Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Digitaalinen tulostus: Kuopion kaupungin painatuskeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Digitaalinen tulostus: Kuopion kaupungin painatuskeskus"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2011

2 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan tervehdys 3 Toimintakertomus 4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella 4 Rakennuttaminen 4 Asukaspalvelu ja asukasdemokratia 4 Vuosikorjaukset, siivous ja kiinteistönhoito 6 Talousosaston toiminta 7 Vuokrakehitys Suomessa ja Niiralan Kulmassa Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen 9 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 9 Riskien ja epävarmuustekijöiden arviointia 10 Käyttöaste 10 Rahoituskustannukset 10 Ylläpitokorjaukset 10 Sisäilmaongelmat 10 Kilpailu vuokralaisista 10 Taloudellinen toiminta ja asema 11 Tytäryhtiön tiedot 11 Ympäristönäkökohtiin liittyvät toimenpiteet 12 Yhtiökokous, hallitus ja tilintarkastajat 12 Esitys tilikauden tulosta koskevaksi toimenpiteeksi 12 Tilintarkastuskertomus 13 Henkilöstötase 14 Nikulaisten ikärakenne Vakituisen henkilöstön ammatti ja sukupuolijakauma 14 Vakinaisen henkilöstön työsuhteen kesto 14 Henkilöstön koulutusjakauma 15 Sairauspäiviä eri henkilöstöryhmissä 15 Tunnusluvut 16 Tase 17 Tuloslaskelma 18 Rahoituslaskelma 19 Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Digitaalinen tulostus: Kuopion kaupungin painatuskeskus 2

3 TOIMITUSJOHTAJAN TERVEHDYS Niiralan Kulman vuosi 2011 sujui tavoitteiden mukaisesti. Yhtiön hallitus päivitti tammikuussa pitämässään seminaarissa yhtiön strategian vuoteen 2015 asti. Yhtiön toimintaa kuvaavat keskeisimmät tunnusluvut olivat edelleen hyvällä tasolla ja taloudellinen kehitys oli hyvä. Tilivuoden liikevaihto oli 34,4 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 6,1 miljoonaa euroa ja voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 3,2 miljoonaa euroa. Yhtiön taloudellinen tila ja maksuvalmius olivat hyvät koko tilivuoden ajan. Tilivuoden lopussa Niiralan Kulmalla oli yhteensä asuntoa eri puolilla Kuopiota. Hyvän tuloksen mahdollistivat korkea käyttöaste, kustannussäästöt ja matala korkotaso. Suuri merkitys oli myös saavutetuilla kulutussäästöillä. Vedenkulutuksessa pääsimme ensimmäistä kertaa alle 150 litraan henkilöä kohti vuorokaudessa ja normitettu lämmönkulutus tippui alle 50 kilowattituntiin rakennuskuutiolle vuodessa. Kulutussäästöihin päästiin tehostamalla kulutusten seurantaa panostamalla teknisiin järjestelmiin ja aktivoimalla asukkaita huolehtimaan omalta osaltaan lämmön, veden ja sähkön säästämiseen. Tätä työtä tulemme jatkamaan myös tulevina vuosina. Kaikki omistajan asettamat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet saavutettiin tilivuoden aikana ja yhtiön hallituksen asettamista tavoitteista saavutettiin 81,4 %. Niiralan Kulma teetti vuoden aikana yhdessä muiden suurten kaupunkien vuokrataloyhtiöiden kanssa asukastyytyväisyys- ja imagotutkimuksen. Yhtiön tulokset molemmissa tutkimuksissa olivat hyvällä tasolla. Tutkimusten tuloksia analysoitiin yhtiön eri osastoilla ja hallituksessa. Analyysien perusteella aloitettiin osastoja ja koko yhtiötä palvelevia tutkimus- ja kehittämistoimia. Tilivuonna 2011 uudisrakentaminen oli vilkasta. Pappilanmäelle valmistui 34 uutta asuntoa. Tähän kohteeseen saatiin valtion suhdanneavustus. Sammonkadulle, Kuopion satama-alueelle, aloitettiin 55 uuden asunnon rakentaminen ja lisäksi asuntomessualueen viereen Kanavaharjunkadulle kilpailutettiin 29 asunnon uudiskohde, joiden rakentaminen aloitettiin vuoden 2012 alussa. Rakennusliikkeiden hyvästä työtilanteesta johtuen rakentamisen hinta Kuopiossa alkaa olla valitettavasti lähellä kipukynnystä. Tämä näkyi erityisen voimakkaasti peruskorjausten hinnoissa. Yhtiö etsii keinoja, joilla peruskorjausten hinta saadaan pidettyä sillä tasolla, että yhtiön kiinteistökanta pysyy laadullisesti hyvässä kunnossa ja vuokrat kohtuullisina. Kuluneen vuoden aikana aloitettiin 87 asunnon peruskorjaaminen laaditun peruskorjausohjelman mukaisesti. Uudisrakentamista jatketaan myös vuoden 2012 aikana. Yhtiö on käynnistänyt kahden asuinrakennuksen suunnitelmien laatimisen Kuopion uudelle asuinalueelle Pihlajalaaksoon. Asuntojen kysyntä säilyi hyvällä tasolla koko tilivuoden ajan. Vuoden vaihteessa voimassaolevia hakemuksia yhtiön asuntoihin oli lähes Koko vuoden aikana yhtiöön jätettiin noin uutta hakemusta ja asuntoja voitiin tarjota noin 850:lle. Hyvä kysyntä ja tehokkaat vuokrausprosessit mahdollistivat valtakunnallisesti ottaen korkean, 99,8 %:n, käyttöasteen. Myös asuntojen vaihtuvuus pysyi kohtuullisella tasolla ollen 19,8 %. Niiralan Kulman asioiden hoito ja toiminnan kehittäminen on vaatinut henkilöstöltä paljon työtä ja sitoutumista asioiden kehittämiseen. Haluan lämpimästi kiittää henkilöstöä hyvin tehdystä työstä vuoden aikana. Kiitän myös asukkaitamme, Kuopion kaupunkia, yhteistyökumppaneita ja hallituksen jäseniä hyvästä yhteistyöstä vuonna KARI KERÄNEN toimitusjohtaja 3

4 Toimintakertomus OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA Rakennuttaminen Sampsankatu 2 ja Malminkatu 13 peruskorjaukset valmistuivat vuoden lopulla. Kohteisiin valmistui yhteensä 67 peruskorjattua asuntoa. Malminkatu 13 tuli Niiralan Kulman ensimmäiset huoneistokohtaiset lämmön talteenotolla varustetut ilmanvaihtokoneet. Sotilaspojankatu 2 ja Katraantie 14 peruskorjaukset suunnittelutettiin vuoden aikana. Katraantie 14 peruskorjaustyöt aloitettiin vuoden lopulla ja Sotilaspojankatu 2 peruskorjaukset aloitettiin vuoden 2012 alkupuolella. Pappilanmäen uudisrakennuskohteeseen valmistui joulukuussa 34 uutta asuntoa luhtikäytävätyylisiin pienkerrostaloihin. Molemmille edellisenä vuonna varatuille uudisrakennustonteille suunnittelutettiin uudiskohteet. Maljalahdella sijaitsevan Sammonkadun, johon tulee 55 uutta asuntoa, rakentaminen alkoi vuoden loppupuolella. Saaristokaupungin Lehtoniemen kaupunginosassa sijaitsevan Kanavaharjunkatu 9:n 29 asunnon rakentaminen alkaa heti vuoden 2012 alussa. Tilivuoden 2011 lopulla varattiin kaupungilta Pihlajaharjusta kaksi tonttia, joihin suunnittelutetaan vuoden 2012 aikana noin 45 asuntoa. Alavan rakennus A2 hankesuunnittelua jatkettiin selvittämällä vaihtoehtoisesti joko peruskorjaaminen tai uudisrakentaminen. Vuoden 2012 alussa ohjausryhmä päätti hankesuunnittelun pohjalta esittää käyttäjän päättäjille uudisrakentamisen vaihtoehtoa. Vuoden 2010 joulukuussa valmistuneen Saarijärventie 16 peruskorjauksen pääurakoitsijan kanssa yhtiöllä oli riidanalaisia asioita yhteensä noin euron arvosta. Asiassa neuvoteltiin molempia osapuolia tyydyttävä sovintoratkaisu. Linnapellon puutaloalueelle aloitettua kaavoitusprosessia vietiin eteenpäin ja käynnistettiin uusi kaavoitusprosessi Päivärannan yksikerroksisten rivitalojen korvaamiseksi uusilla ja korkeammilla taloilla. Asukaspalvelu ja asukasdemokratia Asukaspalveluosaston toiminta Loppuvuodesta 2010 käyttöönotettu asiakaspalveluaikojen muutos on vaatinut niin asiakkaiden kuin työntekijöidenkin tahtoa sopeutua muutokseen eli puhelinpalvelun ja asiakaskontaktien hoitamiseen eri aikoina. Asukassihteereille puhelinaikojen ja käyntiaikojen rajoitus on tuonut mahdollisuuden tehokkaampaan asiakaspalveluun. Vuoden 2011 aikana toimistolla kirjattiin yhteensä yli asiakaskontaktia, joista asukasisännöitsijöiden luona 985 asukassihteereiden luona vuokravalvonnassa

5 Asukaspalvelussa työskenteli viisi asukassihteeriä, kolme asukasisännöitsijää ja puhelinpalvelu-/neuvontasihteeri. Tehtävien jakoa ja vastuualueita on muokattu tarpeen mukaan. Esimerkiksi peruskorjausten aiheuttaman asukkaiden väliaikaisen asuttamisen ja Niiralan Kulma Oy:n tytäryhtiö Kuopion Ellankulman asukaspalvelusta on vastannut pääasiassa yksi asukassihteeri. Kesäkuukausien ajaksi asukaspalvelussa tarjottiin yksi harjoittelupaikka opiskelijalle. Asuntohakemusten määrä on vaihdellut välillä ja vapautuvia asuntoja on ollut tarjolla keskimäärin 71 asuntoa/kk. Suurin osa hakijoista on nykyään alle 40-vuotiaita ja 1 2 hengen talouksia, jotka hakevat pientä m 2 asuntoa. Asuvien asukkaiden ikäjakauma painottuu yli 40 vuotiaisiin. Asunnot on saatu vuokrattua kohtuuajassa ja viimeistään, kun niistä on ilmoitettu yhtiön internetsivuilla. Avio- ja avoerot ovat hakijoiden asunnontarpeen suurin syy ja toiseksi suurimmaksi asunnontarpeen syyksi on vakiintunut liian kallis vuokra nykyisessä asunnossa. Kaksi asukasisännöitsijää huolehtii asumisrauhan valvomisesta ja asukasdemokratian toteuttamisesta. Häiriöhäätöjä toteutettiin vuoden 2011 aikana 24 kpl (vuonna kpl). Näistä suurimmalle osalle järjestyi asunto tuetumman asumisen piiristä. Vuokravelkahäätöjä toteutettiin 41 kpl (vuonna kpl). Yhtiö haluaa saada asukastoimintaa käynnistettyä mahdollisimman monella kiinteistöillä, koska asukastoiminnan avulla asukkaiden yhteishenki paranee ja häiriöt vähenevät. Asukaspalveluosastolle oli määritelty tavoitteeksi kutsua koolle ja osallistua 30 asukaskokoukseen vuoden 2011 aikana. Kokousten määrällinen tavoite saavutettiin, mutta asukkaiden osallistuminen kokouksiin jäi laihanlaiseksi. Heikoimmillaan kokoukseen ei osallistunut ainuttakaan asukasta ja näin asukastoiminnan käynnistyminen jäi vain haaveeksi. Myönteisiäkin tuloksia saavutettiin, kun muutamille kiinteistöille saatiin toimikunta tai yhteyshenkilö. Asukasdemokratia Yhtiön asukasdemokratiajärjestelmää uudistettiin vuoden aikana. Tavoitteena on, että yhtiön tiedotus ja koulutus tavoittaisi entistä suuremman joukon asukkaita. Asukastoimijoiden kokouksia järjestetään vuosittain yksi tai kaksi, aikaisemman yhden sijaan. Vuoden alkupuolella järjestetään kokous tarvittaessa, kun yhtiön hallituksen asukasjäsenten tai asukasneuvoston valinta on ajankohtaista, eli joka toinen vuosi. Toinen kokous järjestetään syyskaudella, kun seuraavan vuoden vuokranmääritys on siinä vaiheessa, että hallitus on hyväksynyt määrityksen perusteet. Kokouksessa esitellään asukastoimijoille vuokranmäärityksen perusteet ja selvitetään vuokranmääritystä yleisemminkin siten, että asukastoimijat osaavat selvittää heille lähetettäviä vuokralaskelmia asukaskokouksissa talonsa muille asukkaille. Yhtiö järjestää kaikille asukkaille avoimia tiedotus- tai koulutustilaisuuksia kolme kertaa vuodessa. Alkuvuodesta tilaisuus järjestetään kiinteistö- tai rakennuttamisosaston toimintaan kuuluvista asioista, asukkaiden tekemien ehdotusten ja yhtiön tiedotustarpeen mukaan. Keväällä tiedotus-/koulutustilaisuus järjestetään asukaspalvelunosaston toimialaan kuuluvista asioista ja syksyllä järjestetään perinteinen vuokranmääritystilaisuus, jossa voidaan käsitellä myös muita yhtiön talouteen ja hallintoon liittyviä asioita. Aikaisemmin järjestettiin kaksi vuokranmääritystilaisuutta, jotka olivat avoimia kaikille asukkaille. Toinen tilaisuuksista järjestettiin eteläisellä, toinen pohjoisella alueella. Tilaisuuksiin on viime vuosina osallistunut valitettavan vähän asukkaita, ja siksi toisesta tilaisuudesta luovuttiin. Asukasneuvosto Asukasneuvosto on asukkaiden valitsema toimielin, joka vastaa yhtiön yhteisten tapahtuminen suunnittelusta ja järjestämisestä, ja antaa lausuntoja yhtiön hallitukselle asukkaita koskevista ehdotuksista. Asukasneuvosto kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Asukasneuvostoon kuuluivat v Minna Takala, Martti Miettinen ja Raija Miettinen eteläiseltä alueelta; Keijo Karttunen, Pekka Yletyinen ja Ulla Rissanen pohjoiselta alueelta; ja yhtiön hallituksen asukasedustajat Seija Hakola ja Eero Hakulinen. Varahenkilöinä toimivat Mauri Pelkonen eteläiseltä alueelta ja Lasse Kukkonen pohjoiselta alueelta. Asukastoiminta Asukasdemokratialain mukaisesti asukkaat voivat pitää vuokranmääritysyksiköissään asukaskokouksen, jossa valitaan asukastoimikunta. Asukastoimikunnilla on mahdollisuus käyttää asukastoimintaan osoitettua rahaa 13,50 /huoneisto. Rahaa voidaan käyttää kiinteistön asumisviihtyvyyttä lisäävään toimintaan, esim. kesäkukkiin, talkoisiin, pikkujouluihin jne. Niiralan Kulmassa on 117 vuokranmäärityskohdetta, joissa asukastoimintaa on ollut mahdollisuus järjestää. Näistä 79 kustannuspaikassa on asukastoimikunta ja 11 kohteessa on yhdyshenkilö. Asukaskokouksia pohjoisella alueella pidettiin 31 ja toimikunnan kokouksia 93. Vastaavasti eteläisellä alueella asukaskokouksia järjestettiin 26 ja asukastoimikunta kokoontui 72 kertaa. Aktiivisimmat asukastoimikunnat kokoontuivat kerran kuukaudessa. Tilivuoden aikana järjestettiin seuraavat yhteiset asukastapahtumat, joihin on budjetoitu 3,50 /huoneisto. Vuoden ensimmäinen asukastoimijoiden kokous pidettiin kirjastolla Kokoukseen osallistui 36 asukasaktiivia 25 talosta, jotka valitsivat yhtiölle uuden asukasneuvoston. Ulkoilupäivä järjestettiin Neulaniemessä 6.3. Tapahtumaan osallistui noin 40 henkilöä. Järjestyksenvalvojakoulutukseen osallistui yksi henkilö. Itä-Suomen vuokralaispäivä , johon osallistui vuokratalojen aktiiveja Kuopion lisäksi Joensuusta, Kajaanista, Mikkelistä ja Varkaudesta. Yhteensä tapahtumaan osallistui noin 70 henkilöä. Seuraava Itä-Suomen vuokralaispäivä päätettiin järjestää Kajaanissa keväällä Naapuripäivä järjestettiin Petosella yhteistyössä Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksen, Kallaveden seurakunnan, Petosen nuorisotalo Pinarin, Nuorten Palvelu ry:n ja Savon ammatti- ja aikuisopiston kanssa. Rannaltaongintatapahtuma Syysryssäys järjestettiin Savilahden rannassa. Tapahtumaan osallistui noin 30 henkilöä. Vuoden toinen asukastoimijoiden kokous pidettiin kirjastolla Kokoukseen osallistui 49 asukastoimijaa. Asukaslehti Nikulainen toimitettiin taittoa ja painoa lukuun ottamatta omana työnä. Lehti ilmestyi vuoden aikana kolme kertaa: toukokuussa, syyskuussa ja joulukuussa. 5

6 Vuosikorjaukset, siivous ja kiinteistönhoito Niiralan Kulma Oy jatkaa energiansäästötoimenpiteitä. Yhtiö kuuluu edelleen Kuopion kaupungin energiansäästösopimukseen. Kaikki yhtiön kiinteistöjen energiatodistukset ovat ajan tasalla, pääosin kulutuksiin perustuvien tietojen pohjalta laadittuina. Vuonna 2008 käyttöön otettu sääennusteen huomioonottava lämmitystarpeen määrittely (egain säätöjärjestelmä) toimii tällä hetkellä 21 kiinteistössä. Uutena järjestelmänä huonelämpötilan mittaukseen perustuvia laitteistoja testataan yhdellä kiinteistöllä. Etäluettavien valvomojen käyttöotto päätettiin kilpailuttaa vuoden 2012 alussa. Saavutetut säästöt noudattavat yhtiön asettamia tavoitteita. Suurin yksittäinen energiansäästöprojekti oli Honkasaarentien öljylämmityksen korvaaminen maalämmöllä. Projekti käynnistyi elokuussa ja valmistui vuoden vaihteessa. Lämpökaivoja porattiin kallioon yli 4 km. Vuosittaisen öljynkulutuksen (n l) vähenemisen arvioidaan olevan n l. Huoneistojen systemaattista lämpötilaseurantaa (tavoite 21 C, ± 1 C) jatkettiin edelleen. Tällä pyritään löytämään kulutushuiput. Muillakin, perinteisemmillä tavoilla panostettiin energiansäästöön: useisiin kohteisiin hankittiin säästösuihkukahvoja ja säädettiin virtaamia. Vajaakäyttöisiä kiinteistökylmiöitä yhdistettiin kolmessa kiinteistössä, jäähdytyskoneita poistettiin käytöstä yhteensä 12 kpl. Kaikkien toimenpiteiden tuloksena energian kulutus kiinteistöillä on kääntynyt laskuun. Kiinteistöosaston työt tehtiin pääasiassa oman henkilökunnan voimin. Huoneistokorjaustehtäviä (remontti-, lvis-työt) suoritettiin n kpl, lisäystä edelliseen vuoteen n. 200 tehtävää. Suuremmissa vahinkotapauksissa ostettiin työt ulkopuolisilta tekijöiltä. Vuosikorjausbudjetin töistä mainittakoon suurimpina hankkeina keittiökalusteiden uusinnat, joita tehtiin 228 asunnossa, (vuonna kpl). Kilponiementien sadevesien viemäröinnin vaihe 2 saatettiin valmiiksi. Asemakadun suojeltavista taloista talot C ja D saivat uuden vesikatteen, talo A jäi tehtäväksi kesällä 2012, Neulamäentie 20 vesikatteet uusittiin, Huuhkajankujan huippuimurit uusittiin, iv-kanavien nuohouksia tehtiin 671:ssa asunnossa. Vesikatteiden yleiskuntoon ja ennakoivaan huoltoon ja korjaukseen suunnattiin erityisen paljon huomiota ja rahaa. Korjausbudjetin loppusumma kasvoi n. 16 % ja toteutuneet kustannukset ylittyivät 27 %. Ylitys johtui pääosin kolmesta suuresta korjauksesta, jotka olivat Hautalahdenkatu 1 ja Hautalahdenkuja 5 julkisivukorjaukset sekä Honkasaarentie 13 lämmitysjärjestelmän saneeraus (maalämpöprojekti). Muutto- ja vaihtotarkastuksia sekä asuntojen määräaikaistarkastuksia tehtiin yhteensä kpl. Asukkaiden omatoimisia huoneistoremontteja tehtiin 412 kpl, kasvua 11 %. Näihin käytettiin noin litraa maaleja, kasvua 30 % ja noin rullaa tapettia, kasvua 8 %. Koko yhtiössä sisämaaleja käytettiin noin litraa, kasvua 8 % ja tapetteja noin rullaa, kulutus ennallaan. Kuljetuskaluston seurantaa ja kehittämistä varten käyttöönotettua gps-pohjaisen laitteiston käyttöä jatketaan ja laajennetaan. Kiinteistöosaston henkilöstöä osallistui useisiin koulutuksiin mm. tulityökortti-, nosturikortti-, siivousaine- ja siivous väline-, vesikaluste-, ensiapu-, työturvallisuuskortti-, asiakaspalvelu-, märkätila-, trukki-, LVIS- ja teline/nosturikorttikoulukseen. Kiinteistöosaston resursseja ylläpidettiin rekrytoinnin avulla mm. eläkkeelle siirtymisten vuoksi. Siivous-, kiinteistönhoito- ja remonttiosastolla työskenteli vakinaisena 95 henkilöä, lisäystä 1 henkilö. Kiinteistöosasto aloitti yhdessä talous- ja atk-osaston kanssa budjetoinnin uusimisprojektin, jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa nimikkeistöä huoltokirjan ja tilikartan välillä, ja saada laadukkaampaa jälkilaskentatietoa. Lisäksi oman työn kustannusseurantaa tehostettiin erilaisilla projekteilla mm. yksikköhintojen keräämisellä tyypillisistä työvaiheista. Arkistointi- ja sähköisen tallennuksen järjestelmiä kehitettiin yhdessä toisten osastojen kanssa. 6

7 Talousosaston toiminta Talousosaston tehtävät yhtiön kirjanpidon, sisäisen laskennan, kustannusseurannan ja tilinpäätöksen hoidossa ovat yhtiön laajentuessa vuosi vuodelta lisääntyneet. Myös omistajan Kuopion kaupungin konsernitilinpäätökseen liittyvät selvitykset ja sisäisten erien vertailut työllistävät talousosastoa varsinkin tilinpäätöksen yhteydessä runsaasti. Tehokkaan kustannusseurannan, sisäisen laskennan ja raportoinnin oikea-aikaisuuden kehittäminen ovatkin lähitulevaisuuden suurimpia haasteita. Yhtiön toimintojen kehittäminen hallinnon ja talouden osalta vaativat oman osansa 2012 yhtiössä aloittaneen uuden henkilön kehittämispäällikön työpanoksesta. Vuokrien jyvitysmuutos on viety koko yhtiön osalta läpi vuokrien muutoksissa kolmen vuokranmäärityksen yhteydessä vuosien aikana. Käteisen rahan vastaanottaminen ja vuokrien maksaminen yhtiön toimistolla yleensäkin loppuu maaliskuun 2012 alussa. Käteisen rahan käsittely on ollut sekä työllistävää että henkilöturvallisuuden kannalta haastavaa. Toivomme, että asiakkaamme ymmärtävät tämän muutoksen myös mahdollistavan talousosaston henkilöstön työpanoksen käytön kokonaisuuden kannalta taloudellisempaan ja myös palvelua parantavaan suuntaan. Yhtiön työkykyä ylläpitävää toimintaa laajennettiin vuoden aikana. Jo vuosia käytössä olleitten liikuntaa ja kouluttautumista rahallisesti tukevien hankkeiden lisäksi otettiin käyttöön varhaisen tuen malli. Tässä työssä jaksamista tukevassa mallissa kiinnitetään huomiota työntekijöiden fyysiseen ja psyykkiseen jaksamiseen, työympäristöön, ergonomiaan sekä työturvallisuuteen. Myös työn kehittäminen, kuten työilmapiiri ja johtaminen, ovat varhaisen tuen mallissa korostetusti huomioon otettavia työkykyä ylläpitäviä seikkoja. Varhaisen tuen mallin käyttöönotossa esimiesten koulutuksella on ollut keskeinen merkitys. Yhtiö on sijoittanut koko henkilöstönsä työkykyä ylläpitävään toimintaan merkittävästi hankkimalla toukokuussa 2011 hoitoturvavakuutuksen, joka mahdollistaa nopean erikoislääkäritasoisen sairauden hoidon ja siten mahdollisimman nopean työkyvyn palautumisen, josta hyötyvät niin työntekijät kuin työnantajakin. Entiseen tapaan henkilöstö on voinut harrastaa sählyä ja joogaa sekä hankkia työnantajan rahallisesti tukemia Kalpan runkosarjan lippuja kotiotteluihin sekä lippuja Kupsin kotiotteluihin. Vuosittainen henkilöstön yhteinen tyky-päivä pidettiin kesäkuussa Hotelli Rauhalahdessa. Talousosastolla työskenteli tilivuoden aikana talouspäällikön ja laskentapäällikön lisäksi neljä henkilöä vuokrien perintätehtävissä, kolme henkilöä laskennan ja henkilöstöasioiden hoidossa, kaksi henkilöä tietohallintoon ja atk-tukeen liittyvissä tehtävissä ja yksi henkilö yleishallinto- ja tiedotustehtävissä. 7

8 Vuokrien perintä Yhtiö seuraa vuokrakirjanpidossaan alle 15 vuotta vanhoja perimiskelpoisia saamisia, joita pyritään jatkuvasti ulosoton kautta saamaan asiakkailta. Saatavien määrä oli tilanteessa euroa. Saatavista oli vuoden lopussa asuvilta asukkailta euroa. Näiden saatavien kasvu oli euroa. Taseessa esitetään ainoastaan kolmen viimeisimmän vuoden saatavat, joiden määrä yhtiöstä poismuuttaneiden asukkaiden osalta tilinpäätöksessä oli euroa ja yhteensä asuvien asukkaiden velan kanssa euroa, mikä on hieman vähemmän kuin edellisvuonna. Vuokravelan takia yhtiöstä jouduttiin häätämään 41 asunnon asukkaat, vastaava luku 2010 oli 25. Asukkaiden kyky tai halu hoitaa asumiskustannukset ajallaan on huonontunut edellisvuodesta ja poismuuttaneilta jäävät saamiset tulevat tulevaisuudessa kasvamaan, koska haastehakemusten käsittely tuomioistuimessa kestää pisimmillään kolme kuukautta. Joudumme maksuhäiriömerkinnöistä johtuen vaatimaan yhä useammalta asunnon hakijalta pisimmän kolmen kuukauden vuokravakuuden. Mikäli asukas jättää pois muuttaessaan vuokransa maksamatta, tai muutosta seuraa hoitamaton siivous tai asunnonkorjauslasku, emme valitse asukasta uudelleen asumaan ennen kuin entiset velat on maksettu. Noudatamme asukasvalinnassa kahden vuoden karenssia maksuhäiriöiden osalta vaikka velat hoidetaankin pois, ellei asukasvalinnalle ole muita painavia perusteita. Myös asuntojen tyhjyyksistä aiheutunut vuokrien menetys kasvoi viimevuodesta 45 % ja oli tilivuonna euroa. Tyhjyydet aiheutuvat vuokralaisten vaihtuessa tehtävistä asuntojen korjaustöistä, kosteusvahingoista, häätöjen jälkeisistä tyhjyyksistä seuraavan täyden kuukauden alkuun ja siitä, ettei asunto ei aina vapautuessaan käy heti kaupaksi. 130 kustannuspaikasta 38:ssa ei ollut lainkaan tyhjiä asuntoja, mutta 11 kustannuspaikassa oli kussakin yhteensä yli kolmen kuukauden tyhjyydet ja näistä viidessä yhteensä 7-11 kuukauden tyhjyydet. Pääosa pitkistä tyhjyyksistä on aiheutunut vesivahingoista. Jos asunnon tyhjyys aiheutuu vakuutuskorvauksen saamiseen johtavasta vahingosta saadaan myös vuokratappio katettua. Myös asukkaan aiheuttaman vahingon tyhjyystappiota laskutetaan asukkaalta. Vuokrakehitys Suomessa ja Niiralan Kulmassa ,00 11,00 10,74 10,00 9,60 9,00 8,55 8,00 7,67 7,00 6,00 /m 2 /kk 6,39 5,00 4,00 3,00 4,33 3,59 5,66 2,00 vapaa rahoitteiset aravatalot Niiralan Kulma 8

9 OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN JÄLKEEN Vuoden 2012 alussa käynnistettiin Pihlajalaaksoon Ruutikellarinkadulle tulevan uudisrakennuskohteen suunnittelu ja Päivärannassa olevan Metsäkummuntien kaavamuutos. Linnanpellon alueen kaavamuutos on tarkoitus valmistua kuluvan vuoden keväällä. Yhtiöllä on käynnissä mittava kilpailutus laajakaistahankinnasta yhteistyössä Kiinteistö-KYS Oy:n ja Kuopion Opiskelijaasunnot Oy:n kanssa. Kilpailutuksessa on yhtiöiden kaikkien kiinteistöjen laajakaistainternet-liittymät asukas- ja kiinteistöautomaatiokäyttöön ja kaapeli-tv-liittymät ja niihin liittyvät palvelut. ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Uusia asuntoja rakennetaan harkitusti, jos saadaan tehokkaita tontteja hyviltä paikoilta. Rakentamisen hinnan nousun taittumista ei ole näköpiirissä. Sekä uudisrakentamisen että peruskorjaamisen hinta alkaa olla niin korkea, että se luo uhkan kohtuuhintaiselle vuokra-asumiselle. Vuoden 2012 alussa lainojen korot ovat alhaisella tasolla ja niiden odotetaan pysyvän alhaisina koko kuluvan vuoden, mutta korkotasot nousevat tulevaisuudessa. Myös marginaalien ennustetaan kasvavan johtuen mm. Basel 3 -säännöksistä pankkien vakavaraisuuden ja likviditeetin suhteen. Kuopion vuokra-asuntomarkkinat tulevat pysymään vakaina myös tulevaisuudessa, eikä näköpiirissä ole huomattavaa kysynnän laskua. Yhtiön ammattitaitoinen henkilökunta, tiukka taloudenhoito, kiinteistöjen oikea-aikainen korjaaminen ja yhtiön johtava asema suurimpana vuokra-asuntotoimijana mahdollistavat laadukkaiden vuokra-asuntojen tarjoamisen kuopiolaisille myös tulevaisuudessa. Yhteiskunnan kahtiajakautuminen ja huono-osaisuuden lisääntyminen tuo uhkakuvia kaikkien asuntoa tarvitsevien asuttamiseen. Ongelmana ei ole niinkään asuntojen puute, kuin asumiskyvyn puute. Myös asumisen kustannusten nousu yli sietokyvyn uhkaa tulevaisuudessa. 9

10 RISKIEN JA EPÄVARMUUSTEKIJÖIDEN ARVIOINTIA Käyttöaste Suurin vuokrataloyhtiön toimintaan liittyvä riski on asuntojen alhainen käyttöaste, joka johtaa tulorahoituksen pienenemiseen, ellei vuokrattuna olevien tilojen vuokria koroteta. Tyhjinä olevien tilojen aiheuttamat käyttö- ja pääomakustannukset kertyvät yhtiön maksettaviksi, eikä tiloista saada vastaavasti tuloja. Niiralan Kulma Oy on budjetoinut tulonsa 100 prosentin käyttöasteen mukaisesti. Yhden prosenttiyksikön käyttöasteen lasku aiheuttaa noin 0,10 euron korotuspaineen yhtiön perimään keskivuokraan. Niiralan Kulma Oy:n asuntojen käyttöaste on säilynyt tavoitteen mukaisena jo vuosikymmeniä ja nykyinen asemamme Kuopion vuokra-asuntomarkkinoilla, kilpailukykyiset vuokrat ja palvelun laatu mahdollistivat tavoitteen mukaisen käyttöasteen saavuttamisen myös tilivuonna Rahoituskustannukset Niiralan Kulma Oy:n taloudelliseen toimintaan liittyy oleellisena osana suuri vieraan pääoman osuus taseessa. Yhtiöllä on merkittävä määrä korkokustannuksia aiheuttavaa lainaa. Rahoituslainojen keskimääräiset vuosikorot ovat vaihdelleet viimeisten 10 vuoden aikana 1,4 4,7 % välillä. Korkokustannusten hallinta on yhtiön toiminnan kannalta yksi tärkeimmistä osatekijöistä ja korkotason muutokset yksi suurimmista kustannusriskiä aiheuttavista toimintaympäristön muutostekijöistä. Lainasalkun korkorakenteella on pyritty vakaaseen korkotasoon ja toisaalta hyötymään lyhyiden korkojen sekä korkojohdannaissopimusten mahdollistamasta alhaisemmasta, tosin riskiäkin sisältävästä korkotasosta. Vuoden 2011 lopussa lainasalkkumme keskikorko oli 2,40 %. Vuodelle 2012 olemme budjetoineet pankkilainoille 2,80 prosentin korkotason. Keskipitkällä aikavälillä, vuoteen 2015 saakka, odotamme lainasalkkumme keskikoron vaihtelevan välillä 3,0 4,0 %. Lähivuosina korkokustannusten nousun aiheuttama rahoituskustannusten nousun riski ei siis muodostune merkittäväksi uhkaksi Niiralan Kulma Oy:n toiminnalle. ongelmien poistamiseksi voivat olla huomattavia. Suurin osa tiedossa olevista sisäilmaongelmista on yhtiön liiketiloissa. Koska yhtiöllä ei ole merkittävää määrää liiketiloja, eikä liiketilojen kustannuksia voida tasata olemassa olevaan aravaasuntokantaan, sisäilmakorjaukset muodostavat tulevaisuudessa riskin yhtiön liiketilojen kannattavuudelle. Uusimpien liiketilojen vuokrasopimukset on tehty siten, että tilojen vuokraaja maksaa myös korjauksista aiheutuvat kustannukset. Asunnoissa sisäilmaongelmat lisääntyivät jonkin verran kuluneen vuoden aikana. Asukkaalta tai terveystarkastajalta on tullut yhteydenottoja epäillyistä ongelmista sisäilmassa. Kukin tapaus tutkitaan ja selvitetään tapauskohtaisesti ja tarvittavat korjaukset tehdään yhtiön kiinteistöosaston toimesta. Vuoden lopulla kiinteistöosastolle rekrytoitiin yksi työnjohtaja lisää hoitamaan sisäilmakorjauksia. Kilpailu vuokralaisista Viime vuosina Kuopion vuokra-asuntomarkkinoille on tullut lukuisia uusia toimijoita lisäämään vuokra-asuntojen, asumisoikeusasuntojen ja ns. välimallin asuntojen tarjontaa. Uusina aktiivisina toimijoina mainittakoon Icecapital, TA-asunnot ja S- asunnot. Lisäksi Kuopiossa vuokra-asumispalveluja tarjoavat monet muut toimijat ja yksityiset vuokranantajat. Kuopiolaisten kannalta on hyvä, että kaupungissa on erilaisia toimijoita tarjoamassa monipuolisia asumispalveluja. Niiralan Kulma Oy on Kuopiossa suurin vuokra-asuntojen tarjoaja. Yhtiöllä on kilpailijoihin verrattuna suuruudesta, vuokratasosta ja asumispalvelujen laadusta syntyvä kilpailuetu, joten yhtiö pärjää myös jatkossa kilpailtaessa vuokralaisista. Lisäksi vuonna 2010 hyväksytyn Kuopion uuden strategian mukaisesti Kuopio jatkaa kasvuaan ja kehittymistään paikkakuntana, jossa tarvitaan vuokra-asuntoja monipuolistamaan ihmisten valinnanmahdollisuuksia asumisen suhteen. Ylläpitokorjaukset Pitkäjänteisen ja kokonaistaloudellisen kiinteistönpidon edellytyksenä ovat riittävät kiinteistöjen ylläpitokorjaukset, joilla vältetään korjausvelan muodostuminen. Ylläpitokorjauksilla saadaan kiinteistöjen haluttavuus vuokra-asuntoina säilymään peruskorjaukseen asti. Niiralan Kulma Oy:n kiinteistöjen korjaustoiminta on perustunut kiinteistöjen todettuun korjaustarpeeseen, eikä niitä ole jätetty tekemättä tai lykätty esim. kustannuksiin vedoten, mikäli kiinteistö on tarkoitus säilyttää kiinteistökannassa. Tarvittaessa kiinteistön peruskorjausta on aikaistettu teknisin perustein, jotta kiinteistöjen tekninen taso täyttää laadukkaan asumisen edellytykset. Ylläpitokorjaukset lisääntyvät tulevaisuudessa kiinteistökannan ikääntyessä. Yhtiö on rakennuttanut 80- ja 90-luvulla määrällisesti paljon asuntoja, jotka ovat tulossa korjausikään. Lisääntyvä korjaustarve aiheuttaa tulevaisuudessa vuokrankorotuspaineita. Sisäilmaongelmat Liiketilojen sisäilmaongelmat ovat lisääntyneen viime aikoina merkittävästi. Kustannukset rakennuksen korjaamiseksi näiden 10

11 TALOUDELLINEN TOIMINTA JA ASEMA Vuoden 2011 liikevaihto oli budjetoidun mukainen 34,3 milj. euroa. Pääosin vuokrista koostuva tulorahoitus toteutui hyvin. Vajaakäytöstä aiheutuva vuokravajaus kasvoi, mutta on valtakunnallisiin isoihin vuokranantajiin verrattuna kohtuullisen pieni. Vuoden 2012 liikevaihto on hyväksytyn budjetin mukaan 36,0 milj. euroa. Yhtiön taloudellinen tila ja maksuvalmius olivat hyvät koko tilivuoden ajan. Kustannusseurannan suurimmat säästöt syntyivät henkilöstökulujen, lämmön ja veden osalta. Tilivuodelta kertyi kustannusseurannan ylijäämää euroa ja peruskorjausrahastoon siirretään 2,5 milj. euroa. TYTÄRYHTIÖN TIEDOT Niiralan Kulma Oy omisti vuonna 2011 koko osakekannan asuntolainoitetussa kiinteistöyhtiö Kiinteistö Oy Kuopion Ellankulmassa. Kiinteistö Oy Kuopion Ellankulman muodostavat seuraavat Kuopion eri kylissä sijaitsevat kiinteistöt: Riistavesi: asuntoja yhteensä 32 Katuosoite asuntoja m 2 Koulutie ,0 Koulutie ,5 päiväkoti 1 176,0 Hirvilahti: asuntoja yhteensä 7 Niemisjärventie ,0 Kurkimäki: asuntoja yhteensä 12 Kentäntie ,0 kerhotila 1 60,0 Vehmersalmi: suorassa omistuksessa asuntoja yhteensä 71 Katuosoite asuntoja m 2 Lempeläntie ,0 Miettiläntie ,5 Metsätie ,0 Saitanjärventie ,0 Vierumäentie ,0 Vierumäentie ,0 Pentinpolku ,0 Kohmantie ,0 Vehmersalmi: asunto-osakeyhtiöissä Lempeläntie ,6 - joista liiketilana 1 91,6 Miettiläntie ,0 Miettiläntie ,0 Mäntytie ,0 -liiketilavuokralaisia yht ,6 Koko Ellankulmassa asuntoja yhteensä

12 YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIIN LIITTYVÄT TOIMINTAPERIAATTEET Yhtiön toiminnan keskeisimmät ympäristövaikutukset syntyvät rakennusten energiankulutuksesta ja niistä aiheutuvista päästöistä. Päästöjen vähentämiseksi Niiralan Kulma Oy on sitoutunut valtakunnallisen kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen , vuokra-asuntoyhtiöille suunnatun toimenpideohjelman, VAETS, sekä Kuopion kaupungin energiatehokkuussopimuksen mukaisiin tavoitteisiin vähentää energiankulutusta ja kasvihuonekaasuja. Yhtiössä on kokeiltu reilun kahden vuoden ajan muutamassa kohteessa egain Oy:n kanssa yhteistyössä sääennustukseen perustuvaa ennakoivaa lämpötilanohjausta. Vertailun vuoksi rinnalle otettiin toisen toimittajan vastaava tuote, jotta voidaan luotettavasti arvioida saavutetut hyödyt. Kokeilun piirissä on yhteensä noin asuinneliötä. YHTIÖKOKOUS, HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT Niiralan Kulman yhtiökokoushenkilönä toimi Kuopion kaupunginhallituksen nimeämänä Pekka Kantanen. Hallituksen jäseninä ovat toimineet Matti Kuronen (puheenjohtaja), Leila Tuomainen (varapuheenjohtaja), Risto Asikainen, Ella Kääriäinen, Antti Mykkänen, Sirkka-Liisa Halimaa, Veikko Tiihonen, Eero Hakulinen ja Seija Hakola. Tilintarkastajana toimi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy ja valvontatilintarkastajana Ernst & Young -tilintarkastusyhteisö. ESITYS TILIKAUDEN TULOSTA KOSKEVAKSI TOIMENPITEEKSI Niiralan Kulma Oy:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden tulos, tappio 535,84 euroa kirjataan voitto ja tappiotilille. Kuopiossa 21. helmikuuta 2012 Niiralan Kulma Oy:n hallitus 12

13 Niiralan Kulma Oy:n yhtiökokoukselle TILINTARKASTUSKERTOMUS Olemme tilintarkastaneet Niiralan Kulma Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Kuopiossa 13. huhtikuuta 2012 KPMG Julkishallinnon Palvelut OY Paula Hellén-Toivanen JHTT 13

14 HENKILÖSTÖTASE Nikulaisten ikärakenne Hallinto Kiiteistönhoito Siivous Korjaus ja kunnossapito Vakinaisen henkilöstön ammatti ja sukupuolijakauma Miehiä Naisia Yhteensä Johtoryhmä ja päälliköt Työnjohto Toimistotyöntekijät Siivoojat Kiinteistönhoitajat Varastomies, autonkuljettaja ja muut ammattimiehet 4-4 Sähkömiehet, putkimiehet ja muut erikoisammattimiehet 5-5 Maalarit, kirvesmiehet, laatta-asentajat ja mattomiehet Yhteensä Henkilöstön työsuhteen kesto hlö % % 0-2 vuotta vuotta vuotta vuotta yli 20 vuotta

15 Henkilöstön koulutusjakauma hlö %-osuus Perusaste Ammattikoulu tai -tutkinto, merkantti Merkonomi, teknikko, tradenomi Korkeakouluaste, insinööri 4 3 Yhteensä Sairauspäiviä eri henkilöstöryhmissä Johtoryhmä ja työnjohto 7 4 Toimistotyöntekijät 9 14 Siivoojat Kiinteistönhoitajat 9 4 Ammattimiehet Keskimäärin työpäivää/työntekijä 13,61 15,09 15

16 TUNNUSLUVUT Asuntoja kpl Asuntopinta-ala m² Asukkaita kpl Asunnon hakijat Hakijamäärä kpl Asunnottomia hakijoita oli kpl Välittömässä asunnon tarpeessa oli kpl Käyttöaste (tyhjyydet/tavoitevuokrakertymä) % 99,78 99,85 99,83 Vapautuneet asunnot keskimäärin kpl/kk Vaihdot, myös peruskorjausvaihdot, keskimäärin kpl/kk Vaihtuvuus (vain vanhat asunnot, ei valmistuneet) % 19,80 20,58 19,58 Tase Liikevaihto Liikevoitto+poistot = hoitokate Hoitokate liikevaihdosta % 42,24 49,19 48,63 Kirjanpidon tulos -535,84 18,73-20,82 Kustannusseurannan ylijäämä Hoitomenot ja tontinvuokra /asm²/kk 5,24 4,78 4,80 Pääomamenot /asm²/kk 4,71 4,24 3,96 Keskivuokra asunnoista /asm²/kk 8,54 8,11 7,86 Vuokrasaamiset taseessa /asunto 59,47 62,29 63,29 Vuokrasaamiset liikevaihdosta % 1,00 1,10 1,15 Saamiset asuvilta asukkailta Saamiset asuvilta asukkailta /asunto 34,44 30,32 24,63 Vuokravelka asuvat asukkaat % 0,58 0,54 0,45 Perinnässä olevat saamiset Omavaraisuusaste % 14,16 12,75 10,41 Quick Ratio % 2,92 1,16 1,99 Lainojen hoitokate % 1,11 1,30 1,17 Sijoitetun pääoman tuottoprosentti % 3,28 4,25 3,97 Korot Lainat valtiolta % 2,68 1,27 3,74 Lainat rahoituslaitoksilta % 2,09 1,54 1,50 Lainat kaupungilta % 3,44 3,19 4,26 Lainojen keskikorko % 2,40 1,45 2,35 Lainat valtiolta Lainat rahoituslaitoksilta Lainat liiketiloihin Lainat kaupungilta, ym Pitkäaikainen vieras pääoma / asunnot Asuinneliövelka /asm² Korkojen osuus lainoista % 2,94 2,36 3,75 Maksettujen lyhennysten osuus lainoista % 7,22 6,83 5,75 16

17 TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Sijoitukset yhteensä Pysyvät vastaavat yhteensä VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Vuokrasaamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä Vastaavaa yhteensä VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Osakeanti Edellisten tilikausien tappio Tilikauden tappio Oma pääoma yhteensä Tilinpäätössiirtymien kertymä Vapaaehtoiset varaukset Pakolliset varaukset Eläkerahasto Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat valtiokonttorilta Lainat rahoituslaitoksilta Velat saman konsernin yrityksille Pitkäaikainen yhteensä Lyhytaikainen Lainat valtiokonttorilta Lainat rahoituslaitoksilta Velat saman konsernin yrityksille Saadut ennakot Ostovelat Siirtovelat Muut velat Lyhytaikainen yhteensä Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä

18 TULOSLASKELMA Liikevaihto Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Kiinteistönhoitokulut Luottotappiot Arvonlisävero omasta työstä Liiketoiminnan muut kulut yhteensä Liikevoitto (-tappio) Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Satunnaiset erät Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Vapaaehtoisten varausten muutos Tilikauden verot Tilikauden voitto (tappio)

19 RAHOITUSLASKELMA LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Liikevoitto , , ,65 Lisätään poistot ja arvonalennukset , , ,16 Liiketoiminnan investoinnit , , ,74 Varaston muutos ,85 - Vuokravaikutteiset lainojen maksut , , ,52 Vuokravaikutteiset lainojen nostot ,00 Saamisten muutos (lisäys -) , , ,85 Lyhytaikaisten velkojen muutos (lisäys +) ilman lainojen lyhennyksen muutosta , , ,24 Korjaus edellisten tilikausien tulokseen , ,14 - Vuokravaikutteiset rahoitustuotot ja -kulut , , ,94 Satunnaiset erät , , ,53 Verot -558, Liiketoiminnan rahavirta netto , , ,17 RAKENTAMISEN RAHAVIRTA Rakentamisen investoinnit , , ,28 Lyhytaikaisten velkojen muutos (lisäys +) Lainojen nostot , , ,00 Lainojen maksut Rakentamisen rahavirta netto , , ,28 LIIKETOIMINNAN JA RAKENTAMISEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ , , ,89 RAHOITUSOMAISUUDEN MUUTOS , , ,89 19

20 Niku-henki kestää isältä tyttärelle NIKU ON YHTEISÖLLINEN, ASUKASLÄHTÖINEN JA TALOUDELLINEN Yhteisöllisyys Nikussa tarkoittaa, että Asukkaat ja henkilöstö toimivat yhteiseksi hyväksi. Henkilöstö kehittää itseään jatkuvasti ihmisinä ja ammattitaitoisina työntekijöinä. Näin varmistamme asukkaille laadukkaan palveluketjun, joka ei katkea missään asumisen vaiheessa. Yhteistyö asukkaiden, henkilöstön ja eri sidos- ja asiakasryhmien välillä on sujuvaa. Niku on luotettava yhteistyökumppani. Asukkaat ja henkilöstö ovat ylpeitä nikulaisuudestaan. Asukaslähtöisyys Nikussa tarkoittaa, että Jokainen asunto on asukkaan koti. Pidämme hyvää huolta asuntojen ja kiinteistöjen kunnosta, asuinympäristön viihtyisyydestä ja asumisrauhasta. Tarjoamme asukkaille laadukkaita asumispalveluita kaikissa elämänvaiheissa. Henkilöstö kohtelee asukkaita tasa-arvoisesti, oikeudenmukaisesti ja joustavasti. Taloudellisuus Nikussa tarkoittaa, että Tuotamme hinnaltaan edullisia ja kilpailukykyisiä asumispalveluita. Kehitämme Nikua suunnitelmallisesti toimintaympäristön muutokset huomioon ottaen. Säästämme ympäristöä ja energiaa. Vuorikatu Kuopio Puh. (017)

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLL YSLUETTELO,,,,, TOIMINTAKERTOMUS, 3 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 5 TULOSLASKELMA 6 TASE - 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.... -

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.6.2016 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2016 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan tärkeimmät painopistealueet on määritelty kaupungin kanssa solmitussa

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 TOIMINTAKERTOMUS T I L I K A U S I 1.7.2014-30.6.2015 YHTIÖN PERUSTIEDOT Tontti: Oma tontti 9.715,0m2 Osoite: Pulkkajärventie, Kuusamo Rakennukset: Lukumäärä 8 kpl

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

TOIMINTA LYHYESTI. Henkilöstö tilikauden päättyessä. Toiminnan tulos mmk. Liikevaihdon kehitys mmk. Hewlett-Packard Oy

TOIMINTA LYHYESTI. Henkilöstö tilikauden päättyessä. Toiminnan tulos mmk. Liikevaihdon kehitys mmk. Hewlett-Packard Oy TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos mmk 140 120 100 80 60 40 20 0 90 92 94 96 98 2500 2000 1500 1000 500 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihdon kehitys mmk 1999 1998 Liikevaihto mmk 2348 2230 Liikevaihdon

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja hallituksen esityksen (HE 70/2016) tilintarkastuslain muuttamisesta pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus

Lisätiedot