DIGIUM ENTERPRISE 3.0 JÄRJESTELMÄ- JA TIETOTURVAKUVAUS VERSIO 2.0

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DIGIUM ENTERPRISE 3.0 JÄRJESTELMÄ- JA TIETOTURVAKUVAUS VERSIO 2.0"

Transkriptio

1 DIGIUM ENTERPRISE 3.0 JÄRJESTELMÄ- JA TIETOTURVAKUVAUS VERSIO 2.0

2 Järjestelmä- ja tietoturvakuvaus 2 (15) D OKUMENTAATION LISENSSI Tämä dokumentaatio, kuten myös siinä kuvattu ohjelmisto ovat lisenssinalaisia tuotteita ja niitä saa käyttää tai kopioida vain lisenssiehtojen mukaisesti. Tämän dokumentin tietoja saa käyttää vain informatiiviseen käyttöön, eikä sitä saa muuttaa ilman Digium Oy:n lupaa. Digium Oy ei ota vastuuta tässä dokumentissa mainituissa ohjelmistoissa mahdollisesti esiintyvistä epäkohdista. Dokumentaatio on luottamuksellinen ja on tarkoitettu ainoastaan Digium Enterprise järjestelmää arvioivien asiakas- ja kumppanitahojen käyttöön.

3 Järjestelmä- ja tietoturvakuvaus 3 (15) Sisällysluettelo Sisällysluettelo Yleistä Järjestelmäarkkitehtuuri WWW-palvelut Tietokantapalvelut Yhteydet Muut palvelut Tekninen tietoturva Laitteet Ohjelmistot Varmuuskopiointi Yhteydet Fyysinen tietoturva Tuotekehitys Tuotantopalvelu Psykososiaalinen tietoturva Käyttökoulutus Käytönvalvonta Käyttörajoitteet Luottamuksellisuus, salassapito ja luottotiedot Henkilötietolaki Auditointi Tietojen säilyttäminen ja tietoon pääsy Asianmukainen käyttö Tietojen säilyttäminen Tunnusten ja tilien hallinta Käyttäjäskenaariot... 14

4 Järjestelmä- ja tietoturvakuvaus 4 (15) 1 Yleistä Digium Enterprise on yksi markkinoiden kehittyneimmistä ja käyttäjäystävällisimmistä internet-pohjaisista tutkimus- ja tiedonkeruuohjelmista. Digiumin markkinaosuus oli 31% yritysten palauttenhallinnan (Enterprise Feedback Management, Gartner) markkinoista Suomessa. Digium Enterprise järjestelmällä on käyttäjiä yhteensä 40 maassa ja vastaajia yli 100 maassa. Vuosittain järjestelmässä on noin eri kyselyä ja mittaria, joihin vastaa yli 10 miljoonaa henkilöä. Tiedonkeruukanavina toimivat internet, asiakkaiden intranet- ja extranet-järjestelmät, sähköposti, PDA-laitteet, ulossoittokeskukset ja puhelinhaastattelut sekä paperilomake. Ohjelmasta saadaan valmista esityskelpoista grafiikkaa, joka voidaan siirtää muihin ohjelmiin kuten Microsoft Office tai Adobe pdf. Digium Enterprise ohjelmistotuote toimii ohjelmistopalveluna (Software as a service, SaaS). Ohjelma- ja palvelulogiikka sekä siihen liittyvä tieto sijaitsevat Digiumin ylläpitämässä palvelinkeskuksessa. Ohjelman käyttö ja hallinnointi tapahtuu lisenssinhaltijoiden toimesta internet-selaimen kautta. Tämän dokumentin tarkoitus on kuvata ne tavat ja rutiinit, joilla Digium Enterprisen tiedot ja palvelut suojataan sekä normaali- että poikkeusoloissa hallinnollisten ja teknisten toimenpiteiden avulla. Järjestelmän tietoturva perustuu kolmeen osa-alueeseen; tekniseen, fyysiseen, ja psykososiaaliseen tietoturvaan.

5 Järjestelmä- ja tietoturvakuvaus 5 (15) 2 Järjestelmäarkkitehtuuri Järjestelmä on suunniteltu ja toteutettu siten, että se on erittäin vikasietoinen. Käytännössä kaikki toiminnan kannalta keskeiset ohjelmistokomponentit, sovelluspalvelimet, tietokannat sekä fyysiset palvelin- ja verkkolaitteet on kahdennettu. Tällä pyritään siihen, että erilaisissa vika- ja virhetilanteissa järjestelmän käyttö ja toimivuus eivät häiriinny. Järjestelmää valvotaan sekä laite- että ohjelmistotasolla 24 tuntia vuorokaudessa vuoden ympäri. Alla on kuvattu järjestelmän rakennetta yksinkertaistetussa järjestelmäkaaviossa. Kuva 1. Yksinkertaistettu järjestelmäkaavio

6 Järjestelmä- ja tietoturvakuvaus 6 (15) 2.1 WWW-palvelut WWW-palveluiden edustapalvelimena toimii F5 Big-IP kuormantasaaja (1), jonka tehtävänä on optimoida verkkopalveluiden vasteaikaa ohjaamalla liikenne aina vähiten kuormitetulle palvelimelle. Kuormantasaus parantaa käytettävyyttä, sillä yksittäisen palvelimen vikaantuessa tai sen ylläpitorutiinin aikana liikenne voidaan ohjata toiminnassa olevalle palvelimelle käyttäjän huomaamatta. Kuormantasaus mahdollistaa myös tehokkaan tavan skaalata järjestelmää lisäämällä palvelimia käyttäjämäärien kasvaessa. WWW-palvelimina toimivat Microsoft IIS-sovelluspalvelimet (3 ja 4), joiden käyttöä replikaattori (2) synkronoi. Sovelluspalvelinten järjestelmälokitieto tallennetaan kaikista tapahtumista ja loki säilytetään mahdollisten jälkiseuranta- ja analysointitarpeita varten. 2.2 Tietokantapalvelut Tietokantaratkaisuna toimii Microsoft SQL Server 2000 perustainen klusteroitu relaatiotietokantaympäristö, jossa tietokantapalvelimet (5 ja 6) käyttävät datalevynään yhteistä vikasietoista SANverkkolevyjärjestelmää (7). Tietokantoihin tehdyt ylläpitotoimet raportoidaan erilliseen järjestelmälokiin, josta kaikki tehdyt toimenpiteet voidaan jäljittää ja tarvittaessa tietokanta voidaan palauttaa muutosta edeltäneeseen tilaan. Vain erikseen nimetyillä Digiumin asiantuntijoilla on käyttöoikeudet tietokantoihin ja niiden hallintajärjestelmiin. 2.3 Yhteydet Järjestelmä on kytketty kahdennetusti siirtokapasiteetiltaan 100 megatavun runkoverkkoon. Palomuurista (10) on jaettu oma virtuaaliverkko Digium Enterprisen järjestelmän käyttöön. Virtuaaliverkosta on määritelty täysin omat yhteyssäännöt sisään järjestelmään ja ulos järjestelmästä. Tietokantapalvelimille on estetty suorat tietokantayhteydet internetistä palomuurisäännöin ja palvelimien policy-menettelyin.

7 Järjestelmä- ja tietoturvakuvaus 7 (15) 2.4 Muut palvelut Digium Enterprise järjestelmään kuuluu laiteympäristön sisäinen nimipalvelin sekä tämän varapalvelin (8 ja 9), joilla määritellään Digium Enterprise palvelimien ja käyttäjien käyttö- ja kirjautumisoikeudet sekä koneympäristön tietoturvapolitiikka. Teknisen valvonnan lisäksi koko järjestelmän saatavuutta ja loppukäyttäjäkokemusta valvotaan erillisten internetissä olevien valvontapalvelinten avulla. Valvontapalvelimet simuloivat loppukäyttäjän eri toimenpiteitä ja raportoivat loppukäyttäjän kokemaan palvelutasoa ja saatavuutta.

8 Järjestelmä- ja tietoturvakuvaus 8 (15) 3 Tekninen tietoturva Teknisen tietoturvan tarkoituksena on varmistaa, ettei järjestelmän käyttämissä laitteissa ja ohjelmistoissa ole tietoturvapuutteita ja että yhteydet järjestelmään on varmistettu palomuurilla. Tekninen pääsy järjestelmäympäristöön on ainoastaan nimetyillä Digiumin järjestelmäasiantuntijoilla sekä nimetyillä laiteympäristön ylläpitoasiantuntijoilla. 3.1 Laitteet Digium Enterprisen käyttämät koneet ja laitteet on valittu asiantuntijoiden toimesta järjestelmän tarpeita vastaaviksi. Laitteita päivitetään ajoittain, jolla varmistetaan laiteresurssien riittävyys. Laitteissa on laitevalmistajan on-site -huoltotakuu sekä tuotantopalvelutoimittajan 24/7 ennakoiva ja käytettävyyttä ennakoiva valvonta. 3.2 Ohjelmistot Käytettyjen ohjelmistojen yhteensopivuus on todennettu toimittajilla ja ulkoisten asiatuntijoiden toimesta. Ohjelmistoina käytetään käyttöjärjestelmätasolla Windows Server ohjelmistoa. Muut keskeiset kolmannen osapuolen ohjelmistot on kuvattu edellä. Käyttö- ja sovellusohjelmistojen päivitys Ohjelmistojen päivitysprosessissa uusi päivitys testataan ennen tuotantoon asentamista. Testiympäristön ohjelmistoympäristö on identtinen tuotantoympäristön kanssa. Ainoastaan onnistuneesti testattu ohjelmistopäivitys julkaistaan tuotantoon. Tuotepäivitysten tuotantoonvienti tapahtuu salattujen yhteyksien yli release -vastaavan valvonnassa. Järjestelmään suoritetaan ylläpito- ja päivitystoimenpiteitä joitain kertoja vuodessa. Ohjelmistopäivityksiä tehdään muutamia kymmeniä kertoja vuodessa. Käyttäjiä tiedotetaan näistä toimenpiteistä mahdollisesti johtuvista katkoksista hyvissä ajoin etukäteen. Päivitykset ajoitetaan korkeiden kuorma- ja käyttöajankohtien ulkopuolelle. Lisäksi päivitystoimenpiteet suunnitellaan siten, että niistä mahdollisesti johtuvat käyttökatkokset ovat mahdollisimman lyhytkestoisia.

9 Järjestelmä- ja tietoturvakuvaus 9 (15) Virusturva Järjestelmässä toimii sisäinen jatkuva virusturva, joka estää haitallisten mato- ja virusohjelmien tallentumisen järjestelmään. Virusturvana käytetään F-Secure Oyj:n palvelinjärjestelmiin tarkoitettua ohjelmistoa. Virusturva tarkistaa järjestelmän sisäisten tietojen lisäksi kaikki käyttäjien järjestelmään lataamat liite- ja raporttisyötteet. Virusturvaa päivitetään reaaliaikaisesti F-Secure Oyj:n keskistetystä viruskuvauspalvelimelta. 3.3 Varmuuskopiointi Sovelluspalvelimista, tietokantapalvelimista, lokeista ja datasta otetaan täydelliset varmuuskopiot päivittäin. Varmuuskopiot säilytetään ylläpitopalveluntarjoajan käytännön mukaisesti vuoden ajan. 3.4 Yhteydet Yhteydet järjestelmään tapahtuvat ylläpidon ja hallinnan osalta vain 3DES-kryptattujen yhteyksien yli, SHA-1 tunnistautumisen sekä Windows-autentikoinnin avulla. Lisäksi kaikki järjestelmän käyttämät salasanat on kryptattu. Vastaajien yhteydet tapahtuvat vain HTTP- tai HTTPS -protokollilla. HTTPS-yhteyksissä käytetään erillistä HTTPS-kiihdytintä, joka parantaa verkkopalvelun suorituskykyä. SSL-salaus ja purku tapahtuu erillisellä, tarkoitukseen optimoidulla laitteella. Tämän tarkoituksena on ylläpitää korkeaa suorituskykyä suurien yhtäaikaisten SSL-salattujen vastaajamäärien toteutuessa. HTTPS-sertifikaattina käytetään 1024-bittistä Thawthe varmennetta. Järjestelmä käyttää SSL-versiota 3.0. Kaikista yhteyksistä ylläpidetään lokia sekä palomuuri- että järjestelmätasolla.

10 Järjestelmä- ja tietoturvakuvaus 10 (15) 4 Fyysinen tietoturva Fyysisen tietoturvan tavoitteena on varmistaa, ettei asiattomat henkilöt pääse suoraan tai epäsuorasti fyysisesti käsiksi mihinkään Digium-enterprise ympäristöön liittyvään osa-alueeseen. 4.1 Tuotekehitys Järjestelmän tuotekehitys sijaitsee fyysisesti Espoon Keilarannassa ja Turun Elektrocityssä. Molemmat toimipisteet sijaitsevat fyysisesti erillään varsinaisesta tuotantoympäristöstä. Tuotekehitykseen liittyvät järjestelmät ja aineisto sijaitsevat erikseen valvotussa lukitussa palvelinympäristössä. Kaikissa tuotekehityksessä käytettävissä laiteja toimitiloissa noudatetaan asiaankuuluvia tietoturvakäytäntöjä. 4.2 Tuotantopalvelu Digium Enterprisen tuotantopalvelusta vastaa Crescom (Telia-Sonera Oyj:n tytäryritys). Tuotannon laitteet sijaitsevat fyysisesti Lauttasaaressa Helsingissä. Palveluntoimittajalla 24/7 valvonta järjestelmää ja palvelintiloihin. Palveluntoimittajan laitetila täyttää Viestintäviraston määräykset A- luokan laitetilasta 48/1999 ja 48B/2004M. Määräys määrittää tekniset vaativuudet ympäristöille, jotka sopivat vaativaan, käytettävyydeltään kriittiseen palvelinkeskuskäyttöön. Laitetila on suojattu kuluntarkkailujärjestelmällä, jossa on liikesensorit ja kameravalvonta. Paloturvaluokkana laitetilassa on EI60 eli laitetila pystyy pitämään tulipalon seinien ulkopuolella 60 minuuttia. Tilassa itsenäisesti toimivat eristetyt aktiiviset ja passiiviset palonestojärjestelmät. Palohälytykset on ohjattu suoraan hälytyskeskuksiin. Tuotantoympäristön sähkönsaanti on varmennettu diesel-käyttöisillä generaattoreilla.

11 Järjestelmä- ja tietoturvakuvaus 11 (15) 5 Psykososiaalinen tietoturva Tämän tietoturvan osa-alueen tavoitteena on varmistaa, ettei kukaan Digiumin tai sen kumppanin työntekijä, järjestelmän käyttäjä, asiakasorganisaation muut työntekijä tai muu taho tietämättömyyttään tai rikollisten tai tuottamuksellisin tarkoitusperin pääse käsiksi, poistamaan, tuhoamaan tai muuttamaan luottamuksellista asiakastietoa tai antamaan kolmannelle osapuolelle mahdollisuutta edellä mainittuun. 5.1 Käyttökoulutus Digium Entepriseen järjestetään säännöllisesti käyttökoulutuksia. Koulutuksissa opastetaan ja motivoidaan loppukäyttäjiä järjestelmän tietoturvalliseen käyttämiseen. Lisäksi Digium asiakastuki auttaa käyttäjiä kysymys- ja ongelmatilanteissa. Digiumin tuotantopalvelun ja asiakastuen henkilöt omaavat vuosien työkoekokemuksen ja ovat jatkuvan koulutuksen kautta motivoituneita opastamaan järjestelmän tietoturvalliseen käyttöön ja hallintaan. 5.2 Käytönvalvonta Järjestelmässä on 24/7 valvonta. Ongelmatilanteisiin reagoidaan ja korjaustoimenpiteisiin ryhdytään viivytyksettä. Digium Enterprisen järjestelmävalvonta ja asiantuntijat tavoitetaan oman hälytyssilmukan kautta. Järjestelmän lokeja auditoidaan toistuvasti ja mahdolliset epäkohdat tutkitaan. 5.3 Käyttörajoitteet Digium Enterpriseen on rakennettu sisäinen rajoite, jolla estetään käyttäjiä tallentamasta kyselyyn järjestelmälle haitallisia ohjelmia tai scriptejä. Järjestelmä poistaa automaattisesti haitallisen koodin. 5.4 Luottamuksellisuus, salassapito ja luottotiedot Jokainen Digiumin palveluksessa oleva henkilö sitoutuu kattavaan luottamuksellisuus- ja salassapitosopimukseen ennen työsuhteen alkamista. Sopimus kattaa luottamuksellisuuden ja salassapidon sekä työsuhteen kuluessa että sen jälkeen. Jokainen Digiumin palvelu- ja järjestelmäkumppani sitoutuu alihankinta- ja kumppanuussopimuksissaan kattaviin luottamuksellisuus- ja salassapitoehtoihin.

12 Järjestelmä- ja tietoturvakuvaus 12 (15) Jokaisen Digiumin palveluksessa olevan henkilön luottotiedot tarkistetaan ennen työsuhdetta sekä ajoittain työsuhteen kuluessa. Digium yrityksenä kuuluu korkeaan luottoluokitukseen. Yrityksen liiketoiminnan suunnittelun ja johtamisen reunaehtoina ovat yhtiön korkea vakavaraisuus ja maksuvalmius, nuhteeton maksukäyttäytyminen sekä liiketoiminnan riskien ammattitaitoinen hallinta. 5.5 Henkilötietolaki Digium on henkilötietolaissa (523/99) tarkoitettu toisen lukuun tietojenkäsittelypalveluja tuottava osapuoli. Digiumin toimintailmoitus on rekisteröity Tietosuojavaltuutetun toimistoon. Rekisteri-ilmoitus on tarvittaessa saatavilla. Lisätiedot: 5.6 Auditointi Digiumilla on yli puolet Suomen 100 suurimmasta yrityksestä asiakkaina. Tähän joukkoon lukeutuu lukuisia pankki- ja luottolaitoksia, valtion- ja julkishallintoa, terveydenhoito- ja lääkealan yrityksiä ja yhteisöjä sekä muita korkeaa tietoturvaa edellyttäviä tahoja. Järjestelmä on toistaiseksi poikkeuksetta täyttänyt edellä mainitun asiakaskunnan asettamat vaatimukset tieto- ja järjestelmäturvalle sekä hallinnalle. Asiakkaalla on mahdollisuus suorittaa auditointi omalla kustannuksellaan erikseen niin sovittaessa.

13 Järjestelmä- ja tietoturvakuvaus 13 (15) 6 Tietojen säilyttäminen ja tietoon pääsy 6.1 Asianmukainen käyttö Digium Enterpriseen on rakennettu käyttöoikeusrajoitteet, joilla estetään kyselyiden väärinkäyttö ja muut väärinkäytökset. Pääkäyttäjällä on järjestelmän päätasolla oikeudet käyttäjien lisäämiseen eri oikeuksin. Vain pääkäyttäjällä on oikeus pyytää Digiumin asiakastuelta oman järjestelmänsä kyselytietoja. Tavalliset käyttäjät voivat pyytää tietoja vain kyselyistä, joihin heillä on käyttöoikeuksien perusteella pääsy. Kyselyyn vastaavan henkilön koneelle ei tallenneta mitään pysyväistietoa. Itse järjestelmään tieto tallentuu ainoastaan yksi vastaussivu kerrallaan. 6.2 Tietojen säilyttäminen Digium Enterprisen avulla kerätty tieto säilytetään palvelinjärjestelmässä oletusarvoisesti toistaiseksi. Kaikki tieto on edellä kuvatun varmuuskopiointi- ja säilytyskäytännön piirissä. Järjestelmän käyttäjillä ja pääkäyttäjillä on mahdollisuus poistaa kyselyjä ja näihin liittyvää tietoa käyttöoikeuksiensa mukaisesti. 6.3 Tunnusten ja tilien hallinta Asiakassuhteen alussa pääkäyttäjälle toimitetaan järjestelmään tunnus ja salasana Digiumin asiakastuen toimesta. Kaikki salasanat on kryptattu järjestelmässä ja järjestelmän pääkäyttäjällä on mahdollisuus muuttaa pakotetun salasanan vaihtoväli tilin käyttäjille. Kaikki tilit ja tunnukset on keskitetyssä hallintajärjestelmässä, jossa rajatut käyttöoikeudet sekä käyttäjien roolit määritellään. Vain Digium Enterprisen pääkäyttäjällä on oikeus lisätä tunnuksia järjestelmään. Digium Enterprisen käyttöoikeudet Pääkäyttäjä Tilin pääkäyttäjällä on tiliin kaikki hallintaoikeudet. Pääkäyttäjän oikeuksilla pääsee oletuksena kaikkiin kyselyihin. Pääkäyttäjältä voidaan tarvittaessa evätä pääsy valittuihin kyselyihin ja niihin liittyvään dataan.

14 Järjestelmä- ja tietoturvakuvaus 14 (15) Pääkäyttäjä voi lisätä uusia käyttäjiä työryhmiin sekä käyttää Digium Enterprisen hallintatyökaluja. Työryhmän pääkäyttäjä Työryhmän pääkäyttäjällä on oikeudet hallita oman työryhmänsä käyttäjiä ja näiden käyttöoikeuksia. Käyttäjä Käyttäjällä on oikeudet luoda, muokata, raportoida ja hallita työryhmässään sijaitsevia kyselyitä pääkäyttäjien luomien käyttöoikeuksien puitteissa. Tulosten katselija Tällä käyttöoikeustyypillä on oikeudet vain käyttöoikeuksiin perustuvien raporttien katseluun. Vastaaja Kyselyn vastaaja voidaan kyselyn laatijan toimesta määritellä tunnistetuksi tai anonyymiksi. 6.4 Käyttäjäskenaariot Anonymiteetti Käyttäjä saa työpaikan ilmapiiritutkimuksen, jossa pyydetään vastaamaan kyselyyn anonyymisti. Kysely voidaan kyselyn tekijän toimesta määrittää anonyymiksi kyselyä luotaessa. Tällöin vastaajan sähköpostiosoitetta tai ip-osoitetta ei yhdistetä kyselyyn vastausten valmistuttua, eikä vastaavaa tietoa näytetä käyttäjälle. Kyselyn laatija voi määrittää tunnistamiseen liittyvän eston myös yksittäisille vastauslomakkeille. Vastaajan tunnus ja salasana Suuri suomalainen tehdas haluaa suorittaa työkykykyselyn kaikille työntekijöilleen - niillekin joilla ei ole henkilökohtaista sähköpostia tai henkilökohtaisessa käytössä olevaa tietokonetta. Kysely laaditaan normaaliin tapaan. Kyselynhallinnassa kyselynlaatija määrittää vastaajakohtaiset tunnusten ja salasanojen käyttöönotosta. Valitaan vastaajien lukumäärä, joille järjestelmä muodostaa tunnukset ja salasanat. Lopuksi kyselyn laatija syöttää taustatiedot tunnusten taakse ja lähettää kutsut. Lopuksi kyselyn laatija toimittaa erilliset kutsut vastaajille ja liittää tunnukset ja salasanat tähän.

15 Järjestelmä- ja tietoturvakuvaus 15 (15) Vastaajat käyvät kukin vuorollaan kirjautumassa järjestelmän ja vastaamassa kyselyyn. Käyttäjähallinta Ruotsalaisen kolmen hengen konsulttiyrityksen yksi työntekijöistä irtisanoutuu yhtiön palveluksesta ja hänellä on käyttöoikeudet Digium Enterprise järjestelmään. Digium Enterprise järjestelmässä on tilikohtaisesti aina vähintään yksi pääkäyttäjä, jolla oikeudet käyttäjien lisäämiseen ja poistamiseen. Pääkäyttäjä voi tällöin poistaa tai siirtää kollegalle käyttöoikeudet järjestelmästä välittömästi työsopimuksen päättymisen jälkeen, eikä irtisanoutunut työntekijä pääse tämän jälkeen enää kirjautumaan järjestelmään. Toinen vaihtoehto on ottaa yhteys Digiumin asiakastukeen, joka hoitaa käyttäjän poiston tai neuvoo pääkäyttäjää asiassa.

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy 17.1.2014 Toimintaympäristö Uranus on Suomessa perustettu, Suomessa toimiva ja suomalaisessa omistuksessa oleva yritys.

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

SELVITYS TIETOJEN SUOJAUKSESTA

SELVITYS TIETOJEN SUOJAUKSESTA 1 (5) Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 44 :n mukainen selvitys tietojen SELVITYS TIETOJEN SUOJAUKSESTA Määritelmät Tämä selvitys koskee

Lisätiedot

1. Rekisterin nimi Kunnan alueelle sijoitettujen lasten valvontarekisteri. Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja PL ESPOON KAUPUNKI

1. Rekisterin nimi Kunnan alueelle sijoitettujen lasten valvontarekisteri. Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja PL ESPOON KAUPUNKI TIETOSUOJASELOSTE 1 (5) Laatimispäivä: 20.12.2016 REKISTERITIEDOT 1. Rekisterin nimi Kunnan alueelle sijoitettujen lasten valvontarekisteri 2. Rekisterinpitäjä Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö Verkkokonsulttipäivä 28.11.2011 Maarit Pirttijärvi j Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö www.sosiaalijaterveyspalvelut.fi Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen käyttäjät

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ Liite E Salassapito- ja tietoturvasitoumus 1 (5) VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2 (5) Salassapito-

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin tietoturvaperiaatteet 2016

Lappeenrannan kaupungin tietoturvaperiaatteet 2016 1 (7) Lappeenrannan kaupungin tietoturvaperiaatteet 2016 Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 25.11.2015 Valmis Tietohallintotyöryhmän käsittelyyn. 1.0 3.12.2015

Lisätiedot

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HELSINGIN KAUPUNKI JA LOGICA OY 1 Palvelusopimus 22005 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUNA -PALVELUN TEKNINEN PALVELINYMPÄRISTÖN KUVAUS... 2 2 PALVELUNA-PALVELU...

Lisätiedot

sekä yksittäistä atk-laitetta tai -laitteistoa että niiden muodostamaa kokonaisuutta

sekä yksittäistä atk-laitetta tai -laitteistoa että niiden muodostamaa kokonaisuutta LIITE 2 Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tietojärjestelmien ja tietoliikenneverkon käytön säännöt Sisältö 1. Yleistä 2. Käytön periaatteet 3. Käyttäjän asema 4. Käyttäjätunnukset ja salasanat 5. Asianmukainen

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) HELSINGIN KAUPUNGIN N VARAUS- JA ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄN REKISTERISELOSTE 1 REKISTERIN NIMI Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

Lisätiedot

SharePoint verkkopalvelualustana

SharePoint verkkopalvelualustana SharePoint verkkopalvelualustana Agenda Onko Microsoft onnistunut pyrkimyksissään kehittää SharePointia nykyaikaiseksi verkkojulkaisualustaksi? Vieläkö se mielletään lähinnä dokumenttienhallintaan sopivana

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje

Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje 1 (11) Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje Tätä ohjetta tai sen osaa ei saa kopioida tai välittää missään muodossa ilman DNA Oy:n kirjallista suostumusta. Tavaramerkit ja Inteno ovat Inteno

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Lokitietojen käsittelystä

Lokitietojen käsittelystä Lokitietojen käsittelystä ylitarkastaja Sari Kajantie/KRP Esityksen lähtökohdista Tavoitteena lisätä ymmärrystä kriteereistä, joilla lokien käsittelytavat tulisi määritellä jotta pystytte soveltamaan käsittelytapoja

Lisätiedot

Yrityspalvelujärjestelmä

Yrityspalvelujärjestelmä Yrityspalvelujärjestelmä Voit tehdä tyylikkäät nettisivut yrityksellesi YPJ:n sivueditorilla. Sivueditorin avulla on helppoa päivittää ittää ja ylläpitää sivuja silloin, i kun sinulle parhaiten sopii.

Lisätiedot

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 MY STANDARD -OHJE mystandard.hansaworld.com Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 KÄYTTÖÖNOTTO Mikäli Standard ERP -ohjelmistonne on HansaWorldin pilvipalvelimella (hostingissa), teidän on mahdollista hallinnoida

Lisätiedot

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY Pilvi EASY Tiedostopalvelin: Tiedostojen tallennukseen ja jakamiseen soveltuva monipuolinen järjestelmä EASY Pilvipalvelin: Täysiverinen, skaalautuva käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Turvapaketti Asennusohje

Turvapaketti Asennusohje Turvapaketti Asennusohje 01/2017 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://www.omahallinta.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Kokeile uutta Celianetiä testiympäristössä

Kokeile uutta Celianetiä testiympäristössä 3.3.2017 Kokeile uutta Celianetiä testiympäristössä 1 Aiheet 1. Yleistä 2. Avaa sivu ja kirjaudu sisään 3. Luo itsellesi omat tunnukset 4. Kirjaudu omilla tunnuksillasi 5. Rekisteröi uusi asiakas 6. Katso

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

AVOT:n tekninen ympäristö käyttäjän näkökulmasta

AVOT:n tekninen ympäristö käyttäjän näkökulmasta Koulutusosasto AVOT:n tekninen ympäristö käyttäjän näkökulmasta majuri Mika Kalliomaa Pääesikunta Koulutusosasto mika.kalliomaa@milnet.fi Puolustusvoimat perustaa koulutusportaalin (25.11.2002) Puolustusvoimat

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p REKISTERISELOSTE 1 REKISTERISELOSTE Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen rekisteriseloste Rekisterinpitäjä FEON Oy Y-tunnus: 2733038-4 osoite: Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki kotipaikka: Helsinki

Lisätiedot

päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria Julkunen (Marja Julkunen)

päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria Julkunen (Marja Julkunen) Valtiokonttori Kieku-toimiala Ohje Mikko 18.4.2016 Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset 1 (5) Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria 1.5 12.2.2014 Mikko

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) HELSINGIN KAUPUNGIN N VARAUS- JA ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄN REKISTERISELOSTE 1 REKISTERIN NIMI Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1. Competitor Name

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1. Competitor Name Objective ing Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1 Sub Criterion SRV01 palvelin Sub Criterion A1 ing Scheme Lock 08-04-2014 09:35:59 Entry Lock 08-04-2014 19:36:30 O1 0.50 Palvelimen

Lisätiedot

11.12.2006 VAATIMUSMÄÄRITTELY

11.12.2006 VAATIMUSMÄÄRITTELY VAATIMUSMÄÄRITTELY Vaatimusmäärittely 2 (18) VERSIONHALLINTA Versio Päivä Tekijä Kuvaus 0.1 4.10.2006 Kaarlo Lahtela Ensimmäinen versio 0.2 4.10.2006 Kaarlo Lahtela kohdat 7 (tominnalliset vaatimukset)

Lisätiedot

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server.

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. PIKA-ALOITUSOPAS Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. Fiscal Media Manager -ohjelmalla tehdään kalenteri,

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset

Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset Valtiokonttori Kieku-toimiala Ohje 18.5.2015 Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria 1.00 15.2.2012 Eero Haukilampi

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

1 www.enterpay.fi/laskuyritykselle SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON LASKU YRITYKSELLE?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN...

Lisätiedot

2. Koetilan palvelin. 4. Varatietokoneet ja -kuulokkeet. 6. Kokelaan tikkuja osallistujille, varapäätelaitteille ja varalle

2. Koetilan palvelin. 4. Varatietokoneet ja -kuulokkeet. 6. Kokelaan tikkuja osallistujille, varapäätelaitteille ja varalle Valvojan ohje Nämä ohjeet koskevat koetilanteen valvontaa. Ennen koetilaisuuden alkua koetila ja kokelaiden suorituspaikat on valmisteltu lukioihin rehtoreille lähetettyjen ohjeiden mukaisesti. Koetilaan

Lisätiedot

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta: Novell Filr -työpöytäsovellus lueminut Huhtikuu 2015 1 Tuotteen yleiskatsaus Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata

Lisätiedot

KOSKI. Kehittämishankkeen ohjausryhmä Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

KOSKI. Kehittämishankkeen ohjausryhmä Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi KOSKI Kehittämishankkeen ohjausryhmä 23.9.2016 Kesän aikana tehty kansalaistutkimus, jonka tuloksia hyödynnetään kehittämisessä Kansalaistutkimus koostuu kahdesta osasta Kvantitatiivinen osuus otos 1007

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Tietokoneiden ja mobiililaitteiden suojaus

Tietokoneiden ja mobiililaitteiden suojaus Tietokoneiden ja mobiililaitteiden suojaus mikko.kaariainen@opisto.hel.fi 4.10.2016 Lataa luennon materiaali, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Haittaohjelmat (malware) Virukset,

Lisätiedot

TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) Tampereen yliopisto tarjouspyyntö, liite HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS

TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) Tampereen yliopisto tarjouspyyntö, liite HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 2 (5) Sisältö 1. Tampere3... 3 2. ERI OSAPUOLTEN JA HANKKEEN ROOLIT... 3 3. HANKINNAN KOHDE... 3 3.1.

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön infrastruktuuri

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön infrastruktuuri Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön infrastruktuuri Versio Päiväys Tekijä Muutoksen kuvaus 1.0 6.3.2014 Tietohallintopäällikkö Sauli Kleemola 1.1 1.10.2014 Tietohallintopäällikkö Sauli Kleemola Muutettu

Lisätiedot

Asetukset Exchange 2007 alustalle Office 2007 AutoDiscover (RPC over HTTPS) Alue: Finland / Käyttöjärjestelmä: Windows Vista

Asetukset Exchange 2007 alustalle Office 2007 AutoDiscover (RPC over HTTPS) Alue: Finland / Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Asetukset Exchange 2007 alustalle Office 2007 AutoDiscover (RPC over HTTPS) Alue: Finland / Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Outlook 2007 ensikäynnistys... 4 Outlook 2007 käynnistys ikkuna... 5 Microsoft

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 VARMUUSKOPIOT 2 2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO PERUSKÄYTTÄJÄN TUNNUKSILLA 2 2.2 VARMUUSKOPIOT ADMIN TUNNUKSILLA 4 2.2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

Tietosuojakysely 2016

Tietosuojakysely 2016 Tietosuojakysely 2016 Yksityinen terveydenhuolto Kansaneläkelaitos Tietosuojavaltuutetun toimisto Sisällys Tietosuojakysely 2016 tulokset yksityinen terveydenhuolto... 2 Yleistä... 2 Tietosuojavastaavat...

Lisätiedot

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Projektikoodi A30387 31.7.2009 Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Käyttöohjeet Lapin sairaanhoitopiirin ky PL 8041 96101 Rovaniemi Katuosoite Porokatu 39 D 96100 Rovaniemi Y-tunnus 0819616-7 Puhelinvaihde

Lisätiedot

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje 5.4.2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kirjautuminen palveluun... 4 Työmaat ja Urakat... 5 Käsiteltävän työmaan valitseminen... 5 Työmaan perustaminen... 5 Aliurakoiden

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

Kieku tuki ja ylläpito

Kieku tuki ja ylläpito Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin

Lisätiedot

TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS

TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS Esimerkki 1: L2TP- yhteys kahden TW- EAV510/TW- EAV510AC laitteen välille Esimerkki 2: L2TP- yhteys TW- EAV510/TW- EAV510 AC ja Windows 8/8.1 koneen välillä Esimerkki

Lisätiedot

Suomen kuntien vuoden 2015 tieto- ja kyberturvallisuutta koskeva kysely Tervetuloa vastaamaan kyselyyn!

Suomen kuntien vuoden 2015 tieto- ja kyberturvallisuutta koskeva kysely Tervetuloa vastaamaan kyselyyn! 1(16) Suomen kuntien vuoden 2015 tieto- ja kyberturvallisuutta koskeva kysely Tervetuloa vastaamaan kyselyyn! Arvoisa vastaaja, Tällä kyselyllä selvitetään Suomen kuntien tieto- ja kyberturvallisuuden

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3. Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi 2 Rekisterinpitäjä ProWellness-potilastietojärjestelmä/ SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIOHJE. Opiskelijoiden Office 365 for Education -palveluun

SÄHKÖPOSTIOHJE. Opiskelijoiden Office 365 for Education -palveluun SÄHKÖPOSTIOHJE Opiskelijoiden Office 365 for Education -palveluun 1 Ohjeen nimi Vastuuhenkilö Sähköpostiohje Järjestelmäasiantuntija Pekka Patrikka Voimaantulo 15.08.2013 Muutettu viimeksi 16.08.2013 Tarkistettu

Lisätiedot

Työmatkalaskurin käyttöohje

Työmatkalaskurin käyttöohje Työmatkalaskurin käyttöohje Hienoa, että olet ottanut askeleen kohti viisaampaa liikkumista ja päättänyt tutkia työpaikkanne liikkumista Työmatkalaskurin avulla. Työmatkalaskuri tuottaa työnantajalle tietoa

Lisätiedot

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa Uutta Remote Support Platform for SAP Business One Asiakirjaversio: 1.0 2012-10-08 Kaikki maat Typografiset merkintätavat Kirjasintyyli Esimerkki Näytöstä lainatut sanat tai merkit. Näitä ovat kenttien

Lisätiedot

Luotettava identiteettien ja käyttövaltuuksien hallinta kyberturvallisuuden perustana. Sami Laaksonen, Propentus Oy

Luotettava identiteettien ja käyttövaltuuksien hallinta kyberturvallisuuden perustana. Sami Laaksonen, Propentus Oy Luotettava identiteettien ja käyttövaltuuksien hallinta kyberturvallisuuden perustana Sami Laaksonen, Propentus Oy 3.12.2015 Propentus Oy Perustettu vuonna 2003 Toimipisteet Kouvolassa, Lahdessa ja Kotkassa

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

KanTa-palvelut. Web-reseptisovellukset. versio 1.0

KanTa-palvelut. Web-reseptisovellukset. versio 1.0 Kela Liite auditointivaatimuksiin 1 (8) KanTa-palvelut Web-reseptisovellukset versio 1.0 Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 0.1 31.10.2013 KanTa-palveluryhmä, Kela Ensimmäinen

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja PL ESPOON KAUPUNKI. Perheasioiden yksikön päällikkö

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja PL ESPOON KAUPUNKI. Perheasioiden yksikön päällikkö TIETOSUOJASELOSTE 1 (5) Laatimispäivä: 20.12.2016 REKISTERITIEDOT 1. Rekisterin nimi Lastensuojelun perinnän asiakasrekisteri 2. Rekisterinpitäjä Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta PL 202

Lisätiedot

Visma Econet Pro Rajoitettu yrityslista. Ohje

Visma Econet Pro Rajoitettu yrityslista. Ohje Visma Econet Pro Rajoitettu yrityslista Ohje Oppaan päiväys: 10.9.2008. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Econet Pro: 0600-39-7261 Visma Software Oyj pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin

Lisätiedot

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje /

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje / ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto Ohje / 9.10.2015 2 (10) Sisältö 1. ArcGIS Pro:n lataaminen, asennuspaketin purkaminen ja asentaminen... 3 ArcGIS Pro:n lataaminen My Esri -palvelusta... 3 Asennuspaketin

Lisätiedot

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Määrittelydokumentti NJC2 Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti ( ov) Projektiryhmä Eero Anttila Olli

Lisätiedot

Bomgar etähuoltoohjelmisto

Bomgar etähuoltoohjelmisto Bomgar etähuoltoohjelmisto Asiakasohje Tämän dokumentin tarkoituksena on kertoa Microksen asiakkaille, mitä asiakkaan tulee tehdä liittyäkseen Microksen asiakastuen lähettämään etähuoltoistuntokutsuun

Lisätiedot

Vaatimusluettelo. Liite2_Vaatimusluettelo. Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi. Haut

Vaatimusluettelo. Liite2_Vaatimusluettelo. Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi. Haut Vaatimusluettelo Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi 1 Karttasovelluksessa tulee olla yleisesti vastaavissa sovelluksissa käytetyt navigointitoiminnot 4.2. 1 Kartta pitää voida kohdistaa

Lisätiedot

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac Fujitsun mpollux DigiSign Client on kortinlukijaohjelmisto, jonka avulla voit kirjautua luotettavasti ja turvallisesti organisaation tietoverkkoon tai sähköiseen

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

Käyttöönottosuunnitelma Virtu-kotiorganisaatiolle

Käyttöönottosuunnitelma Virtu-kotiorganisaatiolle Ohje 1 (6) Käyttöönottosuunnitelma -kotiorganisaatiolle Ohje 2 (6) Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria 1.0 11.12.2009 Mikael Linden käyttöönottohankkeen

Lisätiedot

Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut. Asiakirjan osanumero:

Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut. Asiakirjan osanumero: Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut Asiakirjan osanumero: 410173-351 Tammikuu 2006 Sisällysluettelo 1 Client Management -hallintaratkaisut Kokoonpanon määrittäminen ja käyttöönotto........

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT...

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT... PALVELUKUVAUS 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Palvelun rajoitukset... 2 1.2 Valvonta... 2 1.3 Ylläpito... 2 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Liitäntä... 3 2.2 Nopeusluokat...

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

Moderni käyttäjähallinta oppilaitosympäristössä. Korkeakoulujen IT-päivät Petri Karppinen

Moderni käyttäjähallinta oppilaitosympäristössä. Korkeakoulujen IT-päivät Petri Karppinen Moderni käyttäjähallinta oppilaitosympäristössä Korkeakoulujen IT-päivät 30-31.10.2012 Petri Karppinen Perustettu 1997 Otaverkko Oy Euroopan ensimmäinen Gigabit-kampusverkko Omistajina Aalto, AYY, CSC,

Lisätiedot

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Tämä ohje on tehty MPY:n laajakaista-asiakkaiden käytössä olevien sähköpostipalveluiden hallintatyökalu Omahallinta-sivustoa varten.

Tämä ohje on tehty MPY:n laajakaista-asiakkaiden käytössä olevien sähköpostipalveluiden hallintatyökalu Omahallinta-sivustoa varten. SÄHKÖPOSTIPALVELUN OMAHALLINTA-OHJE Tämä ohje on tehty MPY:n laajakaista-asiakkaiden käytössä olevien sähköpostipalveluiden hallintatyökalu Omahallinta-sivustoa varten. Sisällysluettelo 1 Omahallintaan

Lisätiedot

Lomarengas Oy: henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste Päivitetty 12.02.2016

Lomarengas Oy: henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste Päivitetty 12.02.2016 Lomarengas Oy: henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste Päivitetty 12.02.2016 Rekisterinpitäjä, rekisterin nimi ja yhteystiedot Lomarengas Oy ja Lomarengas Oy:n tytäryhtiöt (myöh. rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Videoapua nuorille ja lapsiperheille - palvelu

Videoapua nuorille ja lapsiperheille - palvelu Videoapua nuorille ja lapsip perheille - palvelu Omalähetteen ja sähköisen ajanvarauksen käyttöohjeet asiakkaille 2 Sisällys 1 Verkkoneuvonnan käyttämiseen liittyvät tekniset vaatimukset... 3 2 Palveluun

Lisätiedot

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET ALAVUDEN KAUPUNKI / SIVISTYSRYHMÄ REKISTERISELOSTE ALAVUDEN YLÄASTEEN OPETTAJA- JA OPPILASREKISTERI Laatimispäivä: 16.2.2010 SISÄLTÖ: 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

ONKI-projekti JUHTA KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

ONKI-projekti JUHTA KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut ONKI-projekti JUHTA 31.10.2013 Ontologia Jonkin aihealueen käsitteiden eksplisiittinen määrittely Käsitehierarkia, joka kuvaa käsitteiden väliset suhteet Ontologia Jos eri organisaatiot käyttävät sisällönkuvailussaan

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL Järvenpää p. keskus

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL Järvenpää p. keskus 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Lasten

Lisätiedot

Paneeli: Käytön valvonta, lokien hallinta, poikkeamien havaitseminen, poliisiyhteistyö

Paneeli: Käytön valvonta, lokien hallinta, poikkeamien havaitseminen, poliisiyhteistyö Paneeli: Käytön valvonta, lokien hallinta, poikkeamien havaitseminen, poliisiyhteistyö Puheenjohtaja: Helena Eronen, kehittämispäällikkö, PSSHP Panelistit: Arto Ylipartanen, ylitarkastaja, TSV:n toimisto

Lisätiedot

KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA

KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA LUE TEHTÄVÄ KOKONAAN ENNEN ALOITTAMISTA!!! KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA Asiakkaanne Paten Bitti Oy on nopeasti kasvava suomalainen ohjelmistotalo, joka on laajentanut toimintaansa

Lisätiedot

Näin pääset alkuun MobilePay Point of Salen käytössä

Näin pääset alkuun MobilePay Point of Salen käytössä Danske Bank 1 Danske Bank Oyj Hiililaiturinkuja 2 00075 Danske Bank Y-tunnus 1730744-7 Näin pääset alkuun MobilePay Point of Salen käytössä Puh: 010 546 0000 www.danskebank.fi 17843 2016.08 Danske Bank

Lisätiedot

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 AinaCom Skype for Business Asennusohje Sivu 1/10 Sisällysluettelo 1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 2 Windows työasemat... 2 2.1 Windows työasemavaatimukset...

Lisätiedot

TIETOTURVATASOVAATIMUKSET HANKINNOISSA

TIETOTURVATASOVAATIMUKSET HANKINNOISSA TIETOTURVATASOVAATIMUKSET HANKINNOISSA Mikäli muuta ei mainita, Toimittajan (ei Asiakkaan) tulee suorittaa tässä taulukossa kuvatut toimenpiteet, jotka kohdistuvat hankinnan kohteeseen eli palveluun. Tietoturvatasoj

Lisätiedot