KALININGRADIN LÄÄNI vuonna 2003 Toukokuu 2004 Talouden puolivuotiskatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALININGRADIN LÄÄNI vuonna 2003 Toukokuu 2004 Talouden puolivuotiskatsaus"

Transkriptio

1 KALININGRADIN LÄÄNI vuonna 23 Toukokuu 24 Talouden puolivuotiskatsaus Talouskehitys Vuoden 23 tilastot talouden kehityksestä antavat Kaliningradin tilanteesta ristiriitaisen kuvan. Yhtäältä teollisuustuotanto, investoinnit kiinteään pääomaan, rakentaminen sekä tavaroiden kuljetus (eli tarjontapuolen tekijät) kasvoivat kaksinumeroisin luvuin ja ylittivät selvästi Luoteis-Venäjän ja koko Venäjän vastaavat luvut. Toisaalta vähittäiskaupan liikevaihto säilyi laimeana ja palveluiden määrä laski 7 %. Viime vuosi oli kuitenkin alueelle kokonaisuudessaan kohtalaisen menestyksekäs ja mainitut ristiriitaisuudet voidaan pitkälti selittää tilastodatan heikolla laadulla. Kaliningradin läänin erityistalousaluestatukseen perustuvat tullihelpotukset ovat luoneet alueelle taloudellisen kasvun mallin, jonka jatkuminen nähtiin myös viime vuonna. Tämän mallin trendejä on käsitelty tarkemmin aikaisemmissa raporteissa. Alueellisen BKT:n vahva kasvu jatkui Alueellinen BKT jatkoi vahvaa kasvuaan vuonna 23 Kaliningradin läänissä ja alustavien arvioiden mukaan se ylitti Venäjän keskimääräisen kasvun. Teollisuus-, kuljetus- ja rakennussektorit vastaavat 46,4 % alueellisesta BKT:sta ja olivat suurimpia kasvun myötävaikuttajia. Venäjän BKT ja Kaliningradin alueellinen BKT Kaliningradin alueellinen BKT käyvin hinnoin, mrd. ruplaa Reealisen alueellisen BTK:n vuosimuutos, % Venäjän reaalisen BKT:n vuosimuutos, % Kaliningradin alueellinen BKT per asukas, tuhatta ruplaa * * * Venäjän BKT per capita, tuhatta ruplaa * Kaliningradin aluehallinnon arvio Lähteet: Goskomstat (24), Kaliningrad oblkomsta t (24) Kaliningradin alueellinen BKT laski 199-luvulla huomattavasti enemmän kuin Venäjän BKT. Tämä kuilu on kuitenkin asteittain kaventunut viime vuosina Kaliningradin Venäjän keskitason ylittävien kasvulukujen ansiosta. Muutokset Venäjän ja Kaliningradin BKT:ssa 14% 12% 1% 8% 6% Venäjä Kaliningradin lääni Teollisuustuotannon kasvu kiihtyi Kahden edellisen vuoden hidastumisen jälkeen sekä Kaliningradin läänin että Venäjän teollisuustuotannon kasvu kiihtyi. Kaliningradin teollisuustuotanto myynnillä mitattuna ylsi arvioiden mukaan viime vuonna miljoonaan ruplaan. Teollisuustuotannon vuosimuutos, % Kaliningradin lääni Venäjä Lähteet: Goskomstat (24), Kaliningrad oblkomstat (24) Teollisuuden kasvun moottorina toimi vuonna 23 konepajaja metalliteollisuus. Tämän teollisuuden haaran kasvu oli erittäin dynaamista sen myynti nelinkertaistui viidessä vuodessa. Alalla on muutama huomattava ja nopeasti kasvava nuorehko yritys, jotka käyttävät aktiivisesti hyväkseen erityistalousaluestatusta myydäkseen tuotteitaan muualle Venäjälle. Näistä kaksi suurinta ja tunnetuinta ovat Avtotor (KIA ja BMW autojen kokoonpanotehtaita) ja Telebalt (televisioiden ja imurien valmistaja). Niiden tuotannon kasvu oli erityisen vaikuttavaa. Samaan aikaan näiden yritysten vaikutus alueen talouteen pysyi pienenä. Niiden maksetut verot ja investoinnit eivät vastaa niiden tuotannon volyymia. Esimerkiksi konepajateollisuuden osuus koko teollisuuden myynnistä oli 24% mutta sen osuus investoinneista kiinteään pääomaan oli vain 6,7% kokonaismäärästä. Muiden merkittävien teollisuuden sektorien tuotanto ei kokenut merkittäviä muutoksia lukuun ottamatta rakennusmateriaalien valmistusta, joka kasvoi 17% alueen uuden rakentamisen kasvun myötä. Polttoaineteollisuuden odotetaan kokevan merkittävää kasvua tänä vuonna kun Venäjän öljyjätti Lukoil aloitti kaupallisen kaivostoiminnan öljykenttä D-6:sella (Kravtcovskoe) vuoden 24 alussa. Teollisuustuotannon vuosimuutos aloittain, % Teollisuustuotanto, sisältäen: Energiateollisuus Polttoaineteollisuus Konepaja- ja metalliteollisuus Metsä-, puunjalostus-, massa- ja paperiteollisuus Rakennusmateriaalien valmistusteollisuus Tekstiilien, vaatteiden, nahan ja kenkien valmistus Elintarviketeollisuus Jauho-, ryyni- ja rehuteollisuus Kuljetussektori: uusi viisumimenettely muutti kuljetusvirtoja Kuljetetun rahdin kokonaismäärä oli 3942 miljoonaa tonnikilometriä vuonna 23 eli 15 % edellisvuotta enemmän. -1- Toukokuu 24

2 Kasvu rekisteröitiin kuitenkin vain rautatiekuljetuksessa muiden kuljetusmuotojen laskiessa. Rahtikuljetukset 23, tuhatta %-muutos tonnia 22:sta Yhteensä, sisältäen: Rautatiekuljetukset Maantiekuljetukset Vesikuljetukset Lentokuljetukset 1-3. Yksi syy maantiekuljetuksen volyymin laskuun (32,9%) oli Liettuan ja Puolan uusi viisumimenettely, joka johti kuljetuskustannusten kasvuun näiden maiden läpi kuljetetuille tuotteille ja etenkin tuotteille, joita kuljetetaan Kaliningradin läänin ja muun Venäjän välillä. Nämä kustannukset lisäsivät viivytyksiä ja johtivat kuljetusvirtojen jakautumiseen muiden kuljetusmuotojen hyväksi. Useiden paikallisten teollisuusjohtajien mukaan tällä hetkellä alueen infrastruktuurin yksi pullonkauloista on rautatiekuljetusten kapasiteetti ja siitä voi tulla rajoite teollisuustuotannolle lähitulevaisuudessa. Viisumien ja erityisten kuljetusdokumenttien vaatiminen Liettuan läpi kulkevilta venäläisiltä oli myös yksi syy rautatiematkustajien määrän laskuun (7,5%). Tätä laskua kompensoi osaksi raju 93 %:n kasvu lentomatkustajien lukumäärässä. Tätä kasvua edisti Aeroflotin suuret lentolippujen hintojen leikkaukset kesällä 23. Kaliningradin satamissa käsitellyn rahdin määrä kasvoi 17% vuodesta 22 ja ylsi 5,1 miljoonaan tonniin. Rakennussektori Rakennusurakoiden kokonaisarvo vuonna 23 oli 5788 miljoonaa ruplaa eli 21,6% enemmän kuin vuonna 22. Asuntorakentaminen kasvoi myös vahvana: asuintilaa rakennettiin vuonna 23 17,8% enemmän kuin 22 ja se ylsi kokonaisuudessaan 233 tuhanteen neliömetriin. Yksityisten urakoitsijoiden osuus rakentamisesta oli 45%. Kaliningradin lääni on nyt kolmanneksi suurin uusien asuntojen rakentaja (per asukas) kaikista Luoteis-Venäjän hallintoalueista. Alueen rakennusmarkkinoiden kasvu (erityisesti Kaliningradin kaupungissa ja Itämeren matkailukaupungeissa) houkuttelee yhä enemmän Moskovan ja Pietarin suuria rakennusyrityksiä alueelle. Vähittäiskauppa jäljessä kotitalouksien tulojen kehityksestä Kaliningradin tilastoviranomaisten arvioiden mukaan vähittäiskaupan kokonaisarvo viime vuonna oli milj. ruplaa eli,7% enemmän kuin vuonna 22. Tämä on heikoin vähittäiskaupan kasvuluku Luoteis-Venäjän alueista. Huolimatta alustavien arvioiden usein merkittävästä epätarkkuudesta, on vähittäiskauppa selvästi väestön palkkojen ja muiden tulojen kehityksestä jäljessä. Vähittäiskauppa Kokonaisarvo, miljardia ruplaa Reaalinen vuosimuutos, % Kaliningradin lääni Venäjä Vähittäiskaupan kehitys (1997 = 1%) 15% 14% 13% 12% 11% 1% 9% 8% Kaliningradin vähittäiskauppa Alueellinen BKT Venäjän vähittäiskauppa Venäjän BKT Yllä oleva kuvio tuo ilmi Kaliningradin vähittäiskaupan reaalimuutoksen, joka ei juuri seuraa alueellisen BKT:n tai koko Venäjän lukujen trendejä. Alueen vähittäiskauppa kasvoi kriisivuosina 1998 ja 1999 kun muut taloudellisen hyvinvoinnin indikaattorit laskivat mutta talouden alkaessa nopeasti elpyä vähittäiskaupan kehitys pysyi heikkona. Ilmiölle on kaksi mahdollista selitystä: joko talouskasvun ja alueen väestön hyvinvointi on hyvin löyhästi sidoksissa toisiinsa tai sitten tilastot antavat virheellisen kuvan. Vähittäiskaupan heikkenemisestäkään ei kuitenkaan ole näkyvissä selkeitä merkkejä. Asiantuntijoiden arvioiden mukaan modernien korkean tuottavuuden vähittäiskauppaketjujen osuus on suurempi Kaliningradissa kuin Moskovassa. Tämän takia tilastojen harhaisuus ja vähittäiskauppayrityksien verooptimointi vaikuttaisivat olevan ilmiön tärkeimpiä selittäjiä. Investoinnit nousussa Vuoden 22 yritysten vähäisten investointien jälkeen investointien kasvu oli ennätykselliset 68,8% viime vuonna. Vuoden 22 investointien vähäisyys oli seurausta voittoveropykälän, joka mahdollisti investointien vähentämisen verotuksessa, poistamisesta. Kaliningradin investoinnit kiinteään pääomaan ylittivät viime vuonna ensi kertaa moneen vuoteen Venäjän keskiarvon. Investoinnit kiinteään pääomaan Yhteensä, milj. ruplaa Reaalimuutos (kiintein , hinnoin) % Investoinnit kiinteään pääomaa aloittain* %-osuus kokonaismäärästä Teollisuus 67.8 Sisältäen Energiateollisuus 8.7 Polttoaineteollisuus 49.9 Konepaja- ja metalliteollisuus 1.8 Elintarviketeollisuus 4.8 Metsä-, puunjalostus-, massa- ja 2.1 paperiteollisuus Maatalous 2.7 Rakentaminen 2.7 Kuljetus 14. Viestintä 3.7 Asuminen ja kunnallistekniikka 4.2 Kauppa ja pitopalvelu.8 Muut tiedot vuoden 23 yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta -2- Toukokuu 24

3 Luvuista voidaan nähdä investointien olleen kovin yksipuolisia. Suurimmat investoijat vuonna 23 olivat energia- ja polttoaineteollisuudet. Niiden osuudet kaikista investoinneista kiinteään pääomaan vuonna 22 olivat 3% ja 25,5% ja viime vuonna ne olivat nousseet 8,7 ja 49,9 prosenttiin (ensimmäisten yhdeksän kuukauden tietojen mukaan). Mutta näidenkin teollisuudenalojen sisällä investoinnit keskittyivät vain kahteen projektiin voimalan rakentamiseen Kaliningradiin ja öljykenttä D-6:n kehittämiseen. Kasvavien tuontia korvaavien elintarvike- ja konepajateollisuuden panokset investointikysyntään pysyivät ainakin vielä laimeana. Tärkeimmät investointivarojen lähteet viime vuonna (ensimmäiset 9 kuukautta) olivat yritysten omat varat 47,1%, julkiset budjettivarat 8,5%, lainat ja kauppaluotot 32,1%. Mielenkiintoinen piirre on, että lainatuista varoista vain 3,2% tuli pankeilta. Ulkomaiset investoinnit uudessa myötätuulessa Ulkomaisten investointien kokonaisarvo Kaliningradin lääniin viime vuonna oli 56,2 dollaria ja kasvoi siten 18% edellisestä vuodesta. Suorat investoinnit kasvoivat huomattavasti (2,4- kertaisesti). On nähtävissä merkkejä ulkomaisten investoijien lisääntyneestä kiinnostuksesta alueelle, sillä ulkomaiset investoinnit ovat kasvaneet tasaisesti viimeiset neljä vuotta. investoinneista menivät kaupan alalle (vähittäiskauppa ja liiketoiminta) ja pieni Kypros oli 45%:n osuudellaan suurin ulkomainen investoija. Ulkomaisten investointien nettomäärä oli 19,8 milj. dollaria ja kokonaismäärä oli tämän vuoden alussa 15,8 milj. dollaria. Ulkomaankauppa: tuonti jatkaa kasvuaan Ulkomaankaupalla on tärkeä rooli Kaliningradin läänin taloudessa. Erityistalousaluestatuksen luomat tullihelpotukset johtivat ulkomaankaupan terävään kasvuun ja ennen kaikkea, tuonnin kasvuun. Tuonti kasvoikin vuonna 23 alueella 33% kun koko Venäjällä se nousi 24%. Viime vuosina tuonnin arvo on ylittänyt alueellisen BKT:n ja Kaliningradin osuus Venäjän tuonnista ylsi 2,8 prosenttiin, joka on määrä jota Kaliningradin alueella ei pystytä kuluttamaan. Merkittävä osa tuonnista prosessoidaan ja/tai kootaan alueella ja myydään muualle Venäjälle. Kaliningradin alueelta vietiin tavaroita muualle Venäjälle 1118 milj. dollarin edestä vuonna 23, mikä on 47,3 %:a enemmän kuin vuonna 22. Konepaja-, elintarvikeja puunjalostusteollisuuden yritykset olivat erityisen aktiivisia hyödyntämään alueen erityisstatusta, mikä näkyy myös tuontitilastojen rakenteessa. Kaliningradin läänin ulkomaankauppa (milj.usd) Ulkomaiset investoinnit (milj. dollaria) 25 Yhteensä joista: Suorat investoinnit Muut kauppaluotot ja lainat Ulkomaiset investoinnit 23 sektoreittain Vienti Tuonti "Vienti" Venäjälle Kuljetus 3% Kauppa 6% Muut 7% Polttoaine 2% Konepaja 8% Elintarvikkeet 2 % Kaliningradin alueen ulkomaankauppavirrat (milj. dollaria) Tavaroiden vienti Tavaroiden tuonti * Kaupan kokonaisarvo * Vienti Kaliningradista muualle Venäjälle * Ulkomaiset investoinnit 23 investointimaittain Yhdysvallat 5% Sveitsi 6% Alankomaat 8% Muut 16% Puola 9% Saksa 11% Kypros 45% Ulkomaisten investointien maa- ja teollisuusalajakaumat ovat hyvin epätasaisia. Yli puolet (6%) ulkomaisista Tavaroiden ulkomaankaupan rakenne Kaliningradissa (tammikuu-syyskuu, 23), % Exports Imports Elintarvikkeet 8 29 Öljy ja öljytuotteet 43 Petrokemian tuotteet 6 8 Puu ja huonekalut 13 4 Vaatteet ja kengät 3 3 Konepajateollisuuden tuotteet 1 38 Muut Yhteensä Toukokuu 24

4 Jo monen vuoden ajan Puola, Saksa ja Liettua ovat olleet Kaliningradin tärkeimpinä kauppakumppaneita ja ne säilyttivät asemansa myös viime vuonna. Julkisten palvelujen kallistuminen kiihdytti kuluttajahintainflaatiota Kuluttajahintainflaatio oli Kaliningradin alueella selvästi Venäjän keskitasoa korkeampi vuonna 23. Julkisten palvelujen hintojen tuntuva nousu viime vuoden ensimmäisellä puoliskolla johti kuluttajahintaindeksin korkeaan vuositasoon, vaikka inflaatio vaimenikin jyrkästi vuoden toisella puoliskolla. Julkisten palvelujen hinnat nousivat Kaliningradissa viime vuonna kaikkiaan 73,3% ja jotkut niistä ovat merkittävästi korkeampia kuin muissa Luoteis-Venäjän aluekeskuksissa (esim. sähkön ja lämmityksen hinnat). Hintojen vuosimuutos Kaliningradin läänissä, % Kuluttajahinnat Kuluttajahinnat Venäjällä Tuottajahinnat Kuljetusten hinnat Kiinteistöjen hintojen nousu vaimeni vuonna 23 Kaliningradissa paikallisten tilastoviranomaisten mukaan 6,2%:iin vuoden 22 17,2%:sta. Huomiolle pantavaa on kuljetushintojen raju kasvu elokuun 23 rautatietariffien 6-7%:n nousun myötä. Elintaso Väestön palkat ja tulot kasvoivat vahvasti vuonna 23. Keskimääräiset nimelliset rahatulot per asukas olivat 3394 ruplaa per kuukausi ja kasvoivat nimellisesti 35% ja reaalisesti 15%. Rahatulojen ja palkkojen kehitys * Rahatulot/asukas, ruplaa/kk Rahatulojen reaalimuutos,% Nimellispalkka,ruplaa/kk Reaalipalkkojen muutos, % * - alustavat arviot Lähteet: Kaliningrad oblkomstat (24), Aluehallinto (24) Myös reaalipalkoissa koettiin vahvaa kasvua, mutta tämä ei muuttanut sitä tosiasiaa, että Kaliningradin alueella keskipalkat ovat alhaisimpien joukossa Luoteis-Venäjän alueista. Marraskuussa 23 korkeimmat palkat olivat polttoaineteollisuudessa (1527 ruplaa/kk) sekä rahoitus- ja vakuutusalalla (1222 ruplaa/kk). Alhaisimmin on palkattu maatalouden (2747 ruplaa/kk) ja kaupan alan (318 ruplaa/kk) työntekijät. Palkkojen kasvettua teollisuustuotantoa nopeammin vuonna 23 teollisuuden kannattavuus laski vuoden 22 14%:sta viime vuoden 11%:iin (tiedot marraskuuhun 23 asti). Työttömyys Työttömyysaste ILO-standardien mukaan nousi 2% Kaliningradin läänissä vuonna 23 päätyen 9,1%:n tasolle. Työttömyysaste (vuoden lopussa) Julkinen sektori ja sosiaalisen tilanteen kehitys Aluebudjetti Vuoden 23 konsolidoitu aluebudjetti osoitti 437 milj. ruplan alijäämää. Alijäämän taso vuonna 22 oli 1,8% budjettituloista ja viime vuonna se kasvoi 4,8%:iin. Budjettivajeen nousu johtui budjetista rahoitettujen pääomainvestointien kasvun ja suunniteltua pienempien budjettitulojen myötä. Aluehallinto suunnitteli obligaatioantia kattaakseen vajetta mutta Venäjän valtiovarainministeriö esti hankkeen alueen ulkoisen velan sovittelemattomien ongelmien takia. Aluehallinto kattoi velan lainoin ja omaisuuden myynnillä. Konsolidoitu aluebudjetti, milj. ruplaa Tulot Menot Ylijäämä/alijäämä(-) Lähde: Venäjän valt iovarainministeriö (24) Verotulot kattoivat 66% kaikista budjettituloista, muut kuin verotulot 9,2%, siirrot federaatiobudjetista 24,2% ja tulot erityisistä budjettivaroista,3%. Menopuolella suurimpia kohteita olivat koulutus (22%), asuminen ja kunnallistekniikka (17,2%) ja terveydenhuolto (12,8%). Kerättyjen verojen kokonaismäärä alueella oli milj. ruplaa, joista 41% siirrettiin federaatiobudjettiin ja 59% konsolidoituun aluebudjettiin. Verotulojen määrä konsolidoidussa aluebudjetissa kasvoi 12% ja federaatiobudjetissa 19% vuonna Rekisteröity työttömyys, tuhatta Virallinen työttömyysaste 1.4% 1.7% 2.2% 1.9% Työttömien määrä ILOstandardein, tuhatta Työttömyysaste ILO-standardein 15.6% 1.6% 7.1% 9.1% Työttömyyden ja useiden alojen tuotannon yhtäaikainen kasvu voidaan selittää työn tuottavuuden ja taloudellisesti aktiivisten ihmisten määrän kasvulla sekä tilastovirheillä ja rakennetyöttömyydellä. Esimerkiksi kaupan alalla on tapahtunut hienoista kasvua huolimatta vuodesta 1999 asti tasaisesti laskeneesta alalla työllistettyjen määrästä. Tämä on merkki kasvaneesta tuottavuudesta ja liikatyövoiman karsimisesta. Väestö Kaliningradin läänissä, kuten suurimmassa osassa Venäjää, kuolleisuus on ylittänyt syntyvyyden. Tästä huolimatta Kaliningradin alueen väestömäärä kasvoi aina vuoteen 1998 asti huomattavasta maahanmuutosta johtuen. Väestön kokonaismäärä alkoi kuitenkin 1998 jälkeen laskea, kun alueelle pysyvästi muuttavien määrä laski selvästi. Kokonaismigraatiovirta alueelle oli yli 4 ihmistä (yli 4% nykyisestä alueen väestöstä) vuosien 199 ja 23 välillä. Nettolisäys kohosi yli 11 ihmiseen, joka vastaa 12% alueen nykypopulaatiosta. Suurin osa siirtolaisista tuli Kazakstanista ja muualta Keski-Aasiasta. -4- Toukokuu 24

5 Vakituinen väestö (1 henkilöä vuoden lopussa) Väestö Nousu/lasku (-) yhteensä Luonnollinen väestön kasvu (väheneminen) ja migraatioaste (per 1 ihmistä) Luonnollinen väestön väheneminen Migraatioaste Nettomuutos vuoden 1998 talouskriisi ja Kaliningradin kyvyttömyys hoitaa lainaansa Drezdner-pankille. Suorien investointien määrä ulkomailta Kaliningradin alueelle alkoi elpyä vuonna 21. Elpymisen tärkeimpiä tekijöitä näyttäisivät olevan Venäjän taloudellisen tilanteen yleinen paraneminen sekä keskushallinnon ja median kiinnostuksen kohdistuminen alueelle. Suorat ulkomaiset investoinnit 1 dollaria 25, 2, 15, 1, 5, Kaliningradin lääniin, 1 dollaria Kaliningradin lääniin, dollaria per asukas Venäjälle, dollaria per asukas Dollaria per asukas Mielipide Ulkomaiset investoinnit: toiveet ja todellisuus Kaliningradin alueen erityissijainti läntisimpänä Venäjän osana lähimpänä Euroopan markkinoita (etäisyys Kaliningradista Moskovaan on 12 km, kun Berliiniin on matkaa vain 6 km) on aina nähty olevan tärkeä edellytys ulkomaisten investointien houkuttelemiselle. Vapaatalousalue Jantaria ja myöhemmin perustettua ns. erityistalousaluetta on laajennettu ulkomaisten investointien houkuttelemiseksi. Kaliningradin alue oli suljettu ulkomaalaisilta vuoteen 1991 asti. Kun alue avattiin ja Jantar perustettiin, alkoivat ulkomaiset monikansalliset ja keskisuuret yritykset naapurimaista osoittaa kiinnostusta aluetta kohtaan. Näkyvimpiä esimerkkejä 199-luvun alusta olivat France Telekomin perustama yhteisyritys puhelinverkoston rakentamisesta Kaliningradiin, Avtogen-tehtaan (teollisuuskaasujen valmistaja) osto ruotsalaisen AGA AB:n toimesta vuonna 1992 ja saksalaisen Noellin osuuden osto Baltkranista (nosturien valmistaja) sekä useita yhteisyrityksiä elintarvikealalla puolalaisten yritysten toimesta. Vuonna 1995 yritysten, joissa on ulkomaisia investointeja, määrä ylitti 8 ja Kaliningradin alueesta tuli yksi johtavista alueista Venäjällä tässä suhteessa. Ulkomaisten investoijien alkuperäinen optimismi vaihtui kuitenkin pian pessimismiin ja pettymykseen. Erityistalousalueen lailliset puitteet osoittautuivat erittäin epävakaiksi ja Venäjän keskushallinto yritti lähes vuosittain poistaa alueen erityisstatuksen. Myös alueen maantieteellisen sijainnin edut osoittautuivat odotettua heikommiksi; välttämättömät tullimenettelyt Liettuan läpi mentäessä nostivat huomattavasti kuljetuskustannuksia ja aiheuttivat toimitusten viivästymistä. Myös Kaliningradin talouden tilanne vähensi investointihalukkuutta, sillä sille oli tunnusomaista korkea inflaatio, väestön tulojen lasku, korkea työttömyys ja venäläisen liiketoimintakulttuurin huonot puolet, joissa lain ja liiketoimintaetiikan rikkominen oli tavallista. Investointihalukkuutta alueelle vähensi myös vuonna 1996 virkaan astunut kuvernööri Gorbenko, jonka suhtautuminen ulkomaisiin yrityksiin oli erittäin skeptinen. Lopullisen iskun ulkomaisten suorien investointien virran tyrehtymiselle antoi Huolimatta suorien ulkomaisten investointien uudesta noususta, Kaliningradin alue on tässä suhteessa jäljessä Venäjää ja naapureitaan Puolaa ja Liettuaa. Ulkomaisten suorien investointien määrä per asukas oli Kaliningradin alueella 44 dollaria (vuoden 23 alussa) kun se oli Liettuassa 123 dollaria. Suuret liiketoiminnan riskit Kaliningradin alueella ovat johtaneet siihen, että suurin osa ulkomaisista sijoituksista tulee lainojen ja kauppaluottojen muodossa. Suorien investointien osuus ulkomaisista kokonaisinvestoinneista Kaliningradiin ei ole noussut yli 35%:n, vaikka 199-luvun puolivälissä se oli yli 8%. Suurin osa ulkomaisista investoinneista meni teollisuuteen ja erityisesti paperi- ja selluteollisuuteen sekä kaupan alalle (mukaan lukien yritysten välisen kauppa). Pääindikaattoreita yrityksistä, joihin on investoitu ulkomailta (milj. ruplaa.) Yritysten määrä Osuus kaikista yrityksistä 1% 1% 1% 1% Kokonaisliikevaihto Työntekijlöiden määrä, 1 henkilöä Osuus koko työvoimasta 2% 2% 3% 4% Palkkamenot Osuus koko työvoiman palkoista Investoinnit pääomaan kiinteään Osuus kaikista investoinneista kiinteään pääomaan 3% 5% 6% 7% % 8% 6% 16% Yritykset, joissa on ulkomaisia investointeja, ovat keskimäärin kotimaisia yrityksiä suurempia niissä on keskimäärin nelinkertainen määrä työntekijöitä verrattuna kotimaisiin yrityksiin. Ne ovat lisäksi anteliaampia työntekijöilleen ja -5- Toukokuu 24

6 investoivat enemmän niiden osuus kaikista investoinneista kiinteään pääomaan kohosi vuonna 23 16%:iin. Investoijien ensimmäisen aallon huonot kokemukset pakottivat uudet investoijat riskien minimointiin toimissaan Kaliningradin alueella. Tästä syystä ulkomaiset teollisuusyritykset rajoittavat läsnäoloaan alueella ja toimivat yhdessä venäläisen partnerin kanssa. Partneri on usein vastuussa investoinneista tuotantotiloihin, suhteista viranomaisiin sekä lisensioinneista ja sertifioinneista kun ulkomainen osapuoli toimittaa raaka-aineet, rakennussarjat sekä antaa tukea myynnissä, markkinoinnissa ja teknisissä prosesseissa. Venäläinen yritys siis käyttää hyväkseen erityistalousaluestatusta pystyen näin vähentämään tuotantokustannuksia mutta vastuu merkittävistä markkinointistrategioista on ulkomaisen osapuolen harteilla. Esimerkki tällaisesta allianssista on Kaliningradin alueen tunnetuin investointiprojekti BMW-autojen kokoonpano. Se on seurausta saksalaisen BMW:n ja venäläisen Avtotorin yhteistyöstä. Kyseisen kaltainen järjestely on suosittua myös konepaja-, elintarvike sekä tekstiili- ja vaateteollisuudessa. Yrityksillä, jotka tekevät suoria investointeja alueelle, on usein kokemusta Venäjällä toimimisesta tai ne tuntevat Kaliningradin alueen erinomaisesti. Tästä syystä merkittävimmät investoinnit tulevat naapurimaista Puolasta ja Liettuasta sekä Saksasta, jolla on pitkä historia alueen kanssa. Suurin kannustin ulkomaisille investoijille Kaliningradissa ovat sen erityisstatuksen suomat myönnytykset, jotka mahdollistavat ulkomaisten yritysten Venäjän markkinoille tulon ja tullimaksujen välttämisen. Ulkomaisten yritysten vaikutus Kaliningradin alueelle on kuitenkin aika mitätöntä ja on nähtävissä ainoastaan tuotannontekijämarkkinoilla (työvoima, tuotannon lähtökohdat). Tämä johtuu ulkomaisten investointien pienestä määrästä ja ulkomaisten materiaalien käytöstä tuotannossa. Mielenkiintoisena ja kuvaavana esimerkkinä voidaan mainita yritys nimeltä Produkty Pitaniya, jonka kroatialaiset perustivat 1994 tuodakseen jäädytettyjä kanatuotteita. Käyttäen tietämystään venäläisistä markkinoista se alkoi rakentaa ensimmäistä tuotantolaitostaan Kaliningradissa 1998 Zolotoi Petushok tuotemerkin alla. Menestys sen toteuttamisessa mahdollisti yritykselle toisen tuotantolaitoksen avaamisen Kaliningradissa vuonna 23 ja kolmannen valmisruokia valmistavan laitoksen rakentamisen aloittamisen. Produkty Pitaniya onnistui saamaan sijoituksia Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankilta EBRD:lta, jolla on nyt 27,5% osuus yrityksestä. Kokonaisinvestoinnit 1998 alkaen ovat 36 milj. dollaria. Yritys käyttää pääasiassa tuontikanoja (Kiinasta ja Brasiliasta), joten sen vaikutus Kaliningradin alueen maatalouteen on hyvin rajallinen. Tämä esimerkki näyttää myös tilastojen puutteellisuuden ulkomaisten investointien osalta. Produkty Pitaniya on suurin yksityisten sektorin investointi Kroatiasta Venäjälle mutta Kroatia ei ole Kaliningradin ulkomaisten investoijien listoilla tilastoissa. Tänä vuonna on suunniteltu otettavan käyttöön Kaliningradin alueella uusi laki, joka herättää epävarmuutta investoijien keskuudessa ja on vaikea uskoa uusia suuria investointeja saatavan alueelle lähitulevaisuudessa. Federaation viranomaisten pyrkimykset tehdä Kaliningradista Venäjän talouden saavutusten malliesimerkki vaativat kuitenkin suotuisan investointi-ilmapiirin, mikä lähes varmasti johtaa uusiin verohelpotuksiin ja myönnytyksiin investoijille. Tämä luo pohjaa odotuksille ulkomaisten investointien kasvun jatkumisesta tulevaisuudessa. Turun Kauppakorkeakoulu Kaliningrad Regional Development Agency -6- Toukokuu 24

Pietari vuonna 2009. Toukokuu 2010. Talouden puolivuotiskatsaus. Teollisuustuotanto, vuotuinen %-muutos. Tuotanto pääsektoreilla, vuotuinen %-muutos

Pietari vuonna 2009. Toukokuu 2010. Talouden puolivuotiskatsaus. Teollisuustuotanto, vuotuinen %-muutos. Tuotanto pääsektoreilla, vuotuinen %-muutos Pietari vuonna 2009 Talouden puolivuotiskatsaus Toukokuu 2010 Syvän laman jälkeen elpymistä vuoden toisella puoliskolla Vuonna 2009 globaali talousmyllerrys ravisteli Pietaria samoin kuin muitakin Venäjän

Lisätiedot

VENÄJÄN TALOUSNÄKYMÄT 1/2011 6.6.2011

VENÄJÄN TALOUSNÄKYMÄT 1/2011 6.6.2011 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT Karhunen Päivi, Parviainen Sinikka ja Järvikuona Petri VENÄJÄN TALOUSNÄKYMÄT Sisällysluettelo Tehdasteollisuus BKT:n

Lisätiedot

Puolan markkinoille?

Puolan markkinoille? Baltic Business Network Puolan markkinoille? - Katsaus Puolan talouteen ja liiketoimintaympäristöön Pan-Eurooppa Instituutti Kesäkuu 2004 Hannu Pirilä Sisällysluettelo 1 Johdanto...6 1.1 Selvityksen tausta

Lisätiedot

on lisääntynyt taantuman jälkeen. Teollisuusyritysten viimeaikaiset

on lisääntynyt taantuman jälkeen. Teollisuusyritysten viimeaikaiset 20. vuosi 3 2013 Venäjän tuontitarve paljolti kulutuskysynnän varassa Venäjän talous kasvoi viime vuonna 3,4 prosenttia, mutta kasvu kuitenkin hidastui selvästi vuoden jälkipuoliskolla. Kertaluonteinen

Lisätiedot

ARITAKE-WILD. Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010. Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe

ARITAKE-WILD. Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010. Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe ARITAKE-WILD Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010 Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe Suomi Kansallinen asiakirja Kirjoittaja: Eckhard Voss, Wilke,

Lisätiedot

Norja. Joulukuu 2010

Norja. Joulukuu 2010 Norja Joulukuu 2010 Norjan maaraportti 2 (28) Sisällysluettelo Maaprofiili... 4 Maa ja väestö... 4 Infrastruktuuri... 4 Politiikka ja hallinto... 4 Talouden avaintiedot... 5 Liiketoiminta... 6 Maan vahvuudet

Lisätiedot

BOFIT Idäntalouksien viikko

BOFIT Idäntalouksien viikko Idäntalouksien viikko Vuosikirja Venäjää, Baltian maita ja muita siirtymätalouksia koskevia keskeisiä taloustapahtumia vuonna Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos, Idäntalouksien viikko www.bof.fi/bofit

Lisätiedot

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.2.215 SWD(215) 45 final KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Suomen maaraportti 215, johon sisältyy perusteellinen tarkastelu makrotalouden epätasapainotilojen ehkäisemisestä

Lisätiedot

Idäntalouksien viikko

Idäntalouksien viikko Idäntalouksien viikko Vuosikirja Venäjää, Baltian maita ja muita siirtymätalouksia koskevia keskeisiä taloustapahtumia vuonna Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos, Idäntalouksien viikko www.bof.fi/bofit

Lisätiedot

Meksiko. Syyskuu 2010

Meksiko. Syyskuu 2010 Meksiko Syyskuu 2010 2 (46) Sisällysluettelo Maaprofiili... 4 Maa ja väestö... 4 Infrastruktuuri... 5 Politiikka ja hallinto... 5 Talouden avaintiedot... 5 Liiketoiminta... 6 Maan vahvuudet ja heikkoudet...

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä. Rakennusalan Venäjä-strategia

Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä. Rakennusalan Venäjä-strategia 2006 Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä Rakennusalan Venäjä-strategia Rakennusteollisuus RT ry Helsinki 2006 ISBN-10 952-5472-65-5 ISBN-13 978-952-5472-65-3 Kustantaja: Rakennusteollisuuden Kustannus RTK

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2010

Talousnäkymät Tammikuu 2010 Talousnäkymät Tammikuu 2010 Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja...5 Korot... 6 Valuutat... 6 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 14.1.2010 Talousnäkymät

Lisätiedot

SERBIA. Agnese Klavina-Kontkanen Toukokuu 2009

SERBIA. Agnese Klavina-Kontkanen Toukokuu 2009 SERBIA Agnese Klavina-Kontkanen Toukokuu 2009 Serbian maaraportti 2 (44) Serbian maaraportti Sisällysluettelo Maaprofiili... 4 Maa ja väestö... 4 Infrastruktuuri... 5 Politiikka ja hallinto... 5 Talouden

Lisätiedot

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT SUHDANNEKATSAUS SYYSKUU 1 SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT Syyskuu 11.9.1 Sisältö Kansainvälinen talous Kuviot 1 Kotimaiset suhdanteet 11 Kuviot ja taulukot 17 Ennustetaulukot 19 SUOMI 1 11 Ennuste 1 Ennuste

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 3 27 1127 2127 3127 4127 5127 6127 7127 8127 9127 1127 11127 12127 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU Vuonna 27 kaikkien :n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 2 euron setelistä.

Lisätiedot

Venäjän talouden uusi aika

Venäjän talouden uusi aika BOFIT Online 2012 No. 4 Iikka Korhonen, Vesa Korhonen, Seija Lainela, Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT Online Päätoimittaja Iikka Korhonen 15.6.2012 Iikka Korhonen, Vesa Korhonen,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 15.1.2004 KOM(2004) 12 lopullinen KOMISSION KERTOMUS budjettivallan käyttäjälle yleisestä talousarviosta katettavien takausten käytöstä tilanne 30. kesäkuuta 2003 [SEK(2004)

Lisätiedot

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Kaupan alan amk-yksikkö. Julio Vallejo Medina Ville-Pekka Mäkeläinen Anne Riihimäki Rainer Vainionkulma VIENTIOPAS

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Kaupan alan amk-yksikkö. Julio Vallejo Medina Ville-Pekka Mäkeläinen Anne Riihimäki Rainer Vainionkulma VIENTIOPAS SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Kaupan alan amk-yksikkö Julio Vallejo Medina Ville-Pekka Mäkeläinen Anne Riihimäki Rainer Vainionkulma VIENTIOPAS Argentiina ja Brasilia Seinäjoki 1999 ALKUSANAT Seinäjoen

Lisätiedot

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä AIRTOUCH Oy Projektiryhmä Jukka Näräkkä Pekka Mäkinen Gary Evans Tilaaja : Hämeen ammattikorkeakoulu, Velog-

Lisätiedot

Toteutunut 1 9/2010 ja ennuste 2010 2012 1-9/2010 2010 2011 2012

Toteutunut 1 9/2010 ja ennuste 2010 2012 1-9/2010 2010 2011 2012 SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ MOSKOVA Talousuutisia Moskovasta 7. 20.10.2010 Talouskasvu on hidastunut, työttömyystilanne parantunut Valtionyhtiöiden yksityistämisohjelmalla tavoitellaan lisärahoitusta budjettiin

Lisätiedot

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 1061

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 1061 econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Kaitila,

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 0112007 0212007 0312007 0412007 0512007 0612007 0712007 0812007 0912007 1012007 1112007 1212007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU Vuonna 2007 kaikkien :n julkaisujen

Lisätiedot

Venäjällä kehitetään lentoasemia

Venäjällä kehitetään lentoasemia V Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 1 R 2013 Venäjällä kehitetään lentoasemia Uusia avauksia Venäjän markkinoille - Beneq, Idman ja 3 Step IT Vieraana Jan Vapaavuori SISÄLLYS VSuomalais-Venäläisen

Lisätiedot

koska myös liittovaltion kuluvan vuoden budjettiin on tehty taloustilanteen vaatimia muutoksia. Venäjän parlamentin ylähuone hyväksyikin

koska myös liittovaltion kuluvan vuoden budjettiin on tehty taloustilanteen vaatimia muutoksia. Venäjän parlamentin ylähuone hyväksyikin 6-7 2009 Venäjän elvytysohjelma hyväksyttiin Venäjällä hallitus pyrkii tehostamaan talouden elvytystoimia. Juhannuksen alla pääministeri Vladimir Putin vahvisti hallituksen jo maaliskuussa hahmotteleman

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2008

Talousnäkymät Tammikuu 2008 Talousnäkymät Tammikuu 8 Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... YLEISKATSAUS Kasvunäkymät heikentyvät ja inflaatioriskit kasvavat... Korot... 7 YHDYSVALLAT Valuutat... 7 Kohti taantumaa?...8

Lisätiedot

Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? *

Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? * Kansantaloudellinen aikakauskirja 19. vsk. 1/213 Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? * Lauri Kajanoja Johtava neuvonantaja Suomen Pankki Suomen vaihtotaseen kääntyminen

Lisätiedot

Suomen talous ja talouspolitiikan linja

Suomen talous ja talouspolitiikan linja Suomen talous ja talouspolitiikan linja Miten Suomi saadaan uudelleen nousuun? Heikki Koskenkylä Sisältö Suomen Perusta 2014 ISBN 978-952-67921-5-6 Ulkoasu ja taitto: Janne Turunen Painopaikka: Tammerprint

Lisätiedot

Venäjän osakemarkkinat kriisissä

Venäjän osakemarkkinat kriisissä Polina Heininen & Jyri Kinnunen Venäjän osakemarkkinat kriisissä CEMAT Papers 1/2009 Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT ESIPUHE Venäjän osakemarkkinoiden vuoristoratamainen kehitys kuvastaa

Lisätiedot

Esko Aho: Nokialle Venäjä on yksi suurimmista ja tärkeimmistä markkinoista. IT-ala itää jo Venäjällä Irkutsk katsoo Itään

Esko Aho: Nokialle Venäjä on yksi suurimmista ja tärkeimmistä markkinoista. IT-ala itää jo Venäjällä Irkutsk katsoo Itään 3 R 2011 Esko Aho: Nokialle Venäjä on yksi suurimmista ja tärkeimmistä markkinoista. IT-ala itää jo Venäjällä Irkutsk katsoo Itään Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti Suomalais-Venäläisen kauppakamarin

Lisätiedot