Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.5. 31.1."

Transkriptio

1 Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

2 Kaupan liitto Eteläranta 10 PL 340, Helsinki Puhelin (09) Faksi (09) Nimet ja suorat puhelinnumerot löytyvät verkkosivuiltamme kohdasta Yhteystiedot.

3 Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

4 SISÄLLYS 1 Yleiset ehdot...4 Soveltamisala... 4 Työsuhde... 4 Määräaikainen työsopimus... 4 Työsuhteen päättäminen...5 Lisätyön tarjoamisvelvollisuus Työaika...6 Työaika toimistoissa... 6 Työaika myymälöissä... 6 Työajan sijoittelu ja vapaat...7 Arkipyhäviikko... 8 Vuorokautinen työaika... 8 Hälytysluontoinen työ... 8 Korotettu palkka Palkkausjärjestelmä...9 Tuntipalkkajakaja Lisät Lisien maksaminen Lauantailisä myymälöissä Iltalisä aluetoimistoissa Iltalisä myymälöissä Aattoiltalisä myymälöissä Kylmänalueenlisä Syrjäseutulisä Ruokatauko ja ateriaetu Vuosiloma Työsuhteessa olleiden toimihenkilöiden vuosiloma jälkeen työsuhteeseen tulleiden vuosiloma Lomapalkan ja -rahan maksaminen Työterveyshuolto Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

5 9 Hammashuolto Lapsen syntymä Työsuhteen purkaminen Jäsenmaksun perintä Muut sopimukset Muut sopimusehdot Neuvottelujärjestys Voimassaolo Työrauha LIITTEET 1. Myymäläpäälliköiden palkkausjärjestelmä Taulukko- ja vähimmäispalkat, lisät ja korvaukset , ja Luottamusmiessopimus Työsuojelusopimus Koulutussopimus Yhteistoimintasopimus...43 Saarinen Design Oy, Helsinki 2014 Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

6 ALKO OY:N TOIMIHENKILÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1 Yleiset ehdot Soveltamisala Tätä sopimusta noudatetaan Alkossa työskenteleviin toimihenkilöihin. Työsuhde 1. Alkon ja toimihenkilön välillä tehdään viimeistään työsuhteen alkaessa kirjallinen työsopimus. 2. Työsuhteen alussa voidaan sopia enintään 4 kuukauden koeajasta, ellei työsopimuslain 1 luvun 4 :n perusteella ole muuta sovittu. Kahdeksaa kuukautta lyhyemmässä määräaikaisessa työsuhteessa koeaika on puolet työsopimuksen kestosta. Koeaikana sopimus voidaan molemmin puolin purkaa irtisanomisaikaa noudattamatta. 3. Määrätynlaiseen työhön otettu toimihenkilö on velvollinen tarpeen vaatiessa tekemään muutakin ammattiinsa kuuluvaa tai siihen rinnastettavaa työtä. 4. Järjestäytymisoikeus on molemmin puolin loukkaamaton. Määräaikainen työsopimus 1. Työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Määräaikaisen työsopimuksen tekeminen määräytyy työsopimuslain 1 luvun 3 :n mukaan. 2. Mikäli määräaikaisen työsuhteen päättymispäivä ei ole työsopimusta tehtäessä tiedossa, työnantajan on ilmoitettava sopimuksen päättymisajankohta viipymättä päättymisajankohdan tultua työnantajan tietoon. 3. Työsopimuksessa voidaan sopia, että määräaikainen työsopimus on irtisanottavissa kuten toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. 4 Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

7 Työsuhteen päättäminen 1. Jollei muusta sovita, työnantajan noudatettavat irtisanomisajat työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä ovat: a) 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään yhden vuoden b) yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli vuoden mutta enintään neljä vuotta c) kaksi kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli neljä mutta enintään kahdeksan vuotta d) neljä kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli kahdeksan mutta enintään 12 vuotta e) kuusi kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli 12 vuotta. Jollei muusta sovita, työntekijän noudatettavat irtisanomisajat työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä ovat: a) 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään viisi vuotta b) yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta. 2. Irtisanomisaika alkaa kulua irtisanomista seuraavana päivänä. 3. Työsuhde on päätettävä kirjallisesti tai muuten todistettavasti. 4. Jos työnantaja ei noudata irtisanomisaikaa, on toimihenkilölle maksettava noudattamatta jätetyltä irtisanomisajalta täysi palkka. Toimihenkilön, joka ei noudata irtisanomisaikaa, on korvattava työnantajalle noudattamatta jätetyn irtisanomisajan palkka. Lisätyön tarjoamisvelvollisuus Jos työantaja tarvitsee lisää työntekijöitä hänen osa-aikatyötä tekeville työntekijöilleen sopiviin tehtäviin, työnantajan on tarjottava näitä töitä osaaikatyöntekijöille. Jos työn vastaanottaminen edellyttää sellaista koulutusta, jonka työnantaja voi työntekijän soveltuvuuteen nähden kohtuudella järjestää, työntekijälle on annettava tällainen koulutus. Tämä määräys ei poista työntekijän oikeutta vaatia itselleen työsopimuslain mukaista vahingonkorvausta. Lisätyön tarjoamisvelvollisuus koskee kyseessä olevan myymälän työssäkäyntialuetta. Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

8 2 Työaika Työaikamääräykset eivät koske johtoryhmän jäsenen tai johtajan suorassa alaisuudessa toimivia esimiehiä ja erikseen määriteltyjä asiantuntijoita, tuoteasiantuntijoita. Työaika toimistoissa Säännöllinen työaika on enintään 7 tuntia vuorokaudessa. Käytettäessä liukuvaa työaikaa säännöllinen vuorokautinen työaika voi olla enintään 10 tuntia. Säännöllinen viikkotyöaika on keskimäärin enintään 35,0 tuntia. Niille aluetoimistoissa työskenteleville toimihenkilöille, jotka työskentelevät keskimäärin vähemmän kuin 35 tuntia viikossa, laaditaan 6 viikon työvuoroluettelo, jonka aikana viikkotyöaika tasoittuu enintään työsopimuksessa sovittuun työtuntimäärään. Työnantaja ja Alkoholialan Toimihenkilöt ry tekevät erillisen sopimuksen työaikalain 13 :n mukaisesta liukuvasta työajasta. Arkipyhäviikko Niillä toimihenkilöillä, joilla viikon toinen vapaapäivä on säännöllisesti lauantai, on lauantai aina vapaa, ellei muuta ole määrätty. Työaika myymälöissä Säännöllinen työaika on enintään 8,5 tuntia vuorokaudessa ja enintään 45 tuntia viikossa. Säännöllisen työajan tulee tasoittua 26 viikossa keskimäärin enintään 37,5 tuntiin/viikko. Lyhyempiä tasoittumisjaksoja voidaan käyttää pääluottamusmiehen kanssa asiasta sovittaessa. Työviikko on keskimäärin viisipäiväinen 26 viikon jaksossa. Työvuoroluettelo Jokaisen kalenteriviikon maanantaina annetaan sitovasti tiedoksi kolmen kalenteriviikon päästä alkavan kalenteriviikon työvuoroluettelo. Erityisillä perusteilla työvuoroluettelo voidaan julkaista edellisellä viikolla. Ennen työvuoroluettelon tiedoksi antamista tulee toimihenkilöllä olla mahdollisuus esittää toiveensa työvuorojen sijoittumisesta. 6 Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

9 Esimerkki 1. Rullaava työvuoroluettelo tarkoittaa viikoittain tapahtuvaa työvuorojen tiedoksiantoa seuraavalla tavalla: Toimihenkilöllä tulee olla mahdollisuus esittää toivomuksensa ennen työvuoroluettelon tiedoksiantoa. Maanantaina alkavan kalenteriviikon työvuoroluettelo tulee antaa toimihenkilölle sitovasti tiedoksi maanantaina Maanantaina alkavan kalenteriviikon työvuoroluettelo tulee antaa toimihenkilölle sitovasti tiedoksi maanantaina Maanantaina alkavan kalenteriviikon työvuoroluettelo tulee antaa toimihenkilölle sitovasti tiedoksi maanantaina Työvuoroluettelosta tulee käydä ilmi kunkin toimihenkilön työpäivät ja niiden pituus, työajan alkamis- ja päättymishetki ja päivittäisen lepoajanajankohta sekä vapaapäivät. Työajan sijoittelu ja vapaat Kokoaikaiselle toimihenkilölle annetaan kalenterivuodessa vuosiloma-ajan lisäksi vähintään 13 lauantai sunnuntai ja 13 sunnuntai maanantai vapaapäiväyhdistelmää. Myymäläkohtaisen tilanteen mukaan sovittava osa em. viikonloppuvapaista voidaan vaihtaa toisiinsa. Myymäläkohtaista tilannetta tarkastellaan kehityskeskustelujen yhteydessä. Jos työsuhde ei ole jatkunut koko kalenterivuotta, vapaapäiväyhdistelmiä annetaan vastaavassa suhteessa. Enintään viiden kuukauden määräaikaisissa työsuhteissa ei noudateta edellä mainittuja määräyksiä vapaapäiväyhdistelmistä. Toimihenkilö voi sopia työnantajan edustajan kanssa vapaapäivien antamisesta muina arkipäivinä. Sopiminen voi koskea myös viikoittaisten vapaapäivien yhdistämistä. Sopiminen koskee vain yhtä työvuorosuunnittelujaksoa kerrallaan. Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

10 Arkipyhäviikko Arkipyhäviikon työaikaa lyhentävät pitkäperjantai pääsiäismaanantai helatorstai juhannuspäivä. Työaikaa lyhentävät myös maanantaista perjantaihin sijoittuvat uudenvuodenpäivä loppiaispäivä vapunpäivä itsenäisyyspäivä jouluaatto tapaninpäivä. Työajan lyhennys toteutetaan antamalla vapaapäivä arkipyhäviikolla, kahdella edellisellä tai seuraavalla viikolla taikka muuna aikana paikallisesti niin sovittaessa. Vuorokautinen työaika Vuorokautinen työaika on yhdenjaksoinen lukuun ottamatta ruokailutaukoa. Hälytysluontoinen työ Toimistoissa työskentelevät Milloin toimihenkilö kutsutaan hänen poistuttuaan jo työpaikalta hälytysluonteiseen työhön säännöllisen työaikansa ulkopuolella, maksetaan hänelle tehdystä työstä vähintään yhden tunnin palkka sekä ylityökorvaus 50 %. Vuorokauden vaihtuminen ei muuta korvauksen maksamisperusteita. Tämän lisäksi maksetaan erityistä hälytysrahaa seuraavasti: jos kutsu hälytystyöhön on annettu säännöllisen työajan jälkeen, mutta ennen klo 21.00, kahden tunnin palkka, jos mainittu kutsu on annettu klo ja välisenä aikana, kolmen tunnin palkka. Mikäli toimihenkilö kutsutaan hälytysluontoiseen työhön vapaapäivänään, ovat edellä mainitut kellonajat ja Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

11 Myymäläpäälliköt Milloin toimihenkilö kutsutaan hänen poistuttuaan jo työpaikalta hälytysluonteiseen työhön säännöllisen työaikansa ulkopuolella, maksetaan hänelle tehdystä työstä hälytysluontoisen työn korvausta vähintään yhden tunnin ajalta. Tämän lisäksi maksetaan erityistä hälytysrahaa seuraavasti: jos kutsu hälytystyöhön on annettu säännöllisen työajan jälkeen, mutta ennen klo 20.00, kahdelta tunnilta, jos mainittu kutsu on annettu klo ja välisenä aikana, kolmelta tunnilta. Korotettu palkka Myymälöissä Vuorokaudessa 8,5 tuntia tai tasoittumisjakson tuntimäärän ylittävästä työstä maksetaan 50 %:lla korotettu palkka. Ylityö edellyttää esimiehen lupaa ja toimihenkilön suostumusta. Myymäläpäälliköllä on myös oikeus tehdä ylityötä tarkastuksen, yllättävän laitehäiriön tai muissa asian välitöntä selvittelyä vaativissa tilanteissa. Ylityöstä tulee ilmoittaa aluepäällikölle. Toimistoissa Vuorokaudessa 7 tuntia tai viikossa 35 tuntia ylittävästä työstä maksetaan 50 %:lla korotettu palkka. Liukuvassa työajassa henkilön tehdessä lisä- ja/tai ylityötä, maksetaan hänelle säännöllisen työajan ja/tai liukuman ylittävältä osalta korotettua palkkaa. 3 Palkkausjärjestelmä Toimistoissa työskentelevät Yhtiön palkkausjärjestelmän perusteena on tehtävän vaativuusarviointi, jonka perusteella määräytyy tehtävän vaativuusluokka. Järjestelmän muutos ei alenna toimihenkilön palkkaa. Työn vaativuuden arvioinnin tarkoituksena on varmistaa oikeudenmukainen palkkaus samantasoisissa tehtävissä. Yhtiö tiedottaa sopimusosapuolta vuosittain kulloinkin noudatettavan palkkausjärjestelmän periaatteista ja perusteista. Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

12 Myymäläpäälliköt Myymäläpäälliköiden osalta noudatetaan liitteen mukaisia taulukkopalkkoja. Tuntipalkkajakaja Tuntipalkkajakaja on myymälöissä työskentelevillä toimihenkilöillä 159 ja toimistoissa Lisät Lisien maksaminen Lisien euromäärät on esitetty liitteessä. Samalta ajalta maksetaan vain yhtä seuraavista lisistä: lauantai-, ilta- ja aattoiltalisä. Lauantailisä myymälöissä Lauantaina kello välisenä aikana tehdystä työstä maksetaan lauantailisää. Iltalisä aluetoimistoissa Aluetoimistoissa työskenteleville maksetaan iltalisää samoin perustein kuin kaupan työehtosopimuksen mukaan konttorityöntekijöille. Iltalisä myymälöissä Iltalisää maksetaan kello välisenä aikana tehdystä työstä lukuun ottamatta lauantaita kello ja sunnuntaita kello Aattoiltalisä myymälöissä Myymälän oltua auki kirkollisen juhlapäivän aattona kello jälkeen maksetaan kello välisenä aikana tehdystä työstä lauantailisän suuruista aattoiltalisää. Kylmänalueenlisä Toimihenkilö säilyttää kylmänalueenlisän kiinteänä lisänä vallinneen tason suuruisena. Syrjäseutulisä Toimihenkilö säilyttää syrjäseutulisän kiinteänä lisänä vallinneen tason suuruisena 10 Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

13 5 Ruokatauko ja ateriaetu Työntekijällä on ruokatauko säännöllisen työajan ollessa yhdenjaksoisesti yli 6 tuntia. Ruokatauon pituus on myymälöissä ja aluetoimistoissa yksi tunti ja muissa toimistoissa 30 minuuttia, ellei toimihenkilön kanssa toisin sovita. Ruokataukoa ei lueta työaikaan. Lauantain osalta ruokatauko voidaan myymälöittäin sopia kaikkia työntekijöitä koskevana 30 minuutin mittaiseksi, jolloin se luetaan työaikaan. Alko osallistuu toimihenkilölle työpäivänä tarjottavan kohtuulliset vaatimukset täyttävän aterian kustannuksiin vahvistamallaan maksulla. Jos ruokailua ei voida järjestää, Alko korvaa edun käyttämättä jättämisen ateriaedun verotusarvon suuruisella korvauksella. 6 Vuosiloma Työsuhteessa olleiden toimihenkilöiden vuosiloma Toimihenkilö, jonka työsuhde on lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä kestänyt 1 vuoden, mutta alle 10 vuotta 2,5 päivää/kk 10 vuotta tai enemmän 3 päivää/kk. Ne toimihenkilöt, joiden työsuhde mennessä oli jatkunut 15 vuotta, saavat lomaa 3 ¼ arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. Viime mainitun päivän jälkeen syntynyttä kertymää ei oteta huomioon. Tuntipalkkaisten vuosilomapalkka ja kuukausipalkkaisten palkanlisistä vuosilomalain 7 :n mukaan laskettava vuosilomapalkka määräytyy seuraavien työsuhteen kestoon perustuvien prosenttilukujen mukaisesti: vähintään yhden vuoden 12,5 % vähintään 10 vuotta 15 %. Niiden toimihenkilöiden osalta, joiden työsuhde mennessä oli jatkunut 15 vuotta, em. prosenttiluku on 16,5 %. Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

14 jälkeen työsuhteeseen tulleiden vuosiloma tai sen jälkeen työsuhteeseen tulleiden toimihenkilöiden osalta noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa vuosilomalakia ja kaupan työehtosopimusta. 7 Lomapalkan ja -rahan maksaminen Lomapalkka maksetaan yrityksen tavanomaisena palkanmaksupäivänä (ei etukäteen). Toimihenkilölle suoritetaan lomarahana 50 % hänen lakisääteisen vuosilomansa palkasta, joka lasketaan lomanmääräytymisvuotta seuraavan kesäkuun alussa voimassa olevan palkan perusteella, tai vastaavasti työsuhteen päättyessä maksettavasta lomakorvauksesta. Lomaraha ja loma-ajan ateriaetu maksetaan kesäkuun puolivälin palkanmaksun yhteydessä. Ateriaetu korvataan verotusarvon suuruisena. Määräaikaisille toimihenkilölle lomaraha maksetaan ainoastaan pidettyä vuosilomaa vastaavasta loma-ajan palkasta yrityksen tavanomaisena palkanmaksupäivänä (ei etukäteen). 8 Työterveyshuolto Seuraavat määräykset koskevat työsuhteessa olleita toimihenkilöitä: 1. Alko on nimennyt itselleen toimipaikkakunnille lääkärit, joista yksi toimii sopimuksen mukaisesti työterveyshuollon johtavana asiantuntijana yhtiössä. Toimihenkilöllä on oikeus sairaustapauksissa käydä näiden lääkärien vastaanotolla. Äkillisissä sairaustapauksissa ja milloin olosuhteisiin nähden muutoin on välttämätöntä, toimihenkilöllä on oikeus käyttää myös terveyskeskusta. 2. Alkon lääkärin määräyksestä toimihenkilöllä on oikeus käydä erikoislääkärin vastaanotolla. Tämä oikeus ei kuitenkaan koske määräaikaisessa työsuhteessa olevia toimihenkilöitä. 3. Alko kustantaa sairaskäynnin edellä kohdassa 1. ja 2. mainitun lääkärin luona samoin kuin Alkon hyväksymän lääkärin kotikäynnit. 12 Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

15 4. Lääkärillä käynnin aiheuttamasta poissaolosta on ilmoitettava ensi tilassa lähimmälle esimiehelle. 5. Työkyvyttömyys todetaan edellä 1. tai 2. kohdassa mainitun lääkärin tai muulla työnantajan hyväksymällä lääkärintodistuksella, ellei jäljempänä muuta todeta. Enintään kaksi päivää kestävältä sairausajalta ei lääkärintodistusta vaadita, jos sairaustapaus on selvä ilman todistustakin. Toimihenkilön on viipymättä ilmoitettava työnantajalle työkyvyttömyydestään sekä siitä, milloin työkyvyttömyyden arvioidaan päättyvän. Toimihenkilöllä on oikeus lähinnä eräissä epidemiatapauksissa esittää selvitys sairaudestaan työterveyshoitajan tai terveydenhoitajan antamalla todistuksella keskusjärjestöjen välillä 1976 allekirjoitetussa sopimuksessa mainituilla edellytyksillä. 6. Alko ei osallistu sairauskulujen korvaukseen eikä suorita sairausajalta palkkaa, jos toimihenkilö on tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheuttanut itselleen sairauden. 7. Työnantajalla on oikeus saada kultakin sairauspäivältä enintään maksamansa palkan verran korvausta toimihenkilön sairausvakuutuslain tai lakisääteisen vakuutuksen perusteella työkyvyttömyyden takia saamasta päivärahasta tai siihen verrattavasta korvauksesta. Jos päivärahaa tai siihen verrattavaa korvausta ei toimihenkilöstä itsestään johtuvista syistä makseta tai jos se maksetaan vähäisempänä kuin mihin hänellä lain mukaan olisi ollut oikeus, on työnantajalla oikeus vähentää maksamatta jäänyt korvaus toimihenkilön palkasta. Mitä edellä tämän kohdan ensimmäisessä kappaleessa on määrätty päivärahasta tai siihen verrattavasta korvauksesta sovelletaan myös työnantajan maksamiin sairauskulujen korvauksiin. 8. Alko korvaa Alkon lääkärin hyväksymiin lausuntoihin perustuvien sairauksien aiheuttamat kustannukset seuraavasti: laboratorio-, röntgen- ja muut vastaavat tutkimukset, fysikaalinen, psykiatrinen, säde- ja muu vastaava hoito, fysikaalinen hoito kuitenkin enintään 10 hoitokertaa kalenterivuodessa, Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

16 lääkärin määräämä lääkitys, jonka voi suorittaa vain lääkäri tai muu asianomaisen koulutuksen saanut henkilö, leikkaussalimaksut, leikkauskustannukset, lääkärinpalkkiot sekä sairaalassa suoritetut tutkimukset, annetut hoidot ja lääkkeet, sairaalapaikkamaksut kahden kuukauden ajalta, kuitenkin vain sellaisten hoitokertojen osalta, jotka kestävät yli viisi päivää. 9. Alko korvaa toimihenkilölle silmälasien hankinnasta aiheutuneet kustannukset, jos näön heikentyminen on työn aiheuttama. Alko korvaa myös kuulolaitteen hankkimisesta toimihenkilölle aiheutuneet kustannukset, jos kuulon heikentyminen on työn aiheuttama. 10. Toimihenkilölle maksetaan sairausajan palkkaa seuraavasti: jos työsuhde on kestänyt enintään viisi vuotta, täysi palkka kahdelta kuukaudelta, jos työsuhde on kestänyt yli viisi vuotta, täysi palkka neljältä kuukaudelta. Sairausajalta maksetaan lauantai-, ilta- ja aattoiltalisää työvuoroluettelon mukaisesti. Ateriaetu korvataan sairausajan palkassa verotusarvon suuruisena. 11. Sairasloma katsotaan jatkuvaksi, jos työkyvyttömyys on saman sairauden vuoksi alkanut uudelleen ennen kuin henkilö on ollut yhdenjaksoisesti vähintään kuukauden todellisessa työssä, lomalla vahvistetun lomalistan mukaisesti (ja työssä) päällikön pakottavista syistä määräämällä lomalla heti sairasloman jälkeen (ja työssä). 12. Alko maksaa työtapaturmassa vahingoittuneelle toimihenkilölle täyden palkan koko työkyvyttömyysajalta. 9 Hammashuolto Seuraavat määräykset koskevat työsuhteessa olleita toimihenkilöitä: 1. Mikäli toimihenkilö haluaa päästä osalliseksi Alkon hammashuollon tarjoamista eduista, hän on velvollinen käymään hammaslääkärissä tutkitutta- 14 Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

17 massa ja tarvittaessa hoidattamaan hampaistonsa omalla kustannuksellaan kuntoon. Suoritetusta peruskunnostuksesta on esitettävä Alkolle hammaslääkärin allekirjoittama todistus. Alko korvaa hampaiston tutkimuksesta aiheutuvat kustannukset. 2. Edellyttäen, että toimihenkilö käy säännöllisesti joka toinen kalenterivuosi hammaslääkärissä tutkituttamassa ja hoitamassa hampaitaan, Alko korvaa enintään 253 euroon asti kalenterivuodessa seuraavat hammaslääkärinhoidon kustannukset: vuositutkimus röntgentutkimus näytteen ja koepalan otto laboratoriotutkimukset hampaiden ja juurien poisto paikkaus ja juurenhoito ienhoito ja hammaskiven poisto suu- ja hammaskirurginen hoito suutautien hoito hammasproteesien korjaukset (irtoproteesien pohjaukset ja korjaukset, irronneiden kruunujen ja fasettien kiinnittäminen). Suoritetusta hammashoidosta ja tutkimuksesta on esitettävä Alkon laatimalle lomakkeelle tehty hammaslääkärin allekirjoittama selvitys. 3. Erikoistapauksissa voi Alko korvata myös sellaisten 2. kohdassa mainitsemattomien hammashoitojen kustannukset, jotka Alkon lääkärin ehdotuksesta on suoritettava niissä tapauksissa, joissa lääkärin hoitaman sairauden parantamiseksi hammassairauksien hoito on tarpeellinen. 4. Tekohampaiden, kultakruunujen, nastahampaiden, siltojen ym. hammasteknillisiä töitä vaativien hoitojen kustannuksiin Alko ei osallistu muutoin kuin edellä 2. kohdassa on mainittu. 5. Toimihenkilöllä on oikeus käyttää erikoishammasteknikon palveluja niissä tapauksissa, joissa voimassa olevan lain ja asetuksen perusteella erikoishammasteknikolla on oikeus toimia ilman hammaslääkärin toimeksiantoa. 6. Henkilön tulee maksaa ensin itse edellä tarkoitetusta hoidosta aiheutuvat kustannukset, jonka jälkeen hän on oikeutettu kuitin ja 2. kohdassa tarkoitetun Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

18 selvityksen perusteella saamaan niistä korvauksen Alkolta. 7. Hammashoito ja -tutkimukset on järjestettävä työajan ulkopuolelle. 8. Jos äkillinen hammassairaus ennen hoitotoimenpiteitä aiheuttaa työkyvyttömyyden, joka vaatii samana päivänä tai saman työvuoron aikana annettavaa hoitoa, maksetaan toimihenkilölle ansionmenetyksen korvaus hoitotoimenpiteen ajalta, mikäli hänen ei onnistu saada hoitoa työajan ulkopuolelta. Työkyvyttömyys ja hoidon kiireellisyys osoitetaan hammaslääkärin antamalla todistuksella. 10 Lapsen syntymä Toimihenkilöllä on oikeus raskauden ja synnytyksen tai lapsen hoidon vuoksi saada äitiys-, isyys- tai vanhempainlomaa ja hoitovapaata siten kuin työsopimuslaissa on säädetty. Seuraavat määräykset koskevat työsuhteessa olleita toimihenkilöitä: 1. Työsopimuslaissa tarkoitetun synnytyksen tai ottolapsen hoidon vuoksi työnsä keskeyttäneelle sairausvakuutuslain 21 :ssä tarkoitetulle vakuutetulle maksetaan poissaolon ajalta täyttä palkkaa kolmelta kuukaudelta. Palkallinen poissaolo alkaa samasta ajankohdasta kuin edellä tarkoitetun vakuutetun oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen päivärahaan. 2. Mitä edellä 8 :ssä on säädetty sairausajan palkasta sekä päivärahasta taikka siihen verrattavasta muusta korvauksesta sovelletaan myös äitiyslomaajan palkkaan ja äitiysrahaan. 3. Kehittyneessä raskaudentilassa olevaa toimihenkilöä ei saa pitää työssä, joka siinä tilassa olevalle voi olla vahingollista. Jos hän joutuu sen vuoksi olemaan pois työstä, hänelle ei makseta palkkaa poissaoloajalta, ellei kysymys ole edellä 2. kohdassa tarkoitetusta poissaolosta. 4. Synnytyksen aiheuttamiin lääke- ja lääkärinkuluihin Alko ei osallistu. Mikäli synnytys myöhemmin aiheuttaa jälkisairauksia, sovelletaan tämän sopimuksen määräyksiä sairaustapauksista. 16 Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

19 5. Edellä 1. kohdassa mainitun äitiys-, isyys- ja vanhempainloman aikana toimihenkilö on oikeutettu käyttämään 8 ja 9 :ssä tarkoitettuja etuuksia. Seuraavat määräykset koskevat jälkeen alkaneita työsuhteita: Oikeus kolmen kuukauden palkalliseen äitiys- ja adoptiovapaaseen sekä kuuden arkipäivän isyysvapaaseen alkaa sen jälkeen, kun henkilön työssäolo on kestänyt yhdeksän kuukautta ennen ko. vapaalle jäämistä. Palkallisuus edellyttää työhön palaamista. Uusi palkallinen vapaajakso seuraavan lapsen johdosta edellyttää kuuden kuukauden työssäolojakson täyttymistä perhevapaajaksojen välillä. 11 Työsuhteen purkaminen Työsuhteen purkaminen määräytyy työsopimuslain mukaan. Toimihenkilön syyllistyessä työsopimuslain, voimassa olevan työehtosopimuksen tai muuten noudatettavaksi annettujen määräysten rikkomiseen voidaan hänelle rikkomuksen laadusta riippuen joko antaa varoitus tai hänen työsopimuksensa irtisanoa tai purkaa. Varoituksen antamisesta on neuvoteltava etukäteen pääluottamusmiehen kanssa. Irtisanomisesta ja purkamisesta on ilmoitettava etukäteen pääluottamusmiehelle. 12 Jäsenmaksun perintä Alko Oy pidättää Alkoholialan Toimihenkilöt ry:n jäsenmaksut yhdistyksen niin halutessa ja toimihenkilön annettua siihen valtuutuksen. Jäsenmaksut tilitetään yhdistyksen osoittamalle tilille. 13 Muut sopimukset Tämän sopimuksen osana ovat Alko Oy:n toimihenkilöitä koskevat ja liitteinä mainitut myymäläpäälliköiden palkkausjärjestelmäsopimus, taulukko- ja vähimmäispalkat, lisät ja korvaukset ja , luottamusmiessopimus, työsuojelusopimus ja koulutussopimus. Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

20 14 Muut sopimusehdot Muilta osin noudatetaan kaupan työehtosopimuksen mukaisia työehtoja. 15 Neuvottelujärjestys Tämän sopimuksen tulkinnasta ja erimielisyyksistä neuvotellaan ensin paikallisesti. Osapuolet voivat tarvittaessa saattaa erimielisyydet sovittelulautakuntaan, johon molemmat osapuolet nimeävät kaksi edustajaa. Puheenjohtajana toimii piirisovittelija tai hänen määräämänsä henkilö. 13 :ssä ja 14 :ssä mainittuihin asioihin liittyvät erimielisyydet osapuolet voivat saattaa työtuomioistuimen ratkaistavaksi. 16 Voimassaolo Työehtosopimus on voimassa välisen ajan. Mikäli työmarkkinajärjestöjen välisissä neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen viimeistään , kumpikin osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen neljän kuukauden irtisanomisajalla päättymään Työrauha Tämän sopimuksen voimassaoloaikana on voimassa työehtosopimuslain mukainen työrauhavelvoite. Helsinki Kaupan liitto ry Alkoholialan Toimihenkilöt ry LIITTEET 1. Myymäläpäälliköiden palkkausjärjestelmäsopimus 2. Taululukko- ja vähimmäispalkat, lisät ja korvaukset , ja Luottamusmiessopimus 4. Työsuojelusopimus 5. Koulutussopimus 6. Yhteistoimintasopimus 18 Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

21 Liite 1 ALKON MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 1 Palkkausjärjestelmän tavoitteet Myymäläpäälliköiden palkkausjärjestelmän tavoitteena on ollut saada aikaan kannustava järjestelmä, joka palkitsee myymälän toiminnan kehittämisestä erikoisliikkeenä myymälätiimin toiminnan ja osaamisen kehittämisestä esimiesosaamisesta. 2 Palkkausjärjestelmän rakenne Myymäläpäälliköiden palkkausjärjestelmä koostuu seuraavista osista: tehtäväkohtainen palkanosa henkilökohtainen palkanosa. 3 Tehtäväkohtainen palkanosa Myymäläpäällikön tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy myymälän liikevaihdon mukaan. Myymälät jaetaan pienmyymälöitä lukuun ottamatta liikevaihdon perusteella neljään palkkaluokkaan seuraavasti: 1. palkkaluokka 35 % 2. palkkaluokka 30 % 3. palkkaluokka 25 % 4. palkkaluokka 10 % myymälöistä. Pienmyymälöiden kriteerit on liitteenä A. Myymälöiden jako palkkaluokkiin tarkistetaan edellisen vuoden tietojen perusteella 1.3. mennessä. Myymäläpäälliköiden palkkojen muutokset tehdään samasta päivämäärästä. Osan vuotta toimineiden myymälöiden osalta lasketaan laskennallinen vuosiliikevaihto. Palkkataulukko on työehtosopimuksen liitteenä 3. Myymälän luokituksen muuttuessa yhtä tai useampaa luokkaa alemmaksi myymäläpäällikön palkan muutos tehdään palkkaluokkaa alemmaksi seuraavan palkkaluokkajaon tarkistuksen yhteydessä. Palkan muutos edellyttää ao. myymälässä liikevaihdon 10 % laskua verrattuna ketjun ja /tai piirin liikevaih- Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

22 don kehitykseen. Muutos koskee myymäläpäälliköitä, joiden ensimmäinen nimitys on tehty tai sen jälkeen. Työnantajan päätöksellä toimeenpantavan myymäläsiirron yhteydessä voidaan myymäläpäällikön palkkaa tarkistaa. Lisämyymälän hoito Lisämyymälän hoidosta laaditaan aina kirjallinen sopimus (liite B) Lisämyymälän hoidosta maksetaan korvausta työehtosopimuksen liitteen 3 mukaisesti. Lisämyymälän hoidosta neuvotellaan yhteistoimintamenettelynä alueluottamusmiehen kanssa ennen nimitystä. Myymälöissä, joita asia koskee, pidetään yt-palaveri ennen nimitystä. 4 Henkilökohtainen palkanosa Henkilökohtaisella palkanosalla palkitaan työtehtävissä suhteellisesti parhaiten suoriutuvat. Henkilökohtaisen palkanosan maksamisen perusteena on aluepäällikön tekemä arvio henkilön edellisen vuoden työssä suoriutumisesta. Henkilökohtaisen palkanosan piiriin kuuluvat kaikki, joiden työsuhde myymäläpäällikön tehtävissä on kestänyt yhtäjaksoisesti arviointivuoden alusta seuraavan vuoden toukokuun loppuun. Henkilökohtainen palkanosa maksetaan kertakorvauksena. Aluepäällikkö suorittaa arvioinnit kerran vuodessa tammi-maaliskuun aikana arviointilomakkeen avulla. Arviointikriteereinä ovat palvelujohtaminen, vastuullisuus, työyhteisön johtaminen, muutosten johtaminen ja toiminnan tehokkuus. Henkilökohtaisen palkanosan maksamiseen liittyvän arviointitiedon muodostuminen ja kerääminen tapahtuu seuraavalla tavalla: Aluepäällikkö arvioi myymäläpäälliköt. Henkilöstöyksikössä arviot kootaan yhteen ja laitetaan pisteiden mukaiseen järjestykseen. Palvelujohtaja käy mahdolliset keskustelut aluepäälliköiden kanssa arviointien tasalaatuisuuden varmistamiseksi. Aluepäällikkö kertoo myymäläpäälliköille, milloin arvioinneista voi hänen kanssaan keskustella. Keskustelun jälkeen tehdään mahdolliset tarkennukset arvioihin. 20 Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

23 Henkilöstöyksikössä lopulliset arvioinnit kootaan yhteen ja laitetaan pisteiden mukaiseen järjestykseen sekä muodostetaan henkilökohtaisen palkanosan saajien joukko. Henkilöstöyksikkö tiedottaa aluepäälliköille henkilökohtaisen palkanosan saajat ja palkanosan -määrät. Aluepäällikkö kertoo henkilökohtaisen palkanosan saajalle palkanosan -määrän. Ollessaan erimieltä oma arviointinsa tuloksesta myymäläpäällikkö voi pyytää alueluottamusmiestä tekemään puolestaan asiaa koskevan esityksen aluepäällikölle tai palvelujohtajalle. Työnantajan ja ATH:n edustajien muodostama palkkarakennetyöryhmä määrittelee vuosittain henkilökohtaisen palkanosan saajien lukumäärän ja palkanosan suuruudet aluepäälliköiden lopullisten arviointien jälkeen. Henkilökohtaiset palkanosat maksetaan toukokuun 30. päivänä. Arviointilomake, palkkiolaskelmia koskevat periaatteet ja valtakunnallinen yhteenveto arvioinnin tuloksista (graafiset pylväät prosenttijakaumista) on nähtävissä Alvarissa. Henkilökohtainen palkanosa kuuluu tietosuojalainsäädännön piiriin, joten saajien nimiä ei julkisteta. Henkilöstöyksikkö tuottaa valtakunnallisen yhteenvedon ja alueelliset tilastot. Henkilöstöyksiköstä toimitetaan materiaali alueittain kullekin aluepäällikölle. Pääluottamusmies saa tiedoksi valtakunnallisen ja alueelliset yhteenvedot. Palkkarakennetyöryhmä hyödyntää valtakunnallista yhteenvetoa palkkausjärjestelmän kehittämistyössä. Palkkausjärjestelmää täydentää yhtiössä kulloinkin käytössä oleva kannustinjärjestelmä. 5 Kannustinjärjestelmä Palkkausjärjestelmää täydentää yhtiössä kulloinkin käytössä oleva kannustinjärjestelmä. Järjestelmän kehittämistyötä tehdään yhteistyössä järjestöjen kanssa. Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus

Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.5.2010 31.3.2013 soveltamisala työsuhde työaika palkka vuosiloma poissaolot työpaikkakohtainen sopiminen erinäiset määräykset liitteet Työehtosopimus

Lisätiedot

Taloushallintoalan työehtosopimus

Taloushallintoalan työehtosopimus 1000 750 500 250 0 Taloushallintoalan työehtosopimus 1.11.2013 31.10.2016 Palvelualojen työnantajat PALTA/ Tilitoimistojen Työnantajayhdistys Ammattiliitto Pro Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO 2001

Lisätiedot

Tilitoimistoja koskeva työehtosopimus

Tilitoimistoja koskeva työehtosopimus Tilitoimistoja koskeva työehtosopimus 1.10.2008 30.9.2011 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Tilitoimistojen Työnantajayhdistys Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO/Toimihenkilöunioni TU Tilitoimistojen

Lisätiedot

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db "! # "! &

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db ! # ! & Sisällysluettelo 1 Sopimuksen ulottuvuus...1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus...1 3 Työsuhteen alkaminen...1 4 Työsuhteen päättyminen...2 5 Palkat...2 6 Työaika...3 7 Arkipyhät...6 8 Lisätyö...6

Lisätiedot

LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Ammattiliitto Pro ry PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA ry PL 62, 00131 Helsinki (Eteläranta 10, 6 krs.) Tomi

Lisätiedot

AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET

AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET 2012 SISÄLLYSLUETTELO YS YLEISSOPIMUS... 1 LPS LOMAPALKKASOPIMUS... 3 TSS SOPIMUS TYÖSUOJELUYHTEISTOIMINNASTA TYÖPAIKOILLA... 6 LMS LUOTTAMUSMIESSOPIMUS... 19 UTS SOPIMUS

Lisätiedot

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # "! &

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # ! & Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Sisällys I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 1 Soveltamisala... 1 2 Määritelmät... 1 3 Keskusjärjestöjen ja liittojen väliset muut sopimukset.. 2 4 Työn johto,

Lisätiedot

Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA Urheilutyönantajat ry PL 62 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki Puhelin 020 595 5000, Faksi 020 595 5001 www.palta.fi

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus

Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET...5

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.12.2013 31.1.2017 KIINTEISTÖTYÖNANTAJAT ry PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 5 1 Soveltamisala 5 2 Keskusjärjestösopimukset

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY NORDEA UNIONI SUOMI RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. Rahoitusalan työehtosopimus

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY NORDEA UNIONI SUOMI RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. Rahoitusalan työehtosopimus FINANSSIALAN KESKUSLIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY NORDEA UNIONI SUOMI RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Rahoitusalan työehtosopimus 1.11.2011 30.11.2013 2 Sisällysluettelo 1. SOVELTAMISALA... 4 1 Sopimuksen

Lisätiedot

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Palvelualojen työnantajat PALTA ry/ Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys ry Agronomiliitto ry Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 1 TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Työehtosopimuksen perusosa 1 Irtisanomissuojasopimus 2 Allekirjoituspöytäkirja 3 2 YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT - PRIVATSKOGSBRUKETS ARBETSGIVARE RY:n ja METO METSÄALAN

Lisätiedot

Rahoitusalan työehtosopimus

Rahoitusalan työehtosopimus Rahoitusalan työehtosopimus 14.10.2010 30.9.2014 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund FK Finanssialan Keskusliitto

Lisätiedot

ICT-alan työehtosopimus toimihenkilöille 2012-2014

ICT-alan työehtosopimus toimihenkilöille 2012-2014 ICT-alan työehtosopimus toimihenkilöille 2012-2014 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Ammattiliitto Pro ry SISÄLLYSLUETTELO ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 6 1 Työehtosopimuksen soveltamisala...

Lisätiedot

Terveyspalvelualan työehtosopimus

Terveyspalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki TSN:n jäsenjärjestöt: Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO Asemamiehenkatu

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen ja

Lisätiedot

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017 TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017 LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Palvelualojen työnantajat PALTA ry Sähkötekniset työnantajat STTA ry Ammattiliitto Pro ry 1 2014

Lisätiedot

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011 Päivitetty sopimuskirja Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry Palvelualojen ammattiliitto

Lisätiedot

ohjelmapalvelualan työehtosopimus

ohjelmapalvelualan työehtosopimus ohjelmapalvelualan työehtosopimus Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 1.11.2013 31.10.2016 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry OHJELMAPALVELUALAN työehtosopimus

Lisätiedot

Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus

Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus a Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus 1.6.2014 31.1.2017 Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus 1.6.2014 31.1.2017 Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus 1.6.2014 31.1.2017 1 S I S Ä L L Y S AAKKOSELLINEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013

VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013 2010-2013 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjat. 1 Luku Yleiset määräykset... 8. 2 Luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjat. 1 Luku Yleiset määräykset... 8. 2 Luku Vuosilomaa koskevat määräykset... Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjat... 1 1 Luku Yleiset määräykset... 8 2 Luku Vuosilomaa koskevat määräykset... 17 3 Luku

Lisätiedot

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 2014-2017 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus PALKKAUS...27 23 Palkkaus...27 24 Palkan käsite...28 25 Osa-ajan

Lisätiedot

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS :n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n välinen YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 SISÄLLYS Sivu ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ AVAINTYÖNANTAJAT AVAINTA RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ AVAINTYÖNANTAJAT AVAINTA RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2017 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ AVAINTYÖNANTAJAT AVAINTA RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY 2 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN

Lisätiedot