MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2007"

Transkriptio

1 MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2007

2 2

3 SISÄLTÖ Sivu ALLEKIRJOITUKSET TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA JOHTOKUNNAN KATSAUS TULOKSELLISUUDEN KUVAUS TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN ANALYYSI Rahoitus Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA TUOTTO- JA KULULASKELMA INTÄKTS- OCH KOSTNADSKALKYL TASE BALANSRÄKNING RAHOITUSLASKELMA LIITETIEDOT: LIITE 1. TULOSLASKELMA (KIRJANPITOLAIN MUKAINEN) LIITE 2. A TULOSLASKELMA LIITE 2. B TASE (LAADITTU SUORITEPERUSTEELLA) LIITE 3 MUUT VALTIOKONTTORIN VAATIMAT LIITTEET LIITE 4. TULOKSEN MUODOSTUMINEN TILIKAUTENA

4 4

5 ALLEKIRJOITUKSET MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTO Maatalouden interventiorahaston johtokunta on tänään hyväksynyt rahaston tilinpäätöksen (toimintakertomus ja tuotto- ja kululaskelma, tase sekä rahoituslaskelma ja muut liitetiedot) vuodelta Helsingissä, 27. päivänä helmikuuta 2008 Hannele Laihonen Esko Laurila Erja Ketko Petri Syrjänen Päivi Wallin Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Tilinpäätös on laadittu sovellettaviksi tulevien säännösten ja hyvän kirjanpitotavan mukaan. Helsingissä. päivänä kuuta 2008 Tuula Laitinen, JHTT Ari Lehto, KHT 5

6 6

7 1. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA JOHTOKUNNAN KATSAUS Vuosi 2007 oli rahaston kolmastoista toimintavuosi. Rahaston toimijakenttä uudistui Maksajavirastotehtävät, joihin myös interventiotoiminta kuuluu, siirrettiin mainitusta päivämäärästä lukien uudelle Maaseutuvirastolle. Maa- ja metsätalousministeriön ja ministeriön tietopalvelukeskuksen maksujen hyväksymis- ja maksatustehtävät siirtyivät siten Maaseutuvirastoon. Maa- ja metsätalousministeriölle jäi vain yleisvalvonta, Valtiokonttorin ja rahaston johtokunnan tehtävät säilyivät ennallaan. Rahaston varainhankinnassa tapahtui kertomusvuonna muutoksia; uutena rahoitusinstrumenttina otettiin käyttöön luotollinen tili. Interventiorahaston kautta rahoitetun tukitoiminnan volyymi laski edellisvuodesta noin 45 %. Volyymin lasku johtui EU:n vientitukitasojen laskusta ja maidon vientituen nollatasosta loppuvuonna. Sisämarkkinatuet supistuivat 37 % edellisvuodesta. Interventiovarastoissa olleet tuotteet myytiin kaikki vuoden aikana, eikä uusia tuotteita ostettu sisään. Rahaston johtokunta vastaa rahaston hallinnosta sekä talouden ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Johtokunnan tehtävät on määritelty maatalouden interventiorahastosta annetun lain 4 :ssä. Johtokunnan tärkein tehtävä on turvata rahastosta maksettavien menojen rahoitus. MIRAN TOIMINTA milj. milj. milj. 1. EU:n rahoittama tukitoiminta Vientituet 60,8 44,2 23,1 Sisämarkkinatuet 11,0 12,0 7,17 Tukien tarkaisinperinnät, korot, sanktiot ja vakuusmenetykset -0,07-0,15-0,04 EU-tuet yhteensä 71,7 56,0 30,2 2. Rahaston tuotot (+) ja kulut (-) Menekinedistämisen kansallinen osuus -0,14-0,22-0,31 Tuotot interventiosta 1,23 6,20 2,39 Kulut interventiosta -0,79-3,97-2,22 Tuotot vakuusperinnöistä 0,30 0,10 0,05 Rahoituskulut -0,3-0,95-0,16 Ruoka-avun kansall. kulut -0,78-0,74-0,82 Kiinteät kulut -0,03-0,10-0,03 Tuotoista ja kuluista valtion vastattaviksi jää 0,51-0,33 1,10 3. Liiketoiminta Interventio-ostot 11,2 28,0 0,0 Interventiomyynnit 2,7 28,7 15,6 4. Tuloutukset EU:sta 75,4 56,0 29,1 Valtion talousarviosta 1,0 1,6 2,0 5. Tunnuslukuja Rahaston varat 0,4 3,8 4,6 Lainapääoma 16,2 17,5 0,0 Oma pääoma 2,9 4,8 5,7 Rahaston tulos -0,5 0,3-1,1 Lainan keskikorko (%) 2,079 2,947 3, Toimintaan liittyvät asiakirjat kpl todistukset ja päätökset Pääosa menoista on kokonaan EU:n rahoittamia; EU:n rahoitusosuus tuloutetaan rahastoon. Koska EU:n rahoitus tuloutuu jälkikäteen, rahaston on katettava menot ensin kansallisista 7

8 varoista. Valtioneuvosto on myöntänyt rahastolle tätä tarkoitusta varten 250 milj. euron lainanottovaltuuden. Interventiotoiminnan supistuminen vähensi lainanoton tarvetta merkittävästi. Vuonna 2007 EU:n rahoittaman toiminnan osuus oli 96 % ja Suomen valtion 4 % kaikista rahaston menoista. Tarvittavan lainamäärän supistuminen johti siihen, että lainan saanti markkinoilta vaikeutui. Rahaston lainanotto toteutettiin alkuvuonna edelleen euromääräisten rahoitustodistusten liikkeeseenlaskulla, mutta toukokuussa siirryttiin lainanotossa luotollisen tilin käyttöön. Lainasaldo oli suurimmillaan tammikuun alussa 17,5 milj. euroa ja supistui heinäkuun lopulla nollaan, mikä oli lainatilanne aina vuoden loppuun asti. Rahaston tulos päättyneeltä tilikaudelta 2007 oli 1,1 milj. euroa alijäämäinen. Vuoden 2007 talousarviossa osoitettu 2 milj. euron siirto toteutettiin huhtikuussa. Oma pääoma kasvoi 0,9 milj. eurolla noin 5,7 milj. euroon. Katsaus tulevaan toimintaan: Vuonna 2008 rahaston toiminta supistuu ratkaisevasti, kun interventiorahastolakia on muutettu lukien siten, että valtion talousarvioon osoitettavista varoista maksetaan kaikki muut interventiotoiminnan menot paitsi ruoka-apu ja interventiovarastointi. Vastaavasti EU:n rahoitusosuus tuloutuu valtion talousarvioon. Lisäksi vuonna 2008 arvioidaan interventiovarastoinnin olevan tilapäisesti poissa käytössä, joten rahoitettavana on vain ruoka-apu vähävaraisille. Toiminnan volyymiksi muodostunee noin 3,5 milj. euroa TULOKSELLISUUDEN KUVAUS Rahaston tehtävistä säädetään lailla ja asetuksella. Rahaston lainanottovaltuudesta annetussa valtioneuvoston päätöksessä todetaan, että lainaa voidaan ottaa ja nostaa vain siinä määrin kuin rahaston rahoitustilanne edellyttää, ja laina-aika on enintään yksi vuosi. Ministeriö ei ole asettanut erikseen tulostavoitteita rahaston toiminnalle. Johtokunta on itse asettanut tavoitteikseen: A. Toiminnan edellyttämän rahoituksen turvaaminen häiriöittä B. Vaikuttavuus ja tehokkuus C. Raportoinnin luotettavuus ja kattavuus A. Ensimmäinen tavoite tarkoittaa rahaston vastuulla olevan EU:n interventiotoiminnan rahoituksen turvaamista kaikissa oloissa. Tämä tarkoittaa rahastosta maksettaviksi tulevien tukimenojen ja varastoonostojen edellyttämän lainamäärän ottamista. Vuoden 2007 interventiotoiminnan rahoitus turvattiin ja tavoite toteutui. B. Tavoite edellyttää, että rahoituksen hankinta tapahtuu mahdollisimman pienin kustannuksin. Rahoitus tulee turvata, mutta lainaa tulee ottaa vain välttämätön määrä. Lainojen määrien oikea arviointi ja eräpäivien ajoittaminen Euroopan maatalousrahastolta saatavien maksatusten mukaan on likviditeetin ja korkokustannusten kannalta tärkeätä. Vaikuttavuus ja tehokkuus saavutetaan määrittämällä lainasummat ja 8

9 nosto- ja takaisinmaksuajat joustavasti ja mahdollisimman tarkoin rahoitustarvetta vastaavasti. Kertomusvuonna jatkettiin käytäntöä tehdä ehdollisia lainapäätöksiä eli valtuuspäätöksiä. Lainaa nostettaessa määrä tarkennettiin 2 vrk ennen nostopäivää. Merkittävin muutos oli luotollisen tilin käyttöönotto toukokuun alusta. Luotollinen tili mahdollistaa hyvin pienen rahastosaldon pitämisen, jolloin turhia luottokustannuksia ei synny sekä lainanoton varmistamisen, jos rahoitustodistuksille ei löydy halukkaita ostajia. Vaikuttavuus- ja tehokkuustavoitteen voidaan katsoa toteutuneen kohtuullisesti. Heinäkuun jälkeen rahaston käytettävissä olevat varat kasvoivat, kun kaikki luotto oli maksettu pois, ja olivat vuoden lopulla noin 4,6 milj. euroa. C. Edellä todetut tavoitteet A ja B edellyttävät tarkkaa tietoa menojen ajoittumisesta ja rahamarkkinoiden muutostrendeistä. Maa- ja metsätalousministeriö ( lukien Maaseutuvirasto) toimittaa johtokunnalle menoennusteet lainapäätöksiä varten. Johtokunta mm. päättää varojen käyttösuunnitelmasta ja antaa vuosittaisen tilinpäätöksen lisäksi myös välitilinpäätöksen tilanteen pohjalta sekä seuraa kuukausittain rahavirtaa, tulosta ja tasetta. Näistä johdettu budjettisiirron tarve määritetään mahdollisuuksien mukaan jo alkuvuodesta. Johtokunnan vuoden 2007 toiminta tuki edellä todettujen tavoitteiden toteutumista. Johtokunta kokoontui 11 kertaa, minkä lisäksi se piti 1 puhelinkokouksen. Johtokunta teki rahoitustodistusten liikkeeseenlaskuja kaikkiaan 10 milj. euron edestä, minkä lisäksi luotollista tiliä käytettiin noin 7,6 milj. euron rahoituseriin. Rahaston johtokunnan toiminnasta aiheutui vuonna 2007 kuluja yhteensä euroa, mistä euroa (-13 %) oli kokous- ja kuukausipalkkioita, 1600 euroa (-33 %) toimistomenoja ja euroa muita menoja (mm. tilintarkastuspalkkio). Pienin otettu lainamäärä oli 0,1 milj. euroa ja suurin 8,0 milj. euroa. Keskimääräinen vuoden 2007 lainan viikkosaldo oli 4,51 milj. euroa ja keskimääräinen rahaston viikkosaldo 5,30 milj. euroa (loppuvuonna saldo kasvoi ilman lainanottoa). EU:n interventiotoimintaan liittyvät muut vastuut on Maaseutuvirastolla, jonka toimintakertomuksessa olevat tuloksellisuuden kuvaukset kattavat myös varsinaisen EU:n interventiotoiminnan TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN ANALYYSI Rahoitus Kertomusvuonna uusia lainoja nostettiin eli rahoitustodistuksia laskettiin liikkeeseen ja luotollista tiliä käytettiin kaikkiaan 15,3 milj. euroa. Lainoja maksettiin takaisin 32,8 milj. euroa. Rahasto järjesti vuonna 2007 rahoituksen tukimenoille, joiden määrä oli kaikkiaan 31,3 milj. euroa. Varsinaisten tukien lisäksi rahasto rahoitti interventiovarastointia 2,2 milj. eurolla. Interventio-ostoja ei tehty, mutta varastovuokria maksettiin alkuvuonna. 9

10 Interventiosta myytiin tuotteita 15,6 milj. eurolla (varastot tyhjiksi). Varastopääoman supistumisesta johtuen rahoituskulut alenivat 83 % edellisvuodesta, vaikka korkotaso nousi 1 prosenttiyksiköllä 2,9:stä noin 3,9 prosenttiin. Yleisesti korot rahamarkkinoilla olivat nousussa. Tammi-syyskuussa rahastolle tärkeä 1 kk euribor oli nousussa tasolta 3,6 % tasoon 4,4 %. Nousu muuttui laskuksi loka-marraskuuksi, mutta nousi edelleen joulukuussa ja saavutti vuoden korkeimman tasonsa joulukuun puolivälissä, minkä jälkeen korko laski ja päätyi 4,37 %:iin vuoden viimeisellä viikolla. Rahaston nostamien lainojen korot olivat hieman alle euribor-korkojen. Rahoituksen korkokulut supistuivat edellisvuodesta peräti 83 %, mikä johtui interventiovarastojen supistumisesta ja niiden tarvitseman lainapääoman pienenemisestä nollaan. Lainoituksen korkotaso nousi tammikuun 3,6 %:sta kesäkuun 4,2 %:iin. Rahaston kertomusvuonna ottamien lainojen keskikorko oli 3,887 %. (vuonna 2006 vastaava luku oli 2,947 %). Rahaston liikkeeseen laskemien uusien rahoitustodistusten juoksuajat olivat päivää. Edellisvuonna liikkeeseen lasketuista rahoitustodistuksista oli lisäksi alkuvuonna käytössä 6 kk ja 4 kk rahoitustodistukset. Toukokuusta lähtien laina otettiin käyttäen luotollista tiliä, jolloin luottoajaksi muodostui päivää. Lainojen keskimääräinen saldo (viikkokeskiarvo) vuonna 2007 oli noin 4,5 milj. euroa, kun se vuonna 2006 oli noin 32,1 milj. euroa. Lainamäärän supistuminen johtui interventiovarastoista tapahtuneesta myynnistä (15,6 milj. euroa). Marraskuuhun mennessä varastot oli myyty tyhjiksi. Interventiovarastojen kustannuskorvausten ylijäämä (ilman laskennallista korkokulua) oli 0,17 milj. euroa ja vakuuspidätykset 0,05 milj. euroa. Valtion talousarviosta siirrettiin rahastoon 2,0 milj. euroa vuonna Rahaston tuotot, jotka muodostuvat interventiovarastoinnista ja pidätetyistä vakuuksista, olivat vuonna 2007 noin 2,44 milj. euroa. Rahaston kulut näistä toiminnoista olivat vastaavasti noin 2,22 milj. euroa. Vuoden 2007 interventiovarastointi lisäsi siten hieman rahaston ylijäämää Talousarvion toteutuminen Valtion vuoden 2007 talousarviossa momentilla ( ) osoitettiin siirroksi Maatalouden interventiorahastoon 2,0 milj. euroa kattamaan niitä menoja, joita EU ei korvaa rahastolle. Näiden menojen määräksi vuonna 2007 arvioitiin noin 2,885 milj. euroa, joista 0,885 milj. euroa arvioitiin katettavan muilla tuloilla. Talousarviossa osoitettu määräraha siirrettiin rahastoon. Niiden menojen määrä, joita EU ei korvaa rahastolle, oli 1,319 milj. euroa (ero ennustettuun oli -1,566 milj. euroa. Kun budjettisiirto oli 2,0 milj. euroa ja toteutunut tarve 1,319 milj. euroa, rahastoolle jäi 0,681 milj. euroa käytettäväksi vastaavaan tarkoitukseen vuonna Tuotto- ja kululaskelma 10

11 Tilikauden ylijäämä on -1,103 milj. euroa (v ,330 milj. euroa). Toiminnan tuotot supistuivat edellisvuoden 28,8 milj. eurosta 15,6 milj. euroon, missä suurin vähennys johtui interventiomyynnin alenemisesta.toiminnan kulut olivat 15,151 milj. euroa (v ,720 milj. euroa), missä suurin muutos oli ostojen väheneminen 28,0 milj. eurosta nollaan euroon. Rahaston tuloksen oli tehdyssä TT-suunnitelmassa ennustettu olevan -1,566 milj. euroa. Ennustettua parempi tulos johtui korkomenojen laskusta ja menekinedistämiskulujen ennustettua hitaammasta kasvusta. Kansallisiksi vakuusperinnöiksi arvioitiin euroa, ja ne olivat euroa. Korkokulut supistuivat ennustetun 0,89 milj. euron sijasta 0,16 milj. euroon. Ohraa myytiin kotimaahan, yhteisön sisälle sekä vientiin kolmansiin maihin, vehnää myytiin kotimaahan ja luovutettiin ruoka-apuna jaettavaksi interventiovarastoista. Voita myytiin yhteisöalueelle ja luovutettiin ruokaapuna. Myyntikate 3,6 milj. euroa tilitettiin säädösten mukaisesti EU:lle Tase Rahaston vaihto-omaisuuden määrä tilivuoden päättyessä oli 0 euroa (v noin 12,1 milj. euroa). Myynti merkitsi interventiovarastoissa olleiden tuotteiden määrän vähentymistä nollaan. Saamiset olivat 1,7 milj. euroa (v ,1 milj. euroa). Suurimman osan tästä erästä muodostavat saatavat EMTR:sta ja saatavan pieneneminen johtuu tukien vähenemisestä. Rahaston rahoitusvarat olivat vuodenvaihteessa 4,582 milj. euroa (v ,798 milj. euroa). Oma pääoma kasvoi 5,712 milj. euroon edellisvuoden noin 4,815 milj. eurosta. Vieras pääoma oli yhteensä 0,556 milj. euroa (edellisenä vuonna 24,131 milj. euroa). Muutos johtui lyhytaikaisten euromääräisten lainojen loppumisesta (v ,500 milj. euroa). Taseen loppusumma oli 6,268 milj. euroa (v ,946 milj. euroa) SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA Koska rahaston tehtävät on säädöksin jaettu maa- ja metsätalousministeriön, ministeriön tietopalvelukeskuksen ( ), Maaseutuviraston ( lukien), Valtiokonttorin ja rahaston johtokunnan kesken, jokainen vastuullinen organisaatio vastaa omien tehtäviensä sisäisen valvonnan järjestämisestä. Interventiotoiminnan vastuuta on hajautettu usealle organisaatiolle, mikä edellyttää kokonaisvastuun kantavalta maa- ja metsätalousministeriöltä huomion kiinnittämistä kokonaisuuden hallintaan. Tässä toimintakertomuksessa käsitellään johtokunnan tehtävien sisäisen valvonnan järjestämistä. 11

12 Rahaston johtokunta suorittaa säännöllisesti lainanottoon, maksuvalmiuteen ja rahoituskustannuksiin liittyvää sisäistä valvontaa (jokaisen kokouksen asialistalla on kohdat näistä). Rahaston johtokunta käy läpi Maaseutuviraston raportointijärjestelmästä tulostetut tuotekohtaiset menot, usean kuukauden likviditeettiennusteet, rahoitustodistus- ja lainaluettelot, samoin kuin rahavirtalaskelmat sekä tuloksen ja taseen kuukausivertailut. Lainanoton lisätarpeen varalle on käytössä puhelinkokous. Johtokunnan tekemät päätökset lainanoton enimmäismääristä ovat luoneet paremmat mahdollisuudet lainanoton oikeamääräiseen mitoitukseen, ja myös vähentäneet puhelinkokouksia. Johtokunta toteaa, että sen toiminnassa käytetty sisäinen valvonta täyttää sille säädetyt vaatimukset. 12

13 2. TUOTTO- JA KULULASKELMA 2007 Maatalouden interventiorahasto TUOTTO- JA KULULASKELMA TOIMINNAN TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot , ,87 Muut toiminnan tuotot , , , ,64 TOIMINNAN KULUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,05 EU-korv./ostojen arvonalennus ,07 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) , ,21 Henkilöstökulut , ,41 Vuokrat , ,57 Palvelujen ostot , ,19 Muut kulut , , , ,67 JÄÄMÄ I , ,97 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoituskulut , ,77 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset kulut -837,46 JÄÄMÄ II , ,74 SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT Tuotot Tuotot elinkeinoelämälle EAGF-rah , ,23 Tuotot kotitalouksille EAGF-rah , , , ,50 Kulut Kulut elinkeinoelämälle , ,50 Kulut kotitalouksille , , , ,77 JÄÄMÄ III , ,47 TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ , ,47 Maaseutuvirasto ah 13

14 Intäkts- och kostnadskalkyl Interventionsfonden för jordbruket INTÄKTS- OCH KOSTNADSKALKYL Intäkter av verksamhet Intäkter av avgiftsbelagda verksamhet , ,87 Övriga intäkter , , , ,64 Kostnader av verksamhet: Material, förnödenheter och varor Inköp ,05 EU-komp. /nedskrivningar av inköp ,07 Ökning (-) eller minskning (+) av lager , ,21 Personalkostnader , ,41 Hyror , ,57 Inköp av tjänster , ,19 Övriga kostnader , , , ,67 Återstod I , ,97 Finansiella intäkter och kostnader Finansiella kostnader , ,77 Tillfälliga kostnader Tillfälliga kostnader -837,46 Återstod II , ,74 Överföringsekonomins intäkter och kostnader: Intäkter: Intäkter för näringsliv från EAGF-fond , ,23 Intäkter för huslig ekonomi från EAGF-fond , , , ,50 Kostnader: Avgifter för näringsliv , ,50 Avgifter för huslig ekonomi , , , ,77 Återstod III , ,47 Räkenskapsperiodens intäkts-/kostnadsåterstod , ,47 Landsbygdsverket ah 14

15 3. TASE Maatalouden interventiorahasto TASE VASTAAVAA VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS VAIHTO-OMAISUUS Tavarat ,17 LYHYTAIKAISET SAAMISET Myyntisaamiset ,45 Siirtosaamiset , ,85 Muut lyhytaikaiset saamiset , , , ,20 RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT Yhdystilisaatava valtiolta , ,59 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ , ,96 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,96 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Rahaston pääoma , ,41 Edellisten tilikausien pääoman muutos , ,76 Talousarviosiirrot Tilikauden tuotto-/kulujäämä , , , ,12 VIERAS PÄÄOMA LYHYTAIKAINEN Lyhytaik.euromääräiset lainat Rahaston hoitoon jätetyt vieraat varat , ,29 Siirtovelat 6 461, , , ,84 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , , ,96 Maaseutuvirasto ah 15

16 Balansräkning Interventionsfonden för jordbruket BALANSRÄKNING AKTIVA OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Färdiga produkter / Varor ,17 Kortfristiga fordningar Försäljningsfordringar ,45 Resultatregleringar , ,85 Övriga kortfristiga fordringar , , , ,20 Kassa, banktillgodohavanden och andra finansieringsmedel Kollektivkontofordring från staten , ,59 OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR SAMMANLAGT , ,96 AKTIVA SAMMANLAGT , ,96 PASSIVA EGET KAPITAL Fondens kapital , ,41 Förändringar i kapitalet från tidigare räkenskapsperioder , ,76 Kapitalöverföringar Räkenskapsperiodens intäkts-/kostnadsåterstod , , , ,12 FRÄMMANDE KAPITAL Kortfristigt Lån Främmande medel lämnade i fondens vård , ,29 Resultatregleringar 6 461, , , ,84 FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT , ,84 PASSIVA SAMMANLAGT , ,96 Landsbygdsverket ah 16

17 4. RAHOITUSLASKELMA 2007 MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTO RAHASTON RAHOITUSLASKELMA OMA TOIMINTA Veronluonteiset tulot 0 0 Palv. myynti, vuokrat, käyttökorv. ja muut toim.tulot , ,36 Korkotulot ja voiton tuloutukset Tavaroiden ja palveluiden ostomenot , ,95 Henkilöstömenot , ,41 Muut menot , ,19 Korkomenot , ,77 OMAN TOIMINNAN RAHAVIRTA , ,96 SIIRTOTALOUS Siirtotalouden tulot , ,57 Tulonsiirrot kunnille Tulonsiirrot elinkeinoelämälle , ,50 Tulonsiirrot kotitalouksille , ,27 Muut tulonsiirrot kotimaahan SIIRTOTALOUDEN RAHAVIRTA , ,80 INVESTOINNIT Käyttöomaisuusinvestoinnit Käyttöomaisuuden myyntivoitot Sijoitukset arvopapereihin Sijoitusten myyntivoitot Annetut lainat , ,85 Annettujen lainojen takaisinmaksut INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,85 RAHOITUS Oman pääoman muutos josta siirrto talousarviosta Velan muutos , ,20 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,20 LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS , ,19 LIKVIDIT VARAT , ,40 LIKVIDIT VARAT , ,59 MUUTOS , ,19 Maaseutuvirasto ah 17

18 5. LIITETIEDOT: LIITE 1. Tuloslaskelma (kirjanpitolain mukainen) Maatalouden interventiorahasto TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,87 Muuttuvat kulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot ,05./. Arvonalennus EU-korv ,07 Varaston väh./ lis , , , ,77 Myyntikate , ,10 Muut toiminnan tuotot Vakuus- ja muut perinnät , ,77 Kiinteät kulut Henkilöstömenot , ,41 Toimistomenot 1 643, ,97 Muut menot 6 414, ,24 Ruoka-avun kulut Kuljetusmenot 9 413, ,33 Muut ruoka-apuun liit , ,17 Arvonlisävero , ,06 Julkinen varastointi Vuokrat , ,57 Muut varasto-palv , , , ,90 Rahoituskulut Korkokulut , ,77 Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset kulut -837,46 Siirtotalouden tuotot ja kulut Siirtotalouden tuotot EU:lta Julkinen varastointi , ,48 Tukipalkkiot , ,12 Tuloutus EU:lle /m-kate , , , ,50 Siirtotalouden kulut elinkeinoelämälle, EU korvaus Vientituet , ,56 Muut tuet , , , ,12 Siirtotalouden kulut elinkeinoelämälle; kans.osuus , ,65 Tilikauden ali-/ylijäämä , ,47 Maaseutuvirasto ah 18

19 Liite 2. A Tuloslaskelma Maatalouden interventiorahasto Liite ja lisätiedot tilinpäätökseen Kirjanpito on laadittu suoriteperusteella TULOSLASKELMA Liikevaihto Kotimaan myynti, ohra ,05 Myynti vientitarkoituksiin, ohra ,17 Yhteisömyynti , ,65 Kotimaan myynti, vehnä ,29 Luovutus ruoka-apuun, vehnä , ,20 Yhteisömyynti, voi ,60 Luovutus ruoka-apuun, voi , , ,93 2 Tavaraostot 3 Varaston muutos vehnä vähennys ,55 ohra vähennys ,62 voi vähennys ,17 4 Varaston arvonalennukset 5 Myyntikate ,76 6 Muut toiminnan tuotot Tuotot vakuuksien pidättämisestä ,38 7 Kiinteät kulut Henkilöstömenot ,78 Toimistopalvelut 1 643,17 Edustusmenot 1 069,45 Muut palvelut 5 344, ,02 Ruoka-avun kulut Kuljetuspalvelut 9 413,59 Muut ruoka-apuun liitt. palv ,70 Alv luov.tuotteista ja palv , ,60 Julk.varast./varastovuokrat: viljatuotteet ,92 voi , ,57 viljaa koskevat varast.hoitok ,02 voita kosk. varast.hoitok , ,21 19

20 8 Rahoituskulut Korkokulut rahoitustodistukset ,69 luotollinen sh-tili , ,07 9 Siirtotalouden tuotot ja kulut Siirtotalouden tuotot EU:lta a) Julkiselle varastoinnille: tekniset kulut EU-korv ,73 rahoituskulut EU-korv , ,64 b) Tukipalkkioihin ,08 c) Myyntikatteen tuloutus EU:lle , ,96 10 Siirtotalouden kulut elinkeinoelämälle, EU korv. Vientituet ,09 Yksityisen varast. tuet ,20 Ohjelmaperust. tuet ,16 Elintarvikeapu ,78 Muut yhteisön sopimat toimet ,35 Muut teollisuustuet ,18 Asiakkailta perityt korj.ja sanktiot , ,08 Siirtotalouden kulut elinkeinoelämälle, kansall.osuus Muut yhteisön sopimat toimet/ menekinedistäminen ,92 Tilikauden ylijäämä , Anja Huuhtanen pääkirjanpitäjä 20

21 Liite 2. B Tase (laadittu suoriteperusteella) Maatalouden interventiorahasto Liite ja lisätiedot tilinpäätökseen Kirjanpito on laadittu suoriteperusteella TASE VASTAAVAA 1 Vaihto-omaisuus 2 Saamiset Myyntisaamiset Tavaramyynti Siirtosaamiset eri luettelon mukaan EAGF saatavat marraskuulta ,23 saatavat joulukuulta , ,80 julkinen varastointi (Faudit-Ed) joulukuu ,91 13.kausi (Faudit-Ed): ohra/ tekniset kust ,74 avoimet asiakasperinnät / tuloutettavia ,38 takaisinperinnän osasuoritus / tuloutettava -7, ,07 Korkoennakot vuodelle 2007 Arvonlisäverosaamiset 1 663, ,27 Muut lyhytaikaiset saamiset eri luettelon mukaan ,12 3 Rahat Interventiorahaston varat valtion kassassa ,86 VASTAAVAA YHTEENSÄ ,25 VASTATTAVAA 4 Oma pääoma Rahaston pääoma ,41 Talousarviosiirrot Aikaisempien tilikausien alijäämä ,29 Tilikauden alijäämä , ,94 5 Vieras pääoma Lainat Rahaston hoitoon jätetyt vieraat varat käteistalletusvakuudet ,16 Siirtovelat Muut siirtovelat eri luettelon mukaan 6 461,15 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , Anja Huuhtanen, pääkirjanpitäjä 21

22 LIITE 3 MUUT VALTIOKONTTORIN VAATIMAT LIITTEET Maatalouden interventiorahasto Liite 1 : Selvitys tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja vertailtavuudesta Tilikauden aikana ei ole tehty tuloksen vertailtavuuteen vaikuttavia muutoksia. Tilinpäätös on laadittu suoriteperusteisesti. Liite 2 : Nettoutetut tulot ja menot Talousarvion ulkopuolisella rahastolla tuloja ja menoja ei nettouteta Liite 3 : Arviomäärärahojen ylitykset Talousarvion ulkopuolisella rahastolla ei ole arviomäärärahoja Liite 4 : Peruutetut siirretyt määrärahat Talousarvion ulkopuolisella rahastolla ei ole siirrettyjä määrärahoja Liite 5 : Henkilöstökulujen erittely Henkilöstökulut , ,37 Palkat ja palkkiot , ,37 Henkilösivukulut 2 968, ,04 Eläkekulut 2 435, ,38 Muut henkilösivukulut 532,74 623,66 Yhteensä , ,41 Liite 6 : Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset Rahastolla ei ole sellaisia omaisuuseriä joista olisi tehtävä suunnitelman mukaisia poistoja Liite 7: Käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot Rahastolla ei ole käyttöomaisuutta. Liite 8: Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot Muutos Rahoitustuotot yhteensä Rahoituskulut Muutos Korot euromääräisistä veloista Muut rahoituskulut Rahoituskulut yhteensä Netto , , , , , , , , ,70 Liite 9: Rahastosta annetut lainat Rahastosta ei myönnetä lainoja Liite 10: Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset Rahasto ei tee sijoituksia 22

23 Liite 11: Taseen rahoituserät ja velat Vaihtuvakorkoiset Kiinteäkorkoiset Yhteensä Alle 1-5 Yli Alle 1-5 Yli 1 vuosi vuotta 5 vuotta 1 vuosi vuotta 5 vuotta Vastaavien rahoituserät Muut lyhytaikaiset saamiset , ,39 Yhdystilisaatavat valtiolta , ,86 Yhteensä , , Vaihtuvakorkoiset Kiinteäkorkoiset Yhteensä Alle 1-5 Yli Alle 1-5 Yli 1 vuosi vuotta 5 vuotta 1 vuosi vuotta 5 vuotta Vastattavien rahoituserät Otetut euromääräiset lainat Talletetut vieraat varat Muut siirtovelat , , , ,15 Yhteensä , ,31 23

24 Liite 12: Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut vastuut Rahasto ei myönnä takauksia eikä takuita Liite 13: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat Rahaston taseeseen ei sisälly rahastoituja varoja Liite 14: Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat Rahasto ei hallinnoi talousarvion ulkopuolella olevia säätiöitä, rahastoja eikä yhdistyksiä. Liite 15: Velan muutokset Muutos Lyhytaikaiset lainat Yhteensä Liite 16: Velan maturiteettijakauma ja duraatio Maturiteettijakauma (velan jakauma jäljellä olevan juoksuajan mukaan) Velkojen juoksuaika kirjanpitoarvo % Käypä arvo kirjanpitoarvo % Käypä arvo 0-1 vuotta , ,04 Velat yhteensä ,04 Velan duraatio (velan markkina-arvolla painotettu kassavirtojen keskimääräinen maksuhetki) Vuosi Duraatio , , , , Liite 17 : Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot Maaseutuvirasto ah 24

MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTON TILINPAATOS VUODELTA 2008

MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTON TILINPAATOS VUODELTA 2008 MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTON TILINPAATOS VUODELTA 2008 Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008... 7 1.1. JOHTOKUNNAN KATSAUS... 7 1.2. TULOKSELUSUUDEN KUVAUS... 8 1.3. TILINPÄÄTOSLASKELMIEN ANALYYSI...

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 17.7.2009 Valtiontalouden kuukausitiedote 30.6.2009 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa 31.12.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 Mrd 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 3.4.2006 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2005 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 31.03.2008 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2007 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 02.04.2007 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2006 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT 60 LIITE 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT SISÄLLYS 1. Tilinpäätöslaskelmat Talousarvion toteumalaskelma 61 Tuotto- ja kululaskelma 01.01.-31.12.2005 63 Tase 31.12.2005 64 2.

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Pro Luomu ry TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2016 Sisällys Sivu Toimintakertomus 1-11 Tase 12 Tuloslaskelma 13 Liitetiedot 14 Luettelo kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS FINGRID Datahub 8.2.2017 Y-tunnus 2745543-5 FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS 16.02.2016-31.12.2016 FINGRID DATAHUB OY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Hallituksen

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Säilytettävä vähintään 31.12.2026 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta Hyvigolf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-001 1 HYVIGOLF OY Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka Hyvinkää Y-tunnus 0677032-1 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi

kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi 31.12.2010 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 50 45 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 40-5 -10 35-15 Talousarviotalouden

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry 1 / 14 TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry Ytunnus: 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 14 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016 31.12.2016 Sisällysluettelo Vuosikertomus

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi

Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi 30.6.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15 Talousarviotalouden

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi

Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi 31.12.2011 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15 Talousarviotalouden

Lisätiedot