ARVOPAPERILAINAUS SALKKUJEN TODELLISEN POTENTIAALIN HYÖDYNTÄMINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVOPAPERILAINAUS SALKKUJEN TODELLISEN POTENTIAALIN HYÖDYNTÄMINEN"

Transkriptio

1 SUOMALAISILLE SIJOITTAJILLE ARVOPAPERILAINAUS SALKKUJEN TODELLISEN POTENTIAALIN HYÖDYNTÄMINEN Johdanto Arvopaperilainaus on vakiintunut käytäntö, jolla ETF:t lainaavat lyhytaikaisesti arvopapereita tai joukkovelkakirjoja ja joka tuottaa rahaston osuudenomistajille lisätuottoja. Tässä asiakirjassa selitetään arvopaperilainauksen perusteet, kuvataan sijoittajille aiheutuvat hyödyt ja riskit ja kuvataan BlackRockin soveltama, alan johtava lähestymistapa arvopaperilainaukseen. Yhteenveto: ``Arvopaperilainaus ei ole riskitöntä, mutta se voi hyödyttää suoraan rahaston osuudenomistajille. ``BlackRock on lainannut arvopapereita asiakkaidensa puolesta jo kolmen vuosikymmenen ajan. Tänä aikana se on keskittynyt kilpailukykyisten tuottojen tavoitteluun tasapainottaen tuotot, riskit ja kustannukset. ``BlackRock on vuodesta 1981 lähtien tuottanut lainaustoiminnallaan tuottoa kaikille arvopaperilainausta harjoittaville rahastoilleen, mukaan lukien kaikki ishares ETF:t 1. Arvopaperilainauksen perusteet Arvopaperien lainauksessa ETF:t lainaavat lyhytaikaisesti arvopapereita tai joukkovelkakirjoja ja tuottavat siten rahaston osuudenomistajille lisätuottoja. Toimintaperiaate: Aluksi suuri rahoituslaitos pyytää väliaikaisesti lainalle osaketta tai joukkovelkakirjaa. Jotta rahoituslaitos voi lainata osakkeen tai joukkovelkakirjan, sen on maksettava lainauksesta korvaus ja asetettava ETF:lle vakuus. ETF säilyttää vakuuden turvatakseen takaisinmaksun, mikäli lainaaja ei palauta lainattua osaketta tai joukkovelkakirjaa. Vakuuden arvon on ylitettävä lainatun osakkeen tai joukkovelkakirjan arvo, jotta rahasto saa turvan, joka estää tappion lainaajan jättäessä osakkeen palauttamatta. Rahoituslaitos käyttää yleensä lainattua osaketta tai joukkovelkakirjaa markkinariskien vähentämiseen, lyhyeksi myynnin edistämiseen tai vakuutena toisessa transaktiossa. Oikealla olevassa kaaviossa on esimerkki arvopaperin lainaustransaktion etenemisestä. Arvopaperilainauksen hyödyt Arvopaperilainaus on ylimääräinen, suhteellinen matalariskinen tapa hyödyntää rahaston varoja tehokkaammin; se antaa sijoittajille mahdollisuuden saada tuottoja, joita he eivät muuten saisi. Toimintaperiaate Prosessin aloitus: 1. Suuri rahoituslaitos pyytää ETF:ltä väliaikaisesti lainalle osaketta tai joukkovelkakirjaa. Rahasto pyytää vakuutta, pääasiassa osakkeita ja valtion joukkovelkakirjoja, lainan turvaamiseksi. 2. Kun rahastoyhtiö saa vakuuden, se lainaa osakkeen tai joukkovelkakirjan rahoituslaitokselle (lainaajalle). Vakuu arvopaperi Rahastoyhtiö Rahoituslaitos Kun arvopaperi on lainattuna Vakuutta säilytetään suojatulla säilytystilillä rahaston puolesta. 4. Jos osake tai joukkovelkakirja maksaa osinkoja tai osinkolippuja, kun se on lainalla, rahoituslaitos lähettää osingot tai osinkoliput rahastoyhtiölle Vakuus Oikeudet (esim. osingot) Vakuustili Rahastoyhtiö Rahoituslaitos Prosessin lopetus: 5. Lainan lopuksi (tai kun rahastoyhtiö pyytää sitä), rahoituslaitoksen on palautettava osake tai joukkovelkakirja takaisin rahastolle. 6. Tämän jälkeen rahasto antaa vakuuden takaisin rahoituslaitokselle prosessin lopettamiseksi. 7. Rahasto tuottaa prosessissa lisätuottoa rahaston sijoittajille. 1 ETF-sijoittajat voivat hyötyä arvopaperilainauksesta sen tuottamien tuottojen ansiosta. Miten? Rahasto voi saada lisätuottoa maksusta, jonka se veloittaa osakkeiden lainaamisesta. 6 5 Rahastoyhtiö Arvopaperivakuus Rahoituslaitos 1 Aiempi tuotto ei määrää tulevia tuottoja. Ei koske irlantilaisia rahastoja eikä rahastoja ishares VII plc, Lux; ishares (Lux) & Switzerland; ishares ETF (CH) ja ishares ETF II (CH). Jos haluat lisätietoja arvopaperilainauksesta näiden rahastojen osalta, ota yhteys ishares-sijoittajasuhdeasiamieheen.

2 Arvopaperilainauksen tuotot vaihtelevat yleensä osuuslajin mukaan niiden kohdeosakkeiden kysynnän perusteella. Esim. alla esitettyjen esimerkkirahastojen osalta isharesin kehittämät pien- ja keskisuurten yritysten osake-etf:t tuottivat vuodessa 0,14 0,35 %, kun taas isharesin kehittyvien markkinoiden osake-etf:t tuottivat vuodessa 0,06,17 % 2. Alla olevassa taulukossa näkyvät tiettyjen isharesin esimerkkihastojen arvopaperilainauksesta saamat tuotot 3. Kaikkien lainausohjelmaan osallistuvien EMEAalueen ishares ETF -rahastojen arvopaperilainauksen synnyttämät tuotot vastasivat %:n kompensaatiota hallinnointipalkkioista, keskimäärin 19 % vuoden 2013 maaliskuuta edeltäneeltä tilikaudelta. ARVOPAPERILAINAUKSEN TUOTOT VALIKOITUJEN ISHARES ETF - RAHASTOJEN OSALTA ishares ETF SUURET YRITYKSET, KEHITTYNEET MARKKINAT Kaupankäyntitunnus Kumulatiiviset arvopaperilainauksen tuotot (peruspisteissä) (pp) Arvopaperilainauksen tuotot Hallin. palkkio (pp) Lainauksen kompens. hallin. palkkiosta (%) ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc) EUE % ishares FTSE 100 UCITS ETF (Inc) ISF % ishares S&P 500 UCITS ETF (Inc) IUSA % PIENET/KESKISUURET YRITYKSET, KEHITTYNEET MARKKINAT ishares EURO STOXX Small UCITS ETF DJSC % ishares EURO STOXX Mid UCITS ETF DJMC % ishares MSCI Japan SmallCap UCITS ETF (Inc) ISJP % KEHITTYVÄT MARKKINAT, OSAKKEET ishares MSCI Turkey UCITS ETF ITKY % ishares MSCI Emerging Markets SmallCap UCITS ETF IEMS % ishares MSCI Korea UCITS ETF (Inc) IKOR % ishares China Large Cap UCITS ETF FXC % ishares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Inc) IEEM % VALTIONVELKAKIRJAT ishares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF IBGS % ishares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF IBGM % ishares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF IBTM % ishares Euro Corporate Bond UCITS ETF IEAC % Lähde: BlackRock. Tarkistamattomat arvopaperilainauksen tuotot. Yksi peruspiste (1 pp) vastaa 0,01 %:a. Ainoastaan havainnollistamistarkoituksiin. Kysymyksiä ja vastauksia K: Miten arvopaperilainaus hyödyttää rahoitusmarkkinoita? V: Arvopaperilainauksesta on tullut elintärkeä osa rahoitusmarkkinoita. Vuoden 2012 joulukuussa lainattavia omistuksia oli tarjolla yli 12,9 triljoonaa Yhdysvaltain dollaria maailmanlaajuisesti, ja keskimäärin päivää kohti lainassa oli arvopapereita yli 1,7 triljoonan Yhdysvaltain dollarin arvosta 4. Arvopaperilainaus lisää likviditeettiä ja helpottaa siten transaktioiden tapahtumista ja vähentää hintojen volatiliteettia. Kaikki tämä johtaa transaktiokustannusten pienentymiseen. Koska arvopaperilainaustransaktiot voivat johtaa lyhyeksi myyntiin eli tilanteeseen, jossa sijoittavat myyvät lainattuja arvopapereita ennakoidessaan hintojen laskevan, jotkut ovat kritisoineet arvopaperilainauksen vaarantavan markkinoiden vakauden. Yhdysvaltain keskuspankki on kuitenkin havainnut, että lyhyeksi myynti itse asiassa parantaa markkinoiden vakautta. Heidän tutkimuksensa on osoittanut, että lyhyeksi myynti ei aiheuta systemaattisesti sijoituskohteiden hintojen laskua ja että lyhyeksi myynnin rajoittaminen voi itse asiassa aiheuttaa likviditeetin heikentymisen ja sijoittajien transaktiokustannusten nousun 5. Tämän aiheuttaa edellä mainittu dynamiikka: arvopaperilainaus ja lyhyeksi myynti lisäävät likviditeettiä ja antavat sijoittajille mahdollisuuden vähentää riskiä. 4 Lähde: Markit. 5 Lähde: Federal Reserve Bank of New York -pankin henkilöstöraportti nro 518, Market Declines: Is Banning Short Selling the Solution?, syyskuu edeltävältä 12 kuukaudelta. 3 Edellä mainitut rahastot ovat valikoituja esimerkkirahastoja ja edustavat vain pientä osaa luokkansa arvopaperilainausta harjoittavista rahastoista. Jos haluat arvopaperilainaukseen liittyviä tietoja kaikkien muiden EMEA-alueen ishares-rahastojen osalta, käy verkko-osoitteessa ishares.com. Aiempi tuotto ei määrää tulevia tuottoja. [2]

3 Kysymyksiä ja vastauksia K: Onko BlackRockin toimintahistorian aikana lainaaja jättänyt kertaakaan palauttamatta lainaamiaan arvopapereita? V: BlackRock aloitti lainausohjelmansa vuonna 1981, ja sen jälkeen vain kolme lainaajaa on jättänyt lainaamansa arvopaperit palauttamatta. Kaikissa näistä tapauksista BlackRock pystyi ostamaan jokaisen lainatun arvopaperin takaisin saamiensa vakuuksien avulla ja aiheuttamatta mitään tappioita asiakkailleen. Arvopaperilainauksen riskit Kaikkiin sijoituksiin liittyykin tietynasteinen riski. BlackRock hoitaa kuitenkin arvopaperilainaustaan perusteellisella, käytännöllisellä menettelyllä, ja se onkin vuodesta 1981 lähtien tuottanut lainaustoiminnallaan tuottoa kaikille arvopaperilainausta harjoittaville rahastoilleen, mukaan lukien kaikki ishares ETF:t. Suurin arvopaperilainauksen riski on lainansaajan laiminlyönnin riski. Arvopaperin palauttamattomuuden riski Koska prosessissa lainataan arvopapereita, on aina mahdollista, että lainaaja ei palauta lainaamaansa osaketta tai joukkovelkakirjaa. Tässä tapauksessa rahastoyhtiö käyttää vakuutta korvaavien arvopaperien ostamiseen. Sijoittajille aiheutuvan riskin pienentämiseksi on tärkeää, että kaikki saadut vakuudet ovat korkealaatuisia ja helposti kaupattavissa. Ensin määritämme, voidaanko yritykset hyväksyä lainaajiksi, ja sen jälkeen tarkkailemme lainaajia ajan mittaan. Itsenäinen riskitiimi, joka on erillään arvopaperilainaustiimistä, suorittaa säännöllisesti lainaajien arviointeja. Uudet transaktiot estetään systemaattisesti, jos lainaajan lainaama määrä ylittää lainaajalle määritetyn rajan. Lisäksi BlackRock suojautuu tilanteelta, jossa lainaaja jättää arvopaperin palauttamatta, antamalla takuun kaikille ETF-rahastoilleen. Tämä takuu varmistaa, että jos vakuus ei kata lainatun arvopaperin uudelleenoston kustannusta, BlackRock hyvittää rahastolle näiden erotuksen. Kannustamme kaikkia sijoittajia pyytämään ETF-rahastonhoitajiltaan lisätietoja arvopaperilainauksen käytännöistä ja tuotoista BlackRock on vuodesta 1981 lähtien tuottanut lainaustoiminnallaan tuottoa kaikille arvopaperilainausta harjoittaneille rahastoilleen, mukaan lukien kaikki ishares ETF:t Kysymyksiä ja vastauksia K: Kuinka suuri osa arvopaperilainauksen tuotoista palautuu niiden ishares ETF -rahastojen sijoittajille, joiden kotipaikka on Euroopassa? V: ishares ETF -osuudenomistajat saavat 60 % rahastojen arvopaperilainauksen bruttotuotoista. BlackRockin konserniyhtiö toimii arvopaperilainauksen lainanvälittäjänä ja pidättää 40 % bruttotuotoista. Kaikki ohjelman hoitamisesta aiheutuvat kustannukset maksetaan lainanvälittäjän osuudesta bruttotuotoista. Tähän sisältyvät kaikki suorat toiminnasta ja säilytyksestä aiheutuvat kustannukset, kuten seuraavat: `Järjestelmän ` ylläpito. BlackRockin tiimiin kuuluu 90 asiantuntijaa, jotka toimivat Lontoosta, New Yorkista, San Franciscosta, Hongkongista ja Tokiosta käsin. He käyttävät alan kehittyneintä riskinhallintatekniikkaa riskien valvomiseen ja lisäarvon tuottamiseen asiakkaillemme. Me uskomme, että oma tekniikkaamme erottaa meidät muista ja lisää tuottojamme vähentäen samalla riskiä ` `Takuu lainaajan laiminlyönnin varalta. BlackRock antaa lisäveloituksetta ETF-sijoittajilleen takuun, joka suojaa siinä harvinaisessa tilanteessa, että lainaaja ei palauta lainaamiaan arvopapereita. Kannustamme kaikkia sijoittajia pyytämään ETF-rahastojen tarjoajiltaan lisätietoja heidän arvopaperilainausohjelmastaan ja etenkin sen osuudenomistajille tuottamista nettotuotoista. Osa rahastojen tarjoajista saattaa ilmoittaa maksavansa suuremman prosenttiosuuden arvopaperilainauksen nettotuotoista osakkaille, mutta tällöin he eivät välttämättä paljasta selkeästi lainanvälittäjilleen maksamaa osuutta bruttotuotoista. BlackRock uskoo, että osuudenomistajille maksetut nettotuotot tasapainotettuna sopivan riskitason ja palkkioiden julkaisun kanssa on paras mittari arvopaperilainauksen sijoittajille aiheutuvien hyötyjen arviointiin. BlackRock ei piilota mitään palkkioita, vaan kaikki tiedot ovat esillä. On tärkeää muistaa, että osa lainaajista pystyy saamaan enemmän tuottoja tietystä arvopaperikorista kokonsa, osaamisensa tai tietojensa ansiosta. Vertaamme tuottoamme säännöllisesti kilpailijoihimme nähden käyttämällä itsenäisten, ulkopuolisten toimittajien toimittamia tietoja. Kolme vuosikymmentä kestäneen lainaustoimintansa aikana BlackRock on keskittynyt kilpailukykyisten tuottojen tavoitteluun tasapainottaen tuotot, riskit ja kustannukset 6. 6 Aiempi tuotto ei määrää tulevia tuottoja. [3]

4 Kysymyksiä ja vastauksia K: Vaikka lainaajien laiminlyöntejä tapahtuu harvoin, miten hyvin BlackRock on varautunut niiden varalle? V: BlackRockin riski- ja kvantatiivinen analyysiryhmä (RQA) suorittaa säännöllisesti lainaajien laiminlyöntitilanteiden simulointeja arvopaperilainaus-, juridisten, johtamis-, arvopaperien hoito- ja kaupankäyntitiimiensä kanssa. Näistä simulaatioista saatava kokemus sekä niiden integrointi kauttaaltaan arvopaperien hoitotiimin toiminnassa auttavat meitä hallitsemaan rahastojamme turvallisesti, mikäli tällainen harvinainen laiminlyönti tapahtuu. K: Miten arvopaperilainausta säädellään? V: Arvopaperilainaus on vakiintunutta sijoitustoimintaa, ja sitä säädellään useilla säännöillä. Yhteissijoitusyrityksiä (UCITS) koskevat säännöt säätelevät ishares ETF -rahastojamme, joiden kotipaikka on Euroopassa. Nämä säännöt määräävät, kuka voi lainata tai saada lainalle, minkä tyyppiset vakuudet ovat hyväksyttäviä ja mitä tietoja on paljastettava. Irlannista käsin toimivien isharesrahastojen ensisijainen valvoja on Central Bank of Ireland (CBI), ja rahastojen, joiden kotipaikka on Saksa, valvova viranomainen on Federal Financial Supervisory Authority (BaFin). K: Kuinka suuri osa rahaston varoista voi olla enintään lainattuna? V: ishares on päättänyt lainata enintään 50 % rahaston substanssiarvosta. Käytännössä monet ishares ETF:t lainaavat huomattavasti tätä vähemmän. Euroopasta käsin toimivien ishares ETF -rahastojen keskimäärin lainaama osuus on ollut alle 10 % 7 vuoden 2013 maaliskuuta edeltäneeltä tilikaudelta. Tämä tieto on saatavissa isharesin verkkosivustossa yksittäisten rahastojen osalta. 7 Aiempi tuotto ei määrää tulevia tuottoja. BlackRockin riskienhallintakyky, oma tekniikka ja vaativat hallinnointiprosessit erottavat sen muista alan toimijoista Arvopaperilainauksen käytäntöjen läpinäkyvyys Kannustamme kaikkia sijoittajia pyytämään ETFrahastojen tarjoajiltaan lisätietoja arvopaperilainauksen käytännöistä ja selvittämään, minkä suuruisia palkkioita rahastonhoitajat saavat tai kuinka paljon he maksavat ulkopuolisille lainanvälittäjilleen. BlackRock julkaisee jokaisen arvopaperilainausta harjoittavan ishares ETF -rahastonsa osalta arvopaperilainauksen tuotot rahaston vuosikertomuksessa ja esittää BlackRockin osuuden lainausohjelman tuotoista. Seuraavat tiedot julkaistaan EMEA-alueen isharessivustossamme säännöllisin välein: ` `ETF:n arvopaperilainauksesta saamat tuotot ``Vastapuolet, jotka lainasivat arvopapereita ishares ETF -rahastoista edellisen neljänneksen aikana ``Kuinka monta prosenttia ETF:n varoista lainattiin ja keskimääräinen ylivakuuden määrä ``Lisäksi ilmoitetaan päiväkohtaiset saadut vakuudet ja vakuusjärjestelmä BlackRockin lähestymistapa arvopaperilainaukseen Hallinnoimme arvopaperilainaustoimintojamme omien järjestelmiemme kautta emmekä ulkoista tätä keskeistä toimintaa ulkopuolisille tahoille. Tätä varten olemme kehittäneet oman tehokkaan arvopaperilainausjärjestelmän, joka takaa, että jokainen lainaustoimintojemme osa-alue suoritetaan asiakkaan etujen mukaisesti ja varovaisia riskinhallintamenetelmiä soveltamalla. ``Taitavaa riskien hallintaa. Monet maailman suurimmista yrityksistä ja valtioista palkkaavat BlackRockin hallitsemaan riskejään. Me suhtaudumme arvopaperilainaukseen avain samalla tavalla. Sovellamme varovaista, alhaisen riskin lähestymistapaa ja käytämme omaa riskien ja sijoitushallintajärjestelmäämme, Aladdinia, tarkoitusta varten perustettujen tutkimus-, kaupankäynti- ja riskienhallintatiimiemme toimintojen integrointiin. Kaikki sijoitus- ja kaupankäyntitiimimme osuuslajeista ja sijainnista huolimatta toimivat Aladdinin kautta ja pyrkivät hyödyntämään asiakkaidemme puolesta markkinamahdollisuuksia ympäristössä, jossa riskit ovat erittäin hyvin hallinnassa. Tämä arvopaperilainauksen ammattilaisten ja sijoitusten ja riskienhallintatiimiemme välinen yhteistyö auttaa meitä vähentämään arvopaperilainaustoimintaan liittyviä riskejä paremmin kuin mikään ulkopuolinen arvopaperisäilyttäjä tai lainanvälittäjä voisi. ``Oma tekniikka. Erikoistiimimme käyttävät mukautettuja raportointi-, toiminto- ja kaupankäyntijärjestelmiä, jotka parantavat läpinäkyvyyttä ja toiminnan tehokkuutta. [4]

5 Keskeinen kaupankäyntijärjestelmämme (Prism) antaa kaupankäyjillemme mahdollisuuden tuottaa lisäarvoa asiakkaillemme nopeasti muuttuvilla markkinoilla. Tämä onnistuu yhdistämällä oma kaupankäyntitutkimuksemme ja arvopaperilainauksen kysyntä- ja tarjontatiedot nopeasti, yhdenmukaisesti ja skaalattavasti. Uudelleenhinnoittelumahdollisuuksien hyödyntäminen on keskeinen keino, jota hyödynnämme pärjätäksemme kilpailijoitamme paremmin. Koska yhdellä hetkellä lainalla voi olla kymmeniä tuhansia lainoja, Prism auttaa takaamaan, että kaupankäyjät keskittyvät tärkeimpiin mahdollisuuksiin. Oma vakuuksien ja lainojen käsittelysovelluksemme, Global Loan Manager (GLM), hoitaa lainanhallinnan saumattomasti ja ilman poikkeuksia. Vaikka lainaajien laiminlyönnit ovat harvinaisia, GLM on suunniteltu hallitsemaan nämä tilanteet systemaattisesti ja vähentämään sijoittajien riskiä. ``Tehokas lainaajien arviointi. Valitsemme luottokelpoiset lainaajat riskienhallintatiimimme määrittämien varovaisten luottostandardien pohjalta. Tämän valinnan luotettavuutta parantaa se, että riskienhallintatiimi toimii erillään arvopaperien lainaustoiminnoistamme. Tarkkailemme jatkuvasti lainaajiemme taloudellista tilaa ja määritämme yksilölliset lainanantorajat jokaiselle lainaajalle, millä pienennetään luottoriskiä. Valvomme kaikkea kaupankäyntiä näiden rajojen suhteen ja estämme systemaattisesti uudet transaktiot näiden rajojen ylittyessä. Pidätämme myös oikeuden pyytää lainattu arvopaperi takaisin tai vaatia lainaajalta lisävakuutta milloin tahansa. ` ` Vakuusstandardit. Osakkeet ja valtion joukkovelkakirjat ovat yleisimpiä vakuusmuotoja ishares ETF -rahastoillemme, joiden kotipaikka on Euroopassa. Edellytämme lainaajiltamme lainan arvon ylittävää vakuutta, joka on vähintään 102,5 % lainan arvosta. Lisäksi lainaajan on säilytettävä vakuus, kunnes lainaaja on palauttanut lainatun osakkeen tai joukkovelkakirjan. Vakuus on asiakkaan omaisuutta, eikä se sisälly lainaajan tai BlackRockin taseeseen. Yhteenveto BlackRock on maailman suurin sijoitusten hallinnoija, jonka ensisijaisena tehtävänä on toimia uskottuna miehenä. Arvopaperilainaus on ylimääräinen, sijoittajan kannalta suhteellinen matalariskinen tapa hyödyntää sijoitussalkun varoja tehokkaammin. Arvopaperilainaus ei ole riskitöntä, mutta se hyödyttää suoraan rahaston sijoittajia. BlackRock on lainannut arvopapereita asiakkaidensa puolesta jo kolmen vuosikymmenen ajan. Tänä aikana se on keskittynyt kilpailukykyisten tuottojen tavoitteluun tasapainottaen tuotot, riskit ja kustannukset. [5]

6 Lakisääteiset tiedot BlackRock Advisors (UK) Limited, joka toimii FCA:n (Financial Conduct Authority) luvalla ja valvonnassa, on julkaissut tämän asiakirjan [pyynnöstä vain pyytäjän käytettäväksi ja] ainoastaan Suomessa ishares plc, ishares II plc, ishares III plc, ishares IV plc [ja] ishares V plc ja ishares VI plc (yhdessä yhtiöt ) ovat avoimia sijoitusyhtiöitä, joiden pääoma vaihtelee, ja niiden rahastojen vastuut on erotettu toisistaan Irlannin lainsäädännön mukaisesti ja rahoitusvalvonnan hyväksymällä tavalla. Toimiville sijoittajille Suomessa Tässä asiakirjassa mainitut rahastot ovat rekisteröity Suomessa julkisesti tarjottaviksi. Luvan on myöntänyt Finanssivalvonta (Fiva). Kaikkien sijoituspäätösten on perustuttava ainoastaan Yhtiön sijoitusesitteeseen ja avaintietoesitteeseen sekä viimeisimpään puolivuotiskertomukseen ja tarkistamattomaan kirjanpitoon ja/tai vuosikertomukseen ja tarkastettuun kirjanpitoon. Sijoittajien on tutustuttava avaintietoesitteessä ja Yhtiön sijoitusesitteessä esiteltyihin rahastokohtaisiin riskeihin.tämä asiakirja on luottamuksellinen. Sitä ei saa luovuttaa kolmansille osapuolille ilman BlackRock Advisors (UK) Limitedin antamaa lupaa. Riskivaroitukset ishares ei ehkä sovi kaikille sijoittajille. BlackRock Advisors (UK) Limited ei takaa osuuksien tai rahastojen tuottoa. Sijoitusten (joista voidaan vaihtaa rajoitetuilla markkinoilla) arvo voi laskea tai nousta, ja sijoittajat voivat menettää sijoittamansa pääoman. Sijoituksen tuotto ei ole kiinteä, ja se voi muuttua. Aiempi tulos ei ole luotettava merkki tulevista tuotoista. Jos sijoitus tehdään vieraan maan valuutoissa, vaihtokurssin muuttuminen voi vaikuttaa tuottoon. Huomaa, että verotus ja verovähennysperusteet voivat muuttua. BlackRock Advisors (UK) Limitedin tytäryritykset voivat toimia tässä asiakirjassa mainittujen arvopaperien markkinatakaajina. Lisäksi BlackRock Advisors (UK) Limited, sen tytäryritykset ja niiden henkilöstö voivat joissakin tilanteissa omistaa tässä asiakirjassa mainittujen arvopapereiden osuuksia, osakkeita tai optioita. He voivat toimia myös päämiehinä tai välittäjinä tai myydä tässä asiakirjassa mainittuja arvopapereita. Lisäksi sijoittaminen kehittyville markkinoille sisältää tiettyjä riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita ei yleensä esiinny sijoitettaessa muille markkinoille. Vastuuvapauslausekkeet Barclays Capital Inc. ja Barclays US Treasury 10 Year Term Index, Barclays Euro Corporate Bond Index, Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index ja Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index ovat Barclays Bank PLC:n tavaramerkkejä. BlackRock Fund Advisors ja sen tytäryhtiöt ovat saaneet luvan käyttää niitä tiettyihin tarkoituksiin. ishares on BlackRock Fund Advisors:n tai sen tytäryhtiöiden rekisteröity tavaramerkki. Barclays Capital on rahastojen vertailuindeksien hallinnoija. Barclays Capital ei ole sidoksissa rahastoihin, BFA:han, State Street:iin, jakajaan tai niiden tytäryhtiöihin. BFA on tehnyt indeksin tarjoajan kanssa lisenssisopimuksen vertailuindeksien käyttämisestä. BFA tai sen tytäryhtiöt myöntävät yhtiölle oikeuksia vertailuindeksiä koskeviin alilisensseihin veloituksetta. STOXX ja EURO STOXX 50 ovat STOXX Limitedin omistamia tekijänoikeudella suojattuja aineistoja ja tavara- tai palvelumerkkejä. BlackRock Advisors (UK) Limited ja ishares II plc ovat saaneet luvan käyttää niitä tiettyihin tarkoituksiin. STOXX ei tue, suosittele tai myy ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc) -rahastoa eikä edistä sen myyntiä. STOXX ei anna neuvoja näihin rahastoihin sijoittamiseen. STOXX, EURO STOXX Mid ja EURO STOXX Small ovat STOXX Limitedin omistamia tekijänoikeudella suojattuja aineistoja ja tavaramerkkejä. BlackRock Advisors (UK) Limited on saanut luvan käyttää niitä tiettyihin käyttötarkoituksiin. STOXX ei tue, suosittele, myy tai edistä ishares EURO STOXX Mid UCITS ETF ja ishares EURO STOXX Small UCITS ETF -rahastoa eikä edistä niiden myyntiä. STOXX ei anna neuvoja näihin rahastoihin sijoittamiseen. FTSE on London Stock Exchange plc:n ja Financial Times Limitedin ( FT ) yhdessä omistama tavaramerkki. FTSE International Limited ( FTSE ) on saanut luvan käyttää sitä. FTSE China 25 Index ja FTSE 100 Index -indeksit laskee tai lasketuttaa FTSE International Limited ( FTSE ). Exchange, FT tai FTSE ei tue, suosittele eikä edistä ishares China Large Cap UCITS ETF ja ishares FTSE 100 UCITS ETF (Inc) Plus -rahastojen myyntiä. Niillä ei ole mitään yhteyttä näihin rahastoihin, eivätkä ne vastaa niiden liikkeelle laskemisesta, toiminnasta eivätkä kaupankäynnistä. FTSE:llä on kaikki tekijän- ja tietokantaoikeudet indeksin arvoihin ja sen perustana toimivaan luetteloon. BlackRock Advisors (UK) Limited on saanut FTSE:ltä kaikki oikeudet käyttää näitä tekijän- ja tietokantaoikeuksia näiden tuotteiden luomisessa. MSCI ei tue tai suosittele ishares-rahastoja eikä toimi niiden myynninedistäjänä. MSCI ei vastaa niistä rahastoista eikä indekseistä, joihin nämä rahastot perustuvat. Merkintäesitteessä on lisätietoja MSCI:n rajoitetusta suhteesta BlackRock Advisors (UK) Limitediin ja tähän suhteeseen liittyvistä rahastoista. Standard & Poor s ja S&P ovat Standard & Poor s Financial Services LLC:n rekisteröityjä tavaramerkkejä ja S&P 500 on Standard & Poor s Financial Services LLC:n tavaramerkki. BlackRock Fund Advisors tai sen tytäryhtiöt ovat saaneet luvan käyttää niitä tiettyihin tarkoituksiin. ishares on BlackRock Fund Advisors:n tai sen tytäryhtiöiden rekisteröity tavaramerkki. S&P ei tue, suosittele tai myy ishares S&P 500 UCITS ETF (Inc)eikä edistä sen myyntiä. S&P ei anna neuvoja tähän tuotteeseen sijoittamisesta. ishares ja BlackRock ovat BlackRock Inc:n tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muualla BlackRock Advisors (UK) Limited. Yritysrekisterinumero Kaikki oikeudet pidätetään. Puheluja saatetaan kuunnella tai tallentaa BlackRock, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, ishares, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD ja BUILT FOR THESE TIMES ovat BlackRock Inc:n tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muualla. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. OTA MEIHIN YHTEYTTÄ Soita meille numeroon: IS-ISLUTPOP-R-NOV13-Fi

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,

Lisätiedot

Älykkäät ETF-sijoitusstrategiat VAIN AMMATTILAISSIJOITTAJILLE

Älykkäät ETF-sijoitusstrategiat VAIN AMMATTILAISSIJOITTAJILLE Älykkäät ETF-sijoitusstrategiat VAIN AMMATTILAISSIJOITTAJILLE 2 Älykkäät ETF-sijoitusstrategiat Ydinsalkun rakentaminen: hajautuksen merkitys Pörssinoteerattujen rahastojen (ETF) kasvua tukee sijoittajien

Lisätiedot

Sijoittajan UCITS ETF -opas

Sijoittajan UCITS ETF -opas Sijoittajan UCITS ETF -opas Liity sijoitusvallankumoukseen Pörssinoteeratut rahastot (UCITS ETF:t) voivat muuttaa tavan, jolla hallitset sijoituksiasi. UCITS ETF -rahastot yhdistävät sijoitusrahastojen

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,

Lisätiedot

Indeksiosuuksien (ETF) edut ja haitat hajautuksessa

Indeksiosuuksien (ETF) edut ja haitat hajautuksessa Indeksiosuuksien (ETF) edut ja haitat hajautuksessa 20.9.2007 Taru Rantala, maajohtaja Nordnet Pankki Indeksiosuus (ETF) Indeksiosuusrahastot (Exchange Traded Fund, ETF) ovat kuin sijoitusrahastoja Osuuksilla

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 16.6.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 16.6.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 16.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 12.6.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,02 Suomi 6,08 SEB Finlandia SEB 4,62 SEB Finland Small Cap SEB 1,46 Eurooppa

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 3.2.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 3.2.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 3.2.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 31.1.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,60 Finlandia 4,01 Finland Small Cap 1,59 Eurooppa 7,49 BGF European

Lisätiedot

Etf - sijoitusstrategin työkalu

Etf - sijoitusstrategin työkalu Etf - sijoitusstrategin työkalu Karo Hämäläinen Sijoitusristeily 2008, 5.4.2008 Mikä on etf? Etf = Exchange traded fund = pörssilistattu rahasto Kaupankäynti kuten (ulkomaisella) pörssiosakkeella Monet

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 24.11.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 21.11.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,53 Suomi 5,02 SEB Finlandia SEB 5,02 Eurooppa 8,06 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

RAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus

RAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus 7/2010 1/2011 7/2011 1/2012 7/2012 1/2013 7/2013 1/2014 7/2014 1/2015 7/2015 1/2016 7/2016 1/2017 7/2017 RAHASTO MALTILLINEN OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 29,2 % 25 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 29.9.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 29.9.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 29.9.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 26.9.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 4,83 SEB Finlandia SEB 4,00 SEB Finland Small Cap SEB 0,83 Eurooppa

Lisätiedot

RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 12/2014 3/2015 6/2015 9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 79,6 % 75 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan yhteyttä pörssivälittäjään, asianajajaan, kirjanpitäjään tai

Lisätiedot

Indeksiosuusrahastot eli ETF-rahastot

Indeksiosuusrahastot eli ETF-rahastot Indeksiosuusrahastot eli ETF-rahastot ETF = Exchange-Traded Funds (Pörssinoteerattu rahasto) Rahastoyhtiön ylläpitämä, yleensä passiivinen sijoitusrahasto Seuraa tiettyä markkinaa, yleensä jotain indeksiä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 11.8.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 8.8.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,03 SEB Finlandia SEB 4,17 SEB Finland Small Cap SEB 0,86 Eurooppa

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 22.10.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 20.10.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 4,90 SEB Finlandia SEB 4,90 Eurooppa 5,48 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 79,2 % 75 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 54,5 % 50 %

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA Salkkukatsaus 9/2008 3/2009 9/2009 3/2010 9/2010 3/2011 9/2011 3/2012 9/2012 3/2013 9/2013 3/2014 9/2014 3/2015 9/2015 3/2016 9/2016 3/2017 9/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino

Lisätiedot

Siinä tapauksessa, että Sulautuvan Rahaston Kokous siirretään myöhempään ajankohtaan, Sulautumisen Voimaantulopäivä on edelleen 6.7.2015.

Siinä tapauksessa, että Sulautuvan Rahaston Kokous siirretään myöhempään ajankohtaan, Sulautumisen Voimaantulopäivä on edelleen 6.7.2015. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto Kehittyvien maiden talouskasvu jatkuu vahvana 10 % 9 % 8 % 2007 2008 Lähde: Consensus Economics 10/2007 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Turkki Brasilia

Lisätiedot

TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE

TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE Tässä yksinkertaistetussa rahastoesitteessä on esitetty olennaiset tiedot TT Europe Ex-UK Equity Fund -rahastosta (Rahasto), joka on TT International

Lisätiedot

Luxemburgilainen SICAV UCITSluokka. Rekisteröity toimipaikka: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Luxemburgin kaupparekisterinumero B 33363

Luxemburgilainen SICAV UCITSluokka. Rekisteröity toimipaikka: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Luxemburgin kaupparekisterinumero B 33363 Luxemburgilainen SICAV UCITSluokka Rekisteröity toimipaikka: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Luxemburgin kaupparekisterinumero B 33363 Valikoiman yksinkertaistamiseksi ja yksivaluuttaisten lajien

Lisätiedot

Siinä tapauksessa, että Sulautuvan Rahaston Kokous siirretään myöhempään ajankohtaan, Sulautumisen Voimaantulopäivä on edelleen 3.11.2014.

Siinä tapauksessa, että Sulautuvan Rahaston Kokous siirretään myöhempään ajankohtaan, Sulautumisen Voimaantulopäivä on edelleen 3.11.2014. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 10.3.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 10.3.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 10.3.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Osakemarkkinat ylipainossa Alexandria Cautious 10.3.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,11 Suomi 7,01 Finlandia 5,40 Finland Small Cap

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan yhteyttä pörssivälittäjään, asianajajaan, kirjanpitäjään

Lisätiedot

ETF vai tavallinen osakerahasto?

ETF vai tavallinen osakerahasto? ETF vai tavallinen osakerahasto? Jaana Timonen Seligson & Co 1 KUSTANNUSTEN MERKITYS? Yksinkertainen on tehokasta. Lähtötilanne: 100 000 euron sijoitus 25 vuodeksi Tuotto-oletus: 10 % vuodessa Kaksi vaihtoehtoa:

Lisätiedot

Osakemarkkinoille indeksien kautta. 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets

Osakemarkkinoille indeksien kautta. 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets Osakemarkkinoille indeksien kautta 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets Mrd. dollaria Pörssinoteerattujen tuotteiden määrä kasvanut merkittävästi 2000-luvulla 6 000 3 000 5 000 2 500 4 000 2 000 3 000

Lisätiedot

ETF vai tavallinen osakerahasto?

ETF vai tavallinen osakerahasto? ETF vai tavallinen osakerahasto? Jaana Timonen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 PERUSKÄSITTEET Yksinkertainen on tehokasta. ETF vai rahasto? ETF on nimensä mukaisesti pörssinoteerattu rahasto - siis sijoitusrahasto,

Lisätiedot

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin Pörssinoteerattu rahasto eli ETF (Exchange-Traded Fund) on rahasto, jolla voidaan käydä kauppaa pörssissä. ETF:ien avulla yksityissijoittajalla on mahdollisuus sijoittaa

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

ETF vai tavallinen osakerahasto?

ETF vai tavallinen osakerahasto? ETF vai tavallinen osakerahasto? Jaana Timonen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 KUSTANNUSTEN MERKITYS? Yksinkertainen on tehokasta. Lähtötilanne: 100 000 euron sijoitus 25 vuodeksi Tuotto-oletus: 10 %

Lisätiedot

Sijoitusneuvojan ETF -opas VAIN AMMATTISIJOITTAJILLE

Sijoitusneuvojan ETF -opas VAIN AMMATTISIJOITTAJILLE Sijoitusneuvojan ETF -opas VAIN AMMATTISIJOITTAJILLE 2 Sijoitusneuvojan ETF -opas Pörssinoteeratut rahastot (ETF:t) mullistavat sijoittajien ja heidän sijoitusneuvojiensa tavan hallita sijoitussalkkujaan.

Lisätiedot

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 12.6.2014 päättänyt toteuttaa yhtiön hallinnoimissa issa alempana ilmenevät sulautumiset. Sulautuva

Lisätiedot

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A KORKOMARKKINAT LYHYET KOROT KORKOTASO % KORKOTASO % 9/14/2016 2 KORKOMARKKINAT PITKÄT KOROT (HYVÄLAATUISET)

Lisätiedot

TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE. 19.3.2012 Veikko Savela. I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys

TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE. 19.3.2012 Veikko Savela. I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 19.3.2012 Veikko Savela I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2011 oli 136,3 mrd. euroa,

Lisätiedot

TT EMERGING MARKETS EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE

TT EMERGING MARKETS EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE TT EMERGING MARKETS EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE Tässä yksinkertaistetussa rahastoesitteessä on esitetty olennaiset tiedot TT Emerging Markets Equity Fund -rahastosta (Rahasto), joka on TT

Lisätiedot

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016 Makrokatsaus Maaliskuu 2016 Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi

Lisätiedot

Nordnetin luottowebinaari

Nordnetin luottowebinaari Nordnetin luottowebinaari Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa opit käyttämään luottoa kaupankäynnissä. Lisää ostovoimaa luotolla, käytä salkkuasi luoton vakuutena ja paranna tuottomahdollisuuksia. Webinaarissa

Lisätiedot

3.4.2014 Tehokas sijoittaminen TERVETULOA! Hannu Huuskonen, perustajayrittäjä

3.4.2014 Tehokas sijoittaminen TERVETULOA! Hannu Huuskonen, perustajayrittäjä 3.4.2014 Tehokas sijoittaminen TERVETULOA! Hannu Huuskonen, perustajayrittäjä Sijoittamisen rakenteellinen murros rantautumassa myös Suomeen Sijoitustoimialan kehitystä Suomessa helppo ennustaa: innovaatiot

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT

SELIGSON & CO RAHASTOT SELIGSON & CO RAHASTOT AVAINTIETOESITTEET 1.9.2014 PASSIIVISET OSAKERAHASTOT Eurooppa Indeksirahasto Pohjois-Amerikka Indeksirahasto Aasia Indeksirahasto Global Top 25 Brands Global Top 25 Pharmaceuticals

Lisätiedot

Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla. Johannes Ankelo Arvopaperi Aamuseminaari

Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla. Johannes Ankelo Arvopaperi Aamuseminaari Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla Commerzbank AG Saksan toiseksi suurin pankki Euroopan johtavia strukturoitujen tuotteiden liikkeellelaskijoita Yli 50 erilaista tuotetyyppiä listattuna Saksan

Lisätiedot

AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO

AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- UB Amerikka patentoidulla sijoitusprosessilla tuloksiin UB Amerikka on Yhdysvaltain osakemarkkinoille sijoittava rahasto, jonka salkunhoidossa

Lisätiedot

ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF -rahaston osuudenomistajille

ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF -rahaston osuudenomistajille TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

1. Nordnet 2. Korkoa ko rolle -ilmiö 3. Kulut syövä t tuottoa 4. Osa kke e t tuottavat parhaiten 5. Superrahastot?

1. Nordnet 2. Korkoa ko rolle -ilmiö 3. Kulut syövä t tuottoa 4. Osa kke e t tuottavat parhaiten 5. Superrahastot? 1. Nordnet 2. Korkoa ko rolle -ilmiö 3. Kulut syövä t tuottoa 4. Osa kke e t tuottavat parhaiten 5. Superrahastot? Nordnet pohjoismainen nettipankki Olemme haastaja Pohjoismaisella pankkisektorilla. Tarjoamme

Lisätiedot

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000050000 KORKOKAULURI XV Viiden

Lisätiedot

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit DAX NOKIA SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit Ensimmäiset warrantit Suomen markkinoille Kaksi kohde-etuutta kilpailukykyisillä ehdoilla ; DAX ja NOKIA Hyvät spreadit

Lisätiedot

Arvonlaskennan toiminta sijoitusten osalta

Arvonlaskennan toiminta sijoitusten osalta Sivu 1/5 HEDGEHOG OY Arvonlaskennan toiminta sijoitusten osalta 6.10.2014 Tässä on kuvailtu Hedgehog Oy:n käyttämän arvonlaskentajärjestelmän toimintaa sijoitusten merkinnän, tuottosidonnaisten palkkioiden,

Lisätiedot

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto Front Capital Parkki -sijoitusrahaston säännöt vahvistettiin Finanssivalvonnan toimesta 14.9.2009 ja rahasto aloitti sijoitustoiminnan 26.10.2009. Rahaston tavoitteena on matalalla riskillä sekä alhaisilla

Lisätiedot

Lyhyeksimyynti mitä ja miksi?

Lyhyeksimyynti mitä ja miksi? Lyhyeksimyynti mitä ja miksi? Sijoitus Invest 2014, Wanha Satama 13.11.2014 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Lyhyeksimyyntiasetus tuli voimaan 1.11.2012 Sovelletaan kaikkiin

Lisätiedot

Mihinkään alarahastoon tai osuuslajiin sovellettavat palkkiot tai kulut eivät ole muuttuneet.

Mihinkään alarahastoon tai osuuslajiin sovellettavat palkkiot tai kulut eivät ole muuttuneet. Allianz Global Investors Fund Société d`investissement à Capital Variable Rekisteröity toimipaikka: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg R.C.S. Luxembourg B 71.182 Ilmoitus osuudenomistajille Allianz

Lisätiedot

Yksinkertainen on tehokasta. Jaana Timonen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 13.5.2009. www.seligson.fi

Yksinkertainen on tehokasta. Jaana Timonen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 13.5.2009. www.seligson.fi ETF vai tavallinen osakerahasto? Jaana Timonen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 13.5.2009 1 PERUSKÄSITTEET Yksinkertainen on tehokasta. ETF vai rahasto? ETF on nimensä mukaisesti pörssinoteerattu tt rahasto

Lisätiedot

BNP Paribas L1 V350 lyhennettynä BNPP L1 V350

BNP Paribas L1 V350 lyhennettynä BNPP L1 V350 V350 Yhtiön esittely BNP Paribas L1 on perustettu Luxemburgissa 29. marraskuuta 1989 rajoittamattomaksi ajaksi useammasta alarahastosta muodostuvaksi vaihtuvapääomaiseksi sijoitusyhtiöksi 30 päivänä maaliskuuta

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012

Säästäjän vaihtoehdot. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Säästäjän vaihtoehdot Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 14.11.2012 Terhi Lambert-Karjalainen Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

Lyhyeksimyynti mitä ja miksi?

Lyhyeksimyynti mitä ja miksi? Lyhyeksimyynti mitä ja miksi? Vero 2014 12.3.2014 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Valvoo mm. pankkeja,

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Offshore on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Yhtiö )

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Yhtiö ) TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ JA VAATII VÄLITÖNTÄ HUOMIOTA. Ellet ole varma, mihin toimiin sinun tulee ryhtyä, ota välittömästi yhteys osakevälittäjään, pankinjohtajaan, asianajajaan, kirjanpitäjään, asiakassuhdepäällikköön

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT

VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT VERKKOPANKKIIRI SIJOITUSSTRATEGIAT toiminnan alusta 1.11.2012-30.6.2015 7 6 5 4 3 Aggressiivinen 47,94% Kasvuhakuinen 37,73% Tasapainoinen 27,88% Maltillinen 18,04% Varovainen 8,64% 2 1-1 1.11.12 1.3.13

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL Hyödyke Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 17.6.-31.12.2013 EPL Hyödyke 2013.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 Rahastotyyppi Raaka-ainerahasto 1 kuukausi 0.57% Toiminta alkanut 2009.06.01 3 kuukautta

Lisätiedot

ODIN - Menestyksekästä osakepoimintaa yli 16 vuoden ajan. Sijoitusristeily 23.3.2007 Jaana Koskelainen, tj, Rahastotori Oy

ODIN - Menestyksekästä osakepoimintaa yli 16 vuoden ajan. Sijoitusristeily 23.3.2007 Jaana Koskelainen, tj, Rahastotori Oy - Menestyksekästä osakepoimintaa yli 16 vuoden ajan Sijoitusristeily 23.3.2007 Jaana Koskelainen, tj, Rahastotori Oy Forvaltning AS Perustettu 1990, Norjaan rekisteröity yritys Omistaja SpareBank 1 Gruppen

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN Sijoitusrahasto on sijoitusinstrumentti, joka sijoittaa varansa mm. osakkeisiin (osakerahasto), joukkolainoihin (korkorahasto), kiinteistöihin tai sekä osakkeisiin

Lisätiedot

Sijoitus- ja arvopaperilainsäädännön kehityshankkeet

Sijoitus- ja arvopaperilainsäädännön kehityshankkeet Sijoitus- ja arvopaperilainsäädännön kehityshankkeet Työeläkeyhtiöiden hallinnon täydentävä koulutus 1.3.2016 Marita Rekola Ulkoistetut sijoitukset Sijoitusrahastot ja vaihtoehtoiset rahastot Ulkoistetut

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Arvopaperimarkkinalain mukaan arvopaperinvälittäjän on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon

Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon TIEDOTE 1 Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon Sulautumisen syyt Sulautumisen seuraukset Elite Varainhoito Oy selkeyttää rahastovalikoimaansa yhdistämällä kaksi

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

UB SMART ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

UB SMART ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- Laadukasta varainhoitoa rahastomuodossa Erikoissijoitusrahasto UB Smart UB Smart on erikoissijoitusrahasto, jonka varat sijoitetaan kansainvälisille

Lisätiedot

KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA

KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA Helsinki 9.8.2010 KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma kasvoi heinäkuussa 56 miljardista eurosta

Lisätiedot

Front Varainhoito Oy Sijoitusrahastojen puolivuoti skatsaukset H1/2017

Front Varainhoito Oy Sijoitusrahastojen puolivuoti skatsaukset H1/2017 Front Varainhoito Oy Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaukset H1/2017 Markkinakatsaus KESKEISET TAPAHTUMAT TALOUS- JA SIJOITUSYMPÄRISTÖSSÄ Suhdannekehitys jatkui varsin odotetusti vuoden 2017 alkupuoliskolla.

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 29 päivänä

Lisätiedot

Aloita säännöllinen rahastosäästäminen sijoita tulevaisuuteen jo tänään

Aloita säännöllinen rahastosäästäminen sijoita tulevaisuuteen jo tänään Aloita säännöllinen rahastosäästäminen sijoita tulevaisuuteen jo tänään Rahastot ja elämästä nauttiminen. Elämästä nauttiminen ei ehkä ensiksi tule mieleesi, kun kuulet sanan rahasto. Säännöllinen rahastosäästäminen

Lisätiedot

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus Luento 8: Pankkikriisien ja -konkurssien torjuntakeinot Pankkikriisien ja konkurssien syyt 1) Luototetaan asiakkaita,

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT

SELIGSON & CO RAHASTOT SELIGSON & CO RAHASTOT Liite rahastoesitteeseen AVAINTIETOESITTEET 1.11.2016 PASSIIVISET OSAKERAHASTOT Eurooppa Indeksirahasto Pohjois-Amerikka Indeksirahasto Aasia Indeksirahasto Suomi Indeksirahasto

Lisätiedot

Hinnanerosopimukset (CFD)

Hinnanerosopimukset (CFD) Varoitus sijoittajille 28/02/2013 Hinnanerosopimukset (CFD) Keskeiset viestit Hinnanerosopimukset ovat monimutkaisia tuotteita eivätkä sovi kaikille sijoittajille. Älä sijoita rahaa, jota sinulla ei ole

Lisätiedot

Goldman Sachs Funds, plc

Goldman Sachs Funds, plc Yksinkertaistettu rahastoesite Goldman Sachs Funds, plc Value-tuotto-osuudet ja Value-kasvuosuudet 0408 Sisällys Sisällys Sivu Johdanto...1 1 US$ Liquid Reserves Fund ( alarahasto )...2 2 Euro Liquid Reserves

Lisätiedot

Q&A. 1) Kuka voi lainata osakkeita?

Q&A. 1) Kuka voi lainata osakkeita? Q&A 1) Kuka voi lainata osakkeita? Kaikki sijoittajat voivat ottaa lainaksi osakkeita, mutta osakkeita voi antaa lainaksi vain sijoittajat, joiden sijoitukset kuuluvat elinkeinoverotuksen piiriin. 2) Mitä

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 26.1.2015. Alexandria

Allokaatiomuutos 26.1.2015. Alexandria Allokaatiomuutos 26.1.2015 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 23.1.2015 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,22 Suomi 5,23 SEB Finlandia SEB 5,23 Eurooppa 8,43 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF -rahaston osuudenomistajille

ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF -rahaston osuudenomistajille TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

UPM Kymmene CLN

UPM Kymmene CLN UPM Kymmene CLN 30.1.2014 UPM Kymmene Credit Linked Note, Market Recovery Danske Bankin liikkeeseenlaskema Credit Linked Note tarjoaa mahdollisuuden hyötyä UPM Kymmenen ja Danske Bankin luottoriskihinnoittelusta

Lisätiedot

Nordic Derivatives Exchange - Pohjoismaiden johtava markkinapaikka pörssinoteeratuille sijoitustuotteille

Nordic Derivatives Exchange - Pohjoismaiden johtava markkinapaikka pörssinoteeratuille sijoitustuotteille Nordic Derivatives Exchange - Pohjoismaiden johtava markkinapaikka pörssinoteeratuille sijoitustuotteille Keitä olemme Miten pörssi toimii Miten voit hyötyä pörssinoteeratuista sijoitustuotteista Keitä

Lisätiedot

Pohjoismaiden osakkeet ulottuvillasi Taurus tekee sijoittamisesta helpon. Taurus Capital Ltd 24.04. 2010

Pohjoismaiden osakkeet ulottuvillasi Taurus tekee sijoittamisesta helpon. Taurus Capital Ltd 24.04. 2010 Pohjoismaiden osakkeet ulottuvillasi Taurus tekee sijoittamisesta helpon Taurus Capital Ltd 24.04. 2010 The Little Book that Beats the Market 2006 ilmestyi kirja, jonka tekijä väitti kehittäneensä osakevalintamenetelmän

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Global SMB

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Global SMB Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Global SMB 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Global SMB on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon

Lisätiedot

BNP Paribas L1 Safe Balanced W1 lyhennettynä BNPP L1 Safe Balanced W1

BNP Paribas L1 Safe Balanced W1 lyhennettynä BNPP L1 Safe Balanced W1 Safe Balanced W1 Yhtiön esittely BNP Paribas L1 on perustettu Luxemburgissa 29. marraskuuta 1989 rajoittamattomaksi ajaksi useammasta alarahastosta muodostuvaksi vaihtuvapääomaiseksi sijoitusyhtiöksi 30

Lisätiedot

Kansainvälinen rahatalous Matti Estola. Termiinikurssit ja swapit valuuttariskien hallinnassa

Kansainvälinen rahatalous Matti Estola. Termiinikurssit ja swapit valuuttariskien hallinnassa Kansainvälinen rahatalous Matti Estola ermiinikurssit ja swapit valuuttariskien hallinnassa 1. Valuuttariskien suojauskeinot Rahoitusalan yritykset tekevät asiakkailleen valuuttojen välisiä termiinisopimuksia

Lisätiedot

eq Hoivakiinteistöt Toimitilaratkaisuja hoivayrityksille Amos Janhunen Salkunhoitaja amos.janhunen@eq.fi +358 40 7092836 2.4.

eq Hoivakiinteistöt Toimitilaratkaisuja hoivayrityksille Amos Janhunen Salkunhoitaja amos.janhunen@eq.fi +358 40 7092836 2.4. eq Hoivakiinteistöt Erikoissijoitusrahasto Toimitilaratkaisuja hoivayrityksille Amos Janhunen Salkunhoitaja amos.janhunen@eq.fi +358 40 7092836 2.4.2014 TEM 1 Tausta eq Hoivakiinteistöt on Suomen ensimmäinen

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

Kannuksen kaupunki SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEET

Kannuksen kaupunki SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEET Kannuksen kaupunki SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEET 2 Sisältö 1. SIJOITUSTOIMINNAN MÄÄRITELMÄT... 3 2. SIJOITUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET... 3 3. TOIMIALASIJOITTAMISEN PERUSTEET... 3 4. KASSAVAROJEN SIJOITTAMISEN

Lisätiedot

UB Sijoitusrahastot. Kesäkuu 2014

UB Sijoitusrahastot. Kesäkuu 2014 UB Sijoitusrahastot Kesäkuu 2014 UB Sijoitusrahastot Allocator EM Multi Strategy 2 UB Eurooppa REIT Rahaston varat sijoitetaan eurooppalaisten listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden osakkeisiin. Rahasto

Lisätiedot

Arvopaperivakuusehdot

Arvopaperivakuusehdot Arvopaperivakuusehdot DEGIRO Arvopaperivakuuksien Ehdot www.degiro.fi DEGIRO B.V on rekisteröity sijoituspalveluyrityksenä Alankomaiden Finanssivalvonnan kanssa (AFM) Sisältö 1 artikla. Määritelmät...

Lisätiedot

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Tuottohakuisille sijoittajille suunnattu korkeaa vuotuista korkotuottoa tavoitteleva ratkaisu.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Hajauttamisen perusteet

Hajauttamisen perusteet Hajauttamisen perusteet Sisältö 1. Miksi hajauttaa sijoituksia? 2. Ajallinen hajauttaminen 3. Hajautus omaisuusluokissa 4. Toimialakohtainen hajauttaminen 5. Hajauttaminen yhtiön koon mukaan 6. Maantieteellinen

Lisätiedot