VÄSTNYLANDS LÄNSI-UUDENMAAN Närmatskatalog Lähiruokaluettelo. Slow Food Festival

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VÄSTNYLANDS LÄNSI-UUDENMAAN. 2014-2015 Närmatskatalog Lähiruokaluettelo. Slow Food Festival 4-5.10.2014"

Transkriptio

1 VÄSTNYLANDS LÄNSI-UUDENMAAN Närmatskatalog Lähiruokaluettelo Slow Food Festival

2 2 3 Innehållsförteckning Sisällysluettelo Table of Contents En ljus framtid! Tulevaisuus näyttää valoisalta!... 4 Varför skulle du välja att gå med i Slow Food International? Haluaisitko osallistua Slow Food Internationalin toimintaan? Why would you choose to join Slow Food International?... 6 Lähiruokaa tottakai! Naturligtvis närmat!... 8 Du är vad du äter Olet mitä syöt You are what you eat Tankar om mat Mietteitä ruoasta Thoughts on food Mathantverk ett lyckat projekt onnistunut hanke a succesful project in Finland Mera närmat från Västnyland Lisää lähiruokaa Länsi-Uudeltamaalta Muistilista kesäkanojen pitäjälle Närmatsproducenter och -företag Lähiruokatuottajat & -yrittäjät Local Food Producers & Entrepreneurs Kött Liha Meat Fisk Kala Fish Grönsaker & potatis Vihannekset & perunat Vegetables & potatoes Frukt & bär Hedelmät & marjat Fruits & berries Bageri & spannmål Leipomot & viljat Bakeries & grains Honung Hunaja Honey Café, restaurang & catering Kahvilat, ravintolat ja pitopalvelut Cafés, restaurants and catering services Bryggeri Panimo Brewery Butik Kaupat Grocery stores Övriga närmatsaktörer Muut lähiruokatoimijat Other Local food Actors Förord Efter våra första 5 år är vi nu redo att ta ett stadigare grepp om vår verksamhet. Vi är tillbaka i Fiskars och här har vi för avsikt att skapa ett centrum för REN, GOD och RÄTTVIS mat. Intresset för närmat har vuxit enormt och dess betydelse har också resulterat i regeringsprogram för åren Vilken effekt regeringens program Alkusanat för närmat och målen för utveckling av närmatssektorn till 2020 Naturligtvis närmat kommer att ha i kommunerna blir intressant att följa med. Låt oss hoppas att det kunde underlätta att producera och förädla våra fantastiska råvaror! Något som dessutom skulle skapa välbehövliga arbetsplatser i vår närmiljö. Viiden ensimmäisen vuotemme jälkeen olemme valmiit tarttumaan entistä tiukemmin toimeen. Olemme palanneet Fiskarsiin ja tänne aiomme luoda HYVÄN, PUHTAAN ja REILUN ruoan keskuksen. Kiinnostus lähiruokaa kohtaan on kasvanut valtavasti ja jopa poikinut hallituksen ohjelmaan vuosille On mielenkiintoista nähdä, miten hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 Lähiruokaa - totta kai tulevat vaikuttamaan kuntiin. Toivokaamme, että ne voisivat helpottaa fantastisten raaka-aineidemme tuottamista ja jalostamista! Se kun muun hyvän lisäksi toisi kovasti kaivattuja työpaikkoja lähiympäristöömme. VÄSTNYLANDS LÄNSI-UUDENMAAN Närmatskatalog Lähiruokaluettelo Foreword Utgivare / Julkaisija / Publisher Slow Food Västnyland r.f. Ann-Louise Erlund, Pontus Berglund Cynde Sadler, Karl-Erik Eriksson Mikael Rehn, Leo Graphics Tryckeri Nord Print, Helsingfors 2014 Diana Lindholm, Ann-Louise Erlund, Ulrika Grönvik Kriterierna för att få annonsera i Närmatskatalogen hittas på Lähiruokaluettelossa ilmoittaminen kriteerit löytyvät sivulta The criteria for advertising in the Local Food Catalogue can be found on

3 4 5 En ljus framtid! På många håll i västra Nyland satsas det nu hårt på turismen och Slow Food Västnyland rf ser stora möjligheter till en ökad utveckling av matturism i vår region. Sedan början av 2013 samarbetar föreningen med Fiskars bruk. Under de tre kommande åren vill föreningen fördjupa vårt gemensamma arbete. Tillsammans med Fiskars bruk och andra aktörer skapar vi ett nyländskt matcenter, ett Slow Food center, i Fiskars. Styrelsen är mycket glad över att Fiskars bruk delar föreningens intresse för närmat och att närmatsmarknaderna under de kommande åren fortsätter att utvecklas. För att genomföra vår ambitiösa plan har föreningen anställt en verksamhetsledare, Pontus Berglund. Han har som uppgift att tillsammans med våra samarbetspartners och producenter öka synligheten, skapa nya nätverk och evenemang. Detta har möjliggjorts med understöd från Sophie von Julin. Föreningen är tacksam över det förtroende som detta understöd är ett bevis för. KONTAKTA verksamhetsledaren Pontus Berglund, Tulevaisuus näyttää valoisalta! Läntisellä Uudellamaalla panostetaan nykyisin voimakkaasti matkailuun ja Slow Food Länsi-Uusimaa näkee suuria mahdollisuksia edelleen kehittää ruokamatkailua alueellamme. Yhdistys toimii vuoden 2013 alusta lukien yhteistyössä Fiskarsin ruukin kanssa. Tulevien kolmen vuoden aikana yhdistys haluaa syventää yhteistä työtämme. Yhdessä Fiskarsin ruukin ja muiden toimijoiden kanssa luomme Fiskarsiin uusmaalaisen ruokakeskuksen, Slow Food Centerin. Hallitus on erittäin iloinen siitä, että Fiskarsin ruukki jakaa yhdistyksen kiinnostuksen lähiruokaa kohtaan ja siitä, että lähiruokamarkkinat jatkuvat myös tulevina vuosina. Kunnianhimoisen suunnitelmansa toteuttamiseksi yhdistys on palkannut Pontus Berglundin toiminnanjohtajaksi. Hänen tehtävänsä on yhdessä yhteistyökumppaneidemme ja tuottajien kanssa lisätä näkyvyyttä, luoda uusia verkostoja ja tapahtumia. Tämän on mahdollistanut Sophie von Julinin antama tuki. Yhdistys on kiitollinen siitä luottamuksesta, josta tuki on osoituksena. OTA YHTEYTTÄ, toiminnanjohtaja Pontus Berglund,

4 6 7 Varför skulle du välja att gå med i Slow Food International? Haluaisitko osallistua Slow Food Internationalin toimintaan? Why would you choose to join Slow Food International? Då jag, Anna-Maria Niskanen, för ca 6 år sedan flyttade till Ekenäs (återinflyttad) såg jag i Västra Nyland en annons om att det i Kungsgården skulle ordnas information om Slow Food. Som matintresserad både privat och i arbetet gick jag dit och på den vägen är jag ännu idag. Då var vi inte många personer närvarande men för mig förde intresset mig vidare och idag har jag 5 aktiva år bakom mig som hängiven anhängare av denna globala rörelse. Min aktivitet har närmast sträckt sig till verksamhet som Slow Food Västnyland r.f. ordnat. Ja, varför skulle man välja att understöda en stor internationell organisation? Slow Food International genomför en hel del intressanta och viktiga projekt som jag med min inbetalning kan stödja och visa att jag tycker det är viktigt. Genom att stödja den internationella organisationen och allt den står för, stöder jag även vår lokala aktör Slow Food Västnyland r.f. Den vägen stöder jag ett viktigt arbete som finns till för att utveckla nätverk och lyfta fram våra lokala matproducenter. All denna insats görs på ideell grund av dem som är med i rörelsen. Conviviet har ordnat närmatsmarknader på höstarna och numera även på våren. Vi har medverkat i julmarknader, mässor och olika evenemang bara för att lyfta fram våra lokala livsmedelsproducenter. Internationellt idkas en mångsidig och energisk aktivitet. Genom projekt som Slow Fish, A Thousand Gardens in Africa, utbildning på universitetsnivå, temaområden som GMO, Slow Europe, Terra Madre, Taste of Arc och många flera projekt kan jag vara med och stödja. Jag är med och tar ställning för frågor som berör tillgång och kvalitet till maten och även diversiteten nu och i framtiden. Det finns ca medlemmar i 150 länder som anser det vara viktigt att vara med och påverka. Det är en hel del min 50 /år kan bidra till och 5 från den summan kommer tillbaka till mitt eget Convivium som jag valt att tillhöra, Slow Food Västnyland r.f. Läs mera om Slow Food och en ny värld kanske öppnas för dig också? Kun minä, Anna-Maria Niskanen, muutin Tammisaareen noin 6 vuotta sitten (paluumuuttajana), näin Västra Nylandlehdessä ilmoituksen Kuninkaankartanossa järjestettävästä tiedotustilaisuudesta, jonka aiheena olisi Slow Food. Päätin mennä paikalle, koska olen kiinnostunut ruoasta niin yksityisesti kuin työn puolesta. Ja sillä tiellä olen edelleen. Silloin meitä läsnäolijoita ei ollut kovinkaan monta, mutta kiinnostus vei minua eteenpäin ja nyt olen jo 5 vuotta ollut tämän maailmanlaajuisen liikkeen aktiivinen ja vannoutunut kannattaja. Oma aktiivisuuteni on rajoittunut lähinnä Slow Food Länsi-Uudenmaan järjestämään toimintaan. Niin, mikä saakaan minut tukemaan suurta kansainvälistä järjestöä? Slow Food International toteuttaa monia mielenkiintoisia ja tärkeitä hankkeita, joita voin maksusuorituksellani tukea ja osoittaa pitäväni tärkeinä. Tukemalla kansainvälistä organisaatiota ja sen arvomaailmaa, tuen myös paikallista toimijaa Slow Food Länsi-Uusimaata. Samalla tuen tärkeää työtä verkostojen kehittämiseksi ja paikallisten ruoantuottajien esiinnostamiseksi. Kaiken tämän tekevät liikkeessä mukana olevat aatteelliselta pohjalta. Paikallisosastomme (Convivium) on järjestänyt lähiruokamarkkinoita syksyisin ja nyttemmin myös keväisin. Olemme osallistuneet joulumarkkinoille, messuille ja eri tapahtumiin tavoitteenamme tuoda esiin paikallisia elintarviketuottajia. Kansainvälinen toiminta on monipuolista ja energistä. Voin osallistua toimintaan ja tukea sitä erilaisten hankkeiden avulla, joista mainittakoon Slow Fish, A Thousand Gardens in Africa, yliopistotasoinen koulutus, teema-alueet kuten GMO, Slow Europe, Terra Madre, Taste of Arc ja monet muut. Olen mukana ja otan kantaa asioihin, jotka koskevat ruoan saatavuutta ja laatua sekä sen monimuotoisuutta nyt ja tulevaisuudessa. Meillä on 150 maassa noin jäsentä, joiden mielestä on tärkeätä osallistua ja vaikuttaa. Kannan oman korteni kekoon maksamalla 50 /vuosi. Siitä summasta palautuu 5 valitsemalleni jäsenosastolle, joka on Slow Food Länsi-Uusimaa. Lue lisää Slow Foodista ja ehkä sinullekin avautuu täysin uusi maailma? When I, Anna-Maria Niskanen, moved back to Ekenäs about 6 years ago, I noticed an ad in the local newspaper, Västra Nyland, that there would be an information gathering about Slow Food in Kungsgården. As I am interested in food, both in leisure and business, I went along and I am still on the road today. There were not many people present, but my interest was piqued further and today I have 5 active years behind me as a dedicated follower of this global movement. My own activities have mostly been within those organized by Slow Food Väst- nyland rf. So, why would you choose to support a large international organization? Slow Food International carries out a lot of interesting and important projects that I can support by paying my dues and showing that I feel it s important. By supporting the international organization and everything it stands for, I also support our local operator Slow Food Västnyland rf. This way, I support the important work that is being done to develop networks and promote our local food producers. All this effort is done on a voluntary basis by those who are involved in the movement. The Convivium has organized local food markets in the autumn and now in the spring, as well. We have participated in Christmas markets, fairs and events just to highlight our local food producers. Internationally, versatile and energetic activities are realized. Through projects like Slow Fish, A Thousand Gardens in Africa, training at university level, thematic areas such as GMOs, Slow Europe, Terra Madre, Taste of Arc and many more projects, with which I can be involved in and give my support. I can take stands on issues affecting food access, quality and even diversity now and in the future. There are about members in 150 countries who believe it is important to have a voice in these matters. There s a lot my membership dues of 50 per year can do to help and 5 of that goes back to my own Convivium to which I have chosen to belong, Slow Food Västnyland rf. Read more about Slow Food and a new world may open for you too! slowfood.com/

5 8 9 Lähiruokaa tottakai! Lähiruoka on osa arkea ja juhlaa yhä useammalla kuluttajalla. Lähiruoan osto- ja kulutusmäärät ovat kasvussa ja sen ympärille rakentuu uutta yrittäjyyttä, markkinointiratkaisuja ja tuotteita. Kasvun taustalla ovat vahva kuluttajaliikehdintä sekä alan ammattilaisten halu tehdä konstailematonta, aitoa ruokaa. Ruuan alkuperä halutaan tietää, ruuan tekijöille halutaan saada kasvot, raaka-aineet halutaan saada tuoreina ja mahdollisimman käsittelemättöminä ja ruualta odotetaan elämyksiä, tarinoita ja ennen kaikkea aitoutta ja maukkautta. Hallitusohjelmassa lähiruoka ja luomu nostettiin erityiskohteina esiin ja niiden edellytyksiä luvattiin edistää omilla kehittämisohjelmilla, jotka valtioneuvosto hyväksyi Lähiruokaohjelman tavoitteet ovat: 1) Monipuolistaa lähiruoan tuotantoa ja lisätä sitä kysyntää vastaavaksi sekä nostaa lähiruoan jalostusastetta, 2) Parantaa pienimuotoisen elintarvikejalostuksen ja myynnin mahdollisuuksia lainsäädännön ja neuvonnan keinoin, 3) Kasvattaa lähiruoan osuutta julkisista hankinnoista parantamalla hankintaosaamista ja laadullisia kriteereitä, 4) Parantaa alkutuotannon mahdollisuuksia, 5) Tiivistää lähiruokasektorilla toimivien yhteistyötä ja 6) Lisätä ruoan ja ruokaketjun toimijoiden arvostusta. Lähiruokaohjelma antaa kehittämistyölle selkeitä tavoitetiloja pitkälle tulevaisuuteen. Lähiruokasektorin menestyksen kannalta keskeisintä on tuotteiden jalostusasteen nostaminen ja asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen, tuotevalikoiman monipuolistaminen ja logistiikan kehittäminen. Lähiruoalle on oltava monia kannattavia myyntikanavia, joista asiakas tuotteet löytää tuotteet itselleen parhaiten sopivalla tavalla. Lähiruokaa tulee hyödyntää vahvemmin matkailutuotteen laadun kehittämisessä tuoden lisäarvoa ja kannattavuutta maakuntien ruoka- ja matkailualan toimijoille sekä lisäten Suomen houkuttelevuutta matkakohteena. Tavoite linjaa myös, että lähiruoan tuotanto ja jalostus ovat osa kannattavaa tuotantoa yhä useammilla tiloilla tukien myös pienempien tilojen elinkelpoisuutta, ja että lähiruoan ja sen tekijöiden arvostus nousee kuluttajien keskuudessa. Kunnianhimoisena, mutta saavutettavana tavoitetilana on myös, että vuonna 2020 lähiruokaa arvostetaan ja käytetään kaikissa Suomen kunnissa, ja että läpi varhaiskasvatus- ja koulujärjestelmän menevä ruoka- ja ravitsemuskasvatus luo pohjaa koko elämän kestäville ruokavalinnoille. Valtioneuvoston hyväksyntä tehtiin periaatepäätöksenä ja antoi tavoitteet paitsi nykyiselle hallituskaudelle, mutta myös pitkälle tulevaisuuteen vuoteen Mikään hetken huuma lähiruokatrendi ei siis ole, vaan valtiovallankin taholta sen asema on tunnustettu ja tulevaisuuden menestymisen avaimet tunnistettu. Tärkeä osa lähiruoan esille nostoa on tuoda tuottajat, jalostavat yritykset ja lähiruokaa käyttävät ammattikeittiöt kuluttajien tietoisuuteen. Tuottajien ja kuluttajien välille tarvitaan yhä enemmän kohtaamismahdollisuuksia, joko fyysisiä kuten myymälöitä, toreja, suoramyyntiä tai kiertäviä lähiruoka-autoja tai välillisiä kuten erilaiset portaalit, verkkokaupat tai vaikkapa kädessäsi oleva katalogi. Toivon, että se auttaa sinut löytämään juuri itsellesi parhaimmat lähiruokatuotteet, ja ohjaa myös uusiin kokemuksiin, makuihin ja elämyksiin! Naturligtvis närmat! Närmat är en del av vardag och fest för allt fler konsumenter. Närmat köps och konsumeras i allt större mängder och kring detta bygger man upp ny företagsamhet, marknadsföringslösningar och produkter. Bakom tillväxten ligger starka konsumentrörelser och branschfolkets vilja att göra okonstlad och äkta mat. Mänskor vill veta varifrån maten kommer, de vill att mattillverkarna ska ha ett ansikte, de vill ha färska råvaror som är så lite behandlade som möjligt och de förväntar sig att maten ska ge upplevelser och berättelser och framför allt att den ska vara äkta och smaka gott. I regeringsprogrammet lyftes närmatsoch ekosektorn upp som specialmål och man lovade främja deras förutsättningar med egna utvecklingsprogram, som statsrådet godkände Målet för närmatsprogrammet är att: 1) göra produktionen av närmat mångsidigare och öka den så att den motsvarar efterfrågan och höja närmatens förädlingsgrad, 2) genom lagstiftning och rådgivning ge småskalig livsmedelsförädling och försäljning bättre möjligheter, 3) öka närmatens andel av den offentliga upphandlingen genom att öka upphandlingskompetensen och höja kvalitetskriterierna, 4) förbättra primärproduktionens möjligheter, 5) intensifiera samarbetet mellan aktörerna inom närmatssektorn och 6) öka uppskattningen av maten och aktörerna i matkedjan. Närmatsprogrammet ger målbilder för utvecklingsarbetet långt in i framtiden. Det viktigaste för närmatsektorns framgång är att höja förädlingsgraden hos närmatsprodukter och att svara på konsumenternas behov, göra sortimentet mångsidigare och att utveckla logistiken. Det bör finnas många lönsamma försäljningskanaler för närmaten, så att kunden hittar produkterna på det sätt som passar honom/henne allra bäst. Närmat bör utnyttjas mera då man utvecklar en kvalitativ turismprodukt och den ger mervärde och lönsamhet till aktörerna inom livsmedels- och turismsektorn i landskapen samt ökar Finlands attraktivitet som ett resemål. Målbilden är också att produktionen och förädlingen av närmat utgör en del av lönsam produktion på allt fler gårdar vilket stödjer också de mindre gårdarnas livskraft och att uppskattningen för närmat och dess producenter ökar bland konsumenterna. En ambitiös, men uppnåelig målbild är också att närmat uppskattas och används år 2020 i alla kommuner i Finland och att mat- och näringsfostran genom hela förskolepedagogiken och skolsystemet skapar en grund för matval som följer med genom hela livet. Statsrådets godkännande skedde med ett principbeslut som gav målen för den nuvarande regeringsperioden, men också långt in i framtiden till år Närmatstrenden är alltså ingen tillfällig modefluga, utan dess status har erkänts även av statsmakten, och nycklarna för framgång i framtiden har identifierats. En viktig del i att lyfta fram närmaten är att konsumentern får ökad kännedom om producenter, förädlande företag och yrkeskök som använder närmat. Det behövs alltfler mötesplatser för producenter och konsumenter, antingen fysiska såsom butiker, torg, direktförsäljning eller ambulernde närmatsbilar eller indirekta såsom olika portaler, näthandeln eller katalogen som du håller i. Jag hoppas att den hjälper dig att hitta de bästa närmatsprodukterna för just dig, och leder dig också till nya erfarenheter, smaker och upplevelser!

6

7

8 Hyvää Puhdasta Oikeuden- mukaista

9 16 17 THOMAS BLOMQVIST Du är vad du Sen flera tusen år tillbaka har vi ätit närproducerad mat. Då människan började bruka jorden var det för att producera föda för sig själv, sin familj och sitt närområde. Under renässansen upptäcktes nya grödor och utländska varor blev tillgängliga för det fåtal som hade råd med det. Utvecklingen av teknik och transportmedel gjorde med tiden nya varor tillgängliga för flera och utländsk mat är idag en del av vår vardag. Idag har vi de facto ett mindre utbud av inhemska än utländska varor i våra butiker och närmat har gått från att vara det naturliga och kanske enda alternativet till att bli något trendigt för medvetna konsumenter. Det växande intresset för närmat gläder mig mycket. Som jordbrukare känns det ibland som om min vardag är långt borta från konsumentens matkasse och intresset för närmat visar att avståndet håller på att minska. Fördelarna med närproducerad mat är många, bl a är den finska maten renare och säkrare än på många andra håll i världen. Den är också mera miljövänlig eftersom transportsträckorna mellan producent och konsument är avsevärt kortare. Att köpa inhemsk mat är också ett sätt att understöda både den regionala matkulturen och den regionala ekonomin. Trots ett växande intresse för närmat så finns det fortsättningsvis många som inte är engagerade. För att flera ska använda närmat måste man aktivt informera konsumenter. Ett sätt att göra det är att använda tydliga ursprungsmärkningar så att det är lätt att veta vad man köper och vem som producerat produkten. Ett annat viktigt sätt är att ordna olika evenemang och informationskampanjer som ökar kunskapen om maten i konsumentens närmiljö. Det här är Slow Food Västnylands närmatskatalog ett ypperligt exempel på. Genom att samla alla närmatsproducenter gör man det lätt och överskådligt för konsumenten att hitta närmaten. Vi behöver flera sådana kataloger. På politisk nivå har vi länge arbetat för att främja närmat men trots det finns det mycket mer man kan göra. Det skulle vara viktigt att vi ser till att den offentliga sektorn föregår med gott exempel och ger närmat och säsongsprodukter en rejäl möjlighet att delta i den offentliga upphandlingen. Vi borde även göra förutsättningarna för närmatsproducenter så gynnsamma som möjligt. Närmat betyder ofta småskalig produktion och vi måste se till att också mindre producenter har möjlighet att konkurrera på marknaden. Sist men inte minst så måste det finnas tillräckligt med närmat att tillgå. I många fall finns det en större efterfrågan på närmat än det finns utbud och vi som producenter måste bli bättre på att samarbeta för att t.ex. skapa bättre logistik och distribution och på så sätt kunna erbjuda ett tryggt och jämnt utbud av produkter. Närmat utgör en stor möjlighet för både konsumenter och producenter, det finns mycket kvar att göra men utvecklingen går åt rätt håll. Genom samarbete mellan olika grupper i samhället kan vi stärka närmatens ställning. Man brukar säga du är vad du äter, jag hoppas att framtidens finländare kommer vara mera hälsosamma, miljövänliga och hållbara.

10 18 19 THOMAS BLOMQVIST Olet mitä syöt THOMAS BLOMQVIST You are what you eat Maailmassa on jo kautta aikojen syöty lähiruokaa. Ihminen aloitti maan viljelyn ruokkiakseen itsensä, perheensä ja lähialueensa. Renessanssin aikana löydettiin uusia ruokia ja ulkomaalaisia tuotteita tuli saataville yhteiskunnan varakkaimmille. Tekniikan ja kuljetuksien kehityksen myötä ulkomaiset tuotteet lisääntyivät ja tänä päivänä ne ovat vankka osa arkeamme. Nykyään meillä on itse asiassa enemmän ulkomaisia kuin kotimaisia ruokia kaupoissamme. Lähiruoka, joka oli ennen syödyin ja monelle ainoa vaihtoehto, on tänä päivänä valaistuneiden kuluttajien valinta. On ilo huomata, että kiinnostus lähiruokaan on kasvanut. Maanviljelijänä arkeni tuntuu välillä olevan kaukana kuluttajan ruokaostoksista mutta kiinnostuksen lisäys on merkki tämän etäisyyden lyhenemisestä. Lähiruoalla on monta valttikorttia, suomalainen ruoka on muun muassa puhtaampi ja turvallisempi kuin monissa muissa maissa. Huomattavasti lyhyempien kuljetusmatkojen ansiosta lähiruoka on myös ympäristöystävällisin valinta ja valitsemalla lähiruokaa kuluttaja tukee samalla myös oman alueen ruokaperinnettä ja taloutta. Vaikka yhä suurempi osa kuluttajista on tietoisia lähiruoan eduista, on olemassa vielä suuri joukko, jota lähiruoka ei innosta. Suuremman tietoisuuden saavuttamiseksi tiedotukseen tulisi panostaa enemmän. Esimerkiksi selkeät alkuperämerkinnät tuotteissa voivat lisätä kuluttajan tietoisuutta ja auttaa hänet tekemään parempia valintoja. Toinen tärkeä tapa on tuntemusta lisäävien tilaisuuksien ja kampanjoiden järjestäminen kuluttajan lähiympäristössä. Slow Food Länsi-Uudenmaan lähiruokakuvasto on erittäin hyvä esimerkki tästä, kuvastossa kaikki tuottajat on laitettu yhteen paikkaan ja kuluttajalla on helppo löytää lähiruoka hänen alueeltaan. Tarvitsemme lisää tällaisia hankkeita. Poliittisella tasolla olemme jo pitkään tehneet töitä lähiruoan hyväksi mutta vielä on kuitenkin paljon tekemistä. Olisi tärkeätä, että julkinen sektori näyttäisi hyvää esimerkkiä antamalla lähiruoalle ja sesonkituotteille todellisen mahdollisuuden julkisissa hankinnoissa. Meidän kuuluisi myös luoda mahdollisimman hyvät toimintamahdollisuudet lähiruokatuottajille. Lähiruoka tarkoittaa käytännössä usein pieniä tiloja ja pienempienkin tuottajien pitäisi pystyä kilpailemaan markkinoilla. Lopuksi olisi myös tärkeätä turvata lähiruoan saatavuus. Hyvin usein lähiruoan kysyntä on isompi kuin sen tarjonta ja meidän viljelijöiden tulisi tehdä enemmän yhteistyötä esimerkiksi järjestelemällä yhteinen logistiikka ja jakelu turvataksemme tuotteiden varman ja tasaisen saannin. Lähiruoka tarjoaa mahdollisuuksia sekä kuluttajille, että tuottajille. Vielä on paljon tekemistä mutta kehitys menee ainakin oikeaan suuntaan. Vahvistaaksemme lähiruoan asemaa meidän pitäisi entistä enemmän tehdä yhteistyötä löytääksemme uusia toimintatapoja ja synergioita. Monesti sanotaan, että olet mitä syöt, jonka takia toivon tulevaisuuden suomalaiset olevan terveellisempiä, ympäristöystävällisempiä ja puhtaampia. Locally produced foods have been a part of our lives for thousands of years. When man began to cultivate land, it was to feed himself, his family and his immediate surroundings. Then during the renaissance, new foods were discovered and foreign products became available to the selected few who could afford it. As time passed, the development of technology and transport systems made foreign products available to the greater public and today foreign food is a part of our everyday lives. We actually have more foreign than local products in our stores today, and local food has gone from being the natural and perhaps only alternative to being something trendy for conscious consumers. It is a great joy for me to see the growing interest in local food. As a farmer, it sometimes feels like my reality is quite far away from the consumer and the interest in locally produced food is a sign that the distance is diminishing. There are many benefits to eating local food; Finnish food is cleaner and safer than in many other parts of the world. It is also better for the environment, as the transport between grower and consumer is noticeably shorter. Buying local food is also a way of supporting the local food culture and the rural economy. Despite a growing interest in local food, there are still many who are not too interested in the concept. In order to increase the consumption of local food, consumers need to be informed of its benefits. One way of increasing awareness would be having clear indications of origin on all products. It should be as easy as possible to know what you are buying and who produced it. Another good way of creating awareness is arranging events and informative campaigns. The catalogue you are holding right now is an excellent example of this. By gathering all local producers in one place it makes it easy for the consumer to find local food, we need more initiatives like this. Local food has long been a priority on a political level but there is still more we could do. One important improvement would be to live as we learn and give local producers and seasonal products a real possibility to partake in public tenders. Another measure would be improving the conditions for local producers in order to make local food production as simple as possible. Local food is often synonymous with smaller units and we have to make sure that these have a real possibility to compete on the market. Last but not least, we have to ensure that there is enough local food to go around. Right now the demand for locally produced food is greater than the supply and we as producers need to become better at meeting the demand. By working together and finding new solutions we could for example create better logistics and distribution methods to ensure an even and reliable supply of products. Local food has a lot of potential for both consumers and for domestic production. Even though there is still much to be done, at least we are going in the right direction. By cooperating and working together we can make local food a larger part of our everyday lives. People often say that you are what you eat, I hope future Finns are going to be healthier, more environmentally friendly and sustainable.

11 SOITA JA TILAA! RING OCH BESTÄLL! Matti Kipinoinen Perniöntie Tenhola / Bjärnåvägen Tenala PUHDASTA SUOMALAISTA PERUNAA. SUORAAN TILALTA. Valikoimassa lajikkeita moneen eri käyttötarkoitukseen. Saatavilla alueen ruokakaupoista ja suoraan tuottajalta. REN FINLÄNDSK POTATIS. DIREKT FRÅN GÅRDEN. Flera olika sorter - för olika ändamål. Kan köpas i traktens matbutiker och direkt av odlaren.

12

13 24 25 Tankar om Jag hör själv till den generationen som gick till mjölkbutiken på hemgatan och fick mjölk i egen medhavd mjölkkanna, smör i lösvikt och Ingmans fil i stora träbyttor (för övrigt ett av de första returförpackningssystemen?). För inte mer än femton år sedan hade jag förmånen att på sommarstugan i Kimito kunna gå med min mjölkkanna till grannens ladugård vid mjölkningsdags klockan fem, fördriva en pratstund med bonden och hans dotter till ackompanjemang av mjölkstrilarna i ämbaret och de fem kornas mjuka ljud av välbefinnande när de fick sitt fång av doftande hö. Härliga rofyllda stunder då tiden stod stilla. Nyvärpta ägg fanns också att köpa. Varför i all världen skall maten ge sig ut på resa genom länder och över kontinenter mellan producenten och mig? Kan det verkligen vara billigare att råvaror, halvfabrikat och multinationella slutprodukter har varit på långresa innan de landar på vår butikshylla? Billigare än mat producerad i grannskapet? Den ekvationen klarar man inte av med sunt bondförnuft. Det måste alltså vara fel saker som gör den för Skärgård och Landsbygd billigare! Arbetskraften? energin? odlingsmetoderna?, miljöhänsynen? Eller allt det här tillsammans. Gott, rent och rättvist Den internationella folkrörelsen Slow Food, med lokala sammanslutningar också i Finland, har som ett av sina mål att lyfta fram den goda, lokala maten under devisen god, ren och rättvis. Man vill också slå vakt om gamla lokala växtsorter och husdjursraser och om lokala mattraditioner och odlingsmetoder över allt i världen. Vi har småningom blivit bättre på att ta tillvara vårt kulturarv när det gäller bebyggda miljöer och hus, också om mycket har hunnit gå förlorat och mycket ännu hinner stryka med. Men den del av vårt kulturarv som omfattar odlingsväxter och sorter anpassade till vårt klimat och vår jordmån, lokala husdjursraser, odlingsmetoder och mattraditioner är sorgligt försummad. Här framstår vi, i jämförelse med t.ex. sydeuropeerna som ganska efterblivna. Våra två inhemska lantraser av gris är redan borta för evigt, lantraserna av höns, får och kor lever farligt. Det samma gäller många sorter av odlingsväxter. Ett oersättligt genetiskt kapital går förlorat med varje sort som försvinner. Visst finns det en del pågående bevarandeprojekt och en del odlare och husdjursägare som bidrar till att hålla mångfalden vid liv också utanför genbanker och museer. Men det behövs flera och det behövs mycket mera förståelse för deras värde hos allmänheten. Just nu håller man på att samla in lokala maträtter producerade av lokala råvaror. Projektet går under namnet Ark of Taste som på svenska kanske kunde heta Smakernas skattkista. Tills vidare har bara kalakukko kvalificerat för Finlands del. Jag tror bestämt att det kunde finnas produkter eller maträtter med rötter i skärgården eller kustområdet som skulle passa in i skattkistan, produkter av hög kvalitet och god smak. Efter besök på matmarknader och gårdar i Italien, slås jag av hur man där har lyckats bevara lokala traditioner och stoltheten över sina produkter. Varför ska det vara så svårt hos oss? Är det konsumenternas eller producenternas fel? Ibland får man det intrycket att myndigheterna i olika skepnad gör sitt bästa för att sätta käppar i hjulen för företagsamhet och småskalighet. De populära närmatsmarknaderna, som under några år har arrangerats bl.a. av Slow Food Västnyland i Fiskars, där man för samman konsumenterna och de lokala producenterna visar att det finns ett intresse och kunnande hos producenterna. Besökssiffrorna visar likaså att det finns ett växande konsumentunderlag för att utvecklingen ska kunna gå vidare också om vägen blir lång och knagglig. Gott Rättvist Hyvää Puhdasta Oikeudenmukaista

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Lähiruoka suomalaisen ruokapolitiikan keskiössä

Lähiruoka suomalaisen ruokapolitiikan keskiössä Lähiruoka suomalaisen ruokapolitiikan keskiössä Lähiruokaseminaari 25.3.2013 Kuopio Jaana Husu-Kallio kansliapäällikkö Maa- ja metsätalousministeriö Suomessa 2 854 elintarvikealan yritystä, joista 90%

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 VisitKimitoön.fi VisitKemiönsaari.fi VisitKimitoon.fi Facebook.com/VisitKimitoon Instagram.com/VisitKimitoon Tagboard.com/Visitkimitoon Weibo.com/Kimitoon

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme Trevlig sommar! Hauskaa kesää! Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme KUNDINFORMATION ASIAKASTIEDOTE 4/2011 Snart

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013 Irlanninsusikoiran luonnekysely A survey of the temperament of Irish wolfhounds koiran omistajille ja kasvattajille 213 for dog owners and breeders in 213 Teksti / author: Jalostustoimikunta / breeding

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan?

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Lotta Haldin luontoympäristöyksikkö/ naturmiljöenheten AVAJAISTILAISUUS / INVIGNING perjantaina/fredag 9.10. klo/kl. 9 11.30 Vaasan

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Vaasan seudun rakennemalli Strukturmodell för Vasaregionen

Vaasan seudun rakennemalli Strukturmodell för Vasaregionen Vaasan seudun rakennemalli Strukturmodell för Vasaregionen Markku Järvelä 30.1.2014 Millainen seutu tänään? Hurudan är regionen idag? Yhdyskuntarakenne 2012 Samhällsstruktur 2012 Asukkaita / invånare 112

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Lähiruoka on mahdollisuus - hallituksen lähiruokaohjelma

Lähiruoka on mahdollisuus - hallituksen lähiruokaohjelma Lähiruoka on mahdollisuus - hallituksen lähiruokaohjelma keskisuomalainen ruokakulttuuriseminaari IV 29.1.2013 Jyväskylä Kirsi Viljanen lähiruokakoordinaattori Maa- ja metsätalousministeriö Ruoka-Suomi

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto EILC KOKEMUKSIA LAPISTA HAKEMUS BUDJETTI JÄRJESTÄVÄTAHO & VASTUU TYÖNJAKO KIELENOPETUS OHJELMA JA PALJON KOKEMUKSIA

Lisätiedot

Miss Gay Finland kruunataan Pride-viikolla Helsingissä

Miss Gay Finland kruunataan Pride-viikolla Helsingissä Lehdistötiedote 07.06.2016 Julkaisuvapaa Miss Gay Finland kruunataan Pride-viikolla Helsingissä Kuva: Heidi Sandborg Suomen neljäs Miss Gay Finland valitaan ravintola dtm:ssä Helsinki Pride -viikolla keskiviikkona

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Ilmastokyselyn tulokset

Ilmastokyselyn tulokset Ilmastokyselyn tulokset Huomioita Kyselyn tuloksia tulkittaessa on huomioitava, että koululaiset on pakotettu vastaamaan kyselyyn koulussa. Kaupunginosavertailuissa on mukana ainoastaan ne kaupunginosat,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

SmartStore TM ROBUST. As unbreakable as it gets. SmartStore. orthex

SmartStore TM ROBUST. As unbreakable as it gets. SmartStore. orthex SmartStore TM ROBUST As unbreakable as it gets SmartStore orthex Laatikko kovaan käyttöön SmartStore TM Robust kestää niin iskuja kuin suuria lämpötilan vaihteluita. Laatikot pinoutuvat tukevasti päällekkäin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

1. Veturis Travel S.A.

1. Veturis Travel S.A. 1 Alla listattuna harjoittelupaikkoja, joista eri organisaatiot ovat ilmoittaneet. Yritykset etsivät harjoittelijaa tiettyihin työtehtäviin (mahdollisesti tiettynä ajankohtana). 1. Veturis Travel S.A.

Lisätiedot

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Määränpää tuntematon. Kielenopettajan asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Leena Kuure Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia Language Learning and New Technologies

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

Varia Home Collection. Varia

Varia Home Collection. Varia Home Collection Varia KAUNIS VARIA BEAUTIFUL VARIA VACKRA VARIA 2 Varia Home Collection -mallistossa näkyvät tämän päivän selkeät sisutustrendit. Suorat linjat ja Nurmelan laadukas viimeistely yhdistyvät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 680/2009 vp Nuorten akateemisten työttömyyden vähentäminen Eduskunnan puhemiehelle Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyys on kasvanut keväällä 2009 erityisesti 25 30-vuotiaiden

Lisätiedot

Plant protection of cereals current situation

Plant protection of cereals current situation Plant protection of cereals current situation PesticideLife Opening seminar 19.2.2010, Jokioinen Pertti Rajala Cereals, total 1 203,1 Winter wheat 16,4 Spring wheat 201,9 Winter rye 11,3 Sring rye 5,1

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON McMath student s name Age Grade Getting to school School day Favorite subjects Least favorite subjects Electives

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

VTT and growth oriented SME companies

VTT and growth oriented SME companies VTT and growth oriented SME companies 18.1.2012 2 Share of SMEs export - selected countries, 2007 100 % Share of products export of the country, % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 44 51

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset suomi-ruotsi

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset suomi-ruotsi Onnentoivotukset : Avioliitto Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Vastavihityn Lämpimät onnentoivotukset teille molemmille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 220/2009 vp Perhepäivähoitajien palkkaus Eduskunnan puhemiehelle Perhepäivähoitaja on lapsia omassa kodissaan, ryhmäperhepäivähoidossa tai lapsen kotona hoitava henkilö. Perhepäivähoidossa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds

Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds PhD Anne Hemmi 14.2.2013 RRR 2013 Conference in Greifswald, Germany Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds Eutrophication in surface waters High nutrient

Lisätiedot

SANAJÄRJESTYS. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin:

SANAJÄRJESTYS. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin: SANAJÄRJESTYS RUB1 Virke ja lause. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin: Minä en ole lukenut päivän lehteä tarkasti tänään kotona. Tulepas

Lisätiedot

Garden Furniture. Puutarhakalusteita

Garden Furniture. Puutarhakalusteita Garden Furniture Puutarhakalusteita Painekyllästetyt Impregnated PEFC/02-31-113 Pepe-puutarhakalusteet ovat lähes 40 vuoden ajan ilahduttaneet asiakkaita niin Suomessa kuin ympäri Eurooppaakin, päämarkkina-alueina

Lisätiedot

The Viking Battle - Part Version: Finnish

The Viking Battle - Part Version: Finnish The Viking Battle - Part 1 015 Version: Finnish Tehtävä 1 Olkoon kokonaisluku, ja olkoon A n joukko A n = { n k k Z, 0 k < n}. Selvitä suurin kokonaisluku M n, jota ei voi kirjoittaa yhden tai useamman

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS Contents 1 Resultater 3 2 Usikkerhed og basestørrelser 7 2 1 Resultater Metode Feltperiode: Uge 12 og 13 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere i hhv. Sverige og Finland på 18 eller derover. Metode:

Lisätiedot

T U O T T E E T P R O D U C T S

T U O T T E E T P R O D U C T S TUOTTEET PRODUCTS TUOTTEIDEN VÄRIMALLIT / AVAILABLE PRODUCT COLOURS SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS MUSTA / BLACK VALKOINEN / WHITE HARMAA / GRAY LAMINAATIN VÄRIMALLIT / LAMINATE COLOURS VÄRITÖN / NATURAL TARINAMME

Lisätiedot

Maahanmuutto Dokumentit

Maahanmuutto Dokumentit - Yleistä Var kan jag hitta formuläret för? Kysyt, mistä löydät lomakkeen När var ditt [dokument] utfärdat? Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty Vart var ditt [dokument] utfärdat? Kysyt, missä dokumentti

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Entrepreneurship Society Social Innovation. *ship -project Antti Viitanen, project manager KyUAS

Entrepreneurship Society Social Innovation. *ship -project Antti Viitanen, project manager KyUAS Entrepreneurship Society Social Innovation *ship -project Antti Viitanen, project manager KyUAS Context Entrepreneurship Societies in Finland Patteri Entrepreneurship Society of Kymenlaakso region *ship

Lisätiedot

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 4, viikko 40

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 4, viikko 40 Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 4, viikko 40 H4t1, Exercise 4.2. H4t2, Exercise 4.3. H4t3, Exercise 4.4. H4t4, Exercise 4.5. H4t5, Exercise 4.6. (Exercise 4.2.) 1 4.2. Solve the LP max z = x 1 + 2x 2

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2013 vp Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon kelpoisuus sosiaali- ja terveysalalla Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvamma-alan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjotaan useissa

Lisätiedot

PYÖRÄILYN SUUNNITTELU HELSINGISSÄ

PYÖRÄILYN SUUNNITTELU HELSINGISSÄ PYÖRÄILYN SUUNNITTELU HELSINGISSÄ TULEVALLA VUOSIKYMMENELLÄ 18.12.2009 Marek Salermo KSV/LOS VUOSI 2009 Kaupunkialueiden kestävä kehitys on valtava haaste. Se edellyttää kaupunkien talouskehityksen ja

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 Tiedotustilaisuus Aika Torstai 16. toukokuuta 2013 klo 18 20 Paikka Kaupunginjohtotoimisto, Köpmansgatan 20, Informationssalen Läsnä 27 henkilöä Antti Yliselä, suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE MYÖNNETTÄVIEN YLEISAVUSTUSTEN TOIMINNALLISET MITTARIT Hyväksytty sivistyslautakunnassa 2.2. 2005 sivut: 1-4 FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1333/2010 vp Näkövammaisten kirjaston Celian tulevaisuus Eduskunnan puhemiehelle Celia on näkövammaisten kirjasto, joka on tarkoitettu Suomessa kaikille lukemisesteisille kansalaisille.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 447/2010 vp Au pair -ilmoitusten välittämisen jatkaminen työministeriön MOL-palvelussa Eduskunnan puhemiehelle Työministeriön www.mol.fi on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä verkkopalvelu,

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Tehtävä 1 / Uppgift 1

Tehtävä 1 / Uppgift 1 Tehtävä 1 / Uppgift 1 /5 p Arvioi alla esitettyjen väittämien oikeellisuus valintakoetta varten lukemiesi artikkelien perusteella. Merkitse taulukkoon, onko väittämä mielestäsi oikein vai väärin. Bedöm

Lisätiedot

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖKNKKA A KONKKA. välikoe 2..2008. Saat vastata vain neljään tehtävään!. aske jännite U. = 4 Ω, 2 = Ω, = Ω, = 2, 2 =, = A, 2 = U 2 2 2 2. ännitelähde tuottaa hetkestä t = t < 0 alkaen kaksiportaisen

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot