Kuluttajaviraston uutiskirje 7/2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuluttajaviraston uutiskirje 7/2006"

Transkriptio

1 Kuluttajaviraston uutiskirje 7/2006 Kuluttaja-asiamies avustaa oikeudessa Rental Oy:n osakkeen ostajia Rentmar Oy:n ja Rental Erikoisautovuokraamo Oy:n aiheuttamat ongelmat ovat hyvä osoitus siitä, mihin ryhmäkannetta tarvittaisiin. s. 7 Pikaluotot eivät saa lisätä perusteettomia maksuhäiriömerkintöjä Kuluttajaviraston kirjeenvaihto pikaluottoja tarjoavien yritysten kanssa jatkuu. Alalle tulee jatkuvasti uusia yrittäjiä, joiden toimintaa on toisinaan ohjeistettava. Viimeksi Kuluttajavirasto on puuttunut eräiden tuoreiden pikavippiyritysten tapaan varata sopimusehdoissaan itselleen mahdollisuus hankkia asiakkaalle maksuhäiriömerkintä. s. 3 Kuluttajaoikeusasiat esillä Suomen EUpuheenjohtajuuskaudella Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella kuluttaja-asioihin keskittyy mm. Kilpailukykyneuvosto, joka on osa Euroopan Unionin neuvostoa. Neuvosto kokoontuu syksyn aikana kaksi kertaa, ja Esillä ovat todennäköisesti mm. EU: n kuluttajapoliittisen ohjelman hyväksyminen, kulutusluottodirektiivi sekä eurooppalaisen sopimusoikeuden yhdenmukaistaminen. s. 5 Tutkassa nyt Päällekäyviä kaupanpäällisiä Artikkelit Pikaluotot eivät saa lisätä perusteettomia maksuhäiriömerkintöjä Kuluttajaoikeusasiat esillä Suomen EU-puheenjohtajakaudella Kuluttaja-asiamies avustaa oikeudessa Rental Oy:n osakkeen ostajia Palveluille paikka hintamerkintädirektiiviin Harkitut ja tasapuoliset sopimusehdot helpottavat yrityksen elämää Sähkön ylihinnoittelujutussa haetaan valituslupaa Korkeimpaan oikeuteen Kaikki lomaosaketyyppiset tuotteet aikaosuusdirektiivin piiriin Sähkeuutisia Palveluille paikka hintamerkintädirektiiviin Hintamerkintädirektiiviä arvioitaessa tulisi ottaa huomioon myös palveluiden hinnanilmoittamisvelvollisuutta koskevat säännökset ja niiden uudistustarpeet. Suomessa sääntely kattaa tavaroiden ohella myös palvelut. Kuluttajavirasto on lausunut asiasta Euroopan komissiolle. s. 8 Toimitus Vastaava päätoimittaja: Anja Peltonen Toimitus: Essi Isomäki, Laura Salmi

2 Päällekäyviä kaupanpäällisiä [Tutkassa nyt] Kylkiäisiin ei pidä suhtautua tiukkapipoisesti nehän ovet se hauska ja innovatiivinen kilpailukeino. Touhun mielekkyyttä alkaa kuitenkin väkisinkin kyseenalaistaa, kun katsoo, mihin päivittäistavarakaupassa on menty erilaisten lisähyödykkeiden tarjonnassa. Hyllyjen päistä löytyy suuria ja pieniä pahvilaatikoita, joiden sisällä on reppuja, askelmittareita tai kulhoja. Hyllyn reunalla saattaa tönöttää yksinäinen lukulamppu. Mainosviestien pääsisältö on: kun ostat kaksi, kolme tai neljä pakkausta jotain tuotetta, saat mukavan kaupanpäällisen. Kylkiäissäännöksen edellyttämiä kokonaishintoja ei juuri löydy ja ilmeisesti kaikki kaupanpäälliset ovat arvoltaan alle 10 euroa, koska niidenkään arvoa ei ole laitettu esiin. Eikö vanha kunnon paljousalennus kuten "kolme kahden hinnalla" ole enää mitään? Tuottaako sellainen tarjous liian vähän kauppiaalle? Aiemmin kauppiaat eivät olleet erityisen innostuneita markkinointiarpajaisten osallistumislipuista, joita piti löytyä myös ei-ostajalle. Lappuset olivat kuitenkin vielä vähän tilaa viepiä verrattuna pahvilootiin, joihin asiakkaat tahtomattaan törmäilevät kömpelöillä ostoskärryillään. Keskustelu kuluttajapoliittisen ohjelman aihealueella kuluttajansuoja julkisissa palveluissa on lähtenyt hyvin käyntiin. Vielä aiemmin puhuttiin lähinnä tarjonnan lisäämisestä ikään kuin se yksinään ratkaisisi ongelmat. Markkinamekanismi tuo kuitenkin perässään aina kuluttajansuojan vaatimukset. Näistä hankalampia aiheita ovat yhtäältä palvelujen saatavuus miten perusoikeusnäkökulma vaikuttaa palvelujen saatavuuden takaamiseen palvelumalleja uudistettaessa - sekä toisaalta riittävän laatutason määritys kilpailutettaessa. Markkinoinnin asiallisuus ja sopimusehtojen kohtuullisuus saattaa olla helpompi varmistaa kuin ratkaista, mitä seurauksia virhetilanteella ja hinnankorotuksella on esimerkiksi toistaiseksi jatkuvassa vanhustenhuollon sopimuksessa. Anja Peltonen Päätoimittaja, kuluttajaoikeudesta vastaava johtaja 2

3 Pikaluotot eivät saa lisätä perusteettomia maksuhäiriömerkintöjä Kuluttajaviraston kirjeenvaihto pikaluottoja tarjoavien yritysten kanssa jatkuu. Alalle tulee jatkuvasti uusia yrittäjiä, joiden toimintaa on toisinaan ohjeistettava. Viimeksi Kuluttajavirasto on puuttunut eräiden tuoreiden pikavippiyritysten tapaan varata sopimusehdoissaan itselleen mahdollisuus hankkia asiakkaalle maksuhäiriömerkintä. Osa uusista pikavippien tarjoajista on kertonut sopimusehdoissaan ilmoittavansa luottotietorekisteriin tiedot sellaisesta asiakkaasta, joka ei ole maksanut lainaa takaisin 60 vuorokauden kuluessa lainan eräpäivästä. Kuluttajavirasto pitää tällaista ehtoa nykytilanteessa kohtuuttomana ja vaatii, että se on poistettava sopimuksista. Pikavippiyritysten järjestelmä ei tällä hetkellä ole niin luotettava, että se oikeuttaisi yrityksiä käyttämään maksuhäiriömerkinnän mahdollistavaa sopimusehtoa. Kuten Ajankohtaista Kuluttajaoikeudesta uutiskirjeen numerossa 4/06 kerrottiin, järjestelmien turvallisuudessa on ollut ammottavia aukkoja. Kuluttajat ovat esimerkiksi pystyneet saamaan omalle tililleen tekstiviestivipin toisen henkilön nimissä käyttämällä tämän matkapuhelinta ja henkilötunnusta. Tätä taustaa vasten olisi kohtuutonta, että yritys sivuuttaisi oman vastuunsa järjestelmänsä riskien seurauksista ja lisäksi vielä edesauttaisi sitä, että asiakkaat saavat mahdollisesti perusteettomia maksuhäiriömerkintöjä. On myös muistettava, että alalla pidempään toimineilla yrityksillä ei juurikaan ole käytössä vastaavia ehtoja. Vastuullisuutta perintään Jos asiakas jättää lainan maksamatta, on itsestään selvää, että hänelle koituu siitä seurauksia. Seuraukset eivät kuitenkaan saa olla kohtuuttomia, vaan ne on suhteutettava asiakkaan kokonaistilanteeseen. Kuluttajavirasto painottaa yrityksille, että niiden on lopetettava lainan perintä siinä vaiheessa, kun kuluttaja ilmoittaa, että ei ole tilannut lainaa. Perinnän lopettamiselle ei myöskään voi asettaa ehdoksi sitä, että kuluttajan on ensin tehtävä rikosilmoitus. Yritysten on muistettava, että järjestelmän puutteisiin liittyvät riskit ja väärinkäytökset sekä niiden seuraukset kuuluvat niiden omalle vastuulle. Kuluttajavirasto haluaa myös herätellä yrityksiä siihen, että heidän tuotteensa pääasiallinen kohde- ja käyttäjäryhmä, nuoret, ovat usein keskivertoasiakkaita heikommassa asemassa. Nuorten taloudelliset valmiudet eivät aina riitä siihen, että he ottaisivat luoton vasta huolellisen harkinnan ja perusteellisen vertailun jälkeen. Sen sijaan päätöksenteossa saa usein suurimman painoarvon se, että pikavipin saa käyttöön nopeasti ja vaivattomasti. Maksuhäiriön mahdollisuudesta mainittava jo markkinoinnissa Kuluttajavirasto on valmis arvioimaan maksuhäiriön mahdollistavan sopimusehdon käyttöä uudestaan. Asiaan ei kuitenkaan ole syytä palata, ennen kuin järjestelmien turvallisuudessa on päästy aimo harppaus eteenpäin. Virasto onkin toivonut Suomen Pankkiyhdistyksen kannustavan pankkeja etsimään 3

4 uusia keinoja, joilla voitaisiin varmentaa lainan tilaajan ja tilinhaltijan tietojen täsmääminen. Pikaluottoja tarjoavat yritykset voisivat myös itse lähestyä asiassa yhdistystä. Jos yrityksellä olisi käytössään luotettavat keinot varmistaa, että lainan tilaaja ja tilinhaltija ovat sama henkilö, ja jos se toimisi muutenkin asiallisesti ja vastuullisesti, se voisi ottaa sopimukseensa maksuhäiriömerkinnän mahdollistavan ehdon. Ehdosta ja sen seurauksista pitäisi kuitenkin silloin kertoa jo markkinoinnissa eli samassa mainoksessa, jossa pikavippiä tarjotaan. Pelkkä asian mainitseminen sopimusehdoissa ei riittäisi, koska pientä vippiä hakeva kuluttaja tuskin jaksaa ja ehtii perehtyä sopimusehtoihin tarkkaan. 4

5 Kuluttajaoikeusasiat esillä Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella Yksi Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella kuluttaja-asioihin keskittyvä foorumi on Kilpailukykyneuvosto, joka on osa Euroopan Unionin neuvostoa. Neuvosto kokoontuu syksyn aikana kaksi kertaa, ja Esillä ovat todennäköisesti mm. EU:n kuluttajapoliittisen ohjelman hyväksyminen, kulutusluottodirektiivi sekä eurooppalaisen sopimusoikeuden yhdenmukaistaminen. Syksyllä on käynnissä myös muita kuluttajaoikeuteen liittyviä hankkeita. Seuraavassa on esitelty keskeisimmät EU-hankkeet ja niiden kuulumiset. EU:n kuluttajapoliittinen ohjelma Komissio antoi viime toukokuussa muutetun ehdotuksen, joka olisi tarkoitus hyväksyä neuvostossa tämän syksyn aikana. Sen jälkeen komissio voi aloittaa konkreettisemman toimintaohjelman valmistelun lähivuosille. Esillä ovat olleet mm. kuluttajansuojaa koskevan sääntelyn parantaminen sekä toimeenpanon, valvonnan ja valitusmahdollisuuksien/prosessien parantaminen. Lisätietoa Kulutusluottodirektiivi Voimassa oleva kulutusluottodirektiivi on vuodelta 1987, ja sitä on muutettu vuosina 1990 ja Komissio antoi vuonna 2002 ehdotuksen, jonka tähtää luottoja koskevan sääntelyn yhtenäistämiseen ja täysharmonisointiin. Ehdotus herätti lukuisia kysymyksiä, joiden perusteella komissio teki muutetun ehdotuksen noin vuosi sitten. Tätä on käsitelty tiiviisti neuvoston työryhmässä tänä vuonna, ja tavoitteena on saada aikaan yhteinen näkemys joulukuuhun mennessä. Yhteispäätösmenettely parlamentin kanssa jatkunee tämän jälkeen ensi vuoden puolella. Keskusteltavia asioita ovat mm. todellisen vuosikoron laskeminen, peruuttamisoikeuden sisältö ja oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti. Myös täysharmonisointi on haaste, koska eri maiden rahoitusmarkkinoilla on isoja eroja. Minimisääntelystä voisi tällaisessa tilanteessa olla etuakin sisämarkkinoilla, kun kansallisesti olisi mahdollista etsiä uudenlaisia ratkaisuja tilanteisiin, joita ei kaikissa maissa vielä ole. Esimerkiksi Suomeen syntyneet pikavippituotteet, joita hankintaan tekstiviestin, on hyvä esimerkki tällaisesta tilanteesta. Kuluttajan näkökulmasta tärkeitä kysymyksiä on esitelty tarkemmin Uutiskirjeessä 4/2006. Eurooppalainen sopimusoikeus ja kuluttajansuojadirektiivien yhdenmukaistaminen Komission tavoitteena on yhtenäistää eurooppalaista sopimusoikeutta ja tehdä sitä varten viitekehys, Common Frame of Reference (CFR). Samassa yhteydessä on tarkoitus yhtenäistää kuluttajansuojadirektiivejä. Kun viitekehys valmistuu, neuvosto antaa siitä päätelmän, minkä jälkeen voidaan aloittaa vanhojen direktiivien uudistaminen. Muun muassa lomakeosake- ja pakettimatkadirektiivit kaipaavat ajantasaistamista. On hyvä, jos eri aikaan syntyneitä ja keskenään osittain ristiriitaisiakin direktiivejä saadaan ajantasaistettua ja yhtenäistettyä. Suomessa on hyviä kokemuksia yleislausekkeista, joita on voitu joustavasti täydentää alakohtaisilla vakiosopimusehdoilla ja kuluttaja-asiamiehen ohjeilla. Jos lähestymistavaksi valitaan täysharmonisointi, tavoitetason pitäisi olla parhaan jäsenmaan taso. Hyvä kuluttajansuojan taso on yrityksille kilpailuetu, ei este. EU:n yhteistyöasetuksen täytäntöönpanon varmistaminen 5

6 Suomi pyrkii puheenjohtajuuskaudellaan varmistamaan, että ensi vuoden alussa voimaan tuleva asetus kuluttajansuojaa valvovien viranomaisten yhteistyöstä todella toimii myös käytännössä. Jäsenmaat ryhtyvät vaihtamaan tietoja valvontatoimenpiteistään, jotta lainvastainen toiminta saadaan kuriin koko sisämarkkina-alueella. Toimeenpanon valmistelussa on ollut puutteita osassa jäsenmaita. Muut hankkeet Kuluttajakauppaan vaikuttavaa sääntelyä tehdään sektorikohtaisesti, monessa eri DG:ssä. Keskeisiä kuluttajakaupan perusperiaatteita ei kuitenkaan oteta kaikkialla johdonmukaisesti huomioon (niitä ei tunneta tai niitä ei aina arvosteta), minkä vuoksi eri hallinnonaloilla syntyy ristiriitaisiakin säännöksiä, joiden yhteensovittaminen soveltamistilanteessa on vaikeaa sekä yrityksille että valvontaviranomaisille. Vireillä olevia kuluttajan asemaan vaikuttavia hankkeita ovat mm. - Televisio ilman rajoja direktiivi, joka tähtää mainonnan sääntöjen modernisointiin. Hankalaa on se, että ehdotuksessa jää edelleen epäselväksi kaupallisen viestinnän käsite, samoin mainonnan tunnistettavuus ja alaikäisen asema. Lue lisää uutiskirjeistä 2/2006 ja 6/ Palveludirektiivi. Direktiivin vaikutuksia työntekijän asemaan on pohdittu paljonkin, mutta vaikutuksia kuluttajan/asiakkaan asemaan ei niinkään. Näitä voisi olla tarpeen analysoida ja arvioida. Palveludirektiivin voimaantulo muuttanee palvelumarkkinoita myös kuluttajan näkökulmasta ja saattaa asettaa uusia haasteita tuoteturvallisuutta, markkinointia, sopimusehtoja, reklamaatiokäytäntöjä ja perintää valvoville viranomaisille. Kuluttajat saavat uusia vaihtoehtoja, mutta samalla korostuu tarve opastaa ul-komaisia yrityksiä noudattamaan kohdemaan kuluttajaoikeuden käytäntöjä toiminnassaan ja asiakas-palvelussaan. Kuluttajajärjestöjen toiveet Euroopan Kuluttajaliitto BEUC laatii puolivuosittain muistion, johon se kokoaa terveisensä aloittavalle puheenjohtajamaalle. BEUC kävi esittelemässä omat näkemyksensä ja huolenaiheensa ministeri Pekkariselle kesäkuussa. BEUC nosti esille edellä mainittujen aiheiden lisäksi mm. yhtenäisen maksualuehankkeen (Single Payment Area), kemikaalidirektiivin (REACH), verkossa välitettävien sisältöjen tekijänoikeudet (DRM) ja lapsiin kohdistuvan elintarvikemarkkinoinnin (ylipainokehityksen ehkäisy). Näihin kaikkiin liittyy merkittäviä kuluttajavaikutuksia ja intressejä. BEUCin näkemykset ja perustelut ovat luettavissa muistiosta Memorandum for the Finnish Presidency, 6

7 Kuluttaja-asiamies avustaa oikeudessa Rental Oy:n osakkeen ostajia Rentmar Oy:n ja Rental Erikoisautovuokraamo Oy:n aiheuttamat ongelmat ovat hyvä osoitus siitä, mihin ryhmäkannetta tarvittaisiin. Rental Erikoisautovuokraamo Oy:n ja sen osakkeita myyvän Rentmar Oy:n toiminnassa on ollut runsaasti epäselvyyksiä. Kuluttajia on houkuteltu Rental Erikoisautovuokraamon osakkeenomistajiksi lupaamalla heille mahdollisuutta vuokrata edullisesti erilaisia moottoriajoneuvoja, kuten luksusautoja ja moottoripyöriä. Osakkeista ei kuitenkaan ole annettu arvopaperimarkkinalain edellyttämiä tietoja. Asiakkaat eivät siis ole pystyneet perehtymään esimerkiksi yhtiön taloudelliseen tilanteeseen tai osakkeiden arvoon olennaisesti vaikuttaviin seikkoihin. Rahoitustarkastus vaati jo maaliskuussa 2006 Rentmaria keskeyttämään markkinoinnin, kunnes se antaa kuluttajille lain edellyttämät tiedot. Kuluttajavirastoon tulleiden ilmoitusten perusteella yhtiö on kuitenkin jatkanut markkinointia entiseen tapaan. Rental Erikoisautovuokraamon toiminta on jäänyt hämäräksi myös siksi, että yhtiö ei suostu antamaan viranomaisille tietoja toiminnastaan. Kuluttajavirasto ei esimeriksi ole pyynnöistä huolimatta saanut yhtiöltä tilinpäätösasiakirjoja, osake- ja osakasluetteloa eikä minkäänlaista todistetta siitä, että osakkeenomistajien käyttöön luvatut moottoriajoneuvot ovat todella olemassa. Ryhmäkanteesta ryhtiä oikeuskäsittelyyn Rentmar on haastanut oikeuteen osakkeiden ostajia, jotka ovat halunneet peruuttaa kaupan ja kieltäytyneet maksamasta osakkeiden kauppahintaa. Kuluttajaviraston tulkinnan mukaan tehty osakekauppa ei sido kuluttajaa, jos yritys on kuluttajansuojalain vastaisesti jättänyt kertomatta ostajalle tämän taloudellisen turvallisuuden kannalta tarpeellisia tietoja, kuten yhtiön ja osakkeiden arvoon olennaisesti vaikuttavia seikkoja. Kuluttaja-asiamies onkin päättänyt avustaa neljää kuluttajaa asian oikeuskäsittelyssä. Kuluttajien ja oikeuslaitoksen kannalta olisi huomattavasti tehokkaampaa, jos asian voisi hoitaa ryhmäkanteena. Kun kukin avustustapaus valmistellaan ja käsitellään nyt erikseen, ryhmäkanteen avulla kaikkien vahinkoa kärsineiden kuluttajien tapaukset voitaisiin käsitellä keskitetysti yhden oikeudenkäynnin puitteissa. Rentalin kaltaisia suurta kuluttajaryhmää koskevia riitatapauksia saattaa tulla vastaan myös tulevaisuudessa. Siksi on ehdottoman tärkeää, että tämäntyyppisetkin arvopapereihin liittyvät asiat sisältyisivät ryhmäkannelakiin. Hallituksen esitys kuluttajavalituslautakuntaa koskevan lainsäädännön uudistamisesta jättäisi arvopaperiasiat lautakunnan toimivallan ulkopuolelle, jolloin niitä ei voisi ajaa ryhmävalituksena. Kuluttajat eivät kuitenkaan ole yhtään sen vähäisemmän oikeussuojan tarpeessa arvopapereiden hankkijana kuin muissakaan kuluttajansuojalain tarkoittamissa kulutushyödykeasioissa. Kuluttaja-asiamies on päättänyt avustaa kuluttajia, sillä tapaus ei kuulu kuluttajavalituslautakunnan eikä Arvopaperilautakunnan toimivaltaan.

8 Palveluille paikka hintamerkintädirektiiviin Hintamerkintädirektiiviä arvioitaessa tulisi ottaa huomioon myös palveluiden hinnanilmoittamisvelvollisuutta koskevat säännökset ja niiden uudistustarpeet. Suomessa sääntely kattaa tavaroiden ohella myös palvelut. Kuluttajavirasto on lausunut asiasta Euroopan komissiolle. Euroopan komissio on järjestänyt kuulemisen, jonka tarkoituksena oli selvittää, onko hintojen ilmoittamisen alalla tarpeen toteuttaa uusia lainsäädäntöaloitteita. Kuluttajavirasto katsoo, että uusille lainsääntöaloitteille on tilausta, sillä niiden avulla varmistetaan riittävä ja kattava kuluttajansuojan taso. Samaan aikaan valmistellaan myös sopimattomia kaupallisia menettelyitä koskevan direktiivin kansallista implementointia, mikä on hyvä pohdinnoissa huomioida. Hintamerkintädirektiivin yhdenmukaistamista koskeva vähimmäislauseke on kannatettava, sillä muutoin kuluttajansuoja ja terve yritysten välinen kilpailu heikkenisivät merkittävästi useissa jäsenmaissa. Palveluiden hinnat mukaan direktiiviin Hintojen ilmoittamista koskevassa direktiivissä tai muutoin yhteisötason sääntelyssä olisi huomioitava myös palvelut, ei ainoastaan tavaroita. Mikäli palveluiden hinnasta ei anneta uusia säännöksiä yhteisötasolla, kuluttajansuoja saattaa heikentyä merkittävästi monessa jäsenvaltiossa sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin vaikutuksesta. Suomessa palveluiden hinnan ilmoittamiseen pätevät pitkälti samat säännöt kuin tavaroidenkin. Sääntely-ympäristön yksinkertaistaminen mahdollista Hinnan ilmoittamisesta on tällä hetkellä yhteisötason säännöksiä useissa eri direktiiveissä. Kaikkia kulutushyödykkeiden hinnan ilmoittamisvelvollisuutta koskevia säännöksiä tulisi tarkastella yhdessä ja mieluusti myös koota ne samaan yhteyteen. Komission parempaa sääntelyä koskevien tavoitteidenkin valossa säännösten kokoaminen yhteen olisi perusteltua. Hintatiedot esiin markkinoinnissa Sääntelyä uudistettaessa tulisi myös edellyttää, että kaikessa hyödykkeen yksilöivässä markkinoinnissa on ilmoitettava kyseisen hyödykkeen hintatiedot selkeästi, yksiselitteisesti ja helposti havaittavasti. Suomessa myyntihinta ja yksikköhinta on pääsääntöisesti ilmoitettava aina, kun mainostetaan yksilöityä tuotetta tai palvelua kuluttajalle. Tämä sääntö koskee kaikkia mainosvälineitä, eli myös esimerkiksi televisiomainontaa. Imagomainonnan ja hyödykkeen yksilöivän mainonnan välisistä rajoista on Suomessa on kehittynyt pitkälti vakiintunutta ratkaisukäytäntöä. 8

9 Harkitut ja tasapuoliset sopimusehdot helpottavat yrityksen elämää Kuluttajavirasto on laatinut sopimusehtojen perusasioista omat muistilistat kuluttajille ja yrityksille. Muistilistojen toivotaan korjaavan molempien osapuolten väärinkäsityksiä sopimusehtojen sisällöstä ja sitovuudesta. Kuluttajavirastoon tulee jatkuvasti yhteydenottoja kuluttajilta, jotka pitävät yrityksen kanssa tekemiensä sopimusten ehtoja kohtuuttomina. Toisaalta myös yhä useammat yritykset pyytävät virastolta neuvoja lainmukaisten sopimusehtojen laatimiseen. Yrityksillä on ammattilaisina kuluttajaa paremmat mahdollisuudet pitää huolta omista eduistaan. Tätä asetelmaa ei kuitenkaan saa käyttää väärin. Sopimusehdoilla ei voi kiertää kuluttajansuojalain asiakkaalle takaamia oikeuksia. Palvelun tai tuotteen virheitä koskevat riskit on myös jaettava niin, että ne eivät kasaudu liiaksi vain asiakkaan niskoille. Lisäksi kuluttajan kannalta keskeiset, ostopäätökseen vaikuttavat ehdot on esitettävä selkeästi jo tuotteen tai palvelun markkinoinnissa tai viimeistään sopimusta tehtäessä. Yritysten ei kuitenkaan tarvitsisi nähdä sopimusehtoja rajoituksena, vaan ennemminkin mahdollisuutena. Selkeillä ja kuluttajan aseman huomioonottavilla ehdoilla voi erottautua kilpailijoista ja herättää asiakkaiden luottamusta. Ne myös ehkäisevät ristiriitatilanteiden syntymistä tai ainakin helpottavat asiakkaiden vaatimuksiin vastaamista. Yrityksen voimavarojakin säästyy käytettäväksi muualle kuin valitusten käsittelyyn. Kuluttajavirasto on myös käynnistämässä sopimusehtoihin liittyvää yhteistyötä Suomen Yrittäjien kanssa. Tavoitteena on, että Suomen Yrittäjät levittää yhteistyön tuotoksia omille järjestöilleen ja yhdistyksilleen. Muistilista yrityksille Muistilista kuluttajille 9

10 Sähkön ylihinnoittelujutussa haetaan valituslupaa Korkeimpaan oikeuteen Kuluttaja-asiamies on avustanut kuluttajaa Fortumin sähkönsiirtotariffin kohtuutonta hinnoittelua koskevassa jutussa. Oikeudenkäynnin avulla pyritään saamaan ennakkopäätös ylituoton palautusvelvollisuudesta. Kyseinen tapaus koski kaikkiaan n samassa asemassa olevaa yhtiön asiakasta. Espoon käräjäoikeus hylkäsi kanteen tuomiossaan Viime kuussa antamassaan päätöksessä hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomion lopputulosta. Perusteluissaan hovioikeus totesi, ettei sähkömarkkinalaissa ole säädetty vahingonkorvausvelvollisuutta tällaisessa tilanteessa. Hovioikeus myös katsoi, että kokonaisuutena hinnoittelu ei ollut kuluttajansuojalain tarkoittamalla tavalla kohtuutonta, sillä tarkastelujaksolla vain viimeisen vuoden hinnoittelu ylitti sähkömarkkinalain salliman hintatason. Yrityksen ei myöskään samasta syystä katsottu saaneen perusteetonta etua. Kanteen taustalla on Energiamarkkinaviraston maaliskuussa 2001 antama päätös, jonka mukaan Tuusulanjärven Energia Oy:n sähkön siirtomaksujen hinnoittelu vuonna 1999 ei täyttänyt sähkömarkkinalain kohtuullisuuden vaatimusta. Viraston mukaan siirtomaksuihin perustuva tuotto ylitti kohtuullisen tuoton seitsemällä miljoonalla markalla. Tuusulanjärven Energia Oy:n sähkön siirtoliiketoiminta on siirtynyt sittemmin Fortum Sähkönsiirto Oy:öön. Energiamarkkinavirasto kielsi Fortumia käyttämästä kohtuutonta sähkön siirron hinnoittelua. Korkein hallinto-oikeus piti päätöksen voimassa, mutta Fortum on kuitenkin kieltäytynyt palauttamasta ylituottoa asiakkaille. Koska juttu koskee useita tuhansia samassa asemassa olevia, kuluttaja-asiamies on tehnyt päätöksen avustaa kuluttajaa muutoksenhakuluvan haussa ja valituksessa korkeimpaan oikeuteen. 10

11 Kaikki lomaosaketyyppiset tuotteet aikaosuusdirektiivin piiriin Euroopan komissio on uudistamassa aikaosuusasuntoja koskevaa direktiiviä osana kuluttajakauppaa koskevien direktiivien laajempaa uudistusta. Nykyisen sääntelyn ongelmana on se, että markkinoilla on paljon lomaosakkeita muistuttavia tuotteita, kuten lomapisteitä, lomapaketteja tai lomaklubeja, jotka eivät välttämättä täytä direktiivin määritelmää lomaosakkeesta. Tilanne sallii sääntelyn kiertämisen turhan helposti. Suomen lainsäädännössä rajat on vedetty tiukemmalle, mutta tarvetta yhteisötason sääntelylle on. Usein kuluttajat joutuvat huomaamaan, että esimerkiksi Etelä-Euroopassa vastaavan tasoista lainsäädäntöä ei ole. Kuluttajavirasto on lausunut ns. timeshare-direktiivistä Komissiolle sekä Oikeusministeriölle ja katsoo, että sääntely olisi ulotettava kaikkiin aikaosuus-tyyppisiin tuotteisiin. Tärkeää on myös laajentaa vaatimuksia kuluttajille annettavista vähimmäistiedoista erityisesti sopimuksenteon jälkeisen ajan osalta sekä pidentää aikaosuusasuntojen kaupassa sovellettavaa ostajan harkinta-aikaa nykyisestä kymmenestä vuorokaudesta esimerkiksi 21 vuorokauden tai kuukauden pituiseksi. Lomaosakkeesta eli aikaosuusasunnosta (englanniksi timeshare) on kyse silloin, kun hankitaan vuotuinen käyttöoikeus yhteen tai useampaan kiinteistöön määrätyksi, vähintään viikon pituiseksi kaudeksi ja sopimuksen kesto on vähintään kolme vuotta. Markkinoilla on paljon lomaosakkeita muistuttavia tuotteita, kuten lomapisteitä, lomapaketteja tai lomaklubeja, jotka eivät välttämättä toistaiseksi täytä direktiivin määritelmää lomaosakkeesta. Sopimus saattaa olla kestoltaan lyhyempi kuin kolme vuotta, käyttöoikeus on ehkä joka toinen vuosi tai kyse on sopimuspohjaisesta jäsenyydestä, jonka ehdot ja kesto usein vaihtelevat, mutta jonka aikana jäsenellä on mahdollisuus käyttää klubin tarjoamia kohteita ja palveluja lomakohteissa ympäri maailmaa. Näiden tuotteiden ostaja ei kaikissa EU-maissa nauti lomaosakelainsäädännön suojaa, vaan ostajan oikeudet määräytyvät lähtökohtaisesti sen mukaan, mitä myyjän kanssa on sovittu. 11

12 Sähkeuutisia Ryhmävalitus käyttöön kuluttajavalituslautakunnassa Kuluttajavalituslautakunnan toimintaan kaavaillaan muutoksia. Eduskunnalle annetun lakiesityksen mukaan kuluttajavalituslautakunta voisi alkaa käsitellä ryhmävalituksia. Ryhmävalitusta voidaan käyttää tilanteissa, joissa useilla kuluttajilla on kiistaa saman elinkeinonharjoittajan kanssa. Kuluttajien ei tarvitse silloin tehdä valitusta itse, vaan kuluttaja-asiamies tekee ryhmävalituksen koko kuluttajaryhmän puolesta. Lakiesityksessä ehdotetaan myös, että lautakunnan toimialue laajenisi koskemaan vuokra- ja asumisoikeusasioita ja että lautakunnan nimi muuttuisi kuluttajariitalautakunnaksi. Uudet säännökset ovat tulossa voimaan ensi maaliskuussa. Tv-pelien markkinointi ja sopimusehdot neuvottelupöydässä Kuluttajaviraston ja alan välillä käydyissä neuvotteluissa on käynnistetty työ kännykällä pelattavien tv-pelien erityisesti alaikäisiin liittyvien ongelmien vähentämiseksi. Kuluttajavalituslautakunnan operaattorin ja palveluntarjoajan vastuuta koskevan suosituksen osalta kuluttaja-asiamies harkitsee kuluttajan avustamista oikeudessa, mikäli lautakunnan suositusta ei noudateta. Tv-peleihin liittyvien ongelmien ratkaiseminen edesauttaa yleisesti mobiilimaksamisen luotettavuuden paranemista, siksi niihin on puututtu nyt erityisen aktiivisesti. Lue kuluttajavalituslautakunnan päätöksestä edellisestä uutiskirjeestä Kotimyynnin sääntöjä tarkennettiin Iso-Britanniassa Iso-Britannian kuluttajavirasto Office of Fair Trading (OFT) on tyytyväinen uusimpaan kotimyyntiä koskevaan lakimuutokseen. Muutoksella tarkennettiin sitä seikkaa, että kyseessä on kotimyynti myös silloin, kun ostaja on kutsunut myyjän kotiinsa. Näin ollen myös esimerkiksi peruutusoikeus on normaalisti voimassa, tultiinpa kauppaa tekemään kutsuttuna tai kutsumattomana. Vastuullisen luotonannon huippukokous vuoden kuluttua Vastuullista luotonantoa edistetään seuraavan vuoden aikana ympäri maailmaa pidettävissä kansallisissa seminaareissa. Paikallistason pohdinnat huipentuvat vuoden kuluttua syyskuussa pidettävään konferenssiin, joka kokoaa kulutusluoton parissa toimivat vaikuttajat yhteen keskustelemaan luotonannon suuntaviivoista. Suurseminaari järjestetään viime kevään tapaan Brysselissä. Seuraa vastuullisen luotonannon edistysaskelia: 12

Kuluttajansuojalaki. Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta. ANJA PELTONEN Kuluttajan valta riippuu lainsäädännöstä 2

Kuluttajansuojalaki. Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta. ANJA PELTONEN Kuluttajan valta riippuu lainsäädännöstä 2 30 VUOT TA JuhlaLIITE 3 0 V U OT 2008 TA Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta ANJA PELTONEN Kuluttajan valta riippuu lainsäädännöstä 2 PÄIVI SEPPÄLÄ Kuluttajan oikeusaseman kehittyminen välttämättömyyspalveluja

Lisätiedot

5/2009 Teemana Luotto & Raha

5/2009 Teemana Luotto & Raha 31.8.2009 5/2009 Teemana Luotto & Raha Pääkirjoitus Välttämätön luotto, välttävät ehdot... 2 Artikkelit Finanssikriisi terästää luottojen valvontaa maailmalla... 3 OECD peräänkuuluttaa taloudellista lukutaitoa

Lisätiedot

3/2008 Teemana rahoituspalvelut

3/2008 Teemana rahoituspalvelut 4.4.2008 3/2008 Teemana rahoituspalvelut Tutkassa nyt Raha-asioista selviydyttävä ilman tohtorinhattuakin...2 Artikkelit Kulutusluottojen markkinointisääntöjä noudatetaan puuskittain...3 Perintäkulukiistassa

Lisätiedot

3/10 27.4.2010. Pääkirjoitus Finnairin noudatettava tuhkakriisissäkin EU:n ylivarausasetusta

3/10 27.4.2010. Pääkirjoitus Finnairin noudatettava tuhkakriisissäkin EU:n ylivarausasetusta 3/10 27.4.2010 Pääkirjoitus Finnairin noudatettava tuhkakriisissäkin EU:n ylivarausasetusta Artikkelit Elintarvikemainonta lapsille kaipaa ryhtiä... 3 Velkajärjestelylain uudistus etenee... 4 Liittymä

Lisätiedot

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Kuluttajaviraston uutiskirje 2/2007

Kuluttajaviraston uutiskirje 2/2007 2/2007 18.4.2007 Tutkassa nyt Kun pelkkä mielikuva ei riitä Artikkelit Kuluttajaoikeuden teemat 2007 Kuluttajavirastossa Kuluttajapoliittinen ohjelma on voimassa viimeistä vuottaan. Työ ohjelman keskeisillä

Lisätiedot

Ajankohtaista Kuluttajaoikeudesta 1/2009 13.2.2009. En vaan osaa!... 2

Ajankohtaista Kuluttajaoikeudesta 1/2009 13.2.2009. En vaan osaa!... 2 1/2009 13.2.2009 Pääkirjoitus En vaan osaa!... 2 Artikkelit Henkilöllisyyden sähköinen todistaminen lähtökuopissa... 3 Luottojen ongelmia ratkottava laaja-alaisesti... 4 Vastuullisempi luotonanto torjuu

Lisätiedot

4/2009 17.6.2009. Pääkirjoitus. Yhteiskuntavastuu on myös vastuuta kuluttajasta... 2 Artikkelit

4/2009 17.6.2009. Pääkirjoitus. Yhteiskuntavastuu on myös vastuuta kuluttajasta... 2 Artikkelit 17.6.2009 4/2009 Pääkirjoitus Yhteiskuntavastuu on myös vastuuta kuluttajasta... 2 Artikkelit Luotto voi olla pelastusrengas tilapäisissä maksuvaikeuksissa... 3 Palvelusetelinkäyttäjät kuluttajansuojalain

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26. tammikuuta 2001 KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN

Lisätiedot

Tässä jaksossa pääpaino on kuluttajien luotoilla. Yrittäjien luottosuhteissa sopimukset ja vaihtelevat käytänteet ovat hyvin keskeisessä asemassa.

Tässä jaksossa pääpaino on kuluttajien luotoilla. Yrittäjien luottosuhteissa sopimukset ja vaihtelevat käytänteet ovat hyvin keskeisessä asemassa. 54 Luottosuhteessa ovat merkityksellisiä useat siviilioikeudelliset lait. Keskeisiä säännöksiä on muun muassa kuluttajansuojalaissa, kauppakaaren 9 ja 10 luvussa, velkakirjalaissa (622/1947), korkolaissa

Lisätiedot

Rahoitustarkastus tiedottaa 5/2005 11.10.2005 1 (25)

Rahoitustarkastus tiedottaa 5/2005 11.10.2005 1 (25) Rahoitustarkastus tiedottaa 5/2005 11.10.2005 1 (25) Sisällysluettelo Erään sijoitushuijauksen anatomia Pikalainaa kännykällä? Tässä artikkelissa kuvataan yhtä sijoitushuijausta kolmiosaisena näytelmänä.

Lisätiedot

UUDET KULUTUSLUOTTOSÄÄNNÖKSET 1.12.2010

UUDET KULUTUSLUOTTOSÄÄNNÖKSET 1.12.2010 27.4.2010, päivitetty 27.3.2013 1 UUDET KULUTUSLUOTTOSÄÄNNÖKSET 1.12.2010 Kulutusluottodirektiivin säännökset saatettiin osaksi kuluttajansuojalain 7 lukua vuoden 2010 lopussa. Uudistettuun KSL 7 lukuun

Lisätiedot

Kuluttajakaupan näkökulmia digi-tv:n palveluntekijöille

Kuluttajakaupan näkökulmia digi-tv:n palveluntekijöille ArviD-julkaisuja 04/2005 Kuluttajakaupan näkökulmia digi-tv:n palveluntekijöille Digi-tv-klusteriohjelma ArviD-julkaisuja 04/2005 Kuluttajakaupan näkökulmia digi-tv:n palvelutekijöille ISBN 952-201-013-8,

Lisätiedot

Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Matti I.Niemi 2. tarkastaja: KTT Helena Sjögrén

Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Matti I.Niemi 2. tarkastaja: KTT Helena Sjögrén Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Piia Koskinen KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN TIEDONANTOVELVOLLISUUS KÄYTETYN ASUNNON KAUPASSA Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

PIKALUOTOT HÄMÄRÄÄ MARKKINOINTIA, KOHTUUTTOMIA SOPIMUSEHTOJA JA KORONKISKONTAA?

PIKALUOTOT HÄMÄRÄÄ MARKKINOINTIA, KOHTUUTTOMIA SOPIMUSEHTOJA JA KORONKISKONTAA? Niko Jakobsson PIKALUOTOT HÄMÄRÄÄ MARKKINOINTIA, KOHTUUTTOMIA SOPIMUSEHTOJA JA KORONKISKONTAA? Referee-artikkeli Joulukuu 2008 Julkaistu Edilexissä 2.12.2008 www.edilex.fi/lakikirjasto/5489 Julkaistu aiemmin:

Lisätiedot

Arviomuistio mahdollisista lainsäädäntötarpeista ns. pikaluottoihin liittyvien ongelmien

Arviomuistio mahdollisista lainsäädäntötarpeista ns. pikaluottoihin liittyvien ongelmien OIKEUSMINISTERIÖ 28.9.2007 Lainvalmisteluosasto Lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen Arviomuistio mahdollisista lainsäädäntötarpeista ns. pikaluottoihin liittyvien ongelmien ehkäisemiseksi 1. Johdanto Pikaluotoilla

Lisätiedot

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille 2 ISBN ISBN 978-952-227-699-5 (verkkojulkaisu) Taitto: Edita Publishing Oy Kuvat: Shutterstock (s.4 joyfull/shutterstock.com) Lukijalle Euroopan unionin sisämarkkinat

Lisätiedot

AUTOMAATTISILLA JÄRJESTELMILLÄ LÄHETETTÄVÄ SUORAMARKKINOINTI DIRECT MARKETING THROUGH AUTOMATIC SYSTEMS

AUTOMAATTISILLA JÄRJESTELMILLÄ LÄHETETTÄVÄ SUORAMARKKINOINTI DIRECT MARKETING THROUGH AUTOMATIC SYSTEMS Lappeenrannan teknillinen yliopisto School of Business Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka AUTOMAATTISILLA JÄRJESTELMILLÄ LÄHETETTÄVÄ SUORAMARKKINOINTI DIRECT MARKETING THROUGH AUTOMATIC SYSTEMS

Lisätiedot

SKVL:n syystiedote 2011

SKVL:n syystiedote 2011 SKVL:n syystiedote 2011 Syksy 2011 1 Sisältö Suomen Kiinteistönvälittäjäliiton sininen lanka... 3 Katsaus historiaan... 3 Vuosikymmenten läpi jäseniä palvellen ja jäsenten etuja valvoen... 3 Juhlat koittavat...

Lisätiedot

ALOITE PUHELINMYYNNIN SÄÄNTELYN UUDISTAMISESTA

ALOITE PUHELINMYYNNIN SÄÄNTELYN UUDISTAMISESTA Muistio KUV/7193/48/2011 08.11.2011 ALOITE PUHELINMYYNNIN SÄÄNTELYN UUDISTAMISESTA Puhelinmyyntiin liittyvät ongelmat ovat työllistäneet kuluttajaviranomaisia viime vuosina runsaasti. Kuluttajaneuvontaan

Lisätiedot

KUV/3823/48/2009 22.5.2009

KUV/3823/48/2009 22.5.2009 KUV/3823/48/2009 22.5.2009 Lausunto oikeusministeriölle EHDOTUS MAKSUPALVELULAIKSI Olette pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi maksupalvelulaiksi ja eräiksi muiksi laeiksi. Kuluttajavirasto

Lisätiedot

1. Ahvenanmaan maakunnan hallitus

1. Ahvenanmaan maakunnan hallitus Sisällysluettelo 1. Ahvenanmaan maakunnan hallitus...2 2. Assuratum Oy...3 3. Digita Oy...9 4. Elcoteq Oyj...16 5. Elektroniikan Tukkukauppiaat ry ja Matkaviestintoimittajat ry...17 6. Elisa Oyj...19 7.

Lisätiedot

PIKALUOTTOSELVITYS 2007

PIKALUOTTOSELVITYS 2007 Anne Kemppainen ja Jani Väisänen PIKALUOTTOSELVITYS 2007 Opinnäytetyö Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Maaliskuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 21.3.2007 Tekijä(t) Anne Kemppainen, Jani

Lisätiedot

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Kuluttajaoikeuden linjauksia HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Linjauksen ja valvonnan lähtökohtia... 2 Perintälain soveltaminen ja lain pakottavuus... 2 Mikä on kuluttajasaatava?... 3 Velallisella

Lisätiedot

Sopimattomat kaupalliset menettelyt

Sopimattomat kaupalliset menettelyt TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2007:11 Sopimattomat kaupalliset menettelyt Kuluttajansuojalain markkinointia koskevien säännösten uudistaminen TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2007:11 Sopimattomat kaupalliset menettelyt Kuluttajansuojalain

Lisätiedot

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3. joulukuuta 2009 SEC(2009) 1666 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA OHJEET SOPIMATTOMISTA KAUPALLISISTA MENETTELYISTÄ ANNETUN DIREKTIIVIN 2005/29/EY TÄYTÄNTÖÖNPANOA JA

Lisätiedot

Vastavuoroinen tunnustaminen ulkomaisten tuomioiden huomioon ottaminen rangaistuskäytännössä

Vastavuoroinen tunnustaminen ulkomaisten tuomioiden huomioon ottaminen rangaistuskäytännössä Veera Kankaanrinta Vastavuoroinen tunnustaminen ulkomaisten tuomioiden huomioon ottaminen rangaistuskäytännössä 1. Kysymyksenasettelusta Vastavuoroisen tunnustamisen periaate on yksi eu-rikosoikeudellisen

Lisätiedot

Kulutusluottoja koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus

Kulutusluottoja koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus 19/2010 Kulutusluottoja koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus Lausuntotiivistelmä 19/2010 Kulutusluottoja koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö, Helsinki 2010

Lisätiedot

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

Lisätiedot

Ohjeita bisneksen ostajalle

Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita yritysostoa suunnitteleville uusille yrittäjille TEM/APAKE 2011 Sisällysluettelo Johdanto...3 Miksi ostaa toimiva bisnes...5 Miten löytää sopiva bisnes ostettavaksi...6-7

Lisätiedot