Äänestä avoimemman kunnan puolesta vaaleissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Äänestä avoimemman kunnan puolesta vaaleissa 28.10."

Transkriptio

1 Avoimempi Kaarina Tärkeintä on palveluiden laatu ja saatavuus Äänestä avoimemman kunnan puolesta vaaleissa Ennakkoäänestys Kommunen är vårt gemensamma hem en hurdan kommun vill du ha?

2 2 Tärkeintä on palveluiden laatu ja saatavuus. Vihreänä vaaleihin Kaarinassa Vihreät tavoittelevat Kaarinasta kestävän kehityksen kotikuntaa, jossa on hyvä elää. Silloin lähipalvelut toimivat ja elinympäristö on terveellinen ja turvallinen. Meille ympäristön kestokyvyn ja kulttuuriperinnön vaaliminen on luonnollista ja tärkeää. Haluamme säilyttää ja kehittää viisaasti. Vihreät ovat riippumattomia. Ajamme kuntalaisen ja yhteisen elinympäristön etua. Vaalikampanjan maksamme itse emmekä myy julkaisuihimme mainoksia. Me katsomme pidemmälle tulevaisuuteen kuin yhteen tilikauteen. Ryhmässämme tehdään päätökset keskustellen, ei ryhmäkuria käyttäen. Vihreät haastavat kaikki puolueet tunnustamaan tulevaisuuden vaatimukset. Kuntaa kehitettäessä on huomioitava väestön ikääntymisestä johtuvat palvelutarpeet, luonnon rajallinen kestokyky ja ilmastonmuutoksen vaikutukset. Kuntaliitokset ja seudullinen yhteistyö ovat tulevan kauden keskustelunaiheita. Kaarinan täytyy kääntää ne uhista mahdollisuuksiksi. Kaikkia kunnan osia on kohdeltava ja kehitettävä tasapuolisesti. On luotava lähidemokratiaa tukevia toimintamalleja, joiden avulla kuntalaiset voivat osallistua päätöksentekon ja tulla aidosti kuulluksi. Vihreät ovat tavallisia kuntalaisia. Arvostamme ihmisten erilaisuutta ja kunnioitamme yksilöllisyyttä ja jokaisen oikeutta omaan vakaumukseensa. Puolustamme myös niiden etuja, jotka eivät siihen itse pysty. Kestävä kehitys on meille tärkeä hyvän elämän turvaaja tänään ja huomenna. Vihreä ajattelu merkitsee omakohtaista vastuuta ympäristöstä ja pyrkimystä kohtuullisuuteen. Avoimempi Kunta Hyvä Elämä Kaarinassa Julkaisija / Utgivare Kaarinan Vihreät ry - De Gröna i St Karins PL 118, KAARINA Toimitus / Redaktion Mari Saario (vast.), Niko Porjo, Niina Ruuska, Tomi Kurkilahti, Anton Vaaranmaa Ulkoasu ja taitto / Ombrytning A1 Media Oy, Kaarina Paino / Tryckeri Salon Lehtitehdas, Salo Jakelu Itella Oyj, Turku-Palvelu Oy Painos kpl LOKAKUU 2012 Kaikkiin talouksiin Kaarinassa ja Piikkiössä

3 Vihreät tavoittelevat Kaarinasta kestävän kehityksen kotikuntaa, jossa on hyvä elää. 3 Vihreitä vaikutuksia Kaarinan Vihreiden arvot Avoimuus On toimittava avoimesti. Kuntalaisille on tiedotettava ajoissa heitä koskevista hankkeista ja annettava mahdollisuus tulla kuulluksi. Demokraattisuus Kaupunkilaisille on luotava lisää vaikutusmahdollisuuksia uusien sähköisten medioiden avulla ja kaupunginosatoimintaa sekä yhteisöllisyyttä tukemalla. Ekologisuus Kaupunki ottaa huomioon luonnon monimuotoisuuden ja rajallisen kestokyvyn. On otettava huomioon tulevien sukupolvien elinmahdollisuudet ja kartettava lyhytnäköistä voitontavoittelua. Jokaisella on moraalinen vastuu, millaisen maailman jättää tuleville sukupolville. Avoin, yhteinen, onnellinen kunta Kaarinalaisten puolesta. Riippumattomuus Kaupungin toiminnan on oltava riippumatonta. Kaupungin on ajettava kaupunkilaisten etua. Tasa-arvoisuus Kaikkia kaupunkilaisia on kohdeltava tasa-arvoisesti ja annettava kaikille kunnalliset palvelut oikeudenmukaisesti sukupuolesta, iästä, vammaisuudesta, terveydentilasta, varallisuudesta, rodusta, kielestä, asumismuodosta tai asuinpaikasta riippumatta. Vastuullisuus Kaupungin toiminta ja rakentaminen vaikuttavat ihmisten elämään. Päätöksenteko vaatii kaukonäköisyyttä ja tulevaisuuden ymmärtämistä. Kuntalaisen on aina tiedettävä, kuka toiminnasta ja päätöksistä kantaa vastuun. TERVEYS ON YKKÖSASIA Jokaiselle meistä on tärkein asia terveys. Kun sairastumme, on tuiki tärkeää, että saamme pian apua ja asiantuntevaa hoitoa. Terveyskeskuksemme on ollut tunnettu hyvästä palvelustaan. Tällä valtuustokaudella vastaanotolle on ollut aina vain vaikeampi päästä. Jonot ovat olleet kohtuuttoman pitkiä. Uusia ratkaisuja on etsitty ja välillä löydettykin. Silti parantamisen varaa on kosolti. Hankalinta on, että rahamme ovat vähissä. Emme voi perustaa uusia virkoja, vaan ratkaisua on etsittävä erilaisista tehostamistoimista ja uudelleen organisoinnista. Mikäli näin ei palvelu parane, on lisärahaa löydyttävä. Vihreät ovat puhuneet sen puolesta ja keskustelu jatkuu. KOULUSTA HYVINVOINTIA LAPSILLE Kaarinan kouluja on pidetty arvossa. Moni perhe muuttaa muualta juuri tiettyyn koulupiiriin saadakseen lapsensa hyvämaineeseen kouluun. Olemme vihreinä olleet voimakkaasti tukemassa koulujen opetusryhmäkokojen pienentämistä ja luokkien varustamista nykyaikaisin laittein. Kannatamme myös ppilashuollon voimavarojen lisäämistä: psykologien määrä on riittävä, mutta yksi kuraattori tarvittaisiin ehdottomasti lisää. Koko ikäluokka on koulussa ja silloin varhainen puuttuminen on mahdollista. Lisää sivulla 28 sekä netistä Lehti on syntynyt kaarinalaisten käsissä, iso kiitos kaikille mukana olleille. Yhdessä pystymme parempaan.

4 4 Vihreät on olemassa turvatakseen tulevaisuuden.

5 Vihreät haastavat kaikki puolueet tunnustamaan tulevaisuuden vaatimukset. 5 Kaarina reiluksi kaupungiksi. Haluamme puolustaa jokaisen vapautta elää kuten tahtoo toisia ihmisiä ja ympäristöä kunnioittaen.

6 Kaarinasta on rakennettava ihmisen kokoinen erilaisten tapahtumien ja kauniin luonnon kotikunta, joka tarjoaa hyvät palvelut ja kuuntelee kuntalaisia. Kunta, joka varautuu väestön ikääntymiseen ja ilmastonmuutokseen, elää sukupolvivastuullisesti ja ymmärtää ajan haasteet. Kunnallisvaaleissa 2012 ohjelmamme nimi on HYVÄN ELÄMÄN PERUSPILARIT I Päivähoidosta kouluun ja elämään III Terveys on arvokas asia II Kaikista on pidettävä huolta Kaarinan Vihreät eilen, tänään ja huomenna.

7 Kuntaliitokset ja seudullinen yhteistyö ovat tulevan kauden keskustelunaiheita. - Kas tikli, Kaarinan nimikkolintu. 7 Suomalaisilla on vahva halu yhteisvastuuseen. Äänestä avoimemman kunnan puolesta vaaleissa Ennakkoäänestys Esteetön Kaarina on paras kaikille Työttömälläkin on oikeus työkykyyn Kaarina-lisä on säilytettävä Kaarinalaisten etuja valvotaan olemalla mukana seudullisissa neuvotteluissa Kotipalvelua myös lapsiperheille Yrittämisympäristöäkin pitää suojella Käy kurkkaamassa uusimmat kirjoitukset ja uutiset V Tarkka taloudenpito turvaa hyvät palvelut IV Kestävä kehitys on vastuuta huomisesta VII Kuntalaisten voitava osallistua VI Yrittäminen luo hyvinvointia Kaarinalaisten puolesta.

8 8 Hyvän elämän peruspilarit Kaarinan Vihreät I Päivähoidosta kouluun ja elämään Lasten ja nuorten laadukas hoito ja kouluttaminen antavat parhaat eväät hyvälle elämälle. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin on oltava ohjaava periaate kaikessa päätöksenteossa. Kaarina-lisä eli lasten kotihoidontuen kuntalisä on säilytettävä tukemassa perheiden valinnanvapautta. Päiväkoti- ja koulurakennusten monikäyttöisyyttä ja pihojen virikkeellisyyttä on lisättävä. Lasten ja nuorten liikenneturvallisuutta on edistettävä: koulutien on oltava turvallinen ja hyötyliikkumiseen kannustava.

9 Vihreät ovat riippumattomia. 9 Hyvän elämän peruspilarit Kaarinan Vihreät II Kaikista on pidettävä huolta Kukaan meistä ei voi koskaan tietää, milloin tarvitsemme apua. Työttömien työllistymisen tukemisen on oltava aktiivista. Kotipalvelua on kehitettävä ikäihmisten kotona asumisen turvaamiseksi ja myös vaihtoehtoisia asumismuotoja tulee olla tarjolla. Vanhuspalveluissa on oltava riittävästi pätevää henkilökuntaa. Esteettömyyden tulee olla suunnittelun ja toteutuksen lähtökohta huomioiden myös kunnan sähköiset palvelut. Vaikeuksiin joutuneille lapsiperheille on tarjottava kotiapua ja kokonaisvaltaista tukea. III Terveys on arvokas asia Tervekin voi tulla välillä sairaaksi, jolloin avun on löydyttävä läheltä ja pian, mieluiten jo ennaltaehkäisevästi. Ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa on kehitettävä kaikkina ikäkausina Terveyskeskuksen vastaanotolle pääsyä on saatava nopeammaksi. Työttömien työkykyä ja terveyttä on vaalittava tasa-arvoisesti työssäkäyvien kanssa. Mielenterveysongelmiin on tartuttava ajoissa esimerkiksi varhaisen tuen ja seulontojen avulla. Mielenterveystyöhön on saatava enemmän pätevää henkilökuntaa. Terveyskeskuksesta on päästävä joustavasti erikoissairaanhoitoon.

10 10 Hyvän elämän peruspilarit Kaarinan Vihreät IV Kestävä kehitys on vastuuta huomisesta Kestävyys on reilua toimintaa. Se on vastuuta ihmisistä, luonnosta, arjestahistoriasta ja huomisesta. Yhteisten päätösten tulee olla taloudellisesti kestäviä ja materiaali- ja energiatehokkuus ovat myös taloudelisia näkökohtia. Kaupungin hankinnat Hankinnoissa on otettava huomioon tuotteiden elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. Ruokapalveluilta odotetaan ravitsevaa ja hyvää ruokaa. Luomu- ja lähiruokaa on suosittava ja kasvisruokavaihtoehdon tulee olla ravitsemuksellisesti tasaveroinen muiden kanssa. Kaupungin on ostettava mahdollisimman paljon uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä. Kaarina voisi ryhtyä reilua kauppaa suosivaksi reiluksi kaupungiksi. Lämmitys ja energia Pitkällä aikavälillä on tähdättävä hiilineutraaliuteen ja energiaomavaraisuuteen. Kaupungin tulee tutkia investointimahdollisuudet omaan uusiutuvaan energiantuotantoon erityisesti lämmön osalta. Lämmön talteenoton, varaamisen ja energian säästämisen on oltava luonnollinen osa energiaratkaisuja. Kaukolämpöverkon laajentamiseen asuntoalueille on oltava painavia perusteita. Meri- ja maalämmön sekä aurinkoja tuulienergian käyttöönottoa on suosittava uusilla asuntoalueilla ja kaupungin kiinteistöissä. Rakentaminen ja maankäyttö Uudisrakentamisessa, korjausrakentamisessa ja rakentamisen ohjeissa tulee suosia vähän energiaa kuluttavia ja ekologisia ratkaisuja. Maankäytön suunnittelussa on keskityttävä täydennysrakentamiseen, keskustojen kehittämiseen ja radanvarsialueiden rakentamiseen Littoisissa ja Piikkiössä. Kaarinan Rauhalinna on sopiva alue yhteisöllisen ja ekologisen asumisen suunnittelemiseen.

11 Vihreät ovat tavallisia kuntalaisia. 11 Hyvän elämän peruspilarit Kaarinan Vihreät Luonnonvarojen käyttö Kaupungin tulee edistää mahdollisuuksia, että jokainen kaarinalainen voi itse toimia luonnonvaroja säästävästi. Kaarinan kaupungin toiminnassa on suosittava luonnonvaroja säästäviä ja materiaalitehokkaita toimintatapoja. Jätteiden hyödyntäminen ja monipuolinen kierrätys kuuluvat arkeen. Sekajätepoltto saa olla vain poikkeus. Kaupungin on tuettava kierrätyskeskuksen toimintaa ja edesautettava kierrätysvalistusta. Kaatopaikkajätteen keräilyyn pienkiinteistöiltä on luotava nykyistä edullisempi ja parempi keräysjärjestelmä. Uusille asuntoalueille on tärkeä saada kaupunkiviljelypalstoja ja yhteisöllisyyttä edistäviä kohtaamispaikkoja Viljelypalstojen tarjoamista on lisättävä ja niiden hoitomahdollisuuksia parannettava. Kaupunkimetsien hoidossa on otettava huomioon luonto- ja virkistysarvot. Liikkuminen Pikaraitiotien Piikkiö-Kaarina-Turku- Raisio-Naantali rakentaminen on Kaarinalle merkittävä hanke. Kaarinan on edistettävä kaikin tavoin paikallisjunaliikenteen aloittamista. Joukkoliikenne on saatava kattavammaksi, ajanmukaisemmaksi ja toimivammaksi toimimalla aktiivisesti seudullisen joukkoliikenteen kehittäjänä. Kehittämällä palveluliikennettä paikataan joukkoliikenteelle jääviä puutteita. Kaupungin hankkimat omat kuljetukset tulee toteuttaa yhteisinä hankintoina ja logistisesti tehokkaasti Pyöräilyn lisääminen edistää myös terveyttä. Pyöräily tarvitsee monipuolisemmat, turvallisemmat ja parempikuntoiset väylät erityisesti kyläkeskustoihin ja niiden välille sekä hyvät pyöräparkit keskustoihin. Jalankulkijoiden ja kuntoilijoiden liikkumisen viihtyisyys ja turvallisuus tulee taata kaupunkisuunnittelussa. Toimiva julkinen liikenne vähentää autoliikennettä ja lisää liikenneturvallisuutta Elinympäristön laatu Kaupungin kulttuurihistoria ja arvokkaat maisemat sekä rakennukset sitovat meidät kotiseutuumme, niitä pitää vaalia osana kaarinalaisuutta. Kaarinan luonnonläheisyys on meille kaikille arvokas asia, jonka säilyminen tulee huomoida kaupunkia kehitettäessä. Työtä Littoistenjärven kunnostamiseksi ja virkistyskäytön säilyttämiseksi pitää jatkaa. Sade- ja hulevesien ohjaaminen kosteikkojen tai pienien lampien kautta vähentäisi tulvariskiä ja ravinteiden valumaa vesistöihin. Rauhalinnan rantojen jättäminen vapaiksi luonnolle ja ihmisille kuljettaviksi on erittäin tärkeä asia. Hovirinnan rannan kehittämistä yhteisölliseen käyttöön on hyvä jatkaa. Luonnon- ja ympäristönsuojelulla voimme parantaa elämän laatua. Kokemukset lähiluonnossa luovat elämään sisältöä ja mielenrauhaa. Näitä kokemuksia tulee mahdollistaa kaikille kuntalaisille ja tarjota luontohetkiä myös hoitopalvelujen asiakkaille.

12 12 Hyvän elämän peruspilarit Kaarinan Vihreät V Tarkka taloudenpito turvaa hyvät palvelut Tarkka taloudenpito ennakoi ja ennaltaehkäisee ennemmin kuin korjaa vahinkoja.seurantajärjestelmiä on kehitettävä niin, että saadaan näkyviin ennaltaehkäisyn hyötyjä ja estetään ongelmien siirtäminen sektorilta toiselle. Palvelujen laatu säilyy riittävillä veroilla ja maksuilla, suomalaisilla on vahva halu yhteisvastuuseen. Velanotto on hyväksyttävää sellaiseen julkiseen rakentamiseen ja investointeihin, josta hyötyvät myös tulevat sukupolvet. Esimerkiksi energiatehokkuuden parantaminen ja raideliikenne tuovat hyötyjä tulevaisuudessa. Palvelujen parantamiseksi seudullinen yhteistyö on tärkeää ja järkevää, Kaarinan tulee olla päätöksenteossa innovatiivinen edelläkävijä. Julkinen rakentaminen on kannatettavaa, jos niin turvataan palvelutarvetta ja korjataan kaupungin omaisuutta. Kaupungin tarpeetonta ja kuluja tuovaa omaisuutta voidaan realisoida. VI Yrittäminen luo hyvinvointia Yrittäjäystävällinen kaupunki sekä houkuttelee uusia yrittäjiä että takaa entisten säilymisen. Yritykset luovat selkärankaa kaupungin palveluille ja tarjoavat hyvinvointia luovia työpaikkoja. Kaupungin ja yrittäjien yhteistyö toimii esimerkillisesti ja sitä tulee vaalia. Yrittämisen olosuhteita on edelleen kehitettävä. Kaupungin riittävä asukastiheys mahdollistaa monipuolisen palveluliiketoiminnan. Kaarinan ja Piikkiön keskustoista on hyvä luoda houkuttelevia vaihtoehtoja kauppakeskuksille. Isot kauppakeskukset syövät lähipalveluja: niitä ei kannata suosia. Kunta voi tarjota pilottikohteita paikallisten yritysten hyville innovaatioille ja auttaa niiden kasvua. Uudet kasvualat, kuten palvelut ja puhtaat teknologiat, tulee erityisesti huomioida päätöksentessa.

13 Kestävä kehitys on meille tärkeä hyvän elämän turvaaja tänään ja huomenna. 13 Hyvän elämän peruspilarit Kaarinan Vihreät VII Kuntalaisten on voitava osallistua Kaarinassa on monta kaupunginosaa/ kyläkeskusta. Kasvanut kunta vaatii uusia tapoja kuntalaisten kuulemiseeen ja osallistumiseen Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia on lisättävä kuntalaiskuulemisilla ja nettityökalujen avulla Päättäjät ja johtajat voisivat olla tavoitettavissa säännöllisesti esimerkiksi sähköisellä kyselytunnilla Valtuuston kokoukset tulee avata seurattavaksi myös verkkoon, tekniikka on jo olemassa Kuntalaisaloitteiden tekemistä on edelleen helpotettava ja kannustettava niihin esimerkiksi kouluissa, kirjastoissa ja yhteispalvelupisteissä Kaupunkilaisia koskevista hankkeista on tiedotettava aktiivisesti jo valmisteluvaiheessa.

14 14 Me Silja Hannu Jouni Milla Elias Terttu Jani Milla Aaro Päivi Outi Tomi

15 15 Valitse vihreä joukkue, ehdokkaasi» Hannu Kai Tomi Niko Kirsi Markus Timo Niina Mari Jorma Anton Anneli Maarit

16 16 Jonkun pitää puhua maalaismaiseman puolesta Olennaisinta on ihminen 89 Milla Aalto (sit.) Biologian opiskelija Piikkiö 90 Elias Aarnio IT-asiantuntija Koristo Olen 21-vuotias piikkiöläinen biologian opiskelija ja kuvataiteilija, jolle oman kotiseudun eloisa maalaismiljöö ja monimuotoinen luonto peltoineen ja metsineen ovat aina merkinneet paljon. Juuri niiden vuoksi olen ehdolla tämän syksyn kunnallisvaaleissa. Asuinympäristömme ollessa muutoksen alla pitää jonkun puhua maaseudun perinnemaisemien, vanhojen rakennusten, arvokkaiden luontokohteiden ja monelle kuntalaiselle rakkaiden sienestys-, marjastus- ja ulkoilumaastojen puolesta. Arvostan kotikuntamme rauhallisuutta ja kauniita maisemia. Uskon Kaarinan voivan kasvaa ja kehittyä siten, että tämä idylli säilyy myös tuleville sukupolville. Eniten minua kiinnostavatkin kaavoitus- ja maankäyttökysymykset, jotka kuuluvat opintojeni ja järjestötoimintataustani myötä erityisosaamiseni piiriin. Minulle tärkeisiin asioihin kuuluu myös palveluiden, kuten koulujen ja terveyskeskuksen, pysyminen ihmisten lähellä. Koko ikäni Piikkiön perukoilla asustettuani ymmärrän omakohtaisesti lähipalveluiden merkityksen. Keskeisiä arvojani ovat rehellisyys ja avoimuus, luonnon itseisarvo, sivistys ja kulttuuri sekä perinteiden kunnioittaminen. Harrastan muun muassa retkeilyä, musiikkia, tanssimista, vaatteiden ompelemista, runojen ja proosan kirjoittamista sekä yhdistystoimintaa. Olen 43 vuotta nuori idealisti. Koulutukseltani olen valtiotieteen maisteri ja opettaja. Pääosan työurastani olen kuitenkin puuhannut tietotekniikan parissa. Viime vuosina työni on ollut vapaiden ja avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käytön edistämistä. Teoreettinen ajattelu on vahvuuteni, mutta en silti unohda miksi minusta piti tulla insinööri. Pidän teknisestä tekemisestä. Autoni on itse huollettu, osin rakennettukin ja Koristossa sijaitsevaa vanhaa taloa remontoin sen historiaa kunnioittaen. Silloin kun töiltä ja kolmelapsiselta uusioperheeltä ehdin, käyn keikkailemassa 1900-luvun alun iskusävelmiä soittavan orkesterin solistina. Lisäksi livahdan merelle purjevoimalla aina kun mahdollista. Lähdin politiikkaan päiväkotilasten puolustamiseksi. Kuluvalla valtuustokaudella olen johtanut Kaarinan kestävän kehityksen toimikuntaa ja keskustan vaalilautakuntaa. Olen vihreän ryhmän ensimmäinen varavaltuutettu ja henkilöstölautakunnan jäsen. Minulle olennaisinta on ihminen. Politiikan tulisi olla sen alkuperäisen merkityksen mukaan ihmisen luontaisen yhdessä tekemisen tarpeen toteuttamista. Poliittisen päätöksenteon tulee olla läpinäkyvää ja julkista. Sillä palvellaan kuntalaisia eikä toisin päin. Jag blev uppväxt i Pargas och lärde mig svenskan där som en naturlig del av min omgivning. Det är den fortfarande. Tycker du att de gröna värdena är viktigare än att måla sig i ett hörn med igelkottförsvarsaktig språkpolitik, då är jag din kandidat.

17 17 Kyläyhteisöllisyydestä ja luonnosta hyvinvointia Palveluiden vaaliminen on sydämenasiani 91 Päivi Ahlroos Talouspäällikkö, hyvinvointialan yrittäjä Littoinen 92 Outi Ahonen Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Littoinen Olen 53 vuotias kahden työn tekijä, pienen seurakunnan talouspäällikkö ja hyvinvointialan yrittäjä. Asun omakotitalossa Littoisissa. Kunnallispolitiikkaan haluaisin numeroymmärtämisen lisäksi tuoda välittämistä hyvistä peruspalveluista ikäryhmille vauvasta vaariin. Viheralueita ei saa tuhota hallitsemattomalla rakentamisella. Olisi hienoa, jos vanhan ajan kyläyhteisöllisyyttä saataisiin herätettyä henkiin. Itse muutimme Littoisiin Turusta vuonna 1990 mieheni vanhempien naapuriin. Tuolloin meillä oli kaksi pientä tyttöä ja poikamme syntyi myöhemmin kaarinalaiseksi. Lapsillani oli hyvä ja turvallinen kasvuympäristö ja aikuiset tyttäreni asuvat nykyäänkin Littoisissa. Tänään olen myös kaksivuotiaan pikkupojan ylpeä isoäiti, mamma. Toivon voivani auttaa kanssaihmisiäni voimaan paremmin. Hoitohuoneeni sijaitsee Portsassa Turussa. Teen siellä mm. jäsenkorjausta ja erilaisia hierontoja. Tarkoitukseni on ensi keväänä valmistua suggestoterapeutiksi. Olen myös seksuaalikasvattaja ja opiskellut taideterapiaa. Rakkaudestani luontoon kertovat fytoterapeutin opintoni ja haaveenani olisikin vielä joskus omistaa pieni pala omaa metsää. Kurssini vievät minut usein Helsinkiin, missä ihailen paikallisliikenteen sujuvuutta. Talouspäällikön työpaikkani taas on maaseudulla, minne liikkuminen ei onnistu ilman oman auton käyttöä. Näen suurta ja pientä ja uskon, että osaan ymmärtää ihmisten erilaisia tarpeita. Virkatyöni puolesta olen tottunut seuraamaan julkista taloutta ja olen aivan varma, että tästä on luottamustehtävien hoidossa apua. Viime vaaleissa en ollut ehdolla, mutta aiempia luottamustehtäviäni ovat olleet tarkastuslautakunnan varajäsenyys ja kahden eri vuokrataloyhtiön hallituksen jäsenyys, lisäksi olen ollut mm. oman ammattiyhdistykseni virkistystoimikunnassa seitsemän vuotta. Olen eläinrakas, kirjafriikki ja aikuisopiskelija. Olen 45-vuotias lastenpsykiatrian erikoislääkäri Littoisista. Avopuolison lisäksi kotona asuu kaksi teini-ikäistä lasta. Päivätyöni teen Turun kaupungin kasvatus- ja perheneuvolan lääkärinä. Aiemmin työskentelin sairaanhoitopiirin lastenpsykiatrialla 13 vuotta, tästä ajasta puolet myös esimiestehtävissä ottaen tuntumaa kliinisen työn lisäksi myös hallintoon luvun alku on lastenpsykiatriassa ollut voimakkaan muutoksen aikaa ja olen työkseni tehnyt mm. akuuttityötä, neuropsykiatriaa, oikeuspsykiatriaa sekä kehittänyt päiväsairaala-, perheosasto- ja kotihoitotyötä. Viime vaaleissa en ollut ehdolla, mutta aiemmin olen toiminut kaksi kautta Kaarinan kaupunginvaltuutettuna ja Varsinais- Suomen lastensuojelukuntayhtymän valtuustossa sekä kauden Kaarinan sivistyslautakunnan jäsenenä. Olen ollut myös Vihreän liiton Varsinais-Suomen piirin hallituksessa, lapsiperhe- ja päihdepoliittisissa työryhmissä sekä eduskuntavaaliehdokkaana vuonna Työni ja aiemmat luottamustoimet ovat avanneet minulle monipuolisen näkymän lapsiperheiden arkeen, mielenterveyteen ja palveluiden toimivuuteen. Hyvien, monipuolisten ja asiantuntevien palvelujen vaaliminen on sydämenasiani edelleen. Työn vastapainona ovat elämän muut tärkeät asiat. Rakastan teinien tuumailuja, puusaunan tuoksua, metsälenkkejä kikkarakarvaisen koiran kanssa, taidenäyttelyissä ja ostoksilla käymistä tyttäreni kanssa, koripallopoikani intohimoista suhdetta lajiinsa sekä musiikkia kokijana ja tekijänä.

18 18 Kuunnellaan ja ollaan lämpimästi läsnä Pienilläkin valinnoilla saa paljon aikaan 93 Terttu Eriksson Luokanopettaja, työnohjaaja Kesämäki 94 Jorma Hellstén (sit.) Tutkimusmestari Piikkiö Haluan pitää huolta yhteisestä ympäristöstämme, olla lämpimästi läsnä ja kuunnella ihmisiä. Tarkalla taloudenpidolla, joustavalla yhteistyöllä ja harkitulla suunnittelulla Kaarina on ja pysyy asukkailleen viihtyisänä kotikaupunkina. Olen kolmen nuoren äiti, luokanopettaja, humanististen tieteiden kandidaatti ja työnohjaaja Kaarinan Kesämäestä. Opettajantyöni lisäksi olen toiminut 16 vuoden ajan kaupungin henkisten asioiden työsuojeluvaltuutettuna. Kaupunginvaltuuston ja perusturvalautakunnan jäsenenä olen ollut kolme valtuustokautta. Pidän päätyöstäni luokanopettajana. On mukavaa olla osa innostavaa ja kannustavaa aikuistyöyhteisöä ja samalla työskennellä iloisten ja hyvin luovien ekaluokkalaisten kanssa. Aika ei taatusti tule pitkäksi! Toisaalta toimiminen työsuojeluvaltuutettuna on tuonut kaupungin henkilöstön tutuksi. Arkeeni kuuluvat erilaiset koulutus- vuorovaikutustilanteet ja työn sekä työolojen tarkoituksenmukainen järjestäminen. Työnohjaajakoulutus on antanut välineitä tähän työhön. Valtuusto- ja lautakuntatyöskentelyn myötä kaupunki on tuttu myös päättäjän näkökulmasta. Kaarinalainen perushyvinvointi ja arjen turvallinen sujuminen ovat minulle tärkeitä. Sydäntäni lähellä ovat erityisesti lasten, nuorten ja ikääntyvän väestön asiat. Olen ollut useita vuosia vammaisneuvoston jäsen. On tärkeää puhua niiden puolesta, jotka eivät itse siihen pysty. Vapaa-aikani käytän paljolti liikkumisen, hyvien ystävien ja kirjojen parissa. Kiinnostavaa on myös uusien asioiden ja taitojen oppiminen. Nämä tuovat mielenkiintoa ja lisämausteita arkielämään. Luonto on aina ollut lähellä sydäntäni ja olen erityisen huolestunut nykyisestä kiihtyvästä luonnon riistämisestä ja raiskaamisesta. Pienillä valinnoilla voisimme parantaa luonnon hyvinvointia jo merkittävästi. Politiikassa olen itse ollut mukana 8 vuotta vihreissä sitoutumattomana ja kasvissyöjä olen ollut jo yli 35 vuotta. Olen 53-vuotias tutkimusmestari/puutarhuri. Minulla on neljä aikuista lasta ja kaksi lastenlasta. Asun tällä hetkellä yksin vuokralla rivitalossa Piikkiössä. Työssä käyn Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa (MTT) Piikkiön Yltöisissä, ensi keväänä tulee 29 vuotta täyteen saman työnantajan palveluksessa. Eri harrastukset täyttävät melko kattavasti kaiken vapaaajan. Niistä rakkaimmat ovat partio ja lintujen havainnointi, jota voi pitää jo elämäntapana. Partiossa olen viime vuosina keskittynyt lippukuntani Piikkiön Tammipartion jo perinteiseen lastenteatteriin, jossa olen ollut mukana jo 13. vuotta, sekä partion adventtikalentereiden myynnin koordinointiin. Muita harrasteita ovat mm. sukututkimus, politiikka, postimerkkeily, numismatiikka ja luonnonsuojelu. Tämänhetkiset luottamustoimeni ovat kaavoitus- ja rakennuslautakunnan varajäsenyys, Turun Lintutieteellisen yhdistyksen varapuheenjohtaja ja tiedottaja, Bird Lifen retkikummi sekä Piikkiön seurakuntaneuvoston jäsen.

19 19 Jokainen tarvitsee arvon olemassaololleen Demokratia markkinavoimien isännäksi 95 Timo Kirjonen Ympäristönhoitaja Littoinen 96 Aaro Kiuru Lääketieteellisen fysiikan dosentti Kuusisto Olen 45-vuotias ympäristönhoitaja ja metsuri Littoisista. Perheeseeni kuuluvat vaimo ja 13-vuotias poika, sekä marsu ja kissa. Jouduin työkyvyttömyyseläkkeelle 1999 ja valmistuin ympäristönhoitajaksi Opinnäytetyönä olen suunnitellut Littoistenjärven luontopolun ja nykyään kunnostelen mm. kaupungin ulkoilureittejä. Isänä, lapsenlapsena, aviomiehenä ja vammaisena lasten ja nuorten hyvinvointi, vanhustenhoito sekä terveydenhuollon asiat ovat erityisesti sydäntäni lähellä. Olen kolmatta kertaa ehdokkaana Kaarinan Vihreiden valtuustoon. Luottamustehtävissä kuluvalla kaudella olen ollut kaupunginvaltuuston varajäsen, ympäristönsuojelulautakunnan jäsen, veteraanitoimikunnan jäsen sekä vesiensuojeluyhdistyksen kokouksen varajäsen. Näiden lisäksi toimin Littoistenjärven säännöstely-yhtiön hallituksessa ja neuvottelukunnan jäsenenä. Tulevalla valtuustokaudella pidän tärkeinä asioina ihmisen ja ympäristön joustavaa yhteensovittamista. Tarvitsemme henkisen hyvinvoinnin lisäämistä ja hoitoon pääsyn yksinkertaistamista sekä syrjäytymiseen johtavien asioiden karsimista. Työlle ja olemassaololle tulisi antaa edes jonkinlainen arvo, jotta ihminen voisi tuntea itsensä tärkeäksi. Harrastan valo- ja videokuvausta ja niiden editointia, sukututkimusta sekä karjalaista kulttuuria ja siihen liittyvän perimätiedon ja materiaalin taltiointia. Vapaa-ajan luonnonsuojelutyötä teen mm. Kaarinan luonnonsuojeluyhdistyksen hallituksessa. Rintamamiestalossamme ja puutarhassamme on myös harrastetta. Asuinympäristö, kuntien keskeiset suhteet ja kestävä kehitys ovat näiden vaalien keskiössä. Hälyttävää on missä tilassa olemme jättämässä maailman lapsenlapsille nykymenolla niin Kaarinassa, Turun läheisyydessä kuin koko pallollammekin. Yhteiskuntakriitikot, piispat, filosofit herättelevät meitä, kun pilvilinnatalous saa riehua yhteiskuntavaikutuksistaan välittämättä. Sen seurannainen on ökykuluttaminen, mutta myös itse kunkin välinpitämättömyys arkitekojensa seurauksista. Toimin TYKS:n ylifyysikkona vuoden 2003 loppuun. Viihdyin 60-luvun lopun yliopistotyön jälkeen sairaalafyysikon työuralla yli 32 v sekä toimin dosenttina Helsingin ja Turun yliopistoissa. Nykyenergiatuoton siirtymävaiheessa fyysikkotaustani antaa minulle perusteet kannattaa ydinvoimaa, koska sähkön tuottaminen kivihiilestä ja turpeesta on järjetöntä. Mutta ehdottomasti tulee toimia niin, että ensisijaisesti energiaa ja yleensäkin materiaaleja - on pystyttävä säästämään nykyistä selvästi tehokkaammin. Emme kansana voi käyttää enempää kuin mitä pystymme maailmalle myymään tuotteita ja palveluja, niin kunta kuin valtiokin. Jos lisävelkaa otetaan, sen tulee hyödyttää sukupolvea, joka sen maksaa. Pakoa vastuusta on myös ajatella, että: kiinalaisia on niin paljon, ettei kulutuksellamme ole merkitystä. Pienistä puroista kasvaa joki. Jokainen vastaa itse arkipäivän valinnoistaan. Tarvitsemme vastuullista suhtautumista jatkuvan kasvun ideaan, materian ja energian kulutukseen kunnissa ja Suomessa. Pannaan lähidemokratia toimimaan ennen kuntaliitoksia. Valjastetaan markkinavoimat yhteistyöllä. Vapaa-ajan harrastuksistani rakkaita ovat ranska, musiikki, veneily ja liikunta. Olen myös neljän tytön onnekas ukki. ehdokkaat.vihreat.fi/aaro.kiuru kunnallisvaalit.tek.fi/aaro.kiuru

20 20 Viihtyisä Kaarina asua ja yrittää Kunnissa tehdään elämän mittaiset ratkaisut 97 Tomi Kurkilahti Toimitusjohtaja, media-alan yrittäjä Koristo 98 Hannu Lahtonen Osastonhoitaja Poikluoma Olen media-alan yrittäjä sekä syntyperäinen kaarinalainen. Lähdin aikanaan politiikkaan kiinnostuksesta kaavoituksen ja rakentamisen suunnitteluun. Koen voivani vaikuttaa politiikassa asuinympäristöömme. Kaarinan kaupunginvaltuutettuna olenkin toiminut vuodesta Kuluvalla kaudella olen toiminut valtuustotyöskentelyn lisäksi Kaarinan rakennus- ja kaavoituslautakunnan ja Kaarinan taloustyöryhmän jäsenenä. Haluan kehittää Kaarinaa viihtyisäksi ja mukavaksi kunnaksi asua ja yrittää. Haluan vaikuttaa Kaarinassa hyvän ja monipuolisen elinympäristön toteutumiseen sekä koulutuksen ja erilaisten harrastusmahdollisuuksien tukemiseen. Kaarinan keskustan kehittämistä tulee jatkaa eläväksi kaupunkilaisten olohuoneeksi. Kaupunkikeskustasta pitää löytyä sekä kaupat että kulttuuripalvelut niin, ettei niitä tarvitse lähteä hakemaan kaukaa kauppakeskuksista. Näin myös paikallisille pienyrittäjille jää elinmahdollisuuksia. Mielestäni Piikkiön keskustan elävöittämiseksi radanvarren teollisuusalue tulee muuttaa asumiseen ja palveluille. Yrityshalleille löytyy hyviä paikkoja moottoritien varrelta. Yhdyskuntarakenteen tulee olla taajaan rakennettua, mikä mahdollistaa toimivan joukko- ja kevyenliikenteen yhteydet. Erilaisia ympäristöystävällisiä teknisiä ratkaisuja tulee ottaa rohkeasti käyttöön. Esim. matalaenergiatalot, LED-katuvalot, kiertoliittymät jne. hyödyttävät sekä kuntaa että yritysten kehittymistä. Partio, maastopyöräily ja purjehdus ovat harrastuksia, joiden parissa viihdyn. Partiossa olen ollut perustamassa Pyhän Katariinan polkuja Kaarinaan ja tällä hetkellä toimin Kuusiston Linnanyrjänien veneen kipparina. Olen mukana myös Kuhankuonon retkeilyreitistö- ja virkistysalueyhdistyksen ja Kaarinan kehitys Oy:n hallituksissa. Oli syksy -96, kun ensimmäisen kerran asetuin vihreänä ehdolle Kaarinan kaupunginvaltuustoon, syynä olivat tärkeät luonto- ja ympäristöasiat. Halusin jo nuorena olla mukana vaikuttamassa asioiden kulkuun ja tuo haluni on säilynyt siitä lähtien. Asioita, joihin haluan nyt erityisesti kiinnittää huomiota, ovat ikääntyvien ihmisten palveluiden laadukas ja asiakaslähtöinen järjestäminen sekä lasten päivähoidon, opetuksen ja vapaa-ajan toiminnan laadukas tarjonta. Olen 55-vuotias, naimisissa ja meillä on kaksi aikuista lasta, jotka jo ovat muuttaneet omilleen. Ammatiltani olen osastonhoitaja, toimin esimiestehtävissä Turun Kaupunginsairaalan sisätautiosastolla. Työni tuo näkemystä terveydenhuollon kysymyksiin, sillä ikäihmisten palveluiden järjestämisen haasteet ovat jokapäiväisiä. Luottamustehtävissä kokemukseni on karttunut mm. ympäristönsuojelu-, kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa, varavaltuutettuna sekä lukuisissa muissa toimissa, olen vaikuttanut pitkään myös Kaarinan vihreiden hallituksessa. Kokemuksesta on hyötyä yhteisten asioidemme hoitamisessa. Tältä pohjalta ajatus suuremmasta kuntaratkaisusta ei minua erityisemmin houkuta. On kuitenkin ensin mietittävä ja harkittava, edut ja haitat, ihmisten tunteita unohtamatta. Lähiluontokokemukset ovat meille kaikille tärkeitä virkistyksen ja hyvinvoinnin lähteitä. Kaarinan monet arvokkaat luontokohteet ansaitsevat erityistä hoitoa, sillä ne ovat monien harvinaisten eläin- ja kasvilajien elintilaa sekä muuttolintujen levähdyspaikkoja. Paras tae viihtyisälle ja terveelliselle elämiselle on hyvin hoidettu ja monipuolinen luonnollinen ympäristö. Sen olemme jo nyt velkaa tuleville sukupolville. Luontoharrastukseni on laajentunut, sillä tällä hetkellä minua kiinnostavat kaikki ilmiöt maaperästä avaruuteen, linnut kuitenkin eniten. Kulttuurin saralla minua viehättävät kirjallisuus, elokuva ja musiikki, erityisesti rock.

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017

LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017 LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017 LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017 Suomen ruotsalainen kansanpuolue on sinun äänesi tasa-arvoisen Suomen puolesta. Me työskentelemme kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI Tavoitteenamme on laadukkaat ja monipuoliset kunnalliset lähipalvelut, jotka ovat jokaisen kuntalaisen saavutettavissa. Lähtökohtana on asukkaiden hyvä

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta Kosken Tl kunnan strategia 2014-2020 - Koski Tl älykäs kunta Koski Tl on kehittyvä kunta maaseudun rauhassa suurten pääkeskusten lähellä. Kunnassa on vireä keskustaajama sekä runsas tonttitarjonta. Koski

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla SÄÄSTÖPANKKI Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla SÄÄSTÖPANKISSA KUULUU ASIAKKAAN ÄÄNI - Kun Säästöpankki menestyy, se pystyy jakamaan osan paikkakunnan hyvinvointia tukemaan, esimerkiksi erilaisiin

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi Säästöpankki

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi Säästöpankki SÄÄSTÖPANKKI Parempi Suomi 2016 - Säästöpankki SUOMEN VANHIN PANKKIRYHMÄ - OSA YHTEISKUNTAA JO YLI 190 VUOTTA Ensimmäinen Säästöpankki Turkuun 4.1.1823 Perustettiin vähävaraisia varten, opetti säästäväisyyttä

Lisätiedot

VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta

VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta Tämä teksti on lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta. Kun puolueohjelma

Lisätiedot

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1 Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut 7.4.2011 Eva Storgårds 1 Visio Perustehtävä Kaupungin missio eli perustehtävä on palvelujen järjestäminen kansalaisille suomen ja ruotsin kielellä

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA!

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! Diak Länsi 29.11.2007 Rehtori, dosentti Jorma Niemelä 1. Ihmisarvoinen vanhuus kuuluu jokaiselle. Siihen kuuluu oikeus olla osallisena ympäröivästä yhteisöstä

Lisätiedot

Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Huomisen eväskori pakataan kasvatustyössäkin jo tänään Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Ketkä ovat

Lisätiedot

Ikääntyvien palvelutarvekartoitus

Ikääntyvien palvelutarvekartoitus Ikääntyvien palvelutarvekartoitus Alueiden ennakointiseminaari 14.3.2013 Tuukka Arosara, projektipäällikkö Hanna Silvennoinen, projektisuunnittelija POKETTI-hanke Ikääntyvät mukaan tulevaisuustyöhön! Vuosi

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland ZA5209 Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 269 Haluaisin kysyä muutaman kysymyksen, jotka liittyvät yhteiskuntamme muodostavien eri sukupolvien

Lisätiedot

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 Ylivoimatekijät Konkreettisesti ajateltuna Orimattilan ylivoimatekijöihin kuuluvat luonnollisesti sekä asumisen että liiketoiminnan näkökulmasta edulliset neliöt. Konkretiaa

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen. VISIO Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa Eläkeläisvaltuuston kokous 24.3. klo 12.-14.30 Tesoman elinkaarikortteli 2 Tesoman elinkaarikortteli Kilpailun tarkoituksena on saada

Lisätiedot

Kehitetään kyliä yhdessä KEHITTÄMISEN PERUSTAA

Kehitetään kyliä yhdessä KEHITTÄMISEN PERUSTAA Kehitetään kyliä yhdessä KEHITTÄMISEN PERUSTAA Maarit Alikoski 15.9.2015 ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 15.92015 Kuva: Pasi Tarvainen 2015 Rovaniemen maaseudun kehittämisohjelma 2013-2020 Laaja yhteys

Lisätiedot

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle MINÄ MUUTAN Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle Kirsi Timonen, projektityöntekijä Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 MINÄ MUUTAN Olet suuren muutoksen edessä. Uuteen kotiin

Lisätiedot

Hevosharrastuksen merkitys ja ratsastuskouluyrittäjän mietteitä kuntayhteistyöhön Minna Martin-Päivä. Forssa

Hevosharrastuksen merkitys ja ratsastuskouluyrittäjän mietteitä kuntayhteistyöhön Minna Martin-Päivä. Forssa Hevosharrastuksen merkitys ja ratsastuskouluyrittäjän mietteitä kuntayhteistyöhön Minna Martin-Päivä Forssa 14.6.2010 Esityksen sisältö: Hevosharrastuksen merkitys Kunnalle Harrastajille/perheille Hevosyritys

Lisätiedot

Kuntalaiset keskiöön projektin päätösseminaari Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto

Kuntalaiset keskiöön projektin päätösseminaari Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto Kuntalaiset keskiöön projektin päätösseminaari 26.2.2015 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto Äänestysaktiivisuuden lasku Ilkeät ongelmat Luottamuspula Luottamustoimien ei-houkuttelevuus

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

EKOARKI Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen

EKOARKI Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen EKOARKI Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen kasvatuksen tukemisesta kasvatuksen tukemisesta Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n ja Suomen Ympäristökasvatuksen

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA 13.1.2017 SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ MITÄ TEEMME TÄNÄÄN? Riskienhallinnan vaihe 3 seuranta ja raportointi Riskienhallinnan vaihe 2 operatiivinen

Lisätiedot

Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille. Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi

Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille. Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi 23.- Hallitus varautuu huonoon kehitykseen Lähivuosina Suomi velkaantuu kymmenillä miljardeilla Työllisyydestä

Lisätiedot

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa.

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa. Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Kantri kertoo tästä ajasta, maaseudun elämästä, ihmisistä ja ilmiöistä lämpimästi ja terävästi. Se ei kaihda kaivautua pintaa syvemmälle, mutta uskaltaa

Lisätiedot

Kaupunkilaisista ympäristökansalaisia

Kaupunkilaisista ympäristökansalaisia Kaupunkilaisista ympäristökansalaisia Testattuja malleja ja menetelmiä Tuija Hyyrynen ja Katja Viberg Kaupunkitutkimuksen päivät 6.5.2010 4V-hanke 1.4.2008-31.3.2011 Etelä-Suomen EAKR-ohjelma, toimintalinja

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta

Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta Ryhmäraportti Jenni Kämäri, Anne Laitinen, Anssi Louet, Päivi Mäkimartti, Katri Åström Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Tradenomi (AMK) KEMI/TORNIO 2012

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Liikkuvan Arjen Design KÄYTTÄJÄPROFIILIT. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen

Liikkuvan Arjen Design KÄYTTÄJÄPROFIILIT. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen KÄYTTÄJÄPROFIILIT Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen KÄYTTÄJÄPROFIILIT TYÖMATKAPYÖRÄILIJÄ SATUNNAINEN PYÖRÄILIJÄ RETKIPYÖRÄILIJÄ MAANTIEPYÖRÄILIJÄ MAASTOPYÖRÄILIJÄ

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III Kysely kotona asuville kehitysvammaisille Seutu III Tietoja Vastausmäärä seuduittain 80 60 40 20 0 Seutu I Seutu II Seutu III Kaikki vastaukset 70 44 41 Seutu I Seutu II Seutu III Yhteensä Kotona asuvat

Lisätiedot

Paritreenejä. Lausetyypit

Paritreenejä. Lausetyypit Paritreenejä Lausetyypit Keskustele parin kanssa, kysy parilta! Omasta mielestäni olen Minun perhe on Minun suku on Minun äiti on Minun isä on Minun koti on Minun lempiruoka on Minun suosikkilaulaja on

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Kirjasto on. arjen luksusta. Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle.

Kirjasto on. arjen luksusta. Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle. Kirjasto on arjen luksusta Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle. Arvostettu edelläkävijä Lisää hyvinvointia Kirjasto on niin tuttu osa

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi Leader-info Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään Leader-rahoitusta yhdistysten ja mikroyritysten

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset 28.4.2016 Muutostekijöitä on runsaasti Ilmastonmuutos Niukkeneva julkinen talous Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Strategiamme Johdanto

Strategiamme Johdanto Strategia 2015-2016 Strategiamme 2015-2016 Johdanto Ruoveden tuleva kuntastrategia tehdään jäljellä olevalle valtuustokaudelle, jonka jälkeen uusi valtuusto päivittää strategian vastaamaan sen hetken tilannetta.

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Hyvän tahdon Viitasaari. Kirkkovaltuuston pj. Maria Kaisa Aula Kirkollisen johtamisen forum 28.1.2016 Vantaa

Hyvän tahdon Viitasaari. Kirkkovaltuuston pj. Maria Kaisa Aula Kirkollisen johtamisen forum 28.1.2016 Vantaa Hyvän tahdon Viitasaari Kirkkovaltuuston pj. Maria Kaisa Aula Kirkollisen johtamisen forum 28.1.2016 Vantaa Taustaa Kunnan, seurakunnan ja paikallislehden johdon havahtuivat keväällä 2015 keskusteluun

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Vaihtoehtoisia ydinprosessimalleja Sakari Möttönen Risto Kortelainen Ydinprosessin ominaisuuksia Perustuu asiakas- ja asiakasryhmien tarpeisiin Vahvistaa poliittista ohjausta

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry

Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä Yhdessä oleminen Pirkko Elomaa-Vahteristo ja kohtaaminen 21.10.2010 turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry Pirkko Elomaa-Vahteristo

Lisätiedot

Valtio säästää miten käy kehitysvammaisen ihmisen. Anneli Pohjola Sosiaalityön professori Lapin yliopisto

Valtio säästää miten käy kehitysvammaisen ihmisen. Anneli Pohjola Sosiaalityön professori Lapin yliopisto Valtio säästää miten käy kehitysvammaisen ihmisen Anneli Pohjola Sosiaalityön professori Lapin yliopisto 4.11.2015 Kysymys enemmän kuin ajankohtainen Kaikkialla puhutaan järjestelmäkieltä Asiakas, ihminen,

Lisätiedot

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry 30.11.2013 Reino Myllymäki Tausta Tutkimus suoritettiin Etelä-Tuusulan kyläyhdistysten verkkosivustolla

Lisätiedot

Esikoulu- / perhepäiväkotikysely 2015

Esikoulu- / perhepäiväkotikysely 2015 Esikoulu- / kysely 2015 Tutkimuksen tuloksia käytetään parantamaan esikoulujen ja päiväperhekotien laatua Göteborgissa. Vastaa kysymyksiin omien, vanhempana tai huoltajana saamiesi kokemusten pohjalta.

Lisätiedot

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta KUNTALAISTUTKIMUS 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Yleisiä näkemyksiä, päätöksentekoa ja osallistumista koskevat kysymykset 2015 Kyselylomakkeen kysymykset: 13-17, 24-, -,, 37 Näpäytä solua

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara mahdollisuus > asenteista on aloitettava! - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Kunta 2.0 -kunnan rooli vaatii päivityksen Kunnat edistävät työpaikkojen syntyä ja yrittäjyyttä Koulutus ja vapaa-aika -alusta ihmisen kasvulle

Kunta 2.0 -kunnan rooli vaatii päivityksen Kunnat edistävät työpaikkojen syntyä ja yrittäjyyttä Koulutus ja vapaa-aika -alusta ihmisen kasvulle Kunta 2.0 -kunnan rooli vaatii päivityksen Kunnat edistävät työpaikkojen syntyä ja yrittäjyyttä Koulutus ja vapaa-aika -alusta ihmisen kasvulle Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen etusijalle Harrastus

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Maakunnallisen hyvinvointiohjelman satoa. Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen UEF, PKSSK ja THL

Maakunnallisen hyvinvointiohjelman satoa. Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen UEF, PKSSK ja THL Maakunnallisen hyvinvointiohjelman satoa Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen UEF, PKSSK ja THL Hyvinvointiohjelma 1) Hyvinvoiva ja terve väestö 2) Asiakaslähtöiset ja taloudellisesti kestävät

Lisätiedot

YLE Vaalikone Vastausten esikatselu. Tietoja minusta. Vaalilupaukseni. Lempäälä. Tommi Koskinen Kansallinen Kokoomus (Sitoutumaton) 1.

YLE Vaalikone Vastausten esikatselu. Tietoja minusta. Vaalilupaukseni. Lempäälä. Tommi Koskinen Kansallinen Kokoomus (Sitoutumaton) 1. YLE Vaalikone 2012 Lempäälä Vastausten esikatselu Tommi Koskinen Kansallinen Kokoomus (Sitoutumaton) Tietoja minusta Nimi: Tommi Koskinen Puolue: Kansallinen Kokoomus (Sitoutumaton) Ikä: 36 Ammatti: Customer

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Kemppainen, Rahkonen, Korkiakangas, Laitinen Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Kemppainen, Rahkonen, Korkiakangas, Laitinen Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Herättelevät kysymykset ammattikuljettajalle Terveenä ja hyvinvoivana jo työuran alussa POHDI OMAA TERVEYSKÄYTTÄYTYMISTÄSI VASTAAMALLA SEURAAVIIN KYSYMYKSIIN: TYÖ Kuinka monta tuntia

Lisätiedot

Kysymys omaishoidon tuen maksamisen kriteereistä Raisiossa

Kysymys omaishoidon tuen maksamisen kriteereistä Raisiossa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 217 10.12.2014 Asianro 1011/05.12.00/2014 8 Kysymys omaishoidon tuen maksamisen kriteereistä Raisiossa Päätöshistoria Sosiaali-

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO Keminmaan kunta 2 Kunnantie 3, 94400 Keminmaa 1. ASUMINEN JA ARKI Olen tyytyväinen asuntooni Kyllä En En ikinä Noudatan asumiseen liittyviä sääntöjä Viihdyn kotona

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Lähiliikunta kaavoituksessa Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Lähiliikunta kaavoituksessa Timo Saarinen, ympäristöministeriö Lähiliikunta kaavoituksessa 28.5.2015 Timo Saarinen, ympäristöministeriö Taustaa: lähiliikuntaa on monenlaista Lähiliikuntaa kävely- ja pyöräteillä kuntopoluilla, ulkoilupaikoilla pelikentillä, puistoissa,

Lisätiedot

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen tutkimus ja kehittäminen 1 Varhainen tukihyvinvoinnin edellytys lapselle KT, erikoistutkija Liisa Heinämäki Stakes Liisa Heinämäki Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen

Lisätiedot

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999 Työskentelin syventäviin tai ammattiaineisiin liittyvässä kesätyössä Olin opintoja sivuavassa kesätyössä / ns. "haalariharjoittelussa" 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1., n=350 2. n=485 3., n=497 4.,

Lisätiedot

Palvelua vai omaehtoisuutta? Satu Helin, TtT Toiminnanjohtaja VTKL

Palvelua vai omaehtoisuutta? Satu Helin, TtT Toiminnanjohtaja VTKL Palvelua vai omaehtoisuutta? Satu Helin, TtT Toiminnanjohtaja VTKL Pohdintojeni sisältö - ideoita paneelikeskusteluun Palveluorientoitunut kulttuurimme istuu tiukassa Paljonko ns. vanhuspalveluja käytetään?

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6.

Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6. Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6.2016 Esteettömyystutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Invalidiliiton

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot