PAKKAUSSELOSTE. Donepezil Mylan 5 mg kalvopäällysteiset tabletit Donepezil Mylan 10 mg kalvopäällysteiset tabletit (donepetsiilihydrokloridi)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAKKAUSSELOSTE. Donepezil Mylan 5 mg kalvopäällysteiset tabletit Donepezil Mylan 10 mg kalvopäällysteiset tabletit (donepetsiilihydrokloridi)"

Transkriptio

1 PAKKAUSSELOSTE Donepezil Mylan 5 mg kalvopäällysteiset tabletit Donepezil Mylan 10 mg kalvopäällysteiset tabletit (donepetsiilihydrokloridi) Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen. - Tämä lääke on määrätty vain Sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin Sinun. - Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin. Tässä selosteessa esitetään: 1. Mitä Donepezil Mylan on ja mihin sitä käytetään 2. Ennen kuin käytät Donepezil Mylan -tabletteja 3. Miten Donepezil Mylan -tabletteja käytetään 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. Donepezil Mylan -tablettien säilyttäminen 6. Muuta tietoa 1. MITÄ DONEPEZIL MYLAN ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN Donepezil Mylan -valmistetta käytetään dementian hoitoon. Donepezil Mylan (donepetsiilihydrokloridi) on asetyylikoliiniesteraasin estäjiin kuuluva lääke. Donepezil Mylan - tabletteja käytetään lievän ja keskivaikean Alzheimerin tautiin liittyvän dementian oireenmukaiseen hoitoon. Alzheimerin tauti vaikuttaa aivojen toimintaan ja se on yleinen iäkkäillä. Taudin oireita ovat lisääntynyt muistin heikkeneminen, lisääntyvä sekavuus ja käyttäytymismuutokset, jotka vaikeuttavat päivittäistä toimintakykyä. Donepezil Mylan -valmistetta käytetään vain aikuisille. Donepezil Mylan -valmisteen sisältämä donepetsiilihydrokloridi voi olla hyväksytty myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Jos sinulla on vielä kysyttävää, ota yhteyttä lääkäriin, apteekkihenkilökuntaan tai muuhun terveydenhoitohenkilöstöön, ja noudata aina heidän antamiaan ohjeita. 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT DONEPEZIL MYLAN -TABLETTEJA Älä käytä Donepezil Mylan -tabletteja - jos olet allerginen (yliherkkä) donepetsiilihydrokloridille, piperidiinijohdannaisille tai Donepezil Mylan -tablettien jollekin muulle aineelle. Muut aineet on ilmoitettu pakkausselosteen kohdassa 6. Ole erityisen varovainen Donepezil Mylan -tablettien suhteen Kerro lääkärille, jos sinulla on tai on ollut jokin seuraavista sairauksista: jokin sydänsairaus (erityisesti epäsäännöllinen sydämen syke, sairas sinus -oireyhtymä tai muita sydämen syketaajuuteen vaikuttavia sairauksia). Donepetsiili voi hidastaa sydämen sykettä. maha- tai pohjukaissuolihaava tai jos käytät ei-steroidisia tulehduskipulääkkeitä (NSAID) kivun tai niveltulehduksen hoitoon. ongelmia virtsarakon tyhjentämisessä. kouristuskohtauksia. Donepetsiili voi aiheuttaa kouristuskohtauksia. Lääkärisi tarkkailee oireitasi. 1

2 astma tai jokin muu keuhkosairaus. maksasairaus. Jos olet menossa leikkaukseen, sinun tulee kertoa hoitavalle lääkärille, että käytät Donepezil Mylan - tabletteja, koska nukutuksessa käytettävien lääkkeiden annosta voidaan joutua muuttamaan. Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Kerro lääkärille tai apteekkiin, jos käytät jotain seuraavista lääkkeistä: masennuslääkkeet (esim. fluoksetiini) kinidiini (sydämen rytmihäiriölääke) erytromysiini (infektioiden hoitoon käytetty lääke) rifampisiini (tuberkuloosilääke) ketokonatsoli tai itrakonatsoli (sienilääkkeitä) karbamatsepiini tai fenytoiini (epilepsialääkkeitä) beetasalpaajat (sydänlääkkeitä) ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet (NSAID) kuten ibuprofeeni tai diklofenaakki (kivun tai niveltulehduksen hoitoon käytettyjä lääkkeitä) antikolinergiset lääkkeet (esim. tolterodiini). Donepezil Mylania ei saa käyttää muiden samalla tavalla vaikuttavien lääkkeiden kanssa eli lääkkeiden, jotka lisäävät asetyylikoliinin määrää aivoissa estämällä asetyylikoliinia hajottavan entsyymin asetyylikoliiniesteraasin toimintaa (esim. galantamiini). Asetyylikoliinin määrää vähentävien lääkkeiden teho voi heikentyä samanaikaisessa käytössä Donepezil Mylan -tablettien kanssa. Jos olet epävarma, keskustele lääkärin kanssa. Jos olet menossa leikkaukseen, sinun tulee kertoa hoitavalle lääkärille, että käytät Donepezil Mylan - tabletteja, koska anestesiassa käytettävien lihasrelaksanttien teho voi lisääntyä. Donepezil Mylan -tablettien käyttö ruuan ja juoman kanssa Käytä alkoholia varoen hoidon aikana, sillä alkoholi voi heikentää Donepezil Mylan -tablettien vaikutusta. Raskaus ja imetys Jos olet raskaana tai yrität tulla raskaaksi, älä käytä Donepezil Mylan -tabletteja keskustelematta lääkärin kanssa. Donepezil Mylan -tabletteja ei saa käyttää raskauden aikana, ellei se ole aivan välttämätöntä. Donepezil Mylan -tablettien käytön aikana ei saa imettää. Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä. Ajaminen ja koneiden käyttö Älä aja tai käytä mitään koneita, jos sinulla esiintyy huimausta, uneliaisuutta tai lihaskouristuksia hoidon aikana. Alzheimerin tauti voi myös heikentää ajokykyä ja koneiden käyttökykyä. Vältä ajamista ja koneiden käyttöä, kunnes lääkäri toteaa sen olevan turvallista. Tärkeää tietoa Donepezil Mylan -tablettien sisältämistä aineista Tämä lääkevalmiste sisältää laktoosia. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeriintoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista. 3. MITEN DONEPEZIL MYLAN -TABLETTEJA KÄYTETÄÄN Käytä Donepezil Mylan -tabletteja juuri sen verran kuin lääkärisi on määrännyt. Tarkista lääkäriltäsi tai apteekistasi, mikäli olet epävarma. 2

3 Sinun tulee myös ilmoittaa lääkärille hoitajasi nimi. Hoitajasi auttaa sinua ottamaan lääkkeesi lääkärin ohjeiden mukaisesti. Aikuiset Tavanomainen aloitusannos on Donepezil Mylan 5 mg:n tabletti kerran vuorokaudessa vähintään kuukauden ajan. Lääkäri voi suurentaa annoksen Donepezil Mylan 10 mg:n tablettiin kerran vuorokaudessa. Suurin suositeltu vuorokausiannos on 10 mg. Jos saat enemmän haittavaikutuksia 10 mg:n vuorokausiannoksella, kerro siitä lääkärille tai apteekissa. Lääkäri saattaa muuttaa annostusta aikuisille, joilla on lievä tai kohtalainen maksasairaus. Annostusta ei tarvitse muuttaa, jos sinulla on munuaissairauksia. Ota Donepezil Mylan -tabletti illalla ennen nukkumaan menoa ja niele se lasillisen vettä kanssa. Lääkäri kertoo sinulle, kuinka kauan tablettien käyttöä jatketaan. Sinun on käytävä lääkärin vastaanotolla säännöllisesti, jotta lääkäri voi arvioida hoitosi ja oireesi. Lapset ja nuoret Donepezil Mylan -tabletteja suositellaan vain aikuisille. Jos otat enemmän Donepezil Mylan -tabletteja kuin Sinun pitäisi Älä ota enempää kuin yksi tabletti vuorokaudessa. Jos olet ottanut enemmän lääkettä kuin sinun pitäisi tai esimerkiksi lapsi on vahingossa ottanut lääkettä, ota heti yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh , keskus ) riskin arviointia ja neuvojen saamista varten. Ota lääkepakkaus ja jäljellä olevat tabletit mukaasi. Yliannostuksen oireita ovat esim. vaikea pahoinvointi, oksentelu, lisääntynyt syljen eritys, hikoilu, hidas sydämen lyöntitiheys (bradykardia), matala verenpaine (hypotensio), hengitysvaikeudet (hengityslama), lihasheikkous (pyörtyminen) ja tahattomat lihasnykäykset (kouristukset). Lihasheikkous voi myös voimistua, mikä voi olla hengenvaarallista kohdistuessaan hengityslihaksiin. Jos unohdat ottaa Donepezil Mylan -tabletteja Jos unohdat ottaa tabletin, ota seuraavana päivänä yksi tabletti normaaliin aikaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin. Jos unohdat ottaa lääkettä yli viikon ajan, ota yhteyttä lääkäriin ennen kuin otat tabletin. Jos lopetat Donepezil Mylan -tablettien käytön Kun Donepezil Mylan -hoito lopetetaan, hoidon hyödyt häviävät asteittain. Älä lopeta tablettien ottamista keskustelematta siitä ensin lääkärin kanssa. Jos Sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen. 4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET Kuten kaikki lääkkeet, myös Donepezil Mylan voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Hyvin yleiset (useammalla kuin yhdellä potilaalla 10:stä): ripuli pahoinvointi päänsärky Yleiset (harvemmalla kuin yhdellä potilaalla 10:stä) 3

4 oksentelu lihaskouristukset väsymyksen tunne unettomuus (univaikeudet) flunssan kaltaiset oireet ruokahaluttomuus aistiharhat (näkö- ja kuuloharhoja) epätavalliset unet mukaan lukien painajaiset kiihtymys aggressiivinen käytös pyörtyily huimaus mahakipu tai epämiellyttävä tunne mahassa ihottuma, kutina virtsaamisongelmat virtsanpidätyskyvyttömyys kipu tapaturmat (alttius kaatumisille ja tapaturmaisille vammoille voi olla suurentunut) Melko harvinaiset (harvemmalla kuin yhdellä potilaalla 100:sta) kouristuskohtaukset hidas sydämen lyöntitiheys verenvuoto ja maha- tai suolihaava veren kreatiinikinaasiarvojen nousu (kreatiinikinaasi liittyy aineenvaihduntaan) Harvinaiset (harvemmalla kuin yhdellä potilaalla 1000:sta) ekstrapyramidaalioireet (EPS), joita ovat tahattomat liikkeet, vapina ja jäykkyys, kehon levottomuus, lihasnykäykset ja muutokset hengityksessä ja sydämen lyöntitiheydessä epänormaali sydänrytmi maksaongelmat, myös maksatulehdus (jonka oireita ovat tumma virtsa, vaaleat ulosteet, keltaisuus, pahoinvointi ja kuume) Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin. 5. DONEPEZIL MYLAN -TABLETTIEN SÄILYTTÄMINEN Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Älä käytä kotelossa ja läpipainopakkauksessa/purkissa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 6. MUUTA TIETOA Mitä Donepezil Mylan sisältää - Vaikuttava aine on donepetsiilihydrokloridi. 4

5 - Donepezil Mylan 5 mg kalvopäällysteiset tabletit: Yksi tabletti sisältää 5 mg donepetsiilihydrokloridia (vastaa 4,56 mg donepetsiiliä). - Donepezil Mylan 10 mg kalvopäällysteiset tabletit: Yksi tabletti sisältää 10 mg donepetsiilihydrokloridia (vastaa 9,12 mg donepetsiiliä). Muut aineet ovat: Tabletin ydin: Laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, hydroksipropyyliselluloosa, mikrokiteinen selluloosa, magnesiumstearaatti. Kalvopäällyste: Hypromelloosi, titaanidioksidi E171, makrogoli 400. Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot Lääke on kalvopäällysteinen tabletti. Donepezil Mylan 5 mg kalvopäällysteinen tabletti on valkoinen, kalvopäällysteinen, pyöreä tabletti, jonka toisella puolella DL jakouurre 5 ja toisella puolella G. Donepezil Mylan 10 mg kalvopäällysteinen tabletti on valkoinen, kalvopäällysteinen, pyöreä tabletti, jonka toisella puolella on DL jakouurre 10 ja toisella puolella G. Jakouurre on tarkoitettu vain nielemisen helpottamiseksi eikä jakamiseksi yhtä suuriin annoksiin. Donepezil Mylan 5 mg kalvopäällysteiset tabletit on pakattu läpipainopakkauksiin, joissa on 7, 10, 28, 30, 56, 60, 84, 98 tai 100 kalvopäällysteistä tablettia, kalenteripakkauksiin, joissa on 28 tai 98 tablettia sekä kerta-annosläpipainopakkauksiin 50 x 1. Valmistetta on saatavana myös purkeissa, jossa on 100 tai 250 kalvopäällysteistä tablettia. Donepezil Mylan 10 mg kalvopäällysteiset tabletit on pakattu läpipainopakkauksiin, joissa on 10, 28, 30, 56, 60, 84, 98 tai 100 kalvopäällysteistä tablettia, kalenteripakkauksiin, joissa on 28 tai 98 tablettia, sekä kerta-annosläpipainopakkauksiin 50 x 1. Valmistetta on myös saatavana purkeissa, joissa on 100 tai 250 kalvopäällysteistä tablettia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. Myyntiluvan haltija ja valmistaja Myyntiluvan haltija: Mylan AB, PL 23033, Tukholma, Ruotsi. Puh , Fax , Valmistaja: McDermott Laboratories Ltd. T/A Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irlanti. Generics [UK] Limited, Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1 TL, Iso-Britannia Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltija/myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja: Ruotsi: Ks. yllä. Suomi: Mylan Oy, Pihatörmä 1 A, Espoo. Puhelin (09) Tämä seloste on hyväksytty viimeksi

6 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Donepezil Mylan 5 mg filmdragerade tabletter Donepezil Mylan 10 mg filmdragerade tabletter (donepezilhydroklorid) Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal. - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina. - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. I denna bipacksedel finner du information om: 1. Vad Donepezil Mylan är och vad det används för 2. Innan du tar Donepezil Mylan 3. Hur du tar Donepezil Mylan 4. Eventuella biverkningar 5. Hur Donepezil Mylan ska förvaras 6. Övriga upplysningar 1. VAD DONEPEZIL MYLAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR Donepezil Mylan är ett läkemedel som används för behandling av demens. Donepezil Mylan (donepezilhydroklorid) tillhör en grupp läkemedel som kallas acetylkolinesterashämmare. Donepezil Mylan används för att behandla symptomen vid lindrig till medelsvår demens i form av Alzheimers sjukdom. Alzheimers sjukdom påverkar hur hjärnan arbetar och är vanligt hos äldre. Symtomen är ökad minnesförlust, ökad förvirring och beteendeförändringar, vilket gör det svårt för den drabbade att klara av vardagslivet. Donepezil Mylan ska endast användas till vuxna. Donepezilhydroklorid som finns i Donepezil Mylan kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion. 2. INNAN DU TAR DONEPEZIL MYLAN Ta inte Donepezil Mylan - om du är allergisk (överkänslig) mot donepezilhydroklorid, piperidinderivat eller något av övriga innehållsämnen i Donepezil Mylan som finns listade under avsnitt 6 i denna bipacksedel. Var särskilt försiktig med Donepezil Mylan Tala om för din läkare om du har eller har haft något av följande tillstånd: - Hjärtsjukdom (särskilt om du har oregelbundna hjärtslag, sjuka sinus-syndromet eller andra tillstånd som påverkar hjärtats rytm). Donepezil kan göra att hjärtat slår långsammare. - Mag- eller tolvfingertarmssår, eller om du tar icke steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel (NSAID) (behandling mot smärta eller ledinflammation). - Svårigheter vid försök att kissa. - Krampanfall. Donepezil kan orsaka krampanfall. Din läkare kommer att övervaka dina symtom. - Astma eller annan lungsjukdom. - Leversjukdom. 6

7 Informera din läkare om att du tar Donepezil Mylan om du behöver opereras eftersom läkemedlet som används vid sövning kan behöva dosjusteras. Intag av andra läkemedel Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar någon av följande läkemedel: Läkemedel mot depression (t.ex. fluoxetin) Kinidin (ett läkemedel mot hjärtrytmsjukdomar) Erytromycin (ett läkemedel mot infektioner) Rifampicin (ett läkemedel mot tuberkulos) Ketokonazol eller itrakonazol (läkemedel mot svamp) Karbamazepin eller fenytoin (läkemedel mot epilepsi) Betablockare (läkemedel mot hjärtsjukdomar) Icke steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel (NSAID) såsom ibuprofen eller diklofenak (läkemedel mot smärta eller ledinflammation) Antikolinergiskt verkande läkemedel (t.ex. tolterodin). Donepezil Mylan skall inte tas med andra läkemedel som verkar på samma sätt, det vill säga läkemedel som ökar halten acetylkolin i hjärnan genom att blockera dess nedbrytning via enzymet acetylkolinesteras (t.ex. galantamin). Läkemedel som minskar halten acetylkolin kan få sämre effekt tillsammans med Donepezil Mylan. Om du är osäker fråga din behandlande läkare. Informera din läkare att du tar Donepezil Mylan om du behöver opereras eftersom Donepezil Mylan kan öka effekten av muskelavslappande medel som används under sövning. Intag av Donepezil Mylan med mat och dryck Var speciellt försiktig om du dricker alkohol när du tar Donepezil Mylan eftersom alkohol kan minska effekten av Donepezil Mylan. Graviditet och amning Om du är gravid eller försöker bli gravid skall du inte ta Donepezil Mylan utan att rådgöra med din läkare först. Donepezil Mylan skall inte användas av gravida om det inte är absolut nödvändigt. Kvinnor som tar Donepezil Mylan skall inte amma. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Körförmåga och användning av maskiner Kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner om du känner dig yr, sömnig eller får muskelkramper när du tar Donepezil Mylan. Alzheimers sjukdom kan också påverka din förmåga att köra eller hantera maskiner. Du skall inte ägna dig åt dessa aktiviteter om inte din läkare har sagt att det är säkert för dig. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivining av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Viktig information om något innehållsämne i Donepezil Mylan Detta läkemedel innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel. 3. HUR DU TAR DONEPEZIL MYLAN 7

8 Ta alltid Donepezil Mylan enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Tala om namnet på din vårdare för din läkare. Din vårdare kan hjälpa dig att ta din medicin som det är föreskrivet. Vuxna Den vanliga startdosen är 5 mg Donepezil Mylan som tas en gång dagligen under minst en månads tid. Din läkare kan öka dosen till 10 mg Donepezil Mylan en gång dagligen. Den rekommenderade maximala dagliga dosen är 10 mg. Om du upplever en ökning av biverkningar när du tar 10 mg dagligen skall du berätta detta för din läkare eller apotekspersonal. Vuxna med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion kan behöva få sin dos justerad av sin läkare. Ingen dosjustering krävs om man har nedsatt njurfunktion. Ta din Donepezil Mylan dos till kvällen innan du går och lägger dig och svälj den med hjälp av ett glas vatten. Din läkare kommer bestämma hur länge du skall behandlas med Donepezil Mylan. Du kommer behöva träffa din läkare regelbundet för att följa upp din behandling och analysera dina symtom. Barn och Ungdomar Donepezil Mylan skall endast ges till vuxna. Om du har tagit för stor mängd av Donepezil Mylan Ta inte mer än en tablett per dag. Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn har fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (i Sverige: tel. 112, i Finland: tel , central ) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med dig läkemedelsförpackningen eller kvarvarande tabletter. Om du tar mer Donepezil Mylan än vad du bör kan du få symtom såsom svårt illamående, kräkningar, ökad salivavsöndring, svettningar, långsammare hjärtrytm (bradykardi), lågt blodtryck (hypotension), andningssvårigheter (andningsdepression), muskelsvaghet (kollaps) och ofrivilliga sammandragningar i musklerna (konvulsioner). Du kan också drabbas av en ökad muskelsvaghet som även drabbar andningsmuskulaturen vilket är ett livshotande tillstånd. Om du har glömt att ta Donepezil Mylan Om du har glömt att ta en tablett, ta helt enkelt en tablett nästa dag vid den vanliga tidpunkten. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Om du glömt att ta ditt läkemedel under mer än en vecka, ring din läkare innan du tar något mer läkemedel. Om du slutar att ta Donepezil Mylan När behandlingen avslutas kommer de fördelaktiga effekterna av Donepezil Mylan att gradvis försvinna. Sluta inte att ta ditt läkemedel utan att först ha diskuterat detta med din läkare. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal. 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR Liksom alla läkemedel kan Donepezil Mylan orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare): 8

9 diarré illamående huvudvärk Vanliga (förekommer hos färre än 1 av 10 användare): kräkningar muskelkramper trötthetskänsla svårigheter att sova förkylning aptitlöshet (anorexi) hallucinationer (ser och hör saker som inte är verkliga) ovanliga drömmar inklusive mardrömmar rastlöshet aggressivt beteende svimning yrsel buksmärta eller obehag hudutslag, klåda svårigheter att hålla tätt (urininkontinens) smärta olycksfall (patienter kan ha ökad benägenhet för fall och olycksskada) Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): kramper långsam hjärtrytm (bradykardi) magsår, tarmblödning ökade halter av kreatinkinas i blodet (ett ämne som är inblandat i ämnesomsättningen) Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Extrapyramidala symtom (EPS) såsom ofrivilliga rörelser, darrningar och stelhet, rastlöshet i kroppen, muskelsammandragningar, förändringar i andningen och hjärtslagen Störningar i hjärtrytmen Leverpåverkan inklusive hepatit (leverinflammation som karakteriseras av mörk urin, blek avföring, gulsot, sjukdomskänsla och feber) Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. 5. HUR DONEPEZIL MYLAN SKA FÖRVARAS Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret/burken efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Detta läkemedel har inga särskilda förvaringsanvisningar. Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 9

10 Innehållsdeklaration - Den aktiva substansen är donepezilhydroklorid. - Donepezil Mylan 5 mg filmdragerade tabletter: Varje tablett innehåller 5 mg donepezilhydroklorid (motsvarande 4,56 mg donepezil). - Donepezil Mylan 10 mg filmdragerade tabletter: Varje tablett innehåller 10 mg donepezilhydroklorid (motsvarande 9,12 mg donepezil). - Övriga innehållsämnen är Tablettkärna: laktosmonohydrat, majsstärkelse, hydroxipropylcellulosa, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat. Tablettdragering: hypromellos, titandioxid E171, macrogol 400. Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar Detta läkemedel är en filmdragerad tablett. Donepezil Mylan 5 mg filmdragerad tablett är en vit, filmdragerad, rund tablett märkt med DL brytskåra 5 på en sida och G på andra sidan. Donepezil Mylan 10 mg filmdragerad tablett är en vit, filmdragerad, rund tablett märkt med DL brytskåra 10 på en sida och G på andra sidan. Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan bara för att underlätta nedsväljning. Donepezil Mylan 5 mg filmdragerade tabletter finns tillgängliga i blister innehållande 7, 10, 28, 30, 56, 60, 84, 98, 100 filmdragerade tabletter. Kalenderförpackningar på 28 och 98 och endosblister på 50x1. Finns även tillgänglig som burk med 100 och 250 filmdragerade tabletter. Donepezil Mylan 10 mg filmdragerade tabletter finns tillgängliga i blister innehållande 10, 28, 30, 56, 60, 84, 98, 100 filmdragerade tabletter. Kalenderförpackningar på 28 och 98 och endosblister på 50x1. Finns även tillgänglig som burk med 100 och 250 filmdragerade tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare Innehavare av godkännande för försäljning: Mylan AB, Box , Stockholm, Sverige, Tel: , Fax: , Tillverkare: McDermott Laboratories Ltd.T/A Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange road, Dublin 13, Ireland. Generics [UK] Ltd, Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Storbritannien Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos innehavaren av godkännandet för försäljning/ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning: I Sverige: Se ovan. I Finland: Mylan Oy, Gårdsbrinken 1 A, Esbo, Tel (09) Denna bipacksedel godkändes senast

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo PAKKAUSSELOSTE Folvite 1 mg tabletti foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri PAKKAUSSELOSTE Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. CODETABS -imeskelytabletti. Kokillaanauute

PAKKAUSSELOSTE. CODETABS -imeskelytabletti. Kokillaanauute PAKKAUSSELOSTE CODETABS -imeskelytabletti Kokillaanauute Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta sinun

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Kaliumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Kaliumkloridi PAKKAUSSELOSTE KALEORID 750 mg depottabletti KALEORID 1 g depottabletti Kaliumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija: HEXAL A/S, Kanalholmen 8-12, DK-2650 Hvidovre, Tanska.

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija: HEXAL A/S, Kanalholmen 8-12, DK-2650 Hvidovre, Tanska. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Link 1100 mg, purutabletti. Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti

PAKKAUSSELOSTE. Link 1100 mg, purutabletti. Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti PAKKAUSSELOSTE Link 1100 mg, purutabletti Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni 1 PAKKAUSSELOSTE Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Rivatril 0,5 mg ja 2 mg tabletti klonatsepaami

PAKKAUSSELOSTE. Rivatril 0,5 mg ja 2 mg tabletti klonatsepaami PAKKAUSSELOSTE Rivatril 0,5 mg ja 2 mg tabletti klonatsepaami Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Ursodeoksikoolihappo

PAKKAUSSELOSTE. Ursodeoksikoolihappo PAKKAUSSELOSTE ADURSAL 150 mg -tabletti, kalvopäällysteinen Ursodeoksikoolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Trimex 100 mg ja 150 mg tabletti Trimetopriimi

PAKKAUSSELOSTE. Trimex 100 mg ja 150 mg tabletti Trimetopriimi PAKKAUSSELOSTE Trimex 100 mg ja 150 mg tabletti Trimetopriimi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. RANITIDIN MYLAN 150 mg kalvopäällysteiset tabletit Ranitidiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. RANITIDIN MYLAN 150 mg kalvopäällysteiset tabletit Ranitidiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE RANITIDIN MYLAN 150 mg kalvopäällysteiset tabletit Ranitidiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini

PAKKAUSSELOSTE. Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini PAKKAUSSELOSTE Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Folvite 1 mg tabletti foolihappo

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Folvite 1 mg tabletti foolihappo Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Folvite 1 mg tabletti foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä tämä

Lisätiedot

Cetirizin HEXAL 10 mg kalvopäällysteiset tabletit

Cetirizin HEXAL 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Package leaflet Page 1 of 8 Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Bafucin Mint -imeskelytabletit

PAKKAUSSELOSTE. Bafucin Mint -imeskelytabletit PAKKAUSSELOSTE Bafucin Mint -imeskelytabletit Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Bafucin

Lisätiedot

Älä käytä Acloviriä Valmistetta ei tule käyttää jos potilas on yliherkkä asikloviirille tai valmisteen apuaineille.

Älä käytä Acloviriä Valmistetta ei tule käyttää jos potilas on yliherkkä asikloviirille tai valmisteen apuaineille. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos

PAKKAUSSELOSTE. ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos PAKKAUSSELOSTE ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos Glykopyrroniumbromidi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

ZOPIKLON MYLAN 5 mg kalvopäällysteinen tabletti

ZOPIKLON MYLAN 5 mg kalvopäällysteinen tabletti PAKKAUSSELOSTE ZOPIKLON MYLAN 5 mg kalvopäällysteinen tabletti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. GEFINA 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Finasteridi

PAKKAUSSELOSTE. GEFINA 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Finasteridi PAKKAUSSELOSTE GEFINA 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Finasteridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen ebastiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen ebastiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen ebastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fexofenadine BMM Pharma 120, 180 mg, kalvopäällysteinen tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Fexofenadine BMM Pharma 120, 180 mg, kalvopäällysteinen tabletti PAKKAUSSELOSTE Fexofenadine BMM Pharma 120, 180 mg, kalvopäällysteinen tabletti Feksofenadiinihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Mucomyst 200 mg poretabletti Asetyylikysteiini

PAKKAUSSELOSTE. Mucomyst 200 mg poretabletti Asetyylikysteiini PAKKAUSSELOSTE Mucomyst 200 mg poretabletti Asetyylikysteiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Strepsils Sitrus 1.2 mg/0.6 mg imeskelytabletit. 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli

PAKKAUSSELOSTE. Strepsils Sitrus 1.2 mg/0.6 mg imeskelytabletit. 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli PAKKAUSSELOSTE Strepsils Sitrus 1.2 mg/0.6 mg imeskelytabletit 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä

Lisätiedot

Betahistin Orifarm 8 mg ja 16 mg tabletit

Betahistin Orifarm 8 mg ja 16 mg tabletit Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Betahistin Orifarm 8 mg ja 16 mg tabletit Betahistiinidihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

ESIMERKKIPAKKAUS AIVASTUX. Erä 1058350. MTnr 0000 Myyntiluvan haltija: Lääketehdas Oy, Lääkekylä, Suomi. Vnr 39 71 65. Vnr 39 71 65. tit q.s.

ESIMERKKIPAKKAUS AIVASTUX. Erä 1058350. MTnr 0000 Myyntiluvan haltija: Lääketehdas Oy, Lääkekylä, Suomi. Vnr 39 71 65. Vnr 39 71 65. tit q.s. ESIMERKKIPAKKAUS AIVASTUX 12 2015 1058350 Käyt. viim.: 12 2015 Erä 1058350 Aivastux 10 mg 10 tabl. Vnr 04 36 79 Ibuprofen 400 mg Glycerol (85%) Sacchar Constit q.s. Käyttötarkoitus: Allergisen nuhan, allergisten

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. LOMUDAL NASAL 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti

PAKKAUSSELOSTE. LOMUDAL NASAL 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti PAKKAUSSELOSTE LOMUDAL NASAL 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos. Oksitosiini

PAKKAUSSELOSTE. Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos. Oksitosiini PAKKAUSSELOSTE Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos Oksitosiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Bisakodyyli

PAKKAUSSELOSTE. Bisakodyyli PAKKAUSSELOSTE METALAX 10 mg -peräpuikko Bisakodyyli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta sinun tulee

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Aclovir 800 mg tabletti. Mitä Aclovir sisältää

PAKKAUSSELOSTE. Aclovir 800 mg tabletti. Mitä Aclovir sisältää PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

1. MITÄ COFFEIN MEDIPHARMIA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

1. MITÄ COFFEIN MEDIPHARMIA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Coffein MediPharmia 100 mg tabl. Kofeiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Coffein

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Donepezil Actavis 5 mg tai 10 mg kalvopäällysteiset tabletit. Donepetsiilihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Donepezil Actavis 5 mg tai 10 mg kalvopäällysteiset tabletit. Donepetsiilihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Donepezil Actavis 5 mg tai 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Donepetsiilihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Strepsils Mansikka imeskelytabletit

PAKKAUSSELOSTE. Strepsils Mansikka imeskelytabletit PAKKAUSSELOSTE Strepsils Mansikka imeskelytabletit 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Norgesic 35 mg/450 mg tabletti orfenadriinisitraatti ja parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Norgesic 35 mg/450 mg tabletti orfenadriinisitraatti ja parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Norgesic 35 mg/450 mg tabletti orfenadriinisitraatti ja parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Junior 250 mg tabletit PARAMAX Rap 500 mg tabletit parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Junior 250 mg tabletit PARAMAX Rap 500 mg tabletit parasetamoli PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Junior 250 mg tabletit PARAMAX Rap 500 mg tabletit parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Natriumklorid Abcur 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen. natriumkloridi

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Natriumklorid Abcur 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen. natriumkloridi Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Natriumklorid Abcur 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen natriumkloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Kandex 50 mg kalvopäällysteinen tabletti Bikalutamidi

PAKKAUSSELOSTE. Kandex 50 mg kalvopäällysteinen tabletti Bikalutamidi PAKKAUSSELOSTE Kandex 50 mg kalvopäällysteinen tabletti Bikalutamidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Microlax peräruiskeliuos 1. MITÄ MICROLAX ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE. Microlax peräruiskeliuos 1. MITÄ MICROLAX ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Microlax peräruiskeliuos Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Microlaxia huolellisesti

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. KESTINE 10 mg kalvopäällysteinen tabletti ebastiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. KESTINE 10 mg kalvopäällysteinen tabletti ebastiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle KESTINE 10 mg kalvopäällysteinen tabletti ebastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE. Granisetron Teva 1 mg kalvopäällysteinen tabletti Granisetron Teva2 mg kalvopäällysteinen tabletti Granisetroni

PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE. Granisetron Teva 1 mg kalvopäällysteinen tabletti Granisetron Teva2 mg kalvopäällysteinen tabletti Granisetroni PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE Granisetron Teva 1 mg kalvopäällysteinen tabletti Granisetron Teva2 mg kalvopäällysteinen tabletti Granisetroni Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ APURIN-HEXAL ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ APURIN-HEXAL ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. PARAMAX-COD tabletit parasetamoli, kodeiinifosfaattihemihydraatti

PAKKAUSSELOSTE. PARAMAX-COD tabletit parasetamoli, kodeiinifosfaattihemihydraatti PAKKAUSSELOSTE PARAMAX-COD tabletit parasetamoli, kodeiinifosfaattihemihydraatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron Sandoz 1mg ja 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron Sandoz 1mg ja 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni PAKKAUSSELOSTE Granisetron Sandoz 1mg ja 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä

Lisätiedot

Pakkausseloste. Doneratio 5 mg ja 10 mg kalvopäällysteiset tabletit donepetsiilihydrokloridi

Pakkausseloste. Doneratio 5 mg ja 10 mg kalvopäällysteiset tabletit donepetsiilihydrokloridi Pakkausseloste Doneratio 5 mg ja 10 mg kalvopäällysteiset tabletit donepetsiilihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE Betaserc 8 mg, 16 mg ja 24 mg tabletit Betahistiini

PAKKAUSSELOSTE Betaserc 8 mg, 16 mg ja 24 mg tabletit Betahistiini PAKKAUSSELOSTE Betaserc 8 mg, 16 mg ja 24 mg tabletit Betahistiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. TRIMETIN 100 mg tabletti TRIMETIN 160 mg tabletti TRIMETIN 300 mg tabletti Trimetopriimi

PAKKAUSSELOSTE. TRIMETIN 100 mg tabletti TRIMETIN 160 mg tabletti TRIMETIN 300 mg tabletti Trimetopriimi PAKKAUSSELOSTE TRIMETIN 100 mg tabletti TRIMETIN 160 mg tabletti TRIMETIN 300 mg tabletti Trimetopriimi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Donepezil Actavis 5 mg tai 10 mg kalvopäällysteiset tabletit. Donepetsiilihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Donepezil Actavis 5 mg tai 10 mg kalvopäällysteiset tabletit. Donepetsiilihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Donepezil Actavis 5 mg tai 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Donepetsiilihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Yasnal 5 mg tai 10 mg kalvopäällysteinen tabletti. donepetsiilihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Yasnal 5 mg tai 10 mg kalvopäällysteinen tabletti. donepetsiilihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Yasnal 5 mg tai 10 mg kalvopäällysteinen tabletti donepetsiilihydrokloridi Sinun ja hoitajasi tulee lukea tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Donepezil Actavis 5 mg tai 10 mg kalvopäällysteiset tabletit. donepetsiilihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Donepezil Actavis 5 mg tai 10 mg kalvopäällysteiset tabletit. donepetsiilihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Donepezil Actavis 5 mg tai 10 mg kalvopäällysteiset tabletit donepetsiilihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni PAKKAUSSELOSTE Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Benadryl 8 mg kovat kapselit. Akrivastiini

PAKKAUSSELOSTE. Benadryl 8 mg kovat kapselit. Akrivastiini PAKKAUSSELOSTE Benadryl 8 mg kovat kapselit Akrivastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Loraxin 10 mg tabletit loratadiini

PAKKAUSSELOSTE. Loraxin 10 mg tabletit loratadiini PAKKAUSSELOSTE Loraxin 10 mg tabletit loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla on

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla

Lisätiedot

Loratadin ratiopharm 10 mg tabletti

Loratadin ratiopharm 10 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Donepezil Krka 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Donepezil Krka 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen. donepetsiilihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Donepezil Krka 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Donepezil Krka 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen. donepetsiilihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Donepezil Krka 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Donepezil Krka 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen donepetsiilihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ PRAVASTATIN COPYFARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ PRAVASTATIN COPYFARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, ota yhteys lääkäriin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Metenamiinihippuraatti

PAKKAUSSELOSTE. Metenamiinihippuraatti PAKKAUSSELOSTE HIPEKSAL 1 g -tabletti, kalvopäällysteinen Metenamiinihippuraatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

1. MITÄ AMLODIPIN COPYFARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT AMLODIPIN COPYFARM -VALMISTETTA

1. MITÄ AMLODIPIN COPYFARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT AMLODIPIN COPYFARM -VALMISTETTA PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. VITA-B6 200 mg -tabletti Pyridoksiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. VITA-B6 200 mg -tabletti Pyridoksiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE VITA-B6 200 mg -tabletti Pyridoksiinihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti Sinun tulee käyttää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Ko-dergokriinimesilaatti 1 mg tai 1,5 mg

PAKKAUSSELOSTE. Ko-dergokriinimesilaatti 1 mg tai 1,5 mg Defiante Farmacêutica, S.A. 1(8) Pakkausseloste PAKKAUSSELOSTE Hydergin 1 mg ja 1,5 mg tabletti Ko-dergokriinimesilaatti 1 mg tai 1,5 mg Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Doneratio 5 mg tai 10mg tabletti, kalvopäällysteinen donepetsiilihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Doneratio 5 mg tai 10mg tabletti, kalvopäällysteinen donepetsiilihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Doneratio 5 mg tai 10mg tabletti, kalvopäällysteinen donepetsiilihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. GEFINA 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Finasteridi

PAKKAUSSELOSTE. GEFINA 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Finasteridi PAKKAUSSELOSTE GEFINA 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Finasteridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ARICEPT EVESS 5 mg tabletti, suussa hajoava ARICEPT EVESS 10 mg tabletti, suussa hajoava Donepetsiilihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. ARICEPT EVESS 5 mg tabletti, suussa hajoava ARICEPT EVESS 10 mg tabletti, suussa hajoava Donepetsiilihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE ARICEPT EVESS 5 mg tabletti, suussa hajoava ARICEPT EVESS 10 mg tabletti, suussa hajoava Donepetsiilihydrokloridi Sinun ja hoitajasi tulee lukea tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Antrex 15 mg tabletti Kalsiumfolinaatti

PAKKAUSSELOSTE. Antrex 15 mg tabletti Kalsiumfolinaatti PAKKAUSSELOSTE Antrex 15 mg tabletti Kalsiumfolinaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

Betahistin Copyfarm 8 mg ja 16 mg tabletit Betahistiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE

Betahistin Copyfarm 8 mg ja 16 mg tabletit Betahistiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Donepezil Krka 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Donepezil Krka 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen donepetsiilihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Donepezil Krka 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Donepezil Krka 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen donepetsiilihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen donepetsiilihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Toclase 1,5 mg/ml siirappi pentoksiveriinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Toclase 1,5 mg/ml siirappi pentoksiveriinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Toclase 1,5 mg/ml siirappi pentoksiveriinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Nefoxef 120 mg kalvopäällysteiset tabletit Feksofenadiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Nefoxef 120 mg kalvopäällysteiset tabletit Feksofenadiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Nefoxef 120 mg kalvopäällysteiset tabletit Feksofenadiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Postafen 25 mg tabletti meklotsiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Postafen 25 mg tabletti meklotsiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Postafen 25 mg tabletti meklotsiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Loratadin Sandoz 10 mg tabletti Loratadiini

PAKKAUSSELOSTE. Loratadin Sandoz 10 mg tabletti Loratadiini PAKKAUSSELOSTE Loratadin Sandoz 10 mg tabletti Loratadiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli PAKKAUSSELOSTE Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos salbutamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. -

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle GLUCADOL 400 mg -kalvopäällysteiset tabletit glukosamiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE Cetirizin-ratiopharm 10 mg kalvopäällysteinen tabletti. (Reseptivalmiste)

PAKKAUSSELOSTE Cetirizin-ratiopharm 10 mg kalvopäällysteinen tabletti. (Reseptivalmiste) PAKKAUSSELOSTE Cetirizin-ratiopharm 10 mg kalvopäällysteinen tabletti (Reseptivalmiste) Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä

Lisätiedot

AMOXICILLIN MERCK NM 750 mg kalvopäällysteinen tabletti

AMOXICILLIN MERCK NM 750 mg kalvopäällysteinen tabletti PAKKAUSSELOSTE AMOXICILLIN MERCK NM 750 mg kalvopäällysteinen tabletti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Pakkausseloste. Vaikuttava aine: Amlodipiinimaleaatti, joka vastaa 5 mg tai 10 mg amlodipiinia yhdessä tabletissa.

Pakkausseloste. Vaikuttava aine: Amlodipiinimaleaatti, joka vastaa 5 mg tai 10 mg amlodipiinia yhdessä tabletissa. Pakkausseloste Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Celiprolol Alternova 200 mg kalvopäällysteiset tabletit seliprololihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Celiprolol Alternova 200 mg kalvopäällysteiset tabletit seliprololihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Celiprolol Alternova 200 mg kalvopäällysteiset tabletit seliprololihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. LORATADIN MYLAN 10 mg kalvopäällysteinen tabletti Loratadiini

PAKKAUSSELOSTE. LORATADIN MYLAN 10 mg kalvopäällysteinen tabletti Loratadiini PAKKAUSSELOSTE LORATADIN MYLAN 10 mg kalvopäällysteinen tabletti Loratadiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Donepezil Accord 10 mg kalvopäällysteiset tabletit. donepetsiilihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Donepezil Accord 10 mg kalvopäällysteiset tabletit. donepetsiilihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Donepezil Accord 5 mg kalvopäällysteiset tabletit Donepezil Accord 10 mg kalvopäällysteiset tabletit donepetsiilihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Kandex 150 mg kalvopäällysteinen tabletti Bikalutamidi

PAKKAUSSELOSTE. Kandex 150 mg kalvopäällysteinen tabletti Bikalutamidi PAKKAUSSELOSTE Kandex 150 mg kalvopäällysteinen tabletti Bikalutamidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aqua Sterilisata Braun infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. med-angin salvia sokeriton imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi, amyylimetakresoli, levomentoli

PAKKAUSSELOSTE. med-angin salvia sokeriton imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi, amyylimetakresoli, levomentoli PAKKAUSSELOSTE med-angin salvia sokeriton imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi, amyylimetakresoli, levomentoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. NeuroMax forte tabletti, kalvopäällysteinen. Tiamiinihydrokloridi Pyridoksiinihydrokloridi Syanokobalamiini

PAKKAUSSELOSTE. NeuroMax forte tabletti, kalvopäällysteinen. Tiamiinihydrokloridi Pyridoksiinihydrokloridi Syanokobalamiini PAKKAUSSELOSTE NeuroMax forte tabletti, kalvopäällysteinen Tiamiinihydrokloridi Pyridoksiinihydrokloridi Syanokobalamiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä

Lisätiedot

ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE

ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE PAKKAUSSELOSTE ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE Metronidatsoli Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Hydrokortison CCS 1 % emulsiovoide. hydrokortisoni

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Hydrokortison CCS 1 % emulsiovoide. hydrokortisoni Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Hydrokortison CCS 1 % emulsiovoide hydrokortisoni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. HEINIX 10 mg tabletit, kalvopäällysteiset Setiritsiinidihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. HEINIX 10 mg tabletit, kalvopäällysteiset Setiritsiinidihydrokloridi 1 PAKKAUSSELOSTE HEINIX 10 mg tabletit, kalvopäällysteiset Setiritsiinidihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot