LWD ILMA-/VESI LÄMPÖPUMPPU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LWD ILMA-/VESI LÄMPÖPUMPPU"

Transkriptio

1 Käyttö- ja asennusohje LLIDUS LWD ILM-/VESI LÄMPÖPUMPPU Ulkoyksikkö LWD 50 LWD 70

2 Lue tämä ensin Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeää tietoa lämpöpumpun käsittelystä. Käyttöohje on erottamaton osa tuotetta, ja se täytyy säilyttää niin, että se on helposti käytettävissä lämpöpumpun välittömässä läheisyydessä. Sen on oltava käytettävissä koko lämpöpumpun käyttöiän ajan. Se täytyy luovuttaa lämpöpumpun myöhemmille omistajille tai käyttäjille. Lue käyttöohje ennen kuin työskentelet lämpöpumpun parissa tai käytät sitä. Tämä koskee erityisesti turvallisuutta koskevaa lukua. Noudata aina kaikkia ohjeita täydellisesti ja ilman rajoituksia. Mikäli sinulla on kysyttävää tai olet epävarma jostakin, ota yhteyttä myyjään tai maahantuojan valtuuttamaan huoltokumppaniin. Koska tämä käyttöohje on tarkoitettu useille eri lämpöpumppumalleille, noudata aina kyseessä olevan mallin ohjeita. Tämä käyttöohje on tarkoitettu ainoastaan sellaisille henkilöille, jotka on määrätty työskentelemään lämpöpumpun parissa tai käyttämään sitä. Pidä kaikki olennaiset osat luottamuksellisina. Tässä olevat tiedot on suojattu tekijänoikeudella. Mitään osaa tästä käyttöohjeesta ei saa jäljentää, siirtää, kopioida, tallentaa sähköisiin tietojärjestelmiin tai kääntää toiselle kielelle, joko kokonaisuudessaan tai osittain, ilman valmistajan nimenomaista kirjallista lupaa. Symbolit Käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleita. Niiden merkitykset on kuvattu alla. Tietoa käyttäjille Tietoa tai ohjeita asentajille VR! Ilmaisee suoranaista odotettavissa olevaa vaaraa, joka johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan. Varoitus! Ilmaisee vaaraa, joka voi johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan. VROITUS! Ilmaisee mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka saattaa johtaa kohtalaisiin tai lieviin vammoihin. NOUDT VROVISUUTT. Ilmaisee mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka saattaa johtaa omaisuusvahinkoihin. Huomio! Tärkeää tietoa. Painotettua tietoa ENERGISÄÄSTÖVINKKI Osoittaa ehdotusta, jonka avulla voit säästää energiaa, raakamateriaaleja ja rahaa. Viittaus käyttöohjeen toisiin osioihin. Viittaus muihin valmistajan ohjeisiin.

3 Sisältö TIETO KÄYTTÄJILLE J SENTJILLE Symbolit... käyttötarkoitus... VSTUUN RJOITUS... EY-vaatimustenmukaisuus... Turvallisuus... siakaspalvelu...5 Takuu...5 HÄVITTÄMINEN...5 Tietoa käyttäjille Lämpöpumpun toimintaperiaate...6 Käyttöalue...6 Lämmön säätö...6 Toiminta...6 LÄMPÖPUMPUN hoito...7 LÄMPÖPUMPUN huolto...7 Yksikön komponenttien puhdistus ja huuhtelu...7 Toimintahäiriöt...7 OHJEIT asentajille Toimituksen sisältö...8 sennus ja kokoonpano...8 sennustila...8 Kuljetus asennuspaikalle...9 sennus...9 sennus seinätelineeseen...0 sennus maatelineeseen...0 Kondenssiveden poisto...0 Liitäntä lämmityspiiriin... Sähköliitännät... Paineenalennus... ohivirtausventtiili... Puskurisäiliö... KIERTOpumput... käyttöveden lämmitys... lämpimän käyttöveden VRJ... Järjestelmän huuhtelu, täyttö ja ilmaus... Hydrauliliitäntöjen eristäminen... Käyttöönotto... purkaminen... Käytöstä poisto...5 Merkinnät...5 Talteenotto/kierrätys...5 Tekniset tiedot / toimituksen sisältö LWD 50 LWD Suoritusarvokäyrät LWD LWD Äänenpainetaso...0 Mittapiirustukset... sennuksen suoja-alueet... Mtelineen asennussuunnitelma... voimen paikan ulkoasennussuunnitelma...5 Vähimmäisetäisyydet...6 Seinätelineen porauskaavio...7 lustanäkymä...8 Kondenssivesiputken ulkoliitäntä...9 Piirikaaviot LWD 50 LWD Liite EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus... Yleinen tarkistuslista Lämpöpumppujärjestelmien valmistumisraportti asiakaspalvelu Yhteystiedot...8

4 Käyttötarkoitus Lämpöpumppua voidaan käyttää ainoastaan sille suunniteltuun tarkoitukseen yhdessä sisäyksikön kanssa lämmitykseen, ja käyttöveden lämmitykseen. Lämpöpumppua voidaan käyttää ainoastaan sen teknisten parametrien rajoissa. Katso kohta Tekniset tiedot / toimituksen sisältö. Ilmoita voimayhtiölle lämpöpumpun tai lämpöpumppujärjestelmän käytöstä. Huomio! Yksikkö ei sovellu käytettäväksi IT-verkkojärjestelmissä. Huomio! Yksikköä ei saa pitää huoneissa, joissa on pysyviä syttymislähteitä. Älä poraa tai polta huoneessa! Huomio senna lämpöpumppu vain ulos ja käytä lämmönlähteenä vain ulkoilmaa. Vastuun rajoitus Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat lämpöpumpun valtuuttamattomasta käytöstä. Valmistajan vastuuvelvollisuus mitätöityy myös seuraavissa tapauksissa: jos lämpöpumpun ja sen komponenttien parissa tehdään töitä sellaisella tavalla, joka ei noudata tämän käyttöohjeen ehtoja; jos lämpöpumpun ja sen komponenttien parissa tehdään töitä sopimattomalla tavalla; jos lämpöpumpun parissa tehdään työtä, jota ei ole kuvattu tässä käyttöohjeessa, ja valmistaja ei ole antanut nimenomaista kirjallista hyväksyntäänsä tälle työlle; jos lämpöpumppua tai sen komponentteja muute taan, suunnitellaan uudelleen tai poistetaan ilman valmistajan nimenomaista kirjallista lupaa. EY-vaatimustenmukaisuus Tämä lämpöpumppu on varustettu E-vaatimustenmukaisuusmerkinnällä. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Turvallisuus Lämpöpumppu on turvallinen käyttää, kun sitä käytetään sille suunniteltuun tarkoitukseen. Lämpöpumppu on rakenteeltaan ja suunnittelultaan tämänhetkistä huipputasoa, ja se noudattaa kaikkia asiaankuuluvia DIN-/VDE- ja turvallisuussäännöksiä. Jokaisen lämpöpumpun parissa työskentelevän täytyy olla lukenut ja ymmärtänyt käyttöohje ennen minkään työn aloittamista. Tämä pätee myös silloin, jos kyseessä oleva henkilö on jo työskennellyt tällaisella lämpöpumpulla tai vastaavalla, tai hän on valmistajan kouluttama. Jokaisen lämpöpumpun parissa työskentelevän henkilön täytyy noudattaa sovellettavia onnettomuuksien ehkäisyyn ja turvallisuuteen liittyviä säännöksiä. Tämä koskee erityisesti henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttöä. Vaara! Sähkövirta voi aiheuttaa tappavan henkilövamman vaaran! Vain sähköasentajat saavat asentaa sähköliitäntöjä. Ennen kuin avaat laitteen, irrota järjestelmä virtalähteestä ja varmista, että sitä ei voi kytkeä takaisin päälle! Vaara! inoastaan luvanvaraiset asentajat (koulutetut lämmitys-, kylmä-, kylmäaine- ja sähköasentajat) saavat työskennellä lämpöpumpun ja sen komponenttien parissa. Varoitus! Noudata lämpöpumpussa olevia turvatarroja.

5 Varoitus! Yksikkö sisältää helposti syttyviä kylmäainetta! Jos kylmäainetta pääsee vuotamaan, syntyy räjähdysvaara. Jos näin käy, sammuta yksikkö, ilmoita asiasta valmistajan valtuuttamaan jälleenmyyjään, - pidä yksikkö kaukana syttymislähteistä. Huomio Turvallisuussyistä: Älä koskaan irrota lämpöpumppua virtalähteestä, ellei lämpöpumppua olla avaamassa. Huomio senna lämpöpumppu vain ulos ja käytä lämmönlähteenä vain ulkoilmaa. Älä peitä yksikön ilmaa kierrättäviä sivuja kokonaan tai osittain. Kyseisen mallin mittapiirustus ja asennussuunnitelma. Varoitus! Älä koskaan käynnistä lämpöpumppua, jos kuoret on irrotettu. Huomio! Ilman ulostuloalueella ilman lämpötila on noin 5 ympäröivää lämpötilaa alhaisempi. Tietyissä olosuhteissa ilman ulostuloalueelle voi tämän vuoksi muodostua jäätä. senna lämpöpumppu siten, ettei ilmanpuhallin puhalla ihmisten kulkureiteille. siakaspalvelu Jos tarvitset teknistä apua, ota yhteyttä asentajaan tai maahantuojan paikalliseen huoltokumppaniin. Takuu Katso kohta siakaspalvelu. Katso takuuehdot laitteen mukana toimitetuista asiakirjoista. Ota takuuasioissa yhteyttä jälleenmyyjääsi. Huomio! Lämpöpumppua ei saa yhdistää ilmanvaihtojärjestelmiin. Jäähdytetyn ilman käyttö kylmätarkoituksiin ei ole sallittua. Huomio! Lämpöpumpun asennuspaikan ilma ja lämmönlähteenä käytettävä ilma eivät saa sisältää mitään syövyttäviä ainesosia! Tällaiset ainesosat (kuten ammoniakki, rikki, kloori, suola, viemärikaasut, palokaasut) voivat vahingoittaa lämpöpumppua, mikä voi johtaa lämpöpumpun rikkoutumiseen / korjauskelvottomuuteen! Hävittäminen Poistaessasi lämpöpumppua käytöstä noudata sovellettavia lakeja, direktiivejä ja standardeja koskien kylmäyksiköiden materiaalien ja komponenttien talteenottoa, kierrätystä ja hävitystä. Purkaminen 5

6 Lämpöpumppujen toimintaperiaate Lämpöpumput toimivat jääkaapin periaatteen mukaisesti: sama teknologia, mutta päinvastainen vaikutus. Jääkaappi poistaa ruuista lämpöä, joka vapautetaan huoneeseen takana olevien kylmäripojen kautta. Lämpöpumppu kerää lämpöä ympäristöstämme: ilmasta, maasta tai pohjavedestä. Kerätty lämpö siirretään lämpöpumpun avulla lämmitysveteen. Vaikka ulkona olisi äärimmäisen kylmä, lämpöpumppu saa siirrettyä tarpeeksi lämpöä talon lämmittämiseen. Esimerkki: piirros maalämpöpumpusta lattialämmityksellä: Lämmön säätö Lämmityksen ja lämpöpumpun säätimen käyttöohje. Toiminta Sisäyksikön käyttöohje. Sisäyksikön käyttöohje. / = käyttökelpoinen energia noin / = ympäristöstä tuleva energia noin = ulkoinen sähköenergia Käyttöalue Kun ympäristöolosuhteet, käyttörajat ja sovellettavat säännökset otetaan huomioon, jokaista lämpöpumppua voidaan hyödyntää uusissa tai olemassa olevissa lämmitysjärjestelmissä. Katso kohta Tekniset tiedot / toimituksen sisältö. 6

7 Lämpöpumpun hoito Lämpöpumpun ulkopinnat voidaan puhdistaa kostealla liinalla ja kodin puhdistustuotteilla. Älä käytä puhdistus- tai hoitotuotteita, jotka sisältävät hankausaineita, happoja ja/tai klooria. Tällaiset tuotteet tuhoaisivat pinnat ja vahingoittaisivat myös lämpöpumpun teknisiä komponentteja. Lämpöpumpun huolto Lämmitys- tai kylmäasentajan tulisi tarkistaa ja puhdistaa tarvittaessa lämmityspiirin ja lämmönlähteen komponentit (venttiilit, paisuntasäiliöt, kiertopumput, suodattimet, lian kerääjät) vähintään vuosittain. Imu- ja poistoaukkojen puhtaus on tarkistettava säännöllisesti (asennuspaikan olosuhteet huomioiden) ja tarvittaessa puhdistettava liasta. Huomio Tarkista säännöllisesti, että kondenssivesi pääsee valumaan esteettä pois yksiköstä. Tarkista siis säännöllisesti yksikön kondenssiveden kaukalo ja poisto lian/tukkeumien varalta ja puhdista ne tarvittaessa. Yksikön komponenttien puhdistus ja huuhtelu Huomio! Lämpöpumpun komponentit saa puhdistaa ja huuhtoa ainoastaan valmistajan valtuuttama huoltohenkilöstö. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia nesteitä. Sen jälkeen, kun lauhdutin on huuhdeltu kemiallisilla puhdistusaineilla, jäämät täytyy neutralisoida ja huuhdella huolellisesti vedellä. Noudata aina lämmönvaihtimen valmistajan teknisiä tietoja. Toimintahäiriöt Toimintahäiriön ilmetessä, voit paikantaa toimintahäiriön aiheuttajan lämpöpumpun ohjaimen diagnostiikan avulla. Lämpöpumpun ohjaimen käyttöohje. Varoitus! Vain valmistajan valtuuttama henkilö saa suorittaa huolto- ja korjaustöitä yksikön komponenteille. Katso kohta siakaspalvelu. Suojasäleikön jäätyminen Jos lämpötila laskee alle nollan ja samaan aikaan ilmassa on paljon kosteutta, suojasäleikköön voi muodostua jäätä. Ongelmattoman käytön varmistamiseksi jää on poistettava säännöllisesti. Huoltosopimuksen tekemistä lämmitysasennusyrityksen kanssa suositellaan. Yritys suorittaa kaikki vaaditut huoltotoimenpiteet säännöllisin väliajoin. Varoitus! Älä käytä sulatuksen nopeuttamiseen mitään muita kuin valmistajan sallimia välineitä. Henkilöillä, jotka työskentelevät kylmäainepiirin kanssa, on oltava pätevöitymistodistus, jonka on myöntänyt hyväksytty taho. 7

8 LWD 50 ja LWD 70: Sisäyksikkö ja seuraavat osat: lämpöpumpun säädin, läpivirtausvastus, paisunta-astia, lämmityksen kierrätyspumppu, varolaiteryhmä, eristetty kotelo, sulut ja tyhjennysyhde. Lämpöpumppu ei toimi, ennen kuin sisäyksikkö on asennettu. Lisävarusteet väyläkaapeli 5 m, kuormakaapeli 5 m, ohjauskaapeli 5 m. Kaapeli kytkettynä lämpöpumpun sivuun. - Läpivientisarja, jossa tärinäneristys - Seinäteline - Maateline - Tärinäneristys Jos 5 m:n kaapeli ei ole riittävän pitkä ulkoasennusta varten, tilauksesta on saatavilla jatkosarja (5 m). sennus ja kokoonpano Yksiköt voidaan asentaa joko maa- tai seinätelineelle. Seuraavat tiedot pätevät kaikkiin tehtäviin töihin: lisälaatikko: - x kondenssivesiputken muhvi + kiinnitysruuvit - Tiiviste lämmitysvesiputkille - pitkä Torx-kärki julkisivuruuveille Ulkoilma-anturi tulee sisäyksikön mukana. Tarkista, ettei toimituksessa ole ulkoisia vaurioita. Tarkista, että toimitus sisältää varmasti kaiken tarvittavan. Toimituksen kaikki puutteet ja virheet on ilmoitettava välittömästi. Katso kohta Tekniset tiedot / toimituksen sisältö. Noudata aina sovellettavia onnettomuuksien ehkäisyn säännöksiä, sekä sovellettavia lakisääteisiä säännöksiä, asetuksia ja direktiivejä. Varoitus! Lämpöpumpun tai lämpöpumppujärjestelmän saa asentaa ja koota vain valtuutettu asentaja! Huomioi kunkin mallin äänentasot. Katso kohdat Tekniset tiedot / toimituksen sisältö ja ääni. ToiminnaN KNNLT olennaiset lisävarusteet Huomio Käytä vain yksikön valmistajan alkuperäisiä lisävarusteita. sennustil Huomio senna yksikkö vain rakennusten ulkopuolelle. Mallin mittapiirustus, asennus- ja suoja-alueet. 8

9 Kuljetus asennuspaikkaan Kuljetuksen aikaisten vaurioiden välttämiseksi kuljeta yksikkö lopulliseen asennuspaikkaan aina alkuperäispakkauksessa käyttämällä nostotrukkia, haarukkatrukkia tai nosturia. Yksikkö toimitetaan kuormalavalla kiinnityskiskoin varustettuna. Kiinnityskiskoja voidaan käyttää kuljetuksessa. Huomio Käytä aina suojakäsineitä, jos kuljetuksessa käytetään kiinnityskiskoja! sennus sennuksen valmistelu ja seinän läpivienti Jotta ulkona oleva yksikkö saadaan liitettyä sisätiloissa olevaan osaan (sisäyksikköön), läpivientisarjaa (lisävaruste) varten on tehtävä aukko tai PV-putken (Ø 5 mm; lisävaruste) asennusta varten on tehtävä reikä. Jos läpivientisarjaa ei ole saatavilla, voidaan asennus aloittaa käyttämällä vakiomallista m:n PV-putkea, DN 5. Noudata aina kyseisen mallin asennusohjetta. Huomioi vähimmäisetäisyydet ja suoja-alueet. Mallin asennus, mittapiirustukset ja suoja-alueet. kiinnityskisko Varoitus! Useita henkilöitä tarvitaan lämpöpumpun kuljettamiseen. Älä aliarvioi lämpöpumpun painoa. Katso kohta Tekniset tiedot / toimituksen sisältö, Lämpöpumpun yleistiedot Varoitus! Varmista, että lämpöpumppu ei pääse liukumaan kuljetuksen aikana. Huomio Älä koskaan kuljeta yksikköä sen komponenteista ja putkiliitännöistä kiinni pitäen. Huomio Älä kallista lämpöpumppua enempää kuin maksimissaan 5 (mihinkään suuntaan). Huomio Ilman ulostuloalueella ilman lämpötila on noin 5 ympäröivää lämpötilaa alhaisempi. Tietyissä olosuhteissa ilman ulostuloalueelle voi tämän vuoksi muodostua jäätä. senna lämpöpumppu siten, ettei puhallin puhalla kulkureiteille. Huomio Yksikön asennukseen tarvitaan useita henkilöitä. Maanpinnan on läpäistävä vettä lämpöpumpun ilmanulostuloalueella. Varmista aina, että yksikkö on määritetyn etäisyyden päässä seinästä, seinän aukoista, ikkunoista ja vastaavista kohteista. Katso Mittapiirustukset ja suoja-alueet. Jos läpivientisarjaa ei käytetä, LIN-väyläkaapeli on vedettävä erillisen kanavan kautta, erillään muista kaapeleista. Myös kaksi muuta kaapelia on vedettävä paikoilleen suojaputkea käyttäen. 9

10 Varmista aina, että käytettävissä on vaadittu vähimmäisseinäalue. Noudata aina asennusohjetta. Huomioi vähimmäisetäisyydet. sennus seinätelineeseen Katso Seinätelineen asennusohjeet. Katso Läpivientisarjan asennusohjeet. Katso sennus-/vähimmäisetäisyydet/porauskaavio. sennus maatelineeseen Yksikön voi asentaa seinän viereen tai avoimeen paikkaan. seta yksikkö tukevalle, tasaiselle ja kantavalle alustalle. Varmista, että alusta kantaa lämpöpumpun painon. Katso Maatelineen asennusohjeet. Katso Läpivientisarjan asennusohjeet. Katso sennussuunnitelmat/vähimmäis-etäisyydet/alustanäkymä. Jos käytät asennuksessa läpivientisarjaa, varmista oikea etäisyys seinästä. Kondenssiveden poisto Ilmasta muodostuva kondenssivesi on poistettava sen jäätymättä halkaisijaltaan 0 mm:n muovista kondenssivesiputkea pitkin. Jos pohjamaa on vettä läpäisevää, riittää, kun kondenssivesiputki viedään pystysuunnassa vähintään 90 cm maan sisään. Käytä toimitukseen sisältyviä ruuveja, kun asennat yksikön mukana tulevan kondenssiveden liitäntäistukan yksikön alapuolella olevaan kondenssiveden poistoon. Ulkotiloissa: Kytke kondenssivesiputki (läpivientisarjan lisävaruste) kondenssiveden liitäntäistukkaan. 5 6 a 0 Katso kohta Liitäntä ulkoiseen kondenssiveden poistoon. 80 Katso Läpivientisarjan asennusohjeet. i! Kondenssivesiputkea ei saa asentaa yksinään. Se on asennettava toiseen putkeen, jonka voi laittaa maahan (esimerkiksi 9PV-putkeen) ennen kondessivesiputkea! 0 O Molempien putkien liitäntä on tiivistettävä. Pituutta on voitava muuttaa. D Putki ei saa olla kiinni maassa yksikön päässä, vaan sitä on 90 pystyttävä liikuttamaan. D Huomio! 90 O Varmista, että poistettu kondenssivesi E imeytyy maahan riittävästi! 90 Sisätiloissa: Vie kondenssivesiputki (läpivientisarjan lisävaruste) läpiviennin kautta ja liitä mukana tullut muovinen käyrä kondenssiveden liitäntään. Katso kohta Liitäntä sisäiseen kondenssiveden poistoon. Katso Läpivientisarjan asennusohjeet. x R 5 i P x F 6 G 55 Ph/00V Jos kondenssivesiputkea ei viedä sisälle, lä- aukot edessä ja takana on Ppivientisarjan suljettava toimitukseen sisältyvillä tulpilla. Liitäntä lämmityspiiriin V Huuhtele lämmityspiiri perusteellisesti, ennen kuin liität yksikön lämmityspiiriin. 0 8b V 0

11 xb 7 0 i b O Lämmityspiirissä olevat epäpuhtaudet ja sakka voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä. x H senna sulut lämpimän veden ulosvirtaukseen (meno) ja lämpimän veden sisäänvirtaukseen (paluu) lämpöpumpun puolella. i! 8078 Vaara! Sähkövirta voi aiheuttaa tappavan henkilövamman vaaran! Ennen kuin avaat laitteen, irrota järjestelmä virtalähteestä ja varmista, että sitä ei voi kytkeä takaisin päälle! Liitäntä, lämmitysveden lähtö (meno) Liitäntä, lämmitysveden tulo (paluu) Kondenssivesiputki O E Huomio Kytke yksikkö lämmityspiiriin kyseisen mallin kytkentäkaavion mukaisesti. Putkiliitännän ohjeet. Tärinänvaimennus (lisävaruste tai sisältyy läpivientisarjan toimitukseen): Syötä ruostumattomasta teräksestä valmistetut poimutetut putket kotelon pohjan tiivisteen kautta, ja kierrä ne kiinni läpivientisarjan kahteen putkeen. senna ensin meno ja sitten paluu. Varmista, että lämmityspiirin ja lämmönlähteen putkien halkaisijat ja pituudet ovat oikeankokoisia. Kiertopumppujen vapaa virtaus täytyy olla vähintään mallisi vaatima vähimmäisvirtausnopeus. Huomio Jos läpivientisarjaa ei käytetä, aseta ulos tuleva lämmityspiirin kiinteä putkisto maahan routarajan alapuolelle. x U Huomio Kun asennat liitäntöjä, varmista, että laitteen liitännät eivät voi vääntyä, jolloin estät laitteen sisäisiä kupariputkia vaurioitumasta. 7 Liitä yksikkö lämmityspiirin kiinteään putkistoon tärinänvaimentimien kautta (tärinäasennus ruostumattomasta teräksestä valmistetut poimutetut putket, lisävaruste). Vaimentimet on asennettava, jotta rakenteiden tuottaman äänen siirtyminen kiinteään putkistoon saadaan estettyä. Katso Tärinänvaimennuksen asennusohjeet. 8078

12 Sähköliitännät Noudata seuraavia ohjeita kaikkia töitä suoritettaessasi: Vaara! sähkövirta voi aiheuttaa tappavan henkilövamman vaaran! Vain valtuutetut sähköasentajat saavat tehdä sähkökytkentöjä. Ennen kuin avaat laitteen, irrota järjestelmä virtalähteestä ja varmista, että sitä ei voi kytkeä takaisin päälle! Vaara! Noudata sähköturvallisuussäännöksiä asennuksen aikana ja kaikkien sähkötöiden aikana. Noudata käyttämäsi sähköyhtiön teknisten liitäntöjen vaatimuksia! Huomio Varmista, että kompressori pyörii myötäpäivään. Kompressorin käynti väärään kiertosuuntaan voi aiheuttaa kompressorille vakavia vaurioita, joita ei voi korjata. Ohivirtausventtiili Käytä aina ohivirtausventtiiliä sarjaan liitetyissä säiliöissä varmistaaksesi lämmityspiirin tilavuusvirtauksen vähimmäisvirtausnopeuden lämpöpumpun läpi. Ohivirtausventtiili on mitoitettava niin, että tilavuusvirtauksen vähimmäisvirtausnopeus lämpöpumpun läpi on taattu, kun lämmityspiiri kytketään pois päältä. Puskurivaraaja Lämpöpumpun putkililiitäntä edellyttää lämmityspiiriin puskurisäiliön käyttöä. Vähimmäiskoko 50 l. Putkiliitännät-asiakirjat Kiertopumput Huomio Lämpöpumpun syötössä on oltava automaattinen kolmivaihejohdonsuojakytkin, jossa on vähintään mm:n kosketinväli IE standardin mukaisesti. Huomioi laukaisuvirran suuruus. Katso kohta Tekniset tiedot / toimituksen sisältö, Sähkö. Katso Sisäyksikön käyttöohjeet. Paineenalennus SISÄYKSIKÖSSÄ Sisäyksikön käyttöohje. Käyttöveden lämmitys Veden lämmitys lämpöpumpulla edellyttää lämpimän veden lisäpiirin lämmityspiirin rinnalle. sennuksen aikana varmista, ettei lämpimän käyttöveden täyttöä syötetä lämmityspiirin puskurisäiliön kautta. Putkiliitännän ohjeet. Katso Sisäyksikön käyttöohjeet, Turvakokoonpano, paisunta-astia.

13 Lämpimän käyttöveden varaaja Jos lämpöpumppua käytetään käyttöveden lämmitykseen, lämpöpumppujärjestelmään on liitettävä erillinen lämpimän käyttöveden varaaja. Valitse säiliön tilavuus niin, että sopiva määrä lämmintä vettä on saatavilla myös sähkökatkon aikana. Lämpimän käyttöveden säiliön lämmönvaihtimen pinta-ala on mitoitettava niin, että lämpöpumpun lämmitysteho välittyy mahdollisimman tehokkaasti. Valikoimissamme on useita erilaisia lämpimän käyttöveden varaajia. Ne on optimoitu käytettäviksi lämpöpumpun kanssa. Liitä lämminvesivaraaja lämpöpumppujärjestelmään järjestelmäsi hydrauliikkakaavion mukaisesti. Järjestelmän huuhtelu, täyttö ja ilmaaminen Katso Sisäyksikön käyttöohjeet. Täytä ja ilmaa lämmityspiiri. vaa lisäksi lämpöpumpun lauhduttimen ilmausventtiili. Ilmaa lauhdutin. Putkistojen eristys Eristä ulkona oleva lämmityspiirin putkisto ja kondenssivesiputki niin, että ne ovat roudan kestäviä, höyrydiffuusion pitäviä ja UV-kestäviä. Suorita eristys soveltuvien paikallisten standardien ja suositusten mukaisesti. Putkiliitännän ohjeet. Tarkista kaikki putkiliitännät vuotojen varalta. Tee vuototesti. Eristä kaikki lämmityspiirin liitännät ja putket.

14 Käyttöönotto Varoitus! Yksikkö voidaan käynnistää vain, jos etukansi on suljettu. Tarkista asennus perusteellisesti ja käy läpi yleisen tarkistuslistan kohdat. Yleinen tarkistuslista. Kun tarkistat asennuksen, vältät lämpöpumppujärjestelmän vauriot, joita väärä asennus voi aiheuttaa. Varmista että kompressori pyörii myötäpäivään. tämän käyttöohjeen tietojen mukainen lämpöpumpun asennus ja kokoonpano. sähköasennustöiden asianmukainen toteutus kompressorille on asennettu automaattinen kolmivaihejohdonsuojakytkin. Siinä on oltava vähintään mm:n kosketinväli IE 609-:n mukaisesti. että lämmityspiiri on huuhdeltu, täytetty ja täysin ilmattu, että kaikki lämmityspiirin venttiilit ja sulkulaitteet ovat auki, että kaikki putkijärjestelmät ja järjestelmän komponentit ovat tiiviit. Täytä ja allekirjoita lämpöpumppujärjestelmien käyttöönottopöytäkirja. Lämpöpumppujärjestelmien käyttöönottopöytäkirja. Saksassa ja Itävallassa: Lähetä lämpöpumppujärjestelmien valmistumisraportti ja yleinen tarkistuslista valmistajan tehtaan asiakaspalveluosastolle. Muissa maissa: Lähetä lämpöpumppujärjestelmien valmistumisraportti ja yleinen tarkistuslista valmistajan paikalliselle kumppanille. Katso kohta siakaspalvelu. Purkaminen Vaara! Sähkövirta voi aiheuttaa tappavan henkilövamman vaaran! Vain sähköasentajat saavat asentaa sähköliitäntöjä. Ennen kuin avaat laitteen, irrota järjestelmä virtalähteestä ja varmista, että sitä ei voi kytkeä takaisin päälle! Varoitus! Yksikkö sisältää helposti syttyviä kylmäainetta! Jos kylmäainetta pääsee vuotamaan, seurauksena on räjähdysvaara. Jos näin käy, sammuta yksikkö, ilmoita asiasta valmistajan valtuuttamaan huoltokeskukseen, pidä yksikkö kaukana syttymislähteistä. Varoitus! inoastaan luvanvaraiset lämmitys- tai kylmälaiteasentajat saavat purkaa lämpöpumpun ja sen komponentit. Kylmäainepiiritöitä tekevillä on oltava alalla hyväksytyn tahon myöntämä pätevöitymis- todistus. Varoitus! Vain koulutetut kylmäaineasentajat saavat purkaa yksikön ja sen komponentit. Huomio Kierrätä tai hävitä yksikön komponentit, kylmäaineet ja öljy asianmukaisesti määräysten, standardien, suositusten ja direktiivien mukai-sesti. Valmistajan valtuuttama asiakaspalveluhenkilöstö ottaa lämpöpumppujärjestelmän käyttöön. Käyttöönotosta peritään maksu!

15 Käytöstä poisto On erityisen tärkeää, että käytöstä poistosta vastaava asentaja tuntee laitteiston kaikki yksityiskohdat. Suosittelemme kaiken kylmäaineen talteenottoa. Ennen kuin hävität poistetut nesteet, ota näytteet öljystä ja kylmäaineesta, jos kylmäaine aiotaan käsitellä uusiokäyttöön. On tärkeää, että töiden tekemistä varten on käytössä sähköä. a) Perehdy yksiköihin ja niiden toimintaan. b) Irrota hävitettävä yksikkö teholähteestä. c) Ennen käytöstä poiston aloittamista varmista, että - kylmäainepullojen kuljetuksessa tarvittavat mekaaniset apuvälineet ovat tarvittaessa saatavilla, - henkilösuojaimia on käytettävissä ja että niitä käytetään oikein, - pätevä henkilö valvoo irrotusprosessia koko ajan, - paikka, johon laite toimitetaan hävitettäväksi, ja kylmäainepullot ovat suositusten ja direktiivien mukaisia. d) Suorita alasajosykli, jos mahdollista. e) Jos tyhjiön muodostaminen ei ole mahdollista, poista kylmäaine keräysputken kautta niin, että kylmäaine saadaan poistettua kaikista järjestelmän osista. f) Varmista, että kylmäainepullo on vaa'alla ennen poiston aloitusta. g) Käynnistä poistolaitteisto ja jatka valmistajan ohjeiden mukaan. h) Huolehdi, että kierrätyspulloja ei täytetä liian täyteen (korkeintaan 80 % nestetäyttömäärästä). i) Älä koskaan ylitä kierrätyspullon sallittua käyttöpainetta edes hetkellisesti. j) Kun kierrätyspullot on täytetty asianmukaisesti ja työ on saatu päätökseen, varmista, että pullot ja yksiköt poistetaan välittömästi järjestelmästä ja että kaikki sulkuventtiilit suljetaan. k) Talteenotettua kylmäainetta ei voi käyttää muissa järjestelmissä, ennen kuin se on puhdistettu ja tutkittu. Yksiköt on merkittävä asianmukaisesti niin, että kaikille on selvää, että ne on poistettu käytöstä ja että kylmäaine on poistettu. Merkintä on päivitettävä ja allekirjoitettava. Varmista, että tieto helposti syttyvästä kylmäaineesta on merkitty yksiköihin. Talteenotto/kierrätys Jos kylmäaine poistetaan korjauksen tai käytöstä poiston vuoksi, varmista, että se tehdään turvallisesti. Jos kylmäaine siirretään pulloihin, varmista, että käytetään vain siihen tarkoituksen soveltuvia kylmäainepulloja. Varmista, että käytettävissä on riittävä määrä kylmäainepulloja järjestelmässä olevaa ainemäärää varten. Kaikkien käytettyjen kylmäainepullojen on sovelluttava poistettavalle kylmäaineelle, ja niiden on oltava asianmukaisesti merkittyjä (eli niiden on oltava kylmäaineen talteenottoon ja kierrätykseen soveltuvia erikoiskierrätyspulloja). Jäähdytysainepulloissa on oltava varoventtiili sekä huolellisesti kiinnitetyt sulkuventtiilit. Niiden on myös oltava hyvässä kunnossa. Tyhjät kierrätyspullot tyhjätään, ja ne tulisi jäähdyttää ennen poistoprosessia, jos mahdollista. Poistolaitteiston on oltava hyvässä kunnossa ja sovelluttava helposti syttyvien kylmäaineiden talteenottoon. Laitteiston mukana on oltava yksityiskohtaiset talteenottomenettelyohjeet. Lisäksi käytössä on oltava hyväkuntoinen kalibroitu vaaka. Letkuissa on oltava vuotamattomat, hyväkuntoiset liittimet. Ennen poistolaitteiston käyttöä tarkista, että se on hyvässä kunnossa, että se on huollettu säännöllisesti ja että sähkölaitteet on eristetty, jotta estetään kylmäaineen vuototapauksissa mahdollinen tulipalo. Jos olet epävarma jostain, kysy valmistajalta neuvoa. Talteenotettu kylmäaine on palautettava toimittajalle asianmukaisessa kierrätyspullossa. Älä sekoita kylmäaineita kylmäainepulloissa. Jos hävität kompressoreita tai kompressoriöljyä, varmista, että ne tyhjätään riittävällä tyhjiöllä. Tällä varmistetaan, ettei öljyyn jää helposti syttyvää kylmäainetta. Ennen kuin kompressori palautetaan valmistajalle, se on tyhjättävä. Tätä voi nopeuttaa vain kompressorikotelon sähkölämmityksellä. Öljyn poisto järjestelmästä on tehtävä asianmukaisen varovaisesti. Merkinnät 5

16 Tekniset tiedot / toimituksen sisältö Gerätebezeichnung Lämpöpumpun tyyppi Liuos vesi ı Ilma vesi ı Vesi vesi kyllä ı ei sennuspaikka Sisällä ı Ulkona kyllä ı ei Vaatimustenmukaisuus Suorituskykytiedot Lämmitysteho/hyötykerroin 7/W5 7/W5 /W5 0/W5-7/W5-5/W65 Toimintapiste, EN5 Toimintapiste, EN5 Toimintapiste, EN5 Toimintapiste, EN5 Toimintapiste, EN5 kompressoria kompressori kompressoria kompressori kompressoria kompressori kompressoria kompressori kompressoria kompressori kompressoria kompressori E kw ı kw ı kw ı kw ı kw ı kw ı kw ı kw ı kw ı kw ı kw ı kw ı Käyttörajat Lämmityspiiri Lämmönlähde Lisätoimintapisteet Ääni Sisäinen äänenpainetaso (avoin testikenttä, m:n etäisyydellä laitteen ympärillä, keskimäärin) db() Ulkoinen äänenpainetaso (avoin testikenttä, m:n etäisyydellä ilman tulojen ympärillä, keskimäärin) ( x m:n alkuperäinen suora ilmakanava) db() Ääni sisällä db() Ääni ulkona db() Lämmönlähde Ilman tilavuusvirtaus suurimmalla puhaltimen pyörintänopeudella m³/h Suurin ulkoinen paine Pa Lämmityspiiri Tilavuusvirtaus: vähimmäisvirtausnopeus ı nimellisvirtausnopeus 7/W5 EN5 ı enimmäisvirtausnopeus l/h Lämpöpumpun painehäviö Δp ı tilavuusvirtaus bar ı l/h Lämpöpumpun vapaa kompressio Δp ı tilavuusvirtaus bar ı l/h Puskurivaraajan tilavuus l Vaihtoventtiili, lämmitysvesi / lämmin vesi... Yksikön yleiset tiedot Mitat (katso yksikön koko mittapiirustuksesta) yksikön koko Kokonaispaino kg Liitännät Lämmityspiiri Lämmönlähde Kylmäaine Tyyppi ı määrä ı kg Vapaa poikkileikkaus, ilmakanavat mm Poikkileikkaus, kondenssivesi / pituus yksiköstä mm ı m Sähkö Jännitesyöttö ı kompressorin -vaiheinen johdonsuojakytkin **) ı Jännitesyöttö ı ohjausjännitteen johdonsuojakytkin **) ı Jännitesyöttö ı lämmitysvastuksen johdonsuojakytkin **) ı Lämpöpumppu Tehon kulutus standardipisteessä 7/W5, EN5: Tehonkulutus ı virrankulutus ı cosφ kw ı ı Maksimivirta käyttörajojen puitteissa Käynnistysvirta: suora ı pehmokäynnistimellä ı Suojaustyyppi IP Lämmitysvastuksen teho - ı - ı -vaiheinen kw ı kw ı kw Komponentit Lämmityspiirin kierrätyspumppu nimellisvirtausnopeudella: Tehonkulutus ı v irrankulutus kw ı Turvalaitteet Lämmityspiirin varolaiteryhmä ı Lämmönlähteen varolaiteryhmä Sisältyy toimitukseen: kyllä ei Lämpöpumpun ohjain Sisältyy toimitukseen: kyllä ei Ohjaus- ja anturikaapeli Sisältyy toimitukseen: kyllä ei Lämpöpumpun syöttökaapeli Sisältyy toimitukseen: kyllä ei Pehmokäynnistin integroitu: kyllä ei Paisunta-astiat Lämmönlähde: Toimituksen sisältö ı Tilavuus ı lkupaine kyllä ei ı l ı bar Ohivirtausventtiili integroitu: kyllä e Tärinänvaimentimet Lämmityspiiri Sisältyy toimitukseen: kyllä e FI857 *) riippuen komponenttien toleransseista ja virtauksesta **) huomio paikalliset määräykset ei havaittavissa w.w. = valinnainen ¹) lämpimän veden paluu ² ) lämpimän veden meno 6

17 LWD 50 ı ı ı LWD 70 ı ı ı 7, ı,8 6,8 ı,8 5,6 ı,8 7,5 ı 5,0,6 ı, 0¹ 6² -0 5 > -7 / 70² ı 00 ı 500 0,066 ı 00 ı G R90 ı 0,95 ı,5 ı, ı 0,66 ı 0 ı ı ı ı ı ı 85b 8,5 ı, 8, ı,5 7,7 ı,8 0, 5 ı 5, 6, ı, 0¹ 6² -0 5 > -7 / 70² ı 600 ı 000 0,055 ı 600 ı 6 G R90 ı, ı,0 ı, ı 0,7 5,5 ı ı ı ı ı ı ı 85b 7

18 LWD 50 Suoritusarvokäyrät ntoteho Qh (kw) OP Temp ( ) Ottoteho Pe (kw) Temp ( ) Temp ( ) p (bar) 0,5 0, 0, 0, 0, p 0,0 0,0,0,0,0 (m³/h) 865a Selite: Legende: DE89L/7008 UK89L/7008 Tilavuusvirtaus, Volumenstrom lämmin Heizwasser vesi ulos Temp Temp Temperatur Wärmequelle Lämpötila, lämmönlähde Qh Heizleistung Qh ntoteho, lämmitys Pe Leistungsaufnahme Pe OP Ottoteho oefficient of performance / Leistungszahl p OP Lämpökerroin Druckverlust Wärmepumpe VD Verdichter p Lämpöpumpun painehäviö VD Kompressori(t) 8 Änd./Ä.M./Ersteller/Datum - / PEP006-0 / Mödder /.05.0 a/ - /Mödder /.0.0 Bezeichnung: Leistungs-Druckverlustkurven Seite: / LWD 50 Zeichnungsnummer: 865a Datei: 865a Leistungs- Druckverlustkurven LWD 50.xls

19 Suoritusarvokäyrät LWD 70 6 ntoteho Qh (kw) OP Temp ( ) 8 Ottoteho Pe (kw) Temp ( ) Temp ( ) p (bar) 0, 0, 0, 0, p 0,0 0,0,0,0,0,0 (m³/h) 866a Selite: Legende: DE89L/7008 UK89L/7008 Tilavuusvirtaus, Volumenstrom lämmin Heizwasser vesi ulos Temp Temp Temperatur Wärmequelle Lämpötila, lämmönlähde Qh Heizleistung Qh ntoteho, lämmitys Pe Leistungsaufnahme Pe OP Ottoteho oefficient of performance / Leistungszahl p OP Lämpökerroin Druckverlust Wärmepumpe VD Verdichter p Lämpöpumpun painehäviö VD Kompressori(t) Änd./Ä.M./Ersteller/Datum - / PEP006-0 / Mödder /.05.0 a/-/mödder /.0.0 Bezeichnung: Seite: / Zeichnungsnummer: Leistungs-Druckverlustkurven LWD 70 Datei: 866 Leistungs- Druckverlustkurven LWD 70.xls 866a 9

20 Äänenpainetaso (vapaassa kentässä) -0 - N db () O db () S db () LWD 50 / LWD 70 W db () N5 db () O5 db () S5 db () W5 db () N0 db () O0 db () S0 db () W0 db () LW7, LW

Maalämpöpumppu. Käyttö- ja asennusohje. SWC-sarja CALLIDUS

Maalämpöpumppu. Käyttö- ja asennusohje. SWC-sarja CALLIDUS Käyttö- ja asennusohje CALLIDUS Maalämpöpumppu SWC-sarja UK8000/00 Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta Lue ennen käyttöä Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeää tietoa lämpöpumpun käsittelystä. Käyttöohje on

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje CALLIDUS. Maalämpöpumppu. WZS-sarja. Varaamme oikeuden muuttaa teknisiä määrityksiä ilman ennakkoilmoitusta.

Käyttö- ja asennusohje CALLIDUS. Maalämpöpumppu. WZS-sarja. Varaamme oikeuden muuttaa teknisiä määrityksiä ilman ennakkoilmoitusta. Käyttö- ja asennusohje CALLIDUS FI Maalämpöpumppu WZS-sarja Lue ennen käyttöä Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeää tietoa lämpöpumpun käsittelystä. Käyttöohje on erottamaton osa tuotetta, ja se täytyy säilyttää

Lisätiedot

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1020 Mikäli näitä ohjeita ei noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220 Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C 2 Sisällys Asennusohje... 5 1 Tärkeää tietoa/turvamääräykset...5 1.1 Kylmäaine... 5 1.2 Sähköliitäntä... 5 1.3 Käyttöönotto... 5 2 Lämpöpumpun tiedot...6

Lisätiedot

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 nilan Compact P MLP nilan Compact P MLP Käyttöohje 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Yleisiä tietoja ennen asennusta Asennusohje on yritetty tehdä

Lisätiedot

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa MH01 1406 FI Asennusohje MH 5 - MH 11 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312 Asennus- ja käyttöohjeet Malli 306 I 308 I 310 I 312 16150214-1 2012-03-08 Yleistä tietoa Sisällysluettelo YLEISTÄ TIETOA Tarkistuslista 6 Tärkeää! 7 Turvallisuusmääräykset 7 Talon lämpöasetukset 8 1.

Lisätiedot

Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet

Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet F-52369-4 Tärkeätä... 2 Tuoteselostus... 3 Lämpöpumpun alusta... 4 Sijoitus ja asennus... 4 Putkiasennus... 5-6 Lämmityspiirien täyttö... 6-7 Lämmönkeruuputkien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SCANVARM SC7 SC12

KÄYTTÖOHJE SCANVARM SC7 SC12 KÄYTTÖOHJE SCANVARM SC7 SC12 4/2012 1 Sisällys 1. YLEISTÄ 5 1.1. Turvaohjeet 5 1.2. Kuljetus 5 1.3. Maalämpöpumpun sijoittaminen 5 1.4. Pakkauksen avaaminen 6 1.5. Maalämpöjärjestelmän toiminta 6 1.5.1

Lisätiedot

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA alt. SRC 25ZGX-SA Mallit SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA Aggregat Sidnr. SRK-ser.ZGX-S 709-2 SISÄLTÖ Pdf- sivu 1. YLSKUVAUS 3 2. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

Suomalaisia maalämpöpumppuja vuodesta1983. Täystehoinen maalämpö - elämäsi kannattavin ympäristöteko KÄYTTÖOHJE LÄMPÖÄSSÄ V 7.0 30.

Suomalaisia maalämpöpumppuja vuodesta1983. Täystehoinen maalämpö - elämäsi kannattavin ympäristöteko KÄYTTÖOHJE LÄMPÖÄSSÄ V 7.0 30. Suomalaisia maalämpöpumppuja vuodesta1983 Täystehoinen maalämpö - elämäsi kannattavin ympäristöteko KÄYTTÖOHJE LÄMPÖÄSSÄ V 7.0 30.0 LÄMPÖÄSSÄ 10/2011 1 2 Suomalaisia maalämpöpumppuja vuodesta1983 Sisällys

Lisätiedot

MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 LEK

MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 LEK MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 Sisällys Käyttöohje Yleistä Järjestelmän kuvaus 3 Toimintaperiaate 3 Toimintaperiaate Näyttö 4 Katkaisin 5 Lämpökäyrän muutos 5 Oikeanpuoleiset

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412 161 502 36-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400 Malli 406 I 408 I 410 I 412 Kylmämodulin irrotus 1. Irrota kylmämoduulin sähköpistokkeet

Lisätiedot

SI 5TE SI 7TE SI 9TE SI 11TE SI 14TE SI 17 TE SI 21TE

SI 5TE SI 7TE SI 9TE SI 11TE SI 14TE SI 17 TE SI 21TE SI 5TE SI 7TE SI 9TE SI 11TE SI 14TE SI 17 TE SI 21TE Asennusja käyttöohjeet Suomi Maalämpöpumppu sisäasennukseen Tilausnro: 452232.66.12 FD 8806 Sisällysluettelo 1 Lue tämä heti...fi-2 1.1 Tärkeitä ohjeita...

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 LEK LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 32. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 34.

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA ASENNUSOPAS LÄMPÖPUMPUT LÄMMITYSTÄ JA KÄYTTÖVEDEN KUUMENNUSTA VARTEN

SUUNNITTELU- JA ASENNUSOPAS LÄMPÖPUMPUT LÄMMITYSTÄ JA KÄYTTÖVEDEN KUUMENNUSTA VARTEN SUUNNITTELU- JA ASENNUSOPAS LÄMPÖPUMPUT LÄMMITYSTÄ JA KÄYTTÖVEDEN KUUMENNUSTA VARTEN Vuorovaikutteinen suunnittelutuki löytyy osoitteesta: www.dimplex.de/fi/ammattilaisille/onlinesuunnittelija Seuraavien

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS FI 0923-1 031225 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET A B C D E F G Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto LEK LEK LEK

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Sisällysluettelo 1. Käytetyt symbolit 3 1.1 Symbolit 3 1.2 ACS 600/601/650 3 2. Tärkeitä vihjeitä 3 2.1 Käyttäjäryhmä 3 2.2 Sopimus 4 2.3

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN Pump Division 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta,

Lisätiedot

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Käyttöohjeet Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Yleisiä huomautuksia Lue käyttöohje kokonaan läpi! Käyttöohjeen tarkoituksena on opastaa käyttäjää käyttämään laitteita turvallisesti. Lue järjestelmän

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖÄSSÄ T/P 40 120

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖÄSSÄ T/P 40 120 Suomalaisia maalämpöpumppuja vuodesta 1983 "Isi sanoo, että Lämpöässä tuo lämpöä maasta meidän kotiin ja auttaa maapalloa paranemaan. Ja että se parantaa vielä silloinkin, kun minä olen jo iso." KÄYTTÖOHJE

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Enervent Pingvin Kotilämpö eair

Enervent Pingvin Kotilämpö eair 0.5.05 Enervent Pingvin Kotilämpö eair FIN Asennusohje SUOMI...5 Lue tämä ensin...6 Varoitukset...6 Yleistä...6 Sähkötyöt...6 Sanasto...6 Ennen laitteen asennusta...7 Huomioi ennen asennusta...7 Pingvin

Lisätiedot

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin METROMINI 4 Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin 2 METROMINI 4 LVI-numero: 5273252 Sisällysluettelo Kuljettaminen 4 Kaaviokuva 4 Sijoittaminen 5 LVI-asennus 5 Sähköasennus 10 Käyttöohje

Lisätiedot

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-25. Johnson Controls-ohjaus FX16x. Tasavirtapuhaltimilla

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-25. Johnson Controls-ohjaus FX16x. Tasavirtapuhaltimilla Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-25 Johnson Controls-ohjaus FX16x Tasavirtapuhaltimilla 1 Pohjolan Maalämpö Oy Sisällysluettelo: Yleistä 3 Toimintaselostus 4 Kuljetus, asennus

Lisätiedot

LÄMPÖÄSSÄ MAALÄMPÖPUMPPU Esi 6-17 / Emi 28-43 / Emi 28P-43P

LÄMPÖÄSSÄ MAALÄMPÖPUMPPU Esi 6-17 / Emi 28-43 / Emi 28P-43P 100% MAALÄMPÖ SUOMESTA LÄMPÖÄSSÄ MAALÄMPÖPUMPPU Esi 6-17 / Emi 28-43 / Emi 28P-43P KÄYTTÖASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ 1/2015 100% MAALÄMPÖ SUOMESTA Esipuhe Kiitämme luottamuksesta tuotteitamme kohtaan

Lisätiedot

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA920 Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten tietojen muutoksiin ilman

Lisätiedot