MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2007"

Transkriptio

1 MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2007

2 2

3 SISÄLTÖ Sivu ALLEKIRJOITUKSET TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA JOHTOKUNNAN KATSAUS TULOKSELLISUUDEN KUVAUS TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN ANALYYSI Rahoitus Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA TUOTTO- JA KULULASKELMA INTÄKTS- OCH KOSTNADSKALKYL TASE BALANSRÄKNING RAHOITUSLASKELMA LIITETIEDOT: LIITE 1. TULOSLASKELMA (KIRJANPITOLAIN MUKAINEN) LIITE 2. A TULOSLASKELMA LIITE 2. B TASE (LAADITTU SUORITEPERUSTEELLA) LIITE 3 MUUT VALTIOKONTTORIN VAATIMAT LIITTEET LIITE 4. TULOKSEN MUODOSTUMINEN TILIKAUTENA

4 4

5 ALLEKIRJOITUKSET MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTO Maatalouden interventiorahaston johtokunta on tänään hyväksynyt rahaston tilinpäätöksen (toimintakertomus ja tuotto- ja kululaskelma, tase sekä rahoituslaskelma ja muut liitetiedot) vuodelta Helsingissä, 27. päivänä helmikuuta 2008 Hannele Laihonen Esko Laurila Erja Ketko Petri Syrjänen Päivi Wallin Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Tilinpäätös on laadittu sovellettaviksi tulevien säännösten ja hyvän kirjanpitotavan mukaan. Helsingissä. päivänä kuuta 2008 Tuula Laitinen, JHTT Ari Lehto, KHT 5

6 6

7 1. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA JOHTOKUNNAN KATSAUS Vuosi 2007 oli rahaston kolmastoista toimintavuosi. Rahaston toimijakenttä uudistui Maksajavirastotehtävät, joihin myös interventiotoiminta kuuluu, siirrettiin mainitusta päivämäärästä lukien uudelle Maaseutuvirastolle. Maa- ja metsätalousministeriön ja ministeriön tietopalvelukeskuksen maksujen hyväksymis- ja maksatustehtävät siirtyivät siten Maaseutuvirastoon. Maa- ja metsätalousministeriölle jäi vain yleisvalvonta, Valtiokonttorin ja rahaston johtokunnan tehtävät säilyivät ennallaan. Rahaston varainhankinnassa tapahtui kertomusvuonna muutoksia; uutena rahoitusinstrumenttina otettiin käyttöön luotollinen tili. Interventiorahaston kautta rahoitetun tukitoiminnan volyymi laski edellisvuodesta noin 45 %. Volyymin lasku johtui EU:n vientitukitasojen laskusta ja maidon vientituen nollatasosta loppuvuonna. Sisämarkkinatuet supistuivat 37 % edellisvuodesta. Interventiovarastoissa olleet tuotteet myytiin kaikki vuoden aikana, eikä uusia tuotteita ostettu sisään. Rahaston johtokunta vastaa rahaston hallinnosta sekä talouden ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Johtokunnan tehtävät on määritelty maatalouden interventiorahastosta annetun lain 4 :ssä. Johtokunnan tärkein tehtävä on turvata rahastosta maksettavien menojen rahoitus. MIRAN TOIMINTA milj. milj. milj. 1. EU:n rahoittama tukitoiminta Vientituet 60,8 44,2 23,1 Sisämarkkinatuet 11,0 12,0 7,17 Tukien tarkaisinperinnät, korot, sanktiot ja vakuusmenetykset -0,07-0,15-0,04 EU-tuet yhteensä 71,7 56,0 30,2 2. Rahaston tuotot (+) ja kulut (-) Menekinedistämisen kansallinen osuus -0,14-0,22-0,31 Tuotot interventiosta 1,23 6,20 2,39 Kulut interventiosta -0,79-3,97-2,22 Tuotot vakuusperinnöistä 0,30 0,10 0,05 Rahoituskulut -0,3-0,95-0,16 Ruoka-avun kansall. kulut -0,78-0,74-0,82 Kiinteät kulut -0,03-0,10-0,03 Tuotoista ja kuluista valtion vastattaviksi jää 0,51-0,33 1,10 3. Liiketoiminta Interventio-ostot 11,2 28,0 0,0 Interventiomyynnit 2,7 28,7 15,6 4. Tuloutukset EU:sta 75,4 56,0 29,1 Valtion talousarviosta 1,0 1,6 2,0 5. Tunnuslukuja Rahaston varat 0,4 3,8 4,6 Lainapääoma 16,2 17,5 0,0 Oma pääoma 2,9 4,8 5,7 Rahaston tulos -0,5 0,3-1,1 Lainan keskikorko (%) 2,079 2,947 3, Toimintaan liittyvät asiakirjat kpl todistukset ja päätökset Pääosa menoista on kokonaan EU:n rahoittamia; EU:n rahoitusosuus tuloutetaan rahastoon. Koska EU:n rahoitus tuloutuu jälkikäteen, rahaston on katettava menot ensin kansallisista 7

8 varoista. Valtioneuvosto on myöntänyt rahastolle tätä tarkoitusta varten 250 milj. euron lainanottovaltuuden. Interventiotoiminnan supistuminen vähensi lainanoton tarvetta merkittävästi. Vuonna 2007 EU:n rahoittaman toiminnan osuus oli 96 % ja Suomen valtion 4 % kaikista rahaston menoista. Tarvittavan lainamäärän supistuminen johti siihen, että lainan saanti markkinoilta vaikeutui. Rahaston lainanotto toteutettiin alkuvuonna edelleen euromääräisten rahoitustodistusten liikkeeseenlaskulla, mutta toukokuussa siirryttiin lainanotossa luotollisen tilin käyttöön. Lainasaldo oli suurimmillaan tammikuun alussa 17,5 milj. euroa ja supistui heinäkuun lopulla nollaan, mikä oli lainatilanne aina vuoden loppuun asti. Rahaston tulos päättyneeltä tilikaudelta 2007 oli 1,1 milj. euroa alijäämäinen. Vuoden 2007 talousarviossa osoitettu 2 milj. euron siirto toteutettiin huhtikuussa. Oma pääoma kasvoi 0,9 milj. eurolla noin 5,7 milj. euroon. Katsaus tulevaan toimintaan: Vuonna 2008 rahaston toiminta supistuu ratkaisevasti, kun interventiorahastolakia on muutettu lukien siten, että valtion talousarvioon osoitettavista varoista maksetaan kaikki muut interventiotoiminnan menot paitsi ruoka-apu ja interventiovarastointi. Vastaavasti EU:n rahoitusosuus tuloutuu valtion talousarvioon. Lisäksi vuonna 2008 arvioidaan interventiovarastoinnin olevan tilapäisesti poissa käytössä, joten rahoitettavana on vain ruoka-apu vähävaraisille. Toiminnan volyymiksi muodostunee noin 3,5 milj. euroa TULOKSELLISUUDEN KUVAUS Rahaston tehtävistä säädetään lailla ja asetuksella. Rahaston lainanottovaltuudesta annetussa valtioneuvoston päätöksessä todetaan, että lainaa voidaan ottaa ja nostaa vain siinä määrin kuin rahaston rahoitustilanne edellyttää, ja laina-aika on enintään yksi vuosi. Ministeriö ei ole asettanut erikseen tulostavoitteita rahaston toiminnalle. Johtokunta on itse asettanut tavoitteikseen: A. Toiminnan edellyttämän rahoituksen turvaaminen häiriöittä B. Vaikuttavuus ja tehokkuus C. Raportoinnin luotettavuus ja kattavuus A. Ensimmäinen tavoite tarkoittaa rahaston vastuulla olevan EU:n interventiotoiminnan rahoituksen turvaamista kaikissa oloissa. Tämä tarkoittaa rahastosta maksettaviksi tulevien tukimenojen ja varastoonostojen edellyttämän lainamäärän ottamista. Vuoden 2007 interventiotoiminnan rahoitus turvattiin ja tavoite toteutui. B. Tavoite edellyttää, että rahoituksen hankinta tapahtuu mahdollisimman pienin kustannuksin. Rahoitus tulee turvata, mutta lainaa tulee ottaa vain välttämätön määrä. Lainojen määrien oikea arviointi ja eräpäivien ajoittaminen Euroopan maatalousrahastolta saatavien maksatusten mukaan on likviditeetin ja korkokustannusten kannalta tärkeätä. Vaikuttavuus ja tehokkuus saavutetaan määrittämällä lainasummat ja 8

9 nosto- ja takaisinmaksuajat joustavasti ja mahdollisimman tarkoin rahoitustarvetta vastaavasti. Kertomusvuonna jatkettiin käytäntöä tehdä ehdollisia lainapäätöksiä eli valtuuspäätöksiä. Lainaa nostettaessa määrä tarkennettiin 2 vrk ennen nostopäivää. Merkittävin muutos oli luotollisen tilin käyttöönotto toukokuun alusta. Luotollinen tili mahdollistaa hyvin pienen rahastosaldon pitämisen, jolloin turhia luottokustannuksia ei synny sekä lainanoton varmistamisen, jos rahoitustodistuksille ei löydy halukkaita ostajia. Vaikuttavuus- ja tehokkuustavoitteen voidaan katsoa toteutuneen kohtuullisesti. Heinäkuun jälkeen rahaston käytettävissä olevat varat kasvoivat, kun kaikki luotto oli maksettu pois, ja olivat vuoden lopulla noin 4,6 milj. euroa. C. Edellä todetut tavoitteet A ja B edellyttävät tarkkaa tietoa menojen ajoittumisesta ja rahamarkkinoiden muutostrendeistä. Maa- ja metsätalousministeriö ( lukien Maaseutuvirasto) toimittaa johtokunnalle menoennusteet lainapäätöksiä varten. Johtokunta mm. päättää varojen käyttösuunnitelmasta ja antaa vuosittaisen tilinpäätöksen lisäksi myös välitilinpäätöksen tilanteen pohjalta sekä seuraa kuukausittain rahavirtaa, tulosta ja tasetta. Näistä johdettu budjettisiirron tarve määritetään mahdollisuuksien mukaan jo alkuvuodesta. Johtokunnan vuoden 2007 toiminta tuki edellä todettujen tavoitteiden toteutumista. Johtokunta kokoontui 11 kertaa, minkä lisäksi se piti 1 puhelinkokouksen. Johtokunta teki rahoitustodistusten liikkeeseenlaskuja kaikkiaan 10 milj. euron edestä, minkä lisäksi luotollista tiliä käytettiin noin 7,6 milj. euron rahoituseriin. Rahaston johtokunnan toiminnasta aiheutui vuonna 2007 kuluja yhteensä euroa, mistä euroa (-13 %) oli kokous- ja kuukausipalkkioita, 1600 euroa (-33 %) toimistomenoja ja euroa muita menoja (mm. tilintarkastuspalkkio). Pienin otettu lainamäärä oli 0,1 milj. euroa ja suurin 8,0 milj. euroa. Keskimääräinen vuoden 2007 lainan viikkosaldo oli 4,51 milj. euroa ja keskimääräinen rahaston viikkosaldo 5,30 milj. euroa (loppuvuonna saldo kasvoi ilman lainanottoa). EU:n interventiotoimintaan liittyvät muut vastuut on Maaseutuvirastolla, jonka toimintakertomuksessa olevat tuloksellisuuden kuvaukset kattavat myös varsinaisen EU:n interventiotoiminnan TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN ANALYYSI Rahoitus Kertomusvuonna uusia lainoja nostettiin eli rahoitustodistuksia laskettiin liikkeeseen ja luotollista tiliä käytettiin kaikkiaan 15,3 milj. euroa. Lainoja maksettiin takaisin 32,8 milj. euroa. Rahasto järjesti vuonna 2007 rahoituksen tukimenoille, joiden määrä oli kaikkiaan 31,3 milj. euroa. Varsinaisten tukien lisäksi rahasto rahoitti interventiovarastointia 2,2 milj. eurolla. Interventio-ostoja ei tehty, mutta varastovuokria maksettiin alkuvuonna. 9

10 Interventiosta myytiin tuotteita 15,6 milj. eurolla (varastot tyhjiksi). Varastopääoman supistumisesta johtuen rahoituskulut alenivat 83 % edellisvuodesta, vaikka korkotaso nousi 1 prosenttiyksiköllä 2,9:stä noin 3,9 prosenttiin. Yleisesti korot rahamarkkinoilla olivat nousussa. Tammi-syyskuussa rahastolle tärkeä 1 kk euribor oli nousussa tasolta 3,6 % tasoon 4,4 %. Nousu muuttui laskuksi loka-marraskuuksi, mutta nousi edelleen joulukuussa ja saavutti vuoden korkeimman tasonsa joulukuun puolivälissä, minkä jälkeen korko laski ja päätyi 4,37 %:iin vuoden viimeisellä viikolla. Rahaston nostamien lainojen korot olivat hieman alle euribor-korkojen. Rahoituksen korkokulut supistuivat edellisvuodesta peräti 83 %, mikä johtui interventiovarastojen supistumisesta ja niiden tarvitseman lainapääoman pienenemisestä nollaan. Lainoituksen korkotaso nousi tammikuun 3,6 %:sta kesäkuun 4,2 %:iin. Rahaston kertomusvuonna ottamien lainojen keskikorko oli 3,887 %. (vuonna 2006 vastaava luku oli 2,947 %). Rahaston liikkeeseen laskemien uusien rahoitustodistusten juoksuajat olivat päivää. Edellisvuonna liikkeeseen lasketuista rahoitustodistuksista oli lisäksi alkuvuonna käytössä 6 kk ja 4 kk rahoitustodistukset. Toukokuusta lähtien laina otettiin käyttäen luotollista tiliä, jolloin luottoajaksi muodostui päivää. Lainojen keskimääräinen saldo (viikkokeskiarvo) vuonna 2007 oli noin 4,5 milj. euroa, kun se vuonna 2006 oli noin 32,1 milj. euroa. Lainamäärän supistuminen johtui interventiovarastoista tapahtuneesta myynnistä (15,6 milj. euroa). Marraskuuhun mennessä varastot oli myyty tyhjiksi. Interventiovarastojen kustannuskorvausten ylijäämä (ilman laskennallista korkokulua) oli 0,17 milj. euroa ja vakuuspidätykset 0,05 milj. euroa. Valtion talousarviosta siirrettiin rahastoon 2,0 milj. euroa vuonna Rahaston tuotot, jotka muodostuvat interventiovarastoinnista ja pidätetyistä vakuuksista, olivat vuonna 2007 noin 2,44 milj. euroa. Rahaston kulut näistä toiminnoista olivat vastaavasti noin 2,22 milj. euroa. Vuoden 2007 interventiovarastointi lisäsi siten hieman rahaston ylijäämää Talousarvion toteutuminen Valtion vuoden 2007 talousarviossa momentilla ( ) osoitettiin siirroksi Maatalouden interventiorahastoon 2,0 milj. euroa kattamaan niitä menoja, joita EU ei korvaa rahastolle. Näiden menojen määräksi vuonna 2007 arvioitiin noin 2,885 milj. euroa, joista 0,885 milj. euroa arvioitiin katettavan muilla tuloilla. Talousarviossa osoitettu määräraha siirrettiin rahastoon. Niiden menojen määrä, joita EU ei korvaa rahastolle, oli 1,319 milj. euroa (ero ennustettuun oli -1,566 milj. euroa. Kun budjettisiirto oli 2,0 milj. euroa ja toteutunut tarve 1,319 milj. euroa, rahastoolle jäi 0,681 milj. euroa käytettäväksi vastaavaan tarkoitukseen vuonna Tuotto- ja kululaskelma 10

11 Tilikauden ylijäämä on -1,103 milj. euroa (v ,330 milj. euroa). Toiminnan tuotot supistuivat edellisvuoden 28,8 milj. eurosta 15,6 milj. euroon, missä suurin vähennys johtui interventiomyynnin alenemisesta.toiminnan kulut olivat 15,151 milj. euroa (v ,720 milj. euroa), missä suurin muutos oli ostojen väheneminen 28,0 milj. eurosta nollaan euroon. Rahaston tuloksen oli tehdyssä TT-suunnitelmassa ennustettu olevan -1,566 milj. euroa. Ennustettua parempi tulos johtui korkomenojen laskusta ja menekinedistämiskulujen ennustettua hitaammasta kasvusta. Kansallisiksi vakuusperinnöiksi arvioitiin euroa, ja ne olivat euroa. Korkokulut supistuivat ennustetun 0,89 milj. euron sijasta 0,16 milj. euroon. Ohraa myytiin kotimaahan, yhteisön sisälle sekä vientiin kolmansiin maihin, vehnää myytiin kotimaahan ja luovutettiin ruoka-apuna jaettavaksi interventiovarastoista. Voita myytiin yhteisöalueelle ja luovutettiin ruokaapuna. Myyntikate 3,6 milj. euroa tilitettiin säädösten mukaisesti EU:lle Tase Rahaston vaihto-omaisuuden määrä tilivuoden päättyessä oli 0 euroa (v noin 12,1 milj. euroa). Myynti merkitsi interventiovarastoissa olleiden tuotteiden määrän vähentymistä nollaan. Saamiset olivat 1,7 milj. euroa (v ,1 milj. euroa). Suurimman osan tästä erästä muodostavat saatavat EMTR:sta ja saatavan pieneneminen johtuu tukien vähenemisestä. Rahaston rahoitusvarat olivat vuodenvaihteessa 4,582 milj. euroa (v ,798 milj. euroa). Oma pääoma kasvoi 5,712 milj. euroon edellisvuoden noin 4,815 milj. eurosta. Vieras pääoma oli yhteensä 0,556 milj. euroa (edellisenä vuonna 24,131 milj. euroa). Muutos johtui lyhytaikaisten euromääräisten lainojen loppumisesta (v ,500 milj. euroa). Taseen loppusumma oli 6,268 milj. euroa (v ,946 milj. euroa) SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA Koska rahaston tehtävät on säädöksin jaettu maa- ja metsätalousministeriön, ministeriön tietopalvelukeskuksen ( ), Maaseutuviraston ( lukien), Valtiokonttorin ja rahaston johtokunnan kesken, jokainen vastuullinen organisaatio vastaa omien tehtäviensä sisäisen valvonnan järjestämisestä. Interventiotoiminnan vastuuta on hajautettu usealle organisaatiolle, mikä edellyttää kokonaisvastuun kantavalta maa- ja metsätalousministeriöltä huomion kiinnittämistä kokonaisuuden hallintaan. Tässä toimintakertomuksessa käsitellään johtokunnan tehtävien sisäisen valvonnan järjestämistä. 11

12 Rahaston johtokunta suorittaa säännöllisesti lainanottoon, maksuvalmiuteen ja rahoituskustannuksiin liittyvää sisäistä valvontaa (jokaisen kokouksen asialistalla on kohdat näistä). Rahaston johtokunta käy läpi Maaseutuviraston raportointijärjestelmästä tulostetut tuotekohtaiset menot, usean kuukauden likviditeettiennusteet, rahoitustodistus- ja lainaluettelot, samoin kuin rahavirtalaskelmat sekä tuloksen ja taseen kuukausivertailut. Lainanoton lisätarpeen varalle on käytössä puhelinkokous. Johtokunnan tekemät päätökset lainanoton enimmäismääristä ovat luoneet paremmat mahdollisuudet lainanoton oikeamääräiseen mitoitukseen, ja myös vähentäneet puhelinkokouksia. Johtokunta toteaa, että sen toiminnassa käytetty sisäinen valvonta täyttää sille säädetyt vaatimukset. 12

13 2. TUOTTO- JA KULULASKELMA 2007 Maatalouden interventiorahasto TUOTTO- JA KULULASKELMA TOIMINNAN TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot , ,87 Muut toiminnan tuotot , , , ,64 TOIMINNAN KULUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,05 EU-korv./ostojen arvonalennus ,07 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) , ,21 Henkilöstökulut , ,41 Vuokrat , ,57 Palvelujen ostot , ,19 Muut kulut , , , ,67 JÄÄMÄ I , ,97 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoituskulut , ,77 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset kulut -837,46 JÄÄMÄ II , ,74 SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT Tuotot Tuotot elinkeinoelämälle EAGF-rah , ,23 Tuotot kotitalouksille EAGF-rah , , , ,50 Kulut Kulut elinkeinoelämälle , ,50 Kulut kotitalouksille , , , ,77 JÄÄMÄ III , ,47 TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ , ,47 Maaseutuvirasto ah 13

14 Intäkts- och kostnadskalkyl Interventionsfonden för jordbruket INTÄKTS- OCH KOSTNADSKALKYL Intäkter av verksamhet Intäkter av avgiftsbelagda verksamhet , ,87 Övriga intäkter , , , ,64 Kostnader av verksamhet: Material, förnödenheter och varor Inköp ,05 EU-komp. /nedskrivningar av inköp ,07 Ökning (-) eller minskning (+) av lager , ,21 Personalkostnader , ,41 Hyror , ,57 Inköp av tjänster , ,19 Övriga kostnader , , , ,67 Återstod I , ,97 Finansiella intäkter och kostnader Finansiella kostnader , ,77 Tillfälliga kostnader Tillfälliga kostnader -837,46 Återstod II , ,74 Överföringsekonomins intäkter och kostnader: Intäkter: Intäkter för näringsliv från EAGF-fond , ,23 Intäkter för huslig ekonomi från EAGF-fond , , , ,50 Kostnader: Avgifter för näringsliv , ,50 Avgifter för huslig ekonomi , , , ,77 Återstod III , ,47 Räkenskapsperiodens intäkts-/kostnadsåterstod , ,47 Landsbygdsverket ah 14

15 3. TASE Maatalouden interventiorahasto TASE VASTAAVAA VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS VAIHTO-OMAISUUS Tavarat ,17 LYHYTAIKAISET SAAMISET Myyntisaamiset ,45 Siirtosaamiset , ,85 Muut lyhytaikaiset saamiset , , , ,20 RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT Yhdystilisaatava valtiolta , ,59 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ , ,96 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,96 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Rahaston pääoma , ,41 Edellisten tilikausien pääoman muutos , ,76 Talousarviosiirrot Tilikauden tuotto-/kulujäämä , , , ,12 VIERAS PÄÄOMA LYHYTAIKAINEN Lyhytaik.euromääräiset lainat Rahaston hoitoon jätetyt vieraat varat , ,29 Siirtovelat 6 461, , , ,84 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , , ,96 Maaseutuvirasto ah 15

16 Balansräkning Interventionsfonden för jordbruket BALANSRÄKNING AKTIVA OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Färdiga produkter / Varor ,17 Kortfristiga fordningar Försäljningsfordringar ,45 Resultatregleringar , ,85 Övriga kortfristiga fordringar , , , ,20 Kassa, banktillgodohavanden och andra finansieringsmedel Kollektivkontofordring från staten , ,59 OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR SAMMANLAGT , ,96 AKTIVA SAMMANLAGT , ,96 PASSIVA EGET KAPITAL Fondens kapital , ,41 Förändringar i kapitalet från tidigare räkenskapsperioder , ,76 Kapitalöverföringar Räkenskapsperiodens intäkts-/kostnadsåterstod , , , ,12 FRÄMMANDE KAPITAL Kortfristigt Lån Främmande medel lämnade i fondens vård , ,29 Resultatregleringar 6 461, , , ,84 FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT , ,84 PASSIVA SAMMANLAGT , ,96 Landsbygdsverket ah 16

17 4. RAHOITUSLASKELMA 2007 MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTO RAHASTON RAHOITUSLASKELMA OMA TOIMINTA Veronluonteiset tulot 0 0 Palv. myynti, vuokrat, käyttökorv. ja muut toim.tulot , ,36 Korkotulot ja voiton tuloutukset Tavaroiden ja palveluiden ostomenot , ,95 Henkilöstömenot , ,41 Muut menot , ,19 Korkomenot , ,77 OMAN TOIMINNAN RAHAVIRTA , ,96 SIIRTOTALOUS Siirtotalouden tulot , ,57 Tulonsiirrot kunnille Tulonsiirrot elinkeinoelämälle , ,50 Tulonsiirrot kotitalouksille , ,27 Muut tulonsiirrot kotimaahan SIIRTOTALOUDEN RAHAVIRTA , ,80 INVESTOINNIT Käyttöomaisuusinvestoinnit Käyttöomaisuuden myyntivoitot Sijoitukset arvopapereihin Sijoitusten myyntivoitot Annetut lainat , ,85 Annettujen lainojen takaisinmaksut INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,85 RAHOITUS Oman pääoman muutos josta siirrto talousarviosta Velan muutos , ,20 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,20 LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS , ,19 LIKVIDIT VARAT , ,40 LIKVIDIT VARAT , ,59 MUUTOS , ,19 Maaseutuvirasto ah 17

18 5. LIITETIEDOT: LIITE 1. Tuloslaskelma (kirjanpitolain mukainen) Maatalouden interventiorahasto TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,87 Muuttuvat kulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot ,05./. Arvonalennus EU-korv ,07 Varaston väh./ lis , , , ,77 Myyntikate , ,10 Muut toiminnan tuotot Vakuus- ja muut perinnät , ,77 Kiinteät kulut Henkilöstömenot , ,41 Toimistomenot 1 643, ,97 Muut menot 6 414, ,24 Ruoka-avun kulut Kuljetusmenot 9 413, ,33 Muut ruoka-apuun liit , ,17 Arvonlisävero , ,06 Julkinen varastointi Vuokrat , ,57 Muut varasto-palv , , , ,90 Rahoituskulut Korkokulut , ,77 Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset kulut -837,46 Siirtotalouden tuotot ja kulut Siirtotalouden tuotot EU:lta Julkinen varastointi , ,48 Tukipalkkiot , ,12 Tuloutus EU:lle /m-kate , , , ,50 Siirtotalouden kulut elinkeinoelämälle, EU korvaus Vientituet , ,56 Muut tuet , , , ,12 Siirtotalouden kulut elinkeinoelämälle; kans.osuus , ,65 Tilikauden ali-/ylijäämä , ,47 Maaseutuvirasto ah 18

19 Liite 2. A Tuloslaskelma Maatalouden interventiorahasto Liite ja lisätiedot tilinpäätökseen Kirjanpito on laadittu suoriteperusteella TULOSLASKELMA Liikevaihto Kotimaan myynti, ohra ,05 Myynti vientitarkoituksiin, ohra ,17 Yhteisömyynti , ,65 Kotimaan myynti, vehnä ,29 Luovutus ruoka-apuun, vehnä , ,20 Yhteisömyynti, voi ,60 Luovutus ruoka-apuun, voi , , ,93 2 Tavaraostot 3 Varaston muutos vehnä vähennys ,55 ohra vähennys ,62 voi vähennys ,17 4 Varaston arvonalennukset 5 Myyntikate ,76 6 Muut toiminnan tuotot Tuotot vakuuksien pidättämisestä ,38 7 Kiinteät kulut Henkilöstömenot ,78 Toimistopalvelut 1 643,17 Edustusmenot 1 069,45 Muut palvelut 5 344, ,02 Ruoka-avun kulut Kuljetuspalvelut 9 413,59 Muut ruoka-apuun liitt. palv ,70 Alv luov.tuotteista ja palv , ,60 Julk.varast./varastovuokrat: viljatuotteet ,92 voi , ,57 viljaa koskevat varast.hoitok ,02 voita kosk. varast.hoitok , ,21 19

20 8 Rahoituskulut Korkokulut rahoitustodistukset ,69 luotollinen sh-tili , ,07 9 Siirtotalouden tuotot ja kulut Siirtotalouden tuotot EU:lta a) Julkiselle varastoinnille: tekniset kulut EU-korv ,73 rahoituskulut EU-korv , ,64 b) Tukipalkkioihin ,08 c) Myyntikatteen tuloutus EU:lle , ,96 10 Siirtotalouden kulut elinkeinoelämälle, EU korv. Vientituet ,09 Yksityisen varast. tuet ,20 Ohjelmaperust. tuet ,16 Elintarvikeapu ,78 Muut yhteisön sopimat toimet ,35 Muut teollisuustuet ,18 Asiakkailta perityt korj.ja sanktiot , ,08 Siirtotalouden kulut elinkeinoelämälle, kansall.osuus Muut yhteisön sopimat toimet/ menekinedistäminen ,92 Tilikauden ylijäämä , Anja Huuhtanen pääkirjanpitäjä 20

21 Liite 2. B Tase (laadittu suoriteperusteella) Maatalouden interventiorahasto Liite ja lisätiedot tilinpäätökseen Kirjanpito on laadittu suoriteperusteella TASE VASTAAVAA 1 Vaihto-omaisuus 2 Saamiset Myyntisaamiset Tavaramyynti Siirtosaamiset eri luettelon mukaan EAGF saatavat marraskuulta ,23 saatavat joulukuulta , ,80 julkinen varastointi (Faudit-Ed) joulukuu ,91 13.kausi (Faudit-Ed): ohra/ tekniset kust ,74 avoimet asiakasperinnät / tuloutettavia ,38 takaisinperinnän osasuoritus / tuloutettava -7, ,07 Korkoennakot vuodelle 2007 Arvonlisäverosaamiset 1 663, ,27 Muut lyhytaikaiset saamiset eri luettelon mukaan ,12 3 Rahat Interventiorahaston varat valtion kassassa ,86 VASTAAVAA YHTEENSÄ ,25 VASTATTAVAA 4 Oma pääoma Rahaston pääoma ,41 Talousarviosiirrot Aikaisempien tilikausien alijäämä ,29 Tilikauden alijäämä , ,94 5 Vieras pääoma Lainat Rahaston hoitoon jätetyt vieraat varat käteistalletusvakuudet ,16 Siirtovelat Muut siirtovelat eri luettelon mukaan 6 461,15 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , Anja Huuhtanen, pääkirjanpitäjä 21

22 LIITE 3 MUUT VALTIOKONTTORIN VAATIMAT LIITTEET Maatalouden interventiorahasto Liite 1 : Selvitys tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja vertailtavuudesta Tilikauden aikana ei ole tehty tuloksen vertailtavuuteen vaikuttavia muutoksia. Tilinpäätös on laadittu suoriteperusteisesti. Liite 2 : Nettoutetut tulot ja menot Talousarvion ulkopuolisella rahastolla tuloja ja menoja ei nettouteta Liite 3 : Arviomäärärahojen ylitykset Talousarvion ulkopuolisella rahastolla ei ole arviomäärärahoja Liite 4 : Peruutetut siirretyt määrärahat Talousarvion ulkopuolisella rahastolla ei ole siirrettyjä määrärahoja Liite 5 : Henkilöstökulujen erittely Henkilöstökulut , ,37 Palkat ja palkkiot , ,37 Henkilösivukulut 2 968, ,04 Eläkekulut 2 435, ,38 Muut henkilösivukulut 532,74 623,66 Yhteensä , ,41 Liite 6 : Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset Rahastolla ei ole sellaisia omaisuuseriä joista olisi tehtävä suunnitelman mukaisia poistoja Liite 7: Käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot Rahastolla ei ole käyttöomaisuutta. Liite 8: Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot Muutos Rahoitustuotot yhteensä Rahoituskulut Muutos Korot euromääräisistä veloista Muut rahoituskulut Rahoituskulut yhteensä Netto , , , , , , , , ,70 Liite 9: Rahastosta annetut lainat Rahastosta ei myönnetä lainoja Liite 10: Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset Rahasto ei tee sijoituksia 22

23 Liite 11: Taseen rahoituserät ja velat Vaihtuvakorkoiset Kiinteäkorkoiset Yhteensä Alle 1-5 Yli Alle 1-5 Yli 1 vuosi vuotta 5 vuotta 1 vuosi vuotta 5 vuotta Vastaavien rahoituserät Muut lyhytaikaiset saamiset , ,39 Yhdystilisaatavat valtiolta , ,86 Yhteensä , , Vaihtuvakorkoiset Kiinteäkorkoiset Yhteensä Alle 1-5 Yli Alle 1-5 Yli 1 vuosi vuotta 5 vuotta 1 vuosi vuotta 5 vuotta Vastattavien rahoituserät Otetut euromääräiset lainat Talletetut vieraat varat Muut siirtovelat , , , ,15 Yhteensä , ,31 23

24 Liite 12: Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut vastuut Rahasto ei myönnä takauksia eikä takuita Liite 13: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat Rahaston taseeseen ei sisälly rahastoituja varoja Liite 14: Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat Rahasto ei hallinnoi talousarvion ulkopuolella olevia säätiöitä, rahastoja eikä yhdistyksiä. Liite 15: Velan muutokset Muutos Lyhytaikaiset lainat Yhteensä Liite 16: Velan maturiteettijakauma ja duraatio Maturiteettijakauma (velan jakauma jäljellä olevan juoksuajan mukaan) Velkojen juoksuaika kirjanpitoarvo % Käypä arvo kirjanpitoarvo % Käypä arvo 0-1 vuotta , ,04 Velat yhteensä ,04 Velan duraatio (velan markkina-arvolla painotettu kassavirtojen keskimääräinen maksuhetki) Vuosi Duraatio , , , , Liite 17 : Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot Maaseutuvirasto ah 24

( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET. Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013

( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET. Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12014 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET Julkaisun paivämäärä: 7.3.2014

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö Helsinki 14.9.1999 YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys vuonna 2012... 3 Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen

Lisätiedot

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013 Tilinpäätös Tilinpäätös 2014 2013 Tuloste verkkovuosikertomuksesta www.annualreport.finnfund.fi/2014 Sisältö Tilinpäätös Johtokunnan toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 30.12.2014 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TALOUSHALLINNON KOODISTO... 3 2 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TILINPÄÄTÖSRAPORTOINTI... 4 3 AMMATTIKORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.2009-31.12.2009 2 Solteq Tilinpäätös 2009 Sisältö 4 7 8 9 10 11 12 20 21 22 22 22 23 23 24 24 24 24 25 26 28 30 30 31 32 32 33 34 36 36 37 38 38 39 40 41 43 45 45 46

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1 (26) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös LIITTEET Liikelaitokset Kaupunginhallitus 25.3.2013 Tarkastuslautakunta 11.4.2013 Tarkastuslautakunta 15.5.2013 Kaupunginvaltuusto 17.6.2013 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Tilinpäätös ja toimintakertomus Tilinpäätös ja toimintakertomus HYY Yhtymän vuosi 2013 Toimintakertomus 2 Sisältö Toimintakertomus Tilinpäätös Toiminta tilikaudella 4 Tuloslaskelma 13 Liikevaihto ja tulos 4 Tase 14 Kiinteistöt 4 Majoitus

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma.

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma. Vuosikertomus 2003 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Taseen ulkopuoliset sitoumukset Liitetiedot Tunnusluvut Tilikauden tulos ja

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 1.9.2007

KHT-TUTKINTO 1.9.2007 1 / 8 KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 1.9.2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (8 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 5) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja Tilinpäätös

Hallituksen toimintakertomus ja Tilinpäätös Vuosikertomus Hallituksen toimintakertomus ja Tilinpäätös 02 18 57 Hallituksen toimintakertomus Luottokunnan tase Tilintarkastuskertomus 15 20 57 Konsernitase Luottokunnan tuloslaskelma Hallintoneuvoston

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA Helsinki 2006 Painetun julkaisun ISBN 952-213-163-6 Verkkojulkaisun ISBN

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA RUOVEDEN KUNTA Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA VUODELTA 2014 1. PERUSTIETOA KUNNASTA... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 2 3. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 4.9.2011

KHT-TUTKINTO 4.9.2011 1 (62) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 4.9.2011 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (7 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2004 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT SISÄLTÖ 2 Pääjohtajan katsaus 4 Toimintakatsaus 12 Tuloksellisuuden kuvaus 20 Tilinpäätöslaskelmat ja niiden liitteenä annettavat tiedot sekä tilinpäätöksen

Lisätiedot

SOK-yhtymä 2014. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014

SOK-yhtymä 2014. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 SOK-yhtymä 2014 Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 2 SOK-yhtymän tilinpäätös 2014 SOK-yhtymän tilinpäätös 2014 Hallituksen toimintakertomus...4 Konsernitilinpäätös, IFRS... 10 Konsernin tuloslaskelma...10 Konsernitase...11

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.-31.12.2007 Uponor Oyj

TASEKIRJA 1.1.-31.12.2007 Uponor Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2007 Uponor Oyj SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin taloudelliset tunnusluvut 8 Osakekohtaiset tunnusluvut 9 Tunnuslukujen laskentakaavat 10 Konsernituloslaskelma

Lisätiedot