Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / Helsinki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2008. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki"

Transkriptio

1 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2008 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / Helsinki

2 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2008 Pasilan puistotie Helsinki Puheenjohtajalta Sisällys Mennyt vuosi oli Helmin toiminnan kahdeskymmenesviides vuosi ja sitä juhlistettiin arvoisellaan tavalla. Pääjuhla Ostrobotnialla oli ikimuistoinen. Helmin toiminnan peruspilareihin kuuluvat jo vakiintuneet, hyviksi ja toimiviksi koetut perustoiminnot. Osa niistä on aikanaan lähtenyt hyvästä toiminta-ajatuksesta, osa myöhemmin tapahtuneesta oivalluksesta, jota on kehitetty projektiksi. Projekteista hyvät ansaitsevat rahoituksen, mutta hyvistäkin vain parhaat projektit jäävät elämään ja vakiintuvat osaksi perustoimintaa. Näin on Helmissä tapahtunut. Vuosi 2008 oli poikkeuksellisen aktiivisuuden vuosi. Päivittäisen toiminnan lisäksi tapahtui merkittävästi tärkeiden perusasioiden kehitystyötä. Jo 2007 alulle saatetut perusturvallisuus ja tietotekniikkaprojektit saatiin päätökseen. Lisäksi jäsenten ja työntekijöiden toiminta- ja työtilojen puhtauteen ja toimivuuteen kiinnitettiin vuoden mittaan sekä huomiota että taloudellisia resursseja. Kauaskantoisten, tulevaisuuden näkymiä ja tavoitteita koskeva keskustelu (arvot, missio, visio) jatkui laajalla rintamalla. Vaikka keskustelu jatkuu, johtopäätökset kirjattiin ja hyväksyttiin toiminnan ja toimijoiden ajatusten avuksi ja tueksi ja ohjenaruksi tehtäessä arkipäiväisiä, lyhemmän tai pitemmän aikavälin päätöksiä. Käydyn keskustelun siivittämänä nousee esiin yksi Helmin toiminnan perusajatuksista; jäsenten edunvalvonnan merkitys ja tärkeys. Asia on erityisen tärkeä talouden laskukausina, jolloin eniten tukea tarvitsevat heikommassa asemassa olevat. Aktiivinen ja perusrakenteisiin paneutuva toiminta aiheutti vuonna 2008 huomattavasti kertaluonteiseksi katsottavia kuluja. Henkilöstömenoja lisäsivät sijaisuudet ja niiden ajoitusratkaisut. Talouden alamäen odotus on jäädyttänyt avustusten nousun jo pari vuoden taakse, edes ilman inflaatiotarkistuksia. Avustusten parin vuoden takainen taso ja sinä aikana tapahtunut kustannustason nousu yhdessä edellä todettujen vuodelle 2008 ajoittuvien, normaaliin vuositasoon verrattuna ylimääräisten kulujen kanssa painoivat tuloksen alijäämäiseksi. 1. HELMI ry:n TOIMINNAN TARKOITUS Kehityksen suuntaviivat 3 2. VARSINAINEN TOIMINTA Jäsentoiminta Ryhmät Retket ja tapahtumat Lomat ja kurssit Palveluohjaus Työtoiminta Keittiö-, siivous- ja pesulatoiminta Muu varsinainen toiminta Yhteiskunnallinen edunvalvonta Lehti ja tiedotus Kuunteleva puhelin Tukipiste Yhdistyksen organisaatio Toimitilat Henkilöstö Talous ja rahoitus 8 3. VARAINHANKINTA- JA SIJOITUSTOIMINTA 9 Liitteet Liite 1. Helmin ryhmät 2008 Liite 2. Helmin teemapäivät ja tapahtumat Liite 3. Helmin retket Liite 4. Taloudellisia lukuja Liite 5. Rahoitus 2008 Liite 6. Yhteistyökumppanit Helmin taloudellinen asema on tämän vuoden alijäämästä huolimatta vakaalla pohjalla. Sen avulla ja olemalla valppaina toimintaympäristöjen meistä riippumattomille muutoksille, voidaan toteuttaa toiminnan nykyinen laajuus ja monipuolisuus. Voimme luottavaisin mielin suunnata kohti kevään tapahtumia ja kesän lämpöä. Juhani Ojala, puheenjohtaja

3 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2008 sivu 3 1. HELMI ry:n TOIMINNAN TARKOITUS Mielenterveysyhdistys HELMI on mielenterveyskuntoutujien ruohonjuuritason etujärjestö ja toimintayhteisö, jossa asiantuntijoita ovat mielenterveyspalvelujen käyttäjät, jäsenet. Päivittäisessä toiminnassa heidän kanssaan toimivat koulutetut työntekijät, oman alansa ammattilaiset. Helmin toiminnan lähtökohtana on keskinäisen avun ja tuen periaatteella etsiä ratkaisuja elämänhallintaan, hoitoon, toimeentuloon ja kuntoutumiseen liittyviin kysymyksiin. Helmi on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhteisö. HELMI on myös etujärjestö ja sen toimintaan kuuluu yhteiskunnallinen edunvalvonta. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan viranomaisiin ja lainsäädäntöön sekä parantamaan mielen sairauksien hoitoa ja kuntoutujien elinolosuhteita. Tavoitteena on mielenterveyskuntoutujien yhdenvertaisuus ja oikeuksien toteutuminen yhteiskunnassa. 1.1 Kehityksen suuntaviivat Vuosi 2008 oli Helmin toiminnan juhlavuosi. Yhdistyksen perustamisesta tuli kuluneeksi 25 vuotta. Neljännesvuosisadan taivalta muisteltiin vuoden mittaan ja samalla tarkasteltiin yhteiskunnallisen toimintaympäristön muuttumista. Moni asia on muuttunut mielenterveyskuntoutujien kannalta myönteiseen suuntaan yhdistyksen olemassaolon aikana, mutta yhdistyksen perustavoitetta, jäsenten yhdenvertaisuuden toteutumista yhteiskunnassa, ei ole saavutettu. Perustamishetkien huolenaiheet, kuten kuntoutujien asumispulmat, kurja ravitsemustilanne, huono kohtelu sairaaloissa, avohoidon heikko taso, terapeuttisten hoitojen koko ajan heikkenevä asema lääkehoitojen kustannuksella ovat edelleen hyvin ajankohtaisia. Näissä haasteissa on Helmille edelleen tekemistä seuraaville vuosikymmenille. HELMI on 25 vuoden aikana kehittänyt parhaita mahdollisia menetelmiä jäsentensä arjen parantamiseksi. Vuodet ovat myös kasvattaneet ja tehneet Helmistä kokeneen toimijan mielenterveystyön kentällä. Vuonna 2008 erityistä huomiota on kiinnitetty jäsentalojen paloturvallisuuteen. Vuoden aikana saatettiin pelastussuunnitelmat ja paloturvallisuusasiat ajanmukaiselle tasolle. Varsinaisen toiminnan kannalta suurin yksittäinen uudistus on ollut tietoturvallisuuden lisääntyminen yhdistykseen rakennetun palvelinverkon ja ulkoistetun palvelinlaitteen myötä. Yhtenä kehittämisen painopisteenä on ollut myös yhteisen hyvinvoinnin edistäminen. Myös visio ja missio määriteltiin tuleville vuosille. Arvoja tarkasteltiin ja ne ajantasaistettiin. Visio ja missio Yhdistyksen visio on määritelty toimintavuoden 2008 aikana. Se kuuluu seuraavasti: Mielenterveysyhdistys HELMI ry on tunnettu ja tunnustettu mielenterveyskuntoutujien jäsenkeskeisen toiminnan laadukas kehittäjä ja edelläkävijä. Vision ohella määriteltiin yhdistyksen missio. Se on seuraava: Mielenterveysyhdistys HELMI ry edistää toiminnallaan tasa-arvoa, hyvinvointia, sosiaalisia oikeuksia ja yhteiskunnan hyvinvointivastuuta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Helmin arvot Mielenterveysyhdistys HELMI ry:n arvot tiivistettiin toimintavuoden aikana seuraavien kolmen pääkohdan alle: Arvostamme toisiamme Kohtelemme jäseniä, työtovereita ja muita yhteistyökumppaneita oikeudenmukaisesti, vastuullisesti, tasavertaisesti ja suvaitsevaisesti. Noudatamme yhteisiä pelisääntöjä. Yhteistyöllä eteenpäin Yhdessä onnistumme avoimuuden, luottamuksen ja verkostoitumisen avulla. Keskinäisen avun ja tuen periaatteella etsimme ratkaisuja jäsentemme yhteiskunnalliseen yhdenvertaisuuteen ja elämänhallintaan liittyviin kysymyksiin. Toimimme edelläkävijänä Toimimme yksilöä kunnioittaen yhteisömme parhaaksi, ruohonjuuritason osaamista ja kokemusta arvostaen. Huomioimme toimintaympäristössämme sekä kohderyhmässämme myös tulevaisuuden haasteet. 2. VARSINAINEN TOIMINTA Mielenterveysyhdistys HELMI ry toimi vuonna 2008 mielenterveyskuntoutujia tukevana ja päivittäistä toimintaa järjestävänä ruohonjuuritason etujärjestönä ja toimintayhteisönä Helsingin seudulla. Mielenterveysyhdistys HELMI ry:n varsinainen toiminta on edellisten vuosien tapaan rakentunut päivittäisen jäsentoiminnan ympärille. Vuoden lopussa yhdistyksessä oli jäsenmaksun maksaneita jäseniä yhteensä 983. Kokonaisjäsenmäärä ja jäsenmaksutuotot olivat toimintavuoden 2008 aikana lähes samalla tasolla kuin edellisenä vuotena. Valtaosa toiminnasta ja jäsenistöstä painottuu Helsingin seudulle, vaikka jäseniä onkin valtakunnallisesti ympäri maata. 2.1 Jäsentoiminta Jäsentoiminnan tavoitteena oli vuonna 2008 edistää mielenterveyskuntoutujien aktiivista osallistumisesta yhteiskuntaan sen yhdenvertaisina jäseninä. Toiminnan tarkoituksena on tukea ja ylläpitää mielenterveyskuntoutujan voimavaroja kaikilla elämän alueilla. Jäsentaloilla tapahtuvan toiminnan tarkoituksena oli edistää jäsenten omatoimisuutta ja antaa mahdollisuuksia itseilmaisuun. Toimintaa oli vuoden aikana suunnattu erityisesti fyysisen terveyden, hyvinvoinnin ja itsestä välittämisen edistämiseen.

4 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2008 sivu Ryhmät Ryhmiä perustettiin ja kehitettiin toimintavuoden aikana monipuolisesti jäsenistön tarpeet huomioiden. Ryhmätoimintojen lähtökohtana oli jäsenistön aktivoiminen, osallistuminen omaan elämään ja arjessa tukeminen. Erilaisia ryhmiä toteutettiin Helmin puitteissa vuoden aikana 32 kpl (Liite 1). Jäsenistöä kannustettiin erilaisen tekemisen kautta myös yhteisöllisyyteen. Jäsentoiminnassa hyödynnettiin jäsenistön taitoja ja omaa asiantuntemusta: suurin osa ryhmistä oli jäsenten itsensä ohjaamia. Ryhmänohjaajien motivoitumista lisättiin tapaamisilla ja koulutuksella. Ryhmänohjaajien tapaamiset mahdollistivat palautteen antamisen ja saamisen, kokemusten jakamisen sekä yhteisen ideoinnin. Helmin jäsenten ohella ryhmiä ohjasivat ulkopuoliset ammattilaiset sekä opiskelijat. Helmillä oli kiintiöpaikkoja Helsingin kaupungin erityisliikunnan järjestämissä erityisliikuntaryhmissä. Nämä tapahtuivat Kampin liikuntakeskuksessa, jossa harrastettiin vesivoimistelua ja salivoimistelua. Tarjolla oli lisäksi mahdollisuus joogaamiseen Helsingin aikuisopiston järjestämässä joogaryhmässä, Meilahden virkistyskeskuksessa. Uutena yhteistyönä syksyllä aloitettiin kokkikurssi yhdessä Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston kanssa. Kurssit toteutettiin työväenopiston tiloissa Helsinginkadulla. Viikko-ohjelmaan vakiintuneiden ryhmien lisäksi jäsentaloilla toimi vuoden 2008 aikana useita muita toiminnallisia ryhmiä ja kursseja. Juhlapyhien, kuten joulun ja pääsiäisen lähestyessä, oli erilaisia askarteluryhmiä. Vuoden aikana oli mahdollisuus saada edullisesti ammattimaista hierontaa molemmilla jäsentaloilla. Jäsentaloilla oli käytössä tietokoneita atk-työskentelyä varten. Jäsenet saivat käyttää tietokoneita ilman ajanvarausta sen mukaan kuin koneet olivat vapaana. Keväällä yhdistyksen tietokoneuudistuksen yhteydessä myös jäsenten käytössä oleviin koneisiin saatiin ajantasaiset ohjelmistopäivitykset ja nopeammat internetyhteydet. Yhteistyö eri oppilaitosten kanssa jatkui, tämä mahdollisti opiskelijoiden harjoittelun jäsentaloilla. Jäsentoiminnanohjaaja toimi opiskelijoiden vastuuohjaajana. Jäsenpalvelutoimikunnan lisäksi jäsenistöä aktivoitiin ottamaan osaa toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen viikoittain tuumatunnilla. Ryhmä edesauttoi jäsenten ja ohjaajien välistä vuorovaikutusta ja lisäsi yhteisöllisyyttä. Uusien ideoiden kautta syntyy uutta toimintaa. Vertaistuki Mielenterveysyhdistys HELMI ry:n vertaistuella tarkoitetaan ensisijaisesti ryhmämuotoista toimintaa, jossa henkilöt, joita yhdistää samankaltainen elämäntilanne tai sairaus, tukevat toisiaan. Ryhmissä noudatetaan yhteisesti sovittuja vertaistuen periaatteita. Keskeistä toiminnalle on ryhmäläisten keskinäinen tasa-arvo, kohtaaminen ja ryhmän tuki sekä kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen. Toiminnan tavoitteena on tukea yksilön jaksamista ja elämänhallintaa. Vertaistukiryhmiä on toimintavuonna ollut käynnissä yhteensä 5 kappaletta. (Liite 1). Yhdistyksessämme vertaistukitoimintaa syntyy jäsenten tarpeista nousten. Kartoitamme toiminnassamme mukana olevien ihmisten tarpeita ja toiveita ja niiden pohjalta suunnittelemme vertaistukitoimintaa. Suunnittelu ja tarpeiden kartoitus tapahtuu yhteistyössä yhteisömme jäsenten kanssa. Vertaisohjaajat ovat yhdistyksemme jäseniä, kanssaihmisiä, jotka ovat itse läpikäyneet ryhmäläistensä kanssa samankaltaisia elämäntilanteita ja ongelmia sekä selvinneet niistä. Vertaistukiohjaajilla on ollut mahdollisuus koulutukseen ja työnohjaukseen. Vertaistukitoimintaa tapahtuu myös ryhmien ulkopuolella. Joka päivä avoinna olevalla jäsentalolla on toimintavuoden aikana ollut jatkuva mahdollisuus tavata toisia jäseniä vaikkapa vain kahvittelun ja lehtien luvun merkeissä, mikä on vertaistukea ja sosiaalista verkostoitumista parhaimmillaan Retket ja tapahtumat Jäsentoiminnan olennaisena osana olivat myös retket, kurssit sekä tapahtumat. Koko päiväretkiä järjestettiin vuonna 2008 edellisen vuoden tapaan kolme. Kaikilla retkillä oli mukana lähes viisikymmentä jäsentä. (Liite 3) Vuoden 2008 tapahtumakalenteriin kuuluivat muiden järjestöjen kanssa yhteistyössä järjestetyt tapahtumat sekä yhdistyksen omat, jäsentaloilla vietetyt tapahtumat. Yhdistyksen toimintavuoteen kuuluivat myös perinteeksi tulleet iltapäiväretket. Yhteistyö jääkiekkoseura HIFK:n kanssa jatkui myös vuonna Seura lahjoitti HELMI ry:lle jääkiekko-otteluihin ilmaisia lippuja, jotka jaettiin jäsenille. Yhdistys hankki myyntiin myös elokuvalippuja, joita jäsenistö sai ostaa omavastuuosuuden hinnalla. Vuoden ehdottomasti suurin yhteinen tapahtuma oli yhdistyksen 25-vuotisjuhla. Tilaisuus pidettiin arvokkaassa Ostrobotnian juhlasalissa ja tilaisuuteen oli jaettu jäsentaloilla 200 kutsukorttia. Juhlapuhujana tilaisuudessa oli kansanedustaja Rakel Hiltunen ja musiikkiesityksistä vastasivat mm. Yrjänä Sauros, Helena Lindgren ja sekstetti Sekstetti Omat Pojat. Mainitsemisen arvoisia tapahtumia olivat jäsentalojen joulutapahtumat. Puurojuhlaan osallistui lähes 80 jäsentä ja joululounas keräsi yhteen yli sata jäsentä. Edellisten lisäksi jäsenistöä kiinnostavista aiheista pidettiin vuoden aikana kuusi kaikille avointa yleisötilaisuutta kyselytuntia. Aiheet löytyvät lopussa olevista liitteistä. Teemapäivät ja tapahtumat on lueteltu liitteenä 2 olevassa listassa.

5 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2008 sivu Lomat ja kurssit Toiminnan tarkoituksena on tukea ja edistää jäsenten psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia ja näin parantaa heidän elämänlaatuaan. Helmin jäsenille järjestettiin toimivuonna 2008 kaksi tuettua ryhmälomaa ja heille tarjottiin mahdollisuus hakea kurssitukea yleishyödylliseen koulutukseen (esim. työväenopiston kurssit ja seminaarit). Vuoden 2008 lomat järjestettiin yhteistyössä Lomakotien liiton kanssa. Helmin osalta loma- ja kurssitoimikunta vastasi lomista. Kesän ryhmäloma pidettiin Mäntyrinteen lomakodissa Raumalla. Joululomapaikkana oli liikuntakeskus Pajulahti Nastolassa. Lomilla jäsenillä oli mahdollisuus harrastaa liikuntaa, osallistua taideryhmiin, levätä, keskustella ja tutustua uusiin ihmisiin. Lomilla mukana oli Helmin oma vertaisohjaaja. Jäsenillä oli vuoden aikana mahdollisuus hakea yhdistykseltä yksilöllistä tukea kurssi- tai seminaarimaksuihin. Lähtökohtana tuen antamiseen oli se, että kurssi lisää toimintakykyä Palveluohjaus Palveluohjauksen pääpaino oli vuonna 2008 jäsenen arkea tukevassa toiminnassa. Palveluohjaaja ei tee työtä asiakkaan (jäsenen) puolesta, vaan miettii yhdessä, miten asiakas pystyisi suoriutumaan arjen haasteista mahdollisimman itsenäisesti. Isot tavoitteet pilkotaan pieniksi osatavoitteiksi ja palveluohjaaja kannustaa ja luo toivoa niiden saavuttamiseksi. Tärkeimpänä tavoitteena vuodelle 2008 oli toimia yhdessä jäsenen kanssa kohti toimivampaa ja itsenäisempää arkea. Olla opas ja rinnalla kulkija, ei asiantuntija ja puolesta tekijä. Palveluohjauksessa keskitytään jäsenen terveeseen puoleen ja voimavaroihin. Hyvien kokemusten ja uuden tutkimustiedon pohjalta palveluohjausta kehitettiin edelleen. Vuoden aikana palveluohjauksen vaikuttavuudesta keskusteltiin paljon ja tutustuttiin alan tutkimuksiin ja selvityksiin. Helmin palveluohjaus perustuu Case management -näkökulmaan. Sen mukaan palveluohjaaja kulkee kuntoutujan rinnalla kannustaen yhä laajempaan omatoimisuuteen ja omien voimavarojen täysimääräiseen hyödyntämiseen. Palveluohjaajan rooli prosessissa on enemmänkin opas kuin puolesta tekijä. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja luottamukselliseen suhteeseen kuntoutujan ja palveluohjaajan välillä. Palveluohjaus on pitkäkestoista ja intensiivistä varsinkin alkuvaiheessa. Palveluohjaaja kulkee kuntoutujan kanssa hänen toiveestaan mm. hoitopalavereissa. Hän tekee myös kotikäyntejä ja etsii yhdessä kuntoutujan kanssa ratkaisuja arjen haasteisiin. Edellä mainitun näkökulman mukaisen palveluohjauksen asiakasmäärät ovat sen intensiivisyydestä johtuen pienemmät kuin aiemmassa, pääosin vastaanottoon ja toimistotyöhön perustuvassa työtavassa. Palveluohjauksen uusi näkökulma korostaa vähemmän erilaisten sosiaalietuuksien ja tukien hakemista asiakkaille. Näiden paperitöiden sijaan etsitään pysyviä ratkaisuja kuntoutujan elämäntilanteen ja omatoimisuuden edistämiseksi. 2.2 Työtoiminta Työtoiminta tarjoaa jäsenille mahdollisuuden mielekkääseen, palkkioituun ja säännölliseen toimintaan tutussa ja turvallisessa ympäristössä. Toiminnalla tuetaan kuntoutujan työhön liittyviä valmiuksia, sosiaalisia taitoja, vuorovaikutustaitoja ja selviytymistä omassa arjessa. Työtoiminta tapahtui vuonna 2008 pääsääntöisesti yhdistyksen keittiössä, palvelutalojen pesuloissa, asiakkaiden luona ja yhdistyksen sisäisinä työsuoritteina. Työtoiminnassa oli vuoden mittaan mukana yhteensä 55 kuntoutujaa. Kuntoutujat tulivat työtoimintaan haastattelun kautta, jossa kartoitettiin työtehtävien laatu ja tarkoituksenmukaisuus kuntoutujan taitojen ja työkyvyn perusteella. Kuntoutujien kanssa käytiin kehityskeskusteluja säännöllisesti. Ohjaajat hoitivat tilausten vastaanoton, asiakassuhteiden hoidon, töiden ohjauksen ja opastuksen sekä käytännön organisoinnin. Työtoimintaan osallistuville kuntoutujille järjestettiin virkistyspäivä erähotelli Elohovissa toukokuussa Keittiö-, siivous- ja pesulatoiminta Keittiötoiminta toteutettiin Pasilan ja Siilitien jäsentalojen keittiöillä. Jäsentaloilla ruokala oli avoinna arkisin, lukuun ottamatta lomakuukautta. Pasilan keittiöllä ruokala oli avoinna myös viikonloppuisin. Siellä valmistettiin myös tilauksesta tarjoiluja yhteistyökumppaneille. Työtoimintana suoritettiin siivouksia Helmin jäsenten kodeissa, muiden yksityishenkilöiden kodeissa, sekä toimistoissa. Työssä pyrittiin säännöllisyyteen ja luomaan näin pysyvä työntekijä-asiakas suhde. Helmin pesulatoimintaa oli toimintavuoden aikana Itä-Pasilan palvelutalolla neljä kertaa viikossa, jossa kuntoutujat huolehtivat palvelukodin henkilökunnan ja asukkaiden vaatehuollosta. Länsi-Pasilan palvelutalolla pesulatoimintaa toteutettiin kerran viikossa Muu varsinainen toiminta Varsinaisen toiminnan selkeitä kokonaisuuksia ovat jäsentoiminta ja työtoiminta sekä niihin luontevasti liittyvät jäsenistön kanssa läheisemmässä kosketuksessa olevat oheistoiminnat. Yhdistyksessä on kuitenkin mainittujen perustoimintojen lisäksi merkittävä määrä muuta varsinaista toimintaa. Näitä toimintoja ovat hallinto, lehti ja tiedotustoiminta, jotka tukevat jäsentoimintaa ja työtoimintaa. Muu varsinainen toiminta tukee myös yhdistyksen toimintaa ulospäin, moniin sidostyhmiin ja mielenterveysalan toimijoihin. Se ei ole yhtä selkeästi hahmotettavissa omaksi toimintakokonaisuudekseen. Selkeyden ja havainnollisuuden

6 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2008 sivu 6 saavuttamiseksi toimintoja ei kannata pilkkoa aivan pieniin kokonaisuuksiin Yhteiskunnallinen edunvalvonta Yhteiskunnallinen edunvalvonta on Helmissä keskeinen tehtäväalue. Edunvalvonnan avulla vaikutetaan mielenterveyskuntoutujien hoidon laatuun ja määrään, toimeentuloja asumisongelmiin sekä oikeusturvaan. Edunvalvontatyöllä pyritään muuttamaan suomalaisten asenteita ja poistaa ennakkoluuloja mielen sairauksista. Yhdistyksen edunvalvontatoimikunta seurasi toimintavuoden aikana alan kehitystä. Se tuotti tietoa hallituksen ja HEL- MI -lehden käyttöön. Edunvalvontatoimikunta seurasi myös mielenterveyssektorin keskustelutilaisuuksia ja seminaareja. Keskeisimpiin tilaisuuksiin lähetettiin yhdistyksen edustaja. Vuonna 2008 herätettiin keskustelua psykiatrisen avohoidon laadusta. Painopisteenä olivat lokakuun kunnallisvaalit, joihin liittyen järjestettiin jäsentalolla ehdokkaiden paneelikeskustelu. Toimintavuoden aikana yhdistys sai oman ehdokkaansa Helsingin kaupungin vammaisneuvoston jäseneksi. Tämä valinta lisää jatkossa yhteistyötä Helmin ja vammaisneuvoston välillä. Edunvalvontatyön tehostamista ja uusia työmuotoja ryhdyttiin kehittämään loppuvuodesta. Tavoitteena oli löytää parhaita mahdollisia keinoja saada mielenterveyspalveluiden käyttäjien aitoja näkemyksiä edunvalvontatyön lähtökohdaksi. Helmin jäsenten kokemukset hoitojärjestelmän toimivuudesta ja yhteiskunnan asenteista ovat yhdistyksemme asiantuntijuuden arvokkain voimavara. Tämän erityisosaamisen turvin Helmin edunvalvontatyö päätettiin ottaa pääasialliseksi kehittämiskohteeksi tulevina vuosina Lehti ja tiedotus Yhdistyksen edunvalvonta- ja jäsenlehti HELMI ilmestyi vuoden 2008 aikana neljä kertaa. Yhdistyksen juhlavuoden kunniaksi kaikki neljä numeroa painettiin kauttaaltaan nelivärisenä. Lehtityössä oli toimintavuoden aikana mukana lähes 30 yhdistyksen jäsentä, avustajaa. Lehden avustajaksi on voinut tulla kuka tahansa asiasta kiinnostunut jäsen. Pääasiallisesti avustajien yhteydenpito toisiinsa ja lehden toimitukseen tapahtui sähköpostijakelulistan kautta. Avustajien lehtipalavereita pidettiin vuoden aikana neljä. Yhdistyksen tiedottaja toimitti ja taittoi lehden pääasiassa lehden avustajilta tulleen aineiston pohjalta. Lehden painosmäärä vaihteli kappaleen välillä. Noin puolet lehdistä lähetettiin postijakeluna jäsenille, julkisiin tiloihin, oppilaitoksiin ja yhteistyökumppaneille. Loput lehdet jaettiin jäsentaloilla tutustujille ja kävijöille. Jäseniä ja lehden avustajia rohkaistiin jakamaan lehteä mielenterveyssektorin toimipisteisiin. Lehteä jaettiin vuoden mittaan luonnollisesti eri tapahtumissa, joissa yhdistys oli mukana. Näistä tapahtumista suurin oli mielenterveysmessut Vanhassa Satamassa. Lehden lisäksi yhdistys kertoi toiminnastaan verkkosivujen, painettujen esitteiden sekä jäsenkirjeiden avulla. Kaikista ajankohtaisista yhdistyksen asioista uutisoitiin internetissä osoitteessa Verkkosivut lisäsivät merkittävyyttään vuoden aikana ja niiden kävijämäärä Kävijämäärät -sivustolla tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu kuukaudet 2007 ja 2008 Graafi 1. Verkkosivujen kävijämäärät vuosina 2007 ja 2008

7 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2008 sivu 7 jatkoi kasvuaan. Helmin verkkosivuilla vierailujen koko vuodelle jaettu kuukausittainen määrä nousi 6134:stä 7842:een. Kävijämäärän kasvu oli 27 prosenttia edellisvuodesta. (Kehitys tarkemmin graafissa). Internet nousi vuoden aikana hyvin merkittäväksi tiedotuskanavaksi yhdistyksen jäsenille sekä yhdistyksestä kiinnostuneille. Sivujen ulkoasu uudistettiin myös loppuvuodesta Kuunteleva puhelin Tukipiste Tukipiste kuuntelee ja tukee erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä silloin kun yksin selviäminen tuntuu vaikealta. Puhelinpäivystyksellä on tilat Pasilan jäsentalolla. Puhelinpäivystys on avoinna viikonloppuisin. Puhelujen määrä on viikonlopun aikana vakiintunut noin viiteenkymmeneen kappaleeseen. Jokaisessa päivystysvuorossa työskenteli yhdestä kahteen koulutettua vapaaehtoista. Koulutettuja puhelinpäivystäjiä on Tukipisteellä yhteensä noin 30. Aktiivisia, kerran tai useammin kuukaudessa päivystäviä henkilöitä on noin puolet tästä. Päivystys toteutui vuoden jokaisena viikonloppuna. Projektista alkanut puhelinpäivystys on vakiintunut yhdeksi tärkeäksi osaksi Helmin toimintaa. Tukipiste tekee yhteistyötä Pääkaupunkiseudun puhelinauttajien kanssa. Jäsenenä tässä yhteistyöelimessä Tukipiste on sitoutunut noudattamaan yhteisesti sovittuja puhelinauttamisen kriteereitä ja mahdollisimman korkeaa laatutasoa. Uusille vapaaehtoisille järjestettiin keväällä peruskoulutus. Uusien toimintaan mukaan koulutettujen vapaaehtoisten määrä riitti pitämään päivystäjien lukumäärän edellisvuoden tasolla. Täydennyskoulutuksena toimi Pääkaupunkiseudun puhelinauttajien keväällä järjestetty koulutuspäivä, jonka aiheena oli Kohtaamisen kulmakivet puhelinauttamisessa. Täydennyskoulutusta ovat olleet myös Helmin kyselytunnit. Vapaaehtoisille puhelinpäivystäjille järjestettiin myös ryhmätyönohjausta Yhdistyksen organisaatio Yhdistyksen kokoukset Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidettiin seuraavasti: Kevätkokous 27. päivänä maaliskuuta Kokoukseen osallistui 16 jäsentä. Syyskokous 25. päivänä syyskuuta Kokoukseen osallistui 27 jäsentä. Hallitus ja sen valiokunnat Toimeenpanovaltaa yhdistyksessä käyttää yhdistyksen kokouksen valitsema hallitus. Vuoden 2008 hallitukseen kuului kuusi varsinaista ja neljä varajäsentä. Toimintavuoden aikana hallitus piti 13 kokousta. Hallituksen jäsenet tilinpäätöshetkellä olivat: puheenjohtaja Ojala Juhani sekä varsinaiset jäsenet Jämiä Riitta, Lindberg Jaana, Majuri Anne, Ojala Auli, Porkola Juha ja Tiitu Ulla. Hallituksen varajäsenet tilinpäätöshetkellä olivat: Holopainen Martti, Kokonmäki Risto, Mero Jarkko ja Wilen Allan Työvaliokunnan muodostavat hallituksen puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja toiminnanjohtaja, joka toimii kokouksissa esittelijänä ja sihteerinä. Työvaliokunta valmistelee hallitukselle esitettäviä asioita, käyttää toimeenpanovaltaa hallituksen antamien valtuuksien puitteissa sekä suorittaa hallituksen antamat tehtävät. Yhdistyslain 11 :n mukaan hallituksen on pidettävä jäsenistä luetteloa, johon on merkittävä täydellinen nimi ja kotipaikka. Jäsenrekisteriä on koko vuoden ajan pidetty ajan tasalla ja siihen on nopeasti tehty tarpeelliset tietojen muutokset. Hallitus on kokouksissaan hyväksynyt uudet jäsenet. Toimikunnat Hallitus asettaa eri toimintoja suunnittelemaan ja kehittämään vuoden alussa tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat. Jokaisessa toimikunnassa on oltava vähintään yksi hallituksen jäsen. Hallitus päättää toimikuntien suuruudesta ja määrittelee toimikuntien tehtävät. Toimintavuonna HELMI ry:llä oli seuraavat kuusi toimikuntaa: edunvalvontatoimikunta, jäsenpalvelutoimikunta, tukipistetoimikunta, loma- ja kurssitoimikunta, lehtitoimikunta ja työtoimintatoimikunta. Toimikunnat kokoontuivat tarpeen mukaan ja tekivät muistiot kokouksistaan. Tarkastajat Yhdistyksen varsinaisena kokouksen valitsemana tilintarkastajana toimi tilikaudella KHT Heikki Pullinen ja varatilintarkastajat olivat Mauri Warma ja KHT Henry Haapanen. Hallituksen valitsemina sisäisinä tarkastajina toimivat vuonna 2008 varatuomari Juha Vesuri ja HTM Meri Väinölä Toimitilat Yhdistyksellä on toimitilat Länsi-Pasilassa ja Länsi-Herttoniemessä. Jäsentoiminta on järjestetty pääosin näillä kahdella jäsentalolla. Tiloissa kokoontuivat vertaistuki- ja harrastusryhmät sekä hallinto toimikuntineen. Lisäksi jäsentaloilla järjestettiin toimintavuoden aikana myös monia erilaisia tapahtumia. Jäsentalot toimivat matalan kynnyksen periaatteella ja kuka tahansa on voinut tulla taloille viettämään aikaa. Jäsentalot ovat päihteettömiä. Pasilan jäsentalo oli avoinna toimintasuunnitelman mukaisesti koko vuoden, aukiolopäiviä kertyi yhteensä 364 päivää. Vain pääsiäisenä talo oli vastuuhenkilön puuttumisen vuoksi suljettu. Pasilan jäsentalon ilta- ja viikonlopputoiminnasta, viihtyvyydestä sekä turvallisuudesta vastaavat jäsenistöstä valitut vastuuhenkilöt. Siilitien jäsentalolla aukiolopäiviä oli 236. Jäsentalo oli suljettuna viikonloppuisin. Vuonna 2008 jäsentaloilla tilastoitiin 1595 eri kävijää ja käyntikertoja kertyi yhteensä 9632 (Vuonna 2007 käyntikertoja oli 7259). Nousu edellisvuodesta oli yli 32 prosenttia. Kehitys näkyy selkeästi graafista 2. Vuoden aikana jäsentalojen toimintaan kävi ohjatusti tutustumassa 452 henkilöä ja lukuisa määrä pistäytyi taloilla spontaanisti. HELMI ry:n jäsentalot koetaankin matalan kynnyksen paikoiksi, jonne on helppo ja turvallista tulla.

8 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2008 sivu 8 Helmin jäsentalojen käyntikerrat vuosi 2005 vuosi 2006 vuosi 2007 vuosi 2008 Graafi 2. Jäsentalojen kävijämäärät vuosina Jäsentalolla Pasilassa toteutettiin kesällä 2008 perusteellinen suursiivous, jonka teki yksityinen siivouspalvelu. Samassa yhteydessä portaikot ja ahtaat tilat tyhjennettiin tavarasta paloturvallisuuden parantamiseksi. Yhdistyksen jäsentalolla sijaitsevaa saunaa lämmitettiin jäsenille kaksi kertaa viikossa. Keväällä sauna jouduttiin kuitenkin sulkemaan kellaritilojen vesivahingon takia ja syksyllä uudelleen sisäilmatutkimusten vuoksi Henkilöstö Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä oli 10 henkilöä. Henkilökuntaan kuuluivat: toiminnanjohtaja, tiedottaja, kolme jäsentoiminnanohjaajaa, kaksi palveluohjaajaa, keittiötyönohjaaja, työtoiminnanohjaaja ja ohjaaja. Työntekijöiden vaihtuvuus tilikauden aikana oli kaksi henkilöä. Henkilökunnan keski-ikä on 43 vuotta. Keskimääräinen työsuhteen kestoaika on 2 vuotta 5 kuukautta. Työkykyä ylläpidettiin henkilökunnan henkilökohtaisilla jatkuvilla työnohjauksilla, työyhteisön ryhmätyönohjauksella, liikuntaseteleillä sekä TyKy -päivällä Talous ja rahoitus Helmin 25-vuotinen menestyksellinen toiminta on jo sinällään osoitus vakaasta ja vakiintuneesta toiminnasta ja asemasta, johon myös yhteistyökumppanit ja toimintaympäristön vaikuttajat ovat luottaneet. Elintärkeätä on ollut ja on julkisten rahoittajien, RAY ja Helsingin kaupunki, luottamus ja tuki. Myös omatoimisten tuottojen määrä on vakiintunut kohtuulliselle tasolle. Näiden peruselementtien ja saatujen lahjoitusten turvin on ollut mahdollista saavuttaa ja luoda myös vakaa taloudellinen asema tämän vuoden alijäämäisestä tilinpäätöksestä huolimatta. Näiden peruselementtien avulla voimme edelleen, laman kynnyksellä ja aikana tarjota jäsenillemme edelleen runsain määrin erilaisia toimintamahdollisuuksia ja aktiviteetteja paremman hetken, arjen ja elämäntilanteen kokemiseksi tulos jäi alijäämäiseksi. Alijäämän syntymisen taustalla on yleinen talouden alavireinen tila, joka on ollut näkyvissä jo jonkin aikaa muun muassa siinä, että avustusten määrät eivät ole pariin vuoteen seuranneet edes yleisen kustannustason nousua. Vuoden 2008 toimintaan ajoittuu myös huomattava määrä kertaluonteisia kulueriä, jotka eivät jää rasittamaan tulosta jatkossa. Osa näitä kuluja aiheuttaneista toimista on aloitettu jo Nämä projektit ovat olleet tarpeellisia ja osin lakisääteisiäkin. Niihin oli varauduttu taseen vastattaviin sisältyvillä yleisavustusten osuuksilla. Näitä ovat tietotekniikan ja turvallisuuden sekä jäsenten ja henkilökunnan toimintaympäristön perustamis- ja parantamisprojektien aiheuttamat kulut sekä 25-vuotisjuhlavuoden aiheuttamat erilliskulut. Tilikauden aikana yhteisöissä sinänsä tavanomaisten äitiys- ja sairauslomien henkilöstöjärjestelyt ja aikaisemmin saatujen työvoimaviranomaisten antamien avustusten loppuminen aiheuttivat henkilöstökulujen tason nousua, johon ei osattu täysin varautua.

9 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2008 sivu 9 Oman pääoman kehitys (euroa) Graafi 3. Oman pääoman kehitys vuosina Vuoden 2008 toiminnan rahoitus saatiin pääosin yleis- ja kohdeavustusten muodossa pääosin RAY:ltä ja Helsingin kaupungilta. Talouden ja rahoituksen yhteenvetolukuja on esitetty erillisessä liitteessä. Virallinen tilinpäätös on laadittu erilliseen tasekirjaan. (Liitteet 4 ja 5) 3. VARAINHANKINTA- JA SIJOITUSTOIMINTA Vaikka varainhankinta ja sijoitustoiminta käsitellään erillisinä toimintoina, ne ovat kokonaisuudessaan osa Helmin sääntöjen sallimaa toimintaa. Varainhankinnan, sijoitustoiminnan ja muiden omien tulojen osuus on Helmin ja kaikkien muidenkin yhdistysten toiminnassa tärkeä ja kaikkien ulkopuolisten rahoittajien suuresti arvostamaa toimintaa. Helmissä näiden toimintojen osuus kokonaistuotoista yltää kohtuulliselle tasolle. Erillisessä talousliitteessä on esitetty yhteenvetolukuja varainhankinnasta ja sijoitustoiminnasta. Varainhankinta on jäsenmaksujen ja saatujen lahjoitusten suhteen tavoin vakiintunut nykyiselle tasolleen. Vuodelle 2008 odotettiin 25. juhlavuoden kunniaksi avustuksia enemmän. Varainhankinnan tämän vuoden ylijäämä on käytetty kokonaan Helmin muiden varsinaisten menojen kattamiseen. Näin on perimmäinen tarkoituskin. Varainhankinta tukee aina varsinaista toimintaa useimmiten pitemmällä aikavälillä. Tällöin varainhankinnan yksittäisten vuosien ylijäämät saattavat kerryttää muutamana vuotena koko yhteisön pääomaa ja sitten alijäämävuonna tai muulla tavalla käytetään varsinaisen toiminnan hyväksi. Myös sijoitustoiminnan testamenttivarallisuuden kerryttämä vuoden 2008 ylijäämä on käytetty kokonaan Helmin varsinaisen toiminnan menojen kattamiseen. Ylijäämää jäi vielä varsinaisen toiminnan menojen kattamiseen, vaikka sijoitusomaisuuteen tehtiin huoneistoremontti vuonna Sijoitustoiminta käyttäytyy varainhankinnan tavoin suhteessa varsinaiseen toimintaan. Sen muodostama ylijäämä pitemmällä tai lyhemmällä aikavälillä tukee yhdistyksen varsinaista toimintaa yhdistyksen oman tahdon mukaan, koska aikanaan saatuun testamenttilahjoitukseen ei liittynyt erityisiä käyttörajoituksia.

10 Liite 1 Ryhmät jäsentaloilla vuonna 2008 Askarteluryhmä Bingo Chi kung Helmikino Huovutusryhmä Iloa liikkeestä Jooga (yhteistyössä Helsingin aikuisopiston kanssa) Joulukorttien askarteluryhmä Kankaanpainantaryhmä Keilaus Kokkikurssi (yhdessä Helsingin kaupungin työväenopiston kanssa) Kukkamultien vaihtopäivät Käsityöryhmä Levyraati Luovan kirjoittamisen ryhmät 1 & 2 Marian kuvataide ryhmä Massatyö-ryhmä Mielestä kuvaksi -ryhmä Piirustuksen ja väriopin ryhmä Pääsiäiskorttien askarteluryhmä Salivoimistelu (yhteistyössä Helsingin kaupungin erityisliikunnan kanssa) Tanssin tilkkutäkki Tavaran kierrätyspäivät Tupakan vieroitusryhmä Venäjän kielen kurssi Vesivoimistelu (yhteistyössä Helsingin kaupungin erityisliikunnan kanssa) Vertaistukiryhmät: Ahdistushäiriöstä kärsivien ryhmä Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavien ryhmä Masennusryhmä Miten selviydyn sairauteni kanssa -ryhmä Skitsofreenikoiden vertaistukiryhmä

11 Liite 2 Muu toiminta - Depressiokoulu - Dokumentti Helmistä TV 1:ssä. (Syksyllä 2007 aloitettu tanssikurssi ja teatteri-ilmaisuprojekti, jonka yhteydessä tuotettiin dokumentti TV1:n Basaari-ohjelmaan 12.3.) - Finnkinon elokuvalippuja - HIFK jääkiekko-otteluihin lippuja - Mielenterveysmessut Wanhassa satamassa - Ryhmänohjaajille järjestetyt virkistyspäivät - Pihlajasaaren retki - Pikkujoululounas Yhdistyksen omat teemapäivät - Avoimet ovet - HELMI -päivä - Joululounas - Kyselytunnit, teemat Omaisyhdistyksen esittely, Sosiaaliturva, Avohoito, Asumispalvelut, Laakson avopsyk. esittely - Mielenterveysmessut - Paloturvallisuuskoulutukset (jäsenille ja henkilökunnalle) - Puurojuhla - Vapun vietto - Yhdistyksen 25 v. juhlat - Yhteislaulu iltapäivät - Ystävänpäivä Muiden järjestöjen kanssa yhteistyössä toteutetut tapahtumat - Aurorapäivä - Iloliikkuja-tapahtumat talvella sekä syksyllä - Valon päivä

12 Liite 3 Retket Teatteriretket - Missä kuljimme kerran (Helsingin kaupungin teatteri) - Talvisirkus Valo (Teatteri Hurjaruuth). Tuntematon sotilas (Kansallisteatteri) Päiväretket - Kirkkonummelle - Taiteilijakoti Hvitträskiin - Rehndahlin kotieläinpiha - Hyvinkäälle - Mielenterveysyhdistys Verso ry - Rautatiemuseo - Turkuun - Turun tuomiokirkko - Mielenterveysyhdistys ITU ry Iltapäiväretket - GoExpo messut - Herttoniemen pelastusasemaan tutustuminen - Kahvihetki Herttoniemen kallioilla - Leffaretki Mamma Mia - Leffaretki Tummien perhosten koti - Luonnontieteellinen museo - Manerheim-museo - Mustasaaren retki - Oopperan kulissit - Puutarhamessut - Ratagolf, 4 kertaa kesän aikana - Ruiskumestarin talo jouluasussa - Sealife

13 Liite 4 Taloudellisia lukuja Tuloslaskelma v 2008 v 2007 Toimintokohtaiset omat tuotot Kohde-/projektiavustukset Kokonaiskulut yhteensä Varainhankinta Sijoitus ja rahoitus Rahastosiirto Yleisavustus Tilikauden ylijäämä Tase Vastaavaa v 2008 v 2007 Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Saamiset Rahat ja pankkisaamiset Tase Vastattavaa Rahastot aik vuos tulos tilikauden ylijäämä vieras pääoma

14 Liite 5 Rahoitus 2008 Rahoitus 2008 Sijoitustoiminta 11172,38 2 % Aiemmin kerätyt rahat ,98 4 % Oman toiminnan tuotot ,18 12 % Oma varainhankinta 36267,82 5 % Helsingin kaupunki ,00 6 % Helsingin kaupunki (sosiaalivirasto) ,67 4 % RAY (kohdennettu avustus) ,00 10 % RAY (yleisavustus) ,45 57 %

15 Liite 6 YHTEISTYÖKUMPPANIT Kansalaisjärjestöt Alvi ry Espoon Mielenterveysyhdistys EMY ry Helsingin Klubitalot ry Kynnys ry Lomakotien Liitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Omaiset Mielenterveystyön Tukena, Keskusliitto ry Omaiset Mielenterveystyön Tukena, Uudenmaan yhdistys Raahen Psyyke ry Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto Suomen mielenterveysseura ry Suomen Moniääniset ry Tukiyhdistys Karvinen ry Tukiyhdistys Majakka ry Uudenmaan Martat ry Vailla Vakinaista Asuntoa ry Vantaan Hyvät Tuulet ry Muut toimijat Auroran sairaala Auroran sairaalan fysioterapia- ja liikuntapalvelut Diakonia-ammattikorkeakoulu Finnkino Helsingin ammattikorkeakoulu Helsingin liikuntavirasto Helsingin psykiatrian yksiköt Helsingin seurakuntayhtymä Helsingin sosiaaliviraston yksiköt Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto Helsingin vammaisneuvosto Helsingin yliopisto Hesperian sairaala Hämeen ammattikorkeakoulu Kuntien sosiaali- ja terveystoimen päättäjät Kuntoutussäätiö Laakson sairaala Läntinen mielenterveysyksikkö Niemikotisäätiö Pääkaupunkiseudun Puhelin Auttajat ry STAKES Työvoimatoimistot Valtakunnallinen vammaisneuvosto Valtion sosiaali- ja terveystoimen päättäjät Yrkeshögskola ARCADA HIFK Yleisradio VATES -säätiö

16

Toimintakertomus vuodelta 2007

Toimintakertomus vuodelta 2007 Toimintakertomus vuodelta 2007 Sisällys Puheenjohtajalta 3 1. Varsinainen toiminta 4 1.1 Yleishallinto 4 1.1.1 Yhdistyksen organisaatio 5 1.1.2 Henkilöstö 6 1.2 Jäsentoiminta 7 1.2.1 Jäsentoiminta Pasila

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Pasilan puistotie 7 00240 Helsinki

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Sisällys 1. VARSINAINEN TOIMINTA 4 1.1 Yleishallinto 4 1.1.1 Yhdistyksen organisaatio 5 1.1.2 Henkilöstö 5 1.1.3 Talous 6 1.2 Toiminta Pasilassa 6 1.2.1 Jäsentoiminta

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2011. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2011. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 sivu 2 Sisällys 1. HELMI ry:n

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2010. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2010. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2010 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2010 Pasilan puistotie 7 00240 Helsinki

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2012

Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2012 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2012 mielenterveysyhdistys Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2012 sivu 2 Sisällys 1. HELMI ry:n TOIMINNAN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2016 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2012 Sivu 1 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 00240 Helsinki www.mielenterveyshelmi.fi TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Hyväksytty hallituksen

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2006

Toimintakertomus vuodelta 2006 Toimintakertomus vuodelta 2006 Sisällys Puheenjohtajalta 3 1. Varsinainen toiminta 4 1.1 Yleishallinto 4 1.1.1 Yhdistyksen organisaatio 5 1.1.2 Henkilöstö 6 1.2 Jäsentoiminta 6 1.2.1 Jäsentoiminta Siilitie

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

HELMI RY: N STRATEGIA "Omannäköinen hyvä elämä

HELMI RY: N STRATEGIA Omannäköinen hyvä elämä HELMI RY: N STRATEGIA 2017-2022 "Omannäköinen hyvä elämä Helmi ry:n strategia 2017 2022 O M A N N Ä K Ö I N E N H Y V Ä E L Ä M Ä " Helmi ry:n tavoite ja tarkoitus Mielenterveysyhdistys Helmi ry on vuonna

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA 1.1. 31.12.2014 1 Toimintakertomus 1.1. 31.12.2014 Toiminnan tarkoitus Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry:n (HYSK) sääntöjen mukaan yhdistyksen toiminta

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry LYHENNETTY TASEKIRJA 1.1. 31.12.2013

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry LYHENNETTY TASEKIRJA 1.1. 31.12.2013 Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry LYHENNETTY TASEKIRJA 1.1. 31.12.2013 1 Toimintakertomus 1.1. 31.12.2013 Toiminnan tarkoitus Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry:n (HYSK) sääntöjen mukaan yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2008 31.12.2008 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

Vuosittain tehdään useita matkoja ja retkiä. Tässä kuvassa ollaan Naantalin Kultarannassa.

Vuosittain tehdään useita matkoja ja retkiä. Tässä kuvassa ollaan Naantalin Kultarannassa. Vuosittain tehdään useita matkoja ja retkiä. Tässä kuvassa ollaan Naantalin Kultarannassa. Jyväskylän Eläkkeensaajat ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 LUONNOS JYVÄSKYLÄN ELÄKKEENSAAJAT RY:N TOIMINTASUUNNITELMAKSI

Lisätiedot

V-S Jyty ry TIEDOTTAA

V-S Jyty ry TIEDOTTAA V-S Jyty ry TIEDOTTAA 24.10.2014 V-S Jyty ry:n tiedote 2/2014 K O K O U S K U T S U V-S Jyty ry:n syyskokous pidetään tiistaina 2.12.2014 klo 17.00 alkaen Linnateatterissa, 4. kerroksen teatterisali, Linnankatu

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Hakemus kunnan avustus järjestölle/yhdistykselle/ryhmälle Toimintavuosi 2017

Hakemus kunnan avustus järjestölle/yhdistykselle/ryhmälle Toimintavuosi 2017 Janakkalan kunta Juttilantie 1, 14200 Turenki puh. (03) 68 011 tai (019) 75 801 fax (03) 680 1209 tai (019) 758 0209 kirjaamo@janakkala.fi www.janakkala.fi Hakemus kunnan avustus järjestölle/yhdistykselle/ryhmälle

Lisätiedot

Bioenergia Ry. Y-tunnus: Pien- ja mikroyritysasetuksen. mukainen tilinpäätös. ajalta

Bioenergia Ry. Y-tunnus: Pien- ja mikroyritysasetuksen. mukainen tilinpäätös. ajalta 1 / 11 Bioenergia Ry Ytunnus: 24782369 Pien ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016

Lisätiedot

Hakemus Kulttuuri- ja nuorisotoiminnan toiminta-avustus yhdistykselle Toimintavuosi 2017

Hakemus Kulttuuri- ja nuorisotoiminnan toiminta-avustus yhdistykselle Toimintavuosi 2017 Janakkalan kunta Juttilantie 1, 14200 Turenki puh. (03) 68 011 fax (03) 680 1209 kirjaamo@janakkala.fi www.janakkala.fi Hakemus Kulttuuri- ja nuorisotoiminnan toiminta-avustus yhdistykselle Toimintavuosi

Lisätiedot

Porslahden venekerho ry

Porslahden venekerho ry 1 Porslahden venekerho ry Y: 2043375-1 TASEKIRJA 01.01.2012-31.12.2012 2 Tasekirjan julkinen osio TASE VASTAAVAA... 3 TASE VASTATTAVAA... 4 TULOSLASKELMA... 5 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT... 7 TOSITELAJIT...

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2013

Toimintakertomus vuodelta 2013 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 00240 Helsinki www.mielenterveyshelmi.fi Toimintakertomus vuodelta 2013 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 14.4.2014 Hyväksytty sääntömääräisessä kevätkokouksessa

Lisätiedot

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö Turvakotityö: Kriisityö Avotyö: Kriisityö ja selviytymisen tukeminen Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään Verkko- ja puhelinauttaminen Etsivä ja jalkautuva väkivaltatyö

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Hallituksen esitys kevätkokoukselle 14.4.2016 Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Nimi, kotipaikka ja kieli... 2 2. Tarkoitus... 2 3. Toiminnan laatu... 2 4. Jäsenet... 2 5. Oppilaskunnan johto... 2 6. Oppilaskunnan yleiskokouksen aika, koollekutsuminen sekä laillisuus

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry 35-vuotisjuhlavuosi. Toimintasuunnitelma 2018

Mielenterveysyhdistys HELMI ry 35-vuotisjuhlavuosi. Toimintasuunnitelma 2018 Mielenterveysyhdistys HELMI ry 35-vuotisjuhlavuosi Toimintasuunnitelma 2018 2 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1. Mielenterveysyhdistys HELMI ry... 3 2. YHDISTYKSEN ORGANISAATIO... 4 2.1 Hallinto... 4 2.2 Henkilöstö...

Lisätiedot

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen)

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen) Näin homma toimii seminaari sekä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 15 - vuotta Aika: Torstai 31.10.2013 Paikka: Wegeliussali, ODL, Albertinkatu 16, 90100 Oulu 9.30 Aamukahvi 10.00 Musiikkiesitys

Lisätiedot

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen Leija-hanke 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen YVPL Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry Olemme lastensuojelujärjestö Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on lastensuojelujärjestö,

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Kolmas sektori hyvinvointiyhteiskunnassa. Sakari Möttönen kehitysjohtaja, dosentti

Kolmas sektori hyvinvointiyhteiskunnassa. Sakari Möttönen kehitysjohtaja, dosentti Kolmas sektori hyvinvointiyhteiskunnassa Sakari Möttönen kehitysjohtaja, dosentti Julkisen ja kolmannen sektorin kehitysvaiheet Hyvinvointivaltion rakentamisen aikaan korostettiin julkisen sektorin vastuuta

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kumpulan Speksi ry 6. maaliskuuta 2015 1 Sisältö 1 Yleistä 3 2 Hallinto 3 3 Yhteistyö 3 4 Toiminta 3 4.1 Produktio 3 4.2 Ympäristötoiminta 3 4.3 Yhdenvertaisuustoiminta

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 II Sisällysluettelo Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012... 1 Toiminnan tarkoitus..... 1 Yleistä..... 1 Hallitustyöskentely vuonna 2012... 1

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Sisällys 1. VARSINAINEN TOIMINTA 4 1.1 Yleishallinto 4 1.1.1 Yhdistyksen organisaatio 5 1.1.2 Henkilöstö 5 1.1.3 Talous 6 1.2 Toiminta Pasilassa 6 1.2.1 Jäsentoiminta

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) ,

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) , JÄSENKIRJE 1/2017 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5, 26100 Rauma puh. (02) 821 1065, www.friskituult.fi, friski@friskituult.fi Sisällys Sääntömääräinen Kevätkokous... 2 Kirpputori matka Poriin

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Ryhmäkuntoutus ammattilaisvertaisyhteistyönä

Ryhmäkuntoutus ammattilaisvertaisyhteistyönä Ryhmäkuntoutus ammattilaisvertaisyhteistyönä sosiaaliterapeutti Marjo Tolonen, Järvenpään kaupungin päihde- ja mielenterveyspalvelut kokemusasiantuntija Jouko Raunimaa, KoKoA ry Ideoinnista toteutukseen

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

Laurinlahden Koti ja Koulu ry. Tilinpäätös

Laurinlahden Koti ja Koulu ry. Tilinpäätös Laurinlahden Koti ja Koulu ry Tilinpäätös 1.8.2009 31.7.2010 1 Tilinpäätös tilikaudelta 1.8.2009-31.7.2010 sivu Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 4 Tase 5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Perusta Toimintasuunnitelman perustana ovat yhdistyksen säännöt ja Suomen Reumaliiton vuoden toimintateema: Liikkeestä

Lisätiedot

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat potilas- ja omaisjäsenet. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä.

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat potilas- ja omaisjäsenet. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä. Etelä-Karjalan neuroyhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, kieli ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan neuroyhdistys. Sen kotipaikka on Lappeenranta. Pöytäkirja- ja rekisteröimiskielenä

Lisätiedot

Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (3) PL 117 FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@flug.fi 15.12.2004

Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (3) PL 117 FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@flug.fi 15.12.2004 Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (3) PL 117 SYYSKOKOUS Aika 11.12.2004 kello 16:30 Paikka Sokos Hotel Pasila, Helsinki Läsnä Arto Teräs puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri Wolf Bergenheim

Lisätiedot

ETELA-SAVON VASEMMISTO RY. TASEKIRJA

ETELA-SAVON VASEMMISTO RY. TASEKIRJA ETELA-SAVON VASEMMISTO RY. TASEKIRJA TILIKAUSI 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJAN SISALLYSLUETTELO Vertaava tuloslaskelma Vertaava tase Tase-erittely Paivays ja allekirjoitus, tilintarkastusmerkinta Luettelo

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY

TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY HALLITUS Rauno Veijanen jatkoi yhdistyksen puheenjohtajana ja Pasi Juuti sihteerinä. Varapuheenjohtajana toimi Hannele Rintavaara

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

O2-JYVÄSKYLÄ RY TOIMINTASÄÄNNÖT

O2-JYVÄSKYLÄ RY TOIMINTASÄÄNNÖT O2-JYVÄSKYLÄ RY TOIMINTASÄÄNNÖT 20150531_Toimintasäännöt.doc SIVU 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka... 3 2 Toiminnan tarkoitus... 3 3 Seuran jäsenet... 3 4 Jäsenvelvollisuudet... 3

Lisätiedot

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat -

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Arja Janhonen Kiteen kaupunki/perusturvakeskus Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN syksy 2017 ohje Yleistä Yhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen on valmisteltava toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukseen, joka on

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Martoissa on arjen mahdollisuus Vuosikokous 26.4.2014 Tavoitteet 2015 Toiminnan tunnettuuden parantaminen sisältölähtöisesti Kestävän kehityksen edistäminen kotitalousneuvonnan

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Pohjois-Haagan ala-asteen vanhempainyhdistyksen vuosikokous 25.9.2014 VANHEMPAINYHDISTYS

Pohjois-Haagan ala-asteen vanhempainyhdistyksen vuosikokous 25.9.2014 VANHEMPAINYHDISTYS Pohjois-Haagan ala-asteen vanhempainyhdistyksen vuosikokous 25.9.2014 VANHEMPAINYHDISTYS Kokouksen avaus ja laillisuuden toteaminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 13.10.2012 klo 12.00 12.25 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 19.10.2017 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu JOSE TOIMINTA 2013 1/7 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Josen jäseninä on erilaisia oppijoita, heidän läheisiään ja työnsä vuoksi oppimisvaikeuksista kiinnostuneita. Josen tarkoituksena on koota edellä mainitut

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Myllärin Paja. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn sekä oman elämänhallinnan parantaminen.

Myllärin Paja. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn sekä oman elämänhallinnan parantaminen. MYLLÄRIN PAJA Myllärin Paja Myllärin paja tarjoaa laadukasta, monipuolista ja kuntoutuksellista ryhmämuotoista päivätoimintaa erityistä tukea tarvitseville kehitysvammaisille erityishuoltolain tai vammaispalvelulain

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

Mukana ihmisten arjessa

Mukana ihmisten arjessa Mukana ihmisten arjessa LÄHIÖKESKUS HÄMEENLINNA Lähiökeskusten toiminnan mahdollistaa Kotilähiö ry:n, jonka jäsenet muodostavat alueella toimivien virkamiesten, yhdistysten ja asukkaiden edustajien yhteistyöverkoston.

Lisätiedot

Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2013 Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Jussi Sila Annaleena Sila Tea Lassinaro Marjo

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/00.02.00/2015 ERON MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry

Keravan Reserviläiset ry Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2011 Yleistä Vuosi 2011 oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI PALVELUKESKUKSET Palvelukeskuksissa tuetaan alueen asukkaiden aktiivisuutta ja kotona selviytymistä sekä pyritään edistämään ikäihmisten liikunta- ja toimintakykyä, terveyttä ja sosiaalista kanssakäymistä.

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot