PAKKAUSSELOSTE. Donepezil Mylan 5 mg kalvopäällysteiset tabletit Donepezil Mylan 10 mg kalvopäällysteiset tabletit (donepetsiilihydrokloridi)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAKKAUSSELOSTE. Donepezil Mylan 5 mg kalvopäällysteiset tabletit Donepezil Mylan 10 mg kalvopäällysteiset tabletit (donepetsiilihydrokloridi)"

Transkriptio

1 PAKKAUSSELOSTE Donepezil Mylan 5 mg kalvopäällysteiset tabletit Donepezil Mylan 10 mg kalvopäällysteiset tabletit (donepetsiilihydrokloridi) Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen. - Tämä lääke on määrätty vain Sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin Sinun. - Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin. Tässä selosteessa esitetään: 1. Mitä Donepezil Mylan on ja mihin sitä käytetään 2. Ennen kuin käytät Donepezil Mylan -tabletteja 3. Miten Donepezil Mylan -tabletteja käytetään 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. Donepezil Mylan -tablettien säilyttäminen 6. Muuta tietoa 1. MITÄ DONEPEZIL MYLAN ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN Donepezil Mylan -valmistetta käytetään dementian hoitoon. Donepezil Mylan (donepetsiilihydrokloridi) on asetyylikoliiniesteraasin estäjiin kuuluva lääke. Donepezil Mylan - tabletteja käytetään lievän ja keskivaikean Alzheimerin tautiin liittyvän dementian oireenmukaiseen hoitoon. Alzheimerin tauti vaikuttaa aivojen toimintaan ja se on yleinen iäkkäillä. Taudin oireita ovat lisääntynyt muistin heikkeneminen, lisääntyvä sekavuus ja käyttäytymismuutokset, jotka vaikeuttavat päivittäistä toimintakykyä. Donepezil Mylan -valmistetta käytetään vain aikuisille. Donepezil Mylan -valmisteen sisältämä donepetsiilihydrokloridi voi olla hyväksytty myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Jos sinulla on vielä kysyttävää, ota yhteyttä lääkäriin, apteekkihenkilökuntaan tai muuhun terveydenhoitohenkilöstöön, ja noudata aina heidän antamiaan ohjeita. 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT DONEPEZIL MYLAN -TABLETTEJA Älä käytä Donepezil Mylan -tabletteja - jos olet allerginen (yliherkkä) donepetsiilihydrokloridille, piperidiinijohdannaisille tai Donepezil Mylan -tablettien jollekin muulle aineelle. Muut aineet on ilmoitettu pakkausselosteen kohdassa 6. Ole erityisen varovainen Donepezil Mylan -tablettien suhteen Kerro lääkärille, jos sinulla on tai on ollut jokin seuraavista sairauksista: jokin sydänsairaus (erityisesti epäsäännöllinen sydämen syke, sairas sinus -oireyhtymä tai muita sydämen syketaajuuteen vaikuttavia sairauksia). Donepetsiili voi hidastaa sydämen sykettä. maha- tai pohjukaissuolihaava tai jos käytät ei-steroidisia tulehduskipulääkkeitä (NSAID) kivun tai niveltulehduksen hoitoon. ongelmia virtsarakon tyhjentämisessä. kouristuskohtauksia. Donepetsiili voi aiheuttaa kouristuskohtauksia. Lääkärisi tarkkailee oireitasi. 1

2 astma tai jokin muu keuhkosairaus. maksasairaus. Jos olet menossa leikkaukseen, sinun tulee kertoa hoitavalle lääkärille, että käytät Donepezil Mylan - tabletteja, koska nukutuksessa käytettävien lääkkeiden annosta voidaan joutua muuttamaan. Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Kerro lääkärille tai apteekkiin, jos käytät jotain seuraavista lääkkeistä: masennuslääkkeet (esim. fluoksetiini) kinidiini (sydämen rytmihäiriölääke) erytromysiini (infektioiden hoitoon käytetty lääke) rifampisiini (tuberkuloosilääke) ketokonatsoli tai itrakonatsoli (sienilääkkeitä) karbamatsepiini tai fenytoiini (epilepsialääkkeitä) beetasalpaajat (sydänlääkkeitä) ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet (NSAID) kuten ibuprofeeni tai diklofenaakki (kivun tai niveltulehduksen hoitoon käytettyjä lääkkeitä) antikolinergiset lääkkeet (esim. tolterodiini). Donepezil Mylania ei saa käyttää muiden samalla tavalla vaikuttavien lääkkeiden kanssa eli lääkkeiden, jotka lisäävät asetyylikoliinin määrää aivoissa estämällä asetyylikoliinia hajottavan entsyymin asetyylikoliiniesteraasin toimintaa (esim. galantamiini). Asetyylikoliinin määrää vähentävien lääkkeiden teho voi heikentyä samanaikaisessa käytössä Donepezil Mylan -tablettien kanssa. Jos olet epävarma, keskustele lääkärin kanssa. Jos olet menossa leikkaukseen, sinun tulee kertoa hoitavalle lääkärille, että käytät Donepezil Mylan - tabletteja, koska anestesiassa käytettävien lihasrelaksanttien teho voi lisääntyä. Donepezil Mylan -tablettien käyttö ruuan ja juoman kanssa Käytä alkoholia varoen hoidon aikana, sillä alkoholi voi heikentää Donepezil Mylan -tablettien vaikutusta. Raskaus ja imetys Jos olet raskaana tai yrität tulla raskaaksi, älä käytä Donepezil Mylan -tabletteja keskustelematta lääkärin kanssa. Donepezil Mylan -tabletteja ei saa käyttää raskauden aikana, ellei se ole aivan välttämätöntä. Donepezil Mylan -tablettien käytön aikana ei saa imettää. Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä. Ajaminen ja koneiden käyttö Älä aja tai käytä mitään koneita, jos sinulla esiintyy huimausta, uneliaisuutta tai lihaskouristuksia hoidon aikana. Alzheimerin tauti voi myös heikentää ajokykyä ja koneiden käyttökykyä. Vältä ajamista ja koneiden käyttöä, kunnes lääkäri toteaa sen olevan turvallista. Tärkeää tietoa Donepezil Mylan -tablettien sisältämistä aineista Tämä lääkevalmiste sisältää laktoosia. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeriintoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista. 3. MITEN DONEPEZIL MYLAN -TABLETTEJA KÄYTETÄÄN Käytä Donepezil Mylan -tabletteja juuri sen verran kuin lääkärisi on määrännyt. Tarkista lääkäriltäsi tai apteekistasi, mikäli olet epävarma. 2

3 Sinun tulee myös ilmoittaa lääkärille hoitajasi nimi. Hoitajasi auttaa sinua ottamaan lääkkeesi lääkärin ohjeiden mukaisesti. Aikuiset Tavanomainen aloitusannos on Donepezil Mylan 5 mg:n tabletti kerran vuorokaudessa vähintään kuukauden ajan. Lääkäri voi suurentaa annoksen Donepezil Mylan 10 mg:n tablettiin kerran vuorokaudessa. Suurin suositeltu vuorokausiannos on 10 mg. Jos saat enemmän haittavaikutuksia 10 mg:n vuorokausiannoksella, kerro siitä lääkärille tai apteekissa. Lääkäri saattaa muuttaa annostusta aikuisille, joilla on lievä tai kohtalainen maksasairaus. Annostusta ei tarvitse muuttaa, jos sinulla on munuaissairauksia. Ota Donepezil Mylan -tabletti illalla ennen nukkumaan menoa ja niele se lasillisen vettä kanssa. Lääkäri kertoo sinulle, kuinka kauan tablettien käyttöä jatketaan. Sinun on käytävä lääkärin vastaanotolla säännöllisesti, jotta lääkäri voi arvioida hoitosi ja oireesi. Lapset ja nuoret Donepezil Mylan -tabletteja suositellaan vain aikuisille. Jos otat enemmän Donepezil Mylan -tabletteja kuin Sinun pitäisi Älä ota enempää kuin yksi tabletti vuorokaudessa. Jos olet ottanut enemmän lääkettä kuin sinun pitäisi tai esimerkiksi lapsi on vahingossa ottanut lääkettä, ota heti yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh , keskus ) riskin arviointia ja neuvojen saamista varten. Ota lääkepakkaus ja jäljellä olevat tabletit mukaasi. Yliannostuksen oireita ovat esim. vaikea pahoinvointi, oksentelu, lisääntynyt syljen eritys, hikoilu, hidas sydämen lyöntitiheys (bradykardia), matala verenpaine (hypotensio), hengitysvaikeudet (hengityslama), lihasheikkous (pyörtyminen) ja tahattomat lihasnykäykset (kouristukset). Lihasheikkous voi myös voimistua, mikä voi olla hengenvaarallista kohdistuessaan hengityslihaksiin. Jos unohdat ottaa Donepezil Mylan -tabletteja Jos unohdat ottaa tabletin, ota seuraavana päivänä yksi tabletti normaaliin aikaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin. Jos unohdat ottaa lääkettä yli viikon ajan, ota yhteyttä lääkäriin ennen kuin otat tabletin. Jos lopetat Donepezil Mylan -tablettien käytön Kun Donepezil Mylan -hoito lopetetaan, hoidon hyödyt häviävät asteittain. Älä lopeta tablettien ottamista keskustelematta siitä ensin lääkärin kanssa. Jos Sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen. 4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET Kuten kaikki lääkkeet, myös Donepezil Mylan voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Hyvin yleiset (useammalla kuin yhdellä potilaalla 10:stä): ripuli pahoinvointi päänsärky Yleiset (harvemmalla kuin yhdellä potilaalla 10:stä) 3

4 oksentelu lihaskouristukset väsymyksen tunne unettomuus (univaikeudet) flunssan kaltaiset oireet ruokahaluttomuus aistiharhat (näkö- ja kuuloharhoja) epätavalliset unet mukaan lukien painajaiset kiihtymys aggressiivinen käytös pyörtyily huimaus mahakipu tai epämiellyttävä tunne mahassa ihottuma, kutina virtsaamisongelmat virtsanpidätyskyvyttömyys kipu tapaturmat (alttius kaatumisille ja tapaturmaisille vammoille voi olla suurentunut) Melko harvinaiset (harvemmalla kuin yhdellä potilaalla 100:sta) kouristuskohtaukset hidas sydämen lyöntitiheys verenvuoto ja maha- tai suolihaava veren kreatiinikinaasiarvojen nousu (kreatiinikinaasi liittyy aineenvaihduntaan) Harvinaiset (harvemmalla kuin yhdellä potilaalla 1000:sta) ekstrapyramidaalioireet (EPS), joita ovat tahattomat liikkeet, vapina ja jäykkyys, kehon levottomuus, lihasnykäykset ja muutokset hengityksessä ja sydämen lyöntitiheydessä epänormaali sydänrytmi maksaongelmat, myös maksatulehdus (jonka oireita ovat tumma virtsa, vaaleat ulosteet, keltaisuus, pahoinvointi ja kuume) Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin. 5. DONEPEZIL MYLAN -TABLETTIEN SÄILYTTÄMINEN Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Älä käytä kotelossa ja läpipainopakkauksessa/purkissa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 6. MUUTA TIETOA Mitä Donepezil Mylan sisältää - Vaikuttava aine on donepetsiilihydrokloridi. 4

5 - Donepezil Mylan 5 mg kalvopäällysteiset tabletit: Yksi tabletti sisältää 5 mg donepetsiilihydrokloridia (vastaa 4,56 mg donepetsiiliä). - Donepezil Mylan 10 mg kalvopäällysteiset tabletit: Yksi tabletti sisältää 10 mg donepetsiilihydrokloridia (vastaa 9,12 mg donepetsiiliä). Muut aineet ovat: Tabletin ydin: Laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, hydroksipropyyliselluloosa, mikrokiteinen selluloosa, magnesiumstearaatti. Kalvopäällyste: Hypromelloosi, titaanidioksidi E171, makrogoli 400. Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot Lääke on kalvopäällysteinen tabletti. Donepezil Mylan 5 mg kalvopäällysteinen tabletti on valkoinen, kalvopäällysteinen, pyöreä tabletti, jonka toisella puolella DL jakouurre 5 ja toisella puolella G. Donepezil Mylan 10 mg kalvopäällysteinen tabletti on valkoinen, kalvopäällysteinen, pyöreä tabletti, jonka toisella puolella on DL jakouurre 10 ja toisella puolella G. Jakouurre on tarkoitettu vain nielemisen helpottamiseksi eikä jakamiseksi yhtä suuriin annoksiin. Donepezil Mylan 5 mg kalvopäällysteiset tabletit on pakattu läpipainopakkauksiin, joissa on 7, 10, 28, 30, 56, 60, 84, 98 tai 100 kalvopäällysteistä tablettia, kalenteripakkauksiin, joissa on 28 tai 98 tablettia sekä kerta-annosläpipainopakkauksiin 50 x 1. Valmistetta on saatavana myös purkeissa, jossa on 100 tai 250 kalvopäällysteistä tablettia. Donepezil Mylan 10 mg kalvopäällysteiset tabletit on pakattu läpipainopakkauksiin, joissa on 10, 28, 30, 56, 60, 84, 98 tai 100 kalvopäällysteistä tablettia, kalenteripakkauksiin, joissa on 28 tai 98 tablettia, sekä kerta-annosläpipainopakkauksiin 50 x 1. Valmistetta on myös saatavana purkeissa, joissa on 100 tai 250 kalvopäällysteistä tablettia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. Myyntiluvan haltija ja valmistaja Myyntiluvan haltija: Mylan AB, PL 23033, Tukholma, Ruotsi. Puh , Fax , Valmistaja: McDermott Laboratories Ltd. T/A Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irlanti. Generics [UK] Limited, Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1 TL, Iso-Britannia Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltija/myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja: Ruotsi: Ks. yllä. Suomi: Mylan Oy, Pihatörmä 1 A, Espoo. Puhelin (09) Tämä seloste on hyväksytty viimeksi

6 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Donepezil Mylan 5 mg filmdragerade tabletter Donepezil Mylan 10 mg filmdragerade tabletter (donepezilhydroklorid) Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal. - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina. - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. I denna bipacksedel finner du information om: 1. Vad Donepezil Mylan är och vad det används för 2. Innan du tar Donepezil Mylan 3. Hur du tar Donepezil Mylan 4. Eventuella biverkningar 5. Hur Donepezil Mylan ska förvaras 6. Övriga upplysningar 1. VAD DONEPEZIL MYLAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR Donepezil Mylan är ett läkemedel som används för behandling av demens. Donepezil Mylan (donepezilhydroklorid) tillhör en grupp läkemedel som kallas acetylkolinesterashämmare. Donepezil Mylan används för att behandla symptomen vid lindrig till medelsvår demens i form av Alzheimers sjukdom. Alzheimers sjukdom påverkar hur hjärnan arbetar och är vanligt hos äldre. Symtomen är ökad minnesförlust, ökad förvirring och beteendeförändringar, vilket gör det svårt för den drabbade att klara av vardagslivet. Donepezil Mylan ska endast användas till vuxna. Donepezilhydroklorid som finns i Donepezil Mylan kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion. 2. INNAN DU TAR DONEPEZIL MYLAN Ta inte Donepezil Mylan - om du är allergisk (överkänslig) mot donepezilhydroklorid, piperidinderivat eller något av övriga innehållsämnen i Donepezil Mylan som finns listade under avsnitt 6 i denna bipacksedel. Var särskilt försiktig med Donepezil Mylan Tala om för din läkare om du har eller har haft något av följande tillstånd: - Hjärtsjukdom (särskilt om du har oregelbundna hjärtslag, sjuka sinus-syndromet eller andra tillstånd som påverkar hjärtats rytm). Donepezil kan göra att hjärtat slår långsammare. - Mag- eller tolvfingertarmssår, eller om du tar icke steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel (NSAID) (behandling mot smärta eller ledinflammation). - Svårigheter vid försök att kissa. - Krampanfall. Donepezil kan orsaka krampanfall. Din läkare kommer att övervaka dina symtom. - Astma eller annan lungsjukdom. - Leversjukdom. 6

7 Informera din läkare om att du tar Donepezil Mylan om du behöver opereras eftersom läkemedlet som används vid sövning kan behöva dosjusteras. Intag av andra läkemedel Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar någon av följande läkemedel: Läkemedel mot depression (t.ex. fluoxetin) Kinidin (ett läkemedel mot hjärtrytmsjukdomar) Erytromycin (ett läkemedel mot infektioner) Rifampicin (ett läkemedel mot tuberkulos) Ketokonazol eller itrakonazol (läkemedel mot svamp) Karbamazepin eller fenytoin (läkemedel mot epilepsi) Betablockare (läkemedel mot hjärtsjukdomar) Icke steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel (NSAID) såsom ibuprofen eller diklofenak (läkemedel mot smärta eller ledinflammation) Antikolinergiskt verkande läkemedel (t.ex. tolterodin). Donepezil Mylan skall inte tas med andra läkemedel som verkar på samma sätt, det vill säga läkemedel som ökar halten acetylkolin i hjärnan genom att blockera dess nedbrytning via enzymet acetylkolinesteras (t.ex. galantamin). Läkemedel som minskar halten acetylkolin kan få sämre effekt tillsammans med Donepezil Mylan. Om du är osäker fråga din behandlande läkare. Informera din läkare att du tar Donepezil Mylan om du behöver opereras eftersom Donepezil Mylan kan öka effekten av muskelavslappande medel som används under sövning. Intag av Donepezil Mylan med mat och dryck Var speciellt försiktig om du dricker alkohol när du tar Donepezil Mylan eftersom alkohol kan minska effekten av Donepezil Mylan. Graviditet och amning Om du är gravid eller försöker bli gravid skall du inte ta Donepezil Mylan utan att rådgöra med din läkare först. Donepezil Mylan skall inte användas av gravida om det inte är absolut nödvändigt. Kvinnor som tar Donepezil Mylan skall inte amma. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Körförmåga och användning av maskiner Kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner om du känner dig yr, sömnig eller får muskelkramper när du tar Donepezil Mylan. Alzheimers sjukdom kan också påverka din förmåga att köra eller hantera maskiner. Du skall inte ägna dig åt dessa aktiviteter om inte din läkare har sagt att det är säkert för dig. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivining av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Viktig information om något innehållsämne i Donepezil Mylan Detta läkemedel innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel. 3. HUR DU TAR DONEPEZIL MYLAN 7

8 Ta alltid Donepezil Mylan enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Tala om namnet på din vårdare för din läkare. Din vårdare kan hjälpa dig att ta din medicin som det är föreskrivet. Vuxna Den vanliga startdosen är 5 mg Donepezil Mylan som tas en gång dagligen under minst en månads tid. Din läkare kan öka dosen till 10 mg Donepezil Mylan en gång dagligen. Den rekommenderade maximala dagliga dosen är 10 mg. Om du upplever en ökning av biverkningar när du tar 10 mg dagligen skall du berätta detta för din läkare eller apotekspersonal. Vuxna med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion kan behöva få sin dos justerad av sin läkare. Ingen dosjustering krävs om man har nedsatt njurfunktion. Ta din Donepezil Mylan dos till kvällen innan du går och lägger dig och svälj den med hjälp av ett glas vatten. Din läkare kommer bestämma hur länge du skall behandlas med Donepezil Mylan. Du kommer behöva träffa din läkare regelbundet för att följa upp din behandling och analysera dina symtom. Barn och Ungdomar Donepezil Mylan skall endast ges till vuxna. Om du har tagit för stor mängd av Donepezil Mylan Ta inte mer än en tablett per dag. Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn har fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (i Sverige: tel. 112, i Finland: tel , central ) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med dig läkemedelsförpackningen eller kvarvarande tabletter. Om du tar mer Donepezil Mylan än vad du bör kan du få symtom såsom svårt illamående, kräkningar, ökad salivavsöndring, svettningar, långsammare hjärtrytm (bradykardi), lågt blodtryck (hypotension), andningssvårigheter (andningsdepression), muskelsvaghet (kollaps) och ofrivilliga sammandragningar i musklerna (konvulsioner). Du kan också drabbas av en ökad muskelsvaghet som även drabbar andningsmuskulaturen vilket är ett livshotande tillstånd. Om du har glömt att ta Donepezil Mylan Om du har glömt att ta en tablett, ta helt enkelt en tablett nästa dag vid den vanliga tidpunkten. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Om du glömt att ta ditt läkemedel under mer än en vecka, ring din läkare innan du tar något mer läkemedel. Om du slutar att ta Donepezil Mylan När behandlingen avslutas kommer de fördelaktiga effekterna av Donepezil Mylan att gradvis försvinna. Sluta inte att ta ditt läkemedel utan att först ha diskuterat detta med din läkare. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal. 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR Liksom alla läkemedel kan Donepezil Mylan orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare): 8

9 diarré illamående huvudvärk Vanliga (förekommer hos färre än 1 av 10 användare): kräkningar muskelkramper trötthetskänsla svårigheter att sova förkylning aptitlöshet (anorexi) hallucinationer (ser och hör saker som inte är verkliga) ovanliga drömmar inklusive mardrömmar rastlöshet aggressivt beteende svimning yrsel buksmärta eller obehag hudutslag, klåda svårigheter att hålla tätt (urininkontinens) smärta olycksfall (patienter kan ha ökad benägenhet för fall och olycksskada) Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): kramper långsam hjärtrytm (bradykardi) magsår, tarmblödning ökade halter av kreatinkinas i blodet (ett ämne som är inblandat i ämnesomsättningen) Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Extrapyramidala symtom (EPS) såsom ofrivilliga rörelser, darrningar och stelhet, rastlöshet i kroppen, muskelsammandragningar, förändringar i andningen och hjärtslagen Störningar i hjärtrytmen Leverpåverkan inklusive hepatit (leverinflammation som karakteriseras av mörk urin, blek avföring, gulsot, sjukdomskänsla och feber) Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. 5. HUR DONEPEZIL MYLAN SKA FÖRVARAS Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret/burken efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Detta läkemedel har inga särskilda förvaringsanvisningar. Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 9

10 Innehållsdeklaration - Den aktiva substansen är donepezilhydroklorid. - Donepezil Mylan 5 mg filmdragerade tabletter: Varje tablett innehåller 5 mg donepezilhydroklorid (motsvarande 4,56 mg donepezil). - Donepezil Mylan 10 mg filmdragerade tabletter: Varje tablett innehåller 10 mg donepezilhydroklorid (motsvarande 9,12 mg donepezil). - Övriga innehållsämnen är Tablettkärna: laktosmonohydrat, majsstärkelse, hydroxipropylcellulosa, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat. Tablettdragering: hypromellos, titandioxid E171, macrogol 400. Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar Detta läkemedel är en filmdragerad tablett. Donepezil Mylan 5 mg filmdragerad tablett är en vit, filmdragerad, rund tablett märkt med DL brytskåra 5 på en sida och G på andra sidan. Donepezil Mylan 10 mg filmdragerad tablett är en vit, filmdragerad, rund tablett märkt med DL brytskåra 10 på en sida och G på andra sidan. Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan bara för att underlätta nedsväljning. Donepezil Mylan 5 mg filmdragerade tabletter finns tillgängliga i blister innehållande 7, 10, 28, 30, 56, 60, 84, 98, 100 filmdragerade tabletter. Kalenderförpackningar på 28 och 98 och endosblister på 50x1. Finns även tillgänglig som burk med 100 och 250 filmdragerade tabletter. Donepezil Mylan 10 mg filmdragerade tabletter finns tillgängliga i blister innehållande 10, 28, 30, 56, 60, 84, 98, 100 filmdragerade tabletter. Kalenderförpackningar på 28 och 98 och endosblister på 50x1. Finns även tillgänglig som burk med 100 och 250 filmdragerade tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare Innehavare av godkännande för försäljning: Mylan AB, Box , Stockholm, Sverige, Tel: , Fax: , Tillverkare: McDermott Laboratories Ltd.T/A Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange road, Dublin 13, Ireland. Generics [UK] Ltd, Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Storbritannien Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos innehavaren av godkännandet för försäljning/ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning: I Sverige: Se ovan. I Finland: Mylan Oy, Gårdsbrinken 1 A, Esbo, Tel (09) Denna bipacksedel godkändes senast

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Galantamine Actavis 8 mg kovat depotkapselit Galantamine Actavis 16 mg kovat depotkapselit Galantamine Actavis 24 mg kovat depotkapselit galantamiini Lue tämä pakkausseloste

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Candexetil Comp 16 mg / 12,5 mg tabletit. kandesartaanisileksitiili, hydroklooritiatsidi

PAKKAUSSELOSTE. Candexetil Comp 16 mg / 12,5 mg tabletit. kandesartaanisileksitiili, hydroklooritiatsidi PAKKAUSSELOSTE Candexetil Comp 16 mg / 12,5 mg tabletit kandesartaanisileksitiili, hydroklooritiatsidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Rabeprazol Krka 10 mg enterotabletit Rabeprazol Krka 20 mg enterotabletit. rabepratsolinatrium

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Rabeprazol Krka 10 mg enterotabletit Rabeprazol Krka 20 mg enterotabletit. rabepratsolinatrium PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Rabeprazol Krka 10 mg enterotabletit Rabeprazol Krka 20 mg enterotabletit rabepratsolinatrium Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Losatrix 12,5 mg, 50 mg ja 100 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium

PAKKAUSSELOSTE. Losatrix 12,5 mg, 50 mg ja 100 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium PAKKAUSSELOSTE Losatrix 12,5 mg, 50 mg ja 100 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Xenazine 25 mg tabletit. tetrabenatsiini

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Xenazine 25 mg tabletit. tetrabenatsiini Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Xenazine 25 mg tabletit tetrabenatsiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Florinef 0,1 mg tabletti. fludrokortisoniasetaatti

PAKKAUSSELOSTE. Florinef 0,1 mg tabletti. fludrokortisoniasetaatti PAKKAUSSELOSTE Florinef 0,1 mg tabletti fludrokortisoniasetaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. ATARAX 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen hydroksitsiinihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. ATARAX 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen hydroksitsiinihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle ATARAX 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen hydroksitsiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Vaikuttava aine: pramipeksoli

PAKKAUSSELOSTE. Vaikuttava aine: pramipeksoli PAKKAUSSELOSTE Pramipexol STADA 0,088 mg tabletti Pramipexol STADA 0,18 mg tabletti Pramipexol STADA 0,35 mg tabletti Pramipexol STADA 0,7 mg tabletti Vaikuttava aine: pramipeksoli Lue tämä pakkausseloste

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Oxycodone G.L. 5 mg, tabletti, kalvopäällysteinen Oxycodone G.L. 10 mg, tabletti, kalvopäällysteinen oksikodonihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Diclofenac BMM Pharma 25 mg enterotabletti Diclofenac BMM Pharma 50 mg enterotabletti

PAKKAUSSELOSTE. Diclofenac BMM Pharma 25 mg enterotabletti Diclofenac BMM Pharma 50 mg enterotabletti PAKKAUSSELOSTE Diclofenac BMM Pharma 25 mg enterotabletti Diclofenac BMM Pharma 50 mg enterotabletti Diklofenaakkinatrium Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. -

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. (Itsehoitovalmiste) Levocetirizin ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen. Levosetiritsiinidihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. (Itsehoitovalmiste) Levocetirizin ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen. Levosetiritsiinidihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Levocetirizin ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Levosetiritsiinidihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Losatrix Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi

PAKKAUSSELOSTE. Losatrix Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi PAKKAUSSELOSTE Losatrix Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen - Säilytä tämä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Losartan Krka 12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartan Krka 50 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartan Krka 100 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium Lue

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Mirtazapin Orion 15 mg tabletti, suussa hajoava Mirtazapin Orion 30 mg tabletti, suussa hajoava Mirtazapin Orion 45 mg tabletti, suussa hajoava mirtatsapiini Lue tämä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Gasterix 15 mg enterokapselit, kovat Gasterix 30 mg enterokapselit, kovat lansopratsoli

PAKKAUSSELOSTE. Gasterix 15 mg enterokapselit, kovat Gasterix 30 mg enterokapselit, kovat lansopratsoli PAKKAUSSELOSTE Gasterix 15 mg enterokapselit, kovat Gasterix 30 mg enterokapselit, kovat lansopratsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Codaxol 500mg/30mg, tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Codaxol 500mg/30mg, tabletti PAKKAUSSELOSTE Codaxol 500mg/30mg, tabletti Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fluoxetin Sandoz 10 mg, 20 mg ja 40 mg dispergoituvat tabletit. Fluoksetiini

PAKKAUSSELOSTE. Fluoxetin Sandoz 10 mg, 20 mg ja 40 mg dispergoituvat tabletit. Fluoksetiini PAKKAUSSELOSTE Fluoxetin Sandoz 10 mg, 20 mg ja 40 mg dispergoituvat tabletit Fluoksetiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Montelukast ratiopharm 4 mg purutabletti 2 5-vuotiaille lapsille. montelukasti

PAKKAUSSELOSTE. Montelukast ratiopharm 4 mg purutabletti 2 5-vuotiaille lapsille. montelukasti PAKKAUSSELOSTE Montelukast ratiopharm 4 mg purutabletti 2 5-vuotiaille lapsille montelukasti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoja käyttäjälle. Gabapentin ratiopharm 400 mg kapseli, kova Gabapentiini

Pakkausseloste: Tietoja käyttäjälle. Gabapentin ratiopharm 400 mg kapseli, kova Gabapentiini Pakkausseloste: Tietoja käyttäjälle Gabapentin ratiopharm 300 mg kapseli, kova Gabapentin ratiopharm 400 mg kapseli, kova Gabapentiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Ibandronate ratiopharm 50 mg kalvopäällysteiset tabletit ibandronihappo

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Ibandronate ratiopharm 50 mg kalvopäällysteiset tabletit ibandronihappo Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Ibandronate ratiopharm 50 mg kalvopäällysteiset tabletit ibandronihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Losarstad Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi

PAKKAUSSELOSTE. Losarstad Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi PAKKAUSSELOSTE Losarstad Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

VALDOXAN B. PAKKAUSSELOSTE 19.11.2014

VALDOXAN B. PAKKAUSSELOSTE 19.11.2014 VALDOXAN B. PAKKAUSSELOSTE 19.11.2014 22 Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Valdoxan 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen agomelatiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Sedonium tabletti, päällystetty rohtovirmajuuriuute

PAKKAUSSELOSTE. Sedonium tabletti, päällystetty rohtovirmajuuriuute PAKKAUSSELOSTE Sedonium tabletti, päällystetty rohtovirmajuuriuute Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Kestox 10 mg kalvopäällysteiset tabletit ebastiini

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Kestox 10 mg kalvopäällysteiset tabletit ebastiini PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Kestox 10 mg kalvopäällysteiset tabletit ebastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa kayttajalle Anastrozole. Bluefish 1 mg tabletti, kalvopaallysteinen Anastrotsoli

Pakkausseloste: Tietoa kayttajalle Anastrozole. Bluefish 1 mg tabletti, kalvopaallysteinen Anastrotsoli PAKKAUSSELOSTE Pakkausseloste: Tietoa kayttajalle Anastrozole Bluefish 1 mg tabletti, kalvopaallysteinen Anastrotsoli Lue tama pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat Iaakkeen kayttamisen, silla

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Seretide Diskus 50 mikrog / 500 mikrog/annos inhalaatiojauhe, annosteltu. salmeteroli/flutikasonipropionaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Seretide Diskus 50 mikrog / 500 mikrog/annos inhalaatiojauhe, annosteltu. salmeteroli/flutikasonipropionaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle 50 mikrog / 100 mikrog/annos inhalaatiojauhe, annosteltu 50 mikrog / 250 mikrog/annos inhalaatiojauhe, annosteltu 50 mikrog / 500 mikrog/annos inhalaatiojauhe, annosteltu

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Paracetamol ratiopharm 1 000 mg tabletti parasetamoli. Aikuisille ja yli 16 vuotiaille nuorille (>50kg)

PAKKAUSSELOSTE. Paracetamol ratiopharm 1 000 mg tabletti parasetamoli. Aikuisille ja yli 16 vuotiaille nuorille (>50kg) PAKKAUSSELOSTE Paracetamol ratiopharm 1 000 mg tabletti parasetamoli Aikuisille ja yli 16 vuotiaille nuorille (>50kg) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä

Lisätiedot