Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8. Käyttöopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8. Käyttöopas"

Transkriptio

1 Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8 ULKOYKSIKKÖ SISÄYKSIKKÖ Käyttöopas Parhaan suorituskyvyn ja ongelmattoman käytön varmistamiseksi, lue nämä ohjeet huolella ennen käyttöä. 1

2 Varotoimenpiteet Lue huolella kohta Varotoimenpiteet ennen laitteen käyttöä taataksesi yksikön oikean käyttötavan. Huomioi erityisesti Varoitus ja Varokaa symbolit. Varoitus kappale sisältää kohtia, joiden huomioimatta jättäminen saattaa aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. Varokaa kappale sisältää kohtia, joiden huomioimatta jättäminen saattaa aiheuttaa vakavia seuraamuksia. Noudata kaikkia ohjeita tarkasti turvallisuutesi vuoksi. : Symboli tarkoittaa kieltoa. : Osoittaa, että ohjeita on noudatettava. Varoitus Varokaa VAROTOIMENPITEET ASENNUKSEN AIKANA Älä tee muutoksia laiterakenteisiin. Jos teet muutoksia, saattaa seurauksena olla vesivuoto, vikatoiminto, oikosulku tai tulipalo. Kysy myyntiedustajalta tai pätevältä teknikolta neuvoja yksikkösi asentamiseksi. Vain ammattilainen voi asentaa laitteen. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla vesivuoto, oikosulku tai tulipalo. Älä käytä maadoitettua linjaa. Älä asenna maadoitusta lähelle vettä tai kaasuputkia, ukkosenjohdatinta tai puhelimen maadoitusta. Maadoituksen virheellinen asennus saattaa aiheuttaa sähköiskun. Kytke maadoitus Varmista, että käytät erityisesti R410A-kylmäaineelle tarkoitettua putkisarjaa. Muussa tapauksessa saattaa ilmetä kupariputkien rikkoutumista tai toimintahäiriöitä. Virrankatkaisin tulee asentaa sähkönsyöttölinjan päähän. Sähköiskun vaara on olemassa ilman virrankatkaisinta. Älä asenna yksikköä lähelle paikkaa, jossa on syttyviä kaasuja. Ulkoyksikkö saattaa syttyä tuleen, jos sen ympärille vuotaa kaasua. Putkituksen tulee olla tuettu siten, että tukien välinen etäisyys on korkeintaan 1 m. Varmista veden esteetön virtaus asentaessasi kondenssivesiletkua. Varmista, että syöttöjännite on 1-vaiheinen 230V. Väärä sähköasennus saattaa aiheuttaa sähköosien ylikuumenemisen ja tulipalon. VAROTOIMENPITEET HUOLLON AIKANA Varoitus Jos ilmenee tavallisuudesta poikkeavia tilanteita (esim. palaneen hajua), lopeta käyttö heti ja irrota pistoke pistorasiasta. Ota yhteys laitteen edustajaan. Seurauksena voi olla vika, oikosulku tai tulipalo, jos jatkat yksikön käyttöä epänormaalissa tilanteessa. Ota yhteyttä edustajaan huoltoa varten. Virheellinen itse suoritettu huolto saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Ota yhteys edustajaan, jos sinun on irrotettava ja asennettava yksikkö uudelleen. Jos irrotat ja asennat uudelleen yksikön itse virheellisesti, seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo. VAROTOIMENPITEET KÄYTÖN AIKANA Vältä pitkäaikaista suoraa altistumista ilmavirralle terveytesi vuoksi. Älä työnnä esineitä, kuten ohuet sauvat puhallus- ja imupuolen aukkoihin, koska yksikön sisällä olevan tuulettimen suuri pyörintänopeus on vaarallinen. Varoitus Älä käytä mitään johdinta sulakejohtona, tämä voi aiheuttaa vakavan onnettomuuden. Katkaise yksiköstä virta ja irrota pistoke pistorasiasta ukkosilman ajaksi. Spray-pullot ja muut palavat aineet tulee sijoittaa vähintään 1 m etäisyydelle sisä- ja ulkoyksikön puhallusaukoista. Kuuma ilma voi lisätä spray-pullon sisäistä painetta, jolloin seurauksena on räjähdys. 2

3 VAROTOIMENPITEET KÄYTÖN AIKANA Käytä tuotetta ainoastaan valmistajan ohjeiden mukaisesti. Älä käytä tuotetta muihin tarkoituksiin. Älä käytä yksikköä märin käsin. Tämä voi aiheuttaa kuolemaan johtavan onnettomuuden. Käyttäessäsi yksikköä palavien laitteiden kanssa, tuuleta huonetila säännöllisesti välttääksesi hapenpuutteen syntymisen. Noudata turvaohjeita tarkasti Älä kohdista ilmastointilaitteen paneelista tulevaa kylmää ilmaa suoraan kotitalouden lämmityslaitteisiin, sillä tämä huonontaa laitteiden, kuten sähkökattilan, uunin jne. toimintatehoa. Varmista, että asennuskonsolikannake on aina vakaa ja ettei siinä ole vikoja. Muussa tapauksessa ulkoyksikkö saattaa pudota ja aiheuttaa vaaratilanteen. Älä pese yksikköä vedellä tai aseta vettä sisältävää astiaa, kuten kukkamaljakkoa sisäyksikön päälle. Yksikössä saattaa olla sähkövuoto, jolloin seurauksena on sähköisku. Älä aseta kasveja suoraan ilmavirran alle, koska tämä on vahingollista kasveille. Pysäytä yksikön toiminta kauko-ohjaimella ja katkaise virtakatkaisijalla virta puhdistuksen ajaksi. Yksikön sisältämä suurinopeuksinen tuuletin on vaarallinen. Varokaa Aseta virtakatkaisija katkaisuasentoon ellet käytä yksikköä pitkään aikaan. Älä kiipeä ulkoyksikölle tai aseta esineitä sen päälle. Käyttäessäsi yksikköä pitkän ajan ovi ja ikkunat avattuina (huonekosteus on aina yli 80%) ja ilmanohjain alaspäin suunnattuna tai sen liikkuessa automaattisesti, vesi voi tiivistyä ilmanohjaimeen, josta se tippuu satunnaisesti. Tämä voi kastella huonekalut. Älä tästä syystä käytä laitetta siinä tilassa pitkään. Jos huoneen lämpötila ylittää yksikön jäähdytys- tai lämmityskapasiteetin (esim.: useampi henkilö astuu huoneeseen lämmityslaitetta käytetään jne.) esiasetettua huonelämpötilaa ei voi saavuttaa. Sisäyksikön puhdistuksen saa suorittaa ainoastaan valtuutettu huoltohenkilöstö. Ota yhteys myyntiedustajaan. Kaupallisesti saatavilla olevien puhdistusaineiden käyttö saattaa vahingoittaa muoviosia tai tukkia kondenssivesiputken. Tämä aiheuttaa veden tippumista ja siitä johtuvan sähköiskuvaaran. Älä koske Älä koske ilman ulostuloaukkoon, pohjapuolen pintaan tai ulkoyksikön alumiiniseen jäähdytysripaan. Seurauksena voi olla loukkaantuminen. Älä koske jäähdytysputkeen ja kytkentäventtiiliin. Seurauksena voi olla palovamma. Älä koske 3

4 Osien nimet ja toiminnot SISÄYKSIKKÖ Ruostumaton mikroverkkosuodatin Estää pölyn pääsyn sisäyksikköön (sivu 43) Titanium-lämmönvaihdin (sisäinen) Liikkuva paneeli Paneeli avautuu käytön ajaksi ja sulkeutuu, kun käyttö lopetetaan (paneeli ei avaudu kaikissa toimintatiloissa). Signaalitunnistin (sisäinen) Vastaanottaa signaaleja kauko-ohjaimesta. Etupaneeli (Sivu 8) Ilman ulostuloaukko ULKOYKSIKKÖ Putkitus/sähköjohdot Ilmaisin Vaaka-/pystytaso ilmanohjain (sisäinen) Kauko-ohjaimen pidike Käytetään kauko-ohjaimen ripustamiseksi seinälle tai johonkin pylvääseen Kondenssivesiletku Tyhjentää kosteuden kuivattamisesta syntyneen veden sisäyksiköstä. Ilman sisääntuloaukot /takana ja vasemmalla puolella) Maadoitusliitäntä (sivun alaosa) Tyhjennysaukot (pohjapuoli) Ilman ulostuloaukko Puhaltaa viileää ilmaa lämmitystoiminnolla ja lämmintä tai kylmää ilmaa jäähdytys-/ kosteudenpoistotoiminnolla. Ulkoyksikköä koskevia huomautuksia Vaikka ulkoyksikkö pysäytetään tuuletin jatkaa pyörimistä vielä 0-60 sekuntia sähköosien jäähdyttämiseksi. Lämmityksen aikana sulatuksesta syntynyt kondenssivesi virtaa virtaa ulkoyksiköstä. Älä peitä tyhjennysporttia, sillä vesi saattaa jäätyä kylmässä. Vesi kondensoituu putkistoon jne. myös jäähdytyksen aikana ja virtaa ulos ulkoyksiköstä. Asentaessasi ulkoyksikön rakennuksen räystään tmv. alle, asenna myös harja ja vedenpoistoputki kuivatusta varten. 4

5 SISÄYKSIKÖN OHJAUSPANEELI/YKSIKÖN PUHDISTUS Avaa etupaneeli käyttöä varten. (Katso sivu 8.) Suodatinkasetti Sisältää homeen muodostumisen estävän wasabikäsitellyn suodatinelementin. Katso sivu 8. Pölynkerääjä Kerää puhdistusyksikön sieppaaman pölyn. (Laitteen edessä ja päällä.) Sähköinen pölynkeräyselektrodi Vapauttaa negatiivisia ioneja ilmassa leijuvan siite- ym. pölyn keräämiseksi. Puhdistusyksikkö Mikroverkkoinen suodatin poistaa pölyn ilmasta. Etupaneeli Sähköinen pölynkeräyselektrodi Ionisuodatin (Ilmanpoistoaukossa) Pölykotelo Säilyttää ilmasta kerätyn pölyn. Ilmanlaatusondi Tunnistaa ilmansaasteet (tupakansavu jne.), kun ilmalaadun monitorointi aktivoidaan. Force Cool-kytkin Käynnistä yksikkö painamalla tätä kytkintä kauko-ohjain toimi paristovirran loppumisesta johtuen. Pöly kerääntyy tähän osaan. Ohjauspiiri kuluttaa pienen määrän virtaa virran ollessa päällekytketty, vaikka laitetta ei käytettäisikään. Voit säätää virtaa painamalla virtakytkimen katkaisuasentoon. Pakotettu jäähdytys Force-cooling) käynnistyy painamalla kytkintä yli 5 sek. Ainoastaan myyntiedustajan on lupa suorittaa tämä toimenpide. Varoitus Irrota virtapistoke pistorasiasta ellet käytä yksikköä pitkään aikaan tai aseta virtakytkin katkaisuasentoon. 5

6 Osien nimet ja toiminnot (jatkuu) KAUKO-OHJAIN Lähettää yksikön käyttöä ja ajastinta koskevat asetukset sisäyksikköön. Alla oleva piirros esittää LCD-näyttöä välittömästi nollauskytkimen painamisen jälkeen. Näyttö ei yleensä ilmaise kaikki tietoja. Alla oleva LCD-näyttö ilmaisee myös toiminnot, jotka eivät ole käytössä huoneen ilmastointilaitetta varten. Toimintojen käynnistyspainikkeet KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS-painike Käynnistää/pysäyttää yksikön. LÄMPÖ-painike Paina tätä painiketta lämmitystoiminnon käynnistämiseksi. KOSTEUDENPOISTO-painike Käytä painiketta kosteudenpoistotoiminnon käynnistämiseen. JÄÄHDYTYS-painike Paina tätä painiketta jäähdytystoiminnon käynnistämiseksi. KUIVATUS-painike Käytä painiketta kuivatustoiminnon käynnistämiseksi. Lähetysosa Lähetysilmaisin Ilmaisin syttyy aina kauko-ohjaimen lähettäessä signaalin. HUONELÄMPÖTILA-painike Painiketta käytetään huonelämpötilan asettamiseen. Säätö nopeutuu pitämällä painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna. KOSTEUS-painike Painiketta käytetään kosteudenpoistoja kuivatustoimintoja varten. IONISUODATTIMEN käynnistyspainike Painiketta käytetään ionisuodattimen aktivointia varten. NUKAHTAMISAJASTIN-painike Käynnistää nukahtamisajastimen Kauko-ohjainta voidaan käyttää kiinnitettynä seinässä tai pylväässä olevaan kauko-ohjauspidikkeeseen. Varmista, että sisäyksikköä voi ohjata kyseisestä pisteestä ennen kauko-ohjaimen kiinnittämistä pidikkeeseen. Kauko-ohjaimen kiinnitys Kauko-ohjaimen irrotus Kiinnitä kauko-ohjain pidikkeeseen Tartu kauko-ohjaimen yläosaan Älä väännä kauko-ohjainta sivupainamalla sen ylhäältä alas paikoilleen. ja vedä se ylös pidikkeestä. suunnassa sillä tämä saattaa irrottaa sen takakannen. Ruuvi KIELTO 6

7 Toimintojen käynnistyspainikkeet MANUAALIPUHDISTUS-painike Käynnistää puhdistustoiminnon ilmastointilaitteen ollessa pysäytetty. ILMANPUHDISTUS-painike Painike käynnistää ilmanpuhdistustuulettimen toiminnan. TUULETTIMEN NOPEUS-painike Käytä painiketta tuulettimen nopeusasetuksen valintaan. Toimintovalitsin Nämä ovat esiasetettuja toimintoja (lukuunottamatta (SAVE = tallennus). Esiasetukset tehdään painamalla painikkeita yksikön ollessa pysäytetty. TOIMINTOVALITSIN-painike Vilkkuva ilmaisin vaihtuu alla esitetyssä järjestyksessä joka kerta, kun painiketta painetaan (sivut 12, 19, 20, 21, 22) (Kannen ollessa auki) Toimintatilavalitsin Paina tätä painiketta toimintatilan valitsemiseksi. PYSTYSUUNTAINEN ILMAVIR- TA-painike Painike säätää pystysuuntaisen ilmanohjaimen kulmaa. VAAKASUUNTAINEN ILMA- VIRTA-painike Painike säätää vaakasuuntaisen ilmanohjaimen kulmaa. SUOSIKKIASETUS-painike Painiketta käytetään suosikkiasetuksen valintaan. (Katso sivut 23, 24) AJASTIN-painikkeet AIKA-ASETUS-painike Käytetään ajastimen asettamiseen ja kellonajan tarkistamiseen. (Sivu 11) NOLLAUS-painike Paina painiketta paristojen vaihtamisen jälkeen, tai, jos laitteessa ilmenee jokin toimintahäiriö. (Sivu 11) AKTIVOINTI/PERUUTUS-painike Käytä painiketta toimintovalitsimella valitun toiminnon aktivoimiseksi tai peruuttamiseksi. 7

8 Homettumista estävän Wasabi-kasetin asennus Avaa etupaneeli Älä pidä kiinni liikkuvasta Nosta etupaneeli ylös. Työnnä paneelitukea ylöspäin, kunnes se paneelista avatessasi tai sul- lukkiutuu. kiessasi etupaneelin. Liikkuva paneeli Etupaneeli VAROITUS Tartuntaosa Älä käytä tarpeetonta voimaa liikkuvan paneelin Paneelituki avausta/sulkemista varten. Tämä voi aiheuttaa toimintavian. (Liikkuva paneeli avautuu ja sulkeutuu automaattisesti, kun virta kytketään/katkaistaan tai yksikkö käynnistetään/pysäytetään. Älä avaa etupaneelia käytön aikana Tämä voi keskeyttää liikkuvan paneelin toiminnan. Pysäytä yksikkö ennen etupaneelin avaamista. Säädä etupaneelia alaspäin ja lukitse se haluamaasi asentoon paneelituen avulla. Asenna wasabi-kasetti Vedä wasabi-kasetin Poista homettumista estävä wasabi-kasetti kotelo ulos. alumiinipussista. Wasabi-kasetin kotelo Wasabi-kasetti Alumiinipussi Työnnä kääreestä Pidä wasabi-kasettia kahva- poistettu wasabiosa käännettynä itseäsi kasetti suoraan wasabikohti ja asenna se laitteeseen. kasetin koteloon. VAROITUS Älä poista pinnalla olevaa Älä pidä pakkausta lähellä kasvojasi avatessasi sitä. alumiinikalvoa tai tee sii- Wasabi-tuoksu saattaa ärsyttää silmiä tai nenää. hen reikiä. Älä aterioi wasabi-kasetin läheisyydessä. Wasabi-kasetti ei vaadi mitään päivittäishuoltoa. Kasetin tehokkuus vähenee kuitenkin 10 vuoden käytön jälkeen. Vaihda wasabi-kasetti tällöin uuteen. 8

9 Sulje etupaneeli Nosta etupaneeli ylös. Paina paneelitukea alaspäin, kunnes se lukkiutuu napsahtaen. Liikkuva paneeli Työnnä etupaneelia ensin molemmista päistä ja sitten keskeltä, kunnes se napsahtaa kiinni. Vedä alaspäin. Varoitus Puhdistusilmaisin ( ) vilkkuu suodattimen ja ruostumattoman plasma-ilmanpuhdistajan käytön aikana. Nämä toiminnot eivät toimi oikealla tavalla ellei etupaneeli ole kunnolla suljettu. Liikkuva paneeli ei myöskään toimi oikein jäähdytyksen jne. aikana. Jos etupaneeli on löysä, se saattaa irrota ja pudota. Älä käytä tarpeetonta voimaa avatessasi etupaneelin ylöspäin. Seurauksena on toimintavika, jos etupaneeli irtoaa yksiköstä. Muista työntää paneelituki ylös, että etupaneeli pysyy avattuna. 9

10 Puhdistussuodattimen toiminnan tarkistus Varmista, että virtajohdon pistoke on kytketty pistorasiaan. Varoitus Varokaa Käytä pistorasiaa ainoastaan ilmastoin- Älä koske laittilaitetta varten. teeseen märillä Muun pistorasian käyttö voi synnyttää kuumuutta, Seurauksena voi olla jonka seurauksena on tulipalo. Pakollinen sähköisku. Tarkista, että virtapistoke on puhdas ja työnnä se kunnolla pistorasiaan. Pölyisen tai väärin kytketyn pistokkeen käyttö voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Pakollinen Suorita toiminnan tarkistus kytkettyäsi virran yksikköön. Suorita suodatinyksikön toiminnan tarkistus Kytkettyäsi virran päälle (liitettyäsi virtapistokkeen pistorasiaan tai painettuasi virtakykintä jännitekatkoksen jälkeen), puhdistusyksikkö suorittaa yhden syklin eteen- ja taaksepäin. Puhdistusilmaisin ( ) syttyy. Toiminnan tarkistus (yksi sykli) kestää n. 7 minuuttia. Yksikön tuuletin pyörii toimintaa tarkistettaessa (liikkuva paneeli ja vaakatasoilmansuuntain pysyvät suljettuina). Tutustu kohtaan Vianetsintä sivulla X X, jos puhdistusilmaisin ( ) vilkkuu (palaa 4 sekuntia/ sammuksissa sekunti) toiminnan tarkistuksen jälkeen. Puhdistusyksikkö Sisältää suodattimen pyyhkimen. Piirros näyttää yksikön etupaneeli poistettuna ainoastaan vertailua varten. Suodatin ei toimi, jos etupaneeli on aukoi varsinaisen puhdistuksen aikana. Pölynsieppari Varokaa Älä työnnä sormiasi tai mitään terävää esinettä puhdistusyksikön yläpintaan suodattimen käytön aikana. Tämä aiheuttaa loukkaantumisen tai toimintavian. 10

11 Kauko-ohjaimen esivalmistelut Asenna paristot. Käytä kahta AAA-paristoa. Paina merkistä ja vedä. Avaa kansi ja paina RESET-painiketta jollain terävällä esineellä. RESET-painike Aikanäyttöön syttyy 18:88. AM ja PM-ilmaisimet alkavat vilkkua. Varokaa 1. Älä sekoita vanhoja ja uusia tai eri tyyppisiä paristoja keskenään. 2. Poista paristot kauko-ohjaimesta ellet käytä sitä 2-3 kuukauteen. Aseta kellonaika (esimerkki: 1:30 pm. (13:30)) Paina (AJASTIN) painiketta asettaaksesi kellonajan. Asetus nopeutuu pitämällä painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna. Aika kasvaa Aika vähenee Säädä kello aikaan painamalla Vilkkuminen lakkaa ja AM tai PM-ilmaisin alkaa palamaan tasaisesti. Ilmaisin sammuu automaattisesti 10 sekunnissa. (AIKA-ASETUS) painiketta. Kellonajan vahvistus Paina (AIKA-ASETUS) painiketta ajan tarkistamiseksi. Voit tarpeen vaatiessa säätää aikaa uudelleen toistamalla yllä esitetyt vaiheet 1 ja 2. KOHDEVALITSIN (ADRESS) Kohdevalitsinta käytetään estämään kauko-ohjaushäiriöt tilanteissa, joissa samassa huoneessa käytetään kahta sisäyksikköä. Normaalitilanteissa kytkintä ei käytetä. (Tehtaan tekemä asetus on A.) Ota yhteys myyntiedustajaan kytkimen asetusta koskevia lisätietoja varten. Kohdevalintakytkin Kytkinvipu Kauko-ohjaimen takasivu Älä muuta kytkimen asetusta itse. 11

12 Kauko-ohjaimen esivalmistelut (jatkuu) Ampeeriasetus (Standard/Save) voidaan valita. Jos virtakatkaisimen laukeaminen aiheuttaa toistuvia ongelmia, aseta ampeeriasetuksesi Save ongelmien välttämiseksi. Ampeeriasetus on Standard laitteen ostohetkellä. Paina (TOIMINTOVALITSIN) painiketta, kunnes (SAVE) ilmaisin vilkkuu. Suuntaa kauko-ohjain kohti laitetta ja paina (ON/OFF) painiketta (SAVE) ilmaisimen vilkkuessa. Kuuluu lyhyt piippaus ja (SAVE) ilmaisin syttyy. Paina (TOIMINTOVALITSIN) painiketta uudelleen, kunnes (SAVE) ilmaisin vilkkuu. Suuntaa kauko-ohjain kohti laitetta ja paina (ON/OFF) painiketta (SAVE) ilmaisimen vilkkuessa. Kuuluu lyhyt piippaus ja (SAVE) ilmaisin sammuu merkiksi, että asetus on vapautettu. Save-asetusta koskevia huomautuksia Jos ampeeriasetukseksi valitaan Save, lämmityksen maksimikapasiteetti laskee hieman ja lämmityksen käynnistyminen kestää vähän pitempään. Esiasetettua lämpötilaa ei myöskään ole mahdollista saavuttaa, jos ulkolämpötila on matala. Laitteen toiminta rajoittuu 6 ampeeriin, jos asetukseksi valitaan (SAVE). KÄYTTÄESSÄSI KAUKO-OHJAINTA Suuntaa kauko-ohjain kohti laitteen signaalivastaanotinta Signaalin vastaanottoalue on n. 7 metriä laitteen edessä. Vastaanottoalue kuitenkin lyhenee tai saattaa osoittautua mahdottomaksi, jos signaalin vastaanottoikkunaan kohdistuu voimakas valo. Käsittele kauko-ohjainta varoen Kauko-ohjaimen pudottaminen tai kastelu heikentää sen signaalinlähetyskykyä. Asennettuasi uudet paristot kauko-ohjaimeen, yksikkö tarvitsee 10 sekuntia ennen kuin se on valmis vastaamaan komentoihin ja aloittamaan toiminnan. 7 metriä laitteen edestä 12

13 Automaattitoiminto Laite määrittää toimintatilan (lämmitys, kosteudenpoisto tai jäähdytys) automaattisesti, huone- ja ulkolämpötilaan perustuen. Aseta kauko-ohjaimen kello oikeaan aikaan ennen toiminnan käynnistämistä. Paina (TOIMINTA) painiketta automaattitoiminnan valintaa varten. Toiminta vaihtuu oikealla olevan taulukon mukaisesti joka kerta painiketta painettaessa. (KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS) paini- Paina ketta. Paina (KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS) painiketta uudelleen. Kauko-ohjaimesta kuuluu lyhyt piippaus ja automaattitoiminta pysähtyy. Toimintatila ilmestyy ohjaimen näyttöön. AUTOMAATTITOIMINTO Lämmitystoiminto käynnistyy, kun huoneen lämpötila laskee alle 23 C. Säädä lämpötila-arvoksi 23 C. Kosteudenpoistotoiminto käynnistyy huoneen lämpötilan ollessa 23 ~ 26 C. Esiasetettu lämpötila on huoneen lämpö laitteen toiminnan käynnistyessä. Jäähdytystoiminto käynnistyy huoneen lämpötilan ollessa yli 27 C. Säädä lämpötila-arvoksi 27 C. * Kosteudenpoisto ei välttämättä käynnisty, vaikka toiminto on aktivoitu, ellei huoneen kosteus ole korkea. Tämä ei ole mikään vika. Huoneen lämpötila ja tuulettimen nopeus on säädettävissä käyttäjän toimesta. Säädä huonelämpötila Nousee Paina (LÄMPÖTILA) painiketta. Laskee Kauko-ohjaimesta kuuluu lyhyt piippaus joka painalluksella ja lämpötila muuttuu 1 C. Näyttöön ilmestyy, jos asetettu lämpötila on yli 1 C automatiikan säätämää lämpötilaa korkeampi. Näyttöön ilmestyy, jos asetettu lämpötila on yli 1 C automatiikan säätämää lämpötilaa matalampi. Säädettävä lämpötila-alue ei ylitä tai alita 3 C automatiikan säätämästä huonelämpötilasta. Kosteusasetusta ei voi säätää. Valitse tuulettimen nopeus Paina (TUULETIN) painiketta Voit valita AUTO, LOW tai SILENT-asetuksen. Toiminto vaihtuu joka painalluksella. 13

14 Manuaalitoiminto (lämmitys, jäähdytys, kuivatus) Valitse toiminto. Yksi ilmaisimista syttyy. Syttyy Paina (TOIMINTA) painiketta. Voit valita lämmitys-/kosteudenpoisto-/kuivatus- tai automaattitoiminnon. Suorita plasma-ilmanpuhdistus käynnistääksesi tuulettimen. Jos painiketta painetaan käytön aikana, auto-toiminnolla kuuluu kaksi lyhyttä piippausta, muissa tiloissa vain yksi. Aseta huonelämpötila Nousee Laskee Paina (LÄMPÖTILA) painiketta. Huonelämpötilanäyttö häviää n. 10 sekunnissa ellei toimintoa käynnistetä. Jos painiketta painetaan käytön aikana, kuuluu kaksi lyhyttä piippausta 20 C kohdalla, kolme piippausta 30 C kohdalla ja yksi piippaus muissa lämpötiloissa. Aseta tuulettimen nopeus. Yksi ilmaisimista syttyy. Paina (TUULETIN) painiketta. Voit valita AUTO, HI, MED, LOW tai SILENT-asetuksen. Tuulettimen nopeusnäyttö häviää n. 10 sekunnissa ellei toimintoa käynnistetä. Jos painiketta painetaan käytön aikana, kuuluu kaksi piippausta, muutoin vain yksi. Aseta kosteus (vain kosteudenpoistoa ja kuivatusta varten) Syttyy Kasvaa Vähenee Paina (KOSTEUS) painiketta Kosteuden voi asettaa 5% tarkkuudella. Kosteusnäyttö häviää n. 10 sekunnissa ellei toimintoa käynnistetä. Lämpötilan asetusalue (kauko-ohjain) Kosteuden asetusalue Lämmitys, jäähdytys, kuivatus 16~32 C 40~70% Kosteudenpoisto 10~32 C Toiminta käynnistyy Paina (KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS) painiketta. Paina (KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS) painiketta uudelleen. Kauko-ohjaimesta kuuluu lyhyt piippaus ja toiminta pysähtyy. Seuraavalla kerralla asetettu toiminto voidaan käynnistää painamalla vain (KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS) painiketta. Käytä laitetta alla esitetyllä tavalla. Lämmitys Kosteudenpoisto Kuivatus Jäähdytys Ulkolämpötila -20 C~21 C Ulkolämpötila Ulkoläm- Ulkoläm- (Suojellakseen laitetta, lämmitys ei 1 C~35 C pötila pötila käynnisty, jos lämpötila on alle 25 C~35 C 22 C~43 C -20 C tai yli 24 C. Älä käytä jäähdytystoimintoa talvella. 14

15 Lämmitystoiminto Paina painiketta lämmityksen käynnistämiseksi. Paina (LÄMPÖ) painiketta. Säädä huoneen lämpö ja tuulettimen nopeus mieleiseksi. Lämpötila voidaan säätää 16 C~32 C välille (sivu 14). Paina (KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS) painiketta. Kauko-ohjaimesta kuuluu lyhyt piippaus ja toiminta pysähtyy. Kosteudenpoistotoiminto (KOSTEUDENPOISTO) painikkeella voi suorittaa 3 eri tyyppistä kosteudenpoistotoimintoa. Kuivatus toimii tehokkaasti huonelämpötilaa laskematta. Paina (KOSTEUDENPOISTO) painiketta. Toiminta vaihtuu alla esitetyllä tavalla joka kerta, kun painiketta painetaan. Automaattinen Pikapesu Kondensaation kosteudenpoisto ohjaus (AUTO-ilmaisin vilkkuu 5 sekuntia) (SUMU/ILMANPUHDIS- TUS) ilmaisimet syttyvät myös pikapesun aikana Automaattisella kosteudenpoistolla huonelämpötilan, kosteuden hienosäätö (sivu 13) ja tuuletinnopeuden valinta (sivu 14) voidaan tehdä käyttäjän mieltymysten mukaisesti. Lämpötila muuttuu 1 C joka kerta, kun LÄMPÖ-painiketta painetaan. (Lämpötilan asetusalue on ± 3 C. (Kosteuden asetusalue on 40%~70%.) Pikapesutoiminnalla on mahdollista säätää huoneen lämpötilaa (sivu 13) ja tuulettimen nopeutta (sivu 14) käyttäjän mieltymysten mukaisesti. Paina (KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS) painiketta. Kauko-ohjaimesta kuuluu lyhyt piippaus ja toiminta pysähtyy. Kosteudenpoiston pysähdyttyä, kauko-ohjain ilmaisee toimintatilan, joka oli asetettuna ennen (KOSTEUDENPOISTO) painikkeen painamista. 15

16 Kosteudenpoistotoiminto (jatkuu) Toimintatila Automaattinen kosteudenpoisto Pikakuivatus Kosteuden poisto Tämä tilanne Kosteassa säässä Käytetään pyykin pikakuivatusta varten. Ohjatessasi ikkunoille muodostuvaa kosteutta talviaikaan. Toimintatapa Painikkeen painamishetkeä vastaava huonelämpötila muuttuu useimmissa tapauksissa esiasetetuksi lämpötilaksi (Valitse 13 C, jos huonelämpötila on alle 12 C. Valitse +2 C, jos huonelämpötila on 13 C~22 C. Valitse 26 C, jos huonelämpötila on yli 26 C. Tavoitekosteus on 50~60%. Toiminta pysähtyy kosteuden laskiessa alle tavoitearvon ja jatkuu kosteuden ylittäessä tavoitearvon. Toiminta vaihtuu automaattisesti jäähdytykselle tai lämmitykselle lämpötilan ohjausta käytettäessä. Tunnistaessaan ulko- tai huonelämpötilan ja kosteuden laite valitsee automaattisesti sopivimman lämmitys- ja kosteudenpoistoyhdistelmän. Toiminta tapahtuu yhdessä plasma-ilmanpuhdistoiminnon kanssa. Kuivatustoiminto on prioriteettiasemassa. Käytä tätä toimintoa huoneen ollessa tyhjä, sillä lämpötila ja kosteus nousee hetkellisesti korkeaksi. Tätä toimintoa varten käytetään 3-tunnin ajastinta. Kosteuden poistolla prioriteetti on kosteuden laskemisella. Huonelämpötila vaihtaa tällöin kosteudenpoistotoiminnolle. Toiminta pysähtyy, jos huoneen lämpötila laskee 1 C tai sen alle. Tätä toimintoa varten käytetään 2-tunnin ajastinta. Noudata varovaisuutta kosteudenpoistolla, jos ulkolämpötila laskee alle huonelämpötilan. Kellotoimintoa varten käytettävät katkaisu/päällekytkentäajastimet (OFF TIMER/ON TIMER) eivät ole käytettävissä kosteudenpoiston aikana (pikakuivatus ja kondensaation ohjaus). Ajastin (30 minuuttia ja 1-9 tuntia) voidaan kuitenkin asettaa pikakuivatus- ja kondensoinnin ohjaustoimintoja varten käyttämällä (SLEEP) nukahtamisajastinpainiketta. Suositamme manuaalisen kosteudenpoiston käyttämistä halutun lämpötilan asettamiseksi kosteudenpoiston aikana. Ellet halua huoneen lämpötilan nousevan liian korkeaksi kuivatustoiminnon aikana, käytä suosikkiasetusta pikakuivatustoiminnon sijasta. (Katso sivu 24.) Toiminta vaihtuu automaattisesti jäähdytykselle tai lämmitykselle lämpötilan ohjausta käytettäessä. Huoneen kosteus vaihtelee tällöin n. 10%. Kosteudenpoiston aikana Toiminta Lämmitys N. 3 C, jos ulkolämpötila on Jäähdytys pysähtyy toiminto alle 32 C. toiminto N. 1 C, jos ulkolämpötila on Noin 3 C yli 32 C. 1 C Asetettu huonelämpötila Vallitseva huonelämpötila 16

17 Jäähdytystoiminto Paina (JÄÄHDYTYS) painiketta jäähdytyksen käynnistämiseksi. Paina (JÄÄHDYTYS) painiketta. Säädä huoneen lämpötila ja tuulettimen nopeus mieleiseksi (Katso sivu 14.) Lämpötila voidaan asettaa 16 C~32 C välille. Paina (KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS) painiketta. Kauko-ohjaimesta kuuluu lyhyt piippaus ja laite pysähtyy. Kuivatustoiminto Paina (KUIVATUS) painiketta käyttäessäsi jäähdytystä kuivatustoiminnolla. Laite asettaa lämpötilan ja kosteuden automaattisesti jäähdytystoiminnolla. Paina (KUIVATUS) painiketta. Säädä huoneen lämpötila /sivu 13) ja tuulettimen nopeus mieleiseksi (sivu 14). Lämpötila muuttuu 1 C joka kerta, kun (LÄMPÖTILA) painiketta painetaan. (Lämpötilan asetusalue automaattisesti asetetusta lämpötilasta on ± 3 C.) Kosteusasetusta ei voi säätää. AUTO-ilmaisin vilkkuu 5 sekuntia. Paina (KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS) painiketta. Kauko-ohjaimesta kuuluu lyhyt piippaus ja jäähdytystoiminto pysähtyy. Asetettava Tunnistettuun ulko- ja huonelämpötilaan perustuen, Laite jatkaa toimintaa saalämpötila lämpötila asettuu 24~28 C väliselle alueelle. vuttaessaan esiasetetun lämpötilan ellei esiasetettua Asetettava 50%, kun lämpötilaksi asetetaan yli 27 C. kosteutta ole saavutettu. kosteus 55%, kun lämpötilaksi asetetaan 26 C. 60%, kun lämpötilaksi asetetaan alle 25 C. Toimintatila vaihtuu automaattisesti jäähdytykselle tai lämmitykselle lämpötilan ohjausta varten. Laitteen toiminta on katkonaista (laite käynnistyy ja pysähtyy toistuvasti), jos huoneen lämpötila on esiasetettua lämpötilaa matalampi, välttääkseen suuren lämpötilan laskun ja ohjatakseen kosteutta. Kuivatustoiminto Laite Katko- Noin 1 sekunti Noin 3 C, jos ulkolämpötila Jäähdytyspysäh- nainen on alle 32 C. toiminto t y y toiminta Noin 1 C, jos ulkolämpötila on yli 32 C. Asetettu huonelämpötila Vallitseva huonelämpötila 17

18 Ionisumu-toiminto Plasma-ilmanpuhdistus- ja ionisumu-toiminto vähentää epämiellyttäviä hajuja huoneen seinistä ja verhoista, tarkkaillen huoneilman sisältämien bakteerien määrää. Jos ionisumu-toiminto aktivoidaan laitteen ollessa käynnissä, ionisumu toimii yhdessä käyttöä varten valitun toiminnon kanssa. * Ionisumu syntyy huoneilmasta. Ionisumun synty ei ole lämpötila- ja kosteusriippuvainen. (Ionisumun syntyminen kestää n. 30 minuuttia.) Paina (IONISUMU) painiketta. Toimintatila Ainoastaan ionisumukäyttö Käyttö yhdessä toisen toiminnon kanssa. Vaakasuuntaisen ilmanohjaimen asento Leveä ilmanvirtakulma Kulma on asetettu käytössä olevaa toimintaa varten. Säädä tuulettimen nopeus mieleiseksesi. Voit valita asetukseksi HI (korkea), MED (keskikorkea), LOW (matala) tai SILENT (hiljainen). Ajastimen päällekytkentä ON TIMER) tai poiskytkentä (OFF TIMER) ei ole mahdollista, jos ainoastaan ionisumu-toiminto on asetettu. Käytön aikana Paina (KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS) painiketta. Kauko-ohjaimesta kuuluu lyhyt piippaus ja ionisumu-toiminto pysähtyy. Paina (IONISUMU) painiketta. Plasmailmanpuhdistus (tuuletin) Plasmailmanpuhdistus on tuulettimen ja elektronisen pölynkerääjän yhteistoiminto. Plasmailmanpuhdistus ja elektroninen pölynkeräys toimivat yhdessä, jos plasmailmanpuhdistus aktivoidaan, kun yksikkö toimii perusasetuksella. Paina (PUHDAS ILMA) painiketta. Säädä tuulettimen nopeus mieleiseksesi (sivu 14). Voit valita asetukseksi HI (korkea), MED (keskikorkea), LOW (matala) tai SILENT (hiljainen). Ajastimen aktivointi ON TIMER) tai katkaisu (OFF TIMER) ei ole mahdollista, jos ainoastaan plasmailmanpuhdistus on asetettu. Paina (KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS) painiketta. Kauko-ohjaimesta kuuluu lyhyt piippaus ja plasmailmanpuhdistus pysähtyy. Käytön aikana Paina (PUHDAS ILMA) painiketta. 18

19 Laitteen sisäinen puhdistustoiminto Laitteen sisäinen puhdistustoiminto käynnistyy automaattisesti jäähdytyksen, kosteudenpoiston tai kuivatuksen jälkeen homeen kasvun estämiseksi. Tämä tapahtuu suorittamalla (SISÄINEN PUHDISTUS) konfigurointi. (Laitteessa ei ole homeenpoistotoimintoa ja desifiointi-/sterilisointiefektiä.) Paina (TOIMINTO) painiketta, kunnes (SISÄINEN PUHDISTUS) -ilmaisin alkaa vilkkua. Suuntaa kauko-ohjain kohti laitetta ja paina (PÄÄLLÄ/POIS) painiketta (SISÄINEN PUHDISTUS) -ilmaisimen vilkkuessa. Kauko-ohjaimesta kuuluu lyhyt piippaus ja (SISÄINEN PUHDISTUS) -ilmaisin syttyy ohjaimen näyttöön. Toiminto pysähtyy automaattisesti 1 tunnin kuluttua. Paina (TOIMINTO) painiketta uudelleen, kunnes (SISÄI- NEN PUHDISTUS) -ilmaisin alkaa vilkkua. Suuntaa kauko-ohjain kohti laitetta ja paina (PÄÄLLÄ/POIS) painiketta (SISÄINEN PUHDISTUS) -ilmaisimen vilkkuessa. Kauko-ohjaimesta kuuluu lyhyt piippaus ja (SISÄINEN PUH- DISTUS) -ilmaisin sammuu kauko-ohjaimen näytöstä. Sisäinen puhdistus ei käynnisty, jos jäähdytys-, kosteudenpoisto- tai kuivatusaika on liian lyhyt (alle 10 min.). Sisäinen puhdistus käynnistyy automaattisesti jäähdytyksen, kosteudenpoiston tai kuivatuksen päättyessä, jos sisäinen puhdistustoiminto on asetettu. Lämmitys ja tuuletin (plasmailmanpuhdistuksella) toimivat sisäisen puhdistuksen aikana monitoroiden sisäyksikön sisäistä homeenkasvua. Kun (ON TIMER) ajastin asetetaan, sisäinen puhdistus ei käynnisty, jos esiasetettuun aikaan asti jäljellä oleva aika on alle 2 tuntia. Sisäinen puhdistus ei käynnisty, jos laite pysäytetään alla mainituissa olosuhteissa. (Lämmityksen-, plasmailmanpuhdistuksen-, tai pikakuivatuksen aikana, (OFF TIMER) pysäytyksellä kosteudenpoiston aikana, toiminnan pysäyttäminen (SLEEP) painiketta painamalla.) 19

20 Nukahtamisajastimen (SLEEP) käyttö (SLEEP) konfigurointi, kun ajasti- Voit säätää laitteen sopivaksi nukkumisympäristöäsi varten suorittamalla men toimintona on auto, lämmitys, kosteudenpisto, jäähdytys tai kuivatus. Paina (TOIMINTO) painiketta, kunnes (SLEEP) -ilmaisin alkaa vilkkua. Suuntaa kauko-ohjain kohti laitetta ja paina painiketta (SLEEP) -ilmaisimen vilkkuessa. Kauko-ohjaimesta kuuluu lyhyt piippaus ja syttyy ohjaimen näyttöön. (PÄÄLLÄ/POIS) (SLEEP) -ilmaisin Paina (TOIMINTO) painiketta, kunnes (SLEEP) -ilmaisin alkaa vilkkua. Suuntaa kauko-ohjain kohti laitetta ja paina (PÄÄLLÄ/POIS) painiketta (SLEEP) -ilmaisimen vilkkuessa. Kauko-ohjaimesta kuuluu lyhyt piippaus ja (SLEEP) -ilmaisin sammuu ohjaimen näytöstä. Jäähdytystoiminnolla lämpötilan ja kosteuden ohjaus tapahtuu yhdessä kosteudenpoistotoiminnon kanssa. Kosteudenpoisto- tai kuivatustoiminnolla lämpötila säätyy mukavalle tasolle esiasetetulla 60% kosteustavoitteella. Lämmityksen toimiessa, lämpötilan ohjaus tapahtuu samalla tavalla kuin tavallisella nukahtamistoiminnolla (SLEEP). Automaattikäytössä ohjaus tapahtuu automaattitoiminnon asettamassa toimintatilassa. 20

ILMA-LÄMPÖPUMPUN LUNA KÄYTTÖOHJE

ILMA-LÄMPÖPUMPUN LUNA KÄYTTÖOHJE Lue huolellisesti tämä käyttöohje ennen ilmalämpöpumpun käyttöä ja säilytä se vastaisen käytön varalle. ILMA-LÄMPÖPUMPUN LUNA KÄYTTÖOHJE Lue ohje Tästä vihkosesta löydät paljon hyödyllisiä niksejä ilmalämpöpumpun

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S,

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, Sisällysluettelo Turvallisuusohjeita... 3 Osien ja toimintojen nimet... 5 Kaukosäätimen käsittely... 9 Toiminnot... 10 Kellon asetus aikaan... 12 Automaattinen käynti... 13 Jäähdytys, lämmitys, ilmankuivaus,

Lisätiedot

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH 5 VAB MSZ-FD35VA+MUZ-FD35VABH VABH MSZ-FD50VA+MUZ-FD50VABH AB Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole

Lisätiedot

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N FI IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Käyttöohje Tuotenumero: 6720645219 Painos: 2010/10 Lue käyttöohje huolella ennen tuotteen käyttöä. Säilytä käyttöohje varmassa paikassa tulevaa tarvetta varten. Sisällys

Lisätiedot

12PHR-N ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE 6 720 808 465 (2013/08) SUOMI

12PHR-N ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE 6 720 808 465 (2013/08) SUOMI 6 70 808 465 (0/08) ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE SUOMI PHR-N "Plasmacluster" and "Device of a cluster of grapes" are registered trademarks or trademarks of Sharp Corporation. RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET Yksikön

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot

Ilmastointilaite. Käyttöohjeet. Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 10.06.2008/RTL. ksi

Ilmastointilaite. Käyttöohjeet. Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 10.06.2008/RTL. ksi Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 Ilmastointilaite Käyttöohjeet Sisäyksiköt CS-UW9GKE CS-UW12GKE Ulkoyksiköt ksi CU-UW9GKE CU-UW12GKE Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA alt. SRC 25ZGX-SA Mallit SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA Aggregat Sidnr. SRK-ser.ZGX-S 709-2 SISÄLTÖ Pdf- sivu 1. YLSKUVAUS 3 2. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS

SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS INDOOR UNIT MSZ-FH25VE MSZ-FH35VE Oversettelse av originaldokument Alkuperäistekstin käännös BRUKSANVISNING For bruker For å kunne bruke denne enheten på en korrekt og trygg

Lisätiedot

Blu-ray-soitin. Malli M-ER803. Käyttöohje

Blu-ray-soitin. Malli M-ER803. Käyttöohje Blu-ray-soitin Malli M-ER803 Käyttöohje 1 TURVAOHJEET VAROITUS: Sähköisku- tai tulipalovaaran pienentämiseksi, älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle. Tasasivuisen kolmion sisällä olevan salaman

Lisätiedot

Laatikon sisältö... 2. Tärkeät turvaohjeet... 3. Osien tunnistus... 6. Ennen käyttöä... 7. Perustoiminnot... 11. Vianmääritys...

Laatikon sisältö... 2. Tärkeät turvaohjeet... 3. Osien tunnistus... 6. Ennen käyttöä... 7. Perustoiminnot... 11. Vianmääritys... Sisältö SOUNDBAR MXSB-252 Laatikon sisältö... 2 Tärkeät turvaohjeet... 3 Osien tunnistus... 6 Pääyksikkö: Näkymä ylhäältä... 6 Näkymä takaa... 6 Älykäs kauko-ohjain... 6 Ennen käyttöä... 7 Älykkään kauko-ohjaimen

Lisätiedot

LINDA KY-26/A SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE. Martinkyläntie 39 01720 Vantaa

LINDA KY-26/A SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE. Martinkyläntie 39 01720 Vantaa LINDA KY-26/A SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE Martinkyläntie 39 01720 Vantaa Sisällysluettelo Turvaohjeet...3 Huomioitavaa laitteen käytössä...4 Laitteen osat ja rakenne...5 Asennus...6 Laitteen

Lisätiedot

TA 450-4500. Ilmankäsittelykone

TA 450-4500. Ilmankäsittelykone Ilmankäsittelykone Englannin kielestä käännetty asiakirja 2039247-FI 2014-08-22 A001 Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Tästä asiakirjasta... 1 3 Tuotteen kuvaus... 2 3.1 Puhallin... 2 3.2 Tuloilmansuodatin...

Lisätiedot

MFP-2000. Moniformaatti karaokesoitin PBC SVCD PROG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >> ALL A-B. Käyttöopas

MFP-2000. Moniformaatti karaokesoitin PBC SVCD PROG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >> ALL A-B. Käyttöopas MFP-2000 Moniformaatti karaokesoitin MFP-2000 MULTI FORMAT PRO KARAOKE PLAYER OSD UP L R MIC 1 MIC2 MIC 1 VOLUME MIC2 EFFECT BASS TREBLE PBC SVCD PROG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >> ALL A-B PLAY PAUSE STOP

Lisätiedot

DVD-viritinvahvistin DR-645

DVD-viritinvahvistin DR-645 DVD-viritinvahvistin DR-645 Käyttöopas Onnittelemme sinua tämän Onkyo DVD-viritinvahvistimen hankinnasta. Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen kytkemistä ja käyttöä. Noudattamalla käyttöoppaan ohjeita

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

2. KUN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ KÄYNNISTETÄÄN ENSIMMÄISEN KERRAN.

2. KUN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ KÄYNNISTETÄÄN ENSIMMÄISEN KERRAN. Käyttöohje 67 Lämmitysjärjestelmän tarkastus ennen käyttöä 67 Kun lämmitysjärjestelmä käynnistetään ensimmäisen kerran 67 Lämmittimen käynnistys 68 Lepoasento 68 Asetusvalikko 68 Aktivoidut toiminnot 71

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-03 FI KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 0035670 Ver. AC Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa

Lisätiedot

MAS 101/102/111. Musiikkijärjestelmä Käyttöohje. iphone/ipod ei sisälly tuotteeseen.

MAS 101/102/111. Musiikkijärjestelmä Käyttöohje. iphone/ipod ei sisälly tuotteeseen. MAS 101/102/111 Musiikkijärjestelmä Käyttöohje iphone/ipod ei sisälly tuotteeseen. Sisältö TurvallisuusohjeeT 3 Johdanto ja ominaisuudet 4 Suorituskykyinen Harman Kardon MAS -äänentoistojärjestelmä 4 Etulevyn

Lisätiedot

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa MH01 1406 FI Asennusohje MH 5 - MH 11 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...5

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen kylmälaitteen sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Lisätiedot

Vespa Primavera 50 4T. Vespa Primavera 125ie 150ie

Vespa Primavera 50 4T. Vespa Primavera 125ie 150ie Vespa haluaa kiittää sinua tuotteensa valitsemisesta. Olemme laatinet tämän käyttöoppaan, jotta saisit hyödynnettyä ajoneuvoasi mahdollisimman kattavasti. Lue se huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla

Lisätiedot

CD-vastaanotin Käyttöopas 2 SUOMI. Your music + our passion

CD-vastaanotin Käyttöopas 2 SUOMI. Your music + our passion CD-vastaanotin Käyttöopas 2 SUOMI Your music + our passion Sisältö Varmista, että rekisteröit ostoksesi. Käy sivustossa: support.cambridgeaudio. com Rekisteröitymällä saat kuulla ensimmäisenä: tulevista

Lisätiedot

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1020 Mikäli näitä ohjeita ei noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Vallox DIGIT SED. MALLIT: VALLOX DIGIT2 SE VALLOX DIGIT2 SE VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV sähkö

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Vallox DIGIT SED. MALLIT: VALLOX DIGIT2 SE VALLOX DIGIT2 SE VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV sähkö Vallox Digit2 SE 1.09.395F 9.2.2011 Tyyppi 3550 SE VALLOX KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE MALLIT: VALLOX DIGIT2 SE VALLOX DIGIT2 SE VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV sähkö DIGIT SED ELEKTRONINEN

Lisätiedot

RDS-RADIO / MP3/WMA/AAC

RDS-RADIO / MP3/WMA/AAC FI RDS-RADIO / MP3/WMA/AAC CD-soitin CDE-9880R CDE-9882Ri Käyttö- ja asennusohje Lue tämä ohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Tämä soitin on tarkoitettu vain autokäyttöön! Tämän laitteen käyttöjännite

Lisätiedot

Viritinvahvistin. Malli SR6006. Käyttöohje (lyhennetty versio)

Viritinvahvistin. Malli SR6006. Käyttöohje (lyhennetty versio) Viritinvahvistin Malli SR6006 Käyttöohje (lyhennetty versio) 1 TURVAOHJEET VAROITUS: Sähköisku- tai tulipalovaaran pienentämiseksi, älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle. Tasasivuisen kolmion sisällä

Lisätiedot

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Sisältö Ominaisuudet... 52 Arvoisa SHARP-asiakas... 52 Esittely... 52 Tärkeitä turvallisuusohjeita...

Lisätiedot