Kokousaika: Maanantaina 28. huhtikuuta 2014 klo (Kokous keskeytettiin kahvitauon ajaksi klo ) Kokouspaikka:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokousaika: Maanantaina 28. huhtikuuta 2014 klo 19.30 20.50 (Kokous keskeytettiin kahvitauon ajaksi klo 20.00 20.25) Kokouspaikka:"

Transkriptio

1 Kunnanvaltuusto Kokousaika: Maanantaina 28. huhtikuuta 2014 klo (Kokous keskeytettiin kahvitauon ajaksi klo ) Kokouspaikka: Kunnantalo, Pännäinen. Päättäjät: Back, Eivor Backlund, Christian Berger, Helena Björklund, Mats Björkskog, Nils-Erik Boström, Kaj Dahlin, Christian Eriksson, Roger Finne, Per-Erik Forsblom, Greger Forsblom, Susanne Forsström-Fellman, Anette Hjulfors, Bernhard Holmqvist-Nybacka, Karin Holmäng, Johanna Häggblom, Carola Häggman, Roger Häll, Tarja Käcko, Guy Käldman, Leif Källman, Carl-Johan Lindfors, Ralf Nylund, Mats Nylund, Tommy Pettersson, David Pettersson, Roger Roslund-Nordling, Camilla Sandberg, Henrik Snellman, Matts Stenmark, Tore Sundkvist, John Wiklund, Senja Wärn, Mathias Östman, Majvor Överfors, Johanna Varajäsenet: Borgmästars, Yvonne Kock, Viktor Läsnä olleet varajäsenet: Borgmästars, Görel Käld, Markus Muut läsnä olleet Svenfors, Stefan Löf, Gundel Wärn, Carina kunnanjohtaja kansliapäällikkö kansliasihteeri Pykälät Allekirjoitukset Kaj Boström puheenjohtaja Carina Wärn sihteeri Pöytäkirjantarkastus Pedersöressä Ralf Lindfors Mats Nylund Pöytäkirjan nähtävänäpito Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Pännäisten kunnantalossa 6. toukokuuta 2014, todistaa Gundel Löf, kansliapäällikkö

2 Kunnanvaltuusto Kokouksen avaus Kunnanvaltuuston puheenjohtaja avasi kokouksen, toivotti jäsenet tervetulleiksi ja totesi, että kokous oli laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen. 22 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin: Ralf Lindfors ja Mats Nylund.

3 Kunnanvaltuusto Kolpin asemakaavan muutos kortteleissa ja 105 Ehdotus asemakaavan muutokseksi kortteleissa on ollut julkisesti nähtävillä Muutokset korttelissa 78: TY-alueen (teollisuusalueen) ja MP-alueen (puutarhaviljelyn ja kasvihuonetuotannon alueen) välistä tontinrajaa tarkistetaan Korttelin TY osia liitetään korttelin 78 TY-tonttiin. Muutokset korttelissa 79: Asuntotontti nro 6 muutetaan asuntotontiksi, jolla sallitaan paritalon rakentaminen. Sallittu rakennusoikeus on 500 kerrosala-m 2. AR-tontin osana oleva alue, joka kuuluu tilaan Blomstrand 6:129, saa rakennusoikeudet autotallille ja varastorakennukselle, yhteensä 200 kerrosala-m 2. Tilalla Collan-Marken RN:o 5:152 olevalle VL-alueelle tulee uusi asuntotontti. Osa AR-alueesta muutetaan asuntotontiksi, jolla sallitaan paritalon rakentaminen, rakennusoikeus on 500 kerrosala-m 2. Lausuntoja on pyydetty terveysvalvonnalta, Pohjanmaan pelastuslaitokselta, rakennuslautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta ja ympäristönsuojelulautakunnalta. Nähtävillä olon aikana jätetyssä muistutuksessa esitettiin, että TY-alueen rakennusoikeus siirrettäisiin lähemmäksi tontinrajaa, erityisesti etelään päin Ähtävänjoen suuntaan. Terveysvalvonta totesi, että uusien pientalojen rakentamisen yhteydessä on otettava huomioon tulvavaara. Raskasta liikennettä ei pidä johtaa Puutarhatien kautta, jonka varrelle useimmat asuntotonteista on sijoitettu. Rakennuslautakunta huomautti, että uuden AO-tontin merkintä on muutettava AO-1:ksi. Esittelijän ehdotus: Terveysvalvonnan kannanotto on otettava huomioon, kun alueelle suunnitellaan ja rakennetaan asuntotaloja. Uuden AO-tontin rakennusoikeutta (400 kerrosala-m 2 ) ei voi pitää epäoikeudenmukaisena, sillä uusilla AO-1 tonteilla sallittu rakennusoikeus on 500 kerrosala-m 2 ja rakennusoikeus on perusteltu tonttien kokoon nähden. Kaavaehdotus annetaan kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle lopullista hyväksymistä varten. Kaavj. 8 Kaavoitusjaoston päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

4 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Kolpin asemakaavan muutos kortteleissa hyväksytään, sillä muutoksella, että TY-alueen rakennusala siirretään lähemmäksi tontinrajoja hyväksyi Kolpin asemakaavan muutoksen kortteleissa ja 105.

5 Kunnanvaltuusto Kolpin asemakaavan kumoaminen, muutos ja laajennus kortteleissa 54 ja 58 Kolpin asemakaava kumotaan kortteleissa 54 ja 58 niiden alueiden osalta, jotka ovat Jan-Olof Nylund omistuksessa. Teollisuuskadun tiealuetta levennetään jo rakennettua kevytväylää varten. Kirkkojen ja seurakuntarakennusten korttelialuetta laajennetaan. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä Lausuntoja on pyydetty terveysvalvonnalta, Pohjanmaan pelastuslaitokselta, rakennuslautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta ja ympäristönsuojelulautakunnalta. Kaikki puoltavat kaavaehdotusta. Esittelijän ehdotus: Ehdotan, että kaava annetaan kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle lopullista hyväksymistä varten. Kaavj. 9 Kaavoitusjaoston päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Kolpin asemakaavan kumoaminen, muutos ja laajennus kortteleissa 54 ja 58 hyväksytään hyväksyi Kolpin asemakaavan kumoamisen, muutoksen ja laajennuksen kortteleissa 54 ja 58.

6 Kunnanvaltuusto Lepplaksin kylän oikeusvaikutteisen osayleiskaavan osan muutos (rakennusoikeuden siirtäminen) Rakentamaton rakennusoikeus siirretään Lepplaksin osayleiskaava-alueen sisällä toiselle paikalle. Maanomistajat perustelevat muutosta sillä, että rakentamisesta on kiinnostusta tietyllä alueella ja maanomistajat haluavat siirtää oman asuntotalonsa ja navettansa läheisyydessä olleen rakentamattoman rakennusoikeuden kyseiselle paikalle. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä Lausuntoja on pyydetty terveysvalvonnalta. Pohjanmaan pelastuslaitokselta, rakennuslautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta ja ympäristönsuojelulautakunnalta, jotka kaikki puolsivat kaavaehdotusta. Esittelijän ehdotus: Ehdotan, että kaava annetaan kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle lopullista hyväksymistä varten. Kaavj. 10 Kaavoitusjaoston päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Lepplaksin oikeusvaikutteisen osayleiskaavan muutos hyväksytään. 25 hyväksyi Lepplaksin oikeusvaikutteisen osayleiskaavan muutoksen.

7 Kunnanvaltuusto Ala-Ähtävän lounaisosan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan osan muutos Rakennusoikeus siirretään maanomistajan anomuksesta Ala-Ähtävän lounaisosan osayleiskaavan sisällä Forsin kylän Rackullbackenin alueelta Högbackenin alueelle Fors-Gerstien pohjoispuolelle. Ehdotus kaavamuutokseksi on ollut nähtävillä Lausuntoja on pyydetty terveysvalvonnalta, ympäristönsuojelulautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta ja rakennuslautakunnalta, jotka kaikki puolsivat kaavamuutosta Kaavaprosessissa ei missään vaiheessa ole esitetty muistutuksia tai mielipiteitä, ja asia voidaan siksi antaa kunnanvaltuustolle lopullista hyväksymistä varten. Ehdotan, että kunnanvaltuusto hyväksyy Ala-Ähtävän lounaisosan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan osan muutoksen Greger Forsblom ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. 26 hyväksyi Ala-Ähtävän lounaisosan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan osan muutoksen. Greger Forsblom ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

8 Kunnanvaltuusto Maa-alueen ostaminen Pännäisistä; Hautamäki Kunnan tulisi lunastaa Pännäisten kylässä sijaitsevasta tilasta Finnäs RN:o 1:15 noin 720 m 2 suuruinen maa-alue Finnäsbackantien varrelle rakennettua kevytväylää varten. Alue on asemakaavassa merkitty TY-alueeksi. Kevytväylän rakentamisen yhteydessä on alueelta poistettu puita ja istutuksia, joiden arvoksi on laskettu euroa. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunta ostaa Pännäisten kylässä tilalla Finnäs RN:o 1:15 sijaitsevan noin 720 m 2 suuruisen maa-alueen. Myyjä Tapani Hautamäki saa maa-alueesta 3 /m 2 sekä euroa poistetuista puista ja istutuksista ja liittymien kunnostuksesta. Kauppahinta on näin ollen yhteensä ostaa Tapani Hautamäeltä noin 720 m 2 :n suuruisen määräalan tilasta Finnäs RN:o 1:15. Kauppahinta on yhteensä

9 Kunnanvaltuusto Maa-alueen ostaminen Kirkonkylästä; Ekblom Pedersören kunnalle on tarjottu mahdollisuus ostaa Lars Ekblomilta maa-alue, joka on osa tilaa Ek RN:o 3:21 Kirkonkylässä. Alue sijaitsee lähellä Kirkonkylän osayleiskaava-aluetta ja koostuu peltomaasta (n. 1,39 hehtaaria) ja metsämaasta (n. 1,38 hehtaaria). Alueen metsän arvoksi on laskettu euroa. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunta ostaa n. 2,77 hehtaaria Kirkonkylässä sijaitsevasta tilasta Ek RN:o 3:21 ja alueella kasvavan metsän hintaan euroa. Kauppahinta on laskettu siten, että maapohjan hinta on 1 /m 2 ja alueen puuston arvo ostaa Lars Ekblomilta n. 2,77 hehtaaria Kirkonkylässä sijaitsevasta tilasta Ek RN:o 3:21 ja alueella kasvavan metsän hintaan euroa.

10 Kunnanvaltuusto Tiemaan ostaminen Ähtävältä; Ahlvik Pedersören kunta on tarkistanut Pössbackantien linjauksen Ähtävän asemakaavaalueella, ja muutos koskee muutamia kiinteistöjä. Uusi tienlinjaus rakennettiin jo vuonna 2005, mutta kunta ei ole vielä maksanut korvauksia. Tilasta Ahlvik RN:o 3:76 on käytetty noin 515 m 2 tiealueeksi. Maanomistajalle on tarjottu 1 /m 2, mikä merkitsee yhteensä 515 tiemaasta. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunta ostaa n. 515 m 2 tiealuetta Ähtävän kylässä sijaitsevasta tilasta Ahlvik RN:o 3:76 hintaan 1 /m 2. Alueen myyjä on Rut Ahlvik ostaa Rut Ahlvikilta n. 515 m 2 :n suuruisen tiealueen Ähtävän kylässä sijaitsevasta tilasta Ahlvik RN:o 3:76. Kauppahinta on yhteensä 515.

11 Kunnanvaltuusto Tiemaan ostaminen Ähtävältä, Rådmansin kuolinpesä Pedersören kunta on tarkistanut Pössbackantien linjauksen Ähtävän asemakaavaalueella ja muutos koskee muutamia kiinteistöjä. Uusi tienlinjaus rakennettiin jo vuonna 2005, mutta kunta ei ole vielä maksanut korvauksia. Tilasta Riåker RN:o 3:66 on käytetty noin 420 m 2 tiealueeksi. Maanomistajalle on tarjottu 1 /m 2, mikä merkitsee yhteensä 420 tiemaasta. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunta ostaa n. 420 m 2 tiealuetta Ähtävän kylässä sijaitsevasta tilasta Riåker RN:o 3:66 hintaan 1 /m 2. Alueen omistavat Verner ja Anni Rådmansin kuolinpesän osakkaat ostaa Verner ja Anni Rådmansin kuolinpesältä n. 420 m 2 :n suuruisen tiealueen Ähtävän kylässä sijaitsevasta tilasta Riåkern RN:o 3:66. Kauppahinta on yhteensä 420.

12 Kunnanvaltuusto Maa-alueen ostaminen Ähtävältä tien leventämistä varten; Gunell Ähtävän seurakuntatontin pohjoispuolella olevaa katua on levennettävä seurakuntakodille ja viereiselle asuntotalolle kulkevaa liikennettä varten. Levennyksen toteuttamiseksi kunnan tulisi ostaa n. 386 m 2 tilasta Gammelgård RN:o 5:39. Maanomistajalle on tarjottu 1 /m 2 eli yhteensä 386. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunta ostaa katualuetta varten n. 386 m 2 Ähtävällä sijaitsevasta tilasta Gammelgård RN:o 5:39 hintaan 1 /m 2. Kauppahinta on yhteensä 386 ja myyjät ovat Karl Erik Gunellin oikeudenomistajat sekä Berit Gunell ostaa Karl-Erik Gunellin oikeudenomistajilta sekä Berit Gunellilta n. 386 m 2 :n suuruisen tiealueen Ähtävän kylässä sijaitsevasta tilasta Gammelgård RN:o 5:39. Kauppahinta on yhteensä 386.

13 Kunnanvaltuusto Tarkennus päätökseen, joka koskee maa-alueiden ostamista Lövöstä; Ström Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 10. helmikuuta 2014 (8 ) ostaa Rune Strömiltä yhteensä n. 20,77 hehtaaria peltomaata Lövössä sijaitsevasta tilasta Tolfmans RN:o 38:0 hintaan euroa/hehtaari tai yhteensä euroa. Kauppakirjan kirjoittamisen yhteydessä on tullut tietoon, että ostetut alueet tulevat kahdesta eri tilasta: n. 18,77 hehtaaria tilasta Tolfmans RN:o 38:0 ja n. 2,0 hehtaaria tilasta Arvet RN:o 7:126. Kunnanhallitus todistaa, että kunnanvaltuuston päätös 10. helmikuuta 2014, 8, koskee tiloihin Tolfmans RN:o 38:0 ja Arvet RN:o 7:126 kuuluvia alueita yhteensä n. 20,77 hehtaaria. Valtuuston päätöksen liitteinä olevat kartat ovat yhtäpitävät ostettujen maa-alueiden kanssa. Kunnanvaltuustolle ilmoitetaan tiedoksi päätöksen tarkennus, joka koskee kaupan kohteena olevia alueita ja tiloja merkitsi tarkennuksen tiedoksi.

14 Kunnanvaltuusto Maa-alueiden vaihto Lövössä; Nyström Kunta on neuvotellut Tomas Nyströmin kanssa Lövön kylässä sijaitsevien maa-alueiden vaihdosta. Vaihtokaupassa kunta vaihtaisi Rune Strömiltä ostamansa maa-alueet rautatien varrella Lövössä sijaitsevaan kallioalueeseen, jonka omistaa Tomas Nyström. Vaihdossa Tomas Nyström saisi n. 20,77 hehtaaria viljelysmaata tiloista Tolfmans RN:o 38:0 ja Arvet RN:o 7:126 ja kunta saisi n. 6,7 hehtaaria tilasta Träsk- Kulla RN:o 37:4. Nyström maksaa välirahana Pedersören kunnalle euroa. Vaihtokirjan luonnos on esityslistan liitteenä. Vaihtokirjassa mainitaan kaikki ehdot, jotka on täytettävä ennen maakaupan toteuttamista. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunta vaihtaa Tomas Nyströmin kanssa maa-alueita Lövössä seuraavasti: Tomas Nyström saa n. 20,77 hehtaaria peltomaata tiloista Tolfmans RN:o 38:0 ja Arvet RN:o 7:126. Pedersören kunta saa n. 6,7 hehtaaria tilasta Träsk-Kulla RN:o 37:4 ilman alueella kasvavaa puustoa. Lisäksi kunta saa välirahaa euroa. Kaikki vaihtokirjaluonnoksessa mainitut ehdot tulee täyttää ennen maakaupan toteuttamista vaihtaa Lövössä maa-alueita Tomas Nyströmin kanssa seuraavasti: Tomas Nyström saa n. 20,77 hehtaaria peltomaata tiloista Tolfmans RN:o 38:0 ja Arvet RN:o 7:126. Pedersören kunta saa n. 6,7 hehtaaria tilasta Träsk-Kulla RN:o 37:4 ilman alueella kasvavaa puustoa. Lisäksi kunta saa välirahaa euroa.

15 Kunnanvaltuusto Kaikki vaihtokirjaluonnoksessa mainitut ehdot tulee täyttää ennen maakaupan toteuttamista.

16 Kunnanvaltuusto Maa-alueen myynti Lövöstä; Ja-Ko Betoni Oy Ab Pedersören kunta on keskustellut Ja-Ko Betoni Oy Ab:n kanssa Lövön kylässä sijaitsevan maa-alueen luovuttamisesta. Kunta saa kyseisen alueen Tomas Nyströmin ja Pedersören kunnan välisessä vaihtokaupassa. Ja-Ko Betoni Oy:lle luovutettavaksi tarkoitettu alue sijaitsee rautatien varrella Lövön kylässä. Noin 6,7 hehtaarin suuruinen alue kuuluu tilaan Träsk-Kulla RN:o 37:4. Alueen arvoksi on laskettu euroa, kun puuston hintaa ei lasketa mukaan. Esityslistan liitteenä on kauppakirjan luonnos. Kauppakirjassa mainitaan kaikki ehdot, joiden tulee olla täytettynä ennen kuin maakauppa voidaan toteuttaa. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunta luovuttaa n. 6,7 hehtaaria Lövön kylässä sijaitsevasta tilasta Träsk-Kulla RN:o 37:4 Ja-Ko Betoni Oy Ab:lle hinnasta euroa. Alueen puusto ei sisälly kauppaan. Kaikki kauppakirjaluonnoksessa mainitut ehdot tulee täyttää ennen kuin maakauppa voidaan toteuttaa _ luovuttaa n. 6,7 hehtaaria Lövön kylässä sijaitsevasta tilasta Träsk-Kulla RN:o 37:4 Ja-Ko Betoni Oy Ab:lle hinnasta euroa. Alueen puusto ei sisälly kauppaan. Kaikki kauppakirjaluonnoksessa mainitut ehdot tulee täyttää ennen kuin maakauppa voidaan toteuttaa.

17 Kunnanvaltuusto Omavelkaisen takauksen myöntäminen; Kiinteistö Oy Storbacken II Pedersören kunta on myöntänyt Kiinteistö Oy Storbacken II:lle takauksen valtiokonttorin myöntämän lainan vakuudeksi (kvalt , 49). Sitoumusta on uudistettu ja laina-ajan pidentämisen yhteydessä (laina-aikaa pidennettiin 40 vuodella). Lainan tarkistuksen yhteydessä Valtiokonttori on todennut, että alkuperäinen takauspäätös ei ole riittävän tarkka. Siksi halutaan nyt, että kunnanvaltuusto tekee uuden päätöksen omavelkaisen takauksen myöntämisestä Kiinteistö Oy Storbacken II:lle Valtiokonttorin lainan nro vakuudeksi. Takauspäätös koskee lainasta jäljellä olevaan pääomaa ,27 sekä korkoja, viivästyskorkoja ja perimiskuluja velkakirjaehtojen mukaan. (valmistelu: talous- ja kehitysjohtaja) Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto päättää myöntää Kiinteistö Oy Storbacken II:lle omavelkaisen takauksen Valtiokonttorin lainan nro vakuudeksi. Takauspäätös koskee lainasta jäljellä olevaa pääomaa ,27 euroa sekä korkoja, viivästyskorkoja ja perimiskuluja velkakirjaehtojen mukaan myöntää Kiinteistö Oy Storbacken II:lle omavelkaisen takauksen Valtiokonttorin lainan nro vakuudeksi. Takauspäätös koskee lainasta jäljellä olevaa pääomaa ,27 euroa sekä korkoja, viivästyskorkoja ja perimiskuluja velkakirjaehtojen mukaan.

18 Kunnanvaltuusto Valitusosoitus Valituskiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n nojalla saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 21-22, 32 ja 36. HvalL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen: Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, VAASA. Valitus tulee toimittaa hallinto-oikeudelle, niin että se on perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä. Valitus voidaan toimittaa hallinto-oikeudelle myös telekopiona numeroon tai sähköpostina osoitteeseen Valitusaika alkaa Kunnallisvalitus, pykälät: ja Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika päivää päivää päivää

19 Kunnanvaltuusto Hankintaa koskeva päätös Hankintaa koskevan päätöksen voi se, jota asia koskee, saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi kirjallisella hakemuksella osoitteeseen: Markkinaoikeus, PL 118, HELSINKI Pykälä: Valitusaika: 14 päivää Hakemus on jätettävä 14 päivän kuluessa siitä kun asianosainen on saanut päätöksestä tiedon. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta muutosvaatimuksen perustelut Valituskirjan on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa/on toimitettava: Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä 22.3.2012

PÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä 22.3.2012 KRUUNUPYYN KUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä Nro 2/2011 2/22 Kokousaika Torstaina 22. maaliskuuta 2012, klo 19.00 19.15 Kokouspaikka Kunnantalo Päättäjät: Varajäsenet: Albäck, Peter Albäck-Tokou, Siv Backman,

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä 14.6.2010

Kunnantoimisto Kemiössä 14.6.2010 3/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: klo 18.00-18.57 Kokouspaikka: Vretantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen, poissa

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1 PÖYTÄKIRJA 11/2009 Toimielin Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus 14.10.2009 1 Kokousaika Keskiviikko 14. lokakuuta 2009 klo 16.00 18.05 Kokouspaikka Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168 Kunnanvaltuusto 29.09.2009 ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 171 76 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 172 77 Omavelkaisen takauksen

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 88

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 88 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 88 Kunnanhallitus Aika Paikka 30.03.2015 klo 17:00-20:00 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 18/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 30.9.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 15. toukokuuta 2014 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 Kaupunginhallitus 24.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 184 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 185 148 LISÄMÄÄRÄRAHA

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot