Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA N:o 9/2013 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (25) 217 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen Ilkka Haapamäki Aila Heimonen Taisto Huuskonen Reijo Kaipainen Risto Karhunen Tuula Karppinen Hannele Kiuttu Pekka Mc Leod Smith Jasmina Orenius Aija Pallonen Jouni Rantala Kyllikki Virtanen Marja-Leena puheenjohtaja MUUT SAAPUVILLA OLLEET Helttunen Pentti Ala-Paavola Sinikka Lätti Jouni Marjamäki Ritva Nyrhinen Jukka Kuronen Aino KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja talousjohtaja hallintosihteeri tietohallintopäällikkö, Tampereen IT-alue pääemäntä ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Ilkka Järvinen Hyvinkäällä Allekirjoitukset Ritva Marjamäki Kyllikki Rantala Marja-Leena Virtanen

2 Kirkkoneuvosto Kokouksen asialista 246. Kokouksen avaus 247. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 248. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 249. Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 250. Palvelevan puhelimen yhteistyösopimus 251. Palvelevan puhelimen toimikunnan johtosääntö 252. Hyvinkään seurakunnan saavutettavuusohjelma 253. Seurakunnan edustajat Hyvinkään Palvelukotisäätiön (Mäntykoto) hallitukseen vuosiksi Kolmen sairaalapastorin viran hakijoiden haastattelut 255. Viranhoitomääräys pastori Terho Pursiaiselle 256. Seurakuntapastori Heidi Kajander-Maavuoren hoitovapaa 257. Viranhoitomääräyspyyntö pastori Paula Kalliolle 258. Helena Hartzellin lahjoitusrahaston säännöt 259. Lahjoitusasunnon myynti 260. Tampereen IT-yhteistyöalueen sekä IT-alueen ajankohtaisten hankintasopimusten ja kehityshankkeiden esittely 261. Monitoimilaitteiden hankinta 262. Puhepalvelusopimuksen ja puhelinvaihdetoimintojen uusiminen 263. Ruokapalvelujen toiminnan esittely 264. Pitopalvelun taloustarkastelu 265. Kirkkovaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano 266. Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 267. Johto- ja toimikuntien kokousten asialistat 268. Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat 269. Lupa hautaustoimen erityisammattimiehen sijaisen palkkaamiseen 270. Työterveyshuollon sopimuksen jatkaminen 271. Muita asioita 272. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 Kirkkoneuvosto Kokouksen avaus 247 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Alkuvirren 170 ja rukouksen jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. Esityslista on toimitettu jäsenille Kokous todetaan KJ 9:1 :n ja KL 7:4 :n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 248 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kyllikki Rantala ja Marja-Leena Virtanen. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla Ehdotus hyväksyttiin. 249 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi siten muutettuna, että pykälät käsitellään välittömästi tämän pykälän jälkeen. Lisäksi lisäasioina käsitellään: 1. Lupa hautaustoimen erityisammattimiehen sijaisen palkkaamiseen 2. Työterveyshuollon sopimuksen jatkaminen.

4 Kirkkoneuvosto Palvelevan puhelimen yhteistyösopimus Palvelevan puhelimen toiminta on kirkon valtakunnallinen palvelu, jota seurakunnat yhteistyössä ylläpitävät ja toteuttavat. Puhelinpäivystys arkisin klo 18 01, viikonloppuisin klo tapahtuu noin 30 eri puolilla maata sijaitsevien toimipisteiden kautta. Toimipisteet ovat muodostuneet teleliikennealueittain, mutta nykyisin palvelu on digitaalisen tekniikan vuoksi valtakunnallisesti yhteinen. Monet toimipisteet ovat useiden seurakuntien yhteisiä tai niitä ylläpitää seurakuntayhtymä. Osassa toimipisteistä on täysitoimisia toiminnasta vastaavia työntekijöitä, useimmissa toiminnan pyörittäminen on yksi osa työntekijän työnkuvasta. Puhelinpäivystys tapahtuu pääasiassa vapaaehtoisvoimin, kuitenkin myös työntekijöitä toimii päivystäjinä. Kirkon kriisipuhelin perustuu palvelevan puhelimen organisaatioon. Toimintaa koordinoi kirkkohallituksen työalasihteeri. Vuonna 2014 Palveleva puhelin Suomessa täyttää 50 vuotta. Hyvinkään palvelevan puhelimen toimipiste vastaa vuosittain noin puheluun. Toiminnassa on mukana noin 30 vapaaehtoista päivystäjää. Päivystys tapahtuu Hyvinkäällä seurakunnan tiloissa tiistaisin, perjantaisin, lauantaisin ja sunnuntaisin klo Vapaaehtoisia on tällä hetkellä mukana Hyvinkäältä, Hausjärveltä ja Riihimäeltä. Päivystäjäkoulutukseen on ollut osallistujia myös Lopelta, josta on aikaisempina vuosina ollut mukana päivystäjiä. Toimipisteen vastaava työntekijä huolehtii päivystysvuorojen täyttämisestä ja vapaaehtoisten koulutuksesta. Yhteistyösopimuksen uudistamisen myötä on nyt mahdollisuus kehittää toimintaa sopimuksessa mukana olevien seurakuntien kanssa ja aktivoida laajemmin niiden vapaaehtoisia osallistumaan. Sielunhoidon ja vertaistuen tarve ei ajassamme vähene vaikka seurakuntien resurssit esim. henkilöstökulujen osalta vähenevät. Henkilötyövuosina mitattuna vapaaehtoisten työpanos on kokonaiskirkon tasolla merkittävä. Vapaaehtoiset valitaan haastattelun perusteella ja koulutetaan tehtäväänsä, monet heistä pysyvät tehtävässään vuosikausien ajan ja kokevat sen hyvin mielekkäänä. Merkittävä osa vapaaehtoisista on miehiä. Kuten tilastot osoittavat, keskustelun tarvetta on huomattavasti runsaammin kuin mihin nykyisillä resursseilla pystytään vastaamaan. Telealueen 019 yksitoista seurakuntaa ovat käsitelleet Palvelevan puhelimen yhteistyösopimuksen muutoksen kirkkoneuvostoissaan ja ne ovat hyväksyneet ehdotetun muutoksen, joka lakkauttaa vuonna 1998 solmitun yhteistyösopimuksen. Näin ollen Hyvinkään, Lohjan ja Porvoon toimipisteet jatkavat toimintaa itsenäisinä. Muutos ei vaikuta Palvelevan puhelimen toimintaan käytännön tasolla, vaan se jatkuu kirkkohallituksen ohjaamalla tavalla.

5 Kirkkoneuvosto Hyvinkään toimipisteen osalta muutos merkitsee yhteistyösopimuksen uusimista ja ajan tasalle saattamista Hausjärven, Lopen, Mäntsälän ja Riihimäen seurakuntien kanssa. Sopimusluonnos on liitteenä 1. Liitteenä 2 on laskelma Palvelevan puhelimet kuluista sekä tilastotietoa Palvelevasta puhelimen toiminnasta. Hyväksytään sopimus liitteenä 1 olevan sopimusluonnoksen mukaisena. Hyväksytään veloitusperusteet, joiden mukaan vuoden 2014 maksu on 0,21 /seurakunnan jäsen. Vuoden 2013 osallistumismaksu peritään edellisen sopimuksen mukaisena 0,08 /seurakunnan jäsen. Päätös lähetetään Hausjärven, Lopen, Mäntsälän ja Riihimäen seurakuntien kirkkoneuvostojen hyväksyttäväksi. Yhteistyösopimus viedään edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Ehdotus hyväksyttiin. 251 Palvelevan puhelimen toimikunnan johtosääntö Liitteenä 3 on luonnos Palvelevan puhelimen toimikunnan päivitetystä johtosäännöstä. Johtosääntöä on päivitetty 3, kokoonpano, osalta. Muiden pykälien osalta johtosääntö on nyt voimassa olevan säännön kaltainen. Hyväksytään Palvelevan puhelimen toimikunnan johtosääntö liitteen 3 mukaisena. Ehdotus hyväksyttiin.

6 Kirkkoneuvosto Hyvinkään seurakunnan saavutettavuusohjelma Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan kirkkohallituksen julkaisua saavu Kirkon saavutettavuusohjelma. Tuolloin kirjattiin, että esim. diakoniaopiskelijalle voisi tarjota mahdollisuutta opinnäytetyön tekemiseen seurakunnan oman saavutettavuusohjelman laatimiseen liittyen. Lisäksi kirkkohallituksen ohjelmaan kaivattiin myös mainintaa maahanmuuttajista. Edelleen viestinnän saavutettavuuteen liittyen pohdittiin johtokuntien pöytäkirjojen viemistä seurakunnan kotisivuille. Jatkotoimista todettiin tuolloin marraskuun kirkkoneuvostossa, että saavutettavuusohjelmaa käsitellään seurakunnan esimiespalaverissa. Samoin todettiin, että keskustelua tullaan käymään yhteistyötoimikunnan mahdollisesta roolista ohjelman tai saavutettavuustavoitteiden laatimisessa. Esimiespalaverissa ohjelmaa käsiteltiin tammikuussa 2013 ja sovittiin, että esimiehet ottavat Kirkon saavutettavuusohjelman käsiteltäväksi omissa työalapalavereissaan ja kirjaavat ylös työalalta mahdollisesti nousevia ohjelman aiheisiin liittyviä kysymyksiä, toiveita ja tarpeita. Esimiespalaverissa käydyssä keskustelussa nostettiin esille mm. opaste-, tulkki-, invaluiska-, induktiosilmukka- ja ovien sähkölukkoasioita. Saavutettavuusasiantuntijoiksi esimiespalaverissa nimettiin johtava sairaalapastori Jussi Ollila ja diakoniatyöntekijä Maria Kahra. He kokosivat työaloilta pyydetyn materiaalin ja työstivät sitä eteenpäin. Esimiehiä ohjeistettiin, että ohjelmaa on tärkeää tarkastella sekä seurakuntalaisen että työntekijän näkökulmasta. Tulee pohtia fyysisen saavutettavuuden ohella myös henkistä ja hengellistä saavutettavuutta. Jussi Ollilan ja Maria Kahran saamastaan materiaalista työstämä Hyvinkään seurakunnan saavutettavuusohjelma on liitteenä 4. Hyväksytään Hyvinkään seurakunnan saavutettavuusohjelma liitteen 4 mukaisena. Keskustelun jälkeen päätettiin, että ohjelma palautetaan vielä uudelleen toimitettavaksi. Sisällössä todettiin olevan paljon hyviä asioita. Viimeistelyssä tulee kiinnittää huomiota mm. yksinkertaisen, selkeän kielen käyttämiseen ja ohjelman yhtenäistämiseen.

7 Kirkkoneuvosto Seurakunnan edustajat Hyvinkään Palvelukotisäätiön (Mäntykoto) hallitukseen vuosiksi Hyvinkään Palvelukotisäätiö pyytää säätiön asiamiehen Kirsti Laitto- Sundbergin allekirjoittamassa kirjeessä Hyvinkään seurakuntaa nimeämään edustajat Hyvinkään Palvelukotisäätiön hallitukseen vuosiksi Sääntöjen mukaan hallituksen seitsemästä jäsenestä kolme valitsee Hyvinkään kaupunki, kaksi Hyvinkään seurakunta ja kaksi Hyvinkään eläkeläistuki ry. Säätiön tarkoituksena on edistää eläkeläisten ja vammaisten kuntoutus- ja virkistystoimintaa ja asumista Hyvinkäällä sekä kehittää vanhus- ja vammaishuoltoa. Vuosina Hyvinkään seurakunnan edustajina ovat toimineet Aila Haapamäki ja Marja-Leena Virtanen. Nimetään seurakunnan kaksi edustajaa Hyvinkään Palvelukotisäätiön hallitukseen vuosiksi Puheenjohtajan esityksestä seurakunnan edustajiksi Hyvinkään Palvelukotisäätiön hallitukseen vuosiksi nimettiin yksimielisesti Aila Haapamäki ja Marja-Leena Virtanen. 254 Kolmen sairaalapastorin viran hakijoiden haastattelut Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliiton lakattua ( ), Hyvinkään seurakunta uutena isäntäseurakuntana perusti kirkkovaltuuston kokouksessa kolme sairaalapastorin virkaa lukien. Yksi viroista täytetään 50 % työosuudella. Virat ovat haettavina seurakunnan kotisivuille ja kirkon työpaikkatorilla. Torstain Kotimaa-lehdessä on myös ilmoitus viroista. Hakuilmoitus on liitteenä 5. Virkojen hakuaika päättyy torstaina Haastattelut seurakunnassa ovat keskiviikkona ja soveltuvuustutkimuspäivä on maanantai Sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunta antaa johtosääntönsä 2 mukaan lausunnon työalalle valittavista henkilöistä. Valinnan suorittaa kirkkoneuvosto.

8 Kirkkoneuvosto Sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunta on esittänyt omalta osaltaan haastatteluryhmään johtokunnan puheenjohtaja Ilkka Seppälää, johtava sairaalapastori Jussi Ollilaa ja vt. johtava sairaalapastori Pentti Mikkosta. Nimetään haastatteluryhmään kirkkoneuvoston edustajiksi kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä johtokunnan esittämät Ilkka Seppälä, Jussi Ollila ja Pentti Mikkonen. Aila Haapamäki esitti, että kirkkoneuvostosta haastatteluryhmään nimetään kirkkoherra Ilkka Järvinen ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Tuula Karhunen. Aila Haapamäen esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi haastatteluryhmään nimettiin johtokunnan esityksen mukaisesti Ilkka Seppälä, Jussi Ollila ja Pentti Mikkonen. 255 Viranhoitomääräyspyyntö pastori Terho Pursiaiselle Pastori Merja Telsavaara on Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin istunnossa seurakunnan pyynnön mukaisesti saanut viranhoitomääräyksen Hyvinkään seurakunnan IV seurakuntapastorin virkaan alkaen. Edellisen päätöksen johdosta avoimeksi marraskuun alusta jäävä Merja Telsavaaran nyt sijaisena hoitama V seurakuntapastorin virka on suunniteltu jättää ainakin saakka täyttämättä taloudellisista syistä. Virkaa vakinaisesti hoitavan Pauliina Kuokan virkavapaus päättyy tuolloin elokuun lopussa jolloin tiedämme, mitkä hänen suunnitelmasta mahdollisesta paluusta seurakunnan työhön ovat. Kesäaikaa helpottamaan palkattaisiin 2,5 kuukaudeksi kesäpappi. Näin pystytään hoitamaan mm. suunnitelmissa olevat ensi kesän rippikoulut. Myös pastori Terho Pursiainen on saanut kapitulilta viranhoitomääräyksen seurakunnan pyynnön mukaisesti loka marraskuuksi 2013 Hyvinkään seurakuntaan. Papiston loppuvuoden 2013 työtilannetta helpottamaan pyydetään hänelle viranhoitomääräys vielä joulukuuksi Pastori Terho Pursiaiselle pyydetään Espoon hiippakunnan tuomiokapitulilta viranhoitomääräystä Hyvinkään seurakunnan vs. V seurakuntapastoriksi. Ehdotus hyväksyttiin.

9 Kirkkoneuvosto Seurakuntapastori Heidi Kajander-Maavuoren hoitovapaa Heidi Kajander-Maavuoren äitiys- ja vanhempainvapaa päättyy , jonka jälkeen hänelle on myönnetty vuosilomaa Vuosiloman jälkeen hän jää hoitovapaalle Merkitään Heidi Kajander-Maavuoren virkavapaus, hoitovapaan johdosta, tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 257 Viranhoitomääräyspyyntö pastori Paula Kalliolle Pastori Heidi Kajander-Maavuoren äitiys- ja vanhempainvapaan sijaisena rippikoulutyössä on toiminut pastori Paula Kallio. Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on vahvistanut Paula Kallion virkamääräyksen Hyvinkään seurakunnan seurakuntapastoriksi papiston vuosilomasijaisena ja vs. VI seurakuntapastoriksi Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin annettua suostumuksen määräyksen antamiselle. Paula Kallio on 35-vuotias, koulutukseltaan valtiotieteen maisteri (v. 2005) ja teologian maisteri (v. 2011). Papiksi hänet on vihitty kesäkuussa Ennen Hyvinkäälle tuloaan hän toimi seurakuntapastorina nuoriso- ja rippikoulutyössä Sastamalan seurakunnassa. Paula Kallio on halukas jatkamaan sijaisuuttaan Hyvinkään seurakunnassa. Viranhoitomääräystä Paula Kalliolle vs. VI seurakuntapastoriksi on määrä pyytää siten, että hän toimii vuosilomasijaisena ja hoitovapaan sijaisena. Pyydetään Espoon hiippakunnan tuomiokapitulilta viranhoitomääräystä pastori Paula Kalliolle Hyvinkään seurakunnan VI seurakuntapastorin vuosiloman sijaiseksi ja vs. VI seurakuntapastoriksi Ehdotus hyväksyttiin.

10 Kirkkoneuvosto Helena Hartzellin lahjoitusrahaston säännöt Hyvinkään seurakunta sai keväällä 2013 Helena Harzellilta testamenttilahjoituksen. Lahjoituksen perukirjan mukainen arvo on euroa. Lahjoitus sisältää asunto-osakkeen. Lahjoittaja on osoittanut puolet testamenttilahjoituksestaan vanhustyöhön ja toisen puolen mielenterveystyöhön. Kirkkoneuvosto antoi kokouksessaan palvelujohtokunnan tehtäväksi mennessä valmistella kirkkoneuvostolle 1) esityksen lahjoituksen käyttöperiaatteista 2) luonnoksen lahjoitusrahaston säännöistä, mikäli käyttösuunnitelman perusteella rahaston perustaminen on perusteltua. Palvelujohtokunta on kokouksessaan hyväksynyt ehdotuksen rahaston perustamisesta ja rahaston säännöistä sekä esittänyt, että lahjoituksena saatu asunto myydään. Johtokunnan esitys rahaston säännöiksi on liitteenä 6 ja rahaston käyttösuunnitelma vuodeksi 2014 liitteenä 7. Hyväksytään Helena Hartzellin rahaston säännön liitteen 6 mukaisina. Merkitään vuoden 2014 käyttösuunnitelma tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi kirjattiin Marja-Leena Virtasen esityksestä toive, että käyttösuunnitelmassa huomioitaisiin jollain tavalla Mummon kammarin toimintaa, koska testamenttilahjoituksen tehnyt Helena Harzell osallistui seurakunnan toimintaan erityisesti Mummon kammarilla.

11 Kirkkoneuvosto Lahjoitusasunnon myynti (Lätti) Hyvinkään seurakunta sai keväällä 2013 Helena Harzellilta testamenttilahjoituksen. Lahjoitus sisälsi asunto-osakkeen. Kirkkoneuvosto antoi palvelujohtokunnan tehtäväksi mennessä valmistella kirkkoneuvostolle 3) esityksen lahjoituksen käyttöperiaatteista 4) luonnoksen lahjoitusrahaston säännöistä, mikäli käyttösuunnitelman perusteella rahaston perustaminen on perusteltua. Palvelujohtokunta on kokouksessaan hyväksynyt ehdotuksen rahaston perustamisesta ja rahaston säännöistä sekä esittänyt, että lahjoituksena saatu asunto myydään. Lisäksi johtokunta esitti kantanaan, ettei asunnon remontointiin käytettäisi rahaston varoja. Kiinteistöpäällikkö, taloustoimiston toimistosihteeri ja talousjohtaja ovat tarkistaneet asunnon kunnon. He pitävät perusteltuna asunnon heikkokuntoisten lattiamateriaalien vaihtamista sekä vähäisiä muita pintakorjauksia ennen myyntiä. Korjaustoimenpiteet parantaisivat asunnon yleisilmettä, kuntoa ja myytävyyttä. Harkittujen korjausten kustannusarvio tarkentuu kokoukseen mennessä. Myydään lahjoituksena saatu asunto ja siirretään myynnistä saadut varat Helena Harzellin rahastoon käytettäväksi testamentin ja rahaston sääntöjen mukaisesti. Tehdään huoneistoon esittelyssä kuvattu kunnostus ennen myyntitoimeksiantoa. Pyydetään tarjous asunnon myynnistä seuraavilta kiinteistövälittäjiltä: OP- Kiinteistökeskus Oy, Huoneistokeskus Oy ja Kiinteistömaailma Oy. Liitteenä 8 tarjouspyyntöluonnos. Ehdotus hyväksyttiin. Kiinteistöpäällikkö Visa Hämäläinen ja talousjohtaja Jouni Lätti valtuutettiin hoitamaan asunnon kunnostukseen liittyvät toimenpiteet.

12 Kirkkoneuvosto Tampereen IT-yhteistyöalueen sekä IT-alueen ajankohtaisten hankintasopimusten ja kehityshankkeiden esittely (Lätti) Hyvinkään seurakunta siirtyi toukokuussa 2012 Tampereen IT-yhteistyöalueen palvelujen käyttäjäksi. Hyvinkään seurakunnan kokemusten perusteella yhteistyö Tampereen IT-alueen kanssa on ollut sujuvaa ja joustavaa. IT-alueen henkilökunta on ollut palvelualtista ja käytännön palvelutilanteissa HelpDesk toimii hyvin. Tietohallintopäällikkö Jukka Nyrhinen on kutsuttu esittelemään Tampereen ITyhteistyöalueen toimintaa, ajankohtaisia seurakuntia palvelevia hankintasopimuksia sekä IT-alueen kehityshankkeita. Tietohallintopäällikkö Jukka Nyrhinen esittelee Tampereen IT-yhteistyöalueen toimintaa ja palveluja, hankintasopimuksia sekä kehityshankkeita. Käydään yleiskeskustelu IT-alueen toiminnasta esittelyn pohjalta. Käydään yksityiskohtainen keskustelu monitoimilaitteiden hankintaan ja puhelinjärjestelmän uusintaan liittyvistä kysymyksistä. Tietohallintopäällikkö Jukka Nyrhinen esitteli Tampereen IT-yhteistyöalueen toimintaa todeten mm., että alueella on jäseniä noin , seurakuntatalouksia 37 ja seurakuntia 51. Käyttäjiä on noin Hallinnosta hän totesi, että Tampere on isäntäseurakunta ja toimintaa hallinnoi johtokunta. Työntekijöitä on 11. Toiminta-ajatuksena on kustannustehokas palvelu erikokoiset seurakunnat huomioiden sekä tietotekniikan ja verkon käytön kehittäminen seurakunnissa. Kustannukset ovat noin 1,9 milj. euroa vuodessa. Ne koostuvat henkilöstöstä, tietoliikenteestä, laitteista, lisensseistä ja palveluista. Hyvinkään osuus on euroa/vuosi. Puhelinpalveluista Jukka Nyrhinen totesi, että sopimus on tehty Soneran kanssa ja siihen on tähän mennessä liittynyt 37:sta seurakuntataloudesta 28. Monitoimilaitteissa tavoite on saada koko IT-alueelle kokonaistaloudellinen sopimus pitkäksi aikaa. Kartoituksen jälkeen merkiksi on valittu Canon. Laitemalleja on kolme. Palvelutaso on määritelty niin, että huoltaja on paikalla neljässä tunnissa. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja kiitti Jukka Nyrhistä mielenkiintoisesta ja valaisevasta esityksestä.

13 Kirkkoneuvosto Monitoimilaitteiden hankinta (Lätti) Tampereen IT-alue kilpailutti monitoimilaitteet keväällä Monitoimilaitetoimittajaksi valittiin Canon Oy/Tampere. Tampereen IT-alueen tietohallintopäällikkö on kuvannut hankinnan sisältöä ja tavoitteita seuraavasti: IT-alueella tapahtuneessa monitoimilaitekilpailutuksessa on haettu kokonaistaloudellisesti edullisinta ratkaisua. Kokonaistaloudellisella ratkaisulla on haettu ratkaisua, joka on ottaa huomioon hinnan (hankintaratkaisussa painoarvo 45 %), palvelun, laadun ja ympäristön sekä laitteistosta aiheutuvan välillisen hallinnointikulun. Kaikissa hankinnoissa sekä tuotteissa ja näiden hallinnassa on sekä välittömiä että välillisiä kuluja. Kilpailutetussa ratkaisussa on pyritty ottamaan huomioon välilliset kulut, joiden vähentämiseen tulostusympäristön kehittämisessä IT-yhteistyöalueella myös pyritään. Tämä vähentää seurakuntaan kohdistuvaa kustannusvaikutusta. Myös alueellinen kattavuus on otettu huomioon ratkaisussa. Sopimukseen sisältyy riittävä palvelun seuraaminen dokumentoidusti sekä tulostuksen ja sen hallinnan kehittäminen. Kokonaistaloudellisuus tarkoittaa myös, että kun pääsemme mahdollisimman vähiin laitemerkkeihin, niin koneiden asennukset ja niiden ylläpito palvelimilla säästävät yhteistä työtä. Useiden toimittajien, laitemerkkien, toimintatapojen ja -asetusten välisessä ristiaallokossa syntyy jo edellä mainittuja välillisiä kustannuksia ja nämä kustannukset näkyvät kokonaistaloudellisesti sekä euromääräisesti että toiminnallisesti IT-yhteistyöalueen seurakunnissa. Jo kilpailutettu ratkaisu säästää aikaa ja rahaa sekä hankinta- että hallintatyössä mukaan lukien sopimushallinnan. IT-alueen seurakunnille suositellaan sopimukseen liittymistä, mutta jokainen seurakunta tekee itsenäisen ratkaisun. Hyvinkään seurakunta ilmoitti suullisesti IT-alueelle ennen kilpailutuksen käynnistämistä, että sen tarkoituksena on hankkia uudet laitteet kilpailutuksen pohjalta. Vaihtoehtona IT-alueen yhteistyösopimuksen soveltamiselle olisi omatoiminen kilpailutus, koska hankinnan arvo ylittää hankintalain mukaisen kilpailutusrajan. Hankintaprosessin aikana nykyinen monitoimilaitteiden päätoimittaja on tuonut esille omia, perushinnaltaan edullisia vaihtoehtoja seurakunnan sanottua irti nykyisten laitteiden ylläpitosopimukset. Hyvinkään seurakunnan laitekanta ja uusimistarpeet kartoitettiin toimittajan kanssa kesäkuussa Liitteenä 9 on listaus seurakunnan kaikista tulostus/ kopiointilaitteista. Kiireellisen uusimisen tarpeessa ovat seurakunnan päämonitoimilaite ja kasvatuksen toimistotiloissa oleva osastomonitoimilaite, jotka ovat olleet käytössä kuusi vuotta. Näiden Xerox-monitoimilaitteiden huoltosopimukset on irtisanottu päättymään Lisäksi on tarpeen uusia viisi pientä toimipistekohtaista monitoimilaitetta.

14 Kirkkoneuvosto Osa nykyisistä seurakunnan laitteista soveltuu vielä joksikin aikaa käyttöön. Kolme uudempaa osastotason monitoimilaitetta jäävät käyttöön sopimuskautensa loppuun (vuoteen 2016). Seurakunta on hankkinut tähän asti kaikki monitoimilaitteet omistukseensa. Tampereen IT-alue on tehnyt yksityiskohtaisen yhteistyösopimuksen Canon Oy:n kanssa toimistotulostuksen kokonaispalveluiden toimittamisesta. Laitteet ovat vuokrakoneita, joiden hinnoittelu sisältää sekä laitteiden pääomakulut että käyttökulut. Sopimuksen liitteissä on kuvattu mm. toimitusprosessi, huoltopalvelun sisältö ja palvelutaso, seurantakäytännöt sekä tulostusympäristön kehittäminen. Yksittäinen seurakunta voi liittyä yhteistyösopimukseen tekemällä liittymissitoumuksen toimittajan kanssa (liite 10) ja vuokraa tarvitsemansa laitteet erillisillä tilauksilla. Liitteenä 11 on yhteenveto vuokrattavaksi esitettävien monitoimilaitteiden kokonaiskustannuksista sopimuskaudella. Pääkoneen vuosikustannus alenee uudessa sopimuksessa noin 20 % ja kasvatuksen osastokoneen kulut ovat nykyisen ratkaisun kanssa samalla tasolla. Hyvinkään seurakunta liittyy Tampereen IT-alueen yhteistyösopimukseen, joka sisältää toimistotulostuksen kokonaispalveluiden toimittamisen (liite 10). Vuokrataan sopimuksen mukaisin ehdoin 48 kuukauden sopimuksella uusi päämonitoimilaite, kasvatuksen tiloihin tuleva osastomonitoimilaite sekä viisi pientä toimipistekohtaista monitoimilaitetta (liite 11). Ehdotus hyväksyttiin. 262 Puhepalvelusopimuksen ja puhelinvaihdetoimintojen uusiminen (Lätti) Tampereen IT-alue on kilpailuttanut puhepalvelut ja tehnyt Soneran kanssa puhepalvelusopimuksen marraskuussa 2011 (liite 12, puitesopimus, luottamuksellinen). Sopimuksen liitteissä on kuvattu mm. vaatimusmäärittely, asiakasratkaisu + tuotekorimalli, hintaliite, palvelukuvaus, projektimalli ja sopimuksen piiriin kuuluvat palvelusopimukset. Puitesopimuksen kesto on 3 vuotta + 2 optiovuotta, joten sopimuskautta on jäljellä kolme vuotta. Seurakunnan tavoitteisiin on kirjattu liittyminen sopimukseen kuluvan vuoden aikana

15 Kirkkoneuvosto IT-alueen puhepalvelusopimus perustuu matkapuhelinteknologiaan. Seurakunnan vanha vaihdenumero jää käyttöön, mutta puheluvälitys siirtyy tietokoneavusteiseksi. Verkon liittymät ovat matkapuhelinverkon liittymiä. Erityistarpeisiin jää muutama faksi ja lankaverkon yhteys. Seurakunnan matkapuhelinnumerointi on pirstoutunut hyvin hajanaiseksi, mutta tämän uudistuksen yhteydessä numerointimuutoksia ei ole tarkoitus toteuttaa, koska lähivuosien mahdolliset rakennemuutokset voivat tuoda uusia numerointitarpeita. Datapaketit ovat käytössä niillä työntekijöillä, jotka tarvitsevat niitä työssään. Datapakettien koot tarkistetaan vastaamaan todellista tarvetta. Muihin liittymiin tulee dataesto. Yksityispuhelut ovat edelleen mahdollisia 151 -koodilla, jatkossa niiden laskut menevät suoraan ao. henkilöille ja työpuhelimen käytöstä yksityispuhelimena tehdään erillinen sopimus. Puhelimen peruskäyttäjälle muutoksen merkitys on vähäinen. Seurakunnan puhelinkustannukset ovat noin euroa vuodessa. Uudella sopimuksella ja samanaikaisella vanhojen käytäntöjen purkamisella saadaan ennakkoarvioiden perusteella huomattavat säästöt (arvio säästöistä vähintään %). Esimerkiksi tavanomainen työntekijäkohtainen kuukausimaksu on jatkossa datapaketteineen ja tarvittavine puhelu- ja tekstiviestipaketteineen sekä arvonlisäveroineen euroa/työntekijä. Yksittäinen seurakunta voi liittyä puitesopimukseen tekemällä palvelusopimuksen toimittajan kanssa. Seurakunta valitsee valmiiksi neuvotellusta tuotekorista tarvitsemansa palvelut. Valmisteluvaiheeseen sisältyy paljon yksityiskohtien valmistelua ja sopimista. Käytännön valmistelutyö hoidetaan pääosin taloustoimistossa yhteistyössä ITalueen ja toimittajan kanssa. Muutos on tarkoitus toteuttaa marraskuun aikana. Puitesopimus liitteineen on nähtävissä tarvittaessa kokonaisuudessaan taloustoimistossa. Hyvinkään seurakunta liittyy Tampereen IT-alueen kilpailuttamaan puhepalvelusopimukseen. Valtuutetaan talousjohtaja neuvottelemaan sopimuksen yksityiskohdat ja tekemään sopimus puhepalveluista Soneran kanssa. Ehdotus hyväksyttiin.

16 Kirkkoneuvosto Ruokapalvelujen toiminnan esittely (Lätti) Pääemäntä on kutsuttu esittelemään ruokapalvelujen toiminnan (pitopalvelu ja Sääksin ruokapalvelut) ajankohtaisia haasteita, tulevaisuuden näkymiä ja palvelujen kehittämistarpeita. Pääemäntä Aino Kuronen esittelee ruokapalvelujen ajankohtaisia haasteita ja tulevaisuuden näkymiä. Käydään yleiskeskustelu ruokapalvelujen toiminnasta esittelyn pohjalta. Pääemäntä Aino Kuronen totesi esittelyssään, että haasteita työssä on paljon. Alalle on tullut paljon lisää kilpailua mm. kauppakeskuksen valmistumisen myötä. Seurakunnan pitopalvelu on kuitenkin ottanut sijansa alalla. Tulos ei aina ole ollut kovin hyvä, mutta asiakkaat ovat tyytyväisiä. Tulevaisuuden työvoiman osalta hän totesi, että pitopalvelusta on lähivuosina myös jäämässä työntekijöitä eläkkeelle ja uudet nuoremmat työntekijät ovat taloudellisesti edullisempia työnantajalle. Sääksin leirikeskuksen henkilökuntaan Aino Kuronen oli erityisen tyytyväinen sekä tilaisuuksiin Sääksissä. Edelleen hän muistutti, että pitopalvelun henkilökunta hoitaa tavallaan sivutöinään kerran kuukaudessa järjestettävät lähetysmyyjäiset. Lähetysjärjestöjen suuntaan hän esittikin toiveen, että sieltä saataisiin uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan. Puheenjohtaja kiitti pääemäntää esittelystä. Yleiskeskustelussa pohdittiin tuloksen parantamiseksi mm. lounasajan pidentämisen mahdollisuutta. Aino Kurosen mukaan pidentäminen esim. klo 14 saakka olisi nykyisellä henkilökunnalla mahdollista. Markkinoinnin lisäämistä esitettiin monissa puheenvuoroissa ja heitettiin palloa myös viestinnän suuntaan, mutta luonnollisesti työalalta täytyy ensin tulla toiveet ja esitykset. Lounasruokailun osalta pohdittiin, onko tilakapasiteetti riittävä, mikäli lounasruokailussa kävijöiden määrä merkittävästi lisääntyisi. Tiettyinä aikoina tila voisi käydä ahtaaksi. Kyseltiin myös, onko lounastarjoilu liian runsasta ja ovatko raaka-aineet edullisesti hankittuja, myydäänkö liian halvalla liian hyvää. Pääemännän mukaan hän hankkii raaka-aineet edullisesti. Kysymykseen, miten hintojen nosto vaikuttaisi kävijämääriin, pääemäntä vastasi, että seurakunnan pitopalvelu myy laadulla ja asiakaspalvelulla. Edelleen keskustelussa todettiin, että maailma ei ole enää sama kuin 30 vuotta sitten. Asioita pitää tehdä tänä päivänä eri tavalla ja tahtotila muutokseen täytyy olla olemassa.

17 Kirkkoneuvosto Asioita on voitava tarkastella myös siltä näkökulmalta, että mistä emme voi luopua, että olemme seurakunta. Pitopalvelutoiminnassa on tietysti myös toiminnallinen näkökulma. Tulee myös harkita, kuinka suureksi kannattaa kasvaa. Kannattavuuskysymys todettiin ongelmaksi, jossa pitää työtä tehdä ja tutkia realistisia vaihtoehtoja. Kirkollisveroja emme voi elinkeinotoimintaan käyttää. Lopuksi todettiin, että seurakunnan pitopalvelu saa paljon hyvää palautetta. Työntekijät tekevät hyvää työtä ja ansaitsevat siitä kiitoksen. 264 Pitopalvelun taloustarkastelu (Lätti) Kirkkoneuvosto käsitteli vuoden 2013 talouden sopeuttamisohjeita. Tuolloin päätettiin mm., että pitopalvelusta tulee esittää erillinen selvitys kirkkoneuvostolle elokuun kokoukseen, miten talousarvion mukainen tulostavoite saavutetaan. Pitopalvelun talouden erilaisia sopeuttamistarpeita on sen jälkeen käsitelty pääemännän ja talousjohtajan neuvotteluissa. Vuoden 2013 osalta ei ole löydetty riittäviä ratkaisuja tulostavoitteen saavuttamiseksi ja siksi kirkkoneuvostolle esitettiin tulostavoitteen laskemista eurolla (alkuperäinen vastuukatetavoite oli euroa). Kirkkovaltuusto hyväksyi tulostavoitteen laskemisen talousarviomuutosten yhteydessä Pitopalvelun taloudesta on valmisteltu yksityiskohtainen selvitys (liite 13, salainen). Pitopalvelun vuoden 2014 talousarvioesityksessä vuosikatteen tavoitetaso ennakoidaan saavutettavaksi. Merkitään selvitys pitopalvelun taloudesta tiedoksi. Toteutetaan selvityksessä kuvatut toiminnan ja talouden kehittämistoimenpiteet. Merkittiin selvitys tiedoksi. Selvityksessä kuvatut toiminnan ja talouden kehittämistoimenpiteet toteutetaan.

18 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano KL 10:1 :n mukaan kirkkoneuvoston tulee huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta. Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava tuomiokapitulin ratkaistavaksi, onko täytäntöön panemiselle laillista estettä. Tuomiokapituli ei saa ratkaista asiaa, ennen kuin valitusaika valtuuston päätöksestä on kulunut umpeen (KL 10:6 ). Seurakunnan viranomaisen päätös, jota ei ole alistettava, voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman, jollei siitä valittaminen käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi tai jollei viranomainen, jolle valitus on tehty, kiellä täytäntöönpanoa tai määrää sitä keskeytettäväksi. Päätöstä asiassa, joka voidaan siirtää kirkkohallituksen tai kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, ei saa panna täytäntöön ennen kuin on selvitetty, ettei asiaa siirretä (KL 25:1 1-2). Edellinen kirkkovaltuuston kokous on ollut Hyväksytään kirkkovaltuuston pitämän kokouksen päätösten täytäntöönpano. Hyväksyttiin kirkkovaltuuston pitämän kokouksen päätösten täytäntöönpano. 266 Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet Kirkkohallituksen yleiskirje 13/ Vuoden 2014 kirkkokolehdit Merkitään yleiskirje tiedoksi. Merkittiin yleiskirje tiedoksi.

19 Kirkkoneuvosto Johto- ja toimikuntien kokousten asialistat Julistusjohtokunta Julistuksen osavuosiraportti 2/ Julistuksen talouden toteutuma 3. Julistuksen toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle Lähetystyön talousarviovarojen jakaminen vuonna Radio Dei 6. Nimikkosopimus Hanna Penttinen (Sley) 7. Nimikkosopimus Mary Anna ja Mikko Tassia (Kylväjä) 8. Raportit lähetysjärjestöjen kesäjuhlilta Palvelujohtokunta Palvelutyön osavuosiraportti 2/ Palvelutyön talousarvio v sekä toiminta- ja taloussuunnitelma Helena Hartzelin rahaston säännöt ja varojen käyttösuunnitelma vuodelle Suvi Kurikan äitiysloma 5. Diakoniasihteerin päätösluettelon mukaiset päätökset 11 22/2013 Kasvatusjohtokunta Kasvatusjohtokunnan alaisten työmuotojen toiminta- ja taloussuunnitelmat vuodelle Kasvatustyön osavuosiraportti 2/2013 Palvelevan puhelimen toimikunta Palvelevan puhelimen yhteistyösopimuksen tilanne 2. Palvelevan puhelimen toiminta- ja taloussuunnitelma Päivystyskäytäntöjen uudistuksia Merkitään asialistat tiedoksi. Asialistat merkittiin tiedoksi.

20 Kirkkoneuvosto Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat Kirkkoherran päätösluettelon asialista Lupa nuorelle rippikoulun käymiseen 14-vuotiaana 37. Päätös yhden kummin riittävyydestä 38. Pastori Heidi-Kajander Maavuoren hoitovapaa 39. Papiston ja muiden kirkkoherran alaisten työntekijöiden jäljellä olevat vuosilomat Talousjohtajan päätösluettelon asialista Vuokrasopimuksen irtisanominen, seurakuntaopisto 69. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Mäki 70. Vuosilomamuutosten hyväksyminen, Kuronen 71. Markku Husson koulutussuunnitelman lisäykset 72. Asuinhuoneiston vuokrasopimus, Helenenkatu A 73. Vuosilomamuutosten hyväksyminen, Hyvärinen 74. Vuokrasopimuksen irtisanominen, Laaksonen 75. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Telsavaara 76. Virkavapausanomus, Keinänen 77. Sairauslomien myöntäminen 78. Vuosilomamuutosten hyväksyminen, Kuronen 79. Palkattoman työloman myöntäminen Satu Lampolle 80. Vuosilomasuunnitelman ja vuosilomajärjestyksen hyväksyminen väliselle ajalle 81. Asuinhuoneiston vuokrasopimus, Helenenkatu C 82. Pitopalvelun jouluhinnaston 2013 vahvistaminen 83. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Koponen 84. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Viitanen Merkitään asialistat tiedoksi. Asialistat merkittiin tiedoksi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 17.00. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 1/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 23 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 1/9.3.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 1/9.3.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto Kokousaika ma 9.3.2011 klo 9.30 12.45 Kokouspaikka: Hartolan seurakuntatalo, kabinetti 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Koivisto Päivi Kälviäinen Sakari Leppänen Pertti. Raskinen Marjatta. Sipiläinen Jouni Viljakainen Hannele

Koivisto Päivi Kälviäinen Sakari Leppänen Pertti. Raskinen Marjatta. Sipiläinen Jouni Viljakainen Hannele ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 2/2009 Sivu 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika tiistaina klo 17.00 18.30 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Suutari Olavi Huovila Juhani Halme Terttu

Lisätiedot

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104 1 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 13.11. 2013 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Harhala Tauno Husari Salme Koivumäki Anu Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Leppihalme Aili Virtanen Pentti Pitkänen Jorma varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 02.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivunen Leena varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura Uusi-Rasi

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 5/2016 PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 5/2016 AIKA: Perjantai 16.9.2016 klo 18.00 18.35 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - paikalla Katila Anne

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA MAANANTAINA 14.12.2015 klo 18.00 (KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntatalo, rippikoululuokka SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / Matti Kaipainen pj VARAJÄSENET Sirpa Kangas vpj Harri

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 4.1.2017 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntakoti SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj Seija Toivonen Harri Auranen

Lisätiedot

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa 1 Kokouskutsu Kokousaika Torstai 03.11.2011. klo 18.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Hartolan seurakuntatalo 1. Kokouksen avaus 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjan tarkastajat 4. Työjärjestyksen

Lisätiedot

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille ALUENEUVOSTO 15.8.2013 26 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS ALN 40 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1 Kokousaika: Ke 12.10.2016 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 131 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi.

Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi. 392/2016 23 Helsingin seurakuntien vuositilasto 2015 Päätösehdotus Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi. Päätös Merkittiin tiedoksi. Selostus Helsingin seurakuntayhtymän

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 18.5.2011 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 16.00. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.4.2011 sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.4.2011 sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.4.2011 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 17.30. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 4/2016 ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 4/2016 AIKA: Perjantai 29.7.2016 klo 18.00 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - poissa Katila

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) 7.12.2006

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) 7.12.2006 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) KOKOUSAIKA Torstai 0 klo 17.15 17:31 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Erkki Kilpinen, vpj. Martti Hara Leena Kokkonen

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 25.5.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Yläneen seurakuntatalo SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj Seija Toivonen Harri Auranen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 3/2016 ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2016 AIKA: Maanantai 6.6.2016 klo 18.00 18.23 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - poissa

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.2.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.2.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(14) Aika 8.2.2011 klo 15:00 17:30 Paikka Seurakuntien talo, 4. krs, diakoniakeskuksen kokoustila Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 2/28.4.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 2/28.4.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto Kokousaika ma 28.4.2011 klo 9.00 11.10 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, kabinetti 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2015 AIKA: Maanantai 30.3.2015 klo 18.00 18.25 Huom. kellonaika aiemmin ilmoitettua myöhäisempi PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 7/2017 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (8) 170 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.7.2017 klo 16 18.10 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 Sivu 1 ( 8) Kokousaika Tiistai 9.2.2016 kello 18:50 19:05 Kokouspaikka Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski Läsnä Aalto, Jorma Aaltonen,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/ Kirkkovaltuusto

Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/ Kirkkovaltuusto Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/2013 1 KUTSU Kangasalan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään Suoraman seurakuntakeskuksessa 22.1.2013 klo 19. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: liite

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) _ KOKOUSTIEDOT Aika 17.12.2015 klo 19-20.22 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Kinnula Matti jäsen pj. x Soutukorva Johanna jäsen vpj. x 37- Hemminki

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) Aika: Ti 16.10.2007 klo 18.00 (Ryhmät klo 17, kahvitarjoilu klo 17.45) Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Hernesmaa, Harri Ilomäki,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

Aika Maanantai klo Paikka Seurakuntakeskus, Kaukainen maa, Kirkkotanhuantie 1, Ylöjärvi

Aika Maanantai klo Paikka Seurakuntakeskus, Kaukainen maa, Kirkkotanhuantie 1, Ylöjärvi YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA VARHAISNUORISOTYÖN JOHTOKUNTA 1/2017 Aika Maanantai 23.1.2017 klo 18 20 Paikka Seurakuntakeskus, Kaukainen maa, Kirkkotanhuantie 1, 33470 Ylöjärvi Jäsenet Harjunmaa Antti

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO 2.10.2013 32. ALN 52 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille 26.9.2013.

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO 2.10.2013 32. ALN 52 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille 26.9.2013. ALUENEUVOSTO 2.10.2013 32 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS ALN 51 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ALN 52 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Seurakuntayhtymän johtaja Teemu Laajasalo. Seuraavat kokoukset sovitaan kokouksessa.

Seurakuntayhtymän johtaja Teemu Laajasalo. Seuraavat kokoukset sovitaan kokouksessa. 6 Muut asiat Ei muita asioita. 84/2017 7 Seuraavat kokoukset Päätösehdotus Seurakuntayhtymän johtaja Teemu Laajasalo Päätös Seuraavat kokoukset sovitaan kokouksessa. Johtokunta päätti, että seuraava kokous

Lisätiedot

PUOLANGAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto

PUOLANGAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Aika Maanantaina 13.2.2017 klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1, Puolanka Marjatta Mikkonen, puheenjohtaja Miia Haapalainen Terttu Herukka Pirjo-Riitta Kinnunen Arto Korkatti Reijo Mikkonen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö 65 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 2.12.2009 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Kivipappilan kokoushuone Läsnä: Mattila Esko puheenjohtaja Salo Miikka jäsen, varapuheenjohtaja Mansoniemi Juha jäsen Majalahti Auli jäsen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA 1/2017

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA 1/2017 YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA Pöytäkirja 1/2017 Aika 16.1.2017 klo 18.00-20.00 Paikka Seurakuntakeskus, Arkki, Kirkkotanhuantie 1 Kutsuttu: Jorma Rienoja puheenjohtaja Marja Erkkilä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 10/2015 Kokousaika: 6.11.2015 klo 12.00 13.40 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät asiat:

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Aika 28.9.2016 klo 17:00-17:05 Paikka Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Martikainen, Heidi puheenjohtaja, poissa Arvonen,

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 4/11.10.2010 Kirkkoneuvoston taloudellisen jaosto. Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 4/11.10.2010 Kirkkoneuvoston taloudellisen jaosto. Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08 Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo Läsnä Poissa Muut läsnäolijat: Rauni Salmela, puheenjohtaja Olli Lehtinen, jäsen Anneli Tervo, jäsen Pirkko Riihimäki, jäsen Hannu

Lisätiedot

Ihanamäki Johanna. Kujansuu Samuli. Sällilä Raimo

Ihanamäki Johanna. Kujansuu Samuli. Sällilä Raimo KOKOUSAIKA: Keskiviikko 01.11.2017 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA: Vanha pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Marjatta vara Esa Vuorenmaa Ihanamäki Johanna Koivumäki Anu 109-116 poistui klo 20:45 Koivunen

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 7/ Seurakuntaneuvosto Sivu 1 / 9. AIKA Torstai klo (Kahvitus klo 18.30)

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 7/ Seurakuntaneuvosto Sivu 1 / 9. AIKA Torstai klo (Kahvitus klo 18.30) LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 7/ Seurakuntaneuvosto Sivu 1 / 9 AIKA Torstai 26.10. klo 19.00 (Kahvitus klo 18.30) PAIKKA Lohtajan pappila KOKOUSASIAT 71 KOKOUKSEN AVAUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus 30.01.2018 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017 kokouksen päätösten täytäntöönpano Osallistujat, laillisuus ja päätösvaltaisuus/ yhtymähallitus... 1 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 3/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 3/ SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 15 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 16 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 17 Aleksis Kiven koulun työsuunnitelman 2012-2013 hyväksyminen SIVLSUOJ 18 Päivärinteen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

127 Sitoumus liittymisestä KL-Kuntahankinnat Oy:n toimistotarvikkeiden

127 Sitoumus liittymisestä KL-Kuntahankinnat Oy:n toimistotarvikkeiden 149/2015 127 Sitoumus liittymisestä KL-Kuntahankinnat Oy:n toimistotarvikkeiden puitesopimukseen Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto päättää, että Malmin seurakunta sitoutuu KL- Kuntahankinnat kilpailuttamaan

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2016

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2016 NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 1/2016 Ensimmäisen pykälän numero: 1 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) _ KOKOUSTIEDOT Aika 22.12.2011 klo 17-19.38 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Pöyhtäri Aulikki jäsen, pj. x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Lehtimäki

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Aika Paikka 12.2.2015 klo 17:15-18:00 Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) MUUTOKSENHAKUOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2016

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2016 NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2016 Ensimmäisen pykälän numero: 1 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot