SALO. ruukkikylät. Teijo & ryhmäretket. Kartanot & Särkisalo & meri. tapahtumat. Tori & Syö & nuku. Näe & koe. Lapsille & perheille.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SALO. ruukkikylät. Teijo & ryhmäretket. Kartanot & Särkisalo & meri. tapahtumat. Tori & Syö & nuku. Näe & koe. Lapsille & perheille."

Transkriptio

1 SALO ryä As & Koos & jh Shopp & sss Lps & Syö & phm Särso & Kro & VsSo.f 1

2 Trvo Soo Mä o hyvä oo j ms o Po päässä Trs j rs päässä Hsgsä o vs rvo So. Tjo sspso rjo ph oo prh. Gofr öyyy om sväs m äyävää gofää Som psmmä ps. Ls j oos vo ympär vod s, pod, mo, d, rss v ro hrs. ryä 4 Kro & 20 Särso & 24 phm 28 Syö & Lps & 58 Shopp & sss 60 Koos & jh 66 As & 70 Sjo & msy 74 Kr 76 Asro, r j mso rov roos r syysj. Tdmso Vrss pääs m s j So romsoss vo s vhoh vso- j rdovsom j syvyä soms, sos rdo- j vsovmss hsor. Ops rä s mo s ohs. Sos säorss Ior säs o opp ov or oms syjä, ormyyjä, hvo, vh vr myyjä sä s om rppor. Shoppj sv sv j ysösä pv sss vjssä sä ppssss. Eäsyyd ov yhyä j o pysäö pääsääöss mso. Mjoss vo v ssho, ms mmjos, om mö v mjoo ähd mjos vs. Täsä ssä öydä mpoj Sos. Ts rjomm rmm ososs Trvo ähomm päväs pdmmäs m vo jäädä myös sm! J ms Sos #vsso VsSo.f SALO As Ksäsoj Yrysä Moj Tärä mro: Ts p (0,99 / ph. + pvm) Mhoo / Lj-osm, Vho 14, p (1,99 / m + pvm) VR Asspv p (1,99 /vs ph + pvm) Trvyspv: vhd m-p 7-21, -s 10-18, p Lääärpävysys: rs m-o 16-08, p sä voopps, yö j pyhäpävä p

3 ryä ryä Tjo rjo ämyssä vp- ympär vod. Mr oo o h p vom j dys ryä Mhdd, Tjo j Krj - vvä hov m voss. Vh rmjöö vss sjsv Tjo sspso rjo ph oo prh rämsss j vhvss ooss. A osv p pävä mm pävä r. Tjo myös hsorss Tjo ros, Som pmmäsä vros, hhosss j gofäsä. Udmp vs ov yäpo, yäpmo j yäpr Mhdd msss yässä. Tjo sspsoss ä Som oo mo svo vssä pss. Lyhy r mh s järvmsm, so j msä mos, proj j jop mr. Tjo rjo msä vvs vr: ss,, ry- j hhorjä sä vp pyöräyä. A ryä hvä myä. Trvo Tjoo! Tjo ooss p As & Syö & Lps & Shopp & sss phm Koos & jh Särso & Kro & 4 So 2015 VsSo.f 5

4 35 18 Kss y - Fshg prohbd Isööro Pr Loopo - Nr r Hmrjärv 75,So Poo Lr - Sg r 0, Lojärv T - Rod No Nvgoroso - Nvgor ddrss 2,0 TEIJO TYKÖ Pyyo Hmrjärv Mdjärv äpo sjsvs oosss vo ysyä voj j vjä rs s, h r, os ssv, vr vä ooj, vor o, s ryyms. P hvo s m phv. Näyysä s prsdo ryy. Loosss järjsyvä myös opss. Msähs Tjo sspso ooss Mdjärv 84, Mhdd p , Omm 9 Vm Pom - Rod brrr Pjjärv KIRJAKKALA Kjäm/Lso Ryr - Hg ro Krvsso Hmrjärv Nso Lvo Tjosä Mrhom 0,8 Sr 902,So 0,5 S.. M Krjsä r 1 Särso & Ksspsoo v vs Wr r bogg o h No Pr m Kro & Ksspso - No Pr So, v 1 - E18 mrod 1 - E ,0 ryä Looss So, v 1 - E18 mrod 1 - E18 1,0 Tjo 12,So Shjärv Topoj Tjo 0,8 0, Ns 4 Vähäjärv ,5 Sr T Mmvh 9 Isr po T j o o Isohom Nsmm j Ks 0,3 1, phm Shjärv 2 Sr 671,So Prö, 52 mrod 52 Lmmmä Syö & Phom /or Ppsr Kpo 2, Lr 8 0, 1, 1 1,7 Jrs 0,7 So 354,So S Msr Ac rocy shor o Jrs Krjärv 1 Psso 0,6 Kfforp 2 m Msähs 2015 Mmsos/NLS of Fd 1/MML/15 So 2015 Psso Lppäorv 585,So Looss - Nr Cr Looähävyys - Nr fr of rs Opss - Iformo Ump - Swmmg Pysäö - Prg Lss - For dsbd Pysäö j opss Prg d formo Vrsysss - Spor fshg r Top - Cmpfr pc Tp - T s Lv - L-o shr Kss y - Fshg prohbd Vrsvsm - Gs hrbor Vr - Gs jy Vorvä - Bo r (v ooo) (y from Nr Cr) Vrso - R pp h Kpp - Shop Vorämppä - R cb Rvo - Rsr S - S Gof - Gof Mv - Crv s Lsss - Sg cr Lr - Cmp Kväymää - Dry o Vsps - Drg wr Jäd j - Rcycg Ks äö - Vwpo 6 p ,2 Koos - Coog shr Särso, s 183 rgo rod Kvdrh Mdjärv T-Lpp Shopp & sss 1,0 r Roosm d järv Tjo mj Krhom Väoj 4 L 4 Exrm F o o s oj ämysä mmdo sä ph soms oo jo vods Päämjmm sjs Tjo sspsoss, joss ommm Msähs sopmsyräjää. Mä s smrs d j mopos mopv. Kssmm op mo s, hsp o j, ds oo SUP-. Tjo sspso mor Lähd o moopp ohjsss mor Hmrjärv rämää Isohom sr Tjo sspsoss. Opp ohjsss prhdyää jmo soh j hdää ppos o 8 omr Tjo järv- oo s. H 50 /hö, ssää opp pv, vrs j vsvs. Ryhmä 5-15 höä. R so 3-4 h. Koos & jh 1, , 1,4 0, 2, 1,2 0,6 0,2 M 0,6 0,6 Järvyä Pojärv 0,4 Isohom Mdjärv 1 Ed 0,7 1,1 0,6 Hmmfjärd 1, 0,7 Vcsbäch 0,4 T 1,1 0,3 MATILDA MATHILDEDAL 0,8 Trsr Tjo 554, So 0,9 0,4 0,6 Vcsbäc Mosso Kymässo Lr 288,So Topoj Tjo 275, So Nor Pmm Mmm Lps & 2, 1,5 Vrs j sädo: Moops K Schdr / Exrm F p As & T Propo 1, jo 0 Msäm 0, Kmö 1, VsSo.f 7

5 Jss Ko o syyprä so j hä hrrs vss ooryä sä vs. Kmr s m oorä j or mh msmvs väyy dos os rohd jyhä msm. Jss m So sd o roms mhdosd oom ympär vod. Täää vo oos os hrrs smrs ryä, ss, mo, opyä, bogs, hho j rs. Jss sosohd o Tjo sspso, jo sop ov omm rjä. Loo hmss m vrsää mä j moo po pähää mo vo ps sää jo. Tjo sspsoss o opsj porjä o 50 omr vrr j r vhv r omr rsä 20 omr. Ksspso sop Jss m mos oomjo, jo svä 1-2 pävä rohd, sä rjä yhdsmää s o rjä m sspsoss hpos pr pävää. A o hyv hod, sä o s oopoj pvrso j psoss o myös hyvä yöpymsmhdosd ss, mjoss vp vss, jo o yhsä ssmä. Tjo sspsoss o hyvä - j ssmhdosd smrs Mdjärvä. Mdjärvsä vo sd myös pyyoos rjooh, jo s s sääöss. Ksäs Jss s hr öd jä Tjo sspsoo, yöpyä ss, vss vs j j m s öh sor sspsos, sä väm ov yhy j oo o sää mm. Av oomj s ops säs myös sos sm rohs Tjo sspsoo rmää, sä o ähä, sä o hppo pod myös s ss j s rjo ämysä oos os! JESSEN TÄRPIT: 1. Po j ry: Tjo sspso rjo ämysä ov omm rjä. Tjo sspso o myös osv vooppohd! 2. Kopy: Hyyso j Torvor ov So mss sjsv sä-pyoh. Tv s Agm, joss o p jääpysä. 3. Uo, j bogs: Vohsr o v ohd, jo vo s ävy, m r. Vohsr ähsyydssä sjs myös bogrd sososs ov or. 4. Mo: So öyyy o 130 omrä rs morjä. Ys hyvä r Ksos, Prö j Loro os mr s äh Särso. M oooh Soss Vso ho Vrh rjov Vso oosoj Hohd äsr modos sd yypssä omää svvs mssä j d vässä hos. A jopmsö j sr mm ov s j sä v mo hrvs s- j jäääjj. Vso o prhmm väää vooj -. Vr mspo Vr msmso sjs om om prosss hröyöä, jod ympärsöä Msovrso ho sääöss. Kmms hröyöä o p äymä Hohd. Po ohdss o prp. Hyyppärährj, Kähd j Särämä Nr vrosoo v Hyyppärä hrj o rom rohd, os s o oo hyv mopo: hrjj, so, ähä, mp, järvä, rvj, proj j o. Kohd sop hyv myös pyöräjö. Hrj sjs ys Eä-Som mrävmmsä ähsä, Kähd sä Vrss-Som or oh, Särämä. Arojärv oo- j rpo Arojärv oo- j rpo sjs Somsjärvä ähä K jm. Loopo j pääos posp, os o hräs vv. Po vrr o sä or ä mso r jros. Po oos hds oss: Arojärv rss sjsv. 1 m p, js jv oopo sä ähsd vjymd h v. 4 m m pyöräyr. Vohsr oopo Vohsr sjs Hohd mm omr äsyydä pg sss. Vohsr pv yyää dysä vrsys. Loopo oos 17 hoosds. Po sop myös ps. ryä Kro & Särso & phm Syö & Lps & Shopp & sss Koos & jh As & 8 So 2015 VsSo.f 9

6 Mhdd ryä ä ssä yädyä mm: pmoj, rrs, hsor, r, rh, oo j ämää. Loos r Tjo sspso äärä j srso por rjo pvj ympär vod. Mhdd rh Eämyssä rm ympär vod rohss rmjöössä. R ho, oos- j jhpv sä hv-, rvo- j rpv v os m. A o pos ros sä vhoj vrod rr. Rr Mhdd p Hoo Syprss HYVÄN OLON Hrohodo Jhodo Komjos Hoo & Mjos Syprss Md pso Mhdd ryä Kro & Särso & phm Mhdd Kyäpo & Kyäpmo & Kyäpr Tmss Mhdd Kyäpods vo os sor jöä äsyöäso j o hpjr vo jrpää j jrp. Mhdd Kyäpmo o yääs prsm ppmo. Mhdd Kyäpr poo vä jr, vh vo. Mhdd Kyäpod ooj öydä: ypmo.f j ypr.f. Mhdd Kyäpo Md pso Mhdd Ojä Tomo Hom p Kyäpr E p Kyärvo Trho Tm j os vo ro j vms hdm msss yä yhsssä oohoss. Lsss rjo mämysä yää j mm! Mdä mm myös ssr j Rsohosoj vors! Trvo vhymää! Md Pso 4 Mhdd p. (02) p Mr-R omyä A 20 vhysää om-so sä mrrs ov vorvss ympär vod. Lomyä sjs mr äärä, ssä p Mhddss, v Tjo sspso vrssä j ävym päässä Mhdd pvs. Kmä Mhdd p Loo Arr Kors ph-, rv-, rvj mhäsvho sä oo sppo j shmppo s hpos j äväs Loo Arr ps Looomm ov oms, säom j hov. Vo myös hyv so p Ho R Mjo rjo yöpyj p m & ämys dysssä rmjöössä. Ho yhydssä myös oos- j jhoj. Rr Mhdd p So 2015 VsSo.f 11 Syö & Lps & Shopp & sss Koos & jh As &

7 M bo Sm js- j srsproj s rss rvo shop s pvrs 1 Prpz 5.25 x 2.60 opo 52 r K 15VP 15 LS 3x16A 230VAC r G 48VP r F 14VP 5 PVP 3x16A 230VAC 1010 srmpp 5 PVP 16 PP :3: :3:107:M s ws ryä Kro & 9 PP r D 34VP Mhdd sm vsäoso r C 52VP h 10VP 102 KL-s 1500 vr h 10VP I :3: o vr sh j WC poo jps yr ä vhr / hä VP Sp myhjyssm crvp 555:3:107:M602 jäps j RUUKINRANNANTIE 23 s Sähö- j vsopp r B 42 VP r A 38VP vrsvp 31 Tds PropDv Oy o jo o sm- dsms j s- Ksvors v- j p: E Hörr -m Rvopv j pävävors: Mr R ph (0) / +358 (0) m / ov o 280 ps vsm rsyö ov äysy yhsyössä A-rd ss. Lr vmsv säs Usvss vsmss om mss yövrsvpoj spoj säs. Pävävrjo pyydää vphos osspoms. R ov s rh vs j sähö. Lsäs omm r omv omrj, sm o hyv soj. Sm myös mpmppposo j ovss o, ä sm- v poops sd om sä Tvsd sm myös sm pvd prm. Sh, äymää sä pso s j sm r soj, jo o mhdoss vor. Smss sjsv Mr-Tjo Mr-rvo odäöss rm oo ss j yhdssä yys rvoyräjä ss o ros mä, m s sd omv ooss. Tvo o sd sm yhy myös p pp, jos vo os vyy yvä o j rv. r E 15VP PP 5 VP 27 PP h pp 1 s 7 PP KL sr yr II II 150 I 1/2 yr 400 sr pp/h yr 24 s PKL 9.3 II 700 yr sr II 1700yr r sr PropDv Oy: smss o sm- säs hää Mhdds mss j r Mhdd yä j Tjo sspso vä vp-jso vos Mö ooo om o 170 m 2 j d myy ohds ähä Ks-Eroopp. Jos v ss myös vs s, s mros Som. Tomsjohj E Hörr soo, ä Mhdd ähvos pjo ämää j yrysom vrsyy. PropDv Oy h o m hämsyössä j yrys rvo, ä vsdss öyyy s sjoj, jo ov os vsom Mhdd s. Lsäoj PropDv Oy:sä: Tds: Mr-Tjo Mr Rr Mhdd p rss s-o bf pävä sos hmprs, pr j m os Isov jääöä hv j vos gr-oj moj (mm. rpjh) A-od hä svoms rjoog bch voy -ä sovvors so ro rss mr ähä vrsvp Trvo os Mhdd! Särso & phm Syö & Lps & Shopp & sss Koos & jh As & 12 So 2015 VsSo.f 13

8 Tjo M Oy 64 h: ämys, vp-, rhoms j sms Tjo j Md y povässä! Tjo M Oy Tjo TEIJO p ryä Särso & Kro & TEIJO SKI RESORT PIENI-SUURI HIIHTOKESKUS Ls ov j jo hrrsv prh od prhss s d (YLE Tr 2015 hvr) Trvs j vä prhr, s Tgmsä mohss j ämysmsäsr, vhd jr-/rg-sr sä s mo so rhs. Tgmsä s prh pmmä s rmh! Ad pro vov rvss s j, j o vo vää v pod. Lov ro j Bsro-r opv hs v rssä ms. S Rsor rjo myös pjo m. So sd mvrm msohhoo, mäyy j Tjo sspso räm- v m os po. Shs-pvrs vor, ho, myy s / äyyjä vää sä rv m j ooss ms. Shs Bsro pää ää j jo poss hyvää pvs. TEIJO ACTION PARK KANSALLISPUISTO, GOLF JA MERI NAAPUREINA Ro, pb, sr rp, brd gof, DH-/ dropyöräy, mrshäväpo j räääödy vohjm omm Aco Prss mom p so ryhm. Tyy- j yhy-pävä, porohjm, vrsyspävä, oos j pvr väohjm j rs ryhm ryhmäv vyä rs j. TEIJO HIKING & BIKE MIELI LIIKKEELLÄ JA KUNTO KOETUKSELLA Ohjj porä j j pyörä. Rss vov ssäää oo- j rämysä, sms o vmss omss, s s Srömmss, ors sää sssmss, pyöräyrä ähmsoo mr s. Ers räääödy ohjs om (xprs oy). phm Syö & As & Lps & Shopp & sss Koos & jh 14 So 2015 VsSo.f 15

9 Idysssä Tjo yässä yhdsyvä momoo oos, rhsor prö j yysyys os v. Tjo vro j Tjo ro svrs sjsv v yä ssss. Tjo Ms T j ädoj ss ryä sydämssä. Khv, gr, vhv däyyä, d- j äsyömyymäöä sä -pjoj. T Tjo p Krj r o Tjo sspso rvrosoj äärssä Hmrjärv r v präs ov hrsrs o os präs oss. Es r so j omso pvv orsos mjos- j ooso. Krj Ryä Mjos-, oos- j sos säoj j Krj Ryä Hmrjärv Tjo p Kjr Hmrjärvä Tjo sspsoss Lähd ops jr Hmrjärv Tjo sspsoo. H 109 /hö, ssää ops r, mjos j ms Krj Ryässä. Mm ryhmäoo 4 höä. Krj Ryä p ryä Kro & Särso & phm Syö & PjK Ksppä pvssss Kro 4, Tjo p Kor oms pjs prs spä mm. Myös s s, syö j orj orjs. Lps & Mr m & Vffv Mmjos, oäph, oogss vmsj hj o j mpjoj, äshräyjä oj sä m (mms)o. Myös rssj (sm. hrrss). Mr m Tjo 201 p Vffv äshräys Rj R p vffv.bogspo.com M-Tjo Kyäpp Tjo 67, Tjo p. (02) JOKA PÄIVÄ Ro myös ähä Eds Crocs-gä Vs Pos Mhoo Khv B-os Kjs Lhmr omss Lhmr o vhysä ho- j ypyäohd järv r, v Tjo sspso pss. Pyöräyrä p ähmmä sspso po o m v o 6 m. N j s mvs hososss hoss, phd järv ypyä pors j pävä rä sspso ps msm. Myös Srsomr sspso o pävär päässä omsss. Lomss ohjmom o s ääs, m ympärsösämm, hrss ros j ypyäpvsmm jo mj. Lhmr Koo p. (02) Shopp & sss Koos & jh As & 16 So 2015 VsSo.f 17

10 m MATHILDEDALIN RUUKKIKYLÄ MATHILDEDAL IRONWORKS KIRJAKKALAN RUUKKIKYLÄ KIRJAKKALA IRONWORKS TEIJON RUUKKIKYLÄ TEIJO IRONWORKS 5 m SALO 17 m m 36 PERNIÖ 15 m TEIJON KANSALLISPUISTO TEIJO NATIONAL PARK PERNIÖ 17 m KEMIÖ 21 m Mr-Tjo M ry VISITTEIJO.FI Lohrgs Vrsysss 2. Krj Ryä Mjos- j oospv, v- j oovors 3. Hmrjärv mp 4. Vm mp 5. Vm V Io Lom- j ähropp, hjvr 6. R hsm 7. Rvo Brr 8. Tjo Pj Tjo yäs Tjo A Kyäyhdsys vo yäs 10. Tjo Ms Khv, gr, d- j äsyömyymää sä yöpj 11. Pj Kspä pj j myymää, äsyöä vmsj orj, myös ss 12. Tjo Kro 13. Tjo Kro 14. Tjo yäpp Päväsvr, Crocs myymää, hv (B-od), ojs, vromr 15. Shjärv oopso 16. Shjärv mp 17. Tjo Kmmr Mjospv 18. Mr-Tjo Gof Gofä, rvo, oospv, rs ss 19. Tjo S Rsor, Tjo Aco Pr, Tjo Hg & B, Tjo Rr Tv: Lsss, s vmm, sspp, hv-rvo. Ksä: Ro, pb, pyöräy 20. Mr-R omyä Mjospv, mrrs ss 21. Mr-Tjo Mr Ksärvo, ms, rorss, vo, osm, vrssm, bch voy 22. Rvo R Krov Á cr rvo, pzz 23. Ho R Mjo & Khv Kyäoor Homjos, oosss, hv, hrpo, s, rjso 24. Tr Provss Ksää 2015 Mhdd särss goms Sm. 25. Mhdd Rh Ho, hv, pod, rvo, d- j hsoräyy, phm, sär 26. R Khräämö j Po Apd j -oj rosmyymää, f sy myymää, roshräämöpv 27. Mr mp Mhddss 28. Hoo & Mjos Syprss Komjos, hropv, jhodo, crg 29. Mhdd Kyäpmo Käsyöäso, ryhm sopmss pmosyjä j omss 30. Mhdd Kyäpr & Mhdd Kyäpo Ao hpjr vo jrpää j jrp. Kyäpmo o j Kyäpr pää sor jöä. 31. Md-vp möyä Md-vp möyä, mömjos, ssmhdoss 32. Md-To Jh- j phmo, ssv 33. Mdjärv mp 34. Msähs Tjo sspso ooss Exrm F Mopv, ooämysohjmpv 36. Mdjärv mp ryä Kro & Särso & phm Syö & Lps & Shopp & sss Koos & jh As & 18 So 2015 VsSo.f 19

11 Kro & ryä Vr jss spä s sroh, rh j msoh. Ops rä pääs mo s ohs. Wr ro Up romjöö v Hohd r. C. L. Eg prämä osrsooss ä sojs mopos pv hv/rvo Hd, jhs, mso, äyyoj, mjos sä gofcb. Vr Ho p Kro & Särso & phm Syö & Wr ro msorros Ops m ä j o Wr ro hsor j vr pss hvosvmsoss sä omsoss, joss ssöä päärss. R ssäyy opss j ssääpääsy msoh. R o ovss: hh-o. Kso 45 m. H 8 /hö, (väh. 20 höä). Lsämss bff os hv j m/so. Hoss Armf jjäjä Ops r Ho sss ros, jo jä äydää Armf hsm sä Ho msoss. Hsorsss Wr ross mv bff os j ro hsors. R pääyy ops vr pss hvosv- j omsoss, joss ssöä päärss. R ssäyy opss j ssääpääsy msoh sä os. R o ovss: hh-o. Kso 4 h. H 37 /hö, (väh. 20 höä). Vrs j sädo: Wr rorvo p Kom r rros Kom r rros s Krj, Tjo j Mhdd ry sä d hsor. Kyä dsv 1600-, j 1800-v rj pmo, romjö j vho hdsrs p oo j mr äärä. R ssäää hvs, o j oppd pv. Tovss ympär vod. Kso:. 6 h. H: 48 /hö, (väh. 20 hö). Ap sfr Ts Mhdd ryässä sv poh j d ämää, sä phräämö om. R vo omomss s myös Mhdd ryä hsor j yypävää sä s pmoh, romjöös sä vhoh hdsrs. R ssäää hvs, o j oppd pv. Tovss ympär vod. Kso:. 4 h. H: 32 /hö, (väh. 20 hö). Md rp Ts Mhdd ryää j s hsor. Kyä ds 1800-v r pmo, romjö j vho hdsrs p oo j mr äärä. R ssäää hvs, o j oppd pv. Tovss ympär vod. Kso:. 4 h. H: 33 /hö, (väh. 20 hö). Lps & Shopp & sss Koos & jh Vrs j sädo: Rm Oy p So 2015 VsSo.f 21 As &

12 RSo Opp sv ops r Vrs j räääö: So Opp ry p Psopp o rss o yypäväsä, hsors j ähävyyssä sä mo osv r rrov. Asv j os opp ov Som Opso orsom mopp. O ops - ä mmä! So Mvo p So Prsd pp Kproj s Tsv Prsd S Nsö syyp Soo. Krros, m Nsö prh jäsä pss vromr, prhsä j sdsj, roopp osvj, ds phms j Som Tsv 12. prsd. Sorros ähdää oh, jo Nsö s mää vr ss. Tovss ympär vod. Kso: 1,5 h. H: 3 /hö, (väh. 25 hö). So - Som roosd ho Trvo sm Som roosd hsor Soss j Hoss. Ops roj sr p rdopj jms jo od rdo j vso vmsvs Sors sä msä mm hp, Soss hs höä yösäs, No Oyj:s. Krros hv Ho Fjrss, joss o d svss Sor prsj Fjr Nord ysysod m. Krros pääyy mm Sor omo oms Asrm-ss, joss mos vhohoj jo-ohjms sm. So romso (r orvs). Tovss ympär vod. Kso: 2,5 h. H: 12 /hö, (väh. 25 hö). Khd prh rros R s h äys rs prh: Mr svo Kov o ämmhs phpr sä K msä s r spräs Io rborm. Momm ov v ovs ss prhpävää j hrää rss oss. R ssäyy hvm Kov prh, os Mr hmyymää rvoss, joss myös mhdoss os d ssä sä pävähv os ohj äärä Rjo myyä. R o ovss: oo-syys. Kso: 6,5 h. H 29 /hö, (väh. 25 hö). Assj Ho Koopävär o äyä shdos ss Ho ross sä ävyä psoms hsm. Asrod hsor vo myös äyä Gsf Mrz Armf ps. Los Wr rorvoss (bff-pöyä). Lo jä sm ro- j hvosvmsoo sä Wr sääyyh. Krros pääyy ropo, joss o mhdoss hdä osos. Tovss ympär vod. Kso: 5 h. H 37 /hö, (väh. 25 hö). Kror Tjo Tjo ro j Som p vro vv ovs vr. Tsm myös vh msrs j äyyh. M j prr Mhdd, joss os R Krovss. Mr äärä sssä ossrsss o pj, äyy-, oos- sä roj. Jmm m Tjo sspso msmss pävähv dgr Lvo. Tovss ympär vod. Kso: 6 h. H: 34 /hö, (väh. 25 hö). Od mos pdäää. Rh ssäävä opss soms ross. R o ryhmä om j-o. Ior Torsrros s ävyrros KIERTOAJELUT Kosrr Mr o Kror Tjo r o Prhr Kov prh o Omr Agm o Td j ävä rprö Wr ro o H: 25 /hö. Ssäää j-ojs Vo L sjobss, opss, rhvs j mhdos pääsyms. Lähdö o Kro Kv dsä (Hor 21). Imoms vmsää rvo m o 16 mssä: phms / So Opp ry. Kroj ov mä oo mo o vähää 25 höä. KÄVELYKIERROKSET Lps rr ors , ops psss ps o LAUANTAIKÄVELYT KESÄLAUANTAISIN So vs jo (6.6., 13.6., ) o Ny o mhdoss s Soo opss - m ryhmää ovrs. Rää sv p! R h ssäyy hvämys Tosss Ksssä. Kävyrros h: 10 /; 5 / ps (4-12 v) Lähöps: So pgo (Thds 2, pääov dsä). Trvo m! So Opp ry sä So p 22 So 2015 VsSo.f 23 ryä Kro & Särso & phm Syö & Lps & Shopp & sss Koos & jh As &

13 Särso & Syö & phm ryä Särso & Kro & Särso rjo ämysä j ähävyysä ss rjä, möäs vos. Mrs msm, roj sämö j vy ov säprs, m Särso o pjo m. Mr o roms p mm. ms, vyy j ss. Kv s j hyvä sspv ov rss hvsj om o ympär vod. Srso p msm, sv, j oomodosm ov hov vsoh vovhrrsj j hsors msomr j osmso rjov ämysä r sjö. Tr Lj Tr o hyvä pv hvrvo-pp Särso ssss. Tr pv ov -od, rv, spo, os, cr, crg, rss, vrsvr, sh, pso, ysö, smspos j Vs! Lsäs järjsämm phm j ohjmoj. Rosmm o brgr, grro, s j ffp! Tr Särso Cfé Shop Nxor Cfé Shop Nxor o sähv Nsrss c-os. Khvss o h rss, oos, oos vos j srsospää. Lsäs mä o 9-rä mgof-r, ssrv, sovvors j vors. Pvh v myös s j p, jo vo vor jh oosäyöö. Nsr Förby Lps & Shopp & sss Koos & jh KP-rvo.f Toy Hsröm p As & 24 So 2015 VsSo.f 25

14 Särso & Kro & Idy sjyä Armoso. N 60º 4.10 E 22º 52.6 Lom, r, s Armoso sjyässä Särsoss. Ksjyää ympärö Som prh hvd j Srsomr srsooo. Tjo sspsoo m r 20 m. Ksjyä r oos vormö sopv, sj yrysryhm. H Vhm p Käyoso: Nsr Förby phm Syö & VMB Fshg Kssops V-M Bomqvs. A csv ss So. p Lps & ryä Yöso mrrmö Särso srss ov ov omohd sä. Mrrmö sopv sj osvs myös ss hrrsj. Yöso pos vorvä äväs vsä. Yöso mrrmö Norrby Särso Läso Kov Läso Kovss mjo mvs särsosss, mrsssä msmsmss. Mjos rää 10+2: hö. Hv sov prh 2-3 prh yhsom. Kr Krmo p Smpp Mövors B&B Mjo mvs hoss, Crv mm vor mö r. Op yöm vä om so j hrrs. Avo ympär vod. Tjo sspso, gof, rsss, ss, vy, s v m. Po hsorsss hvssmm, joss pysähyy järjsä sä jh ysävs. T ovos ms. p V Löv 8+2 hö Vormö + s, srsody mr r P srss, 5 m ossm. Eäsyys: H 160 m, T 90 m, So 50 m. p Eäärj Förby Fhom / Kr Wsbrg Fhom Förby p fhom. 26 So 2015 VsSo.f 27 Shopp & sss Koos & jh As &

15 Tor & phm Soss o oms rvos phm j rämysä mo m j äs. Sos j m säorss So Ior säs o opp ov or oms syjä, ormyyjä, hvo, vh vr myyjä sä s om rppor. Mopo särrjo, so osr j äyy sä mphm hov rääsä. Msyvä rhjo j vs sroj järjsämä phm soss pss rjov jäysä j ämysä rh prss. Vrsä sv o mm mpoj vod 2015 phms. Vs om mmymyss m sd om jo v! Kso sää phm Svso Ior Ksä-oss orss o So or. Ksä yhdssä Soss 2015 Ksär oo yh pmm prs yäphm. Ksär oos ymmsä ohjmss phms, jo jov hä- j oh. T m j hs So y. So Ss Ns s hyväväsyysphm Vrss-Som Kss- j Erämss Esmmäsä r Soss Hoso Krov ro sop Ksss vomoso MM-p So Sohss Ls Lp Io smsfsv väyyy p So Srbs Trs p So Urhpsoss 6.6. Kso Trho Som pääs yhäjsoss järjsy rho-phm R Hmppr Ms so j ssv hs oos vo j So-Voy Hvo pmä hä vmsä voopp Moso ää Bro Pry Koj j -pyör hdyysphm K ossss oss. Syysmr Syysmr väyyvä Sojo m. Lsms os p myös vo. Ho-vs Agm Ard järjsämä srjovs pääää sssd oss. Rmä jomr Tms äsyöäs jomr hsors Rmää Hoss joss. SM-so posrjoj Sohss Soh o p rhr mo j hrrsms j srms. Soh o mm. s opo Som msrjo LP Vs oh. Torpävä So or o vo ss, orss j s o Ksä, , or o vo jo rpävä o Prö or ooj ov m - prj o 7-20, o 7-18 j s o Ysmm ormyyjä o p orss - s. Mr- j mss rysss myös m o. ryä Kro & Särso & phm Syö & Lps & Shopp & sss Koos & jh As & 28 So 2015 VsSo.f 29

16 Jo säors säs o opp So Ior äyää or sdo or- j rppormyyjä, hs hmsä j os phsor or sss orhvoss. I syjä o joo ps rm hppsyjä Soms ms ähv. Krppor o 16-21, syjä o o 18. Ksä 4.6. Jr Spää 20 vo hp, M Bc -orsr o Sofg o So Lr j Phmä Vävy o Ksssryhmä Rvss o Ryysäyss, So sd Oms j Lähs o Th Bs Trb o Hä 2.7. P Oxy s U o Torro, Jor Co o Mr j Sm Hr o Njä Rs o Uo hräys E m ohjm So Kh Äjä o Eo 6.8. Ud So Ms -p voj, sos Sppo & Sd o Rdrm o Mj Svs o Moäyös o Bäs Msc Fcory o Tgogs 2015 o Tphm järjsää Svso ry. Mos mhdos. Njä Rs I Ago johdo s r So Ior Ys sä 2015 Ior syjsä o jo 1980-v somroc-yhy Njä Rs, jo o mm vod vyyso jä msyy hmss 2015 s bm mää Efor. Tvomm Njä Rs hhmo, I Ago väs r sä j ms v vrs yyyväsä hmss s Som-rs. Ihms ov o mdä od hyv vs j o o o pjo vää, y o s hyvä pöhä päää. Somm mr Efor-bm, m m o myös vhoj j pp Jpphppprs äh, Ao roo. Krod rvosj bäd o jr hy sr. Ago m o ärä, ä vävä hmsä j f jää omss po hyvä fs. Njä Rs symää So or vom m, m s mmmp ooj -odos. K p srrää mdä Soss sv rmpmm Kr Kämy Kämäräs s, rh Ao. So o h m p, sä Njä Rs o äyy vos vrr s roj Soss mss. Kv-pbss o syyä smp os j säs omm äy o Bc Hoss, Rss j Ipmss. Ommp syä joss So rä, m ämä o smmä r, symm So or, Ao poh. V vä sä v sä o bäd j Njä Rs I Ago rsä j sysy o jo s r, os ms myös vää hä j ro. Prs p oh yör o. Käy pmss orpo vrpor o or ss. K I Ao rs r s vs s o, hä s mö. Mää o s rovmp s rsss, hä o. Ksäs Njä Rs Ior sv f j m ysö I Ao ähää srvs rvsä: E m pp or j rvo! N ämäsä. Ior vrms om ys sä ohoohds! Njä Rs syy So Ior ors o So 2015 VsSo.f 31 ryä Kro & Särso & phm Syö & Lps & Shopp & sss Koos & jh As &

17 Ksär Tgoms UoM o so ämäsäj mss Särso & Kro & ryä ESITYKSET s o 17 s o 17 m. 3.8 o 19 m o 19 p o 19 m o 19 m o o o o o o o o o Mhdd o 19 Ksärss s. 2.8 o 17 s. 9.8 o 17 p o 19 PERUSLIPPU 22 / S-ETUKORTILLA 20 ELÄKELÄISET 20 / S-ETUKORTILLA 18 phm PÄÄNÄYTTÄMÖ LIPPUJA Sor 5-7 So ph Asrm Kss TANGOMUSIKAALI SATUMAA Käsrjos: H So j H Lppmyymää pv päääyämöä: -p o (sä -o o 11-15) Lppj myös Pv sysä, mä sysssä o. Ohjs: Joos Som Tr pdäää od mos. Syö & P 3.7. o 19 T 7.7. o 19 K 8.7. o 19 S 2.7. o 17 M o 19 T o 19 K o 19 S o 17 M o 19 T o 19 S 2.8. o 17 M 3.8. o 19 T 4.8. o 19 K 5.8. o 19 S 9.8. o 17 M o 19 T o 19 K o 19 P o 19 Lp 22 prspp (20 S-) / 20 ää j opsj (18 S-) p Somsjärv Ksärss LAATIKKOLEIKKI Käsrjos j ohjs: Aro Nm P o 19 S o 17 T o 19 K o 19 To o 19 L o 15 S o 17 T o 19 K o 19 To o 19 S o 17 T o 19 K o 19 To o 19 L 1.8. o 15 Lp 18 / 16 / 10 p Kr Ksärss RAKENTAJAT Käsrjos: L Kzo Ohjs: Aro Ldhom T o 19 K o 19 P o 19 S o 16 M o 19 T o 19 K 1.7. o 19 To 2.7. o 19 P 3.7. o 19 L 4.7. o 16 S 5.7. o 16 Lp 15 / 12 / 8 p Kr 240, Yöyä Vohsr Ksärss KLAARA JA HÄNEN VIHTORINSA Käsrjos: T Pr Ohjs: M Kj L 27.6 o 19 T o 19 K 1.7. o 19 To 2.7. o 19 P 3.7. o 19 T 7.7. o 19 K 8.7. o 19 L o 19 S o 19 K o 19 To o 19 P o 19 T o 19 K o 19 To o 19 P o 19 Lp 22 / 20 / 18 p. (02) p Tr Pvss MERIROSVO SVARTTIS JA HUIMA SEIKKAILU Ohjs: P Kosm L o S o T o T o K o L o S o 15 j T o K o To o S 2.8. o Lp 17 / 14 p Kvo 68, Vso K KPNä rss KIARONPERÄ Käsrjos j ohjs: Smo Kovso, Mr Apo j T T T o 19 To 2.7. o 19 P 3.7. o 19 M 6.7. o 19 T 7.7. o 19 To 9.7. o 14 P o 19 M o 19 T o 19 P o 21 Lp 15 / 13 / 7 p Komsor 103 B, K Lps & Shopp & sss Koos & jh As & 32 So 2015 VsSo.f 33

18 Syö & Särso & Kro & ryä Sos rvo sv s m phs ms, prssä ors m mm öd j hvod s! Kpmm ss ähä sjs ypymm, rs j ävä ro-, jo s or j mv ähro vo ms rvood s os m pods j or. Khv rjov hvr j pä ss vsjh hv j pss vms hr. Ksä hdoo yösp o So or. Ksäorss or hov rjo s hv, jääöos, hr- j ormyyjä sä ys hppsyjä j s rpps. Mjosvhohoj Sos öyyy mo m vs sos ssho, hv, m mmjos, om mö v mjoo ähd mjos rä vs. So Srho So ssss, rsm pss sjsv rvo So Srho rjo s m mämysä dysssä pomjöössä. Tmsss 90 psss rvoss vo cr s äydä osmss. Vhysä b mhdosv myös rs bsspms, oos j jhss järjsäms rvoss. Lsäs So Srho jhpv o räääöyjä jhooss s ovd mss rjos jhoj vmsyy s. Crg-pv rjo oo äs Som. So Srho o prhyrys, jo o o sm sv omssss vods Tää yyä rvoosjo omv ä Ej Hämää sä ps K Hämää j Mj Lh. P s vhmp K j Mj pävä ärää, ä h v vs yryssä. Nä myös ohmo yöä oh säyy vhv, hävä jv smm. So Srho myöy Chî ds Rôssrs p o mr rvo ro- j pvod ors sos. Ro vmssss pos sä vhv mmdo s s s vmsh os, joss sos ps r-. Rvo do oo m s sso m. Ksää oh mässä mmm vyy j osss äyää, d svs sä soms mrjoj. Lho, fs, rs j Hrford dh v ps o j pyydää Kmö j Särso. Aosss äyävä vhs j mrj h ähoj, s rs yr j ors sv omss prhss, roo Mj. So Srho o myös pg j vs, ms sommr pävyyd omv K. Rvo s o d vjä ds j vhs mms. Rvo ovomss sos ps ppmo j ää hä vom smrs Mhdd yäpmo o. Ksäs rvo vhysä rss o vsss äyössä. Trss rjo gros j sä om myös Sr Food- j coc-rjo, v K. Trvo ss poss sjsv dys rvomm, joss or ro vms ohmo j rjo ämmöä! Ej, K j Mj Asm 1, So, p phm Syö & Lps & Shopp & sss Koos & jh As & 34 So 2015 VsSo.f 35

19 Mhv hv j somom hr. To Ks -hv pv So ssss j Dsg H Cfé E18-mooor vrrss. Trjo roms hv, om ö hrj j vyä os. ryä To Ks Tr 15, So j Dsg H Cf Vso 418, Ho p Kro & Trvo Los-Khv Cfé 68: msv bffo! Särso & Kro hv Soss Hsg 5 Vho 14 Sähöj 2 Los o rjo m-p o T mä myös j osv popv jhs! Khv o vo m-p o Cfé 68 Hsg So p So Tords Mämysä j m -orhvss, grssä v omss jhsss! phm Syö & Cfé M Cfé M So ydssss sjsv hv, joss o o pöyrjo j hr vms h s. Mä öydä hrs mj p soo hmmoh: Crps, vohv, pävä vov, äyävä ämpmä vä, or j rs s sä omvohv vms s homod rosrovo (sm. go, ooso). Jo brsojmm vmsm hvjom o or: Käyämm or ähphd hv sä vmsmm s hvjom ss. Käs Aroprss vmsv sodhv o sv rs ppvhohdo. T ysävä hmmomm mm. j vom j vmsm hdm. T, s j. Tr So p Khv / rvo Hd vo gofd pävä. Ryhmäro ympär vod. Vr Ho p Mr Dsg Mrg Oy Thmyymää hv-rvos öydä mv A L Cr-os j osro, hrs vos, or hv sä mopos jomvom v j o. Lsäs hvs om pomo o vm o osvs. Mr Mr p Wr ro p 200 hg rsr ors jhs. Vr Ho p Lps & Shopp & sss Koos & jh As & 36 So 2015 VsSo.f 37

20 Spzzr o d rvoj, jo rjo hyvää ro ops. Som smmä Spzzr sjs Soss, ppss Pzss. ryä Vomsmm öydä hppomm sm hds r mss pos oosv Spzz, Spzzoj j hrs s yhdsmä, Spzz, Spzz j Z. Kro & Pos 4,90. Koo 8,90. vo hsss hr pää Z. K os s myös po, jo sssää ov yäävä ros. Trvo om! Kppss Pz Vho So Tor, svs j rvso So or! Prö Lh Thmyymää Prö Lh hmyymääsä öydä j s hs ährohrj - sä rosphvh; Vss phv, Bc Agsphv, rps, f, ormr, grmr,, spvo... J pjo m. Trvo sm! Prö Lh hmyymää: Avo: - p Vmo So p Särso & phm Ts j pöyävrs: p K Asp Oy p Prö - moj jo vods 1930! Syö & Trvo Lossr! Mr särss Agmä. KEIKKALISTA 2015 Hh Apomm Too 2.5. Gbr Fmy 9.5. Pc Ps Porh Arhr Bgrss Bd Th Thmp Läpvo Ksä 6.6. Mrs Ho Tro Movr I Hd I Hd Tovo Ss Wh Kcs Tro Hä 3.7. Väö Ko 4.7. Cj Cowboys 8.7. N Pojärv & M Ko Do As I Th Ps O Lo Acosc Ldy Ed K Do Wcd Sspdrs Eo 1.8. Vs Vr 8.8. Jh Mso Two Od Hpps Häms Mrjo Lo Syys 5.9. Do F Adm & Tmo Do E5 Tro Tsp Arr 100 hg jh j ö jhjärjsäj äyöö. Arrss s j s ps, oomro sä m. 7 mjosho, joss mpoj o 4-6. Ppoj öyyy yhsä 40. E Kvä p Kr / Svsärv Oy Om o mm, sm. sv j mro. So j ysy sää! Prö, Yöyä p p Prö Spv Uor pv j m hs hrj myymääsämm j äh or. Sr mä Fcbooss. Jh hrs pv, ämm oo poss. Hyvä pv ysäv 38 So 2015 VsSo.f 39 Lps & Shopp & sss Koos & jh As &

Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti 1/2014

Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti 1/2014 Tuu Sudu TST y: jäslh 1/2014 Ssällys Tuu Sudu TST y Ksl 19, 20200 Tuku puh. 044 7007 421 fo@sy.com www.sy.com Julksj Tuu Sudu TST y Vsv pääomj Jo Mj Tomus j o Els Hmo j P R Euk kuv Joos Klm Popkk Suom

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2012

suomeksi eduskunta 2012 d 2012 Ed vd y 6. h 2012. Ph jh h, dj K T, d v hh j vh. Ed hh v d dj E H (d.) j vhh dj P Rv (.). T vhh j A Jh (.). Vv vj v 7. h, j v d Tj H v v vv. Tv d v S Nö yhy d 1. 2012 jh v. P E h d v. K d S E v

Lisätiedot

75 vuotta. huomenna. mistä kunta saa päättää? Vapaa-ajattelijain Liitto ry TUNNUSTUKSETON SUOMI USKONNOTTOMIEN PERUSOIKEUDET JUMALATTOMAT PILAKUVAT

75 vuotta. huomenna. mistä kunta saa päättää? Vapaa-ajattelijain Liitto ry TUNNUSTUKSETON SUOMI USKONNOTTOMIEN PERUSOIKEUDET JUMALATTOMAT PILAKUVAT 3/2012 Vp-l l Rh p llm l Vp yl v Vpd mp v vl Jää l Vp-l L y 75 v TUNNUSTUKSETON SUOMI hm v 3 USKONNOTTOMIEN PERUSOIKEUDET mä pääää? JUMALATTOMAT PILAKUVAT v 20-25 v 10 Vp-l L y 75 v Pää Tll Sm P Km V Vp-l

Lisätiedot

Mattila - ja mies voi paremmin

Mattila - ja mies voi paremmin Unled-1.ndd 1 2.4.2014 14:03:49 Ssällyslueelo Tämä mese n leh on M esen knslslo M ln edou sleh j välrpor. M l on os Se lemenyhdsys Npu r ry:n omn. Kokse k klle Ml n mehlle mulle lehden j ekoon oslls unelle.

Lisätiedot

Autorahoitus 1,9% korolla*

Autorahoitus 1,9% korolla* V Pl H A HAVA VoPl Auol Jouluuu 2014 VOVO NISSAN OP PUGO Jouluuuss S-uorll Auorous 1,9% oroll* VAIHOYKKÖNN Volvo Slj VoYö vouoj sä slyuo osjll. Rousoro 1,9 % + orml luoosu prusmsulu j räo äslymsu. Msmrous

Lisätiedot

Torstaina 26. maaliskuuta 2015 PALJON UUTUUKSIA! Nyt meillä isoille tytöille HOUSUVALIKOIMAT PARHAIMMILLAAN! Roihankatu 13, Simpele, p.

Torstaina 26. maaliskuuta 2015 PALJON UUTUUKSIA! Nyt meillä isoille tytöille HOUSUVALIKOIMAT PARHAIMMILLAAN! Roihankatu 13, Simpele, p. Tt 26 t 2015 Kv j Sbt 40 L - 1030-15, yö t Tvt t yvätät t! Kvt tt jt, t j t vt VARAATHAN KESÄN JUHLAT AJOISSA! Kv t Sbt Ptv yö tttt! Mttt, ytyäävät, j- j vt ARKEEN JA JUHLAAN AMMATTITAIDOLLA! Jäätöb N

Lisätiedot

Eduskunnalle nyt annettava esitys nuorten työssä olevia nuoria työntekijöitä.

Eduskunnalle nyt annettava esitys nuorten työssä olevia nuoria työntekijöitä. H Ed ö Ed ö N ö d- p» d - hd ph ö ö h - hd Ed Ed ö - ö h ö T dö - ö h h h p Ed ö öö ö p N öö d 1966 ö h öö E p Y öh S ö höd h ^ d h p h 1929 (260/ d h p29) p - ^ö- ph ph ö Kpp- ödö h - d ö 2A d d p 1919

Lisätiedot

Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia Euroopasta

Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia Euroopasta Logisiin shöisn io- j visinnologioidn hyödynminn Komusi Euroos Pri Poho, Il Sihvol, Ju Kllio Tnologisus 173/2005 Logisiin shöisn io- j visinnologioidn hyödynminn Komusi Euroos Pri Poho Il Sihvol Ju Kllio

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

Keski-Suomen Maanpuolustaja

Keski-Suomen Maanpuolustaja K-Suon Mnpuolutj www.rprt.f Käuu 2015 K-Suon rrvprn tdotulht 34. vuort Jää utuu npuolutujuhln 8.8.2015! Lton rro 7.-10.6.2015, vu 8. Kuv rro Krontdt. Huolt huttvt upt, vu 10. Ono tää upn? Aodn rtt Tdu

Lisätiedot

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) Karjalan Kielen Seura on julkaissut vuonna 2009 E. V. Ahtian vuonna 938 julkaistun teoksen Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) näköispainoksena ja antanut sen

Lisätiedot

12. KYTKINLAITTEET JA ERISTIMET

12. KYTKINLAITTEET JA ERISTIMET Lk : Kyknla ja rsm. KYTKINLAITTEET JA ERISTIMET.. Srjännkyknla Talkko.a. ABB:n normaalvalkoma. Kyknla Laj U r kv I r A / k ka I sc ka Hom. Ssäll asnnava Eron OJON_ 4 36 000...4000...4000...4000 50 50...90

Lisätiedot

Q+9?%+7 A+C+) 93O?; 19!

Q+9?%+7 A+C+) 93O?; 19! JYVÄSKYLÄ STUDIES IN THE ARTS 74 A,88" K@DFFH,*H Q+9?%+7 A+C+) 93O?; 19! Мир героев романа Александра Солженицына В круге первом Esitetään Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan suostumuksella

Lisätiedot

118 luetsxteho REPORT

118 luetsxteho REPORT M.ETSXTEHON TIEDOITUKSIA 8 luetsxteho REPORT II ELSI Kl \l55 A rno Tuovinen Talvella niputettujen mäntypaperipuiden uittohukasta Paperipuun ha nkinnas a ei ole uinkaan yhdentekevää, voidaanko talvikau

Lisätiedot

FYt2: Matemaattinen fvsiikka

FYt2: Matemaattinen fvsiikka FYt2: Matemaattinen fvsiikka Vsstaa kuuteen (6) tehtäväön!! Koe 26.1L.2013 1. Pallon lentokorkeutta (m) ajan funktiona kuvaa funktio f (t) = -Tt' *'it, missä t on aika sekunteina välillä [0; 3,0]. Selvitå,

Lisätiedot

srsälrö Pulila$ta Hl0usueffii ErkkiVuort UG$iG[idemiat ia niidgn syyt Terttu Vartiainen, Outi Zacheus ja llkka Miettinen

srsälrö Pulila$ta Hl0usueffii ErkkiVuort UG$iG[idemiat ia niidgn syyt Terttu Vartiainen, Outi Zacheus ja llkka Miettinen srsälrö Pulila$ta Hl0usueffii ErkkiVuort UG$iG[idemiat ia niidgn syyt Terttu Vartiainen, Outi Zacheus ja llkka Miettinen E Suomessa raportoitiin vuosina 1 998-2000 yhteensä 21 vesiepidemiaa, joissa sairastui

Lisätiedot

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985 F I S K A R S Toimintakertomus Yhtiökokous Fiskars Toimintakertomus F iskars O y A b :n va rsin a in e n y h tiö k o k o u s p id e tä ä n p e rja n ta in a h u h tiku u n 4 p ä ivä nä 1986 klo 16.30 ravintola

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Integrfl af0stfl integmalio0n Olli Varis. GlllllA - KansainuälistGn ugsien tilan aluiointi Elina Rautalahti-Miettinen

SISÄLTÖ. Integrfl af0stfl integmalio0n Olli Varis. GlllllA - KansainuälistGn ugsien tilan aluiointi Elina Rautalahti-Miettinen SISÄLTÖ Integrfl af0stfl integmalio0n Olli Varis GlllllA - KansainuälistGn ugsien tilan aluiointi Elina Rautalahti-Miettinen GIWA projektin koordin0inti maapallon p0hj0isila Osilla. Vesien tilan arvi0intiin

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

SUOM EN VIRALLINEN TILASTO III 26 : 3 YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU. vv. 1929 30 OSA 3 RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 1929-30 VOL.

SUOM EN VIRALLINEN TILASTO III 26 : 3 YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU. vv. 1929 30 OSA 3 RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 1929-30 VOL. SUOM EN VIRALLINEN TILASTO MAATALOUS III : YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU vv. 0 OSA RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 0 VOL. HELSINKI V A L T I O N E U V O S T O N KIRJAPAINO Ssällys. Tekstä: Jo h d anto...

Lisätiedot

SÄÄNNÖT KAHDELLE PELAAJALLE TAI JOUKKUEELLE

SÄÄNNÖT KAHDELLE PELAAJALLE TAI JOUKKUEELLE IKÄ SÄÄNNÖT KAHDLL PLAAJALL TAI JOUKKULL Lue ohjeet kokonaan myös silloin, kun pelaat CLUDOA tällä tavalla! PLI Kun peliä pelaa kaksi pelaajaa tai joukkuetta, lisätkää peliin seuraavat säännöt. Jos peliä

Lisätiedot

SYTYTYS- JA HEHKUTULPAT

SYTYTYS- JA HEHKUTULPAT SYTYTYS- JA HEHKUTULPAT HENKILÖ -JA PAKETTIAUTOT 2011 m_01-24_fin 08 Vorlauf 14.11.2007 11:32 Uhr Seite 18 NGK-SYTYTYSTULPPIEN TYYPPIMERKINNÄT * Tässä on esitetty normaalisäädöt. Näiden lisäksi on erikoismerkintöjä.

Lisätiedot

Henkilö- ja pakettiautot / Passenger cars and commercial vehicles

Henkilö- ja pakettiautot / Passenger cars and commercial vehicles Henkilö- ja pakettiautot / Passenger cars and commercial vehicles Kuorma- ja linja-autot / Trucks and buses Traktori, maatalous- ja työkoneet / Tractors, farm and construction equipment Merimoottorit /

Lisätiedot

Kenttälehto 1500 m 4.07,2

Kenttälehto 1500 m 4.07,2 11.1.1982 Kenttälehto 1500 m 4.07,2 Rovaniemen Roadrunnersien hallisarjajuoksu jatkui sunnuntaina 1500 metrin kilpailulla. Yleisen sarjan voitti Tornion Pyryn Jyrki Kenttälehto ajalla 4.07,2. Kenttälehto

Lisätiedot

e a u u Suklaamuruset WSOY WSOY Skye ei usk sko laran Viisiosaisessa sarjassa kirsikka-suklaakakun aaveisiin leninkejä

e a u u Suklaamuruset WSOY WSOY Skye ei usk sko laran Viisiosaisessa sarjassa kirsikka-suklaakakun aaveisiin leninkejä o v ltuus ttsi h p li it w-juh töll uulu ty ll do t jmmoi ou i o hit. Sy, mutt lij o o rj v s sossiso r lvs Cl st. r ismm jzzi h rity tytymi v i st lr h ui C m m t t tty s h Uiss l st Aii s d u olo o st

Lisätiedot

Jätteet ja materiaalitehokkuus 29. syyskuuta 2010 Radisson Blue Royal, Helsinki

Jätteet ja materiaalitehokkuus 29. syyskuuta 2010 Radisson Blue Royal, Helsinki uu söä m är k? l ymp n jä n m s o Uu om kö j ä n d l T:, Kmr, Ruukk Lhdn k kupun Jä j mrlhokkuus 29. syyskuu 2010 Rdsson Blu Royl, Hlsnk > Mukn 9 huppupuhuj, mm: > Mn hyödynnä krräyä mrl rk-nn? Cs Kmr

Lisätiedot

K o ntek sti. S u u ri ker. tau s nu m e. ik ive n k atk uine n pääk irjoitus istit avautuvat Puh e e njoh taja äräh tää. Ym päristötie toisuutta

K o ntek sti. S u u ri ker. tau s nu m e. ik ive n k atk uine n pääk irjoitus istit avautuvat Puh e e njoh taja äräh tää. Ym päristötie toisuutta K o ntek sti 1/20 0 6 L exican vira ine n ääne nk antaja ro tau s nu m e S u u ri ker Tu ik ive n k atk uine n pääk irjoitus Ang istit avautuvat Puh e e njoh taja äräh tää Norja aise t ja ta viurh e i

Lisätiedot

SUOMEN RATIOTIESEURA RY

SUOMEN RATIOTIESEURA RY I.i I I F, l! il +, I ftnrr{ rssn 0356-5440 26. vuosikerta Lehti ilmestyy neljåsti vuodesså ja iaetaan SRS:n jåsenlehtenä PÄÄTori, I-IAJA Juhana Nordlund TAITTAJA Eero Laaksonen TOIMITUKSEN OSOITE Juhana

Lisätiedot

Danske Bankin Elektroniset ulkomaanmaksut. Käyttäjäopas 28.2.2013

Danske Bankin Elektroniset ulkomaanmaksut. Käyttäjäopas 28.2.2013 Danske Bankin Elektroniset ulkomaanmaksut Käyttäjäopas 28.2.2013 Sivu 2 / 28 Sisällysluettelo OSA 1. YLEISTÄ... 3 1. JOHDANTO... 3 2. TERMIT... 3 3. AINEISTON TOIMITTAMINEN PANKKIIN... 4 4. TOIMEKSIANNON

Lisätiedot