Museoiden muistitietopäivät. Valtion taidemuseo Taidemuseoalan kehittämisyksikkö KEHYS, Kuvataiteen keskusarkisto, 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "23.11.2006 Museoiden muistitietopäivät. Valtion taidemuseo Taidemuseoalan kehittämisyksikkö KEHYS, Kuvataiteen keskusarkisto, 2006"

Transkriptio

1 Museoiden muistitietopäivät Valtion taidemuseo Taidemuseoalan kehittämisyksikkö KEHYS, Kuvataiteen keskusarkisto, 2006

2 Summer 2005 SUOMEN MUSEOHISTORIA Hankkeesta vastaa ohjausryhmä, joka koostuu Suomen museoliiton, Museoviraston, Luonnontieteellisen keskusmuseon, Valtion taidemuseon (Kuvataiteen keskusarkisto ja Kehys) sekä Helsingin, Jyväskylän ja Turun yliopistojen museologian oppiaineiden edustajista. Hankkeen kokonaishallinnoinnista vastaa Suomen museoliitto. Projektipäällikkö Susanna Pettersson, Valtion taidemuseo/kehys Ohjausryhmän puheenjohtaja Anja-Tuulikki Huovinen, pääsihteeri, Suomen museoliitto Ohjausryhmän jäsenet Juhani Kostet, dosentti, museotoimenjohtaja, museologian oppiaine, Turku Juhani Lokki, johtaja, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsinki Susanna Pettersson, erikoissuunnittelija, Valtion taidemuseo/kehys Marja-Liisa Pohjanvirta, museoasiainsihteeri, Suomen museoliitto Paula Purhonen, pääjohtaja, Museovirasto Marja-Liisa Rönkkö, yliopistonlehtori, museologian oppiaine, Helsinki Ulla Vihanta, johtaja, Valtion taidemuseo/kuvataiteen keskusarkisto Elina Heikka, vt. Johtaja, Valtion taidemuseo/kuvataiteen keskusarkisto Janne Vilkuna, professori, museologian oppiaine, Jyväskylä Muistitietohistoriahanke Projektipäällikkö Juha Ilvas, Valtion taidemuseo/kuvataiteen keskusarkisto Työryhmät Museoalan muistitiedon historia puheenjohtaja Paula Purhonen Koulutus ja seminaarit puheenjohtaja Janne Vilkuna Yhteyshenkilöt haastattelujen arkistointiasioissa Juha Ilvas (taidemuseot) projektipäällikkö Kuvataiteen keskusarkisto Valtion taidemuseo Kaivokatu 2, Helsinki (09) sähköposti Pirkko Hakala (kulttuurihistorialliset museo) erikoistutkija Keruuarkisto, Kansatieteen käsikirjoitusarkisto Nervanderinkatu 13, 4. krs PL 913, Helsinki (09) (vaihde) sähköposti Juhani Terhivuo (luonnontieteelliset museot) yli-intendentti, osaston johtaja Eläinmuseo PL 26 (Teollisuuskatu 23) Helsingin yliopisto (09) sähköposti Haastattelutietojen siirtoon käytettävät Excel-lomakkeet, haastattelukysymysten runkomoniste ja haastattelusopimus ovat saatavissa digitaalisessa muodossa Suomen museoliiton verkkosivulta (http://www.museoliitto.fi/). Museoiden muistitietopäivät Kirjoittajat: Erkki Anttonen, Marit Hannikainen, Elina Heikka, Liisa Huovila-Helminen, Juha Ilvas, Susanna Luojus, Kati Nenonen, Susanna Pettersson, Kirsti Pietilä, Erik Tirkkonen, Mia Tykkyläinen. Taitto: Miikka Roine Pdf-versio ladattavissa osoitteesta

3 Museoiden muistitietopäivät Valtion taidemuseo Taidemuseoalan kehittämisyksikkö KEHYS, Kuvataiteen keskusarkisto, 2006

4 Introduction to Conversational French Sisällys Museohistorian kirjoittaminen on meistä kiinni 3 Susanna Pettersson, Valtion taidemuseo/kehys Keskusteluista arkistoon kilpajuoksua unohduksen kanssa 5 Elina Heikka, Kuvataiteen keskusarkisto Saatteeksi pilottimuseoiden artikkeleihin ja havaintoihin 7 Juha Ilvas, Kuvataiteen keskusarkisto Elämänkaaresta museohistoriaan ajatuksia ja kokemuksia muistitietoprojektin käynnistyessä 9 Liisa Hovila-Helminen, Lähetysmuseo Vantaan kaupunginmuseo pilottimuseoksi ja ensimmäisen haastattelun vaiheilta 15 Kirsti Pietilä, Vantaan kaupunginmuseo Välähdyksiä toisenlaisesta merimuseosta ei-museoammattilaisen näkökulmia museohistoriaan 20 Erik Tirkkonen, Suomen merimuseo Taidekokoelmasta taidemuseoksi Helsingin kaupungin taidemuseon alkuvaiheista 23 Marit Hannikainen ja Kati Nenonen, Helsingin kaupungin taidemuseo Tiivistämisen sietämätön vaikeus? 39 Susanna Luojus ja Mia Tykkyläinen, Turun taidemuseo Haastatteluvälineistä 32 Erkki Anttonen, Kuvataiteen keskusarkisto Museoalan muistitietohistorian haastattelukysymykset 34 Erkki Anttonen, Kuvataiteen keskusarkisto, ja Susanna Pettersson, Valtion taidemuseo/kehys Ohjeita haastattelijalle 37 Juha Ilvas Tiedon dokumentointi 45 Juha Ilvas LIITE Haastattelusopimus

5 Museoiden muistitietopäivät Museohistorian kirjoittaminen on meistä kiinni Kuinka museomme ovat saaneet alkunsa? Ketkä niitä olivat perustamassa? Entä millaisia aatteita museohankkeiden taustalla oli? Olennaista on kysyä mitä me tästä kaikesta todella tiedämme ja voisimmeko tietää enemmän. Keväällä 2005 käynnistettiin valtakunnallinen museohistoriahanke, joka avaa Suomen museohistoriaan liittyvää problematiikkaa eli paneutuu siihen, kuinka esineellinen ja tiedollinen perintömme on tallentunut museoiden kokoelmiin ja esillepanoihin. Hankkeen päätavoitteena on Suomen museohistorian kirjoittaminen. Museohistorian näkyväksi tekeminen nostaa esiin museoiden merkityksen kulttuuripoliittisina vaikuttajina ja kertoo siitä, miksi museot ovat olemassa ja kenelle. Museohistorian kirjoittaminen vastaa myös ajankohtaiseen eurooppalaiseen sivistystyön selvitystarpeeseen, jonka tavoitteena on analysoida ja ymmärtää museoiden perustamista kansallisesta näkökulmasta. Ennen kuin museohistoriamme on kirjoitettu, painettu ja julkaistu, edessä on kuitenkin monta työvaihetta. Se merkitsee aineistokartoituksia, materiaalinkeruuta, museoammattilaisten haastatteluita, arkistojen pöyhimistä ja ylipäätään museohistorianäkökulman korostamista. Mistä sitten lähteä liikkeelle? Valtakunnallinen museohistoriahanke hahmottuu kolmena suurempana kokonaisuutena, joista ensimmäinen liittyy aineistojen keräämiseen, toinen niiden pohjalta tehtävään tutkimukseen ja kolmas museoalan opiskelijoiden ja ammattilaisten kouluttamiseen. Kaikki kolme kokonaisuutta limittyvät toisiinsa ja tapahtuvat osin samanaikaisesti. Aineiston keruu kohdentuu toisaalta jo tehdyn tutkimuksen kartoittamiseen, toisaalta muistitiedon keräämiseen. Suomalaisten museoiden historiaan liittyvän tutkimuksen hahmottamiseksi valtakunnallinen museohistoriahanke perusti ensi töikseen Suomen museoliiton sivuille jatkuvasti päivittyvän aineistotietokannan ( museohistoria ). Marraskuun alussa 2006 tietokantaan oli kirjattu yhteensä 511 nimekettä: historiikkeja, kokoelma-analyyseja, artikkeleita, puheita, opinnäytetöitä sekä muuta aineistoa. Valmiiden tutkimusten ohella tietokantaan on kirjattu tietoja tekeillä olevista tutkimuksista sekä ehdotuksia tärkeimmistä museoiden historiaa koskevista tutkimusaiheista. Siinä missä tietokantaan kerätään tiedot jo olemassa olevasta kirjallisesta aineistosta, kentällä hajallaan oleva hiljainen tieto haastaa meidät kaikki tarttumaan härkää sarvista. Museoalan muistitiedon keruun tavoitteena on tallentaa museoprofession kehitys mahdollisimman monipuolisena niin alueellisena kuin ammatillisena haastatteluiden otantana kuten tässä julkaisussa tullaan havainnollistamaan. Aineistojen pohjalta tehtävä tutkimus, josta vastaa asiantuntijaryhmä, tulee kattamaan kulttuurihistoriallisten museoiden, luonnontieteellisten museoiden ja taidemuseoiden historian. Liikkeelle lähdetään vuosista ja museoinstituution synnystä Suomessa. Kartoitettavaksi tulee museoinstituution aatehistoriallinen tausta, museoaatteen tulo Suomeen, kulttuurikentän järjestäytymisen, ensimmäisten museomiesten rooli silloisella kulttuurin kentällä ja museohankkeiden suhde poliittiseen päätöksentekoon. Erityistä huomiota kiinnitetään kokoelmanmuodostukseen ja kokoelmien välittämiin arvoihin ja arvostuksiin sekä yksityisten keräilijöiden rooliin kokoelmien rakentajina. 3

6 Omaan aikakauteensa sidotut toiveet ja haaveet, käsitykset ihanteellisista kokoelmista ja museon merkityksestä nousevat esiin. Pohjimmiltaan on kyse siitä miksi museoita perustettiin, mitä niillä haluttiin kertoa, kenelle ja millaisin keinoin. Seuraava askel otetaan kohti kulttuuripolitiikkaa, arvoja, toisen maailmansodan jälkeistä yhteiskunnan modernisoitumista ja museolaitoksen muutosta sen mukana. Jälleenrakennuksen aika oli myös voimakasta museoiden perustamisen aikaa. Samalla museotyypit alkoivat eriytyä kulttuurihistoriallisiksi museoiksi, luonnontieteellisiksi museoiksi ja taidemuseoiksi. Museohallinto kehittyi. Tässä vaiheessa painotetaan kulttuuripoliittista keskustelua, vuonna 1923 perustetun Suomen museoliiton vaikutusta kentällä, museoprofession muodostumista ja valistuksen perintöä. Valtakunnallisen museohistoriahankkeen luonteeseen kuuluu olennaisimpien kysymysten käsitteleminen koko museokentän yhteisissä seminaareissa ja konferensseissa, joiden tarkoituksena on paitsi tuottaa uutta tietoa kentän käyttöön, myös painottaa museohistoria-ajattelun merkitystä koko alalle. Seminaarien keskeisimmät puheenvuorot julkaistaan pdf-muodossa hankkeen nettisivuilla muodostaen näin pienen museohistoriakirjaston. Museohistorian pariin yllyttäen Susanna Pettersson Valtion taidemuseo/taidemuseoalan kehittämisyksikkö Kehys 4

7 Introduction to Conversational French Elina Heikka, Kuvataiteen keskusarkisto, Valtion taidemuseo Keskusteluista arkistoon kilpajuoksua unohduksen kanssa Kuvataiteen keskusarkisto osallistuu taidemuseoalan kehittämisyksikkö Kehyksen vetämään museohistoriahankkeeseen erityisesti muistitietotyöryhmän toiminnan kautta. Keskusarkiston tutkija Juha Ilvas on ollut päävastuussa muistitietotyöryhmän toiminnan eri muotojen organisoinnista sekä myös kaikkia maan museoita koskevan haastatteluhankkeen valtakunnallisesta koordinoinnista. Keskusarkisto on myös ottanut tehtäväkseen luoda tietojärjestelmän, johon museoammattilaisten haastatteluaineistot yhteisesti kootaan. Kun Museovirasto kokoaa kopiot kulttuurihistoriallisten ja Luonnontieteellinen keskusmuseo oman alansa museoiden osalta, tulee Kuvataiteen keskusarkiston osaksi taidemuseosta karttuvat aineistot. Odotamme jopa tuhatta tuntia nauhoja. Museohistoriahankkeessa muistitiedon keruu tarkoittaa siis mittavaa valtakunnallista museoammattilaisten haastatteluprojektia. Kuvataiteen keskusarkiston osalta vastuunotto hankkeen muistitieto-osuudesta sopii yhteen viime vuosien painopisteiden määrittelyn kanssa, jossa äänitearkiston kehittämisen tarve on nostettu entistä näkyvämmin esiin. Toistaiseksi konkreettisimmin äänitearkistotyön arvostus näkyy siinä, että viime vuonna Erkki Anttonen nimettiin Keskusarkiston äänitteistä ja niiden kartuttamisesta vastaavaksi tutkijaksi. Sinällään tietenkään äänitteiden keruu ja äänitteiden käyttö eivät ole taidehistoriassa mikään uutuus, vaan esimerkiksi Keskusarkiston kokoelmiin on arkiston eri tutkimusprojekteissa tai yksittäisten haastattelujen kautta kertynyt yhteensä yli seitsemänsataa äänitettä. Runsaasti äänitteitä on myös maan muilla alan toimijoilla, taidemuseoissa ja yliopistoissa. Taidehistorioitsijalle on tuiki tavallista, että omaa tutkimusta tai näyttelyhanketta varten tehdään haastatteluja. Tiedämme, että on paljon asioita, joista ainoa tapa saada kiinni on keskustella ja nauhoittaa. Sieltä, mistä hennotkin mustejäljet puuttuvat, saattaa löytyä kirkkaita muistijälkiä. Äänitteiden jokapäiväisyydestä huolimatta voi sanoa, että niin Keskusarkistossa kuin muutenkin taidehistorian alalla äänitemaailma on usein harmaata aluetta. On haastateltu, on nauhoitettu, mutta hauraan aineiston huolenpidossa, aineiston systemaattisessa keruussa ja työjaossa eri instituutioiden kesken on ollut toivomisen varaa. Taidehistorioitsijat ovat suhtautuneet äänitteisiin vähän kuin ottolapsin. Tämä näkyy mm. siinä, että usein haastattelu- tai av-aineistoja käytetään vasta toissijaisesti painettuihin lähteisiin ja mm. kuva-aineistoihin nähden. Tavallista on myös, että äänitteiden kohtalona on jäädä hamaan tulevaisuuteen ns. omaan käyttöön, vastaisen varalle, vaikka iloa ja hyötyä saattaisi olla muussakin tutkimuksessa. Yhdestä nauhasta riittää moneen. Hieman ulkokohtaisesta suhtautumisesta äänitteisiin kertoo myös se, että ääniteaineistojen syntyä ja käyttöä ei ole ollut tapana nostaa alan metodologiseksi kysymykseksi. Suullista tietoa tutkimuksen lähteenä ei ole taidehistoriassa perinteisesti problematisoitu juuri muuten kuin totuusakselilla. Kiinnostavan näkökulman taiteilijahaastatteluihin, joka mielestäni on suoraan sovellettavissa myös taidemaailman toimijoita koskeviin haastatteluihin, tarjoaa esimerkiksi Vappu Lepistön tutkimus, jossa hän jaottelee haastateltavien päämääriä haastattelutilanteessa. Lepistön mukaan taiteilijan intressi saattaa olla terapeuttispsykologinen, jolloin hän kokee saavansa haastattelussa tilaisuuden purkautua ja kertoa eri asioista. Yhtälailla haastattelu voi antaa taiteilijalle tilaisuuden analysoida ja arvioida elämään ja taiteeseen liittyviä kysymyksiä (analyyttis-filosofinen intressi). Käytännöllisesti tilanteeseen orientoitunut taiteilija miettii mitä hyötyä tai haittaa tutkimuksesta on hänen taiteellisen toimintansa kannalta. Institutionaalisen intressin vallitessa haastateltava miettii, miten haastattelutilanne antaa mahdollisuuden luoda julkista kuvaa tai kehitellä eteenpäin tarinaa taiteilijasta. 5

8 Introduction to Conversational French Taidehistoriallisissa haastatteluissa useimmiten haastateltavina ovat olleet taiteilijat, mutta koska taide organisaationa ja järjestelmänä on osa taiteen historiaa, myös esimerkiksi taidemuseoalan toimijoiden haastattelut ovat olleet sekä tulevat olemaan tutkimuksen kannalta merkittävää aineistoa. Instituutiot määrittelevät työkseen taidetta, ja siksi instituutionäkökulma on erottamaton osa tutkimusta, kun luodaan historiallista perspektiiviä taiteen historiaan. Tämän huomioon ottaen voi todeta, että nyt käynnissä oleva Susanna Petterssonin alkuun saattama museohistoriahanke antaa meille taidemuseolaisille erinomaisen mahdollisuuden koota voimamme alan kannalta aivan keskeisen kulttuuriperinnön tallentamiseen. Ja oman ymmärrykseni mukaan yhtälailla museohistoriahanke palvelee myös kulttuurihistoriallisia ja luonnontieteellisiä museoita, sillä missään meillä ei tiedon tuottamisen rakenteita voida erottaa tiedon sisällöstä. Muistiorganisaatiolle itselleen tiedon keruun omasta historiasta voi nähdä jopa eettisenä velvoitteena. Suomen museolaitos on sekä kokoelmiensa että tutkimuksensa kautta merkittävä yhteisen kulttuurisen tietoisuuden rakentaja sekä faktojen kerääjänä että menneisyyden tarinan tuottajana. Nykyajattelun mukaisesti kaikki tieto on paikallista, väistämättä määrätystä näkökulmasta käsin tuotettua, ja tiedon tuottajalle jollainen museolaitoskin on asetetaan velvoite määritellä oma katselupaikkansa aiheeseensa nähden. Fakta on eittämättä fakta, tietyssä ajassa ja paikassa tapahtunutta, objektiivinen tosiasia, mutta mikä valinnan laki nostaa asioita maailman virrasta ikuiseen elämään? Mistä tulvivat tosiasiat? Entä mikä on se järjestelmä, jolla faktat yhdistellään kertomuksiksi ja menneisyyttä koskevaksi tutkimukseksi? Tiivistäen voi esittää, että tiedon tuottamisen tehtävä asettaa muistiorganisaatiolle myös itseymmärryksen tehtävän, mitä velvoitetta museohistoriahanke kokonaisuudessaan ja muistitiedon keruu sen osana osaltaan palvelevat. Menneisyyden ymmärtäminen on osa instituution nykyisyyden ja nykykäytäntöjen ymmärtämistä eli sen näkemistä kuka puhuu kun museo puhuu. Menneisyyden ymmärtäminen on tulevaisuuteen suuntautuvassa nykyajassa välttämätöntä omaa paikantumista. Muistiorganisaatiolla ei ole varaa amnesiaan. 6

9 Juha Ilvas, Kuvataiteen keskusarkisto, Valtion taidemuseo Saatteeksi pilottimuseoiden artikkeleihin ja havaintoihin Toukokuussa 2006 pidettiin Kansallismuseossa seminaari Näkökulma museoprofession historiaan. Tässä yhteydessä alettiin etsiä pilottimuseoita, jotka lähtisivät keräämään muistitietoa ja tutkimaan käytännön toteutustapoja. Pilottimuseoiden ensimmäiseen kokoukseen osallistui viisi museota, jotka olivat ilmoittaneet halukkuutensa Lähetysmuseo, Turun taidemuseo, Helsingin kaupungin taidemuseo, Vantaan museo ja Suomen merimuseo. Pilottimuseoille annettiin tehtäväksi kommentoida Erkki Anttosen ja Susanna Petterssonin tekemää haastattelukysymysten runkomonistetta sekä tuoda esiin muitakin havaintoja kokemuksistaan. Näistä päätettiin koota pieni referaattien ja artikkelien ryhmä, joka liitettäisiin Muistitietoseminaarin aineistoon. Haastatteluiden referoinneista ja painopisteistä keskusteltiin puhelimessa ja sähköpostitse. Nyt pieni artikkelikooste on valmis, ja se valottaa hyvin muistitiedon haastatteluihin liittyviä näkökulmia ja tulkintoja. Lähetysmuseon johtaja Liisa Hovila-Helminen kirjoittaa artikkelin edeltäjänsä, museonhoitaja Ilona Immosen elämänvaiheista otsikolla ä ä ä ä. Hovila-Helminen on jo aiemmin perehtynyt haastattelututkimukseen afrikkalaisesta näkökulmasta. Kun käsite elämänkaari ja urakartan piirtäminen olivat olleet esillä pilottimuseoiden keskusteluissa, niin sovimme, että Hovila-Helminen käyttää artikkelissaan näitä meille muille malliksi. Ilona Immosen urakartta on selkeä näkymä yhden ihmisen elämästä kolmessa maassa ja viidessä kaupungissa. Jos haastattelusta olisi tehty nyt tiivistelmä, niin sieltä löytyisi paitsi asiatietoja Lähetysmuseon vaiheista niin myös kohta matkaoppaana 1950-luvulla Keski-Euroopassa. Immonen on ollut mm. viemässä ensimmäisen suomalaisen turistibussin Lontooseen vuonna viiskytkahdeksan. Tällaiset pienet yksityiskohdat rikastuttavat tietojamme lähimenneisyydestä. Museoamanuenssi Kirsti Pietilä kirjoittaa haastattelustaan raportin ä. Pietilä dokumentoi työprosessinsa, sillä hän ei lähtenyt tekemään henkilöhistoriallista kuvaa haastateltavastaan. Hän esittää Vantaan kaupunginmuseon syntyvaiheisiin liittyvät kysymyksensä kotiseutuneuvos Lauri Leppäselle, joka on paikallishistorian ja kotiseututyön vanha aktivisti. Haastattelusta muovautuu museon taustayhteisöjä ja yhdistyksiä hahmottava teemahaastattelu, jonka myötä eri arkistojen pöytäkirjat tuntuvat odottavan myös tutkijaa. Tutkija Erik Tirkkosen artikkelissa pääosassa on toimistosihteeri organisoidun arkipäivän ylläpitäjä merimuseosta. ä ä ä ä ö hahmottaa museon toimintaa toimistosihteeri Anneli Blumenthalin näkökulmasta. Vuodesta 1975 lähtien Blumenthal on työskennellyt merimuseon kaikkien johtajien alaisena. Erik Tirkkosta lienee uskominen: Värikkäät kuvaukset, kertomukset ja anekdootit Suomen merimuseon johtajista antavat mielenkiintoisen näkökulman merimuseon historiaan. Johtajista nousee esiin se miten alaiset ovat heidän persoonansa kokeneet ja kohdanneet. Lopputulosta onkin mielenkiintoista jatkossa verrata entisten museonjohtajien omiin haastatteluihin ja heidän antamiinsa kuviin itsestään. Konservaattori Marit Hannikainen ja assistentti Kati Nenonen ovat koostaneet amanuenssi Teija Monosen kahdesta haastattelusta instituutiohistoriallisen artikkelin Helsingin kaupungin taidemuseon historiasta. on asiallisesti toimittu artikkeli, jossa haastattelututkimuksen luonne on jäänyt taustalle. Monosen kertomat asiat ovat muodostaneet tietopohjan, mutta hänen oma äänensä kuuluu vain yhdessä kommentissa. Liitteenä oleva toiseen haastatteluun kuuluva nimi-indeksi osoittaa nytkin haastatteluissa esiintyvän erisnimien runsauden. 7

10 Turun taidemuseon kuraattori Susanna Luojus ja Mia Tykkyläinen ovat kiireiden vuoksi kaivaneet museon arkistosta vanhan taiteilijahaastattelun katkelman, josta on syntynyt herkullisen hauska essee Tiivistämisen sietämätön vaikeus? Turun taidemuseon amanuenssi Tove Holländer haastattelee kuvanveistäjä Simo Heleniusta Äänite antaa hyvän kuvan siitä mikä on usein arkipäivää haastatteluissa, jossa keskustelu poukkoilee ja takkuilee eri syistä. Puhutun näkeminen tarkasti litteroituna tekstinä voi olla joskus piinallista luettavaa. Tämä käy artikkelista ilmi ja osoittaa aikaa vievien litterointien tarpeettomuuden projektimme yhteydessä. Humanistitutkija on kuitenkin kiitollinen huonostakin äänitteestä etsiessään autenttisia haastattelutietoja, jotka ovat aikaan sidottuja. Pieniä yksityiskohtia esiin nostavan artikkelin taustalla ovat keskustelut tiivistelmän laatimisen ongelmista. Tiivistelmän laatijasta tulee haluamattaan myös tulkitsija, ellei hän tyydy pelkkään avainsanojen ja nimien luetteloon. Yksi vaihtoehtoinen ja neutraali tapa tehdä tiivistelmä on vain kirjata esim. 5 minuutin välein käsiteltävät asiat niitä tulkitsematta. 8

11 Introduction to Conversational French Liisa Huovila-Helminen, Lähetysmuseo ELÄMÄNKAARESTA MUSEOHISTORIAAN Ajatuksia ja kokemuksia muistitietoprojektin käynnistyessä Elämänkaari elämänsuora elämänkulku Länsimainen tapa tarkastella ihmisen elämän kulkua eri kehitysvaiheineen on lineaarinen: elämä etenee ajassa ikään kuin kaarena alusta keskivaiheen kautta kohti päätepistettään; sillä on selkeä alku ja loppu. Ihminen kehittyy, kypsyy, kukoistaa, kuihtuu ja kuolee. Elämänkululla tarkoitetaan yksilön elämäntaivalta tarkasteltuna merkittävien elämäntapahtuminen kuten syntymän, avioitumisen, äitiyden tai isyyden ja eläkkeellesiirtymisen ketjuna (esim. Antikainen 1998, 101). Elämänkulku-termiä käytetään nykyisin usein elämänkaaren sijasta, koska siihen ei monien mielestä sisälly samantapaista, lähinnä biologista kaaren metaforaa eikä yhtä vahvaa normatiivista latausta. Elämänkulkukin käsitetään kyllä toisiaan seuraavien elämänjaksojen sarjana, joten kaari sopii mielestäni vertauskuvaksi yhtä lailla. Elämänkaaren merkkipaaluina, siirtyminä vaiheesta toiseen, pidetään mm. koulun aloittamista, opiskelun alkua, työhön siirtymistä, muuttoa paikkakunnalta toiselle, työpaikan vaihtamista jne. Täysi aikuisuus Lapsuus Vanhuus Ennen syntymää Kuoleman jälkeen Sven Krohn (1994) ehdottaa elämänkaaren kuvaamista joko puoliympyräksi tai ympyräksi riippuen siitä, pidetäänkö alku- ja päätepistettä kahtena eri pisteenä vai ympyrän sulkeutuessa samaan kohtaan sijoittuvina. Elävä Kuollut Eri ikäkausiin liittyy yhteisön kulttuurin ja normien mukaisia odotuksia. Monissa konteksteissa mm. afrikkalaisessa ajattelussa elämän kokonaisuuteen kuuluvat kiinteästi myös aika ennen syntymää ja kuoleman jälkeinen aika. Esivanhemmilla on tärkeä rooli: heidän koetaan olevan osa yhteisöä kuoltuaankin, näkymättöminä. He ovat läsnä suvun elämässä ja saattavat vaikuttaa siihen konkreettisesti. Kaukana ei ole myöskään käsitys elämän syklistä. Joissakin afrikkalaisissa yhteisöissä elää sitkeässä käsitys paluun mahdollisuudesta: joku esivanhemmista palaa takaisin vastasyntyneenä vauvana. Käsitys elämän ja kuoleman syklisestä kiertokulusta on ollut yleinen Euroopan perinteessä ennen valistusajan alkua. 9

12 Mikko Saastamoinen (2000) pitääkin länsimaista perinteistä elämänkaariajattelua vain kulttuurisidonnaisena ja lisäksi normatiivisena rakenteena. 1 Sven Krohn (1994) toteaa, että luovan toiminnan ja voiman lakipiste sijoittuu toisinaan nuoruuteen, toisinaan lähelle vanhuutta. Joissakin tapauksissa Krohn pitää niitä jopa ideaalisina ihmisen henkinen kasvu jatkuu hänen kuolinhetkeensä, viisautensa lakipisteeseen saakka. Se voidaan kuvata tieksi ylöspäin, nousuksi pitkin vuoren rinnettä sen huipulle. (Kilimanjaro on rankka; puoleenväliin kiipeäminenkin on melkoinen saavutus.) Elämänkaari voi toki koostua useammasta huipusta, noususta, laskusta ja tasanteesta. Uran varrella on monia etappeja. Taival on ani harvoin yhtä ja samaa tasamaata. Muistitietoa kokemuskerronnan, henkilökohtaisen kerronnan, muistelukerronnan kautta Muistitieto määritellään etnologiassa tiedoksi, joka ei pohjaudu kirjallisiin lähteisiin, vaan tiedonantajan muistiin. Sitä pidetään luotettavana silloin, kun tiedonantaja kertoo omakohtaisesti kokemastaan. Luotettavuuden edellytyksenä on lisäksi se, että tutkittavasta kysymyksestä on käytettävissä useita yhtäpitäviä muistitietoja Psykologian, sosiologian, folkloristiikan ja muistitietohistorian tutkijat ovat määritelleet suullisen muistelun ja kerronnan lajeja aina sen mukaan, onko lähtökohtana muoto, sisältö, merkitys kertojalle itselleen, tuottamisprosessi jne. Henkilökohtainen kerronta on suora vastine englannin kielen personal narrative -termille. Taina Ukkonen (2000, 27) toteaa, että kaikkia edellä mainittuja käytetään kertojan omaa elämää ja kokemuksia käsittelevästä kerronnasta. Ulla-Maija Peltonen (1996) tähdentää muistelukerronnan liittyvän ihmisten historiatietoisuuteen. Siinä pyritään arvioimaan ja tulkitsemaan menneisyyttä ja kertomaan siitä myös vastapainona viralliselle asiantuntijahistorialle. Tästä on tavallaan kysymys myös silloin, kun museon toiminnassa mukana ollut taustoittaa museon tapahtumia omasta näkökulmastaan, kertoo niistä laajemmin kuin viralliset vuosikertomukset vieläpä anekdooteilla maustettuna. 1 1 Esi-isien kutsuun saatettaisiin viitata seuraavassa tapauksessa, jos haastateltavani kuuluisi perinteiseen afrikkalaiseen yhteisöön: Tullessani Lähetysmuseoon töihin en tiennyt, että kaksi esi-isääni sekä isän että äidin puolelta olivat allekirjoittamassa Lähetysseuran perustamisasiakirjaa vuonna Se selvisi minulle sittemmin. Tai että isoisäni kuului johtokuntaan ja oli ilkeä Martti Rautaselle [ei puoltanut lähettämistä Afrikkaan 1868]. Haastateltavani teki sittemmin uutterasti tunnetuksi Rautasen 50-vuotista elämäntyötä Ambomaalla 10

13 Haastatteluprosessi Yhtenä museoiden muistitietoprojektin pilottimuseoiden edustajista aloitin haastattelusarjan lokakuussa Haastateltavana oli 70-vuotias filosofian maisteri Ilona Immonen, joka toimi Lähetysmuseon museonhoitajana Helsingissä vuosina Ensimmäisellä haastattelukerralla noudatimme väljästi tähän muistitietoprojektiin suunniteltua haastattelurunkoa, joka perustuu paljolti elämänkaariajatteluun: lähdettiin liikkeelle haastateltavan lapsuudesta, kouluajoista, opiskelusta. Pyrin selvittämään, oliko jo lapsena ja nuorena saaduilla virikkeillä ja kokemuksilla vaikutusta museoammattiin hakeutumiselle. Entä myöhemmin? Oliko ammatin valinta selvä, pyrkikö haastateltava tietoisesti museouralle vai joutuiko museoon töihin enemmän tai vähemmän sattumalta? Peilasimme haastateltavan kanssa hänen kokemuksiaan ja museon historiaa hänen toimikaudellaan. Mitä ongelmia ja vaikeuksia siihen sisältyi? Mitä saavutuksia, mitä ilon aiheita oli uran varrella? Miten hän selvisi museon ainoana vakinaisena työntekijänä? Alustavasti on sovittu toisesta haastattelusta, jossa keskitytään nimenomaan Lähetysmuseon muutosvaiheisiin ja kehitykseen Ilona Immosen toimikaudella, jotta saataisiin taustaa ja lisävalaistusta usein varsin niukkojen vuosikertomusten tarjoamaan informaatioon. Ensimmäinen haastattelu oli haastattelijan näkökulmasta kiinnostava kahden kollegan keskustelu, polveilevakin, johtuen sekä haastateltavan että haastattelijan väliin impulsiivisesta otteesta. Kommunikaation välittömyyttä edisti, että tunnemme toisemme varsin hyvin; tulin museonjohtajaksi Ilona Immosen jäätyä eläkkeelle. Seuraavan kierroksen on hyvä pysyä tiukemmin strukturoituna, taustakehyksenä museomme ja sen omistajayhteisön vuosikertomukset Elämän kylät ja kaupungit Haastateltavani on työuransa aikana asunut kolmessa maassa ja viidessä kaupungissa. Hän syntyi, kasvoi aikuiseksi, opiskeli ja teki samalla töitä Turussa, avioitui ja muutti Raumalle, sieltä Tansanian Dar es Salaamiin, takaisin Turkuun, sitten Geneveen, josta palasi Suomeen ja asettui Helsinkiin. Haastattelutilanteessa rakensimme karttaa samalla kun kävimme läpi hänen elämänvaiheitaan ja työuransa muotoutumista. 11

14 Otteita muistelukertomuksesta ä ää (Kansatieteen kenttätyöjaksolla Ilona Immonen osallistui saamelaisperinteen ja esineistön keruuseen.) ä ä ä ä ö ä ää ä ää ä ä ä ä ä ö ää ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä Ensimmäinen museoammattisi oli siis Turun linnan opas? ä ö ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä Mikä siihen aikaan oli suhde suomalaisen matkaoppaan ja paikallisten oppaiden välillä? ää ä ä ää ää ä ä ä ä ää ä ä ä ä ä ä ää ä ä ö ä ä ö ä Mitä teit siellä Tansaniassa? ö ää ä ö ö ä ä ä ää ö öä ä ö ää ä ä ä ä ä ä ää ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ää ää ä 12

15 Toimit siis Genevessäkin oppaana? ä ä ä ä ö ä ä ä ä ää Lähetysmuseoon tulit ensimmäisenä museoammatillisena työntekijänä. Minkälainen Lähetysmuseo oli, kun tulit töihin? ä ä ä ä ä Olit siis yksin museon työntekijänä. Mistä sait apua? ä ää ä ää ää ä ä ä ä ä ää ä ä ä ä ä ää ä ä ä ä ä ä ää ä ä ä ä ö ä ää ä ä ä ä ä ä ä Sanoit, että sinulla oli aluksi vapaat kädet toteuttaa välttämättömiä uudistuksia. Entä myöhemmin, muuttuiko päättäjien suhtautuminen vuosien varrella? ä ä ä ää ä ä ä ää ä ä ä ä ö ä ä ää ö ö ä ää ä ää ä ä ä ää ä ä ä ä ä ä ä ö ä ä ä ä ä ö ä ä ä ä ö ä ää ö ä ä ää ä ä Kertoisitko pari tilannetta urasi varrelta: millaisia tähtihetkiä on ollut, miksi tätä työtä kannatti tehdä? ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ö ä ä ä ää ää ä ä ä ä ä ö ää ä ää ä ää 13

16 Lähteet ja kirjallisuus Museonhoitaja emerita, FM Ilona Immosen ensimmäinen haastattelu , Lähetysmuseon kokoelmat Antikainen, Ari Kasvatus, elämänkulku ja yhteiskunta, Porvoo: WSOY Krohn, Sven Elämänkaari ja henkinen kehitys, Peltonen, Ulla-Maija Punakapinan muistot. Tutkimus työväen muistelukerronnan muotoutumisesta vuoden 1918 jälkeen, Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden seura Saastamoinen, Mikko Elämänkaari, elämäkerta ja muisteleminen. Teoksessa: Kuusela, Pekka & Saastamoinen, Mikko (toim.): Ruumis, minä ja yhteisö. Sosiaalisen konstruktionismin näkökulma. Kuopion yliopiston selvityksiä E, Yhteiskuntatieteet 21. Ukkonen, Taina Menneisyyden tulkinta kertomalla. Muistelupuhe oman historian ja kokemuskertomusten tuottamisprosessina, Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden seuran toimituksia

17 Kirsti Pietilä, Vantaan kaupunginmuseo Vantaan kaupunginmuseo pilottimuseoksi ja ensimmäisen haastattelun vaiheilta Vantaan kaupunginmuseosta lyhyesti Vantaan kaupunginmuseo täytti 20 vuotta helmikuussa Merkkipäivää vietettiin työn merkeissä, näyttelyä rakentaessa. Kaksikymmentä vuotta ei ole museolle korkea ikä, varsinkin kun kysymyksessä on pitkät historialliset juuret omistava paikkakunta. Naapurissa Helsingin kaupunginmuseo on satavuotias ja Espoon kaupunginmuseokin on perustettu jo vuonna Vantaan kaupunginmuseon alku on Helsingin maalaiskunnan kotiseutuyhdistysten toiminnassa ja kokoelmissa. Herttoniemen kartanossa oli Svenska Odlingens vänner i Helsinge rf -yhdistyksen museo, mutta se jäi alueluovutuksessa vuonna 1946 Helsingin kaupungille. Ajatus kotiseutumuseosta virisi maalaiskunnassa 1950-luvulla ja asiaa ajamaan perustettiin vuonna1961 Helsingin pitäjän kotiseutu- ja museoyhdistys Helsinge hembygds- och museiförening ry. Aloite tuli kunnan sivistystyölautakunnalta. Vantaan kaupunginmuseo "Tieteiden ja taiteiden yön" juhlavalaistuksessa Kuva: Jorma Uimonen, Vantaan kaupunginmuseon kokoelmat. Tavoitteena oli saada Kirkonkylän viljamakasiiniin kotiseutumuseo. Tämä valmistui vuonna 1963 kun kotiseutuyhdistykseen kuuluva Helsinge Tusby Ungdomsförbund rf teki viljamakasiiniin museonäyttelyn. Helsingin maalaiskunnasta tuli 1974 Vantaan kaupunki. Ajatus modernista museosta kyti edelleen. Museosta tehtiin useita kansalaisaloitteita kaupunginhallitukselle ja valtuustolle vuosien 1978 ja 1979 aikana. Niissä kytkettiin yhteen Tikkurilan vuonna 1978 käytöstä pois jääneen vanhan asemarakennuksen tulevaisuus ja ajatus kaupunginmuseon perustamisesta. Vuonna 1986 tehtiin ratkaisevat päätökset kun kaupunginvaltuusto vahvisti kulttuurilautakunnan ja kulttuuritoimiston johtosäännöt, joissa määriteltiin kulttuurilautakunnan museojaoston ja kaupunginmuseon tehtävät. Vantaan kaupunginhallitus päätti vuokrata Tikkurilan vanhan asemarakennuksen. Helmikuun 20. päivänä 1987 solmittiin kaupungin ja Valtion Rautateiden välinen vuokrasopimus 30 vuodeksi. Vantaan kaupunginmuseon toiminta alkoi Hiekkaharjun ammattikoulun pihassa olevassa parakissa, mistä museo joutui vuoden 1988 alussa muuttamaan Lummepolulle odottamaan aseman korjaustöiden valmistumista. Perusparannustyöt valmistuivat vuoden 1990 keväällä, ja museon toimisto muutti taloon kesäkuussa. Museon avajaisjuhla näyttelyineen pidettiin

18 Vantaan Pyhän Laurin kirkko 500 vuotta -näyttelyn vuonna 1994 suunnitteli Börje Rajalin. Vanhan aseman sisätiloihin syntyi lähes sakraali tunnelma. Kuva: Ilari Järvinen / Museokuva, Vantaan kaupunginmuseon kokoelmat. Mukaan valtakunnalliseen museohistoriahankkeeseen Kahden vuosikymmenen aikana museon henkilökunta on kasvanut ja vaihtunut. Alkuperäinen miehitys, intendentti ja yksi amanuenssi ovat jo jättäneet talon. Virkaiältään vanhin on tämän artikkelin kirjoittaja, joka palkattiin toukokuussa Muu henkilökunta museonjohtaja, kolme amanuenssia ja museomestari on tullut työhön 2000-luvulla. Samoihin aikoihin kun Valtakunnallinen museohistoria -projekti esiteltiin toukokuussa 2006, Vantaan museolla ehdittiin jo muistella menneitä. Tällöin havaittiin perustamisvaiheen historian olevan jo katoamassa ja sen tallentamisen olevan kiireellinen tehtävä. Niinpä päätimme ehdottaa itseämme "pilottimuseoksi" projektiin saadaksemme ohjeistusta haastatteluihin. Yhteismitallisina muiden museoiden työn kanssa haastatteluilla olisi ehkä myös yleisempää merkitystä. Monet kysymykset olivat avoinna. Vantaalla oli jo pitkään toiminut kotiseutu- ja museoyhdistys, mutta miksi museo saatiin vasta 1980-luvulla? Lisäksi mieliä askarrutti oliko kielipoliittisilla suhteilla mahdollisesti jotain vaikutusta museoajatuksen alkuvaiheissa? Haastateltaviksi olemme päättäneet valita entisen intendentin ja amanuenssin lisäksi myös 1980-luvulla virassa olleen kulttuuritoimenjohtajan, mahdollisesti myös silloisen kulttuurista vastanneen apulaiskaupunginjohtajan sekä kotiseutuyhdistyksessä mukana olleita henkilöitä. 4 kuvaajaa -näyttelyn avajaiset Vasemmalla rouva Seija Leppänen, Helsinge-Tusby Ungdomsförbund rf:n museoaktiivi Gunvor Wikberg sekä kotiseutuneuvos Lauri Leppänen. Kuva: Jukka Partanen, Vantaan kaupunginmuseon kokoelmat. Ajoista ennen museon perustamista on luontevaa haastatella kotiseutuneuvos Lauri Leppästä (s.1923 Kauhajoella). Hän on kotiseutu-yhdistyksen perustajajäsen ja ollut museon alkuvaiheissa kulttuurilautakunnan museojaostossa. 16

19 Leppänen oli valmistunut 1949 opettajaksi ja tuli ensimmäiseen opettajanpaikkaansa Helsingin maalaiskuntaan Backaksen kansakouluun. Leppänen on toiminut Backaksen koululla eläkkeelle jäämiseensä, vuoteen 1985 saakka, toimien viime vuodet koulun johtajaopettajana. Lauri Leppänen kuuluu myös paikallishistoriaa kirjoittavaan toimikuntaan ja on museolla usein nähty henkilö. Suunnitellessani haastattelua tutustuin mm. Lauri Leppäsen kotiseutuhistoriallisiin artikkeleihin Kotiseututyön taustaa ja tavoitteita Helsingin pitäjässä (Helsingin Pitäjä 1963), Helsingin pitäjän kotiseutu- ja museoyhdistyksen 15-vuotishistoriikki (Helsingin Pitäjä 1976) sekä samassa vuosijulkaisussa julkaistuihin yhdistyksen vuosikertomuksiin. Syyskuussa 2006 kirjoitin pienen artikkelin Vantaan kaupunginmuseo 20 vuotta vuosikirjan tulevaan numeroon käyttäen lähteinä näitä mainittuja artikkeleita. Haastattelurunkoa suunnitellessani havaitsin, että museohistoriaprojektin kysymysrunkoluonnos ei kovinkaan hyvin soveltunut käytettäväksi tässä yhteydessä. Otin siitä henkilötietoja koskevan osuuden, jonka jätin tarkoituksella lyhyemmäksi kuin luonnoksessa, koska tämän haastateltavan kohdalla ei niinkään ollut mielestäni olennaista hänen henkilöhistoriansa. Muut kysymykset muodostin sen perusteella, mitä tiesin ennestään ja mihin seikkoihin halusin ja arvelin saavani lisätietoa henkilökohtaisessa keskustelussa. Haastattelun jäsentely Lauri Leppänen Henkilötiedot: syntymäaika, -paikka, koulutus ja milloin hän tuli Helsingin pitäjään? Suhtautuminen historiaan ja museoihin, milloin mielenkiinto heräsi? Milloin ryhtyi aktiivisesti toimimaan kotiseutuaatteessa? Oppikirjat? Ajatus pitäjänmuseosta ja kotiseutuyhdistyksestä? Aktiivit henkilöt: keitä he olivat? Mikä osuus oli kielikysymyksellä? Miksi pitäydyttiin perinteisessä pitäjänmakasiinimuseoajatuksessa? Miksi HTUF perusti oman museon kirkonkylään ja tavallaan erosi joukosta? Miten kotiseutuyhdistys suhtautui tähän museon perustamiseen? Miten kotiseutuyhdistys sen jälkeen edisti museoasiaa? Missä vaiheessa ja miksi yhdistyksen nimi muutettiin ja sana museo jäi pois yhdistyksennimestä? Museokysymys 1970-luvulla? Miksi kesti niin kauan, ennen kuin kunnallinen museo saatiin aikaan? Oliko yhdistys aktiivinen siinä vaiheessa kun museo perustettiin 1986? Haastattelurunkoni oli siis melko lyhyt ja yksinkertainen. Mielestäni se kuitenkin toimi keskustelun pohjana melko hyvin. Kotiseutuneuvos Leppänen oli valmistautunut haastatteluun huolellisesti tekemällä muistiinpanoja. Puhe oli mietittyä ja jäsenneltyä. Joissain asioissa jouduin palaamaan samaan aiheeseen uudelleen lisäkysymyksiä varten. Keskustelun aiheet olivat haastateltavalla jäsentyneet jo hänen kirjoittaessaan aikaisemmin mainittuja artikkeleja. Tavallaan en saanut nauhalle paljoakaan täysin uutta aineistoa tai meheviä sisäpiirin juttuja, mutta toisaalta tiesin etukäteen, että kotiseutuneuvos Leppänen on asiassa pitäytyvä henkilö. Monet seikat saivat kyllä lisäselvitystä. Esimerkiksi kielikysymyksen mahdollisesta merkityksestä kotiseutumuseon perustamisessa ja kotiseututyössä sain seuraavan vastauksen: 17

20 Kirsti Pietilä: Lauri Leppänen: K. P.: Lauri Leppänen: K. P.: Lauri Leppänen: K. P.: Lauri Leppänen: ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ö ä ö ää ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä å ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ää ä ä ä ä ää ä ä ä ä ää ä ä ää ä ä ä ä ä ää ä ä ä ä ä ö Ö ä ää ä ä ö ä ä ä ä ä ö ä ä ö ä ää ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ää ä ä ä ää ää ä ä ää ä ä ö ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä Keskustelimme sitten pitkään koulujen rakentamisesta. Kotiseutuneuvos on tehnyt elämäntyönsä opettajana ja koulunjohtajana. Asia on hänelle tärkeä. Palasimme vielä Helsingin pitäjän nopeaan kasvuun ja kaupungistumiseen ja siihen miksi museota ei kuntaan saatu aikaisemmin luvulla vielä olisi ollut esimerkiksi edustavien kokoelmien kerääminen helpompaa kuin ja 1990-luvuilla. 18

toim. Minna Heikkinen ja Terhi Lehtonen NUOPERI Nuorisotyön tallentamiskeskus 2002 2012

toim. Minna Heikkinen ja Terhi Lehtonen NUOPERI Nuorisotyön tallentamiskeskus 2002 2012 2002 2012 toim. Minna Heikkinen ja Terhi Lehtonen NUOPERI Nuorisotyön tallentamiskeskus 2002 2012 Sisältö Synttärisankari!...4 Vuosien toiminta...6 Perustetaan museo!... 12 Rahoitus... 23 Ohjausryhmä...

Lisätiedot

KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN Suomen kielen ja kulttuurin vaikuttajat maailmalla

KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN Suomen kielen ja kulttuurin vaikuttajat maailmalla KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN Suomen kielen ja kulttuurin vaikuttajat maailmalla Karjalanpaistista kaksoiskonsonanttiin KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN 1 4 Kansainvälisen liikkuvuuden

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

SEURANTALO PAIKALLISENA VOIMAVARANA: seurantalojen toimintaa ja korjausprojekteja Uudellamaalla

SEURANTALO PAIKALLISENA VOIMAVARANA: seurantalojen toimintaa ja korjausprojekteja Uudellamaalla SEURANTALO PAIKALLISENA VOIMAVARANA: seurantalojen toimintaa ja korjausprojekteja Uudellamaalla Suomen Kotiseutuliiton tutkimusraportti Tapani Sainio SISÄLLYS JOHDANTO...3 Taustaa tutkimukselle...3 Tietoa

Lisätiedot

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Voimassa 15.12.2006 - TYÖRYHMÄ Teemu Ahola Kalle Kallio Kimmo Kestinen Päivi Lehtisalo Marita Viinamäki 2 TYÖVÄENMUSEO WERSTAS -- KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

Lisätiedot

Kuva: Juha Sarkkinen 55

Kuva: Juha Sarkkinen 55 Kuva: Juha Sarkkinen 55 KIRJOITTANUT: PEKKA YLITALO HENKILÖKUVASSA JARNO MAJAVA Jarno Majava syntyi Rovaniemellä, ja vietti siellä lapsuutensa eri osissa kaupunkia: keskustassa, Ounasrinteellä ja myöhemmin

Lisätiedot

Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin

Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin muu kuin venäläinen. Venäläisten maahanmuuttajien kokemuksia kotoutumisesta Joensuun seudulla Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Näkökulmia musiikin aineenopettajien ja oppilaiden väliseen toimivaan vuorovaikutukseen Outi Puupponen Kasvatustieteen ja musiikkikasvatuksen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Yrittäjyys maaseudulla on kiistatta tärkeää.

Yrittäjyys maaseudulla on kiistatta tärkeää. HANNA-MARI IKONEN Tampereen yliopisto, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Maaseudun naisyrittäjäksi tuleminen esimerkki identiteetin rakentumisesta TIIVISTELMÄ Artikkeli tarkastelee maaseudun naisyrittäjien

Lisätiedot

Mihin sananlasku lasta johdattaa?

Mihin sananlasku lasta johdattaa? Mihin sananlasku lasta johdattaa? Elämäntarinoiden avulla lapsen tulkintaan sananlaskujen kasvatustavoitteista Liisa Granbom-Herranen Sananlaskut ovat kyseenalaistamatonta puhetta. Usein mielikuvaan sananlaskuista

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Sitran selvityksiä 88 Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Systeemi avaruudesta? Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 88 ISBN 978-951-563-907-3 (nid.) ISBN 978-951-563-908-0 (PDF) www.sitra.fi

Lisätiedot

UUSIKAA USEIN MEIDÄN MUISTOJAMME. Television sarjafilmit vuosilta 1957 1982 suomalaisten arjessa ja muistoissa

UUSIKAA USEIN MEIDÄN MUISTOJAMME. Television sarjafilmit vuosilta 1957 1982 suomalaisten arjessa ja muistoissa Tanja Välisalo UUSIKAA USEIN MEIDÄN MUISTOJAMME Television sarjafilmit vuosilta 1957 1982 suomalaisten arjessa ja muistoissa Suomen historian pro gradu Historian ja etnologian laitos Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA Olga Kaplina -Väliahdet Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

Ne kärsimykset ne haavat jotka kansamme pelastivat - Suomen suuri sotakertomus vuosilta 1939!1944

Ne kärsimykset ne haavat jotka kansamme pelastivat - Suomen suuri sotakertomus vuosilta 1939!1944 !!!!!!!!!!!!!!! Ne kärsimykset ne haavat jotka kansamme pelastivat - Suomen suuri sotakertomus vuosilta 1939!1944 Etnologian pro gradu -tutkielma Historian ja etnologian laitos Jyväskylän yliopisto Maaru

Lisätiedot

Loppuraportti. Tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO Pooli 2 1.9.2013

Loppuraportti. Tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO Pooli 2 1.9.2013 Tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO Pooli 2 1.9.2013 ERILAISIA SUOMI-KUVIA HANKE Loppuraportti Hangon museo Helinä Rautavaaran museo Helsingin kaupunginmuseo Museoviraston kuvakokoelmat Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta

Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta 1. 2009 Vapaaehtoistoiminta ja yhteiskunnan tehtävät Palvelutalo ja yhteisöllisyys Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Kanttia kaupunkiaisille 7 Vapun

Lisätiedot

Ajankohtaista Kuvataiteen keskusarkistosta 2/2001

Ajankohtaista Kuvataiteen keskusarkistosta 2/2001 D o k u m e n t t i Ajankohtaista Kuvataiteen keskusarkistosta 2/2001 Käyttötaidetta kansan gallerioista -Ulla Vihanta...2 Muotokuvia Kansallismuseon grafiikan kokoelmista Kuva-arkisto ennen valokuvaa

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen. Nuorten mediapaja. Sirpa Pietikäinen puolustaa kansalaisyhteiskuntaa Avoimet setlementtiopinnot

-liike on ihmisen muotoinen. Nuorten mediapaja. Sirpa Pietikäinen puolustaa kansalaisyhteiskuntaa Avoimet setlementtiopinnot -liike on ihmisen muotoinen 2 2013 Nuorten mediapaja Sirpa Pietikäinen puolustaa kansalaisyhteiskuntaa Avoimet setlementtiopinnot 2 13 Setlementtiliitto 3 5 7 9 12 16 20 24 26 28 [ pääkirjoitus ] Tehdään

Lisätiedot

Kirjeitä nuorelle tutkijalle. kannanottoja tutkijan arjesta. Mirjami Paso (toim.)

Kirjeitä nuorelle tutkijalle. kannanottoja tutkijan arjesta. Mirjami Paso (toim.) Kirjeitä nuorelle tutkijalle kannanottoja tutkijan arjesta Mirjami Paso (toim.) SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN KANNANOTTOJA 3 2011 13.12.2011 Suomalaisen Tiedeakatemian kannanottoja -sarja Suomalainen Tiedeakatemia

Lisätiedot

Mitä tapahtuu huomenna?

Mitä tapahtuu huomenna? Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Väitekirja 1 Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Sisällysluettelo Esipuhe 5 Mistä oikein on kyse? 6 Mitä sanovat yritykset? 14 Mitä sanovat lobattavat? 16

Lisätiedot

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan Valtiotieteilijä on nyt URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 2-2012 EDUNVALVONTA Eri-ikäiset työyhteisön voimavarana VALOKEILASSA Ilman viestintää ei voi vaikuttaa LANSEERAUS Liitolle uusi nimi

Lisätiedot

Lisää tilaa strategiatyölle. Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8

Lisää tilaa strategiatyölle. Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8 KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 2 / 2014 Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8 Verkkokauppa.comin Samuli Seppälä: Haasteena kasvun hallinta 12 Sanoman Kim Ignatius: Kaikki

Lisätiedot

Miten lähestyä käymättömiä? Ei-kävijyyden esitarkastelua asiantuntijahaastattelujen valossa Tutkimusraportti

Miten lähestyä käymättömiä? Ei-kävijyyden esitarkastelua asiantuntijahaastattelujen valossa Tutkimusraportti Miten lähestyä käymättömiä? Ei-kävijyyden esitarkastelua asiantuntijahaastattelujen valossa Tutkimusraportti Päivi Karhio Toukokuu 2003 Sisällys 1. Tutkimuksen tavoitteet ja tausta...3 2. Haastateltavat...4

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 15. Asta Niskala (toim.) Sosiaalityön paikallisten käytäntöjen mallinnus

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 15. Asta Niskala (toim.) Sosiaalityön paikallisten käytäntöjen mallinnus Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 15 Asta Niskala (toim.) Sosiaalityön paikallisten käytäntöjen mallinnus Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu 2004 Julkaisija: Pohjois-Suomen

Lisätiedot

TYÖTOIMINNAN KÄYTÄNTÖ JA KOKEMUS

TYÖTOIMINNAN KÄYTÄNTÖ JA KOKEMUS TYÖTOIMINNAN KÄYTÄNTÖ JA KOKEMUS Kriittisiä arvioita kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille järjestettävästä työtoiminnasta Tea Kairi Tua Nummelin Antti Teittinen Helsinki 2010 KEHITYSVAMMALIITON

Lisätiedot

Kalevalaisten Naisten Liiton kulttuuri- ja jäsenlehti. 4/2013 Irtonumero 7. Elsan jäljissä Anne Berner. Vuoden 2014. teema.

Kalevalaisten Naisten Liiton kulttuuri- ja jäsenlehti. 4/2013 Irtonumero 7. Elsan jäljissä Anne Berner. Vuoden 2014. teema. Kalevalaisten Naisten Liiton kulttuuri- ja jäsenlehti 4/2013 Irtonumero 7 Elsan jäljissä Anne Berner Vuoden 2014 teema Voimapaikka Kalevalaisten Naisten Liiton kulttuuri- ja jäsenlehti 5.12.2013, 52. vuosikerta,

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

Kiirastuli norssilla ja muita kärsimyksiä. Opiskelijoiden kokemukset historian aineenopettajakoulutuksesta Joensuun yliopistossa 1979-2008

Kiirastuli norssilla ja muita kärsimyksiä. Opiskelijoiden kokemukset historian aineenopettajakoulutuksesta Joensuun yliopistossa 1979-2008 Kiirastuli norssilla ja muita kärsimyksiä Opiskelijoiden kokemukset historian aineenopettajakoulutuksesta Joensuun yliopistossa 1979-2008 Itä-Suomen yliopisto Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Uusia avauksia kansalaistoimintaan

Uusia avauksia kansalaistoimintaan Setlementti 2 2 0 1 4 S E T L E M E N T T I L I I K E O N I H M I S E N M U O T O I N E N Uusia avauksia kansalaistoimintaan Kansalaisjärjestöt muutoksessa Aluesuunnittelua kehittämiskävelyllä Setlementtiliikkeen

Lisätiedot