2013 vv. Sivu 1 / 29

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2013 vv. Sivu 1 / 29"

Transkriptio

1 2013 vv. Sivu 1 / 29

2 1. JÄSENET, VALTUUSKUNTA JA HALLITUS KOULUTUSTOIMINTA JULKAISUTOIMINTA VIESTINTÄ VERKOSTOTOIMINTA KUSTANNUS OY DUODECIM PALVELUTOIMINTA HALLINTO VARAINHOITO TALOUS JA RAHOITUS DUODECIM-KONSERNIN TALOUS LIITEOSA, HENKILÖTIETOJA Sivu 2 / 29

3 Esipuhe Seuran 132. toimintavuotta leimasi suurten terveydenhuollon muutosten odottaminen: potilaiden vapaaseen liikkuvuuteen liittyvien säädösten siirtymäaikojen päättyminen vuoden 2014 alussa nosti esiin tarpeen määritellä suomalaisen julkisen terveydenhuollon palveluvalikoimaa, ammattipätevyysdirektiivin valmistelun loppusuoralla odotettiin mahdollista vaatimusta lääkäreiden määräaikaisesta resertifikaatiosta ja tietysti esillä oli eri tavoin suuren sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelu. Seura oli kaikissa näissä keskusteluissa aktiivisesti mukana, pyrki vaikuttamaan ja edistämään näyttöön perustuvia, kansalaisten hyvinvointia ja terveydenhuollon ammattilaisten työskentelymahdollisuuksia parantavia ratkaisuja. Seuran toiminnassa vuosi alkoi valtuuskunnan vaaleilla, joissa oli ensimmäisen kerran mahdollisuus äänestää myös sähköisesti. Valtuuskunnan jäsenistä vaihtui kokonaan uusiin noin kolmannes. Uusi aktiivinen valtuuskunta järjestäytyi toukokuussa ja äänesti vuoden toisessa kokouksessa joulukuussa seuralle uuden puheenjohtajan. Seuran vuositeema vaihtui ja on seuraavan kolmen vuoden ajan Tiedosta taidoksi jatkuva oppiminen terveydenhuollossa. Teema on vahva osa Duodecimin perustoimintaa, mutta sitä nostetaan entistä enemmän esiin välttämättömänä osana terveydenhuollon laatua. Lääkärijärjestöjen yhteisen ProMedicoyhdistyksen tuottama taitoni-fi verkkopalvelu on tarkoitettu tukemaan myös tätä tavoitetta. Aikakauskirja Duodecim vaali laadukasta sisältöään sekä painetun lehden että verkkolehden osalta. Lehden 129. julkaisuvuosi oli edellisten vuosien tapaan haastava talouden tulopuolen osalta. Lehteä ja sen tekemistä kehitettiin kustannustehokkaammaksi. Erityisesti verkkolehteen tuotiin uusia toiminnallisia ja sisällöllisiä elementtejä. Käypä hoito toimituksen työn painopiste oli suositusten ylläpidossa, mutta myös uusia suosituksia valmisteltiin. Suosituksilla on hyvin vankka asema terveydenhuoltomme ohjauksessa ja niitä avattiin vuoden aikana reilusti yli miljoona kertaa. Kehittämishankkeista merkittävin oli kuntoutuksen osuutta hoitosuosituksissa lisäävä hanke, joka jatkuu vuoden 2014 loppuun saakka. Käypä hoito -työryhmien noin 350 asiantuntijaa tekevät erittäin arvokasta työtä paremman hoidon ja kuntoutuksen puolesta. Seuran viestinnässä vilkas vuosi alkoi valtuuskunnan vaaleilla. Muita painopisteitä olivat sisäisen viestinnän kehittäminen, Duodecim-brändin vahvistaminen ja vuositeeman viestintä. Sisäisen viestinnän haastaviin tarpeisiin rakennettiin uusi, moderni intranet. Seuran näyttelyosastot lääketiedetapahtumissa rakennettiin vuositeeman pohjalle. Jäsenien määrä ylitti vuoden lopussa rajan. Jäsenasioihin kiinnitettiin erityistä huomiota perustamalla kahden vuoden ajaksi jäsenpalveluyksikkö, jonka tarkoituksena on koordinoida ja kehittää jäsenille suunnattuja etuja ja palveluita. Matti Rautalahti Pääsihteeri Sivu 3 / 29

4 1. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus Henkilöjäsenet Duodecim-seura on suurin suomalainen tieteellinen yhdistys. Seuran jäsenmäärä vuoden lopussa oli jäsentä (+229 v.2012). Lääkärijäseniä oli yht , joista kunniajäseniä oli 20 ja 3053 eläkkeellä. Opiskelijajäsenten lukumäärä oli 1503 ja kutsuttujen jäsenten 12. Toimintavuoden aikana seuraan liittyi 587 uutta jäsentä (lääkärijäseniä 86, eläkkeellä olevia lääkärijäseniä 5 ja opiskelijajäseniä 496). Seurasta erosi toimintavuoden aikana 259 jäsentä ja 99 jäsentä kirjattiin kuolleeksi. Lääketieteen opiskelijat kutsutaan seuran jäseniksi neljännellä vuosikurssilla. Juhlava tilaisuus järjestetään kullakin yliopistopaikkakunnalla, yhdessä aluetoimistojen ja paikallisyhdistysten kanssa. Yhdistysjäsenet Seuralla oli yhteensä 103 yhdistysjäsentä. Näistä 24 on seuran paikallisyhdistyksiä ja 79 erikoisalayhdistyksiä tai muita lääketieteen alan yhdistyksiä. Vuoden aikana hyväksyttiin yksi uusi yhdistysjäsenhakemus Suomen Päivystyslääketieteen yhdistykseltä. Valtuuskunta Kevätkokouksessa uuden valtuuskunnan ( ) puheenjohtajaksi valittiin Juha Hartikainen ja varapuheenjohtajaksi Kati Myllymäki. Kevätkokouksessa hyväksyttiin tilinpäätös ja toimintakertomus ja tehtiin muut sääntömääräiset henkilövalinnat. Syyskokouksessa joulukuussa tiedekeskus Heurekassa vahvistettiin toiminta- ja taloussuunnitelmat vuodelle 2014 sekä tehtiin sääntömääräiset henkilövalinnat. Hallitus Hallituksen puheenjohtajana toimi Markku Heikinheimo ja varapuheenjohtajana Leo Niskanen. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kymmenen kertaa. Hallituksen kehittämispäivänä tarkasteltiin voimassa olevaa strategiaa ja eri toimintayksiköiden toiminnan suhdetta siihen. Hallituksen työvaliokunta kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Seura oli edellisten vuosien tapaan järjestämässä Terveysfoorumeja, joita pidettiin kaksi. Molempien teemana oli näytön käyttö terveydenhuollon valinnoissa. Ensimmäisen vastaava järjestäjänä oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja toisen Duodecim. Seuralla on edustajia lukuisissa järjestöissä ja yhdistyksissä. Edustajien työn seuraamiseksi heiltä pyydettiin lyhyet raportit toiminnasta. Vuositeema Tiedosta taidoksi Uudeksi vuositeemaksi valittiin valtuuskunnan syyskokouksessa 2012 Tiedosta taidoksi jatkuva oppiminen terveydenhuollossa. Teema liittyy seuran ydintoimintaan monella tavalla. Teeman painopistealueina olivat nuorten kollegoiden huomioiminen toiminnassa sekä täydennyskoulutuksen kehittäminen. Aikakauskirjan Mitä opin artikkelit ja sarja tieteellisten artikkeleiden arvioinnista ovat esimerkkejä teemaan liittyvistä käytännön toimista. Sivu 4 / 29

5 2. Koulutustoiminta Koulutusvaliokunta suunnitteli, ohjasi ja seurasi seuran koulutustoimintaa hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti ja teki sitä koskevia aloitteita hallitukselle. Koulutustoimisto vastasi koulutustoiminnan toimeenpanosta. Koulutusvaliokunta kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Koulutustapahtumia suunnittelemassa oli myös valiokunnan ulkopuolisia asiantuntijoita. Seuran 132. vuosipäivän tieteellinen symposiumi järjestettiin Helsingissä Aleksanterin teatterissa aiheena Lääketiede suomen kielen kehittäjänä. Symposiumissa oli n. 200 osallistujaa. Seura järjesti ulkoministeriön kehitysyhteistyön hankerahoituksella kesäkuussa Tampereen yliopiston kanssa Global Health-hankkeen(www.globalhealth.fi) perinteisen kurssin Tampereella sekä elokuussa ensimmäisen kurssin Nepalissa. Kursseilla oli useita yhteistyökumppaneita. Kaksi GH-verkkokurssia ilmestyi loppuvuodesta. Vuonna 2013 valmistui neljä verkkokurssia. Niiden sivuja ladattiin 3,46 miljoonaa kertaa (vuonna ,80 miljoonaa). Koulutuksen Laatupakettia eli sähköistä arviointi- ja todistuspalvelua käytettiin 72 koulutustilaisuudessa (73 tilaisuutta vuonna 2012), joista 16 oli Duodecimin omia tilaisuuksia. Lääkärin nimikirjan käyttäjiksi oli vuoden 2013 lopussa rekisteröitynyt 3306 seuran jäsentä. Jäsenyhdistyksille koulutustoimisto järjesti 24 koulutustilaisuutta, joissa oli yhteensä lähes 3000 osallistujaa. Duodecimin paikallisyhdistykset järjestivät toimintavuonna seuran tuella jatko- ja täydennyskoulutustilaisuuksia. Terveydenhuollon johtaminen - koulutuksen osalta seura jatkoi yhteistyötä Aalto Executive Educationin ja Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa. Seuran edustajia osallistui seuraaviin kokouksiin: pohjoismaisten lääkärijärjestöjen koulutusosastot, Association of Medical Education in Europe (AMEE), European Accreditation Council for Continuous Medical Education (EACCME) sekä Online Educa. Vuoden aikana järjestettiin myös: XXII Osaamisen kehittämisseminaari Potilasturvallisuus hallinnon mylleryksessä Polje sinä, minä ohjaan -tutkijakoulutus Valtakunnallisen kliinisen tutkijakoulun kanssa Lääkärikouluttajan kesäkoulu Motivoi ja motivoidu! Lääketieteen koulutuksen yhdistyksen (LKY) kanssa Taitavaksi tutoriksi -koulutus Nuorten Lääkärien Yhdistyksen kanssa Kolmas hallinnon opiskelijaedustajien ns. Halloped-symposiumin Suomen Medisiinariliiton ja lääketieteellisten tiedekuntien edustajien kanssa Kolme pienryhmäkoulutusta lääkärin vaikuttamistaidoista, neuvottelutaidoista ja konfliktitilanteiden ratkaisusta Avoimuus ja sidonnaisuudet-seminaari Lääkärin Sosiaalinen Vastuu ry:n kanssa, osallistujia 50. Kirjoita lääketieteestä yleisölle kurssi Suomen Ravitsemustieteen yhdistyksen kanssa Suhiseeko suolistossa? -seminaarin tiedekeskus Heurekassa, Vantaalla. Osallistujia oli yli 200. Sivu 5 / 29

6 Lääketiedetapahtumat Valtakunnalliset lääkäripäivät järjestettiin Helsingin Messukeskuksessa. Teemana oli potilasturvallisuus. Oulussa Pohjolan Lääkäripäivien teemana oli Haasteena syrjäytyminen ja erillisen Duodecimsymposiumin aiheena oli Työssä sairaudesta huolimatta vai sairaus huomioon ottaen. Lääkäripäivät aloitettiin yleisötilaisuudella ja aiheena oli Ajokyky ja ikääntyminen. Tampereen lääkäripäivillä Duodecim-symposiumin aiheena oli Lääkkeistä hyötyä ja haittaa. Lääkäripäiviä edeltäneenä iltana pidettiin yleisötilaisuus Rokotukset 2000-luvulla: saavutukset ja ongelmat, johon osallistui noin 40 kuulijaa. Itä-Suomen Lääketiedetapahtuman teemana Kuopiossa oli Elämää kestävä terveys. Duodecimsymposiumin nimi oli: Etiikka lääkärin arjessa. Lääketiedetapahtuman päätteeksi pidettiin Duodecimin ja Pohjois-Savon Lääkäriyhdistyksen yleisötilaisuus, jonka aiheena oli Minkälaista terveydenhuoltoa toivotaan jatkossa? Tilaisuus keräsi 100 kuulijaa. Turun Lääketiedepäivillä pidettiin Duodecim-symposiumi aiheesta Sopivasti liikettä niveliin ja Kuntoutus hoitosuositusten valossa Tieteellinen symposiumi järjestettiin Mauno Koivisto -keskuksessa, ja sen aiheena oli Skin Cancer Taulukko 1. Tietoja vuoden 2013 lääketiedetapahtumista. Tapahtuma Aika ja paikka Kurssit Luennoit sijat Valtakunnalliset Lääkäripäivät (40. kerta) Pohjolan Lääkäripäivät (48. kerta) Tampereen Lääkäripäivät (34 kerta) Itä-Suomen Lääketiedetapahtu ma ( 33.kerta) Turun Lääketiedepäivät (30. kerta) Helsinki Oulu Tampere Kuopio Turku Osallistujia (näyttely 9173) Pääjärjestäjä (yhteistyötahot) Suomen Lääkäriliitto (Duodecim, Finska Läkaresällskapet) Oulun Duodecim, Duodecim (OYS, Oulun yliopisto) Tampereen Lääkäriseura, Duodecim Pohjois-Savon Lääkäriyhdistys, Duodecim (UEF ja Pohjois- Savon sairaanhoitopiiri) Turunmaan Duodecim-seura, Duodecim Sivu 6 / 29

7 3. Julkaisutoiminta Viestintävaliokunta seurasi ja osaltaan ohjasi Duodecim-lehden, Hyvä Terveys -lehden, Kustannus Oy Duodecimin ja Lääketieteen sanastolautakunnan toimintaa. Viestintävaliokunta kokoontui kolme kertaa, joista yksi oli Sannäsissa järjestetty kesäseminaari aiheena verkkoviestintä. Aikakauskirja Duodecim Lehden 129. vuosikerta sisälsi entiseen tapaan 24 numeroa, ja sen kokonaislaajuus oli sivua. Lehden keskipainos oli noin kpl. Arvioijia oli 282. Varsinaisia tieteellisiä artikkeleita julkaistiin 217, joista 169 (78 %) oli pyydettyjä. Aikakauskirjan lääketieteellisessä toimituksessa on kaksitoista lääkäriä. Korva-, nenä- ja kurkkutaudeista vastannut Anne Pitkäranta jäi pois toimituksesta kesällä 2013, ja tammikuussa 2014 uutena toimittajana on aloittanut radiologiaan erikoistuva lääkäri Helka Parviainen. Aikakauskirjan entiset toimittajat muodostavat Torstaikillan, joka tavan mukaan myös tuotti Aikakauskirjan joulunumeron. Sen aiheena olivat tällä kertaa Rajat. Numerossa 13 julkaistiin Aikakauskirjan kolmas kesänumero. Kesä- ja joulunumeron lisäksi julkaistiin yhdeksän teemanumeroa. Kaikissa teeman sisältäneissä numeroissa julkaistiin myös tavallista aineistoa. Osana seuran vuositeemaa Tiedosta Taidoksi Aikakauskirja Duodecim aloitti syksyllä Mitä opin artikkeleiden julkaisun. Lehden yhdessä artikkelissa on kirjoittajien laatimat monivalintakysymykset, jotka lukija voi käydä suorittamassa verkkosivuillamme. Ensimmäinen Mitä opin artikkeli oli Katja Hukkisen laatima katsaus rintojen magneettikuvauksesta. Aikakauskirjan verkkosivuja viilattiin hiukan rakenteeltaan ja visuaaliselta ilmeeltään toimivammaksi. Yhä useampi kävijä tuli Aikakauskirjan sivuille mobiililaitteella ja sosiaalisen median kautta. Viime vuonna julkaistuista artikkeleista verkossa luetuin oli Vinkistä vihiä -juttu Petolliset papillit, jonka olivat kirjoittaneet Jari Honkaniemi, Kenneth Santala ja Markus Lindroos. Ilmoitusten hankinta lehteen ja ilmoitustulot laskivat n 4 % edellisen vuoden tasosta, jota voidaan pitää yleisiin markkinaolosuhteisiin nähden torjuntavoittona. Lääketieteen sanastolautakunta Lääketieteen suomen kielen sanavarojen kehittämisestä ja termiongelmien ratkomisesta seurassa vastaa Lääketieteen sanastolautakunta. Se kokoontui vuoden aikana kymmenen kertaa. Sanastotyön ohella lautakunta jatkoi Lääketieteen termit -sanakirjan kuudennen painoksen toimitustyötä. Sanastolautakunta toimi entiseen tapaan lääketieteen opiskelijoille tarkoitettujen kirjoituspalkintojen»iso-niilon» ja»pikku- Niilon» tuomaristona. Sivu 7 / 29

8 4. Viestintä Viestintäyksikkö vastaa Duodecimin ulkoisen kuvan, viestinnän ja tiedottamisen linjan ylläpidosta ja kehittämisestä. Viestintäyksikkö tekee yhteistyötä seuran yksiköiden kanssa viestintään liittyvissä asioissa ja avustaa Kustannus Oy Duodecimin tiedotusta erikseen sovitusti. Viestintäpäällikkö ylläpitää toimivia suhteita tiedotusvälineisiin sekä alan keskeisiin organisaatioihin. Seuran viestintää toteutetaan monikanavaisesti kotisivujen, opiskelijoille suunnatun Facebookin, intranetin, sähköisten asiakaskirjeiden ja Aikakauskirja Duodecimin välityksellä. Vuoden 2013 painopisteitä olivat sisäisen viestinnän kehittäminen, Duodecim-brändin vahvistaminen viestinnän keinoin, vuositeeman viestintä ja valtuuskunnan vaalien viestintä. Viestintäyksikössä työskenteli viestintäpäällikkö ja osa-aikainen tiedottaja Sisäinen viestintä Toimintavuoden aikana lanseerattiin henkilökunnalle uudistettu intranetti. Uudistustyössä panostettiin erityisesti intranetin käytettävyyteen. Intranetin rakenne, käyttöjärjestelmä, hakutoiminnot ja ulkoasu uudistettiin. Intranettiin tuli myös lisää toiminnallisuuksia: uutisten kommentointimahdollisuus, mahdollisuus tilata uutiset omaan sähköpostiin, liikkuvan kuvan mahdollistava palsta ja viimeksi päivitetyt dokumentit kokoava palsta. Lisäksi intranet muutettiin kokokonsernin henkilökunnalle yhteiseksi ja siihen kirjautuminen liitettiin osaksi omalle koneelle kirjautumista. Uudistetun intranetin lanseeraukseen panostettiin erityisesti, jotta sen käyttö olisi alusta saakka aktiivista. Lanseerausta varten tuotettiin mm. video. Duodecim-brändin vahvistaminen viestinnän keinoin Duodecimin työntekijöistä koottiin pääsihteerin vetämä brändityöryhmä, joka kokoontui kolme kertaa vuoden aikana. Työtä ohjasi edellisvuonna teetetty bränditutkimus. Duodecimin brändi oli tutkimuksen mukaan positiivinen ja vahva. Työryhmän mielestä kuitenkin oli tärkeää, että brändiä kehitetään edelleen siten, että mielikuva uudenaikaisesta edelläkävijästä vahvistuu. Lisäksi kiinnitettiin huomiota brändin visuaaliseen ilmentymiseen, jota päätettiin kehittää yhtenäisempään suuntaan. Brändin vahvistaminen opiskelijoiden ja nuorten lääkärien keskuudessa todettiin tärkeäksi. Työryhmätyöskentelyn pohjalta viestintäyksikössä on yhteistyössä Kustannus Oy:n kanssa aloitettu suunnitella brändin visuaaliseen ilmenemiseen liittyvää ohjeistusta sekä konsernitason esittelyaineiston tuottamista. Jäsenpalveluyksikössä on jatkettu opiskelijakohtaamisten konseptin kehittämistä. Työ jatkuu edelleen. Vuositeeman viestintä Viestintäyksikössä tuotettiin Duodecimin uuden teeman (Tiedosta taidoksi jatkuva oppiminen terveydenhuollossa ) visuaalinen ilme. Viestintäpäällikkö osallistui myös vuositeematyöryhmän kokouksiin. Lääketiedepäivien näyttelyosastot suunniteltiin vuositeeman ympärille. Valtuuskunnan vaalien viestintä Viestintäyksikkö vastasi Duodecimin valtuuskunnan vaalien viestinnästä. Vaaleja varten tuotettiin vaalisivut ja vaalikone sekä tuotettiin markkinointimateriaalia mm. lehtimainosten muodossa. Helsingin Lääkäripäivien osastolle suunniteltiin äänestyspiste, jossa messuvieraat pystyivät valitsemaan vaalikoneelta sopivan ehdokkaan ja äänestämään tätä joko perinteisellä lippuäänestyksellä tai sähköisesti. Jäsentiedotus Jäsentiedotusta hoidettiin kotisivujen, sähköisten uutiskirjeiden, Facebookin ja Aikakauskirja Duodecimin kautta. Kotisivuilla julkaistiin uutisia ja hallituksen kokousten päätöksiä. Lääkäripäivien yhteydessä jäseniä Sivu 8 / 29

9 lähestyttiin sähköisten uutiskirjeiden välityksellä. Aikakauskirja Duodecimin D-toimintaa-palstalle kirjoitettiin artikkeleita jäseniä kiinnostavista aiheista. Facebook-nostoja tehtiin vaaleihin, kirja-alennuksiin ja -uutuuksiin liittyen, lisäksi tehtiin Aikakauskirjan verkkolehdestä artikkelinostoja. Näyttelyt Seuralla oli osasto Oulun, Tampereen, Kuopion ja Turun alueellisilla lääkäripäivillä sekä Helsingissä valtakunnallisilla Lääkäripäivillä. Näyttelyiden teemana oli Tiedosta taidoksi jatkuva oppiminen terveydenhuollossa, jolla viitattiin Duodecimin teemaan vuosille Helsingin näyttelyssä oli myös Duodecimin valtuuskunnan vaalien äänestyspiste. Duodecim mediassa Seuran viestintäyksikkö vastasi sekä seuran että Kustannus Oy Duodecimin mediatiedotuksesta. Käypä hoito -tiedottaja vastasi Käypä hoito -viestinnästä. Seuran viestintäyksikkö järjesti tiedotusvälineille 7 tiedotustilaisuutta, lehdistötiedotteita lähetettiin yhteensä 16. Käypä hoito -yksikkö järjesti 2 tiedotustilaisuutta ja lähetti 5 tiedotetta. Mediaseuranta oli aktiivinen huhtikuusta joulukuuhun. Yhteensä mediaosumia oli 438 kpl, lukumäärään ei sisälly Kustannus Oy Duodecimin osumat. Terveysakatemia Toimittajille suunnattu viisipäiväinen koulutustilaisuus Terveysakatemia järjestettiin neljättä kertaa. Kuopiossa ja järjestettyyn koulutukseen osallistui 20 toimittajaa eri medioista. Koulutuksen järjestivät Sairaanhoitopiirien johtajat ry yhdessä Duodecimin ja Terveystoimittajat ry:n kanssa. Koulutuksen suunnittelussa olivat mukana Suomen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveysministeriö ja lehtitalojen edustajat. Viestinnän muut projektit ja yhteistyöverkostot Viestintäyksikössä tehtiin sähköisten kalenterien kehittämisprojektin esiselvitys, jota jatkettiin projektisuunnitelman laatimisella yhteistyössä tietohallintoyksikön kanssa. Viestintäpäällikkö oli mukana THL:n Potilasturvallisuutta taidolla -hankkeen viestintätiimissä sekä Fimean Lääkeinformaation koordinaatioryhmän viestintäverkostossa. Tapahtumamarkkinointi ja palkintotiedotus Viestintäyksikkö oli mukana vuosipäivän symposiumin markkinoinnin suunnittelussa. Viestintäyksikkö vastasi myös palkintoihin ja apurahoihin liittyvästä tiedotuksesta Viestintävaliokunta Viestintäpäällikkö toimi viestintävaliokunnan sihteerinä ja huolehti kokousjärjestelyistä sekä kesäseminaarin kokonaisuudesta. Sivu 9 / 29

10 5. Verkostotoiminta Verkostovaliokunta piti vuoden aikana neljä kokousta. Vuoden aikana keskityttiin konsensuskokouksen (2014) valmisteluun, lastensuojelun asioihin sekä valiokunnan toiminnan piiriin kuuluvien hankkeiden seurantaan. Valiokunnan toiminnassa tärkeäksi nähdään osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja yhteisöllisyyden vaaliminen kollegakunnan keskuudessa. Valiokunnan toiminnan piiriin kuuluvat käypä hoito, eettinen foorumi, konsensuskokous, terveysfoorumi ja kansainvälinen symposiumi. Käypä hoito Käyvän hoidon rahoitus toteutui pääosin valtion budjetista, THL:n toimiessa valtionapuviranomaisena. Kelan hanketuella rahoitettiin kuntoutukseen liittyvien näkökulmien sisällyttämistä suosituksiin. Käypä hoito -toiminta jatkui vakiintuneella tavalla. Vuoden 2013 lopussa Käypä hoito -suosituksia oli käytettävissä yhteensä 101 kappaletta. Selkeä painopiste oli vuonna 2013 suositusten ylläpidossa. Suositusten ajanmukaisuuden varmistamiseksi tavoitteena on, että kunkin suosituksen päivitystarve arvioidaan ja tarvittava päivitys aloitetaan kolmen vuoden kuluttua suosituksen viimeisen version ilmestymisestä. Vuonna 2013 tehtiin aiempaa useampaan suosituksen kohdistettu, suosituksen ajankohtaisiin muutostarpeisiin keskittyvä kohdennettu päivitys. Vuonna 2013 julkaistujen suositusten lisäksi vuoden lopussa oli valmisteilla viisi uutta hoitosuositusta sekä 30 hoitosuosituksen päivitys. Vuoden 2013 aikana Käypä hoito -suosituksia avattiin yhteensä kertaa, suositusten potilasversioita kertaa, ja suositusten näytönastekatsauksia kertaa. Suosituksia esiteltiin useissa kansallisen ja alueellisten lääkäripäivien tilaisuuksissa, klinikkatapaamisissa ja vastaavissa tilaisuuksissa. Suositusten lisäksi Käypä hoito järjesti näyttöön perustuvan lääketieteen menetelmäkoulutusta kaksipäiväisen tutkimustiedon kriittisen arvioinnin kurssin sekä yhteensä viiden työryhmien jäsenille suunnatun puolipäiväisen näytönastekatsaus työpajan muodossa. Yhdessä THL/Finohtan kanssa järjestettiin terveystoimittajille suunnattu koulutus sidonnaisuuksista lääketieteessä sekä tiedetoimittajien maailmankongressissa Helsingissä puolipäiväinen työpaja kliinisen tutkimuksen kriittisestä arvioinnista. Käypä hoito -työryhmissä työskenteli noin 350 asiantuntijaa. Heistä suurin osa oli lääkäreitä, mutta mukana oli myös muiden terveydenhuollon ammattiryhmien edustajia. Käypä hoito -toimituksessa työskenteli 26 osa- tai kokopäivätoimista henkilöä, heidän joukossaan 12 lääkäritoimittajaa ja yksi hammaslääkäritoimittaja. Merkittävin kehittämishanke oli yhteistyössä Kelan kanssa toteutettava kuntoutuksen sekä toiminta- ja työkyvyn arvioinnin osuutta hoitosuosituksissa lisäävä Käypä kuntoutus -hanke, joka jatkuu vuoden 2014 loppuun saakka. Muita merkittäviä hankkeita olivat kotisivujen uudistus (valmistuu keväällä 2014), suomalaisen hoitosuositusten tutkimusverkoston valmistelu yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, sekä Käypä hoito -strategiatyö kaudelle Tärkeimpinä yhteistyökumppaneina säilyivät erikoislääkäriyhdistykset, Lääkäriseura Duodecimin koulutustoimisto sekä Kustannus Oy Duodecimin LKT- ja EBMeDS-toimitukset sekä Hammaslääkäriseura Apollonia. Muita merkittäviä yhteistyökumppaneita olivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, joka on Käypä hoito -suositusten päärahoittaja, Sosiaali- ja terveysministeriö, Kela, Fimea, Finohta ja Finska Läkaresällskapet. Sivu 10 / 29

11 Taulukko : Käypä hoito -julkaisut vuonna Uudet suositukset Päivitetyt suositukset Ammattilaisille julkaistut suositukset Lyhentyneen hammaskaaren hoito Käden ja kyynärvarren rasitussairaudet Kaksisuuntainen mielialahäiriö Raskausdiabetes Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn Dyslipidemiat tutkiminen Skitsofrenia Epilepsia ja kuumekouristukset (lapset) Purentaelimistön toimintahäiriöt Raskaudenkeskeytys Virtsatieinfektiot Sivuontelotulehdus Diabetes Nielutulehdus Kohdistetut päivitykset Lihavuus (aikuiset) ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö, lapset ja nuoret) Depressio Kaihi Lihavuus (lapset) Ylävatsavaivaisen potilaan tutkiminen ja hoito Potilasohjeet Potilaille julkaistut suositukset ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden Purentaelimistön toimintahäiriöt häiriö, lapset ja nuoret) Raskaudenkeskeytys Diabetes uhka terveydelle Raskausdiabeteksen huolellinen hoito Dyslipidemiat (veren poikkeavat rasva- edistää sekä odottavan äidin että arvot, mm. kolesteroli) kuriin potilaan ja syntyvän lapsen hyvinvointia lääkärin yhteistyöllä Selkäydinvamma Kaksisuuntainen mielialahäiriö mielialojen Sivuontelotulehdus (poski- tai vuoristorata otsaontelotulehdus) Käden ja kyynärvarren rasitussairaudet Skitsofrenia Lyhentyneen hammaskaaren hoito Sydäninfarktin toteaminen Munuaisvaurio (akuutti) Ruotsink. potilasohjeet Abort Astma Behandling av friändstandlöshet Behandling av symtom hos den döende patienten Belastningsjukdomar i handen och underarmen Diabetes ett hot mot hälsan Dyslipidemierna under kontroll (avvikande blodfettvärden, bland annat kolesterol) genom samarbete mellan patient och läkare Fetma hos barn och ungdomar Funktionsstörningar I tuggapparaten (Temporomandilar disorders, TMD) Godartad prostataförstoring blir vanligare med åldern Har du magsbesvär och halsbränna? (Undersökning och behandling av patienter med besvär I övre buken) Multipel skleros (MS) Psoriasis (hud- ach ledpsoriasis) Ryggmärgsskada Schizofreni Äggstockscancer Diasarjat Opetusta ja oppimista tukevat julkaisut Astma Diabetes Dyslipidemiat Kaksisuuntainen mielialahäiriö Kuolevan potilaan oireiden hoito Lihavuus (lapset) Lyhentyneen hammaskaaren hoito Raskaudenkeskeytys Raskausdiabetes Skitsofrenia Suusyöpä Ylävastavaivaisen potilaan tutkiminen ja hoito Videot ja verkkokurssit Lasten lihavuus Dyslipidemiat Sivu 11 / 29

12 Eettinen foorumi Eettisellä foorumilla käsiteltiin vuoden aikana yhdeksän tapausta. Helsingin lääkäripäivillä foorumi järjesti perinteisen kurssin, jossa esiteltiin neljä tapausta ja kuultiin aiheeseen liittyvät luennot Konsensuskokous Konsensuskokouksen 2014 aiheeksi valittiin Vanhuuskuolema. Suunnittelu käynnistetään yhteistyössä Suomen Akatemian kanssa alkuvuonna Kokouksen ajankohta on ja paikka Hanasaaren Kulttuurikeskus Espoossa. Terveysfoorumi 2013 Vuoden aikana järjestettiin kaksi Terveysfoorumia. Ensimmäinen toteutettiin Biomedicumissa 4.6. ja järjestelyistä vastasi terveyden ja hyvinvoinnin laitos yhdessä Sosiaali- ja terveysministeriön, Duodecimin, Lääkäriliiton sekä Kuntaliiton kanssa. Aiheena oli Terveydenhuollon valinnat piilopriorisoinnista avoimeen palveluvalikoiman määrittelyyn. Toinen Terveysfoorumi järjestettiin Biomedicumissa Mistä tiekartta näyttöön perustuvaan terveydenhuoltoon? ja Duodecim oli päävastuullinen järjestäjä. Kansainvälinen symposiumi Duodecimin 9. kansainvälinen symposiumi järjestetään aiheesta Enhancing public health through pharmacoepidemiology and pharmacoeconomics. Suunnitteluryhmän puheenjohtaja on professori Risto Huupponen Turun yliopistosta. Kokous pidetään Sannäsin kartanossa Porvoossa. Sivu 12 / 29

13 6. Kustannus Oy Duodecim Kustannus Oy Duodecim on Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry:n 100 % omistama tytäryhtiö. Yhtiö julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja tietosisältöjä sekä painotuotteina että sähköisinä tietokantoina. Kirjavalikoiman erikoisalojen perusteokset ja käytännön työn tueksi suunnatut oppaat tarjoavat ajantasaista ja luotettavaa lääketieteellistä tietoa ammattilaisille ja laajat tietokantakokoelmat ovat maamme terveydenhuollon ammattilaisten päivittäinen työkalu. Yleiset tietokirjat perehdyttävät potilaita ja suurta yleisöä terveyden edistämiseen ja sairauksien hoitoon. Yhtiö julkaisee myös verkossa suurelle yleisölle tuotettuja tietosisältöjä sekä sähköisiä työkaluja kansalaisten hyvinvoinnin, terveyden ylläpitämisen ja sairauksien omahoidon tueksi. Vuosi oli yhtiön 29. toimintavuosi. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli ,30 euroa ( euroa vuonna 2012). Yhtiön tulosyksiköt olivat Terveysportti, Kirjayksikkö, Lääkärin tietokannat, Päätöksentuki, Kansalaisten sähköiset palvelut, Kansainvälinen toiminta ja Oppiportti. Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana yhteensä 48 kuukausipalkkaista henkilöä. Tuotekehityksen painopisteet vuonna 2013 olivat suuren yleisön sähköisten palvelujen sähköinen terveystarkastus ja valmennus eri ulottuvuuksineen, oppiportti ja verkkokurssit sekä päätöksentuki. Tuotekehitystä tehtiin myös sairaanhoitajan tietokantojen kehittämisessä ja käyttöliittymien optimoimisessa tabletti-tietokoneille sopiviksi. Kirjamuotoisen sisällöntuotannon kehittämisessä painopiste oli resurssien kohdentamisessa tuotteisiin, joille on selkeä kysyntä, sekä painotuotteiden ja sähköisten aineistojen entistä paremmassa integroinnissa. Päätöksentuki ja kansalaisille suunnatut sisältöpalvelut ovat siirtymässä tuotekehitysvaiheesta tuotantovaiheeseen. Yhtiön oma ja alihankintana teetetty tutkimustoiminta on vilkastunut Tekesin Salwe-yhteistyön kautta ja mm. Elämä pelissä-tv-ohjelman 3. tuotantokausi voitti Cannesin TV-festivaaleilla multimediaformaattikilpailun ensimmäisen palkinnon. TV-ohjelman yhteydessä kerätyn terveyskyselyn aineistoanalyysin tulokset julkaistiin British Medical Journalin Open Access-lehdessä. Sivu 13 / 29

14 7. Palvelutoiminta Yhdistyspalvelut Henkilöstö Seuralla oli vuoden 2013 lopussa 59 vähintään puolipäiväistä työntekijää. Sivutoimisten työntekijöiden lukumäärä oli 24. Koko henkilökunta kävi läpi kehityskeskustelut, joissa mm. arvioitiin kehitystä, määritettiin vuoden tavoitteet ja kehittymisalueet. Henkilöstölle tarjottiin mahdollisuus kouluttautua kehittämissuunnitelmien mukaan. Seuran ja Kustannus Oy Duodecimin henkilöstölle järjestettiin kaksipäiväinen kehittämis- ja virkistystapahtuma. Yksiköt järjestivät omia kehittämispäiviään. Seuran johdossa ei tapahtunut muutoksia. Henkilöstötyöryhmä Hyrrä on vuoden aikana hoitanut tehtäväänsä seuran YT-elimenä, työsuojelutoimikuntana ja henkilöstön edustajana. Hyrrä koostuu kunkin yksikön kahdeksi vuodeksi nimeämistä edustajista ja henkilöstöpäälliköstä kokoontuen 11 kertaa toimintavuoden aikana. Ajankohtaisten työsuojeluasioiden käsittelyn lisäksi Hyrrä järjesti yhteistyössä Scanwelin Oy:n kanssa pelastautumisharjoituksen koko henkilökunnalle ja ajantasaisti Kiinteistö Oy Kalevankatu 11 pelastussuunnitelman Duodecimin tiloja koskevan osan sekä tarkasti tilojen paloturvallisuuden. Hyrrä paransi työturvallisuutta vaikuttamalla valaistuksen lisäämiseen kiinteistön A-rapussa. Hyrrä laati Duodecimin pelisääntöjen ensimmäisen version ja koosti johtoryhmän ja yksiköiden kommenttien pohjalta lopulliset pelisäännöt ja ongelmatilanteiden ratkaisumallin. Henkilöstötyöryhmän aloitteesta ja sen kanssa yhteistyössä Duodecimin palkkatyöryhmä määritteli henkilökunnan palkkojen yleiset perusteet. Hyrrä on vuoden aikana jatkanut Duodecimin koko työuraan liittyvän ikäohjelman työstämistä. Seuran toimitilat Seura toimii omistamissaan tiloissa Kalevankatu 11:n kiinteistössä. Käyvän hoidon toimitus jatkaa entisissä tiloissaan Kalevankatu 3:ssa. Seuralla on aluetoimistot Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Jäsen-, asiakas- ja kokouspalvelut Jäsenpalvelu koordinoi seuran tarjoamia jäsenpalveluja ja etuja ja ylläpiti ja kehitti jäsenrekisteriä. Jäsenpalveluita nostettiin esiin Aikakauskirjassa ja lääketiedetapahtumissa. Yhdistysjäsenille lähettiin uutiskirjeitä ja yhdistyksien edustajille järjestettiin seminaari järjestötoimintaan liittyvistä juridisista kysymyksistä. Jäsenpalveluissa työskentelee palvelukoordinaattori ja rekisterikoordinaattori. Heidän lisäkseen asiakaspalvelun palvelukoordinaattorit osallistuvat jäsenpalvelutyöhön. Asiakaspalvelussa myydään Kustannus Oy Duodecimin kirjoja sekä huolehditaan mm. Duodecimin Helsingin toimipisteiden yhteisestä puhelinkeskuksesta ja postiliikenteestä. Asiakaspalvelukoordinaattorit vastaavat myös mm. Helsingin seudun Duodecim-seuran toimistopalveluista, Viktorinrannan loma-asuntojen varauspalveluista sekä Kalevankatu 11 -kiinteistön ylläpitoon liittyvistä tehtävistä. Seuran kokoustiloissa järjestettiin 300 tilaisuutta, joissa tarjottiin oman keittiön antimia osallistujalle. Sivu 14 / 29

15 Monia kokouksia järjestettiin myös neljännen kerroksen neuvotteluhuoneessa, Käyvän hoidon tiloissa, Kustannus Oy Duodecimin tiloissa sekä talon ulkopuolella. Kokouspalvelua hoiti kaksi henkilöä apunaan tarvittaessa tarjoiluhenkilökuntaa. Asiakaspalvelussa työskenteli kaksi henkilöä. Tietohallinto Tietohallintoyksikkö vastasi koko Duodecim-konsernin tuottamien verkkopalveluiden tietojärjestelmäkehityksestä ja ylläpidosta, tietotekniikan käyttäjätuesta, laitteistojen ja ohjelmien toimivuudesta sekä koordinoi ohjelmisto- ja laitehankinnat. Tietohallintoyksikössä oli vuoden 2013 lopussa 12 työntekijää, joista kuusi oli seuran ja kuusi Kustannus Oy Duodecimin palveluksessa. Keskeisten palveluidemme käyttäjähallinnan yhdenmukaistamiseen liittyvä hanke eteni hyvin. Vuoden 2013 aikana uusi käyttäjähallinta otettiin käyttöön Duodecimin intranetissä. Lisäksi käynnistettiin hanke jäsenten sähköisten asiointipalveluiden kehittämiseksi uuden käyttäjähallinnan ratkaisujen päälle. Tietojärjestelmäkehityksen käytäntöjä on kehitetty entistä systemaattisempaan suuntaan ja erityisesti tietojärjestelmien käytettävyyteen erilaiset päätelaitteet huomioiden on kiinnitetty huomiota. Sähköpostin, taloushallinnon ja muiden sisäisten järjestelmien palvelinten ylläpito kilpailutettiin ja kilpailutuksen päätteeksi palvelimet siirrettiin asianmukaisiin konesalitiloihin, mikä parantaa henkilökunnalle tarjottavien sisäisten tietojärjestelmien saatavuutta. Talousyksikkö Talousyksikkö vastasi Duodecim-konsernin taloushallinnosta. Yksikössä työskenteli 5,5 henkilöä. Seuran ja konsernin tytäryhtiöistä Kustannus Oy Duodecimin, Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Viktorinrannan sekä Lydia ja Karl G. Lindbergin Duodecim-säätiön taloushallinto hoidettiin yksikössä. Tytäryhtiöt ovat korvanneet työn aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Konserniin kuuluivat myös AS Medicina ja Kiinteistö Oy Ykstoista. Näiden taloushallinto hoidettiin muualla, mutta myös näiden tilinpäätökset yhdistettiin konsernitilinpäätökseen. Talousyksikkö tuotti yllä mainituille konsernin osille taloushallinnon palveluiden lisäksi seuraavat palvelut: tekijänpalkkiorekisterin ylläpito, kirjatilausten käsittely ja kirjavarastojen hallinta. Varainhoidon raportointi ulkoistettiin Suomen Sijoitustutkimus Oy:n hoidettavaksi. Vuoden aikana otettiin käyttöön käyttöomaisuusrekisteri. Taloussäännön laatimista sekä laskutus- ja palkkioprosessien kehittämistä jatketaan edelleen. Osallistuttiin Kustannus Oy Duodecimin verkkokaupan kehittämiseen. Sivu 15 / 29

16 8. Hallinto Avustukset Seura on avustanut eri yhteisöjä, hankkeita ja tapahtumia yhteensä eurolla. Avustuksia saivat muiden muassa Lääketieteen filosofian seura, Kanta-Hämeen lääkäriseuran vuosijuhlasymposiumi, Fimsic, Nuclear Exits seminaari, Oy Swedish Oprhan Biovitrum Oy Harvinaiset sairaudet -päivän järjestelyihin, Hoidon monet kasvot seminaari Kysissä, Lux Humana projekti, Oulun lääketieteen kilta ja Kuopion lääketieteen opiskelijat, Lääketieteen opiskelijoiden vuosijuhlat, speksit ja muu toiminta, HBGSsymposiumi (Helsinki Biomedical Graduate Program Student Council Symposium), Sairaan hyvä filmifestivaali, Ruukkujen tasangon konsertti, opiskelijoiden osallistuminen Valamon seminaariin, Viktorinrannassa toteutetut tutkijaviikot, Promedico. Huomionosoitukset Huomionosoitusvaliokunta kokoontui kerran. Seuran ansiomerkit n:o myönnettiin seuraaville henkilöille: Raija Kantanen, Matti Uusitupa, Olavi Airaksinen ja Ilkka Rauramo. Seuran kunniakirjat myönnettiin Markku Kososelle, Tarja Heikkiselle, Veijo Saanolle ja Kari Tahvanaiselle. Opiskelijatoiminta Seura osallistui opiskelijatoimintaan eri puolilla Suomea. Seuran tuella 15 lääketieteen opiskelijaa osallistui monitieteelliseen seminaariin Lääketiede humanistisena tieteenä Valamon luostarissa Heinävedellä. Seminaari järjestettiin yhteistyössä Suomen lääketieteen filosofian seuran ja Valamon kansanopiston kanssa. Seura tuki opiskelijoiden omaa toimintaa hakemuksiin perustuvilla avustuksilla, joita myönnettiin sekä vapaa-ajan toimintaan että opiskelijoiden järjestämiin koulutustapahtumiin. Ensimmäisen vuosikurssin lääketieteen opiskelijoille järjestettiin seuran esittelytilaisuus yliopistopaikkakunnilla ja samalla heille lahjoitettiin Lääkäriksi-kirja. Neljännen vuosikurssin opiskelijat kutsuttiin seuran jäseniksi kullakin lääketieteen opetusta antavalla yliopistopaikkakunnalla. Tilaisuuksissa kerrottiin lyhyesti seuran historiasta, tavoitteista ja erityisesti tarjonnasta opiskelijoille. Kuudennen vuosikurssin opiskelijoita tavattiin alueellisen lääketiedetapahtumien yhteydessä järjestetyissä tilaisuuksissa, joissa kerrottiin Duodecimin ajankohtaisista asioista ja uusista palveluista. Seuran tukema nuorten keskusteluryhmätoiminta jatkui eri puolilla maata. Lääketieteellisellä yliopistopaikkakunnalla toimiva D-opiskelijayhteyshenkilö vastasi tilaisuuksien käytännön järjestelyistä. Tilaisuuksia järjestettiin Helsingissä, Tampereella, Oulussa. Lausunnot ja julkilausumat Suomen Lääketieteen Säätiön ja Sigrid Juséliuksen säätiön apurahoista annettiin lausunto. Lisäksi lausuttiin lääkelain muuttamisesta (HE), lastensuojelusta, lääkekorvausjärjestelmän kehittämistyöryhmän loppuraportista, rajat ylittävästä terveydenhuollosta (HE) ja uudesta ympäristöyliherkkyyskoodista ICD 10 luokitukseen. Vaihtolehdet Seura hankkii 30 kpl Annals of medicine -lehden vuosikertaa Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan vaihtolehtikeskuksen käyttöön ulkomaisia ns. vaihtolehtiä varten. Sivu 16 / 29

17 Vuosipäivä Vuosipäivän symposiumi pidettiin Aleksanterin teatterissa Helsingissä ja sen teemana oli Lääketiede suomen kielen kehittäjänä. Vuosipäivänä palkittiin seuran toiminnassa ansioituneita ja jaettiin apurahoja. Yhteistyö Seura osallistui aktiivisesti valtakunnallisten Lääkäripäivien johto-, projekti- ja ohjelmaryhmien toimintaan. Seura on osallisena Lääkärijärjestöjen koulutusrahastossa. Seuran edustajat osallistuivat virolaisen kustantamon AS Medicinan hallituksen ja hallintoneuvoston työskentelyyn. Seuran edustajat toimivat aktiivisesti Duodecimin, Finska Läkaresällskapetin ja Suomen Lääkäriliiton perustaman ProMedicon hallintoelimissä. Apurahat ja palkinnot Apurahat. Suomen Lääketieteen Säätiön apurahavaliokunta teki ehdotukset seuran ja Suomen Lääketieteen Säätiön kannustus- ja tutkimusapurahojen apurahojen jaosta. Seuran apurahoja sai 30 tutkijaa yhteensä euroa. Matti Äyräpään luennon pitäjän palkinto. Matti Äyräpään luennon pitäjän valitsemisvaliokunta kokoontui kerran ja valitsi luennon pitäjän, joka on menestyksellistä ja korkeatasoista tutkimustyötä aktiivisesti tekevä suomalainen lääkäri. Professori Taina Pihjalaniemi Oulusta piti vuoden 2013 Matti Äyräpään luennon valtakunnallisten Lääkäripäivien avajaisissa. Konrad ReijoWaaran palkinto. Vuotuinen Konrad ReijoWaaran palkinto, joka on tarkoitettu käytännön lääkärintyössä ansioituneelle ja potilaiden sekä kollegojen arvostamalle lääkärille, luovutettiin turkulaiselle terveyskeskuslääkäri Pekka Kirstilälle seuran vuosijuhlan yhteydessä. Palkinnon saajan valitsee valitsemisvaliokunta, joka kokoontui kerran. Nuoren tutkijan palkinnon sai dosentti Tuomas Rissanen Joensuusta. Palkinto luovutettiin seuran vuosipäivän symposiumissa. "Iso-Niilo" ja "Pikku-Niilo". Sanastolautakunta valitsi lääketieteen opiskelijoille tarkoitettujen kirjoituspalkintojen "Iso-Niilon" ja "Pikku-Niilon" saajiksi Anna Salmen ja Tuukka Helinin. Palkinnot myönnetään ansiokkaasta ammattikielen käytöstä lääketieteen opiskelijoiden suomen kielen kypsyyskokeessa, ja ne jaettiin 19. kerran. Kirjoituspalkinnot. Aikakauskirja Duodecimissa julkaistuista kirjoituksista palkittiin 14. Kirjoituspalkintojen yhteissumma oli 9000 euroa. Kirjoituspalkinnoista päättää aikakauskirjan toimitus. Koulutusapurahat. Koulutusvaliokunnan ehdotuksen pohjalta jaettiin koulutusapurahoja vuonna 2013 yhteensä euroa. Viisi matka-apurahaa yhteensä euroa, kuusi tutkimusapurahaa yhteensä euroa ja yksi apuraha perusterveydenhuollon ja yliopisto-opetuksen yhteistyön kehittämiseksi euroa. Kulttuuripalkinto jaetaan joka toinen vuosi ja seuraavan kerran vuonna Se on tarkoitettu yhdelle tai useammalle henkilölle, joka on merkittävästi edistänyt terveyden, sairauden ja kulttuurin yhteyden ymmärrystä. Käypä hoito -apurahat. Käypä hoito -apurahoja jaettiin 43 henkilölle suositusten kirjoittamiseen yhteensä 46, euroa. Sivu 17 / 29

18 9. Varainhoito Varainhoito Toimintavuonna 2013 osakemarkkinoiden kurssivaihtelu tasaantui, joka on merkki luottamuksen vahvistumisesta osakesijoittamiseen. Seuran sijoitukset painottuivat osakkeisiin, yrityslainoihin ja pääomasijoituksiin. Näkemys osoittautui oikeaksi, lukuun ottamatta kehittyvien maiden osakkeita ja korkosijoituksia, joiden tuotot jäivät negatiiviseksi. Kesäkuussa alkanut pitkien korkojen nousu heikensi myös korkeamman tuoton ja riskin yrityslainarahastojen tuottoa. Maailman osakeindeksi MSCI World nousi 21,9 %. Helsingin arvopaperipörssin OMXH Cap-indeksin kehitys oli peräti 31,4 %. Kehittyvien markkinoiden MSCI-indeksi laski 6,5 %. Rahamarkkinoiden vuoden 2013 indeksituotto oli 12 kk:n Euribor-indeksin mukaan vaatimattomasti 0,45 %. Korkean riskin High Yield lainojen indeksituotto oli 9,1 %. Sekä matalariskisten yrityslainojen että valtionlainojen indeksituotot olivat 2,4 %. Turvallisten korkosijoitusten tuotot laskivat historiallisen alhaiselle tasolle. Seuran sijoitusvarallisuus oli ,2 milj. euroa. Toimintavuoden aikana salkulle kertyi tuottoa 10,9 %. Osakesijoituksista saatiin 16,9 %:n tuotto. Pitkien korkojen tuotto oli 1,9 %, joka aiheutui kehittyvien markkinoiden korkorahastojen heikosta tuotosta. Vaihtoehtoisten sijoitusten tuotto oli 3,4 % ja kiinteistösijoitusten 10,6 %. Korkotuottoja saatiin euroa, osinkoja ja rahastojen tuotto-osuuksia euroa (vuonna euroa) ja vuokratuottoja euroa. Toimintavuoden aikana eniten kauppaa käytiin osakesijoituksilla. Lisäsijoituksia kasvatettiin pääomarahastoihin. Myyntivoittoja saatiin euroa ja myyntitappioita syntyi euroa. Osakkeiden painotus sijoitussalkussa oli vuoden lopussa 62,3 % eli ylipainossa 55 %:n osuuteen nähden. Korkosijoituksia oli 13,7 %, jonka normaalipaino on 20 %. Kiinteistösijoituksissa oli 3,4 %, jonka neutraalipaino on 5 %. Vaihtoehtoisissa sijoituksissa oli 20,5 %, joka vastaa neutraalia 20 % painostusta. Osakesijoituksista 31 % oli sijoitettuna Suomeen, Eurooppaan 25 %, Kehittyviin maihin 22 % ja muille luokitettaville maailman markkinoille 22 %. Pitkät korkosijoitukset 7,2 milj. euroa painottuivat kehittyvien maiden korkosijoituksiin 64 %:sti ja muun maailman korkosijoituksiin 36 %:sti. Omakatteisten rahastojen varat olivat tilikauden päättyessä 8,8 miljoonaa euroa. Sijoitustoiminnan tuottoa syntyi euroa, joka oli korkean 84 %:n osakepainotuksen takia 16,9 %. Apurahoja ja palkintoja jaettiin omakatteisista rahastoista euroa. 10. Talous ja rahoitus Seuran varsinaisen toiminnan alijäämä oli 3,870 miljoonaa euroa. Talousarvio perustui 3,759 miljoonan euron alijäämään. Talousarvion ylitykseen vaikutti tuottojen alentuminen talousarvioon nähden. Syntyneestä varsinaisen toiminnan alijäämästä katettiin jäsenmaksutuotolla 1,687 milj. euroa, korko, vuokra-, sekä osinkotuotoilla 2,183 milj. euroa. Varsinaisen toiminnan alijäämän kattamisen lisäksi syntyi osinkotuottoja 0,503 milj. euroa ja myyntivoittoja 1,466 milj. euroa. Varainhoidon kulut ja myyntitappiot oli 478,9 tuhatta euroa. Tilikauden ylijäämää syntyi 1,490 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli 70,454 (64,815 vuonna 2012) miljoonaa euroa. Taseen loppusumman kasvu johtui pääosin arvopaperien käyvän arvon rahaston muutoksesta. Käyvän arvon rahastoon kirjataan vuosittain tapahtuvat arvopaperien arvonmuutokset niiden arvopaperien osalta joissa ei ole tapahtunut pysyvää arvon alentumista. Omavaraisuus oli 97,9 %. Sivu 18 / 29

19 Seuran omistaman Kustannus Oy Duodecimin toiminta oli voitollista ja rahoituksellisesti ylijäämäistä. Liikevaihto oli 9,4 milj. euroa ja kasvua edelliseen vuoteen oli 6,7 %. Tilikauden voitto oli 253 tuhatta euroa. Seuran omistaman Keskinäinen Kiinteistö Oy Viktorinrannan vastikkeet olivat 68,4 tuhatta euroa. Vuokratuotoilla katettiin vastikkeesta 74 %. AS Medicinan liikevaihto oli 44,3 tuhatta euroa. Tilikauden tappio oli 61,6 tuhatta euroa. Tilikauden aikana tehtiin AS Medicinan lopettamispäätös. Päätöksellä ei ollut merkittävää vaikutusta konsernin tilikauden tulokseen. Kiinteistö Oy Ykstoistan tilikauden voitto oli 30,75 euroa. Seuran, Kustannus Oy Duodecimin ja virolaisen Estonian Medical Associationin yhdessä omistaman kustannusyhtiön AS Medicinan toiminta päätettiin lopettaa kannattamattomana. Vuoden 2013 aikana tapahtuneessa alasajossa Medicinan varastossa olleet kirjat myytiin suurilla alennuksilla ja muu omaisuus realisoitiin. Kiinteistö Oy Ykstoistan tilikauden voitto oli 30,75 euroa. 11. Duodecim-konsernin talous Duodecim-konserniin kuuluivat tilikautena 2013 emoseuran kokonaan omistamat Kustannus Oy Duodecim ja Keskinäinen Kiinteistö Oy Viktorinranta. Lisäksi seura omisti 1/3:n ja Kustannus Oy Duodecim 1/3:n virolaisesta AS Medicinasta, joka kustansi vironkielisiä lääketieteen oppikirjoja ja suurelle yleisölle suunnattuja lääketiedettä käsitteleviä kirjoja. Seuran omistusosuus Kiinteistö Oy Ykstoista yhtiöstä on 77,16 %. Seuran omistaman kiinteistön toimistotilat ovat omassa käytössä. Konsernin varsinaisen toiminnan tuotot olivat tilikauden aikana 13,6 miljoonaa euroa (vuonna ,5 miljoonaa euroa). Konsernin varsinaisen toiminnan kulut olivat vastaavasti vuonna ,1 miljoonaa euroa (vuonna ,2 miljoonaa euroa). Konsernin varsinaisen toiminnan tulos oli 0,12 miljoonaa euroa heikompi kuin vuonna Konsernin tilikauden ylijäämä oli 1,7 miljoonaa euroa (edellisvuonna alijäämä 2,3 miljoonaa euroa). Konsernin osakkuusyhtiöiden aiheuttamat muutokset konsernitase-eriin tilikauden 2013 aikana olivat vähäisiä. Konsernin tase nousi 67,5 miljoonasta eurosta 73 miljoonaan euroon. Muutos aiheutui lähes kokonaan siitä, että sijoitusomaisuudessa osakkeiden ja osuuksien hankintahinnan ja käyvän arvon erotus on kirjattu oman pääoman käyvän arvon rahastoon. Konsernin omavaraisuus oli tilikauden päättyessä 96 %. Konserniin kuuluvien yksiköiden toiminta on vakaalla pohjalla, ja niiden toiminnan ja talouden arvioidaan kehittyvän lähitulevaisuudessa myönteisesti. Sivu 19 / 29

20 12. Liiteosa, henkilötietoja Valtuuskunta Juha Hartikainen, pj. Ahtola Heikki Blanco Sequeiros Roberto Heiskanen-Kosma Tarja Helminen Eeva-Eerika Helve Otto Hiltunen-Back Eija Honkanen Pekka Jussila Mauri Juva Kati Kiviniemi Tuomas Oskari Korkeila Jyrki Lahtela Jorma Valtuuskunnan vaalivaliokunta Larmo Anneli Laru-Sompa Raili Lauerma Hannu Lindgren Jan Mali Antti Mukala Kristiina Mustajoki Sami Muuronen Antti Myllymäki Kati Mäkisalo Heikki Mäntykoski Tuomas Niemelä Pekka Nyrhilä Jari Paul Robert Pihlakoski Leena Pirilä Laura Pöyhiä Reino Ronkainen Eveliina Saarni Samuli Sauni Riitta Savolainen Eeva-Riitta Suomalainen Pekka Taina Mikko Taipale Ilkka Turunen Merja Annika Vainiomäki Paula Kati Myllymäki, pj. Tarja Heiskanen-Kosma Eeva-Eerika Helminen Otto Helve Sami Mustajoki Antti Muuronen Heikki Mäkisalo Pekka Niemelä Laura Pirilä Pekka Suomalainen Valtuuskunnan kokouksiin vuonna 2013 osallistuivat varajäseninä varsinaisen jäsenen ollessa estyneenä: Olavi Airaksinen Kati Elima Arja Helin-Salmivaara Esko Hussi Minna Kaila Soili Lehto Antti Liikkanen Jussi Merenmies Sami Pirkola Hanna Salmenpohja Kristiina Toivola Lauri Vuorenkoski Hallitus Markku Heikinheimo, pj. Tuusula Katriina Aalto-Setälä, Tampere Tuula Heinänen, verkostovaliokunnan pj, Porvoo Harri Hyppölä, Kuopio Leo Niskanen, vpj., Kuopio Jan Schugk, viestintävaliokunnan pj., Hämeenlinna Leila Niemi-Murola, koulutusvaliokunnan pj., Helsinki Kaisu Pitkälä, Helsinki Timo Tuovinen, Oulu Paula Kauppi, Helsinki Jukka Uitti, Tampere Eero Kyllönen, Oulu Hallituksen sihteeri: Matti Rautalahti Hallituksen kokouksissa läsnäolo-oikeus: Juha Hartikainen, valtuuskunnan pj. Kati Myllymäki, valtuuskunnan vpj. Tara Aminoff, henkilöstöpäällikkö Tiina Liimatta, talouspäällikkö Riitta Kahelin, tietohallintopäällikkö Jorma Komulainen, Käypä hoito -suositusten päätoimittaja Taisto Kuronen, varainhoitaja Pekka Mustonen, Kustannus Oy Duodecimin tj. Johanna Arola, Aikakauskirja Duodecimin päätoimittaja Pirjo Kyrönaho, toimistopäällikkö Outi Romero, viestintäpäällikkö Juha Pekka Turunen, koulutuspäällikkö Työvaliokunta Markku Heikinheimo, pj. Leo Niskanen Taisto Kuronen Pekka Mustonen Matti Rautalahti Pirjo Kyrönaho, siht. Sivu 20 / 29

Duodecim - Valtuuskunnan vaalit Tulos vertailulukujärjestyksessä Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto

Duodecim - Valtuuskunnan vaalit Tulos vertailulukujärjestyksessä Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto 2 7 Pirilä Laura 125 1 639,000 2 1609,000 63871964 12 10 Viikari Paula 101 2 319,500 7 459,714 12016565 20 5 Korkeila Jyrki 100 3 213,000 11 292,545 31927015

Lisätiedot

2014 vv. Sivu 1 / 17

2014 vv. Sivu 1 / 17 2014 vv. Sivu 1 / 17 1. JÄSENET, VALTUUSKUNTA, HALLITUS JA HALLINTO... 4 2. KOULUTUSTOIMINTA... 6 3. JULKAISUTOIMINTA... 8 4. VIESTINTÄ... 9 5. VERKOSTOTOIMINTA... 11 6. PALVELUTOIMINTA... 13 7. VARAINHOITO...

Lisätiedot

Liite hallituksen kertomukseen

Liite hallituksen kertomukseen Liite hallituksen kertomukseen Valtuuskunta 1.4.2004 31.3.2007 Marja Hyöty, Tampere, Jan Lindgren, Espoo, vara Terttuliisa Ahokas, Helsinki Outi Aikio, Oulu Olavi Airaksinen, Kuopio Roberto Blanco Sequeiros,

Lisätiedot

vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30

vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30 2012 vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30 1. JÄSENET, VALTUUSKUNTA JA HALLITUS... 4 2. KOULUTUSTOIMINTA... 5 3. JULKAISUTOIMINTA... 8 4. VERKOSTOTOIMINTA... 9 5. KUSTANNUS OY DUODECIM... 12 6. SISÄISET PALVELUT...

Lisätiedot

Esipuhe. Matti Rautalahti Pääsihteeri. Sivu 2 / 17

Esipuhe. Matti Rautalahti Pääsihteeri. Sivu 2 / 17 2011 Sivu 1 / 17 Esipuhe Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 130. toimintavuotta 2011 voi kuvata monilla tavoin. Maailman, Euroopan ja Suomen taloutta sävytti yleinen epävarmuus ja osakekurssien vuoristorata.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2003 liite

Toimintakertomus 2003 liite Toimintakertomus 2003 liite VALTUUSKUNTA Markku Savolainen, puheenjohtaja Marja Hyöty, varapuheenjohtaja Eeva Ahonen Olavi Airaksinen Hanna Ebeling Kaarle Franssilas Ritva Halila Jaakko Halonen H Tapio

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa.

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa. 1 YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Taustaa eläkesäätiöstä Sääntömuutokset Yleisradion eläkesäätiö on yhteiseläkesäätiö, joka vastaa Yleisradio Oy:n ja Yleisradion eläkesäätiön lakisääteisestä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 A Jäsenet... 4 B Valtuuskunta... 4 C Hallitus... 4 3. Koulutustoiminta...

1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 A Jäsenet... 4 B Valtuuskunta... 4 C Hallitus... 4 3. Koulutustoiminta... 2013 1 2 1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 A Jäsenet... 4 B Valtuuskunta... 4 C Hallitus... 4 3. Koulutustoiminta... 5 A Yleinen koulutustoiminta... 5 B Alueellinen koulutustoiminta...

Lisätiedot

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on laadukas, sitoutumaton ja arvostettu terveydenhuollon toimija ja terveyspoliittinen vaikuttaja.

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on laadukas, sitoutumaton ja arvostettu terveydenhuollon toimija ja terveyspoliittinen vaikuttaja. Strategia 2016 2018 1. Tavoitteemme Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on laadukas, sitoutumaton ja arvostettu terveydenhuollon toimija ja terveyspoliittinen vaikuttaja. 2. Arvomme tieteellisyys eettisyys

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013 Versio 1.1 15.11.2013 1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 3. Koulutustoiminta...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

6. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

6. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Yhdistyksen vuosikokouksen pöytäkirja 8.2.2002 1. Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.05. 2. Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Pohjolainen, sihteeriksi Leena Niemistö, pöytäkirjantarkastajiksi

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 10.3.2015 klo 18:00 1/6 Paikka Wanha WPK, Koskitie 1, Huittinen LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Esittelijä ja sihteeri Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Friberg

Lisätiedot

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala. PÖYTÄKIRJA Suomen Onkologiayhdistys Ry Sääntömääräinen syyskokous Aika: perjantai 28.8.2015, klo 16.00 Paikka: Tampere-talo, Tampere 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.13 2. Kokouksen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Raili Laru-Sompa Hanna Salmenpohja Jan Schugk Jukka Uitti Leena Valanne Klas Winell Liisa-Maria Voipio-Pulkki

Raili Laru-Sompa Hanna Salmenpohja Jan Schugk Jukka Uitti Leena Valanne Klas Winell Liisa-Maria Voipio-Pulkki LIITE HALLITUKSEN KERTOMUKSEEN 1632 Valtuuskunta n 1.4.2007 31.3.2010 Marja Hyöty, Tampere, pj. Kati Juva, Helsinki varapj. Outi Aikio, Oulu Olavi Airaksinen, Kuopio Hanna Ebeling, Oulu Jaakko Hartiala,

Lisätiedot

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014 Terveyttä ja hyvinvointia yhteistyöllä Itä-Suomessa Kevätkoulutuspäivät 20.-21.3.2014 KYS, Kuopio STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena Veikko Kujala, puheenjohtaja Suomen terveyttä edistävät sairaalat

Lisätiedot

Hanna Salmenpohja Jan Schugk Jukka Uitti Leena Valanne Klas Winell Liisa-Maria Voipio-Pulkki

Hanna Salmenpohja Jan Schugk Jukka Uitti Leena Valanne Klas Winell Liisa-Maria Voipio-Pulkki Valtuuskunta n 1.4.2007 31.3.2010 Marja Hyöty, Tampere, pj. Kati Juva, Helsinki, varapj. Outi Aikio, Oulu Olavi Airaksinen, Kuopio Hanna Ebeling, Oulu Jaakko Hartiala, Turku Markku Heikinheimo, Tuusula

Lisätiedot

Sisällysluettelo Error! Bookmark not defined.

Sisällysluettelo Error! Bookmark not defined. 2012 Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 16.12.2011 1 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus...4 3. Hallinto- ja yhdistyspalvelut...5 4. Koulutustoiminta...6 Yleinen koulutustoiminta...6

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2016 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2016... 3

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 13.10.2012 klo 12.00 12.25 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

Yhdistyksen, jäljempänä seuran, nimi on Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Seuran kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko maa.

Yhdistyksen, jäljempänä seuran, nimi on Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Seuran kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko maa. SUOMALAINEN LÄÄKÄRISEURA DUODECIM SÄÄNNÖT Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 16.12.2011 ja 25.5.2012 1 Nimi Yhdistyksen, jäljempänä seuran, nimi on Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Seuran kotipaikka

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

Maud Kuistilan palkinto Professori Tero Kivelälle

Maud Kuistilan palkinto Professori Tero Kivelälle Maud Kuistilan palkinto Professori Tero Kivelälle Maud Kuistilan palkinto myönnetään vuosittain ansioituneelle tutkijoiden kouluttajalle. Dosentti Tom Pettersson Medcare-säätiön tunnustuspalkinto reumasairauksien

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Risto Kaaja. Lääketieteellinen tiedekunta. Sisätautioppi

PROFESSORILUENTO. Professori Risto Kaaja. Lääketieteellinen tiedekunta. Sisätautioppi PROFESSORILUENTO Professori Risto Kaaja Sisätautioppi Lääketieteellinen tiedekunta 18.11.2015 Professori Risto Kaaja pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 18. marraskuuta 2015

Lisätiedot

syyskokous Helsingissä uudessa Käpylän kuntoutuskeskuksessa yhdessä alaosaston kanssa

syyskokous Helsingissä uudessa Käpylän kuntoutuskeskuksessa yhdessä alaosaston kanssa Vuoden 2002 toimintasuunnitelma Yhdistyksemme toiminta-ajatuksena on kehittää ja ylläpitää jäsenistömme ammattitaitoa sekä kliinisessä että tieteellisessä työssä sekä toimia fysiatrien ja fysiatriaan erikoistuvien

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 7.7.2015 klo 12:30 1/5 Paikka Tulihukka-leiri, Mynämäen palloiluhalli, Urheilutie 9, Mynämäki LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Haapala Heikki Haikonen

Lisätiedot

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 21.3.2012 Turun Osuuskaupan Edustajistovaali 2012 05.03.12 14.03.12 VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 Lista N 1 316 Lehikoinen Jouni 269 3,049.00 Valittu 2 330 Virtanen Leena 214 1,524.50 Valittu

Lisätiedot

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat;

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat; 17.8.2011 Jäsenkirje 2/2011 Hyvää loppu kesää! Vuosikokous pidettiin Helsingissä 11.3.2011. Puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin Pekka Honkanen ja kansainvälisenä sihteerinä toimivaksi

Lisätiedot

SUOMEN FYSIOLOGIYHDISTYS - SOCIETAS PHYSIOLOGICA FINLANDIAE RY

SUOMEN FYSIOLOGIYHDISTYS - SOCIETAS PHYSIOLOGICA FINLANDIAE RY SUOMEN FYSIOLOGIYHDISTYS - SOCIETAS PHYSIOLOGICA FINLANDIAE RY Hallituksen kokous Pöytäkirja 6/2001 Laadittu 28. 01.2002 AIKA: 23.11.2001 klo 12.15-13.00 PAIKKA: Turku, Kelan tutkimuskeskus, Peltolantie

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 124. toimintavuosi sujui vireästi ja iloisesti ahkeroiden. Vuoden

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko.

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko. 1(5) TIIMARI OYJ ABP (y-tunnus 0106264-1) VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2010 Aika: Paikka: 30.3.2010, kello 13.00 alkaen Scandic Marski hotelli, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016 KOKOUSKUTSU Helsinki 19.5.2016 Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016 Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous pidetään perjantaina 5.8.2016 klo 14.00 Kajaanissa. Kokouspaikka on Kaukametsän kongressi-

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry PÖYTÄKIRJA OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika: Keskiviikko 25.4.2017 klo 18.00 19.18 Paikka: Kotimäen koulun ruokasali, Littoistentie 500, Kaarina Läsnä: Kokouksessa

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry.

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry. Suomen yleislääketieteen yhdistys ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Yleiset toimintalinjat Yhdistys on yleislääkäreiden ja yleislääketieteeseen erikoistuvien lääkäreiden yhdysside yleislääketieteen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Jyrki Kettunen Dosentti, ft Arcada Nykytila Liikunta on jäänyt riittämättömäksi keinoksi vaikuttaa terveyden ylläpitämiseen ja monien sairauksien

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2016 Yleistä Vuosi 2016 oli pelastusliiton 87. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 Oulun-seudun Lämpö-,Vesi-ja Ilmastointitekninen Yhdistys ry, OuLVI TOIMINTAKERTOMUS 2012 Perustietoja yhdistyksestä: Rekisteri no 110.106 Asiakirja no 69195649 Y-10161609 Merkitty rekisteriin 13.6.1972

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sisältö... 1 1. Yleistä... 2 2. Virallinen toiminta... 2 2.1. Yhdistyksen kokoukset... 2 2.2. Tietotekniikan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2015 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2015... 3

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto PROFESSORILUENTO Professori Päivi Rautava Ehkäisevä terveydenhuolto Lääketieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Professori Päivi Rautava pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. toukokuuta

Lisätiedot

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2010 SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 20.4.2010 klo 9.00 9.40 Paikka: Nivala, Sapuskan kabinetti 1 Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta Hokkanen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Yhteistyökeskuksen julkistamistilaisuus Hoitotyön Tutkimussäätiö Marjaana Pelkonen, hallituksen pj Sisällys Tausta Organisoituminen Miten

Lisätiedot

Suositus täydennyskoulutuksesta

Suositus täydennyskoulutuksesta Suositus täydennyskoulutuksesta Lääkärien ammatillisen kehittämisen arviointineuvosto 11.4.2007 Lääkärien ammatillisen kehittämisen arviointineuvoston vuonna 2003 julkaiseman suosituksen päivitys Sisältö:

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5.

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5. TOIMINTAKERTOMUS 2009-10 Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano 3. Kokoukset 4. Työryhmät 5. Lausunnot 6. Viestintä ja markkinointi 7. Retket, koulutukset ja virkistäytyminen

Lisätiedot

Suomen Traumatologiyhdistys ry - Vuosikertomus 2006

Suomen Traumatologiyhdistys ry - Vuosikertomus 2006 Suomen Traumatologiyhdistys ry - Vuosikertomus 2006 1.10.2005-30.9.2006 Suomen Traumatologiyhdistyksen perustava kokous pidettiin 29.8.1997 Helsingin Pörssiklubilla. Perustajajäseninä paikalla olivat Eero

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

Toimintakertomus 2004 liite

Toimintakertomus 2004 liite Toimintakertomus 2004 liite VALTUUSKUNTA Marja Hyöty, puheenjohtaja Jan Lindgren, varapuheenjohtaja Terttuliisa Ahokas Outi Aikio Olavi Airaksinen Roberto Blanco Sequeiros Hanna Ebeling Markku Heikinheimo

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta uudistuu -seminaari 3.11.2010 Hilton Helsinki Strand Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan nimeäminen ajalle

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan nimeäminen ajalle Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 10/2016 1 (1) 148 428/13.02.00/2016 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan nimeäminen ajalle 1.1.2017-31.12.2020 Kuntayhtymän hallitus

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe hanke

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe hanke 1(5) Kohti parasta mahdollista ja vaikuttavaa toiminnan johtamista! Aika torstaina 16.9.2010 klo 8.40-16.00 Järjestäjä Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe Puheenjohtaja:

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 Poliisiopintojen Edistämissäätiön Hallitukselle Vuosi 2016 oli Poliisiopintojen Edistämissäätiön viideskymmenestoinen toimintavuosi. Säätiön

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 29.3.2006

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 29.3.2006 1(6) Aika 29.3.2006 Paikka Läsnä Suomen Lakimiesliitto Finlands Juristförbund ry:n (SLML) Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen.

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 12.10.2013 klo 12.00 12.30 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2001

Toimintakertomus vuodelta 2001 Ajankohtaista Duodecimista MEDICORUM SOCIETAS XII 1881 FENNICA D U O D E C I M Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2001 EROAVAN PÄÄSIHTEERIN TIIVISTELMÄ Vuosi 2001 oli Suomalaisen

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

ESITTELYVIDEO. Mielenterveystalo.fi Nuorten mielenterveystalo.fi Nettiterapiat.fi

ESITTELYVIDEO. Mielenterveystalo.fi Nuorten mielenterveystalo.fi Nettiterapiat.fi ESITTELYVIDEO Mielenterveystalo.fi Nuorten mielenterveystalo.fi Nettiterapiat.fi 10.11.2014 Mielenterveystalon esittely 2 MIELENTERVEYSTALO PÄHKINÄNKUORESSA LUOTETTAVAA JA AJANTASAISTA TIETOA OIRENAVIGAATTORI

Lisätiedot

Muhoksen Raviseura ry Vuosikokous

Muhoksen Raviseura ry Vuosikokous Muhoksen Raviseura ry Vuosikokous 19.4.2013 Paikka: Muhoksen Päiväkeskus Läsnä: Heikki Klemetti, Sanna Karhula, Heikki Risto, Pertti Nieminen, Milla Hedén, Johanna Pulliainen, Anne Pohjola, Pasi Pohjola,

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Psykiatrian Tutkimussäätiö sr, ruotsiksi Stiftelsen för Psykiatrisk Forskning sr, englanniksi Finnish

Lisätiedot

Päihdelääketieteen Päivät 2015

Päihdelääketieteen Päivät 2015 Päihdelääketieteen Päivät 2015 Alkoholiongelmasta tuli alkoholin käyttöhäiriö - mikä muuttui? 5.-6.3.2015 Sokos Hotel Presidentti Helsinki Päihdelääketieteen päivät 2015 käsittelee jatkuvasti kehittyvää

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN KEMISTIKERHO RY

TURUN KEMISTIKERHO RY TURUN KEMISTIKERHO RY Vuosikertomus 2011 Yleistä Turun Kemistikerho ry on Turun alueella asuvien Suomalaisten Kemistien Seuran (SKS) jäsenten välinen yhdistys, joka emoseuransa tavoin pyrkii edistämään

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Päihdelääketieteen Päivät 2015

Päihdelääketieteen Päivät 2015 Päihdelääketieteen Päivät 2015 Alkoholiongelmasta tuli alkoholin käyttöhäiriö - mikä muuttui? 5.-6.3.2015 Sokos Hotel Presidentti Helsinki Päihdelääketieteen päivät 2015 käsittelee jatkuvasti kehittyvää

Lisätiedot

Pasi Pitkänen 1.varapuheenjohtaja, edunvalvontavaliokunnan pj Marko Luostarinen 2. varapuheenjohtaja

Pasi Pitkänen 1.varapuheenjohtaja, edunvalvontavaliokunnan pj Marko Luostarinen 2. varapuheenjohtaja 1 YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN TARKOITTAMA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Toiminnan tavoitteena edunvalvonnan saralla oli pyrkiä kohti pitkän aikavälin tavoitetta saada Kuopioon Suomen parhaat yrittämisen olosuhteet.

Lisätiedot

ANOMUS RIIHIMÄKI ANON, ETTÄ MINULLE MYÖNNETÄÄN HARRRASTUSPALKINTO AKTIIVISESTA TOIMINNASTA RIIHIMÄEN YHDISTYKSESSÄ.

ANOMUS RIIHIMÄKI ANON, ETTÄ MINULLE MYÖNNETÄÄN HARRRASTUSPALKINTO AKTIIVISESTA TOIMINNASTA RIIHIMÄEN YHDISTYKSESSÄ. ANOMUS RIIHIMÄKI 21.12.2011 ANON, ETTÄ MINULLE MYÖNNETÄÄN HARRRASTUSPALKINTO AKTIIVISESTA TOIMINNASTA RIIHIMÄEN YHDISTYKSESSÄ. Riihimäen Autoteknillinen Yhdistys puheenjohtaja puh. 040/3305273 sähköposti

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19. KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.00 Läsnä osanottajaluettelossa mainitut 55

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Yleissairaalapsykiatrian päivät Oulussa

Yleissairaalapsykiatrian päivät Oulussa Yleissairaalapsykiatrian päivät Oulussa 10. 11.5.2012 Yleissairaalapsykiatrian päivien ohjelma Torstai 10.5.2012 8.15 9.15 Ilmoittautuminen, aamukahvi 9.15 9.30 Yleissairaalapsykiatrian päivien avaus;

Lisätiedot

LÄÄKÄRISEURA COCCYX ry Sihteeri. Martti Hyvönen 6.11.2006 1 (3)

LÄÄKÄRISEURA COCCYX ry Sihteeri. Martti Hyvönen 6.11.2006 1 (3) Martti Hyvönen 6.11.2006 1 (3) Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Hallitus, c/o Riitta Soinola PL 713, 00101 Helsinki YHDISTYSJÄSENYYS Lääkäriseura Coccyx ry (Association médicale Coccyx) on Ranskassa opiskelleiden

Lisätiedot

NAANTALIN, MERIMASKUN, RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KUNTALIITOS Selvitystoimikunnan kokous. puheenjohtaja (X = paikalla) Jarkko Kanerva

NAANTALIN, MERIMASKUN, RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KUNTALIITOS Selvitystoimikunnan kokous. puheenjohtaja (X = paikalla) Jarkko Kanerva 1 NAANTALIN, MERIMASKUN, RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KUNTALIITOS Selvitystoimikunnan kokous Aika 15.4.2008 kello 17.30 20.25 Paikka Naantalin kaupungintalo, valtuustosali Osallistujat Jäsenet: Naantali: Markku

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ PÖYTÄKIRJA 1/ (6) Pörssitalo, Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki

ALMA MEDIA OYJ PÖYTÄKIRJA 1/ (6) Pörssitalo, Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki ALMA MEDIA OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2007 1 (6) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 8.3.2007 klo 14.00-15.01 Paikka Pörssitalo, Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Läsnä Osallistujaluettelossa mainitut osakkeenomistajat

Lisätiedot