Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8. Käyttöopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8. Käyttöopas"

Transkriptio

1 Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8 ULKOYKSIKKÖ SISÄYKSIKKÖ Käyttöopas Parhaan suorituskyvyn ja ongelmattoman käytön varmistamiseksi, lue nämä ohjeet huolella ennen käyttöä. 1

2 Varotoimenpiteet Lue huolella kohta Varotoimenpiteet ennen laitteen käyttöä taataksesi yksikön oikean käyttötavan. Huomioi erityisesti Varoitus ja Varokaa symbolit. Varoitus kappale sisältää kohtia, joiden huomioimatta jättäminen saattaa aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. Varokaa kappale sisältää kohtia, joiden huomioimatta jättäminen saattaa aiheuttaa vakavia seuraamuksia. Noudata kaikkia ohjeita tarkasti turvallisuutesi vuoksi. : Symboli tarkoittaa kieltoa. : Osoittaa, että ohjeita on noudatettava. Varoitus Varokaa VAROTOIMENPITEET ASENNUKSEN AIKANA Älä tee muutoksia laiterakenteisiin. Jos teet muutoksia, saattaa seurauksena olla vesivuoto, vikatoiminto, oikosulku tai tulipalo. Kysy myyntiedustajalta tai pätevältä teknikolta neuvoja yksikkösi asentamiseksi. Vain ammattilainen voi asentaa laitteen. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla vesivuoto, oikosulku tai tulipalo. Älä käytä maadoitettua linjaa. Älä asenna maadoitusta lähelle vettä tai kaasuputkia, ukkosenjohdatinta tai puhelimen maadoitusta. Maadoituksen virheellinen asennus saattaa aiheuttaa sähköiskun. Kytke maadoitus Varmista, että käytät erityisesti R410A-kylmäaineelle tarkoitettua putkisarjaa. Muussa tapauksessa saattaa ilmetä kupariputkien rikkoutumista tai toimintahäiriöitä. Virrankatkaisin tulee asentaa sähkönsyöttölinjan päähän. Sähköiskun vaara on olemassa ilman virrankatkaisinta. Älä asenna yksikköä lähelle paikkaa, jossa on syttyviä kaasuja. Ulkoyksikkö saattaa syttyä tuleen, jos sen ympärille vuotaa kaasua. Putkituksen tulee olla tuettu siten, että tukien välinen etäisyys on korkeintaan 1 m. Varmista veden esteetön virtaus asentaessasi kondenssivesiletkua. Varmista, että syöttöjännite on 1-vaiheinen 230V. Väärä sähköasennus saattaa aiheuttaa sähköosien ylikuumenemisen ja tulipalon. VAROTOIMENPITEET HUOLLON AIKANA Varoitus Jos ilmenee tavallisuudesta poikkeavia tilanteita (esim. palaneen hajua), lopeta käyttö heti ja irrota pistoke pistorasiasta. Ota yhteys laitteen edustajaan. Seurauksena voi olla vika, oikosulku tai tulipalo, jos jatkat yksikön käyttöä epänormaalissa tilanteessa. Ota yhteyttä edustajaan huoltoa varten. Virheellinen itse suoritettu huolto saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Ota yhteys edustajaan, jos sinun on irrotettava ja asennettava yksikkö uudelleen. Jos irrotat ja asennat uudelleen yksikön itse virheellisesti, seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo. VAROTOIMENPITEET KÄYTÖN AIKANA Vältä pitkäaikaista suoraa altistumista ilmavirralle terveytesi vuoksi. Älä työnnä esineitä, kuten ohuet sauvat puhallus- ja imupuolen aukkoihin, koska yksikön sisällä olevan tuulettimen suuri pyörintänopeus on vaarallinen. Varoitus Älä käytä mitään johdinta sulakejohtona, tämä voi aiheuttaa vakavan onnettomuuden. Katkaise yksiköstä virta ja irrota pistoke pistorasiasta ukkosilman ajaksi. Spray-pullot ja muut palavat aineet tulee sijoittaa vähintään 1 m etäisyydelle sisä- ja ulkoyksikön puhallusaukoista. Kuuma ilma voi lisätä spray-pullon sisäistä painetta, jolloin seurauksena on räjähdys. 2

3 VAROTOIMENPITEET KÄYTÖN AIKANA Käytä tuotetta ainoastaan valmistajan ohjeiden mukaisesti. Älä käytä tuotetta muihin tarkoituksiin. Älä käytä yksikköä märin käsin. Tämä voi aiheuttaa kuolemaan johtavan onnettomuuden. Käyttäessäsi yksikköä palavien laitteiden kanssa, tuuleta huonetila säännöllisesti välttääksesi hapenpuutteen syntymisen. Noudata turvaohjeita tarkasti Älä kohdista ilmastointilaitteen paneelista tulevaa kylmää ilmaa suoraan kotitalouden lämmityslaitteisiin, sillä tämä huonontaa laitteiden, kuten sähkökattilan, uunin jne. toimintatehoa. Varmista, että asennuskonsolikannake on aina vakaa ja ettei siinä ole vikoja. Muussa tapauksessa ulkoyksikkö saattaa pudota ja aiheuttaa vaaratilanteen. Älä pese yksikköä vedellä tai aseta vettä sisältävää astiaa, kuten kukkamaljakkoa sisäyksikön päälle. Yksikössä saattaa olla sähkövuoto, jolloin seurauksena on sähköisku. Älä aseta kasveja suoraan ilmavirran alle, koska tämä on vahingollista kasveille. Pysäytä yksikön toiminta kauko-ohjaimella ja katkaise virtakatkaisijalla virta puhdistuksen ajaksi. Yksikön sisältämä suurinopeuksinen tuuletin on vaarallinen. Varokaa Aseta virtakatkaisija katkaisuasentoon ellet käytä yksikköä pitkään aikaan. Älä kiipeä ulkoyksikölle tai aseta esineitä sen päälle. Käyttäessäsi yksikköä pitkän ajan ovi ja ikkunat avattuina (huonekosteus on aina yli 80%) ja ilmanohjain alaspäin suunnattuna tai sen liikkuessa automaattisesti, vesi voi tiivistyä ilmanohjaimeen, josta se tippuu satunnaisesti. Tämä voi kastella huonekalut. Älä tästä syystä käytä laitetta siinä tilassa pitkään. Jos huoneen lämpötila ylittää yksikön jäähdytys- tai lämmityskapasiteetin (esim.: useampi henkilö astuu huoneeseen lämmityslaitetta käytetään jne.) esiasetettua huonelämpötilaa ei voi saavuttaa. Sisäyksikön puhdistuksen saa suorittaa ainoastaan valtuutettu huoltohenkilöstö. Ota yhteys myyntiedustajaan. Kaupallisesti saatavilla olevien puhdistusaineiden käyttö saattaa vahingoittaa muoviosia tai tukkia kondenssivesiputken. Tämä aiheuttaa veden tippumista ja siitä johtuvan sähköiskuvaaran. Älä koske Älä koske ilman ulostuloaukkoon, pohjapuolen pintaan tai ulkoyksikön alumiiniseen jäähdytysripaan. Seurauksena voi olla loukkaantuminen. Älä koske jäähdytysputkeen ja kytkentäventtiiliin. Seurauksena voi olla palovamma. Älä koske 3

4 Osien nimet ja toiminnot SISÄYKSIKKÖ Ruostumaton mikroverkkosuodatin Estää pölyn pääsyn sisäyksikköön (sivu 43) Titanium-lämmönvaihdin (sisäinen) Liikkuva paneeli Paneeli avautuu käytön ajaksi ja sulkeutuu, kun käyttö lopetetaan (paneeli ei avaudu kaikissa toimintatiloissa). Signaalitunnistin (sisäinen) Vastaanottaa signaaleja kauko-ohjaimesta. Etupaneeli (Sivu 8) Ilman ulostuloaukko ULKOYKSIKKÖ Putkitus/sähköjohdot Ilmaisin Vaaka-/pystytaso ilmanohjain (sisäinen) Kauko-ohjaimen pidike Käytetään kauko-ohjaimen ripustamiseksi seinälle tai johonkin pylvääseen Kondenssivesiletku Tyhjentää kosteuden kuivattamisesta syntyneen veden sisäyksiköstä. Ilman sisääntuloaukot /takana ja vasemmalla puolella) Maadoitusliitäntä (sivun alaosa) Tyhjennysaukot (pohjapuoli) Ilman ulostuloaukko Puhaltaa viileää ilmaa lämmitystoiminnolla ja lämmintä tai kylmää ilmaa jäähdytys-/ kosteudenpoistotoiminnolla. Ulkoyksikköä koskevia huomautuksia Vaikka ulkoyksikkö pysäytetään tuuletin jatkaa pyörimistä vielä 0-60 sekuntia sähköosien jäähdyttämiseksi. Lämmityksen aikana sulatuksesta syntynyt kondenssivesi virtaa virtaa ulkoyksiköstä. Älä peitä tyhjennysporttia, sillä vesi saattaa jäätyä kylmässä. Vesi kondensoituu putkistoon jne. myös jäähdytyksen aikana ja virtaa ulos ulkoyksiköstä. Asentaessasi ulkoyksikön rakennuksen räystään tmv. alle, asenna myös harja ja vedenpoistoputki kuivatusta varten. 4

5 SISÄYKSIKÖN OHJAUSPANEELI/YKSIKÖN PUHDISTUS Avaa etupaneeli käyttöä varten. (Katso sivu 8.) Suodatinkasetti Sisältää homeen muodostumisen estävän wasabikäsitellyn suodatinelementin. Katso sivu 8. Pölynkerääjä Kerää puhdistusyksikön sieppaaman pölyn. (Laitteen edessä ja päällä.) Sähköinen pölynkeräyselektrodi Vapauttaa negatiivisia ioneja ilmassa leijuvan siite- ym. pölyn keräämiseksi. Puhdistusyksikkö Mikroverkkoinen suodatin poistaa pölyn ilmasta. Etupaneeli Sähköinen pölynkeräyselektrodi Ionisuodatin (Ilmanpoistoaukossa) Pölykotelo Säilyttää ilmasta kerätyn pölyn. Ilmanlaatusondi Tunnistaa ilmansaasteet (tupakansavu jne.), kun ilmalaadun monitorointi aktivoidaan. Force Cool-kytkin Käynnistä yksikkö painamalla tätä kytkintä kauko-ohjain toimi paristovirran loppumisesta johtuen. Pöly kerääntyy tähän osaan. Ohjauspiiri kuluttaa pienen määrän virtaa virran ollessa päällekytketty, vaikka laitetta ei käytettäisikään. Voit säätää virtaa painamalla virtakytkimen katkaisuasentoon. Pakotettu jäähdytys Force-cooling) käynnistyy painamalla kytkintä yli 5 sek. Ainoastaan myyntiedustajan on lupa suorittaa tämä toimenpide. Varoitus Irrota virtapistoke pistorasiasta ellet käytä yksikköä pitkään aikaan tai aseta virtakytkin katkaisuasentoon. 5

6 Osien nimet ja toiminnot (jatkuu) KAUKO-OHJAIN Lähettää yksikön käyttöä ja ajastinta koskevat asetukset sisäyksikköön. Alla oleva piirros esittää LCD-näyttöä välittömästi nollauskytkimen painamisen jälkeen. Näyttö ei yleensä ilmaise kaikki tietoja. Alla oleva LCD-näyttö ilmaisee myös toiminnot, jotka eivät ole käytössä huoneen ilmastointilaitetta varten. Toimintojen käynnistyspainikkeet KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS-painike Käynnistää/pysäyttää yksikön. LÄMPÖ-painike Paina tätä painiketta lämmitystoiminnon käynnistämiseksi. KOSTEUDENPOISTO-painike Käytä painiketta kosteudenpoistotoiminnon käynnistämiseen. JÄÄHDYTYS-painike Paina tätä painiketta jäähdytystoiminnon käynnistämiseksi. KUIVATUS-painike Käytä painiketta kuivatustoiminnon käynnistämiseksi. Lähetysosa Lähetysilmaisin Ilmaisin syttyy aina kauko-ohjaimen lähettäessä signaalin. HUONELÄMPÖTILA-painike Painiketta käytetään huonelämpötilan asettamiseen. Säätö nopeutuu pitämällä painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna. KOSTEUS-painike Painiketta käytetään kosteudenpoistoja kuivatustoimintoja varten. IONISUODATTIMEN käynnistyspainike Painiketta käytetään ionisuodattimen aktivointia varten. NUKAHTAMISAJASTIN-painike Käynnistää nukahtamisajastimen Kauko-ohjainta voidaan käyttää kiinnitettynä seinässä tai pylväässä olevaan kauko-ohjauspidikkeeseen. Varmista, että sisäyksikköä voi ohjata kyseisestä pisteestä ennen kauko-ohjaimen kiinnittämistä pidikkeeseen. Kauko-ohjaimen kiinnitys Kauko-ohjaimen irrotus Kiinnitä kauko-ohjain pidikkeeseen Tartu kauko-ohjaimen yläosaan Älä väännä kauko-ohjainta sivupainamalla sen ylhäältä alas paikoilleen. ja vedä se ylös pidikkeestä. suunnassa sillä tämä saattaa irrottaa sen takakannen. Ruuvi KIELTO 6

7 Toimintojen käynnistyspainikkeet MANUAALIPUHDISTUS-painike Käynnistää puhdistustoiminnon ilmastointilaitteen ollessa pysäytetty. ILMANPUHDISTUS-painike Painike käynnistää ilmanpuhdistustuulettimen toiminnan. TUULETTIMEN NOPEUS-painike Käytä painiketta tuulettimen nopeusasetuksen valintaan. Toimintovalitsin Nämä ovat esiasetettuja toimintoja (lukuunottamatta (SAVE = tallennus). Esiasetukset tehdään painamalla painikkeita yksikön ollessa pysäytetty. TOIMINTOVALITSIN-painike Vilkkuva ilmaisin vaihtuu alla esitetyssä järjestyksessä joka kerta, kun painiketta painetaan (sivut 12, 19, 20, 21, 22) (Kannen ollessa auki) Toimintatilavalitsin Paina tätä painiketta toimintatilan valitsemiseksi. PYSTYSUUNTAINEN ILMAVIR- TA-painike Painike säätää pystysuuntaisen ilmanohjaimen kulmaa. VAAKASUUNTAINEN ILMA- VIRTA-painike Painike säätää vaakasuuntaisen ilmanohjaimen kulmaa. SUOSIKKIASETUS-painike Painiketta käytetään suosikkiasetuksen valintaan. (Katso sivut 23, 24) AJASTIN-painikkeet AIKA-ASETUS-painike Käytetään ajastimen asettamiseen ja kellonajan tarkistamiseen. (Sivu 11) NOLLAUS-painike Paina painiketta paristojen vaihtamisen jälkeen, tai, jos laitteessa ilmenee jokin toimintahäiriö. (Sivu 11) AKTIVOINTI/PERUUTUS-painike Käytä painiketta toimintovalitsimella valitun toiminnon aktivoimiseksi tai peruuttamiseksi. 7

8 Homettumista estävän Wasabi-kasetin asennus Avaa etupaneeli Älä pidä kiinni liikkuvasta Nosta etupaneeli ylös. Työnnä paneelitukea ylöspäin, kunnes se paneelista avatessasi tai sul- lukkiutuu. kiessasi etupaneelin. Liikkuva paneeli Etupaneeli VAROITUS Tartuntaosa Älä käytä tarpeetonta voimaa liikkuvan paneelin Paneelituki avausta/sulkemista varten. Tämä voi aiheuttaa toimintavian. (Liikkuva paneeli avautuu ja sulkeutuu automaattisesti, kun virta kytketään/katkaistaan tai yksikkö käynnistetään/pysäytetään. Älä avaa etupaneelia käytön aikana Tämä voi keskeyttää liikkuvan paneelin toiminnan. Pysäytä yksikkö ennen etupaneelin avaamista. Säädä etupaneelia alaspäin ja lukitse se haluamaasi asentoon paneelituen avulla. Asenna wasabi-kasetti Vedä wasabi-kasetin Poista homettumista estävä wasabi-kasetti kotelo ulos. alumiinipussista. Wasabi-kasetin kotelo Wasabi-kasetti Alumiinipussi Työnnä kääreestä Pidä wasabi-kasettia kahva- poistettu wasabiosa käännettynä itseäsi kasetti suoraan wasabikohti ja asenna se laitteeseen. kasetin koteloon. VAROITUS Älä poista pinnalla olevaa Älä pidä pakkausta lähellä kasvojasi avatessasi sitä. alumiinikalvoa tai tee sii- Wasabi-tuoksu saattaa ärsyttää silmiä tai nenää. hen reikiä. Älä aterioi wasabi-kasetin läheisyydessä. Wasabi-kasetti ei vaadi mitään päivittäishuoltoa. Kasetin tehokkuus vähenee kuitenkin 10 vuoden käytön jälkeen. Vaihda wasabi-kasetti tällöin uuteen. 8

9 Sulje etupaneeli Nosta etupaneeli ylös. Paina paneelitukea alaspäin, kunnes se lukkiutuu napsahtaen. Liikkuva paneeli Työnnä etupaneelia ensin molemmista päistä ja sitten keskeltä, kunnes se napsahtaa kiinni. Vedä alaspäin. Varoitus Puhdistusilmaisin ( ) vilkkuu suodattimen ja ruostumattoman plasma-ilmanpuhdistajan käytön aikana. Nämä toiminnot eivät toimi oikealla tavalla ellei etupaneeli ole kunnolla suljettu. Liikkuva paneeli ei myöskään toimi oikein jäähdytyksen jne. aikana. Jos etupaneeli on löysä, se saattaa irrota ja pudota. Älä käytä tarpeetonta voimaa avatessasi etupaneelin ylöspäin. Seurauksena on toimintavika, jos etupaneeli irtoaa yksiköstä. Muista työntää paneelituki ylös, että etupaneeli pysyy avattuna. 9

10 Puhdistussuodattimen toiminnan tarkistus Varmista, että virtajohdon pistoke on kytketty pistorasiaan. Varoitus Varokaa Käytä pistorasiaa ainoastaan ilmastoin- Älä koske laittilaitetta varten. teeseen märillä Muun pistorasian käyttö voi synnyttää kuumuutta, Seurauksena voi olla jonka seurauksena on tulipalo. Pakollinen sähköisku. Tarkista, että virtapistoke on puhdas ja työnnä se kunnolla pistorasiaan. Pölyisen tai väärin kytketyn pistokkeen käyttö voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Pakollinen Suorita toiminnan tarkistus kytkettyäsi virran yksikköön. Suorita suodatinyksikön toiminnan tarkistus Kytkettyäsi virran päälle (liitettyäsi virtapistokkeen pistorasiaan tai painettuasi virtakykintä jännitekatkoksen jälkeen), puhdistusyksikkö suorittaa yhden syklin eteen- ja taaksepäin. Puhdistusilmaisin ( ) syttyy. Toiminnan tarkistus (yksi sykli) kestää n. 7 minuuttia. Yksikön tuuletin pyörii toimintaa tarkistettaessa (liikkuva paneeli ja vaakatasoilmansuuntain pysyvät suljettuina). Tutustu kohtaan Vianetsintä sivulla X X, jos puhdistusilmaisin ( ) vilkkuu (palaa 4 sekuntia/ sammuksissa sekunti) toiminnan tarkistuksen jälkeen. Puhdistusyksikkö Sisältää suodattimen pyyhkimen. Piirros näyttää yksikön etupaneeli poistettuna ainoastaan vertailua varten. Suodatin ei toimi, jos etupaneeli on aukoi varsinaisen puhdistuksen aikana. Pölynsieppari Varokaa Älä työnnä sormiasi tai mitään terävää esinettä puhdistusyksikön yläpintaan suodattimen käytön aikana. Tämä aiheuttaa loukkaantumisen tai toimintavian. 10

11 Kauko-ohjaimen esivalmistelut Asenna paristot. Käytä kahta AAA-paristoa. Paina merkistä ja vedä. Avaa kansi ja paina RESET-painiketta jollain terävällä esineellä. RESET-painike Aikanäyttöön syttyy 18:88. AM ja PM-ilmaisimet alkavat vilkkua. Varokaa 1. Älä sekoita vanhoja ja uusia tai eri tyyppisiä paristoja keskenään. 2. Poista paristot kauko-ohjaimesta ellet käytä sitä 2-3 kuukauteen. Aseta kellonaika (esimerkki: 1:30 pm. (13:30)) Paina (AJASTIN) painiketta asettaaksesi kellonajan. Asetus nopeutuu pitämällä painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna. Aika kasvaa Aika vähenee Säädä kello aikaan painamalla Vilkkuminen lakkaa ja AM tai PM-ilmaisin alkaa palamaan tasaisesti. Ilmaisin sammuu automaattisesti 10 sekunnissa. (AIKA-ASETUS) painiketta. Kellonajan vahvistus Paina (AIKA-ASETUS) painiketta ajan tarkistamiseksi. Voit tarpeen vaatiessa säätää aikaa uudelleen toistamalla yllä esitetyt vaiheet 1 ja 2. KOHDEVALITSIN (ADRESS) Kohdevalitsinta käytetään estämään kauko-ohjaushäiriöt tilanteissa, joissa samassa huoneessa käytetään kahta sisäyksikköä. Normaalitilanteissa kytkintä ei käytetä. (Tehtaan tekemä asetus on A.) Ota yhteys myyntiedustajaan kytkimen asetusta koskevia lisätietoja varten. Kohdevalintakytkin Kytkinvipu Kauko-ohjaimen takasivu Älä muuta kytkimen asetusta itse. 11

12 Kauko-ohjaimen esivalmistelut (jatkuu) Ampeeriasetus (Standard/Save) voidaan valita. Jos virtakatkaisimen laukeaminen aiheuttaa toistuvia ongelmia, aseta ampeeriasetuksesi Save ongelmien välttämiseksi. Ampeeriasetus on Standard laitteen ostohetkellä. Paina (TOIMINTOVALITSIN) painiketta, kunnes (SAVE) ilmaisin vilkkuu. Suuntaa kauko-ohjain kohti laitetta ja paina (ON/OFF) painiketta (SAVE) ilmaisimen vilkkuessa. Kuuluu lyhyt piippaus ja (SAVE) ilmaisin syttyy. Paina (TOIMINTOVALITSIN) painiketta uudelleen, kunnes (SAVE) ilmaisin vilkkuu. Suuntaa kauko-ohjain kohti laitetta ja paina (ON/OFF) painiketta (SAVE) ilmaisimen vilkkuessa. Kuuluu lyhyt piippaus ja (SAVE) ilmaisin sammuu merkiksi, että asetus on vapautettu. Save-asetusta koskevia huomautuksia Jos ampeeriasetukseksi valitaan Save, lämmityksen maksimikapasiteetti laskee hieman ja lämmityksen käynnistyminen kestää vähän pitempään. Esiasetettua lämpötilaa ei myöskään ole mahdollista saavuttaa, jos ulkolämpötila on matala. Laitteen toiminta rajoittuu 6 ampeeriin, jos asetukseksi valitaan (SAVE). KÄYTTÄESSÄSI KAUKO-OHJAINTA Suuntaa kauko-ohjain kohti laitteen signaalivastaanotinta Signaalin vastaanottoalue on n. 7 metriä laitteen edessä. Vastaanottoalue kuitenkin lyhenee tai saattaa osoittautua mahdottomaksi, jos signaalin vastaanottoikkunaan kohdistuu voimakas valo. Käsittele kauko-ohjainta varoen Kauko-ohjaimen pudottaminen tai kastelu heikentää sen signaalinlähetyskykyä. Asennettuasi uudet paristot kauko-ohjaimeen, yksikkö tarvitsee 10 sekuntia ennen kuin se on valmis vastaamaan komentoihin ja aloittamaan toiminnan. 7 metriä laitteen edestä 12

13 Automaattitoiminto Laite määrittää toimintatilan (lämmitys, kosteudenpoisto tai jäähdytys) automaattisesti, huone- ja ulkolämpötilaan perustuen. Aseta kauko-ohjaimen kello oikeaan aikaan ennen toiminnan käynnistämistä. Paina (TOIMINTA) painiketta automaattitoiminnan valintaa varten. Toiminta vaihtuu oikealla olevan taulukon mukaisesti joka kerta painiketta painettaessa. (KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS) paini- Paina ketta. Paina (KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS) painiketta uudelleen. Kauko-ohjaimesta kuuluu lyhyt piippaus ja automaattitoiminta pysähtyy. Toimintatila ilmestyy ohjaimen näyttöön. AUTOMAATTITOIMINTO Lämmitystoiminto käynnistyy, kun huoneen lämpötila laskee alle 23 C. Säädä lämpötila-arvoksi 23 C. Kosteudenpoistotoiminto käynnistyy huoneen lämpötilan ollessa 23 ~ 26 C. Esiasetettu lämpötila on huoneen lämpö laitteen toiminnan käynnistyessä. Jäähdytystoiminto käynnistyy huoneen lämpötilan ollessa yli 27 C. Säädä lämpötila-arvoksi 27 C. * Kosteudenpoisto ei välttämättä käynnisty, vaikka toiminto on aktivoitu, ellei huoneen kosteus ole korkea. Tämä ei ole mikään vika. Huoneen lämpötila ja tuulettimen nopeus on säädettävissä käyttäjän toimesta. Säädä huonelämpötila Nousee Paina (LÄMPÖTILA) painiketta. Laskee Kauko-ohjaimesta kuuluu lyhyt piippaus joka painalluksella ja lämpötila muuttuu 1 C. Näyttöön ilmestyy, jos asetettu lämpötila on yli 1 C automatiikan säätämää lämpötilaa korkeampi. Näyttöön ilmestyy, jos asetettu lämpötila on yli 1 C automatiikan säätämää lämpötilaa matalampi. Säädettävä lämpötila-alue ei ylitä tai alita 3 C automatiikan säätämästä huonelämpötilasta. Kosteusasetusta ei voi säätää. Valitse tuulettimen nopeus Paina (TUULETIN) painiketta Voit valita AUTO, LOW tai SILENT-asetuksen. Toiminto vaihtuu joka painalluksella. 13

14 Manuaalitoiminto (lämmitys, jäähdytys, kuivatus) Valitse toiminto. Yksi ilmaisimista syttyy. Syttyy Paina (TOIMINTA) painiketta. Voit valita lämmitys-/kosteudenpoisto-/kuivatus- tai automaattitoiminnon. Suorita plasma-ilmanpuhdistus käynnistääksesi tuulettimen. Jos painiketta painetaan käytön aikana, auto-toiminnolla kuuluu kaksi lyhyttä piippausta, muissa tiloissa vain yksi. Aseta huonelämpötila Nousee Laskee Paina (LÄMPÖTILA) painiketta. Huonelämpötilanäyttö häviää n. 10 sekunnissa ellei toimintoa käynnistetä. Jos painiketta painetaan käytön aikana, kuuluu kaksi lyhyttä piippausta 20 C kohdalla, kolme piippausta 30 C kohdalla ja yksi piippaus muissa lämpötiloissa. Aseta tuulettimen nopeus. Yksi ilmaisimista syttyy. Paina (TUULETIN) painiketta. Voit valita AUTO, HI, MED, LOW tai SILENT-asetuksen. Tuulettimen nopeusnäyttö häviää n. 10 sekunnissa ellei toimintoa käynnistetä. Jos painiketta painetaan käytön aikana, kuuluu kaksi piippausta, muutoin vain yksi. Aseta kosteus (vain kosteudenpoistoa ja kuivatusta varten) Syttyy Kasvaa Vähenee Paina (KOSTEUS) painiketta Kosteuden voi asettaa 5% tarkkuudella. Kosteusnäyttö häviää n. 10 sekunnissa ellei toimintoa käynnistetä. Lämpötilan asetusalue (kauko-ohjain) Kosteuden asetusalue Lämmitys, jäähdytys, kuivatus 16~32 C 40~70% Kosteudenpoisto 10~32 C Toiminta käynnistyy Paina (KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS) painiketta. Paina (KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS) painiketta uudelleen. Kauko-ohjaimesta kuuluu lyhyt piippaus ja toiminta pysähtyy. Seuraavalla kerralla asetettu toiminto voidaan käynnistää painamalla vain (KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS) painiketta. Käytä laitetta alla esitetyllä tavalla. Lämmitys Kosteudenpoisto Kuivatus Jäähdytys Ulkolämpötila -20 C~21 C Ulkolämpötila Ulkoläm- Ulkoläm- (Suojellakseen laitetta, lämmitys ei 1 C~35 C pötila pötila käynnisty, jos lämpötila on alle 25 C~35 C 22 C~43 C -20 C tai yli 24 C. Älä käytä jäähdytystoimintoa talvella. 14

15 Lämmitystoiminto Paina painiketta lämmityksen käynnistämiseksi. Paina (LÄMPÖ) painiketta. Säädä huoneen lämpö ja tuulettimen nopeus mieleiseksi. Lämpötila voidaan säätää 16 C~32 C välille (sivu 14). Paina (KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS) painiketta. Kauko-ohjaimesta kuuluu lyhyt piippaus ja toiminta pysähtyy. Kosteudenpoistotoiminto (KOSTEUDENPOISTO) painikkeella voi suorittaa 3 eri tyyppistä kosteudenpoistotoimintoa. Kuivatus toimii tehokkaasti huonelämpötilaa laskematta. Paina (KOSTEUDENPOISTO) painiketta. Toiminta vaihtuu alla esitetyllä tavalla joka kerta, kun painiketta painetaan. Automaattinen Pikapesu Kondensaation kosteudenpoisto ohjaus (AUTO-ilmaisin vilkkuu 5 sekuntia) (SUMU/ILMANPUHDIS- TUS) ilmaisimet syttyvät myös pikapesun aikana Automaattisella kosteudenpoistolla huonelämpötilan, kosteuden hienosäätö (sivu 13) ja tuuletinnopeuden valinta (sivu 14) voidaan tehdä käyttäjän mieltymysten mukaisesti. Lämpötila muuttuu 1 C joka kerta, kun LÄMPÖ-painiketta painetaan. (Lämpötilan asetusalue on ± 3 C. (Kosteuden asetusalue on 40%~70%.) Pikapesutoiminnalla on mahdollista säätää huoneen lämpötilaa (sivu 13) ja tuulettimen nopeutta (sivu 14) käyttäjän mieltymysten mukaisesti. Paina (KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS) painiketta. Kauko-ohjaimesta kuuluu lyhyt piippaus ja toiminta pysähtyy. Kosteudenpoiston pysähdyttyä, kauko-ohjain ilmaisee toimintatilan, joka oli asetettuna ennen (KOSTEUDENPOISTO) painikkeen painamista. 15

16 Kosteudenpoistotoiminto (jatkuu) Toimintatila Automaattinen kosteudenpoisto Pikakuivatus Kosteuden poisto Tämä tilanne Kosteassa säässä Käytetään pyykin pikakuivatusta varten. Ohjatessasi ikkunoille muodostuvaa kosteutta talviaikaan. Toimintatapa Painikkeen painamishetkeä vastaava huonelämpötila muuttuu useimmissa tapauksissa esiasetetuksi lämpötilaksi (Valitse 13 C, jos huonelämpötila on alle 12 C. Valitse +2 C, jos huonelämpötila on 13 C~22 C. Valitse 26 C, jos huonelämpötila on yli 26 C. Tavoitekosteus on 50~60%. Toiminta pysähtyy kosteuden laskiessa alle tavoitearvon ja jatkuu kosteuden ylittäessä tavoitearvon. Toiminta vaihtuu automaattisesti jäähdytykselle tai lämmitykselle lämpötilan ohjausta käytettäessä. Tunnistaessaan ulko- tai huonelämpötilan ja kosteuden laite valitsee automaattisesti sopivimman lämmitys- ja kosteudenpoistoyhdistelmän. Toiminta tapahtuu yhdessä plasma-ilmanpuhdistoiminnon kanssa. Kuivatustoiminto on prioriteettiasemassa. Käytä tätä toimintoa huoneen ollessa tyhjä, sillä lämpötila ja kosteus nousee hetkellisesti korkeaksi. Tätä toimintoa varten käytetään 3-tunnin ajastinta. Kosteuden poistolla prioriteetti on kosteuden laskemisella. Huonelämpötila vaihtaa tällöin kosteudenpoistotoiminnolle. Toiminta pysähtyy, jos huoneen lämpötila laskee 1 C tai sen alle. Tätä toimintoa varten käytetään 2-tunnin ajastinta. Noudata varovaisuutta kosteudenpoistolla, jos ulkolämpötila laskee alle huonelämpötilan. Kellotoimintoa varten käytettävät katkaisu/päällekytkentäajastimet (OFF TIMER/ON TIMER) eivät ole käytettävissä kosteudenpoiston aikana (pikakuivatus ja kondensaation ohjaus). Ajastin (30 minuuttia ja 1-9 tuntia) voidaan kuitenkin asettaa pikakuivatus- ja kondensoinnin ohjaustoimintoja varten käyttämällä (SLEEP) nukahtamisajastinpainiketta. Suositamme manuaalisen kosteudenpoiston käyttämistä halutun lämpötilan asettamiseksi kosteudenpoiston aikana. Ellet halua huoneen lämpötilan nousevan liian korkeaksi kuivatustoiminnon aikana, käytä suosikkiasetusta pikakuivatustoiminnon sijasta. (Katso sivu 24.) Toiminta vaihtuu automaattisesti jäähdytykselle tai lämmitykselle lämpötilan ohjausta käytettäessä. Huoneen kosteus vaihtelee tällöin n. 10%. Kosteudenpoiston aikana Toiminta Lämmitys N. 3 C, jos ulkolämpötila on Jäähdytys pysähtyy toiminto alle 32 C. toiminto N. 1 C, jos ulkolämpötila on Noin 3 C yli 32 C. 1 C Asetettu huonelämpötila Vallitseva huonelämpötila 16

17 Jäähdytystoiminto Paina (JÄÄHDYTYS) painiketta jäähdytyksen käynnistämiseksi. Paina (JÄÄHDYTYS) painiketta. Säädä huoneen lämpötila ja tuulettimen nopeus mieleiseksi (Katso sivu 14.) Lämpötila voidaan asettaa 16 C~32 C välille. Paina (KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS) painiketta. Kauko-ohjaimesta kuuluu lyhyt piippaus ja laite pysähtyy. Kuivatustoiminto Paina (KUIVATUS) painiketta käyttäessäsi jäähdytystä kuivatustoiminnolla. Laite asettaa lämpötilan ja kosteuden automaattisesti jäähdytystoiminnolla. Paina (KUIVATUS) painiketta. Säädä huoneen lämpötila /sivu 13) ja tuulettimen nopeus mieleiseksi (sivu 14). Lämpötila muuttuu 1 C joka kerta, kun (LÄMPÖTILA) painiketta painetaan. (Lämpötilan asetusalue automaattisesti asetetusta lämpötilasta on ± 3 C.) Kosteusasetusta ei voi säätää. AUTO-ilmaisin vilkkuu 5 sekuntia. Paina (KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS) painiketta. Kauko-ohjaimesta kuuluu lyhyt piippaus ja jäähdytystoiminto pysähtyy. Asetettava Tunnistettuun ulko- ja huonelämpötilaan perustuen, Laite jatkaa toimintaa saalämpötila lämpötila asettuu 24~28 C väliselle alueelle. vuttaessaan esiasetetun lämpötilan ellei esiasetettua Asetettava 50%, kun lämpötilaksi asetetaan yli 27 C. kosteutta ole saavutettu. kosteus 55%, kun lämpötilaksi asetetaan 26 C. 60%, kun lämpötilaksi asetetaan alle 25 C. Toimintatila vaihtuu automaattisesti jäähdytykselle tai lämmitykselle lämpötilan ohjausta varten. Laitteen toiminta on katkonaista (laite käynnistyy ja pysähtyy toistuvasti), jos huoneen lämpötila on esiasetettua lämpötilaa matalampi, välttääkseen suuren lämpötilan laskun ja ohjatakseen kosteutta. Kuivatustoiminto Laite Katko- Noin 1 sekunti Noin 3 C, jos ulkolämpötila Jäähdytyspysäh- nainen on alle 32 C. toiminto t y y toiminta Noin 1 C, jos ulkolämpötila on yli 32 C. Asetettu huonelämpötila Vallitseva huonelämpötila 17

18 Ionisumu-toiminto Plasma-ilmanpuhdistus- ja ionisumu-toiminto vähentää epämiellyttäviä hajuja huoneen seinistä ja verhoista, tarkkaillen huoneilman sisältämien bakteerien määrää. Jos ionisumu-toiminto aktivoidaan laitteen ollessa käynnissä, ionisumu toimii yhdessä käyttöä varten valitun toiminnon kanssa. * Ionisumu syntyy huoneilmasta. Ionisumun synty ei ole lämpötila- ja kosteusriippuvainen. (Ionisumun syntyminen kestää n. 30 minuuttia.) Paina (IONISUMU) painiketta. Toimintatila Ainoastaan ionisumukäyttö Käyttö yhdessä toisen toiminnon kanssa. Vaakasuuntaisen ilmanohjaimen asento Leveä ilmanvirtakulma Kulma on asetettu käytössä olevaa toimintaa varten. Säädä tuulettimen nopeus mieleiseksesi. Voit valita asetukseksi HI (korkea), MED (keskikorkea), LOW (matala) tai SILENT (hiljainen). Ajastimen päällekytkentä ON TIMER) tai poiskytkentä (OFF TIMER) ei ole mahdollista, jos ainoastaan ionisumu-toiminto on asetettu. Käytön aikana Paina (KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS) painiketta. Kauko-ohjaimesta kuuluu lyhyt piippaus ja ionisumu-toiminto pysähtyy. Paina (IONISUMU) painiketta. Plasmailmanpuhdistus (tuuletin) Plasmailmanpuhdistus on tuulettimen ja elektronisen pölynkerääjän yhteistoiminto. Plasmailmanpuhdistus ja elektroninen pölynkeräys toimivat yhdessä, jos plasmailmanpuhdistus aktivoidaan, kun yksikkö toimii perusasetuksella. Paina (PUHDAS ILMA) painiketta. Säädä tuulettimen nopeus mieleiseksesi (sivu 14). Voit valita asetukseksi HI (korkea), MED (keskikorkea), LOW (matala) tai SILENT (hiljainen). Ajastimen aktivointi ON TIMER) tai katkaisu (OFF TIMER) ei ole mahdollista, jos ainoastaan plasmailmanpuhdistus on asetettu. Paina (KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS) painiketta. Kauko-ohjaimesta kuuluu lyhyt piippaus ja plasmailmanpuhdistus pysähtyy. Käytön aikana Paina (PUHDAS ILMA) painiketta. 18

19 Laitteen sisäinen puhdistustoiminto Laitteen sisäinen puhdistustoiminto käynnistyy automaattisesti jäähdytyksen, kosteudenpoiston tai kuivatuksen jälkeen homeen kasvun estämiseksi. Tämä tapahtuu suorittamalla (SISÄINEN PUHDISTUS) konfigurointi. (Laitteessa ei ole homeenpoistotoimintoa ja desifiointi-/sterilisointiefektiä.) Paina (TOIMINTO) painiketta, kunnes (SISÄINEN PUHDISTUS) -ilmaisin alkaa vilkkua. Suuntaa kauko-ohjain kohti laitetta ja paina (PÄÄLLÄ/POIS) painiketta (SISÄINEN PUHDISTUS) -ilmaisimen vilkkuessa. Kauko-ohjaimesta kuuluu lyhyt piippaus ja (SISÄINEN PUHDISTUS) -ilmaisin syttyy ohjaimen näyttöön. Toiminto pysähtyy automaattisesti 1 tunnin kuluttua. Paina (TOIMINTO) painiketta uudelleen, kunnes (SISÄI- NEN PUHDISTUS) -ilmaisin alkaa vilkkua. Suuntaa kauko-ohjain kohti laitetta ja paina (PÄÄLLÄ/POIS) painiketta (SISÄINEN PUHDISTUS) -ilmaisimen vilkkuessa. Kauko-ohjaimesta kuuluu lyhyt piippaus ja (SISÄINEN PUH- DISTUS) -ilmaisin sammuu kauko-ohjaimen näytöstä. Sisäinen puhdistus ei käynnisty, jos jäähdytys-, kosteudenpoisto- tai kuivatusaika on liian lyhyt (alle 10 min.). Sisäinen puhdistus käynnistyy automaattisesti jäähdytyksen, kosteudenpoiston tai kuivatuksen päättyessä, jos sisäinen puhdistustoiminto on asetettu. Lämmitys ja tuuletin (plasmailmanpuhdistuksella) toimivat sisäisen puhdistuksen aikana monitoroiden sisäyksikön sisäistä homeenkasvua. Kun (ON TIMER) ajastin asetetaan, sisäinen puhdistus ei käynnisty, jos esiasetettuun aikaan asti jäljellä oleva aika on alle 2 tuntia. Sisäinen puhdistus ei käynnisty, jos laite pysäytetään alla mainituissa olosuhteissa. (Lämmityksen-, plasmailmanpuhdistuksen-, tai pikakuivatuksen aikana, (OFF TIMER) pysäytyksellä kosteudenpoiston aikana, toiminnan pysäyttäminen (SLEEP) painiketta painamalla.) 19

20 Nukahtamisajastimen (SLEEP) käyttö (SLEEP) konfigurointi, kun ajasti- Voit säätää laitteen sopivaksi nukkumisympäristöäsi varten suorittamalla men toimintona on auto, lämmitys, kosteudenpisto, jäähdytys tai kuivatus. Paina (TOIMINTO) painiketta, kunnes (SLEEP) -ilmaisin alkaa vilkkua. Suuntaa kauko-ohjain kohti laitetta ja paina painiketta (SLEEP) -ilmaisimen vilkkuessa. Kauko-ohjaimesta kuuluu lyhyt piippaus ja syttyy ohjaimen näyttöön. (PÄÄLLÄ/POIS) (SLEEP) -ilmaisin Paina (TOIMINTO) painiketta, kunnes (SLEEP) -ilmaisin alkaa vilkkua. Suuntaa kauko-ohjain kohti laitetta ja paina (PÄÄLLÄ/POIS) painiketta (SLEEP) -ilmaisimen vilkkuessa. Kauko-ohjaimesta kuuluu lyhyt piippaus ja (SLEEP) -ilmaisin sammuu ohjaimen näytöstä. Jäähdytystoiminnolla lämpötilan ja kosteuden ohjaus tapahtuu yhdessä kosteudenpoistotoiminnon kanssa. Kosteudenpoisto- tai kuivatustoiminnolla lämpötila säätyy mukavalle tasolle esiasetetulla 60% kosteustavoitteella. Lämmityksen toimiessa, lämpötilan ohjaus tapahtuu samalla tavalla kuin tavallisella nukahtamistoiminnolla (SLEEP). Automaattikäytössä ohjaus tapahtuu automaattitoiminnon asettamassa toimintatilassa. 20

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA Sisällys Turvallisuusohjeet 2 Laitteen toiminnot 3 Puhdistus ja huolto 6 Hyödyllistä tieto 7 Laitteen käyttöönotto 7 Vianetsintä 9 Maahantuoja Scanoffice Oy Martinkyläntie

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla.

KÄYTTÖOHJE. (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla. CASIO-moduuli 3074 KÄYTTÖOHJE W-110 KÄYTTÖOHJETTA KOSKEVA HUOMAUTUS (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla. KELLON TOIMINNOT Paina C-painiketta toiminnon vaihtoa

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC1D528

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC1D528 KÄYTTÖOHJEET 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 VAROITUS - Älä koskaan anna kauko-ohjaimen kastua,

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE 1 JM 7.1.2015 Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE Tämä on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n ja sen kopioiminen ja/tai miltään osin ilman tekijän lupaa on y. Maahantuoja: Scanoffice

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 1 Digitointi LP-levyltä CD-levylle (Ion CD Direct) Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Soittimessa voi käyttää CD-R, CD+R, uudelleen kirjoitettavia CD-RW ja CD+RW levyjä. Yhdelle levylle voi

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

ANALOGINEN KVARTSIKELLO Cal. 7T86

ANALOGINEN KVARTSIKELLO Cal. 7T86 SEIKO NLOGINEN KVRTSIKELLO Cal. 7T86 KÄYTTÖOHJE Olet nyt analogisen SEIKO 7T86 kvartsikellon ylpeä omistaja. Optimi suorituskyvyn varmistamiseksi, tutustu näihin ohjeisiin huolella ennen kellon käyttöä.

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Katolle asennettu GSM-antenni

Katolle asennettu GSM-antenni Ohje nro Versio Osa nro 30660777 1.0 Katolle asennettu GSM-antenni Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0800872 A0000214 A0000177 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Pikaopas. 1 Ominaisuudet. 2 Lataustilan tarkistaminen (9) KÄYTTÖOHJE

Pikaopas. 1 Ominaisuudet. 2 Lataustilan tarkistaminen (9) KÄYTTÖOHJE Pikaopas 1 Ominaisuudet KÄYTTÖOHJE Pikaopas Tämä on GPS* aurinkokennokello (* GPS on lyhenne sanoista Global Positioning System) Tämä kello voidaan asettaa tarkkaan paikalliseen aikaan yhdellä painikkeella

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä KÄYTTÖOHJE NO.CX-10 Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä 1 Turvaohjeet Lithium-akulle Turvaohjeet Lithium-akulle Litium-akun lataus voi aiheuttaa tulipalon tai loukkaantumisen tai omaisuuden menettämistä.

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40 ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS Terassimarkiisi Varmista, että pinta, johon kiinnität markiisin, on riittävän tukeva. Laho puu, rapautunut rappaus tai tiili ja ohuet paneelit eivät sovellu kiinnityspinnaksi.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet VIINIKAAPPI TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG4116794, 4116798, 4116797 Asennus- ja käyttöohjeet TWF 365-2S TWF 375S TWF 160S 01.09.2015 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 2.

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO

RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO Malli: RM318P RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO Käyttöohje RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO Malli: RM318P Käyttöohje ALUKSI Onneksi olkoon uuden kellon hankinnasta. RM318P on laite, jossa on lukuisia ominaisuuksia,

Lisätiedot

Kiinnitysyksikön vaihtaminen

Kiinnitysyksikön vaihtaminen Tulostin tarkkailee kiinnitysyksikön kuntoa. Kun kiinnitysyksikön käyttöikä lähestyy loppuaan, tulostimen näytössä näkyy 80 Kiinnitysyksikkö kulunut loppuun -ilmoitus. Tämä osoittaa, että kiinnitysyksikkö

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema

KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema PIKAKÄYTTÖOPAS 1. Liu uta laitteen takana sijaitseva paristopesän kansi auki. 2. Asenna 2 AAA-paristoa paristopesään oikeaa napaisuutta noudattaen. 3. Sulje paristopesän

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje. 9356196 1. painos

Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje. 9356196 1. painos Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje 9356196 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote SU-5 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003

Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003 Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003 Käyttöohjeet Tervetuloa! Onnittelut laitteen Ontech Teleswitch 9001A valinnasta. Toivomme, että sinulle on tästä tuotteesta paljon iloa ja hyötyä, että sen

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

ANALOGINEN KVARTSIKELLO Cal. 7T94

ANALOGINEN KVARTSIKELLO Cal. 7T94 SEIKO ANALOGINEN KVARTSIKELLO Cal. 7T94 SNN 017 SNN 019 SNN 021 KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ Kellonajan asettaminen ja sekuntikellon osoittimien säätäminen 1 Päiväyksen asettaminen 2 Sekuntikello 3 Painikkeiden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. TUTUSTUMINEN KELLOON (valo) Painiketoiminnot ilmaistaan käyttämällä viereisessä piirroksessa esitettyjä kirjaimia.

KÄYTTÖOHJE. TUTUSTUMINEN KELLOON (valo) Painiketoiminnot ilmaistaan käyttämällä viereisessä piirroksessa esitettyjä kirjaimia. CASIO-moduuli 3036 KÄYTTÖOHJE LDF-10 TUTUSTUMINEN KELLOON (valo) Painiketoiminnot ilmaistaan käyttämällä viereisessä piirroksessa esitettyjä kirjaimia. KELLON TOIMINNOT Paina C-painiketta toiminnon vaihtoa

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

Käyttöohje CONDUCTOR

Käyttöohje CONDUCTOR CONDUCTOR TASO 1 W1 1 2 Oikeudet muutoksiin pidätetään. 20090514 www.swegon.fi Tietoa CONDUCTORista CONDUCTOR on säätöjärjestelmä huonelämpötilan ohjaukseen. Voit itse luoda miellyttävän sisäilmaston säätämällä

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje DIMLITE Single Sähkönumero 2604220 Käyttöohje T1 sisääntulo T1 sisääntulo Yksittäispainikeohjaus Nopea painallus T1 painikkeesta sytyttää valaistuksen viimeisimmäksi aseteltuun tilannearvoon. Toinen lyhyt

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

KÄYTTÖÄ KOSKEVIA VAROTOIMENPITEITÄ

KÄYTTÖÄ KOSKEVIA VAROTOIMENPITEITÄ CASIO-kello KÄYTTÖOHJE DQD-105 Tutustu huolella näihin ohjeisiin kellon oikean ja turvallisen käytön varmistamiseksi. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Kellon näyttöön on liimattu muovitarra. Poista

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta LCD-NÄYTTÖ Käyttöohjeesta Onneksi olkoon uuden Oregon Scientific (FAW- 101) sääaseman hankinnan johdosta. Tämä sääasema ennustaa säätä, mittaa ilmanpaineen ja -kosteuden sekä ulko- ja sisälämpötilan langattomasti.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE Käyttöohje Onneksi olkoon, olet hankkinut ensiluokkaisen näytön! iloft VDS- laitteessa on handsfree- toiminto, sen värinäytön avulla voit kommunikoida ovipuhelimen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS ROCK POP EQ CLAS RDM AUTORADIO FINwww.facebook.com/denverelectronics MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus ja käyttöohjeet Asennus ja käyttöohjeet Callidus vedenpehmennin NF/DD-sarjat 268P automatiikalla Tekniset tiedot työpaine 2-6 bar korkein sallittu lämpötila 50 C sähköliitäntä 230VAC / 12VAC putkiliitäntä 22/28 mm huuhteluaika

Lisätiedot

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO Kiitos laadukkaan AKPO -liesituulettimen hankinnasta! Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje tarkasti ennen

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

Pro 57 UM/S Setelilaskuri

Pro 57 UM/S Setelilaskuri Pro 57 UM/S Setelilaskuri Turvallisuusohjeet ja huoltoa koskevat säännökset Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa Laite pitää asentaa tasaiselle vaakasuoralle alustalle, pois vedestä ja vaarallisia

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot