Skeittiparkki Leppävaaran urheilupuistoon. Lue lisää keskiaukeamalta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Skeittiparkki Leppävaaran urheilupuistoon. Lue lisää keskiaukeamalta."

Transkriptio

1 LEPUSKI /.. Ilmestyyt vuodesta Palaut tl, se psara Juhlakrjajulkasutlasuus pe. klo ppävaara krkko Coctal-tarjolut, muskkajahaastatteluja. Pakalla krjalja KAISA RAITTILA ja valokuvaaja JANI LAUKKANEN sekä krjaa haastatellut seurakutalaset MIIKKA SATURI ja HEIDI MÄKI. Sttparkk ppävaara urhelupustoo Lue lsää skauamalta. Tlasuudessa jaossa rajattu määräkrjoja. oha veljet!.,.,..,.. ja.. purkuja Puh. () Ravtola Alberga, Espoo ppävaarassa esmmäe Esteetö Espoo -tuukse saaut yrtys. Katutasolla, ppävaara asema tutumassa. Avoa joka pävä ma pe., la, su PANORAMA TOWER MUUTAMME KÄSITYKSESI ASUMISESTA. Ne tekologa htysharppaukset, joh olet tottuut vmese vuode akaa tapahtuvat yt myös asumsessa. Tuomme tää väää Espoo Klossa myyt Puu&Co.-kota, jossa desg ja tomtoje älykkyys atavat tutedes värkrjo lostaa. MIKÄLI HARKITSET ASUNNON AIHTOA,ERAILE ERAILE OSOITTEESSA PUUCO.COM JA TILAA KATTAA ESITEPAKETTIMME E ENNAKKOON. SAAT AATNÄIN ARASLÄHDÖN TÄYSIN UUTEEN ASUMISEN KONSEPTIIN ENNEN RALLISEN ENNAKKOMARKKINOINNIN ALOITUSTA.

2 LEPUSKI Pääkrjotus.. Eemmä lmestysrtoja, suuremp levkkalue pusk o yt koko Suur-ppävaara leht Meda elää murrosta. Tlattave, kotkaettuje lehte lev ovat kutstueet ja tomtukset käyvät yt-euvotteluja. Murros o jo akasemm vakuttaut lmasleht. Suuret maksutta jaettavatlehdet ovat pääkaupukseudulla jo vuosa stte yhdstäeet tomtuksesa, jollo osa ssällöstä o samaa kakssa lehdssä. Hyvästä tomtustyöstä huolmatta pakallste uutste määrä o kutstuut. Meda murros tarkottaa myös stä, että teto joudutaa kokoamaa etstä peemmstä prstalesta, josta aa e selvä, kuka de takaa o. Tässä uutsvdakossa tarvtaa hyvää medalukutatoa. Tässä murroksessa pusk kasvattame vätja syysakaa sääöllsest rra kuukaudessa lmestyväks lehdeks vo tutua uskalaalta. Me puskssa äemme tässä myös mahdollsuude. Uskomme asukkade tarvtseva eemmä tetoa oma aluee httämsestä ja se hstorasta. Lukjapalautteesta päätelle kokoasta suuraluetta kästtelevällä lehdellä o tarvetta. Se tarve kasvaa velä, jos vsot pääkaupukseudu kute yhdstämsestä toteutuvat, että Suur-ppävaara kasvaa asukasmäärältää tutuvast. pusk e ole ekä ao jatkossakaa olla kaupug tedotukse etäpääte. Tok teemme hyvää yhtestyötä päättäje kassa, seuraamme kaupughalltukse ku lautakute estyslstolta aluettamme kosva uutsa. Koska resurssmme ovat peet, tovomme myös lukjoltamme vkjä ja ämyksä kotkylemme asosta. pusk julkasja, ppävaara-seura, tee avsta yhtestyötä Suur-ppävaara asukasfoorum kassa. Tähä yhtestyöhö kuuluu myös pusk-leht, josta seura ataa tlaa asukasfoorum asolle. Ilmestymsrtoje määrä ta suur levkk evät yks rtä temää lehdestä kostavaa. Ssältö ratkasee. hde ptää olla moella tapaa saavutettavssa myös, että se vo poma mukaa ostosmatkalla. Etstä tärämpää o, että leht o luettavssa omalta päätteeltä ta puhelmelta. hde omat kotsvut ja de sääölle pävttäme lsäävät kostusta paettua lehteä kohtaa. pusk-lehde löydät myös osotteesta ta ppävaara-seura svulta Molemmsta pakosa löydät aluee uutsa. ot lähettää myös oma ämyksäs joko suoraa tomtukselle ta ppävaara-seuralle avomlle Facebook-svulle (www.facebook.com/leppavaaraseura). PS. Tässä umerossa o asaa myös uorlle. Kerromme skauamalla tulevasta sttparkstajamopokort suorttamsesta. Ertysest uorlta kapaamme lsää palautetta ja juttuvkjä. PrjoTovoe ppävaara-seura vuoskokous pdetää torstaa. llo alkae Ruusutorpa koulu audtorossa, ppävaarakatu -. Merse ajakohta jo kaleters. Kokous alkaa kaklle avomella fo- ja skustelutlasuudella Läkor ja rat korjaussuutelmsta ja akataulusta. Kaupug tekse skukse suuttelja tulee alustamaa aheesta ja rtomaa tarmmsta torsuutelmsta. Tämä osuude jäle pdetää yhdstykse säätöje määräämä vuoskokous, jossa muu muassa valtaa puheejohtaja ja johtokua jäseet erovuoroste tlalle sekä päätetää yhdstykse tomasta. Yhdstykse jäselle lähetetää kutsu kokouksee para vkkoa ee kokousta. Kästeltävät asakrjat julkastaa yhdstykse kotsvulla (www.lepusk.f). Kokousväelle tarjotaa kahvt koulu ruokalassa llo alkae. Tervetuloa uudet ja vahat jäseet! Parkvlla o pusk kotpesä lla Elfvk luototalo srtyy uusutuvaa eergaa lla Elfvk luototalo uudeks lämmtysjärjestelmäks o tulossa maalämpö. Järjestelmä otetaa käyttöö es sää. Lämpökavoje poraukset ovat jo alkaeet. Uus lämmtysjärjestelmä o kustaus- ja eergatehokas sekä ympärstöystävälle. Se käyttää uusutuva luoovaroja eergalähteeää ja tuottaa vähemmä hldoksdpäästöjä ku sähkölämmtysjärjestelmä. Elfvk o säkäyttöö valmstuut, yt jo -vuotas huvla Espoossa Ruukraassa. Raus o arhtuursest ja käsä puolesta arvokas ja sks kakk muutostyöt tehdää tarkkaa harktaa käyttäe. Isossa vahassa talossa kuluu paljo eergaa lämmtyksee. Maalämpöpumppu korvaa sähkökattla lla Elfvk vuotta vaha sähkökattla korvataa maalämpöpumpulla. Muutos äkyy kävjälle lähä uusa lämmtyspatterea, jota tulee ykystä eemmä, sllä maalämpö e tuota kuumaa vettä ku sähkölämmtys. Phalle Seuraa pusksta maalämpö-projea tulee porakavo el lämpökavo, joka avulla lämpöä rätää kalloperästä. Luototalo johtaja Rtta Pulk rtoo, että kavame e paljoa härtse talo tomtaa. Jatkossaha e ovat Seuraavsta pusk-lehdstä vot lua maalämpö-proje eteemsestä. Sujuuko kakk kute o suuteltu va tuleeko mutka matkaa. Kerromme myös, mtä ptää ottaa huomoo, ku suojeltu talovahus saa uudelase lämmölähtee. Erlasa buffetkokoasuuksa vää ja sä juhl catergpalvelustamme Tutustu tuottes kotsvullamme ja pyydä tarjous Kysy myös juhlatlaks muotoutuvaa uutta kokoustlaamme. Lsää tetoja kotsvullamme. ppävaara urhelupusto jäähall kahvla Maatepelto, krs. Myyt ja tuotetedustelut + sage huomota herättämättömät. Opmme tässä tsek paljo uutta. Tarkotukseamme o myös rtoa talossa veraljolle maalämmöstä, hä saoo. Tekst ja kuva: lla Elfvk SU.. KLO KATRI HELENA Lput alk.,, Lppupste KE. KLO ROBERT DAHLQST Lput alk.,, Lppupste PE.. KLO ANTTI RAILIO Lput alk.,, Lppupste KE.. KLO JIRI NIKKINEN THE BEATLES TRIBUTE BAND Lput alk., Lppupste PE. KLO SILENNOINEN & MAIJANEN BAND Lput alk.,, Lppupste LA. KLO JARKKOMARTIKAINEN Lput alk.,, Lppupste TI.. KLO ERJA LYYTINEN Lput alk.,, Lppupste Sottoekaauko A Espoo

3 LEPUSKI Rade-Jor rett muuttuu ppävaarassa us k. us ppävaarakatu l. as Z o kk X II es kk tsko II Häs kk pp äv Alb aa erg ra ag ata katu k ll er. kk pt lko IX l he d. grä kk. LEPPÄAARAN ASEMA/ SELLO l ä k.. atu k är vr.. lde Gy He se vo.. Hevo s e kä. PURETTAA LUISKA r. r ko ll Hästs. PANORAMA TOWER LUISKA ALIKULKUTUNNELIIN e rr tter pte helkopppt Espoolla o radevso Hevosekä. PYSÄKKI, m l l.. r..... tu Essjasea Espoossa o rataa Läsmetro jat Kvelahtee ast. Työ käystyy het, ku valto päättää, mllo se rahottaa lupaamasa oma osuude. alto ha o myös kaupukrata, joka o suuteltu jatkuva ppävaarasta Kauklahtee. Markku Atoja arvelee, että Espoo skus o se realstsemp päätekohta. Rade-Jor o tärysjärjestyksessä kolmas suur leha, joka kustauks valto o alustavast lupautuut osallstumaa. Atoja arvelu mukaa se ratame käystyy -luvu tatteessa. Tekst: Prjo Tovoe Kuvat: Espoo kaupuk ><==< #=:*#$"?&(==; Markku Atoja mukaa Rade-Jor e jää aoaks espoolaseks ratkkaljaks. Tulevasuudessa tavotteea o päästä rateta ptk esmerkks ppävaarasta Myymäe. Myös Tapola o tarkotus kytä osaks pkaratoteverkostoo.. muksesta. Otaemestä o tulossa alue, jossa paotetaa kävelyä ja pyörälyä sekä julksta lettä. Tatede talo raetaa etse Tekllse korakoulu pääraukse veree. Tähä kokoasuutee o tulossa myös metroasema. eree tuleva ratkkkapysäkk vahvstaa julkse ltee klpaluasetelmaa..... I PYSÄKKI... SELLO. I... HÄ G. POHJAKAAO KE N. m. XI m.. RI.. m K... m.. A GA ERG BE ALB II. e LEPPÄAA m. u I t kk b-b at ge II a ko. k å rl.. s sg K g l Ju u I e k ra So kk au e L. ra L g s I lat Ju I rte sp. ä Be g Lars Sock kaar, ESPOO aa täv d l Ju äy a äv k kk e me pp g Alb pro Ju I ä de a. Taloushallo asatutjayrtys palveluksessas Puh. - me. tt Ke eta. Atoja mukaa uudessa ljauksessa o otettu huomoo myös akasempaa edullsemmat ratams- ja käyttökustaukset. Akasemmalle, alustava ylessuutelma mukaselle ratkkaljalle ehdtt ppävaarassa jo vahvstaa asemakaava. Uutta rettvahtoehtoa alett suutella muu muassa Aalto-ylopsto tovo- yrtyste perustame kakk taloushalltopalvelut sähköe laskutuspalvelu palkkahallto verotuspalvelut erg ro ap Alb rga. kk ade. kk d a e pla es ad a la erg aesp b l A erg Alb a-a. CURRY PALACE A-oudet SUNNUNTAIBUFFET eljälle, maksat va KOLMESTA tällä kupoglla. kkaa rt! Åb I uja k. spla ra l se Ratkka tulee Espalle Uuse suutelme mukaa Rade-Jor alttaa Kehä ykköse rada ja Hevosekäkadu välstä. Seltä se käätyy Sello ja Paorama Tower väl, joho tulee pysäkk. Tästä se käätyy ppävaarakadulle ja seltä edellee Espalle. Lotusteltä ratka matka jatkuu Turuväylä yltse, mkä jäle se srtyy Kehä ykköse täpuolelle. Lesuuttelupäällkkö Markku Atoja Espoosta rtoo, että uus ljaus e ppävaarassa juur tarvtse asemakaavamuutosta, koska suur osa retstä o jo yt lteelle varattua tlaa. Uudella retllä saattaa olla peä kaavottamattoma alu- ra. ppävaaraauko.. ra Za. me atu L L Nu k rs. r L me Nu vo E spoo kaupughalltus päätt.. ljata Rade-Jor ppävaarasta Otaemee ja stä eteepä Kelaemee. Ret toe pää o Helsg Itäskuksessa. Suome esmmäe pkaratote korvas ykyse BussJor el rukolja :, joka suoso o kasvaut jatkuvast. Suurmmat matkustajamäärät Espoossa ovat ppävaara ja Otaeme välllä. Ratka kyyt päästää ehkä -luvu puolvälssä. omassa huhtkuu loppuu ast. Ark..-. ppävaarakatu, Espoo la.-., su.- Kela talossa, -!*#:;&&; - ;&$# &)'-)*!("$ '?-/- ; -/- /. :;, );'#; ;&#;?;& +!**#'.!, %""$!'. *+&$;;)(=#+?;$" )"% - /

4 LEPUSKI ppävaara pelastajat Suur-ppävaaralla o oma paloasema huoesto asukkade ptää Palava postua asuosta, sula meessää ovrappu- käytävää ja sottaa hätäumeroo. ppävaara paloasema paloesmes Ja Haapää mustuttaa, että muut asukkaat pysyvät kodessaa. Täällä etäsyydet ovat lyhyet, että parssa muutssa o toek paloykskkö pakalla huolehtmassa musta asukkasta. Esmmäseks pakalle tullut styy paloo. Palomes Marko Laurla rtoo, että palo sattuessa rrostalo rappukäytävä votäyttyä savusta. Lsäks palomehllä ptää olla esteetö pääsy palopakalle, jotta tul saadaa opeast halltaa. Oettomuudet ja huoestopalot työllstävät Joskus ambulassa odottavat hämmästyvät, ku pakalle ää paloauto. Kreellsssä saraus- ta loukkaatumstapauksssa läh ykskkö lähtee esks pakalle, sllä myös paloauto o varustettu ambulassväle. Kote sähkölattede kute pesukoede ja kylmäkalustede vat aheuttavat huoestopaloja. Ihmse oma tomta o kutek use paloje syyä. Sks e styvät ltaa ja yöhö. Ute malle päätyyt öe kokkaaja aheuttaa turha use tulpalo. Palomehet tovovat, ette hellalla pdettäs mtää sllo, ku stä e käytetä. Mo palo o sytyyt päälle jääee levy sytyttämästä tavarasta. Parve ottö lsäks kod toe rskpakka. Palamaa uohtuut kyttlä o sytyttäyt palo. Kesäakaa palot alkavat myös kukkaruukkuje turpeesee tumpatusta savuksta. Palomehet olvatyksmelsä stä, että sammutuspete kuulu jokasee asuo varustes ja se sop kalasee alkusammutuksee. Keskustelua herätt sammutuspettee järvä sjottame. Kettö o hyvä pakka, sllä opeast tempastulla petteellä sammuttaa rasva- ja sähköpaloje alut. Jos rasvapalosta o ehtyt ousta lekjä, pelastuslatos kaattaa kutsua pakalle varmstamaa, ette tul ole lestuulettme kautta päässyt hormeh, vakka palo ols saatu tukahtumaa. Iha hrveä rasvasa, o palomeste yksmele kästys lestuulette kuosta. arusteet ovat valma odottamassa lähtöä. Kerrosmerkät puuttuvat mosta rapusta. Palkamaksaja rttää Palomehet erottuvat. Pakkautomaatlla ta ruokakaupassa hyv herkäst tullaa mustuttamaa, että omat asat ptää hotaa omaa akaa ekä veromaksaje pkk. Ihmset ovat kärkkätä rtomaa maksavasa mllo palomeste, mllo hotoheklökua palka. Ja Haapää saoo, että välllä harmttaa. Huomautteljat evät tedä, ette palomehllä ole erllstä ruokatuta kute molla mulla työtekjöllä. Ruokalua varte he ptävät pee tauo, mutta hedä ptää olla valma lähtöö het, ku hälytys tulee. Asko Ampuja, Erk Pelgose, Marko Laurla ja Ja Haapää varusteet ovat valma krestä lähtöä varte. Kupalomehet tulevataamukahdeksaks töh, om vaattessa he pääsevät seuraava rra tu päästä edellyttäe, ettevät sllo ole velä paloa sammuttamassa ta joudu sjastamaa sarastuutta työtovera. Päväsakaa palomehet käyvät louastamassa lähesssä ruokapakossa matkalla työtehtävästä paloasemalle. Iltas ja ös syödää asemalla oma evätä ta kokkauksa. Ös vo myös levätä, mutta varustessa ptää olla muutssa hälytyksestä. Hälytykset evät katso akaa evätkä pakkaa. Mota rtaa ruoka o jääyt lautaselle, ku o tullut kre palopakalle. Joskus samaa louasta o palattu syömää park rtaa. Oeks ravtolotsjat ovat ymmärtäeet, evätkä ole veeet ruoka rosk. uosttaset testt Jokae palomes joutuu vuostta suorttamaa moosase savusullustest, joka koostuu polkupyörä-ergometrsta, lhaskutoteststä ja lekateststä. Se o myös äyte tommsesta täydessä varustuksessa, joho rtyy paoa kolmse kymmetä kloa, ku turvavaattede lsäks mukaa o paelmalate, letkuja, leka Tekst ja kuvat: Prjo Tovoe ta moottorsaha. Ja Haapää ptää testejä asallsa, sllä jokae palomes joutuu vuode akaa myös savusullustehtäv. Se sjaa hätä ja muta palomehä harmttaa, ette tadosta makseta erllstä korvausta. Palomehe velvollsuuks kuuluu oma kuo kohetame myös vapaa-akaa. Espoossa palomehet saavat kaupug mude työtekjöde lalla seteletä umahalleh. Paloasemalla kutollaa työvuoro akaa aa, ku she jää akaa. Jotta kuto vastaa vaatvaa työtä, palomehet maksavat tse kutosalella käy. Ja Haapää o huolssaa käätyvstä palomehstä, jode ptäs jaksaa savusullusta vuotee ast. Jos testssä e pärjää, joutuu muh töh. Haapää hmettelee, rttäkö tä kaklle. uorotyö ja -lse loppume äkyy rakast palomehe kukkarossa, sllä peruspalkka o o euroa kuukaudessa. Alesmme kak ajokorttkursse htoja. Meltä saat mukavaa ja kaustavaa opetusta turvallse ajamse tadot ykyakas meetelm joustavaa palvelua. Autokoulu Proway sjatsee vastapäätä Kauppaskus Selloa, buss- ja jua-asema tutumassa. Ratsukatu B, ppävaara Puh. Ota yhteyttä ja kysy opetuksestamme!

5 Ta s Hotola: Iho tarvtsee vätsvoukse Kevätaurgo paljastama harmaakalpea ho saa opea avu uussta ja tehokkasta terveysvakuttessta hodosta. Kosmetolog Ta Bäckma Ta s Hotolasta herlaaksosta rtoo de krkastava ja tasottava opeast hoa. Ta suosttelee talve jäle ho uusutumsta opeuttavaa Ifuso-latehotoa: sähkövrtalate avaa hoo välakasa kaava, joh meytetää hyalurohappoa ja tuoretta C-vtama.Nesyväkosteuttavat hoa ja edesauttavat kollagee muodostumsta. Tuloksea o krkastuut ho.hoto alkaa välttömäst parataa ho raetta ja kteyttä, mkä äkyy tasasuutea ja peetyeä huokosa. Ta s Hotola herlaakso ostosskukse alataso Rajamäyahde, Espoo ajavaraus: () ta Ta mukaa ykyhmset haluavat hototuloste äkyvä het. Uudet latteet ja hotavat hapot ovat hupputekologaa ja stä o tehty paljo tutkmuksa. Muu muassa Ifuso-latehoto o Nobel-paltua tekologaa. Ta mustuttaa, että talve jäljet äkyvät myös vartalossa. Näppärä apu aeevahdua vlkastuttamsee o krkastava vartalokuorta, joka postaa sametava soluko.ta s Hotola tarjoaa myös kattava valkoma herotoja koulutetu heroja temää. Klassse heroa lsäks tarjoamme aromaterapaa ja shatsuherotaa. Muuttolut matkalla Ltuvaaraa Lämpeevät lmat ja akae vät o saaut jo osa muuttolusta letämää täe Ltuvaaraa, ppävaaraa ja muualle pääkaupukseudulle. Ltulajesta aak kuru, töyhtöhyyppä, sepelkyyhky ja kottarae ovat tällasa varhasa matkustaja. Kevät o tällä hetllä jopa vkkoa edellä verrattua vme vuotee, rrotaa BrdLfe ry:stä. Lume vähäe määrä o akastaut muuttoltuje saapumsta. Tältä samalta äytt vme vuoa vasta huhtkuu alussa. BrdLfe Suom ry o ltuje suojelu- ja harrastusjärjestö, joka edstää luoo momuotosuude sälymstä. Se o skusjärjestö, joho kuuluu ltuyhdstystä. Jäseä ltuyhdstyksssä o yhteesä. Sepelkyyhky Prros: Marka T. Töyhtöhyyppä Prros: Marka T. Kottarae Tetoja Ko Lux vahesta kavataa Prros: Tutta T. pusk palvelee Suur- ppävaaraa. Jupper leympyrää e ole tulossa Swaa Jupperssa sjatseva Ptkäjärvete ja Rhtyte rsteysalueelle suutellaa kauppaa. Akasemm totlle kaavalt Swaa ta altataloa, mutta Tradeka o vetäytyyt hakesta. Espoo kaupuk suuttelee yt kaavottavasa tot lma uusa suutteluvarauksa. Tott luovutetaa kostuelle joko tarjousklpalu ta ylese hakumeettely kautta. Kolmas totsta aemm kostuut taho, HOK- Elato, suuttel aemm toteuttavasa totlle Alepa, mutta hävs hakuklpalu Tradekalle. HOK-Elato e ota kataa she, ovatko heedellee kostueta totsta. Kaava valmsteluaesto o ollut ähtävllä, ja yt suutellaa ehdotusta kaupuksuuttelulautakualle. Kaupuksuuttelulautakuta kästtelee asaa joko säkuussa ta alkusyksystä. Kaava saatua lavoma tott votas luovuttaa eteepä. Käytäössä raustyöt vosvat alkaa vuoa. Toy Hagerlud Seuraava pusk lmestyy.. Otto Favé rto värkkätä elokuvamustojaa -luvulta pusk vme umerossa (/).Jutu yhteydessä olevaa kuvatekst ol pujahtaut valtettava vrhe. Ko Lux heklökutaa esttävä kuva e tetekää vo olla vuodelta, koska teatter alott tomtasa vasta kolme vuotta myöhemm. Kuvausakaa e ole tedossa, mutta se o todeäkösest vuodelta ta Elävä kuva museo (KA) tetoje mukaa teatter esmmäe toma pyörttäjä ol merkaptee K. Gma. Häe jälesä tul kolme muuta yrttäjää. Tomta hpu esmmäse r- ra jo.., mutta käysty uudellee.. Elokuvayrttäjäks tul sllo Aare Lohma,joka vamosa Orvok kassa hotaa ykyää Kauaste Bo Graa. Ko Lux lakkauttamsesta e ole tarkkoja tetoja KA:llakaa. pusk ott sks suoraayhteyttä elokuvayrttäjä Aare Lohma. Hä kutek pahottel, ette häellä ole tallessa faoja ta kuva teatterstaa. Hä pt musttetojaak olta ajolta etäsä ja epätarkkoa, ette katsout vovasa auttaa asassa eempää. Jos pusk lukjolla o teatter vahesta tarmpa mustkuva, ppävaara-seura ottaa meluust ätä tetoja vastaa.n kää Ko Lux kuvat ja elokuvamustot kostavat. Ntä o jo jok verra koottu Albergasta ppävaaraa -facebook-ryhmässä. Tekst:Arja Salm Ko Lux tom vuodesta lähemmäs vuotta osotteessa Ltuvaarate. Tedot lopettamse ajosta puuttuvat. Sal tom joku akaa myös dskoa ja bäde harjotustlaa sekä Espoo Las varastoa. Talve kuva Markku Laee kokoelmsta o -luvu alusta, jollo tomta ol jo loppuut.

6 LEPUSKI Sttparkk ppävaara urhelupustoo ppävaara urhelupustoo jäähall ja maaumala väl o suuttella lkualle motomtla, josta osaa jo raetaa. Kokoasuutee kuuluu Agry Brds -pusto, motomttä, auko, vyeltee väylät, huoltorett, stt sekä vheralueta. Aluee pohja- ja veshuolto työt o jo saatu päätöksee. Seuraava vahee ratame alkaa maals-huhtkuussa. No elö kokoselle vheralueelle tulee stutuksa. AgryBrds-lekkpustolleovarattu elötä. Suutelmssa o lsäks lähes elötä sttparklle. Motomtälle o varattu o elötä. Sttpark suuttelusta o vastaut masema-arhtjae Saaro. Hä rtoo, että jos suutelma toteutuu, Espoo saa Suome suurmma betose sttpark. Hä o Suome aoa sttparkja suutteleva masema-arht. Taustalla häellä o kasaväle ammattlasura sttaajaa. ppävaara sttparkka o ollut suutelmassa myös toe sttaaja, Espoo kaupug uorsoohjaaja Ja Roberts. Hä o ollut perustamassa Suome Rullalau- APAITA PAIKKOJA syksyks! Ystäve kassa vo tehdä trefft tulevalle hegaluauko maamerklle. Sttaajat auttvat vapaudesta Nuorso-ohjaaja Ja Roberts saoo, että sttaaja o vähtää kymmertasest se verra ku ala järjestössä o jäseä. Ulkotloje lsäks Espoosta puuttuvat ssähallt. a Tapolassa o elö tla. ppävaaraa tuleva parkk o avo kaklle. Tok sellä vodaa järjestää myös klpaluja. Roberts uskoo uude tla houkutteleva ammattlasa ja muta tataja harjottelemaa. Hä korostaa, että kaupuk vastaa stä, että tlat ovat kuossa ja tomvat. Sttaajat vastaavat omasta turvallsuudestaa. Omalla vastuulla o, ette kole temppuja, joh tadot evät rtä. Mussa pakossa o ollut jok verra vahempa, jotka ovat jättäeet sttausta opetteleva lapse eväsraha kassa pustoo päväks. Tällae alottelja e velä osaa varoa opeast lkkuva osaaja, vaa vojoutua hedä lradallee, samo ku vahemmat jotka tallustelevat mua mehä radalla. Roberts vakuuttaa, että sttpark ja pete laste lekkpusto käyttäjät evät joudu törmäyskursslle. Alueet o erotettu tosstaa ado ja Ruotslste osuus väest Muurarkuja Puh. - talttoa ja tom se espoolasyhdstykse varapuheejohtajaa. Kvse luoo rataja Koska ppävaara sttparkk o tarjousvaheessa, Saaro e stä halua paljo puhua. Se verra hä saoo, että stä tulee kokobetoe. Tedossa o paljo kaarevaa ptaa, joka teme vaat erkososaamsta. Olemme olemassa, jotta sä vost paremm Tervetuloa! Saaro rtoo sttaukse oleva todellsta arhtuur flstelyä, jossa hyödyetää katuja, aukota ja muuta raettua ympärstöä. Masemaarhdt ovat sttausympärstöje luoja. Saaro rtoo halleesa uoruudessaa suutteljota, jotka use tetämättää savat akaa heoja sttpakkoja kaupukympärstöö. Arhdt olvat melle fysoterapaa OMT:aa lymfaterapaa akupuoo selkävottoja skalekk-kursselle ESPOON OMT FYSIOTERAPIA OY Prros: Jukka Tovoe Torhaukate Espoo puh. mystsä sakareta! Tämä sa häet sttura ohella kouluttautumaa alalle. Nuorte skuudessa laj o hyv suosttu. Esmerkks Helsg Elätarhapusto ladalle raetusta sttparksta o tullut koko maa suostu lkutapusto. Jos suutelmat toteutuvat, ppävaaraa saadaa slle vakava klpalja. Saaro kädejälk äkyy sttparkssa, josta kolme o Ruotsssa ja yks tulee Hollat. Loput ovat Suomessa. äestö lsuhteet muuttuvat opeast koko pääkaupukseudulla ja ppävaarassa se mukaa. Ruotslste määrä e eää kasvappävaarassa ja hedä suhteelle osuutesa väestöstä väheee. Se sjaa veraslstemääräja suhteelle osuus kasvavat opeast. uoa joka vdee espoolase arvodaa puhuva muuta ku suomea ta ruotsa ädleää. me vuode alussa koko Espoossa asu ruotslstä. Määrä pysyy lähes eallaa jos kaupug juur valmstuutta ruotslse väestö eustetta o uskome. Euste ulottuu kymmee vuode päähä. Koska Espoo kasvaa vomakkaast, ruotslste suhteelle osuus lase koko kaupugssa ykysestä, prosetsta, prosett vuoa. Suur-ppävaarassa o jo ytruotsa ädleää puhuva asukkata suhteellsest selväst vähemmä ku muualla Espoossa. Nykye osuus (, %) lase eustee mukaa edellee hema. Kata-ppävaarassa tosta kotmasta ltä puhuve osuus väestöstä o eää, %jaosuude o eustettu väheevä edellee, prosettykskköä. Suuralueella asuu yt ruotslstä, josta Kata- ppävaarassa asuu. Eustee mukaa ruotslste asukkade määrä Espoossa kasvaa va Tapola, Kauklahde ja Pohjos- Espoo suuraluella. eraslste osuus kasvaa opeast Helsg, Espoo ja ataa yhtestyöä valmstu vme vuoa veraslse väestö euste vuosks. Euste teht kahdeksalle lryhmälle. ppävaara osuutta e voda arvoda, koska eustetta e ole jaettu kutaa pe-

7 Mopokaus oalkamassa LEPUSKI suojavalle. Se sjaa mopuolset harrastusmahdollsuudet ostavat koko perhettä tulemaa ppävaaraa. Tekst: Prjo Tovoe Havaekuva: Espoo kaupuk/te skus Juur yt moessa perheessä mopo o jo valma odottamassa uore -vuotssyttäretä. Uus ajokk houkuttelee kolemaa edes vähä. Matt So Autokoulu herstä vastas pusk kysymyks mopokortsta. Saako ee mopokort saamsta harjotella ajamsta? Ee mopokort saamsta mopolla ajamsta saa harjotella va autokoulu ajo-opettaja kassa ajotulla, jolla ajetaa sekä lteessä että harjotellaa mopo kästtelyä. Ajo-opetus vodaa alottaa, ku uor o täyttäyt vuotta. Alle -vuotaalle ostettu mopo o yleesä äd ta sä mssä, jote se luovuttame kortttomalle tetää omstajalle sakkoja.sakkoja saa myös lma ajo-outta ajava uor. Lsäks ajokort suorttame srtyy vuodeks eteepä. Tämä kose myös moottorpyörä- ja heklöautokortta. Jos ajokortto ajaamopollakolar, seuraukset vovat olla hyvk vakavat. Mtä mopokortt vaadtaa? Pols myötämä ajokorttluva lsäks tarvtaa autokoulussa saatu kuljettajaopetus, joho mmssää kuuluu kuus opptuta teoraa ja kolme ajo- tuta. Lsäks tarvtaa ajokorttlupaa varte huoltaja suostumus, kaks valokuvaa sekä lääkärtodstus ta uorso terveystodstus. Ku pols o myötäyt ajokorttluva, teoratut o käyty ja kää o vuotta ja kuukautta, saa suorttaa teorakoe. Ku seohyväksytty ja kää o vuotta, pääsee ajotuelle ja kästtelykoesee. Mkälasta ajoopetusta mopokortt aetaa? Ajo-opetus ssältää mopo kästtelyä ja ajamsta ste, että opettaja seuraa omalla mopollaa ta autolla mukaa. Teoraopetusta o kuus tuta, josta Prros: Jukka Tovoe eljä kästtelee mopolu ertysprtetä. Mopokort suorttaut tetää esmerkks, mte mopo omasuudet muuttuvat, jos ottaa tose kyyt. Mopokort saame edellyttää hyväksyttyä teorakoetta ja kästtelykoe. Koet vastaaottaa Ajovarma Oy. Kästtelykoe koostuu mopo taluttamsesta ja kolmesta tehtävästä: hdasajo, portt ja hätäjarrutus. Ostume koessa palaa het. Hyväksyty kästtelykoe jäle saa kuukaude vomassa oleva mopokort, varsae kortt tulee postssa. Kakspyöräse mopo kortlla e saa ajaa mopoautoa, vaa she tarvtaa oma kortt. Mtä mopokortt maksaa? Autokoulu herssä mopokortt maksaa euroa. Hta ssältää tarvttavat teoratut ja ajo- opetukse sekä oppmateraal ja tarvttavat vakuutukset. Autokoulumaksuje lsäks maksetaa polslle ajokorttlupamaksua euroa sekäajovarmaa tutktomaksu euroa. altuutettu utet tt mopo- ja mp-huolto Ltuvaarassa myyt, huolto JA KORJAUS Palokärjete, Espoo Puh. östä väheee ja veraslste kasvaa Er laluede osuudet (%) emmlle aluelle. Espoossa veraslste määrä kasvaa hegestä hee ja osuus kasvaa prosetsta lähes prosett. elä vuoa veraslste osuus ol alle prosetta. Muu ku suome- ta ruotslsä leppävaaralasa ol vme vuode alussa,%, % Muut let % yhteesä, %, % suuralueella heä el, prosetta väestöstä. Kata-ppävaarassa muu lsä ol heä ja hedä osuutesa ol jo prosetta kataleppävaaralassta. Aluettasa väestölukuja ja -eusteta vo tarkastella lähemm Aluesarjat-tetokaasta (www.aluesarjat.f)., % v. v. v. euste Tekst ja graaf: Arja Salm eraslse väestö euste kahdeksa lryhmä mukaa Espoossa vuodesta vuotee ja vertalulukuja vuodelta. Lähde: Helsg tetoskukse tlastoja : Muu/tutemato Muu Aasa MuuAfrkka Läh-tä ja P-Afrkka Itä-Eurooppa Läs-Eurooppa eäjä Balta Suom ja ruots AJATTELE YMPÄRISTÖÄ JA SÄÄSTÄ RAHAA! HUIPPULAADUKKAAT UUSIORENKAAT SUORAAN MAAHANTUOJALTA.-UODEN TAKUU! Esm. regasta töee. x / x / x / x / x / x / x / x / x / x / x / x / x / x / x / x / x xc / x / xc / x / xc / x / xc / x / xc Myös Noka, Mchel, Cotetal, Kleber,Fal -rekaat edullsest! Rekaavahdot, kaussälytys, huollot! ESPOON AUTOPALELU OY Turute ESPOO herlaakso. Puh.,, Fax. Avoa ark. - HUOM! Uus osotteemme.. alk. Nhtsllakuja,, puh.

8 LEPUSKI Mtä saa mljooalla? Suma o suurella sydämellä seuraut Kehä II: jatko hautajasa Hesar palstolta, ku ltee päättäjät ovat joutueet tuustamaa, ette stä raeta aakaa äkyvssä olevassa tulevasuudessa. Tarkottaakoha tämä yhde sukupolve akaa va ehkä Suma lapselapsa,jolla o edessää velä ehkä vuode stävä elämä? Rahaa e Kehä II: jatkoa varte yt yksrtasest löydy, e valtolta ekä Espoolta, vakka se o rokkuut vuodesta tosee erlasssa suutelmssa ja haohjelmssa. Suma ol astvaa Espoo lesuutteljode lehtkommetessa uudelasta urbaaa ajattelua, jossa moderlla radelteelläk alkaa olla paoarvoa. Se kuulostaa lupaavalta, aak ajateltaessa ratkasuja äkyvssä olevassa tulevasuudessa. Sllä oha se totta, ettevät moottortet sov kaupukympärstöö, evätkä kaupugt moottortede väl. Suma hottaa jokasta epäljää mustelemaa Kehä I: vaheta puskssa: mte moottorte plas akaaa dyllse Mäkkyläte ympärstö, lekkas Puustellmäe rt Emo-ppävaarasta, ja mte heo tlae o yt, ku Kehä paett tuel ploo. Tavaa tos o myös se, ettevät ruuhkat pusksta kadoeet Kehä I: myötä mhkää, e va srtyvät mulle urklle. Kehä II: puolustajat ovat kavautueet bukrehsa lmesepysyväst ja vaatvat edellee Kehä II: jatko vältötä ratamsta Helsg puolelle, joka e stä halua, ekä ole koskaa haluutkaa. Stä pats Kehä kaattajat äyttävät asuva jossa muualla, ku se suutellu ljaukse varrella. Kakkoshä jatkamsee tarvttas vavaset mljooaa euroa, mkäl ha toteutettas ykyste suutelme mukaa. rkaheklöt ovat realsteja, evätkä pdä mahdollsea ha tkmstä ja suutelme karsmsta, koska se käytäössä tarkottas tuelosuukssta luopumsta. Kehä hatat ympärstölle ja kaupukrateelle ovat sks lmeset. Keskustelussa o helppo hettää soja summa, jotka evät tavallselle tallaajalle o aue. Mtä tällä mljooalla eurolla o sas? No, sllä sas vakka yksötä pusk htatasolla ta sllä maksas mel koko tämä vuode sosaaltome meot Espoossa. mljooaa euroa o kutakuk samaa luokkaa ku Espoo puole vuode verortymä, el sllä votas ostaa kuude kuukaude vapautus kuallsverosta jokaselle veromaksajalle. E ss ha pesumma hassattavaks moottortehe. mljooalla sas Rade- Jor, el pkaratka, Itäskuksesta ppävaara kautta Otaemee sekä kaupa päälle kaupukrada jatko ppävaarasta Espoosee. Tasku pohjalle jäs velä mljooaa, jolla rahottas Espoo peruskouluje meot yhde lukukaude aja. Radele o pats edullsta, myös urbaaa ja ympärstöystävällstä. Ilmastomuutos yhdessä julkse seor stävyysvajee kassa tee työtä ympärstö hyväks. Nousukaudelta perttyjä ggattsa suutelma o pakko karsa ja paa e uutee harktaa. Mutta e syytä huolee, se ataa hyvät eväät suomalase kaupukkulttuur httämselle. Stä tarvtaa ppävaarassak, sllä tämä o kaupuk, ha oa kaupuk. Ilmar Ik-Kato ppävaarassa Ilmar Kato asu ppävaarassa vuosa ppävaara-seura kasalasmustprssä o yt melkose salapolstyö tuloksea saatu selvlle uutta ja melektosta tetoa korpkrjaljamme vahesta täällä etelä rtamalla. Alberga ol vme vuossada alussa kulttuurväe suosossa tuollo muodkkaa huvla-aattee hegessä. Ratayhteys Helsk ol avattu.tästäalko het esmmäe huvlaratamse buum. Uutta tetoa o yt se, että tämä buum alko vahvmm meomaa Mäkkylä vrkatalo malta. Sattumos tätä aheprä ol muutek kästelty vme akoa kasalasmustprssä. Npä se autto salapolstyössä Kao asupakkoje selvttämsessä. Jäljet johtvat Mäkkylää Ik-Kao asupakkoje jäljet ppävaarassa johtvat juur Mäkkylää. Krjalja vuokras perheellee kahtak er mäkkyläläshuvlaa. Myöhemm hä hautu velä kolmatee pakkaa Ptäjämäe puolella. E ehkä ole yllätys, että korpkrjaljamme e tuteut oloaa kov kotosaks etelä ylpede ruotslste huvlaporvare joukossa. Krjallsessa tuotaossaa hä haukkuu täkäläsä mase- Kato ets rauhallsta vuokra-asutoa, lehtle väältä ma rumks sekä sadattelee metelövä aapuretaa ja vetosa huoeta. Epä ss hme, että leht-lmotuksessaa vuodelta Kato hae ehdottoma rauhallsta, lämmtä ja hyv erstettyä vuokraasutoa. Salapolstyötä osottede selvttämseks Kao asupakkoje osotteet selvsvät melkoste mut kautta. Krjalja tuotaosta löytyy moa staatteja, jossa hä kuvaa asutosa sjata jaympärstöä Albergassa. ahoje karttoje ja mude lähtede perusteella pakat ostutt lopulta jäljttämää. Kasalasmustprläset olvat myös yhteydessä krjalja sukulas ja krjalja hljatta lmestyee elämärra krjottajaa. Helläkää e ollut ataa lsävalastusta tarmp osottes. Lopulta Kao ädllee lähettämä postkortt, jota sälytetää Suomalase krjallsuude seura arkstossa, avas solmu. Npä Kao asupakat o yt saatu merkattua kartalle. Esmmäe Kao kot ppävaarassa ol Ackar huvlassa. Huvla omstaja asu tse talo ylärrassa ja vuokras alartaa. uokralaste pto tuoho akaa ol hyv tavallsta, sllä huvlat olvat kookkata. Nä saat myös lsäasota. Ackar huvla pakalla o ykys ppävaara palvelutalo el Kao ykyosote ols ollut Armas Laukse katu - Ackar huvla tom myöhemm -luvu lopultaalkaeespooeshuolto Oy: tomstoa. Huvla purett jo -luvu lopussa. Nykystä Puustellmää kutsutt aemm ylesest eshuollomäeks. Stä ee ykye Armas Laukse katu tuett Ackarteä. Kao toe kot Mäkkylässä ol Öhberg huvlassa. Se sjats ykyse Puhujapolu teolla ava Turute tutumassa. Tämä huvla ol vuoa vastavalmstuut ja Kao perhe asu sä yhde vää aja. Öhberg huvlasta e ole tostaseks eempää tetoa ja sek o jo purettu. Kummastakaa Kao asuttamasta huvlasta e tostaseks ole löytyyt valokuvaa. Ptäjämäläset kylää Myös Ptäjämäe kasalasmustpr kostu Ik-Kao asupakosta, asuha krjalja myös sellä. Ptäjämäk mustelee -prä vetävä ea-maja Tuome koost yhtestyössä ppävaara-seura kassa melektose krjotukse Kaosta ptäjämäläste verkkosvulle. Ptäjämäe musteljat o yt myös kutsuttu kylää ppävaara kasalasmustpr stutoo torstaa... Sllo kuullaa lsää aapurkaupugosamme työstä pakallse musttedo ruussa ja skustellaa yhtestyö jatkamsesta. Istuto o kaklle kostuelle avo. Pakka o Ruusutorpa koulu audtoro jatlasuus alkaallo Tekst: Arja Salm Kartta: Arja Salm Ptäjämäk mustelee -svut : kato_lmar.htm ppävaara kasalasmustpr kokootumsajat: Kao kuvauksa asumsolostaa -luvu alu Mäkkylässä Tul räskyy uussa aamu-llo, mutta lattat pysyvät kylmä, ät koettaa kak tavo varoa lasta vlustumasta. Kettössä urkka ja ovesuu ovat aa jäässä Mutta mkä kola se o, joka pävttä ylhäältäpä kuuluu, mkä sotorämä ja rekutus seltä use korv katautuu ja mks sä stä melua kuullessaa aa äyttää kärsvältä ja oettomalta? --- N, me olmme muuttaeet sllä talvea tosee taloo, hka uutee kausee huvlaa, jossa e tää muta asuut, ja päässeet sekä oellsest että oettomast erlle lästä vuokrasäästämme. Oh, se ol kävä juttu rtoa, mutta mulla e she ole halua, matse va ette moella, joka erämassa elelee, ole aavstustakaa stä, kuka proosallsa ja kusallsa hmstyyppejä votavata pääkaupug seudulla, varsk se svstymättömä ruotsalaste huvlaporvare skuudessa. Lähde: Ilmar Kato, Pyhä rakkaus, Otava (s. ja ) Uskoo aak Suma Tyhjeämme varastoa! Tervetuloa temää ettlöytöjä! Nyt edullsest pellavapöytäloja ja pellavapusslakaota. Kartta Kao asupakosta. Pohjakartta kuvaa -lukua. Nro Ackar huvla ykysellä Armas Laukse kadulla Nro Öhberg ete huvla Turu te varrella (yk. Puustellmäk)

9 ppävaara terveysasemalla tlapäe joo Sola Karree Tää vuoa ppävaara terveysasema joo kreettömlle lääkärajolle o pdetyyt muutamalla vkolla johtue peestä lääkärvajeesta. Tlae kutek korjaatuu jo vää aka- Säk vot auttaa tseäs ja palveluje saatavuutta Asukkaaa ja terveysasema asakkaaa säk vot vakuttaa palveluje saatavuutee ja she, mte paljo stä saat tselles hyötyä. Hoda tseäs hyv Syö mopuolsest ja lku rttäväst. Moee vavaa apu löytyy jouhevast apteeksta ta kotkostesta. Aa e ss tarvta pävystävää hotajaa ta lääkärä. Hyvä tetopakk o Lääkärseura Duodecm laadukas terveyskrjasto.f. Perusteelle haastattelu varmstaa oa hodo Ku sotat melle varatakses akaa, sua haastatellaa perusteellsest. Tällä haluamme varmstaa, että aamme oalase aja oalle ammattlaselle ja vomme myös ehkä jo määrätä etukätee tutkmuksa tehtäväks. Nä hodostas saadaa mahdollsmma sujuvakokoasuus. Ptkäakassarata auttaa myös hotaja Espoo ptkäakassaraa hotomall mukasest me varaamme mm. verepaetauta ta dabetesta potevlle hmslle es hotaja käy. Sä kartotetaa elämätlae vomavaroee, lääykset, katsotaa laboratorokota ja mettää, okotarvetta lääkärlle. Käyt o laaja-alae ja laadukas, että use lääkärkäyt e aa lsäarvoa. a ja jootusaka tulee lyheemää huomattavast. ppävaarassa o jo vuoskymmee aja tehty httämstyötä, jotta palvelut olsvat paremm saatavlla ja sellasa, mtä tarvtaa. Lähetpusto Perkkaalla perusparaetaa Olemme saaeet palvelujemme käyttäjltä valtava hyvää palautetta aulamme Happy or Not -lattee kautta: o prosetta o ataut melle myötese palauttee el paaut lattee vhreää hymyaamaa. Keltesestä palautteesta rtova puae aamapa oollut hyv vähä käytössä. Ktos hyvästä palautteesta se auttaa heklökutaamme jaksamaa! Myös et kautta ja paperlla vo ataa melle palautetta ja parausehdotuksa. Klo ja herlaakso terveysasemlla hymyaama-palautetta e vo velä ataa. Molemmssa pakossa lääkärtlae o ollut yt jopa paremp ku ppävaarassa. Sola Karree, terveysskuslääkär Tuomo htovuor, yllääkär ppävaara terveysasema Fysoterapeutt avuks Selkäkpuselle saatamme ataa aja fysoterapeutlle lääkär sjaa. Tätä vomme va suostella. Fysoterapeutt o selä tosammattlae ja häe ptkä vastaaottosa ataa eemmä evätä myös tulevaa ku pävystävä lääkär pkae tapaame. Omamttaukse tulokset vastaaotolle Otatha kaklle vastaaotolle mukaa omamttauste tulokset, jotta vomme arvoda tlaettas kuolla. Myös ajatasae läälsta tsehotolääket mukaa lu o kullaarvoe paper. Oma terveyskaso etssä Jos joudut use asomaa esmerkks laboratorossa, vot avata tselles etssä oma terveyskaso ja saada stä kautta vastaukset tutkmustulokssta ja kysyä myös yksrtasempa asota hotajalta ta lääkärltä lma puhelsottelua. Kasoo krjataa yhdessä kassas tehty myös hotosuutelma. Tätä palvelua ja Omahoto-malla ollaa muute ppävaarassa oltu vahvast akaaa httämässä! Pdämme työstämme, osaamme se hyv ja haluamme auttaa palvelujamme tarvtseva parhaalla mahdollsella tavalla. Läähodo pävä ppävaara apteessa Suomessa vetetää. tosta rtaa Läähodo pävää. Apteekk Elxr euvoo tsehotolääkde käyttöä Aka Tuome-Kallad pteekkar Aka Tuo- Apteek- Ame-Kallad k Elxrstä mustuttaa, että farmaseutt ovat lääde ammattlasa. Hedä kassaa vo tulla koska vaa skustelemaa lääkstä. Hä hottaa asakkata kysymää myös tsehotolääkde sopvuutta muuhu lääyksee. Häemukaasatätä mahdollsuutta käytetää velä verratta vähä. Tuome-Kallad rtoo, että apteella o teto stä ostetusta reseptlääkstä. Tetokoeohjelma avulla o helppo tarkstaa esmerkks, mkä särkylää sop parhate yhtee jo käytössä oleve lääkde kassa. Muutek meltä votulla kysymää euvoa. Kahdella farmaseutestamme o myös saraahotajakoulutus. Toe hestä o terveydehotaja. Lsäks mellä o kosmetolog. Sello apteekk tarjoaa asakkalle lääkortteja Patrck Gotho LEPUSKI Läähodo pävää Sello Apteeksta saa lääkortteja, joh reseptlääkde lsäks vo krjata myös tsehotolääket. Apteekkar Patrck Gotho mustuttaa, että apteek perustyötä o euvoa käyttämää läätä o. Apteekkar Patrck Gotho Sello apteeksta rtoo, että sähköset reseptt ovat lsäeet lääturvallsuutta, koska eää e tarvtse tula lääkäre käsalaa. Hä mustuttaa, että farmaseutt ovat meomaa lääks koulutukse saaeta, jote työhö kuuluu myös varmstaa, että määrätty lää sop muuhu lääyksee. Sembaloje akaa Sello torlla estelellää useaa pävää hyvvota tarjoava yrtyksä. Sello apteekk esttelee sellä omaa tomtaasa skvkkoa. PINNATUUSIKSI! Muovmatot Lamaatt Partt Laadukkaat Borås-tapett Kotmaset ärslmä ssä- ja ulkomaalt PÄÄLLYSTÄ LATTIASI MUOMATOLLA! MATON LEEYS ON AKIO. Kuva tla mato leveydet: m, m ja m Kostea tla mato leveydet:,m ja m PITUUDET OMIEN MITTOJEN MUKAAN Kaupug te skus järjestää tstaa.. klo.- asukastlasuude, jossa estellää Perkkaalla sjatseva Lähetpusto kuostamsta Perkkaa Krjurpolu ja Lähetpolu kulmauksessa. Suuttelu o käystyyt ja yt ovuorossa asukkade kuuleme. Aukolle suutellaa mm. petä laste lekkpakkaa. Nykyset rateet puretaa huookutosa. Tlasuus järjestetää Espoo skuksessa tekseskukse äytelytlassa, os. rastopha C. Suutelma o ähtävllä myös kaupug verkkosvulle. Lsätetoja ataa Hel Egberg. Helsg Mattotyö ja Myyt Oy Kyttäläte, HELSINKI Puh. () Palvelemme: ma-pe -

10 LEPUSKI Uutta tetoa lkutamahdollsuukssta ppävaara asukasfoorumssa skustelt lkutapakosta Uudelae ajo-opetus yhdstää oa auto ja vrtuaalympärstö Edessä o ptkä pmeä suora maate. Automme takaa tulee toe ajoeuvo, joka selväst o assa ohttaa. Medä kuskmme kyte ptkät ajovalot pos, jotta ohttaja e häkästys. Ptk ajovaloh palataa, ku etäsyys ohttajaa o sopva. Kakk sujuu yhtä mallkkaast, ku vasta tulee auto. E kutekaa stu autossa, vaa ole päässyt seuraamaa smulaattorlla tapahtuvaa pmeä ajo opetusta Olar, joe leppävaaralae autokoulu Proway ve opplaasa sääöllsest. Olemme esmmäseä autokoulua Espoossa ottaeet uutee tekologaa perustuva smulaattor pmeä ajo opetukse, tomtusjohtaja Tmo Immoe hasee. Ekä smulaattor ole mkää lelu, vaa oa auto, W- ppävaara Gallera Kauppaskus Gallera o muuttaut mesä ppävaara Galleraks. Tomtusjohtaja Pertt Myllymäk rtoo me kuvaava sekä Gallera tomtaa että sjata. Olemme lähkauppa ja hyvvotskus. ppävaara Galleraa se erottuu Suome kaksta gallerosta. Golf vuosmalla, joka ajama te o vrtuaale letlateta, ajolä sekä peläkymää myöte. Kokoasuus tul tammkuussa Wauto tloh. rtuaalsa ajoklometrejä sllä o ajettu rusaast, vakka auto e ole lkkuut settäkää. Uudelasta ajo-opetusta Pekka Kar Fosm:sltä rtoo, että Traf o hyväksyyt smulaattor käytö pmeä ajo opetuksessa. Hä tovos samaa mahdollsuutta myös vassa olosuhtessa harjotteluu sekä korvaamaa pertestä ajoharjottelurataopetusta. Tmo Immose mukaa smulaattor sops maost maatellä tapahtuva ohtukse opettamsee. Esmerkks reka ohttamsta o haasteellsta harjotteella lteessä. Ajokorttuudstus tul vomaa, leturvallsuutta halutt parataa ja opetusta httää, jote lasäätäjät lsäsvät kuljettajaopetukse määrää. Nyt Immoe haluas jäädä odottamaa muutokse tuomaa myötestä leturvallsuude htystä. Smulaattor sop alkajasks myös heklölle, jotka vuose jäle haluavat takas auto ratt, mutta ajoharjottelu lteessä tutuu ylvomaselta. Moa kasvaeet lemäärät pelottavat ja omat tadot arveluttavat. Ajopelkoslle tämä o hyvä alku. Immoe rtoo, että molle o tos vaaa lähteä lteesee esmerkks vakava kolar jäle. Tekst: Prjo Tovoe Kuva:Tmo Immoe Lkutamahdollsuukse kavetume o huolestuttaut asukkata Suur-ppävaarassa, ku moet lkutapakat ovat remotte taka yhtä akaa possa pelstä. Suur-ppävaara asukasfoorum tarttu aheesee ja järjest helmkuulla Sello krjastolla skustelutlasuude lkutapakkoje ykytlasta ja kaupug lähaja suutelmsta de paratamseks. ppävaara urhelupusto httyy vomakkaast Kaupuk satsaa paljo ppävaara urhelupusto httämsee. Pustoo avatt vme syksyä srrettävä tekojää. Nyt myös hekkatälle suutellaa tekojäätä ja huoltorausta. Kesällä vahdetaa tekourme pta ja paraetaa ulkolurettejä. Lume tyysalue o koko talve ollut täydessä käytössä, mkä o parataut latuje kutoa. Laturetstöjä laajeetaa ja rataprofla htetää yhdessä Espoo hhtoseura kassa. Myös umahall peruskorjaus, laajeus ja maaumala ratame ovat vhdo käystyeet. Umahall o tarkotus avata vuode lopulla ja maaumala väällä. aha umahall sälyy ulkoasultaa eallaa. eree tulee uudsraus, joka ssältä hyppytor sekä poreja terapa-altata. LEPUSKI Parkvllapolku Espoo Päätomttaja: Arja Salm ppävaara-seura ry Puh. astaava tomttaja: Prjo Tovoe Luova Ratkasu Oy Puh. Tatto: esttätomsto Luova Ratkasu Oy Ilmotusmyyt: esttätomsto Luova Ratkasu Oy Puh. Ilmotusaesto: Kustataja: esttätomsto Luova Ratkasu Oy Maaumalaa ympärövä urmalue o jäämässä alkuperäsä suutelma peemmäks. Uude, ka käsä palveleva urheluauko ratame stado kupeesee o jo alotettu. Se yhteytee o suuteltu mm. sttpusto. Hekko maaperä aheuttaa tutuva lsäkustauksa. ppävaara Pallo o toteuttamassa Reebok Areea vereselle eräjävahd hekkatälle tekourme jalkapallolua varte. Talvs ttä katetaa ylpaehalllla. Julkasja: ppävaara-seura ry PL Espoo Paopakka: Saomapao Oy Jalu ja jalu valvota: Helsg Jalu-Expert Oy, Puh. () Jäsemaksut: Heklöjäse: e/vuos Kaatusjäse: e/vuos ppävaara-seura tlt: Nordea - Das Bak - Johtokuta: Arja Salm (puheejohtaja, asukasfoorum) Ka Fogelholm (varapuheejohtaja) Raja Ahoe (shteer) Espoo lkutapäällkkö Jarmo Ikävalko rto Suur-ppävaara asukasfoorumssa ppävaara urhelupusto httämssuutelmsta. Laaksolahde jäähall akataulu avoa Kaupug omstama Laaksolahde jäähall o ollut käyttöllossa joulukuusta alkae. Kaupug suutelmaaorataa alueelle yksratae jäähall.ykstye harjotushall tullaa purkamaa. Lählkualle vapautuu ykyse jäähall pakka, josta raetaa uus kulkuyhteys umaraalle. Samalla umarataa o tarkotus httää ja rataa huoltoraus talvumareta varte. Perkkaa jää- ja lkutahall ratame alkaee ykstyseä hakea tämä vuode syksyllä. ppävaara urhelupusto ja mormokrko lähesyytee o suutel- Ramo Heo (leasat) Aht Hurmalae Juha Laakso Teemu Lahte a Lpast Tapo Lpast Prjo Myllys Na Sadström arajäseet: Martt Jola Marjatta Karjalae Kar Petare Aka Tuome-Kallad Rattkarevaale koordaattor: Tapo Lpast Taloudehotaja: Maja Tahvaae Kasallsmustopr vetäjät: Arja Salm ja Rtta Laaksoe

11 tu ykstysellä rahotuksella toteutettavaa suurta lkutahalla. Suutelma vaat kaavamuutosta. Karakallo tä tekourm tulee valmks es sää. Se parataa jalkapallolu harjotuspakkatlaetta. Kaupuklaset lkkumaa Espoo o strategasa mukaa lkkuva kaupuk. Haasteea o tavottaa lkkumattomat hmset. Nykysessä taloustlateessa kaupuglla o paeta kustauste aletamsee. Lkutatome mljooa euro vuosbudjett kapaa lsäystä, jotta seuroja votas tua esmerkks vuokra aletamalla. Tukka talous vakuttaa tulev haks. Ivestoteja toteutetaa ostta yhtes- työssä kumppaede kassa. Espoossa o avsa seuroja ja yhtestyö äde kassa tom ostueest. Asukasfoorum alustaja ja ylesökysymyks vastaamassa olvat lkutapalvelupäällkkö Jarmo Ikävalkojalkuta- ja uorsolautakua puheejohtaja Att Aaro sekä alueelle lkuaohjaaja Ae Luhtala. Helle vo jatkossak lähettää palautetta ja ehdotuksa. Laajemp selostus asukasfoorumsta ja vastaukset tlasuudessa estettyh ylesökysymyks löytyvät foorum verkkosvulta fo/tomta/lkkuuko-espoo- ---asukastlasuudeyhteeveto tekst ja kuva: Esko Uotla Wated Avsa tomjota asukasfoorum! Suur-ppävaara asukasfoorume valmsteluryhmä ets täydeystä joukkoosa.tarvtsemme avsa hmsä järjestämää asukastlasuuksa ajakohtassta ahesta Suur-ppävaarassa. Tedotamme ja räämme palautetta teretssä (www.suurleppavaara.fo) ja pakallsssa tapahtumssa. Tule mukaa melektosee tomtaa alueemme asukkade hyväks! Jos kostut, ota yhteyttä valmsteluryhmä puheejohtajaa la Taurasee, p., sähköpost ta ryhmä shteer Esko Uotlaa, p., sähköpost Lsätetoa: Pääkaupukseudulla va Sello-salssa Muskkmedtaato Metsässä, majassa, melessä ja tassteos Brght Shadow Palaut tl, se psara ppävaara seurakua vs vuoskymmetä ppävaara seurakua hstorkk o erlae. Se lähteeä evät ole pöytäkrjat ja tehdyt päätökset. Se rtoo seurakua jäsete suhteesta omaa krkkoosa. Alkuvuose uoret seurakutalaset ovat yt käätyetä. mee vuoskymme ataa tlaa uorlle. Jokae vuoskymme loppuu auamaa, joho o rätty kuv ja sao ajajakso tärmmät tapahtumat. Rae helpottaa lumsta. Krja vo oastaa alottaa mstä kohtaa va. Jokae tara rtoja o myös pohtut, mkä ese ols krkossa. Nästä pohdosta o sytyyt myös krja m Palaut tl, se psara. Kuusvuotas KloRst pävärholae ols joku krkossa ta se phalla ta A rhossa ols u. Sas aa ua. Krja jaetaa ppävaara seurakutalaslle ee palmusuutata. Krjalja Kasa Rattla, mte syty ajatus kuvata vuoskymmeä seurakutalaste äkökulmasta? Krkko kärs työtekjässyydestä. Moe kuva stä o jäykä sttutoaale. Todelle krkko ovat kutek seurakutalaset. Hedä komuksesa ja mustosa kotseurakuasta ovat ppävaara seurakua arvokkata hstoraa. Krja tekjät: Krjalja Kasa Rattla ja valokuvaaja Ja Laukkae Mte syty dea kysyä jokaselta, mkä ese he olsvat krkossa? Ets kokretaa. Kokreette jää melee ja syyttää tutee juurevasta kuulumsesta. Kotkrkko o tuoksuja, tle ptaa, alttarkatee puuta. Jok ykstyskohta jää elämä matkalle kotkrkosta ta se lepeltä melee. Erlaset valat kuvaavat myös tse kuk suhdetta krkkoo. Joku samastuu alttar polvstumstyyyy, toe haluaa katsella krko katolta kauas. Mte helpost oma pakka löyty? Yllättävä helpost. Ihmset olvat haa luova ämää tsesä tlepää ta rho eväsmehupulloa. LEPUSKI Mte tette valokuvaaja kassa yhtestyötä? Emmäksee rsmme tapaamassa hmsä yhdessä. Ole tehyt Ja kassa paljo yhtestyötä, jote luottamus tose ovalluksee ol aak mu puolelta täydelle. Melektos kuvausretk Jalla tas olla, ku hä ott yleskuva yky-ppävaara ltassta valosta. Tortalo rapussa hä ol sottaut ylmmä rrokse asuo ovlloa ja kysyyt, sasko tulla parvekelle kuvaamaa. Kyllä va, asa ol järjestyyt. Mte kaua krja teme st? Asasta ol es rra puhe jo puoltosta vuotta stte. Haastattelut teht vuos stte vättalvella. Kuva otett er vuodeakoa. mee rypstys o tällasessa urakassa aa kov. Stä katovat suure vastuu tattaja Ela Orpaa ja kustaustomttaja vrkaa tomttaut ppävaara seurakua tedottaja Lauraähäsarja. Kuka olet? Tadat olla krjaljasukua? Ole -vuotas vapaa tomttaja ja krjalja. Asu perhee kassa ppävaara seurakua alueella mota vuotta, espoolae ole ollut suure osa akusuutta. Kyllä, krjaljasukua ole se verra, että Aa-Maja Rattla o tät ja Hau Rattla serkku, kute myös tapolalae ruolja Lsa Immoe. ppävaarassa ja myöhemm Makkaalla ovat kasvaeet myös vs lasta. Nykyää asu Helsg Tapalassa. Tekst: Prjo Tovoe Kuva:ppävaara seurakuta Metsässä, majassa, melessä Sello-salssa koetaa muskka ja äyttämötadetta yhdstävä, medtaatoahee Metsässä majassa melessä -estys.. Estys tuo medtaato äyttämölle. Jokapäväsessä elämässä medtatve tla saattaa avautua vakkapa puhutteleva luotokomukse kautta. Ohjaaja Paula Hulko mukaa teoksessa etstää, vokoestyje ja katsoje vällle sytyä medtatve yhteys. Hulko lsäks estyksestä vastaavat cembalotatelja Ass Karttue,japalasa huluja sottava Joe Takamäk, ja äytteljä Petra Frey, joka tulsee estyksessä japalase erakkoruolja Bashoo ajatelma. Ne o suometaut Ka Neme. Estykse muskk koostuu Joe Takamäe japalaslla shakuhach- ja hochkuhululla sottamsta zebuddha- lassta kappalesta, Ass Karttuse cembalolla tulsemsta muskllssta medtaatosta sekä sotte yhtesmprovsaatosta. Kosert säveltäjämä ovat muu muassa Joha JakobFroberger,ToruTamtsu, Gacto Scels sekä brttläe Graham Lych, joka Karttuselle säveltämä Preset -Past -Future -Preset () saa maalma kataestyksesä. Aka: suuta.. klo. Lput: / euroa, Lppupste. ovelta /euroa. Brght Shadow Tassja-koreograf Ma Tervamäe ja harmokkatatelja, muuskko-säveltäjä Kmmo Pohjose teos Brght Shadowsa alkusysäykse par vuotta stte, ku Tervamäk ehdott yhtestyötä Pohjoselle. Tateljat työstvät es lyhye teokse Kasallsooppera lavalle, mkä jäle syty tehdä kpä kokolla teos. Brght Shadow pelaa kahde vahva tatelja vastavoma. Pohjose vävä eerga haastaa herkä ja tesvse Tervamäe. Ylesö pääsee seuraamaa tahtoje tastoa ja vome väätöä, ku ämä kaks karsmaattsta tateljaa kohtaavat. Suur voma löytyy rauhasta ja tasapaosta. Teos sa kataestyksesä vme vuoa Oulu muskkjuhllla. Aka: torsta.. klo Lput alkae, euroa, Lppupste. Ovelta euroa.

12 YHDET KAUPAT, KAHDET AAIMET Patty o Hartela ratama vhtysä uus kylä ppävaarassa, Helsg ja Espoo rajalla. Osta perheelles uus kot seltä, saatat upouude Ford Festa kaupa päälle!* Sellaek vahtoehto o, että vomme ottaa vaha asutos vahdossa. Lue lsää ja hastu uutee kot: *Hartela vauhdttaa ostopäätöksä ja uuse pattyläste työmatkoja atamalla Espoo Patystä kod ostavlle auto kaupa päälle. Hövel tarjous kose Hekuapha ja Patykulma valmta asutoja, josta tehdää kaupat..... Auto o taloudelle ja pepäästöe Ford Festa. hv Start/Stop Tred M (arvo. e). Rausosayhtö Hartela Kaupte, Helsk / p. (maksuto) Tl, kortt ja verkkopakk alle -vuotalle Tervetuloa Aa Pakk!

KUTSU METSÄVEROILTAAN. Tervetuloa OP Pudasjärven ja Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry:n järjestämään METSÄVEROILTAAN

KUTSU METSÄVEROILTAAN. Tervetuloa OP Pudasjärven ja Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry:n järjestämään METSÄVEROILTAAN KKÖIEE KAIKKII DAJÄRVELÄIII ALKII JA RIKII uden krkkovaltuuston ensmmänen kokous s. DAJÄRVI-let nro 05 DAJÄRVE AIIA KERVA, LEIA RIIMA, AIKKAKA MA KAKILEHI KE 4..04 Lue koko let netstä: www.pudasrv-let.f,

Lisätiedot

Tanssin iloa kaikille!

Tanssin iloa kaikille! Tanssn loa kaklle! Foks Valss Wanha Tango Humppa Fusku Cha Cha Jenkka Blues KESÄ 2015 o Kaarna Yläne Rauma Lomaa Turku Raso Kaarna Yläne Ra Tanssseura Sekahaku ry - Tanssn loa kaklle! Tanssseura Sekahaku

Lisätiedot

Lepuski Suur-Leppävaaran oma lehti, painos 24 000 kpl.

Lepuski Suur-Leppävaaran oma lehti, painos 24 000 kpl. LEPUSKI Badding Jykevä rakkaus Koko kevään ohjelmistossa Leipurinkuja 2 Puh. (09) 512 3600 Ravintola Alberga, Espoo www.ravintolaalberga.fi 1/14 9.2.2014 Ilmestynyt vuodesta 1993 Lepuski Suur-Leppävaaran

Lisätiedot

HE 174/2009 vp. määräytyisivät 6 15-vuotiaiden määrän perusteella.

HE 174/2009 vp. määräytyisivät 6 15-vuotiaiden määrän perusteella. Halltuksen estys Eduskunnalle laks kunnan peruspalvelujen valtonosuudesta, laks opetus- ja kulttuurtomen rahotuksesta ja laeks eräden nhn lttyven laken muuttamsesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Estyksessä

Lisätiedot

Moderni portfolioteoria

Moderni portfolioteoria Modern portfoloteora Helsngn Ylopsto Kansantalousteteen Kanddaatntutkelma 4.12.2006 Juho Kostanen (013297143) juho.kostanen@helsnk.f 2 1. Johdanto... 3 2. Sjotusmarkknat... 4 2.1. Osakemarkknat... 4 2.2.

Lisätiedot

KLUBI. Arvo Pentti, isänmaan mies. sivut 4 5 Kuntien ja yritysten työnjako uusiksi. sivut 9 11 Ilmavoimat vuonna 2015

KLUBI. Arvo Pentti, isänmaan mies. sivut 4 5 Kuntien ja yritysten työnjako uusiksi. sivut 9 11 Ilmavoimat vuonna 2015 T a m p e r e e S U O M A L A I N E N KLUBI K l u b i l e h t i 2 / 2 0 1 4 sivut 4 5 Kutie ja yrityste työjako uusiksi sivut 9 11 Ilmavoimat vuoa 2015 Arvo Petti, isämaa mies > s. 8 9 sivut 18 21 Kutsu

Lisätiedot

Satunnaismuuttujat ja todennäköisyysjakaumat

Satunnaismuuttujat ja todennäköisyysjakaumat Satuasmuuttujat ja todeäkösyysjakaumat Todeäkösyyslasketa: Satuasmuuttujat ja todeäkösyysjakaumat 9. Satuasmuuttujat ja todeäkösyysjakaumat 0. Kertymäfukto. Jakaume tuusluvut. Moulotteset satuasmuuttujat

Lisätiedot

SUOM EN VIRALLINEN TILASTO III 26 : 3 YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU. vv. 1929 30 OSA 3 RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 1929-30 VOL.

SUOM EN VIRALLINEN TILASTO III 26 : 3 YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU. vv. 1929 30 OSA 3 RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 1929-30 VOL. SUOM EN VIRALLINEN TILASTO MAATALOUS III : YLEINEN MAATALOUSTIEDUSTELU vv. 0 OSA RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE DE 0 VOL. HELSINKI V A L T I O N E U V O S T O N KIRJAPAINO Ssällys. Tekstä: Jo h d anto...

Lisätiedot

Leppävaara Lintuvaara Mäkkylä Perkkaa Vermo Uusmäki Friisinmäki Ruukinranta Leppäsilta Kilo Karakallio

Leppävaara Lintuvaara Mäkkylä Perkkaa Vermo Uusmäki Friisinmäki Ruukinranta Leppäsilta Kilo Karakallio LEPUSKI Tervetuloa HARAKANPESÄN terassille! RAVINTOLA HARAKANPESÄ Leipurinkuja 2 Leppävaara Puh. 09-5123 600 www.ravintolaalberga.fi Leppävaara Lintuvaara Mäkkylä Perkkaa Vermo Uusmäki Friisinmäki Ruukinranta

Lisätiedot

KOKOUS- JA RYHMÄMATKAT Syksy 2013 kevät 2014

KOKOUS- JA RYHMÄMATKAT Syksy 2013 kevät 2014 KOKOUS- JA RYHMÄMATKAT Syksy 2013 kevät 2014 UUSI UPEA VIKING GRACE! Kokous merellä ja Tukholma kaupan päälle s. 2 Työpävä Suomenlahdella s. 3 Kokousmatka saarstomasemssa s. 4 Ryhmä kasaan ja merelle s.

Lisätiedot

Uuden eläkelaitoslain vaikutus allokaatiovalintaan

Uuden eläkelaitoslain vaikutus allokaatiovalintaan TEKNILLINEN KORKEAKOULU Systeemanalyysn laboratoro Mat-2.108 Sovelletun matematkan erkostyö Uuden eläkelatoslan vakutus allokaatovalntaan Tmo Salmnen 58100V Espoo, 14. Toukokuuta 2007 Ssällysluettelo Johdanto...

Lisätiedot

jakamalla Hyvä ei lopu Naisten Pankin Reetta Meriläinen innostaa suomalaisia auttamaan 20 15.5.2014 www.esse.fi Nuukailu on elämänasenne.

jakamalla Hyvä ei lopu Naisten Pankin Reetta Meriläinen innostaa suomalaisia auttamaan 20 15.5.2014 www.esse.fi Nuukailu on elämänasenne. 20 15.5.2014 www.esse.fi Tuomiokirkko Espoonlahti Leppävaara Olari Tapiola Kauniainen Hyvä ei lopu jakamalla Naisten Pankin Reetta Meriläinen innostaa suomalaisia auttamaan 6 Nuukailu on elämänasenne.

Lisätiedot

spoori Puheenjohtajan palsta Tiedotuksia hallitus 2003 Jaosvastaavat: FK-jaos: Antero Saarenpää

spoori Puheenjohtajan palsta Tiedotuksia hallitus 2003 Jaosvastaavat: FK-jaos: Antero Saarenpää Puheenjohtajan palsta KALEVI VAINIO Puheenjohtaja Puh. 050-413 4410 SYYSKOKOUS Taas mennään pimeää päin eli syksy saapuu. Kesän kisat alkavat olla ajetut, toivottavasti niistä on tullut myös menestystä.

Lisätiedot

Hyvinvointijumppa. t v. Suomussalmella 3. 9.2.2014 HYVINVOINTIVIIKON. TAPAHTUMAKALENTERI Suomussalmella. Torstai 6.2. Maanantai 3.2. Tiistai 4.2.

Hyvinvointijumppa. t v. Suomussalmella 3. 9.2.2014 HYVINVOINTIVIIKON. TAPAHTUMAKALENTERI Suomussalmella. Torstai 6.2. Maanantai 3.2. Tiistai 4.2. H Maaata 3.2. Sumussalmella Htjumppa INO ISOJÄRVI kl 9-17 Sumussalme ptee Lähhtajapskeljat tekeät ereskerja erepaemttauksa sekä dabetesrskkarttuksa kl 9-17 Smaset Ra esttelee Better Bdes urheluaatteta

Lisätiedot

NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT

NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT ISBN 978-952-457-405-1 NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT RAPORTIN LAATIJA: EIJA SEPPÄNEN, FOUNTAIN PARK OY HELSINKI 2008 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 5 NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Kirjat: Nuoresta Vuoreksesta surrealistisia teoksia. katso TArJoUkSeMMe MYÖS AAMULehDeSTä! atria. Shokkierä! TALOnPOjAn LEnKKi

Kirjat: Nuoresta Vuoreksesta surrealistisia teoksia. katso TArJoUkSeMMe MYÖS AAMULehDeSTä! atria. Shokkierä! TALOnPOjAn LEnKKi PALVELEMME Ma-pe 8.30-19 La 10-16 Su suljettu Insinöörinkatu 38 Puh. 010 617 0100 Palveluksessasi myös nettiapteekki www.apteekkiverkko.fi Hervannan Sanomat Asiointi: Hervannan Kela ei aukea kuukausiin.

Lisätiedot

3-4 U FO-KONGBE SSI 7. KANSA! 1\T\'.ÄLI NEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAII.MANKO NGRESSI

3-4 U FO-KONGBE SSI 7. KANSA! 1\T\'.ÄLI NEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAII.MANKO NGRESSI Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti Julkaisija Interplanetistit ry - Interplanetisterna rf 3-4 Päätoimittaja Aili Nurmiaho Toimitussihteeri P Teerikorpi KirjQitusten lainaaminen sallittu lähde mainiten

Lisätiedot

Apulaisylilääkäri Jaana Lahtonen on iloinen kun Kalajärven terveysaseman jonot on saatu lyhenemään. Säilyykö Kalajärven terveysasema?

Apulaisylilääkäri Jaana Lahtonen on iloinen kun Kalajärven terveysaseman jonot on saatu lyhenemään. Säilyykö Kalajärven terveysasema? Kalajärven Sanomat J ulkais ija: Kalajär vi -Seur a r y Sähköposti: kalajarviseura -hallitus@yhdistysavain.fi Toimitus: Monica Jägermalm, Elina Leppänen, Jari Kaponen, Viki Sirkiä, Pirkko Saaresto, Painos:

Lisätiedot

AVAJAISIA -50% FOX CENTER. 5.9. klo 10-16! KUNTOSALI Wärtsilänkatu 61, 04440 Järvenpää p. 044-988 1749 sport@foxcenter.fi AUKI 24/7! 1kk.

AVAJAISIA -50% FOX CENTER. 5.9. klo 10-16! KUNTOSALI Wärtsilänkatu 61, 04440 Järvenpää p. 044-988 1749 sport@foxcenter.fi AUKI 24/7! 1kk. Mukavat ja tukevat URHEILULIIVIT Maximum Support Koskenmäenpolku 1, Tuusula (Hyrylän linja-autoaseman lähellä) Keskiviikko 12.8.2015 3. vuosikerta n:o 26 Jakelu 46 540 kpl News-lehdet Puh. 050-356 8711

Lisätiedot

Arkipäivän kokemuksia. köyhyydestä

Arkipäivän kokemuksia. köyhyydestä Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä Toimittaneet Anna-Maria Isola, Meri Larivaara ja Juha Mikkonen Teoksen julkistamista on tukenut Lääkärin sosiaalinen vastuu ry. Kustannusosakeyhtiö

Lisätiedot

Nikkarinkruunu 20 vuotta sivut 6-7

Nikkarinkruunu 20 vuotta sivut 6-7 Asukaslehti 01/2013 Muista paloturvallisuus joulun pyhinä sivu 3 NikkarinSanomat_012013.indd 1 Nikkarinkruunu 20 vuotta sivut 6-7 Asumisen uutisia sivut 8-10 5.12.2013 11:16:48 PÄÄKIRJOITUS Asukkaat ovat

Lisätiedot

Ruoholahden ja Jätkäsaaren aluejulkaisu 11-12/2013. Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! Palvelemme. myös su klo 21 asti. Katso lisää facebookista

Ruoholahden ja Jätkäsaaren aluejulkaisu 11-12/2013. Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! Palvelemme. myös su klo 21 asti. Katso lisää facebookista Ruoholahden ja Jätkäsaaren aluejulkaisu 11-12/2013 Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! Hauskaa joulua! Rauhallista joulunaikaa ja onnellista vuotta 2014! Musiikinopetusta jo vuodesta 1922 www.konservatorio.fi

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

-30% -50% Meiltä ihanat ylioppilaskukat LOPPUUN- MYYNTI. Paljon tuotteita MYÖS JUHLAMEKKOJA! Jälleenmyyjäsi Rovaniemellä:

-30% -50% Meiltä ihanat ylioppilaskukat LOPPUUN- MYYNTI. Paljon tuotteita MYÖS JUHLAMEKKOJA! Jälleenmyyjäsi Rovaniemellä: Onnittele äitiä kukkasin Meiltä ihanat ylioppilaskukat KÄTEISMAKSU SAARAN KUKKAKIOSKI Tervetuloa! Avoinna MA-PE 10-18 LA 9-16 Revontultentie 1, 96500 Rovaniemi (se punainen tupa) PALVELEMME la 30.5. 8-18

Lisätiedot

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13 www.alumiini.fi www.alumiini.fi ALKUAINE NRO 13 alumiinia muodossa ja toisessa Kädessäsi oleva julkaisu on suo ma lai sel ta kan nal ta kat sot tu koos te alu mii nis ta, sen hyötykäytöstä ja suh tees

Lisätiedot

********************************************************************************

******************************************************************************** LÄÄKETIETEEN LN VLINTKOE 8.5.009 TEHTÄVÄMONISTE Tämä on valntakokeen tehtävämonste. Monste ssältää anestotekstä, johdantoja tehtävn, valntakoetehtävät sekä ltteenä valntakokeen kaavakokoelman ja taulukkotetoja.

Lisätiedot

Palveluauto. Suomen Palvelutaksit ry:n jäsen- ja tiedotuslehti 2 2013

Palveluauto. Suomen Palvelutaksit ry:n jäsen- ja tiedotuslehti 2 2013 Palveluauto Suomen Palvelutaksit ry:n jäsen- ja tiedotuslehti 2 2013 Ihanaa kesää! Viittomakielen tulkki Nina Virtanen tekee tärkeää työtä kuulovammaisten parissa. Tulkki mahdollistaa itsenäisen elämän,

Lisätiedot

tule herättämään kaikki aistit

tule herättämään kaikki aistit 1/2010 tule herättämään kaikki aistit Forma Messuille! Kansainvälisten messujen houkuttelevat trendit 2010 Mattotuotannon kotimaiset osaajat näin palkkaat Muotoilijan o saatko ottaa lehdistöstä KaiKen

Lisätiedot

Eskareille päivähoitokin koulussa

Eskareille päivähoitokin koulussa Muutimme! AVAJAISTARJOUS 14.2. asti DIGIKUVAT alk. 0,15 (min. 100 kpl) Av. ark. 10-18, la 10-16 Puh. 368 1280 www.kuvakuisma.fi Palmrothintie 2, PIRKKALA, (Citymarket Pirkkala) Pirkkalainen ILMOITTAJA:

Lisätiedot

Kotilainen. Tervetuloa energiseen yleisötilaisuuteen s.2. Nuoret perheet tietävät s. 4 UUSIA innovaatioita s.6 ja 14. 42 vuotta edunvalvontaa

Kotilainen. Tervetuloa energiseen yleisötilaisuuteen s.2. Nuoret perheet tietävät s. 4 UUSIA innovaatioita s.6 ja 14. 42 vuotta edunvalvontaa Kotilainen 42 vuotta edunvalvontaa KORSON OMAKOTIYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE 1 19.3.2014 Tervetuloa energiseen yleisötilaisuuteen s.2 Kokouskutsu...s. 2 Puheenjohtajalta...s. 3 Nuoret perheet tietävät s.

Lisätiedot