Äänestä avoimemman kunnan puolesta vaaleissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Äänestä avoimemman kunnan puolesta vaaleissa 28.10."

Transkriptio

1 Avoimempi Kaarina Tärkeintä on palveluiden laatu ja saatavuus Äänestä avoimemman kunnan puolesta vaaleissa Ennakkoäänestys Kommunen är vårt gemensamma hem en hurdan kommun vill du ha?

2 2 Tärkeintä on palveluiden laatu ja saatavuus. Vihreänä vaaleihin Kaarinassa Vihreät tavoittelevat Kaarinasta kestävän kehityksen kotikuntaa, jossa on hyvä elää. Silloin lähipalvelut toimivat ja elinympäristö on terveellinen ja turvallinen. Meille ympäristön kestokyvyn ja kulttuuriperinnön vaaliminen on luonnollista ja tärkeää. Haluamme säilyttää ja kehittää viisaasti. Vihreät ovat riippumattomia. Ajamme kuntalaisen ja yhteisen elinympäristön etua. Vaalikampanjan maksamme itse emmekä myy julkaisuihimme mainoksia. Me katsomme pidemmälle tulevaisuuteen kuin yhteen tilikauteen. Ryhmässämme tehdään päätökset keskustellen, ei ryhmäkuria käyttäen. Vihreät haastavat kaikki puolueet tunnustamaan tulevaisuuden vaatimukset. Kuntaa kehitettäessä on huomioitava väestön ikääntymisestä johtuvat palvelutarpeet, luonnon rajallinen kestokyky ja ilmastonmuutoksen vaikutukset. Kuntaliitokset ja seudullinen yhteistyö ovat tulevan kauden keskustelunaiheita. Kaarinan täytyy kääntää ne uhista mahdollisuuksiksi. Kaikkia kunnan osia on kohdeltava ja kehitettävä tasapuolisesti. On luotava lähidemokratiaa tukevia toimintamalleja, joiden avulla kuntalaiset voivat osallistua päätöksentekon ja tulla aidosti kuulluksi. Vihreät ovat tavallisia kuntalaisia. Arvostamme ihmisten erilaisuutta ja kunnioitamme yksilöllisyyttä ja jokaisen oikeutta omaan vakaumukseensa. Puolustamme myös niiden etuja, jotka eivät siihen itse pysty. Kestävä kehitys on meille tärkeä hyvän elämän turvaaja tänään ja huomenna. Vihreä ajattelu merkitsee omakohtaista vastuuta ympäristöstä ja pyrkimystä kohtuullisuuteen. Avoimempi Kunta Hyvä Elämä Kaarinassa Julkaisija / Utgivare Kaarinan Vihreät ry - De Gröna i St Karins PL 118, KAARINA Toimitus / Redaktion Mari Saario (vast.), Niko Porjo, Niina Ruuska, Tomi Kurkilahti, Anton Vaaranmaa Ulkoasu ja taitto / Ombrytning A1 Media Oy, Kaarina Paino / Tryckeri Salon Lehtitehdas, Salo Jakelu Itella Oyj, Turku-Palvelu Oy Painos kpl LOKAKUU 2012 Kaikkiin talouksiin Kaarinassa ja Piikkiössä

3 Vihreät tavoittelevat Kaarinasta kestävän kehityksen kotikuntaa, jossa on hyvä elää. 3 Vihreitä vaikutuksia Kaarinan Vihreiden arvot Avoimuus On toimittava avoimesti. Kuntalaisille on tiedotettava ajoissa heitä koskevista hankkeista ja annettava mahdollisuus tulla kuulluksi. Demokraattisuus Kaupunkilaisille on luotava lisää vaikutusmahdollisuuksia uusien sähköisten medioiden avulla ja kaupunginosatoimintaa sekä yhteisöllisyyttä tukemalla. Ekologisuus Kaupunki ottaa huomioon luonnon monimuotoisuuden ja rajallisen kestokyvyn. On otettava huomioon tulevien sukupolvien elinmahdollisuudet ja kartettava lyhytnäköistä voitontavoittelua. Jokaisella on moraalinen vastuu, millaisen maailman jättää tuleville sukupolville. Avoin, yhteinen, onnellinen kunta Kaarinalaisten puolesta. Riippumattomuus Kaupungin toiminnan on oltava riippumatonta. Kaupungin on ajettava kaupunkilaisten etua. Tasa-arvoisuus Kaikkia kaupunkilaisia on kohdeltava tasa-arvoisesti ja annettava kaikille kunnalliset palvelut oikeudenmukaisesti sukupuolesta, iästä, vammaisuudesta, terveydentilasta, varallisuudesta, rodusta, kielestä, asumismuodosta tai asuinpaikasta riippumatta. Vastuullisuus Kaupungin toiminta ja rakentaminen vaikuttavat ihmisten elämään. Päätöksenteko vaatii kaukonäköisyyttä ja tulevaisuuden ymmärtämistä. Kuntalaisen on aina tiedettävä, kuka toiminnasta ja päätöksistä kantaa vastuun. TERVEYS ON YKKÖSASIA Jokaiselle meistä on tärkein asia terveys. Kun sairastumme, on tuiki tärkeää, että saamme pian apua ja asiantuntevaa hoitoa. Terveyskeskuksemme on ollut tunnettu hyvästä palvelustaan. Tällä valtuustokaudella vastaanotolle on ollut aina vain vaikeampi päästä. Jonot ovat olleet kohtuuttoman pitkiä. Uusia ratkaisuja on etsitty ja välillä löydettykin. Silti parantamisen varaa on kosolti. Hankalinta on, että rahamme ovat vähissä. Emme voi perustaa uusia virkoja, vaan ratkaisua on etsittävä erilaisista tehostamistoimista ja uudelleen organisoinnista. Mikäli näin ei palvelu parane, on lisärahaa löydyttävä. Vihreät ovat puhuneet sen puolesta ja keskustelu jatkuu. KOULUSTA HYVINVOINTIA LAPSILLE Kaarinan kouluja on pidetty arvossa. Moni perhe muuttaa muualta juuri tiettyyn koulupiiriin saadakseen lapsensa hyvämaineeseen kouluun. Olemme vihreinä olleet voimakkaasti tukemassa koulujen opetusryhmäkokojen pienentämistä ja luokkien varustamista nykyaikaisin laittein. Kannatamme myös ppilashuollon voimavarojen lisäämistä: psykologien määrä on riittävä, mutta yksi kuraattori tarvittaisiin ehdottomasti lisää. Koko ikäluokka on koulussa ja silloin varhainen puuttuminen on mahdollista. Lisää sivulla 28 sekä netistä Lehti on syntynyt kaarinalaisten käsissä, iso kiitos kaikille mukana olleille. Yhdessä pystymme parempaan.

4 4 Vihreät on olemassa turvatakseen tulevaisuuden.

5 Vihreät haastavat kaikki puolueet tunnustamaan tulevaisuuden vaatimukset. 5 Kaarina reiluksi kaupungiksi. Haluamme puolustaa jokaisen vapautta elää kuten tahtoo toisia ihmisiä ja ympäristöä kunnioittaen.

6 Kaarinasta on rakennettava ihmisen kokoinen erilaisten tapahtumien ja kauniin luonnon kotikunta, joka tarjoaa hyvät palvelut ja kuuntelee kuntalaisia. Kunta, joka varautuu väestön ikääntymiseen ja ilmastonmuutokseen, elää sukupolvivastuullisesti ja ymmärtää ajan haasteet. Kunnallisvaaleissa 2012 ohjelmamme nimi on HYVÄN ELÄMÄN PERUSPILARIT I Päivähoidosta kouluun ja elämään III Terveys on arvokas asia II Kaikista on pidettävä huolta Kaarinan Vihreät eilen, tänään ja huomenna.

7 Kuntaliitokset ja seudullinen yhteistyö ovat tulevan kauden keskustelunaiheita. - Kas tikli, Kaarinan nimikkolintu. 7 Suomalaisilla on vahva halu yhteisvastuuseen. Äänestä avoimemman kunnan puolesta vaaleissa Ennakkoäänestys Esteetön Kaarina on paras kaikille Työttömälläkin on oikeus työkykyyn Kaarina-lisä on säilytettävä Kaarinalaisten etuja valvotaan olemalla mukana seudullisissa neuvotteluissa Kotipalvelua myös lapsiperheille Yrittämisympäristöäkin pitää suojella Käy kurkkaamassa uusimmat kirjoitukset ja uutiset V Tarkka taloudenpito turvaa hyvät palvelut IV Kestävä kehitys on vastuuta huomisesta VII Kuntalaisten voitava osallistua VI Yrittäminen luo hyvinvointia Kaarinalaisten puolesta.

8 8 Hyvän elämän peruspilarit Kaarinan Vihreät I Päivähoidosta kouluun ja elämään Lasten ja nuorten laadukas hoito ja kouluttaminen antavat parhaat eväät hyvälle elämälle. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin on oltava ohjaava periaate kaikessa päätöksenteossa. Kaarina-lisä eli lasten kotihoidontuen kuntalisä on säilytettävä tukemassa perheiden valinnanvapautta. Päiväkoti- ja koulurakennusten monikäyttöisyyttä ja pihojen virikkeellisyyttä on lisättävä. Lasten ja nuorten liikenneturvallisuutta on edistettävä: koulutien on oltava turvallinen ja hyötyliikkumiseen kannustava.

9 Vihreät ovat riippumattomia. 9 Hyvän elämän peruspilarit Kaarinan Vihreät II Kaikista on pidettävä huolta Kukaan meistä ei voi koskaan tietää, milloin tarvitsemme apua. Työttömien työllistymisen tukemisen on oltava aktiivista. Kotipalvelua on kehitettävä ikäihmisten kotona asumisen turvaamiseksi ja myös vaihtoehtoisia asumismuotoja tulee olla tarjolla. Vanhuspalveluissa on oltava riittävästi pätevää henkilökuntaa. Esteettömyyden tulee olla suunnittelun ja toteutuksen lähtökohta huomioiden myös kunnan sähköiset palvelut. Vaikeuksiin joutuneille lapsiperheille on tarjottava kotiapua ja kokonaisvaltaista tukea. III Terveys on arvokas asia Tervekin voi tulla välillä sairaaksi, jolloin avun on löydyttävä läheltä ja pian, mieluiten jo ennaltaehkäisevästi. Ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa on kehitettävä kaikkina ikäkausina Terveyskeskuksen vastaanotolle pääsyä on saatava nopeammaksi. Työttömien työkykyä ja terveyttä on vaalittava tasa-arvoisesti työssäkäyvien kanssa. Mielenterveysongelmiin on tartuttava ajoissa esimerkiksi varhaisen tuen ja seulontojen avulla. Mielenterveystyöhön on saatava enemmän pätevää henkilökuntaa. Terveyskeskuksesta on päästävä joustavasti erikoissairaanhoitoon.

10 10 Hyvän elämän peruspilarit Kaarinan Vihreät IV Kestävä kehitys on vastuuta huomisesta Kestävyys on reilua toimintaa. Se on vastuuta ihmisistä, luonnosta, arjestahistoriasta ja huomisesta. Yhteisten päätösten tulee olla taloudellisesti kestäviä ja materiaali- ja energiatehokkuus ovat myös taloudelisia näkökohtia. Kaupungin hankinnat Hankinnoissa on otettava huomioon tuotteiden elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. Ruokapalveluilta odotetaan ravitsevaa ja hyvää ruokaa. Luomu- ja lähiruokaa on suosittava ja kasvisruokavaihtoehdon tulee olla ravitsemuksellisesti tasaveroinen muiden kanssa. Kaupungin on ostettava mahdollisimman paljon uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä. Kaarina voisi ryhtyä reilua kauppaa suosivaksi reiluksi kaupungiksi. Lämmitys ja energia Pitkällä aikavälillä on tähdättävä hiilineutraaliuteen ja energiaomavaraisuuteen. Kaupungin tulee tutkia investointimahdollisuudet omaan uusiutuvaan energiantuotantoon erityisesti lämmön osalta. Lämmön talteenoton, varaamisen ja energian säästämisen on oltava luonnollinen osa energiaratkaisuja. Kaukolämpöverkon laajentamiseen asuntoalueille on oltava painavia perusteita. Meri- ja maalämmön sekä aurinkoja tuulienergian käyttöönottoa on suosittava uusilla asuntoalueilla ja kaupungin kiinteistöissä. Rakentaminen ja maankäyttö Uudisrakentamisessa, korjausrakentamisessa ja rakentamisen ohjeissa tulee suosia vähän energiaa kuluttavia ja ekologisia ratkaisuja. Maankäytön suunnittelussa on keskityttävä täydennysrakentamiseen, keskustojen kehittämiseen ja radanvarsialueiden rakentamiseen Littoisissa ja Piikkiössä. Kaarinan Rauhalinna on sopiva alue yhteisöllisen ja ekologisen asumisen suunnittelemiseen.

11 Vihreät ovat tavallisia kuntalaisia. 11 Hyvän elämän peruspilarit Kaarinan Vihreät Luonnonvarojen käyttö Kaupungin tulee edistää mahdollisuuksia, että jokainen kaarinalainen voi itse toimia luonnonvaroja säästävästi. Kaarinan kaupungin toiminnassa on suosittava luonnonvaroja säästäviä ja materiaalitehokkaita toimintatapoja. Jätteiden hyödyntäminen ja monipuolinen kierrätys kuuluvat arkeen. Sekajätepoltto saa olla vain poikkeus. Kaupungin on tuettava kierrätyskeskuksen toimintaa ja edesautettava kierrätysvalistusta. Kaatopaikkajätteen keräilyyn pienkiinteistöiltä on luotava nykyistä edullisempi ja parempi keräysjärjestelmä. Uusille asuntoalueille on tärkeä saada kaupunkiviljelypalstoja ja yhteisöllisyyttä edistäviä kohtaamispaikkoja Viljelypalstojen tarjoamista on lisättävä ja niiden hoitomahdollisuuksia parannettava. Kaupunkimetsien hoidossa on otettava huomioon luonto- ja virkistysarvot. Liikkuminen Pikaraitiotien Piikkiö-Kaarina-Turku- Raisio-Naantali rakentaminen on Kaarinalle merkittävä hanke. Kaarinan on edistettävä kaikin tavoin paikallisjunaliikenteen aloittamista. Joukkoliikenne on saatava kattavammaksi, ajanmukaisemmaksi ja toimivammaksi toimimalla aktiivisesti seudullisen joukkoliikenteen kehittäjänä. Kehittämällä palveluliikennettä paikataan joukkoliikenteelle jääviä puutteita. Kaupungin hankkimat omat kuljetukset tulee toteuttaa yhteisinä hankintoina ja logistisesti tehokkaasti Pyöräilyn lisääminen edistää myös terveyttä. Pyöräily tarvitsee monipuolisemmat, turvallisemmat ja parempikuntoiset väylät erityisesti kyläkeskustoihin ja niiden välille sekä hyvät pyöräparkit keskustoihin. Jalankulkijoiden ja kuntoilijoiden liikkumisen viihtyisyys ja turvallisuus tulee taata kaupunkisuunnittelussa. Toimiva julkinen liikenne vähentää autoliikennettä ja lisää liikenneturvallisuutta Elinympäristön laatu Kaupungin kulttuurihistoria ja arvokkaat maisemat sekä rakennukset sitovat meidät kotiseutuumme, niitä pitää vaalia osana kaarinalaisuutta. Kaarinan luonnonläheisyys on meille kaikille arvokas asia, jonka säilyminen tulee huomoida kaupunkia kehitettäessä. Työtä Littoistenjärven kunnostamiseksi ja virkistyskäytön säilyttämiseksi pitää jatkaa. Sade- ja hulevesien ohjaaminen kosteikkojen tai pienien lampien kautta vähentäisi tulvariskiä ja ravinteiden valumaa vesistöihin. Rauhalinnan rantojen jättäminen vapaiksi luonnolle ja ihmisille kuljettaviksi on erittäin tärkeä asia. Hovirinnan rannan kehittämistä yhteisölliseen käyttöön on hyvä jatkaa. Luonnon- ja ympäristönsuojelulla voimme parantaa elämän laatua. Kokemukset lähiluonnossa luovat elämään sisältöä ja mielenrauhaa. Näitä kokemuksia tulee mahdollistaa kaikille kuntalaisille ja tarjota luontohetkiä myös hoitopalvelujen asiakkaille.

12 12 Hyvän elämän peruspilarit Kaarinan Vihreät V Tarkka taloudenpito turvaa hyvät palvelut Tarkka taloudenpito ennakoi ja ennaltaehkäisee ennemmin kuin korjaa vahinkoja.seurantajärjestelmiä on kehitettävä niin, että saadaan näkyviin ennaltaehkäisyn hyötyjä ja estetään ongelmien siirtäminen sektorilta toiselle. Palvelujen laatu säilyy riittävillä veroilla ja maksuilla, suomalaisilla on vahva halu yhteisvastuuseen. Velanotto on hyväksyttävää sellaiseen julkiseen rakentamiseen ja investointeihin, josta hyötyvät myös tulevat sukupolvet. Esimerkiksi energiatehokkuuden parantaminen ja raideliikenne tuovat hyötyjä tulevaisuudessa. Palvelujen parantamiseksi seudullinen yhteistyö on tärkeää ja järkevää, Kaarinan tulee olla päätöksenteossa innovatiivinen edelläkävijä. Julkinen rakentaminen on kannatettavaa, jos niin turvataan palvelutarvetta ja korjataan kaupungin omaisuutta. Kaupungin tarpeetonta ja kuluja tuovaa omaisuutta voidaan realisoida. VI Yrittäminen luo hyvinvointia Yrittäjäystävällinen kaupunki sekä houkuttelee uusia yrittäjiä että takaa entisten säilymisen. Yritykset luovat selkärankaa kaupungin palveluille ja tarjoavat hyvinvointia luovia työpaikkoja. Kaupungin ja yrittäjien yhteistyö toimii esimerkillisesti ja sitä tulee vaalia. Yrittämisen olosuhteita on edelleen kehitettävä. Kaupungin riittävä asukastiheys mahdollistaa monipuolisen palveluliiketoiminnan. Kaarinan ja Piikkiön keskustoista on hyvä luoda houkuttelevia vaihtoehtoja kauppakeskuksille. Isot kauppakeskukset syövät lähipalveluja: niitä ei kannata suosia. Kunta voi tarjota pilottikohteita paikallisten yritysten hyville innovaatioille ja auttaa niiden kasvua. Uudet kasvualat, kuten palvelut ja puhtaat teknologiat, tulee erityisesti huomioida päätöksentessa.

13 Kestävä kehitys on meille tärkeä hyvän elämän turvaaja tänään ja huomenna. 13 Hyvän elämän peruspilarit Kaarinan Vihreät VII Kuntalaisten on voitava osallistua Kaarinassa on monta kaupunginosaa/ kyläkeskusta. Kasvanut kunta vaatii uusia tapoja kuntalaisten kuulemiseeen ja osallistumiseen Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia on lisättävä kuntalaiskuulemisilla ja nettityökalujen avulla Päättäjät ja johtajat voisivat olla tavoitettavissa säännöllisesti esimerkiksi sähköisellä kyselytunnilla Valtuuston kokoukset tulee avata seurattavaksi myös verkkoon, tekniikka on jo olemassa Kuntalaisaloitteiden tekemistä on edelleen helpotettava ja kannustettava niihin esimerkiksi kouluissa, kirjastoissa ja yhteispalvelupisteissä Kaupunkilaisia koskevista hankkeista on tiedotettava aktiivisesti jo valmisteluvaiheessa.

14 14 Me Silja Hannu Jouni Milla Elias Terttu Jani Milla Aaro Päivi Outi Tomi

15 15 Valitse vihreä joukkue, ehdokkaasi» Hannu Kai Tomi Niko Kirsi Markus Timo Niina Mari Jorma Anton Anneli Maarit

16 16 Jonkun pitää puhua maalaismaiseman puolesta Olennaisinta on ihminen 89 Milla Aalto (sit.) Biologian opiskelija Piikkiö 90 Elias Aarnio IT-asiantuntija Koristo Olen 21-vuotias piikkiöläinen biologian opiskelija ja kuvataiteilija, jolle oman kotiseudun eloisa maalaismiljöö ja monimuotoinen luonto peltoineen ja metsineen ovat aina merkinneet paljon. Juuri niiden vuoksi olen ehdolla tämän syksyn kunnallisvaaleissa. Asuinympäristömme ollessa muutoksen alla pitää jonkun puhua maaseudun perinnemaisemien, vanhojen rakennusten, arvokkaiden luontokohteiden ja monelle kuntalaiselle rakkaiden sienestys-, marjastus- ja ulkoilumaastojen puolesta. Arvostan kotikuntamme rauhallisuutta ja kauniita maisemia. Uskon Kaarinan voivan kasvaa ja kehittyä siten, että tämä idylli säilyy myös tuleville sukupolville. Eniten minua kiinnostavatkin kaavoitus- ja maankäyttökysymykset, jotka kuuluvat opintojeni ja järjestötoimintataustani myötä erityisosaamiseni piiriin. Minulle tärkeisiin asioihin kuuluu myös palveluiden, kuten koulujen ja terveyskeskuksen, pysyminen ihmisten lähellä. Koko ikäni Piikkiön perukoilla asustettuani ymmärrän omakohtaisesti lähipalveluiden merkityksen. Keskeisiä arvojani ovat rehellisyys ja avoimuus, luonnon itseisarvo, sivistys ja kulttuuri sekä perinteiden kunnioittaminen. Harrastan muun muassa retkeilyä, musiikkia, tanssimista, vaatteiden ompelemista, runojen ja proosan kirjoittamista sekä yhdistystoimintaa. Olen 43 vuotta nuori idealisti. Koulutukseltani olen valtiotieteen maisteri ja opettaja. Pääosan työurastani olen kuitenkin puuhannut tietotekniikan parissa. Viime vuosina työni on ollut vapaiden ja avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käytön edistämistä. Teoreettinen ajattelu on vahvuuteni, mutta en silti unohda miksi minusta piti tulla insinööri. Pidän teknisestä tekemisestä. Autoni on itse huollettu, osin rakennettukin ja Koristossa sijaitsevaa vanhaa taloa remontoin sen historiaa kunnioittaen. Silloin kun töiltä ja kolmelapsiselta uusioperheeltä ehdin, käyn keikkailemassa 1900-luvun alun iskusävelmiä soittavan orkesterin solistina. Lisäksi livahdan merelle purjevoimalla aina kun mahdollista. Lähdin politiikkaan päiväkotilasten puolustamiseksi. Kuluvalla valtuustokaudella olen johtanut Kaarinan kestävän kehityksen toimikuntaa ja keskustan vaalilautakuntaa. Olen vihreän ryhmän ensimmäinen varavaltuutettu ja henkilöstölautakunnan jäsen. Minulle olennaisinta on ihminen. Politiikan tulisi olla sen alkuperäisen merkityksen mukaan ihmisen luontaisen yhdessä tekemisen tarpeen toteuttamista. Poliittisen päätöksenteon tulee olla läpinäkyvää ja julkista. Sillä palvellaan kuntalaisia eikä toisin päin. Jag blev uppväxt i Pargas och lärde mig svenskan där som en naturlig del av min omgivning. Det är den fortfarande. Tycker du att de gröna värdena är viktigare än att måla sig i ett hörn med igelkottförsvarsaktig språkpolitik, då är jag din kandidat.

17 17 Kyläyhteisöllisyydestä ja luonnosta hyvinvointia Palveluiden vaaliminen on sydämenasiani 91 Päivi Ahlroos Talouspäällikkö, hyvinvointialan yrittäjä Littoinen 92 Outi Ahonen Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Littoinen Olen 53 vuotias kahden työn tekijä, pienen seurakunnan talouspäällikkö ja hyvinvointialan yrittäjä. Asun omakotitalossa Littoisissa. Kunnallispolitiikkaan haluaisin numeroymmärtämisen lisäksi tuoda välittämistä hyvistä peruspalveluista ikäryhmille vauvasta vaariin. Viheralueita ei saa tuhota hallitsemattomalla rakentamisella. Olisi hienoa, jos vanhan ajan kyläyhteisöllisyyttä saataisiin herätettyä henkiin. Itse muutimme Littoisiin Turusta vuonna 1990 mieheni vanhempien naapuriin. Tuolloin meillä oli kaksi pientä tyttöä ja poikamme syntyi myöhemmin kaarinalaiseksi. Lapsillani oli hyvä ja turvallinen kasvuympäristö ja aikuiset tyttäreni asuvat nykyäänkin Littoisissa. Tänään olen myös kaksivuotiaan pikkupojan ylpeä isoäiti, mamma. Toivon voivani auttaa kanssaihmisiäni voimaan paremmin. Hoitohuoneeni sijaitsee Portsassa Turussa. Teen siellä mm. jäsenkorjausta ja erilaisia hierontoja. Tarkoitukseni on ensi keväänä valmistua suggestoterapeutiksi. Olen myös seksuaalikasvattaja ja opiskellut taideterapiaa. Rakkaudestani luontoon kertovat fytoterapeutin opintoni ja haaveenani olisikin vielä joskus omistaa pieni pala omaa metsää. Kurssini vievät minut usein Helsinkiin, missä ihailen paikallisliikenteen sujuvuutta. Talouspäällikön työpaikkani taas on maaseudulla, minne liikkuminen ei onnistu ilman oman auton käyttöä. Näen suurta ja pientä ja uskon, että osaan ymmärtää ihmisten erilaisia tarpeita. Virkatyöni puolesta olen tottunut seuraamaan julkista taloutta ja olen aivan varma, että tästä on luottamustehtävien hoidossa apua. Viime vaaleissa en ollut ehdolla, mutta aiempia luottamustehtäviäni ovat olleet tarkastuslautakunnan varajäsenyys ja kahden eri vuokrataloyhtiön hallituksen jäsenyys, lisäksi olen ollut mm. oman ammattiyhdistykseni virkistystoimikunnassa seitsemän vuotta. Olen eläinrakas, kirjafriikki ja aikuisopiskelija. Olen 45-vuotias lastenpsykiatrian erikoislääkäri Littoisista. Avopuolison lisäksi kotona asuu kaksi teini-ikäistä lasta. Päivätyöni teen Turun kaupungin kasvatus- ja perheneuvolan lääkärinä. Aiemmin työskentelin sairaanhoitopiirin lastenpsykiatrialla 13 vuotta, tästä ajasta puolet myös esimiestehtävissä ottaen tuntumaa kliinisen työn lisäksi myös hallintoon luvun alku on lastenpsykiatriassa ollut voimakkaan muutoksen aikaa ja olen työkseni tehnyt mm. akuuttityötä, neuropsykiatriaa, oikeuspsykiatriaa sekä kehittänyt päiväsairaala-, perheosasto- ja kotihoitotyötä. Viime vaaleissa en ollut ehdolla, mutta aiemmin olen toiminut kaksi kautta Kaarinan kaupunginvaltuutettuna ja Varsinais- Suomen lastensuojelukuntayhtymän valtuustossa sekä kauden Kaarinan sivistyslautakunnan jäsenenä. Olen ollut myös Vihreän liiton Varsinais-Suomen piirin hallituksessa, lapsiperhe- ja päihdepoliittisissa työryhmissä sekä eduskuntavaaliehdokkaana vuonna Työni ja aiemmat luottamustoimet ovat avanneet minulle monipuolisen näkymän lapsiperheiden arkeen, mielenterveyteen ja palveluiden toimivuuteen. Hyvien, monipuolisten ja asiantuntevien palvelujen vaaliminen on sydämenasiani edelleen. Työn vastapainona ovat elämän muut tärkeät asiat. Rakastan teinien tuumailuja, puusaunan tuoksua, metsälenkkejä kikkarakarvaisen koiran kanssa, taidenäyttelyissä ja ostoksilla käymistä tyttäreni kanssa, koripallopoikani intohimoista suhdetta lajiinsa sekä musiikkia kokijana ja tekijänä.

18 18 Kuunnellaan ja ollaan lämpimästi läsnä Pienilläkin valinnoilla saa paljon aikaan 93 Terttu Eriksson Luokanopettaja, työnohjaaja Kesämäki 94 Jorma Hellstén (sit.) Tutkimusmestari Piikkiö Haluan pitää huolta yhteisestä ympäristöstämme, olla lämpimästi läsnä ja kuunnella ihmisiä. Tarkalla taloudenpidolla, joustavalla yhteistyöllä ja harkitulla suunnittelulla Kaarina on ja pysyy asukkailleen viihtyisänä kotikaupunkina. Olen kolmen nuoren äiti, luokanopettaja, humanististen tieteiden kandidaatti ja työnohjaaja Kaarinan Kesämäestä. Opettajantyöni lisäksi olen toiminut 16 vuoden ajan kaupungin henkisten asioiden työsuojeluvaltuutettuna. Kaupunginvaltuuston ja perusturvalautakunnan jäsenenä olen ollut kolme valtuustokautta. Pidän päätyöstäni luokanopettajana. On mukavaa olla osa innostavaa ja kannustavaa aikuistyöyhteisöä ja samalla työskennellä iloisten ja hyvin luovien ekaluokkalaisten kanssa. Aika ei taatusti tule pitkäksi! Toisaalta toimiminen työsuojeluvaltuutettuna on tuonut kaupungin henkilöstön tutuksi. Arkeeni kuuluvat erilaiset koulutus- vuorovaikutustilanteet ja työn sekä työolojen tarkoituksenmukainen järjestäminen. Työnohjaajakoulutus on antanut välineitä tähän työhön. Valtuusto- ja lautakuntatyöskentelyn myötä kaupunki on tuttu myös päättäjän näkökulmasta. Kaarinalainen perushyvinvointi ja arjen turvallinen sujuminen ovat minulle tärkeitä. Sydäntäni lähellä ovat erityisesti lasten, nuorten ja ikääntyvän väestön asiat. Olen ollut useita vuosia vammaisneuvoston jäsen. On tärkeää puhua niiden puolesta, jotka eivät itse siihen pysty. Vapaa-aikani käytän paljolti liikkumisen, hyvien ystävien ja kirjojen parissa. Kiinnostavaa on myös uusien asioiden ja taitojen oppiminen. Nämä tuovat mielenkiintoa ja lisämausteita arkielämään. Luonto on aina ollut lähellä sydäntäni ja olen erityisen huolestunut nykyisestä kiihtyvästä luonnon riistämisestä ja raiskaamisesta. Pienillä valinnoilla voisimme parantaa luonnon hyvinvointia jo merkittävästi. Politiikassa olen itse ollut mukana 8 vuotta vihreissä sitoutumattomana ja kasvissyöjä olen ollut jo yli 35 vuotta. Olen 53-vuotias tutkimusmestari/puutarhuri. Minulla on neljä aikuista lasta ja kaksi lastenlasta. Asun tällä hetkellä yksin vuokralla rivitalossa Piikkiössä. Työssä käyn Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa (MTT) Piikkiön Yltöisissä, ensi keväänä tulee 29 vuotta täyteen saman työnantajan palveluksessa. Eri harrastukset täyttävät melko kattavasti kaiken vapaaajan. Niistä rakkaimmat ovat partio ja lintujen havainnointi, jota voi pitää jo elämäntapana. Partiossa olen viime vuosina keskittynyt lippukuntani Piikkiön Tammipartion jo perinteiseen lastenteatteriin, jossa olen ollut mukana jo 13. vuotta, sekä partion adventtikalentereiden myynnin koordinointiin. Muita harrasteita ovat mm. sukututkimus, politiikka, postimerkkeily, numismatiikka ja luonnonsuojelu. Tämänhetkiset luottamustoimeni ovat kaavoitus- ja rakennuslautakunnan varajäsenyys, Turun Lintutieteellisen yhdistyksen varapuheenjohtaja ja tiedottaja, Bird Lifen retkikummi sekä Piikkiön seurakuntaneuvoston jäsen.

19 19 Jokainen tarvitsee arvon olemassaololleen Demokratia markkinavoimien isännäksi 95 Timo Kirjonen Ympäristönhoitaja Littoinen 96 Aaro Kiuru Lääketieteellisen fysiikan dosentti Kuusisto Olen 45-vuotias ympäristönhoitaja ja metsuri Littoisista. Perheeseeni kuuluvat vaimo ja 13-vuotias poika, sekä marsu ja kissa. Jouduin työkyvyttömyyseläkkeelle 1999 ja valmistuin ympäristönhoitajaksi Opinnäytetyönä olen suunnitellut Littoistenjärven luontopolun ja nykyään kunnostelen mm. kaupungin ulkoilureittejä. Isänä, lapsenlapsena, aviomiehenä ja vammaisena lasten ja nuorten hyvinvointi, vanhustenhoito sekä terveydenhuollon asiat ovat erityisesti sydäntäni lähellä. Olen kolmatta kertaa ehdokkaana Kaarinan Vihreiden valtuustoon. Luottamustehtävissä kuluvalla kaudella olen ollut kaupunginvaltuuston varajäsen, ympäristönsuojelulautakunnan jäsen, veteraanitoimikunnan jäsen sekä vesiensuojeluyhdistyksen kokouksen varajäsen. Näiden lisäksi toimin Littoistenjärven säännöstely-yhtiön hallituksessa ja neuvottelukunnan jäsenenä. Tulevalla valtuustokaudella pidän tärkeinä asioina ihmisen ja ympäristön joustavaa yhteensovittamista. Tarvitsemme henkisen hyvinvoinnin lisäämistä ja hoitoon pääsyn yksinkertaistamista sekä syrjäytymiseen johtavien asioiden karsimista. Työlle ja olemassaololle tulisi antaa edes jonkinlainen arvo, jotta ihminen voisi tuntea itsensä tärkeäksi. Harrastan valo- ja videokuvausta ja niiden editointia, sukututkimusta sekä karjalaista kulttuuria ja siihen liittyvän perimätiedon ja materiaalin taltiointia. Vapaa-ajan luonnonsuojelutyötä teen mm. Kaarinan luonnonsuojeluyhdistyksen hallituksessa. Rintamamiestalossamme ja puutarhassamme on myös harrastetta. Asuinympäristö, kuntien keskeiset suhteet ja kestävä kehitys ovat näiden vaalien keskiössä. Hälyttävää on missä tilassa olemme jättämässä maailman lapsenlapsille nykymenolla niin Kaarinassa, Turun läheisyydessä kuin koko pallollammekin. Yhteiskuntakriitikot, piispat, filosofit herättelevät meitä, kun pilvilinnatalous saa riehua yhteiskuntavaikutuksistaan välittämättä. Sen seurannainen on ökykuluttaminen, mutta myös itse kunkin välinpitämättömyys arkitekojensa seurauksista. Toimin TYKS:n ylifyysikkona vuoden 2003 loppuun. Viihdyin 60-luvun lopun yliopistotyön jälkeen sairaalafyysikon työuralla yli 32 v sekä toimin dosenttina Helsingin ja Turun yliopistoissa. Nykyenergiatuoton siirtymävaiheessa fyysikkotaustani antaa minulle perusteet kannattaa ydinvoimaa, koska sähkön tuottaminen kivihiilestä ja turpeesta on järjetöntä. Mutta ehdottomasti tulee toimia niin, että ensisijaisesti energiaa ja yleensäkin materiaaleja - on pystyttävä säästämään nykyistä selvästi tehokkaammin. Emme kansana voi käyttää enempää kuin mitä pystymme maailmalle myymään tuotteita ja palveluja, niin kunta kuin valtiokin. Jos lisävelkaa otetaan, sen tulee hyödyttää sukupolvea, joka sen maksaa. Pakoa vastuusta on myös ajatella, että: kiinalaisia on niin paljon, ettei kulutuksellamme ole merkitystä. Pienistä puroista kasvaa joki. Jokainen vastaa itse arkipäivän valinnoistaan. Tarvitsemme vastuullista suhtautumista jatkuvan kasvun ideaan, materian ja energian kulutukseen kunnissa ja Suomessa. Pannaan lähidemokratia toimimaan ennen kuntaliitoksia. Valjastetaan markkinavoimat yhteistyöllä. Vapaa-ajan harrastuksistani rakkaita ovat ranska, musiikki, veneily ja liikunta. Olen myös neljän tytön onnekas ukki. ehdokkaat.vihreat.fi/aaro.kiuru kunnallisvaalit.tek.fi/aaro.kiuru

20 20 Viihtyisä Kaarina asua ja yrittää Kunnissa tehdään elämän mittaiset ratkaisut 97 Tomi Kurkilahti Toimitusjohtaja, media-alan yrittäjä Koristo 98 Hannu Lahtonen Osastonhoitaja Poikluoma Olen media-alan yrittäjä sekä syntyperäinen kaarinalainen. Lähdin aikanaan politiikkaan kiinnostuksesta kaavoituksen ja rakentamisen suunnitteluun. Koen voivani vaikuttaa politiikassa asuinympäristöömme. Kaarinan kaupunginvaltuutettuna olenkin toiminut vuodesta Kuluvalla kaudella olen toiminut valtuustotyöskentelyn lisäksi Kaarinan rakennus- ja kaavoituslautakunnan ja Kaarinan taloustyöryhmän jäsenenä. Haluan kehittää Kaarinaa viihtyisäksi ja mukavaksi kunnaksi asua ja yrittää. Haluan vaikuttaa Kaarinassa hyvän ja monipuolisen elinympäristön toteutumiseen sekä koulutuksen ja erilaisten harrastusmahdollisuuksien tukemiseen. Kaarinan keskustan kehittämistä tulee jatkaa eläväksi kaupunkilaisten olohuoneeksi. Kaupunkikeskustasta pitää löytyä sekä kaupat että kulttuuripalvelut niin, ettei niitä tarvitse lähteä hakemaan kaukaa kauppakeskuksista. Näin myös paikallisille pienyrittäjille jää elinmahdollisuuksia. Mielestäni Piikkiön keskustan elävöittämiseksi radanvarren teollisuusalue tulee muuttaa asumiseen ja palveluille. Yrityshalleille löytyy hyviä paikkoja moottoritien varrelta. Yhdyskuntarakenteen tulee olla taajaan rakennettua, mikä mahdollistaa toimivan joukko- ja kevyenliikenteen yhteydet. Erilaisia ympäristöystävällisiä teknisiä ratkaisuja tulee ottaa rohkeasti käyttöön. Esim. matalaenergiatalot, LED-katuvalot, kiertoliittymät jne. hyödyttävät sekä kuntaa että yritysten kehittymistä. Partio, maastopyöräily ja purjehdus ovat harrastuksia, joiden parissa viihdyn. Partiossa olen ollut perustamassa Pyhän Katariinan polkuja Kaarinaan ja tällä hetkellä toimin Kuusiston Linnanyrjänien veneen kipparina. Olen mukana myös Kuhankuonon retkeilyreitistö- ja virkistysalueyhdistyksen ja Kaarinan kehitys Oy:n hallituksissa. Oli syksy -96, kun ensimmäisen kerran asetuin vihreänä ehdolle Kaarinan kaupunginvaltuustoon, syynä olivat tärkeät luonto- ja ympäristöasiat. Halusin jo nuorena olla mukana vaikuttamassa asioiden kulkuun ja tuo haluni on säilynyt siitä lähtien. Asioita, joihin haluan nyt erityisesti kiinnittää huomiota, ovat ikääntyvien ihmisten palveluiden laadukas ja asiakaslähtöinen järjestäminen sekä lasten päivähoidon, opetuksen ja vapaa-ajan toiminnan laadukas tarjonta. Olen 55-vuotias, naimisissa ja meillä on kaksi aikuista lasta, jotka jo ovat muuttaneet omilleen. Ammatiltani olen osastonhoitaja, toimin esimiestehtävissä Turun Kaupunginsairaalan sisätautiosastolla. Työni tuo näkemystä terveydenhuollon kysymyksiin, sillä ikäihmisten palveluiden järjestämisen haasteet ovat jokapäiväisiä. Luottamustehtävissä kokemukseni on karttunut mm. ympäristönsuojelu-, kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa, varavaltuutettuna sekä lukuisissa muissa toimissa, olen vaikuttanut pitkään myös Kaarinan vihreiden hallituksessa. Kokemuksesta on hyötyä yhteisten asioidemme hoitamisessa. Tältä pohjalta ajatus suuremmasta kuntaratkaisusta ei minua erityisemmin houkuta. On kuitenkin ensin mietittävä ja harkittava, edut ja haitat, ihmisten tunteita unohtamatta. Lähiluontokokemukset ovat meille kaikille tärkeitä virkistyksen ja hyvinvoinnin lähteitä. Kaarinan monet arvokkaat luontokohteet ansaitsevat erityistä hoitoa, sillä ne ovat monien harvinaisten eläin- ja kasvilajien elintilaa sekä muuttolintujen levähdyspaikkoja. Paras tae viihtyisälle ja terveelliselle elämiselle on hyvin hoidettu ja monipuolinen luonnollinen ympäristö. Sen olemme jo nyt velkaa tuleville sukupolville. Luontoharrastukseni on laajentunut, sillä tällä hetkellä minua kiinnostavat kaikki ilmiöt maaperästä avaruuteen, linnut kuitenkin eniten. Kulttuurin saralla minua viehättävät kirjallisuus, elokuva ja musiikki, erityisesti rock.

HOPEALINNUT Kempeleen Kokoomus ry:n ja Kempeleen Kokoomusnaiset ry:n

HOPEALINNUT Kempeleen Kokoomus ry:n ja Kempeleen Kokoomusnaiset ry:n Kempeleen Kokoomus ry Kempeleen Kokoomusnaiset ry KUNTAVAALILEHTI LOKAKUU 2012 1 HOPEALINNUT Kempeleen Kokoomus ry:n ja Kempeleen Kokoomusnaiset ry:n KUNTAVAALILEHTI LOKAKUU 2012 Kuntavaalit 28.10.2012

Lisätiedot

valmiina lähtöön Toiminnan aika sivu 3 Harrastuksena paloautot sivu 4 Huhtasuolla hyvä arki sivu 7 Uusi liikuntahalli Palokkaan sivu 13

valmiina lähtöön Toiminnan aika sivu 3 Harrastuksena paloautot sivu 4 Huhtasuolla hyvä arki sivu 7 Uusi liikuntahalli Palokkaan sivu 13 Lohikosken sosialidemokraatit ry. HUHTASUON SOSIALIDEMOKRAATIT ry. 2/2008 valmiina lähtöön Toiminnan aika sivu 3 Harrastuksena paloautot sivu 4 Huhtasuolla hyvä arki sivu 7 Uusi liikuntahalli Palokkaan

Lisätiedot

MEIDÄN LEMPÄÄLÄ R. Kerta se on ensimmäinenkin. Keskustan Lempäälän ehdokkaat esittelyssä

MEIDÄN LEMPÄÄLÄ R. Kerta se on ensimmäinenkin. Keskustan Lempäälän ehdokkaat esittelyssä MEIDÄN LEMPÄÄLÄ R Keskustan Lempäälän kunnallisjärjestön vaalilehti Lokakuu 2012 Vanhustyö vaikeaa? Vanhustyöhön olisi vanhoja hyviksi koettuja työmuotoja, mutta miksi niitä ei haluta ottaa käyttöön, ihmettelee

Lisätiedot

Ensin esitellään Vantaalla ehdokkaana olevat ja heidän jälkeensä Espoon ja Helsingin ehdokkaat. Kuntavaalien ennakkoäänestys on 17.-23.10.2012.

Ensin esitellään Vantaalla ehdokkaana olevat ja heidän jälkeensä Espoon ja Helsingin ehdokkaat. Kuntavaalien ennakkoäänestys on 17.-23.10.2012. VANTAAN OPETTAJA Kuntavaaliekstra 10.10.2012 Vantaan opettajien ammattiyhdistys ry Talkootie 7, 01350 Vantaa puh: 09-873 4020, toimisto@voay.fi, www.voay.fi Tiedottaja: Eeva Lohela 050-409 6460 tiedotus@voay.fi

Lisätiedot

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA. Valtiovarainministeri Katainen Vantaalla:

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA. Valtiovarainministeri Katainen Vantaalla: U usiv antaa PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA - Elintaso nousee maailmalla, ihmiset syövät kehittyvissäkin maissa enemmän ja ennen kaikkea syövät enemmän

Lisätiedot

Ennakkoäänestys kirjastossa 17. 23.10. Vaalipäivä sunnuntai 28.10.

Ennakkoäänestys kirjastossa 17. 23.10. Vaalipäivä sunnuntai 28.10. Raision Vasemmistoliitto LOKAKUU #2/2012 Ehdokkaiden nimet ja numerot keskiaukeamalla. Ennakkoäänestys kirjastossa 17. 23.10. Vaalipäivä sunnuntai 28.10. www.raisio.vas.fi 2 vasen raisio #2/2012 3 pääkirjoitus

Lisätiedot

Ostat tai myyt, meille kannattaa soittaa!

Ostat tai myyt, meille kannattaa soittaa! TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: 1 Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti lokakuu 3/2012 Tarkista edustajasi numero ehdokaslistalta sivut 6-7 Musta Lammas auttaa hädässä olevia sivut 8-9 Timo P. Nieminen aikoo ensi s.

Lisätiedot

Yhteistyössä on voimaa.

Yhteistyössä on voimaa. Eloa Porvarintielle Yhteisten asioiden puolesta Teuvan Kokoomus lähtee tulevaan kunnallisvaaliin vain ja ainoastaan voitto mielessä. Vaalityöryhmä aloitti työnsä helmikuussa suunnittelukokouksella. Takataskussa

Lisätiedot

VAALIT. Kylänraitti 3/2008

VAALIT. Kylänraitti 3/2008 16 VAALIT Kolme kysymystä ehdokkaille Kylänraitti kysyi pohjoiskirkkonummelaisilta kunnallisvaaliehdokkailta: 1. Miksi olet ehdokkaana? 2. Mitkä ovat kolme tärkeintä tavoitettasi ensi vaalikaudella? 3.

Lisätiedot

Vihreä Tampere. Annikin Runofestivaali 6.6.2009 EUROVAALIT 7.6.2009 ENNAKKOÄÄNESTYS 27.5. - 2.6. Tampereen Vihreiden kausijulkaisu kevät/2009

Vihreä Tampere. Annikin Runofestivaali 6.6.2009 EUROVAALIT 7.6.2009 ENNAKKOÄÄNESTYS 27.5. - 2.6. Tampereen Vihreiden kausijulkaisu kevät/2009 Vihreä Tampere Tampereen Vihreiden kausijulkaisu kevät/2009 EUROVAALIT 7.6.2009 ENNAKKOÄÄNESTYS 27.5. - 2.6. MAAPALLOHULIGAANIT KURIIN! s. 2 "PÄIVITTÄISMEDIA TYHMIS- TÄÄ" s. 3 HASSIN ja VALJAKAN EKOTALO

Lisätiedot

UUSI NOUSU. Alexander Stubb Vaaliohjelma

UUSI NOUSU. Alexander Stubb Vaaliohjelma UUSI NOUSU Alexander Stubb Vaaliohjelma KOLME POINTTIA ALEXISTA Suomen kansa riippumattomana ja vapaana parhaiten voi työskennellä sen tehtävän toteuttamiseksi, jonka suorittamiselle se toivoo ansaitsevansa

Lisätiedot

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Jyrki Kataisen työryhmä hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi Loppuraportti 29.1.2011 TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään.

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. DEMO-verkosto KOKODEMO Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. 2 Aktiivisen ikääntymisen teemavuosi 2012 Hyvät käytännöt ja toimintamallit

Lisätiedot

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Vihreiden maaseutupoliittinen ohjelma, hyväksytty valtuuskunnassa 20.4.2008 Sisällysluettelo Kahdeksan kärkeä maaseutuohjelmasta...2 Esipuhe...2

Lisätiedot

VIHREÄ VAALISULKA. Vihreät De Gröna NYT JOS KOSKAAN. Ville niinistön tervehdys. rohkeasti tulevaisuuteen. Byrokratiasta perustuloon

VIHREÄ VAALISULKA. Vihreät De Gröna NYT JOS KOSKAAN. Ville niinistön tervehdys. rohkeasti tulevaisuuteen. Byrokratiasta perustuloon VIHREÄ VAALISULKA 1/2015 KEHITYS Ihminen keksi kehityksen, loi nopeudesta ja helppoudesta itselleen seinät. Siellä hän asuu, linnakkeessa. Seinien taakse jää luonnon leveä kehä, kasvun hitaus, aamussa

Lisätiedot

VIISSEISKA. Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com. Palkat nousevat 1.6.

VIISSEISKA. Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com. Palkat nousevat 1.6. VIISSEISKA Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com Palkat nousevat 1.6.2006 sivu 5 Helsingintie 16 in memoriam sivu 5 Puheenjohtajan palsta sivu

Lisätiedot

Tulevaisuuden rakentaja

Tulevaisuuden rakentaja SRV Tulevaisuuden rakentaja Tulevaisuuden rakentaja Tulevaisuuden rakentaja SRV perustettiin vuonna 1987. Yhtiön 25 vuoteen mahtuu lukuisia innovatiivisia hankkeita. SRV loi suomalaiseen rakentamiseen

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Vuosikirja 2014 Oikeus oppimiseen ja omiin vahvuuksiin. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö KVPS Tukena Oy

Vuosikirja 2014 Oikeus oppimiseen ja omiin vahvuuksiin. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö KVPS Tukena Oy Vuosikirja 2014 Oikeus oppimiseen ja omiin vahvuuksiin 1 vuosikirja 2014 sisältö 3 Uudistamme KVPS-konsernin strategian uudistunein voimin 4 Tilapäishoitopalvelut auttavat perheitä jaksamaan 5 Kiinteistötoimi

Lisätiedot

Poliittinen julistus

Poliittinen julistus Demarinuoret ohjelmat 12.11.2012 tilanteessa 1 / 87 Nämä kopioitu 12.11.2012 Poliittinen julistus Periaateohjelma Perusopetusohjelma Asuntopoliittinen ohjelma Ympäristöasiakirja Tasa-arvoasiakirja Tietoyhteiskunta-asiakirja

Lisätiedot

LAPSEMME Pihaleikki liikuttaa

LAPSEMME Pihaleikki liikuttaa Mannerheimin Lastensuojeluliiton jäsenlehti 3/2012 LAPSEMME Pihaleikki liikuttaa Yhdessä ekaluokalle Äidit kohtaavat netissä Kuuluuko nuorten ääni? Pääkirjoitus 14.9.2012 Kuka perheiden puolesta puhuu,

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen

-liike on ihmisen muotoinen -liike on ihmisen muotoinen 4 2012 Yö-yhtyeen Olli Lindolm on sama mutta eri mies Kansalaisraati kokosi kemijärveläiset Muslimiäidin joulunodotus Nuoret viihtyvät Saunalahden tukiasuntoyhteisössä 4 12

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Tampereen vammaispalvelut. Talousarvio 2013: Timo P. Nieminen. Lue liite s. 7 10. Miten kaupunki käyttää veroeurot tamperelaisten palveluihin? s.

Tampereen vammaispalvelut. Talousarvio 2013: Timo P. Nieminen. Lue liite s. 7 10. Miten kaupunki käyttää veroeurot tamperelaisten palveluihin? s. Julkinen tiedote - jaetaan jokaiseen tamperelaistalouteen TAMPEREEN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 5 2012 Tampereen vammaispalvelut Lue liite s. 7 10 Talousarvio 2013: Miten kaupunki käyttää veroeurot tamperelaisten

Lisätiedot

Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 KESTÄVÄ KEHITYS. JULKAISU No 34. Avoin yliopisto

Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 KESTÄVÄ KEHITYS. JULKAISU No 34. Avoin yliopisto Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 KESTÄVÄ KEHITYS 1 JULKAISU No 34 Avoin yliopisto 2 KESTÄVÄ KEHITYS 3 Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 4 Julkaisija Vaasan yliopisto, Levón-instituutti, Avoin yliopisto, PL

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri Tertin kartano 6. kesäkuuta 2014 Maailman muutoksissa uusi tilitoimistotyö Toisen asteen koulutusjärjestelmä on rakentunut tarpeeseen varmistaa ammattitaitoista

Lisätiedot

Perheessä kaikki hyvin s. 8

Perheessä kaikki hyvin s. 8 Väestöliitto 3/09 Vappu Taipale: Perhe tulisi nähdä voimavarana s. 4 Perheessä kaikki hyvin s. 8 Nuori, koulutettu ja työtön Miten tässä näin kävi? s. 20 Vinkit oman hyvinvoinnin hoitoon s. 22 päätoimittajalta

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen vihreät linjaukset

Sisällysluettelo. Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen vihreät linjaukset 1 2 Vihreiden sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 9.5.2010 3 4 5 Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot