2013 vv. Sivu 1 / 29

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2013 vv. Sivu 1 / 29"

Transkriptio

1 2013 vv. Sivu 1 / 29

2 1. JÄSENET, VALTUUSKUNTA JA HALLITUS KOULUTUSTOIMINTA JULKAISUTOIMINTA VIESTINTÄ VERKOSTOTOIMINTA KUSTANNUS OY DUODECIM PALVELUTOIMINTA HALLINTO VARAINHOITO TALOUS JA RAHOITUS DUODECIM-KONSERNIN TALOUS LIITEOSA, HENKILÖTIETOJA Sivu 2 / 29

3 Esipuhe Seuran 132. toimintavuotta leimasi suurten terveydenhuollon muutosten odottaminen: potilaiden vapaaseen liikkuvuuteen liittyvien säädösten siirtymäaikojen päättyminen vuoden 2014 alussa nosti esiin tarpeen määritellä suomalaisen julkisen terveydenhuollon palveluvalikoimaa, ammattipätevyysdirektiivin valmistelun loppusuoralla odotettiin mahdollista vaatimusta lääkäreiden määräaikaisesta resertifikaatiosta ja tietysti esillä oli eri tavoin suuren sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelu. Seura oli kaikissa näissä keskusteluissa aktiivisesti mukana, pyrki vaikuttamaan ja edistämään näyttöön perustuvia, kansalaisten hyvinvointia ja terveydenhuollon ammattilaisten työskentelymahdollisuuksia parantavia ratkaisuja. Seuran toiminnassa vuosi alkoi valtuuskunnan vaaleilla, joissa oli ensimmäisen kerran mahdollisuus äänestää myös sähköisesti. Valtuuskunnan jäsenistä vaihtui kokonaan uusiin noin kolmannes. Uusi aktiivinen valtuuskunta järjestäytyi toukokuussa ja äänesti vuoden toisessa kokouksessa joulukuussa seuralle uuden puheenjohtajan. Seuran vuositeema vaihtui ja on seuraavan kolmen vuoden ajan Tiedosta taidoksi jatkuva oppiminen terveydenhuollossa. Teema on vahva osa Duodecimin perustoimintaa, mutta sitä nostetaan entistä enemmän esiin välttämättömänä osana terveydenhuollon laatua. Lääkärijärjestöjen yhteisen ProMedicoyhdistyksen tuottama taitoni-fi verkkopalvelu on tarkoitettu tukemaan myös tätä tavoitetta. Aikakauskirja Duodecim vaali laadukasta sisältöään sekä painetun lehden että verkkolehden osalta. Lehden 129. julkaisuvuosi oli edellisten vuosien tapaan haastava talouden tulopuolen osalta. Lehteä ja sen tekemistä kehitettiin kustannustehokkaammaksi. Erityisesti verkkolehteen tuotiin uusia toiminnallisia ja sisällöllisiä elementtejä. Käypä hoito toimituksen työn painopiste oli suositusten ylläpidossa, mutta myös uusia suosituksia valmisteltiin. Suosituksilla on hyvin vankka asema terveydenhuoltomme ohjauksessa ja niitä avattiin vuoden aikana reilusti yli miljoona kertaa. Kehittämishankkeista merkittävin oli kuntoutuksen osuutta hoitosuosituksissa lisäävä hanke, joka jatkuu vuoden 2014 loppuun saakka. Käypä hoito -työryhmien noin 350 asiantuntijaa tekevät erittäin arvokasta työtä paremman hoidon ja kuntoutuksen puolesta. Seuran viestinnässä vilkas vuosi alkoi valtuuskunnan vaaleilla. Muita painopisteitä olivat sisäisen viestinnän kehittäminen, Duodecim-brändin vahvistaminen ja vuositeeman viestintä. Sisäisen viestinnän haastaviin tarpeisiin rakennettiin uusi, moderni intranet. Seuran näyttelyosastot lääketiedetapahtumissa rakennettiin vuositeeman pohjalle. Jäsenien määrä ylitti vuoden lopussa rajan. Jäsenasioihin kiinnitettiin erityistä huomiota perustamalla kahden vuoden ajaksi jäsenpalveluyksikkö, jonka tarkoituksena on koordinoida ja kehittää jäsenille suunnattuja etuja ja palveluita. Matti Rautalahti Pääsihteeri Sivu 3 / 29

4 1. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus Henkilöjäsenet Duodecim-seura on suurin suomalainen tieteellinen yhdistys. Seuran jäsenmäärä vuoden lopussa oli jäsentä (+229 v.2012). Lääkärijäseniä oli yht , joista kunniajäseniä oli 20 ja 3053 eläkkeellä. Opiskelijajäsenten lukumäärä oli 1503 ja kutsuttujen jäsenten 12. Toimintavuoden aikana seuraan liittyi 587 uutta jäsentä (lääkärijäseniä 86, eläkkeellä olevia lääkärijäseniä 5 ja opiskelijajäseniä 496). Seurasta erosi toimintavuoden aikana 259 jäsentä ja 99 jäsentä kirjattiin kuolleeksi. Lääketieteen opiskelijat kutsutaan seuran jäseniksi neljännellä vuosikurssilla. Juhlava tilaisuus järjestetään kullakin yliopistopaikkakunnalla, yhdessä aluetoimistojen ja paikallisyhdistysten kanssa. Yhdistysjäsenet Seuralla oli yhteensä 103 yhdistysjäsentä. Näistä 24 on seuran paikallisyhdistyksiä ja 79 erikoisalayhdistyksiä tai muita lääketieteen alan yhdistyksiä. Vuoden aikana hyväksyttiin yksi uusi yhdistysjäsenhakemus Suomen Päivystyslääketieteen yhdistykseltä. Valtuuskunta Kevätkokouksessa uuden valtuuskunnan ( ) puheenjohtajaksi valittiin Juha Hartikainen ja varapuheenjohtajaksi Kati Myllymäki. Kevätkokouksessa hyväksyttiin tilinpäätös ja toimintakertomus ja tehtiin muut sääntömääräiset henkilövalinnat. Syyskokouksessa joulukuussa tiedekeskus Heurekassa vahvistettiin toiminta- ja taloussuunnitelmat vuodelle 2014 sekä tehtiin sääntömääräiset henkilövalinnat. Hallitus Hallituksen puheenjohtajana toimi Markku Heikinheimo ja varapuheenjohtajana Leo Niskanen. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kymmenen kertaa. Hallituksen kehittämispäivänä tarkasteltiin voimassa olevaa strategiaa ja eri toimintayksiköiden toiminnan suhdetta siihen. Hallituksen työvaliokunta kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Seura oli edellisten vuosien tapaan järjestämässä Terveysfoorumeja, joita pidettiin kaksi. Molempien teemana oli näytön käyttö terveydenhuollon valinnoissa. Ensimmäisen vastaava järjestäjänä oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja toisen Duodecim. Seuralla on edustajia lukuisissa järjestöissä ja yhdistyksissä. Edustajien työn seuraamiseksi heiltä pyydettiin lyhyet raportit toiminnasta. Vuositeema Tiedosta taidoksi Uudeksi vuositeemaksi valittiin valtuuskunnan syyskokouksessa 2012 Tiedosta taidoksi jatkuva oppiminen terveydenhuollossa. Teema liittyy seuran ydintoimintaan monella tavalla. Teeman painopistealueina olivat nuorten kollegoiden huomioiminen toiminnassa sekä täydennyskoulutuksen kehittäminen. Aikakauskirjan Mitä opin artikkelit ja sarja tieteellisten artikkeleiden arvioinnista ovat esimerkkejä teemaan liittyvistä käytännön toimista. Sivu 4 / 29

5 2. Koulutustoiminta Koulutusvaliokunta suunnitteli, ohjasi ja seurasi seuran koulutustoimintaa hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti ja teki sitä koskevia aloitteita hallitukselle. Koulutustoimisto vastasi koulutustoiminnan toimeenpanosta. Koulutusvaliokunta kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Koulutustapahtumia suunnittelemassa oli myös valiokunnan ulkopuolisia asiantuntijoita. Seuran 132. vuosipäivän tieteellinen symposiumi järjestettiin Helsingissä Aleksanterin teatterissa aiheena Lääketiede suomen kielen kehittäjänä. Symposiumissa oli n. 200 osallistujaa. Seura järjesti ulkoministeriön kehitysyhteistyön hankerahoituksella kesäkuussa Tampereen yliopiston kanssa Global Health-hankkeen(www.globalhealth.fi) perinteisen kurssin Tampereella sekä elokuussa ensimmäisen kurssin Nepalissa. Kursseilla oli useita yhteistyökumppaneita. Kaksi GH-verkkokurssia ilmestyi loppuvuodesta. Vuonna 2013 valmistui neljä verkkokurssia. Niiden sivuja ladattiin 3,46 miljoonaa kertaa (vuonna ,80 miljoonaa). Koulutuksen Laatupakettia eli sähköistä arviointi- ja todistuspalvelua käytettiin 72 koulutustilaisuudessa (73 tilaisuutta vuonna 2012), joista 16 oli Duodecimin omia tilaisuuksia. Lääkärin nimikirjan käyttäjiksi oli vuoden 2013 lopussa rekisteröitynyt 3306 seuran jäsentä. Jäsenyhdistyksille koulutustoimisto järjesti 24 koulutustilaisuutta, joissa oli yhteensä lähes 3000 osallistujaa. Duodecimin paikallisyhdistykset järjestivät toimintavuonna seuran tuella jatko- ja täydennyskoulutustilaisuuksia. Terveydenhuollon johtaminen - koulutuksen osalta seura jatkoi yhteistyötä Aalto Executive Educationin ja Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa. Seuran edustajia osallistui seuraaviin kokouksiin: pohjoismaisten lääkärijärjestöjen koulutusosastot, Association of Medical Education in Europe (AMEE), European Accreditation Council for Continuous Medical Education (EACCME) sekä Online Educa. Vuoden aikana järjestettiin myös: XXII Osaamisen kehittämisseminaari Potilasturvallisuus hallinnon mylleryksessä Polje sinä, minä ohjaan -tutkijakoulutus Valtakunnallisen kliinisen tutkijakoulun kanssa Lääkärikouluttajan kesäkoulu Motivoi ja motivoidu! Lääketieteen koulutuksen yhdistyksen (LKY) kanssa Taitavaksi tutoriksi -koulutus Nuorten Lääkärien Yhdistyksen kanssa Kolmas hallinnon opiskelijaedustajien ns. Halloped-symposiumin Suomen Medisiinariliiton ja lääketieteellisten tiedekuntien edustajien kanssa Kolme pienryhmäkoulutusta lääkärin vaikuttamistaidoista, neuvottelutaidoista ja konfliktitilanteiden ratkaisusta Avoimuus ja sidonnaisuudet-seminaari Lääkärin Sosiaalinen Vastuu ry:n kanssa, osallistujia 50. Kirjoita lääketieteestä yleisölle kurssi Suomen Ravitsemustieteen yhdistyksen kanssa Suhiseeko suolistossa? -seminaarin tiedekeskus Heurekassa, Vantaalla. Osallistujia oli yli 200. Sivu 5 / 29

6 Lääketiedetapahtumat Valtakunnalliset lääkäripäivät järjestettiin Helsingin Messukeskuksessa. Teemana oli potilasturvallisuus. Oulussa Pohjolan Lääkäripäivien teemana oli Haasteena syrjäytyminen ja erillisen Duodecimsymposiumin aiheena oli Työssä sairaudesta huolimatta vai sairaus huomioon ottaen. Lääkäripäivät aloitettiin yleisötilaisuudella ja aiheena oli Ajokyky ja ikääntyminen. Tampereen lääkäripäivillä Duodecim-symposiumin aiheena oli Lääkkeistä hyötyä ja haittaa. Lääkäripäiviä edeltäneenä iltana pidettiin yleisötilaisuus Rokotukset 2000-luvulla: saavutukset ja ongelmat, johon osallistui noin 40 kuulijaa. Itä-Suomen Lääketiedetapahtuman teemana Kuopiossa oli Elämää kestävä terveys. Duodecimsymposiumin nimi oli: Etiikka lääkärin arjessa. Lääketiedetapahtuman päätteeksi pidettiin Duodecimin ja Pohjois-Savon Lääkäriyhdistyksen yleisötilaisuus, jonka aiheena oli Minkälaista terveydenhuoltoa toivotaan jatkossa? Tilaisuus keräsi 100 kuulijaa. Turun Lääketiedepäivillä pidettiin Duodecim-symposiumi aiheesta Sopivasti liikettä niveliin ja Kuntoutus hoitosuositusten valossa Tieteellinen symposiumi järjestettiin Mauno Koivisto -keskuksessa, ja sen aiheena oli Skin Cancer Taulukko 1. Tietoja vuoden 2013 lääketiedetapahtumista. Tapahtuma Aika ja paikka Kurssit Luennoit sijat Valtakunnalliset Lääkäripäivät (40. kerta) Pohjolan Lääkäripäivät (48. kerta) Tampereen Lääkäripäivät (34 kerta) Itä-Suomen Lääketiedetapahtu ma ( 33.kerta) Turun Lääketiedepäivät (30. kerta) Helsinki Oulu Tampere Kuopio Turku Osallistujia (näyttely 9173) Pääjärjestäjä (yhteistyötahot) Suomen Lääkäriliitto (Duodecim, Finska Läkaresällskapet) Oulun Duodecim, Duodecim (OYS, Oulun yliopisto) Tampereen Lääkäriseura, Duodecim Pohjois-Savon Lääkäriyhdistys, Duodecim (UEF ja Pohjois- Savon sairaanhoitopiiri) Turunmaan Duodecim-seura, Duodecim Sivu 6 / 29

7 3. Julkaisutoiminta Viestintävaliokunta seurasi ja osaltaan ohjasi Duodecim-lehden, Hyvä Terveys -lehden, Kustannus Oy Duodecimin ja Lääketieteen sanastolautakunnan toimintaa. Viestintävaliokunta kokoontui kolme kertaa, joista yksi oli Sannäsissa järjestetty kesäseminaari aiheena verkkoviestintä. Aikakauskirja Duodecim Lehden 129. vuosikerta sisälsi entiseen tapaan 24 numeroa, ja sen kokonaislaajuus oli sivua. Lehden keskipainos oli noin kpl. Arvioijia oli 282. Varsinaisia tieteellisiä artikkeleita julkaistiin 217, joista 169 (78 %) oli pyydettyjä. Aikakauskirjan lääketieteellisessä toimituksessa on kaksitoista lääkäriä. Korva-, nenä- ja kurkkutaudeista vastannut Anne Pitkäranta jäi pois toimituksesta kesällä 2013, ja tammikuussa 2014 uutena toimittajana on aloittanut radiologiaan erikoistuva lääkäri Helka Parviainen. Aikakauskirjan entiset toimittajat muodostavat Torstaikillan, joka tavan mukaan myös tuotti Aikakauskirjan joulunumeron. Sen aiheena olivat tällä kertaa Rajat. Numerossa 13 julkaistiin Aikakauskirjan kolmas kesänumero. Kesä- ja joulunumeron lisäksi julkaistiin yhdeksän teemanumeroa. Kaikissa teeman sisältäneissä numeroissa julkaistiin myös tavallista aineistoa. Osana seuran vuositeemaa Tiedosta Taidoksi Aikakauskirja Duodecim aloitti syksyllä Mitä opin artikkeleiden julkaisun. Lehden yhdessä artikkelissa on kirjoittajien laatimat monivalintakysymykset, jotka lukija voi käydä suorittamassa verkkosivuillamme. Ensimmäinen Mitä opin artikkeli oli Katja Hukkisen laatima katsaus rintojen magneettikuvauksesta. Aikakauskirjan verkkosivuja viilattiin hiukan rakenteeltaan ja visuaaliselta ilmeeltään toimivammaksi. Yhä useampi kävijä tuli Aikakauskirjan sivuille mobiililaitteella ja sosiaalisen median kautta. Viime vuonna julkaistuista artikkeleista verkossa luetuin oli Vinkistä vihiä -juttu Petolliset papillit, jonka olivat kirjoittaneet Jari Honkaniemi, Kenneth Santala ja Markus Lindroos. Ilmoitusten hankinta lehteen ja ilmoitustulot laskivat n 4 % edellisen vuoden tasosta, jota voidaan pitää yleisiin markkinaolosuhteisiin nähden torjuntavoittona. Lääketieteen sanastolautakunta Lääketieteen suomen kielen sanavarojen kehittämisestä ja termiongelmien ratkomisesta seurassa vastaa Lääketieteen sanastolautakunta. Se kokoontui vuoden aikana kymmenen kertaa. Sanastotyön ohella lautakunta jatkoi Lääketieteen termit -sanakirjan kuudennen painoksen toimitustyötä. Sanastolautakunta toimi entiseen tapaan lääketieteen opiskelijoille tarkoitettujen kirjoituspalkintojen»iso-niilon» ja»pikku- Niilon» tuomaristona. Sivu 7 / 29

8 4. Viestintä Viestintäyksikkö vastaa Duodecimin ulkoisen kuvan, viestinnän ja tiedottamisen linjan ylläpidosta ja kehittämisestä. Viestintäyksikkö tekee yhteistyötä seuran yksiköiden kanssa viestintään liittyvissä asioissa ja avustaa Kustannus Oy Duodecimin tiedotusta erikseen sovitusti. Viestintäpäällikkö ylläpitää toimivia suhteita tiedotusvälineisiin sekä alan keskeisiin organisaatioihin. Seuran viestintää toteutetaan monikanavaisesti kotisivujen, opiskelijoille suunnatun Facebookin, intranetin, sähköisten asiakaskirjeiden ja Aikakauskirja Duodecimin välityksellä. Vuoden 2013 painopisteitä olivat sisäisen viestinnän kehittäminen, Duodecim-brändin vahvistaminen viestinnän keinoin, vuositeeman viestintä ja valtuuskunnan vaalien viestintä. Viestintäyksikössä työskenteli viestintäpäällikkö ja osa-aikainen tiedottaja Sisäinen viestintä Toimintavuoden aikana lanseerattiin henkilökunnalle uudistettu intranetti. Uudistustyössä panostettiin erityisesti intranetin käytettävyyteen. Intranetin rakenne, käyttöjärjestelmä, hakutoiminnot ja ulkoasu uudistettiin. Intranettiin tuli myös lisää toiminnallisuuksia: uutisten kommentointimahdollisuus, mahdollisuus tilata uutiset omaan sähköpostiin, liikkuvan kuvan mahdollistava palsta ja viimeksi päivitetyt dokumentit kokoava palsta. Lisäksi intranet muutettiin kokokonsernin henkilökunnalle yhteiseksi ja siihen kirjautuminen liitettiin osaksi omalle koneelle kirjautumista. Uudistetun intranetin lanseeraukseen panostettiin erityisesti, jotta sen käyttö olisi alusta saakka aktiivista. Lanseerausta varten tuotettiin mm. video. Duodecim-brändin vahvistaminen viestinnän keinoin Duodecimin työntekijöistä koottiin pääsihteerin vetämä brändityöryhmä, joka kokoontui kolme kertaa vuoden aikana. Työtä ohjasi edellisvuonna teetetty bränditutkimus. Duodecimin brändi oli tutkimuksen mukaan positiivinen ja vahva. Työryhmän mielestä kuitenkin oli tärkeää, että brändiä kehitetään edelleen siten, että mielikuva uudenaikaisesta edelläkävijästä vahvistuu. Lisäksi kiinnitettiin huomiota brändin visuaaliseen ilmentymiseen, jota päätettiin kehittää yhtenäisempään suuntaan. Brändin vahvistaminen opiskelijoiden ja nuorten lääkärien keskuudessa todettiin tärkeäksi. Työryhmätyöskentelyn pohjalta viestintäyksikössä on yhteistyössä Kustannus Oy:n kanssa aloitettu suunnitella brändin visuaaliseen ilmenemiseen liittyvää ohjeistusta sekä konsernitason esittelyaineiston tuottamista. Jäsenpalveluyksikössä on jatkettu opiskelijakohtaamisten konseptin kehittämistä. Työ jatkuu edelleen. Vuositeeman viestintä Viestintäyksikössä tuotettiin Duodecimin uuden teeman (Tiedosta taidoksi jatkuva oppiminen terveydenhuollossa ) visuaalinen ilme. Viestintäpäällikkö osallistui myös vuositeematyöryhmän kokouksiin. Lääketiedepäivien näyttelyosastot suunniteltiin vuositeeman ympärille. Valtuuskunnan vaalien viestintä Viestintäyksikkö vastasi Duodecimin valtuuskunnan vaalien viestinnästä. Vaaleja varten tuotettiin vaalisivut ja vaalikone sekä tuotettiin markkinointimateriaalia mm. lehtimainosten muodossa. Helsingin Lääkäripäivien osastolle suunniteltiin äänestyspiste, jossa messuvieraat pystyivät valitsemaan vaalikoneelta sopivan ehdokkaan ja äänestämään tätä joko perinteisellä lippuäänestyksellä tai sähköisesti. Jäsentiedotus Jäsentiedotusta hoidettiin kotisivujen, sähköisten uutiskirjeiden, Facebookin ja Aikakauskirja Duodecimin kautta. Kotisivuilla julkaistiin uutisia ja hallituksen kokousten päätöksiä. Lääkäripäivien yhteydessä jäseniä Sivu 8 / 29

9 lähestyttiin sähköisten uutiskirjeiden välityksellä. Aikakauskirja Duodecimin D-toimintaa-palstalle kirjoitettiin artikkeleita jäseniä kiinnostavista aiheista. Facebook-nostoja tehtiin vaaleihin, kirja-alennuksiin ja -uutuuksiin liittyen, lisäksi tehtiin Aikakauskirjan verkkolehdestä artikkelinostoja. Näyttelyt Seuralla oli osasto Oulun, Tampereen, Kuopion ja Turun alueellisilla lääkäripäivillä sekä Helsingissä valtakunnallisilla Lääkäripäivillä. Näyttelyiden teemana oli Tiedosta taidoksi jatkuva oppiminen terveydenhuollossa, jolla viitattiin Duodecimin teemaan vuosille Helsingin näyttelyssä oli myös Duodecimin valtuuskunnan vaalien äänestyspiste. Duodecim mediassa Seuran viestintäyksikkö vastasi sekä seuran että Kustannus Oy Duodecimin mediatiedotuksesta. Käypä hoito -tiedottaja vastasi Käypä hoito -viestinnästä. Seuran viestintäyksikkö järjesti tiedotusvälineille 7 tiedotustilaisuutta, lehdistötiedotteita lähetettiin yhteensä 16. Käypä hoito -yksikkö järjesti 2 tiedotustilaisuutta ja lähetti 5 tiedotetta. Mediaseuranta oli aktiivinen huhtikuusta joulukuuhun. Yhteensä mediaosumia oli 438 kpl, lukumäärään ei sisälly Kustannus Oy Duodecimin osumat. Terveysakatemia Toimittajille suunnattu viisipäiväinen koulutustilaisuus Terveysakatemia järjestettiin neljättä kertaa. Kuopiossa ja järjestettyyn koulutukseen osallistui 20 toimittajaa eri medioista. Koulutuksen järjestivät Sairaanhoitopiirien johtajat ry yhdessä Duodecimin ja Terveystoimittajat ry:n kanssa. Koulutuksen suunnittelussa olivat mukana Suomen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveysministeriö ja lehtitalojen edustajat. Viestinnän muut projektit ja yhteistyöverkostot Viestintäyksikössä tehtiin sähköisten kalenterien kehittämisprojektin esiselvitys, jota jatkettiin projektisuunnitelman laatimisella yhteistyössä tietohallintoyksikön kanssa. Viestintäpäällikkö oli mukana THL:n Potilasturvallisuutta taidolla -hankkeen viestintätiimissä sekä Fimean Lääkeinformaation koordinaatioryhmän viestintäverkostossa. Tapahtumamarkkinointi ja palkintotiedotus Viestintäyksikkö oli mukana vuosipäivän symposiumin markkinoinnin suunnittelussa. Viestintäyksikkö vastasi myös palkintoihin ja apurahoihin liittyvästä tiedotuksesta Viestintävaliokunta Viestintäpäällikkö toimi viestintävaliokunnan sihteerinä ja huolehti kokousjärjestelyistä sekä kesäseminaarin kokonaisuudesta. Sivu 9 / 29

10 5. Verkostotoiminta Verkostovaliokunta piti vuoden aikana neljä kokousta. Vuoden aikana keskityttiin konsensuskokouksen (2014) valmisteluun, lastensuojelun asioihin sekä valiokunnan toiminnan piiriin kuuluvien hankkeiden seurantaan. Valiokunnan toiminnassa tärkeäksi nähdään osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja yhteisöllisyyden vaaliminen kollegakunnan keskuudessa. Valiokunnan toiminnan piiriin kuuluvat käypä hoito, eettinen foorumi, konsensuskokous, terveysfoorumi ja kansainvälinen symposiumi. Käypä hoito Käyvän hoidon rahoitus toteutui pääosin valtion budjetista, THL:n toimiessa valtionapuviranomaisena. Kelan hanketuella rahoitettiin kuntoutukseen liittyvien näkökulmien sisällyttämistä suosituksiin. Käypä hoito -toiminta jatkui vakiintuneella tavalla. Vuoden 2013 lopussa Käypä hoito -suosituksia oli käytettävissä yhteensä 101 kappaletta. Selkeä painopiste oli vuonna 2013 suositusten ylläpidossa. Suositusten ajanmukaisuuden varmistamiseksi tavoitteena on, että kunkin suosituksen päivitystarve arvioidaan ja tarvittava päivitys aloitetaan kolmen vuoden kuluttua suosituksen viimeisen version ilmestymisestä. Vuonna 2013 tehtiin aiempaa useampaan suosituksen kohdistettu, suosituksen ajankohtaisiin muutostarpeisiin keskittyvä kohdennettu päivitys. Vuonna 2013 julkaistujen suositusten lisäksi vuoden lopussa oli valmisteilla viisi uutta hoitosuositusta sekä 30 hoitosuosituksen päivitys. Vuoden 2013 aikana Käypä hoito -suosituksia avattiin yhteensä kertaa, suositusten potilasversioita kertaa, ja suositusten näytönastekatsauksia kertaa. Suosituksia esiteltiin useissa kansallisen ja alueellisten lääkäripäivien tilaisuuksissa, klinikkatapaamisissa ja vastaavissa tilaisuuksissa. Suositusten lisäksi Käypä hoito järjesti näyttöön perustuvan lääketieteen menetelmäkoulutusta kaksipäiväisen tutkimustiedon kriittisen arvioinnin kurssin sekä yhteensä viiden työryhmien jäsenille suunnatun puolipäiväisen näytönastekatsaus työpajan muodossa. Yhdessä THL/Finohtan kanssa järjestettiin terveystoimittajille suunnattu koulutus sidonnaisuuksista lääketieteessä sekä tiedetoimittajien maailmankongressissa Helsingissä puolipäiväinen työpaja kliinisen tutkimuksen kriittisestä arvioinnista. Käypä hoito -työryhmissä työskenteli noin 350 asiantuntijaa. Heistä suurin osa oli lääkäreitä, mutta mukana oli myös muiden terveydenhuollon ammattiryhmien edustajia. Käypä hoito -toimituksessa työskenteli 26 osa- tai kokopäivätoimista henkilöä, heidän joukossaan 12 lääkäritoimittajaa ja yksi hammaslääkäritoimittaja. Merkittävin kehittämishanke oli yhteistyössä Kelan kanssa toteutettava kuntoutuksen sekä toiminta- ja työkyvyn arvioinnin osuutta hoitosuosituksissa lisäävä Käypä kuntoutus -hanke, joka jatkuu vuoden 2014 loppuun saakka. Muita merkittäviä hankkeita olivat kotisivujen uudistus (valmistuu keväällä 2014), suomalaisen hoitosuositusten tutkimusverkoston valmistelu yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, sekä Käypä hoito -strategiatyö kaudelle Tärkeimpinä yhteistyökumppaneina säilyivät erikoislääkäriyhdistykset, Lääkäriseura Duodecimin koulutustoimisto sekä Kustannus Oy Duodecimin LKT- ja EBMeDS-toimitukset sekä Hammaslääkäriseura Apollonia. Muita merkittäviä yhteistyökumppaneita olivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, joka on Käypä hoito -suositusten päärahoittaja, Sosiaali- ja terveysministeriö, Kela, Fimea, Finohta ja Finska Läkaresällskapet. Sivu 10 / 29

11 Taulukko : Käypä hoito -julkaisut vuonna Uudet suositukset Päivitetyt suositukset Ammattilaisille julkaistut suositukset Lyhentyneen hammaskaaren hoito Käden ja kyynärvarren rasitussairaudet Kaksisuuntainen mielialahäiriö Raskausdiabetes Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn Dyslipidemiat tutkiminen Skitsofrenia Epilepsia ja kuumekouristukset (lapset) Purentaelimistön toimintahäiriöt Raskaudenkeskeytys Virtsatieinfektiot Sivuontelotulehdus Diabetes Nielutulehdus Kohdistetut päivitykset Lihavuus (aikuiset) ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö, lapset ja nuoret) Depressio Kaihi Lihavuus (lapset) Ylävatsavaivaisen potilaan tutkiminen ja hoito Potilasohjeet Potilaille julkaistut suositukset ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden Purentaelimistön toimintahäiriöt häiriö, lapset ja nuoret) Raskaudenkeskeytys Diabetes uhka terveydelle Raskausdiabeteksen huolellinen hoito Dyslipidemiat (veren poikkeavat rasva- edistää sekä odottavan äidin että arvot, mm. kolesteroli) kuriin potilaan ja syntyvän lapsen hyvinvointia lääkärin yhteistyöllä Selkäydinvamma Kaksisuuntainen mielialahäiriö mielialojen Sivuontelotulehdus (poski- tai vuoristorata otsaontelotulehdus) Käden ja kyynärvarren rasitussairaudet Skitsofrenia Lyhentyneen hammaskaaren hoito Sydäninfarktin toteaminen Munuaisvaurio (akuutti) Ruotsink. potilasohjeet Abort Astma Behandling av friändstandlöshet Behandling av symtom hos den döende patienten Belastningsjukdomar i handen och underarmen Diabetes ett hot mot hälsan Dyslipidemierna under kontroll (avvikande blodfettvärden, bland annat kolesterol) genom samarbete mellan patient och läkare Fetma hos barn och ungdomar Funktionsstörningar I tuggapparaten (Temporomandilar disorders, TMD) Godartad prostataförstoring blir vanligare med åldern Har du magsbesvär och halsbränna? (Undersökning och behandling av patienter med besvär I övre buken) Multipel skleros (MS) Psoriasis (hud- ach ledpsoriasis) Ryggmärgsskada Schizofreni Äggstockscancer Diasarjat Opetusta ja oppimista tukevat julkaisut Astma Diabetes Dyslipidemiat Kaksisuuntainen mielialahäiriö Kuolevan potilaan oireiden hoito Lihavuus (lapset) Lyhentyneen hammaskaaren hoito Raskaudenkeskeytys Raskausdiabetes Skitsofrenia Suusyöpä Ylävastavaivaisen potilaan tutkiminen ja hoito Videot ja verkkokurssit Lasten lihavuus Dyslipidemiat Sivu 11 / 29

12 Eettinen foorumi Eettisellä foorumilla käsiteltiin vuoden aikana yhdeksän tapausta. Helsingin lääkäripäivillä foorumi järjesti perinteisen kurssin, jossa esiteltiin neljä tapausta ja kuultiin aiheeseen liittyvät luennot Konsensuskokous Konsensuskokouksen 2014 aiheeksi valittiin Vanhuuskuolema. Suunnittelu käynnistetään yhteistyössä Suomen Akatemian kanssa alkuvuonna Kokouksen ajankohta on ja paikka Hanasaaren Kulttuurikeskus Espoossa. Terveysfoorumi 2013 Vuoden aikana järjestettiin kaksi Terveysfoorumia. Ensimmäinen toteutettiin Biomedicumissa 4.6. ja järjestelyistä vastasi terveyden ja hyvinvoinnin laitos yhdessä Sosiaali- ja terveysministeriön, Duodecimin, Lääkäriliiton sekä Kuntaliiton kanssa. Aiheena oli Terveydenhuollon valinnat piilopriorisoinnista avoimeen palveluvalikoiman määrittelyyn. Toinen Terveysfoorumi järjestettiin Biomedicumissa Mistä tiekartta näyttöön perustuvaan terveydenhuoltoon? ja Duodecim oli päävastuullinen järjestäjä. Kansainvälinen symposiumi Duodecimin 9. kansainvälinen symposiumi järjestetään aiheesta Enhancing public health through pharmacoepidemiology and pharmacoeconomics. Suunnitteluryhmän puheenjohtaja on professori Risto Huupponen Turun yliopistosta. Kokous pidetään Sannäsin kartanossa Porvoossa. Sivu 12 / 29

13 6. Kustannus Oy Duodecim Kustannus Oy Duodecim on Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry:n 100 % omistama tytäryhtiö. Yhtiö julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja tietosisältöjä sekä painotuotteina että sähköisinä tietokantoina. Kirjavalikoiman erikoisalojen perusteokset ja käytännön työn tueksi suunnatut oppaat tarjoavat ajantasaista ja luotettavaa lääketieteellistä tietoa ammattilaisille ja laajat tietokantakokoelmat ovat maamme terveydenhuollon ammattilaisten päivittäinen työkalu. Yleiset tietokirjat perehdyttävät potilaita ja suurta yleisöä terveyden edistämiseen ja sairauksien hoitoon. Yhtiö julkaisee myös verkossa suurelle yleisölle tuotettuja tietosisältöjä sekä sähköisiä työkaluja kansalaisten hyvinvoinnin, terveyden ylläpitämisen ja sairauksien omahoidon tueksi. Vuosi oli yhtiön 29. toimintavuosi. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli ,30 euroa ( euroa vuonna 2012). Yhtiön tulosyksiköt olivat Terveysportti, Kirjayksikkö, Lääkärin tietokannat, Päätöksentuki, Kansalaisten sähköiset palvelut, Kansainvälinen toiminta ja Oppiportti. Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana yhteensä 48 kuukausipalkkaista henkilöä. Tuotekehityksen painopisteet vuonna 2013 olivat suuren yleisön sähköisten palvelujen sähköinen terveystarkastus ja valmennus eri ulottuvuuksineen, oppiportti ja verkkokurssit sekä päätöksentuki. Tuotekehitystä tehtiin myös sairaanhoitajan tietokantojen kehittämisessä ja käyttöliittymien optimoimisessa tabletti-tietokoneille sopiviksi. Kirjamuotoisen sisällöntuotannon kehittämisessä painopiste oli resurssien kohdentamisessa tuotteisiin, joille on selkeä kysyntä, sekä painotuotteiden ja sähköisten aineistojen entistä paremmassa integroinnissa. Päätöksentuki ja kansalaisille suunnatut sisältöpalvelut ovat siirtymässä tuotekehitysvaiheesta tuotantovaiheeseen. Yhtiön oma ja alihankintana teetetty tutkimustoiminta on vilkastunut Tekesin Salwe-yhteistyön kautta ja mm. Elämä pelissä-tv-ohjelman 3. tuotantokausi voitti Cannesin TV-festivaaleilla multimediaformaattikilpailun ensimmäisen palkinnon. TV-ohjelman yhteydessä kerätyn terveyskyselyn aineistoanalyysin tulokset julkaistiin British Medical Journalin Open Access-lehdessä. Sivu 13 / 29

14 7. Palvelutoiminta Yhdistyspalvelut Henkilöstö Seuralla oli vuoden 2013 lopussa 59 vähintään puolipäiväistä työntekijää. Sivutoimisten työntekijöiden lukumäärä oli 24. Koko henkilökunta kävi läpi kehityskeskustelut, joissa mm. arvioitiin kehitystä, määritettiin vuoden tavoitteet ja kehittymisalueet. Henkilöstölle tarjottiin mahdollisuus kouluttautua kehittämissuunnitelmien mukaan. Seuran ja Kustannus Oy Duodecimin henkilöstölle järjestettiin kaksipäiväinen kehittämis- ja virkistystapahtuma. Yksiköt järjestivät omia kehittämispäiviään. Seuran johdossa ei tapahtunut muutoksia. Henkilöstötyöryhmä Hyrrä on vuoden aikana hoitanut tehtäväänsä seuran YT-elimenä, työsuojelutoimikuntana ja henkilöstön edustajana. Hyrrä koostuu kunkin yksikön kahdeksi vuodeksi nimeämistä edustajista ja henkilöstöpäälliköstä kokoontuen 11 kertaa toimintavuoden aikana. Ajankohtaisten työsuojeluasioiden käsittelyn lisäksi Hyrrä järjesti yhteistyössä Scanwelin Oy:n kanssa pelastautumisharjoituksen koko henkilökunnalle ja ajantasaisti Kiinteistö Oy Kalevankatu 11 pelastussuunnitelman Duodecimin tiloja koskevan osan sekä tarkasti tilojen paloturvallisuuden. Hyrrä paransi työturvallisuutta vaikuttamalla valaistuksen lisäämiseen kiinteistön A-rapussa. Hyrrä laati Duodecimin pelisääntöjen ensimmäisen version ja koosti johtoryhmän ja yksiköiden kommenttien pohjalta lopulliset pelisäännöt ja ongelmatilanteiden ratkaisumallin. Henkilöstötyöryhmän aloitteesta ja sen kanssa yhteistyössä Duodecimin palkkatyöryhmä määritteli henkilökunnan palkkojen yleiset perusteet. Hyrrä on vuoden aikana jatkanut Duodecimin koko työuraan liittyvän ikäohjelman työstämistä. Seuran toimitilat Seura toimii omistamissaan tiloissa Kalevankatu 11:n kiinteistössä. Käyvän hoidon toimitus jatkaa entisissä tiloissaan Kalevankatu 3:ssa. Seuralla on aluetoimistot Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Jäsen-, asiakas- ja kokouspalvelut Jäsenpalvelu koordinoi seuran tarjoamia jäsenpalveluja ja etuja ja ylläpiti ja kehitti jäsenrekisteriä. Jäsenpalveluita nostettiin esiin Aikakauskirjassa ja lääketiedetapahtumissa. Yhdistysjäsenille lähettiin uutiskirjeitä ja yhdistyksien edustajille järjestettiin seminaari järjestötoimintaan liittyvistä juridisista kysymyksistä. Jäsenpalveluissa työskentelee palvelukoordinaattori ja rekisterikoordinaattori. Heidän lisäkseen asiakaspalvelun palvelukoordinaattorit osallistuvat jäsenpalvelutyöhön. Asiakaspalvelussa myydään Kustannus Oy Duodecimin kirjoja sekä huolehditaan mm. Duodecimin Helsingin toimipisteiden yhteisestä puhelinkeskuksesta ja postiliikenteestä. Asiakaspalvelukoordinaattorit vastaavat myös mm. Helsingin seudun Duodecim-seuran toimistopalveluista, Viktorinrannan loma-asuntojen varauspalveluista sekä Kalevankatu 11 -kiinteistön ylläpitoon liittyvistä tehtävistä. Seuran kokoustiloissa järjestettiin 300 tilaisuutta, joissa tarjottiin oman keittiön antimia osallistujalle. Sivu 14 / 29

vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30

vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30 2012 vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30 1. JÄSENET, VALTUUSKUNTA JA HALLITUS... 4 2. KOULUTUSTOIMINTA... 5 3. JULKAISUTOIMINTA... 8 4. VERKOSTOTOIMINTA... 9 5. KUSTANNUS OY DUODECIM... 12 6. SISÄISET PALVELUT...

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 124. toimintavuosi sujui vireästi ja iloisesti ahkeroiden. Vuoden

Lisätiedot

Hallituksen kertomus vuodelta 2006

Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Seuran 125. toimintavuosi sujui vakaan perustoiminnan, uusien avausten ja juhlavuoden tapahtumien

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2003

Toimintakertomus vuodelta 2003 Duodecimin toimintaa Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2003 Toimintavuotta leimasivat seuran sääntöjen muutos, Käypä hoito -hankkeen rahoituksen vakiintuminen ja Instrumentariumin

Lisätiedot

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013 Versio 1.1 15.11.2013 1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 3. Koulutustoiminta...

Lisätiedot

Liite hallituksen kertomukseen

Liite hallituksen kertomukseen Liite hallituksen kertomukseen Valtuuskunta 1.4.2004 31.3.2007 Marja Hyöty, Tampere, Jan Lindgren, Espoo, vara Terttuliisa Ahokas, Helsinki Outi Aikio, Oulu Olavi Airaksinen, Kuopio Roberto Blanco Sequeiros,

Lisätiedot

DUODECIM. Loppuraportti. Käypä kuntoutus -hanke 2012 2014. Versio 1.0 Tallennettu 27.2.2015. Jorma Komulainen

DUODECIM. Loppuraportti. Käypä kuntoutus -hanke 2012 2014. Versio 1.0 Tallennettu 27.2.2015. Jorma Komulainen DUODEIM Loppuraportti 2012 2014 Versio 1.0 Tallennettu Tekijät Mari Honkanen Jorma Komulainen DUODEIM Projektin loppuraportti 2 (65) Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Projektinhallinnan arviointi... 4 2.1 Ohjausryhmä...

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS T I E T E E L L I S T E N S E U R A I N VA LT U U S K U N TA V e t e n s k a p l i g a s a m f u n d e n s d e l e g a t i o n T O I M I N TA K E R T O M US 2 014 SISÄLLYS PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 3 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ. Suomen Syöpäyhdistys 70 vuotta. Vuosikertomus

SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ. Suomen Syöpäyhdistys 70 vuotta. Vuosikertomus SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ Suomen Syöpäyhdistys 70 vuotta Vuosikertomus 2006 SISÄLTÖ 5 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS 6 SYÖPÄJÄRJESTÖJEN LUOTTAMUSHENKILÖT

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA Puhelin (09) 228 691 Sähköposti tsv@tsv.fi www.tsv.fi Toimipisteet Snellmaninkatu 13 A, 00170 Helsinki

Lisätiedot

Kansanvalistusseura. Toimintakertomus ja

Kansanvalistusseura. Toimintakertomus ja Kansanvalistusseura Toimintakertomus ja Tilinpäätös 31.12.2012 1 Sisällys 1 Säätiön hallinto ja yleinen toiminta...3 1.1 Toiminnanjohtajan katsaus...3 1.1.1 Hallintoneuvosto...3 1.1.2 Hallitus ja johtokunta...4

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 HYVÄKSYTTY JÄRJESTÖN KEVÄTKOKOUKSESSA 9.5.2015 Sisällys 1. YLEINEN YHDISTYSTOIMINTA... 4 1.1 Yleistä... 4 1.2 Toiminnan painopisteet 2014... 4 1.3 Järjestön hallinto... 4 1.3.1 Sääntömääräiset

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry VUOSIKERTOMUS 2008 hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009 ry 2 Tiivistelmä Vuosi 2008 oli Seuran 75. toimintavuosi, jota juhlistettiin monin eri tapahtumin pitkin vuotta. Liikuntatieteellisen

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys Asiantuntemus - ammattimaisuus Avoimuus - vuorovaikutus Yhteishenki - sitoutuminen Toimintakertomus 2006 1 Toimintakertomus 2006 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry Döbelninkatu 2 00260 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0224028-6 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus

Lisätiedot

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 LEIPURIPÄIVÄT 2014 Suomen Leipuriliitto ry:n 114. vuosikokous ja kesäpäivät 8. 10.8.2014 Porissa Osallistujien majoitus: Original Sokos Hotel Vaakuna, Gallen-Kallelankatu

Lisätiedot

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5. Yleistä 10

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5. Yleistä 10 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5 Yleistä 5 Tutkimustoiminta 5 Kehittämistoiminta 7 Rakennusfoorumit 7 Kansainvälinen yhteistoiminta 7 Huomionosoitukset 8 Stipendit

Lisätiedot

Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus

Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus Jäsenlähtöisyys Asiantuntevuus Kumppanuus Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Luovuus ja uusiutumistahto Vuosikertomus 2007 1 Vuosikertomus 2007 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Vahva valtakunnallinen vaikuttaja

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2013

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2013 APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2013 Suomen Punainen Risti 16.5.2014 1 Hyväksytty valtuuston kokouksessa 16.5.2014 Kannen kuva: Toimittaja: Kuvaaja: Sydäntalvi-harjoitus onnistui loistavasti. Salossa

Lisätiedot

Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2013

Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2013 TIETOA, TOIVOA, TUKEA Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2013 Ytyä yhdistyksestä -teemavuosi www.musili.fi www.munuainen.fi www.maksa.fi Munuais- ja maksaliitto Vuosi 2013 lyhyesti Vuosikertomus 2013

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi Vuosikertomus 2013 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi 2 VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö 1. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 2. JÄRJESTÖ YHTEISTYÖ- JA ASIANTUNTIJAJÄRJESTÖNÄ... 3 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Syöpäsäätiö ja Syöpätautien Tutkimussäätiö

Syöpäsäätiö ja Syöpätautien Tutkimussäätiö Syöpäsäätiö ja Syöpätautien Tutkimussäätiö KERTOMUS TOIMINTAVUODESTA 2012 1 Säätiöiden tarkoitus... 4 Pääsihteerin katsaus... 4 Luottamushenkilöt... 6 Hallitus... 6 Työvaliokunta... 6 Raha-asiainvaliokunta...

Lisätiedot

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 1. YLEISTÄ.... 4 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ.... 6 Verkkopalvelu.... 6 Ilmoitustaulu.... 7 Verkkopalvelun uudistus... 8 Henkilökohtainen palvelu- ja neuvontatyö....

Lisätiedot

Oral Hammaslääkärit Oyj

Oral Hammaslääkärit Oyj Oral Hammaslääkärit Oyj Vuosikertomus 2013 1 sisältö Oral lyhyesti 3 toimitusjohtajan katsaus 5 toimintaympäristö 7 liiketoimintakatsaus 10 Henkilöstö 15 kliinisen hoidon neuvottelukunta 18 Hallinto 19

Lisätiedot

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS JOHDANTO...1 1 JÄRJESTÖLÄHTÖINEN AUTTAMISTYÖ...2 1.1 VERKKOPALVELUT...3 1.1.1 Verkkosivut...3 1.1.2 Nettiryhmät...4

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005

Toimintakertomus 2005 1 Toimintakertomus 2005 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Työpaja-ammattilaisten vuonna 1997 perustama kansalaisjärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja tukea ensisijaisesti heikossa kouluttautumis-

Lisätiedot

TASEKIRJA 2011 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011

TASEKIRJA 2011 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 TASEKIRJA 2011 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3-20 1. TOIMINTA... 3 2. YTHS:N LAADUNHALLINNAN TAVOITTEET... 6 3. PALVELUTOIMINTA...

Lisätiedot

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011 Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 Sisältö Puheenjohtaja Jukka Relanderin tervehdys... 4 Toiminnanjohtaja Sinikka Sipilän katsaus...

Lisätiedot