Skeittiparkki Leppävaaran urheilupuistoon. Lue lisää keskiaukeamalta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Skeittiparkki Leppävaaran urheilupuistoon. Lue lisää keskiaukeamalta."

Transkriptio

1 LEPUSKI /.. Ilmestyyt vuodesta Palaut tl, se psara Juhlakrjajulkasutlasuus pe. klo ppävaara krkko Coctal-tarjolut, muskkajahaastatteluja. Pakalla krjalja KAISA RAITTILA ja valokuvaaja JANI LAUKKANEN sekä krjaa haastatellut seurakutalaset MIIKKA SATURI ja HEIDI MÄKI. Sttparkk ppävaara urhelupustoo Lue lsää skauamalta. Tlasuudessa jaossa rajattu määräkrjoja. oha veljet!.,.,..,.. ja.. purkuja Puh. () Ravtola Alberga, Espoo ppävaarassa esmmäe Esteetö Espoo -tuukse saaut yrtys. Katutasolla, ppävaara asema tutumassa. Avoa joka pävä ma pe., la, su PANORAMA TOWER MUUTAMME KÄSITYKSESI ASUMISESTA. Ne tekologa htysharppaukset, joh olet tottuut vmese vuode akaa tapahtuvat yt myös asumsessa. Tuomme tää väää Espoo Klossa myyt Puu&Co.-kota, jossa desg ja tomtoje älykkyys atavat tutedes värkrjo lostaa. MIKÄLI HARKITSET ASUNNON AIHTOA,ERAILE ERAILE OSOITTEESSA PUUCO.COM JA TILAA KATTAA ESITEPAKETTIMME E ENNAKKOON. SAAT AATNÄIN ARASLÄHDÖN TÄYSIN UUTEEN ASUMISEN KONSEPTIIN ENNEN RALLISEN ENNAKKOMARKKINOINNIN ALOITUSTA.

2 LEPUSKI Pääkrjotus.. Eemmä lmestysrtoja, suuremp levkkalue pusk o yt koko Suur-ppävaara leht Meda elää murrosta. Tlattave, kotkaettuje lehte lev ovat kutstueet ja tomtukset käyvät yt-euvotteluja. Murros o jo akasemm vakuttaut lmasleht. Suuret maksutta jaettavatlehdet ovat pääkaupukseudulla jo vuosa stte yhdstäeet tomtuksesa, jollo osa ssällöstä o samaa kakssa lehdssä. Hyvästä tomtustyöstä huolmatta pakallste uutste määrä o kutstuut. Meda murros tarkottaa myös stä, että teto joudutaa kokoamaa etstä peemmstä prstalesta, josta aa e selvä, kuka de takaa o. Tässä uutsvdakossa tarvtaa hyvää medalukutatoa. Tässä murroksessa pusk kasvattame vätja syysakaa sääöllsest rra kuukaudessa lmestyväks lehdeks vo tutua uskalaalta. Me puskssa äemme tässä myös mahdollsuude. Uskomme asukkade tarvtseva eemmä tetoa oma aluee httämsestä ja se hstorasta. Lukjapalautteesta päätelle kokoasta suuraluetta kästtelevällä lehdellä o tarvetta. Se tarve kasvaa velä, jos vsot pääkaupukseudu kute yhdstämsestä toteutuvat, että Suur-ppävaara kasvaa asukasmäärältää tutuvast. pusk e ole ekä ao jatkossakaa olla kaupug tedotukse etäpääte. Tok teemme hyvää yhtestyötä päättäje kassa, seuraamme kaupughalltukse ku lautakute estyslstolta aluettamme kosva uutsa. Koska resurssmme ovat peet, tovomme myös lukjoltamme vkjä ja ämyksä kotkylemme asosta. pusk julkasja, ppävaara-seura, tee avsta yhtestyötä Suur-ppävaara asukasfoorum kassa. Tähä yhtestyöhö kuuluu myös pusk-leht, josta seura ataa tlaa asukasfoorum asolle. Ilmestymsrtoje määrä ta suur levkk evät yks rtä temää lehdestä kostavaa. Ssältö ratkasee. hde ptää olla moella tapaa saavutettavssa myös, että se vo poma mukaa ostosmatkalla. Etstä tärämpää o, että leht o luettavssa omalta päätteeltä ta puhelmelta. hde omat kotsvut ja de sääölle pävttäme lsäävät kostusta paettua lehteä kohtaa. pusk-lehde löydät myös osotteesta ta ppävaara-seura svulta Molemmsta pakosa löydät aluee uutsa. ot lähettää myös oma ämyksäs joko suoraa tomtukselle ta ppävaara-seuralle avomlle Facebook-svulle (www.facebook.com/leppavaaraseura). PS. Tässä umerossa o asaa myös uorlle. Kerromme skauamalla tulevasta sttparkstajamopokort suorttamsesta. Ertysest uorlta kapaamme lsää palautetta ja juttuvkjä. PrjoTovoe ppävaara-seura vuoskokous pdetää torstaa. llo alkae Ruusutorpa koulu audtorossa, ppävaarakatu -. Merse ajakohta jo kaleters. Kokous alkaa kaklle avomella fo- ja skustelutlasuudella Läkor ja rat korjaussuutelmsta ja akataulusta. Kaupug tekse skukse suuttelja tulee alustamaa aheesta ja rtomaa tarmmsta torsuutelmsta. Tämä osuude jäle pdetää yhdstykse säätöje määräämä vuoskokous, jossa muu muassa valtaa puheejohtaja ja johtokua jäseet erovuoroste tlalle sekä päätetää yhdstykse tomasta. Yhdstykse jäselle lähetetää kutsu kokouksee para vkkoa ee kokousta. Kästeltävät asakrjat julkastaa yhdstykse kotsvulla (www.lepusk.f). Kokousväelle tarjotaa kahvt koulu ruokalassa llo alkae. Tervetuloa uudet ja vahat jäseet! Parkvlla o pusk kotpesä lla Elfvk luototalo srtyy uusutuvaa eergaa lla Elfvk luototalo uudeks lämmtysjärjestelmäks o tulossa maalämpö. Järjestelmä otetaa käyttöö es sää. Lämpökavoje poraukset ovat jo alkaeet. Uus lämmtysjärjestelmä o kustaus- ja eergatehokas sekä ympärstöystävälle. Se käyttää uusutuva luoovaroja eergalähteeää ja tuottaa vähemmä hldoksdpäästöjä ku sähkölämmtysjärjestelmä. Elfvk o säkäyttöö valmstuut, yt jo -vuotas huvla Espoossa Ruukraassa. Raus o arhtuursest ja käsä puolesta arvokas ja sks kakk muutostyöt tehdää tarkkaa harktaa käyttäe. Isossa vahassa talossa kuluu paljo eergaa lämmtyksee. Maalämpöpumppu korvaa sähkökattla lla Elfvk vuotta vaha sähkökattla korvataa maalämpöpumpulla. Muutos äkyy kävjälle lähä uusa lämmtyspatterea, jota tulee ykystä eemmä, sllä maalämpö e tuota kuumaa vettä ku sähkölämmtys. Phalle Seuraa pusksta maalämpö-projea tulee porakavo el lämpökavo, joka avulla lämpöä rätää kalloperästä. Luototalo johtaja Rtta Pulk rtoo, että kavame e paljoa härtse talo tomtaa. Jatkossaha e ovat Seuraavsta pusk-lehdstä vot lua maalämpö-proje eteemsestä. Sujuuko kakk kute o suuteltu va tuleeko mutka matkaa. Kerromme myös, mtä ptää ottaa huomoo, ku suojeltu talovahus saa uudelase lämmölähtee. Erlasa buffetkokoasuuksa vää ja sä juhl catergpalvelustamme Tutustu tuottes kotsvullamme ja pyydä tarjous Kysy myös juhlatlaks muotoutuvaa uutta kokoustlaamme. Lsää tetoja kotsvullamme. ppävaara urhelupusto jäähall kahvla Maatepelto, krs. Myyt ja tuotetedustelut + sage huomota herättämättömät. Opmme tässä tsek paljo uutta. Tarkotukseamme o myös rtoa talossa veraljolle maalämmöstä, hä saoo. Tekst ja kuva: lla Elfvk SU.. KLO KATRI HELENA Lput alk.,, Lppupste KE. KLO ROBERT DAHLQST Lput alk.,, Lppupste PE.. KLO ANTTI RAILIO Lput alk.,, Lppupste KE.. KLO JIRI NIKKINEN THE BEATLES TRIBUTE BAND Lput alk., Lppupste PE. KLO SILENNOINEN & MAIJANEN BAND Lput alk.,, Lppupste LA. KLO JARKKOMARTIKAINEN Lput alk.,, Lppupste TI.. KLO ERJA LYYTINEN Lput alk.,, Lppupste Sottoekaauko A Espoo

3 LEPUSKI Rade-Jor rett muuttuu ppävaarassa us k. us ppävaarakatu l. as Z o kk X II es kk tsko II Häs kk pp äv Alb aa erg ra ag ata katu k ll er. kk pt lko IX l he d. grä kk. LEPPÄAARAN ASEMA/ SELLO l ä k.. atu k är vr.. lde Gy He se vo.. Hevo s e kä. PURETTAA LUISKA r. r ko ll Hästs. PANORAMA TOWER LUISKA ALIKULKUTUNNELIIN e rr tter pte helkopppt Espoolla o radevso Hevosekä. PYSÄKKI, m l l.. r..... tu Essjasea Espoossa o rataa Läsmetro jat Kvelahtee ast. Työ käystyy het, ku valto päättää, mllo se rahottaa lupaamasa oma osuude. alto ha o myös kaupukrata, joka o suuteltu jatkuva ppävaarasta Kauklahtee. Markku Atoja arvelee, että Espoo skus o se realstsemp päätekohta. Rade-Jor o tärysjärjestyksessä kolmas suur leha, joka kustauks valto o alustavast lupautuut osallstumaa. Atoja arvelu mukaa se ratame käystyy -luvu tatteessa. Tekst: Prjo Tovoe Kuvat: Espoo kaupuk ><==< #=:*#$"?&(==; Markku Atoja mukaa Rade-Jor e jää aoaks espoolaseks ratkkaljaks. Tulevasuudessa tavotteea o päästä rateta ptk esmerkks ppävaarasta Myymäe. Myös Tapola o tarkotus kytä osaks pkaratoteverkostoo.. muksesta. Otaemestä o tulossa alue, jossa paotetaa kävelyä ja pyörälyä sekä julksta lettä. Tatede talo raetaa etse Tekllse korakoulu pääraukse veree. Tähä kokoasuutee o tulossa myös metroasema. eree tuleva ratkkkapysäkk vahvstaa julkse ltee klpaluasetelmaa..... I PYSÄKKI... SELLO. I... HÄ G. POHJAKAAO KE N. m. XI m.. RI.. m K... m.. A GA ERG BE ALB II. e LEPPÄAA m. u I t kk b-b at ge II a ko. k å rl.. s sg K g l Ju u I e k ra So kk au e L. ra L g s I lat Ju I rte sp. ä Be g Lars Sock kaar, ESPOO aa täv d l Ju äy a äv k kk e me pp g Alb pro Ju I ä de a. Taloushallo asatutjayrtys palveluksessas Puh. - me. tt Ke eta. Atoja mukaa uudessa ljauksessa o otettu huomoo myös akasempaa edullsemmat ratams- ja käyttökustaukset. Akasemmalle, alustava ylessuutelma mukaselle ratkkaljalle ehdtt ppävaarassa jo vahvstaa asemakaava. Uutta rettvahtoehtoa alett suutella muu muassa Aalto-ylopsto tovo- yrtyste perustame kakk taloushalltopalvelut sähköe laskutuspalvelu palkkahallto verotuspalvelut erg ro ap Alb rga. kk ade. kk d a e pla es ad a la erg aesp b l A erg Alb a-a. CURRY PALACE A-oudet SUNNUNTAIBUFFET eljälle, maksat va KOLMESTA tällä kupoglla. kkaa rt! Åb I uja k. spla ra l se Ratkka tulee Espalle Uuse suutelme mukaa Rade-Jor alttaa Kehä ykköse rada ja Hevosekäkadu välstä. Seltä se käätyy Sello ja Paorama Tower väl, joho tulee pysäkk. Tästä se käätyy ppävaarakadulle ja seltä edellee Espalle. Lotusteltä ratka matka jatkuu Turuväylä yltse, mkä jäle se srtyy Kehä ykköse täpuolelle. Lesuuttelupäällkkö Markku Atoja Espoosta rtoo, että uus ljaus e ppävaarassa juur tarvtse asemakaavamuutosta, koska suur osa retstä o jo yt lteelle varattua tlaa. Uudella retllä saattaa olla peä kaavottamattoma alu- ra. ppävaaraauko.. ra Za. me atu L L Nu k rs. r L me Nu vo E spoo kaupughalltus päätt.. ljata Rade-Jor ppävaarasta Otaemee ja stä eteepä Kelaemee. Ret toe pää o Helsg Itäskuksessa. Suome esmmäe pkaratote korvas ykyse BussJor el rukolja :, joka suoso o kasvaut jatkuvast. Suurmmat matkustajamäärät Espoossa ovat ppävaara ja Otaeme välllä. Ratka kyyt päästää ehkä -luvu puolvälssä. omassa huhtkuu loppuu ast. Ark..-. ppävaarakatu, Espoo la.-., su.- Kela talossa, -!*#:;&&; - ;&$# &)'-)*!("$ '?-/- ; -/- /. :;, );'#; ;&#;?;& +!**#'.!, %""$!'. *+&$;;)(=#+?;$" )"% - /

4 LEPUSKI ppävaara pelastajat Suur-ppävaaralla o oma paloasema huoesto asukkade ptää Palava postua asuosta, sula meessää ovrappu- käytävää ja sottaa hätäumeroo. ppävaara paloasema paloesmes Ja Haapää mustuttaa, että muut asukkaat pysyvät kodessaa. Täällä etäsyydet ovat lyhyet, että parssa muutssa o toek paloykskkö pakalla huolehtmassa musta asukkasta. Esmmäseks pakalle tullut styy paloo. Palomes Marko Laurla rtoo, että palo sattuessa rrostalo rappukäytävä votäyttyä savusta. Lsäks palomehllä ptää olla esteetö pääsy palopakalle, jotta tul saadaa opeast halltaa. Oettomuudet ja huoestopalot työllstävät Joskus ambulassa odottavat hämmästyvät, ku pakalle ää paloauto. Kreellsssä saraus- ta loukkaatumstapauksssa läh ykskkö lähtee esks pakalle, sllä myös paloauto o varustettu ambulassväle. Kote sähkölattede kute pesukoede ja kylmäkalustede vat aheuttavat huoestopaloja. Ihmse oma tomta o kutek use paloje syyä. Sks e styvät ltaa ja yöhö. Ute malle päätyyt öe kokkaaja aheuttaa turha use tulpalo. Palomehet tovovat, ette hellalla pdettäs mtää sllo, ku stä e käytetä. Mo palo o sytyyt päälle jääee levy sytyttämästä tavarasta. Parve ottö lsäks kod toe rskpakka. Palamaa uohtuut kyttlä o sytyttäyt palo. Kesäakaa palot alkavat myös kukkaruukkuje turpeesee tumpatusta savuksta. Palomehet olvatyksmelsä stä, että sammutuspete kuulu jokasee asuo varustes ja se sop kalasee alkusammutuksee. Keskustelua herätt sammutuspettee järvä sjottame. Kettö o hyvä pakka, sllä opeast tempastulla petteellä sammuttaa rasva- ja sähköpaloje alut. Jos rasvapalosta o ehtyt ousta lekjä, pelastuslatos kaattaa kutsua pakalle varmstamaa, ette tul ole lestuulettme kautta päässyt hormeh, vakka palo ols saatu tukahtumaa. Iha hrveä rasvasa, o palomeste yksmele kästys lestuulette kuosta. arusteet ovat valma odottamassa lähtöä. Kerrosmerkät puuttuvat mosta rapusta. Palkamaksaja rttää Palomehet erottuvat. Pakkautomaatlla ta ruokakaupassa hyv herkäst tullaa mustuttamaa, että omat asat ptää hotaa omaa akaa ekä veromaksaje pkk. Ihmset ovat kärkkätä rtomaa maksavasa mllo palomeste, mllo hotoheklökua palka. Ja Haapää saoo, että välllä harmttaa. Huomautteljat evät tedä, ette palomehllä ole erllstä ruokatuta kute molla mulla työtekjöllä. Ruokalua varte he ptävät pee tauo, mutta hedä ptää olla valma lähtöö het, ku hälytys tulee. Asko Ampuja, Erk Pelgose, Marko Laurla ja Ja Haapää varusteet ovat valma krestä lähtöä varte. Kupalomehet tulevataamukahdeksaks töh, om vaattessa he pääsevät seuraava rra tu päästä edellyttäe, ettevät sllo ole velä paloa sammuttamassa ta joudu sjastamaa sarastuutta työtovera. Päväsakaa palomehet käyvät louastamassa lähesssä ruokapakossa matkalla työtehtävästä paloasemalle. Iltas ja ös syödää asemalla oma evätä ta kokkauksa. Ös vo myös levätä, mutta varustessa ptää olla muutssa hälytyksestä. Hälytykset evät katso akaa evätkä pakkaa. Mota rtaa ruoka o jääyt lautaselle, ku o tullut kre palopakalle. Joskus samaa louasta o palattu syömää park rtaa. Oeks ravtolotsjat ovat ymmärtäeet, evätkä ole veeet ruoka rosk. uosttaset testt Jokae palomes joutuu vuostta suorttamaa moosase savusullustest, joka koostuu polkupyörä-ergometrsta, lhaskutoteststä ja lekateststä. Se o myös äyte tommsesta täydessä varustuksessa, joho rtyy paoa kolmse kymmetä kloa, ku turvavaattede lsäks mukaa o paelmalate, letkuja, leka Tekst ja kuvat: Prjo Tovoe ta moottorsaha. Ja Haapää ptää testejä asallsa, sllä jokae palomes joutuu vuode akaa myös savusullustehtäv. Se sjaa hätä ja muta palomehä harmttaa, ette tadosta makseta erllstä korvausta. Palomehe velvollsuuks kuuluu oma kuo kohetame myös vapaa-akaa. Espoossa palomehet saavat kaupug mude työtekjöde lalla seteletä umahalleh. Paloasemalla kutollaa työvuoro akaa aa, ku she jää akaa. Jotta kuto vastaa vaatvaa työtä, palomehet maksavat tse kutosalella käy. Ja Haapää o huolssaa käätyvstä palomehstä, jode ptäs jaksaa savusullusta vuotee ast. Jos testssä e pärjää, joutuu muh töh. Haapää hmettelee, rttäkö tä kaklle. uorotyö ja -lse loppume äkyy rakast palomehe kukkarossa, sllä peruspalkka o o euroa kuukaudessa. Alesmme kak ajokorttkursse htoja. Meltä saat mukavaa ja kaustavaa opetusta turvallse ajamse tadot ykyakas meetelm joustavaa palvelua. Autokoulu Proway sjatsee vastapäätä Kauppaskus Selloa, buss- ja jua-asema tutumassa. Ratsukatu B, ppävaara Puh. Ota yhteyttä ja kysy opetuksestamme!

5 Ta s Hotola: Iho tarvtsee vätsvoukse Kevätaurgo paljastama harmaakalpea ho saa opea avu uussta ja tehokkasta terveysvakuttessta hodosta. Kosmetolog Ta Bäckma Ta s Hotolasta herlaaksosta rtoo de krkastava ja tasottava opeast hoa. Ta suosttelee talve jäle ho uusutumsta opeuttavaa Ifuso-latehotoa: sähkövrtalate avaa hoo välakasa kaava, joh meytetää hyalurohappoa ja tuoretta C-vtama.Nesyväkosteuttavat hoa ja edesauttavat kollagee muodostumsta. Tuloksea o krkastuut ho.hoto alkaa välttömäst parataa ho raetta ja kteyttä, mkä äkyy tasasuutea ja peetyeä huokosa. Ta s Hotola herlaakso ostosskukse alataso Rajamäyahde, Espoo ajavaraus: () ta Ta mukaa ykyhmset haluavat hototuloste äkyvä het. Uudet latteet ja hotavat hapot ovat hupputekologaa ja stä o tehty paljo tutkmuksa. Muu muassa Ifuso-latehoto o Nobel-paltua tekologaa. Ta mustuttaa, että talve jäljet äkyvät myös vartalossa. Näppärä apu aeevahdua vlkastuttamsee o krkastava vartalokuorta, joka postaa sametava soluko.ta s Hotola tarjoaa myös kattava valkoma herotoja koulutetu heroja temää. Klassse heroa lsäks tarjoamme aromaterapaa ja shatsuherotaa. Muuttolut matkalla Ltuvaaraa Lämpeevät lmat ja akae vät o saaut jo osa muuttolusta letämää täe Ltuvaaraa, ppävaaraa ja muualle pääkaupukseudulle. Ltulajesta aak kuru, töyhtöhyyppä, sepelkyyhky ja kottarae ovat tällasa varhasa matkustaja. Kevät o tällä hetllä jopa vkkoa edellä verrattua vme vuotee, rrotaa BrdLfe ry:stä. Lume vähäe määrä o akastaut muuttoltuje saapumsta. Tältä samalta äytt vme vuoa vasta huhtkuu alussa. BrdLfe Suom ry o ltuje suojelu- ja harrastusjärjestö, joka edstää luoo momuotosuude sälymstä. Se o skusjärjestö, joho kuuluu ltuyhdstystä. Jäseä ltuyhdstyksssä o yhteesä. Sepelkyyhky Prros: Marka T. Töyhtöhyyppä Prros: Marka T. Kottarae Tetoja Ko Lux vahesta kavataa Prros: Tutta T. pusk palvelee Suur- ppävaaraa. Jupper leympyrää e ole tulossa Swaa Jupperssa sjatseva Ptkäjärvete ja Rhtyte rsteysalueelle suutellaa kauppaa. Akasemm totlle kaavalt Swaa ta altataloa, mutta Tradeka o vetäytyyt hakesta. Espoo kaupuk suuttelee yt kaavottavasa tot lma uusa suutteluvarauksa. Tott luovutetaa kostuelle joko tarjousklpalu ta ylese hakumeettely kautta. Kolmas totsta aemm kostuut taho, HOK- Elato, suuttel aemm toteuttavasa totlle Alepa, mutta hävs hakuklpalu Tradekalle. HOK-Elato e ota kataa she, ovatko heedellee kostueta totsta. Kaava valmsteluaesto o ollut ähtävllä, ja yt suutellaa ehdotusta kaupuksuuttelulautakualle. Kaupuksuuttelulautakuta kästtelee asaa joko säkuussa ta alkusyksystä. Kaava saatua lavoma tott votas luovuttaa eteepä. Käytäössä raustyöt vosvat alkaa vuoa. Toy Hagerlud Seuraava pusk lmestyy.. Otto Favé rto värkkätä elokuvamustojaa -luvulta pusk vme umerossa (/).Jutu yhteydessä olevaa kuvatekst ol pujahtaut valtettava vrhe. Ko Lux heklökutaa esttävä kuva e tetekää vo olla vuodelta, koska teatter alott tomtasa vasta kolme vuotta myöhemm. Kuvausakaa e ole tedossa, mutta se o todeäkösest vuodelta ta Elävä kuva museo (KA) tetoje mukaa teatter esmmäe toma pyörttäjä ol merkaptee K. Gma. Häe jälesä tul kolme muuta yrttäjää. Tomta hpu esmmäse r- ra jo.., mutta käysty uudellee.. Elokuvayrttäjäks tul sllo Aare Lohma,joka vamosa Orvok kassa hotaa ykyää Kauaste Bo Graa. Ko Lux lakkauttamsesta e ole tarkkoja tetoja KA:llakaa. pusk ott sks suoraayhteyttä elokuvayrttäjä Aare Lohma. Hä kutek pahottel, ette häellä ole tallessa faoja ta kuva teatterstaa. Hä pt musttetojaak olta ajolta etäsä ja epätarkkoa, ette katsout vovasa auttaa asassa eempää. Jos pusk lukjolla o teatter vahesta tarmpa mustkuva, ppävaara-seura ottaa meluust ätä tetoja vastaa.n kää Ko Lux kuvat ja elokuvamustot kostavat. Ntä o jo jok verra koottu Albergasta ppävaaraa -facebook-ryhmässä. Tekst:Arja Salm Ko Lux tom vuodesta lähemmäs vuotta osotteessa Ltuvaarate. Tedot lopettamse ajosta puuttuvat. Sal tom joku akaa myös dskoa ja bäde harjotustlaa sekä Espoo Las varastoa. Talve kuva Markku Laee kokoelmsta o -luvu alusta, jollo tomta ol jo loppuut.

6 LEPUSKI Sttparkk ppävaara urhelupustoo ppävaara urhelupustoo jäähall ja maaumala väl o suuttella lkualle motomtla, josta osaa jo raetaa. Kokoasuutee kuuluu Agry Brds -pusto, motomttä, auko, vyeltee väylät, huoltorett, stt sekä vheralueta. Aluee pohja- ja veshuolto työt o jo saatu päätöksee. Seuraava vahee ratame alkaa maals-huhtkuussa. No elö kokoselle vheralueelle tulee stutuksa. AgryBrds-lekkpustolleovarattu elötä. Suutelmssa o lsäks lähes elötä sttparklle. Motomtälle o varattu o elötä. Sttpark suuttelusta o vastaut masema-arhtjae Saaro. Hä rtoo, että jos suutelma toteutuu, Espoo saa Suome suurmma betose sttpark. Hä o Suome aoa sttparkja suutteleva masema-arht. Taustalla häellä o kasaväle ammattlasura sttaajaa. ppävaara sttparkka o ollut suutelmassa myös toe sttaaja, Espoo kaupug uorsoohjaaja Ja Roberts. Hä o ollut perustamassa Suome Rullalau- APAITA PAIKKOJA syksyks! Ystäve kassa vo tehdä trefft tulevalle hegaluauko maamerklle. Sttaajat auttvat vapaudesta Nuorso-ohjaaja Ja Roberts saoo, että sttaaja o vähtää kymmertasest se verra ku ala järjestössä o jäseä. Ulkotloje lsäks Espoosta puuttuvat ssähallt. a Tapolassa o elö tla. ppävaaraa tuleva parkk o avo kaklle. Tok sellä vodaa järjestää myös klpaluja. Roberts uskoo uude tla houkutteleva ammattlasa ja muta tataja harjottelemaa. Hä korostaa, että kaupuk vastaa stä, että tlat ovat kuossa ja tomvat. Sttaajat vastaavat omasta turvallsuudestaa. Omalla vastuulla o, ette kole temppuja, joh tadot evät rtä. Mussa pakossa o ollut jok verra vahempa, jotka ovat jättäeet sttausta opetteleva lapse eväsraha kassa pustoo päväks. Tällae alottelja e velä osaa varoa opeast lkkuva osaaja, vaa vojoutua hedä lradallee, samo ku vahemmat jotka tallustelevat mua mehä radalla. Roberts vakuuttaa, että sttpark ja pete laste lekkpusto käyttäjät evät joudu törmäyskursslle. Alueet o erotettu tosstaa ado ja Ruotslste osuus väest Muurarkuja Puh. - talttoa ja tom se espoolasyhdstykse varapuheejohtajaa. Kvse luoo rataja Koska ppävaara sttparkk o tarjousvaheessa, Saaro e stä halua paljo puhua. Se verra hä saoo, että stä tulee kokobetoe. Tedossa o paljo kaarevaa ptaa, joka teme vaat erkososaamsta. Olemme olemassa, jotta sä vost paremm Tervetuloa! Saaro rtoo sttaukse oleva todellsta arhtuur flstelyä, jossa hyödyetää katuja, aukota ja muuta raettua ympärstöä. Masemaarhdt ovat sttausympärstöje luoja. Saaro rtoo halleesa uoruudessaa suutteljota, jotka use tetämättää savat akaa heoja sttpakkoja kaupukympärstöö. Arhdt olvat melle fysoterapaa OMT:aa lymfaterapaa akupuoo selkävottoja skalekk-kursselle ESPOON OMT FYSIOTERAPIA OY Prros: Jukka Tovoe Torhaukate Espoo puh. mystsä sakareta! Tämä sa häet sttura ohella kouluttautumaa alalle. Nuorte skuudessa laj o hyv suosttu. Esmerkks Helsg Elätarhapusto ladalle raetusta sttparksta o tullut koko maa suostu lkutapusto. Jos suutelmat toteutuvat, ppävaaraa saadaa slle vakava klpalja. Saaro kädejälk äkyy sttparkssa, josta kolme o Ruotsssa ja yks tulee Hollat. Loput ovat Suomessa. äestö lsuhteet muuttuvat opeast koko pääkaupukseudulla ja ppävaarassa se mukaa. Ruotslste määrä e eää kasvappävaarassa ja hedä suhteelle osuutesa väestöstä väheee. Se sjaa veraslstemääräja suhteelle osuus kasvavat opeast. uoa joka vdee espoolase arvodaa puhuva muuta ku suomea ta ruotsa ädleää. me vuode alussa koko Espoossa asu ruotslstä. Määrä pysyy lähes eallaa jos kaupug juur valmstuutta ruotslse väestö eustetta o uskome. Euste ulottuu kymmee vuode päähä. Koska Espoo kasvaa vomakkaast, ruotslste suhteelle osuus lase koko kaupugssa ykysestä, prosetsta, prosett vuoa. Suur-ppävaarassa o jo ytruotsa ädleää puhuva asukkata suhteellsest selväst vähemmä ku muualla Espoossa. Nykye osuus (, %) lase eustee mukaa edellee hema. Kata-ppävaarassa tosta kotmasta ltä puhuve osuus väestöstä o eää, %jaosuude o eustettu väheevä edellee, prosettykskköä. Suuralueella asuu yt ruotslstä, josta Kata- ppävaarassa asuu. Eustee mukaa ruotslste asukkade määrä Espoossa kasvaa va Tapola, Kauklahde ja Pohjos- Espoo suuraluella. eraslste osuus kasvaa opeast Helsg, Espoo ja ataa yhtestyöä valmstu vme vuoa veraslse väestö euste vuosks. Euste teht kahdeksalle lryhmälle. ppävaara osuutta e voda arvoda, koska eustetta e ole jaettu kutaa pe-

7 Mopokaus oalkamassa LEPUSKI suojavalle. Se sjaa mopuolset harrastusmahdollsuudet ostavat koko perhettä tulemaa ppävaaraa. Tekst: Prjo Tovoe Havaekuva: Espoo kaupuk/te skus Juur yt moessa perheessä mopo o jo valma odottamassa uore -vuotssyttäretä. Uus ajokk houkuttelee kolemaa edes vähä. Matt So Autokoulu herstä vastas pusk kysymyks mopokortsta. Saako ee mopokort saamsta harjotella ajamsta? Ee mopokort saamsta mopolla ajamsta saa harjotella va autokoulu ajo-opettaja kassa ajotulla, jolla ajetaa sekä lteessä että harjotellaa mopo kästtelyä. Ajo-opetus vodaa alottaa, ku uor o täyttäyt vuotta. Alle -vuotaalle ostettu mopo o yleesä äd ta sä mssä, jote se luovuttame kortttomalle tetää omstajalle sakkoja.sakkoja saa myös lma ajo-outta ajava uor. Lsäks ajokort suorttame srtyy vuodeks eteepä. Tämä kose myös moottorpyörä- ja heklöautokortta. Jos ajokortto ajaamopollakolar, seuraukset vovat olla hyvk vakavat. Mtä mopokortt vaadtaa? Pols myötämä ajokorttluva lsäks tarvtaa autokoulussa saatu kuljettajaopetus, joho mmssää kuuluu kuus opptuta teoraa ja kolme ajo- tuta. Lsäks tarvtaa ajokorttlupaa varte huoltaja suostumus, kaks valokuvaa sekä lääkärtodstus ta uorso terveystodstus. Ku pols o myötäyt ajokorttluva, teoratut o käyty ja kää o vuotta ja kuukautta, saa suorttaa teorakoe. Ku seohyväksytty ja kää o vuotta, pääsee ajotuelle ja kästtelykoesee. Mkälasta ajoopetusta mopokortt aetaa? Ajo-opetus ssältää mopo kästtelyä ja ajamsta ste, että opettaja seuraa omalla mopollaa ta autolla mukaa. Teoraopetusta o kuus tuta, josta Prros: Jukka Tovoe eljä kästtelee mopolu ertysprtetä. Mopokort suorttaut tetää esmerkks, mte mopo omasuudet muuttuvat, jos ottaa tose kyyt. Mopokort saame edellyttää hyväksyttyä teorakoetta ja kästtelykoe. Koet vastaaottaa Ajovarma Oy. Kästtelykoe koostuu mopo taluttamsesta ja kolmesta tehtävästä: hdasajo, portt ja hätäjarrutus. Ostume koessa palaa het. Hyväksyty kästtelykoe jäle saa kuukaude vomassa oleva mopokort, varsae kortt tulee postssa. Kakspyöräse mopo kortlla e saa ajaa mopoautoa, vaa she tarvtaa oma kortt. Mtä mopokortt maksaa? Autokoulu herssä mopokortt maksaa euroa. Hta ssältää tarvttavat teoratut ja ajo- opetukse sekä oppmateraal ja tarvttavat vakuutukset. Autokoulumaksuje lsäks maksetaa polslle ajokorttlupamaksua euroa sekäajovarmaa tutktomaksu euroa. altuutettu utet tt mopo- ja mp-huolto Ltuvaarassa myyt, huolto JA KORJAUS Palokärjete, Espoo Puh. östä väheee ja veraslste kasvaa Er laluede osuudet (%) emmlle aluelle. Espoossa veraslste määrä kasvaa hegestä hee ja osuus kasvaa prosetsta lähes prosett. elä vuoa veraslste osuus ol alle prosetta. Muu ku suome- ta ruotslsä leppävaaralasa ol vme vuode alussa,%, % Muut let % yhteesä, %, % suuralueella heä el, prosetta väestöstä. Kata-ppävaarassa muu lsä ol heä ja hedä osuutesa ol jo prosetta kataleppävaaralassta. Aluettasa väestölukuja ja -eusteta vo tarkastella lähemm Aluesarjat-tetokaasta (www.aluesarjat.f)., % v. v. v. euste Tekst ja graaf: Arja Salm eraslse väestö euste kahdeksa lryhmä mukaa Espoossa vuodesta vuotee ja vertalulukuja vuodelta. Lähde: Helsg tetoskukse tlastoja : Muu/tutemato Muu Aasa MuuAfrkka Läh-tä ja P-Afrkka Itä-Eurooppa Läs-Eurooppa eäjä Balta Suom ja ruots AJATTELE YMPÄRISTÖÄ JA SÄÄSTÄ RAHAA! HUIPPULAADUKKAAT UUSIORENKAAT SUORAAN MAAHANTUOJALTA.-UODEN TAKUU! Esm. regasta töee. x / x / x / x / x / x / x / x / x / x / x / x / x / x / x / x / x xc / x / xc / x / xc / x / xc / x / xc Myös Noka, Mchel, Cotetal, Kleber,Fal -rekaat edullsest! Rekaavahdot, kaussälytys, huollot! ESPOON AUTOPALELU OY Turute ESPOO herlaakso. Puh.,, Fax. Avoa ark. - HUOM! Uus osotteemme.. alk. Nhtsllakuja,, puh.

8 LEPUSKI Mtä saa mljooalla? Suma o suurella sydämellä seuraut Kehä II: jatko hautajasa Hesar palstolta, ku ltee päättäjät ovat joutueet tuustamaa, ette stä raeta aakaa äkyvssä olevassa tulevasuudessa. Tarkottaakoha tämä yhde sukupolve akaa va ehkä Suma lapselapsa,jolla o edessää velä ehkä vuode stävä elämä? Rahaa e Kehä II: jatkoa varte yt yksrtasest löydy, e valtolta ekä Espoolta, vakka se o rokkuut vuodesta tosee erlasssa suutelmssa ja haohjelmssa. Suma ol astvaa Espoo lesuutteljode lehtkommetessa uudelasta urbaaa ajattelua, jossa moderlla radelteelläk alkaa olla paoarvoa. Se kuulostaa lupaavalta, aak ajateltaessa ratkasuja äkyvssä olevassa tulevasuudessa. Sllä oha se totta, ettevät moottortet sov kaupukympärstöö, evätkä kaupugt moottortede väl. Suma hottaa jokasta epäljää mustelemaa Kehä I: vaheta puskssa: mte moottorte plas akaaa dyllse Mäkkyläte ympärstö, lekkas Puustellmäe rt Emo-ppävaarasta, ja mte heo tlae o yt, ku Kehä paett tuel ploo. Tavaa tos o myös se, ettevät ruuhkat pusksta kadoeet Kehä I: myötä mhkää, e va srtyvät mulle urklle. Kehä II: puolustajat ovat kavautueet bukrehsa lmesepysyväst ja vaatvat edellee Kehä II: jatko vältötä ratamsta Helsg puolelle, joka e stä halua, ekä ole koskaa haluutkaa. Stä pats Kehä kaattajat äyttävät asuva jossa muualla, ku se suutellu ljaukse varrella. Kakkoshä jatkamsee tarvttas vavaset mljooaa euroa, mkäl ha toteutettas ykyste suutelme mukaa. rkaheklöt ovat realsteja, evätkä pdä mahdollsea ha tkmstä ja suutelme karsmsta, koska se käytäössä tarkottas tuelosuukssta luopumsta. Kehä hatat ympärstölle ja kaupukrateelle ovat sks lmeset. Keskustelussa o helppo hettää soja summa, jotka evät tavallselle tallaajalle o aue. Mtä tällä mljooalla eurolla o sas? No, sllä sas vakka yksötä pusk htatasolla ta sllä maksas mel koko tämä vuode sosaaltome meot Espoossa. mljooaa euroa o kutakuk samaa luokkaa ku Espoo puole vuode verortymä, el sllä votas ostaa kuude kuukaude vapautus kuallsverosta jokaselle veromaksajalle. E ss ha pesumma hassattavaks moottortehe. mljooalla sas Rade- Jor, el pkaratka, Itäskuksesta ppävaara kautta Otaemee sekä kaupa päälle kaupukrada jatko ppävaarasta Espoosee. Tasku pohjalle jäs velä mljooaa, jolla rahottas Espoo peruskouluje meot yhde lukukaude aja. Radele o pats edullsta, myös urbaaa ja ympärstöystävällstä. Ilmastomuutos yhdessä julkse seor stävyysvajee kassa tee työtä ympärstö hyväks. Nousukaudelta perttyjä ggattsa suutelma o pakko karsa ja paa e uutee harktaa. Mutta e syytä huolee, se ataa hyvät eväät suomalase kaupukkulttuur httämselle. Stä tarvtaa ppävaarassak, sllä tämä o kaupuk, ha oa kaupuk. Ilmar Ik-Kato ppävaarassa Ilmar Kato asu ppävaarassa vuosa ppävaara-seura kasalasmustprssä o yt melkose salapolstyö tuloksea saatu selvlle uutta ja melektosta tetoa korpkrjaljamme vahesta täällä etelä rtamalla. Alberga ol vme vuossada alussa kulttuurväe suosossa tuollo muodkkaa huvla-aattee hegessä. Ratayhteys Helsk ol avattu.tästäalko het esmmäe huvlaratamse buum. Uutta tetoa o yt se, että tämä buum alko vahvmm meomaa Mäkkylä vrkatalo malta. Sattumos tätä aheprä ol muutek kästelty vme akoa kasalasmustprssä. Npä se autto salapolstyössä Kao asupakkoje selvttämsessä. Jäljet johtvat Mäkkylää Ik-Kao asupakkoje jäljet ppävaarassa johtvat juur Mäkkylää. Krjalja vuokras perheellee kahtak er mäkkyläläshuvlaa. Myöhemm hä hautu velä kolmatee pakkaa Ptäjämäe puolella. E ehkä ole yllätys, että korpkrjaljamme e tuteut oloaa kov kotosaks etelä ylpede ruotslste huvlaporvare joukossa. Krjallsessa tuotaossaa hä haukkuu täkäläsä mase- Kato ets rauhallsta vuokra-asutoa, lehtle väältä ma rumks sekä sadattelee metelövä aapuretaa ja vetosa huoeta. Epä ss hme, että leht-lmotuksessaa vuodelta Kato hae ehdottoma rauhallsta, lämmtä ja hyv erstettyä vuokraasutoa. Salapolstyötä osottede selvttämseks Kao asupakkoje osotteet selvsvät melkoste mut kautta. Krjalja tuotaosta löytyy moa staatteja, jossa hä kuvaa asutosa sjata jaympärstöä Albergassa. ahoje karttoje ja mude lähtede perusteella pakat ostutt lopulta jäljttämää. Kasalasmustprläset olvat myös yhteydessä krjalja sukulas ja krjalja hljatta lmestyee elämärra krjottajaa. Helläkää e ollut ataa lsävalastusta tarmp osottes. Lopulta Kao ädllee lähettämä postkortt, jota sälytetää Suomalase krjallsuude seura arkstossa, avas solmu. Npä Kao asupakat o yt saatu merkattua kartalle. Esmmäe Kao kot ppävaarassa ol Ackar huvlassa. Huvla omstaja asu tse talo ylärrassa ja vuokras alartaa. uokralaste pto tuoho akaa ol hyv tavallsta, sllä huvlat olvat kookkata. Nä saat myös lsäasota. Ackar huvla pakalla o ykys ppävaara palvelutalo el Kao ykyosote ols ollut Armas Laukse katu - Ackar huvla tom myöhemm -luvu lopultaalkaeespooeshuolto Oy: tomstoa. Huvla purett jo -luvu lopussa. Nykystä Puustellmää kutsutt aemm ylesest eshuollomäeks. Stä ee ykye Armas Laukse katu tuett Ackarteä. Kao toe kot Mäkkylässä ol Öhberg huvlassa. Se sjats ykyse Puhujapolu teolla ava Turute tutumassa. Tämä huvla ol vuoa vastavalmstuut ja Kao perhe asu sä yhde vää aja. Öhberg huvlasta e ole tostaseks eempää tetoa ja sek o jo purettu. Kummastakaa Kao asuttamasta huvlasta e tostaseks ole löytyyt valokuvaa. Ptäjämäläset kylää Myös Ptäjämäe kasalasmustpr kostu Ik-Kao asupakosta, asuha krjalja myös sellä. Ptäjämäk mustelee -prä vetävä ea-maja Tuome koost yhtestyössä ppävaara-seura kassa melektose krjotukse Kaosta ptäjämäläste verkkosvulle. Ptäjämäe musteljat o yt myös kutsuttu kylää ppävaara kasalasmustpr stutoo torstaa... Sllo kuullaa lsää aapurkaupugosamme työstä pakallse musttedo ruussa ja skustellaa yhtestyö jatkamsesta. Istuto o kaklle kostuelle avo. Pakka o Ruusutorpa koulu audtoro jatlasuus alkaallo Tekst: Arja Salm Kartta: Arja Salm Ptäjämäk mustelee -svut : kato_lmar.htm ppävaara kasalasmustpr kokootumsajat: Kao kuvauksa asumsolostaa -luvu alu Mäkkylässä Tul räskyy uussa aamu-llo, mutta lattat pysyvät kylmä, ät koettaa kak tavo varoa lasta vlustumasta. Kettössä urkka ja ovesuu ovat aa jäässä Mutta mkä kola se o, joka pävttä ylhäältäpä kuuluu, mkä sotorämä ja rekutus seltä use korv katautuu ja mks sä stä melua kuullessaa aa äyttää kärsvältä ja oettomalta? --- N, me olmme muuttaeet sllä talvea tosee taloo, hka uutee kausee huvlaa, jossa e tää muta asuut, ja päässeet sekä oellsest että oettomast erlle lästä vuokrasäästämme. Oh, se ol kävä juttu rtoa, mutta mulla e she ole halua, matse va ette moella, joka erämassa elelee, ole aavstustakaa stä, kuka proosallsa ja kusallsa hmstyyppejä votavata pääkaupug seudulla, varsk se svstymättömä ruotsalaste huvlaporvare skuudessa. Lähde: Ilmar Kato, Pyhä rakkaus, Otava (s. ja ) Uskoo aak Suma Tyhjeämme varastoa! Tervetuloa temää ettlöytöjä! Nyt edullsest pellavapöytäloja ja pellavapusslakaota. Kartta Kao asupakosta. Pohjakartta kuvaa -lukua. Nro Ackar huvla ykysellä Armas Laukse kadulla Nro Öhberg ete huvla Turu te varrella (yk. Puustellmäk)

9 ppävaara terveysasemalla tlapäe joo Sola Karree Tää vuoa ppävaara terveysasema joo kreettömlle lääkärajolle o pdetyyt muutamalla vkolla johtue peestä lääkärvajeesta. Tlae kutek korjaatuu jo vää aka- Säk vot auttaa tseäs ja palveluje saatavuutta Asukkaaa ja terveysasema asakkaaa säk vot vakuttaa palveluje saatavuutee ja she, mte paljo stä saat tselles hyötyä. Hoda tseäs hyv Syö mopuolsest ja lku rttäväst. Moee vavaa apu löytyy jouhevast apteeksta ta kotkostesta. Aa e ss tarvta pävystävää hotajaa ta lääkärä. Hyvä tetopakk o Lääkärseura Duodecm laadukas terveyskrjasto.f. Perusteelle haastattelu varmstaa oa hodo Ku sotat melle varatakses akaa, sua haastatellaa perusteellsest. Tällä haluamme varmstaa, että aamme oalase aja oalle ammattlaselle ja vomme myös ehkä jo määrätä etukätee tutkmuksa tehtäväks. Nä hodostas saadaa mahdollsmma sujuvakokoasuus. Ptkäakassarata auttaa myös hotaja Espoo ptkäakassaraa hotomall mukasest me varaamme mm. verepaetauta ta dabetesta potevlle hmslle es hotaja käy. Sä kartotetaa elämätlae vomavaroee, lääykset, katsotaa laboratorokota ja mettää, okotarvetta lääkärlle. Käyt o laaja-alae ja laadukas, että use lääkärkäyt e aa lsäarvoa. a ja jootusaka tulee lyheemää huomattavast. ppävaarassa o jo vuoskymmee aja tehty httämstyötä, jotta palvelut olsvat paremm saatavlla ja sellasa, mtä tarvtaa. Lähetpusto Perkkaalla perusparaetaa Olemme saaeet palvelujemme käyttäjltä valtava hyvää palautetta aulamme Happy or Not -lattee kautta: o prosetta o ataut melle myötese palauttee el paaut lattee vhreää hymyaamaa. Keltesestä palautteesta rtova puae aamapa oollut hyv vähä käytössä. Ktos hyvästä palautteesta se auttaa heklökutaamme jaksamaa! Myös et kautta ja paperlla vo ataa melle palautetta ja parausehdotuksa. Klo ja herlaakso terveysasemlla hymyaama-palautetta e vo velä ataa. Molemmssa pakossa lääkärtlae o ollut yt jopa paremp ku ppävaarassa. Sola Karree, terveysskuslääkär Tuomo htovuor, yllääkär ppävaara terveysasema Fysoterapeutt avuks Selkäkpuselle saatamme ataa aja fysoterapeutlle lääkär sjaa. Tätä vomme va suostella. Fysoterapeutt o selä tosammattlae ja häe ptkä vastaaottosa ataa eemmä evätä myös tulevaa ku pävystävä lääkär pkae tapaame. Omamttaukse tulokset vastaaotolle Otatha kaklle vastaaotolle mukaa omamttauste tulokset, jotta vomme arvoda tlaettas kuolla. Myös ajatasae läälsta tsehotolääket mukaa lu o kullaarvoe paper. Oma terveyskaso etssä Jos joudut use asomaa esmerkks laboratorossa, vot avata tselles etssä oma terveyskaso ja saada stä kautta vastaukset tutkmustulokssta ja kysyä myös yksrtasempa asota hotajalta ta lääkärltä lma puhelsottelua. Kasoo krjataa yhdessä kassas tehty myös hotosuutelma. Tätä palvelua ja Omahoto-malla ollaa muute ppävaarassa oltu vahvast akaaa httämässä! Pdämme työstämme, osaamme se hyv ja haluamme auttaa palvelujamme tarvtseva parhaalla mahdollsella tavalla. Läähodo pävä ppävaara apteessa Suomessa vetetää. tosta rtaa Läähodo pävää. Apteekk Elxr euvoo tsehotolääkde käyttöä Aka Tuome-Kallad pteekkar Aka Tuo- Apteek- Ame-Kallad k Elxrstä mustuttaa, että farmaseutt ovat lääde ammattlasa. Hedä kassaa vo tulla koska vaa skustelemaa lääkstä. Hä hottaa asakkata kysymää myös tsehotolääkde sopvuutta muuhu lääyksee. Häemukaasatätä mahdollsuutta käytetää velä verratta vähä. Tuome-Kallad rtoo, että apteella o teto stä ostetusta reseptlääkstä. Tetokoeohjelma avulla o helppo tarkstaa esmerkks, mkä särkylää sop parhate yhtee jo käytössä oleve lääkde kassa. Muutek meltä votulla kysymää euvoa. Kahdella farmaseutestamme o myös saraahotajakoulutus. Toe hestä o terveydehotaja. Lsäks mellä o kosmetolog. Sello apteekk tarjoaa asakkalle lääkortteja Patrck Gotho LEPUSKI Läähodo pävää Sello Apteeksta saa lääkortteja, joh reseptlääkde lsäks vo krjata myös tsehotolääket. Apteekkar Patrck Gotho mustuttaa, että apteek perustyötä o euvoa käyttämää läätä o. Apteekkar Patrck Gotho Sello apteeksta rtoo, että sähköset reseptt ovat lsäeet lääturvallsuutta, koska eää e tarvtse tula lääkäre käsalaa. Hä mustuttaa, että farmaseutt ovat meomaa lääks koulutukse saaeta, jote työhö kuuluu myös varmstaa, että määrätty lää sop muuhu lääyksee. Sembaloje akaa Sello torlla estelellää useaa pävää hyvvota tarjoava yrtyksä. Sello apteekk esttelee sellä omaa tomtaasa skvkkoa. PINNATUUSIKSI! Muovmatot Lamaatt Partt Laadukkaat Borås-tapett Kotmaset ärslmä ssä- ja ulkomaalt PÄÄLLYSTÄ LATTIASI MUOMATOLLA! MATON LEEYS ON AKIO. Kuva tla mato leveydet: m, m ja m Kostea tla mato leveydet:,m ja m PITUUDET OMIEN MITTOJEN MUKAAN Kaupug te skus järjestää tstaa.. klo.- asukastlasuude, jossa estellää Perkkaalla sjatseva Lähetpusto kuostamsta Perkkaa Krjurpolu ja Lähetpolu kulmauksessa. Suuttelu o käystyyt ja yt ovuorossa asukkade kuuleme. Aukolle suutellaa mm. petä laste lekkpakkaa. Nykyset rateet puretaa huookutosa. Tlasuus järjestetää Espoo skuksessa tekseskukse äytelytlassa, os. rastopha C. Suutelma o ähtävllä myös kaupug verkkosvulle. Lsätetoja ataa Hel Egberg. Helsg Mattotyö ja Myyt Oy Kyttäläte, HELSINKI Puh. () Palvelemme: ma-pe -

10 LEPUSKI Uutta tetoa lkutamahdollsuukssta ppävaara asukasfoorumssa skustelt lkutapakosta Uudelae ajo-opetus yhdstää oa auto ja vrtuaalympärstö Edessä o ptkä pmeä suora maate. Automme takaa tulee toe ajoeuvo, joka selväst o assa ohttaa. Medä kuskmme kyte ptkät ajovalot pos, jotta ohttaja e häkästys. Ptk ajovaloh palataa, ku etäsyys ohttajaa o sopva. Kakk sujuu yhtä mallkkaast, ku vasta tulee auto. E kutekaa stu autossa, vaa ole päässyt seuraamaa smulaattorlla tapahtuvaa pmeä ajo opetusta Olar, joe leppävaaralae autokoulu Proway ve opplaasa sääöllsest. Olemme esmmäseä autokoulua Espoossa ottaeet uutee tekologaa perustuva smulaattor pmeä ajo opetukse, tomtusjohtaja Tmo Immoe hasee. Ekä smulaattor ole mkää lelu, vaa oa auto, W- ppävaara Gallera Kauppaskus Gallera o muuttaut mesä ppävaara Galleraks. Tomtusjohtaja Pertt Myllymäk rtoo me kuvaava sekä Gallera tomtaa että sjata. Olemme lähkauppa ja hyvvotskus. ppävaara Galleraa se erottuu Suome kaksta gallerosta. Golf vuosmalla, joka ajama te o vrtuaale letlateta, ajolä sekä peläkymää myöte. Kokoasuus tul tammkuussa Wauto tloh. rtuaalsa ajoklometrejä sllä o ajettu rusaast, vakka auto e ole lkkuut settäkää. Uudelasta ajo-opetusta Pekka Kar Fosm:sltä rtoo, että Traf o hyväksyyt smulaattor käytö pmeä ajo opetuksessa. Hä tovos samaa mahdollsuutta myös vassa olosuhtessa harjotteluu sekä korvaamaa pertestä ajoharjottelurataopetusta. Tmo Immose mukaa smulaattor sops maost maatellä tapahtuva ohtukse opettamsee. Esmerkks reka ohttamsta o haasteellsta harjotteella lteessä. Ajokorttuudstus tul vomaa, leturvallsuutta halutt parataa ja opetusta httää, jote lasäätäjät lsäsvät kuljettajaopetukse määrää. Nyt Immoe haluas jäädä odottamaa muutokse tuomaa myötestä leturvallsuude htystä. Smulaattor sop alkajasks myös heklölle, jotka vuose jäle haluavat takas auto ratt, mutta ajoharjottelu lteessä tutuu ylvomaselta. Moa kasvaeet lemäärät pelottavat ja omat tadot arveluttavat. Ajopelkoslle tämä o hyvä alku. Immoe rtoo, että molle o tos vaaa lähteä lteesee esmerkks vakava kolar jäle. Tekst: Prjo Tovoe Kuva:Tmo Immoe Lkutamahdollsuukse kavetume o huolestuttaut asukkata Suur-ppävaarassa, ku moet lkutapakat ovat remotte taka yhtä akaa possa pelstä. Suur-ppävaara asukasfoorum tarttu aheesee ja järjest helmkuulla Sello krjastolla skustelutlasuude lkutapakkoje ykytlasta ja kaupug lähaja suutelmsta de paratamseks. ppävaara urhelupusto httyy vomakkaast Kaupuk satsaa paljo ppävaara urhelupusto httämsee. Pustoo avatt vme syksyä srrettävä tekojää. Nyt myös hekkatälle suutellaa tekojäätä ja huoltorausta. Kesällä vahdetaa tekourme pta ja paraetaa ulkolurettejä. Lume tyysalue o koko talve ollut täydessä käytössä, mkä o parataut latuje kutoa. Laturetstöjä laajeetaa ja rataprofla htetää yhdessä Espoo hhtoseura kassa. Myös umahall peruskorjaus, laajeus ja maaumala ratame ovat vhdo käystyeet. Umahall o tarkotus avata vuode lopulla ja maaumala väällä. aha umahall sälyy ulkoasultaa eallaa. eree tulee uudsraus, joka ssältä hyppytor sekä poreja terapa-altata. LEPUSKI Parkvllapolku Espoo Päätomttaja: Arja Salm ppävaara-seura ry Puh. astaava tomttaja: Prjo Tovoe Luova Ratkasu Oy Puh. Tatto: esttätomsto Luova Ratkasu Oy Ilmotusmyyt: esttätomsto Luova Ratkasu Oy Puh. Ilmotusaesto: Kustataja: esttätomsto Luova Ratkasu Oy Maaumalaa ympärövä urmalue o jäämässä alkuperäsä suutelma peemmäks. Uude, ka käsä palveleva urheluauko ratame stado kupeesee o jo alotettu. Se yhteytee o suuteltu mm. sttpusto. Hekko maaperä aheuttaa tutuva lsäkustauksa. ppävaara Pallo o toteuttamassa Reebok Areea vereselle eräjävahd hekkatälle tekourme jalkapallolua varte. Talvs ttä katetaa ylpaehalllla. Julkasja: ppävaara-seura ry PL Espoo Paopakka: Saomapao Oy Jalu ja jalu valvota: Helsg Jalu-Expert Oy, Puh. () Jäsemaksut: Heklöjäse: e/vuos Kaatusjäse: e/vuos ppävaara-seura tlt: Nordea - Das Bak - Johtokuta: Arja Salm (puheejohtaja, asukasfoorum) Ka Fogelholm (varapuheejohtaja) Raja Ahoe (shteer) Espoo lkutapäällkkö Jarmo Ikävalko rto Suur-ppävaara asukasfoorumssa ppävaara urhelupusto httämssuutelmsta. Laaksolahde jäähall akataulu avoa Kaupug omstama Laaksolahde jäähall o ollut käyttöllossa joulukuusta alkae. Kaupug suutelmaaorataa alueelle yksratae jäähall.ykstye harjotushall tullaa purkamaa. Lählkualle vapautuu ykyse jäähall pakka, josta raetaa uus kulkuyhteys umaraalle. Samalla umarataa o tarkotus httää ja rataa huoltoraus talvumareta varte. Perkkaa jää- ja lkutahall ratame alkaee ykstyseä hakea tämä vuode syksyllä. ppävaara urhelupusto ja mormokrko lähesyytee o suutel- Ramo Heo (leasat) Aht Hurmalae Juha Laakso Teemu Lahte a Lpast Tapo Lpast Prjo Myllys Na Sadström arajäseet: Martt Jola Marjatta Karjalae Kar Petare Aka Tuome-Kallad Rattkarevaale koordaattor: Tapo Lpast Taloudehotaja: Maja Tahvaae Kasallsmustopr vetäjät: Arja Salm ja Rtta Laaksoe

11 tu ykstysellä rahotuksella toteutettavaa suurta lkutahalla. Suutelma vaat kaavamuutosta. Karakallo tä tekourm tulee valmks es sää. Se parataa jalkapallolu harjotuspakkatlaetta. Kaupuklaset lkkumaa Espoo o strategasa mukaa lkkuva kaupuk. Haasteea o tavottaa lkkumattomat hmset. Nykysessä taloustlateessa kaupuglla o paeta kustauste aletamsee. Lkutatome mljooa euro vuosbudjett kapaa lsäystä, jotta seuroja votas tua esmerkks vuokra aletamalla. Tukka talous vakuttaa tulev haks. Ivestoteja toteutetaa ostta yhtes- työssä kumppaede kassa. Espoossa o avsa seuroja ja yhtestyö äde kassa tom ostueest. Asukasfoorum alustaja ja ylesökysymyks vastaamassa olvat lkutapalvelupäällkkö Jarmo Ikävalkojalkuta- ja uorsolautakua puheejohtaja Att Aaro sekä alueelle lkuaohjaaja Ae Luhtala. Helle vo jatkossak lähettää palautetta ja ehdotuksa. Laajemp selostus asukasfoorumsta ja vastaukset tlasuudessa estettyh ylesökysymyks löytyvät foorum verkkosvulta fo/tomta/lkkuuko-espoo- ---asukastlasuudeyhteeveto tekst ja kuva: Esko Uotla Wated Avsa tomjota asukasfoorum! Suur-ppävaara asukasfoorume valmsteluryhmä ets täydeystä joukkoosa.tarvtsemme avsa hmsä järjestämää asukastlasuuksa ajakohtassta ahesta Suur-ppävaarassa. Tedotamme ja räämme palautetta teretssä (www.suurleppavaara.fo) ja pakallsssa tapahtumssa. Tule mukaa melektosee tomtaa alueemme asukkade hyväks! Jos kostut, ota yhteyttä valmsteluryhmä puheejohtajaa la Taurasee, p., sähköpost ta ryhmä shteer Esko Uotlaa, p., sähköpost Lsätetoa: Pääkaupukseudulla va Sello-salssa Muskkmedtaato Metsässä, majassa, melessä ja tassteos Brght Shadow Palaut tl, se psara ppävaara seurakua vs vuoskymmetä ppävaara seurakua hstorkk o erlae. Se lähteeä evät ole pöytäkrjat ja tehdyt päätökset. Se rtoo seurakua jäsete suhteesta omaa krkkoosa. Alkuvuose uoret seurakutalaset ovat yt käätyetä. mee vuoskymme ataa tlaa uorlle. Jokae vuoskymme loppuu auamaa, joho o rätty kuv ja sao ajajakso tärmmät tapahtumat. Rae helpottaa lumsta. Krja vo oastaa alottaa mstä kohtaa va. Jokae tara rtoja o myös pohtut, mkä ese ols krkossa. Nästä pohdosta o sytyyt myös krja m Palaut tl, se psara. Kuusvuotas KloRst pävärholae ols joku krkossa ta se phalla ta A rhossa ols u. Sas aa ua. Krja jaetaa ppävaara seurakutalaslle ee palmusuutata. Krjalja Kasa Rattla, mte syty ajatus kuvata vuoskymmeä seurakutalaste äkökulmasta? Krkko kärs työtekjässyydestä. Moe kuva stä o jäykä sttutoaale. Todelle krkko ovat kutek seurakutalaset. Hedä komuksesa ja mustosa kotseurakuasta ovat ppävaara seurakua arvokkata hstoraa. Krja tekjät: Krjalja Kasa Rattla ja valokuvaaja Ja Laukkae Mte syty dea kysyä jokaselta, mkä ese he olsvat krkossa? Ets kokretaa. Kokreette jää melee ja syyttää tutee juurevasta kuulumsesta. Kotkrkko o tuoksuja, tle ptaa, alttarkatee puuta. Jok ykstyskohta jää elämä matkalle kotkrkosta ta se lepeltä melee. Erlaset valat kuvaavat myös tse kuk suhdetta krkkoo. Joku samastuu alttar polvstumstyyyy, toe haluaa katsella krko katolta kauas. Mte helpost oma pakka löyty? Yllättävä helpost. Ihmset olvat haa luova ämää tsesä tlepää ta rho eväsmehupulloa. LEPUSKI Mte tette valokuvaaja kassa yhtestyötä? Emmäksee rsmme tapaamassa hmsä yhdessä. Ole tehyt Ja kassa paljo yhtestyötä, jote luottamus tose ovalluksee ol aak mu puolelta täydelle. Melektos kuvausretk Jalla tas olla, ku hä ott yleskuva yky-ppävaara ltassta valosta. Tortalo rapussa hä ol sottaut ylmmä rrokse asuo ovlloa ja kysyyt, sasko tulla parvekelle kuvaamaa. Kyllä va, asa ol järjestyyt. Mte kaua krja teme st? Asasta ol es rra puhe jo puoltosta vuotta stte. Haastattelut teht vuos stte vättalvella. Kuva otett er vuodeakoa. mee rypstys o tällasessa urakassa aa kov. Stä katovat suure vastuu tattaja Ela Orpaa ja kustaustomttaja vrkaa tomttaut ppävaara seurakua tedottaja Lauraähäsarja. Kuka olet? Tadat olla krjaljasukua? Ole -vuotas vapaa tomttaja ja krjalja. Asu perhee kassa ppävaara seurakua alueella mota vuotta, espoolae ole ollut suure osa akusuutta. Kyllä, krjaljasukua ole se verra, että Aa-Maja Rattla o tät ja Hau Rattla serkku, kute myös tapolalae ruolja Lsa Immoe. ppävaarassa ja myöhemm Makkaalla ovat kasvaeet myös vs lasta. Nykyää asu Helsg Tapalassa. Tekst: Prjo Tovoe Kuva:ppävaara seurakuta Metsässä, majassa, melessä Sello-salssa koetaa muskka ja äyttämötadetta yhdstävä, medtaatoahee Metsässä majassa melessä -estys.. Estys tuo medtaato äyttämölle. Jokapäväsessä elämässä medtatve tla saattaa avautua vakkapa puhutteleva luotokomukse kautta. Ohjaaja Paula Hulko mukaa teoksessa etstää, vokoestyje ja katsoje vällle sytyä medtatve yhteys. Hulko lsäks estyksestä vastaavat cembalotatelja Ass Karttue,japalasa huluja sottava Joe Takamäk, ja äytteljä Petra Frey, joka tulsee estyksessä japalase erakkoruolja Bashoo ajatelma. Ne o suometaut Ka Neme. Estykse muskk koostuu Joe Takamäe japalaslla shakuhach- ja hochkuhululla sottamsta zebuddha- lassta kappalesta, Ass Karttuse cembalolla tulsemsta muskllssta medtaatosta sekä sotte yhtesmprovsaatosta. Kosert säveltäjämä ovat muu muassa Joha JakobFroberger,ToruTamtsu, Gacto Scels sekä brttläe Graham Lych, joka Karttuselle säveltämä Preset -Past -Future -Preset () saa maalma kataestyksesä. Aka: suuta.. klo. Lput: / euroa, Lppupste. ovelta /euroa. Brght Shadow Tassja-koreograf Ma Tervamäe ja harmokkatatelja, muuskko-säveltäjä Kmmo Pohjose teos Brght Shadowsa alkusysäykse par vuotta stte, ku Tervamäk ehdott yhtestyötä Pohjoselle. Tateljat työstvät es lyhye teokse Kasallsooppera lavalle, mkä jäle syty tehdä kpä kokolla teos. Brght Shadow pelaa kahde vahva tatelja vastavoma. Pohjose vävä eerga haastaa herkä ja tesvse Tervamäe. Ylesö pääsee seuraamaa tahtoje tastoa ja vome väätöä, ku ämä kaks karsmaattsta tateljaa kohtaavat. Suur voma löytyy rauhasta ja tasapaosta. Teos sa kataestyksesä vme vuoa Oulu muskkjuhllla. Aka: torsta.. klo Lput alkae, euroa, Lppupste. Ovelta euroa.

12 YHDET KAUPAT, KAHDET AAIMET Patty o Hartela ratama vhtysä uus kylä ppävaarassa, Helsg ja Espoo rajalla. Osta perheelles uus kot seltä, saatat upouude Ford Festa kaupa päälle!* Sellaek vahtoehto o, että vomme ottaa vaha asutos vahdossa. Lue lsää ja hastu uutee kot: *Hartela vauhdttaa ostopäätöksä ja uuse pattyläste työmatkoja atamalla Espoo Patystä kod ostavlle auto kaupa päälle. Hövel tarjous kose Hekuapha ja Patykulma valmta asutoja, josta tehdää kaupat..... Auto o taloudelle ja pepäästöe Ford Festa. hv Start/Stop Tred M (arvo. e). Rausosayhtö Hartela Kaupte, Helsk / p. (maksuto) Tl, kortt ja verkkopakk alle -vuotalle Tervetuloa Aa Pakk!

Luento 6 Luotettavuus Koherentit järjestelmät

Luento 6 Luotettavuus Koherentit järjestelmät Aalto-ylosto erustetede korkeakoulu Matematka a systeemaalyys latos Lueto 6 Luotettavuus Koherett ärestelmät Aht Salo Systeemaalyys laboratoro Matematka a systeemaalyys latos Aalto-ylosto erustetede korkeakoulu

Lisätiedot

Harjoituksen pituus: 90min 3.10 klo 10 12

Harjoituksen pituus: 90min 3.10 klo 10 12 Pallollse puolustae: Sokea ja ta käspallo/ Lppupallo Tavote: aalteo estäe sjottue puolustavalle puolelle, potku ta heto estäe, syöttäse estäe rstäe taklaus, pae tla vottase estäe sjottue puolustavalle

Lisätiedot

KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 30.10.2008 VARHAISELÄKEMENOPERUSTEISESSA MAKSUSSA 1.1.2009 LÄHTIEN NOUDATETTAVAT LASKUPERUSTEET

KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 30.10.2008 VARHAISELÄKEMENOPERUSTEISESSA MAKSUSSA 1.1.2009 LÄHTIEN NOUDATETTAVAT LASKUPERUSTEET KUNTIN LÄKVKUUTU 328 VRHILÄKMNORUTI MKU 29 LÄHTIN NOUDTTTVT LKURUTT Valtuusuta ahstaa arhaseläemeoperustese masu eaode yhtesmäärä uodelle euromääräsest Tämä ahstettu masu o samalla lopullste masue yhtesmäärä

Lisätiedot

TKK @ Ilkka Mellin (2008) 1/24

TKK @ Ilkka Mellin (2008) 1/24 Mat-.60 Sovellettu todeäkösyyslasketa B Mat-.60 Sovellettu todeäkösyyslasketa B / Ratkasut Aheet: Mtta-astekot Havatoaesto kuvaame ja otostuusluvut Avasaat: Artmeette keskarvo, Frekvess, Frekvessjakauma,

Lisätiedot

10.5 Jaksolliset suoritukset

10.5 Jaksolliset suoritukset 4.5 Jaksollset suortukset Tarkastellaa tlaetta, jossa asakas tallettaa pakktllle tostuvast yhtäsuure rahasumma k aa korkojakso lopussa. Asakas suorttaa talletukse kertaa. Lasketaa tlllä oleva pääoma :e

Lisätiedot

Aamukatsaus 13.02.2002

Aamukatsaus 13.02.2002 Indekst & korot New Yorkn päätöskursst, euroa Muutos-% Päätös Muutos-% Helsnk New York (NY/Hel) Dow Jones 9863.7-0.21% Noka 26.21 26.05-0.6% S&P 500 1107.5-0.40% Sonera 5.05 4.99-1.1% Nasdaq 1834.2-0.67%

Lisätiedot

AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN

AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN AMMATTIMAISTA KIINTEISTÖPALVELUA JO 50 VUODEN AJAN VUO-KIINTEISTÖPALVELUT 50 VUOTTA Vuosaarelaset asunto-osakeyhtöt perustvat vuonna 1965 Vuosaaren Isännötsjätomsto Oy:n, joka tuott omstajlleen kohtuuhntasa

Lisätiedot

Turingin kone on kuin äärellinen automaatti, jolla on käytössään

Turingin kone on kuin äärellinen automaatti, jolla on käytössään 4 TUINGIN KONEET Ala Turg 1935 36 auha Koe vo srtää auha: T U I N G auhapää: ohjausykskkö: Turg koe o ku äärelle automaatt, jolla o käytössää auhapäätä vasemmalle ta okealle; se vo myös lukea ta krjottaa

Lisätiedot

ler-modern isaatio * d *r n ax* *neäemw & rffi rffi # Sch ind Schindler {4ssxisä tu\*vmisu a**r3 \mj**nt rei

ler-modern isaatio * d *r n ax* *neäemw & rffi rffi # Sch ind Schindler {4ssxisä tu\*vmisu a**r3 \mj**nt rei ler-modern saato {4ssxsä tu\*vmsu a**r3 \mj**nt Sch nd re * d *r n ax* *neäemw & rff rff # - " Schndler e,}:r:?tr,::.}a:::.?r!=+,t:",:2-:r?:.+rp;,,..*,. 21/:4?:&rä1 1tt''f &t!:/t F:*?: Haluatko hssstäs

Lisätiedot

Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Kohde sijaitsee Hallan Sauna- nimisessä kiinteistössä.

Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Kohde sijaitsee Hallan Sauna- nimisessä kiinteistössä. VUOKRASOPIMUS 1.1 Sopjapuolet Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskute 1, 89400 HYRYNSALMI Hallan Sauna Oy (y-tunnus: 18765087) CIO Tl- Tekno Oulu Oy Kauppurnkatu 12, 90100 OULU 1.2 Sopmuksen kohde

Lisätiedot

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! 1907. Edusk. Krj. Suomen Pankn vuosrahasääntö. Suomen Eduskunnan alamanen krjelmä uudesta Suomen Pankn vuosrahasäännöstä. Suurvaltasn, Armollsn Kesar ja Suurruhtnas! Suomen Eduskunnan pankkvaltuusmehet

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN KILPAILUKYKY VAATII OSAAVAT TEKIJÄNSÄ. Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry

TULEVAISUUDEN KILPAILUKYKY VAATII OSAAVAT TEKIJÄNSÄ. Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry TULEVAISUUDEN KILPAILUKYKY VAATII OSAAVAT TEKIJÄNSÄ Suomen Ammattn Opskeleven Ltto - SAKKI ry AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSEN KOURISSA Suomalasen ammatllsen koulutuksen vahvuus on sen laaja-alasuudessa

Lisätiedot

Jaksolliset ja toistuvat suoritukset

Jaksolliset ja toistuvat suoritukset Jaksollset ja tostuvat suortukset Korkojakson välen tostuva suortuksa kutsutaan jaksollsks suortuksks. Tarkastelemme tässä myös ylesempä tlanteta jossa samansuurunen talletus tehdään tasavälen mutta e

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1(5) PERUSTURVAKESKUS Perhehuolto

VIHDIN KUNTA TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1(5) PERUSTURVAKESKUS Perhehuolto VIHDIN KUNTA TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1(5) PERUSTURVAKESKUS Perhehuolto Hakemus kuulle 200 (Vranomanen täyttää) Hakemus saapunut/jätetty / 200 Henklötedot hakjasta ja hänen perheenjäsenstä Sukunm ja etunmet

Lisätiedot

Yrityksen teoria ja sopimukset

Yrityksen teoria ja sopimukset Yrtyksen teora a sopmukset Mat-2.4142 Optmontopn semnaar Ilkka Leppänen 22.4.2008 Teemoa Yrtyksen teora: tee va osta? -kysymys Yrtys kannustnsysteemnä: ylenen mall Työsuhde vs. urakkasopmus -analyysä Perustuu

Lisätiedot

Viiteopas. 2 Kokoa ja kiinnitä uusi natronkalkkikolonni. 1 Poista vanha natronkalkki. Esitäyttö esiliitetyn letkuston avulla

Viiteopas. 2 Kokoa ja kiinnitä uusi natronkalkkikolonni. 1 Poista vanha natronkalkki. Esitäyttö esiliitetyn letkuston avulla Vteopas Valmstelu ja estäyttö esltetyllä letkustolla Kerää seuraavat tarvkkeet ennen valmstelua: Yks 500 ml:n ta 1 000 ml:n puss/pullo tavallsta kettosuolaluosta, jossa on yks (1) ykskkö (U) heparna kettosuolaluoksen

Lisätiedot

Pikaopas. Valmistelu ja esitäyttö

Pikaopas. Valmistelu ja esitäyttö Pkaopas Valmstelu ja estäyttö Kerää seuraavat tarvkkeet ennen valmstelua: yks 500 ml:n ta 1 000 ml:n puss/pullo estäyttöluosta (0,9-prosenttnen NaCl, johon on lsätty 1 U/ml heparna) yks 500 ml:n ta 1 000

Lisätiedot

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA HYVÄÄ TEKEVIEN HERKKUJEN ÄÄREEN!

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA HYVÄÄ TEKEVIEN HERKKUJEN ÄÄREEN! AURINKONIEMEN MAATILATORI avaa ovensa elokuussa 2011 luomun ja lähruuan myyjänä! Tarkemmat tedot ja aukoloajat löydät osotteesta www.aurnkonem.f SADONKORJUU AURINKONIEMESSÄ 13. 14.8.2011 Sadonkorjuu-tapahtuman

Lisätiedot

Monte Carlo -menetelmä

Monte Carlo -menetelmä Monte Carlo -menetelmä Helumn perustlan elektron-elektron vuorovakutuksen laskemnen parametrsodulla yrteaaltofunktolla. Menetelmän käyttökohde Monen elektronn systeemen elektronkorrelaato oteuttamnen mulla

Lisätiedot

Jaetut resurssit. Tosiaikajärjestelmät Luento 5: Resurssien hallinta ja prioriteetit. Mitä voi mennä pieleen? Resurssikilpailu ja estyminen

Jaetut resurssit. Tosiaikajärjestelmät Luento 5: Resurssien hallinta ja prioriteetit. Mitä voi mennä pieleen? Resurssikilpailu ja estyminen Tosakajärjestelmät Luento : Resurssen hallnta ja prorteett Tna Nklander Jaetut resursst Useat tapahtumat jakavat ohjelma-/lattesto-olota, jossa kesknänen possulkemnen on välttämätöntä. Ratkasuja: Ajonakanen

Lisätiedot

Hyvä asukas on täällä.

Hyvä asukas on täällä. Hyvä asukas on täällä. NOKIAN KAUUNGIN TIEDOTUSLEHTI 4/2014 Työttömen sosaalsen kuntoutuksen ryhmätomnta käynnsty Nokalla reppaast Kunten vastuu työmarkknatuen kustannukssta kasvaa vuoden 2015 alusta.

Lisätiedot

in 2/2012 6-7 4-5 8-9 InHelp palvelee aina kun apu on tarpeen INMICSIN ASIAKASLEHTI

in 2/2012 6-7 4-5 8-9 InHelp palvelee aina kun apu on tarpeen INMICSIN ASIAKASLEHTI n 2/2012 fo INMICSIN ASIAKASLEHTI 6-7 Dgtova kynä ja Joun Mutka: DgProfITn sovellukset pyörvät Inmcsn konesalssa. 4-5 HL-Rakentajen työmalle on vedettävä verkko 8-9 InHelp palvelee ana kun apu on tarpeen

Lisätiedot

KlapiTuli-palotila. www.klapituli.fi. KlapiTuli-palotilan osat, kokoamis- ja turvaiiisuusohje. Sormikiinnikkeet. 1. Nuppi 1. 2. 3. 4. 2.

KlapiTuli-palotila. www.klapituli.fi. KlapiTuli-palotilan osat, kokoamis- ja turvaiiisuusohje. Sormikiinnikkeet. 1. Nuppi 1. 2. 3. 4. 2. l u T p Kla ö t t e k Teho a j s m a koko e j h o s u asenn KlapTul-palotla KlapTul-palotlan osat, kokoams- ja turvaiisuusohje 1. Nupp 2. HoIkk 3. Kans 4. Ruuv Knntä holkk ja nupp ruuvlla kannen läp ja

Lisätiedot

Menetelmiä signaali/kohina-suhteen parantamiseksi. Vahvistinten epäideaalisuudet

Menetelmiä signaali/kohina-suhteen parantamiseksi. Vahvistinten epäideaalisuudet Mtlmä sgaal/koha-suht paratamsks Vahvstt pädaalsuudt Atur kohasovtus vahvstm Suodatus Chopprvahvstmt Lock- vahvst (Vahhrkkävahvst, PSD) Kskarvostus (Auto- ja rstkorrlaato) Ptr Kärhä 0/0/009 Luto 4: Mtlmä

Lisätiedot

Tietoa työnantajille 2010

Tietoa työnantajille 2010 Tetoa työnantajlle 2010 Ssältö Alkusanat 5 Sanasto 6 Maahanmuuttajan kotouttamnen 8 Faktat 9 Oleskeluluvat 10 Akusten maahanmuuttajen koulutusmahdollsuudet Kanuussa 11 Maahanmuuttaja työntekjänä 12 Maahanmuuttajen

Lisätiedot

Hallin ilmiö. Laatija - Pasi Vähämartti. Vuosikurssi - IST4SE. Tekopäivä 2005-9-14 Palautuspäivä 2005-9-28

Hallin ilmiö. Laatija - Pasi Vähämartti. Vuosikurssi - IST4SE. Tekopäivä 2005-9-14 Palautuspäivä 2005-9-28 Jyväskylän Aattkorkeakoulu, IT-nsttuutt IIF00 Sovellettu fyskka, Syksy 005, 4.5 ETS Opettaja Pas epo alln lö Laatja - Pas Vähäartt Vuoskurss - IST4SE Tekopävä 005-9-4 Palautuspävä 005-9-8 8.9.005 /7 LABOATOIOTYÖ

Lisätiedot

1. YLEISKATSAUS MYYNTIPAKKAUKSEN SISÄLTÖ. ZeFit USB -latausklipsi Käyttöohje. Painike

1. YLEISKATSAUS MYYNTIPAKKAUKSEN SISÄLTÖ. ZeFit USB -latausklipsi Käyttöohje. Painike Suom USER GUIDE YLEISKATSAUS LATAAMINEN KIINNITTÄMINEN KÄYTÖN ALOITTAMINEN TIETOJEN SYNKRONOINTI NÄYTTÖTILAT AKTIIVISUUSMITTARI UNITILA TAVOITTEET MUISTUTUKSET TEKNISET TIEDOT 6 8 10 12 16 18 20 21 22

Lisätiedot

Yrityksellä on oikeus käyttää liketoimintaansa kunnan kanssa määriteltyä Hallan Saunan piha-aluetta.

Yrityksellä on oikeus käyttää liketoimintaansa kunnan kanssa määriteltyä Hallan Saunan piha-aluetta. VUOKRSOPMUS 1.1 Sopjapuolet Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskute 1, 89400 HYRYNSALM Hallan Sauna Oy (y-tunnus: 18765087) CO Tl-Tekno Oulu Oy Kauppurnkatu 12, 90100 OULU 1.2 Sopmuksen kohde Hallan

Lisätiedot

PPSS. Roolikäyttäytymisanalyysi 28.03.2011. Tämän raportin on tuottanut: MLP Modular Learning Processes Oy Äyritie 8 A FIN 01510 Vantaa info@mlp.

PPSS. Roolikäyttäytymisanalyysi 28.03.2011. Tämän raportin on tuottanut: MLP Modular Learning Processes Oy Äyritie 8 A FIN 01510 Vantaa info@mlp. PP Roolkäyttäytymsanalyys Roolkäyttäytymsanalyys Rool: Krjanptäjä Asema: Laskentapäällkkö Organsaato: Mallyrtys Tekjä: Matt Vrtanen 8.0.0 Tämän raportn on tuottanut: MLP Modular Learnng Processes Oy Äyrte

Lisätiedot

Kuluttajahintojen muutokset

Kuluttajahintojen muutokset Kuluttajahntojen muutokset Samu Kurr, ekonomst, rahapoltkka- ja tutkmusosasto Tutkmuksen tausta ja tavotteet Tavaroden ja palveluden hnnat evät muutu jatkuvast, vaan ovat ana jossan määrn jäykkä lyhyellä

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt

Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt FYSP103 / 1 KAASUTUTKIMUS Työn tavotteta havannollstaa deaalkaasun tlanyhtälöä oppa, mten lman kosteus vakuttaa havattavn lmöhn ja mttaustuloksn kerrata mttauspöytäkrjan ja työselostuksen laatmsta Luento-

Lisätiedot

SUOMI LATAAMINEN YHDISTÄMINEN NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET SYNKRONOINTI AKTIIVISUUSMITTARI

SUOMI LATAAMINEN YHDISTÄMINEN NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET SYNKRONOINTI AKTIIVISUUSMITTARI SUOMI LATAAMINEN YHDISTÄMINEN NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET SYNKRONOINTI AKTIIVISUUSMITTARI 06 07 11 13 14 14 15 UNITILA TAVOITTEET MUISTUTUKSET ÄÄNIKOMENNOT MUSIIKKI ETÄISYYSHÄLYTYS TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

etappi.com VIESTI PAUKAHTAA LAKEURELTA 4. 5.11.2009

etappi.com VIESTI PAUKAHTAA LAKEURELTA 4. 5.11.2009 VIESTI PAUKAHTAA LAKEURELTA 4. 5.11.2009 Tervetuloa kakspäväslle Lakeuden Etapn ja JLY - Jätelatosyhdstys ry:n järjestämlle vestntäpävlle 4.-5.11.2009 Senäjoelle. Pävlle odotetaan 80 120 vestnnän, tedottamsen

Lisätiedot

Puupintaisen sandwichkattoelementin. lujuuslaskelmat. Sisältö:

Puupintaisen sandwichkattoelementin. lujuuslaskelmat. Sisältö: Puupntasen sandwchkattoelementn lujuuslaskelmat. Ssältö: Sandwch kattoelementn rakenne ja omnasuudet Laatan laskennan kulku Tulosten vertalua FEM-malln ja analyyttsen malln välllä. Elementn rakenne Puupntasa

Lisätiedot

Työssä tutustutaan harmonisen mekaanisen värähdysliikkeen ominaisuuksiin seuraavissa

Työssä tutustutaan harmonisen mekaanisen värähdysliikkeen ominaisuuksiin seuraavissa URUN AMMAIKORKEAKOULU YÖOHJE (7) FYSIIKAN LABORAORIO V.2 2.2 38E. MEKAANISEN VÄRÄHELYN UKIMINEN. yön tavote 2. eoraa yössä tutustutaan harmonsen mekaansen värähdyslkkeen omnasuuksn seuraavssa tapauksssa:

Lisätiedot

Bernoullijakauma. Binomijakauma

Bernoullijakauma. Binomijakauma Beroulljaauma Beroull oe o ahde mahdollse ulostulo oe, jossa taahtumsta äytetää mtysä ostume ja eäostume. Esmerejä: rahahetto (ruua ta laava), lase sytymä (tyttö ta oa), helö verryhmä ( ta c ), oselja

Lisätiedot

SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS MATKAILUMAJAT TALVELLA

SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS MATKAILUMAJAT TALVELLA SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS MATKAILUMAJAT TALVELLA 1938 HIIHTOKURSSIT JA -NEUVONTA. HIIHDON OPETUSTA järjestetään Suomen Matkaljayhdstyksen tomesta Koln, Inarn ja Pallastunturn matkalumajolla sekä Pohjanhovssa

Lisätiedot

Uuden eläkelaitoslain vaikutus allokaatiovalintaan

Uuden eläkelaitoslain vaikutus allokaatiovalintaan TEKNILLINEN KORKEAKOULU Systeemanalyysn laboratoro Mat-2.108 Sovelletun matematkan erkostyö Uuden eläkelatoslan vakutus allokaatovalntaan Tmo Salmnen 58100V Espoo, 14. Toukokuuta 2007 Ssällysluettelo Johdanto...

Lisätiedot

Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt

Työn tavoitteita. 1 Johdanto. 2 Ideaalikaasukäsite ja siihen liittyvät yhtälöt FYSP103 / 1 KAASUTUTKIUS Työn tavotteta havannollstaa deaalkaasun tlanyhtälöä oa, mten lman kosteus vakuttaa havattavn lmöhn ja mttaustuloksn kerrata mttausöytäkrjan ja työselostuksen laatmsta Luento-

Lisätiedot

Nokian kaupunginkirjaston asiakaskysely 2010

Nokian kaupunginkirjaston asiakaskysely 2010 2011 2010 Nokan kaupungnkrjaston asakaskysely 2010 Nokan kaupungnkrjasto Päv Kar 2011 2 Ssältö Johdanto... 3 Kyselyn toteutus... 4 Vastaajat... 4 Mtä krjastoja käytät?... 6 Krjastojen aukoloajat... 7 Kunka

Lisätiedot

SUOMI LATAAMINEN LAITEPARI NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET AKTIVITEETTI UNITILA TAVOITTEET MUISTUTUKSET ÄÄNIKOMENNOT MUSIIKKI ETÄISYYSHÄLYTYS

SUOMI LATAAMINEN LAITEPARI NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET AKTIVITEETTI UNITILA TAVOITTEET MUISTUTUKSET ÄÄNIKOMENNOT MUSIIKKI ETÄISYYSHÄLYTYS SUOMI LATAAMINEN LAITEPARI NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET AKTIVITEETTI 06 07 11 12 13 14 UNITILA TAVOITTEET MUISTUTUKSET ÄÄNIKOMENNOT MUSIIKKI ETÄISYYSHÄLYTYS 15 16 17 18 19 19 YLEISKUVAUS VASEN panke

Lisätiedot

Suomen metsäkeskus. Zonation ja luonnonhoidon alueellinen suunnittelu yksityismetsissä

Suomen metsäkeskus. Zonation ja luonnonhoidon alueellinen suunnittelu yksityismetsissä Suomen metsäkeskus Zonton j luonnonhodon lueellnen suunnttelu ykstysmetsssä Johtv luonnonhodon sntuntj Mtt Seppälä METSO j Zonton semnr Ksvu j vkuttvuutt METSO luonnonhotoon 2014-2016 Zonton kehttämsen

Lisätiedot

Saatteeksi. Vantaalla vuoden 2000 syyskuussa. Hannu Kyttälä Tietopalvelupäällikkö

Saatteeksi. Vantaalla vuoden 2000 syyskuussa. Hannu Kyttälä Tietopalvelupäällikkö Saatteeks Tomtlojen rakentamsta seurattn velä vme vuoskymmenen lopulla säännöllsest vähntään kerran vuodessa tehtävllä raportella. Monsta tosstaan rppumattomsta ja rppuvsta systä johtuen raportont loppu

Lisätiedot

+ Uusi elinkeinosopimus tuo sujuvammat palvelut. Gasera Oy kasvaa julkisten elinkeinopalveluiden vauhdittamana

+ Uusi elinkeinosopimus tuo sujuvammat palvelut. Gasera Oy kasvaa julkisten elinkeinopalveluiden vauhdittamana Ajankohtasta Turun seudun yrtyspalvelusta 2 2015 + 6Aka - koht älykästä ja kestävää kaupunka + Uus elnkenosopmus tuo sujuvammat palvelut + Gasera Oy kasvaa julksten elnkenopalveluden vauhdttamana busnessturku.f

Lisätiedot

Lähdemateriaalina käytetty Pertti Louneston kirjaa Clifford Algebras and spinors [1]

Lähdemateriaalina käytetty Pertti Louneston kirjaa Clifford Algebras and spinors [1] Lähdmatraala kättt Prtt Lousto kraa Clfford Algbras ad spors [] Krtausta Clfford algbra määrtllää algbraks kvadraattsll vktoravaruudll (sm. skalaartulolla. Clfford algbra oka alko vodaa sttää algbra katavktord

Lisätiedot

r i m i v i = L i = vakio, (2)

r i m i v i = L i = vakio, (2) 4 TÖRMÄYKSET ILMATYYNYPÖYDÄLLÄ 41 Erstetyn systeemn sälymslat Kun kaks kappaletta törmää tosnsa ne vuorovakuttavat keskenään tetyn ajan Vuorovakutuksella tarkotetaan stä että kappaleet vahtavat keskenään

Lisätiedot

Tampereen ensi- ja turvakoti ry

Tampereen ensi- ja turvakoti ry Tampereen ens- ja turvakot ry Vuoskertomus 2014 1 Vuoskertomus 2014 Tampereen ens- ja turvakot ry Vuoskertomus 2014 Ssällys Copyrght Suunnttelu, kuvat ja tatto: Juho Paavola 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

Lisätiedot

KOKONAISRATKAISUT YHDESTÄ PAIKASTA

KOKONAISRATKAISUT YHDESTÄ PAIKASTA KOKONAISRATKAISUT YHDESTÄ PAIKASTA Monpuolset järjestelmät varastontn ja tuotantoon TUOTELUETTELO 2009 Kappale D Varasto- ja hyllystövältasot vältasot optmaalsta tlankäyttöä varten SSI SCHÄFER: n varasto-

Lisätiedot

Luento 6 Luotettavuus ja vikaantumisprosessit

Luento 6 Luotettavuus ja vikaantumisprosessit Tkll korkakoulu ysmaalyys laboraoro Luo 6 Luoavuus a vkaaumsrosss Ah alo ysmaalyys laboraoro Tkll korkakoulu PL 00, 005 TKK Tkll korkakoulu ysmaalyys laboraoro Määrlmä Tarkaslava ykskö luoavuus o s odäkösyys,

Lisätiedot

Palkanlaskennan vuodenvaihdemuistio 2014

Palkanlaskennan vuodenvaihdemuistio 2014 Palkanlaskennan vuodenvahdemusto 2014 Pkaohje: Tarkstettavat asat ennen vuoden ensmmästä palkanmaksua Kopo uudet verokortt. Samat arvot kun joulukuussa käytetyssä, lman kumulatvsa tetoja. Mahdollsest muuttuneet

Lisätiedot

Tarkastellaan kuvan 8.1 (a) lineaarista nelitahoista elementtiä, jonka solmut sijaitsevat elementin kärkipisteissä ja niiden koordinaatit ovat ( xi

Tarkastellaan kuvan 8.1 (a) lineaarista nelitahoista elementtiä, jonka solmut sijaitsevat elementin kärkipisteissä ja niiden koordinaatit ovat ( xi Elementtmenetelmän erusteet 8. 8 D-SOLIDIRKEEE 8. ohdanto Kolmulottesa soldelementtejä tartaan kolmulottesten kaaleden mallntamseen. ällön tarkasteltaan kaaleen geometralla e ole ertsrtetä jotka teksät

Lisätiedot

Terveytemme Termisanasto ja tilastolliset menetelmät

Terveytemme Termisanasto ja tilastolliset menetelmät Terveytemme Termsaasto a tlastollset meetelmät Termsaasto Tlastollset meetelmät Lädevtteet Termsaasto Elaaodote Estyvyys Ilmaatuvuus Iävaot Koortt Luottamusväl Mallvaot PYLL el potetaalsest meetetyt elvuodet

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Uuden opettajan opas

Uuden opettajan opas Uuden opettajan opas Ssällys 1 Opettajan työn hakemnen 4 1.1 Kuka vo saada vaknasen opettajan pakan? 5 1.2 Ulkomalla suortetun tutknnon tunnustamnen 6 1.3 Kunka hakemus tehdään? 7 1.4 Ansoluettelo el currculum

Lisätiedot

KOKOUS- JA RYHMÄMATKAT Syksy 2013 kevät 2014

KOKOUS- JA RYHMÄMATKAT Syksy 2013 kevät 2014 KOKOUS- JA RYHMÄMATKAT Syksy 2013 kevät 2014 UUSI UPEA VIKING GRACE! Kokous merellä ja Tukholma kaupan päälle s. 2 Työpävä Suomenlahdella s. 3 Kokousmatka saarstomasemssa s. 4 Ryhmä kasaan ja merelle s.

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

TYÖVÄENARKISTO SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN PUOLUENEUVOSTON PÖYTÄKIRJA

TYÖVÄENARKISTO SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN PUOLUENEUVOSTON PÖYTÄKIRJA TYÖVÄENARKSTO SUOMEN SOSALDEMOKRAATTSEN PUOLUEEN PUOLUENEUVOSTON PÖYTÄKRJA ) _ V 1973 RULLA 455 KUVANNUT r > ' V t K MONKKO OY 1994 a - ) - ;! kuljetus tämän seurauksena taas vähenee sekä rautateden pakallslkenteen

Lisätiedot

Viherlassilan kevätlehdestä saat ilmaiset VINKIT ja myymälästämme ILMAISET NEUVOT kaupanpäälle! i t. t ä. o k. ...ja maailmasi kasvaa

Viherlassilan kevätlehdestä saat ilmaiset VINKIT ja myymälästämme ILMAISET NEUVOT kaupanpäälle! i t. t ä. o k. ...ja maailmasi kasvaa Vherlasslan kevätlehdestä saat lmaset VNKT ja myymälästämme MET NEUVOT kaupanpäälle! Hae kev! s t o k t ä...ja maalmas kasvaa Tästä se alkaa! Kevät! mmattlasen neuvot helpottavat juur snulle sopvan phan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1138. Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta

SISÄLLYS. N:o 1138. Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 ulkastu Helsngssä 22 päänä joulukuuta 2000 N:o 1138 1143 SISÄLLYS N:o Su 1138 altoneuoston asetus teeydenhuollon okeustuakeskuksesta annetun asetuksen eäden säännösten kumoamsesta...

Lisätiedot

HASSEN-WEILIN LAUSE. Kertausta

HASSEN-WEILIN LAUSE. Kertausta HASSEN-WEILIN LAUSE Kertausta Käytetään seuraava merkntjä F = F/F q on sukua g oleva funktokunta Z F (t = L F (t (1 t(1 qt on funktokunnan F/F q Z-funkto. α 1, α 2,..., α 2g ovat polynomn L F (t nollakohten

Lisätiedot

Suomen Pankki PL 160, 00101 HELSINKI = (90) 1831

Suomen Pankki PL 160, 00101 HELSINKI = (90) 1831 Suomen Pankk PL 160, 00101 HELSINKI = (90) 1831 SUOMEN PANKIN KESKUSTELUAEOI'TTEITA 20196 Jukka Ahonen Tedotusykskkö 26.9.1996 Suomen Pankk ja tedotusvälneet - vrkamesten ja taloustomttajen vuorovakutus

Lisätiedot

PRS-xPxxx- ja LBB 4428/00 - tehovahvistimet

PRS-xPxxx- ja LBB 4428/00 - tehovahvistimet Vestntäjärjestelmät PRS-xPxxx- ja -tehovahvstmet PRS-xPxxx- ja - tehovahvstmet www.boschsecrty.f 1, 2, 4, ta 8 äänlähtöä (valnta 100 / 70 / 50 V:n lähdöstä) Äänenkästtely ja jokasen vahvstnkanavan vve

Lisätiedot

Mittalaitteet. M. Kuisma, T. Torttila, J. Tyster. Elektroniikan laboratoriotyöt 1 - Mittalaitteet 1

Mittalaitteet. M. Kuisma, T. Torttila, J. Tyster. Elektroniikan laboratoriotyöt 1 - Mittalaitteet 1 Elektroka laboratorotyöt - Mttalatteet Mttalatteet M. Kusma, T. Torttla, J. Tyster Tvstelmä Laboratorotyössä tutustutaa sovelletu elektroka laboratoroo, laboratorossa olev mttalattes sekä laboratoro työsketelytapoh.

Lisätiedot

Hyrynsalmen kunta, teknisten palvelujen neuvotteluhuone. Puheenjohtajaksi valittiin Raimo Kuvaja ja sihteeriksi Anja Heikkinen.

Hyrynsalmen kunta, teknisten palvelujen neuvotteluhuone. Puheenjohtajaksi valittiin Raimo Kuvaja ja sihteeriksi Anja Heikkinen. LIITE YM 29.8.2013 Hyrynsalmen kunta Teknset palvelut PL 5 89401 HYRYNSALMI TARJOUSTEN AVAUSPÖYTÄKIRJA nmyynttarjoukset Aka: 07.08.2013 klo 8.40-8.55 Pakka: Läsnä: 1 2 Hyrynsalmen kunta, teknsten palvelujen

Lisätiedot

Kokonaistodennäköisyys ja Bayesin kaava. Kokonaistodennäköisyys ja Bayesin kaava. Kokonaistodennäköisyys ja Bayesin kaava: Esitiedot

Kokonaistodennäköisyys ja Bayesin kaava. Kokonaistodennäköisyys ja Bayesin kaava. Kokonaistodennäköisyys ja Bayesin kaava: Esitiedot TKK (c) Ilkka Mell (2004) Kokoastodeäkösyys ja Kokoastodeäkösyys ja : Johdato Kokoastodeäkösyyde ja Bayes kaavoje systeemteoreette tulkta Johdatus todeäkösyyslasketaa Kokoastodeäkösyys ja TKK (c) Ilkka

Lisätiedot

Keskustan osayleiskaava 2030. Lähtökohta- ja tavoiteraportti B

Keskustan osayleiskaava 2030. Lähtökohta- ja tavoiteraportti B B Keskustan osayleskaava 2030 Lähtökohta- ja tavoteraportt B Järvenpään kaupunk Kaupunkkehtys Ylessuunnttelu PL 41, 04401 JÄRVENPÄÄ 4.11.2013 Keskustan osayleskaava LÄHTÖKOHTA- JA TAVOITERAPORTTI B LÄHTÖTILANNE

Lisätiedot

Valmistelut INSTALLATION INFORMATION

Valmistelut INSTALLATION INFORMATION Valmstelut 1 Pergo-lamnaattlattan mukana tomtetaan kuvallset ohjeet. Alla olevssa tekstessä on seltykset kuvn. Ohjeet on jaettu kolmeen er osa-alueeseen, jotka ovat valmstelu, asennus ja svous. Suosttelemme,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARISAATIO

FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARISAATIO FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARSAATO Työssä tutktaan valoaallon tulotason suuntasen ja stä vastaan kohtsuoran komponentn hejastumsta lasn pnnasta. Havannosta lasketaan Brewstern lan perusteella lasn tatekerron

Lisätiedot

asettamia ehtoja veroluonteisesta suhdannetasausjärjestelmästä. komitean mietintöön. Esityksessä on muutama ratkaisevan heikko kohta.

asettamia ehtoja veroluonteisesta suhdannetasausjärjestelmästä. komitean mietintöön. Esityksessä on muutama ratkaisevan heikko kohta. -112- asettama ehtoja veroluontesesta suhdannetasausjärjestelmästä. Estetty hntasäännöstelyjärjestelmä perustuu nk. Wahlroosn komtean metntöön. Estyksessä on muutama ratkasevan hekko kohta. 15 :ssä todetaan:

Lisätiedot

A250A0100 Finanssi-investoinnit Harjoitukset 24.03.15

A250A0100 Finanssi-investoinnit Harjoitukset 24.03.15 A50A000 Fnanss-nvestonnt Hajotukset 4.03.5 ehtävä. akknapotolon keskhajonta on 9 %. Laske alla annettujen osakkeden ja makknapotolon kovaanssen peusteella osakkeden betat. Osake Kovaanss A 40 B 340 C 60

Lisätiedot

ER-kaaviot. Ohjelmien analysointi. Tilakaaviot. UML-kaaviot (luokkakaavio) Tietohakemisto. UML-kaaviot (sekvenssikaavio) Kirjasto

ER-kaaviot. Ohjelmien analysointi. Tilakaaviot. UML-kaaviot (luokkakaavio) Tietohakemisto. UML-kaaviot (sekvenssikaavio) Kirjasto Ohelmen analsont Ohelmen kuvaamnen kaavolla ohelmen mmärtämnen kaavoden avulla kaavoden tuottamnen ohelmasta Erlasa kaavotppeä: ER-kaavot, tlakaavot, UML-kaavot tetohakemsto vuokaavot (tarkemmn) Vuoanals

Lisätiedot

Esitä koherentin QAM-ilmaisimen lohkokaavio, ja osoita matemaattisesti, että ilmaisimen lähdöstä saadaan kantataajuiset I- ja Q-signaalit ulos.

Esitä koherentin QAM-ilmaisimen lohkokaavio, ja osoita matemaattisesti, että ilmaisimen lähdöstä saadaan kantataajuiset I- ja Q-signaalit ulos. Sgnaalt ja järjestelmät Laskuharjotukset Svu /9. Ampltudmodulaato (AM) Spektranalysaattorlla mtattn 50 ohmn järjestelmässä ampltudmodulaattorn (AM) lähtöä, jollon havattn 3 mpulssa spektrssä taajuukslla

Lisätiedot

Merkittiin tiedoksi lomatukihakemuksineen.

Merkittiin tiedoksi lomatukihakemuksineen. ^EUTUTYÖVÄEN LTTO R.Y. PÖYTÄKRJA 13/1984 VALOKUNNAN KOKOUS 5 JG Luonnos SAL-lomatuk ja lomalle hakemnen -lomakkeesta Merkttn tedoks lomatukhakemuksneen. 9 Tauno Hltusen apuraha-anomus SAK:n kulttuurrahastolle

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

LIGNIININ RAKENNE JA OMINAISUUDET

LIGNIININ RAKENNE JA OMINAISUUDET 16006 LIGNIININ RAKENNE JA INAISUUDET Hlatomen nmeämnen γ 16006 6 α 1 β 5 3 4 e Lgnnn prekursort (monomeert) Lgnnn bosyntees e e e Peroksdaasn ja vetyperoksdn läsnäollessa prekursorsta muodostuu resonanssstablotu

Lisätiedot

VERKKO-OPPIMATERIAALIN LAATUKRITEERIT

VERKKO-OPPIMATERIAALIN LAATUKRITEERIT VERKKO-OPPIMATERIAALIN LAATUKRITEERIT Työryhmän raportt 16.12.2005 Monste 1/2006 Opetushalltus ja tekjät Tm Eja Högman ISBN 952-13-2718-9 (nd.) ISBN 952-13-2719-7 ISSN 1237-6590 Edta Prma Oy, Helsnk 2006

Lisätiedot

Tammikuu 2016. Piispa Björn Vikström: Epävarmassa maailmassa tarvitaan toivoa Sivut 8 10. siltalehti.fi

Tammikuu 2016. Piispa Björn Vikström: Epävarmassa maailmassa tarvitaan toivoa Sivut 8 10. siltalehti.fi Hannu Jukola Tamperelanen seurakuntaleht Tammkuu 2016 Ääneen lukemnen rkastuttaa lapsen sanavarastoa Svut 6 7 sltaleht.f Pspa Björn Vkström: Epävarmassa maalmassa tarvtaan tovoa Svut 8 10 Hannu Jukola

Lisätiedot

Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers

Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers Pellervo taloudellse tutkmuslatokse työpapereta Pellervo Ecoomc Research Isttute Workg Papers N:o 84 (elokuu 2006) ELINTARVIKKEIDEN JA RAVINTOLAPALVELUIDEN KYSYNTÄ SUOMESSA Petr Sopp Pellervo taloudelle

Lisätiedot

HIFI-KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ

HIFI-KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ HUOMIO: Kauttmes (e tomteta latteen mukana) vovat erota tässä ohjekrjassa estetystä. mall RNV70 HIFI-KOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ Huolto ja teknset tedot LUE käyttöohjeet, ennen kun yrtät käyttää latetta. VARMISTA,

Lisätiedot

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja...

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja... I Perusteita Kuvien ja merkkien selitykset... 2 Aika arvot... 3 Lämmittelyharjoituksia... 4 Rytmiharjoituksia... 7 Duettoja... 11 Rumpukappaleet... 13 Simppeli... 13 Kolmijalka... 14 Antius... 15 Afro...

Lisätiedot

Palvelun kuvaus. Dell EqualLogic -palvelimen etäkäyttöönotto. Palvelusopimuksen esittely

Palvelun kuvaus. Dell EqualLogic -palvelimen etäkäyttöönotto. Palvelusopimuksen esittely Palvelun kuvaus Dell EqualLogc -palvelmen etäkäyttöönotto Palvelusopmuksen esttely Tässä palvelussa tehdään alustava yksttäsen Dell EqualLogc -tallennuspalvelmen, enntään kahden Dell PowerEdge -palvelmen,

Lisätiedot

Fysiikkaa työssä. fysiikan opiskelu yhteistyössä yritysten kanssa

Fysiikkaa työssä. fysiikan opiskelu yhteistyössä yritysten kanssa Fyskkaa työssä yskan opskelu yhtestyössä yrtysten kanssa Fyskkaa työssä yskan opskelu yhtestyössä yrtysten kanssa Annka Ampuja Suv Vanhatalo Hannele Levävaara 1 Käytännön kytkentöjä yskan opskeluun...

Lisätiedot

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI YT Rkes Oy Jrmo Ksel P 6 MAAPERÄTUTKMUS 6 VAASA MAAPERÄTUTKMUS AKEUDEN ANKKUR, SENÄJOK Ylesä YT Rkes Oy: (Jrmo Ksel) omeksos o KS-Geokosl sor ohjkmkse es mlle kede Akkrll Seäjoell Aleell eh okrks seessä,

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Sähkökiukaan kivimassan vaikutus saunan energiankulutukseen

Sähkökiukaan kivimassan vaikutus saunan energiankulutukseen LAPPEENRANNAN ENILLINEN YLIOPISO eknllnen tedekunta LU Energa Sähkökukaan kvmassan vakutus saunan energankulutukseen Lappeenrannassa 3.6.009 Lass arvonen Lappeenrannan teknllnen ylopsto eknllnen tedekunta

Lisätiedot

Näytteenoton virhelähteet, luotettavuuden estimointi ja näytteenottoketjun optimointi

Näytteenoton virhelähteet, luotettavuuden estimointi ja näytteenottoketjun optimointi FIAS S5/000 Opas äytteeoto tekste vaatmuste täyttämseks akkredtota varte 5 (9) Lte äytteeoto vrhelähteet, luotettavuude estmot ja äytteeottoketju optmot Pett Mkke äytteeoto vrhelähteet, luotettavuude estmot

Lisätiedot

Tampereen ensi- ja turvakoti ry. Vuosikertomus 2013

Tampereen ensi- ja turvakoti ry. Vuosikertomus 2013 Tampereen ens- ja turvakot ry Vuoskertomus 213 Tampereen ens- ja turvakot ry Vuoskertomus 213 Ssällys Halltuksen puheenjohtajan katsaus svu 2 Tomnnanjohtajan katsaus svu 3 Yhdstystomnta svu 5 Lapsperheden

Lisätiedot

REILUUS, SOSIAALISET PREFERENSSIT JA PELITEORIA

REILUUS, SOSIAALISET PREFERENSSIT JA PELITEORIA TAMPEREEN YLIOPISTO Talousteteden latos REILUUS, SOSIAALISET PREFERENSSIT JA PELITEORIA Kansantaloustede Pro gradu -tutkelma Marraskuu 2009 Ohaaat: Snkka Hämälänen Matt Tuomala Lsa Ekman TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

3.6. Geometrisen summan sovelluksia

3.6. Geometrisen summan sovelluksia Tyypillie geometrise summa sovellusalue o taloude rahoituslaskut mutta vai tyypillie. Tammikuu alussa 988 vahemmat avaavat pitkäaikaistili Esikoisellee. Tiliehdot ovat seuraavat. Korko kiiteä 3,85 % pa

Lisätiedot

Kertomus Sos.-dem. Naisten Keskusliiton toiminnasta vuodelta 1964

Kertomus Sos.-dem. Naisten Keskusliiton toiminnasta vuodelta 1964 Lte n:o 2 ' 1 n Kertomus Sos.-dem. Nasten Keskuslton tomnnasta vuodelta 1964 m ; Tlasuudet Sos.-demo Nasten Keskuslton tärkemmstä tomntatapahtumsta manttakoon kunnallspävät, jotka pdettn Kuopossa helmkuun

Lisätiedot

Tilastollisen fysiikan luennot

Tilastollisen fysiikan luennot Tlastollsen fyskan luennot Tvstelmät luvuttan I PERUSKÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ Lämpö on systeemen mkroskooppsten osen satunnasta lkettä Lämpöenerga vrtaa kuumemmasta kappaleesta kylmempään Jos kaks kappaletta

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Mat-2.108 Sovelletun matematiikan erikoistyö. Sijoitussalkun optimointi Black-Litterman -mallilla

Mat-2.108 Sovelletun matematiikan erikoistyö. Sijoitussalkun optimointi Black-Litterman -mallilla Mat-2.8 Sovelletu matematka erkostyö Sjotussalku optmot Black-Ltterma -malllla Kar Vatae (4753V) 9.5.24 Ssällysluettelo Johdato...2 2 Sjotussalku optmot Markowtz malllla...3 2. Sjotussalku optmot...5 2.2

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot