LWD ILMA-/VESI LÄMPÖPUMPPU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LWD ILMA-/VESI LÄMPÖPUMPPU"

Transkriptio

1 Käyttö- ja asennusohje LLIDUS LWD ILM-/VESI LÄMPÖPUMPPU Ulkoyksikkö LWD 50 LWD 70

2 Lue tämä ensin Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeää tietoa lämpöpumpun käsittelystä. Käyttöohje on erottamaton osa tuotetta, ja se täytyy säilyttää niin, että se on helposti käytettävissä lämpöpumpun välittömässä läheisyydessä. Sen on oltava käytettävissä koko lämpöpumpun käyttöiän ajan. Se täytyy luovuttaa lämpöpumpun myöhemmille omistajille tai käyttäjille. Lue käyttöohje ennen kuin työskentelet lämpöpumpun parissa tai käytät sitä. Tämä koskee erityisesti turvallisuutta koskevaa lukua. Noudata aina kaikkia ohjeita täydellisesti ja ilman rajoituksia. Mikäli sinulla on kysyttävää tai olet epävarma jostakin, ota yhteyttä myyjään tai maahantuojan valtuuttamaan huoltokumppaniin. Koska tämä käyttöohje on tarkoitettu useille eri lämpöpumppumalleille, noudata aina kyseessä olevan mallin ohjeita. Tämä käyttöohje on tarkoitettu ainoastaan sellaisille henkilöille, jotka on määrätty työskentelemään lämpöpumpun parissa tai käyttämään sitä. Pidä kaikki olennaiset osat luottamuksellisina. Tässä olevat tiedot on suojattu tekijänoikeudella. Mitään osaa tästä käyttöohjeesta ei saa jäljentää, siirtää, kopioida, tallentaa sähköisiin tietojärjestelmiin tai kääntää toiselle kielelle, joko kokonaisuudessaan tai osittain, ilman valmistajan nimenomaista kirjallista lupaa. Symbolit Käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleita. Niiden merkitykset on kuvattu alla. Tietoa käyttäjille Tietoa tai ohjeita asentajille VR! Ilmaisee suoranaista odotettavissa olevaa vaaraa, joka johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan. Varoitus! Ilmaisee vaaraa, joka voi johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan. VROITUS! Ilmaisee mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka saattaa johtaa kohtalaisiin tai lieviin vammoihin. NOUDT VROVISUUTT. Ilmaisee mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka saattaa johtaa omaisuusvahinkoihin. Huomio! Tärkeää tietoa. Painotettua tietoa ENERGISÄÄSTÖVINKKI Osoittaa ehdotusta, jonka avulla voit säästää energiaa, raakamateriaaleja ja rahaa. Viittaus käyttöohjeen toisiin osioihin. Viittaus muihin valmistajan ohjeisiin.

3 Sisältö TIETO KÄYTTÄJILLE J SENTJILLE Symbolit... käyttötarkoitus... VSTUUN RJOITUS... EY-vaatimustenmukaisuus... Turvallisuus... siakaspalvelu...5 Takuu...5 HÄVITTÄMINEN...5 Tietoa käyttäjille Lämpöpumpun toimintaperiaate...6 Käyttöalue...6 Lämmön säätö...6 Toiminta...6 LÄMPÖPUMPUN hoito...7 LÄMPÖPUMPUN huolto...7 Yksikön komponenttien puhdistus ja huuhtelu...7 Toimintahäiriöt...7 OHJEIT asentajille Toimituksen sisältö...8 sennus ja kokoonpano...8 sennustila...8 Kuljetus asennuspaikalle...9 sennus...9 sennus seinätelineeseen...0 sennus maatelineeseen...0 Kondenssiveden poisto...0 Liitäntä lämmityspiiriin... Sähköliitännät... Paineenalennus... ohivirtausventtiili... Puskurisäiliö... KIERTOpumput... käyttöveden lämmitys... lämpimän käyttöveden VRJ... Järjestelmän huuhtelu, täyttö ja ilmaus... Hydrauliliitäntöjen eristäminen... Käyttöönotto... purkaminen... Käytöstä poisto...5 Merkinnät...5 Talteenotto/kierrätys...5 Tekniset tiedot / toimituksen sisältö LWD 50 LWD Suoritusarvokäyrät LWD LWD Äänenpainetaso...0 Mittapiirustukset... sennuksen suoja-alueet... Mtelineen asennussuunnitelma... voimen paikan ulkoasennussuunnitelma...5 Vähimmäisetäisyydet...6 Seinätelineen porauskaavio...7 lustanäkymä...8 Kondenssivesiputken ulkoliitäntä...9 Piirikaaviot LWD 50 LWD Liite EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus... Yleinen tarkistuslista Lämpöpumppujärjestelmien valmistumisraportti asiakaspalvelu Yhteystiedot...8

4 Käyttötarkoitus Lämpöpumppua voidaan käyttää ainoastaan sille suunniteltuun tarkoitukseen yhdessä sisäyksikön kanssa lämmitykseen, ja käyttöveden lämmitykseen. Lämpöpumppua voidaan käyttää ainoastaan sen teknisten parametrien rajoissa. Katso kohta Tekniset tiedot / toimituksen sisältö. Ilmoita voimayhtiölle lämpöpumpun tai lämpöpumppujärjestelmän käytöstä. Huomio! Yksikkö ei sovellu käytettäväksi IT-verkkojärjestelmissä. Huomio! Yksikköä ei saa pitää huoneissa, joissa on pysyviä syttymislähteitä. Älä poraa tai polta huoneessa! Huomio senna lämpöpumppu vain ulos ja käytä lämmönlähteenä vain ulkoilmaa. Vastuun rajoitus Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat lämpöpumpun valtuuttamattomasta käytöstä. Valmistajan vastuuvelvollisuus mitätöityy myös seuraavissa tapauksissa: jos lämpöpumpun ja sen komponenttien parissa tehdään töitä sellaisella tavalla, joka ei noudata tämän käyttöohjeen ehtoja; jos lämpöpumpun ja sen komponenttien parissa tehdään töitä sopimattomalla tavalla; jos lämpöpumpun parissa tehdään työtä, jota ei ole kuvattu tässä käyttöohjeessa, ja valmistaja ei ole antanut nimenomaista kirjallista hyväksyntäänsä tälle työlle; jos lämpöpumppua tai sen komponentteja muute taan, suunnitellaan uudelleen tai poistetaan ilman valmistajan nimenomaista kirjallista lupaa. EY-vaatimustenmukaisuus Tämä lämpöpumppu on varustettu E-vaatimustenmukaisuusmerkinnällä. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Turvallisuus Lämpöpumppu on turvallinen käyttää, kun sitä käytetään sille suunniteltuun tarkoitukseen. Lämpöpumppu on rakenteeltaan ja suunnittelultaan tämänhetkistä huipputasoa, ja se noudattaa kaikkia asiaankuuluvia DIN-/VDE- ja turvallisuussäännöksiä. Jokaisen lämpöpumpun parissa työskentelevän täytyy olla lukenut ja ymmärtänyt käyttöohje ennen minkään työn aloittamista. Tämä pätee myös silloin, jos kyseessä oleva henkilö on jo työskennellyt tällaisella lämpöpumpulla tai vastaavalla, tai hän on valmistajan kouluttama. Jokaisen lämpöpumpun parissa työskentelevän henkilön täytyy noudattaa sovellettavia onnettomuuksien ehkäisyyn ja turvallisuuteen liittyviä säännöksiä. Tämä koskee erityisesti henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttöä. Vaara! Sähkövirta voi aiheuttaa tappavan henkilövamman vaaran! Vain sähköasentajat saavat asentaa sähköliitäntöjä. Ennen kuin avaat laitteen, irrota järjestelmä virtalähteestä ja varmista, että sitä ei voi kytkeä takaisin päälle! Vaara! inoastaan luvanvaraiset asentajat (koulutetut lämmitys-, kylmä-, kylmäaine- ja sähköasentajat) saavat työskennellä lämpöpumpun ja sen komponenttien parissa. Varoitus! Noudata lämpöpumpussa olevia turvatarroja.

5 Varoitus! Yksikkö sisältää helposti syttyviä kylmäainetta! Jos kylmäainetta pääsee vuotamaan, syntyy räjähdysvaara. Jos näin käy, sammuta yksikkö, ilmoita asiasta valmistajan valtuuttamaan jälleenmyyjään, - pidä yksikkö kaukana syttymislähteistä. Huomio Turvallisuussyistä: Älä koskaan irrota lämpöpumppua virtalähteestä, ellei lämpöpumppua olla avaamassa. Huomio senna lämpöpumppu vain ulos ja käytä lämmönlähteenä vain ulkoilmaa. Älä peitä yksikön ilmaa kierrättäviä sivuja kokonaan tai osittain. Kyseisen mallin mittapiirustus ja asennussuunnitelma. Varoitus! Älä koskaan käynnistä lämpöpumppua, jos kuoret on irrotettu. Huomio! Ilman ulostuloalueella ilman lämpötila on noin 5 ympäröivää lämpötilaa alhaisempi. Tietyissä olosuhteissa ilman ulostuloalueelle voi tämän vuoksi muodostua jäätä. senna lämpöpumppu siten, ettei ilmanpuhallin puhalla ihmisten kulkureiteille. siakaspalvelu Jos tarvitset teknistä apua, ota yhteyttä asentajaan tai maahantuojan paikalliseen huoltokumppaniin. Takuu Katso kohta siakaspalvelu. Katso takuuehdot laitteen mukana toimitetuista asiakirjoista. Ota takuuasioissa yhteyttä jälleenmyyjääsi. Huomio! Lämpöpumppua ei saa yhdistää ilmanvaihtojärjestelmiin. Jäähdytetyn ilman käyttö kylmätarkoituksiin ei ole sallittua. Huomio! Lämpöpumpun asennuspaikan ilma ja lämmönlähteenä käytettävä ilma eivät saa sisältää mitään syövyttäviä ainesosia! Tällaiset ainesosat (kuten ammoniakki, rikki, kloori, suola, viemärikaasut, palokaasut) voivat vahingoittaa lämpöpumppua, mikä voi johtaa lämpöpumpun rikkoutumiseen / korjauskelvottomuuteen! Hävittäminen Poistaessasi lämpöpumppua käytöstä noudata sovellettavia lakeja, direktiivejä ja standardeja koskien kylmäyksiköiden materiaalien ja komponenttien talteenottoa, kierrätystä ja hävitystä. Purkaminen 5

6 Lämpöpumppujen toimintaperiaate Lämpöpumput toimivat jääkaapin periaatteen mukaisesti: sama teknologia, mutta päinvastainen vaikutus. Jääkaappi poistaa ruuista lämpöä, joka vapautetaan huoneeseen takana olevien kylmäripojen kautta. Lämpöpumppu kerää lämpöä ympäristöstämme: ilmasta, maasta tai pohjavedestä. Kerätty lämpö siirretään lämpöpumpun avulla lämmitysveteen. Vaikka ulkona olisi äärimmäisen kylmä, lämpöpumppu saa siirrettyä tarpeeksi lämpöä talon lämmittämiseen. Esimerkki: piirros maalämpöpumpusta lattialämmityksellä: Lämmön säätö Lämmityksen ja lämpöpumpun säätimen käyttöohje. Toiminta Sisäyksikön käyttöohje. Sisäyksikön käyttöohje. / = käyttökelpoinen energia noin / = ympäristöstä tuleva energia noin = ulkoinen sähköenergia Käyttöalue Kun ympäristöolosuhteet, käyttörajat ja sovellettavat säännökset otetaan huomioon, jokaista lämpöpumppua voidaan hyödyntää uusissa tai olemassa olevissa lämmitysjärjestelmissä. Katso kohta Tekniset tiedot / toimituksen sisältö. 6

7 Lämpöpumpun hoito Lämpöpumpun ulkopinnat voidaan puhdistaa kostealla liinalla ja kodin puhdistustuotteilla. Älä käytä puhdistus- tai hoitotuotteita, jotka sisältävät hankausaineita, happoja ja/tai klooria. Tällaiset tuotteet tuhoaisivat pinnat ja vahingoittaisivat myös lämpöpumpun teknisiä komponentteja. Lämpöpumpun huolto Lämmitys- tai kylmäasentajan tulisi tarkistaa ja puhdistaa tarvittaessa lämmityspiirin ja lämmönlähteen komponentit (venttiilit, paisuntasäiliöt, kiertopumput, suodattimet, lian kerääjät) vähintään vuosittain. Imu- ja poistoaukkojen puhtaus on tarkistettava säännöllisesti (asennuspaikan olosuhteet huomioiden) ja tarvittaessa puhdistettava liasta. Huomio Tarkista säännöllisesti, että kondenssivesi pääsee valumaan esteettä pois yksiköstä. Tarkista siis säännöllisesti yksikön kondenssiveden kaukalo ja poisto lian/tukkeumien varalta ja puhdista ne tarvittaessa. Yksikön komponenttien puhdistus ja huuhtelu Huomio! Lämpöpumpun komponentit saa puhdistaa ja huuhtoa ainoastaan valmistajan valtuuttama huoltohenkilöstö. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia nesteitä. Sen jälkeen, kun lauhdutin on huuhdeltu kemiallisilla puhdistusaineilla, jäämät täytyy neutralisoida ja huuhdella huolellisesti vedellä. Noudata aina lämmönvaihtimen valmistajan teknisiä tietoja. Toimintahäiriöt Toimintahäiriön ilmetessä, voit paikantaa toimintahäiriön aiheuttajan lämpöpumpun ohjaimen diagnostiikan avulla. Lämpöpumpun ohjaimen käyttöohje. Varoitus! Vain valmistajan valtuuttama henkilö saa suorittaa huolto- ja korjaustöitä yksikön komponenteille. Katso kohta siakaspalvelu. Suojasäleikön jäätyminen Jos lämpötila laskee alle nollan ja samaan aikaan ilmassa on paljon kosteutta, suojasäleikköön voi muodostua jäätä. Ongelmattoman käytön varmistamiseksi jää on poistettava säännöllisesti. Huoltosopimuksen tekemistä lämmitysasennusyrityksen kanssa suositellaan. Yritys suorittaa kaikki vaaditut huoltotoimenpiteet säännöllisin väliajoin. Varoitus! Älä käytä sulatuksen nopeuttamiseen mitään muita kuin valmistajan sallimia välineitä. Henkilöillä, jotka työskentelevät kylmäainepiirin kanssa, on oltava pätevöitymistodistus, jonka on myöntänyt hyväksytty taho. 7

8 LWD 50 ja LWD 70: Sisäyksikkö ja seuraavat osat: lämpöpumpun säädin, läpivirtausvastus, paisunta-astia, lämmityksen kierrätyspumppu, varolaiteryhmä, eristetty kotelo, sulut ja tyhjennysyhde. Lämpöpumppu ei toimi, ennen kuin sisäyksikkö on asennettu. Lisävarusteet väyläkaapeli 5 m, kuormakaapeli 5 m, ohjauskaapeli 5 m. Kaapeli kytkettynä lämpöpumpun sivuun. - Läpivientisarja, jossa tärinäneristys - Seinäteline - Maateline - Tärinäneristys Jos 5 m:n kaapeli ei ole riittävän pitkä ulkoasennusta varten, tilauksesta on saatavilla jatkosarja (5 m). sennus ja kokoonpano Yksiköt voidaan asentaa joko maa- tai seinätelineelle. Seuraavat tiedot pätevät kaikkiin tehtäviin töihin: lisälaatikko: - x kondenssivesiputken muhvi + kiinnitysruuvit - Tiiviste lämmitysvesiputkille - pitkä Torx-kärki julkisivuruuveille Ulkoilma-anturi tulee sisäyksikön mukana. Tarkista, ettei toimituksessa ole ulkoisia vaurioita. Tarkista, että toimitus sisältää varmasti kaiken tarvittavan. Toimituksen kaikki puutteet ja virheet on ilmoitettava välittömästi. Katso kohta Tekniset tiedot / toimituksen sisältö. Noudata aina sovellettavia onnettomuuksien ehkäisyn säännöksiä, sekä sovellettavia lakisääteisiä säännöksiä, asetuksia ja direktiivejä. Varoitus! Lämpöpumpun tai lämpöpumppujärjestelmän saa asentaa ja koota vain valtuutettu asentaja! Huomioi kunkin mallin äänentasot. Katso kohdat Tekniset tiedot / toimituksen sisältö ja ääni. ToiminnaN KNNLT olennaiset lisävarusteet Huomio Käytä vain yksikön valmistajan alkuperäisiä lisävarusteita. sennustil Huomio senna yksikkö vain rakennusten ulkopuolelle. Mallin mittapiirustus, asennus- ja suoja-alueet. 8

9 Kuljetus asennuspaikkaan Kuljetuksen aikaisten vaurioiden välttämiseksi kuljeta yksikkö lopulliseen asennuspaikkaan aina alkuperäispakkauksessa käyttämällä nostotrukkia, haarukkatrukkia tai nosturia. Yksikkö toimitetaan kuormalavalla kiinnityskiskoin varustettuna. Kiinnityskiskoja voidaan käyttää kuljetuksessa. Huomio Käytä aina suojakäsineitä, jos kuljetuksessa käytetään kiinnityskiskoja! sennus sennuksen valmistelu ja seinän läpivienti Jotta ulkona oleva yksikkö saadaan liitettyä sisätiloissa olevaan osaan (sisäyksikköön), läpivientisarjaa (lisävaruste) varten on tehtävä aukko tai PV-putken (Ø 5 mm; lisävaruste) asennusta varten on tehtävä reikä. Jos läpivientisarjaa ei ole saatavilla, voidaan asennus aloittaa käyttämällä vakiomallista m:n PV-putkea, DN 5. Noudata aina kyseisen mallin asennusohjetta. Huomioi vähimmäisetäisyydet ja suoja-alueet. Mallin asennus, mittapiirustukset ja suoja-alueet. kiinnityskisko Varoitus! Useita henkilöitä tarvitaan lämpöpumpun kuljettamiseen. Älä aliarvioi lämpöpumpun painoa. Katso kohta Tekniset tiedot / toimituksen sisältö, Lämpöpumpun yleistiedot Varoitus! Varmista, että lämpöpumppu ei pääse liukumaan kuljetuksen aikana. Huomio Älä koskaan kuljeta yksikköä sen komponenteista ja putkiliitännöistä kiinni pitäen. Huomio Älä kallista lämpöpumppua enempää kuin maksimissaan 5 (mihinkään suuntaan). Huomio Ilman ulostuloalueella ilman lämpötila on noin 5 ympäröivää lämpötilaa alhaisempi. Tietyissä olosuhteissa ilman ulostuloalueelle voi tämän vuoksi muodostua jäätä. senna lämpöpumppu siten, ettei puhallin puhalla kulkureiteille. Huomio Yksikön asennukseen tarvitaan useita henkilöitä. Maanpinnan on läpäistävä vettä lämpöpumpun ilmanulostuloalueella. Varmista aina, että yksikkö on määritetyn etäisyyden päässä seinästä, seinän aukoista, ikkunoista ja vastaavista kohteista. Katso Mittapiirustukset ja suoja-alueet. Jos läpivientisarjaa ei käytetä, LIN-väyläkaapeli on vedettävä erillisen kanavan kautta, erillään muista kaapeleista. Myös kaksi muuta kaapelia on vedettävä paikoilleen suojaputkea käyttäen. 9

10 Varmista aina, että käytettävissä on vaadittu vähimmäisseinäalue. Noudata aina asennusohjetta. Huomioi vähimmäisetäisyydet. sennus seinätelineeseen Katso Seinätelineen asennusohjeet. Katso Läpivientisarjan asennusohjeet. Katso sennus-/vähimmäisetäisyydet/porauskaavio. sennus maatelineeseen Yksikön voi asentaa seinän viereen tai avoimeen paikkaan. seta yksikkö tukevalle, tasaiselle ja kantavalle alustalle. Varmista, että alusta kantaa lämpöpumpun painon. Katso Maatelineen asennusohjeet. Katso Läpivientisarjan asennusohjeet. Katso sennussuunnitelmat/vähimmäis-etäisyydet/alustanäkymä. Jos käytät asennuksessa läpivientisarjaa, varmista oikea etäisyys seinästä. Kondenssiveden poisto Ilmasta muodostuva kondenssivesi on poistettava sen jäätymättä halkaisijaltaan 0 mm:n muovista kondenssivesiputkea pitkin. Jos pohjamaa on vettä läpäisevää, riittää, kun kondenssivesiputki viedään pystysuunnassa vähintään 90 cm maan sisään. Käytä toimitukseen sisältyviä ruuveja, kun asennat yksikön mukana tulevan kondenssiveden liitäntäistukan yksikön alapuolella olevaan kondenssiveden poistoon. Ulkotiloissa: Kytke kondenssivesiputki (läpivientisarjan lisävaruste) kondenssiveden liitäntäistukkaan. 5 6 a 0 Katso kohta Liitäntä ulkoiseen kondenssiveden poistoon. 80 Katso Läpivientisarjan asennusohjeet. i! Kondenssivesiputkea ei saa asentaa yksinään. Se on asennettava toiseen putkeen, jonka voi laittaa maahan (esimerkiksi 9PV-putkeen) ennen kondessivesiputkea! 0 O Molempien putkien liitäntä on tiivistettävä. Pituutta on voitava muuttaa. D Putki ei saa olla kiinni maassa yksikön päässä, vaan sitä on 90 pystyttävä liikuttamaan. D Huomio! 90 O Varmista, että poistettu kondenssivesi E imeytyy maahan riittävästi! 90 Sisätiloissa: Vie kondenssivesiputki (läpivientisarjan lisävaruste) läpiviennin kautta ja liitä mukana tullut muovinen käyrä kondenssiveden liitäntään. Katso kohta Liitäntä sisäiseen kondenssiveden poistoon. Katso Läpivientisarjan asennusohjeet. x R 5 i P x F 6 G 55 Ph/00V Jos kondenssivesiputkea ei viedä sisälle, lä- aukot edessä ja takana on Ppivientisarjan suljettava toimitukseen sisältyvillä tulpilla. Liitäntä lämmityspiiriin V Huuhtele lämmityspiiri perusteellisesti, ennen kuin liität yksikön lämmityspiiriin. 0 8b V 0

11 xb 7 0 i b O Lämmityspiirissä olevat epäpuhtaudet ja sakka voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä. x H senna sulut lämpimän veden ulosvirtaukseen (meno) ja lämpimän veden sisäänvirtaukseen (paluu) lämpöpumpun puolella. i! 8078 Vaara! Sähkövirta voi aiheuttaa tappavan henkilövamman vaaran! Ennen kuin avaat laitteen, irrota järjestelmä virtalähteestä ja varmista, että sitä ei voi kytkeä takaisin päälle! Liitäntä, lämmitysveden lähtö (meno) Liitäntä, lämmitysveden tulo (paluu) Kondenssivesiputki O E Huomio Kytke yksikkö lämmityspiiriin kyseisen mallin kytkentäkaavion mukaisesti. Putkiliitännän ohjeet. Tärinänvaimennus (lisävaruste tai sisältyy läpivientisarjan toimitukseen): Syötä ruostumattomasta teräksestä valmistetut poimutetut putket kotelon pohjan tiivisteen kautta, ja kierrä ne kiinni läpivientisarjan kahteen putkeen. senna ensin meno ja sitten paluu. Varmista, että lämmityspiirin ja lämmönlähteen putkien halkaisijat ja pituudet ovat oikeankokoisia. Kiertopumppujen vapaa virtaus täytyy olla vähintään mallisi vaatima vähimmäisvirtausnopeus. Huomio Jos läpivientisarjaa ei käytetä, aseta ulos tuleva lämmityspiirin kiinteä putkisto maahan routarajan alapuolelle. x U Huomio Kun asennat liitäntöjä, varmista, että laitteen liitännät eivät voi vääntyä, jolloin estät laitteen sisäisiä kupariputkia vaurioitumasta. 7 Liitä yksikkö lämmityspiirin kiinteään putkistoon tärinänvaimentimien kautta (tärinäasennus ruostumattomasta teräksestä valmistetut poimutetut putket, lisävaruste). Vaimentimet on asennettava, jotta rakenteiden tuottaman äänen siirtyminen kiinteään putkistoon saadaan estettyä. Katso Tärinänvaimennuksen asennusohjeet. 8078

12 Sähköliitännät Noudata seuraavia ohjeita kaikkia töitä suoritettaessasi: Vaara! sähkövirta voi aiheuttaa tappavan henkilövamman vaaran! Vain valtuutetut sähköasentajat saavat tehdä sähkökytkentöjä. Ennen kuin avaat laitteen, irrota järjestelmä virtalähteestä ja varmista, että sitä ei voi kytkeä takaisin päälle! Vaara! Noudata sähköturvallisuussäännöksiä asennuksen aikana ja kaikkien sähkötöiden aikana. Noudata käyttämäsi sähköyhtiön teknisten liitäntöjen vaatimuksia! Huomio Varmista, että kompressori pyörii myötäpäivään. Kompressorin käynti väärään kiertosuuntaan voi aiheuttaa kompressorille vakavia vaurioita, joita ei voi korjata. Ohivirtausventtiili Käytä aina ohivirtausventtiiliä sarjaan liitetyissä säiliöissä varmistaaksesi lämmityspiirin tilavuusvirtauksen vähimmäisvirtausnopeuden lämpöpumpun läpi. Ohivirtausventtiili on mitoitettava niin, että tilavuusvirtauksen vähimmäisvirtausnopeus lämpöpumpun läpi on taattu, kun lämmityspiiri kytketään pois päältä. Puskurivaraaja Lämpöpumpun putkililiitäntä edellyttää lämmityspiiriin puskurisäiliön käyttöä. Vähimmäiskoko 50 l. Putkiliitännät-asiakirjat Kiertopumput Huomio Lämpöpumpun syötössä on oltava automaattinen kolmivaihejohdonsuojakytkin, jossa on vähintään mm:n kosketinväli IE standardin mukaisesti. Huomioi laukaisuvirran suuruus. Katso kohta Tekniset tiedot / toimituksen sisältö, Sähkö. Katso Sisäyksikön käyttöohjeet. Paineenalennus SISÄYKSIKÖSSÄ Sisäyksikön käyttöohje. Käyttöveden lämmitys Veden lämmitys lämpöpumpulla edellyttää lämpimän veden lisäpiirin lämmityspiirin rinnalle. sennuksen aikana varmista, ettei lämpimän käyttöveden täyttöä syötetä lämmityspiirin puskurisäiliön kautta. Putkiliitännän ohjeet. Katso Sisäyksikön käyttöohjeet, Turvakokoonpano, paisunta-astia.

13 Lämpimän käyttöveden varaaja Jos lämpöpumppua käytetään käyttöveden lämmitykseen, lämpöpumppujärjestelmään on liitettävä erillinen lämpimän käyttöveden varaaja. Valitse säiliön tilavuus niin, että sopiva määrä lämmintä vettä on saatavilla myös sähkökatkon aikana. Lämpimän käyttöveden säiliön lämmönvaihtimen pinta-ala on mitoitettava niin, että lämpöpumpun lämmitysteho välittyy mahdollisimman tehokkaasti. Valikoimissamme on useita erilaisia lämpimän käyttöveden varaajia. Ne on optimoitu käytettäviksi lämpöpumpun kanssa. Liitä lämminvesivaraaja lämpöpumppujärjestelmään järjestelmäsi hydrauliikkakaavion mukaisesti. Järjestelmän huuhtelu, täyttö ja ilmaaminen Katso Sisäyksikön käyttöohjeet. Täytä ja ilmaa lämmityspiiri. vaa lisäksi lämpöpumpun lauhduttimen ilmausventtiili. Ilmaa lauhdutin. Putkistojen eristys Eristä ulkona oleva lämmityspiirin putkisto ja kondenssivesiputki niin, että ne ovat roudan kestäviä, höyrydiffuusion pitäviä ja UV-kestäviä. Suorita eristys soveltuvien paikallisten standardien ja suositusten mukaisesti. Putkiliitännän ohjeet. Tarkista kaikki putkiliitännät vuotojen varalta. Tee vuototesti. Eristä kaikki lämmityspiirin liitännät ja putket.

14 Käyttöönotto Varoitus! Yksikkö voidaan käynnistää vain, jos etukansi on suljettu. Tarkista asennus perusteellisesti ja käy läpi yleisen tarkistuslistan kohdat. Yleinen tarkistuslista. Kun tarkistat asennuksen, vältät lämpöpumppujärjestelmän vauriot, joita väärä asennus voi aiheuttaa. Varmista että kompressori pyörii myötäpäivään. tämän käyttöohjeen tietojen mukainen lämpöpumpun asennus ja kokoonpano. sähköasennustöiden asianmukainen toteutus kompressorille on asennettu automaattinen kolmivaihejohdonsuojakytkin. Siinä on oltava vähintään mm:n kosketinväli IE 609-:n mukaisesti. että lämmityspiiri on huuhdeltu, täytetty ja täysin ilmattu, että kaikki lämmityspiirin venttiilit ja sulkulaitteet ovat auki, että kaikki putkijärjestelmät ja järjestelmän komponentit ovat tiiviit. Täytä ja allekirjoita lämpöpumppujärjestelmien käyttöönottopöytäkirja. Lämpöpumppujärjestelmien käyttöönottopöytäkirja. Saksassa ja Itävallassa: Lähetä lämpöpumppujärjestelmien valmistumisraportti ja yleinen tarkistuslista valmistajan tehtaan asiakaspalveluosastolle. Muissa maissa: Lähetä lämpöpumppujärjestelmien valmistumisraportti ja yleinen tarkistuslista valmistajan paikalliselle kumppanille. Katso kohta siakaspalvelu. Purkaminen Vaara! Sähkövirta voi aiheuttaa tappavan henkilövamman vaaran! Vain sähköasentajat saavat asentaa sähköliitäntöjä. Ennen kuin avaat laitteen, irrota järjestelmä virtalähteestä ja varmista, että sitä ei voi kytkeä takaisin päälle! Varoitus! Yksikkö sisältää helposti syttyviä kylmäainetta! Jos kylmäainetta pääsee vuotamaan, seurauksena on räjähdysvaara. Jos näin käy, sammuta yksikkö, ilmoita asiasta valmistajan valtuuttamaan huoltokeskukseen, pidä yksikkö kaukana syttymislähteistä. Varoitus! inoastaan luvanvaraiset lämmitys- tai kylmälaiteasentajat saavat purkaa lämpöpumpun ja sen komponentit. Kylmäainepiiritöitä tekevillä on oltava alalla hyväksytyn tahon myöntämä pätevöitymis- todistus. Varoitus! Vain koulutetut kylmäaineasentajat saavat purkaa yksikön ja sen komponentit. Huomio Kierrätä tai hävitä yksikön komponentit, kylmäaineet ja öljy asianmukaisesti määräysten, standardien, suositusten ja direktiivien mukai-sesti. Valmistajan valtuuttama asiakaspalveluhenkilöstö ottaa lämpöpumppujärjestelmän käyttöön. Käyttöönotosta peritään maksu!

15 Käytöstä poisto On erityisen tärkeää, että käytöstä poistosta vastaava asentaja tuntee laitteiston kaikki yksityiskohdat. Suosittelemme kaiken kylmäaineen talteenottoa. Ennen kuin hävität poistetut nesteet, ota näytteet öljystä ja kylmäaineesta, jos kylmäaine aiotaan käsitellä uusiokäyttöön. On tärkeää, että töiden tekemistä varten on käytössä sähköä. a) Perehdy yksiköihin ja niiden toimintaan. b) Irrota hävitettävä yksikkö teholähteestä. c) Ennen käytöstä poiston aloittamista varmista, että - kylmäainepullojen kuljetuksessa tarvittavat mekaaniset apuvälineet ovat tarvittaessa saatavilla, - henkilösuojaimia on käytettävissä ja että niitä käytetään oikein, - pätevä henkilö valvoo irrotusprosessia koko ajan, - paikka, johon laite toimitetaan hävitettäväksi, ja kylmäainepullot ovat suositusten ja direktiivien mukaisia. d) Suorita alasajosykli, jos mahdollista. e) Jos tyhjiön muodostaminen ei ole mahdollista, poista kylmäaine keräysputken kautta niin, että kylmäaine saadaan poistettua kaikista järjestelmän osista. f) Varmista, että kylmäainepullo on vaa'alla ennen poiston aloitusta. g) Käynnistä poistolaitteisto ja jatka valmistajan ohjeiden mukaan. h) Huolehdi, että kierrätyspulloja ei täytetä liian täyteen (korkeintaan 80 % nestetäyttömäärästä). i) Älä koskaan ylitä kierrätyspullon sallittua käyttöpainetta edes hetkellisesti. j) Kun kierrätyspullot on täytetty asianmukaisesti ja työ on saatu päätökseen, varmista, että pullot ja yksiköt poistetaan välittömästi järjestelmästä ja että kaikki sulkuventtiilit suljetaan. k) Talteenotettua kylmäainetta ei voi käyttää muissa järjestelmissä, ennen kuin se on puhdistettu ja tutkittu. Yksiköt on merkittävä asianmukaisesti niin, että kaikille on selvää, että ne on poistettu käytöstä ja että kylmäaine on poistettu. Merkintä on päivitettävä ja allekirjoitettava. Varmista, että tieto helposti syttyvästä kylmäaineesta on merkitty yksiköihin. Talteenotto/kierrätys Jos kylmäaine poistetaan korjauksen tai käytöstä poiston vuoksi, varmista, että se tehdään turvallisesti. Jos kylmäaine siirretään pulloihin, varmista, että käytetään vain siihen tarkoituksen soveltuvia kylmäainepulloja. Varmista, että käytettävissä on riittävä määrä kylmäainepulloja järjestelmässä olevaa ainemäärää varten. Kaikkien käytettyjen kylmäainepullojen on sovelluttava poistettavalle kylmäaineelle, ja niiden on oltava asianmukaisesti merkittyjä (eli niiden on oltava kylmäaineen talteenottoon ja kierrätykseen soveltuvia erikoiskierrätyspulloja). Jäähdytysainepulloissa on oltava varoventtiili sekä huolellisesti kiinnitetyt sulkuventtiilit. Niiden on myös oltava hyvässä kunnossa. Tyhjät kierrätyspullot tyhjätään, ja ne tulisi jäähdyttää ennen poistoprosessia, jos mahdollista. Poistolaitteiston on oltava hyvässä kunnossa ja sovelluttava helposti syttyvien kylmäaineiden talteenottoon. Laitteiston mukana on oltava yksityiskohtaiset talteenottomenettelyohjeet. Lisäksi käytössä on oltava hyväkuntoinen kalibroitu vaaka. Letkuissa on oltava vuotamattomat, hyväkuntoiset liittimet. Ennen poistolaitteiston käyttöä tarkista, että se on hyvässä kunnossa, että se on huollettu säännöllisesti ja että sähkölaitteet on eristetty, jotta estetään kylmäaineen vuototapauksissa mahdollinen tulipalo. Jos olet epävarma jostain, kysy valmistajalta neuvoa. Talteenotettu kylmäaine on palautettava toimittajalle asianmukaisessa kierrätyspullossa. Älä sekoita kylmäaineita kylmäainepulloissa. Jos hävität kompressoreita tai kompressoriöljyä, varmista, että ne tyhjätään riittävällä tyhjiöllä. Tällä varmistetaan, ettei öljyyn jää helposti syttyvää kylmäainetta. Ennen kuin kompressori palautetaan valmistajalle, se on tyhjättävä. Tätä voi nopeuttaa vain kompressorikotelon sähkölämmityksellä. Öljyn poisto järjestelmästä on tehtävä asianmukaisen varovaisesti. Merkinnät 5

16 Tekniset tiedot / toimituksen sisältö Gerätebezeichnung Lämpöpumpun tyyppi Liuos vesi ı Ilma vesi ı Vesi vesi kyllä ı ei sennuspaikka Sisällä ı Ulkona kyllä ı ei Vaatimustenmukaisuus Suorituskykytiedot Lämmitysteho/hyötykerroin 7/W5 7/W5 /W5 0/W5-7/W5-5/W65 Toimintapiste, EN5 Toimintapiste, EN5 Toimintapiste, EN5 Toimintapiste, EN5 Toimintapiste, EN5 kompressoria kompressori kompressoria kompressori kompressoria kompressori kompressoria kompressori kompressoria kompressori kompressoria kompressori E kw ı kw ı kw ı kw ı kw ı kw ı kw ı kw ı kw ı kw ı kw ı kw ı Käyttörajat Lämmityspiiri Lämmönlähde Lisätoimintapisteet Ääni Sisäinen äänenpainetaso (avoin testikenttä, m:n etäisyydellä laitteen ympärillä, keskimäärin) db() Ulkoinen äänenpainetaso (avoin testikenttä, m:n etäisyydellä ilman tulojen ympärillä, keskimäärin) ( x m:n alkuperäinen suora ilmakanava) db() Ääni sisällä db() Ääni ulkona db() Lämmönlähde Ilman tilavuusvirtaus suurimmalla puhaltimen pyörintänopeudella m³/h Suurin ulkoinen paine Pa Lämmityspiiri Tilavuusvirtaus: vähimmäisvirtausnopeus ı nimellisvirtausnopeus 7/W5 EN5 ı enimmäisvirtausnopeus l/h Lämpöpumpun painehäviö Δp ı tilavuusvirtaus bar ı l/h Lämpöpumpun vapaa kompressio Δp ı tilavuusvirtaus bar ı l/h Puskurivaraajan tilavuus l Vaihtoventtiili, lämmitysvesi / lämmin vesi... Yksikön yleiset tiedot Mitat (katso yksikön koko mittapiirustuksesta) yksikön koko Kokonaispaino kg Liitännät Lämmityspiiri Lämmönlähde Kylmäaine Tyyppi ı määrä ı kg Vapaa poikkileikkaus, ilmakanavat mm Poikkileikkaus, kondenssivesi / pituus yksiköstä mm ı m Sähkö Jännitesyöttö ı kompressorin -vaiheinen johdonsuojakytkin **) ı Jännitesyöttö ı ohjausjännitteen johdonsuojakytkin **) ı Jännitesyöttö ı lämmitysvastuksen johdonsuojakytkin **) ı Lämpöpumppu Tehon kulutus standardipisteessä 7/W5, EN5: Tehonkulutus ı virrankulutus ı cosφ kw ı ı Maksimivirta käyttörajojen puitteissa Käynnistysvirta: suora ı pehmokäynnistimellä ı Suojaustyyppi IP Lämmitysvastuksen teho - ı - ı -vaiheinen kw ı kw ı kw Komponentit Lämmityspiirin kierrätyspumppu nimellisvirtausnopeudella: Tehonkulutus ı v irrankulutus kw ı Turvalaitteet Lämmityspiirin varolaiteryhmä ı Lämmönlähteen varolaiteryhmä Sisältyy toimitukseen: kyllä ei Lämpöpumpun ohjain Sisältyy toimitukseen: kyllä ei Ohjaus- ja anturikaapeli Sisältyy toimitukseen: kyllä ei Lämpöpumpun syöttökaapeli Sisältyy toimitukseen: kyllä ei Pehmokäynnistin integroitu: kyllä ei Paisunta-astiat Lämmönlähde: Toimituksen sisältö ı Tilavuus ı lkupaine kyllä ei ı l ı bar Ohivirtausventtiili integroitu: kyllä e Tärinänvaimentimet Lämmityspiiri Sisältyy toimitukseen: kyllä e FI857 *) riippuen komponenttien toleransseista ja virtauksesta **) huomio paikalliset määräykset ei havaittavissa w.w. = valinnainen ¹) lämpimän veden paluu ² ) lämpimän veden meno 6

17 LWD 50 ı ı ı LWD 70 ı ı ı 7, ı,8 6,8 ı,8 5,6 ı,8 7,5 ı 5,0,6 ı, 0¹ 6² -0 5 > -7 / 70² ı 00 ı 500 0,066 ı 00 ı G R90 ı 0,95 ı,5 ı, ı 0,66 ı 0 ı ı ı ı ı ı 85b 8,5 ı, 8, ı,5 7,7 ı,8 0, 5 ı 5, 6, ı, 0¹ 6² -0 5 > -7 / 70² ı 600 ı 000 0,055 ı 600 ı 6 G R90 ı, ı,0 ı, ı 0,7 5,5 ı ı ı ı ı ı ı 85b 7

18 LWD 50 Suoritusarvokäyrät ntoteho Qh (kw) OP Temp ( ) Ottoteho Pe (kw) Temp ( ) Temp ( ) p (bar) 0,5 0, 0, 0, 0, p 0,0 0,0,0,0,0 (m³/h) 865a Selite: Legende: DE89L/7008 UK89L/7008 Tilavuusvirtaus, Volumenstrom lämmin Heizwasser vesi ulos Temp Temp Temperatur Wärmequelle Lämpötila, lämmönlähde Qh Heizleistung Qh ntoteho, lämmitys Pe Leistungsaufnahme Pe OP Ottoteho oefficient of performance / Leistungszahl p OP Lämpökerroin Druckverlust Wärmepumpe VD Verdichter p Lämpöpumpun painehäviö VD Kompressori(t) 8 Änd./Ä.M./Ersteller/Datum - / PEP006-0 / Mödder /.05.0 a/ - /Mödder /.0.0 Bezeichnung: Leistungs-Druckverlustkurven Seite: / LWD 50 Zeichnungsnummer: 865a Datei: 865a Leistungs- Druckverlustkurven LWD 50.xls

19 Suoritusarvokäyrät LWD 70 6 ntoteho Qh (kw) OP Temp ( ) 8 Ottoteho Pe (kw) Temp ( ) Temp ( ) p (bar) 0, 0, 0, 0, p 0,0 0,0,0,0,0,0 (m³/h) 866a Selite: Legende: DE89L/7008 UK89L/7008 Tilavuusvirtaus, Volumenstrom lämmin Heizwasser vesi ulos Temp Temp Temperatur Wärmequelle Lämpötila, lämmönlähde Qh Heizleistung Qh ntoteho, lämmitys Pe Leistungsaufnahme Pe OP Ottoteho oefficient of performance / Leistungszahl p OP Lämpökerroin Druckverlust Wärmepumpe VD Verdichter p Lämpöpumpun painehäviö VD Kompressori(t) Änd./Ä.M./Ersteller/Datum - / PEP006-0 / Mödder /.05.0 a/-/mödder /.0.0 Bezeichnung: Seite: / Zeichnungsnummer: Leistungs-Druckverlustkurven LWD 70 Datei: 866 Leistungs- Druckverlustkurven LWD 70.xls 866a 9

20 Äänenpainetaso (vapaassa kentässä) -0 - N db () O db () S db () LWD 50 / LWD 70 W db () N5 db () O5 db () S5 db () W5 db () N0 db () O0 db () S0 db () W0 db () LW7, LW

Maalämpöpumppu. Käyttö- ja asennusohje. SWC-sarja CALLIDUS

Maalämpöpumppu. Käyttö- ja asennusohje. SWC-sarja CALLIDUS Käyttö- ja asennusohje CALLIDUS Maalämpöpumppu SWC-sarja UK8000/00 Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta Lue ennen käyttöä Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeää tietoa lämpöpumpun käsittelystä. Käyttöohje on

Lisätiedot

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 Tämä opas ei ole täydellinen opas asennukseen ja käyttöön. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden

Lisätiedot

SISÄYKSIKKÖ. Käyttöohje FI CALLIDUS HMD 1(E)

SISÄYKSIKKÖ. Käyttöohje FI CALLIDUS HMD 1(E) Käyttöohje FI CALLIDUS SISÄYKSIKKÖ HMD 1(E) Lue ennen käyttöä Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeää tietoa lämpöpumpun käsittelystä. Käyttöohje on erottamaton osa tuotetta, ja se täytyy säilyttää niin, että

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 11PS

Tekniset tiedot LA 11PS Tekniset tiedot LA 11PS Laitteen tekniset tiedot LA 11PS Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö WPM 2006 seinään asennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1 Käyttörajat

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Perustietoa Lämpöpumput vaativat minimivirtauksen ja lämpötilaeron toimiakseen, huomioi tämä suunnittelussa ja asennuksessa. Minimivirtaukset lämmityspiirissä:

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 502 30-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310 TÄRKEÄÄ LUE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN 2016-04-25 Asennus-

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput (ILP)

Ilmalämpöpumput (ILP) Ilmalämpöpumput (ILP) 1 TOIMINTA Lämmönlähteenä ulkoilma Yleensä yksi sisäja ulkoyksikkö Lämmittää sisäilmaa huonejärjestelyn vaikutus suuri 2 1 ULKO- JA SISÄYKSIKKÖ Ulkoyksikkö kierrättää lävitseen ulkoilmaa

Lisätiedot

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2 Ultraheat sähkökäyttöinen lisälämmitin Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Asennusohje Käyttötarkoitus... 3 Vaatimustenmukaisuusvakuutus...

Lisätiedot

VIESMANN VITOCAL 200-S Ilma/vesi-lämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw

VIESMANN VITOCAL 200-S Ilma/vesi-lämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw VIESMANN VITOCAL 200-S Ilma/vesi-lämpöpumppu, Split-malli 3,0-10,6 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo VITOCAL 200-S Tyyppi AWB 201.B/ AWB 201.C Split-rakenteinen sähkökäyttöinen lämpöpumppu,

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 26HS

Tekniset tiedot LA 26HS Tekniset tiedot LA 26HS Laitteen tekniset tiedot LA 26HS Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö WPM 26 seinään asennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 2 Käyttörajat -

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE

EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE Kaukora Oy 2014 EW tulisija PAK Asennusohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 4 Turvallisuustiedot... 4 2 Yleistä... 4 Tuotekuvaus... 4 Takuu... 4 Kierrätys... 4 3 Putkiliitännät...

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 12TU

Tekniset tiedot LA 12TU Tekniset tiedot LA 1TU Laitteen tekniset tiedot LA 1TU Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö - Lämmönmäärän laskenta sisäänrakennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Asennusohje. Kuivausrumpu PT 5186 EL. fi - FI / 01

Asennusohje. Kuivausrumpu PT 5186 EL. fi - FI / 01 Asennusohje Kuivausrumpu PT 5186 EL fi - FI 08.11 09 235 070 / 01 Lue ehdottomasti koneen käyttö- ja asennusohje ennen koneen asennusta sijoitusta käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi

Lisätiedot

Suorahöyrystys tasavirtainvertteri

Suorahöyrystys tasavirtainvertteri Suorahöyrystys tasavirtainvertteri Usean yksikön samanaikainen jäähdytys ja lämmitys Seinäasennus MAFP Lattia tai kattoasennus Alakattoasennus Kasetti Kanavaasennus KPAFP SPAFP CAFP DSAFP Lisävarusteet

Lisätiedot

ALFÉA EXCELLIA DUO. : 11 16 kw ( ) 190 L

ALFÉA EXCELLIA DUO. : 11 16 kw ( ) 190 L DUO : 11 16 kw ( ) COP.3 S 19 L Alféa Excellia KORKEA SUORITUSKYKY: Loistava ratkaisu lämmityssaneerauksiin Korkean suorituskyvyn omaavan AIféa Excellia avulla pystytään tuottamaan 6 C asteista käyttövettä

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje CALLIDUS. Maalämpöpumppu. WZS-sarja. Varaamme oikeuden muuttaa teknisiä määrityksiä ilman ennakkoilmoitusta.

Käyttö- ja asennusohje CALLIDUS. Maalämpöpumppu. WZS-sarja. Varaamme oikeuden muuttaa teknisiä määrityksiä ilman ennakkoilmoitusta. Käyttö- ja asennusohje CALLIDUS FI Maalämpöpumppu WZS-sarja Lue ennen käyttöä Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeää tietoa lämpöpumpun käsittelystä. Käyttöohje on erottamaton osa tuotetta, ja se täytyy säilyttää

Lisätiedot

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle Moottorin jäähdytysnesteellä voidaan lämmittää ulkoisia elementtejä. Tällaisia ovat mm. umpikorit, nosturiohjaamot ja säilytyslaatikot. Lämpö otetaan sylinteriryhmän virtauksesta ja se palautetaan jäähdyttimen

Lisätiedot

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 SISÄLTÖ 1 Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti 2 Sähkökytkennät yleisesti Syötön kytkentä Tiedonsiirron kytkentä 3 Shunttiventtiilillä ohjattu lisälämpö

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

KIINTEISTÖ- LÄMPÖPUMPUT

KIINTEISTÖ- LÄMPÖPUMPUT Käyttöohjeet FI KIINTEISTÖ- LÄMPÖPUMPUT SWP Sarja Kaikki oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään 83050900bUK - Käännös alkuperäisestä ohjeesta. ait-deutschland GmbH Tärkeää tietoa Nämä käyttöohjeet tarjoavat

Lisätiedot

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Lattialämmitystermostaatti PST FS-2020

ASENNUSOHJE. Lattialämmitystermostaatti PST FS-2020 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti PST FS-2020 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus PST FS-2020 on elektroninen lattiatermostaatti luotettavaan lämmityksen ohjaukseen. Termostaattia voidaan käyttää

Lisätiedot

MAAKAASU ILMAVESILÄMPÖPUMPPU

MAAKAASU ILMAVESILÄMPÖPUMPPU ALFEA HYBRID DUO MAAKAASU ILMAVESILÄMPÖPUMPPU ALFEA HYBRID DUO GAS Mallit ALFEA HYBRID DUO GAS tri 11 Suoritusteho 11 kw ALFEA HYBRID DUO GAS tri 14 ALFEA HYBRID DUO GAS tri 16 14 kw 16 kw Kondenssikaasukattila

Lisätiedot

Käyttöohje NILAN VGU250

Käyttöohje NILAN VGU250 Käyttöohje NILAN VGU250 Versio SW 1.23 1.6.2010 Käyttöohje NILAN VGU250 Käyttöohje NILAN VGU250 Järjestelmätyypit Sisältö Ohjausyksikkö on suunniteltu käytettäväksi seuraavien järjestelmien kanssa. Alla

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

Järjestelmäräätälöinti kohteen mukaan

Järjestelmäräätälöinti kohteen mukaan Järjestelmäräätälöinti kohteen mukaan Kiinteistölämpöpumput: Hotellit, toimistorakennukset Monipumppuratkaisut tai kiinteistölämpöpumput: Kerrostalot, asunto-osakeyhtiöt Monipumppuratkaisut tai kiinteistölämpöpumput:

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SW - 100 SW - 120 SW - 140 SW - 200 SW - 250 SW - 300 SW - 400 Käyttövesivaraaja yhdellä kierukalla Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan.

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje

Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST 10 asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 3 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC. Käyttökohteet: Osittain varaava

Lisätiedot

KAKSOISKATTILAT. Arimax 520 kaksoiskattilat Arimax 520 plus kaksoiskattilat

KAKSOISKATTILAT. Arimax 520 kaksoiskattilat Arimax 520 plus kaksoiskattilat KAKSOISKATTILAT Arimax 520 kaksoiskattilat Arimax 520 plus kaksoiskattilat ARIMAX 520 -kaksoiskattila ARIMAX 520 Teho - puu Vesitila 15-20 kw - öljy 20 kw - sähkövalmius 6 kw Lämminvesituotto Sähkövastuksen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Käyttötarkoitus: ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Hormex T600 liekki piippu on lämpöä kestävä, kaksoisseinäinen savupiippujärjestelmä, joka on valmistettu 1.4828 lämpöä kestävästä teräksestä (ulkokuori - 1.4301)

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

LISÄMAHDOLLISUUDET Säiliöön voidaan asentaa myös:

LISÄMAHDOLLISUUDET Säiliöön voidaan asentaa myös: XOTNK 500i või 500 Xi XOTNK 505-3000i vibra.se 150 235 345 495 770 400 200 100 1710 150 LISÄMHDOLLISUUDT Säiliöön voidaan asentaa myös: X/X3 K SOL Venttiili V Käyttöveden lämmönvaihdin o 22mm P=10/15 m

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201501 ASIAKIRJA: 841616 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 SISÄLTÖ 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Asennusohjeen symbolit

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE www.scanoffice.fi CZ12037 PB1 ComfortZone CE50 Installation Sisällys Sisällys 0 Yleistä 1 Käsittely 2 Huolto 2 Asennus 3 Asetukset 7 Suunnittelu 8 Sähkökaavio

Lisätiedot

GG 10 W/m -lämpökaapelin asennusohje

GG 10 W/m -lämpökaapelin asennusohje GG 10 W/m -lämpökaapelin asennusohje Lämmityskaapelin KIMA GG 10 W/m asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 2 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC. Kaapeli on teräsarmeerattu

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201402 ASIAKIRJA: 841617 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 CAT M3XX, CAT 3XX SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SB - 200 SB - 250 SB - 300 SB - 400 Käyttövesivaraaja kahdella kierukalla Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on

Lisätiedot

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 40 W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 33 W asennusohje Tuotetiedot: Itserajoittuva lämpökaapeli Teho 10 W/m +10 C, 230 V AC. Elintarvikehyväksytty

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1

ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1 ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1 Yleistä POOL 40 on lisävaruste, joka mahdollistaa uima-altaan lämmittämisen F1145/F1245 avulla. Lämpöpumppu ohjaa vaihtoventtiiliä (QN19), altaan kiertopumppua

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Fernanzeige DuoC. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa!

Fernanzeige DuoC. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Fernanzeige DuoC Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! A DuoComfort 1 4 5 6 DuoControl CS 4 5 6 DuoComfort 2 9 1 2 9 50 cm 50 cm DuoControl 4 5 6 B 55 mm 14 1 2 9 50 cm 10 19 18 - + 12 V 13 12 15 11

Lisätiedot

OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat

OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat OHJEKIRJA ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat Sisällysluettelo ASENNUSOHJE Yleistä Tehtaan lähtötarkastus Kuljetus ja varastointi Laitteen ympäristö Nostaminen

Lisätiedot

VIESMANN. VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw. Tietolehti. VITOCAL 242-G Tyyppi BWT-M 241.A06

VIESMANN. VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw. Tietolehti. VITOCAL 242-G Tyyppi BWT-M 241.A06 VIESMANN VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo Yhdistelmälämpöpumput, joissa on liuos/vesi-lämpöpumppu, varaaja-vedenlämmitin,

Lisätiedot

FHM-Cx Sekoitusryhmät lattialämmitykseen

FHM-Cx Sekoitusryhmät lattialämmitykseen FHM-Cx Sekoitusryhmät lattialämmitykseen Käyttötarkoitus FHM-C5/C6-sekoitusryhmä (UPS-pumppu) Danfossin pienikokoista sekoitusryhmää käytetään virtaaman ja menoveden lämpötilan säätöön vesikiertoisissa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Termostaatti A2000 (L, H ja RVT)

ASENNUSOHJE. Termostaatti A2000 (L, H ja RVT) ASENNUSOHJE Termostaatti A2000 (L, H ja RVT) KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus A2000 on varmatoiminen ja asennusystävällinen termostaatti, esimerkiksi lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää

Lisätiedot

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Kaikista aurinkoisin

Lisätiedot

290 A/W. Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) 6 720 614 054-00.1D

290 A/W. Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) 6 720 614 054-00.1D 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet.... 3 1.1 Symbolien selitykset................. 3 1.2 Turvallisuusohjeet...................

Lisätiedot

Lisäkontaktoriyksikkö

Lisäkontaktoriyksikkö Lisäkontaktoriyksikkö S2-18 / S2-18S / S2-30 Asennusohjeet Versio 09/2015 Sisällysluettelo 1. Tietoa asennusohjeesta 2. Tärkeää tietoa turvallisuudesta 2.1. Käyttötarkoitus 2.2. Turvallisuuteen liittyvää

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841608 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 ROTOTILTIN OHJAUS HALLINTAVIPUEMULOINNILLA SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Toimituksen

Lisätiedot

Joustavaa tehokkuutta kotisi lämmöntarpeeseen

Joustavaa tehokkuutta kotisi lämmöntarpeeseen Joustavaa tehokkuutta kotisi lämmöntarpeeseen LÄMPÖÄSSÄ by ROTEX HPSU Compact on todistetusti monipuolinen ja energiatehokas ilma/vesilämpöpumppu patteri- ja lattialämmitysjärjestelmiin sekä käyttöveden

Lisätiedot

Asennusta koskevia ohjeita. Sisältö

Asennusta koskevia ohjeita. Sisältö Sisältö Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa Asennusta koskevia ohjeita Asennusmahdollisuudet Turvallisuusohjeet...1 Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa... 2 Asennusta koskevia ohjeita... 3 Asennusmahdollisuudet...

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30 Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 TOIMINTA SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. 2-tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten EKVKHPC

ASENNUSOPAS. 2-tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten EKVKHPC ASENNUSOPAS -tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten -tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta. Älä heitä sitä pois. Pidä se tallessa vastaisuuden

Lisätiedot

Asennusohje. Q-Safe. Versio 201502. Asiakirja 841684

Asennusohje. Q-Safe. Versio 201502. Asiakirja 841684 Asennusohje Q-Safe Versio 201502 Asiakirja 841684 SISÄLTÖ 1. Turvallisuusmääräykset 6 1.1. Yleistä 6 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 6 1.3. Termit 6 2. Toimituksen sisällön tarkistus 7 2.1. 841373 Koneen

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje CoolLine- -nestejäähdyttimet CLMG, CLVG, CLWG, CLSWG Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Valmistaja Koja Oy Osoite Lentokentänkatu 7 FIN-33900 Tampere Finland Teknisen tiedoston

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

SANEERAUSKAAPELIN PST-C 10W/m asennusohje

SANEERAUSKAAPELIN PST-C 10W/m asennusohje SANEERAUSKAAPELIN PST-C 10W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST-C 10 asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 5 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC C-luokan kaapeli, soveltuu myös

Lisätiedot

Aurinkotuuletin AirPlus 100 & 120

Aurinkotuuletin AirPlus 100 & 120 Aurinkotuuletin AirPlus 100 & 120 Tuotenumerot 105071 & 105076 Sunwind Gylling Oy Niemeläntie 4 20780 Kaarina Hyvä asiakas, Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen asentamista ja ensimmäistä

Lisätiedot

GRUNDFOS Conlift. Automaattinen kondenssiveden poistoyksikkö

GRUNDFOS Conlift. Automaattinen kondenssiveden poistoyksikkö GRUNDFOS Conlift Automaattinen kondenssiveden poistoyksikkö conlift - huolehtii kondenssivedestä CONLIFT luotettava ratkaisu kondensiveden poistoon GRUNDFOSIN KONDENSSIVEDEN POISTOON TARKOITETTUJEN PUMPPAAMOIDEN

Lisätiedot

Maakylmä Technibel Konvektorit

Maakylmä Technibel Konvektorit Maakylmä Maakylmä on järkevä ja todella edullinen tapa hyödyntää kylmää kallion ja pintamaan ilmaisenergiaa. Omakotitaloa voidaan jäähdyttää joko maalämpöpumpun avulla porakaivosta tai hyödyntämällä maakeruuputkiston

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

Asentajan käsikirja Vedenpoistoputki KVR 10

Asentajan käsikirja Vedenpoistoputki KVR 10 Asentajan käsikirja Vedenpoistoputki KVR 10 Lisätarvikkeet IHB FI 1626-2 331787 Sisällys 1 Yleistä Sisällysluettelo (F2016/F2026/F2030/F2120/F2300) Sisällysluettelo (F2040/HBS 05 + AMS 10) KVR 10:sta

Lisätiedot

Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje. Suomi

Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje. Suomi Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje Suomi 1. Applications and Functions Devilink FT lämmityksen kytkentäyksikkö Devilink FT kytkentäyksikkö kytkee lämmityksen päälle ja pois.

Lisätiedot

ECONET -nestelämmönsiirrinyksikkö EQRZ-05 ja LQRZ-05

ECONET -nestelämmönsiirrinyksikkö EQRZ-05 ja LQRZ-05 Sisältö Sivu ECONET -nestelämmönsiirrinyksikkö, toimitusrajat...1 Kokoonpano ja asennus...4 luettelo...5 Tuotetunnukset...6 Toimitusrajat Järjestelmäkuvaus Nestelämmönsiirrinyksikkö (kuvassa), toimitetaan

Lisätiedot

6 20 kw ILMA/VESI R 410 A. > Lämmitys ja jäähdytys > Veden lämpötila 30/35 C lämmitystilassa

6 20 kw ILMA/VESI R 410 A. > Lämmitys ja jäähdytys > Veden lämpötila 30/35 C lämmitystilassa Usean yksikön Lämpöpumput tasavirtainvertteri mataliin lämpötiloihin R A 0 60 PHR 6/0 Säästöt UUSIUTUVA ENERGIA PHR 6 0 kw > Lämmitys ja jäähdytys > Veden lämpötila 30/35 C lämmitystilassa (ja 8/3 C jäähdytystilassa)

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Toimitussisältö... 3 3. Lämpötila-anturi... 3 4. Liitännät / mitat... 4 5. Periaatekaaviot... 5 6. Sähkökaaviot... 6 7. Pumppu-

Lisätiedot

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Koneen pohjassa on neljä säädettävää jalkaa, joiden avulla kone säädetään vaakasuoraan. paikka Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010

Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010 Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010 Ari Aula Chiller Oy Lämpöpumpun rakenne ja toimintaperiaate Komponentit Hyötysuhde Kytkentöjä Lämpöpumppujärjestelmän suunnittelu Integroidut lämpöpumppujärjestelmät

Lisätiedot

TIV 500L TIP 320-750L TIDA 300-500L

TIV 500L TIP 320-750L TIDA 300-500L TIV 500L TIP 320-750L TIDA 300-500L Ruotsalaista Borö Pannan Ab laatua jo 1976 vuodesta saakka. Ruotsi on edelläkävijä niin maalämmössä kuin ilma-vesi lämpöpumpuissakin, siitä johtuen pitkäaikainen kokemus

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot

1. Asennus suoritetaan kiinteänä ja varustetaan kytkimellä.

1. Asennus suoritetaan kiinteänä ja varustetaan kytkimellä. FI Asennusohjeet devireg 330 A Käyttökohteet: devireg 330 käytetään lattia- ja huonelämmitysten säätöön, kylmälaitteiden ohjaukseen sekä ulkoalueiden ja räystäskourujen sulanapidon ohjaukseen ja myös teollisuuden

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

T-MALLISTO. ratkaisu T 0

T-MALLISTO. ratkaisu T 0 T-MALLISTO ratkaisu T 0 120 Maalämpö säästää rahaa ja luontoa! Sähkölämmitykseen verrattuna maksat vain joka neljännestä vuodesta. Lämmittämisen energiatarve Ilmanvaihdon 15 % jälkilämmitys Lämpimän käyttöveden

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841618 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP L8 CAT M3XX, CAT 3XX SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2. Asennusohjeen

Lisätiedot