Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012"

Transkriptio

1 Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma

2 Siilinjärven kunta Maaningan kunta Nilsiän kaupunki Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012 Kansikuva: Valtatie 5 Päiväranta-Vuorela Vuorelan eritasoliittymän työmaa Liikennevirasto, Pohjois-Savon ELY-keskus Valokuva: Lentokuva Vallas Oy

3 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 3 JOHDANTO 5 1. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN PERUSTELUT Väestö Tilastokeskuksen väestöennuste (muuttoliikevaihtoehto) Demografinen huoltosuhde (2010) ja koulutustasomittain (2009) Työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys (liite 1) Väestön hyvinvointi ja terveydentila Kansantauti-indeksi (liite 2) Terveydenhuollon, ml. vanhusten hoiva tarvekertoimet Talouden kestävyys (Siilinjärven kunnan oma selvitys) Väestön odotukset Strategia kysely Kouluterveyskysely Siiliset-kysely Palvelujen saatavuus Lakisääteinen sitovuus ja sen toteutuminen Johtopäätökset KUNTIEN RAHOITUSPOHJA Verotulot ja valtionosuudet euroa/asukas Verotulot ja valtionosuudet / asukas Rahoitustarve ja kuntien talousarvioraami PALVELUTOIMINTA VUONNA Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalveluiden muutokset vuodelle Varhaiskasvatuksen ostopalvelut Kotihoidontuen kuntalisä ja päivähoidon palveluseteli Suunnitelma vuosille Perhe- ja aikuispalvelut Hyvinvointi- ja terveydenedistämispalvelut Lastensuojelupalvelut Aikuissosiaalityön palvelut Mielenterveyspalvelut Kehitysvammapalvelut Vanhuspalvelut Muutokset vuodelle Asumispalveluiden ja kotihoidon ostopalvelut Keskeiset palvelujen tarjonta ja kehittämishaasteet Suunnitelma vuosille Hoitopalvelut Muutokset vuodelle Hoitopalveluiden ostopalvelut Suunnitelma vuosille (2015) Päivystys Terveydenhuollon päivystys Sosiaalipäivystys Erikoissairaanhoito Potilas- ja sosiaaliasiamies Johtopäätökset palvelutoiminnan järjestämiseen liittyen AVUSTUKSET VÄESTÖLLE TARJOTTAVIEN PALVELUJEN TAVOITETILA JA TOIMINTALINJAT SEN SAAVUTTAMISEKSI Yhteistyö eri organisaatioiden kanssa

4 5.2 Palveluiden yhdenmukaistaminen yhteistoiminta-alueella Lakimuutokset Kotikuntalaki Neuvola-asetus Uusi terveydenhuoltolaki JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN, TOTEUTTAMISVASTUUT JA SEURANTA Tavoitteet vuosille

5 JOHDANTO Tämä järjestämissuunnitelma koskee vuotta 2012 ja on kolmas ja samalla viimeinen tilaaja-tuottajamallin suunnitelma. Järjestämissuunnitelma laaditaan vuosittain ja siinä kuvataan väestön palvelutarvetta indikaattoreiden ja tilastotietojen avulla. Järjestämissuunnitelmassa esitetään palvelujen kokonaisuus, palvelut ja niiden järjestäminen alueellisesti. Hyvinvoinnin rakennetekijöitä kuvataan elinkeinoelämän ja väestön mukaisesti. Kuntatalous on valtiontalouden mukana tiukassa tilanteessa, jolloin palvelujen kysyntä lisääntyy ja vastaavasti tulotaso ei kasva samassa suhteessa. Kuntien valtionosuutta vähennetään hallitusohjelman mukaisesti peruspalvelujen leikkauksella, mikä toteutetaan kokonaisuudessaan vuonna Valtionosuutta vähennetään -631 milj. euroa (n /asukas). Siilinjärvi on asettanut vuoden 2012 talouden lähtökohdaksi vuoden 2011 muutostalousarvion tason (0 %), Maaninka tavoiteraamiksi tilaajan ja liikelaitoksen osalta 2,0 % ja erikoissairaanhoidolle 2,5 % ja Nilsiä 2 % tason. Varhaiskasvatuspalvelut ovat toimintavuoden aikana Liikelaitos Siilisetperuspalvelukeskuksen toimintakokonaisuudessa. Palvelutarpeessa on kasvua ja uusia tilaratkaisuja tehdään. Palveluissa on käyttöönotettu palveluseteli, jonka toimivuutta arvioidaan vuoden 2012 aikana. Lasten ja nuorten hyvinvointi on heikentynyt ja ongelmat kasaantuvat. Nuorten työttömyys on lisääntynyt. Tilanteen korjaamiseen tarvitaan yhteistyötä kuntien muiden hallintokuntien ja järjestöjen kanssa. Sosiaalisen syrjäytymisen riski on suuri. Lastensuojelusuunnitelma on hyväksytty vuoden 2011 lopussa. Kunnallisen lastensuojelun palvelutoiminnan käynnistymistä selvitetään. Poikkihallinnollisen Lähde-hankkeen tavoitteena on vähentämään nuorten syrjäytymistä aiheuttavia tekijöitä ja tukemaan nuorten pysymistä työmarkkinoilla sekä kehittämään syrjäytymistä ehkäiseviä palvelukokonaisuuksia ja toimintamalleja. Ikäjakauma on Nilsiässä ja Maaningalla ollut vanhusvoittoinen. Siilinjärvellä yli 75- vuotiaiden osuus väestössä kasvaa voimakkaasti 2020 luvun jälkeen. Ikääntynyt väestö tarvitsee enemmän palveluita. Laitosvoittoista palvelutoimintaa suunnataan kodinomaiseen asumiseen ja kuntouttavien palveluiden suuntaan. Palveluketjun sujuvuutta erikoissairaanhoidosta peruspalveluihin selvitetään ja selvityksen pohjalta kehitetään toimintavuoden aikana. Terveyspalvelujen tarve alueella on Siilinjärveä lukuun ottamatta suurempi kuin Suomessa keskimäärin. Iltapäivystyksen keskittyminen Siilinjärvelle toteutuu vuoden 2012 alusta. Palvelutarpeeseen vaikuttaa myös sairastavuus. Vastaanottojen uudelleen järjestelyjen selvitys laaditaan alkuvuoden aikana. Toimintamuutos on mahdollista käynnistyä vuoden 2013 alusta.. Siilinjärvellä Perusturvalautakunta 5

6 1. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN PERUSTELUT 1.1 Väestö Tilastokeskuksen väestöennuste (muuttoliikevaihtoehto) 6 Muutos yht Maaninka henk. % (Tilastokeskuksen ennuste) , , , , , , , ,9 Yhteensä ,3 Muutos yht Nilsiä henk. % (Tilastokeskuksen ennuste) , , , , , , , ,4 Yhteensä ,3 Muutos yht Siilinjärvi henk. % (kunnan oma väestöennuste) , , , , , , ,1 Yhteensä ,4 Tilastokeskuksen (Tk) uusimman muuttoliikkeen huomioivan väestöennusteen mukaan asukasluku pienenisi vuoteen 2025 mennessä hieman Nilsiässä ja kasvaisi hieman Maaningalla ja tuntuvasti Siilinjärvellä. Ennuste on tehty viime vuosien keskiarvokehityksen perusteella, eikä se tee oikeutta Nilsiälle, joka on ennen kaikkea viime vuosien matkailun ja muunkin elinkeinoelämän kehittämisen ansiosta noussut muuttoliikkeessä voittoa saavaksi.

7 Päivähoitoikäisten määrä kasvaa tuntuvasti Siilinjärvellä. Maaningalla ja Nilsiässä muutokset ovat vähäiset. Työikäisen väestön määrä vähenee Maaningalla ja Siilinjärvellä hieman, Nilsiässä tuntuvasti. Suurten ikäluokkien ansiosta eläkeikäisen väestön määrä kasvaa todella huomattavasti. Kaiken kaikkiaan muuttovoiton saaminen lähivuosina tulee olemaan entistä vaikeampaa kasvun ja kehityksen keskittyessä entistä enemmän Etelä- Suomen suuriin kaupunkeihin, EU-maiden viedessä nuorta, koulutettua työvoimaa ja potentiaalistenkin muuttajien määrän vähentyessä koko Itä-Suomessa Demografinen huoltosuhde (2010) ja koulutustasomittain (2009) huol- Demografinen tosuhde (2010) Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Koko maa Pohjois- Savo ,7 63,3 59,9 50,1 52, ,3 62,7 61,2 50,3 53, ,9 61,6 61,6 50,6 53, ,7 63,5 63,5 51,6 54,1 Koulutustasomittain (2009) Demografinen huoltosuhde ilmoittaa kuinka monta alle 15-vuotiasta ja yli 64-vuotiasta on yhtä työikäistä (15 64-vuotias) kohti. Huoltosuhde on vaikein Maaningalla ja Nilsiässä, Siilinjärvellä se on alle Pohjois-Savon keskiarvon. Koulutustasomittain kuvaa väestön koulutustasoa keskimääräisen teoreettisen koulutusajan pituuden mukaan. Se kertoo perusasteen jälkeen suoritetun korkeimman koulutuksen keskimääräisen pituuden henkeä kohti. Koulutustasomittain on Siilinjärvellä yli, mutta Nilsiässä ja Maaningalla alle koko maan ja Pohjois-Savon keskiarvon Työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys (liite 1) Työttömyysaste on Nilsiässä ja Siilinjärvellä pienempi kuin Pohjois-Savossa ja koko maassa keskimäärin, ja Maaningallakin Pohjois-Savon keskiarvoa pienempi. Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä on Maaningalla, Nilsiässä ja Siilinjärvellä pienempi kuin muualla Pohjois-Savossa ja koko maassa. Tämä johtuu paitsi työvoiman eläköitymisestä ja työssäkäyntiliikenteen kasvusta Kuopion seudulla, myös työttömien runsaasta muuttamisesta Etelä-Suomeen ja teollisten työpaikkojen vähenemisestä siellä. Nuorisotyöttömyys on Siilinjärvellä samalla tasolla kuin Pohjois-Savossa, mutta suurempaa kuin koko maassa keskimäärin. Maaningalla nuorisotyöttömiä on keskimäärin enemmän kuin Pohjois-Savossa ja koko maassa. Nilsiässä nuorisotyöttömyys on vähäisempää kuin koko maassa ja Pohjois-Savossa. Nuorille on vaikea kehittää työtä Pohjois-Savossa, mikä puolestaan ruokkii nuorten poismuuttoa Etelä-Suomeen. Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden nuorten keskimääräinen osuus on Siilinjärvellä ja Maaningalla pienempi kuin Pohjois-Savossa ja koko maassa. Nilsiässä osuus on sen sijaan keskimääräistä suurempi. 7

8 1.2 Väestön hyvinvointi ja terveydentila Kansantauti-indeksi (liite 2) Kansantauti-indeksi kuvaa seitsemän suurimman erityiskorvattavaan lääkehoitoon oikeuttavan sairauden (verenpainetauti, sepelvaltimotauti, astma, diabetes, nivelreuma, sydämen vajaatoiminta ja psykoosit) esiintyvyyttä. Sairastavuusindeksi, ikävakioitu Siilinjärvi 112,7 111,0 107,9 107,7 106,8 104,3 Maaninka 123,5 125,8 124,4 125,6 127,1 127,0 Nilsiä 134,8 134,3 130,1 125,2 126,3 125,6 Haukipudas 117,9 112,6 111,8 115,3 118,1 116,0 Heinola 102,8 103,2 103,3 103,4 101,5 103,6 Hollola 84,0 85,9 86,6 87,5 87,9 90,9 Kangasala 92,9 94,2 93,0 93,4 89,9 92,3 Laukaa 106,5 106,0 104,2 103,8 104,7 105,6 Mäntsälä 94,6 94,0 91,5 93,8 91,4 94,0 Koko maa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja, % väestöstä (liite 2) Maaningan ja Nilsiän sairastavuusindeksit ovat koko maan keskiarvoja huomattavasti suuremmat. Siilinjärvellä tilanne ei ole aivan niin huono. Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja on Maaningalla ja Nilsiässä huomattavasti enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Siilinjärvellä erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja on vähemmän kuin Pohjois- Savossa keskimäärin, mutta enemmän kuin koko maassa Terveydenhuollon, ml. vanhusten hoiva tarvekertoimet Tarkastelu tehdään Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL, aikaisemmin Stakes) tarvekertoimien perusteella. Tarvekertoimien arvioinnissa on käytetty mm. väestö- ja väestörakennetietoja, asukkaiden tulotasoa, asumisoloihin liittyviä tietoja, työkyvyttömyystietoja ja kuolleisuustietoja Siiliset-yhteistoiminta-alueella tarvekertoimilla määritelty hoidon tarve vaihtelee paljon kunnittain. Vuonna 2007 valmistuneessa Stakesin raportissa Terveydenhuollon ja vanhustenhuollon alueellinen tarve ja menot on tuotu esille, että väestörakenteen muutos on vaikuttanut eri tavalla eri palveluihin. Ikä- ja sukupuolirakenteen muutos selittää vanhustenhuollon menojen kasvusta runsaat 60 prosenttia, perusterveydenhuollon menojen kasvusta noin 42 prosenttia, mutta vain 11 prosenttia sairausvakuutuksen korvaamien lääkkeiden ja 18 prosenttia erikoissairaanhoidon menojen kasvusta. Väestörakenteen muutos lisää tulevaisuudessa palvelujen tarvetta ja kuntien menoja erityisesti vanhustenhuollossa ja perusterveydenhuollossa. Terveydenhuollossa suurien kansantautien osalta kansantauti-indeksillä mitattuna palvelujen tarve on Siilinjärvellä pienempi kuin maassa keskimäärin. Stakesin tarvekertoimella mitaten terveyspalvelujen tarve on Siilinjärveä lukuun ottamatta suurempi kuin maassa keskimäärin. Erityisen suuri terveydenhuollon ja hoivan tarve on Nilsiässä. 8

9 Sosiaalisen syrjäytymisen riski on suuri. Huomiota tulee kiinnittää lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn sekä peruskoulun jälkeiseen koulutukseen. Nuorisotyöttömyyden ehkäisyyn on kiinnitettävä erityistä huomiota. Eri toimijoiden välisen yhteistyön lisääminen ja koordinointi on tärkeää Talouden kestävyys (Siilinjärven kunnan oma selvitys) Valtionvarainministeriö suunnittelee, että kunnat osallistuvat julkisen sektorin talousvajeongelman hoitamiseen huomattavalla osuudella. Kunnat ovat velkaantuneet, ja kuntien väestörakenteen muutokset ovat aiheuttamassa kasvavaa painetta kuntien menoihin, mikä vaikuttaa talouden tasapainoon. Talouden kestävyys laskennalla on tarkoitus selvittää, miten väestön kasvu ja määrälliset muutokset keskeisissä ikäryhmissä eli päivähoitoikäisissä, kouluikäisissä ja eläkeikäisissä, vaikuttavat kunnan menoihin ja tuloihin. Lisäksi talouden kestävyys laskennassa huomioidaan tarve henkilöstömenojen, kiinteistömenojen ym. kasvuun. Laskennan avulla kartoitetaan eri väestövaihtoehdoissa palvelujen lisäämisen ja investointien toteuttamisen tarpeet, minkä pohjalta lasketaan menojen ja tulojen muutokset. Verotulojen ennusteen perusteella voidaan todeta, että eri kasvuvaihtoehtojen väliset erot verotuloissa ovat melko pieniä. Eläkeikäisen väestön tuntuvan kasvun vuoksi valtionosuudet kasvavat, mutta samalla kasvavat myös kunnan nettomenot lähes kaikissa luokissa. Euromääräisesti kasvu on suurinta vanhuspalveluissa, erikoissairaanhoidossa ja lasten päivähoidossa. Työllisyyden osalta nettomenot pienenevät, koska työllisyystilanteen ennakoidaan paranevan. Nettomenojen lisäämisen tarve vuoteen 2025 mennessä on 25,8 milj. euroa. Henkilökunnan lisäämisen tarve on 260 henkilöä. Valtionosuuden ja verotulojen tuntuva kasvu kattaa juuri ja juuri nettomenojen kasvun. 1.3 Väestön odotukset Strategia kysely Siilinjärvellä tehtiin keväällä 2010 Strategia nettikysely, jossa kartoitettiin yksilöiden ja ryhmien mielipiteitä kuntastrategiasta. kunnan toiminnan tärkeimmiksi arvoiksi ehdotettiin avoimuutta, aktiivisuutta, asiakaslähtöisyyttä, luotettavuutta, kehityshakuisuutta, yhteistyökykyä sekä turvallisuutta kokonaan uusina muutoksina esille tuli pahoinvoinnin lisääntyminen, kuntapalvelujen laajeneminen verkossa tapahtuviksi, sekä henkilöstön riittävyys ja ammattitaito toimintaympäristön muutoksista tärkeimpinä esille nousivat aluerakenteen muuttuminen, elinkeino- ja yritysrakenteiden murros sekä ikääntyminen suurin osa vastaajista arvioi aktiivisen seutu- ja kuntayhteistyön, yritystoiminnan kehittämisen, palveluprosessien ja palveluiden uudistamisen sekä rohkean kasvupolitiikan toteutuneen melko hyvin Siilinjärvi on myös mukana Paras-hankkeen toteutumista seuraavassa Arttu seurantatutkimuksessa, jossa on myös terveys- ja sosiaalipalveluja mittaavia osioita Kouluterveyskysely Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteutti vuonna 2010 kyselyn Etelä-Suomen, Itä- Suomen ja Lapin oppilaitoksissa yläasteen luokan oppilaille sekä lukioiden ja am- 9

10 matillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoille. Siiliset alueelta siihen osallistui Siilinjärven kunta ja Nilsiän kaupunki. Kyselyn avulla kerättiin tietoa kouluittain ja kunnittain oppilaiden elin- ja kouluoloista, koetusta terveydestä, terveystottumuksista, oppilas- ja opiskelijahuollosta, kiusaamisen muodoista, seksuaalisesta häirinnästä ja netin parissa vietetystä ajasta. Siilinjärvellä useat kouluoloihin liittyvät tekijät koettiin huonompina kuin Pohjois- Savossa ja koko aineistossa keskimäärin. Terveystottumukset ovat sen sijaan yleisesti ottaen muuta aineistoa ja Pohjois-Savoa parempia. Siilinjärvellä koulukuraattorin ja koulupsykologin vastaanotolle pääsy koettiin vaikeammaksi verrattuna koko aineistoon. Nilsiässä kouluolot koetaan paremmiksi kuin Pohjois-Savossa ja koko aineistossa, mutta viikoittaisesta niska- ja hartiakivuista kärsitään enemmän. 8. ja 9.luokkalaisilla pojilla esiintyy huomattavasti enemmän ylipainoa verrattuna Pohjois-Savoon ja koko aineistoon, ja Nilsiässäkin koulukuraattorin vastaanotolle pääseminen koetaan vaikeaksi Siiliset-kysely Siiliset-yhteistoiminta-alueella tehtiin vuonna 2008 toiminnan käynnistämisvaiheessa tarvittavan alkutiedon saamiseksi kysely, jolla kartoitettiin kuntien väestön elintapoja ja terveyskäyttäytymistä, kuntalaisten koettua terveyttä sekä kunnallisten palveluiden käyttöä ja arvioita niistä. Kyselyssä tiedusteltiin myös kehittämisehdotuksia terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palveluihin. Kyselyn vastausprosentti oli hyvä, 44,1 %, ja kyselyllä saatiin varsin hyvin haetut tiedot. eniten käytettyjä palveluja pidettiin enimmäkseen myös parhaiten hoidettuina ja tärkeimpinä. Terveydenhuollon eri palvelut sekä koulu- ja vanhuspalvelut nousivat tärkeimpinä pidettyjen kunnallisten palvelujen kärkeen palvelujen saavutettavuus koettiin Maaningalla ja Nilsiässä hieman Siilinjärveä heikompana fyysinen ja henkinen terveys koettiin yleensä hieman heikompina kuin sosiaalinen hyvinvointi terveydenhuollossa kehitettäviksi asioiksi nousivat lääkärivastaanotto, lääkäripäivystys ja hammashoito. Eniten esityksistä tuli Nilsiästä sosiaalitoimessa eniten kehitettäviksi asioiksi esitettyjä asioita olivat vanhusten hoito yleensä sekä lasten päivähoito. Eniten esityksistä tuli Siilinjärveltä 1.4 Palvelujen saatavuus Tilaaja-tuottaja mallin mukainen toiminta alkoi Palvelujen tuottajana toimii Liikelaitos Siiliset peruspalvelukeskus ja palvelutoiminnan arviointia tehdään vuosikolmannesten arvioinnin yhteydessä Lakisääteinen sitovuus ja sen toteutuminen Päivähoitoon pääsee lain mukaisesti, suunnitellusti ja mahdollisimman nopeasti. Päivähoidon maksuperusteet ohjaavat päivähoitotarpeen määrän ja lapsen päivähoidossa oloajan lyhentämiseen. Tavoitteena on, että myös lapsella on kalenterivuoden aikana mahdollisuus olla lomalla päivähoidosta. Osa-aikaista päivähoitoa pyritään kehittämään perheitä tukevaksi. Avointa päiväkotitoimintaa järjestetään Siilinjärvellä. Vuorohoitoa järjestetään Nilsiässä ja Siilinjärvellä. Päivähoidon palveluseteli on otettu käyttöön syksyn 2011 aikana. 10

11 Neuvola-asetus tuli voimaan siten, että määräaikaisia terveystarkastuksia koskevat säännökset tulivat voimaan Asetuksella säännellään erityisesti terveystarkastusten ja terveysneuvonnan sisältöä ja määrää. Neuvola-asetuksen mukaisiin tarkastuksiin päästään vain henkilöstöresurssien suhteuttamalla palvelutarpeeseen. Lastensuojelulain edellyttämä lastensuojelusuunnitelma valmistuu syksyn 2011 aikana. Lastensuojelutarpeen selvityksen tekemisestä on lain mukaan tehtävä ratkaisu seitsemän vuorokauden kuluessa ja lastensuojeluselvitys on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa lastensuojeluasian vireille tulosta. Siiliset -yhteistoiminta-alueella lastensuojelutarpeen ratkaisu tehdään alle seitsemän päivän aikana, mutta lastensuojeluselvityksen laatimisessa tavoiteaikaa ei vielä täysin saavuteta. Toimeentulotuen lakisääteinen käsittelyaika on 7 pv. Lakisääteiseen käsittelyaikaan päästiin keskimäärin vuoden 2011 aikana, välillä alittui ja välillä ylittyi. Tavoitteena on vuoden 2012 aikana päästä alle 7 päivän käsittelyaikaan. Lakisääteinen hoitotakuu kohdentuu terveydenhuollon ja hammashuollon palveluihin. Kuntalaisen on saatava yhteys terveyskeskukseen arkipäivisin virka-aikana välittömästi, sekä päästävä kiireettömän hoidon tarpeen arviointiin kolmen päivän kuluessa yhteydenotosta. Lisäksi kuntalaisen on päästävä perusterveydenhuollossa tarpeelliseksi arvioituun hoitoon kolmen kuukauden kuluessa. Hammashuollossa kuntalainen saa tarpeen mukaisen ajan, mikäli päivystyskäynti vaatii jatkoa. Uusi potilas saa ajan hammaslääkärin tutkimukseen ja hoitoon alle 6 kuukaudessa. Hoitotakuu terveydenhuollon ja hammashuollon palveluihin toteutuu. Erikoissairaanhoidon tasoiseen terveyskeskus- ja erikoissairaanhoitoon on päästävä viimeistään kuudessa kuukaudessa. Erikoissairaanhoitoon pääsy on toteutunut hoitotakuun puitteissa. Ongelmana on erikoissairaanhoidon palveluista siirtyminen avoterveydenhuoltoon, mikä kuitenkin on vuoden 2011 aikana nopeutunut huomattavasti. Erikoissairaanhoidon tarpeeton käyttö (jatkohoitopaikkaa odottavat ja päivystyksestä paikkapulan vuoksi KYS:iin lähteneet) ollut 243 päivää (vuonna 2010 yhteensä 1001 päivää). Siirtoviivepäivien vähentämiseksi ja palveluketjun sujuvoittamiseksi vuoden 2012 aikana selvitetään arviointi- ja kuntoutusyksikön perustamista Siiliset yhteistoiminta-alueelle. Sakkopäiviä ei ole syntynyt mennessä yhteensä 5 päivää (Siilinjärvi 2, Maaninka 1, Nilsiä 2). Palveluketjun toimivuutta edistetään edelleen vuoden 2012 aikana. Toukokuussa 2011 voimaan tullut Terveydenhuoltolaki (HE 90/2010) on tuonut täsmennyksiä hoitotakuuseen. Sen mukaan erikoissairaanhoidossa tarvittavat lisätutkimukset ja poliklinikkakäynnit on toteutettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun lähete on saapunut. Lisäksi lasten ja alle 23-vuotiaiden nuorten tulisi päästä hoitoon mielenterveyspalveluissa kolmessa kuukaudessa. Lakiesityksen mukaan kuntien on myös seurattava asukkaidensa terveyden ja hyvinvoinnin tilaa sekä laadittava tietojen perusteella kerran valtuustokaudessa laaja hyvinvointikertomus. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen kuntaliitto ovat antaneet vuonna 2008 ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen, joka sisältää strategisia linjauksia laadun ja vaikuttavuuden parantamiseksi kolmella osa-alueella: (1) hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja palvelurakenteen kehittäminen, (2) henkilöstön määrä, osaaminen ja johtaminen, (3) asumis- ja hoitoympäristöt. Ikäihmisten palvelujen laatusuositus painottaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, ehkäisevän toiminnan ja kotona asumisen tukemisen ensisijaisuutta sekä kattavaa yksilökohtaista palvelutarpeen arviointia. Kotikuntalakia ja siihen liittyvää sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä on muutettu vuoden 2011 alusta siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä tai vastaavissa olosuhteissa hoidossa olevalla henkilöllä on mahdollista valita kotikuntansa. Tämä 11

12 koskee muun muassa laitoksissa asuvia vanhuksia ja kehitysvammaisia, jotka haluaisivat muuttaa esimerkiksi lähelle sukulaisiaan. Lain vaikutus palveluiden kysyntään on ollut vähäistä. Nuorisolakiin (72/2006) tuli muutoksia ja lisäyksiä koskien nuorisotyön ja - politiikan kehittämistä ja toteuttamista monialaisena yhteistyönä. Lain mukaan kunnassa on oltava opetus-, sosiaali-, terveys- ja nuorisotoimen sekä työ- ja poliisihallinnon ja muiden viranomaisten muodostama ohjaus- ja palveluverkosto, joka toimii vuorovaikutuksessa nuorten palveluja tuottavien yhteisöjen kanssa edistäen nuorille suunnattujen palvelujen keskinäistä toimivuutta ja vaikuttavuutta. Lisäksi lakiin tuli muutoksia koskien etsivää nuorisotyötä Johtopäätökset Vuoden 2012 aikana arvioidaan arviointi- ja kuntoutusyksikön toiminnan käynnistymistä. Toiminnalla vaikutetaan palveluketjun sujuvuuden edistymiseen. Erikoissairaanhoidon hoitopäivien epätarkoituksenmukainen käyttö vähenee ja avohoidon tukitoimin mm. kotihoidon vahvistamisella suositusten mukaiseksi turvataan palveluketjun toimiminen. Toimintavuoden aikana riskinä on, että hoitotakuun ja sosiaalihuollon lakisääteisten käsittelyaikojen toteutuminen vaikeutuu, jos palvelutarve lisääntyy voimakkaasti ja toimitaan henkilökunnan nykyresurssilla eivätkä toimintatavat muutu. Palveluiden lakisääteistä toteutumista arvioidaan vuoden 2012 aikana seuraavasti: Hoitotakuun toteutumista perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa Omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien käyttöä Toimeentulotuen käsittelyaikoja Lastensuojeluilmoitusten ja selvitysten käsittelyaikoja 2. KUNTIEN RAHOITUSPOHJA 2.1 Verotulot ja valtionosuudet euroa/asukas Vuoden 2012 talousarviossa sosiaali- ja terveydenhuollon menoille on varattu Maaningalla 15 miljoonaa euroa, Nilsiässä 24,5 miljoonaa euroa ja Siilinjärvellä 65,3 miljoonaa euroa, yhteensä 104,5 miljoonaa euroa. Valtionapuina sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin kunnat saavat suhteutettuna palvelutarpeeseen ja laskennallisesti noin puolet sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista. Maaningan osuus asukasta kohden on euroa, Nilsiän osuus asukasta kohden on euroa ja Siilinjärven osuus asukasta kohden on euroa. 12

13 2.1.1 Verotulot ja valtionosuudet / asukas Verotulot / asukas Valtionosuudet / asukas Verotulot ja valtion osuudet /asukas Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Koko maa Pohjois- Savo (arvio) (arvio)) (arvio) Sosiaali- ja terveydenhuollon nettomenojen rahoitus % verotuloista ja valtionosuuksista Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset / asukas Siilinjärvi % Maaninka % Nilsiä % Koko maa % Pohjois- Savo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 % Valtionosuuksien %-osuus sos.- ja terv. nettokustannuksista Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannuksien % - osuus verotulojen- ja valtionosuuksien summasta Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Koko maa Pohjois- Savo ,1 63,5 62,0 40,1 52, ,1 70,6 64,5 41,2 54, ,7 70,4 65,7 42,1 55, ,8 76,3 69,7 65,1 68, ,3 70,0 68,9 65,1 66, ,6 71,8 70,6 66,8 69,3 Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset asukasta kohti ovat selvästi pienimmät Siilinjärvellä. Maaningalla ja Nilsiässä ne ovat selvästi suuremmat kuin Pohjois-Savossa ja maassa keskimäärin, oleellinen tekijä on vanhusikäluokkien suuri osuus. Valtionosuudet ovat Maaningalla ja Nilsiässä melkein kaksi kertaa suuremmat kuin Siilinjärvellä. Ero johtuu ikärakenteeseen pohjautuvista eroista palvelukustannuksissa. Verotulojen ja valtionosuuksien summa on pienin Siilinjärvellä. Maaningalla luku on Pohjois-Savon keskiarvotasoa, ja Nilsiässä koko maan keskiarvoa suurempi. Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannusten osuus verotulojen ja valtionosuuksien summasta on Siilin- 13

14 järvellä alle ja Maaningalla sekä Nilsiässä hieman yli Pohjois-Savon ja koko maan keskiarvon. 2.2 Rahoitustarve ja kuntien talousarvioraami 2012 Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä MB 2011 Tilaajaryhmä avustukset Siiliset ostopalvelut Erikoissairaanhoito TA 2012 Tilaajaryhmä avustukset Siiliset (ostopalvelut) Varhaiskasvatuspalvelut Perhe- ja aikuispalvelut Vanhuspalvelut Hoitopalvelut Erikoissairaanhoito

15 3 PALVELUTOIMINTA VUONNA Varhaiskasvatuspalvelut Palveluohjaus: Varhaiskasvatuspalveluissa toimivan palveluohjaajan tehtävänä on antaa vanhemmille tietoa kaikista Siiliset-yhteistoiminta-alueella järjestettävistä varhaiskasvatuspalveluista. Palveluohjaajan tavoittaa Siilinjärven kunnantalolta. Lisäksi varhaiskasvatuspalveluissa työskentelee 2 toimistosihteeriä Siilinjärven kunnantalolla. Perhepäivähoidon ohjaajat tavoittaa Siilinjärvellä kunnantalolta (Kasurilantie 1) ja Pikkusiilin päiväkodista (Jokiharjuntie 1, Vuorela) Maaningalla kunnantalolta (Maaningantie 32) ja Nilsiässä Sinisepon päiväkodista os. Syvärintie 45. Omassa kodissa työskentelevät perhepäivähoitajat siirtyivät työaikalain piiriin lukien. Perhepäivähoitajien viikkotyöaika on keskimäärin 40 tuntia viikossa, aiemman 43,25 viikkotunnin sijaan. Muutos lisää varahoidon tarvetta hoitajien lisääntyvien vapaapäivien vuoksi. Tarve varahoidon lisääntyvään käyttöön saattaa vaikuttaa perhepäivähoidon suosiota alentavasti perheiden pohtiessa lapselleen sopivaa hoitomuotoa. Avoin päiväkoti Anselmi toimii Siilinjärvellä osoitteessa Kotipolku 7 tiistaisin ja torstaisin ja maanantaisin Vuorelan seurakuntakeskuksella. Avoimen päiväkodin palveluja voivat käyttää alle kouluikäisten lasten perheet sekä kunnalliset perhepäivähoitajat. Palvelut ovat perheille maksuttomia. Keskiviikkoisin ja perjantaisin Kotipolku 7 tiloissa järjestetään 2-5vuotiaille lapsille maksullista leikkitoimintaa klo Avoimen päiväkodin toimintaa ja leikkitoimintaa lisätään sopivien toimintatilojen löydyttyä. Järjestelyillä korvataan kokopäivähoitoa niiden perheiden kohdalla, joissa toinen tai molemmat vanhemmat ovat kotona. Erityispäivähoito järjestetään keskitetysti Siiliset-yhteistoiminta-alueella. Lasten yö- ilta ja viikonloppuhoito järjestetään päiväkoti Pikkusiilissä Vuorelassa sekä Sinisepon päiväkodissa Nilsiässä. Esiopetuksen aloitti syksyllä 2011 Siilinjärvellä 291, Nilsiässä 75 ja Maaningalla 37 lasta (elokuun 2011 tieto). Väestöennusteen mukaan vastaavat esikoululaisten määrät olivat Siilinjärvellä 279, Nilsiässä 66 ja Maaningalla 44 lasta. Maksuttoman esiopetuskuljetuksen kilometrimäärä yhdenmukaistetaan lain mukaiseksi 5 kilometriksi koko yhteistoimintaalueella. Lomakaudella ( ) vanhemmille tarjotaan maksuvapautusta, mikäli he järjestävät itse lapsensa hoidon yhtäjaksoisesti vähintään 42 kalenteripäivän ajan. Varhaiskasvatuspalveluja tarjotaan juhannuksesta heinäkuun loppuun keskitetysti ja pääsääntöisesti vain vanhempien työssäkäynnin perusteella. Näillä järjestelyillä pyritään turvamaan lapsille lomaa. Lapsiperheiden kuntalisää esitetään jatkuvaksi vuoden 2012 aikana Siilinjärven kunnan palveluna hallituksen päätöksen mukaisesti. 15

16 Varhaiskasvatuspalveluiden järjestämistarve Päivähoidossa (päiväkodit + perheph) olevien lasten määrä ( ) Perhepäivähoidossa olevien lasten määrä ( ) Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä v v v v v v v v Päivähoitosijoitukset ( ) Eläköityminen vuosille Varhaiskasvatuspalveluiden henkilöstöstä vuosina vanhuuseläkeiän saavuttaa 26 työntekijää. Heistä on 17 perhepäivähoitajaa, 5 lastenhoitajaa, 2 lastentarhanopettajaa sekä 2 päiväkodin johtajaa Varhaiskasvatuspalveluiden muutokset vuodelle 2012 Haaparinteen asuntoalueelle Etelä-Siilinjärvelle valmistuu uusi, 72 paikkainen, vuokratiloissa toimiva päiväkoti kesällä Päiväkoti toimii korvaavina tiloina kesällä 2011 käytöstä poistuneille Mukulakodin tiloille sekä väistötiloina kesällä 2012 käytöstä poistuville Kasurilan päiväkodin tiloille. Olemassa oleva henkilöstö ja kalusto sijoitetaan uuteen Haaparinteen päiväkotiin. Kasurilan päiväkodin ja alakoulun yhteinen hankesuunnitelma uusista tiloista on valmisteltu syksyllä Nilsiässä Sinisepon päiväkodin 1-5 vuotiaat lapset ovat muuttaneet uusiin vuokratiloihin osoitteeseen Syvärintie 45 lokakuussa 2011 ja esikoululaiset siirtyneet alakoulun tiloihin. Sinisepon päiväkoti on poistettu käytöstä sisäilma- ja rakenteellisten ongelmien vuoksi. Asiakasmäärien kasvun ja pidennetyn aukioloajan tarpeen lisääntymisen vuoksi henkilöstöä lisätään määräaikaisesti Pajulahden ja Sinisepon päiväkoteihin. Kokopäivähoidon tarpeen vähentämiseksi lisätään avoimia varhaiskasvatuspalveluja (avoin päiväkoti, leikkitoiminta) ja palvelujen monipuolistamiseksi lisätään palvelusetelin käyttöä Varhaiskasvatuksen ostopalvelut Siilinjärvi ostaa vuonna hoitopaikkaa Ryhmäperhepäivähoito Pikku-Pirpanat Oy:ltä Vuorelasta sekä kahdelle huostaan otetulla lapselle hoitopaikat Kuopiosta ja yhdelle huostaan otetulle lapselle hoitopaikan Keiteleeltä. Maaningan kunnan sivistystoimelta ostetaan esiopetuspalvelut Pulkonkosken ja Tuovilanlahden esiopetuslapsille. 16

17 Varhaiskasvatuspalvelut/ostopalvelut Paikkojen määrä TP 2010 MB 2011 TA 2012 v v v Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Kotihoidontuen kuntalisä ja päivähoidon palveluseteli Lasten kotihoidon tuen kuntalisä oli kokeiluna käytössä Siilinjärvellä aj Kuntalisää sai yhteensä 270 perhettä, joissa hoidettiin 472 lasta. Kuntalisä vapautti 25 päivähoitopaikkaa (tiedot lokakuulta 2011). Palvelujen monipuolistamiseksi on otettu käyttöön myös päivähoidon palveluseteli ruuhkahuippujen tasaamiseen, jonka turvin perheet voivat hakeutua hoitoon mm Siilinjärvellä aloittaneeseen, yksityiseen 72 paikkaiseen päiväkoti Touhulaan. Palvelusetelituottajiksi on valittu myös Kuopion Saksalainen Päiväkoti Deutscher Kindergarter ja ABC-Kasvattajat Ky Keskeiset palvelujen tarjonta ja kehittämishaasteet Omassa kodissa työskentelevien perhepäivähoitajien pysyvyyttä edistetään mm. koulutusmahdollisuuksia lisäämällä. Perhepäivähoitoon kehitetään uusia toimintamalleja palvelun turvaamiseen ja laajentumiseen. Perhepäivähoitajien työaikalain alaisuuteen siirtyminen supistaa perheiden valinnanmahdollisuuksia ja lisää paineita päiväkotihoitoon sekä lisää varahoidon tarvetta. Siilinjärvelle on palkattu määräaikaisesti aj ,5 uutta varahoitajaa ja Maaningalle 1 varahoitaja avoinna olleisiin perhepäivähoitajien toimiin, joihin on ollut kokovuotinen palkkavaraus talousarviossa. Perhepäivähoitajien viikkotyöajan tasoitusjaksoksi on sovittu 6 kk toimikaudeksi Päivähoitoa tarjotaan keskitetysti juhannuksesta heinäkuun loppuun ensisijaisesti vain vanhempien työssäkäynnin perustella. Järjestelyllä pyritään turvamaan lapsille lomaa Päivitetään käytössä olevat yhteistyönmallit eri toimijoiden kanssa, jotta lapsiperheet saavat tarpeitansa vastaavat, ensisijaisesti ehkäisevät palvelut. Hyödynnetään aktiivisesti seudullisen yhteistyön eri muotoja Palveluiden riittävyys suhteessa etenkin Siilinjärvellä kasvavaan kysyntään varmistetaan Suunnitelma vuosille Päivähoitopalvelut toteutetaan lain mukaisesti lisäämällä avoimia varhaiskasvatuspalveluja. Keventämällä ja monipuolistamalla palvelurakennetta voidaan vaikuttaa tulevien vuosien investointitarpeisiin. Kiinteistö Oy Isoharjalta vapautuu Harjamäessä rakennuksesta S 2 huhtikuussa 2012 n. 850 m2 tilaa samoista kerroksista, missä nyt toimii päiväkoti Pilvilinna. Vapautuvien tilojen remontointi päivähoidon käyttöön on perusteltua, koska tiloihin voidaan siirtää nyt kolmessa eri vuokrakiinteistössä toimivat 3 lapsiryhmää. Väestöennusteen mukaan vuonna 2013 Siilinjärvellä on päivähoitoa käyttäviä lapsia 30 lasta enemmän kuin vuonna 2011 ja vuonna 2014 vastaava luku on 55 lasta enemmän. Maaningalla ja Nilsiässä vastaavat luvut ovat 3-5 lasta enemmän verrattuna vuoteen Päivähoidon käyttö arvioidaan siten, että 60 % 1-6 vuotiaista lapsista käyttää palveluja. 17

18 3.2 Perhe- ja aikuispalvelut Hyvinvointi- ja terveydenedistämispalvelut Yksikkö toimii aluemallin mukaan, jossa palvelut tarjotaan kolmella eri alueella lähipalveluperiaatteella (liite 3). Äitiysneuvolassa huolehditaan äidin, sikiön ja perheen hyvinvoinnista ja ollaan tukena vanhemmuuteen valmistautumisessa mm. seuraamalla raskauden etenemistä ja järjestämällä perhevalmennusryhmiä, joissa keskustellaan synnytyksestä, lapsivuodeajasta ja vauvan hoidosta. Perhesuunnittelulla pyritään siihen, että jokainen lapsi on toivottu ja syntyessään mahdollisimman terve. Perhesuunnitteluneuvolat antavat ohjausta ja neuvontaa perhesuunnittelussa ja raskauden ehkäisyssä. Lisäksi äitiysneuvolatyöhön kuuluu naisten joukkotarkastusten teko. Lastenneuvolassa seurataan lapsen kehitystä ja terveydentilaa vauvasta kouluikään tukien ja rohkaisten vanhempia, antaen tietoa ja ohjausta kaikista perheeseen liittyvistä asioista, opastaen kasvatusasioissa yksilöllisesti, perhetilanne huomioiden. Tarvittaessa lastenneuvolasta ohjataan myös tarkempiin tutkimuksiin esim. psykologin, puhe-, fysioterapeutin vastaanotolle. Kouluterveydenhuollon päämääränä on tukea ja edistää oppilaan tervettä kasvua ja kehitystä yhteistyössä kotien ja koulun henkilökunnan kanssa sekä toimia oppilashuollollisessa yhteistyössä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tukemiseksi. Opiskeluterveydenhuollon päämääränä on tukea ja edistää oppilaan tervettä kasvua yhteistyössä oppilaitoksen henkilökunnan kanssa sekä toimia oppilashuollollisessa yhteistyössä erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tukemiseksi. Opiskeluterveydenhuoltoa toteuttaa ensisijaisesti terveydenhoitaja. Lapsiperheiden kotipalvelu on vanhemmuuden ja arjessa selviytymisen tukemista, perheen omien voimavarojen vahvistamista sekä opastamista mm. lasten- ja kodinhoidossa. Lapsiperheiden kotipalvelua on mahdollista saada sekä säännöllisenä ja suunnitelmallisena palveluna että tilapäisenä palveluna. Perheiden avun tarvetta arvioidaan ennen työskentelyn aloittamista ja sen kuluessa. Erityispalvelut sisältävät hyvinvointineuvolan sosiaalityön palvelut, psykologipalvelut, lääkäripalvelut, puheterapiapalvelut ja lapsioikeudelliset palvelut. Lapsiperheiden sosiaalityön tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia sekä vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Se sisältää mm. seuraavat lapsiperheille suunnatut sosiaalityön palvelut: perheneuvonta ja perheasiain sovittelu. Hyvinvointineuvolan psykologipalvelut antavat aluepsykologin sekä perheneuvonnan palveluita. Aluepsykologi arvioi kokonaisvaltaisesti neuvola- ja kouluikäisen (0-17 v.) lapsen kehitystä yhteistyössä vanhempien, päiväkotien ja koulujen kanssa. Psykologi antaa ohjausta, neuvontaa, lyhyitä tukijaksoja sekä suosittaa tarvittaessa tarkempia tutkimuksia ja tukitoimia. Perheneuvonta palvelee lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä sekä perhe-elämän ja parisuhteen vaikeuksissa. Hyvinvointineuvola antaa lastenpsykiatrin palveluita osana perheneuvontaa ja vastaa lääkärin johdolla lasten mielenterveyspalveluiden järjestämisestä. Palveluissa arvioidaan ja selvitetään erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon palveluiden palveluketjun toiminta ja vastuut. 18

19 Puheterapia on lääkinnällistä ja terapeuttista kielen, puheen ja äänen häiriöiden tutkimista, hoitoa ja kuntoutusta. Puheterapeutin tehtäviin kuuluu myös kommunikaatiohäiriöiden ennaltaehkäisy tiedon jakamisen, ohjauksen ja kouluttamisen kautta. Lapsioikeudellisia palveluita ovat lapsen isyyden selvittäminen, lapsen huoltoon, asumiseen ja tapaamiseen liittyvät neuvottelut ja sopimusten vahvistaminen, lapsen elatussopimusneuvottelut ja sopimusten vahvistaminen, sekä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 16 :n mukaisten selvitysten tekeminen tuomioistuimille. Hyvinvointineuvolan palveluiden järjestämistarve Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä 2010 Tilanne Tilanne Tilanne Tilanne Asiakkaiden määrä Äitiysneuvola Perhesuunnittelu Lastenneuvola Kouluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhoito (lukio + ammatilliset koulut) *Lapsiperheiden kotipalvelu *Lapsiperheiden sosiaalityö *Psykologipalvelut *Lastenpsykiatrin palvelut *Puheterapia *Vain ilmoitetut asiakkaan, ei sisällä työskentelyssä mukana olleita perheenjäseniä Palveluiden/ tuotteen määrä Lapsioikeudelliset palvelut elatusavun vahvistaminen isyyden vahvistaminen huolto- ja tapaamisoikeuden vahvistaminen Äitiysneuvolan käynnit Perhesuunnittelu Lastenneuvolan käynnit Kouluterveydenhuollon käynnit Opiskelijaterveydenhuollon käynnit Lapsiperheiden kotipalvelun käynnit Lapsiperheiden sosiaalityön suoritteet Psykologipalvelun suoritteet Lastenpsykiatrin suoritteet Puheterapian suoritteet Eläköityminen vuosille Neuvolapalveluista eläköityy 4 henkilöä ja erityispalveluista 1 henkilö vuosina Muutokset vuodelle 2012 Hyvinvointineuvolan painopistealueina ovat vuonna 2012 vanhemmuuden tukeminen sekä nuorten mielenterveyspalveluiden hoitopolun kehittäminen.

20 Ostopalvelut Terveydenedistämisen ostopalvelut Muihin kuntiin sijoitettujen lasten sijoituskunnassa saamat terveydenhoitopalvelut (maksusitoumus). Mammografiat Suomen terveystalo Oy Koululaisten ensimmäisen silmälääkärikäynnin käyntimaksu Siilinjärvellä Lääkäripalvelu Rekonen (Siilinjärven Specsaversin tiloissa), Nilsiässä 10/2010 lähtien silmälääkärit Ilkka Tiittanen ja Matti Ylänne (Nilsiän Optiikka Leskisen tiloissa) Puheterapiapalveluiden ostot lääkinnällisen kuntoutuksen päätöksinä Lapsiperheiden kotipalvelun ostopalvelut Kotiin annettu lapsiperheiden kotipalvelua ostopalveluna, kun oma henkilökunta ei ole ollut käytettävissä. Palvelua ostettu Kotisairaanhoito- ja kotipalvelu Helmi Ky:ltä sekä Sairaanhoito- ja kotipalvelu OivaHoivalta. Asiakasperheiden määrä TP 2010 MB 2011 TA 2012 v v v Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Puheterapia siirtyy hyvinvointineuvolan toimintojen alle. Puheterapeutti resurssin lisääntyminen niin, ettei ostopalveluita tarvitsisi ostaa. Puheterapiaan luodaan ja vahvistetaan kriteerit vuoden 2012 aikana Keskeiset palvelujen tarjonta ja kehittämishaasteet Kehitetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia vahvistavia ja terveyttä edistäviä, eri hallintokuntien, viranhaltijoiden ja yhdistysten yhdessä toteuttamia palveluita osana Lähde hanketta. Laaditaan yhtenäinen asetuksen mukainen toimintaohje lasten ja koululaisten terveystarkastuksiin, laajojen terveystarkastusten toteuttaminen vaatii kahden terveydenhoitajan resurssin lisäystä hyvinvointineuvolaan Kehitetään arviointikäytäntöjä sekä prosessi- ja vaikuttavuusmittareita Suunnitelma vuosille Järjestöjen ja eri hallintokuntien sekä virkamiesten yhteistyötä vahvistetaan. Palveluketjun toimivuus kuvataan prosessikuvauksena ja laaditaan mittarit tavoitetasoineen. Lähde-hankkeen pilottiryhmään osallistuminen Lastensuojelupalvelut Lastensuojelun palveluja annetaan tarpeen mukaan koko Siiliset-alueella. Palvelupisteet ovat Siilinjärvellä (Innocum), Maaningalla (kunnantalo) ja Nilsiässä (terveyskeskus) arkipäivisin virka-aikaan. Palveluja annetaan virka-aikoina myös asiakkaiden koteihin. Vastaanotto- ja selvitystyö, kiireellinen lastensuojelu Puhelinpalvelun kautta lastensuojelun työntekijä on tavoitettavissa 8-15:30 välisenä aikana jatkuvasti. Asiakkaita tavataan ja palvellaan tarpeen mukaan Siilinjärven, Maaningan ja Nilsiän toimipisteissä tai asiakkaan toiveen mukaan asiakkaan kotona tai muussa yhdessä sovitussa paikassa, esimerkiksi koululla. Tämän osa-alueen kautta tapahtuu uusien asiakkaiden ohjaus ja neuvonta sekä tehdään arvio asiakkuuden tarpeesta ja vastataan kiireelliseen lastensuojelun tarpeeseen. Työntekijät hoitavat tällä osa-alueella kaikki Siiliset- 20

Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012

Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012 Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012 1 Siilinjärven kunta Maaningan kunta Nilsiän kaupunki Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1)

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTe perhepalveluiden palvelumalli Yhteisöpalvelut Yhteiset palvelut Monialainen kuntoutus Sosiaalipalvelut Sosiaaliasiamies

Lisätiedot

Siiliset-yhteistoiminta-alue

Siiliset-yhteistoiminta-alue Siiliset-yhteistoiminta-alue Yhteensä 31.350 asukasta -Maaningalla 3.850 -Nilsiässä 6.500 -Siilinjärvellä 21.000 22.2.2011 /Reijo Ruostila PERUSTURVA- LAUTAKUNTA -Kuntien yhteinen ltk -Tilaajaryhmä -Perusturvajohtaja

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12)

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Yhtymähallitus 9.10.2012 115 LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Lastensuojelussa toimivien eri ammattiryhmien osaamista yhdistetään tarkoituksenmukaisesti asiakasprosessin eri vaiheissa

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.10.2013 1 Lastensuojeluilmoitusten ja lasten

Lisätiedot

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten terveyspalvelut ovat kaikille Lasten ja nuorten ehkäisevillä terveyspalveluilla edistetään lasten, nuorten ja perheiden terveyttä

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 18.3.214] KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/23 Tammikuu 214 TAMMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tammikuun toiminnan ja talouden toteutumassa vaikuttavat vielä vuoden 213 loppuvuoden

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN 4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN PALVELUKRITEERIT 1. Mitä on lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö? Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön tavoitteena on

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004.

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004. Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004. Kunta Nettokustannukset /asukas Muutos % 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1994-2004 Imatra

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/31 1 KARVIAISEN NETTOMENOT 1.1 Nettomenot (kumulatiivinen), Karviainen 1.2 Nettomenot (kumulatiivinen), lasten ja nuorten palvelulinja KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA SIILISET YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 2012

SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA SIILISET YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 2012 SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA SIILISET YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 2012 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Y-tunnus Siiliset perusturvalautakunta/siilinjärven kunta 0172718-0 (Siilinjärven kunta)

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

Lastensuojelun tilannekatsaus 20.1.2015. Lastensuojelupäällikkö Sari Lahti

Lastensuojelun tilannekatsaus 20.1.2015. Lastensuojelupäällikkö Sari Lahti Lastensuojelun tilannekatsaus 20.1.2015 Lastensuojelupäällikkö Sari Lahti Lastensuojelun ja lapsiperheiden erityispalveluiden yksikön kokonaisrakenne Lastensuojelupäällikkö Lastensuojelu palvelut Sosiaalityön

Lisätiedot

Yksityiset palvelut Siun sotessa - Valinnanvapaus sosiaalipalveluissa ja henkilökohtainen budjetointi (lakiluonnos)

Yksityiset palvelut Siun sotessa - Valinnanvapaus sosiaalipalveluissa ja henkilökohtainen budjetointi (lakiluonnos) Yksityiset palvelut Siun sotessa - Valinnanvapaus sosiaalipalveluissa ja henkilökohtainen budjetointi (lakiluonnos) Toimialuejohtaja Leena Korhonen 26.1.2017 leena.korhonen(at)siunsote.fi Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

PALVELUSOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA PALVELUSOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Voimassa 1.1.2018 alkaen Loviisan kaupunginvaltuusto XX.12.2017 xxx Lapinjärven

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 1.9.216] KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Heinäkuu 216 HEINÄKUU PÄHKINÄNKUORESSA Heinäkuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Pitäisi puhua yhteistyöstä SIIS MISTÄ? Perusturvan toimiala, sosiaalipalvelut 3 Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö Avohuollon sosiaalityö

Lisätiedot

Lapsiperheissä on tulevaisuus verkostoissa on voimaa. Eine Heikkinen lääninsosiaalitarkastaja

Lapsiperheissä on tulevaisuus verkostoissa on voimaa. Eine Heikkinen lääninsosiaalitarkastaja Lapsiperheissä on tulevaisuus verkostoissa on voimaa Eine Heikkinen lääninsosiaalitarkastaja Lapset ja lapsiperheet Suomessa Lapsia lasten osuus lapsiperh. koko väestöstä Koko maa 1 091 560 20,50 % 587

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 4.5.215] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Maaliskuu 215 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tähän maaliskuun kuukausiraporttiin on talousarvion 215 luvut korjattu yhteistoimintaneuvottelujen

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Syrjäytymisen kustannukset Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Vantaan kaupunki, perhepalvelut 2 Aikuissosiaalityö: Työttömyysprosentti Vantaalla on 8,9 %, Toimeentulotukea saa vantaalaisista 9,1

Lisätiedot

Liite. Hyvinvointikertomuksen indikaattorit

Liite. Hyvinvointikertomuksen indikaattorit Liite Hyvinvointikertomuksen indikaattorit 1 TALOUS JA ELINVOIMA Talous: tulot Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kokemäki : 52.9 52.0 Eura : 47.5 Huittinen : 41.9 Loimaa : 41.6 Satakunta : 39.4 Valtionosuudet

Lisätiedot

Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa:

Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa: Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa: Lasten ja nuorten palvelut, peruspalvelut Palveluvastaava sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19. :n mukaisesta lapsiperheiden

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut

Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 29.9.2015 1 Uusi sosiaalihuoltolaki ja lasten

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ PERHESOSIAALITYÖN TOIMIPISTEET: Lastensuojelun palvelut: Peruspalvelukeskus Virastotalo, Kuninkaanlähteenkatu 8, 38700 Kankaanpää,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kuntien järjestämisvastuu Kunnilla on vastuu palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO LASTENSUOJELU LOIMAALLA 2017 - ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ - Jo peruspalveluissa tulisi tehdä valtaosa ennaltaehkäisevästä

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Versio 2.0 Lokakuu 2017 11.10.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Keskeisiä käsitteitä Palvelutehtäväkohtainen palveluryhmä koostuu joukosta sosiaalipalveluja.

Lisätiedot

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde 3 ja ennusteet, ja 4 3 346, 4,6 3 4 8 79,8 8,9 8, 77 6 3 3 4 4 6 8 483 36 64-6 7-4 -64 6-74 7-84 8- yhteensä 3 4 4 *Tilastokeskus *Tilastokeskus

Lisätiedot

Lastenjalapsiperheiden palvelut sote-uudistuksessa

Lastenjalapsiperheiden palvelut sote-uudistuksessa Lastenjalapsiperheiden palvelut sote-uudistuksessa Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukunnan ehdotuksen pääpiirteet Marjaana Pelkonen Neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14 Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14

Lisätiedot

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun. Verotulot, euroa / asukas Koko maa Punkalaidun

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun. Verotulot, euroa / asukas Koko maa Punkalaidun Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun Verotulot, euroa / asukas Kunnan nettokustannukset yhteensä, euroa / asukas Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, euroa / asukas Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 216 Väestöennuste Huoltosuhde 21 ja ennusteet 21, 22 ja 24 9 8418 8 71,7 7,1 8 7 7 6 9,8 61, 62, 6 4 2 2947 214 21 22 22 2 2 24 4 2 1 1914 84 6721 641 2441-6 7-14 1-64

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.11.216] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Lokakuu 216 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun

Lisätiedot

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Maria Närhinen, Mikkelin kaupunki 30.10.2008

Lisätiedot

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Uusi lastensuojelulaki 417/2007 tuo lastensuojelun koko palvelujärjestelmän yhteiseksi tehtäväksi

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta LIITE 2. Ydinprosessityöryhmien palvelujaottelut IKÄIHMISTEN YDINPROSESSIT LÄHI ALUEELLISET ERITYIS Ennaltaehkäisevät palvelut Palvelutarpeen arviointi Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit 6.4.2017 Sosisaalihuollon palvelutehtätäkohtaiset palveluprosessit / Niina Häkälä ja Antero Lehmuskoski 1 Sosiaalihuollon palveluprosessit Yleiset

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ 1 MITÄ PERHETYÖ ON? Perhetyön tarkoituksena on tukea perheiden omaa selviytymistä erilaisissa elämäntilanteissa ja ennaltaehkäistä perheiden ongelmatilanteita.

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA SIILISET YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 2011

SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA SIILISET YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 2011 SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA SIILISET YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 2011 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Y-tunnus Siiliset perusturvalautakunta/siilinjärven kunta 0172718-0 (Siilinjärven kunta)

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 Terveydenhoitajan näkökulma sosiaalihuoltolakiin JOENSUUSTA Perustettu vuonna 1848, 284 asukasta Asukkaita 1.1.2015 75 041 Syntyvyys v 2014 768 lasta Asukastiheys

Lisätiedot

ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Ilomantsin terveyskeskuksen neuvolatoiminta on osa ehkäisevän työyksikön toimintaa. Ehkäisevässä

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala. Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Koko maa Sastamala

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala. Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Koko maa Sastamala Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Kunnan nettokustannukset yhteensä, euroa / asukas Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusterveydenhuollossa,

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

Hyke valtuustokausi Sastamala ja Punkalaidun Indikaattorien osoittama hyvinvointi

Hyke valtuustokausi Sastamala ja Punkalaidun Indikaattorien osoittama hyvinvointi Hyke valtuustokausi 2013-2016 Sastamala ja Punkalaidun Indikaattorien osoittama hyvinvointi Suhteellinen velkaantuneisuus, % 52.0 Koko maa : 52.0 24.1 Verotulot, euroa / asukas Koko maa : 3967.0 3266.0

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja rakennefoorumi Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Esityksen sisältö Palvelujen kysyntä

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.5.217] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Maaliskuu 217 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan

Lisätiedot

Lasten päiväkotihoito

Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lapsia kokopäivähoidossa päiväkodeissa yhteensä 31.12. alle 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 2-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN UUDET KÄYTÄNNÖT JA HAASTEET VANTAALLA

LASTENSUOJELUN UUDET KÄYTÄNNÖT JA HAASTEET VANTAALLA LASTENSUOJELUN UUDET KÄYTÄNNÖT JA HAASTEET VANTAALLA Palveluinnovaatiot ja tuottavuus seminaari Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen VASTAANOTETUT LASTENSUOJELUILMOITUKSET VANTAALLA VUOSINA 2002-2010

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta..-0.6. Perhe- ja sosiaalipalvelut Taloudelliset tavoitteet. Määrärahat.000 TP 205 TAM Ennuste Tulot 20 29 20 2 9 72 Menot 90 59 9 09 90 66 Netto 70 7 70 925 70 95 2 Resurssien

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Digitaalinen palveluintegraatio ja henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma

Digitaalinen palveluintegraatio ja henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma Digitaalinen palveluintegraatio ja henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma Hyvinvoinnin integroitu toimintamalli Kuopio Anna-Mari Juutinen Kuntakokeilukoordinaattori 9.12.2015 Kuopion kaupunki Perusturva

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 13.9.2012 Tuovi Hakulinen-Viitanen 1 Säännölliset tapaamiset

Lisätiedot

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne 21.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 (ilman esh) Myyntituotot 1 526 837 1 347 234 1 347 234 1 388 029

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Ulvila MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Ulvila MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde ja ennusteet 5, 5 ja 4 Väestöennuste Huoltosuhde ja ennusteet vuosille 5, 5 ja 4 6 4 9 8 7 65, 7,9 8,6 79,8 4 5 6 8 7 95 5 5 6 4 5 4 4 8 7

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

Lastensuojelu- ja sijaishuoltopalvelujen tila Lapissa

Lastensuojelu- ja sijaishuoltopalvelujen tila Lapissa Lastensuojelu- ja sijaishuoltopalvelujen tila Lapissa Turvaa, hoivaa, kasvatusta seminaari 28.3.2011 sosiaalihuollon ylitarkastaja, KL Sari Husa Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat (POL) 28.3.2011 1 Yhteinen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Lastensuojelu tutuksi

Lastensuojelu tutuksi Lastensuojelu tutuksi Lastensuojelu tutuksi Johanna Mäkipelkola 21.10.2011 Lasten suojelun kokonaisuus (Taskinen 2010. 23) Lastensuojeluilmoitusten ja lasten lukumäärä maakunnittain ja ikäryhmittäin v.2010

Lisätiedot

INDIKAATTORIT RUOVEDEN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN 2012

INDIKAATTORIT RUOVEDEN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN 2012 INDIKAATTORIT RUOVEDEN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN 2012 1. Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation suosittelemat indikaattorit kunnille Väestön taustatietoja kuvaavat indikaattorit Kokonaisväestömäärä

Lisätiedot

LASTENSUOJELU LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2009

LASTENSUOJELU LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2009 LASTENSUOJELU LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2009 Selvitykseen kerättävät tiedot Timo Turunen 18.2.2010 SISÄLTÖ TAUSTAA... 3 JOHDANTO... 4 1 LASTENSUOJELUSTA KOOTTAVAT TIEDOT... 5 1.1 Lastensuojelun asiakkaat...

Lisätiedot

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET 21.4. 2015 Peruspalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluihin ohjautuminen Erityishuolto-ohjelman piirissä olevan lapsen

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

Lasten ja Nuorten ohjelma

Lasten ja Nuorten ohjelma Lasten ja Nuorten ohjelma RVS LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN RYHMIEN VÄLISEN SOPIMUKSEN OHJELMALLE ASETTAMAT TAVOITTEET Panostetaan lapsiperheiden koti- ja perhepalveluihin. Tavoitteena on saada lasten

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.2.217] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/2 Joulukuu 216 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviainen valmistautuu tilinpäätöksen 216 loppuun saattamiseen. Jäsenkuntien

Lisätiedot

B. VIRKAVAPAUDET, TYÖLOMAT, PERHEVAPAAT JA MUUT LAKISÄÄTEISET VAPAAT

B. VIRKAVAPAUDET, TYÖLOMAT, PERHEVAPAAT JA MUUT LAKISÄÄTEISET VAPAAT 1 PERUSTURVA- JA SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI VALTUUSTOKAUDEKSI 2015-2016 1. HENKILÖSTÖHALLINNON ASIAT A. VIRKA / TYÖSUHTEESEEN OTTAMINEN Lautakunta 1. 2. Palvelupäälliköt 3. Rehtorit ja

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT

VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT - KOHTI PERHEKESKUSTA 11.6.2013 Pori, lastenpsykiatri Antti Haavisto RAUMA Asukkaita vajaa 40 000 Ikäluokka n 450 Alle kouluikäisiä n 3000, 7-14-v n 3000 PERUSTAA Lapsen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.4.214] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/24 Maaliskuu 214 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Palvelulinjoittain talousarvio on toteutunut siten, että molempien jäsenkuntien

Lisätiedot