LWD ILMA-/VESI LÄMPÖPUMPPU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LWD ILMA-/VESI LÄMPÖPUMPPU"

Transkriptio

1 Käyttö- ja asennusohje LLIDUS LWD ILM-/VESI LÄMPÖPUMPPU Ulkoyksikkö LWD 50 LWD 70

2 Lue tämä ensin Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeää tietoa lämpöpumpun käsittelystä. Käyttöohje on erottamaton osa tuotetta, ja se täytyy säilyttää niin, että se on helposti käytettävissä lämpöpumpun välittömässä läheisyydessä. Sen on oltava käytettävissä koko lämpöpumpun käyttöiän ajan. Se täytyy luovuttaa lämpöpumpun myöhemmille omistajille tai käyttäjille. Lue käyttöohje ennen kuin työskentelet lämpöpumpun parissa tai käytät sitä. Tämä koskee erityisesti turvallisuutta koskevaa lukua. Noudata aina kaikkia ohjeita täydellisesti ja ilman rajoituksia. Mikäli sinulla on kysyttävää tai olet epävarma jostakin, ota yhteyttä myyjään tai maahantuojan valtuuttamaan huoltokumppaniin. Koska tämä käyttöohje on tarkoitettu useille eri lämpöpumppumalleille, noudata aina kyseessä olevan mallin ohjeita. Tämä käyttöohje on tarkoitettu ainoastaan sellaisille henkilöille, jotka on määrätty työskentelemään lämpöpumpun parissa tai käyttämään sitä. Pidä kaikki olennaiset osat luottamuksellisina. Tässä olevat tiedot on suojattu tekijänoikeudella. Mitään osaa tästä käyttöohjeesta ei saa jäljentää, siirtää, kopioida, tallentaa sähköisiin tietojärjestelmiin tai kääntää toiselle kielelle, joko kokonaisuudessaan tai osittain, ilman valmistajan nimenomaista kirjallista lupaa. Symbolit Käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleita. Niiden merkitykset on kuvattu alla. Tietoa käyttäjille Tietoa tai ohjeita asentajille VR! Ilmaisee suoranaista odotettavissa olevaa vaaraa, joka johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan. Varoitus! Ilmaisee vaaraa, joka voi johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan. VROITUS! Ilmaisee mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka saattaa johtaa kohtalaisiin tai lieviin vammoihin. NOUDT VROVISUUTT. Ilmaisee mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka saattaa johtaa omaisuusvahinkoihin. Huomio! Tärkeää tietoa. Painotettua tietoa ENERGISÄÄSTÖVINKKI Osoittaa ehdotusta, jonka avulla voit säästää energiaa, raakamateriaaleja ja rahaa. Viittaus käyttöohjeen toisiin osioihin. Viittaus muihin valmistajan ohjeisiin.

3 Sisältö TIETO KÄYTTÄJILLE J SENTJILLE Symbolit... käyttötarkoitus... VSTUUN RJOITUS... EY-vaatimustenmukaisuus... Turvallisuus... siakaspalvelu...5 Takuu...5 HÄVITTÄMINEN...5 Tietoa käyttäjille Lämpöpumpun toimintaperiaate...6 Käyttöalue...6 Lämmön säätö...6 Toiminta...6 LÄMPÖPUMPUN hoito...7 LÄMPÖPUMPUN huolto...7 Yksikön komponenttien puhdistus ja huuhtelu...7 Toimintahäiriöt...7 OHJEIT asentajille Toimituksen sisältö...8 sennus ja kokoonpano...8 sennustila...8 Kuljetus asennuspaikalle...9 sennus...9 sennus seinätelineeseen...0 sennus maatelineeseen...0 Kondenssiveden poisto...0 Liitäntä lämmityspiiriin... Sähköliitännät... Paineenalennus... ohivirtausventtiili... Puskurisäiliö... KIERTOpumput... käyttöveden lämmitys... lämpimän käyttöveden VRJ... Järjestelmän huuhtelu, täyttö ja ilmaus... Hydrauliliitäntöjen eristäminen... Käyttöönotto... purkaminen... Käytöstä poisto...5 Merkinnät...5 Talteenotto/kierrätys...5 Tekniset tiedot / toimituksen sisältö LWD 50 LWD Suoritusarvokäyrät LWD LWD Äänenpainetaso...0 Mittapiirustukset... sennuksen suoja-alueet... Mtelineen asennussuunnitelma... voimen paikan ulkoasennussuunnitelma...5 Vähimmäisetäisyydet...6 Seinätelineen porauskaavio...7 lustanäkymä...8 Kondenssivesiputken ulkoliitäntä...9 Piirikaaviot LWD 50 LWD Liite EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus... Yleinen tarkistuslista Lämpöpumppujärjestelmien valmistumisraportti asiakaspalvelu Yhteystiedot...8

4 Käyttötarkoitus Lämpöpumppua voidaan käyttää ainoastaan sille suunniteltuun tarkoitukseen yhdessä sisäyksikön kanssa lämmitykseen, ja käyttöveden lämmitykseen. Lämpöpumppua voidaan käyttää ainoastaan sen teknisten parametrien rajoissa. Katso kohta Tekniset tiedot / toimituksen sisältö. Ilmoita voimayhtiölle lämpöpumpun tai lämpöpumppujärjestelmän käytöstä. Huomio! Yksikkö ei sovellu käytettäväksi IT-verkkojärjestelmissä. Huomio! Yksikköä ei saa pitää huoneissa, joissa on pysyviä syttymislähteitä. Älä poraa tai polta huoneessa! Huomio senna lämpöpumppu vain ulos ja käytä lämmönlähteenä vain ulkoilmaa. Vastuun rajoitus Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat lämpöpumpun valtuuttamattomasta käytöstä. Valmistajan vastuuvelvollisuus mitätöityy myös seuraavissa tapauksissa: jos lämpöpumpun ja sen komponenttien parissa tehdään töitä sellaisella tavalla, joka ei noudata tämän käyttöohjeen ehtoja; jos lämpöpumpun ja sen komponenttien parissa tehdään töitä sopimattomalla tavalla; jos lämpöpumpun parissa tehdään työtä, jota ei ole kuvattu tässä käyttöohjeessa, ja valmistaja ei ole antanut nimenomaista kirjallista hyväksyntäänsä tälle työlle; jos lämpöpumppua tai sen komponentteja muute taan, suunnitellaan uudelleen tai poistetaan ilman valmistajan nimenomaista kirjallista lupaa. EY-vaatimustenmukaisuus Tämä lämpöpumppu on varustettu E-vaatimustenmukaisuusmerkinnällä. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Turvallisuus Lämpöpumppu on turvallinen käyttää, kun sitä käytetään sille suunniteltuun tarkoitukseen. Lämpöpumppu on rakenteeltaan ja suunnittelultaan tämänhetkistä huipputasoa, ja se noudattaa kaikkia asiaankuuluvia DIN-/VDE- ja turvallisuussäännöksiä. Jokaisen lämpöpumpun parissa työskentelevän täytyy olla lukenut ja ymmärtänyt käyttöohje ennen minkään työn aloittamista. Tämä pätee myös silloin, jos kyseessä oleva henkilö on jo työskennellyt tällaisella lämpöpumpulla tai vastaavalla, tai hän on valmistajan kouluttama. Jokaisen lämpöpumpun parissa työskentelevän henkilön täytyy noudattaa sovellettavia onnettomuuksien ehkäisyyn ja turvallisuuteen liittyviä säännöksiä. Tämä koskee erityisesti henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttöä. Vaara! Sähkövirta voi aiheuttaa tappavan henkilövamman vaaran! Vain sähköasentajat saavat asentaa sähköliitäntöjä. Ennen kuin avaat laitteen, irrota järjestelmä virtalähteestä ja varmista, että sitä ei voi kytkeä takaisin päälle! Vaara! inoastaan luvanvaraiset asentajat (koulutetut lämmitys-, kylmä-, kylmäaine- ja sähköasentajat) saavat työskennellä lämpöpumpun ja sen komponenttien parissa. Varoitus! Noudata lämpöpumpussa olevia turvatarroja.

5 Varoitus! Yksikkö sisältää helposti syttyviä kylmäainetta! Jos kylmäainetta pääsee vuotamaan, syntyy räjähdysvaara. Jos näin käy, sammuta yksikkö, ilmoita asiasta valmistajan valtuuttamaan jälleenmyyjään, - pidä yksikkö kaukana syttymislähteistä. Huomio Turvallisuussyistä: Älä koskaan irrota lämpöpumppua virtalähteestä, ellei lämpöpumppua olla avaamassa. Huomio senna lämpöpumppu vain ulos ja käytä lämmönlähteenä vain ulkoilmaa. Älä peitä yksikön ilmaa kierrättäviä sivuja kokonaan tai osittain. Kyseisen mallin mittapiirustus ja asennussuunnitelma. Varoitus! Älä koskaan käynnistä lämpöpumppua, jos kuoret on irrotettu. Huomio! Ilman ulostuloalueella ilman lämpötila on noin 5 ympäröivää lämpötilaa alhaisempi. Tietyissä olosuhteissa ilman ulostuloalueelle voi tämän vuoksi muodostua jäätä. senna lämpöpumppu siten, ettei ilmanpuhallin puhalla ihmisten kulkureiteille. siakaspalvelu Jos tarvitset teknistä apua, ota yhteyttä asentajaan tai maahantuojan paikalliseen huoltokumppaniin. Takuu Katso kohta siakaspalvelu. Katso takuuehdot laitteen mukana toimitetuista asiakirjoista. Ota takuuasioissa yhteyttä jälleenmyyjääsi. Huomio! Lämpöpumppua ei saa yhdistää ilmanvaihtojärjestelmiin. Jäähdytetyn ilman käyttö kylmätarkoituksiin ei ole sallittua. Huomio! Lämpöpumpun asennuspaikan ilma ja lämmönlähteenä käytettävä ilma eivät saa sisältää mitään syövyttäviä ainesosia! Tällaiset ainesosat (kuten ammoniakki, rikki, kloori, suola, viemärikaasut, palokaasut) voivat vahingoittaa lämpöpumppua, mikä voi johtaa lämpöpumpun rikkoutumiseen / korjauskelvottomuuteen! Hävittäminen Poistaessasi lämpöpumppua käytöstä noudata sovellettavia lakeja, direktiivejä ja standardeja koskien kylmäyksiköiden materiaalien ja komponenttien talteenottoa, kierrätystä ja hävitystä. Purkaminen 5

6 Lämpöpumppujen toimintaperiaate Lämpöpumput toimivat jääkaapin periaatteen mukaisesti: sama teknologia, mutta päinvastainen vaikutus. Jääkaappi poistaa ruuista lämpöä, joka vapautetaan huoneeseen takana olevien kylmäripojen kautta. Lämpöpumppu kerää lämpöä ympäristöstämme: ilmasta, maasta tai pohjavedestä. Kerätty lämpö siirretään lämpöpumpun avulla lämmitysveteen. Vaikka ulkona olisi äärimmäisen kylmä, lämpöpumppu saa siirrettyä tarpeeksi lämpöä talon lämmittämiseen. Esimerkki: piirros maalämpöpumpusta lattialämmityksellä: Lämmön säätö Lämmityksen ja lämpöpumpun säätimen käyttöohje. Toiminta Sisäyksikön käyttöohje. Sisäyksikön käyttöohje. / = käyttökelpoinen energia noin / = ympäristöstä tuleva energia noin = ulkoinen sähköenergia Käyttöalue Kun ympäristöolosuhteet, käyttörajat ja sovellettavat säännökset otetaan huomioon, jokaista lämpöpumppua voidaan hyödyntää uusissa tai olemassa olevissa lämmitysjärjestelmissä. Katso kohta Tekniset tiedot / toimituksen sisältö. 6

7 Lämpöpumpun hoito Lämpöpumpun ulkopinnat voidaan puhdistaa kostealla liinalla ja kodin puhdistustuotteilla. Älä käytä puhdistus- tai hoitotuotteita, jotka sisältävät hankausaineita, happoja ja/tai klooria. Tällaiset tuotteet tuhoaisivat pinnat ja vahingoittaisivat myös lämpöpumpun teknisiä komponentteja. Lämpöpumpun huolto Lämmitys- tai kylmäasentajan tulisi tarkistaa ja puhdistaa tarvittaessa lämmityspiirin ja lämmönlähteen komponentit (venttiilit, paisuntasäiliöt, kiertopumput, suodattimet, lian kerääjät) vähintään vuosittain. Imu- ja poistoaukkojen puhtaus on tarkistettava säännöllisesti (asennuspaikan olosuhteet huomioiden) ja tarvittaessa puhdistettava liasta. Huomio Tarkista säännöllisesti, että kondenssivesi pääsee valumaan esteettä pois yksiköstä. Tarkista siis säännöllisesti yksikön kondenssiveden kaukalo ja poisto lian/tukkeumien varalta ja puhdista ne tarvittaessa. Yksikön komponenttien puhdistus ja huuhtelu Huomio! Lämpöpumpun komponentit saa puhdistaa ja huuhtoa ainoastaan valmistajan valtuuttama huoltohenkilöstö. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia nesteitä. Sen jälkeen, kun lauhdutin on huuhdeltu kemiallisilla puhdistusaineilla, jäämät täytyy neutralisoida ja huuhdella huolellisesti vedellä. Noudata aina lämmönvaihtimen valmistajan teknisiä tietoja. Toimintahäiriöt Toimintahäiriön ilmetessä, voit paikantaa toimintahäiriön aiheuttajan lämpöpumpun ohjaimen diagnostiikan avulla. Lämpöpumpun ohjaimen käyttöohje. Varoitus! Vain valmistajan valtuuttama henkilö saa suorittaa huolto- ja korjaustöitä yksikön komponenteille. Katso kohta siakaspalvelu. Suojasäleikön jäätyminen Jos lämpötila laskee alle nollan ja samaan aikaan ilmassa on paljon kosteutta, suojasäleikköön voi muodostua jäätä. Ongelmattoman käytön varmistamiseksi jää on poistettava säännöllisesti. Huoltosopimuksen tekemistä lämmitysasennusyrityksen kanssa suositellaan. Yritys suorittaa kaikki vaaditut huoltotoimenpiteet säännöllisin väliajoin. Varoitus! Älä käytä sulatuksen nopeuttamiseen mitään muita kuin valmistajan sallimia välineitä. Henkilöillä, jotka työskentelevät kylmäainepiirin kanssa, on oltava pätevöitymistodistus, jonka on myöntänyt hyväksytty taho. 7

8 LWD 50 ja LWD 70: Sisäyksikkö ja seuraavat osat: lämpöpumpun säädin, läpivirtausvastus, paisunta-astia, lämmityksen kierrätyspumppu, varolaiteryhmä, eristetty kotelo, sulut ja tyhjennysyhde. Lämpöpumppu ei toimi, ennen kuin sisäyksikkö on asennettu. Lisävarusteet väyläkaapeli 5 m, kuormakaapeli 5 m, ohjauskaapeli 5 m. Kaapeli kytkettynä lämpöpumpun sivuun. - Läpivientisarja, jossa tärinäneristys - Seinäteline - Maateline - Tärinäneristys Jos 5 m:n kaapeli ei ole riittävän pitkä ulkoasennusta varten, tilauksesta on saatavilla jatkosarja (5 m). sennus ja kokoonpano Yksiköt voidaan asentaa joko maa- tai seinätelineelle. Seuraavat tiedot pätevät kaikkiin tehtäviin töihin: lisälaatikko: - x kondenssivesiputken muhvi + kiinnitysruuvit - Tiiviste lämmitysvesiputkille - pitkä Torx-kärki julkisivuruuveille Ulkoilma-anturi tulee sisäyksikön mukana. Tarkista, ettei toimituksessa ole ulkoisia vaurioita. Tarkista, että toimitus sisältää varmasti kaiken tarvittavan. Toimituksen kaikki puutteet ja virheet on ilmoitettava välittömästi. Katso kohta Tekniset tiedot / toimituksen sisältö. Noudata aina sovellettavia onnettomuuksien ehkäisyn säännöksiä, sekä sovellettavia lakisääteisiä säännöksiä, asetuksia ja direktiivejä. Varoitus! Lämpöpumpun tai lämpöpumppujärjestelmän saa asentaa ja koota vain valtuutettu asentaja! Huomioi kunkin mallin äänentasot. Katso kohdat Tekniset tiedot / toimituksen sisältö ja ääni. ToiminnaN KNNLT olennaiset lisävarusteet Huomio Käytä vain yksikön valmistajan alkuperäisiä lisävarusteita. sennustil Huomio senna yksikkö vain rakennusten ulkopuolelle. Mallin mittapiirustus, asennus- ja suoja-alueet. 8

9 Kuljetus asennuspaikkaan Kuljetuksen aikaisten vaurioiden välttämiseksi kuljeta yksikkö lopulliseen asennuspaikkaan aina alkuperäispakkauksessa käyttämällä nostotrukkia, haarukkatrukkia tai nosturia. Yksikkö toimitetaan kuormalavalla kiinnityskiskoin varustettuna. Kiinnityskiskoja voidaan käyttää kuljetuksessa. Huomio Käytä aina suojakäsineitä, jos kuljetuksessa käytetään kiinnityskiskoja! sennus sennuksen valmistelu ja seinän läpivienti Jotta ulkona oleva yksikkö saadaan liitettyä sisätiloissa olevaan osaan (sisäyksikköön), läpivientisarjaa (lisävaruste) varten on tehtävä aukko tai PV-putken (Ø 5 mm; lisävaruste) asennusta varten on tehtävä reikä. Jos läpivientisarjaa ei ole saatavilla, voidaan asennus aloittaa käyttämällä vakiomallista m:n PV-putkea, DN 5. Noudata aina kyseisen mallin asennusohjetta. Huomioi vähimmäisetäisyydet ja suoja-alueet. Mallin asennus, mittapiirustukset ja suoja-alueet. kiinnityskisko Varoitus! Useita henkilöitä tarvitaan lämpöpumpun kuljettamiseen. Älä aliarvioi lämpöpumpun painoa. Katso kohta Tekniset tiedot / toimituksen sisältö, Lämpöpumpun yleistiedot Varoitus! Varmista, että lämpöpumppu ei pääse liukumaan kuljetuksen aikana. Huomio Älä koskaan kuljeta yksikköä sen komponenteista ja putkiliitännöistä kiinni pitäen. Huomio Älä kallista lämpöpumppua enempää kuin maksimissaan 5 (mihinkään suuntaan). Huomio Ilman ulostuloalueella ilman lämpötila on noin 5 ympäröivää lämpötilaa alhaisempi. Tietyissä olosuhteissa ilman ulostuloalueelle voi tämän vuoksi muodostua jäätä. senna lämpöpumppu siten, ettei puhallin puhalla kulkureiteille. Huomio Yksikön asennukseen tarvitaan useita henkilöitä. Maanpinnan on läpäistävä vettä lämpöpumpun ilmanulostuloalueella. Varmista aina, että yksikkö on määritetyn etäisyyden päässä seinästä, seinän aukoista, ikkunoista ja vastaavista kohteista. Katso Mittapiirustukset ja suoja-alueet. Jos läpivientisarjaa ei käytetä, LIN-väyläkaapeli on vedettävä erillisen kanavan kautta, erillään muista kaapeleista. Myös kaksi muuta kaapelia on vedettävä paikoilleen suojaputkea käyttäen. 9

10 Varmista aina, että käytettävissä on vaadittu vähimmäisseinäalue. Noudata aina asennusohjetta. Huomioi vähimmäisetäisyydet. sennus seinätelineeseen Katso Seinätelineen asennusohjeet. Katso Läpivientisarjan asennusohjeet. Katso sennus-/vähimmäisetäisyydet/porauskaavio. sennus maatelineeseen Yksikön voi asentaa seinän viereen tai avoimeen paikkaan. seta yksikkö tukevalle, tasaiselle ja kantavalle alustalle. Varmista, että alusta kantaa lämpöpumpun painon. Katso Maatelineen asennusohjeet. Katso Läpivientisarjan asennusohjeet. Katso sennussuunnitelmat/vähimmäis-etäisyydet/alustanäkymä. Jos käytät asennuksessa läpivientisarjaa, varmista oikea etäisyys seinästä. Kondenssiveden poisto Ilmasta muodostuva kondenssivesi on poistettava sen jäätymättä halkaisijaltaan 0 mm:n muovista kondenssivesiputkea pitkin. Jos pohjamaa on vettä läpäisevää, riittää, kun kondenssivesiputki viedään pystysuunnassa vähintään 90 cm maan sisään. Käytä toimitukseen sisältyviä ruuveja, kun asennat yksikön mukana tulevan kondenssiveden liitäntäistukan yksikön alapuolella olevaan kondenssiveden poistoon. Ulkotiloissa: Kytke kondenssivesiputki (läpivientisarjan lisävaruste) kondenssiveden liitäntäistukkaan. 5 6 a 0 Katso kohta Liitäntä ulkoiseen kondenssiveden poistoon. 80 Katso Läpivientisarjan asennusohjeet. i! Kondenssivesiputkea ei saa asentaa yksinään. Se on asennettava toiseen putkeen, jonka voi laittaa maahan (esimerkiksi 9PV-putkeen) ennen kondessivesiputkea! 0 O Molempien putkien liitäntä on tiivistettävä. Pituutta on voitava muuttaa. D Putki ei saa olla kiinni maassa yksikön päässä, vaan sitä on 90 pystyttävä liikuttamaan. D Huomio! 90 O Varmista, että poistettu kondenssivesi E imeytyy maahan riittävästi! 90 Sisätiloissa: Vie kondenssivesiputki (läpivientisarjan lisävaruste) läpiviennin kautta ja liitä mukana tullut muovinen käyrä kondenssiveden liitäntään. Katso kohta Liitäntä sisäiseen kondenssiveden poistoon. Katso Läpivientisarjan asennusohjeet. x R 5 i P x F 6 G 55 Ph/00V Jos kondenssivesiputkea ei viedä sisälle, lä- aukot edessä ja takana on Ppivientisarjan suljettava toimitukseen sisältyvillä tulpilla. Liitäntä lämmityspiiriin V Huuhtele lämmityspiiri perusteellisesti, ennen kuin liität yksikön lämmityspiiriin. 0 8b V 0

11 xb 7 0 i b O Lämmityspiirissä olevat epäpuhtaudet ja sakka voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä. x H senna sulut lämpimän veden ulosvirtaukseen (meno) ja lämpimän veden sisäänvirtaukseen (paluu) lämpöpumpun puolella. i! 8078 Vaara! Sähkövirta voi aiheuttaa tappavan henkilövamman vaaran! Ennen kuin avaat laitteen, irrota järjestelmä virtalähteestä ja varmista, että sitä ei voi kytkeä takaisin päälle! Liitäntä, lämmitysveden lähtö (meno) Liitäntä, lämmitysveden tulo (paluu) Kondenssivesiputki O E Huomio Kytke yksikkö lämmityspiiriin kyseisen mallin kytkentäkaavion mukaisesti. Putkiliitännän ohjeet. Tärinänvaimennus (lisävaruste tai sisältyy läpivientisarjan toimitukseen): Syötä ruostumattomasta teräksestä valmistetut poimutetut putket kotelon pohjan tiivisteen kautta, ja kierrä ne kiinni läpivientisarjan kahteen putkeen. senna ensin meno ja sitten paluu. Varmista, että lämmityspiirin ja lämmönlähteen putkien halkaisijat ja pituudet ovat oikeankokoisia. Kiertopumppujen vapaa virtaus täytyy olla vähintään mallisi vaatima vähimmäisvirtausnopeus. Huomio Jos läpivientisarjaa ei käytetä, aseta ulos tuleva lämmityspiirin kiinteä putkisto maahan routarajan alapuolelle. x U Huomio Kun asennat liitäntöjä, varmista, että laitteen liitännät eivät voi vääntyä, jolloin estät laitteen sisäisiä kupariputkia vaurioitumasta. 7 Liitä yksikkö lämmityspiirin kiinteään putkistoon tärinänvaimentimien kautta (tärinäasennus ruostumattomasta teräksestä valmistetut poimutetut putket, lisävaruste). Vaimentimet on asennettava, jotta rakenteiden tuottaman äänen siirtyminen kiinteään putkistoon saadaan estettyä. Katso Tärinänvaimennuksen asennusohjeet. 8078

12 Sähköliitännät Noudata seuraavia ohjeita kaikkia töitä suoritettaessasi: Vaara! sähkövirta voi aiheuttaa tappavan henkilövamman vaaran! Vain valtuutetut sähköasentajat saavat tehdä sähkökytkentöjä. Ennen kuin avaat laitteen, irrota järjestelmä virtalähteestä ja varmista, että sitä ei voi kytkeä takaisin päälle! Vaara! Noudata sähköturvallisuussäännöksiä asennuksen aikana ja kaikkien sähkötöiden aikana. Noudata käyttämäsi sähköyhtiön teknisten liitäntöjen vaatimuksia! Huomio Varmista, että kompressori pyörii myötäpäivään. Kompressorin käynti väärään kiertosuuntaan voi aiheuttaa kompressorille vakavia vaurioita, joita ei voi korjata. Ohivirtausventtiili Käytä aina ohivirtausventtiiliä sarjaan liitetyissä säiliöissä varmistaaksesi lämmityspiirin tilavuusvirtauksen vähimmäisvirtausnopeuden lämpöpumpun läpi. Ohivirtausventtiili on mitoitettava niin, että tilavuusvirtauksen vähimmäisvirtausnopeus lämpöpumpun läpi on taattu, kun lämmityspiiri kytketään pois päältä. Puskurivaraaja Lämpöpumpun putkililiitäntä edellyttää lämmityspiiriin puskurisäiliön käyttöä. Vähimmäiskoko 50 l. Putkiliitännät-asiakirjat Kiertopumput Huomio Lämpöpumpun syötössä on oltava automaattinen kolmivaihejohdonsuojakytkin, jossa on vähintään mm:n kosketinväli IE standardin mukaisesti. Huomioi laukaisuvirran suuruus. Katso kohta Tekniset tiedot / toimituksen sisältö, Sähkö. Katso Sisäyksikön käyttöohjeet. Paineenalennus SISÄYKSIKÖSSÄ Sisäyksikön käyttöohje. Käyttöveden lämmitys Veden lämmitys lämpöpumpulla edellyttää lämpimän veden lisäpiirin lämmityspiirin rinnalle. sennuksen aikana varmista, ettei lämpimän käyttöveden täyttöä syötetä lämmityspiirin puskurisäiliön kautta. Putkiliitännän ohjeet. Katso Sisäyksikön käyttöohjeet, Turvakokoonpano, paisunta-astia.

13 Lämpimän käyttöveden varaaja Jos lämpöpumppua käytetään käyttöveden lämmitykseen, lämpöpumppujärjestelmään on liitettävä erillinen lämpimän käyttöveden varaaja. Valitse säiliön tilavuus niin, että sopiva määrä lämmintä vettä on saatavilla myös sähkökatkon aikana. Lämpimän käyttöveden säiliön lämmönvaihtimen pinta-ala on mitoitettava niin, että lämpöpumpun lämmitysteho välittyy mahdollisimman tehokkaasti. Valikoimissamme on useita erilaisia lämpimän käyttöveden varaajia. Ne on optimoitu käytettäviksi lämpöpumpun kanssa. Liitä lämminvesivaraaja lämpöpumppujärjestelmään järjestelmäsi hydrauliikkakaavion mukaisesti. Järjestelmän huuhtelu, täyttö ja ilmaaminen Katso Sisäyksikön käyttöohjeet. Täytä ja ilmaa lämmityspiiri. vaa lisäksi lämpöpumpun lauhduttimen ilmausventtiili. Ilmaa lauhdutin. Putkistojen eristys Eristä ulkona oleva lämmityspiirin putkisto ja kondenssivesiputki niin, että ne ovat roudan kestäviä, höyrydiffuusion pitäviä ja UV-kestäviä. Suorita eristys soveltuvien paikallisten standardien ja suositusten mukaisesti. Putkiliitännän ohjeet. Tarkista kaikki putkiliitännät vuotojen varalta. Tee vuototesti. Eristä kaikki lämmityspiirin liitännät ja putket.

14 Käyttöönotto Varoitus! Yksikkö voidaan käynnistää vain, jos etukansi on suljettu. Tarkista asennus perusteellisesti ja käy läpi yleisen tarkistuslistan kohdat. Yleinen tarkistuslista. Kun tarkistat asennuksen, vältät lämpöpumppujärjestelmän vauriot, joita väärä asennus voi aiheuttaa. Varmista että kompressori pyörii myötäpäivään. tämän käyttöohjeen tietojen mukainen lämpöpumpun asennus ja kokoonpano. sähköasennustöiden asianmukainen toteutus kompressorille on asennettu automaattinen kolmivaihejohdonsuojakytkin. Siinä on oltava vähintään mm:n kosketinväli IE 609-:n mukaisesti. että lämmityspiiri on huuhdeltu, täytetty ja täysin ilmattu, että kaikki lämmityspiirin venttiilit ja sulkulaitteet ovat auki, että kaikki putkijärjestelmät ja järjestelmän komponentit ovat tiiviit. Täytä ja allekirjoita lämpöpumppujärjestelmien käyttöönottopöytäkirja. Lämpöpumppujärjestelmien käyttöönottopöytäkirja. Saksassa ja Itävallassa: Lähetä lämpöpumppujärjestelmien valmistumisraportti ja yleinen tarkistuslista valmistajan tehtaan asiakaspalveluosastolle. Muissa maissa: Lähetä lämpöpumppujärjestelmien valmistumisraportti ja yleinen tarkistuslista valmistajan paikalliselle kumppanille. Katso kohta siakaspalvelu. Purkaminen Vaara! Sähkövirta voi aiheuttaa tappavan henkilövamman vaaran! Vain sähköasentajat saavat asentaa sähköliitäntöjä. Ennen kuin avaat laitteen, irrota järjestelmä virtalähteestä ja varmista, että sitä ei voi kytkeä takaisin päälle! Varoitus! Yksikkö sisältää helposti syttyviä kylmäainetta! Jos kylmäainetta pääsee vuotamaan, seurauksena on räjähdysvaara. Jos näin käy, sammuta yksikkö, ilmoita asiasta valmistajan valtuuttamaan huoltokeskukseen, pidä yksikkö kaukana syttymislähteistä. Varoitus! inoastaan luvanvaraiset lämmitys- tai kylmälaiteasentajat saavat purkaa lämpöpumpun ja sen komponentit. Kylmäainepiiritöitä tekevillä on oltava alalla hyväksytyn tahon myöntämä pätevöitymis- todistus. Varoitus! Vain koulutetut kylmäaineasentajat saavat purkaa yksikön ja sen komponentit. Huomio Kierrätä tai hävitä yksikön komponentit, kylmäaineet ja öljy asianmukaisesti määräysten, standardien, suositusten ja direktiivien mukai-sesti. Valmistajan valtuuttama asiakaspalveluhenkilöstö ottaa lämpöpumppujärjestelmän käyttöön. Käyttöönotosta peritään maksu!

15 Käytöstä poisto On erityisen tärkeää, että käytöstä poistosta vastaava asentaja tuntee laitteiston kaikki yksityiskohdat. Suosittelemme kaiken kylmäaineen talteenottoa. Ennen kuin hävität poistetut nesteet, ota näytteet öljystä ja kylmäaineesta, jos kylmäaine aiotaan käsitellä uusiokäyttöön. On tärkeää, että töiden tekemistä varten on käytössä sähköä. a) Perehdy yksiköihin ja niiden toimintaan. b) Irrota hävitettävä yksikkö teholähteestä. c) Ennen käytöstä poiston aloittamista varmista, että - kylmäainepullojen kuljetuksessa tarvittavat mekaaniset apuvälineet ovat tarvittaessa saatavilla, - henkilösuojaimia on käytettävissä ja että niitä käytetään oikein, - pätevä henkilö valvoo irrotusprosessia koko ajan, - paikka, johon laite toimitetaan hävitettäväksi, ja kylmäainepullot ovat suositusten ja direktiivien mukaisia. d) Suorita alasajosykli, jos mahdollista. e) Jos tyhjiön muodostaminen ei ole mahdollista, poista kylmäaine keräysputken kautta niin, että kylmäaine saadaan poistettua kaikista järjestelmän osista. f) Varmista, että kylmäainepullo on vaa'alla ennen poiston aloitusta. g) Käynnistä poistolaitteisto ja jatka valmistajan ohjeiden mukaan. h) Huolehdi, että kierrätyspulloja ei täytetä liian täyteen (korkeintaan 80 % nestetäyttömäärästä). i) Älä koskaan ylitä kierrätyspullon sallittua käyttöpainetta edes hetkellisesti. j) Kun kierrätyspullot on täytetty asianmukaisesti ja työ on saatu päätökseen, varmista, että pullot ja yksiköt poistetaan välittömästi järjestelmästä ja että kaikki sulkuventtiilit suljetaan. k) Talteenotettua kylmäainetta ei voi käyttää muissa järjestelmissä, ennen kuin se on puhdistettu ja tutkittu. Yksiköt on merkittävä asianmukaisesti niin, että kaikille on selvää, että ne on poistettu käytöstä ja että kylmäaine on poistettu. Merkintä on päivitettävä ja allekirjoitettava. Varmista, että tieto helposti syttyvästä kylmäaineesta on merkitty yksiköihin. Talteenotto/kierrätys Jos kylmäaine poistetaan korjauksen tai käytöstä poiston vuoksi, varmista, että se tehdään turvallisesti. Jos kylmäaine siirretään pulloihin, varmista, että käytetään vain siihen tarkoituksen soveltuvia kylmäainepulloja. Varmista, että käytettävissä on riittävä määrä kylmäainepulloja järjestelmässä olevaa ainemäärää varten. Kaikkien käytettyjen kylmäainepullojen on sovelluttava poistettavalle kylmäaineelle, ja niiden on oltava asianmukaisesti merkittyjä (eli niiden on oltava kylmäaineen talteenottoon ja kierrätykseen soveltuvia erikoiskierrätyspulloja). Jäähdytysainepulloissa on oltava varoventtiili sekä huolellisesti kiinnitetyt sulkuventtiilit. Niiden on myös oltava hyvässä kunnossa. Tyhjät kierrätyspullot tyhjätään, ja ne tulisi jäähdyttää ennen poistoprosessia, jos mahdollista. Poistolaitteiston on oltava hyvässä kunnossa ja sovelluttava helposti syttyvien kylmäaineiden talteenottoon. Laitteiston mukana on oltava yksityiskohtaiset talteenottomenettelyohjeet. Lisäksi käytössä on oltava hyväkuntoinen kalibroitu vaaka. Letkuissa on oltava vuotamattomat, hyväkuntoiset liittimet. Ennen poistolaitteiston käyttöä tarkista, että se on hyvässä kunnossa, että se on huollettu säännöllisesti ja että sähkölaitteet on eristetty, jotta estetään kylmäaineen vuototapauksissa mahdollinen tulipalo. Jos olet epävarma jostain, kysy valmistajalta neuvoa. Talteenotettu kylmäaine on palautettava toimittajalle asianmukaisessa kierrätyspullossa. Älä sekoita kylmäaineita kylmäainepulloissa. Jos hävität kompressoreita tai kompressoriöljyä, varmista, että ne tyhjätään riittävällä tyhjiöllä. Tällä varmistetaan, ettei öljyyn jää helposti syttyvää kylmäainetta. Ennen kuin kompressori palautetaan valmistajalle, se on tyhjättävä. Tätä voi nopeuttaa vain kompressorikotelon sähkölämmityksellä. Öljyn poisto järjestelmästä on tehtävä asianmukaisen varovaisesti. Merkinnät 5

16 Tekniset tiedot / toimituksen sisältö Gerätebezeichnung Lämpöpumpun tyyppi Liuos vesi ı Ilma vesi ı Vesi vesi kyllä ı ei sennuspaikka Sisällä ı Ulkona kyllä ı ei Vaatimustenmukaisuus Suorituskykytiedot Lämmitysteho/hyötykerroin 7/W5 7/W5 /W5 0/W5-7/W5-5/W65 Toimintapiste, EN5 Toimintapiste, EN5 Toimintapiste, EN5 Toimintapiste, EN5 Toimintapiste, EN5 kompressoria kompressori kompressoria kompressori kompressoria kompressori kompressoria kompressori kompressoria kompressori kompressoria kompressori E kw ı kw ı kw ı kw ı kw ı kw ı kw ı kw ı kw ı kw ı kw ı kw ı Käyttörajat Lämmityspiiri Lämmönlähde Lisätoimintapisteet Ääni Sisäinen äänenpainetaso (avoin testikenttä, m:n etäisyydellä laitteen ympärillä, keskimäärin) db() Ulkoinen äänenpainetaso (avoin testikenttä, m:n etäisyydellä ilman tulojen ympärillä, keskimäärin) ( x m:n alkuperäinen suora ilmakanava) db() Ääni sisällä db() Ääni ulkona db() Lämmönlähde Ilman tilavuusvirtaus suurimmalla puhaltimen pyörintänopeudella m³/h Suurin ulkoinen paine Pa Lämmityspiiri Tilavuusvirtaus: vähimmäisvirtausnopeus ı nimellisvirtausnopeus 7/W5 EN5 ı enimmäisvirtausnopeus l/h Lämpöpumpun painehäviö Δp ı tilavuusvirtaus bar ı l/h Lämpöpumpun vapaa kompressio Δp ı tilavuusvirtaus bar ı l/h Puskurivaraajan tilavuus l Vaihtoventtiili, lämmitysvesi / lämmin vesi... Yksikön yleiset tiedot Mitat (katso yksikön koko mittapiirustuksesta) yksikön koko Kokonaispaino kg Liitännät Lämmityspiiri Lämmönlähde Kylmäaine Tyyppi ı määrä ı kg Vapaa poikkileikkaus, ilmakanavat mm Poikkileikkaus, kondenssivesi / pituus yksiköstä mm ı m Sähkö Jännitesyöttö ı kompressorin -vaiheinen johdonsuojakytkin **) ı Jännitesyöttö ı ohjausjännitteen johdonsuojakytkin **) ı Jännitesyöttö ı lämmitysvastuksen johdonsuojakytkin **) ı Lämpöpumppu Tehon kulutus standardipisteessä 7/W5, EN5: Tehonkulutus ı virrankulutus ı cosφ kw ı ı Maksimivirta käyttörajojen puitteissa Käynnistysvirta: suora ı pehmokäynnistimellä ı Suojaustyyppi IP Lämmitysvastuksen teho - ı - ı -vaiheinen kw ı kw ı kw Komponentit Lämmityspiirin kierrätyspumppu nimellisvirtausnopeudella: Tehonkulutus ı v irrankulutus kw ı Turvalaitteet Lämmityspiirin varolaiteryhmä ı Lämmönlähteen varolaiteryhmä Sisältyy toimitukseen: kyllä ei Lämpöpumpun ohjain Sisältyy toimitukseen: kyllä ei Ohjaus- ja anturikaapeli Sisältyy toimitukseen: kyllä ei Lämpöpumpun syöttökaapeli Sisältyy toimitukseen: kyllä ei Pehmokäynnistin integroitu: kyllä ei Paisunta-astiat Lämmönlähde: Toimituksen sisältö ı Tilavuus ı lkupaine kyllä ei ı l ı bar Ohivirtausventtiili integroitu: kyllä e Tärinänvaimentimet Lämmityspiiri Sisältyy toimitukseen: kyllä e FI857 *) riippuen komponenttien toleransseista ja virtauksesta **) huomio paikalliset määräykset ei havaittavissa w.w. = valinnainen ¹) lämpimän veden paluu ² ) lämpimän veden meno 6

17 LWD 50 ı ı ı LWD 70 ı ı ı 7, ı,8 6,8 ı,8 5,6 ı,8 7,5 ı 5,0,6 ı, 0¹ 6² -0 5 > -7 / 70² ı 00 ı 500 0,066 ı 00 ı G R90 ı 0,95 ı,5 ı, ı 0,66 ı 0 ı ı ı ı ı ı 85b 8,5 ı, 8, ı,5 7,7 ı,8 0, 5 ı 5, 6, ı, 0¹ 6² -0 5 > -7 / 70² ı 600 ı 000 0,055 ı 600 ı 6 G R90 ı, ı,0 ı, ı 0,7 5,5 ı ı ı ı ı ı ı 85b 7

18 LWD 50 Suoritusarvokäyrät ntoteho Qh (kw) OP Temp ( ) Ottoteho Pe (kw) Temp ( ) Temp ( ) p (bar) 0,5 0, 0, 0, 0, p 0,0 0,0,0,0,0 (m³/h) 865a Selite: Legende: DE89L/7008 UK89L/7008 Tilavuusvirtaus, Volumenstrom lämmin Heizwasser vesi ulos Temp Temp Temperatur Wärmequelle Lämpötila, lämmönlähde Qh Heizleistung Qh ntoteho, lämmitys Pe Leistungsaufnahme Pe OP Ottoteho oefficient of performance / Leistungszahl p OP Lämpökerroin Druckverlust Wärmepumpe VD Verdichter p Lämpöpumpun painehäviö VD Kompressori(t) 8 Änd./Ä.M./Ersteller/Datum - / PEP006-0 / Mödder /.05.0 a/ - /Mödder /.0.0 Bezeichnung: Leistungs-Druckverlustkurven Seite: / LWD 50 Zeichnungsnummer: 865a Datei: 865a Leistungs- Druckverlustkurven LWD 50.xls

19 Suoritusarvokäyrät LWD 70 6 ntoteho Qh (kw) OP Temp ( ) 8 Ottoteho Pe (kw) Temp ( ) Temp ( ) p (bar) 0, 0, 0, 0, p 0,0 0,0,0,0,0,0 (m³/h) 866a Selite: Legende: DE89L/7008 UK89L/7008 Tilavuusvirtaus, Volumenstrom lämmin Heizwasser vesi ulos Temp Temp Temperatur Wärmequelle Lämpötila, lämmönlähde Qh Heizleistung Qh ntoteho, lämmitys Pe Leistungsaufnahme Pe OP Ottoteho oefficient of performance / Leistungszahl p OP Lämpökerroin Druckverlust Wärmepumpe VD Verdichter p Lämpöpumpun painehäviö VD Kompressori(t) Änd./Ä.M./Ersteller/Datum - / PEP006-0 / Mödder /.05.0 a/-/mödder /.0.0 Bezeichnung: Seite: / Zeichnungsnummer: Leistungs-Druckverlustkurven LWD 70 Datei: 866 Leistungs- Druckverlustkurven LWD 70.xls 866a 9

20 Äänenpainetaso (vapaassa kentässä) -0 - N db () O db () S db () LWD 50 / LWD 70 W db () N5 db () O5 db () S5 db () W5 db () N0 db () O0 db () S0 db () W0 db () LW7, LW

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 12TU

Tekniset tiedot LA 12TU Tekniset tiedot LA 1TU Laitteen tekniset tiedot LA 1TU Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö - Lämmönmäärän laskenta sisäänrakennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 40 W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 33 W asennusohje Tuotetiedot: Itserajoittuva lämpökaapeli Teho 10 W/m +10 C, 230 V AC. Elintarvikehyväksytty

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1

ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1 ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1 Yleistä POOL 40 on lisävaruste, joka mahdollistaa uima-altaan lämmittämisen F1145/F1245 avulla. Lämpöpumppu ohjaa vaihtoventtiiliä (QN19), altaan kiertopumppua

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

Asennusta koskevia ohjeita. Sisältö

Asennusta koskevia ohjeita. Sisältö Sisältö Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa Asennusta koskevia ohjeita Asennusmahdollisuudet Turvallisuusohjeet...1 Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa... 2 Asennusta koskevia ohjeita... 3 Asennusmahdollisuudet...

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

SANEERAUSKAAPELIN PST-C 10W/m asennusohje

SANEERAUSKAAPELIN PST-C 10W/m asennusohje SANEERAUSKAAPELIN PST-C 10W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST-C 10 asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 5 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC C-luokan kaapeli, soveltuu myös

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Komposiitti- ja valumarmorialtaat

Komposiitti- ja valumarmorialtaat Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa

Lisätiedot

VIESMANN. VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw. Tietolehti. VITOCAL 242-G Tyyppi BWT-M 241.A06

VIESMANN. VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw. Tietolehti. VITOCAL 242-G Tyyppi BWT-M 241.A06 VIESMANN VITOCAL Jäätymätön liuos/vesi-lämpöpumput Yhdistelmälaitteet 5,9-10,0 kw Tietolehti Tilausnumero ja hinnat: ks. hintaluettelo Yhdistelmälämpöpumput, joissa on liuos/vesi-lämpöpumppu, varaaja-vedenlämmitin,

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Toimitussisältö... 3 3. Lämpötila-anturi... 3 4. Liitännät / mitat... 4 5. Periaatekaaviot... 5 6. Sähkökaaviot... 6 7. Pumppu-

Lisätiedot

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Koneen pohjassa on neljä säädettävää jalkaa, joiden avulla kone säädetään vaakasuoraan. paikka Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet SBL-LAMINAARIPALKKI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Lue tarkasti tämä ohjekirja ennen asennusta ja laitteen käyttöönottoa. ei ota mitään juridista vastuuta asennuksessa ja huollossa syntyneistä vahingoista.

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 Saint-Gobain Pipe Systems Oy Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie 3 A 00400 Helsinki

Lisätiedot

JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN

JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN YLÄPALOKATTILA JÄSPI 40 STOKER ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Valmistaja: Tuotekatu 11, PL 21, 21201 Raisio, Finland Puh. +358 2 4374 600 kaukora@kaukora.fi www.kaukora.fi 30.12.2008 JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN 1.

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 2 www.gebwell.fi v1.1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 4 2. Toimitussisältö... 4 3. Lämpötila-anturi... 4 4. Liitännät / mitat... 5 5. Periaatekaaviot... 6 6.

Lisätiedot

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV Käyttöohje TF 15HV TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV Tuotenro: E87 264 08 Täydellinen ilmanjakajalla varustettu kone. Turvallisuuden varmistamiseksi on koneen mukana toimitetut turvaohjeet luettava. Lue käyttöohje,

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

TEB-3 / TN-3 Asennusohje

TEB-3 / TN-3 Asennusohje TEB-3 / TN-3 Asennusohje Sivu 2 A B TEB-3 1 6.3 mm 1 1 18 24 1 24 26 24 26 18 C 10 Ø 55 mm 9 D TN-3 18 L1 N 23 19 22 12 23 20 22 11 13 10 21 2 Puhallin TEB-3 / TN-3 Käytetyt symbolit Symboli kiinnittää

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1(7) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE NEUTRALOINTISUODATIN... C8 (laitetyypit alkaen 08-11-2006) C10 C12 C15 C18 YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. ph- ARVON SÄÄTÖ 4. HUOLTO

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

ASENNUS JA KAVTTOOHJE "I ~

ASENNUS JA KAVTTOOHJE I ~ 1/4 WATMA VEDESUODATTMET ASEUS JA KAVTTOOHJE " RADOPOSTOSUODAT RnA314 1. Asennus 2. Suodattimen kayttoonotto 3. Huolto Paikka suodattimenne erikoistiedoille Tyyppi: Tunnus: l.ahetenro: Toimituspvm: 2/4

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 132 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 6 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

PFISTERER ASENNUSOHJE TENSOREX C+

PFISTERER ASENNUSOHJE TENSOREX C+ ASENNUSOHJE TENSOREX C+ TENSOREX C+ on uusi raitio- ja rautatielinjojen lankojen automaattinen jousikiristyslaite. TENSOREX-tuotteet ovat saatavana vain Pfistereriltä. TYYPIN A kiinnityskannatin O- ja

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

1. Osat: VEDEN MENO SEKOITUKSEN SÄÄDIN KOVUUDEN SÄÄDIN

1. Osat: VEDEN MENO SEKOITUKSEN SÄÄDIN KOVUUDEN SÄÄDIN ASENNUSOHJE D E L T A S I MP L E X C O MP A C T 1. Osat: 1. OHITUSVENTTIILI 2. VENTTIILIN PESÄKE 3. HARTSISÄILIÖ KOTELO LAITTEELLE 4. JA SUOLALLE 5. SUOLALIUOKSEN VENTT. (uimuri) 6. VEDEN TULO Oy Callidus

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-AudioWorld. Asennettava kaiutin 8222 EB-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8321 Rev.01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-AudioWorld. Asennettava kaiutin 8222 EB-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8321 Rev.01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8222 - BJE @ 22\mod_1332499447043_174011.docx @ 206077 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8321

Lisätiedot

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen, Saksa Sähköposti: info@kernsohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Kotisivu: www.kern-sohn.com Punnituslevyn käyttöohje ( 300 kg) KERN KFP_V20

Lisätiedot

Sulanapitomattojen asennusohje. SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST

Sulanapitomattojen asennusohje. SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST Sulanapitomattojen asennusohje SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST SnowTec-300- ja PSTsulanapito mattojen asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen vakiovastuskaapeli, sisältää kylmäkaapelin 4 m 3 x 1,5 mm

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen.

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen. Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä.

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. Asennusohje FlowBox Solar 7000 TÄRKEÄÄ - Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. - Vain koulutettu ammattilainen saa koota,

Lisätiedot

Yleiset varotoimet Suomi

Yleiset varotoimet Suomi Yleiset varotoimet Yleiset varotoimet Suomi 1 Yleiset varotoimet 1 Yleiset varotoimet Yksiköissä on seuraava symboli: 1.1 Tietoja asiakirjasta Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut

Lisätiedot

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Installation DVT 1000 L DVT 1500 L Living full of energy 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Johdanto Kuljetus-, asennus- ja käyttöohje koskee kaikkia Roth-öljysäiliöitä. Tässä käsitellyille säiliöille

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

Asennusohjeet. devireg 316

Asennusohjeet. devireg 316 FI Asennusohjeet devireg 316 devireg 316 on monikäyttöinen DIN-kiskoon asennettava termostaatti. devireg 316 asennetaan keskukseen, jonka rakennesyvyys tulee olla vähintään 52 mm. Asennus: Termostaatti

Lisätiedot

Asennus, käyttö ja huolto

Asennus, käyttö ja huolto Asennus, käyttö ja huolto Sähkökattila EP 26 NIBE 1 1102-2 Toiminta.. 2 Tekniset tiedot 3 Tekniset tiedot..... 3 Yleistä asennuksesta... 4 Ympäristön lämpötila Vedenlaatu Kattilan asennus Kaapeloinnin

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010)

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE

AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE ENNEN KUIN ALOITAT Ennen kuin aloitat asennuksen, ota selvää paikallisilta viranomaisilta, tarvitseeko autotalli rakennusluvan. Lue käyttöohje huolellisesti ja noudata annettuja ohjeita.

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 0765050/2 IM-P076-07 ST Issue 2 SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet SM21 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PHV-2606-S 2016 / 07

LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PHV-2606-S 2016 / 07 LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PV-2605-S PV-2606-S PHV-2605-S PHV-2606-S 2016 / 07 YLEISTÄ Kun liesikupu on osana kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmää varustetaan liesikupu avattavalla

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM

ASENNUSOHJE VPM ASENNUSOHJE 24.9.2007 Sivu 1 / 7 ASENNUSOHJE VPM 600-3200 1. Tilantarve. Koneiden sijoittelussa on huomioitava vapaa huoltotila koneen ympäristössä. Seuraava huoltotila tarvitaan vähintään koneen edessä:

Lisätiedot

Asennusohjeet. deviflex DTIV-9 sulanapitokaapeli 9W/m. juomavesiputkien sisäpuoliseen asennukseen

Asennusohjeet. deviflex DTIV-9 sulanapitokaapeli 9W/m. juomavesiputkien sisäpuoliseen asennukseen FI Asennusohjeet deviflex DTIV-9 sulanapitokaapeli 9W/m juomavesiputkien sisäpuoliseen asennukseen Merkintöjä deviflex DTIV-9 juomavesikaapeli deviflex tyyppi DTIV on 2-johdin lämpökaapeli jossa on pintakerroksena

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-AudioWorld. REG-vahvistin 8208-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8311 Rev. 01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-AudioWorld. REG-vahvistin 8208-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8311 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8208 - BJE @ 22\mod_1332420093624_174011.docx @ 205176 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8311

Lisätiedot

Lämpöpuhallin SWT Kattoon asennettu vesilämmitteinen lämpöpuhallin

Lämpöpuhallin SWT Kattoon asennettu vesilämmitteinen lämpöpuhallin Lämpöpuhallin lämmitys 3 mallit Lämpöpuhallin Kattoon asennettu vesilämmitteinen lämpöpuhallin Käyttökohteet -lämpöpuhallinta käytetään sisäänkäyntien, kauppojen, teollisuusrakennusten, korjaamojen, urheiluhallien

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot