Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA N:o 9/2013 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (25) 217 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen Ilkka Haapamäki Aila Heimonen Taisto Huuskonen Reijo Kaipainen Risto Karhunen Tuula Karppinen Hannele Kiuttu Pekka Mc Leod Smith Jasmina Orenius Aija Pallonen Jouni Rantala Kyllikki Virtanen Marja-Leena puheenjohtaja MUUT SAAPUVILLA OLLEET Helttunen Pentti Ala-Paavola Sinikka Lätti Jouni Marjamäki Ritva Nyrhinen Jukka Kuronen Aino KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja talousjohtaja hallintosihteeri tietohallintopäällikkö, Tampereen IT-alue pääemäntä ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Ilkka Järvinen Hyvinkäällä Allekirjoitukset Ritva Marjamäki Kyllikki Rantala Marja-Leena Virtanen

2 Kirkkoneuvosto Kokouksen asialista 246. Kokouksen avaus 247. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 248. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 249. Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 250. Palvelevan puhelimen yhteistyösopimus 251. Palvelevan puhelimen toimikunnan johtosääntö 252. Hyvinkään seurakunnan saavutettavuusohjelma 253. Seurakunnan edustajat Hyvinkään Palvelukotisäätiön (Mäntykoto) hallitukseen vuosiksi Kolmen sairaalapastorin viran hakijoiden haastattelut 255. Viranhoitomääräys pastori Terho Pursiaiselle 256. Seurakuntapastori Heidi Kajander-Maavuoren hoitovapaa 257. Viranhoitomääräyspyyntö pastori Paula Kalliolle 258. Helena Hartzellin lahjoitusrahaston säännöt 259. Lahjoitusasunnon myynti 260. Tampereen IT-yhteistyöalueen sekä IT-alueen ajankohtaisten hankintasopimusten ja kehityshankkeiden esittely 261. Monitoimilaitteiden hankinta 262. Puhepalvelusopimuksen ja puhelinvaihdetoimintojen uusiminen 263. Ruokapalvelujen toiminnan esittely 264. Pitopalvelun taloustarkastelu 265. Kirkkovaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano 266. Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 267. Johto- ja toimikuntien kokousten asialistat 268. Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat 269. Lupa hautaustoimen erityisammattimiehen sijaisen palkkaamiseen 270. Työterveyshuollon sopimuksen jatkaminen 271. Muita asioita 272. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 Kirkkoneuvosto Kokouksen avaus 247 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Alkuvirren 170 ja rukouksen jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. Esityslista on toimitettu jäsenille Kokous todetaan KJ 9:1 :n ja KL 7:4 :n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 248 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kyllikki Rantala ja Marja-Leena Virtanen. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla Ehdotus hyväksyttiin. 249 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi siten muutettuna, että pykälät käsitellään välittömästi tämän pykälän jälkeen. Lisäksi lisäasioina käsitellään: 1. Lupa hautaustoimen erityisammattimiehen sijaisen palkkaamiseen 2. Työterveyshuollon sopimuksen jatkaminen.

4 Kirkkoneuvosto Palvelevan puhelimen yhteistyösopimus Palvelevan puhelimen toiminta on kirkon valtakunnallinen palvelu, jota seurakunnat yhteistyössä ylläpitävät ja toteuttavat. Puhelinpäivystys arkisin klo 18 01, viikonloppuisin klo tapahtuu noin 30 eri puolilla maata sijaitsevien toimipisteiden kautta. Toimipisteet ovat muodostuneet teleliikennealueittain, mutta nykyisin palvelu on digitaalisen tekniikan vuoksi valtakunnallisesti yhteinen. Monet toimipisteet ovat useiden seurakuntien yhteisiä tai niitä ylläpitää seurakuntayhtymä. Osassa toimipisteistä on täysitoimisia toiminnasta vastaavia työntekijöitä, useimmissa toiminnan pyörittäminen on yksi osa työntekijän työnkuvasta. Puhelinpäivystys tapahtuu pääasiassa vapaaehtoisvoimin, kuitenkin myös työntekijöitä toimii päivystäjinä. Kirkon kriisipuhelin perustuu palvelevan puhelimen organisaatioon. Toimintaa koordinoi kirkkohallituksen työalasihteeri. Vuonna 2014 Palveleva puhelin Suomessa täyttää 50 vuotta. Hyvinkään palvelevan puhelimen toimipiste vastaa vuosittain noin puheluun. Toiminnassa on mukana noin 30 vapaaehtoista päivystäjää. Päivystys tapahtuu Hyvinkäällä seurakunnan tiloissa tiistaisin, perjantaisin, lauantaisin ja sunnuntaisin klo Vapaaehtoisia on tällä hetkellä mukana Hyvinkäältä, Hausjärveltä ja Riihimäeltä. Päivystäjäkoulutukseen on ollut osallistujia myös Lopelta, josta on aikaisempina vuosina ollut mukana päivystäjiä. Toimipisteen vastaava työntekijä huolehtii päivystysvuorojen täyttämisestä ja vapaaehtoisten koulutuksesta. Yhteistyösopimuksen uudistamisen myötä on nyt mahdollisuus kehittää toimintaa sopimuksessa mukana olevien seurakuntien kanssa ja aktivoida laajemmin niiden vapaaehtoisia osallistumaan. Sielunhoidon ja vertaistuen tarve ei ajassamme vähene vaikka seurakuntien resurssit esim. henkilöstökulujen osalta vähenevät. Henkilötyövuosina mitattuna vapaaehtoisten työpanos on kokonaiskirkon tasolla merkittävä. Vapaaehtoiset valitaan haastattelun perusteella ja koulutetaan tehtäväänsä, monet heistä pysyvät tehtävässään vuosikausien ajan ja kokevat sen hyvin mielekkäänä. Merkittävä osa vapaaehtoisista on miehiä. Kuten tilastot osoittavat, keskustelun tarvetta on huomattavasti runsaammin kuin mihin nykyisillä resursseilla pystytään vastaamaan. Telealueen 019 yksitoista seurakuntaa ovat käsitelleet Palvelevan puhelimen yhteistyösopimuksen muutoksen kirkkoneuvostoissaan ja ne ovat hyväksyneet ehdotetun muutoksen, joka lakkauttaa vuonna 1998 solmitun yhteistyösopimuksen. Näin ollen Hyvinkään, Lohjan ja Porvoon toimipisteet jatkavat toimintaa itsenäisinä. Muutos ei vaikuta Palvelevan puhelimen toimintaan käytännön tasolla, vaan se jatkuu kirkkohallituksen ohjaamalla tavalla.

5 Kirkkoneuvosto Hyvinkään toimipisteen osalta muutos merkitsee yhteistyösopimuksen uusimista ja ajan tasalle saattamista Hausjärven, Lopen, Mäntsälän ja Riihimäen seurakuntien kanssa. Sopimusluonnos on liitteenä 1. Liitteenä 2 on laskelma Palvelevan puhelimet kuluista sekä tilastotietoa Palvelevasta puhelimen toiminnasta. Hyväksytään sopimus liitteenä 1 olevan sopimusluonnoksen mukaisena. Hyväksytään veloitusperusteet, joiden mukaan vuoden 2014 maksu on 0,21 /seurakunnan jäsen. Vuoden 2013 osallistumismaksu peritään edellisen sopimuksen mukaisena 0,08 /seurakunnan jäsen. Päätös lähetetään Hausjärven, Lopen, Mäntsälän ja Riihimäen seurakuntien kirkkoneuvostojen hyväksyttäväksi. Yhteistyösopimus viedään edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Ehdotus hyväksyttiin. 251 Palvelevan puhelimen toimikunnan johtosääntö Liitteenä 3 on luonnos Palvelevan puhelimen toimikunnan päivitetystä johtosäännöstä. Johtosääntöä on päivitetty 3, kokoonpano, osalta. Muiden pykälien osalta johtosääntö on nyt voimassa olevan säännön kaltainen. Hyväksytään Palvelevan puhelimen toimikunnan johtosääntö liitteen 3 mukaisena. Ehdotus hyväksyttiin.

6 Kirkkoneuvosto Hyvinkään seurakunnan saavutettavuusohjelma Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan kirkkohallituksen julkaisua saavu Kirkon saavutettavuusohjelma. Tuolloin kirjattiin, että esim. diakoniaopiskelijalle voisi tarjota mahdollisuutta opinnäytetyön tekemiseen seurakunnan oman saavutettavuusohjelman laatimiseen liittyen. Lisäksi kirkkohallituksen ohjelmaan kaivattiin myös mainintaa maahanmuuttajista. Edelleen viestinnän saavutettavuuteen liittyen pohdittiin johtokuntien pöytäkirjojen viemistä seurakunnan kotisivuille. Jatkotoimista todettiin tuolloin marraskuun kirkkoneuvostossa, että saavutettavuusohjelmaa käsitellään seurakunnan esimiespalaverissa. Samoin todettiin, että keskustelua tullaan käymään yhteistyötoimikunnan mahdollisesta roolista ohjelman tai saavutettavuustavoitteiden laatimisessa. Esimiespalaverissa ohjelmaa käsiteltiin tammikuussa 2013 ja sovittiin, että esimiehet ottavat Kirkon saavutettavuusohjelman käsiteltäväksi omissa työalapalavereissaan ja kirjaavat ylös työalalta mahdollisesti nousevia ohjelman aiheisiin liittyviä kysymyksiä, toiveita ja tarpeita. Esimiespalaverissa käydyssä keskustelussa nostettiin esille mm. opaste-, tulkki-, invaluiska-, induktiosilmukka- ja ovien sähkölukkoasioita. Saavutettavuusasiantuntijoiksi esimiespalaverissa nimettiin johtava sairaalapastori Jussi Ollila ja diakoniatyöntekijä Maria Kahra. He kokosivat työaloilta pyydetyn materiaalin ja työstivät sitä eteenpäin. Esimiehiä ohjeistettiin, että ohjelmaa on tärkeää tarkastella sekä seurakuntalaisen että työntekijän näkökulmasta. Tulee pohtia fyysisen saavutettavuuden ohella myös henkistä ja hengellistä saavutettavuutta. Jussi Ollilan ja Maria Kahran saamastaan materiaalista työstämä Hyvinkään seurakunnan saavutettavuusohjelma on liitteenä 4. Hyväksytään Hyvinkään seurakunnan saavutettavuusohjelma liitteen 4 mukaisena. Keskustelun jälkeen päätettiin, että ohjelma palautetaan vielä uudelleen toimitettavaksi. Sisällössä todettiin olevan paljon hyviä asioita. Viimeistelyssä tulee kiinnittää huomiota mm. yksinkertaisen, selkeän kielen käyttämiseen ja ohjelman yhtenäistämiseen.

7 Kirkkoneuvosto Seurakunnan edustajat Hyvinkään Palvelukotisäätiön (Mäntykoto) hallitukseen vuosiksi Hyvinkään Palvelukotisäätiö pyytää säätiön asiamiehen Kirsti Laitto- Sundbergin allekirjoittamassa kirjeessä Hyvinkään seurakuntaa nimeämään edustajat Hyvinkään Palvelukotisäätiön hallitukseen vuosiksi Sääntöjen mukaan hallituksen seitsemästä jäsenestä kolme valitsee Hyvinkään kaupunki, kaksi Hyvinkään seurakunta ja kaksi Hyvinkään eläkeläistuki ry. Säätiön tarkoituksena on edistää eläkeläisten ja vammaisten kuntoutus- ja virkistystoimintaa ja asumista Hyvinkäällä sekä kehittää vanhus- ja vammaishuoltoa. Vuosina Hyvinkään seurakunnan edustajina ovat toimineet Aila Haapamäki ja Marja-Leena Virtanen. Nimetään seurakunnan kaksi edustajaa Hyvinkään Palvelukotisäätiön hallitukseen vuosiksi Puheenjohtajan esityksestä seurakunnan edustajiksi Hyvinkään Palvelukotisäätiön hallitukseen vuosiksi nimettiin yksimielisesti Aila Haapamäki ja Marja-Leena Virtanen. 254 Kolmen sairaalapastorin viran hakijoiden haastattelut Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliiton lakattua ( ), Hyvinkään seurakunta uutena isäntäseurakuntana perusti kirkkovaltuuston kokouksessa kolme sairaalapastorin virkaa lukien. Yksi viroista täytetään 50 % työosuudella. Virat ovat haettavina seurakunnan kotisivuille ja kirkon työpaikkatorilla. Torstain Kotimaa-lehdessä on myös ilmoitus viroista. Hakuilmoitus on liitteenä 5. Virkojen hakuaika päättyy torstaina Haastattelut seurakunnassa ovat keskiviikkona ja soveltuvuustutkimuspäivä on maanantai Sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunta antaa johtosääntönsä 2 mukaan lausunnon työalalle valittavista henkilöistä. Valinnan suorittaa kirkkoneuvosto.

8 Kirkkoneuvosto Sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunta on esittänyt omalta osaltaan haastatteluryhmään johtokunnan puheenjohtaja Ilkka Seppälää, johtava sairaalapastori Jussi Ollilaa ja vt. johtava sairaalapastori Pentti Mikkosta. Nimetään haastatteluryhmään kirkkoneuvoston edustajiksi kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä johtokunnan esittämät Ilkka Seppälä, Jussi Ollila ja Pentti Mikkonen. Aila Haapamäki esitti, että kirkkoneuvostosta haastatteluryhmään nimetään kirkkoherra Ilkka Järvinen ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Tuula Karhunen. Aila Haapamäen esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi haastatteluryhmään nimettiin johtokunnan esityksen mukaisesti Ilkka Seppälä, Jussi Ollila ja Pentti Mikkonen. 255 Viranhoitomääräyspyyntö pastori Terho Pursiaiselle Pastori Merja Telsavaara on Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin istunnossa seurakunnan pyynnön mukaisesti saanut viranhoitomääräyksen Hyvinkään seurakunnan IV seurakuntapastorin virkaan alkaen. Edellisen päätöksen johdosta avoimeksi marraskuun alusta jäävä Merja Telsavaaran nyt sijaisena hoitama V seurakuntapastorin virka on suunniteltu jättää ainakin saakka täyttämättä taloudellisista syistä. Virkaa vakinaisesti hoitavan Pauliina Kuokan virkavapaus päättyy tuolloin elokuun lopussa jolloin tiedämme, mitkä hänen suunnitelmasta mahdollisesta paluusta seurakunnan työhön ovat. Kesäaikaa helpottamaan palkattaisiin 2,5 kuukaudeksi kesäpappi. Näin pystytään hoitamaan mm. suunnitelmissa olevat ensi kesän rippikoulut. Myös pastori Terho Pursiainen on saanut kapitulilta viranhoitomääräyksen seurakunnan pyynnön mukaisesti loka marraskuuksi 2013 Hyvinkään seurakuntaan. Papiston loppuvuoden 2013 työtilannetta helpottamaan pyydetään hänelle viranhoitomääräys vielä joulukuuksi Pastori Terho Pursiaiselle pyydetään Espoon hiippakunnan tuomiokapitulilta viranhoitomääräystä Hyvinkään seurakunnan vs. V seurakuntapastoriksi. Ehdotus hyväksyttiin.

9 Kirkkoneuvosto Seurakuntapastori Heidi Kajander-Maavuoren hoitovapaa Heidi Kajander-Maavuoren äitiys- ja vanhempainvapaa päättyy , jonka jälkeen hänelle on myönnetty vuosilomaa Vuosiloman jälkeen hän jää hoitovapaalle Merkitään Heidi Kajander-Maavuoren virkavapaus, hoitovapaan johdosta, tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 257 Viranhoitomääräyspyyntö pastori Paula Kalliolle Pastori Heidi Kajander-Maavuoren äitiys- ja vanhempainvapaan sijaisena rippikoulutyössä on toiminut pastori Paula Kallio. Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on vahvistanut Paula Kallion virkamääräyksen Hyvinkään seurakunnan seurakuntapastoriksi papiston vuosilomasijaisena ja vs. VI seurakuntapastoriksi Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin annettua suostumuksen määräyksen antamiselle. Paula Kallio on 35-vuotias, koulutukseltaan valtiotieteen maisteri (v. 2005) ja teologian maisteri (v. 2011). Papiksi hänet on vihitty kesäkuussa Ennen Hyvinkäälle tuloaan hän toimi seurakuntapastorina nuoriso- ja rippikoulutyössä Sastamalan seurakunnassa. Paula Kallio on halukas jatkamaan sijaisuuttaan Hyvinkään seurakunnassa. Viranhoitomääräystä Paula Kalliolle vs. VI seurakuntapastoriksi on määrä pyytää siten, että hän toimii vuosilomasijaisena ja hoitovapaan sijaisena. Pyydetään Espoon hiippakunnan tuomiokapitulilta viranhoitomääräystä pastori Paula Kalliolle Hyvinkään seurakunnan VI seurakuntapastorin vuosiloman sijaiseksi ja vs. VI seurakuntapastoriksi Ehdotus hyväksyttiin.

10 Kirkkoneuvosto Helena Hartzellin lahjoitusrahaston säännöt Hyvinkään seurakunta sai keväällä 2013 Helena Harzellilta testamenttilahjoituksen. Lahjoituksen perukirjan mukainen arvo on euroa. Lahjoitus sisältää asunto-osakkeen. Lahjoittaja on osoittanut puolet testamenttilahjoituksestaan vanhustyöhön ja toisen puolen mielenterveystyöhön. Kirkkoneuvosto antoi kokouksessaan palvelujohtokunnan tehtäväksi mennessä valmistella kirkkoneuvostolle 1) esityksen lahjoituksen käyttöperiaatteista 2) luonnoksen lahjoitusrahaston säännöistä, mikäli käyttösuunnitelman perusteella rahaston perustaminen on perusteltua. Palvelujohtokunta on kokouksessaan hyväksynyt ehdotuksen rahaston perustamisesta ja rahaston säännöistä sekä esittänyt, että lahjoituksena saatu asunto myydään. Johtokunnan esitys rahaston säännöiksi on liitteenä 6 ja rahaston käyttösuunnitelma vuodeksi 2014 liitteenä 7. Hyväksytään Helena Hartzellin rahaston säännön liitteen 6 mukaisina. Merkitään vuoden 2014 käyttösuunnitelma tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi kirjattiin Marja-Leena Virtasen esityksestä toive, että käyttösuunnitelmassa huomioitaisiin jollain tavalla Mummon kammarin toimintaa, koska testamenttilahjoituksen tehnyt Helena Harzell osallistui seurakunnan toimintaan erityisesti Mummon kammarilla.

11 Kirkkoneuvosto Lahjoitusasunnon myynti (Lätti) Hyvinkään seurakunta sai keväällä 2013 Helena Harzellilta testamenttilahjoituksen. Lahjoitus sisälsi asunto-osakkeen. Kirkkoneuvosto antoi palvelujohtokunnan tehtäväksi mennessä valmistella kirkkoneuvostolle 3) esityksen lahjoituksen käyttöperiaatteista 4) luonnoksen lahjoitusrahaston säännöistä, mikäli käyttösuunnitelman perusteella rahaston perustaminen on perusteltua. Palvelujohtokunta on kokouksessaan hyväksynyt ehdotuksen rahaston perustamisesta ja rahaston säännöistä sekä esittänyt, että lahjoituksena saatu asunto myydään. Lisäksi johtokunta esitti kantanaan, ettei asunnon remontointiin käytettäisi rahaston varoja. Kiinteistöpäällikkö, taloustoimiston toimistosihteeri ja talousjohtaja ovat tarkistaneet asunnon kunnon. He pitävät perusteltuna asunnon heikkokuntoisten lattiamateriaalien vaihtamista sekä vähäisiä muita pintakorjauksia ennen myyntiä. Korjaustoimenpiteet parantaisivat asunnon yleisilmettä, kuntoa ja myytävyyttä. Harkittujen korjausten kustannusarvio tarkentuu kokoukseen mennessä. Myydään lahjoituksena saatu asunto ja siirretään myynnistä saadut varat Helena Harzellin rahastoon käytettäväksi testamentin ja rahaston sääntöjen mukaisesti. Tehdään huoneistoon esittelyssä kuvattu kunnostus ennen myyntitoimeksiantoa. Pyydetään tarjous asunnon myynnistä seuraavilta kiinteistövälittäjiltä: OP- Kiinteistökeskus Oy, Huoneistokeskus Oy ja Kiinteistömaailma Oy. Liitteenä 8 tarjouspyyntöluonnos. Ehdotus hyväksyttiin. Kiinteistöpäällikkö Visa Hämäläinen ja talousjohtaja Jouni Lätti valtuutettiin hoitamaan asunnon kunnostukseen liittyvät toimenpiteet.

12 Kirkkoneuvosto Tampereen IT-yhteistyöalueen sekä IT-alueen ajankohtaisten hankintasopimusten ja kehityshankkeiden esittely (Lätti) Hyvinkään seurakunta siirtyi toukokuussa 2012 Tampereen IT-yhteistyöalueen palvelujen käyttäjäksi. Hyvinkään seurakunnan kokemusten perusteella yhteistyö Tampereen IT-alueen kanssa on ollut sujuvaa ja joustavaa. IT-alueen henkilökunta on ollut palvelualtista ja käytännön palvelutilanteissa HelpDesk toimii hyvin. Tietohallintopäällikkö Jukka Nyrhinen on kutsuttu esittelemään Tampereen ITyhteistyöalueen toimintaa, ajankohtaisia seurakuntia palvelevia hankintasopimuksia sekä IT-alueen kehityshankkeita. Tietohallintopäällikkö Jukka Nyrhinen esittelee Tampereen IT-yhteistyöalueen toimintaa ja palveluja, hankintasopimuksia sekä kehityshankkeita. Käydään yleiskeskustelu IT-alueen toiminnasta esittelyn pohjalta. Käydään yksityiskohtainen keskustelu monitoimilaitteiden hankintaan ja puhelinjärjestelmän uusintaan liittyvistä kysymyksistä. Tietohallintopäällikkö Jukka Nyrhinen esitteli Tampereen IT-yhteistyöalueen toimintaa todeten mm., että alueella on jäseniä noin , seurakuntatalouksia 37 ja seurakuntia 51. Käyttäjiä on noin Hallinnosta hän totesi, että Tampere on isäntäseurakunta ja toimintaa hallinnoi johtokunta. Työntekijöitä on 11. Toiminta-ajatuksena on kustannustehokas palvelu erikokoiset seurakunnat huomioiden sekä tietotekniikan ja verkon käytön kehittäminen seurakunnissa. Kustannukset ovat noin 1,9 milj. euroa vuodessa. Ne koostuvat henkilöstöstä, tietoliikenteestä, laitteista, lisensseistä ja palveluista. Hyvinkään osuus on euroa/vuosi. Puhelinpalveluista Jukka Nyrhinen totesi, että sopimus on tehty Soneran kanssa ja siihen on tähän mennessä liittynyt 37:sta seurakuntataloudesta 28. Monitoimilaitteissa tavoite on saada koko IT-alueelle kokonaistaloudellinen sopimus pitkäksi aikaa. Kartoituksen jälkeen merkiksi on valittu Canon. Laitemalleja on kolme. Palvelutaso on määritelty niin, että huoltaja on paikalla neljässä tunnissa. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja kiitti Jukka Nyrhistä mielenkiintoisesta ja valaisevasta esityksestä.

13 Kirkkoneuvosto Monitoimilaitteiden hankinta (Lätti) Tampereen IT-alue kilpailutti monitoimilaitteet keväällä Monitoimilaitetoimittajaksi valittiin Canon Oy/Tampere. Tampereen IT-alueen tietohallintopäällikkö on kuvannut hankinnan sisältöä ja tavoitteita seuraavasti: IT-alueella tapahtuneessa monitoimilaitekilpailutuksessa on haettu kokonaistaloudellisesti edullisinta ratkaisua. Kokonaistaloudellisella ratkaisulla on haettu ratkaisua, joka on ottaa huomioon hinnan (hankintaratkaisussa painoarvo 45 %), palvelun, laadun ja ympäristön sekä laitteistosta aiheutuvan välillisen hallinnointikulun. Kaikissa hankinnoissa sekä tuotteissa ja näiden hallinnassa on sekä välittömiä että välillisiä kuluja. Kilpailutetussa ratkaisussa on pyritty ottamaan huomioon välilliset kulut, joiden vähentämiseen tulostusympäristön kehittämisessä IT-yhteistyöalueella myös pyritään. Tämä vähentää seurakuntaan kohdistuvaa kustannusvaikutusta. Myös alueellinen kattavuus on otettu huomioon ratkaisussa. Sopimukseen sisältyy riittävä palvelun seuraaminen dokumentoidusti sekä tulostuksen ja sen hallinnan kehittäminen. Kokonaistaloudellisuus tarkoittaa myös, että kun pääsemme mahdollisimman vähiin laitemerkkeihin, niin koneiden asennukset ja niiden ylläpito palvelimilla säästävät yhteistä työtä. Useiden toimittajien, laitemerkkien, toimintatapojen ja -asetusten välisessä ristiaallokossa syntyy jo edellä mainittuja välillisiä kustannuksia ja nämä kustannukset näkyvät kokonaistaloudellisesti sekä euromääräisesti että toiminnallisesti IT-yhteistyöalueen seurakunnissa. Jo kilpailutettu ratkaisu säästää aikaa ja rahaa sekä hankinta- että hallintatyössä mukaan lukien sopimushallinnan. IT-alueen seurakunnille suositellaan sopimukseen liittymistä, mutta jokainen seurakunta tekee itsenäisen ratkaisun. Hyvinkään seurakunta ilmoitti suullisesti IT-alueelle ennen kilpailutuksen käynnistämistä, että sen tarkoituksena on hankkia uudet laitteet kilpailutuksen pohjalta. Vaihtoehtona IT-alueen yhteistyösopimuksen soveltamiselle olisi omatoiminen kilpailutus, koska hankinnan arvo ylittää hankintalain mukaisen kilpailutusrajan. Hankintaprosessin aikana nykyinen monitoimilaitteiden päätoimittaja on tuonut esille omia, perushinnaltaan edullisia vaihtoehtoja seurakunnan sanottua irti nykyisten laitteiden ylläpitosopimukset. Hyvinkään seurakunnan laitekanta ja uusimistarpeet kartoitettiin toimittajan kanssa kesäkuussa Liitteenä 9 on listaus seurakunnan kaikista tulostus/ kopiointilaitteista. Kiireellisen uusimisen tarpeessa ovat seurakunnan päämonitoimilaite ja kasvatuksen toimistotiloissa oleva osastomonitoimilaite, jotka ovat olleet käytössä kuusi vuotta. Näiden Xerox-monitoimilaitteiden huoltosopimukset on irtisanottu päättymään Lisäksi on tarpeen uusia viisi pientä toimipistekohtaista monitoimilaitetta.

14 Kirkkoneuvosto Osa nykyisistä seurakunnan laitteista soveltuu vielä joksikin aikaa käyttöön. Kolme uudempaa osastotason monitoimilaitetta jäävät käyttöön sopimuskautensa loppuun (vuoteen 2016). Seurakunta on hankkinut tähän asti kaikki monitoimilaitteet omistukseensa. Tampereen IT-alue on tehnyt yksityiskohtaisen yhteistyösopimuksen Canon Oy:n kanssa toimistotulostuksen kokonaispalveluiden toimittamisesta. Laitteet ovat vuokrakoneita, joiden hinnoittelu sisältää sekä laitteiden pääomakulut että käyttökulut. Sopimuksen liitteissä on kuvattu mm. toimitusprosessi, huoltopalvelun sisältö ja palvelutaso, seurantakäytännöt sekä tulostusympäristön kehittäminen. Yksittäinen seurakunta voi liittyä yhteistyösopimukseen tekemällä liittymissitoumuksen toimittajan kanssa (liite 10) ja vuokraa tarvitsemansa laitteet erillisillä tilauksilla. Liitteenä 11 on yhteenveto vuokrattavaksi esitettävien monitoimilaitteiden kokonaiskustannuksista sopimuskaudella. Pääkoneen vuosikustannus alenee uudessa sopimuksessa noin 20 % ja kasvatuksen osastokoneen kulut ovat nykyisen ratkaisun kanssa samalla tasolla. Hyvinkään seurakunta liittyy Tampereen IT-alueen yhteistyösopimukseen, joka sisältää toimistotulostuksen kokonaispalveluiden toimittamisen (liite 10). Vuokrataan sopimuksen mukaisin ehdoin 48 kuukauden sopimuksella uusi päämonitoimilaite, kasvatuksen tiloihin tuleva osastomonitoimilaite sekä viisi pientä toimipistekohtaista monitoimilaitetta (liite 11). Ehdotus hyväksyttiin. 262 Puhepalvelusopimuksen ja puhelinvaihdetoimintojen uusiminen (Lätti) Tampereen IT-alue on kilpailuttanut puhepalvelut ja tehnyt Soneran kanssa puhepalvelusopimuksen marraskuussa 2011 (liite 12, puitesopimus, luottamuksellinen). Sopimuksen liitteissä on kuvattu mm. vaatimusmäärittely, asiakasratkaisu + tuotekorimalli, hintaliite, palvelukuvaus, projektimalli ja sopimuksen piiriin kuuluvat palvelusopimukset. Puitesopimuksen kesto on 3 vuotta + 2 optiovuotta, joten sopimuskautta on jäljellä kolme vuotta. Seurakunnan tavoitteisiin on kirjattu liittyminen sopimukseen kuluvan vuoden aikana

15 Kirkkoneuvosto IT-alueen puhepalvelusopimus perustuu matkapuhelinteknologiaan. Seurakunnan vanha vaihdenumero jää käyttöön, mutta puheluvälitys siirtyy tietokoneavusteiseksi. Verkon liittymät ovat matkapuhelinverkon liittymiä. Erityistarpeisiin jää muutama faksi ja lankaverkon yhteys. Seurakunnan matkapuhelinnumerointi on pirstoutunut hyvin hajanaiseksi, mutta tämän uudistuksen yhteydessä numerointimuutoksia ei ole tarkoitus toteuttaa, koska lähivuosien mahdolliset rakennemuutokset voivat tuoda uusia numerointitarpeita. Datapaketit ovat käytössä niillä työntekijöillä, jotka tarvitsevat niitä työssään. Datapakettien koot tarkistetaan vastaamaan todellista tarvetta. Muihin liittymiin tulee dataesto. Yksityispuhelut ovat edelleen mahdollisia 151 -koodilla, jatkossa niiden laskut menevät suoraan ao. henkilöille ja työpuhelimen käytöstä yksityispuhelimena tehdään erillinen sopimus. Puhelimen peruskäyttäjälle muutoksen merkitys on vähäinen. Seurakunnan puhelinkustannukset ovat noin euroa vuodessa. Uudella sopimuksella ja samanaikaisella vanhojen käytäntöjen purkamisella saadaan ennakkoarvioiden perusteella huomattavat säästöt (arvio säästöistä vähintään %). Esimerkiksi tavanomainen työntekijäkohtainen kuukausimaksu on jatkossa datapaketteineen ja tarvittavine puhelu- ja tekstiviestipaketteineen sekä arvonlisäveroineen euroa/työntekijä. Yksittäinen seurakunta voi liittyä puitesopimukseen tekemällä palvelusopimuksen toimittajan kanssa. Seurakunta valitsee valmiiksi neuvotellusta tuotekorista tarvitsemansa palvelut. Valmisteluvaiheeseen sisältyy paljon yksityiskohtien valmistelua ja sopimista. Käytännön valmistelutyö hoidetaan pääosin taloustoimistossa yhteistyössä ITalueen ja toimittajan kanssa. Muutos on tarkoitus toteuttaa marraskuun aikana. Puitesopimus liitteineen on nähtävissä tarvittaessa kokonaisuudessaan taloustoimistossa. Hyvinkään seurakunta liittyy Tampereen IT-alueen kilpailuttamaan puhepalvelusopimukseen. Valtuutetaan talousjohtaja neuvottelemaan sopimuksen yksityiskohdat ja tekemään sopimus puhepalveluista Soneran kanssa. Ehdotus hyväksyttiin.

16 Kirkkoneuvosto Ruokapalvelujen toiminnan esittely (Lätti) Pääemäntä on kutsuttu esittelemään ruokapalvelujen toiminnan (pitopalvelu ja Sääksin ruokapalvelut) ajankohtaisia haasteita, tulevaisuuden näkymiä ja palvelujen kehittämistarpeita. Pääemäntä Aino Kuronen esittelee ruokapalvelujen ajankohtaisia haasteita ja tulevaisuuden näkymiä. Käydään yleiskeskustelu ruokapalvelujen toiminnasta esittelyn pohjalta. Pääemäntä Aino Kuronen totesi esittelyssään, että haasteita työssä on paljon. Alalle on tullut paljon lisää kilpailua mm. kauppakeskuksen valmistumisen myötä. Seurakunnan pitopalvelu on kuitenkin ottanut sijansa alalla. Tulos ei aina ole ollut kovin hyvä, mutta asiakkaat ovat tyytyväisiä. Tulevaisuuden työvoiman osalta hän totesi, että pitopalvelusta on lähivuosina myös jäämässä työntekijöitä eläkkeelle ja uudet nuoremmat työntekijät ovat taloudellisesti edullisempia työnantajalle. Sääksin leirikeskuksen henkilökuntaan Aino Kuronen oli erityisen tyytyväinen sekä tilaisuuksiin Sääksissä. Edelleen hän muistutti, että pitopalvelun henkilökunta hoitaa tavallaan sivutöinään kerran kuukaudessa järjestettävät lähetysmyyjäiset. Lähetysjärjestöjen suuntaan hän esittikin toiveen, että sieltä saataisiin uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan. Puheenjohtaja kiitti pääemäntää esittelystä. Yleiskeskustelussa pohdittiin tuloksen parantamiseksi mm. lounasajan pidentämisen mahdollisuutta. Aino Kurosen mukaan pidentäminen esim. klo 14 saakka olisi nykyisellä henkilökunnalla mahdollista. Markkinoinnin lisäämistä esitettiin monissa puheenvuoroissa ja heitettiin palloa myös viestinnän suuntaan, mutta luonnollisesti työalalta täytyy ensin tulla toiveet ja esitykset. Lounasruokailun osalta pohdittiin, onko tilakapasiteetti riittävä, mikäli lounasruokailussa kävijöiden määrä merkittävästi lisääntyisi. Tiettyinä aikoina tila voisi käydä ahtaaksi. Kyseltiin myös, onko lounastarjoilu liian runsasta ja ovatko raaka-aineet edullisesti hankittuja, myydäänkö liian halvalla liian hyvää. Pääemännän mukaan hän hankkii raaka-aineet edullisesti. Kysymykseen, miten hintojen nosto vaikuttaisi kävijämääriin, pääemäntä vastasi, että seurakunnan pitopalvelu myy laadulla ja asiakaspalvelulla. Edelleen keskustelussa todettiin, että maailma ei ole enää sama kuin 30 vuotta sitten. Asioita pitää tehdä tänä päivänä eri tavalla ja tahtotila muutokseen täytyy olla olemassa.

17 Kirkkoneuvosto Asioita on voitava tarkastella myös siltä näkökulmalta, että mistä emme voi luopua, että olemme seurakunta. Pitopalvelutoiminnassa on tietysti myös toiminnallinen näkökulma. Tulee myös harkita, kuinka suureksi kannattaa kasvaa. Kannattavuuskysymys todettiin ongelmaksi, jossa pitää työtä tehdä ja tutkia realistisia vaihtoehtoja. Kirkollisveroja emme voi elinkeinotoimintaan käyttää. Lopuksi todettiin, että seurakunnan pitopalvelu saa paljon hyvää palautetta. Työntekijät tekevät hyvää työtä ja ansaitsevat siitä kiitoksen. 264 Pitopalvelun taloustarkastelu (Lätti) Kirkkoneuvosto käsitteli vuoden 2013 talouden sopeuttamisohjeita. Tuolloin päätettiin mm., että pitopalvelusta tulee esittää erillinen selvitys kirkkoneuvostolle elokuun kokoukseen, miten talousarvion mukainen tulostavoite saavutetaan. Pitopalvelun talouden erilaisia sopeuttamistarpeita on sen jälkeen käsitelty pääemännän ja talousjohtajan neuvotteluissa. Vuoden 2013 osalta ei ole löydetty riittäviä ratkaisuja tulostavoitteen saavuttamiseksi ja siksi kirkkoneuvostolle esitettiin tulostavoitteen laskemista eurolla (alkuperäinen vastuukatetavoite oli euroa). Kirkkovaltuusto hyväksyi tulostavoitteen laskemisen talousarviomuutosten yhteydessä Pitopalvelun taloudesta on valmisteltu yksityiskohtainen selvitys (liite 13, salainen). Pitopalvelun vuoden 2014 talousarvioesityksessä vuosikatteen tavoitetaso ennakoidaan saavutettavaksi. Merkitään selvitys pitopalvelun taloudesta tiedoksi. Toteutetaan selvityksessä kuvatut toiminnan ja talouden kehittämistoimenpiteet. Merkittiin selvitys tiedoksi. Selvityksessä kuvatut toiminnan ja talouden kehittämistoimenpiteet toteutetaan.

18 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano KL 10:1 :n mukaan kirkkoneuvoston tulee huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta. Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava tuomiokapitulin ratkaistavaksi, onko täytäntöön panemiselle laillista estettä. Tuomiokapituli ei saa ratkaista asiaa, ennen kuin valitusaika valtuuston päätöksestä on kulunut umpeen (KL 10:6 ). Seurakunnan viranomaisen päätös, jota ei ole alistettava, voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman, jollei siitä valittaminen käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi tai jollei viranomainen, jolle valitus on tehty, kiellä täytäntöönpanoa tai määrää sitä keskeytettäväksi. Päätöstä asiassa, joka voidaan siirtää kirkkohallituksen tai kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, ei saa panna täytäntöön ennen kuin on selvitetty, ettei asiaa siirretä (KL 25:1 1-2). Edellinen kirkkovaltuuston kokous on ollut Hyväksytään kirkkovaltuuston pitämän kokouksen päätösten täytäntöönpano. Hyväksyttiin kirkkovaltuuston pitämän kokouksen päätösten täytäntöönpano. 266 Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet Kirkkohallituksen yleiskirje 13/ Vuoden 2014 kirkkokolehdit Merkitään yleiskirje tiedoksi. Merkittiin yleiskirje tiedoksi.

19 Kirkkoneuvosto Johto- ja toimikuntien kokousten asialistat Julistusjohtokunta Julistuksen osavuosiraportti 2/ Julistuksen talouden toteutuma 3. Julistuksen toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle Lähetystyön talousarviovarojen jakaminen vuonna Radio Dei 6. Nimikkosopimus Hanna Penttinen (Sley) 7. Nimikkosopimus Mary Anna ja Mikko Tassia (Kylväjä) 8. Raportit lähetysjärjestöjen kesäjuhlilta Palvelujohtokunta Palvelutyön osavuosiraportti 2/ Palvelutyön talousarvio v sekä toiminta- ja taloussuunnitelma Helena Hartzelin rahaston säännöt ja varojen käyttösuunnitelma vuodelle Suvi Kurikan äitiysloma 5. Diakoniasihteerin päätösluettelon mukaiset päätökset 11 22/2013 Kasvatusjohtokunta Kasvatusjohtokunnan alaisten työmuotojen toiminta- ja taloussuunnitelmat vuodelle Kasvatustyön osavuosiraportti 2/2013 Palvelevan puhelimen toimikunta Palvelevan puhelimen yhteistyösopimuksen tilanne 2. Palvelevan puhelimen toiminta- ja taloussuunnitelma Päivystyskäytäntöjen uudistuksia Merkitään asialistat tiedoksi. Asialistat merkittiin tiedoksi.

20 Kirkkoneuvosto Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat Kirkkoherran päätösluettelon asialista Lupa nuorelle rippikoulun käymiseen 14-vuotiaana 37. Päätös yhden kummin riittävyydestä 38. Pastori Heidi-Kajander Maavuoren hoitovapaa 39. Papiston ja muiden kirkkoherran alaisten työntekijöiden jäljellä olevat vuosilomat Talousjohtajan päätösluettelon asialista Vuokrasopimuksen irtisanominen, seurakuntaopisto 69. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Mäki 70. Vuosilomamuutosten hyväksyminen, Kuronen 71. Markku Husson koulutussuunnitelman lisäykset 72. Asuinhuoneiston vuokrasopimus, Helenenkatu A 73. Vuosilomamuutosten hyväksyminen, Hyvärinen 74. Vuokrasopimuksen irtisanominen, Laaksonen 75. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Telsavaara 76. Virkavapausanomus, Keinänen 77. Sairauslomien myöntäminen 78. Vuosilomamuutosten hyväksyminen, Kuronen 79. Palkattoman työloman myöntäminen Satu Lampolle 80. Vuosilomasuunnitelman ja vuosilomajärjestyksen hyväksyminen väliselle ajalle 81. Asuinhuoneiston vuokrasopimus, Helenenkatu C 82. Pitopalvelun jouluhinnaston 2013 vahvistaminen 83. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Koponen 84. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Viitanen Merkitään asialistat tiedoksi. Asialistat merkittiin tiedoksi.

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(24) 126 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kirkkoneuvosto 18.8.2011 1(10) KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kirkkoneuvosto 18.8.2011 1(10) KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen Kirkkoneuvosto 1(10) KOKOUSTIEDOT: AIKA: torstaina. klo 16:30 PAIKKA: Kirkkoherranviraston kahvihuone, Tulimäentie 11 PYKÄLÄT: 58-71 KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen Muut osallistujat: Juha Luukkonen,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) KOKOUSAIKA Tiistai klo 15.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 13.8.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 13.8.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 13.8.2014 Sovituksenkirkossa pitämän kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 15.8.2014-29.8.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 8/2014 17.9.2014 182 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikko 17.9.2014 klo 22.10 22.30 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Aika 12.2.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen Riina-Eveliina

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 )

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) Aika Torstai 25.10.2012 klo 17-18.45 Paikka Kotkan seurakuntakeskus kokoushuone 1 Läsnä von Hertzen Ulla-Maija, poistui klo 18.40 Holmberg Kai, poistui klo

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 Läsnä: Kai Holmberg

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 17.10.2012.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 17.10.2012. 1 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 7/2012 Aika Maanantaina 22. päivänä lokakuuta 2012 klo 18.-20.00 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Ismo

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Aika Torstai 30.10.2014 klo 18.00 19.55 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Mäki, Kalle puheenjohtaja Haanpää, Liisa Hilliaho, Arja

Lisätiedot

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 Kirkkoneuvosto Aika 11.05.2015 17.00 18.15 Paikka Seurakuntatalo, kirkkoherran työhuone, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Grün Saija, jäsen Kukkonen Mervi,

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: JK AK PÖYTÄKIRJA 3/ / 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3 / 2015 Aika Tiistai klo 18.00 19.52 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Toini Aro x var.

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1 (22) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 15.10.2013 14/2013

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1 (22) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 15.10.2013 14/2013 KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1 (22) Kokouspäivä Paikka ja aika: Masalan seurakuntasali Tinantie 4, 15.10.2013 klo 18.00 20.15 Jäsenet: Posti Timo, puheenjohtaja Ehrnstén Viveka klo 19.35 asti

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot