Kuluttajaviraston uutiskirje 7/2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuluttajaviraston uutiskirje 7/2006"

Transkriptio

1 Kuluttajaviraston uutiskirje 7/2006 Kuluttaja-asiamies avustaa oikeudessa Rental Oy:n osakkeen ostajia Rentmar Oy:n ja Rental Erikoisautovuokraamo Oy:n aiheuttamat ongelmat ovat hyvä osoitus siitä, mihin ryhmäkannetta tarvittaisiin. s. 7 Pikaluotot eivät saa lisätä perusteettomia maksuhäiriömerkintöjä Kuluttajaviraston kirjeenvaihto pikaluottoja tarjoavien yritysten kanssa jatkuu. Alalle tulee jatkuvasti uusia yrittäjiä, joiden toimintaa on toisinaan ohjeistettava. Viimeksi Kuluttajavirasto on puuttunut eräiden tuoreiden pikavippiyritysten tapaan varata sopimusehdoissaan itselleen mahdollisuus hankkia asiakkaalle maksuhäiriömerkintä. s. 3 Kuluttajaoikeusasiat esillä Suomen EUpuheenjohtajuuskaudella Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella kuluttaja-asioihin keskittyy mm. Kilpailukykyneuvosto, joka on osa Euroopan Unionin neuvostoa. Neuvosto kokoontuu syksyn aikana kaksi kertaa, ja Esillä ovat todennäköisesti mm. EU: n kuluttajapoliittisen ohjelman hyväksyminen, kulutusluottodirektiivi sekä eurooppalaisen sopimusoikeuden yhdenmukaistaminen. s. 5 Tutkassa nyt Päällekäyviä kaupanpäällisiä Artikkelit Pikaluotot eivät saa lisätä perusteettomia maksuhäiriömerkintöjä Kuluttajaoikeusasiat esillä Suomen EU-puheenjohtajakaudella Kuluttaja-asiamies avustaa oikeudessa Rental Oy:n osakkeen ostajia Palveluille paikka hintamerkintädirektiiviin Harkitut ja tasapuoliset sopimusehdot helpottavat yrityksen elämää Sähkön ylihinnoittelujutussa haetaan valituslupaa Korkeimpaan oikeuteen Kaikki lomaosaketyyppiset tuotteet aikaosuusdirektiivin piiriin Sähkeuutisia Palveluille paikka hintamerkintädirektiiviin Hintamerkintädirektiiviä arvioitaessa tulisi ottaa huomioon myös palveluiden hinnanilmoittamisvelvollisuutta koskevat säännökset ja niiden uudistustarpeet. Suomessa sääntely kattaa tavaroiden ohella myös palvelut. Kuluttajavirasto on lausunut asiasta Euroopan komissiolle. s. 8 Toimitus Vastaava päätoimittaja: Anja Peltonen Toimitus: Essi Isomäki, Laura Salmi

2 Päällekäyviä kaupanpäällisiä [Tutkassa nyt] Kylkiäisiin ei pidä suhtautua tiukkapipoisesti nehän ovet se hauska ja innovatiivinen kilpailukeino. Touhun mielekkyyttä alkaa kuitenkin väkisinkin kyseenalaistaa, kun katsoo, mihin päivittäistavarakaupassa on menty erilaisten lisähyödykkeiden tarjonnassa. Hyllyjen päistä löytyy suuria ja pieniä pahvilaatikoita, joiden sisällä on reppuja, askelmittareita tai kulhoja. Hyllyn reunalla saattaa tönöttää yksinäinen lukulamppu. Mainosviestien pääsisältö on: kun ostat kaksi, kolme tai neljä pakkausta jotain tuotetta, saat mukavan kaupanpäällisen. Kylkiäissäännöksen edellyttämiä kokonaishintoja ei juuri löydy ja ilmeisesti kaikki kaupanpäälliset ovat arvoltaan alle 10 euroa, koska niidenkään arvoa ei ole laitettu esiin. Eikö vanha kunnon paljousalennus kuten "kolme kahden hinnalla" ole enää mitään? Tuottaako sellainen tarjous liian vähän kauppiaalle? Aiemmin kauppiaat eivät olleet erityisen innostuneita markkinointiarpajaisten osallistumislipuista, joita piti löytyä myös ei-ostajalle. Lappuset olivat kuitenkin vielä vähän tilaa viepiä verrattuna pahvilootiin, joihin asiakkaat tahtomattaan törmäilevät kömpelöillä ostoskärryillään. Keskustelu kuluttajapoliittisen ohjelman aihealueella kuluttajansuoja julkisissa palveluissa on lähtenyt hyvin käyntiin. Vielä aiemmin puhuttiin lähinnä tarjonnan lisäämisestä ikään kuin se yksinään ratkaisisi ongelmat. Markkinamekanismi tuo kuitenkin perässään aina kuluttajansuojan vaatimukset. Näistä hankalampia aiheita ovat yhtäältä palvelujen saatavuus miten perusoikeusnäkökulma vaikuttaa palvelujen saatavuuden takaamiseen palvelumalleja uudistettaessa - sekä toisaalta riittävän laatutason määritys kilpailutettaessa. Markkinoinnin asiallisuus ja sopimusehtojen kohtuullisuus saattaa olla helpompi varmistaa kuin ratkaista, mitä seurauksia virhetilanteella ja hinnankorotuksella on esimerkiksi toistaiseksi jatkuvassa vanhustenhuollon sopimuksessa. Anja Peltonen Päätoimittaja, kuluttajaoikeudesta vastaava johtaja 2

3 Pikaluotot eivät saa lisätä perusteettomia maksuhäiriömerkintöjä Kuluttajaviraston kirjeenvaihto pikaluottoja tarjoavien yritysten kanssa jatkuu. Alalle tulee jatkuvasti uusia yrittäjiä, joiden toimintaa on toisinaan ohjeistettava. Viimeksi Kuluttajavirasto on puuttunut eräiden tuoreiden pikavippiyritysten tapaan varata sopimusehdoissaan itselleen mahdollisuus hankkia asiakkaalle maksuhäiriömerkintä. Osa uusista pikavippien tarjoajista on kertonut sopimusehdoissaan ilmoittavansa luottotietorekisteriin tiedot sellaisesta asiakkaasta, joka ei ole maksanut lainaa takaisin 60 vuorokauden kuluessa lainan eräpäivästä. Kuluttajavirasto pitää tällaista ehtoa nykytilanteessa kohtuuttomana ja vaatii, että se on poistettava sopimuksista. Pikavippiyritysten järjestelmä ei tällä hetkellä ole niin luotettava, että se oikeuttaisi yrityksiä käyttämään maksuhäiriömerkinnän mahdollistavaa sopimusehtoa. Kuten Ajankohtaista Kuluttajaoikeudesta uutiskirjeen numerossa 4/06 kerrottiin, järjestelmien turvallisuudessa on ollut ammottavia aukkoja. Kuluttajat ovat esimerkiksi pystyneet saamaan omalle tililleen tekstiviestivipin toisen henkilön nimissä käyttämällä tämän matkapuhelinta ja henkilötunnusta. Tätä taustaa vasten olisi kohtuutonta, että yritys sivuuttaisi oman vastuunsa järjestelmänsä riskien seurauksista ja lisäksi vielä edesauttaisi sitä, että asiakkaat saavat mahdollisesti perusteettomia maksuhäiriömerkintöjä. On myös muistettava, että alalla pidempään toimineilla yrityksillä ei juurikaan ole käytössä vastaavia ehtoja. Vastuullisuutta perintään Jos asiakas jättää lainan maksamatta, on itsestään selvää, että hänelle koituu siitä seurauksia. Seuraukset eivät kuitenkaan saa olla kohtuuttomia, vaan ne on suhteutettava asiakkaan kokonaistilanteeseen. Kuluttajavirasto painottaa yrityksille, että niiden on lopetettava lainan perintä siinä vaiheessa, kun kuluttaja ilmoittaa, että ei ole tilannut lainaa. Perinnän lopettamiselle ei myöskään voi asettaa ehdoksi sitä, että kuluttajan on ensin tehtävä rikosilmoitus. Yritysten on muistettava, että järjestelmän puutteisiin liittyvät riskit ja väärinkäytökset sekä niiden seuraukset kuuluvat niiden omalle vastuulle. Kuluttajavirasto haluaa myös herätellä yrityksiä siihen, että heidän tuotteensa pääasiallinen kohde- ja käyttäjäryhmä, nuoret, ovat usein keskivertoasiakkaita heikommassa asemassa. Nuorten taloudelliset valmiudet eivät aina riitä siihen, että he ottaisivat luoton vasta huolellisen harkinnan ja perusteellisen vertailun jälkeen. Sen sijaan päätöksenteossa saa usein suurimman painoarvon se, että pikavipin saa käyttöön nopeasti ja vaivattomasti. Maksuhäiriön mahdollisuudesta mainittava jo markkinoinnissa Kuluttajavirasto on valmis arvioimaan maksuhäiriön mahdollistavan sopimusehdon käyttöä uudestaan. Asiaan ei kuitenkaan ole syytä palata, ennen kuin järjestelmien turvallisuudessa on päästy aimo harppaus eteenpäin. Virasto onkin toivonut Suomen Pankkiyhdistyksen kannustavan pankkeja etsimään 3

4 uusia keinoja, joilla voitaisiin varmentaa lainan tilaajan ja tilinhaltijan tietojen täsmääminen. Pikaluottoja tarjoavat yritykset voisivat myös itse lähestyä asiassa yhdistystä. Jos yrityksellä olisi käytössään luotettavat keinot varmistaa, että lainan tilaaja ja tilinhaltija ovat sama henkilö, ja jos se toimisi muutenkin asiallisesti ja vastuullisesti, se voisi ottaa sopimukseensa maksuhäiriömerkinnän mahdollistavan ehdon. Ehdosta ja sen seurauksista pitäisi kuitenkin silloin kertoa jo markkinoinnissa eli samassa mainoksessa, jossa pikavippiä tarjotaan. Pelkkä asian mainitseminen sopimusehdoissa ei riittäisi, koska pientä vippiä hakeva kuluttaja tuskin jaksaa ja ehtii perehtyä sopimusehtoihin tarkkaan. 4

5 Kuluttajaoikeusasiat esillä Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella Yksi Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella kuluttaja-asioihin keskittyvä foorumi on Kilpailukykyneuvosto, joka on osa Euroopan Unionin neuvostoa. Neuvosto kokoontuu syksyn aikana kaksi kertaa, ja Esillä ovat todennäköisesti mm. EU:n kuluttajapoliittisen ohjelman hyväksyminen, kulutusluottodirektiivi sekä eurooppalaisen sopimusoikeuden yhdenmukaistaminen. Syksyllä on käynnissä myös muita kuluttajaoikeuteen liittyviä hankkeita. Seuraavassa on esitelty keskeisimmät EU-hankkeet ja niiden kuulumiset. EU:n kuluttajapoliittinen ohjelma Komissio antoi viime toukokuussa muutetun ehdotuksen, joka olisi tarkoitus hyväksyä neuvostossa tämän syksyn aikana. Sen jälkeen komissio voi aloittaa konkreettisemman toimintaohjelman valmistelun lähivuosille. Esillä ovat olleet mm. kuluttajansuojaa koskevan sääntelyn parantaminen sekä toimeenpanon, valvonnan ja valitusmahdollisuuksien/prosessien parantaminen. Lisätietoa Kulutusluottodirektiivi Voimassa oleva kulutusluottodirektiivi on vuodelta 1987, ja sitä on muutettu vuosina 1990 ja Komissio antoi vuonna 2002 ehdotuksen, jonka tähtää luottoja koskevan sääntelyn yhtenäistämiseen ja täysharmonisointiin. Ehdotus herätti lukuisia kysymyksiä, joiden perusteella komissio teki muutetun ehdotuksen noin vuosi sitten. Tätä on käsitelty tiiviisti neuvoston työryhmässä tänä vuonna, ja tavoitteena on saada aikaan yhteinen näkemys joulukuuhun mennessä. Yhteispäätösmenettely parlamentin kanssa jatkunee tämän jälkeen ensi vuoden puolella. Keskusteltavia asioita ovat mm. todellisen vuosikoron laskeminen, peruuttamisoikeuden sisältö ja oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti. Myös täysharmonisointi on haaste, koska eri maiden rahoitusmarkkinoilla on isoja eroja. Minimisääntelystä voisi tällaisessa tilanteessa olla etuakin sisämarkkinoilla, kun kansallisesti olisi mahdollista etsiä uudenlaisia ratkaisuja tilanteisiin, joita ei kaikissa maissa vielä ole. Esimerkiksi Suomeen syntyneet pikavippituotteet, joita hankintaan tekstiviestin, on hyvä esimerkki tällaisesta tilanteesta. Kuluttajan näkökulmasta tärkeitä kysymyksiä on esitelty tarkemmin Uutiskirjeessä 4/2006. Eurooppalainen sopimusoikeus ja kuluttajansuojadirektiivien yhdenmukaistaminen Komission tavoitteena on yhtenäistää eurooppalaista sopimusoikeutta ja tehdä sitä varten viitekehys, Common Frame of Reference (CFR). Samassa yhteydessä on tarkoitus yhtenäistää kuluttajansuojadirektiivejä. Kun viitekehys valmistuu, neuvosto antaa siitä päätelmän, minkä jälkeen voidaan aloittaa vanhojen direktiivien uudistaminen. Muun muassa lomakeosake- ja pakettimatkadirektiivit kaipaavat ajantasaistamista. On hyvä, jos eri aikaan syntyneitä ja keskenään osittain ristiriitaisiakin direktiivejä saadaan ajantasaistettua ja yhtenäistettyä. Suomessa on hyviä kokemuksia yleislausekkeista, joita on voitu joustavasti täydentää alakohtaisilla vakiosopimusehdoilla ja kuluttaja-asiamiehen ohjeilla. Jos lähestymistavaksi valitaan täysharmonisointi, tavoitetason pitäisi olla parhaan jäsenmaan taso. Hyvä kuluttajansuojan taso on yrityksille kilpailuetu, ei este. EU:n yhteistyöasetuksen täytäntöönpanon varmistaminen 5

6 Suomi pyrkii puheenjohtajuuskaudellaan varmistamaan, että ensi vuoden alussa voimaan tuleva asetus kuluttajansuojaa valvovien viranomaisten yhteistyöstä todella toimii myös käytännössä. Jäsenmaat ryhtyvät vaihtamaan tietoja valvontatoimenpiteistään, jotta lainvastainen toiminta saadaan kuriin koko sisämarkkina-alueella. Toimeenpanon valmistelussa on ollut puutteita osassa jäsenmaita. Muut hankkeet Kuluttajakauppaan vaikuttavaa sääntelyä tehdään sektorikohtaisesti, monessa eri DG:ssä. Keskeisiä kuluttajakaupan perusperiaatteita ei kuitenkaan oteta kaikkialla johdonmukaisesti huomioon (niitä ei tunneta tai niitä ei aina arvosteta), minkä vuoksi eri hallinnonaloilla syntyy ristiriitaisiakin säännöksiä, joiden yhteensovittaminen soveltamistilanteessa on vaikeaa sekä yrityksille että valvontaviranomaisille. Vireillä olevia kuluttajan asemaan vaikuttavia hankkeita ovat mm. - Televisio ilman rajoja direktiivi, joka tähtää mainonnan sääntöjen modernisointiin. Hankalaa on se, että ehdotuksessa jää edelleen epäselväksi kaupallisen viestinnän käsite, samoin mainonnan tunnistettavuus ja alaikäisen asema. Lue lisää uutiskirjeistä 2/2006 ja 6/ Palveludirektiivi. Direktiivin vaikutuksia työntekijän asemaan on pohdittu paljonkin, mutta vaikutuksia kuluttajan/asiakkaan asemaan ei niinkään. Näitä voisi olla tarpeen analysoida ja arvioida. Palveludirektiivin voimaantulo muuttanee palvelumarkkinoita myös kuluttajan näkökulmasta ja saattaa asettaa uusia haasteita tuoteturvallisuutta, markkinointia, sopimusehtoja, reklamaatiokäytäntöjä ja perintää valvoville viranomaisille. Kuluttajat saavat uusia vaihtoehtoja, mutta samalla korostuu tarve opastaa ul-komaisia yrityksiä noudattamaan kohdemaan kuluttajaoikeuden käytäntöjä toiminnassaan ja asiakas-palvelussaan. Kuluttajajärjestöjen toiveet Euroopan Kuluttajaliitto BEUC laatii puolivuosittain muistion, johon se kokoaa terveisensä aloittavalle puheenjohtajamaalle. BEUC kävi esittelemässä omat näkemyksensä ja huolenaiheensa ministeri Pekkariselle kesäkuussa. BEUC nosti esille edellä mainittujen aiheiden lisäksi mm. yhtenäisen maksualuehankkeen (Single Payment Area), kemikaalidirektiivin (REACH), verkossa välitettävien sisältöjen tekijänoikeudet (DRM) ja lapsiin kohdistuvan elintarvikemarkkinoinnin (ylipainokehityksen ehkäisy). Näihin kaikkiin liittyy merkittäviä kuluttajavaikutuksia ja intressejä. BEUCin näkemykset ja perustelut ovat luettavissa muistiosta Memorandum for the Finnish Presidency, 6

7 Kuluttaja-asiamies avustaa oikeudessa Rental Oy:n osakkeen ostajia Rentmar Oy:n ja Rental Erikoisautovuokraamo Oy:n aiheuttamat ongelmat ovat hyvä osoitus siitä, mihin ryhmäkannetta tarvittaisiin. Rental Erikoisautovuokraamo Oy:n ja sen osakkeita myyvän Rentmar Oy:n toiminnassa on ollut runsaasti epäselvyyksiä. Kuluttajia on houkuteltu Rental Erikoisautovuokraamon osakkeenomistajiksi lupaamalla heille mahdollisuutta vuokrata edullisesti erilaisia moottoriajoneuvoja, kuten luksusautoja ja moottoripyöriä. Osakkeista ei kuitenkaan ole annettu arvopaperimarkkinalain edellyttämiä tietoja. Asiakkaat eivät siis ole pystyneet perehtymään esimerkiksi yhtiön taloudelliseen tilanteeseen tai osakkeiden arvoon olennaisesti vaikuttaviin seikkoihin. Rahoitustarkastus vaati jo maaliskuussa 2006 Rentmaria keskeyttämään markkinoinnin, kunnes se antaa kuluttajille lain edellyttämät tiedot. Kuluttajavirastoon tulleiden ilmoitusten perusteella yhtiö on kuitenkin jatkanut markkinointia entiseen tapaan. Rental Erikoisautovuokraamon toiminta on jäänyt hämäräksi myös siksi, että yhtiö ei suostu antamaan viranomaisille tietoja toiminnastaan. Kuluttajavirasto ei esimeriksi ole pyynnöistä huolimatta saanut yhtiöltä tilinpäätösasiakirjoja, osake- ja osakasluetteloa eikä minkäänlaista todistetta siitä, että osakkeenomistajien käyttöön luvatut moottoriajoneuvot ovat todella olemassa. Ryhmäkanteesta ryhtiä oikeuskäsittelyyn Rentmar on haastanut oikeuteen osakkeiden ostajia, jotka ovat halunneet peruuttaa kaupan ja kieltäytyneet maksamasta osakkeiden kauppahintaa. Kuluttajaviraston tulkinnan mukaan tehty osakekauppa ei sido kuluttajaa, jos yritys on kuluttajansuojalain vastaisesti jättänyt kertomatta ostajalle tämän taloudellisen turvallisuuden kannalta tarpeellisia tietoja, kuten yhtiön ja osakkeiden arvoon olennaisesti vaikuttavia seikkoja. Kuluttaja-asiamies onkin päättänyt avustaa neljää kuluttajaa asian oikeuskäsittelyssä. Kuluttajien ja oikeuslaitoksen kannalta olisi huomattavasti tehokkaampaa, jos asian voisi hoitaa ryhmäkanteena. Kun kukin avustustapaus valmistellaan ja käsitellään nyt erikseen, ryhmäkanteen avulla kaikkien vahinkoa kärsineiden kuluttajien tapaukset voitaisiin käsitellä keskitetysti yhden oikeudenkäynnin puitteissa. Rentalin kaltaisia suurta kuluttajaryhmää koskevia riitatapauksia saattaa tulla vastaan myös tulevaisuudessa. Siksi on ehdottoman tärkeää, että tämäntyyppisetkin arvopapereihin liittyvät asiat sisältyisivät ryhmäkannelakiin. Hallituksen esitys kuluttajavalituslautakuntaa koskevan lainsäädännön uudistamisesta jättäisi arvopaperiasiat lautakunnan toimivallan ulkopuolelle, jolloin niitä ei voisi ajaa ryhmävalituksena. Kuluttajat eivät kuitenkaan ole yhtään sen vähäisemmän oikeussuojan tarpeessa arvopapereiden hankkijana kuin muissakaan kuluttajansuojalain tarkoittamissa kulutushyödykeasioissa. Kuluttaja-asiamies on päättänyt avustaa kuluttajia, sillä tapaus ei kuulu kuluttajavalituslautakunnan eikä Arvopaperilautakunnan toimivaltaan.

8 Palveluille paikka hintamerkintädirektiiviin Hintamerkintädirektiiviä arvioitaessa tulisi ottaa huomioon myös palveluiden hinnanilmoittamisvelvollisuutta koskevat säännökset ja niiden uudistustarpeet. Suomessa sääntely kattaa tavaroiden ohella myös palvelut. Kuluttajavirasto on lausunut asiasta Euroopan komissiolle. Euroopan komissio on järjestänyt kuulemisen, jonka tarkoituksena oli selvittää, onko hintojen ilmoittamisen alalla tarpeen toteuttaa uusia lainsäädäntöaloitteita. Kuluttajavirasto katsoo, että uusille lainsääntöaloitteille on tilausta, sillä niiden avulla varmistetaan riittävä ja kattava kuluttajansuojan taso. Samaan aikaan valmistellaan myös sopimattomia kaupallisia menettelyitä koskevan direktiivin kansallista implementointia, mikä on hyvä pohdinnoissa huomioida. Hintamerkintädirektiivin yhdenmukaistamista koskeva vähimmäislauseke on kannatettava, sillä muutoin kuluttajansuoja ja terve yritysten välinen kilpailu heikkenisivät merkittävästi useissa jäsenmaissa. Palveluiden hinnat mukaan direktiiviin Hintojen ilmoittamista koskevassa direktiivissä tai muutoin yhteisötason sääntelyssä olisi huomioitava myös palvelut, ei ainoastaan tavaroita. Mikäli palveluiden hinnasta ei anneta uusia säännöksiä yhteisötasolla, kuluttajansuoja saattaa heikentyä merkittävästi monessa jäsenvaltiossa sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin vaikutuksesta. Suomessa palveluiden hinnan ilmoittamiseen pätevät pitkälti samat säännöt kuin tavaroidenkin. Sääntely-ympäristön yksinkertaistaminen mahdollista Hinnan ilmoittamisesta on tällä hetkellä yhteisötason säännöksiä useissa eri direktiiveissä. Kaikkia kulutushyödykkeiden hinnan ilmoittamisvelvollisuutta koskevia säännöksiä tulisi tarkastella yhdessä ja mieluusti myös koota ne samaan yhteyteen. Komission parempaa sääntelyä koskevien tavoitteidenkin valossa säännösten kokoaminen yhteen olisi perusteltua. Hintatiedot esiin markkinoinnissa Sääntelyä uudistettaessa tulisi myös edellyttää, että kaikessa hyödykkeen yksilöivässä markkinoinnissa on ilmoitettava kyseisen hyödykkeen hintatiedot selkeästi, yksiselitteisesti ja helposti havaittavasti. Suomessa myyntihinta ja yksikköhinta on pääsääntöisesti ilmoitettava aina, kun mainostetaan yksilöityä tuotetta tai palvelua kuluttajalle. Tämä sääntö koskee kaikkia mainosvälineitä, eli myös esimerkiksi televisiomainontaa. Imagomainonnan ja hyödykkeen yksilöivän mainonnan välisistä rajoista on Suomessa on kehittynyt pitkälti vakiintunutta ratkaisukäytäntöä. 8

9 Harkitut ja tasapuoliset sopimusehdot helpottavat yrityksen elämää Kuluttajavirasto on laatinut sopimusehtojen perusasioista omat muistilistat kuluttajille ja yrityksille. Muistilistojen toivotaan korjaavan molempien osapuolten väärinkäsityksiä sopimusehtojen sisällöstä ja sitovuudesta. Kuluttajavirastoon tulee jatkuvasti yhteydenottoja kuluttajilta, jotka pitävät yrityksen kanssa tekemiensä sopimusten ehtoja kohtuuttomina. Toisaalta myös yhä useammat yritykset pyytävät virastolta neuvoja lainmukaisten sopimusehtojen laatimiseen. Yrityksillä on ammattilaisina kuluttajaa paremmat mahdollisuudet pitää huolta omista eduistaan. Tätä asetelmaa ei kuitenkaan saa käyttää väärin. Sopimusehdoilla ei voi kiertää kuluttajansuojalain asiakkaalle takaamia oikeuksia. Palvelun tai tuotteen virheitä koskevat riskit on myös jaettava niin, että ne eivät kasaudu liiaksi vain asiakkaan niskoille. Lisäksi kuluttajan kannalta keskeiset, ostopäätökseen vaikuttavat ehdot on esitettävä selkeästi jo tuotteen tai palvelun markkinoinnissa tai viimeistään sopimusta tehtäessä. Yritysten ei kuitenkaan tarvitsisi nähdä sopimusehtoja rajoituksena, vaan ennemminkin mahdollisuutena. Selkeillä ja kuluttajan aseman huomioonottavilla ehdoilla voi erottautua kilpailijoista ja herättää asiakkaiden luottamusta. Ne myös ehkäisevät ristiriitatilanteiden syntymistä tai ainakin helpottavat asiakkaiden vaatimuksiin vastaamista. Yrityksen voimavarojakin säästyy käytettäväksi muualle kuin valitusten käsittelyyn. Kuluttajavirasto on myös käynnistämässä sopimusehtoihin liittyvää yhteistyötä Suomen Yrittäjien kanssa. Tavoitteena on, että Suomen Yrittäjät levittää yhteistyön tuotoksia omille järjestöilleen ja yhdistyksilleen. Muistilista yrityksille Muistilista kuluttajille 9

10 Sähkön ylihinnoittelujutussa haetaan valituslupaa Korkeimpaan oikeuteen Kuluttaja-asiamies on avustanut kuluttajaa Fortumin sähkönsiirtotariffin kohtuutonta hinnoittelua koskevassa jutussa. Oikeudenkäynnin avulla pyritään saamaan ennakkopäätös ylituoton palautusvelvollisuudesta. Kyseinen tapaus koski kaikkiaan n samassa asemassa olevaa yhtiön asiakasta. Espoon käräjäoikeus hylkäsi kanteen tuomiossaan Viime kuussa antamassaan päätöksessä hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomion lopputulosta. Perusteluissaan hovioikeus totesi, ettei sähkömarkkinalaissa ole säädetty vahingonkorvausvelvollisuutta tällaisessa tilanteessa. Hovioikeus myös katsoi, että kokonaisuutena hinnoittelu ei ollut kuluttajansuojalain tarkoittamalla tavalla kohtuutonta, sillä tarkastelujaksolla vain viimeisen vuoden hinnoittelu ylitti sähkömarkkinalain salliman hintatason. Yrityksen ei myöskään samasta syystä katsottu saaneen perusteetonta etua. Kanteen taustalla on Energiamarkkinaviraston maaliskuussa 2001 antama päätös, jonka mukaan Tuusulanjärven Energia Oy:n sähkön siirtomaksujen hinnoittelu vuonna 1999 ei täyttänyt sähkömarkkinalain kohtuullisuuden vaatimusta. Viraston mukaan siirtomaksuihin perustuva tuotto ylitti kohtuullisen tuoton seitsemällä miljoonalla markalla. Tuusulanjärven Energia Oy:n sähkön siirtoliiketoiminta on siirtynyt sittemmin Fortum Sähkönsiirto Oy:öön. Energiamarkkinavirasto kielsi Fortumia käyttämästä kohtuutonta sähkön siirron hinnoittelua. Korkein hallinto-oikeus piti päätöksen voimassa, mutta Fortum on kuitenkin kieltäytynyt palauttamasta ylituottoa asiakkaille. Koska juttu koskee useita tuhansia samassa asemassa olevia, kuluttaja-asiamies on tehnyt päätöksen avustaa kuluttajaa muutoksenhakuluvan haussa ja valituksessa korkeimpaan oikeuteen. 10

11 Kaikki lomaosaketyyppiset tuotteet aikaosuusdirektiivin piiriin Euroopan komissio on uudistamassa aikaosuusasuntoja koskevaa direktiiviä osana kuluttajakauppaa koskevien direktiivien laajempaa uudistusta. Nykyisen sääntelyn ongelmana on se, että markkinoilla on paljon lomaosakkeita muistuttavia tuotteita, kuten lomapisteitä, lomapaketteja tai lomaklubeja, jotka eivät välttämättä täytä direktiivin määritelmää lomaosakkeesta. Tilanne sallii sääntelyn kiertämisen turhan helposti. Suomen lainsäädännössä rajat on vedetty tiukemmalle, mutta tarvetta yhteisötason sääntelylle on. Usein kuluttajat joutuvat huomaamaan, että esimerkiksi Etelä-Euroopassa vastaavan tasoista lainsäädäntöä ei ole. Kuluttajavirasto on lausunut ns. timeshare-direktiivistä Komissiolle sekä Oikeusministeriölle ja katsoo, että sääntely olisi ulotettava kaikkiin aikaosuus-tyyppisiin tuotteisiin. Tärkeää on myös laajentaa vaatimuksia kuluttajille annettavista vähimmäistiedoista erityisesti sopimuksenteon jälkeisen ajan osalta sekä pidentää aikaosuusasuntojen kaupassa sovellettavaa ostajan harkinta-aikaa nykyisestä kymmenestä vuorokaudesta esimerkiksi 21 vuorokauden tai kuukauden pituiseksi. Lomaosakkeesta eli aikaosuusasunnosta (englanniksi timeshare) on kyse silloin, kun hankitaan vuotuinen käyttöoikeus yhteen tai useampaan kiinteistöön määrätyksi, vähintään viikon pituiseksi kaudeksi ja sopimuksen kesto on vähintään kolme vuotta. Markkinoilla on paljon lomaosakkeita muistuttavia tuotteita, kuten lomapisteitä, lomapaketteja tai lomaklubeja, jotka eivät välttämättä toistaiseksi täytä direktiivin määritelmää lomaosakkeesta. Sopimus saattaa olla kestoltaan lyhyempi kuin kolme vuotta, käyttöoikeus on ehkä joka toinen vuosi tai kyse on sopimuspohjaisesta jäsenyydestä, jonka ehdot ja kesto usein vaihtelevat, mutta jonka aikana jäsenellä on mahdollisuus käyttää klubin tarjoamia kohteita ja palveluja lomakohteissa ympäri maailmaa. Näiden tuotteiden ostaja ei kaikissa EU-maissa nauti lomaosakelainsäädännön suojaa, vaan ostajan oikeudet määräytyvät lähtökohtaisesti sen mukaan, mitä myyjän kanssa on sovittu. 11

12 Sähkeuutisia Ryhmävalitus käyttöön kuluttajavalituslautakunnassa Kuluttajavalituslautakunnan toimintaan kaavaillaan muutoksia. Eduskunnalle annetun lakiesityksen mukaan kuluttajavalituslautakunta voisi alkaa käsitellä ryhmävalituksia. Ryhmävalitusta voidaan käyttää tilanteissa, joissa useilla kuluttajilla on kiistaa saman elinkeinonharjoittajan kanssa. Kuluttajien ei tarvitse silloin tehdä valitusta itse, vaan kuluttaja-asiamies tekee ryhmävalituksen koko kuluttajaryhmän puolesta. Lakiesityksessä ehdotetaan myös, että lautakunnan toimialue laajenisi koskemaan vuokra- ja asumisoikeusasioita ja että lautakunnan nimi muuttuisi kuluttajariitalautakunnaksi. Uudet säännökset ovat tulossa voimaan ensi maaliskuussa. Tv-pelien markkinointi ja sopimusehdot neuvottelupöydässä Kuluttajaviraston ja alan välillä käydyissä neuvotteluissa on käynnistetty työ kännykällä pelattavien tv-pelien erityisesti alaikäisiin liittyvien ongelmien vähentämiseksi. Kuluttajavalituslautakunnan operaattorin ja palveluntarjoajan vastuuta koskevan suosituksen osalta kuluttaja-asiamies harkitsee kuluttajan avustamista oikeudessa, mikäli lautakunnan suositusta ei noudateta. Tv-peleihin liittyvien ongelmien ratkaiseminen edesauttaa yleisesti mobiilimaksamisen luotettavuuden paranemista, siksi niihin on puututtu nyt erityisen aktiivisesti. Lue kuluttajavalituslautakunnan päätöksestä edellisestä uutiskirjeestä Kotimyynnin sääntöjä tarkennettiin Iso-Britanniassa Iso-Britannian kuluttajavirasto Office of Fair Trading (OFT) on tyytyväinen uusimpaan kotimyyntiä koskevaan lakimuutokseen. Muutoksella tarkennettiin sitä seikkaa, että kyseessä on kotimyynti myös silloin, kun ostaja on kutsunut myyjän kotiinsa. Näin ollen myös esimerkiksi peruutusoikeus on normaalisti voimassa, tultiinpa kauppaa tekemään kutsuttuna tai kutsumattomana. Vastuullisen luotonannon huippukokous vuoden kuluttua Vastuullista luotonantoa edistetään seuraavan vuoden aikana ympäri maailmaa pidettävissä kansallisissa seminaareissa. Paikallistason pohdinnat huipentuvat vuoden kuluttua syyskuussa pidettävään konferenssiin, joka kokoaa kulutusluoton parissa toimivat vaikuttajat yhteen keskustelemaan luotonannon suuntaviivoista. Suurseminaari järjestetään viime kevään tapaan Brysselissä. Seuraa vastuullisen luotonannon edistysaskelia: 12

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014 Kuluttajien vastuu kasvusta? Kuluttajien luottamus on yksi markkinoiden toimivuuden ja taloudellisen

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 77/422/2011 1.6.2011 ASIA Sähkön perusmaksuja koskeva alennus ASIANOSAINEN Fortum Markets Oy TOIMENPIDEPYYNNÖN TEKIJÄ Juha Lustman VIREILLETULO 8.2.2011 SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

Pikavipit ja velkaantuminen

Pikavipit ja velkaantuminen Pikavipit ja velkaantuminen Mikä on pikavipin hinta? Vippi ja velka, onko syytä huoleen? Studia monetaria - yleisöluento 22.4.2008 Suomen Pankin Rahamuseo Sampo Alhonsuo Suomen Pankki Esityksen sisältö:

Lisätiedot

Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö

Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö Kunnalle kiinteistön lahjoittamiseen sovellettava säännöstö Maakaaren (540/1995) 4. luvun 2 :n mukaisesti kiinteistön lahjaa koskevat soveltuvin osin kiinteistön

Lisätiedot

Yrityksen mainonta. muu markkinointi - mielikuvan luominen

Yrityksen mainonta. muu markkinointi - mielikuvan luominen Yrityksen mainonta & muu markkinointi - mielikuvan luominen Sisällysluettelo Yrityksen mainonta ja muu markkinointi... 3 Mainonnan ja muun markkinoinnin suunnittelu on tärkeää... 3 Markkinoinnin kilpailukeinot...3

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Luotonvälittäjä Puhelinnumero

Lisätiedot

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013 EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta Pekka Nurminen Kevät 2013 Mikä EU on? 27 kohta 28 - jäsenvaltion ja noin 500 miljoonan kansalaisen yhteisö Ei liittovaltio, vaan valtioiden liitto mutta EU:ssa

Lisätiedot

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN PANKKIYHDISTYS HYVÄ PANKKITAPA Hyvä pankkitapa on muotoutunut käytännön kokemuksesta. Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia

Lisätiedot

Hyödykesidonnainen kertaluotto 1 000,00 EUR

Hyödykesidonnainen kertaluotto 1 000,00 EUR VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Luotonvälittäjä Puhelinnumero

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI LVV-koe 15.11.2014 Arvosteluperusteet 1 (5) Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI LVV-koe 15.11.2014 Arvosteluperusteet 1 (5) Välittäjäkoelautakunta KESKUSKAUPPAKAMARI LVV-koe 15.11.2014 Arvosteluperusteet 1 (5) Tehtävä 1 A) Mitä kotimyynti tarkoittaa vuokravälitystoiminnassa ja mitä tapahtuu, jos välittäjä ei toimi kotimyyntitilanteessa sille asetettujen

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Sisällys A YLEISTÄ MARKKINOINNISTA JA SEN SÄÄNTELYSTÄ 13 B KULUTTAJAMARKKINOINNIN KESKEISET PELISÄÄNNÖT 23

Sisällys A YLEISTÄ MARKKINOINNISTA JA SEN SÄÄNTELYSTÄ 13 B KULUTTAJAMARKKINOINNIN KESKEISET PELISÄÄNNÖT 23 Sisällys A YLEISTÄ MARKKINOINNISTA JA SEN SÄÄNTELYSTÄ 13 A1 Mikä on markkinointia? 13 A2 Tärkeimmät markkinointia sääntelevät säädökset 15 2.1 Kuluttajansuojalaki 15 2.2 Valtioneuvoston asetus kuluttajien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta

Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta 2 Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta Rautatiealan sääntelyelin on perustettu jokaiseen EU:n jäsenvaltioon ja sen

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

J;l ' JÄSENTIEDOTE 10/2010 9.9.2010. Kulutusluottoja koskeva lainsäädäntö uudistuu 1.12. Työnantajan sosiaalivakuusmaksut.

J;l ' JÄSENTIEDOTE 10/2010 9.9.2010. Kulutusluottoja koskeva lainsäädäntö uudistuu 1.12. Työnantajan sosiaalivakuusmaksut. J;l ' JÄSENTIEDOTE 10/2010 Kulutusluottoja koskeva lainsäädäntö uudistuu 1.12. Työnantajan sosiaalivakuusmaksut nousevat 2011 Kulutusluottoja koskeva lainsäädäntö uudistuu 1.12.2010 3 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut

Lisätiedot

Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano

Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano Muutoslait selkeyttävät oikeustilaa Asetus tuli voimaan 17.9.2014. Asetus on sellaisenaan sovellettavaa oikeutta. Ei tarvitse panna täytäntöön kuten

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Faksinumero Internet-osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.2015 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto

Lisätiedot

Viron tasavallan hallitus ja Suomen tasavallan hallitus, jäljempänä osapuolet, jotka

Viron tasavallan hallitus ja Suomen tasavallan hallitus, jäljempänä osapuolet, jotka SOPIMUS VIRON TASAVALLAN HALLITUKSEN JA SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ YHTEISTYÖSTÄ ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISEMISEN, NIIHIN VARAUTUMISEN JA PELASTUSTOIMINNAN ALALLA Viron tasavallan hallitus ja Suomen

Lisätiedot

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO EUROOPAN UNIONISSA

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO EUROOPAN UNIONISSA Rahapelit ja EU Yksinoikeusjärjestelmän säilyttäminen Liikuntajärjestöjen järjestöpäivät 24.09.2008, Rantasipi Aulanko Harri Syväsalmi, Suomen EU-edustusto, Bryssel Rikkomuskannemenettelystä 1/6 Komission

Lisätiedot

EU ja julkiset hankinnat

EU ja julkiset hankinnat EU ja julkiset hankinnat Laatua hankintoihin Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Faksinumero Internet-osoite Lindorff

Lisätiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto Oy 2382033-5

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Faksinumero Internet-osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Time Magazine 1966 "Online Shopping Will Flop" { Miksi komissio miettii verkkokaupan markkinavalvontaa erikseen? 1. Tuoteturvallisuusdirektiivin

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

N:o 789. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

N:o 789. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot 2640 N:o 789 Liite 1 Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Luotonvälittäjä [Nimi] [Nimi] * Luotonantajalle valinnainen

Lisätiedot

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015 Etämyynnin määritelmiä (KSL 6:7) Etämyyntisopimus: etämyyntiä varten luodussa myynti- tai palveluntarjontajärjestelmässä

Lisätiedot

Sijoittamisen riskit - älä tule huijatuksi. Vesa Sainio Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Sijoittamisen riskit - älä tule huijatuksi. Vesa Sainio Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Sijoittamisen riskit - älä tule huijatuksi Vesa Sainio Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Neuvoo, opastaa, selvittää asiakkaiden vakuutus-, pankkija arvopaperiasioita Tiedottaa,

Lisätiedot

Ehdot ja edellytykset

Ehdot ja edellytykset Ehdot ja edellytykset 1. More Sony for You kampanjan ( kampanja ) järjestää Home Entertainment of Europe a division of Sony Europe Limited ( Sony ), osoite The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Sähköinen kaupankäynti. Olli Pitkänen

Sähköinen kaupankäynti. Olli Pitkänen Sähköinen kaupankäynti Olli Pitkänen Sähköinen kaupankäynti: mitä lakeja sovelletaan? Yleisesti kaikki lainsäädäntö koskee myös sähköistä kaupankäyntiä Tietoverkot tuovat kuitenkin uusia piirteitä kaupankäyntiin:

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin:

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin: Opetus- ja kulttuuriministeriölle Gramex ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista sekä laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Korttimaksujen siirtohintoja koskevan EU asetuksen kotimainen implementointi (HE 115/2015 vp) 21.11.2015 Harry Leinonen Talousvaliokunnan kuuleminen

Korttimaksujen siirtohintoja koskevan EU asetuksen kotimainen implementointi (HE 115/2015 vp) 21.11.2015 Harry Leinonen Talousvaliokunnan kuuleminen Korttimaksujen siirtohintoja koskevan EU asetuksen kotimainen implementointi (HE 115/2015 vp) 21.11.2015 Harry Leinonen Talousvaliokunnan kuuleminen EU-asetus korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavista

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat MEP Sirpa Pietikäinen Julkiset hankinnat Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

YRITTÄJÄ SAI PITÄÄ VARAAMANSA VERKKOTUNNUKSET Korkein hallinto-oikeus ratkaisi verkkotunnuksia (domain-nimiä) koskevan kiistan täysin yrittäjän vaatimusten mukaisesti. KHO katsoi korkeimpana oikeusasteena,

Lisätiedot

HE 11/2015 Avoimuusdirektiivin täytäntöönpano ja eräät muut muutokset. Marianna Uotinen, erityisasiantuntija Eduskunnan talousvaliokunta15.9.

HE 11/2015 Avoimuusdirektiivin täytäntöönpano ja eräät muut muutokset. Marianna Uotinen, erityisasiantuntija Eduskunnan talousvaliokunta15.9. HE 11/2015 Avoimuusdirektiivin täytäntöönpano ja eräät muut muutokset Marianna Uotinen, erityisasiantuntija Eduskunnan talousvaliokunta15.9.2015 Avoimuusdirektiivin muutosten täytäntöönpano - keskeisimmät

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA Tämä osakassopimus (jäljempänä Sopimus) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1. Helsingin kaupunki (Y-tunnus 0201256-6),

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Stockmann Oyj Abp Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM Hankintalakiuudistus Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM 1 Taustaa Komissio antoi joulukuussa 2011 ehdotukset uusiksi julkisia hankintoja koskeviksi direktiiveiksi

Lisätiedot

Asia T-35/01. Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia T-35/01. Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia T-35/01 Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd vastaan Euroopan unionin neuvosto Polkumyynti Lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottaminen Kiinasta peräisin olevat elektroniset vaa'at Markkinatalouden

Lisätiedot

KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN

KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN KANNANOTTOJA TILINTARKASTUSTA KOSKEVAN EU-SÄÄNTELYN JÄSENVALTIO- OPTIOIHIN 2.3.2015 Taustaa Uudistetun tilintarkastusdirektiivin vaatimukset tulee saattaa osaksi Suomen lainsäädäntöä 17.6.2016 mennessä.

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

12.5.2008. Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely. Viestintäviraston suosituksia 315/2008 S

12.5.2008. Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely. Viestintäviraston suosituksia 315/2008 S 12.5.2008 Numeropalvelusta edelleenkytkettyjen puhelujen yhteyskohtainen erittely n suosituksia 315/2008 S Suositus 315/2008 S 1 (5) Julkaisija Tekijät KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 12.5.2008 Asiakirjan

Lisätiedot

Lentoyhtiöt siistivät lipunmyyntisivustojaan

Lentoyhtiöt siistivät lipunmyyntisivustojaan IP/09/783 Bryssel 14. toukokuuta 2009 Lentoyhtiöt siistivät lipunmyyntisivustojaan Tänään julkistetut EU:n laajuisen selvityksen tulokset osoittavat, että lentoyhtiöiden lipunmyyntisivustot ovat nyt selvästi

Lisätiedot

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Vanhustyön vastuunkantajat 15.5.2014 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 15.5.2014 Hanna Ahonen 1 Omavalvonta Palveluntuottaja

Lisätiedot

Mitä tietoja kuluttajat haluavat saada elintarvikkeista Elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 kansallinen toimeenpano

Mitä tietoja kuluttajat haluavat saada elintarvikkeista Elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 kansallinen toimeenpano Mitä tietoja kuluttajat haluavat saada elintarvikkeista Elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 kansallinen toimeenpano 31.7.2013, Helsinki Anne Haikonen Maa- ja metsätalousministeriö Elintarviketietoasetus

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2001 N:o 362 368 SISÄLLYS N:o Sivu 362 Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta... 1029 363 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat?

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Technopolis, Vantaa 18.3.2016 OTL, varatuomari Paula Paloranta Keskuskauppakamari Esitys Kilpailijan epäreilu menettely onko mitään tehtävissä? Entä jos haluan

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Remonttireiskoja ja Kodinhoitajia

Remonttireiskoja ja Kodinhoitajia Remonttireiskoja ja Kodinhoitajia Kenet uskaltaisi päästää kotiinsa? 1 Miksi tätä pohtia? Kotien palvelutarve kasvaa Kodin erityisyys palvelun ja työn ympäristönä Kuluttajat haluavat valita itsenäisesti

Lisätiedot

Lausunto 4/2010 henkilötietojen käyttöä suoramarkkinoinnissa koskevista Euroopan suoramarkkinointiliiton (FEDMA) eurooppalaisista käytännesäännöistä

Lausunto 4/2010 henkilötietojen käyttöä suoramarkkinoinnissa koskevista Euroopan suoramarkkinointiliiton (FEDMA) eurooppalaisista käytännesäännöistä Tietosuojatyöryhmä 00065/2010/FI WP 174 Lausunto 4/2010 henkilötietojen käyttöä suoramarkkinoinnissa koskevista Euroopan suoramarkkinointiliiton (FEDMA) eurooppalaisista käytännesäännöistä Annettu 13.

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY 2 (7) Sisällys 1. Sopimuksen osapuolet... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen tarkoitus... 3 4. Yhtiön toiminnan tarkoitus... 3 5. Yhtiön omistussuhteet... 4 5.1. Omistusosuudet...

Lisätiedot

Virallinen mittaus ja muutoksenhaku. Puutavaranmittauslakiseminaari 3.4.2012 MTK

Virallinen mittaus ja muutoksenhaku. Puutavaranmittauslakiseminaari 3.4.2012 MTK Virallinen mittaus ja muutoksenhaku Puutavaranmittauslakiseminaari 3.4.2012 MTK 26 Erimielisyyden ratkaiseminen Mittauserimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti mittausosapuolten välillä. Jos mittausosapuolet

Lisätiedot

Hankintadirektiivi uudistuu - Uudistus hankkijan näkökulmasta. 1.4.2014 Liisa Lehtomäki. Hansel Oy. Copyright Hansel Oy

Hankintadirektiivi uudistuu - Uudistus hankkijan näkökulmasta. 1.4.2014 Liisa Lehtomäki. Hansel Oy. Copyright Hansel Oy Hankintadirektiivi uudistuu - Uudistus hankkijan näkökulmasta Hansel Oy 1 Ympäristömerkin käyttäminen Direktiiviteksti Artiklassa 43 Merkit Ympäristö, reilu kauppa, luomu. Miten voi käyttää ympäristömerkkiä

Lisätiedot

EIOPAn ohjeet ja suositukset valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä

EIOPAn ohjeet ja suositukset valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä EIOPAn ohjeet ja suositukset valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä Vakuutusalan IV Eurooppapäivä-seminaari Pohjola 8.5.2012 Erja Rautanen 8.5.2012 Erja Rautanen EU:n finanssivalvontajärjestelmä

Lisätiedot

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10. Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.2014 Tuiri Kerttula Johtaja Tuote- ja laitteistovalvonta 2 Markkinavalvonta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/13 13.02.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/13 13.02.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (6) 42 Ryj / Valtuutettu Sari Näreen aloite pikavippimainonnan kieltämisestä kaupungin julkisissa tiloissa päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Yhtenäinen euromaksualue SEPA

Yhtenäinen euromaksualue SEPA Yhtenäinen euromaksualue SEPA Miten maksaminen muuttuu ja kehittyy 1 Euro on paras asia EU:ssa Ostovoima säilyy vaikka liikutaan rajojen yli. Hintoja on helppo verrata. Ei rahanvaihto- tai siirtelykuluja.

Lisätiedot

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on European Law Students Association ELSA Turku ry. 2 Kielet Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, mutta rekisteröimis-

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97)

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) 1 (5) Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) 17 :n 1 ja 2 momentin tulkinnasta. Annettu Uudenmaan työsuojelupiirin pyynnöstä 18 päivänä maaliskuuta 1998.

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TUOTTAJAORGANISAATIOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 2 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION SUOSITUS. annettu 1 päivänä maaliskuuta 2001

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION SUOSITUS. annettu 1 päivänä maaliskuuta 2001 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 1. maaliskuuta 2001 KOM(2001) 477 lopullinen - FI KOMISSION SUOSITUS annettu 1 päivänä maaliskuuta 2001 tiedoista, jotka asuntolainojen tarjoajan on annettava kuluttajille

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1 863/2016 02.05.05 92 VR-Yhtymä Oy:n omistamien Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n osakkeiden lunastaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh.

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2012 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/1 11.06.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2012 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/1 11.06.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2012 1 (5) 720 Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Mannerheimintie 13a:n osakkeiden osto Yleisradio Oy:ltä ja vastaava kaupungin maksuosuuden korotus päätti: 1 Oikeuttaa kiinteistöviraston

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY 2(5) SOPIMUKSEN TARKOITUS Fortum Power and Heat Oy (Kuormanhaltija), y-tunnus: 0109160-2 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ

KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ 1 KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ 1 Asumisoikeuden myöntämisestä Keskisuomalaisen Osakunnan hallitsemiin asuntoihin sekä tämän asumisoikeuden käyttämisestä on voimassa olevien huoneenvuokralainsäädännön

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

Vastauksia eräisiin kysymyksiin. Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen

Vastauksia eräisiin kysymyksiin. Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen Vastauksia eräisiin kysymyksiin Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen Koskeeko tuloa tuottavia hankkeita koskeva sääntely myös de minimis ehdolla rahoitettuja hankkeita? Kysymyksen taustalla lienee

Lisätiedot

Puhuuko hinta edelleen julkisissa hankinnoissa? Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus

Puhuuko hinta edelleen julkisissa hankinnoissa? Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus Puhuuko hinta edelleen julkisissa hankinnoissa? Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus Jätehuoltopäivät 2014 Vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola TEM 1 Usein esitettyjä kommentteja hankintalaista

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

HE 335/2014 vp. Asiantuntijakuuleminen Ympäristövaliokunta ke 10.12.2014 klo 9.30. (Ympäristövaliokunnan kokoushuone E 318, Eduskuntatalon 3. krs.

HE 335/2014 vp. Asiantuntijakuuleminen Ympäristövaliokunta ke 10.12.2014 klo 9.30. (Ympäristövaliokunnan kokoushuone E 318, Eduskuntatalon 3. krs. HE 335/2014 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä sekä rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta. Asiantuntijakuuleminen Ympäristövaliokunta

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 Rakennukset ja ilmastonmuutos Rakennusten osuus kokonaisenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia eli 140 TWh 140

Lisätiedot

Komission vihreä kirja pääomamarkkinaunionista. Valtioneuvoston selvitys E 3/2015 vp

Komission vihreä kirja pääomamarkkinaunionista. Valtioneuvoston selvitys E 3/2015 vp Komission vihreä kirja pääomamarkkinaunionista Valtioneuvoston selvitys E 3/2015 vp Pääomamarkkinaunionin tausta - Pääoman vapaa liikkuvuus yksi EU:n perusvapauksista Viime vuosina on luotu pankkiunioni,

Lisätiedot

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Valtiontalouden tarkastusviraston rooli Tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta => julkisista

Lisätiedot