Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat puoluekokousedustajat, hyvät ystävät!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat puoluekokousedustajat, hyvät ystävät!"

Transkriptio

1 PUHEENJOHTAJA PÄIVI RÄSÄNEN klo Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat puoluekokousedustajat, hyvät ystävät! Kiitän lämpimästi teitä kaikkia, jotka teitte kovan urakan kevään eduskuntavaaleissa ja olitte tukena pitkien hallitusneuvotteluiden aikana! Ärade ordförande, ärade partikongressdelegater, bästa vänner! Jag tackar er alla, som gjorde ett stort arbete inför riksdagsvalet i våras, och var ett stort stöd under de långa regeringsförhandlingarna! Olimme vaalien jälkeen merkillisessä tilanteessa. Eduskuntaryhmämme kärsi yhden paikan tappion, mutta silti olemme historiallisessa tilanteessa, jossa meille avautui ovi hallitusvastuuseen. Hyvät ystävät! Meille on kokoomme nähden uskottu paljon vastuuta. Olemme politiikan täyden palvelun talo, jolla on painava vastuu yhteisömme hyvinvoinnista. Puolueellamme on 341 kunnanvaltuutettua ja moninkertainen määrä kunnallisia luottamushenkilöitä kaikissa Suomen vaalipiireissä, eduskuntaryhmä ja europarlamentaarikko esikuntineen. Saimme vahvan salkun sisäministeriöstä ja valtiosihteerin sekä kaksi erityisavustajaa. Edellisen sisäministerin tehtävien lisäksi kokonaisuuteen yhdistettiin maahanmuuton kysymykset ja opetusministeriöstä kirkolliset asiat. Nämä aihealueet sopivat erinomaisesti vaaliteemamme Koti uskonto ja isänmaa. Neuvottelut olivat vaikeat, mikä selittyy sillä, että vaalitulos ja vaalien jälkeinen poliittinen tilanne on poikkeuksellinen. Neuvotteluiden aikana kävi selväksi, että tämä oli käytännössä ainoa hallituspohja, josta kyettiin saamaan aikaan enemmistöhallitus. Hallituspuolueet edustavat varsin erilaisia arvomaailmoja ja aatteita, mutta yhteiseksi haasteeksi nousi isänmaallinen vastuu siitä, että maalle saadaan näissä oloissa aikaan enemmistöhallitus. Yhdenkään hallituspuolueen vaaliohjelma ei ole identtinen hallitusohjelman kanssa, mutta hallitusneuvottelukokemus osoittaa että pystyimme vaikuttamaan kokoomme nähden paljon. Erään toisen puolueen keskeinen neuvottelija totesi, että nyt tehty hallitusohjelma on kuuden puolueen vaaliohjelmien vertailussa kaikkein lähimpänä kristillisdemokraattien vaaliohjelmaa. Hallitukseen mukaan meno on ainoa tehokkain vaikuttaa Suomen suuntaan. Vaalien ainoa voittaja perussuomalaiset valitsi oppositiotien, eikä pysty nyt suoraan edistämään niitä asioita, joihin he saivat kansalta valtakirjan. Hyvät ystävät! Tästä vaalikaudesta tulee varmuudella vaikea. Hallitus joutuu tekemään ratkaisuja, joista kaikille hallituspuolueiden toimijoille, siis myös teille, tulee kielteistäkin palautetta. 1

2 Kansainvälistä taloudellista ympäristöämme leimaa kärjistynyt epävarmuus. Huoli euroalueen kilpailukyvystä ja velkapaineista on kasvanut. USA:n luottoluokituksen lasku ja heikot talousluvut heikentävät myös euroalueen vientinäkymiä ja talouskasvua. Kasvun hidastuessa tai mahdollisen taantuman tullessa elvytysvaraa Suomella tai euromailla ei edellisen laman tapaan ole. Ongelman ydin on politiikassa ja poliitikoilla ovat myös talousongelmien ratkaisun avaimet. Euromaat ovat velkaantuneet elämällä yli varojensa. Jokainen hallitus on halunnut miellyttää äänestäjiä parantamalla etuuksia ja palveluja sekä keventämällä verotusta. Valitettavasti tämä koskee myös Suomea, vaikka taloutemme perustekijät ovat lohdulliset verrattuna useimpiin muihin maihin. Suomi kuuluu Viron ja Luxemburgin ohella kolmikkoon, joilla muista euromaista poiketen ei ole liiallisen alijäämän tilannetta. Kuitenkin valtion velka kasvaa tänä vuonna 9 miljardilla, mikä tarkoittaa sitä, että joka päivä Suomen valtio ottaa uutta velkaa 25 miljoonaa euroa, joka ainoa tunti velkamme kasvaa miljoonalla eurolla. Lihavina vuosina ei ole toimittu Joosefin talousneuvojen mukaan laittamalla talteen talouskasvun hedelmiä. Talouskasvun vuosina valitettavasti myös velkataakka on kasvanut. Laihojen vuosien tultua käsissämme ei ole säästöjä vaan velkaa. Jakopolitiikan aika on nyt ohi. Istuva hallitus toteuttaa 2,5 miljardin euron sopeutuksen kiristämällä veroja ja leikkaamalla menoja. Leikkaukset näkyvät kaikkien ministeriöiden budjeteissa. Tämän lisäksi tulee olla valmius uusiin lisäsopeutustoimiin, mikäli valtion velan bruttokansantuoteosuus ei näytä kääntyvän laskuun ja valtion talouden alijäämä näyttää asettuvan yli 1 prosentin bruttokansatuotteesta. Tämä tarkastelu tulee tehdä vuosittain. Tilanteessa, jossa julkisten talouksien kykyä selvitä velvoitteistaan epäillään useissa maissa, tavoitteista tasapainottaa valtiontalous ja taittaa valtion velkaantuminen Suomessa ei pidä tinkiä. Hallitusohjelmassa asetettiin tavoitteeksi Suomen luottoluokituksen säilyminen nykyisellä AAA-tasolla. Talouden sopeutuksen suhteen tulee tasapainotella luottamuksen vahvistamisen ja toisaalta talouskasvun turvaamisen välillä. Ylimitoitetut leikkaukset tai veronkiristykset kaventavat ostovoimaa ja hidastavat entisestään talouskasvua, mutta toisaalta alimitoitettu sopeutus syö luottamusta markkinoilla. Maailmantalouden epävarmuuden keskellä on tärkeää panostaa maamme kilpailukykyyn ja yrittäjyyden edellytyksiin. Lähiajan tärkeitä päätöksiä ovat hallituksen budjetti- ja kehyspäätökset sekä työmarkkinaratkaisut. Heikkona taloudellisena aikana korostuu vakauden merkitys. Taloudelliset ratkaisut tulee tehdä harkiten ja koko maan kokonaisetua ajatellen. Yhteiskuntajärjestelmämme vakaus on ollut se tekijä, joka on nostanut meidät kilpailukykymittauksissa vuosittain kärjen tuntumaan. Tästä vakaudesta on pidettävä kiinni myös haasteellisina aikoina. Tässä taloustilanteessa on kestämätöntä, että harmaa talous syö 4-5 miljardia euroa verotuloja vuosittain. Hallitusohjelmaan sisältyy merkittävä panostus harmaan talouden torjuntaan, sekä rahallisena resurssina että lainsäädäntöhankkeina. Yhteisymmärryksen löytyminen euroalueen talouskriisien hoitamisesta ei ollut helppoa. Olemme suhtautuneet varsin kriittisesti huonosti taloutensa hoitaneiden EU-maiden laina- 2

3 ja takausjärjestelyihin. Puolueemme vastusti rahaliittoon liittymistä, sillä osasimme jo silloin ennakoida yhteisvaluutan aiheuttamia ongelmia varsin eri tavoin toimivien talouksien alueella. Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä päätyi kuitenkin siihen, että hallitusohjelmaan liitetty linjapaperi on näissä oloissa tyydyttävä. On vastuullista etsiä ratkaisua, jossa pystytään estämään euroalueen maiden talousongelmien laajeneminen maasta toiseen. Linjaus tuo selkeän muutoksen Suomen EU-politiikkaan asettamalla tiukat ehdot EU-maiden keskinäiselle yhteisvastuulle. Merkittävin muutos koskee vastavakuuksia, joita edellytetään jatkossa kaikissa mahdollisissa lainapäätöksissä. Tämä on linjassa viime vaalikauden oppositiopolitiikkamme kanssa, jolloin Irlannin lainan kohdalla edellytimme markkinakelpoisia vastavakuuksia vähintään puolelle tuen määrästä. Pidämme kiinni siitä, että ilman vakuuksia uusia tukipäätöksiä ei enää tehdä. On sanottava selkeästi, että vastustamme sellaisia toimia, jotka edistävät liittovaltiokehitystä. Itsemääräämisoikeuden säilymisen paras tae on se, että jokainen jäsenmaa huolehtii oman taloutensa tasapainoon. Hallitusohjelman kärkitavoitteet on asetettu mielestämme oikein: valtion talouden tasapainottaminen ja velkaantumisen taittaminen, köyhyyden ja syrjäytymisen torjuminen sekä talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Pystyimme torjumaan mielestämme vahingollisia leikkauskohteita, esimerkiksi perheiden tärkeät etuudet, kuten kotihoidontuki ja lapsilisät säilyivät. Iloitsen siitä, että tässä taloustilanteessa saimme päätöksen vanhuspalvelulaista ja nuorten yhteiskuntatakuusta, jotka olivat tärkeimmät vaalitavoitteemme. Myös pahasti jälkeen jääneen perusturvan tasoa pystytään merkittävästi korottamaan. Bästa vänner, vi anser att regeringsprogrammets viktigaste målsättningar är de rätta: vi vill balansera den statliga ekonomin och stoppa den ökande skuldsättningen, vi vill bekämpa fattigdom, ojämlikhet och utslagning och förbättra sysselsättningen, tillväxt och konkurrenskraft. Vi är nöjda med att regeringsprogrammet inte skär ner på till exempel viktiga förmåner för familjer, det är viktigt att till exempel hemvårdsstödet och barnbidragen består. Jag är glad över att vi trots det svåra ekonomiska läget fick ett beslut om en åldringsvårdslag och en samhällsgaranti för ungdomar. Det här var våra viktigaste målsättningar i valet. On selvää, että ilman puoluettamme hallitusohjelman perhepoliittiset linjaukset olisivat arvolähtökohdiltaan varsin toisennäköiset. Iloitsen siitä, että hallitusohjelmaan kirjattiin myös ehdotuksia, joilla edistetään elämän suojelua. Saimme läpi tavoitteemme, että raskaudenkeskeytysten määrää pyritään vähentämään sekä selvitetään mahdollisuudet muuttaa lainsäädäntöä henkilöstön oikeudesta omantunnon syistä kieltäytyä toimenpiteistä. Lisäksi hallitus selvittää raskaudenkeskeytyksen myöhäisiin ikärajoihin liittyvän ongelman. Suomi on Ruotsin ohella ainoa läntisen Euroopan maa, jossa lääkäreillä ja muulla terveydenhoitohenkilöstöllä ei ole vakaumukseen perustuvaa oikeutta kieltäytyä suorittamasta raskaudenkeskeytystä. Myös Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen resoluutiossa viime vuodelta suositetaan omantunnonvapauden myöntämistä terveydenhuollon henkilökunnalle. On myös kestämätöntä, että Suomessa sallitaan vammaisuutta epäiltäessä raskaudenkeskeytykset aina 24 raskausviikolle saakka, vaikka nykyisen keskoshoidon turvin jo 22 raskausviikolla syntynyt lapsi voi jäädä eloon. 3

4 Vammaiset keskosikäiset lapset, esimerkiksi Downin syndrooma- tai Turner-lapset ovat elämänoikeutensa suhteen eriarvoisessa asemassa terveisiin lapsiin nähden. Saimme sisäministerin salkun myötä erityisvastuun Suomen sisäisestä turvallisuudesta. Norjan järkyttävän terroriteon varjossa on syytä painottaa, että merkittävin turvallisuusuhkamme on hyvin arkinen: sosiaalisen syrjäytymisen, mielenterveysongelmien ja erityisesti päihdeongelmien aiheuttamat henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset. Alkoholin aiheuttamat vuosittaiset viiden miljardin euron kustannukset ja 3000 ennenaikaista kuolemaa kertovat ongelman laajuudesta. Samaan aikaan kun joudumme varautumaan menokuriin, on välttämätöntä parantaa syrjäytymistä ehkäiseviä ja ihmisarvon kannalta tärkeitä palveluja. Englannin nuorisomellakat ovat meillekin varoittava viesti nuorten syrjäytymisen ja työttömyyden seurauksista. On kestämätöntä, että nuorta jää joka vuosi peruskoulun jälkeen jatko-opintojen ja työelämän ulkopuolelle. Kaiken kaikkiaan yli vuotiasta nuorta on pudonnut yhteiskunnan järjestelmien ja palveluiden ulkopuolelle. Nuorten yhteiskuntatakuu turvaa jokaiselle nuorelle työ- harjoittelu tai opiskelupaikan. Alkoholipolitiikkaa on edelleen uudistettava kansanterveyttä edistämään, verotusta korotettava, mielikuvamainonta kiellettävä ja myös saatavuutta rajoitettava. Jos viinimaa Italiassa jalkapallo-otteluissa alkoholitarjonta on kiellettyä, miksi meillä ei pystytä sulkemaan kaljahanoja lätkäotteluissa? Kuluneen kesän aikana on käyty kansalaiskeskustelua suomalaisesta rangaistuskäytännöstä ja vankeinhoidosta. Oikeustajua ovat koetelleet tapaukset, joissa henkirikoksesta annettua tuomiota suorittavat vangit ovat jääneet palaamatta laitokseen. Ihmetystä on herättänyt myös ensikertalaisuuden määritelmä vankeinhoidossa ja törkeästä pahoinpitelystä epäillyn mahdollisuus odotella oikeudenkäyntiä vapaalla jalalla. Vankeuden ainoa tavoite ei ole estää rikosten tekemistä rangaistusaikana. Vankeuslailla pyritään hallittuun ja vaiheittaiseen vapauttamiseen. On kuitenkin vaikea hyväksyä, että tuomioistuimen tarkoin harkitsemista rangaistuksista vakavissakin rikoksissa suoritetaan automaattisesti vain rajallinen määräosa. Käytäntö, jossa ensikertalaisen henkirikoksesta tuomiona saama vankeusaika puolitetaan, tulisi harkita uudestaan. Kolmen vuoden koeaikaa tulisi pidentää esimerkiksi aiemmin voimassa olleeseen viiteen vuoteen ja rohkaista näin vapautunutta vankia nykyistä pidempään rikoksettomuuteen. Rangaistuskäytännön tiukentaminen ja vankeusaikojen pidentäminen tuo jonkun verran lisää kustannuksia yhteiskunnalle. Samalla on kuitenkin huomattava, että henkirikoksesta seuraa aina inhimillisen kärsimyksen lisäksi myös taloudellisia menetyksiä yhteiskunnalle. Turvattomuutta aiheuttavaa pahuutta ei voida kuitenkaan hillitä ainoastaan lakeja tiukentamalla tai poliisien määrää lisäämällä. Lähimmäisen koskemattomuuden ja omaisuuden kunnioittaminen opitaan jo lapsena. Turvallisuus syntyy tasapainoisissa perheissä. Perhepolitiikan tehtävänä on tukea perheitä suorittamaan keskeistä yhteiskunnallista tehtäväänsä, lasten ja nuorten kasvatusta. Koulut ovat perheiden merkittävin kasvatuskumppani. Hallitusohjelmassa sovittiin, että vuonna 2016 toteutuva perusopetuksen tuntijakouudistus valmistellaan tällä hallituskaudella vahvistamaan taito- ja taideaineiden opetusta, liikuntaa, yhteiskuntakasvatusta, arvokasvatusta ja ympäristökasvatuksen asemaa. Tavoitteena on 4

5 parantaa kouluviihtyvyyttä. Uudistusta ei saa tehdä oman uskonnonopetuksen aseman tai laajuuden kustannuksella, kuten viime kaudella kariutuneessa hankkeessa aiottiin. Arvokasvatuksen vahvistaminen edellyttää, että katsomusaineiden asema säilytetään nykyisellään. Uskonnollinen lukutaito, jota tarvitaan enenevästi kulttuurien kohdatessa, syntyy parhaiten oman uskonnon opetuksen kautta. On väärin kuvitella, että olisi olemassa arvoista vapaata etiikkaa. Etiikka on oikean ja väärän ymmärtämistä määriteltyjen arvolähtökohtien pohjalta. Hjärtesaker för oss har varit att arbeta för åldringarnas service, att försvara de som är i svagare ställning, respekten för livets okränkbara värde alldeles från dess början och att trygga äktenskapets grundläggande ställning i samhället. Det här gör vi bäst i regeringsposition och bättre än från oppositionens bakre rad. Ikäihmisten palvelut, heikoimmassa asemassa olevien puolustaminen, ihmisen ainutkertaisen elämän arvon kunnioittaminen aivan alusta lähtien ja avioliiton perusteiden turvaaminen ovat meille sydämen asioita, joiden puolustamiseen hallitusasema tuo vahvemmat keinot kuin arvostelu opposition takarivistä. Olen ollut neljä kautta opposition kansanedustaja enkä ollut siihen missään määrin turhautunut. Oppositiolla on tärkeä ja kunniakas tehtävä demokratiassa. Mutta on aivan selvää, että vahvemmin pystymme vaikuttamaan hallituksesta käsin. Mielestäni on suoraselkäisempää taistella kristillisten arvojen puolesta siellä missä oikeasti voidaan vaikuttaa kuin vetäytyä pois vastuusta. Moni teistä muistaa kertomuksen hallitsijan linnaan nousseesta orpotytöstä Esteristä, jota rohkaistiin vaikeana aikana ja vaarallisen tehtävän edellä: Kuka tietää, etkö sinä juuri tällaista aikaa varten ole päässyt kuninkaalliseen arvoon? Näillä sanoilla haluan rohkaista teitä hyvät ystävät, entäpä jos juuri tätä vaikeaa aikaa varten meitä kutsutaan vastuuseen. Ehkäpä meillä puolueena on nyt tällainen momentum, tärkeä vaikuttamisen paikka juuri tänä haasteellisena aikana. Olen luottavaisella mielellä puolueemme tulevaisuuteen kun tiedän, miten upeita nuoria meillä on toiminnassa. Kd-nuoret olivat vahvasti mukana hallitusneuvotteluissa ja he antoivat tavattoman rakentavan panoksen hallitusohjelmaan. Tulevaisuutemme on nuorissa, antakaamme heille piireissä ja osastoissa tilaa ja vastuuta! Tulevaan vuoteen sijoittuvat kahdet vaalit. Tässä kokouksessa joudumme pohtimaan osallistumistamme presidentin vaaleihin. Vaaleista poisjäämistä puoltaisivat käytännölliset syyt - säästäisimme rahaa ja vaivaa. Toisaalta demokratiassa vaaleihin osallistumisella ja vaihtoehdon tarjoamisella on jo arvoa sinänsä, vaikka kirkkainta mitalia ei saavutettaisikaan. Minua on puhutellut se, miten Valko-Venäjällä sisarpuolueemme yhdessä muiden oppositiopuolueiden kanssa näki arvokkaana osallistumisen presidentinvaaleihin, vaikka se johti jotkut ehdokkaat ja tukijat vankeuteen tai työpaikkojen menetyksiin. Vaaleihin osallistumisen edellytyksenä on toki se, että saamme hyvän ehdokkaan, sellaisen jonka aidosti haluaisimme suomalaisen yhteiskunnan arvojohtajaksi ja ulkopolitiikan suunnannäyttäjäksi. Arvopuolueelta voidaan odottaa tällaista ehdokasta! Puolueemme menestymisen kannalta tähtäin tulee asettaa ensi vuoden syksyn kunnallisvaaleihin. Kunnanvaltuustoissa tehdään hyvinvointipalvelujen kannalta ratkaisevat arvovalinnat ja siksi on tärkeää saada vahvistuva joukko kristillisdemokraattisia valtuutettuja vastuuseen. Pian valittavan puoluesihteerin kiireellisin tehtävä on käynnistää ehdokashankinta. Tavoitteeksi tulee asettaa täydet listat hyviä ehdokkaita kaikkiin 5

6 mahdollisiin kuntiin. Vaaliliittoon tulee turvautua vain siinä tapauksessa, että todennäköisyys saada yksi valtuutettu omalta listalta on heikko. Att ett regeringsprogram formades bevisar, att kristdemokraterna kan samarbeta med alla riksdagspartier utan att göra avkall på sina värderingar. Vår utmaning är att jobba som brobyggare mellan de politiska spänningarna. Vår styrka är att vi har gemensamma målsättningar med både höger- och vänsterpartier och att vi också är ett äkta tvåspråkigt parti. Man får inte uppmana till språkkrig eller mana till spänningar mellan folkgrupper. Jämfört med många andra Europeiska länder har det Finländska samhället lutat mot nationell enhet och att värdesätta minoriteter. Bra exempel på det är till exempel den ortodoxa kyrkan vid sidan om den stora lutherska eller den finlandssvenska befolkningens ställning. Trots att det ännu finns utmaningar, har Finland också varit föregångare i politiken med tanke på andra minoritetsgrupper. Den här konstruktiva traditionen ska vi fortsätta med. I framtiden är det också viktigt att satsa mer på minoriteternas ställning också med tanke på tryggheten och friden i samhället. Rasism och segregation riktad mot olika minoriteter är nedvärdering av människovärdet och är emot de kristna värderingarna och det är någonting man alltid måste ta avstånd ifrån. Det mångkulturella är inte ett problem, det som är det verkliga problemet är när man trampar på människovärdet och trampar på de värden som bär livet. Det är verkligen ett problem för alla folkgrupper. Hallitusohjelman syntyminen osoittaa, että kristillisdemokraatit kykenee yhteistyöhön kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa arvoistaan tinkimättä. Haasteemme on toimia sillanrakentajana poliittisten jännitteiden keskellä. Vahvuutemme on se, että meillä on yhteisiä tavoitteita niin oikeisto- kuin vasemmistopuolueiden kanssa ja olemme myös aidosti kaksikielinen puolue. Kielisotaa tai muita väestöryhmien välisiä jännitteitä ei saa lietsoa. Suomalaisen yhteiskunnan vahvuus perinteisesti moneen muuhun Euroopankin maahan verrattuna on nojannut kansalliseen yhtenäisyyteen ja vähemmistöjen arvostamiseen, ajatellaanpa vaikka ortodoksikirkon asemaa suuren luterilaisen kirkon rinnalla tai ruotsinkielisten kansalaisten asemaa. Myös romanivähemmistön kohtelun suhteen Suomi on edelläkävijä, vaikka siinä meillä edelleen onkin haasteita. Tästä rakentavasta perinteestä on pidettävä kiinni. Vähemmistöjen asemaan panostaminen on myös enemmistön kannalta kannattava investointi yhteiskuntarauhaan ja turvallisuuteen. Rasismi ja erilaisten vähemmistöjen syrjintä on kristillisten arvojen vastaista ihmisarvon väheksyntää ja siitä on sanouduttava kaikissa tilanteissa irti. Monikulttuurisuus ei ole ongelma, sen sijaan ihmisarvon ja elämää kantavien kestävien arvojen polkeminen on kaikkien väestöryhmien kannalta tuhoisaa. Itsenäisyytemme historia tarjoaa tärkeitä muistutuksia siitä, mitkä arvot ovat lopulta tärkeimpiä vaikeuksien voittamisessa. Mielessäni ovat Suomen Marsalkan sanat hänen muistelmiensa viimeisiltä sivuilta: "Se, minkä ennen kaikkea tahtoisin painaa tulevien sukupolvien tietoisuuteen, on tämä: eripuraisuus omissa riveissä iskee tuhoisammin kuin vihamiehen miekka, ja sisäiset riidat aukaisevat oven ulkoa tulevalle tungettelijalle". 6

7 Tämä on rakkaat puolueystävät meille tärkeä muistutus myös puolueena. Pienikin joukko voi olla vahva, jos se on yhtenäinen. Kun puhallamme yhteen hiileen, voimme saada paljon aikaiseksi. Mannerheimin sanat ovat tärkeä muistutus myös tänä vaikeana aikana koko maallemme. Tarvitsemme vastuullisuutta, yhteisen hyvän etsimistä ja rohkenen lisätä myös tarvitsemme esirukousta hallituksen ja isänmaamme puolesta. Bästa vänner, nu är det tid att rakryggat bära hela det ansvar som är anförtrott oss. Vi ska vid gott mod bygga en framtid på hållbara värderingar! Hyvät ystävät, nyt on aika ryhdikkäästi kantaa kaikki se vastuu, mikä meille on uskottu ja luottavaisin mielin rakentaa tulevaisuutta kestävien arvojen pohjalle! 7

UUSI NOUSU. Alexander Stubb Vaaliohjelma

UUSI NOUSU. Alexander Stubb Vaaliohjelma UUSI NOUSU Alexander Stubb Vaaliohjelma KOLME POINTTIA ALEXISTA Suomen kansa riippumattomana ja vapaana parhaiten voi työskennellä sen tehtävän toteuttamiseksi, jonka suorittamiselle se toivoo ansaitsevansa

Lisätiedot

Teoilla tuloksiin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman tulokset

Teoilla tuloksiin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman tulokset Teoilla tuloksiin Sisäisen turvallisuuden ohjelman tulokset Sisäministeriö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä / 28.10.2014 Tekijät / Sisäisen turvallisuuden sihteeristö, Sisäministeriö Julkaisun laji /

Lisätiedot

Krist Alli. Naisten ja perheiden turvallisuuden puolesta. Nro 2 13.10.2011. Turvallisuus kouluissa. Lähisuhdeväkivallan varjossa?

Krist Alli. Naisten ja perheiden turvallisuuden puolesta. Nro 2 13.10.2011. Turvallisuus kouluissa. Lähisuhdeväkivallan varjossa? Krist Alli 13.10.2011 Nro 2 KD Naiset / KD Kvinnorna Naisten ja perheiden turvallisuuden puolesta Lähi- vai etähoivaten turvallisuutta ikäihmisille? Turvallisuus kouluissa Sivu 7 Sivu 4 Sivu 2 Sveska sidan

Lisätiedot

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Suomalaisten puolesta Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Perussuomalainen sosiaalija terveyspolitiikka Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on käsite, josta olemme voineet suomalaisina

Lisätiedot

Senioriopettaja. Nro 2/2015 20.3.2015. Puolueet vaalitentissä Piirtoja OSJ:n edunvalvonnasta Täl puol jokke ja tois puol jokke

Senioriopettaja. Nro 2/2015 20.3.2015. Puolueet vaalitentissä Piirtoja OSJ:n edunvalvonnasta Täl puol jokke ja tois puol jokke Senioriopettaja Nro 2/2015 20.3.2015 Puolueet vaalitentissä Piirtoja OSJ:n edunvalvonnasta Täl puol jokke ja tois puol jokke VEO1502_01.indd 1 17.2.2015 19:19:43 Senioriopettaja Nro 2/2015 20.3.2015 Päätoimittaja/toimitussihteeri

Lisätiedot

Nuoret mukaan päätöksentekoon

Nuoret mukaan päätöksentekoon Asukkaiden Vantaa marraskuu 2010 SKP:n Vantaan kaupunkijärjestön lehti H www.skp-vantaa.fi niko tummavuori Nuoret mukaan päätöksentekoon Antti Hartikainen(vas.), Juhis Ranta ja Jarno Eskelinen kannattavat

Lisätiedot

Pääministeri Jyrki Katainen. Hetan peruskoulu Enontekiö Lapin vaalipiiri. Santeri Kirkkala. Kansallisen valuutan käyttöönotto

Pääministeri Jyrki Katainen. Hetan peruskoulu Enontekiö Lapin vaalipiiri. Santeri Kirkkala. Kansallisen valuutan käyttöönotto ASIALISTA ASIALISTA ASIALISTA ASIALISTA ASIALISTA A 28.3.2014 Kaikki Nuorten parlamentin istuntoa varten lähetetyt suulliset kysymykset 2014 Alla muntliga frågor som skickats in för Ungdomsparlamentets

Lisätiedot

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Jyrki Kataisen työryhmä hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi Loppuraportti 29.1.2011 TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

Krist Alli Nro. Naiset toistensa tukena kotona ja maailmalla 27.9.2012. KD Naisten kuntavaalitavoitteet

Krist Alli Nro. Naiset toistensa tukena kotona ja maailmalla 27.9.2012. KD Naisten kuntavaalitavoitteet Krist Alli Nro 27.9.2012 2 KD Naiset / KD Kvinnorna Naiset toistensa tukena kotona ja maailmalla KD Naisten kuntavaalitavoitteet 2013-2016 Sivu 4 Lastensuojelun toimijoiden kustanuksia vertailtava Sivu

Lisätiedot

Maahanmuutto palvelemaan kansallista etua

Maahanmuutto palvelemaan kansallista etua www.suomenuutiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! PERUS- SUOMALAINEN 18. vuosikerta Poliittinen lehti Irtonumero 3,- Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja Mikä ajaa nuoren rikoksen tielle?

Lisätiedot

Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot

Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot Rakennusliiton 23. liittokokous 22. 24.5.2015 Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot Matti Piirainen, os. 001 Helsingin kirvesmiehet Ensinnäkin näihin edellisiin puheenvuoroihin: tämä kansainvälisen

Lisätiedot

Kari Välimäki. Kakkua jaettavaksi. polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Kari Välimäki. Kakkua jaettavaksi. polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Kari Välimäki Kakkua jaettavaksi KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kakkua jaettavaksi Kari Välimäki Kakkua jaettavaksi kaks kunnallisalan kehittämissäätiö KAKKUA JAETTAVAKSI Kunnallisalan kehittämissäätiön

Lisätiedot

51. KESKIVIIKKONA 12. LOKAKUUTA 2011

51. KESKIVIIKKONA 12. LOKAKUUTA 2011 PTK 51/2011 vp 51. KESKIVIIKKONA 12. LOKAKUUTA 2011 kello 10.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2012... 5 Hallituksen esitys

Lisätiedot

In Finland har vi this thing called reilu meininki. 10vuotta år. Vähemmistövaltuutettu Minoritetsombudsmannen

In Finland har vi this thing called reilu meininki. 10vuotta år. Vähemmistövaltuutettu Minoritetsombudsmannen 10vuotta år Vähemmistövaltuutettu Minoritetsombudsmannen Vähemmistövaltuutettu edistää etnisten vähemmistöjen ja ulkomaalaisten asemaa ja oikeuksia yhteiskunnassa puuttuu sekä yhteiskunnassa esiintyvään

Lisätiedot

33. KESKIVIIKKONA 14. SYYSKUUTA 2011

33. KESKIVIIKKONA 14. SYYSKUUTA 2011 PTK 33/2011 vp 33. KESKIVIIKKONA 14. SYYSKUUTA 2011 kello 14.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 136 artiklan

Lisätiedot

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte?

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? Vastaajien määrä: 1028 0% 5% 10% 15% 20% 25% Keskusta 25,88% Kokoomus 19,65% Kristillisdemokraatit 1,85% Perussuomalaiset 11,67% Ruotsalainen Kansanpuolue

Lisätiedot

ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003

ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003 3-001 ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003 3-002 (Istunto avattiin klo 9.00.) Puhetta johti puhemies COX 3-003 Alavanos (GUE/NGL). (EL) Arvoisa puhemies, käytän puheenvuoron kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-,

Lisätiedot

Rami. press. Työllisyydestä. Tärkeitä päätöksiä ja vaikutusten arviointia

Rami. press. Työllisyydestä. Tärkeitä päätöksiä ja vaikutusten arviointia Rami press Kansanedustaja Raimo Piiraisen eduskuntakuulumiset kevät 2013 Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.fi Tärkeitä päätöksiä ja vaikutusten arviointia Kuljetuskaluston

Lisätiedot

Eduskuntaan Uudeltamaalta ANTERO EEROLA. Me tuemme Antero Eerolan valintaa eduskuntaan! DAN KOIVULAAKSO JANI HARTIKKA JAAKKO LAAKSO HELSINGIN TELAKAN

Eduskuntaan Uudeltamaalta ANTERO EEROLA. Me tuemme Antero Eerolan valintaa eduskuntaan! DAN KOIVULAAKSO JANI HARTIKKA JAAKKO LAAKSO HELSINGIN TELAKAN Eduskuntaan Uudeltamaalta ANTERO EEROLA 159 Vaihtoehtoja leikkauksille 2 Ei Natoa ilman ydinaseita 3 Yrityseliitti pelottelee täystuholla 3 Elvytyksellä talous käyntiin 4 Leikkuri uhkaa eläkkeitä 5 EU

Lisätiedot

Perheessä kaikki hyvin s. 8

Perheessä kaikki hyvin s. 8 Väestöliitto 3/09 Vappu Taipale: Perhe tulisi nähdä voimavarana s. 4 Perheessä kaikki hyvin s. 8 Nuori, koulutettu ja työtön Miten tässä näin kävi? s. 20 Vinkit oman hyvinvoinnin hoitoon s. 22 päätoimittajalta

Lisätiedot

VIISSEISKA. Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com. Palkat nousevat 1.6.

VIISSEISKA. Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com. Palkat nousevat 1.6. VIISSEISKA Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com Palkat nousevat 1.6.2006 sivu 5 Helsingintie 16 in memoriam sivu 5 Puheenjohtajan palsta sivu

Lisätiedot

1 200 työntekijää saa lähteä

1 200 työntekijää saa lähteä u u t i s e t. p e r u s s u o m a l a i s e t. f i K ATS O M YÖ S V E R KO STA K I I N N O STAV I M M AT A I H E E T! PERUSSUOMALAINEN EU-vaaleissa päätetään Suomen itsenäisyydestä Kuntien pakkoliitokset

Lisätiedot

Tarinoita rauhanrakentajista Berättelser om fredsbyggare

Tarinoita rauhanrakentajista Berättelser om fredsbyggare Tarinoita rauhanrakentajista Berättelser om fredsbyggare 1 2 Sisällys / Innehåll Mikä on Vastuuviikko?...3 Pyri sopuun - rakenna rauhaa!...4 Bygg fred - sök försoning...6 Rauhaa rakentamassa...8 Sovinto

Lisätiedot

EMU ON EKSYKSISSÄ. Euroopan rahaliitto ja oikeat valinnat Suomen kannalta. Sixten Korkman

EMU ON EKSYKSISSÄ. Euroopan rahaliitto ja oikeat valinnat Suomen kannalta. Sixten Korkman Sixten Korkman EMU ON EKSYKSISSÄ Euroopan rahaliitto ja oikeat valinnat Suomen kannalta YHTEENVETO Eurooppa on rahoituskaaoksen ja talousromahduksen partaalla. Ongelmien taustalla ovat erehdykset ja virheet

Lisätiedot

nr 5 2012 Kuka tahansa voi sortua. Mutta jokainen ansaitsee ihmisarvoisen kohtelun. OLEMASSA OLEVA TERVEYSNEUVONTAPISTE TULOSSA UUSI TOIMIPISTE

nr 5 2012 Kuka tahansa voi sortua. Mutta jokainen ansaitsee ihmisarvoisen kohtelun. OLEMASSA OLEVA TERVEYSNEUVONTAPISTE TULOSSA UUSI TOIMIPISTE veturi nr 5 2012 OLEMASSA OLEVA TERVEYSNEUVONTAPISTE ROVANIEMI TULOSSA UUSI TOIMIPISTE OULU RAAHE VAASA SEINÄJOKI KUOPIO JOENSUU JYVÄSKYLÄ LAUKAA PIEKSÄMÄKI MUURAME TAMPERE VALKEAKOSKI HÄMEENLINNA IMATRA

Lisätiedot

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 26

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 26 Suomen lehti No 4 joulukuu 2008 - helmikuu 2009 LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE Suomen lehti Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 26 Suomen Potilaslehti 4/2008

Lisätiedot

Työ, yrittäminen ja välittäminen. Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti 2015

Työ, yrittäminen ja välittäminen. Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti 2015 Työ, yrittäminen ja välittäminen Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti 2015 Perussuomalaisten eduskuntaryhmä, 11.11.2014 JOHDANTO... 3 HALLITUKSEN TALOUSPOLITIIKKA ON EPÄONNISTUNUT... 3 PERUSSUOMALAINEN

Lisätiedot

Turvallisempi huominen

Turvallisempi huominen Turvallisempi huominen Sisäisen turvallisuuden ohjelma Helsinki 2012 26/2012 Kannen kuvat: Roni Rekomaa/Lehtikuva, Marja Airio/Lehtikuva Sisäasiainministeriö Kuvailulehti Julkaisun päivämäärä: 14.6.2012

Lisätiedot

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

JOHDANTO. Talouspolitiikka. Kristillisdemokraattinen linja 2013

JOHDANTO. Talouspolitiikka. Kristillisdemokraattinen linja 2013 Kristillisdemokraattinen linja 2013 JOHDANTO Kristillisdemokratia on kansainvälinen ideologia, joka kantaa monissa yhteiskunnissa merkittävää vastuuta valtion kehittämisestä. Kristillinen arvoperusta antaa

Lisätiedot