MATKAILIJAVIRRAT UUDELLAMAALLA KESÄLLÄ 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MATKAILIJAVIRRAT UUDELLAMAALLA KESÄLLÄ 2012"

Transkriptio

1 MATKAILIJAVIRRAT UUDELLAMAALLA KESÄLLÄ 2012 Jarmo Ritalahti (toim.) Loppuraportti Toukokuu 2013

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... Error! Bookmark not defined. 2 Uusimaa matkailukohteena Lyhyesti tutkimuksesta Taustatietoa tutkimukseen osallistuneista matkailijoista Tulokset Yhteenveto reiteistä Yhteenveto reiteistä Uudellamaalla Reitit Espoossa Reitit Vantaalla Yhteenveto reiteistä Uudellamaalla kuukausittain Reitit Helsingi keskusta-alueen pohjoisosassa Reitit Helsingin keskusta-alueen eteläosissa Reitit Helsingin ydinkeskustassa Liikematkustajien reitit Kotimaisten matkailijoiden reitit Kotimaisten perheiden reitit Venäläisten matkailijoiden reitit Ruotsalaisten matkailijoiden reitit Saksalaisten matkailijoiden reitit Kiinalaisten matkailijoiden reitit Suosituimmat matkailunähtävyydet Matkailijoiden vapaat kommentit Johtopäätökset, suositukset ja yhteenveto Johtopäätökset Suositukset Yhteenveto Lähdeluettelo... 43

3 1 Johdanto Etelä-Suomen kunnalliset matkailutoimijat kokoontuivat huhtikuun 2011 lopulla Porvoo Campuksella pohtien mm. aluetta hyödyntäviä matkailun tutkimusteemoja. Yksi koko Uudenmaan maakuntaa hyödyntävä tutkimuskohde heidän mielestään oli matkailijavirtojen tutkimus alueella. Maakunnallinen kiinnostus varmistettiin myös esittelemällä hankeaihio Uudenmaan liitolle, jonka edustajat pitivät myös aihetta hyvänä, ja ovat valmiita tukemaan sitä. Matkailijavirrat Uudellamaalla hankkeen rahoittajina olivat Uudenmaan liitto, Matkailun edistämiskeskus ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu. Hankkeen ohjausryhmässä olivat rahoittajien edustajien lisäksi Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungin matkailutoimien edustajat. Matkailijavirrat Uudellamaalla hanke tutki pääkaupunkiseudulla kesällä 2012 yöpyneiden matkailijoiden liikkumista alueella touko-syyskuussa. Matkailijoiden liikkumista tutkimalla haluttiin ymmärtää paremmin matkailuun liittyviä säännönmukaisuuksia ja tunnistaa suosittuja matkailureittejä erityisesti pääkaupunkiseudulla. Matkailijoille jaettiin kesän 2012 aikana noin 1600 mobiililaitetta, jotka rekisteröivät heidän sijaintinsa kahden minuutin välein. Vastaavaa teknologiaa on käytetty jo aiemmin, mutta pienemmässä mittakaavassa Baskimaassa Espanjassa. Virossa on tutkittu matkailijoiden liikkeitä ns. passiivisella seurannalla, jossa järjestelmä rekisteröi erityisesti kännyköiden sijainnin, milloin ne aktivoituivat. Suomessa passiivinen seuranta ei ole mahdollista. (Ahas, Aasa, Silm & Tiru 2007; Alzua, Gerrikagoitia, Aranburu, Peralta & Espinosa 2010.) Matkailijavirrat Uudellamaalla hankkeen tuloksena on matkailijavirtakarttoja, joiden perusteella alueen toimijat voivat lähteä kehittämän omia toimintojaan (uudet kuntienja maakuntien rajat ylittävät matkailutuotteet). Tulokset auttavat myös maakunnan ja sen naapurien matkailutoimijoita matkailureittien kehittämisessä ja tieverkoston opasteissa. Lisäksi tutkimuksessa saadaan taustatietoa vuoden 2013 matkailu tulo- ja työllisyystutkimusta varten sekä informaatiota erityisesti venäläisistä matkailijoista. HAAGA- HELIAaa palveleva tulos on uudenlaisen tutkimusosaamisen lisääntyminen sekä verkostoituminen koko Uudellemaalle. 1

4 2

5 2 Uusimaa matkailukohteena Uudenmaan maakunnan asukasluku on noin 1,5 miljoona, joista suurin osa asuu kolmessa pääkaupunkiseudun suuressa kaupungissa, Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Maakunnassa on kolmen suomalaisittain suurkaupungin lisäksi muita pienempiä kaupunkeja ja maalaiskuntia (kuva 1). Kaupunkeja ja kuntia on yhtensä 28, jotka tarjoavat sadoittain vetovoimaisia matkailukohteita yli km2 alueella. Uudellamaalla käy vuosittain noin neljä miljoonaa matkailijaa, joten se on Suomen merkittävin matkailukohde. Vetovoimaisten matkailukohteiden lisäksi maakunta on helposti saavutettavissa, sillä sen alueella sijaitsee Suomen tärkein lentokenttä, Helsingin lentoasema. Vilkkaiden lentoyhteyksien lisäksi Uuttamaata halkovat tärkeimmät junaradat ja valtatiet. Suomessa voidaan käyttää vanhaa ja kulunutta fraasia Kaikki tiet vievät Helsinkiin lähes absoluuttisena totuutena. (Helsinki-Uusimaa Regional Council 2012.) Kuva 1. Uudenmaan kartta (Google Maps 2012) Uusimaa on Suomen merkittävin matkailukohde, sillä yli neljännes maamme yöpymisvuorokausista tapahtuu maakunnassa. Espoossa ja Vantaalla enemmistö hotelliyöpyjistä on kotimaisia, mutta Helsingissä ulkomaalaisia. Suurimmat matkailijaryhmät tulevat Venäjältä, Saksasta, Ruotsista, Isosta Britanniasta ja Virosta. Venäläisten matkailijoiden 3

6 merkitys kasvaa, ja Suomesta on tullut heidän suosituin ulkomaanmatkakohteensa. Suomeen saapui vuonna ,3 miljoonaa matkailijaa, joista 45 % Venäjältä. Joka kolmas venäläinen matkailija, noin miljoona matkailijaa tuli käynnillään Uudellemaalle. (City of Vantaa 2012; Visit Espoo 2012; Visit Helsinki 2012; Helsinki-Uusimaa Regional Council 2012.) Helsingin tärkeimmät nähtävyydet ja matkailukohteet on esitetty seuraavassa listassa kuvallisina: Van taa 4

7 n tärkeimmät nähtävyydet: Espoon tärkeimmät nähtävyydet: 5

8 2000 luvulla kansainvälinen matkailu Suomeen on kasvanut tasaisesti (kuvio 1). Kuvio 1. Kansainvälisen matkailun kehittyminen Suomessa (Statistics Finland ; Tourism Decision Metrics ) Kuvio 2 kertoo Helsingin majoituskysynnästä vuosina 2011 ja Kuvio 2. Majoituskysyntä Helsingissä kuukausittain vuosina 2011 ja 2012 (Helsinki Tourism Statistics, March 2012, 4) 6

9 3 Lyhyesti tutkimuksesta Matkailijavirrat Uudellamaalla hankkeen aineisto kerättiin kesällä 2012, toukokuusta syyskuuhun. Keruun suorittivat HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun opiskelijat, jotka oli palkattu työhön kesän vilkkaimman matkailusesongin ajaksi. Opiskelijat jakoivat vapaaehtoisille matkailijoille, viiden hankkeessa mukana olleen hotellin asiakkaille, hotellien ala-aulassa mobiililaitteet (kuva 2), joita he kuljettivat mukanaan yhden päivän ajan. Palatessaan illalla hotellille, matkailijat luovuttivat mobiililaitteen takaisin opiskelijoille tai hotellein vastaanottoon. Hotelleiksi valittiin keskiluokan tai ylemmän keskiluokan hotelleita, jotka lähtivät mukaan hankkeeseen. Hotelleista kolme sijaitsi aivan Helsingin keskustassa, yksi Espoossa moottoritien varrella ja yksi Vantaalla lentoaseman tuntumassa. Kaikki hotellit olivat ketjuhotelleita, joita suosivat niin kotimaiset kuin ulkomaalaisetkin matkailijat. Kesän aikana matkailijoille jaettiin 1600 kertaa mobiililaite, joten saimme tutkimuksessa tietoa 1600 erilaisesta matkasta. Matkailijoita, joita seurattiin, oli enemmän kuin 1600, sillä suurin osa heistä liikkui pareittain tai pienissä ryhmissä. Tutkimushankkeessa tarvittava teknologia hankittiin C-Trackiltä, joka myy seurantapalveluja kaupallisia kuljetuspalveluja tarjoaville yrityksille. Seurantapalvelulla pyritään optimoimaan kuljetusyritysten toimintaa mm. paikantamalla kulkuneuvoja, seuraamalla niiden reittejä ja nopeuksia sekä pysähdyksiä. (C-Track 2012.) Järjestelmällä pystytään myös seuraamaan ihmisiä, mutta sitä ei ole käytetty Suomessa ennen Matkailijavirrat Uudellamaalla hanketta. Mobiililaite lähettää palvelimelle seurattavan kulkuneuvon tai tutkimuksen tapauksessa matkailijan sijaintitiedon noin kahden, kolmen minuutin välein. Sijaintitiedon perusteella kustakin laitteesta rakentui reitti, jota pitkin matkailija oli liikkunut tai laite oli kulkenut tutkimuksen eri päivinä. Kaikkien laitteiden reitit saatiin myös kokoomakarttaan. Sijaintitiedon lisäksi järjestelmään syötettiin taustatietoja kustakin matkailijasta ja hänen seurueestaan, joka otti mobiililaitteen mukaansa. Taustatietojen hyödyntämistä varten, ohjelmistoa ohjelmoitiin tutkimuksessa tarvittavien ominaisuuksien hyödyntämiseksi. Taustatietoja olivat mm. sukupuoli, ikä, lähtömaa, seurueen koko, matkan tarkoitus jne. Aivan kaikkea tietoa ei voitu kuitenkaan käyttää ohjelmiston rajoitusten takia. Mobiililaitteiden sijaintitiedot siirrettiin sekä OpenStreetMa- 7

10 piin (kuva 3) ja Google Satellite Mapiin (kuva 4). Sijaintitietojen lisäksi karttoihin lisättiin Etelä-Suomen tärkeimpien nähtävyyksien koordinaatit tai sijainnit, joka mahdollisti myöhemmin suosittujen kohteiden nimeämisen. Tehdyllä tutkimuksella on omat rajoituksensa. Ensimmäinen niistä liittyi otokseen eli tutkimuksessa mukana oleviin matkailijoihin. Otos ei ollut kaikilta osin edustava, sillä siinä seurattiin ainoastaan viiden hotellin yöpyjiä. Lisäksi ulkopuolelle jäivät mm. ystävien ja sukulaisten luona yöpyneet sekä mökkiläiset. Tutkimuksessa mukana olleiden kansallisuudet seurasivat pääasiassa matkailijatilastojen mukaista jakaumaa. Poikkeuksena oli virolaisten erittäin pieni osuus tutkimuksessa. Muita pienempiä poikkeamia olivat venäläisten matkailijoiden todellista osuuttaan pienempi osallistuminen tutkimukseen, minkä syynä oli opiskelijoiden mielestä jonkinlainen epäluulo seurantaa kohtaan. Joidenkin aasialaisten kanssa tutkimusta hankaloitti yhteisen kielen puute. Hankkeen aikana seurattiin matkailijoiden liikkumista vain yhden päivän osalta. Tämä takia useamman päivän pääkaupunkiseudulla olleiden koko liikkumista ei saatu heidän kohdallaan selville. Syynä yhden päivän seurantaan oli mobiililaitteiden akkujen kesto. Se oli käytännössä maksimissaan 12 tuntia, joten laitteet ladattiin aina öisin seuraavan päivän seurantaa varten. Kuva 2. Tutkimuksessa käytetty mobiililaite, paikannin 8

11 Kuva 3. Open StreetMap (MapNik) tutkimuksessa käytetyssä ohjelmistossa Kuva 4. Google Map satellite tutkimuksessa käytetyssa ohjelmistossa Tutkimushotellit olivat Helsingin keskustassa Scandic Continental hotelli (A), Scandic Marski hotelli (B) ja Scandic Simonkenttä hotelli (C). Espoossa tutkimushotelli oli Scandic Espoo hotelli (D) ja Vantaalla Rantasipi Airport hotelli (E). Kuvassa 5 esitellään tutkimushotellien sijainnit pääkaupunkiseudulla. 9

12 E D C A B Kuva 5. Tutkimushotellien sijainti pääkaupunkiseudulla 10

13 4 Taustatietoa tutkimukseen osallistuneista matkailjoista Tutkimukseen osallistuneiden matkailijoiden kansallisuusjakauma oli melko edustava, kun sitä verrattiin pääkaupunkiseudulla vieraileviin matkailijoihin. Suurin ryhmä oli kotimaiset matkailijat, jonka jälkeen seurasivat yhdysvaltalaiset, venäläiset, ruotsalaiset ja saksalaiset matkailijat (kuvio 7). Virolaisten osuus tutkimuksessa oli pienempi kuin heidän osuutensa matkailijoina pääkaupunkiseudulla. Kansallisuusjakauma oli kaiken kaikkiaan hyvin laaja, ja mukana olleet matkailijat tulivat kaikista maanosista. Venezuela USA Uruguay United Arab Emirates UK Turkey Thailand Tatarstan Taiwan Switzerland Sweden Spain South Korea South Africa Slovenia Singapore Ru ssia Romania Portugal Poland Philippines Norway Nigeria New Zealand Netherlands Malaysia Luxemburg Latvia Korea Kazakhstan Japan Jamaica Italy Israel Ireland Iran India Iceland Hungary Greece Germany Ghana France Estonia Egypt Denmark Czech Republic Cyprus Costa Rica China Chile Canada Bulgaria Brazil Belgium Belarus Austria Australia Argentina Kuvio 7. Tutkimukseen osallistuneiden matkailijoiden kansallisuusjakauma poislukien suomalaiset, joita oli

14 Suurin osa pääkaupunkiseudulle tulleista matkailijoita olivat pariskuntia tai perheitä (kuvio 8), jotka viettivät pääkaupunkiseudulla yhdestä neljään yöhön (kuvio 9). Tutkimukseen osallistui yllättävän paljon myös yli viikon alueella yöpyneitä, mutta pääkaupunkiseutu ja erityisesti Helsinki on kaupunkikohde (city break), jossa viivytään muutamia päiviä. Pääkaupunkiseudun matkailijoista suurin osa oli tutkimuksen aikana kohteessa vapaa-ajan matkalla (kuvio 10), johon yhdistettiin erilaisia tapahtumia kuten Jääkiekon maailmanmestaruuskisat. Koska erityisesti Helsingillä on kompakti keskusta, jossa etäisyydet ovat lyhyet, suurin osa matkailijoista liikkui kaupungissa jalan tai jalan ja julkisilla kulkuneuvoilla (kuvio 11). Omaa autoa käytettiin useimmiten matkalla kohteeseen ja sieltä pois, jolloin käyttäjinä olivat kotimaiset ja venäläiset matkailijat Single Adults 2 Adults 3 adults 4+ adults Families Kuvio 8 Tutkimukseen osallistuneiden seurueen koko (single adult = yksi matkustava; 2 adults = kaksi aikuista jne.; families = perhe) Kuvio 9. Tutkimukseen osallistuneiden hotelliöiden määrä 12

15 Kuvio 10. Tutkimukseen osallistuneiden syy tulla pääkaupunkiseudulle (business = liikematka; leisure = vapaa-ajan matka; B&L = liike- ja vapaa-ajanmatka; other = muu syy) P&F = Public Transport and Foot P&C = Public Transport and Car F&C = Foot and Car P&C&F = Public Transport and Car and Foot Other = bicycle, boat and other means of transportation Kuvio 11. Liikkuminen pääkaupunkiseudulla matkan aikana (public = julkiset kulkuneuvot; foot = jalan; car = yksityisauto; P&F = julkiset kulkuneuvot&jalan; P&C = julkiset kulkneuvot&yksityisauto; F&C = jalan&yksityisauto; P&C&F= julkiset kulkuneuvot&yksityisauto&jalan; other = muu) 13

16 5 Tulokset 5.1 Yleiskatsaus reiteistä Kuva 6 näyttää, kuinka matkailijat liikkuivat pääkaupunkiseudun kolmesta kaupungista Uudenmaan maakunnassa ja sen ulkopuolella kesällä Suurin osa tutkimuksessa mukana olleista pysyi pääkaupunkiseudulla. Uudenmaan muista kohteista merkittävä oli Porvoo, ja maakunnan ulkopuolella tehtiin matkoja erityisesti Tallinnaan. Muut matkat Uudenmaan ulkopuolelle olivat yksittäisiä, ja ne kohdistuivat muihin Etelä-Suomen kaupunkeihin. Matkailijoiden liikkuminen oli aika samankaltaista kaikkina kolmena kesäkuukautena (kuvat 7, 8 & 9). Heinäkuussa liikuttiin hieman enemmän eripuolilla maakuntaa kuin kesä- ja elokuussa. Kuva 6. Yhteenveto reiteistä kesällä

17 Kuva 7. Yhteenveto reiteistä kesäkuussa 2012 Kuva 8. Yhteenveto reiteistä heinäkuussa 2012 Kuva 9. Yhteenveto reiteistä elokuussa

18 5.2 Yhteenveto reiteistä Uudellamaalla Kuvio 10 osoittaa, että Uudellamaalla matkailijat liikkuivat pääasiassa vain pääkaupunkiseudulla, Helsingissä ja muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta Kehä III n sisäpuolella. Kehän ulkopuolisia kohteita olivat Nuuksion kansallispuisto ja Porvoo. Kuva 10. Yhteenveto reiteistä Uudellamaalla kesällä Reitit Espossa Kesän 2012 tutkimukseen osallistuneiden matkailijoiden liikkuminen Espoossa keskittyi selkeästi Itä-Espooseen, Tapiolaan ja Leppävaaraan (kuvat 11, 12 & 13). Turunväylä, Länsiväylä sekä Kehä I että Kehä II olivat suosittuja väyliä kaupungissa. Näitä väyliä pitkin kuljettiin esim. Selloon ja Isoon Omenaan, jotka ovat isoja ostoskeskuksia. Tapiolan keskustan nähtävyyksiä käytiin myös katsomassa (Tapiola, WeeGee talo), mutta matkailijoiden määrä vähensi luultavasti Länsimetron rakennustyömaa ja yleensä keskustan täydellinen lähes uudelleen rakentaminen. Kehä III n ja sen ulkopuolisia kohteita Espoossa olivat Nuuksion kansallispuisto, Vesipuisto Serena ja IKEA. Kilon alue korostuu kartoissa, koska siellä sijaitseva hotelli oli yksi tutkimushotelleista. 16

19 Nuuksio national Park Serena Helsinki Vantaa Airport Master Golf Club Scandic Espoo Sello Tapiola Kuva 11. Matkailijoiden reitit Espoossa kesällä 2012 Master Golf Club Center of Espoo Sello Scandic Espoo Munkkiniemi Tapiola Iso Omena Shopping Mall Kuva 12. Matkailijoiden reitit Keski-Espoossa kesällä

20 Leppävaara Espoo Center Sello Scandic Espoo Munkki Park Gallen Kallela Museum Kartano & Meilahti Parks Tapiola Wee Gee Centre Seurasaari Iso Omena Kuva 13. Matkailijoiden reitit Kaakkois-Espoossa kesällä Reitit Vantaalla Vantaan matkailijavirtakartoissa kesältä 2012 (kuvat 14, 15 & 16) voidaan huomata, että pääosa kaupungin matkailijoista liikkuu Tikkurilan, Avapoliksen ja Helsingin lentokentän välillä. Tikkurilan suosituin käyntikohde oli Heureka, Aviapoliksessa Jumbo ostoskeskus ja Flamingo Spa. Lentoaseman alueella käytiin itse lentoasemalla ja Ilmailumuseossa. Vantaan tutkimushotelli sijaitsee myös tällä alueella. Helsinki Vantaa Airport Hotel Rantasipi Airport Heureka Jumbo Flamingo Valimontie Kuva 14. Reitit Vantaalla kesällä

21 Aviation Museum Aviation Academy Rantasipi Airport Hotel Tikkurila Jumbo Flamingo Heureka Valimontie Kuva 15. Reitit Kehä III varrella Vantaalla kesällä 2012 Finnish Aviation Museum C Track Finland Finnair Flight Academy Rantasipi Airport Hotel Jumbo Flamingo Kuva 16. Reitit Lentoaseman ja Aviapoliksen alueilla Vantaalla kesällä Yhteenveto matkailijavirroista Uudellamaalla kuukausittain Kuvat 17, 18 & 19 kuvaavat miten matkailijat liikkuivat Uudenmaan maakunnan alueella eri kesäkuukausina Heinäkuu erottuu selkeästi niin kesä- kuin elokuustakin. Heinäkuussa käyntikohteiden määrä kasvoi ja monipuolistui. Samoin heinäkuussa liikuttiin enemmän vesillä, ja suurin osa Nuuksion kansallispuistokäynneistä tehtiin juuri tällöin. Heinäkuun monipuolisimpiin kohdevierailuihin vaikutti erityisesti kotimaisten matkailijoiden määrä, sillä kesä- ja elokuussa oli enemmän liikkeellä ulkomaisia matkailijoita. 19

22 Kuva 17. Reitit Uudellamaalla kesäkuussa 2012 Kuva 18. Reitit Uudellamaalla heinäkuussa

23 Kuva 19. Reitit Uudellamaalla elokuussa Reitit Helsingin keskusta-alueen pohjoisosassa Helsingin keskusta-alueen pohjoisosan reitit ovat kolmena kesäkuukautena hyvin samankaltaiset. Mannerheimintie ja Esplanadit akseli tulee hyvin selkeästi esille kuvissa 20, 21 & 22. Heinäkuussa, jolloin erityisesti suomalaiset ovat liikkeellä, korostuvat suositut matkailukohteet kuten Linnanmäki ja Korkeasaari. Muita suosittuja keskustan kohteita ovat Sibelius monumentti, Seurasaari, Temppeliaukion kirkko ja Olympiastadionin alue. Kuva 20. Matkailijoiden reitit Helsingin keskusta-alueen pohjoisosissa kesäkuussa

24 Kuva 21. Matkailijoiden reitit Helsingin keskusta-alueen pohjoisosissa heinäkuussa 2012 Kuva 22. Matkailijoiden reitit Helsingin keskusta-alueen pohjoisosissa elokuussa Reitit Helsingin keskusta-alueen eteläosassa Kuvissa 23, 24 & 25 korostuvat Esplanadit suosittuna kävelyalueena, samoin Stockmannin ympäristö ja Aleksanterinkatu. Muita matkailijoiden suosimia kohteita ovat Senaatintori ja Tuomiokirkko sekä Suomenlinna. Esplanadit ohjasivat matkailijat myös kauppatorille ja Vanhalle kauppahallille. Katajanokalle houkutteli matkailijoita Uspenskin katedraali. Muutoin eteläiset kaupunginosat eivät kiinnostaneet matkailijoita yksittäisiä kulkijoita lukuun ottamatta. 22

25 Kuva 23. Matkailijoiden reitit Helsingin keskusta-alueen eteläosissa kesäkuussa 2012 Kuva 24. Matkailijoiden reitit Helsingin keskusta-alueen eteläosissa heinäkuussa

26 Kuva 25. Matkailijoiden reitit Helsingin keskusta-alueen eteläosissa elokuussa Reitit Helsingin ydinkeskustassa Helsingin ydinkeskustan matkailijavirtakartta tarkentaa kävijöiden liikkumista alueella. Heinäkuussa matkailijat liikkuvat ydinkeskustassa hieman tasaisemmin kuin kesä- ja elokuussa. Kartat 26, 27 & 28 osoittavat, että vetovoimaisimmat kadut ovat edelleen Mannerheimintie ja Esplanadit. Osittain tämän voi selittää sillä, että mukana olleet Helsingin hotellit sijaitsevat juuri Mannerheimintien varrella tai aivan sen läheisyydessä. Mannerheimintie Sokoksen ja Stockmannin tavaratalojen välillä on hyvin suosittu kävelyalue. Aleksanterinkatu jää hieman Esplanadien varjoon, mutta toki sielläkin matkailijoita liikkui. Syynä tähän voisi ehkä olla kadun synkkyys ja kapea katukuilu verrattuna Esplanadeihin ja Esplanadin puistoon. Matkailijat eivät jatkaneet kovinkaan usein kävelyään esim. Senaatintorilta Kruununhaan kaupunginosaan. 24

27 Kuva 26. Matkailijoiden reitit Helsingin ydinkeskustassa kesäkuussa 2012 Kuva 27. Matkailijoiden reitit Helsingin ydinkeskustassa heinäkuussa

28 Kuva 28. Matkailijoiden reitit Helsingin ydinkeskustassa heinäkuussa Liikematkustajien reitit Liikematkustajat pysyivät pääasiassa Helsingin keskustassa kuten kuvat 29, 30 & 31 osoittavat. Osa heistä kuitenkin vieraili vapaa-ajan matkailijoillekin tutuissa kohteissa kuten Linnanmäki, Korkeasaari ja Suomenlinna. Kuva 29. Yhteenveto liikematkustajien reiteistä kesällä

29 Picture 30. Yhteenveto liikematkustajien reiteistä Uudellamaalla kesällä 2012 Picture 31. Yhteenveto liikematkustajien reiteistä Helsingissä kesällä Kotimaisten matkailijoiden reitit Kotimaiset matkailijat liikkuivat kesällä 2012 hieman laajemmin Uudenmaan alueella kuin ulkomaalaiset. Perinteisten matkailukohteiden lisäksi käytiin Espoossa ja Vantaalla. Osa juuri Espoon ja Vantaan käyntikohteista liittyivät luultavasti sukulais- ja ystävävierailuihin (kuvat 32 & 33). 27

30 Kuva 32. Yhteenveto kotimaisten matkailijoiden reiteistä kesällä 2012 Serena Airport Master Golf Club Jumbo Heureka Scandic Espoo Center of Espoo Tapiola City Tullisaarensalmi Iso Omena Mall Kuva 33. Yhteenveto kotimaisten matkailijoiden reiteistä Uudellamaalla kesällä Kotimaisten perheiden reitit Kotimaiset lapsiperheet liikkuivat hyvin samalla tavalla pääkaupunkiseudulla kesällä 2012 kuin kotimaiset matkailijat yleensä. Kuvat 34, 35 & 36 kuvaavat heidän reittejään, jotka johtivat usein myös Espoon ja Vantaan puolelle. Helsingin suosituimmat kohteet olivat tietysti Linnanmäki, Korkeasaari ja Suomenlinna, muissa kaupungeissa isot ostoskeskukset ja Vantaalla erityisesti Heureka. 28

31 Kuva 34. Yhteenveto kotimaisten perheiden reiteistä kesällä 2012 Serena Aquapark Airport Master Golf Club Jumbo Heureka Sello Itäkeskus Iso Omena Mall City Kuva 35. Yhteenveto kotimaisten perheiden reiteistä Uudellamaalla kesällä

32 Kuva 36. Yhteenveto kotimaisten perheiden reiteistä Helsingissä kesällä Venäläisten matkailijoiden reitit Venäläiset pääkaupunkiseudulla kesällä 2012 liikkuneet pysyivät pääasiassa Helsingin keskustassa. Kuvien 37, 38 & 39 mukaan heidän suosituimmat kohteensa olivat pääkaupungin suosituimmat ostosalueet Stockmannin tavaratalon ympärillä. Toki heitäkin houkuttelivat Esplanadit, Suomenlinna, Linnanmäki ja Korkeasaari kuten muita matkailijoita. Pääkaupungin ulkopuolella venäläiset matkailijat kävivät erityisesti Vantaalla Aviapoliksen alueella ostoskeskus Jumbossa ja Flamingo Spassa. Kuva 37. Yhteenveto venäläisten matkailijoiden reiteistä kesällä

33 Serena Airport Jumbo Heureka Leppävaara Scandic Espoo Iso Omena Mall City Kuva 38. Yhteenveto venäläisten matkailijoiden reiteistä Uudellamaalla kesällä 2012 Olympic stadium Linnamäki Seurasaari Central Station Zoo City Suomenlinna Kuva 39. Yhteenveto venäläisten matkailjoiden reiteistä Helsingissä kesällä Ruotsalaisten matkailijoiden reitit Tutkimuksessa mukana olleet ruotsalaiset matkailijat yöpyivät pääasiassa Helsingin hotelleissa, minkä vuoksi he liikkuivat käytännössä vain pääkaupungin keskusta-alueella. Kuvat 40, 41 & 42 osoittavat, että ruotsalaisten suosikkikohteita olivat Helsingin ydinkeskusta, Suomenlinna, Korkeasaari ja Linnanmäki. 31

34 Kuva 40. Yhteenveto ruotsalaisten matkailijoiden reiteistä kesällä 2012 Munkkiniemi Itäkeskus Messukeskus Olympic Stadium Linnanmäki Sibelius Park Zoo Boat cruise City Suomenlinna Kuva 41. Yhteenveto ruotsalaisten matkailijoiden reiteistä pääkaupunkiseudulla kesällä 2012 Olympic Stadium Linnanmäki Seurasaari Scandic Continental Sibelius Park Zoo City Suomenlinna Kuva 42. Yhteenveto ruotsalaisten matkailijoiden reiteistä Helsingissä kesällä

35 5.14 Saksalaisten matkailijoiden reitit Kesällä 2102 tutkimuksessa mukana olleiden hotellien saksalaiset vieraat liikkuivat kuvien 43, 44 & 45 mukaan lähes yksinomaan Helsingin keskustassa. Heidän tärkeimmät kohteensa olivat kaupungin ydinkeskustan lisäksi Suomenlinna, Korkeasaari ja Seurasaari. Linnanmäelläkin käytiin, muttei niin paljon kuin muissa perinteisissä kohteissa. Kuva 43. Yhteenveto saksalaisten matkailijoiden reiteistä kesällä 2012 Heureka Porvoo Seurasaari City Boat cruises Suomenlinna Kuva 44. Yhteenveto saksalaisten matkailijoiden reiteistä pääkaupunkiseudulla kesällä

36 Linnanmäki Seurasaari Zoo Lapinlahti City Suomenlinna Kuva 45. Yhteenveto saksalaisten matkailijoiden reiteistä Helsingissä kesällä Kiinalaisten matkailijoiden reitit Kiinalaiset matkailijat liikkuivat tutkimusaikana käytännössä vain Helsingin keskustassa (kuvat 46, 47 & 48). Syynä tähän on luultavimmin se, että kiinalaiset ovat Suomessa ryhmämatkoilla, joilla on oma tiivis ohjelmansa. Kiinalaiset viihtyivät tämän takia erityisesti Helsingin ydinkeskustassa ja Suomenlinnassa. Korkeasaari ja Linnamäki eivät tämän tutkimuksen mukaan houkutelleet lainkaan kiinalaisia matkailijoita. Kuva 46. Yhteenveto kiinalaisten matkailijoiden reiteistä kesällä

37 Sibelius Park Scandic Continental Seurasaari National museum of Finland Temppeliaukio City Suomenlinna Kuva 47. Yhteenveto kiinalaisten matkailijoiden reiteistä Helsingissä kesällä 2012 Scandic Continental Temppeliaukio Senate square & cathedral Stockmann Uspenski Cathedral Market square Suomenlinna Kuva 48. Yhteenveto kiinalaisten matkailijoiden reiteistä Helsingin ydinkeskustassa kesällä Suosituimmat matkailunähtävyydet Tutkimushankkeessa syötettiin noin kahdensadan matkailunähtävyyden ja tapahtumapaikan koordinaatit tutkimuksessa käytettyyn ohjelmistoon. Tämä mahdollisti suosituimpien nähtävyyksien listauksen erillisenä ajona. Kymmenen suosituimman matkailunähtävyyden lista ei ole kaikilta osin täysin luotettava, koska ohjelmistossa yksittäisen nähtävyyden sijaintipaikkamerkintä rekisteröi mobiililaitteen 300 metrin etäisyydeltä. Tämän takia monet kymmenen suosituimman kohteen listalle nousseet kohteet ovat pääkulkuväylien varrella kuin itse vierailukohteita. 35

38 Suosituimmat vierailukohteet pääkaupunkiseudulla kesällä 2012 tutkimuksemme mukaan olivat 1. Havis Amanda ja kauppatori 2. Esplanadin puisto 3. Galleria Kalhama & Piippo Contemporary 4. Senaatintori 5. Helsingin taidemuseo Tennispalatsissa 6. Helsingin musiikkitalo 7. Suomen kansallismuseo 8. Linnanmäki 9. Helsingin rautatieasema ja Postimuseo 10. Temppeliaukion kirkko 5.17 Matkailijoiden vapaat kommentit Tutkimukseen osallistuneilta matkailijoilta saatiin kesän aikana myös palautetta pääkaupunkiseudun matkailupalveluista ja kaupungeista matkailukohteina. Palautetta annettiin paljon opasteista niin julkisissa kulkuneuvoissa ja kaduillakin. Matkailijat eivät aina osanneet nousta pois kulkuneuvoista oikeilla pysäkeillä. Kaduilla ei ole riittävästi opasteita. Kohdetiedon ja suunnan lisäksi kaivattiin tietoa myös ajallisista etäisyyksistä. Matkailijat toivoivat myös mobiililaitteisiin ladattavia karttoja, jotka toimisivat myös ilman tietoliikenneverkkoa (offline). Palautetta saivat lisäksi pääkaupunkiseudun linja-auton kuljettajat, joiden englanninkielen osaaminen oli matkailijoiden mielestä paikoin puutteellinen. Kielitaitoisilla kuljettajilla voitaisiin korvata puutteellinen opastus erityisesti kulkuneuvoissa. Yksittäisiin matkailukohteisiin liittyvää palautetta tuli jonkin verran, mutta siinä korostui erityisesti Seurasaaren hankala saavutettavuus. Vaikutti jopa siltä, että moni matkailija ei mennyt saareen, koska ei yksinkertaisesti tiennyt, miten sinne päästään. Matkailijat kaipasivat enemmän tietoa pääkaupunkiseudun tapahtumista, erityisesti niistä, jotka osuivat heidän lomansa aikaan. Toinen erityisesti iltatekemiseen liittyvät teema, joka toistui, oli myöhään illalla avoinna olevat ruokaravintolat niitä ei oikein ollut. Ongelmaa pidettiin suurena erityisesti sunnuntaisin. Kaupungin matkailutoimiston näkyvyyttä pidettiin Helsingissä huonona. Erityisesti ensikertalaiset eivät löytäneet toimistoa, vaan sen sijainti piti tarkistaa esim. hotellin vastaanotosta. 36

39 6 Johtopäätökset, suositukset ja yhteenveto 6.1 Johtopäätökset Matkailijavirat Uudellamaalla hanke oli mielenkiintoinen tutkimushanke, jossa selvitettiin viidessä pääkaupunkiseudun hotellissa kesällä 2012 asuneiden matkailijoiden liikkumista oleskelunsa aikana alueella. Vaikka tutkimuksessa seurattiin 1600 matkaa tai reittiä, tuloksia ei voida täysin yleistää, sillä tutkimuksen ulkopuolelle jäivät kokonaan ystävien ja sukulaisten luona yöpyneet ja päiväkävijät. Lisäksi tutkimuksessa mukana olleita hotelleja voidaan kuvata ainakin keskiluokan hotelleiksi, vaikka Suomessa ei olekaan virallista hotelliluokitusta. Näin tutkimusjoukon ulkopuolelle jäivät vaatimattomimmissa ja erityisen korkeatasoisissa majoitusliikkeissä yöpyneet matkailijat. Voimme kuitenkin varmasti olettaa, että tärkeimmät vierailukohteet olisivat samat majoitusmuodosta riippumatta, mutta vierailukohteiden kirjo olisi luultavasti kasvanut. Ystävien ja sukulaisten luona yöpyneiden matkailijoiden liikkumisen seuranta olisi mitä ilmeisimmin monipuolistanut reittivalikoimaa Uudellamaalla, sillä varsinaiset asuntoalueet eivät aina sijaitse keskustahotellien läheisyydessä. Ehkä myös käytetyissä kulkuneuvoissa yksityisauton merkitys olisi ollut suurempi. 6.2 Suositukset Matkailijavirtatutkimuksen yhtenä tavoitteena oli auttaa erityisesti pääkaupunkiseudun kaupunkien matkailutoimijoita esim. tuotekehityksessä ja reitityksissä. Vantaalla matkailu keskittyy hyvin voimakkaasti Kehä III varteen, Tikkurilaan, Aviapolikseen ja osittain Helsingin lentoaseman ympäristöön. Alueen vetovoimatekijöinä ovat erityisesti Tiedekeskus Heureka Tikkurilassa, ostoskeskus Jumbo ja Flamingo Viihdekeskus Aviapoliksessa sekä Ilmailumuseo ja lentoasema itsessään lentoaseman alueella. Kuitenkin Vantaa tarjoaa matkailijalle paljon muutakin, kuten historiaa. Vantaan Kuusijärvi on myös portti Sipoonkorven kansallispuistoon. Miten kaupunki voisi laajentaa Kehä III varrelle keskittynyttä matkailuaan muualle? Koska Vantaalla käy hyvin paljon ystävien ja sukulaisten luona yöpyviä matkailijoita, heidät voisi parhaiten tavoittaa vantaalaisten isäntäperheiden kautta. 37

40 Matkailukohteet Espoossa jakautuvat hieman laajemmalle alueelle kuin Vantaalla. Silti matkailu keskittyy Suomen toiseksi suurimmassa kaupungissa hyvin paljon kaupungin kaakkoisosaan eli Tapiolan ja Leppävaaran ympäristöön. Vetovoimaisia kohteita ovat ostoskeskus Sello Leppävaarassa, itse Tapiola sekä ostoskeskus Iso Omena Matinkylässä. Kesällä 2012 Tapiolan keskusta oli jo remontissa Länsimetron rakennustöiden sekä ydinkeskustan uudelleenrakennushankkeen takia. Tapiolassa on kuitenkin arkkitehtuurin ja ostosten lisäksi mm. kulttuurikeskus tapahtumineen ja WeeGee talo näyttelyineen. Kaakkois-Espoon lisäksi matkailijat kävivät Espoon keskustassa, jossa sijaitsee mm. Espoon tuomiokirkko ja sen läheisyydessä IKEA tavaratalo. Muita matkailijoiden suosimia kohteita olivat Pohjois-Espoossa sijaitsevat Vesipuisto Serena ja Nuuksion kansallispuisto. Espoossa on Vantaan tavoin myös historiaa ja kulttuuria kuten Tarvaspää, Akseli Gallén-Kallelan museo. Espoossa yöpyi ystävien ja sukulaisten luona kesällä 2012 varmasti paljon matkailijoita, jotka saavuttaa juuri espoolaisten kautta. Espoossa korostuu ehkä erityisen paljon kaupunki ja luonto yhteys, mikä konkretisoituu esim. matkailijoiden käynneissä Nuuksion kansallispuistossa ja yksittäisissä matkoissa saaristossa ja rannikolla. Helsingin matkailu keskittyy tämän tutkimuksen mukaan hyvin tiiviisti ydinkeskustan tietyille kaduille. Ystävien ja sukulaisten luona yöpyvät laajensivat reittiverkostoa myös muihin kaupunginosiin, mutta tätä tietoa emme tutkimuksella hakeneet. Aina kun kohteen matkailijat keskittyvät jostain syystä vain suppealle alueelle, on vaara sosiaalisen ja psykologisen kantokyvyn ylittämiseen. Sosiaalisella kantokyvyllä tarkoitetaan matkailukohteen oman luonteen muuttumista vain matkailijoille tarkoitetuksi, ts. paikalliskulttuuri muuttuu matkailukulttuuriksi. Psykologinen ylittyy silloin, kun matkailijoiden mielestä heitä on liikaa, jolloin paikallisuus jää hahmottamatta. Tämän takia Helsingissä pitäisi pohtia matkailuvirtojen ohjaamista Mannerheimintie Esplanadit akselilta myös muualle. Kaupungin keskustassahan on paljon nähtävää ja historiaa, minkä vuoksi kaupunkikohteisiin yleensä tullaan. Miten eteläiset kaupunginosat, Kruununhaka ja esim. Kallio ympäristöineen saataisiin kiinnostamaan matkailijoita? Onko kyse tiedosta tai sen puutteesta? Toki alue, johon matkailu nykyisin keskittyy, on mielenkiintoinen ja siellä on paljon nähtävää ja tekemistä. 38

MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012

MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012 MIKKO MANKA & MAARIT WALLENIUS MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012 TUTKIMUS- JA KOULUTUSKESKUS SYNERGOS TAMPEREEN YLIOPISTON JOHTAMISKORKEAKOULU 2014 ISBN: 978-951-44-9458-1

Lisätiedot

VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE

VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE Suvi Laine Opinnäytetyö Toukokuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 7.5.2004

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU TIETOA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISESTÄ MATKAILUSTA JA MATKAILUYHTEISTYÖSTÄ

MUUTTUVA MATKAILU TIETOA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISESTÄ MATKAILUSTA JA MATKAILUYHTEISTYÖSTÄ MUUTTUVA MATKAILU TIETOA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISESTÄ MATKAILUSTA JA MATKAILUYHTEISTYÖSTÄ 4/2003 SISÄLLYSLUETTELO SODERVANIE SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISESSÄ MATKAILUSSA ON KEHITTÄMISEN VARAA Matti Aira...5

Lisätiedot

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista 1 Valtakunnallinen pyörämatkailureittityöryhmä 17.11.2003 Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Pyörämatkailupolitiikan tarve

Lisätiedot

Matkailukeskus ja päiväkäyntikohteet matkailualueen kehittämisessä Tutkimuskohteena Oulun matkailu- ja virkistysalueet

Matkailukeskus ja päiväkäyntikohteet matkailualueen kehittämisessä Tutkimuskohteena Oulun matkailu- ja virkistysalueet Matkailukeskus ja päiväkäyntikohteet matkailualueen kehittämisessä Tutkimuskohteena Oulun matkailu- ja virkistysalueet Anna-Riitta Sulander Pro gradu-tutkielma Maantieteen laitos Oulun yliopisto 2014 Oulun

Lisätiedot

HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus

HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO Museoiden taloudellinen vaikuttavuus 1 Hannu Piekkola Otto Suojanen Arttu Vainio Museoiden taloudellinen vaikuttavuus Vaasan yliopisto Levón-instituutti Vaasa

Lisätiedot

Pirjo Räsänen (toim.) Outdoors Finland Retkeilyinformaation suunnittelu ja toteuttaminen

Pirjo Räsänen (toim.) Outdoors Finland Retkeilyinformaation suunnittelu ja toteuttaminen Pirjo Räsänen (toim.) Outdoors Finland Retkeilyinformaation suunnittelu ja toteuttaminen Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa

Lisätiedot

Ladattakoon myös Helvetica Neue Con ja Con Bold

Ladattakoon myös Helvetica Neue Con ja Con Bold Ladattakoon myös Helvetica Neue Con ja Con Bold Timo Cantell, Tanssin Tiedotuskeskus ja Taiteen keskustoimikunta Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi ISBN 952-5253-46-5 ISSN 0788-0278 Paino: Nykypaino

Lisätiedot

MITÄ LENNON AIKANA TAPAHTUU HELSINKI MAALTA JA MERELTÄ. matkailu. silmä. MEKin asiakaslehti 3 2010 MAKUJA. suomalaisesta metsästä

MITÄ LENNON AIKANA TAPAHTUU HELSINKI MAALTA JA MERELTÄ. matkailu. silmä. MEKin asiakaslehti 3 2010 MAKUJA. suomalaisesta metsästä HELSINKI MAALTA JA MERELTÄ MITÄ LENNON AIKANA TAPAHTUU matkailu MEKin asiakaslehti 3 2010 silmä MAKUJA suomalaisesta metsästä matkailu silmä Sisältö Pääkirjoitus: Hyvä palvelukokemus...3 Silmäiltyä...4

Lisätiedot

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1 Alkusanat Sappee on yksi eteläisen Suomen suosituimpia hiihtokeskuksia, jonka kehitys on viime vuosina ollut nopeaa. Kilpailu hiihtokeskusten kesken on kuitenkin kiihtymässä ja siinä mukana pysyminen edellyttää

Lisätiedot

MATKAILUELINKEINON TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2020

MATKAILUELINKEINON TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2020 MATKAILUELINKEINON TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2020 Visio 2020: Kemiönsaaren kunta on kohderyhmilleen tunnettu ja houkutteleva matkakohde. Olemme hyviä isäntiä, jotka tarjoavat haluttuja, laadukkaita ja helposti

Lisätiedot

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Tutkimusraportti Keski-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilta Kaisa Merilahti Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta

Lisätiedot

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY Riina Leisku Sari Mäntylä Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Matkailun koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

CAN T BRAND A COUNTRY LIKE A MOBILE PHONE

CAN T BRAND A COUNTRY LIKE A MOBILE PHONE MERELLISIÄ KOKOUKSIA ALANDICASSA MAAPORTAALI AUKEAA matkailu MEKin asiakaslehti 1 2009 silmä PORVOON JUHLA- HUMUA Valtiopäivistä on kulunut kaksisataa vuotta ja valtakunta juhlii taas. YOU CAN T BRAND

Lisätiedot

Moniaistisuus Hyvinkään matkailutuotteissa Case: Hyvinkään kirkko ja Rautatiemuseo

Moniaistisuus Hyvinkään matkailutuotteissa Case: Hyvinkään kirkko ja Rautatiemuseo Moniaistisuus Hyvinkään matkailutuotteissa Case: Hyvinkään kirkko ja Rautatiemuseo Ahokas, Oksanen, Paulamäki, Pitkänen Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava 2011 Kerava Moniaistisuus Hyvinkään matkailutuotteissa

Lisätiedot

MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland

MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland Veli-Matti Koivula Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu- Ravitsemis- ja Talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU 18.11.2005

Lisätiedot

Syksy aloittaa tapahtumabuumin Teksti: Seija Estlander

Syksy aloittaa tapahtumabuumin Teksti: Seija Estlander Destination HELSINKI TIEDOTUSLEHTI SYKSY 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN MATKAILU- JA KONGRESSITOIMISTO Syksy aloittaa tapahtumabuumin Helsingin runsas ja tasokas tapahtumatarjonta saa lisävaihteen syksyllä.

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010. Kohderyhmähaastattelut Iso- Britanniassa ja Saksassa

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010. Kohderyhmähaastattelut Iso- Britanniassa ja Saksassa KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 Kohderyhmähaastattelut Iso- Britanniassa ja Saksassa Kohderyhmähaastattelut Iso-Britanniassa ja Saksassa 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO 1. ISO-BRITANNIA 3 1.1. Wildlife

Lisätiedot

KOTIMAAN MATKAILIJOIDEN SUHTAUTUMINEN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIIN MAASEUTUMATKAILUTUOTTEISIIN

KOTIMAAN MATKAILIJOIDEN SUHTAUTUMINEN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIIN MAASEUTUMATKAILUTUOTTEISIIN HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI RAPORTTEJA 96 KOTIMAAN MATKAILIJOIDEN SUHTAUTUMINEN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIIN MAASEUTUMATKAILUTUOTTEISIIN MATKAILIJASEGMENTTIEN TUNNISTAMINEN KLUSTERIANALYYSILLÄ KOTIMAAN

Lisätiedot

Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA. Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla

Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA. Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ JA MATKAILUA Vapaa-ajan asukkaiden matkailupalvelujen ja rahan käyttö Etelä-Pohjanmaalla 3 Hannu Tuuri, Arja Kortesluoma & Sanna Jyllilä MÖKKEILYÄ

Lisätiedot

KIINNOSTAAKO SUOMI KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA?

KIINNOSTAAKO SUOMI KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA? KIINNOSTAAKO SUOMI KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA? KIINNOSTAAKO SUOMI KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA? Kartoitus Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa ja Venäjällä MEK A: 167 Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

SILENT REPORTAGE. Mielikuvia Suomen matkailumarkkinoista Saksassa

SILENT REPORTAGE. Mielikuvia Suomen matkailumarkkinoista Saksassa SILENT REPORTAGE Mielikuvia Suomen matkailumarkkinoista Saksassa Saksalaisten matkailijoiden haastatteluja Berliinissä ja Düsseldorfissa huhtikuussa 2011 ISBN 978-952- 6632-00- 1 (nid.) ISBN 978-952- 6632-01-

Lisätiedot

Käyttäjien käsityksiä tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyistä yleisissä kirjastoissa Suomessa

Käyttäjien käsityksiä tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyistä yleisissä kirjastoissa Suomessa Käyttäjien käsityksiä tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyistä yleisissä kirjastoissa Suomessa Loppuraportti Maaliskuu 2013 Susannah Quick, Gillian Prior, Ben Toombs, Luke Taylor ja Rosanna Currenti

Lisätiedot

Suomi kulttuurimatkailun kohdemaana

Suomi kulttuurimatkailun kohdemaana Opetusministeriö Undervisningsministeriet OPETUSMINISTERIÖN POLITIIKKA-ANALYYSEJÄ 2009:4 Suomi kulttuurimatkailun kohdemaana Suomi osallistui vuonna 2008 ensimmäisen kerran kansainväliseen maamielikuvatutkimukseen.

Lisätiedot

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Vetovoimaa matkailuun hanke maaliskuu 2013 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE TIIVISTELMÄ Työn tavoitteena on ollut selvittää Etelä-Suomeen, Forssan seudulle, sijoitettavan lentokentän toimintaedellytykset sekä

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Joukkoliikenne pääkaupunkiseudulla

1 Johdanto. 1.1 Joukkoliikenne pääkaupunkiseudulla Tuomas Kyheröinen Helsingin matematiikkalukio Maantiede 20.11.2009 Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun bussilinja Jokerin menestys on rikkonut kaikki ennusteet ja sen suosio kasvaa yhä. Tutkielmassa tutkin YTV:n

Lisätiedot

Esteetön Praha. Opas liikuntarajoitteiselle turistille. Jenny Närhinen Maiju Sundvall. Opinnäytetyö Helmikuu 2010

Esteetön Praha. Opas liikuntarajoitteiselle turistille. Jenny Närhinen Maiju Sundvall. Opinnäytetyö Helmikuu 2010 Esteetön Praha Opas liikuntarajoitteiselle turistille Jenny Närhinen Maiju Sundvall Opinnäytetyö Helmikuu 2010 Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaali- ja terveysala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t)

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Lapsiparkki -palvelukonsepti Hyttinen, Junnila, Koponen Lehtinen, Lehto, Lyytikäinen Raportti Joulukuu, 2014 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Suurpelto... 5 2.1 Suurpelto

Lisätiedot