DIGIUM ENTERPRISE 3.0 JÄRJESTELMÄ- JA TIETOTURVAKUVAUS VERSIO 2.0

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DIGIUM ENTERPRISE 3.0 JÄRJESTELMÄ- JA TIETOTURVAKUVAUS VERSIO 2.0"

Transkriptio

1 DIGIUM ENTERPRISE 3.0 JÄRJESTELMÄ- JA TIETOTURVAKUVAUS VERSIO 2.0

2 Järjestelmä- ja tietoturvakuvaus 2 (15) D OKUMENTAATION LISENSSI Tämä dokumentaatio, kuten myös siinä kuvattu ohjelmisto ovat lisenssinalaisia tuotteita ja niitä saa käyttää tai kopioida vain lisenssiehtojen mukaisesti. Tämän dokumentin tietoja saa käyttää vain informatiiviseen käyttöön, eikä sitä saa muuttaa ilman Digium Oy:n lupaa. Digium Oy ei ota vastuuta tässä dokumentissa mainituissa ohjelmistoissa mahdollisesti esiintyvistä epäkohdista. Dokumentaatio on luottamuksellinen ja on tarkoitettu ainoastaan Digium Enterprise järjestelmää arvioivien asiakas- ja kumppanitahojen käyttöön.

3 Järjestelmä- ja tietoturvakuvaus 3 (15) Sisällysluettelo Sisällysluettelo Yleistä Järjestelmäarkkitehtuuri WWW-palvelut Tietokantapalvelut Yhteydet Muut palvelut Tekninen tietoturva Laitteet Ohjelmistot Varmuuskopiointi Yhteydet Fyysinen tietoturva Tuotekehitys Tuotantopalvelu Psykososiaalinen tietoturva Käyttökoulutus Käytönvalvonta Käyttörajoitteet Luottamuksellisuus, salassapito ja luottotiedot Henkilötietolaki Auditointi Tietojen säilyttäminen ja tietoon pääsy Asianmukainen käyttö Tietojen säilyttäminen Tunnusten ja tilien hallinta Käyttäjäskenaariot... 14

4 Järjestelmä- ja tietoturvakuvaus 4 (15) 1 Yleistä Digium Enterprise on yksi markkinoiden kehittyneimmistä ja käyttäjäystävällisimmistä internet-pohjaisista tutkimus- ja tiedonkeruuohjelmista. Digiumin markkinaosuus oli 31% yritysten palauttenhallinnan (Enterprise Feedback Management, Gartner) markkinoista Suomessa. Digium Enterprise järjestelmällä on käyttäjiä yhteensä 40 maassa ja vastaajia yli 100 maassa. Vuosittain järjestelmässä on noin eri kyselyä ja mittaria, joihin vastaa yli 10 miljoonaa henkilöä. Tiedonkeruukanavina toimivat internet, asiakkaiden intranet- ja extranet-järjestelmät, sähköposti, PDA-laitteet, ulossoittokeskukset ja puhelinhaastattelut sekä paperilomake. Ohjelmasta saadaan valmista esityskelpoista grafiikkaa, joka voidaan siirtää muihin ohjelmiin kuten Microsoft Office tai Adobe pdf. Digium Enterprise ohjelmistotuote toimii ohjelmistopalveluna (Software as a service, SaaS). Ohjelma- ja palvelulogiikka sekä siihen liittyvä tieto sijaitsevat Digiumin ylläpitämässä palvelinkeskuksessa. Ohjelman käyttö ja hallinnointi tapahtuu lisenssinhaltijoiden toimesta internet-selaimen kautta. Tämän dokumentin tarkoitus on kuvata ne tavat ja rutiinit, joilla Digium Enterprisen tiedot ja palvelut suojataan sekä normaali- että poikkeusoloissa hallinnollisten ja teknisten toimenpiteiden avulla. Järjestelmän tietoturva perustuu kolmeen osa-alueeseen; tekniseen, fyysiseen, ja psykososiaaliseen tietoturvaan.

5 Järjestelmä- ja tietoturvakuvaus 5 (15) 2 Järjestelmäarkkitehtuuri Järjestelmä on suunniteltu ja toteutettu siten, että se on erittäin vikasietoinen. Käytännössä kaikki toiminnan kannalta keskeiset ohjelmistokomponentit, sovelluspalvelimet, tietokannat sekä fyysiset palvelin- ja verkkolaitteet on kahdennettu. Tällä pyritään siihen, että erilaisissa vika- ja virhetilanteissa järjestelmän käyttö ja toimivuus eivät häiriinny. Järjestelmää valvotaan sekä laite- että ohjelmistotasolla 24 tuntia vuorokaudessa vuoden ympäri. Alla on kuvattu järjestelmän rakennetta yksinkertaistetussa järjestelmäkaaviossa. Kuva 1. Yksinkertaistettu järjestelmäkaavio

6 Järjestelmä- ja tietoturvakuvaus 6 (15) 2.1 WWW-palvelut WWW-palveluiden edustapalvelimena toimii F5 Big-IP kuormantasaaja (1), jonka tehtävänä on optimoida verkkopalveluiden vasteaikaa ohjaamalla liikenne aina vähiten kuormitetulle palvelimelle. Kuormantasaus parantaa käytettävyyttä, sillä yksittäisen palvelimen vikaantuessa tai sen ylläpitorutiinin aikana liikenne voidaan ohjata toiminnassa olevalle palvelimelle käyttäjän huomaamatta. Kuormantasaus mahdollistaa myös tehokkaan tavan skaalata järjestelmää lisäämällä palvelimia käyttäjämäärien kasvaessa. WWW-palvelimina toimivat Microsoft IIS-sovelluspalvelimet (3 ja 4), joiden käyttöä replikaattori (2) synkronoi. Sovelluspalvelinten järjestelmälokitieto tallennetaan kaikista tapahtumista ja loki säilytetään mahdollisten jälkiseuranta- ja analysointitarpeita varten. 2.2 Tietokantapalvelut Tietokantaratkaisuna toimii Microsoft SQL Server 2000 perustainen klusteroitu relaatiotietokantaympäristö, jossa tietokantapalvelimet (5 ja 6) käyttävät datalevynään yhteistä vikasietoista SANverkkolevyjärjestelmää (7). Tietokantoihin tehdyt ylläpitotoimet raportoidaan erilliseen järjestelmälokiin, josta kaikki tehdyt toimenpiteet voidaan jäljittää ja tarvittaessa tietokanta voidaan palauttaa muutosta edeltäneeseen tilaan. Vain erikseen nimetyillä Digiumin asiantuntijoilla on käyttöoikeudet tietokantoihin ja niiden hallintajärjestelmiin. 2.3 Yhteydet Järjestelmä on kytketty kahdennetusti siirtokapasiteetiltaan 100 megatavun runkoverkkoon. Palomuurista (10) on jaettu oma virtuaaliverkko Digium Enterprisen järjestelmän käyttöön. Virtuaaliverkosta on määritelty täysin omat yhteyssäännöt sisään järjestelmään ja ulos järjestelmästä. Tietokantapalvelimille on estetty suorat tietokantayhteydet internetistä palomuurisäännöin ja palvelimien policy-menettelyin.

7 Järjestelmä- ja tietoturvakuvaus 7 (15) 2.4 Muut palvelut Digium Enterprise järjestelmään kuuluu laiteympäristön sisäinen nimipalvelin sekä tämän varapalvelin (8 ja 9), joilla määritellään Digium Enterprise palvelimien ja käyttäjien käyttö- ja kirjautumisoikeudet sekä koneympäristön tietoturvapolitiikka. Teknisen valvonnan lisäksi koko järjestelmän saatavuutta ja loppukäyttäjäkokemusta valvotaan erillisten internetissä olevien valvontapalvelinten avulla. Valvontapalvelimet simuloivat loppukäyttäjän eri toimenpiteitä ja raportoivat loppukäyttäjän kokemaan palvelutasoa ja saatavuutta.

8 Järjestelmä- ja tietoturvakuvaus 8 (15) 3 Tekninen tietoturva Teknisen tietoturvan tarkoituksena on varmistaa, ettei järjestelmän käyttämissä laitteissa ja ohjelmistoissa ole tietoturvapuutteita ja että yhteydet järjestelmään on varmistettu palomuurilla. Tekninen pääsy järjestelmäympäristöön on ainoastaan nimetyillä Digiumin järjestelmäasiantuntijoilla sekä nimetyillä laiteympäristön ylläpitoasiantuntijoilla. 3.1 Laitteet Digium Enterprisen käyttämät koneet ja laitteet on valittu asiantuntijoiden toimesta järjestelmän tarpeita vastaaviksi. Laitteita päivitetään ajoittain, jolla varmistetaan laiteresurssien riittävyys. Laitteissa on laitevalmistajan on-site -huoltotakuu sekä tuotantopalvelutoimittajan 24/7 ennakoiva ja käytettävyyttä ennakoiva valvonta. 3.2 Ohjelmistot Käytettyjen ohjelmistojen yhteensopivuus on todennettu toimittajilla ja ulkoisten asiatuntijoiden toimesta. Ohjelmistoina käytetään käyttöjärjestelmätasolla Windows Server ohjelmistoa. Muut keskeiset kolmannen osapuolen ohjelmistot on kuvattu edellä. Käyttö- ja sovellusohjelmistojen päivitys Ohjelmistojen päivitysprosessissa uusi päivitys testataan ennen tuotantoon asentamista. Testiympäristön ohjelmistoympäristö on identtinen tuotantoympäristön kanssa. Ainoastaan onnistuneesti testattu ohjelmistopäivitys julkaistaan tuotantoon. Tuotepäivitysten tuotantoonvienti tapahtuu salattujen yhteyksien yli release -vastaavan valvonnassa. Järjestelmään suoritetaan ylläpito- ja päivitystoimenpiteitä joitain kertoja vuodessa. Ohjelmistopäivityksiä tehdään muutamia kymmeniä kertoja vuodessa. Käyttäjiä tiedotetaan näistä toimenpiteistä mahdollisesti johtuvista katkoksista hyvissä ajoin etukäteen. Päivitykset ajoitetaan korkeiden kuorma- ja käyttöajankohtien ulkopuolelle. Lisäksi päivitystoimenpiteet suunnitellaan siten, että niistä mahdollisesti johtuvat käyttökatkokset ovat mahdollisimman lyhytkestoisia.

9 Järjestelmä- ja tietoturvakuvaus 9 (15) Virusturva Järjestelmässä toimii sisäinen jatkuva virusturva, joka estää haitallisten mato- ja virusohjelmien tallentumisen järjestelmään. Virusturvana käytetään F-Secure Oyj:n palvelinjärjestelmiin tarkoitettua ohjelmistoa. Virusturva tarkistaa järjestelmän sisäisten tietojen lisäksi kaikki käyttäjien järjestelmään lataamat liite- ja raporttisyötteet. Virusturvaa päivitetään reaaliaikaisesti F-Secure Oyj:n keskistetystä viruskuvauspalvelimelta. 3.3 Varmuuskopiointi Sovelluspalvelimista, tietokantapalvelimista, lokeista ja datasta otetaan täydelliset varmuuskopiot päivittäin. Varmuuskopiot säilytetään ylläpitopalveluntarjoajan käytännön mukaisesti vuoden ajan. 3.4 Yhteydet Yhteydet järjestelmään tapahtuvat ylläpidon ja hallinnan osalta vain 3DES-kryptattujen yhteyksien yli, SHA-1 tunnistautumisen sekä Windows-autentikoinnin avulla. Lisäksi kaikki järjestelmän käyttämät salasanat on kryptattu. Vastaajien yhteydet tapahtuvat vain HTTP- tai HTTPS -protokollilla. HTTPS-yhteyksissä käytetään erillistä HTTPS-kiihdytintä, joka parantaa verkkopalvelun suorituskykyä. SSL-salaus ja purku tapahtuu erillisellä, tarkoitukseen optimoidulla laitteella. Tämän tarkoituksena on ylläpitää korkeaa suorituskykyä suurien yhtäaikaisten SSL-salattujen vastaajamäärien toteutuessa. HTTPS-sertifikaattina käytetään 1024-bittistä Thawthe varmennetta. Järjestelmä käyttää SSL-versiota 3.0. Kaikista yhteyksistä ylläpidetään lokia sekä palomuuri- että järjestelmätasolla.

10 Järjestelmä- ja tietoturvakuvaus 10 (15) 4 Fyysinen tietoturva Fyysisen tietoturvan tavoitteena on varmistaa, ettei asiattomat henkilöt pääse suoraan tai epäsuorasti fyysisesti käsiksi mihinkään Digium-enterprise ympäristöön liittyvään osa-alueeseen. 4.1 Tuotekehitys Järjestelmän tuotekehitys sijaitsee fyysisesti Espoon Keilarannassa ja Turun Elektrocityssä. Molemmat toimipisteet sijaitsevat fyysisesti erillään varsinaisesta tuotantoympäristöstä. Tuotekehitykseen liittyvät järjestelmät ja aineisto sijaitsevat erikseen valvotussa lukitussa palvelinympäristössä. Kaikissa tuotekehityksessä käytettävissä laiteja toimitiloissa noudatetaan asiaankuuluvia tietoturvakäytäntöjä. 4.2 Tuotantopalvelu Digium Enterprisen tuotantopalvelusta vastaa Crescom (Telia-Sonera Oyj:n tytäryritys). Tuotannon laitteet sijaitsevat fyysisesti Lauttasaaressa Helsingissä. Palveluntoimittajalla 24/7 valvonta järjestelmää ja palvelintiloihin. Palveluntoimittajan laitetila täyttää Viestintäviraston määräykset A- luokan laitetilasta 48/1999 ja 48B/2004M. Määräys määrittää tekniset vaativuudet ympäristöille, jotka sopivat vaativaan, käytettävyydeltään kriittiseen palvelinkeskuskäyttöön. Laitetila on suojattu kuluntarkkailujärjestelmällä, jossa on liikesensorit ja kameravalvonta. Paloturvaluokkana laitetilassa on EI60 eli laitetila pystyy pitämään tulipalon seinien ulkopuolella 60 minuuttia. Tilassa itsenäisesti toimivat eristetyt aktiiviset ja passiiviset palonestojärjestelmät. Palohälytykset on ohjattu suoraan hälytyskeskuksiin. Tuotantoympäristön sähkönsaanti on varmennettu diesel-käyttöisillä generaattoreilla.

11 Järjestelmä- ja tietoturvakuvaus 11 (15) 5 Psykososiaalinen tietoturva Tämän tietoturvan osa-alueen tavoitteena on varmistaa, ettei kukaan Digiumin tai sen kumppanin työntekijä, järjestelmän käyttäjä, asiakasorganisaation muut työntekijä tai muu taho tietämättömyyttään tai rikollisten tai tuottamuksellisin tarkoitusperin pääse käsiksi, poistamaan, tuhoamaan tai muuttamaan luottamuksellista asiakastietoa tai antamaan kolmannelle osapuolelle mahdollisuutta edellä mainittuun. 5.1 Käyttökoulutus Digium Entepriseen järjestetään säännöllisesti käyttökoulutuksia. Koulutuksissa opastetaan ja motivoidaan loppukäyttäjiä järjestelmän tietoturvalliseen käyttämiseen. Lisäksi Digium asiakastuki auttaa käyttäjiä kysymys- ja ongelmatilanteissa. Digiumin tuotantopalvelun ja asiakastuen henkilöt omaavat vuosien työkoekokemuksen ja ovat jatkuvan koulutuksen kautta motivoituneita opastamaan järjestelmän tietoturvalliseen käyttöön ja hallintaan. 5.2 Käytönvalvonta Järjestelmässä on 24/7 valvonta. Ongelmatilanteisiin reagoidaan ja korjaustoimenpiteisiin ryhdytään viivytyksettä. Digium Enterprisen järjestelmävalvonta ja asiantuntijat tavoitetaan oman hälytyssilmukan kautta. Järjestelmän lokeja auditoidaan toistuvasti ja mahdolliset epäkohdat tutkitaan. 5.3 Käyttörajoitteet Digium Enterpriseen on rakennettu sisäinen rajoite, jolla estetään käyttäjiä tallentamasta kyselyyn järjestelmälle haitallisia ohjelmia tai scriptejä. Järjestelmä poistaa automaattisesti haitallisen koodin. 5.4 Luottamuksellisuus, salassapito ja luottotiedot Jokainen Digiumin palveluksessa oleva henkilö sitoutuu kattavaan luottamuksellisuus- ja salassapitosopimukseen ennen työsuhteen alkamista. Sopimus kattaa luottamuksellisuuden ja salassapidon sekä työsuhteen kuluessa että sen jälkeen. Jokainen Digiumin palvelu- ja järjestelmäkumppani sitoutuu alihankinta- ja kumppanuussopimuksissaan kattaviin luottamuksellisuus- ja salassapitoehtoihin.

12 Järjestelmä- ja tietoturvakuvaus 12 (15) Jokaisen Digiumin palveluksessa olevan henkilön luottotiedot tarkistetaan ennen työsuhdetta sekä ajoittain työsuhteen kuluessa. Digium yrityksenä kuuluu korkeaan luottoluokitukseen. Yrityksen liiketoiminnan suunnittelun ja johtamisen reunaehtoina ovat yhtiön korkea vakavaraisuus ja maksuvalmius, nuhteeton maksukäyttäytyminen sekä liiketoiminnan riskien ammattitaitoinen hallinta. 5.5 Henkilötietolaki Digium on henkilötietolaissa (523/99) tarkoitettu toisen lukuun tietojenkäsittelypalveluja tuottava osapuoli. Digiumin toimintailmoitus on rekisteröity Tietosuojavaltuutetun toimistoon. Rekisteri-ilmoitus on tarvittaessa saatavilla. Lisätiedot: 5.6 Auditointi Digiumilla on yli puolet Suomen 100 suurimmasta yrityksestä asiakkaina. Tähän joukkoon lukeutuu lukuisia pankki- ja luottolaitoksia, valtion- ja julkishallintoa, terveydenhoito- ja lääkealan yrityksiä ja yhteisöjä sekä muita korkeaa tietoturvaa edellyttäviä tahoja. Järjestelmä on toistaiseksi poikkeuksetta täyttänyt edellä mainitun asiakaskunnan asettamat vaatimukset tieto- ja järjestelmäturvalle sekä hallinnalle. Asiakkaalla on mahdollisuus suorittaa auditointi omalla kustannuksellaan erikseen niin sovittaessa.

13 Järjestelmä- ja tietoturvakuvaus 13 (15) 6 Tietojen säilyttäminen ja tietoon pääsy 6.1 Asianmukainen käyttö Digium Enterpriseen on rakennettu käyttöoikeusrajoitteet, joilla estetään kyselyiden väärinkäyttö ja muut väärinkäytökset. Pääkäyttäjällä on järjestelmän päätasolla oikeudet käyttäjien lisäämiseen eri oikeuksin. Vain pääkäyttäjällä on oikeus pyytää Digiumin asiakastuelta oman järjestelmänsä kyselytietoja. Tavalliset käyttäjät voivat pyytää tietoja vain kyselyistä, joihin heillä on käyttöoikeuksien perusteella pääsy. Kyselyyn vastaavan henkilön koneelle ei tallenneta mitään pysyväistietoa. Itse järjestelmään tieto tallentuu ainoastaan yksi vastaussivu kerrallaan. 6.2 Tietojen säilyttäminen Digium Enterprisen avulla kerätty tieto säilytetään palvelinjärjestelmässä oletusarvoisesti toistaiseksi. Kaikki tieto on edellä kuvatun varmuuskopiointi- ja säilytyskäytännön piirissä. Järjestelmän käyttäjillä ja pääkäyttäjillä on mahdollisuus poistaa kyselyjä ja näihin liittyvää tietoa käyttöoikeuksiensa mukaisesti. 6.3 Tunnusten ja tilien hallinta Asiakassuhteen alussa pääkäyttäjälle toimitetaan järjestelmään tunnus ja salasana Digiumin asiakastuen toimesta. Kaikki salasanat on kryptattu järjestelmässä ja järjestelmän pääkäyttäjällä on mahdollisuus muuttaa pakotetun salasanan vaihtoväli tilin käyttäjille. Kaikki tilit ja tunnukset on keskitetyssä hallintajärjestelmässä, jossa rajatut käyttöoikeudet sekä käyttäjien roolit määritellään. Vain Digium Enterprisen pääkäyttäjällä on oikeus lisätä tunnuksia järjestelmään. Digium Enterprisen käyttöoikeudet Pääkäyttäjä Tilin pääkäyttäjällä on tiliin kaikki hallintaoikeudet. Pääkäyttäjän oikeuksilla pääsee oletuksena kaikkiin kyselyihin. Pääkäyttäjältä voidaan tarvittaessa evätä pääsy valittuihin kyselyihin ja niihin liittyvään dataan.

14 Järjestelmä- ja tietoturvakuvaus 14 (15) Pääkäyttäjä voi lisätä uusia käyttäjiä työryhmiin sekä käyttää Digium Enterprisen hallintatyökaluja. Työryhmän pääkäyttäjä Työryhmän pääkäyttäjällä on oikeudet hallita oman työryhmänsä käyttäjiä ja näiden käyttöoikeuksia. Käyttäjä Käyttäjällä on oikeudet luoda, muokata, raportoida ja hallita työryhmässään sijaitsevia kyselyitä pääkäyttäjien luomien käyttöoikeuksien puitteissa. Tulosten katselija Tällä käyttöoikeustyypillä on oikeudet vain käyttöoikeuksiin perustuvien raporttien katseluun. Vastaaja Kyselyn vastaaja voidaan kyselyn laatijan toimesta määritellä tunnistetuksi tai anonyymiksi. 6.4 Käyttäjäskenaariot Anonymiteetti Käyttäjä saa työpaikan ilmapiiritutkimuksen, jossa pyydetään vastaamaan kyselyyn anonyymisti. Kysely voidaan kyselyn tekijän toimesta määrittää anonyymiksi kyselyä luotaessa. Tällöin vastaajan sähköpostiosoitetta tai ip-osoitetta ei yhdistetä kyselyyn vastausten valmistuttua, eikä vastaavaa tietoa näytetä käyttäjälle. Kyselyn laatija voi määrittää tunnistamiseen liittyvän eston myös yksittäisille vastauslomakkeille. Vastaajan tunnus ja salasana Suuri suomalainen tehdas haluaa suorittaa työkykykyselyn kaikille työntekijöilleen - niillekin joilla ei ole henkilökohtaista sähköpostia tai henkilökohtaisessa käytössä olevaa tietokonetta. Kysely laaditaan normaaliin tapaan. Kyselynhallinnassa kyselynlaatija määrittää vastaajakohtaiset tunnusten ja salasanojen käyttöönotosta. Valitaan vastaajien lukumäärä, joille järjestelmä muodostaa tunnukset ja salasanat. Lopuksi kyselyn laatija syöttää taustatiedot tunnusten taakse ja lähettää kutsut. Lopuksi kyselyn laatija toimittaa erilliset kutsut vastaajille ja liittää tunnukset ja salasanat tähän.

15 Järjestelmä- ja tietoturvakuvaus 15 (15) Vastaajat käyvät kukin vuorollaan kirjautumassa järjestelmän ja vastaamassa kyselyyn. Käyttäjähallinta Ruotsalaisen kolmen hengen konsulttiyrityksen yksi työntekijöistä irtisanoutuu yhtiön palveluksesta ja hänellä on käyttöoikeudet Digium Enterprise järjestelmään. Digium Enterprise järjestelmässä on tilikohtaisesti aina vähintään yksi pääkäyttäjä, jolla oikeudet käyttäjien lisäämiseen ja poistamiseen. Pääkäyttäjä voi tällöin poistaa tai siirtää kollegalle käyttöoikeudet järjestelmästä välittömästi työsopimuksen päättymisen jälkeen, eikä irtisanoutunut työntekijä pääse tämän jälkeen enää kirjautumaan järjestelmään. Toinen vaihtoehto on ottaa yhteys Digiumin asiakastukeen, joka hoitaa käyttäjän poiston tai neuvoo pääkäyttäjää asiassa.

Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET

Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET Lemonsoft-käyttäjätunnukset Käyttäjätunnukset voit tilata suoraan omalta Lemonsoft-myyjältäsi tai Lemonsoftin asiakaspalvelun kautta. Käyttäjätunnusta tilatessasi ilmoitathan

Lisätiedot

Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta

Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta RAFAELA-hoitoisuusluokitus-jär je 1 Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta Ohje: Lomake täytetään Tilaajan toimesta ja palautetaan Toimittajalle käyttöoikeussopimuksen mukana. 1. Aineiston omistajuus

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

Kymenlaakson Kyläportaali

Kymenlaakson Kyläportaali Kymenlaakson Kyläportaali Klamilan vertaistukiopastus Tietoturva Tietoturvan neljä peruspilaria 1. Luottamuksellisuus 2. Eheys 3. Saatavuus 4. (Luotettavuus) Luottamuksellisuus Käsiteltävää tietoa ei paljasteta

Lisätiedot

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus)

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) 1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) Olette pomosi kanssa tarkastaneet asiakkaan tekemän ja sinun korjaaman suunnitelman ja tehneet oman versionsa siitä. Noudata siis tätä tekemäänne uutta

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0 Lokakuu 2012 1 (9) Aditro versio 6.2.0 Päivitysohje Lokakuu 2012 2 (9) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Aditro Pankkipalvelut yhteensopiva

Lisätiedot

Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki

Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki TARJOUS 70214 06.03.2014 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto Anu Soukki PL 2205 00099 Helsingin kaupunki anu.soukki@hel.fi eero.saarinen@hel.fi tea.tikkanen@hel.fi

Lisätiedot

SELVITYS TIETOJEN SUOJAUKSESTA

SELVITYS TIETOJEN SUOJAUKSESTA 1 (5) Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 44 :n mukainen selvitys tietojen SELVITYS TIETOJEN SUOJAUKSESTA Määritelmät Tämä selvitys koskee

Lisätiedot

ecome Markkinoiden kehittynein julkaisujärjestelmä

ecome Markkinoiden kehittynein julkaisujärjestelmä ecome Ecome Finland Oy Itämerenkatu 3 p. 020 7749 580 00180 Helsinki p. 020 7749 585 Suomi - Finland ecome@ecome.fi y. 2193874-3 www.ecome.fi Ecome-järjestelmä pähkinänkuoressa Ecome on suomalaisen yhtiön

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Toukokuu 2014 1 (11) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Päivitysohje Toukokuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku...

Lisätiedot

VISMA ECONET PRO ASP SOVELLUSVUOKRAUS. Page 1

VISMA ECONET PRO ASP SOVELLUSVUOKRAUS. Page 1 VISMA ECONET PRO ASP SOVELLUSVUOKRAUS Page 1 Mitä ASP tarkoittaa? Application Service Providing, eli sovellusvuokraus ASP-ratkaisussa käytetään valittuja ohjelmistoja mistä tahansa Internetin kautta työpaikalta,

Lisätiedot

HELIA TIKO 25.9.2006 ICT03D Tieto ja tiedon varastointi T.Mikkola, O.Virkki. Tietoturva tiedon varastoinnissa

HELIA TIKO 25.9.2006 ICT03D Tieto ja tiedon varastointi T.Mikkola, O.Virkki. Tietoturva tiedon varastoinnissa HELIA TIKO 25.9.2006 ICT03D Tieto ja tiedon varastointi T.Mikkola, O.Virkki Tietoturva tiedon varastoinnissa 1 Sisällysluettelo Miksi Tietoturvaa? Tietoturva vrs. Tietosuoja Uhkia Tietoturvan osa-alueet

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Toukokuu 2013 1 (10) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Päivitysohje Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (10) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten

Lisätiedot

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas 02/2015 Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Kirjautumalla

Lisätiedot

Käyttöohje Planeetta Internet Oy 3.8.2011

Käyttöohje Planeetta Internet Oy 3.8.2011 Käyttöohje Planeetta Internet Oy 3.8.2011 PLANEETTA TIEDOSTOPALVELIN KÄYTTÖOHJE 3.8.2011 1 (25) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Planeetta Tiedostopalvelin... 2 Yleistä tietoa palvelusta... 2 Palvelun

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS Tietotekniikkaosasto 13.11.2012

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS Tietotekniikkaosasto 13.11.2012 HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 13.11.2012 HELMI-EXTRANET-KÄYTTÖPOLITIIKKA SISÄLTÖ 1 Extranet-tunnuksen käyttöpolitiikka 2 Käyttäjätunnusten myöntöperusteet 3 Salasanat Käyttäjätunnuksen hyväksyttävä

Lisätiedot

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi.

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. vtoasp -palvelu 1) Huolehtii yrityksesi tietojärjestelmän

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ Liite E Salassapito- ja tietoturvasitoumus 1 (5) VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2 (5) Salassapito-

Lisätiedot

Kuntarekry.fi. case: pilvipalvelut 13.2.2014. KL-Kuntarekry Oy / Tuula Nurminen

Kuntarekry.fi. case: pilvipalvelut 13.2.2014. KL-Kuntarekry Oy / Tuula Nurminen case: pilvipalvelut 13.2.2014 KL-Kuntarekry Oy / Tuula Nurminen 1 11.2.2014 Pilvipalveluiden luokittelusta 1. Yksityinen pilvipalvelu, (Private cloud) Organisaation oma tai vuokrattu palvelu, jolloin resurssit

Lisätiedot

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HELSINGIN KAUPUNKI JA LOGICA OY 1 Palvelusopimus 22005 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUNA -PALVELUN TEKNINEN PALVELINYMPÄRISTÖN KUVAUS... 2 2 PALVELUNA-PALVELU...

Lisätiedot

Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa!

Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa! Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa! Onregon DPS-työpajat ovat Microsoft Enterprise Agreement asiakkaille sopivia työpajoja, joiden maksamiseen voi

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIPALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY

SÄHKÖPOSTIPALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 1 SÄHKÖPOSTIPALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 17.8.2015 Lounea Oy Tehdaskatu 6, 24100 Salo Puh. 029 707 00 Y-tunnus 0139471-8 www.lounea.fi Asiakaspalvelu 0800 303 00 Yrityspalvelu 0800 303 01 Myymälät

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 ANVIA PILVI kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 Anvia Pilvi TIESITKÖ, ETTÄ YLI PUOLET SUOMALAISYRITYKSISTÄ KÄYTTÄÄ PILVIPALVELUITA? Anvia Pilvi on suomalaisille yrityksille tarkoitettu palvelu,

Lisätiedot

Työasemien hallinta Microsoft System Center Configuration Manager 2007. Jarno Mäki Head of Training Operations M.Eng, MCT, MCSE:Security, MCTS

Työasemien hallinta Microsoft System Center Configuration Manager 2007. Jarno Mäki Head of Training Operations M.Eng, MCT, MCSE:Security, MCTS Työasemien hallinta Microsoft System Center Configuration Jarno Mäki Head of Training Operations M.Eng, MCT, MCSE:Security, MCTS IT Education Center Agenda Yleistä työasemien hallinnasta Työasemien hallinta

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin tietoturvaperiaatteet 2016

Lappeenrannan kaupungin tietoturvaperiaatteet 2016 1 (7) Lappeenrannan kaupungin tietoturvaperiaatteet 2016 Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 25.11.2015 Valmis Tietohallintotyöryhmän käsittelyyn. 1.0 3.12.2015

Lisätiedot

Vaivattomasti parasta tietoturvaa

Vaivattomasti parasta tietoturvaa Vaivattomasti parasta tietoturvaa BUSINESS SUITE Tietoturvan valinta voi olla myös helppoa Yrityksen tietoturvan valinta voi olla vaikeaa loputtomien vaihtoehtojen suossa tarpomista. F-Secure Business

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Toukokuu 2012 1 (14) Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Asennusohje Toukokuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo 1. Vaatimukset palvelimelle... 3 1.1..NET Framework 4.0... 3 1.2. Palvelimen Internet

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito tutkion osa (VEPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Verkkopalvelujen tuottaminen

Lisätiedot

Tässä ohjeessa kerrotaan, miten 7.1.2015 alkaen käyttöönotettavaan AIPAL aikuiskoulutuksen palautejärjestelmään myönnetään käyttöoikeuksia.

Tässä ohjeessa kerrotaan, miten 7.1.2015 alkaen käyttöönotettavaan AIPAL aikuiskoulutuksen palautejärjestelmään myönnetään käyttöoikeuksia. AIPAL-KÄYTTÖOHJE 7.1.2015 1(6) Näyttötutkinnon järjestäjän AIPAL-koulutustoimijan pääkäyttäjälle TERVETULOA AIPAL - KOULUTUSTOIMIJAN PÄÄKÄYTTÄJÄKSI! Tässä ohjeessa kerrotaan, miten 7.1.2015 alkaen käyttöönotettavaan

Lisätiedot

Sisältö. EeNet koulutus seurojen pääkäyttäjille

Sisältö. EeNet koulutus seurojen pääkäyttäjille EeNet koulutus seurojen pääkäyttäjille Sisältö 1. Kirjautuminen 2. Omat tiedot 3. Käyttäjähallinta 4. Harjoituspäiväkirja 5. Kehittymisen seuranta 6. Materiaalit 7. Kyselyt 1 1. Kirjautuminen Kirjautumisosoitteet

Lisätiedot

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 1 WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 10.4.2015 Lounea Oy Tehdaskatu 6, 24100 Salo Puh. 029 707 00 Y-tunnus 0139471-8 www.lounea.fi Asiakaspalvelu 0800 303 00 Yrityspalvelu 0800 303 01 Myymälät 0800 303

Lisätiedot

Kattava tietoturva kerralla

Kattava tietoturva kerralla Kattava tietoturva kerralla PROTECTION SERVICE FOR BUSINESS Tietoturvan on oltava kunnossa Haittaohjelmahyökkäyksen tai tietoturvan vaarantumisen seuraukset voivat olla vakavia ja aiheuttaa merkittäviä

Lisätiedot

Älykästä. kulunvalvontaa. toimii asiakkaan omassa tietoverkossa

Älykästä. kulunvalvontaa. toimii asiakkaan omassa tietoverkossa Älykästä kulunvalvontaa e Acces toimii asiakkaan omassa tietoverkossa Perinteisen kulunvalvonnan seitsemän pullonkaulaa eli miksi useat yritykset eivät ole hankkineet kulunvalvontajärjestelmää? 1. Koska

Lisätiedot

1. YLEISKUVAUS... 2. 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2. 2.1. Sähköpostipalvelu... 2. 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut...

1. YLEISKUVAUS... 2. 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2. 2.1. Sähköpostipalvelu... 2. 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut... Palvelukuvaus 19.1.2015 1 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 2 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2 2.1. Sähköpostipalvelu... 2 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut... 3 3. TOIMITUS

Lisätiedot

TW- EAV510: PORTIOHJAUS (VIRTUAL SERVER) ESIMERKISSÄ VALVONTAKAMERAN KYTKEMINEN VERKKOON

TW- EAV510: PORTIOHJAUS (VIRTUAL SERVER) ESIMERKISSÄ VALVONTAKAMERAN KYTKEMINEN VERKKOON TWEAV510: PORTIOHJAUS (VIRTUAL SERVER) ESIMERKISSÄ VALVONTAKAMERAN KYTKEMINEN VERKKOON Laitteessa tulee olla ohjelmisto 5.00.49 tai uudempi, tarvittaessa päivitä laite OPERAATTORIN IPOSOITE Jotta valvontakameran

Lisätiedot

SharePoint verkkopalvelualustana

SharePoint verkkopalvelualustana SharePoint verkkopalvelualustana Agenda Onko Microsoft onnistunut pyrkimyksissään kehittää SharePointia nykyaikaiseksi verkkojulkaisualustaksi? Vieläkö se mielletään lähinnä dokumenttienhallintaan sopivana

Lisätiedot

Järjestelmänvalvontaopas

Järjestelmänvalvontaopas Järjestelmänvalvontaopas Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800 646 4633 (800-MiniMed) 818 576 5555 www.minimed.com Edustaja EU:n alueella Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen Alankomaat

Lisätiedot

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013 Virtualisointi Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) SISÄLLYSLUETTELO Virtualisointi... 2 Virtualisointiohjelmia... 2 Virtualisointitapoja... 2 Verkkovirtualisointi... 2 Pertti Pennanen DOKUMENTTI 2 (5) Virtualisointi

Lisätiedot

Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013)

Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013) Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013) 1 Rekisteröityminen ja sisäänkirjautuminen Sinun täytyy kirjautua Supplier Portal -sovellukseen,

Lisätiedot

Wilman pikaopas huoltajille

Wilman pikaopas huoltajille Wilman pikaopas huoltajille Vehmaan kunnan Vinkkilän koulussa on käytössä sähköinen reissuvihko Wilma, joka helpottaa tiedonvaihtoa kodin ja koulun välillä. Wilman kautta huoltajat seuraavat ja selvittävät

Lisätiedot

Ohjeita tietokoneverkon käyttöön Latokartano-säätiön ja Metsäylioppilaiden asuntosäätiön asuntoloissa

Ohjeita tietokoneverkon käyttöön Latokartano-säätiön ja Metsäylioppilaiden asuntosäätiön asuntoloissa Ohjeita tietokoneverkon käyttöön Latokartano-säätiön ja Metsäylioppilaiden asuntosäätiön asuntoloissa 12.9.2011 Osa 1: Perustietoa verkosta Asuntoloiden sisäverkko on yhdistetty Internettiin NATtaavalla

Lisätiedot

Työpöytävirtualisointi

Työpöytävirtualisointi Työpöytävirtualisointi VMware View LIPO - SAMK Liiketoiminta ja kulttuuri Pori Liiketalouden, matkailun, tietojenkäsittelyn, viestinnän ja yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusta. Käyttäjiä noin

Lisätiedot

Selvitysraportti. MySQL serverin asennus Windows ympäristöön

Selvitysraportti. MySQL serverin asennus Windows ympäristöön Selvitysraportti MySQL serverin asennus Windows ympäristöön IIO30200 / Jouni Huotari Arto Sorsa / F3900 CREATIVE COMMONS LISENSOITU http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/1.0/fi/ 26.4.2010 1 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Lokitietojen käsittelystä

Lokitietojen käsittelystä Lokitietojen käsittelystä ylitarkastaja Sari Kajantie/KRP Esityksen lähtökohdista Tavoitteena lisätä ymmärrystä kriteereistä, joilla lokien käsittelytavat tulisi määritellä jotta pystytte soveltamaan käsittelytapoja

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Ristijärven metsästysseura tysseura osti lisenssin jahtipaikat.fi verkkopalveluun, jotta seuran

Ristijärven metsästysseura tysseura osti lisenssin jahtipaikat.fi verkkopalveluun, jotta seuran Ohjeet. Sivu 1/7 Tämä ohje on tarkoitettu Ristijärven metsästysseuran jäsenille. Ohjeen tarkoitus on opastaa kuinka seuran jäsenet saavat Jahtipaikat.fi verkkosivustolla olevan metsästyskartta sovelluksen

Lisätiedot

Tiedostojen toimittaminen FINASiin 1(7)

Tiedostojen toimittaminen FINASiin 1(7) Tiedostojen toimittaminen FINASiin 1(7) Hyvä tekninen arvioija Haluamme FINAS - akkreditointipalvelussa varmistaa asiakkaiden tietojen luottamuksellisuuden säilymisen. Arviointiaineistot ja selosteet toimitetaan

Lisätiedot

Fassment-projektin alustava analyysi

Fassment-projektin alustava analyysi Fassment-analyysi Fassment-projektin alustava analyysi Versio Päiväys Kommentit 1.0 1.4.2013 Uusyrityskeskukselle lähetetty versio 2.0 Uusyrityskeskuksen kommenttien pohjalta korjattu versio Fassment-analyysi

Lisätiedot

Palvelukuvaus 01.05.2014

Palvelukuvaus 01.05.2014 01.05.2014 - 2-5 nettipuoti (tarkka ominaisuuslista myyjältäsi) Erittäin suosittu ja edullinen ratkaisu pieneen kauppaan, joka on varmatoiminen, eikä vaadi yrittäjältä turhaa aikaa, eikä erilisiä kalliita

Lisätiedot

VISMA SOVELLUSPALVELU. Visman yritysohjelmistot pilvipalveluna

VISMA SOVELLUSPALVELU. Visman yritysohjelmistot pilvipalveluna VISMA SOVELLUSPALVELU Visman yritysohjelmistot pilvipalveluna VISMA SOFTWARE OY Yritysohjelmistojen käytettävyys ja tietoturva ovat asioita, joista ei kannata tinkiä. Tässä materiaalissa esitellään Visma

Lisätiedot

Käyttöoikeudet ja käyttäjähallinta

Käyttöoikeudet ja käyttäjähallinta Käyttöoikeudet ja käyttäjähallinta ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Jarmo Annala, ValueFrame Oy Esityksen sisältö 1 Käsitteet ja terminologia tutuksi 2 Sisäänrakennettujen käyttöoikeusryhmien esittely

Lisätiedot

Verkkopalkka. Palvelukuvaus

Verkkopalkka. Palvelukuvaus Verkkopalkka Palvelukuvaus Lokakuu 2015 Sisällysluettelo 1 Yleiskuvaus... 2 2 Edut... 2 3 Käytettävyys... 3 4 Turvallisuus... 3 5 Sopimukset... 3 6 Käyttöönotto... 3 7 Selausikkuna ja paluu verkkopankkiin...

Lisätiedot

MS Aamubrunssi Aktiivihakemiston uutuudet

MS Aamubrunssi Aktiivihakemiston uutuudet MS Aamubrunssi Aktiivihakemiston uutuudet 1 Agenda Uudenlainen salasanapolitiikka Useat salasanapolitiikat PSO Tapoja tehdä Demo Aktiivihakemiston auditoinnin parannukset Demo ReadOnly Domain Controller

Lisätiedot

Pilvi 9.0. Arkkitehtuuri. Esimerkki arkkitehtuurit

Pilvi 9.0. Arkkitehtuuri. Esimerkki arkkitehtuurit Esimerkki arkkitehtuurit Sivu 2/8 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1. Termejä... 3 2. Web hosting ilman kuormantasausta... 4 3. Web hosting kuormatasaus ja bastion... 5 3.1.... 5 3.2. Kuvaus... 5 4.

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Turvapaketti Omahallinta.fi ka ytto ohje

Turvapaketti Omahallinta.fi ka ytto ohje Turvapaketti Omahallinta.fi ka ytto ohje 05/2015 Vaihda tämän ohjeen mukaisesti VSP Nettiturva TURVAPAKETTI-palveluun 14.6.2015 mennessä, jotta tietoturvapalvelusi säilyy voimassa! Kirjautuminen Palveluun

Lisätiedot

11.12.2006 VAATIMUSMÄÄRITTELY

11.12.2006 VAATIMUSMÄÄRITTELY VAATIMUSMÄÄRITTELY Vaatimusmäärittely 2 (18) VERSIONHALLINTA Versio Päivä Tekijä Kuvaus 0.1 4.10.2006 Kaarlo Lahtela Ensimmäinen versio 0.2 4.10.2006 Kaarlo Lahtela kohdat 7 (tominnalliset vaatimukset)

Lisätiedot

Windows Phone. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Windows Phone 8 -puhelimessa.

Windows Phone. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Windows Phone 8 -puhelimessa. Y K S I K Ä Ä N A S I A K A S E I O L E M E I L L E LI I A N P I E NI TAI M I K Ä Ä N H A A S T E LI I A N S U U R I. Windows Phone Sähköpostin määritys Määrittämällä sähköpostitilisi Windows-puhelimeesi,

Lisätiedot

Parik säätiön tietosuojaseloste

Parik säätiön tietosuojaseloste Parik säätiön tietosuojaseloste Sisällysluettelo 1. Rekisterin nimi... 2 2. Rekisterinpitäjä... 2 3. Rekisterin vastuuhenkilö... 2 4. Rekisteriasioita hoitava(t) henkilö(t)... 2 5. Rekisterin käyttötarkoitus...

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite L: Teknisten ympäristöjen kuvaus SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite L: Teknisten ympäristöjen kuvaus VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi

Lisätiedot

HELPPOUDEN VOIMA. Business Suite

HELPPOUDEN VOIMA. Business Suite HELPPOUDEN VOIMA Business Suite UHKA ON TODELLINEN Online-uhkat ovat todellinen yrityksiä haittaava ongelma yrityksen toimialasta riippumatta. Jos sinulla on tietoja tai rahaa, voit joutua kohteeksi. Tietoturvatapausten

Lisätiedot

Henkilökohtaista käyttäjäystävällistä tietoturvaa! NTG Solo Secure

Henkilökohtaista käyttäjäystävällistä tietoturvaa! NTG Solo Secure Henkilökohtaista käyttäjäystävällistä tietoturvaa! NTG Solo Secure Kuinka moneen tietovuotoon teidän yrityksellänne on varaa? Palomuurit ja VPN ratkaisut suojelevat yritystä ulkopuolisia uhkia vastaan,

Lisätiedot

Webropol-kyselyt. Tarja Heikkilä

Webropol-kyselyt. Tarja Heikkilä Webropol-kyselyt Tarja Heikkilä Internet-kyselyt Soveltuvat kyselyihin, joissa kaikilla perusjoukon jäsenillä on mahdollisuus internetin käyttöön, toisin sanoen on mahdollisuus edustavan aineiston saamiseen.

Lisätiedot

Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan

Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan Aram Abdulla Hassan Windows Server 2012 asentaminen ja käyttö 1 Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan Hyper-V ohjelma. Riipu minkälaista Serveria yritämme

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Tietoverkkojen turvallisuus. Tuomas Aura T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2012

Tietoverkkojen turvallisuus. Tuomas Aura T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2012 Tietoverkkojen turvallisuus Tuomas Aura T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2012 Luennon sisältö 1. Palomuurit ja rajavalvonta NAT palomuurina Tilaton, tilallinen ja sovellustason palomuuri Virtuaaliverkkoyhteys

Lisätiedot

Webkoulutus 10.11.2012

Webkoulutus 10.11.2012 Webkoulutus 10.11.2012 Yleistä kotisivuista Ohjelma Lions liiton ohjeet websivuista Kotisivut Lions-liiton palvelimella Kotisivujen pohjamateriaali Kompozer ohjelma ja sen käyttö 10.11.2011 DC Mika Mustonen

Lisätiedot

AVOT:n tekninen ympäristö käyttäjän näkökulmasta

AVOT:n tekninen ympäristö käyttäjän näkökulmasta Koulutusosasto AVOT:n tekninen ympäristö käyttäjän näkökulmasta majuri Mika Kalliomaa Pääesikunta Koulutusosasto mika.kalliomaa@milnet.fi Puolustusvoimat perustaa koulutusportaalin (25.11.2002) Puolustusvoimat

Lisätiedot

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA LMQ -ohjelmisto Kenelle miten miksi? LogMaster Oy 2007-2009 LMQ miksi? 1. KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN Johtamisen välineet tapahtumien kirjaaminen

Lisätiedot

Tuunix Oy Jukka Hautakorpi 30.10.2012

Tuunix Oy Jukka Hautakorpi 30.10.2012 Tuunix Oy Jukka Hautakorpi 30.10.2012 Yritysesittely lyhyesti Tuunix Oy:n palvelut Mikä on pilvipalvelu? Pilvipalveluiden edellytykset Tietoturva ipad ja pilvipalvelut Erilaiset pilvipalvelut lyhyesti

Lisätiedot

päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria Julkunen (Marja Julkunen)

päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria Julkunen (Marja Julkunen) Valtiokonttori Kieku-toimiala Ohje Mikko 18.4.2016 Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset 1 (5) Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria 1.5 12.2.2014 Mikko

Lisätiedot

Virtualisointi Käytännön kokemuksia järjestelmien virtualisoinnista

Virtualisointi Käytännön kokemuksia järjestelmien virtualisoinnista Virtualisointi Käytännön kokemuksia järjestelmien virtualisoinnista AKVA-seminaari 26.-28.9.2012 Asko Hentunen, Pivotal Consulting Oy Agenda Sanastoa Virtualisointi mitä se tarkoittaa? Miksi virtualisointia

Lisätiedot

Potilastiedot ja tietoturvallisuus Käyttäjähallinta ja tietoturva kertakirjautumisella

Potilastiedot ja tietoturvallisuus Käyttäjähallinta ja tietoturva kertakirjautumisella Potilastiedot ja tietoturvallisuus Käyttäjähallinta ja tietoturva kertakirjautumisella Terveydenhuollon atk-päivät 19-20.5.2008, Redicom Oy jukka.koskinen@redicom.fi Käyttäjähallinta (IDM) Salasanahallinta

Lisätiedot

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TEHTÄVÄ 2: Symantec Endpoint Protection Manager, SEPM keskitetyn tietoturva hallintaohjelmiston asennus, sekä vaadittavien palveluiden/roolien käyttöönottaminen

Lisätiedot

Mathcad Flexnet lisenssipalvelimen asennus

Mathcad Flexnet lisenssipalvelimen asennus Mathcad Flexnet lisenssipalvelimen asennus Korjattu 13.01.01 Tärkeää: Ennen lisenssin hakemista tulee luoda PTC tili. Tästä on erillinen ohje, jonka on joko tullut tämän dokumentin yhteydessä tai sen saa

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

Inteno FG101 R2 modeemi - päivitysohje

Inteno FG101 R2 modeemi - päivitysohje 1 (8) Inteno FG101 R2 modeemi - päivitysohje Tätä ohjetta tai sen osaa ei saa kopioida tai välittää missään muodossa ilman DNA Oy:n kirjallista suostumusta. Tavaramerkit ja Inteno ovat Inteno Broadband

Lisätiedot

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön Kirjautumisesta Opiskelijat: kirjaudu aina tietokoneelle wilmatunnuksella etunimi.sukunimi@edu.ekami.fi + wilman salasana Opettajat: kirjaudu luokan opekoneelle @edu.ekami.fi

Lisätiedot

Hallittu siirtymä Business Planningista FPM:ään, sekä uuden ohjelmiston mahdollisuudet.

Hallittu siirtymä Business Planningista FPM:ään, sekä uuden ohjelmiston mahdollisuudet. A Basware Presentation Hallittu siirtymä Business Planningista FPM:ään, sekä uuden ohjelmiston mahdollisuudet. Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Tervetuloa!

Lisätiedot

Hybrid Cloud -ratkaisulla pilvipalvelun hyödyt nopeasti käyttöön, Case Haarla Oy:n M-Filesdokumenttienhallintajärjestelmän käyttöönotto

Hybrid Cloud -ratkaisulla pilvipalvelun hyödyt nopeasti käyttöön, Case Haarla Oy:n M-Filesdokumenttienhallintajärjestelmän käyttöönotto Hybrid Cloud -ratkaisulla pilvipalvelun hyödyt nopeasti käyttöön, Case Haarla Oy:n M-Filesdokumenttienhallintajärjestelmän käyttöönotto Toiminnot Haarla Oy Prosessiteollisuuden tuotteet ja palvelut Raaka-aineet

Lisätiedot

Langaton Tampere yrityskäyttäjän asetukset

Langaton Tampere yrityskäyttäjän asetukset Sivu 1/6 Langaton Tampere yrityskäyttäjän asetukset Tässä ohjeessa kerrotaan, miten teet kannettavan tietokoneesi ja WLANkännykkäsi määrittelyt. Ohjeet on tarkoitettu sellaiselle yritykselle, jolla on

Lisätiedot

KESKITETTY RAIDELIIKENTEEN INFORMAATIOJÄRJESTELMÄ. Järjestelmän yleiskuvaus

KESKITETTY RAIDELIIKENTEEN INFORMAATIOJÄRJESTELMÄ. Järjestelmän yleiskuvaus KESKITETTY RAIDELIIKENTEEN INFORMAATIOJÄRJESTELMÄ Järjestelmän yleiskuvaus Laatinut Tarkastanut Hyväksynyt Kari Ryyppö Tarkoitus: Keskitetyn raideliikenteen informaatiojärjestelmän ohjausjärjestelmän tekninen

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Suomen Asiakastieto. Käyttäjän käsikirja

Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Suomen Asiakastieto. Käyttäjän käsikirja Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Suomen Asiakastieto Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 4.5.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Nova -asiakaspalvelu: puh: 0207 560 508 (ylläpitoasiakkaat)

Lisätiedot

v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014

v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 - 2-5 Internetsivustopaketti nettihelmi nettihelmi on Avaimet käteen Internetsivusto ratkaisu. Palvelu sisältää laadukkaan graafisen ulkoasun nettihelmi perussivupohjaan ja

Lisätiedot

Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje

Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje 1 (11) Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje Tätä ohjetta tai sen osaa ei saa kopioida tai välittää missään muodossa ilman DNA Oy:n kirjallista suostumusta. Tavaramerkit ja Inteno ovat Inteno

Lisätiedot

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1. Competitor Name

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1. Competitor Name Objective ing Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1 Sub Criterion SRV01 palvelin Sub Criterion A1 ing Scheme Lock 08-04-2014 09:35:59 Entry Lock 08-04-2014 19:36:30 O1 0.50 Palvelimen

Lisätiedot

Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen

Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen Ohje luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen Liikenteen turvallisuusvirasto 27.9.2012 Sisällysluettelo Luottamuksellista tietoa sisältävien sähköpostiviestien

Lisätiedot

Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon

Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon Tervetuloa! Ohjattu asennus asentaa Logitech Harmony kaukoohjaimen ohjelmiston koneellesi jatkaaksesi paina NEXT. Valitse kieli ja paina ok. Ohessa on Logitech

Lisätiedot

Tietoturvavinkkejä pilvitallennuspalveluiden

Tietoturvavinkkejä pilvitallennuspalveluiden Tietoturvavinkkejä pilvitallennuspalveluiden turvallisempaan käyttöön 11/2014 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Mikä on pilvipalvelu?... 3 2 Mikä on pilvitallennuspalvelu?... 3 3 Ovatko pilvipalvelut turvallisia?...

Lisätiedot

Office 2013 ohjelman asennus omalle työasemalle/laitteelle. 3.2.2015 Esa Väistö

Office 2013 ohjelman asennus omalle työasemalle/laitteelle. 3.2.2015 Esa Väistö Office 2013 ohjelman asennus omalle työasemalle/laitteelle 3.2.2015 Esa Väistö Sisällysluettelo 2 (8) Office2013 ProPlus asennus opiskelijoille ja opettajille... 3 Asennus Windows työasemaan... 3 Asennus

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset

Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset Valtiokonttori Kieku-toimiala Ohje 18.5.2015 Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria 1.00 15.2.2012 Eero Haukilampi

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Hajautettu tietokanta. Hajautuksen hyötyjä

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Hajautettu tietokanta. Hajautuksen hyötyjä Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Hajautettu tietokanta Hajautettu tietokanta Jokainen hajautettu tietokanta muodostaa oman kokonaisuutensa Loogisesti yhtenäinen data on hajautettu tietokantoihin (eri

Lisätiedot

Tähän ohjeeseen on koottu vanhemmille ja johtokunnalle ohjeet pilvipalveluiden käyttämiseen. Tämä ohje on osa koko Tenavakallion IT dokumenttia.

Tähän ohjeeseen on koottu vanhemmille ja johtokunnalle ohjeet pilvipalveluiden käyttämiseen. Tämä ohje on osa koko Tenavakallion IT dokumenttia. Tenavakallion pilvipalvelut palvelut vanhemmille Tervetuloa Tenavakallion Pilvipalveluiden käyttäjäksi! Tähän ohjeeseen on koottu vanhemmille ja johtokunnalle ohjeet pilvipalveluiden käyttämiseen. Tämä

Lisätiedot

TIETOTURVAOHJE ANDROID-LAITTEILLE

TIETOTURVAOHJE ANDROID-LAITTEILLE TIETOTURVAOHJE ANDROID-LAITTEILLE 7.3.2015 ATK Seniorit Mukanetti ry / Android-kerho 2 1. Mitä teet, jos laite katoaa tai varastetaan Turvatoimet etukäteen: Kirjoita yhteystietosi laitteen takakanteen:

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIOHJE Mikkelin ammattikorkeakoulu

SÄHKÖPOSTIOHJE Mikkelin ammattikorkeakoulu SÄHKÖPOSTIOHJE Mikkelin ammattikorkeakoulu 1 Ohjeen nimi Vastuuhenkilö Sähköpostiohje Järjestelmäasiantuntija Antero Istolainen Voimaantulo 19.02.2013 Päätös Muutettu viimeksi 11.02.2014 Tarkistettu viimeksi

Lisätiedot