Maalämpöpumput. Joutsenmerkityt kallio-, pintamaa- ja vesistölämpöpumppumme.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maalämpöpumput. Joutsenmerkityt kallio-, pintamaa- ja vesistölämpöpumppumme."

Transkriptio

1 Maalämpöpumput Joutsenmerkityt kallio-, pintamaa- ja vesistölämpöpumppumme

2 2

3 Investointi joka kannattaa välittömästi. Tässä esitteessä esittelemme maalämpöpumppumme jotka ottavat lämpöenergiaa kalliosta, pintamaasta tai vesistöstä. Nämä ovat energia - tehokkaimpia lämpöpumppujamme. Niiden avulla voit alentaa lämmitys - kustannuksiasi jopa 80 prosenttia. Tämän lisäksi saat myös lisäarvoa kiinteistöllesi, sillä olet investoinut energiatehokkaaseen ja ympäristö - ystävälliseen järjestelmään, joka tuottaa lämpöä erittäin pitkään. Helppo ja turvallinen valinta. IVT:llä pyrimme jatkuvasti rikkomaan rajoja siitä kuinka ympäristö - ystävällinen ja energiatehokas lämpöpumppu voi olla. Olemme esimerkiksi ainoa lämpöpumppuvalmistaja, joka on pystynyt saavut - tamaan Joutsenmerkin tiukat ympäristö- ja laatuvaatimukset. Ja koska lämpöpumppumme ovat korkealaatuisia, on selvää, että myönnämme lämpöpumpuillemme myös alan parhaimman takuun, 5 vuoden IVT Erikoistakuun. IVT Lämpöpumppu on myös erittäin helppo vaihtoehto. Toisin kuin esimerkiksi puu-, pelletti- tai öljylämmitys, lämpöpumppu ei tarvitse polttoainelisäystä. Lämpö kerätään luonnosta, ja ainoa mitä sinun pitää miettiä, on kuinka lämmintä haluat. 3

4 Korkealuokkaiset lämpöpumput. Lämpöpumppu on suuri investointi. Näin ollen on selvää, että odotat siltä kustannustehokasta lämmitystä pitkäksi aikaa. Kun suunnittelemme ja valmistamme lämpöpumppuja, emme tee kompromisseja. Tutkimme ja kehitämme jatkuvasti uusinta teknologiaa, jotta saisit lämmitettyä kiinteistösi mahdollisimman alhaisin kustannuksin. Käytämme lämpöpumppujen valmistamisessa ainoastaan korkealuokkaisia komponentteja. 4

5 Yhteistyössä luonnon kanssa. Lämpöpumppujen perusperiaate on jo itsessään ympäristöystävällinen. Keräämme aurinkoenergian luonnosta ja muunnamme sen lämmöksi. Miten tehdä jo ympäristöystävällisestä teknologiasta vieläkin ympäristöystävällisempi? Se on kysymys jonka parissa olemme työskennelleet niin kauan kuin olemme valmistaneet lämpöpumppuja. Matalaenergiakiertovesipumput Yhtenä esimerkkinä olemme jatkuvasti pyrkineet vähentämään lämpöpumppujemme sähkönkulu - tusta. Viimeisimpänä läpimurtona mainittakoon matalaenergiakiertovesipumput uusimmissa lämpöpumppumalleissamme. Ottamatta huo - mioon pelkästään teknisiä innovaatioitamme, jotka parantavat ympäristöystävällisyyttä entises - tään, pyrimme myös tuotannossamme jättämään mahdollisimman vähän jälkiä ympäristöön. Joutsenmerkityt lämpöpumput. Ehkäpä hienoin osoitus sitoutumisestamme ympäristötyöhön on Joutsen-ympäristömerkki, jonka olemme saavuttaneet ainoana lämpö - pumppuvalmistajana. Ennen kuin tämä ympäristömerkintä voidaan myöntää lämpö - pumpulle, on sen täytettävä käytetyille materi - aaleille ja materiaalien kierrätettävyydelle asetetut tiukat vaatimukset. Lisäksi puolueeton laboratorio testaa lämpöpumpun vuoden käyttöajalle lasketun tehokkuuden kattavilla testeillä. Saimme Joutsenmerkinnän vuonna 2005 ensimmäisenä lämpöpumpputoimittajana, eikä yksikään kilpailijoistamme ole vielä yltänyt samaan Joutsenmerkin tiukat ympäristö - vaatimukset koskevat tuotteen koko elinkaarta. Käytettävien raaka-aineiden ja materiaalien on oltava ympäristöystävällisiä, tuotteen laatu ja tehokkuus on testattava puolueettomissa laboratorioissa, ja mikä tärkeintä, mahdollisimman suuri osa tuotteesta on voitava kierrättää. 5

6 Lisäarvoa kiinteistöllesi. Kun asennat kiinteistöösi IVT maalämpöpumpun, et hyödy ainoastaan asuessasi siellä, vaan hyödyt myös myydessäsi kiinteistöäsi. Porareikä varaa aurinkoenergiaa jatkuvasti. Näin ollen ei ole riskiä, että lämpö loppuisi, niin kauan kuin aurinko paistaa. Sama pätee myös pintamaasta tai vesistöstä kerät - tävään lämpöenergiaan. Keruupiirin, joka johtaa lämpöenergiaa lämpö - pumpulle, käyttöikä on noin 100 vuotta. Siitä sinun ei siis tarvitse huolehtia. Itse lämpöpumpun käyttöikä on noin 20 vuotta, mutta ei ole harvi - naista, että käyttöikä olisi huomattavasti pidempikin. Helppo asennus Yli 100 metriä syvän reiän poraaminen kallioon, keruuputkiston kaivaminen maahan tai upottaminen vesistöön saattaa kuulostaa monimutkaiselle. Sitä se monessa tapauksessa onkin, mutta asiakkaana et sitä huomaa. Kaikki IVT jälleenmyyjämme ovat kou - luttamiamme, ja pyrimme varmistamaan, että heillä on aina uusin tietotaito, jota lämpöpumppujemme mitoituksessa ja asennuksessa vaaditaan. Jälleen - myyjämme käyttävät apunaan myös muita ammatti - taitoisia yhteistyökumppaneita esimerkiksi porausja kaivuutöissä. Maalämpöpumpun asennus vie yleensä 1-2 päivää, mukaan lukien valmistelutyöt, kuten esimerkiksi po - raus. Lämmöttä sinun ei tarvitse yleensä olla muu - tamaa tuntia pidempään. Kun asennus on valmis, käy jälleenmyyjäsi vielä huolellisesti toiminnot läpi kanssasi. 6

7 Lämpöpumppusi maksaa itsensä takaisin. Koska lämpöpumppu käyttää ilmaista aurinko - energiaa kiinteistösi lämmitykseen, aloittaa se itsensä takaisinmaksamisen heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Se alentaa lämmityskustannuk - siasi huomattavasti verrattuna esimerkiksi sähkö-, pelletti- tai öljylämmitykseen. Riippuen aiem - masta lämmitystavastasi, voit alentaa lämmitys - kustannuksiasi jopa 80 prosenttia. Mitä lämpö maksaa?* Lämpöpumppu Vuosikustannus IVT Greenline HE C9 890 IVT Greenline EQ C8 850 Vaihtoehtoinen lämmitys Vuosikustannus Suora sähkö 2875 Öljy 3850 Ota yhteyttä IVT-jälleenmyyjääsi, varaa kotikäynti ja aloita säästäminen. Jälleenmyyjältä saat avuk - sesi arviolaskelman, josta näet kuinka paljon voit säästää. Lähimmän jälleenmyyjän löydät osoitteesta *Taulukko on suuntaa antava. Lakelmien lähtötietoina on käytetty öljynkulutusta 3,5m3 kokonaishyötysuhteella 75%. Sähkön hinta 0,11 /kwh ja öljyn hinta 1,1 /l. Pidämme tyytyväisistä asiakkaista. Varmistaaksemme asiakkaidemme tyytyväisyyden, olemme IVT:llä menneet askeleen pidemmälle kuin muut. Haluamme vain tyytyväisiä asiakkaita ja siksi kiinnitämme jatkuvasti huomiota kokonaislaatuun, johon laitteiden lisäksi kuuluu paikallisen IVT jälleen - myyjän toiminta kaupanteosta toimitukseen ja asen - nuksesta laitteiston toiminnan varmistamiseen käyt - töaikana. Valtuutettu IVT jälleenmyyjä ottaa vastuun koko urakasta. Hän tekee usein kotikäynnin, kirjalli - sen tarjouksen säästölaskelmineen, ja antaa apua mahdollisten viranomaislupien hakemisessa. Asen - nuksen jälkeen, lämpöpumpun luovutuksen yhtey - dessä hän antaa perusteellisen käyttöopastuksen ja käy kanssasi läpi laitteiston toiminnan erityisen tar - kistuslistan mukaan. Viiden vuoden takuu, entä sitten? Kaikilla IVT-lämpöpumpuilla on viiden vuoden takuu, joka itse asiassa on paljon enemmän kuin takuu, sillä se kattaa rikkoutuneiden osien lisäksi kaikki korjauskustannukset asentajan matkakuluja myöten. Tämä on ainutlaatuinen etu IVT-lämpöpumpun os - tajalle, mutta se ei paljoa lohduta, jos talo on läm - pöpumpun rikkoutumisen takia päiväkausia kylmillään, eikä hanasta tule kuumaa vettä. Otat vain yhteyttä lähimpään jälleenmyyjääsi, joka saa lämmöt päälle talossa yleensä hyvinkin nopeasti. Tarvittaessa hän käyttää hyväkseen erityistä huolto-organisaatiotamme. Miksi kerromme tämän? Yksi syy on se, että haluamme sinun tuntevan olosi turvalliseksi valittuasi IVT:n lämpöpumppusi toimit - tajaksi. Toinen on se, että luotamme siihen, että koulutettu jälleenmyyjämme valitsee aina oikean ratkaisun ja tekee asennuksen täysin oikein ja vikaan - tuminen on näin ollen epätodennäköistä. Mutta ehkä kaikkein yksinkertainen selitys on se, että me nyt vain satumme pitämään tyytyväisistä asiakkaista. 7

8 1 Mistä lämpö tulee? Kaikki lämpö jonka lämpöpumppusi ottaa talteen on lähtöisin auringosta, otitpa sen sitten kallioperästä, pintamaasta tai vesistöstä. Lämpöpumppu käyttää niihin varastoutunutta aurinkoenergiaa kiinteistösi ja käyttövetesi lämmittämiseen. 2 1 Kalliolämpö on vaihtoehdoista usein kaikkein taloudellisin. Lämpö otetaan talteen metrin syvyisestä rei - ästä, joka porataan kallioperään. 2 Pintamaasta otettava lämpö ei edel - lytä poraamista toisin kuin kallioperästä otettava lämpö. Keruuputkisto kaivetaan tontillesi, josta se ottaa talteen maape - rässä olevaa lämpöä. 3 Vesistölämmön talteenotto ei vält - tämättä vaadi suuria toimenpiteitä ton - tillasi. Lämpö otetaan vesistön pohjasta keruuputkistolla, joka ankkuroidaan poh - jaan painojen avulla. 3

9 Varustele lämpöpumppusi. Uusi lämpöpumppusi antaa sinulle mahdollisuuden myös lisätä energiatehokkuutta ja käyttömukavuutta entisestään valinnaisilla lisävarusteilla. Kysy lisää lisävarusteista jälleenmyyjältäsi. IVT Aurinko Aurinkokeräimillä voit täydentää lämmitysjärjestel - määsi. Aurinkoenergiaa otetaan talteen aurinko - keräimillä, jotka asennetaan talosi katolle. Yleensä kaksi keräintä riittää tuottamaan kotitalouden tarvi - tseman lämpimän käyttöveden kesäkuukausina. Auringon säteilyenergiaa voidaan hyödyntää liittä - mällä keräimet ja pumppuasema lämpöpumpun varaajaan. Silloin kesäajan lyhyet käyntijaksot, jotka kuluttavat kompressoria eniten, jäävät pois. Näin lämpöpumppusi odotettavissa oleva käyttöikä pi - tenee huomattavasti. Talvisin lämmityksen hoitaa lämpöpumppu. IVT Maakylmä Mikäli kaipaat myös viilennystä kesäisin, pienellä investoinnilla voit saada kustannustehokkaan ja miellyttävän jäähdytysjärjestelmän kiinteistöösi. IVT Maakylmässä neste kierrätetään porareiästä lämpöpumpun ja erillisen putkiston kautta puhal - linpatterille, joka levittää viileän ilman kiinteistöön. Käyttökustannukset ovat erittäin alhaiset, sillä mak - sat ainoastaan kiertovesipumpun käyntienergiasta. Uima-allas automatiikka Mikäli omistat uima-altaan, kannattaa sinun antaa lämpöpumpun huolehtia myös altaan lämmityk - sestä erillisen uima-allas automatiikan avulla. Näin säästät huomattavasti myös uima-altaan lämmityskustannuksissa. IVT Anywhere Tämän sovelluksen avulla voit etäohjata lämpö - pumppusi toimintoja älypuhelimen avulla. Sovellus toimii ios ja Android käyttöjärjestel - män älypuhelimilla. 9

10 Maalämpöpumpun toimintaperiaate Lämmönkeruuneste kiertää porakaivossa/maa - silmukassa muoviletkussa. Neste sitoo maahaan varastoitunutta auringon lämpöä, joka siirretään lämmönkeruupumpun avulla lämpöpumpun höyrystimeen. Lämpötila on tällöin n. 0 C. 2. Höyrystimessä lämmönkeruuneste kohtaa kylmä - aineen. Kylmäaine on silloin nestemuodossa ja sen lämpötila on n. -10 C. Kylmäaine alkaa kiehua, kun se kohtaa 0-asteisen lämmönkeruunesteen. Se höyrystyy ja siirretään kompressoriin. 3. Kompressorissa kylmäaineen paine kasvaa ja höy - ryn lämpötila nousee n C lämpötilaan. Kuuma kaasu siirretään sitten lauhduttimeen. 4. Lauhduttimessa lämpö siirtyy talon lämmitysjärjes - telmään ja käyttövesijärjestelmään. Höyry jäähtyy ja tiivistyy nesteeksi. 5. Miellyttävä ja ympäristöystävällinen lämpö jaetaan kiinteistöösi patteri- ja/tai lattialämmitysverkoston kautta Kylmäaineen paine on edelleen suuri, kun se siir - tyy paisuntaventtiiliin. Paisuntaventtiilissä kylmäai - neen paine laskee. Samalla myös lämpötila laskee arvoon n. -10 C. Kun kylmäaine ohittaa höyrysti - men, se muuttuu taas kaasuksi. Lämmönkeruuneste johdetaan ulos lämpöpum - pusta keruuputkistoon keräämään uutta varas - toitunutta aurinkoenergiaa. Nesteen lämpötila on tällöin n. -3 C. 5 10

11 IVT Greenline HE (C-malli) Vaihtoventtiili Venttiili vaihtaa lämmityksen ja käyttö - veden välillä. Sähköliitäntä Sähkönsyötön ja antureiden läpivienti. Lämminvesivaraaja Ruostumattomasta teräksestä valmis - tettu kaksoismanttelivaraaja, jonka ti - lavuus on185 litraa. Ohjauspaneeli/näyttö Valaistu nelirivinen näyttö, josta läm - pöpumppua ohjataan. Sähkövastus Sähkölisäenergiaa voidaan käyttää kylmimpinä päivinä, mitoituksesta riippuen. Lisäenergia aktivoituu myös hätäkäytössä, lisäkäyttöveden ja käyttövesihuipun yhteydessä. Lauhdutin Tiivistää kaasun nesteeksi ja siirtää lämmön lämmitysjärjestelmään. A-luokan matalaenergia - kiertovesipumppu (P2) Lämmityksen kiertovesipumppu kier - rättää vettä lämmitysjärjestelmässä. Kompressori Nostaa kylmäaineen paineen. Lämpö - tila nousee 0 C:sta noin 100 C:seen. Kompressori on eristetty äänitason minimoimiseksi. Joustoletku Vaimentaa tärinää lämpöpumpussa. Näyttölasi Näyttää kylmäaineen määrän. Rego 1000 ohjausautomatiikka Ohjaa ja valvoo kaikkia lämpöpum - pun toimintoja. Sähkökotelo Suljettu sähkökotelo, jossa moottori - suojan ja automaattivarokkeiden kuit - taustoiminnot. Höyrystin Höyrystää kylmäaineen kaasuksi ja siirtää lämpöä keruuputkistosta kyl - mäainepiiriin. A-luokan matalaenergia - kiertovesipumppu (P3) Eristetty ja korroosiosuojattu keruupii - rin kiertovesipumppu kierrättää keruu - nestettä lämpöpumpulle. Paisuntaventtiili Laskee kylmäaineen paineen. 11

12 IVT Greenline HE Matalaenergiatekniikka tuo lisäsäästöä kwh. DPC Dynaaminen pumpun ohjaus. ESM Energianmittaus - järjestelmä. Joutsenmerkki. Maksimi menoveden lämpötila +65 C. 5 vuoden IVT-Erikoistakuu. Tekniset tiedot Greenline HE C/E Malli Toiminta neste/vesi Antoteho (0 / 35 C) 1) C6/E6 5,5 kw C7/E7 7,2 kw C9/E9 8,8 kw C11/E11 10,3 kw E14 14,8 kw E17 16,4 kw COP (0 / 35 C) 1) 4,2 4,2 4,2 4,5 4,4 4,0 Keruupiiri Nimellisvirtaus Maksimi paine Käyttölämpötila Liitäntä (Cu) Kompressori 0,30 l/s 0,38 l/s 28 mm 0,46 l/s 4 bar C 0,57 l/s 0,78 l/s 35 mm 0,90 l/s Tyyppi Scroll Paino, kylmäaine R407c 1,6 kg 1,6 kg 1,8 kg 2,4 kg 2,3 kg 2,3 kg Lämpöjohto Nimellisvirtaus Min./max. menoveden lämpötila Suurin sallittu käyttöpaine Liitäntä (Cu) Käyttövesi Liitäntä (Rst) Sähköliitännän arvot 0,18 l/s 0,23 l/s 22 mm 22 mm 0,29 l/s 20/65 C 1,5 bar 0,34 l/s 0,47 l/s 28 mm 28 mm 0,54 l/s Sähkökytkentä 400V 3N~50Hz Varoke 2) 2) 10/16/16 A 16/16/16A 16/16/20A 16/16/20A 25A 32A 2) Sähkövastus 1,5/3/6kW 0-9kW Yleistä Äänitaso C-malli 3) 44 db(a) 47 db(a) 49 db(a) 48 db(a) - - Äänitaso E-malli 3) 47 db(a) 50 db(a) 51 db(a) 48 db(a) 51 db(a) 47 db(a) Säätökeskus Mitat (leveys syvyys korkeus) C-malli Mitat (leveys syvyys korkeus) E-malli Rego mm mm - IVT Greenline HE:ssä on uusim - man sukupolven matalaenergia - kiertovesipumput sekä kylmällä, että lämpimällä puolella. Se vähen - tää sähkönkulutusta ja samalla lämmityskustannuksiasi entisestään. IVT Greenline HE-lämpöpumppu edustaa alan viimeisintä muotoilua ja tekniikkaa. Lämpöpumpun ohjauksesta vastaa uusi Rego1000 ohjausautomatiikka. Dynaaminen pumpun ohjaus (DPC) optimoi talon lämmityksen, joka lisää säästöjä. Energianmittausjärjestelmä (ESM) näyttää lämpöpumpun ener - gian tuoton. Jopa 65 C menoveden lämpötila tekee IVT Greenline HE:stä erino - maisen vaihtoehdon myös kohteisiin, joissa vaaditaan korkeita lämpötiloja. Saatavana on sekä sisäärakennetulla lämminvesivaraajalla varustettu C-malli, että matalampi E-malli, johon voidaan liittää erillinen varaaja. IVT Greenline HE:n Joutsenmerkki on osoitus tuotteen ympäristöystävälli - syydestä ja se myös takaa, että tuote täyttää sille asetetut toimivuus- ja kestävyysvaatimukset. Paino (ilman pakkausta) C-malli 200 kg 201 kg 210 kg 218 kg - Paino (ilman pakkausta) E-malli 146 kg 152 kg 155 kg 170 kg 190 kg 195 kg 1) Standardin EN mukaisesti. 2) Sähkövastuksen teho voidaan rajoittaa 4,5 kw:iin, jolloin varokkeeksi tulee E14 malliin 20 A ja E17 malliin 25 A. 3) Standardin EN ISO mukaisesti. 12

13 IVT PremiumLine EQ Matalaenergiatekniikka tuo lisäsäästöä jopa 200 vuodessa. ESM Energianmittaus - järjestelmä. DPC II Dynaaminen pumpun ohjaus. COP 5,1* - tehokkain lämpöpumppumme. Erittäin hiljainen äänitaso. Mukautuva käyttöveden ohjaus - edullisempaa käyttövettä. Valinnaisena LCD-monitoimisäädin. 5 vuoden IVT-Erikoistakuu. Tekniset tiedot PremiumLine EQ C/E Malli Toiminta neste/vesi Antoteho (0 / 35 C) 1) C6/E6 5,8 kw C8/E8 7,6 kw C10 10,4 kw E10 10,4 kw E13 13,3 kw E17 17,0 kw COP (0 / 35 C) 1) 4,4 4,7 4,7 4,8 4,8 4,7 Keruupiiri N imellisvirtaus 0,36 l/s 0,47 l/s 0,64 l/s 0,64 l/s 0,83 l/s 1,05 l/s Maksimi paine Käyttölämpötila Liitäntä (Cu) Kompressori 28 mm 4 bar C 35 mm Tyyppi Copeland Scroll Kylmäaineen R410a määrä 1,55 kg 1,95 kg 2,20 kg 2,40 kg 2,65 kg 2,80 kg Lämpöjohto Nimellisvirtaus Min./max. menoveden lämpötila Suurin sallittu käyttöpaine Liitäntä (Cu) Käyttövesi Liitäntä (Rst) Sähköliitännän arvot 0,20 l/s 0,26 l/s 22 mm 22 mm 0,36 l/s 20/62 C 3,0 bar 0,36 l/s 0,46 l/s 28 mm - 0,58 l/s Sähkökytkentä 400V 3N~50Hz Varoke (A) 10/16/20 16/16/20 16/20/25 16/20/25 16/25/25 20/25/32 Sähkövastus 1-3/6/9kW Yleistä Äänitaso Db(A) 2) 46/46 47/ Säätökeskus Rego 1000 Mitat (leveys syvyys korkeus) C-malli mm - Mitat (leveys syvyys korkeus) E-malli mm Paino (ilman pakkausta) C-malli 208 kg 221 kg 230 kg - Paino (ilman pakkausta) E-malli 144kg 157 kg - 167kg 185 kg 192 kg IVT PremiumLine EQ on uusin ja energiatehokkain maalämpöpump - pumme, joka alentaa lämmityskus - tannuksia merkittävästi verrattuna perinteisiin maalämpöpumppuihin. Olemme kehittäneet mm. uuden kompressorin, joka on huomatta - vasti tehokkaampi kuin edeltäjänsä ja samalla erittäin hiljainen. Lisäksi käytämme uutta kylmäainetta ja uusimman sukupolven matalaener - giakiertovesipumppuja energiate - hokkuuden maksimoimiseksi. Automaattisesti säätyvä lämmityksen kiertovesipumppu pitää meno- ja paluuveden lämpötilaeron vakiona, joka parantaa hyötysuhdetta entises - tään. Lämpöpumpun ohjauksesta vastaa uusittu Rego1000 ohjausautomatiikka, jonka avulla säädät lämpotilan hel - posti haluamallesi tasolle. Dynaaminen pumpun ohjaus (DPC II) optimoi talon lämmityksen, joka lisää säästöjä. Energianmittausjärjestelmä (ESM) näyttää lämpöpumpun ener - gian tuoton. Saatavana on sekä sisäärakennetulla lämminvesivaraajalla varustettu C-malli, että matalampi E-malli, johon voidaan liittää erillinen varaaja. 1) Standardin EN mukaisesti. 2) Standardin EN ISO mukaisesti. * EN 255 mukaisesti sisältäen kiertovesipumput.

14 Olemme lämmittäneet pohjoismaisia koteja lähes 40 vuotta. Tuotantolaitoksemme sijaitsee Ruotsin Tranåsissa, jossa on myös alan kansainvälisesti edistynein tutkimus-, tuotekehitys- ja testauslaboratoriom - me. Tavoitteenamme on, että tuotteillamme on koko elinkaarensa aikana mahdollisimman pienet ympäristövaikutukset, mutta säästäisivät mahdolli - simman paljon lämmityskustannuksissasi. Pitkäjänteinen työmme on tehnyt meistä Pohjoismaiden suurimman lämpöpumpputoimittajan ja olemme siitä ylpeitä. Mutta kaikkein ylpeim - piä olemme siitä, että useimmat lämpöpumppumme täyttävät Joutsen - merkin, eli Pohjoismaisen ympäristömerkin tiukat vaatimukset. Produktion: Mecka Reklambyrå. Foto: Lisa Carlsson, Mats Alfredsson och Superstudio. Producerad enligt Svanens miljökrav: DanagårdLiTHO nr Med reservation för eventuella tryckfel. Augusti IVT on Suomen lämpöpumppuyhdistyksen (SULPU) jäsen. Jäsenyyden ansiosta voit tuntea olosi erityisen turvalliseksi vali - tessasi meidät lämpöpumppusi toimittajaksi. IVT Lämpöpumput Robert Bosch Oy Äyritie 8 E VANTAA 12

saavut tamaan Joutsenmerkin tiukat ympäristö- ja laatu- Ruotsissa 1970-luvulla perustettu IVT on vuodesta

saavut tamaan Joutsenmerkin tiukat ympäristö- ja laatu- Ruotsissa 1970-luvulla perustettu IVT on vuodesta Pohjoismaista osaamista Bosch-konsernissa Investointi joka kannattaa välittömästi Tässä esitteessä esittelemme maalämpöpumppumme, jotka ystävällinen ja energiatehokas lämpöpumppu voi olla. Olemme ottavat

Lisätiedot

Maalämpöpumput. Uutuus! IVT PremiumLine HQ. www.ivt.fi

Maalämpöpumput. Uutuus! IVT PremiumLine HQ. www.ivt.fi Maalämpöpumput Uutuus! IVT PremiumLine HQ 359 001 www.ivt.fi Pohjoismaista osaamista Bosch-konsernissa Ruotsissa 1970-luvulla perustettu IVT on vuodesta 2005 ollut osa Bosch-konsernia. Lämpöpumppuosaamista

Lisätiedot

Kiinteistölämpöpumput. Lämpöpumput isompiin kiinteistöihin.

Kiinteistölämpöpumput. Lämpöpumput isompiin kiinteistöihin. Kiinteistölämpöpumput Lämpöpumput isompiin kiinteistöihin. Broschyr_Fastighet_sv.indd het_sv _sv.in indd 1 2011-02-03 14.18 Rivitalot Paritalot Kerrostalot Kartanot Kirkot Tuotantolaitokset Hallit Varastot

Lisätiedot

www.ivt.fi Nopean tilaajan etu! Tilaa maalämpöpumppu toukokuussa, saat työsäiliön Suomen luotettavin vaihtoi maalämpöön

www.ivt.fi Nopean tilaajan etu! Tilaa maalämpöpumppu toukokuussa, saat työsäiliön Suomen luotettavin vaihtoi maalämpöön Tärkeää tietoa energia-asioista kiinnostuneille www.ivt.fi 1/2014 UUTISET Nopean tilaajan etu! Tilaa maalämpöpumppu toukokuussa, saat työsäiliön kaupan päälle. Lue lisää sivulta 8. Suomen luotettavin mies

Lisätiedot

NIBE Maalämpö. Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE-MAALÄMPÖ 1

NIBE Maalämpö. Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE-MAALÄMPÖ 1 NIBE Maalämpö Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE-MAALÄMPÖ 1 NIBE-MAALÄMPÖ 2 + Auringon lämpöä maassa valtava energiavarasto, joka vain odottaa hyödyntämistään. Mitä näet katsoessasi ulos ikkunasta? Kadun?

Lisätiedot

NIBE Maalämpö LÄMPÖPUMPPUJEN UUSI SUKUPOLVI NIBE-MAALÄMPÖ 1

NIBE Maalämpö LÄMPÖPUMPPUJEN UUSI SUKUPOLVI NIBE-MAALÄMPÖ 1 NIBE Maalämpö LÄMPÖPUMPPUJEN UUSI SUKUPOLVI NIBE-MAALÄMPÖ 1 2 NIBE-MAALÄMPÖ + AURINGON LÄMPÖÄ MAASSA VALTAVA ENERGIAVARASTO, JOKA VAIN ODOTTAA HYÖDYNTÄMISTÄÄN. Mitä näet katsoessasi ulos ikkunasta? Kadun?

Lisätiedot

Danfoss Lämpöpumput pientaloille

Danfoss Lämpöpumput pientaloille MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Lämpöpumput pientaloille Kodin lämmittäminen maahan tai veteen varastoituneella aurinkoenergialla on kestävä tapa säästää luontoa, rahaa ja parantaa elämän laatua.

Lisätiedot

NIBE-kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN

NIBE-kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN NIBE-kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN NIBE KIINTEISTÖLÄMPÖ 2 + Auringon lämpö maassa valtava energiavarasto, joka vain odottaa hyödyntämistään. Katso ulos ikkunasta. Mitä

Lisätiedot

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä.

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä. Maalämpöpumppu kerää maaperään, kallioon tai veteen varastoitunutta auringon lämpöä. Maalämmöllä on lämmitetty pientaloja 1970-luvun puolivälistä lähtien, ja lämmitystapa on kasvattanut suosiotaan 2000-luvulle

Lisätiedot

IVT 495 TWIN. Lämpöpumppu, joka antaa kaksinkertaisen tehon: lämpöä sekä poistoilmasta että maaperästä

IVT 495 TWIN. Lämpöpumppu, joka antaa kaksinkertaisen tehon: lämpöä sekä poistoilmasta että maaperästä IVT 495 TWIN Lämpöpumppu, joka antaa kaksinkertaisen tehon: lämpöä sekä poistoilmasta että maaperästä Suuremmat säästöt turvallisuutta tulevaisuutta ajatellen IVT on kehittänyt aivan uuden ja ainutlaatuisen

Lisätiedot

NIBE kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN

NIBE kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN NIBE kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN + AURINGON LÄMPÖ VALTAVA ENERGIAVARASTO, JOKA VAIN ODOTTAA HYÖDYNTÄMISTÄÄN. Katso ulos ikkunasta. Mitä näet? Kadun? Puita ja peltoja?

Lisätiedot

Maalämpöpumpun ostajan opas

Maalämpöpumpun ostajan opas Maalämpöpumpun ostajan opas Sisällysluettelo Johdanto... 2 Mitä on maalämpö?... 3 Maalämmön soveltuvuus... 3 Miksi maalämpö?... 4 Säästö... 4 Esimerkki 1. Rintamamiestalo Vantaa... 4 Esimerkki 2. Uudiskohde

Lisätiedot

Lähienergian valintaopas

Lähienergian valintaopas Lähienergian valintaopas Ilmalämpö Ilma-vesilämpö Maalämpö Aurinkolämpö ja -sähkö Energiavaraajat Ohjausjärjestelmät SISÄLLYSLUETTELO Parhaasta sopivaksi Yhä useampi suomalainen käyttää uusiutuvaa, paikallisesti

Lisätiedot

Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta

Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 19.12.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 2 Maalämmön toimintaperiaate... 2 Miten maalämpöpumppu toimii?... 3 Lämpöpumpun tehon

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312 Asennus- ja käyttöohjeet Malli 306 I 308 I 310 I 312 16150214-1 2012-03-08 Yleistä tietoa Sisällysluettelo YLEISTÄ TIETOA Tarkistuslista 6 Tärkeää! 7 Turvallisuusmääräykset 7 Talon lämpöasetukset 8 1.

Lisätiedot

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412 161 502 36-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400 Malli 406 I 408 I 410 I 412 Kylmämodulin irrotus 1. Irrota kylmämoduulin sähköpistokkeet

Lisätiedot

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu Johdanto Ilmalämpöpumppu hyödyntää ilman ilmaista energiaa. Melko pienellä investoinnilla voidaan vähentää lämmityskustannuksia melkein puolella. Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita

Lisätiedot

ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA

ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA Työn

Lisätiedot

Bosch Compress 5000 LW/M Maalämpöpumppu

Bosch Compress 5000 LW/M Maalämpöpumppu Bosch Compress 5000 LW/M Maalämpöpumppu Bosch Compress 5000 LW/M Maksimaaliset säästöt uusinta tekniikkaa käyttävillä maalämpöpumpuilla. Bosch Compress 5000 LW/M uutuustuote on tulos jatkuvasta tutkimustyöstämme,

Lisätiedot

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 Sisältö 4 Valitse harkiten 5 Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen 6 Mihin energiaa tarvitaan? 7 Matalaenergia- ja passiivitalot yleistyvät 8 Toimiva kokonaisuus syntyy hyvällä

Lisätiedot

MAALÄMPÖRATKAISUT LUOTETTAVAA JA KEHITTYNYTTÄ LÄMPÖPUMPPUTEKNIIKKAA JOKAISEEN KOTIIN JA KIINTEISTÖÖN. www.kaukora.fi

MAALÄMPÖRATKAISUT LUOTETTAVAA JA KEHITTYNYTTÄ LÄMPÖPUMPPUTEKNIIKKAA JOKAISEEN KOTIIN JA KIINTEISTÖÖN. www.kaukora.fi MAALÄMPÖRATKAISUT LUOTETTAVAA JA KEHITTYNYTTÄ LÄMPÖPUMPPUTEKNIIKKAA JOKAISEEN KOTIIN JA KIINTEISTÖÖN JÄMÄ STAR RST 6 kw maalämpöpumput integroidulla käyttövesivaraajalla JÄMÄ STAR 6-7 kw maalämpöpumput

Lisätiedot

Maalämpöpumput. Oilon Geopro MH, GT, SH, RE

Maalämpöpumput. Oilon Geopro MH, GT, SH, RE Maalämpöpumput Oilon Geopro MH, GT, SH, RE Juuret syvällä suomalaisessa maaperässä Luonnollista energiaa Keväästä syksyyn maaperäämme varastoituu päästötöntä aurinkoenergiaa. Tämä ilmainen energia lämmittää

Lisätiedot

NIBE mahdollisuuksien maailma!

NIBE mahdollisuuksien maailma! UUTISET 2 2012 Monipuoliset lämmitysratkaisut kaikenkokoisiin koteihin NIBE ilma/vesilämpöpumppuvalikoima laajeni NIBE DIM uuden ajan mitoitustyökalu NIBE UPLINK kiinteistölämpöpumppujen etäohjaus ja valvonta

Lisätiedot

MAALÄMPÖRATKAISUT LUOTETTAVAA JA KEHITTYNYTTÄ LÄMPÖPUMPPUTEKNIIKKAA JOKAISEEN KOTIIN JA KIINTEISTÖÖN. www.kaukora.fi

MAALÄMPÖRATKAISUT LUOTETTAVAA JA KEHITTYNYTTÄ LÄMPÖPUMPPUTEKNIIKKAA JOKAISEEN KOTIIN JA KIINTEISTÖÖN. www.kaukora.fi MAALÄMPÖRATKAISUT LUOTETTAVAA JA KEHITTYNYTTÄ LÄMPÖPUMPPUTEKNIIKKAA JOKAISEEN KOTIIN JA KIINTEISTÖÖN JÄMÄ STAR RST 6 kw maalämpöpumput integroidulla käyttövesivaraajalla JÄMÄ STAR 6-7 kw maalämpöpumput

Lisätiedot

Maalämmön kannattavuus

Maalämmön kannattavuus Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0200 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Maalämmön kannattavuus The cost-effectiveness of geothermal

Lisätiedot

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS FI 0923-1 031225 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET A B C D E F G Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto LEK LEK LEK

Lisätiedot

Avaimet käteen. edulliseen. Joutsenmerkki. Suorasähköstä. maalämpöön. vain IVT-lämpöpumpuilla. -toimitus on IVT:n vahvuus 1/2010

Avaimet käteen. edulliseen. Joutsenmerkki. Suorasähköstä. maalämpöön. vain IVT-lämpöpumpuilla. -toimitus on IVT:n vahvuus 1/2010 1/2010 IVT Lämpöpumput Oy:n asiakaslehti pienrakentajille ja saneeraajille. www.ivt.fi Suorasähköstä edulliseen maalämpöön Joutsenmerkki vain IVT-lämpöpumpuilla Avaimet käteen -toimitus on IVT:n vahvuus

Lisätiedot

ILMALÄMPÖ = FIKSU RATKAISU

ILMALÄMPÖ = FIKSU RATKAISU ILMALÄMPÖ = FIKSU RATKAISU Opas ilmalämpöpumpun ja ilmavesijärjestelmien hankintaan HELPPO YHTÄLÖ Ilmalämpöpumpulla säästää helposti neljänneksen ja parhaimmillaan jopa puolet omakotitalon energiakuluista.

Lisätiedot

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 1/32 ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 2/32 Harjunpään energiantuotanto - ja aluelämpöselvityksen raportti Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPUN TOIMINTA. Jääkaappi = lämpöpumppu 3.10.2012. höyrystin. lauhdutin. paisuntaventtiili. kompressori. NIBE ENERGY SYSTEMS Heat Pump General

LÄMPÖPUMPUN TOIMINTA. Jääkaappi = lämpöpumppu 3.10.2012. höyrystin. lauhdutin. paisuntaventtiili. kompressori. NIBE ENERGY SYSTEMS Heat Pump General LÄMPÖPUMPUN TOIMINTA Heat Pump General Jääkaappi = lämpöpumppu höyrystin lauhdutin paisuntaventtiili kompressori Heat Pump General 1 Lämpöpumppu ottaa lämpöä alemmasta lämpötilatasosta ja siirtää sitä

Lisätiedot