SALO. ruukkikylät. Teijo & ryhmäretket. Kartanot & Särkisalo & meri. tapahtumat. Tori & Syö & nuku. Näe & koe. Lapsille & perheille.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SALO. ruukkikylät. Teijo & ryhmäretket. Kartanot & Särkisalo & meri. tapahtumat. Tori & Syö & nuku. Näe & koe. Lapsille & perheille."

Transkriptio

1 SALO ryä As & Koos & jh Shopp & sss Lps & Syö & phm Särso & Kro & VsSo.f 1

2 Trvo Soo Mä o hyvä oo j ms o Po päässä Trs j rs päässä Hsgsä o vs rvo So. Tjo sspso rjo ph oo prh. Gofr öyyy om sväs m äyävää gofää Som psmmä ps. Ls j oos vo ympär vod s, pod, mo, d, rss v ro hrs. ryä 4 Kro & 20 Särso & 24 phm 28 Syö & Lps & 58 Shopp & sss 60 Koos & jh 66 As & 70 Sjo & msy 74 Kr 76 Asro, r j mso rov roos r syysj. Tdmso Vrss pääs m s j So romsoss vo s vhoh vso- j rdovsom j syvyä soms, sos rdo- j vsovmss hsor. Ops rä s mo s ohs. Sos säorss Ior säs o opp ov or oms syjä, ormyyjä, hvo, vh vr myyjä sä s om rppor. Shoppj sv sv j ysösä pv sss vjssä sä ppssss. Eäsyyd ov yhyä j o pysäö pääsääöss mso. Mjoss vo v ssho, ms mmjos, om mö v mjoo ähd mjos vs. Täsä ssä öydä mpoj Sos. Ts rjomm rmm ososs Trvo ähomm päväs pdmmäs m vo jäädä myös sm! J ms Sos #vsso VsSo.f SALO As Ksäsoj Yrysä Moj Tärä mro: Ts p (0,99 / ph. + pvm) Mhoo / Lj-osm, Vho 14, p (1,99 / m + pvm) VR Asspv p (1,99 /vs ph + pvm) Trvyspv: vhd m-p 7-21, -s 10-18, p Lääärpävysys: rs m-o 16-08, p sä voopps, yö j pyhäpävä p

3 ryä ryä Tjo rjo ämyssä vp- ympär vod. Mr oo o h p vom j dys ryä Mhdd, Tjo j Krj - vvä hov m voss. Vh rmjöö vss sjsv Tjo sspso rjo ph oo prh rämsss j vhvss ooss. A osv p pävä mm pävä r. Tjo myös hsorss Tjo ros, Som pmmäsä vros, hhosss j gofäsä. Udmp vs ov yäpo, yäpmo j yäpr Mhdd msss yässä. Tjo sspsoss ä Som oo mo svo vssä pss. Lyhy r mh s järvmsm, so j msä mos, proj j jop mr. Tjo rjo msä vvs vr: ss,, ry- j hhorjä sä vp pyöräyä. A ryä hvä myä. Trvo Tjoo! Tjo ooss p As & Syö & Lps & Shopp & sss phm Koos & jh Särso & Kro & 4 So 2015 VsSo.f 5

4 35 18 Kss y - Fshg prohbd Isööro Pr Loopo - Nr r Hmrjärv 75,So Poo Lr - Sg r 0, Lojärv T - Rod No Nvgoroso - Nvgor ddrss 2,0 TEIJO TYKÖ Pyyo Hmrjärv Mdjärv äpo sjsvs oosss vo ysyä voj j vjä rs s, h r, os ssv, vr vä ooj, vor o, s ryyms. P hvo s m phv. Näyysä s prsdo ryy. Loosss järjsyvä myös opss. Msähs Tjo sspso ooss Mdjärv 84, Mhdd p , Omm 9 Vm Pom - Rod brrr Pjjärv KIRJAKKALA Kjäm/Lso Ryr - Hg ro Krvsso Hmrjärv Nso Lvo Tjosä Mrhom 0,8 Sr 902,So 0,5 S.. M Krjsä r 1 Särso & Ksspsoo v vs Wr r bogg o h No Pr m Kro & Ksspso - No Pr So, v 1 - E18 mrod 1 - E ,0 ryä Looss So, v 1 - E18 mrod 1 - E18 1,0 Tjo 12,So Shjärv Topoj Tjo 0,8 0, Ns 4 Vähäjärv ,5 Sr T Mmvh 9 Isr po T j o o Isohom Nsmm j Ks 0,3 1, phm Shjärv 2 Sr 671,So Prö, 52 mrod 52 Lmmmä Syö & Phom /or Ppsr Kpo 2, Lr 8 0, 1, 1 1,7 Jrs 0,7 So 354,So S Msr Ac rocy shor o Jrs Krjärv 1 Psso 0,6 Kfforp 2 m Msähs 2015 Mmsos/NLS of Fd 1/MML/15 So 2015 Psso Lppäorv 585,So Looss - Nr Cr Looähävyys - Nr fr of rs Opss - Iformo Ump - Swmmg Pysäö - Prg Lss - For dsbd Pysäö j opss Prg d formo Vrsysss - Spor fshg r Top - Cmpfr pc Tp - T s Lv - L-o shr Kss y - Fshg prohbd Vrsvsm - Gs hrbor Vr - Gs jy Vorvä - Bo r (v ooo) (y from Nr Cr) Vrso - R pp h Kpp - Shop Vorämppä - R cb Rvo - Rsr S - S Gof - Gof Mv - Crv s Lsss - Sg cr Lr - Cmp Kväymää - Dry o Vsps - Drg wr Jäd j - Rcycg Ks äö - Vwpo 6 p ,2 Koos - Coog shr Särso, s 183 rgo rod Kvdrh Mdjärv T-Lpp Shopp & sss 1,0 r Roosm d järv Tjo mj Krhom Väoj 4 L 4 Exrm F o o s oj ämysä mmdo sä ph soms oo jo vods Päämjmm sjs Tjo sspsoss, joss ommm Msähs sopmsyräjää. Mä s smrs d j mopos mopv. Kssmm op mo s, hsp o j, ds oo SUP-. Tjo sspso mor Lähd o moopp ohjsss mor Hmrjärv rämää Isohom sr Tjo sspsoss. Opp ohjsss prhdyää jmo soh j hdää ppos o 8 omr Tjo järv- oo s. H 50 /hö, ssää opp pv, vrs j vsvs. Ryhmä 5-15 höä. R so 3-4 h. Koos & jh 1, , 1,4 0, 2, 1,2 0,6 0,2 M 0,6 0,6 Järvyä Pojärv 0,4 Isohom Mdjärv 1 Ed 0,7 1,1 0,6 Hmmfjärd 1, 0,7 Vcsbäch 0,4 T 1,1 0,3 MATILDA MATHILDEDAL 0,8 Trsr Tjo 554, So 0,9 0,4 0,6 Vcsbäc Mosso Kymässo Lr 288,So Topoj Tjo 275, So Nor Pmm Mmm Lps & 2, 1,5 Vrs j sädo: Moops K Schdr / Exrm F p As & T Propo 1, jo 0 Msäm 0, Kmö 1, VsSo.f 7

5 Jss Ko o syyprä so j hä hrrs vss ooryä sä vs. Kmr s m oorä j or mh msmvs väyy dos os rohd jyhä msm. Jss m So sd o roms mhdosd oom ympär vod. Täää vo oos os hrrs smrs ryä, ss, mo, opyä, bogs, hho j rs. Jss sosohd o Tjo sspso, jo sop ov omm rjä. Loo hmss m vrsää mä j moo po pähää mo vo ps sää jo. Tjo sspsoss o opsj porjä o 50 omr vrr j r vhv r omr rsä 20 omr. Ksspso sop Jss m mos oomjo, jo svä 1-2 pävä rohd, sä rjä yhdsmää s o rjä m sspsoss hpos pr pävää. A o hyv hod, sä o s oopoj pvrso j psoss o myös hyvä yöpymsmhdosd ss, mjoss vp vss, jo o yhsä ssmä. Tjo sspsoss o hyvä - j ssmhdosd smrs Mdjärvä. Mdjärvsä vo sd myös pyyoos rjooh, jo s s sääöss. Ksäs Jss s hr öd jä Tjo sspsoo, yöpyä ss, vss vs j j m s öh sor sspsos, sä väm ov yhy j oo o sää mm. Av oomj s ops säs myös sos sm rohs Tjo sspsoo rmää, sä o ähä, sä o hppo pod myös s ss j s rjo ämysä oos os! JESSEN TÄRPIT: 1. Po j ry: Tjo sspso rjo ämysä ov omm rjä. Tjo sspso o myös osv vooppohd! 2. Kopy: Hyyso j Torvor ov So mss sjsv sä-pyoh. Tv s Agm, joss o p jääpysä. 3. Uo, j bogs: Vohsr o v ohd, jo vo s ävy, m r. Vohsr ähsyydssä sjs myös bogrd sososs ov or. 4. Mo: So öyyy o 130 omrä rs morjä. Ys hyvä r Ksos, Prö j Loro os mr s äh Särso. M oooh Soss Vso ho Vrh rjov Vso oosoj Hohd äsr modos sd yypssä omää svvs mssä j d vässä hos. A jopmsö j sr mm ov s j sä v mo hrvs s- j jäääjj. Vso o prhmm väää vooj -. Vr mspo Vr msmso sjs om om prosss hröyöä, jod ympärsöä Msovrso ho sääöss. Kmms hröyöä o p äymä Hohd. Po ohdss o prp. Hyyppärährj, Kähd j Särämä Nr vrosoo v Hyyppärä hrj o rom rohd, os s o oo hyv mopo: hrjj, so, ähä, mp, järvä, rvj, proj j o. Kohd sop hyv myös pyöräjö. Hrj sjs ys Eä-Som mrävmmsä ähsä, Kähd sä Vrss-Som or oh, Särämä. Arojärv oo- j rpo Arojärv oo- j rpo sjs Somsjärvä ähä K jm. Loopo j pääos posp, os o hräs vv. Po vrr o sä or ä mso r jros. Po oos hds oss: Arojärv rss sjsv. 1 m p, js jv oopo sä ähsd vjymd h v. 4 m m pyöräyr. Vohsr oopo Vohsr sjs Hohd mm omr äsyydä pg sss. Vohsr pv yyää dysä vrsys. Loopo oos 17 hoosds. Po sop myös ps. ryä Kro & Särso & phm Syö & Lps & Shopp & sss Koos & jh As & 8 So 2015 VsSo.f 9

6 Mhdd ryä ä ssä yädyä mm: pmoj, rrs, hsor, r, rh, oo j ämää. Loos r Tjo sspso äärä j srso por rjo pvj ympär vod. Mhdd rh Eämyssä rm ympär vod rohss rmjöössä. R ho, oos- j jhpv sä hv-, rvo- j rpv v os m. A o pos ros sä vhoj vrod rr. Rr Mhdd p Hoo Syprss HYVÄN OLON Hrohodo Jhodo Komjos Hoo & Mjos Syprss Md pso Mhdd ryä Kro & Särso & phm Mhdd Kyäpo & Kyäpmo & Kyäpr Tmss Mhdd Kyäpods vo os sor jöä äsyöäso j o hpjr vo jrpää j jrp. Mhdd Kyäpmo o yääs prsm ppmo. Mhdd Kyäpr poo vä jr, vh vo. Mhdd Kyäpod ooj öydä: ypmo.f j ypr.f. Mhdd Kyäpo Md pso Mhdd Ojä Tomo Hom p Kyäpr E p Kyärvo Trho Tm j os vo ro j vms hdm msss yä yhsssä oohoss. Lsss rjo mämysä yää j mm! Mdä mm myös ssr j Rsohosoj vors! Trvo vhymää! Md Pso 4 Mhdd p. (02) p Mr-R omyä A 20 vhysää om-so sä mrrs ov vorvss ympär vod. Lomyä sjs mr äärä, ssä p Mhddss, v Tjo sspso vrssä j ävym päässä Mhdd pvs. Kmä Mhdd p Loo Arr Kors ph-, rv-, rvj mhäsvho sä oo sppo j shmppo s hpos j äväs Loo Arr ps Looomm ov oms, säom j hov. Vo myös hyv so p Ho R Mjo rjo yöpyj p m & ämys dysssä rmjöössä. Ho yhydssä myös oos- j jhoj. Rr Mhdd p So 2015 VsSo.f 11 Syö & Lps & Shopp & sss Koos & jh As &

7 M bo Sm js- j srsproj s rss rvo shop s pvrs 1 Prpz 5.25 x 2.60 opo 52 r K 15VP 15 LS 3x16A 230VAC r G 48VP r F 14VP 5 PVP 3x16A 230VAC 1010 srmpp 5 PVP 16 PP :3: :3:107:M s ws ryä Kro & 9 PP r D 34VP Mhdd sm vsäoso r C 52VP h 10VP 102 KL-s 1500 vr h 10VP I :3: o vr sh j WC poo jps yr ä vhr / hä VP Sp myhjyssm crvp 555:3:107:M602 jäps j RUUKINRANNANTIE 23 s Sähö- j vsopp r B 42 VP r A 38VP vrsvp 31 Tds PropDv Oy o jo o sm- dsms j s- Ksvors v- j p: E Hörr -m Rvopv j pävävors: Mr R ph (0) / +358 (0) m / ov o 280 ps vsm rsyö ov äysy yhsyössä A-rd ss. Lr vmsv säs Usvss vsmss om mss yövrsvpoj spoj säs. Pävävrjo pyydää vphos osspoms. R ov s rh vs j sähö. Lsäs omm r omv omrj, sm o hyv soj. Sm myös mpmppposo j ovss o, ä sm- v poops sd om sä Tvsd sm myös sm pvd prm. Sh, äymää sä pso s j sm r soj, jo o mhdoss vor. Smss sjsv Mr-Tjo Mr-rvo odäöss rm oo ss j yhdssä yys rvoyräjä ss o ros mä, m s sd omv ooss. Tvo o sd sm yhy myös p pp, jos vo os vyy yvä o j rv. r E 15VP PP 5 VP 27 PP h pp 1 s 7 PP KL sr yr II II 150 I 1/2 yr 400 sr pp/h yr 24 s PKL 9.3 II 700 yr sr II 1700yr r sr PropDv Oy: smss o sm- säs hää Mhdds mss j r Mhdd yä j Tjo sspso vä vp-jso vos Mö ooo om o 170 m 2 j d myy ohds ähä Ks-Eroopp. Jos v ss myös vs s, s mros Som. Tomsjohj E Hörr soo, ä Mhdd ähvos pjo ämää j yrysom vrsyy. PropDv Oy h o m hämsyössä j yrys rvo, ä vsdss öyyy s sjoj, jo ov os vsom Mhdd s. Lsäoj PropDv Oy:sä: Tds: Mr-Tjo Mr Rr Mhdd p rss s-o bf pävä sos hmprs, pr j m os Isov jääöä hv j vos gr-oj moj (mm. rpjh) A-od hä svoms rjoog bch voy -ä sovvors so ro rss mr ähä vrsvp Trvo os Mhdd! Särso & phm Syö & Lps & Shopp & sss Koos & jh As & 12 So 2015 VsSo.f 13

8 Tjo M Oy 64 h: ämys, vp-, rhoms j sms Tjo j Md y povässä! Tjo M Oy Tjo TEIJO p ryä Särso & Kro & TEIJO SKI RESORT PIENI-SUURI HIIHTOKESKUS Ls ov j jo hrrsv prh od prhss s d (YLE Tr 2015 hvr) Trvs j vä prhr, s Tgmsä mohss j ämysmsäsr, vhd jr-/rg-sr sä s mo so rhs. Tgmsä s prh pmmä s rmh! Ad pro vov rvss s j, j o vo vää v pod. Lov ro j Bsro-r opv hs v rssä ms. S Rsor rjo myös pjo m. So sd mvrm msohhoo, mäyy j Tjo sspso räm- v m os po. Shs-pvrs vor, ho, myy s / äyyjä vää sä rv m j ooss ms. Shs Bsro pää ää j jo poss hyvää pvs. TEIJO ACTION PARK KANSALLISPUISTO, GOLF JA MERI NAAPUREINA Ro, pb, sr rp, brd gof, DH-/ dropyöräy, mrshäväpo j räääödy vohjm omm Aco Prss mom p so ryhm. Tyy- j yhy-pävä, porohjm, vrsyspävä, oos j pvr väohjm j rs ryhm ryhmäv vyä rs j. TEIJO HIKING & BIKE MIELI LIIKKEELLÄ JA KUNTO KOETUKSELLA Ohjj porä j j pyörä. Rss vov ssäää oo- j rämysä, sms o vmss omss, s s Srömmss, ors sää sssmss, pyöräyrä ähmsoo mr s. Ers räääödy ohjs om (xprs oy). phm Syö & As & Lps & Shopp & sss Koos & jh 14 So 2015 VsSo.f 15

9 Idysssä Tjo yässä yhdsyvä momoo oos, rhsor prö j yysyys os v. Tjo vro j Tjo ro svrs sjsv v yä ssss. Tjo Ms T j ädoj ss ryä sydämssä. Khv, gr, vhv däyyä, d- j äsyömyymäöä sä -pjoj. T Tjo p Krj r o Tjo sspso rvrosoj äärssä Hmrjärv r v präs ov hrsrs o os präs oss. Es r so j omso pvv orsos mjos- j ooso. Krj Ryä Mjos-, oos- j sos säoj j Krj Ryä Hmrjärv Tjo p Kjr Hmrjärvä Tjo sspsoss Lähd ops jr Hmrjärv Tjo sspsoo. H 109 /hö, ssää ops r, mjos j ms Krj Ryässä. Mm ryhmäoo 4 höä. Krj Ryä p ryä Kro & Särso & phm Syö & PjK Ksppä pvssss Kro 4, Tjo p Kor oms pjs prs spä mm. Myös s s, syö j orj orjs. Lps & Mr m & Vffv Mmjos, oäph, oogss vmsj hj o j mpjoj, äshräyjä oj sä m (mms)o. Myös rssj (sm. hrrss). Mr m Tjo 201 p Vffv äshräys Rj R p vffv.bogspo.com M-Tjo Kyäpp Tjo 67, Tjo p. (02) JOKA PÄIVÄ Ro myös ähä Eds Crocs-gä Vs Pos Mhoo Khv B-os Kjs Lhmr omss Lhmr o vhysä ho- j ypyäohd järv r, v Tjo sspso pss. Pyöräyrä p ähmmä sspso po o m v o 6 m. N j s mvs hososss hoss, phd järv ypyä pors j pävä rä sspso ps msm. Myös Srsomr sspso o pävär päässä omsss. Lomss ohjmom o s ääs, m ympärsösämm, hrss ros j ypyäpvsmm jo mj. Lhmr Koo p. (02) Shopp & sss Koos & jh As & 16 So 2015 VsSo.f 17

10 m MATHILDEDALIN RUUKKIKYLÄ MATHILDEDAL IRONWORKS KIRJAKKALAN RUUKKIKYLÄ KIRJAKKALA IRONWORKS TEIJON RUUKKIKYLÄ TEIJO IRONWORKS 5 m SALO 17 m m 36 PERNIÖ 15 m TEIJON KANSALLISPUISTO TEIJO NATIONAL PARK PERNIÖ 17 m KEMIÖ 21 m Mr-Tjo M ry VISITTEIJO.FI Lohrgs Vrsysss 2. Krj Ryä Mjos- j oospv, v- j oovors 3. Hmrjärv mp 4. Vm mp 5. Vm V Io Lom- j ähropp, hjvr 6. R hsm 7. Rvo Brr 8. Tjo Pj Tjo yäs Tjo A Kyäyhdsys vo yäs 10. Tjo Ms Khv, gr, d- j äsyömyymää sä yöpj 11. Pj Kspä pj j myymää, äsyöä vmsj orj, myös ss 12. Tjo Kro 13. Tjo Kro 14. Tjo yäpp Päväsvr, Crocs myymää, hv (B-od), ojs, vromr 15. Shjärv oopso 16. Shjärv mp 17. Tjo Kmmr Mjospv 18. Mr-Tjo Gof Gofä, rvo, oospv, rs ss 19. Tjo S Rsor, Tjo Aco Pr, Tjo Hg & B, Tjo Rr Tv: Lsss, s vmm, sspp, hv-rvo. Ksä: Ro, pb, pyöräy 20. Mr-R omyä Mjospv, mrrs ss 21. Mr-Tjo Mr Ksärvo, ms, rorss, vo, osm, vrssm, bch voy 22. Rvo R Krov Á cr rvo, pzz 23. Ho R Mjo & Khv Kyäoor Homjos, oosss, hv, hrpo, s, rjso 24. Tr Provss Ksää 2015 Mhdd särss goms Sm. 25. Mhdd Rh Ho, hv, pod, rvo, d- j hsoräyy, phm, sär 26. R Khräämö j Po Apd j -oj rosmyymää, f sy myymää, roshräämöpv 27. Mr mp Mhddss 28. Hoo & Mjos Syprss Komjos, hropv, jhodo, crg 29. Mhdd Kyäpmo Käsyöäso, ryhm sopmss pmosyjä j omss 30. Mhdd Kyäpr & Mhdd Kyäpo Ao hpjr vo jrpää j jrp. Kyäpmo o j Kyäpr pää sor jöä. 31. Md-vp möyä Md-vp möyä, mömjos, ssmhdoss 32. Md-To Jh- j phmo, ssv 33. Mdjärv mp 34. Msähs Tjo sspso ooss Exrm F Mopv, ooämysohjmpv 36. Mdjärv mp ryä Kro & Särso & phm Syö & Lps & Shopp & sss Koos & jh As & 18 So 2015 VsSo.f 19

11 Kro & ryä Vr jss spä s sroh, rh j msoh. Ops rä pääs mo s ohs. Wr ro Up romjöö v Hohd r. C. L. Eg prämä osrsooss ä sojs mopos pv hv/rvo Hd, jhs, mso, äyyoj, mjos sä gofcb. Vr Ho p Kro & Särso & phm Syö & Wr ro msorros Ops m ä j o Wr ro hsor j vr pss hvosvmsoss sä omsoss, joss ssöä päärss. R ssäyy opss j ssääpääsy msoh. R o ovss: hh-o. Kso 45 m. H 8 /hö, (väh. 20 höä). Lsämss bff os hv j m/so. Hoss Armf jjäjä Ops r Ho sss ros, jo jä äydää Armf hsm sä Ho msoss. Hsorsss Wr ross mv bff os j ro hsors. R pääyy ops vr pss hvosv- j omsoss, joss ssöä päärss. R ssäyy opss j ssääpääsy msoh sä os. R o ovss: hh-o. Kso 4 h. H 37 /hö, (väh. 20 höä). Vrs j sädo: Wr rorvo p Kom r rros Kom r rros s Krj, Tjo j Mhdd ry sä d hsor. Kyä dsv 1600-, j 1800-v rj pmo, romjö j vho hdsrs p oo j mr äärä. R ssäää hvs, o j oppd pv. Tovss ympär vod. Kso:. 6 h. H: 48 /hö, (väh. 20 hö). Ap sfr Ts Mhdd ryässä sv poh j d ämää, sä phräämö om. R vo omomss s myös Mhdd ryä hsor j yypävää sä s pmoh, romjöös sä vhoh hdsrs. R ssäää hvs, o j oppd pv. Tovss ympär vod. Kso:. 4 h. H: 32 /hö, (väh. 20 hö). Md rp Ts Mhdd ryää j s hsor. Kyä ds 1800-v r pmo, romjö j vho hdsrs p oo j mr äärä. R ssäää hvs, o j oppd pv. Tovss ympär vod. Kso:. 4 h. H: 33 /hö, (väh. 20 hö). Lps & Shopp & sss Koos & jh Vrs j sädo: Rm Oy p So 2015 VsSo.f 21 As &

12 RSo Opp sv ops r Vrs j räääö: So Opp ry p Psopp o rss o yypäväsä, hsors j ähävyyssä sä mo osv r rrov. Asv j os opp ov Som Opso orsom mopp. O ops - ä mmä! So Mvo p So Prsd pp Kproj s Tsv Prsd S Nsö syyp Soo. Krros, m Nsö prh jäsä pss vromr, prhsä j sdsj, roopp osvj, ds phms j Som Tsv 12. prsd. Sorros ähdää oh, jo Nsö s mää vr ss. Tovss ympär vod. Kso: 1,5 h. H: 3 /hö, (väh. 25 hö). So - Som roosd ho Trvo sm Som roosd hsor Soss j Hoss. Ops roj sr p rdopj jms jo od rdo j vso vmsvs Sors sä msä mm hp, Soss hs höä yösäs, No Oyj:s. Krros hv Ho Fjrss, joss o d svss Sor prsj Fjr Nord ysysod m. Krros pääyy mm Sor omo oms Asrm-ss, joss mos vhohoj jo-ohjms sm. So romso (r orvs). Tovss ympär vod. Kso: 2,5 h. H: 12 /hö, (väh. 25 hö). Khd prh rros R s h äys rs prh: Mr svo Kov o ämmhs phpr sä K msä s r spräs Io rborm. Momm ov v ovs ss prhpävää j hrää rss oss. R ssäyy hvm Kov prh, os Mr hmyymää rvoss, joss myös mhdoss os d ssä sä pävähv os ohj äärä Rjo myyä. R o ovss: oo-syys. Kso: 6,5 h. H 29 /hö, (väh. 25 hö). Assj Ho Koopävär o äyä shdos ss Ho ross sä ävyä psoms hsm. Asrod hsor vo myös äyä Gsf Mrz Armf ps. Los Wr rorvoss (bff-pöyä). Lo jä sm ro- j hvosvmsoo sä Wr sääyyh. Krros pääyy ropo, joss o mhdoss hdä osos. Tovss ympär vod. Kso: 5 h. H 37 /hö, (väh. 25 hö). Kror Tjo Tjo ro j Som p vro vv ovs vr. Tsm myös vh msrs j äyyh. M j prr Mhdd, joss os R Krovss. Mr äärä sssä ossrsss o pj, äyy-, oos- sä roj. Jmm m Tjo sspso msmss pävähv dgr Lvo. Tovss ympär vod. Kso: 6 h. H: 34 /hö, (väh. 25 hö). Od mos pdäää. Rh ssäävä opss soms ross. R o ryhmä om j-o. Ior Torsrros s ävyrros KIERTOAJELUT Kosrr Mr o Kror Tjo r o Prhr Kov prh o Omr Agm o Td j ävä rprö Wr ro o H: 25 /hö. Ssäää j-ojs Vo L sjobss, opss, rhvs j mhdos pääsyms. Lähdö o Kro Kv dsä (Hor 21). Imoms vmsää rvo m o 16 mssä: phms / So Opp ry. Kroj ov mä oo mo o vähää 25 höä. KÄVELYKIERROKSET Lps rr ors , ops psss ps o LAUANTAIKÄVELYT KESÄLAUANTAISIN So vs jo (6.6., 13.6., ) o Ny o mhdoss s Soo opss - m ryhmää ovrs. Rää sv p! R h ssäyy hvämys Tosss Ksssä. Kävyrros h: 10 /; 5 / ps (4-12 v) Lähöps: So pgo (Thds 2, pääov dsä). Trvo m! So Opp ry sä So p 22 So 2015 VsSo.f 23 ryä Kro & Särso & phm Syö & Lps & Shopp & sss Koos & jh As &

13 Särso & Syö & phm ryä Särso & Kro & Särso rjo ämysä j ähävyysä ss rjä, möäs vos. Mrs msm, roj sämö j vy ov säprs, m Särso o pjo m. Mr o roms p mm. ms, vyy j ss. Kv s j hyvä sspv ov rss hvsj om o ympär vod. Srso p msm, sv, j oomodosm ov hov vsoh vovhrrsj j hsors msomr j osmso rjov ämysä r sjö. Tr Lj Tr o hyvä pv hvrvo-pp Särso ssss. Tr pv ov -od, rv, spo, os, cr, crg, rss, vrsvr, sh, pso, ysö, smspos j Vs! Lsäs järjsämm phm j ohjmoj. Rosmm o brgr, grro, s j ffp! Tr Särso Cfé Shop Nxor Cfé Shop Nxor o sähv Nsrss c-os. Khvss o h rss, oos, oos vos j srsospää. Lsäs mä o 9-rä mgof-r, ssrv, sovvors j vors. Pvh v myös s j p, jo vo vor jh oosäyöö. Nsr Förby Lps & Shopp & sss Koos & jh KP-rvo.f Toy Hsröm p As & 24 So 2015 VsSo.f 25

14 Särso & Kro & Idy sjyä Armoso. N 60º 4.10 E 22º 52.6 Lom, r, s Armoso sjyässä Särsoss. Ksjyää ympärö Som prh hvd j Srsomr srsooo. Tjo sspsoo m r 20 m. Ksjyä r oos vormö sopv, sj yrysryhm. H Vhm p Käyoso: Nsr Förby phm Syö & VMB Fshg Kssops V-M Bomqvs. A csv ss So. p Lps & ryä Yöso mrrmö Särso srss ov ov omohd sä. Mrrmö sopv sj osvs myös ss hrrsj. Yöso pos vorvä äväs vsä. Yöso mrrmö Norrby Särso Läso Kov Läso Kovss mjo mvs särsosss, mrsssä msmsmss. Mjos rää 10+2: hö. Hv sov prh 2-3 prh yhsom. Kr Krmo p Smpp Mövors B&B Mjo mvs hoss, Crv mm vor mö r. Op yöm vä om so j hrrs. Avo ympär vod. Tjo sspso, gof, rsss, ss, vy, s v m. Po hsorsss hvssmm, joss pysähyy järjsä sä jh ysävs. T ovos ms. p V Löv 8+2 hö Vormö + s, srsody mr r P srss, 5 m ossm. Eäsyys: H 160 m, T 90 m, So 50 m. p Eäärj Förby Fhom / Kr Wsbrg Fhom Förby p fhom. 26 So 2015 VsSo.f 27 Shopp & sss Koos & jh As &

15 Tor & phm Soss o oms rvos phm j rämysä mo m j äs. Sos j m säorss So Ior säs o opp ov or oms syjä, ormyyjä, hvo, vh vr myyjä sä s om rppor. Mopo särrjo, so osr j äyy sä mphm hov rääsä. Msyvä rhjo j vs sroj järjsämä phm soss pss rjov jäysä j ämysä rh prss. Vrsä sv o mm mpoj vod 2015 phms. Vs om mmymyss m sd om jo v! Kso sää phm Svso Ior Ksä-oss orss o So or. Ksä yhdssä Soss 2015 Ksär oo yh pmm prs yäphm. Ksär oos ymmsä ohjmss phms, jo jov hä- j oh. T m j hs So y. So Ss Ns s hyväväsyysphm Vrss-Som Kss- j Erämss Esmmäsä r Soss Hoso Krov ro sop Ksss vomoso MM-p So Sohss Ls Lp Io smsfsv väyyy p So Srbs Trs p So Urhpsoss 6.6. Kso Trho Som pääs yhäjsoss järjsy rho-phm R Hmppr Ms so j ssv hs oos vo j So-Voy Hvo pmä hä vmsä voopp Moso ää Bro Pry Koj j -pyör hdyysphm K ossss oss. Syysmr Syysmr väyyvä Sojo m. Lsms os p myös vo. Ho-vs Agm Ard järjsämä srjovs pääää sssd oss. Rmä jomr Tms äsyöäs jomr hsors Rmää Hoss joss. SM-so posrjoj Sohss Soh o p rhr mo j hrrsms j srms. Soh o mm. s opo Som msrjo LP Vs oh. Torpävä So or o vo ss, orss j s o Ksä, , or o vo jo rpävä o Prö or ooj ov m - prj o 7-20, o 7-18 j s o Ysmm ormyyjä o p orss - s. Mr- j mss rysss myös m o. ryä Kro & Särso & phm Syö & Lps & Shopp & sss Koos & jh As & 28 So 2015 VsSo.f 29

16 Jo säors säs o opp So Ior äyää or sdo or- j rppormyyjä, hs hmsä j os phsor or sss orhvoss. I syjä o joo ps rm hppsyjä Soms ms ähv. Krppor o 16-21, syjä o o 18. Ksä 4.6. Jr Spää 20 vo hp, M Bc -orsr o Sofg o So Lr j Phmä Vävy o Ksssryhmä Rvss o Ryysäyss, So sd Oms j Lähs o Th Bs Trb o Hä 2.7. P Oxy s U o Torro, Jor Co o Mr j Sm Hr o Njä Rs o Uo hräys E m ohjm So Kh Äjä o Eo 6.8. Ud So Ms -p voj, sos Sppo & Sd o Rdrm o Mj Svs o Moäyös o Bäs Msc Fcory o Tgogs 2015 o Tphm järjsää Svso ry. Mos mhdos. Njä Rs I Ago johdo s r So Ior Ys sä 2015 Ior syjsä o jo 1980-v somroc-yhy Njä Rs, jo o mm vod vyyso jä msyy hmss 2015 s bm mää Efor. Tvomm Njä Rs hhmo, I Ago väs r sä j ms v vrs yyyväsä hmss s Som-rs. Ihms ov o mdä od hyv vs j o o o pjo vää, y o s hyvä pöhä päää. Somm mr Efor-bm, m m o myös vhoj j pp Jpphppprs äh, Ao roo. Krod rvosj bäd o jr hy sr. Ago m o ärä, ä vävä hmsä j f jää omss po hyvä fs. Njä Rs symää So or vom m, m s mmmp ooj -odos. K p srrää mdä Soss sv rmpmm Kr Kämy Kämäräs s, rh Ao. So o h m p, sä Njä Rs o äyy vos vrr s roj Soss mss. Kv-pbss o syyä smp os j säs omm äy o Bc Hoss, Rss j Ipmss. Ommp syä joss So rä, m ämä o smmä r, symm So or, Ao poh. V vä sä v sä o bäd j Njä Rs I Ago rsä j sysy o jo s r, os ms myös vää hä j ro. Prs p oh yör o. Käy pmss orpo vrpor o or ss. K I Ao rs r s vs s o, hä s mö. Mää o s rovmp s rsss, hä o. Ksäs Njä Rs Ior sv f j m ysö I Ao ähää srvs rvsä: E m pp or j rvo! N ämäsä. Ior vrms om ys sä ohoohds! Njä Rs syy So Ior ors o So 2015 VsSo.f 31 ryä Kro & Särso & phm Syö & Lps & Shopp & sss Koos & jh As &

17 Ksär Tgoms UoM o so ämäsäj mss Särso & Kro & ryä ESITYKSET s o 17 s o 17 m. 3.8 o 19 m o 19 p o 19 m o 19 m o o o o o o o o o Mhdd o 19 Ksärss s. 2.8 o 17 s. 9.8 o 17 p o 19 PERUSLIPPU 22 / S-ETUKORTILLA 20 ELÄKELÄISET 20 / S-ETUKORTILLA 18 phm PÄÄNÄYTTÄMÖ LIPPUJA Sor 5-7 So ph Asrm Kss TANGOMUSIKAALI SATUMAA Käsrjos: H So j H Lppmyymää pv päääyämöä: -p o (sä -o o 11-15) Lppj myös Pv sysä, mä sysssä o. Ohjs: Joos Som Tr pdäää od mos. Syö & P 3.7. o 19 T 7.7. o 19 K 8.7. o 19 S 2.7. o 17 M o 19 T o 19 K o 19 S o 17 M o 19 T o 19 S 2.8. o 17 M 3.8. o 19 T 4.8. o 19 K 5.8. o 19 S 9.8. o 17 M o 19 T o 19 K o 19 P o 19 Lp 22 prspp (20 S-) / 20 ää j opsj (18 S-) p Somsjärv Ksärss LAATIKKOLEIKKI Käsrjos j ohjs: Aro Nm P o 19 S o 17 T o 19 K o 19 To o 19 L o 15 S o 17 T o 19 K o 19 To o 19 S o 17 T o 19 K o 19 To o 19 L 1.8. o 15 Lp 18 / 16 / 10 p Kr Ksärss RAKENTAJAT Käsrjos: L Kzo Ohjs: Aro Ldhom T o 19 K o 19 P o 19 S o 16 M o 19 T o 19 K 1.7. o 19 To 2.7. o 19 P 3.7. o 19 L 4.7. o 16 S 5.7. o 16 Lp 15 / 12 / 8 p Kr 240, Yöyä Vohsr Ksärss KLAARA JA HÄNEN VIHTORINSA Käsrjos: T Pr Ohjs: M Kj L 27.6 o 19 T o 19 K 1.7. o 19 To 2.7. o 19 P 3.7. o 19 T 7.7. o 19 K 8.7. o 19 L o 19 S o 19 K o 19 To o 19 P o 19 T o 19 K o 19 To o 19 P o 19 Lp 22 / 20 / 18 p. (02) p Tr Pvss MERIROSVO SVARTTIS JA HUIMA SEIKKAILU Ohjs: P Kosm L o S o T o T o K o L o S o 15 j T o K o To o S 2.8. o Lp 17 / 14 p Kvo 68, Vso K KPNä rss KIARONPERÄ Käsrjos j ohjs: Smo Kovso, Mr Apo j T T T o 19 To 2.7. o 19 P 3.7. o 19 M 6.7. o 19 T 7.7. o 19 To 9.7. o 14 P o 19 M o 19 T o 19 P o 21 Lp 15 / 13 / 7 p Komsor 103 B, K Lps & Shopp & sss Koos & jh As & 32 So 2015 VsSo.f 33

18 Syö & Särso & Kro & ryä Sos rvo sv s m phs ms, prssä ors m mm öd j hvod s! Kpmm ss ähä sjs ypymm, rs j ävä ro-, jo s or j mv ähro vo ms rvood s os m pods j or. Khv rjov hvr j pä ss vsjh hv j pss vms hr. Ksä hdoo yösp o So or. Ksäorss or hov rjo s hv, jääöos, hr- j ormyyjä sä ys hppsyjä j s rpps. Mjosvhohoj Sos öyyy mo m vs sos ssho, hv, m mmjos, om mö v mjoo ähd mjos rä vs. So Srho So ssss, rsm pss sjsv rvo So Srho rjo s m mämysä dysssä pomjöössä. Tmsss 90 psss rvoss vo cr s äydä osmss. Vhysä b mhdosv myös rs bsspms, oos j jhss järjsäms rvoss. Lsäs So Srho jhpv o räääöyjä jhooss s ovd mss rjos jhoj vmsyy s. Crg-pv rjo oo äs Som. So Srho o prhyrys, jo o o sm sv omssss vods Tää yyä rvoosjo omv ä Ej Hämää sä ps K Hämää j Mj Lh. P s vhmp K j Mj pävä ärää, ä h v vs yryssä. Nä myös ohmo yöä oh säyy vhv, hävä jv smm. So Srho myöy Chî ds Rôssrs p o mr rvo ro- j pvod ors sos. Ro vmssss pos sä vhv mmdo s s s vmsh os, joss sos ps r-. Rvo do oo m s sso m. Ksää oh mässä mmm vyy j osss äyää, d svs sä soms mrjoj. Lho, fs, rs j Hrford dh v ps o j pyydää Kmö j Särso. Aosss äyävä vhs j mrj h ähoj, s rs yr j ors sv omss prhss, roo Mj. So Srho o myös pg j vs, ms sommr pävyyd omv K. Rvo s o d vjä ds j vhs mms. Rvo ovomss sos ps ppmo j ää hä vom smrs Mhdd yäpmo o. Ksäs rvo vhysä rss o vsss äyössä. Trss rjo gros j sä om myös Sr Food- j coc-rjo, v K. Trvo ss poss sjsv dys rvomm, joss or ro vms ohmo j rjo ämmöä! Ej, K j Mj Asm 1, So, p phm Syö & Lps & Shopp & sss Koos & jh As & 34 So 2015 VsSo.f 35

19 Mhv hv j somom hr. To Ks -hv pv So ssss j Dsg H Cfé E18-mooor vrrss. Trjo roms hv, om ö hrj j vyä os. ryä To Ks Tr 15, So j Dsg H Cf Vso 418, Ho p Kro & Trvo Los-Khv Cfé 68: msv bffo! Särso & Kro hv Soss Hsg 5 Vho 14 Sähöj 2 Los o rjo m-p o T mä myös j osv popv jhs! Khv o vo m-p o Cfé 68 Hsg So p So Tords Mämysä j m -orhvss, grssä v omss jhsss! phm Syö & Cfé M Cfé M So ydssss sjsv hv, joss o o pöyrjo j hr vms h s. Mä öydä hrs mj p soo hmmoh: Crps, vohv, pävä vov, äyävä ämpmä vä, or j rs s sä omvohv vms s homod rosrovo (sm. go, ooso). Jo brsojmm vmsm hvjom o or: Käyämm or ähphd hv sä vmsmm s hvjom ss. Käs Aroprss vmsv sodhv o sv rs ppvhohdo. T ysävä hmmomm mm. j vom j vmsm hdm. T, s j. Tr So p Khv / rvo Hd vo gofd pävä. Ryhmäro ympär vod. Vr Ho p Mr Dsg Mrg Oy Thmyymää hv-rvos öydä mv A L Cr-os j osro, hrs vos, or hv sä mopos jomvom v j o. Lsäs hvs om pomo o vm o osvs. Mr Mr p Wr ro p 200 hg rsr ors jhs. Vr Ho p Lps & Shopp & sss Koos & jh As & 36 So 2015 VsSo.f 37

20 Spzzr o d rvoj, jo rjo hyvää ro ops. Som smmä Spzzr sjs Soss, ppss Pzss. ryä Vomsmm öydä hppomm sm hds r mss pos oosv Spzz, Spzzoj j hrs s yhdsmä, Spzz, Spzz j Z. Kro & Pos 4,90. Koo 8,90. vo hsss hr pää Z. K os s myös po, jo sssää ov yäävä ros. Trvo om! Kppss Pz Vho So Tor, svs j rvso So or! Prö Lh Thmyymää Prö Lh hmyymääsä öydä j s hs ährohrj - sä rosphvh; Vss phv, Bc Agsphv, rps, f, ormr, grmr,, spvo... J pjo m. Trvo sm! Prö Lh hmyymää: Avo: - p Vmo So p Särso & phm Ts j pöyävrs: p K Asp Oy p Prö - moj jo vods 1930! Syö & Trvo Lossr! Mr särss Agmä. KEIKKALISTA 2015 Hh Apomm Too 2.5. Gbr Fmy 9.5. Pc Ps Porh Arhr Bgrss Bd Th Thmp Läpvo Ksä 6.6. Mrs Ho Tro Movr I Hd I Hd Tovo Ss Wh Kcs Tro Hä 3.7. Väö Ko 4.7. Cj Cowboys 8.7. N Pojärv & M Ko Do As I Th Ps O Lo Acosc Ldy Ed K Do Wcd Sspdrs Eo 1.8. Vs Vr 8.8. Jh Mso Two Od Hpps Häms Mrjo Lo Syys 5.9. Do F Adm & Tmo Do E5 Tro Tsp Arr 100 hg jh j ö jhjärjsäj äyöö. Arrss s j s ps, oomro sä m. 7 mjosho, joss mpoj o 4-6. Ppoj öyyy yhsä 40. E Kvä p Kr / Svsärv Oy Om o mm, sm. sv j mro. So j ysy sää! Prö, Yöyä p p Prö Spv Uor pv j m hs hrj myymääsämm j äh or. Sr mä Fcbooss. Jh hrs pv, ämm oo poss. Hyvä pv ysäv 38 So 2015 VsSo.f 39 Lps & Shopp & sss Koos & jh As &

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä L 1 (13) - j rv pvrg (j) Yä Pvrg - j rv rg ä r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. ä - j rvpv järjää 3. äärää pv p j j - j rvh v EU- ääöä j äääöä hj. Thj rää fr-hj p rhj. Nää vv r p h j r r. K -hää äääö

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA USUNTO X.. HYNÄÄN UUN UNTTEN o Hgo h y Coygh öyy Fd Oy X X SSÄYS YESTÄ... OHJ J OHJESOOSUHTEET... To j... To j... To, j... To j... To j... To j U... UEEN RENNETTUUS UONNOSEEN ERUSTUEN.... Yä.... R....

Lisätiedot

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent.

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent. Pöääsm Jävsmp. vm. Rhhd Rv p Rm Hs 1 Kpm. mh L Msm m.. H H. Mss K. vh m. mp p P S M s s sm Lhm Jä K Hmäs. M s K K Kv. S vh. d h. h Kv Lv. m K v P. P L Lhd Ss K. Am. sd. ö R y s Sä Väö. S Smmpp Väö m Vs

Lisätiedot

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK 1 UU mmk 2006 AIKAKAUSLHDT 75 : O R V A I L m U J Am I M Kää JAS ä M A KU r 0 1 ä y ö d K h h H r Sm Sr SSSSh ärkkää RUOKA, JUOM A, KITT IÖ, M AT K A ILU, HY VIVO ITI r y, y 3 ää & r h r d 2008 öö r g

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2012

suomeksi eduskunta 2012 d 2012 Ed vd y 6. h 2012. Ph jh h, dj K T, d v hh j vh. Ed hh v d dj E H (d.) j vhh dj P Rv (.). T vhh j A Jh (.). Vv vj v 7. h, j v d Tj H v v vv. Tv d v S Nö yhy d 1. 2012 jh v. P E h d v. K d S E v

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) (25.10.2011)

Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) (25.10.2011) 1 (14) - j rv pvrg (j) (25.10.201 Y Er r: 4-26.10.2011 Pvrg - j rv rg r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. - j rvpv jrj 3. r pv p j j - j rvh v EU- ö j ö hj. Thj r fr-hj p rhj. N vv r p h j r r. K -h

Lisätiedot

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012 K Ok kh k 212 r j yr d? h 1 1 k k 2 o y k H y : h k m ko S h h J O o O Im kk K ob m P O Po Vk ko k myö k hd r mhdok. M yö j j o m o o om. Hy h om krr. V hdmm ymrmm hk j g, k k ohj om ökkomm. Sk hy k r

Lisätiedot

1. SEURAN JÄSEN-, TOIMIHENKILÖ- JA HARRASTUSTIEDOT

1. SEURAN JÄSEN-, TOIMIHENKILÖ- JA HARRASTUSTIEDOT Hjärv L P/rhr Vvh 1 SEURAN NIMI: ANOJAN NIMI JA PUHELIN TYÖAIKANA: SEURAN TILINUMERO: KAIKKI PISTEET YHTEENSÄ: TARKISTETUT: LIITTEET Kv Tääö j -rr (d. v) (r): M-v Tr (d v) T-v T j rv (v v.) Jä L vrh (v

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen (23.11.2010) Taulukossa on pohjana käytetty maakuntavaltuuston 6/2010 hyväksymiä luokitteluja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen (23.11.2010) Taulukossa on pohjana käytetty maakuntavaltuuston 6/2010 hyväksymiä luokitteluja. 1 (8) LIITE 2 - j rvpv jrj (23.11.2010) T phj v 6/2010 hv j. Yprörvh pv: Pv Pv jrj j 3. r r Höör r h Prr p Trvrj (. rvvv, r) V p Erpv () h p Trvrj ( vv) V p (), 1 p Yprörvh brr Hvvr, (j, rvhö, 1 p hg r)

Lisätiedot

OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA

OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA L Vj Ylv p Pävämäää.. OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA LISÄSELVITYS RAKENNETTAVUUDESTA RAMB LL Pävämäää.. Lj M Sv Tj Vp K, P S-Pälä, K N Hyväyjä K Kl, Ylv p V LIITTEET L L Slm L . JOHDANTO Tämä lvy äydää

Lisätiedot

ESIMERKKI 2 Harri Laine

ESIMERKKI 2 Harri Laine ESIMERKKI 2 H L Lähöoh v Kmpmo Käää o hlmää ll vplvl. A öyvä jäjlmää mmä v yhydä. Röyll ll. A ll jäjlmää poj, m, oo j phlmo. Lä ll l h lyvä oj h, p, vä, ym. Tjoll olv plvl o olm ho. Ho o plvl ol ph j po.

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Kalevankatu 31 00100 Helsinki puh 09-6866 780 fax 09-685 7588. Seinäjoen Keskustorin korttelit Luonnossuunnitelmat 3.5.2013

Kalevankatu 31 00100 Helsinki puh 09-6866 780 fax 09-685 7588. Seinäjoen Keskustorin korttelit Luonnossuunnitelmat 3.5.2013 Klv Hl ph 9-6866 78 fx 9-68 788 Säj Kr rl Llm.. Tjä - Cpyrgh @ Arhd NRT Oy Säj Kr Tr ympärö rld hylm Tv Tää vh ly Säj Kr j ympärö rld hämmhdll ä rlr rmllj. Slh v ll & hyää rl pvll l & lää rmh pl & j mv

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

Eduskunnalle nyt annettava esitys nuorten työssä olevia nuoria työntekijöitä.

Eduskunnalle nyt annettava esitys nuorten työssä olevia nuoria työntekijöitä. H Ed ö Ed ö N ö d- p» d - hd ph ö ö h - hd Ed Ed ö - ö h ö T dö - ö h h h p Ed ö öö ö p N öö d 1966 ö h öö E p Y öh S ö höd h ^ d h p h 1929 (260/ d h p29) p - ^ö- ph ph ö Kpp- ödö h - d ö 2A d d p 1919

Lisätiedot

MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN

MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN H V: Vr Pr: Mr V: Syrjyy yrjy Nr S K S 3 S 3 S 6 2/2012 UUSISIPOO NYA SIBBO 7500 Hy, MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN rj, j d rd yö yö S Työ j yr y yd O

Lisätiedot

Hysteerinen komedia meistä naisista...(ja vähän myös miehistä)! oivatuotanto.fi

Hysteerinen komedia meistä naisista...(ja vähän myös miehistä)! oivatuotanto.fi H d (j v ö )! H: Kj j j: Apö : S: Tjjj: Lv: V: V-p: Ä: M: Kp: Pv: Nö: Gfi : Kv: S Sd Bjö Jbdó N Hg T P Tj V Gd Ö J Tv K K J Tv, K Kj R H, K W K W Gd Ö J H, K Ld Mj H K Kj K 1 30 j 15 v Ap : Sf Ed 3 Sg,

Lisätiedot

Working. KUVAT: JUHA METSO MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT Jenny Lilius, VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO

Working. KUVAT: JUHA METSO MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT Jenny Lilius, VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO Worg C Hro www.muor.f / www.mo.f KUVAT: JUHA METSO MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT Jy Lu, Mrv Srjoj j Kro Srp, VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO EDUNVALVONTAA ASENTEELLA Mo uoroomu TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoimi kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoimi kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr lm h pr (Kmbl & v Hc) Mvmll lm mp fgr vrm m Sm rj-l v. Amz h vlm HP: mr 1 V Mvplvl CAV DVB Kä pää PSN, ISDN, xdsl Gwy? Rr GSM, GPRS, UMS Mblpää M h- l (m,, ID, lm, WLAN, LON) Rr Rr Prl Rr

Lisätiedot

Kutsu kevätkokoukseen!

Kutsu kevätkokoukseen! Y S- Tv A 1/13 JÄSENLEHTI Tää. 4 H YT-v 6 P p p? 10 Sf 12 Mä Tp A K vä!. 22 PUHEENJOHTAJALTA Tpä!!!! #x??* T ERTO J A p Y- : Y S- Tv A : ä Y T E : ä, www..f Y Fcb. Pää: M O, p YSTEA p@.f T: R P, vv vv@.f

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2013

suomeksi eduskunta 2013 d 213 Ed vd y 4. 213. Ed v d E H (d.) j v P Rv (.). T v j A J (.). Vd 213 vv vj v 5., j v 212 v v d S Nö v vv. Vv v y 12. 213 j. K Jy K (.) jj T S (.) j J S (.) db. Ojj vv v - - j vyv-d,, d d d. K j db,

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLISMUSEON KONSERVOINTILAITOS MAASTA MUSEOON - ARKEOLOGISTEN MATERIAALIEN VAURIOITUMINEN MAAPERÄSSÄ JA KÄSITTELY KENTÄLLÄ

SUOMEN KANSALLISMUSEON KONSERVOINTILAITOS MAASTA MUSEOON - ARKEOLOGISTEN MATERIAALIEN VAURIOITUMINEN MAAPERÄSSÄ JA KÄSITTELY KENTÄLLÄ SUOMEN ANSALLISMUSEON ONSERVOINTILAITOS - AREOLOGISTEN MATERIAALIEN VAURIOITUMINEN MAAPERÄSSÄ JA ÄSITTELY ENTÄLLÄ 24.6.2008 1 SISÄLLYS YLEISET OHJEET...3 RAUTA...6 PRONSSI...8 UPARI...9 HOPEA...10 TINA

Lisätiedot

Kuka maksaa sukupuuttovelan Suomen luonnossa? Otso Ovaskainen, akatemiatutkija, Helsingin yliopisto

Kuka maksaa sukupuuttovelan Suomen luonnossa? Otso Ovaskainen, akatemiatutkija, Helsingin yliopisto Kuk mk ukupuuov Suom uoo? Oo Ovk, kmukj, Hg yopo Mm boog ukmuryhmä Hg yopo, Bo- j ympäröd o, Ekoog j vouuoboog pää Ryhmäjohj: Oo Ovk Vä ukj: Ph Hrro (By -pc mod) Juho P (m movm) E Gurr (mr mmm movm) Dmry

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA (luonnos 17.12.2008)

LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA (luonnos 17.12.2008) LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ( 17.12.2008) 1. Jd Ep p. T p pg, L d pp d d. O p L g p. Kpg p : L p g 1 2 p Kp K E g L 3 g d 2 0 0 9 2 0 1 2 g 4 p T. w 5 w w.. f / I f T V 6 p M K 7 Y p

Lisätiedot

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa 18.11.213 p m d p k k Ep www.p-d.f/epp Pmd pkk Ep 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, k 6, Hk Pm v v vm v k v, k öd k k p. pm m pm k v mm k p mm. Sm Pmd m kd kk vv mp k. M m k, m mö m? Mk Pmd m Ep vd?

Lisätiedot

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 P 4 V 5 P 6 L 7 A H g 10 K 12 N ö ( ) 15 T,, 16 A3 - N 20 Dg! 18 R 21 E 19 K: K R 22 R 23 L - Hd R, Sf L, I V A V K - Sf L K

Lisätiedot

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI YT Rkes Oy Jrmo Ksel P 6 MAAPERÄTUTKMUS 6 VAASA MAAPERÄTUTKMUS AKEUDEN ANKKUR, SENÄJOK Ylesä YT Rkes Oy: (Jrmo Ksel) omeksos o KS-Geokosl sor ohjkmkse es mlle kede Akkrll Seäjoell Aleell eh okrks seessä,

Lisätiedot

Sinusta Kvantin. toimittaja?

Sinusta Kvantin. toimittaja? j? jö j jj j j j IO j j j j yj jj föö j y j j j j j - j ö ö j j H j j 05! A ö j ö @fyyf! jj y j Ey fy j! O j! 3 & Pjj 5 Pj 6 yy 8 JU: & H 5 y 8 Q 0 M y j j J : III/ II - /0 P 50 P C Φ- Mj A O H H J J M

Lisätiedot

1,- kpl. kpl. hinausliina 4500kg Vetolujuus jopa 4500kg, 6m x 5cm 223041. Palvelemme: ark. 10 18, la 10 16 Ajokinkuja 3, Tampere. www.löytöliiteri.

1,- kpl. kpl. hinausliina 4500kg Vetolujuus jopa 4500kg, 6m x 5cm 223041. Palvelemme: ark. 10 18, la 10 16 Ajokinkuja 3, Tampere. www.löytöliiteri. ITALV UKSET j RENTOSAUNASETTI TARJO I LIUKURI EUROLLA L p, à,-,- PULKKAMÄEN KLASSIKKO p Up P 78c Tj d p Up L j c 8 77 A p j j. Mxp 7g, 8xx8 H jp H Sp V c j y c 8 Tj j pp, 7 j M p p d M öp, j?, 0 H Ö R

Lisätiedot

Kuntopolku NUMMELA. Nummelan koulu. P.koti. onint. Kunn.vir. Amp.kj. säpuunkj. Kalkkimäki. Lemmikkieläinten hautausmaa Jäteveden puhdistamo

Kuntopolku NUMMELA. Nummelan koulu. P.koti. onint. Kunn.vir. Amp.kj. säpuunkj. Kalkkimäki. Lemmikkieläinten hautausmaa Jäteveden puhdistamo Uu ryr Frbgofr Lvu uoop Kooup Ur Urhuä Kuvro Krjo Kro, uruo Vho, pvuo Lp Päväo Uu - yuu - yuu R 000 Ryr Mor Uour ä / du Uu uour Uour Tvo yhy Mäyö yöä hyvä yhy Yhy ä / du Uu juu- j pyörä Juu- j pyörä Jäyävä

Lisätiedot

Hyvinkään kaupunki. Hangonsillan kaava-alueen pohjavesiselvitys

Hyvinkään kaupunki. Hangonsillan kaava-alueen pohjavesiselvitys Hyviää pi Hagosilla ava-al pohjavsislvitys Pöyry Filad Oy PL 50 (Jaao 3) FI-01621 Vaa Filad Kotipai Vaa, Filad Y-s 0625905-6 Ph. +358 10 3311 Fasi +358 10 33 26600 www.poyry.fi Päiväys 13.11.2013 Siv 1

Lisätiedot

MIKKELI TIMo SAvILEPo MoNIKKo MoNINAISTEN yhteisöllisten ASUIN- ja ToIMINTAyMPärISTöjEN KEhITTäMISPILoTIT MIKKELIN KAUPUNKI

MIKKELI TIMo SAvILEPo MoNIKKo MoNINAISTEN yhteisöllisten ASUIN- ja ToIMINTAyMPärISTöjEN KEhITTäMISPILoTIT MIKKELIN KAUPUNKI M kk s m As m h m s T m S vp Tmpr k yps Arkkhr s Tmpr MON NA STEN Y HTESÖ STE N AS U N - JA TO M NTAYMPÄ R STÖJEN KE H T TÄM S P OT T M kk M s y hs ös sj my mp ä rsöj kh ä msp Hkk v sä sms yhsösyyä vhvsv

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

f a r f a l l e " RAKEISUUSKAAVIO / KAUPUNKIRAKENNE 1:5000 ALUEJULKISIVUKATKELMA RADALLE PÄIN (TORIN KOHDALTA) 1:500 farfalle

f a r f a l l e  RAKEISUUSKAAVIO / KAUPUNKIRAKENNE 1:5000 ALUEJULKISIVUKATKELMA RADALLE PÄIN (TORIN KOHDALTA) 1:500 farfalle ff jtvd vrr, tvtt vt. L J YÄKÖ HGL J LÄMÄÄ K vt tdt, Ltt ydytt j Kvdt. tdt Kvd. K vyt rtt,. t t vy j. t j tr tt rtt t vv. K tt t, j yt vv. t j v j t. K j t j t j rtt j td tt t. jt tt t rtt, jt v tttt j

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Järviseudun ja ympäristön kesälehti. Järviseudun. Kustantaja: Järviseudun Mediatalo Oy. sanomat

Etelä-Pohjanmaan Järviseudun ja ympäristön kesälehti. Järviseudun. Kustantaja: Järviseudun Mediatalo Oy. sanomat Eä-Phm Jäd ympäö äh K: Jäd Md Oy Jäd m M myy 06 Pää h hm h.7. A: Vm :.6. 6 mä Pm : 0.6. 6 mä 9...9..0..... K : M Ah S Cd M Rd SUOMESSA ON NON 90 000 JÄRVEÄ JA USEDEN m p. Ey p öä m öyyy Jäd. R ä mö m yyä

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

SOVELLUSOHJELMAT HARJOITUSTYÖ

SOVELLUSOHJELMAT HARJOITUSTYÖ SOVELLUSOHJELMAT HARJOITUSTYÖ 5.2.2006 Tejät: Mtt Näsä (000000) Rmo Vomsto (0000001) Ssäysetteo 1.Johdto...1 2.Mtä tttt?...3 3.Johtoäätöset...4 4.Lähteet...4 1.Johdto Työssä tttt 16 32 eöste stoje htoj

Lisätiedot

Luento 6 Luotettavuus ja vikaantumisprosessit

Luento 6 Luotettavuus ja vikaantumisprosessit Tkll korkakoulu ysmaalyys laboraoro Luo 6 Luoavuus a vkaaumsrosss Ah alo ysmaalyys laboraoro Tkll korkakoulu PL 00, 005 TKK Tkll korkakoulu ysmaalyys laboraoro Määrlmä Tarkaslava ykskö luoavuus o s odäkösyys,

Lisätiedot

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela J K T K j j I A-S A A L J A j-bjö M Sb V Hj 3: j j j j j j j Kj j j j j j K j j M j j j j S - j - j ö Hj 3 j j j j T ö j j ö - j TITOSANOMA Mj-L S Hj 3 S j j ART HOUS Hj C M Y CM MY CY CMY K Oj j K S L

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Yhdyskuntatekniikan toimiala Pöyry Finland Oy / Veikko Urmas 13.5.2015

Kirkkonummen kunta Yhdyskuntatekniikan toimiala Pöyry Finland Oy / Veikko Urmas 13.5.2015 rkkoumm kut dyskuttkk tom öyry Fd y / kko rms M - D M yrkv j oktty strbyt, strbykr, oktyt, oktytörmä, oktyoku jk-t, ysäkötut tuuokk strbyt o v mt, jok muuttuu kduks o yrkv j okty kv-u ääktu j v myös joukkokttä

Lisätiedot

Jokeri 2, Hankesuunnitelma

Jokeri 2, Hankesuunnitelma Jr 2, Hs Tvs J r s r Sö js r N r Prv b H L d H s Vs r Gårdsb c bå L s K r S K d s r Kvs Ö y K sb r s v s.. v s N Bsöv Vsr s Nrdsjö Nrdsjö r Nrdsjö ård Rs Rs Nrv Jr 2 Vs Nrds Vsr Nrdsjö sr L U Nybds Ar

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010-2012 sekä talousarvio vuodelle 2010 KHALL 532

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010-2012 sekä talousarvio vuodelle 2010 KHALL 532 V 167 02122009 K 532 07122009 V 193 16122009 T- 2010-2012 2010 KHALL 532 V 02122009 168, 169, 170 171 : YLEISHALLINTO /, (H 2122009 /ö 168 ) V *,, * - S * ö, öö 2010 *, ö, * M ö * L- L T Höö M K L ; -

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää A E l JUMALAN OLEMASSAOLOA V jl l l j Igl j l l l M j l l j M l l? K ö ljl p j pö l j pl j lpp Ol g l j lppj lp M j l j lblg Rc Dw j l H l pjl l l p l j DNA: j l l l S pl J l p l l l l M ö j lppj lp pl

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE Suomussalmen hoitokoti

URAKKARAJALIITE Suomussalmen hoitokoti UKKJLE l Vlj 89600 l 30.6.2014 l UKKJLE l 30.6.2014 l 1 Ujl l... 3 2 d... 3 2.1... 3 2.2 Yyd... 3 3 l-jj jl, l j l j...6 3.1 j l... 6 3.2 Elll... 6 3.3 l yll... 7 4 Ld; ljjl, j ll, dyjjl...8 4.1 Ljjl...

Lisätiedot

kivikoriaita h500mm VIERAS JÄTEKATOS JÄTEKATOS +135,10 +135,10 lumet lumet 5 svk asf lumet PULL-UP PULL-UP 31 AIR AIR WALKER WALKER jumppa

kivikoriaita h500mm VIERAS JÄTEKATOS JÄTEKATOS +135,10 +135,10 lumet lumet 5 svk asf lumet PULL-UP PULL-UP 31 AIR AIR WALKER WALKER jumppa h500mm kivikoriaita kivikoriaita h500mm 11 h500mm kivikoriaita kivikoriaita h500mm 22 33 44 66 55 77 88 10 10 99 11 11 12 12 kivikoriaita h500mm 13 13 14 14 15 15 VIERAS JÄTEATOS JÄTEATOS +135,10 +135,10

Lisätiedot

Korjausrakentaminen Maiju Kianta Metropolia 2014

Korjausrakentaminen Maiju Kianta Metropolia 2014 p y ö r ä k e k u Korjurkenmnen Mju Kn Meropo 2014 M m n v n h e m r k e n n u Rkenneu v. 1934 Arkkeh Thure Heröm TAVOITTEET - äyää rkennu rvoen kunno ueve ukupove - muuoke oeuev oem oev rkennu kunnoen

Lisätiedot

KARTTALEHTI 11/21. 147/2 Vääräjärvi KARTTALEHTI 17/21 KARTTALEHTI 5/21 KARTTALEHTI 9/21 KARTTALEHTI 10/21. 119 Karijärvi KARTTALEHTI 1/21

KARTTALEHTI 11/21. 147/2 Vääräjärvi KARTTALEHTI 17/21 KARTTALEHTI 5/21 KARTTALEHTI 9/21 KARTTALEHTI 10/21. 119 Karijärvi KARTTALEHTI 1/21 ETELÄ- JA LÄNSIOSA Karttalehti 1/21. kohteet,, ja Karttalehti 2/21. kohteet, ja Karttalehti 3/21.kohde 106 Karttalehti 4/21.kohteet,, ja Karttalehti 5/21.kohteet kohde Karttalehti 6/21.kohteet ja Karttalehti

Lisätiedot

Videokoulu PASSE LEI TA VI NKKE JÄ TA RIN A N K E RT OJ A L L E

Videokoulu PASSE LEI TA VI NKKE JÄ TA RIN A N K E RT OJ A L L E Vdeool PASSE LEI TA VI NKKE JÄ TA RIN A N K E RT OJ A L L E v 1.0 29.10.2015 Mely j ome m Te o e m m oll eem j m. M l ed j vdeo? Keelle vdeo oll eem? M vdeoll l d e? Mllo olemme vee pee, jollo vomme o

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 9. Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 9. Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi 19.08.2015 Sivu 1 / 1 9 terveystoimen toimialaan kuuluvien päätösten laillisuus Valmistelija/lisätietoja: Mika Paavilainen, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

ALAVI1SKA0 KU0TA TALOUSSUU00IT1LMA 2012-2014

ALAVI1SKA0 KU0TA TALOUSSUU00IT1LMA 2012-2014 ALAVI1SKA0 KU0TA TALOUSSUU00IT1LMA 2012-2014 hunnanhallitus 12.12.2011 hunnanvaltuusto 19.12.2011 1 2 3 4 5 6 TUilSiASKEijA sulsiiie OM1O-OM14 Tm OM1M Toimintatuotot jyyntituotot T84 SS4 T84 PMM 84M R1M

Lisätiedot

2 99/kg KLO 9! AVATAAN UUSI PRISMA 50 KPL ERÄ! 100 KPL ERÄ! SUOMALAINEN. SUOMALAINEN Kurkku 1. lk. OHJELMAA JA LAPSILLE ILMAPALLOJA!

2 99/kg KLO 9! AVATAAN UUSI PRISMA 50 KPL ERÄ! 100 KPL ERÄ! SUOMALAINEN. SUOMALAINEN Kurkku 1. lk. OHJELMAA JA LAPSILLE ILMAPALLOJA! OHJM J MOJ MU MT MU MT UU M VTN O MU MT TTYJ, MT, TJOU HU VJVONT TTT TNN UOMNN r., g j pl/l G B äyä ävä prpl FM-rdll j lmpll., UOMNN r. l. Vl UQ ölymr ryy j yv vrl, mp mr. U Dr -ll pd ä v l ä mp. ölypyy

Lisätiedot

Lukujärjestys vko 41 5.10. - 9.10.2015

Lukujärjestys vko 41 5.10. - 9.10.2015 1 (5) AmmattitaitoinenSihteeri 7.10.2015 8:00 7.10.2015 3:00 MaL Mikro 2 AvustajanaArjessa 5.10.2015 8:00 5.10.2015 3:00 Ulkop. kouluttaja / AvustajanaArjessa 6.10.2015 8:00 6.10.2015 3:00 Ulkop. kouluttaja

Lisätiedot

Kuvat: Anju Asunta, Tuusulanjärven kamarimusiikki / Maarit Kytöharju, Järvenpään Teatteri / Timo Saarinen

Kuvat: Anju Asunta, Tuusulanjärven kamarimusiikki / Maarit Kytöharju, Järvenpään Teatteri / Timo Saarinen YEÄ & INFONI :, / ö, / ÄENÄÄ, g, ²,, ² 00 Y 000 E g, d ÄENÄÄ EINOIINEN UUUIUUNI g, d: g, d d, g g d ö I b, 0 b öö, dbfd d E f dbfd ö ö E, f UUUUNGI EO U, g ö ö, g b öö g ö, g,, d ö UUNI UUI ÄEEN d E I

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

Tuotteita rajoitetusti!

Tuotteita rajoitetusti! y k k j B p! Kkkv kpp BOSKKO B B kyy k k yävä 0 kkd..2.201 1. 6 k S- k v ää. ä k y d h, 6.2. 1.2.201 v Kd m ämpöpmp m H v I k. 610,. Kd p Ry C MDIM, MXI I GI D 1 KG 4 (3,66/kg) m. 69, (4,66/kg) Mbh HVY

Lisätiedot

http://www.angelniemenankkuri.com/index.php?page=ilu/nuoret/ajankohtaista&select=...

http://www.angelniemenankkuri.com/index.php?page=ilu/nuoret/ajankohtaista&select=... Sivu /43 # $ % ( ) *+,*$ ##$% # # ()*+)),+)./ 0 0 (,* % 0, 2*+)),(..2 300%../ *+,*$ 300% () 300% 2(/ +** $%3 $$%3$ 3+)), 4)5 $3%3+)), (* /)5 (4)5 6 %0*,(4()+.+2)/ # 8*+)),(4.+ # 949+4:: 3+++,9((+8: Sivu

Lisätiedot

1 3StoVentec FI - j 0 1rjestelm 0 1kuvaus_200320133

1 3StoVentec FI - j 0 1rjestelm 0 1kuvaus_200320133 g 0 3 ē 0 7 0 5 Ē 0 7 0 1 0 0 0 3 0 9 Ŧ 0 6~ Ŧ 0 5 p Ē 0 4s 0 7 0 2 Ē 0 7 0 3g Ŧ 0 1 0 9 ĸ 0 5 ĸ 0 6 Ŧ 0 3 ē 0 7 0 5 Ē 0 7 0 1 0 0 0 3 ē~ 0 2 0 9~ ē~ 0 9 0 7 0 2 Ē 0 7 0 7 0 1 0 1 0 7 v 0 1 0 7 ĸ 0 5 Ē

Lisätiedot

Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate 1 (6) KOPSU -hanke 10.10.2011

Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate 1 (6) KOPSU -hanke 10.10.2011 Kouluu- ja khämpalvlu Aduca 1 (6) Pykooaal ohjauk ja uvoa rkoumopo (35 op), - kogv ja rakaukk yöklyapa - pykorapu valmuk opo TOTEUTUSPAIKKA Jouu TAVOITE JA KOHDERYHMÄ Kouluu aaa oallujll valmud ouaa ohjau-

Lisätiedot

Kertojien ikä ja sukupuoli

Kertojien ikä ja sukupuoli SANASOPUKKAA TAULUKOINA Keromuks yheesä 16; 1 kuouuj, 9 oms, 6 meleerveyslll yöskeelevää Keromukse kerä 17.11.11-1.12.12 22 verlu 1 er pkkkull Suomess Keroje kä pou mehssä ku sssk käryhmää - 63- vuo. Keroje

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. 8/2013 Reijo Kangas

Fiksu kaupunki 2013-2017. 8/2013 Reijo Kangas Fsu upun 2013-2017 8/2013 Rejo Kngs Tulevsuuden mhdollsuude eyyvä sregsss ohjelmss Tees suun lähes puole rhousesn sregsen pnopseden mun. Näyvä Teesn ohjelmss, sregsss umusvusss seä SHOK-ohjelmn Leomn globless

Lisätiedot

FCG Planeko Oy HELSINGIN KAUPUNKI MUNKKINIEMEN KÄYTTÄJÄKYSELY. Yhteenveto ja johtopäätökset 0100-D1194

FCG Planeko Oy HELSINGIN KAUPUNKI MUNKKINIEMEN KÄYTTÄJÄKYSELY. Yhteenveto ja johtopäätökset 0100-D1194 FCG P Oy HELSINGIN AUPUNI MUNINIEMEN ÄYTTÄJÄYSELY Yhv j jhpääös 0100-D1194 21.1.2009 FCG P Oy 21.1.2009 Yhv j jhpääös Hsg upu Mum äyäjäysy 1 (18) 0100-D1194 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 YSELY... 2

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Järjestäjien opas. nuorille

Järjestäjien opas. nuorille n Vä 2 1 0 2 s n r Järjesäjen ops nore VÄLITUNTITURNAUS 1.-12.10.2012 Nore päärooss, opej en! Noren Somen j SLU-eden oemn vänmpnjn voeen on vod ojen nns vänomn j sää noren oss omnnn järjesämsessä. Yäojen

Lisätiedot

-30% Liivin vaihtoviikot! 169,- (249,-) 69,- OSTA 3, MAKSA 2 KÄDENTAITOMESSUT. Konttinen

-30% Liivin vaihtoviikot! 169,- (249,-) 69,- OSTA 3, MAKSA 2 KÄDENTAITOMESSUT. Konttinen ÄDENTAITOMESSUT ROVANIEMI 16-1742016 L 10-16 / S 10-16 Lpp A / Hhm 4 A 10 / Lp 7-15 5 Lm ä hy M yhdyy hyä, d m m m äd d - äyöä, yöä p ä p m ädm h myö yöää Ih yöäyöä, ä WWWADENTAITOMESSUTFI 0500 00 660

Lisätiedot

JF niittosilppuri B 78 4 kpl. JF FH 110 B 105 4 kpl. JF 132 / FH 133 (kelasilppuri) B 81 4 kpl. JF FH 145 B 80 4 kpl

JF niittosilppuri B 78 4 kpl. JF FH 110 B 105 4 kpl. JF 132 / FH 133 (kelasilppuri) B 81 4 kpl. JF FH 145 B 80 4 kpl NIITTOSILPPURIT: JF niittosilppuri B 78 4 kpl JF FH 110 B 105 4 kpl JF 132 / FH 133 (kelasilppuri) B 81 4 kpl JF FH 145 B 80 4 kpl JF FC 80 (tarkkuussilppuri) SPB 1700 Lw 4 kpl JF 1100 SPB 1700 Lw 5 kpl

Lisätiedot

15, n n. e t o. s k. a i. s i

15, n n. e t o. s k. a i. s i ! K Ä K Ä l Sysy T s ll l o p s Soml s o p l o h r l p p m r p A S S E S K U O J TAR 90 6 15, 399 U s! 499 49 9 99 9, 5-, s m s h o s K R l h!! //24 6 GB s ol v y B G 0 5 7 DNA Rl 24 sopmsll (yh. 120)(*

Lisätiedot

Uusien teiden rakentaminen. Perusparannus. Kunnostusojitus

Uusien teiden rakentaminen. Perusparannus. Kunnostusojitus km km km UUSEN TEDEN RKENTMNEN TEDEN PERUSPRNNUS KUNNSTUSJTUS Suorite Varoja Suorite Varoja Suorite Varoja lue tavoite tavoit tuki tuki bud tavoite tavoit tuki tuki bud tavoite tavoit tuki tuki budkm km

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

jakelu kaikkiin talouksiin ja yrityksiin haukiputaalla, Pateniemessä ja herukassa HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2/2016

jakelu kaikkiin talouksiin ja yrityksiin haukiputaalla, Pateniemessä ja herukassa HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2/2016 jl l j yy hll, Pmä j h Hd YRITTÄÄ HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2/2016 V 152016 l 11-14 Pää H ll vää V! Tlh ä Vll m j j lm m! Vll hjlm l 11-14 Ohjlm lll jl j myyjä j mmyyä h j c lll

Lisätiedot

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Asemakaavaehdotus 30.4.2009 YHTEENVETO KAAVA-ALUEISTA

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Asemakaavaehdotus 30.4.2009 YHTEENVETO KAAVA-ALUEISTA PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Asemakaavaehdotus 30.4.2009 YHTEENVETO KAAVA-ALUEISTA KORTTELIALUEET Käyttötarkoitus Osuus A (A, AP ja AK) 8,20% 15,12 C 4,69% 8,66 RA 43,83% 80,82 RM 24,69% 45,53 EN

Lisätiedot

Vuokrasopimus laaditaan Vantaan kaupungin Yrityspalveluiden kanssa muuta maanvuokraa koskevan sopimuspohjan mukaisesti.

Vuokrasopimus laaditaan Vantaan kaupungin Yrityspalveluiden kanssa muuta maanvuokraa koskevan sopimuspohjan mukaisesti. 4 IVITYTOIMI Le TJOPYYNTÖ V g e yy rje Ke Vehryee myy re je 64 8 Trje h ee r mr Vr ee m j e eey e j Trjme ee Vrm d V g Yryede m mr e mhj me Vre e e e r re ee e e e ye M r-ee hrje m edey rede rm m m, de

Lisätiedot

Viiksikatkaisijat >> IVECO

Viiksikatkaisijat >> IVECO 1 / 17 Viiksikatkaisijat >> IVECO Malli Moottori Vuosimalli Tuote Lisätieto 1 Lisätieto 2 29L11 (8140.43B/C) 01.00-251550 vilkut, t + pyyhkijät, sumu 29L9 (8140.63) 01.00-251550 vilkut, t + pyyhkijät,

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Tentissä sallitut apuvälineet - lqmät, kumit jne. - taskulaskin - lukion kaavakokoelma tms. + Laplace taulut

Tentissä sallitut apuvälineet - lqmät, kumit jne. - taskulaskin - lukion kaavakokoelma tms. + Laplace taulut 5-81.312 Tehoelekroniikan komponeni Teni 1.3.28, kello 13... 16, sali Sl Papereihin - sukunimi ja eunime - opiskelijanumero - kouluusohjelma. J. Niiranen 1 (5) Tenissä salliu apuvälinee - lqmä, kumi jne.

Lisätiedot

Sivu 2 (7) TARIFFI- MAKSU- ALUE AJONEUVO LUOKKA LUOKKA HENKILÖAUTOT, YKSITYISKÄYTTÖ

Sivu 2 (7) TARIFFI- MAKSU- ALUE AJONEUVO LUOKKA LUOKKA HENKILÖAUTOT, YKSITYISKÄYTTÖ Sivu 2 (7) LIIKENNEVAKUUTUSLAIN 16 :N MUKAISTA VAKUUTTAMATTOMAN AJONEUVON OMISTAJALTA TAI HALTIJALTA PERITTÄVÄÄ HYVIKETTÄ MÄÄRÄTTÄESSÄ SOVELLETTAVIA KESKIMÄÄRÄISIÄ VAKUUTUSMAKSUJA LASKETTAESSA KÄYTETTÄVÄ

Lisätiedot

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 M IT E N O S A A M IS T A V O I J O H T A A? jo ita k in a ja tu k s ia J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 E s ity

Lisätiedot

+80.06 +80.25 +80.45 +80.75 +81.06 +81.43 +81.78 +82.14 +82.41 +82.72 +82.87 +83.02 +83.31 2.5 2.5 VARASTO 3 ATK 2K ATK 2 VR.NR.

+80.06 +80.25 +80.45 +80.75 +81.06 +81.43 +81.78 +82.14 +82.41 +82.72 +82.87 +83.02 +83.31 2.5 2.5 VARASTO 3 ATK 2K ATK 2 VR.NR. 0 OVINTU +0.0 +0. +0. +0. +.0 +. +. +. +. +. +. +.0 +. 00 +0. +0. +0. +0. +0. 00 TUVTEIT VUS SVNEOTUSIVO EI- UO + mm SIVUIE PPINTU yllä kulkusilta 00 0 0 00 EUNIVI J UOIE BONIIVEYS GN J SUISTV POISTUMISTIE-

Lisätiedot

TURUN RAITIOTIE KESKUSTA-SKANSSI

TURUN RAITIOTIE KESKUSTA-SKANSSI 9 9. TYYPPIPOIKKILEIKKAUS G-G.0::7 0... 07 9 :7:-M0 0 SORAKATU :: :7:-M :7:-M 0 ::-M ::-M 0 0 Vähäka 7 77 :7 : 9 0 tr 7 Raitiovaunu- ja bussikaista vj.7. 9 9:0:0 7 kr 09 Raj akiv enk at Sora-a lue 0 atu

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

Jyväskylän Kaupungintalo - 027 Kellariravintola valaistus esitys

Jyväskylän Kaupungintalo - 027 Kellariravintola valaistus esitys Jyväskylän Kaupungintalo - 027 Kellariravintola valaistus esitys Jyväskylän Kaupungintalo - 002 Pohjakerroksen käytävä 211 JUHLASALIN VANHA VALURAUAKRUUNU 102 KALUSUS JA VANHA VALAISIME 217 KALUSUS JA

Lisätiedot

TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010

TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010 POHJOIS-ESPOON PONSI RY TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010 SISAI,I,YSI,I ]ETTELO: TULOSLASKELMA TASE LIITETIEDOT LUETTELO TILIKIRJOISTA AI,I,EK]R.]OITIIKSET 1 2.- 3 4 5 6 TASE-ERITTEI,YT 1-

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 06: Ekvivalentti systeemi

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 06: Ekvivalentti systeemi 6/ VÄRÄHTEYMEKANKKA SESS 6: Evvle sysee JHDANT Use äyä pplee uodos sysee vod orv yhde vpussee evvlell llll os se pplede se/ul-se vod lusu s oord vull. Tällö sysee geoers vod uodos yheyde se e pplede leloe

Lisätiedot

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille Phingin osayliskaava 27.10.2014 Kysly alun asukkaill ja maanomistajill Arvoisa vastaanottaja, Raahn kaupunginhallitus on päättänyt aloittaa Phingin osayliskaavan ajaasaistamistyön. Phingin osayliskaava

Lisätiedot

k e s t ä v y y t t ä

k e s t ä v y y t t ä ä v y y ä K i v ä l i K E S T Ä V Y Y T T Ä 2 Släj P 160 L 90 K 158 5005 P=i L=lvy K=r K i Vaa P 140 L 100 K 158 4001 3 K E S T Ä V Y Y T T Ä Paararäi P 120 L 92 K 158 6011 Paaraj P 98 L 100 K 158 6010

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 17: Yhden vapausasteen pakkovärähtely, impulssikuormitus ja Duhamelin integraali

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 17: Yhden vapausasteen pakkovärähtely, impulssikuormitus ja Duhamelin integraali 7/ VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 7: Yhn vapausasn paovärähly, impulssiuormius ja Duhamlin ingraali IMPULSSIKUORMITUS Maanisn sysmiin ohisuva jasoon hrä on usin ajasa riippuva lyhyaiainn uormius. Ysinraisin

Lisätiedot

05<0!<032.3205+#,8=05+#: ;=0502

05<0!<032.3205+#,8=05+#: ;=0502 "# " $ %&&& '() *+#,-. "# " 455.. %&&& 02053.6300005470..20 5105125031222.63006025 3.6107+#,80139 +#,8015.6 2.6.62.52+#: ;2.62205.630030.622.67311232050320 05

Lisätiedot

H 1.16 TUOTANTOTILAA A30 WC/M NEUVOTTELU H 1.24 WC/N HISSI PRH A30 A30 UO 9 VS 1 VS 1 VS 1 VS 1 VS 1 H 1.5

H 1.16 TUOTANTOTILAA A30 WC/M NEUVOTTELU H 1.24 WC/N HISSI PRH A30 A30 UO 9 VS 1 VS 1 VS 1 VS 1 VS 1 H 1.5 7 A....0 A0 +.00 /M KOPIO. ASTO. NUVOTTLU. /N. SK.9 A0 A0.0.9.8.7.. ASTO. UO 0+ v A0 TAA- A0..8.. A0. : - mm kipsilevy - 70 mm peltiranka - mm kipsilevy +.0. VS : - mm kipsilevy - 70 mm peltiranka + 0

Lisätiedot

TOUKOKUU 2012 LÄHENTYMISRAPORTTI TOUKOKUU 2012 EUROOPAN KESKUSPANKKI LÄHENTYMISRAPORTTI

TOUKOKUU 2012 LÄHENTYMISRAPORTTI TOUKOKUU 2012 EUROOPAN KESKUSPANKKI LÄHENTYMISRAPORTTI FI TOUKOKUU 2012 EUROOPAN KESKUSPANKKI LÄHENTYMISRAPORTTI LÄHENTYMISRAPORTTI TOUKOKUU 2012 !"#$$%&'()' *%+**+,$&-./0$ 1"2*%+3"1,$ *"4%5%+6,,7&#$ 4%2+77"&8(&,"9#$ 3,7,2+37:; LÄHENTYMISRAPORTTI TOUKOKUU

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVI Del XVI Volume

Lisätiedot

Tuote nro Tuotenimi Ovh Alv22 Tuoteryhmä Lyhyt nro

Tuote nro Tuotenimi Ovh Alv22 Tuoteryhmä Lyhyt nro Tuote nro Tuotenimi Ovh Alv22 Tuoteryhmä Lyhyt nro A544402 AFA + 544402 66,00 1000 A544402 A553400 AFA + 553400 70,00 1000 A553400 A556400 AFA + 556400 72,00 1000 A556400 A560412 AFA + 560412 84,00 1000

Lisätiedot

PUUN MAHDOLLISUUDET LÄHIÖSANEERAUKSESSA

PUUN MAHDOLLISUUDET LÄHIÖSANEERAUKSESSA PUUN MAHDOLLISUUD LÄHIÖSANEERAUSESSA DIPLOMITYÖ 26.5.2010 - MARJA VAMPOULAS - TAMPEREEN TENILLINEN YLIOPISTO - ARITEHTUURIN OULUTUSJELMA - TARASTAJA PROFESSORI ARI SALONEN LAHDEN ESUSTA ANSAOULUATU 3 JA

Lisätiedot