EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 7. huhtikuuta 2003 (10.04) (OR. en,fr) 7038/03 PESC 111 FIN 92 PE 57

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 7. huhtikuuta 2003 (10.04) (OR. en,fr) 7038/03 PESC 111 FIN 92 PE 57"

Transkriptio

1 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 7. huhtikuuta 2003 (10.04) (OR. en,fr) 7038/03 PESC 111 FIN 92 PE 57 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: COREPER ja NEUVOSTO Ed. asiak. nro: 7330/02 PESC 100 FIN 108 PE 28 Asia: Neuvoston vuosittainen selvitys Euroopan parlamentille YUTP:n tärkeimmistä näkökohdista ja perusvalinnoista ja niiden taloudellisista vaikutuksista Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon (6. toukokuuta 1999 tehdyn toimielinten sopimuksen H kohdan 40 kohta) Talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6. toukokuuta 1999 tehdyn toimielinten sopimuksen H kohdan 40 kohdan mukaisesti "neuvoston puheenjohtajavaltio kuulee Euroopan parlamenttia vuosittain neuvoston laatimasta asiakirjasta, jossa käsitellään YUTP:n tärkeimpiä näkökohtia ja perusvalintoja sekä niiden Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon aiheuttamia taloudellisia vaikutuksia". 2. Ulkosuhteiden neuvosten työryhmä tarkasteli kokouksissaan 31.3., ja neuvoston pääsihteeristön esittämää selvitysehdotusta ja päätti antaa liitteenä olevan tekstin Coreperin käsiteltäväksi. 7038/03 sj,pmm,rir,eho,tih,hkd,mmy/sj/sh 1 DG E Coord FI

2 3. Asiakirjassa on noudatettu seuraavia, aiempien selvitysten 1 mukaisia periaatteita: Siinä on rajoituttu kuvailemaan YUTP-toimia, esimerkiksi yhteisiä kantoja, yhteisiä toimintoja ja niiden täytäntöönpanosta tehtyjä päätöksiä, julkilausumia ja virallisia yhteydenottoja sekä poliittista vuoropuhelua (tarvittaessa ja silloin, kun on ollut välttämätöntä antaa laaja-alainen näkemys toiminnasta, on viitattu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osaston ulkopuolelle jääviin toimiin). Se täydentää ulkosuhteita koskevaa lukua, joka sisältyy parlamentille SEU:n 4 artiklan mukaisesti annettavaan, Euroopan unionin toteutunutta kehitystä käsittelevään vuosikertomukseen. Unionin ulkosuhteiden yleiset painopisteet, jotka on esitetty esimerkiksi Eurooppaneuvoston päätelmissä, kuuluvat ns. 4 artiklan mukaiseen kertomukseen. 4. Coreperia pyydetään vahvistamaan LIITTEESSÄ olevasta tekstiehdotuksesta vallitseva yhteisymmärrys suosittamaan neuvostolle, että se hyväksyisi A-kohtana 6. toukokuuta 1999 tehdyn toimielinten sopimuksen H kohdan 40 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentille esitettävän asiakirjan YUTP:n tärkeimmistä näkökohdista ja perusvalinnoista sekä niiden taloudellisista vaikutuksista yhteisöjen yleiseen talousarvioon /98 PESC 66 PE 23, 7051/99 PESC 71 FIN 91 PE 26, 5990/00 PESC 50 FIN 37 PE 8, 7853/01 PESC 130 FIN 117 PE 27 ja 7330/02 PESC 100 FIN 108 PE /03 sj,pmm,rir,eho,tih,hkd,mmy/sj/sh 2 DG E Coord FI

3 LIITE 6. TOUKOKUUTA 1999 TEHDYN TOIMIELINTEN SOPIMUKSEN H KOHDAN (40 KOHTA) MUKAISESTI EUROOPAN PARLAMENTILLE ESITETTÄVÄ NEUVOSTON ASIAKIRJA YUTP:n TÄRKEIMMISTÄ NÄKÖKOHDISTA JA PERUSVALINNOISTA SEKÄ NIIDEN TALOUDELLISISTA VAIKUTUKSISTA EUROOPAN YHTEISÖJEN YLEISEEN TALOUSARVIOON Taustaa 6. toukokuuta 1999 tehdyn toimielinten sopimuksen mukaisesti "neuvoston puheenjohtajavaltio kuulee Euroopan parlamenttia neuvoston asiakirjasta, jossa esitetään YUTP:n tärkeimpiä näkökohtia ja perusvalintoja sekä niiden Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon aiheuttamia taloudellisia vaikutuksia". Neuvosto hyväksyi ensimmäisen tällaisen selvityksen Se kattoi heinäkuun 1997 ja maaliskuun 1998 välillä hyväksytyt YUTP-toimet. Seuraava selvitys 2 kattoi koko kalenterivuoden 1998 (ja oli näin ollen päällekkäinen edellisen selvityksen kanssa vuoden 1998 ensimmäisen neljänneksen osalta), vuoden ja Tämä selvitys kattaa vuoden 2002 ja siinä käsitellään myös tulevia toimintanäkymiä vuoden 1999 selvityksestä asti noudatetun käytännön mukaisesti. Selvityksessä on noudatettu seuraavia, aiempien selvitysten mukaisia periaatteita: Siinä on rajoituttu kuvailemaan YUTP-toimia, esimerkiksi yhteisiä kantoja, yhteisiä toimintoja ja niiden täytäntöönpanosta tehtyjä päätöksiä, julkilausumia ja virallisia yhteydenottoja sekä poliittista vuoropuhelua (tarvittaessa ja silloin, kun on ollut välttämätöntä antaa laaja-alainen näkemys toiminnasta, on viitattu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osaston ulkopuolelle jääviin toimiin). Se täydentää ulkosuhteita koskevaa lukua, joka sisältyy parlamentille SEU:n 4 artiklan mukaisesti annettavaan, Euroopan unionin toteutunutta kehitystä käsittelevään vuosikertomukseen. Unionin ulkosuhteiden yleiset painopisteet, jotka on esitetty esimerkiksi Eurooppaneuvoston päätelmissä, kuuluvat ns. 4 artiklan mukaiseen kertomukseen. Neuvoston Internet-sivustolla (http://ue.eu.int) on saatavilla seuraavia YUTP:tä koskevia tietoja: luettelo YUTP-alan säädöksistä, julkilausumia, tietoja EU:n erityisedustajista ja Euroopan unionin tarkkailujoukosta (EUMM), YUTP-toiminnan aikataulu mukaan lukien poliittiseen vuoropuheluun kuuluvat kokoukset kolmansien maiden kanssa sekä EU:n sotilaallisia rakenteita koskevia perustekstejä /98 PESC 66 PE /99 PESC 71 FIN 91 PE /00 PESC 50 FIN 37 PE /01 PESC 130 FIN 117 PE /02 PESC 100 FIN 108 PE /03 sj,pmm,rir,eho,tih,hkd,mmy/sj/sh 3 LIITE DG E Coord FI

4 I YUTP:N KESKEISET NÄKÖKOHDAT JA PERUSVALINNAT A. MAANTIETEELLISET PAINOPISTEALUEET 1. LÄNSI-BALKAN a) Alueelliset näkökohdat Kööpenhaminassa joulukuussa 2002 kokoontunut Eurooppa-neuvosto vahvisti Länsi-Balkanin viiden maan tavoitteen lähentyä Eurooppaa ja korosti jälleen kerran, että Euroopan unioni tukee päättäväisesti niiden pyrkimyksiä lähentyä Euroopan unionia mahdollisina ehdokasmaina. Vakautus- ja assosiaatioprosessi muodostaa yhä puitteet politiikalle, jolla näitä maita autetaan eteenpäin, ja koko kansainvälinen yhteisö ja kaikki alueen maat tunnustavat sen ja tukevat sitä. Se on liittymisstrategia, jossa Euroopan arvot, periaatteet ja normit otetaan käyttöön kyseisellä alueella siten, että nämä maat voivat aikanaan liittyä Euroopan unioniin. Prosessi ja sen avaamat tulevaisuudennäkymät toimivat Länsi-Balkanin uudistuksille kiintopisteenä samalla tavalla kuin liittymisprosessi on toiminut Keski- ja Itä-Euroopassa. Tarkoituksena antaa selvä signaali vakautus- ja assosiaatioprosessin maiden ja EU:n välisistä erityissuhteista, neuvosto sopi 13. toukokuuta myös uuden poliittisen korkean tason foorumin Zagrebin prosessin perustamisesta EU:n ja vakautus- ja assosiaatioprosessin maiden välille. Se totesi tyydytyksellä, että Kreikka oli valmis järjestämään Zagrebin huippukokouksen jatkotoimena omalla EU:n puheenjohtajakaudellaan Thessalonikissa korkean tason kokouksen EU:n jäsenvaltioiden ja vakautus- ja assosiaatioprosessin maiden välillä. Neuvosto seurasi edelleen tiiviisti horisontaalisia kysymyksiä, joilla on vaikutusta koko alueeseen: Neuvosto vahvisti useaan otteeseen antavansa täyden tukensa entisen Jugoslavian alueen kansainväliselle rikostuomioistuimelle ja ilmoitti selkeästi, että tuomioistuimen kanssa tehtävän yhteistyön laiminlyöminen vaarantaisi alueen maiden lähestymisen EU:hun. Vaikka maiden yhteistyö tuomioistuimen kanssa on parantunut, monissa alueen maissa siinä on vielä ongelmia. Neuvosto muistutti 15. huhtikuuta ja 22. syyskuuta, että kaikkien pakolaisten ja siirtymään joutuneiden henkilöiden oikeus paluuseen kuuluu perusihmisoikeuksiin. Se ilmaisi myös 19. marraskuuta vakavan huolensa asekaupasta, joka on selvästi YK:n asettamien pakotteiden vastaista. Neuvosto totesi, että järjestäytynyt rikollisuus, joka uhkaa alueen vakautta, vaurautta ja edistystä, mistä on vakavia seurauksia koko Euroopalle, on Länsi-Balkanin kanssa tehtävän yhteistyön keskeinen kohde. Se antoikin 9. joulukuuta täyden tukensa Lontoossa 25. marraskuuta kokoontuneen järjestäytynyttä rikollisuutta käsittelevän konferenssin onnistuneelle lopputulokselle. 7038/03 sj,pmm,rir,eho,tih,hkd,mmy/sj/sh 4 LIITE DG E Coord FI

5 Neuvosto antoi 13. toukokuuta Kaakkois-Euroopan vakautus- ja assosiaatioprosessin toisesta arvioinnista päätelmät, joissa korostettiin, että "on tärkeää, että alueen väestö ymmärtää entistä paremmin vakautus- ja assosiaatioprosessia, sen edellytyksiä ja velvoitteita sekä sen näkymiä". Päätelmien jatkotoimena neuvosto hyväksyi 18. marraskuuta suuntaviivat EU:n Länsi-Balkanilla harjoittaman toiminnan operatiivisen koordinoinnin ja sitä koskevan tiedottamisen tehostamiseksi. Neuvosto hyväksyi 25. marraskuuta yhteisen toiminnan Euroopan unionin tarkkailuvaltuuskunnan (EUMM) ja sen johtajan suurlähettiläs Antóin MAC UNFRAIDHin toimeksiannon jatkamisesta. Kaakkois-Euroopan yhteistyöprosessin viides huippukokous pidettiin Tiranassa 28. maaliskuuta ja siihen osallistuivat yksi jäsenvaltio (Kreikka), ehdokasvaltioita (Slovenia, Romania, Bulgaria ja Turkki) ja EU:n vakauttamis- ja assosiaatioprosessiin osallistuvia maita (Albania, Jugoslavian liittotasavalta, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Bosnia ja Hertsegovina ja Kroatia tarkkailijana). Balkanin maiden johtajien lisäksi kokoukseen osallistuivat vakaussopimuksen erityiskoordinaattori Erhard Busek ja UNMIKin johtaja Michael Steiner. Alueellisen aloitteen puheenjohtajuus siirtyi seuraavaksi vuodeksi Jugoslavian liittotasavallalle. Neuvosto muistuttaa muiden alueellisten tai paikallisten aloitteiden arvokkaasta merkityksestä Balkanin vakaudelle. b) Vakaussopimus Neuvosto kannusti 11. maaliskuuta Kaakkois-Euroopan vakaussopimuksen erityiskoordinaattoria Erhard Busekia panemaan täytäntöön tämän raportissaan vuoden 2002 työtavoista ja ensisijaisista tavoitteista esittämät toimintaohjelmat. Neuvosto antoi 19. marraskuuta täyden tukensa erityiskoordinaattorille erityisesti tämän keskeisessä tehtävässä varmistaa, että toiminnalla täydennetään entistä paremmin EU:n vakautus- ja assosiaatioprosessia. Neuvosto pyysi erityiskoordinaattoria esittämään ennen kesäkuussa 2003 Thessalonikissa pidettävää Zagrebin prosessiin liittyvää huippukokousta selvityksen tulevasta tehtävästään sekä hyvissä ajoin selvityksen vakaussopimukseen liittyvän työn tavoitteista vuodelle Erhard Busekin toimikautta EU:n erityisedustajana jatkettiin 30. kesäkuuta 2003 saakka. c) Albania Neuvosto vahvisti 28. tammikuuta, että EU on halukas aloittamaan mahdollisimman pian neuvottelut vakaus- ja assosiaatiosopimuksesta Albanian kanssa. Vaikka neuvosto antoi tunnustusta Albanian hallituksen asian edistämiseksi toteuttamille toimille, se totesi kuitenkin, ettei niissä ole keskitetty riittävästi vakautus- ja assosiaatiosopimuksen edellyttämiin välttämättömiin uudistuksiin. Neuvosto totesi 17. kesäkuuta tyytyväisenä, että neuvotteluvaltuutuksen sisällöstä vakaus- ja assosiaatiosopimuksen neuvottelemiseksi Albanian kanssa oli päästy poliittiseen yhteisymmärrykseen. Koska kesäkuisten presidentinvaalien jälkeen vallitsi poliittinen vakaus, ja uusi hallitus oli sitoutunut tärkeisiin uudistuksiin, neuvosto valtuutti 21. lokakuuta komission aloittamaan neuvottelut Albanian kanssa. Samanaikaisesti neuvottelujen kanssa jatkettiin neuvoaantavan työryhmän kokouksia lisäuudistusten tukemiseksi. Albaniaa kehotettiin myös ryhtymään tarpeellisiin toimiin vakaus- ja assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanossa tarvittavien voimavarojen rakentamiseksi. 7038/03 sj,pmm,rir,eho,tih,hkd,mmy/sj/sh 5 LIITE DG E Coord FI

6 d) Bosnia ja Hertsegovina Lordi Ashdown nimitettiin 3. kesäkuuta korkeaksi edustajaksi Bosnia ja Hertsegovinaan Wolfgang Petritschin tilalle. Kun 11. maaliskuuta hyväksyttiin yhteinen toiminta Euroopan unionin poliisioperaatiosta, lordi Ashdown nimitettiin myös EU:n erityisedustajaksi Bosnia ja Hertsegovinaan erillisellä yhteisellä toiminnalla. Neuvosto ilmoitti 30. syyskuuta, että EU:n Bosniaa koskeva etenemissuunnitelma oli nyt pääosin loppuun saatettu. Erillisessä viestissä neuvosto kehotti myös Bosnia ja Hertsegovinan kansaa käyttämään 5. lokakuuta pidettävien vaalien suomaa tilaisuutta äänestää niitä, jotka ovat aidosti sitoutuneita Bosnia ja Hertsegovinassa kipeästi tarvittaviin taloudellisiin ja oikeudellisiin uudistuksiin. Vaalien jälkeen neuvosto vahvisti EU:n olevan sitoutunut edistyksen aikaansaamiseksi toimimaan aktiivisesti niiden uusien viranomaisten kanssa, jotka ovat sitoutuneet oikeudenmukaisuuteen, hyvinvointiin ja tiiviimpään yhdentymiseen Eurooppaan, johon pyritään toteuttamalla edelleen vakaus- ja assosiaatioprosessissa vahvistettuja uudistuksia. e) Kroatia Euroopan parlamentin annettua puoltavan lausuntonsa neuvosto päätti tehdä Kroatian kanssa allekirjoitetun väliaikaisen sopimuksen, joka on kyseiselle maalle merkittävä vaihe vakautus- ja assosiaatioprosessissa. Sopimus, jota on jo sovellettu väliaikaisesti alkaen, tuli voimaan f) Jugoslavia liittotasavalta Neuvosto antoi täyden tukensa korkean edustajan Javier Solanan toimille, joiden tarkoituksena on helpottaa Belgradin ja Podgorican välistä vuoropuhelua Jugoslavian liittotasavallan perustuslaillisesta tulevaisuudesta, vakuuttuneena siitä, että pysyminen yhtenä toimivana liittovaltiona on Serbialle ja Montenegrolle paras ja nopein tapa osallistua Euroopan integraatioon. Neuvosto pani 15. huhtikuuta tyytyväisenä merkille, että Serbian ja Montenegron parlamentit hyväksyivät etenemissuunnitelman Serbian ja Montenegron suhteiden uudelleenjärjestelylle, josta sovittiin Belgradissa pääsihteerin, EU:n ulkopoliittisen edustajan Javier Solanan aktiivisella välityksellä. Se kannusti sekä liittoparlamenttia että molempien tasavaltojen parlamentteja perustamaan mahdollisimman pian komitean, joka laatii viimeistään kesäkuun loppuun mennessä Serbia ja Montenegrolle peruslakiasiakirjan. Koska asiat edistyivät odotettua hitaammin, neuvosto kehotti toistuvasti joka kuukautisissa ulkopolitiikka käsittelevissä istunnoissaan osapuolia hyväksymään pikaisesti perustuslakiasiakirjan ja sisämarkkinoita sekä kauppaa ja tullia koskevat toimintasuunnitelmat, jotta lähentyminen EU:hun olisi mahdollista. i) Jugoslavian liittotasavalta / Serbia Neuvosto pahoitteli 21. lokakuuta, että Serbian pidettyjen presidentinvaalien äänestysprosentti oli liian alhainen uuden presidentin valitsemiseksi. Se kehotti kaikkia poliittisia puolueita varmistamaan, että Serbian uuden presidentin valinta sujuisi siten, että demokraattinen tasapaino turvataan siirtymäkauden aikana. 7038/03 sj,pmm,rir,eho,tih,hkd,mmy/sj/sh 6 LIITE DG E Coord FI

7 Neuvosto ilmoitti 10. joulukuuta pitävänsä myönteisenä perustuslakiasiakirjaa koskevan ehdotuksen käsittelyssä viime aikoina saavutettua edistymistä ja toivoi, että parlamentti hyväksyisi sen lähiaikoina. Neuvosto pani huolestuneena merkille Serbiassa joulukuussa pidettyjen presidentinvaalien tuloksen. Se odotti kaikkien osapuolten ratkaisevan tämänhetkisen tilanteen perustuslain mukaisella, avoimella ja demokraattisella tavalla turvaten institutionaalisten rakenteiden vakauden ja uudistusten jatkamisen. ii) Jugoslavian liittotasavalta / Montenegro Neuvosto ilmaisi 21. lokakuuta tyytyväisyytensä siihen, että Montenegrossa pidetyt parlamenttivaalit sujuivat rauhallisesti ja järjestäytyneesti, ja ilmoitti odottavansa, että vaalien jälkeen muodostetaan pikaisesti hallitus, joka sitoutuu täysin Montenegron uudistusohjelmaan. iii) Jugoslavian liittotasavalta / Kosovo Neuvosto korosti useissa yhteyksissä, että Kosovon tulevaisuus perustuu edelleen Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan Neuvosto ilmaisi 28. tammikuuta tyytyväisyytensä siihen, että YK:n turvallisuusneuvosto on nimittänyt Kosovossa toimivaksi YK:n pääsihteerin erityisedustajaksi Michael Steinerin, ja ilmaisi arvostavansa suuresti edellisen erityisedustajan Hans Haekerrupin toimia ja saavutuksia. Neuvosto antoi 11. maaliskuuta tukensa erityisedustajan tavoitteelle vastata haasteisiin, jotka koskevat perustan luomista talouden kehitykselle, oikeusvaltion kehittämistä, rikollisuuden ja väkivallan torjuminen mukaan lukien, sekä oikeudenmukaisen, tasapuolisen ja kaikkien henkilöiden ihmisarvoa kunnioittavan yhteiskunnan luomista. Se kehotti kaikkia osapuolia täysimittaiseen yhteistyöhön UNMIKin ja KFORin kanssa näihin tavoitteisiin pyrittäessä. Lisäksi neuvosto odotti Belgradin viranomaisten jatkavan rakentavaa työtä Belgradin ja UNMIKin yhteisen asiakirjan pohjalta Neuvosto ilmaisi 19. marraskuuta tyytyväisyytensä 26. lokakuuta pidettyihin vapaisiin ja rehellisiin kunnallisvaaleihin Kosovossa. Se oli myös tyytyväinen pidettyyn onnistuneeseen avunantajien koordinointikokoukseen, jossa korostettiin, että kansainvälisen yhteisön ja paikallisten poliittisten johtajien on sitouduttava jatkuvasti monietnisen ja suvaitsevan yhteiskunnan rakentamiseen. g) Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia (fyrom) Neuvosto ilmaisi 11. maaliskuuta olevansa tyytyväinen siihen, että 12. maaliskuuta Brysselissä järjestetään entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva Euroopan komission ja Maailmanpankin isännöimä avunantajien kokous. Neuvosto kehotti kaikkia entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian osapuolia ja yhteisöjen johtajia kansainvälisen yhteisön tavoin osoittamaan vakaan aikomuksensa myötävaikuttaa maan talouden elpymiseen, etnisten ryhmien väliseen sovintoon ja maan vakauteen panemalla Ohridin sopimus täytäntöön täysimääräisesti sekä jatkamaan uudistusten toteuttamista vakautus- ja assosiaatioprosessin yhteydessä. Neuvosto pani 21. lokakuuta tyytyväisenä merkille yleisten vaalien jälkeisen sopimuksen Skopjen uuden hallituksen kokoonpanosta. Neuvosto kannusti uutta hallitusta asettamaan etusijalle Ohridin sopimuksen täysimääräisen täytäntöönpanon sekä vakautus- ja assosiaatioprosessin. 7038/03 sj,pmm,rir,eho,tih,hkd,mmy/sj/sh 7 LIITE DG E Coord FI

8 Neuvosto kiitti 30. syyskuuta EU:n erityisedustajaa Alain Le Royta, jonka toimikausi päättyi, hänen suurenmoisesta uskoutumisestaan vakauden ja demokratian asialle entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa. Se päätti nimetä suurlähettiläs Alexis Brouhnsin uudeksi EU:n erityisedustajaksi Skopjeen. Asiaa koskeva yhteinen toiminta hyväksyttiin 21. lokakuuta ja sitä jatkettiin vielä 10. joulukuuta kuudella kuukaudella. Vuonna 2002 valmisteltiin ensimmäistä EU:n sotilasoperaatiota, jonka on tarkoitus tulla Naton "Allied Harmony" -operaation jatkoksi. Operaation tarkoituksena on edistää vakaata ja turvallista ympäristöä entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa helpottaen näin kansainvälisen yhteisön kyseisessä maassa toteuttaman toiminnan kannalta ratkaisevan tärkeän Ohridin sopimuksen täytäntöönpanoa. 2. ITÄ-EUROOPPA JA KESKI-AASIA a) Venäjä EU:n ja Venäjän suhteiden tiivistyminen jatkui edelleen kaikilla yhteistyön aloilla. Toukokuussa järjestetyssä huippukokouksessa sovittiin käytännön toimista kriisinhallintaa ja turvallisuusasioita koskevan poliittisen vuoropuhelun ja yhteistyön kehittämiseksi. Tältä pohjalta aloitettiin neuvoston pääsihteeristön ja Venäjän välillä alustavat keskustelut EU:n mahdollisuudesta käyttää Venäjän pitkänmatkan lentokuljetuksia. Terrorismin torjunnalla oli edelleen tärkeä asema ja marraskuussa järjestetyssä huippukokouksessa hyväksyttiin sitä koskeva toimintasuunnitelma. Vuoden jälkipuoliskolla keskityttiin erityisesti molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun etsimiseen ihmisten ja tavaroiden kauttakulkuun Kaliningradin ja muun Venäjän välillä tulevan laajentumisen yhteydessä. Marraskuun huippukokouksessa sovittiin asiaa koskevasta kokonaisratkaisusta, jonka ensisijaisen tärkeänä pidetty toteuttaminen on aloitettu. EU tuki edelleen Venäjän talousuudistusta ja demokratian kehittämistä. Se esitti huolensa Tšetšenian tilanteesta ja kannusti Venäjää pyrkimään konfliktissa poliittiseen ratkaisuun. Se pahoitteli syvästi päätöstä Etyjin avustusryhmän toiminnan lopettamisesta Tšetšeniassa tämän vuoden loppuun mennessä. Marraskuussa 2002 EU päätti aloittaa poliittisen vuoropuhelun Venäjän kanssa Latinalaisesta Amerikasta. b) Ukraina EU jatkoi Ukrainan Eurooppa-myönteisen suhtautumistavan tukemista ja ilmoitti olevansa valmis vahvistamaan EU:n ja Ukrainan välisiä suhteita. Kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen puitteissa tehtävä yhteistyö on syventynyt entisestään. Edistystä on saavutettu muun muassa lainsäädännön lähentämisessä, energia-alalla ja ydinturvallisuus- sekä ympäristökysymyksissä. Kriisinhallintaa koskevan yhteistyön alalla neuvoston pääsihteeristö ja Ukraina ovat aloittaneet alustavat keskustelut EU:n mahdollisuudesta käyttää Ukrainan pitkänmatkan lentokuljetuksia. 7038/03 sj,pmm,rir,eho,tih,hkd,mmy/sj/sh 8 LIITE DG E Coord FI

9 Unioni kannusti Ukrainan uutta hallitusta jatkamaan talous- ja rakenneuudistuksia. Se tuki edelleen demokratian kehittämistä Ukrainassa. EU otti poliittisen vuoropuhelun puitteissa eri tasoilla järjestetyissä kokouksissa esille tiedotusvälineiden heikentyneen aseman Ukrainassa ja erityisesti lehtimiehiin kohdistuneet hyökkäykset. Se vaati nopeaa ratkaisua ongelmassa, joka koskee Koltšuga-tutkien vientiä Irakiin, ja on ilmaissut huolensa aseidenviennistä Afrikkaan. Unioni kehotti Ukrainaa myös tukemaan pyrkimyksiä Transnistrian konfliktin ratkaisemiseksi. c) Valko-Venäjä EU on edelleen vakavasti huolestunut demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden murenemisesta Valko-Venäjällä sekä siitä, että Valko-Venäjä ei noudata kansainvälisiä sitoumuksiaan. EU on toistuvasti kehottanut Valko-Venäjän viranomaisia parantamaan oppositiopoliitikkojen, kriittisten lehtimiesten ja älymystön edustajien asemaa ja pahoitellut omantunnonvapautta ja uskonnollisia ryhmittymiä koskevan lain hyväksymistä. Valko-Venäjän johdon suhtautuminen on estänyt EU:n vertailuarviointiin perustuvan lähestymistavan käytön neuvoston 1997 asettamien EU:n rajoitusten vähittäiseksi poistamiseksi. Tässä tilanteessa ja erityisesti Etyjin neuvoa-antavan Minskin seurantaryhmän toiminnan lopettamisesta lokakuussa 2002 johtuen useimmat jäsenvaltiot päättivät toteuttaa tarvittavat kansalliset toimenpiteet, joilla ne estävät Valko-Venäjän presidentin, presidentin hallinnon päällikön, pääministerin ja neljän hallituksen ministerin sekä valtionturvallisuuskomitean puheenjohtajan pääsyn alueelleen. Tämän jälkeen onnistuttiin pääsemään yhteisymmärrykseen Etyjin läsnäolosta Minskissä. EU on edelleenkin sitoutunut tukemaan ja antamaan apua Valko- Venäjän kansalaisyhteiskunnalle. EU toisti odottavansa, että Valko-Venäjä jatkaa uudistusten toteuttamista ja noudattaa täysin kansainvälisiä sitoumuksia ja kunnioittaa demokratiaa, oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia koskevia yhteisiä arvoja. d) Moldova EU tuki edelleen Moldovan valintaa lähestyä Eurooppaa ja ilmaisi olevansa valmis vahvistamaan EU:n ja Moldovan välisiä suhteita. Huhtikuussa järjestetty neljäs yhteistyöneuvoston kokous tarjosi tilaisuuden tarkastella kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen täytäntöönpanon edistymistä ja sisällytti siihen uuden ensisijaisen yhteistyöalan tarkoituksena lisätä ponnisteluja investointi-ilmapiirin parantamiseksi Moldovassa. Valtiosihteerien troikka vieraili kesällä Moldovassa. Pääsihteeri lähetti Moldovaan tilanteenkartoitusvaltuuskunnan, joka antoi suosituksensa siitä, miten EU:n Moldovan politiikkaa olisi tehostettava. EU harkitsi Moldovan-politiikkansa uudelleen arviointia maan elinkelpoisuuteen liittyvien näkymien parantamiseksi. Se sitoutui lisäämään ponnisteluja nopean ratkaisun löytämiseksi Transnistrian konfliktiin kunnioittaen täysin Moldovan alueellista koskemattomuutta. EU valitti, ettei Venäjä ollut täyttänyt sitoumustaan tuhota tai vetää pois Transnistriassa olevat Venäjän sotilasvarusteet ja aseet määräaikaan mennessä, ja korosti Venäjän vastuuta asiassa. 7038/03 sj,pmm,rir,eho,tih,hkd,mmy/sj/sh 9 LIITE DG E Coord FI

10 e) Laajempi Eurooppa Uudet naapurit -aloite Kööpenhaminassa kokoontunut Eurooppa-neuvosto tarkasteli laajentuneen unionin ja sen naapureiden suhteita ja korosti, että laajentuminen tarjoaa merkittävän tilaisuuden viedä eteenpäin suhteita naapurimaiden kanssa yhteisten poliittisten ja taloudellisten arvojen pohjalta. Eurooppaneuvosto keskittyi suhteisiin Länsi-Balkanin maiden, Venäjän, Itä-Euroopan maiden ja Välimeren eteläpuolisten maiden kanssa. Eurooppa-neuvosto vahvisti vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvien Länsi-Balkanin maiden tavoitteen lähentyä Eurooppaa. Se oli vakuuttunut siitä, että Venäjän suhteet vahvistuisivat laajentumisen jälkeen. Se toivoi myös suhteiden, myös Uudet naapurit -aloitteen, kehittämistä Ukrainan, Moldovan, Valko-Venäjän ja eteläisen Välimeren maiden kanssa noudattaen pitkän aikavälin lähestymistapaa, jolla edistetään poliittisia ja taloudellisia uudistuksia, kestävää kehitystä ja kauppaa. Neuvosto pyysi komissiota ja korkeaa edustajaa laatimaan yksityiskohtaisia ehdotuksia näiden prosessien edistämiseksi. f) Pohjoinen ulottuvuus Keskustelut pohjoisen ulottuvuuden kehittämisestä edelleen vuodesta 2003 eteenpäin alkoivat vuonna Luxemburgissa kokoontunut ulkoministerikokous laati Grönlannissa pidetyn pohjoista ulottuvuutta ja arktista ikkunaa käsitelleen ministerikonferenssin tulosten pohjalta täsmällisemmät suuntaviivat vuonna 2003 hyväksyttävälle uudelle toimintasuunnitelmalle, jonka on määrä tulla voimaan vuonna Komissio toimitti Kööpenhaminan Eurooppa-neuvostolle vuosittaisen tilannekatsauksen pohjoista ulottuvuutta koskevan toimintasuunnitelman toteuttamisesta, kuten Göteborgissa oli päätetty. g) Kaukasia Vuoden 2002 alkaessa EU:n päätavoitteena Etelä-Kaukasiassa oli jatkaa työtä edellisen vuoden aloitteiden pohjalta. Mutta kun komission työntekijä kaapattiin Georgiassa, EU:n apua erityisesti Georgialle arvioitiin perusteellisesti uudelleen samalla, kun jatkettiin EU:n Etelä-Kaukasian politiikan kehittämistä. Vaikka alueen eri konfliktien ratkaisussa ei vuoden aikana edistytty, EU korosti edelleen painokkaasti Georgian alueellista koskemattomuutta ja Vuoristo-Karabahin konfliktin ratkaisemista. EU jatkoi myös käytännön apuaan Etyjin yhteiselle valvontakomitealle Etelä-Ossetiassa ja Georgian tasavallan ja Venäjän federaatioon kuuluvan Tšetšenian tasavallan rajalla olevalle Etyjin rajavalvonta- ja tarkkailijaryhmälle. Brysselissä lokakuussa pidettyihin yhteistyöneuvostojen kokouksiin kokoontuivat Armenian, Azerbaidžanin ja Georgian ulkoministerit puheenjohtajavaltion, korkean edustajan Javier Solanan ja komission jäsenen Chris Pattenin kanssa. Lisäksi syyskuussa poliittisten osastojen päälliköiden troikka teki ensimmäisen vierailun kaikkiin kolmeen alueen maahan. Sen lisäksi, että troikka tapasi presidentti Eduard Shevardnadzen, se kävi ministeritasolla useita hyödyllisiä keskusteluja. 7038/03 sj,pmm,rir,eho,tih,hkd,mmy/sj/sh 10 LIITE DG E Coord FI

11 h) Keski-Aasia Neuvosto päätti joulukuussa 2001 kehittää aktiivisemmat suhteet Keski-Aasian maihin, ja sen mukaisesti Brysselissä toteutettiin useita toimia. Tavanomaisten Uzbekistanin, Kazakstanin ja Kirgisian kanssa järjestettyjen kahdenvälisten yhteisneuvostojen lisäksi lokakuussa järjestettiin Keski-Aasian huumausaineita koskevan toimintasuunnitelman (jossa on mukana myös Tadžikistan) virallinen allekirjoitustilaisuus. Komissio hyväksyi myös lokakuussa uuden alueelle vuosiksi myönnettyä apua koskevan strategian Tacis-rahoituksen kaksinkertaistamisen tultua voimaan. EU kiinnitti vuonna 2002 paljon huomiota Keski-Aasiassa erityisesti muiden lahjoittajien kanssa suoritettavaan koordinointiin. Komissio järjesti heinäkuussa kokouksen kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa ja osallistui aktiivisesti koordinointiin muiden järjestöjen kanssa. Myös Etyjin kanssa toimittiin hyvässä yhteistyössä. EU korosti yhteyksissään Keski-Aasian hallituksiin alueellisen yhteistyön kehittämisen hyödyllisyyttä. EU lisäsi edelleen läsnäoloaan alueella osallistuakseen poliittiseen ja taloudelliseen uudistusprosessiin. Kesäkuussa alueellisten johtajien troikka vieraili Kazakstanissa, Kirgisiassa ja Uzbekistanissa. Komissio ilmoitti silloin päätöksestä avata toimistot Biškekissa ja Dušanbessa. Joulukuussa järjestettiin hyvin onnistunut EU:n ja Tadžikistanin välisen sekakomitean toinen kokous, joka kokoontui ensimmäistä kertaa Tadžikistanissa. 3. KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA Poliittista yhteyksiä Keski- ja Itä-Euroopan assosioituneiden maiden kanssa vahvistettiin edelleen seuraavissa kokouksissa: valtion- ja hallitusten päämiesten sekä ulkoasiainministerien kokoukset Barcelonan, Sevillan ja Kööpenhaminan Eurooppa-neuvostojen yhteydessä. ministeritason kokoukset assosiaationeuvostojen yhteydessä Viron, Latvian ja Liettuan (19. helmikuuta), Romanian ja Slovakian (12. maaliskuuta)ja Slovenian (15. huhtikuuta), sekä Bulgarian, Tšekin tasavallan, Unkarin ja Puolan (18. marraskuuta) kanssa. poliittisten johtajien tason kokoukset Budapestissa 1. maaliskuuta ja Vilnassa 18. lokakuuta. troikan asiantuntijatason kokoukset, joita pidetään säännöllisesti seuraavilla aloilla: Länsi- Balkan, Itä-Eurooppa ja Keski-Aasia, Yhdistyneet Kansakunnat, ydinsulku, tavanomaisten aseiden vienti, Etyj, terrorismi, aseriisunta, ihmisoikeudet ja konsuliasiat. Assosioituneet maat yhtyivät edelleenkin säännöllisesti YUTP:n alalla annettuihin julkilausumiin (131:een kaikkiaan 202:sta) ja EU:n yhteisiin kantoihin (9) julkilausumien muodossa. Yhteistyötä assosioituneiden maiden kanssa jatkettiin kansainvälisissä järjestöissä ja kansainvälisillä foorumeilla, kuten Yhdistyneissä Kansakunnissa ja Etyjissä. 7038/03 sj,pmm,rir,eho,tih,hkd,mmy/sj/sh 11 LIITE DG E Coord FI

12 4. KAAKKOIS-EUROOPPA a) Turkki EY Turkki-assosiaationeuvoston 41. istunto pidettiin 16. huhtikuuta Luxemburgissa. Ministerit kävivät perusteellisen keskustelun EU:n ja Turkin suhteista sekä muista yhteisesti kiinnostavista aiheista. He tarkastelivat erityisesti Turkin edistymistä liittymistä edeltävän strategian täytäntöönpanossa ja liittymiskumppanuuden ensisijaisten tavoitteiden saavuttamisessa sekä selvittivät assosiaatiosopimuksen puitteissa tapahtuvan työskentelyn prioriteetteja. Kokoukseen sisältyi ministeritasolla käyty poliittinen vuoropuhelu, jossa keskityttiin Kyproksen kysymykseen, kiistojen rauhanomaiseen ratkaisemiseen ja Lähi-idän poliittiseen tilanteeseen. Vahvistetun poliittisen vuoropuhelun alalla pidettiin kokouksia poliittisten osastojen päälliköiden tasolla 8. tammikuuta ja 17. toukokuuta Madridissa, 12. heinäkuuta Rungstedissa ja 31. lokakuuta Ankarassa. Keskustelut keskittyivät EU:n ja Turkin välisiin suhteisiin, mutta myös molempia osapuolia kiinnostavia alueellisia kysymyksiä tuotiin esiin. Näissä kokouksissa Turkkia kannustettiin jatkamaan ripeästi uudistusprosessiaan ja pyrkimään kaikin tavoin noudattamaan Kööpenhaminan poliittisia kriteerejä myös täytäntöönpanon osalta. Erityisesti korostettiin sitä, että Turkin olisi parannettava ihmisoikeustilannetta ja suhtauduttava rakentavasti mahdollisuuksiin löytää kokonaisvaltainen ratkaisu Kyproksen ongelmaan sekä pyrkiä panemaan täytäntöön Helsingin päätelmien 4 kohta. Turkki osallistui myös vuoropuheluun liittyviin kokouksiin EU:n ehdokasvaltioiden kanssa. Neuvosto pani elokuussa merkille ilmoituksen Turkin parlamentin hyväksymistä lainsäädännöllisistä muutoksista. Kööpenhaminan Eurooppa-neuvosto totesi joulukuussa, että liittymisneuvottelut Turkin kanssa aloitetaan viipymättä, jos joulukuussa 2004 kokoontuva Eurooppa-neuvosto päättää, että Turkki täyttää Kööpenhaminan poliittiset kriteerit. b) Kypros Neuvosto antoi voimakkaan tukensa koko vuoden jatkuneille Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin ponnisteluille kokonaisratkaisun löytämiseksi Kyproksen ongelmaan ja kannusti molempien Kyproksen yhteisöjen johtajia näiden välisissä keskusteluissa. YK:n pääsihteerin esitettyä marraskuussa suunnitelmansa kokonaisratkaisuksi neuvosto kannusti osapuolia pyrkimään neuvotteluratkaisuun suunnitelman pohjalta. Kun liittymisneuvottelut Kyproksen kanssa oli saatu päätökseen joulukuussa, Kööpenhaminan Eurooppa-neuvosto päätti, että Kypros hyväksytään uutena jäsenvaltiona Euroopan unioniin. Euroopan unioni toisti kuitenkin pitävänsä ehdottomasti suotavana, että Kypros liittyisi unioniin yhdistyneenä. Se kehotti osapuolia tarttumaan tähän ainutlaatuiseen tilaisuuteen ja jatkamaan neuvotteluja YK:n pääsihteerin ehdotusten pohjalta sopimukseen pääsemiseksi mennessä. Samassa yhteydessä muistutettiin, että EU on valmis sisällyttämään ratkaisun ehdot liittymissopimukseen. Kypros osallistui vuoropuheluun liittyviin kokouksiin muiden ehdokasvaltioiden kanssa. 7038/03 sj,pmm,rir,eho,tih,hkd,mmy/sj/sh 12 LIITE DG E Coord FI

13 c) Malta Kööpenhaminan Eurooppa-neuvosto päätti, että Malta hyväksytään uutena jäsenvaltiona Euroopan unioniin. Malta osallistui vuoropuheluun liittyviin kokouksiin muiden ehdokasvaltioiden kanssa. 5. LÄHI-IDÄN RAUHANPROSESSI Israelin ja palestiinalaisten välinen konflikti paheni entisestään. Väkivallan kierre jatkui, ja yhä suurempi joukko siviilejä molemmin puolin kuoli tai haavoittui. Barcelonassa maaliskuussa kokoontunut Eurooppa-neuvosto toi selkeästi esille, että EU:n perimmäinen tavoite Israelin ja Palestiinan välisessä konfliktissa on kaksitahoinen: toisaalta pyritään luomaan demokraattinen, elinkelpoinen ja itsenäinen Palestiinan valtio ja lopettamaan vuonna 1967 alkanut miehitys ja toisaalta takaamaan kansainvälisen yhteisön ja varsinkin arabimaiden sitoumuksella Israelille oikeus elää turvallisten ja varmojen rajojen sisällä. EU oli tyytyväinen Beirutissa järjestetyssä Arabiliiton huippukokouksessa hyväksyttyyn Saudi-Arabian aloitteeseen. Kansainvälinen yhteisö etsi edelleen ulospääsyä kriisistä. EU toimi tässä yhteydessä aktiivisesti EU:n, Venäjän, Yhdysvaltojen ja YK:n muodostamassa kvartetissa pääasiassa korkean edustajan Javier Solanan ja lähettilästasolla Euroopan unionin erityisedustajan Miguel Angel Moratinosin osallistuessa. EU esitti muille kvartetin jäsenille yhteisen etenemissuunnitelman, joka sisältää selkeän aikataulun Palestiinan valtion luomiselle vuoteen 2005 mennessä. Etenemissuunnitelman täytäntöönpanon pohjana on oltava samanaikainen edistyminen turvallisuuden, politiikan ja talouden aloilla, ja kvartettiryhmän olisi valvottava täytäntöönpanoa tarkasti. Etenemissuunnitelma hyväksyttiinkin Washingtonissa pidetyssä kvartetin kokouksessa, mutta sitä ei julkistettu. EU vastasi moniin muihin konkreettisiin haasteisiin paikan päällä. Yhtenä esimerkkinä oli Kristuksen syntymäkirkon piiritys Betlehemissä: neuvosto määritteli yhteisen kannan tiettyjen kriisin osapuolina olleiden palestiinalaisten tilapäisestä vastaanottamista Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Palestiinalaishallinnon uudistusten tukeminen oli EU:n tärkeimpiä prioriteetteja: EU osallistui kvartetin uudistustyöryhmään, joka arvioi säännöllisesti edistymistä ja uudistusten tiellä olevia esteitä. EU osallistui ad hoc -yhteyskomitean puitteissa Oslossa 24. ja 25. huhtikuuta järjestettyyn kansainvälisten avunantajien kokoukseen, jossa korostettiin myös miehitettyjen alueiden hälyttävää humanitaarista tilannetta. EU antoi edelleen palestiinalaisviranomaisille rahoitusapua, johon liittyy selkeät tavoitteet ja ehdot. EU totesi toistuvasti virallisissa yhteydenotoissaan ja julkilausumissaan tuomitsevansa voimakkaasti ja ehdottomasti kaikki terroriteot. Itsemurhaiskut tekevät korjaamatonta vahinkoa palestiinalaisten asialle. Samalla kun EU tunnusti Israelin oikeutetun huolen turvallisuudestaan, se kehotti Israelia lopettamaan liiallisen voimankäytön ja ilman oikeudenkäyntiä toimeenpannut teloitukset, jotka eivät tuo turvallisuutta Israelin asukkaille. Joulukuussa kokoontunut Kööpenhaminan Eurooppa-neuvosto oli myös hyvin huolestunut siitä, että laiton siirtokuntaasuttaminen jatkuu, mikä uhkaa tehdä koko kahteen valtioon perustuvan ratkaisun täysin mahdottomaksi toteuttaa. 7038/03 sj,pmm,rir,eho,tih,hkd,mmy/sj/sh 13 LIITE DG E Coord FI

14 EU:n eritysedustajan Miguel Angel Moratinosin toimeksiantoa jatkettiin 10. joulukuuta kuudella kuukaudella. 6. VÄLIMEREN ALUE Euro Välimeri-kumppanuus Barcelonan prosessi Puheenjohtajavaltio Espanja järjesti Valenciassa 22. ja 23. huhtikuuta viidennen ulkoministerikokouksen, jossa uudistettiin yhteiset sitoumukset ja syvennettiin Euro Välimerikumppanuutta vakauden ja rauhan edistämiseksi alueella erityisesti vahvistamalla yhteisen vastuun tuntemista Barcelonan prosessista. Syyria ja Libanon eivät osallistuneet kokoukseen. Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma, jonka politiikkaa ja turvallisuutta koskevassa luvussa otettiin huomioon prosessin kokonaisvaltaisuus. Ministerit sopivat poliittisen vuoropuhelun vahvistamisesta puolustusasiat mukaan luettuna. He sopivat yhteisestä lähestymistavasta vuoropuheluun ja yhteistyöhön kansainvälisen terrorismin torjumisessa, kannustivat ihmisoikeuksia koskevan vuoropuhelun syventämiseen ja hahmottelivat kumppanuuden rakentamistoimenpiteitä koskevan tulevan työn päälinjat. Lisäksi ministerit toistivat olevansa lujasti sitoutuneita demokratiaan, ihmisoikeuksiin ja oikeusvaltioon alueella ja päättivät kehittää edelleen kumppanuuden parlamentaarista ulottuvuutta. He panivat tyytyväisinä merkille, että Euro Välimeri-alueen parlamenttien edustajat kokoontuivat helmikuussa Ateenassa, tunnustivat olemassa olevien parlamentaaristen Euro Välimeri-foorumien arvon sekä päättivät suositella Euroopan parlamentin ehdottaman parlamentaarisen Euro Välimeriedustajakokouksen perustamista. Erityiset poliittisia ja turvallisuusasioita koskevan kumppanuuden osalta Valencian toimintasuunnitelmassa todettiin, että poliittisessa vuoropuhelussa olisi keskityttävä muun muassa seuraavaan: todellinen vuoropuhelu poliittisista ja turvallisuusasioista yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka mukaan luettuna vakauden edistäminen ja demokraattisten instituutioiden vahvistaminen konfliktinehkäisy, kriisinhallinta ja epävakauden syiden pohdinta säännöllinen tiedottaminen EU:n laajentumisesta ja sen vaikutuksista Euro Välimerikumppanuuteen ottaen huomioon Välimeren alueen kumppaneiden etunäkökohdat. 7. MASHREK JA MAGHREB a) Algeria Euro Välimeri-sopimus allekirjoitettiin 22. huhtikuuta Valenciassa (Espanjassa) Euro Välimeriministerikokouksen yhteydessä pääministeri José-Maria Aznarin ja presidentti Abdelaziz Bouteflikan läsnäollessa. Kun kaikki sopimuspuolet ovat ratifioineet sopimuksen, se vakiinnuttaa poliittisen vuoropuhelun ja tarjoaa mahdollisuuden kahdenväliseen yhteistyöhön monilla aloilla, mukaan lukien yhteistyö terrorismin torjunnassa. 7038/03 sj,pmm,rir,eho,tih,hkd,mmy/sj/sh 14 LIITE DG E Coord FI

15 Yksi poliittiseen vuoropuheluun kuuluva kokous pidettiin ministeritasolla 5. kesäkuuta Algiersissa. Osallistujat keskustelivat Algerian ihmisoikeustilanteesta ja toukokuun vaalien jälkeisestä tilanteesta. Lisäksi keskusteluissa käsiteltiin Länsi-Saharaa ja Pohjois-Afrikan arabivaltioiden liittoa. Algeria korosti, että yhteistyötä olisi lisättävä viisumiasioissa ja Euroopassa ilmenevän rasismin torjunnassa. b) Tunisia Assosiaationeuvosto piti Brysselissä 29. tammikuuta kolmannen kokouksensa, jossa käytiin ministeritason poliittinen vuoropuhelu EU:n laajenemisesta, Barcelonan prosessista, Lähi-idän tilanteesta, terrorismin torjunnasta, demokratiaprosessin lujittamisesta ja alueellisista kysymyksistä (Pohjois-Afrikan arabivaltioiden liitto, Agadirin prosessi). Assosiaatiokomitean kolmas kokous pidettiin Tunisissa, jossa osapuolet keskustelivat poliittisista kysymyksistä. c) Länsi-Sahara EU seurasi edelleen säännöllisesti tilannetta ja antoi täyden tukensa YK:n pääsihteerille ja tämän henkilökohtaiselle edustajalle James Bakerille näiden pyrkiessä löytämään oikeudenmukaista ja kestävää ratkaisua konfliktiin. EU kannusti yhteydenottoihin, jotka auttavat luottamuksen palauttamisessa osapuolten välille, ja antoi tukensa humanitaarisille toimille, jotka oli määrä toteuttaa viipymättä. Se oli tyytyväinen Tindoufin leirillä pidätettynä olleiden 101 sotavangin vapauttamisesta heinäkuussa. d) Libya Libya kutsuttiin edelleenkin joihinkin Barcelonan prosessin kokouksiin. Se osallistui puheenjohtajavaltion vieraana Valenciassa (Espanjassa) 21. ja 22. huhtikuuta pidettyyn Euro Välimeri-konferenssiin. e) Israel Assosiaationeuvosto piti 21. lokakuuta Luxemburgissa kolmannen kokouksensa, jossa käytiin poliittista vuoropuhelua Iranista, Irakista, terrorismin torjunnasta ja alueellisista kysymyksistä. Lounaskeskusteluissa keskityttiin Lähi-idän tilanteeseen. Assosiaationeuvoston kokousta valmisteltiin assosiaatiokomitean kolmannessa kokouksessa Jerusalemissa 8. lokakuuta. Osapuolet keskustelivat silloin yhteistä etua koskevista poliittisista kysymyksistä. Molemmat osapuolet totesivat jälleen sitoutuneensa saavuttamaan tyydyttävän ratkaisun israelilaisissa siirtokunnissa valmistettujen tuotteiden osalta sovellettavia alkuperäsääntöjä koskevassa kysymyksessä assosiaatiosopimuksen mukaisesti. f) Libanon Luxemburgissa allekirjoitettiin 17. kesäkuuta Euro Välimeri-assosiaatiosopimus ja sopimus terrorismin torjuntaa koskevasta kirjeenvaihdosta. Samassa yhteydessä allekirjoitettiin myös väliaikainen sopimus assosiaatiosopimuksen kaupallista yhteistyötä koskevien osien täytäntöön panemisesta odottamatta ratifiointimenettelyn saattamista päätökseen. 7038/03 sj,pmm,rir,eho,tih,hkd,mmy/sj/sh 15 LIITE DG E Coord FI

16 Kun kaikki sopimuspuolet ovat ratifioineet sopimuksen, se vakiinnuttaa poliittisen vuoropuhelun ja tarjoaa mahdollisuuden kahdenväliseen yhteistyöhön monilla aloilla, mukaan lukien yhteistyö terrorismin torjunnassa. g) Jordania Euro Välimeri-sopimuksen tultua 1. toukokuuta voimaan Luxemburgissa järjestettiin 10. kesäkuuta ensimmäinen assosiaationeuvoston kokous, jossa käytiin poliittista vuoropuhelua Barcelonan prosessista, Agadirin julistuksesta, Lähi-idän tilanteesta, Irakin tilanteesta ja demokratian kehityksestä alueella. Ensimmäinen assosiaatiokomitean kokous pidettiin Brysselissä 7. marraskuuta, jolloin osapuolet keskustelivat yhteistä etua koskevista poliittisista kysymyksistä. h) Syyria Neuvotteluja Euro Välimeri-sopimuksesta jatkettiin järjestämällä kaksi neuvottelukierrosta, 5. ja 6. kesäkuuta Damasissa ja 11. ja 12. marraskuuta Brysselissä. 8. LÄHI-ITÄ JA PERSIANLAHDEN ALUE a) Persianlahden yhteistyöneuvosto (GCC) Kahdestoista EU:n ja Persianlahden yhteistyöneuvoston välinen ministerikokous pidettiin 28. helmikuuta Granadassa, Espanjassa. Keskusteluissa käsiteltiin lukuisia aiheita, mukaan lukien molempia osapuolia kiinnostavat poliittiset kysymykset, kuten ihmisoikeudet, Lähi-idän rauhanprosessi, terrorismin torjunta ja joukkotuhoaseiden leviämisen estäminen. EU:n ulkoministeritroikka ja Persianlahden yhteistyöneuvoston troikka tapasivat myös syyskuussa YK:n yleiskokouksen yhteydessä, jolloin EU ilmoitti yhteistyöneuvostolle, että se aikoo sisällyttää terrorismin torjuntaa koskevia määräyksiä kaikkiin kolmansien maiden kanssa tehtäviin sopimuksiin, myös parhaillaan yhteistyöneuvoston kanssa neuvoteltavana olevaan vapaakauppasopimukseen. b) Iran EU:n ja Iranin väliset suhteet syvenivät huomattavasti vuonna Neuvosto pääsi 17. kesäkuuta poliittiseen sopimukseen neuvottelujen aloittamisesta Iranin kanssa kauppa- ja yhteistyösopimuksesta ja poliittista vuoropuhelua ja terrorismin torjuntaa koskevista määräyksistä. Komissiolle ja puheenjohtajavaltiolle annettavat neuvotteluohjeet hyväksyttiin 12. heinäkuuta ja neuvottelut aloitettiin kaikilta osin virallisesti Brysselissä 12. joulukuuta, jonka jälkeen puheenjohtajavaltion johdolla käytiin ensimmäiset neuvottelukierrokset poliittisista kysymyksistä ja komission johdolla kaupasta ja yhteistyöstä. Ne ovat EU:n ja Iranin suhteiden perustana olevan laaja-alaisen lähestymistavan toisistaan riippuvaisia ja erottamattomia sekä toisiaan vahvistavia osioita. EU ja Iran kävivät Teheranissa 10. syyskuuta yhdeksännen kokonaisvaltaisen poliittisen vuoropuhelun valtiosihteerien tasolla. Kokouksessa, joka tarjosi tilaisuuden käsitellä taloudellisia ja poliittisia kysymyksiä, sovittiin EU:n ja Iranin välisen vuoropuhelun aloittamisesta ihmisoikeuksista EU:n Kiinan kanssa käymän ihmisoikeusvuoropuhelun tapaan. Ensimmäinen vuoropuhelu ihmisoikeuksista käytiin Teheranissa joulukuussa. 7038/03 sj,pmm,rir,eho,tih,hkd,mmy/sj/sh 16 LIITE DG E Coord FI

17 c) Irak EU alkoi heinäkuussa omalta osaltaan toteuttaa uutta 'öljyä ruokaa vastaan' -ohjelmaa, joka toi huomattavaa helpotusta pakotejärjestelmään tarkoituksena parantaa Irakin kansan tilannetta. Neuvosto ilmaisi 19. marraskuuta tyytyväisyytensä siihen, että YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1441, jossa Irakille annettiin viimeinen mahdollisuus täyttää aseriisuntaa koskevat velvoitteensa, oli hyväksytty yksimielisesti. Kööpenhaminan Eurooppa-neuvosto hyväksyi 12. ja 13. joulukuuta julkilausuman, jossa se korosti kannattavansa täysin ja varauksetta turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa 1441 ja totesi, että Euroopan unionin tavoitteena oli edelleenkin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien mukainen Irakin riisuminen joukkotuhoaseista. Se totesi myös, että Irakilla oli nyt viimeinen mahdollisuus täyttää kansainväliset velvoitteensa. Eurooppa-neuvosto korosti lisäksi, että asetarkastajien olisi sallittava hoitaa tärkeä tehtävänsä rauhassa kaikkia päätöslauselman 1441 mukaisesti heille annettuja keinoja käyttäen. Se totesi lisäksi EU:n odottavan mielenkiinnolla arviota Irakin joukkotuhoaseita koskevasta selvityksestä, jonka Irak on antanut YK:n tarkastajille päätöslauselman 1441 mukaisesti. 9. AASIA JA OSEANIA Monenväliset suhteet a) Kaakkois-Aasian maiden järjestö (ASEAN) ja ASEANin alueellinen foorumi (ARF) EU päätti helmikuussa 2002 ulottaa vuonna 1980 tehdyn EY ASEAN-yhteistyösopimuksen koskemaan Laon demokraattista kansantasavaltaa. EU kiinnitti vuonna 2002 edelleenkin erityistä huomiota EU:n ja ASEANin välisiin suhteisiin ja edisti EU:n ja ASEANin välistä vuoropuhelua Euroopan ja Aasian strategisen kumppanuuden perustekijänä. Tässä tarkoituksessa EU oli yhteydessä ASEAN-valtioihin Brysselissä 27. ja pidetyn EU:n ja ASEANin neljännentoista ministerikokouksen valmistelemiseksi. ARFin merkitys Aasian ja Tyynenmeren alueen turvallisuuskysymyksiä koskevan vuoropuhelun ja yhteistyön kannalta lisääntyy edelleen. EU osallistui aktiivisesti Bruneissa heinäkuussa 2002 järjestettyyn ARFin ministerikokoukseen ja luottamusta lisääviä toimia käsittelevän, istuntojen välillä kokoontuvan työryhmän kahteen kokoukseen, jotka pidettiin huhtikuussa Hanoissa ja marraskuussa Wellingtonissa. EU on jatkuvasti kannustanut tämän foorumin vahvistamista entisestään, erityisesti tehostamalla luottamusta lisääviä toimia, ehkäisevää diplomatiaa ja käytännön yhteistyötä yhteisten uhkien ja ongelmien selvittämiseksi. b) ASEM Vuosi 2002 oli tapahtumarikas ja onnistunut ASEM-prosessin kannalta. Useita tärkeitä kokouksia pidettiin Kööpenhaminassa 23. ja 24. syyskuuta pidetyn ASEM 4 -huippukokouksen valmistelemiseksi. 7038/03 sj,pmm,rir,eho,tih,hkd,mmy/sj/sh 17 LIITE DG E Coord FI

18 Tärkeimmät kokoukset olivat ympäristöasioita käsittelevä ASEM-ministerikokous (Beijing, tammikuuta), ASEM-ministerikokous, jossa käsiteltiin maahanmuuttovirtojen hallintaa (Lanzarote huhtikuuta), ASEM-ulkoasiainministerikokous (Madrid 6. 7.kesäkuuta) ja ASEM-talousministerikokous 19. syyskuuta. ASEM 4 -huippukokouksessa johtajat totesivat tyytyväisinä ASEMin poliittisella, talous- ja sosiaalialalla tapahtuneen edistyksen ja vahvistivat edellisissä huippukokouksissa sovitut periaatteet. Tärkeimpinä päätöksinään he sopivat muun muassa terrorisminvastaisen seminaarin pitämisestä sekä epävirallista neuvoa-antavaa ad hoc -mekanismia koskevan työn aloittamisesta ASEMin sisällä. Johtajat sopivat myös kansainvälisen terrorismin vastaista yhteistyötä koskevasta julkilausumasta. Kahdenväliset suhteet a) Afganistan Neuvosto korosti edelleen Bonnin sopimuksen mukaista rauhan ja demokratian palauttamisen sekä ihmisoikeuksien kunnioittamisen merkitystä Afganistanissa. Se oli tyytyväinen Petersbergissä järjestettyyn toiseen konferenssiin, joka avasi tietä Bonnin sopimuksen vertailuarvioinnille. Neuvosto oli myös tyytyväinen Afganistanin kansallisen armeijan perustamiseen ja joulukuussa Afganistanin ja sen kuuden naapurin välillä allekirjoitettuun julistukseen hyvästä naapuruudesta. EU oli vuonna 2002 suurin Afganistanin avunantajista. EU teki Afganistanin viranomaisten kanssa yhteistyötä tärkeimmillä politiikan aloilla, kuten ihmisoikeudet, oikeusjärjestelmän uudistaminen, poliisikoulutus ja koulutus. EU:n jäsenvaltiot osallistuivat merkittävällä tavalla kansainvälisten turvallisuusjoukkojen (ISAF) toimintaan, ja Saksa ja Alankomaat ilmoittivat päättäneensä ottaa vastatakseen ISAFin johdosta helmikuusta 2003 alkaen. Neuvosto ilmaisi useissa tilaisuuksissa huolensa Afganistanista peräisin olevasta huumausaineuhkasta, joka liittyy erityisesti unikon viljelyn huomattavaan lisääntymiseen. Neuvosto päätti 17. kesäkuuta uuden Euroopan unionin erityisedustajan, Francesc Vendrellin nimittämisestä. Erityisedustajan asemapaikkana on Afganistan, ja hän toimii korkean edustajan alaisena. Erityisedustaja Vendrellin toimeksiantoa jatkettiin 10. joulukuuta kuudella kuukaudella. b) Australia ja Uusi Seelanti Edellisten vuosien tapaan EU piti ministerikokouksen Australian kanssa (Madridissa ). Se piti ministerikokouksen Uuden Seelannin kanssa (Madridissa ). c) Bangladesh Neuvosto seurasi tiiviisti Bangladeshin tilannetta. Se vaati hallitusta noudattamaan ihmisoikeuksia, erityisesti rikoksenvastaisen "Clean Heart" -kampanjan täytäntöönpanoa. 7038/03 sj,pmm,rir,eho,tih,hkd,mmy/sj/sh 18 LIITE DG E Coord FI

19 d) Burma/Myanmar Euroopan unioni jatkoi vuonna 2002 toimiaan demokratiaan palaamisen, kansallisen sovinnon rakentamisen ja ihmisoikeuksien suojelemisen edistämiseksi Burmassa/Myanmarissa. EU ilmaisi toistuvasti vakavan huolensa jatkuvista ihmisoikeusrikkomuksista Burmassa/Myanmarissa ja totesi jälleen antavansa tukensa ihmisoikeustilannetta käsittelevälle YK:n erityisedustajalle Paolo Sergio Pinheirolle. Neuvosto ilmaisi myös vakavan huolensa Burman/Myanmarin humanitaarisesta tilanteesta ja kehotti viranomaisia varmistamaan, että humanitaarinen apu tavoittaa heikoimmassa asemassa olevat väestönosat. EU seurasi edelleen tiiviisti maan tapahtumia, ja lähetti maahan sekä maaliskuussa että syyskuussa 2002 troikan, joka tapasi hallituksen edustajia, opposition johtajan Daw Aung San Suu Kyin ja Kansallisen demokraattisen liiton (NLD) jäseniä, etnisten vähemmistöjen edustajia, Rangoonissa sijaitsevia edustustojen päälliköitä sekä YK:n virastojen ja valtioista riippumattomien järjestöjen edustajia. EU tuki edelleen YK:n pääsihteerin erityisedustajan Sri Razalin toimintaa. Vaikka EU piti myönteisenä kehityksenä sitä, että Aung San Suu Kyi vapautettiin kotiarestista toukokuussa 2002 ja että eräitä poliittisia vankeja on vapautettu, unioni oli kuitenkin pettynyt siihen, etteivät nämä lupaavat ensiaskeleet ole johtaneet laajempaan poliittiseen kehitykseen. Euroopan unioni tuomitsi syksyllä poliittisin perustein suoritetut pidätykset ja vangitsemiset ja kehotti Burman/Myanmarin viranomaisia aloittamaan viipymättä ja vakavissaan opposition ja etnisten vähemmistöjen kanssa poliittisen kehityksen, jolla varmistetaan kansallinen sovinto ja siviilihallintoon siirtyminen. Koska tuntuvaa edistystä ei ollut tapahtunut, EU päätti kahdesti, 22. huhtikuuta ja 21. lokakuuta, jatkaa Burmaa/Myanmaria koskevan EU:n yhteisen kannan voimassaoloa vielä kuudella kuukaudella ja seurata tarkasti maan poliittisen tilanteen kehittymistä. EU vahvisti myös olevansa valmis reagoimaan Burman/Myanmarin tapahtumiin sen mukaan ovatko ne myönteisiä vai kielteisiä. EU teki myös virallisia yhteydenottoja maan poliittisten vankien vuoksi ja esitti Burmaa koskevan päätöslauselman YK:n yleiskokouksen kolmannessa komiteassa ja YK:n ihmisoikeustoimikunnassa. e) Kiina Suhteet Kiinaan laajenivat edelleen vakaasti vuonna Kööpenhaminassa pidettiin viides EU:n ja Kiinan huippukokous, jossa molemmat osapuolet korostivat päättäväisyyttään laajentaa ja syventää entisestään EU:n ja Kiinan välistä yhteistyötä kaikilla aloilla ja edistää kattavan kumppanuuden kehittämistä. EU ja Kiina sopivat erityisesti vahvistavansa poliittista vuoropuheluaan tiheiden virallisten ja epävirallisten yhteydenottojen välityksellä. EU piti kiinalaisen vastapuolen kanssa useita poliittiseen vuoropuheluun kuuluvia kokouksia, joissa käsiteltiin lukuisia eri asioita, kuten Lähi-idän tilannetta, Irakia, Korean niemimaata, terrorismin torjuntaa, aseidenriisuntaa ja asesulkua, laitonta maahanmuuttoa ja kansainvälistä rikollisuutta sekä ihmisoikeuksia. EU jatkoi myös yhteistyötään Kiinan kanssa monenvälisissä puitteissa, kuten Aasian ja Euroopan huippukokouksessa (ASEM) ja ASEANin alueellisessa foorumissa (ARF). EU oli tyytyväinen Kiinan liittymiseen Maailman kauppajärjestöön (WTO) ja seurasi tiiviisti Kiinan kommunistipuolueen 16:tta puoluekokousta, joka nimesi maan uuden poliittisen johdon. Kiinan kanssa käytävän ihmisoikeusvuoropuhelun osalta käytiin kaksi keskustelukierrosta, Madridissa 5. ja 6. maaliskuuta ja Beijingissä 13. ja 14. marraskuuta. Molemmat osapuolet vahvistivat sitoumuksensa pyrkiä saavuttamaan merkityksellisiä ja myönteisiä tuloksia. EU toi esiin 7038/03 sj,pmm,rir,eho,tih,hkd,mmy/sj/sh 19 LIITE DG E Coord FI

20 näissä ja useissa muissa tilaisuuksissa huolensa useista eri ihmisoikeusongelmista, mukaan lukien kuolemanrangaistus, kidutus ja hallinnollinen säilöönotto, sananvapaus ja tiedotusvälineet, Tiibetin ja Xinjiangin tilanne, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (KP-sopimus) ratifiointi sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (TSS-sopimus) täytäntöönpano, ja viittasi joihinkin yksittäisiin tapauksiin. Marraskuun kokouksen yhteydessä tutustuttiin Euroopan komission rahoittamaan paikallisvaalihankkeeseen Jiangxin maakunnassa. Vuoden aikana jatkettiin alan kahdenvälisiä yhteistyöhankkeita, erityisesti YK:n ihmisoikeussopimusten ja ratifiointia ja täytäntöönpanoa käsittelevän EU:n ja Kiinan välisen akateemisen verkoston ja pienimuotoisten ihmisoikeushankkeiden rahoitusvälineen kautta. Lisäksi Beijingissä järjestettiin toukokuuta ja lokakuuta Kiinan ja EU:n jäsenvaltioiden viranomaisverkostojen väliset seminaarit, joissa käsiteltiin kidutuksen ehkäisyä ja kansallisia ihmisoikeusinstituutioita. Tiibetin tilanteen osalta Euroopan unioni pani tyytyväisenä merkille Dalai Laman edustajien vierailun Kiinaan syyskuun puolivälissä. EU muistutti, että se oli jo pitkään kannustanut kumpaakin osapuolta aloittamaan vuoropuhelun, ja toivoi, että vierailu tasoittaa tietä Beijingin ja Dalai Laman väliselle suoralle vuoropuhelulle, jonka avulla Tiibetin kysymykseen löydetään rauhanomainen ja kestävä ratkaisu. f) Itä-Timor EU pani erittäin tyytyväisenä merkille Itä-Timorin itsenäistymisen , onnitteli sen kansaa ja valittuja edustajia, ja antoi tunnustusta Itä-Timorin kansalle sen jatkuvista ponnisteluista, jotka lopulta palkittiin. EU korosti, että ainoa tie rauhan ja edistyksen saavuttamiseksi oli Itä-Timorin valitsema demokratia ja vakaat ja ystävälliset naapuruussuhteet. Lisäksi EU ennakoi Itä-Timorin liittymistä Cotonoun sopimukseen. EU pyrkii edelleen tukemaan merkittävästi uutta valtiota eikä vähiten komission ja jäsenvaltioiden myöntämän avun kautta. Monet EU:n kansalaiset ovat osallistuneet eri YK:n operaatioihin Itä- Timorissa ja ovat mukana myös Itä-Timorin hallintoa tukevissa Yhdistyneiden Kansakuntien rauhanturvajoukoissa (UNMISET). EU on tietoinen, että uusi valtio tarvitsee jatkuvaa kansainvälisen yhteisön tukea YK:n ja kansainvälisen avun kautta, ja se on edelleen sitoutunut pysymään tämän kehityksen tukena. g) Japani EU ja Japani jatkoivat tiivistä yhteistyötä vuoden 2002 aikana, mikä johti onnistuneeseen EU Japani-huippukokoukseen Tokiossa Tästä huippukokouksesta laadittiin tiedonanto, jossa tarkasteltiin EU Japani-toimintasuunnitelman täytäntöönpanon edistymistä. h) Intia ja Pakistan Neuvosto jatkoi unionin poliittista vuoropuhelua Pakistanin kanssa ja kehotti palauttamaan demokratian. EU:n tarkkailijat seurasivat lokakuussa pidettyjä parlamenttivaaleja. EU:n suhteet Intiaan kehittyivät edelleen vuoden kuluessa, ja Kööpenhaminassa järjestettiin 10. lokakuuta kolmas EU:n ja Intian huippukokous. Tällöin sovittiin uudesta toimintaohjelmasta, jonka tarkoituksena on tehostaa kehittyvää kumppanuutta edelleen. 7038/03 sj,pmm,rir,eho,tih,hkd,mmy/sj/sh 20 LIITE DG E Coord FI

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2015 (OR. fr) 14098/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 17. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 18. huhtikuuta 2002 (23.04) (OR. en) 7330/02 PESC 100 FIN 108 PE 28 ILMOITUS: I/A-KOHTA

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 18. huhtikuuta 2002 (23.04) (OR. en) 7330/02 PESC 100 FIN 108 PE 28 ILMOITUS: I/A-KOHTA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 18. huhtikuuta 2002 (23.04) (OR. en) 7330/02 PESC 100 FIN 108 PE 28 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: COREPER ja NEUVOSTO Ed. asiak. nro: 7853/01

Lisätiedot

30.6.2015 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 214/5

30.6.2015 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 214/5 30.6. FI Euroopan unionin virallinen lehti C 214/5 Komission ilmoitus etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen soveltamisen alkamispäivästä

Lisätiedot

Puheenjohtajan Päätelmät Santa Maria da Feiran Rurooppa-Neuvosto19. Ja 20. Kesäkuuta 2000

Puheenjohtajan Päätelmät Santa Maria da Feiran Rurooppa-Neuvosto19. Ja 20. Kesäkuuta 2000 conseil/00/2000 Puheenjohtajan Päätelmät Santa Maria da Feiran Rurooppa-Neuvosto19. Ja 20. Kesäkuuta 2000 1. Eurooppa-neuvosto kokoontui Santa Maria da Feirassa 19. ja 20. kesäkuuta 2000. Kokouksen aluksi

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en) CIG 1/12 Asia: Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista CIG 1/12 HKE/phk PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Protokoll in finnischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en)

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 101/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 1018/2014) Valtioneuvoston asetus Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.2.2014 COM(2014) 96 final ANNEES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

Lisätiedot

Vuoden 2008 työohjelma

Vuoden 2008 työohjelma Euroopan talous- ja sosiaalikomitea Lausuntotyön osasto B "Ulkosuhteet"-jaosto Vuoden 2008 työohjelma Vuonna 2008 "ulkosuhteet"-erityisjaosto kokoontuu yhdeksään otteeseen. Lisäksi järjestetään kaksi erityisjaoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 25/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: KIRJEENVAIHTO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. FA/TR/EU/HR/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. FA/TR/EU/HR/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA FA/TR/EU/HR/fi 1 FA/TR/EU/HR/fi 2 I PÄÄTÖSASIAKIRJAN TEKSTI 1. Seuraavien täysivaltaiset edustajat: HÄNEN MAJESTEETTINSA BELGIAN KUNINGAS, BULGARIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI, TŠEKIN TASAVALLAN

Lisätiedot

LÄNSI-BALKAN OIKEUSPERUSTA TAVOITTEET TAUSTA VÄLINEET

LÄNSI-BALKAN OIKEUSPERUSTA TAVOITTEET TAUSTA VÄLINEET LÄNSI-BALKAN EU on kehittänyt toimintapolitiikan, jolla tuetaan Länsi-Balkanin maiden asteittaista yhdentymistä unioniin. Kroatia liittyi unioniin 1. heinäkuuta 2013 ensimmäisenä alueen seitsemästä maasta,

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SISÄLLYSLUETTELO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B7-0254/1. Tarkistus. Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean PPE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B7-0254/1. Tarkistus. Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean PPE-ryhmän puolesta 11.6.2013 B7-0254/1 1 Johdanto-osan 7 viite ottaa huomioon 31. tammikuuta 2013 ja 18. helmikuuta 2013 annetut Euroopan unionin neuvoston päätelmät Malista, ottaa huomioon 31. tammikuuta 2013, 18. helmikuuta

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 21.9.2016 JOIN(2016) 43 final 2016/0298 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä

Lisätiedot

Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. helmikuuta 2014 Transnistriasta (2014/2552(RSP))

Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. helmikuuta 2014 Transnistriasta (2014/2552(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0108 Oikeus koulutukseen Transnistrian alueella Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. helmikuuta 2014 Transnistriasta (2014/2552(RSP)) Euroopan parlamentti, joka ottaa huomioon Moldovan

Lisätiedot

10482/16 team/rir/ts 1 DGC 1

10482/16 team/rir/ts 1 DGC 1 Euroopan unionin neuvosto Luxemburg, 20. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10482/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 20. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0243 (NLE) 11645/16 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 4. elokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan

Lisätiedot

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

Tärkeimmät tapahtumat. Vuosi. 2007Euroopan yhteisön kehitysyhteistyöpolitiikasta ja ulkomaanavun täytäntöönpanosta vuonna 2006 EUROOPANKOMISSIO

Tärkeimmät tapahtumat. Vuosi. 2007Euroopan yhteisön kehitysyhteistyöpolitiikasta ja ulkomaanavun täytäntöönpanosta vuonna 2006 EUROOPANKOMISSIO Tärkeimmät tapahtumat Vuosi 2007Euroopan yhteisön kehitysyhteistyöpolitiikasta ja ulkomaanavun täytäntöönpanosta vuonna 2006 EUROOPANKOMISSIO Julkaisun takakannessa oleva CD ROM sisältää vuosikertomuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA

SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN SAMANAIKAISESTA LAAJENTUMISESTA Sopimuspuolet korostavat olevan tärkeää, että nykyiset sopimuspuolet ja uudet

Lisätiedot

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) 15505/16 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 Pysyvien edustajien

Lisätiedot

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2016 (OR. en) 12225/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto N 559 SOC 526 EMPL 347 ANTIDISCRIM

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2012 COM(2012) 641 final 2012/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välillä vuoden 1994 tullitariffeja

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

ACP-UE 2110/15 ACP/21/001/15 1

ACP-UE 2110/15 ACP/21/001/15 1 COTONOUN AKT EU- SOPIMUS AFRIKAN, KARIBIAN JA TYYNENMEREN VALTIOIDEN RYHMÄ EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 7. toukokuuta 2015 (OR. en) ACP/21/001/15 ACP-UE 2110/15 AKT:N JA EU:N YHTEINEN ASIAKIRJA Asia:

Lisätiedot

LEHDISTÖ LEHDISTÖTIEDOTE. Yleiset asiat ja ulkosuhteet EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. 16906/09 (Presse 361) (OR. en) Neuvoston ylimääräinen istunto

LEHDISTÖ LEHDISTÖTIEDOTE. Yleiset asiat ja ulkosuhteet EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. 16906/09 (Presse 361) (OR. en) Neuvoston ylimääräinen istunto EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 16906/09 (Presse 361) (OR. en) LEHDISTÖTIEDOTE Neuvoston ylimääräinen istunto Yleiset asiat ja ulkosuhteet Geneve, 30. marraskuuta 2009 Puheenjohtaja Ewa BJÖRLING Ruotsin kauppaministeri

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 9. joulukuuta 2011

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 9. joulukuuta 2011 EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 9. joulukuuta 2011 EUROALUEEN VALTION- TAI HALLITUSTEN PÄÄMIESTEN JULKILAUSUMA Euroopan unioni ja euroalue ovat tehneet viimeisten 18 kuukauden aikana paljon talouden ohjausjärjestelmän

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

VENÄJÄ JA KESKI-AASIA

VENÄJÄ JA KESKI-AASIA VENÄJÄ JA KESKI-AASIA Ukrainan kriisi ja Krimin laiton liittäminen Venäjään ovat vuodesta 2014 alkaen vaikuttaneet huomattavasti EU:n ja Venäjän kahdenvälisiin suhteisiin. Venäjän viime vuosien huolestuttava

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, ETA:n rahoitusjärjestelmää

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin ulkopolitiikka. Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka

Euroopan unionin ulkopolitiikka. Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka Euroopan unionin ulkopolitiikka Yhteinen ulko- ja Yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 1 Euroopan unionin ulkopolitiikka Yhteinen ulko- ja 2 Hanke Euroopan puolustusyhteisön perustamiseksi jo

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta linja-autoilla harjoitettavasta satunnaisesta kansainvälisestä

Lisätiedot

Yleiset neuvottelupuitteet 1. - neuvottelujen avaamismenettelyn keskeiset asiat (Liite I)

Yleiset neuvottelupuitteet 1. - neuvottelujen avaamismenettelyn keskeiset asiat (Liite I) LIITE Yleiset neuvottelupuitteet 1 1. Puheenjohtajavaltio laati pysyvien edustajien komitean työskentelyn perusteella Luxemburgin Eurooppa-neuvostossa laajentumisprosessista tehtäviä päätöksiä varten yleisiä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.6.2014 COM(2014) 370 final 2014/0188 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

- ECOFIN /02 (Presse 72) (OR. en) Neuvoston istunto. Barcelona,

- ECOFIN /02 (Presse 72) (OR. en) Neuvoston istunto. Barcelona, 7131/02 (Presse 72) (OR. en) Neuvoston 2418. istunto - ECON - Barcelona, 14.3.2002 Puheenjohtaja: Rodrigo RATO Y GAREDO Espanjan kuningaskunnan varapääministeri ja talousministeri Internet: http://ue.eu.int/newsroom

Lisätiedot

Ihmisoikeuksista kolmansien maiden kanssa käytäviä vuoropuheluja koskevat Euroopan unionin suuntaviivat Ajantasaistus

Ihmisoikeuksista kolmansien maiden kanssa käytäviä vuoropuheluja koskevat Euroopan unionin suuntaviivat Ajantasaistus Ihmisoikeuksista kolmansien maiden kanssa käytäviä vuoropuheluja koskevat Euroopan unionin suuntaviivat Ajantasaistus 1. Johdanto Neuvosto otti 25.6.2001 tekemissään päätelmissä tyytyväisenä vastaan komission

Lisätiedot

U L K O A S I A I N M I N I S T E R I Ö N M Ä Ä R Ä Y S K O K O E L M A

U L K O A S I A I N M I N I S T E R I Ö N M Ä Ä R Ä Y S K O K O E L M A OSASTO OIKEUDELLINEN OSASTO MÄÄRÄYS OHJE NRO 89 KOHDERYHMÄT PÄIVÄMÄÄRÄ 15.03.2004 VOIMASSAOLOAIKA TOISTAISEKSI TOIMIVALTA Puolustustarvikkeiden maastavientiä ja kauttakuljetusta koskevista yleisistä suuntaviivoista

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 9.10.2014 2014/0279(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin

Lisätiedot

Suuntaviivat EU:n politiikalle suhteessa kolmansiin maihin kuolemantuomioon liittyvissä kysymyksissä

Suuntaviivat EU:n politiikalle suhteessa kolmansiin maihin kuolemantuomioon liittyvissä kysymyksissä Suuntaviivat EU:n politiikalle suhteessa kolmansiin maihin kuolemantuomioon liittyvissä kysymyksissä I JOHDANTO i) Yhdistyneet Kansakunnat on muun muassa kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltion päätelmät EU:n ja Länsi-Balkanin oikeus- ja sisäasioiden ministerifoorumista

Puheenjohtajavaltion päätelmät EU:n ja Länsi-Balkanin oikeus- ja sisäasioiden ministerifoorumista 17.11.2006 Puheenjohtajavaltion päätelmät EU:n ja Länsi-Balkanin oikeus- ja sisäasioiden ministerifoorumista 1. Puheenjohtajavaltio Suomi, tuleva puheenjohtajavaltio Saksa, Portugali, Euroopan komissio

Lisätiedot

Kirjoituskilpailu. "Niin samanlaisia, niin erilaisia, niin eurooppalaisia."

Kirjoituskilpailu. Niin samanlaisia, niin erilaisia, niin eurooppalaisia. Kirjoituskilpailu "Niin samanlaisia, niin erilaisia, niin eurooppalaisia." Tiesitkö, että Euroopan unioni (EU) on peräkkäisten laajentumisten ansiosta maailman suurin talousalue, jossa on yli 500 miljoonaa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO. EU:n strategiaelin

Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO. EU:n strategiaelin Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO EU:n strategiaelin EUROOPPA-NEUVOSTO STRATEGIAELIN Eurooppa-neuvosto on Euroopan unionin liikkeellepaneva voima. Se määrittelee EU:n suunnan ja poliittiset prioriteetit.

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00)

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 13.11.2014 2014/0250(COD) TARKISTUKSET 1-10 Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SUHTEISTA KAAKKOIS-AASIAN MAIHIN JA KAAKKOIS-AASIAN ALUEELLISEN YHTEISTYÖN LIITTOON (ASEAN) VASTAAVA VALTUUSKUNTA

EUROOPAN PARLAMENTIN SUHTEISTA KAAKKOIS-AASIAN MAIHIN JA KAAKKOIS-AASIAN ALUEELLISEN YHTEISTYÖN LIITTOON (ASEAN) VASTAAVA VALTUUSKUNTA Ulkoasioiden pääosasto EUROOPAN PARLAMENTIN SUHTEISTA KAAKKOIS-AASIAN MAIHIN JA KAAKKOIS-AASIAN ALUEELLISEN YHTEISTYÖN LIITTOON (ASEAN) VASTAAVA VALTUUSKUNTA NT\788971.doc PE 427.496v01-00 Yleinen esittely

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 8.12.2010 2010/0222(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 12.11.2008 B6-0584/2008 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS neuvoston ja komission julkilausumien johdosta työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti esittäjä(t):

Lisätiedot

OIKEUSPERUSTA HISTORIA RAKENNE

OIKEUSPERUSTA HISTORIA RAKENNE EUROOPPA-NEUVOSTO Eurooppa-neuvostoon kuuluvat jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiehet. Se antaa Euroopan unionille sen kehittämiseksi tarvittavat virikkeet ja tekee yleiset poliittiset linjaukset.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

ITÄISET KUMPPANIT 1. EU:N ITÄISET NAAPURIMAAT

ITÄISET KUMPPANIT 1. EU:N ITÄISET NAAPURIMAAT ITÄISET KUMPPANIT EU:n itäisen kumppanuuden politiikka kattaa kuusi entisen Neuvostoliiton valtiota eli Armenian, Azerbaidžanin, Georgian, Moldovan, Ukrainan ja Valko-Venäjän. Vuodesta 2009 lähtien kumppanuudella

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.9.2014 COM(2014) 539 final 2014/0249 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa esitettävästä Euroopan unionin kannasta unionin vastustuksen perumiseen

Lisätiedot

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013 EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta Pekka Nurminen Kevät 2013 Mikä EU on? 27 kohta 28 - jäsenvaltion ja noin 500 miljoonan kansalaisen yhteisö Ei liittovaltio, vaan valtioiden liitto mutta EU:ssa

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

YLEISSOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN

YLEISSOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN YLEISSOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN TASAVALLAN, PUOLAN TASAVALLAN, SLOVENIAN TASAVALLAN JA SLOVAKIAN

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 5. toukokuuta 2006 (05.05) (OR. en) 8993/06 OJ/CRP1 16

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 5. toukokuuta 2006 (05.05) (OR. en) 8993/06 OJ/CRP1 16 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 5. toukokuuta 2006 (05.05) (OR. en) 8993/06 OJ/CRP1 16 ESITYSLISTAEHDOTUS Kokous: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2139. KOKOUS (Coreper I) Paikka ja aika: Maanantai 8.5.

Lisätiedot

LIITTEET EU-perusmuistio VM , KOM(2007) 309 lopullinen (FI ja SV)

LIITTEET EU-perusmuistio VM , KOM(2007) 309 lopullinen (FI ja SV) Valtiovarainministeriö E-KIRJELMÄ VM2007-00440 VO Vuojela Hanna 09.08.2007 JULKINEN EDUSKUNTA SUURI VALIOKUNTA Viite Asia Ehdotus neuvoston päätökseksi pöytäkirjan tekemisestä Euroopan talousyhteisön ja

Lisätiedot

KOMISSION SUOSITUS, annettu 8.6.2015, Euroopan uudelleensijoitusjärjestelmäksi

KOMISSION SUOSITUS, annettu 8.6.2015, Euroopan uudelleensijoitusjärjestelmäksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.6.2015 C(2015) 3560 final KOMISSION SUOSITUS, annettu 8.6.2015, Euroopan uudelleensijoitusjärjestelmäksi FI FI KOMISSION SUOSITUS, annettu 8.6.2015, Euroopan uudelleensijoitusjärjestelmäksi

Lisätiedot

Suojelun takaaminen Ihmisoikeuksien puolustajia koskevat Euroopan unionin suuntaviivat

Suojelun takaaminen Ihmisoikeuksien puolustajia koskevat Euroopan unionin suuntaviivat Suojelun takaaminen Ihmisoikeuksien puolustajia koskevat Euroopan unionin suuntaviivat I TARKOITUS 1. Ihmisoikeuksien puolustajien tukeminen on jo pitkään ollut vakiintunut osa Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikkaa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0192 (NLE) 10653/16 PECHE 242 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena Eurooppa-neuvoston edellä mainitussa kokouksessa hyväksymät päätelmät.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena Eurooppa-neuvoston edellä mainitussa kokouksessa hyväksymät päätelmät. Eurooppa-neuvosto Bryssel, 18. maaliskuuta 2016 (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 SAATE Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Asia: Eurooppa-neuvoston kokous (17.

Lisätiedot

Laajentumisesta vastaava komissaari Günter Verheugen totesi, että

Laajentumisesta vastaava komissaari Günter Verheugen totesi, että Brysselissä, 30. tammikuuta 2002 Laajentumisesta vastaava komissaari Günter Verheugen totesi, että Budjettikomissaari Michaele Schreyer totesi Tänään hyväksymässään ilmoituksessa komissio esittelee yleistä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 19. maaliskuuta 2004 (19.03) (OR. en) 7498/1/04 REV 1 LIMITE COMEM 2 COMAG 3

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 19. maaliskuuta 2004 (19.03) (OR. en) 7498/1/04 REV 1 LIMITE COMEM 2 COMAG 3 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. maaliskuuta 2004 (19.03) (OR. en) 7498/1/04 REV 1 LIMITE COMEM 2 COMAG 3 ILMOITUS Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Neuvosto Ed. asiak. nro: 7477/04 COMEM

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yksipuolisten tullietuuksien myöntämisestä Moldovalle annetun neuvoston asetuksen

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Schengen-alueen laajentumisen taustaa

Schengen-alueen laajentumisen taustaa MEMO/07/618 Bryssel 20. joulukuuta 2007 Schengen-alueen laajentumisen taustaa Alankomaiden, Belgian, Luxemburgin, Ranskan ja Saksan hallitukset allekirjoittivat 14. kesäkuuta 1985 luxemburgilaisessa Schengenin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan

Lisätiedot

ovat toistaiseksi siitä pidättyneet. Jokainen uusi ydinasevalta lisää vahingosta tai väärästä tilannearviosta johtuvan ydinsodan syttymisen

ovat toistaiseksi siitä pidättyneet. Jokainen uusi ydinasevalta lisää vahingosta tai väärästä tilannearviosta johtuvan ydinsodan syttymisen Hallituksen esitys Eduskunnalle ydinaseiden leviämisen estäm istä koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä. Syksyllä 1961 hyväksy mällään päätöslauselmalla Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokous

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.5.2014 COM(2014) 268 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyllä

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta 27. marraskuuta 2001 PE 302.088/rev2/1-43 TARKISTUKSET 1-43 SUOSITUSEHDOTUS:

Lisätiedot

SUOMEN OSALLISTUMINEN KANSAINVÄLISEEN KRIISINHALLINTAAN. Apulaisosastopäällikkö Anu Laamanen 19.5.2011

SUOMEN OSALLISTUMINEN KANSAINVÄLISEEN KRIISINHALLINTAAN. Apulaisosastopäällikkö Anu Laamanen 19.5.2011 SUOMEN OSALLISTUMINEN KANSAINVÄLISEEN KRIISINHALLINTAAN Apulaisosastopäällikkö Anu Laamanen EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikka (CSDP) Ns. Petersbergin tehtävät osaksi EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa

Lisätiedot

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1725-261X L 91 Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö

Lisätiedot

Tempus (Phare/CARDS ja Tacis)

Tempus (Phare/CARDS ja Tacis) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 17.6.2002 KOM(2002) 323 lopullinen KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 3 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen,

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot