Äänestä avoimemman kunnan puolesta vaaleissa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Äänestä avoimemman kunnan puolesta vaaleissa 28.10."

Transkriptio

1 Avoimempi Kaarina Tärkeintä on palveluiden laatu ja saatavuus Äänestä avoimemman kunnan puolesta vaaleissa Ennakkoäänestys Kommunen är vårt gemensamma hem en hurdan kommun vill du ha?

2 2 Tärkeintä on palveluiden laatu ja saatavuus. Vihreänä vaaleihin Kaarinassa Vihreät tavoittelevat Kaarinasta kestävän kehityksen kotikuntaa, jossa on hyvä elää. Silloin lähipalvelut toimivat ja elinympäristö on terveellinen ja turvallinen. Meille ympäristön kestokyvyn ja kulttuuriperinnön vaaliminen on luonnollista ja tärkeää. Haluamme säilyttää ja kehittää viisaasti. Vihreät ovat riippumattomia. Ajamme kuntalaisen ja yhteisen elinympäristön etua. Vaalikampanjan maksamme itse emmekä myy julkaisuihimme mainoksia. Me katsomme pidemmälle tulevaisuuteen kuin yhteen tilikauteen. Ryhmässämme tehdään päätökset keskustellen, ei ryhmäkuria käyttäen. Vihreät haastavat kaikki puolueet tunnustamaan tulevaisuuden vaatimukset. Kuntaa kehitettäessä on huomioitava väestön ikääntymisestä johtuvat palvelutarpeet, luonnon rajallinen kestokyky ja ilmastonmuutoksen vaikutukset. Kuntaliitokset ja seudullinen yhteistyö ovat tulevan kauden keskustelunaiheita. Kaarinan täytyy kääntää ne uhista mahdollisuuksiksi. Kaikkia kunnan osia on kohdeltava ja kehitettävä tasapuolisesti. On luotava lähidemokratiaa tukevia toimintamalleja, joiden avulla kuntalaiset voivat osallistua päätöksentekon ja tulla aidosti kuulluksi. Vihreät ovat tavallisia kuntalaisia. Arvostamme ihmisten erilaisuutta ja kunnioitamme yksilöllisyyttä ja jokaisen oikeutta omaan vakaumukseensa. Puolustamme myös niiden etuja, jotka eivät siihen itse pysty. Kestävä kehitys on meille tärkeä hyvän elämän turvaaja tänään ja huomenna. Vihreä ajattelu merkitsee omakohtaista vastuuta ympäristöstä ja pyrkimystä kohtuullisuuteen. Avoimempi Kunta Hyvä Elämä Kaarinassa Julkaisija / Utgivare Kaarinan Vihreät ry - De Gröna i St Karins PL 118, KAARINA Toimitus / Redaktion Mari Saario (vast.), Niko Porjo, Niina Ruuska, Tomi Kurkilahti, Anton Vaaranmaa Ulkoasu ja taitto / Ombrytning A1 Media Oy, Kaarina Paino / Tryckeri Salon Lehtitehdas, Salo Jakelu Itella Oyj, Turku-Palvelu Oy Painos kpl LOKAKUU 2012 Kaikkiin talouksiin Kaarinassa ja Piikkiössä

3 Vihreät tavoittelevat Kaarinasta kestävän kehityksen kotikuntaa, jossa on hyvä elää. 3 Vihreitä vaikutuksia Kaarinan Vihreiden arvot Avoimuus On toimittava avoimesti. Kuntalaisille on tiedotettava ajoissa heitä koskevista hankkeista ja annettava mahdollisuus tulla kuulluksi. Demokraattisuus Kaupunkilaisille on luotava lisää vaikutusmahdollisuuksia uusien sähköisten medioiden avulla ja kaupunginosatoimintaa sekä yhteisöllisyyttä tukemalla. Ekologisuus Kaupunki ottaa huomioon luonnon monimuotoisuuden ja rajallisen kestokyvyn. On otettava huomioon tulevien sukupolvien elinmahdollisuudet ja kartettava lyhytnäköistä voitontavoittelua. Jokaisella on moraalinen vastuu, millaisen maailman jättää tuleville sukupolville. Avoin, yhteinen, onnellinen kunta Kaarinalaisten puolesta. Riippumattomuus Kaupungin toiminnan on oltava riippumatonta. Kaupungin on ajettava kaupunkilaisten etua. Tasa-arvoisuus Kaikkia kaupunkilaisia on kohdeltava tasa-arvoisesti ja annettava kaikille kunnalliset palvelut oikeudenmukaisesti sukupuolesta, iästä, vammaisuudesta, terveydentilasta, varallisuudesta, rodusta, kielestä, asumismuodosta tai asuinpaikasta riippumatta. Vastuullisuus Kaupungin toiminta ja rakentaminen vaikuttavat ihmisten elämään. Päätöksenteko vaatii kaukonäköisyyttä ja tulevaisuuden ymmärtämistä. Kuntalaisen on aina tiedettävä, kuka toiminnasta ja päätöksistä kantaa vastuun. TERVEYS ON YKKÖSASIA Jokaiselle meistä on tärkein asia terveys. Kun sairastumme, on tuiki tärkeää, että saamme pian apua ja asiantuntevaa hoitoa. Terveyskeskuksemme on ollut tunnettu hyvästä palvelustaan. Tällä valtuustokaudella vastaanotolle on ollut aina vain vaikeampi päästä. Jonot ovat olleet kohtuuttoman pitkiä. Uusia ratkaisuja on etsitty ja välillä löydettykin. Silti parantamisen varaa on kosolti. Hankalinta on, että rahamme ovat vähissä. Emme voi perustaa uusia virkoja, vaan ratkaisua on etsittävä erilaisista tehostamistoimista ja uudelleen organisoinnista. Mikäli näin ei palvelu parane, on lisärahaa löydyttävä. Vihreät ovat puhuneet sen puolesta ja keskustelu jatkuu. KOULUSTA HYVINVOINTIA LAPSILLE Kaarinan kouluja on pidetty arvossa. Moni perhe muuttaa muualta juuri tiettyyn koulupiiriin saadakseen lapsensa hyvämaineeseen kouluun. Olemme vihreinä olleet voimakkaasti tukemassa koulujen opetusryhmäkokojen pienentämistä ja luokkien varustamista nykyaikaisin laittein. Kannatamme myös ppilashuollon voimavarojen lisäämistä: psykologien määrä on riittävä, mutta yksi kuraattori tarvittaisiin ehdottomasti lisää. Koko ikäluokka on koulussa ja silloin varhainen puuttuminen on mahdollista. Lisää sivulla 28 sekä netistä Lehti on syntynyt kaarinalaisten käsissä, iso kiitos kaikille mukana olleille. Yhdessä pystymme parempaan.

4 4 Vihreät on olemassa turvatakseen tulevaisuuden.

5 Vihreät haastavat kaikki puolueet tunnustamaan tulevaisuuden vaatimukset. 5 Kaarina reiluksi kaupungiksi. Haluamme puolustaa jokaisen vapautta elää kuten tahtoo toisia ihmisiä ja ympäristöä kunnioittaen.

6 Kaarinasta on rakennettava ihmisen kokoinen erilaisten tapahtumien ja kauniin luonnon kotikunta, joka tarjoaa hyvät palvelut ja kuuntelee kuntalaisia. Kunta, joka varautuu väestön ikääntymiseen ja ilmastonmuutokseen, elää sukupolvivastuullisesti ja ymmärtää ajan haasteet. Kunnallisvaaleissa 2012 ohjelmamme nimi on HYVÄN ELÄMÄN PERUSPILARIT I Päivähoidosta kouluun ja elämään III Terveys on arvokas asia II Kaikista on pidettävä huolta Kaarinan Vihreät eilen, tänään ja huomenna.

7 Kuntaliitokset ja seudullinen yhteistyö ovat tulevan kauden keskustelunaiheita. - Kas tikli, Kaarinan nimikkolintu. 7 Suomalaisilla on vahva halu yhteisvastuuseen. Äänestä avoimemman kunnan puolesta vaaleissa Ennakkoäänestys Esteetön Kaarina on paras kaikille Työttömälläkin on oikeus työkykyyn Kaarina-lisä on säilytettävä Kaarinalaisten etuja valvotaan olemalla mukana seudullisissa neuvotteluissa Kotipalvelua myös lapsiperheille Yrittämisympäristöäkin pitää suojella Käy kurkkaamassa uusimmat kirjoitukset ja uutiset V Tarkka taloudenpito turvaa hyvät palvelut IV Kestävä kehitys on vastuuta huomisesta VII Kuntalaisten voitava osallistua VI Yrittäminen luo hyvinvointia Kaarinalaisten puolesta.

8 8 Hyvän elämän peruspilarit Kaarinan Vihreät I Päivähoidosta kouluun ja elämään Lasten ja nuorten laadukas hoito ja kouluttaminen antavat parhaat eväät hyvälle elämälle. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin on oltava ohjaava periaate kaikessa päätöksenteossa. Kaarina-lisä eli lasten kotihoidontuen kuntalisä on säilytettävä tukemassa perheiden valinnanvapautta. Päiväkoti- ja koulurakennusten monikäyttöisyyttä ja pihojen virikkeellisyyttä on lisättävä. Lasten ja nuorten liikenneturvallisuutta on edistettävä: koulutien on oltava turvallinen ja hyötyliikkumiseen kannustava.

9 Vihreät ovat riippumattomia. 9 Hyvän elämän peruspilarit Kaarinan Vihreät II Kaikista on pidettävä huolta Kukaan meistä ei voi koskaan tietää, milloin tarvitsemme apua. Työttömien työllistymisen tukemisen on oltava aktiivista. Kotipalvelua on kehitettävä ikäihmisten kotona asumisen turvaamiseksi ja myös vaihtoehtoisia asumismuotoja tulee olla tarjolla. Vanhuspalveluissa on oltava riittävästi pätevää henkilökuntaa. Esteettömyyden tulee olla suunnittelun ja toteutuksen lähtökohta huomioiden myös kunnan sähköiset palvelut. Vaikeuksiin joutuneille lapsiperheille on tarjottava kotiapua ja kokonaisvaltaista tukea. III Terveys on arvokas asia Tervekin voi tulla välillä sairaaksi, jolloin avun on löydyttävä läheltä ja pian, mieluiten jo ennaltaehkäisevästi. Ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa on kehitettävä kaikkina ikäkausina Terveyskeskuksen vastaanotolle pääsyä on saatava nopeammaksi. Työttömien työkykyä ja terveyttä on vaalittava tasa-arvoisesti työssäkäyvien kanssa. Mielenterveysongelmiin on tartuttava ajoissa esimerkiksi varhaisen tuen ja seulontojen avulla. Mielenterveystyöhön on saatava enemmän pätevää henkilökuntaa. Terveyskeskuksesta on päästävä joustavasti erikoissairaanhoitoon.

10 10 Hyvän elämän peruspilarit Kaarinan Vihreät IV Kestävä kehitys on vastuuta huomisesta Kestävyys on reilua toimintaa. Se on vastuuta ihmisistä, luonnosta, arjestahistoriasta ja huomisesta. Yhteisten päätösten tulee olla taloudellisesti kestäviä ja materiaali- ja energiatehokkuus ovat myös taloudelisia näkökohtia. Kaupungin hankinnat Hankinnoissa on otettava huomioon tuotteiden elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. Ruokapalveluilta odotetaan ravitsevaa ja hyvää ruokaa. Luomu- ja lähiruokaa on suosittava ja kasvisruokavaihtoehdon tulee olla ravitsemuksellisesti tasaveroinen muiden kanssa. Kaupungin on ostettava mahdollisimman paljon uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä. Kaarina voisi ryhtyä reilua kauppaa suosivaksi reiluksi kaupungiksi. Lämmitys ja energia Pitkällä aikavälillä on tähdättävä hiilineutraaliuteen ja energiaomavaraisuuteen. Kaupungin tulee tutkia investointimahdollisuudet omaan uusiutuvaan energiantuotantoon erityisesti lämmön osalta. Lämmön talteenoton, varaamisen ja energian säästämisen on oltava luonnollinen osa energiaratkaisuja. Kaukolämpöverkon laajentamiseen asuntoalueille on oltava painavia perusteita. Meri- ja maalämmön sekä aurinkoja tuulienergian käyttöönottoa on suosittava uusilla asuntoalueilla ja kaupungin kiinteistöissä. Rakentaminen ja maankäyttö Uudisrakentamisessa, korjausrakentamisessa ja rakentamisen ohjeissa tulee suosia vähän energiaa kuluttavia ja ekologisia ratkaisuja. Maankäytön suunnittelussa on keskityttävä täydennysrakentamiseen, keskustojen kehittämiseen ja radanvarsialueiden rakentamiseen Littoisissa ja Piikkiössä. Kaarinan Rauhalinna on sopiva alue yhteisöllisen ja ekologisen asumisen suunnittelemiseen.

11 Vihreät ovat tavallisia kuntalaisia. 11 Hyvän elämän peruspilarit Kaarinan Vihreät Luonnonvarojen käyttö Kaupungin tulee edistää mahdollisuuksia, että jokainen kaarinalainen voi itse toimia luonnonvaroja säästävästi. Kaarinan kaupungin toiminnassa on suosittava luonnonvaroja säästäviä ja materiaalitehokkaita toimintatapoja. Jätteiden hyödyntäminen ja monipuolinen kierrätys kuuluvat arkeen. Sekajätepoltto saa olla vain poikkeus. Kaupungin on tuettava kierrätyskeskuksen toimintaa ja edesautettava kierrätysvalistusta. Kaatopaikkajätteen keräilyyn pienkiinteistöiltä on luotava nykyistä edullisempi ja parempi keräysjärjestelmä. Uusille asuntoalueille on tärkeä saada kaupunkiviljelypalstoja ja yhteisöllisyyttä edistäviä kohtaamispaikkoja Viljelypalstojen tarjoamista on lisättävä ja niiden hoitomahdollisuuksia parannettava. Kaupunkimetsien hoidossa on otettava huomioon luonto- ja virkistysarvot. Liikkuminen Pikaraitiotien Piikkiö-Kaarina-Turku- Raisio-Naantali rakentaminen on Kaarinalle merkittävä hanke. Kaarinan on edistettävä kaikin tavoin paikallisjunaliikenteen aloittamista. Joukkoliikenne on saatava kattavammaksi, ajanmukaisemmaksi ja toimivammaksi toimimalla aktiivisesti seudullisen joukkoliikenteen kehittäjänä. Kehittämällä palveluliikennettä paikataan joukkoliikenteelle jääviä puutteita. Kaupungin hankkimat omat kuljetukset tulee toteuttaa yhteisinä hankintoina ja logistisesti tehokkaasti Pyöräilyn lisääminen edistää myös terveyttä. Pyöräily tarvitsee monipuolisemmat, turvallisemmat ja parempikuntoiset väylät erityisesti kyläkeskustoihin ja niiden välille sekä hyvät pyöräparkit keskustoihin. Jalankulkijoiden ja kuntoilijoiden liikkumisen viihtyisyys ja turvallisuus tulee taata kaupunkisuunnittelussa. Toimiva julkinen liikenne vähentää autoliikennettä ja lisää liikenneturvallisuutta Elinympäristön laatu Kaupungin kulttuurihistoria ja arvokkaat maisemat sekä rakennukset sitovat meidät kotiseutuumme, niitä pitää vaalia osana kaarinalaisuutta. Kaarinan luonnonläheisyys on meille kaikille arvokas asia, jonka säilyminen tulee huomoida kaupunkia kehitettäessä. Työtä Littoistenjärven kunnostamiseksi ja virkistyskäytön säilyttämiseksi pitää jatkaa. Sade- ja hulevesien ohjaaminen kosteikkojen tai pienien lampien kautta vähentäisi tulvariskiä ja ravinteiden valumaa vesistöihin. Rauhalinnan rantojen jättäminen vapaiksi luonnolle ja ihmisille kuljettaviksi on erittäin tärkeä asia. Hovirinnan rannan kehittämistä yhteisölliseen käyttöön on hyvä jatkaa. Luonnon- ja ympäristönsuojelulla voimme parantaa elämän laatua. Kokemukset lähiluonnossa luovat elämään sisältöä ja mielenrauhaa. Näitä kokemuksia tulee mahdollistaa kaikille kuntalaisille ja tarjota luontohetkiä myös hoitopalvelujen asiakkaille.

12 12 Hyvän elämän peruspilarit Kaarinan Vihreät V Tarkka taloudenpito turvaa hyvät palvelut Tarkka taloudenpito ennakoi ja ennaltaehkäisee ennemmin kuin korjaa vahinkoja.seurantajärjestelmiä on kehitettävä niin, että saadaan näkyviin ennaltaehkäisyn hyötyjä ja estetään ongelmien siirtäminen sektorilta toiselle. Palvelujen laatu säilyy riittävillä veroilla ja maksuilla, suomalaisilla on vahva halu yhteisvastuuseen. Velanotto on hyväksyttävää sellaiseen julkiseen rakentamiseen ja investointeihin, josta hyötyvät myös tulevat sukupolvet. Esimerkiksi energiatehokkuuden parantaminen ja raideliikenne tuovat hyötyjä tulevaisuudessa. Palvelujen parantamiseksi seudullinen yhteistyö on tärkeää ja järkevää, Kaarinan tulee olla päätöksenteossa innovatiivinen edelläkävijä. Julkinen rakentaminen on kannatettavaa, jos niin turvataan palvelutarvetta ja korjataan kaupungin omaisuutta. Kaupungin tarpeetonta ja kuluja tuovaa omaisuutta voidaan realisoida. VI Yrittäminen luo hyvinvointia Yrittäjäystävällinen kaupunki sekä houkuttelee uusia yrittäjiä että takaa entisten säilymisen. Yritykset luovat selkärankaa kaupungin palveluille ja tarjoavat hyvinvointia luovia työpaikkoja. Kaupungin ja yrittäjien yhteistyö toimii esimerkillisesti ja sitä tulee vaalia. Yrittämisen olosuhteita on edelleen kehitettävä. Kaupungin riittävä asukastiheys mahdollistaa monipuolisen palveluliiketoiminnan. Kaarinan ja Piikkiön keskustoista on hyvä luoda houkuttelevia vaihtoehtoja kauppakeskuksille. Isot kauppakeskukset syövät lähipalveluja: niitä ei kannata suosia. Kunta voi tarjota pilottikohteita paikallisten yritysten hyville innovaatioille ja auttaa niiden kasvua. Uudet kasvualat, kuten palvelut ja puhtaat teknologiat, tulee erityisesti huomioida päätöksentessa.

13 Kestävä kehitys on meille tärkeä hyvän elämän turvaaja tänään ja huomenna. 13 Hyvän elämän peruspilarit Kaarinan Vihreät VII Kuntalaisten on voitava osallistua Kaarinassa on monta kaupunginosaa/ kyläkeskusta. Kasvanut kunta vaatii uusia tapoja kuntalaisten kuulemiseeen ja osallistumiseen Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia on lisättävä kuntalaiskuulemisilla ja nettityökalujen avulla Päättäjät ja johtajat voisivat olla tavoitettavissa säännöllisesti esimerkiksi sähköisellä kyselytunnilla Valtuuston kokoukset tulee avata seurattavaksi myös verkkoon, tekniikka on jo olemassa Kuntalaisaloitteiden tekemistä on edelleen helpotettava ja kannustettava niihin esimerkiksi kouluissa, kirjastoissa ja yhteispalvelupisteissä Kaupunkilaisia koskevista hankkeista on tiedotettava aktiivisesti jo valmisteluvaiheessa.

14 14 Me Silja Hannu Jouni Milla Elias Terttu Jani Milla Aaro Päivi Outi Tomi

15 15 Valitse vihreä joukkue, ehdokkaasi» Hannu Kai Tomi Niko Kirsi Markus Timo Niina Mari Jorma Anton Anneli Maarit

16 16 Jonkun pitää puhua maalaismaiseman puolesta Olennaisinta on ihminen 89 Milla Aalto (sit.) Biologian opiskelija Piikkiö 90 Elias Aarnio IT-asiantuntija Koristo Olen 21-vuotias piikkiöläinen biologian opiskelija ja kuvataiteilija, jolle oman kotiseudun eloisa maalaismiljöö ja monimuotoinen luonto peltoineen ja metsineen ovat aina merkinneet paljon. Juuri niiden vuoksi olen ehdolla tämän syksyn kunnallisvaaleissa. Asuinympäristömme ollessa muutoksen alla pitää jonkun puhua maaseudun perinnemaisemien, vanhojen rakennusten, arvokkaiden luontokohteiden ja monelle kuntalaiselle rakkaiden sienestys-, marjastus- ja ulkoilumaastojen puolesta. Arvostan kotikuntamme rauhallisuutta ja kauniita maisemia. Uskon Kaarinan voivan kasvaa ja kehittyä siten, että tämä idylli säilyy myös tuleville sukupolville. Eniten minua kiinnostavatkin kaavoitus- ja maankäyttökysymykset, jotka kuuluvat opintojeni ja järjestötoimintataustani myötä erityisosaamiseni piiriin. Minulle tärkeisiin asioihin kuuluu myös palveluiden, kuten koulujen ja terveyskeskuksen, pysyminen ihmisten lähellä. Koko ikäni Piikkiön perukoilla asustettuani ymmärrän omakohtaisesti lähipalveluiden merkityksen. Keskeisiä arvojani ovat rehellisyys ja avoimuus, luonnon itseisarvo, sivistys ja kulttuuri sekä perinteiden kunnioittaminen. Harrastan muun muassa retkeilyä, musiikkia, tanssimista, vaatteiden ompelemista, runojen ja proosan kirjoittamista sekä yhdistystoimintaa. Olen 43 vuotta nuori idealisti. Koulutukseltani olen valtiotieteen maisteri ja opettaja. Pääosan työurastani olen kuitenkin puuhannut tietotekniikan parissa. Viime vuosina työni on ollut vapaiden ja avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käytön edistämistä. Teoreettinen ajattelu on vahvuuteni, mutta en silti unohda miksi minusta piti tulla insinööri. Pidän teknisestä tekemisestä. Autoni on itse huollettu, osin rakennettukin ja Koristossa sijaitsevaa vanhaa taloa remontoin sen historiaa kunnioittaen. Silloin kun töiltä ja kolmelapsiselta uusioperheeltä ehdin, käyn keikkailemassa 1900-luvun alun iskusävelmiä soittavan orkesterin solistina. Lisäksi livahdan merelle purjevoimalla aina kun mahdollista. Lähdin politiikkaan päiväkotilasten puolustamiseksi. Kuluvalla valtuustokaudella olen johtanut Kaarinan kestävän kehityksen toimikuntaa ja keskustan vaalilautakuntaa. Olen vihreän ryhmän ensimmäinen varavaltuutettu ja henkilöstölautakunnan jäsen. Minulle olennaisinta on ihminen. Politiikan tulisi olla sen alkuperäisen merkityksen mukaan ihmisen luontaisen yhdessä tekemisen tarpeen toteuttamista. Poliittisen päätöksenteon tulee olla läpinäkyvää ja julkista. Sillä palvellaan kuntalaisia eikä toisin päin. Jag blev uppväxt i Pargas och lärde mig svenskan där som en naturlig del av min omgivning. Det är den fortfarande. Tycker du att de gröna värdena är viktigare än att måla sig i ett hörn med igelkottförsvarsaktig språkpolitik, då är jag din kandidat.

17 17 Kyläyhteisöllisyydestä ja luonnosta hyvinvointia Palveluiden vaaliminen on sydämenasiani 91 Päivi Ahlroos Talouspäällikkö, hyvinvointialan yrittäjä Littoinen 92 Outi Ahonen Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Littoinen Olen 53 vuotias kahden työn tekijä, pienen seurakunnan talouspäällikkö ja hyvinvointialan yrittäjä. Asun omakotitalossa Littoisissa. Kunnallispolitiikkaan haluaisin numeroymmärtämisen lisäksi tuoda välittämistä hyvistä peruspalveluista ikäryhmille vauvasta vaariin. Viheralueita ei saa tuhota hallitsemattomalla rakentamisella. Olisi hienoa, jos vanhan ajan kyläyhteisöllisyyttä saataisiin herätettyä henkiin. Itse muutimme Littoisiin Turusta vuonna 1990 mieheni vanhempien naapuriin. Tuolloin meillä oli kaksi pientä tyttöä ja poikamme syntyi myöhemmin kaarinalaiseksi. Lapsillani oli hyvä ja turvallinen kasvuympäristö ja aikuiset tyttäreni asuvat nykyäänkin Littoisissa. Tänään olen myös kaksivuotiaan pikkupojan ylpeä isoäiti, mamma. Toivon voivani auttaa kanssaihmisiäni voimaan paremmin. Hoitohuoneeni sijaitsee Portsassa Turussa. Teen siellä mm. jäsenkorjausta ja erilaisia hierontoja. Tarkoitukseni on ensi keväänä valmistua suggestoterapeutiksi. Olen myös seksuaalikasvattaja ja opiskellut taideterapiaa. Rakkaudestani luontoon kertovat fytoterapeutin opintoni ja haaveenani olisikin vielä joskus omistaa pieni pala omaa metsää. Kurssini vievät minut usein Helsinkiin, missä ihailen paikallisliikenteen sujuvuutta. Talouspäällikön työpaikkani taas on maaseudulla, minne liikkuminen ei onnistu ilman oman auton käyttöä. Näen suurta ja pientä ja uskon, että osaan ymmärtää ihmisten erilaisia tarpeita. Virkatyöni puolesta olen tottunut seuraamaan julkista taloutta ja olen aivan varma, että tästä on luottamustehtävien hoidossa apua. Viime vaaleissa en ollut ehdolla, mutta aiempia luottamustehtäviäni ovat olleet tarkastuslautakunnan varajäsenyys ja kahden eri vuokrataloyhtiön hallituksen jäsenyys, lisäksi olen ollut mm. oman ammattiyhdistykseni virkistystoimikunnassa seitsemän vuotta. Olen eläinrakas, kirjafriikki ja aikuisopiskelija. Olen 45-vuotias lastenpsykiatrian erikoislääkäri Littoisista. Avopuolison lisäksi kotona asuu kaksi teini-ikäistä lasta. Päivätyöni teen Turun kaupungin kasvatus- ja perheneuvolan lääkärinä. Aiemmin työskentelin sairaanhoitopiirin lastenpsykiatrialla 13 vuotta, tästä ajasta puolet myös esimiestehtävissä ottaen tuntumaa kliinisen työn lisäksi myös hallintoon luvun alku on lastenpsykiatriassa ollut voimakkaan muutoksen aikaa ja olen työkseni tehnyt mm. akuuttityötä, neuropsykiatriaa, oikeuspsykiatriaa sekä kehittänyt päiväsairaala-, perheosasto- ja kotihoitotyötä. Viime vaaleissa en ollut ehdolla, mutta aiemmin olen toiminut kaksi kautta Kaarinan kaupunginvaltuutettuna ja Varsinais- Suomen lastensuojelukuntayhtymän valtuustossa sekä kauden Kaarinan sivistyslautakunnan jäsenenä. Olen ollut myös Vihreän liiton Varsinais-Suomen piirin hallituksessa, lapsiperhe- ja päihdepoliittisissa työryhmissä sekä eduskuntavaaliehdokkaana vuonna Työni ja aiemmat luottamustoimet ovat avanneet minulle monipuolisen näkymän lapsiperheiden arkeen, mielenterveyteen ja palveluiden toimivuuteen. Hyvien, monipuolisten ja asiantuntevien palvelujen vaaliminen on sydämenasiani edelleen. Työn vastapainona ovat elämän muut tärkeät asiat. Rakastan teinien tuumailuja, puusaunan tuoksua, metsälenkkejä kikkarakarvaisen koiran kanssa, taidenäyttelyissä ja ostoksilla käymistä tyttäreni kanssa, koripallopoikani intohimoista suhdetta lajiinsa sekä musiikkia kokijana ja tekijänä.

18 18 Kuunnellaan ja ollaan lämpimästi läsnä Pienilläkin valinnoilla saa paljon aikaan 93 Terttu Eriksson Luokanopettaja, työnohjaaja Kesämäki 94 Jorma Hellstén (sit.) Tutkimusmestari Piikkiö Haluan pitää huolta yhteisestä ympäristöstämme, olla lämpimästi läsnä ja kuunnella ihmisiä. Tarkalla taloudenpidolla, joustavalla yhteistyöllä ja harkitulla suunnittelulla Kaarina on ja pysyy asukkailleen viihtyisänä kotikaupunkina. Olen kolmen nuoren äiti, luokanopettaja, humanististen tieteiden kandidaatti ja työnohjaaja Kaarinan Kesämäestä. Opettajantyöni lisäksi olen toiminut 16 vuoden ajan kaupungin henkisten asioiden työsuojeluvaltuutettuna. Kaupunginvaltuuston ja perusturvalautakunnan jäsenenä olen ollut kolme valtuustokautta. Pidän päätyöstäni luokanopettajana. On mukavaa olla osa innostavaa ja kannustavaa aikuistyöyhteisöä ja samalla työskennellä iloisten ja hyvin luovien ekaluokkalaisten kanssa. Aika ei taatusti tule pitkäksi! Toisaalta toimiminen työsuojeluvaltuutettuna on tuonut kaupungin henkilöstön tutuksi. Arkeeni kuuluvat erilaiset koulutus- vuorovaikutustilanteet ja työn sekä työolojen tarkoituksenmukainen järjestäminen. Työnohjaajakoulutus on antanut välineitä tähän työhön. Valtuusto- ja lautakuntatyöskentelyn myötä kaupunki on tuttu myös päättäjän näkökulmasta. Kaarinalainen perushyvinvointi ja arjen turvallinen sujuminen ovat minulle tärkeitä. Sydäntäni lähellä ovat erityisesti lasten, nuorten ja ikääntyvän väestön asiat. Olen ollut useita vuosia vammaisneuvoston jäsen. On tärkeää puhua niiden puolesta, jotka eivät itse siihen pysty. Vapaa-aikani käytän paljolti liikkumisen, hyvien ystävien ja kirjojen parissa. Kiinnostavaa on myös uusien asioiden ja taitojen oppiminen. Nämä tuovat mielenkiintoa ja lisämausteita arkielämään. Luonto on aina ollut lähellä sydäntäni ja olen erityisen huolestunut nykyisestä kiihtyvästä luonnon riistämisestä ja raiskaamisesta. Pienillä valinnoilla voisimme parantaa luonnon hyvinvointia jo merkittävästi. Politiikassa olen itse ollut mukana 8 vuotta vihreissä sitoutumattomana ja kasvissyöjä olen ollut jo yli 35 vuotta. Olen 53-vuotias tutkimusmestari/puutarhuri. Minulla on neljä aikuista lasta ja kaksi lastenlasta. Asun tällä hetkellä yksin vuokralla rivitalossa Piikkiössä. Työssä käyn Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa (MTT) Piikkiön Yltöisissä, ensi keväänä tulee 29 vuotta täyteen saman työnantajan palveluksessa. Eri harrastukset täyttävät melko kattavasti kaiken vapaaajan. Niistä rakkaimmat ovat partio ja lintujen havainnointi, jota voi pitää jo elämäntapana. Partiossa olen viime vuosina keskittynyt lippukuntani Piikkiön Tammipartion jo perinteiseen lastenteatteriin, jossa olen ollut mukana jo 13. vuotta, sekä partion adventtikalentereiden myynnin koordinointiin. Muita harrasteita ovat mm. sukututkimus, politiikka, postimerkkeily, numismatiikka ja luonnonsuojelu. Tämänhetkiset luottamustoimeni ovat kaavoitus- ja rakennuslautakunnan varajäsenyys, Turun Lintutieteellisen yhdistyksen varapuheenjohtaja ja tiedottaja, Bird Lifen retkikummi sekä Piikkiön seurakuntaneuvoston jäsen.

19 19 Jokainen tarvitsee arvon olemassaololleen Demokratia markkinavoimien isännäksi 95 Timo Kirjonen Ympäristönhoitaja Littoinen 96 Aaro Kiuru Lääketieteellisen fysiikan dosentti Kuusisto Olen 45-vuotias ympäristönhoitaja ja metsuri Littoisista. Perheeseeni kuuluvat vaimo ja 13-vuotias poika, sekä marsu ja kissa. Jouduin työkyvyttömyyseläkkeelle 1999 ja valmistuin ympäristönhoitajaksi Opinnäytetyönä olen suunnitellut Littoistenjärven luontopolun ja nykyään kunnostelen mm. kaupungin ulkoilureittejä. Isänä, lapsenlapsena, aviomiehenä ja vammaisena lasten ja nuorten hyvinvointi, vanhustenhoito sekä terveydenhuollon asiat ovat erityisesti sydäntäni lähellä. Olen kolmatta kertaa ehdokkaana Kaarinan Vihreiden valtuustoon. Luottamustehtävissä kuluvalla kaudella olen ollut kaupunginvaltuuston varajäsen, ympäristönsuojelulautakunnan jäsen, veteraanitoimikunnan jäsen sekä vesiensuojeluyhdistyksen kokouksen varajäsen. Näiden lisäksi toimin Littoistenjärven säännöstely-yhtiön hallituksessa ja neuvottelukunnan jäsenenä. Tulevalla valtuustokaudella pidän tärkeinä asioina ihmisen ja ympäristön joustavaa yhteensovittamista. Tarvitsemme henkisen hyvinvoinnin lisäämistä ja hoitoon pääsyn yksinkertaistamista sekä syrjäytymiseen johtavien asioiden karsimista. Työlle ja olemassaololle tulisi antaa edes jonkinlainen arvo, jotta ihminen voisi tuntea itsensä tärkeäksi. Harrastan valo- ja videokuvausta ja niiden editointia, sukututkimusta sekä karjalaista kulttuuria ja siihen liittyvän perimätiedon ja materiaalin taltiointia. Vapaa-ajan luonnonsuojelutyötä teen mm. Kaarinan luonnonsuojeluyhdistyksen hallituksessa. Rintamamiestalossamme ja puutarhassamme on myös harrastetta. Asuinympäristö, kuntien keskeiset suhteet ja kestävä kehitys ovat näiden vaalien keskiössä. Hälyttävää on missä tilassa olemme jättämässä maailman lapsenlapsille nykymenolla niin Kaarinassa, Turun läheisyydessä kuin koko pallollammekin. Yhteiskuntakriitikot, piispat, filosofit herättelevät meitä, kun pilvilinnatalous saa riehua yhteiskuntavaikutuksistaan välittämättä. Sen seurannainen on ökykuluttaminen, mutta myös itse kunkin välinpitämättömyys arkitekojensa seurauksista. Toimin TYKS:n ylifyysikkona vuoden 2003 loppuun. Viihdyin 60-luvun lopun yliopistotyön jälkeen sairaalafyysikon työuralla yli 32 v sekä toimin dosenttina Helsingin ja Turun yliopistoissa. Nykyenergiatuoton siirtymävaiheessa fyysikkotaustani antaa minulle perusteet kannattaa ydinvoimaa, koska sähkön tuottaminen kivihiilestä ja turpeesta on järjetöntä. Mutta ehdottomasti tulee toimia niin, että ensisijaisesti energiaa ja yleensäkin materiaaleja - on pystyttävä säästämään nykyistä selvästi tehokkaammin. Emme kansana voi käyttää enempää kuin mitä pystymme maailmalle myymään tuotteita ja palveluja, niin kunta kuin valtiokin. Jos lisävelkaa otetaan, sen tulee hyödyttää sukupolvea, joka sen maksaa. Pakoa vastuusta on myös ajatella, että: kiinalaisia on niin paljon, ettei kulutuksellamme ole merkitystä. Pienistä puroista kasvaa joki. Jokainen vastaa itse arkipäivän valinnoistaan. Tarvitsemme vastuullista suhtautumista jatkuvan kasvun ideaan, materian ja energian kulutukseen kunnissa ja Suomessa. Pannaan lähidemokratia toimimaan ennen kuntaliitoksia. Valjastetaan markkinavoimat yhteistyöllä. Vapaa-ajan harrastuksistani rakkaita ovat ranska, musiikki, veneily ja liikunta. Olen myös neljän tytön onnekas ukki. ehdokkaat.vihreat.fi/aaro.kiuru kunnallisvaalit.tek.fi/aaro.kiuru

20 20 Viihtyisä Kaarina asua ja yrittää Kunnissa tehdään elämän mittaiset ratkaisut 97 Tomi Kurkilahti Toimitusjohtaja, media-alan yrittäjä Koristo 98 Hannu Lahtonen Osastonhoitaja Poikluoma Olen media-alan yrittäjä sekä syntyperäinen kaarinalainen. Lähdin aikanaan politiikkaan kiinnostuksesta kaavoituksen ja rakentamisen suunnitteluun. Koen voivani vaikuttaa politiikassa asuinympäristöömme. Kaarinan kaupunginvaltuutettuna olenkin toiminut vuodesta Kuluvalla kaudella olen toiminut valtuustotyöskentelyn lisäksi Kaarinan rakennus- ja kaavoituslautakunnan ja Kaarinan taloustyöryhmän jäsenenä. Haluan kehittää Kaarinaa viihtyisäksi ja mukavaksi kunnaksi asua ja yrittää. Haluan vaikuttaa Kaarinassa hyvän ja monipuolisen elinympäristön toteutumiseen sekä koulutuksen ja erilaisten harrastusmahdollisuuksien tukemiseen. Kaarinan keskustan kehittämistä tulee jatkaa eläväksi kaupunkilaisten olohuoneeksi. Kaupunkikeskustasta pitää löytyä sekä kaupat että kulttuuripalvelut niin, ettei niitä tarvitse lähteä hakemaan kaukaa kauppakeskuksista. Näin myös paikallisille pienyrittäjille jää elinmahdollisuuksia. Mielestäni Piikkiön keskustan elävöittämiseksi radanvarren teollisuusalue tulee muuttaa asumiseen ja palveluille. Yrityshalleille löytyy hyviä paikkoja moottoritien varrelta. Yhdyskuntarakenteen tulee olla taajaan rakennettua, mikä mahdollistaa toimivan joukko- ja kevyenliikenteen yhteydet. Erilaisia ympäristöystävällisiä teknisiä ratkaisuja tulee ottaa rohkeasti käyttöön. Esim. matalaenergiatalot, LED-katuvalot, kiertoliittymät jne. hyödyttävät sekä kuntaa että yritysten kehittymistä. Partio, maastopyöräily ja purjehdus ovat harrastuksia, joiden parissa viihdyn. Partiossa olen ollut perustamassa Pyhän Katariinan polkuja Kaarinaan ja tällä hetkellä toimin Kuusiston Linnanyrjänien veneen kipparina. Olen mukana myös Kuhankuonon retkeilyreitistö- ja virkistysalueyhdistyksen ja Kaarinan kehitys Oy:n hallituksissa. Oli syksy -96, kun ensimmäisen kerran asetuin vihreänä ehdolle Kaarinan kaupunginvaltuustoon, syynä olivat tärkeät luonto- ja ympäristöasiat. Halusin jo nuorena olla mukana vaikuttamassa asioiden kulkuun ja tuo haluni on säilynyt siitä lähtien. Asioita, joihin haluan nyt erityisesti kiinnittää huomiota, ovat ikääntyvien ihmisten palveluiden laadukas ja asiakaslähtöinen järjestäminen sekä lasten päivähoidon, opetuksen ja vapaa-ajan toiminnan laadukas tarjonta. Olen 55-vuotias, naimisissa ja meillä on kaksi aikuista lasta, jotka jo ovat muuttaneet omilleen. Ammatiltani olen osastonhoitaja, toimin esimiestehtävissä Turun Kaupunginsairaalan sisätautiosastolla. Työni tuo näkemystä terveydenhuollon kysymyksiin, sillä ikäihmisten palveluiden järjestämisen haasteet ovat jokapäiväisiä. Luottamustehtävissä kokemukseni on karttunut mm. ympäristönsuojelu-, kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa, varavaltuutettuna sekä lukuisissa muissa toimissa, olen vaikuttanut pitkään myös Kaarinan vihreiden hallituksessa. Kokemuksesta on hyötyä yhteisten asioidemme hoitamisessa. Tältä pohjalta ajatus suuremmasta kuntaratkaisusta ei minua erityisemmin houkuta. On kuitenkin ensin mietittävä ja harkittava, edut ja haitat, ihmisten tunteita unohtamatta. Lähiluontokokemukset ovat meille kaikille tärkeitä virkistyksen ja hyvinvoinnin lähteitä. Kaarinan monet arvokkaat luontokohteet ansaitsevat erityistä hoitoa, sillä ne ovat monien harvinaisten eläin- ja kasvilajien elintilaa sekä muuttolintujen levähdyspaikkoja. Paras tae viihtyisälle ja terveelliselle elämiselle on hyvin hoidettu ja monipuolinen luonnollinen ympäristö. Sen olemme jo nyt velkaa tuleville sukupolville. Luontoharrastukseni on laajentunut, sillä tällä hetkellä minua kiinnostavat kaikki ilmiöt maaperästä avaruuteen, linnut kuitenkin eniten. Kulttuurin saralla minua viehättävät kirjallisuus, elokuva ja musiikki, erityisesti rock.

Tasa-arvoa terveyteen

Tasa-arvoa terveyteen Tasa-arvoa terveyteen Perusterveydenhoito tarvitsee lisää voimavaroja. Sosialidemokraattien tavoitteena on satsaaminen terveyteen ennen kuin sairaudet syntyvät. Terveydellisten haittojen ennaltaehkäisyn

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017

LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017 LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017 LÄHELLÄ SINUA RKP:N KUNNALLISVAALIOHJELMA 2017 Suomen ruotsalainen kansanpuolue on sinun äänesi tasa-arvoisen Suomen puolesta. Me työskentelemme kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Nordia-ilta 26.4.2017 Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Ilpo Tapaninen Pohjois-Pohjanmaan liitto Tärkeimmät

Lisätiedot

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa ver Ohjelma kuntavaaleihin Pidetään kaikki mukana Jokaista ihmistä pitää arvostaa SDP:n tavoite on inhimillinen Suomi. SDP haluaa, että Suomessa kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia. Jokaista ihmistä pitää

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

Taivassalo 2020 Paremppa arkki!

Taivassalo 2020 Paremppa arkki! Taivassalo 2020 Paremppa arkki! Taivassalon kunnan arvot, visio ja strategia Taivassalon kunta Kv strategiaseminaarit 6.5.2013, 24.9.2013 Kh 4.11.2013 Kv 11.11.2013 - Mut sellaista piti varsinaisesti sanoa,

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI Tavoitteenamme on laadukkaat ja monipuoliset kunnalliset lähipalvelut, jotka ovat jokaisen kuntalaisen saavutettavissa. Lähtökohtana on asukkaiden hyvä

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN ARVOT Lapuan kaupunkikonsernin noudattamat arvot, joihin jokainen konsernissa työskentelevä henkilö sitoutuu. Oikeudenmukaisuus ja Tasapuolisuus Ihmisarvo on korvaamaton.

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Tulevaisuuden Tampere

Tulevaisuuden Tampere Tulevaisuuden Tampere Tampereen Lasten Parlamentin kommentit Tampereen tulevaisuustyöhön 1 Kysymys 1: Mitkä ovat Tampereen nykyiset vahvuudet? Missä olemme hyviä, mistä olemme ylpeitä? Tampereen nykyiset

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Anne Niemi. Osaava ja pätevä ja mukava

Anne Niemi. Osaava ja pätevä ja mukava eduskuntaan 2015 Hyvä ystävä, tule kanssani yhteiselle matkallemme tekemään Suomesta parempi paikka yrittää, tehdä työtä ja pitää huoli kaikista. Muutos parempaan alkaa nyt. Seuraa Annea Ota yhteyttä minuun.

Lisätiedot

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille 1. Vastaajan tiedot / Taustamuuttujaosio Vastaajaa koskeva tieto 1.1. sukupuoli mies nainen 1.2. ikä alle 20 vuotta 20 30 vuotta 31 40 vuotta yli 40 vuotta 1.3.

Lisätiedot

Marko Ekqvist Perussuomalaiset

Marko Ekqvist Perussuomalaiset 1 / 14 27.9.2012 9:45 Yle logo Hae Uutiset Areena TV Radio Svenska Yle Helsinki Vastausten esikatselu Marko Ekqvist Perussuomalaiset Tietoja minusta Nimi: Puolue: Ikä: Ammatti: Kaupunginosa/kylä: Marko

Lisätiedot

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS Tekstin kokoaminen ja kuvat: Tommi Kivimäki SOPIMUKSEN ARTIKLAT 5-30: 5. Vammaisten syrjintä on kielletty Vammaisten ihmisten on saatava tietoa ymmärrettävässä

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa 2 3 4 5 Puhuminen auttaa Äidin kanssa Isän kanssa Äitipuolen kanssa Isäpuolen kanssa Isovanhempien

Lisätiedot

Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi!

Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi! ASUKASKYSELY 2016 2 Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi! 1. MITEN TÄRKEINÄ PIDÄT ALLA MAINITTUJA HYVINVOINTIIN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen TAUSTAA Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa.. Arjen turvaa kunnissa -hankkeessa

Lisätiedot

www.lenitatoivakka.fi Vahva vaikuttaja. LENITA KANSANEDUSTAJA TOIVAKKA

www.lenitatoivakka.fi Vahva vaikuttaja. LENITA KANSANEDUSTAJA TOIVAKKA www.lenitatoivakka.fi Vahva vaikuttaja. KANSANEDUSTAJA LENITA TOIVAKKA www.lenitatoivakka.fi Teen enkä meinaa! Jo ensimmäisellä kansanedustajakaudella olen kovalla työllä ja asioihin perehtymällä saavuttanut

Lisätiedot

Strategian raportointi 2016 Kaupunginhallitus

Strategian raportointi 2016 Kaupunginhallitus Strategian raportointi Kaupunginhallitus 2.5.2017 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää. Lappeenrantalaiset kehittävät aktiivisesti yritysystävällistä

Lisätiedot

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minun elämäni Mari Vehmanen, Laura Vesa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minulla on kehitysvamma Meitä kehitysvammaisia suomalaisia on iso joukko. Meidän on tavanomaista vaikeampi oppia ja ymmärtää asioita,

Lisätiedot

Kärkölän kunnan KH KV KÄRKÖLÄN KUNTA puh Virkatie Järvelä

Kärkölän kunnan KH KV KÄRKÖLÄN KUNTA puh Virkatie Järvelä Kärkölän kunnan KH 4.9.2017 KV 18.9.2017 KÄRKÖLÄN KUNTA puh. 044 770 2200 karkolan.kunta@karkola.fi Virkatie 1 16600 Järvelä www.karkola.fi KÄRKÖLÄN STRATEGIA Sisällys VISIO... 3 ARVOT... 3 STRATEGIAN

Lisätiedot

Paimion Sosialidemokraatit kuntavaaliohjelma 2017 SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE

Paimion Sosialidemokraatit kuntavaaliohjelma 2017 SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE Paimion Sosialidemokraatit kuntavaaliohjelma 2017 Inhimillisyyttä ja turvaa Palveluja järjestettäessä tulee ottaa huomioon yksin asuvien, eläkeläisten, perheiden ja erityistä tukea tarvitsevien tilanne.

Lisätiedot

Lappeenranta Strategian raportointi 2015 Kaupunginhallitus

Lappeenranta Strategian raportointi 2015 Kaupunginhallitus Lappeenranta Strategian raportointi 2015 Kaupunginhallitus 21.3. Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää. Lappeenrantalaiset kehittävät aktiivisesti yritysystävällistä

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Kuntavaalit Paikallisin eväin kohti menestyvää kuntaa

Kuntavaalit Paikallisin eväin kohti menestyvää kuntaa Kuntavaalit 2017 Paikallisin eväin kohti menestyvää kuntaa Luodaan uusi kunta! #paikalliseteväät Työllisyys Sinä kaupunki- ja kuntapäättäjänä olet keskeisessä asemassa ja aivan uudenlaisessa roolissa.

Lisätiedot

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta Kosken Tl kunnan strategia 2014-2020 - Koski Tl älykäs kunta Koski Tl on kehittyvä kunta maaseudun rauhassa suurten pääkeskusten lähellä. Kunnassa on vireä keskustaajama sekä runsas tonttitarjonta. Koski

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata?

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? TASAISESTI KOKO SUUNNITTELUALUEELLE NYKYISEEN ASUTUKSEEN TUKEUTUEN JA MAISEMAAN SOVELTUEN KYLÄKESKUSTAA PAINOTTAEN, MUUALLE

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla SÄÄSTÖPANKKI Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla SÄÄSTÖPANKISSA KUULUU ASIAKKAAN ÄÄNI - Kun Säästöpankki menestyy, se pystyy jakamaan osan paikkakunnan hyvinvointia tukemaan, esimerkiksi erilaisiin

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Hyvää Ikää Kaikille seminaari Seinäjoella 18.9.2014 Marjut Mäki-Torkko Vammaispalvelujen johtaja, KM Mitä ajattelet ja sanot minusta Sitä luulet minusta Sinä olet

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi Säästöpankki

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi Säästöpankki SÄÄSTÖPANKKI Parempi Suomi 2016 - Säästöpankki SUOMEN VANHIN PANKKIRYHMÄ - OSA YHTEISKUNTAA JO YLI 190 VUOTTA Ensimmäinen Säästöpankki Turkuun 4.1.1823 Perustettiin vähävaraisia varten, opetti säästäväisyyttä

Lisätiedot

UNELMISTA NUUKAILEMATTA.

UNELMISTA NUUKAILEMATTA. UNELMISTA NUUKAILEMATTA. Viisaan euron kunta Kun nuukuus tarkoittaa järkeviä toimintatapoja, kestävää kehitystä ja kuntalaisten eduista huolehtimista silloin Laihialla ollaan nuukia. Laihialaiset ovat

Lisätiedot

VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta

VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta Tämä teksti on lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta. Kun puolueohjelma

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %.

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %. Kysely 13 Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 1 oli 33 ja vuonna 8 se oli 43 %. 1. Roolini jokin muu rooli 2 kunnan tai kuntayhtymän työntekijä 26 kunnan luottamushenkilö 16 1. Roolini yrityksen

Lisätiedot

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille 2009-2030 Tavoitteena hyvinvoinnin tasa-arvo Jokaiselle on turvattava oikeus hyvään vanhuuteen Valtakunnallinen Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin

Lisätiedot

Asuminen vihreäksi. Espoon Vihreät asumispolitiikasta

Asuminen vihreäksi. Espoon Vihreät asumispolitiikasta Asuminen vihreäksi Espoon Vihreät asumispolitiikasta Hyvä asuminen on taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää. Luonnon monimuotoisuus on säilytettävä, vaikka asuminen oman tilansa vaatiikin.

Lisätiedot

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto.

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto. Kyselylomakkeen palautus 2.6.2003 mennessä osoitteeseen: OAMK/ Hoitotyön osasto/ Salla Seppänen Kuntotie 2 86300 Oulainen TIETOA KOHTI AKTIIVISTA VANHUUTTA KYSELYLOMAKKEESTA Kohti aktiivista vanhuutta

Lisätiedot

Emilia Haapanen Jyväskylän nuorisovaltuuston puheenjohtaja

Emilia Haapanen Jyväskylän nuorisovaltuuston puheenjohtaja Emilia Haapanen Jyväskylän nuorisovaltuuston puheenjohtaja 8 Nuorten osallistuminen ja kuuleminen Nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS JA- TILINPITO

HYVINVOINTIKERTOMUS JA- TILINPITO HYVINVOINTIKERTOMUS JA- TILINPITO Irmeli Leino, Turun AMK, Salon toimipiste Marita Päivärinne, Salon terveyskeskus 28-29.3 2011 Esityksen sisältö } Miten hyvinvoinnin seurantajärjestelmä Salossa syntyi

Lisätiedot

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari 28.9.2017 Vuokatti, Katinkulta Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, sote - ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmän varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Kiinteistöt. Vaativat jatkuvaa hoitamista. Sitovat pääomaa ja riskejä. Vaikuttavat jokaisen elämään, kotona ja töissä

Kiinteistöt. Vaativat jatkuvaa hoitamista. Sitovat pääomaa ja riskejä. Vaikuttavat jokaisen elämään, kotona ja töissä Yritysesittely Kiinteistöt Vaativat jatkuvaa hoitamista Sitovat pääomaa ja riskejä Vaikuttavat jokaisen elämään, kotona ja töissä Kustannukset nousussa, varsinkin energian Ovat monimutkaisia ja herkkiä

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Ikääntyvien palvelutarvekartoitus

Ikääntyvien palvelutarvekartoitus Ikääntyvien palvelutarvekartoitus Alueiden ennakointiseminaari 14.3.2013 Tuukka Arosara, projektipäällikkö Hanna Silvennoinen, projektisuunnittelija POKETTI-hanke Ikääntyvät mukaan tulevaisuustyöhön! Vuosi

Lisätiedot

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1 Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut 7.4.2011 Eva Storgårds 1 Visio Perustehtävä Kaupungin missio eli perustehtävä on palvelujen järjestäminen kansalaisille suomen ja ruotsin kielellä

Lisätiedot

Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Huomisen eväskori pakataan kasvatustyössäkin jo tänään Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Ketkä ovat

Lisätiedot

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA!

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! Diak Länsi 29.11.2007 Rehtori, dosentti Jorma Niemelä 1. Ihmisarvoinen vanhuus kuuluu jokaiselle. Siihen kuuluu oikeus olla osallisena ympäröivästä yhteisöstä

Lisätiedot

Kestävä kehitys. on päiväkodin yhteinen asia

Kestävä kehitys. on päiväkodin yhteinen asia Kestävä kehitys on päiväkodin yhteinen asia Kestävän kehityksen eli keken päämääränä on taata terveelliset, turvalliset ja oikeudenmukaiset elämisen mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville

Lisätiedot

TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012

TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012 Sivu 1 / 5 Janakkalan Keskustan, Kokoomuksen, Kristillisdemokraattien ja Vihreiden yhteinen TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012 1. JANAKKALA on elinvoimainen, elämänmyönteinen, kasvava, yhtenäinen,

Lisätiedot

Vihreä lista. Edusta jistovaalit 2017 VAALIOHJELMA

Vihreä lista. Edusta jistovaalit 2017 VAALIOHJELMA Vihreä lista Edusta jistovaalit 2017 VAALIOHJELMA Ylioppilaskunta edustaa yliopiston opiskelijoita ja on siten merkittävä yhteiskunnallinen ja poliittinen vaikuttaja niin yliopistolla ja opiskelukaupungissa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen. VISIO Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja

Lisätiedot

UUSI AIKA. Sisällys NYT ON AIKA VALITA HYVÄ ELÄMÄ JA TULEVAISUUS, JOKA ON MAHDOLLINEN.

UUSI AIKA. Sisällys NYT ON AIKA VALITA HYVÄ ELÄMÄ JA TULEVAISUUS, JOKA ON MAHDOLLINEN. UUSI AIKA NYT ON AIKA VALITA HYVÄ ELÄMÄ JA TULEVAISUUS, JOKA ON MAHDOLLINEN. Me voimme päästä irti nykyisestä kestämättömästä elämäntavastamme ja maailmastamme ja luoda uuden maailman, joka ei ole enää

Lisätiedot

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Vammaisohjelma 2009-2011 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaisohjelma Johdanto Seurakuntayhtymän vammaisohjelma pohjautuu vammaistyöstä saatuihin kokemuksiin. Vammaistyön

Lisätiedot

MAATILAN ARJEN HAASTEET. Työterveyshoitajien koulutuspäivät Tampere 19.4.2012 Oulu 26.4.2012 Leena Olkkonen

MAATILAN ARJEN HAASTEET. Työterveyshoitajien koulutuspäivät Tampere 19.4.2012 Oulu 26.4.2012 Leena Olkkonen MAATILAN ARJEN HAASTEET Työterveyshoitajien koulutuspäivät Tampere 19.4.2012 Oulu 26.4.2012 Leena Olkkonen 2 MAATALOUSYRITTÄJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA Monenlaisessa elämänvaiheessa olevia maatalousyrittäjiä

Lisätiedot

Hyvinvoivaa Pohjois-Karjalaa rakennetaan yhdessä. Maakuntajohtaja Pentti Hyttinen

Hyvinvoivaa Pohjois-Karjalaa rakennetaan yhdessä. Maakuntajohtaja Pentti Hyttinen Hyvinvoivaa Pohjois-Karjalaa rakennetaan yhdessä Maakuntajohtaja Pentti Hyttinen 12.1.2012 Pohjois-Karjalan maakunta 165.865 asukasta 21.600 km 2 7,7 asukasta/km 2 14 kuntaa 300 km EU:n ulkorajaa maakuntakeskus

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012 Johanna Karimäki Kestävä kehitys Sosiaalinen -tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, terveys -yhteisö, kulttuuri Ekologinen -luonnonvarat, luonto, biologinen monimuotoisuus -ilmastonmuutos

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus)

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus) 14 E KYSYMYSPAKETTI Elokuvan katsomisen jälkeen on hyvä varata aikaa keskustelulle ja käydä keskeiset tapahtumat läpi. Erityisesti nuorempien lasten kanssa tulee käsitellä, mitä isälle tapahtui, sillä

Lisätiedot

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle MINÄ MUUTAN Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle Kirsi Timonen, projektityöntekijä Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 MINÄ MUUTAN Olet suuren muutoksen edessä. Uuteen kotiin

Lisätiedot

Strategian tiivistys Kaupunginhallitus

Strategian tiivistys Kaupunginhallitus Strategian tiivistys Kaupunginhallitus 21.3. Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää. Lappeenrantalaiset kehittävät aktiivisesti yritysystävällistä yliopisto-

Lisätiedot

Väestön näkökulmia vammaispalveluihin

Väestön näkökulmia vammaispalveluihin Väestön näkökulmia vammaispalveluihin Anu Muuri, VTT, dosentti THL 15.08.2013 Anu Muuri 1 Vammaispalvelulaki 1987 Lain tarkoitus, 1 : Edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 KESKI-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Kuvitus: Jarkko Vehniäinen Ulkoasu: Sami Saresma Harkitse, valitse oikein. Tule ajatelleeksi, muuta asennettasi. Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen on kaikkien

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN Tuomo Lähdeniemi Aamu- ja iltapäivätoiminnan Osallistujia 4 469 seuranta 2012 Ohjaajat

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 Ylivoimatekijät Konkreettisesti ajateltuna Orimattilan ylivoimatekijöihin kuuluvat luonnollisesti sekä asumisen että liiketoiminnan näkökulmasta edulliset neliöt. Konkretiaa

Lisätiedot

Lapuan Kaupungin webropolkyselyn tulokset koskien alle 3- vuotiaan lapsen päivähoidon järjestämistä

Lapuan Kaupungin webropolkyselyn tulokset koskien alle 3- vuotiaan lapsen päivähoidon järjestämistä Lapuan Kaupungin webropolkyselyn tulokset koskien alle 3- vuotiaan lapsen päivähoidon järjestämistä Taustatiedot - Kyselyn aika 18.12.2016-5.1.2017 - Vastaajia oli 42 ja kysely lähetettiin yhteensä 71

Lisätiedot

EKOARKI Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen

EKOARKI Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen EKOARKI Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen kasvatuksen tukemisesta kasvatuksen tukemisesta Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n ja Suomen Ympäristökasvatuksen

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa Eläkeläisvaltuuston kokous 24.3. klo 12.-14.30 Tesoman elinkaarikortteli 2 Tesoman elinkaarikortteli Kilpailun tarkoituksena on saada

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

Väestöennusteet, seinäjokisten ikäihmisten odotuksia ja mielipiteitä hyvinvoinnin kehittymisestä ja elämän odotuksista

Väestöennusteet, seinäjokisten ikäihmisten odotuksia ja mielipiteitä hyvinvoinnin kehittymisestä ja elämän odotuksista Väestöennusteet, seinäjokisten ikäihmisten odotuksia ja mielipiteitä hyvinvoinnin kehittymisestä ja elämän odotuksista Projektipäällikkö Erna Hilli erna.hilli@etela-pohjanmaa.fi http://www.epliitto.fi

Lisätiedot

Hevosharrastuksen merkitys ja ratsastuskouluyrittäjän mietteitä kuntayhteistyöhön Minna Martin-Päivä. Forssa

Hevosharrastuksen merkitys ja ratsastuskouluyrittäjän mietteitä kuntayhteistyöhön Minna Martin-Päivä. Forssa Hevosharrastuksen merkitys ja ratsastuskouluyrittäjän mietteitä kuntayhteistyöhön Minna Martin-Päivä Forssa 14.6.2010 Esityksen sisältö: Hevosharrastuksen merkitys Kunnalle Harrastajille/perheille Hevosyritys

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA 1 2 Hallitusohjelman tarkoitus ja merkitys Pirkkalan pormestarimalliin kuuluu toimintatapa, jossa uusi pormestari ryhtyy heti valintansa jälkeen kokoamaan hallitusohjelmaa.

Lisätiedot

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland ZA5209 Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 269 Haluaisin kysyä muutaman kysymyksen, jotka liittyvät yhteiskuntamme muodostavien eri sukupolvien

Lisätiedot

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi Fonecta Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 03 Fonecta.fi-sivustolla kävijä Olen 5-vuotias nainen. Asun kaksin puolisoni kanssa Etelä- Suomessa pienemmällä paikkakunnalla. Käyn Fonectan sivustolla

Lisätiedot

H v n i k i s l m v i s

H v n i k i s l m v i s H v n i k i s l m v i s Ahonen Merja 57 v Osastonhoitaja, sairaanhoitaja YAMK 24 Toimiva perusterveydenhuolto on perusta sote palveluille, laadukkaita palveluita on oltava tarjolla myös kasvukeskusten

Lisätiedot