SANASTO. Botti: Automaattinen tai puoliautomaattinen ohjelmisto, joka toimii yhteistyössä palvelimien kanssa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SANASTO. Botti: Automaattinen tai puoliautomaattinen ohjelmisto, joka toimii yhteistyössä palvelimien kanssa."

Transkriptio

1 SANASTO Administraattoriyhteyshenkilö: Verkkotunnuksen omistajan verkkotunnuksen rekisteröinnin yhteydessä määrittelemä yhteyshenkilö. Palveluntarjoaja ilmoittaa administraattoriyhteyshenkilölle verkkotunnuksen vanhenemisesta ja sen uusimisesta. Anonyymi FTP -palvelin: tietoturvasalauksella. Protokolla, joka mahdollistaa julkistamaan osan järjestelmästä tietyntasoisella API-sovellus: Ohjelmointikäyttöliittymä, joka mahdollistaa yhdistämisen sovellukselle tietojen siirtoa varten. Botti: Automaattinen tai puoliautomaattinen ohjelmisto, joka toimii yhteistyössä palvelimien kanssa. Bouncer: Ohjelmisto, joka toimii asiakkaan tietämättä välikätenä ja johon asiakas yhdistää luullessaan yhdistävänsä palvelimelle, vaikka ohjelmisto puolestaan uudelleenohjaa liikenteen palvelimelle, jonka vastauksen se välittää. CDN (Content Delivery Network): Yhdessä toimiva rypäs palvelimia sisällön tai datan jakamiseksi käyttäjille Internet-verkossa. CGI-skripti: Ohjelmointiskripti, joka suoritetaan HTTP-palvelimella, joka lähettää palvelimen automaattisesti luoman HTML-koodin loppukäyttäjän selaimeen. Cloud: Teknologia, jolla käytetään hajautettuja suoritus- ja tallennusresursseja. CPU: Katso kohta "Prosessori". CSS (Cascading Style Sheets): Tyylitiedostokieli, jota käytetään sivuston graafiseen muotoiluun. DDOS-hyökkäys (Distributed Denial of Service): Hajautettu palvelunestohyökkäys. Verkkohyökkäys, jossa pyritään estämään koneen tai verkkoresurssin tarkoitettu käyttö. Dedicated Cloud: Virtuaalisten palvelinkeskusten kokonaisuus, jota isännöidään OVH:n infrastruktuurin päällä. Asiakas hallinnoi Dedicated Cloudia hallintapaneelin ja virtualisointikäyttöliittymän avulla. Dedikoitu palvelin: Fyysinen palvelin, jonka resurssit palveluntarjoaja varaa vain yhdelle asiakkaalle. Asiakas hallinnoi yksin palvelinta ja hän päättää itse mitä tietoja palvelimella isännöidään. OVH vastaa ainoastaan palvelinlaitteiston huollosta ja verkkoyhteyden sekä sähkön toimituksen takaamisesta. Diagnostiikka: Ongelman teknisten syiden ja seurausten selvittämiseksi suoritettavat toimet ja testit. Estolistauksen poisto: IP-osoitteen poisto estolistalta. FreeBSD: UNIX-tyyppinen täysin ilmainen käyttöjärjestelmä. Front End Server: (Microsoft) Tietokonelaite. FTP-palvelin: Järjestelmä, joka mahdollistaa tiedostojen siirron lähiverkon (intranet) tai julkisen Internetin yli. FTP-tiedosto: Tiedosto, joka siirretään FTP-protokollalla käyttäjän tietokoneen ja palvelimen välillä. gtld: Ylätason yleisluontoinen verkkotunnus tai verkkotunnuspääte (kuten.com,.biz,.net). Hallintapaneeli: Asiakkaan käyttöön tehty hallintakäyttöliittymä, jonne kirjaudutaan asiakastunnuksella ja sitä vastaavalla salasanalla. OVH HOSTING Oy 1

2 Host-palvelin: Fyysinen palvelin, jolla on käytössä muisti- ja suoritinresursseja. Dedicated Cloudissa OVH:n konfiguroima ja hallinnoima, se on tarkoitettu asiakkaan hallinnoimalle virtuaalikoneelle/hallinnoimille virtuaalikoneille. HTML (HyperText Markup Language): Nettisivujen esittämistä varten luotu kuvauskieli. HTTP-palvelin: Ohjelmisto, jota käytetään dokumenttien jakamiseen HTTP-protokollalla asiakasohjelmille. koneille ja eri Hyperlinkki: Kuva, teksti tai sana, joka siirtää käyttäjän hypertekstisivulta toiselle. Häiriötilannepalvelu: OVH:n palvelu, jota käyttämällä asiakas voi ilmoittaa teknisestä häiriöstä. OVH tarkastaa tilanteen. Mikäli tarkastuksessa ilmenee, että toimintahäiriö johtuu OVH:sta, häiriötilanne korjataan SLA:n mukaisesti. Muussa tapauksessa aiheutuneet kulut laskutetaan asiakkaalta. ICMP: TCP/IP-pinon kontrolliprotokolla, jolla lähetetään nopeasti viestejä koneesta toiseen, jonka avulla on mahdollista todeta verkkoyhteyden laatu. Arkkitehtuurisesti ICMP-protokolla toimii IP:n päällä. Infrastruktuuri: OVH:n infrastruktuuri asiakkaan Dedicated Cloudia varten. Infrastruktuuriin kuuluu verkkolaitteisto, fyysiset palvelinresurssit ja virtualisointi. ios-sovellus: Mobiilisovellus, joka on suunnattu Applen mobiililaitteille kuten iphonelle, ipod Touchille ja ipadille. IP-osoite: Numerosarja, jolla identifioidaan jokainen Internetiin liitetty laite. Rajapinta kaikkien verkkolaitteiden tietoverkon kanssa. IP-osoiteavaruus: Unicast IP -osoitteisto, joka on määritelty käyttöön IANAn (Internet Assigned Numbers Authority) IP-palveluntarjoajalle (Regional Internet Registry, RIR). IP-palveluntarjoajat hallinnoivat IPv4- ja IPv6- osoitteistoa omalla toimialueellaan ja määrittelevät verkkoavaruuksia kaupallisille ja ei-kaupallisille palveluntarjoajille (Local Internet Registry, LIR) jotka puolestaan jakavat IP-osoitteita loppukäyttäjilleen. IPv4: Internet-protokolla versio 4 tai IPv4 on ensimmäinen IP-versio, jota käytetään laajasti joka puolella Internetiä ja joka muodostaa Internetin perustan. IPv6: Uuden sukupolven Internet-protokolla, jossa on paljon laajempi IP-kapasiteetti kuin IPv4-protokollalla. IRC: Internetin tekstimuotoinen viestintäprotokolla, joka mahdollistaa reaaliaikaisen keskustelun ryhmissä keskustelukanavien kautta. Kaistanleveyden heikentyminen: OVH:n verkosta ulos menevän kaistanleveyden vähentäminen kuhunkin palvelintyyppiin sisältyvän kuukausittaisen liikennöintirajan ylittyessä. Kaistanleveys: Siirtoyhteyden siirtokapasiteetti. Määrittää yhtäaikaa siirrettävän datan määrän (bits/s) määrän. Kiintolevy: Palvelimeen tai työasemaan kiinteästi asennettu levymuisti, jota käytetään tietokoneen massamuistina. Krakkerointi: Tekijänoikeuden suojaaman aineiston käyttö tavalla, joka rikkoo tekijänoikeuden haltijan yksinoikeuksia, kuten oikeutta valmistaa kappaleita teoksesta tai oikeutta saattaa näin valmistetut kappaleet yleisön saataville. Käyttöjärjestelmä: Käytetään myös lyhennettä OS. Sovelluskeskittymä, joka mahdollistaa muiden ohjelmien ajamisen. Se hallinnoi tietokoneen resursseja, luo laitteiston yksityiskohdista riippumattoman operointialustan ja järjestelmäkutsut. Laskutusyhteyshenkilö: Verkkotunnuksen omistajan verkkotunnuksen rekisteröinnin yhteydessä määrittelemä yhteyshenkilö. Laskutusyhteyshenkilöllä on oikeus vain verkkotunnuksen laskutustoimintoihin. Liikenne: Maailmanlaajuisessa Internetissä liikkuva tieto sähköisessä muodossa. OVH HOSTING Oy 2

3 Liitännät: Kaikki fyysisiin sähkö- ja verkkoliitäntöihin sekä tiedonsiirtoon liittyvät tekniikat (liittimet ja pistokkeet). Linux-kernel: UNIX-käyttöjärjestelmän ydin. Loki: Lokitiedosto on tekstimuotoinen tiedosto, johon tallennetaan aikajärjestyksessä kaikki tietojärjestelmän tapahtumat ja kaikki toimenpiteet, jotka näistä tapahtumista ovat seuranneet. Lähdekoodi: Ohjelmoinnissa tietokoneohjelman tekstimuotoinen ohjelmointikielen listaus. MAC-osoite: Fyysinen tunniste, joka on tallennettu verkkokorttiin tai verkkorajapintaan, ja jota käytetään maailmanlaajuisesti laitteiden tunnistusta varten siirtoyhteyskerrostasolla. MySQL: Ilmainen tietokantajärjestelmä. Netboot (Total Security SD): Pelastusjärjestelmä, joka mahdollistaa dedikoidun palvelimen uudelleenkäynnistyksen OVH:n suunnittelemalla kernelillä. Network File System: Verkkokäyttöön tehty tiedostojärjestelmä ja verkkoprotokolla tiedostojärjestelmän jakoa varten. Sen avulla jaetaan tiedostoja läpinäkyvästi varsinkin Unix-järjestelmien kesken. Nimipalvelin: Protokolla, jonka avulla IP-osoitteisiin liitetään verkkotunnus. Ohjelmistosovellus: Ohjelmistotyyppi, joka on luotu automatisoimaan käyttäjän tekemiä toimia. Paketti: Dedicated Cloud -tuotepaketti, joka sisältää virtuaaliseen palvelinkeskukseen konfiguroidut hostpalvelimet, tallennustilat ja mahdolliset lisäpalvelut. Palomuuri: Palomuuri voi olla ohjelmisto- ja/tai laitteistopohjainen ja mahdollistaa verkkojen erittelyn toisistaan sekä eri tietoturvasääntöjen käyttämisen palvelinlaitteistoissa. Palomuuri voi myös analysoida sovellusten aiheuttamaa liikennettä ja IP-paketteja. Peer to Peer: Verkko, jossa ei ole kiinteitä palvelimia, mutta joka mahdollistaa tiedostojenvaihdon useiden eri Internetiin kytkettyjen tietokoneiden kesken. PHP: Ohjelmointikieli, jota käytetään pääosin dynaamisten www-sivujen luomiseen HTTP-palvelimella. Poislähtevä siirto: Verkkotunnuksen siirto OVH:lta toiselle palveluntarjoajalle. Porttiskannaus: Tekniikka, jolla etsitään palvelimen avoimia portteja. Postituslista: Jakelulista, jota käyttäen voidaan lähettää monia tuhansiakin sähköpostiviestejä kerralla listalle tallennetuille yksittäisille vastaanottajille. Pro forma -lasku: Lopullisen laskun mukainen lasku, jossa on tiedot laskun maksua varten, mutta joka ei juridisesti sido asiakasta maksamaan sitä. Prosessori: Palvelimen komponentti, joka suorittaa tietokonesovelluksia. Proxy: Välipalvelin tai välityspalvelin, joka toimii kahden muun palvelimen välillä helpottaakseen tai valvoakseen niiden välillä siirrettäviä tiedostoja. Päätelaite: Verkkoyhteyden päässä oleva laite, jonka avulla varsinainen kommunikointi palvelimen kanssa tapahtuu. RAID: Tekniikka, jolla tietokoneiden vikasietoisuutta ja/tai suorituskykyä parannetaan käyttämällä useita erillisiä kiintolevyjä, jotka yhdistetään yhdeksi loogiseksi levyksi. RAM (Random-Access Memory): Tallennustila, jota palvelin käyttää väliaikaisen datan tallentamiseen. Reititin: Laite, joka välittää paketteja tietoverkon eri osien välillä. OVH HOSTING Oy 3

4 Rekisterinpitäjä: Taho (yritys tai yhteisö), joka vastaa verkkotunnuspäätteiden (kuten.com,.fi,.eu) organisoinnista, rekisteröinnistä ja hallinnasta. Rekisterinpitäjät vastaavat myös tietokantojen ylläpidosta, palveluntarjoajien pyytämien verkkotunnusten rekisteröinnistä ja palvelimien käytöstä. Rekisteröijä: Palveluntarjoaja, joka tarjoaa verkkotunnusrekisteröintiä ja -hallintaa. Palveluntarjoajat valtuutetaan verkkotunnusjälleenmyyntiin rekisterinpitäjän toimesta. Root-oikeudet: Nimitys pääkäyttäjälle, jolla on kaikki oikeudet järjestelmään. Root: Unix-käyttöjärjestelmän juureen liittyvät oikeudet. Rsync: Ilmainen GNU GPL -lisenssillä jaeltava ohjelma tiedostojen synkronointia varten. Räkki: Kehikko, johon voidaan asentaa palvelimia tai muita tietojärjestelmä- tai puhelinlaitteita. Snapshot: Toiminto, jonka avulla voidaan ottaa valokuva loogisesta asemasta ja jonka mukaisesti loogiseen kohdeasemaan tehdyt muutokset tallennetaan. Sniffing: Tietoliikenteen haistelu tarkkailemalla yhteydellä kulkevia IP-paketteja, tarkoituksena saada tietoon (laittomasti) kiinnostavia paketteja (jotka sisältävät esimerkiksi sanan password ). Sovellus: Ohjelmisto, joka mahdollistaa yhden tai usean eri työtehtävän tai funktion suorittamisen. Spoofing: Sähköinen identiteettivarkaus. Tekniikka, johon kuuluu oikean sähköpostiosoitteen piilottaminen ja sen korvaaminen väärällä osoitteella. Spämmäys: Massaroskapostitus. Ei-toivottujen sähköpostiviestien lähettäminen massaviestityksenä. SQL-myrkytys: Tietokantasovelluksen haavoittuvuutta hyväksikäyttävä hyökkäystapa, jossa sen koko toiminta voidaan lamauttaa osittain tai kokonaan syöttämällä järjestelmään tuntematon SQL-pyyntö. SQL-palvelin: Microsoftin kehittämä ja markkinoima Windows-pohjainen tietokantapalvelinsovellus. SSD: Tietokoneen massamuisti, jossa tiedon säilytykseen käytetään flash-muistia. Viiveajoiltaan ja tiedonsiirtonopeuksiltaan huomattavasti nopeampi kuin perinteinen mekaaninen kiintolevy. SSH: Tietoturvallinen yhteysprotokolla. SSL: Salausprotokolla, jolla salataan tietoja, palvelimen autentikointia ja viestien koskemattomuutta. Käytetään varsinkin Internetin maksujärjestelmissä ja nettimaksuissa. Storage: Asiakkaan käyttöön varattu levytila/tallennustila, jonne virtuaalikoneiden käyttämää dataa voidaan keskitetysti tallentaa virtuaalisessa palvelinkeskuksessa. Suojauksen kierto: Tekniikka, jolla kierretään järjestelmän suojaus valmistajan asettamien käyttörajoitteiden purkamiseksi. Suoratoisto: Video- ja äänitiedostojen tiedonsiirtotapa. Sisältöä aletaan toistaa käyttäjälle heti, kun tiedonsiirto on päässyt käyntiin eikä vasta kun koko ääni- ja videotiedosto on kokonaan ladattu. Suoritin: Katso kohta "Prosessori". Sääntelyviranomainen: Organisaatio, joka sääntelee, hallinnoi ja kehittää verkkotunnuksia. Tekninen yhteyshenkilö: Verkkotunnuksen omistajan verkkotunnuksen rekisteröinnin yhteydessä määrittelemä yhteyshenkilö. Hän hoitaa verkkotunnuksen tekniset toimet. Tiedonsiirtonopeus: Siirretyn datan määrä tiettynä ajanjaksona. Internet-yhteyden nopeus ilmoitetaan yleisesti kilobitteinä sekunnissa (kb/s). OVH HOSTING Oy 4

5 Tietoturva-aukko: Haavoittuvuus tietokonejärjestelmässä, mikä mahdollistaa tunkeutujan pääsyn järjestelmään ja mm. haittaavan järjestelmän normaalia toimintaa tai tunteutumisen luottamuksellisiin tietoihin. TOR-palvelin: Maailmanlaajuinen hajautettu reititinverkko, joka muodostuu kerroksista, joiden tehtävänä on siirtää anonyymisti TCP-datavirtaa. Tunkeutuminen: Luvaton tietokonejärjestelmään yhdistäminen tietojen lukemiseksi tai resurssien käyttämiseksi. TXT-tietue: Tekstialue tai syöttölaatikko. UDP (User Datagram Protocol): Yhteydetön protokolla, jota käytetään TCP:n asemesta, kun yhteyden luotettavuus ei ole kriittinen. UDP:n tiedostojen siirto on nopeampaa, koska se ei suorita varmistuksia siirron eri vaiheissa. URL (Uniform Resource Locator): Merkkijono, jolla kerrotaan tietyn resurssin (esim. tiedoston) paikka Internetissä. Merkkijono on standardimuotoinen kuten Uutisryhmä: Internetin keskustelualue, jossa eri käyttäjien on mahdollista kirjoittaa viesti, jonka muut käyttäjät voivat lukea yhdistäessään uutisryhmään. Varmuuskopio: Toiminto, joka käsittää tietojärjestelmän datan monistamisen ja sen turvallisen tallennuksen. Verkkosilmukka: Koko OVH:n verkko. Kaikki liikenne, joka tapahtuu verkkosilmukan ulkopuolella, käsitetään OVH:n ulkopuolisena liikenteenä. Verkkotunnuksen omistaja: Luonnollinen henkilö, yritys tai yhteisö, joka maksaa vuosittaisen käyttömaksun verkkotunnuksen käytöstä. Verkkotunnus: Merkkijono (kuten ovh) liitettynä päätteeseen (kuten.com ja.fi), jotka yhdessä muodostavat IPosoitteen selkokielisen nimen. Virtuaalikone: Ei-fyysinen palvelin, joka käyttää virtuaalisen palvelinkeskuksen resursseja ja on asennettu Dedicated Cloudin verkkoon. Jokaista virtuaalikonetta hallitaan itsenäisesti asiakkaan virtuaalisessa palvelinkeskuksessa. Virtuaalinen palvelinkeskus: Ei-fyysinen palvelinkeskus, joka koostuu tuotepaketista, asiakkaan tilaamista lisäresursseista, virtuaalikoneista ja yhdestä tai useammasta yksityisestä verkosta. Virtualisointi: Teknologia, joka mahdollistaa useiden käyttöjärjestelmien, virtuaalipalvelimien tai -sovelluksien ajamisen samalla fyysisellä palvelimella. Virtualisointikäyttöliittymä: Kolmannen osapuolen ohjelmisto, jota OVH tarjoaa asiakkaille käyttöön ja jonka avulla asiakas voi hallita Dedicated Cloudiaan ja siihen sisältyviä palveluita ja erityisesti luoda ja hallinnoida virtuaalikoneita. Web-pyynnöt: Pyynnöt, joita selain tekee HTTP-palvelimelle verkkosivun latausta varten. Webhotelli: Internet-sivustojen isännöinti siten, että useiden eri käyttäjien sivustot sijaitsevat samalla teknisellä alustalla. Webmin: Palvelimen selainpohjainen hallintakäyttöliittymä. Whois: Julkinen tietokanta, josta voi hakea tietoa verkkotunnuksen tai IP-osoiteavaruuden omistajasta. XSS-hyökkäys (cross-site scripting): Tietyntyyppinen tietoturva-aukko, joka esiintyy usein WWW-sovelluksissa ja joka mahdollistaa koodin syöttämisen verkkosivulle. OVH HOSTING Oy 5

VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON KEHITTÄMISOSASTO

VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON KEHITTÄMISOSASTO VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON

Lisätiedot

Kuva 1 Internet on pakettivälitteinen

Kuva 1 Internet on pakettivälitteinen Tietoverkot Ihmisellä on tarve kommunikoida sanallisesti, merkeillä, kirjallisesti ja/tai sähköisesti. Kommunikaation peruskysymyksiä ovat miten viesti siirretään, minne viesti siirretään, kuinka nopeasti

Lisätiedot

Panu Horsmalahti Internet-sensuurin kiertäminen. Kandidaatintyö

Panu Horsmalahti Internet-sensuurin kiertäminen. Kandidaatintyö Panu Horsmalahti Internet-sensuurin kiertäminen Kandidaatintyö Tarkastaja: Antti Jääskeläinen 29. huhtikuuta 2012 II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan koulutusohjelma Panu Horsmalahti:

Lisätiedot

SÄHKÖISEN KAUPPAPAIKAN TURVALLISUUS

SÄHKÖISEN KAUPPAPAIKAN TURVALLISUUS SÄHKÖISEN KAUPPAPAIKAN TURVALLISUUS Mika Valonen 27.11.2005 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu tutkielma Tiivistelmä Internetissä toimivaan sähköiseen kauppapaikkaan kohdistuu useita turvallisuusuhkia,

Lisätiedot

Pilvipalveluiden turvallisuus

Pilvipalveluiden turvallisuus Pilvipalveluiden turvallisuus Mitä organisaatioiden tulisi huomioida pilvipalveluja hyödyntäessä Sisällysluettelo Johdanto... 4 Määritelmät... 5 Pilvipalveluiden toimintaan liittyviä käytäntöjä... 7 1.

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

Käytetyistä avaimista riippuen tehollinen avaimen pituus on näin ollen 56, 112 tai 168 bittiä.

Käytetyistä avaimista riippuen tehollinen avaimen pituus on näin ollen 56, 112 tai 168 bittiä. suomi - englanti 7.7.2008 1/68 termi suomeksi termi englanniksi määritelmä ryhmä 24/7 -palvelu 24/7 service jatkuva palvelu, 24 tuntia vuorokaudessa viikon jokaisena päivänä 3DES 3DES, triple DES DES-salakirjoitusmenetelmän

Lisätiedot

TW-EV901. VDSL2-reititin. Ohjekirja

TW-EV901. VDSL2-reititin. Ohjekirja TW-EV901 VDSL2-reititin Ohjekirja 2 Sisältö Luku 1: Laite... 5 Laitteen esittely... 5 Ominaisuudet... 8 Luku 2: Yleiskatsaus... 9 Pakkauksen sisältö... 9 Tärkeitä huomioita... 9 Laitteen kuvaus...10 Etupaneelin

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN TIETOTURVALLISUUS

VERKKOKAUPAN TIETOTURVALLISUUS VERKKOKAUPAN TIETOTURVALLISUUS Tero Auralinna Opinnäytetyö Helsingin tekniikan alan oppilaitos AV-viestinnän osasto Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Ohjaaja: Siiri Räihä Opponentti: Juri Saltbacka

Lisätiedot

Tietoturva julkisissa pilvipalveluissa

Tietoturva julkisissa pilvipalveluissa Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Tietoturva julkisissa pilvipalveluissa Kandidaatintyö 2. kesäkuuta 2011 Jussi-Pekka Erkkilä Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖJEN LAAJAKAISTAISET VIESTINTÄVERKOT

ASUINKIINTEISTÖJEN LAAJAKAISTAISET VIESTINTÄVERKOT ASUINKIINTEISTÖJEN LAAJAKAISTAISET VIESTINTÄVERKOT Suomen Kiinteistöliitto ry ja Sähköinfo Oy Julkinen, huhtikuu 2003 Projektiryhmä Nimi: Tapio Raaska Jari Sassi Risto Riihimäki Jouni Paju Tehtävä: projektipäällikkö

Lisätiedot

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietoja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Käyttöopas. Virustorjunta. Palomuuri. Roskapostin esto. Vakoilunesto. Lapsilukko. Copyright 2007 SOFTWIN

Käyttöopas. Virustorjunta. Palomuuri. Roskapostin esto. Vakoilunesto. Lapsilukko. Copyright 2007 SOFTWIN Käyttöopas Virustorjunta Palomuuri Roskapostin esto Vakoilunesto Lapsilukko Copyright 2007 SOFTWIN BitDefender Internet Security v10 BitDefender Internet Security v10 Käyttöopas BitDefender Julkaistu 2007.05.25

Lisätiedot

Applen AirPort-verkot

Applen AirPort-verkot Applen AirPort-verkot 1 Sisältö Luku 1 3 Alkutoimet 5 Langattoman Apple-laitteen määritteleminen internet-yhteyttä varten AirPorttyökalulla 6 AirPort-verkon kantaman laajentaminen 6 AirPort Extreme -tukiasemaan

Lisätiedot

OLLI ROUHIAINEN WEB-POHJAISEN TILAUS- JA LASKUTUSJÄRJESTELMÄN DOKUMENTOINTI. Kandidaatintyö

OLLI ROUHIAINEN WEB-POHJAISEN TILAUS- JA LASKUTUSJÄRJESTELMÄN DOKUMENTOINTI. Kandidaatintyö OLLI ROUHIAINEN WEB-POHJAISEN TILAUS- JA LASKUTUSJÄRJESTELMÄN DOKUMENTOINTI Kandidaatintyö Tarkastaja: DI Mikko Salmenperä 11. heinäkuuta 2011 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Automaatiotekniikan

Lisätiedot

T-76.115 Tekninen spesifikaatio

T-76.115 Tekninen spesifikaatio T-76.115 Tekninen spesifikaatio OtaShop2 Versio Päivämäärä Tekijä Kuvaus Tarkastettu 3.2 5.4.2004 Karanko Laajennettu selvitystä ylläpitopuolen tekniikasta 3.1 5.4.2004 Ojanen Pieni lisäys replikoinnin

Lisätiedot

AirPort-verkkojen suunnitteleminen AirPort-työkalua käyttäen. Mac OS X 10.5 + Windows

AirPort-verkkojen suunnitteleminen AirPort-työkalua käyttäen. Mac OS X 10.5 + Windows AirPort-verkkojen suunnitteleminen AirPort-työkalua käyttäen Mac OS X 10.5 + Windows 1 Sisältö Luku 1 3 Alkutoimet 5 Langattoman Apple-laitteen määritteleminen internet-yhteyttä varten AirPort-työkalulla

Lisätiedot

3. TIEDOTTAMINEN JA PR... 9 1. MITÄ E-BUSINESS ON?...11

3. TIEDOTTAMINEN JA PR... 9 1. MITÄ E-BUSINESS ON?...11 e-business Sisällysluettelo 1. SÄHKÖPOSTI... 5 JOUKKOPOSTITUS... 5 POSTITUSLISTAT... 5 2. WWW... 7 SIVUSTOT... 7 BANNERIT... 8 ADVERTORIAALIT JA INTERSTITIAALIT... 8 3. TIEDOTTAMINEN JA PR... 9 1. MITÄ

Lisätiedot

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 62900 ALAJÄRVI 1 / 90 SISÄLLYSLUETTELO: Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Sisäinen tietoliikenne 5 1.2.1 Lähiverkko 5 1.2.2 Lähiverkon laitteet 5 1.2.3 Kaapeloitu lähiverkko (yleisesti ja toteutus)

Lisätiedot

Langattoman verkon tietoturvahaasteet ylioppilaskirjoituksissa

Langattoman verkon tietoturvahaasteet ylioppilaskirjoituksissa Langattoman verkon tietoturvahaasteet ylioppilaskirjoituksissa Julius Stenros, CCNA, GWAPT, ACFE Pasi Koistinen, GXPN, GCWN, CISA, CISSP, CRISC, CISM Sisällys Yhteenveto... 3 Langattoman verkon tietoturvahaasteet...

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

Petri Nuutinen 2011 KEVÄT

Petri Nuutinen 2011 KEVÄT Petri Nuutinen 2011 KEVÄT Luku 1 TCP/IP-protokollamalli 1 TCP/IPprotokolla-malli LUKU 1 Y hteistä sopimusta siitä, miten TCP/IP kuvattaisiin kerrosmallina ei kuvattaisiin kerrosmallina ei ole. Kuitenkin

Lisätiedot

TW-3G Reititin. 3G- ja Flash-OFDM Reititin WLAN-tukiasema 802.11b/g/n 300 Mbps. Ohjekirja

TW-3G Reititin. 3G- ja Flash-OFDM Reititin WLAN-tukiasema 802.11b/g/n 300 Mbps. Ohjekirja TW-3G Reititin 3G- ja Flash-OFDM Reititin WLAN-tukiasema 802.11b/g/n 300 Mbps Ohjekirja Copyright (c) TeleWell Oy 01/2010 2 SISÄLTÖ 1. LAITTEEN ESITTELY... 4 1.1. Myyntipaketin sisältö... 4 1.2. Laitteen

Lisätiedot

VIKASIETOINEN VIRTUAALIPALVELINJÄRJESTELMÄ

VIKASIETOINEN VIRTUAALIPALVELINJÄRJESTELMÄ VIKASIETOINEN VIRTUAALIPALVELINJÄRJESTELMÄ Juha Turpeinen Opinnäytetyö Syksy 2010 Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu Tietotekniikan koulutusohjelma,

Lisätiedot

Pikaviestinnän tietoturva Ongelmat, vaihtoehdot ja ratkaisut

Pikaviestinnän tietoturva Ongelmat, vaihtoehdot ja ratkaisut TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Pikaviestinnän tietoturva Ongelmat, vaihtoehdot ja ratkaisut Kandidaatintyö Olli Jarva Tietotekniikan

Lisätiedot

VERKKOKAUPPASOVELLUSALUSTAN TOTEUTUS

VERKKOKAUPPASOVELLUSALUSTAN TOTEUTUS SÄHKÖ- JA TIETOTEKNIIKAN OSASTO TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA VERKKOKAUPPASOVELLUSALUSTAN TOTEUTUS Työn tekijä Työn valvoja Lassi Heikkinen Mika Ylianttila Hyväksytty / 2010 Arvosana Heikkinen L. (2010)

Lisätiedot

RISTO MÄNTYLÄ TALLENNUSVERKON HALLINNAN JA MONITOROINNIN KEHITTÄMINEN LAAJASSA TUOTANTOYMPÄRISTÖSSÄ

RISTO MÄNTYLÄ TALLENNUSVERKON HALLINNAN JA MONITOROINNIN KEHITTÄMINEN LAAJASSA TUOTANTOYMPÄRISTÖSSÄ RISTO MÄNTYLÄ TALLENNUSVERKON HALLINNAN JA MONITOROINNIN KEHITTÄMINEN LAAJASSA TUOTANTOYMPÄRISTÖSSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan

Lisätiedot

TIETOTURVAN PERUSTEKIJÄT

TIETOTURVAN PERUSTEKIJÄT TIETOTURVAN PERUSTEKIJÄT JULKAISUT TIETOTURVAKATSAUS TIETOTURVAN PERUSTEKIJÄT Tämän tietoturvakatsauksen sisältöä päivitetään jatkuvasti ja se on tarkoitettu ainoastaan Konica Minolta Business Solutions

Lisätiedot

Asennusopas Tarkistusversio B. McAfee SaaS Web Protection Service

Asennusopas Tarkistusversio B. McAfee SaaS Web Protection Service Asennusopas Tarkistusversio B McAfee SaaS Web Protection Service COPYRIGHT Copyright 2013 McAfee, Inc. Älä kopioi ilman lupaa. TUOTEMERKIT McAfee, McAfee logo, McAfee Active Protection, McAfee CleanBoot,

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot