Kemiön kunnantoimisto 5. kesäkuuta 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kemiön kunnantoimisto 5. kesäkuuta 2015"

Transkriptio

1 5/2015 KUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 26. toukokuuta 2015 klo Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Asiat Allekirjoitus Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman Veronica Heikkilä Kalevi Kallonen Veijo Lücke Ann Nyström Kim Viljanen Inger Wretdal Rune Friman Michael Oksanen Jorma Leppänen Tom Simola Erika Strandberg, sihteeri Gunilla Granberg Mats Johansson Lars Nummelin Maria Wallin Tomy Wass Linus Guseff Puheenjohtaja puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen valt. puh.joht. valt. I varapj. valt. II varapj. valt. III varapj. kunnanjohtaja hallintojohtaja kehitysjohtaja sivistysjohtaja tekninen johtaja peruspalvelujohtaja elinkeinojohtaja nuorisoedustaja Sihteeri Tarkistus, paikka ja aika Wilhelm Liljeqvist Kemiön kunnantoimisto 5. kesäkuuta 2015 Erika Strandberg Brita Drugge Pöytäkirja pidetään nähtävänä Kemiö 8. kesäkuuta 2015 Hanna Backman Erika Strandberg

2 5/2015 ESITYSLISTA Laatimispäivä Kokousaika Tiistai 26. toukokuuta 2015 klo Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Asianumero Asia 76 LAILLISUUS JA VALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TALOUSARVIO 2015 Lisämääräraha, hallinto-osasto INVESTOINTITALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA Muutos, Kemiönsaaren Vesi JÄTETTY ALOITE Palveluseteleiden käyttöönotto KIELIVAATIMUSTEN MUUTTAMINEN Kunnanjohtaja OSALLISTUMINEN HANKKEESEEN Yhteisillä eväillä lähiruoka kasvuun Varsinais- Suomessa OSALLISTUMINEN HANKKEESEEN "Rannikon ruoka" OSAKKEIDEN MYYNTI Kunnan saama perintö AVUSTUSHAKEMUS HISTORIIKKIA VARTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOASIAT Valtuuston päätökset LUOTTAMUSELINTEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET ILMOITUSASIAT Pöytäkirja on nähtävänä, aika ja paikka Puheenjohtaja Kemiö 8. kesäkuuta 2015 Wilhelm Liljeqvist

3 3 76 LAILLISUUS JA VALTAISUUS EHDOTUS Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 4 77 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA EHDOTUS (kunnanjohtaja) päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valintavuorossa ovat Brita Drugge ja Hanna Backman.

5 5 78 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN EHDOTUS (kunnanjohtaja) hyväksyy esityslistan.

6 6 Dnro: KONCERN 197/ TALOUSARVIO 2015 Lisämääräraha, hallinto-osasto Kh ~ käännös VALMISTELU (hallintojohtaja Erika Strandberg) Kunnalla on ollut vuoden alkupuolelta saakka käynnissä Työkomppania -niminen hanke. päätti hakea EU-rahoitusta työllistämishankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on edistää työllistäviä toimenpiteitä Kemiönsaarella. Hankkeen kohderyhmänä ovat työmarkkinoilla heikossa asemassa olevat henkilöt, iästä tai sukupuolesta riippumatta. Hankkeen puitteissa kehitetään erilaisia toimenpiteitä, kuten kierrätystoiminta ja työrinki. Taloudellisesti hanke muodostuu kahdesta osasta; hankekokonaisuus ja palkkatuen määrärahat (työllistämistuki). Syksyllä 2014 talousarviota valmisteltaessa hankerahoituksen myöntäminen oli erittäin epävarmalla pohjalla. Samanaikaisesti pohdittiin sisäisesti useita eri malleja hankkeen sijoituspaikasta organisaatiossa. Lopulta hanke ja hankevarat siirrettiin valtuuston talousarviokokouksessa sosiaaliyksiköltä hallinto-osastolle. Samalla siirtyivät myös palkkatuen määrärahat. Hankkeelle myönnettiin rahoitus Hanke käynnistettiin Hankeaika on Hankkeen budjetointi Sosiaaliyksikkö oli syksyllä 2014 budjetoinut hankkeeseen aiemmin toteutetun SYKO-hankkeen mallin mukaisesti, toisin sanoen yhden työllistämiskoordinaattorin palkkauksen mukaan. Sosiaaliyksikön budjetointi rakentui sen varaan, että työllistämiskoordinaattori voitaisiin palkata riippumatta siitä, myönnetäänkö hankkeelle rahoitus vai ei. Hankesuunnitelma perustuu kahteen työntekijään, työllistämiskoordinaattoriin/projektipäällikköön ja tulevan Ekocenterin työnjohtajaan. Hankkeen rahoitus hyväksyttiin niin myöhään, että hankesuunnitelmaa ei ehditty huomioida kunnan talousarviossa. Hankerahoitus kattaa 75 prosenttia kahden työntekijän kustannuksista sekä hankkeen suorista kustannuksista. Kunnan talousarviossa on nyt huomioitu: Kun hankkeen budjetti huomioidaan: Hankkeen tulot 0 Hankkeen tulot Henkilöstökustannukset Henkilöstökustannukset Asiantuntijapalvelut Muut kustannukset (flat rate) Ekocenter, käynnistämiskulut (hankerahoituksen ulkopuolella) Netto: Netto:

7 7 Talousarviomuutos hankkeen johdosta merkitsee toisin sanoen euron nettovähennystä kunnan talousarvioon. Palkkatuen määrärahat Palkkatuen määrärahat (työllistämistuki) ovat hankkeen työkalu. Palkkatuet myöntää työ- ja elinkeinotoimisto. Palkkatuki on 30, 40 tai 50 prosenttia palkkakustannuksista. Tuen määrä ja tukiaika riippuvat siitä, kuinka pitkään työnhakija on ollut työttömänä. Palkkatukien avulla kunta palkkaa työttömiä. Palkkatukimäärärahat talousarvion mukaan: Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2014 Talousarvion toteutuma 1 4/ Vuodesta 2014 alkaen kunta on pyrkinyt edistämään työllisyyttä kahden hankkeen kautta; vuonna 2014 toteutetun SYKO-työllistämishankkeen kautta, jossa oli yksi työntekijä, ja vuodesta 2015 lähtien nykyisen Työkomppania-hankkeen kautta. Sosiaaliyksikön syksyllä 2014 laatimassa talousarviossa palkkatuen palkkakustannuksiin oli budjetoitu euroa. Työkomppanian hankesuunnitelmassa kolmen vuoden tavoitteeksi asetettiin 140 henkilön työllistäminen. Määrään sisältyvät myös yrityksiin palkkatuen avulla palkattavat sekä kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvat henkilöt. Vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana kuntaan on palkattu 33 henkilöä palkkatuen avulla. Näistä 23 henkilöä on palkattu uusina työntekijöinä vuonna 2015, kun taas 10 henkilön työsuhde on jatkunut edellisvuodesta. Tämä tarkoittaa sitä, että hankkeen tavoitteeksi asetettu 140 henkilön työllistäminen tullaan saavuttamaan jo yhdessä vuodessa ja pelkästään kunnan palkkatuen muodossa. Tämän lisäksi hanke on maalis-huhtikuussa 2015 työllistänyt kuusi henkilöä palkkatuella kunnan ulkopuolella ja kaksi henkilöä työkokeilun kautta. Maalis-huhtikuussa on kuukausittain työllistynyt keskimäärin 10 henkilöä, mikä tarkoittaa 50 prosentin kasvua edellisvuoden keskiarvosta, joka oli viisi henkilöä kuukaudessa. Kirjoittamishetkellä valtio on ilmoittanut, että alueen palkkatukirahat ovat loppu. Uusia palkkatukia myönnetään ainoastaan henkilöille, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea 300 päivän ajan, mikä käytännössä tarkoittaa useimmiten yli 800 päivää työttöminä olleita. Ei ole tiedossa, tuleeko valtiolta lisää rahoja ja milloin, mutta kunnan talousarvioon on syytä varata rahoja, jotta toiminta voi jatkua. Projektipäällikkö Jessica Sundell esittelee hankkeen toimintaa kokouksessa. EHDOTUS esittää valtuustolle a) hallinto-osaston käyttösuunnitelman muuttamista niin, että Työkomppania-hankkeen kustannukset huomioidaan seuraavasti: Hankkeen tulot

8 8 Henkilöstökustannukset, hankerahoitus euroon saakka Asiantuntijapalvelut Muut kustannukset (flat rate) Ekocenter, käynnistämiskulut (hankerahoituksen ulkopuolella) Netto b) euron lisämäärärahan myöntämistä työllistävän toiminnan palkkatukiin. Lisämäärärahat, nettolisäys euroa, rahoitetaan budjetoitua suuremmilla valtionosuuksilla.

9 9 Dnro: KONCERN 197/ INVESTOINTITALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA Muutos, Kemiönsaaren Vesi VLLJ ~ käännös VALMISTELU (tj. Roger Hakalax) Tehtäessä hankintaa uudesta siirtoviemäristä Björkboda Nivelax sekä optiosta siirtoviemärin pumppaussuunnan vaihtamiseksi Nivelax Lammala, ilmeni että talousarviossa on varattu liian vähän määrärahoja koko linjan rakentamiseksi. Koko hankinnan kohteena olevan linjan on oltava toiminnassa, jotta Lammalan puhdistamo voidaan sulkea. Aikataulun sekä muun muassa Lammalassa asuville luvatun mukaisesti tämän tulisi tapahtua joulukuussa Johtokunta valitsi kokouksessaan urakoitsijan hankkeelle, mutta vuodelle 2015 budjetoidut määrärahat riittivät vain urakan ensimmäiseen osaan. Optioon, rakennuttajatoimintaan ja korvauksiin tarvitaan vielä euron lisämääräraha. Optio hyväksyttiin ehdollisesti. Ehtona on, että kunnan valtuusto myöntää Kemiönsaaren Vedelle laajennetut investointivaltuudet vuodelle Mikäli lisämäärärahoja ei voida myöntää, Lammalan puhdistamon sulkeminen siirtyy loppukesälle Tehtyjen päätösten mukaan sekä investointitalousarvion ja taloussuunnitelman mukaan Kemiön puhdistamo on suunniteltu muutettavan lietteen vastaanottopisteeksi Kemiönsaaren pohjoisosista tuotavalle lietteelle. Eteläisen Kemiönsaaren lietteet ajetaan jatkossakin suoraan puhdistamolle. Tämä menettelytapa tulee mahdollistamaan asialliset kuljetusmatkat ja kustannukset kaikille niille Kemiönsaaren kiinteistönomistajille, jotka eivät asu vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Kahden lietteen vastaanottopisteen järjestelmä Kemiönsaarella jakaa myös puhdistamon kuormitusta. Tämä uudelleenrakentaminen on budjettiteknisistä syistä suunniteltu toteutettavan vuonna Mutta kun Kemiön puhdistamo suljetaan lokakuussa 2015, täytyy myös lietteen vastaanotto Kemiössä pysäyttää ennen kuin suunniteltu lietteen vastaanottopiste on toteutettu. Purkutöiden, uudelleenrakennustöiden, mukaan lukien automaatio, suunnittelun ja rakennuttajakustannusten arvioidaan nyt nousevan euroon. Kustannukset ovat toisin sanoen aiemmin arvioitua hieman korkeammat. Investoinnin lykkääntyminen johtaa kiinteistönomistajien maksamien kuljetuskustannusten huomattavaan nousuun kahden vuoden ajan, samanaikaisesti kun puhdistamon kuormitus on epätasainen. Taloussuunnitelman ja aiemmin tehdyn päätöksen mukaan vuosina on suunniteltu investoitavan kompostointilaitokseen, ja investointisummaksi on arvioitu suunnilleen euroa. Nyt tehdyn hankinnan sekä paikallisen yrittäjän kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen mukaan ei ole taloudellisesti perusteltua rakentaa omaa kompostointilaitosta tässä vaiheessa. Näin ollen ehdotetaan, että kompostointilaitoksen rakentamiseen varatut määrärahat poistetaan. Käytöstä poistettujen rakennusten purkaminen ei ole investointi, josta voidaan tehdä poisto, minkä vuoksi nämä kohdat poistetaan investointitalousarviosta. Kemiönsaaren siirtolinjojen rakentamisen aikataulut ovat kaikki venyneet alkuperäiseen suunnitelmaan verrattuna, ja Tyskaholmenin puhdistamon laajennus päästiin aloittamaan kunnolla vasta vuoden 2014 lopulla. Tämä yhdistettynä suotuisiin taloudellisiin investointiaikoihin johti noin euron investointitalousarvion alitukseen vuonna Samat olosuhteet johtivat myös siihen, että Kemiönsaaren Vesi nosti vuosina yhteensä noin euroa vähemmän lainaa kuin rahoituslaskelman mukaan olisi tarvinnut.

10 10 Ehdotettu investointitalousarvion muutos tekee taloussuunnitelmakauden investoinneista huomattavasti etupainoisempia, mutta samalla tulevien vuosien investointitaso laskee. Vuosien yhteenlasketut investointimäärärahat nousevat eurolla, mutta kun vuoden 2014 iso alitus huomioidaan, yhteenlaskettu investointitarve vuosina pienenee eurolla. Hyväksytty investointitalousarvio ja muutosehdotus liitteessä 1 ja muutettu rahoituslaskelma liitteessä 2. Vuoden 2015 käyttötalousarvion arvioidaan tämänhetkisten tietojen perusteella toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tiedossa olevat poikkeamat kumoavat toisensa, mikä tarkoittaa sitä, että käyttötalousarvio ei tule vaikuttamaan mainittavasti rahoituslaskelmaan. EHDOTUS (tj. Roger Hakalax) Kemiönsaaren Veden johtokunta päättää: 1. Hyväksyä muutetun investointitalousarvion ja rahoituslaskelman vuodelle 2015 sekä talousarviokaudelle Ehdottaa kunnanhallitukselle, että vuoden 2015 investointivaltuus korotetaan euroon ja että vuoden 2015 lainanottovaltuutta korotetaan eurolla rahoituslaskelman mukaisesti. : Ehdotuksen mukaan. Kh ~ käännös EHDOTUS (kunnanjohtaja) ehdottaa valtuustolle, että 1. valtuusto hyväksyy muutetun investointitalousarvion ja rahoituslaskelman vuodelle 2015 sekä talousarviokaudelle , ja että 2. vuoden 2015 investointivaltuus korotetaan euroon ja vuoden 2015 lainanottovaltuutta korotetaan eurolla rahoituslaskelman mukaisesti. Liitteet Talousarviomuutos ja rahoituslaskelma 80/1 2

11 11 81 JÄTETTY ALOITE Palveluseteleiden käyttöönotto Ptl ~ käännös Dnro: KONCERN 81/2013 VALMISTELU (johtava hammaslääkäri Anna-Maija Hamido, peruspalvelujohtaja Maria Wallin) Carola Antskog, Kristian Ek, Rune Friman, Jenna Moberg, Sami Lappalainen, Veijo Lücke ja Matti Murto ovat jättäneet palveluseteleiden käyttöönottoa Kemiönsaaren kunnassa koskevan aloitteen. Toivomuksena on, että yhteistyössä muiden kuntien ja Suomen yrittäjien kanssa kehitettäisiin suunnitelma palveluseteleiden käyttöönotosta. Palveluseteleiden sanotaan lisäävän yksilönvalintamahdollisuuksia ja vähentävän kunnallisten palveluyksiköiden kuormitusta jonotusaikojen lyhentyessä. Nykyisen järjestelmän katsotaan asettavan kuntalaiset epätasaarvoiseen asemaan - osa kuntalaisista joutuu taloudellisista syistä odottamaan hitaampia kunnallisia palveluja. Hammashuoltoa ehdotetaan ensimmäiseksi palvelusetelin käyttöönoton kokeiluyksiköksi ja sanotaan myös, että hammassärkyä poteva voi joutua odottamaan jopa kuukauden, jotta saisi hampaansa hoidettua. Aloitteeseen annetaan seuraava vastaus: Palvelusetelistä asetetun lain tarkoituksena on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelin avulla lisätä asiakkaan ja potilaan valinnan mahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta ja edistää kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä elinkeinotoimen ja yksityisten palvelujen tuottajien yhteistyötä. Jos kunta päättää ottaa palvelusetelit käyttöön, sitoutuu kunta korvaamaan palvelujen tuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan ennalta määräämään arvoon asti. Omavastuu on se osuus yksityisen palvelujen tuottajan palvelun hinnasta, jota kunnan myöntämän palvelusetelin arvo ei kata ja joka jää asiakkaan maksettavaksi. Kunta päättää ne sosiaali- ja terveyspalvelut, joiden järjestämisessä se käyttää palveluseteliä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain (733/1992) 4 :n 1 momentin 5 kohdan mukaisesti. Kunnan tulee hyväksyä ne yksityiset palvelujen tuottajat, joiden palvelujen maksamiseen asiakas voi käyttää kunnan myöntämää palveluseteliä. Kunnan on pidettävä luetteloa hyväksymistään palvelujen tuottajista. Tiedot palvelujen tuottajista, näiden tuottamista palveluista ja niiden hinnoista tulee olla julkisesti saatavilla. Kunnan tulee määrätä palvelusetelin arvo niin, että se on asiakkaan kannalta kohtuullinen. Kohtuullisuutta arvioitaessa on otettava huomioon kustannukset, jotka aiheutuvat kunnalle vastaavan palvelun tuottamisesta kunnan omana tuotantona tai hankkimisesta ostopalveluna sekä asiakkaan maksettavaksi jäävä arvioitu omavastuuosuus. Tilanne Kemiönsaaren hammashuollossa: Kolmesta hammaslääkärin virasta vain yksi on vakituisesti täytettynä. Loppu hammaslääkärityövoima on jouduttu hankkimaan vuokratyövoimana. Ongelmaksi muodostuu vuokratyövoiman korkeampi hinta. Ajoittain myös vuokratyövoiman saannissa on ollut ongelmia. Tällä hetkellä kuitenkin samat vuokrahammaslääkärit ovat työskennelleet paikkakunnalla pitkään.

12 12 Terveydenhoitolaki edellyttää, että kiireellinen hoito järjestetään päivittäin. Näin myös Kemiönsaarella toimitaan. Siinä ei ole ollut ongelmia. Viikonloppuisin olemme mukana TYKS:n ja Varsinais-Suomen terveyskeskusten yhteispäivystyksessä. Kiireetön hoito täytyy lain mukaan järjestää 6 kk:n sisällä. THL:n keräämien tietojen mukaan Lounais-suomen terveyskeskuksissa odotusaika kiireettömään suun terveydenhoitoon on yli puolessa terveyskeskuksia päivää ja 43%.lla päivää. Olemme selvästi tätä keskitasoa paremmassa tilanteessa. Kiireettömään hoitoon esim. tarkastukseen voi odotusaika Kemiönsaarella ajoittain olla 6-8 viikkoa. Myös esim. lohjenneiden paikkojen kanssa voi ajoittain joutua odottamaan muutaman viikon, mutta tarvittaessa hammashoitaja tai hygienisti voi laittaa väliaikaisen paikan samana päivänä tai muutaman päivän sisällä. Palveluseteleitä on suunterveydenhuollossa käytetty perushoidon toteuttamiseen Helsingissä ja Jyväskylässä KELAn tukemassa kokeilussa, joka kattaa tarkastuksen ja ehkäisevän hoidon toimenpiteet. Palvelusetelin käyttö edellyttää, että terveyskeskus osoittaa setelin tiettyyn hoitoon. Tällöin terveyskeskuksen hammaslääkäri tekee tarkastuksen ja hoitosuunnitelman. Palvelusetelin käyttöönotto perushoidossa edellyttää laskentaa, jossa kaikille terveyskeskuksen suun terveydenhoidon toimenpiteille lasketaan todellinen hinta kyseisessä terveyskeskuksessa. Palveluseteli kattaa tämän hinnan, ja lopun, eli omavastuuosuuden, yksityishammaslääkärin laskusta potilas maksaa itse. Omavastuuosuudesta asiakkaalla ei ole oikeutta sairasvakuutuskorvaukseen. Yksityispuolella palveluseteliä käytettäessä tai ostopalveluna tehdyt toimenpiteet kirjataan terveyskeskuksen potilasasiakirjoihin. Myös tämä vaatii työtä ja työvoimaa. Esimerkiksi Helsingissä on ostopalvelujen kohdalla laskettu, että jokaisesta potilaasta tulee hallinnollisia kuluja yli 100 euroa. Helsingissä palveluseteli on ollut käytössä viime ja tämän vuoden ja säästösyistä on tehty päätös luopua palveluseteleistä vuoden vaihteessa. Yleispuolella palveluseteliä on käytetty joissakin terveyskeskuksissa tiettyjen toimenpiteisiin esim. silmäleikkauksiin ja pieneen kirurgiaan. Palveluseteli Kemiönsaaren terveyskeskuksen suun terveydenhoidossa Johtavan hammaslääkärin Anna-Maija Hamidon mukaan palveluseteli ei Kemiönsaaren terveyskeskuksessa ole perusteltu vaihtoehto suun perushoidossa. Käyttö edellyttäisi paljon alustavaa laskennallista työtä ja joka tapauksessa ensin tarkastusta ja hoitosuunnitelmaa terveyskeskuksessa. Yksityisiä palveluja on saatavissa lähinnä Salossa tai Turussa. Vuokratyövoimalla hoito toteutetaan omalla paikkakunnalla. Lisäksi Kemiönsaarella on omaa hoitohenkilökuntaa, jolle ei olisi käyttöä, jos hoito hankitaan palveluseteleillä tai ostopalveluna yksityissektorilta. Erikoishammaslääkäritasoiseen hoitoon olemme jo vuosia käyttäneet ostopalveluja yksityissektorilta Turusta. Tämä on perusteltua, koska erikoishammaslääkäritasoista hoitoa emme pysty järjestämään paikkakunnalla. Tähän toimintaan on vuodelle 2013 budjetoitu euroa. Palveluseteleiden käyttö peruspalveluosaston palveluihin Peruspalveluosastolla tullaan selvittämään mahdollisuuksia ottaa palvelusetelit käyttöön peruspalveluosaston palveluihin. On liian aikaista sanoa onko käyttöönotto mahdollinen.

13 13 Liite 72/1. EHDOTUS (peruspalvelujohtaja Maria Wallin) Peruspalvelulautakunta päättää antaa selvityksen kunnanhallituksen ja -valtuuston tiedoksi. Hyväksyttiin. Kh ~ käännös EHDOTUS (kunnanjohtaja) merkitsee asian tiedoksi ja esittää valtuustolle, että aloite on loppuun käsitelty. Hyväksyttiin. Valt ~ käännös ASIAN KÄSITTELY VYT:n valtuustoryhmä / Sami Lappalainen ehdotti, ettei aloitetta todeta loppuun käsitellyksi, jotta valtuusto voi seurata, miten selvitys palveluseteleiden käyttöönottomahdollisuuksista osaston palveluissa etenee. Puheenjohtaja totesi lisäksi, että asiassa on löytynyt kannatusta saanut esitys ja ehdotti seuraavaa äänestysmenettelyä: Puheenjohtaja ehdotti, että äänestys toimitetaan nimenhuudon mukaan siten, että kunnanhallituksen esitystä kannattavat äänestävät JAA ja VYT-ryhmän esitystä kannattavat äänestävät EI. Nimenhuutoäänestyksessä, jossa kunnanhallituksen esitystä kannattavat äänestivät jaa ja VYTryhmän esitystä kannattavat äänestivät ei, kunnanhallituksen esitys sai kaksitoista (12) ja VYTryhmän esitys viisitoista (15) ääntä. Valtuusto päätti äänestyksen jälkeen VYT-ryhmän esityksen mukaan. Liite: Äänestyspöytäkirja 65/1 Ptl VALMISTELU (vanhustenhuollon päällikkö Eva Manelius)

14 14 Palveluseteleitä koskeva aloite (päivätty ) on palautettu peruspalvelulautakunnalle, jotta palveluseteleiden käyttöön ottamisen mahdollisuuksista peruspalveluosaston palveluissa saataisiin monipuolisempi selvitys. Peruspalvelulautakunnalle jätetyssä valmistelussa kiinnitettiin huomiota lähinnä aloitteessa esitettyyn esimerkkiin, että hammashuolto voisi olla sopiva yksikkö, jossa palvelusetelit otettaisiin ensimmäisenä käyttöön. Käsittelyn aikana on selvinnyt, että hammashuolto oli vain esimerkki ja että aloitteessa tarkoitettiin laajempaa kohderyhmää. Aloitteessa ehdotetaan, että kunta laatii suunnitelman palveluseteleiden käyttöönottoa varten. Aloitteeseen annetaan seuraava vastaus: Kemiönsaaren kunnan valtuusto on hyväksynyt Suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi Kohdassa 4, Toimenpiteet, ehdotetaan palveluseteleiden käyttöä vanhustenhuollossa. Suunnitelman mukaan palveluseteleitä tullaan tarjoamaan pienimuotoisesti, esim. viidelle Kotihoitoa tarvitsevalle asiakkaalle vuodesta 2016 alkaen. Vuonna 2017 palveluseteleitä käyttävien asiakkaiden määrä on tarkoitus nostaa kymmeneen. Vuodesta 2017 alkaen kohderyhmäksi lisätään myös tehostetun palveluasumisen asiakkaat, aluksi kaksi asiakasta. Prosessi voisi edetä seuraavalla tavalla: 1. Kotihoito - Palvelusetelin avulla järjestetyn kotihoidon käyttöönotto edellyttää, että vastaava esimies on arvioinut asiakkaan palvelutarpeen, laatinut palvelu- ja hoitosuunnitelman sekä määritellyt palvelun sisällön ja määrän yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa omaisten kanssa. - Kotihoidon asiakkaaksi hakeudutaan oman alueen kotihoidon kautta. Mahdollisuutta palvelusetelin käyttöön ehdotetaan tarjottavan hoidon- ja palvelutarpeen kartoittamisen aikana. Asiakas päättää itse, haluaako hän käyttää palvelujen järjestämiseen palveluseteliä vai saada palvelun muulla tavoin. Asiakas saa palvelusetelin myöntämisestä kirjallisen päätöksen. Päätöksen mukana postitetaan luettelo kunnan hyväksymistä palveluntuottajista. Valittuaan itselleen sopivan palveluntuottajan, asiakas tai hänen omaisensa tekevät palveluntuottajan kanssa palvelun sisältöä koskevan sopimuksen. Palvelusetelipalvelujen tuottajat käyttävät hyväksyttyä sopimuslomaketta. Palveluntuottajat tekevät maksuttoman kartoitus- ja sopimuskäynnin, jonka yhteydessä asiakas luovuttaa kunnalta saamansa palvelusetelipäätöksen palveluntuottajalle. Palveluntuottaja laskuttaa palveluseteliä vastaan kuntaa setelin arvoa vastaavalla summalla. Palvelusetelin arvon ylittävät kulut (omavastuuosuus) palveluntuottaja laskuttaa asiakkaalta palveluntuottajan ja asiakkaan välisen sopimuksen mukaisesti. - Asiakas voi halutessaan hankkia palveluntuottajalta omarahoitteisia lisäpalveluja, joita palveluseteli ei kata. Näistä palveluista on mahdollisuus hakea kotitalousvähennystä eli veroetua. 2. Tehostettu palveluasuminen - Palvelusetelin hakeminen tehostettua palveluasumishoitoa eli ympärivuorokautista hoitopalvelua varten, voisi tapahtua samalla lomakkeella, jolla haetaan kunnallista tehostetun palveluasumisen paikkaa. Tämä vaatii todennäköisesti kilpailutusta, koskien palvelujen sisältöä sekä palvelujen hintaa. Aloite sekä äänestyspöytäkirja (Valt ) liitteenä 30/1. EHDOTUS (peruspalvelujohtaja Maria Wallin)

15 15 Peruspalvelulautakunta päättää että tämä selvitys annetaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi. Carola Antskog ehdotti että vastaus aloitteeseen täydennetään tiedolla siitä, että kohderyhmäksi lisätään myös kevyen palveluasumisen asiakkaat. Ehdotus ei saanut kannatusta. Hyväksyttiin. Kh ~ käännös EHDOTUS (kunnanjohtaja) merkitsee asian tiedoksi ja ehdottaa valtuustolle, että aloite on loppuun käsitelty. Liite Jätetty aloite 81/1

16 16 Dnro: KONCERN 153/ KIELIVAATIMUSTEN MUUTTAMINEN Kunnanjohtaja Kh ~ käännös VALMISTELU (hallintojohtaja Erika Strandberg) Kemiönsaaren kunnan virat perustettiin vuoden 2008 loppupuolella (Valt ). Päätöksessä määriteltiin pätevyys- ja kielivaatimukset. Kunnanjohtajan virkaan vaaditaan soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja sekä ruotsin että suomen kielen erinomaisia taitoja. Muilta johtavilta viranhaltijoilta edellytetään joko soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa tai soveltuvaa korkeakoulututkintoa virasta riippuen. Muiden johtavien viranhaltijoiden kielivaatimuksiksi on määritelty ruotsin kielen erinomaiset taidot ja suomen kielen hyvät taidot. Kielitaidon voi osoittaa joko opintojen yhteydessä tai suorittamalla Opetushallituksen järjestämän erillisen kielikokeen. Kielikokeen kaikkien tasojen vaatimukset ovat tiukentuneet vuoden 2004 kielilain uudistuksen jälkeen. Kielimääräykset on syytä tarkistaa kunnanjohtajan viran avoimeksi julistamisen ja uuden kunnanjohtajan rekrytoinnin yhteydessä. Nykyisiä tiukennettuja vaatimuksia vasten ei ole perusteltua vaatia erinomaisia taitoja sekä ruotsin että suomen kielessä. Muilla vastikään kunnan- tai kaupunginjohtajan rekrytoineilla kunnilla on ollut melko maltilliset kielivaatimukset. Useilla tahoilla (Parainen, Sipoo, Hanko) on edellytetty hyviä ruotsin ja suomen kielen taitoja. Raaseporin rekrytointi-ilmoituksessa asia ilmaistiin näin: "Hallitset kirjallisesti ja suullisesti sekä ruotsin että suomen kielen. Kielivaatimusten alentaminen mahdollistaa myös laajemman hakijaryhmän. Samanaikaisesti on lähdettävä siitä, että kunnan korkeimmalla viranhaltijalla, kunnanjohtajalla, voi tuskin olla muuta organisaatiota alemmat kielivaatimukset. EHDOTUS (hallintojohtaja) ehdottaa valtuustolle, että kunnanjohtajan viran kielivaatimukset muutetaan kuuluvaksi: toisen kotimaisen kielen erinomaiset taidot ja toisen kotimaisen kielen hyvät taidot.

17 17 Dnro: KONCERN 154/ OSALLISTUMINEN HANKKEESEEN Yhteisillä eväillä lähiruoka kasvuun Varsinais-Suomessa Kh ~ käännös VALMISTELU (hankekoordinaattori Sven Ivars, yritysneuvoja Mats Nurmio) Yhteisillä eväillä lähiruoka kasvuun Varsinais-Suomessa on lähiruoan maakunnallinen koordinaatiohanke, joka tukee toimialan ja siinä toimivien yritysten kehittymistä vastaamalla toimintaympäristön muutoksiin tiivistämällä lähiruokasektorin yhteistyötä sekä verkostoimalla alan yrityksiä, hankkeita ja toimijoita keskenään. Hanke muodostaa vahvan, elinkeinoelämälähtöisen ja koko maakuntaa palvelevan lähiruokaosaajaverkoston, jossa seutukuntien vahva osallistuminen lisää kehittämistoiminnan painoarvoa sekä vaikuttavuutta. Hankkeen kohderyhmänä ovat alkutuottajat, elintarvikkeiden jalostusta suunnittelevat toimijat, elintarvikkeita jalostavat yritykset, elintarvikkeiden vähittäiskauppa, ammattikeittiöt (julkinen ruokapalvelu, yksityinen HoReCa-sektori, pitopalvelu- ja matkailuyritykset), elintarvikevalvonta ja muut ruokaketjun sidosryhmät (esimerkiksi kunnat). Lähiruoka on kasvava toimiala, johon kaivataan uusia, innovatiivisia yrittäjiä vastaamaan kuluttajien muuttuviin tarpeisiin. Hankkeen avulla löydetään ja kannustetaan alalle uusia yrittäjiä sekä aktivoidaan uutta yrittäjyyttä ja yrittämisen muotoja mm. vahvistamalla oppilaitosyhteistyötä etenkin aikuiskoulutuksen puolella. Maakunnallisen lähiruoan koordinaatiohankkeen avulla Varsinais-Suomesta tehdään lähiruoan mallimaakunta, jossa lähiruokaverkosto tekee saumatonta yhteistyötä elinkeinon kilpailukyvyn parantamiseksi. Tämän avulla lisätään lähiruokasektorilla toimivien yritysten määrää sekä kasvatetaan jo alalla toimivien lähiruokayritysten liikevaihtoa ja kannattavuutta. Elintarvikealan toimintaympäristö on murroksessa, jossa perinteisten jakelu- ja myyntikanavien rinnalle on tulossa yhä enenevissä määrin erilaisia lyhyitä jakeluketjuja, ns. vaihtoehtoisia myyntija markkinointikanavia. Näiden kanavien löytäminen sekä jalkauttaminen eri puolelle Varsinais- Suomea on yksi hankkeen keskeisistä toimenpiteistä (esimerkiksi: tilamyynti, verkkokauppa, REKO-lähiruokarenkaat, ruokapiirit, kumppanuusmaatalous). Lähiruokaketjut toimivat tiiviissä yhteydessä asiakkaiden kanssa, jonka vuoksi hanke lisää koko ketjun toiminnan asiakaslähtöisyyttä sekä markkinoiden tuntemista, aina elintarvikealan yrittäjästä kauppaan, ammattikeittiöön (julkinen ruokapalvelu, yksityinen HoReCa-sektori, pitopalvelu- ja matkailuyritykset), elintarvikevalvontaan ja lopulliseen kuluttajaan saakka. Monipuolinen tiedonvälitys yrityksille uusista liiketoimintamalleista, trendeistä, yhteistyömahdollisuuksista sekä elintarvikelainsäädännöstä parantaa lähiruokaketjuissa toimivien yritysten toimintaedellytyksiä. Lisäksi yleisen tietoisuuden kasvattaminen lähiruoan aluetaloudellisista vaikutuksista sekä maakuntamme ruokakulttuurista on tärkeällä sijalla. Hankkeen toteuttajina ovat Turun yliopiston Brahea-keskus (koordinaattori) sekä osatoteuttajina toimivat Yrityssalo Oy, Ukipolis Oy, Auranmaan Yrityspalvelut sekä Loimaa, Parainen ja Kemiönsaari. Kemiönsaarelle hanke tarjoaisi lisäksi suoran yhteyden merkittävään elintarvikealan osaamiskeskukseen Braheaan. Reilun kolmivuotisen hankkeen kokonaiskustannus on euroa. Omarahaosuus on 10 % ja Kemiönsaaren osuus tästä euroa. Hankeaika on

18 18 EHDOTUS (kunnanjohtaja) Kemiönsaaren kunnanhallitus hyväksyy osaltaan euron kuntarahasitoumuksen hankkeelle Yhteisillä eväillä lähiruoka kasvuun Varsinais-Suomessa.

19 19 Dnro: KONCERN 155/ OSALLISTUMINEN HANKKEESEEN "Rannikon ruoka" Kh ~ käännös VALMISTELU (hankekoordinaattori Sven Ivars, yritysneuvoja Mats Nurmio) Vuonna 2013 Turunmaan ja Länsi-Uudenmaan yhteistyönä toteutettiin Mathantverk-hanke, joka onnistui hyvin. Hanke oli pilotti tälle hankekaudelle kaavaillulle laajemmalle hankkeelle. Haluamme nyt toteuttaa em. laajemman hankkeen maakuntarajat ylittävänä hankkeena koko rannikkoalueella. Näin pystyisimme vastaamaan pilotin aikaansaamaan koulutuskysyntään sekä tarjoamaan koulutusta kaikista kuudesta osa-alueesta (marjat ja hedelmät, vihannekset, vilja, maitotuotteet, kala ja liha). Hankkeen aikana kolmannen asteen koulutus osallistuisi toimintaan ja tämä kehittyisi hankkeen jälkeen itsenäisesti. Panostuksen myötä käsite mathantverk saisi laajaa näkyvyyttä kuluttajien keskuudessa ja sen markkina-arvo kasvaisi. Kemiönsaarelle hanke toisi uusia yrittäjiä ja mahdollistaisi samalla alkutuottajien erikostumista. Elintarvikejalostuksella on Kemiönsaarella luontaiset kehitysedellytykset, erityisesti kun peruselinkeinojen suhteellinen merkitys on nyt kasvanut. Hanke tukisi tätä kehitystä. On epätodennäköistä saada isoa elintarvikejalostajaa alueellemme, joten on kehitettävä mahdollisuuksia pienille ja keskisuurille jalostajille. Samalla tiedämme, että kuluttajat arvostavat lisäaineetonta ja lähellä tuotettua ruokaa, jonka alkuperä on tunnettu. Tästä lisäarvosta ollaan valmiita maksamaan. Hankkeen tarkoitus on aktivoida ihmisiä valmistamaan kädentaitoruokaa, tarjota koulutusta hyväksi koetun mallin mukaan ja kannustaa yrittäjyyteen. Tavoite on luoda uusia elinkeinoja ja työtilaisuuksia paikkakunnalle. Projektiin palkattaisiin elintarvikealaan hyvin perehtynyt henkilö. Lisäksi budjetissa on lähinnä koulutuskustannuksia. Budjetti Hankkeen päämies on ammattikorkeakoulu Novia, Tammisaari. Turunmaan osuus kolmivuotisesta hankebudjetista on n , josta palkkakuluja Rahoitus: Varoja maaseutuohjelmasta, 90 % n Yksityisrahoitus, 10 % n Ei kuntarahoitusta EHDOTUS (kunnanjohtaja) Edellyttäen että hanke saa hanketuen, Kemiönsaaren kunnanhallitus hyväksyy Kemiönsaaren osallistumisen hankekumppanina hankkeeseen Rannikon ruoka.

20 20 Dnro: KONCERN 149/ OSAKKEIDEN MYYNTI Kunnan saama perintö Kh ~ käännös VALMISTELU (hallintojohtaja Erika Strandberg) Västanfjärdin kunta peri testamentin kautta Nils Johanssonin osakesalkun vuonna Nils Johanssonin puolisolla Lisa Johanssonilla oli kuolemaansa, vuoteen 2012 saakka oikeus osakesalkun tuottoon. Puolison pesänjako saatiin päätökseen vuonna 2015 ja kunta on viimein osakesalkun ja sen tuoton omistaja. Testamentin mukaan 75 prosenttia pääomasta, hautakulujen ja haudanhoitokustannusten jälkeen, käytetään Västanfjärdin uuden palvelukodin, toisin sanoen Silverbackenin, osarahoitukseen ja 25 prosenttia rahastoidaan Lisa ja Nils Johanssonin rahastoon, jonka tuotto käytetään vanhusten viihtyvyyden edistämiseksi uudessa palvelukodissa. Osakesalkun tämänhetkinen arvo on noin euroa. Tästä noin 65 prosenttia on Wärtsilän osakkeita ja loput 35 prosenttia kuuden muun yhtiön osakkeita. Tänä vuonna tuottoa (osinkoja) on kertynyt yhteensä euroa. Kunta on tavannut Nordea Pankin sijoitusneuvojan ja keskustellut matalan riskiprofiilin vaihtoehdoista pääomalle. Koska koko pääoma muodostuu osakkeista, riski on korkea ja lisäksi salkku on huonosti hajautettu. Pankki ehdotti, että kunta myy osakkeet ja sijoittaa yhdistelmärahastoon riskien hajauttamisen sijaan. Osakesalkku myytäisiin kahdessa vaiheessa, puolet ja puolet, ajallisen riskin pienentämiseksi. Ensimmäinen vaihe toteutettaisiin toukokuussa 2015 ja toinen vaihe toukokuussa Testamentti annetaan tiedoksi taustamateriaalina. EHDOTUS (kunnanjohtaja) päättää, että osakesalkun osakkeet myydään kahdessa vaiheessa (puolet ja puolet), toukokuussa 2015 ja toukokuussa Pääoma sijoitetaan yhdistelmärahastoon Nordea Pankissa. keskustelee siitä, miten pääoma ja tuotto tulisi nykytilanteessa käyttää testamentin hengen mukaisesti.

Kemiön kunnantoimisto 4. joulukuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto 4. joulukuuta 2015 11/2015 KOKOUSKUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 24. marraskuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kunnantoimisto, Kemiö Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015 3/2015 KUTSU LISÄLISTA Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 31. maaliskuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Asiat Allekirjoitus Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman

Lisätiedot

Kunnantoimisto, Taalintehdas. Puheenjohtaja. jäsen. sihteeri

Kunnantoimisto, Taalintehdas. Puheenjohtaja. jäsen. sihteeri 7/2015 KOKOUSKUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 8. joulukuuta 2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnantoimisto, Taalintehdas Päättäjät Inger Wretdal Esko Antikainen Carola Antskog Brita Drugge Kristian

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto 20. marraskuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto 20. marraskuuta 2015 10/2015 KOKOUSKUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 10. marraskuuta 2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kunnantoimisto, Kemiö Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto, 26. helmikuuta 2016

Kemiön kunnantoimisto, 26. helmikuuta 2016 2/2016 KOKOUSKUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 16. helmikuuta 2016 klo 16.00 Kokouspaikka Kunnantoimisto, Kemiö Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Veijo Lücke Brita Drugge Hanna Backman Veronica

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto, 18. kesäkuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto, 18. kesäkuuta 2015 6/2015 KUTSU LISÄLISTA Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 9. kesäkuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä 24.3.2011

Kunnantoimisto Kemiössä 24.3.2011 2/2011 KUTSU 1 Kokousaika: Torstaina klo 17.00- Kokouspaikka: Kemiön kunnankanslia, Valtuustosali Päättäjät: Muut: Yngve Engblom Bo Lundell Siw Abrahamsson Esko Antikainen Carola Antskog Gunilla Awellán

Lisätiedot

Taalintehtaan kunnantoimisto. Puheenjohtaja. jäsen. sihteeri

Taalintehtaan kunnantoimisto. Puheenjohtaja. jäsen. sihteeri 1/2015 KOKOUSKUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 3. helmikuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Taalintehtaan kunnantoimisto Päättäjät Inger Wretdal Esko Antikainen Carola Antskog Brita Drugge Kristian

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä

Kunnantoimisto Kemiössä 3/2011 KUTSU 1 Kokousaika: Keskiviikkona klo 17.00- Kokouspaikka: Kemiön kunnankanslia, Hallituksen huone Päättäjät: Muut: Yngve Engblom Bo Lundell Siw Abrahamsson Esko Antikainen Carola Antskog Gunilla

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto, 18. kesäkuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto, 18. kesäkuuta 2015 6/2015 KUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 9. kesäkuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman Veronica

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä 15.9.2011

Kunnantoimisto Kemiössä 15.9.2011 5/2011 KUTSU 1 Kokousaika: Torstaina klo 17.00- Kokouspaikka: Kemiön kunnankanslia, Hallituksen huone Päättäjät: Muut: Yngve Engblom Bo Lundell Siw Abrahamsson Esko Antikainen Carola Antskog Gunilla Awellán

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4 Palveluseteli ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1505-1 Painosmäärä: 10.000 kpl Taitto: AT-Julkaisutoimisto

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2013 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/8 15.10.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2013 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/8 15.10.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2013 1 (7) 338 Palvelusetelitoiminnan vakinaistaminen alle 65-vuotiaiden sosiaalihuoltolain mukaisen palveluasumisen järjestämistapana 1.1.2014 alkaen HEL 2013-011715 T

Lisätiedot

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Yhteislautakunnan liite nro 14 / 26.1.2012 PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Perusturvan yhteislautakunta 22.1.2009 7 26.1.2012 14 2 Palvelusetelin käyttö JJR-kunnissa Kunnalla

Lisätiedot

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 6/2012 Aika: Torstai 16.8.2012 klo. 19.00-20.50 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Veijo

Lisätiedot

Taalintehtaan kunnantoimisto

Taalintehtaan kunnantoimisto 3/2010 KUTSU 1 Kokousaika: Keskiviikko 10. maaliskuuta 2010 klo 16.00- Kokouspaikka: Taalintehtaan kunnantoimisto Päättäjät: Muut: Mårten Nurmio Börje Salonen Kalevi Kallonen Jan Drugge Ingalill Granlund

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.5. klo 19-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen kilpailutus 2013, Palveluseteli vaihtoehtoisena hankintamuotona

Tehostetun palveluasumisen kilpailutus 2013, Palveluseteli vaihtoehtoisena hankintamuotona Tehostetun palveluasumisen kilpailutus 2013, Palveluseteli vaihtoehtoisena hankintamuotona Miksi palveluseteli? Lisää asiakkaan/hänen läheistensä valinnan mahdollisuuksia ja vahvistaa itsemääräämisoikeutta

Lisätiedot

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014 Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (9) Aika 30.06.2015, klo 16:07-16:58 Paikka Villa Aurora, Tervaniementie 2 Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE Yleistä palvelusetelistä: Palveluseteli on yksi kuntien käytössä oleva varhaiskasvatuksen järjestämistapa. Hausjärvellä varhaiskasvatuksen palvelusetelin

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto 1 Viranomainen KOKOUSKUTSU 3/2008 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto KOKOUSAIKA 9.12.2008 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Verkatehdas, Paasikiventie 2 Hämeenlinna, kokoushuone 1

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE Sivu 2 / 6 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ PALVELUSETELI TARKOITTAA?... 3 SUONENJOEN KAUPUNGILLA KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT...

Lisätiedot

PALVELU- SETELI. Aalto Hoivapalvelut Oy

PALVELU- SETELI. Aalto Hoivapalvelut Oy PALVELU- SETELI Mikä on palveluseteli? Kunta tai kuntayhtymä ei välttämättä tuota itse kaikkia sosiaali- ja terveyspalveluja vaan voi toimia yhteistyössä yksityisten palveluyritysten kanssa. Palveluseteli

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet

Muut saapuvilla olleet Elinkeinolautakunta 3/2015 Kokousaika Tiistai 6.10.2015 klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olleet et Seppo Ruokola Jori Louhisuo Sari Vaholuoto Mari Ervelä

Lisätiedot

Palveluseteli Nurmijärven kunnan suun terveydenhuollossa

Palveluseteli Nurmijärven kunnan suun terveydenhuollossa Palveluseteli Nurmijärven kunnan suun Sisällys 1. Palvelusetelin määritelmä 2. Palvelusetelin sisältö ja säännöt Nurmijärven kunnan suun 3. Palvelusetelin tarve Nurmijärven kunnan suun 4. Palvelusetelin

Lisätiedot

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen Viranomainen No 2/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 17 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat

Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 24.11.2015 klo 18.00 19.30 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 27 28 29 30 Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (-) Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini

(x) (x) (x) (x) (-) Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 7/2011 51 Kokousaika Keskiviikko 24.8.2011 klo 17.00 19.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014 Mäntyharju Kokouskutsu 1 (8) Aika 30.06.2015, klo 16:00 Paikka Villa Aurora, Tervaniementie 2 Käsiteltävät asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01.

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01. Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016 Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016 Opetuslautakunta 26.01.2016 7 Valmistelija: varhaiskasvatuspalveluiden esimies Anna Karlsson,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 17.6.2014 kello 18.00 18.50 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 15 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35.

Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35. Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 1/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 20.30 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 6/2012 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 29.5.2012 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 6/2012 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 29.5.2012 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 6/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 27 TILINPÄÄTÖS 2011 3 28 TARKASTUSLAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS 6 29 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 6 6/2012 2 Kokousaika Tiistai

Lisätiedot

SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi

SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi Valtuusto 19 27.02.2012 Talousarviomuutos 2011/Sivistysvaliokunta 15/02.02.00/2012 SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 15.02.2011 klo 17.30 19.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 5.12.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 11.12.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 108 75

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 18.00-18.20 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Asiakkaan palveluseteliopas Tilapäisen ja Säännöllisen kotihoidon palveluista

Asiakkaan palveluseteliopas Tilapäisen ja Säännöllisen kotihoidon palveluista Asiakkaan palveluseteliopas 2016-2017 Tilapäisen ja Säännöllisen kotihoidon palveluista Asiakasopas/Palveluseteli 1 (4) Mikä palveluseteli on? Palveluseteli on vaihtoehtoinen tapa järjestää sosiaali- ja

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2011 1 Iniön lähipalvelulautakunta TID - AIKA 10.06.2011 kl. 16:00-17:35 PLATS - PAIKKA Aluekonttori 10 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 11 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan. Infotilaisuus 23.2.2012. Maritta Koskinen 1 22.2.2012

Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan. Infotilaisuus 23.2.2012. Maritta Koskinen 1 22.2.2012 Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan Infotilaisuus 23.2.2012 Maritta Koskinen 1 Taustaa palvelusetelille Aiemmat säädökset palvelusetelistä vuonna 2004 Laajentui vuonna 2008 Palvelusetelilaki (569/2009)

Lisätiedot

Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke

Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? 11.10.2016 Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke Mikä ihmeen palveluseteli? Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27 Valtuusto 17.6.2014 27 1. VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS Tark.ltk. 13.5.2014 16 Liite 1 Laadittiin vuoden 2013 arviointikertomus. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Kustannukset, ulkoinen

Kustannukset, ulkoinen Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 on tasapainoinen, mutta lisää säästöjä tarvitaan ja kaikki säästötoimenpiteet, joihin on ryhdytty, ovat välttämättömiä. Talousarvioehdotuksen

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

1 kutsua virkaa hakeneista haastateltaviksi seuraavat hakijat:

1 kutsua virkaa hakeneista haastateltaviksi seuraavat hakijat: Kunnanhallitus 8.09.05 Kunnanhallitus 9 0..05 Henkilöstöjohtajan viran, vakanssinumero 00000089, täyttäminen 68/0.0.00/05 Kunnanhallitus 8.09.05 Kunnanhallitus julisti kokouksessaan 0.8.05 henkilöstöjohtajan

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 34 KIINTEISTÖKANNAN SALKUTUS (LIITE) 2 35 TEOLLISUUSTONTIN MYYMINEN LISÄMAAKSI (LIITE) 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 34 KIINTEISTÖKANNAN SALKUTUS (LIITE) 2 35 TEOLLISUUSTONTIN MYYMINEN LISÄMAAKSI (LIITE) 5 KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA 8/2014 Kokousaika 27.8.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 15 20.05.2013 277 Kokousaika 20.05.2013 klo 10.00 11.03 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 12/ LEIKKILÄNTIEN VESIOSUUSKUNNAN ANOMUS/VESIHUOLTOAVUSTUS

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 12/ LEIKKILÄNTIEN VESIOSUUSKUNNAN ANOMUS/VESIHUOLTOAVUSTUS ASIALISTA 12/2008 KUNNANHALLITUS **************************************************************************************************************** Kokousaika ja paikka 10.11.2008 KLO 17:00 JOHTOKESKUS Kokouksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

Kokousaika 23.5.2012 klo 17.00 18.44. Riihikosken terveysasema, ruokasali. Osallistujat

Kokousaika 23.5.2012 klo 17.00 18.44. Riihikosken terveysasema, ruokasali. Osallistujat Yhtymähallitus 23.05.2012 41 Kokousaika 23.5.2012 klo 17.00 18.44 Kokouspaikka Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Riihikosken terveysasema, ruokasali Vähä-Rahka Jouko Tanner-Penttilä Hannele

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Joutsan kunnanhallitus 167 09.06.2008 Kunnanvaltuusto 52 30.06.2008 Joutsan kunnanhallitus 202 07.07.2008 Joutsan kunnanhallitus 233 25.08.2008 Joutsan kunnanhallitus 92 16.03.2009 Kunnanvaltuusto 33 30.03.2009

Lisätiedot

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Viranomainen PÖYTÄKIRJA 4/2010 KOKOUSAIKA Torstai 10.6.2010 klo 18 20.12 KOKOUSPAIKKA Saarijärven kaupungintalo OSALLISTUJAT Kutsutut et Muut Launonen Jorma Koskinen Satu Hintikka Maija Piispanen Risto

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2014 KOKOUSAIKA 23.10.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 154 155 156 157 158 159 160

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014. 01.10.2014 klo 17.00 18.00

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014. 01.10.2014 klo 17.00 18.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 01.10.2014 klo 17.00 18.00 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 Tekninen lautakunta Nro 6/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 17.9.2015 klo 17-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 26.05.2015 kello 19.00 20.40 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä. Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen

Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä. Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Palvelusetelikokeiluja Omaishoidon vapaan palvelusetelikokeilu Palvelurahakokeilu - > yksityisen hoidon

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika: Torstaina 20.3.2014 kello 18.00 18.50 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Matti Tausa

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto. Viran julistaa haettavaksi kaupunginhallitus.

Kaupunginjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto. Viran julistaa haettavaksi kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus 140 11.05.2015 Kaupunginhallitus 154 01.06.2015 Kaupunginhallitus 213 17.08.2015 Kaupunginvaltuusto 58 24.08.2015 Kaupunginjohtajan viran täyttäminen 344/01.01.01.00/2015 KH 11.05.2015

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Sivistyskeskuksen kokoushuone, Karlskronabulevardi 8, Loviisa

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Sivistyskeskuksen kokoushuone, Karlskronabulevardi 8, Loviisa LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Vapaa-aikalautakunta AIKA 21.01.2014 klo 18:00-18:57 PAIKKA Sivistyskeskuksen kokoushuone, Karlskronabulevardi 8, Loviisa LÄSNÄ Lappalainen Kalevi puheenjohtaja Väkevä

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 5/2014 1 (7)

Muonion kunta Esityslista/ 5/2014 1 (7) Muonion kunta Esityslista/ 5/2014 1 (7) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ma klo 16.30 18.20 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

20.8.2012 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa

20.8.2012 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa HUMPPILAN KUNTA KUNNANHALLITUS 15/2012 KOKOUSAIKA Maanantai 13.8.2012 klo 18.00 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 169 170 171 172 Liite 18 173 Liite 19 174 175 176 Liite 20 177 Liite 21 178 179

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/2016 30 Kokousaika 12.5.2016 kello 18.03 18.51 Kokouspaikka Palvelutalo, Turuntie 8 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka Tuomisto Pekka

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto 8. huhtikuuta 2016

Kemiön kunnantoimisto 8. huhtikuuta 2016 3/2016 KOKOUSKUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 29. maaliskuuta 2016 klo 16.00 Kokouspaikka Kunnantoimisto, Kemiö Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Veijo Lücke Brita Drugge Hanna Backman Veronica

Lisätiedot

Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2009. Kunnanhallitus 18.11.2009 1

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2009. Kunnanhallitus 18.11.2009 1 PÖYTÄKIRJA 13/2009 Toimielin Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus 18.11.2009 1 Kokousaika Keskiviikko 18. marraskuuta 2009 klo 14.00 17.25 Kokouspaikka Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VESI PÖYTÄKIRJA

KEMIÖNSAAREN VESI PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Toimielin Kokouspäivä Sivu Johtokunta 4/ 2009 01.10.2009 1 Kokousaika 01.10.2009 17.00-18.30 Kokouspaikka Kunnantoimisto, Kemiö Vretantie 19 Läsnä Lars Nummelin, puheenjohtaja Katarina Lundqvist

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (-) (-) (-) (-)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (-) (-) (-) (-) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6/2011 44 Kokousaika Keskiviikko 11.05.2011 klo 17.00 17.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 0% valmiina (Sivu 0 / 7) Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 PERUSTIEDOT 1. Toimipiste, jonka tietoja vastaukset koskevat * Helsinki 2. Johtava hammaslääkäri / vastaaja * 3. Päivämäärä

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1 Kokousaika 20.01.2016 kello 18.00 19.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka

Lisätiedot

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi Kunnanhallitus 341 02.11.2015 Kunnanvaltuusto 5 16.11.2015 5 Kuuden tontin ostaminen Masalan keskustan asemakaava-alueelta 740/10.00.02/2015 Kunnanhallitus 02.11.2015 341 Kunta on neuvotellut YIT Rakennus

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 20.05.2014 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Haveri

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28 Tekninen lautakunta Nro 3/2013 KOKOUSAIKA Torstaina 4.4.2013 klo 17 17.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.4.2016 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A varavaltuutettua

Lisätiedot