MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2007"

Transkriptio

1 MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2007

2 2

3 SISÄLTÖ Sivu ALLEKIRJOITUKSET TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA JOHTOKUNNAN KATSAUS TULOKSELLISUUDEN KUVAUS TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN ANALYYSI Rahoitus Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA TUOTTO- JA KULULASKELMA INTÄKTS- OCH KOSTNADSKALKYL TASE BALANSRÄKNING RAHOITUSLASKELMA LIITETIEDOT: LIITE 1. TULOSLASKELMA (KIRJANPITOLAIN MUKAINEN) LIITE 2. A TULOSLASKELMA LIITE 2. B TASE (LAADITTU SUORITEPERUSTEELLA) LIITE 3 MUUT VALTIOKONTTORIN VAATIMAT LIITTEET LIITE 4. TULOKSEN MUODOSTUMINEN TILIKAUTENA

4 4

5 ALLEKIRJOITUKSET MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTO Maatalouden interventiorahaston johtokunta on tänään hyväksynyt rahaston tilinpäätöksen (toimintakertomus ja tuotto- ja kululaskelma, tase sekä rahoituslaskelma ja muut liitetiedot) vuodelta Helsingissä, 27. päivänä helmikuuta 2008 Hannele Laihonen Esko Laurila Erja Ketko Petri Syrjänen Päivi Wallin Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Tilinpäätös on laadittu sovellettaviksi tulevien säännösten ja hyvän kirjanpitotavan mukaan. Helsingissä. päivänä kuuta 2008 Tuula Laitinen, JHTT Ari Lehto, KHT 5

6 6

7 1. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA JOHTOKUNNAN KATSAUS Vuosi 2007 oli rahaston kolmastoista toimintavuosi. Rahaston toimijakenttä uudistui Maksajavirastotehtävät, joihin myös interventiotoiminta kuuluu, siirrettiin mainitusta päivämäärästä lukien uudelle Maaseutuvirastolle. Maa- ja metsätalousministeriön ja ministeriön tietopalvelukeskuksen maksujen hyväksymis- ja maksatustehtävät siirtyivät siten Maaseutuvirastoon. Maa- ja metsätalousministeriölle jäi vain yleisvalvonta, Valtiokonttorin ja rahaston johtokunnan tehtävät säilyivät ennallaan. Rahaston varainhankinnassa tapahtui kertomusvuonna muutoksia; uutena rahoitusinstrumenttina otettiin käyttöön luotollinen tili. Interventiorahaston kautta rahoitetun tukitoiminnan volyymi laski edellisvuodesta noin 45 %. Volyymin lasku johtui EU:n vientitukitasojen laskusta ja maidon vientituen nollatasosta loppuvuonna. Sisämarkkinatuet supistuivat 37 % edellisvuodesta. Interventiovarastoissa olleet tuotteet myytiin kaikki vuoden aikana, eikä uusia tuotteita ostettu sisään. Rahaston johtokunta vastaa rahaston hallinnosta sekä talouden ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Johtokunnan tehtävät on määritelty maatalouden interventiorahastosta annetun lain 4 :ssä. Johtokunnan tärkein tehtävä on turvata rahastosta maksettavien menojen rahoitus. MIRAN TOIMINTA milj. milj. milj. 1. EU:n rahoittama tukitoiminta Vientituet 60,8 44,2 23,1 Sisämarkkinatuet 11,0 12,0 7,17 Tukien tarkaisinperinnät, korot, sanktiot ja vakuusmenetykset -0,07-0,15-0,04 EU-tuet yhteensä 71,7 56,0 30,2 2. Rahaston tuotot (+) ja kulut (-) Menekinedistämisen kansallinen osuus -0,14-0,22-0,31 Tuotot interventiosta 1,23 6,20 2,39 Kulut interventiosta -0,79-3,97-2,22 Tuotot vakuusperinnöistä 0,30 0,10 0,05 Rahoituskulut -0,3-0,95-0,16 Ruoka-avun kansall. kulut -0,78-0,74-0,82 Kiinteät kulut -0,03-0,10-0,03 Tuotoista ja kuluista valtion vastattaviksi jää 0,51-0,33 1,10 3. Liiketoiminta Interventio-ostot 11,2 28,0 0,0 Interventiomyynnit 2,7 28,7 15,6 4. Tuloutukset EU:sta 75,4 56,0 29,1 Valtion talousarviosta 1,0 1,6 2,0 5. Tunnuslukuja Rahaston varat 0,4 3,8 4,6 Lainapääoma 16,2 17,5 0,0 Oma pääoma 2,9 4,8 5,7 Rahaston tulos -0,5 0,3-1,1 Lainan keskikorko (%) 2,079 2,947 3, Toimintaan liittyvät asiakirjat kpl todistukset ja päätökset Pääosa menoista on kokonaan EU:n rahoittamia; EU:n rahoitusosuus tuloutetaan rahastoon. Koska EU:n rahoitus tuloutuu jälkikäteen, rahaston on katettava menot ensin kansallisista 7

8 varoista. Valtioneuvosto on myöntänyt rahastolle tätä tarkoitusta varten 250 milj. euron lainanottovaltuuden. Interventiotoiminnan supistuminen vähensi lainanoton tarvetta merkittävästi. Vuonna 2007 EU:n rahoittaman toiminnan osuus oli 96 % ja Suomen valtion 4 % kaikista rahaston menoista. Tarvittavan lainamäärän supistuminen johti siihen, että lainan saanti markkinoilta vaikeutui. Rahaston lainanotto toteutettiin alkuvuonna edelleen euromääräisten rahoitustodistusten liikkeeseenlaskulla, mutta toukokuussa siirryttiin lainanotossa luotollisen tilin käyttöön. Lainasaldo oli suurimmillaan tammikuun alussa 17,5 milj. euroa ja supistui heinäkuun lopulla nollaan, mikä oli lainatilanne aina vuoden loppuun asti. Rahaston tulos päättyneeltä tilikaudelta 2007 oli 1,1 milj. euroa alijäämäinen. Vuoden 2007 talousarviossa osoitettu 2 milj. euron siirto toteutettiin huhtikuussa. Oma pääoma kasvoi 0,9 milj. eurolla noin 5,7 milj. euroon. Katsaus tulevaan toimintaan: Vuonna 2008 rahaston toiminta supistuu ratkaisevasti, kun interventiorahastolakia on muutettu lukien siten, että valtion talousarvioon osoitettavista varoista maksetaan kaikki muut interventiotoiminnan menot paitsi ruoka-apu ja interventiovarastointi. Vastaavasti EU:n rahoitusosuus tuloutuu valtion talousarvioon. Lisäksi vuonna 2008 arvioidaan interventiovarastoinnin olevan tilapäisesti poissa käytössä, joten rahoitettavana on vain ruoka-apu vähävaraisille. Toiminnan volyymiksi muodostunee noin 3,5 milj. euroa TULOKSELLISUUDEN KUVAUS Rahaston tehtävistä säädetään lailla ja asetuksella. Rahaston lainanottovaltuudesta annetussa valtioneuvoston päätöksessä todetaan, että lainaa voidaan ottaa ja nostaa vain siinä määrin kuin rahaston rahoitustilanne edellyttää, ja laina-aika on enintään yksi vuosi. Ministeriö ei ole asettanut erikseen tulostavoitteita rahaston toiminnalle. Johtokunta on itse asettanut tavoitteikseen: A. Toiminnan edellyttämän rahoituksen turvaaminen häiriöittä B. Vaikuttavuus ja tehokkuus C. Raportoinnin luotettavuus ja kattavuus A. Ensimmäinen tavoite tarkoittaa rahaston vastuulla olevan EU:n interventiotoiminnan rahoituksen turvaamista kaikissa oloissa. Tämä tarkoittaa rahastosta maksettaviksi tulevien tukimenojen ja varastoonostojen edellyttämän lainamäärän ottamista. Vuoden 2007 interventiotoiminnan rahoitus turvattiin ja tavoite toteutui. B. Tavoite edellyttää, että rahoituksen hankinta tapahtuu mahdollisimman pienin kustannuksin. Rahoitus tulee turvata, mutta lainaa tulee ottaa vain välttämätön määrä. Lainojen määrien oikea arviointi ja eräpäivien ajoittaminen Euroopan maatalousrahastolta saatavien maksatusten mukaan on likviditeetin ja korkokustannusten kannalta tärkeätä. Vaikuttavuus ja tehokkuus saavutetaan määrittämällä lainasummat ja 8

9 nosto- ja takaisinmaksuajat joustavasti ja mahdollisimman tarkoin rahoitustarvetta vastaavasti. Kertomusvuonna jatkettiin käytäntöä tehdä ehdollisia lainapäätöksiä eli valtuuspäätöksiä. Lainaa nostettaessa määrä tarkennettiin 2 vrk ennen nostopäivää. Merkittävin muutos oli luotollisen tilin käyttöönotto toukokuun alusta. Luotollinen tili mahdollistaa hyvin pienen rahastosaldon pitämisen, jolloin turhia luottokustannuksia ei synny sekä lainanoton varmistamisen, jos rahoitustodistuksille ei löydy halukkaita ostajia. Vaikuttavuus- ja tehokkuustavoitteen voidaan katsoa toteutuneen kohtuullisesti. Heinäkuun jälkeen rahaston käytettävissä olevat varat kasvoivat, kun kaikki luotto oli maksettu pois, ja olivat vuoden lopulla noin 4,6 milj. euroa. C. Edellä todetut tavoitteet A ja B edellyttävät tarkkaa tietoa menojen ajoittumisesta ja rahamarkkinoiden muutostrendeistä. Maa- ja metsätalousministeriö ( lukien Maaseutuvirasto) toimittaa johtokunnalle menoennusteet lainapäätöksiä varten. Johtokunta mm. päättää varojen käyttösuunnitelmasta ja antaa vuosittaisen tilinpäätöksen lisäksi myös välitilinpäätöksen tilanteen pohjalta sekä seuraa kuukausittain rahavirtaa, tulosta ja tasetta. Näistä johdettu budjettisiirron tarve määritetään mahdollisuuksien mukaan jo alkuvuodesta. Johtokunnan vuoden 2007 toiminta tuki edellä todettujen tavoitteiden toteutumista. Johtokunta kokoontui 11 kertaa, minkä lisäksi se piti 1 puhelinkokouksen. Johtokunta teki rahoitustodistusten liikkeeseenlaskuja kaikkiaan 10 milj. euron edestä, minkä lisäksi luotollista tiliä käytettiin noin 7,6 milj. euron rahoituseriin. Rahaston johtokunnan toiminnasta aiheutui vuonna 2007 kuluja yhteensä euroa, mistä euroa (-13 %) oli kokous- ja kuukausipalkkioita, 1600 euroa (-33 %) toimistomenoja ja euroa muita menoja (mm. tilintarkastuspalkkio). Pienin otettu lainamäärä oli 0,1 milj. euroa ja suurin 8,0 milj. euroa. Keskimääräinen vuoden 2007 lainan viikkosaldo oli 4,51 milj. euroa ja keskimääräinen rahaston viikkosaldo 5,30 milj. euroa (loppuvuonna saldo kasvoi ilman lainanottoa). EU:n interventiotoimintaan liittyvät muut vastuut on Maaseutuvirastolla, jonka toimintakertomuksessa olevat tuloksellisuuden kuvaukset kattavat myös varsinaisen EU:n interventiotoiminnan TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN ANALYYSI Rahoitus Kertomusvuonna uusia lainoja nostettiin eli rahoitustodistuksia laskettiin liikkeeseen ja luotollista tiliä käytettiin kaikkiaan 15,3 milj. euroa. Lainoja maksettiin takaisin 32,8 milj. euroa. Rahasto järjesti vuonna 2007 rahoituksen tukimenoille, joiden määrä oli kaikkiaan 31,3 milj. euroa. Varsinaisten tukien lisäksi rahasto rahoitti interventiovarastointia 2,2 milj. eurolla. Interventio-ostoja ei tehty, mutta varastovuokria maksettiin alkuvuonna. 9

10 Interventiosta myytiin tuotteita 15,6 milj. eurolla (varastot tyhjiksi). Varastopääoman supistumisesta johtuen rahoituskulut alenivat 83 % edellisvuodesta, vaikka korkotaso nousi 1 prosenttiyksiköllä 2,9:stä noin 3,9 prosenttiin. Yleisesti korot rahamarkkinoilla olivat nousussa. Tammi-syyskuussa rahastolle tärkeä 1 kk euribor oli nousussa tasolta 3,6 % tasoon 4,4 %. Nousu muuttui laskuksi loka-marraskuuksi, mutta nousi edelleen joulukuussa ja saavutti vuoden korkeimman tasonsa joulukuun puolivälissä, minkä jälkeen korko laski ja päätyi 4,37 %:iin vuoden viimeisellä viikolla. Rahaston nostamien lainojen korot olivat hieman alle euribor-korkojen. Rahoituksen korkokulut supistuivat edellisvuodesta peräti 83 %, mikä johtui interventiovarastojen supistumisesta ja niiden tarvitseman lainapääoman pienenemisestä nollaan. Lainoituksen korkotaso nousi tammikuun 3,6 %:sta kesäkuun 4,2 %:iin. Rahaston kertomusvuonna ottamien lainojen keskikorko oli 3,887 %. (vuonna 2006 vastaava luku oli 2,947 %). Rahaston liikkeeseen laskemien uusien rahoitustodistusten juoksuajat olivat päivää. Edellisvuonna liikkeeseen lasketuista rahoitustodistuksista oli lisäksi alkuvuonna käytössä 6 kk ja 4 kk rahoitustodistukset. Toukokuusta lähtien laina otettiin käyttäen luotollista tiliä, jolloin luottoajaksi muodostui päivää. Lainojen keskimääräinen saldo (viikkokeskiarvo) vuonna 2007 oli noin 4,5 milj. euroa, kun se vuonna 2006 oli noin 32,1 milj. euroa. Lainamäärän supistuminen johtui interventiovarastoista tapahtuneesta myynnistä (15,6 milj. euroa). Marraskuuhun mennessä varastot oli myyty tyhjiksi. Interventiovarastojen kustannuskorvausten ylijäämä (ilman laskennallista korkokulua) oli 0,17 milj. euroa ja vakuuspidätykset 0,05 milj. euroa. Valtion talousarviosta siirrettiin rahastoon 2,0 milj. euroa vuonna Rahaston tuotot, jotka muodostuvat interventiovarastoinnista ja pidätetyistä vakuuksista, olivat vuonna 2007 noin 2,44 milj. euroa. Rahaston kulut näistä toiminnoista olivat vastaavasti noin 2,22 milj. euroa. Vuoden 2007 interventiovarastointi lisäsi siten hieman rahaston ylijäämää Talousarvion toteutuminen Valtion vuoden 2007 talousarviossa momentilla ( ) osoitettiin siirroksi Maatalouden interventiorahastoon 2,0 milj. euroa kattamaan niitä menoja, joita EU ei korvaa rahastolle. Näiden menojen määräksi vuonna 2007 arvioitiin noin 2,885 milj. euroa, joista 0,885 milj. euroa arvioitiin katettavan muilla tuloilla. Talousarviossa osoitettu määräraha siirrettiin rahastoon. Niiden menojen määrä, joita EU ei korvaa rahastolle, oli 1,319 milj. euroa (ero ennustettuun oli -1,566 milj. euroa. Kun budjettisiirto oli 2,0 milj. euroa ja toteutunut tarve 1,319 milj. euroa, rahastoolle jäi 0,681 milj. euroa käytettäväksi vastaavaan tarkoitukseen vuonna Tuotto- ja kululaskelma 10

11 Tilikauden ylijäämä on -1,103 milj. euroa (v ,330 milj. euroa). Toiminnan tuotot supistuivat edellisvuoden 28,8 milj. eurosta 15,6 milj. euroon, missä suurin vähennys johtui interventiomyynnin alenemisesta.toiminnan kulut olivat 15,151 milj. euroa (v ,720 milj. euroa), missä suurin muutos oli ostojen väheneminen 28,0 milj. eurosta nollaan euroon. Rahaston tuloksen oli tehdyssä TT-suunnitelmassa ennustettu olevan -1,566 milj. euroa. Ennustettua parempi tulos johtui korkomenojen laskusta ja menekinedistämiskulujen ennustettua hitaammasta kasvusta. Kansallisiksi vakuusperinnöiksi arvioitiin euroa, ja ne olivat euroa. Korkokulut supistuivat ennustetun 0,89 milj. euron sijasta 0,16 milj. euroon. Ohraa myytiin kotimaahan, yhteisön sisälle sekä vientiin kolmansiin maihin, vehnää myytiin kotimaahan ja luovutettiin ruoka-apuna jaettavaksi interventiovarastoista. Voita myytiin yhteisöalueelle ja luovutettiin ruokaapuna. Myyntikate 3,6 milj. euroa tilitettiin säädösten mukaisesti EU:lle Tase Rahaston vaihto-omaisuuden määrä tilivuoden päättyessä oli 0 euroa (v noin 12,1 milj. euroa). Myynti merkitsi interventiovarastoissa olleiden tuotteiden määrän vähentymistä nollaan. Saamiset olivat 1,7 milj. euroa (v ,1 milj. euroa). Suurimman osan tästä erästä muodostavat saatavat EMTR:sta ja saatavan pieneneminen johtuu tukien vähenemisestä. Rahaston rahoitusvarat olivat vuodenvaihteessa 4,582 milj. euroa (v ,798 milj. euroa). Oma pääoma kasvoi 5,712 milj. euroon edellisvuoden noin 4,815 milj. eurosta. Vieras pääoma oli yhteensä 0,556 milj. euroa (edellisenä vuonna 24,131 milj. euroa). Muutos johtui lyhytaikaisten euromääräisten lainojen loppumisesta (v ,500 milj. euroa). Taseen loppusumma oli 6,268 milj. euroa (v ,946 milj. euroa) SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA Koska rahaston tehtävät on säädöksin jaettu maa- ja metsätalousministeriön, ministeriön tietopalvelukeskuksen ( ), Maaseutuviraston ( lukien), Valtiokonttorin ja rahaston johtokunnan kesken, jokainen vastuullinen organisaatio vastaa omien tehtäviensä sisäisen valvonnan järjestämisestä. Interventiotoiminnan vastuuta on hajautettu usealle organisaatiolle, mikä edellyttää kokonaisvastuun kantavalta maa- ja metsätalousministeriöltä huomion kiinnittämistä kokonaisuuden hallintaan. Tässä toimintakertomuksessa käsitellään johtokunnan tehtävien sisäisen valvonnan järjestämistä. 11

12 Rahaston johtokunta suorittaa säännöllisesti lainanottoon, maksuvalmiuteen ja rahoituskustannuksiin liittyvää sisäistä valvontaa (jokaisen kokouksen asialistalla on kohdat näistä). Rahaston johtokunta käy läpi Maaseutuviraston raportointijärjestelmästä tulostetut tuotekohtaiset menot, usean kuukauden likviditeettiennusteet, rahoitustodistus- ja lainaluettelot, samoin kuin rahavirtalaskelmat sekä tuloksen ja taseen kuukausivertailut. Lainanoton lisätarpeen varalle on käytössä puhelinkokous. Johtokunnan tekemät päätökset lainanoton enimmäismääristä ovat luoneet paremmat mahdollisuudet lainanoton oikeamääräiseen mitoitukseen, ja myös vähentäneet puhelinkokouksia. Johtokunta toteaa, että sen toiminnassa käytetty sisäinen valvonta täyttää sille säädetyt vaatimukset. 12

13 2. TUOTTO- JA KULULASKELMA 2007 Maatalouden interventiorahasto TUOTTO- JA KULULASKELMA TOIMINNAN TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot , ,87 Muut toiminnan tuotot , , , ,64 TOIMINNAN KULUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,05 EU-korv./ostojen arvonalennus ,07 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) , ,21 Henkilöstökulut , ,41 Vuokrat , ,57 Palvelujen ostot , ,19 Muut kulut , , , ,67 JÄÄMÄ I , ,97 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoituskulut , ,77 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset kulut -837,46 JÄÄMÄ II , ,74 SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT Tuotot Tuotot elinkeinoelämälle EAGF-rah , ,23 Tuotot kotitalouksille EAGF-rah , , , ,50 Kulut Kulut elinkeinoelämälle , ,50 Kulut kotitalouksille , , , ,77 JÄÄMÄ III , ,47 TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ , ,47 Maaseutuvirasto ah 13

14 Intäkts- och kostnadskalkyl Interventionsfonden för jordbruket INTÄKTS- OCH KOSTNADSKALKYL Intäkter av verksamhet Intäkter av avgiftsbelagda verksamhet , ,87 Övriga intäkter , , , ,64 Kostnader av verksamhet: Material, förnödenheter och varor Inköp ,05 EU-komp. /nedskrivningar av inköp ,07 Ökning (-) eller minskning (+) av lager , ,21 Personalkostnader , ,41 Hyror , ,57 Inköp av tjänster , ,19 Övriga kostnader , , , ,67 Återstod I , ,97 Finansiella intäkter och kostnader Finansiella kostnader , ,77 Tillfälliga kostnader Tillfälliga kostnader -837,46 Återstod II , ,74 Överföringsekonomins intäkter och kostnader: Intäkter: Intäkter för näringsliv från EAGF-fond , ,23 Intäkter för huslig ekonomi från EAGF-fond , , , ,50 Kostnader: Avgifter för näringsliv , ,50 Avgifter för huslig ekonomi , , , ,77 Återstod III , ,47 Räkenskapsperiodens intäkts-/kostnadsåterstod , ,47 Landsbygdsverket ah 14

15 3. TASE Maatalouden interventiorahasto TASE VASTAAVAA VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS VAIHTO-OMAISUUS Tavarat ,17 LYHYTAIKAISET SAAMISET Myyntisaamiset ,45 Siirtosaamiset , ,85 Muut lyhytaikaiset saamiset , , , ,20 RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT Yhdystilisaatava valtiolta , ,59 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ , ,96 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,96 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Rahaston pääoma , ,41 Edellisten tilikausien pääoman muutos , ,76 Talousarviosiirrot Tilikauden tuotto-/kulujäämä , , , ,12 VIERAS PÄÄOMA LYHYTAIKAINEN Lyhytaik.euromääräiset lainat Rahaston hoitoon jätetyt vieraat varat , ,29 Siirtovelat 6 461, , , ,84 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , , ,96 Maaseutuvirasto ah 15

16 Balansräkning Interventionsfonden för jordbruket BALANSRÄKNING AKTIVA OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Färdiga produkter / Varor ,17 Kortfristiga fordningar Försäljningsfordringar ,45 Resultatregleringar , ,85 Övriga kortfristiga fordringar , , , ,20 Kassa, banktillgodohavanden och andra finansieringsmedel Kollektivkontofordring från staten , ,59 OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR SAMMANLAGT , ,96 AKTIVA SAMMANLAGT , ,96 PASSIVA EGET KAPITAL Fondens kapital , ,41 Förändringar i kapitalet från tidigare räkenskapsperioder , ,76 Kapitalöverföringar Räkenskapsperiodens intäkts-/kostnadsåterstod , , , ,12 FRÄMMANDE KAPITAL Kortfristigt Lån Främmande medel lämnade i fondens vård , ,29 Resultatregleringar 6 461, , , ,84 FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT , ,84 PASSIVA SAMMANLAGT , ,96 Landsbygdsverket ah 16

17 4. RAHOITUSLASKELMA 2007 MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTO RAHASTON RAHOITUSLASKELMA OMA TOIMINTA Veronluonteiset tulot 0 0 Palv. myynti, vuokrat, käyttökorv. ja muut toim.tulot , ,36 Korkotulot ja voiton tuloutukset Tavaroiden ja palveluiden ostomenot , ,95 Henkilöstömenot , ,41 Muut menot , ,19 Korkomenot , ,77 OMAN TOIMINNAN RAHAVIRTA , ,96 SIIRTOTALOUS Siirtotalouden tulot , ,57 Tulonsiirrot kunnille Tulonsiirrot elinkeinoelämälle , ,50 Tulonsiirrot kotitalouksille , ,27 Muut tulonsiirrot kotimaahan SIIRTOTALOUDEN RAHAVIRTA , ,80 INVESTOINNIT Käyttöomaisuusinvestoinnit Käyttöomaisuuden myyntivoitot Sijoitukset arvopapereihin Sijoitusten myyntivoitot Annetut lainat , ,85 Annettujen lainojen takaisinmaksut INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,85 RAHOITUS Oman pääoman muutos josta siirrto talousarviosta Velan muutos , ,20 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,20 LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS , ,19 LIKVIDIT VARAT , ,40 LIKVIDIT VARAT , ,59 MUUTOS , ,19 Maaseutuvirasto ah 17

18 5. LIITETIEDOT: LIITE 1. Tuloslaskelma (kirjanpitolain mukainen) Maatalouden interventiorahasto TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,87 Muuttuvat kulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot ,05./. Arvonalennus EU-korv ,07 Varaston väh./ lis , , , ,77 Myyntikate , ,10 Muut toiminnan tuotot Vakuus- ja muut perinnät , ,77 Kiinteät kulut Henkilöstömenot , ,41 Toimistomenot 1 643, ,97 Muut menot 6 414, ,24 Ruoka-avun kulut Kuljetusmenot 9 413, ,33 Muut ruoka-apuun liit , ,17 Arvonlisävero , ,06 Julkinen varastointi Vuokrat , ,57 Muut varasto-palv , , , ,90 Rahoituskulut Korkokulut , ,77 Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset kulut -837,46 Siirtotalouden tuotot ja kulut Siirtotalouden tuotot EU:lta Julkinen varastointi , ,48 Tukipalkkiot , ,12 Tuloutus EU:lle /m-kate , , , ,50 Siirtotalouden kulut elinkeinoelämälle, EU korvaus Vientituet , ,56 Muut tuet , , , ,12 Siirtotalouden kulut elinkeinoelämälle; kans.osuus , ,65 Tilikauden ali-/ylijäämä , ,47 Maaseutuvirasto ah 18

19 Liite 2. A Tuloslaskelma Maatalouden interventiorahasto Liite ja lisätiedot tilinpäätökseen Kirjanpito on laadittu suoriteperusteella TULOSLASKELMA Liikevaihto Kotimaan myynti, ohra ,05 Myynti vientitarkoituksiin, ohra ,17 Yhteisömyynti , ,65 Kotimaan myynti, vehnä ,29 Luovutus ruoka-apuun, vehnä , ,20 Yhteisömyynti, voi ,60 Luovutus ruoka-apuun, voi , , ,93 2 Tavaraostot 3 Varaston muutos vehnä vähennys ,55 ohra vähennys ,62 voi vähennys ,17 4 Varaston arvonalennukset 5 Myyntikate ,76 6 Muut toiminnan tuotot Tuotot vakuuksien pidättämisestä ,38 7 Kiinteät kulut Henkilöstömenot ,78 Toimistopalvelut 1 643,17 Edustusmenot 1 069,45 Muut palvelut 5 344, ,02 Ruoka-avun kulut Kuljetuspalvelut 9 413,59 Muut ruoka-apuun liitt. palv ,70 Alv luov.tuotteista ja palv , ,60 Julk.varast./varastovuokrat: viljatuotteet ,92 voi , ,57 viljaa koskevat varast.hoitok ,02 voita kosk. varast.hoitok , ,21 19

20 8 Rahoituskulut Korkokulut rahoitustodistukset ,69 luotollinen sh-tili , ,07 9 Siirtotalouden tuotot ja kulut Siirtotalouden tuotot EU:lta a) Julkiselle varastoinnille: tekniset kulut EU-korv ,73 rahoituskulut EU-korv , ,64 b) Tukipalkkioihin ,08 c) Myyntikatteen tuloutus EU:lle , ,96 10 Siirtotalouden kulut elinkeinoelämälle, EU korv. Vientituet ,09 Yksityisen varast. tuet ,20 Ohjelmaperust. tuet ,16 Elintarvikeapu ,78 Muut yhteisön sopimat toimet ,35 Muut teollisuustuet ,18 Asiakkailta perityt korj.ja sanktiot , ,08 Siirtotalouden kulut elinkeinoelämälle, kansall.osuus Muut yhteisön sopimat toimet/ menekinedistäminen ,92 Tilikauden ylijäämä , Anja Huuhtanen pääkirjanpitäjä 20

21 Liite 2. B Tase (laadittu suoriteperusteella) Maatalouden interventiorahasto Liite ja lisätiedot tilinpäätökseen Kirjanpito on laadittu suoriteperusteella TASE VASTAAVAA 1 Vaihto-omaisuus 2 Saamiset Myyntisaamiset Tavaramyynti Siirtosaamiset eri luettelon mukaan EAGF saatavat marraskuulta ,23 saatavat joulukuulta , ,80 julkinen varastointi (Faudit-Ed) joulukuu ,91 13.kausi (Faudit-Ed): ohra/ tekniset kust ,74 avoimet asiakasperinnät / tuloutettavia ,38 takaisinperinnän osasuoritus / tuloutettava -7, ,07 Korkoennakot vuodelle 2007 Arvonlisäverosaamiset 1 663, ,27 Muut lyhytaikaiset saamiset eri luettelon mukaan ,12 3 Rahat Interventiorahaston varat valtion kassassa ,86 VASTAAVAA YHTEENSÄ ,25 VASTATTAVAA 4 Oma pääoma Rahaston pääoma ,41 Talousarviosiirrot Aikaisempien tilikausien alijäämä ,29 Tilikauden alijäämä , ,94 5 Vieras pääoma Lainat Rahaston hoitoon jätetyt vieraat varat käteistalletusvakuudet ,16 Siirtovelat Muut siirtovelat eri luettelon mukaan 6 461,15 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , Anja Huuhtanen, pääkirjanpitäjä 21

22 LIITE 3 MUUT VALTIOKONTTORIN VAATIMAT LIITTEET Maatalouden interventiorahasto Liite 1 : Selvitys tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja vertailtavuudesta Tilikauden aikana ei ole tehty tuloksen vertailtavuuteen vaikuttavia muutoksia. Tilinpäätös on laadittu suoriteperusteisesti. Liite 2 : Nettoutetut tulot ja menot Talousarvion ulkopuolisella rahastolla tuloja ja menoja ei nettouteta Liite 3 : Arviomäärärahojen ylitykset Talousarvion ulkopuolisella rahastolla ei ole arviomäärärahoja Liite 4 : Peruutetut siirretyt määrärahat Talousarvion ulkopuolisella rahastolla ei ole siirrettyjä määrärahoja Liite 5 : Henkilöstökulujen erittely Henkilöstökulut , ,37 Palkat ja palkkiot , ,37 Henkilösivukulut 2 968, ,04 Eläkekulut 2 435, ,38 Muut henkilösivukulut 532,74 623,66 Yhteensä , ,41 Liite 6 : Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset Rahastolla ei ole sellaisia omaisuuseriä joista olisi tehtävä suunnitelman mukaisia poistoja Liite 7: Käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot Rahastolla ei ole käyttöomaisuutta. Liite 8: Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot Muutos Rahoitustuotot yhteensä Rahoituskulut Muutos Korot euromääräisistä veloista Muut rahoituskulut Rahoituskulut yhteensä Netto , , , , , , , , ,70 Liite 9: Rahastosta annetut lainat Rahastosta ei myönnetä lainoja Liite 10: Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset Rahasto ei tee sijoituksia 22

23 Liite 11: Taseen rahoituserät ja velat Vaihtuvakorkoiset Kiinteäkorkoiset Yhteensä Alle 1-5 Yli Alle 1-5 Yli 1 vuosi vuotta 5 vuotta 1 vuosi vuotta 5 vuotta Vastaavien rahoituserät Muut lyhytaikaiset saamiset , ,39 Yhdystilisaatavat valtiolta , ,86 Yhteensä , , Vaihtuvakorkoiset Kiinteäkorkoiset Yhteensä Alle 1-5 Yli Alle 1-5 Yli 1 vuosi vuotta 5 vuotta 1 vuosi vuotta 5 vuotta Vastattavien rahoituserät Otetut euromääräiset lainat Talletetut vieraat varat Muut siirtovelat , , , ,15 Yhteensä , ,31 23

24 Liite 12: Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut vastuut Rahasto ei myönnä takauksia eikä takuita Liite 13: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat Rahaston taseeseen ei sisälly rahastoituja varoja Liite 14: Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat Rahasto ei hallinnoi talousarvion ulkopuolella olevia säätiöitä, rahastoja eikä yhdistyksiä. Liite 15: Velan muutokset Muutos Lyhytaikaiset lainat Yhteensä Liite 16: Velan maturiteettijakauma ja duraatio Maturiteettijakauma (velan jakauma jäljellä olevan juoksuajan mukaan) Velkojen juoksuaika kirjanpitoarvo % Käypä arvo kirjanpitoarvo % Käypä arvo 0-1 vuotta , ,04 Velat yhteensä ,04 Velan duraatio (velan markkina-arvolla painotettu kassavirtojen keskimääräinen maksuhetki) Vuosi Duraatio , , , , Liite 17 : Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot Maaseutuvirasto ah 24

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa 31.12.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 Mrd 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 02.04.2007 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2006 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT 60 LIITE 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT SISÄLLYS 1. Tilinpäätöslaskelmat Talousarvion toteumalaskelma 61 Tuotto- ja kululaskelma 01.01.-31.12.2005 63 Tase 31.12.2005 64 2.

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 9. Valtion tuotto- ja kululaskelma ja tase Tämän luvun tarkoituksena on hallitusohjelman mukaisesti lisätä valtiontalouden tilinpitokäytäntöjen läpinäkyvyyttä ja avoimuutta sekä kuvata valtiontalouden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi

Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi 30.6.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15 Talousarviotalouden

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa

Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa 30.11.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 Mrd 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat KIRJANPITO 22C00100 Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat Luento 5 Maksuperusteen oikaiseminen suoriteperusteeksi: Siirtosaamiset ja velat Henkilöstömenot: Palkat Henkilösivukulut 2 MENON JA TULON SYNTYMINEN,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

63. (30.33) Metsähallitus

63. (30.33) Metsähallitus 1. Toimintaan liittyvät tasejärjestelyt 63. (30.33) Metsähallitus Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät eriytetään taloudellisesti liiketoiminnasta 1.1.2005 alkaen valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

lisätä tilit 1603, 2406, 2407, 2416, 2417, 2471, 2526, 2527, 2528 ja 5111 seuraavasti:

lisätä tilit 1603, 2406, 2407, 2416, 2417, 2471, 2526, 2527, 2528 ja 5111 seuraavasti: VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 23.4.2003 Dnro 102/03/v107/531/2003 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPIDON TILIT Valtion talousarviosta annetun asetuksen (11.12.1992 1243/1992)

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot