joht. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos Rakennusfysiikan käsikirja, esittely - ja keskustelutilaisuus, Helsinki 12.12. 2011 KÄSIKIRJAN TOTEUTUSTILANNE

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

Fabianinkatu 9, Helsinki TÄÄLLÄ LIIKETOIMINTASI KUKOISTAA

Fabianinkatu 9, Helsinki TÄÄLLÄ LIIKETOIMINTASI KUKOISTAA Fabianinkatu 9, Helsinki TÄÄLLÄ LIIKETOIMINTASI KUKOISTAA 2 FABIANINKATU 9, HELSINKI TOIMISTOTILAT KAARTINKAUPUNGISSA Mikä on sinulle ensisijaisen tärkeää, kun etsit yrityksellesi toimistotiloja? Haaveiletko

Lisätiedot

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta 1 Sari Hildén, kiinteistöpäällikkö Tilakeskus Helsingin kaupungin rakennuskannan ikäjakauma Arvokiinteistöjä, palvelukiinteistöjä ja torppia, joissa

Lisätiedot

800 MHz LTE-verkkojen

800 MHz LTE-verkkojen 800 MHz LTE-verkkojen käyttöönotto ja tvvastaanoton varmistaminen Heidi Himmanen Päällikkö, Taajuusvalvonta Antennialan tekniikkapäivä 29.10.2015 Esityksen sisältö 800 MHz operaattoreiden velvoitteet ja

Lisätiedot

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY Prof. Juha Vinha

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY Prof. Juha Vinha COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017 Prof. 10.11.2015 RAKENUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEN HAASTEET Energiankulutus kwh/(m 2 a) 2010 Muut vaikutukset Huomioon otettavien tekijöiden määrä kasvaa

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

KAIHDIN UUTISET AJATTOMAT SÄLEKAIHTIMET YLLÄTTÄVÄT RULLAKAIHTIMET MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN LAMELLIT SUOJAAVAT MARKIISIT TAKUULLA KOTIMAINEN!

KAIHDIN UUTISET AJATTOMAT SÄLEKAIHTIMET YLLÄTTÄVÄT RULLAKAIHTIMET MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN LAMELLIT SUOJAAVAT MARKIISIT TAKUULLA KOTIMAINEN! ULVILAN KAIHDIN OY TIEDOTUSLEHTI KESÄ 2016 www.ulvilankaihdin.fi AJATTOMAT SÄLEKAIHTIMET YLLÄTTÄVÄT RULLAKAIHTIMET MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN LAMELLIT SUOJAAVAT MARKIISIT TAKUULLA KOTIMAINEN! SÄLEKAIHTIMET

Lisätiedot

Miksi kaukojäähdytystä? Kaukojäähdytys - vaihtoehto lämmitysmarkkinoiden muutoksessa

Miksi kaukojäähdytystä? Kaukojäähdytys - vaihtoehto lämmitysmarkkinoiden muutoksessa Miksi kaukojäähdytystä? Kaukojäähdytys - vaihtoehto lämmitysmarkkinoiden muutoksessa Marko Riipinen Kaukolämpöpäivät 29.-30.8.2012 DIPOLI Lämmitysmarkkinat Uudella mallilla vastataan joustavammin asiakkaiden

Lisätiedot

FORSSAN METALLITYÖT OY. Edistyksellistä ovitekniikkaa 50 vuoden ajan

FORSSAN METALLITYÖT OY. Edistyksellistä ovitekniikkaa 50 vuoden ajan FORSSAN METALLITYÖT OY O V I T E H D A S Edistyksellistä ovitekniikkaa 50 vuoden ajan 02 OVIA ON MONENLAISIA. MEIDÄN OVEMME OVAT JÄMÄKÖITÄ JA KESTÄVIÄ. Avaa sinäkin FM-ovi! Forssan Metallityöt Oy on Suomen

Lisätiedot

Klassinen 360 palaute DEMO

Klassinen 360 palaute DEMO Klassinen 3 palaute DEMO Arvion saaja: Erkki Esimerkki 7.9.1 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Klassinen 3 palaute DEMO Sivu 1 / 8 3 ESIMIESTEN ARVIOINTI 3 asteen mittauksessa

Lisätiedot

Energiatehokas koti. Rakentajailta Joensuu

Energiatehokas koti. Rakentajailta Joensuu Energiatehokas koti Rakentajailta 28.11.2013 Joensuu SAMITALO taustaa Valmistajana Karelment Oy, tuotantolaitos Nurmeksessa. Työllistämme noin 40 pohjoiskarjalaista ammattilaista. Samitaloja on valmistettu

Lisätiedot

Sirpa Pietikäinen, Euroopan parlamentin jäsen Kiertotalous kohti jätteetöntä Eurooppaa

Sirpa Pietikäinen, Euroopan parlamentin jäsen Kiertotalous kohti jätteetöntä Eurooppaa Sirpa Pietikäinen, Euroopan parlamentin jäsen 2015 Kiertotalous kohti jätteetöntä Eurooppaa Resurssitehokkuus mitä se on? Kymppikerroin : sama hyvinvointi ja ansiot kymmeneksellä resursseja Tuotteiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (6) Kaupunginmuseon johtokunta Ypkyy/2 25.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (6) Kaupunginmuseon johtokunta Ypkyy/2 25.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (6) Kaupunginmun johtokunta 60 Kaupunginmun johtokunnan lausunto asemakaavaehdotuksesta Kluuvi Kameeli b-kortteli Lausunto Kaupunginmun johtokunta antoi seuraavan

Lisätiedot

Infrapunalämpömittari CIR350

Infrapunalämpömittari CIR350 Infrapunalämpömittari CIR350 Käyttöopas (ver. 1.2) 5/23/2006 Johdanto Injektor solutionsin CIR350 infrapunalämpömittari tarjoaa sinulle laadukkaan laitteen huokeaan hintaan. Tämän laitteen etuja ovat Optiikka

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2012 1 (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Ykp/1 02.10.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2012 1 (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Ykp/1 02.10.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2012 1 (5) 331 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto valtuustoaloitteesta aurinkosähkön edistämisestä HEL 2012-009032 T 00 00 03 Päätös päätti antaa kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

Kokemuksia betonisten rakennustuotteiden uudellenkäytöstä

Kokemuksia betonisten rakennustuotteiden uudellenkäytöstä Betonipäivät 2016 Betonirakentamisen kiertotalous Kokemuksia betonisten rakennustuotteiden uudellenkäytöstä Satu Huuhka Arkkitehti SAFA, tutkija TTY Arkkitehtuurin laitos satu.huuhka@tut.fi 050-3009263

Lisätiedot

Restore Julkisivun korjausmenetelmä

Restore Julkisivun korjausmenetelmä Restore Julkisivun korjausmenetelmä Microbe Control Finland Oy Jouko Leppänen, p. +35 40 900 9856 jouko.leppanen@microbecontrol.fi TaloTerveys Lajunen Oy Raimo Lajunen, p. +358 45 314 3433 raimo.lajunen@taloterveys.fi

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille www.ramirent.fi Korkeat standardit Monipuolisiin High Class-tiloihin sovelletaan standardeja, jotka ovat lähes yhtä tiukat kuin

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Ympäristölinjaus: Tavoitteet 1. Osoitetaan yrityksille ympäristöosaamisen ja -teknologioiden keinot vahvistaa kilpailukykyä ja varmistaa toimintaedellytykset tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen. Uponor Tacker lattiaeriste + kuitutasoitelaatta + lattianpäällyste

Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen. Uponor Tacker lattiaeriste + kuitutasoitelaatta + lattianpäällyste TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-03563-14 31.7.2014 Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen Uponor Tacker lattiaeriste + kuitutasoitelaatta + lattianpäällyste Tilaaja: TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-03563-14

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

Talotekniikan laatu onko kaikki kunnossa?

Talotekniikan laatu onko kaikki kunnossa? Rakennusfoorumi Talotekniikan laatu Onko kaikki kunnossa? Käyttäjän puheenvuoro Olli Niemi, dosentti, tutkimus, kehitys Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 1 Perustettiin 2009 Yliopistolakiuudistuksen yhteydessä

Lisätiedot

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu VIHREÄÄ KIINTEISTÖKEHITYSTÄ Aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu ENERGIARATKAISU KIINTEISTÖN

Lisätiedot

EcoProP Potilashuoneen toiminnalliset vaatimukset

EcoProP Potilashuoneen toiminnalliset vaatimukset EcoProP Potilashuoneen toiminnalliset vaatimukset HospiTool 1.12.2006 Janne Porkka Esityksen sisältö Taustatietoja Vaatimustenhallinta Toimivuusajattelu HospiTool hankkeen 1.vaiheen esittely Pyritään määrittelemään

Lisätiedot

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila Karkkilan kaupunki Sivistystoimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue Museotoimi Karkkilan kaupunki Tekninen toimiala Maankäytön ja ympäristön palvelualue Viite: Lausuntopyyntönne 18.12.2015 Asia: Poikkeamishakemus

Lisätiedot

Väliseinät ja väliovet

Väliseinät ja väliovet Indoor Väliseinät ja väliovet Joustavat seinäratkaisut Tank Indoor tekee alumiinirakenteiset väliseinät mittajoustavina toimistoihin ja julkisiin tiloihin. Toiminnan tulee olla joustavaa, siksi myös toimitilojen

Lisätiedot

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville.

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. etwinning on eurooppalainen kansainvälistymisen verk kotyökalu opettajille, oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. Satojentuhansien opettajien joukosta löydät helposti kollegoita, joiden kanssa

Lisätiedot

AALTO-passi. Oma nimi:

AALTO-passi. Oma nimi: AALTO-passi Oma nimi: Kiertele Aalto-keskuksessa ulkona ja niissä sisätiloissa, jotka ovat avoinna. Etsi kuvista näkyvät kohdat. Kun löydät kohteen ja keksit vastauksen kysymyksiin, piirrä rasti kuvan

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja. varmatoimisiin ja vikasietoisiin ratkaisuihin. Pekka Laamanen

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja. varmatoimisiin ja vikasietoisiin ratkaisuihin. Pekka Laamanen RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet tähtäävät varmatoimisiin ja vikasietoisiin ratkaisuihin Pekka Laamanen 13.3.2013 1 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet 1976,

Lisätiedot

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Vaatimusten mukaisuus (EU ja/tai kansallinen) on osoitettava jollain tavalla Onko tuotteella hen (=harmonisoitu

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS 23.02.2015 MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI 2 Päivämäärä 23.02.2015 Laatija Tarkastaja Pasi Myyryläinen Jari Hosiokangas Sisältää Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

Standardien hankinta. Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014

Standardien hankinta. Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014 Standardien hankinta Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014 SFS:n tuotteet - 1 SFS vahvistaa vuosittain runsaat 1 500 SFSstandardia Uudet SFS-standardit ovat valtaosin eurooppalaisia EN-standardeja, joista

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Veikkola Insinöörinkatu 84 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-758- Rakennuksen valmistumisvuosi: 99 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut

Lisätiedot

Kuuluvuutta sisätiloihin seminaari 26.8.2014

Kuuluvuutta sisätiloihin seminaari 26.8.2014 Kuuluvuutta sisätiloihin seminaari 26.8.2014 Viranomaisverkkojen tarpeet Harri Hilden Virveverkko Oy Suomen Erillisverkot -konserni Konsernin emoyhtiö Suomen Erillisverkot Oy on Suomen valtion kokonaan

Lisätiedot

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0)

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0) Monipuolista hienomekaniikkaa Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI-04430 Järvenpää. Tel. +358 (0) 9 836 6070. www.mecsalo.com Liiketoiminta Valmistamme edistyksellisiä tuotteita vaativiin sovelluksiin

Lisätiedot

RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN

RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN RIL 249-20092009 MATALAENERGIARAKENTAMINEN RAKENNETEKNINEN NÄKÖKULMA 7.12.2009 Juha Valjus RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN Kirjan tarkoitus rakennesuunnittelijalle: Opastaa oikeaan suunnittelukäytäntöön

Lisätiedot

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-sukupolvi on keskittynyt omaan uraansa, kulkemaan omia polkujaan ja kehittämään taitojaan varmistaakseen kilpailukykynsä työmarkkinoilla. Muiden johtaminen ei ole prioriteettilistan

Lisätiedot

SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE

SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta www.sant.fi Antenniasennukset kiinteistössä Sisältö: Määräys 65 A asettaa vaatimuksia antennien ja verkkojen

Lisätiedot

CE-merkintä tuli pakolliseksi valtaosalle rakennustuotteita, kun Euroopan unionin rakennustuoteasetus tuli kokonaisuudessaan voimaan

CE-merkintä tuli pakolliseksi valtaosalle rakennustuotteita, kun Euroopan unionin rakennustuoteasetus tuli kokonaisuudessaan voimaan 1.7.2013 Usein kysytyt kysymykset: CE-merkintä Kohderyhmä: valmistaja 1. Mikä on CE-merkintä? Kiinnittämällä rakennustuotteeseen CE-merkinnän valmistaja vakuuttaa, että rakennustuotteen ominaisuudet ovat

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi uudistuu - tulevat haasteet Ajankohtaista rakennusten energiatehokkuudesta seminaari 8.10.2010 Aika: 8.10. perjantaina klo 9.30 11.30 8.10.2010 1 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin

Lisätiedot

VAHVA OMASSA ELEMENTISSÄÄN

VAHVA OMASSA ELEMENTISSÄÄN www.thermisol.fi VAHVA OMASSA ELEMENTISSÄÄN THERMISOL-ELEMENTIT KEVYT MUTTA KESTÄVÄ KOTIMAINEN ThermiSol on sandwich-elementtien uranuurtaja ja pohjolan ykkösosaaja. Kokenut ja vastuunsa kantava seinä-

Lisätiedot

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy Miksi tarvitsemme arkkitehtuuripolitiikkaa? NCC:n tavoitteena

Lisätiedot

Energiatehokkuuden hallinta rakennustyömaalla. Build up Skills Workshop 24.5.2012 Tampere Minna Kuusela TTS

Energiatehokkuuden hallinta rakennustyömaalla. Build up Skills Workshop 24.5.2012 Tampere Minna Kuusela TTS Energiatehokkuuden hallinta rakennustyömaalla Build up Skills Workshop 24.5.2012 Tampere Minna Kuusela TTS Build up Skills- kysely: Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla Mikä on rakennustyömailla

Lisätiedot

Harri Koskenranta

Harri Koskenranta T-110.460 FYYSINEN TURVALLISUUS - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 3.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 3.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa,

Lisätiedot

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun Kai Ryynänen Esityksen sisältöä Mikä ohjaa hyvää sisäilman laatua Mitä käyttäjä voi tehdä sisäilman laadun parantamiseksi yhteenveto 3 D2 Rakennusten sisäilmasto

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN Linnoitustie 4 Violin-talo 5 krs., FI-02600 Espoo www.triplewin.fi will invest into customer experience leadership Miten rakennetaan asiakaskokemuksen johtamiseen toimiva

Lisätiedot

PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1

PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1 PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1 2 PAVIRO PAVIRO 3 Pitää ihmiset turvassa, tietoisena, ja viihdyttää Boschilla on yli 100

Lisätiedot

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki 27.8.2014 1 Taustatiedot Suonenjoen kaupungin keskustassa on käynnissä asemakaavatyö, jonka

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit - Mitä betoninormeihin (rakentamiskokoelmaan) jää jäljelle - Mitä suunnittelijan tulee tietää tuotestandardeista

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

LAUSUNTO TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA LISÄRAKENTAMISMAHDOLLISUUDET TONTILLE

LAUSUNTO TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA LISÄRAKENTAMISMAHDOLLISUUDET TONTILLE +358-40-5573581 1 / 3 4.11.2014 LAUSUNTO VAALAN KUNTA - kunnanjohtaja Tytti Määttä - tekninen Juha Airaksinen - aluearkkitehti Harri Lindroos TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA

Lisätiedot

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX vesileikkuujärjestelmät voivat leikata laajalti erilaisia materiaaleja. Hioma-aineella varustetut vesileikkurit voivat käytännössä leikata kaikkia materiaaleja, sisältäen

Lisätiedot

Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen 15 mm KP-Floors kerrosrakenteinen lattialauta

Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen 15 mm KP-Floors kerrosrakenteinen lattialauta TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-02166-14 5.5.2014 Lattianpintarakenteen askeläänen parannusluvun määrittäminen 15 mm KP-Floors kerrosrakenteinen lattialauta Tilaaja: Kampin Puu Oy / Suupohjan Elinkeinotoimen

Lisätiedot

JULKAISUVAPAA KLO 06.00

JULKAISUVAPAA KLO 06.00 JULKAISUVAPAA 26.10.2015 KLO 06.00 ä Lisätietoja varten: tj Mats Nybondas Puh: 09-4730 3551 @-posti: mats.nybondas@epsi-finland.org TELEOPERAATTORIT - ASIAKASTYYTYVISYYS EPSI RATING - MATKAVIESTINT - YKSITYIS

Lisätiedot

Ulospuhallushajotin EYMA-2 ja ilmanottolaite DYMA-1

Ulospuhallushajotin EYMA-2 ja ilmanottolaite DYMA-1 Ulospuhallushajotin EYMA- ja ilmanottolaite DYMA Ulospuhallushajotin EYMA- ja ilmanottolaite DYMA Ilmanvaihdossa tarvittavat, raikasta ilmaa sisään ottava ilmanottolaite ja käytettyä ilmaa poistava ulospuhallushajotin

Lisätiedot

RAKENNEMALLIEN VERTAILU

RAKENNEMALLIEN VERTAILU HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIEN VERTAILU YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA ILLAN OHJELMA 17.00 Tervetuloa! 17.10 Rakennemallivaihtoehtojen esittely kaavoitusinsinööri Markus Hytönen,

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten

Lisätiedot

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen kokemukset Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2016

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

PS-parvekesarana. Versio: FI 9/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 36. Tekninen käyttöohje

PS-parvekesarana. Versio: FI 9/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 36. Tekninen käyttöohje PS-parvekesarana Versio: FI 9/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 36 Tekninen käyttöohje PS-parvekesarana Järjestelmän etuja Siirtää parvekelaatan vaakavoimat

Lisätiedot

Stora Enso Effex an Eye for Wood

Stora Enso Effex an Eye for Wood EnsoEffex Stora g tu p l Stora Enso Effex an Eye for Wood Stora Enso Effex an Eye for Wood Lähtökohtana luonnonmukaisuus Effex toistaa luonnon muotokieltä. Effex on: Aitoa puuta Luonnon inspiroima Luonnollinen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS RAKENNUSALAN OPETUKSESSA

KESTÄVÄ KEHITYS RAKENNUSALAN OPETUKSESSA KESTÄVÄ KEHITYS RAKENNUSALAN OPETUKSESSA 29.4.2014 Suomen ympäristöopisto SYKLI / Kestävä kehitys rakennusalan koulutuksessa SISÄLLYSLUETTELO Kestävä rakentaminen käsitteenä Kestävän rakentamisen osatekijät

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot