Johtoryhmän kolumni: Työilmapiiristä ja johtamisesta. Inhimillisten virheiden jäljille. NIVA:n koulutus tarjoaa uusia näkökulmia työturvallisuuteen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johtoryhmän kolumni: Työilmapiiristä ja johtamisesta. Inhimillisten virheiden jäljille. NIVA:n koulutus tarjoaa uusia näkökulmia työturvallisuuteen"

Transkriptio

1 Helmikuu 2013 UUTISLEHTI Johtoryhmän kolumni: Työilmapiiristä ja johtamisesta Inhimillisten virheiden jäljille NIVA:n koulutus tarjoaa uusia näkökulmia työturvallisuuteen Foorumin johtoryhmä vieraili Sandvikilla Ajankohtaista

2 antaa palautetta Pertti Jääskeläinen, työsuojeluvaltuutettu Sandvik Mining and Construction Oy Hyvällä johtamisella parannetaan työilmapiiriä Hyvällä johtamisella saadaan paljon myönteisiä vaikutuksia työyhteisöön. Hyvä johtaminen parantaa työilmapiiriä, edistää turvallisuutta ja näin myös lisää tuotavuutta. Hyvä työilmapiiri vähentää stressiä ja sairauspoissaoloja. Hyvän työilmapiirin saavuttamiseen vaaditaan toimiva työkulttuuri, joka kertoo millainen työmoraali on työyhteisössä. Sekä huonon työilmapiirin, että työkulttuurin suurimpana syynä on puutteellinen johtaminen. Paras tapa alkaa parantamaan työilmapiiriä on johdonmukainen esimiestyö. Esimiehen on oltava oikeudenmukainen ja tasapuolinen, eikä kaveerata, vaan olla esimies kaikille alaisilleen. Esimiehen, joka kaveeraa jonkun tai joidenkin alaistensa kanssa, on vaikeaa tai miltei mahdotonta olla tasapuolinen kaikkia alaisiaan kohtaan. Pertti Jääskeläinen on Nolla tapaturmaa -foorumin johtoryhmän jäsen. KuVa: Sandvik Työilmapiiriä ei paranneta sillä, että esimies istuu päivät pitkät tietokoneen ääressä ja hoitaa johtamisen sähköpostilla. Esimiehellä pitää olla tarvittaessa aikaa keskustella alaistensa kanssa kasvokkain. Esimiehen työilmapiiriä parantavaan toimintaan kuuluu myös olennaisena osana palautteen antaminen. Jokainen meistä kaipaa aika ajoin palautetta tehdystä työstä. Palautteettomuus saattaa pahimmillaan johtaa siihen, että työntekijä kokee itsensä turhaksi työyhteisössä, mikä ei voi olla vaikuttamatta työmotivaatioon, joka saattaa pahimmillaan kadota kokonaan. Meidän kaikkien toiminnalla on vaikutusta työilmapiiriin. Kuitenkin tärkein työilmapiiriin vaikuttava tekijä on johtaminen ja esimiestyö. Hyvä esimies: on tasapuolinen on oikeudenmukainen keskustelee 2

3 Päivi Haavisto, vapaa toimittaja Virheiden jäljille Puhemelu, keskeytykset tai jatkuva tietotulva altistavat helposti virheille ja vaaratilanteille. Jos inhimillisen virheen taustoihin halutaan päästä käsiksi, on kysyttävä eri asioita kuin perinteisessä tapaturmantutkinnassa. Työpaikoilla kaivataan keveitä ja käyttökelpoisia tutkintamalleja, sanoo erikoistutkija Virpi Kalakoski Työterveyslaitoksesta. Hän johtaa Sujuva-hanketta, jossa kehitetään vaara- ja virhetilanteiden tutkintaa niin että työpaikat pystyisivät karsimaan niiden syitä. Kesään 2014 jatkuvan hankkeen nimi viittaa myös siihen, että sujuvaksi suunniteltu työ vähentää virheiden mahdollisuutta. Haemme vastausta siihen, mitä tarkoittaa, kun sanotaan, että syynä on inhimillinen virhe. Hankkeeseen osallistuvat työpaikat ovat varasto-, huolto- ja kunnossapitoaloilta, joilla työt ja työympäristö vaihtuvat ja joilla liikutaan paljon sekä käytetään koneita ja laitteita. Usein tapaturman ja inhimillisen virheen taustalta löytyy organisaation kulttuuriin tai johtamiseen liittyviä asioita. Esimerkiksi ohjeistukset voivat olla puutteellisia tai huonot työtavat hiljaisesti hyväksyttyjä. Toisaalta monilla edistyksellisillä työpaikoilla ihmetellään, miksi virheiden osuus on iso siitä huolimatta, että turvallisuuskulttuuriin satsataan, ihmisiä koulutetaan ja läheltä piti -tapauksia tutkitaan. tapaturmia. On kohtalokasta ajatella, ettei virheitä kannata tutkia, koska niille ei kuitenkaan mitään mahda. Riittikö tieto, oliko häiriöitä? Perinteisen tapaturmantutkinnan puute on se, että siinä ei päästä käsiksi inhimillisten virheiden luonteeseen. Usein vain todetaan yleisesti, että syyksi epäillään inhimillistä virhettä. Kuitenkin pitäisi paneutua tarkemmin havaitsemiseen, huomaamiseen, muistamiseen ja siihen, mikä niitä häiritsee, Kalakoski sanoo. Huomiokyky on rajallinen Virpi Kalakoski on psykologian tohtori ja tuntee hyvin ihmisen tiedonkäsittelyn rajallisuuden ja lajityypilliset ominaisuudet. Kykymme havaita, muistaa ja huomata on ollut samanlainen kymmeniä tuhansia vuosia. Työelämä sen sijaan on muuttunut radikaalisti ja virheiden mahdollisuudet ovat kasvaneet. Siksi pitäisi vähentää tilanteita, joissa ollaan pelkästään ihmisen varassa. Esimerkiksi koneen sulku- ja käynnistyskytkinten värin tai muun koodin pitää olla kaikille myös sille harvoin pistäytyvälle tuuraajalle selkeä ja johdonmukainen. Työtä tulisi myös muokata entistä sujuvammaksi. Näin tuetaan ihmisen tiedonkäsittelyä. Emmehän oleta sitäkään, että ihmiselle kasvaisi lisää käsipareja, vaan kehitämme nostamisen apuvälineitä ja ergonomisesti parempia työkaluja. Kalakoskesta on yllättävää, että aihetta on tutkittu melko vähän tavanomaisilla, ei-turvallisuuskriittisillä aloilla. Inhimillinen virhe on osallisena prosentissa vakavia ja kuolemaan johtaneita työ- Virpi Kalakoski 3

4 Usein vain todetaan yleisesti, että syyksi epäillään inhimillistä virhettä. Kuitenkin pitäisi paneutua tarkemmin havaitsemiseen, huomaamiseen, muistamiseen ja siihen, mikä niitä häiritsee. Kun näitä syitä pengotaan, taustalta saattaa löytyä heikko valaistus, varoitusmerkintöjen puute tai vaikkapa se, että henkilö ei yllä pituutensa vuoksi näkemään jotain oleellista merkintää. Sujuva-hankkeen työntekijäkyselyssä selvitetään läheltä piti -tilanteista ja tapaturmista esimerkiksi, oliko tapahtumahetkellä melua tai muuta havaitsemista vaikeuttavaa, keskeytyikö työ jostain syystä, pitikö tehdä useita asioita yhtä aikaa, joutuiko työntekijä toimimaan väärän tiedon varassa tai tapahtuiko mitään yllättävää. Yleensä ihminen ei osaa näitä purkaa, ellei niistä kysytä, Kalakoski sanoo. Turvallisuuskriittisillä aloilla, kuten ilmailussa, näitä kyllä kysytään, mutta sieltä poimitut tutkintamallit ovat raskaita sovellettaviksi varasto- tai kunnossapitotyöhön. Meidän tehtävämme on luoda keveä ja käyttökelpoinen vaaratilanteiden tutkintamalli. Sen avulla voitaisiin selvittää, miten juuri tällä työpaikalla voitaisiin auttaa työn tekemistä ja mikä juuri tässä työssä saisi ihmisen olemaan tarkempi ja huomaamaan paremmin. työrauha taattiin siten, että lääkkeitä jakava hoitaja pukee työpukunsa päälle keskeytyskieltoa tarkoittavan nauhan. Toimistossa taas voidaan sopia, että punainen valo tai merkki ovenpielessä kertoo, että menossa on keskittymistä vaativa työ. Toinen muistia täyttävä asia on puhehäly. Muisti imuroi puhetta, vaikka ihminen ei aktiivisesti kuuntelisikaan. Esimerkiksi avotoimistossa puhehäly voi heikentää suoriutumista 10 prosentin verran. Neuvoja puhemelun vähentämiseen tarjoaa esimerkiksi Työterveyslaitoksen tuore toimistotilojen suunnitteluohje. Käytännön keinoja etsitään kolmivuotisessa Sujuva-hankkeessakin. Jo ensimmäisessä työntekijöille suunnatussa kyselyssä tuli esiin esimerkiksi se, että työt voisi tehdä asia kerrallaan. Usein yhtäaikaista työtä tehdään, vaikka se ei olisi tarpeellistakaan. Keskeytyksiä helppo karsia Virpi Kalakosken mukaan yksi helpoimmin korjattava asia työssä ovat keskeytykset. Ne altistavat virheille, sillä ihminen pystyy pitämään lähimuistissaan kerralla vain pari kolme asiaa. Keskeytys vie aikaa ja saa unohtamaan, ja kun ihminen palaa varsinaiseen tehtäväänsä, virhe sattuu helposti. Esimerkiksi hoitoalalla lääkkeiden jakaminen on tarkka ja keskittymistä vaativa työvaihe. Kalakoski kertoo, miten eräässä sairaalassa Lisätietoja Sujuva -hankkeesta: 4

5 Tuotteiden keräily on Keslogin varastossa puheohjattua. Langattomat mikrofonit ja kuulokkeet jättävät varastomiesten kädet vapaaksi keräilyyn ja trukin kuljettamiseen. Kuva: Keslog Poikkeamista paljon tietoa Keslogin keskusvarastoon Vantaalle virtaa päivittäin tavaraa lavallista ja sieltä lähtee pakattuja rullakkoja Nopeatempoisen työn läheltä piti -tilanteet ja poikkeamat on opittu ilmoittamaan hyvin. Inhimillisten virheiden ja vaaratilanteiden ehkäisy ja Sujuva-hankkeen tulokset kiinnostavat Keslogin tuotantojohtaja Simo Halkosaarta. Olemme mukana Työterveyslaitoksen hankkeessa, koska inhimilliset virheet ovat jatkuvana huolenaiheena siitä huolimatta, että tapaturmat ja poissaolot on saatu meillä selkeästi vähenemään viime vuosina. Varastossa työntekijöiden keski-ikä on alle 30 vuotta. Koneita käytetään paljon, ja nuori ikä ja miesvaltaisuus saattaa lisätä riskinottoa. Työntekijöitä on päivittäin noin 800. Suurinta osaa tapaturmista perustellaan näin: lipsahti, en huomannut, tarkkaavaisuus herpaantui. Keslogilla Sujuva-hankkeeseen liittyviä haastatteluja tehtiin esimerkiksi tapaturmatilanteesta, jossa kolmen ihmisen tarkkaavaisuus petti. Trukkityötä tutkinut työntutkija oli joutunut kahden trukin väliin niin että jalka jäi trukin alle. Sekä kuljettajat että jalan liikkunut työntekijä olivat saaneet koulutuksen alueella liikkumisesta, mutta poikkeuksellinen liikennetilanne herpaannutti huomion. Ympäristö- ja turvallisuuspäällikkö Toni Pelin kertoo, että Sujuvassa kysymykset poikkesivat tavallisesta tapaturman ja poikkeaman tutkinnasta. Normaalisti lähdetään laitteiden kunnosta ja muista insinöörikysymyksistä, mutta Sujuvan kaavakkeiden pohjalta käytiin läpi esimerkiksi henkilöiden vireystaso ja tiedusteltiin edellisen yön unen määrä. Tällainen käsittely on uutta. 5

6 Vaarojen poistaminen, ohjeistuksen lisääminen, perehdytyksen vahvistaminen ja työkykyyn satsaaminen on kaiken kaikkiaan vaikuttanut myös työn sujuvuuteen. Työn tuottavuus on noussut 30 prosenttia ja silti työtyytyväisyys on kasvanut. muutaman viime vuoden aikana. Sairauspoissaoloprosentti on seitsemän, ja vaikka luku on edelleen iso, se on pienempi kuin alan kilpailijoilla. Yli kolmen päivän poissaoloon johtaneet tapaturmat miljoonaa työtuntia kohti ovat laskeneet kolmannekseen kymmenen vuoden aikana, Halkosaari sanoo. Hänen mukaansa lukema on nyt reilusti parempi kuin varasto- ja kuljetusalan keskiarvo 24. Vaarojen poistaminen, ohjeistuksen lisääminen, perehdytyksen vahvistaminen ja työkykyyn satsaaminen on kaiken kaikkiaan vaikuttanut myös työn sujuvuuteen. Työn tuottavuus on noussut 30 prosenttia ja silti työtyytyväisyys on kasvanut. Samaan aikaan varastotilojen neliömäärä on pienentynyt, siellä liikkuvien henkilöiden ja koneiden määrä on lisääntynyt ja aikataulut ovat tiukentuneet. Poikkeamat intranetiin Jatkossa inhimillisten tekijöiden käsittely on mahdollista nivoa Keslogin laajaan poikkeamien raportointikäytäntöön, jolla on pitkät perinteet. Jo Ruokakeskon logistiikassa 2000-luvun alussa vaaratilanteet ja poikkeamat alettiin koota sähköiseen poikkeamajärjestelmään. Viime vuosina uusittu Sireeni-järjestelmä näkyy kaikille käyttäjille eli oppia voi ottaa myös toisen osaston sattumuksista. Esimerkiksi trukinkuljettaja kirjaa tapauksen, jossa lava osui kattopalkkiin ja putosi hänen trukkinsa piikeistä. Hän merkitsee järjestelmään myös toimenpiteistä vastaavan henkilön, tyypillisesti esimiehensä. Tämä kuittaa järjestelmään tehdyt korjaukset, tässä tapauksessa matalasta alituksesta kertovan varoitusmerkin kiinnittämisen. Pelinin mukaan korjaustoimet tehdään yleensä rivakasti kirjaamisen jälkeen. Tämä on esimiehille ja työsuojelutoimikunnille hyvä jokapäiväinen työkalu. Näin turvallisuuskulttuuri pysyy jatkuvasti esillä. Kirjatut poikkeamat katsotaan läpi, kun aamulla tullaan töihin, Pelin kertoo. Simo Halkosaari sanoo, että myös poikkeamien ilmoittaminen on tehokasta. Porukkamme on räväkkää ja reipasta, kyllä he tuovat epäkohdatkin esille. Siihen myös kannustetaan jatkuvasti, ja nuoret työntekijät ovat tottuneet asioimaan netissä. Vuonna 2012 poikkeamia kirjattiin lähes 400. Sireeni-tietojärjestelmässä ovat poikkeamien lisäksi myös aloitteet sekä esimerkiksi työsuojelukierrosten ja hyllystötarkastusten raportit. Johtoryhmä seuraa järjestelmää, joten esimerkiksi aloiteasiat eivät jää roikkumaan. Jos esimies ei pysty heti ratkaisemaan aloiteasiaa, se menee aloitetoimikuntaan, joka toimii joka osastolla. Tapaturmat vähentyneet Tuotantojohtaja Simo Halkosaari kertoo, että Keslogissa on viime vuosina tehty paljon työhyvinvoinnin ja työkyvyn hyväksi. TYKYohjelman myötä sairauspoissaolot ovat oleellisesti vähentyneet Selän venähdyksiä Toni Pelin kertoo, että tavanomaiset tapaturmat ovat kolhaisuja, törmäyksiä, nyrjähdyksiä, sormen murtumisia, olkapäävammoja. Nostoissa sattuu paljon lieviä selän venähdyksiä, jotka vaativat lyhyitä 0 3 päivän poissaoloja. Vuonna 2012 yli kolmen päivän poissaoloja oli 32 prosenttia ja yli 10 päivän poissaoloja alle 10 prosenttia. Käytämme riskinarvioinnissa Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kehittämää TUTOR-turvallisuusjärjestelmää. Lisäksi koko henkilöstö on arvioinut itse oman työnsä vaarat. Henkilöstö koki arvioinneissaan merkittävimmiksi varastotyön vaaroiksi turvattoman toiminnan ja riskinoton, puristumisen esineiden väliin ja esineiden putoamisen sekä liikkuvan välineen aiheuttamat iskut. Työntutkimus on Keslogilla laajaa ja säännöllistä. Kerran vuodessa työt käydään läpi, ja siinä yhteydessä tulevat esille myös siisteyteen tai turvallisuuteen liittyvät epäkohdat. Pelin myös korostaa, että Keslogilla toimii kymmenen aktiivista työsuojelutoimikuntaa. Keskusvarasto 2:lla on oma toimikunta jokaisessa neljässä yksikössä, jotka ovat hedelmä-, vihannes- ja tuoretuotteet, teolliset elintarvikkeet ja kodintarvikkeet, jäähdytetty lähettämö ja toimisto. Keslog Oy Vuonna 2006 perustettu Keslog Oy on Keskon tytäryhtiö ja kuuluu Suomen suurimpiin logistiikkayhtiöihin. Ruokakesko Oy on sen pääasiakas. Keskusvarastot on keskitetty Vantaan Hakkilaan. Osa tavaroista kuljetetaan suoraan K-ruokakauppoihin ja HoReCa-asiakkaille, osa tuotteista kulkee alueterminaalien kautta. Keslogilla on työntekijöitä 1700, joista tavarankäsittelytehtävissä

7 Maija-Leena Merivirta Työterveyslaitos Kansainväliset kurssilaiset pääsivät viikon aikana myös esimerkiksi lumikenkäretkelle. Retkellä pidettiin kahvitauko joulupukin tuvalla. Uusia näkökulmia työturvallisuuteen NIVA:n koulutuksesta Työturvallisuuden asiantuntijoita ja tutkijoita yhdeksästä eri maasta kokoontui helmikuun toisella viikolla Espoon Korpilammelle pohjoismaisen koulutusinstituutin, NIVA:n, järjestämään Roadmap to World Class Safety - New Approaches in Safety Research -koulutukseen. Viikon mittainen koulutus oli toinen osa työturvallisuustutkimuksen uusia lähestymistapoja käsittelevää koulutusohjelmaa, jonka ensimmäinen viikko järjestettiin toukokuussa 2012 Liettuassa. Koulutuksen painopisteinä olivat turvallisuuden inhimilliset tekijät, turvallinen käyttäytyminen sekä ennakoiva turvallisuuden hallinta. Seminaarissa esiintyivät tällä kertaa esimerkiksi professori Erik Hollnagel Tanskasta, suomalaiset professorit Jouni Kivistö-Rahnasto ja Kaija Leena Saarela, professori Gudela Grote Sveitsistä sekä ruotsalainen sosiaalipsykologi Anders Pousette ja tanskalainen tutkija Johnny Dyreborg. Turvallisuuden sosiaalipsykologiaa Anders Pousette Göteborgin yliopistosta toi esityksessään sosiaalipsykologisen näkökulman turvallisuuteen: riskinottoon, turvallisuuskäyttäytymiseen, asenteisiin sekä turvallisuuskulttuuriin ja -ilmapiiriin. Pousetten mukaan perinteinen tapa edistää turvallisuutta tapaturmantorjunnan keinoin on toimiva. Sen lisäksi tarvitaan myös psykologiaan ja ihmisten toiminnan motiiveihin liittyviä turvallisuuden edistämisen keinoja, koska turvallisuus perustuu myös ihmisten väliseen kanssakäymiseen. Erilaiset keinot tukevat toisiaan ja johtavat parhaimmillaan tilanteeseen, jossa ihmisillä on sekä halu että riittävät välineet ja keinot tehdä työnsä turvallisesti. 7

8 Turvallisuuskulttuurin ja -ilmapiirin tarkastelu on yksi keino ymmärtää työpaikan turvallisuustilannetta ja -toimintaa. Koska kulttuuri on vaikeasti havainnoitava ja muokattava asia, usein pyritään mieluummin havainnoimaan ja muokkaamaan turvallisuusilmapiiriä. Työpaikan turvallisuusilmapiiri koostuu henkilöstön yhteisistä käsityksistä siitä, mitkä ovat työpaikan säännöt, käytännöt ja toimintatavat. Ilmapiiri siis kuvaa sitä miten juuri meillä on tapana toimia. Turvallisuusilmapiiri lähtee organisaation johdosta. Se heijastelee sitä, kuinka tärkeänä turvallisuutta todellisuudessa pidetään työpaikalla. Palkitaanko työntekijöitä esimerkiksi tuottavuudesta, jos se on ristiriidassa turvallisuuden kanssa? Ollaanko turvallisuudesta valmiita joustamaan kiiretilanteessa? Käyttäytyminen on tulosta tästä ilmapiiristä. - Siksi yksittäisen työntekijän toiminnan muuttaminen ei ole kovin tehokasta, vaan tärkeämpää olisi keskittyä muuttamaan koko työpaikkaa turvallista toimintaa mahdollistavaksi, Pousette toteaa. Ilmapiiri ohjaa ihmisten käyttäytymistä erityisesti tilanteissa, joihin ei ole olemassa valmista sääntöä tai toimintatapaa. Hyvä turvallisuusilmapiiri tukee työntekijän oma-aloitteista toimintaa ja aktiivisuutta. Sen rakennuskeinoja ovat esimerkiksi hyvät esimiesalaissuhteet ja johdon sitoutuminen turvallisuuteen. Sekä turvallisuuskulttuuri että -ilmapiiri rakentuvat viestinnän ja käyttäytymisen kautta, joten niihin panostaminen on erityisen tärkeää. Turvalllisuutta esimiesviestintää kehittämällä Tanskalainen Johnny Dyreborg esitteli kokemuksia ja tuloksia tutkimuksesta, jossa pyrittiin parantamaan turvallisuutta vaikuttamalla esimiestyöhön. Tutkimuksessa tarkasteltiin työpaikan päivittäisiä esimies-alaiskeskusteluja, jotka nähtiin turvallisuuden johtamisen, kehittämisen ja työpaikan turvallisuusilmapiirin kulmakivenä. Kehittämistyö aloitettiin kysymällä alaisilta kuinka usein turvallisuus tulee esiin arkipäivän esimies-alaiskeskusteluissa. Yksittäisen työntekijän toiminnan muuttaminen ei ole kovin tehokasta, vaan tärkeämpää olisi keskittyä muuttamaan koko työpaikkaa turvallista toimintaa mahdollistavaksi. Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä turvallisuusasioiden määrää päivittäisissä keskusteluissa ja sitä kautta vähentää turvatonta toimintaa. Jokaiselle esimiehelle asetettiin yhdessä tutkijoiden kanssa oma tavoitteensa, johon turvallisuuskeskustelujen määrän lisäämisellä pyrittiin. Rakennustyömaalla tavoite tarkoitti esimerkiksi TR-mittauksen tuloksen parantumista. Esimiehiä valmennettiin pitämään turvallisuuskeskusteluja ja ottamaan turvallisuusasioita mukaan päivittäisiin keskusteluihin. Valmennuksen ja uusien keskustelutapojen käyttöönoton jälkeen alaisilta kysyttiin jälleen mihin teemoihin liittyvistä asioista he ovat esimiehensä kanssa viimeksi puhuneet. Dyreborgin mukaan esimiehet lisäsivät turvallisuusasioiden määrää keskusteluissaan. Tavoitteeksi asetetun TR-mittauksen tulokset paranivat myös. Yksi merkittävä havainto tutkimuksessa oli se, että turvallisuudesta puhumisen lisääminen ei vaikuttanut esimerkiksi tuottavuudesta tai työn laadusta puhumiseen. Esimiehet voisivat siis lisätä turvallisuusasioiden määrää keskusteluissaan sen vaikuttamatta muiden asioiden määrään. Mikä Niva? Niva The Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health on Pohjoismaisen ministerineuvoston alaisuudessa toimiva pohjoismainen koulutusinstituutti. NIVAn tehtävänä on tuottaa koulutusta työterveyden ja työturvallisuuden alan tutkijoille ja ammattilaisille. Käy katsomassa lisää: 8

9 Leena Liuttu-Hietala Sandvik Mining and Construction Oy Nolla tapaturmaa-foorumin johtoryhmä vieraili Sandvikilla Nolla tapaturmaa -foorumi on suomalaisten työpaikkojen muodostama yhteistyöverkosto, jonka operatiivisesta toiminnasta vastaa sen perustaja Työterveyslaitos. Foorumin idea on avoimesti keskustellen ja kokemuksia vaihtaen oppia muilta. Foorumin johtoryhmä kokousti Sandvik Mining and Construction Oy:n kallionporauslaitteita valmistavan Tampereen tehtaalla ja tutustui samalla sen turvallisuustyöhön. Nolla tapaturmaa -foorumi on toiminut kymmenen vuotta ja sen verkostoon kuuluu 293 yritystä. Myös Sandvik Mining and Construction Oy on aktiivisesti mukana verkoston toiminnassa. Verkostossa ovat mukana työpaikat, joissa on aito halu parantaa työturvallisuutta ja lisätä työhyvinvointia. Foorumi myöntää vuosittain niin sanottuja tasoluokituksia toimintaansa erinomaisesti parantaneille yrityksille. Sandvikin Turun tehdas saavutti viime vuonna tason III Suuntana maailman kärki ja Tampereen tehdas tason II Kohti maailman kärkeä. Paras ja haastavin on taso I Maailman kärjessä. Yhteiskuntavastuu Nolla tapaturmaa -foorumin johtoryhmän jäsenet painottavat yhteiskuntavastuuta. Nolla tapaturmaa -foorumiin osallistuminen osoittaa työpaikan kantavan vastuunsa yhteiskunnassa. Foorumi auttaa jäsentyöpaikkoja löytämään toisensa avaten keskustelua kunkin yrityksen turvallisuuteen liittyvistä monenlaisista haasteista. Sandvikin Tampereen tehtaan työsuojeluvaltuutettu Pertti Jääskeläinen aloitti foorumin johtoryhmän uutena jäsenenä viime vuoden lopussa, ja kutsui kymmenjäsenisen johtoryhmän tutustumaan Tampereen tehtaan, ja Sandvikin tapaan hoitaa EHS (= ympäristö, terveys ja turvallisuus) -asioita. Nolla tapaturmaa -foorumin johtoryhmän tehtävä on yhdessä työpaikkojen kanssa kehittää foorumin toimintaa, ja sopia muun muassa turvallisuustyössään onnistuneiden työpaikkojen palkitsemisista. Turvallisuus on Tampereella osa arkirutiinia. Johtoryhmä vieraili Tampereella maanantaina 28. tammikuuta ja kuuli EHS -päällikkö Jussi Viheriärannan esityksen Tampereen tehtaan vakiintuneista EHS -käytännöistä. Sandvikin EHS-standardit Sandvikilla on 24 globaalia EHS -standardia, jotka auditoitiin viime syksynä Tampereen tehtaalla. Saavutimme tason 67%. Tavoite on päästä konsernin asettamaan 90%:n tavoitetasoon. Jotta siihen pääsemme, pyrimme löytämään tapahtumien juurisyyt ja ymmärtämään ihmisten käyttäytymistä entistä paremmin. Sitä kautta voimme korjata vääriä toimintatapoja, Viheriäranta kertoo. Vakiintuneet turvallisuustoimenpiteet Jussi Viheriäranta esitteli Tampereen tehtaalla säännönmukaisesti toteutettavia erilaisia turvallisuustoimenpiteitä vaaratilanneilmoituksista johdon Safety Walkeihin. Hän kertoo vaaratilanneilmoitusten jättämisen olevan myös osa Tampereen tehtaan palkitsemisjärjestelmää: Viime vuonna meillä tehtiin 1327 vaaratilanneilmoitusta. Palkitsimme joka kuukausi hyvien ilmoitusten tekijöitä. Myös turvallisuustuokioista on tullut tehtaalle vakiintunut tapa: Työnjohtajat pitävät päivittäin omalla osastollaan muutaman minuutin mittaisen turvallisuustuokion. Niitä kertyi viime 9

10 vuoden aikana 3495 kappaletta, Jussi jatkaa. Sen lisäksi kerran kuukaudessa jokaisella osastolla pidetään työsuojelukierros, jolle osaston esimies kutsuu osaston työntekijöitä, työsuojeluvaltuutetun sekä edustajat EHS- ja kiinteistönhuolto-organisaatioista. Neljännesvuosittain järjestetään puolestaan johdon Safety Walk, jossa ovat mukana tehtaan johdon lisäksi työsuojeluhenkilöt. Safety Walkeilla käydään läpi edellisen vuosineljänneksen tulokset ja toteutetut toimenpiteet. Safety Walkin lopuksi tehtävällä tehdaskierroksella kiinnitetään huomiota myös solujen ja työtilojen järjestykseen, siisteyteen ja esimerkiksi työvälineiden kuntoon. Jussi Viheriäranta kertoo saaneensa paljon positiivista palautetta niin työntekijöiltä kuin esimiehiltäkin. Tuntuu, että meillä arvostetaan yhä enemmän työnantajan vahvaa sitoutumista turvallisuuden parantamiseen ja ylläpitämiseen, Viheriäranta toteaa. Foorumi järjestää toukokuussa Vaasassa jäsenseminaarin, jonne odotetaan vahvaa edustusta myös Tampereen tehtaalta. Ykkösluokan tulos Jussi Viheriärannan esitys synnytti vilkkaan ja jopa ihastuneen keskustelun. Erinomaista työtä, kommentoi johtoryhmän puheenjohtaja Jari Haijanen. Nolla tapaturmaa-ajattelu on sisäistetty todella hyvin ja toimintatapoja on saatu kiitettävästi muutettua. Onneksi olkoon! Myös Työterveyslaitoksen kehittämispäällikkö Mika Liuhamon mielestä Sandvikin EHS-työn tulosten taso on kova: Arvelen, että kun turvallisuustyö on nyt osa tehtaan jokapäiväisiä rutiineja, on seuraava askel työhyvinvointi. Turvallisuuden parantaminen lähti tavoitteesta minimoida työtapaturmien määrä, sen myötä turvallisuusajattelu on vahvistunut ja nykyisin ajattelu koskee jo koko elämää, myös vapaa-aikaa. Jari Haijanen painottaa: Lopullisina tavoitteinamme ovat nolla vahinkoa, nolla poikkeamaa: Zero Harms. Johtoryhmä kehittää ja linjaa toimintaa Foorumin johtoryhmän jäsenet ovat eri toimialoilta ja eri työntekijäryhmistä. Sen tehtäviin kuuluu jäsenyyteen liittyvien kriteerien määrittely, toiminnan suuret linjaukset, palkitseminen ja foorumin toiminnan kehittäminen yhteistyössä jäsenyritysten kanssa. Johtoryhmään kuuluvat Sandvik Mining and Construction Oy:tä edustavan Pertti Jääskeläisen lisäksi sen puheenjohtaja Sappi Finland I Oy:n turvallisuuspäällikkö Jari Haijanen, varapuheenjohtaja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin operatiivisen tulosyksikön työsuojelupäällikkö Susanna Puumi, toinen varapuheenjohtaja NCC Rakennus Oy:n turvallisuuspäällikkö Juha Suvanto, Hyvinkään kaupungin turvallisuuspäällikkö Yrjö Heimonen, Skanska Talonrakennus Oy Pohjoisen alueyksikön turvallisuuspäällikkö Yrjö Juustila, Finnair Oyj:n työturvallisuuspäällikkö Anna Melleri, STX Finland Oy:n työsuojeluvaltuutettu Ari Rajamäki sekä ISS Palvelut Oy:n työsuojelu- ja kehityspäällikkö Marja Virtala-Kantola. Työterveyslaitoksen Nolla tapaturmaa foorumin työryhmästä johtoryhmän kokouksiin osallistuvat Mika Liuhamo ja Maija-Leena Merivirta. Johtoryhmä pääsi vierailun yhteydessä myös tehdaskierrokselle. Kuva: Leena Liuttu-Hietala 10

11 Nolla tapaturmaa -foorumi tiedottaa Nolla tapaturmaa foorumin teemakoulutukset Foorumin ulkoasu uudistui Kuten varmasti huomasit, Nolla tapaturmaa -foorumin logo kuin Uutislehtikin näyttävät tällä kertaa erilaisilta! Foorumin 10 toimintavuoden kunniaksi foorumin logo on uudistettu ja Uutislehden ulkoasua raikastettu. Uudistuksien takana on markkinointitoimisto Brand United Jyväskylästä. Pian uudistuvat myös foorumin nettisivut. Uudet jäsentyöpaikat Finnair Oyj, BIS Production Partner Oy, Polttimo-konserni, Formica Iki Oy, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva, Kuhmo Oy, FSP Finnish Steel Painting Oy, Kuopion Vesi Liikelaitos, Suomen Kansallisoopperan säätiö, K. Hartwall Oy, Fingrid Oyj ja Itella Oyj Foorumin jäsentyöpaikoille on alkuvuonna 2013 tarjolla teemakoulutuksia Työtereveyslaitoksen koulutuskalenterista. Foorumin jäsentyöpaikoilta tulevat osallistujat saavat koulutuksesta 10 % alennuksen. Lisätietoa ja linkit koulutuksiin löydät foorumin nettisivuilta Työturvallisuuskortti, kurssinjohtajan täydennyskoulutus, Tampere Perehdyttäminen ja työnopastus, Helsinki Valittuna työsuojelutoimikuntaan, mitä sitten?, Tampere Työterveyspäivät 2013 Työterveyspäivät pidetään 60. kertaa Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä Nolla tapaturmaa foorumi juhlistaa 10-vuotispäiviään työterveyspäivien yhteydessä, joten päivät kannattaa merkitä kalenteriin jo nyt! Lisätietoja tapahtumasta ja tulevasta ohjelmasta ilmestyy lähiaikoina Työterveyspäivien nettisivulle TERVETULOA MUKAAN! Nolla tapaturmaa -foorumin koko ajantasainen jäsenlista löytyy foorumin nettisivuilta Kevätseminaari 2013 Foorumin jäsenseminaari järjestetään Rantasipi Tropiclandiassa Vaasassa. Seminaarin teemana on Asenteella kohti parempaa turvallisuutta. Seminaarin ohjelmasta ja ilmoittautumisesta laitamme postia jäsentyöpaikoille maaliskuussa. Jäsentyöpaikkojen tasoluokitushaku Nolla tapaturmaa -foorumin tasoluokitusten haku käynnistyi ja hakuaikaa on saakka. Tasoluokitusta voi hakea, jos on liittynyt jäseneksi viimeistään vuonna Tasoluokituksen haku on jäsentyöpaikalle vapaaehtoinen ja maksuton. Hengenvaara.fi sivusto Sähköalan toimijat ovat aloittaneet yhteisen turvallisuuskampanjan, jonka tavoitteena on lisätä työturvallisuutta sähköjohtojen läheisyydessä. Kampanjan hengenvaara.fi -sivustolle on koottu aiheeseen herättäviä videoita, turvaohjeita tapaturmien välttämiseksi ja toimintaohjeita tilanteeseen, jossa sähköjohto on vaurioitunut. Sivustolta löytyy myös aihetta taustoittavia artikkeleita. Kannattaa käydä tutustumassa!

12 Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI Nolla tapaturmaa -foorumin sähköinen uutislehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa: helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa. Uutislehti on ladattavissa Nolla tapaturmaa -foorumin internetsivulta osoitteesta Julkaisija: Nolla tapaturmaa -foorumi Topeliuksenkatu 41 a A Helsinki puh (vaihde) faksi Toimitus: Susanna Mattila Työterveyslaitos Maija-Leena Merivirta Työterveyslaitos Vastaava päätoimittaja: Mika Liuhamo Työterveyslaitos Jakelu: 1560 Kannen kuva: stock.xchng Julkaisupaikka: Helsinki, 2013 ISSN

Viestintä ja oppiminen Nolla tapaturmaa foorumissa

Viestintä ja oppiminen Nolla tapaturmaa foorumissa Viestintä ja oppiminen Nolla tapaturmaa foorumissa Mika Liuhamo, palvelukeskuksen päällikkö Työterveyslaitos, Asiakasratkaisut mika.liuhamo@ttl.fi Hyvinvointia työstä Nolla on mahdollisuus! Tapaturmat

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä

Hyvinvointia työstä Hyvinvointia työstä www.ttl.fi/sujuva Julkaistu 11.05.2015 1 Inhimilliset virheet ja niiden vähentäminen työpaikoilla Sujuvaa työtä, vähemmän virheitä -tutkimushankkeen tuloksia Vuokko Puro, Henriikka

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen?

Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen? Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen? 28.4.2016 Jouni Kivistö-Rahnasto Professori Turvallisuus ja riskienhallinta 30-vuotta sitten Asenne ei ratkaise! se

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja vähentää myös kunta-alalla? Tuula Räsänen, tiimipäällikkö, Työhyvinvointi ja turvallisuus -tiimi Organisaatio Palvelemme asiakkaita ja kumppaneita

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa foorumi ammatillisessa koulutuksessa

Nolla tapaturmaa foorumi ammatillisessa koulutuksessa Nolla tapaturmaa foorumi ammatillisessa koulutuksessa Arja Äyräväinen Hyvinvointia työstä Nolla tapaturmaa -ajattelu kaikki tapaturmat voidaan estää jos ei heti, niin kuitenkin ajan kanssa. tapaturmat

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Pohjoismainen työturvallisuusilmapiirikyselylomake

Pohjoismainen työturvallisuusilmapiirikyselylomake NOSACQ-FI-08 Pohjoismainen työturvallisuusilmapiirikyselylomake Kyselylomakkeen tarkoitus on kartoittaa sinun käsityksesi työturvallisuudesta tällä työpaikalla. Vastauksiasi käsitellään tietokoneella ja

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskus TTK. Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin

Työturvallisuuskeskus TTK. Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin Työturvallisuuskeskus TTK Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin Taustatietoja Perustettu 1.4.1970 Liikevaihto n. 5,9 miljoonaa euroa Päärahoitus 3,1 miljoonaa euroa tapaturmavakuutusmaksuista TSR:n kautta

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa foorumin

Nolla tapaturmaa foorumin Nolla tapaturmaa foorumin käytännön toiminta Foorumi työpaikoille, jotka haluavat kehittyä työturvallisuuden edelläkävijöiksi. Lähtökohdat Foorumin toiminnan perusta Nolla tapaturmaa ajattelun omaksuminen,

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa!

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari Tervetuloa! http://webmediamate.fi/ttk2804_chat/ erkki.heinonen@ttk.fi Erkki Heinonen 2.5.2016

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ammattikuljettajan työhyvinvointi turvallinen ja ergonominen työpäivä Materiaalin käyttö- ja tekijänoikeudet turvallinen ja ergonominen työpäivä koulutusmateriaali Tekijänoikeus on

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua Tervetuloa! 4.5.2016 1 Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4. The World Day for Safety and Health at Work

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ammattikuljettajan työhyvinvointi turvallinen ja ergonominen työpäivä Turvallisuuskulttuuri ja turvallisuuden edistäminen kuljetusalan yrityksissä Kuljetusalan työturvallisuustilanne

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2.

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2. Hyvinvointia työstä 1 Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla 20.4.2015, Tampere Rauno Hanhela, johtava asiantuntija, aluevastaava 2 Esittäjän nimi / 8.2.2011 1 Ihmisen mittainen työ

Lisätiedot

TTK kouluttaa. www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut

TTK kouluttaa. www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut TTK kouluttaa www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut Päivi Rauramo 2010 Ristiriidoista ratkaisuihin Koulutuksessa perehdytään ristiriitojen syntyyn ja ihmisten erilaisuuteen, ristiriitatilanteissa

Lisätiedot

1 12/2016 Antti Leino - Skanska

1 12/2016 Antti Leino - Skanska 1 2 3 4 Skanskasta Kansainvälinen yritys 5 11/11 ALe Skanska Oy Mikä toimintapa sinun organisaatiossa on tänään hyväksyttyä, mutta huomenna mahdollisesti ei? 6 7 11/12 ALe Skanska Oy 8 11/11 ALe Skanska

Lisätiedot

Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja. Tuula Räsänen, vanhempi asiantuntija Työterveyslaitos

Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja. Tuula Räsänen, vanhempi asiantuntija Työterveyslaitos Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja vähentää myös kunta-alalla? alalla? Tuula Räsänen, vanhempi asiantuntija Työterveyslaitos Jokainen työtapaturma on liikaa myös kunta-alalla alalla Työtapaturmat

Lisätiedot

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Alueellinen vesihuoltopäivä 18.11.2015, Kokkola Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 10.11.2015 1 Saijariina Toivikko Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Hankkeen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. TURVALLISUUDEN HALLINTA TYÖPAIKOILLA Vaasa

Hyvinvointia työstä. TURVALLISUUDEN HALLINTA TYÖPAIKOILLA Vaasa Hyvinvointia työstä TURVALLISUUDEN HALLINTA TYÖPAIKOILLA 1.11.2017 Vaasa Turvallisuuden johtaminen esimiestyönä vanhempi asiantuntija Mika Liuhamo, Turvallisuusratkaisut puh. 030 474 8620, mika.liuhamo@ttl.fi

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -foorumin materiaalipaketit jäsentyöpaikoille

Nolla tapaturmaa -foorumin materiaalipaketit jäsentyöpaikoille Nolla tapaturmaa -foorumi julkaisee turvallisuusaiheisia materiaalipaketteja foorumin jäsentyöpaikkojen käyttöön. Ne sisältävät yksityiskohtaisen ohjeistuksen, ohjeet ryhmätöiden ja koulutuksen toteuttamiseen

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskus TTK ja kemianteollisuuden oppilaitosyhteistyöhanke

Työturvallisuuskeskus TTK ja kemianteollisuuden oppilaitosyhteistyöhanke Työturvallisuuskeskus TTK ja kemianteollisuuden oppilaitosyhteistyöhanke Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin Prosessiteollisuuden kesäkoulutuspäivät Uusikaupunki 2.6.2015 Petri Pakkanen Taustatietoja

Lisätiedot

Haasteena nolla. Mika Liuhamo, vanhempi asiantuntija

Haasteena nolla. Mika Liuhamo, vanhempi asiantuntija Haasteena nolla Mika Liuhamo, vanhempi asiantuntija Nolla Lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/0_(luku) Varhaisissa lukujärjestelmissä ei ollut lainkaan nollan käsitettä. Nolla juontaa juurensa latinan

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

RUDUKSEN TURVALLISUUSTYÖN ESITTELY. Kari Lohva 24.10.2013

RUDUKSEN TURVALLISUUSTYÖN ESITTELY. Kari Lohva 24.10.2013 RUDUKSEN TURVALLISUUSTYÖN ESITTELY Kari Lohva 24.10.2013 Turvallisuustavoitteita Ei kuolemantapauksia Ei vakavia tapaturmia Nolla tapaturmaa Tapaturmapyramidi - Vähentämällä tapaturmien määrää vähenevät

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla 11.3.2017 Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen

Lisätiedot

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla.

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla. TYTTI Työturvallisuuden kehittämiskohteiden jäsennystyökalu TYTTI on apuväline työpaikan työturvallisuuden edistämiseen. Välineen tarkoituksena on auttaa jäsentämään työpaikan työturvallisuuden kehittämiskohteita.

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto 01.03.2016 01.03.2016 Rakennusteollisuus RT 2 RAKENNUSTEOLLISUUS RT RY:N TURVALLISUUSKANNAOTTO VUOSILLE 2016-2017

Lisätiedot

Johdanto. Palkinnon myöntämisen perusteet

Johdanto. Palkinnon myöntämisen perusteet Palkinto 2005 Johdanto Työturvallisuus kohti maailman kärkeä työtapaturmaohjelma 2001-2005 on valtioneuvoston hyväksymä hanke, jolla halutaan nostaa suomalainen työturvallisuus maailman kärkeen kaikkien

Lisätiedot

Työnantaja vapaa-ajan turvallisuuden edistäjänä

Työnantaja vapaa-ajan turvallisuuden edistäjänä Työnantaja vapaa-ajan turvallisuuden edistäjänä Tapaturmapäivä 13.5.2011 tutkija Toni Hyytinen,Tampereen teknillinen yliopisto ESITYKSEN TAUSTA Teollisuusyritysten turvallisuuden kehittäminen vapaa-ajan

Lisätiedot

Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä.

Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä. Osio 1 - Taustatiedot Toimitko esimiestehtävissä? Kyllä En Osio 2 - Fiilikset Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä. Ihan ok, tässähän

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. KP Martimo: Työhyvinvoinnista. www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. KP Martimo: Työhyvinvoinnista. www.ttl.fi Hyvinvointia työstä KP Martimo: Työhyvinvoinnista 12.2.2014 Hyvinvointi työssä vai siitä huolimatta? Kari-Pekka Martimo, LT Johtava ylilääkäri Vaikuttava työterveyshuolto teemajohtaja KP Martimo: Työhyvinvoinnista

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä RAKENNUSALAN TERVEYS (RATE) HANKE-ESITTELY RATUKE seminaari 31.10.2013 Rantasipi Airport Congress Center Minna Savinainen, Työterveyslaitos Hankkeen rahoittajat ja yhteistyökumppanit

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen 1 Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen Työnantajan edustajana huolehtii, että nämä toteutuu Työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Tutkija Jouni Puumalainen 20.01.2015 27.1.2015 1 Selvityksen toteuttaminen - Sähköinen kysely - Neljässä maassa: Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti

Lisätiedot

Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa

Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa Maahanmuuttajille suunnattu tukimateriaali työturvallisuuskorttikoulutukseen/ Luonnos/ KK Tavastia / Tiina Alhainen Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa s. 7 Yhteinen työpaikka tarkoittaa, että

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Vesa Kotaviita

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Vesa Kotaviita Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari Tervetuloa! Vesa Kotaviita 29.4.2016 1 Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4. The World Day for

Lisätiedot

TIEDOSTA TURVAA MUUTTAAKO TIETO TOIMINTAA?

TIEDOSTA TURVAA MUUTTAAKO TIETO TOIMINTAA? TIEDOSTA TURVAA MUUTTAAKO TIETO TOIMINTAA? Mika Vallius, Safety Manager UPM Plywood Oy, Joensuun vaneritehdas Nolla tapaturmaa foorumin ohjausryhmän jäsen Tiedosta turvaa Muuttaako tieto toimintaa? 2 UPM

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Kohti nollaa. Urpo Hyttinen Työympäristötoimitsija. Teemaseminaari 26.1.2012. 26.1.2012 Edu/UHy 1

Kohti nollaa. Urpo Hyttinen Työympäristötoimitsija. Teemaseminaari 26.1.2012. 26.1.2012 Edu/UHy 1 Kohti nollaa Urpo Hyttinen Työympäristötoimitsija Teemaseminaari 26.1.2012 26.1.2012 Edu/UHy 1 Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Tavoiteltavat muutokset verrattuna vuoteen 2010 Ammattitautien

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSTEN TURVALLISUUS ON ONNISTUMISEN SIVUTUOTE

VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSTEN TURVALLISUUS ON ONNISTUMISEN SIVUTUOTE VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSTEN TURVALLISUUS ON ONNISTUMISEN SIVUTUOTE 1 Case: Vantaan Energia Case: Vantaan Energia Oy Turvallisuushavainnot 2013 CASE: Vantaan energia Oy Kehitysprojektit 2013-14 Turvallisuustilastojen

Lisätiedot

Turvallisuusilmapiiri

Turvallisuusilmapiiri Turvallisuusilmapiiri Metalliteollisuuden työalatoimikunta Muistutuksena Turvallisuuskielteinen Turvallisuusmyönteinen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajien taustoja Ylin johto 6 % Asiantuntija % Keskijohto

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

edistäminen Näkyvä turvallisuuden johtaminen Havainnointi- ja ja palautteenantomenettely Valmius Perehdytys Kehitettävien työtapojen valinta valinta

edistäminen Näkyvä turvallisuuden johtaminen Havainnointi- ja ja palautteenantomenettely Valmius Perehdytys Kehitettävien työtapojen valinta valinta keskustelut Havainnointi- ja ja palautteenantomenettely Edellytysten kehittäminen Työtapojen analyysi Turvallista käyttäytymistä edistämällä turvallisuus viedään uudelle, entistäkin paremmalle tasolle.

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa!

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari Tervetuloa! http://webmediamate.fi/ttk2804_chat/ Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4. The World

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Eija Lehto, erityisasiantuntija IKÄTIETOISELLA JOHTAMISELLA KOHTI TYÖHYVINVOINTIA 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut Työhyvinvointi työntekijän omakohtainen kokemus, joka

Lisätiedot

Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista

Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista Jyväskylän kaupunki Henkilöstöhallinto Sisältö: 1. Henkilöstötyön keskeiset sisällöt 2. Miksi työyhteisön pelisäännöt? 3. Työhyvinvoinnin määritelmä

Lisätiedot

Teollisuuden tapaturmat ja ennaltaehkäisy

Teollisuuden tapaturmat ja ennaltaehkäisy Teollisuuden tapaturmat ja ennaltaehkäisy Työsuojelupäivät 25. 26.9.2014 POHTO Oulu Kari Häkkinen 25.9.2014 Sisältö Työtapaturmakehitys teollisuudessa Viimeaikaiseen tapaturmakehitykseen vaikuttavia tekijöitä

Lisätiedot

Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Satakunnan koulutuskuntayhtymä Satakunnan koulutuskuntayhtymä Minna Mari Virtanen Oppilaitoksen turvallisuuspäivä 5.4.2017 TURVALLISUUSKÄVELY Toiminnallinen, osallistava ja ajattelemaan ohjaava koulutusmenetelmä Kokemuksellinen tapa

Lisätiedot

Satakunnan koulutuskuntayhtymä OPPILAITOSTURVALLISUUSSEMINAARI Projektipäällikkö Minna Mari Virtanen 14.11.2014

Satakunnan koulutuskuntayhtymä OPPILAITOSTURVALLISUUSSEMINAARI Projektipäällikkö Minna Mari Virtanen 14.11.2014 Satakunnan koulutuskuntayhtymä OPPILAITOSTURVALLISUUSSEMINAARI Projektipäällikkö Minna Mari Virtanen 14.11.2014 OSA HANKE OPISKELIJOIDEN OSALLISUUS HYVINVOINNISTA Tavoitteena Opiskelijoiden hyvinvoinnin,

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskus TTK

Työturvallisuuskeskus TTK Työturvallisuuskeskus TTK Taustatietoja Perustettu 1.4.1970 Liikevaihto n. 5,9 miljoonaa euroa TSR:n toiminta-avustus 3,1 miljoonaa euroa Toiminnan rahoitus pääosin tapaturmavakuutusmaksuilla Työmarkkinakeskusjärjestöjen

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskus TTK. Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin

Työturvallisuuskeskus TTK. Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin Työturvallisuuskeskus TTK Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin TTK tuottaa ja välittää Työyhteisöjen kehittämiseen tarvittavaa tietoa ja osaamista kouluttamalla tiedottamalla kehitys- ja tietopalveluilla

Lisätiedot

Työturvallisuuskilpailu 20 vuotta. Uudellamaalla. Juhla-seminaari

Työturvallisuuskilpailu 20 vuotta. Uudellamaalla. Juhla-seminaari Työturvallisuuskilpailu 20 vuotta Uudellamaalla Juhla-seminaari Eteran auditorio 1.3.2017 Hannu J. Mäkinen Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri ry Työturvallisuuden kehittäminen jatkuu Työturvallisuusasioihin

Lisätiedot

TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA

TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA TIEDOSTA TURVAA MITEN TYÖPAIKALLA HYÖDYNNETÄÄN TIETOA Työturvallisuuspäivän alueseminaari 28.4.2017 Seinäjoki Työsuojelu- ja turvallisuuspäällikkö Elina Hihnala-Mäkelä Seinäjoen kaupunki / Henkilöstöhallinto

Lisätiedot

HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT

HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT Yliopistot muuttuvat työsuojelu pysyy www.helsinki.fi/yliopisto Sosiaali- ja terveysministeriö Työoloihin vaikuttamalla pidetään yllä ja edistetään työntekijöiden terveyttä,

Lisätiedot

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty Varhaisen tuen toimintamalli Hyväksytty 2 Tavoitteet Varhaisen tuen mallin tavoitteena on sopia yhdessä menettelytavoista ja toimenpiteistä, joilla henkilöstön terveyteen ja työkykyyn voidaan kiinnittää

Lisätiedot

Perusasiat kuntoon - Parempi työ

Perusasiat kuntoon - Parempi työ Perusasiat kuntoon - Parempi työ Vaarojen arvioinnilla kohti parempaa työtä 26.4.2013 Joensuu - Sokos Hotel Kimmel Teijo Ylitalo - Safety Manager Lähtökohta Suomen työturvallisuuslaki 10 Työn vaarojen

Lisätiedot

Työturvallisuus ja työhyvinvointi ajankohtaista sopimuspalokuntien kannalta

Työturvallisuus ja työhyvinvointi ajankohtaista sopimuspalokuntien kannalta Työturvallisuus ja työhyvinvointi ajankohtaista sopimuspalokuntien kannalta Isto Kujala Palopäällystöpäivät 21.3.2015, Tampere Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry Työturvallisuus pelastusalalla Työturvallisuuslaki

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ Koulutuksen tavoite on antaa esimiehille valmiudet ottaa vastuu henkilöstön työturvallisuudesta perehdyttämällä osallistujat työturvalainsäädännön vaatimuksiin ja esimiestyöhön

Lisätiedot

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Työvoimaa ja osaamista poistuu Vaje 250.000 työntekijää Nykyinen työvoima 2.300.000 15 v. Poistuneita 900.000

Lisätiedot

9.11.2014. Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry

9.11.2014. Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry Potilasturvallisuus periaatteet ja toiminnot, joiden tarkoituksena on varmistaa hoidon turvallisuus sekä suojata potilasta vahingoittumasta. Potilas- ja lääkehoidon

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Toimintatapamme turvallisen työskentelyn luomisessa.

Toimintatapamme turvallisen työskentelyn luomisessa. Toimintatapamme turvallisen työskentelyn luomisessa. Ratuke-seminaari 28.10.2008 Timo U. Korhonen Toimitusjohtaja NCC Rakennus Oy NCC kaikkialla Pohjoismaissa Kotimarkkina-aluetta ovat Pohjoismaat. Toimintaa

Lisätiedot

edellytykset sairaaloissa Turku 5.6.2009 FT Annika Parantainen, tutkija Sosiaali- ja terveysalan työ tiimi Työterveyslaitos, Turun aluetoimipiste

edellytykset sairaaloissa Turku 5.6.2009 FT Annika Parantainen, tutkija Sosiaali- ja terveysalan työ tiimi Työterveyslaitos, Turun aluetoimipiste Onnistuneen narvioinnin edellytykset sairaaloissa Turku 5.6.2009 FT Annika Parantainen, tutkija Sosiaali- ja terveysalan työ tiimi Työterveyslaitos, Turun aluetoimipiste Aineisto Haastattelut 15 sairaanhoitopiirissä

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN JOHTAMINEN

TURVALLISUUDEN JOHTAMINEN www.3tratkaisut.fi TURVALLISUUDEN JOHTAMINEN ESIMIESTYÖNÄ Helsinki 3.2.2006 C A S E: E TAPATURMATON TERÄS S 2001-2003 HÄMEENLINNAN TEHDAS TAPATURMATAAJUUDEN ESIMERKKITAPAUS KEHITYS TAPATURMATAAJUUDEN HÄMEENLINNAN

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Työyhteisötaidot Invalidisäätiössä

Työyhteisötaidot Invalidisäätiössä Työyhteisötaidot Invalidisäätiössä Erityisesti Sinulle Työyhteisötaitoja tarvitaan Työpaikka on töiden tekemistä varten. Jokainen varmistaa omalta osalta töiden sujuvuuden. Sujuvaan työn tekemiseen kuuluvat

Lisätiedot

kokonaisturvallisuuden ja työhyvinvoinnin

kokonaisturvallisuuden ja työhyvinvoinnin Yritysten henkilöstön kokonaisturvallisuuden ja työhyvinvoinnin järjestelmällinen edistäminen Tutkija Toni Hyytinen Tampereen teknillinen yliopisto Turvallisuuden johtamisen ja suunnittelun yksikkö Hankkeen

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville

Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville Jarna Savolainen Asiantuntija, Työhyvinvoinnin palvelut Finnsec-messut 13.10.2011 Työhyvinvoinnin tinkimätön rakentaja

Lisätiedot

Ergonomia työterveyden edistäjänä

Ergonomia työterveyden edistäjänä Ergonomia työterveyden edistäjänä Työterveyslaitoksen koulutus 2016 Mika Nyberg, TtM, tft, erityisasiantuntija mika.nyberg@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto - Ergonomia Ergonomia on ihmisen

Lisätiedot

Varhainen tuki, VaTu. - Toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki, VaTu. - Toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki, VaTu - Toimintamalli työkyvyn heiketessä Esityksen materiaali kerätty ja muokattu TyKen aineistosta: ver JPL 12.3.2013 Työturvallisuuslaki Lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja UUDISTA JA UUDISTU 2011 28. FINLANDIA-TALO Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Helsingissä 2010 Työhyvinvointityössä

Lisätiedot

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Dinno Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Sari Tappura DI, tutkija Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous sari.tappura@tut.fi www.dinno.fi Yksilön ja tiimien luovuus Osaaminen,

Lisätiedot

Inhimilliset tekijät ja turvallisuus mitä voimme oppia ilmailusta? 7.9.2009. Arto Helovuo

Inhimilliset tekijät ja turvallisuus mitä voimme oppia ilmailusta? 7.9.2009. Arto Helovuo Inhimilliset tekijät ja turvallisuus mitä voimme oppia ilmailusta? 7.9.2009 Arto Helovuo Mitä turvallisuus on käytännössä? Potilasturvallisuus = terveydenhuolto-organisaatioiden ja terveydenhuollon ammattilaisten

Lisätiedot

Turvallisuusasenteet ja turvalliset työtavat

Turvallisuusasenteet ja turvalliset työtavat Turvallisuusasenteet ja turvalliset työtavat erityisasiantuntija Jarmo Vorne http://www.tttdigi.fi/index.php?mid=15&pid=57&aid=2774 Miksi henkilöt työskentelevät ei turvallisesti? Henkilö ei usko joutuvansa

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

Osuva-kysely Timo Sinervo

Osuva-kysely Timo Sinervo Osuva-kysely Timo Sinervo Timo Sinervo 1 Kunnat ja organisaatiot Kunta Vastaajat Jyväskylä 977 Eksote 1065 Länsi-Pohja 65 Akseli 59 Laihia-Vähäkyrö 52 Kaksineuvoinen 33 Terveystalo 31 Jyväskylän hoivapalv.

Lisätiedot

Työturvallisuuskilpailun merkitys työturvallisuuden kehittäjänä. Keijo Päivärinta

Työturvallisuuskilpailun merkitys työturvallisuuden kehittäjänä. Keijo Päivärinta Työturvallisuuskilpailun merkitys työturvallisuuden kehittäjänä Keijo Päivärinta [Keijo Päivärinta 2.3.2017 1 Kilpailun käynnistyminen Juuret Turun suunnalla TR-mittari arviointivälineeksi 2 Ensimmäisten

Lisätiedot

www.johtamisverkosto.fi 2012 Johtamisen kehittämisverkosto. www.johtamisverkosto.fi 1

www.johtamisverkosto.fi 2012 Johtamisen kehittämisverkosto. www.johtamisverkosto.fi 1 www.johtamisverkosto.fi 2012 Johtamisen kehittämisverkosto. www.johtamisverkosto.fi 1 Johtamisen kehittämisverkosto - miksi? Hyvällä johtamisella on suuri vaikutus ihmisen työhyvinvointiin ja työurien

Lisätiedot

Tavoitteista käytäntöihin - esimiehistä ketteriä työhyvinvoinnin kehittäjiä Tampereen Yliopisto, Johtajuussymposium 2.9.2015

Tavoitteista käytäntöihin - esimiehistä ketteriä työhyvinvoinnin kehittäjiä Tampereen Yliopisto, Johtajuussymposium 2.9.2015 Tavoitteista käytäntöihin - esimiehistä ketteriä työhyvinvoinnin kehittäjiä Tampereen Yliopisto, Johtajuussymposium 2.9.2015 Espoon kaupunki, henkilöstöjohtaja Kimmo Sarekoski Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu,

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rakennusteollisuus RT

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työyhteisöt ehkäisevän päihdetyön areenana Leena Hirvonen, TtM, erityisasiantuntija Työryhmä: Anne Kujasalo, Katrimaija Luurila, Marketta Kivistö Ehkäisevän päihdetyön toteutuminen

Lisätiedot

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työelämä 2020 hanke yhteistyössä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston kanssa www.tyoelama2020.fi Jaana Lerssi-Uskelin Työterveyslaitos Visio Työelämästrategia

Lisätiedot

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? To be or Wellbe 11.2.2010 Oulu Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM Nuoret työntekijät muuttavat työelämää: MEGATRENDIT

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Esimiehen työsuojeluvastuu ja sen kohtaaminen investointiprojektissa

Esimiehen työsuojeluvastuu ja sen kohtaaminen investointiprojektissa Esimiehen työsuojeluvastuu ja sen kohtaaminen investointiprojektissa Juha Merjama PSK Kevätseminaari 24.4.2014 TAPATURVA ON TYÖSUOJELUN ASIANTUNTIJA JA MONIOSAAJA Rajaus Tässä keskitytään tekemisen turvallisuuteen,

Lisätiedot

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto ESIPUHE Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan liiton eri

Lisätiedot