ARVOPAPERILAINAUS SALKKUJEN TODELLISEN POTENTIAALIN HYÖDYNTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVOPAPERILAINAUS SALKKUJEN TODELLISEN POTENTIAALIN HYÖDYNTÄMINEN"

Transkriptio

1 SUOMALAISILLE SIJOITTAJILLE ARVOPAPERILAINAUS SALKKUJEN TODELLISEN POTENTIAALIN HYÖDYNTÄMINEN Johdanto Arvopaperilainaus on vakiintunut käytäntö, jolla ETF:t lainaavat lyhytaikaisesti arvopapereita tai joukkovelkakirjoja ja joka tuottaa rahaston osuudenomistajille lisätuottoja. Tässä asiakirjassa selitetään arvopaperilainauksen perusteet, kuvataan sijoittajille aiheutuvat hyödyt ja riskit ja kuvataan BlackRockin soveltama, alan johtava lähestymistapa arvopaperilainaukseen. Yhteenveto: ``Arvopaperilainaus ei ole riskitöntä, mutta se voi hyödyttää suoraan rahaston osuudenomistajille. ``BlackRock on lainannut arvopapereita asiakkaidensa puolesta jo kolmen vuosikymmenen ajan. Tänä aikana se on keskittynyt kilpailukykyisten tuottojen tavoitteluun tasapainottaen tuotot, riskit ja kustannukset. ``BlackRock on vuodesta 1981 lähtien tuottanut lainaustoiminnallaan tuottoa kaikille arvopaperilainausta harjoittaville rahastoilleen, mukaan lukien kaikki ishares ETF:t 1. Arvopaperilainauksen perusteet Arvopaperien lainauksessa ETF:t lainaavat lyhytaikaisesti arvopapereita tai joukkovelkakirjoja ja tuottavat siten rahaston osuudenomistajille lisätuottoja. Toimintaperiaate: Aluksi suuri rahoituslaitos pyytää väliaikaisesti lainalle osaketta tai joukkovelkakirjaa. Jotta rahoituslaitos voi lainata osakkeen tai joukkovelkakirjan, sen on maksettava lainauksesta korvaus ja asetettava ETF:lle vakuus. ETF säilyttää vakuuden turvatakseen takaisinmaksun, mikäli lainaaja ei palauta lainattua osaketta tai joukkovelkakirjaa. Vakuuden arvon on ylitettävä lainatun osakkeen tai joukkovelkakirjan arvo, jotta rahasto saa turvan, joka estää tappion lainaajan jättäessä osakkeen palauttamatta. Rahoituslaitos käyttää yleensä lainattua osaketta tai joukkovelkakirjaa markkinariskien vähentämiseen, lyhyeksi myynnin edistämiseen tai vakuutena toisessa transaktiossa. Oikealla olevassa kaaviossa on esimerkki arvopaperin lainaustransaktion etenemisestä. Arvopaperilainauksen hyödyt Arvopaperilainaus on ylimääräinen, suhteellinen matalariskinen tapa hyödyntää rahaston varoja tehokkaammin; se antaa sijoittajille mahdollisuuden saada tuottoja, joita he eivät muuten saisi. Toimintaperiaate Prosessin aloitus: 1. Suuri rahoituslaitos pyytää ETF:ltä väliaikaisesti lainalle osaketta tai joukkovelkakirjaa. Rahasto pyytää vakuutta, pääasiassa osakkeita ja valtion joukkovelkakirjoja, lainan turvaamiseksi. 2. Kun rahastoyhtiö saa vakuuden, se lainaa osakkeen tai joukkovelkakirjan rahoituslaitokselle (lainaajalle). Vakuu arvopaperi Rahastoyhtiö Rahoituslaitos Kun arvopaperi on lainattuna Vakuutta säilytetään suojatulla säilytystilillä rahaston puolesta. 4. Jos osake tai joukkovelkakirja maksaa osinkoja tai osinkolippuja, kun se on lainalla, rahoituslaitos lähettää osingot tai osinkoliput rahastoyhtiölle Vakuus Oikeudet (esim. osingot) Vakuustili Rahastoyhtiö Rahoituslaitos Prosessin lopetus: 5. Lainan lopuksi (tai kun rahastoyhtiö pyytää sitä), rahoituslaitoksen on palautettava osake tai joukkovelkakirja takaisin rahastolle. 6. Tämän jälkeen rahasto antaa vakuuden takaisin rahoituslaitokselle prosessin lopettamiseksi. 7. Rahasto tuottaa prosessissa lisätuottoa rahaston sijoittajille. 1 ETF-sijoittajat voivat hyötyä arvopaperilainauksesta sen tuottamien tuottojen ansiosta. Miten? Rahasto voi saada lisätuottoa maksusta, jonka se veloittaa osakkeiden lainaamisesta. 6 5 Rahastoyhtiö Arvopaperivakuus Rahoituslaitos 1 Aiempi tuotto ei määrää tulevia tuottoja. Ei koske irlantilaisia rahastoja eikä rahastoja ishares VII plc, Lux; ishares (Lux) & Switzerland; ishares ETF (CH) ja ishares ETF II (CH). Jos haluat lisätietoja arvopaperilainauksesta näiden rahastojen osalta, ota yhteys ishares-sijoittajasuhdeasiamieheen.

2 Arvopaperilainauksen tuotot vaihtelevat yleensä osuuslajin mukaan niiden kohdeosakkeiden kysynnän perusteella. Esim. alla esitettyjen esimerkkirahastojen osalta isharesin kehittämät pien- ja keskisuurten yritysten osake-etf:t tuottivat vuodessa 0,14 0,35 %, kun taas isharesin kehittyvien markkinoiden osake-etf:t tuottivat vuodessa 0,06,17 % 2. Alla olevassa taulukossa näkyvät tiettyjen isharesin esimerkkihastojen arvopaperilainauksesta saamat tuotot 3. Kaikkien lainausohjelmaan osallistuvien EMEAalueen ishares ETF -rahastojen arvopaperilainauksen synnyttämät tuotot vastasivat %:n kompensaatiota hallinnointipalkkioista, keskimäärin 19 % vuoden 2013 maaliskuuta edeltäneeltä tilikaudelta. ARVOPAPERILAINAUKSEN TUOTOT VALIKOITUJEN ISHARES ETF - RAHASTOJEN OSALTA ishares ETF SUURET YRITYKSET, KEHITTYNEET MARKKINAT Kaupankäyntitunnus Kumulatiiviset arvopaperilainauksen tuotot (peruspisteissä) (pp) Arvopaperilainauksen tuotot Hallin. palkkio (pp) Lainauksen kompens. hallin. palkkiosta (%) ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc) EUE % ishares FTSE 100 UCITS ETF (Inc) ISF % ishares S&P 500 UCITS ETF (Inc) IUSA % PIENET/KESKISUURET YRITYKSET, KEHITTYNEET MARKKINAT ishares EURO STOXX Small UCITS ETF DJSC % ishares EURO STOXX Mid UCITS ETF DJMC % ishares MSCI Japan SmallCap UCITS ETF (Inc) ISJP % KEHITTYVÄT MARKKINAT, OSAKKEET ishares MSCI Turkey UCITS ETF ITKY % ishares MSCI Emerging Markets SmallCap UCITS ETF IEMS % ishares MSCI Korea UCITS ETF (Inc) IKOR % ishares China Large Cap UCITS ETF FXC % ishares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Inc) IEEM % VALTIONVELKAKIRJAT ishares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF IBGS % ishares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF IBGM % ishares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF IBTM % ishares Euro Corporate Bond UCITS ETF IEAC % Lähde: BlackRock. Tarkistamattomat arvopaperilainauksen tuotot. Yksi peruspiste (1 pp) vastaa 0,01 %:a. Ainoastaan havainnollistamistarkoituksiin. Kysymyksiä ja vastauksia K: Miten arvopaperilainaus hyödyttää rahoitusmarkkinoita? V: Arvopaperilainauksesta on tullut elintärkeä osa rahoitusmarkkinoita. Vuoden 2012 joulukuussa lainattavia omistuksia oli tarjolla yli 12,9 triljoonaa Yhdysvaltain dollaria maailmanlaajuisesti, ja keskimäärin päivää kohti lainassa oli arvopapereita yli 1,7 triljoonan Yhdysvaltain dollarin arvosta 4. Arvopaperilainaus lisää likviditeettiä ja helpottaa siten transaktioiden tapahtumista ja vähentää hintojen volatiliteettia. Kaikki tämä johtaa transaktiokustannusten pienentymiseen. Koska arvopaperilainaustransaktiot voivat johtaa lyhyeksi myyntiin eli tilanteeseen, jossa sijoittavat myyvät lainattuja arvopapereita ennakoidessaan hintojen laskevan, jotkut ovat kritisoineet arvopaperilainauksen vaarantavan markkinoiden vakauden. Yhdysvaltain keskuspankki on kuitenkin havainnut, että lyhyeksi myynti itse asiassa parantaa markkinoiden vakautta. Heidän tutkimuksensa on osoittanut, että lyhyeksi myynti ei aiheuta systemaattisesti sijoituskohteiden hintojen laskua ja että lyhyeksi myynnin rajoittaminen voi itse asiassa aiheuttaa likviditeetin heikentymisen ja sijoittajien transaktiokustannusten nousun 5. Tämän aiheuttaa edellä mainittu dynamiikka: arvopaperilainaus ja lyhyeksi myynti lisäävät likviditeettiä ja antavat sijoittajille mahdollisuuden vähentää riskiä. 4 Lähde: Markit. 5 Lähde: Federal Reserve Bank of New York -pankin henkilöstöraportti nro 518, Market Declines: Is Banning Short Selling the Solution?, syyskuu edeltävältä 12 kuukaudelta. 3 Edellä mainitut rahastot ovat valikoituja esimerkkirahastoja ja edustavat vain pientä osaa luokkansa arvopaperilainausta harjoittavista rahastoista. Jos haluat arvopaperilainaukseen liittyviä tietoja kaikkien muiden EMEA-alueen ishares-rahastojen osalta, käy verkko-osoitteessa ishares.com. Aiempi tuotto ei määrää tulevia tuottoja. [2]

3 Kysymyksiä ja vastauksia K: Onko BlackRockin toimintahistorian aikana lainaaja jättänyt kertaakaan palauttamatta lainaamiaan arvopapereita? V: BlackRock aloitti lainausohjelmansa vuonna 1981, ja sen jälkeen vain kolme lainaajaa on jättänyt lainaamansa arvopaperit palauttamatta. Kaikissa näistä tapauksista BlackRock pystyi ostamaan jokaisen lainatun arvopaperin takaisin saamiensa vakuuksien avulla ja aiheuttamatta mitään tappioita asiakkailleen. Arvopaperilainauksen riskit Kaikkiin sijoituksiin liittyykin tietynasteinen riski. BlackRock hoitaa kuitenkin arvopaperilainaustaan perusteellisella, käytännöllisellä menettelyllä, ja se onkin vuodesta 1981 lähtien tuottanut lainaustoiminnallaan tuottoa kaikille arvopaperilainausta harjoittaville rahastoilleen, mukaan lukien kaikki ishares ETF:t. Suurin arvopaperilainauksen riski on lainansaajan laiminlyönnin riski. Arvopaperin palauttamattomuuden riski Koska prosessissa lainataan arvopapereita, on aina mahdollista, että lainaaja ei palauta lainaamaansa osaketta tai joukkovelkakirjaa. Tässä tapauksessa rahastoyhtiö käyttää vakuutta korvaavien arvopaperien ostamiseen. Sijoittajille aiheutuvan riskin pienentämiseksi on tärkeää, että kaikki saadut vakuudet ovat korkealaatuisia ja helposti kaupattavissa. Ensin määritämme, voidaanko yritykset hyväksyä lainaajiksi, ja sen jälkeen tarkkailemme lainaajia ajan mittaan. Itsenäinen riskitiimi, joka on erillään arvopaperilainaustiimistä, suorittaa säännöllisesti lainaajien arviointeja. Uudet transaktiot estetään systemaattisesti, jos lainaajan lainaama määrä ylittää lainaajalle määritetyn rajan. Lisäksi BlackRock suojautuu tilanteelta, jossa lainaaja jättää arvopaperin palauttamatta, antamalla takuun kaikille ETF-rahastoilleen. Tämä takuu varmistaa, että jos vakuus ei kata lainatun arvopaperin uudelleenoston kustannusta, BlackRock hyvittää rahastolle näiden erotuksen. Kannustamme kaikkia sijoittajia pyytämään ETF-rahastonhoitajiltaan lisätietoja arvopaperilainauksen käytännöistä ja tuotoista BlackRock on vuodesta 1981 lähtien tuottanut lainaustoiminnallaan tuottoa kaikille arvopaperilainausta harjoittaneille rahastoilleen, mukaan lukien kaikki ishares ETF:t Kysymyksiä ja vastauksia K: Kuinka suuri osa arvopaperilainauksen tuotoista palautuu niiden ishares ETF -rahastojen sijoittajille, joiden kotipaikka on Euroopassa? V: ishares ETF -osuudenomistajat saavat 60 % rahastojen arvopaperilainauksen bruttotuotoista. BlackRockin konserniyhtiö toimii arvopaperilainauksen lainanvälittäjänä ja pidättää 40 % bruttotuotoista. Kaikki ohjelman hoitamisesta aiheutuvat kustannukset maksetaan lainanvälittäjän osuudesta bruttotuotoista. Tähän sisältyvät kaikki suorat toiminnasta ja säilytyksestä aiheutuvat kustannukset, kuten seuraavat: `Järjestelmän ` ylläpito. BlackRockin tiimiin kuuluu 90 asiantuntijaa, jotka toimivat Lontoosta, New Yorkista, San Franciscosta, Hongkongista ja Tokiosta käsin. He käyttävät alan kehittyneintä riskinhallintatekniikkaa riskien valvomiseen ja lisäarvon tuottamiseen asiakkaillemme. Me uskomme, että oma tekniikkaamme erottaa meidät muista ja lisää tuottojamme vähentäen samalla riskiä ` `Takuu lainaajan laiminlyönnin varalta. BlackRock antaa lisäveloituksetta ETF-sijoittajilleen takuun, joka suojaa siinä harvinaisessa tilanteessa, että lainaaja ei palauta lainaamiaan arvopapereita. Kannustamme kaikkia sijoittajia pyytämään ETF-rahastojen tarjoajiltaan lisätietoja heidän arvopaperilainausohjelmastaan ja etenkin sen osuudenomistajille tuottamista nettotuotoista. Osa rahastojen tarjoajista saattaa ilmoittaa maksavansa suuremman prosenttiosuuden arvopaperilainauksen nettotuotoista osakkaille, mutta tällöin he eivät välttämättä paljasta selkeästi lainanvälittäjilleen maksamaa osuutta bruttotuotoista. BlackRock uskoo, että osuudenomistajille maksetut nettotuotot tasapainotettuna sopivan riskitason ja palkkioiden julkaisun kanssa on paras mittari arvopaperilainauksen sijoittajille aiheutuvien hyötyjen arviointiin. BlackRock ei piilota mitään palkkioita, vaan kaikki tiedot ovat esillä. On tärkeää muistaa, että osa lainaajista pystyy saamaan enemmän tuottoja tietystä arvopaperikorista kokonsa, osaamisensa tai tietojensa ansiosta. Vertaamme tuottoamme säännöllisesti kilpailijoihimme nähden käyttämällä itsenäisten, ulkopuolisten toimittajien toimittamia tietoja. Kolme vuosikymmentä kestäneen lainaustoimintansa aikana BlackRock on keskittynyt kilpailukykyisten tuottojen tavoitteluun tasapainottaen tuotot, riskit ja kustannukset 6. 6 Aiempi tuotto ei määrää tulevia tuottoja. [3]

4 Kysymyksiä ja vastauksia K: Vaikka lainaajien laiminlyöntejä tapahtuu harvoin, miten hyvin BlackRock on varautunut niiden varalle? V: BlackRockin riski- ja kvantatiivinen analyysiryhmä (RQA) suorittaa säännöllisesti lainaajien laiminlyöntitilanteiden simulointeja arvopaperilainaus-, juridisten, johtamis-, arvopaperien hoito- ja kaupankäyntitiimiensä kanssa. Näistä simulaatioista saatava kokemus sekä niiden integrointi kauttaaltaan arvopaperien hoitotiimin toiminnassa auttavat meitä hallitsemaan rahastojamme turvallisesti, mikäli tällainen harvinainen laiminlyönti tapahtuu. K: Miten arvopaperilainausta säädellään? V: Arvopaperilainaus on vakiintunutta sijoitustoimintaa, ja sitä säädellään useilla säännöillä. Yhteissijoitusyrityksiä (UCITS) koskevat säännöt säätelevät ishares ETF -rahastojamme, joiden kotipaikka on Euroopassa. Nämä säännöt määräävät, kuka voi lainata tai saada lainalle, minkä tyyppiset vakuudet ovat hyväksyttäviä ja mitä tietoja on paljastettava. Irlannista käsin toimivien isharesrahastojen ensisijainen valvoja on Central Bank of Ireland (CBI), ja rahastojen, joiden kotipaikka on Saksa, valvova viranomainen on Federal Financial Supervisory Authority (BaFin). K: Kuinka suuri osa rahaston varoista voi olla enintään lainattuna? V: ishares on päättänyt lainata enintään 50 % rahaston substanssiarvosta. Käytännössä monet ishares ETF:t lainaavat huomattavasti tätä vähemmän. Euroopasta käsin toimivien ishares ETF -rahastojen keskimäärin lainaama osuus on ollut alle 10 % 7 vuoden 2013 maaliskuuta edeltäneeltä tilikaudelta. Tämä tieto on saatavissa isharesin verkkosivustossa yksittäisten rahastojen osalta. 7 Aiempi tuotto ei määrää tulevia tuottoja. BlackRockin riskienhallintakyky, oma tekniikka ja vaativat hallinnointiprosessit erottavat sen muista alan toimijoista Arvopaperilainauksen käytäntöjen läpinäkyvyys Kannustamme kaikkia sijoittajia pyytämään ETFrahastojen tarjoajiltaan lisätietoja arvopaperilainauksen käytännöistä ja selvittämään, minkä suuruisia palkkioita rahastonhoitajat saavat tai kuinka paljon he maksavat ulkopuolisille lainanvälittäjilleen. BlackRock julkaisee jokaisen arvopaperilainausta harjoittavan ishares ETF -rahastonsa osalta arvopaperilainauksen tuotot rahaston vuosikertomuksessa ja esittää BlackRockin osuuden lainausohjelman tuotoista. Seuraavat tiedot julkaistaan EMEA-alueen isharessivustossamme säännöllisin välein: ` `ETF:n arvopaperilainauksesta saamat tuotot ``Vastapuolet, jotka lainasivat arvopapereita ishares ETF -rahastoista edellisen neljänneksen aikana ``Kuinka monta prosenttia ETF:n varoista lainattiin ja keskimääräinen ylivakuuden määrä ``Lisäksi ilmoitetaan päiväkohtaiset saadut vakuudet ja vakuusjärjestelmä BlackRockin lähestymistapa arvopaperilainaukseen Hallinnoimme arvopaperilainaustoimintojamme omien järjestelmiemme kautta emmekä ulkoista tätä keskeistä toimintaa ulkopuolisille tahoille. Tätä varten olemme kehittäneet oman tehokkaan arvopaperilainausjärjestelmän, joka takaa, että jokainen lainaustoimintojemme osa-alue suoritetaan asiakkaan etujen mukaisesti ja varovaisia riskinhallintamenetelmiä soveltamalla. ``Taitavaa riskien hallintaa. Monet maailman suurimmista yrityksistä ja valtioista palkkaavat BlackRockin hallitsemaan riskejään. Me suhtaudumme arvopaperilainaukseen avain samalla tavalla. Sovellamme varovaista, alhaisen riskin lähestymistapaa ja käytämme omaa riskien ja sijoitushallintajärjestelmäämme, Aladdinia, tarkoitusta varten perustettujen tutkimus-, kaupankäynti- ja riskienhallintatiimiemme toimintojen integrointiin. Kaikki sijoitus- ja kaupankäyntitiimimme osuuslajeista ja sijainnista huolimatta toimivat Aladdinin kautta ja pyrkivät hyödyntämään asiakkaidemme puolesta markkinamahdollisuuksia ympäristössä, jossa riskit ovat erittäin hyvin hallinnassa. Tämä arvopaperilainauksen ammattilaisten ja sijoitusten ja riskienhallintatiimiemme välinen yhteistyö auttaa meitä vähentämään arvopaperilainaustoimintaan liittyviä riskejä paremmin kuin mikään ulkopuolinen arvopaperisäilyttäjä tai lainanvälittäjä voisi. ``Oma tekniikka. Erikoistiimimme käyttävät mukautettuja raportointi-, toiminto- ja kaupankäyntijärjestelmiä, jotka parantavat läpinäkyvyyttä ja toiminnan tehokkuutta. [4]

5 Keskeinen kaupankäyntijärjestelmämme (Prism) antaa kaupankäyjillemme mahdollisuuden tuottaa lisäarvoa asiakkaillemme nopeasti muuttuvilla markkinoilla. Tämä onnistuu yhdistämällä oma kaupankäyntitutkimuksemme ja arvopaperilainauksen kysyntä- ja tarjontatiedot nopeasti, yhdenmukaisesti ja skaalattavasti. Uudelleenhinnoittelumahdollisuuksien hyödyntäminen on keskeinen keino, jota hyödynnämme pärjätäksemme kilpailijoitamme paremmin. Koska yhdellä hetkellä lainalla voi olla kymmeniä tuhansia lainoja, Prism auttaa takaamaan, että kaupankäyjät keskittyvät tärkeimpiin mahdollisuuksiin. Oma vakuuksien ja lainojen käsittelysovelluksemme, Global Loan Manager (GLM), hoitaa lainanhallinnan saumattomasti ja ilman poikkeuksia. Vaikka lainaajien laiminlyönnit ovat harvinaisia, GLM on suunniteltu hallitsemaan nämä tilanteet systemaattisesti ja vähentämään sijoittajien riskiä. ``Tehokas lainaajien arviointi. Valitsemme luottokelpoiset lainaajat riskienhallintatiimimme määrittämien varovaisten luottostandardien pohjalta. Tämän valinnan luotettavuutta parantaa se, että riskienhallintatiimi toimii erillään arvopaperien lainaustoiminnoistamme. Tarkkailemme jatkuvasti lainaajiemme taloudellista tilaa ja määritämme yksilölliset lainanantorajat jokaiselle lainaajalle, millä pienennetään luottoriskiä. Valvomme kaikkea kaupankäyntiä näiden rajojen suhteen ja estämme systemaattisesti uudet transaktiot näiden rajojen ylittyessä. Pidätämme myös oikeuden pyytää lainattu arvopaperi takaisin tai vaatia lainaajalta lisävakuutta milloin tahansa. ` ` Vakuusstandardit. Osakkeet ja valtion joukkovelkakirjat ovat yleisimpiä vakuusmuotoja ishares ETF -rahastoillemme, joiden kotipaikka on Euroopassa. Edellytämme lainaajiltamme lainan arvon ylittävää vakuutta, joka on vähintään 102,5 % lainan arvosta. Lisäksi lainaajan on säilytettävä vakuus, kunnes lainaaja on palauttanut lainatun osakkeen tai joukkovelkakirjan. Vakuus on asiakkaan omaisuutta, eikä se sisälly lainaajan tai BlackRockin taseeseen. Yhteenveto BlackRock on maailman suurin sijoitusten hallinnoija, jonka ensisijaisena tehtävänä on toimia uskottuna miehenä. Arvopaperilainaus on ylimääräinen, sijoittajan kannalta suhteellinen matalariskinen tapa hyödyntää sijoitussalkun varoja tehokkaammin. Arvopaperilainaus ei ole riskitöntä, mutta se hyödyttää suoraan rahaston sijoittajia. BlackRock on lainannut arvopapereita asiakkaidensa puolesta jo kolmen vuosikymmenen ajan. Tänä aikana se on keskittynyt kilpailukykyisten tuottojen tavoitteluun tasapainottaen tuotot, riskit ja kustannukset. [5]

6 Lakisääteiset tiedot BlackRock Advisors (UK) Limited, joka toimii FCA:n (Financial Conduct Authority) luvalla ja valvonnassa, on julkaissut tämän asiakirjan [pyynnöstä vain pyytäjän käytettäväksi ja] ainoastaan Suomessa ishares plc, ishares II plc, ishares III plc, ishares IV plc [ja] ishares V plc ja ishares VI plc (yhdessä yhtiöt ) ovat avoimia sijoitusyhtiöitä, joiden pääoma vaihtelee, ja niiden rahastojen vastuut on erotettu toisistaan Irlannin lainsäädännön mukaisesti ja rahoitusvalvonnan hyväksymällä tavalla. Toimiville sijoittajille Suomessa Tässä asiakirjassa mainitut rahastot ovat rekisteröity Suomessa julkisesti tarjottaviksi. Luvan on myöntänyt Finanssivalvonta (Fiva). Kaikkien sijoituspäätösten on perustuttava ainoastaan Yhtiön sijoitusesitteeseen ja avaintietoesitteeseen sekä viimeisimpään puolivuotiskertomukseen ja tarkistamattomaan kirjanpitoon ja/tai vuosikertomukseen ja tarkastettuun kirjanpitoon. Sijoittajien on tutustuttava avaintietoesitteessä ja Yhtiön sijoitusesitteessä esiteltyihin rahastokohtaisiin riskeihin.tämä asiakirja on luottamuksellinen. Sitä ei saa luovuttaa kolmansille osapuolille ilman BlackRock Advisors (UK) Limitedin antamaa lupaa. Riskivaroitukset ishares ei ehkä sovi kaikille sijoittajille. BlackRock Advisors (UK) Limited ei takaa osuuksien tai rahastojen tuottoa. Sijoitusten (joista voidaan vaihtaa rajoitetuilla markkinoilla) arvo voi laskea tai nousta, ja sijoittajat voivat menettää sijoittamansa pääoman. Sijoituksen tuotto ei ole kiinteä, ja se voi muuttua. Aiempi tulos ei ole luotettava merkki tulevista tuotoista. Jos sijoitus tehdään vieraan maan valuutoissa, vaihtokurssin muuttuminen voi vaikuttaa tuottoon. Huomaa, että verotus ja verovähennysperusteet voivat muuttua. BlackRock Advisors (UK) Limitedin tytäryritykset voivat toimia tässä asiakirjassa mainittujen arvopaperien markkinatakaajina. Lisäksi BlackRock Advisors (UK) Limited, sen tytäryritykset ja niiden henkilöstö voivat joissakin tilanteissa omistaa tässä asiakirjassa mainittujen arvopapereiden osuuksia, osakkeita tai optioita. He voivat toimia myös päämiehinä tai välittäjinä tai myydä tässä asiakirjassa mainittuja arvopapereita. Lisäksi sijoittaminen kehittyville markkinoille sisältää tiettyjä riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita ei yleensä esiinny sijoitettaessa muille markkinoille. Vastuuvapauslausekkeet Barclays Capital Inc. ja Barclays US Treasury 10 Year Term Index, Barclays Euro Corporate Bond Index, Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index ja Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index ovat Barclays Bank PLC:n tavaramerkkejä. BlackRock Fund Advisors ja sen tytäryhtiöt ovat saaneet luvan käyttää niitä tiettyihin tarkoituksiin. ishares on BlackRock Fund Advisors:n tai sen tytäryhtiöiden rekisteröity tavaramerkki. Barclays Capital on rahastojen vertailuindeksien hallinnoija. Barclays Capital ei ole sidoksissa rahastoihin, BFA:han, State Street:iin, jakajaan tai niiden tytäryhtiöihin. BFA on tehnyt indeksin tarjoajan kanssa lisenssisopimuksen vertailuindeksien käyttämisestä. BFA tai sen tytäryhtiöt myöntävät yhtiölle oikeuksia vertailuindeksiä koskeviin alilisensseihin veloituksetta. STOXX ja EURO STOXX 50 ovat STOXX Limitedin omistamia tekijänoikeudella suojattuja aineistoja ja tavara- tai palvelumerkkejä. BlackRock Advisors (UK) Limited ja ishares II plc ovat saaneet luvan käyttää niitä tiettyihin tarkoituksiin. STOXX ei tue, suosittele tai myy ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc) -rahastoa eikä edistä sen myyntiä. STOXX ei anna neuvoja näihin rahastoihin sijoittamiseen. STOXX, EURO STOXX Mid ja EURO STOXX Small ovat STOXX Limitedin omistamia tekijänoikeudella suojattuja aineistoja ja tavaramerkkejä. BlackRock Advisors (UK) Limited on saanut luvan käyttää niitä tiettyihin käyttötarkoituksiin. STOXX ei tue, suosittele, myy tai edistä ishares EURO STOXX Mid UCITS ETF ja ishares EURO STOXX Small UCITS ETF -rahastoa eikä edistä niiden myyntiä. STOXX ei anna neuvoja näihin rahastoihin sijoittamiseen. FTSE on London Stock Exchange plc:n ja Financial Times Limitedin ( FT ) yhdessä omistama tavaramerkki. FTSE International Limited ( FTSE ) on saanut luvan käyttää sitä. FTSE China 25 Index ja FTSE 100 Index -indeksit laskee tai lasketuttaa FTSE International Limited ( FTSE ). Exchange, FT tai FTSE ei tue, suosittele eikä edistä ishares China Large Cap UCITS ETF ja ishares FTSE 100 UCITS ETF (Inc) Plus -rahastojen myyntiä. Niillä ei ole mitään yhteyttä näihin rahastoihin, eivätkä ne vastaa niiden liikkeelle laskemisesta, toiminnasta eivätkä kaupankäynnistä. FTSE:llä on kaikki tekijän- ja tietokantaoikeudet indeksin arvoihin ja sen perustana toimivaan luetteloon. BlackRock Advisors (UK) Limited on saanut FTSE:ltä kaikki oikeudet käyttää näitä tekijän- ja tietokantaoikeuksia näiden tuotteiden luomisessa. MSCI ei tue tai suosittele ishares-rahastoja eikä toimi niiden myynninedistäjänä. MSCI ei vastaa niistä rahastoista eikä indekseistä, joihin nämä rahastot perustuvat. Merkintäesitteessä on lisätietoja MSCI:n rajoitetusta suhteesta BlackRock Advisors (UK) Limitediin ja tähän suhteeseen liittyvistä rahastoista. Standard & Poor s ja S&P ovat Standard & Poor s Financial Services LLC:n rekisteröityjä tavaramerkkejä ja S&P 500 on Standard & Poor s Financial Services LLC:n tavaramerkki. BlackRock Fund Advisors tai sen tytäryhtiöt ovat saaneet luvan käyttää niitä tiettyihin tarkoituksiin. ishares on BlackRock Fund Advisors:n tai sen tytäryhtiöiden rekisteröity tavaramerkki. S&P ei tue, suosittele tai myy ishares S&P 500 UCITS ETF (Inc)eikä edistä sen myyntiä. S&P ei anna neuvoja tähän tuotteeseen sijoittamisesta. ishares ja BlackRock ovat BlackRock Inc:n tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muualla BlackRock Advisors (UK) Limited. Yritysrekisterinumero Kaikki oikeudet pidätetään. Puheluja saatetaan kuunnella tai tallentaa BlackRock, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, ishares, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD ja BUILT FOR THESE TIMES ovat BlackRock Inc:n tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muualla. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. OTA MEIHIN YHTEYTTÄ Soita meille numeroon: IS-ISLUTPOP-R-NOV13-Fi

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asianajajaan,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 24.11.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 21.11.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,53 Suomi 5,02 SEB Finlandia SEB 5,02 Eurooppa 8,06 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 11.8.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 8.8.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,03 SEB Finlandia SEB 4,17 SEB Finland Small Cap SEB 0,86 Eurooppa

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, häntä kehotetaan ottamaan yhteyttä pörssivälittäjään, asianajajaan, kirjanpitäjään tai

Lisätiedot

TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE

TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE TT EUROPE EX-UK EQUITY FUND YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE Tässä yksinkertaistetussa rahastoesitteessä on esitetty olennaiset tiedot TT Europe Ex-UK Equity Fund -rahastosta (Rahasto), joka on TT International

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 12.6.2014 päättänyt toteuttaa yhtiön hallinnoimissa issa alempana ilmenevät sulautumiset. Sulautuva

Lisätiedot

Nordnetin luottowebinaari

Nordnetin luottowebinaari Nordnetin luottowebinaari Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa opit käyttämään luottoa kaupankäynnissä. Lisää ostovoimaa luotolla, käytä salkkuasi luoton vakuutena ja paranna tuottomahdollisuuksia. Webinaarissa

Lisätiedot

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A KORKOMARKKINAT LYHYET KOROT KORKOTASO % KORKOTASO % 9/14/2016 2 KORKOMARKKINAT PITKÄT KOROT (HYVÄLAATUISET)

Lisätiedot

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin Pörssinoteerattu rahasto eli ETF (Exchange-Traded Fund) on rahasto, jolla voidaan käydä kauppaa pörssissä. ETF:ien avulla yksityissijoittajalla on mahdollisuus sijoittaa

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016 Makrokatsaus Maaliskuu 2016 Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Offshore on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

BNP Paribas L1 V350 lyhennettynä BNPP L1 V350

BNP Paribas L1 V350 lyhennettynä BNPP L1 V350 V350 Yhtiön esittely BNP Paribas L1 on perustettu Luxemburgissa 29. marraskuuta 1989 rajoittamattomaksi ajaksi useammasta alarahastosta muodostuvaksi vaihtuvapääomaiseksi sijoitusyhtiöksi 30 päivänä maaliskuuta

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

BNP Paribas L1 Safe Balanced W1 lyhennettynä BNPP L1 Safe Balanced W1

BNP Paribas L1 Safe Balanced W1 lyhennettynä BNPP L1 Safe Balanced W1 Safe Balanced W1 Yhtiön esittely BNP Paribas L1 on perustettu Luxemburgissa 29. marraskuuta 1989 rajoittamattomaksi ajaksi useammasta alarahastosta muodostuvaksi vaihtuvapääomaiseksi sijoitusyhtiöksi 30

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Tuottohakuisille sijoittajille suunnattu korkeaa vuotuista korkotuottoa tavoitteleva ratkaisu.

Lisätiedot

Sijoitus- ja arvopaperilainsäädännön kehityshankkeet

Sijoitus- ja arvopaperilainsäädännön kehityshankkeet Sijoitus- ja arvopaperilainsäädännön kehityshankkeet Työeläkeyhtiöiden hallinnon täydentävä koulutus 1.3.2016 Marita Rekola Ulkoistetut sijoitukset Sijoitusrahastot ja vaihtoehtoiset rahastot Ulkoistetut

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT

SELIGSON & CO RAHASTOT SELIGSON & CO RAHASTOT Liite rahastoesitteeseen AVAINTIETOESITTEET 1.11.2016 PASSIIVISET OSAKERAHASTOT Eurooppa Indeksirahasto Pohjois-Amerikka Indeksirahasto Aasia Indeksirahasto Suomi Indeksirahasto

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä. LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot

Mikä on Alajärven Osuuspankki?

Mikä on Alajärven Osuuspankki? ALAJÄRVEN OSUUSPANKIN TUOTTO-OSUUDEN MERKINTÄ Mikä on Alajärven Osuuspankki? Osuuspankin toiminimi on Alajärven Osuuspankki (jäljempänä "Osuuspankki" tai "Pankki"). Sen kotipaikka on Alajärvi. Pankin y-tunnus

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Hajauttamisen perusteet

Hajauttamisen perusteet Hajauttamisen perusteet Tervetuloa webinaariin! Tavoitteena on, että opit hajauttamisen perusteet. On kuitenkin hyvä muistaa, että on olemassa muitakin huomioonotettavia yksityiskohtia, joita valistuneen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot

Säästäjän vaihtoehdot Säästäjän vaihtoehdot Rahamuseon Studia monetaria Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Osa EU:n finanssivalvontajärjestelmää

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd Yrityksen rahoituslähteet 1. Oman pääomanehtoinen rahoitus Tulorahoitus Osakepääoman korotukset 2. Vieraan pääomanehtoinen

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SMART UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- Erikoissijoitusrahasto UB Smart älykäs varainhoitorahasto UB Smart on erikoissijoitusrahasto, jonka varat sijoitetaan kansainvälisille

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Päivän kurssia sovelletaan POP Suomi 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % *) 0,00 % *) ennen klo 15:00 FI35 4055 1120

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito 3.9.2016 Sisältö Metsä sijoituskohteena: hyvät puolet ja riskit Eri sijoitusvaihtoehdot ja niiden pääpiirteet

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta)

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015 Markkinakatsaus Marraskuu 2015 Talouskehitys EK:n suhdannebarometrin mukaan Suomessa teollisuuden tilauksiin odotetaan hienoista piristymistä loppuvuonna Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi

Lisätiedot

Joustava tapa palkita

Joustava tapa palkita Palkkiorahasto Anna rahan kasvaa Palkkiorahasto on tehokas palkitsemisen keino. Yrityksen johdolle rahasto on johtamisen työkalu, joka räätälöidään palvelemaan yrityksen liiketoiminnan tavoitteita, henkilöstön

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2016 1 (5) 4 Sijoituksen tekeminen Stadion-säätiön perustamaan perusparannusrahastoon HEL 2016-013212 T 02 05 05 Päätösehdotus päättää esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Neljännen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 6.6% edellisvuodesta ollen EUR 46.2m (EUR 28.7m /2). Neljännen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL 100 Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 2011.12.27-2012.12.31 EPL 100 2012.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 D1 Rahastotyyppi Osakerahasto 1 kuukausi 2.83% 2.83% Toiminta alkanut 2011.12.27 3 kuukautta

Lisätiedot

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. 1(5) ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla

Lisätiedot

jälkeen Return on Knowledge Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy

jälkeen Return on Knowledge Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy Rahastojen tuottonäkymät finanssikriisin jälkeen Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy Return on Knowledge Houkuttelevat vaihtoehdot eri markkinatilanteisiin.

Lisätiedot

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ Varallisuuskriteerit RAY:n avustustoiminnan periaatteet - RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

Sijoitusten hoitopalvelu

Sijoitusten hoitopalvelu Sijoitusten hoitopalvelu Vaurastuminen kuuluu kaikille, oma salkunhoitaja jokaiselle. Aktiivista huolenpitoa sijoituksillesi Sijoitusten hoitopalvelu tarjoaa sinulle uudenlaista varojen hoitoa, olitpa

Lisätiedot

Sijoituskorin säännöt

Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika 14.2.2013-5.4.2013 Kohde-etuus

Lisätiedot

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 2.7.2010. Säännöt ovat voimassa 16.8.2010 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Dividend House Nordic Large Cap, ruotsiksi Placeringsfonden

Lisätiedot

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Korkosijoitukset Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset,

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus

Valtiovarainministeriön asetus Valtiovarainministeriön asetus joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuuden sisällöstä ja rakenteesta Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään joukkorahoituslain (734/2016) 21 :n nojalla:

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 21.12.2012

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät.

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Viabek tuntee liikennepalvelualojen eläkevakuuttamisen Eläkekassa Viabek voi palvella mm. seuraavien toimialojen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016 Markkinakatsaus Syyskuu 2016 Talouskehitys Talouden makroluvut vaihtelevia viime kuukauden aikana, kuitenkin enemmän negatiivisia kuin positiivisia yllätyksiä kehittyneiden talouksien osalta Euroopan keskuspankki

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2016

Markkinakatsaus. Elokuu 2016 Markkinakatsaus Elokuu 2016 Talouskehitys Brexit -tulos yllätti finanssimarkkinat, mutta sen aiheuttama volatiliteetti markkinoilla jäi suhteellisen lyhytaikaiseksi IMF laski kuitenkin globaalia kasvuennustettaan

Lisätiedot

II. SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TYÖELÄKEYHTEISÖTYYPPIEN KESKEN

II. SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN ERI TYÖELÄKEYHTEISÖTYYPPIEN KESKEN 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 31.12.2010 7.2.2011 Veikko Savela I. SIJOITUSTEN KOKONAISMÄÄRÄN KEHITYS Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2010 oli 138,8

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Säilytyspalkkio Päivän kurssia sovelletaan säästötili Aktia America 50 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,05 % ennen

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 13.5.2015 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Osakesijoittamisen alkeet. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Osakesijoittamisen alkeet. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Yleistä rahoitusmarkkinoista Rahoitusmarkkinoilla tarkoitetaan markkinoita, joilla rahoituksen tarvitsijat kohtaavat rahoituksen tarjoajat. Rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Verotietoisku 16.3.2016 Pääomasijoitus oman pääoman ehtoinen sijoitus tai yrityskauppa Oman pääoman ehtoinen sijoitus Osakekauppa Kauppahinta

Lisätiedot

UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA

UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA Yliopiston hallituksen kokous 18.10.2016. Unifund Jyväskylä Oy:n sijoitusstrategia. Jyväskylän yliopiston hallitus 18.10.2016. SIJOITUSTRATEGIA Unifund Jyväskylä

Lisätiedot

Valtion velanhallinnasta

Valtion velanhallinnasta Valtiokonttori 1 (6) Valtion velanhallinnasta Aika klo 10.00 Paikka Eduskunta, Verojaosto 1 Yleistä Valtiokonttori vastaa valtion velanhallintaan liittyvistä käytännön toimista. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Sijoittajabarometri Helmi-maaliskuu 2014

Sijoittajabarometri Helmi-maaliskuu 2014 Sijoittajabarometri Helmi-maaliskuu 2014 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien keskusliitto ry:n, Pörssisäätiön ja Viisas Raha lehden toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Säilytyspalkkio Päivän kurssia sovelletaan säästötili POP Suomi 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,00 % ennen klo

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat: Varallisuuskriteerit Yleistä Tässä ohjeessa käytetään yleisesti termiä STEA-avustukset, joilla viitataan yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

Sijoituspalvelututkinnon tentti / APV1 12.2.2016 O=oikein/kyllä, V=väärin/ei. vastaus: O Taloudellista pääomaa s. 101.

Sijoituspalvelututkinnon tentti / APV1 12.2.2016 O=oikein/kyllä, V=väärin/ei. vastaus: O Taloudellista pääomaa s. 101. Sijoituspalvelututkinnon tentti / AP1 12.2.2016 =oikein/kyllä, =väärin/ei Kysymys: 1 hjauskorkoa nostamalla ja laskemalla EKP voi vaikuttaa lyhyiden korkojen tasoon euroalueella. 2 Keskuspankki voi pyrkiä

Lisätiedot

Tietoa hyödykeoptioista

Tietoa hyödykeoptioista Tietoa hyödykeoptioista Tämä esite sisältää tietoa Danske Bankin kautta tehtävistä hyödykeoptiosopimuksista. Hyödykkeet ovat jalostamattomia tuotteita tai puolijalosteita, joita tarvitaan lopputuotteiden

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Makrokatsaus. Syyskuu 2016

Makrokatsaus. Syyskuu 2016 Makrokatsaus Syyskuu 2016 Levottomuutta markkinoilla syyskuussa Osakemarkkinoiden kokonaiskehitys polki syyskuussa jokseenkin paikallaan ajoittaisista levottomista jaksoista huolimatta. Rahoitusmarkkinatoimijat

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 11.5. 21.6.2012

Lisätiedot

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat 2010 1 (5) I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat Nordean rahastot 1 ovat hyväksyneet seuraavat omistajaohjausta koskevat suuntaviivat, joita sovelletaan suomalaisilla

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 (5) Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 4.11.2015 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään 0 Sisällysluettelo KPMG:n yhteyshenkilö toimeksiantoon liittyen: Antti-Pekka Keränen Tax and Legal Services Senior Manager Tel: +358

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ NORDEA PANKKI SUOMI OYJ 35.000.000 euron Liikkeeseenlasku Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2006 All Stars Aasia Ekstra Laskettu liikkeeseen osana 5.000.000.000 euron joukkovelkakirjaohjelmaa OSA A SOPIMUSEHDOT

Lisätiedot

Nokia Autocall 2. Danske Bank DDBO FE49:

Nokia Autocall 2. Danske Bank DDBO FE49: Danske Bank DDBO FE49: Nokia Autocall 2 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1531143748 Päivitetty 7.12.2016

Lisätiedot

EMERGING LEADERS GROWTH FUND

EMERGING LEADERS GROWTH FUND [ ] VISA EMERGING LEADERS GROWTH FUND [ ] William Blair SICAV -yhtiön rahasto, société d investissement à capital variable, joka on valtuutettu 17. joulukuuta 2010 Luxemburgin lain osan I mukaan, mahdollisine

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA LIITTEINEEN EI OLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN TARKOITTAMA TARJOUSESITE. ÄLÄ KOSKAAN SIJOITA ENEMPÄÄ, KUIN MITÄ OLET VALMIS HÄVIÄMÄÄN.

TÄMÄ ASIAKIRJA LIITTEINEEN EI OLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN TARKOITTAMA TARJOUSESITE. ÄLÄ KOSKAAN SIJOITA ENEMPÄÄ, KUIN MITÄ OLET VALMIS HÄVIÄMÄÄN. TÄMÄ ASIAKIRJA LIITTEINEEN EI OLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN TARKOITTAMA TARJOUSESITE. GRX MANAGEMENT TEAM OY ON OSAKEYHTIÖLAISSA TARKOITETTU YKSITYINEN OSAKEYHTIÖ, JONKA OSAKKEITA TAI VAIHTOVELKAKIRJOJA EI

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / Lehdistötilaisuus Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / Lehdistötilaisuus Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2012 Lehdistötilaisuus 17.10.2012 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUUSTA 2012 Sijoitustuotto 5,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Front Varainhoito Oy Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaukset H1 / 2016

Front Varainhoito Oy Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaukset H1 / 2016 Front Varainhoito Oy Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaukset H1 / 2016 Markkinakatsaus KESKEISET TAPAHTUMAT TALOUS- JA SIJOITUSYMPÄRISTÖSSÄ Suhdannekehitys on kesän aikana osoittanut talouskasvun hiipumista,

Lisätiedot