työympäristö Peruskorjauksella parempi SISÄLTÖ Pääkirjoitus s. 2 Toimitaloremontti on valmis! s. 2 Turvatekniikan taidonnäyte s. 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "työympäristö Peruskorjauksella parempi SISÄLTÖ Pääkirjoitus s. 2 Toimitaloremontti on valmis! s. 2 Turvatekniikan taidonnäyte s. 4"

Transkriptio

1 Suoraa postia Hedengreniltä Nro: 40 joulukuu 2013 Peruskorjauksella parempi työympäristö SISÄLTÖ Pääkirjoitus s. 2 Toimitaloremontti on valmis! s. 2 Turvatekniikan taidonnäyte s. 4 Valaistus vastaa tulevaisuuden haasteisiin s. 6 Pistorasiapylväät joustavaan käyttöön s. 8 Tehokkaat ja toimivat neuvottelutilat s. 10 Valitse oikeankokoinen Sharp-ruutu s. 12 Jättikokoiset televisiot ovat täällä s. 13 Turvallista ja terveellistä asumista s. 14 Työkalut tarpeen mukaan s. 15 Lyhyesti s. 16

2 pääkirjoitus Uudistumista tiloissa ja toiminnassa Syksy on ollut kiireinen ja tapahtumia täynnä. Olemme muun muassa vastaanottaneet uudistetut toimitilamme Lauttasaaressa ja tehneet strategisen tarkennuksen konsernimme liiketoiminnassa. Talotekniikan ja turvallisuustekniikan toimialoillamme keskitymme entistä enemmän myyntiyhtiöidemme kehittämiseen ja toimimme yhä vahvemmin järjestelmä- ja tavarantoimittajana sähkö- ja turvateknisissä ratkaisuissa. Tästä syystä luovuimme sähköurakoinnista myymällä Hedengren Asennus -liiketoiminnan syyskuussa, mikä selkeyttää rooliamme markkinoilla. Kiitän kaikkia teitä, jotka olette vuosikymmenten varrella antaneet panoksenne sähköurakoinnin menestykseen sekä toivotan yksikölle ja sen henkilöstölle hyvää jatkoa. Mittava Lauttasaaren kiinteistön peruskorjaus on valmistunut, ja tuloksena on näyttävä kokonaisuus asiakaspalvelu-, neuvottelu- ja työtiloineen. Erityisesti haluan nostaa esiin laajennetun tuotteita ja ratkaisuja esittelevän näyttelytilan, joka hakee kansainvälisestikin katsoen vertaistaan. Peruskorjauksen myötä näyttely kattaa oikeastaan koko rakennuksen, sillä uudistuksessa on käytetty edustamaamme edistyksellistä tekniikkaa. Sitä meillä on ilo esitellä myös tässä lehdessä. Uskon modernien tilojen herättävän kiinnostusta myös toimitiloja etsivissä yrityksissä, sillä sijainti erityisesti metron valmistuessa on houkutteleva. Yksi uudistuksen tavoitteista onkin kehittää kiinteistöämme vuokrauskäyttöön. Olemme keskittäneet omia toimintojamme, ja nykyaikaisen tilasuunnittelun myötä meillä on tarjota yli neliömetriä monipuolisesti muunneltavia tiloja. Vaikka talouden suhdannevaihtelut koettelevat markkinoita toimialoillamme, ja oikeastaan juuri siitä syystä, pidämme huolta ensisijaisesti toimituskyvystämme. Kokemuksesta tiedämme, että sitä arvostavat niin suorat asiakkaamme kuin heidänkin asiakkaansa. Lisäksi investoimme edelleen paljon tuotekehitykseen, jonka tuloksista on seuraavilla sivuilla useita esimerkkejä. Katsomme siis luottavaisena tulevaisuuteen tietäen, että pystymme palvelemaan ensiluokkaisesti myös haasteellisina aikoina. Toivotan kaikille Hedlinen lukijoille menestyksekästä loppuvuotta, Berndt Johansson Konsernijohtaja Hedengrenin pääkonttorin osoite on vuodesta 1969 lähtien ollut Lauttasaarentie 50 ja niin tulee olemaan jatkossakin. Kokonaan kunnostettu talo tarjoaa viihtyisät ja ympäristöystävälliset työtilat sekä hedengreniläisille että vuokralaisille. Teksti: Tuija Holttinen Perinteikäs talo Hedengrenin toimitalon iso päärakennus valmistui vuonna 1969, jolloin yritys oli 51-vuotias. Tontilla oli jo ennestään 1930-luvulla rakennettu tehdaskiinteistö, joka liitettiin uuden rakennuksen lisäsiiveksi. Tänä kesänä 95 vuotta saavuttanut Hedengren-konserni sai syksyn alussa valmiiksi mittavan kiinteistöremontin. Yritys toimii nyt täysin uudistetuissa tiloissa. Vanha tuttu osoite on entinen, samoin kuntokartoituksessa hyväksi todetut perusrakenteet. Peruskorjaus näkyy ja tuntuu sisätiloissa: talo tar joaa nyt miellyttävämmän työympäristön, paremmat työolot sekä mahdollisuuden entistä parempaan asiakaspalveluun. Kuvat: Hedengren ja Jori Gustafsson Työhyvinvointi ja taloudelliset seikat Strategiassamme on määritelty, että panostamme työntekijöidemme hyvinvointiin, ja sitä linjaa tämä remontti noudattaa. Korostamme myös uudistumista, asiakastyöskentelyä ja jatkuvaa kehittymistä. Parannettu työympäristö tuo työhön uutta vireyttä, joka näkyy myös asiakastyössä, kertoo hallituksen puheenjohtaja Berndt Johansson peruskorjauksen taustoista. Olennaisina seikkoina hankkeessa vaikuttivat myös energiatehokkuus ja ympäristöasioiden huomiointi. Ympäristöystävällisyys onkin toiminut perustoimintamme lisäksi myös tässä hankkeessa ohjaavana ajatuksena läpi koko suunnitteluprosessin ja toteutuk- 2 Hedline

3 Uudistunut toimitalo kunniakkaassa kuosissa sen. Ratkaisut on mietitty tarkkaan ja ja hanke onkin pysynyt hyvin budjetis- Lauttasaaressa säilyy työpaikkoja ja jo kaavamuutospäätöksen jälkeen, Jo- vutettavissa sekä Helsingin keskustan energiataloudellisesti. Esimerkiksi au- sa. Lopputulos on upea. Kiinteistö on olemassa olevia tiloja hyödynnetään. hansson sanoo. että Espoon suunnasta. tomaattisesti läsnäolon mukaan toimivat valaistusjärjestelmät takaavat, ettei talossa ole koskaan turhaan va- saanut huiman arvonnousun uudistuksen myötä. Nyt rakennetun uusimman tekniikan ja toimivien järjestelmien an- Myös kulttuuriperintöä vaaliva museovirasto näki Hedengrenin toimitalon edustavan tyypillistä 1960-luvun Vapaata tilaa hyvien yhteyksien päässä Berndt Johansson uskookin vahvasti Lauttasaaren asemaan hyvänä toimipaikkana. lot päällä. siosta talon elinkaari piteni kymmeniä arkkitehtuuria ja puolsi hyvän raken- Konsernin omaa tilankäyttöä tehosta- Mittavat investoinnit kiinteistööm- Tietenkin myös taloudelliset seikat vuosia. nuksen perusparannusta. Nykyään malla ja järkiperäistämällä nelikerroksi- me kertovat tulevaisuuden uskosta ja vaikuttivat peruskorjauksen ajankohtaan. Rakennuksen ylläpito- ja korjauskustannukset kasvoivat vuosi vuodelta, Kaavamuutoksesta liikkeelle Lauttasaarentie 50 on asemakaavan mukaisesti toimistokiinteistö. Kaavamuutoksesta liikkeelle lähte- sesta talosta vapautui kaikkiaan neliömetriä tilaa vuokrattavaksi. Tällä hetkellä talon koko kolmas kerros on jatkuvuudesta. Lauttasaari tulee metron ansiosta olemaan entistä parempi paikka yrityksen toimia, hän sanoo. mihin kunnollisella peruskorjauksella Mittava peruskorjaushanke ja maan- neelle projektille asetettiin Hedengre- tyhjänä uusille vuokralaisille. Omassa käytössämme olevat tilat voidaan vaikuttaa myönteisellä taval- alaisten tilojen käyttöönotto neuvot- nillä vuonna 2007 työryhmä, jonka Tilat ovat helposti muunneltavissa ovat mitoitetut tämän hetken tarpei- la. Myös tehostunut energiatalouden telutiloiksi edellytti perusteellisia neu- tehtävä oli pohtia kiinteistön kehittä- tulijoiden tarpeita vastaaviksi. Yläkel- siin. Joustava tilankäyttö ja muunnel- seuranta tulee lähivuosina näkymään votteluja kaupunkisuunnitteluviraston mistä tuottavaksi liiketalousyksiköksi. larikerroksen upea neuvottelukeskus, tavat tilat mahdollistavat kuitenkin todellisina säästöinä. kanssa. Prosessi vaati muun muassa Erilaisia vaihtoehtoja kiinteistön aulapalvelut sekä lounasruokala ovat vaivattomasti myös valmiuden muu- Berndt Johansson toteaa ajankoh- asemakaavamuutoksen tontille, joka tulevaisuudesta ruvettiin miettimään talon kaikkien toimijoiden käytettä- toksiin. Olemme toki varautuneet sii- dan olleen sopiva korjausrakentami- perinteisesti on ollut pääosin teolli- jo paljon aiemmin, 2000-luvun alus- vissä. hen, että onnistumme strategiamme selle. suuskiinteistöä. sa. Kun perusteellisten pohdintojen Länsimetron myötä Länsiväylän mukaan kasvattamaan toimintaamme Matalasuhdanteen aikana olemme Helsingin kaupunki oli kuitenkin jälkeen päädyttiin peruskorjaukseen, ruuhkautuva liikenne helpottuu, ja tulevaisuudessa. Seinät eivät tule sil- pystyneet säästämään kustannuksissa, myönteisesti kiinnostunut siitä, että suunnitelma lähti kunnolla etenemään Lauttasaari on entistä helpommin saa- loinkaan vastaan. Hedline 3

4 Hedengren Securityn maine niin yksittäisten laitetoteutusten kuin integroitujen kokonaisuuksien toimittajana asetti korkean vaatimustason uudistuneen pääkonttorin turvateknisille ratkaisuille. Jo suunnitteluvaiheessa lähdettiin liikkeelle siitä, että Suomen suurimpiin kuuluvan turvatalon on entisestään parannettava pääkonttorin rakenteellista ja teknistä suojausta. Merkittäväksi työkaluksi osoittautui viranomaisten ja yksityisen sektorin yhteistyössä tuottama Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö (KATAKRI), joka määritti tiukat vaatimukset fyysiselle tilaturvallisuudelle sekä tietojen käsittelylle. Kyseinen kriteeristö kattaa myös muita turvallisuuden osa-alueita, jotka näkyvät Hedengren Securityn päivittäisessä toiminnassa. Uudistuneessa toimitalossa kruunun jalokiveksi on muodostunut saneerattuihin tiloihin rakennettu huipputason elementtiholvi, joka on merkittävä panostus asiakasdokumenttien asianmukaiseen säilyttämiseen. Holviin pääsyä rajoittavat kiinteistön kulunvalvonta- ja hälytysjärjestelmät, jotka tarkkailevat kyseistä tilaa kellon ympäri. Sen uumeniin ei ole asiaa kuin työnsä puolesta erikseen nimetyillä henkilöillä. Myös kiinteistön avainhallinta on valjastettu suojaamaan holvia. Järjestelmä pitää tarkkaa kirjaa kaikista avainluovutuksista sekä varmistaa automaattisesti avaimien palautumisen. Elementtiholvin ohella varakäytössä on yksi valettu holvi. Olennaista on, että dokumenttien hallinta tapahtuu asianmukaisella tavalla. Tässä talossa tärkeitä papereita ei säilytetä arkistokaapeissa kaikkien ulottuvilla, sanoo Hedengren Securityn myyntijohtaja Harri Pöysä. Huipputekniikan taidonnäyte Kiinteistön kohonnut turvallisuustaso näkyy erikoissuojattujen tilojen lisäksi myös muualla Hedengrenin uutuuttaan hohtavassa pääkonttorissa. Rikosilmoitusjärjestelmän ja kameravalvontajärjestelmien suunnittelussa on huomioitu Finanssialan Keskusliiton ohjeet ja säännöt. Hedengren Securi- Turvallisuutta toimitalon mitalla Pääkonttorin saneerauksen myötä Hedengren Security pääsi näyttämään kyntensä turvatekniikan osaajana. Kiinteistön turvallisuustaso päivitettiin vastaamaan alan tiukimpia standardeja. Teksti: Ari Rytsy Kuvat: Hedengren Prodex FirEscapeen liitetty Hätiste eli opastava turvavalaisin on Hedengren Securityn viimeisin innovaatio. Valaisin ohjaa mihin suuntaan poistuminen kriisitilanteessa tapahtuu. 4 Hedline

5 SECURITY Yhteistyösopimus Boschin kanssa Hedengren Security on solminut yhteistyösopimuksen Bosch Security Systemsin rikosilmoitus- ja kameravalvontatuotteiden myynnistä Suomessa, Baltiassa ja Pohjoismaissa. Toimitukset hoidetaan suoraan ja nopeasti Hedengrenin logistiikkakeskuksesta Espoon Kauklahdesta. Laajentuneen tuotevalikoiman ja keskitetyn tuotejakelun ansiosta Hedengren Security pystyy palvelemaan asiakkaitaan entistä tehokkaammin ja monipuolisemmin. Hedengen Security Harri Pöysä Puh Työaikaleimaus sujuu helposti Hedsam Novitas -järjestelmän Touch-kosketusnäyttöpäätteellä. Uusi selainpohjainen Hedsam Novitas Kotimaisen Hedsam-kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmän uusin versio, selainpohjainen Hedsam Novitas, tarjoaa käyttäjälleen kaikkien aikaisempien Hedsam-järjestelmien huippuominaisuuksien lisäksi muun muassa tietokantapohjaisuuden, selainkäyttöisyyden ja kielivalinnaisuuden. Selainkäyttöisyys ja mobiilitoiminnot, kuten mobiilileimaus, mahdollistavat järjestelmän käyttämisen ja hallinnoinnin paikasta ja ajasta riippumatta. Hedsam Novitas voidaan integroida Hedengren Securityn muiden turvallisuusjärjestelmien, kuten Hed-Graphicsin kanssa, jolloin saavutetaan kiinteistön turvallisuuden entistäkin korkeammalle tasolle nostava käyttäjäystävällinen kokonaisuus. Hedengen Security Jarmo Lakio Puh Prodex FirEscape aktiiviseen evakuointiin Kulunvalvonta- ja hälytysjärjestelmät tarkkailevat turvaholvia ympäri vuorokauden. Prodex FirEscape on paloturvavalojärjestelmä, joka kriisitilanteessa kuten patyn tuotevalikoimasta kohteeseen on valittu HHL-rikosilmoitusjärjestelmä. Sisä- ja ulkotilojen kameravalvon- kulunvalvonnan järjestäminen sekä lohälytyksessä, ohjaa turvavalaistuksen nassa on hyödynnetty nykyaikaista palo- ja murtohälytyksien toimivuu- täyteen tehoon ja opastaa ihmiset tur- Kiinteistön kaikki maasta alle 4,5 huipputeknologiaa. Kokonaisuus ra- desta huolehtiminen antoivat turva- vallisinta reittiä ulos kiinteistöstä. metrin korkeudessa olevat ikkunat on kentuu tarkoista ja herkistä Boschin, alan ammattilaisille mahdollisuuden Muuttuvasymboliset opastevalot kerto- suojattu lasirikkoilmaisimin. Riski esi- Samsungin ja AcTin tuoteperheiden vahvistaa omaa osaamistaan erikois- vat sallitun kulkureitin normaalilla symbo- merkiksi katon kautta murtautumiseen megapikselikameroista. Niiden korkea- tilanteeseen liittyvien riskien osalta. lilla ja kielletyn kulkureitin symbolin päälle on tiedostettu. Niiltä osin suojaus on laatuiset ja tunnistamiskelpoiset kuvat Palo- ja murtohälytykset oli hoi- tulevalla punaisella rastilla. Turvallisen ja nopean evakuoinnin lisäksi toteutettu EN54-luokitelluilla ilmaisi- tallentuvat kotimaisen Mirasysin tal- dettava normaalisti rakennustöiden järjestelmä antaa pelastusviranomaisille kattavan tilannetiedon tapah- milla. Kuorisuojauksen lisäksi kaikissa lentimiin. tiloissa on tila- ja kohdevalvonta niiden aikana. Kiinteistössä liikkui tuolloin tuneesta ja auttaa pelastustoimien sujuvassa ja nopeassa toteutuksessa. Kiinteistön palo- ja turvavalaistus on urakoitsijoiden henkilökuntaa, mikä Prodex FirEscape tuo aivan uuden ulottuvuuden kiinteistöturvalli- tehty integroidulla ja joustavasti ohjel- korosti kulunvalvonnan merkitystä, suuteen. Aktiivinen järjestelmä tarkkailee niin paloilmaisimien likai- Jokainen kiinteistön ovi on Hedsam moitavalla Prodex FirEscape -järjes- sanoo Hedengren Securityn tuoteryh- suusarvoja kuin turva- ja opastevalojen ledien sekä akkujen kuntoa. Novitas -kulunvalvontajärjestelmän telmällä, joka on Hedengren Securityn mäpäällikkö Willy Grönqvist. piirissä. Erityistä huomiota on kiin- viimeisin innovaatio. Paloilmaisuun on Kokonaisuutena saneeraus projekti kiinteistönomistajalle myös merkittäviä nitetty kulkuoikeuksiin. Vieraat ote- käytetty sekä lämpöilmaisimia että op- nosti esiin suurien muutoshankkei- kustannussäästöjä asennusvaiheessa ja taan vastaan keskitetysti ja he voivat tisia savuilmaisimia. den suunnittelun tärkeyden. Turvalli- elinkaaren aikana huolto-, ylläpito- ja suusmielessä tehtyjä investointeja on käyttökustannuksissa verrattuna perintei- muutenkin syytä tarkastella kriittisesti siin toteutuksiin. käytön ja riskien mukaan. liikkua ainoastaan isännän seurassa. henkilökunnan käytössä on Novitas- Myös erikoistilanteet huomioitu järjestelmän työajanseuranta, jossa Turvateknisen taidonnäytteen lisäksi leimauksen voi tehdä Idescon-koske- kiinteistön saneeraushanke osoittautui Hedengrenin toimitalon osalta tusnäytöllisellä monitoimipäätteellä tai hyväksi painetestiksi kokonaisturvalli- voimme olla tyytyväisiä saavutettuun mobiililaitteella. suuden hallinnassa. Rakennusaikaisen lopputulokseen, iloitsee Pöysä. Kulunvalvonnan ohella Hedengrenin Älykäs paloturvavalojärjestelmä tarjoaa säännöllisin väliajoin, sillä tekninen kehitys menee jatkuvasti eteenpäin. Hedengen Security Peter Malmelin Puh Hedline 5

6 Valaistus valmiina tulevaisuuden haasteille Joulukuussa 1969 valmistuneen Hedengrenin toimitalon valaistusta oli toki saneerattu vuosikymmenien saatossa aiemminkin. Nyt kiinteistön kokonaisvaltaisen uudistamisen yhteydessä myös talon koko valaistus laitettiin kuitenkin aivan uuteen uskoon. Eri aikakausien yhdistelmistä koostunut valaistus käytiin läpi ja uudistettiin sekä valaisimien että valaistuksen ohjausten osalta. Ihminen etusijalla Vaikka energian säästö on nykyaikaisen valaistuksen tärkeä osa-alue, se ei kuitenkaan saa olla ainoa toteutuksia ohjaava tekijä. Lopputuloksessa tärkeintä on aina muistaa ihmiset, jotka tilassa työskentelevät, Hedtec Valaistuksen Pasi Jokinen muistuttaa. Valaistus muodostaa ison osan työviihtyvyydestä ja sitä kautta työtehosta ja päivittäisen vireyden ylläpitämisestä. Hedengrenin toimitalon saneerauksen yhteydessä myös valaistus uusittiin täysin. Tuloksena on energiansäästön ja miellyttävän työympäristön yhdistävä tyylikäs kokonaisuus. Näiden saavuttamiseksi on kuhunkin käyttökohteeseen valittava sopivin ratkaisu ja käyttöä ohjattava juuri siihen kohteeseen parhaiten soveltuvalla ohjaustavalla. Valaistuksen tehokkuus, yleinen fiilis ja energiatehokkuus kulkevatkin tämän päivän valaistussuunnittelussa sujuvasti käsi kädessä. Valaisinvalinnat edustavat viimeisintä laatutasoa ja tehokkuusluokkaa. Kokonaisenergiataloudellisuus syntyy siitä, kun oikeisiin valaisinvalintoihin vielä yhdistetään tarkoituksenmukainen valaistuksen oh jaus eri tiloihin unohtamatta Teksti: Tuija Holttinen Kuvat: Jori Gustafsson ja Hedengren käyttäjien omien mieltymysten mukaista valaistustasoa. Erilaisia toteutuksia tyylillä Hedengrenin toimitalon valaistuksen suunnittelu lähti arkkitehdin tilasuunnitelmien pohjalta; miten tiloja tullaan muuttamaan ja mitä tarpeita tiloilla on valaistuksen suhteen. Koska kiinteistö on laaja ja käsittää erilaisia tiloja eri käyttötarkoituksiin, suunnittelussa hyödynnettiin valaistuksen DIALUXsuunnitteluohjelmaa, jonka avulla pystyttiin laskemaan ja vertailemaan erilaisia vaihtoehtoja. Vaikka tilat ovat erilaisia, niissä toistuvat tietyt toiminnot. Pystyimme tarkastelemaan haluttuja kohtia ja hyödyntämään tarkemmin katsotut seikat muissakin tiloissa, Jokinen kertoo. Saimme ja haimme tässä projektissa myös sitä, että meillä on mahdollisuus näyttää asiakkaillemme muutakin kuin valaisimia näyttelytiloissamme. Nyt kävijä näkee itse, miten erilaiset valaisimet ja valaistusratkaisut toimivat ihan oikeassa toimintaympäristössä. Sen takia teimme erilaisia vaihtoehtoja kuitenkaan tyylikkyyttä unohtamatta. Lopputulos ei ole tilkkutäkki, vaan esimerkiksi toimistotilat ja käytävät on toteutettu pääsääntöisesti samantyyppisillä valaisimilla. Näyttelytiloissa on esillä useampaa tyyliä, mutta nekin muodostavat aina laajemman kokonaisuuden. Viileää vai lämmintä valoa Led-valonlähteiden käytön myötä valkoisen valon väri on noussut voimakkaasti puheenaiheeksi. Pasi Jokisen mukaan osa suunnittelijoista vannoo perinteisten lämpimien sävyjen nimeen, osa taas haluaa viileämpiä sävyjä valaistukseen. Omassa kiinteistössämme valittiin valon värisävyksi hieman viileämpi, värit raikkaina toistava Kelvinin värisävy, jota on käytetty kautta koko talon muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Yleislinjasta poiketen neuvottelukeskuksen taukoalueen DISCUSkohdevalaistuksen värisävy on lämmin Kelviniä. Neuvottelukeskus Kellarikerrokseen toteutetussa neuvottelukeskuksessa keinovaloilla on tilojen toiminnalle tärkeä rooli, sillä tilaan ei tule päivänvaloa. Neuvottelukeskuksen 13 erikokoista neuvottelutilaa on liitetty ZUMTOBEL LUXMATE Netlink -ohjausjärjestelmään, jolla voidaan ohjata neuvotteluhuoneiden DALIohjattuja valaisimia sekä tiettyjä pistorasioita, joihin on liitetty AVlaitteistoa. Neuvotteluhuoneiden valaistusta voidaan säätää joko LUXMATE-tilanneohjaimella tai tilan AV-toimintoja hoitavan kosketusnäytön kautta. Valon värejä on hyödynnetty niin, että neuvotteluhuoneissa valon sävy on raikas valkoinen, kun taas oleskelualueilla rentoudutaan ZUMTOBELin DISCUS -sarjan ledkohdevalaisimien lämminsävyisessä valossa. Energiataloudellisten valaisinratkaisujen lisäksi LUXMATE-järjestelmän kautta valvotaan, etteivät valot jää turhaan palamaan yön tai viikonlopun ajaksi, vaan ne sammuvat yhteisellä sammutuskäskyllä. 6 Hedline

7 hedtec valaistus ZUMTOBEL GRAFT led-valaisin Pienet ja kompaktit GRAFT-led-valaisimet korkeiden tilojen valaisuun ovat saatavissa kahdessa eri kokoluokassa: Graft 330/140 W ja Graft 660/220 W. Rungon värivaihtoehtoina ovat valkoinen ja hopea. Valonjakovaihtoehtoja ovat yleisvalaistukseen tarkoitettu leveä ja hyllykäytävävalaistukseen suunniteltu kapea valonjako. Valaisimet ovat saatavissa kahdella eri led-väri sävyllä: K/CRI Ra 80/90 lm/w tai K/CRI Ra 70/100 lm/w valaisimesta ulostulevana arvona. Ledien käyttöikä on h/l70 ja valaisimien häikäisysuojaindeksi UGR < 22. Valaisimien runko on alumiinia ja kotelointiluokka on IP65. Ledien sekä liitäntälaitteen jäähdytyksestä huolehtii valaisimen läpihengittävä rakenne, ja ne soveltuvat ympäristölämpötiloihin 32 C +45 C. Valaisimet ovat aina DALI-ohjattavia. Liikuntatiloihin on saatavissa myös pallosuojatut versiot. BEGA Luettelo 31 ilmestynyt Toimistohuoneet Uusi, ensimmäistä kertaa suomenkielisenä julkaistu Ledit ovat valonlähteenä hallitsevassa asemassa monilla osa-alueilla. Kuitenkin toimistovalaistuksessa yleisesti käytettyjen T16 (T5) -loistelamppujen korvaajana ledit vielä odottavat tulemistaan. Nykyiset loistelamppuvalaisimet laadukkailla valonlähteillä varustettuina ovat edelleen tehokkaita ja edullisia, ja ne tarjoavat parhaimmillaan lähes samaa käyttöikää kuin ledit. Siksi toimistovalaistukseen valittiin ZUMTOBELin ripustettavat ELEEA-sarjan suoran/epäsuoran valaistustavan valaisimet. DALI-ohjattavien valaisinten energiatehokas ohjaus toteutettiin työtilakohtaisesti STEINELin Control Pro DALI -tunnistimin. Näin valaistus ohjautuu sekä läsnäolon että hyödyksi saatavan päivänvalon mukaisesti aina halutulle valaistustasolle. BEGA pääluettelo on ilmestynyt. 552-sivuinen järkäle löytyy myös sähköisenä osoitteessa Nykytrendin mukaisesti led-valaisimien valikoima on voimakkaasti lisääntynyt. Tärkeänä muutoksena näkyy myös laajentunut ja selkeytynyt led-valon värien valikoima. Värivaihtoehtojen lisääntyminen laajentaa nyt BEGA-ulkovalaisimien käyttömahdollisuuksia myös tietyissä sisätiloissa, esimerkiksi ostoskeskuksissa. ILLUXTRON HV led-alasvalot Menestyksekkään Illuxtron FLUXE 75 -led-valaisinmalliston suoraan 230 V jännitteeseen kytkettävien pienten HV-led-valaisimien valikoima on laajentunut odotetuilla uutuustuotteilla. Nämä sarjan uudet 11 W / 600 lm led-valaisimet ovat saatavissa varastomalleina K värilämpötilalla sekä tarvittaessa myös K ja K värilämpötiloilla. Samoin vaihtoehtona on nyt myös saatavissa suunnattava FLUXE 90 -malli mahdollistaen monipuolisemmat valaistustoteutukset. Suurempia valaistustarpeita puolestaan toteuttavat HV-malliston FLUXE 185 -valaisimet 22 W / lm ja 30 W / 2000 lm tehoarvoillaan. Illuxtron-mallistossa on lisäksi kattava valikoima edullisia, erillisellä liitäntälaitteella olevia LV-sarjan valaisimia. Tehoalue 15,5 W Porrashuoneet Porrashuoneiden valaistus toteutettiin Glashütte Limburgin pinnallisilla pyöreillä ja neliömäisillä led-valaisimilla. Myös sivusuuntaan ja seinäpinnoille valoa ohjaavilla valaisimilla luotiin valoisa ja turvallinen kulkuympäristö portaisiin. Yleisten tilojen valaistus on kytketty kiinteistön muitakin toimintoja ohjaavaan KNX-järjestelmään, joka hoitaa ajastetut sytytys- ja sammutusajat sekä myös määrättyjen tilojen tunnistinohjauksen STEINELin KNX-tunnistimien avulla. Käytävien alasvalot ovat ZUMTOBEL Panos Infinity -sarjan eri kokoisia ja eri tehoisia led-versioita. / lm 50 W / 4000 lm. Valaisimet ovat valittavissa myös ohjaukseen soveltuvina DALI tai 1 10 V versioina. Nämä LV-sarjan valaisimet perustuvat CREE True White -teknologiaan ja valotehokkuus on jopa 97 lm/w (CRI 95). Käyttöikä h. Hedtec Valaistus Puh Hedline 7

8 Näyttelytilat Myös näyttelytilat ovat kokeneet ison muutoksen valaistuksessa. Glashütte Limburgin kattoon upotettavat pyöreät led-valaisimet kutsuvat kävijän tervetulleeksi. Limburgin palloryhmä puolestaan osoittaa tien alas uuteen neuvottelukeskukseen. Koko näyttelyn valaistus on kytketty ZUMTOBEL LUXMATE -ohjaukseen. Myös osa pistorasioista on LUXMATE-ohjattavia. Näin on mahdollista saavuttaa näyttelytilojenkin osalta energiatehokkain valon ja energian käyttö. Sisäänkäynti Hedengrenin kiinteistön pääsisäänkäynnin valaistus on toteutettu BEGAn upotettavilla neliömäisillä led-alasvaloilla. Tuulikaapin ZUM- TOBEL LightFields -led-valaisimien valaiseva mikropyramidipinta tuo tilaan tunnelman poutapilvisestä sinitaivaasta. Tuulikaapin viihtyvyydestä huolehtii Fricon ilmaverho ulko-ovien yläpuolella, ja Emcon tuulikaappimatto pysäyttää lian tehokkaasti. 8 Hedline

9 hedtec Frico tarjoaa tyyliä ja tehoa Pistorasiapylväs on joustava Fricon PA 2200CE on uusi ilmaverhokojesarja, joka on tarkoitettu vähän liikennöidyille, tuulikaapillisille henkilöliikenteen sisäänkäynneille. PA 2200CE -ilmaverhokojeet tuovat tyyliä ja tehoa sisäänkäyntien ilmasulkuun ajattomalla ulkonäöllään, entistä paremmalla ilmasulkutehollaan ja integroidulla kaukoohjausmahdollisuudella. Kojeleveyksiä on kolme: 1, 1,5 ja 2,0 metriä. Sähkölämmitys: 3 16 kilowattia. ratkaisu Pistorasiapylväät helpottavat virran jakamista toimistotiloissa. Siirrettävät pylväät elävät toimistomuutoksissa mukana. Teksti: Tuija Holttinen Kuva: Hedengren Monitilaympäristö ja avokonttorit ovat toimistotilojen tätä päivää ja tulevaisuutta. Tilat ovat joustavia ja muuntuvat käyttäjien tarpeiden mukaan. Kun pöytiä ja tuoleja liikutellaan paikasta toiseen, myös virranjaon on oltava siirrettävissä. Seinäpistorasiat rajoittavat merkittävästi esimerkiksi työpöytien sijoittelua tiloissa, joissa työpisteiden määrä ei ole aina vakio. Siksi pistorasiapylväät ovat järkevä ja vaivaton ratkaisu hyvin suunnitelluissa toimistotiloissa. Pistorasiapylväiden avulla sähkö, tele ja data saadaan siirtymään mukana juuri sinne missä niitä tarvitaan. Virta katosta Hedengrenin peruskorjatuissa tiloissa jokainen toimistohuone on varustettu SmartiS-pistorasiapylväillä. Kaikkiaan taloon asennettiin yli 150 tukevasti omalla jalallaan seisovaa ja siirrettävissä olevaa jakelupylvästä. Täällä käytimme värinä eloksoitua alumiinia, joka on valkoisen kanssa SmartiS-pylväiden vakioväri. Muitakin värejä saa tilauksesta, joten pylväät saadaan aina sopimaan tyylikkäästi muuhun sisustukseen, kertoo pistorasiapylväistä vastaava tuotepäällikkö Kari Kalliola Hedtecistä. Muita räätälöintimahdollisuuksia värin lisäksi ovat pylväiden korkeus sekä pistorasioiden määrä ja paikat. Hedengrenin tiloissa pyöreiden SmartiS-pylväiden korkeudet vaihtelevat 2,3 metristä 3-metrisiin huoneen korkeuden mukaan. Varustuksena on kaksi atk-pistettä sekä pöydän yläpuolella neljä suojamaadoitettua sähköpistoketta ja alapuolella kuusi. Virranjakelussa on käytetty yläjakelupaneelia, jossa on vielä neljä pistorasiaa ja kaksi atk-pistettä. Suositeltava SmartiS SmartiS-pylväät ovat helppokäyttöisinä ja vaivattomasti asennettavina järkevä ratkaisu sekä uusiin tiloihin että saneerauskohteisiin. Pistorasiat ja liitännät ovat aina valmiina pylväässä, joten pylväät voidaan asentaa vasta aivan rakennustyön viimeisessä vaiheessa. Pistorasiapylväät on hyvä valinta myös suojeltavissa kohteissa, koska kiinteää asennusta ei tarvitse tehdä, vaan pylväät ovat helposti siirrettävissä, Kalliola kertoo. Täysin asennusvalmiit pylväät voidaan toimittaa viimeisten asennusten joukossa ja ne ovat saman tien käyttökunnossa palvelemaan erilaisia käyttäjätarpeita. Pronec on nyt SmartiS Pronec-pika-asennusjärjestelmä muuttui SmartiS-järjestelmäksi. Nimenvaihdoksen taustalla on tuoteryhmän laajeneminen, jolloin koko valikoiman yhteiseksi nimeksi valittiin Smart Installation System -yhdistelmästä tuleva SmartiS. Hedengrenin toimistohuoneisiin valittiin alumiiniset SmartiS-pistorasiapylväät. Virranjakelussa on käytetty yläjakelupaneelia. Teknisiltä ominaisuuksiltaan SmartiS-asennusjärjestelmän kaikki osat täyttävät voimassa olevat vaatimukset sekä laadun että sähköturvallisuuden suhteen. SmartiS-valikoima on jo nyt varsin kattava ja tulee tulevaisuudessa laajenemaan vielä enemmän, Kari Kalliola sanoo. Astronominen kytkinkello Entesin suomenkielinen DTR-20 -astronominen kytkinkello sytyttää ja sammuttaa valaistuksen aina oikeaan aikaan. Kellossa on valmiiksi ohjelmoituna 32 paikkakuntaa, mutta siihen on myös helppo ja nopea tehdä lisäohjelmointeja. Kun kellon sijaintia vastaava paikkakunta on valittu, kello sytyttää ja sammuttaa automaattisesti valaistuksen seuraten auringon lasku- ja nousuaikoja. Valaistus ei ole tarpeettomasti päällä, mikä säästää energiaa ja ympäristöä. Kytkinkellossa on kaksi vaihtokosketinta 16 A ja 4000 VA. Taajuus on 50/60 hertsiä ja IPluokka 20. Nautilus vaativiin olosuhteisiin PCE:n Nautilus IP67/68-sarja kasvaa. Nautilus-kojepistorasioiden lisäksi on nyt saatavana myös Schuko-pistotulpat ja -jatkopistorasiat. Erittäin vaativiin olosuhteisiin kehitetyt tuotteet soveltuvat erityisesti palokunnille, pumppaamoihin, kastelu- ja lumetusalueille, erilaisiin ulkotapahtumiin ja teollisuuteen. Nautilus varmistaa sähkön jakelun myös äärimmäisen kosteissa, pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa. Banjonettilukitus takaa mekaanisesti luotettavan liitoksen ja kestää vedenpaineen aina kahteen bariin asti. Hedtec asiakaspalvelu Puh Hedline 9

10 Tyylikkäät ja tehokkaat NEUVOTTELUTILAT Hedengrenin peruskorjatussa pääkonttorissa talon kaikkia käyttäjiä palvelee nykyaikainen neuvottelukeskus. Sen yksinkertaisen tehokas AV-tekniikka jättää historiaan muun muassa ovien liikennevalot ja lukuisat kaukosäätimet. Teksti: Vesa Ville Mattila Kuvat: Hedengren ja Jori Gustafsson Pidetäänkö kokous Helsingissä, Tukholmassa, Reykjavikissa vai Berliinissä? Ne ja yhdeksän muuta Euroopan pääkaupunkien mukaan nimettyä kokoustilaa löytyvät Hedengrenin upouusista pohjakerroksen tiloista. Myös toimistokerroksissa on neuvottelutiloja. Ison remontin yksi tavoitteista oli luoda neuvottelukeskus kaikkia kiinteistön käyttäjiä myös tulevia vuokralaisia varten. Nyt 12 tyylikästä ja tekniikaltaan viimeisen päälle varusteltua neuvottelutilaa ja auditorio ovat valmiit. Neuvottelukeskukseen kuuluu myös hyvin varusteltu keittiö ja erillinen kokoustila Hedengrenin omia kokouksia varten. Tiloja yhdistää tyylin ja tekniikan selkeys sekä kaiken turhan karsiminen. Keep it simple oli suunnittelun ja toteutuksen avainajatus. Kaikkia tiloja laitteineen pystyy käyttämään yhden lyhyen opastuksen jälkeen, sanoo neuvottelukeskuksen AV-ratkaisuja miettinyt Hedcomin projekti-insinööri Kurt Nybäck. Tietoja monelta näytöltä Jo pääsisäänkäynnin vastaanottotilassa komeileva Sharpin LCD-monitori kertoo yhdellä silmäyksellä jokaisen neuvottelutilan tilanteen. Mitä missäkin on menossa, kauanko kukin tila on varattu ja kenelle? Vastaanottotilassa on myös Sharpin 70 televisio. LCD-monitori opastaa eteenpäin myös neuvottelukeskuksen aulatilassa. Toinen lämpiön monitori toimii infonäyttönä. Se kertoo Hedengrenkonsernista ja viikon WLAN-salasanan. Infonäytön taustalla toimii dzine-ohjelmisto, joka mahdollistaa myös muun muassa reaaliaikaisten uutisten välittämisen. Jokaisen neuvotteluhuoneen ja auditorion ulkopuolella olevasta Cuen Systemin varausnäytöstä voi vielä tarkistaa kyseisen tilan varaustilanteen. Jos tilaisuus tuntuu venyvän, varaaja pystyy näytön avulla näppärästi pidentämään varaustaan. Muutos näkyy heti niin lämpiön kuin pääsisäänkäynnin näytöissä. Isoille ja pienille ryhmille Neuvottelutiloista pienimpään mahtuu neljä henkilöä, suurimpaan 24 henkilöä. Yksi tiloista on atk-koulutusluokka, jossa Hedengrenin henkilökunta on päässyt perehtymään esimerkiksi uusiin varastonhallintaohjelmiin. Vastapäätä sitä sijaitsee videoneuvottelutila, jota erityisesti Hedengren Kodintekniikka hyödyntää paljon. Heidän toivomuksestaan tilaan tuli Sharp AQUOS Quattron 3D 70 tuuman televisio. Auditorioon mahtuu 60 ihmistä. Koska tila on kapeahko eikä kovin korkea, kevyesti porrastetun salin keskivaiheille asennettiin lisänäyttö takarivejä varten. Auditoriossa on neuvottelukeskuksen ainoa projektori. Halusimme auditorioon mahdollisuuden näyttää isokokoista kuvaa. Auditorion päänäyttönä on Christie-projektori, salin takaosalle sisältö toistuu SHARP-näytössä. Äänentoisto EV RE300 -langattomalla mikrofonilla Clearvoice- ja Electro-Voice-kaiuttimiin. Siksi päädyimme Christien HD-tason LCD-projektoriin, Nybäck kertoo. Auditoriossa on myös mikrofoniäänentoisto Electro-Voicen langattomine mikrofoneineen. Etuseinälle sijoitettiin Clear-Voice Systems -pääkaiuttimet ja kattoon Electro-Voicen apukaiuttimia. Kytkennät AV-kosketusnäytöltä Auditoriota ja videoneuvotteluhuonetta lukuun ottamatta kunkin tilan varusteluun kuuluu Sharpin kosketusnäytöllä toimiva LCD-monitori, kooltaan tilan mukaan joko 52-, 60-, 70- tai 80-tuumainen. Ammattiluokan laitteet kestävät erinomaisesti, niitä pystyy pitämään päällä vaikka läpi vuorokauden, Nybäck kehuu. Jokaisen neuvottelutilan sisäpuolelta, oven vierestä, löytyy Cue Systemin AV-kosketusnäyttö. Sen avulla käyttäjä hallitsee monitoria ohjaavan pc:n kytkentöjä. Valittavana on HD- 10 Hedline

11 HEDCOM Tuutin täydeltä TEATTERISSA Upeita esityksiä ilta toisensa jälkeen ja vuodesta toiseen. Teksti: Vesa Ville Mattila Suurten tuotantojen teatterit tarvitsevat tasokkaita, luotettavia ja pitkäikäisiä äänentoistoratkaisuja. Muhkeista musikaaleistaan tunnetun Helsingin Kaupunginteatterin suuren näyttämön äänijärjestelmää uusittiin tänä vuonna. Uusiksi menivät äänimikserit ja muut äänilaitteet, lisäksi käyttöön otettiin digitaalinen äänensiirtojärjestelmä. Toimitimme suurelle näyttämölle DiGiCo SD7T -mikserijärjestelmän. Se sisältää äänimikserit, signaalin matrisoinnin, tehosteiden ajojärjestelmän sekä äänen ja videon tallennusjärjestelmän, kertoo Hedcomin projektiinsinööri Kari Lehtonen. Laitteisto pystyy prosessoimaan 256 äänikanavaa. Mikserijärjestelmän vaihtuminen analogisesta digitaaliseen on iso muutos. Sitä helpotti DiGiCon hyvä käytettävyys ja huolellisesti suunniteltu siirtymävaihe. Toimitimme pääosan laitteista tammikuussa, jolloin osa järjestelmästä esiasennettiin ja testattiin. Käyttökoulutus ja järjestelmän käytön harjoittelu alkoivat saman tien. Kesällä koko laitteisto asennettiin, kaapelointiin, kytkettiin ja käyttöönotettiin, Lehtonen mainitsee. Lokakuussa ensi-iltansa saaneessa musikaalissa Tohtori Zivago mikserijärjestelmästä otetaan mittaa toden Kuva: Charlotte Estman-Wennström teolla. Produktiossa on käytössä noin 150 sisään tulevaa äänikanavaa, 40 langatonta mikrofonia ja pari kymmentä äänitehostekanavaa. Langattomasti järeä järjestelmä Sennheiser on lineaarisen digitaaliaudion lähettämiseen suunniteltu järjestelmä, joka sisältää 8-kanavaisen vastaanotinrungon, taskulähettimiä sekä niihin liitettäviä pienoismikrofoneja ja käsilähettimiä. Suuriin tuotantoihin suunniteltu Sennheiser 9000 tarjoaa langattomalle järjestelmälle ennen kuulumattoman hyvän audiolaadun, pitkän kantosäteen ja pitkäkestoiset akut. Vapaiden taajuuskaistojen hupenemisen haasteeseen se vastaa hyvin täsmällisellä lähetyssignaalilla. Ainutlaatuinen ja järeä järjestelmä äärimmäisen tiukkoihin laatuvaatimuksiin, luonnehtii Hedcomin projektiinsinööri Ari Manninen. Hedcom on toimittanut Sennheiser järjestelmän Helsingin Kaupunginteatterin lisäksi Lahden Kaupunginteatterille ja Tampereen Työväen Teatterille, DiGiCo SD7T -mikserijärjestelmän myös Svenska Teaternille. Electro Voicen ZLX-sarjan uutuus! Electro Voicen uutuus on monikäyttöinen ja tyylikäs ZLX-aktiivikaiutin, jonka hintaluokassaan ainutlaatuinen DSP edesauttaa monipuoliseen ja innovatiiviseen käyttöön. Valmiit musiikki-, puhe-, monitori-, asennus- ja tilapresetit ovat käyttäjäkohtaisesti hienosäädettävissä. Kompakti ja kevyt ZLX-sarja on kehitetty teholtaan ja suorituskyvyltään täysin omalle tasolleen. Hinta laatu-suhteeltaan luokkansa paras ZLX on täydellinen ratkaisu pienimuotoisten esitysten PA-kaiuttimeksi tai lavamonitoriksi. Hedcom Kari Lehtonen Puh Sennheiser 9000 isoihin tuotantoihin Sennheiser julkisti vuosi sitten uuden huippuluokan digitaalisen langattoman järjestelmän; 9000-sarjan. Audiolaadultaan ainutkertainen 9000-sarja suunniteltiin etenkin suuriin tuotantoihin, joissa tärkeää ovat audion lisäksi pitkä kantosäde ja vahvuus kestää ulkoisia häiriöitä kestävällä akulla. Järjestelmän tulee myös toimia viivettä tuottamattomasti. Sennheiserillä on vankka kokemus suurten langattomien järjestelmien toteuttamisesta sarjan huippumallisto tarjoaa kattavan kokonaisuuden ammattikäyttöön. Hedcom Ari Manninen Puh Aulan ja kokoustilojen näytöt ovat SHARP-infonäyttöjä. Vierailijat ohjataan oikeaan tilaan CUEovinäytöillä, ja huoneiden sisällä vastaavalla näytöllä valitaan esitystilat. MI- ja VGA-piuhat tai langaton Apple TV. Ohjausnäytöstä pystyy myös ajastamaan järjestelmän automaattisen sammutusajan. Cuen AV-kosketusnäyttö räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Neuvottelukeskuksessa toiminnot karsittiin kaikkein oleellisimpaan, Nybäck muistuttaa. Kaikkien neuvottelutilojen pöytiin kätkeytyy Lightware Visual Engineeringin kytkentäyksikkö muuntimineen ja valitsimineen. Helsingin Kaupunginteatterin suurella näyttämöllä esitetään musikaalia Tohtori Zivago. Edessä oikealla Mikko Vihma. Viditouch-kosketusnäytöt neukkariin ja koulutustilaan Viditouch-kosketusnäytöt soveltuvat hyvin moninaisiin käyttöympäristöihin kuten kokouskeskuksiin, neuvottelu-, koulutus-, aulatiloihin ja luokkahuoneisiin. Kosketusominaisuus on heti käytössä ( Plug and Play ) ilman erikseen asennettavia ohjelmistoja. Tuotteeseen on saatavilla helppokäyttöinen veloitukseton esitysohjelmisto merkintöjen tekemiseen. Näytön molemmilla puolilla sijaitsevilla ns. Fast-key-painikkeilla ohjelmiston käyttö ja yleisimpien Windows-toimintojen käyttäminen, kuten tulostus, selaimen avaus, virtuaa- Hedcom linäppäimistö ja sovellusten Harri Hakala valinta (alt+tab), onnistuu Puh helposti. Näiden toimintojen avulla tehostat palaverin Puh Timo Lehtonen kulkua merkittävästi! Hedline 11

12 Varmasti oikeankokoinen ruutu SharpRoom on sovellus, jolla on helppo testata eri kokoisia ruutuja haluttuun tilaan. Katso mikä tuumakoko sopii parhaiten kodin olohuoneen tai työpaikan neuvottelutilan seinälle. Teksti: Tuija Holttinen Kuvat: Sharp Suuria elämyksiä SharpRoom on helppokäyttöinen sovellus, joka auttaa valitsemaan oikean kokoisen Sharp-näytön olipa kyseessä yrityksen edustustilat tai kodin tilat. Nyt on vaivatonta kokeilla, miltä erikokoiset televisiot näyttävät juuri minun olohuoneeni takaseinällä. Olisiko paras koko 60- vai 70-tuumainen, vai kävisikö tähän jopa 80-tuumainen Sharp? Myös yritysmyyntiä helpottaa kun neuvotteluhuoneesta otetaan kuva, johon sovelluksessa liitetään sopivan kokoinen näyttö. Tarjoukseen liitetty kuva valmiista ratkaisusta auttaa asiakasta heti näkemään, että tältä juuri heidän oma kokoustilansa näyttää uuden ruudun kanssa. Omia käsityksiä sopivista katseluetäisyyksistä voi myös testata ja ehkä kyseenalaistaakin. Aikoinaan varoiteltiin television liian läheltä katsomisen pilaavan silmät. Nykyään suuriakin näyttöjä voi huoletta valita tavallisenkokoiseen huoneeseenkin. Esimerkiksi maailman suurimman, 90-tuumaisen led-näytön katseluetäisyys on HD-kuvaa katsottaessa vain 3,5 metriä. Helppokäyttöistä koon testausta SharpRoomin käyttö on helppoa. Sovellus löytyy osoitteesta Ensimmäiseksi otetaan valokuva siitä tilasta, johon näyttöä halutaan sovittaa. Kuva on hyvä Iso televisio on erinomainen tapa saada vieraat viihtymään yrityksen aulassa ja oleskelutiloissa. Myös kotien olohuoneissa on yllättävän usein mahdollista sijoittaa isokin ruutu lisäämään televi- sion katselunautintoa. Joskus pelkän tuumakoon perusteella voi olla hankala hahmottaa, miltä tietyn kokoinen televisio näyttää siinä tilassa, mihin sitä ollaan hankkimassa. Ruudun kokoa haluttuun tilaan on nyt helppo testata uudella SharpRoomsovelluksella. ottaa niin, että näytön sijoituspaikka on kohtisuoraan keskellä kuvaa. Sen jälkeen mitataan mittanauhalla tilasta joku sopiva kiinteä mitta, esimerkiksi TV-tason, työpöydän leveys tai seinällä olevan taulun koko. Kuva ladataan SharpRoom-sovellukseen. Mitatun kiintopisteen leveys ilmoitetaan senttimetreinä, jolloin ohjelma pystyy muokkaamaan näytön kuvan oikeaan mittasuhteeseen. Tämän jälkeen sovellukselle ilmoitetaan kuvan mittakaava. Kuvassa olevan mittatyökalun päät siirretään vastaamaan mitattua kiintopistettä. Mitta pitenee ja lyhenee sen päistä hiirellä tarttumalla ja vetämällä. Kun sovelluksessa on tarvittavat mitat voidaan siirtyä valitsemaan näytön tuumakoko annetuista vaihtoehdoista. Näytön kuva vedetään haluttuun kohtaan omaa tilakuvaa. Esikatselusta voi tarkastella valmista kuvaa ja valmiin kuvan voi myös tallentaa omalle tietokoneelle. Ja tietenkin lisätietoja valitusta televisiosta saa helposti klikkaamalla. Mikäli sovelluksella tehty testaus vaatii vieläkin konkreettisempaa näyttöä, SharpRoomin nettiosoitteesta voi tilata myös ilmaisen julisteen, jonka avulla voi testata mahtuuko 60 tai 70 näyttö haluttuun tilaan. 12 Hedline

13 kodintekniikka Tallentava digiboksi tuo älyn televisioon Yksi 90 tuuman jättiruutu vastaa kooltaan yhdeksää 32-tuumaista näyttöä! HDThunderin uutuus digiboksi, HD6000 tarjoaa älykkäitä toimintoja, joilla kotona olevien televisioiden katselukokemus päivittyy kerralla SmartTV-tasolle. Antenni- ja kaapelitalouksiin sopiva tallentava HD-digiboksi toimii minkä tahansa CI+-maksukortin kanssa, ja tallennetut maksukanavat näkyvät ilman korttia. 500 gigabitin kovalevy tarjoaa jopa 250 tuntia tallennusaikaa, ja kovalevyn täytyttyä tallennus jatkuu automaattisesti ulkoiselle kovalevylle. Internetyhteys tuo pääsyn valituille www-sivuille ja laitteen ohjelmistopäivityksiin. WiFi-valmius donglella, etäkäyttö puhelimella ja taulutietokoneella sekä useat tulossa olevat OTT-sisältöpalvelut verkosta kuuluvat asiaan. Uusi rullaava ohjelmaopas Super EGP tekee ohjelmatietojen selailun entistäkin helpommaksi. Monipuolisuutta tvelämykseen tuovat SD-korttipaikka valokuvien katseluun, musiikin suoratoisto ja YouTube. HDThunder-digiboksissa on amerikkalaisen Broadcomin kehittämä huippunopea BCM7242-CPU-prosessori, jonka suorituskyky on 3,7-kertainen tavanomaiseen verrattuna. Sen ansiosta laite reagoi nopeasti käyttäjän käskyihin, kuluttaa vähän virtaa ja tarjoaa havainnollisen grafiikan. Svh 399 euroa Lisätiedot: Hedengren Kodintekniikka Päivi Levänen Puh Maailman suurin myytävissä oleva televisio Televisiot ja näytöt kasvavat jatkuvasti. Ruudun koossa pätee suuruuden ekonomia: isompi Elokuvien ystävät iloitsevat elokuvateatterimaisesta tunnelmasta ja mahtavasta kuvanlaadusta kotona. Isot Viisi kuusi vuotta sitten moni ajatteli, ettei kotiin juuri 42-tuumaista isompaa televisiota voi hankkia. Tänä ruutu takaa isomman elämyksen. jättiruudut syrjäyttänevät pikkuhiljaa päivänä myydään todella paljon isoja Sharp haluaa olla ykkönen ja tarjota asiakkailleen parasta ja suurinta. Nyt myynnissä oleva 90-tuumainen LED TV LC-90LE757E on maailman suurin videotykin aseman. Televisio on tuttu ja vaivaton laite; helppo laittaa päälle ja helppo sammuttaa. Elokuvan katselua varten ei tarvitse pimentää huonetta näyttöjä niin koteihin kuin myös yrityskäyttöön. Kokoa ja näköä Uutuusmakuja Cupsololle Paulig Cupsolo -kapselikeittimen makuvalikoima on jälleen myytävissä oleva led-televisio. eikä miettiä varalamppuja. 90-tuumainen Sharp on korkeudel- laajentunut. Kylmeneviä päiviä lämmittävät uutuusmaut Ennennäkemätön terävyys Sharpin X-gen 3D-paneelin ja nopean Isompi näyttö iloksi iäkkäille taan 1,2 metriä ja leveydeltään kaksi metriä. Vaikuttavasta koostaan huolimatta LC-90LE757E on tyylikäs, kevyt Glögi ja Vanilla Latte. Mausteinen Glögi sopii erityisesti joulunajan herkutteluun pimenevien iltojen piristykseksi. Paketti sisältää 16 kapselia kuvaprosessorin ansiosta jätti-sharp Yksi isojen televisioiden kohderyhmä ja ohut. Myös seinäasennus on help- ja on myynnissä vain rajoitetun ajan. tarjoaa ennennäkemättömän kuvan- ovat iäkkäät ihmiset. Vanhemmat ih- poa 64 kilon kokonaispainon ja alle 12 Vanilla Latten lempeän vaniljai- laadun teräväpiirtona. Sharpin Active miset viihtyvät television ääressä usei- sentin kokonaispaksuuden ansiosta. nen maku antaa maitokahville Motion 200Hz-tekniikka ja aktiivinen ta tunteja vuorokaudessa, se on mie- Televisiossa toimii myös taustakuva- täyteläisen aromin ja miellyt- teräväpiirto-3d takaavat elokuvahar- luisa tapa viettää aikaa. Suuren näytön tila, joka muuttaa television standby- tää monia kahvijuomien ystä- rastajan ja penkkiurheilijan iloksi myös isokokoinen teksti tekee televisio-oh- tilassa taideteokseksi tai valokuvake- viä. Paketissa on 8 Espresso For- fantastisen selkeät liikkuvat kuvat. jelmien seuraamisen entistäkin muka- hykseksi haluamallesi kuvalle. tissimo -kapselia ja 8 Crema Latte Jättimäinen ruutu antaa tunteen vammaksi. Vanilla -kapselia. siitä kuin istuisi eturivissä urheilukatsomossa. Jääkiekko, tennis, jalkapallo, ratsastus Värit toistuvat uskomattoman kirkkaina ja yksityiskohdat erottuvat veitsenterävinä. Silmä tottuu nopeasti ison television katseluun, eikä sen jälkeen enää ole paluuta pienempään ruutuun, tietää Petri Toivio Hedengren Kodintekniikasta. Lisätiedot Hedengren Kodintekniikka Petri Toivio Puh Svh 5,95 euroa Lisätiedot: Hedengren Kodintekniikka Marja Aho Puh Hedline 13

14 Turvallista ja terveellistä asumista Jokainen haluaa turvallisen ja terveellisen kodin. Muurametaloissa laadun takaaminen aloitetaan pohjasta. Teksti: Tuija Holttinen Kuvat: Muurametalot Innostus omakotirakentamiseen on Suomessa laskenut vuosituhannen vaihteen alkuvuosien lukumääristä. Omakotitalo on kuitenkin edelleen monen suomalainen unelma, ja kuluneenakin vuonna rakentamisen aloituksia oli Rakennustutkimus RTS Oy:n mukaan noin Näistä noin 65 prosenttia toteutetaan talopakettiratkaisuna tai avaimet käteen -rakennuttamisena. Avaimet käteen -ratkaisun osuus on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Rakenteet kuivina lämpimässä hallissa Muuttovalmiit Muurametalot rakennetaan Tornion Karungissa, kuivissa ja lämpimissä tehtaan sisätiloissa. Satakoon ulkona räntää, vettä tai lunta, niiden kosteus ei kastele Muurametalon rakenteita rakennusvaiheessa. Rakenteiden kuivana pysymisen turvaaminen on huolehtimista tulevista asumisolosuhteista, sillä kosteus on yksi rakentamisen haasteista. Kosteus ei missään nimessä ole kirosana rakentamisessa, Muurametalojen toimitusjohtaja Lauri Vappula toppuuttelee. Se pitää kuitenkin huomioida, ja siksi meidän muuttovalmiiden talojemme tilaelementit tehdään sisätiloissa. Myös työmaavaiheessa toimitaan ripeästi niin, että ensimmäisen päivän aikana on jo työmaallakin talossa katto päällä ja seinät suljettu. Asiakkaalle vain parasta laatua Muurametalojen suunnittelussa, tuotannossa ja palvelussa laatu oh- jaa kaikkea toimintaa. Kokemuksen kautta kehittynyt tuotantotekniikka, toimivat pohjaratkaisut ja kestävät rakenteet takaavat laadukkaan suomalaisen kodin. Muurametalo-asukkaille halutaan tarjota kuitenkin vielä pidemmälle vievää turvaa. Kunnolliset ilmanvaihtoratkaisut, kestävien rakennusmateriaalien käyttö ja hyvälaatuinen huoneilma ovat tärkeitä tekijöitä asumisviihtyvyydessä ja terveellisyydessä. Kokonaisvaltainen palveluajatus lähtee kehittyneistä taloteknisistä ratkaisuista ja riskittömästä rakentamistavasta perustuksesta alkaen. Lauri Vappula kertoo, että Muurametalot tehdään rossipohjalla. Meidän mielestämme rossipohja eli painovoimalla tuulettuva alapohja on Suomessa valmistui tänä vuonna noin 240 muuttovalmista Muurametaloa. Kaikissa niissä on vakiovarusteena alapohjan kosteutta valvova OlosuhdeVahti-järjestelmä. hyvä ratkaisu. Silloin on helppo päästä tarkistamaan rakennuksen alapohjan tilanteita ja myös ryhtyä toimenpiteisiin, mikäli sellaisiin tarvetta olisi. Rossipohjassa tulee myös luontaisesti hoidettua radon-tuuletus. Turvaa tuleville vuosikymmenille Luontainen tuuletus ei vaadi tekniikkaa avukseen. Vappula kertoo, että alapohjan tuulettumisen lisävakuudeksi Muurametaloissa on silti kosteudenmuutoksia valvova OlosuhdeVahti. Laatu ja luottamus ovat niitä toiminnan peruspilareita, joita haluamme tarjota myös asiakkaillemme. Me rakennamme lähtökohtaisesti taloja, jotka ovat 50 ja vielä sadan vuoden päästäkin asuttavia ja toimivia. On odotettavissa että tulevaisuudessa Suomen ilmasto lämpenee, ja kosteusolosuhteet sen myötä muuttuvat. Tulevaisuudessa rossipohjarakenteetkin voivat joutua enemmän sään vaihteluille ja kosteudelle alttiiksi. Siksi kaiken varalta me asennamme huoltovapaan ja luotettavan OlosuhdeVahdin kaikkiin taloihimme. Haluamme, että asiakkaamme voivat luottaa siihen, että he ovat ostaneet meiltä turvallisen kodin itselleen. 14 Hedline

15 hedtec Kosteus tiivistyy lämpötilaeroista OlosuhdeVahti on turvallinen ja lähes huoltovapaa verrattuna tavanomaisiin ilmankuivatusjärjestelmiin. Sillä saadaan maksimaalinen varmistus mahdollisia kosteusongelmia vastaan. Helppokäyttöinen HT-testeri HT:n uusi Macrotest G3 -sähköasennustesteri on värillisen kosketusnäytön ja Wi-Fi-yhteyden ansiosta entistäkin monipuolisempi ja mukavampi käyttää. Laitteen kehittämisessä on huomioitu asiakkaiden toiveet ja 30 vuoden tietotaito sähköasennustestereistä. Uutuustoimintona Macrotest G3 :ssa onkin nyt esimerkiksi mahdollisuus kirjata jokaiselle mittaukselle mittauspaikka ja mittauspiste. Hedtec Kari Kalliola Puh Kriittisiä paikkoja sisäilman laatuun ja sitä kautta terveellisyyteen oleellisesti vaikuttavan homeen syntymiselle ovat rakennuksen ala- ja yläpohjat, jonne saattaa oikeaoppisesta rakenteesta huolimatta kerääntyä homekasvua edistävää kosteutta. Kun ryömintätila on lämpimänä vuodenaikana kylmempi kuin ulkoilma, ulkoilman sisältämä kosteus tiivistyy alapohjaa ja luo otollisen olosuhteen homekasvustolle. Kosteuden huomaamiseen ja siitä johtuvien vaurioiden ehkäisyyn on olemassa helppokäyttöinen ja energiataloudellinen apuväline. OlosuhdeVahti on helppokäyttöinen ja energiataloudellinen järjestelmä turvaamaan alapohjan kuivana pysyminen. OlosuhdeVahti poistaa kosteuden ja luo rakennuksen ryömintätilaan olosuhteet, joissa home- ja lahosienet eivät kasva. Työkalut tarpeen mukaan Olennaista on myös seuranta. OlosuhdeVahti valvoo jatkuvasti ryömintätilaa ja tekee tarvittavat muutokset ylläpitääkseen terveet olosuhteet. Järjestelmän älykäs ohjausyksikkö toimii täysin automaattisesti pitäen olosuhteet jatkuvasti kunnossa ympäri vuoden. Hedtecin työkaluhydrauliikan toimivuus on testattu useaan otteeseen Volvo Construction Equipmentilla. Palvelua on täydennetty Hedtecin järjestämällä hydrauliikan turvakoulutuksella. STEINEL sensiq S liiketunnistin STEINELin sensiq tunnistinmalli on saanut nyt rinnalleen uuden seinään asennettavan sensiq S-tunnistimen. Kompakti koko ja moderni muotoilu tekevät tunnistimesta monipuolisen vaihtoehdon kaikenlaisiin asennuskohteisiin. Tämän IR -tunnistimen 300 toimintakulma on jaettu 3:een erikseen säädettävään 2 20 m tunnistusalueeseen. Tunnistin on varustettu myös alitussuojalla. Kotelointiluokka on IP54 ja suojausluokka II. Kytkentäaika voidaan asettaa välille 5 s 15 min ja lisäksi valittavissa on impulssitoiminto. Hämäräkytkin on säädettävissä lx. Kytkentäteho on 2000 W / 230 V resistiivistä kuormaa ja 1000 VA cos = 0,5. Mukana toimitettavan RC1-kaukosäätimen avulla voidaan helposti suorittaa tunnistimen asetuksia. Myös KNX-asennuksiin on saatavissa sensiq S KNX -versiot. Tunnistimet ovat saatavissa kolmessa värissä valkoinen, inox ja musta. RIFLEX H07RN-F Hedtec Valaistus Stig Gustavsson Puh Halogeeniton kumikaapeli TRI-FLEX P Teksti: Ari Rytsy Vantaan Tuupakassa toimiva Volvo Construction Equipment Finland Oy tarjoaa Pultit ovat kuitenkin niin tiukasti kiinni, ettei niitä saa käsivoimin auki. Avuksi tarvitaan hydrauliikkaa, sanoo Volvo tilanteen ja hoiti asiat siitä eteenpäin. Kaivinkoneen yläosa saadaan hydrauliikkatyökalujen avulla näppärästi irti, myynti-, varaosa- ja huoltopalveluja Volvon maanrakennuskalustolle. Suurien työkoneiden korjaaminen on vaativaa työtä, jossa tarvitaan ammattitaidon lisäksi sopivia työkaluja. Niiden toimittajana Hedtec on vakiinnuttanut asemansa jo 1980-luvulta lähtien. Viimeisin toimitus oli SPX Boltingin hydraulinen momenttiavain, tässä tapauksessa lenkkimallinen TWLC4, jota tar- Construction Equipment Finland Oy:n korjaamopäällikkö Bo Engman. Volvo Construction Equipment Finland Oy halusi testata uusia menetelmiä. Siksi sieltä oltiin yhteydessä Hedteciin. Hedtecin valikoimasta löytyikin sopiva työkalu korjaamoväen tarpeeseen. Hedtec toimitti asiakkaan käyttöön demokappaleen ja järjesti siihen sopivan pumpun, jonka voimin kertoo Engman. Hedtecin laitteiden ja palvelun lisäksi Volvon korjaamohenkilöstö on tyytyväinen heille järjestettyyn hydrauliikan turvakoulutukseen, joka on parantanut päivittäistä työturvallisuutta. Laitteiden suuret paineet yhdistettynä hydrauliikkaöljyyn ovat merkittävä riskitekijä, jonka hallinta edellyttää kokonaisvaltaista asennetta ja ajattelutapaa. Kaapeli soveltuu liitäntäkaapeliksi sisä ja ulkokäyttöön Halogeeniton kumikaapeli Nimellisjännite: U0/U 450/750V Lämpötila-alue: Liikuteltava asennus -40 C +90 C TRI-FLEX PLUS Kiinteä (H07RN-F) asennus -kaapeli-50 C soveltuu +90 C liitäntäkaapeliksi Snro niin sisä- kuin Tyyppi ulkokäyttöönkin. Kaapeli Pakkaus on halogeenivapaa ja sopii äärimmäisen H07RN-F joustavana äärimmäisiin 3G1,5 K 500 lämpötiloihin ja H07RN-F 3G2,5 K 500 myös veteen asennettuna jopa 10 metrin syvyyteen H07RN-F 5G1,5 K Lämpötila-alue H07RN-F liikuteltavassa asennuksessa 5G2,5 K 500 on 40 C C ja kiinteässä H07RN-F asennuksessa 50 C +90 C. 5G6 K 500 Halogeenit- vitaan kaivinkoneen kääntökehän tiivisteiden vaihdossa. Kyseinen työkalu nopeuttaa työvaiheita huomattavasti ja vähentää mekaanikon rasitusta. Tiivisteiden vaihtoa varten on irrotettava koneen yläosa sen alaosasta. huoltotöissä päästiin ripeästi eteenpäin. Volvon tilaamat laitteet toimitettiin myöhemmin. Hedtecin palvelu pelasi todella mallikkaasti. Tuotepäällikkö Patrik Dahlsten kävi paikan päällä arvioimassa Harva edes ajattelee, että öljy voi paineen seurauksena joutua ihon alle. Siinä tilanteessa on leikki kaukana, Engman muistuttaa. toman kumikaapelin nimellisjännite Saatavana on U0/U 450/750V. myös muita kokoja. Hedtec Kim Kjellin Puh DTR-20 Suomenkielinen astronomine Sytyttää ja sammuttaa valaistuksen aina oikeaan Helppo ja nopea ohjelmointi. Kellossa valmiiksi ohjelmoitu 32 paikkakuntaa Hedline 15 Käyttäjän tarvitsee vain valita kellon sijaintia vastaava paikkakunta. Tämän jälkeen kello sytyttää ja sammuttaa automaattisesti valaistusta valitu mukaan seuraten auringon lasku- ja nousuaikoja. Valaistus ei ole tarpeettom mikä säästää energiaa ja ympäristöä. Snro:

16 Toimistotilaa vuokrattavissa Hedengrenin perussaneeratussa pääkonttorissa on vuokrattavissa uutta vastaavaa nykyaikaista toimistotilaa Lauttasaaressa, Länsiväylän varrella. Kiinteistöön on hyvät kulkuyhteydet niin autolla kuin julkisilla kulkuvälineillä. Tulevalle metroasemalle on kävelymatka. Parkkipaikkoja löytyy talon sisäpihalta. Talon kaikkia käyttäjiä palvelee nykyaikainen neuvottelukeskus, aulapalvelu sekä lounasravintola. Vuokrattavissa olevan kolmannen kerroksen toimistotilan koko on 2739 m 2. Tila on jaettavissa 2 4 osaan. Toimistot on saatavilla avo-, huone- tai yhdistelmätilana. Tervetuloa tutustumaan kohteeseen! Lisätietoja: kiinteistöpäällikkö Markus Vasarainen puh Terveisiä Messukeskuksesta Hedtec Valaistus; ValoLight 2013 Hedcom; AudioVisual 2013 Hedtec; Kiinteistö 2013 Hedengren Kodintekniikka; Expert Expo 2013 Hedengren Security; FinnSec 2013 Palaute ja osoitteenmuutokset: tai nro 40, joulukuu 2013 Julkaisija: Oy Hedengren Ab Lauttasaarentie 50, Helsinki puh , fax (09) Toimituskunta: Pasi Jokinen, Esa Kranz, Kaarin Laakso, Päivi Levänen, Sakari Pennanen ja Monica Tallberg (päätoim.) Toimitus: Legendium Oy puh Taitto: Legendium Oy Kansikuva: Jori Gustafsson Repro: Faktor Oy Paino: ScanWeb, Kouvola ISSN Painosmäärä: kpl

SL713 LED HYVÄ DESIGN KOHTAA TEKNISEN TÄYDELLISYYDEN. spittler on yritys Performance in Lighting S.p.A. konsernissa www.performanceinlighting.

SL713 LED HYVÄ DESIGN KOHTAA TEKNISEN TÄYDELLISYYDEN. spittler on yritys Performance in Lighting S.p.A. konsernissa www.performanceinlighting. SL7 LED HYVÄ DESIGN KOHTAA TEKNISEN TÄYDELLISYYDEN spittler on yritys Performance in Lighting S.p.A. konsernissa www.performanceinlighting.com 2 www.performanceinlighting.com www.spittler.de SL7 LED SISÄLLYS

Lisätiedot

TaloauT omaat io. Jokaiseen kotiin ja budjettiin

TaloauT omaat io. Jokaiseen kotiin ja budjettiin R TaloauT omaat io Jokaiseen kotiin ja budjettiin Zennio tekee kodistasi nykyaikaisen ja mukavan. Samalla säästät nyt ja tulevaisuudessa. Taloautomaatio jokaiseen kotiin ja budjettiin. Oma koti suunnitellaan

Lisätiedot

Kätevin tapa korvata HPI-, SON- tai HPLlamput LED-lampuilla

Kätevin tapa korvata HPI-, SON- tai HPLlamput LED-lampuilla Teollisuus- ja myymälävalaistus TrueForce LED HPI UUSI! Kätevin tapa korvata HPI-, SON- tai HPLlamput LED-lampuilla Kustannustehokas LED-lamppuvaihtoehto syväsäteilijöihin teollisuus- ja myymälävalaistuksessa

Lisätiedot

Ensto-valaistus. Toimiva kokonaisuus 8.4.2009 BUILDING TECHNOLOGY 1

Ensto-valaistus. Toimiva kokonaisuus 8.4.2009 BUILDING TECHNOLOGY 1 Ensto-valaistus Toimiva kokonaisuus 8.4.2009 BUILDING TECHNOLOGY 1 Miksi Ensto-valaistus Laaja valikoima ratkaisuja koteihin ja kiinteistöihin Energiatehokkuus Toimivuus Taloudellisuus Ilkivallan ehkäisy

Lisätiedot

ULKOPUOLiset AURi NKOs UOJAt

ULKOPUOLiset AURi NKOs UOJAt ULKOPUOLiset AURi NKOs UOJAt Auringolta suojautuminen on tärkeä osa asumista sekä nykyaikaista rakentamista. Ulkotiloissa viilentävällä varjolla on tärkeä rooli paitsi viihtyisyyden myös terveytesi kannalta.

Lisätiedot

Investoi tuottavuuteen ja tehokkuuteen

Investoi tuottavuuteen ja tehokkuuteen induled Valokone Investoi tuottavuuteen ja tehokkuuteen Vaihtaminen led-valaistukseen on investointi tuottavuuteen. Uusi InduLED on todellinen valokone, jonka tehokkuus ja käyttöikä ovat ylivoimaiset.

Lisätiedot

Älykäs ratkaisu. STEINEL-tunnistimet ja KNX.

Älykäs ratkaisu. STEINEL-tunnistimet ja KNX. Älykäs ratkaisu STEINEL-tunnistimet ja KNX. "STEINEL-tunnistimien täsmällisyys ja toiminnallisuus täydentävät KNX-rakennusautomaation." STEINEL-tunnistimissa on muihin tunnistimiin verrattuna enemmän toimintoja

Lisätiedot

Investoi tuottavuuteen ja tehokkuuteen

Investoi tuottavuuteen ja tehokkuuteen induled Valokone Investoi tuottavuuteen ja tehokkuuteen Vaihtaminen led-valaistukseen on investointi tuottavuuteen. Uusi InduLED on todellinen valokone, jonka tehokkuus ja käyttöikä ovat ylivoimaiset.

Lisätiedot

Uusi, kestävä tapa valaistuksen tarkasteluun

Uusi, kestävä tapa valaistuksen tarkasteluun itza Kestää aikaa Uusi, kestävä tapa valaistuksen tarkasteluun Itza kestää aikaa. Led-tekniikalle suunnitellun ja uusimmalla häikäisysuojatekniikalla ja optimoidulla rakenteella varustetun Itzan käyttöikä

Lisätiedot

Mini 300 LED gen2 hallitse valaistusta sovelluksen avulla

Mini 300 LED gen2 hallitse valaistusta sovelluksen avulla Lighting Mini 300 LED gen2 hallitse valaistusta sovelluksen avulla Mini 300 LED gen2 Huoltoasemien katoksiin ja syväsäteilijöihin suunnitellut, tehokkaat jälkiasennettavat Mini 300 LED gen2 -valaisimet

Lisätiedot

Kylpyhuone- ja tekniikkamoduuli KYLPYHUONE-, KEITTIÖ- JA TEKNIIKKA MODUULI NOPEIN TAPA RAKENTAA

Kylpyhuone- ja tekniikkamoduuli KYLPYHUONE-, KEITTIÖ- JA TEKNIIKKA MODUULI NOPEIN TAPA RAKENTAA Kylpyhuone- ja tekniikkamoduuli KYLPYHUONE-, - JA TEKNIIKKA MODUULI NOPEIN TA RAKENTAA HETI VALMISTA Lapwall LEKO Bath -moduuli kytketään talotekniikkaan työmaalla, tila on heti käyttövalmis. NOPEIN TA

Lisätiedot

Runko alumiiniprofiilia, päädyt kestävää ja paloa edistämätöntä V-0-paloluokiteltua PC-muovia tai alumiinia.

Runko alumiiniprofiilia, päädyt kestävää ja paloa edistämätöntä V-0-paloluokiteltua PC-muovia tai alumiinia. Tuotetiedot Mekaaniset Suojausluokka Kotelointiluokka IK-luokka Käyttöympäristön lämpötila [ C] Runkorakenne / muut tekniset tiedot Yleiskuvaus / tuotekuvaus Häikäisysuoja / optiikka Asennustapa I IP44/IP65

Lisätiedot

Ajaton klassikko. Tapiolan Aura Revontulentie 7, Espoo, Tapiola. Toimitila, joka säilyttää tyylinsä. Modernisti muuntautuva, ajattoman edustava.

Ajaton klassikko. Tapiolan Aura Revontulentie 7, Espoo, Tapiola. Toimitila, joka säilyttää tyylinsä. Modernisti muuntautuva, ajattoman edustava. Kiinteistö-Tapiola Oy Ajaton klassikko Toimitila, joka säilyttää tyylinsä. Modernisti muuntautuva, ajattoman edustava. Pääkonttoritason toimitila Tapiolassa jo tänään huomisen arvoalueella Tapiolan Aura

Lisätiedot

LINEAR S LINEAR SR LINEAR P LINEAR M LINEAR L LINEAR-VALAISIMET ENERGIATEHOKAS VALINTA JOKA KOHTEESEEN

LINEAR S LINEAR SR LINEAR P LINEAR M LINEAR L LINEAR-VALAISIMET ENERGIATEHOKAS VALINTA JOKA KOHTEESEEN LINER S LINER SR LINER P LINER M LINER L LINER-VLISIMET ENERGITEHOKS VLINT JOK KOHTEESEEN SNEP-valaistus TYYLIKÄS. ÄLYKÄS. VLOVOIMINEN. SNEP-valaistusjärjestelmä on kokonaisedullinen, tyylikäs, energiatehokas

Lisätiedot

Esittelyssä AutoDome Easy Täydellinen keskikokoisiin kohteisiin

Esittelyssä AutoDome Easy Täydellinen keskikokoisiin kohteisiin Esittelyssä AutoDome Easy Täydellinen keskikokoisiin kohteisiin PTZ-kamera, joka on suunniteltu sopimaan täydellisesti kaikkialle Kun kiinteä minidome-kamera ei riitä, mutta perinteinen PTZ-kamera on turhan

Lisätiedot

Edustavaa energiatehokkuutta AVD-valaisinperhe

Edustavaa energiatehokkuutta AVD-valaisinperhe Edustavaa energiatehokkuutta AVD-valaisinperhe Yhdenmukaista tyylikkyyttä kaikkiin tiloihin Tilan, muodon ja valon energiatehokasta laatua. 550 mm 370 mm 2 190 mm AVD190 AVD370 AVD550 Enston AVD-valaisinperhe

Lisätiedot

Modulaarinen kattokaiutin Älykäs ääniratkaisu kaikkiin kattoihin

Modulaarinen kattokaiutin Älykäs ääniratkaisu kaikkiin kattoihin Modulaarinen kattokaiutin Älykäs ääniratkaisu kaikkiin kattoihin 2 Modulaarinen kattokaiutin Suunniteltu helppoon asennukseen Sopii melkein kaikkiin kattotyyppeihin Innovatiivinen modulaarirakenne Helppo

Lisätiedot

SEINÄ/LATTIA LED-VALOT

SEINÄ/LATTIA LED-VALOT SEINÄ/LATTIA -VALOT Seinävalaisimien avulla voi helposti ja nopeasti muuttaa huoneen tyyliä ja tunnelmaa. Meiltä löytyy seinävalaisimia sekä sisä- että ulkokäyttöön ja värilämpötilasta riippuen valaistuksen

Lisätiedot

Toimistovalaisimet FI

Toimistovalaisimet FI Toimistovalaisimet FI PRANA+sarja LED LATTIA JA RIPUSTUSVALAISIMET PRANA+sarjan ylävalo liikuteltava VALAISINPÄÄ SUORA VALO HIGHTECHTUNNISTIN KIRKKAUS TILANNEOHJAUS TUNABLE WHITE TOIMINTO VALON VÄRIN mukautukseen

Lisätiedot

TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA

TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA Valtakunnan vaivattomin ovi- ja ikkunaremontti palveluasenteella ja maankuululla Kaskilaadulla. MATTI KASKI, TOIMITUSJOHTAJA HELPOSTI JA KERRALLA KUNTOON Ovi- ja ikkunaremontti

Lisätiedot

LumiStone inspiroivaa muotoa ja suorituskykyä

LumiStone inspiroivaa muotoa ja suorituskykyä Lighting LumiStone inspiroivaa muotoa ja suorituskykyä LumiStone /// Käyttämällä tyylikkäitä, suorityskykyisiä valaisimia voidaan toimistoihin, myymälöihin, hotelleihin ja ravintoloihin luoda miellyttävä,

Lisätiedot

DELTA. Kytkimet ja pistorasiat

DELTA. Kytkimet ja pistorasiat Kytkimet ja pistorasiat DELTA DELTA isystem Rungot Kerma Toiminto Kerma 1 KYTKIN 6 KYTKIN 7 KYTKIN 1 PAINIKE 1 KYTKIN 6 KYTKIN 7 KYTKIN 1 PAINIKE 5 KYTKIN 6 + 6 KYTKIN 5 + 5 PAINIKE 5 KYTKIN 5 + 5 PAINIKE

Lisätiedot

SNEP Linear S. Tuotetiedot. Mekaaniset ominaisuudet. Suojausluokka

SNEP Linear S. Tuotetiedot. Mekaaniset ominaisuudet. Suojausluokka 1 Mekaaniset Suojausluokka Kotelointiluokka IK-luokka Käyttöympäristönlämpötila I IP44 / IP65 IK08-20 +40 C / -40...+50 C Runkorakenne / muut tekniset tiedot Runko alumiiniprofiilia, päädyt kestävää ja

Lisätiedot

SNEP Linear SR. Tuotetiedot. Optinen muoviheijastin, korkean hyötysuhteen optinen PC suoja mikroprisma, kirkas tai satiini.

SNEP Linear SR. Tuotetiedot. Optinen muoviheijastin, korkean hyötysuhteen optinen PC suoja mikroprisma, kirkas tai satiini. 1 Mekaaniset Suojausluokka Kotelointiluokka IK-luokka I IP44/IP65 IK08 Käyttöympäristön lämpötila [ C] -20 +40 C -40 +50 C (Teollisuusversio) Runkorakenne / muut tekniset tiedot Yleiskuvaus / tuotekuvaus

Lisätiedot

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS ÄLYKÄSTÄ ILMANVAIHTOA IHMISILLE JA KODILLE TAKAA RAIKKKAAN JA TERVEELLISEN SISÄILMAN Ilmanlaadulla on valtavan suuri merkitys hyvinvoinnillemme. Se vaikuttaa yleiseen jaksamiseen ja terveyteemme. Huono

Lisätiedot

HB-JUHA-JULKISIVUHARKKO. Elävää, kaunista ja kestävää pintaa

HB-JUHA-JULKISIVUHARKKO. Elävää, kaunista ja kestävää pintaa HB-JUHA-JULKISIVUHARKKO Elävää, kaunista ja kestävää pintaa HB-JUHA tuo sävyjä julkisivuihin ja sisätiloihin HB-JUHA-harkko luo elävän, valon ja varjon sävyillä leikittelevän pinnan, joka on luonnollinen

Lisätiedot

Kattava valikoima sähkölämmitystuotteita HYVÄÄ SYYTÄ VALITA LVI SÄHKÖLÄMMITYS

Kattava valikoima sähkölämmitystuotteita HYVÄÄ SYYTÄ VALITA LVI SÄHKÖLÄMMITYS Kattava valikoima sähkölämmitystuotteita 10 HYVÄÄ SYYTÄ VALITA LVI SÄHKÖLÄMMITYS 1 1. TURVALLINEN 2. HUOLETON LVI lämmittimet ovat suljetun rakenteensa ansiosta lapsija paloturvallisia. Lämmittimien ja

Lisätiedot

kansi Enerventin perusilmeellä

kansi Enerventin perusilmeellä Enervent Superior ja Premium Ilmanvaihtolaitteet ilmalämpöpumpulla kansi Enerventin perusilmeellä Fresh, hot & cool Enervent Superior- ja Premium -sarjat Ilmanvaihto lämmitys jäähdytys Ensto Enerventin

Lisätiedot

Yhden mitoituksen lukkorunkomallisto umpioviin

Yhden mitoituksen lukkorunkomallisto umpioviin Yhden mitoituksen lukkorunkomallisto umpioviin SSFN 014/2 2 ABLOY ONEFIT SOpII SUUNNITELMIISI! Muutos on pysyvä olotila. Olosuhteet, elämäntilanteet ja kiinteistöjen käyttötarkoitukset muuttuvat. Aina

Lisätiedot

ClearFlood Large paras ratkaisu perinteisten valonheittimien korvaamiseen

ClearFlood Large paras ratkaisu perinteisten valonheittimien korvaamiseen Lighting ClearFlood Large paras ratkaisu perinteisten valonheittimien korvaamiseen ClearFlood Large ClearFlood Large on suunniteltu vastaamaan erilaisten valonheitinten käyttökohteiden vaatimuksia. Valaisin

Lisätiedot

ESPOON SUURIN TOIMISTORAKENNUS

ESPOON SUURIN TOIMISTORAKENNUS 1 Kiinteistö M² ESPOON SUURIN TOIMISTORAKENNUS PK²:n suuri rakennusala on onnistuneesti sijoitettu julkisivultaan ja massoittelultaan puutarhakaupungin mittakaavaan. Maanpäälliset kuusi kerrosta on jaettu

Lisätiedot

Merkittävä energiansäästö & Mukavan huoleton ja turvallinen asuminen. - Älykäs, hallittu talotekniikka -

Merkittävä energiansäästö & Mukavan huoleton ja turvallinen asuminen. - Älykäs, hallittu talotekniikka - Merkittävä energiansäästö & Mukavan huoleton ja turvallinen asuminen - Älykäs, hallittu talotekniikka - Agenda Mistä on kyse? Hyödyt Älykäs talotekniikan ohjaus käytännössä Miksi HomeSoft? Tekninen ratkaisu

Lisätiedot

Luxomat Indoor 180-R pikaohje Niclas Nylund

Luxomat Indoor 180-R pikaohje Niclas Nylund Luxomat Indoor 180-R pikaohje Niclas Nylund 28.2.2017 Indoor 180-R Kojerasiaan tai pintaan (erillisellä pintaasennuskotelolla) asennettava liiketunnistin. Tunnistimessa on IR-tunnistin sekä sisäänrakennettu

Lisätiedot

I-VALO PRO UUTTA! VALAISINMALLISTO

I-VALO PRO UUTTA! VALAISINMALLISTO VALAISIN UUTTA! Pro-valaisinsarja sopii muotoilultaan julkisiin rakennuksiin ja koteihin, sekä korkeisiin että mataliin tiloihin. Sarja koostuu erikokoisista riippuvalaisimista, uppovalaisimista sekä katto-

Lisätiedot

Kätevin tapa korvata purkauslamput LED-lampuilla

Kätevin tapa korvata purkauslamput LED-lampuilla LED-lamput TrueForce LED HPL Kätevin tapa korvata purkauslamput LED-lampuilla UUSI! Kustannustehokas LED-lamppuvaihtoehto kaupunki- ja puistovalaistukseen Tärkeimmät ominaisuudet Pieni koko Kevyt vain

Lisätiedot

Aurinkokennovalaisimet, jotka todella toimivat

Aurinkokennovalaisimet, jotka todella toimivat Aurinkokennovalaisimet, jotka todella toimivat XSolar Ei sähkökuluja. Ei sähköliitäntää. Edelläkävijän tekniikkaa. Maailman energiatehokkaimmat aurinkokennovalaisimet. L-S-valaisimen LED-valojärjestelmä

Lisätiedot

PRO FLOW KATU- JA ALUEVALAISTUS

PRO FLOW KATU- JA ALUEVALAISTUS T E K N I S E T T I E D O T PRO FLOW KATU- JA ALUEVALAISTUS PRO FLOW PRO Flow on näyttävä: Linjakas ja kompakti PRO Flow sopii kaikenlaisiin ympäristöihin kaduilta piha-alueille ja puistoihin. Puhdas skandinaavinen

Lisätiedot

telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA.

telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA. telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA. LANGATON KUTSUJÄRJESTELMÄ TURVALLISUUTTA JA HUOLETTOMUUTTA Rouva Niemi Huone 25 22:15 MISSÄ ROUVA NIEMI ON? HÄLYTYS 1 2? Ilman Ascom

Lisätiedot

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut toimistotiloiksi

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut toimistotiloiksi High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut toimistotiloiksi www.ramirent.fi Korkeat standardit Monipuolisiin High Class moduuleihimme sovelletaan standardeja, jotka ovat lähes yhtä tiukat kuin uusiin,

Lisätiedot

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut toimistotiloiksi

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut toimistotiloiksi High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut toimistotiloiksi www.ramirent.fi Korkeat standardit Monipuolisiin High Class moduuleihimme sovelletaan standardeja, jotka ovat lähes yhtä tiukat kuin uusiin,

Lisätiedot

Runko alumiiniprofiilia, päädyt kestävää ja paloa edistämätöntä V-0-paloluokiteltua PC-muovia tai alumiinia.

Runko alumiiniprofiilia, päädyt kestävää ja paloa edistämätöntä V-0-paloluokiteltua PC-muovia tai alumiinia. 1 Mekaaniset Suojausluokka IK-luokka I IP44/IP65 IK08 Käyttöympäristön lämpötila [ C] -20 +40 C -40 +50 C (Teollisuusversio) Runkorakenne / muut tekniset tiedot Yleiskuvaus / tuotekuvaus Häikäisysuoja

Lisätiedot

Tuotekuvasto 2017 ESITYS PRESSON KALUSTEET NÄYTTÖ PRESSON KALUSTEET PÖYTÄ PRESSON KALUSTEET AUDIO PRESSON KALUSTEET LATAUS PISTEET PRESSON

Tuotekuvasto 2017 ESITYS PRESSON KALUSTEET NÄYTTÖ PRESSON KALUSTEET PÖYTÄ PRESSON KALUSTEET AUDIO PRESSON KALUSTEET LATAUS PISTEET PRESSON Tuotekuvasto 2017 ESITYS NÄYTTÖ PÖYTÄ AUDIO LATAUS PISTEET vakioi positiivisen käyttökokemuksen Kuvassa Presson Cabin sarjan Cabin55-SP2 ja Cabin55-SideTable Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteiden rakennetta

Lisätiedot

ClearFlood erinomainen lediratkaisu urheilu- ja aluevalaistukseen

ClearFlood erinomainen lediratkaisu urheilu- ja aluevalaistukseen Lighting ClearFlood erinomainen lediratkaisu urheilu- ja aluevalaistukseen ClearFlood ClearFlood on ledivalonheitin, jossa on useita valovirtavaihtoehtoja eri käyttökohteisiin. Valonheittimessä käytetty

Lisätiedot

Monikäyttöisiä projektoreita koko perheen iloksi

Monikäyttöisiä projektoreita koko perheen iloksi Lehdistötiedote Monikäyttöisiä projektoreita koko perheen iloksi Teräväpiirtoelokuvia kotona, upeita esityksiä työpaikalla 1. syyskuuta 2015 Epsonin uudet monikäyttöiset, helposti liikuteltavat projektorit

Lisätiedot

2016 KO H D E VA L O T

2016 KO H D E VA L O T 2016 KOHDEVALOT 2 KOHDEVALOT Suuntaa valo kohteeseen, jota haluat korostaa. Hyvästä työvalaistuksesta viihtyisään tunnelmavalaistukseen ja kaikkeen siltä väliltä. Kiskoon tai kattopintaan asennetuilla

Lisätiedot

Piirrä oma valolinjasi

Piirrä oma valolinjasi Freedom Valo on yksi arkkitehtuurin peruselementtejä. Ilman valoa tilan linjat ja yhteydet katoavat. Päivänvalo on suunnittelun itsestään selvä lähtökohta, ja keinovalo jatkaa siitä mihin luonnonvalo

Lisätiedot

Uppoasennettava LuxSpace Square tehokas, miellyttävä valo ja tyylikäs muotoilu

Uppoasennettava LuxSpace Square tehokas, miellyttävä valo ja tyylikäs muotoilu Lighting Uppoasennettava LuxSpace Square tehokas, miellyttävä valo ja tyylikäs muotoilu LuxSpace square, recessed Yrityksille resurssien hallinta on tärkeää, mikä tarkoittaa juoksevien kulujen (energia

Lisätiedot

CoreLine Downlight ketjutettava ledialasvalo

CoreLine Downlight ketjutettava ledialasvalo Lighting CoreLine Downlight ketjutettava ledialasvalo CoreLine Downlight CoreLine Downlight -valaisinvalikoima korvaa perinteiset pistokanta-alasvalot yleisvalaistuksessa monissa käyttökohteissa. Uudet

Lisätiedot

YRITYKSEN TOIMITILOJEN KAIKKEIN TÄRKEIN OMINAISUUS ON... Saammeko esitellä talon, jonka tärkein ominaisuus on tyytyväiset käyttäjät?

YRITYKSEN TOIMITILOJEN KAIKKEIN TÄRKEIN OMINAISUUS ON... Saammeko esitellä talon, jonka tärkein ominaisuus on tyytyväiset käyttäjät? YRITYKSEN TOIMITILOJEN KAIKKEIN TÄRKEIN OMINAISUUS ON... Saammeko esitellä talon, jonka tärkein ominaisuus on tyytyväiset käyttäjät? Tervetuloa! Atomitie 5, pitäjänmäki Suomalainen Mirasys Oy on kansainvälisesti

Lisätiedot

Runkorakenne / muut tekniset tiedot Runko alumiiniprofiilia, päädyt kestävää ja paloa edistämätöntä V- 0-paloluokiteltua PC-muovia.

Runkorakenne / muut tekniset tiedot Runko alumiiniprofiilia, päädyt kestävää ja paloa edistämätöntä V- 0-paloluokiteltua PC-muovia. 1 Mekaaniset Suojausluokka Kotelointiluokka IK-luokka Käyttöympäristönlämpötila I IP44 / IP65 IK08-20 +40 C / -40...+50 C Runkorakenne / muut tekniset tiedot Runko alumiiniprofiilia, päädyt kestävää ja

Lisätiedot

CoreLine Batten kirkas valinta

CoreLine Batten kirkas valinta Lighting CoreLine Batten kirkas valinta CoreLine Batten Olipa kyseessä uusi rakennus tai vanhan tilan kunnostus, asiakkaat haluavat valaistusratkaisuja, jotka tarjoavat laadukasta valoa ja huomattavia

Lisätiedot

MALLISTO AUTOTALLIT JA KATOKSET MALLISTO

MALLISTO AUTOTALLIT JA KATOKSET MALLISTO MALLISTO AUTOTALLIT JA KATOKSET MALLISTO GARAAS AUTOTALLIT GARAAS AUTOTALLIT Garaas elementtiautotalli on valmiiksi mietitty ratkaisu autotallin rakentamista suunnittelevalle. Mallistomme tallit tarjoavat

Lisätiedot

VALOA TYÖHÖN LED VALAISIMET LABORATORIOIHIN

VALOA TYÖHÖN LED VALAISIMET LABORATORIOIHIN VALOA TYÖHÖN LED VALAISIMET LABORATORIOIHIN TAMETO. MONIPUOLINEN JA LAADUKAS. Laboratoriotyö vaatii valaistukselta korkeaa laatua. Uusi TAMETO valaisinperhe monine valaisinmalleineen tarjoaa laadukkaan

Lisätiedot

SmartBalance tehon ja älykkään muotoilun yhdistelmä

SmartBalance tehon ja älykkään muotoilun yhdistelmä Lighting SmartBalance tehon ja älykkään muotoilun yhdistelmä SmartBalance, suspended SmartBalance-valaisin vastaa sekä toiminnallisuutta että muotoilua koskeviin vaatimuksiin. Entistä paremman energiatehokkuuden

Lisätiedot

Sisusta kauniilla lämmöllä

Sisusta kauniilla lämmöllä Sisusta kauniilla lämmöllä www.stravent.fi PANEELIRADIAATTORIT MODUL COMPACT INTEGRA Standardiradiaattori integroidulla venttiilillä Modul Compact Integra on varustettu integroidulla venttiilillä ja on

Lisätiedot

Säilytysjärjestelmä kaikkiin tiloihin ja tarkoituksiin

Säilytysjärjestelmä kaikkiin tiloihin ja tarkoituksiin Säilytysjärjestelmä kaikkiin tiloihin ja tarkoituksiin Seisoo omillaan Seinään ei tarvitse porata reikiä ja se on tarpeeksi kestävä kannattelemaan melkein mitä ikinä pitääkin säilyttää. Mahdollisuudet

Lisätiedot

SMART CITY käytännön kokemuksia. VALOA seminaari, Oulu 25.11.2015 Kari Kananen, Tuotepäällikkö Valopaa Oy

SMART CITY käytännön kokemuksia. VALOA seminaari, Oulu 25.11.2015 Kari Kananen, Tuotepäällikkö Valopaa Oy SMART CITY käytännön kokemuksia VALOA seminaari, Oulu 25.11.2015 Kari Kananen, Tuotepäällikkö Valopaa Oy ilumination Älykäs valaistuksen ohjausjärjestelmä Miellyttävä ympäristö Valaistuksen optimointi

Lisätiedot

Valaistushankinnat. 6.10.2010 Antti Kokkonen

Valaistushankinnat. 6.10.2010 Antti Kokkonen Valaistushankinnat 6.10.2010 Antti Kokkonen Kuinka paljon valaistus kuluttaa? Kaikesta Suomessa käytetystä sähköstä n. reilu 10 % kuluu valaistukseen, josta karkeasti 1/3 palvelu- ja julkisella sektorilla.

Lisätiedot

Älykkään valaistuksen mahdollisuudet

Älykkään valaistuksen mahdollisuudet Älykkään valaistuksen mahdollisuudet Jaakko Ketomäki Erikoistutkija, Interactive buildings VTT Technical Research Centre of Finland Älykäs valaistus? Tehokas valaistus Valaistustapa Valaisinsijoittelu

Lisätiedot

Vain kaksi valonlähdettä

Vain kaksi valonlähdettä DECOLINE Vain kaksi valonlähdettä Halogeenivapaa Decoline, tulevaisuuden valaisin. Nykypäivän toimistovalaisimissa on useimmiten 3 loisteputkea. Perinteisessä ylä- ja alavalollisessa toimistovalaisimessa

Lisätiedot

Modernit ikkunat ja ovet

Modernit ikkunat ja ovet Modernit ikkunat ja ovet Kippi- ja liukuikkunat Ranskalaiset ikkunat Kiinteät ikkunat ja lasiseinät Liuku- ja pariovet Ulko- ja parvekeovet 1 Uudenlaista tila-ajattelua Edistyksellinen Iccuna muuttaa suomalaisten

Lisätiedot

The Warm Societyn ainutlaatuinen lämmitysratkaisujen valikoima takaa miellyttävät asuin- ja työskentelyolot. Ratkaisujemme laaja kirjo muodokkaita ja

The Warm Societyn ainutlaatuinen lämmitysratkaisujen valikoima takaa miellyttävät asuin- ja työskentelyolot. Ratkaisujemme laaja kirjo muodokkaita ja Inspiraatio The Warm Societyn ainutlaatuinen lämmitysratkaisujen valikoima takaa miellyttävät asuin- ja työskentelyolot. Ratkaisujemme laaja kirjo muodokkaita ja värikkäitä lämmittimiä mahdollistaa oman

Lisätiedot

SmartBalance tehon ja älykkään muotoilun yhdistelmä

SmartBalance tehon ja älykkään muotoilun yhdistelmä Lighting SmartBalance tehon ja älykkään muotoilun yhdistelmä SmartBalance, suspended SmartBalance-valaisin vastaa sekä toiminnallisuutta että muotoilua koskeviin vaatimuksiin. Entistä paremman energiatehokkuuden

Lisätiedot

2015 VA L O A M E T R E I T T Ä I N

2015 VA L O A M E T R E I T T Ä I N 2015 VALOA METREITTÄIN 4 VALOA METREITTÄIN Valonauhoilla voi tuottaa vaihtelua loputtomasti portaiden alle, ikkunoihin, kalusteisiin, taulujen taakse, peileihin ja kattolistoihin. Tarjoamme erilaisia ratkaisuja

Lisätiedot

Nauti lämmöstä ja säästä kustannuksissa.

Nauti lämmöstä ja säästä kustannuksissa. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Nauti lämmöstä ja säästä kustannuksissa. UUDET living by Danfoss -termostaatit. Harppaus kohti laadukkaampaa asumista. Asenna ja unohda Uudet living by Danfoss termostaatit

Lisätiedot

Spot A1. Valovoimaista A-ryhmää

Spot A1. Valovoimaista A-ryhmää Spot A1 Valovoimaista A-ryhmää Valokeilassa Spot A1 Korkeatasoinen ja edistyksellinen Spot A1 on älykkään ja modulaarisen SNEP-valaistusjärjestelmän uusi kohdevalaisin. Kustannustehokas, turvallinen ja

Lisätiedot

LAMPPUOPAS Kuinka säästät energiaa LED-lampuilla LAMPPUOPAS. www.startrading.com DECORATION LED ILLUMINATION LED SPOTLIGHT LED

LAMPPUOPAS Kuinka säästät energiaa LED-lampuilla LAMPPUOPAS. www.startrading.com DECORATION LED ILLUMINATION LED SPOTLIGHT LED LAMPPUOPAS Kuinka säästät energiaa LED-lampuilla LAMPPUOPAS www.startrading.com DECORATION LED ILLUMINATION LED SPOTLIGHT LED - tämän päivän valaistusta LED - tämän päivän valaistusta LED Säästää energiaa

Lisätiedot

Thermoplus. Thermoplus. Helposti sijoitettava säteilylämmitin yleislämmitykseen ja vedontorjuntaan

Thermoplus. Thermoplus. Helposti sijoitettava säteilylämmitin yleislämmitykseen ja vedontorjuntaan 300-900 W Sähkölämmitys 8 mallia Thermoplus Helposti sijoitettava säteilylämmitin yleislämmitykseen ja vedontorjuntaan Käyttökohteet Thermoplus asennetaan ikkunan yläpuolelle, jossa se estää tehokkaasti

Lisätiedot

Tyylikästä tilan hallintaa

Tyylikästä tilan hallintaa Tyylikästä tilan hallintaa Säilytysjärjestelmät mittojesi mukaan www.iskukeittiot.fi Modernit tarpeet ja halu uudistaa suomalaista sisustusta. Isku Keittiöissä. Miksi komeron pitäisi näyttää komerolta?

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä

Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä Nykyaikainen kaukolämpö on maailman huipputasoa. Kaukolämpö on saanut kansainvälisesti mittavaa tunnustusta energiatehokkuutensa ansiosta. Kaukolämpöasiakkaalle

Lisätiedot

Ensto Intro -kodinohjain Aina kotona.

Ensto Intro -kodinohjain Aina kotona. Ensto Intro -kodinohjain Aina kotona. Olitpa itse kotona tai poissa, Ensto Intro -kodinohjain tuo huolettomuutta asumiseen. 2 Ensto Intro -kodinohjausjärjestelmä tarjoaa yksinkertaisen ja helpon kotona/poissa

Lisätiedot

ABB Oy, Harri Liukku 16.9.2013. Harri Liukku, ABB Oy 23.1.2014 Pitäjänmäen tehdashallin valaistusratkaisujen

ABB Oy, Harri Liukku 16.9.2013. Harri Liukku, ABB Oy 23.1.2014 Pitäjänmäen tehdashallin valaistusratkaisujen ABB Oy, Harri Liukku 16.9.2013 Harri Liukku, ABB Oy 23.1.2014 Pitäjänmäen tehdashallin valaistusratkaisujen uudistus Älyä ja energiatehokkuutta kiinteistöihin Energiankäyttö aiheuttaa eniten ympäristökuormitusta

Lisätiedot

INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt

INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt ja Fagerhult Notor REC LED Mukautettu ratkaisu Kun ROCKFONin tyylikäs X-reunamuoto yhdistetään Fagerhultin uppoasennettaviin

Lisätiedot

CoreLine SlimDownlight - Ehdoton valinta ledivalaisimeksi

CoreLine SlimDownlight - Ehdoton valinta ledivalaisimeksi Lighting CoreLine SlimDownlight - Ehdoton valinta ledivalaisimeksi CoreLine SlimDownlight CoreLine SlimDownlight valaisimet ovat erittäin ohuita ja upotettavia, ja ne on suunniteltu korvaamaan pistokantaloistelamppuja

Lisätiedot

LED-LAAJASÄTEILIJÄ I-VALO 6721LED & 6741LED

LED-LAAJASÄTEILIJÄ I-VALO 6721LED & 6741LED LED-LAAJASÄTEILIJÄ I-VALO 6721LED & 6741LED UUDEN SUKUPOLVEN 6721LED-valaisin LAAJEMPI KÄYTTÖYMPÄRISTÖN LÄMPÖTILA-ALUE (TA-LUOKKA) ENTISTÄ PAREMPI VALOTEHO; LUOTETTAVIEN HUIPPULAATUISTEN LED-SIRUJEN JA

Lisätiedot

discovery evo Monipuolinen ja tehokas

discovery evo Monipuolinen ja tehokas discovery evo Monipuolinen ja tehokas Discovery Evo sopii kaikkiin tiloihin. Miten sinä käytät sitä? Discovery kehitettiin aikanaan aivan uudenlaisen ajattelun pohjalta. Siitä haluttiin tehdä mutkaton

Lisätiedot

LEDit ulkovalaistuksessa. Valoisa ja vetovoimeinen kaupunki, Oulu, 22.11.2013 Pauli Tarna, Philips Oy

LEDit ulkovalaistuksessa. Valoisa ja vetovoimeinen kaupunki, Oulu, 22.11.2013 Pauli Tarna, Philips Oy LEDit ulkovalaistuksessa Valoisa ja vetovoimeinen kaupunki, Oulu, 22.11.2013 Pauli Tarna, Philips Oy Liiketoimintamme 24% 2012 41% 35% Philips Healthcare Philips Lighting Philips Consumer Lifestyle 2 2

Lisätiedot

polelite ja keen Monien mahdollisuuksin valonheittimet

polelite ja keen Monien mahdollisuuksin valonheittimet polelite ja keen Monien mahdollisuuksin valonheittimet Monien mahdollisuuksien valonheittimet PoleLITE ja Keen ovat led-valonheittimiä, jotka voidaan asentaa yhtä hyvin uusiin, kuin vanhoihinkin, jo käytössä

Lisätiedot

TANEO NIVELVARTINEN JA JÄRJESTELMÄVALAISIN

TANEO NIVELVARTINEN JA JÄRJESTELMÄVALAISIN FIN TANEO NIVELVARTINEN JA JÄRJESTELMÄVALAISIN 2 TANEO MONIPUOLINEN VALAISIN IHANTEELLISEEN VALAISTUKSEEN. Tinkimätön valaistusratkaisu on välttämätön aina kun silmäsi ovat koetuksella. Oli työtehtävänä

Lisätiedot

See your world in a new light.

See your world in a new light. See your world in a new light. 1 Alkusanat Greenled Smart Lighting System Toimistovalaisimet Alfa 600 ja 1200/1500 G-lite Panel Myymälävalaisimet Greenled Hella series Teollisuusvalaisimet Eco E Eco R

Lisätiedot

CoreLine Panel kirkas valinta

CoreLine Panel kirkas valinta Lighting kirkas valinta on erittäin ohut ledivalaisin, joka mahtuu hyvin ahtaisiin alakattoihin. Ripustussarjalla varustettuna valaisin voidaan myös ripustaa. Valaisimen tasainen valopinta luo miellyttävän

Lisätiedot

GreenWarehouse langaton valaisinjärjestelmä, jolla saat energiasäästöjä

GreenWarehouse langaton valaisinjärjestelmä, jolla saat energiasäästöjä Lighting GreenWarehouse langaton valaisinjärjestelmä, jolla saat energiasäästöjä GentleSpace GreenWarehouse Tämän järjestelmän avulla varastojen suunnittelijat ja laitosten johtajat voivat saada aikaan

Lisätiedot

Oikea jäähdytys on osa ruoan laatua.

Oikea jäähdytys on osa ruoan laatua. Oikea jäähdytys on osa ruoan laatua. Pikajäähdytys- ja pikapakastuslaitteet Porkka teki oikean jäähdytyksen helpoksi Porkan uuden sukupolven edistykselliset pikajäähdytys- ja pikajäähdytys-pakastuslaitteet

Lisätiedot

SURF IDEA BOOK 2013. www.surfaces.fi YOUR IDEA. OUR SURFACES.

SURF IDEA BOOK 2013. www.surfaces.fi YOUR IDEA. OUR SURFACES. SURF IDEA BOOK 2013 Arkkitehti: Ota yhteyttä saat 15 itunes App Store -lahjakortin käytettäväksi iphone ja ipad -applikaatioihin! Linkki sisällä 1 2 Vapaus keskittyä arkkitehtuurin suunnitteluun Puucomp

Lisätiedot

LÄMPÖÄ JA MUKAVUUTTA KOTIIN. Enston sähkölämmittimet

LÄMPÖÄ JA MUKAVUUTTA KOTIIN. Enston sähkölämmittimet LÄMPÖÄ JA MUKAVUUTTA KOTIIN Enston sähkölämmittimet Mukavaa lämpöä tehokkaasti Sähkölämmitys on joustava ratkaisu kodin kaikkien tilojen lämmitykseen. Se on helppo, luotettava ja tehokas lämmitysmuoto,

Lisätiedot

Tuotekuvasto 2017 ESITYS PRESSON KALUSTEET NÄYTTÖ PRESSON KALUSTEET PÖYTÄ PRESSON KALUSTEET AUDIO PRESSON KALUSTEET LATAUS PISTEET PRESSON

Tuotekuvasto 2017 ESITYS PRESSON KALUSTEET NÄYTTÖ PRESSON KALUSTEET PÖYTÄ PRESSON KALUSTEET AUDIO PRESSON KALUSTEET LATAUS PISTEET PRESSON Tuotekuvasto 2017 ESITYS NÄYTTÖ PÖYTÄ AUDIO LATAUS PISTEET vakioi positiivisen käyttökokemuksen Kuvassa Presson Cabin sarjan Cabin55-SP2 ja Cabin55-SideTable Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteiden rakennetta

Lisätiedot

Valaistus. muurivalaisimet pylväsvalaisimet pylväspistorasiat maatuet. Luminum Oy Ratastie 5, 03100 NUMMELA 044 588 5970 www.luminum.

Valaistus. muurivalaisimet pylväsvalaisimet pylväspistorasiat maatuet. Luminum Oy Ratastie 5, 03100 NUMMELA 044 588 5970 www.luminum. Valaistus muurivalaisimet pylväsvalaisimet pylväspistorasiat maatuet KEVYET MAATUET MAAJUSSI JA PIKKUJUSSI Luminumin Maajusseilla pystytät ja perustat minkä tahansa pylvään tehokkaasti, helposti ja kevyesti.

Lisätiedot

Suurikokoiset LCD kosketusnäytöt HUMAN TOUCH

Suurikokoiset LCD kosketusnäytöt HUMAN TOUCH Suurikokoiset LCD kosketusnäytöt HUMAN TOUCH 1 Suurikokoiset LCD kosketusnäytöt HUMAN TOUCH Interaktiivisten valkotaulujen yleistyessä luokkatiloissa, uuden teknologian näyttöjen suosio on tullut kaikkialla

Lisätiedot

SNEPvalaisimet. Älykästä valovoimaa

SNEPvalaisimet. Älykästä valovoimaa SNEPvalaisimet Älykästä valovoimaa Langattomasti ohjattava valaistusjärjestelmä SNEP on tulevaisuutta edustava avaimet käteen -ratkaisu kaikenkokoisiin tiloihin, kuten teollisuushalleihin, myymälöihin,

Lisätiedot

Uutta tilaa yritysmaailman ytimessä

Uutta tilaa yritysmaailman ytimessä EKOTEHOKAS TOIMIstoTALO KEILANIEMEssä www.keilaranta.fi Uusi, aidosti muunneltava toimistokokonaisuus Keilaranta :ssä sijaitsee lähimpänä Keilaniemen tulevaa metroasemaa. Viihtyisiä tiloja sekä pienille

Lisätiedot

Laituri- ja Satamatuotteet

Laituri- ja Satamatuotteet Laituri- ja Satamatuotteet * Nyt annamme 5 vuoden takuun uusille tuotteille. Sinun tarvitsee vain mennä kotisivullemme, rekisteröityä ja rekisteröidä tuote. El-Björn Oy El-Björn AB on Pohjoismaiden johtava

Lisätiedot

TUOTEKORTTI LED SLIM STYLE

TUOTEKORTTI LED SLIM STYLE LED alasvalot TUOTEKORTTI LED SLIM STYLE Upea monivuotinen suosikki yleisvalaisin erittäin laadukkailla LEDeillä varustettuna. Tasainen valaistus, joka on himmennettävissä. Valaisimessa helppo kytkentä

Lisätiedot

Käpylän elävä keskipiste

Käpylän elävä keskipiste Käpylän elävä keskipiste Käpylän elävä keskus Amerin talona tunnettu Mäkelänkatu 91 uudistuu. Siitä tulee viihtyisä ja inhimillisen kokoinen kaupunginosan keskus. Kiinteistössä on tilaa erilaisille toimijoille:

Lisätiedot

Oulunsalon Aeroportti

Oulunsalon Aeroportti Oulunsalon Aeroportti Kansainvälisen tason käyntikortti Pääkonttoritasoinen toimistotila osoitteessa Tietotie 2, Oulu. OULUN KESKUSTA 14 KM LENTOKENTTÄ 400 M SATAMA 11,5 KM TAKSIASEMA 400 M Osaksi monipuolisen

Lisätiedot

ClearFlood erinomainen lediratkaisu urheilu- ja aluevalaistukseen

ClearFlood erinomainen lediratkaisu urheilu- ja aluevalaistukseen Lighting ClearFlood erinomainen lediratkaisu urheilu ja aluevalaistukseen ClearFlood ClearFlood on ledivalonheitin, jossa on useita valovirtavaihtoehtoja eri käyttökohteisiin. Valonheittimessä käytetty

Lisätiedot

Elztrip EZ100 Yksipaneelinen säteilylämmitin toimistoihin, kauppoihin jne.

Elztrip EZ100 Yksipaneelinen säteilylämmitin toimistoihin, kauppoihin jne. Elztrip 00 600-1500 W Sähkölämmitys 3 mallia Elztrip 00 Yksipaneelinen säteilylämmitin toimistoihin, kauppoihin jne. Käyttökohteet 00 on tarkoitettu yleis- ja lisälämmitykseen sekä ikkunoista tulevan vedon

Lisätiedot

KYLMÄTEKNIIKKAA MODERNIIN MYYMÄLÄÄN

KYLMÄTEKNIIKKAA MODERNIIN MYYMÄLÄÄN KYLMÄTEKNIIKKAA MODERNIIN MYYMÄLÄÄN UUSI TÄYDELLINEN HUURRE BY ARNEG -KYLMÄKALUSTEMALLISTO KÄYTÄ KYLMÄÄ JÄRKEÄ KYLMÄKALUSTEHANKINNOISSA OTA KOKO URAKKA HUURTEELTA Huurre on tunnustettu kylmäalan kokonaisosaaja,

Lisätiedot

BEST IQ Uusi edistyksellinen hoitajakutsujärjestelmä

BEST IQ Uusi edistyksellinen hoitajakutsujärjestelmä BEST IQ Uusi edistyksellinen hoitajakutsujärjestelmä Järjestelmä jota on helppo laajentaa ja modifioida BEST IQ on intensiivinen järjestelmä, jossa riittää potentiaalia pieniin, keskisuuriin ja suurin

Lisätiedot

Pentura Mini LED erittäin ohut runkovalaisin koteihin toimistoihin tai myymälöihin

Pentura Mini LED erittäin ohut runkovalaisin koteihin toimistoihin tai myymälöihin Lighting Pentura Mini LED erittäin ohut runkovalaisin koteihin toimistoihin tai myymälöihin Pentura Mini LED Pentura Mini LED on erittäin ohut runkovalaisin. Sen leditekniikka säästää energiaa ja tuottaa

Lisätiedot