Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus Liedon Vanhalinna -säätiön vuosikertomus 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2013. Liedon Vanhalinna -säätiön vuosikertomus 2013"

Transkriptio

1 Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2013 Liedon Vanhalinna -säätiön vuosikertomus 2013

2 Kirjoittajat, kuvaajat Turun Yliopistosäätiö, Turun yliopisto, Liedon Vanhalinna -säätiö Julkaisun suunnittelu ja taitto: Mirja Sarlin Painopaikka: Newprint Oy, Raisio, 2014

3 TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TOIMINTAVUOSI 2013 Turun yliopistolle myönnetty tuki oli yhteensä euroa. Apu- ja määrärahoja jaettiin 442 kpl. Kevään apurahojen jako- ja julkistamistilaisuus pidettiin Snellmanin päivän jälkeisenä maanantaina Liedon Vanhalinnassa. Tulosten aikaansaaminen ja tulevan toiminnan varmistaminen ovat aikaisempien vuosien tapaan edellyttäneet useiden eri henkilöiden ja yhteisöjen osallistumista säätiön toimintaan. Säätiön hallitus kiittää kaikkia niitä yhteistyötahoja, jotka ovat olleet mukana säätiön toiminnassa Turun yliopiston henkisen ja aineellisen vaurastumisen hyväksi. Turun Yliopistosäätiön valtuuskunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Keväällä se vahvisti vuoden 2012 tilinpäätöksen ja syksyllä säätiön hallituksen laatiman toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodeksi 2014, valitsi säätiön hallituksen ja valtuuskunnan jäsenet erovuoroisten tilalle sekä tilintarkastajat. Hallitus kokoontui vuoden 2013 aikana seitsemän kertaa. Syyskuussa pidettiin kaksi päivää kestänyt suunnittelukokous Saarenmaalla Virossa. Säätiön hallituksen yksittäisiä asia kokonaisuuksia hoitamaan asettamat hallintoelimet kokoontuivat vuoden aikana seuraavasti: sijoitustoimikunta neljä kertaa ja Bengtskärin neuvottelukunta kaksi kertaa. Granö-yhteistyökeskuksen neuvottelukunta ei kokoontunut. Liedon Vanhalinna -säätiön hallitus kokoontui Yliopistosäätiön kokousten yhteydessä, yhteensä seitsemän kertaa. Vanhalinnan hoitokunta kokoontui viisi kertaa ja neuvottelukunta kaksi kertaa. KOY Teutorin hallitus ja uudis- ja peruskorjaushanketta varten perustettu rakennustoimikunta kokoontui 9 kertaa. Turun Yliopistosäätiö tuki Turun yliopistoa myös aikaisemmin toteuttamiensa projektien kautta sekä hallituksen päätöksiin perustuvan muun yliopiston tarkoitusperiä palvelevan toiminnallisen tuen muodossa. Heinäkuussa säätiön luottamushenkilöille järjestettiin omakustanteinen matka Itämeren historia -päiville ja Saarenmaan oopperajuhlille. Itämeren historia -seminaarissa puhuivat ulko ministeri Erkki Tuomioja ja komissaari Siim Kallas. Seminaari oli järjestyksessään viides. Osallistujien määrä seminaarissa oli yli 200, joista Suomesta yli puolet. Taloudellinen toimintaympäristö vuonna 2013 oli edellisten vuosien tavoin epävarma. Omaisuusarvojen kehitys oli suotuisa sekä osake- että korkosalkkujen osalta. Myös kiinteistöjen ja huoneistojen arvot säilyivät ja säätiön omistamissa huoneistoissa vuokratuotot pysyivät vakaina eikä luottotappioita ollut. Sijoitusvuotta 2013 voidaan kaiken kaikkiaan pitää hyvänä. Turun Yliopistosäätiön hyvin hajautetun sijoitusomaisuussalkun tuotto oli noin 9 % kun otetaan huomioon maksetut apurahat, saadut lahjoitukset ja hallintokulut. Myyntivoittoja realisoitui, pääosin Hämmärön lomatonttien myynnistä, yhteensä n. 810 t. Arvonalennuksia kirjattiin yhteensä n. 274 t. Toiminnan tuottojäämä oli 1,3 M. Säätiön sijoitusomaisuuden arvo vuoden lopussa oli (v ). Sijoitusomaisuuden markkina-arvot ovat runsaat kolmetoista miljoonaa euroa (38 %) kirjanpitoarvoja korkeammat. Säätiö vastaanotti vuoden 2013 aikana lahjoituksia yhteensä Vuonna 2013 perustettiin kolme uutta rahastoa. Tellervo ja Kyllikki Hakalan testamenttiin perustuvan rahaston pääoma-arvoksi muodostui , professori Pekka Niemen lahjoitukseen perustuva Pekka Niemen rahasto , Pro Nursing -rahasto ja Tutoris-rahasto Merkkipäivälahjoituksia saatiin Auli ja Paavo Toivasen rahastoon sekä yleisrahastoon professori Pekka Hakamiehen merkkipäiväkeräyksen tuottoja. Turun Yliopistosäätiö osoittaa erityisen kiitollisuutensa niille yksityishenkilöille ja yhteisöille, jotka ovat lahjoitustensa kautta olleet tukemassa Turun yliopistossa tehtävää työtä. Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus

4 Turun yliopistolle suunnattu toiminnallinen tuki TURUN YLIOPISTOLLE SUUNNATTU TOIMINNALLINEN TUKI Turun Yliopistosäätiön tilinpäätöksen luvut eivät kerro kaikkea sitä tukea, jota Turun Yliopistosäätiö Turun yliopistolle osoittaa. Seuraavassa on kirjallisessa muodossa kuvattu säätiön yliopistolle suunnattu muu kuin apurahojen muodossa annettu tuki. Muu tuki ei taloudellisesti rasita säätiön nimikkorahastoja. TURUN YLIOPISTON TOIMITILAT Kasarmialueen rakentamishankkeen myötä Turun yliopisto sai omat tilat kasvatustieteiden ja yhteiskuntatieteelliselle tiedekunnalle vuosituhannen alussa. Nämä tiedekunnat olivat perustamisestaan lähtien olleet vailla niille suunniteltuja tiloja. Rakennushankkeella säätiö auttoi Turun yliopistoa sen tarvitsemien tilojen toteuttamisessa yliopiston haluamalla tavalla ja sen toivomassa aikataulussa. Rakennusten valmistumisen jälkeen säätiö valvoi yhtiön hallituksessa rakennusten käyttöönoton ja varmisti niiden toimivuutta. Säätiö irtautui kesällä 2007 rakennukset omistavan kiinteistöyhtiön omistuksesta aikaisemmin sovitulla tavalla. Vuoden 2011 lopulla säätiö ja yliopisto sopivat yhteisen kiinteistöyhtiön Teutorin Kiinteistö Ky:n perustamisesta. Säätiö luovutti yhtiöön omistamansa KOY Teutorin osakkeet. Samaan aikaan sovittiin KOY Teutorin tontille rakennettavan uudisrakennuksen rakentamisesta ja tontilla olevan vanhan rakennuksen peruskorjauksesta. Rakennustyöt ajoittuvat vuosille Molemmat rakennukset tulevat Turun yliopiston käyttöön ja niissä toteutetaan Turun yliopiston hallituksen hyväksymää toimi tilastrategiaa. Vuonna 2013 uudisrakennuksen rakennustyöt saatiin valmiiksi ja aloitettiin vanhan rakennuksen peruskorjaus. Yhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen toimesta hoidettiin projektin johto ja talousseuranta osana säätiön asiamiehen ja kiinteistöassistentin toimenkuvaa. VANHALINNA Turun Yliopistosäätiön tavoite on saada Mauno ja Ester Wanhalinnan lahjoitus parhaalla mahdollisella tavalla palvelemaan lahjanantajien tahtoa. Vanhalinna on esimerkki hyvin toteutetusta lahjoittajien tahdosta ja hyvästä omaisuudenhoidosta. Kehittämisprojektin aikana Vanhalinnan taloudellisia resursseja ohjattiin Yliopistosäätiöstä. Vanhalinnan organisaatiorakenne muodostettiin uusia haasteita vastaavaksi. Säätiön yleisrahaston noin 2 mmk:n suora alkusijoitus mahdollisti yli kymmenen miljoonan markan rakennusprojektin läpiviemisen. Rakennusprojekti päättyi vuonna Tilojen ja pihapiirin kunnostaminen jatkuu nyt omalla tulorahoituksella. Turun Yliopistosäätiö antoi rakennusprojektia varten lainana Liedon Vanhalinna - säätiön omarahoitusosuuden (35 %). Lainan takaisinmaksu tapahtui vuonna 2008, kun Vanhalinnan asuntorakentamisen mahdollistava asemakaava tuli lopulliseksi. Samassa yhteydessä hankittiin Vanhalinnalle lisämaata. Vanhalinnan alue ulottuu nyt 12 ha:n alalla Aurajoen vastarannalle kansallismaisemaan. Vanhalinnan tilan maa-alue on nyt yhteensä n. 90 ha. Vuoden 2009 keväällä valmisteltiin ensimmäisen kahden korttelin tonttien (17 kpl) myyntiaineisto, saatettiin maanmittaustoimenpiteet ja kunnallistekniikan rakentaminen loppuun ja aloitettiin tonttien myynti. Vuonna 2013 omakotitonttien kysyntä oli erityisen hiljaista eikä yhtään tonttikauppaa tehty. Vuoden lopussa alueella asui seitsemän taloutta. Läntisen alueen kunnallistekniikan suunnittelua jatkettiin ja suunnitelmissa on Kuninkaanraitin jatkorakentaminen sekä kahden seuraavan korttelin vuoden 2014 aikana. Toteutuksesta on voimassa maankäyttösopimus Liedon kunnan kanssa. Liedon kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen tammikuussa Liedon Vanhalinnan kehittäminen Turun yliopiston toimintoja esittelevänä ja tukevana museo-, seminaari- ja kulttuurikeskuksena on ollut vuoden 2013 aikana aktiivista. Vanhalinnan kehittämiseen tehty työ palvelee erityisen hyvin Turun Yliopistosäätiön toiminnan tarkoitusta. Kävijämäärä vuonna 2013 oli Säätiön työtä Vanhalinnan toimintojen edistäjänä mitataan erityisesti kävijämäärien nousuna ja Vanhalinnan palvelujen tason parantumisena. Vanhalinnan kävijämäärän lisääminen merkitsee Turun yliopistossa tehtävän työn edustavaa esittelyä sen sidosryhmille. Aikaisempien vuosien tapaan Liedon Vanhalinna -säätiö antaa oman toimintakertomuksensa. TURUN YLIOPISTON JA TARTON YLIOPISTON GRANÖ-YHTEISTYÖKESKUS VILLA TAMMEKANN TARTOSSA Teutorin uudisrakennus valmistui kesällä 2013 ja peruskorjaus valmistuu kesällä Rakennukseen sijoittuu humanistisen ja lääketieteellisen tiedekunnan kirjastot sekä lääketieteellisen tiedekunnan tutkimus- ja asiakaspalvelutiloja. Kuvassa iltavalaistussuunnitelma. Kaupunkikuva muuttuu! Turun yliopiston ja Tarton yliopiston Granö-yhteistyökeskuksen ylläpitämisellä Turun Yliopistosäätiö on omalta osaltaan kehittämässä Turun yliopiston yhteyksiä Tarton yliopistoon. Hankkeen saama kansallinen ja kansainvälinen julkisuus on avannut lukuisia yhteyksiä tiede- ja kulttuuripiireihin. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen entisöinti Alvar Aallon piirustusten mu- 4 Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2013

5 Turun yliopistolle suunnattu toiminnallinen tuki kaisesti on lähentänyt myös merkittävästi muiden Turun yliopiston sidosryhmien kuten yritysten suhteita Turun yliopistoon. Majoittumis- ja käyttöoikeus on yliopistojen henkilökunnalla virkatehtävissä sekä yhteistyösopimusten osapuolilla. Vierailevat turistiryhmät otetaan vastaan etukäteen siitä sopimalla. Vuoden 2013 aikana keskuksessa yöpymisten määrä oli runsaat 300. Tilan käyttöä on edistetty sekä yliopiston sisällä että yhteistyökumppaneille suunnatulla tiedotuksella. Säätiö on jatkanut vuonna 2010 aloitettuja tutkijahuonestipendejä vapaa majoitusoikeus viikon tai kahden intensiiviseen tutkimus- tai kirjoitusjaksoon. Suomen Viron instituutti järjestää Tartossa luentosarjaa, jonka luennoitsijat ovat suomalaisia tieteen ja kulttuurin edustajia. Tarton yliopiston asianomainen yksikkö toimii vieraan kutsujana ja luennon jälkeen pidetään kutsuvieras- ja keskustelutilaisuus Granö-keskuksessa. Vuoden 2013 aikana pidettiin yksi Granö- luento. Professori Marja-Liisa Honkasalo luennoi aiheesta Culture, Health, and the Human Condition. Granö-luentoja on järjestetty nyt yhteensä 23 ja ne ovat kuvataltioituna nähtävissä ja kuunneltavissa Tarton yliopiston www-sivuilla. BENGTSKÄR Pohjoismaiden korkein majakka, Turun Yliopistosäätiön omistama Bengtskär, vastaanotti vuoden aikana runsaat kävijää. Määrä on merkittävä kun muistetaan, että runsaan hehtaarin kokoinen kallioluoto sijaitsee kaukana muusta asutuksesta keskellä Suomenlahtea. Bengtskärin majakan omistuksella edistetään Turun yliopiston julkisuuskuvan rakentumista. Majakan hankkimisella säätiön omistukseen vuonna 2000 varmistettiin Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen saariston kehittämiskoulutukseen ja Bengtskärin elvyttämiseen merkittäväksi matkailukohteeksi suunnatut panostukset pysymään yliopistoyhteisön piirissä. Bengtskärin majakan perinteen, arkkitehtuurin ja kulttuurihistoriallisen arvon vaalimiseksi Turun Yliopistosäätiö on perustanut Bengtskärin neuvottelukunnan. Se kokoontui 2013 kaksi kertaa. Bengtskärin neuvottelukunta pyrkii ohjaamaan aiemmin hyväksytyn vision perusteella Bengtskärin ylläpitämistä ja kehittämistä koko kansan majakkana. Visio ulottuu vuoteen Majakan toiminnasta vastaa sopimuksen perusteella Wilsonin yrittäjäperhe. Sopimus uusittiin vuonna 2010 viideksitoista vuodeksi. Pitkä vuokra-aika takaa majakan matkailutoiminnan kehittämisen ja majakkarakennuksen pysymisen nykyisessä, hyvässä kunnossa. Vuonna 2013 aloitettiin ullakkokerroksen remontointi henkilökunnan majoitustilaksi. Korjauksessa sekä arkkitehtoniset että rakennussuojelun näkökulmat ovat vahvasti esillä. Samalla jatkettiin yhteistyötä Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen kanssa tavoitteena saattaa ajan tasalle Bengtskärin rakennushistorian dokumentointi. Saarenmaan yliopistokeskuksen piharakennus korjataan viihtyisäksi asunnoksi, joka on kesäisin Turun yliopiston henkilökunnan lomakäytössä. Kuresaaressa Saarenmaalla on hyvät lomanviettomahdollisuudet. Uimaranta, harrastusmahdollisuudet ja hyvät ruokaravintolat kaikki kävelymatkan päässä. SAARENMAAN YLIOPISTOKESKUS Saarenmaan yliopistokeskuksen toimitilat Kuressaaressa tarjoavat myös Turun yliopiston alumnikunnalle upean majoittumis- ja vierailukohteen. Toiminnan hallinnointi tapahtuu Turun yliopiston toimesta säätiön roolin ollessa vuokranantaja. Vuonna 2009 säätiö osti rakennuksen ja maa-alueen. Kesällä kolme eläkkeellä olevaa pariskuntaa hoitivat vapaaehtoistyönä vieraiden vastaanoton ja opastuksen sekä tekivät pienimuotoista rakennusten ja ympäristön kunnostustyötä. Vuonna 2013 aloitettiin piharakennuksen peruskorjaus. Se valmistuu kesäksi 2014 ja tarjoaa yliopiston henkilökunnalle ja eläkeläisille persoonallisen majoitustilan aivan Kuressaaren keskustassa. TURUN YLIOPISTON SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ Turun Yliopistosäätiö tuki vuonna 2009 alkanutta ja vuonna 2011 päättynyttä varainhankintakampanjaa. Suoraa lahjoitusta ei Turun yliopistorahastoon tehty, mutta varainhankintakampanjaa tuettiin siten, että kampanjan kustannuksiin ja kampanjan edellyttämiin henkilöstöpanostuksiin annettiin rahallista tukea. Turun yliopisto pystyi siten ohjaamaan lahjoittajilta saadut varat täysimääräisesti oman pääomansa kartuttamiseen. Yhteydet yliopiston viestintäyksikön kanssa kehittyivät viestintäyksikön antaessa apua Yliopistosäätiön tapahtumatiedottamisessa. Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus

6 Turun yliopistolle suunnattu toiminnallinen tuki Turun Yliopistosäätiö järjesti yhdessä Kuresaaren kaupungin kanssa Saarenmaan oopperajuhlien yhteydessä Itämeren Historia -seminaarin. Viidettä kertaa järjestetyn seminaarin pääpuhujina olivat ulkoministeri Erkki Tuomioja ja komissaari Siim Kallas. Seminaarin puheenjohtajina toimivat Hannes Astok ja Jarmo Virmavirta. Matkalle osallistujat sekä seminaarin puhujat ja järjestäjät kokoontuivat Turun Yliopistosäätiön omistamalle yliopistokeskuksen pihamaalle ennen illan oopperaa. Kuvassa etualalla professori Jarmo Virmavirta ja rehtori Kalervo Väänänen. 6 Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2013

7 HENKILÖLUETTELO HENKILÖLUETTELO HALLINTOELIMET Turun Yliopistosäätiön toimielimiä ovat valtuuskunta ja hallitus. Vuonna 2013 valtuuskunta kokoontui kaksi kertaa. Valtuuskunta koostuu sääntöjen mukaan Turun yliopiston edustajista, Turun Suomalaisen Yliopistoseuran edustajasta, Turun kaupungin edustajista sekä julkisen ja talouselämän asiantuntemusta edustavista jäsenistä. Säätiön valtuuskuntaan kuuluivat vuonna 2013: Turun yliopisto Professori Risto Hiltunen Professori Sirpa Jalkanen Vararehtori Kalle-Antti Suominen Professori Ari Saarnilehto Turun Suomalainen Yliopistoseura Aluejohtaja Satu Astala Turun kaupunki Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Minna Arve Varatuomari Jukka Mikkola, puheenjohtaja Julkisen ja talouselämän asiantuntemusta edustavat jäsenet Toimitusjohtaja Anders Blom Tohtori h.c. Benito Casagrande Filosofian lisensiaatti Christer Hummelstedt Poliisipäällikkö Tapio Huttunen Maajohtaja Ari Kaperi Toimitusjohtaja Keijo Ketonen Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen Kaupunginjohtaja Kari Koski Vuorineuvos Simo Palokangas, varapuheenjohtaja Vuorineuvos Timo Peltola Varatuomari Mikko Pukkinen Toimitusjohtaja Rauno Puolimatka Ylijohtaja Rauno Saari Vuorineuvos Maarit Toivanen-Koivisto Professori Keijo Virtanen Toimitusjohtaja Matti Vuoria Johtaja Eero Vuorio Valtuuskunnan puheenjohtajaksi vuodelle 2014 valittiin varatuomari Jukka Mikkola ja varapuheenjohtajaksi vuorineuvos Simo Palokangas. Valtuuskunta määräsi hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2014 DI, MBA Tuomo Lähdesmäen. Turun Yliopistosäätiön valtuuskunnan kokouksessa valittiin uusiksi valtuuskunnan jäseniksi kaudelle julkisen ja talouselämän edustajiksi toimitusjohtaja Matti Rihko, toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara ja varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio. Säätiölain ja Turun Yliopistosäätiön sääntöjen mukaan säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus. Säätiön hallitus kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Säätiön hallitukseen kuuluivat: Diplomi-insinööri MBA Tuomo Lähdesmäki, puheenjohtaja Valtiotieteiden maisteri Hannu Kokkonen, varapuheenjohtaja Johtaja Jukka Paasikivi Vararehtori Tapio Reponen Rehtori Kalervo Väänänen Toimitusjohtaja Matti Äijälä Turun Yliopistosäätiön valtuuskunta on nimennyt Liedon Vanhalinna -säätiön hallitukseen samat jäsenet kuin Turun Yliopistosäätiön hallitukseen. Turun Yliopistosäätiön sijoitustoimikunnan jäseninä olivat Tuomo Lähdesmäki, Hannu Kokkonen, Jukka Paasikivi ja Matti Äijälä sekä esittelijänä ja päätösten toimeenpanijana säätiön asiamies Pekka Kanervisto. Vanhalinnan neuvottelukunnan puheenjohtajana on toiminut toimitusjohtaja Anne-Marget Hellén ja jäseninä toimitusjohtaja Jussi Hakala, toimittaja Markku Heikkilä, kaupunginkamreeri Juha Heinonen, toimitusjohtaja Mikko Ketonen, pääjohtaja Juhani Kostet, professori Anne Kumpula, toimitusjohtaja Jari Lähteenmäki, palvelujohtaja Päivi Mikkola, johtaja Lorentz Salo, johtaja Kari Seppälä, professori Jussi-Pekka Taavitsainen, erityisasiantuntija Henri Terho, hallintojohtaja Markku Tursas (vara puheenjohtaja) ja johtaja Pirjo Vuokko. Vanhalinnan yhteistyötoimikunnan puheenjohtajana on toiminut vararehtori Tapio Reponen ja jäseninä johtava rehtori Veli-Matti Hakanen, lehtori Kristiina Korkeakoski-Väisänen, FT Terttu Lempiäinen, tutkija Sirkku Pihlman, FT Suvianna Seppälä, sovellutussuunnittelija Jari Sjölund, lehtori Timo J. Virtanen, viestintäjohtaja Anne Paasi, yliopisto-opettaja Eeva Raike, johtava suunnittelija Heimo Välimäki, kunnanjohtaja Terhi Isotalo, ylitarkastaja Anna-Leena Seppälä, tutkija Kaisa Lehtonen ja intendentti Maarit Talamo-Kemiläinen. Toimikunnan esittelijänä ja päätösten täytäntöönpanijana on toiminut toiminnanjohtaja Maarit Keto-Seppälä ja sihteerinä museopalvelupäällikkö Hannele Lehtonen. Vanhalinnan hoitokuntaan kuuluivat rakennuttajakonsultti Aimo Järvinen, säätiön asiamies Pekka Kanervisto, toiminnanjohtaja Maarit Keto-Seppälä ja rakennusmies Reijo Vesanen. Vanhalinnan organisaatiosta kerrotaan tarkemmin Vanhalinnan toimintakertomuksessa. Bengtskärin neuvottelukunnassa jäseniä ovat olleet erityisasiantuntija Kari Hyppönen, saaristolautakunnan Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus

8 Henkilöluettelo Turun Yliopistosäätiön valtuuskunnan syyskokous pidettiin Nordean maajohtaja Ari Kaperin isännöimänä Helsingissä. Tilaisuudessa luovutettiin harvoin jaettava Turun Yliopiston perustamisen suuri muistomitali tohtori h.c. Keijo Ketoselle ja fil. lis. Christer Hummelstedtille. Mitalin luovuttivat valtuuskunnan puheenjohtaja Jukka Mikkola sekä muistomitalilautakunnan puheenjohtaja, säätiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki. puheenjohtaja Henry Engblom, ylitarkastaja Peter Lindberg, toimitusjohtaja Heikki Palin, kontra-amiraali Veli-Jukka Pennala, maakuntajohtaja Juho Savo, kommodori Timo Hirvonen, toimitusjohtaja Jaakko Tikka, puheenjohtaja Pekka Väisänen (tilalle Angela Eriksson), varajohtaja Heimo Välimäki ja kommodori Jukka Savolainen. Neuvottelukunnan puheenjohtajana on toiminut johtaja Eero Vuorio ja sihteerinä säätiön asiamies Pekka Kanervisto. Granö-keskuksen neuvottelukunnan jäseninä ovat toimineet Tarton kaupunginvaltuuston jäsen, konsultti Hannes Astok, tohtori h.c., arkkitehti Benito Casagrande, johtaja Riitta Heinämaa, erityis asiantuntija Kari Hyppönen, suurlähettiläs Aleksi Härkönen, rehtori Volli Kalm (pj), VTM Hannu Kokkonen, kaupunginjohtaja Urmas Kruuse, kaupunkineuvos VTM Armas Lahoniitty, johtaja Tommi Lindh, DI MBA Tuomo Lähdesmäki, kaupunginjohtaja Aleksi Randell, suurlähettiläs Mart Tarmak, professori Jarmo Virmavirta ja rehtori Kalervo Väänänen (pj). Kiinteistö Oy Teutorin hallitukseen kuuluivat Matti Äijälä (pj), Esa Heikelä (tilalle Taru Niittymäki), Siru Helminen ja Pekka Kanervisto. Asunto Oy Turun Sukkulakodin hallitukseen ovat kuuluneet Matti Äijälä, Pekka Kanervisto ja Marjukka Sillanpää. Kiinteistö Oy Herrainkulman hallituksen jäsenenä on toiminut asiamies Pekka Kanervisto. Säätiön omistamien kiinteistöyhtiöiden keskeiset asiat on käsitelty säätiön sijoitustoimikunnan kokouksissa. Hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki on hallituksen jäsen Säätiöiden ja Rahastojen Neuvottelukunta ry:ssä. Yhdistys toimii apurahoja jakavien yhteisöjen valtakunnallisena edunvalvojana. Tuomo Lähdesmäki on toiminut yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana vuonna 2013 ja valittiin puheenjohtajaksi myös vuodelle Siirtolaisuusinstituutin valtuuskunnassa säätiötä edusti Keijo Virtanen ja Uuden teknologian säätiön valtuuskunnassa Pekka Kanervisto. SÄÄTIÖN TOIMISTO Turun Yliopistosäätiön toimiston esimiehenä on toiminut säätiön asiamies OTK Pekka Kanervisto. Apurahasihteerinä on toiminut Marjukka Sillanpää, sekä hänen äitiys- ja vanhempainvapaansa aikana alkaen Anniina Majanlahti. Kiinteistöassistenttina on toiminut Teija Niemi. Osa-aikaisessa työsuhteessa säätiön toimistossa ovat toimineet kauppat. kand. Salli Gustafsson, kauppat. yo Kristina Paljakka, kauppat. yo Joonas Korkalainen ja kauppat. kand. Hanna Lehdonkivi. Rakennusmies Reijo Vesanen on ollut osa-aikaisessa työsuhteessa ja hoitanut säätiön kiinteistöjen ja huoneistojen ylläpitokorjauksia. Säätiön toimiston palkat vuonna 2013 ovat olleet Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2013

9 In Memoriam: Akateemikko Olavi Granö Akateemikko Olavi Granö kuoli Turussa huhtikuun 19. päivänä. Hän oli syntynyt Helsingissä mutta oli vasta vuoden ikäinen, kun hänen isänsä Johannes Gabriel Granö päätti luopua Helsingin yliopiston maantieteen professuurista ja lähteä uuteen Turun yliopistoon vastaavaan virkaan. Olavi Granö vaikka tulikin ylioppilaaksi ja aloitti opintonsa Turussa suoritti kaikki yliopistolliset tutkintonsa Helsingin yliopistossa. Turusta ja Turun yliopistosta muodostui kuitenkin hänen merkittävän uransa pysyvä kiintopiste, kun hänet kutsuttiin 1962 Turun yliopiston maantieteen professoriksi. Jo sitä ennen hän toimi Turussa pari vuotta apulaisprofessorina. Hän jäi eläkkeelle maantieteen professuuristaan 1988, mutta toimi Turun yliopiston kanslerina vuoteen 1994 asti vuosikymmenen ajan. Granön saksankielinen väitöskirja 1950-luvun puolivälissä aloitti Suomessa saaristorannikon luontoon kohdistuvan aluetutkimuksen. Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitoksen perustaminen Seilin saarelle sai pontimensa tästä tutkimustyöstä, jota hän jatkoi koko uransa ajan. Merkittäviä ovat myös Granön merenkulkuun kohdistuvat tutkimukset, joista nousi nykyinen Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus. Viime vuosina hän paneutui myös luonnontieteitä, humanistisia ja yhteiskuntatieteitä yhdistäviin oppihistoriallisiin näkökulmiin. Yliopisto-opettajana Olavi Granö kiinnitti jo varhain huomiota opetuksen merkitykseen tutkimuksen rinnalla. Turun yliopiston ylioppilaskunta nimesi hänet kunniajäsenekseen, maalautti hänestä muotokuvan ja myönsi hänelle kunnianauhan kaikki harvinaisia kunnianosoituksia. Granön keskeinen toiminta suomalaisessa tiedepolitiikassa ja -hallinnossa alkoi jo 1950-luvun loppupuolella ja huipentui vuosina uusimuotoisen Suomen Akatemian tieteen keskustoimikunnan puheenjohtajuuteen. Olavi Granön tieteelliselle ja tiedehallinnolliselle uralle oli ominaista kansainvälisyys. Monien muiden kunnianosoitusten ohella hän sai ansioistaan akateemikon arvon vuonna Kunniatohtoriksi hänet vihittiin Kopernikus-yliopistossa (Torun, Puola), Tarton yliopistossa ja Åbo Akademissa. Olavi Granö pysyi uskollisena Turun yliopistolle ja osallistui aktiivisesti sen tapahtumiin viime kuukausiin asti puolisonsa Eeva Granön kanssa. Erityisen läheinen on ollut Turun ja Tarton yliopistojen yhteistyö, joka oli alkanut jo Olavi Granön isän J. G. Granön aikana. Sen pysyvä monumentti on Granö-keskus Tartossa, Alvar Aallon 1930-luvun alussa suunnittelemassa Villa Tammekann -rakennuksessa. Keijo Virtanen Turun yliopiston entinen rehtori ja kulttuurihistorian professori Yhteistyö Viron ja erityisesti Tarton yliopiston kanssa oli Olavi Granölle tärkeää ja mieluisaa. Kuvassa Olavi Granö takkatulen äärellä Alvar Aallon suunnittelemassa Villa Tammekannissa. Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus

10 VUODEN 2013 AIKANA MYÖNNETYT APU- JA MÄÄRÄRAHAT LAHJOITUKSET Kaikkien lahjoitusten yhteismäärä vuonna 2013 oli ,05 euroa. Ne jakautuivat seuraavasti: Eri henkilöt ja yhteisöt akateemikko Olavi Granön muiston kunniaksi yleisrahastoon 6 575,00 Eri henkilöt ja yhteisöt professori Pekka Hakamiehen merkkipäivän kunniaksi yleisrahastoon 2 395,00 Fanni Kanervan huutokauppatuotto yleisrahastoon 55,00 Huutokauppatuotto Aloha ja Reino Alavan rahastoon 3 582,49 Eri henkilöt ja yhteisöt professori Auli Toivasen merkkipäivän kunniaksi Auli ja Paavo Toivasen rahastoon 1 850,00 Tilin lopetus Eero Talan rahastoon 20,85 Irma ja Benito Casagranden lahjoitus Irma ja Benito Casagranden rahastoon 9 000,00 Metsäliiton osuuksien lisääminen Kosti Hämmärön rahastoon 5 980,53 Tähtitieteellinen yhdistys Ursan lahjoitus Leena Tähtisen muistorahastoon 230,04 Professori emeritus Pekka Niemen lahjoitus Pekka Niemen rahastoon ,39 Pro Nursing ry:n lahjoitus Pro Nursing rahastoon ,00 Seilin museokirkon postikorttimyynti Saaristomeren tutkimuslaitos Seili /rahastoon 340,00 Veronpalautus Sirkka-Liisa Peltosen rahastoon 5 817,75 Tellervo ja Kyllikki Hakalan testamenttilahjoitus Tellervo ja Kyllikki Hakalan rahastoon ,00 Tutoris Oy:n lahjoitus Tutoris-rahastoon 5 000,00 UUDET NIMIKKORAHASTOT Toimintavuoden aikana perustettiin neljä uutta rahastoa. Pekka Niemen rahaston peruspääoman muodostaa professori emeritus Pekka Niemen lahjoitus ,39. Rahaston tuotolla ja pääomalla tuetaan vuosittain psykologian alan jatko-opiskelijoiden ja post doc -tutkijoiden Turun yliopistossa tekemää tutkimustyötä. Pro Nursing rahaston peruspääoman muodostaa Pro Nursing ry:n lahjoitus ,00. Rahaston tuotolla tuetaan käytännön hoitotyön kehittämistä, nuorten tutkijoiden hoitotieteellistä tutkimustyötä, ulkomaille suuntautuvia hoitotieteellisiä kongressi-, tutkimus- tai koulutusmatkoja sekä vierailevien hoitotieteen luennoitsijoiden ja tutkijoiden kutsumista. Tellervo ja Kyllikki Hakalan rahaston peruspääoman muodostaa testamenttilahjoitus ,00. Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopistossa harjoittavia suomalaisia tai ulkomaalaisia vähävaraisia ja lahjakkaita lääketieteen opiskelijoita ja jatko-opiskelijoita. Tutoris-rahaston peruspääoman muodostaa Tutoris Oy:n lahjoitus 5 000,00. Rahaston tuotolla tuetaan logopedian tutkimusta Turun yliopistossa. Turun Yliopistosäätiö on tilannut ja vastaanottanut Osuuskunta Sigillumilta uusia säätiön eri nimikkorahastosta ja niiden historiasta kertovia esitteitä. Esitteitä on nyt yhteensä 41, ja niitä tullaan käyttämään apurahojen jaossa siten, että apurahan saaja tietää kenen lahjoituksesta tai testamentista varat ovat lähtöisin. Esitteitä voidaan käyttää myös uusien lahjoitusten hankkimiseen. Rahastoesitteet ovat luettavissa myös säätiön internet sivuilla 10 Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2013

11 VUODEN 2013 AIKANA MYÖNNETYT APU- JA MÄÄRÄRAHAT VUODEN 2013 AIKANA MYÖNNETYT APU- JA MÄÄRÄRAHAT Hallitus nimesi hakemuksia arvioimaan seitsemän tieteellisen asiantuntijan työryhmän, johon kuuluivat professorit Markus Granlund, Risto Hiltunen, Jukka Hyönä, Pirkko Härkönen, Veli-Matti Kähäri, Pekka Niemelä ja Petriina Paturi. Asiantuntijaryhmän puheenjohtajana toimi vararehtori Riitta Pyykkö. Asiantuntijoiden ehdotusten perusteella hallitus päätti kevään varsinaisessa jaossa myöntää 316 apurahaa, yhteensä ,00 euroa sekä syksyn jaossa matkamäärärahat 98 apurahaa, yhteensä ,00 euroa ja Granö-stipendit 12 kpl, yhteensä euroa. Kevään apurahat jaettiin ja julkistettiin Turun Yliopistosäätiön Snellmanin päivän juhlassa, joka pidettiin Liedon Vanhalinnan kartanoravintolassa. Apurahojen julkistus tilaisuus Vanhalinnassa alkoi hiljaisella hetkellä akateemikko Olavi Granön muistolle. Juhlatilaisuuden tervehdyssanat lausui säätiön valtuuskunnan puheenjohtaja Jukka Mikkola ja apurahojen jaon suoritti säätiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki. Juhlapuheen piti Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja Yliopistosäätiön valtuuskunnan jäsen Minna Arve, joka korosti puheessaan kulttuurin ja tieteen vuorovaikutusta. Apurahan saa jien puolesta kiitossanat esitti FM Salla Tenkanen. Tilaisuuden musiikista vastasi pianisti Daniel Aalto ja viulisti Vivian Stolt. Apurahajuhlan yhteydessä rehtori Kalervo Väänänen avasi kaksi yliopistoon ja säätiöön liittyvää näyttelyä. Näistä toinen oli tutkijapariskunta Aloha ja Reino Alavan työstä ja elämästä koottu näyttely, ja toinen, nimeltään Palasia, kertoi Turun yliopiston historiasta mitalitaiteen valossa. Vuoden 2013 aikana jaetut apu- ja määrärahat jakautuivat kohderyhmittäin eriteltyinä seuraavasti: kpl euroa Tutkimusapurahat (projektit) ,98 Ulkomaille suuntautuvat kongressi- ja tutkimusmatkat ,00 Vierailevien ulkomaisten tutkijoiden ja luennoitsijoiden kutsuminen ,00 Opetusretket ,00 Nuoren tutkijan apurahat ,00 Muu Turun yliopiston toiminnan tukeminen ,69 Myönnetyistä apu- ja määrärahoista yliopistosäätiölle palautuneet (99 616,60) Yhteensä ,67 VUODEN 2013 AIKANA MYÖNNETYT TUTKIMUSAPURAHAT (PROJEKTIT) Väitöskirjatutkija, PsM Sari Ahlqvist-Björkroth: Raskaudenaikaisen parisuhdetyytyväisyyden vaikutus vanhempi-lapsi suhteeseen sekä varhaisen suhdeympäristön yhteys lapsen infektiosairastavuuteen (psykologia) 9 756,00 Tutkija, MSc Sultana Akter: Synteettisiin vasta-aineisiin perustuvien herkkien syanobakteeritoksiinien määritysmenetelmien kehittäminen vesianalytiikkaan (ympäristödiagnostiikka) 6 504,00 FM Jaakko Antikainen: Osmo Ikolan rahaston palkinto Äänikuvaa luonnehtivien adjektiivien merkitykset ja rakenne Hifimaailma-lehden vuoden 2010 kuunteluarvioissa 989,13 Erikoistutkija, dos. FT Natalia Battchikova: Uudet syanobakteerien sääntely ja signalointireitit, jotka perustuvat Ser/Thr ja Tyr proteiinien fosforylaatioon (molekulaarinen biologia) 3 100,00 Tutkija, FT Auli Bläuer: Casagranden talon arkeologisten kaivausten eläinluumateriaalin analyysi (arkeo-osteologia) 500,00 Tutkijatohtori, FT Sanna Edelman: Seriiniproteaasi-inhibiittori SPINT2 molekyylin ekspressio ihmisen T auttaja 2 -solujen (Th2) pinnalla ja sen vaikutus astmaattista tulehdusreaktiota säätelevään HGF signalointiin (immunologia) 5 000,00 Kuvataiteilija, TaM Sofia Elo: Ingmanin talo 5 287,00 PhD Student, MA Mehdi Ghasemi: Identiteetin etsintä afroamerikkalaisessa feministisessä postmodernissa näytelmäkirjallisuudessa: tutkimus Suzan-Lori Parksin viidestä keskeisimmästä näytelmästä (amerikkalainen kirjallisuus) 6 504,00 Yliopisto-opettaja, dos. FT Sauli Haataja: Solukalvon glykolipidien syöpäbiologinen merkitys Gb3 glykolipidi syöpäsolujen uutena solupinnan markkerina (biokemia) 2 858,00 Vapaa tutkija, dos. FT Janne Harjula: Casagranden talon vanhimmat vaiheet (arkeologia) 500,00 Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus

12 VUODEN 2013 AIKANA MYÖNNETYT APU- JA MÄÄRÄRAHAT Säätiön perinteinen Snellmanin päivän apurahajakotilaisuus järjestettiin Liedon Vanhalinnassa. Juhlaan osallistui apurahansaajien lisäksi nimikkorahastojen edustajia, säätiön luottamushenkilöitä ja yhteistyökumppaneita. 12 Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2013

13 VUODEN 2013 AIKANA MYÖNNETYT APU- JA MÄÄRÄRAHAT Erikoislääkäri, LT Niina Hieta: Valkojäkälän ja siihen liittyvän levyepiteelisyövän molekyylimerkkitekijät (ihotautioppi) 3 000,00 FT Iko Hyppänen: Pentti Kososen rahaston palkinto (kemia) 1000,00 Kliininen opettaja, dos, LT Arno Hänninen: Alhospesifisten T-solujen monitorointi ja biomarkkerit akuutissa käänteishyljintäreaktiossa (immunologia, hematologia) 3 000,00 Asemanhoitaja, dos. FT Jari Hänninen: Ilmastonmuutoksen vaikutukset Itämeren pelagiaalin ekosysteemissä (ekologia, meritieteet) 2 858,00 Senior research fellow, PhD Susumu Imanishi: Massaspektrometria-tekniikoiden kehittäminen laajamittaisia fosfoproteomiikkatutkimuksia varten (proteomiikka, analyyttinen kemia, biologia) 2 000,00 Jatko-opiskelija, FM Heli Jaakkola: Muukalaisena Turussa Valtaväestön ja paikallisen juutalaisyhteisön suhteet (Suomen historia) 6504,00 Terveyskeskushammaslääkäri, HLL Sirkka Jaakkola: Nuoren hammashoitopelko (psykologia, sosiaalihammaslääketiede, kansanterveystiede) 6 504,00 Erikoislääkäri, LT Varpu Jokimaa: Luteaalivaiheen GnRHanalogituen vaikutus pakastealkionsiirtojen ennusteeseen (lisääntymislääketiede) 3 000,00 Erikoistuva lääkäri, LT Nea Kalleinen: Sydän- ja verisuonitautien varhaismuutokset ja uni keski- ikäisillä naisilla (fysiologia, kardiologia) 4 287,00 Tutkijatohtori, FT Teemu Kallonen: Ratkaisevan tärkeät transkriptio faktorit B-solujen kehityksessä ja toiminnassa (immunologia, onkologia) 4 287,00 Tutkijatohtori, FT Marika Karikoski: CLEVER-1 tarttumismolekyyli syövissä ja tulehduksissa (immunologia) 4 287,00 Tutkija, FM Heini Kirjavainen: Casagranden talon vuoden 2012 arkeologiset tekstiililöydöt (arkeologia) 1 000,00 Yliopistonlehtori, FT Tero Klemola: Marjakasvien ja lintujen mutualistinen vuorovaikutussuhde (ekologia) 2 858,00 Erikoistuva lääkäri, LT Elina Lahti: Lapsen avosyntyinen keuhkokuume (kliininen lääketiede) 4 287,00 Yliopisto-opettaja, FT Jonne Laurila: Merirokon (Balanus improvisus) oktopamiinireseptorit ympäristöystävällisten laivamaalien vaikutuskohteena (ympäristöbiologia) 4 000,00 Yliopistotutkija, dos. KT Janne Lepola: Promo 2. Kuvista sanoihin ja sanoista kuviin: Kertomusten ymmärtämistaitojen ja motivaation kehittyminen 4 10 vuoden iässä (kasvatustiede, psykologia) 5 716,00 Koordinaattori, TtM Raija Lietzén: Millaiset erityiset elämäntapahtumat vaikuttavat aikuisen astmaatikon oireiluun ja kuinka pitkään? (kansanterveystiede) 6 504,00 Jatko-opiskelija, FM Inkeri Markkula: Kasvillisuuden ja maaperän mesofaunan väliset vuorovaikutukset sub-arktisella alueella muuttuvassa ilmastossa (ekologia, biodiversiteettitutkimus) 980,00 Dekaani Jukka Mähönen / oikeustieteellinen tiedekunta: Ilmari Katajan rahaston apuraha 2 561,35 Erikoistutkija, dos. FT Liisa Nissinen: Ei-proteiinia koodaavan RNA-molekyylin vaikutus ihon levyepiteelisyövän kasvuun ja leviämiseen (ihotautioppi) 4 287,00 Kirjastonjohtaja, FM Ulla Nygrén: Kirjaston Fennica-kokoelman täydentäminen 9 000,00 Erikoistutkija, FT Mervi Oikonen: Maksan rasvoittumisen esiintyminen nuorilla aikuisilla (lääketieteellinen epidemiologia) 4 287,00 Tutkijatohtori, FT Sanna Olsson: Varhaisten maakasvien sukupuolen määräytymisen evoluutio (evoluutiobiologia) 5 000,00 Post doc tutkija, FT Katja Pahkala: Insuliiniresistenssi, metabolinen oireyhtymä ja adiponektiini elintapaintervention vaikutus sekä yhteys varhaisiin valtimomuutoksiin lapsilla ja nuorilla (lastentautioppi) 4 287,00 Amanuenssi, FM Ritva Penttinen: Ixodes-suvun punkkien esiintymisympäristöt sekä niiden levittämien tautien esiintyvyys Saaristomerellä ja Turun kaupunkialueella (biologia) 5 000,00 PhD Student, DDS, MSc Leila Perea Mosquera: Kiinteä kuituvahvistettu osaproteesi, joka sisältää keraamista restoratiivista materiaalia (hammasprotetiikka) 6 504,00 Tutkijatohtori, dos. FT Arto Pulliainen: Bakteeriperäinen BepA-proteiini joka herkistää syöpäsolut sytostaattien vaikutukselle (syöpätutkimus) 4 287,00 Erikoistutkija, dos. FT Mervi Puska: Gradientti nanokomposiittirakenne: Funktionaalis-anatominen luuta korvaava biomateriaali (FASB) (ortopedinen biomateriaalitiede) 6 504,00 Käräjätuomari, OTK Satu Saarensola: Oikeudenkäyntikulut ja kohtuullisuus: tutkimus oikeudenkäyntikulujen jakautumisesta erityisesti OK 21 luvun8 b :n mukaan (prosessioikeus) 3 500,00 Professori, OTT Ari Saarnilehto: Julkisten välitystuomioiden kokoelma (oikeustiede) 3 500,00 Tutkijatohtori, FT Johannes Scheepens: Populaatiokoon, populaation iän ja eristyneisyyden sekä kasvinsyöjien vaikutukset kasvin pariutumisjärjestelmään (evoluutiobiologia) 6 000,00 Projektitutkija, FT Johanna Silvola: Lihavuuden ja tyypin 2 diabeteksen vaikutus sydämen ja valtimoiden toimintaan (lääketiede) 6 504,00 Professori Timo Soikkanen: Tuntemattoman sotilaan albumi (poliittinen historia) 1 000,00 Professori Reima Suomi: Vammaisten digikuilun voittaminen (tietojärjestelmätiede) 6 504,00 Professori, FT Jussi-Pekka Taavitsainen: Viipurin vanhan tuomiokirkon tutkimushanke (historiallinen arkeologia, rakennustutkimus ja -historia) 2 000,00 Yliopisto-opettaja, dos. FT Sisko Tauriainen: Parechovirusten kasvunopeuden vaikutus patogeneesiin (virologia) 6 504,00 Apurahatutkija, FM Salla Tenkanen: Kolme metodia perhekaita filmien tutkimukseen kansatieteessä (kansatiede) 4287,00 Tohtorikoulutettava, FM Johanna Toivonen: Andien puurajaekologia: Ympäristötekijöiden ja ihmistoiminnan vaikutukset Polylepis-puiden kasvuun, metsien rakenteeseen ja levinneisyyteen (biodiversiteetti- ja ympäristötiede) 9 756,00 Tutkija, FT Johanna Tuomela: Sisäsyntyisen immuniteetin reseptorien vaikutus rintasyövän leviämiseen (syöpäbiologia) 6 504,00 Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus

14 VUODEN 2013 AIKANA MYÖNNETYT APU- JA MÄÄRÄRAHAT Dosentti, FT Kari Uotila: Casagranden talon vanhimmat vaiheet (arkeologia) 3 572,00 Yliopistonlehtori, FL Timo J. Virtanen: Bengtskär Rakennushistoriallinen selvitys (kansatiede) 3820,00 Yliopistonlehtori, FL Timo J. Virtanen: Vanhalinnan muisti 2 000,00 Johtaja, professori Ilppo Vuorinen: Seili 50 vuotta juhlakirja 2 000,00 Projektitutkija, TtM Mervi Vähätalo: Modulaarisuus sosiaalija terveyspalvelujärjestelmän rakenteena (liiketaloustiede, johtaminen, organisointi) 9 756,00 PhD Student, MSc Gendi Wang: Hyperbolista tyyppiä olevat metriikat ja kuvausten jatkuvuusmodulit (matematiikka) 8 130,00 Tohtorikoulutettava, KTM, VTM Sirpa Weckström: Ansiotyössä vai kotona lasten kanssa? Äitien kokemuksia työn ja perheen yhteensovittamisesta 12 Länsi-Euroopan maassa (sosiaalipolitiikka) 4 287,00 Dosentti, FT Tapani Yli-Mattila: Toksiineja tuottavien homeiden PCR-määritys viljanäytteistä (molekulaarinen kasvibiologia) 3 000,00 NUOREN TUTKIJAN APURAHAT Nuoren tutkijan apurahat myönnettiin väitöskirjaansa tekeville lahjakkaille jatko-opiskelijoille, jotta he muusta ansiotyöstä vapaana voivat keskittyä tutkimustyöhön. Vuonna 2013 säätiön keskimäärin neljän kuuden kuukauden mittaiset nuoren tutkijan apurahat myönnettiin seuraavasti: Jatko-opiskelija, DDS Pinar Altinci: Inhibitory Effects of Antibacterial Materials on the Endogenous Enzyme Activity in Dentin (biomateriaalitiede) 6 504,00 Jatko-opiskelija, MA Sophie Aro: Selektiivisyys ja arvovalta kaksikielisessä opetuksessa Suomessa (kasvatustiede) 6 504,00 Doctoral student, BSc Sarah Bird: Galaksien halot (astronomia) 9 756,00 Väitöskirjatyöntekijä, FM Sini Eerola: Pim- ja NFAT -välitteiset mekanismit eturauhassyövässä (fysiologia ja genetiikka) 9 756,00 Erikoistuva lääkäri, LL Marianne Hallamaa: HE4-merkkiaine hyvänlaatuisissa gynekologisissa tiloissa (synnytys- ja naistentautioppi) 4 287,00 Projektitutkija, VTM Niko Hatakka: Eurokriisiä kehystämässä - EU-kriittinen verkkoaktivismi ja reaktiot siihen suomalaisessa 2000-luvun politiikan julkisuudessa (poliittinen historia) 9 756,00 Tohtorikoulutettava, FM Katri Haverinen: Turkulainen suomen kielen puupankki ja tilastollinen jäsentäminen (tietojenkäsittelytiede) 9 756,00 Väitöskirjatutkija, LK Olli Hartiala: Sepelvaltimotaudin riskitekijöiden ja perimän vaikutus koronaarikalkin esiintymiseen (kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede) 4 287,00 Tutkijakoulutettava, FM Miikka Honka: Perintötekijät ja aineen vaihdunnan muutokset insuliiniresistenssissä (sisätaudit, kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede) 6 504,00 Tutkija, DI Anna Huhtinen: Alfa2-adrenergisten reseptoreiden merkitys verisuonen sileän lihaksen supistumisen säätelyssä (farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito) 6 504,00 Jatko-opiskelija, FM Salla Härkönen: Muurahaisten pesävieraat: norkomuurahaisen esiintymistiheys (biodiversiteettitutkimus ja ympäristötiede, ekologia) 9 756,00 Jatko-opiskelija, VTM Laura Ipatti: Suomen kuva Japanissa: Julkisuusdiplomatia ja maakuvapromootio suomalais-japanilaisissa suhteissa kylmästä sodasta internet-aikaan (poliittinen historia) 9 756,00 Erikoistuva lääkäri, LL Lauri Ivaska: Mikrobien ja tulehdusreaktion pikatestien käyttö lasten infektiodiagnostiikassa (lastentauti oppi) 6 504,00 PhD Student, MSc Martina Jokel: Flavodiiron proteiinien FlvA ja FlvB toiminta Chlamydomonas reinhardtii -viherlevässä ja yksinkertaisissa maakasveissa (molekulaarinen kasvibiologia) ,00 Psykologi, PsM Elina Jokiranta: Autismikirjon häiriöiden riski tekijät (lastenpsykiatria) 6 504,00 Tohtorikoulutettava, LL Jonna Juhola: Sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden pysyvyys ja ennustettavuus lapsuudesta aikuisuuteen, LASERI-projekti (sisätautioppi) 4 287,00 Tohtorikoulutettava, FM Marika Karskela: Soluspesifisessä kohdentamisessa hyödynnettävien sokeriklusterien synteesi kiintokantajalla (orgaaninen kemia) 8 130,00 TtK Kaisa Kauppi: Mielenterveyspotilaan hoitoon sitoutumisen tukeminen informaatioteknologisin sovelluksin (hoitotiede) 6 504,00 Tohtorikoulutettava, LL Andreina Kero: Sydämen tai verenkiertoelimistön oireiden ja sairauksien esiintyminen nuorella iällä syöpähoitoa saaneilla henkilöillä (lastentaudit) 6 504,00 Erikoistutkija, FM Anna Kirjavainen: 18F-radiofluorausmenetelmien vertailu uusien PET-merkkiainesynteesien kehitystyössä (kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede) 2 858,00 Jatko-opiskelija, FM, LL Tommi Kokki: Sydämen kaksoisliiketahdistettu PET/TT-kuvantaminen (kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede) 4 287,00 Väitöskirjatutkija, TaM, HuK Nina Kokkinen: Uskonnollisuus ja 1900-luvun vaihteen suomalaisessa kuvataidekulttuurissa (uskontotiede) 4 287,00 PhD student, HLL Yulia Kulkova: Gradientti nanokomposiittirakenne: Funktionaalis-anatominen luuta korjaava biomateriaali (FASB) 3200,00 14 Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2013

15 VUODEN 2013 AIKANA MYÖNNETYT APU- JA MÄÄRÄRAHAT Tohtorikoulutettava, FM Johanna Kurko: Lysinurisen proteiini-intoleranssin (LPI) hematologisten ja immunologisten häiriöiden molekyyligeneettinen tausta (lääketieteellinen biokemia ja genetiikka) 6 504,00 Nuorempi tutkija, tuntiopettaja, FM Jere Kyyrö: Kansakunta näyttämöllä: kansalaisuskonto, media ja suomalaisuuden merkitykset 2000-luvun taidekiistoissa (uskontotiede) 6 504,00 Tutkija, LL Miia Laine: Lasten välikorvatulehduksen diagnostiikka (lastentautioppi) 6 504,00 Terveyskeskuslääkäri, tutkija, LL Laura Lampio: Unenlaatu menopausaalisessa transitiossa (naistentaudit ja synnytykset) 2 858,00 Tutkijakoulutettava, FM Mari Lehti: SPEF2 ja KIF3A proteiinin merkitys siittiön ja värekarvojen kehityksessä ja toiminnassa (fysiologia) 6 504,00 Tk-lääkäri, LL Mauri Leino: Sairauksien aiheuttama haitta ja taakka potilaan vapaa-aikaan (kansanterveystiede) 6504,00 Jatko-opiskelija, VTM Mikko Leino: Rahoitusmarkkinaverot taloudellisena ideana (valtio-oppi) 9 756,00 Jatko-opiskelija, FM Hanna Luhtala: Vedenalaisen valon ajalliset ja alueelliset vaihtelut Suomen rannikkovesissä (maantiede) 9 756,00 Tohtorikoulutettava, FM Milla Luodonpää-Manni: Keskeiset tieteelliset käsitteet ranskan- ja suomenkielisissä kielitieteen alan tutkimusartikkeleissa (ranska) 9 756,00 Tohtorikoulutettava, FM Heidi Luoto: Kalvon pyrofosfataasi entsyymien toiminta ja evoluutio (biokemia) 9 756,00 Tohtoriopiskelija, MSc Mariama Mattila: Suuren vierasperäisen kasvissyöjän, valkohäntäpeura (Odocoileus virginianus), sopeutuminen ja vaikutus suomalaiseen metsäympäristöön (ekologia) 9 756,00 Tutkija, FM Olli-Matti Mikkola: Novyi oblik Uusi olemus. Venäjän asevoimien reformin diskurssianalyyttinen tarkastelu (venäjän kieli) 6 504,00 Tuntiopettaja, jatko-opiskelija, FM Aleksi Mäkilähde: Pragmafilologinen tutkimus monikielisyydessä uuden ajan alun Britanniassa (englannin kieli) 6 504,00 Tutkija, HLL Onur Oral: Bioaktiivisen lasin pintakäsittelyn vaikutus restoratiivisen materiaalin bioaktiivisuuteen (biomateriaalitiede) 6 504,00 FM Jani Oravisjärvi: Imitoidut, pilkotut, kätketyt ja turmeltuneet - itämaiset hopearahat Suomessa viikinkiajalla (arkeologia) 8 130,00 Tutkija, FM Jenny Paananen: Yhteisymmärryksen rakentuminen monikulttuurisilla lääkärin vastaanotoilla (suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus) 9 756,00 Tohtorikoulutettava, FM Anna Paaso: Ihmisen papillomavirus (HPV) -infektion aiheuttama immuunivaste ja sen merkitys taudin kulkuun naisilla (suupatologia) 6 504,00 Tutkija, FM Pekka Pitkälä: Sigurd Wettenhovi-Aspan ( ) käsitykset suomen kielestä ja suomalaisten historiasta (kulttuurihistoria) 9 756,00 Tohtorikoulutettava, FM Lauri Polari: Puun biokemikaalien terveyttä edistäviä vaikutuksia (biolääketiede) 6 504,00 Lehtori, yliopettaja, KTM Minna Porasmaa: Yhteistyö, tiedonkulku ja läpinäkyvyys metsäteollisuuden toimitusketjuissa (toimitusketjujen johtaminen) 9 756,00 Apurahatutkija, FM Virpi Quattara: Samuén kielen fonologinen ja tonologinen kuvaus (Fonetiikka) 6 504,00 Tohtorikoulutettava, FM Salla Raunio: Runouden ja filosofian suhde Platonin Valtiossa: mitä on poiesis? (yleinen kirjallisuustiede) 9 756,00 Tohtorikoulutettava, PsM Niina Salminen-Vaparanta: Varhaisten näköaivokuoren alueiden ja ventraalisen näköjuosteen rooli fenomenaalisessa tajunnassa (psykologia) 9 756,00 Apurahatutkija, FM Laura Saloluoma: Kulttuurien kohtaaminen ja globalisoituvan maailman muukalaiset 2000-luvun dystopiakuvauksissa (kulttuurihistoria) ,00 Tohtorikoulutettava, KTM Suvi Satama: Esteettisen tiedon ja organisaatiorutiinien välinen suhde taideorganisaatioiden työssä (johtaminen ja organisointi) ,00 Jatko-opiskelija, FM Tiago Silva: Tulkintoja kohtaamisesta islamin kanssa: Reconquista Portugalin keskiaikaisissa kronikoissa (historia) 9 756,00 PhD student, MA Janka Szombati: Suomeen muuttaneiden korkeakoulutettujen EU-kansalaisten kotoutuminen ja elämäntilanne Lounais-Suomessa (kasvatustiede) 6 504,00 Terveyskeskushammaslääkäri, HLL Aino Toiviainen: Probioottien vaikutukset suun terveyteen (parodontologia) 6 504,00 Tohtorikoulutettava, LK Jetro Tuulari: SLEEPASS/SLEEVE2 (neurologia) 4 287,00 Tutkijakoulutettava, FM Maria Tuomi: Voimakkaat ravintoverkkovuorovaikutukset tundralla laidunnuksen ekosysteemija yhteisöekologiset vaikutukset tundran kasviyhteisössä ja maaperässä (ekologia) ,00 Tutkimusavustaja, FM Ilkka Törmä: Soluautomaatit ja diskreetit dynaamiset systeemit (matematiikka) 9 756,00 Jatko-opiskelija, FM Ilkka Valve: Historiallinen kommentaari Cassius Dion Rooman historian 37. kirjaan (kreikkalainen filologia) 6 504,00 Tutkimusavustaja, LuK Katri Vaparanta: Tyrosiinikinaasireseptori ErbB4:n eri alamuotojen signalointimolekyylien määritys ja sydänsekä luurankolihasten kasvussa tärkeän signalointireitin karakterisointi (lääketieteellinen biokemia ja genetiikka) 6 504,00 Jatko-opiskelija, FM Eero Vesterinen: Lepakon ulosteen genomiikka paljastaa laajat peto-saalis- ja lois-isäntäverkot (ekologia) 9 756,00 Tohtorikoulutettava, FM Laura Vähätalo: Neuropeptidi Y:tä yli-ilmentävällä hiirellä havaittavan lihavuuden ja metabolisen oireyhtymän mekanismit (farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito) 6 504,00 Tohtorikoulutettava, FM Tuomas Välikylä: Stabiili interferometri matalan resoluution infrapuna-alueen Fourier-muunnosspektrometriin (fysiikka) 8 130,00 Tohtorikoulutettava, VTM, HuK Matti Välimäki: Eduskuntapuolueiden maahanmuuttopoliittiset linjaukset 1970-luvulta vuoden 2011 eduskuntavaaleihin (poliittinen historia) 6 504,00 Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus

16 VUODEN 2013 AIKANA MYÖNNETYT APU- JA MÄÄRÄRAHAT NIMIKKORAHASTOT Aikaisemmin tekstissä esitetyn yhteenvetotaulukon lukuihin sisältyvinä on nimikkorahastoista myönnetty seuraavat summat eri tarkoituksiin, jotka on määritelty ao. rahastojen säännöissä: Aarre ja Rakel Aallon rahasto Sisätautien, erityisesti syövän ja verisuonitautien tutkimus 5 670,31 Agricolan juhlavuoden 2007 rahasto Agricolan juhlavuoden 2007 valmistelu ja toteutus, Mikael Agricolaan liittyvä perinne ja tutkimus 2 000,00 Aili Heimon rahasto Humanistisen tiedekunnan piirissä tehtävä tutkimus ,25 Aino Lidmanin rahasto Turun yliopistossa suoritettava lastentautien alan tutkimustyö 3 648,12 Airi Johanssonin rahasto Turun yliopistossa tehtävään sisäelinkirurgiaan liittyvä tutkimus 500,00 Aleksandra Holmsténin rahasto Kirjaston Fennica-kokoelman täydentäminen sekä kirjaston henkilökunnan opinto- ja kongressimatkat ,00 Allan Ahon ortopedian ja traumatologian rahasto Ortopediaan, traumatologiaan ja luukasvaimiin liittyvä tutkimus ,65 Aloha ja Reino Alavan rahasto Turun yliopistossa suoritettava kasvisystematiikan (mukaan lukien sienet ja jäkälät) ja perinnöllisyystieteen alojen tutkimustyö ja jatko-opinnot 4 714,76 Anna Mäkilän rahasto Turun yliopistossa tehtävä tutkimustyö 1 549,79 Annikki Koskensalon rahasto Saksan kielen opetuksen ja oppimisen tutkimukseen ja sitä tukeviin matkoihin kasvatustieteiden tiedekunnasta väitelleille 644,21 Antero Kasasen rahasto Munuaistautien ja lääketieteen etiikan alojen tutkimustyö 600,00 Eeva Karpaksen rahasto Kasvatustieteen, suomen ja sen sukukielten sekä yhteiskuntatieteiden alojen tutkimustyö 2 799,04 Erkki Aspin stipendirahasto Sosiologiaan liittyvä tutkimustyö ja tutkijavaihto 260,62 Erkki Tammisalon rahasto Hammaslääketieteellisen diagnostiikan alan tutkimustyö 738,72 Heikki Huhtamäen rahasto Ravintoaineisiin ja ravitsemukseen liittyvä tutkimus 1 767,92 Ida ja Toivo Parten rahasto Syöpä- tai muu lääketieteen alan tutkimus, ensisijaisesti nuoret tutkijat ,30 Ilmari Katajan rahasto Oikeustieteellinen tutkimus- ja opetustyö sekä alan kirjallisuushankinnat 2 561,35 Irma ja Benito Casagranden rahasto Italian kieli ja kulttuuri, kasvatustieteet, rakennetun ympäristön kulttuurihistoria, taidehistoria ja arkkitehtuuri, kulttuurivaihto ,50 John Pelanderin rahasto Sydän- ja verisuonitautien tutkimus ,00 Juho Lennart Kalliomäen rahasto Kliinisen sisätautiopin tutkimus, väitöskirjat ja muut julkaisut 2 023,14 Kari Salavuon muistorahasto Sosiaalipolitiikan alan nuorten tutkijoiden tutkimustyö ja tutkijavaihto 131,43 Kauko Mansikan muistorahasto Teoreettisen fysiikan alan nuorten tutkijoiden tutkimustyö 289,46 Keijo Virtasen rahasto Turun yliopistossa nuorten tutkijoiden tekemä muuttoliikkeisiin ja muihin vuorovaikutusprosesseihin kohdistuva tutkimustyö 963,23 Kevo rahasto Matka- ja tutkimusapurahat työskentelyyn Kevolla, erikoiskurssien järjestäminen 980,00 Kliinisen virologian tutkimusrahasto Kliinisen virologian alan kansainvälisiin ja kansallisiin kokouksiin osallistumista 478,15 Kosti Hämmärön rahasto Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa tehtävä tutkimus ,87 Leena Tähtisen muistorahasto Tähtitieteen alan nuorten tutkijoiden tutkimustyö ja matkat 714,98 16 Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2013

17 VUODEN 2013 AIKANA MYÖNNETYT APU- JA MÄÄRÄRAHAT Maija-Liisa ja Seppo Salaman rahasto Turun yliopiston nuoren tutkijan apurahat ,35 Maiju Havulinnan rahasto Nuorten naisten Turun yliopistossa tekemä tutkimustyö 4 391,99 Maire, Johan ja Pentti Lindbergin rahasto Syöpätautien, erityisesti lasten syöpätautien tutkimustyö 3 907,04 Margit Valveen rahasto TY:n synnytys- ja naistentautiopin oppiaineen piirissä tehtävä syöpätutkimus 1 275,59 Martta ja Uno Pikarlan rahasto Nuorten sisätautiopin tutkijoiden työ kotimaassa ja ulkomailla 4 863,86 Martti ja Mikael Ruolan rahasto Lääketieteen alan tutkimustyö 1 737,86 Matti Koivurinnan rahasto Kaupunkikulttuuriperinne ja -arkeologia 993,00 Niilo ja Helmi Näsäsen rahasto Syöpätauteihin liittyvä tutkimus ,70 Osmo Ikolan rahasto Tunnustuksena parhaasta suomen kielen tai sen sukukielten pro gradu tutkielmasta 989,13 Pentti ja Tyyni Ekbomin rahasto Syöpään ja syövän torjuntaan liittyvä tieteellinen tutkimus ,50 Pentti Kososen rahasto Kannustusstipendejä korkeatasoisille kemian oppiaineen väitöskirjoille sekä pro gradu -töihin, joista saatu arvosana vähintään magna cum laude abrobatur (myönnetään ilman hakemusta) 1 000,00 Pohjoismainen kirurgiayhteistyörahasto Pohjoismainen kirurgiayhteistyö: kongressimatkat, vierailijoiden kutsuminen 550,00 Tauno Nurmelan muistorahasto Romaanisen filologian alan tieteellinen työ ja muu toiminta 1 484,48 TS-Yhtymä Oy:n rahasto Viestintäalan tutkimustyö, erityisesti painetun ja sähköisen viestinnän vaikutus ja erot oppimiseen ,68 Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan Tutkimusrahasto Turun yliopiston lääketieteen, hammaslääketieteen ja hoitotieteen alojen nuorten tutkijoiden tutkimustyö ,00 Wallac Oy:n rahasto Biokemiallisten ja kliiniskemiallisten analyysimenetelmien ja -laitteiden tutkimus-, kehitys- ja soveltamistyö ,19 Veikko Nurmikon rahasto Biokemian, elintarvikekemian ja biotekniikan jatko-opiskelijoiden tutkimustyö 2 369,67 Vera Koivumäen rahasto Nuoren tutkijan apurahat: lääketieteellisen tiedekunnan vähävaraiset ja etevät opiskelijat, jatko-opiskelijat ja nuoret tutkijat ,98 Viktor Emil Heikkilän rahasto Reumatauteihin ja muihin autoimmuunisairauksiin liittyvä tutkimustyö 2 989,20 Vuonna 2013 ei apurahoja jaettu seuraavista rahastoista: Antero ja Thelma Vaaraman rahasto, Auli ja Paavo Toivasen rahasto, Bengtskär-rahasto, Eero Talan rahasto, Eeva Nordmanin rahasto, F. Hoffmann- La Roche rahasto, Heikki Kestilän rahasto, Kerttu ja Jarl Lyyvaaran rahasto, Oikeustieteen rahasto, Turun ja Tarton yliopistojen Granö -yhteistyörahasto ja Wilsonin Bengtskär rahasto. Pulmu Tilviksen rahasto TY:n humanistisen tiedekunnan nuorten tutkijoiden tekemä tutkimustyö 5 868,02 Saaristomeren tutkimuslaitoksen Seili rahasto Tutkijoiden ylläpitokustannukset Saaristomeren tutkimuslaitoksella 415,00 Sirkka-Liisa Peltosen rahasto Turun yliopistossa suoritettava MS- ja muiden autoimmuunitautien tutkimus ja lasten verisuonisairauksien tutkimus 3 171,26 Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus

18 SIJOITUSTOIMINTA JA TALOUS 2013 SIJOITUSTOIMINTA JA TALOUS 2013 Yleiskatsaus sijoitusympäristöön vuonna 2013 Sijoitusympäristö vuonna 2013 oli yleisilmeeltään positiivinen. Yleensä varsinkin osakemarkkinat reagoivat etukäteen reaalitaloudessa tapahtuviin muutoksiin. Merkkejä reaalitalouden elpymiseenkin oli jonkin verran nähtävissä, erityisesti Yhdysvalloissa. Euroopassakin elpymistä oli havaittavissa. Kreikkaa lukuun ottamatta muut kriisimaat näyttävät saaneen taloutensa hallintaan. Euroopan Keskuspankin käynnistämä euroalueen kriisimaiden valtionlainojen osto vakaannutti tilanteen. Kriisimaiden kilpailukyvyn paraneminen on myös ollut edistämässä niiden talouden elpymistä. Osakekurssit nousivat merkittävästi. Maailmaindeksi 21 %, Yhdysvallat 26 %, Japani 23 %, Eurooppa 21 %, Suomi 31 %, kehittyvät markkinat 7 %, raaka-aineet 6 %. Korkotaso pysyi alhaalla. Joillakin korkomarkkinoilla korkotuotto oli negatiivinen johtuen valuuttakurssien lisääntyvästä heilunnasta. Suomen kansantalouden tila oli vuonna 2013 taantumassa. Viennin väheneminen ja kilpailukykyongelma merkitsivät laajoja irtisanomisia ja lomauttamisia yksityissektorilla. Julkisen sektorin osuus kansantaloudesta kasvoi ja yleisesti esiintyi huolta kansantalouden rakenteellisesta ongelmasta. BKT:n kasvu oli pysähdyksissä. Maltillinen palkkaratkaisu merkitsi inflaation kurissa pysymistä alle 2 %:ssa. Työttömyysaste kohosi 8 %:in, nousua vaimensi työvoiman määrän supistuminen suurten ikäluokkien eläköitymisen jatkuessa. Turun Yliopistosäätiön sijoitukset vuonna 2013 Turun Yliopistosäätiön sijoitukset olivat toimintavuonna hyväksytyn sijoituspolitiikan mukaisesti sijoitettuna eri omaisuusluokkiin. Sijoituspolitiikassa terävöitettiin erityisesti jakoa ydin- ja satelliitti salkkuihin. Pitkän sijoitushorisontin omaavalla yhteisöllä voi olla ja Yliopistosäätiön kirjattujen sijoitususkomusten mukaan pitääkin olla omaisuuseriä, joissa korostuu pitkän aikavälin tuottoodotukset ja kärsivällisyys. Noteerattujen arvopapereiden arvo nousi merkittävästi, kotimaisten osakkeiden nousu oli jopa yli 30 %, eurooppalaisten osakkeiden kehitys oli vähän alle 20 %. Kehittyvien maiden osakkeissa nousua n. 10 %. Korkosalkkujen arvo nousi n. 5 %. Säätiön kiinteistöjen ja huoneisto-osakkeiden markkinaarvojen arviointi tehdään vapaamuotoisesti kerran vuodessa. Arvioinnissa ei käytetä maksullisia asiantuntija-arviointeja. Arvoja voidaan luonnehtia varovaisiksi. Kaiken kaikkiaan omaisuusarvot kehittyivät myönteisesti vuoden 2013 aikana ja arvostusero (markkina-arvojen ja kirjanpitoarvojen ero) oli vuoden lopussa lähes 13 M (vuonna ,7 M ). Säätiön salkku tuotti vuoden 2013 aikana 9 % (vuonna ,9 %), kun oikaisuerinä on otettu huomioon apurahajako, hallinnon kustannukset ja saadut lahjoitukset. Näkymät sijoitusvuodelle 2014 Vuoden 2014 sijoitusympäristön tilaa on edelleen vaikea ennustaa. Korkotaso tulee ilmeisesti edelleen säilymään matalalla. Poliittinen ja taloudellinen tilanne Euroopassa ja Suomessa vaikuttavat oleellisesti erityisesti osakkeiden arvostustasoihin. Suomen julkiseen talouteen on ennakoitavissa merkittäviäkin rakennemuutoksia ja leikkauksia vuonna Keskeinen haaste on saada vienti uudelleen kasvu-uralle ja kilpailukyvyn lisääminen. Se myös takaisi yksityisen kulutuksen ja työllisyyden säilymisen tasolla, joka turvaa julkisen talouden tarvitseman tulokertymän. Turun Yliopistosäätiön sijoitusomaisuutta hoidetaan pitkällä tähtäimellä eikä säätiö ole tehnyt koko sijoitusomaisuuteen vaikuttavia lyhyen tähtäimen näkemyksenottoja. Sijoitusmarkkinat ovat viime vuosien aikana muuttuneet nopeatempoisemmaksi. Korkojen pysyessä alhaalla vakaat vuokratuotot ovat olleet tärkeä osa säätiön kassanhallinnassa. Yhtiöiden osingot ovat riippuvaisia maailmantalouden kehityksestä. Huoneistojen ja kiinteistöjen osalta keskeistä on ylläpitää ne hyvässä kunnossa, jotta hyvät vuokrausasteet voidaan säilyttää. Säätiö jatkaa Vanhalinnan asunto tonttien myymistä samoin Hämmärön lomatonttien myyntiä keväällä As Oy Kiinanmyllyn uudisrakennus tulee olemaan vuoden 2014 keskeinen uusinvestointi. SÄÄTIÖN OMAISUUDENHOITO Säätiön omaisuudenhoidosta vastaa säätiön hallitus. Yksittäiset sijoituspäätökset tekee tai valmistelee hallitukselle sijoitustoimikunta. Säätiöllä on kolmen omaisuudenhoitajan kanssa toimeksiantosopimus osakesalkkujen hoitamisesta. Omaisuudenhoitajien hoidossa olevissa salkuissa on sijoituksia suomalaisiin, pohjoismaisiin, eurooppalaisiin ja kehittyvien markkinoiden osakkeisiin. Omaisuudenhoitosopimuksissa on kiinnitetty huomiota salkkuun valittavien sijoitusten omistusaikaan, osuuteen koko salkusta, toimialaan, valuuttakurssiriskiin sekä sijoituskohteiden huolelliseen valintaan. Kahden omaisuudenhoitajan kanssa on tehty sopimus korkosalkun hoitamisesta. Säätiön sijoitustoimikunta ja hallitus ovat seuranneet sopimusten toteutumista. Yliopistosäätiön sijoitusomaisuus muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden, josta kullekin säätiön hallinnoimalle rahastolle kuuluu osa. Tilinpäätöksen yhteydessä tuottojäämä jaetaan rahastoille osuuksien suhteessa. Sijoitusomaisuuden ulkopuolelle on jätetty sellainen omaisuus, joka ei kerrytä sijoitustuottoja kuten Bengtskärin majakka ja Tartossa sijaitseva Granö-keskus. Sijoitusomaisuuden ulkopuolella ovat myös sellaiset omaisuuserät, jotka ovat säätiön omistuksessa, mutta joita rasittaa käyttöoikeus. Vuonna 2013 viimeisteltiin edellisenä vuonna 2012 aloitettu sijoituspolitiikan päivitys. Siihen kirjattiin säätiön keskeiset sijoitususkomukset. Sijoituksilla on pitkä sijoitushorisontti ja säätiö pyrkii sekä varmaan että tuloa tuottavaan sijoittamiseen. Pitkä aikaiset kiinteistö- ja huoneistosijoituskohteet antavat myös inflaatio- 18 Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2013

19 SIJOITUSTOIMINTA JA TALOUS 2013 suojaa. Sijoituspolitiikassa terävöitettiin ydinsalkun ja satelliittien jakoa ja omaisuuserät ryhmiteltiin uudelleen tämä jako silmällä pitäen. APURAHAJAON MÄÄRÄYTYMINEN JA MUU TUKI YLIOPISTOLLE Jaettavien apurahojen määrä on sidoksissa sijoitusomaisuuden arvonkehitykseen. Määrä lasketaan tiettynä osuutena kymmenen vuoden sijoitusomaisuuden arvon keskiarvosta. Vuosittainen jakomäärä nykyisellä omaisuuden määrällä on runsas miljoona euroa. Jaettava määrä katetaan edellisen vuoden tuottojäämästä ja myyntivoitoista tai rahastojen pääomista. Järjestelmällä pyritään siihen, että apurahajako ei olisi riippuvainen sijoitusmarkkinoiden vuosittaisista vaihteluista. Granö-keskuksen alijäämä on kirjattu Turun yliopiston tukeen ja se on veloitettu yleisrahaston pääomasta. Ylioppilasteatterin vuokratuki on kirjattu niin ikään yliopiston tukeen. SIJOITUSTEN KEHITYS VUONNA 2013 Säätiön tuottojäämä oli (vuonna ). Myyntivoittoja realisoitiin (v ). Arvonalennuksia tehtiin (vuonna ). Säätiön sijoitusomaisuuden arvo oli vuoden lopussa noin 47,1 M (43,7 M ). Säätiön sijoitusten tuotto, kun on huomioitu saadut lahjoitukset, maksetut apurahat ja hallintokustannukset, vuonna 2013 oli 9 % (v ,9 %). KIINTEISTÖT JA HUONEISTOT Säätiön kiinteistöomaisuuden paino sijoitusomaisuudessa on muutaman viime vuoden ajan ollut yli 40 %. Tämä johtuu maaalueiden määrän lisäyksestä. Vuonna 2008 tehty omistusjärjestely Vanhalinnassa toi säätiön sijoitusomaisuuteen yhteensä 78 asuntorakentamiseen tarkoitettua tonttia. Vuonna 2009 seitsemääntoista tonttiin valmistui kunnallistekniikka. Vuoden 2013 lopussa tontteja oli myyty seitsemän. Tonttien hintapyynnöt vaihtelevat :sta :on. Säätiöllä on voimassa Liedon kunnan kanssa maankäyttösopimus, jossa määritellään kunnallistekniikan rakentamiseen liittyvät kysymykset ja toteutuksen väljä aikataulu. Vuoden 2013 aikana jatkettiin kahden seuraavan korttelin toteutuksen suunnittelua. Alueen asemakaavan tarkistus hyväksyttiin Liedon kunnanvaltuustossa tammikuussa Omakotitalojen rakennusoikeudet ja talotyypit on suunniteltu siten, että koko alueelle muodostuu monipuolista tarjontaa. Vuonna 2009 säätiö sai testamenttilahjoituksen rymättyläläiseltä maanviljelijä Kosti Hämmäröltä. Lahjoitus käsitti merkittävän maaomaisuuden, yli 100 hehtaaria. Säätiö käynnisti samana syksynä, saatuaan omaisuuden hallintaansa, rantakaavan tarkistuksen määritelläkseen tilan rakennuspaikkojen parhaat sijainnit. Yliopistotalo etenee! Vuonna 2013 saatiin päätökseen järjestelyt Asunto Oy Kiinanmyllyn rakennushankkeesta. Yliopistosäätiö rakennuttaa yhdessä yliopiston ja TYKSsäätiön kanssa modernin vuokratalon. Yliopiston toimintojen kannalta sijainti on paras mahdollinen. Rakennustyöt alkavat kesällä 2014 ja rakennus valmistuu tammikuussa Rantakaavan tarkistus hyväksyttiin Naantalin kaupunginvaltuustossa joulukuussa Säätiö aloitti tonttimyynnin ns. tarjouskauppamenettelyllä keväällä Vuonna 2013 tontteja myytiin viisi, myyntihintojen ollessa yhteensä 1,1 M. Tonttien myynti jatkuu keväällä Yhteisrantaisille tonteille perustettiin Kiinteistö Oy Fältinranta, jolle rakennettiin saunarakennus ja yhteislaituri. Yhtiön viisi osaketta myydään yhdessä ei-omarantaisten tonttien kanssa. Turun Yliopistosäätiö on omistanut vuodesta 2001 lähtien Kiinteistö Oy Teutorin. Yhtiö omistaa Turun itäisessä keskustassa entisen ns. kenkätehtaan tontin ja rakennuksen, joka on vuokrattu Turun yliopistolle. Tontin asemakaavan muutos vahvistettiin vuoden 2010 syksyllä. Vuoden 2011 lopulla toteutettiin koko vuoden suunniteltu ja valmisteltu järjestely, jossa säätiö luovutti omistamansa KOY Teutorin osakkeet perustetulle Teutorin Kiinteistö Ky:lle. Se omistetaan yhdessä Turun yliopiston kanssa. Samassa yhteydessä sovittiin järjestelystä, jossa KOY Teutori rakennuttaa tontille uudisrakennuksen ja peruskorjaa sen jälkeen vanhan rakennuksen. Vuoden 2012 aikana uudisrakennuksen rakennustyöt ja vanhan rakennuksen peruskorjauksen suunnittelu aloitettiin. Säätiö sijoitti uudisrakennuksen toteuttamiseen tilivuonna , näin säätiön lisäsijoitukset uudisrakennukseen ja peruskorjaukseen ovat yhteensä Loppuosa rahoitettiin Turun yliopiston suorittamalla vastaavalla oman pääoman erällä ja KOY Teutorin ottamalla pankkilainalla. Teutorin Kiinteistö Ky antoi rahoittajalle, Turun Seudun Osuuspankille, ns. kovenanttisitoumuksen omistuksen pysyvyydestä ja vastikkeiden maksusta. Säätiö omistaa puolet As Oy Kiinanmyllystä osoitteessa Vähä- Hämeenkatu 1. Tämä omistussuhde toteutui kesällä 2013 kun säätiö osti kaksi huoneistoa. Aiemmin As Oy Kiinanmylly haki ja sai tontille asemakaavamuutoksen. Sen mukaan nykyinen rakennus tulee purettavaksi ja tilalle rakennetaan uusi liike- ja asuintalo. Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus

20 SIJOITUSTOIMINTA JA TALOUS 2013 Yhtiön toinen pääomistaja, TYKS-säätiö myi tammikuussa 2014 puolet omistuksestaan Turun yliopistolle. Vuoden 2013 aikana As Oy Kiinanmylly valmisteli rakentamisen toteutusta. Vuonna 2007 hankittuun osoitteessa Linnankatu 24 sijaitsevaan kohteeseen perustettiin tuolloin KOY Herrainkulma hallinnoimaan rakennusta ja sen tonttia. Myöhemmin yhtiö osti Turun kaupungilta myös tontin. Säätiön omistamat huoneistot ao. yhtiössä olivat kaikki vuokrattuja koko vuoden. Yhtiöllä on pitkäaikaista pankkilainaa Turun Yliopistosäätiön saatava yhtiöltä on Turun Yliopistosäätiö omistaa As Oy Turun Sukkulakodin. Lainan määrä vuoden lopussa oli n. 3,2 M. Yhtiössä on 66 vuokra-asuntoa. Vuokraustoiminnan hoitaa OP-Kiinteistökeskus ja isännöinnin Varsinais-Suomen Isännöintitalo Oy. Vuokrausaste on ollut erinomainen (v ,9 %) johtuen hyvästä varustelutasosta ja sijainnista. Huoneistokorjauksilla vuoden aikana on voitu pitää vuokrausaste korkeana. Säätiöllä on kaksi korkotukilainoitettua kohdetta, joista se omistaa 20 %:n vähemmistöosuuden. Toinen yhtiöistä sijaitsee Turun Tervatorilla ja toinen Oulun keskustassa. Myös niissä vuokrausaste on ollut hyvä. Säätiö omistaa seitsemän toimistohuoneistoa käsittävän kokonaisuuden Turun kauppatorin laidalla sijaitsevassa KOY Primassa. Kaikki tilat olivat vuoden 2013 ajan vuokrattuina. Yhtiössä tehtiin laaja katon korjaus, jonka yhtiö rahoitti pitkäaikaisella lainalla. KOY Turun Verkahovissa säätiöllä on omistuksessa tuleva oikeus (B-osake) 10 huoneistoon. Turun Yliopistosäätiön omistamat ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan käytössä olleet tilat KOY Aura-Tavastissa (Hämeenkatu 6) myytiin vuoden 2003 aikana. Säätiölle jäi oikeus kohteeseen haettavaan lisärakennusoikeuteen. Oikeus on voimassa vuoden 2015 loppuun saakka. As Oy Yliopistorinteen 662 neliötä käsittävän opetus- ja toimistohuoneiston säätiö myi vuoden 2013 alussa Turun yliopiston ylioppilaskunnan omistamalle Universtas Oy:lle. Turun Yliopistosäätiön kiinteistösijoituksiin luetaan viisi kiinteistörahastoa. Eurozone Office Fund sijoittaa eurooppalaisten suurkaupunkien keskustoissa sijaitseviin toimisto- ja liikerakennuksiin. Quarum Feeder Fund QA II on suomalaisia, pääasiassa pääkaupunkiseudulla sijaitsevia asuntokohteita omistava rahasto, samoin kuin Taaleritehtaan asuntorahasto. AKR II Tuotto -rahasto sijoittaa kotimaisiin liike- ja toimistorakennuksiin. Minerva-rahasto vanhuusväen hoitokoteihin ja Evli Baltic -kiinteistösijoitusrahasto Baltiassa sijaitseviin liike- ja toimistorakennuksiin. Vuonna 2013 toteutettiin Saarenmaalla peruskorjaus Turun yliopiston Saarenmaan yliopistokeskuksen käyttöön hankituissa tiloissa. Säätiö hankki tontin ja rakennuksen omistukseensa syyskuussa 2009 allekirjoitetulla kauppakirjalla. Kohde sijaitsee Kuressaaren keskustassa Piispanlinnan naapurissa. Tontin pinta-ala on n neliötä. Vuoden 2010 aikana kunnostettiin nykyaikaiseksi asunnoksi päärakennuksen siivessä sijaitseva vahtimestarin asunto. Huoneisto on vuokrattu talvella ja kesän ajan se toimii vierailijoita palvelevan vahtimestarin asuntona. Vuonna 2013 aloitettiin tontin takaosassa olevan suojellun hirsirakennuksen peruskorjaus. Tartossa sijaitseva Turun yliopiston ja Tarton yliopiston Granö-yhteistyökeskus muodostaa säätiön omaisuudessa ns. erilliskatteellisen rahaston. Granö-keskuksen alijäämä esitetään omalla rivillään tuloslaskelmassa samoin kuin rakennuksesta ja kalustosta tehtävä poisto. Poisto alentaa erilliskatteisen rahaston kirja-arvoa. Granö-keskuksen alijäämällä tai poistolla ei ole vaikutusta sää tiön tilikaudelta jaettavaan tuottojäämään. Granö-keskuksen tuotot olivat vuonna ( ) ja kulut (vuonna ). Erotus on katettu yleisrahastosta. SÄÄTIÖN HALLINTOKULUT Säätiön hallintokulut muodostuvat palkkakustannuksista ja muista toiminnan kuluista. Hallintokulujen yhteismäärä oli (vuonna ). Säätiön luottamushenkilöille ei ole säätiössä noudatetun tavan mukaan maksettu palkkioita tai kustannusten korvauksia. Asiantuntijoille on maksettu hakemusten määrään perustuva palkkio. ESTEELLISYYSOHJEET Turun Yliopistosäätiölle on laadittu oma esteellisyysohje, jossa määriteltiin esteellisyystilanteet sekä lähipiiri. Esteellisyysarviointi tulee esille pääasiassa apurahamyöntöjen kohdalla, mutta ohje sisältää myös erilaiset sopimustilanteet. Hallituksen jäsenten sidonnaisuuksista on laadittu vuosittain päivitettävä luettelo. SÄÄTIÖN HALLITUKSEN ARVIO TALOUDELLISISTA RISKEISTÄ JA NIIDEN HALLINNASTA Säätiölaki edellyttää, että omaisuus on sijoitettava turvaavasti ja tuloa tuottavasti. Säätiö on hajauttanut omaisuuden useiden omaisuusluokkien välillä ja omaisuusluokkien sisällä. Säätiöllä on kirjallinen sijoituspolitiikka, jossa määritellään säätiön koko salkun riski- ja tuottotaso. Omaisuusluokilla on enimmäispainot ja omaisuusluokkien sisällä yksittäisten sijoitusten määrille on asetettu enimmäismäärät. Edellä mainituilla toimenpiteillä pyritään välttämään koko sijoitusomaisuuden merkittävää arvonmenetystä, mikä luonnollisesti on merkittävin taloudellinen riski. Koska säätiö on sijoitustoimintaa harjoittava yhteisö, sillä ei ole merkittäviä muita, ts. toiminnallisia riskejä ja se pyrkii niitä myös välttämään esim. välttämällä rakennuttajana toimimista. Päätöksenteko tapahtuu yhteisön päätöksinä, joista laaditaan pöytäkirja. Toiminimenkirjoitussäännöt edellyttävät vähintään kahden henkilön nimeä oikeustoimiin ellei toteuteta toimenpidettä, johon toimeenpanija on yksilöidysti valtuutettu. Omaisuuserät sekä hallituksen jäsenten ja johtavien toimihenkilöiden vastuut on vakuutettu. Säätiön toimihenkilöiden määrä on vähäinen. Henkilöriskiä vähentää toiminnan dokumentointi ja em. päätöksentekomenettely. Säätiön tietoturvariski on vähäinen sää tiön käyttäessä yliopiston atk-keskuksen palveluja ja taloushallinnon tietojen ollessa tallennettuna ulkopuolisella palveluntar joajalla. 20 Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2013

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott.

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott. Hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet tiedekunnittain ja hakukohteittain, kaikki valinnat vuosina -2014 1 (5) Haken. Kok. Hyv. Hyv. Humanistinen tiedekunta Arkeologia 168 58 12 8 8 166

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS 22.10.2015 SUOMEN AKATEMIAN TIETEELLISTEN TOIMIKUNTIEN KOKOONPANOSTA KAUDELLE 2016 2018 BIOTIETEIDEN

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan nimeäminen ajalle

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan nimeäminen ajalle Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 10/2016 1 (1) 148 428/13.02.00/2016 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan nimeäminen ajalle 1.1.2017-31.12.2020 Kuntayhtymän hallitus

Lisätiedot

Kirkolliskokousvaalit 2016

Kirkolliskokousvaalit 2016 I Viinipuu 87 Engström Vesa asiantuntija I Viinipuu 88 Ijäs Mika palvelukokonaisuuden esimies, yhteisöpedagogi (AMK) I Viinipuu 89 Leipakka Laura TM I Viinipuu 90 Leskinen Heikki TM I Viinipuu 91 Orpana

Lisätiedot

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen Helsingin yliopisto 27.11.2006 FARMASIAN TIEDEKUNTA FARMASIAN TIEDEKUNNAN tiedekuntaneuvosto Valittavien lukumäärä: 3 (ainakin yhden jäsenen ja varajäsenen tulee olla opettaja ja ainakin yhden jäsenen

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere 112 113 114 115 A Timo Malmi FL, kirjailija Leena Valkeeniemi-Tasanen terveydenhoitaja Mauri Poussa toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja Pirjo Kokkonen kotitalousteknikko 116 117 118 119 120 Ilkka Nikander,

Lisätiedot

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT 1 (10) TEUVAN KUNTA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN - Teuvan kunnanvaltuusto 19.1.2009 KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA varsinaiset et Lehtimäki Esko Luhtala Anne Lilja Jukka Mäntylä Anu henkilökohtaiset

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Ahonen Anna Liisa Oikeudenomistajat K2 Alakiuttu Erkki Juhani K3 Alakiuttu Kalle Johannes K4 Aalto Jorma

Lisätiedot

1 (6) tdk laitos aine

1 (6) tdk laitos aine 1 (6) H Hist.,kultt. ja tait.tutk.lts Arkeologia 1 2 2 3 Digitaalinen kulttuuri, Pori 2 2 1 2 Folkloristiikka 1 1 2 1 1 1 Historia 2 4 1 Kansatiede 2 2 2 1 1 2 Kotimainen kirjallisuus 1 3 1 3 1 1 2 Kulttuurihistoria

Lisätiedot

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset 1(5) SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset Rullaluistelu 300m, miehet 1)Tommi Lahti If Femman 50,7 1) Jukka Korpi Kristiinan Urheilijat 31,2 1) Urmas Leirost Lahden

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

1 (6) Sisältyvien kokonaisuuksien lkm. Tdk Pääaine Sivuaine

1 (6) Sisältyvien kokonaisuuksien lkm. Tdk Pääaine Sivuaine 1 (6) H Arkeologia Kansatiede 8 2 10 Museologia 4 3 7 Klassillinen arkeologia 5 1 6 Arkeologia Total 41 13 54 Digitaalinen kulttuuri, Pori Kulttuurituotannon suunnittelu, Pori 12 3 15 Museologia ja aineellinen

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 14.12.2015 klo 17.00 SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Suomalainen Tiedeakatemia myönsi 14.12.2015 pidetyssä tilaisuudessaan

Lisätiedot

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Hakala Kalle, Sijaisuuksia Hartikainen Kaisa Karoliina, Siilinjärven kunta, valvontaeläinlääkäri Haukipuro Martta Elisabeth,

Lisätiedot

Turun yliopisto Suoritetut alemmat, ylemmät ja tohtorin tutkinnot ohjauksen alan ja pääaineen mukaan Lähde: Nettiopsu 17.1.

Turun yliopisto Suoritetut alemmat, ylemmät ja tohtorin tutkinnot ohjauksen alan ja pääaineen mukaan Lähde: Nettiopsu 17.1. 1 (7) Alemmat korkeakoulututkinnot 1. Kasvatusalat Aikuiskasvatustiede K 10 4 10 7 9 Erityispedagogiikka K 14 13 12 21 20 Kasvatustiede (varhaiskasvatus), OKL Rauma K 3 2 1 Kasvatustiede, kasvatustieteiden

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia PROFESSORILUENTO Professori Leila Koivunen Yleinen historia Humanistinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Leila Koivunen pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Yhteinen aamupäivä: biolääketiede, hammaslääketiede, lääketiede:

Yhteinen aamupäivä: biolääketiede, hammaslääketiede, lääketiede: JOHDANTOPÄIVIEN OHJELMA Johdanto yliopisto-opiskeluun ja lääketieteeseen Aika: tiistai 9.8 maanantai 15.8.2016 Paikka: Osmo Järvi Sali; Medisiina Kiinamyllynkatu 10 Yhteinen aamupäivä: biolääketiede, hammaslääketiede,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Biolääketieteen koulutusohjelman johdantopäivät

Biolääketieteen koulutusohjelman johdantopäivät 1(5) Biolääketieteen koulutusohjelman johdantopäivät 9. 15.8.2016 Tiistai 9.8.2016 Tervetuloa yliopistoon, tiedekuntaan, koulutusohjelmaan ja opiskelijayhteisöön! Keltahaalariset tuutorit Medisiinan aulassa

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS Poliittisen ohjausryhmän jäsenet Poliittisen ohjausryhmän jäsenet kategorioittain (3) 1. Ohjausryhmän jäsenet kunnittain Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia,

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 1 Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9. Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.2005 Jyväskylässä Osallistujalista seminaarin työryhmien mukaan (12.9.2005) Nimi Organisaatio

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Seppo Mattila. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Tähtitiede

PROFESSORILUENTO. Professori Seppo Mattila. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Tähtitiede PROFESSORILUENTO Professori Seppo Mattila Tähtitiede Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 28.9.2016 Professori Seppo Mattila pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 28. syyskuuta

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliitto r.y. Sivu 1 (6) Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliiton tunnustuspalkinto Tunnustuspalkinto on annettu vuodesta 1949 lähtien

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA Salon kaupunginvaltuusto Dnro 117/12.06/2016 7.3.2016 Äänestysluettelot 17, varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 Äänestys 17 Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = (n)

Lisätiedot

FM i luftvapenskytte Sastmola Resultat ÄLG

FM i luftvapenskytte Sastmola Resultat ÄLG FM i luftvapenskytte Sastmola 2016 Resultat ÄLG Klass S15 1. Antti Santakangas ST 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen MF 157 5. Juuso Ahola La 156 13 tävlande i klassen

Lisätiedot

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30 HÄMEENLINNA, LAMMI 31.1.2016 25 tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty 31.1.2016 klo 19.30 MM 1. Hyyrynen Juha KLT 41 42 39 41 45 208 2. Rantanen Asko MU 39 44 42 40 42 207 3. Vaarala Simo PaavT 46 35 40

Lisätiedot

Jurvan Metsästysseura ry Ilma-asehalli, Salontie 20

Jurvan Metsästysseura ry Ilma-asehalli, Salontie 20 POHJANMAAN III KULTAHIPPUKARSINNAT JA Y/N SARJOJEN AVOIN ILMA-ASEKILPAILU Tulokset ilmapistooli: IT 8 1 Tuomas Olli LappA 95 + 96 = 191 2 Aleksi Heinonen LappA 93 + 90 = 183 3 Topias Teikari IU 82 + 81

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 98 99 100 98 99 98 592 2. Jaakko Björkbacka KarMAS 95 97 97 97 97 93 576 3. Markku Niemi AlavA 95 92 95 92 96 96 566 4. Veli Ylinen AlavA 91 96 92 96

Lisätiedot

RovaniemenYrittäjät r.y.

RovaniemenYrittäjät r.y. RovaniemenYrittäjät r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2005 PUHEENJOHT AJAN KATSAUS Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksemme 18. Yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille korostettiin niin kuntalaisille kuin

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto PROFESSORILUENTO Professori Päivi Rautava Ehkäisevä terveydenhuolto Lääketieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Professori Päivi Rautava pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. toukokuuta

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen LAPIN YLIOPISTO

Lisätiedot

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo Yrityksen nimi LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 01395577 Osoite Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo n tyyppi aloitettu

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 1 Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

Urheiluveteraanien kansalliset hallikilpailut Salo 12.1.2013. M30 30 m lentävä lähtö 1) Ilkka Vuori Esbo IF 3,538

Urheiluveteraanien kansalliset hallikilpailut Salo 12.1.2013. M30 30 m lentävä lähtö 1) Ilkka Vuori Esbo IF 3,538 Urheiluveteraanien kansalliset hallikilpailut Salo 12.1.2013 M30 30 m lentävä lähtö 1) Ilkka Vuori Esbo IF 3,538 M40 30 m lentävä lähtö 1) Petri Tauriainen PeU 3,431 M45 30 m lentävä lähtö 1) Jaakko Stenius

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen http://kesa.sporttisaitti.com Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen 28.06.2014 Päivitetty Lopputulokset 28.6.2014 20:46 Sarja M 1 54 MARKO HOLOPAINEN M PK 19 22 41 0 2 61 JUHA HEIKKILÄ M PK 20 18 38 1

Lisätiedot

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset Sivu 1 / 6 Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset 100m juoksu M30 +0,5m/s 1) Sami Koivunen Noormarkun Nopsa 12,21 +0,5m/s 1) Juho-Pekka Karjalainen Kunto-Pirkat 11,91 2) Aku Kallio Kosken Kaiku

Lisätiedot

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46, Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47,91 30.6.2012 Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,67 24.6.2012 Leppävirta 3 Milla Koski-Vähälä Lumijoen Lumiukot 43,94 30.6.2012

Lisätiedot

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTO

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTO Sivu 1 TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 KOKOUSAIKA Torstai 20.8.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Auditorio Omega, ICT-city, Joukahaisenkatu, TURKU ASIALUETTELO 1 Kokouksen

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40 Kansallinen 25 tikkaa 29.7.2016 Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty 29.7.2016 klo 23.40 MM 1. Järvinen Tarmo JST 41 46 43 35 44 209 5x10 2. Mäkinen Mauno VaaTi 46 40 41 40 42 209 4x10 3. Määttä

Lisätiedot

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46, Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47,91 30.6.2012 Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,67 24.6.2012 Leppävirta 3 Milla Koski-Vähälä Lumijoen Lumiukot 43,94 30.6.2012

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 %

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 % Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016 OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016 JOROINEN RANTASALMI ENON- KOSKI SAVONRANTA KERIMÄKI SULKAVA HIRVENSALMI PERTUN- MAA RISTIINA PUUMALA HALLITUS 2016 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Hämäläinen Heikki

Lisätiedot

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja TULOKSET Y17 sarja 1 Rissanen Jarkko Y17 TorSA 98 2 Ojansuu Oliver Y17 SSG 91 3 Lindh Oliver Y17 SSG 86 4 Markkula Pekka Y17 SA 76 5 Mäkinen Ukko-Pekka Y17 (tyhjä) 73 6 Selen Anton Y17 SSG 68 TULOKSET

Lisätiedot

XXIII Arvi Tiinuksen muistokilpailut

XXIII Arvi Tiinuksen muistokilpailut Toijalan Yhteiskoulu 07. - 10m Ilmakivääri 60 ls, sarja M 1. Teemu Lipponen NoSA 98 99 96 97 96 94 580 2. Saku Lahti P-HA 89 94 91 91 94 90 549 20x 3. Vesa Valkama P-HA 90 89 93 92 90 95 549 18x 4. Pekka

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 1 Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/14 PÖYTÄKIRJA. dekaani Jouko Väänänen johtaja Juha Äystö hallintopäällikkö Mikko Sainio

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/14 PÖYTÄKIRJA. dekaani Jouko Väänänen johtaja Juha Äystö hallintopäällikkö Mikko Sainio Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

HRK- uistelu

HRK- uistelu HSVU Tulostettu 2.8.2014 Sivut 1 / 21 39 Niko Saarinen, Jyri Korkeila 6805 kuha 5480 6805 13610 1 17 Salonen Kari, Niittymaa Jani, 5210 2800 kuha 2800 8010 10810 2 30 Huhkamo, Virtanen, Karjalainen 10060

Lisätiedot

Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä Johtaja Anita Lehikoinen

Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä 1.3.2007 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö Yksikössä on koulutuksen tulosalue ja tutkimuksen tulosalue. Henkilöt johtaja Anita

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Biologia (ruotsinkielinen valinta) to 21.5.2015 klo 9.00-13.00, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Turku Biologia (suomenkielinen valinta)

Lisätiedot

TULOKSET: Sijat 1-3. E M 50 1 16,39 4 2 Pöyhölä Mika Tampereen Talviuimarit 2 20,96 3 2 Takala Jarmo UKK 3 22,59 3 1 Koshev Mikhail Meriuimarit

TULOKSET: Sijat 1-3. E M 50 1 16,39 4 2 Pöyhölä Mika Tampereen Talviuimarit 2 20,96 3 2 Takala Jarmo UKK 3 22,59 3 1 Koshev Mikhail Meriuimarit TULOKSET: Sijat 1-3 G N 70 Sij. Aika Erä Rata Nimi Seura / joukkue 1 37,20 2 1 Pietilänaho Terttu Nurmijärven Latu 2 38,85 3 1 Heino Toini Kangasalan uintiseura 3 39,92 2 2 Saarinen Asta Mämmilän Norpat

Lisätiedot

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali.

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT PÖYTÄKIRJA Yhteistulokset Lasten viestit Siirtolapuutarha Tulos Kroketti Kuulakikka Mölkky Lentopallo Lausunta Puhe Tikka Petankki Tytöt < v Pojat

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

esityslista Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen professori, varapuheenjohtaja

esityslista Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen professori, varapuheenjohtaja 1/2017 1 Aika, 10:30 Paikka Joensuun kampus, Borealiksen auditorio BOR100, Yliopistokatu 7 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen

Lisätiedot

(Varsinais-S) (Vaasa)

(Varsinais-S) (Vaasa) T 3 Yritysdemokratiatyöryhmä Eero Joutsijoki (1.11.1979 asti) Matti Lipiäinen (14.12.1979 lähtien) Martti Koivisto Aulis Alamattila Martti Salo (Satakunta) SÄÄN TÖVAL IOKUNTA Martti Hoffren (Kuopio) Esko

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015 Nokian Ampumarata 28.06.2015 19:09:48 SML-Luodikko erä 1, sunnuntai 28.6.2015 klo 09:00-09:25 1 Jani Lindgren KS M 5 Tapio Silen PH M 2 Ari Lindstedt PH M 6 Kari Äikäs KS M 3 Janne Koivumäki Po M 7 Kari

Lisätiedot

MM MA

MM MA Kansallinen 25 tikkaa Heinola 14.11.2015 Järj. Heinolan Tikka-kerho MM päivitetty 15.11.2015 klo 18.50 1. Lehtonen Seppo JST 42 44 44 43 43 216 2..2. Miettinen Martti LamTi 45 43 35 41 44 208 3. Tammi

Lisätiedot

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta) Koonnut Ilkka Hemmilä, päivitetty 20.8.2012 (ulkoradoilla)

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Järjestimme kierrätystorin keväällä ja syksyllä. Maailmanparantajan kahvilaa ei saatu järjestettyä kertaakaan.

Järjestimme kierrätystorin keväällä ja syksyllä. Maailmanparantajan kahvilaa ei saatu järjestettyä kertaakaan. Järvenpään vihreät ry TOIMINTAKERTOMUS 2014 Järvenpään Vihreät ry:n hallitukseen kuuluivat vuonna 2014 Tiia Lintula (puheenjohtaja), Salla Hänninen (varapuheenjohtaja), Katri Kakko, Seija Kareinen (taloudenhoitaja),

Lisätiedot

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81 Lapin Mestaruuspilkki 13.3.2010 Kemijärvi / Kaisanlahti Tulokset: Nuoret alle 12v. 1. Heidi Harju 780 g Ivalon Erämiehet 2. Ville Harju 287 3. Riikka Kumpula 250 Sodankylän Perhokalastajat 4. Jonna Harju

Lisätiedot

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1. 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.OSUUS 1 48 JOUTSA-1 Räsänen Veli-Matti 22.56,8 2 6 SAARIJÄRVI-1 Vertanen Olli 22.59,1 3 3 JYVÄSKYLÄ-1 Mikkonen Tomi 23.04,8

Lisätiedot

TULOSLUETTELO Satakunnan Maakuntaviesti Su Perinteinen

TULOSLUETTELO Satakunnan Maakuntaviesti Su Perinteinen TULOSLUETTELO Satakunnan Maakuntaviesti Su 9.2.2014 Perinteinen Maakuntaviestin osuusisännät 2014: 1. osuus Finnblock Europa Oy Ltd 2. osuus 3. osuus Maanrakennus Mäenpää Oy 4. osuus 5. osuus 6. osuus

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot