Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8. Käyttöopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8. Käyttöopas"

Transkriptio

1 Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8 ULKOYKSIKKÖ SISÄYKSIKKÖ Käyttöopas Parhaan suorituskyvyn ja ongelmattoman käytön varmistamiseksi, lue nämä ohjeet huolella ennen käyttöä. 1

2 Varotoimenpiteet Lue huolella kohta Varotoimenpiteet ennen laitteen käyttöä taataksesi yksikön oikean käyttötavan. Huomioi erityisesti Varoitus ja Varokaa symbolit. Varoitus kappale sisältää kohtia, joiden huomioimatta jättäminen saattaa aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. Varokaa kappale sisältää kohtia, joiden huomioimatta jättäminen saattaa aiheuttaa vakavia seuraamuksia. Noudata kaikkia ohjeita tarkasti turvallisuutesi vuoksi. : Symboli tarkoittaa kieltoa. : Osoittaa, että ohjeita on noudatettava. Varoitus Varokaa VAROTOIMENPITEET ASENNUKSEN AIKANA Älä tee muutoksia laiterakenteisiin. Jos teet muutoksia, saattaa seurauksena olla vesivuoto, vikatoiminto, oikosulku tai tulipalo. Kysy myyntiedustajalta tai pätevältä teknikolta neuvoja yksikkösi asentamiseksi. Vain ammattilainen voi asentaa laitteen. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla vesivuoto, oikosulku tai tulipalo. Älä käytä maadoitettua linjaa. Älä asenna maadoitusta lähelle vettä tai kaasuputkia, ukkosenjohdatinta tai puhelimen maadoitusta. Maadoituksen virheellinen asennus saattaa aiheuttaa sähköiskun. Kytke maadoitus Varmista, että käytät erityisesti R410A-kylmäaineelle tarkoitettua putkisarjaa. Muussa tapauksessa saattaa ilmetä kupariputkien rikkoutumista tai toimintahäiriöitä. Virrankatkaisin tulee asentaa sähkönsyöttölinjan päähän. Sähköiskun vaara on olemassa ilman virrankatkaisinta. Älä asenna yksikköä lähelle paikkaa, jossa on syttyviä kaasuja. Ulkoyksikkö saattaa syttyä tuleen, jos sen ympärille vuotaa kaasua. Putkituksen tulee olla tuettu siten, että tukien välinen etäisyys on korkeintaan 1 m. Varmista veden esteetön virtaus asentaessasi kondenssivesiletkua. Varmista, että syöttöjännite on 1-vaiheinen 230V. Väärä sähköasennus saattaa aiheuttaa sähköosien ylikuumenemisen ja tulipalon. VAROTOIMENPITEET HUOLLON AIKANA Varoitus Jos ilmenee tavallisuudesta poikkeavia tilanteita (esim. palaneen hajua), lopeta käyttö heti ja irrota pistoke pistorasiasta. Ota yhteys laitteen edustajaan. Seurauksena voi olla vika, oikosulku tai tulipalo, jos jatkat yksikön käyttöä epänormaalissa tilanteessa. Ota yhteyttä edustajaan huoltoa varten. Virheellinen itse suoritettu huolto saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Ota yhteys edustajaan, jos sinun on irrotettava ja asennettava yksikkö uudelleen. Jos irrotat ja asennat uudelleen yksikön itse virheellisesti, seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo. VAROTOIMENPITEET KÄYTÖN AIKANA Vältä pitkäaikaista suoraa altistumista ilmavirralle terveytesi vuoksi. Älä työnnä esineitä, kuten ohuet sauvat puhallus- ja imupuolen aukkoihin, koska yksikön sisällä olevan tuulettimen suuri pyörintänopeus on vaarallinen. Varoitus Älä käytä mitään johdinta sulakejohtona, tämä voi aiheuttaa vakavan onnettomuuden. Katkaise yksiköstä virta ja irrota pistoke pistorasiasta ukkosilman ajaksi. Spray-pullot ja muut palavat aineet tulee sijoittaa vähintään 1 m etäisyydelle sisä- ja ulkoyksikön puhallusaukoista. Kuuma ilma voi lisätä spray-pullon sisäistä painetta, jolloin seurauksena on räjähdys. 2

3 VAROTOIMENPITEET KÄYTÖN AIKANA Käytä tuotetta ainoastaan valmistajan ohjeiden mukaisesti. Älä käytä tuotetta muihin tarkoituksiin. Älä käytä yksikköä märin käsin. Tämä voi aiheuttaa kuolemaan johtavan onnettomuuden. Käyttäessäsi yksikköä palavien laitteiden kanssa, tuuleta huonetila säännöllisesti välttääksesi hapenpuutteen syntymisen. Noudata turvaohjeita tarkasti Älä kohdista ilmastointilaitteen paneelista tulevaa kylmää ilmaa suoraan kotitalouden lämmityslaitteisiin, sillä tämä huonontaa laitteiden, kuten sähkökattilan, uunin jne. toimintatehoa. Varmista, että asennuskonsolikannake on aina vakaa ja ettei siinä ole vikoja. Muussa tapauksessa ulkoyksikkö saattaa pudota ja aiheuttaa vaaratilanteen. Älä pese yksikköä vedellä tai aseta vettä sisältävää astiaa, kuten kukkamaljakkoa sisäyksikön päälle. Yksikössä saattaa olla sähkövuoto, jolloin seurauksena on sähköisku. Älä aseta kasveja suoraan ilmavirran alle, koska tämä on vahingollista kasveille. Pysäytä yksikön toiminta kauko-ohjaimella ja katkaise virtakatkaisijalla virta puhdistuksen ajaksi. Yksikön sisältämä suurinopeuksinen tuuletin on vaarallinen. Varokaa Aseta virtakatkaisija katkaisuasentoon ellet käytä yksikköä pitkään aikaan. Älä kiipeä ulkoyksikölle tai aseta esineitä sen päälle. Käyttäessäsi yksikköä pitkän ajan ovi ja ikkunat avattuina (huonekosteus on aina yli 80%) ja ilmanohjain alaspäin suunnattuna tai sen liikkuessa automaattisesti, vesi voi tiivistyä ilmanohjaimeen, josta se tippuu satunnaisesti. Tämä voi kastella huonekalut. Älä tästä syystä käytä laitetta siinä tilassa pitkään. Jos huoneen lämpötila ylittää yksikön jäähdytys- tai lämmityskapasiteetin (esim.: useampi henkilö astuu huoneeseen lämmityslaitetta käytetään jne.) esiasetettua huonelämpötilaa ei voi saavuttaa. Sisäyksikön puhdistuksen saa suorittaa ainoastaan valtuutettu huoltohenkilöstö. Ota yhteys myyntiedustajaan. Kaupallisesti saatavilla olevien puhdistusaineiden käyttö saattaa vahingoittaa muoviosia tai tukkia kondenssivesiputken. Tämä aiheuttaa veden tippumista ja siitä johtuvan sähköiskuvaaran. Älä koske Älä koske ilman ulostuloaukkoon, pohjapuolen pintaan tai ulkoyksikön alumiiniseen jäähdytysripaan. Seurauksena voi olla loukkaantuminen. Älä koske jäähdytysputkeen ja kytkentäventtiiliin. Seurauksena voi olla palovamma. Älä koske 3

4 Osien nimet ja toiminnot SISÄYKSIKKÖ Ruostumaton mikroverkkosuodatin Estää pölyn pääsyn sisäyksikköön (sivu 43) Titanium-lämmönvaihdin (sisäinen) Liikkuva paneeli Paneeli avautuu käytön ajaksi ja sulkeutuu, kun käyttö lopetetaan (paneeli ei avaudu kaikissa toimintatiloissa). Signaalitunnistin (sisäinen) Vastaanottaa signaaleja kauko-ohjaimesta. Etupaneeli (Sivu 8) Ilman ulostuloaukko ULKOYKSIKKÖ Putkitus/sähköjohdot Ilmaisin Vaaka-/pystytaso ilmanohjain (sisäinen) Kauko-ohjaimen pidike Käytetään kauko-ohjaimen ripustamiseksi seinälle tai johonkin pylvääseen Kondenssivesiletku Tyhjentää kosteuden kuivattamisesta syntyneen veden sisäyksiköstä. Ilman sisääntuloaukot /takana ja vasemmalla puolella) Maadoitusliitäntä (sivun alaosa) Tyhjennysaukot (pohjapuoli) Ilman ulostuloaukko Puhaltaa viileää ilmaa lämmitystoiminnolla ja lämmintä tai kylmää ilmaa jäähdytys-/ kosteudenpoistotoiminnolla. Ulkoyksikköä koskevia huomautuksia Vaikka ulkoyksikkö pysäytetään tuuletin jatkaa pyörimistä vielä 0-60 sekuntia sähköosien jäähdyttämiseksi. Lämmityksen aikana sulatuksesta syntynyt kondenssivesi virtaa virtaa ulkoyksiköstä. Älä peitä tyhjennysporttia, sillä vesi saattaa jäätyä kylmässä. Vesi kondensoituu putkistoon jne. myös jäähdytyksen aikana ja virtaa ulos ulkoyksiköstä. Asentaessasi ulkoyksikön rakennuksen räystään tmv. alle, asenna myös harja ja vedenpoistoputki kuivatusta varten. 4

5 SISÄYKSIKÖN OHJAUSPANEELI/YKSIKÖN PUHDISTUS Avaa etupaneeli käyttöä varten. (Katso sivu 8.) Suodatinkasetti Sisältää homeen muodostumisen estävän wasabikäsitellyn suodatinelementin. Katso sivu 8. Pölynkerääjä Kerää puhdistusyksikön sieppaaman pölyn. (Laitteen edessä ja päällä.) Sähköinen pölynkeräyselektrodi Vapauttaa negatiivisia ioneja ilmassa leijuvan siite- ym. pölyn keräämiseksi. Puhdistusyksikkö Mikroverkkoinen suodatin poistaa pölyn ilmasta. Etupaneeli Sähköinen pölynkeräyselektrodi Ionisuodatin (Ilmanpoistoaukossa) Pölykotelo Säilyttää ilmasta kerätyn pölyn. Ilmanlaatusondi Tunnistaa ilmansaasteet (tupakansavu jne.), kun ilmalaadun monitorointi aktivoidaan. Force Cool-kytkin Käynnistä yksikkö painamalla tätä kytkintä kauko-ohjain toimi paristovirran loppumisesta johtuen. Pöly kerääntyy tähän osaan. Ohjauspiiri kuluttaa pienen määrän virtaa virran ollessa päällekytketty, vaikka laitetta ei käytettäisikään. Voit säätää virtaa painamalla virtakytkimen katkaisuasentoon. Pakotettu jäähdytys Force-cooling) käynnistyy painamalla kytkintä yli 5 sek. Ainoastaan myyntiedustajan on lupa suorittaa tämä toimenpide. Varoitus Irrota virtapistoke pistorasiasta ellet käytä yksikköä pitkään aikaan tai aseta virtakytkin katkaisuasentoon. 5

6 Osien nimet ja toiminnot (jatkuu) KAUKO-OHJAIN Lähettää yksikön käyttöä ja ajastinta koskevat asetukset sisäyksikköön. Alla oleva piirros esittää LCD-näyttöä välittömästi nollauskytkimen painamisen jälkeen. Näyttö ei yleensä ilmaise kaikki tietoja. Alla oleva LCD-näyttö ilmaisee myös toiminnot, jotka eivät ole käytössä huoneen ilmastointilaitetta varten. Toimintojen käynnistyspainikkeet KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS-painike Käynnistää/pysäyttää yksikön. LÄMPÖ-painike Paina tätä painiketta lämmitystoiminnon käynnistämiseksi. KOSTEUDENPOISTO-painike Käytä painiketta kosteudenpoistotoiminnon käynnistämiseen. JÄÄHDYTYS-painike Paina tätä painiketta jäähdytystoiminnon käynnistämiseksi. KUIVATUS-painike Käytä painiketta kuivatustoiminnon käynnistämiseksi. Lähetysosa Lähetysilmaisin Ilmaisin syttyy aina kauko-ohjaimen lähettäessä signaalin. HUONELÄMPÖTILA-painike Painiketta käytetään huonelämpötilan asettamiseen. Säätö nopeutuu pitämällä painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna. KOSTEUS-painike Painiketta käytetään kosteudenpoistoja kuivatustoimintoja varten. IONISUODATTIMEN käynnistyspainike Painiketta käytetään ionisuodattimen aktivointia varten. NUKAHTAMISAJASTIN-painike Käynnistää nukahtamisajastimen Kauko-ohjainta voidaan käyttää kiinnitettynä seinässä tai pylväässä olevaan kauko-ohjauspidikkeeseen. Varmista, että sisäyksikköä voi ohjata kyseisestä pisteestä ennen kauko-ohjaimen kiinnittämistä pidikkeeseen. Kauko-ohjaimen kiinnitys Kauko-ohjaimen irrotus Kiinnitä kauko-ohjain pidikkeeseen Tartu kauko-ohjaimen yläosaan Älä väännä kauko-ohjainta sivupainamalla sen ylhäältä alas paikoilleen. ja vedä se ylös pidikkeestä. suunnassa sillä tämä saattaa irrottaa sen takakannen. Ruuvi KIELTO 6

7 Toimintojen käynnistyspainikkeet MANUAALIPUHDISTUS-painike Käynnistää puhdistustoiminnon ilmastointilaitteen ollessa pysäytetty. ILMANPUHDISTUS-painike Painike käynnistää ilmanpuhdistustuulettimen toiminnan. TUULETTIMEN NOPEUS-painike Käytä painiketta tuulettimen nopeusasetuksen valintaan. Toimintovalitsin Nämä ovat esiasetettuja toimintoja (lukuunottamatta (SAVE = tallennus). Esiasetukset tehdään painamalla painikkeita yksikön ollessa pysäytetty. TOIMINTOVALITSIN-painike Vilkkuva ilmaisin vaihtuu alla esitetyssä järjestyksessä joka kerta, kun painiketta painetaan (sivut 12, 19, 20, 21, 22) (Kannen ollessa auki) Toimintatilavalitsin Paina tätä painiketta toimintatilan valitsemiseksi. PYSTYSUUNTAINEN ILMAVIR- TA-painike Painike säätää pystysuuntaisen ilmanohjaimen kulmaa. VAAKASUUNTAINEN ILMA- VIRTA-painike Painike säätää vaakasuuntaisen ilmanohjaimen kulmaa. SUOSIKKIASETUS-painike Painiketta käytetään suosikkiasetuksen valintaan. (Katso sivut 23, 24) AJASTIN-painikkeet AIKA-ASETUS-painike Käytetään ajastimen asettamiseen ja kellonajan tarkistamiseen. (Sivu 11) NOLLAUS-painike Paina painiketta paristojen vaihtamisen jälkeen, tai, jos laitteessa ilmenee jokin toimintahäiriö. (Sivu 11) AKTIVOINTI/PERUUTUS-painike Käytä painiketta toimintovalitsimella valitun toiminnon aktivoimiseksi tai peruuttamiseksi. 7

8 Homettumista estävän Wasabi-kasetin asennus Avaa etupaneeli Älä pidä kiinni liikkuvasta Nosta etupaneeli ylös. Työnnä paneelitukea ylöspäin, kunnes se paneelista avatessasi tai sul- lukkiutuu. kiessasi etupaneelin. Liikkuva paneeli Etupaneeli VAROITUS Tartuntaosa Älä käytä tarpeetonta voimaa liikkuvan paneelin Paneelituki avausta/sulkemista varten. Tämä voi aiheuttaa toimintavian. (Liikkuva paneeli avautuu ja sulkeutuu automaattisesti, kun virta kytketään/katkaistaan tai yksikkö käynnistetään/pysäytetään. Älä avaa etupaneelia käytön aikana Tämä voi keskeyttää liikkuvan paneelin toiminnan. Pysäytä yksikkö ennen etupaneelin avaamista. Säädä etupaneelia alaspäin ja lukitse se haluamaasi asentoon paneelituen avulla. Asenna wasabi-kasetti Vedä wasabi-kasetin Poista homettumista estävä wasabi-kasetti kotelo ulos. alumiinipussista. Wasabi-kasetin kotelo Wasabi-kasetti Alumiinipussi Työnnä kääreestä Pidä wasabi-kasettia kahva- poistettu wasabiosa käännettynä itseäsi kasetti suoraan wasabikohti ja asenna se laitteeseen. kasetin koteloon. VAROITUS Älä poista pinnalla olevaa Älä pidä pakkausta lähellä kasvojasi avatessasi sitä. alumiinikalvoa tai tee sii- Wasabi-tuoksu saattaa ärsyttää silmiä tai nenää. hen reikiä. Älä aterioi wasabi-kasetin läheisyydessä. Wasabi-kasetti ei vaadi mitään päivittäishuoltoa. Kasetin tehokkuus vähenee kuitenkin 10 vuoden käytön jälkeen. Vaihda wasabi-kasetti tällöin uuteen. 8

9 Sulje etupaneeli Nosta etupaneeli ylös. Paina paneelitukea alaspäin, kunnes se lukkiutuu napsahtaen. Liikkuva paneeli Työnnä etupaneelia ensin molemmista päistä ja sitten keskeltä, kunnes se napsahtaa kiinni. Vedä alaspäin. Varoitus Puhdistusilmaisin ( ) vilkkuu suodattimen ja ruostumattoman plasma-ilmanpuhdistajan käytön aikana. Nämä toiminnot eivät toimi oikealla tavalla ellei etupaneeli ole kunnolla suljettu. Liikkuva paneeli ei myöskään toimi oikein jäähdytyksen jne. aikana. Jos etupaneeli on löysä, se saattaa irrota ja pudota. Älä käytä tarpeetonta voimaa avatessasi etupaneelin ylöspäin. Seurauksena on toimintavika, jos etupaneeli irtoaa yksiköstä. Muista työntää paneelituki ylös, että etupaneeli pysyy avattuna. 9

10 Puhdistussuodattimen toiminnan tarkistus Varmista, että virtajohdon pistoke on kytketty pistorasiaan. Varoitus Varokaa Käytä pistorasiaa ainoastaan ilmastoin- Älä koske laittilaitetta varten. teeseen märillä Muun pistorasian käyttö voi synnyttää kuumuutta, Seurauksena voi olla jonka seurauksena on tulipalo. Pakollinen sähköisku. Tarkista, että virtapistoke on puhdas ja työnnä se kunnolla pistorasiaan. Pölyisen tai väärin kytketyn pistokkeen käyttö voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Pakollinen Suorita toiminnan tarkistus kytkettyäsi virran yksikköön. Suorita suodatinyksikön toiminnan tarkistus Kytkettyäsi virran päälle (liitettyäsi virtapistokkeen pistorasiaan tai painettuasi virtakykintä jännitekatkoksen jälkeen), puhdistusyksikkö suorittaa yhden syklin eteen- ja taaksepäin. Puhdistusilmaisin ( ) syttyy. Toiminnan tarkistus (yksi sykli) kestää n. 7 minuuttia. Yksikön tuuletin pyörii toimintaa tarkistettaessa (liikkuva paneeli ja vaakatasoilmansuuntain pysyvät suljettuina). Tutustu kohtaan Vianetsintä sivulla X X, jos puhdistusilmaisin ( ) vilkkuu (palaa 4 sekuntia/ sammuksissa sekunti) toiminnan tarkistuksen jälkeen. Puhdistusyksikkö Sisältää suodattimen pyyhkimen. Piirros näyttää yksikön etupaneeli poistettuna ainoastaan vertailua varten. Suodatin ei toimi, jos etupaneeli on aukoi varsinaisen puhdistuksen aikana. Pölynsieppari Varokaa Älä työnnä sormiasi tai mitään terävää esinettä puhdistusyksikön yläpintaan suodattimen käytön aikana. Tämä aiheuttaa loukkaantumisen tai toimintavian. 10

11 Kauko-ohjaimen esivalmistelut Asenna paristot. Käytä kahta AAA-paristoa. Paina merkistä ja vedä. Avaa kansi ja paina RESET-painiketta jollain terävällä esineellä. RESET-painike Aikanäyttöön syttyy 18:88. AM ja PM-ilmaisimet alkavat vilkkua. Varokaa 1. Älä sekoita vanhoja ja uusia tai eri tyyppisiä paristoja keskenään. 2. Poista paristot kauko-ohjaimesta ellet käytä sitä 2-3 kuukauteen. Aseta kellonaika (esimerkki: 1:30 pm. (13:30)) Paina (AJASTIN) painiketta asettaaksesi kellonajan. Asetus nopeutuu pitämällä painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna. Aika kasvaa Aika vähenee Säädä kello aikaan painamalla Vilkkuminen lakkaa ja AM tai PM-ilmaisin alkaa palamaan tasaisesti. Ilmaisin sammuu automaattisesti 10 sekunnissa. (AIKA-ASETUS) painiketta. Kellonajan vahvistus Paina (AIKA-ASETUS) painiketta ajan tarkistamiseksi. Voit tarpeen vaatiessa säätää aikaa uudelleen toistamalla yllä esitetyt vaiheet 1 ja 2. KOHDEVALITSIN (ADRESS) Kohdevalitsinta käytetään estämään kauko-ohjaushäiriöt tilanteissa, joissa samassa huoneessa käytetään kahta sisäyksikköä. Normaalitilanteissa kytkintä ei käytetä. (Tehtaan tekemä asetus on A.) Ota yhteys myyntiedustajaan kytkimen asetusta koskevia lisätietoja varten. Kohdevalintakytkin Kytkinvipu Kauko-ohjaimen takasivu Älä muuta kytkimen asetusta itse. 11

12 Kauko-ohjaimen esivalmistelut (jatkuu) Ampeeriasetus (Standard/Save) voidaan valita. Jos virtakatkaisimen laukeaminen aiheuttaa toistuvia ongelmia, aseta ampeeriasetuksesi Save ongelmien välttämiseksi. Ampeeriasetus on Standard laitteen ostohetkellä. Paina (TOIMINTOVALITSIN) painiketta, kunnes (SAVE) ilmaisin vilkkuu. Suuntaa kauko-ohjain kohti laitetta ja paina (ON/OFF) painiketta (SAVE) ilmaisimen vilkkuessa. Kuuluu lyhyt piippaus ja (SAVE) ilmaisin syttyy. Paina (TOIMINTOVALITSIN) painiketta uudelleen, kunnes (SAVE) ilmaisin vilkkuu. Suuntaa kauko-ohjain kohti laitetta ja paina (ON/OFF) painiketta (SAVE) ilmaisimen vilkkuessa. Kuuluu lyhyt piippaus ja (SAVE) ilmaisin sammuu merkiksi, että asetus on vapautettu. Save-asetusta koskevia huomautuksia Jos ampeeriasetukseksi valitaan Save, lämmityksen maksimikapasiteetti laskee hieman ja lämmityksen käynnistyminen kestää vähän pitempään. Esiasetettua lämpötilaa ei myöskään ole mahdollista saavuttaa, jos ulkolämpötila on matala. Laitteen toiminta rajoittuu 6 ampeeriin, jos asetukseksi valitaan (SAVE). KÄYTTÄESSÄSI KAUKO-OHJAINTA Suuntaa kauko-ohjain kohti laitteen signaalivastaanotinta Signaalin vastaanottoalue on n. 7 metriä laitteen edessä. Vastaanottoalue kuitenkin lyhenee tai saattaa osoittautua mahdottomaksi, jos signaalin vastaanottoikkunaan kohdistuu voimakas valo. Käsittele kauko-ohjainta varoen Kauko-ohjaimen pudottaminen tai kastelu heikentää sen signaalinlähetyskykyä. Asennettuasi uudet paristot kauko-ohjaimeen, yksikkö tarvitsee 10 sekuntia ennen kuin se on valmis vastaamaan komentoihin ja aloittamaan toiminnan. 7 metriä laitteen edestä 12

13 Automaattitoiminto Laite määrittää toimintatilan (lämmitys, kosteudenpoisto tai jäähdytys) automaattisesti, huone- ja ulkolämpötilaan perustuen. Aseta kauko-ohjaimen kello oikeaan aikaan ennen toiminnan käynnistämistä. Paina (TOIMINTA) painiketta automaattitoiminnan valintaa varten. Toiminta vaihtuu oikealla olevan taulukon mukaisesti joka kerta painiketta painettaessa. (KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS) paini- Paina ketta. Paina (KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS) painiketta uudelleen. Kauko-ohjaimesta kuuluu lyhyt piippaus ja automaattitoiminta pysähtyy. Toimintatila ilmestyy ohjaimen näyttöön. AUTOMAATTITOIMINTO Lämmitystoiminto käynnistyy, kun huoneen lämpötila laskee alle 23 C. Säädä lämpötila-arvoksi 23 C. Kosteudenpoistotoiminto käynnistyy huoneen lämpötilan ollessa 23 ~ 26 C. Esiasetettu lämpötila on huoneen lämpö laitteen toiminnan käynnistyessä. Jäähdytystoiminto käynnistyy huoneen lämpötilan ollessa yli 27 C. Säädä lämpötila-arvoksi 27 C. * Kosteudenpoisto ei välttämättä käynnisty, vaikka toiminto on aktivoitu, ellei huoneen kosteus ole korkea. Tämä ei ole mikään vika. Huoneen lämpötila ja tuulettimen nopeus on säädettävissä käyttäjän toimesta. Säädä huonelämpötila Nousee Paina (LÄMPÖTILA) painiketta. Laskee Kauko-ohjaimesta kuuluu lyhyt piippaus joka painalluksella ja lämpötila muuttuu 1 C. Näyttöön ilmestyy, jos asetettu lämpötila on yli 1 C automatiikan säätämää lämpötilaa korkeampi. Näyttöön ilmestyy, jos asetettu lämpötila on yli 1 C automatiikan säätämää lämpötilaa matalampi. Säädettävä lämpötila-alue ei ylitä tai alita 3 C automatiikan säätämästä huonelämpötilasta. Kosteusasetusta ei voi säätää. Valitse tuulettimen nopeus Paina (TUULETIN) painiketta Voit valita AUTO, LOW tai SILENT-asetuksen. Toiminto vaihtuu joka painalluksella. 13

14 Manuaalitoiminto (lämmitys, jäähdytys, kuivatus) Valitse toiminto. Yksi ilmaisimista syttyy. Syttyy Paina (TOIMINTA) painiketta. Voit valita lämmitys-/kosteudenpoisto-/kuivatus- tai automaattitoiminnon. Suorita plasma-ilmanpuhdistus käynnistääksesi tuulettimen. Jos painiketta painetaan käytön aikana, auto-toiminnolla kuuluu kaksi lyhyttä piippausta, muissa tiloissa vain yksi. Aseta huonelämpötila Nousee Laskee Paina (LÄMPÖTILA) painiketta. Huonelämpötilanäyttö häviää n. 10 sekunnissa ellei toimintoa käynnistetä. Jos painiketta painetaan käytön aikana, kuuluu kaksi lyhyttä piippausta 20 C kohdalla, kolme piippausta 30 C kohdalla ja yksi piippaus muissa lämpötiloissa. Aseta tuulettimen nopeus. Yksi ilmaisimista syttyy. Paina (TUULETIN) painiketta. Voit valita AUTO, HI, MED, LOW tai SILENT-asetuksen. Tuulettimen nopeusnäyttö häviää n. 10 sekunnissa ellei toimintoa käynnistetä. Jos painiketta painetaan käytön aikana, kuuluu kaksi piippausta, muutoin vain yksi. Aseta kosteus (vain kosteudenpoistoa ja kuivatusta varten) Syttyy Kasvaa Vähenee Paina (KOSTEUS) painiketta Kosteuden voi asettaa 5% tarkkuudella. Kosteusnäyttö häviää n. 10 sekunnissa ellei toimintoa käynnistetä. Lämpötilan asetusalue (kauko-ohjain) Kosteuden asetusalue Lämmitys, jäähdytys, kuivatus 16~32 C 40~70% Kosteudenpoisto 10~32 C Toiminta käynnistyy Paina (KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS) painiketta. Paina (KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS) painiketta uudelleen. Kauko-ohjaimesta kuuluu lyhyt piippaus ja toiminta pysähtyy. Seuraavalla kerralla asetettu toiminto voidaan käynnistää painamalla vain (KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS) painiketta. Käytä laitetta alla esitetyllä tavalla. Lämmitys Kosteudenpoisto Kuivatus Jäähdytys Ulkolämpötila -20 C~21 C Ulkolämpötila Ulkoläm- Ulkoläm- (Suojellakseen laitetta, lämmitys ei 1 C~35 C pötila pötila käynnisty, jos lämpötila on alle 25 C~35 C 22 C~43 C -20 C tai yli 24 C. Älä käytä jäähdytystoimintoa talvella. 14

15 Lämmitystoiminto Paina painiketta lämmityksen käynnistämiseksi. Paina (LÄMPÖ) painiketta. Säädä huoneen lämpö ja tuulettimen nopeus mieleiseksi. Lämpötila voidaan säätää 16 C~32 C välille (sivu 14). Paina (KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS) painiketta. Kauko-ohjaimesta kuuluu lyhyt piippaus ja toiminta pysähtyy. Kosteudenpoistotoiminto (KOSTEUDENPOISTO) painikkeella voi suorittaa 3 eri tyyppistä kosteudenpoistotoimintoa. Kuivatus toimii tehokkaasti huonelämpötilaa laskematta. Paina (KOSTEUDENPOISTO) painiketta. Toiminta vaihtuu alla esitetyllä tavalla joka kerta, kun painiketta painetaan. Automaattinen Pikapesu Kondensaation kosteudenpoisto ohjaus (AUTO-ilmaisin vilkkuu 5 sekuntia) (SUMU/ILMANPUHDIS- TUS) ilmaisimet syttyvät myös pikapesun aikana Automaattisella kosteudenpoistolla huonelämpötilan, kosteuden hienosäätö (sivu 13) ja tuuletinnopeuden valinta (sivu 14) voidaan tehdä käyttäjän mieltymysten mukaisesti. Lämpötila muuttuu 1 C joka kerta, kun LÄMPÖ-painiketta painetaan. (Lämpötilan asetusalue on ± 3 C. (Kosteuden asetusalue on 40%~70%.) Pikapesutoiminnalla on mahdollista säätää huoneen lämpötilaa (sivu 13) ja tuulettimen nopeutta (sivu 14) käyttäjän mieltymysten mukaisesti. Paina (KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS) painiketta. Kauko-ohjaimesta kuuluu lyhyt piippaus ja toiminta pysähtyy. Kosteudenpoiston pysähdyttyä, kauko-ohjain ilmaisee toimintatilan, joka oli asetettuna ennen (KOSTEUDENPOISTO) painikkeen painamista. 15

16 Kosteudenpoistotoiminto (jatkuu) Toimintatila Automaattinen kosteudenpoisto Pikakuivatus Kosteuden poisto Tämä tilanne Kosteassa säässä Käytetään pyykin pikakuivatusta varten. Ohjatessasi ikkunoille muodostuvaa kosteutta talviaikaan. Toimintatapa Painikkeen painamishetkeä vastaava huonelämpötila muuttuu useimmissa tapauksissa esiasetetuksi lämpötilaksi (Valitse 13 C, jos huonelämpötila on alle 12 C. Valitse +2 C, jos huonelämpötila on 13 C~22 C. Valitse 26 C, jos huonelämpötila on yli 26 C. Tavoitekosteus on 50~60%. Toiminta pysähtyy kosteuden laskiessa alle tavoitearvon ja jatkuu kosteuden ylittäessä tavoitearvon. Toiminta vaihtuu automaattisesti jäähdytykselle tai lämmitykselle lämpötilan ohjausta käytettäessä. Tunnistaessaan ulko- tai huonelämpötilan ja kosteuden laite valitsee automaattisesti sopivimman lämmitys- ja kosteudenpoistoyhdistelmän. Toiminta tapahtuu yhdessä plasma-ilmanpuhdistoiminnon kanssa. Kuivatustoiminto on prioriteettiasemassa. Käytä tätä toimintoa huoneen ollessa tyhjä, sillä lämpötila ja kosteus nousee hetkellisesti korkeaksi. Tätä toimintoa varten käytetään 3-tunnin ajastinta. Kosteuden poistolla prioriteetti on kosteuden laskemisella. Huonelämpötila vaihtaa tällöin kosteudenpoistotoiminnolle. Toiminta pysähtyy, jos huoneen lämpötila laskee 1 C tai sen alle. Tätä toimintoa varten käytetään 2-tunnin ajastinta. Noudata varovaisuutta kosteudenpoistolla, jos ulkolämpötila laskee alle huonelämpötilan. Kellotoimintoa varten käytettävät katkaisu/päällekytkentäajastimet (OFF TIMER/ON TIMER) eivät ole käytettävissä kosteudenpoiston aikana (pikakuivatus ja kondensaation ohjaus). Ajastin (30 minuuttia ja 1-9 tuntia) voidaan kuitenkin asettaa pikakuivatus- ja kondensoinnin ohjaustoimintoja varten käyttämällä (SLEEP) nukahtamisajastinpainiketta. Suositamme manuaalisen kosteudenpoiston käyttämistä halutun lämpötilan asettamiseksi kosteudenpoiston aikana. Ellet halua huoneen lämpötilan nousevan liian korkeaksi kuivatustoiminnon aikana, käytä suosikkiasetusta pikakuivatustoiminnon sijasta. (Katso sivu 24.) Toiminta vaihtuu automaattisesti jäähdytykselle tai lämmitykselle lämpötilan ohjausta käytettäessä. Huoneen kosteus vaihtelee tällöin n. 10%. Kosteudenpoiston aikana Toiminta Lämmitys N. 3 C, jos ulkolämpötila on Jäähdytys pysähtyy toiminto alle 32 C. toiminto N. 1 C, jos ulkolämpötila on Noin 3 C yli 32 C. 1 C Asetettu huonelämpötila Vallitseva huonelämpötila 16

17 Jäähdytystoiminto Paina (JÄÄHDYTYS) painiketta jäähdytyksen käynnistämiseksi. Paina (JÄÄHDYTYS) painiketta. Säädä huoneen lämpötila ja tuulettimen nopeus mieleiseksi (Katso sivu 14.) Lämpötila voidaan asettaa 16 C~32 C välille. Paina (KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS) painiketta. Kauko-ohjaimesta kuuluu lyhyt piippaus ja laite pysähtyy. Kuivatustoiminto Paina (KUIVATUS) painiketta käyttäessäsi jäähdytystä kuivatustoiminnolla. Laite asettaa lämpötilan ja kosteuden automaattisesti jäähdytystoiminnolla. Paina (KUIVATUS) painiketta. Säädä huoneen lämpötila /sivu 13) ja tuulettimen nopeus mieleiseksi (sivu 14). Lämpötila muuttuu 1 C joka kerta, kun (LÄMPÖTILA) painiketta painetaan. (Lämpötilan asetusalue automaattisesti asetetusta lämpötilasta on ± 3 C.) Kosteusasetusta ei voi säätää. AUTO-ilmaisin vilkkuu 5 sekuntia. Paina (KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS) painiketta. Kauko-ohjaimesta kuuluu lyhyt piippaus ja jäähdytystoiminto pysähtyy. Asetettava Tunnistettuun ulko- ja huonelämpötilaan perustuen, Laite jatkaa toimintaa saalämpötila lämpötila asettuu 24~28 C väliselle alueelle. vuttaessaan esiasetetun lämpötilan ellei esiasetettua Asetettava 50%, kun lämpötilaksi asetetaan yli 27 C. kosteutta ole saavutettu. kosteus 55%, kun lämpötilaksi asetetaan 26 C. 60%, kun lämpötilaksi asetetaan alle 25 C. Toimintatila vaihtuu automaattisesti jäähdytykselle tai lämmitykselle lämpötilan ohjausta varten. Laitteen toiminta on katkonaista (laite käynnistyy ja pysähtyy toistuvasti), jos huoneen lämpötila on esiasetettua lämpötilaa matalampi, välttääkseen suuren lämpötilan laskun ja ohjatakseen kosteutta. Kuivatustoiminto Laite Katko- Noin 1 sekunti Noin 3 C, jos ulkolämpötila Jäähdytyspysäh- nainen on alle 32 C. toiminto t y y toiminta Noin 1 C, jos ulkolämpötila on yli 32 C. Asetettu huonelämpötila Vallitseva huonelämpötila 17

18 Ionisumu-toiminto Plasma-ilmanpuhdistus- ja ionisumu-toiminto vähentää epämiellyttäviä hajuja huoneen seinistä ja verhoista, tarkkaillen huoneilman sisältämien bakteerien määrää. Jos ionisumu-toiminto aktivoidaan laitteen ollessa käynnissä, ionisumu toimii yhdessä käyttöä varten valitun toiminnon kanssa. * Ionisumu syntyy huoneilmasta. Ionisumun synty ei ole lämpötila- ja kosteusriippuvainen. (Ionisumun syntyminen kestää n. 30 minuuttia.) Paina (IONISUMU) painiketta. Toimintatila Ainoastaan ionisumukäyttö Käyttö yhdessä toisen toiminnon kanssa. Vaakasuuntaisen ilmanohjaimen asento Leveä ilmanvirtakulma Kulma on asetettu käytössä olevaa toimintaa varten. Säädä tuulettimen nopeus mieleiseksesi. Voit valita asetukseksi HI (korkea), MED (keskikorkea), LOW (matala) tai SILENT (hiljainen). Ajastimen päällekytkentä ON TIMER) tai poiskytkentä (OFF TIMER) ei ole mahdollista, jos ainoastaan ionisumu-toiminto on asetettu. Käytön aikana Paina (KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS) painiketta. Kauko-ohjaimesta kuuluu lyhyt piippaus ja ionisumu-toiminto pysähtyy. Paina (IONISUMU) painiketta. Plasmailmanpuhdistus (tuuletin) Plasmailmanpuhdistus on tuulettimen ja elektronisen pölynkerääjän yhteistoiminto. Plasmailmanpuhdistus ja elektroninen pölynkeräys toimivat yhdessä, jos plasmailmanpuhdistus aktivoidaan, kun yksikkö toimii perusasetuksella. Paina (PUHDAS ILMA) painiketta. Säädä tuulettimen nopeus mieleiseksesi (sivu 14). Voit valita asetukseksi HI (korkea), MED (keskikorkea), LOW (matala) tai SILENT (hiljainen). Ajastimen aktivointi ON TIMER) tai katkaisu (OFF TIMER) ei ole mahdollista, jos ainoastaan plasmailmanpuhdistus on asetettu. Paina (KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS) painiketta. Kauko-ohjaimesta kuuluu lyhyt piippaus ja plasmailmanpuhdistus pysähtyy. Käytön aikana Paina (PUHDAS ILMA) painiketta. 18

19 Laitteen sisäinen puhdistustoiminto Laitteen sisäinen puhdistustoiminto käynnistyy automaattisesti jäähdytyksen, kosteudenpoiston tai kuivatuksen jälkeen homeen kasvun estämiseksi. Tämä tapahtuu suorittamalla (SISÄINEN PUHDISTUS) konfigurointi. (Laitteessa ei ole homeenpoistotoimintoa ja desifiointi-/sterilisointiefektiä.) Paina (TOIMINTO) painiketta, kunnes (SISÄINEN PUHDISTUS) -ilmaisin alkaa vilkkua. Suuntaa kauko-ohjain kohti laitetta ja paina (PÄÄLLÄ/POIS) painiketta (SISÄINEN PUHDISTUS) -ilmaisimen vilkkuessa. Kauko-ohjaimesta kuuluu lyhyt piippaus ja (SISÄINEN PUHDISTUS) -ilmaisin syttyy ohjaimen näyttöön. Toiminto pysähtyy automaattisesti 1 tunnin kuluttua. Paina (TOIMINTO) painiketta uudelleen, kunnes (SISÄI- NEN PUHDISTUS) -ilmaisin alkaa vilkkua. Suuntaa kauko-ohjain kohti laitetta ja paina (PÄÄLLÄ/POIS) painiketta (SISÄINEN PUHDISTUS) -ilmaisimen vilkkuessa. Kauko-ohjaimesta kuuluu lyhyt piippaus ja (SISÄINEN PUH- DISTUS) -ilmaisin sammuu kauko-ohjaimen näytöstä. Sisäinen puhdistus ei käynnisty, jos jäähdytys-, kosteudenpoisto- tai kuivatusaika on liian lyhyt (alle 10 min.). Sisäinen puhdistus käynnistyy automaattisesti jäähdytyksen, kosteudenpoiston tai kuivatuksen päättyessä, jos sisäinen puhdistustoiminto on asetettu. Lämmitys ja tuuletin (plasmailmanpuhdistuksella) toimivat sisäisen puhdistuksen aikana monitoroiden sisäyksikön sisäistä homeenkasvua. Kun (ON TIMER) ajastin asetetaan, sisäinen puhdistus ei käynnisty, jos esiasetettuun aikaan asti jäljellä oleva aika on alle 2 tuntia. Sisäinen puhdistus ei käynnisty, jos laite pysäytetään alla mainituissa olosuhteissa. (Lämmityksen-, plasmailmanpuhdistuksen-, tai pikakuivatuksen aikana, (OFF TIMER) pysäytyksellä kosteudenpoiston aikana, toiminnan pysäyttäminen (SLEEP) painiketta painamalla.) 19

20 Nukahtamisajastimen (SLEEP) käyttö (SLEEP) konfigurointi, kun ajasti- Voit säätää laitteen sopivaksi nukkumisympäristöäsi varten suorittamalla men toimintona on auto, lämmitys, kosteudenpisto, jäähdytys tai kuivatus. Paina (TOIMINTO) painiketta, kunnes (SLEEP) -ilmaisin alkaa vilkkua. Suuntaa kauko-ohjain kohti laitetta ja paina painiketta (SLEEP) -ilmaisimen vilkkuessa. Kauko-ohjaimesta kuuluu lyhyt piippaus ja syttyy ohjaimen näyttöön. (PÄÄLLÄ/POIS) (SLEEP) -ilmaisin Paina (TOIMINTO) painiketta, kunnes (SLEEP) -ilmaisin alkaa vilkkua. Suuntaa kauko-ohjain kohti laitetta ja paina (PÄÄLLÄ/POIS) painiketta (SLEEP) -ilmaisimen vilkkuessa. Kauko-ohjaimesta kuuluu lyhyt piippaus ja (SLEEP) -ilmaisin sammuu ohjaimen näytöstä. Jäähdytystoiminnolla lämpötilan ja kosteuden ohjaus tapahtuu yhdessä kosteudenpoistotoiminnon kanssa. Kosteudenpoisto- tai kuivatustoiminnolla lämpötila säätyy mukavalle tasolle esiasetetulla 60% kosteustavoitteella. Lämmityksen toimiessa, lämpötilan ohjaus tapahtuu samalla tavalla kuin tavallisella nukahtamistoiminnolla (SLEEP). Automaattikäytössä ohjaus tapahtuu automaattitoiminnon asettamassa toimintatilassa. 20

Tehostettu käyttö. Paina (SUOSIKKI) painiketta käytön aikana. Kauko-ohjaimesta kuuluu lyhyt piippaus ja tehostettu toiminta käynnistyy.

Tehostettu käyttö. Paina (SUOSIKKI) painiketta käytön aikana. Kauko-ohjaimesta kuuluu lyhyt piippaus ja tehostettu toiminta käynnistyy. Tehostettu käyttö Ilmastointilaite käynnistää tehostetun toiminnan painamalla (SUOSIKKI) painiketta auto-, lämmitys-, kosteudenpoisto-, jäähdytys- tai plasmailmanpuhdistustoiminnon aikana. Ilmanvirta voimistuu

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR Kauko-ohjaimen käyttöohje Part No.: R08019034086 OM-GS0-1009(0)-Acson Acson A5WM15JR Acson A5WM5JR 1 6 7 9 3 4 5 13 1 11 8 10 Kiinnitys seinään Paristojen asennus (AAA.R03) Paristot 1) Tyyppi AAA R03 )

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE 2 ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE HUOM! Jotkin kaukosäätimen toiminnoista eivät välttämättä ole käytettävissä mallista riippuen. Varmista ettei kaukosäätimen signaalin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA Sisällys Turvallisuusohjeet 2 Laitteen toiminnot 3 Puhdistus ja huolto 6 Hyödyllistä tieto 7 Laitteen käyttöönotto 7 Vianetsintä 9 Maahantuoja Scanoffice Oy Martinkyläntie

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJE. Ilmalämpöpumppu. Onnline N09LHE ja N12LHE SISÄLTÖ. Kauko-ohjaimen käyttö...1. Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2

KÄYTTÄJÄN OHJE. Ilmalämpöpumppu. Onnline N09LHE ja N12LHE SISÄLTÖ. Kauko-ohjaimen käyttö...1. Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2 KÄYTTÄJÄN OHJE Ilmalämpöpumppu Onnline N09LHE ja N12LHE KAUKO-OHJAIN ILLUSTRATION SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käyttö...1 Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2 Kauko-ohjaimen painikkeiden toiminnot...2 Näytön merkit...5

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

Käyttöopas. Mitsubishi Heavy Industries SRK20/25/35ZJX-SA

Käyttöopas. Mitsubishi Heavy Industries SRK20/25/35ZJX-SA Käyttöopas Mitsubishi Heavy Industries SRK20/25/35ZJX-SA Sisällysluettelo Laitteen osat 2 Osaluettelo 3 Kaukosäätimen käyttöönotto 3 Ajan asettaminen 3 Ilmansuuntaaminen asennuspaikan mukaisesti 4 Kaukosäätimen

Lisätiedot

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla.

KÄYTTÖOHJE. (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla. CASIO-moduuli 3074 KÄYTTÖOHJE W-110 KÄYTTÖOHJETTA KOSKEVA HUOMAUTUS (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla. KELLON TOIMINNOT Paina C-painiketta toiminnon vaihtoa

Lisätiedot

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin A. Toiminnot 1. Käytetään päällä/pois -aikojen asettamiseen, säätämään erilaisia aikajaksoja virran päälläololle. Toimii erilaisten laitteiden

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

RAS-35YH6 / RAC-35YH6

RAS-35YH6 / RAC-35YH6 MALLI RAS-35YH6 / RAC-35YH6 Sisäyksikkö RAS-35YH6 Ulkoyksikkö RAC-35YH6 OHJEKÄSIKIRJA Parhaimman suorituskyvyn ja ongelmattoman toiminnan saamiseksi, lue tämä ohjekirja kokonaan VAROTOIMENPITEET Lue Varotoimenpiteet

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO

RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO Malli: RM318P RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO Käyttöohje RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO Malli: RM318P Käyttöohje ALUKSI Onneksi olkoon uuden kellon hankinnasta. RM318P on laite, jossa on lukuisia ominaisuuksia,

Lisätiedot

Lenco. L-701 Suorakoodauslevysoitin. Käyttöopas

Lenco. L-701 Suorakoodauslevysoitin. Käyttöopas Lenco L-701 Suorakoodauslevysoitin Käyttöopas 1 Varotoimenpiteitä Asennus Pura kaikki osat pakkauslaatikosta ja poista niiden suojamateriaali. Älä kytke soitinta verkkovirtaan ennen kuin kaikki muut kytkennät

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE 1 JM 7.1.2015 Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE Tämä on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n ja sen kopioiminen ja/tai miltään osin ilman tekijän lupaa on y. Maahantuoja: Scanoffice

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPUN LUNA KAUKOSÄÄDIN

ILMALÄMPÖPUMPUN LUNA KAUKOSÄÄDIN KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPUN LUNA KAUKOSÄÄDIN Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Säilytä tämä ohje tallessa vastasta käyttöä varten. SISÄLLYSLUETTELO Kaukosäätimen tekniset tiedot... 1 Käyttöominaisuudet...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC1D528

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC1D528 KÄYTTÖOHJEET 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 VAROITUS - Älä koskaan anna kauko-ohjaimen kastua,

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A KÄYTTÖOHJE 1. Ensimmäinen Kuvaus kosketusnäyttö (Touch Screen Wall Controller) Touch LCD seinä ohjain on lisävaruste adapteri KKRP01A joka mahdollistaa

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

CAL. Z018 (R23 SERIES) KÄYTTÖOPAS

CAL. Z018 (R23 SERIES) KÄYTTÖOPAS OMINAISUUDET CAL. Z018 (R23 SERIES) KÄYTTÖOPAS 1. Aika-/kalenterinäyttö Tunnit, minuutit, sekunnit, kuukausi, päiväys ja viikonpäivä. 2. Aikanäyttö 12-tunnin näyttöformaatti iltapäiväsymbolilla (PM). Käytettävissä

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ASY9-18LC. Fujitsu ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy. www.ilmalämpöpumput.

KÄYTTÖOHJE ASY9-18LC. Fujitsu ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy. www.ilmalämpöpumput. KÄYTTÖOHJE ASY9-8LC SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. P/N 9502502-02 Kuva 7 2 9 0 Kuva 2 OP E R AT ION T IME R S UP E R QUIE T C OIL DR Y Kuva 5 2 4 6 5 5 6 4 7 8 Kuva 9 8

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE Malli: ALL-100 www.nomenta.com FI Turvaohjeet Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahingon. Lue ja omaksu kaikki ohjeet

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

DT-120 Käyttöohje (FI)

DT-120 Käyttöohje (FI) SÄÄTIMET 1. VIRTA/AALTOALUE-painike 2. LCD-näyttö 3. DBB/ STEP-painike 4. Mono/Stereo-painike 5. Äänenvoimakkuuspainikkeet 6. Virityssäädin/Ajanasetuspainike 7. Lukituskytkin 8. Paristolokero 9. Kantohihnan

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

KCC-267ES ja KCC-357ES

KCC-267ES ja KCC-357ES Käyttöohje laitteille KCC-267ES ja KCC-357ES Siirrettävä jäähdytyslaite 1 Esittely Kiitos ilmastointilaitteen valinnasta. Laite antaa sinulle ja perheellesi mukavuutta kotiisi tms. tilaan. Laite voidaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010

KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010 1 KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010 NÄPPÄIMISTÖ: Ohjelman valinta Asetukset /nollaus Ajastimen valinta (Ei vielä käytössä) Ohjaus oikealle / lisää asetusta / ajastimen käynnistys Seis / valinnan vahvistus

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Tälle ohjauspaneelille on mahdollista saada wifi-ohjaus, kysy lisää huolto@allastarvike.fi Näppäimien nimet voivat vaihdella valmistajan ja mallin mukaan. Altaan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 1 Digitointi LP-levyltä CD-levylle (Ion CD Direct) Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Soittimessa voi käyttää CD-R, CD+R, uudelleen kirjoitettavia CD-RW ja CD+RW levyjä. Yhdelle levylle voi

Lisätiedot

DIMLITE Daylight. Sähkönumero 2604221. Käyttöohje

DIMLITE Daylight. Sähkönumero 2604221. Käyttöohje DIMLITE Daylight Sähkönumero 2604221 Käyttöohje T1 / T2 sisääntulot Yksittäispainikeohjaus Nopea painallus Tx painikkeesta sytyttää valaistuksen sytytyshetkellä valitsevaan päivänvalotilanteeseen tai viimeisimmäksi

Lisätiedot

HQ-TH40. Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING

HQ-TH40. Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING HQ-TH40 Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti MANUAL ANLEITUNG MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING MANUALE MANUAL DE USO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING NÁVOD K POUŽITÍ Käyttäjän

Lisätiedot

Perkko Oy, 09-4780500. C. A.

Perkko Oy, 09-4780500. C. A. DW0734j adw0735 5. Paina S 3-anturia, minuutit alkavat vilkkua. Siirrä sormi S 2-anturilta S 1-anturille tai päinvastoin suurentaaksesi tai vähentääksesi minuuttiarvoa. Voit nopeuttaa säätämistä sormea

Lisätiedot

INTELLE-SÄÄDINKUVUN KÄYTÖN JA HUOLLON YLEISOHJEET

INTELLE-SÄÄDINKUVUN KÄYTÖN JA HUOLLON YLEISOHJEET INTELLE-SÄÄDINKUVUN KÄYTÖN JA HUOLLON YLEISOHJEET ASUNTOKOHTAINEN ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ Rakennuksissa joissa on asuntokohtainen ilmanvaihto, on asukkaalla itsellään mahdollisuus vaikuttaa ilmanvaihdon

Lisätiedot

KALUSTEUUNI TEKA HS715 KÄYTTÖOHJE

KALUSTEUUNI TEKA HS715 KÄYTTÖOHJE KALUSTEUUNI TEKA HS715 KÄYTTÖOHJE LAITTEEN OSAT 1 OHJAUSPANEELI 2 UUNIN ERISTE 3 GRILLIVASTUS 4 KANNATIN 5 RITILÄ 6 UUNIPELTI 7 LUUKUN SARANA 8 LUUKKU 9 TUULETUSAUKOT 10 KIINNITYS KALUSTEESEEN 11 UUNIN

Lisätiedot

4) Kaiutin: 8Ω/10W 5) Otsonaattori: 12V/5W 6) Höyrygeneraattori: 220V/3000W

4) Kaiutin: 8Ω/10W 5) Otsonaattori: 12V/5W 6) Höyrygeneraattori: 220V/3000W I Suositukset 1. Ohjaussäätimen pidemmän käyttöiän takaamiseksi ei sitä suositella kytkettävän päälle/pois päältä alle 30 sekunnin välein. 2. Kytke ohjaussäätimen virta pois päältä tuotteen käytön jälkeen.

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0 Käyttöohje Aura Remote App v0 Kirjautuminen Applikaation version numero Mahdollisuus testata sovelluksen Demo versiota. Tähän voit syöttää koodin, jonka löydät Aura Remoten keskusyksikön takaa. Valitse

Lisätiedot

KÄYTTÖ OHJE. KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU SISÄLLYS. 1. Turvallisuus ohjeet. 2. Laitteen rakenne. 3. Laitteen toimintatavat

KÄYTTÖ OHJE. KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU SISÄLLYS. 1. Turvallisuus ohjeet. 2. Laitteen rakenne. 3. Laitteen toimintatavat KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU KÄYTTÖ OHJE SISÄLLYS 1. Turvallisuus ohjeet 2. Laitteen rakenne 3. Laitteen toimintatavat a) Toimintasäätö ja osoitinvalot b) Kaukosäätimen painikkeet ja LCD näyttö

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

CGS 9R10 CGS 12R10. Jäähdytyslaitteen käyttöohje

CGS 9R10 CGS 12R10. Jäähdytyslaitteen käyttöohje CGS 9R10 CGS 12R10 Jäähdytyslaitteen käyttöohje Sisällysluettelo Laitekokoonpano.. sivu 2 Kaukosäätimen toiminnot sivut 3 ja 4 Laitteen ylläpito... sivu 5 Kun laitteessa on mielestäsi vikaa... sivut 6-8

Lisätiedot

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Tekniset tiedot Kolme virtakytkimellä varustettua vastaanotinta + kaukosäädin Kaukosäätimen paristo: 1 x 3 V CR2032 (sisältyy pakkaukseen) Lähettimien enimmäismäärä: 3 kpl

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. SYSTEM-invertteri-ilmastointilaitteet FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

KÄYTTÖOPAS. SYSTEM-invertteri-ilmastointilaitteet FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 KÄYTTÖOPAS SYSTEM-invertteri-ilmastointilaitteet MALLIT Seinään kiinnitettävä tyyppi FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Ilmansuodatin (imuilman ottoaukon sisällä)

Lisätiedot

SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE

SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE 2 KYTKIMET (kuva 1) 1. Kasettipesän kansi 2. Kasettipesän avaus (EJECT) 3. Nauhalaskuri ja nollauspainike (COUNTER/RESET) 4. Takaisinsiirto säätö (BACKSPACE)

Lisätiedot

Pikaopas. 1 Ominaisuudet. 2 Lataustilan tarkistaminen (9) KÄYTTÖOHJE

Pikaopas. 1 Ominaisuudet. 2 Lataustilan tarkistaminen (9) KÄYTTÖOHJE Pikaopas 1 Ominaisuudet KÄYTTÖOHJE Pikaopas Tämä on GPS* aurinkokennokello (* GPS on lyhenne sanoista Global Positioning System) Tämä kello voidaan asettaa tarkkaan paikalliseen aikaan yhdellä painikkeella

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN.

HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. PAKKAUKSEN MUKANA TULEVA SUODATIN ON ASENNETTAVA KYLMÄVESILIITÄNTÄÄN. KATSO SIVU 4, KUVA 1 (SUODATIN NRO 12) MAKSIMI PAINE ILMAN

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1

ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1 ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnot 3 2. Asennus 3 3. Varotoimenpiteet 3 4. LCD-näyttö 4 5. Näppäimet 5 6. Toimintojen asettaminen 5 7. Punnitusyksikön vaihtaminen 6 8. Vikakoodit 7

Lisätiedot

ComfortZone CE50/CE65

ComfortZone CE50/CE65 ComfortZone CE50/CE65 KÄYTTÖ-OHJE www.scanoffice.fi ComfortZone L Ä M P I M Ä N K O D I N T O I M I V A S Y D Ä N Sisällys - käyttö Ohjauspaneeli ja sen käyttö...3 Käyttöasetukset... 4 Yleistä... 4 Sisälämpötila...

Lisätiedot

Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje. 9356196 1. painos

Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje. 9356196 1. painos Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje 9356196 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote SU-5 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ASY9-18LD. Fujitsu ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy. www.ilmalämpöpumput.

KÄYTTÖOHJE ASY9-18LD. Fujitsu ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy. www.ilmalämpöpumput. KÄYTTÖOHJE ASY9-8LD SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. P/N 93498704-02 Kuva 4 2 Kuva 2 3 0 2 3 OP E R AT ION T IME R AIR C LE AN C OIL DR Y Kuva 5 5 6 5 6 4 7 8 Kuva 3 9 7 9

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 stop BREWING heißes wasser B-2264 empty low temperature empty Käyttöohje Cafitesse 400 - LED-merkkivalot LED (vihreä) LED (keltainen) LED (punainen) LED (punainen) stop BREWING

Lisätiedot

Puhallinkonvektori KÄYTTÖOHJE

Puhallinkonvektori KÄYTTÖOHJE Puhallinkonvektori VEMA 1, VEMA 2 ja VEMA 3 KÄYTTÖOHJE ML 27.5.2009 v. 1.0 Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä 1 Käyttötoimenpiteet Käytä aina hyvälaatuisia alkaliparistoja Vaihda säännöllisesti paristot Pidä ovikellon painonappi kuivana Älä käytä puhdistukseen puhdistusaineita

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP) Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä sähkökytkin 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen Fortum Fiksu -järjestelmään

Lisätiedot

KANAVAMALLI ARY 12-18L

KANAVAMALLI ARY 12-18L KÄYTTÖOHJE ILMASTOINTILAITE KANAVAMALLI ARY -8L AM PM SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. FUJITSU GENERAL LIMITED P/N977049 SISÄLLYSLUETTELO TURVAOHJEET... ILMASTOINTILAITTEEN

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Hälytysjärjestelmän kauko-ohjain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan käyttöön

Lisätiedot

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi.

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi. 1. Toimintovalitsin : Valinta radion tai CD-soittimen välillä 2. Taajuusaluevalitsin : FM/FM ST-alueiden valinta 3. FM antenni : Saadaksesi parhaan mahdollisen vastaanoton vedä tämä ulos 4. CD kansi :

Lisätiedot

Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003

Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003 Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003 Käyttöohjeet Tervetuloa! Onnittelut laitteen Ontech Teleswitch 9001A valinnasta. Toivomme, että sinulle on tästä tuotteesta paljon iloa ja hyötyä, että sen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet VIINIKAAPPI TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG4116794, 4116798, 4116797 Asennus- ja käyttöohjeet TWF 365-2S TWF 375S TWF 160S 01.09.2015 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 2.

Lisätiedot