Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA N:o 9/2013 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (25) 217 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen Ilkka Haapamäki Aila Heimonen Taisto Huuskonen Reijo Kaipainen Risto Karhunen Tuula Karppinen Hannele Kiuttu Pekka Mc Leod Smith Jasmina Orenius Aija Pallonen Jouni Rantala Kyllikki Virtanen Marja-Leena puheenjohtaja MUUT SAAPUVILLA OLLEET Helttunen Pentti Ala-Paavola Sinikka Lätti Jouni Marjamäki Ritva Nyrhinen Jukka Kuronen Aino KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja talousjohtaja hallintosihteeri tietohallintopäällikkö, Tampereen IT-alue pääemäntä ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Ilkka Järvinen Hyvinkäällä Allekirjoitukset Ritva Marjamäki Kyllikki Rantala Marja-Leena Virtanen

2 Kirkkoneuvosto Kokouksen asialista 246. Kokouksen avaus 247. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 248. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 249. Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 250. Palvelevan puhelimen yhteistyösopimus 251. Palvelevan puhelimen toimikunnan johtosääntö 252. Hyvinkään seurakunnan saavutettavuusohjelma 253. Seurakunnan edustajat Hyvinkään Palvelukotisäätiön (Mäntykoto) hallitukseen vuosiksi Kolmen sairaalapastorin viran hakijoiden haastattelut 255. Viranhoitomääräys pastori Terho Pursiaiselle 256. Seurakuntapastori Heidi Kajander-Maavuoren hoitovapaa 257. Viranhoitomääräyspyyntö pastori Paula Kalliolle 258. Helena Hartzellin lahjoitusrahaston säännöt 259. Lahjoitusasunnon myynti 260. Tampereen IT-yhteistyöalueen sekä IT-alueen ajankohtaisten hankintasopimusten ja kehityshankkeiden esittely 261. Monitoimilaitteiden hankinta 262. Puhepalvelusopimuksen ja puhelinvaihdetoimintojen uusiminen 263. Ruokapalvelujen toiminnan esittely 264. Pitopalvelun taloustarkastelu 265. Kirkkovaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano 266. Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 267. Johto- ja toimikuntien kokousten asialistat 268. Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat 269. Lupa hautaustoimen erityisammattimiehen sijaisen palkkaamiseen 270. Työterveyshuollon sopimuksen jatkaminen 271. Muita asioita 272. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 Kirkkoneuvosto Kokouksen avaus 247 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Alkuvirren 170 ja rukouksen jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. Esityslista on toimitettu jäsenille Kokous todetaan KJ 9:1 :n ja KL 7:4 :n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 248 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kyllikki Rantala ja Marja-Leena Virtanen. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla Ehdotus hyväksyttiin. 249 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi siten muutettuna, että pykälät käsitellään välittömästi tämän pykälän jälkeen. Lisäksi lisäasioina käsitellään: 1. Lupa hautaustoimen erityisammattimiehen sijaisen palkkaamiseen 2. Työterveyshuollon sopimuksen jatkaminen.

4 Kirkkoneuvosto Palvelevan puhelimen yhteistyösopimus Palvelevan puhelimen toiminta on kirkon valtakunnallinen palvelu, jota seurakunnat yhteistyössä ylläpitävät ja toteuttavat. Puhelinpäivystys arkisin klo 18 01, viikonloppuisin klo tapahtuu noin 30 eri puolilla maata sijaitsevien toimipisteiden kautta. Toimipisteet ovat muodostuneet teleliikennealueittain, mutta nykyisin palvelu on digitaalisen tekniikan vuoksi valtakunnallisesti yhteinen. Monet toimipisteet ovat useiden seurakuntien yhteisiä tai niitä ylläpitää seurakuntayhtymä. Osassa toimipisteistä on täysitoimisia toiminnasta vastaavia työntekijöitä, useimmissa toiminnan pyörittäminen on yksi osa työntekijän työnkuvasta. Puhelinpäivystys tapahtuu pääasiassa vapaaehtoisvoimin, kuitenkin myös työntekijöitä toimii päivystäjinä. Kirkon kriisipuhelin perustuu palvelevan puhelimen organisaatioon. Toimintaa koordinoi kirkkohallituksen työalasihteeri. Vuonna 2014 Palveleva puhelin Suomessa täyttää 50 vuotta. Hyvinkään palvelevan puhelimen toimipiste vastaa vuosittain noin puheluun. Toiminnassa on mukana noin 30 vapaaehtoista päivystäjää. Päivystys tapahtuu Hyvinkäällä seurakunnan tiloissa tiistaisin, perjantaisin, lauantaisin ja sunnuntaisin klo Vapaaehtoisia on tällä hetkellä mukana Hyvinkäältä, Hausjärveltä ja Riihimäeltä. Päivystäjäkoulutukseen on ollut osallistujia myös Lopelta, josta on aikaisempina vuosina ollut mukana päivystäjiä. Toimipisteen vastaava työntekijä huolehtii päivystysvuorojen täyttämisestä ja vapaaehtoisten koulutuksesta. Yhteistyösopimuksen uudistamisen myötä on nyt mahdollisuus kehittää toimintaa sopimuksessa mukana olevien seurakuntien kanssa ja aktivoida laajemmin niiden vapaaehtoisia osallistumaan. Sielunhoidon ja vertaistuen tarve ei ajassamme vähene vaikka seurakuntien resurssit esim. henkilöstökulujen osalta vähenevät. Henkilötyövuosina mitattuna vapaaehtoisten työpanos on kokonaiskirkon tasolla merkittävä. Vapaaehtoiset valitaan haastattelun perusteella ja koulutetaan tehtäväänsä, monet heistä pysyvät tehtävässään vuosikausien ajan ja kokevat sen hyvin mielekkäänä. Merkittävä osa vapaaehtoisista on miehiä. Kuten tilastot osoittavat, keskustelun tarvetta on huomattavasti runsaammin kuin mihin nykyisillä resursseilla pystytään vastaamaan. Telealueen 019 yksitoista seurakuntaa ovat käsitelleet Palvelevan puhelimen yhteistyösopimuksen muutoksen kirkkoneuvostoissaan ja ne ovat hyväksyneet ehdotetun muutoksen, joka lakkauttaa vuonna 1998 solmitun yhteistyösopimuksen. Näin ollen Hyvinkään, Lohjan ja Porvoon toimipisteet jatkavat toimintaa itsenäisinä. Muutos ei vaikuta Palvelevan puhelimen toimintaan käytännön tasolla, vaan se jatkuu kirkkohallituksen ohjaamalla tavalla.

5 Kirkkoneuvosto Hyvinkään toimipisteen osalta muutos merkitsee yhteistyösopimuksen uusimista ja ajan tasalle saattamista Hausjärven, Lopen, Mäntsälän ja Riihimäen seurakuntien kanssa. Sopimusluonnos on liitteenä 1. Liitteenä 2 on laskelma Palvelevan puhelimet kuluista sekä tilastotietoa Palvelevasta puhelimen toiminnasta. Hyväksytään sopimus liitteenä 1 olevan sopimusluonnoksen mukaisena. Hyväksytään veloitusperusteet, joiden mukaan vuoden 2014 maksu on 0,21 /seurakunnan jäsen. Vuoden 2013 osallistumismaksu peritään edellisen sopimuksen mukaisena 0,08 /seurakunnan jäsen. Päätös lähetetään Hausjärven, Lopen, Mäntsälän ja Riihimäen seurakuntien kirkkoneuvostojen hyväksyttäväksi. Yhteistyösopimus viedään edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Ehdotus hyväksyttiin. 251 Palvelevan puhelimen toimikunnan johtosääntö Liitteenä 3 on luonnos Palvelevan puhelimen toimikunnan päivitetystä johtosäännöstä. Johtosääntöä on päivitetty 3, kokoonpano, osalta. Muiden pykälien osalta johtosääntö on nyt voimassa olevan säännön kaltainen. Hyväksytään Palvelevan puhelimen toimikunnan johtosääntö liitteen 3 mukaisena. Ehdotus hyväksyttiin.

6 Kirkkoneuvosto Hyvinkään seurakunnan saavutettavuusohjelma Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan kirkkohallituksen julkaisua saavu Kirkon saavutettavuusohjelma. Tuolloin kirjattiin, että esim. diakoniaopiskelijalle voisi tarjota mahdollisuutta opinnäytetyön tekemiseen seurakunnan oman saavutettavuusohjelman laatimiseen liittyen. Lisäksi kirkkohallituksen ohjelmaan kaivattiin myös mainintaa maahanmuuttajista. Edelleen viestinnän saavutettavuuteen liittyen pohdittiin johtokuntien pöytäkirjojen viemistä seurakunnan kotisivuille. Jatkotoimista todettiin tuolloin marraskuun kirkkoneuvostossa, että saavutettavuusohjelmaa käsitellään seurakunnan esimiespalaverissa. Samoin todettiin, että keskustelua tullaan käymään yhteistyötoimikunnan mahdollisesta roolista ohjelman tai saavutettavuustavoitteiden laatimisessa. Esimiespalaverissa ohjelmaa käsiteltiin tammikuussa 2013 ja sovittiin, että esimiehet ottavat Kirkon saavutettavuusohjelman käsiteltäväksi omissa työalapalavereissaan ja kirjaavat ylös työalalta mahdollisesti nousevia ohjelman aiheisiin liittyviä kysymyksiä, toiveita ja tarpeita. Esimiespalaverissa käydyssä keskustelussa nostettiin esille mm. opaste-, tulkki-, invaluiska-, induktiosilmukka- ja ovien sähkölukkoasioita. Saavutettavuusasiantuntijoiksi esimiespalaverissa nimettiin johtava sairaalapastori Jussi Ollila ja diakoniatyöntekijä Maria Kahra. He kokosivat työaloilta pyydetyn materiaalin ja työstivät sitä eteenpäin. Esimiehiä ohjeistettiin, että ohjelmaa on tärkeää tarkastella sekä seurakuntalaisen että työntekijän näkökulmasta. Tulee pohtia fyysisen saavutettavuuden ohella myös henkistä ja hengellistä saavutettavuutta. Jussi Ollilan ja Maria Kahran saamastaan materiaalista työstämä Hyvinkään seurakunnan saavutettavuusohjelma on liitteenä 4. Hyväksytään Hyvinkään seurakunnan saavutettavuusohjelma liitteen 4 mukaisena. Keskustelun jälkeen päätettiin, että ohjelma palautetaan vielä uudelleen toimitettavaksi. Sisällössä todettiin olevan paljon hyviä asioita. Viimeistelyssä tulee kiinnittää huomiota mm. yksinkertaisen, selkeän kielen käyttämiseen ja ohjelman yhtenäistämiseen.

7 Kirkkoneuvosto Seurakunnan edustajat Hyvinkään Palvelukotisäätiön (Mäntykoto) hallitukseen vuosiksi Hyvinkään Palvelukotisäätiö pyytää säätiön asiamiehen Kirsti Laitto- Sundbergin allekirjoittamassa kirjeessä Hyvinkään seurakuntaa nimeämään edustajat Hyvinkään Palvelukotisäätiön hallitukseen vuosiksi Sääntöjen mukaan hallituksen seitsemästä jäsenestä kolme valitsee Hyvinkään kaupunki, kaksi Hyvinkään seurakunta ja kaksi Hyvinkään eläkeläistuki ry. Säätiön tarkoituksena on edistää eläkeläisten ja vammaisten kuntoutus- ja virkistystoimintaa ja asumista Hyvinkäällä sekä kehittää vanhus- ja vammaishuoltoa. Vuosina Hyvinkään seurakunnan edustajina ovat toimineet Aila Haapamäki ja Marja-Leena Virtanen. Nimetään seurakunnan kaksi edustajaa Hyvinkään Palvelukotisäätiön hallitukseen vuosiksi Puheenjohtajan esityksestä seurakunnan edustajiksi Hyvinkään Palvelukotisäätiön hallitukseen vuosiksi nimettiin yksimielisesti Aila Haapamäki ja Marja-Leena Virtanen. 254 Kolmen sairaalapastorin viran hakijoiden haastattelut Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliiton lakattua ( ), Hyvinkään seurakunta uutena isäntäseurakuntana perusti kirkkovaltuuston kokouksessa kolme sairaalapastorin virkaa lukien. Yksi viroista täytetään 50 % työosuudella. Virat ovat haettavina seurakunnan kotisivuille ja kirkon työpaikkatorilla. Torstain Kotimaa-lehdessä on myös ilmoitus viroista. Hakuilmoitus on liitteenä 5. Virkojen hakuaika päättyy torstaina Haastattelut seurakunnassa ovat keskiviikkona ja soveltuvuustutkimuspäivä on maanantai Sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunta antaa johtosääntönsä 2 mukaan lausunnon työalalle valittavista henkilöistä. Valinnan suorittaa kirkkoneuvosto.

8 Kirkkoneuvosto Sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunta on esittänyt omalta osaltaan haastatteluryhmään johtokunnan puheenjohtaja Ilkka Seppälää, johtava sairaalapastori Jussi Ollilaa ja vt. johtava sairaalapastori Pentti Mikkosta. Nimetään haastatteluryhmään kirkkoneuvoston edustajiksi kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä johtokunnan esittämät Ilkka Seppälä, Jussi Ollila ja Pentti Mikkonen. Aila Haapamäki esitti, että kirkkoneuvostosta haastatteluryhmään nimetään kirkkoherra Ilkka Järvinen ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Tuula Karhunen. Aila Haapamäen esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi haastatteluryhmään nimettiin johtokunnan esityksen mukaisesti Ilkka Seppälä, Jussi Ollila ja Pentti Mikkonen. 255 Viranhoitomääräyspyyntö pastori Terho Pursiaiselle Pastori Merja Telsavaara on Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin istunnossa seurakunnan pyynnön mukaisesti saanut viranhoitomääräyksen Hyvinkään seurakunnan IV seurakuntapastorin virkaan alkaen. Edellisen päätöksen johdosta avoimeksi marraskuun alusta jäävä Merja Telsavaaran nyt sijaisena hoitama V seurakuntapastorin virka on suunniteltu jättää ainakin saakka täyttämättä taloudellisista syistä. Virkaa vakinaisesti hoitavan Pauliina Kuokan virkavapaus päättyy tuolloin elokuun lopussa jolloin tiedämme, mitkä hänen suunnitelmasta mahdollisesta paluusta seurakunnan työhön ovat. Kesäaikaa helpottamaan palkattaisiin 2,5 kuukaudeksi kesäpappi. Näin pystytään hoitamaan mm. suunnitelmissa olevat ensi kesän rippikoulut. Myös pastori Terho Pursiainen on saanut kapitulilta viranhoitomääräyksen seurakunnan pyynnön mukaisesti loka marraskuuksi 2013 Hyvinkään seurakuntaan. Papiston loppuvuoden 2013 työtilannetta helpottamaan pyydetään hänelle viranhoitomääräys vielä joulukuuksi Pastori Terho Pursiaiselle pyydetään Espoon hiippakunnan tuomiokapitulilta viranhoitomääräystä Hyvinkään seurakunnan vs. V seurakuntapastoriksi. Ehdotus hyväksyttiin.

9 Kirkkoneuvosto Seurakuntapastori Heidi Kajander-Maavuoren hoitovapaa Heidi Kajander-Maavuoren äitiys- ja vanhempainvapaa päättyy , jonka jälkeen hänelle on myönnetty vuosilomaa Vuosiloman jälkeen hän jää hoitovapaalle Merkitään Heidi Kajander-Maavuoren virkavapaus, hoitovapaan johdosta, tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 257 Viranhoitomääräyspyyntö pastori Paula Kalliolle Pastori Heidi Kajander-Maavuoren äitiys- ja vanhempainvapaan sijaisena rippikoulutyössä on toiminut pastori Paula Kallio. Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on vahvistanut Paula Kallion virkamääräyksen Hyvinkään seurakunnan seurakuntapastoriksi papiston vuosilomasijaisena ja vs. VI seurakuntapastoriksi Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin annettua suostumuksen määräyksen antamiselle. Paula Kallio on 35-vuotias, koulutukseltaan valtiotieteen maisteri (v. 2005) ja teologian maisteri (v. 2011). Papiksi hänet on vihitty kesäkuussa Ennen Hyvinkäälle tuloaan hän toimi seurakuntapastorina nuoriso- ja rippikoulutyössä Sastamalan seurakunnassa. Paula Kallio on halukas jatkamaan sijaisuuttaan Hyvinkään seurakunnassa. Viranhoitomääräystä Paula Kalliolle vs. VI seurakuntapastoriksi on määrä pyytää siten, että hän toimii vuosilomasijaisena ja hoitovapaan sijaisena. Pyydetään Espoon hiippakunnan tuomiokapitulilta viranhoitomääräystä pastori Paula Kalliolle Hyvinkään seurakunnan VI seurakuntapastorin vuosiloman sijaiseksi ja vs. VI seurakuntapastoriksi Ehdotus hyväksyttiin.

10 Kirkkoneuvosto Helena Hartzellin lahjoitusrahaston säännöt Hyvinkään seurakunta sai keväällä 2013 Helena Harzellilta testamenttilahjoituksen. Lahjoituksen perukirjan mukainen arvo on euroa. Lahjoitus sisältää asunto-osakkeen. Lahjoittaja on osoittanut puolet testamenttilahjoituksestaan vanhustyöhön ja toisen puolen mielenterveystyöhön. Kirkkoneuvosto antoi kokouksessaan palvelujohtokunnan tehtäväksi mennessä valmistella kirkkoneuvostolle 1) esityksen lahjoituksen käyttöperiaatteista 2) luonnoksen lahjoitusrahaston säännöistä, mikäli käyttösuunnitelman perusteella rahaston perustaminen on perusteltua. Palvelujohtokunta on kokouksessaan hyväksynyt ehdotuksen rahaston perustamisesta ja rahaston säännöistä sekä esittänyt, että lahjoituksena saatu asunto myydään. Johtokunnan esitys rahaston säännöiksi on liitteenä 6 ja rahaston käyttösuunnitelma vuodeksi 2014 liitteenä 7. Hyväksytään Helena Hartzellin rahaston säännön liitteen 6 mukaisina. Merkitään vuoden 2014 käyttösuunnitelma tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi kirjattiin Marja-Leena Virtasen esityksestä toive, että käyttösuunnitelmassa huomioitaisiin jollain tavalla Mummon kammarin toimintaa, koska testamenttilahjoituksen tehnyt Helena Harzell osallistui seurakunnan toimintaan erityisesti Mummon kammarilla.

11 Kirkkoneuvosto Lahjoitusasunnon myynti (Lätti) Hyvinkään seurakunta sai keväällä 2013 Helena Harzellilta testamenttilahjoituksen. Lahjoitus sisälsi asunto-osakkeen. Kirkkoneuvosto antoi palvelujohtokunnan tehtäväksi mennessä valmistella kirkkoneuvostolle 3) esityksen lahjoituksen käyttöperiaatteista 4) luonnoksen lahjoitusrahaston säännöistä, mikäli käyttösuunnitelman perusteella rahaston perustaminen on perusteltua. Palvelujohtokunta on kokouksessaan hyväksynyt ehdotuksen rahaston perustamisesta ja rahaston säännöistä sekä esittänyt, että lahjoituksena saatu asunto myydään. Lisäksi johtokunta esitti kantanaan, ettei asunnon remontointiin käytettäisi rahaston varoja. Kiinteistöpäällikkö, taloustoimiston toimistosihteeri ja talousjohtaja ovat tarkistaneet asunnon kunnon. He pitävät perusteltuna asunnon heikkokuntoisten lattiamateriaalien vaihtamista sekä vähäisiä muita pintakorjauksia ennen myyntiä. Korjaustoimenpiteet parantaisivat asunnon yleisilmettä, kuntoa ja myytävyyttä. Harkittujen korjausten kustannusarvio tarkentuu kokoukseen mennessä. Myydään lahjoituksena saatu asunto ja siirretään myynnistä saadut varat Helena Harzellin rahastoon käytettäväksi testamentin ja rahaston sääntöjen mukaisesti. Tehdään huoneistoon esittelyssä kuvattu kunnostus ennen myyntitoimeksiantoa. Pyydetään tarjous asunnon myynnistä seuraavilta kiinteistövälittäjiltä: OP- Kiinteistökeskus Oy, Huoneistokeskus Oy ja Kiinteistömaailma Oy. Liitteenä 8 tarjouspyyntöluonnos. Ehdotus hyväksyttiin. Kiinteistöpäällikkö Visa Hämäläinen ja talousjohtaja Jouni Lätti valtuutettiin hoitamaan asunnon kunnostukseen liittyvät toimenpiteet.

12 Kirkkoneuvosto Tampereen IT-yhteistyöalueen sekä IT-alueen ajankohtaisten hankintasopimusten ja kehityshankkeiden esittely (Lätti) Hyvinkään seurakunta siirtyi toukokuussa 2012 Tampereen IT-yhteistyöalueen palvelujen käyttäjäksi. Hyvinkään seurakunnan kokemusten perusteella yhteistyö Tampereen IT-alueen kanssa on ollut sujuvaa ja joustavaa. IT-alueen henkilökunta on ollut palvelualtista ja käytännön palvelutilanteissa HelpDesk toimii hyvin. Tietohallintopäällikkö Jukka Nyrhinen on kutsuttu esittelemään Tampereen ITyhteistyöalueen toimintaa, ajankohtaisia seurakuntia palvelevia hankintasopimuksia sekä IT-alueen kehityshankkeita. Tietohallintopäällikkö Jukka Nyrhinen esittelee Tampereen IT-yhteistyöalueen toimintaa ja palveluja, hankintasopimuksia sekä kehityshankkeita. Käydään yleiskeskustelu IT-alueen toiminnasta esittelyn pohjalta. Käydään yksityiskohtainen keskustelu monitoimilaitteiden hankintaan ja puhelinjärjestelmän uusintaan liittyvistä kysymyksistä. Tietohallintopäällikkö Jukka Nyrhinen esitteli Tampereen IT-yhteistyöalueen toimintaa todeten mm., että alueella on jäseniä noin , seurakuntatalouksia 37 ja seurakuntia 51. Käyttäjiä on noin Hallinnosta hän totesi, että Tampere on isäntäseurakunta ja toimintaa hallinnoi johtokunta. Työntekijöitä on 11. Toiminta-ajatuksena on kustannustehokas palvelu erikokoiset seurakunnat huomioiden sekä tietotekniikan ja verkon käytön kehittäminen seurakunnissa. Kustannukset ovat noin 1,9 milj. euroa vuodessa. Ne koostuvat henkilöstöstä, tietoliikenteestä, laitteista, lisensseistä ja palveluista. Hyvinkään osuus on euroa/vuosi. Puhelinpalveluista Jukka Nyrhinen totesi, että sopimus on tehty Soneran kanssa ja siihen on tähän mennessä liittynyt 37:sta seurakuntataloudesta 28. Monitoimilaitteissa tavoite on saada koko IT-alueelle kokonaistaloudellinen sopimus pitkäksi aikaa. Kartoituksen jälkeen merkiksi on valittu Canon. Laitemalleja on kolme. Palvelutaso on määritelty niin, että huoltaja on paikalla neljässä tunnissa. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja kiitti Jukka Nyrhistä mielenkiintoisesta ja valaisevasta esityksestä.

13 Kirkkoneuvosto Monitoimilaitteiden hankinta (Lätti) Tampereen IT-alue kilpailutti monitoimilaitteet keväällä Monitoimilaitetoimittajaksi valittiin Canon Oy/Tampere. Tampereen IT-alueen tietohallintopäällikkö on kuvannut hankinnan sisältöä ja tavoitteita seuraavasti: IT-alueella tapahtuneessa monitoimilaitekilpailutuksessa on haettu kokonaistaloudellisesti edullisinta ratkaisua. Kokonaistaloudellisella ratkaisulla on haettu ratkaisua, joka on ottaa huomioon hinnan (hankintaratkaisussa painoarvo 45 %), palvelun, laadun ja ympäristön sekä laitteistosta aiheutuvan välillisen hallinnointikulun. Kaikissa hankinnoissa sekä tuotteissa ja näiden hallinnassa on sekä välittömiä että välillisiä kuluja. Kilpailutetussa ratkaisussa on pyritty ottamaan huomioon välilliset kulut, joiden vähentämiseen tulostusympäristön kehittämisessä IT-yhteistyöalueella myös pyritään. Tämä vähentää seurakuntaan kohdistuvaa kustannusvaikutusta. Myös alueellinen kattavuus on otettu huomioon ratkaisussa. Sopimukseen sisältyy riittävä palvelun seuraaminen dokumentoidusti sekä tulostuksen ja sen hallinnan kehittäminen. Kokonaistaloudellisuus tarkoittaa myös, että kun pääsemme mahdollisimman vähiin laitemerkkeihin, niin koneiden asennukset ja niiden ylläpito palvelimilla säästävät yhteistä työtä. Useiden toimittajien, laitemerkkien, toimintatapojen ja -asetusten välisessä ristiaallokossa syntyy jo edellä mainittuja välillisiä kustannuksia ja nämä kustannukset näkyvät kokonaistaloudellisesti sekä euromääräisesti että toiminnallisesti IT-yhteistyöalueen seurakunnissa. Jo kilpailutettu ratkaisu säästää aikaa ja rahaa sekä hankinta- että hallintatyössä mukaan lukien sopimushallinnan. IT-alueen seurakunnille suositellaan sopimukseen liittymistä, mutta jokainen seurakunta tekee itsenäisen ratkaisun. Hyvinkään seurakunta ilmoitti suullisesti IT-alueelle ennen kilpailutuksen käynnistämistä, että sen tarkoituksena on hankkia uudet laitteet kilpailutuksen pohjalta. Vaihtoehtona IT-alueen yhteistyösopimuksen soveltamiselle olisi omatoiminen kilpailutus, koska hankinnan arvo ylittää hankintalain mukaisen kilpailutusrajan. Hankintaprosessin aikana nykyinen monitoimilaitteiden päätoimittaja on tuonut esille omia, perushinnaltaan edullisia vaihtoehtoja seurakunnan sanottua irti nykyisten laitteiden ylläpitosopimukset. Hyvinkään seurakunnan laitekanta ja uusimistarpeet kartoitettiin toimittajan kanssa kesäkuussa Liitteenä 9 on listaus seurakunnan kaikista tulostus/ kopiointilaitteista. Kiireellisen uusimisen tarpeessa ovat seurakunnan päämonitoimilaite ja kasvatuksen toimistotiloissa oleva osastomonitoimilaite, jotka ovat olleet käytössä kuusi vuotta. Näiden Xerox-monitoimilaitteiden huoltosopimukset on irtisanottu päättymään Lisäksi on tarpeen uusia viisi pientä toimipistekohtaista monitoimilaitetta.

14 Kirkkoneuvosto Osa nykyisistä seurakunnan laitteista soveltuu vielä joksikin aikaa käyttöön. Kolme uudempaa osastotason monitoimilaitetta jäävät käyttöön sopimuskautensa loppuun (vuoteen 2016). Seurakunta on hankkinut tähän asti kaikki monitoimilaitteet omistukseensa. Tampereen IT-alue on tehnyt yksityiskohtaisen yhteistyösopimuksen Canon Oy:n kanssa toimistotulostuksen kokonaispalveluiden toimittamisesta. Laitteet ovat vuokrakoneita, joiden hinnoittelu sisältää sekä laitteiden pääomakulut että käyttökulut. Sopimuksen liitteissä on kuvattu mm. toimitusprosessi, huoltopalvelun sisältö ja palvelutaso, seurantakäytännöt sekä tulostusympäristön kehittäminen. Yksittäinen seurakunta voi liittyä yhteistyösopimukseen tekemällä liittymissitoumuksen toimittajan kanssa (liite 10) ja vuokraa tarvitsemansa laitteet erillisillä tilauksilla. Liitteenä 11 on yhteenveto vuokrattavaksi esitettävien monitoimilaitteiden kokonaiskustannuksista sopimuskaudella. Pääkoneen vuosikustannus alenee uudessa sopimuksessa noin 20 % ja kasvatuksen osastokoneen kulut ovat nykyisen ratkaisun kanssa samalla tasolla. Hyvinkään seurakunta liittyy Tampereen IT-alueen yhteistyösopimukseen, joka sisältää toimistotulostuksen kokonaispalveluiden toimittamisen (liite 10). Vuokrataan sopimuksen mukaisin ehdoin 48 kuukauden sopimuksella uusi päämonitoimilaite, kasvatuksen tiloihin tuleva osastomonitoimilaite sekä viisi pientä toimipistekohtaista monitoimilaitetta (liite 11). Ehdotus hyväksyttiin. 262 Puhepalvelusopimuksen ja puhelinvaihdetoimintojen uusiminen (Lätti) Tampereen IT-alue on kilpailuttanut puhepalvelut ja tehnyt Soneran kanssa puhepalvelusopimuksen marraskuussa 2011 (liite 12, puitesopimus, luottamuksellinen). Sopimuksen liitteissä on kuvattu mm. vaatimusmäärittely, asiakasratkaisu + tuotekorimalli, hintaliite, palvelukuvaus, projektimalli ja sopimuksen piiriin kuuluvat palvelusopimukset. Puitesopimuksen kesto on 3 vuotta + 2 optiovuotta, joten sopimuskautta on jäljellä kolme vuotta. Seurakunnan tavoitteisiin on kirjattu liittyminen sopimukseen kuluvan vuoden aikana

15 Kirkkoneuvosto IT-alueen puhepalvelusopimus perustuu matkapuhelinteknologiaan. Seurakunnan vanha vaihdenumero jää käyttöön, mutta puheluvälitys siirtyy tietokoneavusteiseksi. Verkon liittymät ovat matkapuhelinverkon liittymiä. Erityistarpeisiin jää muutama faksi ja lankaverkon yhteys. Seurakunnan matkapuhelinnumerointi on pirstoutunut hyvin hajanaiseksi, mutta tämän uudistuksen yhteydessä numerointimuutoksia ei ole tarkoitus toteuttaa, koska lähivuosien mahdolliset rakennemuutokset voivat tuoda uusia numerointitarpeita. Datapaketit ovat käytössä niillä työntekijöillä, jotka tarvitsevat niitä työssään. Datapakettien koot tarkistetaan vastaamaan todellista tarvetta. Muihin liittymiin tulee dataesto. Yksityispuhelut ovat edelleen mahdollisia 151 -koodilla, jatkossa niiden laskut menevät suoraan ao. henkilöille ja työpuhelimen käytöstä yksityispuhelimena tehdään erillinen sopimus. Puhelimen peruskäyttäjälle muutoksen merkitys on vähäinen. Seurakunnan puhelinkustannukset ovat noin euroa vuodessa. Uudella sopimuksella ja samanaikaisella vanhojen käytäntöjen purkamisella saadaan ennakkoarvioiden perusteella huomattavat säästöt (arvio säästöistä vähintään %). Esimerkiksi tavanomainen työntekijäkohtainen kuukausimaksu on jatkossa datapaketteineen ja tarvittavine puhelu- ja tekstiviestipaketteineen sekä arvonlisäveroineen euroa/työntekijä. Yksittäinen seurakunta voi liittyä puitesopimukseen tekemällä palvelusopimuksen toimittajan kanssa. Seurakunta valitsee valmiiksi neuvotellusta tuotekorista tarvitsemansa palvelut. Valmisteluvaiheeseen sisältyy paljon yksityiskohtien valmistelua ja sopimista. Käytännön valmistelutyö hoidetaan pääosin taloustoimistossa yhteistyössä ITalueen ja toimittajan kanssa. Muutos on tarkoitus toteuttaa marraskuun aikana. Puitesopimus liitteineen on nähtävissä tarvittaessa kokonaisuudessaan taloustoimistossa. Hyvinkään seurakunta liittyy Tampereen IT-alueen kilpailuttamaan puhepalvelusopimukseen. Valtuutetaan talousjohtaja neuvottelemaan sopimuksen yksityiskohdat ja tekemään sopimus puhepalveluista Soneran kanssa. Ehdotus hyväksyttiin.

16 Kirkkoneuvosto Ruokapalvelujen toiminnan esittely (Lätti) Pääemäntä on kutsuttu esittelemään ruokapalvelujen toiminnan (pitopalvelu ja Sääksin ruokapalvelut) ajankohtaisia haasteita, tulevaisuuden näkymiä ja palvelujen kehittämistarpeita. Pääemäntä Aino Kuronen esittelee ruokapalvelujen ajankohtaisia haasteita ja tulevaisuuden näkymiä. Käydään yleiskeskustelu ruokapalvelujen toiminnasta esittelyn pohjalta. Pääemäntä Aino Kuronen totesi esittelyssään, että haasteita työssä on paljon. Alalle on tullut paljon lisää kilpailua mm. kauppakeskuksen valmistumisen myötä. Seurakunnan pitopalvelu on kuitenkin ottanut sijansa alalla. Tulos ei aina ole ollut kovin hyvä, mutta asiakkaat ovat tyytyväisiä. Tulevaisuuden työvoiman osalta hän totesi, että pitopalvelusta on lähivuosina myös jäämässä työntekijöitä eläkkeelle ja uudet nuoremmat työntekijät ovat taloudellisesti edullisempia työnantajalle. Sääksin leirikeskuksen henkilökuntaan Aino Kuronen oli erityisen tyytyväinen sekä tilaisuuksiin Sääksissä. Edelleen hän muistutti, että pitopalvelun henkilökunta hoitaa tavallaan sivutöinään kerran kuukaudessa järjestettävät lähetysmyyjäiset. Lähetysjärjestöjen suuntaan hän esittikin toiveen, että sieltä saataisiin uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan. Puheenjohtaja kiitti pääemäntää esittelystä. Yleiskeskustelussa pohdittiin tuloksen parantamiseksi mm. lounasajan pidentämisen mahdollisuutta. Aino Kurosen mukaan pidentäminen esim. klo 14 saakka olisi nykyisellä henkilökunnalla mahdollista. Markkinoinnin lisäämistä esitettiin monissa puheenvuoroissa ja heitettiin palloa myös viestinnän suuntaan, mutta luonnollisesti työalalta täytyy ensin tulla toiveet ja esitykset. Lounasruokailun osalta pohdittiin, onko tilakapasiteetti riittävä, mikäli lounasruokailussa kävijöiden määrä merkittävästi lisääntyisi. Tiettyinä aikoina tila voisi käydä ahtaaksi. Kyseltiin myös, onko lounastarjoilu liian runsasta ja ovatko raaka-aineet edullisesti hankittuja, myydäänkö liian halvalla liian hyvää. Pääemännän mukaan hän hankkii raaka-aineet edullisesti. Kysymykseen, miten hintojen nosto vaikuttaisi kävijämääriin, pääemäntä vastasi, että seurakunnan pitopalvelu myy laadulla ja asiakaspalvelulla. Edelleen keskustelussa todettiin, että maailma ei ole enää sama kuin 30 vuotta sitten. Asioita pitää tehdä tänä päivänä eri tavalla ja tahtotila muutokseen täytyy olla olemassa.

17 Kirkkoneuvosto Asioita on voitava tarkastella myös siltä näkökulmalta, että mistä emme voi luopua, että olemme seurakunta. Pitopalvelutoiminnassa on tietysti myös toiminnallinen näkökulma. Tulee myös harkita, kuinka suureksi kannattaa kasvaa. Kannattavuuskysymys todettiin ongelmaksi, jossa pitää työtä tehdä ja tutkia realistisia vaihtoehtoja. Kirkollisveroja emme voi elinkeinotoimintaan käyttää. Lopuksi todettiin, että seurakunnan pitopalvelu saa paljon hyvää palautetta. Työntekijät tekevät hyvää työtä ja ansaitsevat siitä kiitoksen. 264 Pitopalvelun taloustarkastelu (Lätti) Kirkkoneuvosto käsitteli vuoden 2013 talouden sopeuttamisohjeita. Tuolloin päätettiin mm., että pitopalvelusta tulee esittää erillinen selvitys kirkkoneuvostolle elokuun kokoukseen, miten talousarvion mukainen tulostavoite saavutetaan. Pitopalvelun talouden erilaisia sopeuttamistarpeita on sen jälkeen käsitelty pääemännän ja talousjohtajan neuvotteluissa. Vuoden 2013 osalta ei ole löydetty riittäviä ratkaisuja tulostavoitteen saavuttamiseksi ja siksi kirkkoneuvostolle esitettiin tulostavoitteen laskemista eurolla (alkuperäinen vastuukatetavoite oli euroa). Kirkkovaltuusto hyväksyi tulostavoitteen laskemisen talousarviomuutosten yhteydessä Pitopalvelun taloudesta on valmisteltu yksityiskohtainen selvitys (liite 13, salainen). Pitopalvelun vuoden 2014 talousarvioesityksessä vuosikatteen tavoitetaso ennakoidaan saavutettavaksi. Merkitään selvitys pitopalvelun taloudesta tiedoksi. Toteutetaan selvityksessä kuvatut toiminnan ja talouden kehittämistoimenpiteet. Merkittiin selvitys tiedoksi. Selvityksessä kuvatut toiminnan ja talouden kehittämistoimenpiteet toteutetaan.

18 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano KL 10:1 :n mukaan kirkkoneuvoston tulee huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta. Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava tuomiokapitulin ratkaistavaksi, onko täytäntöön panemiselle laillista estettä. Tuomiokapituli ei saa ratkaista asiaa, ennen kuin valitusaika valtuuston päätöksestä on kulunut umpeen (KL 10:6 ). Seurakunnan viranomaisen päätös, jota ei ole alistettava, voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman, jollei siitä valittaminen käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi tai jollei viranomainen, jolle valitus on tehty, kiellä täytäntöönpanoa tai määrää sitä keskeytettäväksi. Päätöstä asiassa, joka voidaan siirtää kirkkohallituksen tai kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, ei saa panna täytäntöön ennen kuin on selvitetty, ettei asiaa siirretä (KL 25:1 1-2). Edellinen kirkkovaltuuston kokous on ollut Hyväksytään kirkkovaltuuston pitämän kokouksen päätösten täytäntöönpano. Hyväksyttiin kirkkovaltuuston pitämän kokouksen päätösten täytäntöönpano. 266 Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet Kirkkohallituksen yleiskirje 13/ Vuoden 2014 kirkkokolehdit Merkitään yleiskirje tiedoksi. Merkittiin yleiskirje tiedoksi.

19 Kirkkoneuvosto Johto- ja toimikuntien kokousten asialistat Julistusjohtokunta Julistuksen osavuosiraportti 2/ Julistuksen talouden toteutuma 3. Julistuksen toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle Lähetystyön talousarviovarojen jakaminen vuonna Radio Dei 6. Nimikkosopimus Hanna Penttinen (Sley) 7. Nimikkosopimus Mary Anna ja Mikko Tassia (Kylväjä) 8. Raportit lähetysjärjestöjen kesäjuhlilta Palvelujohtokunta Palvelutyön osavuosiraportti 2/ Palvelutyön talousarvio v sekä toiminta- ja taloussuunnitelma Helena Hartzelin rahaston säännöt ja varojen käyttösuunnitelma vuodelle Suvi Kurikan äitiysloma 5. Diakoniasihteerin päätösluettelon mukaiset päätökset 11 22/2013 Kasvatusjohtokunta Kasvatusjohtokunnan alaisten työmuotojen toiminta- ja taloussuunnitelmat vuodelle Kasvatustyön osavuosiraportti 2/2013 Palvelevan puhelimen toimikunta Palvelevan puhelimen yhteistyösopimuksen tilanne 2. Palvelevan puhelimen toiminta- ja taloussuunnitelma Päivystyskäytäntöjen uudistuksia Merkitään asialistat tiedoksi. Asialistat merkittiin tiedoksi.

20 Kirkkoneuvosto Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat Kirkkoherran päätösluettelon asialista Lupa nuorelle rippikoulun käymiseen 14-vuotiaana 37. Päätös yhden kummin riittävyydestä 38. Pastori Heidi-Kajander Maavuoren hoitovapaa 39. Papiston ja muiden kirkkoherran alaisten työntekijöiden jäljellä olevat vuosilomat Talousjohtajan päätösluettelon asialista Vuokrasopimuksen irtisanominen, seurakuntaopisto 69. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Mäki 70. Vuosilomamuutosten hyväksyminen, Kuronen 71. Markku Husson koulutussuunnitelman lisäykset 72. Asuinhuoneiston vuokrasopimus, Helenenkatu A 73. Vuosilomamuutosten hyväksyminen, Hyvärinen 74. Vuokrasopimuksen irtisanominen, Laaksonen 75. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Telsavaara 76. Virkavapausanomus, Keinänen 77. Sairauslomien myöntäminen 78. Vuosilomamuutosten hyväksyminen, Kuronen 79. Palkattoman työloman myöntäminen Satu Lampolle 80. Vuosilomasuunnitelman ja vuosilomajärjestyksen hyväksyminen väliselle ajalle 81. Asuinhuoneiston vuokrasopimus, Helenenkatu C 82. Pitopalvelun jouluhinnaston 2013 vahvistaminen 83. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Koponen 84. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Viitanen Merkitään asialistat tiedoksi. Asialistat merkittiin tiedoksi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 1/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 23 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 02.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivunen Leena varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura Uusi-Rasi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 5/2016 PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 5/2016 AIKA: Perjantai 16.9.2016 klo 18.00 18.35 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - paikalla Katila Anne

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 4.1.2017 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntakoti SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj Seija Toivonen Harri Auranen

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1 Kokousaika: Ke 12.10.2016 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 131 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA MAANANTAINA 14.12.2015 klo 18.00 (KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntatalo, rippikoululuokka SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / Matti Kaipainen pj VARAJÄSENET Sirpa Kangas vpj Harri

Lisätiedot

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille ALUENEUVOSTO 15.8.2013 26 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS ALN 40 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 18.5.2011 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 16.00. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2015 AIKA: Maanantai 30.3.2015 klo 18.00 18.25 Huom. kellonaika aiemmin ilmoitettua myöhäisempi PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 3/2016 ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2016 AIKA: Maanantai 6.6.2016 klo 18.00 18.23 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - poissa

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 25.5.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Yläneen seurakuntatalo SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj Seija Toivonen Harri Auranen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 Sivu 1 ( 8) Kokousaika Tiistai 9.2.2016 kello 18:50 19:05 Kokouspaikka Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski Läsnä Aalto, Jorma Aaltonen,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) _ KOKOUSTIEDOT Aika 17.12.2015 klo 19-20.22 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Kinnula Matti jäsen pj. x Soutukorva Johanna jäsen vpj. x 37- Hemminki

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/ Kirkkovaltuusto

Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/ Kirkkovaltuusto Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/2013 1 KUTSU Kangasalan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään Suoraman seurakuntakeskuksessa 22.1.2013 klo 19. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: liite

Lisätiedot

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO 2.10.2013 32. ALN 52 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille 26.9.2013.

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO 2.10.2013 32. ALN 52 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille 26.9.2013. ALUENEUVOSTO 2.10.2013 32 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS ALN 51 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ALN 52 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Aika Paikka 12.2.2015 klo 17:15-18:00 Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09)

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09) (Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka nro 3/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 22 SIVLTK 23 SIVLTK 24 SIVLTK 25 SIVLTK 26 Kokouksen järjestäytyminen Taloustilanne Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Aika 28.9.2016 klo 17:00-17:05 Paikka Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Martikainen, Heidi puheenjohtaja, poissa Arvonen,

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 4/11.10.2010 Kirkkoneuvoston taloudellisen jaosto. Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 4/11.10.2010 Kirkkoneuvoston taloudellisen jaosto. Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08 Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo Läsnä Poissa Muut läsnäolijat: Rauni Salmela, puheenjohtaja Olli Lehtinen, jäsen Anneli Tervo, jäsen Pirkko Riihimäki, jäsen Hannu

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2016

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2016 NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 1/2016 Ensimmäisen pykälän numero: 1 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2016 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2016 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 26.10.2016 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntatalo SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj Seija Toivonen Harri Auranen

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA torstaina 12.11.2015 klo 19.00 (KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntatalo, rippikoululuokka SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / Matti Kaipainen pj VARAJÄSENET Sirpa Kangas vpj Harri Auranen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 24.08.2016 Aika 24.08.2016 klo 13:00 14:25 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2016

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2016 NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2016 Ensimmäisen pykälän numero: 1 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2 2012

MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2 2012 Myrskylän seurakunta/kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2-12 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2 2012 Aika: Paikka: ma 13.2.2012 klo 19.00 alkavan kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2016. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2016. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 3/2016 Ensimmäisen pykälän numero: 17 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 8/2016 Seurakuntaneuvosto 1

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 8/2016 Seurakuntaneuvosto 1 LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 8/ Seurakuntaneuvosto 1 AIKA 24.10. klo 18.30 PAIKKA Lohtajan pappila Kokousasiat 74 Kokouksen avaus 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 76 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016 1 PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika Ke 20.1.2016 klo 18.00-18.53 Paikka Läsnä POISSA Lisäksi läsnä Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Anne Angervo, vt. kirkkoherra Piipponen Jorma Röning Mirja

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ESITYSLISTA 1/2016 1. Seurakuntaneuvosto 1-10 9.2.2016 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Aika: Tiistai 9.2.

ESITYSLISTA 1/2016 1. Seurakuntaneuvosto 1-10 9.2.2016 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Aika: Tiistai 9.2. ESITYSLISTA 1/2016 1 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 9.2.2016 klo 18 - Paikka: Korson seurakunnan kirkkosali II Osallistujat: Yrjölä Pirkko puheenjohtaja Heikinheimo Kirsi Klemetti

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 3/

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 3/ Kirkkovaltuuston kokous 3/2016 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 3.11.2016 klo 18.00 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 27.1.2016 klo 18.00 (KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntatalo, rippikoululuokka SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj Seija

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 13.9.2012 klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Kolehtisuunnitelma on laadittu touko-elokuulle. (ks. liite 1)

Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Kolehtisuunnitelma on laadittu touko-elokuulle. (ks. liite 1) HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044 7356 780 pirjo.inkinen@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2015 AIKA Maanantai 20.4.2015 klo 17.30 18.10 PAIKKA

Lisätiedot

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2011 1 ( 7 ) 18.3.2011 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 17.3.2011 klo 17 18.55 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä Marttila Hannu srkneuvoston puheenjohtaja,

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 1/2016 AIKA: Maanantai 15.2.2016 klo 18.00 19.27 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne- paikalla Katila Anne - paikalla Katila

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6

PÖYTÄKIRJA. Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6 Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 10.10.2016 klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6 Saapuvilla olleet jäsenet Sakari Enrold, puheenjohtaja Timo Sahi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 2/2014 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 2/2014 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 6 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 7 Valitus koskien metsätien rikkomista ja korjaamista. TIETOIMJ 8 Valitus Kalliojärven tiekunnan vuosikokouksesta Sivu 2 Nro 2/2014

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KYMIN SEURAKUNTA 1 (8) 3/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA

KYMIN SEURAKUNTA 1 (8) 3/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA KYMIN SEURAKUNTA 1 (8) 3/2010 Aika Keskiviikko 21.4.2010 KLO 18.00 Paikka Karhulan seurakuntakeskus Läsnä Tanska Juha puheenjohtaja Raanti Seppo varapuheenjohtaja Marjaana Suurnäkki sihteeri Taavitsainen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO

PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika Tiistai 17.4.2012 klo 18. 00- Kokouspaikka Osallistujat Paavalinkirkko, Kirkkoherranvirasto Sammatintie 5, Helsinki Parviainen Jorma,

Lisätiedot

KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47

KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47 _ KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47 KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti KUTSUTUT / PAIKALLA OLLEET Jäsenet: henkilökohtaiset varajäsenet: x Arja Huuskonen, khra, puheenjohtaja -Jarkko Rekonen, varapuheenjohtaja.

Lisätiedot

VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS. Sähköpostikokous

VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS. Sähköpostikokous Seurakuntaneuvosto 20.3.2015 sivu 1 (9) VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS Aika 20.3.2015 klo 16.00 Paikka Sähköpostikokous Osallistujat: Ahlroth Riitta Huvila Raimo Koivula

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

jäsen, kirkkoneuvoston vpj

jäsen, kirkkoneuvoston vpj IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 87 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 30.09.2015 kello 16.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Alanen Margit Haveri Juhani Karjalainen Anni Majalahti Auli Mattila Esko Salo Miikka

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2008 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2008 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2008 1 (9) Aika: Tiistai 9.12.2008 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Mika Arola Harri Hernesmaa Kyllikki Honkanen Aimo Ilomäki Seppo Karjalainen Jari Lippo

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Heikinheimo Kirsi, Norvanto Jukka, Piirainen Esa, Puskala Jani, Salminvuo Mia, Vasarainen Merja-Liisa

Heikinheimo Kirsi, Norvanto Jukka, Piirainen Esa, Puskala Jani, Salminvuo Mia, Vasarainen Merja-Liisa PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 9.2.2016 klo 18-19.35 Paikka: Korson seurakunnan kirkkosali II Osallistujat: Yrjölä Pirkko puheenjohtaja Heikinheimo Kirsi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN, PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN JA ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN, PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN JA ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KYMIN SEURAKUNTA 1 (10) 7/2010 Aika Keskiviikki 27.10.2010 klo 18.00 Paikka Karhulan seurakuntakeskus, kokousali Läsnä Juha Tanska kirkkoherra Onnela Sari sihteeri Taavitsainen Marjukka jäsen Oksanen Heikki

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto 1 PÖYTÄKIRJA Ylistaron kappelineuvosto NRO 4/2015 AIKA: 4.6.2015 kello 18:00 (kahvi ennen kokousta) PAIKKA: Ylistaron kappeliseurakunnan virastotalon kokoushuone LÄSNÄ: Jari Heiska - paikalla Ville Karhu

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TORNION SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016

TORNION SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016 ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Pvm 29.03.2016 OSALLISTUJAT JÄSENET Martti Puontila kirkkoherra, pj. Juha Berg jäsen POISSA Marja-Liisa Husa Toivo Höynälä Sari Juntura

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2013 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2013 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2013 1/5 KOKOUSAIKA 28.5.2013 klo 18-18.35 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Haapsaari Tuula

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) Aika: Tiistai 10.3.2015 klo 18.00-19.15 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Päivi Harsia Pirjo Hellgren Aimo Ilomäki Ville Mielonen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 AIKA Maanantai 24.11.2014

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 19.12.2013. Pöytäkirja 5 / 2013. Aika Torstai 19.12.2013 klo 18.00-19.30

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 19.12.2013. Pöytäkirja 5 / 2013. Aika Torstai 19.12.2013 klo 18.00-19.30 1 Pöytäkirja 5 / 2013 Aika Torstai 19.12.2013 klo 18.00-19.30 Paikka Seurakuntatalo, Kirkkotie 2, Sali 1. Läsnä Poissa Vesa Järvinen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mirja Boren Kalevi Hanhinen Vuokko Heikkilä

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot