Ville Niinistön energiavalinnat Votkin kaasuttaa makkaramarkkinoilla. Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2012. Bioenergiaa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ville Niinistön energiavalinnat Votkin kaasuttaa makkaramarkkinoilla. Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2012. Bioenergiaa."

Transkriptio

1 Ville Niinistön energiavalinnat Votkin kaasuttaa makkaramarkkinoilla Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2012 Bioenergiaa luonnon helmasta

2 pääkirjoitus Gasetti Minna Ojala Keisarin uudet aatteet Julkaisija Gasum Oy, PL 21, Miestentie 1, Espoo Päätoimittaja Minna Ojala p Toimitusneuvosto Tuija Dag, Jukka Isokoski, Veli-Heikki Niiranen, Petri Nikkanen, Minna Ojala, Niina Perttula, Anne Poikolainen, Ari Seppänen ja Olga Väisänen Toimitus ja taitto MCI Press Oy Kannen kuva Janne Harju/Napa Illustrations Painos kpl Painopaikka Scanweb Oy, Kouvola Osoitelähde Gasum Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisteri Kevät oli Gasumilla monin tavoin kiireistä aikaa. Julkistimme suunnitelmamme rakentaa nesteytetyn maakaasun tuontiterminaali. Toteutuessaan hanke kehittää Gasumin kaasuverkoston roolia aivan uuteen suuntaan. Hanke käynnistyy monipuolisella ympäristövaikutusten arvioinnilla, joka työllistää gasumlaisten lisäksi lukuisan joukon muita toimijoita. Ympäristövaikutusten arvioinnissa keskeistä on vuorovaikutus tärkeiden sidosryhmien kanssa, ja avoin viestintä on arvioinnin onnistumisessa tärkeässä roolissa. Perusteellinen arvio hankkeen vaikutuksista on välttämätön, jotta voimme todeta sen olevan kestävän kehityksen tavoitteidemme mukainen. Organisaatioissa muutos on nykyisin pysyvä olotila, näin myös Gasumilla. Uutta toiminnan ohjausjärjestelmää ja toimintamme prosesseja on pohdittu, määritelty ja kirjattu. Tavoitteena on, että toimintatapamme on entistäkin aikaansaavampi ja tehokkaampi. Suuri uudistus tapahtui myös Gasumin ulkoisessa ilmeessä: saimme uuden liikemerkin ja uuden värimaailman, ja sen myötä meni uusiksi monta asiaa tankkausasemien ja huolto autojen ulkoasusta työvaatteisiin ja esitteistä verkkosivuihin. Uudella yritysilmeellämme toivomme rakentavamme paitsi oikeanlaista mielikuvaa Gasumista, myös parantavamme luonnonkaasuratkaisujen tunnettuutta kaikkia asiakkaitamme ja sidosryhmiämme hyödyntävällä tavalla. Nyt sinulla on käsissäsi yritysilmeen muutoksen myötä uudistunut Gasetti-lehti. Toivomme, että se sekä miellyttää että haastaa lukijoitaan. Ensimmäisen uudistetun lehtemme teema, bioenergia, kertoo että Gasum on vaihtanut paitsi vaatteita, myös aatteita. Antoisia lukuhetkiä ja aurinkoista kesää! gasetti

3 tässä numerossa Gasetti 2/2012 Maakaasu on hiiltä ja öljyä parempi energia muoto. YMPÄRISTÖMINISTERI VILLE NIINISTÖ 13 4 Bioenergian käyttö kasvuun Uusiutuvan energian osuutta kokonaiskulutuksesta halutaan lisätä. 10 Kohti kestävää energiataloutta Ympäristöministeri Ville Niinistön tavoite on vähäpäästöinen yhteiskunta. 21 Pikniktunnelman tuojat 14 Lyhyesti 17 Kaasu arjessa Ekotalo Espoonlahdella 18 Grillikausi käyntiin ykkösluokan makkaralla Veijo Votkin Oy:llä on pitkä historia ja vahva brändi. 21 Tehty kaasulla Onnistuneen piknikin ainekset JANNE HARJU/NAPA ILLUSTRATIONS 22 Gasumlainen Kaasuasentaja Timo Nurhonen 23 Gasumin uutisia Makkaraa mahan 18 täydeltä bioenergiapalettiin lisää värejä Suomessa biomassan osuus energian kokonaiskulutuksesta on korkeampi kuin missään muussa teollisuusmaassa. Keskeisin merkitys bioenergian tuotannossa on puulla. Esimerkiksi kiista turpeen käytöstä energianlähteenä käy yhä kuumana. Uusiutuvasta puu raakaaineesta tuotettu biokaasu toisi yhden lisävaihtoehdon bioenergiapalettiin Ympäristöministeri kannattaa kaasua 14 Tankki täyteen Haapajärvellä Uusi tankkausasema avattiin huhtikuussa 23 Tyytyväisiä asiakkaita Gasum sai kouluarvosanan 8,7 gasetti 3

4 TEEMA BIOENERGIA METSÄENERGIA on ylivoimaisesti merkittävin bioenergian lähde. Energiapuuta ovat latvukset, oksat, kannot ja ensiharvennuspuut. KÄYMÄLÄSTÄ, ELÄINTEN LANNASTA ja muista jätteistä saadaan kaasutettua biokaasua, jota voi käyttää muun muassa lämmitysenergiana. Biokaasun osuus energiantuotannossa on kasvussa. KLAPIT JA PELLETIT sopivat jalostamaan puuta lämpöenergiaksi. 4 gasetti

5 TEKSTI Tuija Käyhkö KUVITUS Janne Harju/Napa Illustrations ELINTARVIKEJÄTTEISTÄ muun muassa mädätetään biokaasua tai hieman heikommalla hyötysuhteella tislataan etanolia, jota käytetään biopolttoaineiden tuotantoon. BIOENERGIAN käyttö kasvuun Suomessa biomassan osuus energian kokonaiskulutuksesta on teollisuusmaiden korkein. Erityisesti puun merkitys on siinä keskeinen. Tällä hetkellä uusituvilla polttoaineilla tuotetaan vajaa kolmannes energian kokonaiskulutuksesta. Tavoite on, että uusituvan energian osuus loppukulutuksesta on 38 prosenttia vuonna KESANTOPELLOILLA JA JOUTOMAALLA kasvatetaan energiakasveja, joita voidaan käyttää energianlähteenä sellaisenaan tai niitä voidaan mädättää biokaasuksi. Nurmija apilakasvit sopivat parhaiten biokaasun tuotantoon. KASVIT hyödyntävät tehokkaasti auringon energiaa maapallolla. Myös vesikasveja voidaan hyödyntää biomassan tuottamiseen. Levälauttojen hyödyntämistä energiantuotannossa tutkitaan parhaillaan. Suomen energia- ja ilmastostrategiaa uusitaan parhaillaan. Nykyisen strategian tavoitteena on lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja osuutta energiankulutuksesta. Tarkoituksena on lisätä erityisesti metsähakkeen, tuulivoiman ja liikenteen biopolttoaineiden osuutta. Bioenergian merkitys tulee korostumaan entisestään myös Euroopan unionin vuotta 2020 koskevien sitoumusten myötä. Lappeenrannan teknillisen yliopiston kestävän energiantuotannon professori Esa Vakkilainen hymäh tää, että bioenergia on kaikkea sitä hyvää, mitä me jokainen haluamme, mutta samalla vastustamme. Hänen mukaansa bioenergiaan liittyy kuitenkin paljon ristiriitaisia ajatuksia ja voimakkaita tunteita. Näkökulmia on lukuisia: maan käyttö, maaseudun työllisyys, luonnon monimuotoisuus, naisten asema, lapsityövoiman käyttö, köyhyys, kehitysmaat. Lista on lähes loputon. Kasvit muuntavat auringon energiaa varastoitavaan muotoon. Jos hyödynnämme tämän energian, käytämme bioenergiaa, Vakkilainen huomauttaa. Hän heittää, että jos syömme leipää tai juomme olutta, käytämme bioenergiaa. gasetti 5

6 TEEMA BIOENERGIA Lähes kaikki ruokamme, karjan rehu ja kymmenesosa koko maailman energiasta on bioenergiaa. Hallitusten välisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n arvion mukaan maailmanlaajuinen bioenergian käyttö on mahdollista ainakin viisinkertaistaa nykyisestä vuoteen 2050 mennessä. Suomen edellinen hallitus tavoitteli bioenergian käytön mittavaa lisäämistä, mutta ei Vakkilaisen mielestä juurikaan onnistunut tässä. Suomessa halkolämmityksellä ovat pitkät perinteet, joten siirtyminen vähäpäästöisempään pellettilämmittämiseen olisi luontevaa mutta ei hallituksen mielestä. Vakkilaista eivät erilaiset linjaukset bioenergian kestävyyskriteereistä vakuuta. Kun monia ajatuksia ja uskomuksia juntataan isoon määräyskokoelmaan ja yritetään edistää kaikkea hyvää, määräysten monimutkaisuus vain sotkee kokonaisuutta. Lupaavin uusi innovaatio bioenergian saralla on hänen mielestään puupohjaisen biokaasun valmistuksen aloittaminen. Eri biomassoja on mahdollista prosessoida kaasuksi sekä pienessä että laajassa mittakaavassa. Kaasua on mahdollista jakaa maakaasun seassa olemassa olevassa verkostossa ja siirtää kaasua sinne, missä sitä tarvitaan. Professorilla onkin yksi harras toive: olisipa meillä kaasuverkko Pohjois- ja Itä-Suomesta Etelä-Suomeen. Turpeen uusiutuvuus puhuttaa Suomessa Turve jakaa Suomessa mielipiteitä. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK pitää turvetta hitaasti uusiutuvana polttoaineena ja näkee sen olevan tärkeä osa Suomen energiapalettia jatkossakin. Greenpeace taas ei hyväksy turpeen polttoa, koska uusiutuminen on valtavan hidasta. Siksi turve on järjestön mukaan laskettava fossiiliseksi polttoaineeksi. MTK:n asiamies Ilpo Mattila ei näe perusteita sille, että turpeen käytöstä luovuttaisiin Suomen energiahuollossa. Greenpeacen energiavastaava Kaisa-Reeta Koskinen taas perustelee taustajärjestönsä kielteistä kantaa turpeeseen sillä, että sen polton päästöt ovat tuotettua energiayksikköä kohden suuremmat kuin kivihiiltä poltettaessa. Suomessa on omituinen käsitys siitä, että turpeen uusiutuvuus olisi jotenkin kiistelty asia. Maailmalla turpeen fossiiliudesta ollaan yhtä mieltä. Me suomalaiset voimme vaikuttaa turpeen käyttömääriin. Jos emme nosta turvetta täällä, ilmastopäästöjen vähennys koituu omaksi eduksemme, Koskinen painottaa. MTK:lle mieleisin bioenergiamuoto on kuitenkin peräisin metsästä. Metsäenergia ei Mattilan mukaan vielä toimi markkinaehdoin. KAATO- PAIKOILLA MUHII 25 MILJOONAN ÖLJYLITRAN VERRAN KAASU - ENERGIAA = pientalon lämpö VUONNA 2009 Eri puolella Suomea on viitisensataa paikallisten ihmisten perustamaa kaukolämpöyritystä. METSÄ- HAKKEELLA TUOTETTIIN 10,8 TWh ENERGIAA = pientalon lämpö Siinä tarvitaan kannustimia joko verohelpotuksin tai suorina tukirahoina. Metsäenergia tarvitsee veronmaksajan kannalta vähiten tukea, koska se palautuu nelinkertaisena taloudellisena hyötynä sille alueelle, jossa sitä käytetään. Hän korostaa pienimuotoisen lämpöyrittäjyyden merkitystä. Eri puolella Suomea on viitisensataa paikallisten ihmisten perustamaa kaukolämpöyritystä, joissa on polttoaineena lähialueen metsistä kerätty puu. Tällä toiminnalla on kullekin alueelle tärkeä taloudellinen ja ilmastovaikutus. Biokaasuksi sopii moni raaka-aine Erilaisia energiantuotantoon sopivia biohajoavia materiaaleja on paljon. Monet niistä ovat toistaiseksi heikosti hyödynnettyjä, mutta sopisivat erinomaisesti biokaasun tuotantoon. Biokaasuprosessi perustuu biologiseen hajoamiseen hapettomissa olosuhteissa. Hajoamista tehostetaan prosessitekniikan avulla suljetussa tilassa. Muodostuva metaani saadaan näin talteen ja sitä voidaan hyödyntää energiana. Biokaasun raaka-aineita syntyy niin maataloudesta kuin yhdyskunnista, kuten kaupan, ravintoloiden, kotitalouksien ja yhdyskuntien biojätteestä sekä elintarvike teollisuuden märkälietteestä. Esimerkiksi Mäkikylän biokaasulaitoksella Kouvolassa tuotetaan biokaasua noin megawattituntia vuodessa. Raaka-aineena ovat jätevesilietteet, erilliskerätty biojäte sekä tuorerehu. Tulevaisuudessa käytettäviä raaka-ainelähteitä voivat olla myös ei-ravinnoksi kelpaavat kasvit, kuten kiertoviljelyssä olevilta pelloilta kerätyt, maanparannukseen viljeltävät nurmikasvit tai vesistöissä kasvava järviruoko. Helsingin yliopistossa väitelleen Annukka Pakarisen tutkimuksen mukaan erinomaisia biometaanin lähteitä ovat muun muassa härkäpavut ja valkolupiinit. MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietola toteaa, että bioenergian on hyvä olla puupohjaista, koska pellot tarvitaan ainakin tulevaisuudessa ruuantuotantoon. Suomessa on nyt puoli miljoonaa hehtaaria eli neljäsosa peltomaasta sellaista, jota ei tarvita ruuanviljelyyn. Ilmastonmuutoksen edetessä tämäkin maaalue tarvitaan ruokahuollon tarpeisiin. Alasta kannattaa kuitenkin pitää huolta ja kasvattaa siinä mieluummin vaikkapa poltto- 6 gasetti

7 PUUPOLTTO AINE-ENERGIAN KOKONAIS KULUTUS, TERAJOULEA aineen raaka-aineeksi kelpaavaa nurmea tai ohraa kuin rikkaruohoa. Osana biokaasun tuotantoprosessia syntyy ympäristö ystävällisiä, peltoviljelyyn soveltuvia kierrätysravinteita. Pietola on taustaltaan maaperätutkija, ja nostaa esiin kierrätysravinteiden maaperäriskin. Jos biokaasureaktoriin lisätään myös yhdyskuntien jätevedenpuhdistamolta tulevaa lietettä, on otettava huomioon, että ne saattavat sisältää lääkejäämiä ja hormoneja, hän muistuttaa. Raskasmetallit ja mikrobit pystytään kylläkin poistamaan nykytekniikalla hyvin. Lääkejäämien ja hormonien tuhoutumisesta mädättämössä ei kuitenkaan ole täyttä varmuutta. Kun teknologian kehittymisen myötä orgaaniset haitta-aineet pystytään poistamaan, mädätysjätteestä saadaan hyvää lannoitetta ja maanparannusainetta myös pelloille. Aluepolitiikka pois energiaratkaisuista Greepeace vaatii, että bioenergian ympäristövaikutuksia laskettaessa on otettava huomioon epäsuorat maankäyttövaikutukset. Kaisa-Reeta Koskinen ottaa esimerkiksi palmuöljyn, jolla on sekä suoria että epäsuoria vaikutuksia ilmastoon. Palmuöljypeltojen tieltä on hakattava sademetsiä, jolloin kielteiset vaikutukset moninkertaistuvat. Uusien tutkimusten mukaan palmuöljy on huonompi PÄÄ- KAUPUNKI- SEUDULLA LÄHES yksityistä käyttäjää tekee ruokaa maakaasulla. osuus kotitalouksien energiankulutuksesta RUUAN- VALMISTUKSEN on vajaa 10% vaihto ehto kuin useimmat fossiiliset polttoaineet. Koskinen ei pidä siitä, että energiantuotantoratkaisuihin sekoitetaan aluepolitiikkaa. Turvetta suositaan usein juuri työllisyysnäkökohtiin vetoamalla. Maaseudulla on kuitenkin hyvää bioenergiaa, jolla voi korvata turvetta ja luoda tai ylläpitää työpaikkoja. Suomen Kuntaliitossa on ilmastonmuutoksen hillintää työstetty liiton energiainsinööri Kalevi Luoman mukaan jo 1990-luvun puolivälistä asti. Kotimaisuus, uusiutuvuus ja läheltä saaminen ovat tällä hetkellä tärkeät kriteerit kuntien energiavalinnoissa. Puuta löytyy joka puolelta Suomea, mutta valitettavasti kulutuskohteet ovat eri puolilla. Jossakin tarve on paljon suurempi kuin jossain toisaalla. Luoman mielestä turvetta ei kannata sulkea pois kuntien energiahuollosta, vaikka Kuntaliitto ei luekaan turvetta uusiutuvaksi polttoaineeksi. Turpeen etu on kotimaisuus, joten sen käyttö parantaa kriisivalmiutta. Tietenkään turvetta ei pidä kaivaa suojelluilta soilta. Tuotannon on oltava kestävällä pohjalla. Luoma toivoo pitkäjänteisyyttä ja kokonaisuutta tarkastelevaa energiapolitiikkaa Suomeen. Niin kuntien olisi helpompi päättää vuosikymmenten taakse ulottuvista energiaratkaisuista. Kaasutus tarvitsee happea ja höyryä BIOMASSA KAASUN PUHDISTUS VOIMA- LAITOKSET KOTI- TALOUDET KAASUTUS LÄMPÖ SÄHKÖ TEOLLISUUS Puun kaasutus tapahtuu hapen, höyryn tai niiden molempien avulla. Kaasutuksen tuotekaasu puhdistetaan epäpuhtauksista, kuten terva- ja rikkiyhdisteistä. Metanointivaiheessa tuotekaasu muutetaan nikkelikatalyyttien avulla metaaniksi. Jalostuksessa metaanipitoisuus nostetaan vähintään 95 prosenttiin poistamalla kaasusta hiilidioksidia ja vesihöyryä. Tämän jälkeen kaasu voidaan syöttää kaasu verkkoon ja käyttää kaikissa samoissa käyttökohteissa kuin maakaasuakin. METANOINTI KAASUVERKKO KAASUN JALOSTUS gasetti 7

8 TEEMA BIOENERGIA PUUN KAASUTUS KEHITETTY YLI 100 VUOTTA 10 VIIME VUOTTA TUTKITTU PALJON TEHDÄÄN ASTEEN LÄMPÖTILASSA Kaasu kasvaa puussa Gasum Oy, Helsingin Energian ja Metsä Groupin tytäryhtiö Metsä Fibre suunnittelevat biokaasua tuottavan jalostamon rakentamista Joutsenoon. Tavoitteena on tuottaa uusiutuvasta puuraaka-aineesta maakaasun veroista biokaasua, jonka siirto onnistuu valmista maakaasuverkkoa pitkin käyttökohteisiin. Helsingin Energiassa ensi lokakuussa toimitusjohtajana aloittava Pekka Manninen korostaa, että jalostamoprojektilla yritykset haluavat omalta osaltaan kantaa kortensa kekoon, jotta Suomi pystyisi saavuttamaan tavoitteen uusiutuvan energian 38 prosentin osuudeksi vuoteen 2020 mennessä. Biokaasuhanke on vielä neuvotteluasteella, mutta näillä näkymin Metsä Fibren vastuulla olisi puuraaka-aineen hankinta ja biojalostamon operointi. Biokaasu tuotettaisiin pääasiassa Joutsenossa sijaitsevan sellutehtaan sivuvirroista syntyvästä metsähakkeesta ja kuoresta. Jalostamon tuotantotehoksi on kaavailtu 200 megawattia. Gasumin toimitusjohtaja Antero Jännes pitää hanketta merkittävänä pääkaupunkiseudun ja koko Suomen energiatalouden kannalta. Laitoksen vuodessa tuottama biokaasumäärä riittäisi kattamaan yli kotitalouden sähkön- ja lämmönkulutuksen. Jännes painottaa, että Joutsenon biokaasuhanke varmistaisi toteutuessaan bioenergian hyödyntämisen Suomessa. Koska raaka-aine on kotimaista ja jakelu tapahtuu rekka- ja laivakuljetusten sijaan jo valmiina olevassa maakaasuputkistossa, ympäristömyötäisyys ja energiatehokkuus on taattu tuotteen koko elinkaaren ajalta. Myös käyttäjän näkökulmasta tuote on erinomainen, sillä se soveltuu käytettäväksi kaikissa maakaasua käyttävissä kohteissa, eikä käyttö päähän tarvita uusia investointeja. Valtion tuki toiveissa Suunnitteilla olevalla biojalostamolla hake kaasutettaisiin ja jalostettaisiin vähintään 95-prosenttiseksi metaaniksi. Suunnitelman mukaan Gasum Näin tuotettu biokaasu on paras tapa hyödyntää puupohjaista materiaalia. vastaisi biokaasun syöttämisestä kaasuverkkoon ja jakelemisesta kaasunkäyttäjille. Yhtiöt selvittävät parhaillaan biojalostamon tekniikkaa ja liiketaloudellista toimintamallia. Tavoitteena on saada mahdollista investointipäätöstä varten tarvittavat tiedot valmiiksi ensi vuoteen mennessä. Laitoksen rakentamiseen on varattava aikaa kahdesta kolmeen vuotta. Heikki Lindfors Helsingin Energian Manninen sanoo biokaasun olevan yksi varteenotettava vaihtoehto energiayhtiön polttoainevalikoimassa. Synteettisen kaasun tuotanto on kuitenkin kallista, odotammekin julkisen vallan omalta osaltaan kantavan osan hankkeen kustannuksista ja näin mahdollistavan hankkeen toteutuksen. Paras tapa hyödyntää puuta Greenpeacessa työskentelevä biokaasuun erikoistunut Heikki Lindfors pitää Joutsenoon kaavailtua biokaasujalostamoa erittäin kannatettavana hankkeena. Näin tuotettu biokaasu on energiahyötysuhteen kannata paras tapa hyödyntää puupohjaista materiaalia. Etenkin biopolttoaineen kuljettaminen etelän kaupunkeihin valmiissa putkessa eikä rekoilla on Lindforsin mielestä loistava idea. Myös biokaasun maakaasua pienemmät päästöt miellyttävät Greenpeacea. Afrikassa ja Aasiassa biokaasuprojekteihin perehtynyt Lindfors toivoo biokaasun tuottamisen yleistyvän Suomessa. Toivottavasti biokaasun isoille tuottajille sallittu syöttötarii ulotetaan myös pieniin tuotantolaitoksiin. Näin kilpailun vääristymät ehkäistään, hän toteaa. 8 gasetti

9 Ammattilaiset suosivat puuenergiaa kotioloissakin Energia-alalla toimivien ammattilaisten yleisimmin käyttämä bioenergiamuoto on puulämmitys. Useimmilla on pitkä kokemus puusouvista; MTK:n Liisa Pietola sai isoäidiltään 12-vuotiaana vesurin joululahjaksi. MTK:N ASIAMIES ILPO MATTILA: Otan omasta metsästä takkapuut. Lämmitän puulla myös Somerolla sijaitsevan vapaa-ajanasunnon ja saunan. Koti on öljylämmitteinen rivitaloasunto, jossa kattila on viimeisillään. Tavoite on vaihtaa se puupellettilämmitykseen. LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON PROFESSORI ESA VAKKILAINEN: Itse uskon että hankkimalla pienikulutuksisen auton, käyttämällä julkisia kulkuneuvoja jos mahdollista, asumalla kaukolämmitetyssä talossa ja käyttämällä saunan lämmitykseen oman tontin puita saadaan aikaan kestävää bioenergian käyttöä. Toki lähikasvisten ja muutenkin lähiruoan käyttö on hyvästä. MTK:N YMPÄRISTÖJOHTAJA LIISA PIETOLA: Olen tehnyt polttopuita ja pinonnut niitä ja ollut puunteossa metsässäkin mukana lapsesta lähtien. Isoäidiltäni sain joululahjaksi vesurin ollessani 12-vuotias. Vielä nytkin teemme koko perhe joka kevät polttopuita Kiskossa sijaitsevalla metsäpalstallamme. Tuomme polttopuut kaupunkiin, koska kaupunkiasunnossamme on kaksi takkaa. Nuohooja on meillä tuttu vieras. GREENPEACEN ENERGIAVASTAAVA KAISA-REETA KOSKINEN: Olen kerrostalossa asuva helsinkiläinen, joten bioenergian käyttö on aika heikoissa kantimissa. Käytän päivittäin julkista liikennettä ja pyöräilen ja kävelen mahdollisimman paljon. Lisäksi ostan Lappeenrannan Energiasta sähköä, joka on biopohjaista. SUOMEN KUNTALIITON ENERGIAINSINÖÖRI KALEVI LUOMA: Käytän bioenergiaa kotini lämmityksessä. Vuonna 2003 rakennetussa omakotitalossamme on poistoilmalämpöpumpun ja maalämmön yhdistelmä lämmitysmuotona. Lisäksi tukena on puulämmitys. HELSINGIN ENERGIAN TOIMITUSJOHTAJANA LOKAKUUSSA ALOITTAVA PEKKA MANNINEN: Suosin omakotitalomme lämmityksessä sähkölämmityksen ohessa puuta, jota poltetaan varaavassa takassa. Talomme on rakennettu 1980-luvun puolivälissä ja se on erittäin energiatehokas. Talon koneellisesta ilmanvaihdosta saa lämmön talteen. Eristeet ovat suosituksia paremmat. Tiesitkö biokaasuista? BIOKAASU on ilman happea orgaanisesta materiaalista hajottamalla syntyvää kaasua, jossa on prosenttia metaania (CH 4 ) ja prosenttia hiilidioksidia (CO 2 ). Biokaasua voidaan tuottaa muun muassa karjan lannasta, elintarvikejätteistä, jätevesilietteistä tai energiakasveista, kuten nurmesta. Biokaasua syntyy myös kaatopaikoilla. BIO-SNG, BIO-SYNTHETIC NATURAL GAS on biokaasu, jota tuotetaan kaasuttamalla kiinteää biomassaa, kuten puuta tai haketta, ja muuttamalla lopputuote katalyyttien avulla metaaniksi. Bio- SNG vastaa koostumukseltaan maakaasua, ja sitä voidaan siirtää maakaasuverkossa. JALOSTETTU BIOKAASU, BIOMETAANI on biokaasu, josta on poistettu epäpuhtaudet ja jonka metaani pitoisuutta on nostettu vähintään 95 prosenttiin. Jalostettu biokaasu vastaa koostumukseltaan maakaasua, ja sitä voidaan siirtää maakaasuverkostossa. LBG, LIQUEFIED BIOGAS, on nesteytetty biokaasu. Biokaasu on mahdollista nesteyttää alentamalla sen lämpötilaa. Nesteyttäminen voi olla osa biokaasun tuotanto- ja jalostusprosessia. LNG, liquefied natural gas, on vastaava tuote maakaasusta tehtynä. Nesteytettyä kaasua voidaan kuljettaa putkiverkoston ulkopuolelle laiva- tai rekkakuljetuksina. LUONNONKAASU on yläkäsite kaikille luonnosta saataville ympäristöystävällisille metaanikaasuille, kuten maa- ja biokaasuille. METAANI on CH 4, on yksinkertaisin hiilivety ja alkaani. Metaani on tehokas ja puhdas polttoaine energiantuotannossa. Se soveltuu hyvin myös vedyntuotantoon. Maakaasu, bio-sng ja jalostettu biokaasu ovat koostumukseltaan lähes puhdasta metaania. Ilmakehään päästessään metaani on voimakas kasvihuonekaasu. gasetti 9

10 VILLE NIINISTÖ: Kohti kestävää energiataloutta Ympäristöministeri Ville Niinistö peräänkuuluttaa vähäpäästöistä yhteiskuntaa, jossa energiamuodon lisäksi kiinnitetään huomiota myös kulutustottumuksiin. TEKSTI Nina Björklund KUVAT Matti Immonen Yhteiskunnan rakenteita ja julkisia hankintoja ylipäätään tulee ohjata siihen suuntaan, että vihreä talous ja vähäpäästöiset ratkaisut otettaisiin käyttöön mahdollisimman nopeasti, toteaa ympäristöministeri Ville Niinistö. Hän muistuttaa, että osana kansallista ilmasto- ja energiastrategiaa on tekeillä öljyriippuvuuden vähentämisohjelma, jossa maakaasu ja biokaasu ovat keskeisiä välineitä päämäärän saavuttamisessa. Maakaasu on hiiltä ja öljyä parempi energiamuoto. Toisaalta myös biokaasupohjaiset ratkaisut yleistyvät maakaasun avulla, Niinistö sanoo. 10 gasetti

11 gasetti 11

12 Biokaasukäyttöiset autot ovat ympäristön kannalta erittäin hyvä vaihtoehto. Valttina nopeus ja pienet investoinnit Suomen energiantarpeesta tuotetaan tällä hetkellä noin neljännes uusiutuvalla energialla, ja suuri osa siitä on bioenergiaa. Niinistö näkee biopohjaisten ratkaisujen lisäämisen entisestään tärkeänä ja on senkin vuoksi huolissaan ydinvoimahankkeiden vaikutuksista, jo taloudellisestakin näkökulmasta. Ydinvoimahankkeet sitovat pääomia vuosikymmeniksi ennen kuin sähköä alkaa edes tulla. Sinä aikana uusiutuvia muotoja voisi ottaa käyttöön huomattavasti nopeammin ja pienemmillä investoinneilla. Niinistö muistuttaa, että energiatalouden murrosvaiheessa uusiutuvan energian nopea käyttöönotto on myös taloudellisen kilpailukyvyn kannalta järkevää. Valtion kannattaisikin olla teknologianeutraali eli tarjota erilaisia kannustimia, vero-ohjausta ja normeja, joilla suositaan vähäpäästöisiä ratkaisuja. Sen jälkeen markkinat sitten valikoivat, mitkä niistä muodoista otetaan käyttöön. Kaasua liikenteeseen Ministeri Niinistö näkisi mielellään kaasukäyttöisten, etenkin biokaasumuotoisten ratkaisujen lisääntyvän liikenteessä. Siihen tarvitaan toimivaa jakeluverkkoa. Erityisesti joukkoliikennettä ja myös raskasta liikennettä olisi hyvä saada kaasun piiriin. Aluksi maakaasu on päävaihtoehtona, mutta yhä enemmän myös biokaasu tulisi siihen rinnalle. Niinistön mielestä autopuolella yleensäkin tulisi löytää kaasua hyödyntäviä ratkaisuja. Mutta myös laivaliikenteessä siirtyminen yhä enemmän polttoöljystä LNG-pohjaisiin ratkaisuihin on kiinnostava haaste, hän pohtii. Ympäristöministerin mukaan erityisesti kaupunkiseutujen joukkoliikenne on tärkeässä roolissa riittävän suuren kaasujakeluverkon luomisessa. Kaupunkialueiden joukkoliikenne voisi toimia sisäänajokanavana ensin riittävän laajan kysynnän luomisessa, ja sen jälkeen rakennettaisiin joukkoliikenteen tarpeisiin kannattava jakeluverkko. Siltä pohjalta kaasua voisi ruveta laajentamaan polttoaineeksi myös henkilöautopuolelle. Biokaasukäyttöiset autot ovat ympäristön kannalta erittäin hyvä vaihtoehto, Niinistö muistuttaa. Verovaikutuksia tarkkaillaan Laskelmien mukaan maakaasun kilpailukyky heikentyi vuoden 2011 aikana. Saman vuoden alussa verotusta uudistettiin energiasisältö- ja hiilidioksidipäästöperusteiseksi. Tavoitteena on muun muassa päästöjen vähentäminen. Huolena kuitenkin on, että tulevat korotukset sen sijaan heikentäisivät entisestään maakaasun kilpailukykyä esimerkiksi kivihiileen verrattuna. Niinistö kuitenkin vakuuttaa, että hallituksessa tarkkaillaan veromuutosten vaikutuksia niin, että myös lyhyellä aikavälillä suositaan vähäpäästöisempiä ratkaisuja. Maakaasuhan on kivihiiltä parempi ratkaisu. Totta kai pidetään huolta siitä, että maakaasun kilpailukyky on riittävän hyvä, ja tarvittaessa tilanteeseen voidaan puuttua, ministeri sanoo. Hän kuitenkin huomauttaa veron osuuden maakaasun hinnasta olevan sen verran pieni, että pitäisi varmistaa päästökaupan ja muiden ratkaisujen tukevan maakaasun hintakilpailukyvyn säilymistä. Tietysti myös se auttaisi, että kaasun oma hinta olisi edullisempi. Enemmän energiatehokkuutta Matkalla kohti puhtaampien energiamuotojen yhteiskuntaa Niinistö suosittelee erilaisia hajasijoitettuja, energiatehokkaita ja vähäpäästöisiä ratkaisuja. Asunnoissa voisi olla enemmänkin matalaenergia- ja passiiviratkaisuja ja lämmitysjärjestelminä uusiutuvia biopohjaisia muotoja. Energiaa taas saataisiin yhä enemmän tuulivoimalla ja melko nopealla aikataululla myös aaltovoimalla, hän luettelee. Myös aurinkolämpö on monin paikoin yllättävän kannattavaa. Sen kannattavuus itse asiassa on kasvanut koko ajan, vihreiden puheenjohtaja kertoo tyytyväisenä. Hän on itsekin perheineen siirtynyt yhdistettyyn maalämpö- ja aurinkokeräinjärjestelmään lämmitysratkaisuna. Olen huomannut, että sähkölaskuissa säästää siten nopeasti. Eli kyllä kestävä energiavalinta on järkevää. Kuluttajan kannattaakin laskea, miten taloudellinen pidemmällä aikavälillä voi vähäpäästöinen ratkaisu olla. 12 gasetti

13 gasetti 13

14 Puhtaampi liikenne Suomalainen Alfa Laval on saanut lähes 9 miljoonan euron lämmönvaihdintilauksen korealaiselta insinööritoimistolta. Lämmönvaihtimilla saadaan energiankulutus ja hiilidioksidipäästöt laskemaan maakaasun puhdistusprosessissa. Alfa Laval on yksi maailman johtavista yrityksistä lämpö-, erotus- ja virtaustekniikan alalla. AUTON RATISSA Biokaasua tankkiin Haapajärveltä Suomen toinen ja Pohjois-Suomen ensimmäinen pelkkää biokaasua tarjoava tankkausasema otettiin huhtikuussa käyttöön Haapajärven ammattiopiston opetus maatilalla. Tankkausaseman valmistumisen yhteydessä ammattiopisto sai ensimmäisen kaasukäyttöisen ajoneuvonsa. Biokaasun tankkausasema on tulossa kesän aikana myös Nivalaan yksityisen viljelijän maatilalle. Lisäksi Gasum on kiinnostunut olemaan mukana Joutsaan suunnitteilla olevaan biokaasun tankkausaseman toteuttamisessa. Gasumin tankkausasemilta voi tankata sekä maakaasua että biokaasua. GASUM OY FAKTA Vuoden 2020 tavoite uusiutuvan energian osuudelle on Ruotsissa 49 %. Kestävä kehityslinja näkyy myös biokaasutilastoissa: Suomen linja- ja kuorma-autoista 100 kulkee biokaasulla. Ruotsissa vastaava luku on GASUM OY MERENKULKU Uusia LNGhankkeita vireillä Gasum Oy suunnittelee nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontia. Yhtiön tavoitteena on, että merenkulun tarpeisiin nesteytettyä maakaasua on tarjolla viimeistään vuoden 2015 loppupuolella. Gasum selvittää myös suuren mittaluokan LNG-terminaalia, joka palvelisi meriliikenteen lisäksi muita maakaasun käyttäjiä kaasuverkoston varrella. Suuren mittaluokan tuontiterminaalin sijoituspaikaksi ovat ehdolla Inkoon Joddböle ja Porvoon Tolkkinen. Pienemmän mittaluokan LNG-terminaalin rakentamista selvitetään Turun Pansiossa. Pansiossa Gasum on selvittänyt terminaalin ja LNG-säiliön rakentamista lähinnä merenkulun ja mahdollisesti lähialueen teollisuuden tarpeisiin. Hankkeen investointikustannuksiksi on arvioitu noin 60 miljoonaa euroa. Gasum ja Turun Satama allekirjoittivat toukokuussa aiesopimuksen terminaalin sijoittamisesta Pansion satamaan. Turun kaupunki alkaa valmistella Pansion alueelle kaavamuutosta, joka on edellytyksenä terminaalin sijoittamiselle alueelle. Gasum jatkaa terminaalin teknistä suunnittelua. Yhtiön tavoitteena on, että suunnittelu, kaavoitus ja lupa-asiat saadaan valmiiksi siten, että toteutuspäätös tuontiterminaalista voidaan tehdä vuonna 2013 ja että terminaali voisi aloittaa toimintansa vuoden 2015 loppupuolella. Inkoon ja Porvoon sijaintivaihtoehtoja arvioiva ympäristövaikutusten arviointimenettely LNG-terminaalihankkeesta alkoi huhtikuussa. Tuontiterminaalin kautta voitaisiin tuoda LNG:tä määrä, joka vastaa prosenttia kaasun nykykulutuksesta Suomessa. Terminaali voidaan myös rakentaa ja ottaa käyttöön vaiheittain, jolloin LNG:n tuonti muun muassa meriliikenteen tarpeisiin voidaan aloittaa jo vuoden 2015 lopussa. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi valmistuu gasetti

15 Kambodzan köyhin väestö asuu kelluvissa taloissa keskellä järveä. Nyt kyliin pilotoidaan pieniä biokaasuvoimaloita, joiden polttoaineeksi käy käymälä jätteen lisäksi karjan ulosteet ja joka puolella versova vesihyasintti. Näin asukkaat saavat energiaa ja hygienia paranee. Suomi on osaltaan rahoittamassa hanketta. Kestävä kehitys VANTAAN ENERGIA TEKNOLOGIA Uraauurtava voimala ratkaisu alulle Vantaan Energia rakentaa parhaillaan Långmossebergeniin Itä-Vantaalle Suomen suurinta jätevoimalaa. Rakennuksen peruskivi muurattiin toukokuussa. Nykyaikaista ympäristöteknologiaa hyödyntävän laitoksen hyötysuhde on poikkeuksellisen korkea, koska teknologia perustuu jätteen ja maakaasun polton yhdistämiseen. Voimalassa on maakaasutulistin, jossa jätteenpolton savukaasujen lämpötilaa nostetaan ja siten parannetaan laitoksen energiatehokkuutta. Kyseessä on maailmanlaajuisestikin uraauurtava ratkaisu, jonka ansiosta poltto aineen sisältämästä energiasta saadaan talteen yli 90 prosenttia. Gasum toimittaa laitokseen maakaasun, jota tarvitaan maakaasutulistimeen, Gasumin johtaja Björn Ahlnäs kertoo. Lähes 300 miljoonaa euroa maksava Vantaan jätevoimala valmistuu sovitun aikataulun mukaisesti vuonna Tärkeä aikataulua ohjaava tekijä on näillä näkymin vuonna 2016 koko EU:n alueella voimaan astuva yhdyskuntajätteen kaatopaikkasijoituskielto. Uuden jätevoimalan ansiosta pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan kaatopaikoille päätyy vuosittain noin tonnia aiempaa vähemmän jätettä. Näin vähennetään myös kaatopaikkojen ympäristöhaittoja. Jätevoimalan vuotuinen sähköntuotanto on 600 gigawattituntia ja kaukolämmöntuotanto 920 gigawattituntia. Sähköä tullaan myymään valtakunnan verkkoon ja lämpöä Vantaan kaukolämpöverkkoon. Voimalahanke saa kesäkuun alussa myös maailmanlaajuista huomiota, sillä se esitellään International Gas Unionin järjestämässä, maakaasualan johtavien asian tuntijoiden konferenssissa Malesian Kuala Lumpurissa. Konferenssin osanottajat tutustutetaan uuden, jätettä ja maakaasua polttavan voimalan toimintaan muun muassa videoesityksin. 4 X huomisen ratkaisu International Gas Unionin kaasukonferenssissa tutustutaan hankkeisiin, joissa maakaasu tukee uusiutuvan energian käyttöä. Vantaan jätevoimalan lisäksi tapahtumassa esitellään VENÄJÄLLÄ toteutettava projekti, jossa poltetaan biokaasua minilämpövoimalassa, joka sijaitsee jätevedenkäsittelylaitoksen yhteydessä. KANADALAINEN projekti, jossa on kyse energiatehokkuuden parantamisesta kaasukäyttöisten mikroturbiinien avulla. SEVILLAN JA ABU DHABIN projektit, jotka liittyvät aurinkoenergian ja maakaasun uudentyyppiseen yhteiskäyttöön. gasetti 15

16 Teknologia & tutkimus Jätevedenpuhdistuksessa syntyvästä lietteestä voidaan tuottaa biokaasua mädättämällä liete, ja siten parantaa puhdistamon energiatehokkuutta. Itä-Suomen yliopiston tutkimusryhmän hankkeessa tutkitaan puhdistamolietteen mädättämisprosessien vaihtoehtoja. KESTÄVÄ HUOMINEN Ennätyshyviä apurahan hakijoita Kaasurahastosta myönnettäviä apurahoja anoi tänä vuonna poikkeuksellisen moni korkeatasoinen hakija. Apurahan sai kahdeksan hakijaa, joiden tutkimusaiheet liittyvät erityisesti energiatehokkuuden parantamiseen ja ilmastokuormituksen pienentämiseen. Hyväksyttyjen hakijoiden joukossa on sekä diplomitöiden että gradujen tekijöitä, väitöskirjaa valmistelevia tutkijoita ja yksi jo väitellyt post doc -tutkija. Tällä kertaa myönnettiin myös yksi apuraha kansainvälisen energiapolitiikkakonferenssin järjestämiseen Suomessa, kertoo Gasumin teknologiapäällikkö Sari Siitonen. Siitonen korostaa, että apurahojen myöntämisen tarkoituksena on tukea tutkimusta, jolla tähdätään kestävään huomiseen. Kestävä huominen on yksi Gasumin neljästä strategisesta teemasta, ja käytännössä sitä toteutetaan osallistumalla aktiivisesti suomalaisen biokaasutuotannon ja hiilidioksidipäästöjä vähentävien teknologioiden kehittämiseen. Myös kaksi ulkomaista, Suomessa toimivaa tutkijaa sai tänä vuonna kaasurahastolta apurahan. TEKNIIKAN YLIOPPILAS TERO ALATALO Diplomityö: Olkibiomassan käyttöön biokaasulaitoksen raaka-aineena DIPLOMI-INSINÖÖRI JOHAN KRISTIAN MELIN Vedyn ja bio-sng:n valmistusta orgaanisista suoloista termisen hajotuksen avulla DIPLOMI-INSINÖÖRI ANTTI NISKANEN Kaatopaikkakaasun ympäristövaikutusten arviointi DIPLOMI-INSINÖÖRI ANNA SLOBODENYUK Energiansäästöä koskeva tutkimus Myös olkibiomassan käyttöä biokaasun raakaaineena tutkitaan. OIKEUSTIETEEN TOHTORI KIM TALUS Kansainvälisen energiapolitiikkakonferenssin järjestäminen Suomessa MILLA VAHTILA Pro gradu -tutkimus: Biokaasun käyttö liikenteen polttoaineena Ruotsissa ja Suomessa FILOSOFIAN TOHTORI JINGZHOU YU Syttymisprosessien tutkiminen kaksoispolttoaineratkaisuissa optisin keinoin MAATALOUS Vuoroviljelyyn virtaa energiakasveilla Kouvolan seudulla on vireillä Gasumin ja KSS Energian yhteishanke ravintoketjun ulkopuolisten energiakasvien hyödyntämiseksi. Kasvien sisältämää biokaasua hyödyntävällä tuotantolaitoksella on tässä vaiheessa kaksi vaihtoehtoista sijaintipaikkaa: UPM:n Myllykosken tehdasalue ja Kymenlaakson Jätteen Anjalankosken Hyötyvirta. Biokaasua noin 100 GWh vuodessa tuottavan laitoksen kustannus arvio on noin 30 miljoonaa euroa ja sen suunniteltu valmistumisaika on Päätös rakentamisesta on odotettavissa ensi vuonna. Hanke tukee Gasumin strategisia tavoitteita uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseksi, ja tuotettava biokaasu täyttää EU:n RES-direktiivin mukaiset tulevaisuuden päästövähenemävaatimukset, kertoo Gasumin biokaasuliiketoimintayksikön päällikkö Pasi Torri. Kouvolan seutu vahvana viljelyalueena on Torrin mukaan erityisen otollista tienoota energiakasveja hyödyntävän biokaasun tuotantoon, koska siellä vuoroviljelykasveille on selkeä tilaus. Nurmen vuoroviljelyllä viljan tuotanto paranee jopa 15 prosenttia. Näin autetaan ravintoketjua, ja toiminta on myös viljelijän talouden kannalta. 16 gasetti

17 Jos vaikkapa ravintolakiinteistössä on maakaasuliittymä, kannattaa myös terassilämmitin kytkeä jakeluverkkoon. Toimivaksi todettua ja perinteistä teknologiaa edustavat säteilylämmittimet ovat edullinen ratkaisu, kun terassikaudesta halutaan nauttia mahdollisimman pitkään. TEKSTI Ari Rytsy KUVA Paula Lehto Kaasu arjessa Asunnonostajien kiinnostus vähäpäästöiseen energiantuotantoon kasvaa, kertoo EKE-Yhtiöiden Tapio Kalliola. Edistyksellinen ekotalo luottaa luonnonkaasuun Ensi vuonna Espoonlahden merimaisemaan, Sundsbergin rantaan, kohoaa energiaratkaisuiltaan edistyksellinen omakotitalo. Luonnonkaasun ja aurinkoenergian yhdistelmä mahdollistaa alhaiset hiilidioksidipäästöt sekä maltilliset energiakustannukset. Sundsbergin ranta sijaitsee Natura suojelualueen tuntumassa. Alue tunnetaan harvinaisesta linnustostaan sekä vanhoista, luonnontilassa olevista metsistään. Pientaloalueen rakennuttaminen arvokkaan luontokohteen lähelle on yksi syy ympäristöystävällisten energiaratkaisujen suosimiseen. EKE- Yhtiöiden varatoimitusjohtaja Tapio Kalliolan mukaan valintaan on vaikuttanut myös asunnonostajien kasvanut kiinnostus tehokkaaseen mutta vähäpäästöiseen energiantuotantoon. Tulevassa esittelytalossa hyödynnetään luonnonkaasua ja aurinkoenergiaa. Putkistot tehdään siten, että myös kaasuauton kotitankkaus onnistuu. Lisäksi kohteeseen rakennetaan luonnonkaasukäyttöinen takka, liesi ja ulkogrilli, Kalliola kertoo. Kaasuliesi on monen kotikokin mieleen, koska sillä saavuttaa tarkemman lämpötilan kuin perinteisellä sähköliedellä. Takkatulen loimussa viihtyvien asukkaiden ei puolestaan tarvitse murehtia polttopuiden hakemisesta tai hormin hiukkaspäästöistä. Kotipihan grilli mestarikin pääsee helpommalla ilman kaasupullojen täyttämistä. Esittelytalo avautuu yleisölle keväällä Pientaloalueella energiatehokas asemakaava SUNDSBERGIN ESITTELYTALO tulee olemaan osa Kirkkonummen Sundetin aluetta, joka on Suomen ensimmäinen luonnonkaasua hyödyntävä pientaloalue. Suntedilla on myös energiatehokas asemakaava. ALUEEN ENERGIANTUOTANTO tapahtuu pääsääntöisesti luonnonkaasulla. Perinteiseen kaukolämpöjärjestelmään verrattuna luonnonkaasu vähentää merkittävästi energian siirtohäviöitä. Energiantuotantoa täydentävät luonnonkaasun palamisprossista syntyvää energiaa keräävä kondenssitekniikka sekä maalämpö- ja aurinkoenergiajärjestelmien hyödyntäminen. KYSE ON SUOMESSA ENSIMMÄIS- TÄ KERTAA tarjolla olevasta kokonaisuudesta, jonka avulla on helppo toteuttaa parhaan A-energialuokan talo. Alueella on panostettu riittävissä määrin uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämiseen. Ratkaisu tehtiin hyvissä ajoin ennen uudistuvia rakentamisen energiamääräyksiä. Siitä lähtien uudisrakennuksissa tarkastellaan kokonaisenergiankulutusta, Tapio Kalliola EKE-Yhtiöistä toteaa. gasetti 17

18 CASE CHEF WOTKINS Grillikausi käyntiin ykkösluokan makkaralla Veijo Votkin Oy on valmistanut kuuluja makkaroitaan jo vuodesta 1995 lähtien. Maistuva makkara ei ole pelkkä makuasia: Votkinin herkkujen tuotantoa ohjaavat tiukat laatukriteerit. TEKSTI Vesa Tompuri KUVAT Matti Vuohelainen & Veijo Votkin Oy Puhtausvaatimuksiltaan tarkasti säädeltyyn elintarviketehtaaseen ei ole asiaa pelkissä arkitamineissa. Sulkutilassa omat kengät, takki ja hiukset on suojattava kertakäyttöisillä hygienia-asusteilla, jollaisia Votkinin Sörnäisten tehtaalla kuluu vuosittain vieraskäytössäkin tuhansia. Samana toukokuun päivänä tehtaalla muun muassa vieraili NHL-jääkiekkoliigan torontolainen kykyjenetsijä Bill Cowton, yksi Veijo Votkinin jokavuotisista vieraskuuluisuuksista. Ei näitä vierailijoita ole haalimalla tarvinnut haalia. Hyvä maine on kasvanut sen jälkeen, kun 1990-luvulla olimme yhtäkkiä Hesan ainoa makkaratehdas. Emme ole missään vaiheessa kalastelleet asiakkaita laatua heikentämällä, Votkin toteaa. Hän tunnustaa olevansa edelleen ensisijaisesti makkaramiehiä, vaikka Veijo Votkin Oy laajensikin pari vuotta sitten valmisruokiin. Votkin aloitti 1978 lihatukkurina, ja laatuun panostavan makkaratehtaan toiminta käynnistyi Laatu merkitsee Votkinille muun muassa sitä, että tuotteiden lihapitoisuuden tulee olla vähintään 70 prosenttia. Yrityksen einespakkauksissa kriteerit ovat luonnollisesti erilaiset, mutta lajissaan yhtä tinkimättömät gasetti

19 1. VEIJO VOTKIN aloitti alalla vuonna Armeijakaveri suositteli alaa nuorelle miehelle, joka oli jo ehtinyt tutustua pakkaamon arkeen K-ketjun palveluksessa. Votkinin valmisruokien kysyntä on keittiöstä vastaavan Tarja Aaltolan mukaan ylittänyt kaikki odotukset. Esimerkiksi peruna salaatin myynti viime vapun alla kasvoi noin puolitoistakertaiseksi edellisvuoteen verrattuna. Pääsiäispashojen ja rosollien myynnin kasvu on ollut vielä rajumpaa. Keittiö ja lihajalostustehdas muodostavat nykyään yli kaksi kolmasosaa liikevaihdostamme. Makkaroiden myynti on silti aina vain kasvanut, ja makkaratalona meidät taidetaan parhaiten tuntea, Votkin kertoo ja haukkaa pippurinakkia, yhtä suosikkiherkuistaan. Pippuri nakkia voi pitää erikoistuotteena, kun taas jo viidentoista vuoden ajan valmistetut Sörkan Nakki ja Sörkan Väärä ovat vakiintuneet kysynnältään tasaisen suuriksi, monien tuntemiksi arkiherkuiksi. Veijo Votkin tunnustaa olevansa ensisijaisesti makkaramiehiä. Veijo Votkin esittäytyy pesunkestäväksi ruokakulttuurin edistäjäksi. Hän pitää tärkeänä kuitenkin myös ympäristöarvoja. Kun maakaasu 1990-luvulla ilmestyi luontevaksi energiavaihtoehdoksi sähkölle, epäröidä ei hänen mukaansa tarvinnut. Nykyään maakaasu onkin yrityksen tuotantolaitosten pääasiallinen energianlähde, ja yhtenä syynä siihen on taloudellisten ja ympäristötekijöiden lisäksi myös maku. Käyttökustannuksissa on valtava ero, koska maakaasulla lämmittämistä tarvitaan tuotantoprosessissa huomattavasti lyhyemmän aikaa. Selvin esimerkki on rapujen keittäminen: maakaasulla riittää, että vettä lämmittää puolen minuutin ajan, kun sähköllä lämmittäminen kestäisi lähes kymmenen minuuttia. Kulinaristina haluan korostaa myös sitä, että rapujen maku on huomattavasti parempi, kun valmistusaika on mahdollisimman lyhyt, Votkin toteaa. Ravintoloita palvelevana lihanleikkaamona yli 30 vuotta sitten aloittanut Veijo Votkin Oy on menestynyt ennen kaikkea siksi, että se on mieltänyt tuotantonsa tärkeimmäksi tehtäväksi puhtaiden ja maukkaiden elintarvikkeiden valmistuksen. Vuosikymmenten työ näkyy sekä erinomaisena taloutena että tuotteiden korkeana laatuna. Yhtiön yhtenä vahvuutena ovat myös edistykselliset energiaratkaisut. Lihatehdas ja uusi valmisruokatehdas hyödyntävät maakaasua muun muassa kylmäsavustusuuneissa ja ruoka-annosten valmistuksessa. Maakaasu johdetaan Votkinin kiinteistöön sijoitettuun höyry keskukseen, jonka teho on 1,6 megawattia. gasetti 19

20 CASE CHEF WOTKINS Veijo Votkin Oy PERUSTETTU 1978, toimi aluksi lihanleikkaamona MAKKARATEHDAS vuodesta 1995 VALMISRUOKATEHDAS vuodesta 2010 PERHEYHTIÖN PUIKOISSA nykyään Veijo Votkinin poika Asmo Votkin LIIKEVAIHTO noin 20 miljoonaa euroa, työntekijöitä noin 90 KÄSITTELEE LIHARAAKA-AINEITA kiloa päivässä TUTKITUSTI makkaratehtaiden ykkösbrändi MAAKAASUN KÄYTTÄJÄ tuotantotoimintansa alusta asti KÄYTTÄÄ MAAKAASUA lihatuotteiden savustuksessa ja valmisruokatuotannossa HYÖDYNTÄÄ HÖYRYÄ myös vedenlämmityksessä Teho riittää mainiosti tarpeisiimme vuosiksi eteenpäin. Käytämme höyryä myös käyttöveden lämmittämiseen, emmekä näin ollen tarvitse vesilaitokselta muuta kuin kylmää vettä, Votkin esittelee. Emme tarvitse vesilaitokselta kuin kylmää vettä. Yrityksessä on muutoinkin otettu käyttöön taloudellisia ja ympäristömyötäisiä energiaratkaisuja. Esimerkiksi ulkoinen jätehuolto on nykyään tarpeetonta, koska kaikki tuotantojäte siirtyy yhtiöltä poltettavaksi Ekokemin polttolaitokselle Riihimäelle. Ratkaisun käyttöönotto vaati valmistelua, sillä viranomaisilla ei ollut vertailukohteenaan vastaavia esimerkkejä. Ympäristön kannalta tämä on luonnollisesti järkevää, mutta sillä on energiapoliittinenkin ulottuvuutensa. Luujätteen lämpöarvo on nimittäin parempi kuin koivu halon, ja ominaisuutta tullaan ennen pitkään hyödyntämään energiatuotannossa. Veijo Votkin Oy:llä on makkara- ja valmisruokatehtaan lisäksi tehtaanmyymälä Sörnäisissä ja myyntipisteet Helsingin keskustan Sokoksessa ja Itäkeskuksen Prismassa. Lisäksi Virossa on riistanhankintapisteenä riistateurastamo ja lihanjalostuslaitos. Seuraava projekti on parin vuoden päästä avattava myymälä ja makkarabaari uudessa kaupunginosassa, Espoon Suurpellossa. Haluamme olla alusta asti mukana Suomen nykyaikaisimmassa kauppakeskuksessa. Suurpeltohan on suunniteltu niin, että sieltä ei asukkaan välttämättä tarvitse poistua mihinkään. Jätehuoltokin on hoidettu putkikeräyksen avulla, Votkin kertoo. Grilli siis kuumaksi näillä näkymin laatumakkaran ystäville riittää purtavaa tulevaisuudessakin. 20 gasetti

Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen

Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen BIOKAASUA METSÄSTÄ Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen KOTIMAINEN Puupohjainen biokaasu on kotimaista energiaa. Raaka-aineen hankinta, kaasun tuotanto ja käyttö tapahtuvat kaikki maamme rajojen

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

KAASU LÄMMÖNLÄHTEENÄ

KAASU LÄMMÖNLÄHTEENÄ KAASU LÄMMÖNLÄHTEENÄ MAA- JA BIOKAASUN MAHDOLLISUUDET 2 1 Luonnonkaasusta on moneksi 3 Gasumin kaasuverkosto kattaa puolet suomalaisista Korkeapaineista kaasun siirtoputkea 1 286 km Matalan paineen jakeluputkea

Lisätiedot

Mitä uutta kaasualalla? Tallinna 13.9.2011

Mitä uutta kaasualalla? Tallinna 13.9.2011 Mitä uutta kaasualalla? Tallinna 13.9.2011 Hannu Kauppinen Havainto Observation Liuskekaasuesiintymiä ja varoja on ympäri maailmaa Unconventional gas resources are estimated to be as large as conventional

Lisätiedot

LUONNONKAASUA TEOLLISUUDELLE NYT KAIKKIALLE SUOMEEN.

LUONNONKAASUA TEOLLISUUDELLE NYT KAIKKIALLE SUOMEEN. LUONNONKAASUA TEOLLISUUDELLE NYT KAIKKIALLE SUOMEEN. ENERGIATEHOKASTA JA YMPÄRISTÖ- YSTÄVÄLLISTÄ. Luonnonkaasu on tarjonnut suomalaiselle teollisuudelle turvallisen, energiatehokkaan ja kokonaishinnaltaan

Lisätiedot

Biokaasun jakelu Suomessa

Biokaasun jakelu Suomessa JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Työpaja Turussa 10.6.2010 12.00-16.00 Biokaasun jakelu Suomessa 2 GASUMIN TUNNUSLUVUT 2009 Maakaasun myynti 40,6 TWh Henkilökunta 220 Siirtoputkiston pituus 1186 km Liikevaihto

Lisätiedot

Liikennebiokaasu ja Suomi Joensuun tiedepuisto 31.5.2010. Biokaasun jakelu maakaasuverkossa Suomessa

Liikennebiokaasu ja Suomi Joensuun tiedepuisto 31.5.2010. Biokaasun jakelu maakaasuverkossa Suomessa 1 Liikennebiokaasu ja Suomi Joensuun tiedepuisto 31.5.2010 Biokaasun jakelu maakaasuverkossa Suomessa 2 Gasumin perustehtävä Hallitsemme energiakaasuihin perustuvat ratkaisut ja toimimme alan edelläkävijänä.

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

GASUM-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012

GASUM-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 9.8.2012 1 (5) Liikevaihto 682,0 miljoonaa euroa (713,9 milj. euroa 30.6.2011) Liikevoitto 30,1 miljoonaa euroa (55,2 milj. euroa) Maakaasun myynti 18,6 TWh (23,6 TWh). Gasum arvioi koko vuoden maakaasun

Lisätiedot

Biokaasun jakelu Suomessa

Biokaasun jakelu Suomessa JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Työpaja Salossa 7.9.2010 Biokaasun jakelu Suomessa 2 GASUMIN TUNNUSLUVUT 2009 Maakaasun myynti 40,6 TWh Henkilökunta 220 Siirtoputkiston pituus 1186 km Liikevaihto 1 064,7

Lisätiedot

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Työpaja Kotkassa 30.9.2010 Biovakka Suomi Oy Markus Isotalo Copyright Biovakka Suomi Oy, Harri Hagman 2010 Esitys keskittyy

Lisätiedot

Biokaasun mahdollisuudet päästöjen hillitsemisessä

Biokaasun mahdollisuudet päästöjen hillitsemisessä Biokaasun mahdollisuudet päästöjen hillitsemisessä Liikenne ja ilmasto -seminaari 22.9.2009, Jyväskylä Eeli Mykkänen Jyväskylä Innovation Oy www.biokaasufoorumi.fi 1 Biokaasuprosessin raaka-aineet Biohajoavat

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

9.5.2014 Gasum Aamukahviseminaari 1

9.5.2014 Gasum Aamukahviseminaari 1 9.5.2014 Gasum Aamukahviseminaari 1 TULEVAISUUDEN LIIKETOIMINTAA ON TEHTÄVÄ JO TÄNÄÄN ENERGIATEKNOLOGIOILLA PÄÄSTÖT ALAS TOMMY MATTILA 9.5.2014 Gasum Aamukahviseminaari 2 Gasumin vuosi 2013 Liikevaihto

Lisätiedot

Maa- ja biokaasu: osa suomalaista energiaratkaisua. Suomen Kaasuyhdistyksen viestit

Maa- ja biokaasu: osa suomalaista energiaratkaisua. Suomen Kaasuyhdistyksen viestit Maa- ja biokaasu: osa suomalaista energiaratkaisua Suomen Kaasuyhdistyksen viestit Maailma käyttää maakaasua, onko Suomella varaa jättää se hyödyntämättä? Maakaasuvaroja on hyödynnettävissä sadoiksi vuosiksi

Lisätiedot

24.10.2013 Gasum Jussi Vainikka 1

24.10.2013 Gasum Jussi Vainikka 1 24.10.2013 Gasum Jussi Vainikka 1 BIOKAASULLA LIIKENTEESEEN GASUMIN RATKAISUT PUHTAASEEN LIIKENTEESEEN HINKU LOHJA 29.10.2013 24.10.2013 Gasum Jussi Vainikka 2 Kaasu tieliikenteen polttoaineena Bio- ja

Lisätiedot

Liikenteen biopolttoaineet

Liikenteen biopolttoaineet Liikenteen biopolttoaineet Ilpo Mattila Energia-asiamies MTK 1.2.2012 Pohjois-Karjalan amk,joensuu 1 MTK:n energiastrategian tavoitteet 2020 Uusiutuvan energian osuus on 38 % energian loppukäytöstä 2020

Lisätiedot

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään Jätteistä bioenergiaa ja ravinnetuotteita - mädätyksen monet mahdollisuudet Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Maakaasuyhdistys 23.4.2010 Kymen Bioenergia Oy KSS Energia Oy, 60 % ajurina kannattava bioenergian tuottaminen liiketoimintakonseptin tuomat monipuoliset mahdollisuudet tehokkaasti

Lisätiedot

huomattavia tehokkuus-, ympäristö- ja kotimaisuusetuja.

huomattavia tehokkuus-, ympäristö- ja kotimaisuusetuja. PUHTAASTI SINULLE Gasum on suomalainen luonnonkaasun osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, siirtää ja toimittaa sitä omistamassaan putkiverkossa energiantuotantoon, teollisuudelle, kotitalouksille ja liikenteelle.

Lisätiedot

Biokaasua Espoon Suomenojalta

Biokaasua Espoon Suomenojalta Biokaasua Espoon Suomenojalta Suomen Kaasuyhdistyksen syyskokous 8.11.2012 Tommi Fred, vs. toimialajohtaja 8.11.2012 1 HSY ympäristötekoja toimivan arjen puolesta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Kasvihuoneilmiö on luonnollinen, mutta ihminen voimistaa sitä toimillaan. Tärkeimmät ihmisen tuottamat kasvihuonekaasut ovat hiilidioksidi (CO

Lisätiedot

Kaasuvisio energia- ja ilmastotiekarttaan 2050

Kaasuvisio energia- ja ilmastotiekarttaan 2050 Kaasuvisio energia- ja ilmastotiekarttaan 2050 Kohti älykästä energiajärjestelmää Mistä älykäs, fiksu energiajärjestelmä koostuu? Energia- ja ilmastotiekartta 2050 Älykkään energiajärjestelmän

Lisätiedot

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo Jätevirroista uutta energiaa Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo 1 Etusijajärjestys 1. Määrän ja haitallisuuden vähentäminen 2. Uudelleenkäytön valmistelu 3. Hyödyntäminen

Lisätiedot

Prof Magnus Gustafsson PBI Research Institute

Prof Magnus Gustafsson PBI Research Institute Biokaasun hyödyntäminen liikenteessä Prof Magnus Gustafsson PBI Research Institute Kaasuautojen Edellytykset Suomessa Kaasukäyttöiset autot muodostavat varteenotettavan vaihtoehdon. Päästöt ovat huomattavan

Lisätiedot

Matkalle PUHTAAMPAAN. maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET

Matkalle PUHTAAMPAAN. maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET Matkalle PUHTAAMPAAN maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET NYT TEHDÄÄN TEOLLISTA HISTORIAA Olet todistamassa ainutlaatuista tapahtumaa teollisuushistoriassa. Maailman ensimmäinen kaupallinen biojalostamo valmistaa

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2016 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Luonnonkaasuratkaisuilla puhtaampaan huomiseen

Luonnonkaasuratkaisuilla puhtaampaan huomiseen Luonnonkaasuratkaisuilla puhtaampaan huomiseen Kaasun käytön valvojien neuvottelupäivät Maakaasun käyttäjäpäivät 13.14.9.2011, Tallinna Gasum Oy, Liikennepalvelut, Liiketoimintayksikön päällikkö Jussi

Lisätiedot

PORVOON ENERGIA LUONNOLLINEN VALINTA. Mikko Ruotsalainen

PORVOON ENERGIA LUONNOLLINEN VALINTA. Mikko Ruotsalainen PORVOON ENERGIA LUONNOLLINEN VALINTA Skaftkärr Skaftkärr hankkeen tavoitteena on rakentaa Porvooseen uusi energiatehokas 400 hehtaarin suuruinen, vähintään 6000 asukkaan asuinalue. Skaftkärr Koko projekti

Lisätiedot

LUONNONKAASUT PUHTAAN LIIKENTEEN EDISTÄJÄNÄ

LUONNONKAASUT PUHTAAN LIIKENTEEN EDISTÄJÄNÄ LUONNONKAASUT PUHTAAN LIIKENTEEN EDISTÄJÄNÄ BIOLAITOSYHDISTYS 07.11.2013 07.11.2013 Gasum Jani Arala 1 LISÄARVOA SUOMELLE 2012 Gasum investoi vuonna 21 miljoonaa euroa uusiin maakaasuputkiin ja biokaasun

Lisätiedot

UUSIUTUVAA LUONNONKAASUA

UUSIUTUVAA LUONNONKAASUA UUSIUTUVAA LUONNONKAASUA Suomen Kaasuyhdistyksen Biokaasuseminaari 10.5.2011 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 Milj. t CO2 ekv. 2 KAASUJÄRJESTELMÄ MAHDOLLISTAA TIUKKOJENKIN

Lisätiedot

GASUM LNG ITÄMEREN PUHTAINTA POLTTOAINETTA.

GASUM LNG ITÄMEREN PUHTAINTA POLTTOAINETTA. GASUM LNG ITÄMEREN PUHTAINTA POLTTOAINETTA. Uudet tuulet puhaltavat Itämeren meriliikenteessä. Luonnonkaasu on nopeasti vallannut uusia käyttöalueita ympäristönormien kiristyessä ja perinteisten polttoaineiden

Lisätiedot

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Jos energian saanti on epävarmaa tai sen hintakehityksestä ei ole varmuutta, kiinnostus investoida Suomeen

Lisätiedot

22.5.2012 Gasum Oy Veli-Heikki Niiranen 1

22.5.2012 Gasum Oy Veli-Heikki Niiranen 1 22.5.2012 Gasum Oy Veli-Heikki Niiranen 1 FINNGULF LNG NESTEYTETYN MAAKAASUN TUONTITERMINAALI SUOMEEN 22.5.2012 Gasum Oy Veli-Heikki Niiranen 2 Asiat 1. Muutokset Suomen energia- ja polttoainemarkkinoilla

Lisätiedot

Edullisempi vaihtoehto luonnolle ja lompakolle.

Edullisempi vaihtoehto luonnolle ja lompakolle. TANKKAA AUTOOSI PUHTAAMPAA. VALITSE LUONNONKAASU. Edullisempi vaihtoehto luonnolle ja lompakolle. Suomessa asiat ovat hyvin. Voit valita autosi polttoaineeksi puhtaamman vaihtoehdon luonnonkaasun. Maakaasu

Lisätiedot

Maatalouden biokaasulaitos

Maatalouden biokaasulaitos BioGTS Maatalouden biokaasulaitos Sähköä Lämpöä Liikennepolttoainetta Lannoitteita www.biogts.fi BioGTS -biokaasulaitos BioGTS -biokaasulaitos on tehokkain tapa hyödyntää maatalouden eloperäisiä jätejakeita

Lisätiedot

Ämmässuon mädätyslaitoksen biokaasun hyödyntämistapa

Ämmässuon mädätyslaitoksen biokaasun hyödyntämistapa Ämmässuon mädätyslaitoksen biokaasun hyödyntämistapa Hallitus 20.12.2013 Hyödyntämisratkaisua ohjaavat päätökset Euroopan unionin ilmasto- ja energiapaketissa on vuonna 2008 päätetty asettaa tavoitteiksi

Lisätiedot

Fossiiliset polttoaineet ja turve. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014

Fossiiliset polttoaineet ja turve. Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014 Fossiiliset polttoaineet ja turve Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea 23.4.2014 Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (TWh) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Sähkön nettotuonti Muut Turve

Lisätiedot

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 21.11.2016 Outi Pakarinen outi.pakarinen@keskisuomi.fi Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 1 Biokaasua Voidaan tuottaa yhdyskuntien ja teollisuuden biohajoavista jätteistä, maatalouden sivuvirroista,

Lisätiedot

FINNGULF LNG LNG TERMINAALI

FINNGULF LNG LNG TERMINAALI FINNGULF LNG LNG TERMINAALI YVA-selostus 19.8.2015 Gasum Gasumin vuosi 2014 Liikevaihto 1 079 milj. euroa Liikevoitto 5,1 milj. euroa Taseen loppusumma 1 621 milj. euroa Investoinnit 51,5 milj. euroa Gasumin

Lisätiedot

Energiaturpeen käyttö GTK:n turvetutkimukset 70 vuotta seminaari Esa Lindholm, Bioenergia ry, 28.11.2012

Energiaturpeen käyttö GTK:n turvetutkimukset 70 vuotta seminaari Esa Lindholm, Bioenergia ry, 28.11.2012 Energiaturpeen käyttö GTK:n turvetutkimukset 70 vuotta seminaari Esa Lindholm, Bioenergia ry, 28.11.2012 Energiaturpeen käyttäjistä Kysyntä ja tarjonta Tulevaisuus Energiaturpeen käyttäjistä Turpeen energiakäyttö

Lisätiedot

KAASUN TOIMITTAJAN NÄKEMYKSET KAASUMARKKINOIDEN KEHITYSSUUNNISTA

KAASUN TOIMITTAJAN NÄKEMYKSET KAASUMARKKINOIDEN KEHITYSSUUNNISTA KAASUN TOIMITTAJAN NÄKEMYKSET KAASUMARKKINOIDEN KEHITYSSUUNNISTA 22.10.2015 Gasum Kotimainen putkikaasumarkkina Maakaasun käyttö Suomessa (TWh) Maakaasun verotus on noussut kohtuuttomasti suhteellisen

Lisätiedot

Biokaasun tulevaisuus liikennepolttoaineena. Pohjoisen logistiikkafoorumi 28.1.2014 Markku Illikainen, biokaasun tuottaja, Oulun Jätehuolto

Biokaasun tulevaisuus liikennepolttoaineena. Pohjoisen logistiikkafoorumi 28.1.2014 Markku Illikainen, biokaasun tuottaja, Oulun Jätehuolto Biokaasun tulevaisuus liikennepolttoaineena Pohjoisen logistiikkafoorumi 28.1.2014 Markku Illikainen, biokaasun tuottaja, Oulun Jätehuolto Biokaasun hyödyntämiskaavio Ruskossa 2,0 milj. m 3 biokaasua (9

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa.

Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa. Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa. Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä 1.9.2016 BIOENERGIA RY TIIVISTETTYNÄ Historiamme ulottuu 70 vuoden taakse (Turveteollisuusliitto 1943,

Lisätiedot

Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan

Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan Timo Toikka 0400-556230 05 460 10 600 timo.toikka@haminanenergia.fi www.haminanenergia.fi Haminan Energia lyhyesti Muutos

Lisätiedot

Fortum Otso -bioöljy. Bioöljyn tuotanto ja käyttö sekä hyödyt käyttäjälle

Fortum Otso -bioöljy. Bioöljyn tuotanto ja käyttö sekä hyödyt käyttäjälle Fortum Otso -bioöljy Bioöljyn tuotanto ja käyttö sekä hyödyt käyttäjälle Kasperi Karhapää Head of Pyrolysis and Business Development Fortum Power and Heat Oy 1 Esitys 1. Fortum yrityksenä 2. Fortum Otso

Lisätiedot

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Aimo Aalto, TEM 19.1.2015 Hajautetun energiantuotannon työpaja Vaasa Taustaa Pienimuotoinen sähköntuotanto yleistyy Suomessa Hallitus edistää

Lisätiedot

Pk -bioenergian toimialaraportin julkistaminen. Toimialapäällikkö Markku Alm Bioenergiapäivät 23.11.2010 Helsinki

Pk -bioenergian toimialaraportin julkistaminen. Toimialapäällikkö Markku Alm Bioenergiapäivät 23.11.2010 Helsinki Pk -bioenergian toimialaraportin julkistaminen Toimialapäällikkö Markku Alm Bioenergiapäivät 23.11.2010 Helsinki Bioenergian toimialaa ei ole virallisesti luokiteltu tilastokeskuksen TOL 2002 tai TOL 2008

Lisätiedot

Joutsan seudun biokaasulaitos

Joutsan seudun biokaasulaitos Joutsan seudun biokaasulaitos Joutsan biokaasulaitos Alueellinen biokaasulaitos, paikalliset maataloustoimijat sekä ympäristöyrittäjät Alueen jätteenkäsittely uusittava lyhyellä aikajänteellä (Evira) Vaihtoehdot:

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto ja liiketoimintamallit

Biokaasun tuotanto ja liiketoimintamallit Biokaasun tuotanto ja liiketoimintamallit BioG Haapavesi 8.12. 2010 Ritva Imppola ja Pekka Kokkonen Maaseudun käyttämätön voimavara Biokaasu on luonnossakin muodostuva kaasu, joka sisältää pääasiassa -

Lisätiedot

LÄMMITÄ, MUTTA ÄLÄ ILMASTOA. TUNNETKO KAUKOLÄMMÖN EDUT?

LÄMMITÄ, MUTTA ÄLÄ ILMASTOA. TUNNETKO KAUKOLÄMMÖN EDUT? LÄMMITÄ, MUTTA ÄLÄ ILMASTOA. TUNNETKO KAUKOLÄMMÖN EDUT? HYVÄN OLON ENERGIAA Kaukolämmitys merkitsee asumismukavuutta ja hyvinvointia. Se on turvallinen, toimitusvarma ja helppokäyttöinen. Kaukolämmön asiakkaana

Lisätiedot

Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto

Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto Seminaari 6.5.2014 Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö 1 Esityksen sisältö Uudet ja uusvanhat energiamuodot: lyhyt katsaus aurinkolämpö ja

Lisätiedot

22.10.2015 Gasum Tuomas Niskanen 1

22.10.2015 Gasum Tuomas Niskanen 1 22.10.2015 Gasum Tuomas Niskanen 1 BIOKAASUMARKKINOIDEN KEHITYS SUOMESSA BIOLAITOSYHDISTYKSEN JUHLASEMINAARI 21-22.10.2015 22.10.2015 Gasum Tuomas Niskanen 2 Biokaasun tuotanto jäteraaka-aineista MÄKIKYLÄ,

Lisätiedot

Uusi. innovaatio. Suomesta. Kierrätä kaikki energiat talteen. hybridivaihtimella

Uusi. innovaatio. Suomesta. Kierrätä kaikki energiat talteen. hybridivaihtimella Uusi innovaatio Suomesta Kierrätä kaikki energiat talteen hybridivaihtimella Säästövinkki Älä laske energiaa viemäriin. Asumisen ja kiinteistöjen ilmastopäästöt ovat valtavat! LÄMPÖTASE ASUINKERROSTALOSSA

Lisätiedot

Täyttä kaasua eteenpäin Keski-Suomi! -seminaari ja keskustelutilaisuus. 10.12.2009 Hotelli Rantasipi Laajavuori, Jyväskylä

Täyttä kaasua eteenpäin Keski-Suomi! -seminaari ja keskustelutilaisuus. 10.12.2009 Hotelli Rantasipi Laajavuori, Jyväskylä Täyttä kaasua eteenpäin Keski-Suomi! -seminaari ja keskustelutilaisuus 10.12.2009 Hotelli Rantasipi Laajavuori, Jyväskylä 1 Biokaasusta energiaa Keski-Suomeen Eeli Mykkänen Projektipäällikkö Jyväskylä

Lisätiedot

UPM METSÄENERGIA Puhdasta ja edullista energiaa nyt ja tulevaisuudessa

UPM METSÄENERGIA Puhdasta ja edullista energiaa nyt ja tulevaisuudessa UPM METSÄENERGIA Puhdasta ja edullista energiaa nyt ja tulevaisuudessa METSÄSSÄ KASVAA BIO- POLTTOAINETTA Metsäenergia on uusiutuvaa Energiapuu on puuta, jota käytetään energiantuotantoon voimalaitoksissa

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Bioenergiastrategia 2006-2015

Pohjois-Karjalan Bioenergiastrategia 2006-2015 Pohjois-Karjalan Bioenergiastrategia 2006-2015 Bioenergian tulevaisuus Itä-Suomessa Joensuu 12.12.2006 Timo Tahvanainen - Metsäntutkimuslaitos (Metla) Eteneminen: - laajapohjainen valmistelutyö 2006 -

Lisätiedot

BIOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN LÄMMITYKSESSÄ. Lämmitystekniikkapäivät 2015. Petteri Korpioja. Start presentation

BIOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN LÄMMITYKSESSÄ. Lämmitystekniikkapäivät 2015. Petteri Korpioja. Start presentation BIOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN LÄMMITYKSESSÄ Lämmitystekniikkapäivät 2015 Petteri Korpioja Start presentation Bioenergia lämmöntuotannossa tyypillisimmät lämmöntuotantomuodot ja - teknologiat Pientalot Puukattilat

Lisätiedot

Biokaasun mahdollisuudet ja potentiaali Keski-Suomessa Outi Pakarinen, Suomen Biokaasuyhdistys ry

Biokaasun mahdollisuudet ja potentiaali Keski-Suomessa Outi Pakarinen, Suomen Biokaasuyhdistys ry Biokaasun mahdollisuudet ja potentiaali Keski-Suomessa Outi Pakarinen, Suomen Biokaasuyhdistys ry www.biokaasuyhdistys.net Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Sisältö Keski-Suomen biokaasupotentiaali Biokaasun

Lisätiedot

Matkalle puhtaampaan maailmaan. Jaakko Nousiainen, UPM Biopolttoaineet Puhdas liikenne Etelä-Karjalassa

Matkalle puhtaampaan maailmaan. Jaakko Nousiainen, UPM Biopolttoaineet Puhdas liikenne Etelä-Karjalassa Matkalle puhtaampaan maailmaan Jaakko Nousiainen, UPM Biopolttoaineet Puhdas liikenne Etelä-Karjalassa 30.1.2017 METSÄ ON TÄYNNÄ UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Maailma muuttuu Rajalliset resurssit Globaalin talouden

Lisätiedot

Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07. Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi

Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07. Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi Öljyhuippu- ja bioenergiailta 25.04.07 Yhdyskuntien ja teollisuuden sivuainevirtojen ja biomassan hyödyntäminen sähköksi ja lämmöksi Esa Marttila, LTY, ympäristötekniikka Jätteiden kertymät ja käsittely

Lisätiedot

Kaakosta voimaa. Tuulivoiman ja bioenergian osaamisen kehittäminen Kaakkois-Suomessa. Cursor, Kinno, Lappeenranta Innovation, Imatran seudun kehitys

Kaakosta voimaa. Tuulivoiman ja bioenergian osaamisen kehittäminen Kaakkois-Suomessa. Cursor, Kinno, Lappeenranta Innovation, Imatran seudun kehitys 17.03.2010 Kaakosta voimaa Tuulivoiman ja bioenergian osaamisen kehittäminen Kaakkois-Suomessa Cursor, Kinno, Lappeenranta Innovation, Imatran seudun kehitys Toteutusaika 1.9.2009-31.12.2011 Kokonaisbudjetti

Lisätiedot

Vaasanseudun energiaklusteri ilmastonmuutoksen torjunnan ja päästöjen vähentämisen näkökulmasta. Ville Niinistö 17.5.2010

Vaasanseudun energiaklusteri ilmastonmuutoksen torjunnan ja päästöjen vähentämisen näkökulmasta. Ville Niinistö 17.5.2010 Vaasanseudun energiaklusteri ilmastonmuutoksen torjunnan ja päästöjen vähentämisen näkökulmasta Ville Niinistö 17.5.2010 Ilmastonmuutoksen uhat Jo tähänastinen lämpeneminen on aiheuttanut lukuisia muutoksia

Lisätiedot

Riittääkö bioraaka-ainetta. Timo Partanen

Riittääkö bioraaka-ainetta. Timo Partanen 19.4.2012 Riittääkö bioraaka-ainetta 1 Päästötavoitteet CO 2 -vapaa sähkön ja lämmön tuottaja 4/18/2012 2 Näkökulma kestävään energiantuotantoon Haave: Kunpa ihmiskunta osaisi elää luonnonvarojen koroilla

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Oulun tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Oulun tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Oulun tulevaisuusfoorumi 20.4.2010 Tulevaisuusselonteon sisällöstä Miksi tulevaisuusselonteko? Tulevaisuusselonteko täydentää ilmasto- ja energiastrategiaa pitkän aikavälin

Lisätiedot

KUIVAKÄYMÄLÄT KÄYTTÖÖN

KUIVAKÄYMÄLÄT KÄYTTÖÖN KUIVAKÄYMÄLÄT KÄYTTÖÖN DT -TEKNOLOGIA TEKEE TULOAAN Raini Kiukas Käymäläseura Huussi ry DT keskus Kuivakäymälä kopli@kopli.fi HUOMIOITA NYKYTILANTEESTA MAAILMAN TÄRKEIN LUONNONVARA ON MAKEA VESI MEIDÄN

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto ja käyttö Suomessa. Prof. Jukka Rintala Ympäristötieteet Jyväskylän yliopisto

Biokaasun tuotanto ja käyttö Suomessa. Prof. Jukka Rintala Ympäristötieteet Jyväskylän yliopisto Biokaasun tuotanto ja käyttö Suomessa Prof. Jukka Rintala Ympäristötieteet Jyväskylän yliopisto Biokaasuteknoloia On ympäristö- ja eneriateknoloiaa Vertailtava muihin saman alan teknoloioihin / menetelmiin:

Lisätiedot

Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin

Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin Energia- ja ilmastostrategia ja sen vaikutukset metsäsektoriin Elinkeinoministeri Olli Rehn Päättäjien 40. Metsäakatemia Majvikin Kongressikeskus 26.4.2016 Pariisin ilmastokokous oli menestys Pariisin

Lisätiedot

Bioenergia, Energia ja ilmastostrategia

Bioenergia, Energia ja ilmastostrategia Bioenergia, Energia ja ilmastostrategia lisääntyvät hakkuut Talousvaliokunnalle ja monimuotoisuus 30.11.2016 Suojeluasiantuntija 10.03.2017 Paloma Hannonen paloma.hannonen@sll.fi 050 5323 219 Suojeluasiantuntija

Lisätiedot

Puun monipuolinen jalostus on ratkaisu ympäristökysymyksiin

Puun monipuolinen jalostus on ratkaisu ympäristökysymyksiin Puun monipuolinen jalostus on ratkaisu ympäristökysymyksiin Metsätieteen päivät Metsäteollisuus ry 2 Maailman metsät ovat kestävästi hoidettuina ja käytettyinä ehtymätön luonnonvara Metsien peittävyys

Lisätiedot

Puuhiilen tuotanto Suomessa mahdollisuudet ja haasteet

Puuhiilen tuotanto Suomessa mahdollisuudet ja haasteet Puuhiilen tuotanto Suomessa mahdollisuudet ja haasteet BalBic, Bioenergian ja teollisen puuhiilen tuotannon kehittäminen aloitusseminaari 9.2.2012 Malmitalo Matti Virkkunen, Martti Flyktman ja Jyrki Raitila,

Lisätiedot

Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen

Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen Aurinko Maalämpö Kaasu Lämpöpumput Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen Kaasulämmityksessä voidaan hyödyntää uusiutuvaa energiaa käyttämällä biokaasua tai yhdistämällä lämmitysjärjestelmään

Lisätiedot

Energiaa luonnosta. GE2 Yhteinen maailma

Energiaa luonnosta. GE2 Yhteinen maailma Energiaa luonnosta GE2 Yhteinen maailma Energialuonnonvarat Energialuonnonvaroja ovat muun muassa öljy, maakaasu, kivihiili, ydinvoima, aurinkovoima, tuuli- ja vesivoima. Energialuonnonvarat voidaan jakaa

Lisätiedot

Kohti puhdasta kotimaista energiaa

Kohti puhdasta kotimaista energiaa Suomen Keskusta r.p. 21.5.2014 Kohti puhdasta kotimaista energiaa Keskustan mielestä Suomen tulee vastata vahvasti maailmanlaajuiseen ilmastohaasteeseen, välttämättömyyteen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä

Lisätiedot

Varaavan tulisijan liittäminen rakennuksen energiajärjestelmään

Varaavan tulisijan liittäminen rakennuksen energiajärjestelmään Varaavan tulisijan liittäminen rakennuksen energiajärjestelmään DI, TkT Sisältö Puulla lämmittäminen Suomessa Tulisijatyypit Tulisijan ja rakennuksessa Lämmön talteenottopiiput Veden lämmittäminen varaavalla

Lisätiedot

Lahti Energian uusi voimalaitos KYMIJÄRVI II. Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Lahti Energia Oy

Lahti Energian uusi voimalaitos KYMIJÄRVI II. Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Lahti Energia Oy Lahti Energian uusi voimalaitos KYMIJÄRVI II Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Lahti Energia Oy Miksi voimalaitos on rakennettu? Lahti Energialla on hyvät kokemukset yli 12 vuotta hiilivoimalan yhteydessä

Lisätiedot

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia öljyalan näkemyksiä

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia öljyalan näkemyksiä Kansallinen energia- ja ilmastostrategia öljyalan näkemyksiä Kansallisen energia- ja ilmastostrategian päivitys Sidosryhmäseminaari 17.12.2012 Käsiteltäviä aihealueita mm. Kuluttajat ja kuluttajatoimien

Lisätiedot

Nestemäiset polttoaineet ammatti- ja teollisuuskäytön kentässä tulevaisuudessa

Nestemäiset polttoaineet ammatti- ja teollisuuskäytön kentässä tulevaisuudessa Nestemäiset polttoaineet ammatti- ja teollisuuskäytön kentässä tulevaisuudessa Teollisuuden polttonesteet 9.-10.9.2015 Tampere Helena Vänskä www.oil.fi Sisällöstä Globaalit haasteet ja trendit EU:n ilmasto-

Lisätiedot

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Perinteiset polttoaineet eli Bensiini ja Diesel Kulutus maailmassa n. 4,9 biljoonaa litraa/vuosi. Kasvihuonekaasuista n. 20% liikenteestä. Ajoneuvoja n. 800

Lisätiedot

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku Tietoa uusiutuvasta energiasta lämmitysmuodon vaihtajille ja uudisrakentajille 31.1.2013/ Dunkel Harry, Savonia AMK Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku TAUSTAA Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Avoinkirje kasvihuoneviljelijöille Aiheena energia- ja tuotantotehokkuus. Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Kasvihuoneen kokonaisenergian kulutusta on mahdollista pienentää

Lisätiedot

Kaasuautoilu Suomessa ja Keski-Suomessa Gasum Oy:n (ja Biovakka Suomi Oy:n) silmin TÄYTTÄ KAASUA ETEENPÄIN, KESKI-SUOMI! Jyväskylä 10.12.

Kaasuautoilu Suomessa ja Keski-Suomessa Gasum Oy:n (ja Biovakka Suomi Oy:n) silmin TÄYTTÄ KAASUA ETEENPÄIN, KESKI-SUOMI! Jyväskylä 10.12. Kaasuautoilu Suomessa ja Keski-Suomessa Gasum Oy:n (ja Biovakka Suomi Oy:n) silmin TÄYTTÄ KAASUA ETEENPÄIN, KESKI-SUOMI! Jyväskylä 10.12.2009 Gasum Oy Myyntipäällikkö Jussi Vainikka jussi.vainikka@gasum.fi

Lisätiedot

Selvitys kuntien ja kaupunkien energiavalinnoista

Selvitys kuntien ja kaupunkien energiavalinnoista Selvitys kuntien ja kaupunkien energiavalinnoista Koneyrittäjät ja MTK Tiedotustilaisuus Selvityksen taustaa Aula Research Oy toteutti suomalaisten kuntavaikuttajien parissa kyselyn kuntien ja kaupunkien

Lisätiedot

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa SIJAINTI 50 km SUUNNITTELUALUE ENERGIAMALLIT: KONSEPTIT Yhdyskunnan energiatehokkuuteen vaikuttaa usea eri tekijä. Mikään yksittäinen tekijä ei

Lisätiedot

Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015

Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015 Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015 Haminan Energia Oy Perustettu 23.3.1901 Maakaasun jakelu aloitettiin 3.12.1982 Haminan Energia Oy:ksi 1.9.1994 Haminan kaupungin 100%

Lisätiedot

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Maija Hakanen, ympäristöpäällikkö, Kuntaliitto Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010 Tampere Uhkat (=kustannukset,

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2008. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Keski-Suomen energiatase 2008. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Keski-Suomen energiatase 2008 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton energiaryhmän työtä EU:n IEE-ohjelman tuella Energiatoimistoa

Lisätiedot

BioForest-yhtymä HANKE

BioForest-yhtymä HANKE HANKE Kokonaisen bioenergiaketjun yritysten perustaminen: alkaa pellettien tuotannosta ja päättyy uusiutuvista energialähteistä tuotetun lämmön myyntiin Bio Forest-yhtymä Venäjän federaation energiatalouden

Lisätiedot

Case Oulun Energia: Lähienergian hyötykäyttö

Case Oulun Energia: Lähienergian hyötykäyttö Case Oulun Energia: Lähienergian hyötykäyttö Juhani Järvelä Oulun Energia -konserni Henkilötiedot Nimi: Nykyinen toimi: Työura: Juhani Järvelä Toimitusjohtaja Oulun Energia -konserni Lääketeollisuus Helsinki,

Lisätiedot

Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä

Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä Nykyaikainen kaukolämpö on maailman huipputasoa. Kaukolämpö on saanut kansainvälisesti mittavaa tunnustusta energiatehokkuutensa ansiosta. Kaukolämpöasiakkaalle

Lisätiedot

Kansallinen energiaja ilmastostrategia

Kansallinen energiaja ilmastostrategia Kansallinen energiaja ilmastostrategia Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Petteri Kuuva Tervetuloa Hiilitieto ry:n seminaariin 21.3.2013 Tekniska, Helsinki Kansallinen energia- ja ilmastostrategia

Lisätiedot

AGERAGAS INNOVATION OY. Material Week Kannus

AGERAGAS INNOVATION OY. Material Week Kannus AGERAGAS INNOVATION OY Material Week Kannus 31.10.2016 MIKÄ ON AGERAGAS INNOVATION? Ageragas Innovation syntyi Agribisnes 1. jälkimainingeissa Syyskuussa 2016 perustettu Oy 8 osakasta, joista 5 maidontuottajaa,

Lisätiedot

Puuenergian tukijärjestelmät Ilpo Mattila MTK Keuruu 31.5.2012

Puuenergian tukijärjestelmät Ilpo Mattila MTK Keuruu 31.5.2012 Puuenergian tukijärjestelmät Ilpo Mattila MTK Keuruu 1 31.5.2012 Ilpo Mattila Maaseudun bioenergialähteet ENERGIALÄHDE TUOTE KÄYTTÖKOHTEITA METSÄ Oksat, latvat, kannot, rangat PELTO Ruokohelpi, olki Energiavilja

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

Biopolttoaineiden ympäristövaikutuksista. Kaisa Manninen, Suomen ympäristökeskus Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013

Biopolttoaineiden ympäristövaikutuksista. Kaisa Manninen, Suomen ympäristökeskus Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Biopolttoaineiden ympäristövaikutuksista Kaisa Manninen, Suomen ympäristökeskus Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Eikö ilmastovaikutus kerrokaan kaikkea? 2 Mistä ympäristövaikutuksien arvioinnissa

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot