Ojoinen Story. Tekijänoikeudet periytyvät jälkeeni Sanni Myllymaalle ja Vilma Lohistolle Uuteenkaupunkiin.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ojoinen Story. Tekijänoikeudet periytyvät jälkeeni Sanni Myllymaalle ja Vilma Lohistolle Uuteenkaupunkiin."

Transkriptio

1 Ojoinen Story Tämä on jatkuvasti uusiutuva käsikirjoitus Ojoisten asioista. Alkuperäiseen tekstiin tulee jatkuvasti lisää uusia muistikuvia itseltä ja muiltakin, joten käsikirjoitus elää elastisena tästä eteenpäinkin. Tarkoitus on julkaista täydellisempi juhlateos vuonna 2017, jolloin tulee kuluneeksi 70 vuotta Ojoisten alueen rakentamisen aloittamisesta. Samana vuonnahan Suomikin täyttää 100 vuotta itsenäisenä valtiona. Hämeenlinnan kaupunki on huomioinut työtäni kaupungin 375-vuotisjuhlarahaston apurahalla. Kirjana tämä historia on esillä kaupungin kirjastossa, maakunta-arkistossa, Keinukamarissa ja Ilves-kodissa. Tekijänoikeudet periytyvät jälkeeni Sanni Myllymaalle ja Vilma Lohistolle Uuteenkaupunkiin.

2 ii Wete Myllymaa

3 Ojoinen Story iii Wete Myllymaa OJOINEN STORY Muistitietoihin perustuva dokumentti Hämeenlinnan Ojoisten asuinalueen synnystä ja kehityksestä vuodesta 1945 uudelle vuosituhannelle Asioiden taustakulkuna seuraa perustietoja Suomen ja Hämeenlinnan aikaisemmasta kulttuuri-ja käyttäytymishistoriasta. Myös poliittisiakin

4 iv Wete Myllymaa asioita on kiinteytetty monien tapahtumien yhteyteen, koska niilläkin on oma syy-yhteytensä historian kulkuun.

5 Ojoinen Story v Omistus Tämä teos on omistettu kunnianosoituksena Karjalasta kotiseutunsa menettäneille siirtosuomalaisille ja rintamamiehille, jotka jaksoivat ponnistaa Ojoistenkin alueelta uuteen tulevaisuuteen sekä yleisesti kaikille vanhoille, nykyisille ja tuleville ojoislaisille. Tämä on samalla moniulotteinen sankaritarina siitä miten Suomi säilyi suomalaisilla ja miten uusi yhteiskunta selviytyi ankarien koettelemusten vitsauksistaan. Ojoislaiset ihmiset olkaa ylpeitä omista saavutuksistanne!

6 vi Wete Myllymaa Ojoinen 50-luvun alkupuolella

7 Ojoinen Story vii Sisällysluettelo Alkusanat...1 Nuoren Suomen taustapeili...3 Ojoisten alueen faktallista alkuhistoriaa...7 Ojoinen hiljainen viljelysalue, muttei täysin eloton...13 Saven salaisuudet...17 Perusasutus sai seuraa uudisasukkaista...19 Vanginvartijoiden Parkkimäki...25 Kettumäen ihmeellisyyksiä vankeineen...30 Koulumatkan varrelta...34 Uuden asukaspohjan sopeuttaminen onnistui...39 Omakotiunelma lähti liikkeelle...43 Ojoinen herää Työtä ja tarvikepulaa...50 Omaan kotiin elämän ahkeruudella...54 Juurtuminen Ojoisille alkaa...57 Elintila suurenee ja harrastukset monipuolistuvat...61 Kananlainausta ja muitakin vilppejä...65 Elämän aukeamista...71 Jäteongelmia ja niiden ratkaisuja...74 Ojoisten ihmisiä ja elintapoja...80 Väkeä virtaa Ojoisille...84 Mankeli Myllymaat ja Jierikan autopajan seutu...96 Elämän esittelyjä takapellolta ja Kettumäen reunamilta Koirainmäki ja Lintumäki, sekä kirkollis-infoa Teollistamishaaveita ja kaupunginpuisto Juhlia ja yhteisyyden hakua Apparanseutua ja elämiskiemuroita Toimintojen avauksia ja vaarallisia hetkiä Mielenkiintoisia vuosia Olympia huumaa Kettumäessä alkaa paukkua Vasaroiden ja sahojen ääniä Kettumäessä Poliittinen aika Suomessa heti sotavuosien jälkeen Sodan hintalappuja Ilman rahataloutta ei ole elämää Rauhanaika politisoituu Kiri-Veikot syntyi toimettomuudesta...166

8 viii Wete Myllymaa Kiri-Veikkojen toiminnan hiipuminen Aikuistumisen aikaa Kaupungin City, ojoislaisten Metropoli Moottorien pauketta Retkeilyä ja veneilyä Suurten asioiden 50-luku Toimintaa, virikkeitä ja mutkallisia asioita Aikuistuminen valmista Ajan ratas jättää uusia jälkiä Vanginvartijat löysähuulista porukkaa Teollisuutta ja työpaikkoja Ajat muuttuvat ja matkailu avartaa Arvostukset murroksessa Elämän merkkejä ja muutosasioita Väkivalta kasvaa kurjuudessa Pilvenpiirtäjien aikakausi, Tetroitti alkaa nousta Ojoistenkadun Ostarinseutu syntyy, palvelut paranevat Härkäbaarista Pikku-Eeroksi Peruspalvelut muutoksissa mukana Uusi uljas koulurakennus lastentaloksi Sosiaali-ja terveyspalvelut kohdallaan Ojoisten ilme muuttuu Muistojen perintö Epilogi: Aateluus ansaittua ja vapaus elastista Ojoisten uudisasutus täyttää vuonna 2017 kunniakkaat 70 vuotta, samana vuonna itsenäinen Suomi viettää 100-vuotisjuhliaan. Tarkoitus on täydentää tätäkin kertomusta edelleen ja julkaista tuona juhlavuonna ihan oikea Ojoisten juhlakirja, joten sisällysluetteloon mahtuu vielä paljon uusia asioitakin. Pitäkää yhteyksiä jos mielenkiintoista kerrottavaa Ojoisten alueelta on muisteissa tallessa.

9 Alkusanat Tämän kertomuksen on pääosin koonnut omista muistelmistaan allekirjoittanut Wete Myllymaa dokumenttitiedoksi ja muistohistoriaksi kaikille Ojoisilla jossain vaiheissa asuneille tai siellä eläneille ihmisille. Tämä monologi etenee yksinpuheluna asioissa vähän rönsyillenkin, eivätkä kaikki asiat ole kronologisessa järjestyksessä. Tarkoitus on kuitenkin tuoda esiin monipuolisesti Ojoisten alueen syntyhistoriaa ja siellä eläneiden ihmisten moni-ilmeistä elämää. Allekirjoittanut on itse muuttanut Ojoisille yhdeksänvuotiaana pojankloppina. Siitä päivästä alkaen olen yhtäjaksoisesti myös asunut alueella. Olen varmasti "virkaiältäni" vanhin henkilö, joka Ojoisten alueella on ajallisesti elämäänsä viettänyt. Tällä kertomuksella on tarkoitus valaista Ojoisten alueen lähihistoriaa, sen muuttumista asuinalueeksi ja alueen kehityskaarta nykyiseen elämismuotoonsa. Ojoistenkin lähihistoria on seurausta monista kansallisista ja kansainvälisistäkin tapahtumien juoksuista, joten kerronnassani on paljon viittauksia ja yhteyksiä näihinkin asioihin. Kaikki tässä dokumentissa esiintyvät asiat olen pääosin itse kohdannut tapahtumina ja niistä on sitten muodostunut se tietopohja, josta aion nyt kertoa. Tämä ei siis ole mikään historian toisto menneestä ajasta, vaan tosikertomus Ojoisten alueen syntymisestä ja siellä eläneiden ihmisten arjesta. Kerronnassa vilahtelee silloin tällöin erilaisia ammatteja ja niihin liittyviä elämäntehtäviä, siihen kirjoon olenkin ajatuksiani paljon kohdistanut. Näin syntyy ojoislaisuudesta hyvin monipuolinen asukaskuva monilta vuosikymmeniltä. Pääosiltaan näiden asioiden esittely koskee miespuolisia henkilöitä. Naisia ei kuitenkaan ole ollut tarkoitus mitenkään syrjiä, mutta Ojoisten alueen alkukymmeninä pääosa äideistä oli kotiäitiä ilman näkyviä uraputkia. Heidän kunniansa rakentuu lasten kasvatuksesta ja vastuusta hoitaa perheen toimeentulo vähäisin resurssein. Vasta toisessa sukupolvessa oppimisen ja opintojen kautta elämään asettautuminen alkaa näkyä naissukupuolenkin merkittävinä uravalintoina. Tämän dokumentin luomiseen ei myöskään liity mitään toimeksiantoa tai velvoitetta. Itse olen tarkoittanut tämän kertomuksen eräänlaiseksi kunniavelaksi ja muistoksi kaikille Ojoisten alueen historiaan liittyville ihmisille. Tarkkoja päivämääriä ei muistiini ole jäänyt, mutta eri asioiden omaperäisyys ja persoonalliset ihmiset ovat kaikkien asioiden

10 2 Wete Myllymaa perusolemuksena. Useilta ojoislaisilta ystäviltä olen saanut kallisarvoisia tarkennuksia teksteihini. Olen myös yrittänyt pelkistää tapahtumia vertailupohjalta nykypäiväänkin, mutta myöskin ojoislaisten eri ihmisten tekemisiin ja olemisiin. Vieläkin tuttuja nimiä ja asioita löytynee paljon nykyasukkaillekin. Joillekin tapahtumille ja kepposille en kuitenkaan anna tunnistettavia nimiä intimiteettisuojan vuoksi. Asianosaiset sieltä kyllä helposti tuttunsa tunnistavat. Kerrotut asiat eivät myöskään kulje täydellisesti loogisessa aikajanassa oikeassa rytmissä, koska olen pyrkinyt esille tuomaan asiayhteyksiä pidemmältäkin aikaväliltä. Toivottavasti lukija tämän tarkoitusperän ymmärtää ja pystyy hahmottamaan eri aikajaksot toisiinsa itse tapahtumien kautta.

11 Ojoinen Story 3 Nuoren Suomen taustapeili Kun tässä on kyseessä samalla myöskin Suomen itsenäisyysajan historian osioita, niin on ehkä paikallaan valaista Ojoinen storyn pohjaksi tätä Suomenkin historiaa tärkeimmiltä osiltaan eli katsoa itsenäisen Suomen alkukymmeniä taustapeilistä. Ojoisten nykyalueen sodanjälkeiset rakennustyöthän aloitettiin keväällä Suomen itsenäisyys oli tuolloin vasta 30 vuotias, mutta historiakin voi olla nopeaa ja suuria asioita täynnä, eikä niitä asioita ehkä enään kaikilta osin muisteta. Suomihan julistautui itsenäiseksi joulukuussa 1917 ja Neuvostoliitto tunnusti Suomen valtiollisen aseman varsin pian. Valtiolliset perusrakenteet olivat jo silloin toiminnallisessa kunnossa niin hallinnollisesti kuin sivistyksellisestikin ja kulkuyhteydetkin toiminnassa mm. rataverkkokin jo 3900 km pitkä. Silloin elettiin vielä kuitenkin raskasta maaorjuuden aikaa, eli torpparijärjestelmä oli maatalouden tukiranka. Torpparijärjestelmä lakkautettiin 1918 ja torppareille syntyi oikeus lunastaa viljelysalansa ja rakennukset itselleen. Tämä uusi ihmeellinen vapaus riistäytyi kuitenkin jo ennakkoon käsistä ja syntyi kansalais-sota vuoden 1918 alussa, jonka seuraukset olivat kammottavat. Jo kesällä 1917 olot oli varsin sekavat Suomessa, johtuen Venäjän vallankumouksen suurista heijastus odotuksista. Punakaarteja perustettiin ja suojeluskunnat järjestäytyivät yhteisen johdon alle. Yksikamarinen eduskunta tasoitteli maaperää kunnallisella äänioikeudella ja 8 tunnin työaikalailla, mutta muutoksen ja "vapauden" kaipuu aktivoitui siitä huolimatta väkivallaksi. Vielä syksyllä 1917 eduskunta äänesti monargian puolesta ja kuningaskin valittiin. Eduskunta aloitti itsenäisyyden valmistelut ja tuo itsenäisyysjulistus sitten annettiin, johon pian tunnustuksiakin alkoi tulla. Kuitenkin hallitusmuotoon alkoi liittyä paljon kritiikkiä ja niinpä uudeksi valtiomuodoksi esitettiinkin tasavaltaa ja kesällä 1919 eduskunta äänesti äänin tasavaltalaisesta hallitusmuodosta. Presidentiksi valittiin K:J: Ståhlberg, joka voitti vastaehdokkaan C.G. Mannerheimin ääniluvuin Heti olojen rauhoittuessa maahamme julistettiin alkoholin kieltolaki vuonna 1919, joka kesti aina vuoteen Noina vuosina laittoman alkoholin kulutus nousi vaarallisiin lukemiin ja salakuljetus ja salapoltto, sekä väkivalta rehoittivat hallitsemattomasti. Kieltolain loputtua olot rauhoittuivat varsin pian, mutta sen päälle koettiin vielä luvun suuri

12 4 Wete Myllymaa pörssiromahdus ja sitä seurannut maailmanlama. Tämä maailmanlaajuinen talouselämän halvaantuminen johti suurtyöttömyyksiin useissa maissa, myös Suomessa. Tärkeä itsenäisyysajan tapahtuma oli myös Tarton rauhansopimus Tämän rauhan Suomen valtuuskunnan puheenjohtajana toimi taitavasti J.K.Paasikivi. Siinä rauhassahan sovittiin Suomen ja Baltian maiden asemasta, itsenäisyydestä ja koskemattomuudesta. Samassa rauhassa Suomeen liitettiin ns. Petsamon alue ja siihen kuuluva Liinahamarin sula jäämeren satama. Samalla turvattiin väyläoikeudet Laatokan Karjalan huoltokuljetuksille. Kaiken tämän takuumiehenä oli Neuvostoliiton hallitus päätöksineen ja allekirjoituksineen. Samana vuonna 1920 Suomi hyväksyttiin Kansainliiton (nyk. YK ) jäseneksi. Varsinaiseksi YK:n jäseneksi Suomi hyväksyttiin vasta 1955 Stalinin kuoltua Tämä johtui siitä, että Neuvostoliitto esti veeto-oikeudellaan kolme kertaa Suomen liittymisanomuksen hyväksymisen YK:n jäsenvaltioksi. Kuitenkin kaikkien kansainvälisten ja Kansainliiton sotia koskevien sopimusrikkomusten, sekä Suomeen hyökkäyksen myötä itse Neuvostoliitto oli erotettu Kansainliiton jäsenyydestä joulukuussa (YK perustettiin 1945) Petsamon alue satamineen säilyi Suomella vielä Talvisodan rauhassakin 1940, mutta jatkosodan aselevon jälkeisessä välirauhassa tuo alue ympärivuotisena käytössä olevana satamana Jäämerelle menetettiin. Lopullinen sinetti Suomen kaikille uusille rajanvedoille tapahtui Pariisin rauhassa 1947, jonka jälkeen alkoi ns. kylmäsota ja samalla syntyi käsite rautaesirippu poliittisine blokkeineen, jossa Suomikin sitten oppi maailmanpolitiikan kaikki ihmeelliset kiemurat kolmen sodan rasittamana.(talvisota, Jatkosota, Lapinsota) Unohtaa ei pidä sitäkään, että Suomi oli kaiken urheilun suurvalta 1920 ja 30-lukujen ajan. Olympiamitaleita ja maailmanmestaruuksia kertyi noina vuosikymmeninä hämmästyttävä määrä ja kaikessa kilpaurheilussa/ yleisurheilussa maailmanennätykset olivat jatkuvaa pärjäämisen herkkua. Paavo Nurmi oli näistä sankareista näkyvin, hän tehtaili parin vuosikymmenen aikana kymmenittäin maailmanennätyksiä. Noiden kahden vuosikymmenen aikana pidettiin myös viidet kesä- ja talviolympialaiset ja niissä Suomi saavutti erivärisiä mitaleita toistasataa, joista kultamitaleitakin kymmeniä. (Fokus-Urheilu) Tälläkin tavoin Suomi sinniteltiin näkyväksi kansakunnaksi. Raskaat sotavuodet tuli kohtaloksi monelle huippuurheilijallekin, kaksinkertaisina isänmaan sankareina heidätkin kotiseuduilleen haudattiin ja muistot uroteoista jäivät kunnioituksina elämään.

13 Ojoinen Story 5 Suuri jääpelien kummajainenkin saapui Suomeen 1920-luvun lopulla. Pelin nimihän on tietysti jääkiekko. Siihen innostuttiin monissa osissa Suomea ja sen otti lajivalikoimaan Suomen Luistinliitto Heti seuraavana vuonna pelattiin jääkiekossa Suomen mestaruudesta ja sen voitti Viipurin Reipas. Jääkiekkoliitto perustettiin 1929 (Fokus-urheilu). Hämeenlinnalle ja Ojoisille jääkiekolla on ollut suuri merkitys, sillä ansiokkaita pelaajia maajoukkueita myöden on asunut kaikkialla kaupungin alueella. Seuroina Hämeenlinnan Tarmo, Hämeenlinnan Pallo-Kerho, Hämeenlinnan Tiikerit ja Hämeenlinnan Kiri-Veikot. Luokkayhteiskunta jännitteet leijuivat vielä politiikan yllä luvullakin. Vuonna 1932 perustettiin näiltä pohjilta Lapuan liikkeen jatkoksi Isänmaallinen Kansanliike IKL (Vihtori Kosola), jonka toiminnalla piti ehkäistä kommunismin vaikutusvaltaa ja "tervehdyttää" politiikkaa. Neuvostoliiton aloitettua sotatoimet Suomea vastaan 1939 pelästytti kuitenkin kansalaiset nuoren valtion itsenäisyyden menettämiseen ja nämäkin poliittiset jännitteet murenivat yhteiseen maanpuolustustahtoon kaikki patrioottiset järjestöt lakkautettiin rauhansopimuksella. Suuria kunnianosoituksiakin Suomelle myönnettiin noina vaikeina aikoina. Arvostettu kirjallisuus-nobel palkinto kirjailija F.E. Sillanpäälle 1939 ja kemian Nobel A.I. Virtaselle Silloin kun Suomi täytti vasta 30-vuotta maassa istui jo seitsemäs presidentti nimeltään J.K. Paasikivi. ( aikatiedot Fokus tietokirja) Näiden asioiden pohjalta vasta 30 vuotias Suomi aloitti uuden ajan elämisen uusilla haasteilla. Suomi lapio oli siis vain 30 vuotias kun se ensimmäisen kerran painui Ojoisten saviseen rakennusmaahan vappuna Näiltä pohjilta myös Ojoinen Story alkaa rakentua historian arkistoksi. Tätä kertomusta Ojoisista ei pidä kuitenkaan ymmärtää miksikään historian uusintapainokseksi, sillä tarkoituksena on vain valaista Ojoisten lähihistoriaa sellaisena kuin alueella on eletty ihmisineen ja tapoineen. Varsinainen virallinen ja ajallinen historia Ojoisten alueesta on jo julkaistu Tuolloin kirjailija Einar Palmunen julkaisi Hämeenlinnaseuran toimeksiannosta kirjan nimeltään Ojoisten latokartano ja virkatalo (arkistoitu HML:n kirjasto ja Hämeen maakunta-arkisto). Kirja on julkaistu/painettu Kariston kirjapainossa 157-sivuisena vuonna 1968, sisältäen lisäksi joitakin valokuvia ja pari karttaa. Einar Palmunen on käyttänyt kirjan luomisen hyväksi lukuisia merkittäviä arkistoja ja historian kirjoja mm. Ruotsin valtio- ja sota-arkistoa. Lisäksi useat historian asiantuntijat ovat auttaneet kirjan rakentelua omilla kirjoillaan tai lausunnoillaan. Kirja antaa hyvin tarkan ja perustellun kuvan Ojoisten alueen alkuhistoriasta aina 1300-luvulta alkaen, jolloin tavallaan

14 6 Wete Myllymaa Ojoisten arkistollinen historia alkaa. Ojoinen on siis tunnettuna alueena jo lähes 700 vuotta vanha ja seudun kolmen latokartanoiden väki (Ojoinen, Hätilä, Saarinen) ja lukuisat niiden torppariperheet rakensivat tuon tunnetun maamerkin vanhan Hämeen-linnan alusta loppuun asti. Ojoisten linnaa siitä ei silti tullut, mutta kyllä se se maakunnan linnanakin historian lehdille kelpaa. Wete Myllymaa

15 Ojoinen Story 7 Ojoisten alueen faktallista alkuhistoriaa Historiankirjojen mukaan tiedetään, että Hämeenlinnan seudulla on ollut järjestäytynyttä asutusta jo 800-luvulta alkaen (Varikonniemi). Jonkinlaisen kulkutienkin oletetaan jo silloin kulkeneen lounais-suomeen (varhainen Härkätien väylä). Ojoistenkin alueella (latokartano) oli jo kylä 1300-luvulla jolloin aloitettiin Hämeen linnan rakennustyöt Ruotsin kuningaskunnan toimesta ja myöskin sen valta-alueen suojaksi. Tuolloin seudulla oli jo muutamia pikku kyliä asuttuna, joiden työvoimaa sitten tarvittiin linnan rakentamiseen. Einar Palmusen kirja Ojoisten latokartano ja virkatalo käsittelee paljon linnan rakentamiseen liittyviä asioita ja kuvaa hyvinkin pikkutarkasti sen ajan ihmisten elämää ja alamaisuuksia. Kirjassa on myös paljon viljelyyn liittyvää tietoa, johon oleellisesti kuului myös isäntävaltio Ruotsin ankarat verotusrasitteet. Myös tilitykset ja kirjanpidot ovat hyvin tarkasti säilyneet arkistoissa, joista paljastuu myös monia veronkiertoasioita ja oikeudellisia julmuuksia. Verot, vuokrat, velvoitteet, perunkirjoitukset ja maaoikeudet on arkistoitu hyvinkin pikkutarkasti rajamerkintöineen. Kirjasta saa myös selkeän kuvan siitä, millainen Ojoisten alue oli käyttömuodoiltaan ja hallintomalleiltaan. Ensimmäiset arkistoidut merkinnät löytyvät Ojoisten kohdalta 1300-luvun alusta. Silloin koko alue oli pääosin luonnonniittyjä ja suoalueita, joiden metsäsaarekkeilla oli sitten pienimuotoista kyläasutusta. Itsenäiset talonpojat viljelivät lähialueita omaksi ravinnokseen, kunnes Ruotsin armollinen majesteetti otti väestön hellään huomaansa monenlaisin alamaisuuksin. Ojoisten, Saaristen ja Hätilän lato- ja karjakartanoiden synnyttyä alkoivat myös omistukselliset ja hallinnalliset asiat saada lainmukaisia sitovuuksia toimilleen. Hattulan käräjillä ratkottiin jo 1300-luvulla tavallisten rikosten lisäksi myös rajariitoja. Näiden asioiden yhteydestä tuleekin esiin ensimmäinen julkinen ojoislainen. Silloin vuonna 1329 lampuodiksi "päässyt" entinen talonpoika Ojoisten Matti pääsi käräjille todistamaan silloisen piispan ja erään tilallisen rajariita-asiaa. Ojoisten Matti on näin ollen ensimmäinen alueen kantaasukas, joka on nimellään arkistoihin päässyt. Silloinhan ei vielä Hämeenlinnaa kaupunkina ollut, vaan alue kuului Vanajan pitäjään ja sen seurakunnan väestörekisteriin. Silloinen Vanaja kuului taas oikeusalamaisuudeltaan Hattulan käräjäkuntaan. Kaiken

16 8 Wete Myllymaa yläpuolella oli kuitenkin Ruotsin kuningas, majesteetti, jonka armollisella suojelukirjeellä vältti jopa syytteitä ja rangaistuksia henkirikoksistakin. Hämeen linnan läheisyydessä oli kolme latokartanoa, jotka harjoittivat viljelyä ja karjanhoitoa kyläläisten ja linnan tarpeisiin. Nämä latokartanot olivat Ojoinen, Saarinen ja Hätilä. Näiden alaisuudessa olivat sitten talonpojat ja torpparit. Ojoisten kartanolla oli kymmenkunta torppaa erilaisine tuotantovelvoitteineen. Kartanon maita oli yli 200 hehtaaria niittyinä tai viljelysmaina. Metsääkin yli tuhat hehtaaria. Niin sanottuja takamaita oli Rengossa, Tammelassa, Hauholla, Koskella ja Hausjärvellä. Palmusen kirja kertoo 1500-luvun vuosista vielä, että Ruotsin kuninkaallisen majesteetin kirjeellä Ojoisten latokartanon oikeuksiin kuului kalastusalueita Anjalankoskella, Vääksynkoskella, Rautalammilla ja Tervon Äyskoskessakin Savon alueella. Näihin tehtiin vaivalloisia kalastusretkiä kesäisin ja tuotiin saaliina tynnyrikaupalla suolakalaa ravinnoksi ja osaksi verotusta. Itsenäiset talonpojat maksoivat veroa kruunulle, mutta lampuotisuhde oli suoran alamaisuuden lisäksi myös oikeuskelpoisuutta. Kun kartanot joutuivat maksamaan veroa ja vuokraa, olivat torpparit näiden velvoitteiden tärkein suorittaja. Hämeen voutikunnan keskuslinnan "alaisuudessa" toimi kolme latokartanoa, joiden torppareilla oli lähes kaksituhatta työpäivää vuodessa hevosineen taksvärkkinä kartanoille. Tämän lisäksi torpparien piti tulouttaa kartanolle noin puolet omastakin sadoistaan. Luonnonvaraisten niittyjenkin heinäsadot puolitettiin ns. talvikuormina. Talonpoikien ja torppareiden piti myös huolellisesti hoitaa tiluksiaan. Riukuaitojen ja avo-ojienkin piti olla tarpeellisessa kunnossa, muutoin tuli sakkoja tai lisätyöpäiviä. Ojoistenkin alueella oli paljon heinäniittyjä ja niille tarvittiin kymmenittäin riukurakenteisia latoja. Paimenten osuus työnsuorittajina oli hyvin tärkeää, koska suuria laidunmaita ei voinut kokonaan aidata. Karjaa oli tuolloin jo paljon ja sitä oli myös hoidettava hyvin. Lehmien ja lampaiden lisäksi myös lukuisat härät pureskelivat heinää laitumilla. Härkähän oli vielä 1700-luvulle asti tärkein vetojuhta maataloustöissä. Einar Palmusen Ojoisten latokartanon historiasta voi ammentaa loputtomasti mielenkiintoisia lukuja alkuvuosisatojen kirjanpidoista, inventaareista, oikeuden päätöksistä ja perunkirjoituksista. Myös väestön määrät, vuodenajat, sairaudet, hallintoasiat, käräjöinti, verot ja ihmisten elintavat on selkeästi tajuttavia. Myös elintarvikkeiden määristä on tarkkoja kirjauksia jo 1500-luvulta. Tarkoin on selvitetty mitä kulloinkin on ollut

17 Ojoinen Story 9 varastoitu tai teurastettu. Esillä ovat raavaan lihat, lampaanruhot, läskit, makkarat, viljamäärät, suolakalat ym. Samoin kateaineena olleet tuohiniput ja talikynttilät on luetteloitu. Eläinten määrät ovat hyvin tarkkoja ja niissä on huomioitu myös merkintöinä mittatappiot karhujen ja susien raateluista. Joskus salateurastusta peiteltiin sillä, että voudille menevässä kirjanpidossa oli maininta raatelumerkinnän lisäksi, että nahkaakaan ei jäänyt jäljelle. Vetojuhtia eli härkiä oli kirjanpidoissa enemmän kuin hevosia. Parhaimmillaan kolmessa latokartanossa oli vetohärkiä yhteensä yli sata. Sotilasratsut ja ns. matkahevoset taas kuuluivat lähinnä Hämeen linnan kirjanpitoihin. Matkahevosethan kuuluivat siihen kievarien väliseen liikennöintiin. Suurin osa linnan ja Ojoisten kartanon väestä sai palkkansa elintarvikkeina, joiden määrät oli pikkutarkasti kirjattu eri luetteloihin. Linnan pyövelikin sai palkkansa viljana ja lihoina. Teloitettavia rikollisia löytyi sopivin välein ja kuningasta vastaan vehkeilijöitäkin riitti pölkytettäväksi pyövelille hyvän elintason verran. Oikeus eläinten laiduntamiseen ja viljelemiseen oli hyvin säädeltyä ja kaikesta tuotosta piti maksaa verot latokartanon välityksellä Ruotsin kuninkaan kirstuun. Voudit valvoivat tarkkaan, että verot tulivat suoritetuiksi. Ojoisten latokartanon kohdalla kävi niinkin, että Hämeenlinnan kaupungin perustamisen aikoihin 1600-luvun lopulla Ruotsin kuningas vuokrasi Ojoisten kartanon maat uusille kaupunkilaisille peräti kymmeneksi vuodeksi. Kartanon päärakennus kuitenkin purettiin ja siirrettiin raatihuoneeksi vanhaan kaupunkiin v (Linnankasarmin alue). Hämeen linnassa tapahtui räjähdys ja suuri tulipalo 1659, jolloin alettiin uumoilla kaupungille uutta paikkaa mm. Ojoisten latokartanon alueelta. Kaavoituspäätös kuitenkin johti siihen, että uusi kaupunkikeskus toteutettiin Saaristen latokartanon mäkikumpareelle eli siis nykyiseen keskustaan vuonna Latokartanon kylät on Palmusen teoksessa kirjattu omiksi alueikseen. Niitä olivat: Ojoinen, Paikkala, Niementausta, Saarinen (nyk. keskusta), Hätilä, Luhtiala, Kankaantaka, Lehijärvi, Katinala, Kirstula, Vuorentaka, Luolaja ja Renkovaha. Kaikilla alueilla ja niityilläkin oli omat nimensä. Ojoisten nykyisin asuttu pelto oli kaiketi Kuninkaanniitty ja se silloinen suuri suo eli moottoritien alusta Linnanniemelle asti oli nimeltään Selkäsuo luvun lopulla latokartanoista alkoi muodostua ns. virkataloja. Ojoistenkin kartanosta tuli ylempien upseerien palkkiotila. Kenraalit ja everstit saivat Ruotsin kuninkailta palkkioksi ansioistaan näitä kartanoita tai suuria tiluksia. Osa kartanoista oli vuokrallakin, mutta yleensä näihin aatelisten sotaherrojen kartano isännyyksiin ei edes verotusta kohdistunut.

18 10 Wete Myllymaa Kartanot säilyivät virkataloina perinnöllisinä, vaikkakin isännän vaihdoksiakin eri sukuihin tapahtui. Näiltä pohjin lähes kaikki Suomen kartanot ovatkin vanhojen sotaupseeripohjaisten aatelissukujen hallinnassa. Palmusen kirjassa olevien karttojen mukaan Hämeen Härkätie on kulkenut Ojoisten kartanon läpi aina 1920-luvulle saakka, jolloin se omistajavaihdoksen myötä siirrettiin alkavaksi Kaupunginpuiston portilta Kurkkutietä pitkin nykyiselle paikalleen. Tiehän on aina alkanut Hämeen linnan pohjoisportilta kartanon alueelle. Tästä läpikulkutiestä oli aika ajoin riitaa kaupungin ja latokartanon kesken. Vanha pieni kaupunkihan on ennen sijainnut juuri sillä puolella linnaa. Kaupunkioikeudet v.1639 saanut Hämeenlinna oli tuolloin noin kolmenkymmenen hirsitalon kylä, jossa asukkaita oli kolmisen sataa, verorasitteisia vain satakunta. Nykyiset vanhan kaupungin alueella olevat kasarmirakennukset ovat 1800-luvulta peräisin eli Venäjänvallan ajoilta. Kaupungin siirtoa nykyiselle paikalle suunniteltiin jo 1700-luvun alussa, mutta vasta vuosikymmenten jälkeen 1700-luvun lopulla kaupunki siirrettiin Saaristen kartanon mäelle, jonne tehtiin jo oikea asemakaavakin ja rakennettiin vähän erikoisen muotoinen kirkkokin. Saaristen kartanon piti tämän vuoksi siirtyä toimiltaan Niementaustan mäelle ison vetisen Selkäsuon taakse. Tällöin saatiin myös parempi siltayhteys Mahlionniemeen eli nykyisten siltojen paikalle Keinusaareen. Alueen vanhin vesistön ylityspaikka oli nykyisen rautatiesillan paikkeilla jo 1300-luvulla. Palmusen kirja kuvailee myös monien vuosisatojen ajalta ihmisten jokapäiväistä arkea. Se oli kovaa työtä ja kovaa kurinalaisuutta. Kuninkaan solvaamisesta lähti pää, pienemmistä rikoksista taas tuli raippoja, sakkoja tai tyrmää. Ojoistenkin eräs lampuoti sai julkista raippakuritusta v ryyppäiltyään ja räyhättyään jatkuvasti varoituksista huolimatta. Ojoisten seppä ja muuan lampuoti saivat taas samoihin aikoihin jalkapuuta huonoista elämäntavoistaan ja lampuotin lapsetkin joutuivat isänsä seuraksi kirkonmäelle, kun kirkkoherralle ei kelvannut lasten halukkuus kristinopin pääkirjojen ulkoa muistamiseen. Seppo Marttisen Hämeenlinnan vankikaupunki historia vuodelta 2012 kertoo näitä rangaistusmenetelmiä vieläkin kovempina seuraamuksina. Varsinaisessa Hämeen linnassahan oli jo perustamisajasta 1300-luvulta lähtien kolkot tyrmähuoneet linnan pohjakerroksissa, mutta varsinainen sellivankila valmistui vasta Silloin sinne mahdutettiin 66 selliin noin 400 vankia.

19 Ojoinen Story 11 Ankaria olivat rangaistukset Marttisen kirjan mukaan jo linnan perustamisesta alkaen. Vielä 1400-luvullakin naineena kihlautumisesta, väkisinmakaamisesta tai toisen vaimon vikittelemisestä itselleen sai kuolemantuomion. Varastamisesta ja petoksista seurasi ruoskintaa, raippoja, silpomista, häpeäpaalua ja jalkapuuta. Tämän rangaistuskulttuurin perintönä onkin Ojoisilla sitten vielä nykypäivinäkin eletty hyvin lainkuuliaista elämää. Näissä aviollisissa asioissa kuitenkin on uskallettu siirtyä nykyaikaan, joten aviovaimotkaan eivät enää ole lainsuojattuja miltään vehkeilyltä. Kansalaissodan kahta puolen Hämeenlinnan kaupunki havitteli Ojoisten kartanoa itselleen sen ollessa yksityisessä vuokrauksessa. Kartanoa piti silloin Blomstedin suvun Alma-rouva, joka oli Vanajan seurakunnan kirkkoherra Wegeliuksen tytär. Hän joutui siitä luopumaan ja viimeiseksi haltijaksi jäi Arvo Jalas, jonka toimesta kartanon alasajo sitten tehtiin laillisuusperiaattein. Samoin kaikki kartanon torpat 10 kpl itsenäistettiin virallisesti maaliskuussa v jolloin Ojoisten kartano ja jäljelle jäänyt peltoala 122 hehtaaria siirtyi Oikeusministeriön vankeinhoito-osaston haltuun. Ojoisten virallinen historia muuttui siis valtio-omisteiseksi Tällöin Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto saa haltuunsa koko yhtenäisen Ojoisten alueen. Kartanon alue uudistettiin maatalouskäyttöön ja uusi vankilarakennus sekä eläinsuojat viljamakasiineineen rakennettiin 1930-luvun taitteessa. Siellä sovittivat rangaistuksiaan lähinnä luottovangit ja sairaustoipilaat. Vielä sotienkin jälkeen Ojoisten kartanon maita viljeltiin vankityövoimalla aina 50-luvulle asti. Jo jatkosodan aikana Ojoisille suunniteltiin asevelikyläasutusta, mutta lopullinen asuttamisen alkulaukaus sai alkunsa maatalousministeriöstä lokakuussa Tällöin ministeriö pyysi lausuntoa Ojoisten virkatalon alueen kaavoittamiseksi asutuskäyttöön. Kaavoitusta tehtiin jo asian vielä ollessa vireillä ja ensimmäisiä rakennuksiakin alkoi ilmestyä Ojoisten asuinalueelle jo ennen lopullista ministeriön kaavoituspäätöstä v alkaen. Arkkitehti Heimo Kautonen laati alueelle pysyvän kaavan ja lopullinen muoto kaavalle hyväksyttiin Hämeenlinnan kaupunginvaltuustossa elokuussa Tämän kaavan Hämeenlinnan kaupunki esitti hyväksyttäväksi sisäasiainministeriölle joulukuussa v. 1948, jonka sitten ministeriö hyväksyikin seuraavana keväänä v Näin jo hyvään vauhtiin päässyt rakentaminen sai lopulta lainvoiman. Ensimmäinen väliaikaisen rakennustöiden alkamisluvan lähtökohta oli vappu v Silloin Ojoisten maaperään painui ensimmäinen lapionpisto uuden asuttamisen

20 12 Wete Myllymaa alkuunpanijana. Alueelle lohkaistiin n. 600 tonttia, jotka jakautuivat lähes tasan rintamamiesten ja siirtokarjalaisten eli evakkojen kesken. Tämän otsikon alla olen yrittänyt valottaa Ojoisten varhaishistoriaa Einar Palmusen Ojoisten latokartano ja virkatila teoksen viestityksin. Tästä onkin oikeastaan hyvä aloittaa oma Ojoisten kertomukseni, joka alkaa muistelmissani juuri tuosta asuttamisajasta kaikkine siihen liittyvine asioineen. Eli siirrymme sodan jälkeiseen elämään Ojoisilla. Muistutan kuitenkin vielä siitä, että silloin tällöin tekstissäni vilahtelee Hämeen linnaan liittyviä asioita. Tämä johtuu siitä, että Ojoisten, Saaristen ja Hätilän latokartanoiden väestö eli hyvin tiiviissä yhteistyössä Ruotsin kuninkaan linnakaupungin kanssa. Ojoisten kartanon lisäksi alueella oli lukuisia torppareita, lampuoteja, mäkitupalaisia ja muuta palkollista työväkeä linnan ja kaupungin työvoimatarpeeseen. Vankilakulttuuri kytkeytyy myös paljon Ojoisten latokartanon ja virkatilan toimintaan. Tämän vuoksi Ojoisten alueella on asunut paljon vanginvartijaperheitä pitkältä aikaväliltä. Pahimmillaan Hämeenlinnan vankiloiden vankimäärä oli lähellä tuhatta "lusijaa" 50- ja 60-lukujen taitteessa. Tämän vankimäärän kaitsemiseen ja huoltoon tarvittiin vankeinhoitoväkeä lähes neljäsataa henkilöä.

Luoman kyläkirja 1 26.11.2014

Luoman kyläkirja 1 26.11.2014 Luoman kyläkirja 1 Sisällysluettelo Kylän sijainti Kylän historia Kylä koostuu monesta pienemmästä kylästä Kylässä aikaisemmin olleita taloja ja ihmisiä Juottokujat Tuulimyllyt Elinkeinotoimintaa Talot

Lisätiedot

Luoman kyläkirja 1 6.4.2014

Luoman kyläkirja 1 6.4.2014 Luoman kyläkirja 1 Sisällysluettelo Kylän sijainti Kylän historiaa Kylä koostuu monesta pienemmästä kylästä Kylissä ennen olleita taloja ja ihmisiä Juottokujat Tuulimyllyjä Elinkeinotoimintaa Talot Ilmasta

Lisätiedot

TARVAS KOTISEUTULEHTI. N:o 1 2012 KOTISEUTUYHDISTYS TARVAISET. Kotiseutuyhdistys Tarvaiset

TARVAS KOTISEUTULEHTI. N:o 1 2012 KOTISEUTUYHDISTYS TARVAISET. Kotiseutuyhdistys Tarvaiset TARVAS KOTISEUTULEHTI Toimittanut Kalervo Mäkinen N:o 1 2012 Julkaisijat Tarvasjoen kunta ja seurakunta KOTISEUTUYHDISTYS TARVAISET Näkymät luontopolulta Knaapinkoskelta ja museolta. Kuvat Juha Vuorela.

Lisätiedot

Pyhäjärven kuulumisia

Pyhäjärven kuulumisia Maanantaina 25. huhtikuuta 2005 Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja N:o 4 50. vuosikerta Virtain, Ähtärin, Alavuden ja Töysän Sanomat 19. 4. 1941 Pyhäjärven kuulumisia kirjeiden ja haastattelujen

Lisätiedot

Verkkoversio, osa 2 2. lisätty painos 2012, julkaistaan verkossa. Kannen kuva : Rudolf Koivu. Alkuperäinen teos julkaistiin painettuna v.

Verkkoversio, osa 2 2. lisätty painos 2012, julkaistaan verkossa. Kannen kuva : Rudolf Koivu. Alkuperäinen teos julkaistiin painettuna v. Verkkoversio, osa 2 2. lisätty painos 2012, julkaistaan verkossa. Kannen kuva : Rudolf Koivu. Alkuperäinen teos julkaistiin painettuna v. 1997 NIKINMÄEN HISTORIIKKI SISÄLLYSLUETTELO Osa 1 1. Historiikin

Lisätiedot

TARVAS KOTISEUTULEHTI. N:o 2 2012 TARVASJOELLA EI HÖTKYILLÄ

TARVAS KOTISEUTULEHTI. N:o 2 2012 TARVASJOELLA EI HÖTKYILLÄ TARVAS KOTISEUTULEHTI Toimittanut Kalervo Mäkinen N:o 2 2012 TARVASJOELLA EI HÖTKYILLÄ Talvipäivä Tarvasjoella. Kuva Eeva Sisso Leppoisa tervehdys kaikille tämän julkaisun lukijoille. Lämmintä on riittänyt

Lisätiedot

Väänästen Sukuseura ry:n jäsenlehti

Väänästen Sukuseura ry:n jäsenlehti N:o 15 2007 Väänästen Sukuseura ry:n jäsenlehti Julkaisija Väänästen Sukuseura ry Kotikatu 6 E 11 33710 Tampere Perustettu Helsingissä 14. 11. 1937 www.vaanastensukuseura.fi Toimitus Päätoimittaja: Pentti

Lisätiedot

YLE avautui Pyhäjärvi-seuralle

YLE avautui Pyhäjärvi-seuralle Torstai 13. marraskuuta 2014 Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja N:o 11 59. vuosikerta YLE avautui Pyhäjärvi-seuralle Vpl. Pyhäjärvi-Seuran retkeläiset pääsivät yleisöksi televisiossa lauantaisin

Lisätiedot

Woipalan (Johannisbergin) kartano Gripenbergien aikana 1783-1842

Woipalan (Johannisbergin) kartano Gripenbergien aikana 1783-1842 Woipalan (Johannisbergin) kartano Gripenbergien aikana 1783-1842 sekä Odert ja Sebastian Gripenbergin merkitys Sääksmäen koulujen alkuhistoriassa Yleisesitys, koonnut Kari Rydman 2008 Valkeakosken kulttuuritoimisto

Lisätiedot

HAVUHUUPON SUKUKIRJA

HAVUHUUPON SUKUKIRJA HAVUHUUPON SUKUKIRJA eli sukuselvitys joutsalaisesta Mäkinen -Wasenius suvusta Seppo Tamminen 1 Tämä sukukirja on riisuttu e-versio Havuhuupon painetusta sukukirjasta, josta on poistettu kaikki kaaviot

Lisätiedot

kuva:tuula Hortamo ... vuotta Kauppisten Sukuseura ry:n tiedotuslehti Nro 2 / 2006

kuva:tuula Hortamo ... vuotta Kauppisten Sukuseura ry:n tiedotuslehti Nro 2 / 2006 auppisviesti kuva:tuula Hortamo.. 50 vuotta.kauppisten su kuseura..... Kauppisten Sukuseura ry:n tiedotuslehti Nro 2 / 2006 2 KauppisViesti SISÄLLYS SIVU Pääkirjoitus...3 Marjatta Teittinen, 40 vuotta

Lisätiedot

Karkkilan Kotiseutuyhdistys ry:n jäsenlehti n:o 7

Karkkilan Kotiseutuyhdistys ry:n jäsenlehti n:o 7 1 Karkkilan Kotiseutuyhdistys ry:n jäsenlehti n:o 7 Toukokuu 2002 Tämän lehden toimituskunta: Toimituksen osoite: Juhani Silván (vastaava) Risto Hakomäki ja Pekka Wikberg Karkkilan Kotiseutuyhdistys ry.

Lisätiedot

Karkkilan Kotiseutuyhdistys ry:n jäsenlehti n:o 6 Lokakuu 2001

Karkkilan Kotiseutuyhdistys ry:n jäsenlehti n:o 6 Lokakuu 2001 n Kotiseutuyhdistys ry:n jäsenlehti n:o 6 Lokakuu 2001 Tämän lehden toimituskunta: Toimituksen osoite: Taitto: Paino: Juhani Silván (vastaava), Risto Hakomäki ja Pekka Wikberg n Kotiseutuyhdistys ry. c/o

Lisätiedot

Rajajoki, ripaus tiivistettyä historiaa

Rajajoki, ripaus tiivistettyä historiaa Julkaistu Terjokkoisessa 1/2010 Rajajoki, ripaus tiivistettyä historiaa Eero Rautanen 1000-luvun alussa, jolloin Suomi oli vielä heimoasteella, sen sivuilla olevat valtakunnat Ruotsi ja Novgorod pyrkivät

Lisätiedot

Karjalan kysymys -seminaari

Karjalan kysymys -seminaari Maanantaina huhtikuun 19. p:nä Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja Toimitus: Lehden toimitusneuvosto N:o 4 2004 49. vuosikerta Karjalan kysymys -seminaari Karjala-talo täyttyi ääriään myöten

Lisätiedot

KOTISEUTUJULKAISU 2007

KOTISEUTUJULKAISU 2007 6 KOTISEUTUJULKAISU 2007 Lehden julkaisija: WIRMO -SEURA ry Sisällysluettelo 2007 Arvoisa lukija, Marja Virpi...1 Mynämäen Kirja- ja Paperikauppa Oy:n 100 v. historiikki, Antti Laiho...3 Puhelin 100 vuotta

Lisätiedot

Tukijäsenen opas Tervetuloa sotainvalidien elämään!

Tukijäsenen opas Tervetuloa sotainvalidien elämään! Tukijäsenen opas Tervetuloa sotainvalidien elämään! Ulkoasu Maarit Kattilakoski / Unionimedia Kuvat Sotainvalidien Veljesliitto arkisto Matti Rajala / Labuenafoto Janne Ulvinen Tuomas Sauliala Painopaikka

Lisätiedot

Joululehti Tervakset 2010

Joululehti Tervakset 2010 Joululehti Tervakset 2010 Sukuseura Tervo-Tervonen ry:n jäsenlehti Seuran sukukokous Kainuun Opistossa Mieslahdessa Lauantaina 7.8. ohjelmassa oli Päivi Tervosen (kuva oikealla) esitelmä Kainuulaisen rakennusperinnön

Lisätiedot

KOTISEUTUJULKAISU 2010

KOTISEUTUJULKAISU 2010 9 KOTISEUTUJULKAISU 2010 Lehden julkaisija: WIRMO -SEURA ry Sisällysluettelo 2011 Arvoisa lukija, Marja Virpi...1 Surutoin Gadolinen puutarha, Kari Ahtiainen, Victoria Kulmala...3 Evald Kallion elämäntarina,

Lisätiedot

ALASTALO ENNEN JA NYT

ALASTALO ENNEN JA NYT ALASTALO ENNEN JA NYT Taivalkunnan kulttuurihistoriallisesti arvokasta avointa peltomaisemaa. Taivalkunnassa sijaitsevan Alastalon tilan historia on monivaiheinen ennen sen päätymistä nykyiseksi golfkentäksi.

Lisätiedot

marraskuu Kruunuasunnot Oy:n sidosryhmälehti Nro 2 / 2008

marraskuu Kruunuasunnot Oy:n sidosryhmälehti Nro 2 / 2008 Kruunuasunnot Oy:n sidosryhmälehti Nro 2 / 2008 marraskuu Jalkaväen historiaa Mikkelin kasarmialueella maalajaiset Dragsvikin tiilikasarmit Muuntamorakennus muuntui taiteeksi Hämeenlinnassa Kiinteistötaidetta

Lisätiedot

Pyhäjärvi-juhlien valmistelut Huittisissa hiontaa vaille valmiit

Pyhäjärvi-juhlien valmistelut Huittisissa hiontaa vaille valmiit Perjantai 17. helmikuuta 2012 Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja N:o 2 57. vuosikerta Pyhäjärvi-juhlien valmistelut Huittisissa hiontaa vaille valmiit Juhlatoimikuntaa 18.1.2012 Huittisten

Lisätiedot

Rahkoset. Rahkosten sukuseura ry:n lehti. 2/2003 9. vuosikerta 12. numero

Rahkoset. Rahkosten sukuseura ry:n lehti. 2/2003 9. vuosikerta 12. numero Rahkoset Rahkosten sukuseura ry:n lehti 2/2003 9. vuosikerta 12. numero Kannen kuvassa: Rahkosten sukuseura kokoontui 19.7.2003 Saarijärvellä. Kuva: Jorma Rahkonen. 9. vuosikerta, 12. numero Jyväskylässä

Lisätiedot

MUISTOJEN MYLLYT AURAJOKISÄÄTIÖ 2003

MUISTOJEN MYLLYT AURAJOKISÄÄTIÖ 2003 MUISTOJEN MYLLYT Aurajoen myllyjen arkea aikalaisten kokemana 2003 MUISTOJEN MYLLYT AURAJOKISÄÄTIÖ 2003 MUISTOJEN MYLLYT JULKAISIJA Aurajokisäätiö KIRJOITTAJAT Hannele Salenius, Timo J. Virtanen, Martti

Lisätiedot

Sisältö. Maiseman synty. Puurakentamisen historiaa ja nykypäivää Haapaniemen kadettikoulu Tuhansien vuosien tulva

Sisältö. Maiseman synty. Puurakentamisen historiaa ja nykypäivää Haapaniemen kadettikoulu Tuhansien vuosien tulva Aika matka Aika matka on parin kilometrin pituinen ympäristöpolku, joka kertoo sinulle 12 tarinaa Ran- tasalmen geologisesta ja kulttuurihistoriasta 1800 miljoonan vuoden takaisista ajoista nykypäiviin.

Lisätiedot

Varuskuntapolku. Teksti Heikki Simola. 1. Puustelli Saksan sotilasvirkatalo

Varuskuntapolku. Teksti Heikki Simola. 1. Puustelli Saksan sotilasvirkatalo Varuskuntapolku Teksti Heikki Simola 1. Puustelli Saksan sotilasvirkatalo Tuusula on tunnettu Tuusulanjärven ja Rantatien korkeakulttuurin kultakauden taiteilijoistaan. Tuusulan pitäjän identiteetti nojaa

Lisätiedot

Pyhäjärvi-juhlat näyttivät karjalaisuuden parhaita puolia Kauvatsalla

Pyhäjärvi-juhlat näyttivät karjalaisuuden parhaita puolia Kauvatsalla Maanantai 16. elokuuta 2010 Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja N:o 8 55. vuosikerta Pyhäjärvi-juhlat näyttivät karjalaisuuden parhaita puolia Kauvatsalla Enkkuan koulupiiriläisiltä stipendin

Lisätiedot

Tampereen Koivisto-seura ry. Jouluna 2008

Tampereen Koivisto-seura ry. Jouluna 2008 Tampereen Koivisto-seura ry Jouluna 2008 Tampereen Koiv isto -seura kiittää m ennees tä vuodesta ja toivottaa RAUHAISAA JOULUA JA TOIVORIKASTA UUTTA VUOTTA 2 Veljeni sotaveteraan i Irja Kaarin Harju Taas

Lisätiedot

RSKL MERKITTÄVÄ MERKKIVUOSI

RSKL MERKITTÄVÄ MERKKIVUOSI RSKL MERKITTÄVÄ MERKKIVUOSI 1809 Esko Melakari 2009 Sisältö: Aluksi 5 Heimot ja valtasuvut 7 Suomi valtakunnaton kirkkokuntien raja-alue 8 Ruotsin valtakunnan isä suomen kielen vahvistajana 9 Suomi perinteinen

Lisätiedot

NUORISO- KULTTUURIA VAI MITÄ SE NYT OLI?

NUORISO- KULTTUURIA VAI MITÄ SE NYT OLI? Julkaisuja 01/2009 Nuorisotyötä Maunulassa 40 vuotta Mitä nuorten Maunulassa on tapahtunut viimeisten vuosikymmenten aikana? Miten alkuaan kaukana keskustasta sijaitsevassa lähiössä aloiteltiin nuorten

Lisätiedot