ARVOPAPERILAINAUS SALKKUJEN TODELLISEN POTENTIAALIN HYÖDYNTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVOPAPERILAINAUS SALKKUJEN TODELLISEN POTENTIAALIN HYÖDYNTÄMINEN"

Transkriptio

1 SUOMALAISILLE SIJOITTAJILLE ARVOPAPERILAINAUS SALKKUJEN TODELLISEN POTENTIAALIN HYÖDYNTÄMINEN Johdanto Arvopaperilainaus on vakiintunut käytäntö, jolla ETF:t lainaavat lyhytaikaisesti arvopapereita tai joukkovelkakirjoja ja joka tuottaa rahaston osuudenomistajille lisätuottoja. Tässä asiakirjassa selitetään arvopaperilainauksen perusteet, kuvataan sijoittajille aiheutuvat hyödyt ja riskit ja kuvataan BlackRockin soveltama, alan johtava lähestymistapa arvopaperilainaukseen. Yhteenveto: ``Arvopaperilainaus ei ole riskitöntä, mutta se voi hyödyttää suoraan rahaston osuudenomistajille. ``BlackRock on lainannut arvopapereita asiakkaidensa puolesta jo kolmen vuosikymmenen ajan. Tänä aikana se on keskittynyt kilpailukykyisten tuottojen tavoitteluun tasapainottaen tuotot, riskit ja kustannukset. ``BlackRock on vuodesta 1981 lähtien tuottanut lainaustoiminnallaan tuottoa kaikille arvopaperilainausta harjoittaville rahastoilleen, mukaan lukien kaikki ishares ETF:t 1. Arvopaperilainauksen perusteet Arvopaperien lainauksessa ETF:t lainaavat lyhytaikaisesti arvopapereita tai joukkovelkakirjoja ja tuottavat siten rahaston osuudenomistajille lisätuottoja. Toimintaperiaate: Aluksi suuri rahoituslaitos pyytää väliaikaisesti lainalle osaketta tai joukkovelkakirjaa. Jotta rahoituslaitos voi lainata osakkeen tai joukkovelkakirjan, sen on maksettava lainauksesta korvaus ja asetettava ETF:lle vakuus. ETF säilyttää vakuuden turvatakseen takaisinmaksun, mikäli lainaaja ei palauta lainattua osaketta tai joukkovelkakirjaa. Vakuuden arvon on ylitettävä lainatun osakkeen tai joukkovelkakirjan arvo, jotta rahasto saa turvan, joka estää tappion lainaajan jättäessä osakkeen palauttamatta. Rahoituslaitos käyttää yleensä lainattua osaketta tai joukkovelkakirjaa markkinariskien vähentämiseen, lyhyeksi myynnin edistämiseen tai vakuutena toisessa transaktiossa. Oikealla olevassa kaaviossa on esimerkki arvopaperin lainaustransaktion etenemisestä. Arvopaperilainauksen hyödyt Arvopaperilainaus on ylimääräinen, suhteellinen matalariskinen tapa hyödyntää rahaston varoja tehokkaammin; se antaa sijoittajille mahdollisuuden saada tuottoja, joita he eivät muuten saisi. Toimintaperiaate Prosessin aloitus: 1. Suuri rahoituslaitos pyytää ETF:ltä väliaikaisesti lainalle osaketta tai joukkovelkakirjaa. Rahasto pyytää vakuutta, pääasiassa osakkeita ja valtion joukkovelkakirjoja, lainan turvaamiseksi. 2. Kun rahastoyhtiö saa vakuuden, se lainaa osakkeen tai joukkovelkakirjan rahoituslaitokselle (lainaajalle). Vakuu arvopaperi Rahastoyhtiö Rahoituslaitos Kun arvopaperi on lainattuna Vakuutta säilytetään suojatulla säilytystilillä rahaston puolesta. 4. Jos osake tai joukkovelkakirja maksaa osinkoja tai osinkolippuja, kun se on lainalla, rahoituslaitos lähettää osingot tai osinkoliput rahastoyhtiölle Vakuus Oikeudet (esim. osingot) Vakuustili Rahastoyhtiö Rahoituslaitos Prosessin lopetus: 5. Lainan lopuksi (tai kun rahastoyhtiö pyytää sitä), rahoituslaitoksen on palautettava osake tai joukkovelkakirja takaisin rahastolle. 6. Tämän jälkeen rahasto antaa vakuuden takaisin rahoituslaitokselle prosessin lopettamiseksi. 7. Rahasto tuottaa prosessissa lisätuottoa rahaston sijoittajille. 1 ETF-sijoittajat voivat hyötyä arvopaperilainauksesta sen tuottamien tuottojen ansiosta. Miten? Rahasto voi saada lisätuottoa maksusta, jonka se veloittaa osakkeiden lainaamisesta. 6 5 Rahastoyhtiö Arvopaperivakuus Rahoituslaitos 1 Aiempi tuotto ei määrää tulevia tuottoja. Ei koske irlantilaisia rahastoja eikä rahastoja ishares VII plc, Lux; ishares (Lux) & Switzerland; ishares ETF (CH) ja ishares ETF II (CH). Jos haluat lisätietoja arvopaperilainauksesta näiden rahastojen osalta, ota yhteys ishares-sijoittajasuhdeasiamieheen.

2 Arvopaperilainauksen tuotot vaihtelevat yleensä osuuslajin mukaan niiden kohdeosakkeiden kysynnän perusteella. Esim. alla esitettyjen esimerkkirahastojen osalta isharesin kehittämät pien- ja keskisuurten yritysten osake-etf:t tuottivat vuodessa 0,14 0,35 %, kun taas isharesin kehittyvien markkinoiden osake-etf:t tuottivat vuodessa 0,06,17 % 2. Alla olevassa taulukossa näkyvät tiettyjen isharesin esimerkkihastojen arvopaperilainauksesta saamat tuotot 3. Kaikkien lainausohjelmaan osallistuvien EMEAalueen ishares ETF -rahastojen arvopaperilainauksen synnyttämät tuotot vastasivat %:n kompensaatiota hallinnointipalkkioista, keskimäärin 19 % vuoden 2013 maaliskuuta edeltäneeltä tilikaudelta. ARVOPAPERILAINAUKSEN TUOTOT VALIKOITUJEN ISHARES ETF - RAHASTOJEN OSALTA ishares ETF SUURET YRITYKSET, KEHITTYNEET MARKKINAT Kaupankäyntitunnus Kumulatiiviset arvopaperilainauksen tuotot (peruspisteissä) (pp) Arvopaperilainauksen tuotot Hallin. palkkio (pp) Lainauksen kompens. hallin. palkkiosta (%) ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc) EUE % ishares FTSE 100 UCITS ETF (Inc) ISF % ishares S&P 500 UCITS ETF (Inc) IUSA % PIENET/KESKISUURET YRITYKSET, KEHITTYNEET MARKKINAT ishares EURO STOXX Small UCITS ETF DJSC % ishares EURO STOXX Mid UCITS ETF DJMC % ishares MSCI Japan SmallCap UCITS ETF (Inc) ISJP % KEHITTYVÄT MARKKINAT, OSAKKEET ishares MSCI Turkey UCITS ETF ITKY % ishares MSCI Emerging Markets SmallCap UCITS ETF IEMS % ishares MSCI Korea UCITS ETF (Inc) IKOR % ishares China Large Cap UCITS ETF FXC % ishares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Inc) IEEM % VALTIONVELKAKIRJAT ishares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF IBGS % ishares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF IBGM % ishares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF IBTM % ishares Euro Corporate Bond UCITS ETF IEAC % Lähde: BlackRock. Tarkistamattomat arvopaperilainauksen tuotot. Yksi peruspiste (1 pp) vastaa 0,01 %:a. Ainoastaan havainnollistamistarkoituksiin. Kysymyksiä ja vastauksia K: Miten arvopaperilainaus hyödyttää rahoitusmarkkinoita? V: Arvopaperilainauksesta on tullut elintärkeä osa rahoitusmarkkinoita. Vuoden 2012 joulukuussa lainattavia omistuksia oli tarjolla yli 12,9 triljoonaa Yhdysvaltain dollaria maailmanlaajuisesti, ja keskimäärin päivää kohti lainassa oli arvopapereita yli 1,7 triljoonan Yhdysvaltain dollarin arvosta 4. Arvopaperilainaus lisää likviditeettiä ja helpottaa siten transaktioiden tapahtumista ja vähentää hintojen volatiliteettia. Kaikki tämä johtaa transaktiokustannusten pienentymiseen. Koska arvopaperilainaustransaktiot voivat johtaa lyhyeksi myyntiin eli tilanteeseen, jossa sijoittavat myyvät lainattuja arvopapereita ennakoidessaan hintojen laskevan, jotkut ovat kritisoineet arvopaperilainauksen vaarantavan markkinoiden vakauden. Yhdysvaltain keskuspankki on kuitenkin havainnut, että lyhyeksi myynti itse asiassa parantaa markkinoiden vakautta. Heidän tutkimuksensa on osoittanut, että lyhyeksi myynti ei aiheuta systemaattisesti sijoituskohteiden hintojen laskua ja että lyhyeksi myynnin rajoittaminen voi itse asiassa aiheuttaa likviditeetin heikentymisen ja sijoittajien transaktiokustannusten nousun 5. Tämän aiheuttaa edellä mainittu dynamiikka: arvopaperilainaus ja lyhyeksi myynti lisäävät likviditeettiä ja antavat sijoittajille mahdollisuuden vähentää riskiä. 4 Lähde: Markit. 5 Lähde: Federal Reserve Bank of New York -pankin henkilöstöraportti nro 518, Market Declines: Is Banning Short Selling the Solution?, syyskuu edeltävältä 12 kuukaudelta. 3 Edellä mainitut rahastot ovat valikoituja esimerkkirahastoja ja edustavat vain pientä osaa luokkansa arvopaperilainausta harjoittavista rahastoista. Jos haluat arvopaperilainaukseen liittyviä tietoja kaikkien muiden EMEA-alueen ishares-rahastojen osalta, käy verkko-osoitteessa ishares.com. Aiempi tuotto ei määrää tulevia tuottoja. [2]

3 Kysymyksiä ja vastauksia K: Onko BlackRockin toimintahistorian aikana lainaaja jättänyt kertaakaan palauttamatta lainaamiaan arvopapereita? V: BlackRock aloitti lainausohjelmansa vuonna 1981, ja sen jälkeen vain kolme lainaajaa on jättänyt lainaamansa arvopaperit palauttamatta. Kaikissa näistä tapauksista BlackRock pystyi ostamaan jokaisen lainatun arvopaperin takaisin saamiensa vakuuksien avulla ja aiheuttamatta mitään tappioita asiakkailleen. Arvopaperilainauksen riskit Kaikkiin sijoituksiin liittyykin tietynasteinen riski. BlackRock hoitaa kuitenkin arvopaperilainaustaan perusteellisella, käytännöllisellä menettelyllä, ja se onkin vuodesta 1981 lähtien tuottanut lainaustoiminnallaan tuottoa kaikille arvopaperilainausta harjoittaville rahastoilleen, mukaan lukien kaikki ishares ETF:t. Suurin arvopaperilainauksen riski on lainansaajan laiminlyönnin riski. Arvopaperin palauttamattomuuden riski Koska prosessissa lainataan arvopapereita, on aina mahdollista, että lainaaja ei palauta lainaamaansa osaketta tai joukkovelkakirjaa. Tässä tapauksessa rahastoyhtiö käyttää vakuutta korvaavien arvopaperien ostamiseen. Sijoittajille aiheutuvan riskin pienentämiseksi on tärkeää, että kaikki saadut vakuudet ovat korkealaatuisia ja helposti kaupattavissa. Ensin määritämme, voidaanko yritykset hyväksyä lainaajiksi, ja sen jälkeen tarkkailemme lainaajia ajan mittaan. Itsenäinen riskitiimi, joka on erillään arvopaperilainaustiimistä, suorittaa säännöllisesti lainaajien arviointeja. Uudet transaktiot estetään systemaattisesti, jos lainaajan lainaama määrä ylittää lainaajalle määritetyn rajan. Lisäksi BlackRock suojautuu tilanteelta, jossa lainaaja jättää arvopaperin palauttamatta, antamalla takuun kaikille ETF-rahastoilleen. Tämä takuu varmistaa, että jos vakuus ei kata lainatun arvopaperin uudelleenoston kustannusta, BlackRock hyvittää rahastolle näiden erotuksen. Kannustamme kaikkia sijoittajia pyytämään ETF-rahastonhoitajiltaan lisätietoja arvopaperilainauksen käytännöistä ja tuotoista BlackRock on vuodesta 1981 lähtien tuottanut lainaustoiminnallaan tuottoa kaikille arvopaperilainausta harjoittaneille rahastoilleen, mukaan lukien kaikki ishares ETF:t Kysymyksiä ja vastauksia K: Kuinka suuri osa arvopaperilainauksen tuotoista palautuu niiden ishares ETF -rahastojen sijoittajille, joiden kotipaikka on Euroopassa? V: ishares ETF -osuudenomistajat saavat 60 % rahastojen arvopaperilainauksen bruttotuotoista. BlackRockin konserniyhtiö toimii arvopaperilainauksen lainanvälittäjänä ja pidättää 40 % bruttotuotoista. Kaikki ohjelman hoitamisesta aiheutuvat kustannukset maksetaan lainanvälittäjän osuudesta bruttotuotoista. Tähän sisältyvät kaikki suorat toiminnasta ja säilytyksestä aiheutuvat kustannukset, kuten seuraavat: `Järjestelmän ` ylläpito. BlackRockin tiimiin kuuluu 90 asiantuntijaa, jotka toimivat Lontoosta, New Yorkista, San Franciscosta, Hongkongista ja Tokiosta käsin. He käyttävät alan kehittyneintä riskinhallintatekniikkaa riskien valvomiseen ja lisäarvon tuottamiseen asiakkaillemme. Me uskomme, että oma tekniikkaamme erottaa meidät muista ja lisää tuottojamme vähentäen samalla riskiä ` `Takuu lainaajan laiminlyönnin varalta. BlackRock antaa lisäveloituksetta ETF-sijoittajilleen takuun, joka suojaa siinä harvinaisessa tilanteessa, että lainaaja ei palauta lainaamiaan arvopapereita. Kannustamme kaikkia sijoittajia pyytämään ETF-rahastojen tarjoajiltaan lisätietoja heidän arvopaperilainausohjelmastaan ja etenkin sen osuudenomistajille tuottamista nettotuotoista. Osa rahastojen tarjoajista saattaa ilmoittaa maksavansa suuremman prosenttiosuuden arvopaperilainauksen nettotuotoista osakkaille, mutta tällöin he eivät välttämättä paljasta selkeästi lainanvälittäjilleen maksamaa osuutta bruttotuotoista. BlackRock uskoo, että osuudenomistajille maksetut nettotuotot tasapainotettuna sopivan riskitason ja palkkioiden julkaisun kanssa on paras mittari arvopaperilainauksen sijoittajille aiheutuvien hyötyjen arviointiin. BlackRock ei piilota mitään palkkioita, vaan kaikki tiedot ovat esillä. On tärkeää muistaa, että osa lainaajista pystyy saamaan enemmän tuottoja tietystä arvopaperikorista kokonsa, osaamisensa tai tietojensa ansiosta. Vertaamme tuottoamme säännöllisesti kilpailijoihimme nähden käyttämällä itsenäisten, ulkopuolisten toimittajien toimittamia tietoja. Kolme vuosikymmentä kestäneen lainaustoimintansa aikana BlackRock on keskittynyt kilpailukykyisten tuottojen tavoitteluun tasapainottaen tuotot, riskit ja kustannukset 6. 6 Aiempi tuotto ei määrää tulevia tuottoja. [3]

4 Kysymyksiä ja vastauksia K: Vaikka lainaajien laiminlyöntejä tapahtuu harvoin, miten hyvin BlackRock on varautunut niiden varalle? V: BlackRockin riski- ja kvantatiivinen analyysiryhmä (RQA) suorittaa säännöllisesti lainaajien laiminlyöntitilanteiden simulointeja arvopaperilainaus-, juridisten, johtamis-, arvopaperien hoito- ja kaupankäyntitiimiensä kanssa. Näistä simulaatioista saatava kokemus sekä niiden integrointi kauttaaltaan arvopaperien hoitotiimin toiminnassa auttavat meitä hallitsemaan rahastojamme turvallisesti, mikäli tällainen harvinainen laiminlyönti tapahtuu. K: Miten arvopaperilainausta säädellään? V: Arvopaperilainaus on vakiintunutta sijoitustoimintaa, ja sitä säädellään useilla säännöillä. Yhteissijoitusyrityksiä (UCITS) koskevat säännöt säätelevät ishares ETF -rahastojamme, joiden kotipaikka on Euroopassa. Nämä säännöt määräävät, kuka voi lainata tai saada lainalle, minkä tyyppiset vakuudet ovat hyväksyttäviä ja mitä tietoja on paljastettava. Irlannista käsin toimivien isharesrahastojen ensisijainen valvoja on Central Bank of Ireland (CBI), ja rahastojen, joiden kotipaikka on Saksa, valvova viranomainen on Federal Financial Supervisory Authority (BaFin). K: Kuinka suuri osa rahaston varoista voi olla enintään lainattuna? V: ishares on päättänyt lainata enintään 50 % rahaston substanssiarvosta. Käytännössä monet ishares ETF:t lainaavat huomattavasti tätä vähemmän. Euroopasta käsin toimivien ishares ETF -rahastojen keskimäärin lainaama osuus on ollut alle 10 % 7 vuoden 2013 maaliskuuta edeltäneeltä tilikaudelta. Tämä tieto on saatavissa isharesin verkkosivustossa yksittäisten rahastojen osalta. 7 Aiempi tuotto ei määrää tulevia tuottoja. BlackRockin riskienhallintakyky, oma tekniikka ja vaativat hallinnointiprosessit erottavat sen muista alan toimijoista Arvopaperilainauksen käytäntöjen läpinäkyvyys Kannustamme kaikkia sijoittajia pyytämään ETFrahastojen tarjoajiltaan lisätietoja arvopaperilainauksen käytännöistä ja selvittämään, minkä suuruisia palkkioita rahastonhoitajat saavat tai kuinka paljon he maksavat ulkopuolisille lainanvälittäjilleen. BlackRock julkaisee jokaisen arvopaperilainausta harjoittavan ishares ETF -rahastonsa osalta arvopaperilainauksen tuotot rahaston vuosikertomuksessa ja esittää BlackRockin osuuden lainausohjelman tuotoista. Seuraavat tiedot julkaistaan EMEA-alueen isharessivustossamme säännöllisin välein: ` `ETF:n arvopaperilainauksesta saamat tuotot ``Vastapuolet, jotka lainasivat arvopapereita ishares ETF -rahastoista edellisen neljänneksen aikana ``Kuinka monta prosenttia ETF:n varoista lainattiin ja keskimääräinen ylivakuuden määrä ``Lisäksi ilmoitetaan päiväkohtaiset saadut vakuudet ja vakuusjärjestelmä BlackRockin lähestymistapa arvopaperilainaukseen Hallinnoimme arvopaperilainaustoimintojamme omien järjestelmiemme kautta emmekä ulkoista tätä keskeistä toimintaa ulkopuolisille tahoille. Tätä varten olemme kehittäneet oman tehokkaan arvopaperilainausjärjestelmän, joka takaa, että jokainen lainaustoimintojemme osa-alue suoritetaan asiakkaan etujen mukaisesti ja varovaisia riskinhallintamenetelmiä soveltamalla. ``Taitavaa riskien hallintaa. Monet maailman suurimmista yrityksistä ja valtioista palkkaavat BlackRockin hallitsemaan riskejään. Me suhtaudumme arvopaperilainaukseen avain samalla tavalla. Sovellamme varovaista, alhaisen riskin lähestymistapaa ja käytämme omaa riskien ja sijoitushallintajärjestelmäämme, Aladdinia, tarkoitusta varten perustettujen tutkimus-, kaupankäynti- ja riskienhallintatiimiemme toimintojen integrointiin. Kaikki sijoitus- ja kaupankäyntitiimimme osuuslajeista ja sijainnista huolimatta toimivat Aladdinin kautta ja pyrkivät hyödyntämään asiakkaidemme puolesta markkinamahdollisuuksia ympäristössä, jossa riskit ovat erittäin hyvin hallinnassa. Tämä arvopaperilainauksen ammattilaisten ja sijoitusten ja riskienhallintatiimiemme välinen yhteistyö auttaa meitä vähentämään arvopaperilainaustoimintaan liittyviä riskejä paremmin kuin mikään ulkopuolinen arvopaperisäilyttäjä tai lainanvälittäjä voisi. ``Oma tekniikka. Erikoistiimimme käyttävät mukautettuja raportointi-, toiminto- ja kaupankäyntijärjestelmiä, jotka parantavat läpinäkyvyyttä ja toiminnan tehokkuutta. [4]

5 Keskeinen kaupankäyntijärjestelmämme (Prism) antaa kaupankäyjillemme mahdollisuuden tuottaa lisäarvoa asiakkaillemme nopeasti muuttuvilla markkinoilla. Tämä onnistuu yhdistämällä oma kaupankäyntitutkimuksemme ja arvopaperilainauksen kysyntä- ja tarjontatiedot nopeasti, yhdenmukaisesti ja skaalattavasti. Uudelleenhinnoittelumahdollisuuksien hyödyntäminen on keskeinen keino, jota hyödynnämme pärjätäksemme kilpailijoitamme paremmin. Koska yhdellä hetkellä lainalla voi olla kymmeniä tuhansia lainoja, Prism auttaa takaamaan, että kaupankäyjät keskittyvät tärkeimpiin mahdollisuuksiin. Oma vakuuksien ja lainojen käsittelysovelluksemme, Global Loan Manager (GLM), hoitaa lainanhallinnan saumattomasti ja ilman poikkeuksia. Vaikka lainaajien laiminlyönnit ovat harvinaisia, GLM on suunniteltu hallitsemaan nämä tilanteet systemaattisesti ja vähentämään sijoittajien riskiä. ``Tehokas lainaajien arviointi. Valitsemme luottokelpoiset lainaajat riskienhallintatiimimme määrittämien varovaisten luottostandardien pohjalta. Tämän valinnan luotettavuutta parantaa se, että riskienhallintatiimi toimii erillään arvopaperien lainaustoiminnoistamme. Tarkkailemme jatkuvasti lainaajiemme taloudellista tilaa ja määritämme yksilölliset lainanantorajat jokaiselle lainaajalle, millä pienennetään luottoriskiä. Valvomme kaikkea kaupankäyntiä näiden rajojen suhteen ja estämme systemaattisesti uudet transaktiot näiden rajojen ylittyessä. Pidätämme myös oikeuden pyytää lainattu arvopaperi takaisin tai vaatia lainaajalta lisävakuutta milloin tahansa. ` ` Vakuusstandardit. Osakkeet ja valtion joukkovelkakirjat ovat yleisimpiä vakuusmuotoja ishares ETF -rahastoillemme, joiden kotipaikka on Euroopassa. Edellytämme lainaajiltamme lainan arvon ylittävää vakuutta, joka on vähintään 102,5 % lainan arvosta. Lisäksi lainaajan on säilytettävä vakuus, kunnes lainaaja on palauttanut lainatun osakkeen tai joukkovelkakirjan. Vakuus on asiakkaan omaisuutta, eikä se sisälly lainaajan tai BlackRockin taseeseen. Yhteenveto BlackRock on maailman suurin sijoitusten hallinnoija, jonka ensisijaisena tehtävänä on toimia uskottuna miehenä. Arvopaperilainaus on ylimääräinen, sijoittajan kannalta suhteellinen matalariskinen tapa hyödyntää sijoitussalkun varoja tehokkaammin. Arvopaperilainaus ei ole riskitöntä, mutta se hyödyttää suoraan rahaston sijoittajia. BlackRock on lainannut arvopapereita asiakkaidensa puolesta jo kolmen vuosikymmenen ajan. Tänä aikana se on keskittynyt kilpailukykyisten tuottojen tavoitteluun tasapainottaen tuotot, riskit ja kustannukset. [5]

6 Lakisääteiset tiedot BlackRock Advisors (UK) Limited, joka toimii FCA:n (Financial Conduct Authority) luvalla ja valvonnassa, on julkaissut tämän asiakirjan [pyynnöstä vain pyytäjän käytettäväksi ja] ainoastaan Suomessa ishares plc, ishares II plc, ishares III plc, ishares IV plc [ja] ishares V plc ja ishares VI plc (yhdessä yhtiöt ) ovat avoimia sijoitusyhtiöitä, joiden pääoma vaihtelee, ja niiden rahastojen vastuut on erotettu toisistaan Irlannin lainsäädännön mukaisesti ja rahoitusvalvonnan hyväksymällä tavalla. Toimiville sijoittajille Suomessa Tässä asiakirjassa mainitut rahastot ovat rekisteröity Suomessa julkisesti tarjottaviksi. Luvan on myöntänyt Finanssivalvonta (Fiva). Kaikkien sijoituspäätösten on perustuttava ainoastaan Yhtiön sijoitusesitteeseen ja avaintietoesitteeseen sekä viimeisimpään puolivuotiskertomukseen ja tarkistamattomaan kirjanpitoon ja/tai vuosikertomukseen ja tarkastettuun kirjanpitoon. Sijoittajien on tutustuttava avaintietoesitteessä ja Yhtiön sijoitusesitteessä esiteltyihin rahastokohtaisiin riskeihin.tämä asiakirja on luottamuksellinen. Sitä ei saa luovuttaa kolmansille osapuolille ilman BlackRock Advisors (UK) Limitedin antamaa lupaa. Riskivaroitukset ishares ei ehkä sovi kaikille sijoittajille. BlackRock Advisors (UK) Limited ei takaa osuuksien tai rahastojen tuottoa. Sijoitusten (joista voidaan vaihtaa rajoitetuilla markkinoilla) arvo voi laskea tai nousta, ja sijoittajat voivat menettää sijoittamansa pääoman. Sijoituksen tuotto ei ole kiinteä, ja se voi muuttua. Aiempi tulos ei ole luotettava merkki tulevista tuotoista. Jos sijoitus tehdään vieraan maan valuutoissa, vaihtokurssin muuttuminen voi vaikuttaa tuottoon. Huomaa, että verotus ja verovähennysperusteet voivat muuttua. BlackRock Advisors (UK) Limitedin tytäryritykset voivat toimia tässä asiakirjassa mainittujen arvopaperien markkinatakaajina. Lisäksi BlackRock Advisors (UK) Limited, sen tytäryritykset ja niiden henkilöstö voivat joissakin tilanteissa omistaa tässä asiakirjassa mainittujen arvopapereiden osuuksia, osakkeita tai optioita. He voivat toimia myös päämiehinä tai välittäjinä tai myydä tässä asiakirjassa mainittuja arvopapereita. Lisäksi sijoittaminen kehittyville markkinoille sisältää tiettyjä riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita ei yleensä esiinny sijoitettaessa muille markkinoille. Vastuuvapauslausekkeet Barclays Capital Inc. ja Barclays US Treasury 10 Year Term Index, Barclays Euro Corporate Bond Index, Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index ja Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index ovat Barclays Bank PLC:n tavaramerkkejä. BlackRock Fund Advisors ja sen tytäryhtiöt ovat saaneet luvan käyttää niitä tiettyihin tarkoituksiin. ishares on BlackRock Fund Advisors:n tai sen tytäryhtiöiden rekisteröity tavaramerkki. Barclays Capital on rahastojen vertailuindeksien hallinnoija. Barclays Capital ei ole sidoksissa rahastoihin, BFA:han, State Street:iin, jakajaan tai niiden tytäryhtiöihin. BFA on tehnyt indeksin tarjoajan kanssa lisenssisopimuksen vertailuindeksien käyttämisestä. BFA tai sen tytäryhtiöt myöntävät yhtiölle oikeuksia vertailuindeksiä koskeviin alilisensseihin veloituksetta. STOXX ja EURO STOXX 50 ovat STOXX Limitedin omistamia tekijänoikeudella suojattuja aineistoja ja tavara- tai palvelumerkkejä. BlackRock Advisors (UK) Limited ja ishares II plc ovat saaneet luvan käyttää niitä tiettyihin tarkoituksiin. STOXX ei tue, suosittele tai myy ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc) -rahastoa eikä edistä sen myyntiä. STOXX ei anna neuvoja näihin rahastoihin sijoittamiseen. STOXX, EURO STOXX Mid ja EURO STOXX Small ovat STOXX Limitedin omistamia tekijänoikeudella suojattuja aineistoja ja tavaramerkkejä. BlackRock Advisors (UK) Limited on saanut luvan käyttää niitä tiettyihin käyttötarkoituksiin. STOXX ei tue, suosittele, myy tai edistä ishares EURO STOXX Mid UCITS ETF ja ishares EURO STOXX Small UCITS ETF -rahastoa eikä edistä niiden myyntiä. STOXX ei anna neuvoja näihin rahastoihin sijoittamiseen. FTSE on London Stock Exchange plc:n ja Financial Times Limitedin ( FT ) yhdessä omistama tavaramerkki. FTSE International Limited ( FTSE ) on saanut luvan käyttää sitä. FTSE China 25 Index ja FTSE 100 Index -indeksit laskee tai lasketuttaa FTSE International Limited ( FTSE ). Exchange, FT tai FTSE ei tue, suosittele eikä edistä ishares China Large Cap UCITS ETF ja ishares FTSE 100 UCITS ETF (Inc) Plus -rahastojen myyntiä. Niillä ei ole mitään yhteyttä näihin rahastoihin, eivätkä ne vastaa niiden liikkeelle laskemisesta, toiminnasta eivätkä kaupankäynnistä. FTSE:llä on kaikki tekijän- ja tietokantaoikeudet indeksin arvoihin ja sen perustana toimivaan luetteloon. BlackRock Advisors (UK) Limited on saanut FTSE:ltä kaikki oikeudet käyttää näitä tekijän- ja tietokantaoikeuksia näiden tuotteiden luomisessa. MSCI ei tue tai suosittele ishares-rahastoja eikä toimi niiden myynninedistäjänä. MSCI ei vastaa niistä rahastoista eikä indekseistä, joihin nämä rahastot perustuvat. Merkintäesitteessä on lisätietoja MSCI:n rajoitetusta suhteesta BlackRock Advisors (UK) Limitediin ja tähän suhteeseen liittyvistä rahastoista. Standard & Poor s ja S&P ovat Standard & Poor s Financial Services LLC:n rekisteröityjä tavaramerkkejä ja S&P 500 on Standard & Poor s Financial Services LLC:n tavaramerkki. BlackRock Fund Advisors tai sen tytäryhtiöt ovat saaneet luvan käyttää niitä tiettyihin tarkoituksiin. ishares on BlackRock Fund Advisors:n tai sen tytäryhtiöiden rekisteröity tavaramerkki. S&P ei tue, suosittele tai myy ishares S&P 500 UCITS ETF (Inc)eikä edistä sen myyntiä. S&P ei anna neuvoja tähän tuotteeseen sijoittamisesta. ishares ja BlackRock ovat BlackRock Inc:n tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muualla BlackRock Advisors (UK) Limited. Yritysrekisterinumero Kaikki oikeudet pidätetään. Puheluja saatetaan kuunnella tai tallentaa BlackRock, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, ishares, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD ja BUILT FOR THESE TIMES ovat BlackRock Inc:n tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muualla. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. OTA MEIHIN YHTEYTTÄ Soita meille numeroon: IS-ISLUTPOP-R-NOV13-Fi

Sijoitusneuvojan ETF -opas VAIN AMMATTISIJOITTAJILLE

Sijoitusneuvojan ETF -opas VAIN AMMATTISIJOITTAJILLE Sijoitusneuvojan ETF -opas VAIN AMMATTISIJOITTAJILLE 2 Sijoitusneuvojan ETF -opas Pörssinoteeratut rahastot (ETF:t) mullistavat sijoittajien ja heidän sijoitusneuvojiensa tavan hallita sijoitussalkkujaan.

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

Standard Life Investments Global SICAV

Standard Life Investments Global SICAV Standard Life Investments Global SICAV Vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö (Société d investissement à capital variable) Yksinkertaistettu esite Kesäkuu 2011 Yksinkertaistettu esite Standard Life Investments

Lisätiedot

RAHASTOESITE 1.1.2014

RAHASTOESITE 1.1.2014 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE 1.1.2014 Yksinkertainen on tehokasta! 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS ESITTEEN SISÄLTÖ JA RAKENNE 2 RAHASTOASIOINTI 3 MERKINNÄT

Lisätiedot

Yksinkertaistettu rahastoesite

Yksinkertaistettu rahastoesite Nomura Funds Ireland plc Yksinkertaistettu rahastoesite 14. joulukuuta 211 Tämä yksinkertaistettu rahastoesite sisältää Nomura Funds Ireland plc -rahastoon (yhtiö) liittyvät keskeiset tiedot. Yhtiö on

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot, tunnusluvut, sijoitusten jakaumat, rahastokohtaiset sijoitukset, tuloslaskelmat ja taseet Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy RAHASTOESITE Sijoitusrahasto... 3... 3 :n perustiedot... 3 :n ja Suomeen rekisteröityjen Nordea-rahastojen tilintarkastajat... 3 Rahastoyhtiön käyttämät asiamiehet... 3 Rahaston markkinointi muissa maissa...

Lisätiedot

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds Rahastoesite Tammikuu 2015 Franklin Templeton Investment Funds LUXEMBURGIIN REKISTERÖITY SICAV-RAHASTO FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS SICAV-rahasto Rekisteröity toimipaikka: 8A, rue Albert Borschette,

Lisätiedot

S I J O I T T A J A T I E D O T E

S I J O I T T A J A T I E D O T E 1.1.2013 1 Yleisiä tietoja :stä 1.1 Tiedotteen tarkoitus Sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Sisällysluettelo SIJOITUSRAHASTO... 4 SP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINNOIMAT SIJOITUSRAHASTOT... 4 SIJOITUSRAHASTOTYYPIT JA NIIHIN LIITTYVÄT RISKIT... 5 Korkorahastot...5

Lisätiedot

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ Sijoituspalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot

Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot Rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot, tunnusluvut, sijoitusten jakaumat ja rahastokohtaiset sijoitukset Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3 Joukkolainat 8 27 Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan Säästäminen on matka. Ensin on tiedettävä, miten pitkälle haluaa mennä. Sitten on valittava

Lisätiedot

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ RAHOITUSVÄLINEISIIN MAHDOLLISESTI LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tuotto voi jäädä saamatta

Lisätiedot

RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. sateenvarjorahasto, jonka alarahastoilla on eriytetyt vastuut Yksinkertaistettu rahastoesite 31.

RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. sateenvarjorahasto, jonka alarahastoilla on eriytetyt vastuut Yksinkertaistettu rahastoesite 31. RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. sateenvarjorahasto, jonka alarahastoilla on eriytetyt vastuut Yksinkertaistettu rahastoesite 31. toukokuuta 2012 Tämä Yksinkertaistettu rahastoesite sisältää avaintiedot

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Yhtiö )

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ( Yhtiö ) TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ JA VAATII VÄLITÖNTÄ HUOMIOTA. Ellet ole varma, mihin toimiin sinun tulee ryhtyä, ota välittömästi yhteys osakevälittäjään, pankinjohtajaan, asianajajaan, kirjanpitäjään, asiakassuhdepäällikköön

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

[markkinointiesite, maaliskuu 2015]

[markkinointiesite, maaliskuu 2015] SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ RAHASTOSIJOITTAJAN OPAS [markkinointiesite, maaliskuu 2015] Yksinkertainen on tehokasta! www.seligson.fi 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS OPPAAN ESITTELY 2 MIKSI SIJOITAMME?

Lisätiedot

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #2 OPAS BON VOYAGE SÄÄSTÄMINEN ON MATKA Rahastot # 1 Osakkeet 9 22 2 Osta halvalla, myy kalliilla katso kuinka Miksi sijoittaisin rahastoon katso hyödyt 8 Hajauttamalla riskit

Lisätiedot

Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen -

Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen - Aakkoset. M aailman vahvin armeija. - Hämäläinen - Tämä Sijoittajan Tietopaketti ja sen kulloinkin voimassaoleva versio julkaistaan Taaleritehtaan verkkopalvelussa osoitteessa www.taaleritehdas.fi. Etsikää

Lisätiedot

RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY

RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY Erikoissijoitusrahastot Estlander & Partners Commodity, Dynamic, Freedom ja Presto 1. Helmikuuta 2015 1. Sisällys 1. Tärkeää tietoa... 3 1.1. Valvova viranomainen...

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä?

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? www.porssisaatio.fi M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? Opettajan opas Sisällys ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KEHITYS... 4 Pörssitoiminnan historia... 4 Arvopaperimarkkinoiden merkitys

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2012 1 Sisällys Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja

Lisätiedot

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä Markkinointimateriaalia Maaliskuu 2011 PÄÄOMASUOJATUT SIJOITUKSET 5067 Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä Viimeinen Merkintäpäivä 3.5.2011 1 Saanemme esitellä Arkaile ja voita -periaatteen Onko

Lisätiedot

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA, RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto eq Frontier Osake RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Erikoissijoitusrahasto eq Frontier Osake RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Erikoissijoitusrahasto eq Frontier Osake RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen

Lisätiedot